Mandiner.Magyarország: Gazdaság
2014. március 26. írta: Redakció

Mandiner.Magyarország: Gazdaság

Fotó: Fortepan

0. Alapvetés
1. Állam és közigazgatás
2. Nemzet
3. Oktatás

A Mandiner.Magyarország: A polgár visszatér a 2007-es A jövő visszahódítása című programunk újragondolása, amit fejezetenként teszünk közzé megvitatásra, majd az érkező kritikák és javaslatok megfontolásával és beépítésével rakjuk össze a végső változatot. A gazdaságról szóló fejezettel folytatjuk:

AMEDDIG A TAKARÓNK ÉR
Magyarországnak szigorú költségvetési politikára van szüksége, amely nem fél a kiadási oldalhoz is hozzányúlni az egyensúly megteremtése és fenntartása érdekében. A bevételi oldal minden határon túli feszítése egészségtelen, ráadásul számos további problémát szül. Logikusnak tűnik a húzóágazatokat (kereskedelem, hírközlés, energetika) megadóztatni, csakhogy ennek a gondolkodásnak a következménye éppen azoknak a beruházásoknak az elmaradása, amelyek az előző évtizedekben a gazdaság növekedés döntő részét adták (és adnák ma is). Éppen ezért e szegmensek erőn felüli adóztatása szerencsétlen és kontraproduktív.

A TISZTESSÉG MINT VERSENYHÁTRÁNY
A magyar gazdaság egy évtizede alulteljesít a régiós versenyben. Az állam és a polgárok eladósodottsága önmagában is komoly gátja a növekedésnek, ezzel a helyzettel sajnos még jó ideig együtt kell élnünk. Az állam által biztosított gazdasági környezet kiszámíthatatlan, a permanens kormányzati adminisztrációcsökkentés ellenére a vállalkozások mindennapi dokumentációs kötelezettségei egyáltalán nem csökkennek, sőt. Az egyszerűnek szánt szabályok ritkán egyszerűek, a kivételek kivételeinek kivételei több költséggel járnak, mint haszonnal. Az állam kudarca, hogy nem egy iparágban komoly hátrányba kerülnek a tisztességesen adózó, munkavállalóikat törvényesen foglalkoztató vállalkozások. Ebben az esetben ezek az egyébként versenyképes, jól teljesítő vállalkozások és az állam egyaránt veszítenek.

ÖSSZESZERELÉS ÉS MODERN GYARMATI LÉT
A magyar gazdaságpolitika nehezen szabadul az alacsony hozzáadott értékű, múlt századi iparosítás iránti vonzalmától (összeszerelő-üzemek, betanított munkások számának növelése). Az összeszerelés támogatása önmagában pótcselekvés, amorf gazdaságszerkezethez és modern szellemi gyarmati léthez vezet. Magyarország a magas hozzáadott-értékű iparágak és az innováció területén rendre rossz alkukat köt vagy súlyosan alulteljesít. Az állam szereptévesztésben van a kutatás-fejlesztés terén: legtöbbször megelégszik a multinacionális szereplők szubvencionálásával, miközben az oktatási rendszer konzerválásával csökkenti a versenyképes munkaerő képzését és megtartását. Magas lobbierejű multikkal születnek nem nyilvános munkahelymegtartó megállapodások (melyek társadalmi költségei és hasznai nem számszerűsíthetőek), közben a hasonló méretű növekvő és prosperáló magyar tulajdonú vállalkozások nem is kerülnek a kormány látókörébe, pedig a támogatott globális cégek sok esetben éppen előlük szívják el a legjobb munkaerőt – ennek a helyzetnek véget kell vetni.

ONLINE SZÁMLÁZÁS BRUTÁLIS FEHÉRÍTŐ HATÁSSAL
Állami üzemeltetésű központi számlanyilvántartásra van szükség, amihez API-n keresztül csatlakozhatnak a különféle piaci fejlesztésű szolgáltatások. Bizonyos tranzakcióérték fölött csak online számla állítható ki, az offline számlákat pedig kiállításukat követően legfeljebb 72 órán belül rögzíteni kell a rendszerben. Statisztikai és ökonometriai módszerek segítségével nagyon jól, s ami a lényeg: nem hónapokkal, évekkel később, hanem szinte azonnal felderíthetővé válnak a gyanús számlamozgások (például az áfa-csalásra szakosodott cégláncolatok) – ez akár évi százmilliárdos nagyságrendű többletbevételt jelenthet a büdzsének. Az online számlázás a megrendelőket is védi, például nem fordulhat elő, hogy időközben törölt adószámú szállítótól fogadnak be számlát, mivel a rendszer ilyen vállalkozások számára eleve nem is engedi, hogy számlát bocsássanak ki. A NAV-on túl a KSH is sokkal részletesebb, pontosabb és gyorsabb adatokhoz jut, ráadásul mindezt úgy, hogy a cégeknek nem kell külön jelentéseket kitölteni a Statisztikai Hivatal felé. A minden korábbinál nagyobb adatmélység egészen új perspektívákat kínál a gazdasági tervezés számára. A magánszemélyek adóbevallása esetén is búcsút kell mondani a szörnyű, nehezen érthető és problémás nyomtatványkitöltő programoknak, ehelyett bármilyen böngészővel kompatibilis webes felületen kell biztosítani az adóbevallás lehetőségét.

AZ ÁLLAM ÉS A LÁNCTARTOZÁS
A versenyszektor egyik legnagyobb tehertétele a lánctartozás. A jelenségben, ami az egyébként is likviditási problémákkal küzdő KKV-kat különösen kiszolgáltatottá teszi, komoly szerepe van a számláikat jelentős késéssel kiegyenlítő állami intézményeknek, cégeknek. Különösen annak fényében méltatlan ez az állapot, hogy az állam ugyanezen vállalkozásoktól milyen gyorsasággal és eréllyel szedi be a különféle közterheket – elég egy pár napos késedelem a havi járulékfizetéssel, és már érkezik is az inkasszó. Éppen ezért a lejárt fizetési határidejű állami tartozásállomány egyszeri rendezése, majd a fizetési fegyelem fenntartása jelentősen javítaná a gazdaság likviditását, óriási ösztönző és bizalomerősítő hatással bírna – különösen ahhoz képest, hogy mennyibe kerülne a költségvetésnek.

TÖBB NYILVÁNOSSÁG, KEVESEBB KORRUPCIÓ
A részben a túlbiztosított előírásokból fakadó adminisztrációs teher kettős problémát okoz: feleslegesen teszi nagyon nehézkessé a közbeszerzési és a pályázati rendszert, miközben láthatóan nem biztosítja a hazai és az uniós adófizetők pénzének elköltésének hatékonyságát és átláthatóságát. Ezért úgy gondoljuk, hogy az egész ellenőrzési megközelítést kell újragondolni, a közbeszerzéseknél és az uniós pályázatoknál az internetes, jól kereshető nyilvánosság (nevezhetjük közösségi ellenőrzésnek is) kiválthatja a hivatali ellenőrzés egy részét. Így a versenytársak ellenőrizhetik egymást, illetve minden állami tisztviselőnek is abban a tudatban kell döntést hoznia, hogy az bárki számára megismerhető lesz, ami jelentősen csökkenti a korrupciós kockázatokat.

ÉRTELMES KÖZMUNKÁT!
Egyetértünk az elvvel, hogy lehetőség szerint meg kelljen dolgozni az állami juttatásokért, a transzferek ne ösztönözzenek passzivitásra. Azonban ez az intézkedés csak akkor igazán célravezető, ha hasznos és értelmes munkát végezhetnek a közmunkások – az értelmetlen munka lélekölő és semmiképpen nem szolgálja a munkaerőpiaci reintegrációt. Ezért olyan jó gyakorlatokra van szükség, amiket átvehetnek egymástól a közmunkások foglalkoztatói és jelentős számú közmunkás számára képesek értelmes, teremtő elfoglaltságot biztosítani. Például a közmunkaprogram minimális eredménye kéne, hogy legyen egy szinte szemétmentes Magyarország, különös tekintettel a vasútvonalak és közutak környezetére.

EGYKULCSOS SZJA, EKHO NÉLKÜL
Egyetértünk az egykulcsos személyi jövedelemadóval, és a gyermekek utáni adókedvezményt is teljes mértékben támogatjuk. Ugyanakkor jogbiztonság és kiszámíthatatóság nélkül sajnos jóval kevésbé érvényesül az a szándék, hogy a polgároknál maradó pénzből itthoni befektetések, vállalkozások legyenek, sokan tartják inkább külföldön megtakarításaikat, ami rossz az országnak. Az EKHO révén egyes szakmák (például az újságírók és sportolók) kedvezőbb feltételekkel adóznak, mint mások, ami igazságtalan, és az egykulcsos adó szellemiségével is ellentétes, ezért javasoljuk az adónem megszüntetését.

ERDŐKÖN, MEZŐKÖN
A növekvő kereslet miatt az élelmiszerárak várhatóan jelentős mértékben emelkedni fognak a következő évtizedekben, ezért javasoljuk a mezőgazdasági beruházások és kutatások ösztönzését. A kedvező klimatikus adottságoknak és a bőséges – megőrzendő és fejlesztendő – vízhálózatnak köszönhetően Magyarország számára fontos kitörési pont lehet a modern, high-tech mezőgazdaság és élelmiszeripar megteremtése. A magyar agráriumot domináló monokultúrákat a sokkal jobban jövedelmező zöldség- és gyümölcstermesztés felé lehetne orientálni. Folytatni kell az elmúlt évtizedek erdőtelepítéseit, a cél a száz évvel ezelőtti, 25%-ot meghaladó erdősültség. Elő kell segíteni a magyar láncok piacra lépését külföldön, elsősorban tőlünk délre és keletre. Ezek a kereskedelmi láncok természetes partnerei lennének a magyar ipari és mezőgazdasági termelőknek.

NYUGDÍJRÖGZÍTÉS, RÉSZIDŐS NYUGDÍJ
Az ország erejét meghaladó mértékben költ nyugdíjellátásra, ennek következménye, hogy Európában – Luxemburg mellett – egyedül Magyarországon magasabb a 65 év felettiek mediánjövedelme, mint a fiatalabbaké. A dolgok állása szerint a nyugdíjrendszer mai befizetői évtizedek múlva alig számíthatnak állami nyugdíjjárandóságra, ami óriási igazságtalanság, és előbb-utóbb komoly feszültségekhez vezethet. Ezért javasoljuk, hogy az állam három éven át csak a nyugdíjak nominálértékének megőrzését garantálja, ami jelentős (és ráadásul évről évre összeadódó) könnyebbséget jelent a költségvetésnek. A 65 éven felüliek esetében a közösségi közlekedés legfeljebb 67,5 százalékos kedvezménnyel legyen igénybe vehető a jelenlegi ingyenesség helyett. A nyugdíjkorhatárnak követnie kell a várható élettartam emelkedését. Mivel 55 éves kor fölött a legtöbb munkakörben csökken a teljesítőképesség, nő a regeneráció időigénye, ezért érdemes lehetővé tenni a részidős nyugdíjat: előbb napi 6, majd napi 4 órás munka mellett addig megszerzett nyugdíjjáradéka negyedét, majd felét kapja meg a jogosult.

KÉSZPÉNZ HELYETT
A gazdaság és az állam érdekei is azt diktálják, hogy a készpénz helyett minél inkább az elektronikus fizetési megoldások domináljanak: előbbinek komoly megtakarítás, ha nem kell a készpénzkezelésre költeni, utóbbi számára a feketegazdaság elleni egyik leghatékonyabb eszköz, ha digitális nyoma marad az egyes ügyleteknek. Ezért javasoljuk a készpénzes tranzakciók (sárga csekk, pénzfelvétel) illetékterhelésének növelését, az ingyenes készpénzfelvétel megszüntetését, az elektronikus műveletek (átutalás, kártyahasználat) illetékeinek kivezetésével párhuzamosan.

BÚCSÚ AZ ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNYTÓL ÉS A NULLÁS IGAZOLÁSTÓL
Számos állami eljárás van, ahol vállalkozásoknak (vagy éppen magánszemélyeknek) olyan adatok és igazolások beszerzésére van szüksége, amit másik állami szerv(ek)től kell beszerezniük. Ez abszurd és anakronisztikus. Az aláírási címpéldány kiváltható egy közhiteles, online nyilvántartással, amiben bárki megnézheti, hogy ki jogosult cégjegyzésre, így a személyi igazolvány és az azon található aláíráskép segítségével ellenőrizhető, hogy egy adott dokumentum hiteles-e. A nullás igazolás beszerzésre is felesleges – és időigényes, így költséges – tortúra az ügyfél számára, hiszen ugyanebben az online nyilvántartásban minden vállalkozás esetében naprakészen megtekinthető lehetne bárki számára, hogy nincs érdemi köztartozása.

KÖNNYEBB ALAPÍTÁS, KÖNNYEBB MEGSZÜNTETÉS
A cégbejegyzési illeték és a kötelező minimumtörzstőke emelése rossz irány, és a cégügyekben előírt ügyvédkényszer is indokolatlan. A jó állam egészen egyszerűen engedhetné polgárait vállalkozást indítani ügyfélkapus regisztrációval, iratminták segítségével, elektronikus úton. A belépési korlátok között számolni kell a kilépés nehézségeivel is. Magyarországon egy cég megszüntetése olyan költséges, és annyi tortúrával jár, hogy sokan inkább tetszhalotti állapotban tartják nem működő vállalkozásukat, ami torzítja a statisztikát, ezért érdemben egyszerűsíteni kell a vállalkozások megszüntetési eljárását.

*

(Illusztráció: Fortepan)

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr415880009

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Mandiner.Magyarország: Gazdaság 2014.03.26. 16:52:02

Költségvetési kiadáscsökkentés, kötelező online számlázás, az EKHO eltörlése, a körbetartozás állami részének rendezése, nyugdíjrögzítés, készpénz helyett elektronikus fizetés – itt a Mandiner.Magyarország gazdasági fejezetének vitaanyaga.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

S=klogW 2014.03.26. 21:52:08

Na mi történt? Mindenki korán lefeküdt?

Alfőmérnök 2014.03.26. 22:00:23

@S=klogW: Te balfasz áldoki, én erről már akkor írtam, mikor te még nem is hallottál a reakcióról/mandinerről.

TuRuL_2k2 · http://maglyatuz.hu 2014.03.26. 22:08:32

@S=klogW:
Igen, igyekszünk feldolgozni minden visszajelzést, akár kommentben, akár emailben vagy más csatornán érkezik.

S=klogW 2014.03.26. 22:19:12

@Alfőmérnök:
Maga viszont nem álbeteg.
Hol írt miről?

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.03.26. 22:23:40

@TuRuL_2k2: Ti meg adhatnátok visszajelzést arról, szerintetek mire jó, hogy programírósat játszotok. Meg hogy mit gondoltok: szerintetek a ti programotok a Fidesz által ténylegesen megvalósított programhoz áll közelebb, vagy azoknak a gondolkodásához, akik szerint Magyarországnak nagyon nem ilyen ló kellett, mint amit az elmúlt négy évben kapott?

Alfőmérnök 2014.03.26. 22:29:07

@S=klogW: mandiner.blog.hu/2009/07/17/elo_felkialtojelek/fullcommentlist/1#c6540696

S=klogW 2014.03.26. 22:37:28

@Alfőmérnök: "mikor te még nem is hallottál a reakcióról/mandinerről"

El se tudja képzelni, mekkorát téved. Nekem még az irc jelentette a csetet. Az első kommentem még egy indexes fórumtopicban született, és ott voltam a blogponthu születésénél a váróban. :) Maga jobban teszi, ha előreköszön nekem a cyberspacben. Maga mutáló kamasz.

S=klogW 2014.03.26. 22:43:47

@Holger Hartland:

"Magyarországnak nagyon nem ilyen ló kellett, mint amit az elmúlt négy évben kapott?"

Magyarországnak harci mén kell - de előtte meg kell tanulni lovagolni egy türelmes kancán.

Alfőmérnök 2014.03.26. 22:43:49

@S=klogW:
Alfőmérnök
2008.09.09. óta tag.

S=klogW
2012.06.21. óta tag.

Ennyit rólad, fütyike.

S=klogW 2014.03.26. 23:00:58

@Alfőmérnök:
Ez most farokméregető-verseny? 2007 telén regeltem az első blogos nikem.
Az első, még meglevő kommentem a Reakcióról szólt, a másodikat meg már a Reakción írtam.

TuRuL_2k2 · http://maglyatuz.hu 2014.03.26. 23:03:35

@Holger Hartland:
A magunk kedvére csináljuk, akárcsak a 2007-est. Már az eddigi részekből is látszik, hogy az elképzeléseink számos ponton különböznek a Fidesz politikájától, de vannak egyezések is bőven. Előbbieket egyesek úgy értelmezik, hogy árulók vagyunk, utóbbit mások úgy, hogy a kormány utolsó csatlósai - ezzel együtt kell élnünk.

Alfőmérnök 2014.03.26. 23:08:45

@S=klogW: Mik voltak a korábbi nickneveid?

Alfőmérnök 2014.03.26. 23:25:32

@S=klogW: A lófaszt, te kis faszszopó értelmi fogyi, moral insanity.
Csak arra mutattam rá, hogy miközben másokat akarsz bemocskolni, "lebetegezni", nemhogy a saját nevedet, de még a saját korábbi álnevedet se vállalod föl. Csak nem azért, mert cikinek érzed, amiket akkor írtál, faszkalap?

S=klogW 2014.03.26. 23:38:55

@Alfőmérnök: Egyszerűen nincs közöd hozzá. Látom, ez a moral insanity valahol nagyon megtetszett neked.
De ha ez megnyugtat: veled nekem a jósdáig nem volt szóváltásom - hacsak nincs több niked, disznóvári nyuszika. :)

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.03.26. 23:42:50

@TuRuL_2k2: S legalább fejben készítetek valamiféle számvetést arról, hogy a különbségek és az egyezések hogyan aránylanak egymáshoz? De súlyozva ám, különben még egy Kádár-rendszer értékelése is lehet "semleges" olyan alapon, hogy "komcsi diktatúrát üzemeltetni rossz dolog, Trabanthoz juttatni az embereket viszont jó, tehát eddig 1:1..." Netán, ha készülne ilyen számvetés, megosztjátok velünk?

Azért mondom ezt, mert ha tényleg érdekelnek az olvasói visszajelzések, akkor az enyém ez: teljesen jelentéktelen dolog a programotok részletein szőrszálat hasogatni, ha egyszer az elképzeléseitek messzebb állnak a Fidesz megvalósított politikájától, mint egy 2010-es ex-Fidesz-szavazó preferenciáitól. Ha meg még ráadásul csak hobbi a dolog, akkor a programírásotoknak nagyjából annyi értelme van, mint középiskolai atlaszban igazságos határokat rajzolni Magyarországnak.

Alfőmérnök 2014.03.26. 23:47:16

@S=klogW: Nem tetszett meg különösebben. Csak pontosan lehet jellemezni ezzel a kifejezéssel azokat a nickeket, akik általában engem támadni szoktak. De nem is tulajdonítok nekik, nektek nagy jelentőséget, ahogy az én netes tevékenységemnek sem, csak mint tényt közlöm rólatok.

S=klogW 2014.03.26. 23:55:13

@Alfőmérnök: " akik általában engem támadni szoktak"

Az úgy kezdődött óvónéni, hogy visszaütött!

Bell & Sebastian 2014.03.27. 01:17:16

@S=klogW: @Diorella Queen: Annyit lehet tudni (szigorúan munkavállalói oldalról) hogy amcsi találmány és azon felismerésen alapul, hogy egy bérplafon fölött nem dolgozik senki többet, még ha több pénzt is kap, nosza adjunk neki olyat, amit maga választhat ki és a vállalat is kedvezményesen adózik utána.

Azaz, a lényeg:
- kisebb teher hárul a munkaadóra, amiért az úgysem szaggatná az istrángot
- a munkavállaló egy keretből maga állíthatja össze a csomagját, többféle elemből

Amit én teszek hozzá:
- fogyasztásnövelő (de csak a "plusz" összterméket viszi el / haza)
- haszna senkinek sincs rajta
- csak annak a kereskedőnek, akitől több szállást, élelmiszert, repülőutat vesznek, mivel p nem akciózik
- valószínűleg az államnak ott van rajta haszna, hogy terelgetheti a fogyasztást ide-oda, lendíthet rajta, komolyabb költség, vagy befektetés nélkül
______________________________________

Nekem egyre megy, hogy lódoki, hidegsebész vagy cihómókus. Lovam nincs, halottnak mindegy, rettegjenek a diliflepnisek. Egy már beszart.

Bell & Sebastian 2014.03.27. 01:19:16

Mármint az alkalmazott nem törné jobban magát.

2014.03.27. 04:46:20

@Alfőmérnök: hitler volt a másik neve.Persze hogy szégyelli.PPP

2014.03.27. 04:47:33

@Alfőmérnök: Utána meg volt egy olyan neve, hogy kibelezlekaműtőasztalon.
Te vállalnád?
Na ugye!:)

toportyánzsóti 2014.03.27. 07:13:28

Magas ez nektek pubik,ideje dolgozni-vállalkozni oszt majd 20 év múlva beleugatni a dolgokba.Gagyizni minden purdé megtanul évezredek óta.

S=klogW 2014.03.27. 07:51:46

Meg tudja valaki mondani, milyen díszfa virágzik most halványrózsaszín virágokkal parkokban?

2014.03.27. 08:13:27

@S=klogW: Császárfa vagy cseresznye.

S=klogW 2014.03.27. 09:28:18

@Diorella Queen: Ennek másmilyen a törsze mint a csásszárfának. Akkor valami díszverziós cseresznye vagy hasonló rokon lehet, az ennivaló cseresznye még nem virágzik.

rajcsányi.gellért (ergé) · http://mandiner.blog.hu/ 2014.03.27. 09:31:40

@Holger Hartland: "annyi értelme van, mint középiskolai atlaszban igazságos határokat rajzolni Magyarországnak."

Az egy nagyon is fontos lépcsőfok az egyszeri diák és leendő polgár számára a közéletről és a magyar történelem sorskérdéseiről való felelős gondolkodás elsajátítása felé!!

2014.03.27. 09:42:21

@S=klogW: Japán.
Azt ültetik díszként.

hacsaturján 2014.03.27. 09:53:30

@S=klogW:

végre egy értelmes kérdés! a válasz: japán birs (magyarul: arany alma)

2014.03.27. 10:21:19

Újabb szocionista csaló bukott le: Kunhalmi Ágnes "oktatáspolitikus" két diplomát hazudott magáénak - egy sincs neki

kuruc.info/r/2/125686/

A libsi majmok elindultak már sátorozva tüntetni?

S=klogW 2014.03.27. 10:21:30

@hacsaturján: Az sem. Ha délutánra nem derül ki pontosan, kimegyek és lefotózom. Alkonyatkor mentem át a parkon (a kastélyom alatt a domb lábánál a halastavam körül) épp ott volt a kertész is, de elmerültem a virágzó fák látványának és illatának csodálatában, félig lehunyt szemmel lebegtem át a parkon ebben a tavaszi áramban és már csak a parkon kívül jutott eszembe, hogy meg kellett volna kérdeznem.

S=klogW 2014.03.27. 10:25:29

@"No one was shot" - hazudta a tróger zsidó:

Aki a Jobbikra szavaz, az a magyarok lejáratására, kisemmizésére, a magyar identitás eltörlésére törekvő MSzP-t szolgálja.

2014.03.27. 10:46:53

@S=klogW: Kastélyom meg halastavam...aha.
Bankvezér főbe lövi magát.SSSS

2014.03.27. 10:50:07

@hacsaturján: És feléd a piros, mióta rózsaszín?
Japánnak japán, csak cseresznye.DDD

S=klogW 2014.03.27. 10:54:40

@Diorella Queen: Narkósokat általában anesztesek meg gyógyszerészek között kell keresni.

Bell & Sebastian 2014.03.27. 10:58:36

Ha én Bimbó lehetnék, ráugornék az első, fehér köpenyes beutaltra. Mármint tehenkeként.

2014.03.27. 11:12:36

@Bell & Sebastian: Te valami művész vagy?

S=klogW 2014.03.27. 11:19:41

@Bell & Sebastian: A higiéniai védőöltözetbe bújt fejőnőket szereti?

hacsaturján 2014.03.27. 11:33:18

@Diorella Queen:

mijóta kertész vagyok, bazmeg!

S=klogW 2014.03.27. 11:52:10

@hacsaturján:

És maga szerint most virágozhat már egy díszcseresznye?

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.03.27. 12:11:42

@rajcsányi.gellért (ergé): Így van. De 18 éves korunkra túljutunk ezen a lépcsőfokon. A programírás netán a kora harmincasok lépcsőfoka lenne?

bozon 2014.03.27. 12:18:50

Legelőszöris: a gazdasági program fő tézise is az oktatás fejlesztése kell, hogy legyen. Egy gyerekre több tanárt, egy tanárra több bért! Ilyen egyszerű. Ez ráadásul akkor is folyamatos javulást hoz, ha közben nem találjuk ki, hogy milyen agyafúrt reform kellene az oktatásba. Lehet, hogy éppenséggel az a legjobb, ha nem is találjuk ki.
Az oktatással együtt azért a tudományra is kellene áldozni. Az autópálya, a stadion, a vadiúj Kossuth tér amortizálódik, az adórendszert megváltoztatják, a vállalkozástámogatás szétfolyik (es ist wie Gras ;-)), de ami a fejekben van, az megmarad, és vagy értéket teremt, vagy rombol.
(Persze a "kultúrának" lehet, hogy nem minden szelete támogatandó. Például a közmédiából csak egy ingyenes online videótékát szabadna meghagyni. :))

Az online számlázás hatásaival kapcsolatban azért óvatos lennék.
1. A feketegazdaság nagy része semmilyen számlát nem produkál, ezért online számlát sem fog.
2. Az adócsalás mértéke egy kádári kompromisszumból ered: akkor így állították be az átlagos adószintet, és a kádárizmussal együtt ez is megmaradt. Ez az átlagszint pedig nemigen növelhető, ezért ha nagy fehéredést akarunk/remélünk, ahhoz adócsökkentés is kell. Pl. miért ne csalná boldog-boldogtalan el a 27%-os áfát? Főleg, ha az árbevételből még bérköltséget is kell fizetni...

Az értelmes közmunkáról még nektek is csak a frissebb, jobb és lágyabb szemétszedés jutott az eszetekbe. Pedig gondolni kellene azokra is, akik nem három általánossal vannak tartósan munka nélkül. A mindenféle "segédértelmiségi" (assisztensek, technikusok, adminisztrátorok stb.) munkaköröket is be lehetne tölteni egy jobb közmunkarendszerben.

Egykulcsos szja: marhaság!

Készpénz helyett: nem sarcokkal kell elérni, hogy az emberek lejöjjenek a készpénzről. A tranzakciós adót el kell törölni, s aztán elő kellene írni, hogy minden banknak kínálnia kell egy teljesen költségmentes lakossági számlacsomagot. Cégeset is. Az a bank, amely nulla kamat mellett nem termeli ki az infrastruktúra működtetési költségét a számlapénzből, az tényleg pukkadjon meg.
Amúgy valami ilyesmit tervez is az EU "alapszámla" néven. Csak addig is maradjunk "gyarmat"!

A könnyebb cégalapítás és -megszüntetés mellett a cég nélküli mikrovállalkozási formákat kellene még segíteni.

Alfőmérnök 2014.03.27. 12:22:21

@TuRuL_2k2: @rajcsányi.gellért (ergé): Az a jó ebben a Holgerben, hogy mikor elkezd titeket basztatni, akkor hirtelen újra szimpatikussá váltok.

Turul amúgy külön köszönet jár, amiért kiosztotta MézesRozit (a II. kerületi rendőrkapitányságon volt alkalmam elolvasni).

hacsaturján 2014.03.27. 13:12:07

@S=klogW:

aszt nem tudom, hogy virágozhat-é, de hogy virágzik, az tuti.

S=klogW 2014.03.27. 13:16:13

@hacsaturján: Na, maga legfeljebb egy balkonládában kertész.

A 3 per hármas nyúl 2014.03.27. 14:22:41

"Törölt nick 1998.09.26 01:36:00 © 114
ZöPö
Hát akkor a kurvanyád. De ne mond, hogy én kezdtem, meg hogy nincs szókincsem, meg ilyenek. Ti ketten a Mogorvával kiálltási dísz(KISZ)példányok vagytok.

NA DE FOLYTATOM, MERT MEGJÖTTEK A PAPA VENDÉGEI.
Hát beszarok. Ekkora kampósbotokat.
2 gáj meg két görl. Valami kutatók. Figyeljétek a felállást. A Papának azt mondták, hogy 4 fönek kell szállás. Hát beszállt a hintába. Erre megjön a 4 tojásfej tudor. Az egyik a feleségével akiket egy szobába lehet rakni, a másik kettönek meg külön szoba illik. Ott elöttünk összevesztek, mert a szinglicsaj csak zuhanyozós szobát kapott, a szingligáj szobája meg az hátsökertre néz. A faszi uccai szobát akar. A Mama azt mondta neki akkor menjen szállodába. Erre megsértödött. Isten bizony úgy veszekedtek mint a 7 éves gyerekek. Vártam, hogy mikor durran el egy két balkáni pofon. Az én szuperliberál anyám meg eteti öket. Most még udvariasan kivontam magam a forgalomból, mert ilyen tahó parisztokratákkal nem ülök egy asztalhoz, de legközelebb visszaparancsolpm öket ahonnan jöttek. A jó büdös kurva anyukájukba. A Mogorva, meg a Zöpö, meg a többi barom mellé.
Nehogy azt higgye valaki, hogy magyarellenes vagyok, csak rettenetesen rühelem a prosztókat. Ezek meg azok.
Sorry, hogy ide öntöm a lelkemet, de hiába mondanám egy eszkimónak, ha meg is értené, nem hinné el.
Szerencse, hogy nagy istálóban lakunk, igy ha akarom nem is látom öket.
Azt kérdezi az egyik tudós fazon, hogy hol lehet venni Nájkit. Mondtam neki, mennyen a Váci uccába. Úgy nézett rám mintha az annyába küldtem volna. Pedig az csak majd jön. A Papa rá akar venni, hogy vigyem ki öket holnap városnézni, meg etessem meg öket valami rendesebb helyen, hogy ne a Mamának kelljen ellátni seggfejeket. Ha megcsinálom akkor sem a hazámért teszem, ezt nektek elárulom. Csak, hogy a Mamát visszatartsam a moslékfözéstöl. Mert ezek csak azt érdemlik. De még gondolkodom egy kicsit.
Most elmegyek gondolkodni.
.........................
Namost meg a szinglibula elkapott, hogy ö még sosem látott olyan bárt ahol igazi kantri muzik van. Gondoltam, hogy akkor itt elég jó helyen vagy. De vigyen ki az anyukád. Pedig még ez a legértelmesebb, meg nem is néz ki rosszul. Valamikor egész jó árú lehetet. Még most is van remény csak egy kicsit több effort, meg tájm kell neki hozzá.
Mondtam, hogy majd meglátom. Isten bizony úgy nézett rám mint egy rákócitéri örömnéni. De lehet, hogy csak a vörpulomat akarja kölcsökérni. Nem elég a zuhany?
Na mindegy.
Folyt köv. "
forum.index.hu/Article/showArticle?na_start=300&na_step=30&t=1001496&na_order=

sztd 2014.03.27. 14:24:46

@bozon:
"de ami a fejekben van, az megmarad"
Erre azért ne vegyél mérget. Az ötlet ilyen formán csak pénzszórást jelent.
Minőséghez kell valamilyen minőségbiztosítás és/vagy minőségkövetelmény. Ha valahol ezt a társadalmi etika teremti meg, annál jobb, de Magyarországon elsőre a számonkérés teremthet erre esélyt.

bömböcz 2014.03.27. 14:31:24

@S=klogW:
Én is a japppán birsre tippelek, bár nálunk bozótosra van hagyva...

Kritikus 73 · https://kritikusa.blog.hu/ 2014.03.27. 14:53:45

Körülbelül! Csak éppen kimaradt a legalsó rétegek problémája! És persze két egyszerű dolgot akar a magyar: tisztességet és megélhetést! Vagyis: koznaplo.blog.hu/2014/03/27/nem_vagyunk_sokra_csak_tisztessegre_es_megelhetesre

S=klogW 2014.03.27. 16:58:03

@bömböcz: magának nem japán birse van hanem legfeljebb zöldmoszata

2014.03.27. 17:40:38

@Alfőmérnök: Ezt határozottan visszautasítom!

Alfőmérnök 2014.03.27. 19:24:16

@Diorella Queen: Pedig még finoman fogalmaztam.

S=klogW 2014.03.27. 19:51:15

@Diorella Queen: Ha sokat ellenkezik, lesz még magából is Szakács Elza.

2014.03.27. 21:36:36

@S=klogW: Ne rombold a renomémat holmi Elzákkal.

De honnan lehet megtudni hogy ki van a nick mögött?Vagy ezt csak akkor lehet ha be van lépve a fészre?

És miért nem vagyok informatikus hogy ennyit kell kérdeznem?

S=klogW 2014.03.27. 21:49:41

@Diorella Queen: Mi köze ide a FBnak? Itt nem lehet fb-kal kommentelni.
Azt lehet megnézni, hogy egy nik regjéhez tartoznak-e további nikek, de nem tudom a módját.

2014.03.27. 21:55:24

@S=klogW: Az inda összeköti a fészt ezzel.De nekem nincs összekötve.Akkor tehát csak beírtál egy nevet ide ami eszedbe jutott?
Csak mert a családi név stimmelt az enyémmel,ezért lepődtem meg.

S=klogW 2014.03.27. 22:07:24

@Diorella Queen: A Szakács Elzát én Ilse Kochra értettem. Küldtem levelet az emailedre.

2014.03.27. 22:20:09

@S=klogW: Nem vagyok összekötve a fésszel.Úgy hogy az indások bekaphatják.DDD
Soha nem kommentelek a fészes regemmel sehol.:)

Tehát nyugodtan alhatok.:)

Alfőmérnök 2014.03.27. 22:27:53

@S=klogW: Vigyázzon, negyvenes elvált nő, pasit keres a neten. Ahelyett, hogy odamenne a Gerbeaud-ban egy puncstortát rendelő ifjúhoz. :))))))

2014.03.28. 08:42:45

@Alfőmérnök: Nem kell hogy vigyázzon.Nem jelentünk egymásra semmilyen veszélyt.
Neked sem kell rettegned.Mivel nem vagy félisten, így az esélyed egyenlő a nullával.
És nekem sincs félnivalóm, mivel csak egy hülye takarítónő vagyok és nem több.
Remélem mindent tisztáztunk?
Viszonlátás.:)

Robinzon Kurzor 2014.03.28. 11:05:24

@Holger Hartland: "szerintetek mire jó, hogy programírósat játszotok"

Menekülés a valósággal való szembenézés elől.
Nem mintha nem lenne ez teljesen nyilvánvaló, csak hogy ne maradjon a levegőben lógva a kérdés.

Kicsit nehezebben megy nekik a NER-re való megbarátkozás, kell még egy kis idő, amíg véglegesen meggyőzik magukat.

Még pár év, és már ők szervezetik majd a Békemenetet, Fricz büszke lesz majd magára és rájuk is.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.03.28. 11:36:16

@Robinzon Kurzor: Szerintem is így van, de megkérdeztem, hátha mégsem.

Robinzon Kurzor 2014.03.28. 11:47:12

@Holger Hartland:

Én meg láttam, hogy válasz nélkül maradt, és gondoltam, elvarrom a szálakat.

Alfőmérnök 2014.03.28. 12:22:18

@Diorella Queen: Rendben, de az áldokival (S=klogW) kapcsolatban igazam van, higgye el. Volt egy olyan kósza ötletem, hogy kielemzem a viselkedését, de nem ér meg annyit a fickó, meg rájöttem már rég, hogy racionális érveléssel senkit nem lehet meggyőzni a blogszférában.
Valóban nem vagyok félisten, de hülye sem, amiket meg néhány húgyagyú faszparaszt (áldoki, B&S, gloire, MézesRozi, bocs, ha valakit kihagytam) terjeszt rólam, az nettó rágalmazás. Teljesen érthető a részemről, hogy nem hagyom szó nélkül, hanem elküldöm őket a kurvaanyjukba.

Alfömérnök 2014.03.29. 08:52:46

@Diorella Queen: @Alfőmérnök:

" Azta, de humoros vagyok! Érted? A gyerekeiden teszteld a Cyklon B hatását! B&S-től biztos tudsz beszerezni. Muhahahahaha. :-D :-D :-D Jaj, szétszakadok a röhögéstől, annyira humoros vagyok! Cyklon B-t a gyerekeidnek! :-D :D :-D :-D :-D :-D Érted? Ez az igazi humor! :DDDDDD ) "

mandiner.blog.hu/2014/03/16/haz_a_magasban_igy_pusztul_egy_klasszicista_budai_villa/fullcommentlist/1#c21941562

ostoba náci

A 3 per hármas nyúl 2014.03.29. 15:09:08

@Alfömérnök: "Törölt nick 1998.10.03 23:32:00 © 285
Ne névtolvaj. Ha hazamegyek meggyesrétest csináltatok az agyadból. Az elött Nikolájnak hívtak mi?
Még itt is érzem a piaszagodat. Nem beszélve az áporodott mosdatlan balkánszagodról. Te naftalinos télikabát a földes konyhából. Te vályogzabáló gyantás kocsis.
Te selejt. "
forum.index.hu/Article/showArticle?na_start=150&na_step=30&t=1001496&na_order=

egyetmondok 2014.03.29. 17:26:57

" Állami üzemeltetésű központi számlanyilvántartásra van szükség " ---

attól tartok, hogy a Mandi lelkes, a gazdaságpolitika, adórendszer iránt élrdeklődő fiataljai eddig még nem láttak német, angol vagy épp amerikai kisvállalati, középvállalati számlát. Ha igen, akkor bocs, de az ötlet beteg, súlyosan beteg.

Nyilván az van, hogy még nem láttak ilyen számlát. No, tehat az - ott ! - úgy készül, hogy veszi a vállalkozó a jól ismert word vagy excell ( vagy ezeknek megfelelő open programok ilyen moduljait ) és csinál magának valami számla-félét, beleilleszti a saját cége emblémáját, egyebeket, ahogy tetszik, ad neki - ő maga, a vállalkozó - valami sorszám-félét, hogy ő maga meg tudja különböztetni azokat, majf menti, nyomtatja PDF formátumban...és kész.

Itt pedig már ma is majdnem ujjlenyomatot kér a sarki papírbótos, ha valaki egy számlatömböt akarna venni...

Ezt ugye nem gondoljuk komolyan, hogy valami kormányhivatalban kellen nézegetni a sarki zőccséges vevőszámláit ? Ugye nem ?

TuRuL_2k2 · http://maglyatuz.hu 2014.03.29. 17:51:46

@Robinzon Kurzor: @Holger Hartland:
2007-ben mire volt jó?Akkor is a NER elől menekültünk, már jó előre?

A programunk - reményeink szerint - koherens összefoglalása annak, hogy mit gondolunk az országról, annak jövőjéről.

És persze elnézést kérek, hogy nem azonnal válaszoltam jószándéktól duzzadó törzskommentelőink érdeklődésére.

Bell & Sebastian 2014.03.29. 18:05:31

@egyetmondok: Erre mondják, hogy ne legyünk már pápábbak a pápánál! Egyik oldalon a készpénz kiszorítása és az online számlázás, másik oldalon meg az állam kiszorítása a magánügyletekből és az ellenőrizetlen, félig legális pénzmozgások a felsőbb szinteken.

Olyan politikust még nem láttam, aki ne tett volna mindkettőre, méghozzá egyszerre. Csak az egyik nem látszik, ha nem mutatják.

egyetmondok 2014.03.29. 18:20:28

@Bell & Sebastian:

Ha valaki az USA-ból importál, és az ma már igen gyakori, hogy PayPal - lal fizet, ami igen biztonságos, és nagyon gyors, szóval, könnyen előfordulhat, hogy az eladó számláján a vevő minden adata egy darab email cím, merthogy a PayPal ugye email cím szerint működik.
A vevő helyén nem a cég neve áll, nem az adószáma, EU adószáma, anyja születési neve, erkölcsi bizonyítványa, lábmérete, felmenők származái igazolása, tán nem kell fokoznom...., hanem csak egy azaz egy darab email cím.

Elég az ? Hát persze hogy elég.

Nincsen két oldal Bell & ..., nincsen. Egy oldal van csak,a mindenbe beleturkálni óhajtó állam. Azt kell eltakarítani a helyes, spontán és egészséges magyar energiák útjából.

Hogy valami állami hivatalnok nézegesse, hogy ki kinek mit számláz ? Mi van ? Mi köze hozzá ?

egyetmondok 2014.03.29. 18:50:13

" ÖSSZESZERELÉS ÉS MODERN GYARMATI LÉT " ---

ez jól hangzik,kedves Mandiner.

Nem szadad azonban elfelejteni, hogy amíg a magyar politika nem hisz a magyar vállakozói energiákban, sőt, az károsnak, bámri áron állami pórázon tartottank ( központi vevászámla nyilvántartásokkal pl.) tartja, addig nincsen más megoldás és út, hogy valami GDP növekedés-félté lehessen a makroadatokban kimutatni, mint az, hogy beengedünk olyan nemzetközi cégeket, amelyek attól tudtak nemzetközi, nagyok lenni, hogy a saját hazájukban pont ellentétetesen gondoltak és gondolkodnak a döntzéshozók a vállakozókról.

egyetmondok 2014.03.29. 18:57:16

@Bell & Sebastian:
Lehet, a CIA, vagy akár a magyar titkosszolgálat olykor nézegethet vállalkozói vevőszámlákat.
Erre lehet ok, persze az a jó, ha alapos ok van erre. No,akkor nézegessen csak nyugodtan.

Ennek semmi köze ahhoz, amit írtam.

Alfömérnök 2014.03.29. 19:42:22

@A 3 per hármas nyúl:

"Előmerészkedtél a odúdból, te utolsó nyomorék véglény féreg?"

Ostoba náci

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.03.29. 23:21:38

@TuRuL_2k2: Óriási különbség van aközött, amikor 2007-ben írtatok ilyet, és aközött, amikor most. Akkor egy kormányzás-várományos párt fiatal holdudvar-értelmiségeként írtatok, félig még komolyan is lehetett venni a dolgot. Most viszont már össze lehet vetni a "programot" a valósággal.

"elnézést kérek, hogy nem azonnal válaszoltam jószándéktól duzzadó törzskommentelőink érdeklődésére"

1) Csak nem békemeneten voltál? :)
2) Azért kösz!
3) A jószándékot már összeráztuk egy rész malíciával és két rész csalódottsággal, ettől a koktéltól duzzadunk. Felkészül a korhelyleves.

Bell & Sebastian 2014.03.29. 23:32:47

@egyetmondok: Tényleg nincs sok köze. Valamikor, nagyon régen, az volt a közvélekedés, hogy a magyar adórendszer azért ilyen amilyen, hogy bárkit bármikor lecsaphassanak, aki pedig nem lop, azt viszont azért kell lecsukni, mert nem gondoskodik megfelelően a családjáról.

Az elvétel -oldal aránytalanul több, mint a bevétel -oldal, mondjuk a német viszonyokhoz iszonyodva.

Innen lehetne továbbragozni, ha lenne értelme, de teljesen fölösleges.

egyetmondok 2014.03.30. 11:32:17

@Bell & Sebastian:
Valóban.
Az igazán elszomorító ebben az, hogy miközben értelmes közbeszéd, vita nincsen a magyar adórendszerről, aközben a magyar társadalom politikailag tudatos részét semmi más nem érdekli, mint hogy az állam kitől vegyen el és kinek adjon.
Belehülyült a magyar politika az állami újraelosztásba.

Bell & Sebastian 2014.03.30. 11:39:48

@egyetmondok: Vízfej -szindróma. Kevés nép, nagyon sötét "elit".

egyetmondok 2014.03.30. 11:46:20

@Bell & Sebastian:
Talán igen.

Alfömérnök 2014.04.01. 08:13:38

@Alfőmérnök:
"Egy paranoiás, habsburgbuzi kriptozsidó geci pojáca"

Ostoba náci

HToma 2014.04.01. 09:29:18

@A 3 per hármas nyúl: Bocs, de ez az offolás mire jó?

HToma 2014.04.01. 09:32:13

@TuRuL_2k2: Tudom, hogy nektek elveitek vannak, de én még emlékszem, hogy a regisztrálást azért vezettétek be, mert több nick nevével visszaéltek annak idején. Szóval Alfőmérnök és Maxval nevével visszaélő nickeket nem lehetne kirakni innen?

Alfőmérnök 2014.04.01. 09:36:23

@HToma: Gondoltam, hogy írok nekik, hogy tilcsák le, de inkább hagyom, hogy kibontakozzon, és akkor tán rájövök, hogy melyik "rajongóm" szórakozik.

Bell & Sebastian 2014.04.01. 09:45:53

@HToma: Minek? Ha az összes kesztyűs bábozót kiraknák, drasztikusan leapadna a létszám, az önmagával vitatkozó skizo mindig vicces.

A 3 per hármas nyúl 2014.04.01. 17:28:39

@HToma: Ez nem offolás.

"Bell & Sebastian 2009.01.27 23:49:46
Alapvetöen "Mihalával" értek egyet.

De! Mindenki figyelmébe ajánlanám:

1., A pártoknak 2 archetípusa létezik, takarékos vagy költekező (és nem jobb-bal). Nálunk kettő nagy van az egyikből.
2., Nevekkel vigyázni, Amerikából nézve minden fordított!
3., Orbán csak szívat, minősített többséggel akar nyerni. Majd.
4., Az összeomlás tavaszra felgyorsul.
5., A radikálisok térnyerése bekövetkezik így is úgy is.
6., Pillanatnyilag MSZP=Gyurcsány. Nem sokáig.
7., Lógni fognak! Külföldre el...

Bell & Sebastian 2008.12.18 13:33:55
A kasztrendszert magukkal hozták. Mi most a páriákról beszélünk?
(Putris-cigány) Fehér ember véleménye: szélnek ereszteni! De kedves rádió hallgatók, most kérdezzük meg őket, hátha meggyőznek az ellenkezőjéről... Mit tornáztassam az agyamat, nincsenek kihalófélben, nem védett faj, élőhelyük nem izolálható, a gazdatestről csak akkor válnak le, ha egy bővérűbbet találnak. Hopp! Egy érv (pro) eszembe jutott. Szavazati joguk van. Kontra: elvenni! Nem működik. Akkor elektori rendszert! Az sem jó... (Obama) Közmunkát, állami megrendeléseket, hitelt nekik... Nem jó, próbáltuk. Cyklon B von BASF? Megvan még a recept, Blondie kutya már reinkarnálódott...

Bell & Sebastian 2008.12.17 12:55:21
Drága jó tezsvírem!

A próféta szakálla szólt belőled!
Felismerted, hogy a Gárda nem ok, hanem okozat. (Ahogyan tegnap Békesi is felsorolta Juszt Nagy Vadász Lacinknak, mit is kellene tenni.)
És megy minden tovább, a régiben...
Külső jeleit tekintve a nemzeti-szocialista úton járunk, ezt jól látja az SZDSZ. Félti is a bőrét. Hitlert Orbánban keresik, pedig a labda náluk pattog. Újrajátszunk egy '39-es meccset úgy, hogy kicserélődtek a focisták, de a csapatok megmaradtak. Mi más ez, ha nem polgárháborús veszély! Jól látod, mindenki vegyen sót, cukrot, gyufát... Ha csak fel nem támad a tenger!"
blog.hu/user/198617/tab/activity/maxdate/2008-12-19T12:58:05+01:00

A 3 per hármas nyúl 2014.04.01. 21:50:19

"
Bell & Sebastian 2008.12.10 15:39:53
Van a látókörömben kettő diesel 3l-es 5-ös, egy év különbséggel vették. A fiatalabb javára 1l a fogyasztásban, fényév az ülés ergonómiájában, futómű hangolásában. 1m-ről tök egyformák. Nem mind arany... Ugyanakkor a gyors változtatások miatt sosem érik be, előtte leváltják. A szoftverekhez meg senki sem ért, de minden borzasztó drága. Az árához mérten sok hibát képes produkálni egy "hétfői" v. "pénteki" példány, már csak a bonyolultsága okán. Erősen szervízhez kötött, gyorsan avul.
De a BMW-nél az 5-ös a húzóágazat. Főleg Amerikában. Biztosan beleképzelik a Messert, vagy a Királytigrist, vagy a 88-as löveget. Bárhogyan is van, Freud Dr. tudná. (Neki és Mórickának mindenről csak "AZ" jutott az eszébe.) Felmágnesezve."
belsoseg.blog.hu/2008/12/10/az_5_os_bmw_egy_8230

"Ragadozó 1998.11.29 17:36:00 © 394
Kedves Mr.Spock,

Te egy tipikus amerikai bunkó vagy. Ezen nem is lehet csodálkozni, mert minden amerikai bunkó. A magyar-amerikai duplán! Naná, Amerikába csak a söpredék, börtöntöltelék és lumpenproletár vándorolt ki évszázadokon keresztül. De amíg az angol, francia, spanyol szemétre ragadt valami kevés az indiánokról, a középerurópai emigrációnak nem volt kiről és mikor. Ezért tudományosan is megalapozott, hogy minden emigráns magyar hülye, nagyképű, pedofil buzibunkó.
Remélem nagy jóindulatomat nem érted félre, én csak jót akarok neked, nehogy eltévelyedj az újvilág lelki labirintusában.
Ha még mindig nem hinnél nekem a következő érveim meggyőznek:
1. havi $100.000.000 a keresetem.
2. 600 szobás a családi házam, de kinőtem, ezért megvettem a Parlamentet, a Várat és közte a Dunát. A Duna arra kell, hogy az amerikából hozzámvándorló, csak egyetemi tanarakból álló inashadnak legyen ivóvizük. Stb, stb, stb...
3. A Nobel-díj bizottság minden évben itt kunyerál, hogy fogadjam el már valamelyik Nóbel-díjat, nekik mindegy melyiket, csak a nevem felkerülhessen a listájukra. De én önzetlen vagyok, a garázspolc is már tele mindenféle díjakkal, jusson néha másnak is.
4. ... 1000: stb.
Amint látod én vagyok a lexebb, legjobb, legokosabb, úgyhogy hinned kell nekem.

ps. remélem ezt a helyes mexolalások közé rakod. :-)) "
forum.index.hu/Article/showArticle?na_start=30&na_step=30&t=1001496&na_order=

Bell & Sebastian 2014.04.01. 22:06:18

@A 3 per hármas nyúl: Az első stimmel, a második még mindig nem. Mert nem mindenki disszociatív személyiség, vannak a világon egyszeri huzalozással készültek is, úgyhogy, hamis vigasz ez neked.

Vagy úgy hiszed, a zsenialitás jele? Mire véljem ezt a nagy jóindulatot? :)))

Magnifico 2014.04.04. 22:17:00

Azt mindenki tudja, hogy mindig is a TB (nyugdíjak+egészségügyi szolgáltatások+mindenféle biszbasz pl. GYED) volt a legnagyobb kiadás az államnak. Máshonnan pedig már nincs mit visszanyesni, az oktatás alul finanszírozott, a munkanélküli járadékok nem túl magasak, katona nem sok van, a rendőrség leterhelt folyamatosan. Tehát azt mondjátok, hogy egészségügyi szolgáltatások állami finanszírozását vissza kell nyesni. Oké. Egyben azt is mondjátok, hogy akinek nincs pénze kezelésre, az dögöljön meg, mert azért a náthánál vannak azért sokkal komolyabb betegségek is. Miután lelkiekben mindenki megdobált titeket romlott tojással és paradicsommal, esetleg hetek óta zavargások vannak nálatok, azért valami alternatívát is kellene mondani. Emlékezték még Molnár Károlyra? Na, vele kapcsolatban van valahol a megoldás erre + Obama care a legszegényebbeknek. Akkor rátérek a nyugdíjra is, nem rossz amit mondatok,de még tovább lehetne csökkenteni a kiadásokat jó kis magánnyugdíjpéntárakkal. Persze kevesebb magyar állampapírt kellene előírni a portfoliókba, és máris minden rendben lenne.

Most így hirtelen ennyi, de a lánckörbe tartozásnál azért statisztikákra is kíváncsi lennék.