Miben téved Fukuyama?
2012. január 30. írta: szantho.miklos

Miben téved Fukuyama?

  Az alkotmánybírákat nem küldik nyugdíjba, az élet nem a fogantatással kezdődik, a jegybank önállósága nem szűnt meg, a választójogi törvény nem feltétlenül a Fidesz-KDNP-nek kedvez – csak egy pár korrekció Francis Fukuyama napokban megjelent, Magyarországgal foglalkozó írásához

  Nem tudom, hogy mi vesz rá világhírű, nemzetközileg méltán elismert tudósokat, gondolkodókat (félreértés ne essék, nem Bartus Lászlóra gondolok), hogy tárgyi tévedésektől hemzsegő cikkeket írjanak. Korábban például a Nobel-díjas közgazdász, Paul Krugman írt a magyarországi demokrácia végelgyengüléséről, most pedig Francis Fukuyama arról, hogyan veszi át Magyarországon a végrehajtó hatalom az uralmat az állam egyéb szervei felett.

  Ahhoz természetesen nem veszem a bátorságot, hogy azt állítsam: Fukuyama egy tájékozatlan nyugati percértelmiségi, aki Guy Verhofstadt és Konrád György szellemi kenyerén él nap mint nap. Fukuyama globális respekttel rendelkező filozófus, akinek lehet vitatni életművét (most nem fogok közhelyesen azon lamentálni, hogy a történelem tényleg végetért-e), de könyvei vitathatatlanul ott lesznek majd évtizedek múlva is a politikai könyves- vagy Kindle-polcokon.

  Éppen ezért meglepő, hogy az elmúlt jó pár hónap magyar kormányzati döntései közül Fukuyama azokat kritizálja, amelyek éppenséggel védhetőek. Ez a jobbik eset – a rosszabbik az, hogy egyenesen úgy ír le valamit tényként, hogy az nem igaz. Mindezt persze azon végső, nemes cél érdekében, hogy deklarálni lehessen: valójában nem is az új alkotmánnyal van a baj, hanem azzal, amit ki lehet olvasni belőle. Azonban vegyük sorra Fukuyama konkrét állításait, amire mindezt alapozza.

  1. Az Alaptörvény szerint az élet a fogantatással kezdődik. Ez egész egyszerűen nem így van. Nem lehet rá mást mondani, nem ez áll a szövegben. Hanem az, hogy „a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg”. Ez azonban – ahogyan azt Jakab András is leírja Alaptörvény-kommentárjában – nem jelenti azt, hogy „új” alapjog keletkezne. Ez egy ún. „objektív életvédelmi kötelezettség”, mely szubjektív jogot nem jelent, „még csak azt sem tartalmazza, hogy a magzat ember lenne”. Az Alkotmánybíróság – folytatja Jakab – a magzatra vonatkozó életvédelmi kötelezettségét eddig is alkotmányos kötelességének tekintette (ld. 64/1991. (XII. 17.) AB határozat), „vagyis ez érdemi újdonságot nem jelent”. Egyébiránt a hatályos magyar joganyag részét képező, a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény preambuluma is úgy fogalmaz, hogy „a gyermeknek különös védelemre van szüksége, születése előtt és születése után”. És még egyébirántabb, „az abortuszszabályok szigorításának ugyanúgy határt szab az anya emberi méltóságból levezetett önrendelkezési joga”.

  2. Az Alaptörvény a házasságot férfi és nő kapcsolataként definiálja. Ha ez újdonság lenne, az Orbán-rezsim klerikálreakciós innovációja, szerintem az se jelentene bajt. De itt sem erről van szó. Ahogyan azt az Alkotmánybíróság 2008-as határozatában kifejtette, „a mai alkotmányok, és a házasságra és családra vonatkozó rendelkezések összefüggéséből levezethetően a magyar Alkotmány is a férfi és nő közötti házasságot tartja értéknek, és azt védi [...] az Alkotmánybíróság értelmezésében tehát a házastársak különneműsége fogalmi eleme a házasságnak”. Azaz – és újra hivatkozunk Jakabra – „a házasság alkotmányjogi fogalma az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint jelenleg is csupán férfi és nő közötti kapcsolatot jelent [...] tehát az alkotmányozó nem változtatott a a jogi helyzeten”. Hoppá. 

  3. A végrehajtó hatalom gyengíti a rajta kívül álló intézményi fékeket, pl. azáltal, hogy lejjebb vitte az alkotmánybírákra vonatkozó nyugdíjkorhatárt. Szintén valótlan állítás, nem felel meg a tényeknek. Való igaz, hogy az új Alaptörvény (26.cikk (2) bek.) és a bírák jogállásáról szóló új törvény (90.§ ha); 230.§ (1)-(3)) az öregségi nyugdíjkorhatárhoz igazítja a bírák jogviszonyának megszüntetését, ami jelenleg 62 év (a szabályozás a Bizottság kifogásainak nyomában vélelmezhetően változni fog). Azonban az alkotmánybírákra nem ezen jogszabályi helyek, hanem az Alkotmánybíróságról szóló törvény vonatkozik, mely kimondja, hogy „az Alkotmánybíróságban betöltött tagság megszűnik [...] a 70. életév betöltésével”. Ez így volt a korábbi AB-törvényben is, szóval itt sincs semmi változás.

  4. A végrehajtó hatalom gyengíti a rajta kívül álló intézményi fékeket, pl. azáltal, hogy felszámolja a jegybank függetlenségét. Lehet ilyeneket írni, de ha az emberi megnézi pl. az Európai Bizottság kifogásait, ott a legislegdurvább az az, hogy nem értik, mi fán terem a „súlyos kötelezettségszegés”, mint felmentési ok (ami a korábbi jegybanktörvényi szabályozásnak is része volt, by the way). Bár az nyilvánvaló, hogy Simor András ellen politikai támadások indultak (a politikában milyen támadások induljanak, bársonyosak?!), az MNB fennálló jogi-intézményi függetlenségéhez nem nyúltak (a jegybanki vezető tisztségviselők fizetéscsökkentését azért nehéz ennek minősíteni; a PSZÁF-MNB összeolvadás pedig deklaráltan nem a jelenlegi jegybankelnöki ciklus alatt akarta megvalósítani a kormányzat. Amúgy meg fenti ügyben – kevés kivételtől eltekintve – a magyar kormány visszavonulót fújt). Részletes kifejtés itt.

  5. A végrehajtó hatalom gyengíti a rajta kívül álló intézményi fékeket, pl. azáltal, hogy „átveszi a hatalmat a médiahatóság felett. Az új médiaszabályozást sokan, sokféle szempontból kritizálták – én védtem. Azonban akár a Bizottság korábbi kifogásait, akár az Alkotmánybíróság legutóbbi, vonatkozó határozatát vesszük alapul, azt senki sem kifogásolta érdemben, hogy 1. az NMHH elnökét – csakúgy, mint korábban a Nemzeti Hírközlési Hatóság elnökét – a Miniszterelnök nevezi ki; 2. 2. a Médiatanács tagjait – csakúgy, mint korábban az ORTT tagjait – az Országgyűlés választja. Itt is felhívom arra a figyelmet, hogy a korábbi ORTT-ben szintén – az elnökkel együtt – aktuális „kormánypárti” többség volt. Azaz egész egyszerűen nem igaz, hogy a kormány mint végrehajtó hatalom átvette volna az uralmat a médiahatóság felett.

  6. A végrehajtó hatalom gyengíti a rajta kívül álló intézményi fékeket, pl. azáltal, hogy a Fidesz számára kedvező választójogi rendszert alakított ki. Tételesen cáfolható. A) Aki ma, igencsak turbulens politikai viszonyok között kikalkulálja, hogy majd a következő választások alkalmával az újonnan meghúzott választókerületi határokon belül milyen eredményt fog elérni, az talán ne is cikkírással, hanem kormányzati jóslással foglalkozzon. B) Az új választójogi törvény – pláne figyelembe véve, hogy az összegyűjtendő kopogtatócédulás számát végül levitték 1500-ról 1000-re – kifejezetten könnyebbé teszi a jelölt –, és pláne az országos lista állítását. Utóbbi kapcsán fontos megjegyezni, hogy ha az adott párt képes országos listát állítani, akkor valóban országosan – nem csak virtuálisan – lehet rá szavazni.

  És ezt így hogy? Úgy, hogy a korábbi szabályok értelmében egy egyéni jelölt állításához min. 750 ajánlószelvény kellett. Egy területi (megyei) listát csak az a párt állíthatott, melynek az adott megye választókerületeinek egynegyedében – de legalább kettőben – volt két „érvényes” jelöltje. Országos kompenzációs listára (erre ugye a korábbi rendszerben közvetlenül nem lehetett szavazni) akkor volt jogosult egy párt, ha képest volt hét területi listát állítani. Erre persze lehet azt mondani, hogy de hát ez tök jó, hiszen akkor elegendő hét kisebb megyében területi listát állítani, és máris van országos kompenzációs lista. 2x750=1500, 1500x7=10.500. Igen ám, csakhogy ezzel semmire se lehetett menni: az általános politikai tapasztalat alapján – egyetlen kivétel: KDNP, 1990 – csak az a párt tudta megugrani az 5 (tudom, '90-ben még 4) %-os küszöböt, mely valamennyi megyében állított területi listát. Mert valójában ez jelentette azt, hogy az adott párt(listá)ra az egész országban lehetett szavazni. Ehhez viszont alaphangon kellett vagy 37.650 ajánlószelvény (49 választókerületszer 750), tehát egy országosan valóban teljesen kiépült pártszervezet.

  Mi van most? Hát az, hogy a majdnem megfelezett számú egyéni választókerületekben (176-ból lett 106) elegendő 1000 ajánlószelvényt összegyűjteni egy képviselő-jelölt indításához. Területi lista már nincs, a valódi országos lista állításához pedig elegendő 27 választókerületben – de legalább kilenc megyében és a fővárosban – egyéni jelöltet állítani. Ez durván 27.000 kopogtatócédula összegyűjtését teszi szükségessé ahhoz, hogy az ország bármely településén az adott párt listájára lehessen szavazni. 27.000 kevesebb mint 37.650? Kevesebb. Kedvezőbb ez így a Fidesznek, mint a korábbi? Nem.

   7. A végrehajtó hatalom gyengíti a rajta kívül álló intézményi fékeket, pl. azáltal, hogy gyengítette a törvényhozói kontrollt a költségvetés kapcsán. Most akkor mi a baj? Eddig az volt a baj, hogy a kétharmados túlhatalom bármit megtehet. Az új Alaptörvény Fukuyama által citált része – gondolom, hogy erre gondol – kibővíti a három tagú Költségvetési Tanács jogköreit, méghozzá elég szélesen, ezzel „gyengítve” nem csak a törvényhozói, de végső soron a költségvetési törvényjavaslatot benyújtó kormányzati hatalmat is. A büdzsé elfogadásához ugyanis a KT előzetes hozzájárulása szükséges, mely vizsgálja az Alaptörvény által előírtakat; vagyis azt, hogy „az Országgyűlés nem fogadhat el olyan központi költségvetésről szóló törvényt, amelynek eredményeképpen az államadósság meghaladná a teljes hazai össztermék felét [...] Mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai össztermék felét meghaladja, az Országgyűlés csak olyan központi költségvetésről szóló törvényt fogadhat el, amely az államadósság a teljes hazai össztermékhez viszonyított arányának csökkentését tartalmazza”. (Alaptörvény 36.cikk (4)-(5) bek.) Ha nincs „fék és egyensúly”, az a baj, ha van, az? 

  8. Bizonyíték Orbán hatalomgyakorlásának stílusára, ahogyan „átnyomta” a Parlamenten tavaly az új Alaptörvényt. Az a kérdés, hogy nem volt elég vita és konzultáció? Egyrészről azért volt, bármilyen cinikusan hangozzék is ez. De elöljáróban: miről szólt 2010-ben a második forduló? Mivel kampányolt az MSZP, mivel próbálta magához csábítani az LMP-t, az MDF-et, és mindenki mást, akit a „demokratikus” oldalon talált? Hát azzal, hogy oké, a Fidesz-KDNP már megnyerte a választásokat, de ha „túlnyeri” magát, akkor itt kétharmad lesz és új alkotmány! Tehát a választók igenis abban a tudatban járultak az urnákhoz 2010 április 25-én, hogy már bizonyosan Orbán-kormány alakul, a kérdés csak az volt, hogy alkotmányozó többséggel-e a Parlamentben vagy anélkül. Úgy döntöttek, legyen kétharmad. És egy igazi demokrata elfogadja a választók többségének akaratát, ugye?

  Egyébiránt azt, hogy új alkotmány fog készülni, hivatalosan már 2010 nyarán bejelentették; nem sokkal azután meg is alakult egy hat fős „alkotmányozó bizottság”, mint a miniszterelnök tanácsadó testülete. Ezek után 2010 júniusában megalakult az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő bizottsága. A bizottság érdemi tevékenységének kétharmad részében a demokratikus ellenzék is részt vett, onnan csak 2010 novemberében vonultak ki, az ominózus alkotmánybírósági hatáskör-szűkítésre hivatkozva. Az Alaptörvény elfogadását ezek után megelőzte egy – igen, kommunikációs célokat szolgáló – nemzeti konzultáció (de rögzítsük, hogy ez is volt) és egy 2011. március 21-től április 18-ig tartó, tehát majdnem egy hónapos országgyűlési vita (Amelyet a demokratikus ellenzék – szintén önszántából – bojkottált. Illetve annyira azért mégsem, mert jegyzőik hivatalból részt vettek az üléseken, képviselőik napirend előtt felszólaltak – majd az alkotmányozás után visszatértek padsoraikba, mintha részükről minden rendben lenne).

  És még valami: a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalásokon széleskörű konzultáció részeként születtek meg az átfogó alkotmánymódosítások? Nem. „Petrétei Jóska és szűk csapata” nyilvánosságra hozta alkotmánykoncepcióját 2006-ban? Nem. Mindazonáltal nem állítom azt sem, hogy az Alaptörvény politikai előkészítése flottul ment volna. Viszont azt állítani, hogy az új alkotmányt csak úgy „átnyomták”, több mint félrevezető.

  9. Orbán tönkretette a magyar gazdaságot. Rendben, lehet arról vitázni, hogy jó-e a gazdasági irányvonal, vagy sem. De így odabökni egy ilyen mondatot, anélkül, hogy legalább megjegyeznénk, hogy azért 2010 előtt se volt itt minden gazdaságilag fenékig tejfel, az elég érdekes. Nem abba akarok most belekezdeni, hogy „bezzeg az előző 8 évben…” – de kérem. Ne tegyünk már úgy, hogy „a jogállamiság demokratikus kultúrájának megcsúfítása” mellett a magyar jobboldal lenne felelős az ország legatyásításáért is. Mert mindannyian tudjuk, hogy nem.

  Mi hát fenti, téves állítások végkövetkeztése Fukuyamánál? Az, hogy „Orbán’s behavior betrays an authoritarian thin skin that would rather ban opposition than engage with it” – magyarán Orbán valójában egy autoriter izé, aki inkább betiltatná az ellenzéket, semmint szóba állna vele. Írja ezt akkor, amikor egymást érik az ellenzéki tüntetések és kongresszusok.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr723900345

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Tilikov (törölt) 2012.01.30. 08:33:53

Megnyugodtam. Minden rendben van, mindent a legnagyobb rendben csinálnak a fiúk, a hibák csak az ostoba külföldi ballibek fejében léteznek, akiket megvezettek az itthoni hazaáruló liberális kommunista reakciósok.

Minden vádjuk tételesen megcáfolva, Fukuyama sarokba ültetve, hajrá Viktor Viktor, csak így tovább, jó az irány, csak a kommunikáció rossz egy kicsit.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2012.01.30. 08:35:45

wolfgang fideusz mozart

túl van sztárolva fukuyama, ezen írása is leleplezi a neokont - vagy mi most éppen

pancho_sanza · www.nst.blog.hu 2012.01.30. 08:38:46

a fonokom azt mondta, hogy Magyarorszag kormanya osszeszedte a legszarabb dolgokat Europabol, aztan csodalkozik, hogy miert neznek ra furcsan. Azert orulok, hogy meg mindig a Petretei felek az etalon. Remelem 20 ev mulva nem kell szegyenkezned az iras miatt. 2 evre nem tudtak gazdasagot csinalni, koztarsasagi elnokot kinevezni, elkurtak az oktatast (lasd Pokorni), elkurtak a mediat, elkurtak az energiapolitikat es gyakorlatilag mindent (lasd Kover a torvenykezesrol), de az alkotmanyunk az fasza. Az elozmenyeket figyelembe veve, azt hiszem jogos a ketely. Mert, ha Daniaban, Svedorszagban vagy Nemetorszagban most alkotnanyoznanak, nagyjabol 99% ban elter egy modern alkotmany a mienktol.

Viktus 2012.01.30. 08:52:41

@pancho_sanza:

Nem tud gazdaságot? :O Matolcsy korszakalkotó unortodox gazdasági vezetése már lepkefing? :O

Most is milyen jól beletalált a tutiba:

'A főváros javaslatai közé bekerült - információink szerint az egyik kerületi polgármester javaslatára - az úthasználati díj bevezetése is, amelyet az anyag eleve úgy tálal, mint a legkevésbé reális lehetőséget. A gazdasági tárca azonban a kormány elé kerülő véleményezésében épp ezt tartja támogathatónak, a többi lehetőséget nem.'

index.hu/belfold/budapest/2012/01/30/havi_10_ezer_forintos_utdij_budapesten/

2012.01.30. 08:58:09

Pedig a felsorolt tételekben nagyrészt igaza van Fukuyamának. Az intézményi fékekben és a jegybank önállóságában teljesen, a szerző által felhozott bürokratikus érvek csak elfedni próbálják ezt. Nem véletlenül van erre kiakadva az EU. Az első két pontban lehet, hogy nem tökéletes F. mondatai, de nem véletlenül kerültek ezek bele most az alkotmányba.

Virág et. 2012.01.30. 09:07:14

Csak egy-kettőhöz szólnék hozzá idő hiányában:

3. Fukuyama amerikai, náluk nincs külön AB, a legfelsőbb bíróság a csúcs. Nyilván keverte az LB-t az AB-vel. Ez a kritika egyébként jogos a részetekről. Fukuyama kritikája viszont megáll, ha a rendes bírák nyugdíjazását vesszük - főleg összehasonlítva más szakmák (akár jogászi szakmák) nyugdíjszabályaival. Vagy akár a Szapáry miatt felemelt nagyköveti nyugdíjkorhatárral.

4. PSZÁF-MNB összevonás reális, csak egy becsszó van, hogy most mégsem. De idetartozik az MT felfújása és a hatáskörök elvonása az elnöktől az MT javára.

5. Az NMHH elnökét nem az NHH elnökéhez kéne hasonlítani, hanem az ORTT-éhez, még ha az NHH jogelődje is. Az ORTT elnökét a köztársasági elnök jelölte és sikerült jó jelölteket odaültetni. A kuratórium működésképtelensége ellenére legalább látszólagos esélyt adott az ellenzéknek is - a médiatanács nem is törekszik erre. Nem többség van, hanem nincs is más, csak a kormánypárt. Mindez ahhoz, hogy az NMHH az ORTT-nél szélesebb jogkörökkel rendelkezik.

6. Az LMP és a Haza és Haladás is készített egy felmérést a választójogi rendszerről. Azt tessék elővenni.

7. Ez a legviccesebb. A KT-t össze kéne vetni a régi KT-vel. Kik a KT jelenlegi tagjai, milyen stáb van mögöttük (semmilyen), tehát milyen adatokból tudnak dolgozni (kormányzati szervek által adott adatokból).

8. Negatív kampány = kormányprogram? Ez komoly? Még egy titok: Petrétei a kilencvenes évek óta írja az alkotmányát az íróasztalnak. Mire miniszter lett, a szöveg már szinte kész volt. Más kérdés, hogy politikai esély az elfogadásra nem volt,e zért be sem terjesztették. Ezt összevetni egy ELFOGADOTT alkotmánnyal, az több mint érdekes. Tessék inkább 94-98-ra hivatkozni. Hol volt ott új alkotmány?
Annak idején a szabadon választott parlament elfogadta a 49-es alkotmány módosítását. Az ellenzék is.

Tündér_Lala 2012.01.30. 09:07:55

Fukuyama úr , ilyen (a témában szerzett jártassággal) önnek az EU parlamentben a helye.
Sértésnek szántam.

cutcopy 2012.01.30. 09:21:05

"Nem tudom, hogy mi vesz rá világhírű, nemzetközileg méltán elismert tudósokat, gondolkodókat... hogy tárgyi tévedésektől hemzsegő cikkeket írjanak"

Nem mi hanem ki.. az meg ugye nyilvánvaló, hogy a homo fideuszokat kik akarják eltüntetni már lassan tizenöt éve..

dr. Ringlósztár 2012.01.30. 09:38:35

@Tilikov:
Ééééés, már lehet is tudni, honnan fogják a fiúk a hiányt finanszírozni, a manyupok után újabb megvédendő vagyont talált az unortodoxia felkent papja:
index
"Az önkéntes nyugdíjpénztárakkal kapcsolatban új szabályozási modell bevezetésén gondolkodik az NGM, szóba kerülhet a kedvezményrendszer bővítése, kiterjesztése is – derül ki Matolcsy György parlamenti válaszából.

Nincsenek veszélyben az önkéntes nyugdíjpénztárak Magyarországon, hanem a társadalombiztosítási (tb) nyugdíjrendszer átalakítása során kiemelt szerepet kaphatnak, így az első (állami) pillérből folyósított nyugellátáshoz kapcsolódóan még emelhetik is a nyugellátás elérhető szintjét – írta Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Oláh Lajos független országgyűlési képviselő kérdésre adott válaszában, ami a parlament honlapján jelent meg, írja a Napi.

A pénztárak jelentős része több mint 16 éve működik, nem az elsorvasztásuk a kormányzat célja, hanem a nyugdíjrendszer átalakításához kapcsolódóan a bennük rejlő további lehetőségek kiaknázása – állapította meg a tárcavezető, aki tovább is ment a témában. Mivel úgymond „megérett a működésük arra, hogy ne kelljen a túlszabályozottsággal küzdeniük”, Matolcsy szerint indokolt az adminisztráció egyszerűsítése, a dereguláció, esetlegesen egy új szabályozási modell bevezetése is."

Tehát le fogják nyúlni és mindenki kap helyette egy dumb&dumber (Mon. matolcsy&orbán) cetlit, hogy majd ha nyugdíjba megy, ezért a lenyúlt pénzért cserébe valakitől majd kap valamit 25 év múlva. Ezt ők most istenbizony megígérik.

Sinto 2012.01.30. 09:53:53

A szerző melyik minisztériumban himbálja a tökét? Fiúk, ezt illene most már kiírni.

café 2012.01.30. 09:53:57

@Tilikov: Nem ők kivételesen biztos nem lehetnek, mert a Mandineren legkésőbb a poszt alatti harmadik kommentnél előjönnek a zsidók, ha valaki rosszat mer mondani a Tévedhetetlenről. Tehát itt valami más összeesküvésről lehet szó.

Sinto 2012.01.30. 09:54:59

"Azonban az alkotmánybírákra nem ezen jogszabályi helyek, hanem az Alkotmánybíróságról szóló törvény vonatkozik"

Így viszont nem igaz, hogy a nyugdíjazás nem bírósági, hanem nyugdíjkérdés lenne, ha az lenne, akkor az AB-re is vonatkozna.

Bell & Sebastian 2012.01.30. 09:57:30

Mi parasztok, a bekrepált mosógéphez is filozófust szokunk híni, megcsinálni ugyan nem tudja, de mindig van egy szórakoztató elmélete arról, mitől romlott el.

Fukuyama a államszervezés- és gazdaságfilozófia TGM -e, kétségtelen. Rontás felhelyezés ugyanitt.

Tilikov (törölt) 2012.01.30. 09:57:31

@dr. Ringlósztár:

Ne tereld a témát te liberálszarházi, Gyurcsány a tömegbe lövetett, Bajnai libát lopott, az LMP meg az új SZDSZ, és ezek a hazaárulók a bankárelittel és a tudjukkikkel együtt adják le a drótot Fukuyamának, hogy egy világméretű támadással döntsék meg hazánk szuverenitását és olyan gyarmatot csináljanak belőle, ahol a libsibolsi kissebség uralkodik a keresztény kétharmadosság felett.

Matolcsy ezzel a háttérhatalommal szemben küzd a nemzetgazdaságért, hogy tíz év múlva egymillió új munkahelyünk legyen és harminc év múlva lehagyjuk Európát, és ha ehhez a zsidó nyugdíjtőzsdét kell megostromolni, akkor nekünk akár a halálunkig is küzdeni kell.

Robinzon Kurzor 2012.01.30. 10:05:24

Megnyugodtam, minden rendben, a Mandiner pedig nem rés, hanem erős bástya.

A szerzőből még akár minisztériumi főov. is lehet.
Ha esetleg már most nem az.

partfish 2012.01.30. 10:05:33

megnyugtató érzés, hogy a világon gyakorlatilag mindenki tévedhet a kedves vezetőn kívül

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.01.30. 10:07:23

"Nem tudom, hogy mi vesz rá világhírű, nemzetközileg méltán elismert tudósokat, gondolkodókat (félreértés ne essék, nem Bartus Lászlóra gondolok), hogy tárgyi tévedésektől hemzsegő cikkeket írjanak."

Peldaul az, hogy elhiszik, hogy Magyarorszagon Orban menedzselt demokraciat epit, amit egyebkent o maga is beismert, amikor a "gyorsnaszadrol" beszelt.

A "nem is ismerik a torveny reszleteit es mit szol bele, aki nem jogasz" erveket mar Feri is elsutotte, unalmas es elegge felhaborito is.

Ezekre nincs valasz?
krugman.blogs.nytimes.com/2012/01/21/hungary-misunderstood/

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2012.01.30. 10:08:18

Régi tervem, hogy megírom a balliberális kommentelők kulturális antropológiáját és megvizsgálom létük kárát és hasznait, Továbbá górcső alá veszem ama furcsa szokásukat, hogy elkalandoznak otthonról, elhagyják a vastagbőr és az örülünk vincent biztonságos parti vizeit, hogy az antidemokratizmus és az antiszemitizmus Szküllája és Kharübdisze közötti veszélyes vizekre evezzenek. Így, első pillantásra, hajlamos vagyok azt gondolni, hogy egyszerűen unják magukat egymás között, ami - tekintettel mondandójuk egysíkúságára - meglehetősen kézenfekvőnek tűnik.

Vidéki 2012.01.30. 10:10:08

Szánthó Miklós nagyon tapintatos:

„Ahhoz természetesen nem veszem a bátorságot, hogy azt állítsam: Fukuyama egy tájékozatlan nyugati percértelmiségi, aki Guy Verhofstadt és Konrád György szellemi kenyerén él nap mint nap.”

Mégis a cikk részletesen rávilágít olyan ordító félre informáltságra, amit egy igazi tudós („Sine ira et studio” Harag és részrehajlás nélkül Tacitus) ténykedve nem írhatna le.

A cikkben közölt tények azt bizonyítják,hogy Fukuyama mégis „Konrád György és társai szellemi kenyerén él nap mint nap.”

Hogyan lehetséges ez?

Nem jut tiszta forráshoz, mert a nagypénzű, nagyhatalmú médiatulajdonosok képesek elfojtani az ellenvéleményt.

A valóságot jobban megismerhetjük, ha megvilágítjuk az érem mindegyik oldalát.

Hasonló elvet ismertek fel a rómaiak is:

"Audiatur et altera pars", azaz, Hallgattassék meg a másik fél is.

Az egyoldalú gyakran ismételt lejárató propaganda képes befolyásolni a tömegek tudatát.

Vannak akiknek érdekében áll, vagy örömet okoz nekik Magyarország lejáratása.

A tudat pedig befolyásolja a cselekvést.

Egykor a Szovjetúnióban a Pravda (Igazság) közvetítette a tömegek felé, hogy mit kell Igazságnak gondolniuk.

Ez a fajta Igazság azonban távol állt a Valóságtól, és gyakran etették a tömegeket álhírekkel rémhírekkel, hazug állításokkal, rágalmakkal.

Nem fogadták el a rómaiak által is elismert jogelvet: Meg kell hallgatni a másik felet is!

Valakik megmondták, mit lehet és kell közölni, mivel kell etetni a tömegeket.

A nyugati sajtó büszkén döngeti a mellét, állítva hogy szabad sajtó.

Mégis valami oknál fogva (talán a tulajdonosok jogából eredően) képesek ugyanúgy hülyíteni a tömegeket, miként a Pravda (Igazság) tette egykoron.

A nyugati sajtó által közvetített Igazság is gyakran olyan távol kerül a Valóságtól, mint a Pravda esetében.

Konrád féle idegenbe szakadt hazánkfiainak szerepe az, hogy a magyargyűlölők gondolatait harsogják el kelettől-nyugatig és bennünket nyakig besározzanak

Részletek Konrád rosszindulatú magyarellenes látomásaiból, amelyet a nyugati média széles körben terjeszt:

Konrád György: Demokratúra?

Hogy ezt a nép akarta? Igen, kétharmadrészt. Hagyta magát becsapni? Ilyen butácska?

A baloldali Berliner Zeitungnak adott interjúban Konrád György riasztónak találja a demokrácia magyarországi lerombolásának mértékét.

Nem akarja a nácik németországi uralmának rémképét a falra festeni, ám ez a gyors Machtergreifung (a Hitler hatalomra jutására használt német kifejezés) igenis emlékezteti őt az 1933 eleji németországi légkörre.

Az író annyiban egyetért a magyarországi "Führerstaat" (vezéri állam) bírálóival…

A TV-ben bemutatott EP vita rávilágított arra, hogy a Konrádék látomásai alapján széles körben terjesztett téveszmék jó talajra hullottak sok EP képviselőnél és őrjöngésekben, üresen fecsegő provokációkban hozták meg termésüket.

Szánthó Miklós nagyon tapintatos:

„Ahhoz természetesen nem veszem a bátorságot, hogy azt állítsam: Fukuyama egy tájékozatlan nyugati percértelmiségi, aki Guy Verhofstadt és Konrád György szellemi kenyerén él nap mint nap.”

Mégis a cikk részletesen rávilágít olyan ordító félre informáltságra, amit egy igazi tudós („Sine ira et studio” Harag és részrehajlás nélkül Tacitus) ténykedve nem írhatna le.

A cikkben közölt tények azt bizonyítják,hogy Fukuyama mégis „Konrád György és társai szellemi kenyerén él nap mint nap.”

Hogyan lehetséges ez?

Nem jut tiszta forráshoz, mert a nagypénzű, nagyhatalmú médiatulajdonosok képesek elfojtani az ellenvéleményt.

A valóságot jobban megismerhetjük, ha megvilágítjuk az érem mindegyik oldalát.

Hasonló elvet ismertek fel a rómaiak is:

Audiatur et altera pars, azaz, Hallgattassék meg a másik fél is.

Az egyoldalú gyakran ismételt lejárató propaganda képes befolyásolni a tömegek tudatát. Vannak akiknek érdekében áll, vagy örömet okoz nekik Magyarország lejáratása.

A tudat pedig befolyásolja a cselekvést.

Egykor a Szovjetúnióban a Pravda (Igazság) közvetítette a tömegek felé, hogy mit kell Igazságnak gondolniuk.

Ez a fajta Igazság azonban távol állt a valóságtól, és gyakran etették a tömegeket álhírekkel rémhírekkel, hazug állításokkal, rágalmakkal.

Nem fogadták el a rómaiak által is elismert jogelvet: Meg kell hallgatni a másik felet is!

Valakik megmondták, mit lehet és kell közölni, mivel kell etetni a tömegeket.

A nyugati sajtó büszkén döngeti a mellét, állítva hogy szabad sajtó.

Mégis valami oknál fogva (talán a tulajdonosok jogából eredően) képesek ugyanúgy hülyíteni a tömegeket, miként a Pravda (Igazság) tette egykoron.

A nyugati sajtó által közvetített Igazság is gyakran olyan távol kerül a Valóságtól, mint a Pravda esetében.

Konrád féle idegenbe szakadt hazánkfiainak szerepe az, hogy a magyargyűlölők gondolatait hangoztassák és bennünket nyakig besározzanak

Részletek Konrád rosszindulatú magyarellenes látomásaiból, amelyet a nyugati média széles körben terjeszt:

Konrád György: Demokratúra?

Hogy ezt a nép akarta? Igen, kétharmadrészt. Hagyta magát becsapni? Ilyen butácska?

A baloldali Berliner Zeitungnak adott interjúban Konrád György riasztónak találja a demokrácia magyarországi lerombolásának mértékét.
Nem akarja a nácik németországi uralmának rémképét a falra festeni, ám ez a gyors Machtergreifung (a Hitler hatalomra jutására használt német kifejezés) igenis emlékezteti őt az 1933 eleji németországi légkörre.

Az író annyiban egyetért a magyarországi "Führerstaat" (vezéri állam) bírálóival…

A TV-ben bemutatott EP vita rávilágított arra, hogy a Konrádék látomásai alapján széles körben terjesztett téveszmék jó talajra hullottak sok EP képviselőnél és őrjöngésekben, üresen fecsegő provokációkban hozták meg termésüket.

„Nemrégiben a Le Monde egyik számában megjelent grafika Orbán Viktort náci stílusú egyenruhában ábrázolja. „

Mutatja, hogy az alantas, alaptalanul lejárató rosszindulatú propaganda nem ismer határokat.

Napjaink balliberális propagandistái csaknem 70 évvel a fasizmus leverése után, mindenütt fasisztákat, újnyilasokat, nácikat stb. látnak és láttatnak.

Motivációik semmivel sem tisztábbak, semmivel sem különbek, mint a salemi boszorkánypereket kiváltó hisztérikus lánycsapaté, akik élvezték, hogy elképesztő állításaikat, vádjaikat, látomásaikat a bíró komolyan veszi és felhasználták arra, hogy megfélemlítsék, terrorizálják, kiiktassák a közösségből a nekik nem tetsző egyedeket.

Ez a fajta irracionális, széles körben terjesztett magyarellenes gyűlöletfröcsögés nagyon is veszélyes lehet a kipécézett áldozatra nézve.

Ez a fajta irracionális, széles körben terjesztett magyarellenes gyűlöletfröcsögés nagyon is veszélyes a kipécézett áldozatra nézve.

Vidéki 2012.01.30. 10:14:43

Elnézést, majdnem megduplázódott a szöveg.

A nem kívánt rész törlendő.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.01.30. 10:26:58

@aristo:
Es mi a helyzet a tulajdonhoz valo joggal meg annak a ketes eredetevel?
tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/2011/06/kenyszermunka.html
Ujabban Ferinek adja az otleteket?

bIQa 2012.01.30. 10:35:54

"Nem tudom, hogy mi vesz rá világhírű, nemzetközileg méltán elismert tudósokat, gondolkodókat ... hogy tárgyi tévedésektől hemzsegő cikkeket írjanak."

Nem "mi" hanem "ki" a helyes kérdés.

Fukuyama írásában Charles Gátira hivatkozik forrásként, ami nem véletlen, hiszen mindketten a John Hopkins egyetemen voltak egymás tőszomszédságában. Gáti nála sokkal vehemensebben rengeteg csúsztatással (pl. a Klubrádió sztori kreatív tálalásával) és konspirációs ötletekkel lobbizik a magyar kormány ellen ugyanabban a kiadványban:

www.the-american-interest.com/article.cfm?piece=1166

Fukuyama gyanítom nem sokat tudhat Magyarországról, csak kiokosították a Gáti-féle, egy bizonyos nemzetközi érdekcsoporthoz köthető agitátorok

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2012.01.30. 10:38:00

@Doomhammer: Ha már ennyire érdekli, megmondaná, hogy miből vezethető le (ez a kétes eredet) a magántulajdonhoz való jog? Minek alapján mondta az első ember bármire, hogy "ez az enyém"?
Egyesek szerint (Proudhon) "a tulajdon lopás", mások szerint (Friedmann) "a társadalom alapja" melyiknek van igaza és miért?

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.01.30. 10:43:54

@aristo:
Ne hagyjuk a tobbieket sotetben, errol beszelunk.
Ez maga irta, ugye?
mandiner.blog.hu/2011/06/23/a_szabadsagrol_1/fullcommentlist/1#c13820263
"Ebben tökéletesen igaza van, csak az a baj, hogy maga a tulajdonhoz való jog is igencsak kétséges dolog. Nem nagyon lehet megmondani honnan is ered. "

Rovid szosszenetrol leven szo, elofordulhat persze, hogy nem pontosan ugy ertem, ahogy maga leirta. De elmondom, hogyan ertem. En ugy ertem, hogy maga szerint a tulajdonhoz valo jog nincs kobe vesve. Van, amikor van ilyen jog, ha meg ugy alakul, akkor meg nincs tulajdonhoz valo jog.

Hogy az alaptorvenyunkbol idezzek:
"XIII. cikk
(1) Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez. A tulajdon társadalmi felelõsséggel jár.
(2) Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekbõl, törvényben meghatározott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet."

Vagyis lehet tulajdonod, ha eleget teszel a tarsadalmi felelossegednek es eppen nincs a kozerdek utjaban.

Jol mondom? Ez az allaspontja?

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2012.01.30. 10:55:49

@Doomhammer: Az álláspontom az, hogy a tulajdonhoz való jog - a többi un. "alapjoghoz" hasonlóan - nem vezethető le logikailag semmiből, ilyen módon nem áll meg az ész ítélőszéke előtt.
Ami az alaptörvény idézett passzusait illeti, az erősen kétséges, hogy a maga olvasata következik -e belőle.

bz249 2012.01.30. 11:00:01

@Doomhammer: "Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez. A tulajdon társadalmi felelõsséggel jár."

Ebben mi a meglepo? Ha a tulajdonom valami gebaszt okoz, akkor felelos vagyok erte (pl. ha van egy vorosiszaptarozom, akkor koteles vagyok azt biztonsagos modon uzemeltetni, ellenkezo esetben meg lehet menni a koterba).

"Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekbõl"

A kozeredek persze makos fogalom, azonban a jogok utkozese mar csak ilyen, olyankor el kell donteni, hogy mi legyen. De amugy hasonlo eset a lelohetem-e a raboloembert, ha betor a hazamba vagy csak nyilvanvalo es kozvetlen eletveszely eseten.

bz249 2012.01.30. 11:01:42

@aristo: ???

Az axiomak/alapfogalmak mar csak olyanok, hogy semmibol nem vezethetoek le. Ez a lenyeguk, hogy semmibol nem kovetkeznek, hanem beloluk kovetkezik minden mas.

Tilikov (törölt) 2012.01.30. 11:07:19

@aristo:

LOL, a tulajdonjog nem áll meg az ész ítélőszéke előtt és nem vezethető le logikailag :DDD

Pedig azt még a kutyám is felfogja, hogy melyik az ő játéka és meg is védi a tulajdonát ha kell. De a madár is tudja, hogy melyik az ő fészke, és a lovak is felfogják melyik az ő nyergük.

Persze ők nem pörögnek az ész ítélőszékén és logikai levezetéseken se rugóznak, a banalitásokon és evidenciákon való kérődzést meghagyják a filozófusoknak :)

Bell & Sebastian 2012.01.30. 11:09:11

@Vidéki: Azért legyünk őszinték, hasonló történelmi helyzetre csak hasonló válasz adható. Tulajdonképpen a cserekereskedelem és állami közmunkák is megfontolás tárgyát képezhetnék, csakhogy nincsen semmi kurrens árunk és pénzt nyomtatni nem tudunk, de nem is igyekeznek nagyon finanszírozni bennünket kívülről, inkább fokoznák az elszívást.

Orbánnak tizedannyi szabadságfoka sincs, mint amennyi Adolfnak volt. Ez egy fontos tény.

Bell & Sebastian 2012.01.30. 11:15:40

@bz249: Külső a forrásuk, mondhatnám Istentől erednek. Ez esetben Dúm a hívő, Aristo a tamáskodó. A ruhacserés szex minden perverziók ősatyja. :)

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2012.01.30. 11:17:26

@bz249: Ha így van, minek alapján választunk az egymásnak ellentmondó "axiómák" között?
@Tilikov: Nagyszerű illusztráció, a kutyája annak alapján tulajdonol valamit, hogy meg tudja azt védeni, tehát a tulajdon alapja a nyers erőszak, aki elég erős azé minden. A banalitásokon való kérődzés kétségtelenül nem túl szórakoztató, csakhogy korunk az észt ültette - Isten helyett - az ítélőszékbe. Ami az ész szerint nem magyarázható az vagy nincs, vagy hülyeség, elég csak elolvasni a neopozitivistákat.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.01.30. 11:17:49

@aristo:
"Az álláspontom az, hogy a tulajdonhoz való jog - a többi un. "alapjoghoz" hasonlóan - nem vezethető le logikailag semmiből, ilyen módon nem áll meg az ész ítélőszéke előtt. "

Bocsanat, de nem errol beszelunk. Maga mit gondol a tulajdonhoz valo jogrol? Errol a "ketseges" jogrol? Jar ez az alattvaloknak vagy sem? Ha igen, mi a precedenciaja mas alapjogokhoz kepest?

"Ami az alaptörvény idézett passzusait illeti, az erősen kétséges, hogy a maga olvasata következik -e belőle. "

Akkor mi a maga olvasata?

Nehez elkepzelni, hogy ha feltetelekhez kotnek egy alapjogot, akkor a felteteleket nem teljesito masra szamithatna, mint hogy o azzal az alapjoggal nem elhet.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2012.01.30. 11:19:00

@aristo:
ezt most így, komolyan? alfőmérnök szétszedi! :)

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.01.30. 11:21:20

@Tilikov:
"Pedig azt még a kutyám is felfogja, hogy melyik az ő játéka és meg is védi a tulajdonát ha kell."

Ja, a kondasok meg a cseledek is igy tesznek. Ezert van szukseg az elitre, hogy ha ugy tartja a kozerdek, akkor elvegye a kutyatol azt a jatekot.

Az alaptorveny hivatkozott passzusabol a Rakosi-fele allamositasok siman levezethetok. Hiszen a kozerdek azt kivanta, hogy ... a torvenyben szabalyozott azonnali kartalanitast pedig megkaptak, hiszen a tobbseg megtarthatta a koszos eletkejet. Persze nem mindenki, csak aki tarsadalmilag felelosen viselkedett.

héjakútmácsonya 2012.01.30. 11:34:12

@Virág et.: „Fukuyama amerikai, náluk nincs külön AB, a legfelsőbb bíróság a csúcs…”

S akkor itt jegyezzük meg, hogy náluk a „csúcs”, azaz a Legfelsőbb Bíróság tagjait a mindenkori elnök (miniszterelnök) nevezi ki (a Szenátus jóváhagyása mellett), megbízatásuk pedig élethosszig tart.
Nálunk pedig az AB tagjait az Országgyűlés választja, tagjainak mandátuma pedig nem élethosszig, hanem 9 évig tart, vagy 70. életévük betöltéséig.

héjakútmácsonya 2012.01.30. 11:35:47

@Virág et.: „Fukuyama amerikai, náluk nincs külön AB, a legfelsőbb bíróság a csúcs…”

S akkor itt jegyezzük meg, hogy náluk a „csúcs”, azaz a Legfelsőbb Bíróság tagjait a mindenkori elnök (miniszterelnök) nevezi ki (a Szenátus jóváhagyása mellett), megbízatásuk pedig élethosszig tart.
Nálunk pedig az AB tagjait az Országgyűlés választja, tagjainak mandátuma pedig nem élethosszig, hanem 9 évig tart, vagy 70. életévük betöltéséig.

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2012.01.30. 11:36:43

@Doomhammer:
A tulajdonhoz mindenkinek joga van, mert az Úr olyannak teremtette az embert, hogy ragaszkodjék bizonyos dolgokhoz, ezért azután a társadalma szabályait is ilyenné igazította. Ezt a jogot azután szentesítik a tradíció és a szokások, nem pedig holmi alkotmány, amely - hasonlóan az összes többihez - közhelyek és lózungok üres gyűjteménye. Éppen maga mutat rá, hogy valamiféle "olvasat" alapján mi inden következhet leírt mondatokból. Elárulom, hogy bármiből - megfelelő "olvasattal" - bármi "levezethető", éppen ezért az alkotmányt, mint olyat, feleslegesnek gondolom.

A fentiek alapján az idézett passzusokból is bármi és annak az ellenkezője is következhet.

Bell & Sebastian 2012.01.30. 11:46:38

Kezdem érteni, itt kérem az ebül szerzett jószág körül pörög a dervis, öö partvis, na mindegy, valamelyik.

Rájöttek, hogy több ezer Budaigyula kellene még, hogy végezzenek ebben az évezredben.

Pedig valahol kiszámoltam, ha nem alszanak, se szombat-vasárnapjuk, negyven év alatt simán eljuthatnak a pármilliárdocskás ügyekig.

Ezt a keveset csak kibírjuk valahogy, nem?

evil overlord (törölt) 2012.01.30. 11:47:53

@iii: Fukuyamának igaza van, mert csak. Így nehéz lesz 2 év múlva bejutni a Parlamentbe.

@Doomhammer: Doom, átment Ayn Randbe? Van olyan kiemelt közérdek, amikor tényleg szükség van a kisajátításra, természetesen teljes mértékben kártalanítani kell a tulajdonost.

Tilikov (törölt) 2012.01.30. 11:48:49

@aristo:

Nos ráhibáztál, a tulajdon születésénél szerintem is az erőszak bábáskodott. Ez ma már lehet nem olyan nyíltan és nyersen jelenik meg, mint kezdetben, de ott bujkál az alapoknál, nem véletlenül teszik a tulajdont páncél mögé a bankokban és pénzszállítókban, nem véletlenül vannak mellette állandóan fegyveresek, nem véletlen, hogy mi is egy erőszakszervezethez fordulunk, ha a tulajdonunkat fenyegetik, + elektromos kerítés, házi shotgun, harapós kutya, ilyenek, stb.

Ezek tények, a tulajdonjogot semmibe vevő rabló sem azért lopja a tulajdont, mert nem sikerült levezetnie a definícióját logikailag, hanem sokkal primitívebb okból, ami nem igényli, hogy a mibenlétét megindokoljuk az ész ítélőszéke előtt, de mégis létezik.

@Doomhammer

Abból a passzusból az is levezethető volt, hogy Viki beszipkázzon 3000 milliárdnyi magántulajdont az emberektől, úgyhogy a passzusok meg a paragrafusok bekaphassák.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.01.30. 11:49:36

@aristo:
"éppen ezért az alkotmányt, mint olyat, feleslegesnek gondolom."

Ebben egyetert Bogar Laszloval.
tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/2010/12/tarsadalom-es-kasztjai.html

"A tulajdonhoz mindenkinek joga van, mert az Úr olyannak teremtette az embert, hogy ragaszkodjék bizonyos dolgokhoz, ezért azután a társadalma szabályait is ilyenné igazította. "

Helyes, es mi a precedenciaja mas alapjogokkal? Peldaul az emberi jogokkal?

Bell & Sebastian 2012.01.30. 11:52:09

@evil overlord: Gondoljon csak arra, amikor utat építenek. Szédületes lehetőség a tulajdonviszonyok és vele párhuzamosan az anyagi helyzet -hogy úgy mondjam- átrendezésére. :)

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.01.30. 11:52:32

@Tilikov:
"Abból a passzusból az is levezethető volt, hogy Viki beszipkázzon 3000 milliárdnyi magántulajdont az emberektől, úgyhogy a passzusok meg a paragrafusok bekaphassák. "

No meg persze az is, hogy allamositsa az onkormanyzatok tulajdonat, ami egyebkent EU jogba utkozik.
www.iewy.com/40833-hungary-committee-of-the-regions-expresses-serious-concern-for-hungarian-local-democracy.html

Bell & Sebastian 2012.01.30. 11:53:56

Szabadság, egyenlőség, testvériesség! Nektek.

Tilikov (törölt) 2012.01.30. 11:56:06

@aristo:

Ha ebben a kommentedben az alkotmányt kicserélnénk szentírásra, akkor ugyanúgy passzolna hozzá a "megfelelő olvasattal bármi levezethető, ezért felesleges" elv.

De az alkotmány legalább az ész ítélőszéke előtt megvédhető, és logikai bakugrásból sincs benne annyi.

Persze kinek a pap, kinek a papné :)

Tilikov (törölt) 2012.01.30. 11:56:52

@aristo:

Ha ebben a kommentedben az alkotmányt kicserélnénk szentírásra, akkor ugyanúgy passzolna hozzá a "megfelelő olvasattal bármi levezethető, ezért felesleges" elv.

De az alkotmány legalább az ész ítélőszéke előtt megvédhető, és logikai bakugrásból sincs benne annyi.

Persze kinek a pap, kinek a papné :)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.01.30. 11:57:45

Fukuyama borotvája:-)

ü
bbjnick

bz249 2012.01.30. 11:59:11

@aristo: "Ha így van, minek alapján választunk az egymásnak ellentmondó "axiómák" között? "

Mondjuk ugy, hogy erosorrendet allitunk fel koztuk. Amerikaban a tulajdonjog nagyon eros, a tulajdonom vedelmeben embert is olhetek. Europaban jellemzoen ezt nem tehetem meg es eletet csak elet vedelmeben lehet lehet elvenni.

De most mit szeretne kihozni? Hogy nincs univerzalis, tokeletes jogrendszer? Akkor mar nyert is. Ugyanis mindegyik ertekvalasztasokon alapul.

Vagy azt szeretne kihozni, hogy minden jogrendszer hulyeseg? Mert ez igy nem igaz. Egy jogrendszer nyugodtan lehet onmagaval konzisztens. Tobbnyire nem tokeletesen azok, mert a tarsadalom is valtozik korulotte. De jellemzoen megiscsak igaz, hogy a jogrendszer egy csapasiranyt kovet es logikus felepitesu.

evil overlord (törölt) 2012.01.30. 12:05:17

@Bell & Sebastian: Én is pont az útépítésekre gondoltam. Ütközik a közösség érdeke a tulajdonoséval, így tényleg szükség lehet a kisajátításra. A gond csak az, hogy ügyeskedők jó sokat tudnak ezen keresni az adófizetők kárára.

@Doomhammer: Az önkormányzati vagyon államosítása egy érdekes kérdés: maga a vagyon gyakran úgy jött létre, hogy az állam odaadta. Ebben az esetben a visszaállamosítás rendben van, de azt is meg kell nézni, hogy az önk. mennyit költött rá az évek során.

2012.01.30. 12:33:51

@evil overlord: Nem "csak" van igaza, de nincs időm hasonló méretekben kifejteni, ezért csak a véleményem írtam le.

panelburzsuj 2012.01.30. 13:30:50

@Tilikov:

Ez a minekishívjam ... konteókrédó szabadon másolható?

Sok-sok fölösleges firkálástól mentenéd meg az emberiség magyarul értekező részét ... :)

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2012.01.30. 13:55:44

@bIQa: ha értelmes lenne, megpróbálna beszélni valakivel, aki az ellenoldalhoz tartozik. illetve elolvashatná a hiv. alkotmányt, ami egyértelmű, hogy gyöngy a disznóknak, semmi értelme.

mert az nyilvánvaló, hogy fogalma sincsen Magyarországról és ezekután az is, hogy nem is igazán bölcs ember. hiába classica filológus, minek az ilyen embernek tanulni? olvasni?

olyan blogokba meg nem érdemes írni, ahol a szerző nem reflektál a kommetenkre, mert nyilvánvaló, hogy őt nem érdekli a cikkének témája (ahogy az hat az emberekre.)

tarackos 2012.01.30. 14:00:15

Lehet vannak benne hibák de a két lecke attól még megalapozott és azokon Miki sem talált fogást.

"The problem lies entirely in how those powers are used: nobody trusts Viktor Orbán and Fidesz to use their powers responsibly..."

Bár itt téved Fukuyama, van néhány százezer aki hisz. Az elmúlt két cikke alapján Miki vagy hisz vagy van a pénz...

evil overlord (törölt) 2012.01.30. 14:12:30

@iii: Akkor inkább maradnék Szánthó oldalán, ő legalább elmagyarázza álláspontját.

Tilikov (törölt) 2012.01.30. 14:15:26

@panelburzsuj:

Csak nyugodtan, én is másoltam a szijjarto.hu-ról :)

DFK 2012.01.30. 15:19:02

Tök gáz, hogy a bejegyzés után vagy egy tucatnyian mutatnak rá a ténybeli tévedéseire, de Fukuyama prof még csak nem is reagál.

kamerasmobil 2012.01.30. 18:18:11

Harom szoban ossze tudom foglalni ezt a cikket.

Nem volt taggyules.

Silcon 2012.01.30. 21:11:33

@DFK: mostanában elfoglalt az úr, Huntingtont olvas.

Geo_ 2012.01.30. 21:46:06

@Virág et.: Való!

Az egész védekezés jogászkodáson alapul - hiteltelenítsd el, bármiben, s akkor az egész azzá válik!
Egy ország, de akár egy cég élete sem a leírt szabályoknak, szabályzatoknak megfelelően alakul - hanem ahogy azt működtetik.

"R) cikk

(3) Az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti hitvallással és történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni."

Ahol ilyen zagyvaságot leírnak, ki hiszi el, hogy a jogalkotókat a jó szándék vezérli?

Mfree 2012.01.30. 23:39:56

Mitől lenne Fukuyama tájékozottabb mint az átlag USA lakos? Ő is ugyanazt a nyugati sajtót olvassa, ami folyamatosan hülyeségeket és propagandát áraszt, pl Orbánrol hol mint antiszemitáról hol mint zsidóról értekeznek

hungariandigest.wordpress.com/2012/01/24/french-paper-orban-is-jewish/

A tényeket sokszor elferdítik vagy nemes egyszerűséggel elhallgatják.

Atisz 2012.02.01. 08:54:28

Hogy mi vesz rá világhírű, nemzetközileg méltán elismert tudósokat, hogy tárgyi tévedésektől hemzsegő cikkeket írjanak?

Pofonegyszerű: a túlzott teljesíteni akarás és a mindenhez értés látszatának fenntartásának csábító ereje.

Én személy szerint örülök ezen cikkeknek, mivel nélkülük Krugmanról és Fukuyamáról soha nem derült volna ki, hogy valójában funkcionális analfabéták (is).

2012.02.02. 13:19:35

@Atisz: Ahogy általában Nobel-díjas és/vagy vezető közgazdászok szoktak lenni.

Atisz 2012.02.03. 12:30:44

@iii: Hát ez a pikantériája a dolognak, hogy a Nobel díjasok (kivéve az irodalom és a béke kategóriát - mert ezek ugyebár eléggé szubjektív módon kerülnek kiválasztásra) valóban nagy tudású és tiszteletre méltó emberek.

Ez a 2 úr most erre cáfolt rá: felületesek, befolyásolhatóak és funkcionális analfabéták.

alfabela2 2012.02.06. 11:03:28

Szép dolog vérmérséklettől függően zsörtölődni vagy dühöngeni a tárgyi tévedéseken, de a posztírónak nem jutott eszébe, hogy lefordítsa angolra az írást és megküldje Fukuyamának?
Csak van neki e-mail címe? :-)

Akkor pedig kiderülne, hogy lepattannak-e róla az érvek vagy pedig legalább egy-két kérdést újra megfontolás tárgyává tud-e tenni.
süti beállítások módosítása