Agyszex
2010. augusztus 14. írta: dobray

Agyszex

 

  Egy ismerősöm mesélte, hogy amikor három évig Madridban élt, főnöke - amikor a férfiak és nők közti különbségek kerültek szóba - közölte: ő nem hisz abban, hogy a nők másképp működnek. Nyilván nem az élettanra gondolt, hiszen azt nehéz volna tagadni. A nő ott domborodik, ahol a férfi lapos, és fordítva. Ez így izgalmas. Ő az agyra gondolt: férfi és nő ugyanúgy működik, ezért nincsenek férfi és női szerepek.

  A férfi és női szerepek léte magától értetődő volt egészen pár évtizeddel ezelőttig (a józan többség számára még mindig magától értetődő), de onnan kezdve divat az a nézet, hogy a civilizáció a nőt elnyomó férfi története, a férfi- és női szerepek pedig csupán társadalmilag meghatározottak, csúnya férfiak művei, ezért a nőt fel kell szabadítani. Ez volna a feminizmus dióhéjban, aminek aztán rengeteg ága van, amelyekről én csak annyit tudok, amennyit a Wikipédia feminizmus-portálja ír róluk. Ameddig a „felszabadítás” célja az volt, hogy a nők nők lehessenek, ne pedig „asszonyállatok”, természetesen áldásos volt. De amióta a nőkből férfiakat akarnak csinálni és a férfiakat nőiesíteni szeretnék - szóval egy unisexet akarnak létrehozni, tagadván a nők és férfiak közti alapvető különbségeket -, olyasmivel szembesülünk, aminek üldözéséért akár az inkvizíciót is érdemes volna feltámasztani.

*

  Minden az intelligenciatesztekkel kezdődött. Dr. D. Weschel amerikai tudós intelligencia-teszteket kezdett kitöltetni nőkkel és férfiakkal. Kétségbeesve tapasztalta, hogy bizonyos feladatokat rendre a nők, másokat pedig rendre a férfiak oldanak meg jobban. Majd jött az ötlet, hogy a gyermek pszichoszexuális értelemben semlegesnek születik, és amiért más lesz a két nem, azért a társadalmat kell okolni (ennek egyik fő ideológusa volt John Money).

  A férfidominancia úgy alakult volna ki, hogy az agresszív férfiak lenyomták a nőket - körülbelül így szól a teória. Azonban a szülők inkább visszafogni igyekeznek fiaik agresszivitását, azok mégis agresszívak maradnak. „Az agresszivitás férfivonás, és imigyen nem magyarázható a társadalom kondicionáló hatásával” - írják az Agyszex című kötet szerzői, Anna Moir és David Jessel. Válasz ez minden olyan gondolatnak, ami minden rosszat a társadalomból kíván levezetni, az embert pedig romlatlannak tartja. Tegyük hozzá: a romlatlan ember nehezen csinálhatott romlott társadalmat.

*

  A férfi és női szerepek már az anyaméhben eldőlnek. A gének gondoskodnak róla, hogy férfiak vagy nők legyünk szexuálisan, a fogantatás után hat-hét héttel pedig az agy is követi ezt (rendellenes esetben nem követi). A gének és a hormonok elvégzik az agy férfi- vagy női „huzalozását”.

  A csecsemő agya már a méhben nemileg elkötelezett. A lányok már néhány órás korukban érzékenyebbek az érintésre, és születésüktől fogva szívesebben teremtenek kapcsolatot az emberekkel. A fiúk tevékenyebbek és többet vannak ébren. A lányok többsége négy hónapos korában felismeri a fényképen látott arcot, a fiúk nem. Már újszülöttként jobb a fiúk térérzékelése, a lányoknak pedig a beszédkészsége. Ilyenkor jön az az ellenvetés, hogy ettől még át lehetne nevelni a gyermeket, csak az anya direkt a nemi sztereotípiák szerint cselekszik. Csakhogy ez nem így van, nem az anya manipulálja a gyereket, hanem az anya válaszol a csecsemő igényeire. „A legtöbb gyermek szellemileg alkalmazkodik a nemi sztereotípiákhoz, de nem azokhoz, amelyet a liberális társadalom szab meg. Saját belső világára, sugallataira hallgat” – írja Moir és Jessel.

 Pár éves korban tovább erősödnek ezek a készségek: a lányok beszélni szeretnek, világosabban fejezik ki magukat, és szeretnek hallgatni másokat, személyekhez vonzódnak, a fiúk pedig a „dolgokhoz”, felfedezik a világot. A lányok kapcsolatteremtési érzéküket csiszolják, a fiúk térérzékelésüket. Az iskolában a lányok hamarabb tanulnak meg olvasni, mert az a hallási készségekhez kapcsolódik, és ők jobban a hallásban. A fiúknak viszont a vizuális készségeik jobbak (olvasni viszont nem így tanul az ember, minden hiedelem ellenére). Dianne McGuiness szerint az iskola első évei szinte szervezet összeesküvés a fiúk hajlamai és képességei ellen (aztán egyes előnyöket a fiúk behoznak, másokat nem, és egy időben a lányoknak lesz kedvezőtlen az oktatási stílus). Amikor a tudósok táborozó gyerekeket vizsgáltak, rájöttek: a fiúk sokat foglalatoskodnak azzal, hogy rangsort állítsanak fel. Amíg ez nincs meg, sok a veszekedés. A lányoknál nem volt ilyesmi, ott nem kellett vezér. Az egyik lányhoz ilyen, a másikhoz olyan problémával lehet fordulni. A lányok csoportja egyéni kapcsolatokon alapuló koalíció.

*

  A karrier érdekében a férfi könnyebben feláldozza magát, idejét és kapcsolatait, mint a nő. A nők ilyen értelemben kevésbé vágynak a sikerre. A gyerekszülés már önmagában a védekezés, a gondoskodás vonásait igényli. A társadalom valóban hatással van ránk, de csupán felerősíti a biológiai-agyi különbségeket. A nők szülőnek születnek, a férfiaknak viszont tanulniuk kell, milyen szülőnek lenni.

  Akármennyi feladatot fog végezni a férfi a gyermek és a háztartás körül (vállaljon minél többet, nagyon helyes), akkor is a csecsemő és az anya lesz egymáshoz közelebb. A női nemi hormonok szorosan összefüggnek a nők utódgondozási igényével. Az anya jóval ügyesebben és rátermettebben látja el szülői feladatait, és jobban érzékeli, mire van szüksége a gyermeknek. Az apa akkor tud a gyerekkel szorosabb kapcsolatot kialakítani, amikor kezd felnőni, és már lehet vele együtt csinálni dolgokat. „Az apa azért veszi föl a gyereket, hogy játsszon vele, az anya azért, hogy megnyugtassa.” Szülőnek lenni nem gyerekjáték, de az anyának megvannak ehhez az érzékei, az apának meg nem igazán. És minél többet segít a férfi a házimunkában, ami nagyon helyes, a háztartás menedzserének szerepköre a nőre hárul.

  Akárhogy is lázadozik a férfi, hogy kizáratott a szülői szerep legintimebb, legbensőségesebb valójából, sajnos bele kell nyugodnia, hogy felesége sokkal inkább rá tud hangolódni a gyermekre, mivel női agya alkalmasabb erre. Az igazán meghitt szülő-gyermek viszony az anyák osztályrésze.

  Ki lehet-e küszöbölni a nők „elnyomását” azzal, hogy biológiai egyenlősítő programot indítunk? Lombikbébik, mesterséges megtermékenyítés, és máris felesleges a terhesség, a házasság, esetleg még a nemi élet is. Azonban nem csak a terhesség „képessége” a különbség a két nem között.

  Mindez azt jelenti, hogy alacsonyabb rendű a nő? Szó sincs róla. Persze ha azzal a férfimániával méri magát, hogy mi a társadalomban elfoglalt helye, tehát saját értékei helyére a férfi férfiakra vonatkozó prioritásait állítja, akkor gondolhatja így. „A nő, aki a férfiakhoz akar hasonlítani, csaknem bizonyosan boldogtalan nővé fokozza le magát.”

  Egy vizsgálatban, ahol rangsorolni kellett különböző tevékenységeket, a lányok a társadalmi, vallási, esztétikai szempontból fontos tevékenységeket, a fiúk pedig gazdasági, politikai, elméleti téren fontos foglalatosságokat soroltak első helyre. A férfiak szeretik a kütyüket, a versenyt, a presztízst, a hatalmat, a dominanciát és az önállóságot, miközben a nők többre becsülik az emberi kapcsolatokat és a biztonságot. A nő leglényegéhez tartozik, hogy érzékei finomabbak, mint a férfiéi. Érzékenyebb a szagokra, hangokra, érintésre. Többet érzékel a látványból, és jobban emlékszik rá, és jobb a testbeszédben is. Gyakrabban mosolyog, és ahhoz is kedvesebb tud lenni, akit nem kedvel, mint a férfiak. És jobban megérti, mit sugall a másik viselkedése.

*

  Az izraeli kibucokban egy időben megpróbálták teljesen egyenlően nevelni a lányokat és fiúkat, egyfajta unisex módon, így a lányokat is megpróbálták fiús tevékenységekre fogni, születésüktől fogva így nevelve őket. A gyereket a kommuna neveli, közösen végzik a háztartási teendőket, felcserélhető szerepekre nevelnek. Azt remélték, pár nemzedék, és eltűnnek a különbségek. Azonban három-négy nemzedék után is az így neveltek ragaszkodnak nemi szerepeikhez, a nők szülni akarnak és anyák lenni, és nem érdeklik őket a kibuc gazdasági ügyei, a nők 90 százaléka visszatér a „női munkákhoz”. „A nők tehát veleszületett, biológiai jegyeikkel utasítják el azt az Utópiát, amit - mint a többit is - férfiak találtak ki.”

  Azt jelenti-e ez, hogy a férfi törtessen, építsen karriert, a nőknek pedig húzás vissza a konyhába? Természetesen nem. Amúgy is, vannak férfiasabb agyú nők, és nőiesebb agyú férfiak. Akárhogy is, a lehetőséget meg kell adni mindenkinek, hogy eldöntse, mit akar. Egy nő esetében például, hogy anya akar lenni vagy parlamenti képviselő, vagy mindkettő. És az is támogatandó, ha a férfi segíti feleségét ambíciói elérésében, esetleg a szerepek összeegyeztetésében, és kiveszi részét az otthoni teendőkből. A lehetőséget meg kell adni, de sem a nőket, sem a férfiakat nem lehet kényszeríteni. Ezért tartom marhaságnak a parlamenti nőkvótákat. Ha nem akarnak a nők képviselők lenni, miért kell őket kényszeríteni? Ha nő lennék, ráadásul sértőnek tartanám, mert aszimmetrikus dolog, hogy férfi kvóta nincs, női viszont van. Mintha a nők alacsonyabb rendűek lennének, akiket kvótával kell kisegíteni.

   „Azon nem tudunk változtatni, hogy a fiúk alapvetően fiús természetűek, a lányok pedig lányosak. Mindkét nemnek megvannak a jellemző szellemi hajlamai. A világ, amelybe születtek, nem valami bonyolult társadalmi-politikai elmélet szerint alakult olyanná, amilyen, hanem az elmúlt nemzedékek története és tapasztalata révén, márpedig az elmúlt nemzedékek is férfiakból és nőkből álltak. Amennyire világunkra rányomja bélyegét a két nem léte, annak megvan a maga oka, nevezetesen hogy az előttünk élt férfiak és nők nemük jellegzetességeinek megfelelően viselkedtek és tevékenykedtek. Jókora erőfeszítésbe kerülne, és teljesen természetellenes volna, ha nemek nélküli világot akarnánk építeni magunknak. Társadalmi-politikai alapon belevághatnánk, de az agyat nem a társadalmi és politikai alapelvek, hanem egyedül a hormonok szervezik egységbe” - figyelmeztet a két szerző.

  Ha a különbségeket meg akarjuk kísérelni felszámolni, akkor a náci módszerekhez kísértetiesen hasonló módszereket kell alkalmaznunk. Az egyenlőség nem egyenlő az egyformasággal. Talán jobb, ha elfogadjuk: vannak a nőkhöz jobban illő és a férfiakhoz jobban illő szerepek. „Ki tudja, mennyi idő még, míg ismét önmagunkká válunk, mennyi idő múlva írnak majd az új Romantikus Korról, amelyben majd újra divat lesz a nőiesség, és visszatérnek a szuperférfiak.”

***

A témában született első vitacikkünk:

Hova tűntek a nők macsóország közéletéből (Kendernay-Nagyidai Gertrúd)

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr392203865

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

misc · http://misc.blog.hu 2010.08.14. 09:49:56

ez ugyanannyira hülyeség, mint a harcos feminizmus.

nullnick 2010.08.14. 09:50:55

és a

feministák

jó sokáig tipikusan a baszatlan tehenek, bányarémek és posztmenopauzások közül kerültek ki

nullnick 2010.08.14. 09:52:37

"Az izraeli kibucokban egy időben megpróbálták teljesen egyenlően nevelni a lányokat és fiúkat, egyfajta unisex módon, így a lányokat is megpróbálták fiús tevékenységekre fogni, születésüktől fogva így nevelve őket. A gyereket a kommuna neveli, közösen végzik a háztartási teendőket, felcserélhető szerepekre nevelnek."

És még tagadják, hogy a kommunizmus nem hüp hüp hüp(ce) bibsi trükk

tevevanegypupu 2010.08.14. 10:58:07

Nem szeretnem megerni mikor majd a ferfi-no kulonbsegek eltunnek es mindenki egyforma lesz. Evezredekeig tokeletesen megfelelt a ferfi ferfiszerepe ugymint a noe is..Rendben a szavazati jog kiharcolaszasa, rendben lenne az egyenlo munkaert egyenlo ber is..talan van egy-ket dolog amiben valami kolcsonos kompromisszum meg szukseges lenne, de konyorgom...ne tovabb!

Grift · http://gozdom.blogspot.com/ 2010.08.14. 11:27:22

na, lennének apróságok amivel lehetne kicsit kötözködni, de minek. korrekt kis írás.

azt megnézném, hány generáció alatt lehetne egy kibuclegényt leszoktatni a seftelésről, a kóros onániás sűrűségről, meg ilyenekről. :)

neccharisnyás útonálló (törölt) 2010.08.14. 11:54:54

Eszembe jut, mikor az 1950-es években, amerikai tudósok vizsgálták a nemi szerepek bevésődésének mélységét. Egy fiú csecsemőnél arra kérték az anyját, nevelje lányként. Adjon rá lányruhát, hagyja hosszúra a haját, masnival, szoktassa rá hogy babával játsszon és úgy alapból, tartsa távol a férfivilágtól. Hát, ha ne kelljen elmondani, milyen felnőtt lett belőle. Mert idővel bekapcsolt az agyában a szenzor, ami megsúgta, hogy ő tulajdonképpen férfi. És teljesen összezavarodott.
Nem semmi, hogy kísérletek címén hány ember életét tették tönkre annak idején.

Rivud 2010.08.14. 12:33:48

A cikk minden erénye ellenére nincs jól megírva, amennyiben a szerző nem tudja az érveket és ellenérveket objektíven ütköztetni. Kommentálva és értékítélettel ellátva közli a feminista érveket, ami megakadályozza, hogy az olvasó a feministák érveit a maguk mélységében megismerje. Nem világos az sem, hogy a nem világosan elkülönített ellenérvek pontosan kiktől származnak. Mindez pedig a szerző argumentációját gyengíti, sajnos. Egy jó proszemen a bölcskaron ezt szokták megtanítani (vagy legalábbis az én időmben még így volt). Persze ez nem tudományos cikk, de egy ilyen esszére ugyanazok a szabályok érvényesek.

Bell & Sebastian 2010.08.14. 13:41:58

Женщины умнее мужчин, потому что, зная меньше, понимают больше. -írta egy kiéhezett hímsoviniszta.
(A nők okosabbak mint a férfiak, mert bár kevesebbet tudnak, többet értenek.)
Le az e-mancikkal, komprádor burzsoá praktika!

Duettek:

- Ансамбль Гусята (= híres orosz gyerekfolklór együttes) Az egyik nagylány úgy maradt.
www.youtube.com/watch?v=YXavN9OSfKA

- Tüzes Balkán, Nina & Lena
www.youtube.com/watch?v=H19Z-3mtzQ0

- Fleetwood Mac cover
www.youtube.com/watch?v=HdaFbLJaqaw&feature=related

:)

pelikán* 2010.08.14. 14:29:17

Nagyjából egy évvel ezelőtt hoztuk le az IGEN.hu-n Tomka Ferenc A szexuális forradalomtól a gender-forradalomig c. cikkét. Maga az írás is érdekes: baromi hosszú áttekintés a nemi szerepek megítéléséről, és a gender-elmélet téziseiről. - Viszont még érdekesebb a vita, ami alatta kialakult. Nagyobb részét egy homár testvérünk, meg én termeltük alá. Az élet úgy hozta, hogy más frontokon is támadt már vitám gender-drukker homokosokkal, de - legalábbis írásban - ez sikerült a leghosszabbra. Hihetetlen, milyen érveket lehet kihozni belőlük, meg látni ennek az égész gender gebasznak mindenféle vetületeit. Például hogy akkora (anonim) marxizmus az egész, mint ház. A radiális gender-aktivisták a legrosszabb utópista marxisták: szerintük a világban elnyomók (férfiak, heteroszexuálisok) és elnyomottak (nők, homoszexuálisok) állnak egymással szemben, ám a dekonstrukciók után egy új, osztályok, nemek (gender) és vallások nélküli, konfliktusmentes társadalom jöhet létre, mely mindenki számára biztosítja az utópisztikus békét és jólétet. - Na kapják be. Ja nem, inkább mégsem.

Itt a cikk, meg a vita:
agytakaritas.igen.hu/852-a-szexualis-forradalomtol-a-gender-forradalomig.html

neccharisnyás útonálló (törölt) 2010.08.14. 14:42:40

@Pelikán József *:
Wow! Hogy még a feminizmusba is beleszól a marxizmus! Sztálin még a sírjában is mosolyog.
No megyek, megnézem. Kíváncsi vagyok erre a homoszexuális megközelítésre.

G.d.Magister · http://laudator.blog.hu/ 2010.08.14. 15:05:07

"Ez volna a feminizmus dióhéjban, aminek aztán rengeteg ága van, amelyekről én csak annyit tudok, amennyit a Wikipédia feminizmus-portálja ír róluk"

Ez egy kicsit ront a cikk értékén és hitelességén, egyébként rendben van.

@Szömi: ez nagyon jó! :))

Leskelődő 2010.08.14. 15:08:57

@G.d.Magister: @Szömi:
Csatlakozom, ez nagyon szórakoztató volt.
Az a semmi doboz igazán érdekes.
Bzzzzzz....

Csak nem elég lakályos. Egy csinos váza bizonyára feldobná.
:)

makukula 2010.08.14. 16:26:41

Agyszex???? Mi ez, valami beteg pornóoldal? A sex szó itt a nemekre utal és nem a dugásra.

kackia 2010.08.14. 17:37:18

@Grift: Rettenetes álmom volt, egy hang azt ismételgette , hogy zsidó leszek következő életemben az ég dörgött és villámlott mindehhez, verejtéktől csutakosan ébredtem.

Bell & Sebastian 2010.08.14. 17:46:44

@kackia:
Minek fekszik le délben, ha disznóhúst zabált? :)

Hepci · http://gasztrojazz.blogspot.com 2010.08.14. 18:12:46

@Grift: és melyiket csinálja gyakrabban, seftel vagy omniázik?

Kassad 2010.08.14. 19:22:21

Bizony, kár volt a feminizmust elnagyolni, a felvezetőben említetteknél azért többet takar ez a szó.

A macsóországos cikket kihagytam annó, mert az nem volt cikk, csak egy kérdés, provokációnak tartottam, még a szerző nevét is. Most látom a számos kommentet és olyan kollégák nevét, amelyek miatt el fogom majd olvasni a hozzászólásokat.

A könyvismertető is eléggé laposra sikeredett, viszont csak ajánlani tudom a

@Pelikán József * 2010.08.14. 14:29:17

által ajánlott cikket, amely igen kimerítően tárgyalja a kérdés. Bár aki keresztülverekszi magát a kommenttömegen, hát..., "aranybul(l)át verjenek annak a f...ára :)

Abban nem vagyok biztos, hogy homár volt az említett "testvér" - lehet, hogy sokkal rosszabb - "liberális" volt :)

Sajnos, a probléma sokkal súlyosabb, mint amilyennek látszik. Régebben, ez csak egy időnként felmerülő, többé-kevésbe kedélyes diskurzus volt, a gátszakadás 2004-ben történt meg, amikor csatlakoztunk a "Homoszexuális Unió"-hoz.

Ezután már olyan szinten szabadult el a "genderfasizmus", hogy én Dobray kolléga inkvizízióra vonatkozó javaslatát merő humanitárius maszlagnak minősítem :)

Kassad 2010.08.14. 21:16:03

Aham.
Akkor elnézést kérek, kézcsókom a Nagysádnak!
Igen imponáló neve van :)

Bell & Sebastian 2010.08.14. 21:26:24

Ha már emelték a színvonalat.
Mindig az óvoda piszkálásával kezdődik, az a leghatékonyabb. Hosszú a sor, volt pár piszkáló.
A Grimm mesék száműzésével kezdődött, ha jól emlékszem.

jan 2010.08.14. 21:53:33

Nem akarom megbántani dobrayt vagy a mandinert, de mi lenne, ha legközelebb olyan ember írna a feminizmusról, aki tényleg többet tud róla, mint az átlagember. Magam pl. átlagember vagyok, de az egyetemen angolszakon olvastam ezt-azt (abszolút bevezető szinten) a feminizmusról, és már ez alapján az igen csekély többlettudás alapján is rettenetesen felszínesnek látom ez a posztot.

Ezt a "feminizmus eredeti követelései jogosak voltak, mert tényleg nem szabad elnyomni a nőket; de most a feministák már kislányokat akarnak csinálni a kisfiúkból, ami már több a soknál" narratívát mindenki untig ismeri, és kb. minden normális ember egyet is ért a tartalmával.

Szóval: dobray írjon arról, amihez tényleg ért, ha meg a mandiner mindenáron a feminizmusról akar posztot, kerítsen valakit, aki ért hozzá.

Gabe2 2010.08.14. 22:09:32

@jan: ráadásul a feminizmus /= gender studies, bár van kapcsolat. Legalábbis felszínes olvasmányaim alapján.

segabor 2010.08.14. 22:32:23

Talán megérem egyszer, hogy véget ér a liberalizmus világméretű társadalom kísérletével.

Kassad 2010.08.14. 22:36:00

@jan 2010.08.14. 21:53:33

Legyen szíved!
A képek határozottan szépek :)

@Bell & Sebastian 2010.08.14. 21:26:24

Bezony!

Éppen csak a választás előtt közvetlenül fogadták el ezt az ominózus óvodai "gender" törvényt, amit hálistennek rögtön meg is vétóztak a választás után.

De ami engem nagyon megdöbbentett, hogy egy m1-es teadélután műsorban, egy énekesnő - hogy milyen apropó kapcsán került szóba a téma, már nem emlékszem, de nem is érdekes - dagadó kebellel, büszkén jelentette ki: de ma már nem lehet az óvodában a nemi szerepekről beszélni.

Valamikor, még a 2000-es évek környékén olvastam egy tanulmányt az internetről, amelyben volt egy gondolat, mely szerint az emberek túlnyomó többsége - most nem emlékszem a konkrét szavakra - gyakorlatilag közönséges idióta tudati szintjét illetően. Egyszerűen szólva, amit birka népnek szoktak emlegetni.

És eszembe jutott, hogy a szovjet időkben mekkora kultusza volt az "agitátoroknak".

@Gabe2 2010.08.14. 22:09:32

"ráadásul a feminizmus /= gender studies"

Sőt feminizmus /= gender mainstreaming

"Mainstreaming a gender perspective is the process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels. It is a strategy for making women's as well as men's concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic and societal spheres so that women and men benefit equally and inequality is not perpetuated. The ultimate goal is to achieve gender equality."

Életemben nem olvastam még ennél rafináltabb definíciót és ezt már az ENSZ adta ki.

A feminizmusnak ehhez már nem sok köze van, csak egyik hívószavaként - mint a nők diszkriminációjának megszüntetéséért folyó kűzdelem - használják, de a végcél a hagyományos, vagy természetes nemi szerepek felszámolása.

Ártatlannak tűnő lépésekkel kezdenek, de az igazság olyan mint a mesében, ahol a kecskemama lelkükre köti a gidáknak, hogy be ne engedje a farkast, de az rafináltan bekeni liszttel a mancsát és azt dugja be az ajtón, a szerencsétlen gidák vesztére.

Sajnos, a téma nem igazán vitaképes, itt csak frontok vannak. Visszasírnám én már a feminizmust :(

Bell & Sebastian 2010.08.14. 23:55:51

@Kassad:
Selbstverständlich.
Bármit megesznek a népek, ha úgy vélik előnyük származik belőle, bármit.

A liberálisok karmai közé került osztrákok minden hétvégén egy-két fiatal élettel fizettek az újmódi szemléletért.
A gyerekjogokat ismertető zsebbulletin hatására tele lett az újság kómába vedelt, drogozó, szexelő, agresszív, szüleiket feljelentő és halott 12 évesekkel!
Tisztára putrivilág jött rájuk. Ha ez volt a végcél, van rá magyarázatom, mitől hatástalan a cigányok integrációjába öntött zsáknyi pénz és miért züllött az oktatás a jelenlegi mélységre.

Ez nem csak véletlenül így sikerült, ez a Terv, maga!

Manyi Béci 2010.08.15. 07:44:39

Ez pontosan ugyanolyan ratyi írás, mint pár poszttal lejjebb aristoé. Egyáltalán nem lehet rá érdemben reagálni, felszínes és balga.
Az önmagában kevés ám egy ilyen cikkhez, hogy elolvasott a témában egy divatos könyvet, ami megtetszett magának.
Kétségbeesett libsi tudósok, mi?
Beszélő újszülöttek, ja.
Nők leglényege, azta!

Nézze, értékelem így 2010 második felében, hogy kimondta: a nők nem alacsonyabb rendűek a férfiaknál. Nyilván komolyan átgondolta ezt a kijelentését.
Ki tudja, még pár olvasmányélmény, és tovább árnyalódik a véleménye.

Dr. simonmondja. · http://off.blog.hirszerzo.hu/ 2010.08.15. 08:33:51

Hát én semmit nem olvastam a témában. Nem is tervezem, hogy fogok, úgyhogy nyilván nekem szól az írás.
Szóval ha eddig bevált, hogy a férfiak csinálják a történelmet, a nők pedig szülik a gyerekeket, akkor eztán is beválik.
Hát ezt kétlem.
A régebbi korokban olyan férfi, aki harmincévesen még nem nős, nem lehetett volna sem "férfi", sem vezető, sem örökös, sem semmi a társadalomban, mert a megbízhatóság és a presztizs összefüggött a családossággal.
Elvált ember meg szintén - botrányosan megbízhatatlannal volt egyenlő.
Női társadalmi pozíciót is csak a korai - megfelelően pozicionált házasság és elegendő gyermek szülése biztosított.

Viszont ma a társadalmi pozíciót a pénz adja.
Aki pénzt keres, az meg nem ér rá gyereket növeszteni.
A nőknek társadalmi hátrány a gyerek.
A férfiaknak is.
A férfiasságot és megbízhatóságot már nem a nősüléssel és a termékenységgel kell bizonyítani.
Úgyhogy a nők nagy okossága, a gyerekezés - egy társadalmilag lenézett és büntetett tevékenység lett.

A pénzkeresők társadalma úgy húzódik el a gyerekes anyáktól, mint a leprásoktól.

A válással-nem nősüléssel a gyerekes apák megszabadulhatnak ettől a kitaszítottságtól.

Viszont férfiösztönt sem könnyű kiélni, mert az agresszió legtöbb formája büntetendő.
A rangsorban pedig nem a férfias küzdelem, hanem szintén a pénz az úr, ami kissé behúzza azokat a farkakat.
Főleg, hogy sokszor nem is találni a másik kant, akivel küzdeni kéne - ebből a vacak ellenségkeresésből lesznek az összeesküvéselméletek.
Egy belengetett vörös posztót hamarabb találunk, mint egy másik kant.

Úgyhogy már semmi nem olyan, mint volt.
Lehetünk álszentek és bíztathatjuk a jónépet, hogy éljék ki a nemi ösztöneiket, de tévút.
Inkább arra halad a társadalom, hogy néhány nagy hangyaboly legyünk, ahol vannak a semleges dolgozók és van a néhány hím és királynő, aki ontja az utódokat.

Dr. simonmondja. · http://off.blog.hirszerzo.hu/ 2010.08.15. 08:42:07

Nem lehet, hogy pont itt a Mandineren olvastam a Rózsadombi gyerekgyáros családmodellről?

kackia 2010.08.15. 09:13:19

@Bell & Sebastian: "Minek fekszik le délben, ha disznóhúst zabált? :)" ?
Maga ezekszerint szigorúan tartja az étkezési előírásokat.
Amit eszel azzá leszel! :)

pelikán* 2010.08.15. 09:48:13

@Gabe2: ki mondta, hogy ugyanaz? Ami viszont tény: egytől egyig rokon, egymást a legtöbb esetben erősítő, egy tőről fakadó szépségek ezek.

@neccharisnyás útonálló: figyi, csaxólok: valahol _minden_ szarnak a marxizmus az oka, a feminizmustól a cukormentes kóláig.

Kassad 2010.08.15. 11:33:19

@Bell & Sebastian: 2010.08.14. 23:55:51

"Selbstverständlich"
"magától értetődő" - ha jól fordítom, németül sajnos nem tudok - szemben a "natürlich" - "természetes"-sel, ugye?
________________________________

Ugyan már, nem kellene ennyire ekézni a szerzőt - ez csak egy könyvrecenzió volt egy, "egy a sok közül, pszichológiai bestsellerről" - igaz nem a legszerencsésebb, a könyv maga is egy kicsit "dated" (1989 az eredeti kiadás éve), bár a címe (Agyszex) igencsak webkettes, azóta már igencsak megváltozott a világ. Remélhetően a szerző tanul majd a kritikákból és legközelebb körültekintőbben ír majd.

A probléma, sajnos, megkerülhetetlen. Az evolúció elővezetett egy problémát, ami megakadt a torkunkon. Hasonlóan a másik nagy problémájához a világnak, a klímaváltozáshoz, itt is olyan megdöbbentő a probléma, amelyet egész egyszerűen képtelenek vagyunk feldolgozni, főleg nem, ha konzervatív szemmel közelítjük meg. Mindkét problémakörben benne van - az általunk negatívan megitélt - végkifejlet lehetősége és ez az amit nem tudunk megemészteni.

Ha érdemi vitát szeretnénk bármelyik kérdésről, akkor először minkét témából ki kell vonni az "aktivistákat" Enélkül reménytelen a diskurzus.

Gabe2 2010.08.15. 13:29:57

@Pelikán József *: A post 2. bekezdésében dobray kolega a feminuzusról szól, utána pedig gender kérdéseket feszeget. Persze, minden egy tőröl fakad, az pedig a kommunizmus, így igazatok is van. Bocs, de egy kicsit fundiszagú ez így.

pelikán* 2010.08.15. 15:58:14

@Gabe2: Ez marha természetes, dobray ugyanis fundi, nem is kicsit. (Ha nem mondod el senkinek, bevallom, szerintem is beindult a srácnál a turmixgép ami a témát és a fogalmi tisztaságot illeti, nyilván miután pár dolog kicsapta a biztosítékot, de hát ilyenek ezek a fundik.)

Mondom, egyszer átrágtam magam nagyon a kérdéskör(ök) tudományos részén, és így világos, hogy a tipológiában külön tárgyalható a "gender studies", a "queer-elmélet" meg a feminista program, de ezek között tényleg számtalan érintkezési pont van.

Nagyon ajánlom az Embertárs ökumenikus lelkigondozói és mentálhigiénés folyóirat (mely már neve miatt is egyik kedvencem) 2008/1-es számát, "Válaszúton a nemek?" címmel. Külföldi szakértők nem túl hosszú tanulmányainak fordításai vannak benne, én sokat okultam:

www.embertars.hu/?p=archivum&dt=&sort=DESC&order=1&sa=&start=&lepes=&more=1&id=22&t=embert_archiv

lüke 2010.08.15. 18:16:20

csak csináljátok:)

Tehetetlen Dodó 2010.08.15. 18:19:43

@Bell & Sebastian: @Kassad:
Hála Istennek, ezt az aljas és hülye óvodai "gender"-törvényt időben sikerült hatástalanítani.
Hogy mennyire lett volna eredményes, az persze a végrehajtókon is múlott volna és örömmel jelenthetem, hogy az óvodapedagógusok körében is jelentős ellenállásra talált, számtalan normális óvónő igyekezett volna elszabotálni.

Zetek 2010.08.15. 19:59:30

Isten Marhája! Ezt a szart kinek írtad? A normális ember úgyis tudja, aki pedig menthetetlen azt ezzel úgysem győzöd meg.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2010.08.16. 21:03:51

@Tehetetlen Dodó:

"örömmel jelenthetem, hogy az óvodapedagógusok körében is jelentős ellenállásra talált"

ajvé. megírták, aztán ellenálltak. ezek az óvodapedagógusok se a régiek.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2010.08.16. 21:05:50

@Tehetetlen Dodó:

amúgy a törvény összesen annyit mondott ki, hogy a lányoknak ne babázni, a fiúknak meg ne mecsboxozni legyen __kötelező__.

liberális métely, bazmeg.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2010.08.16. 21:13:27

@post

"Az agresszivitás férfivonás"

ez nem látott veszekedő nőket, bazmeg.

"A legtöbb gyermek szellemileg alkalmazkodik a nemi sztereotípiákhoz, de nem azokhoz, amelyet a liberális társadalom szab meg."

pont a "liberális társadalom" nem akar meghatározni semmit, a "konzervatív" akarja meghatározni, megszabni, hogy de a fiú az ilyen, és csak ilyen, a lány meg ilyen, és csak ilyen.

„Az apa azért veszi föl a gyereket, hogy játsszon vele, az anya azért, hogy megnyugtassa.”

ajjaj, akkor én anya vagyok, és a körülöttem található apák java része sem apa, hanem anya.

Bell & Sebastian 2010.08.16. 23:17:46

Abbéli örömömben, hogy sokkal jobban szakít a vadiúj Tűzrókám, -ezredszerre is- belinkelem kedvenc Pokol Béla tanulmányomat, amelyből kiderül -többek között az is-, hogy kinek hasznos -mindenféle kisebbségi jogokért folytatott küzdelmeken keresztül- a társadalom atomizálása és a nemzetállam lebontása. Fogyasszák egészséggel!

jesz.ajk.elte.hu/pokol21.html

:)

Bell & Sebastian 2010.08.17. 02:12:51

@Tehetetlen Dodó:
A gender-törvényt rácsok mögé kell szorítani. :)

Tehetetlen Dodó 2010.08.17. 11:17:42

@Bell & Sebastian: Ezt a beteg libsi bandát kell rácsok mögé szorítani.

Tehetetlen Dodó 2010.08.17. 11:18:22

@mavo: Látom, alapos ismereteid vannak a dologról.
Mint rendesen.

Kassad 2010.08.17. 13:22:33

@Bell & Sebastian 2010.08.17. 02:10:41

"Put your hands on your head,
Simple Simon says..."

Ó, ó, régi szép idők...
Egész kis miniesszé :)

@Bell & Sebastian 2010.08.16. 23:17:46

Már megint elszabadult a Pokol... :)
Megvan nekem is a bookmark-jaim között, lehet, hogy éppen tőled :)

Figyelemreméltó és hiánypótló írás. Egyszer, nagyon világosan és fájón mutatja azt az általam gyakran emlegetett sokszor akár harminc éves fáziskésést a "fejlett" világgal szemben, másrészt olyan összefüggéseket feszeget, amelyek valamiért nem nagyon vannak reflektorfényben.

A "think tank"-eket alaphelyzetben én támogatnám és örömmel látnék itthon is ilyeneket - mármint érdemieket, nem holmi "sötétben bújkáló" politológiai, elemző kezdeményeket.

Amit nagyon is megfontolásra érdemesnek tartok, az az "aktivizmus"-ról, a "közvetlen akciócsoportok"-ról szóló része a Pokol-tanulmánynak. Ez az általam posztulált - állam-civil mozgalmak - kettős hatalom kialakulását igazolja, amelyet én igen veszélyesnek érzek. Nem mondom, hogy a 24. órában vagyunk, de nem ártana erről elgondolkodni.

És például átgondolni az ENSZ és a különféle nemzetközi emberi jogi és egyéb egyezmények szerepét, hatását felülvizsálni, újraértelmezni, netán elvetni.

Bell & Sebastian 2010.08.17. 13:53:26

@Tehetetlen Dodó:
Csak arra gondoltam, ott bármit is választ a papás-mamás játékban, garantáltan cumikálni fog! :)

Bell & Sebastian 2010.08.17. 14:01:13

@Kassad:
Kétségtelen, hogy alapmű, nehéz vitába szállni ellene.
Keressen csak rá, gazdag életműre lel.

Szájmon nem a szívem csücske, de a hangyaboly/ hangya boy ellentétpár is régi nyelvi leleményem.
A szaporodás jogáért kitörő szabadságharc már nem is olyan távoli rémálom!

Kassad 2010.08.17. 14:30:34

@Bell & Sebastian: 2010.08.17. 14:01:13

"hangyaboly/ hangya boy" :)

étterem - létterem

Én is imádom az ilyen szójátékokat. Van még egy pár darab, de most csak ez jut az eszembe. Néhány mázsa papírfecnit kellene áttúrnom. De például a "buzulmán" neked is eszedbe jutott :)

Az általam használt "balfasizmus" szó - amivel az új politikai jelenséget akarom definiálni, amely a politikai korrektséget, globális felmelegedést, globális "felmelegedést", a különféle ilyen-olyan jogi mozgalmakat, stb. takar - is ilyesmi.

Ha ne adj isten, nemzetközi forgalomba kerülne, ragaszkodnék a "balfasism" írásmódhoz :)

vomit 2010.08.17. 16:48:52

ez a fassag a regi terv, a csalad megsemmisitese fele vezeto egyik lepcsofok. a gyokertelen embert kivaloan lehet iranyitani.
Gloria Steinem: How The Cia Used Feminism To Destabilize Society
www.experienceproject.com/stories/Am-Against-Feminism/934231

Bell & Sebastian 2010.08.17. 17:38:40

@vomit:
http://www.experienceproject.com/question-answer/Why-Are-Some-Feminists-So-Bitchy-Holy-Sh*t/149439

Have you see this?

Bell & Sebastian 2010.08.17. 17:45:25

- Why are some feminists so bitchy? Holy Sh*t!!?

Best Answer:
- Because they think that they can bully others into agreeing with them. I used to consider myself a feminist. Then I got to college and saw what being a feminist meant. The rudeness, the victim mentality, the man-bashing... and then the feeling sorry for yourself because no man will give you the time of day. I didn't want to be part of that. SORRY!

:)))

Bell & Sebastian 2010.08.17. 17:47:50

@Kassad:
Nekem nagyon úgy tűnik, a feminista ellentéte a faszista.

Tehetetlen Dodó 2010.08.17. 19:20:35

@Bell & Sebastian: Ejnye.

Kassad 2010.08.17. 19:42:37

@Bell & Sebastian: 2010.08.17. 17:47:50

Hehe :)

Ifjúkorom felejthetetlen élménye 1971-ben egy április 4-i ünnepségen, az iskola igazgatója a teljes tanári kar és tanulóállomány előtt, az ünnepi beszédben sorozatban legalább háromszor pöszítette el a "fasiszta" szót. A fele tanuló létszám a székek alatt röhögött, a diri vörös volt mint a cékla, de azért újra meg újra kimondta.

Szerintem, mindenki élvezte :)

Bell & Sebastian 2010.08.17. 23:17:30

@Kassad:
Amikor a kékharisnya játékos és fürge nyelvecskéje minduntalan microorgazmusokba botlik biológiai tárgyú disszertációja ismertetése során, nos, akkor a napnál is világosabb, hogy jó pár hétvégéje beáldoztatott a tanulmányi előmenetele érdekében a párban megélhető örömök kárára -de összességében a nemzet oltárán- csak utána ha -ludasmatyi-állandóval beszorozta- hézagpótló jelleggel be is hozza a deficitjét!

(valószínűleg ilyenkor az a félteke győz, amelyik jobban át van itatva az ősrégibb szövetséggel)

:)

Bell & Sebastian 2010.08.17. 23:21:56

@Tehetetlen Dodó:
Méltányolja, hogy nem feszítettem túl a húrt.
Még időben, a -bejnye fokozat elérése előtt leálltam.

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2010.08.19. 17:27:08

@Rivud: ja, maga szerint nem kéne értékítélni? Ez itt publicisztika, az Agyszex rövid összefoglalása. Kedvcsináló, ha tetszik, olvassa el a kötetet. Én mindig értékítélek.
@neccharisnyás útonálló: a radikális gender és feminizmus elég felismerhetően alapvetően marxoid. Annak az alaptézisére épül.
@G.d.Magister: a cikk egy könyv nyomán született, azt foglalja össze tkp.
@makukula: Brainsex, ez a kötet címe angolul. Tudom, hogy a nemekre utal. :D
@jan: ez a poszt nem a feminizmusról szólt.
@Manyi Béci: képzelje, van még pár polcnyi ilyen olvamányom :D:D hogy a nők egyenrangúak, ezt ki köll mondani, bármilyen alapvető, mer ha nem mondom ki, akkor nekem támadnak, hogy nem gondolom így. Ide azonban legjobban az Agyszex passzolt.
@Kassad: na, hát én nem vagyok aktivista. Viszont a konzi szemszögöt nem hagyom. :D
@Gabe2: FUNDI VAGYOK. :D All roads of leftism leads to Marx. Feminism, radical gender are leftisms.
@Zetek: olvasottságnövelőnek.
@mavo: hangsúlyeltolódásokról van szó. Vitatkozzon cihológus szerzőkkel. Egyébként a libsik akarnak társadalommérnökösködni, ők akarják rákényszeríteni az egyenblőséget a nem egyenlő társadalomra, és megerőszakolni az emberi természetet. De ez messzire vezet. NE csináljon mindenki azt, amit akar. És azt se, akit akar.
süti beállítások módosítása