A jövő visszahódítása – 7 év után
2014. március 10. írta: Redakció

A jövő visszahódítása – 7 év után

a_jovo_visszahoditasa_reakcio_560.jpg

Közel hét év telt azóta, hogy 2007-ben megírtuk reakciós programunkat, A jövő visszahódítását. Hét év alatt már a harmadik kormányunkat fogyasztjuk, azóta – nehéz szívvel – magunk mögött hagytuk a Reakció nevet és a nyomtatott kiadást is (annak idején a lap első számában jelent meg a program).

Akkori gondolatainkat újraolvasva azt látjuk, hogy vannak dolgok, amik azóta megvalósultak belőle, és olyanok is, amik... nos, nagyon nem. Most, hogy hamarosan elkezdjük új programunk fejezeteinek közlését (egyelőre további véleményezésre szánt béta változatban), összeszedtünk néhány olyan kérdést, amiben általunk kívánatosnak tartott irányt vett Magyarország szekere – és néhány olyat, amiben épp ellenkezőleg.

„(...) drasztikusan csökkenteni kell a parlament létszámát 200 fő körülire. A választókerületek határait újra kell szabni, egyrészt a létszámcsökkentés miatt, másrészt mert a demográfiai és egyéb változások következtében nagy aránytalanságokat tartalmaz a rendszer.”

A második Orbán-kormány alatt elfogadott alaptörvény rögzíti, hogy az új magyar parlament képviselőinek a száma nem lehet több 200-nál. Az idei választáson 199 képviselőt juttathatnak be a parlamentbe. A kisebb létszámú parlamentbe az eddigi 176 kerület helyett 106-ból küldhetnek majd a szavazók képviselőket a parlamentbe. Az új választókerületekben átlagosan 76 ezer választópolgár lesz majd, az egyes kerületekben a sokkal egyenletesebb lesz a népességszám, mint korábban. Főszabályként maximum 15 százalékos eltérések lehetnek az országos átlagtól, míg 2010-ben Veszprém megye 6. számú választókörzetében 27 ezer, a Pest megyei, gödöllői körzetben viszont 67 ezer választásra jogosult személy élt.

„...a kis költségvetési bevétellel, de annál több bosszúsággal járó adónemeket megszüntetnénk. Csökkentenénk a különféle járulékok számát is, illetve a munkáltatók járulékterheinek összességének csökkentésével ösztönöznénk a foglalkoztatást.”

2010-ben 52 adónemünk volt, ekkor Matolcsy György arról beszélt, hogy „egyharmaddal csökkenteni szeretnénk az adónemek számát Magyarországon. Július elsejétől indul ez a folyamat. Nagyjából 12-15-16 adónem eltörléséről van szó.” Ezt követően valóban megszüntettek néhány adónemet, de a csökkenés sajnos átmenetinek bizonyult, mára újra 55 adófajtánk van. A Bajnai-kormány 2009-ben 5 százalékponttal csökkentette a járulékokat, 2012-ben a második Orbán-kormány további 300 milliárdos célzott járulékcsökkentésről döntött.

„A személyi jövedelemadó rendszerének adóterhelése rendkívül egyenlőtlen, a minimálbér után nem kell adózni, míg az átlagjövedelem már belecsúszik a felső sávba. Ezért a minimálbér adómentességének megszüntetése mellett jelentősen megemelnénk az alsó személyi- jövedelemadó-kulcs határát. Ezzel egy időben megszüntetnénk a társaságokat és a magas jövedelműeket sújtó 4%-os szolidaritási adót a társasági adókulcs 1 vagy 2 százalékpontos megemelése mellett.”

Az Orbán-kormány megszüntette a minimálbér adómentességét, személyi jövedelemadózásban pedig az egykulcsos adóval még tovább is léptünk annál, mint amit mi 2007-ben bátor tervnek gondoltunk. Megszűnt a szolidaritási adó is, a társasági adó mértéke 2011-től 500 millió forintig 10%, afelett 19% – a korábban 16%-os kulcs helyett.

„Az ország gazdaságára hosszú távon komoly veszélyt jelentenek a jelenlegi demográfiai folyamatok, ezért a gyermekvállalás ösztönzésére választhatóvá tennénk a családi adózást és adókedvezményt biztosítunk a nevelt gyermekek után.”

Az adórendszer 2010 utáni átalakításának egyik legörömtelibb lépése a gyerekek utáni adókedvezmény, ami a harmadik gyermek megszületésével válik különösen jelentőssé.

„A tizenharmadik havi nyugdíjra nincsen fedezet, ezért javasoljuk a megszüntetését.”

A Bajnai-kormány eltörölte a 13. havi nyugdíjat.

„Javasoljuk a gázár- és távhőtámogatás megszüntetését.”

E támogatások 2011. augusztus 31-ével megszűntek.

„Megvizsgálnánk a négyes metró építésének ésszerűségét, s ha más (elővárosi, kötöttpályás és nagymértékű P+R parkolóház-) fejlesztésekkel többet lehet javítani Budapest közlekedésén, akkor oda csoportosítjuk át a forrásokat.”

A program írásakor még épp csak elkezdett építkezés tovább folytatódott, a metró megépült, és néhány héten belül átadhatják.

„Az oktatási rendszer fő problémája az, hogy az utóbbi tíz évben minden páros napon közoktatási, páratlanon pedig felsőoktatási reformot hirdettek meg, így a káosz állandósult. A következő ciklus fő feladata ezért a nyugalom biztosítása: újabb gyökeres átalakítás nem lesz, ehelyett a rendszer finomhangolásával kell megpróbálni a lehető legjobbat kihozni az új struktúrákból.”

2010 után korábban nem látott méretű átalakításokon esett át az oktatási rendszer.

„Az egyetemi felvételhez kötelezővé kell tenni az emelt szintű érettségit.”

Az emelt szintű érettségi ma sem kötelező a felvételhez.

„Egyetlen terület van, ahol az oktatási költségeket – jelentős EU-támogatással – nagyságrendekkel növelni kell, s ez a cigányság képzése. A romák helyzetének javítása nélkül Magyarország pusztulásra van ítélve. A több évtizedes és költséges felzárkóztató programokat nem lehet megspórolni, amiben a legfőbb szerepe az oktatásnak lesz.”

2010 után indultak ugyan államilag támogatott roma szakkollégiumok, azonban a cigányság oktatása nem szerepelt az oktatáspolitika fő prioritásai között.

„A nemzeti kockázatközösség fenntartását szorgalmazzuk. Ennek nem lehet része az Országos Egészségbiztosítási Pénztár privatizációja, sem pedig a betegek szelekcióját okozó több biztosítós modell bevezetése.”

Fennmaradt a nemzeti kockázatközösség, az OEP-t nem privatizálták és nem vezették be a több biztosítós modellt.

„Olyan informatikai fejlesztés kialakítását tartanánk jövőbe mutató megoldásnak, mely minden járulékfizető számára lehetővé teszi, hogy naprakészen ellenőrizhesse a befizetése és az igénybevett szolgáltatások árának arányát.”

Ilyen fejlesztés eddig nem valósult meg.

„A részmunkaidős foglalkoztatás állami támogatása által (akár 80%-os munkáltatói bér- és járulékköltség-átvállalás) a gyed-ről, gyes-ről visszatérő kismamák, másfelől az aktív nyugdíjasok találhatnak munkát.”

A részmunkaidős foglalkoztatást járulékkedvezménnyel támogatja az állam.

„Szociális alapú dotáció az utazási szolgáltatások esetében korlátozottan elképzelhető, azonban a teljes ár 50%-a alá nem csökkenthető az utazási díj, még a nyugdíjasok esetében sem.”

E téren nem történt érdemi változás, a nyugdíjasok ingyenes utaztatása fennmaradt (illetve a MÁV esetében nekik is meg kell váltaniuk a gyorsvonat-pótjegyet).

„A honvédelemre fordítható pénzt GDP arányosan nem szabad tovább csökkenteni, viszont indokolt a magyar honvédség jelenlegi profi állományának további 15-20%-os csökkentése.”

A honvédség költségvetése 2000-2004 között folyamatosan a GDP 1,7%-a körül mozgott. Magyarország 2006-ban a nemzeti össztermék 1,1%-át költötte honvédelmi célokra. A 2011. évi költségvetésben a GDP-arányos védelmi kiadás végül már az 1%-ot sem érte el. Egy 2012-es döntés szerint a Honvédelmi Minisztérium 2013–2015 közötti költségvetési évekre tervezett éves támogatása legalább a 2012-es évre tervezett költségvetési támogatás nominálértékét el kell érnie – azaz a támogatás reálértékének megőrzése nem biztosított. 2016-tól az éves tervezett támogatási főösszegnek évenként 0,1%-os GDP arányos bővülést kell elérnie, mellyel 2022-re biztosítani kell a GDP 1,39%-át.

„A magyar államnak – az önkéntes tartalékos rendszerrel összhangban – kötelező lehetőséget teremteni arra, hogy érettségi után minden magyar állampolgár – férfiak és nők – részt vehessen egy három hónapos katonai kiképzésen. Önkéntes alapon! Aki ezen részt vesz – kezdetben kevesen lesznek – és vállalja az ezzel járó terheket, valamint az egyetemi évek alatt a kéthetes, később, harminc éves korig az évi egyhetes továbbképzést, azok számára az állam kedvezményeket nyújt. Mint például felvételi plusz pont, a jogosítvány megszerzése, a személyi igazolvány, az útlevél illetékének az elengedése, kedvezményes bérlet stb. Természetesen rendvédelmi szervek dolgozója és biztonsági őr csak az lehet, aki részt vett ilyen kiképzésen, valamint fegyverviselési engedélyt is csak ilyen személy kaphat. Az ezen a kiképzésen részt vett emberekből területi alapon szerveződne a Nemzetőrség, amely alkalmas lenne természeti katasztrófák elhárításától, a rendőrség munkájának segítésén túl, a fegyveres honvédelmi harcra is.”

Örvendetes, hogy 2010 után létrejött az önkéntes tartalékosi rendszer. Azonban sajnos nem lett a kiképzés elvégzése előírás a rendvédelmi és biztonsági őri pályához, és a Nemzetőrség sem állt fel.

„Növelni kell a titkosszolgálataink költségvetését.”

A költségvetési adatok alapján a titkosszolgálatok költségvetése nem emelkedett jelentős mértékben az elmúlt években.

„(...) a német modellt figyelembe véve meg kell nyitni 1990-ig a levéltárakat, teljesen kutathatóvá kell tenni a titkosszolgálati archívumokat. Már csak a besúgók érdekei indokolják a titoktartást, a hallgatást és a zárt ajtókat. Két évtizeddel a rendszerváltás után jogunk van tisztán látni.”

2007 óta sem látunk tisztábban.

„A környezettudatos kormányzati politikának a szakminisztérium mellett a gazdasági, a honvédelmi vagy éppen a visszaállítandó Ifjúsági Minisztérium tevékenységében is nyomon követhető szerepet kell kapnia.”

A környezetvédelem nem kap kiemelt szerepet a 2010 óta tartó kormányzásban, saját minisztériumát megszüntették, a kormányzaton belül fokozatosan csökkent a területet képviselő intézmények jelentősége.

„Energiabiztonságunk kulcsa, hogy elfogadjuk: az ország ellátásához szükséges mennyiségű energiát költséghatékonyan egyelőre csak atomerőmű segítségével tudjuk előállítani. Ezen a területen ráadásul – szemben a fosszilis energiahordozókkal – mód van a nemzetközi kiszolgáltatottság keretek közé szorítására. Ezért támogatjuk az atomenergia további, hosszú távú használatát.”

Úgy néz ki, a következő évtizedekben megvalósul Paks 2, így marad az atomenergia további használata. Mivel a beruházás az eddigiekhez hasonlóan orosz technológiával valósul meg, ezért a kiszolgáltatottságunkra gyakorolt hatása ellentmondásos (csökkenti a fosszilis energiák arányát a magyar energiaportfólióban, azonban a tervek szerint a fűtőanyagot orosz forrásból szerezzük be, ahogy a működtetéshez is folyamatosan szükségünk lesz az oroszok szakmai támogatására).

*

Ez történt tehát, mióta megjelent A jövő visszahódítása. És akkor hamarosan rátérünk a jelenre, jön a Mandiner.Magyarország: A polgár visszatér munkacímet viselő programunk vitája.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr855852380

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: A jövő visszahódítása – hét év után 2014.03.10. 17:26:01

Közel hét év telt azóta, hogy 2007-ben megírtuk reakciós kormányprogramunkat, A jövő visszahódítását. Most megnézzük, azóta mi valósult meg belőle – és mi az, ami nem.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Robinzon Kurzor 2014.03.10. 15:00:06

"2010 után korábban nem látott méretű átalakításokon esett át az oktatási rendszer."

Esett át.
Mondhatni: átesődött.
Pipa.

Manyup?
Pipa.

Paks2 az oroszokkal?
"Ellentmondásos."
Pipa.

Ügynökök-akták?
"Nem látunk tisztábban."
Pipa.

Alapvetően minden szuper, csak néhány részletkérdésben vannak még kisebb problémák, feladatok.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2014.03.10. 16:24:40

amint a fentiek is mutatják, komolyan megváltoztak a mandinerek. hülyegyerekekből idegesítően buta felnőttek lettek. és jórészük el is aljasult

vizipipa 2014.03.10. 17:07:55

Ezekkel a programpontokkal nincs is semmi baj, akár tetszik, akár nem.

A probléma az ilyen programpontokkal van:
- földmutyi,
- offshore mutyi,
- trafikmutyi,
- közbeszerzés (vagy akármilyen) mutyi.

Van ezeknek egy közös metszete, a mutyi. Ennek társadalomépítő hatásai már most is érezhetők, képzelem mi lesz 4 év múlva. Ez pedig összességében negatívvá teszi az egyenleget.

Az intézményesített (törvényesített) lenyúlás módszerét bármely kormánypárt fel fogja használni a jövőben. Ezt csak tényleges fizikai kényszerítéssel lehet majd megakadályozni.

Csak ilyesminek semmi jele nincs.

Robinzon Kurzor 2014.03.10. 17:36:27

Így kezdődött az híres programotok.

"Alapvetés

Hiszünk a hagyományban, a szabadságban, a polgári,
nemzeti és közösségi értékekben, a magántulajdon
szentségében és az átlátható gazdasági versenyben."

Szabadság?
Polgári értékek?
Magántulajdon szentsége?
Átlátható gazdasági verseny?

Robinzon Kurzor 2014.03.10. 17:43:53

Ez meg a személyes kedvencem 2007-ből.

"Emellett inkább nézzük amerikai topmenedzserek gyakran visszatetsző ámokfutását Budapesten, mint hogy a Putyin által reaktivált KGB és a vele összefonódott orosz maffia foglalja el (újra) a magyar
nemzetgazdaság kulcspozícióit."

Ebből lett mára az, hogy Paks2 orosz állami hitelből építése "ellentmondásos"...

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.03.10. 18:19:47

Na végre... Találkozás néhány fiatalemberrel. :) Azért a választókerületek átszabását a 2007-es ufisok nem biztos, hogy gerrymanderingnek értették. Meg még szép lenne hozzá valami pontozás, és persze összegzés.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.03.10. 18:21:20

@Robinzon Kurzor: Igen, végül is ellentmond annak, amit akkor írtak. Egyéb kérdés? :)

Pelso.. 2014.03.10. 19:54:30

"A polgár visszatér..."
-honnan? -hova? -hogy tér vissza, ha nem is volt itt soha?

legeslegujabbkor 2014.03.10. 21:03:55

"Az új választókerületekben átlagosan 76 ezer választópolgár lesz majd, az egyes kerületekben a sokkal egyenletesebb lesz a népességszám, mint korábban. Főszabályként maximum 15 százalékos eltérések lehetnek az országos átlagtól, "
A megyehatárok miatt egyes megyékben megmaradt a 30%-os különbség.

"A Bajnai-kormány 2009-ben 5 százalékponttal csökkentette a járulékokat, 2012-ben a második Orbán-kormány további 300 milliárdos célzott járulékcsökkentésről döntött."
A munkabér járulékai 2009:
munkaadóé: 29%, munkavállalóé: 9,5% és 6%.
A munkabér járulékai 2014:
munkaadóé: 27%, munkavállalóé: 10% és 8,5%.

"Megszűnt a szolidaritási adó is, a társasági adó mértéke 2011-től 500 millió forintig 10%, afelett 19% – a korábban 16%-os kulcs helyett."
A különadókat hova sorolod?
Az SZJA-nál pedig az alacsony jövedelmeket segítő adójóváírás helyett lett a gyereket nevelők különböző kedvezménye. Lázár köszöni szépen.

"Javasoljuk a gázár- és távhőtámogatás megszüntetését.”
"E támogatások 2011. augusztus 31-ével megszűntek."
Sajnálom, de az egész komolytalan így...

Geo_ 2014.03.11. 02:18:42

"Javasoljuk a gázár- és távhőtámogatás megszüntetését.”

E támogatások 2011. augusztus 31-ével megszűntek.

Nos, ez így nagyon erős - mondhatnám a történet 11 után igen csak folytatódott. (Huhh, de finom voltam!!)

A családi adókedvezmény akkor sem tetszett, de a legfájóbb a "harcos" EÜ program "teljesülése". A ne történjen semmi eredménye az, hogy az ellátási különbségek jóval megnövekedtek. Az un. több-biztosítós (több szervező) modell egyébként megtartotta volna a kockázat-közösséget - de az akkor is ideológiai téma volt, s mint látom, most is az.

Geo_ 2014.03.11. 02:23:11

@legeslegujabbkor: Igen, ez a 200 fő, ez is ideológia lett - valaki kitalálta, oszt jó napot!
Populista lépés önmagában - főleg, hogy erre hivatkozva az egész választási rendszert átszabták.
Meglehetősen formális az egész értékelés - s megint finom voltam :-)

TG69 2014.03.11. 09:31:38

Ez nem valós értékelés, inkább annak a kognitív disszonanciának a feloldása, ami az urnák előtt ismét a fideszre segít voksolni. Menetelünk a nagy semmibe és a fidesz teljes pofáraesése még nem következett be. Majd ezután visszatérhetünk ezekre a pontokra egy kicsit komolyabban.

2014.03.11. 16:29:17

@vizipipa: Tovább a lenini úton!
Trockíj jövőképe!
Válasz Lenin Mi a teendő? Brosúrájára! 1903

Ön a pártot a proletáriátus helyébe foglya tenni, aztán a központi bizottságot a párt helyébe, a párt főtitkárát a központi bizottság helyébe, így a proletáriátus nevében egyetlen személy hatalmát fogja elérni!

Ön a FIDESZT az egy párt helyébe foglya tenni, majd a kollégiumi brancsot a párt helyébe, a pártelnököt a kollégiumi brancs helyébe, így a FIDESZ nevében egyetlen személy hatalmát fogja elérni!

„Játszom egy gondolattal, játszik velem egy gondolat!”

pocaklakó minimanó 2014.03.12. 13:01:00

Reméljük, hogy előbb-utóbb belekerülnek olyan pontok is, mint a különböző kábítószerfogyasztások szigorúbb szankcionálása (Lex Stohl), a bázisát főleg felelőtlenségre és nemtörődömségre alapozó magzatgyilkosság visszaszorítása (támogatása helyett) és effélék...

pocaklakó minimanó 2014.03.12. 13:03:13

@Geo_:

Szabhatták volna úgy, hogy

a) csak egyéni választókörzetek vannak,
b) a legtöbb szavazatot szerző mindent visz és
c) kötelező a szavazáson való részvétel.

Mert ezek mind-mind demokratikus és európai/nyugati megoldási módozatok.

Szindbad 2014.03.12. 17:42:36

@TG69: Semmilyen pofára esés nem lesz. Még legalább 10 évig.

wantaan 2014.03.12. 17:50:47

"​Ekkora tökfej tényleg nincsen: Matolcsy elárulta a tutit a Goldman Sachsnak
TÖKFEJ
MATOLCSY GYÖRGY
GOLDMAN SACHS
Ma 16:12

​Ekkora tökfej tényleg nincsen: Matolcsy elárulta a tutit a Goldman Sachsnak
Egészen hihetetlen: a saját titkárnője írja le a könyvében, hogyan kereskedett bennfentesen és csinált sokmillió dollár profitot pár óra alatt a máig semmit sem értő Matolcsy egy amerikai banknak.P

Nagyon vicces, egyben borzasztó anekdotát oszt meg velünk frissen megjelent könyvében Wiedermann Helga, Matolcsy titkárnője. A sztori lényege, hogy 2011 őszén, amikor majdnem sikerült csődbe vinniük a magyar gazdaságot, Orbánék a legteljesebb titokban visszahívták az IMF-et. Matolcsy Györgynek pont ekkorra volt megbeszélt ebédje a Goldman Sachs pár bankárával, a zseniális elme pedig a kaja elején elárulta nekik, hogy titokban milyen lépést tett a magyar kormány, és hogy erről senki sem tud.

Az ételek megrendelése után azonban Matolcsy csak úgy mellékesen megjegyezte, aznap reggel 8 órakor tájékoztatta az IMF-delegációt arról, hogy Magyarország tárgyalásokat kezd a Nemzetközi Valutaalappal. És hogy erről a döntésről tájékoztassuk a Nemzetközi Valutaaalapot és az Európai Uniót, már el is küldtük a levelet Brüsszelbe és Washingtonba.

A beszélgetőpartnerek kezében megállt a vajazókés. Egyikük a mosdót keresve azonnal felállt. Nem tudni, hány telefont eresztett meg, de amikor visszajött, igen gyorsra fogták az ebédet. A szokásos másfél óra helyett 40-50 perc alatt az összes fogással végeztek.

A történtek után Matolcsy egészen biztos volt abban, hogy minden korábbi híresztelés igaz: a nagy nemzetközi befektető csoportok életveszélyes támadást indítottak Magyarország ellen.
Elhiszed? Miután Matolcsy elárul egy olyan bennfentes titkot, aminek a kiadásáért-
- !!! normál esetben börtön járna!!!-
, hiszen aki tudja, az gennyesre keresheti magát rajta, és látja, hogy a beszélgetőpartnerei kirohannak telefonálni, mindebből életveszélyes nemzetközi támadásra gyanakszik, nem arra, hogy a partnerei azonnali utasítást adtak rengeteg forint olcsó felvásárlására.

Na és mit értett meg a sztoriból a hasonlóan brilliáns titkárnő?

A hír meglepetésként ért mindenkit. A bejelentés előkészületeiről információs rendszerünk ismét tökéletesen zárt.
(via index.hu) "

KULTURÁLT ORSZÁGOKBAN ILYENT HAZAÁRULÁSNAK NEVEZIK! Matolcsy Orbán jobbkeze HAZAÁRULÓ?????
süti beállítások módosítása