Nem fér el az egész világ Európában − Kommentár a Lányi-Szántó vitához
2015. szeptember 30. írta: dobray

Nem fér el az egész világ Európában − Kommentár a Lányi-Szántó vitához

hatarzar.jpg

A kulturális antropológusokkal nehéz vitatkozni. A kívülálló objektivitás, a világra való madártávlatos rálátás önjelölt képviselői ők, felsőbbrendűségi tudatuk van. Igaz, a felsőbbrendűségi érzés amúgy szerintük rasszizmus. Nem állítom, hogy a Lányi Andrást rasszizmushoz kapcsoló gondolatokkal vádoló Szántó Diana rasszista (ez ostobaság volna) – csak azt, hogy szakmája gondolati sémáinak, struktúráinak foglya, hogy érvelésébe beleette magát egy alapvetően rasszista (bár igen elterjedt) gondolkodási forma.

Lányi András reagált a Mandineren Szántó állításaira és vádjaira, de lenne néhány megjegyzésem az egész vitához.

Szántó szerint Lányi érvelése mögött az európai felsőbbrendűségi érzés húzódik meg, öntudatlanul is: „Európának, vagyis az európaiaknak azért van joga az akár önpusztító túlfogyasztáshoz, a szabad mozgáshoz, a jólléthez és ahhoz, hogy a világ többi részétől ezeket a jogokat elvitassák, mert… európaiak”.

Nos: nem kell ahhoz felsőbbrendűségi érzés, hogy úgy gondoljuk, jogunk van megvédeni magunkat. Elég pusztán hozzá az, hogy megszokott életmódunkat szeretnénk folytatni, akár felsőbbrendűnek tartjuk azt, akár nem. Senki nem óhajtja elvitatni sem az európai, sem a másmilyen életmódhoz való jogot senkitől, viszont – számtalanszor leírtuk – nem fér el az egész világ Európában. Ha egy ország komplett népe Ázsiában vagy Afrikában európai életmódra vágyik, akkor kénytelen lesz ezzel otthon próbálkozni.

Az integráció „részleges” kudarca, ahogy Szántó eufemisztikusan nevezi, azt mutatja: ha túl sok bevándorlót fogadunk be, akkor bizony nem ők fognak alkalmazkodni az általuk állítólag annyira vágyott miliőhöz, inkább megpróbálják a saját képükre formálni azt. Ha egy kertvárosban elkezdem felvásárolni a telkeket és társasházakat építek oda azzal a szlogennel, hogy „lakjon olcsón kertvárosban”, egy idő után oda lesz a kertváros varázsa, majd maga a kertváros is.

Egy kulturális antropológus igazán tudhatná, hogy általában minden kultúra felsőbbrendűnek érzi magát a többihez képest, amióta világ a világ. Arról pedig nemrég értekeztem, hogy alapvető, józan paraszti logika szerint a különféle kultúrák nem igazán lehetnek egyenrangúak. Vagy ha egyenlőek, akkor miért  is nem tesszük magunkévá a bevándorlók kultúráját mi magunk? Akkor úgyis mindegy, nem?

Rasszizmus minden szinten

Ha már a rasszizmus került elő: a baloldali gondolkodás a megbélyegzés jegyében imádja lehetetlenül tágra nyitni egyes fogalmak jelentésmezejét. Ez azért jó, mert így nem kell vitatkozni, elég használni a bélyegzőt.

Rasszista például eredetileg csak az volt, aki szó szerint azt gondolta: vannak genetikailag, vér szerint alantasabb, alsóbbrendű népek. Ma ott tartunk: ha megemlítem, hogy egyes rossz viselkedési formák kulturálisan öröklődnek bizonyos közegekben, ami nem jelent egyáltalán semmiféle biológiai meghatározottságot, hanem a viselkedési minták apáról fiúra, anyáról lányára szállását nevelés (vagy épp nemnevelés) által (egyébként valami ilyesmi az eredendő bűn is a keresztény teológiában) − akkor rasszista vagyok.

Kivéve persze, ha a magyarokról vagy épp fehér, nyugati, ciszheteró férfiakról van szó, mert ugye e két csoport esetében szabad általánosítani és például olyan, strukturálisan terjedő, rossz viselkedésformák terjesztésével meggyanúsítani őket, mint például az európai felsőbbrendűség tudata.

Szántó szerint „megint annak vagyunk tanúi, ahogy a biológiai gondolkodás behatol a kulturális kérdésekről való gondolkodásba. Eszerint a muzulmánok veszélyesek: 1, mert szaporák, 2, mert más, idegen a kultúrájuk (és implicit módon a két megkülönböztető jegy szervesen összefügg).”

Nos, nem értem, mit nem ért a szerző: a kultúra, a viselkedés nem (pusztán) biológiai módon öröklődik (vannak persze velünk született tulajdonságaink, amelyeket – gondolom – örököltünk), hanem a fent leírt szocializáció, nemzedékről nemzedékre történő átadás által. Az eredmény ugyanaz.

A migránsok jellemzően szaporák (ami önmagában nem baj, csak épp nekünk is annak kéne lenni): ha csak a régióban fejlettnek, civilizáltnak számító Szíriát nézzük, 1970-ben 6 millió, 1990-ben 12 millió, 2011-ben 23 millió volt a népessége; és hasonló tempóban nőtt Afganisztán és Bangladesh népessége is!

A migránsok egyúttal idegen kultúrájúak, pont. Mi nem érthető? Ebből következik, hogy ha folytatódnak a demográfiai tendenciák, iszlamizálódik Európa. És közel-keletiesedik, afrikaiasodik.

Kérdés számomra az is, miért kell olyan felesleges körökbe belemenni, miszerint „hogy mit is értünk iszlám kultúrán, az nem kerül kifejtésre”, mármint Lányi által. Minek is kéne épp Lányinak egy publicisztikában definiálni az iszlám kultúrát? Minden alkalommal, amikor megemlítjük, szükséges azonnal definiálni is? És miért nem definiálja Szántó az „európai” kultúrát?

A kérdés felesleges: ha egy vitát el akarsz szabotálni, kezdd el hiányolni minden olyan fogalom matematikai pontosságú definícióját, amely fogalom hétköznapi értelme tökéletesen megfelel a vita számára. A definiálgatásnak ugyanis soha nem lesz vége, mindig akad ellenző és pontosítási javaslat.

A gyarmatosítás és a baloldali bűntudat-keltés

A szekularizált Nyugat nincs oda a vallásos indítékú önsanyargatásért, a nyugati baloldal pedig rendszerint elítéli a kereszténységet, többek között amiért az bűntudatot akar ébreszteni az emberben. Pedig a baloldal is – hiszen egyre jobban hasonlít egy alternatív valláshoz – bűntudatot kelt, csak másfélét. Érezzünk bűntudatot azért, mert fehérnek születtünk, mert még Kelet-Európában, hát még Nyugaton a világ leggazdagabb, legfejlettebb, legjólétibb 10-20 százalékához tartozunk, és persze azért, mert gyarmatosítottunk (ami ugye magyar vagy más kelet-európai szemszögből nézve elég röhejes megállapítás).

Sötét, embertelen, történelmi bűn volt II. Lipót belga király népirtása Kongóban. De szögezzük le: a gyarmatosításoknak számos pozitív hatása volt és van. A volt európai gyarmatok jellemzően profitáltak a gyarmatosításból, ezek az országok sokszor fejlettebbek a nem gyarmatosított társaikhoz képest. Számos Európán kívüli ország a gyarmatosítók kivonulása után süllyedt káoszba, polgárháborúba, elmebeteg diktátorok karmai közé. A dekolonizáció utáni első években csak Fekete-Afrikában 64 katonai államcsíny és lázadás következett be. Amint Kongóból kivonultak a mégoly szörnyű uralmat megvalósító belgák, azonnal egymásnak estek az ottani népek, illetve a hivatásos politikusok új osztályának frakciói.

„Ahogy a 19. században az idealisták az elnyomott proletariátusban látták az erkölcsi kiválóság letéteményesét – a jövő protelárállamában pedig az Utópiát – úgy most a gyarmati múlt és a fehértől eltérő bőrszín puszta tényét tekintették jogcímnek a nemzetközi megbecsülésre. Egy volt gyarmati állam eleve igazságos” – írja Paul Johnson A modern korban.

Ha viszont olyannyira tartunk az ilyen imperializmus-szagú akcióktól, akkor kérdezzük meg magunkat: nem imperializmus az is, amikor a saját szabályaink szerint akarunk segíteni az egész világnak?

Mit jelent az, hogy „helyben kezeljük” az illegális bevándorlást kiváltó okokat? Azt jelentené, hogy – vegyük Szíriát – odavonul a hadsereggel az Egyesült Államok és a NATO, erővel rendet tesz, némi pénzt önt az országba, majd hogy rend legyen, s hogy a pénzt ne törzsfőnökök palotájának vakolására használják fel bánffyhunyadi mintára, egy kinevezett biztos felügyelné az ország kormányzatát. Régen az ilyen biztosokat kormányzónak, esetleg alkirálynak nevezték. És ha tartós eredményeket akarnánk, az illető kormányzónak ott kéne maradnia – erőszakszervezetestül – öt-tíz-húsz évig. Ez bizony lényegében kortárs gyarmatosítást jelentene. 

Feje tetejére állított morál

„Az egyetlen »morális« ok, amire Lányi hivatkozni tud, valójában nem etikai, hanem érdek alapú. Nekünk nem érdekünk ugyanis, hogy bármiről (akár csak a nyugalmunkról) lemondjunk mások életének, biztonságának a megóvása okán. A hasonlatot tovább szőve, viselkedésünk az éjszakai látogatóval annál kevésbé lenne igazolható, ha jól tudnánk, kicsivel előbb mi magunk gázoltuk el” – írja Szántó Diana. Már bocsánat, de Európa az egész világot gyarmatosította? Nem. Magyarország mit gyarmatosított? A Ferenc József-földet?

Nem vagyunk felelősek az egész világért. Az egész világért való felelősség tézisét nevezi John Kekes a jó szándék szentimentalizmusának. Első körben, ezt is leírtuk sokszor, ordo caritatis: saját családunkért, közösségeinkért, településünkért, majd tágabb politikai közösségünkért vagyunk felelősek. Nagyon jó, ha segíteni tudunk másokon; az is jó, ha ezt meg tudjuk tenni a világ másik felén, de ez nagyvonalúság és részint önérdek kérdése. Nem feladatunk ugyanis megoldani a sajátunkon kívül mások problémáit, akkor sem, ha ők nem tudják megoldani a magukét. Ha persze a probléma okozásának részesei vagyunk, akkor igen; ám nem látom, hogy Magyarország hol avatkozott bele afrikai és ázsiai népek életének menetébe.

Szántó Diana ráadásul abból indul ki, hogy az érkezők menekültek; márpedig jó részükről okkal feltételezzük, hogy nem azok. És okkal vitatjuk el jó szándékukat is, amikor erőszakkal akarnak idejönni, fel-alá vonulgatnak Skandináviában, mert sehol sem jó, mindenhol hideg van, messze van a központ és nem adnak elég zsebpénzt a hatóságok.

„Ha az emberi jogokat, a szabadság, az egyenlőség és a testvériség ideálját feltaláló Európa túlélésének az a záloga, hogy kollektíven megtagadjuk ezeket az értékeket, ez az Európa méltó lesz-e még arra, hogy bárki is meg akarja védeni. Még konkrétabban: Európát, Európa ideáját nem a benne élő emberek bőrszíne, vallása vagy étkezési szokásai fenyegetik a legközvetlenebb módon, hanem az európai értékek belső korróziója” –  jelenti ki Szántó. No de – lásd a kertváros-hasonlatot – a bevándorlás is fenyegeti ezen, abszolutizált formájukban egyébként önellentmondásos értékeket, amely értékeket – élükön az emberi jogokkal – már évtizedek óta keményebben kritizálja a nyugati baloldali egyetemi értelmiség, mint a magyar jobboldal. A fenti értékeket a szellemi elkényelmesedés és a demográfiai válság is fenyegeti, a bevándorlás csak tetézi ezt. Mindazonáltal volt valami a megboldogult Pim Fortuyn elképzelésében: a mégoly liberális értékek megvédéséhez is elengedhetetlen, hogy társuljanak mellé egészséges védelmi reflexek. 

Szántó szerint „csak egyetlen módon tudunk küzdeni a Föld túlnépesedése ellen: a rendelkezésre álló anyagi és szellemi erőforrások igazságosabb megosztásával”. Mindkettő lehetetlen. De ha még az anyagi erőforrásokat el is tudnánk osztani „egyenlően” (vigyázat, kommunizmusveszély!); miként osztjuk el a szellemi erőforrásokat? Kötelezzük a professzorok egy részét, hogy költözzenek Afrikába és a Közel-Keletre? Szürkeállomány-kvótát az egész világra? Az egyenlőségre amúgy sem érdemes sok időt vesztegetni: arról röviden annyi a magamfajták véleménye, hogy egy politikai közösségen belül is (és az nem a komplett Föld bolygó) csak a törvény előtt és a végítéletkor kívánatos. Egyebekben John Kekes a mérvadó.

A Szántó-féle gondolkodás tipikusan nyugati, balos, eurocentrikus, elitista, felsőbbrendű gondolkodás, ami implicite univerzálisnak, kívülállónak, objektívnek tételezi magát. Ha itt valaki feje tetejére állította a morált, akkor az nem Lányi András, hanem a Lányit a morál feje tetejére állításával vádoló kulturális antropológus, aki sokkal inkább foglya a saját ideológiája struktúráinak, mint vitapartnere.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr817849366

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Szilvay Gergely: Nem fér el az egész világ Európában − Kommentár a Lányi-Szántó vitához 2015.09.30. 12:13:05

Nem kell ahhoz felsőbbrendűségi érzés, hogy úgy gondoljuk, jogunk van megvédeni magunkat, ha a megszokott életmódunkat szeretnénk folytatni. Nem fér el az egész világ Európában. Ha egy ország komplett népe Ázsiában vagy Afrikában európai életmódra vágyik,…

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

PhysisPhylos · http://torvenyszeret.blog.hu/ 2015.09.30. 12:10:01

"Egy kulturális antropológus igazán tudhatná, hogy általában minden kultúra felsőbbrendűnek érzi magát a többihez képest, amióta világ a világ. " Sőt, úgy tűnik, hogy ez alapvető feltétele annak, hogy egy kultúra megmaradjon. Ez a könyv részletezi: www.theguardian.com/books/2014/feb/17/triple-package-success-chua-rubenfeld-review

2015.09.30. 12:50:34

sanyi a kútfúró haverom "rasszista". komplett fajtasorok, alakváltozatok vannak fejében. pontosan tudja, hogy a való világ egyes szériában hányan voltak cigányok és nem cigányok. vida ildikót látva is rávágta, hogy egy nagykunsági cigány. nézzél rá komám. persze alapesetben csak differenciál, és semleges módon diszkriminál. ami a racionális és valós problémamegoldáshoz szükséges.

sanyi haverom szerint a szírek többsége napbarnított "tesó" (proto-indoeurópai, régiesen "europid", náci nyelvezetben: "árja"). elég sok a "nigger" (régiesen "negrid") és van néhány "rosszarcú" (ők sémita ősarabok). sanyi szerint a "niggerek" azért nem jönnek, mert ők a zsoldosok és harcolnak. a rosszarcúak uralkodni akarnak. sanyi haverom szerint a zsidók, arabok ilyen szempontból egy kutyák.

szóval kik jönnek?

ezek az aleppoi gyerekek vélhetően európai ősanyával és eurázsiai ősapával rendelkeznek
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Umayyad_Mosque%2C_Aleppo%2C_Syria_%285077865830%29.jpg
a képen a baloldali úgy néz ki, mint kis korában dúró dóra. a jobboldali novák előd. közte vona gábor. na jó, ez belemagyarázás. inkább csisztu zsuzsa.

a népvándorlás nem feltétlen a keveredés irányába hat. érdekes térkép a történelem előtti időkről.
s155239215.onlinehome.us/turkic/60_Genetics/R1bHgMigration.jpg

ennek eldöntéséhez valódi antropológusok és archeológusok kellenek. nemcsak ujjlenyomatot kellene venni, hanem dns mintát. persze ez már egy új típusú fasizmus. de a németektől, olaszoktól, görögöktől, magyaroktól, szerbektől, horvátoktól mégis mit várnak.

létezik-e civilizált fasizmus. lehet-e merkel erőszakmentességet hirdető hitler? ebbe németország ugyanúgy belebukik, mint a harmadik birodalom. vagy létrejöhet-e egy negyedik? a jövő megválaszolja.

bispora 2015.09.30. 12:52:11

"Rasszista például eredetileg csak az volt, aki szó szerint azt gondolta: vannak genetikailag, vér szerint alantasabb, alsóbbrendű népek."
Ma, a teljes genom projektek korában, amikor etnikai csoportok százairól van statisztikailag értelmezhető minta, a rasszizmus új értelmet nyer. Tudniillik teljesen egzakt különbségek tehetők etnikai csoportok allélfrekvenciájában- a különbség valós, tényszerű és tagadhatatlan. Ha a humán populációkat rangsoroljuk valamilyen tulajdonság alapján, akkor ez már lehet rasszizmus, hiszen rangsorba állítottuk őket. Érdekes módon a busman-viking reláció testmagasság tekintetében nem rasszizmus, de átlagos intellektus tekintetében, ahol hasonlóan nagy a különbség már vastagon az.
És akkor pár adat: a szír városlakók 28%-a, a falun élők 36%-a első vagy másod unokatestvérét veszi el feleségül. Angliában a pakiknál ez 40% és már ők adják a genetikai rendellenességgel született csecsemők 30%-át a szigeten. Ha semmi mást nem tekintek, csak a rokonházasság ilyen magas szintjét, azonnal látszik, hogy ez a két csoport rokonság alapú, klán társadalmakban él, ami nem csereszabatos az európai állami létformával. Egy idei Nature cikkben az első unokatestvérek gyerekeinek tanulmányozása során a következőket tapasztalták: az IQ majd 5 ponttal csökkent, a testmagasság másfél cm-el, a tüdőkapacitás több mint egy decivel a kontroll gyerekekhez képest. Az elérhető irodalmak szerint a szírek átlagos intellektusa 83 IQ, a pakiké 84.
Amivel azt akarom mondani, hogy bizony a szír és pakisztáni migránsok gentikai alapon sem passzolnak tökéletesen az európai léthez. Ez az állítás rasszista, ugyanakkor a valósághoz közelebb van mint bármely kulturantropológus hagymázas dumája xenofóbiáról, rasszizmusról és integrációról.

2015.09.30. 13:27:31

@bispora:
semino féle kis elemszámú (n=20) mérés egyes férfiági eredet:
20% - proto-indoeurópai (R1abI)
10% - fekete-afrikai (E)
30% - sémita (J)
30% - ?
en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_by_ethnic_group

ottoni mérése egyenes nőági eredet:
szíriában a leggyakoribb előfordulás: H (európai ősanya) 22.87%
en.wikipedia.org/wiki/MtDna_haplogroups_by_populations

ez elég kevés adat arról, hogy milyenek is a szírek. lehetne mintát venni ezrével. csak valószínűleg a kormányt fasisztának bélyegeznék. de könnyen lehet, hogy az együttélés másként nem lesz lehetséges csak úgy, hogy kimérik az eredetcsoportokat és azok közötti genetikai távolságokat. persze azért, hogy elkerüljük a gettósodást a határszéleken engedni kell a keveredést. ez társadalom mérnökösködés a javából. a totalitárius humanizmus kikényszeríti a civilizált fasizmust. és könnyen lehet, hogy a 21. század első felében ez lesz a meghatározó.

2015.09.30. 13:43:10

@bispora:
a másik kérdés. unokatestvér házasságok.

ez nem olyan régen elég gyakori volt. a föld egyben tartása miatt a köznemesség és a parasztság körében. a cigányság körében ma is gyakori. a cigány nagycsaládok vélhetően másod- és harmadfokú unokatestvér házasságokon alapulnak. a magyarországi zsidóság többsége vélhetően negyed, ötöd, hatod fokon unokatestvér. persze ezeket nem tudjuk pontosan, nem méri senki. és azt sem tudjuk, hogy magyarországon hány ember natív: egyetlen ősapától, és egyetlen ősanyától ered. azaz faji értelemben "tiszta". ami semmivel sem jobb, mint a kevert. de nem is rosszabb. aki génjeiben egyetlen ősi kulturális mintázatot hordoz magában azt a média bombázhatja a mémekkel . a "szabad sajtó" cicás képekkel. mert a házi macskák között kicsi a különbség. a másik kiül vadászkutyákkal. és az ősmagyar (tkp. őseurázsiai) "náci" párt népszerűsége megugrik. és ekkor jönnek a "jogvédők", hogy pártelnök kutyákkal ne fényképezkedjen. mert az nem fér bele a "liberális" demokráciába.

nagyon úgy tűnik, hogy a közéletet alapvetően nem a magas filozófia, hanem az elemi biológia mozgatja.

Robinzon Kurzor 2015.09.30. 14:18:45

Amikor @dobraynak nagyjából igaza van abban, amit cáfol, akkor mindig (de tényleg mindig) oda kell írnia mellé valami baromságot, ami kb. a cáfolt baromsággal egyenrangú másik baromság és/vagy pont ugyanaz a hozzáállás, csak másik oldalról.

De ezzel együtt is inkább egyetértek a szerzővel, mint nem.

Abban biztosan egyetértünk, hogy nem lehetünk mindenkivel jófejek, ha ennek az az ára, hogy a civilizációnk megszűnik.

A kérdés az, hogy ebből mi következik.
Mi az, amit mindenképpen fel kell adni a humanizmusból és mi az, amihez ha nem ragaszkodunk, akkor azzal magunk számoljuk fel a civilizációnkat.

Az erőskezű vezetőkre vágyó emberek (és erőskezű vezető szerepére szívesen vállalkozó politikusok) hajlamosak lesznek a ténylegesnél nagyobbnak lát(tat)ni a problémát, hogy legyen indok a hatalom központosítására és a kontrollok gyengítésére.

Ezek az igazi és izgalmas kérdések, miközben a Mandiner a FB-oldalán gyakorlatilag muszlim ellenes gyűlöletkampányt tol.

2015.09.30. 14:22:55

@PhysisPhylos:
két primitív fajelmélet van. az egyik a náciké. ők azt mondták, hogy az etnikai keveredés alsóbbrendű fajtákat hoz létre. a náci fajelmélet mondjuk egy mesztic alsóbbrendű, mint egy fehér vagy egy indián. a libsik szerint felsőbbrendű. azért, mert keveredett. de a meszticek nem magasabb rendűek se a fehéreknél, se az indiánoknál. nem is alacsonyabb rendűek.

a biodiverzitás létrejöhet egy zárt közösségben is. egy szigeten is. generációról generációra végbemenő véletlen változásokkal genetikai sodródással. de a humán populáció tervezett és irányított módon genetikai áramlással is képes megváltoztatni az etnikai összetételt. ezek törzsi összecsapások: háborúk. amik lehetnek civilizáltak és civilizálatlanok.

magyarországon bécs engedélyezte a zsidók betelepítését (a magyarok többségi akaratával szemben). berlin elrendelte a kitelepítést (és ez nem állt szemben a közakarattal. annak ellenére, hogy vélhetően a magyarok kisebb része támogatta kifejezetten a kitelepítést). és 150 éve van egy zsidókérdés. amit nehéz megválaszolni. azért, mert a tapasztalat az, hogy zsidóság véletlen hatásként általában jótékony, rendező elvként nem-zsidó környezetben társadalmi értelemben kártékonynak tűnik. mert a szemitizmus és az antiszemitizmus egymásból fakad. öngerjesztő folyamatként polarizálja a közéletet és végletesen megosztja a társadalmat. ellehetetleníti a racionális vitákat. na most mi legyen ezzel?

PhysisPhylos · http://torvenyszeret.blog.hu/ 2015.09.30. 14:43:15

@unionista᠍᠍: Ezen agyalok én is. Szerintem nagyon fontos a közösségszervező kultúra és a politika-társadalomszervező civilizáció fogalmának a különválasztása. A zsidó kultúra önmagában se nem jó se nem rossz. A probléma ott van amikor egy multikulturális közegben vagyunk egy olyan civilizációban (ez ugye a nyugati civilizáció, mert más civilizáció eddig nem próbálkozott ezzel) ami nem vesz tudomást - csak egyének vannak - a nyugati közösségszervező kultúráról, ezért lassan elsorvasztja (elidegenedés, stb) azt, de mivel toleráns, hagyja a zsidó (vagy éppen muzulmán) kultúrát virágozni akik nem "eszik meg" a felvilágosodás eszméjét ezért továbbra is közösségi alapon szerveződnek. A Triple Package pont arról szól, hogy nem csak a zsidó, de bármely kultúra amely ezt a három jellemzőt tartalmazza egyformán sikeres lehet,egy multikulturális közegben.

2015.09.30. 14:46:07

@Robinzon Kurzor:
erre elvben elég egyszerű a válasz. felvilágosult latinkeresztény európai unió kellene és páneurópai civilizáció. utóbbinak részei lehet törökország, az arab liga, a zsidó és akár a perzsa állam is. a gyakorlatban nincs európai hadsereg. és innentől kezdve csak álmodozni lehet.

chrisred 2015.09.30. 14:52:27

"Magyarország soha nem volt gyarmattartó, ezért nem felelős az általuk elkövetett bűnökért."

Ez így okés, de a migránsok nem hozzánk jönnek, csak átutaznak rajtunk a volt gyarmattartókhoz. Azzal, hogy feltartjuk őket "Európa védelmében", máris állást foglalunk egy olyan kérdésben, amihez állítólag semmi közünk.

PhysisPhylos · http://torvenyszeret.blog.hu/ 2015.09.30. 14:54:15

@Robinzon Kurzor: "Mi az, amit mindenképpen fel kell adni a humanizmusból és mi az, amihez ha nem ragaszkodunk, akkor azzal magunk számoljuk fel a civilizációnkat."

A kultúránk teszi a világot élhetővé és otthonossá számunkra, de a civilizációnk teszi egyszerre szabaddá és biztonságossá, mely más civilizációnak eddig nem sikerült! Ezért is lett ennyire sikeres, és ezért akarja mindenki lemásolni egy vagy több jellemzőjét („killer apps” ahogy N. Fergusson elnevezte) vagy éppen szeretne hozzánk csatlakozni. A problémánk nem a humanizmus, hanem a naivitás. A polgári kultúrát kidobtuk a fenébe, helyette jött a nagy semmi. Mindenkinek egyéni jogai vannak, de olyan kultúrája már nincs ami belőle sikeres embert farag ebben az "adott" civilizációban. A TV/Internet nem fogja ezt a hiányzó közösségszervező kultúrát helyettesíteni (lásd a másik válaszomat),

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2015.09.30. 14:56:11

@Robinzon Kurzor: megtisztelő. :) Ezek csak szigetszerű megjegyzések egy vitához, humanista gondolatokat itt fogalmaztam meg:
mandiner.blog.hu/2015/09/16/lehetetlen_lesz_az_integracio
Nem azt mondom, hogy senkit nem kell beengedni, és nyilvánvalóan mindenkivel, akivel mi találkozunk, emberségesen kell bánni. De ezek evidenciák (legalábbis a számomra). Attól tartok ugyanakkor, annak megállapítása, hogy Mo. vagy az EU hosszú távon gazdaságilag és kultúrája megtartása mellett mennyi bevándorlót bír még el, azt lehetetlen egzakt módon, számszerűleg meghatározni. Ideiglenesen befogadandó menekültekből nyilván sokkal többet elbírunk, ha x év múlva tényleg hazamennek, amihez nyújthatunk segítséget is repatriáló programok keretében. Kérdés, ki akar majd hazamenni, és mennyire lehet erőszakkal hazapaterolni sokezer embert.

Robinzon Kurzor 2015.09.30. 15:17:21

@dobray: "Nem azt mondom, hogy senkit nem kell beengedni, és nyilvánvalóan mindenkivel, akivel mi találkozunk, emberségesen kell bánni. De ezek evidenciák (legalábbis a számomra)."

Nos, ezek egyáltalán nem evidenciák az ún. jobboldalon.
De legalább van, amiben tényleg egyetértünk.

Az integráció lehetősége meg a másik fontos kérdés.
Nyilván nincs olyan képlet, ami alapján az integrálható személyek számát meg lehetne határozni.
De abban biztos vagyok, hogy ez a szám egy nullánál nagyobb (legyünk továbbra is humanisták: egész) szám.

Az integrálási kudarcok legnagyobb részben arra vezethetők vissza, hogy nem volt integráció: hagyták, hogy a betelepülők saját, zárt kolóniákat alakítsanak ki.

Ezzel a mostani egy-két százezeres hullámmal meg lehet birkózni, még akkor is, ha végül egyet sem sikerül visszaküldeni (ha majd lesz hová).
Aki erre tart fenn rettegdét, az élőláncolódjon Fletóval.

A kérdés itt is az, hogy mit tanulunk (értsd: tanul Európa) ebből a bénázásból, amit EU-fellépés hiánya (valójában: hatáskör hiányában lehetetlensége), és a tagállami bohóckodások okoztak.

Hogy amikor ennek a tíz- vagy százszorosa jön majd, és még elszántabban, akkor legyen eszköz.

Ehhez viszont egységes, hatáskörrel (mögé legitimitással) rendelkező EU-vezetők kellenek. Magyarul a tagállami hatáskörtök (szuverenitás) egy részének (további részének) átruházása.
Ehhez meg olyan tagállami politika és politikusok, akik ezt felvállalják.

Ehhez képest viszont ... hát igen, úgy bizony.

PhysisPhylos · http://torvenyszeret.blog.hu/ 2015.09.30. 15:27:02

@Robinzon Kurzor: Épp azt pedzettem, hogy csak kulturális integráció lehetséges, a kultúra pedig hiánycikk ez EU-ban. Csak nemzetállami szinten lehet a kultúra erősítése irányába tenni, ezt még az amerikai alaptóatyák is felismerték úgy, hogy nemzetállamaik sem voltak! Nekünk vannak
"One way our Founders limited liberalism was through their choice of federalism, which allows the states to decide for themselves how to achieve the liberal/relational balance in perpetuating our indispensable institutions, in sustaining what we now often call the “mediating structures” that exist between the unrealistically abstract individual and the coldly impersonal state."

www.theimaginativeconservative.org/2015/05/liberal-conservatives-conservative-liberals.html

bispora 2015.09.30. 15:32:32

@unionista᠍᠍:
Európa a klánrendszer kereteiből az egyház rokonházasságot tiltó rendelkezése után kezdett kilépni úgy 1000 évvel ezelőtt. És nagyon nem jellemző az első-unokatestvérek közötti házasság. A askenázi zsidók egyre kevésbé endogám humán populáció, nyolcszáz éve 4-500 főre apadó közösségből (ráadásul női ágon észak-olasz nem zsidó leszármazással) lett a ma tízmilliós népességük. Egy dologra nagyon vigyáztak- arra, hogy családfák elemzésével elkerüljék a rájuk jellemző genetikai betegségeket- így az unokatestvér házasság itt sem terjedt el. Az endogám közösségeknek azért van egy nagyon kedvező tulajdonsága: fixálódhatnak általa szelekciós nyomásra kedvező tulajdonságot eredményező allélváltozatok. Nos ez náluk a szelekció kognitív képességekre történt, eléggé kegyetlen módon az elmúlt 800 évben.
A "faji tisztaság" értelmezhetetlen fogalom, populációk allélfrekvencia eltéréséről van csupán szó.
A másik felvetére csak annyit, jelezni akartam, hogy a közvélekedéssel ellentétben itt nem csupán arról van szó, hogy a muszlim migránsoknak más a vallása, kultúrája. A kognitív képességek a szírek esetében borítékolják a vesszőfutást az oktatás alapú integrációban: az orvos-mérnök-tudós-közgazdász pályára alkalmas 125+ IQ-jú réteg náluk ezer főből max 3. Nem azért lesz no-go zóna mert nem akarnak integrálódni, hanem azért mert tömegesen nem lesznek képesek rá. A klánrendszerükből fakadóan pedig tönkre teszik majd a közvetlen környezetükben élők életét is- az őslakosokat pedig az állam nem fogja tudni megvédeni.

Furore Carcosa 2015.09.30. 16:55:40

Jörg Baberowski német történész gondolatai a migránskrízisről a "Németország erényköztársasággá változik" című cikkéből. (Őrá aztán tényleg nem lehet rásütni a bélyeget, hogy náci fajgyűlölő: de.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6rg_Baberowski.)

1. A szövetségi kormány ignorálja a polgárok aggodalmait.

"A kritikusan látó polgároknak, akik fölemelik a hangjukat az erényőrület ellen, a vezetés azt mondja, hogy szívtelenek és nem vehetnek részt a bevándorlással kapcsolatos vitákban."

2. Németországban véleménydiktatúra van.

"Németország ellenzék nélküli ország, amelynek a vezetése azt kívánja, hogy mindenki egy nyelvet beszéljen és egy véleményen legyen. Az alattvaló csak hallgasson és dicsérje, amit a vezetés valóságként tálal föl neki."

3. A társadalmi béke veszélyben forog.

"Itt a társadalmi béke a tét: a szegények lesznek majd kénytelenek szembenézni az ellenőrizetlen bevándorlás következményeivel, amit a jómódúak retorikája idézett elő."

4. A média is cinkosa a véleménydiktatúrának.

"Aki az egészséges józan észre hivatkozik, a kirekesztést és a megvetést kockáztatja. Sokan azért hallgatnak, mert nem akarják, hogy jobboldalinak bélyegezzék őket - és ezzel kizárják őket a nyilvános diskurzusból. Aki vét az erényköztársaság konvenciói ellen, azt Sötét-Németországba száműzik."

5. A polgárok kérdésfölvetései jogosak.

"A problémák nem tűnnek el attól, hogy agyonhallgatják őket. Miért szegi meg a kormány az európai jogot, miért teszi túl magát a menekültjogi eljárást szabályozó törvényeken? Egyáltalán milyen alapon tarthat igényt egy bevándorló olyan szociális támogatásokra, amikért a már itt élőknek évtizedekig kell dolgozniuk?"

6. A következmény a megcsömörlés a politikától.

"A polgárok elfordulnak a politikától, mert elveszítették iránta az érdeklődésüket. A tömeges bevándorlás következményeivel viszont nekik kell megbirkózniuk. Erről azok, akik úgy döntöttek, hogy Németországból soknemzetiségű állam legyen, hallani sem akarnak."

7. A kelet-európai országok elfordulnak Európától.

"Németország feladta a nemzeti szuverenitását és az illegális bevándorlók kezébe tette le a döntést, ki jöhet és ki maradhat. Ebből a szomszédos kelet-európai országok nem kérnek - és jó okuk van rá. Mert őke nem azért léptek be az Európai Unióba, hogy feladják a nemzeti szuverenitásukat, hanem azért, hogy megvédelmezzék."

8. Végkövetkeztetés:

"Németország a felismerhetetlenségig meg fog változni. A társadalmi béke és összefogás forog kockán... A kancellár asszony azonban behunyja a szemét, hogy ne lássa a katasztrófát, amit ő idézett elő. Más országokban ennél sokkal kevesebbért is visszavonultak már politikusok."

www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/deutschland-verwandelt-sich-in-eine-tugend-republik-ld.2198

2015.09.30. 16:56:59

@PhysisPhylos:
a zsidóság mint minden szórvány populáció a környezetfüggetlen megoldásokat keresi. ami a világon mindenhová odaillik. azt, ami budapesten ugyanúgy működik, mint bosztonban. ezek a generikus megoldások rendszerint újszerűek, de sohasem optimálisak. emberi hajtású eszközre fel akarsz ülni, akkor be lehet látni, hogy az valami bicikli forma. egy keréken nehéz egyensúlyozni. három keréken könnyű, de azt a surlódás következtében nehéz hajtani. tehát akkor bicikli kell. de milyen bicikli? és a zsidó iskola (tehát nemcsak a zsidó eredet, hanem a tanítás) ilyenkor azt keresi, hogy az a jármű általában hogyan lehetne hatékonyabb? hogyan lehetne könnyebb és ellenállóbb a váza. hogyan segíthetné a tájékozódást a globális gps. a paraszti gondolkodás azt mondja, hogy jó kis falusi bicikli kellene amit lehet hajtani a földúton és kövesúton. neki lehet támasztani a kerítésnek vagy a kocsmaajtónak. és nem feltétlen kell bele hatodik érzék. erre mondják azt a zsidók, hogy ez egy elmaradott, vidékies gondolkodás. de nem erről van szó, hanem arról, hogy a biciklit a környezethez kell igazítani. sohasem a zsidók találják ki a legjobb országúti biciklit. és ugye nyilvánvaló, hogy nem az kell a falusi postásnak. a liberális zsidóság gondolkodásában a környezetfüggés evolúciósan háttérbe szorult. sivatagi kultúra eredendően. és utána vándorol. és a modernitásra törekedve majdnem teljesen egyforma metropoliszokat akar szervezni. de mondjuk egy légitársaságnak a legjobb szignált presser szerezte. és azt is szeretjük. pedig semmilyen magyaros elem nincs benne. az általában köthető lenne egy légitársasághoz. az american airlines, az air france, de még lehet, hogy az air china is elfogadná. de közben a zsidók azt is mondják, hogy a népek adják el külföldieknek a repülőteret. és hogy nem feltétlen kell nemzeti légitársaság. és a többség ezzel szemben áll. az általánosság időről-időre összeütközik a specifikus nemzetieskedő elképzelésekkel. és ebből lesz az, hogy nemzetek nem kellenek.

amíg ez véletlen hatás addig hasznos. ha van egy pláza, akkor az milyen jó, mert megveheted azt, amit a tengerentúl árulnak. ugyanaz van a kirakatban. de amint a környezetfüggetlenség rendező elvvé válik, akkor károkat okoz. megszűnik a párizsi vagy a pesti divat. hanem az lesz, hogy ha zsidó vagy zsidóbarát divattervező vagy, akkor akármilyen középszerű dologgal is világhírű vagy. vagy valami nagyon rosszal is. mert majd megírják a világlapok, hogy ez a jó. ebben az esetben ez a szemlélet romboló módon hat.

a megoldás az lehetne, hogy vannak zsidó és zsidóbarát hitközségek. lehetnek ortodoxok (zárt, egyházi közösségként működők) és nem ortodoxak (nyitottak, világiasak). ezek territoriálisan kijelölt városrészek. ezek önkormányzati körzetek. vagy kisebb szavazókörökből állnak össze. ott ahol a zsidó és zsidóbarát közösség többségben van. ezek vezetői részt vehetnek a fővárosi önkormányzat munkájában. lehet zsidó kisebbségi szószóló a parlamentben. lehet az a szokásjog, hogy a fővárosnak van egy zsidó jegyzője. de nem nagyon lehet zsidó a polgármestere. lehet egy zsidókeresztény miniszter a magyar kormányban. egy. és nem több. ebben ki lehetne egyezni. de az ország egészének nem feltétlen kell ezt a csoportosulást követni. hanem adnak egy általános mintát. és ha nincs jobb, akkor nyilván azt választjuk. de lehet környezetfüggő megoldásokat választani. nyilván egy ezoterikus hülyeség, hogy a dobogókő a világ szívcsakrája. mintha a duna kanyarulatában alatt egy kő dobogna.
i734.photobucket.com/albums/ww350/magyaristentudat/dobogszv.jpg
de ilyen alapon az is hülyeség, hogy jézust felszegelték a hegyen a keresztre. és ezzel megváltotta az univerzumot. minden világvallás ezoterikus hülyeségekből áll. csak parasztvakítás környezetfüggetlen módon megy végbe. de ezekre szükség van, csak korlátozottan.

PhysisPhylos · http://torvenyszeret.blog.hu/ 2015.09.30. 17:07:56

@unionista᠍᠍: Érdekes eszmefuttatás és logika is van benne. Ezek szerint a kultúra (szakrális)
mentes civilizációért a civilizáció (lokalitás) mentes kultúra a felelős. Ezt jó lenne ha mindenki jól eszébe vésné.

2015.09.30. 17:21:18

@bispora:
a zsidóság körében az unokatestvér házasság egy ideig kötelező volt. mert ebben az esetben viszonylag könnyű a párválasztás, így legjelentősebb népszaporulat. a genetikai rendellenességek halmozását is jó eséllyel elkerülik. a testvérházasság volt tiltott. túl azon, hogy ma már unokatestvérek sem nagyon házasodnak. de a középkorban teljesen normális dolognak számított. mert a föld elaprózódott volna. a leggazdagabb ország katar. az emír első felesége az egyik második unokatestvére. elvette az egyik kuzinját. az ortodox zsidóság körében ma is nagyon erősen él az a tudat, hogy a zsidó gént őrizni kell. és azt is megtapasztalták, hogy ha párválasztásban nyitnak, akkor nagyon sok passzív vagy aktív homoszexuális lesz közöttük. mert az etnikai keveredés megbonyolítja a párválasztást. ez demográfiai problémákhoz vezet. ezek hiánya túlnépesedéshez és törzsi háborúkhoz.

a magyarországi zsidók nincsenek annyian, hogy nagyon nagy genetikai változatosságot mutassanak. és ráadásul egyetlen városban élnek. a nácik kikutatják, hogy ezek negyed-, ötöd- fokon rokonok. de egy ilyen kis populációban nem is nagyon lehet másként. a barátok többnyire heted, nyolcadfokú unokatestvérek. nem tudnak arról, évszázadokkal előtte százból egyik felmenőjük közös.

de ha gyügyén egy fiú elvesz egy lányt zsarolyánból, akkor az jó eséllyel valamelyik negyed, ötöd unokatestvére lesz. a gyerekük nem feltétlen lesz ostoba. ahogyan zukerberg hibába vesz el egy vietnámit. az utód nem feltétlen lesz szuperintelligens. ez ebből a szempontból majdnem semmit nem jelent. nincs olyan ismert mechanizmus, hogy keveredéssel feltétlen szuperemberek jönnek létre. a libsi fajelmélet egy ugyanolyan hülyeség, mint a náciké. akik azt mondják, hogy az egyik paraszt csak a másikat veheti el. mert különben nem lesznek fajtiszták. lehet így is. és úgy is.

Veridicus76 2015.09.30. 17:24:17

Matteo Renzi olasz miniszterelnök minap Magyarországot problémának nevezte migránsügyben.

És ezután:
www.atv.hu/kulfold/20150930-az-ejszaka-kozepen-rohanta-le-a-migransok-satortaborat-az-olasz-rendorseg

És ezután: Matteo Renzi, te undorító faszszopó féreg, baszd telibe a büdös kurva anyádat!

chrisred 2015.09.30. 17:46:29

@Furore Carcosa: Rossz az első link.

Ezzel a szokásos problémáim vannak:

1. Mintha maga sem tudná eldönteni, miről akar beszélni, folyamatosan keveri a bevándorlást a menekültjoggal.

2. A menekültjogban, ahogy a magyar kormány is, az anyagi jog (vagyis a genfi egyezmény) elé helyezi az európai eljárásjogot. Utóbbi megbukott, alkalmazhatatlan, de a genfi egyezményben részes országokat ez nem menti fel az egyezményben vállalt kötelezettségeik alól.

3. Fentiek miatt értelmezhetetlen a kritikája. Menekültek esetén nem merül fel a vita lehetősége, a társadalmi egyetértés szükségessége, az államnak tennie kell, amit az egyezmény előír.

Furore Carcosa 2015.09.30. 18:04:24

@chrisred: „Rossz az első link.”

Az „ö” karakter bemásolása meghülyítette. Próbálkozz ezzel:

https://de.wikipedia.org/wiki/Jörg_Baberowski

…vagy szimplán pötyögd be a német wikipédiába, hogy „Jörg Baberowski”. Nagyon jó könyveket ír, javaslom az elolvasásukat.

„Menekültek esetén nem merül fel a vita lehetősége, a társadalmi egyetértés szükségessége, az államnak tennie kell, amit az egyezmény előír.”

Nem értek veled egyet. Minden állam elsősorban a saját állampolgárainak tartozik felelősséggel. Ha a migránspolitikája társadalmi feszültségeket kelt és hosszú távon megbontja a belső rendet – olyasféle állapotok kialakulásához vezetve, mint amilyenek például Duisburg-Marxlohban uralkodnak (lásd lentebb a linket) –, akkor a migránspolitikáján kell változtatnia az állampolgárai érdekében. Azt pedig honnan veszed, hogy a manapság Európára zúduló tömeg csupa háborús menekültből áll, nem pedig pusztán a jobb élet reményében útra kelő gazdasági migránsokból – akikre a genfi egyezmény nem vonatkozik? Egyébként még a háborús menekültnek sincs joga önhatalmúlag eldönteni, hogy az unión belül melyik országban (vagy az országon belül melyik tartományban) vegye igénybe a neki járó ellátást – pláne ha még el sem bírálták a menedékkérelmét, és illegális határátlépőként tartózkodik a befogadó állam területén.

Duisburg-Marxlohhoz:
www.focus.de/politik/deutschland/internes-polizeipapier-jung-und-vorbestraft-diese-drei-clans-regieren-ueber-die-no-go-areas-in-marxloh_id_4982483.html

bispora 2015.09.30. 18:21:05

@unionista᠍᠍:
Biztosan sok volt az unokatestvér házasság a zsidóknál a 19.század végéig, mert valóban negyedik- ötödik unokatestvér kapcsolat van a közösség tagjai között. Azonban a 20.-21. században az askenázi zsidóknál ez még Izraelben sem gyakori, sőt egyenesen ritka. A következő táblázatban Ázsia etnikai csoportjainak rokonházassági foka található, benne az askenázikkal. Ami érdekes a muszlim vallásúaknál a rokonházasság nagy foka az azonos környezetben élő más vallásúakhoz képest:
www.consang.net/images/c/cb/Asia.pdf

2015.09.30. 18:48:34

@PhysisPhylos:
azt gondolom, hogy a népek naiv hittel születnek. amikor a gyerekek ülnek a bilin, akkor a humanitásról gondolnak valamit. ha valami nem tetszik nekik, akkor nem vágják a szart a szülőkhöz. hanem sírni kezdenek. de ez egy lakótelepen eléggé lényegében hasonlít arra, mint a dzsungelben. ott nincs műanyag bili. vagy ha van, akkor azt egy nőágon szerveződő közvetítő kultúra viszi be. a dzsungellakók megveszik a "zsidó" gazdasági iskolán alapuló plázában. persze a dzsungelharcos férj alapvetően azt gondolja, hogy nem kell bili. de a felesége pelenkát és babavizet is venne. az egységesség alapja a nőiség.

feminin társadalomszervezéssel a zsidók a saját kultúrájuk egyetemességét látják igazolva. a keresztényekkel ugyanez a helyzet. a zsidó-keresztények egymással is vitáznak. úgy, hogy gyakorlatilag mindenki velük szemben áll. és most ez a férfiaskodás válik meghatározóvá. orbánt is ez a maszkulinitás vezérli. a jobbikot is. a baloldal azért van padlón, mert ott ez hiányzik. egy vidéki a kocsmában ha valaki nem antiszemita, akkor nem férfi. de ez ausztriában is így lesz. és előbb utóbb franciaországban is. a közéletben a nőiség nemzetköziségét nem lehet teljesen megkerülni. azt meg kell tartani. de a zsidókeresztény kultúrát részben mellőző megoldát kell találni. nyilván nem lehet befogadni 200 millió szegény kispakisztánit.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.09.30. 19:07:49

„(…) Milyen borzasztó az a gyötrelem, amit a mohamedánizmus helyez a követőire! A fanatikus őrjöngés mellett, mely olyannyira veszélyes egy embernél, mint a kutyánál a veszettség, még ott van ez a félelmetes fatalisztikus fásultság. Ennek hatásai láthatóak sok országban. Könnyelmű magatartás, rendetlen mezőgazdaság, lassú kereskedelmi módszerek, és a vagyon védelmének hiánya van mindenhol, ahol a Próféta követői uralkodnak vagy élnek. (…) A muszlimoknak egyénileg lehetnek ragyogó tulajdonságaik. Azonban a vallás befolyása lebénítja azoknak a szociális fejlődését, akik azt követik. Nem létezik erősebb visszatartó erő a világon. (…)” (W. Churchill)

2015.09.30. 19:17:37

@bispora:
jelenleg a cigányság körében lehet viszonylag gyakori az unokatestvér házasság . nem tudom, hogy mérte-e ezt valaki. szerintem amúgy nem feltétlen jó ha a családtagok között túl nagyok a genetikai távolságok. például azért, mert néhány generáció után nehézzé teszi a párválasztást. mondjuk zuckerberg felesége vietnámi. félig zsidó, félig vietnámi, de azért egy kicsit indoeurópai gyerekeik. nyilván nagyon sok pénzük lesz. de a nagyon vegyes példányokkal az ellenkező nem nagyon akarnak kipárosodni. szerintem nem nagyon lehet létrehozni valamilyen anyai ágon zsidó, apai ágon kevert szuper fajt. a zsidók ebben hisznek. ezt biológiai értelemben elsöpri a nacionalizmus. a libsi fajelmélet ugyanúgy problémás, mint a náci.

bispora 2015.09.30. 19:52:35

@unionista᠍᠍:
Kb 20-30% lehet a rokonházasság aránya az európai cigányoknál:
hbdchick.wordpress.com/2013/10/22/gypsies-and-cousin-marriage/

2015.09.30. 19:53:34

@bbjnick:
gábriel arkangyal részeg volt. :-)

2015.09.30. 21:32:59

@bispora:
egy ismerősöm mesélte, hogy a gyereke ötödikes. és hozzájuk bukott egy cigány lány. a szülői értekezleten egy cigány férfi ült mellette. és mondta, hogy ő az új lány élettársa. az ismerősöm gondolta, hogy az illető rosszul fejezete ki magát és visszakérdezett. úgy érti, hogy a nevelőapja? nem, az unokatestvére. nem szabad erről beszélni, mert ez "rasszizmus". de szó nincs arról, hogy a bőrszín alapján el kellene ítélni bárkit is. hanem arról van szó, hogy a cigányság körében nagyobb képességbeli szóródással születnek a gyerekek. egyes cigányok bizonyos vonatkozásban lehetnek szuper tehetségesek. a liberális demokrácia játékszabályai szerint ők sem tudják vezetni a leszakadókat. vissza kellene vezetni a vajda intézményét. általában mérni kellene a szaporodási közösségek határát. rokonsági fokokat és a valós etnikai összetételt. persze csak véletlen, reprezentatív mintán. anonim módon. az egyenesági férfi és női őseredetet lehet viszonylag egyszerűen mérni. arról kellenek részletes térképek. ezek nélkül a németek sem fogják tudni a helyzetet kezelni. nemcsak terroristáktól kell félni. arab/szír pénzváltók bedönthetik a német bankrendszert. már ha az nem dönti be saját magát. liberalizált tőkepiac mellett néhány szélhámos komolyabb pénzügyi háttérrel szuper ajánlatokat tehet a német nyugdíjasoknak. aztán ha bejön, akkor abból egy hadsereget lehet szervezni fekete-afrikaiakból. ha nem, akkor majd fizet a német betétbiztosítási alap. mit veszthetnek? legfeljebb bedöntik németországot. és?

chrisred 2015.09.30. 21:37:42

@Furore Carcosa: "Minden állam elsősorban a saját állampolgárainak tartozik felelősséggel."'

Ez nem egészen így van. Az államok, mint a nemzetközi jog alanyai elsősorban a vele egyenrangúakkal, vagyis a többi állammal szemben vállalt kötelezettségeit kötelesek betartani, és ahhoz kell igazítania a belső rendjét. Ez olyan, mint a családfenntartó szerepe. Természetesen köteles gondoskodni a családjáról, de ha adósságba verte magát, nem negligálhatja azzal, hogy "sajnos, a gyerekeim nem örülnének neki, ha erre költeném a pénzt, és rájuk kevesebb maradna".

Fogalmam sincs, hogy milyen a menekült státuszra jogosultak és az egyéb migránsok aránya, azért kell lefolytatni a menefdékjogi eljárásokat, hogy ez kiderüljön. Csak a két fogalom összemosása ellen tiltakoztam.

Egyébként amit írsz, helyénvaló és logikus. Csak az a helyzet, hogy nekem úgy tűnik, hogy inkább a német kormány kommunikációjának felel meg. Ők azt mondták, hogy

- a menekülteket szívesen fogadják, bármennyien is vannak (nem is tehetnének mást);
- a menedéket nyújtó állam dönti el, hogy a menekült hol veheti igénybe a neki járó ellátást (nem is értem, hogy merülhet fel, vagy hogyan valósulhatna meg az ellenkezője). De ez nem jelenti azt, hogy nem döntheti el, melyik állam menekültjogi hatóságát veszi igénybe a kérelme elbírálásához.

Bell & Sebastian 2015.09.30. 21:41:13

Odáig jutottam, hogy áteredő bűn. Dobray, aki magát kereszténynek tartja (szerintem meg hobbi-), még azután sincsen tisztában ezzel a vallásetikai fogalommal (ősbűn), hogy vagy ötven magyarázatot olvashatott itt, de akár a lexikont is felüthetné, ha már egyszer kinyitja a... windowsát.

Ezt azért nem ártott volna már a legelején tisztázni, mivel a teljes Ószövetség és követői, a zsidók, nettó rassziszták.

Miként az Újszövetség követői, a keresztények is, csak ők kultúr-rasszisták.

Ezeken belül a pápisták még cifrább eset, mert szintén rasszisták, de már egy harmadik eset tényállása forog fenn, ugyanis egyszerre vádolhatók (nemzetek feletti) csoport- és erkölcsi rasszizmussal.

Na és akkor mi van? Ha a világ urai is kőkemény rasszisták, csak az alattvalalóknak tiltott e kedvtelés.

Tulajdonképpen a köznapi rasszista elsősorban antiszemita (mert velük van a legtöbb dolga), ezért végső soron anti-rasszista, ami teljesen normálisnak mondható, akkor lenne beteg, ha nem lenne se rasszista, se antiszemita.

Viszont akkor az ősbűn se érirti még teológiai magyarázat szintjén sem, hiszen a flóra vagy fauna szintjén tart a szocializáltsága, Csányi etológus ezt bármikor alátámasztja.

Vagyis: Dobraynak mégis van igazsága, amikor a mindenféle rasszizmust az ősbűn egyik összetevőjeként azonosítja.

Hogy a bűn-e vagy sem, ha igen mekkora, csak egyféle módon dönthető el, a belőle fakadó cselekedetek és következményeik gondos mérlegelésével.

Nincsen egyetemes szabály, csak egyedi esetek vannak. Aki a leghangosabban óbégat, többnyire annak van a legtöbb vaj a füle mögött - ebben az esetben is.

2015.09.30. 21:52:43

@chrisred:
egy semmiféle okmánnyal nem rendelkező emberről mi alapján döntöd el, hogy menedékre jogosult, vagy nem jogosult.
-- ön szír?
-- igen.
-- önt üldözik?
-- igen.
-- mennyire?
-- nagyon.
rendben. önnek három évig jár koszt és kvártéj a világ legfejlettebb városában. lakhat a város peremén. és ha jól viselkedik, akkor beljebb költözhet. ha rosszul, akkor fellázadhat, esetleg kiutasíthatjuk. családot nem hozhat. írja alá. de nyilván ezt sem engedik a nemzetközi egyezmények. nyilván lesz olyan jogvédő, amelyik azt mondja, hogy ehhez az embertelen bánásmódhoz a németeknek nincs joguk. mert ha a liberális nemzetközi jogot komolyan vennénk, akkor bárkinek joga lenne a buckingham palotában élni. ha jogegyenlőség van, akkor nehogy már egy windsori magasabb rangú vagy rendű legyen, mint akárki.

Parasztlengő az imperialistáknak 2015.09.30. 22:38:05

Nem köszönhetjük meg eléggé a migránsoknak, h miattuk megbukik az európát mérgező álliberális elit.

Le Orme 2 2015.09.30. 22:59:14

Szántó Diánát gyerekjáték cáfolni, annyira mérhetetlenül sötét az a némber.

"ha egy vitát el akarsz szabotálni, kezdd el hiányolni minden olyan fogalom matematikai pontosságú definícióját, amely fogalom hétköznapi értelme tökéletesen megfelel a vita számára. A definiálgatásnak ugyanis soha nem lesz vége, mindig akad ellenző és pontosítási javaslat."

Így van.

Etniez 2015.09.30. 23:18:42

@chrisred: Aztán a gyarmattartók kvótákkal visszaosztják nekünk a selejt selejtjét.

Etniez 2015.09.30. 23:32:02

@Robinzon Kurzor: "Nos, ezek egyáltalán nem evidenciák az ún. jobboldalon.
De legalább van, amiben tényleg egyetértünk."

Nos. Nem vagyok jobboldali, de én meg azt mondom, hogy az összes muszlimot kint kell tartani.

Felmerül a kérdés, miért? Válasz egyszerű: nem lesznek integrálva.
Lehet akármilyen programot, akármit kitalálni, nem fog menni.
Aki járt már "nyugaton", (én pl. Londonban élek), azt pontosan látja, hogy hiába költözteted őket össze másokkal, végül szegregálódni fognak.
A paki a pakival, az iráni az iránival, a szomáliai a szomáliaval, stb tartja a kapcsolatot.
Nincsenek egyáltalán vegyes kapcsolatok, vegyes házasságok. Mindenki elvan a kis saját kultúrájával, vallásával, de nagyon pici százalékban senki nem keveredik senkivel.

Az alap, hogy az igazi angolok nem keverednek semmilyen bevándorlóval.
A keresztény bevándorló a kereszténnyel, a muszlim a muszlimmal, a hindi hindivel lép kapcsolatra, barátkozik.
Vegyes házasság mint a fehér holló. Mellesleg a feketék sem keverednek a fehérekkel...

Mindegy.
A "fejlett nyugaton" megpróbálták a muszlimokat integrálni szinte mindenhol (Franciaország, Egyesült Királyság, Belgium, Hollandia, Németország, Ausztria), sehol nem sikerült. Mindenhol zárványok alakultak ki.
Már annak is örülni kell, ha nem alakulnak ki NO-GO zónák.

Most megint jön egy csomó muszlim, mi fog történni?
Integrálódni nem fognak. Kérdés felmerül: akkor miért kéne beengedni őket?

Magyarázza meg nekem valaki, hogy miért csináljuk ezt? Tudjuk, hogy gond lesz velük. Tudjuk, hogy csomó pénzbe fog kerülni. Tudjuk, hogy eredménytelen lesz minden integrációs kísérlet. Akkor meg minek?

Van elég szegény keleten, akit el lehet vinni nyugatra dolgozni. Európának nincs szüksége ezekre az emberekre.

Etniez 2015.09.30. 23:36:34

@Furore Carcosa:"A problémák nem tűnnek el attól, hogy agyonhallgatják őket. Miért szegi meg a kormány az európai jogot, miért teszi túl magát a menekültjogi eljárást szabályozó törvényeken? Egyáltalán milyen alapon tarthat igényt egy bevándorló olyan szociális támogatásokra, amikért a már itt élőknek évtizedekig kell dolgozniuk?"

Ez bennünk is felmerült. Idejön a nigériai, szomáliai az öt gyerekével, megy a refjúdzsí, megkapja a tanácsi lakást ingyen meg a segélyt. Dolgozni nem fog, főállású anya.
Én meg költhetem a fél pénzem a szállásomra.
"csak azért, mert fehér vagyok?"

Mi a különbség közöttünk? Mind a ketten gazdasági menekültek vagyunk. Csak én nem élősködöm....

vargánya 2015.09.30. 23:48:09

@chrisred: "Az államok, mint a nemzetközi jog alanyai elsősorban a vele egyenrangúakkal, vagyis a többi állammal szemben vállalt kötelezettségeit kötelesek betartani, és ahhoz kell igazítania a belső rendjét."

Ha ezt komolyan vesszük, az a demokrácia végét jelenti.
Jó példa erre egyébként Görögország elmúlt néhány éve.

"- a menekülteket szívesen fogadják, (a németek) bármennyien is vannak (nem is tehetnének mást);"

Miért is nem tehetnének mást? Mert a média vélemény terrorja nem engedi?

2015.10.01. 00:15:09

@Etniez:
a szírek egy jelentős része őseurázsiai. ők genetikai értelemben a nyugat indoeurópaiakhoz állnak legközelebb. ezért fogadják be őket olyan könnyen a "fritzek". ezt a német keményvonalasok forszírozták. csak ki akarják őket válogatni. nyilván vesznek dns mintákat. és nézik, hogy mennyiben tér el a németektől. akkor fogják lezárni a határt, amikor tömegesen érkeznek a tényleg csóró fekete-afrikaiak. a nagy német humanizmus akkor ér majd véget. a britek eleve azt mondták, hogy ők kimennének török táborokba válogatni. ez ugye nyílt emberkereskedelem. de ez humán tőke export-import a nyugati kultúra alapja. csak a keletiek nincsenek hozzászokva a gyarmatosításhoz.

Hepci · http://gasztrojazz.blogspot.com 2015.10.01. 00:17:01

@Veridicus76:
No mi van, blutyozidusz, te vagy Sz. Péter, az unortodox külügyér?

2015.10.01. 00:17:44

a németek most kezdik. csak lábhoz jönnek a rabszolgák. és hogy mi lesz belőle, az majd kiderül.

na4 2015.10.01. 00:43:48

Migrants get the fuck out of Europe!

august 2015.10.01. 01:44:43

Süket duma.

1. A genfi egyezményt 194 ország írta alá, tehát másokra is vonatkozik csak leszarjak.

2. Egy szuverén ország nem Koteles a genfi egyezményt a saját rovására betartani (olvass utana amatőr)

3. Az lehet hogy a genfi egyezmény nincs összhangban a dublini egyezménnyel, de ez senkit nem erdekel (jol látható)

4. A legfontosabb érv: kérdezd mar meg legyszives hogy kit erdekel??

Bocs, de olyan embert nem akarok beengedni az országba, aki a nőket nem tartja egyenjogunak, a melegeket pedig állatnak tartja. Abból van elég itthon is.

Ez a történet megbukott mint a Rottenbiller. Mar csak egy kérdés van: hogyan fogjak az eddig liberális befogadó országok kimagyarázni a dolgot amikor megfordul a dagály? Mert most éppen ez történik....

annamanna 2015.10.01. 04:46:00

Kedves Dobray, a migránsok cigányokat is megszégyenítő mentalitásának egyik legfontosabb oka az a patriarchális szemlélet, ami természetesen a muzulmán vallásban is tükröződik, de alapvetően nem onnan ered, annál jóval régibb és általánosabb, hiszen Mohamed előtt is létezett már patriarchális család.

Ha jól tudom, te is, mint antifeminista, kifejezetten pozitív, elérendő példának látod a patriarchális családmodellt.

Csak nehogy azt mondd, hogy nem tetszik, amit látsz!ÉLVEZD, drága barátom, ezért küzdtök ti antifeministák, ezért tépitek rongyosra a szátokat!

Íme, az antifeminista patriarchális szemlélet diadala: mandiner.hu/cikk/20150930_lovas_istvan_nokre_vizelnek_erfurtban

ÉLVEZD!

Csak nehogy saját kultúraként nevezd meg a skandináv és német feminizmust, amit teljes erőből gúnyolnak az antifemik (na persze egy hölgyike vezetésével a férfihang oldalon, mert az antifemik olyan férfiasak, hogy elvált nő irányítja őket).

A muzulmánok migrációjának van egy roppant egyszerű kulcsa - a NŐK.

A muszlim nőket kell rávenni a tanulásra és munkavállalásra, ha ez megtörténik, akkor a nő nem fogja tovább eltűrni a patriarchális rémuralmat, hanem önállósítja magát, a basa meg csináljon amit akar, van neki két keze, mindkettő egyszerre is lehet a barátnője.

Na és vajon mi kell ahhoz, hogy a muszlim nőket rávehessük a tanulásra és munkavállalásra?
Az, hogy itt legyenek Európában.

Sajna főleg a semmirekellő basák jönnek, de szerencsére azért vannak köztük nők is, akiket villámsebesen el kéne kezdeni tanítani, hogy kiemelkedhessenek az állati sorból.

Ez a muzulmán probléma megoldásának a kulcsa, na persze az antifeministák épp ebben nem érdekeltek, nekik az az álmuk, elérendő céljuk, amit a migránsok művelnek.

A patriarchális családmodell cigánykodás, cigányvilág, a nők alsóbbrendűként kezelése köztörvényes bűnözés.

Ezt kellene felszámolni, és akkor a muzulmánok integrációjával sem volna semmi gond.

Minden cigányt lehet integrálni, ahol a nő dolgozik.
És egy cigány sem hajlandó integrálódni, ahol a nő nem dolgozik.

Pontosan ugyanez érvényes a muzulmánokra is!

Bármi egyéb szófosás. Nők nélkül nem lehet felemelni egy társadalmat! Egy társadalom csak akkor tud emelkedni, ha az emelkedésnek a nők is részei.

Az eddigi nyugati integráció azért volt sikertelen a cigányok és a muzulmánok tekintetében, mert nem törték meg a patriarchális családmodellt. Amíg ez érintetlenül tenyészhet, addig érintetlen marad az erőszak és bűnözés kultúrája is.

chrisred 2015.10.01. 05:01:37

@unionista᠍᠍: Elég nehéz elhinni, hogy a németeknél így zajik egy hatósági eljárás, mondjuk egy bűncselekmény kiderítése. Legutoljára a Derrickben láthattunk ilyet, Harry és a főnök ülnek az íróasztalnál tanácstalanul, aztán telefonál az elkövető, én voltam, jöjjenek letartóztatni. De ha tényleg igen, akkor megint csak rossz a kritika iránya, azt kellene sulykolni, hogy a kormány képtelen a feladatait ellátni és teljesíteni az európai jogállamoktól elvárt minőségi szolgáltatásokat. (Mint Magyarországon a tolmács nélkül magyar nyelvű papír aláíratásából álló "menekültügyi" eljárások és a kitoloncolási koncepciós perek esetében.)

chrisred 2015.10.01. 05:09:54

@vargánya: Talán rosszul fogalmaztam, nem az a kötelező, hogy szívesen fogadják a menekültként elismerteket, tehetik fogcsikorgatva is. A genfi egyezmény kötelezi rá őket.

Toportyán Zsóti 2015.10.01. 06:10:52

Saját portán kéne seperni felsőbbrendűség ügyben asszonyverő ,gyermekrugdosó jobber birkaszartolvajok akik magukat angyali oldalnak hiszitek.

annamanna 2015.10.01. 06:29:46

@annamanna: lehet, hogy túl durván fogalmaztam, sajnálom. De attól, hogy visszadobjuk őket a határon, a köztük levő társadalmi viszonyok, szokások nem változnak. Ha itt levizelik a nőket a táborban és megerőszakolják, akkor otthon vajon mit művelnek? Gondolom, ez még elég lájtos kis videócska: www.youtube.com/watch?v=YpcXPM4LpUM

A faszikák azóta már lehet, hogy a német menekültellátást élvezik.

Egy másik pihekönnyű kis beszámolócska: napimigrans.com/megdobbento-video-egy-arabul-beszelo-europai-no-beszamoloja-a-magyarorszagi-migransokrol-3/

Látkép a vonatról, ahol jórészt férfiak utaztak. Otthon ezt takarítják utánuk a nők: napimigrans.com/uton-az-eu-fele-pillanatkepek-a-nagykanizsai-migrans-vonatrol/

Kötelezni kellene mindegyiküket szakma tanulására, leginkább a nőket, a saját érdekükben.

A probléma legmélyén ott vannak a nők. És ez fontosabb minden háborús pusztításnál.

Nem a vallás a lényeg, hanem a nők alsóbbrendű helyzete, a patriarchális rendszer rohadtsága.
Ha a vallásukat feladják, attól a családi viszonyaik még ugyanolyanok maradnak, ezek több ezer éves minták, ezeket kell megtörni, és ennek nincs más útja, mint a nők munkavállalása.
(Legfeljebb majd ők is jól kihalnak, mint a romlott feminista Európa! :D )

Ellenpélda, ahová el kéne jutniuk: www.rdwebcidade.com.br/site/bebe-da-susto-em-pai-ao-cortar-unha-e-video-faz-sucesso-na-internet/

A távol-keleti származású apának nem snassz a kislánya körmeit vágni.
Majd ha ide mindenki eljut, akkor nem lesz több háború se....

chrisred 2015.10.01. 06:46:53

@annamanna: Tartok tőle, hogy az utolsót inkább saját magunknak kellene példának venni, mert a gyerekellenes társadalomra talán Magyarország a legelriasztóbb példa még Európán belül is.

Parasztlengő az imperialistáknak 2015.10.01. 07:14:34

@annamanna: Nem kell senkire ráerőltetni az ún. kultúránkat. Ez a gyarmatosítás során sem sikerült.

A nők majd kiharcolják a jogaikat, ha akarják, v. egyéniben próbáloznak be nyugaton, ha ez tetszik nekik. A többségüknek nem tetszik, inkább gyerekeket szülnek, amit a nyugati nők nem tesznek.

Persze a kultúrájuk nem való európába, ennyi.

annamanna 2015.10.01. 07:37:59

@Kón Bandit: "A nők majd kiharcolják a jogaikat, ha akarják"

Te nagyon szeretsz harcolni, úgy látom. Pláne a jogokért nagyon szerethetsz harcolni. Nyilván konkrét ötleteid is vannak rá, Kón, hogy a muzulmán nők mivel és hogyan harcoljanak a jogaikért. Elepedek a kíváncsiságtól, hogy tudjam, szóval oszd meg lécci a bölcsességet, mégis mivel és hogyan harcolják ki a jogaikat a muszlim nők? Ja, és pontosan milyen jogokért is harcoljanak?

"egyéniben próbáloznak be nyugaton"

Maj bisztos.

paráznabillegető 2015.10.01. 07:41:51

@unionista᠍᠍: hm.
ami érdekes, hogy valójában mindannyian sanyik vagyunk.
ki jobban, mások kevésbé.

midnight coder 2015.10.01. 07:55:18

@annamanna: Ja. Csak ezt nem lehet kierőszakolni. Egy kultúra, ha magától nem jut el idáig, akkor ezt nem lehet rájuk erőszakolni. Ahogy Pl. a demokráciát sem. Azzal, hogy az USA legyilkolta Szaddam Husszeint a nem létező vegyifegyverek ürügyén, nem hogy javított a helyzeten, hanem rohadt nagyot rontott rajta, mert onnantól kezdve nem egy diktátor ölt meg évente pár száz vallási fan ellenzékit, hanem ezek a vallási fan ellenzékiek vették át a hatalmat és öltek meg sokszor annyi ártatlant - már persze ha egy ilyen civilizációban beszélhetünk ártatlanokról.

Nem lehet egy civilizációba sem demokráciát, sem emberi jogokat exportálni. Egy civilizációt vagy felszámolni lehet - leginkább az azt képviselő emberek nagy részének legyilkolásával - vagy megváltozik magától. De erőltetni ezt nemigen lehet.

Itt ráadásul van egy elég érdekes kultúra, plusz egy elég érdekes vallás. A kettő külön-külön is olyasmi amit nehéz megváltoztatni, együtt viszont kb. lehetetlen. És itt nem az a tét, hogy odahaza mit csinálnak a nőikkel. Az a kérdés, hogy mondjuk 20 év múlva Európában mennyire lesz biztonságos egy nőnek egyedül, csador nélkül végigmennie az utcán.

midnight coder 2015.10.01. 07:57:23

@paráznabillegető: A világon mindenki sanyi, sőt általában inkább mint kevésbé. Ne hidd, hogy az épp most érkezett néger bevándorló nem rasszista. Erről a dél-afrikában ragadt fehérek tudnának neked mesélni...

paráznabillegető 2015.10.01. 08:15:19

@Etniez: nagyrészt igazad van, nem keverednek a népek, de mégis elég jelentős számú vegyes kapcsolatot lehet látni nyugaton magyar szemmel. még ha százból egy is, valahogy minden napra jut egy, ami egy kelet-európainak: szokatlan. itt most elsősorban nem az angol faszi kínjában vietnámból házasodik, mert már fasza kivan a piccsógó angol nőkkel műsorra gondolok, de az is benne van.

van egy másik vetülete is ennek a dolognak. ez pedig a gyerekek és a tizenévesek társasága. ez már jobban mutat vegyes képet. bizony itt kialakulnak barátságok teljesen más bőrszínek között. viszont kultúrák között már kevésbé, pedig az lenne a lényeg! (mármint a kisérlet szempontjából értem.,)

én úgy vélem, hogy erős igazság van a szegregáció kialakulása mellett, ugyanakkor azt is be kell látni, hogy ez ebben modern korban viszonylag új dolog. időt kell adni neki. és nyilván felnőtt egyedekkel nem fog működni, ezért is különül el mindenki, egy felnőtt már nem vagy csak alig változik. de ha a gyerek egy másik világban nő fel, akkor abban az lesz a normális, legalábbis neki. persze 100% sosem lesz a keveredési arány, erről akár egy tévéműsor/sorozat is tehet, ami rájátszik az egyes kirívó viselkedésmintákra, pozitív-negatív irányban egyaránt.

szóval időfaktor. de egy emberélet mondjuk egy évszázad, jó esetben. annak nagy részében ez azt egész kit érdekel, pláne ki fogja kivárni?

inkább megy a józan ember a legkisebb ellenállás felé, az meg ebben a kérdésben a rasszizmus. és IQ független igaza is van. kinek hiányzik a dráma meg a komplikált élet?

Exploiter 2015.10.01. 08:26:36

@annamanna:

Bonyolult kérdés ez, mert az északi népeknél valószínűleg pont a gendersemleges/feminista/istentudja milyen nézetek vezettek oda, hogy a férfiak szótlanul nézik, amit a saját nőikkel tesznek a jövevények, ahelyett, hogy tisztességes népként végigmenjenek a gettón egy nagyobb kaliberű fegyverrel. Persze a Breivikről se értették, hogy ezt így hogy, pedig nem volt ő hülye ember, csak őrült.
Nade amellett, hogy igazad van, nem hogy otthon, még itt sem tudja a társadalom kikényszeríteni a változást, mert hát hogy nézne ki, hogy beleszólunk más kultúrájába? Hiszen mind egyenlő...
Alapesetben jó ötlet lenne CSAK nőket és gyerekeket befogadni. Aki meg már itt van, azt meg nem jópofizással szoktatni le arról, hogy nőket baszogasson, hanem a régimódi nyers erőszakkal.

chrisred 2015.10.01. 09:27:35

@Exploiter: Bizony, és ezért lett volna jó és erkölcsileg elfogadható, ha már (a többi humanitárius katasztrófához hasonlóan) az elején az Unió egységesen és aktívan fellép, hogy segítsen: mint a Titanicnál, először a gyerekek, asszonyok, öregek, nyomorékok; és ha még van hely a "mentőcsónakban", akkor jöhetnek a nagycsaládos apák stb.

De nem, Európa ölbetett kézzel várt, hátha elmúlik úgy az egész, hogy semmit nem kell tenni, lehfeljebb azt latolgatta, hogyan lehetne hasznot húzni belőle. Aztán amikor bekövetkezett az, ami várható volt, és a háború hullámai idáig is elértek, rácsodálkozik, hogy csupa életerős férfiből áll a tömeg, ami képes volt átverekedni magát fél kontinensen Európa határáig. Majd, még elvetemültebben, levonja a konzekvenciát, hogy ezeken nem is kell segíteni.

Ad Dio 2015.10.01. 10:44:31

"Nem vagyunk felelősek az egész világért. Az egész világért való felelősség tézisét nevezi John Kekes a jó szándék szentimentalizmusának. Első körben, ezt is leírtuk sokszor, ordo caritatis: saját családunkért, közösségeinkért, településünkért, majd tágabb politikai közösségünkért vagyunk felelősek."

Felelősek nem vagyunk. A felelősség sosem kollektív, hanem személyes. A társadalmaink zöme nagyon-nagyon áttételesen haszonélvezői a rendszernek, így a személyes felelősség minimum nehezen állítható. A gyakorlat pedig azt mutatja, hogy még ha állítható is, senkit nem érdekel.

Ennek a megközelítésnek így nincs értelme.

Megpróbálkoztam egy másikkal:

preshaz.blog.hu/2015/10/01/felejtosseg

2015.10.01. 11:11:09

@Exploiter:
erre mondja azt nesbo, hogy az északi társadalmakban szinte csak a bűnözők férfiasak és a bűnüldöző nők. ebből lesz a skandináv krimi.

a közéletben van egy megkerülhetetlen nőiesség, humanitás, nemzetköziség. de túl az általánosságokon ezekre a problémákra mégis csak férfias válaszokat kellene adni. most inkább férfiaskodás folyik. eddig az volt a probléma, hogy miért megy oda amerika. most az, hogy miért nem megy oda európa. nincs önálló európai haderő. persze össze lehet állítani egy brit, francia, német, olasz kontingenst, de ezek az oroszok támogatása nélkül nem győzhetnek. csak így zárhatjuk ki időlegesen amerikát. persze ezzel európa felvállal egy eurázsiai konfliktust. mert akiket az európaiak ölnek meg, azoknak a hozzátartozói az európaiakat fogják utálni, és nem az amerikaiakat. és ugye itt egy tenger választ el, nem egy nagyobb óceán. tehát inkább a fegyvert kellene elvenni ezektől. de ahhoz gazdasági-kulturális projekteket kellene előállni. és azt békefenntartással egybe kapcsolni.

mondjuk az eufrátészt ki lehetne vinni a földközi tengerre.
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Tigr-euph.png
így rendezni lehet irakot, akár iránt is le lehetne szerelni. mert a perzsa öbölből európa felé ki lehetne hajózni. ezt vélhetően támogatná kuvait, katar és az arab emirátusok. ebből profitálhat a török-görög ciprus. de az ötletért nem rajonganának szaudiak és a zsidók. és ugye mi van ha a gazdasági együttműködésben az ősi perzsák, babilóniak, a szírek, asszírok európával szemben összeállnak? szóval önálló európai uniós haderőnek minden esetben létezni kell. és amíg ez nincs, addig csak álmodozni lehet.

maroz 2015.10.01. 11:17:52

"Nem vagyunk felelősek az egész világért. Az egész világért való felelősség tézisét nevezi John Kekes a jó szándék szentimentalizmusának."

A kérdés az, hogy mennyire hatja meg ez a világot. Nem vagytok felelősek???, kérdi somolyogva Elnínnyó, nahát, úgy már egészen más!

Apjuk fasza. Feldemhedt a hegemón, hogy immáron csurog visszafelé az a húgy, amit ő erisztgetett bele a közös medencébe, csípi a hónalját, durcás és kikéri magának. Aranyapám, és ugyan ki nem fossa telibe, hogy te felelősnek érzed-e magad azért, hogy televizelted? Visszacsurog az akkor is, ha te karalábénak érzed magad, kit érdekel ez? ;)

2015.10.01. 11:26:42

@bispora: Azért valljuk be, ez az IQ teszt dolog egy hülyeség részedről. Ugyanis nem lehet objektív. Miért? Mert ha én állítom össze, más, mintha te. Tehát tele szubjekiíve eldöntött , fontosnak gondolt elemekkel. És nézd, nem olyan szép a kép Európában sem:
He concludes that in Europe, adults in Germany and the Netherlands have the
highest average IQ at 107, compared with 100 across Britain. The UK is also beaten by Poland (106), Sweden (104), Italy (102), Austria (101) and Switzerland (101).
But Britons are brighter than people in Belgium (99), Spain (98), Hungary (98), Russia (96), Greece (95), France (94), Romania (94), Turkey (90) and Serbia, which finishes bottom with 89.
Adults in England and Wales have an IQ of 100.5, ahead of Ireland and Scotland, both with 97. Residents of London and the South East average 102.

Read more: www.dailymail.co.uk/news/article-381057/European-IQ-map-proves-Brits-brainy.html#ixzz3nJ38hv41
Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook

Egy másik dolog: itt egy felmérés. Ezek szerint egy olasz intelligensebb, mint egy magyar?

2015.10.01. 11:30:11

@Könnyen elkaptuk, uram!: Bocs, nem linkeltem.
www.photius.com/rankings/national_iq_scores_country_ranks.html

Egyébként nekem úgy tűnik, hogy ahány felmérés, annyi végeredmény....
A sor pedig inkább az adott ország és iskolai rendszerének fejlettsége szerint alakul.

2015.10.01. 11:35:14

@bispora: Ja, és feltennék egy nagyon buta kérdést: Az első cikk alapján te azt a következtetést szűrnéd le, hogy Skóciában azért alacsonyabb az IQ,mert ott több paki él, mint Londonban, v agy South East-en?
A valóságban épp ellenkezőleg van. A skótok nagyon patrióták, rasszisták, nacionalisták, soviniszták.( Amit akarsz, válaszd ki.)

Kovacs Nocraft Jozsefne 2015.10.01. 11:43:45

@august:

"hogyan fogjak az eddig liberális befogadó országok kimagyarázni a dolgot amikor megfordul a dagály? Mert most éppen ez történik.... "

A németeknél én is arra vagyok kíváncsi, vajon Merkel nyanya lecserélésével csinálják a fordulatot vagy esetleg valahogy sikerül hatalomban maradnia. Merkel próbálkozik, de hiteltelen.

midnight coder 2015.10.01. 12:15:46

@maroz: A felelősség huszadrangú kérdés. Az a kérdés, meg tudja és meg akarja-e Európa védeni a határait. Ha igen, akkor itt marad európai civilizáció - legfeljebb azzal az illúzióval szegényebben, hogy meg tudjuk váltani a világot.
Ha nem, akkor jön itt is a Mad Max.

sas70 2015.10.01. 13:01:38

"Nem fér el az egész világ Európában"
Azért egymás alá írnék két számot, hogy kicsit látszódjon a különbség.
500 000 000 Európa lakossága
300 000 menekült
Ez eddig, 0,6 ezrelék, 28 tagállamra.

Persze ha egy liter vizet kicsöpögtetek egy nap alatt, az kevésbé látszik meg, mintha kiöntök egy perc alatt, de nagyon nem kellene vészharangokat kongatni. Ez nem probléma, pontosabban nem ez a probléma. A probléma az, hogy mit kezdünk ezekkel az emberekkel és inkább erre kellene koncentrálni egyrészről, másrészről meg arra, hogy hogyan tudjuk, tudnánk nekik segíteni, hogy ne kelljen a hazájukból elmenekülniük. Csak már mindenről szó van, csak erről nem sok.

Ballib Cenzúra · http://ballibcenzura.blog.hu/ 2015.10.01. 13:04:29

Tetszett. Remek cikk.

Ez a rész meg külön odabasz:

"Rasszista például eredetileg csak az volt, aki szó szerint azt gondolta: vannak genetikailag, vér szerint alantasabb, alsóbbrendű népek. Ma ott tartunk: ha megemlítem, hogy egyes rossz viselkedési formák kulturálisan öröklődnek bizonyos közegekben, ami nem jelent egyáltalán semmiféle biológiai meghatározottságot, hanem a viselkedési minták apáról fiúra, anyáról lányára szállását nevelés (vagy épp nemnevelés) által (egyébként valami ilyesmi az eredendő bűn is a keresztény teológiában) − akkor rasszista vagyok.

Kivéve persze, ha a magyarokról vagy épp fehér, nyugati, ciszheteró férfiakról van szó, mert ugye e két csoport esetében szabad általánosítani és például olyan, strukturálisan terjedő, rossz viselkedésformák terjesztésével meggyanúsítani őket, mint például az európai felsőbbrendűség tudata."

Ad Dio 2015.10.01. 13:33:42

@sas70:

"Persze ha egy liter vizet kicsöpögtetek egy nap alatt, az kevésbé látszik meg, mintha kiöntök egy perc alatt, de nagyon nem kellene vészharangokat kongatni. Ez nem probléma, pontosabban nem ez a probléma"

Valóban nem. A valódi probléma az az uszkve 4-5 milliárd ember, aki szeretne európai életszínvonalon élni, de nem úgy él. Ennek ha csak a 6 ezreléke indul el, az 25-30 millió ember.

És mi láthatóan már ettől a 800.000-1.000.000-tól letérdeltünk...

Ad Dio 2015.10.01. 13:36:27

@midnight coder:

Európa nem tud úgy civilizáció maradni, ha közben a világ szétesik.

porthosz 2015.10.01. 13:47:34

@sas70: Az ehhez hasonló érvelésektől azért hanyatt tudok ám esni.

Körülbelül olyan szintü mint hogy van egy házam, amiben kigyullad a függöny, de nem kezdem el oltani mert hát mi egy függöny tömege (1-2 kg) az egész házéhoz képest (néhány tiz tonna).

A tűzoltók meg majd másnap csóválják a fejüket hogy miért égett benn a tulaj aki végignézte az egészet...

És ezzel meg is érkeztünk ahhoz hogy miért fognak a liberálisok egy újabb világégést előidézni. Idevágó jelenet még az erik a viking cimü film atlantiszi jelenete (megtalálható a youtube-n).

kalevaleez 2015.10.01. 14:28:59

nekem egyetlen megjegyzésem lenne az egészhez:

egyetlen földünk van ezen osztozik 7 Mrd ember. milyen jogon képzeli egy európai (és a többi nagymenő), hogy joga van úgy élni, hogy azzal a világ fejletlenebb területein katasztrófát okoz.

a "fejlett" rész által elkövetett környezetszennyezés, túlhalászás, a természet maximális kizsákmányolása a maximális profit érdekében, európán kívül szárazságot, éhínséget, természeti katasztrófákat okoz.

mi jogon? tényleg szabadon elvehetjük mások életét, csak mert nem közvetlenül a fejükhöz szegezzük a pisztolyt, hanem áttételesen, a fogyasztásunk következményeivel okozunk halálukat?

2015.10.01. 15:34:22

@sas70:
azt döntsék el a befogadó országok, hogy mit kezdenek a menekültekkel. nyilván van ezzel kapcsolatos tervük, elképzelésük. magyarországot ez annyiban érinti, hogy vélhetően lesz egy munkaerő piaci többlet. ami az alkalmazotti béreket a multiknál lefelé nyomja. és a szövetségi állami kiadások megnövekednek. ami az adóterheket megnöveli és a tőkekivitelt csökkenti. tehát németország ezzel valójában nem kifelé nyílik, hanem befelé zárkózik. kulturálisan is elszigetelődhet és a gazdasági folyamatok ebbe az irányba hatnak.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2015.10.01. 18:37:38

@kalevaleez:

"milyen jogon képzeli egy európai (és a többi nagymenő), hogy joga van úgy élni, hogy azzal a világ fejletlenebb területein katasztrófát okoz. "

Nem okoz katasztrófát. A fejletlenebb országok katasztrófáját a belső háborúskodások és a túlnépesedés okozza, egyikért sem a fejlett országok felelősek.

"a "fejlett" rész által elkövetett környezetszennyezés, túlhalászás, a természet maximális kizsákmányolása a maximális profit érdekében, európán kívül szárazságot, éhínséget, természeti katasztrófákat okoz."

Egyik sem okozója a szárazságnak stb. A klímaváltozásnál egyelőre sokkal nagyobb részben a fentebb említett háborúk és a túlnépesedés felelős a bajokért.

Az külön vicc, hogy az éhínségeket a fejlett országoknak rovod fel. Demagóg vagy. Talán nem kellene túlszaporodni, akkor nem lenne éhínség.

A fejlett országok lakossága keményen megdolgozott a viszonylagos jólétért, a szegény országok ellenben nem dolgoztak meg érte. Ma is csak háborúskodnak és szaporodnak, nem a gazdaságukat fejlesztik.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2015.10.01. 19:30:16

Megáll az ész, hova jutottak a német politikusok: a saját népük tagjait, itt egy nem igazán nagy jövedelmű ápolónőt tesznek ki a lakásából azért, hogy a helyére betolakodókat költöztethessenek be.

És ez nem egyedi eset, már több is előfordult az utóbbi időben.

www.origo.hu/itthon/20151001-menekultek-kilakoltatas-nemetorszag.html

Eredeti cikk németül:

www.welt.de/politik/deutschland/article146825325/Fuer-Fluechtlinge-gekuendigt-Das-war-wie-ein-Tritt.html

Astalavista 2015.10.01. 20:15:31

Erről az egész Willkommenskulturról egy népi bölcsesség jut eszembe, éspedig az, hogy a kutya is jódolgában vész meg. Nincs új a nap alatt. :)

Kovacs Nocraft Jozsefne 2015.10.01. 20:31:14

@Astalavista:

Ez nem egészen találó, mert a német nép többsége szerintem kimondottan ellenzi a bevándorlást, csak a sajtó és a hivatalos politika megbélyegzésétől tartva ezt nem meri kinyilvánítani. Hiszen ha akár a legszolidabb módon fel meri emelni a szavát a betolakodók befogadása ellen, máris kikiáltják nácinak stb.

Etniez 2015.10.01. 23:41:28

@paráznabillegető: Inkább 10000:1 az egy arányban és a fiatalok is elkülönülnek. Nem annyira, mint a szüleik, de ők is.
Tehát nem értem, mi ennek az értelme? Mit nyerünk ezzel mi európaiak, magyarok?

Etniez 2015.10.01. 23:58:58

@chrisred: Már 2X annyi menekült van, mint amennyit "elkvótáztak".

paráznabillegető 2015.10.02. 01:59:00

@Etniez: azt nem tudom, mi az értelme. pláne nem éjfélkor.
meglehet, külön kéne nézni makro és mikroszinten?
mikroszinten valaki boldogságot keres, társat, és megtalálja. hepiend! vagy válás. de ez kultúrafüggetlen is megeshet.
makroszinten... nem tudom. ha az illető gazdag, akkor gondolom, befektet, ami jó a gazdaságnak... ha meg csóré, lehet belőle fekete pákó, akin lehet jót röhögni. vagy valami ilyesmi.

annamanna 2015.10.02. 02:07:10

@midnight coder: "Nem lehet egy civilizációba sem demokráciát, sem emberi jogokat exportálni."

Nem exportra gondoltam; ha félreérthetően fogalmaztam, akkor sajnálom. Az idejött migránsokra gondoltam, mert ők itt vannak, direkt azért jöttek, hogy az EU oldja meg a problémáikat, tehát önként felhatalmazták az EU-t arra, hogy szóljon bele az életükbe.

Hogy lehet megoldani egy migráns problémáit? Most azon a lehetőségen túl, hogy haza kellene őket toloncolni vagy kerítést építeni ellenük, hogy be se jöjjenek.

Ha a kizáráson túl olyan megoldást keresünk, amivel valóban segítünk nekik, akkor a segítséget itt helyben kell megadni, mert ha ők is itt vannak, meg mi is itt vagyunk, akkor segíteni is itt tudunk és nem máshol, mert sem ők nincsenek máshol, sem mi.

Így viszont szembetaláljuk magunkat azzal az ábránddal, amit elképzeltek maguknak: mamahotelt, totális kiszolgálást, minden elvárás nélkül.

www.youtube.com/watch?v=VAdAravm4ts

A parttalan kívánságok kielégítése nyilvánvalóan tisztességtelen és gonosz dolog lenne.

Vajon létezik a kitoloncolás és a totális kiszolgálás helyett olyan megoldás, ami helyben megvalósítható?

Szerintem ez a ZÁRT táborban való oktatás.

Ha az EU terve az integráció, akkor arra van szükség, hogy a migránsok képessé váljanak olyan életet élni, mint az európaiak. Az pedig hogy lehetséges?

- ha tudnak beszélni annak az országnak a nyelvén, ahová emigráltak
- ha van szakmájuk, állásuk és pénzt keresnek
- ha van országismeretük, ismerik az európai kultúrát és szokásokat.

Minderre hogy lehet szert tenni?
Tanulással.

Tehát a megoldás az, hogy azokat az embereket, akik az EU-ba migrációs szándékkal érkeztek, kötelezni kell arra, hogy vagy megszerzik azokat az ismereteket, amik az integrációhoz szükségesek, tehát megtanulják a fentieket;

vagy ha nem, akkor nem maradnak itt (nem maradhatnak itt), hanem hazatakarodnak.

ÖNKÉNT jöttek ide, ők kérik azt, hogy itt maradhassanak, ezért az EU szabhat nekik olyan feltételt, amilyet csak akar.
Oktatással egy jóval hasznosabb embertömeget lehet nyerni, mint akik ide érkeztek.

Ha az EU-nak az az érdeke, hogy rend legyen, biztonság és nyugalom, akkor ki kell szűrni közülük a bajkeverőket (az agresszív állatok úgyse lesznek hajlandóak huzamosan tanulni, keményen teljesíteni, ezért az oktatás, mint kötelező feltétel egyben az összeférhetetlen randalírozók kiszűrésére is tökéletes. Tanítással 99,99999%-ban kiszűrhetők azok, akik alkalmatlanok az integrációra).

Megakadályozható a terrorizmus, ha a tanulásra ZÁRT táborokban kerül sor.

A tanulási idő alatt kiszűrhetők közülük a betegek is, megfékezhető egy esetleges járvány.

A tanulmányi idő alatt semmiféle pénzt sem kell nekik adni, mert a ZÁRT táborban megkapnának mindet, amire szükségük van, és semmiféle erkölcsi parancs nem kötelezheti az EU-t arra, hogy mást is biztosítson nekik, mint amire feltétlenül szükségük van.

Mindenezek mellett más fontos mellékhatásai is lennének az oktatásuknak: az integrációs program felszívná az EU-ban lézengő "romkocsmás bölcsészeket", rengeteg munkahelyet teremtene;

A legfontosabb mellékhatás pedig a bevándorló nőkkel kapcsolatos. Ha a nők tanulnak és munkát vállalnak, akkor szabaddá válnak arra, hogy elhagyják a férjüket, ha az rosszul bánik velük, azaz

H A T Á R T szabjanak neki.

A migránsok ugyebár átlépik a határokat; a határok átlépése bonyolult dolog, mert sokféle határ létezik, amiket át lehet lépni, és a migránsok az életük során már sokféle határ átlépését megtapasztalták.

Az egyik legfontosabb határ, aminek a betartását meg kell tanulni, az a személyes határ, amit a családi életben, párkapcsolatban is be kell tartani. Tudni kell, hol van az a határ, ameddig egy intim viszonyban el lehet menni, és mi az, amit egyszerűen nem lehet megtenni a másikkal.

Nekik ezekről a határokról fogalmuk sincs, mert a nők nem szabhatnak határt, teljesen ki vannak szolgáltatva a férfiak kénye-kedvének, mert nincs önálló jövedelmük.

Ahhoz, hogy ebből a helyzetből ki tudjanak törni, saját jövedelem kell; ahhoz pedig először is tanulni kell, aztán pedig állást vállalni.

Ebben nincs semmi erőszakolás; abban van erőszakolás, amit ők művelnek egymással.

Ahhoz, hogy az erőszaknak véget lehessen vetni, tanulni kell;
ugyanez vonatkozik a cigányokra is!

www.youtube.com/watch?v=jvA1FXm27fY

Európában nehéz elképzelni azt a szituációt, ami náluk teljesen természetes - hogy a kurd faszinak azért fulladjon tengerbe a felesége és a két gyereke, mert csak a férfinek jár mentőmellény, a nőnek és a gyerekeknek nem! Azok tartsák fenn magukat a víz tetején, ha bírják. Ez azért is döbbenetes, mert az egész rozoga csónak a fickó tulajdona volt, ő vezette a hajót; és még ilyen pozícióban sem volt hajlandó a feleségének és a gyermekeinek mentőmellényt biztosítani.

Ez az ember a mi jogrendszerünk szerint köztörvényes bűnöző; azért, amit csinált, tíz-húsz év börtön járna neki.

annamanna 2015.10.02. 03:00:37

@midnight coder: De mivel "menekült", így aztán világhírűvé lett, mint szegény szerencsétlen áldozat. Pedig rács mögött volna a helye.

Nem csak ez az egy ember gondolkozik és cselekszik így, hanem mindegyikük; ez az életfelfogásuk azonban egész egyszerűen köztörvényes bűnözés.

És nem csupán európai szemmel az, hanem józan ésszel is az, mert nyilvánvalóak a gyümölcsei: pokoli kínszenvedés, halál.

Ilyen mentalitással nem lehet Európába integrálódni; vagy hajlandóak alávetni magukat egy "átnevelésnek", tehát egy hosszas tanulásnak (zárt táborban), vagy menjenek haza.

"Ja. Csak ezt nem lehet kierőszakolni. Egy kultúra, ha magától nem jut el idáig, akkor ezt nem lehet rájuk erőszakolni."

Tegyük fel, hogy egy kurva megtér és kereszténnyé lesz.
Nem fogja azt mondani, hogy ne várják már el tőle azt, hogy abbahagyja a kurválkodást, és most nekiálljon szenteskedni, neki ez nem megy, mert nem ezt szokta meg;
ha megtér, akkor meg kell változtatni a szokásait.
Ha nem változtat a szokásain, akkor ne járjon keresztény közösségbe. Nem muszáj. Lehet továbbra is kurválkodni, ha az jobban esik.

Ugyanígy nem muszáj az EU-ba sem jönni, de ha már idejön valaki, akkor vegye tudomásul, hogy itt ilyenek az szokások és kész; vagy megszokik vagy megszökik.

Nem is értem, miért kell azon nyammogni, hogy dehogy hát náluk egészen más a kultúra.
És? Ki nem szarja le?
Itt itt vagyunk, és nem vagyunk ott.

Ha elmész az Északi-sarkra, és szembejön a jegesmedve, te sem fogod arra kérni, hogy alkalmazkodjon hozzád, mert te nem bírsz és nem akarsz hozzá idomulni.

Persze a jegesmedvével megteheted, hogy lelövöldözöd, és akkor nem kell alkalmazkodni hozzá. De ha lelövöd a medvéket, mit nyersz? Lesz egy nagy halom jeged.

Ha a migránsok ki akarnák irtani az európaiakat, mit nyernének? Lenne egy kontinensük, ahol dolgozniuk kell.

Mert most nem azt kéne?
Teljesen mindegy, hogy mi, európai emberek élünk vagy halunk, a föld fölött vagyunk-e vagy a föld alatt; aki Európába jön, annak dolgoznia kell, mert anélkül nem bír életben maradni.

Ami elől ők futnak, amit nagyon nem akarnak, az a jelek szerint pontosan a rendszeres, szorgos munkavégzés.

Pedig pont arra van szükségük, amit a leginkább nem akarnak; ahhoz pedig, hogy erre képesek legyenek, először is tanulniuk kell.

@Exploiter: na ja, ezen a videón is lehet látni, hogy majdnem kizárólag férfiak érkeznek: mandiner.hu/cikk/20151001_a_zakanyi_vonaton_estek_egymasnak_migransok

Tulajdonképpen így is megvalósul az, hogy a férfiak és a nők alaposan elkülönülnek egymástól, és az otthon maradt nőknek így is van lehetőségük arra, hogy kinyíljon a csipájuk, mint az első világháború alatti európai nőknek (a háború utánra esett pl. a tiszazugi arzénes gyilkosságsorozat is, amikor nők kinyírták az őket elnyomó férfiakat, mert a háború alatt már hozzászoktak ahhoz, hogy egyedül is fenn tudják tartani az életet, férfi nélkül).

Az biztos, hogy a férfiak jelentik a nagyobb problémát, ők a veszélyesebbek. Hát, mi meg felkészültebbek vagyunk. Kemény kihívást jelentenek, de a Biblia szerint senki sem kap nagyobb terhet, mint amivel képes megbirkózni; úgyhogy ha ránk tehénkednek, akkor ez azt jelenti, hogy valamiképpen képesek vagyunk velük megbirkózni (vagy legalábbis képesek lennénk).

Szerintem nem kellene hozzájuk fegyver, elég volna a zárt tábor, ahol muszáj tanulni (és persze dolgozni is, már a táborban is, a tábor rendjét és működését fenntartani).

Breivikhez sem kellett nagyobb kaliberű fegyver, elég volt egy biztonságosan elzárt hely ahhoz, hogy hatékonyan meg lehessen akadályozni a további gyilkosságait.

Akármennyi migráns is van itt, még mindig bírna velük az EU.

Aki ide jön, az legalább szem előtt van, és ha bezárnák zárt táborba, akkor legalább biztos volna, hogy jó darabig nem okoz több bajt.

Semmiféle törvény nem kényszerít minket arra, hogy kénytelenek legyünk hozzászokni a szaros vonatablakokhoz www.youtube.com/watch?v=u1la_LiTUO0 és nemi erőszakhoz, terrorista merényletekhez, polgárháborúhoz.

Mi vagyunk az erősebbek, ez azért elég egyértelmű. Nehogy már megijedjünk tőlük, nehogymár a nyúl vigye a puskát és a szúnyog adjon vért.
Meg tudjuk csinálni azt, hogy móresre tanítjuk őket.

Ha idejöttek, akkor felkértek minket erre a szerepre, mert felkértek minket az életük rendbetételére.
Az életet pedig tanulással lehet rendbetenni. A fejlődés útja a tanulás.

Joe Arpaio sem cicózott Arizonában a börtöntöltelékekkel. Úgy megoldotta a büntetésvégrehajtást, hogy csak na. Nem kell ahhoz lövöldözés, hogy rend legyen és nyugalom. Különösebben sok pénzbe sem került Arpaio börtönreformja, egyszerűen csak használta a józan eszét. Azért van eszünk, hogy használjuk. csepel.info/?p=5448

"nem jópofizással szoktatni le arról, hogy nőket baszogasson, hanem a régimódi nyers erőszakkal"

Jópofizással valóban nem lehet, de erőszak sem kell. Csak Arpaiohoz hasonló józan következetesség.

chrisred 2015.10.02. 06:54:42

@Etniez: Szerintem nem, menekültből, vagyis akiknek a menekült státuszát egy ország hivatalosan elismerte, sokkal kevesebb. Ugyanakkor a kvóta a menedékkérőkre vonatkozik, akik egy országban benyújtották a kérelmüket, de az adott ország jelzi, hogy a benyújtott kérelmek nagy száma miatt segítséget kér. (Jelenleg Olaszország és Görögország számít ilyen frontországnak.)

bispora 2015.10.02. 10:40:07

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Az IQ teszt a legstabilabb, legkönnyebben mérhető és legnagyobb jövőbeni predikcióval bíró személyiségjegye egy embernek. Nem csak a várható iskolai végzettségre, szociális helyzetre, munkanélküliségre hanem még a várható élettartamra is igen jó a korrelációja. A nemzetek átlag IQ-ja persze nem kőbevésett érték, igen nagy eltérések lehetnek, hiszen az elérhető IQ tesztek sok országnál igen kis mintaszámban érhetőek csak el. Ezért én nem a Lynn féle 2006-os adtokat citáltam, henem Rindemann-Thompson tavalyi anyagából vettem a konkrét számaimat, amiben PISA, TIMSS, PIRRL nemzetközi iskolai felmérések alapján számoltak átlagokat (ezt jó közelítéssel tehették, mert a korreláció az IQ-val 0,8 fölötti). Ami különösen érdekes, hogy ezek a nemzeti átlag IQ adatok milyen pontosan esnek egybe a GDP adatokkal. Rengeteg ilyen elemzést találni mostanában.

A felvetésre a skót IQ kapcsán: 1-2 pontos eltérés a Lynn féle anyagban bőven a hibahatár alatt van. Azért az nyilvánvaló, hogy egy északi-déli IQ grádiens látszik Európában, és érdekes módon Japánban is! Ez nyilván a keményebb telek miatti fokozottabb szelekció következménye lehet. Amit még látni kell az európai különbségek nem szignifikánsak, szemben a paki és szír vagy bármelyik fekete.-afrikai népcsoporttal, ahol már szignifikáns, 1 SD értéknél nagyobb az elmaradás. Ez megfelel a magyar-cigány átlagos intellektus különbségnek, amit csak azért írok, hogy lásd a migránsok integrációs lehetőségeinek korlátait és lehetetlenségét.

drive.google.com/file/d/0B3c4TxciNeJZX0FHTnpiV3JPZDA/view?pli=1

Robinzon Kurzor 2015.10.02. 12:08:05

@Etniez:

Jártam már nyugaton, még ha nem is élek ott.

Az integrációs kudarcokból pedig nem az következik, hogy "a muszlimok" nem integrálhatók, hanem az, hogy eddig szarul csinálták.

Ez persze nem azt jelenti, hogy bárki (mindenki) integrálható, csak azt, hogy pont annak kellene jobban utánanézni, hogy mi működik és mi nem.
Muszlimok sem kizárólag egymás között élnek: csak az feltűnő, ha úgy élnek.

Etniez 2015.10.02. 13:58:22

@Robinzon Kurzor: 4 éve élek Londonban, hidd el tisztábban látom a dolgokat, mint te.

Robinzon Kurzor 2015.10.02. 14:08:09

@Etniez:

A dolgok tisztábban látása vagy nem látása nem lakóhely kérdése.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2015.10.02. 14:14:41

@Etniez:
"Van elég szegény keleten, akit el lehet vinni nyugatra dolgozni. "

Vagyis maga azt mondja, hogy a muszlimok és a kelet-európaiak versengenek a gazdag nyugat erőforrásaiért (pl. a munkahelyekért) és Európának a kelet-európaiakat kell preferálnia, merthogy azok hasonlóbbak a nyugat-európaiakhoz, mint a muszlimok.

Mindez megindokolja, miért "érdeke" a magyaroknak, hogy a muszlimokat Európán kívül rekessze. Sajnos nem fog megtörténni.

Az angolok vagy a franciák nevében hadd kacagjam ki az erőfeszítéseit. Ők mondjuk a magyarokat ugyanoda teszik, mint pl. a szíriaiakat - egy alsóbb polcra. Kereszténységre vagy bőrszínre hivatkozás nagyon nem érdekli őket. Egy dologgal lehet őket meggyőzni: ki a hasznosabb. Ebben a tekintetben a kelet-európaiaknak nincs előnyük a muszlimokkal szemben, sőt hátrányban vannak, mert azt hiszik - pl. Orbán is - hogy követelhetnek ilyen-olyan alapon.

Etniez 2015.10.02. 14:23:52

@Robinzon Kurzor: Nem feltétlenül.

Lehet itt élni, és nem látni semmit, de nem lehet ott élni és tisztán látni az itteni kérdésekben....

Etniez 2015.10.02. 14:26:20

@Doomhammer: "Egy dologgal lehet őket meggyőzni: ki a hasznosabb. Ebben a tekintetben a kelet-európaiaknak nincs előnyük a muszlimokkal szemben, sőt hátrányban vannak, mert azt hiszik - pl. Orbán is - hogy követelhetnek ilyen-olyan alapon. "

Ekkora baromságot már régen olvastam. Nincsenek előnyben?
Dehogynem. Pl. 99%-k tud írni és olvasni, hogy már csak alapokat említsem.
Az is fontos, hogy szeretnek dolgozni és szoktak is. Kultúrájukból fakad.

Ezek a szírek tanulatlan analfabéták, akik a szaporodáson kívül semmihez nem értenek.

Kurva nagy előnyben vannak a keleti-európaiak.

Hogy lehet ekkora baromságot írni, atyaég....

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2015.10.02. 15:19:02

@Etniez:
"Az is fontos, hogy szeretnek dolgozni és szoktak is. Kultúrájukból fakad."

Ha ez így lenne, akkor Magyarország nem lenne kábé fele olyan gazdag, mint Nagy-Britannia, vagy akár Ausztria.

Amiről nem szeretnek a külföldön élő magyarok beszélni, az az, hogy nem kevesen ugyanúgy a szociális támogatásokért mennek oda, mint más kontinensek lakói. De amíg pl. az indiaiak semmilyen támogatást nem kaphatnak, amíg állampolgárok nem lesznek, pl. a magyarok azonnal vagy szinte azonnal igénybe vehetik ezeket. Találkoztam olyan nővel pl., aki Nagy-Britanniába eleve olyan kalkulációval érkezett, hogy mit kell mondania ahhoz, hogy maximalizálja a szociális támogatásokat. Tévedések elkerülése végett nem volt cigány - szép nagy lakása volt valahol vidéken, amit persze letagadott, mert ha az angolok tudják, akkor nem lett volna jogosult önkormányzati bérlakásra.

Egy ilyen kelet-európai bevándorló költsége sokkal nagyobb, mint mondjuk egy pakisztánié vagy egy indiaié, ezzel szemben nem feltétlenül tud vagy akar dolgozni. Az említett nő például kiszámolta, hogy heti 15 óránál többet nem dolgozhat, mert akkor segílykéket veszt el.

A kelet-európaiak azt vetítik, hogy ők problémamentesebbek, mint más földrészről származók. Ezzel szemben Nagy-Britanniában a külföldiek által elkövetett bűncselekmények terén az írek és a lengyelek vezetnek, de a magyarok is keményen nyomulnak olyan tipikus magyarbűnözéssel, mint a prostituáltak futtatása.

Egyáltalán nem igaz, hogy a kelet-európaiak problémamentesebbek mondjuk a pakisztániaknál, egy angolt meg mondjuk hidegen hagy, hogy templomba megy-e az az építőmunkás a hét végén vagy mecsetbe. Még az integrációs érv se igaz, mert az angolok arcról felismerik a kelet-európaiakat és tudják róluk, hogy mások.

Az, hogy maga versenyben van alacsony bérű állásokkal az ázsiaiakkal ott kint Nagy-Britanniában és ezért nem szereti őket, az rendben van, miért is szeretné a versenytársait. Ideológiát, ha lehet, ne gyártson hozzá, hanem mondja ki őszintén, ami böki a csőrét. Ne aggódjon, az angolok megértik, ők csak a pénzből értenek. Ezért van náluk annyi ázsiai, mert megéri nekik. Tegyen róla, hogy maga is legalább annyira megérje nekik. Ebben a pillanatban elégedetlenek.

Etniez 2015.10.02. 15:22:22

@Doomhammer: Újabb butaságot hoztál össze, remélem tudod.

Volt egy kimutatás, ami kimutatta, hogy a magyar állampolgárok kapják a LEGKEVESEBB benefitet ebben az országban, százalékos arányban 27%. Ebben benne van a családi pótlék is (child benefit).

Ezzel szemben az angolok 50%, lengyelek 40%, afrikaiak 40+% részesednek segélyben.

Látszik, hogy fogalmad sincs a témáról, de osztod az észt. Nagyon komoly.

Etniez 2015.10.02. 15:31:30

@Doomhammer: "Ha ez így lenne, akkor Magyarország nem lenne kábé fele olyan gazdag, mint Nagy-Britannia, vagy akár Ausztria."

Ez kb. nettó baromság. Az erősebb és nagyobb országok kiszívják a szegényekből, elmaradottakból a pénzt, agyat.

"Amiről nem szeretnek a külföldön élő magyarok beszélni, az az, hogy nem kevesen ugyanúgy a szociális támogatásokért mennek oda, mint más kontinensek lakói. De amíg pl. az indiaiak semmilyen támogatást nem kaphatnak, amíg állampolgárok nem lesznek, pl. a magyarok azonnal vagy szinte azonnal igénybe vehetik ezeket. Találkoztam olyan nővel pl., aki Nagy-Britanniába eleve olyan kalkulációval érkezett, hogy mit kell mondania ahhoz, hogy maximalizálja a szociális támogatásokat. Tévedések elkerülése végett nem volt cigány - szép nagy lakása volt valahol vidéken, amit persze letagadott, mert ha az angolok tudják, akkor nem lett volna jogosult önkormányzati bérlakásra."

Találkoztál. Persze, hogy van ilyen, de linkeltem neked sok táblázatot, pont világosan bemutatja, hogy a kelet-európaiak dolgoznak. Amit te állítasz, az sajnos nettó baromság.

"Egy ilyen kelet-európai bevándorló költsége sokkal nagyobb, mint mondjuk egy pakisztánié vagy egy indiaié, ezzel szemben nem feltétlenül tud vagy akar dolgozni. Az említett nő például kiszámolta, hogy heti 15 óránál többet nem dolgozhat, mert akkor segílykéket veszt el."
Már miért kerül többe egy európai, mint egy paki? Ez megint mekkora hülyeség már.

"A kelet-európaiak azt vetítik, hogy ők problémamentesebbek, mint más földrészről származók. Ezzel szemben Nagy-Britanniában a külföldiek által elkövetett bűncselekmények terén az írek és a lengyelek vezetnek, de a magyarok is keményen nyomulnak olyan tipikus magyarbűnözéssel, mint a prostituáltak futtatása."

Az írek mióta keletiek? Az első 10-ben tényleg a lengyelek vannak a toppon, de a többi kilenc helyen ázsiaiak és afrikaiak vannak...

"Egyáltalán nem igaz, hogy a kelet-európaiak problémamentesebbek mondjuk a pakisztániaknál, egy angolt meg mondjuk hidegen hagy, hogy templomba megy-e az az építőmunkás a hét végén vagy mecsetbe. Még az integrációs érv se igaz, mert az angolok arcról felismerik a kelet-európaiakat és tudják róluk, hogy mások."

Pedig a fehér angolok sokkal közvetlenebbek a másik fehér emberrel, de te biztosan jobban tudod, hiszen Magyarországon élsz, én csak Londonban...

"Az, hogy maga versenyben van alacsony bérű állásokkal az ázsiaiakkal ott kint Nagy-Britanniában és ezért nem szereti őket, az rendben van, miért is szeretné a versenytársait. Ideológiát, ha lehet, ne gyártson hozzá, hanem mondja ki őszintén, ami böki a csőrét. Ne aggódjon, az angolok megértik, ők csak a pénzből értenek. Ezért van náluk annyi ázsiai, mert megéri nekik. Tegyen róla, hogy maga is legalább annyira megérje nekik. Ebben a pillanatban elégedetlenek."

Én köszi, de nem minimálbérért dolgozom és a munkahelyem-szakmám pakibiztos.

Etniez 2015.10.02. 15:34:01

Bűnözés: www.mirror.co.uk/news/ampp3d/immigration-bring-crime-uk-4669746

Hol vannak a magyarok? A románok a kivándorolt cigányok miatt kerültek fel a listára.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2015.10.02. 15:35:14

@Etniez:
"Újabb butaságot hoztál össze, remélem tudod."

Szerintem te hazudsz, te nem is élsz Londonban, sőt szerintem nem is jártál ott. Ha megtetted volna, akkor tudnád, hogy az alacsonyabb bérű magyarok egyből rárepülnek az összes elképzelhető támogatásra, kezdve az adókedvezményektől befejezve az önkormányzati lakástámogatásig. NEKEM százszámra vannak ismerőseim, akik ezt mind megtették, sőt mint mondtam, vannak olyanok, akik eleve ezért jöttek ki. Ezeket a támogatásokat eleve belekalkulálják, amikor Magyarországon eldöntik, hogy Nagy-Britanniába költöznek.

Nem véletlenül lengették be az angolok az EU-ból való kilépést - amit persze nem tesznek meg, de fenyegetni jól lehet vele - mivel ebben a pillanatban negatívban vannak. Az ázsiaiakkal ilyen probléma nincs, mivel nekik, mint mondtam, semmi nem jár, amíg állampolgárok nem lesznek.

Etniez 2015.10.02. 15:38:11

@Doomhammer: Értem. Tehát belinkeltem a hülyeségeidet cáfoló HIVATALOS adatokat, erre én vagyok a hazudozó, sőt, nem is élek Londonban :D

Szánalmas vagy.

Attól, hogy a te baráti köröd az aljanépéből kerül ki, az a te bajod.

A valóság az, hogy a magyarok dolgoznak.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2015.10.02. 15:39:19

@Etniez:
Ó, hát Svédországban is élt? Maga egy igazi világpolgár.

Esetleg londoni tapasztalata nincs a százszámra megerőszakolt angol lányokról? Vagy Londonban nem ugyanolyan muszlimok élnek?

Szerintem tanuljon egy kicsit jobban szerepet játszani a trolliskolában, ahonnan ideküldték. Ez így eddig nagyon gyenge.

Etniez 2015.10.02. 15:40:52

@Doomhammer: Ha nem tűnne fel, ezek cigány stricik.
Magyar állampolgárok. Pont.

Senki nem mondta, hogy nincsenek közöttünk bűnözők, segélyesek, de egyáltalán nem jellemző.
Ezek a hivatalos adatok. Amiket te írsz, az a saját néped sározó hazugságok.
Legyél büszke magadra.

Etniez 2015.10.02. 15:41:37

@Doomhammer: Svédországban nem élek, csak linkeltem. De biztos a svéd hivatalos adatok is hazudnak.

Etniez 2015.10.02. 15:43:29

A lényeg az, hogy mindenki hazudik, Doomhammer jobban tud mindent. Ennyi :D

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2015.10.02. 15:43:44

@Etniez:
"Attól, hogy a te baráti köröd az aljanépéből kerül ki, az a te bajod."

Az a helyzet, hogy ilyenek vannak sokan. Magyarországról ebben a hullámban az alacsony keresetűek vándoroltak ki és ők minden támogatást igénybe vesznek.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2015.10.02. 15:45:57

@Etniez:
"Ha nem tűnne fel, ezek cigány stricik."

Ó, maga szemre minden bűnözőt lecigányoz? Honnan is ismerős ez a tempó, csak nem a Jobbikos aktivistáktól?

Magán kívül ezeket az embereket mindenki rendes, becsületes, rosszarcú magyarbűnözőknek tartja. Mint ahogy azok is, Boltonban van belőlük egy pár. Miért oda települtek, nem tudom, talán mert eleve rossz hírű hely volt.

Etniez 2015.10.02. 15:47:26

@Doomhammer: Nem cigányozok le mindenkit, de a cigány striciket had cigányozzam már le.

És mielőtt folytatnád a jobbikozós lukrafutásodat (már megint nincs igazad, kb 6-0 ide eddig, gratulálok), közölöm, hogy a feleségem cigány.

Na mi van pubi?

Etniez 2015.10.02. 15:49:54

@Doomhammer: "Az a helyzet, hogy ilyenek vannak sokan. Magyarországról ebben a hullámban az alacsony keresetűek vándoroltak ki és ők minden támogatást igénybe vesznek. "

És íme, a következő nettó baromság.
Magyarországról jellemzően a fiatalok vándoroltak ki, 18-45 évesek. Átlagosnál magasabb végzettséggel rendelkeznek, mint az otthon maradottak.
Erről is voltak már felmérések, miért, tényleg miért szaladsz állandóan lukra?
Ha ennyire érdekel a téma, sőt véleményt szeretnél alkotni, miért nem veszed a fáradságot, hogy utána olvass?

Etniez 2015.10.02. 15:51:03

Itt egy remek tanulmány a kivándoroltakról:

www.ksh.hu/docs/szolgaltatasok/sajtoszoba/seemig_sajto_reszletes.pdf

De biztos a KSH is hazudik.

Etniez 2015.10.02. 15:51:45

De most már befejeztem a beszélgetést veled, egyértelműen látszik, hogy felkészületlenül keveredtél egy vitába, így nem vagy partner.

Pá!

miles_Christi 2015.10.02. 17:16:15

@Etniez: Nos: Néhány éve Ausztruában, közelebbről Amstettenben egy üzletben (Aldi?? Hoffer?? nem emlékszem biztosan) egy sötétbőrű társaság mászkált a zöldséges részlegnél. Voltak vagy öten-hatan. Az egyik, idősebb nagydarab egyszer csak elvett egy paradicsomot és egészben bekapta.
Gondoltam is magamban, rohadék törökök idejárnak lopni, remélem elkapják őket. Még vigyorogva odaszólt valmit az egyik társának, aki szintén vigyorogva bólogatott. Aztán odafordult egy láthatólag hozzájuk tartozó fejkendős asszonyságnak és eléggé hangosan mondott neki valamit. Ekkor estem mahdnem hanyatt, mert az illető magyarul beszélt. Magyar cigányok voltak. Ha eszeket el is kapták, az osztrákoknak biztosan csak annyi jött le, hogy a magyarok lopnak. Nem pedig az, hogy cigányok. ...

Betelepöltek 5-600 éve és még mindiog nem sikerült őket integrálni. Akkor a mostani bandát mikorra fogjuk?

bispora 2015.10.02. 19:05:03

@Doomhammer: Ezek cigányok, miről hadoválsz?

bispora 2015.10.02. 19:09:52

@Doomhammer:
A Rotherhami angol tinédzser és kiskorú lányokat nagyüzemben erőszakoló pakik esete már wiki szócikk. Elborult elmére vall angol példát kérni nem európai migránsok nemi erőszakáról. Itt ezres volt a nagyságrend és tucatnyi más angol városban ugyan ez a pattern: pakik-fehér kislányok tömeges megerőszakolása.
en.wikipedia.org/wiki/Rotherham_child_sexual_exploitation_scandal

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2015.10.03. 20:13:22

@PhysisPhylos: Az internet azért igen. A tv tényleg nem, de az internet egy valósidejű kommunikáció, tehát kultúraformáló, mint minden egyéb interperszonális kommunikáció.

A Lányi-Szántó vita pedig totál laikusok szintjén zajlik, hiába állítja Szántó, hogy ő kulturális antropológus. A szakma berkein belül ismerjük a ténykedését. Egy súlytalan libbant liba. A szakmaiságot feláldozza a politikai nézeteiért. Még csak nem is a világnézetéért, mert az, amit tol, nem világnézet pozicionálta megnyilvánulás. Szánalmas. Persze, a kulturális antropológia nem csupán hazánkban lett súlytalanná a liberális téveszmék mantrázása miatt, de az egész világban. Az USA-ban például most nagyon ki van akadva mindenki az antropológusokra, mert a CIA levezényelte arab tavaszt antropológus szakértők tervezték meg. A következménye mára az lett, hogy az USA jelentősen veszített nagyhatalmi pozíciójából, hovatovább abba a démonizált szerepbe kényszerült, amit ő szánt az oroszoknak. Jelen konfliktusban pedig azt az antropológiai alapvetést kellene helyesen értelmezni, hogy egy kultúra kizárólag a saját fogalmi rendszerén belül érthető meg. Megérteni pedig azért szükséges, mert a "mások" mindig itt lesznek körülöttünk, együtt kell élnünk velük. Amint megértjük ezt, mindjárt nem lesz diktatúra az, ami nem olyan, mint a mi társadalmi berendezkedésünk. Ugyanakkor azt is látni fogjuk, ha valami okból a mellettünk élő mások kultúrája semmiképpen nem összeegyeztethető a miénkkel, tehát egyazon területen konfliktus nélkül sosem élnénk meg velük. Mindig azt az egyszerű példát szoktam felhozni, hogy 100 éve az eszkimók még megölték az elsőszülöttet, mert korán jött, kaja meg nem volt. Szépen megfojtották. Mi ezt gyilkosságnak mondjuk, ők gondos szülői magatartásnak. Mi a társdalomból kivetjük az ilyet, ők megbecsült tagként kezelték. A liberalizált antropológia olyan ostoba, hogy észre sem veszi, milyen egy rohadt rasszista csökevény.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2015.10.03. 20:22:44

@Robinzon Kurzor: A muszlimok nem integrálhatók. Slussz. Tudod, miért? Mert a muszlim már nem egy vallás, vallási csoport, hanem egy világnézet, egy értékrend. Ahol a vallás szabja meg, mibe öltözz, mit egyél, mi jó vagy rossz, hogyan élhetsz szexuális életet, mik a jogaid, ott a vallás átvette a kultúra szerepét. Vagyis egy troglodita csökevénnyé válik, ami semmi mással nem összeegyeztethető. Ez tudományos tény. Az idő pedig szépen megerősítette ezt a tényt.
Ilyenkor bizonyosodik be, hogy a társadalomtudományok, - bár olyanok, mint a foci, hogy mindenki kurvára ért hozzá, oszt mégis szar - valójában borzalmasan összetett tudást igénylő diszciplínák. Ma már az interdiszciplinaritás nem elégséges a társadalmi folyamatok megértéséhez. Mindenképpen transzdiszciplináris térben kell megoldásokat keresnünk.

PhysisPhylos · http://torvenyszeret.blog.hu/ 2015.10.04. 08:23:36

@Mr Falafel: Az internet mint mi? Igen, formálja a kultúrát, ma már egyfajta "értékként" tekintünk rá (ez magyarázza az netadó tünciket) de ettől még nem kultúra, hiszen hiányoznak belőle az erkölcsi alapvetések. Vagy pont az a baj vele, hogy úgy helyettesiti a kultúrát, hogy közben nem tölti be a szerepét? Jó cikk: www.3quarksdaily.com/3quarksdaily/2014/03/is-internet-centrism-a-religion.html

"egy kultúra kizárólag a saját fogalmi rendszerén belül érthető meg"

Órási igazság, de egyelőre nem tud mit kezdeni ezzel a világ, hiszen a tudomány pont attól tudomány, hogy objektív és nem szubjektív képet szeretne a világról. Bár nem vagyok antropológus, mégis hatalmas jelentőségűnek gondolom B. Latour munkáját mert ő próbálkozik a szubjektív és objektív közötti határok lebontásával és az értékpluralizmus megértésével. Ez a legutolsó projektje, kell legyen jelentősége ebben a migrációs vitában (ha már Szántó Diánáknak is jut szó): www.modesofexistence.org/
süti beállítások módosítása