Kommentszűrés
’08 már
21
14:31

Provokátorok vagy hazafiak? - Rogán vs. Budaházy

Írta: TuRuL_2k2

 Rogán Antal, belvárosi polgármester az elmúlt hetekben többször is foglalkozott a különféle demonstrációk szabályozásával, az erőszakosan fellépő tüntetők szankcionálásával. Tegnapi levelében azt javasolta, hogy ne kelljen 72 órával hamarabb bejelenteni a tüntetéseket, viszont komolyabb büntetésre számíthassanak azok, akik rongálnak, vagy más erőszakos akciót hajtanak végre. Az írás hosszasan foglalkozik a provokátorokkal, Budaházy Györgyöt név szerint is megemlítve. Budaházy  közleménnyel válaszolt a vádakra, amiben visszautasítja, hogy megfutamodott volna március 15-én, és sikerként könyveli el, hogy a 4000 rendőr láttán sem futamodtak meg a hazafiak.

  A provokátorozástól mindig is fáztam egy kicsit: Budaházyról és Toroczkai Lászlóról épp úgy el tudom képzelni, hogy belső indíttatásból forradalmárkodnak, mint hogy más érdekek vezérlik őket. Az biztos, hogy nem teljesen légüres térben mozognak, példa erre a kuruc.info militáns gárdája, vagy a focibalhékon edződött, szélsőjobbos huligánok. Viszont a március 15-ei, nagykörúti futkosást közelről látva egyáltalán nem tűnt arányosnak a polgárháborús országokat idéző rendőri készültség. A levegőben helikopter, amerikai akciófilmeket idéző keresőreflektorral, az utcán megszámlálhatatlan mennyiségű, csillogó-villogó páncélzatú rendőr és mindenféle támogató járművek, a gránátvetős dzsiptől, a brand new vízágyún át, a csapatszállító járművekig. A hazafiak legfeljebb messziről anyázták a rendőröket, ha a sorfal megindult, akkor szépen szétszóródtak a környező utcákba, nem nagyon tanúsítva ellenállást. A legviccesebb két, arcát kendővel eltakaró, kapucnis figura volt. Az egyik elkezdte lehúzni a kendőt az arcáról, mire a másik, teljes transzban: „Nehogy levedd, mert megöllek!”, majd elrángatta társát az egyik mellékutca felé. Közben izgatottan magyarázta, hogy hol fog felállni a sorfal, de mondta, hogy mindig van legalább egy egérút. Aztán elfutottak, mintha bárki is kergette volna őket.

  Rogán javaslatai közül használhatónak tűnik a bejelentési kötelezettség időkorlátjának csökkentése, illetve akár az is, ami arról szól, hogy a notórius bajkeverőket a bíróság egy bizonyos időre eltilthassa rendezvények szervezésétől, illetve azok látogatásától, az angliai huligán-ellenes intézkedésekhez hasonlóan. Erős fenntartásaim vannak viszont a szigorítsuk-a-Btk-t jellegű gondolatokkal szemben: a büntetési tételek emelése mindig népszerű politikusi követelés, de nem hinném, hogy ez lenne a helyes út. (A következőkben elolvashatjátok Rogán és Budaházy irományait - nem rövidek, de ismeretük nélkül nehéz véleményt alkotni párharcukról.)

 Rogán Antal írása, ami a tegnapi Magyar Nemzetben jelent meg:
Ha nem lennének provokátorok…

 A közéletben, éppúgy, mint a történelemórán értelmetlen kérdés, hogy mi lett volna ha… De azért néha mindannyian eljátszadozunk a gondolattal. Mi lett volna, ha 1848-49-ben nem segítették volna ki a Habsburgokat az oroszok. Ha 1918 tavaszán Károlyi Mihály nem fegyverzi le a magyar hadsereget? Ha 1944 őszén sikerül a háborúból való kiugrás? És mi lett volna 2006 őszén, ha nincsenek provokátorok?

 Ha nem lettek volna provokátorok 2006 szeptemberében, az őszödi beszéd tartalmáról, és nem a televízió ostromáról vitatkozott volna az ország. Ha nem lettek volna provokátorok, 2006. október 23-án nem lett volna alkalma az akkori rendőri vezetésnek, hogy a Fidesz rendezvényéről távozó embereket összeverje, és megfélemlítse. Ha nem lettek volna provokátorok, már 2006. október 24-én a népszavazásról beszélt volna az ország! Ha nem lettek volna provokátorok, lenne-e ma még Gyurcsány-kormány?

 Ha nem lennének provokátorok, a hatalom nem tudna a „randalírozókra” hivatkozva kordonokat emelni az Ország Háza köré! Ha nem lennének provokátorok, nem úgy néznének ki a nemzeti ünnepeink, mintha megszállt országban, vagy diktatúrában élnénk! Ha nem lennének provokátorok, a hatalom kezében nem lenne eszköz, amivel riogathatná és fenyegethetné a békés, nyugodt életre vágyó polgárokat. Mert ne feledjük, egy választáson többek között ők, az úgynevezett ingadozó szavazók, akiket nem az érdekeiknél is erősebb világnézeti meggyőződés vezérel, ők is eldönthetik majd az ország sorsát! Az ő érzéseiket pedig nem a szemetest lángra lobbantó, elszánt tüntető „mindenről Gyurcsány tehet” harcias csatakiáltása, hanem a lángok látványában rejlő fenyegetés határozza meg! És valljuk be őszintén, mi is tudjuk, hogy Gyurcsány Ferencet látni minden szelektív hulladékgyűjtőben nem normális dolog!

 Hazánkban ma sokmillió emberben élnek kormányellenes indulatok. A népszavazás eredménye a legnyilvánvalóbb és legegyértelműbb bizonyítéka ennek. Március 9-én a több mint 50%-os részvételi arány, azaz több mint 4 millió ember bizonyította azt, hogy a magyarok érettek a demokráciára, hisznek az érdekérvényesítés alkotmányos formájában, és ragaszkodnak a véleménynyilvánítás törvényes kereteihez. Közülük 3 millió 300 ezren pedig hitet tettek az erőszakmentes változtatás útja mellett. Egymillióval többen, mint 2 évvel ezelőtt, 2006 áprilisában. Akiket a szavahihetőség, a biztonság, és kiszámíthatóság politikája sikerrel megszólított, azokat a provokátorokban rejlő fenyegetettség érzése bármikor eltaszíthatja tőlünk.

 Mert a provokátorokban rejlő veszély nem az utcai verekedés ténye maga. Hiszen ilyet rengeteg futballmeccs után megélhettünk már. Hanem az, hogy tetteiket politikai szándékokkal indokolják, céljaikat a mi céljainkkal összemossák, és ezzel megkérdőjelezik az erőszakmentes változtatás lehetőségébe vetett hitet. Márpedig egy demokrácia addig működőképes, amíg az emberek többsége elfogadja, hogy ugyan sok türelem kell hozzá, komoly elszántság kell hozzá, de alkotmányos eszközökkel igenis komoly változásokat lehet elérni. Ha a békés politikai érdekérvényesítésbe vetett hitet elveszítjük, valójában a szabadságunkat veszítjük el. Mert nincs szabadság rend nélkül.

 Magyarország legnagyobb sikereit az elmúlt évtizedekben éppen a békés változtatás lehetőségébe vetett hit alapozta meg. Ha egyesek, hivatkozva arra, hogy a cél szentesíti az erőszakot, felrúghatják a mindannyiunkra érvényes viselkedési normákat, az nem változáshoz, hanem káoszhoz vezet. Magyarország történelmének elmúlt évtizedeiből megtanulhattuk, hogy az erőszak mindig a hatalomnak kedvez. Viszont 1990 óta három dolog, a rendszerváltoztatás, a polgári kormányzás 1998 és 2002 közötti időszaka és a népszavazás március 9-én elért sikere is világosan bizonyítja azt, hogy békés úton elsöprő változásokat lehet elérni. Jómagam ehhez csak egy példával járulnék hozzá: pici siker, de a belvárosiak számára fontos. 2006. október 1-jén a változást Budapest belvárosában nem a Televízió „sikeres” ostroma miatt, hanem annak ellenére értük el.

 Mindez értelmetlen, didaktikus okfejtésnek tűnhet addig, amíg nem beszélünk őszintén arról, hogy kik is ezek a provokátorok. Nem a tehetetlenség érzésétől fűtött, jószándékú, ámde hirtelen haragú emberek. Hanem az ő felbujtóik. Akik szenvedélyesen szónokolnak, az erőszakot egyetlen lehetséges eszköznek tűntetik fel, „utánam”-ot kiáltanak, majd eloldalognak. Gyáván, és előre megfontoltan. Mint Budaházy György ez év március 15-én.

 A provokátor igazi ereje abban rejlik, ha követendő példává, hamis prófétává, hőssé tud válni. És talán épp azoknak ártanak a legtöbbet, akik követőikké válnak. Éppen ezért provokátorok ellen akkor tehetünk a legtöbbet, ha őszintén beszélünk arról, amilyen kárt nekünk, és az országnak okoznak. Ha nevükön nevezzük, és a lelkünk mélyéig elutasítjuk őket és tetteiket. Az első lépésnek a lelkünkben kell megszületni. Nem élvezhetnek még egy kicsi szimpátiát sem, hiszen elfogadhatatlan eszközeik éppen a mi céljainknak ártanak a legtöbbet, ha sikeresen összemossák őket. Nem az ő jogaikat kell védenünk, mert éppen ők azok, akik nehezítik mindannyiunk alkotmányos jogainak szabad és békés gyakorlását, közös céljaink sikeres elérését.

 Az igazi kérdés persze az, hogy van-e eszközünk a provokátorok elleni fellépésre. Eddig is elutasítottuk tetteiket, de meg tudjuk-e védeni Magyarországot és közös ügyünket a provokátoroktól? Természetes része-e az agresszív, provokatív fellépés a demokráciának, a szükséges rossz, vagy kiszűrhető, megszüntethető, büntethető a szabadság korlátozása nélkül? Ez az a pont, ahol szétválik a gondolkodó értelmiségi és a politikus felelőssége. Értelmiségiként magam is tisztában vagyok a dilemma súlyával, de politikusként nem elégednek meg az emberek azzal, ha csak ezt vázolom, a megoldást is a politikustól várják. A gyakorló polgármester joggal kapja meg a kérdést: milyen eszközökkel tudom és akarom garantálni a belváros rendjét és biztonságát. A válasz kézenfekvő: szigorú, de betartható szabályokkal, amelyek mindenkire vonatkoznak. Egy egyszerű példával élve: a 2006-os választási kampányban joggal fogalmazódott meg a belváros polgáraiban, hogy a belvárosban szükség van közterület-felügyeletre, a parkolási gondok, vagy éppen a szemetelés elleni fellépés hatékony eszközeként. De a közterület-felügyelet nem csak a belvárosba látogatókat, hanem a belvárosiakat is megbünteti, ha nem tartják be a szabályokat. Ezek a szabályok ugyanis mindannyiunk biztonságát garantálják.

 Meggyőződésem szerint a gyülekezés szabadsága ma Magyarországon jól szabályozott. Sőt, szigorúságán inkább enyhíteni kéne. Például elfogadhatatlan, hogy minden rendezvényt 72 órával megrendezése előtt be kell jelenteni a rendőrségen, a bejelentés hiányában a rendőrségnek joga, sőt kötelessége a jelenlegi szabályok szerint a be nem jelentett rendezvény feloszlatása. Ez a szabály túl szigorú. Szívem szerint ezen enyhítenék. Éppen ezért nem javasoltam a gyülekezési törvény szigorítását, annak módosítására egyáltalán nem tettem javaslatot.

 A gyülekezési jog lehetősége és szabadsága mögé azonban csak az bújhat, akinek céljai és eszközei is demokratikusak. Aki kukákat gyújtogat, utcabútorokat rongál meg, molotov koktélokat hajigál, utcán parkoló autókban kárt okoz, nem demokratikus eszközöket használ. Őt nem védi a gyülekezési jog szabadsága. A német alkotmány kimondja, hogy aki a gyülekezési szabadságot a demokrácia elleni küzdelemre használja, azt meghatározott időre meg lehet fosztani alapvető jogaitól. Ez azt jelenti, hogy aki a jogaival visszaél, azt el lehet tiltani ezen jogok gyakorlásától, rendezvények szervezésétől és azon való részvételtől. Ennek analógiájára több nyugat-európai országban is született az utóbbi években olyan törvény, amely eltiltja a stadionoktól azokat a futballszurkolókat, „foci-huligánokat”, akik oda nem illő módon viselkednek. Hitem szerint Magyarországon is születhet olyan törvény, amely eltiltja rendezvény szervezésétől és azon való részvételtől azokat, akik provokatív cselekedeteikkel valójában mindannyiunk szabadságába gázolnak. Ilyen eltiltás kimondására persze csak jogállami úton, bizonyítást követően, bíróság lenne jogosult.

 Ezzel párhuzamosan a provokátorok, és az agresszív viselkedés elleni fellépés másik lehetséges iránya a büntetési tételek emelése. Aki ma utcákon rombol, kukákat gyújtogat, kárt okoz, az néhány tízezer forintos pénzbüntetéssel megússza. Aki erre felbujt, az néha még ennyit sem kap. Provokátornak lenni tehát a mai magyar jogi környezetben kis túlzással kockázatmentes. Véleményem szerint, ha ezzel nem nézünk szembe, akkor a provokátorok és a provokációk nemzeti ünnepeinket a következő két esztendőben is végig fogják kísérni. Az általam megfogalmazott konkrét javaslat e téren nyitott. Enyhíthető, változtatható, de meggyőződésem, hogy szükség van rá.

 Persze joggal tehetjük fel a kérdést, miért éppen mi legyünk azok, akik ezt a jogszabályi változtatást kezdeményezik? Hiszen ez a kormányon lévők felelőssége és kötelessége. Mégsem tették az elmúlt másfél évben. Hogy miért? Nem állt módjukban, vagy nem állt érdekükben. A provokátor törvény nem csak arra alkalmas eszköz, hogy a provokátorok elleni fellépéshez jogi lehetőséget és keretet adjon. Arra is alkalmas eszköz, hogy a következő hónapok szakértői és parlamenti vitáiban erre a dilemmára is választ kapjunk. Mert ha a törvény megszületik, már nem lehet arra hivatkozni, hogy a hatalomnak nincs alkotmányos eszköze arra, hogy a provokációkat megelőzze. Akkor már nem csak azt a kérdést tehetjük fel, hogy mi lenne, ha nem lennének provokátorok. Hanem azt is, hogy miért vannak.

Rogán Antal

 Budaházy György közleményben tiltakozott a vádak ellen:
Életbe lépett az ellenállási záradék!
(rágalomcáfoló és ellenállásra buzdító közlemény)

 Elképesztő az a rágalomhadjárat, ami ellenem folyik március 15-e óta. Ez is csak azt jelzi, hogy sikerült a rendszer ütőerébe vágnunk azon a napon. Még ugyan nem ömlik belőle a vér, de már szivárog!

 Ezek közt a mocskolódások közt van, ami félelmet, van, ami féltékenységet, van, ami valós ellenszenvet, és van, ami ügyes cselt takar. Viszont annyira azért nem vagyok ostoba, hogy az előbbiek miatti dühömben az utóbbi által állított csapdába besétáljak.

 A hatóságokat semmi nem érdekli jobban, minthogy hol voltam és mit csináltam március 15-én, vagy október 22-én, vagy akármikor. Nem kívánom őket "felvilágosítani", főleg az azóta eltelt napok alatt született és a 2006 őszi időszakra emlékeztető különböző, egyre súlyosabb velem szembeni koncepciók hatalom általi hangoztatásának légkörében.

 Az egy dolog, hogy hazafias jogászok egybehangzó véleménye szerint jogilag nevetséges és bizonyíthatatlan vádaskodás az egész, de már volt szerencsém megtapasztalni, hogy ez a hatalmat nem érdekli. Arra jók az ilyen gyanúsítgatások, hogy perbe fogjanak értük, és mivel súlyos börtönbüntetéssel fenyegetett cselekményről van szó, ezért kényszerintézkedést (lakhelyelhagyási tilalom, házi őrizet, esetleg előzetes) lehet foganatosítani.

 Aztán mire a bíróság egy-másfél év múlva végül felment a képtelen vádak alól, addig is ki lehet vonni a forgalomból. Hát nem! Ebből egyszer elég volt. Az olyan elmebetegekkel, akik még mindig ezt a kormányt támogatják, nem kívánok foglalkozni.

 De azoknak, akik felismerték, és folyton siránkoznak, hogy csúszik szét az ország, hogy minden nappal tovább süllyedünk és ahelyett, hogy végre a tettek mezejére lépnének ennek megállítása érdekében, inkább engem provokátoroznak, és ilyen agybuggyantságokat állítanak, hogy a hatalom érdeke a felfordulás, és ő rendezi az utcai összecsapásokat, azt üzenem, hogy ne veszítsék már el a józan eszüket!
Már a tavaly év eleji elméleti összegzésemen belül, a hazafiak számára közzétett ötven pontos "kis kátémban" is megírtam, hogy "ami józan paraszti ésszel nem érthető, és nem logikus, az nem értelmes és nem logikus!"

 Mindig a legegyszerűbb magyarázatot kell először a dolgokra keresni! Miért lenne ez jó a hatalmat gyakorlóknak, ami itt az utóbbi években van? Hát nem kényelmesebb az, hogy nyugodtan leparkolnak az autójukkal, köszönnek Mariska néninek, aztán fütyörészve besétálnak a hivatalba, és intézik a piszkos hazaáruló ügyeiket, ahogy ezt sokáig megtehették, míg a nemzet egy része rá nem ébredt végre, hogy folyamatosan meg van vezetve? Miért lenne jó az nekik, hogy most rácsok közt kell bemenni az országgyűlésbe, félve megszavazni az újabb gazemberségeket, hogy mikor kérik rajtuk azt számon, taxival közlekedni - hogy ne lássák melyik az autójuk - és rendőrökkel őriztetni a házukat? Miért lenne mindez nekik jó? Ők semmire nem vágynak jobban, minthogy visszajöjjön a 2006. szeptember 17-e, vagy még inkább a 2002. április 8-a (az újraszámlálásért megindult harc kezdete) előtti idő. De szerencsére az már nem fog! Mert annak mi hazafiak egyszer és mindenkorra véget vetettünk.

 Nem a jelenlegi hatalom "elnyomó gépezetétől" kell félni, hanem attól a jövőtől, ami ránk vár mondjuk harminc év múlva, ha ezen a mai irányon nagyon gyorsan nem változtatunk. A "rettenetes elnyomó gépezetről" meg annyit, hogy 2000 hazafit nem sikerült 4000 rendőrükkel megfélemlíteniük és legyőzniük.
 Ha az állandóan a nadrágjukba tojó és csak nyafogó nemzetiek végre egyszer az összecsinált bugyijukkal együtt a gyávaságukat is a szennyesbe dobnák és a változtatásra elszántan odaállnának mellénk, garantáltan véget érne az országot ma bitorló politikai elit ámokfutása. Mert ha Orbán Viktor azt mondja, hogy ma puccs van Magyarországon, én azzal toldom meg, hogy akkor viszont életbe lépett az "ellenállási záradék"!

 Ha valakit részletesebben is érdekel a véleményem, innen letölthető a minden héten szerdán a Szent Korona Rádión sugárzott "Budaházy" című műsorom március 19-i adása.

Budaházy György

Címkék: budaházy tüntetés rogán

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr89390825

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Reakció - a polgári underground blogja 2008.03.28. 11:14:15

Utolsó figyelmeztetés a Magyarság Útjától Tegnap kapott egy fenyegető levelet az V. kerületi Fidesz. Mivel kifejezetten szórakoztatónak találták, eljuttattak közlésre hozzánk (Utolsó Figyelmeztetés-ügyben nehezen lehetne autentikusabb orgánumot talál…

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Francois Pignon 2008.03.21. 15:00:08

Szerintem egyiküknek sincs igaza.

Rogán folyamatos provokátorozása önámítás. (Arra nem is merek gondolni, hogy megfontolt, ámde nem túl jóindulatú, és hosszú távon ugyanúgy ártalmas manipuláció.)
Ez a hozzáállás abból indul ki, hogy a "mi oldalunkon" minden rendben van, ami zavarbaejtő történik, azt a kormány ügynökei követik el. Önáltatás. Ebben Rogán sem különbözik a hírtévés betelefonálóktól, akik bizonygatták Csintalannak, hogy őt bizony a zsidók verették meg.
Ez pedig felmentést ad sokaknak, akik a még elfogadható viselkedés határán mozognak, sőt olykor át is lépik azt.
Idióta pedig akad bőven mindkét oldalon, aztán majd nagyon csodálkozni tetszenek, ha a legközelebbi választások előtt kiderül, pár koktélos embertől milyen rövid szálakat lehet majd húzni az ellenzékhez.

Budaházyéknak sincs igazuk. Egyszer megpróbáltak "forradalmat" csinálni. A jövőre való elképzeléseiket ugyan érteni nem, de az elkeseredettségüket érezni véltem.
De észre kellene már venniük, nemhogy széles társadalmi támogatottságuk nincsen, de még az a szűk is egyre fogy, szinte már teljesen el, ami másfél éve még megvolt. Észre kellene már tényleg venniük, hogy valóban Gyurcsányék malmára hajtják a vizet, még ha nem is küldték őket.

Papa Doc 2008.03.21. 15:09:10

Én csak azt nem értem, hogy a Reakció miért törődik ennyit Budaházyval, a Gárdával stb., márc. 15-én miért a "lesz-e balhé" kérdésen rágódott stb. Ez az egész Torockai/Budaházy-féle szubkultúra egy marginális jelenség, a bulvársajtónak kellene foglalkoznia vele. Budaházyék és néhány száz fős rajongótáboruk marháskodásinak országos hírként való állandó elemezgetése a kormányon kívül senkinek sem hasznos.

Francois Pignon 2008.03.21. 15:20:57

Rogán nem annyira ostoba, hogy ne tudja, akikről ír, könnyen heccelhető emberek.
Hogy úgy kéttucatnyiszor provokátorozza őket az írásában, maga is provokál.
Nem tudom, mire jó ez. A kerület lakói bizonyára értékelni fogják ezt, amikor legközelebb esetleg már direkt Rogán miatt látogatnak oda kukákat gyújtogatni.

Republikánus Péter 2008.03.21. 15:35:13

Az, hogy egy demonstrációhoz előzetes rendőrségi engedélyt kell kérni, megfelel a cenzúrának. Egyfajta gyülekezéscenzúra működik jelenleg Magyarországon, ami azt is jelenti, hogy a gyülekezési szabadság nem teljes nálunk.

Btk.-t tényleg nem kéne szigorítani, az ilyesmi csak még frusztráltabbá tenné az amúgy is frusztrált turbómagyarokat.

Skrabski Fruzsina (lelkylola) · http://mandiner.blog.hu/ 2008.03.21. 16:15:40

Szerintem is túl van spirázva Budaházy. Nem provokátor, hanem egy kicsit primitív, harcos alkat. Nézzétek meg a Kende-Budaházy vitát, abból tisztán látszik miféle figura ő.
Rogán pedig most tényleg provokálja őket. Amolyan kakaskodásnak tűnik a részéről.

Morbus_Hungaricus 2008.03.21. 16:46:17

Témába vág még Budaházy Edda nyílt levele (lásd KurucInfo). Találó pl. az alábbi rész: "A magyar nép, amely az évszázadok folyamán az Isten, Haza, Család vagy a fennkölt turulmadár alakját tűzte zászlajára, ma úgy tűnik, inkább egy kukát hímezne oda. Mert pusztulhat minden, de ha a kukáinkhoz nyúlnak, azt nem hagyjuk!"

Google 2008.03.21. 17:17:13

2006-ban, az októberi ötórai összejövetelekre ismerőseim nem jöttek el, mert úgymond, a Fidesz összejövetelei annyira "lightosak". Ők este mentek a kemény fiúknak fenntartott ramazurikra.
Aztán mit ad Isten, akkor sem, és azóta sem őket verik, könnygránátozzák és lődözik. Hogyan van ez?
Ki ismerte Budaházyt, hogy került ő a hídra, hogyan zárhatta le a hídat?
Toroczkayt is hogy építgették, a titkosszolgálatok embere a Magyar Szigeten hagyta, elhagyta az azonosítóját, hát persze hogy; Toroczkay-Tóth Szlovákiában egyedül demonstrál, a Televízió ostromát szervezi stb, és tetteiknek semmi, de semmi következménye nincs. Kérdések.
A kuruc-info bírák, ügyészek mobilszámával kóslat és senki nem érdeklődik az egészségükről. Hogyan van ez?
Ha ezek az emberek tényleg a kormányváltásban érdekeltek, miért nem sorakoznak fel a nagyobbik erőhöz, miért önzőznek, mire fel?
Sokan mondják, hogy nem Toroczkayékért mentek ki 2006 szeptemberében, de most már miattuk nem mennek ki. Örök tanulság.
Rajtunk már csak egy jó kis előrehozott választás segítene, semmi és senki más.

dowNLoad 2008.03.21. 17:21:10

Az igazi kérdés persze az, hogy van-e eszközünk a provokátorok elleni fellépésre.

NINCS, kóka, veres, fletó és demszkáj is szabadon garázdálkodik.

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2008.03.21. 17:21:46

Mi van ha kettős ügynök? Pontosabban kettős provokátor? : )

TaTa86. · http://archiregnum.blog.hu 2008.03.21. 17:31:19

google, nem kormányváltást akarnak hanem elitváltást. Szinte tök mindegy hogy orbán van vagy gyurcsány... Milyen nagyobb erő mellé álljanak oda?
És nem miattuk nem mennek ki, hanem azért mert fásultak, lusták a magyarok. Semmi köze nincs ehhez a két bajkeverőnek. Én kimentem a Blahára 15én hogy legyen tömeg, láttom, hogy még így sincs ebből csak kukaborogatás lesz, ezért elmentem.
Nem kell balhézni, csak kimenni, és akkor azok lesznek megint többségben akik el tudnak számolni 10ig.
lelkylola, egyetértek. Rogán meg lassan kiérdemel egy koktélt attól talán kijózanodik...:P

Google 2008.03.21. 17:39:49

Már akinek tökmindegy! Nekem nem.
Ja, hogy elitváltást, aha, és honnan veszik az új elitet, vagy ők maguk, a csapatuk lesz az új elit?
Igenis azt mondom, hogy lejáratják a tüntetéseket, miattuk nem mennek ki a jobbérzésüek. Ezt akarták, elérték. Most meg kajánul vigyorognak, hogy ilyen a magyar, ül a bőrfotelben. Nehogy miattuk (is) tegye!

TaTa86. · http://archiregnum.blog.hu 2008.03.21. 17:54:12

Azért nem tini a magyar államiság (,mint a tót), és még olyan sosem volt hogy ne lett volna elitünk.
Ha most ráesne az "egész elit"re egy úthenger akkor sem dőlne össze az ország, mindig van másik. Szerinted nincs az országban még egy magyar bálint/hiller istván, egy kóka, gyurcsány, horváth, göncz, szekeres, szilvási, orbán, rogán, mikola, popcorni, stb... tényleg ekkora egy rakás szarok vagyunk hogy ők a magyar társadalom felső korlátjai?

a tüntetéseket meg már Petőfiék lejáratták a vandálkodásukkal (56 sem a szabadságvágy méltóságteljes kifejezéséről szólt), nem értem hogy eddig miért mentél ki?
Ha vmihez erősen ragaszkodsz azt nem lehet elvenni, ha neked annyit ért a tüntetés, hogy mihelyt meglátsz a tévében egy eldőlt kukát szépen hátradőlsz, hogy ez innentől neked (végre) nem pálya, akkor az nem a kukaborogató "hazafiak" kritikája. Magyar virtus/civil kurázsi 2008 EU, Bp.

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2008.03.21. 17:56:28

"...Petőfiék lejáratták a vandálkodásukkal..."
Hát ők maximum szíveket törtek össze.)

dowNLoad 2008.03.21. 18:01:34

BÉKÉSEN KELL FELVONULNI! CSAK BÉKÉSEN, káromkodni, dobálni , zászlóval integetni, labdázni, gördeszkázni, egykerekezni szigurúan TILOS!
Nehogymár megzavarjuk a békés munkájában veresjanit, fletót, kókát, meg a többi nagytudású elit-tagot, csak békésen adósítsák tovább az országot, tegyék erre a nagyszerű pályára, ahol csak a siker és a csillogás (Euró, vízummentes amerika) vár ránk. HOGY képzeli az átlagember, hogy Ő OKOSABB , MINT EGY TSZ FŐKÖNYVELŐ???? Vagy mint egy KISZ-titkár??? MIT KÉPZEL az átlagember, hogy ő képes lenne elkölteni 2év alatt 25milliárd USD-t, úgy, hogy észre sem vesszük??

Molnárgörény · http://molnargoreny.blog.hu 2008.03.21. 18:38:06

Francois Pignon: az első komment megalapozott. Összenőtt, ami összetartozik: az unilaterálisan ostoba Rogán a nem igazán bonyolult személyiségszerkezetű Budaházyval.

Rogán azt hiszi, hogy bátor, amikor a hatalommal voltaképpen a háta mögött beszólogat Budaházynak. Kérdés, erről Révész Máriusz vajon mit mondana... Játssza az V. kerületiek előtt a hősies vezetőt. Egy-két tojást csak kivív magának, aztán mutogathatja, hogy bizony, ő egyértelműen demokrata, hiszen megtojásozták a fasiszták.

Valójában Rogán éppenséggel gyáva alak. Ahelyett, hogy a Fideszen belül a gyors kormányváltást támogatná (ami megszüntetné az utcai erőszakot), és kiállna amellett, hogy a teljesen hiteltelen koalíció azonnal menjen - ehhez a Fidesz kéne, naponta tartott tömmegtüntetéssel pár nap alatt el lehetne söpörni őket -, ehelyett Budaházyval polemizál.

Attól tartok, hogy a Fidesz nem is nagyon akar ma kormányra kerülni. Megvárja, míg mégi elprivatizálják az egészségügyet, ők is vesznek belőle szépen, aztán a végén széttárják a karjukat, hogy "már nem lehet mit tenni, mert a tulajdonosokat nem bírnánk kártalanítani, ők jóhiszemű jogszerzők..."

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2008.03.21. 18:38:31

Egyébként mind a ketten füllentenek.

Ha nem lett volna tv ostrom, az őszödi beszédről
kevesebbet lettek volna kénytelenek beszélni szerintem
a tévékben, rádiókban, hamarabb lecsitult volna az egész.

A fidesz támogatottsága azóta egyenletes ütemben hízik,
azt nem tudja kikezdeni semmilyen rendbontás (03/09!)

Ha Budaházyék tényleg maszkot húztak, és beválalták a
"harcot", miért nem szerepelnek a felvételeken, amit meglepetésre
nyilvánosságra hoztak (még csak néhányat), és tényleg elsőosztályú
képeket készítettek, minden egyes sorfal háta mögül. Itt volna az
alkalom bizonyítani a tetlegességüket is, és nyilván a gyanusítás
már megkellett volna történjen, ha ott vannak az első sorban.
Elkiabálták a dolgot: nincsenek ott az első sorban.

Gaudi és Morvai viszont egyértelműen kiáll mellette/mellettük.
Ők is provokálnak? (semmi sem kizárt: )

Ha egy ilyen meccsbe - ami itt ma megy az országban - valaki
beszál, el kell fogadja, hogy a harcmodor milyen. Ha az egyik
oldal használ fedett embereket, titkos információkat, akkor
a másik oldal is kénytelen, legalább a védekezés szintjén.

A módszer klasszikus. Oszd meg és uralkodj!
Gy.F. Putyin jó embere, ott Zsirinovszkíj maga mögé
utasította az európai értelemben jobboldali, illetve liberális
pártokat is. Szélsőjobbos gyűléseiket nem verik szét,
halgatólagosan támogatva vannak.

Bonyi helyzet.., még tanulmányozni kell.

www.youtube.com/watch?v=Jt856_nRxQk
alkaloida.blogspot.com/

བོད་

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2008.03.21. 20:32:59

Ja, és valakit mindig kihagyunk a számításból.
A nevető harmadikat. Torockay vármegyései közül
az erdélyiek kiváltak, saját szervezetet hozva létre,
ez az EMI tudtommal. Akkor őt megvádolták azzal,
hogy "szekusokkal" bratyizott, és ez kitudódott.

Egy ilyen szkander, ami patt helyzetre áll,
(itt csak a konspirációs vetekedésre gondolok)
mindig nagyon sérülékeny szitu, magaalá gyűrheti
egy idegen szereplő, és a saját javára fordítva lehet
haszonélvezője az eseményeknek.

Románia most "hétmérfőldes" léptekkel igyekszik
felzárkózni, Magyarország destabilizációja ideig-óráig
érdeke lehet. Ez persze nem meggyőződésem,
de ez is egy lehetséges szál.

བོད་

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2008.03.21. 20:59:55

Ezek a túlzásba vitt összeesküvéselméletek valahogy arra késztetnek, hogy radikalizáljuk őket. Nos, mi van, ha Rogán a provokátor?

Magam részéről egy harmadik megoldást javasolnék, mint a Kossuth térből kisúttörőknek játszóteret csinálni óhajtó Rogán, vagy mint a kicsit krumpli Budaházy.

Az emberek igenis menjenek az utcára, tömegesen és határozottan, menjenek a tévé, a rádió, a parlament, az egyéb kulcshelyek elé, és követeljék a változtatást. Némán és fegyelmezetten, idióta transzparensek, piros-fehér-zöld sálak, nagymagyarország pólók, álarcok, és lyukas meg más zászlók nélkül. És hatalmas számban.

Nem kell törni-zúzni – ugyan mire jó? –, de nem kell bejelenteni sem. Csak fegyelem szükséges. Meg ha valaki bizalmatlan, hát vegyen fel golyóálló mellényt, tojva a szabályra.

Mondanom sem kell, hogy ezt a fidesz nem akarja, mert ők csak az ikszelést sulykolják. Budaházyék meg ennél hőzöngőbbek. De megmondom őszintén, hogy inkább velük érzek együtt, még ha erős kritikával is, mint azokkal, akik az örökkévalóságig a fidesztévére kötve élnek, és mindig eléneklik a vargamiklóssal, hogyaszongya európa a büszkenő meg hogy elkezdődött már a jövő.

A jövő persze hogy elkezdődött. Az idő természete már csak ilyen...

Nem tudom, a fidesz valaha is képes lesz így "utcára vinni" a politikát, korteskedés helyett.
Azt hiszem, nem.

Budaházyéknak meg mi marad akkor? A kissé fals mártírszerep, és az, hogy örök hivatkozási pontot képezzenek az ún. "békés többség" (birkucik) számára: lám-lám, ilyen, aki utcára viszi a politikát. "Ezek."

Nem, nem ezek. Csak nincs kivel.

magyaroknyulai · http://magyaroknyulai.blog.hu 2008.03.21. 21:02:46

Egyetlen nyúl sem fog idén vágóhídra kerülni! Szabadon kell engednünk őket a Kossuth téren!
A részleteket késöbb ;)

A Magyarok nyulai Felszabadító Szervezet

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2008.03.21. 21:19:49

Jó lesz, jöjjenek a rágcsálók!

Loxon
Az ilyen erőltetett köröket is végig kell gondolni és
"rágni" ugyanis nem játék ez, valaki a tűzzel játszik.

Google 2008.03.22. 12:51:56

Van az a helyzet, amikor semmi nem drága. Lehet, hogy ez az?
Tényleg ki kell menni és nagy számban, de mások sem tétlenkednek, kijönnek és olyat tesznek, hogy rajtunk legyen a bélyeg. Elfogyott a bizalom, nem tudni, ki kicsoda. Ezért kell a magunk módján tennünk ezt-azt, aztán azonkívül is: nem mindenkinek szimpatikus a hazafiak harcmodora. Ki így, ki úgy tegyen amit tud, jobb nincs!
Petőfiékről sem tudtak a zemberek, nem volt tévéjük és számítógépük, mégis benne vannak a történelemkönyvben, mert többet ésszel, mint erővel! És szívvel.

Skrabski Fruzsina (lelkylola) · http://mandiner.blog.hu/ 2008.03.22. 13:57:04

borsikm, elég jó ez az elemzés. Nekem csak annyi bajom van vele, hogy nem látom miért döntené meg a kormányt az, hogy az utcán összecsapnak a rendőrökkel az emberek? Ha elfoglalnák a Parlamentet, kb. ugyanazt a hatást váltaná ki, mint a TV székház elfoglalása. Egy kis örömöt, aztán csőcselékezést, rendőri brutalitást, bekeményítést.
Értem az elkeseredettséget, logikusnak tartom ezeket a balhékat, de szerintem csak annyi hatása van, hogy akik eldobnak egy-két sörös üveget, azt gondolják, hogy tettek valamit a felszabadulás érdekében. Pedig úgy tűnik: így nem lehet megdönteni a kormányt. Az más kérdés, hogyha a Fidesz hatalmas, békés tüntetéseket szervezne, annak lehet, hogy lenne hatása, mint Ukrajnában a narancsos forradalomnak...

Google 2008.03.22. 16:04:15

Trunks86 írja, hogyha jönne az úthenger és elsöpörné a jelenlegi elitet, csak találnánk egy újabb Szekerest, Horváthot, Gyurcsányt, Szilvássyt stb.
Jobbak nincsenek, igaz?

mavo · http://polmavo.blog.hu 2008.03.26. 22:15:17

Most, hogy a Tóni már nem a komancsokat ossza, hirtelen rá kell jönnünk, hogy a Tóni is komancs.

Jobb későn, mint soma.

Ennek kapcsán jegyzem, hogy a gimnázium osztályomban rajtam kívül egy (1) fő nem lépett be a kiszbe.

A többiek szemét komancsok mind.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2008.03.26. 22:22:10

"mavo" drága, az írás emlékezetem szerint a rendszerváltás előtti évből származik (esetleg egy év ingadozás, ha tévednék, elnézést). Ekkoriban nem hogy ilyen cikkeket nem kellett írni (cikket írni korábban sem volt kötelező egyébként), de be sem kellett lépni.

És nem csak a puszta tény az érdekes, hanem a stílus, a szürke agyvalóság, amelynek e cikk a tanúsága.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2008.03.26. 22:42:10

"Ekkoriban nem hogy ilyen cikkeket nem kellett írni (cikket írni korábban sem volt kötelező egyébként), de be sem kellett lépni."

Csak azért, hogy tudd, te drága: a mi osztályunkban sem volt _KÖTELEZŐ_ belépni a kiszbe. Denemám.

Hogy, hogy nem, mégis belelépett mindenki; na jó, kettőnk kivételivel. Van, aki ezek közű buddhista. Már komancsbérenc buddhista. Most.

És a rencerváttás előtt egy évvel még vótt oszlatás is, meg vótt rándőri hogyishívják az azóta vérkomcsi libsivé változott izék ellen. Pont akkor, amikor a Tóninak nem vótt köttelezző.

Érted?

És ismétlem, én azon szórakozom, hogy a Tóni hirtelen az _Ő_ komcsijuk lett. Merazaviccös.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2008.03.26. 23:16:06

Tucc tá normályisan is beszéni, hát akkó ménöm tászöd?

dowNLoad 2008.03.27. 22:55:39

HA NEM LETT VOLNA RENDSZERVÁLTÁS, (mert volt, hahaha) akkor most Gy. ferenc lenne az elnöki tanács elnöke, a központi bizottság tagja lenne: Szilvásy,kókadt, Rogán, stb.. talán veresjani nem, mert akkora tahóparasztot még a reformkomcsik sem tettek volna PÜ miniszteri posztra.

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2008.04.01. 19:23:54

"A hadsereget felszámolták, az, hogy legalább a széthulló félben lévő rendőrséget az utóbbi időben fejlesztik az is csak nekünk köszönhető (később még jól jöhet)."

Budaházi a kurucon,(Rogánnak írt válaszleveléből).
Szerintem gyönyörű.
kuruc.info/r/33/23172/

smalladam 2008.04.01. 21:09:24

gloire, úgytudom brit tudósok kimutatták, hogy budaházy györgy fingja a passzátszelet.

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2008.04.01. 22:31:23

Nem hinném, egyszerűen felelősségteljes munkát
végez, viszonylag fegyelmezetten.

dowNLoad 2008.04.01. 23:57:16

Smalladam, már elindult egy csapat érted, Budaházy húga mutatja az utat!
www.germaniainternational.com/images/italy3bottom.jpg
Esetleg a két előtérben álló közé retusáld be Budaházyt, haha.
www.germaniainternational.com/images/bronzobustodibenito11.jpg
A háttérben nem Budaházy hallgatózik?
www.germaniainternational.com/images/romeberlinoaxisstickpin10.jpg

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2008.04.28. 10:32:32

gloire · alkaloida.blogspot.com/ 2008.03.21. 20:32:59

"Könnyen előfordulhat ugyanakkor, hogy Toroczkai tudtán kívül szolgál idegen érdekeket. Például olyan szomszédos országokét, amelyek Magyarország instabilitásában érdekeltek, s akár tenni is hajlandók azért, hogy a világ hírtelevízióit a lángoló budapesti tévészékház képei uralják."

www.hetivalasz.hu/cikk/0804/a_retteges_foka/2