A rendkívüli állapot esztétikája
2015. november 28. írta: Redakció

A rendkívüli állapot esztétikája

katonasag1.jpg

Vendégszerzőink, Békés Márton és Kepe Nóra írása

 

„A feladatom a közrend szolgálata. Az ártatlanok védelmezése. A törvény betartása.”
(Robotzsaru, 1987)

„Én vagyok a törvény.”
(Dredd bíró, 1995)

Napjainkban önfelszámoló terrorizmus bontakozik ki, amelyet célszerűbb lenne új névvel illetni. Néven kell nevezni az állapotot, amely olyan, mintha egy rákos megbetegedés kapna rákot. Ha sikerül megtalálnunk valódi nevét, azzal megértjük lényegét is. A választ pedig ennek természetéhez kell szabni.

Önmaga farkába harapó kígyóval van dolgunk, amikor egy palesztin lánytestvérpár a „szurkálós intifáda” során izraelinek nézett idős arab férfire támad. A Charlie Hebdo elleni merénylet során megölt muszlim rendőr és a november 13-ai támadások során meggyilkolt algériaiak tragikus sorsa is azt mutatja, hogy a vallási fanatizmusnak (egészen pontosan a szunnita vahabiták szalafista ágán belüli dzsihadizmusnak is az apokaliptikus változata, amit a sajtó gyakran differenciálás nélkül iszlamizmusnak hív) egyetlen valódi célpontja lehet: az életmódunk.

A támadás többé nem középületek, világkereskedelmi szimbólumok vagy katonai célpontok ellen zajlik (ezért egyre kevésbé helytálló a terrorizmus kifejezés), hanem védtelen állampolgárok elleni merényletekről van szó. A félelemkeltés érdekében gyilkolnak civileket a tunéziai tengerparton (Szúsza, 2015 június) és mali szállodában (Bamako, 2015 november). Életformánk biztonságba helyezése azonban nem megy másként, csak a felderítés és a megsemmisítés mellett az életmódunk megélésére szolgáló terek fizikálisan és pszichikailag is aktív védelmezésével.

A sokáig lappangó probléma és az elszigetelt esetekből (mint a 2004-es madridi és 2005-ös londoni metró-merénylet, a 2013-as londoni lefejezés, a tavalyi mészárlás a brüsszeli Zsidó Múzeumban és idén egy sikertelen mészárlási kísérlet a Thalys-vonaton) álló töredékes hadikrónika után most egységes történettel van dolgunk: Európát megtámadták.

katonasag5.jpg

katonasag2.jpg

Eközben a fanatikusokkal vívott harcban a szóbeli konfliktusok szintjéről a testi összecsapás fokára kerültünk. A barát és az ellenség megkülönböztetése soha nem volt ennyire világos: vagy ők, vagy mi. A sok beszéd, az absztrakciók sokasága, a fogalmi közvetítések áthatolhatatlan beékelődései és a finomkodás után színről színre látunk, a kérdés pedig leegyszerűsödik. Kristálytiszta a helyzet és végletekig érthető. Pőrén, jelzők nélkül állnak egymással szemben a felek. Nincs többé semlegesség. Létezik Jó és Rossz oldal, amelyek között a határ rögzített, nem átjárható, nem áthágható. Mindezt gondolatainknak, nyelvi készletünknek és tetteinknek is tükrözniük kell. A polgárok a nemzetközi és az európai elittől egyaránt egyértelmű állásfoglalást és tetteket várnak.

Carl Schmitt a Politikai teológiában (1922) azzal kezdte, hogy leszögezte: „a szuverén az, aki a kivételes állapotról dönt”, majd hozzátette, hogy e döntés nem jogi, hanem politikai természetű. Emiatt „a szuverén kívül áll az általánosan érvényes jogrenden” és miután a kivételes állapot (Ausnahmezustand) kihirdetése, bevezetése és szabályainak meghozatala kizárólagos hatalmában áll, leginkább ekkor jut politikai érvényességének teljes birtokába. Ez végső soron a válsághelyzetben hozott döntések kivételességét jelenti, ahol a döntés és a kivételesség egymást tételezi fel. Ez a politika axiómája, amely akkor válik világossá, amikor a civil társadalom jogi nyelvén nem lehet többé megszólalni.

Válsághelyzetben – márpedig jelenlegi biztonsági krízisünk a legvégsőbb értelemben az – tehát a döntés képessége definiálja a Szuverént. A döntés, amely a gondolat, szó és tett egységét valósítja meg, lehet az egyetlen helyes út. A döntés pszichológiai értelemben aktív folyamat, amelyet a gyakorlatban aktív fellépés követ. A cselekvéshez elsőként tehát gondolatainkat és szavainkat kell a változó körülményekhez igazítanunk.

Jelenleg azt tapasztaljuk, hogy a korszak politikával kapcsolatos hivatalos beszédmódját meghatározó nemzetközi diplomácia végletekig lekerekített és simára csiszolt (jogi-ökonómiai) nyelvet használ. A közös minimumra szorított, világos állásfoglalást tudatosan ellehetetlenítő érzékenységeket végletekig tiszteletben tartó nyelvezet nem alkalmas a velünk történtek elbeszélésére, sem a rá adandó hatékony válaszok megfogalmazására.

Semlegessége ellehetetleníti a tények nyílt kijelentését, elmázolja a felelősséget, elodázza a valós cselekvést, s miután már a szókészlet szintjén is csupán a problémák technikai megoldásokra fókuszál, a tehetetlenség a szintaxis mélyébe épül (ld. az EU-s dokumentumok gyakori kifejezéseit: törekszünk, ösztönözzük, fokozzuk, igyekszünk). A válságot nem megoldja, hanem lemenedzseli és elkonferenciázza (nemzetközi intézmények által kedvelt szóhasználat alapján: támogatjuk, elősegítjük, hangsúlyozzuk, aláhúzzuk). A válságra válaszolni képes nyelv szükségszerűen máshonnan érkezik, és inkább a tettek beszéde kell, hogy legyen, ahol a nemzetállami fellépést a nemzetek feletti gondolati egység támogatja.

Manuel Valls francia kormányfő a párizsi terrorcselekmények után, 2015. november 19-én így nyilatkozott: „Franciaországot megtámadták. A franciák sokkos állapotban vannak. Azt várják tőlünk, hogy erőteljes, gyors és hatékony választ adjunk”. Az ISIS bombázására útnak indított első francia vadászgépek már november 14-én felszálltak. Az ezt követő héten (az EU egyetlen közvetlenül választott szerve) az Európai Parlament strasbourgi plenáris hetén egy napirendi pont keretében foglalkozott a párizsi terrorcselekmények következményeivel. A vita során Nicolas Schmit, az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét 2015. II. félévében betöltő Luxemburg egyik nemzeti képviselője „hangsúlyozta”: „Fokozni és fejleszteni kell az európai együttműködést", amely során a terrorizmus elleni küzdelemben „az Európai Unió Alapvető Jogi Chartája iránytűként szolgál majd”.

A vita az európai polgárok és sajtó körében visszhang nélkül maradt. Látni kell, hogy a kritika tárgyát jelen esetben nem az Európai Unió működése vagy fellépésének elmaradása, hanem maga a kor beszédmódja, az erőtlen kommunikáció jelenti, amely még csak nem is az irányok, hanem az iránytűk kijelölésére szorítkozik. A konfliktusok és válságok megoldásához elsőként azonosítani és néven nevezni kell a problémát. A megnevezés ugyanis konstitutív elem, a megértés és megoldás előfeltételként szolgáló eszköze. Ahhoz, hogy az ISIS elleni fellépés valóban hatékony legyen, elsőként ki kell mondanunk, mivel állunk szemben, majd detektálnunk kell ennek összetevőit, és meg kell határoznunk a megoldás lehetőségeit.

katonasag3.jpg

katonasag4.jpg

A jelen körülmények között még világosabban: a Szuverén valóságot feltáró nyelven beszél, a kompromisszummentes kifejezésmód pedig egylényegű a hadsereg határozott cselekvési elveivel. A szekuláris humanizmus egyszerűen nem elég erős ahhoz, hogy a vallási antihumanizmust feltartóztassa. Így pedig a védelem maximalizálása érdekében fel kell ismerni, hogy a biztonság konkrét joga erősebb, mint az emberi jogok elvont metakódexe. Amikor a polgári társadalom nem tudja megvédeni magát (etikai elveivel, állampolgári attitűdjével, demokratikus hagyományaival, végül jogi eszközeivel), egy másik fórumra kell apellálnia, amelynek ára, hogy veszély esetén, saját fennmaradása érdekében, felfüggesztődnek az általa hozott szabályok. Nem a cezarizmus árnyáról van szó, bár a liberális metódus szerint gondolkodók folyton ettől tartanak, hanem az ember génjeiben hordozott önvédelmi mechanizmustól. Az egyetlen aggasztó tényező nem a személyes szabadság korlátozása, hanem az, hogy ettől ennyire elszoktunk.

A cselekvés dimenziójában a sokkoló terrortámadásokra rendkívüli belföldi válaszok születtek. Az állami megfigyelés kiszélesítéséről, a nemzetbiztonsági szervek tevékenységének fokozásáról, valamint európai szintű együttműködéséről érthetően nem lehet mélyebb tudásunk, de látható jelei vannak. Franciaországban több mint tízezer dzsihadistát figyelnek meg a hatóságok, Saint-Denis-ben (ahol a francia királyokat egykor koronázó székesegyház áll, benne a 732-ben Poitiers-nél győzelmet arató Martell Károly sírjával) nemrég megostromoltak egy házat. Nemcsak, hogy itt hajtották végre Európa első (ráadásul női) öngyilkos merényletét, de a biztonsági szervek ötezer lőszert lőttek ki a célpontokra. Az Európai Unió vezető szerveinek otthont adó Brüsszel Euro-negyedétől nem messze fekvő Molenbeek negyedben katonai hadművelet zajlik. Brüsszel katonai terület, a legmagasabb fokú riadókészültség van – további egy hetes meghosszabbítással – érvényben, és minden, ami ezzel jár (metró lezárása, iskolai szünet, forgalomkorlátozás, hírzárlat, gyülekezési tilalom). Eközben, mintha eddig is sok mindent tudtak volna, a hatóságok célzott házkutatásokat hajtanak végre, embereket tartóztatnak le, razziák során fegyvereket és robbanóanyagot foglalnak le.

A rendkívüli állapot legnyilvánvalóbb jele a fegyveresek utcai jelenléte. Az alapvetően demilitarizált kontinens hétköznapjaiban újra megjelent a katonaság. A fegyverek, amelyeket korábban csak filmen láttunk, ott lógnak a nagyobb terek őrzésére, megfigyelésére kirendelt katonák vállán. Láthatóvá válik a legitim erőszak-monopólium alanya, megszemélyesül a Törvény. A katona és az általa viselt fegyver kuriózum helyett mindennapjaink része lett és lehet. Megszokjuk a katonai jelenlétet és meg is szeretjük, hiszen a biztonságot fokozza minden egyes gépkarabély látványa. Tudjuk, hogy csak úgy lehet megvédeni biztonságunkat, hogy ők közénk lépnek.

Mindez azért szokatlan, mert a pacifizmus elidegenítette és elválasztotta egymástól a katonai és a civil világot, amikor a társadalmat a fegyvertelen többség és a fegyverrel felruházott kisebbség csoportjaira osztotta, majd a tömeghadseregek és az általános hadkötelezettség megszüntetése után a fegyverforgatást szakmának és nem közügyek minősítette. Emiatt nem tud a lakosság megkülönböztetni egymástól egy géppisztolyt és egy golyószórót, amely kérdésben a sajtó sincs a segítségére. Honvédelmi oktatás nincs, amely pedig ipari/természeti katasztrófa, baleset vagy a puszta életben maradás érdekében egyaránt fontos lenne. Ezen túlmenően ráadásul még a fegyveres testületek és a fegyveresek látványát, megtapasztalását és a velük való érintkezést is minimalizálták, létezésüket csak meghatározott helyen fogadják el. A határőrség megszüntetése után a legfeljebb oldalfegyverrel felszerelt rendőrök és a ceremoniális őrségváltás ódivatú szúrófegyverei jelentik a „másik világgal” való találkozás lehetőségét.

A hadsereg és a társadalom viszonya hasonló folyamaton ment keresztül, mint az egyházé. A demilitarizálás és a szekularizáció ugyanazt jelenti, a sekrestyébe visszaszorított kereszténység státusza azonos a laktanyába zárt hadseregével. Legalább annyira ritkán látni szerzetest és rendi ruhába öltözött apácát az utcán, mint egyenruhást. A történelem során először az egyházat választották el a hadseregtől (lovagrendek vége), majd mindkettőt a társadalomtól. A laikusok győzelme volt ez, a civil társadalom diadala, amely a polgári korszakban határait féltékenyen óvja, szféráját jogi szabályokkal és burzsoá higiéniai rendelkezésekkel veszi körbe. A „liberális hegemónia” (Molnár Tamás) teljes érvényre jutását jelentő folyamat végén járva „rendkívüli állapot” (vagyis biztonsági probléma és katasztrófa által kiváltott szükséghelyzet) kell ahhoz, hogy a katonák a gyakorlótér helyett a főtéren jelenjenek meg.

A válságok árnyékában újraesztétizáljuk környezetünket. A civil társadalom életében való katonai részvétel dinamikája legjobban a díszszemlével ragadható meg. A katonai parádé önmagában mobilizált mítosz, a falanx megnyugtató geometriájának mimézise, amelyben a rendezett testek fegyelmezett mozgása mutatkozik meg. A fegyveres testületek felvonulásának drámaisága abban és akkor érhető tetten, amikor a masírozás eksztázisa átadódik a környezetnek. Ekkor a betonhoz csapódó bakancsok ritmusa áthullámzik a nézőkre, a hadsereg ezzel továbbítja rezonanciáját a civileknek.

Edmund Burke megkülönböztetése a Szép és a Fenséges között most egymásra talál, hiszen a „kivételes helyzetben” a „rendkívüli állapot” végső teljességében esztétikai érvényre jut. A fegyverrel való legitim rendelkezés s használatának jogszerűsége, a katonai rangjelzéseknek az a(nti)hierarchikus civil társadalom tagozódásától eltérő rendje elvont értelemben is hordozza a különbséget a két világ között, de ami igazán szembeszökő és azonnal látható, az a kerek sisak, a széles övvel leszorított feszes uniformis, az ívelt géppisztolytár és a bakancsba tűrt gyakorló együttese. Mind-mind a civil társadalom kényelmének, lezserségének és kötetlenségének időlegességét és sérülékenységét meghaladó szimbólumok.

Rendkívüli állapot idején minden katona a legitim védelem kódját hordozza, az egyenruha látványa pedig megtöri a félelem logikáját. A remilitarizált övezet nem más, mint a védelem láthatóvá válása. Minderről világosan, érthetően és kompromisszummentesen, Európa életben maradása érdekében: beszélni kell.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr638118810

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: A jövő történésze 2015.11.28. 09:23:50

  Jean Raspail könyveinél keresve sem találni aktuálisabb olvasmányt ezekben a napokban. Jean Raspail 1925-ben született, a Loire-tól nem messze fekvő Chemillé-sur-Dême-ben. Fiatalkorában bejárta az egész világot, Alaszkától kezdve a Karib-tengeren é...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

batiszkáf · http://batiszkaf.blog.hu 2015.11.28. 09:33:07

Nagyon fontos gondolatok. Talán a legjobb írás az eseményekkel kapcsolatban.

legeslegujabbkor 2015.11.28. 09:39:42

A fegyveres katona tehát megnyugtató.

Az mindegy, hogy ezzel nem tettünk semmit azok ellen, akik annyira gyűlölik az életmódunkat, hogy fegyverrel jönnek ellene.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.11.28. 09:49:21

Ha jól értem, felfegyverzett egyházi személyekre is szükség volna. Tomori Pál, ébredj!

Bell & Sebastian 2015.11.28. 09:54:28

Nagyívűre sikerült összefoglalás, amely csak avégén kezdi kapirgálni a lényeget:

Akaratunkon kívül egyszerre amerikanizálódunk és izraelizálódunk, ennek minden ódiumával.

Megszórják alaposan a kontinenst fegyverekkel azok, akik -akaratunk ellenére- ezt a majomparádét idehozták nekünk. A helyzetből adódóan nem nemzetállami szinten képzelik egymás kiirtását, a felesleges biomassza visszakarbonizált lekötését.

A tehénfing-kutatók nagy-nagy bánatára.

Az elkövetett hibák sorozata végtelen, még felsorolni is tereh. Kérdés az, a _mi_ vezetőink mikor ébrednek már fel végre elefántcsonttornyukban, csipkerózsika-álmukból?

A végtelenségig nem lehet elhúzni azt, hogy végre valami értelmes válasz is szülessen a kihívásokra, ide már nem elég a bicikli-cseles kommunikáció, amiben oly nagyszerűek - voltak idáig.

De most elhagyta őket a szerencséjük, rövid úton mennek a levesbe. Mert ha nem, mi megyünk, de együtt, mindnyájan.

Nagy hiba volt a Hajdúsági Pretoriánusokba pumpálni minden lóvét, mindamellett elmulasztani számos, most és sürgősen meghozandó önvédelmi intézkedést.

Így van ez, amikor olyanok intézik a honvédelmet, akik még aknavetősnek sem válnának be. Ezt adta ki az eszük, vagy Brüsszel alfelébe öltött nyelvük.

Elbaszták. Heej, emútötév...

Bell & Sebastian 2015.11.28. 10:12:36

@Counter: Lövészárkot ásni fegyvertelenül sokkal jobb, egészen addig, amíg nem kell vízzel leöntve, meztelenül, egy fáról kukorékolni is hozzá. Mint mind tudjuk.

jog-ász 2015.11.28. 10:18:02

igen, sztem is a lényegről kéne beszélni: ki pénzeli az iszlám államot, ki adja el nekik a fegyvereket majd ki akarja európát felfegyverezni és mindennek érdekében ki nyomja a háborús propagandát..nagyon remélem hogy a háborút támogatók, megszavazók, eldöntők az első sorban fognak állni fegyverrel a vállukon..jah már 70 év eltelt az utolsó nagy európai háboru óta, azóta felnőtt egy ps2-őn, ps3-on lövöldözős nemzedék, meg a GDP sem úgy növekszik és magas a fiatalkorú munkanélküliség is, úgyhogy háborúzzunk egyet..tök jó és a sok szerencsétlen agymosott majd szívesen harcol is a politikusaiért..

Conchobar 2015.11.28. 10:50:01

"'Franciaországot megtámadták. A franciák sokkos állapotban vannak. Azt várják tőlünk, hogy erőteljes, gyors és hatékony választ adjunk'. Az ISIS bombázására útnak indított első francia vadászgépek már november 14-én felszálltak." - Nemcsak Hollande, a posztíró is összehord tücsköt-bogarat. Sőt, bizonyos tendencia is felfedezhető abban, hogy (vélhetően politikai megfontolásból), hogy a franciák (és általában az európaiak) önmagukat állítják be megtámadottnak. A franciák szíriai bombázása nem a párizsi merénylet után kezdődtek, hanem jóval előbb ("szeptember 27.
Miután a francia légierő letudta vasárnap első szíriai légicsapásait -a hivatalos tájékoztatás szerint hat francia bombázó célzott meg egy Deir Ezzor városa melletti ISIS kiképzőtábort-, végre Izrael is bekapcsolódott a szíriai harcokba oly sok nagy hatalom után."). Nem bír fölmerülni az, hogy semmilyen ürüggyel nem kellene beavatkozni más országok belügyeibe, minden ország intézze a dolgát, ahogy akarja. Az európaiak is intézzék a saját dolgaikat Európában. Úgy értve, muszlim migránsok nélkül

Messzi Vetek 2015.11.28. 10:57:02

@jog-ász: "és a sok szerencsétlen agymosott majd szívesen harcol is a politikusaiért.. "
háppersze, királylány. :D

Pelso.. 2015.11.28. 11:20:05

@Messzi Vetek: Akadnának, szép számmal.

@Conchobar: Tegyük fel, nincs migráns hullám, de terrorcselekmények történnek, (múltban akad rá példa, ugye), az elkövetők anyagi bázisa, kiképző helye, vezetőik egy része azonosíthatók, más ország területén persze. Teendő a be nem avatkozás?

Conchobar 2015.11.28. 11:29:26

@Pelso..: "Tegyük fel, nincs migráns hullám, de terrorcselekmények történnek, (múltban akad rá példa, ugye), az elkövetők anyagi bázisa, kiképző helye, vezetőik egy része azonosíthatók, más ország területén persze" - Nem értem, mit kérdezel. Félek, hogy te magad se érted. Ha Irakban terroroskodnak, ahhoz neked semmi közöd (ne menj oda). Ha csak AK-val tudja meggyőzni a maga igazáról az egyik iraki a másikat, akkor győzze meg úgy. Amit meg a muszlim világon kívül terroskodtak (ideértve 2001.11.11-et is) az mind csak válasz volt. És vannak, akiknek az érdekében áll az, hogy ne halljuk meg, hogy mire is volt válasz az a cselekmény

Bell & Sebastian 2015.11.28. 11:46:32

@Conchobar: Kassa bombázása volt az ( 9/11 ), anélkül, hogy belemennénk a nem PC részletekbe. Önkritika - gyilkos humorral, persze.

Pelso.. 2015.11.28. 11:56:28

@Conchobar: Nem egészen értek egyet a gondolattal, de láttunk már olyan eseményeket, melyekben válasz a válasz válaszára sorozatok történtek. Amíg egymást öldösik, sajnálatos, de tegyék, csakhogy miért belügy, ha indíttatásuk onnét történt?
Az általad említett bombázásra utaltam, amely mint egyértelmű válasz, a franciák által azonosított ellenfelet célozta, némi megelőző szándékkal. Az pedig hagyjuk, hogy ilyen esetekben kinek mire van "joga".

MrTiberius 2015.11.28. 12:36:49

Eddigi életmódunk: szekularizált pacifistaként dagonyáztunk a békében.

Életmódunk ellen támadtak a terroristák.

Az utcán, rendőrsorfalak között új életmódot veszünk föl: fegyelmezett mozgással, a fegyveresekkel harmóniában, militáns gondolatokat fogalmazunk meg (a biztonság érdekében).

Győztek a terroristák.

Ti meg megköszönitek nekik.

hívőlélek 2015.11.28. 13:50:12

" Amikor a polgári társadalom nem tudja megvédeni magát (etikai elveivel, állampolgári attitűdjével, demokratikus hagyományaival, végül jogi eszközeivel), egy másik fórumra kell apellálnia, amelynek ára, hogy veszély esetén, saját fennmaradása érdekében, felfüggesztődnek az általa hozott szabályok. Nem a cezarizmus árnyáról van szó, bár a liberális metódus szerint gondolkodók folyton ettől tartanak, hanem az ember génjeiben hordozott önvédelmi mechanizmustól. Az egyetlen aggasztó tényező nem a személyes szabadság korlátozása, hanem az, hogy ettől ennyire elszoktunk."

No itt már aljas is a szerző páros s nem csak tévúton jár.
Pontosan az ember génjeiben lévő önvédelmi mechanizmus mondatja hogy EDDIG S NE TOVÁBB!
A magyarországi események bizonyítják legjobban hogy van olyan politikai erő amely rájátszva ráerősítve a világ más térségeiben meglévő gyűlölet kultuszra annak ide importálásával akarja elérni a személyes szabadságjogok korlátozását. Gyakorlatilag erről szól az elmúlt másfél év kormányzati kommunikációja. ... s erről szól az aláírásgyűjtés is napjainkban.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2015.11.28. 13:53:46

izrael kevés lesz az arabok ellen. usa nem kíván mellkasig beleállni a szarba. mit kell tenni? ejrópát meg kell gyilkolgatni-baszogatni. remilitarizálni. és ez nem baj. a nyálasbuzoidrajcsányisnyálas ejrópából tökös gyerek lesz megint. sorkatonai szolgálat!

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2015.11.28. 13:54:45

@MrTiberius: nyomorult szabadság volt a magáé. örüljön, hogy vége. az ember igazi szabadsága a rend.

Molnárgörény · http://molnargoreny.blog.hu 2015.11.28. 14:28:50

Minden arabot lelőni, aki nem kotródik vissza az országába.

MrTiberius 2015.11.28. 14:37:41

@jose maria padilla: holott nem említettem a szabadságot... de gyorsan lelepleződött kriptoliberális aljasságom.

De szerintem gonoszság (terrorizmus) csak gonoszságot szülhet (rend, a biztonság érdekében).

Conchobar 2015.11.28. 14:39:12

@Pelso..: "Az általad említett bombázásra utaltam, amely mint egyértelmű válasz, a franciák által azonosított ellenfelet célozta, némi megelőző szándékkal." - Az a franciák általi bombázás (még egyszer: ami már a párizsi merényletek előtt megkezdődött!) az semmire nem tud válasz lenni. Ráadásul semmit nem old meg, az csak hatalmi arrogancia, és csak eszkalálja a helyzetet. Nincs semmi szükség arra, hogy hergeljék az iszlám szélsőségeseket (és a nem szélsőségeseket). Se úgy, hogy ostobán sértő karikatúrákat közölnek, se úgy, hogy (a nyugatiak) odamennek bombázkodni, azért hogy a saját nyugati szájuk íze szerint alakítsák mások (az arabok) életét. A humanitás oldaláról nézve sem lehet megmagyarázni, hogy úgy akarunk humanitást, hogy közben szétbombázunk egy országot. Ott van ez a szerencsétlen Szíria, lassan már mindenki ott bombázkodik (angolok indulófélben, már csak a kínaiak hiányoznak)

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2015.11.28. 14:49:12

"most egységes történettel van dolgunk: Európát megtámadták."

Így van, az USA mögé bújó Birodalom támadta meg, ami még a létezését is tagadja (ebben is hasonlít a Sátánra).
tirpakbokretas-migrations.blogspot.nl/2012/07/fiok.html

Bell & Sebastian 2015.11.28. 16:40:54

@Doomhammer: Végülis, maga elégedetten hátradőlhet a hintaszékén népes családja körében, csak az lett / lesz, amit akart, hergelheti tovább a kutyákat, úgysem bírnak kiugorni a monitorról.

Bell & Sebastian 2015.11.28. 16:44:54

@jose maria padilla: Oszt ki megy el darált húsnak? Majd a migráncsok? Egyedül a katonai pálya lesz vonzó annak, aki focizni nem tud?

- Lóvári kerékpáros ezred, vigyázz!

Herr Stacheldraht Leger 2015.11.28. 18:52:17

@jose maria padilla: sorkatonai szolgálat a mandisoknak? pártszolgálatosok fel vannak mentve. valakinek búcsúbeszédet is kell írni a frontra induló sokatadózó kisemberek számára, nemde? ezek még úgyis gránátnak néznék a géfodort és elhajítanák.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2015.11.28. 18:52:29

@Bell & Sebastian:
Mindig az lesz, amit akarok, ez nem újdonság.

Pelso.. 2015.11.28. 21:30:18

@Conchobar: Elismerem, a párizsi események előtti bombázás más kategória. Ugyanakkor a válaszcsapás elmaradhatatlan volt, kíváncsi vagyok, szárazföldi erők bevetésére sor kerül-e.

2015.11.29. 06:42:34

@ "Láthatóvá válik a legitim erőszak-monopólium alanya, megszemélyesül a Törvény. A katona és az általa viselt fegyver kuriózum helyett mindennapjaink része lett és lehet. Megszokjuk a katonai jelenlétet és meg is szeretjük, hiszen a biztonságot fokozza minden egyes gépkarabély látványa. Tudjuk, hogy csak úgy lehet megvédeni biztonságunkat, hogy ők közénk lépnek."

az allam odabasz az asztalra es vilagossa teszi alattvaloi szamara, hogy itt egyedul az o pribekjei hordhatnak fegyvert
ezzel ugyan sose fognak megakadalyozni egy merenyletet se, de az allampolgar legalabb vermerseklete szerint megnyugodhat a latvanytol vagy felhaborithatja, hogy katonak es rendorok tuntetoleg hordjak az eroszakmonopolium attributumait

arrol egy kurva szo sem esik, hogy esetleg a fegyvert viselo allampolgarnak is lenne eselye magat megvedeni
nem, ilyen Europaban elkepzelhetetlen, mert a polgar az megbizhatatlan, sajat eletenek es csaladjanak a vedelmet se lehet ra bizni, fizesse csak az adokat, hunyaszkodjon meg, leszegett fejjel jarjon, mert itt az allam az ura es odabasz

terroristak annyira nem zavartatjak magukat a fegyveresek latvanyatol
Irakban es Afganisztanban pont a fegyveres nyugati katonakat szoktak jol megmerenyelni, IED, roadside bomb es hasonlok...

2015.11.29. 06:47:25

@MrTiberius: tovabb szukitett szabadsagjogok, meg durvabb megfigyeles, illegalis hirszerzes, csakis a polgarok biztonsaga erdekeben
persze az adok is nonek majd, hiszen a bombazas meg az utcai katonai paradezas is penzbe kerul...

Conchobar 2015.11.29. 07:58:02

@Pelso..: "Ugyanakkor a válaszcsapás elmaradhatatlan volt, kíváncsi vagyok, szárazföldi erők bevetésére sor kerül-e." - Ember! Fogd már föl végre, hogy csak rizsa ez a 'válaszcsapás', csak az emberek hülyítésére szolgál. A franciák azért bombáznak, mert bombázni akartak. Kapóra jött a francia kormánynak a párizsi merénylet, mert azóta legalább lehet rá hivatkozni (a francia és külföld közvélemény előtt), a bombázás okaként már nem a 'csak'-ot adják

Pelso.. 2015.11.29. 08:31:03

@Conchobar: Felfogtam, mint a Te alternatívádat.

Conchobar 2015.11.29. 09:55:25

@Pelso..: "Felfogtam, mint a Te alternatívádat." - Ha ezzel meg tudod nyugtatni magad, hogy Te nem vagy ostoba és megvezetett, akkor tekintsd pusztán csak az én alternatívámnak. Higgyed továbbra is hogy a szeptemberben elkezdett francia bombázás az válasz a későbbi, novemberi merényletekre. Ne zavarjon az Téged, hogy ez lehetetlenség

midnight coder 2015.11.29. 09:55:40

@MrTiberius: Mégis, a terrortámadásra milyen más választ lehet adni ? Dobáljuk őket rózsafüzérekkel ? Esetleg a nők kezdjenek el csadort viselni, a férfiak pedig növesszenek hosszú szakállt ? Legalizáljuk a becsületgyilkosságokat ?

midnight coder 2015.11.29. 10:02:08

@Conchobar: Az iszlám szélsőséges nem olyan dolog, amit különösebben hergelni kell ahhoz, hogy támadjon. Elég az is, ha nem vagy iszlamista, illetve nem azt az ágát követed amit ők. Ez egy hódító vallás. Láttunk mi már ilyet ezelőtt is, csak azt akkor kereszténységnek hívták. Szép rendben végigpusztította az összes kontinest, kiirtotta az indiánokat meg aki épp útban volt. Ma a keresztények már nem nagyon irtogatnak, hála az elmúlt pár száz év társadalmi változásainak. De ezek a változások az iszlám világot nem igazán érintették. Ők ugyanolyanok mint az európaiak voltak Kolombuszék idején - akkor is, ha nem előltöltős flintával, hanem Kalasnyikovval vannak felszerelve. Európa pedig kb. annyira védtelen, mint anno az inka birodalom volt.

midnight coder 2015.11.29. 10:06:06

Amúgy ma még nem kell túl nagy merényletektől tartani. Az IS-nek pillanatnyilag létérdeke Merkel és a többi liberós európai vezető hatalmon tartása. Egy igazán nagy merénylet jobboldali fordulatot hozna, elsöpörve ezeket a politikusokat, és lehetetlenné téve Európa iszlamizálását.

eßemfaßom meg áll 2015.11.29. 10:09:41

"A támadás többé nem középületek, világkereskedelmi szimbólumok vagy katonai célpontok ellen zajlik (ezért egyre kevésbé helytálló a terrorizmus kifejezés), hanem védtelen állampolgárok elleni merényletekről van szó"

Pont hogy az az igazi terrorizmus ha az átlaghelyen sétáló átlagembert robbantják fel/lövik halomra, nem az ha "katonai célpontot" meg "szimbóleumokat" támadnak. Milyen hülyeség márt ez?

MrTiberius 2015.11.29. 11:46:46

@midnight coder: Korábban kell elkezdeni gondolkodni (nem kellett volna, hanem szándékosan: kell). Nem szabad hagyni, hogy olyan mértékű egyenlőtlenség alakuljon ki, hogy az egyik kirívó jóléte álljon szemben a teljes kilátástalansággal. Minél nagyobb a különbség, annál magasabb kerítést, falat, katonaságot, rendőrséget ... kell tenni közéjük, és annál rosszabb lesz élni annak mind a két felén. Vonatkozik ez minden szinten mindenkire: Franciaországra, amelyen belül is meg van ez, vagy magukra az arabokra, országok között és azokon belül is.
Valójában nyilván nem is hihetünk ennek megvalósulásában.
Az első megjegyzés csak azt akarta jelenteni, hogy nehéz eldönteni, a kerítés (vagy rendőrsorfal) melyik oldalán vagyunk, és néhányak számára még kellemetlenebb, ha magának az erőszaknak még örülni is kell, bármelyik oldalról is.

Imrebá 2015.11.29. 12:32:20

@jose maria padilla:
a lányok között talán még akad besorozható, eü. alkalmas.

Imrebá 2015.11.29. 12:36:27

@MrTiberius:
Korábban hogy kell gondolkozni?
Ön tud?
Nem lenne jobb előre?

Pelso.. 2015.11.29. 18:41:59

@Conchobar: Gyanítom, a valóság valahol kettőnk álláspontja között található, kivéve, amennyiben első kézből rendelkezel stratégiai és operatív információkkal. - fel ne húzd magad, nem érdemes.

Bell & Sebastian 2015.11.29. 19:24:22

@jose maria padilla: 3 hónap kötelező alapkiképzésre gondoltam, tiszteknek fél év. Majd vihetik haza a fegyvert nylonba vasalva, két konzervdoboz tölténnyel. Tisztára Svájc.

@Doomhammer: Den Ochsen beim Horne, den Man beim Worte, die Frau beim Rocke.

Pantagruel 2015.11.30. 13:19:38

Sajnos, ahogy az előzmény-poszt is, ez az írás is teljes figyelmen kívül hagyja a tényeket, a valóságot. Szemtanúk szerint a Bataclanban azt kiabálták a merénylők: "Szíriáért", tehát az üzenet politikai, bosszúról, megtorlásról van szó. A hely szimbolikus volt, zsidó szórakozóhely, politikai tartalmú műsorok helyszíne. Az arab-izraeli konfliktus kapcsolata egyértelmű. A CH elleni merényletre a Mohamed-karikatúrák miatt ugyanígy kézenfekvő magyarázat a megtorlás. Az, hogy hülyegyerekek a merénylők, a terrorcselekmények eszközei, az egy dolog, az meg egy másik, hogy mit üzen a szervezet, amely szakértők szerint is minden korábbi elődjénél hatékonyabban használja fel a média eszköztárát. A politikusok, notabilitások elleni merényletekkel azt üzenik: "ha a fejeseitek sincsenek biztonságban akkor ti..."; a tömegrendezvények, forgalmas helyszínek, közlekedési csomópontok elleniekkel: "életünk fokozottan ellenőrzött helyszínei, csomópontjai sem biztonságosak, instabil az egész világunk", "a vezetőink tehetetlenek"; a karikatúrák, és egyéb Mohamed-gyalázó tartalmak szolgáltatói ellen intézett merényletekkel pedig azt: "nem tehetitek büntetlenül". Nyilván sokkal jobb, ha egész Európa fél, ha agyatlan, irracionális, megfoghatatlan, bizonytalan ellenségképet rajzolunk, mert akkor befolyásolhatóbb a lakosság, és nem kell néven nevezni az okokat, és keresni, megnevezni a felelősöket. Ügyes.
süti beállítások módosítása