Mi az igazság? I.
2012. január 09. írta: aristo

Mi az igazság? I.

„Megismeritek az igazságot és az igazság szabaddá tesz titeket." (János 8:32)  A kommunizmus bűneit törvénybe foglalni igyekvő szándékot igen nagy kalamajka fogja övezni, illetve övezi már most is. A törvényt ellenzők legtöbbet hangoztatott érve, hogy múltunk eseményeit hagyjuk meg a történelemnek és a történelem felkent papjainak a történészeknek. Ne foglalkozzék vele a „politika” mert az csúf dolog (mármint a politika), úriember nem piszkítja vele össze a kezét, illetve a politika lényegéből fakadóan a száját. Mi magunk boldog, nevető arccal, lobogó zászlók alatt meneteljünk a jövő felé, hagyjuk a halottakkal való foglalatosságot a halottakra, és ne törődjünk a dohos régiségekkel. De mi is hát az a történelem, melynek nem kéne érdekelnie bennünket – talán csak mintegy érdekességként, kedélyes régi történetek ízét idézve, ajkunkon némileg le- és elnéző mosollyal a régiek gyermekes botladozásai iránt.

  Alább megpróbáljuk végigkövetni, hogyan lett történelemmé, méghozzá egyfajta és jól meghatározott történelemmé mindaz, ami velünk és felmenőinkkel történt.

  Minden, ami elmúlt, mindig is nagyon érdekelte az embereket, ezért - mert minden megismerés valaminek az elnevezésével kezdődik - el is keresztelték ezeket az elmúlott dolgokat történelemnek. Hogy azután mi is lenne pontosan ez a történelem, az már messzemenő viták tárgyát képezi. Egyrészről biztosnak látszik az, hogy történelem az, ami elmúlt, ez azonban túlságosan tágas meghatározás ahhoz, hogy bármit is kezdjünk vele; másrészről, ami éppen most történik az is „történelem”, vagy legalábbis részévé válik annak, amit történelemnek nevezünk. „Történelmi időket élünk” – ahogyan mondani szokták; és ezzel valami fontosra kívánnak utalni, olyasmire, hogy az adott események kiemelkednek a köznapiság hátteréből, más minőséget képviselnek, mint a hétköznapi tevés-vevés, mellyel a társadalmak idejüket múlatják. A történelem – ebben az olvasatban – a fontos dolgok története. Ám homályban marad, hogy mi is a fontos és hogyan határozzuk meg azt. Ha létezik olyan, hogy történelem, úgy a jelen kétségtelenül része annak, erősen kérdéses azonban, hogy valóban minden jelenkori esemény a fontosság értelmében történelmi-e? További paradoxonnak tűnik, hogy mindannak, ami elmúlt már, nincs léte – éppen ezért csak fejünkben létezik itt és most, ezáltal mindig jelenidejű és rendkívül egyéni, ami meghökkentő abban az értelemben, ahogyan a történelmet általában értelmezzük.

  Hogy a történelem fogalma mennyire nem egyszerű, mi sem példázza jobban, mint az, hogy maga a fogalom is csak későn alakul ki – mondhatnánk történelme van. Az, amit ma történelemnek nevezünk, annak fogalmi meghatározása Vico Új tudomány (Scienza Nuova, 1725, utoljára az Akadémiai Kiadó adta ki magyarul 1963-ban) című művével kezdődik. Vico egy igen erős érvet hoz van a történelem tanulmányozása mellett, jelesül azt, hogy az ember csak azt ismerheti igazán, amit maga csinált. Mivel a világmindenséget, a természetet Isten teremtette, azok megismerhetősége kétséges, ellentétben a történelemmel, melyet kétségtelenül az ember hozott létre, így teljesen megismerhető. Továbbá – állítja Vico – a történelem egyben az isteni Gondviselés megnyilatkozása is, vagyis lehetőség Isten szándékainak megismerésére. A történelemtudomány – mint az emberi cselekedetek tanulságos és törvényszerűségeket magába foglaló leírása – formát és értelmet kínált abban a zűrzavarban, melyet a korok, események, emberek és gondolatok kavalkádja alkot. A történeti gondolkodás kiteljesedése G.W.F. Hegel életművében nyeri el mai formáját.

  Hegel Vicohoz hasonlóan értelmet vél látni a történelemben. Mi több, csak abban vél értelmet látni. A történelem az ő szemében nem Isten megmutatkozása, hanem maga az Isten. Ennek felismerése – Isten felismerése és megértése – maga a végső parúzia, coincidencia oppositorium, az ellentétek egybeesése, ahogyan Nicolaus Cusanus, a középkor talán legnagyobb gondolkodója nevezte. Az ember és a dolgok ilyesféle, radikálisan történeti felfogása rengeteg problémát hordoz magában. Ahogyan az lenni szokott, bárminek megmagyarázása újabb kérdéseket vet fel, olyanokat, melyek nem vetődtek volna fel, ha nincs az a magyarázat. Kérdéses, hogy egyáltalán érdemes-e magyarázatot keresni.

  A történetileg elgondolt világban minden történeti. Történeti tehát az erkölcs is, a szabályok, melyek szerint élünk. Ami ma és itt jó, az másutt, máskor akár rossz is lehet, tehát nincs abszolút értelemben vett erkölcs. A legundorítóbb magyar kifejezéssel élve: minden relatív. Hegel és a 19. század eleje számára ez nem volt ijesztő dolog, hiszen mindannyian hittek Istenben, ezáltal volt egy fennálló abszolút, aki mindennek végső és megmásíthatatlan értelmet adott.

  A történetiség akkor vált relativizmussá, amikor Európa hitetlenné lett. A hitetlen ember elszabadult csónakként sodródik a történelem széles folyóján, ahol a part sem látszik, mivel sehonnan tart sehová, sohasem érkezik meg. Talán nincsenek is kikötők, ahová érkezni kéne. Hegel „követői” ebben az irányban „fejlesztették tovább” a mester gondolatait. Ezek a gondolatok – ahogyan az már lenni szokott – egyeseket kétségbe ejtettek, másokat viszont elragadtatással töltöttek el. Ők voltak azok, akik a történelem folyóján való értelmetlen sodródást „haladásnak” keresztelték el. Mindenesetre a történelem, a történetiség a haladó gondolkodás lényegévé vált, a haladás fogalma nem is értelmezhető a történelemre való hivatkozás nélkül, hiszen hol fejlődne – társadalmi értelemben – bármi is, ha nem a történelemben? Az senkit sem zavart különösebben, hogy a valahonnan valahova tartó történelem gondolata az ellenségnek kikiáltott kereszténységből származik.

  Volt azonban egy bökkenő. Mitől megy, mitől „fejlődik” a történelem, mi az a hajtóerő, amely tovaűzi, új és új formákba kényszeríti a világot? Hegel végső soron az emberi természetben keresi az okot: híres gondolata szerint az úr és a szolga viszonyában, ellentétükben rejlik a történelem motorja, ez a felek helyzetében rejlő feszültség húzza, tolja a történelem szekerét – természetesen előre. Ez azonban csúf gondolat, az emberek „természetes” egyenlőtlenségének feltételezésén alapul, ami teljességgel elfogadhatatlan a fejlődés hívei számára, így új hajtóerő után kellett nézni. A kor a kereskedők és mesteremberek minden emelkedettség nélküli, prózai kora, így okot is rendkívül prózait találtak: a gazdaságot és a gazdasági érdekellentéteket. Így teljesedik be a polgár győzelme, amely egy király kivégzésével kezdődik és a szatócsnak a történelem hajtóerejeként való felfogásával végződik. Az úr és a szolga jól leírható ellentétpárját a foszlószélű, elmosódott határú osztályfogalommal helyettesítették. Ennek - mármint az osztályhoz-tartozás nehezen meghatározhatóságának - a későbbiekben még nagy jelentősége lesz.

  Marx, az új rend prófétája úgy vélte, mindent sikerül megmagyaráznia a gazdaság segítségével, a művészettől a vajköpülésig. Nem is lett volna ezzel semmi baj – a tudós urak sokkal nagyobb ostobaságokat is állítottak már – ha nem találkozik mindez az újkor különös, sötét hajlamával a társadalom racionális megjavítására. Marx követőinek egy része (mentségére legyen mondva, az ostobábbak) egy véres és értelmetlen háború révén lehetőséget kaptak, hogy létrehozzák saját, szintúgy véres és értelmetlen uralmukat, előbb Oroszországban, később fél Európában. Így azután Kelet-Közép-Európa szerencsétlen népeinek módja volt kipróbálni – papok, katonák, polgárok után – a cselédek és disznópásztorok uralmát is. A dolgokat, az eseményeket az emberek csinálják – ki-ki a saját hatáskörében –, mindebből történelmet azonban a történészek, történetírók csinálnak. Érthető tehát, hogy szerepük fontosságát – abban, hogy mi hogyan látjuk majd a történelmet – aligha lehet eltúlozni.

  Mielőtt továbblépnénk, érdemes disztinkciót tennünk a történetíró és a történész között. A történész – a ma gyermeke – hasonló a történetíróhoz, azzal a különbséggel, hogy ő nem történelmet ír, hanem tudományos publikációt. A tudományos publikáció két fő jellegzetességgel bír: az egyik, hogy teljesen jelentéktelen és érdektelen dologról szól, a másik, hogy arról is olvashatatlan unalommal. A történészt nem a történelem érdekli, hanem a tények, és úgy gondolja, hogy a tények alkotják a történelmet. Hogy mi is a tény, és mi köze a történelemhez, az bizony fogas kérdés. Tény az, hogy milyen hosszú a nádiposzáta csőre, és az is, hogy mit mondott Henrik a 1485. augusztus 22-én a bosworthi csata előtt. Hogy mindezeknek mi köze van egymáshoz és a történelemhez, az már nehezen tisztázható. Nem is nagyon lenne értelme a „tényekkel” való szőrözésnek, ha nem lenne egy figyelemre méltó tulajdonságuk: a tények – mint tények – nem hordoznak erkölcsi jelentést. Ezáltal a tényekkel szöszmötölő történész is elkerülheti az erkölcsi konzekvenciák levonását, ami rendkívül jó hatással van egyetemi és akadémiai karrierjére, hiszen ki tudja, ki fog efelől dönteni holnap?

  Amint mondottuk, a történelem – itt bent a fejünkben – jelenidejű, ezért azután a régi történetek, tetszik, nem tetszik, mindig a mának is szólnak. Akár mondhatjuk úgy is, hogy a ma érdekei és viszonyai határozzák meg, hogy mi történt régen.

  Folytatjuk.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr323508627

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

tistedur 2012.01.09. 08:49:37

"Akár mondhatjuk úgy is, hogy a ma érdekei és viszonyai határozzák meg, hogy mi történt régen."-nem, csak azt mondhatjuk, hogy ma mit gondolunk arról, hogy régen mi történt.

betyár (törölt) 2012.01.09. 09:09:42

"a tények – mint tények – nem hordoznak erkölcsi jelentést. Ezáltal a tényekkel szöszmötölő történész is elkerülheti az erkölcsi konzekvenciák levonását, ami rendkívül jó hatással van egyetemi és akadémiai karrierjére, hiszen ki tudja, ki fog efelől dönteni holnap?"

a rákosi- és kádár-korbana pozitivista iskolának volt más oka is: elkerülhetővé tette a marxi ideológia érvényesítését. így lehetséges, hogy nem csak molnár erikek voltak, hanem mályusz elemérek is.

@tistedur:
a történelem konstrukció, vagyis mi alkotjuk:)

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2012.01.09. 09:16:55

újra cseléd és disznópásztor! helyes!

egyébként ha jól értem, a szerző eljutott a grifti alapvetéshez, miszerint a tudomány hülyeség

:)

tistedur 2012.01.09. 09:20:56

@betyár: tényleg? szóval a mohácsi csata csak azért van, mert mi megalkottuk?

jan 2012.01.09. 09:27:06

De rég olvastam ilyen jó virtigli bölcsészszöveget. Akár mehetne a Modorosblogra is így ahogy van.

Szavakkal való önkényes bűvészkedés (történész vs. történetíró); nagyívű, az értelmetlenségig elnagyolt történetfilozófiai skiccek; egy kis arisztokratikus fikázgatás (disznópásztorok); történelmi és antropológiai pesszimizmustól átitatott rezignált kesergés.

Stílusparódiának kiváló, csak attól tartok, nem annak készült.

betyár (törölt) 2012.01.09. 09:27:11

@tistedur:

na ne csinyájja már. maga is matematikus, hogy nem a szavak mestere?:)

Alfőmérnök 2012.01.09. 09:28:19

@jose maria padilla: Vagy csak elolvasta a Tudomány, mint hivatást, amit még egy elsőéves bölcsészpinának is ismernie kell.

jan 2012.01.09. 09:33:11

@tistedur: Eleve, az hogy "mohácsi", egy önkényesen konstruált címke, hiszen az esemény egy mezőn volt, amit több helység is körülvett, szimpla konvenció, hogy mi mohácsinak hívjuk (vö. blenheimi és höchstaetti csata).

Aztán mi az, hogy "csata"? Több férfiember különböző eszközökkel súlyos, nem ritkán halálos sebeket ejtett egymáson. Minden, ami ezen túl van (csata, a részt vevők szándékai stb.) kitaláció, belemagyarázás: csata volt, esetleg kocsmai verekedés, csetepaté, flashmob? Ez interpretáció kérdése csak.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.01.09. 09:38:12

@jan:
"Több férfiember különböző eszközökkel súlyos, nem ritkán halálos sebeket ejtett egymáson. "

Ezek a szexista kommentek minositik a mandiner blogot, ahol az ilyen avettos nezeteknek nyilt teret biztosit az ultrakonzervativokkal osszekacsinto szerkesztoseg.

Megjelenes elott all a "Nok a mohacsi csataban" cimu tanulmanyom, ahol leszamolok ezekkel a teveszmekkel.

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2012.01.09. 09:39:59

@Alfőmérnök: "Tudomány, mint hivatás" - nincs vessző és nem is kell.

Bell & Sebastian 2012.01.09. 09:45:23

Az evola egy súlyos, ragacsos betegség. Egyben válasz a majmoknak.

jan 2012.01.09. 09:45:42

@Doomhammer: javaslom a modoros bölcsésztanulmánycím-szerkezet használatát: általános-fontoskodó főcím + a valódi tartalmat eláruló alcím, tehát:

"A társadalmi nem és a fizikai agresszió történelmi (re)konstrukciója - Nők a mohácsi csatában."

Fontos az összeskacsintós zárójeles elem a címben, ettől maga a cím is szinte vibrálni kezd az egymásra rakott jelentésrétegektől.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.01.09. 09:57:17

@jan:
Milyen igaza lenne!
Valoban van egy szuk szakmai kozossegnek szant valtozat, amelynek hasonlo, bar nem ilyen hatasos cime van. Ha megengedi, kicserelem a maga altal javasoltra.

A "Nok a mohacsi csataban" azonban a szeles kozonseg agyaban gomolygo mitoszok eloszlatasara szant valtozat szines kepekkel es egyszeru bovitett mondatokkal. Nepszeru tortenelmi sajtoban fogom megjelentetni, majd blogokkal es noi magazinokkal csinalok korulotte hirverest.

Az iras lenyege, hogy ha tobb no harcolt volna a mohacsi csataban, akkor megnyertuk volna. Sot, sor se kerult volna ra.

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2012.01.09. 09:58:54

@jan: @Doomhammer: a Mandiner örömmel közli a tanulmány kivonatát. :D
lehetne írni hozzá egy kísérő tanulmányt: Mi a szexizmus? - Abszolút és relatív.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.01.09. 10:08:25

@dobray:
Megkerhetjuk a mandinert, hogy szerezze meg aristot az eloszo megirasahoz? A fejtegetese, hogy a tortenelem azt jelenti, amit a ma embere belemagyaraz, nagyon utosse tenne a "Nok a mohacsi csataban" uzenetet.

kunzoo 2012.01.09. 10:18:01

A legegyszerűbb az lenne ha nyilvánosságra hoznák az ügynöklistákat, és utána tisztázhatja mindenki magát ha tudja. Mér az ügynökök legnagyobb része is, hisz sok embert megzsaroltak. Ez a kollektív bűnösösdi ijesztő dolog, hisz amíg Medgyesit szidták 3/2 múltja miatt, addig a fideszben is jó eséllyel vannak ugyanilyen ügynökök, hisz egyre inkább kiderül hogy a legtöbb vezető, miniszter, döntéshozó valaha MSZMP-s volt. Ezért kínos egy kicsit ez a kollektív felelősségre vonás. Érdekes hogy nem hallottam hogy a Munkáspártot bevették volna a bűnösségbe, pedig nemrég még ott siratták Korea hős vezetőjét.

Alfőmérnök 2012.01.09. 10:24:06

@tölgy: "Tudomány, mint hivatás" = "A tudomány mint hivatás"
ü
Alfőmérnök

Veder1 2012.01.09. 11:06:25

cseléd és disznópásztor
cseléd és disznópásztor
cseléd és disznópásztor
cseléd és disznópásztor
yeah

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2012.01.09. 11:18:25

@Doomhammer: Igaza van! Női kvótát a mohácsi csatába! Sőt, be kellene vezetni a veszteségkvótát is, mely szerint a csatát vívó felek veszteségarányának egyenlőnek kell lennie. Ne haljon meg valaki nagyobb valószínűséggel csak amiatt, akinek/ahová született! Súlyos kérdés, hogy a veszteségkvótát kiterjesszük-e a női/férfi résztvevőkre is. Mert ha nem, úgy a szexizmus vádjával nézünk szembe. Ha viszont igen, akkor bbjnick, Alfőmérnök és társaik végeláthatatlan vitába kezdenek arról, hogy ez a "nemi numerus clausus" nőellenes intézkedés-e.

bz249 2012.01.09. 11:26:26

@Holger Hartland: es mi legyen a nemzeti etnikai es vallasi kisebbsegekkel? Nem lehet rasszista okokbol korlatozni a csataban reszt vevo feleket.

Gondolja meg mennyivel igazsagosabb kuzdelemhez vezettet volna, ha II. Lajos es Szulejman a csata elott penzfeldobassal eldonti, hogy ki kezd. Aztan egymas utan valasztanak az ott felsorokazo katonak kozul, persze szigoruan ugyelve arra, hogy mindket oldalon ugyanolyan aranyban legyenek nok, ferfiak, keresztenyek, mohamedanok, zsidok es ateistak, valamint magyarok, torokok, csehek es szerbek.

Alfőmérnök 2012.01.09. 11:40:11

@bz249: "mennyivel igazsagosabb kuzdelemhez vezettet volna, ha II. Lajos es Szulejman a csata elott penzfeldobassal eldonti, hogy ki kezd"

Szerintem az lenne az igazán igazságos, hogy mint Schrödinger macskája esetében, itt is egy alfa-részecske döntene a csatában résztvevő személyek sorsáról.

Bryan élete 2012.01.09. 11:46:32

@kunzoo: az ügyn öklista közzététele már csak azért sem célszerű, mert már nagyon hiányosan, kozmetikázottan és célzottan lehetne nyilvánosságra hozni. Nem is lenne teljes, akkor meg mit is ér. Sok, valóban kártékony tevékenységet folytató ügynök már valahogy biztosan kifehérítette magát ennyi idő alatt, párszáz nevesincs munkatárs, szomszéd, rokon neve pedig a jövőre nézve már semmit sem mond 30-50 év távlatából. Zöme talán nem is él.
Azóta felnőtt egy új generáció, már számukra nem olyan súlyosan életbevágó kérdés ez.
De érdemes lenne inkább azt megfontolni, hogy a 89 utáni garnitúrárák bizonyos, meghatározandó vezető személyiségeire terjedjen ki anyagi, erkölcsi, vagyoni, stb. felülvizsgálat a rendszerváltásig visszamenőleg.. Könnyebben is megoldható és sok adat még elég friss. Nagyon "érdekes és tanulságos" dolgok derülhetnének ki és valós képet kaphatnánk múlt- és jövendőbeli választottjainkról.
Erre is szívesen népszavaznék.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.01.09. 11:48:23

@Holger Hartland: @bz249:
Megertem a buzgalmukat, de ne feledjek: mi a tortenelmi diskurzus uzletagaban utazunk es nem tortenelemhamisitasban. A mohacsi csataban se noi, se nemzetisegi kvota nem volt, ez tortenelmi teny.

Hanem az a kerdes, mit mond ez a ma emberenek. Nem volt noi kvota es elvesztettuk a csatat. Tanulmanyomban bizonyito erovel mutatom be, hogy ez a ket teny bizony osszefugg.

Bryan élete 2012.01.09. 11:54:39

Mi az igazság? Szerintem az, hogy a fidesz minden olyan alkalommal, amikor nagyon el akarja terelni a figyelmet egyéb "csínytevéseiről", bedob egy mindentől eltérő témát, hogy elterelje a figyelmet és feldobja egy kicsit elfásult szimpatizánsait. Sokszor történt már meg ez a gyenge próbálkozás, mindegyik elhalt.
Sok ilyen téma van raktáron, semmi meglepőt már nem találok benne. Egyik fidesz-komcsit sem láttam a kardjába dőlni emiatt. Ez csak egy blöff.

Secnir 2012.01.09. 11:55:15

nos.
@kunzoo: hozzászólóval értek egyet. Az MSZMP=MSZP vonal törvénybeiktatása a legnagyobb hiba, amit ilyen vonalon elkövettek. Oka az, hogy majdnem mindenki, aki osztályvezetői rangnál feljebb lépett egy vállalatnál, be kellett lépnie az MSZMP-be (vagy korábban a KISZ-be, vagy a Hazafias Népfrontba). Akkor is, ha egyetértett az elveivel, akkor is, ha nem. Ezt utólag már senki nem mondja meg, mivel utólag már mindenki azt mond, amit akar (az esetek 99%-ban nem antikommunista volt mindenki, ugyebár).
És sajnos ebbe a körbe kurva sokan beletartoznak, akkor is, ha maradtak MSZP-sek, vagy az MSZMP kiválása után/előtt hirtelen fideszesek, mdf-esek, kisgazdák lettek.
A párttagságra -gondolom én- egy szükséges rosszként tekintettek az emberek, ami kellett ahhoz, hogy előrelépjen, vagy meg tudjon maradni adott esetben a szakmájában. És most is így van ez.
Viszont
Amit nem szabad eltitkolni (és ülnek rajta még egy darabig), az az, hogy ki volt titkosügynök. Nem külsős, aki a német, osztrák, amerikai ügynököket próbálta meg leleplezni, és nem azok, akik arra vigyáztak egy.egy külföldi látogatás folyamán, hogy adott esetben államtitkocskák ne kerüljenek külföldi kézbe, hanem azok, akik itthon figyelték a másikat, és jelentgették fel. Van bőven belőlük, és bizony, ezeket kellett volna nyilvánosságra hozni az MSZP bűnössé kiáltása helyett.
Viszont ennek kapcsán felmerül egy kérdés bennem:
A 2/3-ad kapcsán meg lett volna a lehetőség, hogy az MSZMP/MSZP-t egy tollvonással kitegyük a politikai pályáról - az ügynöklisták, és a hozzá tartozó tevékenységek nyilvánosságra hozatalával. Kérdem én: Mit tartalmazhat, hogy OV úgy gondolta: ezt bizony politikai hiba volna nyilvánosságra hozni?
saját magára/családjára vetett volna rossz fényt?
nagytőkés barátaira? (Csányi/Demján)
politikai cimboráira?
vagy kiderült volna, hogy pl. Kovács László ügynök volt ugyan, de feladata a német titkosszolgálatokkal történő kapcsolattartás volt?

amíg nem hozzák nyilvánosságra, addig nincs miről beszélni. Lehet azt mondani, hogy A párt jó, B párt rossz, de C fog nyerni D ellen, de fölösleges...

kunzoo 2012.01.09. 11:57:33

@Spániel:

Na én azért kíváncsi lennék arra a hiányos, régi listára is. Ahol meg hiány van, ott feltüntetni a belepiszkálás tényét és idejét. Szerintem ezekről kell bejegyzésnek lenni az irattárban hogy ki kérte ki és mikor az iratokat.

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu/ 2012.01.09. 11:58:09

Tessen már megmondani, ez a poszt egy tudományos publikáció?

bz249 2012.01.09. 12:01:17

@Doomhammer: ne haragudjon a mohacsi csataban mar megjelent a nemzetisegi kvota es mohacsi csatanak eppen az volt a nagy tanulsaga, hogy az Oszman Birodalomban sokkal fejlettebb es igazsagosabb nemzetisegi kvotat alkalmaztak.

Nem csoda, hogy ok nyertek

kunzoo 2012.01.09. 12:03:37

@Secnir:

ha visszamenőleges hatályú törvényeket keresztül tudtak vinni sőt most már vita nélkül is el lehet őket fogadni, akkor nem védhető már az az álláspont hogy eddig a politikai ellenálláson múlt a dolog. Szerintem még jogtechnikailag is egy hónap alatt fel lehetne oldani a titkosítást. Legyen példa Németország, ott megoldották és mégis "eldöcögnek" valahogy. Erre kellene állampolgári mozgalmat szervezni. Ki merne belekötni erkölcsi alapon?

bz249 2012.01.09. 12:06:37

@Doomhammer: ne haragudjon, de a bazdmeg nem erv a vitaban. Az pl. erv, hogy mennyi szerb es bolgar harcolt a torok seregben mig a magyarba csak par spanyol es olasz zsoldos jutott, akik a korabeli IMF-kent mukodo Fugger bankhaz ugynokei voltak valojaban. Vagy On szerint mi okbol harcoltak szerbek es bolgarok a torok oldalon, ha nem az Oszman Birodalom fejlett es igazsagos nemzetisegi kvotarendszere miatt?

Secnir 2012.01.09. 12:07:38

mindamellett, amikor a "kommunizmus bűnei"-ről beszélünk, kicsit legyünk körültekintőbbek, és fogalmazzunk konkrétabban: mit takar ez?
Mire gondol a szerző, mi volt egy kommunista bűntette?
amikor egy gyári munkás belépett a MDP-be, Rákosi alatt, és esztergált látástól mikulásig, az kommunista bűntett?
egyáltalán: milyen bűnei voltak a kommunizmus eszméjének, amit büntetni kell? az eurokommunizmusnak például a mai napig vannak hatásai, "bűnei": feminizmus, szabad nyomtatott sajtó, stb.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2012.01.09. 12:10:52

@Alfőmérnök: Nyugtass meg, hogy nem a Max Weber nevű idióta művéről van szó! A politológia nem tudomány, soha nem volt az. A filozófiai gondolkodás mellékterméke, azaz szó szerint szar.

bz249 2012.01.09. 12:15:29

@Secnir: a szabad nyomtatott sajto, mint a kommunizmus mellektermeke? WTF?

fikanick 2012.01.09. 12:16:59

En kifejezetten orulok, amikor latom, hogy a Mandisok meg mindig mennyire didaktikusan kovetik az ostoba lozungmaniat. Talan el is hiszik es tovabb segedkeznek abban, hogy az orszagot a falnak vezessek.

Ez azert lesz jo, mert ha ilyen tulsulyban a Fidesz kepes lesz erre a bravurra, akkor aztan tenyleg olyan helyzetbol probal majd itelkezni peldaul a fentihez hasonlo ostobasagokkal peldaul a szuleink generacioja felett (na nem mintha az en konkret szuleimnek szegyenkeznivaloja lenne, de hat mindenki reszt vett benne 56 utan, ahogy most is hagyja mindenki, hogy Orban ratenyereljen a birosagokra, mondjuk (mondjuk, ha lett volna se ereznem magam felelosnek erte)), ami teljesen vallalhatatlan lesz minden epeszu embernek.

Az, hogy Magyarorszagon tortenetesen mellozottnek erzett hozongobol van tobb (ezert is van a balkanon es nem ausztria mellett az orszag), abban jelentos szerepe van a kommunizmusnak is es mostanra mar a Fidesznek is (ami 20 eve vesz reszt a politikai elitben).

A nagy kulonbseg, hogy en nem akarom a sajat ilyenfajta erkolcsi iteletemet kobe vesni, mint ahogy azt sem varom, hogy mondjuk azt irjuk bele az alkotmanyba, hogy Horthy, miutan idegen csapatok segitsegevel megszallta Magyarorszagot, bunos lett volna abban, hogy alairta Trianont, annak ellenere, hogy ez egy tortenelmi teny.

Ez az, ami jobba tesz engem nalatok.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.01.09. 12:19:03

@bz249:
Felhaborit, hogy maga tortenelmi konstrukcioinak igazolasaert akar a tortenelemhamisitastol se riad vissza. Es mi van a magyar sereg cseh, nemet es horvat katonaival? Maga azt probalja bizonyitani, hogy II. Lajos nemzetisegpolitikaja vezetett a verseghez, pedig az megfelelt a kor szokasainak, hogy mast ne mondjak, Szulejmannak meg nemzetisegpolitikaja sem volt.

Ezzel szemben a nok szomoruan alulreprezentaltak voltak a magyar seregben, ami feltuno, mivel a nepessegben 50%-ot is meghaladta a reszaranyuk. Bizonyitani fogom, hogy emiatt vesztettuk el a mohacsi csatat. Ez pedig oriasi tanulsag a ma emberenek, mivel ma is ugyanez a helyzet.

Nekunk mindig ujabb mohacsok kellenek?

kunzoo 2012.01.09. 12:19:39

@bz249:

Azért sose keverd össze a nyugatos kommunistákat meg magát Marxot Pl. Leninnel, Sztálinnal. Olvasgattam Engelst, ő például lelkesen síkraszállt a magyar szabadságharc mellett. Őszintén remélte hogy nyerünk.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2012.01.09. 12:25:10

@Doomhammer: Igen, ha playmate-ekkel baszták volna tele II. Lajos hadait, Zápolya sem maradt volna távol. A végén kúrtak volna egy jót, akár nyernek, akár veszítenek.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2012.01.09. 12:40:51

@Alfőmérnök: Ja, olyasféle. Egy igazi karosszéktudós. Egyébként a Tudomány és a politika mint hivatás című borzalmáról volt szó, nemde?

Alfőmérnök 2012.01.09. 12:47:12

@Mr Falafel: Aha, de az két előadás. A Tudomány... szerintem érdekesebb. De a Politika... talán ismertebb az állam-definíciója miatt.

Secnir 2012.01.09. 12:48:00

@bz249:
olvasd el mégegyszer, mit írtam. Az eurokommunizmus mellékterméke pölö a szabad sajtó.

kunzoo 2012.01.09. 13:05:10

Maga Engels így kommentálta az akkori eseményeket:
„Az 1848-as forradalmi mozgalomban először, 1793 óta először meri megtenni egy nép, amelyet körülzárt az ellenforradalmi túlerő, hogy a gyáva ellenforradalmi dühvel a forradalmi szenvedélyt, a terreur blanche-sal a terreur rouge-t állítsa szembe. Hosszít idő óta először találkozunk egy valóban forradalmi jellemmel, egy olyan férfiúval, aki népe nevében fel meri venni az élethalálharc kesztyűjét, aki nemzete számára Danton és Carnot egy személyben, s ez a férfiú - Kossuth Lajos.”

(Marx és Engels válogatott művei I.: A magyar harc)

tevevanegypupu 2012.01.09. 13:09:38

@Doomhammer:

Jo vicc, ugyan hol ontogettek volna a nok a forro levest meg szurkot, toklapos siksagon kuzdottek es nem is volt ido annyi levest meg szurkot fozni, hogy igazan hatasos legyen. Ami a nemzeti kisebbseget illeti, ugy tudom ok inkabb a torokoket preferaltak, meg is lett azutan ennek a bojtje, miutan szazotven ev utan visszafoglaltak Budat a sogorok. Ugyhogy ezt a temat ha lehet ejtse (marmint a nemzetisegieket).

tevevanegypupu 2012.01.09. 13:09:38

@Doomhammer:

Jo vicc, ugyan hol ontogettek volna a nok a forro levest meg szurkot, toklapos siksagon kuzdottek es nem is volt ido annyi levest meg szurkot fozni, hogy igazan hatasos legyen. Ami a nemzeti kisebbseget illeti, ugy tudom ok inkabb a torokoket preferaltak, meg is lett azutan ennek a bojtje, miutan szazotven ev utan visszafoglaltak Budat a sogorok. Ugyhogy ezt a temat ha lehet ejtse (marmint a nemzetisegieket).

tevevanegypupu 2012.01.09. 13:09:38

@Doomhammer:

Jo vicc, ugyan hol ontogettek volna a nok a forro levest meg szurkot, toklapos siksagon kuzdottek es nem is volt ido annyi levest meg szurkot fozni, hogy igazan hatasos legyen. Ami a nemzeti kisebbseget illeti, ugy tudom ok inkabb a torokoket preferaltak, meg is lett azutan ennek a bojtje, miutan szazotven ev utan visszafoglaltak Budat a sogorok. Ugyhogy ezt a temat ha lehet ejtse (marmint a nemzetisegieket).

Bryan élete 2012.01.09. 13:10:25

@kunzoo: egy tervezőintézetben dolgoztam annak megszünéséig, 90-ig. Valóban az volt, hogy osztályvezetőtől fölfelé szinte kötelezően be kellett lépni a pártba és sokan még az előmenetelért munkásőrök is lettek, önként. Sokakról tudtuk, hogy mellesleg "valamilyen katonai rangjuk van" egyébként, de rendes állásuk is ott volt.
A szembe-kolleganőm párttag volt és valószinűleg a hangulatjelentések összeállításában - mert akkoriban volt ilyen - volt szerepe. A lengyel forradalmi mozgalmak idején minden nap megkérdezte, csak úgy spontán: mit akarhatnak ezek a lengyelek? Persze ez olyan egyértelmű volt, ilyenkor összenéztünk, mindenki röhögött a bajusza alatt, nem mondtunk semmit, és ezért még nem tenném ki őt egy nyilvánosságnak, még ha mellette ügynök is volt. Akkoriban ember általában nem beszélt politikáról, egyszerűen apolitikusak voltunk, fingunk sem volt, hogy ki kicsoda a felső pártvezetésben vagy egyébként, Mai napig nem tudom, mi az a Hazafias Népfront, pedig elmúltam 60.

kunzoo 2012.01.09. 13:35:27

@Spániel:

Akkor viszont valami törvényben ki kellene mondani hogy büntethető legyen aki "ügynöközik". Mert ez így undorító hozzáállás hogy bizonyos pártokat (mszp, szdsz) lekommunistázzák, meg leügynöközik, ráadásul akik ezt mondják maguk is kommunista párttagok és ügynökök voltak. Most megvan a történelmi lehetőség hogy ennek véget vessünk, és erre ilyen lagymatag kifogások vannak mint a tied is.

Secnir 2012.01.09. 13:35:38

@Spániel:
ugyanazt mondjuk, pedig nem beszéltünk össze...

@kunzoo:
Marx és Engels mandiner törzskommentereknek? ugyanmár!

kunzoo 2012.01.09. 13:43:56

@Secnir:

Miért ne? lassan maga a fidesz válik bizonyos mértékben marxista párttá, sőt a kétharmadra való hivatkozást néha összekeverik azzal hogy mienk a többség, most már megtehetünk bármit. Pedig ez a bolsevizmus alapvetése. Ha jól tudom maga a bolsevik szó annyit jelent hogy "többségi" Mert anno a kommunista párton belül többségük lett, kiirtották az ellenfeleket. (mensevikek)

kunzoo 2012.01.09. 13:46:13

@Secnir:

Hitték volna a mandiner törzskommentelők hogy bejön a retorikába a "külső és belső ellenség" (Zsidók) "Nemzetközi nagytőke" "A nyugat csak kizsákmányol bennünket"

Ugye nem. Most ezzel kell egyetérteniük, hálátlan szerep.

bz249 2012.01.09. 14:07:35

@Secnir: vagyis liberoknak onalloan ilyen gondolat nem jutott volna az eszebe? Ez a cenzuraeltorlosdi 48-bol protoeurokommunista ize volt?

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2012.01.09. 14:41:12

@Doomhammer: Nyíltan alkalmazott női kvótára nem is volt szükség. Már az esemény elnevezése ("csata") is elég volt, hogy - karöltve a sötét középkori viszonyokra jellemző strukturális nemi egyenlőtlenséggel - távol tartsa a nőket ettől az ő sorsukat is befolyásoló eseménytől. Ne tagadja, kedves Doom, hogy itt a kódolt nyelvi előítélet egyfajta burkolt nemi kvótát valósított meg, méghozzá nulla értékkel! Bizonyíték erre még a nők szerepe az egri vár védelmében, hiszen az "ostrom" szónak már van olyan konnotációja, mely az ő részvételüket lehetővé teszi, persze a kor elmaradott szexista fogalmainak megfelelően csak a várvédők oldalán.

Legyen kedves, a fentieket is foglalja majd bele az értekezésébe, természetesen a kommentemre történő szakszerű hivatkozással.

Bryan élete 2012.01.09. 14:58:51

@kunzoo: azt értsd meg végre, hogy akkoriban éltük az életünket, tanultunk, dolgoztunk és szartunk minden egyébre. Kihasználtuk az adott lehetőségeket - csakúgy mint most - és ezredrangú dolog volt a politika. A KISZ pedig nálunk egy jópofa gittegylet volt, rengeteg kultúrális fejlődési lehetőséggel. Mi még úgy éltük az életünket, hogy az első-második-századik helyen a család és az otthon volt fontos. És a biztonságos munkahely és a biztos fizetés, amire építeni lehetett évek múlva is. És voltak hosszantartó, őszinte, bensőséges barátságok, ami ma sokszor már a pártpreferencián megbukik. Aki nem ezt élte át, annak lehet, hogy fontos a kutakodás ismeretlen emberek szemetesládájában. Tényleg nem érdekel, hogy Gipsz Jakab kit, mikor, miért súgott be.
Valószinűleg minden besúgó egyedi, más-más okból. Az már nagyon a múlt, én a jövő hetemet szeretném túlélni.
90 után tapasztalatlan,bukdácsoló vállalkozó lettem, így soha sem kerültem közel ehhez a harcias állásponthoz. És még vagyunk így, gondolom sokmillióan.

kunzoo 2012.01.09. 15:17:45

Szerintem meg fel kellene rúgni a szaros vedret. Tönkreteszi országunkat ez a sunnyogás, bizalmatlanság. Senkiben nem lehet megbízni, sokszor a saját legközelebbi ismerőseidben, rokonaidban sem. Gondolj Pokorni esetére a faterjával. Mekkora gáz volt ez neki, majdnem ráment a pályafutása. Most szembesültem azzal hogy Hobo faterja valami őskomcsi volt az ötvenes évekből. Én azt érzem ebből az egészből hogy akinek a szavában, tetteiben bíztam az elmúlt években, csontvázakkal terhelt. Például láttam egy régi fotót Csurkáról Máj.1-én, vígan pezsgőzött Aczéllal, Bereczel meg a többiekkel. sokan mondják 3/3 volt. Most meg ő a keresztény orákulum, ráadásul fotelnáci. Így az összes szennyes ember továbbra is itt van köztünk, ráadásul meg is tagadták a régi elveiket.

Akik meg akkor annyira kapaszkodni akartak, hát vállalják fel nyíltan hogy ezért volt nem másért.

Partizánország voltunk, aztán tele lettünk forradalmárokkal, meg rendszerbomlasztókkal, most meg tele vagyunk demokratákkal. Szeretném látni a közös halmazt.

kunzoo 2012.01.09. 16:00:36

@Spániel:
Egy politikai pártot, egro annak minden tagját bűnösnek kimondani az OK de aki konkrétan besúgó volt ott meg azt mondani hogy ne hánytorgassuk fel Manci néni sorsát?

Ha belekezdenek valamibe a polgártársak akkor végig is kellene vinni.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.01.09. 16:02:24

@Holger Hartland:
Erdekes a felvetese. Nem gondolja, hogy a magyar erdekkel ellenseges erok allnak a "csata" elnevezes mogott, hogy az osszecsapastol visszariasszak a noket? Mivel tudtak, hogy a nok reszvetele a magyarok fele billentette volna a merleg nyelvet?

Ez az erdekes elmelet mar szerepel a tanulmanyomban, igy sajnos nem tudok hivatkozni a kommentjere.

kunzoo 2012.01.09. 16:07:10

@Doomhammer:

Szép, kacskaringós életút:)))

Az ilyen típus akkor a legrosszabb, ha küldetéstudatos.
Tutira megsértődött volna ha rákérdeznének hogy most mit gondol ápr.4. Nov.7. témakörben.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2012.01.09. 16:07:26

@Doomhammer: A kódolt nyelvi előítélet hipotézisét én publikáltam először a fenti kommentben, a maga tanulmánya viszont még nem jelent meg, tehát hivatkozzon csak. A tanulmánya érdemei ettől nem csökkennek, sőt, ha rám hivatkozik, az olvasók elégedetten fognak csettinteni, hogy milyen kitűnő forrásokból is merít.

Egyébként hallotta a legújabbat? A francia elnök az étkezési utalványok miatt aggódik! László, a professzor tollára méltó téma! OViSaBReFőSz!

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.01.09. 16:18:25

@Holger Hartland:
Mar ne haragudjon, de meglehetosen tolakodonak tartom, ahogy megprobal reszt szerezni a "Nok a mohacsi csataban" c. mediajelensegem reflektorfenyebol. Igaz ugyan, hogy a tanulmanyom meg nem jelent meg, de a biralok (akik kozott olyan neves szakertok is vannak, mint a Kiskegyed foszerkesztoje) igazolhatjak, hogy az On altal emlitett tezist eloszor en irtam le. Netalan az egyik biralotol kiszivargott a tanulmanyom Onhoz es igy kivanja a nevet belecsempeszni ebbe a forradalmi mube? Pontosan mik is a maga referenciai a haditudomanyi temaju gender studies teruleten?

Igen, Laszlo, a Professzor felhordulhetne az etkezesi utalvanyok miatt. Esetleg nem akarna maga megirni? Nem szeretek mas otleteivel ekeskedni.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.01.09. 16:20:30

@kunzoo:
Mondanom se kell, hogy Postabank VIP hiteles is volt. Ennek ellenere van pofaja a bankkonszolidaciorol beszelni.
youtu.be/Lkh0yx84lrY

jan 2012.01.09. 16:25:10

@kunzoo: Hobó esetén nem beszélhetünk csontvázról, az ő apja közismert, magas rangú állami, ill. pártvezető volt, és ez mindig is köztudott volt.

kunzoo 2012.01.09. 16:25:50

@Doomhammer:

Volt ő már minden, és annak az ellenkezője is:)))

Otthon a kandallónál a bekeretezett csurka kép alatt biztos azt magyarázza a lurkóknak hogy az életben a szilárd erkölcsi alap megőrzése, na az fontos gyermekem.

kunzoo 2012.01.09. 16:29:19

@jan:

Bocs én a fiatalabb korosztályhoz tartozom, nekem nem jött ez le ez az egész egy hónappal ezelőttig. Így olyan furcsa árnyalatot kapnak a szövegei. Legalábbis nekem.

Pont ezért lenne jó hogy ebben tiszta viszonyok legyenek. Talán hobónak is jobb lett volna ha 89' ben elmondhatja hogy viszonyul ehhez a kérdéshez. De most is elmondhatja.

kunzoo 2012.01.09. 16:30:45

@jan:

Lassan a legtisztább múlttal rendelkező politikus Thürmer Gyula lesz.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2012.01.09. 16:50:43

@Doomhammer: Mivel én már itt közkinccsé tettem a tézist, a maga részéről az lenne a legokosabb, ha elfogadná ezt a fait accompli-t, és hivatkozna. Különben kinevetik a Blikk Nők olvasói: "Hiszen az implicit nyelvi diszkrimináció szerepét a mohácsi csata nőirésztvevő-kvóciensében már Hartland (2012) is kifejtette!" - kiáltanának fel. Magának akarok jót bölcs tanácsommal. Nagylelkűségem jeleként az étkezési utalványok ötletét megtarthatja, vagy ha netán írok róluk, és addigra maga is, hivatkozom a posztjára.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.01.09. 17:27:31

@aristo! minden posztja nagyon érdekes, de ez különösen az!:-) ilyenkor érzi csak az ember, hogy valóban forradalmi időket élnünk!:-)

Nem tesz kevesebbet, @aristo, minthogy megkísérel rést ütni a modernitás által körénk vont történelmitudat falán és kikandikálni azon.

Kíváncsian várom a folytatást: vajon ő mit lát azon a résen túl?! Kik integetnek onnét vissza ránk, lézerjánosok vagy prohászkaottokárok (vagy valami más)?

ü
bbjnick

Bell & Sebastian 2012.01.09. 17:54:23

@bbjnick: A világosság, ha belül a fény.

neccharisnyás útonálló (törölt) 2012.01.09. 17:59:52

Ha meg akarod érteni az emberi gondolkodást, ásd bele magad az elmúlt generációk történetébe.

emzperx 2012.01.09. 19:03:20

"Vico egy igen erős érvet hoz van a történelem tanulmányozása mellett, jelesül azt, hogy az ember csak azt ismerheti igazán, amit maga csinált. Mivel a világmindenséget, a természetet Isten teremtette, azok megismerhetősége kétséges, ellentétben a történelemmel, melyet kétségtelenül az ember hozott létre, így teljesen megismerhető."

Mekkora ordenáré marhaság már ez!

Ezzel csak az a baj, hogy a "történelmet" nem én csináltam hanem előttem hetven-, száz meg ezer éve élt emberek, így sajnos a dolgok ismeretének privilégiumát is csak ők élvezhetik.

A természet törvényeit bármikor faggathatod, nem kell hozzá levéltári kutatási engedély, hogy bemenj a fizika szertárba. Akárhányszor újrajátszhatod a kisérletet, míg a múltbeli eseményeket nem tudod időgéppel korlátlanul újra és újra ellenőrizni!

Folyamatosan halványulú emlékű tanúkra, pusztuló dokumentumokra vagy hagyatkozva és a hatalom szemében mindig nagy a kísértés, hogy érdekeinek megfelelően manipulálja azt!

A történelmet nem is lenne jogos a természettudományokkal egy lapon említeni.

neccharisnyás útonálló (törölt) 2012.01.09. 19:32:46

@Doomhammer: A folytatás már kész van, lsd. egri nők. Most akkor megírja az első részt?

neccharisnyás útonálló (törölt) 2012.01.09. 19:50:29

@kunzoo: Ezirányú dolgokra keress rá például a Hobo Sapiens-ben. Nem volt épp felhőtlen a viszonya az apjával, többek között annak párton belüli pozíciója miatt.

jan 2012.01.09. 20:45:37

@kunzoo: hehe, nála viszont az a vicces, hogy a fia Máté T. Gyula néven a jobbos Magyar Hírlap újságírója.

Ennél is viccesebb az Erdős-Hankiss-Vitézy-Orbán kapcsolat.

Erdős Péter kommunista popcenzor leánya, Erdős Ágnes első férje Hankiss Elemér irodalomtörténész-szociológus volt (SzDSz-közeli, kváziliberális figura, kultúrharcok résztvevője rádióelnökként Antall ellen, amúgy jó arc). Később hozzáment Vitézy László filmrendezőhöz, akinek a testvére Vitézy Tamás jobbos milliárdos. Hankiss és V. László gyermeke a VEKÉs-BKV-s Vitézy Dávid. V. László első felesége egyébként Orbán Viktor édesanyjának testvére volt.

Alfőmérnök 2012.01.09. 21:10:56

@jan: Állítólag a Cseh Tamás számban, a "hű, srácok, Erdős Ági most beteg" sor H. Ágnesre utal (nem rossz arc amúgy ő sem). (forrás: árokásó blog)
Hobő meg ekként emlékezett meg faterjáról:
www.youtube.com/watch?v=XbiAtzS5OEY

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.01.09. 21:23:48

@Alfőmérnök: @jan:

Ő az, bizony, ugyan, ki is lehetne más?!:-)

www.youtube.com/watch?v=JX5JI-B-ick

Hankiss Ágnes (született Erdős Ágnes, Budapest, 1950. március 7. – ) magyar pszichológus, politikus, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett klinikai pszichológia diplomát. Később a társadalomlélektan területén bölcsészdoktori címet szerzett.

1974-1985 között az ELTE Jogtudományi Karán volt megbízott előadó a társadalomlélektan területén. Ezt követően szabadfoglalkozású íróként dolgozott.

ü
bbjnick

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.01.09. 21:26:29

@Bell & Sebastian:

Oké, no, de milyen lámpa már az, ami csak befelé világít?!:-)

ü
bbjnick

ronda74 2012.01.09. 22:51:51

"Nem is nagyon lenne értelme a „tényekkel” való szőrözésnek, ha nem lenne egy figyelemre méltó tulajdonságuk: a tények – mint tények – nem hordoznak erkölcsi jelentést. Ezáltal a tényekkel szöszmötölő történész is elkerülheti az erkölcsi konzekvenciák levonását"

Azt állítom, tények nincsenek - pontosabban, ahogyan talán ön is utalt rá, teljességgel érdektelenek, nem tudunk mit kezdeni velük. Ilyen értelemben a történész sem a tényekkel dolgozik, a tények értelmezése az izgalmas, a források használata - ez teszi érdekessé és egyben nehézzé véleményem szerint a kutatói munkát. Nem tudom, mit ért erkölcsi következmények alatt, az azonban számomra nyilvánvaló, hogy minden valamirevaló történésznek bizonyos mértékben állást kell foglalnia az általa tanulmányozott szereplők fölött. Nem olyan értelemben, hogy teljességgel feketének vagy fehérnek festi, hanem úgy, hogy próbálja megérteni-megértetni őket, minél teljesebb fénybe állítani, hogy hús-vér emberként álljanak előttünk, erényeikkel-hibáikkal egyetemben.
Nem véletlen, hogy a magyar történelem legkülönbözőbb korszakaival és szereplőivel kapcsolatban annyi egymásnak ellentmondó álláspontot olvashatunk történészek tollából is - hiszen ők igenis állást foglalnak.
Lehet szöszmötölésnek csúfolni a történészi munkát, de ahhoz, hogy valami érdemleges következtetést lehessen levonni, bizony általában komoly munkára van szükség.
(A tudományellenesség egy érthető álláspont manapság - hiszen: lám, mire jutottunk a tudománnyal? Ugyanakkor jelen helyzetünkben úgy is fogalmazhatunk, hogy éppen a tudomány eredményeinek figyelmen kívül hagyása, azok félremagyarázása az, ami ide juttatott bennünket. Én óvatosabb lennék a tudósok, pl. a történészek kipellengérezésével úgy általában - konkrét személyeket konkrét ügyekben persze lehet támadni.)

Alfőmérnök 2012.01.09. 22:53:01

@bbjnick: Ha már itt tartunk és zenélünk, ezt nem lehet kihagyni:
www.youtube.com/watch?v=sj-dWBSJVZM

(Ez meg a másik - mandiner.blog.hu/2012/01/06/a_birodalom_visszavag_23 - poszthoz kapcsolódik, de egy jó kis nyomasztó EK-szám:
www.youtube.com/watch?v=jHxPEoz2SCc :)

Bell & Sebastian 2012.01.09. 23:12:01

@bbjnick: Ha első ránézésre nem is nyilvánvaló, mi a különbség a fény és annak világossága közt -így ezek kultuszai közt sem- nézze csak meg, melyiket kik képviselik a látók közt, és egyszeriben megvilágosodik, mire céloztam.

Ha átfordítom a saját nyelvezetünkre, a kérdés úgy is feltehető, hogy mit helyezünk rajongásunk tárgyának posztamensére, Istent, mint a mindent bevilágító fényt -a fényhozó világosságát-, az áradó Szeretetet, valódi értelmét Isten munkálkodásának.

Emlékezzen Jézus szavaira! Nem arra biztatott, hogy izgágán törjünk a Forrás felé tűzön-vízen át, hanem arra, hogy "fotoszintetizáljunk" a Világ Világosságában.

Az ellentétpárt a statikus/dinamikusan változó -jelzők is elég plasztikusan szemléltetik.

A szingularitás-eszű pillangó esete a közvilágítási lámpatesttel.

Bell & Sebastian 2012.01.09. 23:16:19

Értelemzavaros mondatrész javítása:
... Istent, mint a mindent bevilágító fényt, vagy a fényhozó világosságát, azaz az áradó Szeretetet, végső és valódi értelmét Isten munkálkodásának.

kunzoo 2012.01.10. 13:07:00

@jan: @Doomhammer: @Spániel:

Uraim mutatok Önöknek egy kis olvasnivalót az előző évezredből. nagyon izgalmas olvasmány és prófécia is van benne most már elmondhatjuk.

rippercsavo.uw.hu/kende.pdf

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.01.10. 18:53:10

@Bell & Sebastian:

Tervezi, hogy felcsap prédikátornak? ;-)

ü
bbjnick

Bell & Sebastian 2012.01.10. 19:04:07

@bbjnick: Nem különösebben, csak utálom, ha ha nem értek legalább egy halovány fuvallatot abból, amiről szó van (emelkedettebb körökben). A következő választási tippmixet ki nem hagynám, főleg úgy, hogy nem tudom az indokát, miért pont a lehető legradikálisabb társaságot fogom megtenni befutónak, csak azért is!

Mert 's ennyit érnek az okos kompromisszumok, vádalkuk - semennyit. Akkor nincs is rájuk szükség, csapjunk a lecsóba, hadd szóljon!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.01.10. 22:47:45

@Bell & Sebastian:

:-)

"A következő választási tippmixet ki nem hagynám, főleg úgy, hogy nem tudom az indokát, miért pont a lehető legradikálisabb társaságot fogom megtenni befutónak, csak azért is!" --- írja.

Az még odébb van. Addig még okosabbak is lehetünk! Vagy nem.

ü
bbjnick

Bell & Sebastian 2012.01.10. 23:37:17

@bbjnick: Én már elmentem a falig, szinte benne is vagyok, mint kőműves a stócmalterban, amit kifelejt.

Sapika 2012.01.15. 19:26:41

@kunzoo: Hobóval igazságtalan. Hároméves korában az első kimondott mondata már az volt:
Apuka, azonnal fojdulj szembe a Jákosi pajtással, mejt nagyon szejetnék ájvaházba kejülni!
De hát mit tehetett ő arról, hogy az apukája nem hallgatott rá!

kunzoo 2012.01.15. 20:52:58

@Sapika:

Lehet igazad van. csak példaként említettem, nem akartam pálcát törni fölötte.

Több helyen olvastam Göncz Árpádra mondják hogy az volt Az volt?

Sapika 2012.01.15. 21:13:52

@kunzoo: "Több helyen olvastam Göncz Árpádra mondják hogy az volt Az volt?"
A Wikipédia szerint:
... 1957-ben segített Nagy Imre „A magyar nép védelmében” című kéziratát külföldre juttatni. Májusban letartóztatták, és 1958. augusztus 2-án a Bibó-per vádlottjaként életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték a fellebbezés lehetősége nélkül. 1960 márciusában részt vett a váci éhségsztrájkban. 1963-ban amnesztiával szabadult.

Ezután a Veszprémi Nehézvegyipari Kutatóintézet szakfordítója volt, majd a Talajjavító Vállalathoz került. Megpróbálta befejezni Gödöllőn az utolsó egyetemi évet, de kizárták. 1965-től kezdve szabadfoglalkozású író, műfordító.
------
Pár ötvenhatos elítéltet személyesen is módomban volt ismerni gyerekkoromban. (Már úgy értem, hogy a szabadulásuk után.) Nagyon nagyra becsültem őket. Amíg ők ültek, a családjuk éhezett. Még a hetvenes évek elején is előfordult, hogy egy-egy egykori elítélt gyerekét csak több évi felvételizést követően vették fel az egyetemre.
süti beállítások módosítása