A jövő visszahódítása (V-VII. fejezetek)
2007. szeptember 18. írta: TuRuL_2k2

A jövő visszahódítása (V-VII. fejezetek)

[Az írás a Reakció szeptemberi papírkiadásában jelent meg. Folytatás az előző postból: A jövő visszahódítása (I-IV. fejezetek)]

V. Gerinccel, higgadtan
Kül- és nemzetpolitika

VISSZATÉRNI A NEMZETI ÉRDEKEKHEZ
Magyarországon sajnos magyarázatra szorul az a máshol axiómaszámba menő tétel, hogy a diplomácia a nemzeti érdekek védelméről szól. A külpolitika nem egyenlő a mosolydiplomáciával és nem belpolitikai célokat szolgál, különösen nem egyes politikusok exhibicionista személyiségének fényezését. Nem fogadható el az sem, hogy politikai ellenfelünket lépten-nyomon lejáratva nagy mellénnyel magyarázzuk a külföldi partnernek: Magyarországon egyedül velünk érdemes szóba állni, mert a másik fasiszta. Ez provincializmus, amit itthon épp azok a – magukat rendkívül felvilágosultnak gondoló – „progresszívek” művelnek, akik a „nyugati gondolkodásmód” kizárólagos hazai letéteményeseinek hiszik magukat. Szeretnénk, ha Magyarországnak egyáltalán lenne külpolitikája, ma ugyanis ilyesmiről nem nagyon beszélhetünk. Hazánknak ma nincs álláspontja egy sor nemzetközi kérdésben, karakter és vízió nélküli országgá lettünk.

AZ EU ÉS A NATO KERETEI KÖZÖTT
Hiszünk az Európát, illetve Európát és Amerikát szilárdan összefogó intézményekben, az atlantizmusban, az Európai Unióban és a NATO-ban. Valljuk, hogy Brüsszel nem egyenlő Moszkvával, hanem a magyar érdekek érvényesítésének egyik legfontosabb színtere. Még akkor is, ha a – jelentéktelen ügyekben elszánt, jelentős kérdésekben viszont lábujjhegyen közlekedő – magyar diplomácia eddig nem látszik hozzászokni az uniós versengés légköré-hez. És igen, hiszünk az Egyesült Államokkal fenntartott szoros szövetségi viszonyban, még akkor is, ha ez a viszony természetszerűleg roppant aszimmetrikus. Nem azért hiszünk benne, mert szeretjük Amerikát, hanem mert az érdekeink ezt diktálják. A Reakció nem a New York-Tel-Aviv-tengelyen értelmezi a világpolitika rezdüléseit, s magyarként nem a palesztin-izraeli konfliktus Izrael számára legkevésbé kedvező megoldását tekintjük életünk fő céljának. A Reakció nem isteníti Ahmedinezsádot, Chavezt és a többi futóbolondot csupán azért, mert szembe mernek szállni Amerikával. (Valamint szerintünk Guantanamón nagyjából jó helyen vannak azok, akik egyébként szabadidejükben metrókat és buszokat robbantgatnának európai városokban.) Emellett inkább nézzük amerikai topmenedzserek gyakran viszszatetsző ámokfutását Budapesten, mint hogy a Putyin által reaktivált KGB  és a vele összefonódott orosz maffia foglalja el (újra) a magyar nemzetgazdaság kulcspozícióit.

A NEMZETPOLITIKA FELÉLESZTÉSE
Az elmúlt kilencven év minden kudarca, december ötödike és a legújabb koalíciós kinyilatkoztatások ellenére a határainkon túlnyúló magyar nemzetet továbbra is megfelelő értelmezési keretnek tartjuk. E  ténynek mindenkor a külpolitika homlokterében kell állnia. Nem azért, mert mi azt mondjuk, hanem mert odaát – Szepsiben, Visken, Marosludason és Nagybecskereken –  még mindig ezt várják tőlünk. A státustörvényt annak idején fontos és hasznos eszköznek gondoltuk – és gondoljuk most is –, amelynek rehabilitációjára és továbbfejlesztésére lenne szükség. Melldöngetés és Wass Albert-szobrok avatása
nélkül, de jeleznénk román,
szlovák és szerb barátainknak: a nekik boldog pillanatokat szerző Medgyessy- és Gyurcsány-kormányok után ismét medencébe szálltunk, és ne nézzenek minket teljesen hülyének. (A Malina Hedvig körüli koncepciós eljárás például nem szlovák belügy.) Nem tartjuk egészségesnek, hogy a hazai belpolitika határozza meg viszonyunkat a határon túli magyar szervezetekkel, és a korrupciószagú klientúrarendszer felszámolását alapvetőnek tekintjük a határon túlra csordogáló pénzek esetében. A Reakció különösen nem támogatna egyes polgármestereket csupán azért, mert – akaratlanul is a román célokkal összhangban – az RMDSZ víz alá nyomásán fáradoznak. Fontosnak tartjuk, hogy a határon túli magyarság őrizze meg az adott országban parlamenti képviseletét.


VI. Önkéntesség és fiatalítás 
Honvédelem

AZ ÁLLAM MI VAGYUNK
Talán lesznek olyanok, akik megvédik ezt az országot a XXI. században, ha gyökeresen szakítunk eddigi jól belénk nevelt államfelfogásunkkal. Az állam nem egy kedélybeteg, dagadt és szájszagú tanár, aki vonalzót csattogtatva a kezében jár fel s alá az osztályteremben, körmösöket osztogat és néha szigorú tekintettel azt írja a táblára, hogy „éljen a császár”, vagy azt, hogy „büdös zsidók”, vagy azt hogy „fasiszta pribékek”, vagy azt hogy „hamburgert enni jó”. Mi meg birka módjára skandáljuk, mert ha nem, jobb esetben kukoricán térdepeltetnek, rosszabb esetben kidobnak az ablakon. A nagy tanító nem létezik, káprázat. Most csak mi vagyunk és épp egymás uzsonnáját lopkodjuk. Szóval ez az egész államos dolog mi vagyunk. Vagy megvédjük, vagy szétmállik, netán ránk ragad. Az elmúlt kétszáz évben viselt háborúink azt tanítják, csak önkéntesen szervezett honvéd haderő tudott sikeres hadműveleteket végrehajtani. A branyiszkói hágótól a székely hadosztályon át a pesti utcákig.  

PROFI HADSEREG
A honvédelemre fordítható pénzt GDP arányosan nem szabad tovább csökkenteni, viszont indokolt a magyar honvédség jelenlegi profi állományának további 15-20%-os csökkentése. Azért, hogy a megmaradt állomány fizetését fel lehessen emelni legalább ekkora összeggel, mert csak így várható el, hogy a komoly technikai tudást igénylő katonai gépeket megfelelő szakemberek kezeljék. Szükség van a tiszti előmenetel szabályozására, hiszen a világon arányaiban az egyik leghatalmasabb tábornoki kara a magyar honvédségnek van. Sok a tábornok, kevés a honvéd. A külügyminisztériummal együttműködve szükség van a lehető legtöbb – nemzeti érdekeinknek és szövetségi kötelezettségeinknek megfelelő  – nemzetközi békefenntartó misszióban való részvételre. Növelni kell a szerepvállalást a Balkánon. Elképzelhető, hogy a Hősök napján évente díszfelvonulást tartsanak katonai egységeink.
Magyarország nemcsak hárommillió koldus, hanem a legalább félmillió biztonsági őr hazája is. Ezért szükséges, hogy a biztonsági őrök szakmai kiképzése, kétévenkénti rendszeres vizsgájuk, a szükséges engedélyek megadása a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alá kerüljön.

NEMZETŐRSÉG
A magyar államnak – az önkéntes tartalékos rendszerrel összhangban – kötelező lehetőséget teremteni arra, hogy érettségi után minden magyar állampolgár – férfiak és nők – részt vehessen egy há-  rom hónapos katonai kiképzésen. Önkéntes alapon! Aki ezen részt vesz – kezdetben kevesen lesznek – és  vállalja az ezzel járó terheket, valamint az egyetemi évek alatt a kéthetes, később, harminc éves korig az évi egyhetes továbbképzést, azok számára az állam kedvezményeket nyújt. Mint például felvételi plusz pont, a jogosítvány megszerzése, a személyi igazolvány, az útlevél illetékének az elengedése, kedvezményes bérlet stb. Természetesen rendvédelmi szervek dolgozója és biztonsági őr csak az lehet, aki részt vett ilyen kiképzésen, valamint fegyverviselési engedélyt is csak ilyen személy kaphat. Az ezen a kiképzésen részt vett emberekből területi alapon szerveződne a Nemzetőrség, amely alkalmas lenne természeti katasztrófák elhárításától, a rendőrség munkájának segítésén túl, a fegyveres honvédelmi harcra is. Ebben a legvégső esetben pedig az állam fenntartja magának a jogot a totális mozgósításra. Ilyen esetben pedig komoly előnyük lenne azoknak, akik már ismerik a kalasnyikovot.

SZOLGÁLATOK
Növelni kell a titkosszolgálataink költségvetését. Egy kis állam számára a leghatékonyabb védelmet a titkosszolgálataik jelenthetik. Törvényes felügyeletüket az Országgyűlés mindenkori ellenzéke vezette Nemzetbiztonsági Bizottságra kell bízni. Nem szabad engedni a szolgálatok összevonását, hiszen az öt különböző szolgálat működése hasonlatos a kéz ujjaihoz. Külön-külön egymással vetélkedve, egymást kiegészítve dolgoznak a legjobban. Ha pedig baj van, ökölbe szorulnak. Természetesen itt is elengedhetetlen a fiatalítás. És ezzel együtt a német modellt figyelembe véve meg kell nyitni 1990-ig a levéltárakat, teljesen kutathatóvá kell tenni a titkosszolgálati
archívumokat. Már csak a besúgók érdekei indokolják a titoktartást, a hallgatást és a zárt ajtókat. Két évtizeddel a rendszerváltás után jogunk van tisztán látni.


VII. Józanul, szigorral
Környezet- és energiapolitika

DECENTRALIZÁLT PÉNZKÖLTÉS, NEMZETKÖZI FELLÉPÉS
A környezetpolitika legfontosabb eszköze nem a környezetvédelmi költségvetés növelése,  hanem világos prioritások szerinti, megfelelő felhasználása. Elsődleges feladat az állam környezetpolitikai költését a tárcák között decentralizálni, ugyanakkor minden minisztérium számára kötelezően követendő irányelveket meghatározni büdzséjük (minisztériumonként eltérő) indokolt százalékarányának fenntarthatósági célokra való felhasználásáról. A környezettudatos kormányzati politikának a szakminisztérium mellett a gazdasági, a honvédelmi vagy éppen a visszaállítandó Ifjúsági Minisztérium tevékenységében is nyomon követhető szerepet kell kapnia. A határokon átnyúló környezetszennyezés megoldása a fenntartható fejlődés kulcstényezője. Cél, hogy (a kisebbségpolitika hagyományos fontossága mellett) Magyarország európai arculatában mostantól a környezetvédelem közösségi szabályozásáért folytatott lobbi is megkülönböztetett szerephez jusson. Egy szigorúbb Európai Unió segíthet abban, hogy hazánk csökkentse a mindeddig alulszankcionált vízszennyezésből, önkényes vízszabályozásból vagy épp szemétcsempészetből fakadó kárait. Ezzel hozzájárulhat olyan határon inneni és túli értékek megóvásához, mint nagy vízhozamú folyóink, Verespatak vagy a Tokaj-hegyaljai borvidék.  

TÁMOGATÁS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKÉRT
Az energiagazdaság területén a reálpolitika és a jövőközpontú innováció egyidejű érvényesítése a cél. Magyarország vállalt kötelezettsége, hogy energiafelhasználásában folyamatosan növelje a megújuló források részarányát. Fokozott regionális együttműködést és technológiai transzfert tartunk szükségesnek a hozzánk hasonló földrajzi adottságokkal rendelkező térségbeli államokkal, nem csupán a szél- és napenergia, de a biomassza és a geotermikus energia termelésének és tárolásának területén. Javasoljuk, hogy induljon kormányzati program a háztartások, valamint a gazdasági szervezetek és vállalkozások megújuló energiafelhasználásának ösztönzésére.

ENERGIABIZTONSÁG
Nem osztjuk azt a nézetet, hogy a megújuló energiaforrások elterjedését akadályozná az atomenergia gazdaságos és ésszerű kihasználása. A zöldenergiákra fordított figyelem mellett a hagyományos források terén a hatékonyság növelése a cél. Energiabiztonságunk kulcsa, hogy elfogadjuk: az ország ellátásához szükséges mennyiségű energiát költséghatékonyan egyelőre csak atomerőmű segítségével tudjuk előállítani. Ezen a területen ráadásul – szemben a fosszilis energiahordozókkal – mód van a nemzetközi kiszolgáltatottság keretek közé szorítására.  Ezért támogatjuk az atomenergia további, hosszú távú használatát.

KÖRNYEZETTUDATOS GONDOLKODÁST
A környezettudatos szemléletnek a jelenleginél nagyobb részt kell hasítania az alap- és középfokú oktatási tantervekből. Nem csupán a természettudományi-, de a társadalomismereti tárgyak tematikájában is meg kell jeleníteni a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem Magyarország számára legfontosabb kérdéseit – így a klímaváltozás és az energiatakarékosság szempontját. A felsőoktatásban növelni kell a környezetgazdász és környezetmérnöki szakok államilag támogatott hallgatói helyeinek számát. Különösen fontos tudatosítani, hogy a kormányzati kompetenciák és bevezetésre kerülő ösztönző rendszerek ellenére a környezetvédelem alapvetően egyéni felelősség, és társadalmi érdek.
NAGYOBB BÜNTETÉSEK A KÖRNYEZET ROMBOLÓINAK
Elengedhetetlennek tartjuk, hogy megtörténjen az energiapolitika és a szociálpolitika szétválasztása. Nincs elegendő egyéni motiváció az ésszerű fogyasztásra, ha annak ára nem tükrözi a költségeket, különös tekintettel a környezetvédelmi, egészségügyi következményekre. Fontosnak tartjuk, hogy mindezeken felül az állam használja büntető eszközeit is (bírságok, büntetések) a környezetszennyezők ellen a környezettudatos gondolkodás erősítéséért, a tisztább, élhető Magyarország érdekében. Természetesen az államnak ezeket a törvényeket és szabályokat be is kell tartatnia. Javasoljuk a környezet- és természetvédelmi bírságok drasztikus megemelését és gyorsított behajtását akár inkasszó formájában is.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr11167652

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Reakció - a polgári underground blogja 2007.12.05. 01:31:01

Judapesti flĂłdni ĂŠs lĂŠgvĂŠdelmi szirĂŠna A mazsihiszes bojkottra a Judapest.org csapata SĂłlyom LĂĄszlĂłnak kĂźldĂśtt ajĂĄndĂŠk flĂłdnival vĂĄlaszolt. A sĂźtemĂŠnyhez mellĂŠkelt levĂŠl lĂŠnyege: "A hazai zsidĂłsĂĄg pluralisztikus alapokon ĂĄl…

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

hiba 2007.09.18. 09:47:38

Az esélyegyenlőség kérdése szándékosan nem kapott külön bekezdést? Pedig talán nem csak a cigányok esetében lenne fontos itt is egy jobboldali stratégia, üzenet.

TuRuL_2k2 · http://maglyatuz.hu 2007.09.18. 09:58:12

hiba:
Több helyen is írunk ilyesmiről (bár az "esélyegyenlőség" szótól engem kiráz a hideg, hiszen sosem lesz egyenlő esélye egy nagypolgári családból származó gyermeknek és annak, aki a nyomorba születik). Például szerintem ide tartozik, hogy a közösségi közlekedés fejlesztése ne csak metróépítést jelentsen, hanem a kisebb települések busz- és vonat-kapcsolatának javítását is.

hiba 2007.09.18. 10:17:01

Lehet másnak is nevezni, de sztem messze nagyobb súlya van a jövőnk szempontjából, mint a honvédelemnek. Gyakorlatilag szinte minden fejezetet érint és számtalan pozitív üzenet megfogalmazására adna lehetőséget, például az általad is említett vidéken élők, mint hátrányos helyzetű csoport köztudatba emelésével. Így viszont még a demográfiai részből is kimaradtak kicsit a nők, pedig szülni csak ők fognak.

pazs 2007.09.18. 17:45:00

Enyhén leegyszerűsítőnek érzem a "határon túli" magyar belviszonyok olyan értelmezését, mely szerint a dolog kimerül abban, hogy holmi gonosz polgármesterek mindenáron igyekeznek elgáncsolni a "legitim érdekvédelmi" szövetséget. Ebben a témakörben talán még elkelne némi tájékozódás.

doWNload 2007.09.18. 19:45:56

hahahaha ezekkel a figurákkal akarjátok elérni??? kivel lehetne, és mikor? Szerintem az ország még túl nagy, 3felé kellen osztani: Keleti, nyugati, és egy adómentes miniállammá: Budapest, így már képes lenne egységesen fellépni, mert senki nem akar a saját háza elé szeméttelepet.

homopoliticus · http://homopoliticus.freeblog.hu 2007.09.18. 20:56:23

A titkosszolglatokkal kapcsolatos "a kéz öt ujja" hasonlatot biztosan jól átgondoltátok? Nagyon tetszetős, de mélyebb indoklás, érvek nem nagyon vannak mellette (mögötte lehet, de nem derül ki, hogy mik). Ennyire evidens, hogy ne lehetne az öt ágazatból mondjuk hármat csinálni?

A külpolitikáról szóló rész különösen tetszett, a határon túli magyarokról, illetve a különféle érdekszervezeteik közötti viszonyról szóló pár sor pedig üdítően józan és mértéktartó.

Egyébként szembetűnően más a program második felének a stílusa az előző bejegyzéshez képest, ez kicsit olyan ufisabb (jó, reakciósabb, még szoknom kell), nem olyan komoly(kodó). Ez tudatos? Én nem bánom, sőt, így jobban tetszik.

Bozót.harcos 2007.09.18. 23:40:45

Kedves pazs,
Komoly dilemmát vetsz fel, és talán bizonyos szempontból igazad is van. A határon túli magyar "establishmentek" tényleg elfáradtak, korrumpálódtak, és mára legalább annyira a többségi (román, szlovák, stb.) elitek transzmissziós szíjai, mint amennyire a magyar közösségek érdekvédelmi szervezetei. Csakhogy nézzük, mi van helyettük? Mi van az RMDSZ helyett? Szerencsétlen Tőkés, azon kívül, hogy személyes haragjában, sértődöttségében és frusztrációjában szét akarja rombolni az RMDSZ-t, igazából mit akar? És mi lesz, ha emiatt nem jut be az RMDSZ jövőre a parlamentbe? Igen, korruptak a fiúk, Nagy Zsoltikára elég csak ránézni például. De azt megnézem, mit művelnek itt a románok, ha a sajátos posztkomcsi-fanarióta "kijárós" elitből eltűnnek a magyarok, akik - részben persze önérdekből - eddig lepacsiztak néhány engedményt és némi forrást erre-arra. És mi és ki áll Tőkés mögött? Hol van egy alternatív magyar elit, még ha igaza is van?
Sajnos felelőtlenség, amit csinál, még ha a legnagyobb jóindulatból is teszi. (Tőkést egyébként történelmi érdemei miatt még legalább nem is kritizáltuk.) Szerintem némi odamondás ugyanakkor kijár Szász Jenőnek, akinek az összeférhetetlensége és ámokfutása - amellett, hogy semmivel sem kevésbé korruptabb, mint az RMDSZ-es ellenfelei - kifejezetten káros.

Uff és bocs, hogy csak Erdélyre koncentráltam.

doWNload 2007.09.19. 00:21:47

Külpolitikánkat román diplomatákra bíznám, persze jól meg kellene fizetni őket, de akik Csausesku-ról elhitették nyugaton, hogy vagány jófej, és az oroszokat is leszarja, azok tudnak valamit. (gönckinga, vagy kicsoda, hol vagy te ettől, hahahahahhahaha)

Ács Feri 2007.09.19. 09:24:15

Pazs: speciel külpol téren nem kél el további tájékozódás, mert szakértő csapattag írta az anyagot. Jó is lett.

pazs 2007.09.19. 15:39:36

Kedves Bozót.harcos,
én sem állítottam többet, csak azt, hogy a kérdés ilyetén egymondatos elintézése leegyszerűsítő. Vitatkozhatunk azon, hogy hova tegyük a hangsúlyokat, de a dolog bonyolultabb egy icipicit.
Néha, persze, nagyon is egyszerű. Mivel az állandó lakcímem Hargita megyében van, egyszer már (7 évvel ezelőtt) ráütöttem a pöcsétet Verestóy "Keresztapa" Attila nevére. Csikorgattam a fogam, köptem, káromkodtam, de megtettem, mert még elhittem azt, hogy "azeremdéesznekmuszájbejutniaaparlamentbemertmáskéntmileszvelünk".Azóta se, és ezután se fog ez többször előfordulni. Ún. "tisztességes demokrata", ha egy mód van rá, akár a távolmaradásával is, de ne segítse politikai maffiák egyeduralmának konzerválását.

Pherseus 2007.09.22. 17:43:02

Újabb gondolatok!

Honvédelem: amit szerintem be kellene vezetni, az a sorállományú Polgári Védelem. Gondolatom kifejtve:
Két dolog miatt szükséges társadalmi szinten:

-Mára Magyarországon (is) népbetegség lett az elhízás. Ez ellen egy jó eszköz lehetne.
-Nagyon ronda, fogyasztói társdalomnak nevezett individualizálódott ember tömegben élünk. Szerintem egy jól felépített és megszervezett kiképzés biztosítana egy valamelyest erősebb társadalmi kohéziót.

A három hónappal az a gondom, hogy kevés. Még anno beszélgettem katonatiszt ismerőseimmel és ők mondták, hogy egy normális (hadrafogható) regimenthez kettő év kellene. Meglátásom szerint az egy év arra lenne elég, hogy mindenki kaphasson egyféle, de specializált kiképzést, ami egy nagyobb katasztrófa esetén "jól jön". Erre épülhetne egy önkéntes tartalékos rendszer.

Szívügyem: de amit ma mindenhol nagyon hiányolok, az a vízgazdálkodási stratégia (Állami tulajdon fenntartása, vész-tározó rendszer, öntözés.)

Kérdés: Szerintem nagyon-nagyon sok embernek tele van a hócipóje a mostani parlamenti elittel. Bevallom őszintén, hogy baloldaliként nagyon szeretem az UFI-t, nem mondom volt olyan cikk, ami azért kiverte a biztosítékot, meg olyanok is, amivel szimplán nagyon nem értettem egyet. De ti olyan hangot tudtok megütni, ami a magyar közéletből hiányzik. Nem akartok ezt egy kicsit szervezetebb formában csinálni? Ti vagytok az egyetlen olyan szellemi közösség per pillanat ma, aki nóvumot tudtok adni, és szerintem sok józanul gondolkodó ember csatlakozna hozzátok, a mindkét oldalról.

Atomenergia: igazatok van. Egy dolog: Sajnos ma (és mindörökké) Magyarországon kettő azaz 2 olyan hely van, ahol biztonságosan lehet erőművet építeni. Ebből egyik Paks.

Amit nagyon-nagyon hiányoltam: Válaszok az információs társadalom kihívásaira. A szabad szoftverek szerepe a társdalomban. Ha gondoljátok kifejtem mit tartok fontosnak. (Szakmabeli vagyok)

Zombi 2007.09.23. 20:07:59

A "környezet rombolók" közé betenném a gépjárművekből kicsikkezőket, utcai szemetelőket, stb. Közmunkával büntetném, plusz hozzá kellene kezdeni a környezettudatos iskolai neveléshez is.

dekoninckx (törölt) 2007.11.28. 15:39:33

Pherseus,
Mivel Pakson már van atomerőmű, érdekelne, hogy lesz a másik? :)
És légyszíves fejtsd ki a szoftverekről a véleményedet. Én pl. abszolút pártolom a dolgot (sokszor a fejlesztőket is a lehetőségeimhez mérten), de jó lenne, ha valaki igazából összeszedné a gondolataimat.

Utcai szemetelők, erdőlequadozók, rapsicok: mindet közmunkára, hozzák helyre az okozott kárt, csinos uniformisban, a zekéjük hátán "most már szeretem a környezetet és a természetet" felirattal!

Argentínában megdöntötték Perón asszonyt 2014.01.16. 08:13:36

Az V. fejezethez: "Ez a mese is hogy megváltozott!"
süti beállítások módosítása