Nem Trianon az „őstragédia”
2015. június 15. írta: Redakció

Nem Trianon az „őstragédia”

cimer.jpg

Vendégszerzőnk, Hegyi Gyula írása. 

Amikor elolvastam Braun Róbert elmélkedését arról, hogy Trianon a magyar polgári állam megszületésének az ünnepe is lehetett volna, először azt hittem, hogy ironikus provokációnak szánja a túlzó „magyarkodók” irányába. Aztán rájöttem, hogy komolyan gondolja ezt az abszurd állítását. Azon kevéssé lepődtem meg, hogy a jobboldal kommentelői finomabb vagy hevesebb formában, de újra megerősítették, hogy Trianont tartják a magyar nemzet legnagyobb tragédiájának. Ez a vélemény olyan mélyen rögzült az úgynevezett „nemzeti oldalon” (és a baloldal jó részén is), hogy az igazságtartalmán szinte hazaárulás-számba megy elgondolkodni.

Holott a magyarság igazán nagy, Mohácshoz hasonlítható tragédiája az Osztrák-Magyar Monarchia széthullása volt. A kettős Monarchia részeként hazánk a vezető nagyhatalmak egyikének számított, s a kiegyezés után példátlan mértékű gazdasági és civilizációs fejlődést élt meg. Nem akarok végtelen számsorokat idézni: csak az ipari termelés nyolcszorosára nőtt ötven év alatt. Ráadásul éppen az akkor legkorszerűbb iparágakban, a villamosiparban, a vasúti járműgyártásban, a vegyiparban. A belső piac Salzburgtól Lembergig, a krúdys hangulatú Podolintól Triesztig terjedt, elképesztő méretekben fejlődött a vasúthálózat, a napilapok olvasottsága, egyfajta talán sekély, de általános műveltség. És ami a legfontosabb, a Monarchia belül mindenfajta hitnek, nációnak hazát kínált, kifele pedig sokáig hatalmas és megdönthetetlen birodalomnak látszott.

Amikor az Osztrák-Magyar Monarchia szétesett, sajnos szükségszerűvé vált területének nemzetállamokra történő felosztása. Az önálló „Nagy-Magyarország” irreális álom volt, s 1918 előtt komolyan vehető politikusok nem is terveztek ilyet. Más dolog, hogy a trianoni béke az etnikai felosztás elvét is sértette, igazságtalanul sok területet, három millió magyart szakított le hazánkból. Messze igazságosabb lett volna, ha tizenkét milliónyi lakossal alakul meg a függetlenné vált Magyarország. Ez sokaknak, így a Partiumból Békéscsabára átköltözni kényszerülő nagyszüleimnek is jobb lett volna. De ne csapjuk be magunkat. A kilencmilliós helyett tizenkét milliós Magyarország ugyanolyan kiszolgáltatott lett volna a német és a szovjet megszállásnak, ugyanolyan feszült viszonyban élt volna a szomszédaival. Ezért eleve önsorsrontó tépelődés azzal a kérdéssel megosztani a nemzetet, hogy a Károlyi-Kun Béla féle baloldalt, vagy az antant által támogatott Horthy-garnitúrát terheli-e nagyobb felelősség a trianoni térképért. 1918 novembere, a Monarchia szétesése után senki emberfia nem változtathatott azon, hogy Magyarország a történelem alakítójából, nagyhatalmi társállamból a történelem elszenvedőjévé, a geopolitika játékosából annak kiszolgáltatott játékszerévé vált. Ezt világosan bizonyítja, hogy a trianoni nyertesek huszadik százada éppoly szerencsétlen volt, mint a miénk.

Az Osztrák-Magyar Monarchiát persze nem lehet visszaállítani, s ilyen kettős formában nem is lehetett volna megtartani. Annál fontosabb lenne elgondolkodni azon, mi volt a magyar politikai elit felelőssége a szükséges reformok elmaradásában. Az 1900-as évek elejére osztrák oldalon még a konzervatív körök is pontosan látták, hogy a nemzetiségeknek autonómiát, a cseheknek és a délszlávoknak a magyarokéhoz hasonló státuszt kell adni az egész építmény fennmaradása érdekében. Ezt a magyar elit durván elutasította, ehelyett az Ausztriával kapcsolatos „közös ügyek” szánalmasan pitiáner részletein kérődzött ötven esztendőn át. Talán soha nem volt még egy ilyen nagyszerű országnak ilyen kicsinyesen primitív elitje. (Vagy megint lenne?)

A magyar jobboldal a múltból most mindenféle rossz emlékű politikust, nyilas, vagy egyszerűen csak dilettáns írót előkotor példakép gyanánt. Egyetlen szó sem esik azonban Kristóffy Józsefről, aki a Monarchia magyar felének vezető politikusai közül egyedül látta és mondta ki 1905-ben, hogy az ország megmentésének egyetlen útja az általános és titkos választójog bevezetése. S ezzel a nemzetiségek, a munkásság és a parasztság beemelése a közéletbe.

Sajnos az eredendően jobboldali, Tisza István környezetéből érkezett Kristóffy mellett csak Ady Endre és a szociáldemokraták álltak ki. 1926-ban megjelent könyve, a Magyarország kálváriája a magyar politikai elit bűneinek, tévedéseinek és rögeszméinek szomorú katalógusa.

Mindebből nem akarok eljutni a direkt aktuálpolitikáig. Bár csábító lenne, nem hasonlítom a Monarchiát az EU-hoz, hiszen ez utóbbiban sokkal kisebb a jelentőségünk és a felelősségünk a „közös ügyekért”. Annyi azonban bizonyos, hogy minden integráció a trianoni trauma lassú oldásához, és mindenféle nemzeti bezárkózás a sebek újra feltépéséhez vezet. S aki úgymond „tesz arra”, hogy mit gondolnak róla és hazánkról Nyugat-Európában, az gondoljon arra, hogy az összeomlás előtt ugyanígy lesajnálta a nemsokára Trianonban ítélkezőket a Tisza István-féle társaság.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr987545754

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

♔batyu♔ 2015.06.16. 10:17:08

@nu pagagyí: Süt belőled az elfogultság, idáig sem vitatkoztam veled érdemben nem dicsekedjél már, hogy abbahagyod:)))

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2015.06.16. 10:18:19

Folyt.

"Keresztény lap zsidóval nem mérkőzhetik. Minél kevesebb egy-egy szerkesztőségben a keresztény tag, annál korlátlanabbul uralkodik az illető újság a magyar közvéleményen. Én itt nem lázálmokat rekapitulálok, hanem a közelmúlt valóságos lefolyását adom elő, anélkül, hogy bármit is hozzátennék. Az olvasóközönség megszerzésére és megtartására az üzleti szellem különböző eszközöket gondol ki. Egyik az úgynevezett bulvárd-irányzat mely minél piszkosabb törvényszéki drámák és utcai események széles tárgyalásával ragadta meg az olvasó alacsony ösztöneit. A másik tipikusan itthoni. Ez abban áll, hogy a lap a magyar nemzetnek – egy szóval kifejezve – mindene legyen. Tanítója és papja, politikai főnöke és orvosi tanácsadója, minden szükségletének egyedüli kielégítője, kiben neki egyedül legyen bizalma. A budapesti hírlapüzemek felismerték az utat, melyen ezt elérhetik és a hírlapirodalmat a nemzet kizárólagos, minden egyebet fölöslegessé tevő művelődési tényezőjévé avathatják. A magyar újság tartalmának csak középpontját teszi a politika s általában a közélet, körülötte pedig a legkülönbözőbb rovatok rakódnak le, melyek az olvasó és családtagjainak minden óráját kitöltik érdekes és ami a fő: nem fárasztó olvasmánnyal. Regények és lehetőleg erotikus, legjobb esetben bután üres tárcák mellett humorisztikus “karcolatok”, irodalmi, színházi, társaséleti csevegések, asszonyt és gyermeket érdeklő mellékletek töltik meg a lapot, mely célját naiv őszinteseggel leplezi le: a magyar családban minden egyéb olvasmányt fölöslegessé akar tenni. Az üzleti szellemet dicséri az eredmény: középosztályunk, valamint az ipari és paraszti népesség a harmadik nemzedékben kizárólag a hírlapokból meríté műveltségét s ehhez képest mindazt, mit bennük olvasott, megdönthetetlen nemzeti igazságnak tekintette. Így született meg a sajtó korlátlan vétójoga minden nemzeti kezdemény dolgában. A század fordulóján még Deák vagy Széchenyi is puszta falaknak beszél és három-négy embernek ír vala, ha formálisan engedélyt nem kér és nyer a budapesti sajtótól nemzeti ideái terjesztésére. Ilyen engedélyre azonban sem a haza bölcse, sem a leghűbb magyar nem számíthattak volna, lévén ők ellenségei úgy az állami és nemzeti illúzióknak, mint az országrontó, gyűlölködő viszálynak. Sajtónknak ez az iránya és egyúttal a magyar lelkeken való korlátlan uralma magyarázza, hogy egykorú idegenek már a századfordulón úgy vélték, hogy a magyar sajtó erkölcstelenítő, nemzetpusztító hatalmához egyedül a francia és délamerikai hírlapirodalomé hasonlítható.

(...)

Emlékszem, vidéki magyarok milyen forró vággyal beszéltek a “pesti műveltségről” és andalogva hallgatták a hírlapok szónoklatait az “ifjú Budapest” világvárosias szépségéről és pompásan gyökeres magyarságáról. Ne tagadjuk, a művelt magyar középosztály büszke volt fővárosára, kényeztetett kedvencére és megvetéssel fordult volna el attól a korcsmagyartól, ki Budapest kultúrájában egyebet nem látott volna, mint a berlini és bécsi nagyvárosi kultúrának lerakatát, másodfokúan előkelő fióküzletét. Pedig a valóság ez volt. E három nagyvárosi kultúra a zsidó kapitalizmusnak és zsidó értelmiségnek specifikus produktuma. Üzleti szempontnak köszönve életét, legfőbb gondja a nagyvárosi zsidóság és az ahhoz asszimilált kereszténység rétegeinek kulturális szükségletét kielégíteni.

Egyik ilyen réteg a gazdag zsidóság, Berlinben és Bécsben régi családok tagjai, nálunk egykét pénzarisztokrata, kik az évszázadokon át kiéhezett zsidó faj műveltségszomjával vetik magukat a nemzetközi kultúra hullámaiba, könyvtáraikban és múzeumaikban egyiptomi és etruszk dolgoktól Japánig és Kínáig minden műveltség termékeit felhalmozzák és teli tüdővel szívják magukba Velence és Róma, Párizs és Bretagne levegőjét. Ezen réteg s a körülötte csoportosuló, hasonló lábon élő kevés keresztény szükségletét elégítik ki a nagyvárosok kép- és műkereskedései, régi bútorai és luxuskönyvkiadásai, melyek egyébként a gyökeres német és magyar lelki kultúrával alig kerültek eddig kapcsolatba. A kevésbé gazdag értelmiség és az alsóbb zsidóosztályok szolgálatában áll elsősorban – a hírlapok mellett – a színház, hangverseny, énekes színház, orfeum, kabaré, továbbá a napi szükségletet kielégítő regényirodalom, aztán a legkülönbözőbb etikainak nevezett irányok, melyek teozófia s buddhizmustól kezdve a művelt zsidóságnak időnként változó bálványain át – minők a freudizmus, bergsonizmus, taylorizmus, fletcherizmus, Popper-Lynkeus filozófiája – minden sivárságot kolportálnak és divatba hoznak, ami a valódi lélek, az Ige után sóvárgó emberi vágyakat értéktelen pótanyagként elaltathatja."

♔batyu♔ 2015.06.16. 10:21:08

@I_Isti: Szerintem ezt inkább hagyjuk. Ez is olyan pontos szám, mint az, hogy hány zsidó halt meg, szerintem nem sokára ez is kötelező lesz.

Ez egy zsidók által bemondott szám. Egyébként sem értem, miért kellene kárpótolni a zsidókat, amikor másokat pedig nem kell.

Jelképes kárpótlás jogos (persze szigorúan a többiekkel együtt) ez mára már megvolt, a többi nyilván nem jogos.

Mert akkor kezdhetjük messzebbről, amikor még zsidók sem voltak.

Conchobar 2015.06.16. 10:24:14

@I_Isti: A forrás, ahonnan a százalékot idézted kicsit se tűnik részrehajlónak, elfogultnak

IdomitottFoka 2015.06.16. 10:24:36

@♔batyu♔: Az MSZP-ről elég sokan tudják, hogy az MSZMP utódpártja (esetleg írd le azt is hogy nyáron meleg van). És (legnagyobb fájdalmadra) a Fideszről is -> ezért nem kéne állandóan Orbán seggéből kikiabálva komcsizni. Mintha pöcegödör büdösözné a ganédombot.

pitcairn (törölt) 2015.06.16. 10:24:40

@val:

az 1848-asoktól egyáltalán nem állna távol az EU...

Kossuth közzéteszi konföderációs tervét

mult-kor.hu/cikk.php?id=9614

pitcairn (törölt) 2015.06.16. 10:28:02

@Conchobar:

pl. azért mert akkoriban még korlátozás nélkül mehettek...

és az ottani munkabérekkel az itteniek nem tudtak vetélkedni...

a kivándorlók között pedig felülreprezentáltak voltak a nemzetiségiek, pl. a szovákok

♔batyu♔ 2015.06.16. 10:28:16

@Conchobar: Na igen, valahogy rögzíteni kellene a közvéleményben egy jókora számot.

Ekkora baromságot: Átkonvertálja 2005-ös értékre, majd visszakonvertálja az akkori nemzeti vagyonra.

Akkor milyen gigantikus szám lenne a nem zsidó kárpótlás mértéke?

♔batyu♔ 2015.06.16. 10:29:01

@IdomitottFoka: Húzzál már el b+, nem rendelek, főleg nem ingyen.

IdomitottFoka 2015.06.16. 10:41:13

@♔batyu♔: Egy komcsi ne komcsizzon, mert a pofájába visszadobják, ennyi. Amúgy kinyal6od.

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2015.06.16. 10:51:25

Folyt.

"A budapesti műveltség a közönség igényeihez alkalmazkodva fejlődött ki. Mivel nálunk sokkal kevesebb volt a pénzarisztokrácia, mint Bécs és Berlinben s aki volt is, a két nagy nyugati városban legalább is éppoly otthon érezte magát, mint Budapesten, ennélfogva a budapesti kultúra nem annyira a gazdag zsidóság, mint inkább a középosztályú zsidó értelmiség és a folyton bevándorló, de folyton és gyorsan emelkedő alsóbb rétegek szükségleteit szolgálta. A nemzeti irodalommá bővült hírlapirodalomnak is ezen szükségletek szabták meg tartalmát. És itt ne tévesszen meg bennünket ez újabb irodalmi élet töméntelen jelszava, mellyel a francia, angol, olasz és amerikai mintákra, dekadens, neoromantikus, im- és expresszionista és ki tudja elszámlálni, micsoda elődökre hivatkozik. Nem, ez mind csak külsőség, a magyar neoromantikus egyszerűen a bécsi neoromantikusnak a tanítványa, tőle leste el a mesterfogásokat és vele egyezően specifikus teremtménye, még ha született ősmagyar is, a diaspora nyomán előállott nagyvárosi zsidó kultúrának. Aminthogy a regény és novella, színdarab és operett, zenemű és kabarénóta, melyet Budapest termelt, kelendőségnek örvendő importcikk Berlinben és Bécsben egyaránt és íróink, zenészeink és művészeink egyképp otthon vannak mind a három nagyvárosban. Ezt az irodalmat és kultúrát hibásan nevezzük nemzetközinek, pontosan, tartalmának megfelelően középeurópai nagyvárosi zsidókultúrának kellene hívnunk. Hogy mennyire nem nemzetközi, kiderül abból, ha e diasporikus nagyvárosok helyett vidékeket, nagyobb nemzeti egységeket tekintünk. A budapesti irodalom sem a sváb-bajor műveltségi területen, sem a stájer hegyek közt, sem a bretagnei, languedoci vagy dithmarschi parasztok közt – ezt egész bizonyosan mondhatjuk – nincs otthon. Midőn tehát büszkeségtől dagadó kebellel regisztráltuk az elmúlt korszakban, hogy egy-egy budapesti színműíró külföldi sikere által a magyar kultúra megint meghódítá Németországot, ez a győzelmi jelentés nem volt egyéb illúziónál, mert a valóságban a budapesti zsidókultúra tett kirándulást a vele homogén középeurópai nagyvárosokba.

(...)

Míg a németségnek Bécs és Berlin zsidókultúrája mellett továbbra is megvolt ősi német műveltsége, mely az utóbbi korszakban a nagyvárosi ideáloktól függetlenül kereste lázasan a kivezető utat az általános emberi hanyatlásból; míg ott a nagyvárosi kultúrát egyetlen német ember sem tartá német nemzetinek s maga Schnitzler is tiltakozott volna az ellen, ha valamely túlbuzgó tisztelője őt gyökeres német költőnek nevezte volna, addig nálunk – és ez a legszomorúbb, mit be kell vallanunk – a nagyvárosi budapesti kultúra abban a kitüntetésben részesült, hogy nemzeti kultúrává léptettük elő.

(...)

"Így esett meg a sajtó fáradhatatlan propagandája segélyével, hogy jó vidékiek Kis Józsefet nagy magyar költőnek, Arany János egyenes utódának tartották és tipikusan budapesti elbeszélőkben, kiknek érdeklődése budapesti zsidósorsokon és azokkal összekapcsolt nagyvárosi típusokon felül nem emelkedett, a magyar társadalom nemzeti ízű rajzolóit, az igazi modern magyar írókat tisztelték. Hogy ez a felfogás valóban elterjedt, azon a mondottak után nem kell csodálkoznunk. És azon sem, ha Gyulai Pál iskolájának kihalta óta a nem budapesti és nem zsidó eredetű írók és kritikusok sem voltak többé hajlandók erélyesen fellépni e hallatlan önámítás ellen, melyben mi nemzeti megelégedéssel tetszelegtünk. Sok jobbra hivatott tehetség beállott és áthasonult a nagy budapesti üzembe és ma éles szeme legyen annak, ki a keresztény magyar, a régi honos zsidó és a csak tegnap bevándoroltnak termékeit Budapest kultúrbozótjában széjjel tudja ismerni."

nu pagagyí 2015.06.16. 11:12:43

@Nemzetstratégia: Autentikus zsidózás abból a korból, amikor még nem ölték a zsidókat, de már lett volna rá igény. Szekfűt nyilván zavarta minden modern gondolat, mert az nyilván csak a magyarságtól idegen dolog lehet. Pedig a magyar ember szeret cseléd és szolga lenni, szereti születési előjogokkal bíró kiváltságos urait, nincsenek egyéni vágyai, utálja a szabadságot. Persze ezzel a mentalitással zene és irodalom se nagyon születik. Még szerencse, hogy annak idején a kereszténység idegen eszméje is beszivárgott valahogy a tiszta magyar néplélekbe.

♔batyu♔ 2015.06.16. 11:13:09

@IdomitottFoka: Na húzz el ostoba komancs, egyenlőre neked fájt ez látom. Lejárt az időd, ennyi volt, marad neked a pszichiátria és az orbánozás.

Pelso.. 2015.06.16. 11:15:01

@Bell & Sebastian: A gyalogok elveszítik személyiségük immár csekély maradékát is. Az adószámuk marad.

♔batyu♔ 2015.06.16. 11:20:35

@nu pagagyí: ". Pedig a magyar ember szeret cseléd és szolga lenni, szereti születési előjogokkal bíró kiváltságos urait, nincsenek egyéni vágyai, utálja a szabadságot. Persze ezzel a mentalitással zene és irodalom se nagyon születik. "

Jókora ostobaság, hiszen a magyarokat a leglázadóbb, a leg szabadságszeretőbb nemzetnek tartják nyugaton és keleten, ezt igazolja is pár elég fontos felkelés, másrészt kultúránk is az egyik legjellemzőbb, legegyedibb a régióban. Még klasszikusban is van magyar zene, ez ennyire határozottan csak az USA-ban van még. (Kivéve ázsiai országok).

Az egy dolog, hogy nálad alapműveltségbeli gondok vannak, nyilván nem is nagyon érdekel.

Mr. Rustical 2015.06.16. 11:49:13

Örvendetes, hogy minden évben alkalom adódik Trianon kapcsán mindenki fixa ideáinak elmantrázására.

Azt értem, hogy a magyar baloldal minden évben elmondja a kommunista dumát, miszerint így kellett a gonosz magyaroknak, kár, hogy ebből se tanultak a cudarok. Ezzel nem is vitatkoznék, tekintve, hogy nincs kivel: a mélynél is mélyebbre süllyedt magyar baloldalhoz tartozni már csak olyan emberek tudnak, akiknek bármilyen vitát ellehetetlenítő mértékben korlátozottak (a) az értelmi képességeik, vagy/és (b) az erkölcsi érzékük.

De.

Tisztelt szerző, tényleg azt gondolja, hogy a magyar belpolitikai rendszer osztrák típusú átalakítása bármilyen mértékben befolyásolni tudta volna az ország sorsát? Ha általános választójog van, akkor nem lesz háború? Vagy lesz háború, de a németek győznek a Marne-nál? Vagy veszítünk, de a nemzetiségek az Antant szándékai ellenére kitartanak a Monarchia mellett? Miből vonja le ezeket a következtetéseket a szerző? A példaként állított Ausztrián segített valamit az általános választójog? Masaryk megjuhászodott?

Személy szerint azt gondolom, hogy az általános választójog 1905-ös bevezetéséből csak hatalmas káosz, a kormányzat stabilitásának végletes megingása, és ebből fakadóan a hadi felkészülés még súlyosabb elmaradása következett volna.

A Monarchia felbomlása szempontjából azonban semmiféle választójognak, vagy belső berendezkedésnek nem volt jelentősége. A Monarchiát két dolog menthette volna meg: ha nem lesz háború, vagy ha a háború az eredeti elképzelések szerint, gyorsan véget ér a Központi Hatalmak győzelmével.

A háború kitörésének megakadályozására a magyar, vagy akár az osztrák-magyar elitnek nem volt semmilyen esélye. Általánosan elfogadott gondolat volt Európa-szerte, hogy háború lesz. Nyilván, ha tudták volna a kortársak, milyen háború lesz, nem vágtak volna bele. Csakhogy nem tudták, ahogy mi sem ismerjük a jövő heti nyerő számokat. A háború tehát előbb-utóbb kitört volna akkor is, ha a Monarchia nem üzen hadat Szerbiának.

A háború megnyerése pedig éppen nem függött a magyar elittől, ez a franciaországi német támadás sikerétől függött.

Miután a németek elakadtak a Marne-nál, a Monarchia megmentésére már nem volt reális esély. A Monarchia 15 tavaszától katonailag Németországtól függött, egy elfogadható különbékére soha nem volt igazi esélye. Nagyhatalmi státuszát innentől kezdve elveszítette, és csak az volt a kérdés, hogy Németország, vagy az Antant dönt a sorsáról.

Hogyha valami segíthetett volna a Monarchián, az a hadsereg alaposabb felszerelése és háborús felkészítése, aminek legfőbb akadálya éppen a belpolitikai felfordulás volt : Ausztria folyamatos alkotmányos- és kormányválsága, Magyarországon a Függetlenségi Párt hatalmi intermezzója. Ezen a helyzeten a magyarországi általános választójog bevezetése csak rontott volna.

nu pagagyí 2015.06.16. 12:02:18

@♔batyu♔: Egy szabad országban már nem lázadnak, mert ott szabadság van. Lásd Svájc, Svédország, úgy általában a nyugati országok.

Nálunk időnként igen, de nem sok sikerrel. Az elnyomást pedig mindig sajátjaink prezentálták, kollaborálva valamely külső hatalommal: törökkel, osztrákkal, némettel, orosszal. Mikor, mi adódott. Ez is akadályozza a nemzetté fejlődésünket. Saját profi elnyomókkal rendelkezünk, hosszú történelmi múlttal. Nem tanultak semmit, nem is fognak.

Kultúránk meghatározó alakjaival kapcsolatban nem firtatnám, ki milyen származású. Ez csak a jobboldal játéka. Az a kérdés értjük-e és a világ megérti-e. Tudunk-e azonosulni velük és műveikkel?

Lényegtelen Petőfi apjának eredete, József Attila ősei, de Karinthy is nekünk írt, Radnótiról nem is beszélve. A zenében Liszt, Bartók, Kodály nemcsak hozzánk szólt, a világhoz is. A magyar kultúrának csak kis (silányabb) szelete az, amely magyarkodáson kívül más mondanivalót nem is tartalmaz. Nincs valódi hatásuk és nem is lesz, függetlenül attól mennyi állami kitüntetést zsebel be az alkotó életében és mekkora szobrot emel neki az állam. Lásd, a Horthy-rendszer dicsőített írójának Herczegh Ferencnek utóéletét. Fene sem emlékszik rá és joggal. De Tormay Cecile és Wass Albert sem különb. A nevüket bele lehet sulykolni az emberekbe, a műveiket nem nagyon.

gyalog.galopp 2015.06.16. 12:08:02

Érdekes, hogy Trianon ügyben mindenki a magyarokat akarja vigasztalni is meg elmarasztalni is.

De nézzük már meg a másik oldalt, mi lett egy gazdaságilag erősödő, feltörekvő Kárpát-medencéből.

A szlovákok ezer évig egész jól elvoltak a magyarokkal, de a csehekkel 70 évet bírtak ki, a Kárpátalja sem lett boldogabb, csak szegényebb úgy a szovjetektől, mint az ukránoktól, Erdély vegyes lakossága 90 év alatt csak visszafejlődött úgy gazdaságilag, mint kulturálisan, Tito jugója atomjaira hullott, Európa leggazdagabb zöldségtermő vidéke a Vajdaság, a szerb nacionalizmus ostoba prédája.

A lényeg az elcsatolt területek nem lettek gazdagabbak, sem gazdaságilag, sem kulturálisan.
Ha a mesterségesen gerjesztett és szinten tartott magyar ellenességet kivonnánk, hm vajon mi lenne?

nu pagagyí 2015.06.16. 12:11:47

@Mr. Rustical: Örvendetes, hogy a jobboldal Trianon kapcsán évente egyszer, fokozott hangerővel árulózhat és zsidózhat. Színt visz a hétköznapi nemzetárulósdiba. Jó alkalom ez, hogy a jobboldal elterelje a figyelmet arról a puszta tényről, hogy Horthy az Antant segítségével szerezte meg a hatalmat és az ő küldöttei szentesítették a némileg igazságtalan feltételeket.

Éhbérkommentelő 2015.06.16. 12:12:45

Miután így alakult mindenki olyan qrvára jól tudja hogy így kellett alakulnia, a régi Magyarország nem volt fenntartható. Talán tényleg nem, csak valahogy elfelejtették erről az elszakított területek lakosságát megkérdezni. Így viszont soha nem fogjuk megtudni mit is akartak valójában

A nemzetiségi arány önmagában még nem ok egy ország fenntarthatatlanságára. Az újonnan összetákolt országokban sem volt jobb az arány, ráadásul torz hatalmi viszonyok hergelték a nemzetiségeket. Csehszlovákiában több volt a német mint a szlovák, de semmi kollektív joguk nem volt. Szlovákiában viszont nem volt magasabb a szlovákok aránya, mint a magyaroké a történelmi Magyarországon. Ennek ellenére megvannak a mai napig

vajdasagi 2015.06.16. 12:25:15

@Conchobar: Szárszó valóban egy röhej - vagy dühítő, ahogy vesszük. Ebben igazad van.

De azért az is igaz, hogy a jobboldal viszont valóban túl sokat foglalkozik a múlttal, és túl keveset a jövővel. Szerintem az eredmény 1:1. És ez nekünk nagyon rossz, mert sem a bal, sem a jobb nem visz minket jó irányba előre.

Persze a mostani kormány igen sokat foglalkozik a közeljövővel, amennyiben ez azt jelenti, hogy mit lehet megint ellopni a közeljövőben. E téren igen kreatívak. A balosok sem voltak becsületesebbek, de nem tudtak ilyen sokat ellopni, mint a mostaniak.

Éhbérkommentelő 2015.06.16. 12:40:38

@vajdasagi:
Ez szerintem nem igaz, mindenki lop a hatalom közelében. Ez ugyanolyan természetes, mint hogy mindenki a másikat vádolja korrupcióval

Az sem igaz, hogy a jelenlegi kormányt csak a közeljövő érdekli. A bevándorláspolitika vagy a határon túli magyarok ügye nem csak rövidtávú kérdés. Szerintem a baloldal mindkettőben bukásra áll

Szomorú tekintetű, segítségért folyamodó bevándorlókból óriási probléma lesz majd hosszútávon, ezt pont a Trianon utáni Magyarországon illene tudni. A baloldal úgy tesz mintha nem tudná, vagy lehet hogy már előre dörzsöli a tenyerét a következő nemzeti tragédián

TG69 2015.06.16. 13:01:29

@Bell & Sebastian: ez most igy jo kis beiras volt :-).

vajdasagi 2015.06.16. 13:05:11

@Éhbérkommentelő: Ez meg szerintem nem igaz :-)

Mindenki lop ugyan a hatalom közelében, de ha az egyik fél tízszer nagyobb összegeket lop, mint amilyeneket a másik fél lopott, akkor ne tegyél már ezek közé egyenlőségjelet. A mostaniak RENGETEGET lopnak. Ez szégyen.

És én nem azt mondta, hogy a mostai korményt a közeljövő érdekli, hanem azt a lopás érdekli őket a közeljövőben - az azért nagy különbség.

Szóval köztünk az az egyik különbség, hogy én a mostaniakat is meg a gyurcsányékat is megvetem, Te pedig a mostaniakat mosdatod.

És végül: lévén hogy én honnan jöttem, engedd meg, hogy legyen saját véleményem a bevándorlásról is, meg a határon túli magyarok érdekében történő politizálásról is. Amit a mostaniak csinálnak, EZ SEM JÓ.

h.kovacs 2015.06.16. 13:34:25

örüljetek trianonnak
ha az eltúlzott kisantant igényeket teljesítik, ma magyarország kvázi kelenföldből állna
a csuti meg vartyoghatna szlovákul

lékek és ellensúlyok 2015.06.16. 13:47:24

"Ezt világosan bizonyítja, hogy a trianoni nyertesek huszadik százada éppoly szerencsétlen volt, mint a miénk."

Az csak egyetlen dolgot bizonyít, hogy a Trianoni "rendezés" nagyon el lett b.szva.

Hosszútávra akkor lett volna megoldás, ha a Wilsoni elveket alkalmazzák. Persze az sokkal több munkával, és időráfordítással történhetett volna, lévén, hogy voltak szigetben élő nemzetiségi tömbök, itt meg kellett volna oldani a korridorok, terület cserék, vagy lakosság cserék problémáját. Ehhez nem fűlt a foguk ott Párizsban, inkább létrehoztak néhány "kényszerházasságot", és megalapoztak egy újabb világháborút. Ez úton is gratula az idiótáinak. Az meg a mi tragédiánk, hogy az egész történetben mi cumiztuk a legnagyobbat, mert 18-ban néhány ember kivételével nem volt aki azt mondja, hogy : Idióták ! most már nem az a kérdés, hogy mi lesz a Monarchia után, meg milyen szavazati jogrendszer lesz, hanem hogy megmarad e Magyarország ! Groteszk módon ez a tanács kormánynak jutott először eszébe, emlékezzünk a plakátra "Fegyverbeeee !!!" .

TG69 2015.06.16. 14:03:51

@gyalog.galopp: A szlovákok GDP/fő már rég lehagytak minket. A románok versenyképességi mutatóival kezdünk lassan küzdeni, ez sem vetít előre sok jót. Mi ebben az országban sokkal jobban élhatnénk, ha nem lenne ilyen szarul teljesítő elitünk és ilyan magánakvaló középosztályunk. Akár keresztény, akár jobboldali akár ballib.

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2015.06.16. 14:15:15

@nu pagagyí: "Pedig a magyar ember szeret cseléd és szolga lenni, szereti születési előjogokkal bíró kiváltságos urait, nincsenek egyéni vágyai, utálja a szabadságot. Persze ezzel a mentalitással zene és irodalom se nagyon születik. "

Csak abban tudok reménykedni, hogy minél több ember olvassa amit idehánytál.

Ilyenkor mutatkozik meg kik vagytok és mibe veszitek a magyarságot.

SEMMIBE SEM.

lékek és ellensúlyok 2015.06.16. 14:15:21

@Nemzetstratégia:

Olvastam Szekfű szóbanforgó művét. Ő testközelből élte meg azt a kort, így nyilván sok mindent közvetlen tapasztalatai alapján vetett papírra. azonban egy dolog szemet szúrt, és azóta sem tudok megszabadulni a gondolattól, Szekfű csúsztatott, vagy egyszerűen csak torz módon értelmezett.
Szekfű azzal vádolja a zsidó publicistákat, hogy hamis magyarkodásukkal "félrevitték" a közvéleményt, mintegy élen járva, a hamis nemzeti illúziók terjesztésében.
Nem sokkal később megjegyzi, hogy a sajtót és az akkori újságírókat csak egy dolog érdekelte, növelni a példányszámot.
Na, ez utóbbi megjegyzése tényszerűnek tűnik, ezzel egyszersmint felülírja szerintem az előző állítását.

Alapvetően arról van szó szerintem, hogy a zsidó publicisták is, igyekeztek azt írni, amit a közönség hallani szeretett volna. Nem más indíttatásból, minthogy növeljék a példányszámot. Egyszerűen nagyobb nyereséget akartak realizálni, nem valamiféle ködös fondorlatból túlnacionalizálni bennünket, egonkat az egekig tolva. Tehát kielégítették az igényeket. Mondhatni követték a kor szellemét.

lékek és ellensúlyok 2015.06.16. 14:22:20

@TG69:

"A szlovákok GDP/fő már rég lehagytak minket."

Igen, mert hoztak egy döntést, aminek az eredménye az ún. éhséglázadás volt. Mondhatni, bárddal vágták le, a költségvetésük rothadó hajtásait.
Mit szólnátok, ha a jelenlegi kormány is ezt tenné ?
(Egyébként én támogatnám, ha ez az adók csökkentését eredményezné. Lenne itt is egy kis balhé, de minden csoda 3 napig tart.)

pitcairn (törölt) 2015.06.16. 14:29:45

@lékek és ellensúlyok:

az un. "éhséglázadáshoz" csak viszonylag csekély megtakarítás kapcsolódik

jóval átfogóbb reformok voltak ott

lékek és ellensúlyok 2015.06.16. 14:32:32

@vajdasagi:

"Mindenki lop ugyan a hatalom közelében, de ha az egyik fél tízszer nagyobb összegeket lop, mint amilyeneket a másik fél lopott, akkor ne tegyél már ezek közé egyenlőségjelet. A mostaniak RENGETEGET lopnak. Ez szégyen."

Na, ez a legnagyobb csúsztatása eddig a ballib fröcsögőknek.

Emlékszel a spontán privatizációra ? Mert én igen. Na, azt überelni képtelenség. És annak a Szocik voltak a levezénylői, és többnyire haszonélvezői.

pitcairn (törölt) 2015.06.16. 14:35:40

@lékek és ellensúlyok:

no azért ne sztároljuk azt a Wilson-t, aki azzal nyert választást, hogy kimarad a háborúból, majd a Wall Street-i cimbik anyagi érdekei mentén mégis belépett + bevezette a sorkötelezettséget és mindezek révén jó két évvel meghosszabbította a vérfürdőt + aktívan hozzájárult a katasztrofális Párizs környéki békékhez

a híres "elveit" pedig meglehetősen következetesen alkalmazták, etnikai tisztogatás és népirtás lett a vége

Wilson valószínűleg a leggyászosabb történelmi figurák közé tartozik a XX. században, elvégre iszonyatos folyamatokat indított el

PS.: ezen felül különben még egy ménkű nagy rasszista volt (ezt se nagyon reklámozzák)

pitcairn (törölt) 2015.06.16. 14:37:16

@lékek és ellensúlyok:

ha már a lopásnál tartunk, akkor az államosítás viszi el a pálmát

pitcairn (törölt) 2015.06.16. 14:38:59

@lékek és ellensúlyok:

a tanács kormány nem inkább az orosz elvtársak felé offenzívázgatott? :)

lékek és ellensúlyok 2015.06.16. 14:44:03

@pitcairn:

"jóval átfogóbb reformok voltak ott "

Persze. Vágtak mindenhol.

gyalog.galopp 2015.06.16. 14:44:53

@pitcairn:
ugyanmá, akkor mi van a privatizációval, a fene tudja hány államcsődközeli eladósodással?

pitcairn (törölt) 2015.06.16. 14:46:29

@gyalog.galopp:

közelébe sem jönnek az államosításnak vagy a "tsz-szervezésnek"

gyalog.galopp 2015.06.16. 14:51:45

@pitcairn:

a tsz vagyon közösségi használatba került, a gyárak közösségi használatba kerültek, világos, ez is lopás volt. De a vagyon sorsa,növekedése, vagy amortizációja valamennyire követhető volt.
A privatizációs bevételeknek viszont nem látod nyomát, a államadósság a privatizáció ellenére csak növekedett.

lékek és ellensúlyok 2015.06.16. 15:00:40

@pitcairn:

"a tanács kormány nem inkább az orosz elvtársak felé offenzívázgatott? :)"

Tök mindegy, az volt az egyetlen kormányunk akkoriban, akik egészségesen reagáltak, (persze a Székely hadosztállyal szemben tanúsított magatartásuk ront a képen) de tény, hogy hadoszlopaikban többnyire olyan emberek harcoltak, akik nem a vörös zászlóért voltak ott, hanem a hazájukért.
Már az is nagy szó, hogy ehhez ők megadták a lehetőséget, és a körülményeket tekintve igen csak szűkös erőforrásokat.
Nem leszereltek, mint az a hülye Károlyi, hanem felfegyvereztek.

pitcairn (törölt) 2015.06.16. 15:07:15

@gyalog.galopp:

speciel az állami vagyon nem a közösség, hanem inkább a pártelit kezében volt és a tsz-n belül is leginkább a helyi kiskirály osztotta a lapokat, szóval az sem volt vmi "bázisdemokrácia"

ami pedig a privatizációt illeti, enélkül még magasabb lenne az államadósság elvégre meglehetősen keményen dotáltak az állami vállalatok jó részét

pitcairn (törölt) 2015.06.16. 15:09:05

@lékek és ellensúlyok:

+ jó okot szolgáltattak arra, hogy még Budapestre is bevonuljanak a románok:)

(a kommunizmus elleni harc ürügyén...)

gyalog.galopp 2015.06.16. 15:23:26

@pitcairn:
a pártbeli elit is egy közösség, az RT, ZRT is egy közösség , de a KFT is közösség, benne van a nevükben , hogy társaság.:)

A különbség a tulajdon kezeléséhez való viszony, ha úgy tetszik motivációban van. A kapitalista gazdaságok profit orientáltak voltak, a szoci gazdaságok meg demokrácia orientáltak, csakhogy az üzletben nincs demokrácia, nincs ideológia, hanem csak profit van.

Ezért is röhejes fidesz közeli meg akármihez közeli cégekről beszélni, a gazdaság nem követheti a politikai hisztériát, aki beruház milliókat egy cégbe a nem politikai kurzushoz köti az üzleti tervét, hanem a várható profithoz. Ez annyit jelent, aki ma fideszes vállalkozó, holnap liberális lehet.

A privatizáció nem a gyárakról szólt, hanem a piacokról, kiváló állapotban lévő gyárakat robbantottak fel az új tulajdonosok.

Nézzél még utána!

lékek és ellensúlyok 2015.06.16. 15:28:18

@pitcairn:

"+ jó okot szolgáltattak arra, hogy még Budapestre is bevonuljanak a románok:)"

A céljuk nyílván nem ez volt. Nem is ez a lényeg. De legalább csináltak valamit b.meg hát nem értitek ?

Kezdve Tisza lemondatásával, majd Wekerle kihátrálásával, és Károlyi hatalomra segítésével folytatva, az akkori magyar politikai elit nálam megy a lecsóba !
Az ország területi épségének visszaállításáért, ez tény, katonai értelemben a tanács kormány tett a legtöbbet.
Más kérdés hogy politikailag vállalhatatlanok. De ezért nehogy már a tényeket is negligáljuk !

Sokan azzal érvelnek Károlyi döntései mellett, hogy nagy volt a zűrzavar, a hazatért katonák fosztogattak, ezért kellett leszerelni őket.
Ja, ezek a fosztogatók meg 19 tavaszára sutty hirtelen eltűntek, úgyhogy a Tanács kormány már bátran szólíthatott hadba mindenkit ? Ne már !

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2015.06.16. 15:39:50

@TG69:

www.eupedia.com/images/content/individualism-map-2.gif

Az egyes emberek közötti kötelékek megszakadása/hiánya és a folyamatos megosztottság (történelmi előzményekért lásd föntebb) a legfőbb felelős. Egy nemzet csakis együtt lehet nagy, a magával megosztott ház nem állhat fenn. A budapesti gettósajtó minden elkövet hogy a magyarság megosztott maradjon, lásd bármelyik index, 444, népszabi vagy braun robi cikket.

Most is egy teljesen alapvető dolgon megy a vita, ez jelzi hogy van egy magyarellenes idegen közeg, mely folyamatosan a feszültséget kelti.

Ezt kaptuk amiért horthy megmentette a budapesti gettót.

@lékek és ellensúlyok: amit a zsidó újságírók és egyéb zsidó megmondók csináltak, hogy a magyar nacionalizmust a kocsmai hőzöngés szintjére vitték le.

A magyar érzésnek a keerszténység és a kersztény értékek, tehát valamiféle erkölcsiség mindig is szerves részei voltak. A zsidó mennyire volt keresztény? Sőt a kereszténység ellensége. Egyáltalán nem meglepő hogy minél piszkosabb pletykák és zsigeri érzések kielégítése volt az újságírók feladata, hogy lezüllessze a színvonalat. Mindent le lehet a sárba rántani, mindent, feltéve hogy elég gazember van akik ezt csinálják.

egy népet le lehet tudatosan, szándékosan zülleszteni? le lehet. olvasgass kicsikét:

nemzetstrategia.blog.hu/2014/02/17/szexualis_felszabaditas_mint_politikai_kontroll

Amikor az izreliek bevonultak Ramallahba, és elkzdtek az összes csatornán pornót sugározni, akkor is "a kor szellemével haladtak"? Tömegigényt elégítetek ki?

Szekfű Gyulának tökéletsen igaza volt abban amit megállapított. A vidéki magyar a budapesti (hiszen az volt a főváros!) szennysajtó minden szavát szentírásként itta. A közállapotok ilyen rohamos leromlása és elmérgesedése a zsidó sajtónak köszönhető, ami persze a tanácsköztársaság zsidajaiban csúcsosodott ki, de ma is jelen van.

Pantagruel 2015.06.16. 15:45:57

"Holott a magyarság igazán nagy, Mohácshoz hasonlítható tragédiája az Osztrák-Magyar Monarchia széthullása volt."

Akkor miért nem Mohács az „őstragédia”? Egyébként nyilván Mohács az őstragédia.

IdomitottFoka 2015.06.16. 15:45:57

@lékek és ellensúlyok: Na ja. Csak a mostani elitet nem a megmaradt tisztessége (mfha) tartja vissza attól, hogy annyit lopjanak mint a szocik, hanem a hiány. Nemigen van már mit privatizálni.

Mellesleg a privatizációs bevétel kb 3000 mrd HUF volt (www.origo.hu/gazdasag/hirek/20090122-lezarult-a-privatizacio-az-allami-vagyon-felet-annak-eladasara-forditottuk.html), tegyük fel, hogy akár a 2x többet is lehetett volna szakítani. Akkor sem mondhatjuk, hogy a fiúk a közelében sem járnak ennek az összegnek. És egy bizonyos összeg felett (már rég túlléptünk rajta) felesleges relativizálgatni köztük.

lékek és ellensúlyok 2015.06.16. 15:46:04

@Nemzetstratégia:

"de ma is jelen van"

Hát persze. Nyomják a bulvár szemetet, mert van rá igény ! És van benne pénz ! De teszem fel a kérdést, te olvasol ilyen szemetet ?

Ahogy én sem. De igény az van rá, tehát tolják.
Régen is meg voltak ennek a csírái, gondolj a pletykálkodó öregasszonyokra, a népies bulvár, már korábban is létezett. Ők ezt szolgálják ki.

IdomitottFoka 2015.06.16. 15:51:41

@Pantagruel: Vagy Muhi, esetleg Augsburg. Azért nem tudok még egy kisfröccsöt venni, mert 100-1000 éve történt vmi. Nem meglepő, hogy az asztrológia sem egy kihalt áltudomány.

lékek és ellensúlyok 2015.06.16. 15:58:10

@Nemzetstratégia:

Alantas emberi ösztönök kiszolgálása, ez a mai világ filozófiája. Nagy pénz van benne.
És körbe van bástyázva, a liberalizmus eszméivel.

TG69 2015.06.16. 15:59:01

@lékek és ellensúlyok: Igazából rengeteg döntést hoztak a szlovákok, és amit itthon át akartunk venni azt hol az egyik oldali ellenzék, hol a másik blokkolta. Most lényegében nincs is ellenzék, de mi unortodox módon akarunk tovább asszisztálni a sok járadékvadásznak és közben szép lassan csúszunk lefele. Max az a különbség a ballib és a jobboldal közt, a jobboldal jobban álcázza, védi és vezényli ezt fokozatos lemaradást :).

lékek és ellensúlyok 2015.06.16. 16:00:16

@IdomitottFoka:

"Azért nem tudok még egy kisfröccsöt venni, mert 100-1000 éve történt vmi."

Tévedés, azért nem tudok még egy kisfröccsöt leküldeni, mert az asszony öt percen belül pofonvág :)

lékek és ellensúlyok 2015.06.16. 16:03:07

@TG69:

Az a baj, hogy ezt (már az adekvát) intézkedéseket egyre nehezebb lesz keresztül vinni, ahogy az ezt ellenző és ellenérdekelt tömeg egyre nagyobb lesz.

TG69 2015.06.16. 16:06:52

@Nemzetstratégia: Ez is sokkal mélyebb dolog. Ha van valami erős fundamentum, akkor azt nem lehet a Bors/Blikk szintjén lezülleszteni. És hogy ezt a szabadságot teljestménnyel vagy unortodox ellenségeskedéssel töltjük ki az nem a liberalizmus hibája, hanem a miénk. 1526 után nevetséges az egész magyar történelem és a vesszőfutásunkat csak néha szakítják meg felemelő pillanatok, amikről aztán kiderül, hogy nem is voltak olyan felemelőek. A jelenünket akkor sem ez határozza meg alapvetően, hanem az amit most teszünk le az asztalra és ennek reménytelenségét lehet a törökre, habsburgra zsidókra és cigányokra fogni, de ez ügye gombócból is sok :). Mi vagyünk ilyenek és egyelőre ennyit érdemlünk. Kb 20 év alatt lehetne a frankó országot csinálni (lsd dzlovákok) és akkor nem foglalkoznánk ilyen mondvacsinált sérelmekkel. Engem, mint ballibet, meg a múlt nem is igen érdekel ezt be kell vallanom, de ez egyenjogú embertípusa a konzervatívnak ezen sincs mit rugózni.

lékek és ellensúlyok 2015.06.16. 16:13:38

@IdomitottFoka:

"tegyük fel, hogy akár a 2x többet is lehetett volna szakítani. "

Hmm. Tudomásom szerint volt olyan tejüzem, ami 5,000,000 Ft-ért talált gazdára, telkestül, gépestül, épületestül, rozsdamentes tartályostul. (Ez még a "hőskorban" volt.)
Én nagyon óvatosnak találom azt a 2X többet.
Sok céget szándékosan tettek gallyra, hogy aztán olcsóbban tovább lehessen passzolni.
Akkor került arra a pályára az ország, ahol még most is van. Azaz számottevő saját ipar hiánya. Ami van, azt a multik tolják.
Köszönet a Szociknak azért a "konstruktív" hozzáállásáért.

pitcairn (törölt) 2015.06.16. 16:13:53

@gyalog.galopp:

"a szoci gazdaságok meg demokrácia orientáltak"

ez most mire ment?

az un. létező szocializmus még a legjobb esetben is max "felvilágosult abszolutizmusról" szólt, de alapjáraton inkább despotizmus volt

a profitorientáció - tisztán piaci körülmények között, ami persze nincs, de ettől függetlenül meg hasznos viszonyítási alap - meg szimplán a fogyasztói igények követéséről szól

piacokat „leosztani” meg csak politikai alapon lehet, ezt is inkább a privatizációval tandemben folyó szakpolitikák rovására írnám

pitcairn (törölt) 2015.06.16. 16:14:43

@lékek és ellensúlyok:

sajnos túlzottan sok mindent csináltak, és többnyire eszméletlenül kártékony dolgokat

Pánikrohamosztagos 2015.06.16. 16:15:47

@lékek és ellensúlyok:
A Romániát legyőző Mackensen, miután a békekötés után kivonult Bukarestből, felajánlotta hogy a teljesen intakt csapataival megvédi Erdélyt a román inváziótól

Ezek után Károlyiék letartóztatták, internálták, aztán kiadták az Antantnak. Erdélyt meg szinte egyetlen puskalövés nélkül átengedte Romániának (a Székely Hadosztály nem az ő szüleménye volt). Sőt még fegyvert is adtak a románoknak Károlyi személyes utasítására

Ekkora mocsadék kevés volt a magyar történelemben

pitcairn (törölt) 2015.06.16. 16:15:49

@lékek és ellensúlyok:

hót ziher hogy olvas, egyébként nem irritálná a lelkét:)

TG69 2015.06.16. 16:20:09

@lékek és ellensúlyok: A ballib már nem képes ilyen erős ellen megmozdulásokra és a jobboldal is kifulladni látszik. Értelmes intézkedések ellen lehet hőbörögni (lsd korkedvezményes nyugdíjazás, egykulcsos adó), de simán be lehetett ezeket vezetni. Az eü, az oktatás, az államigazgatást kellett volna még rendberakni, de ezt Lázár szavai is elárulhatták mindenkinek nem sikerült és ezért nem mert ezek összetett dolgok és nem elég hhozzá Orbán látomása szakemberek kellenek és jó sok munka bele.

Éhbérkommentelő 2015.06.16. 16:24:09

@vajdasagi:
Azt mondd már meg, ha a mostaniak tízszer többet lopnak mint az előzők, akkor hogyan lehet az, hogy az ÖSSZES gazdasági mutató tekintetében sokkal jobban áll az ország mint annak idején?

Talán az égből hullik a manna vagy micsoda?

Szerintem csak visszabüfögöd az üres szlogeneket, amiket olvastál valami fosblogon

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2015.06.16. 16:46:38

@lékek és ellensúlyok: miért vannak betiltva az italreklámok? a cigireklámok? igény lenne rá!

A pedofilvideók miért vann betiltva? ha szabadon lehetne árusítani, biztos fogyna pár belőlük, vagyis "lenne rá igény"! Képtelen vagy a liberális paradigmából itörni és/vagy elmulaszttad elolvasni amit linkeltem.

Ha az embert "felszabadítják" az erkölcs (gyakorlati ész) alól, akkor a vágyainak kiszolgáltatott rabszolgát csinálnak belőle. Alkoholista, dohányos, ilyen-olyanfüggő, agresszív barom, stb stb.

Szerinted a magyar nép kollektíve elhatározta az 1860-as évektől hogy márpedig neki ezután csak a szar kell? A szenny öntése az emberek nyakába mégpedig működik (az ismert következményekkel), és mindez a "piaci igények" kielégítése fedőnevén.

Ha az ital-és egyéb szar reklámokat be lehet tiltani, akkor a zsidó szennyel is le lehet számolni.

Vagy szerinted hogy pl. pornósok szerpeljenek a legújabb valóvilágban bagy hogy hívják az "törvényszerű"? "Elkerülhetetlen"?
ostoba vagy?

@TG69: "Ez is sokkal mélyebb dolog. Ha van valami erős fundamentum, akkor azt nem lehet a Bors/Blikk szintjén lezülleszteni."

Nyilvánvalóan így van, de a magyarságnak a habsburg gyrmatosítás miatt nem jutott alkalma erős azonosságot kifejleszteni, mivel folyamtosan szegénységben volt tartva, míg az öszes nemesfém meg egyéb erőforrások egy-az-egyben kivándoroltak a habsburg kincstárat gazdagítani. a habsburgok oszd meg és uralkodj módszere bevált, úgy a magyarok között mint a nemzetiségek-magyarok viszonylatban.

A kiegyezés után nyílott volna valamiféle alkalom a kulturális virágzásra, de akkor meg jött a galíciáner befolyás.

"Kb 20 év alatt lehetne a frankó országot csinálni (lsd szlovákok) és akkor nem foglalkoznánk ilyen mondvacsinált sérelmekkel."

Ez a szlovák csoda erősen vitatható, mert ha kicsit jobban élnek is mi, az még mindig semmi Ny-Európához visznyítva.

A sikeres kitörés példái:
mno.hu/velemeny/a-gazdasagi-felzarkozas-modelljei-es-magyarorszag-1281872

TG69 2015.06.16. 16:47:55

@Éhbérkommentelő: Annyi tény, hogy a szocik nagyon mélyre vitték a gazdaságot, de azért 2010-re a jelentős vadhajtásokat visszanyesték (13. havi nyugdíj stbstb) volt egy jó erős EU árfolyam, jelentősen csökkent a hiány stbstb. A jobboldali közgazdászok által várt fellendülés (Chikán, Hamecz, Csaba stbstb) azonban elmaradt, beruházás alig, közmunkával kozmetikázott foglalkoztatási adatok, rezsicsökkentéses infláció lefaragás stbstb, különadók és amnyup lenyúlás. Hogy ezek mentén 2-szer 5-ször vagy 10-szer többet tudtak lopni az lényegtelen, a váltás célja az volt, hogy lopjanak KEVESEBB-et :)..

TG69 2015.06.16. 16:57:45

@Nemzetstratégia: www.bruxinfo.hu/cikk/20141120-a-valsag-ota-megtorpant-a-tersegunk-felzarkozasa.html

Nyertes továbbra is Szlovákia és a válságkezelése is jobb, mint másoknak.

A habsburg hatás elemzése egy gazdaságtörténeti vita, amiben paradigmaváltás történt pár évtizede és "kiderült", hogy a legkomolyabb felzárkózási paraméterekkel akkor rendelkeztünk (ipar is). A kiegyezés után már enyhén komikus ilyen vesztes szerepet kiosztanunk magunk, akkor mit mondjanak a többi nemzetiségek? Máig ható ügy az orosz megszállás, de annak is már egyre kisebb jelentősége kell hogy legyen.

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2015.06.16. 17:16:10

@TG69: Teljesen másról beszélünk, ami pedig a felzárkózást illeti, továbbra is azok a példák amit az MNO-cikk leír.
A habsburg-hatás elemzése politikatörténet, hadtörtének és gazdaságtörténet, valamint kultúratörténet is, a lehető legnyilvánvalóbb okok miatt.

tótiát csak mert kicsit jobban élnek mint mi csodaállamnak beállítani ordas baromság. de ha már ők a példa, akkor ők tízszer nemzeti érzelműbbek mint mi vagyunk.

TG69 2015.06.16. 17:28:39

@Nemzetstratégia: Így van a nemzeti érzelmük pedig fiatal és életerős (igaz a magyarellenesség egy undorító vonulata), a mienk meg kifáradt egy kicsit és hogy ehhez a habsburgok mennyit adtak hozzá, mennyit a törökök, oroszok stb az mit sem ér, mert a mára lehet találni új mítoszokat is, de nem ilyen silány NER kivitelben hanem egy modernebb látomásban, Értem hogy miről beszélsz, csakhogy ha van egy erős gazdasági /kulturális fellendülés, akkor nem hiszem hogy ilyen mérleget lehetne vonni. Detto a horthy korszak is összes hibáival jelentős felzárkózást és kulturális fellendülést hozott. Nem sikeres felzárkózásokról írok, hanem annak a lehetőségéről, és most mi távolodunk ettől más meg nem és ehhez nem sok köze van a 200 évvel történteknek.

TG69 2015.06.16. 17:32:08

@Nemzetstratégia: Pogátsa a hazai verbális "közgazdaságtudományt" képviseli, azt elég közepes szinvonalon, hidd el szóra sem érdemes.

val 2015.06.16. 18:26:28

@pitcairn: Azért elég kevésszer említi Bécset, Londont, Berlint és Párizst. Inkább egy keleti (délkeletei) nyitásban gondolkozott, de ez nem újdonság, hiszen a Szent Korona országaihoz tartozott Horvátország. A tények tudatában EU-ról beszélni meglehetős botorság, inkább egy pillantást kellene vetni a korabeli térképre. (Ha már Szerbia és Románia szóba került.)
;)

pitcairn (törölt) 2015.06.16. 21:04:53

@val:

olyan konföderációban gondolkodott, ahol bizonyos funkciókat szupranacionális szintre akart telepíteni

az EU "analógiával" mindössze erre akartam célozni, se többre, se kevesebbre

mortullus 2015.06.16. 21:15:20

Egy kérdésem lenne. Ha Trianonban a Monarchiát szedték szét, akkor miért kapott Ausztria területeket Magyarországból? Illetve miért volt az a cseh-szlovák-román vágyálom, hogy csak Budapestet és környékét hagyják meg a magyaroknak? Trianonban az ezer éves Magyar Királyságot és a több mint ezer éves magyar államot akarták megsemmisíteni. Ez egy igazi nemzetgyilkossági kísérlet volt. Kár, hogy ez nem világos sokaknak.

mortullus 2015.06.16. 21:25:32

Szerintem az egyetlen ország amelyikkel szemben nagyon határozottan és folyamatosan követelni kellene a revíziót, az pont a nyugati fényben úszó, nagyon demokratikus, nagyon európai Ausztria. Kíváncsi lennék a "kedves sógorok" reakcióira.

pitcairn (törölt) 2015.06.16. 21:26:55

@mortullus:

pl.

1. így akartak éket verni Ausztria és Magyarország közé
2. a kedves szomszédok vérszemet kaptak amikor ráeszméltek arra, hogy lehet (a monarchiát nagyhatalmi szinten nyírták ki, az antant nagyágyúi a saját nagyhatalmi érdekeik miatt támogatták a monarchia szétverését, Wilson pl. külön pontot is szentelt ennek)
3. A franciák, az angolok és az amerikaiak mindenekelőtt a monarchiát akarták kinyírni, az ezer éves magyar állam inkább járulékos áldozat volt.

pitcairn (törölt) 2015.06.16. 21:33:16

@mortullus:

ott már volt egyszer egy revízió (lásd soproni népszavazás)

furcsamód az nagyon jót tett az osztrák magyar kapcsolatoknak elvégre a magyar fél is elkönyvelhetett vmi sikert

max csak a soproniak és a Sopron környékiek egy része szokott morgolódni a meglehetősen kétes körülmények között lebonyolított népszavazás kimenetele kapcsán

annyi mentségük van erre, hogy több mint 40 évig a vasfüggöny vette körbe őket és az nem volt vmi hej de nagy élmény...

hogy egész pontosan milyen is volt arról ékesszólóan beszél az alábbi kisfilm is az 1970-es évekből

FALU A HATÁRSZÉLEN
www.youtube.com/watch?v=_0H6VT8osIA

olyan ékesszóló volt, hogy azonnal be is tiltották

Brennberg egyébként a XX. század elején még jóformán színnémet község volt néhány horvát és magyar lakossal...

mortullus 2015.06.16. 21:59:06

@pitcairn: És miért nem fordítva akartak éket verni a két ország közé? Hogy mi kapunk Ausztriából területeket? Vagy az már nem lett volna ék? :)

mortullus 2015.06.16. 22:01:21

@pitcairn: Köszi a linket, meg fogom nézni.

Éhbérkommentelő 2015.06.16. 22:06:15

@TG69:
Szerintem olyan soha nem lesz a mi tájainkon hogy korrupciómentes állam. Maximum az lehet reális cél, hogy minél kisebb legyen az állami elvonás, aztán hogy azzal mi történik az már egy sötét sztori. Ezért tartom az egykulcsos adót a világ legnagyobb találmányának

Igazából nem is ezért jöttem erre a blogra, hogy a Bokros csomag hasznáról vagy a Bajnai csomag hasznáról okosodjak annyi sok év után, hanem a nemzetstratégia érdekel. Ami a szociknak és csatolmányaiknak láthatóan nincs. És ebből vagy nekünk lesz nagy bajunk, vagy nekik. Remélem hogy ellenzékben maradnak és így csak nekik

Éhbérkommentelő 2015.06.16. 22:15:08

@mortullus:
Benes javasolta hogy Ausztria kapjon területeket Magyarországtól, miután nem jött össze neki a szláv korridor. A nagyhatalmaknak ez azért volt jó, mert Ausztriát egyben kárpótolták a német többségű Dél-Tirol elvesztéséért. Amit azóta se követeltek vissza, még Hitler se

A cél Magyarország minél teljesebb szétzúzása volt, hogy soha ne tudjon talpraállni és revíziós igényekkel fellépni, hiszen akkor mind a négy szomszédállammal szemben találja magát

vajdasagi 2015.06.16. 23:29:23

@Éhbérkommentelő: Ez igen egyszerű: nem is értem, hogy nem érted :-)

A GDP szépen növekszik akkor is, ha mindent a Simicska cége kap (jópár évig), meg akkor is, ha mindent a gázszerelő meg a minielnök veje. Az is lopás, amikor a dohánytermékeket a Sánta szállíthatja., meg az is amikor a Vajna kaszinója adóját elengedik. Attól még növekedhet a GDP, csak éppen nem az kap belőle, aki megérdemli, hanem a Vajna meg az, akinek a Vajna visszaoszt a jól megtermelt profitból (adó nélkül).

Egyébként a GDP csupa olyan okból növekszik most, amelyek nem adnak okot optimizmusra:
a) felpörgették az EU-s pénzek lehívását (nem lehet így örökre)
b) az előző évek annyira rossz GDP adatait most nem nehéz valamennyivel túlszárnyalni
c) más országok is nőnek most - igaz mi most valamivel többet növünk, mint a többség
d) a Mercedes egyre nagyobb lendületbe jön (de ehhez nem sok köze van a Fidesznek)
e) még az is lehet, hogy egyes statisztikákat figyelmesen kiválogatnak, mert azok jók, és csak azokat mutogatják nekünk (amúgy a KSH nem hinném, hogy csal, de a vezetősége valószínűleg szelektál az adatokból).
f) az, hogy Robin Hoodként visszaraboltuk a külföldiektől a vizeket és sok minden mást, az nyilván gazdaságilag rövid távon használ
g) az, hogy megfejtük a külföldi bankokat, telekom cégeket, áruházláncokat, az is rövid távon használ

Én továbbra is azt állítom, hogy a gazdaságunk rossz irányba halad, és nem fenntartható. És nem örülök én ennek, hanem rettegek tőle. De ettől még ez sajnos így van.

mortullus 2015.06.16. 23:42:18

@vajdasagi: Miért a világgazdaság jó irányba halad? Az az ökológiai-ökonómiai rendszer, amiben élünk lassan 8 milliárdan, az fenntartható? A rendszer véges. Az emberiség beteg. Ettől rettegj inkább!

vajdasagi 2015.06.16. 23:47:28

@mortullus: Emiatt is aggódom, igazad van :-)

De azért az amcsik elég jól fogják tudni kezelni a világgazdaság problémáit. Csak mi nem a nyertesek között leszünk, ha ez így megy tovább. Szóval hadd aggódjam én inkább miattunk.

Egyébként az, hogy a világgazdaság mekkora krízisben van, az a hazai közvéleményben elég sikeresen elhintett tévhit - de amúgy ha Te kiutaznál Londonba vagy San Franciscóba, vagy Szingapúrba, nem biztos, hogy ezt látnád/éreznéd :-)

Éhbérkommentelő 2015.06.16. 23:48:19

@vajdasagi:
Ki a faszomat érdekel a rettegésed? Meg az offtopic agymenéseid? Majd ha a topichoz lesz valami hozzáfűznivalód arra lehet hogy fogok reagálni

vajdasagi 2015.06.16. 23:55:17

@mortullus: Bocs, csak még egy: "az emberiség beteg". Lehet, sőt szint biztos, de mi hadd maradjunk az egészséges részben. Tanuljunk, dolgozzunk, ne Való Világokat nézzünk, hanem alkossunk, és próbáljunk termékeket és ötleteket exportálni a világba. Ha ezt nagy mennyiségben meg tudjuk tenni, akkor mások maradnak a "beteg oldalon". A kérdés: képesek vagyunk-e erre? Ezzel kellene a Nemzetstratégiának foglalkoznia, nem Trianonnal, meg mit tudom én még mivel.

És én ugyan egy szemernyire sem vagyok zsidó, de nem a zsidók hibáztatásán és gyűlöletén keresztül visz az út a "nem beteg" részbe. Ez retrográd, és téves és káros. Ez nem jó "nemzetstratégia" - csak szólok.

mortullus 2015.06.16. 23:56:32

@vajdasagi: San Franciscoba biztos nem megyek. Ott sok a búza.

mortullus 2015.06.16. 23:58:44

@Éhbérkommentelő: Ez majdnem összejött nekik. De mi mégis talpra fogunk állni!

mortullus 2015.06.17. 00:04:04

@vajdasagi: Márpedig a káini életszemléletet el kell tüntetni valahogy a Kárpát- medencéből. És akkor majd megindulhat Magyarország felemelkedése és gyógyulása. Lelkileg is. Fognak még minket tátottszájjal nézni az ellenségeink! :)

mortullus 2015.06.17. 00:09:23

@vajdasagi: "Tanuljunk, dolgozzunk, ne Való Világokat nézzünk..."
Így van, ez idáig teljesen oké.

"...hanem alkossunk, és próbáljunk termékeket és ötleteket exportálni a világba. Ha ezt nagy mennyiségben meg tudjuk tenni..."
Szerintem ne csak az anyagi dolgokra, és a mennyiségre koncentrálj. Nekünk magyaroknak a lelkiségünkkel, szellemiségünkkel, tudásunkkal kell segítenünk magunkon és másokon.

mortullus 2015.06.17. 00:16:36

@vajdasagi: "Ezzel kellene a Nemzetstratégiának foglalkoznia, nem Trianonnal, meg mit tudom én még mivel."

Nekünk csak emlékeznünk kell az ellenségeinkre, és imádkozni értük. Ne legyen akkora a büntetés, mint amekkorát az a gaztett érdemel, amit elkövettek. Félreértés ne essék, a bosszú nem nálunk van. De az is biztos, hogy mindenki kivétel nélkül, a kiötlőktől a végrehajtókig bezárólag meg fogják keserülni azt, amit Magyarországgal tettek.

mortullus 2015.06.17. 00:19:08

@vajdasagi: "És én ugyan egy szemernyire sem vagyok zsidó, de..."

Hmm. Szegedi Csanád óta minimum gyanús az, aki ezt így rögtön a mondat elején igyekszik kijelenteni magáról. :)

vajdasagi 2015.06.17. 00:19:53

@mortullus: Nincs bajom a lelkiséggel sem, meg a szellemiséggel sem. De az anyagi dolgok nélkül nem fog menni. A megmaradásunk kulcsa a gazdaságban IS keresendő. Tudnunk kell, és termelnünk kell, mert ha nem, akkor végünk - a kapitalizmus ott is működik, ahol erre nem fogadóképesek, és ott nem lesz majd internet, meg számítógép, meg iPhone.

Engedd meg, hadd termeljek és exportáljak én. Lesz miből importálni a BMW-t és a iPhone-t, meg a banánt is.

Kevesebbet kéne foglalkoznunk az "Őstragédiával" és többet a jövővel. Egyébként nem születnek majd unokáink.

vajdasagi 2015.06.17. 00:26:15

@Éhbérkommentelő: Ez részedről jó ellenérv volt arra, hogy a mostani vezetők lopnak és hazudnak és a vesztünkbe vezetnek minket, és inkább azzal foglalkozzunk mi, hogy hogyan maradjunk meg, és kevésbé Trianonnal - köszönöm az értékes hozzászólásodat. A nicked mindent elmond rólad.

Éhbérkommentelő 2015.06.17. 01:04:18

@vajdasagi:
A színvonalad nagyjából Vadai Zsuzsa szintjén mozog, amikor átveszi a mikrofont amíg Fletó tesz egy kört a kantinban a nyugger munkásőröknek rendezett fórumon

mortullus 2015.06.17. 01:20:11

@Éhbérkommentelő: Vadai Ágnes lesz az, nem? :)
(az a nő egy olyan buta kis senki, hogy csak na)

vajdasagi 2015.06.17. 08:25:33

@Éhbérkommentelő: A lényeg, hogy a Te színvonalad az rendben van. Ezzel a keblet melengető érzéssel éld a napjaidat. És talán egyszer nemcsak éhbér lesz a jussod, hanem annál talán több.

Éhbérkommentelő 2015.06.17. 11:39:11

@mortullus:
Mindkét megállapításban igazad van

Helyes Írás 2015.06.17. 18:34:28

Kiszelly Zoltánnak igaza van, de ez még nem maga a népvándorlás, legfeljebb annak kezdete. Ha sikerülne befoltozni a repedést Líbiánál, s találni egy-egy jobbfajta diktátort Afganisztánba, Irakba, Szíriába, ideig-óráig még elrekeszthető. Hamarosan eljön azonban az idő, amikor nem a jobb élet ábrándjáért fognak itt kikötni a hajók, hanem ölni, rabolni, gyújtogatni, mint az első vikingek anno. S, ha addigra túl sokan lesznek a "no-go-zone övezetekben", csatlakozni fognak hozzájuk. Előbb azonban a gazdag német nyugdíjasok felhagynak a világjárással, gazdáik visszavonják az úszómedencés hotelhajókat a kikötőkbe, s az atlanti világ filozófusai és politikusai fásultan legyintenek az emberiséget boldogító "haladás" eszméire.

Egyetértek, védekeznünk kell, már most, ezekkel a szerencsétlenekkel szemben is, ha szükséges, erővel is. Azt azonban ne felejtsük el, hogy a rohamosan túlnépesedő kontinensek eredeti kultúráinak gyorsuló ütemű szétzúzásában, a helyükbe lépő "roncstársadalmak" kizsákmányolásában a brit és holland Kelet-indiai Társaságok megszerveződése (1600-1602) óta az európai monopolszervezeteké a főszerep. S a mai Bilderberg-kapitalizmusnak esze ágában sincs, hogy a mindent szétroncsoló profithajhászással felhagyjon. Valamelyik következő tanácskozásukon ki kellene hajigálni őket az ablakon, s kikényszeríteni a multik feldarabolását. Ha mi nem tesszük meg most, majd megteszik néhány évtized múlva a "nomádok". De abban nem lesz köszönet. Ahogy most kinéz, elég lesz hozzá a belső hadoszlopuk is.

Bell & Sebastian 2015.06.17. 19:42:35

@vajdasagi: Annyi kiegészítést engedjen meg, hogy teljesen haszontalan állami álomberuházásokba ölni a pénzt (maj'csak meghozza magát) elég nagy ökörség. Az ivóvíz minőségét javító kampány (uniós forrásokból egyenesen a csókosoknak) _sem_ vállalható ebben a formában, a dilettáns tervezésből, levezénylésből és kivitelezésből ítélve. Ha ez más téren is így van / így egy ez (egyetlen szinten sem állnak a helyzet magaslatán, még a volt, szocializmusbeli viszonyokhoz mérve sem), akkor ebből óriási bukta lesz, mert hiába a kőgazdag pol.-gazd. elit (felépítmény), ha alatta nincsen semmi, ami tartsa (alépítmény).

Amúgy egyetértek.

@Helyes Írás: Ezzel is egyetértek. De ha továbbgondoljuk, fel kell tenni a kérdést, amit már a régi görögök is.

Kinek az érdeke?

Mert mire megyünk egy harmatos-egyharmad kerítéssel belül, ha kívül kellene lennie?
_ _ _

És minderről a dekás picsasszonynak az jut az eszébe, hogy nem kell Hóman szobor, mert jaj-jaj és ajv!

Fene a jódógát az elmehunytaknak.
süti beállítások módosítása