Felbukkant egy újabb bezzegkonzervatív
2013. január 03. írta: dobray

Felbukkant egy újabb bezzegkonzervatív

konzervativ.jpg

Újra felbukkant egy bezzegkonzervatív blogger a magyar blogoszférában, a közösségi oldalak alapján sorra adóznak előtte tisztelettel az SZDSZ-árvák. HaFr nagy buzgalommal fejti meg, milyen a magyar konzervativizmus – pontosabban, hogy szerinte milyennek kellene lennie; miközben a magyar konzervativizmusról szóló posztjában egy darab magyar konzervatív gondolkodót vagy szellemi áramlatot nem említ meg. Helyette feltalálja a spanyolviaszt; és úgy jár, mint az egyszeri rockzenész, aki évtizedekkel a folkrock megszületése után is úgy véli, ő találta fel a műfajt, és mekkora ötlet hegedűt húzatni a gitár mellé – hogy mit játszik, az már mindegy. Nézzük meg közelebbről, miket is állít írásában.

*

A szerző az aktuális hazugságok közt tartja számon, hogy az állam jó gazda, és hogy Magyarország keresztény állam. Az elsővel kapcsolatban nagy felfedezésként tálalja, amit már a neokonok is felvázoltak. Úgy látszik, az amúgy nagy vehemenciával érvelő szerző elfelejtett körülnézni, így nem fedezte fel az egyéb szabadpiaci konzervatív kezdeményezéseket, még a blogoszférában sem. Persze nyilván részéről elsősorban a kormány államosító törekvéseivel és a magyar jobboldal etatista hagyományaival szemben fogalmazódott meg a kritika. Nos, HaFr-nak igaza van abban, hogy a konzervativizmusnak jelentős a piacpárti vonulata, és jelenleg a nyugati világ konzervjei kapitalisták. Na de nem mindegy, hogy miként: Hayek vagy Wilhelm Röpke, a libertárius vagy német kereszténydemokrata megközelítés között sok árnyalat létezik, nem is beszélve az igenis létező etatista konzervatívokról, a francia hagyományoktól a korporativistákig.

HaFr szerint Magyarország nem keresztény állam. Nos, ha ezalatt azt értjük, hogy a többség nem jár templomba vasárnaponként, valóban így van. A blogger felteszi a kérdést, hogy „kultúránk (még) dominánsan keresztény-e”, amire részemről csak azt tudom válaszolni, hogy alapvetően igen. Ezek a gyökereink, keresztény (vagy keresztényből szekularizált ) ünnepeink vannak, a gondolkodásunkat is a kereszténység, és a kereszténység által közvetített zsidó-görög-római filozófia és jog, fogalmi készlet határozza meg. Amúgy meg: az embereknek több mint 70 százaléka mégis csak valamely keresztény felekezethez tartozónak vallotta magát, ami annyit tesz, hogy identitásának része a kereszténység. Akkor is, ha nem gyakorolja a vallását, és ha nem is szereti az egyházakat.

Hősünk felveti azt is, hogy a keresztény magyar állam feltételezése hogy fér össze a semlegesség és a kisebbségek védelmében európai követelményével. Nos, attól még, hogy valami bevett ballib sztandard Európában, még nem kell elájulni tőle. Hogy a kisebbségvédelemmel milyen ellentétben is áll egy állam konfesszionalizmusa, azt nem tudom, Angliában is vígan él mindenféle vallású nép, pedig államvallás az anglikán. Amúgy az európai kisebbségvédelem nagyrészt csak retorika (már ha  az etnikai kisebbségekre gondolok). Ha szerzőnk esetleg a kereszténység alkotmányba való beemelését kifogásolja, akkor arra azt tudom válaszolni, hogy itt-ott már összeszedtük azon európai (ezen belül EU-s) alkotmányokat, amelyek kifejezetten emlegetik Istent vagy valamelyik egyházat, esetleg a kereszténységet úgy általában (ír, norvég, dán, német, spanyol, portugál, olasz, andorrai, svájci, lengyel, szlovák, román, bolgár, görög, máltai, izlandi). Görögországban, Nagy-Britanniában, Dániában, Norvégiában, Finnországban és Izlandon is államegyházi státust élvez valamely felekezet, és Svédország is csak 2000-ben szüntette meg a Svéd Lutheránus Egyház hivatalos államegyházi helyzetét. Lichtensteinben, Monacóban és Máltán a római katolikus egyház az államegyház. Az olasz, az andorrai, a lengyel és a spanyol alkotmány pedig speciálisan kiemelt helyzetet biztosít a katolikus egyháznak. Csupa uneuropéer nemzet.

*

S itt jön aztán a nagy megfejtés: „Biztosak lehetünk a kereszténység morális felsőbbrendűségében az összes a múltban vagy a jelenben elérhető etikai és életvezetési kóddal szemben? Biztosak lehetünk abban, hogy megérdemli az egyébként (nyilván okkal) hanyatló tradíció azt, hogy állami eszközökkel támogassák meg? Biztosak lehetünk abban, hogyha -- tegyük fel -- ismeretlen lenne számunkra a kereszténység, akkor rosszabb világban élnénk? Nem nyomott el a nyugati kereszténység (vagy akárcsak annak római, niceai-gregoriánus paradigmája) olyan tradíciókat, amelyek fennállásától ma jobban érezhetnénk magunkat? Miért ez az automatikus hódolat és evidens tisztelet a triumfáló vallásnak?”

Az első kérdésre számos érvet lehetne felhozni: ami miatt a nyugati civilizáció sikeres lett, az szinte mind a keresztény gondolkodásnak és etikának köszönhető. Részemről nem hiszek a „kódok”-ban. Konzervatívok általában nem beszélnek kódokról. Ha a szerző a keresztes hadjáratokra és az inkvizícióra gondol, amikor kétségbe vonja a kereszténység etikai hitelességét, arról például itt és itt írtam. Hogy rosszabb lett volna-e a világ, ha nem lett volna kereszténység, nos, erre nem tudunk válaszolni. Ez egy olyan kérdés, amit minden vallással és minden tradícióval szemben fel lehet tenni. Válaszadás helyett pedig kuksolhatunk magunk elé nézve. Úgy vélem, nem nyomott el a nyugati kereszténység „olyan tradíciókat, amelyek fennállásától ma jobban érezhetnénk magunkat”, de ha HaFr szerint igen, akkor vegyük sorra, mire gondolhatott: görög vagy római tradíció, Zeuszostul, Jupiterestül, vagy vallási szinkretizmusostul; törzsi-pogány tradíciók? Kétlem, hogy HaFr szívesen áldozna Zeusznak az Akropoliszon, s azt is, hogy szívesen látja a neopogány áramlatokat, beleértve a magyar ősvallás feltámasztására tett kísérleteket. Vagy liberálkonzervatív barátunk szívesen beállna az európai szélsőjobb ezen áramlata mögé? Amúgy létezik szekuláris konzervativizmus, John Kekes például; csakhogy HaFr épp az ő hagyomány-értelmezését veti el, amikor kritizálja, hogy „a konzervatív álláspont szerint pusztán a tradíció léte (függetlenül a tradíció érdemeitől) indokolhatja a tiszteletet”. A konzervatívok nem szokták azt állítani, hogy az általuk védelmezett tradíció tökéletes és hibátlan. Sőt, hangsúlyozzák annak tökéletlenségét. A tradíció ugyanis nem felettünk lebegő erő, amolyan esszencialista módon, hanem tökéletlen emberek által fenntartott dolog. A tradíciót a konzervek nem feddhetetlensége miatt szeretik, hanem relatíve jó volta miatt.

A bloggernek mindezzel az a baja, hogy „ez az elvárás nem univerzalizálható (kb. általánosítható), mert az univerzalizálhatóság megilletné pl. az ateizmust is, és ezen az alapon Magyarország mindjárt nem volna »keresztény állam« (ahogy nem is az)”. Nos, tudunk buddhista, iszlám és egyéb tradíciókról, de ateistáról még nem hallottam. Ha létezik, akkor az olyan, mint a marxista tradíció, azaz tradíció-ellenes. Itt felszínes fogalmi egyezésről van szó, ráadásul ez alapján minden „a tradíció” része, ami megtörtént és amit valaha gondoltak az emberek – ami a fogalom kiüresítése lenne. A kereszténység-ekézés már csak azért is humoros, mert a konzervatív gondolkodás alapító atyái és a legtöbb teoretikusa (és politikusa) keresztény volt – habár részemről ismerek buddhista (és persze ateista vagy nem tételes hívő) konzervatívokat is.

A lokális-univerzális ellentét, illetve a kultúrrelativizmus kérdése persze okoz törésvonalakat a konzervatív gondolkodásban; de ez is csak azt mutatja, hogy HaFr intoleráns módon ki szeretné paterolni a neki nem tetsző gondolkodókat és irányzatokat egy plurális gondolkodói hagyományból. HaFr ugyan vallja az emberi tökéletlenséget, de addig nem jut el, hogy feltegye a kérdést: bármely más „tradíció” kiállná-e az ő erkölcsi mércéjét, az idők folyamán át az azt képviselő emberek mindig, minden körülmények közt feddhetetlenek maradtak volna erkölcsileg? A konzervatív gondolkodás alapvetően a folytonosság híve, és mi sem áll távolabb tőle, mint a cserélgethető modellekben (tradíciókban) való gondolkodás. Egyszerűen nem tudunk hagyományokat cserélgetni, ez elemi tapasztalat. Aki megpróbálja, pórul jár.

A kultúrákhoz való alkalmazkodásban egyébként talán épp a kereszténység a legsikeresebb vallás, az inkulturáció tudatossága miatt. Hogy a kereszténység hanyatló tradíció-e? Nos, lehet hogy Európában annak tűnik, de máshol nem.

*

A magyar konzervativizmusról írott posztjában HaFr azt állítja: „A konzervativizmus nem romanticizmus és főleg nem premodernség. A konzervativizmus -- kétszáz éves története minden pontján -- anti-modernitásában is a modernség része volt, és az ma is. A magyar konzervativizmusnak így nem lehet része a szittya mitológia, a székely romantika, a »tiszta forrás«-pátosz, és nem indulhat ki Úz Bence feltételezett politikai ízléséből sem (ami mellesleg nem volt neki).” Nos, ez is nyilvánvalóan a kormányzatnak szánt oldalszúrás kíván lenni. Igaz ugyan, hogy a konzervség „anti-modernitásában is a modernség része volt”, de ez csak puszta időbeli egybeesés és tudatosodás kérdése. Akár tetszik akár nem, a konzervativizmus lehet romanticista (számos példa van rá a 19. században), és igenis, lehet premodern. „Premodern lény vagyok” – mondta Roger Scruton, márpedig ő csak többet tud a konzervativizmusról, mint HaFr. A szittya mitológiának nem vagyok nagy híve, de mint magyar kulturális örökség, keresztényként és ateistaként is fontos lehet a számunkra őseink hitének, kultúrájának, mítoszainak ismerete.  A „tiszta forrás”-pátosz a táncházmozgalomra vonatkoztatható, másra szerintem bajosan. A néptánc viszont konzervativizmus-kompatibilis dolog.

HaFr szerint „a modern konzervativizmus a hagyományos szabadságot védi (minden hatalmi centrummal szemben), és a tradíciónak is csak a voluntarizmussal szemben tulajdonít jelentőséget -- nem aféle komfortzónaként, amelyben az ember jól érzi magát. A legértékesebbnek tartott hagyománya a szabadság (középkori eredetű) hagyománya.” Nos, az első mondat megint csak féligazság: José María Aznar és Mariano Rajoy Spanyol Néppártjáról nehéz volna azt mondani, hogy nem „modern konzervatív”, mégis erőst a madridi központi hatalmat védelmezik az autonómiákkal szemben. Ez tetszhet vagy nem, de egyszerűen ez a létező valóság. És bármennyire is nem vagyok híve a nacionalizmusnak, azt kell mondanom, voltak nacionalista konzervatívok, és a dolog nem gyökerében önellentmondás. A konzervek nacionalista fordulata óta, ami talán Marx internacionalizmusára adott válasznak is tekinthető, a nemzet kiemelt fogalom, még a modern nyugati konzervek szótárában is.

„A konzervativizmus nem lehet populista. Sosem lehet győztese (se kétharmaddal, se éppenhogy) egy választási harcnak. Burke-től Ron Paulig -- néhány rövidebb, átmeneti periódust leszámítva -- osztályrésze a folyamatos politikai vereség, ami nem jelenti azt, hogy ne volna releváns: csak éppen nem vevő rá a közízlés. A konzervativizmus nem állja a versenyt az emberiség rossz szellemeivel (lásd följebb), amelyek önfeladásra és szabadságuk korrumpálására bírják, tömeggé gyúrják az egyéneket” – írja a szerző. Az ilyen defetista kijelentésektől frászt kapok. Az első mondat marhaság. Lásd Chestertont a hagyomány és demokrácia kapcsolatáról vagy Willmoore Kendall plebejus konzervativizmusát, amiről Egedy Gergely értekezett a 2012/5-ös Kommentárban. Esetleg Megadja Gábor és Molnár Attila Károly konzervatóriumos megjegyzését a jobb és bal episztemológiai paradoxonáról elitizmus és populizmus viszonylatában: a liberalizmus és a baloldal mindig a nép nevében lép fel, de felülről reformál és sugdos a fejedelem fülébe, és igazából büdös neki a nép; míg a konzervek arisztokratikusnak tűnnek, de igazából jobban hisznek a józan észben, a népi bölcsességben, a hagyományokban és a konvenciókban.

És miért ne lehetne győztese egy választási harcnak a konzervativizmus? Vagy Ronald Reagan nem volt konzervatív? HaFr ezen kijelentésére pont az egyik legmodernebb irányzat, a neokonzervativizmus cáfol rá. Vagy az, hogy a 19. század elején az angol liberálisok azért nem támogatták a szavazati jog kiterjesztését, mert tudták, hogy a tömegek a torykat támogatnák. Nem hinném, hogy lenne modernebb dolog a demokrata-plebejus alapállásnál. Most akkor HaFr kárhoztatja a régimódi, arisztokrata konzervativizmust, vagy mégis visszasírja azt? Ha pedig modern konzervségre vágyik, akkor hogy akar nem populista módon érvényesülni egy tömegdemokráciában? Szerintem zsákutcás a tanács, hogy a konzervek üljenek otthon és olvassanak. A neokonok egykori sikere legalábbis ezt mutatja (egyébként két elindítójuk, Russel Kirk és William F. Buckley is katolikus volt, ahogy Kendall is). Az lenne a konzervatívok végzete (habár a szabad akaratban, szabadságban és felelősségben gondolkodó ember nehezen hihet a végzetben), hogy plátói szerelmet táplálnak a politikai hatalom, a napi politika iránt? A konzervek nem kedvelik a plátói szerelmet, szeretik azt beteljesíteni.

*

Szerzőnk persze számos releváns, igaz állítást is tesz, miszerint a konzervativizmus nem lehet progresszivista, relativista (bár ebbe már nem vagyok biztos, a kultúrrelativizmus jellemző egyes irányzatokra); nem optimista az emberképe; s a szabadság középkori eredetű hagyományára épít. Azt nem tudom, hogy éppenséggel „előír-e indoklási kötelezettséget minden értékrend követője számára”, ahogy HaFr fogalmaz; mivel a konzervek mindig is nagy hangsúlyt helyeztek az intuíciókra, a készségekre, a spontaneitásra, s nem hiszik, hogy az ember racionális, maximum, hogy racionalizáló.

Nem mondanám, hogy HaFr nem fér bele a konzervativizmusba, de az ő konzervativizmusa legjobb esetben egy fajta konzervség a sok közül. HaFr kijelenti: sokakkal ellentétben úgy gondolja, igenis létezik konzervativizmus-definíció, konzervatív kiskáté. Nos, lehet, hogy jobban tenné, ha nem állítaná ezt, mert pont egy ilyen hipotetikus kiskáté vagy definíció több tételét tagadja a saját konzervatívnak vallott felfogása. Elköveti azt a hibát, hogy kikiált egy irányzatot konzervatív kánonnak. Aki pedig nem ezt vallja, az nem konzervatív: paradox módon, ha kritériumait alkalmaznánk egykori és kortárs konzerv gondolkodókra, a legtöbbjük kiesne a rostán.

Szerzőnk egyébként nem sorol fel egyetlen számára releváns magyar vagy más nemzetiségű konzervatív gondolkodót sem, csak azt hangoztatja, hogy ki nem konzerv: szerinte például Horthy nem az. Szerintem viszont Horthy leginkább konzervatív volt,még akkor is, ha ma nem a két világháború közötti időhöz kellene visszanyúlni legitimációért. Horthy egyszerűen fasisztának bélyegzése pedig már a kései szocializmusban is ciki volt, a kép ennél sokkal árnyaltabb, ezt már régóta hangoztatja a céhes történetírás.

Hol hibázik a bezzegkonzerv szerző? Ott, hogy elfelejti figyelembe venni a történeti aspektust: túlságosan spekulatív módon áll ehhez a gondolkodási hagyományhoz, és pont az általa hangoztatott pluralizmussal szemben rekeszt ki mindenkit, aki nem felel meg kritériumainak. Mindezek eredménye egy kilúgozott, igazából sosem létezett, legfeljebb liberális nézőpontból ideális konzervativizmus. HaFr hagyományellenes, csupán a gazdaságra és a szabadpiacra összpontosító (alias fiskális) spekulatív konzervativizmusa éppen a magyar történelem és a konzervativizmus valóságát nem veszi figyelembe. Amit HaFr ír, az olyan konzervség, ahogyan egykori SZDSZ-fiókák szeretnék látni a konzervativizmust: steril, nem épp életszagú, ártatlan, aranyos, simogatni való, visszavonult, szalonképes konzervativizmus, ahogy már megénekeltem egyszer.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr174985040

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Felbukkant egy újabb bezzegkonzervatív 2013.01.03. 10:39:01

Amit HaFr ír, az olyan konzervség, ahogyan egykori SZDSZ-fiókák szeretnék látni a konzervativizmust.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Kettes · http://orulunkvincent.blog.hu 2013.01.03. 07:29:28

Eleszik a kenyeremet ezek a jöttment ákonzervatívok, pedig engem személyesen Lánczi András nevezett ki fiatal, tehetséges konzervatív gyereknek. Hát a kurva életbe már.

Munchausen 2013.01.03. 07:36:01

Nincs nektek semmifele szabadsagotok, kamatrabszolgak vagytok mindahanyan a regnalo 1% lezullesztett, szetzilalt, elagyatlanitott seggnyalo szekertoloi.

maskep 2013.01.03. 07:48:20

Kössz a linket a hafr.blog.hu-hoz! :-)

countrystudy 2013.01.03. 08:22:53

ez már a szalámizás része,mindjárt itt vannak a választások.
miután megalakult a baloldal ezerféle formációja.akinek nem kell gyurcsányi,ott van gordonka és fordítva.
beindult a hadjárat,a kampánytanácsadók megkezdték a kormányoldal bomlasztását.

maskep 2013.01.03. 08:38:28

@countrystudy: És mit gondolsz, sikerülni fog? És vajon miért, vagy miért nem?

Wolff 2013.01.03. 08:45:39

A magyar hiteles konzervatív legfőbb jegye úgy tűnik annyi, hogy ájultan esik hasra MAK és Lánczi András előtt. És a pofája méretéhez képest megdöbbentően nincs önbizalma, képes azzal foglalkozni, hogy egy álnéven író blogger (!) vajon jól látja-e mi a konzervativizmus avagy sem.

countrystudy 2013.01.03. 09:16:02

@maskep: remélem,nem.
a sokféleség mellett a választásokon igenis szorosra kell zárni. sok kis konzervatív klubocska tálcán kínálja a hatalmat a baloldalnak. persze el lehet hinteni,mennyivel demokratikusabb,a sokféle hang muzsikája,de nem árt gondolkodni.ahogy a baloldal tudja,minden ellentétet félre kell tenniük a közös ellenség leváltása érdekében,észen kell lenni a jobb oldalnak,h ne dőljenek be az igazi,meg modern,meg mittommilyen konziknak.

Pelso.. 2013.01.03. 09:25:50

"kikiált egy irányzatot konzervatív kánonnak"
Szemérmetlen ez a HaFr, még jó hogy nem polgárinak is. Ha nem vigyáztok, hamarosan létrehozza a NER 2.0-t, másnap meg belevigyorogja a kamerákba, hogy ő sohasem hazudott.

Robinzon Kurzor 2013.01.03. 09:31:15

Akkor ők a Júdea Népe Front, ami nem összekeverendő a Júdeai Népfronttal ... megpróbálom megjegyezni.

Tündér_Lala 2013.01.03. 09:36:19

@Wolff: Nem arról van itt szó.
A cél a fogalmak develválása, eredeti értelmüktől megfosztása, lejáratása. Konzervnak mondja magát, majd előadja a szadeszes mantrát. Azt nem mondhatja, hogy liberális, mert a libsik már bizonyítottak. Lenyúlták a zöld gondolatot (amely fontos volna) és bizony ott is kilóg a lóláb.
Fel kell hívni a figyelmet, hogy ez csupán manipuláció.

mk27soundmaster · http://mk27.blog.hu 2013.01.03. 09:53:03

Ez a @HaFr-féle blog csak egy nagy vájdling liberálbolseviki habzóf_s. Ócska, szellemtelen, bűzlik az irigységtől és a ressentimenttól. Szánalmas és (a maga önleleplező módján) kontraproduktív (is).

maskep 2013.01.03. 10:00:07

@countrystudy: Az Együtt 2014, az LMP, az MSZP, meg a többiek most pont - az értelmezésed szerint legalább is - széthúzáson munkálkodnak, mivel "nem tesznek félre minden ellentétet a közös ellenség leváltása érdekében", mondván: Választási szövetséget azon az alapon, hogy az ellenségem ellensége a barátom, még csak-csak lehetne, de kormányozni, vagy akár csak együttműködni a rezsim leváltásában már nem lehet ezen az alapon. Abból legfeljebb egy újabb Gyurcsány vagy Orbán lenne.

Tehát a korábbi kérdésem, átfogalmazva: Miért fogjon össze a jobboldal? Azért, hogy bármi áron az folytatódjon, ami 2010. óta zajlik? És mit jelent az összefogás? Feltétlen, vak támogatása egy vezérnek? Ez lenne a polgári konzervativizmus lényege?

maskep 2013.01.03. 10:02:12

@mk27soundmaster: Így van, szóra sem érdemes, nemhogy egy ilyen hosszú posztra...

countrystudy 2013.01.03. 10:35:01

@maskep: ez a vezér szóhasználat a baloldal terméke,ők tudják,miért. persze ez az utálkozás része,mivel Orbánnak (egyelőre) nincs riválisa.az más tészta,hogy a jobboldalon csökkent a népszerűsége,de ez nem járt azzal,hogy a szocikhoz pártoltak volna ugyanannyian.
sokan szavaztak a fideszre,akik csak szimplán rühellték az előző két ciklust. ha elég erősen él a fejekben,miről is szólt az a korszak,akkor nyer a fidesz, teljesítménytől függetlenül.azért jobb lenne,ha nem csak azért.
a polgári konzervativizmus megerősödésére pedig nagy szükség van ebben az országban (nem feltétlen Orbánról beszélek),mert a '45 óta szinte töretlenül hatalmon lévők magabiztosan kiáltanak ki mindenkit fasisztának,nácinak vagy csak szimplán gyengének,ócskának stb, akik nem az ő nézeteiket képviselik. hát ezért szeretném,ha megerősödne a másik oldal.

Mitya Ivanov 2013.01.03. 10:38:51

aszongya: "Közéleti hírek liberális konzervatív nézetben"
what?
békeharcos? heteroszexuális homoszexuális? fiú lány? shemale? reálbarca? fradiújpest? zsidónyilas?szegedicsanád?

maskep 2013.01.03. 11:03:35

@countrystudy: A vezér szó használata Orbánra valóban a baloldal szokása. Ez azonban nem jelenti feltétlenül azt, hogy nem igaz... Szerintem a konzervativizmusnak semmi köze Orbánhoz, aki a baloldalról, a Liberális Internacionálé alelnöki székéből sasszézott át a jobboldalra, miután úgy ítélte meg, hogy ott üresedés várható az MDF kormány bukása után.

Valóban szükség volna egy európai, mérsékelt és felelős(!) jobboldali erőre, esetleg többre is. De Orbán ennek az akadálya. Ezért kérdeztem, hogy szerinted sikerülhet-e a jobboldal bomlasztása, ha az önmagában nem indulna bomlásnak? A kovász pedig nem egy bezzeg-konzervatív blog, hanem maga Orbán: A vezér, akihez viszonyulni kell, és aki egyszemélyben dönt vagy emel vétót bármiről, pusztán a hatalma fenntartását célozva.

maskep 2013.01.03. 11:04:43

@Mitya Ivanov: Antall József? Tölgyessy Péter? Szabad György? Néhai Orbán Viktor szellemének földi maradványai?

maskep 2013.01.03. 11:05:51

@maskep: Azaz: Orbán Viktor néhai szellemének földi maradványai... Így tisztább képzavar! :o)

Schwerer Gustav · http://menekulttabor.blog.hu 2013.01.03. 11:10:08

Na, megnéztem ezt a blogot. azt írja, hogy liberális konzervatív
"Közéleti hírek liberális konzervatív nézetben"

Ami érdekes, hogy mennyi kommentet generál, mondjuk főleg olyanok szólnak hozzá, akiket sose láttam. (Nem mintha ez valami sokat jelentene...)

a leguccsó bejegyzéséhez 353-an szóltak eddig hozzá. Gondolom ez (is) indította a mandarint arra, hogy megmutassák, hogy ki az úr a háznál.

Egyébként nyilván nem érnek semmit vele, mivel a "konzervatív" szó jelentése, akárhogy is játszanak ide-oda, teljesen homályban van hagyva: magyarul senki sem tudja, mit jelent ez a szó.

a mandarin akkor lenne becsületes, ha nyílt és egyszerű fogalmi meghatározást adna. És ez még akkor is igaz, ha az "1000 leütés" egy mocskos libsi vallásellenes féreg blog.

gyalog.galopp 2013.01.03. 11:16:54

@mk27soundmaster:
Teljesen igazad lenne, de nem minden fül hallja meg a hamis hangokat.
A jól bevált libolsi kommunikációs taktika az obstrukcióval, csúsztatással , tereléssel, a szövegbe csempészett bődületes hazugságokkal a gyanútlan embert tökéletesen beviszik az erdőbe.
A sima gördülékeny stílus, a politikát alapból letojó átlag számára azt a hamis illúziót kelti, hogy érti is, amit olvas vagy hall. Az átlagban fel sem merül, hogy becsapták, megvezették, hiszen kontrollálni nem tudja, nem is akarja az információkat, nem abban a közegben él. Ráadásul örül, mert talált egy értelmes tollforgatót, aki számára érthetően elmagyarázza a dolgok lényegét...

Pelso.. 2013.01.03. 11:18:22

@countrystudy: "teljesítménytől függetlenül.azért jobb lenne,ha nem csak azért"
Bájos, nagyon.

ürügyminisztériumi álamszitkár 2013.01.03. 11:22:28

@Schwerer Gustav: "a "konzervatív" szó jelentése, akárhogy is játszanak ide-oda, teljesen homályban van hagyva: magyarul senki sem tudja, mit jelent ez a szó."

Lehet, hogy te nem tudod, és "senki" vagy. És az is lehet, hogy aki Orbán Viktor rezsimjét konzervatívnak tartja, az se tudja.

A konzervativizmus a kiforrott értékek tiszteletét, a hagyományokat és azok közösségének az érvényesülését hirdet.

gyalog.galopp 2013.01.03. 11:22:59

@maskep:
Azért arról ne feledkezzünk meg, hogy a vezért kinevezik, vagy megválasztják. Ebben az értelemben pl vezérnek tekinthető az USA elnöke is.:)

Hepci · http://gasztrojazz.blogspot.com 2013.01.03. 11:24:10

Ez a HaFr valami fontos faszi?
Ennyit írni róla... jobb időkben elment volna doktori disszertációnak...

fonó 2013.01.03. 11:34:55

Hogy nem felülről erőből diktál lesz@rva a zembereket azt a fidesz 2,5 éve bizonyitja?? Hol él???????

ikaljan · http://ikaljan.blog.hu 2013.01.03. 11:47:38

Egyébként érdekes az a vita, hogy milyen értelemben létezhet konzervativizmus Magyarországon.

A konzervativizmus angolszász, vagy éppen francia modelljében a közös vonás, hogy a fennálló társadalmi, kulturális rendszert (amely lehet szabadpiaci, etatista, stb.) a gyakorlat által igazolt életképes - értékes dolognak tartja, és kritikusan szemléli a "tervező, kísérletező" társadalommérnöki kezdeményezéseket.

A konzervativizmus ebben az értelemben az "élő" hagyomány védője, és a progresszivista elképzelések mellett a "reformátori" ideális múltba való visszatérést szorgalmazó ideológiákkal is szemben áll.

A nyugat-európai konzervativizmusnak azonban van egy másik közös tulajdonsága, jelesül, hogy az "élő" hagyomány többé kevésbé sikeresnek, erkölcsösnek tekinthető.
És ez az a kérdés, ami Kelet-Európában felveti a kérdést, hogy lehetséges-e itt egyáltalán konzervativizmusról beszélni? A magukat konzervatívként definiáló emberekre, politikai erőkre Magyarországon minden jellemző, csak egyetlen egy nem, hogy az élő hagyományokra, a társadalmi berendezkedésre, a "félmúlt" kultúrájára és rendszerére pozitívan tekintetének.

Ez az élő hagyomány ugyanis a kádári szocialista és az annak létrejötte utáni vadkeleti rablókapitalizmus elegye által létrehozott rend.
Ebből a szempontból Gyurcsányi vagy Bajnai sokkal inkább tekinthető az élő hagyományt védő konzervatívnak, mint a XX. század első felének idealizált világába és keresztény-kurzusába visszavágyó KDNP és legalább retorikában radikálisan újat ígérő fülkeforradalmi FIDESZ.

A probléma abból fakad, hogy a fennálló rend alapvetően egy diktatúra által eltorzított társadalmi struktúra, és a legkisebb mértékben sem sikeres, erkölcsös és elfogadható. Éppen ezért a konzervatív nem tud ebbe az élő hagyományba kapaszkodni, vissza kell nyúlnia korábbi - vállalhatónak tekintett - hagyományokba, amelyek azonban már nem élők, vagy marginálisan befolyásolják csak a hétköznapi életet.
Ez viszont nem konzervatív, hanem reformátori munka. Újrateremti a hagyományt, vagy még inkább annak idealizált képét, ezt tekinti hivatkozási alapnak. A jelenlegihez képest radikálisan új struktúrákat próbál kialakítani, miközben valamely régi kor - a közös kultúrában már nem élő hagyományrendszerére hivatkoznak. (legyen az a Horthy-rendszer, a kiegyezés kora a keresztény középkor, vagy az ősmagyar lovasszittya világ)

Kandeláber 2013.01.03. 12:24:17

Tippem: Kuncze üres óráiban a rádiós szereplése mellett bloggerkedésre adta a fejét. A Messiásnál egyelőre parkolópályán van, ezért úgy gondolta, ilyen aprómunkával üt rést a konzervatív bástyán.
Nem olvastam végig a cikket, Antall-fényezés ( "ő volt az igazi konzervatív") van a blogban?

gyalog.galopp 2013.01.03. 12:28:06

@ikaljan:
A konzervatívizmus a teljes Rákosi és Kádár korszakban itt élt az emberekben. Jártak templomba, ott kötöttek házasságot, keresztelkedtek, de a táncház, röpülj páva, falusi asszonykórusok, mind ennek a jelei, mégha a politika meg is próbált rátelepedni.

Mellesleg, a tatabányai turul szobrot a bányászok mentették meg Rákosi kemencéjétől.
A keresztény erkölcsiség, hagyománytisztelet még az ateistákba is átivódott, a panelba is magukkal vitték.
A diktatúra nem tudott akkora pusztítást végezni a konzervatív eszmeiségben, mint a rendszerváltás néhány év alatt.

peterd127 2013.01.03. 13:41:55

@Wolff: bezzeg egy magadfajta "ideológiailag képzett" figura, szabadon általánosíthat és normativitást kérhet számon...

puszi a hasadra

Schwerer Gustav · http://menekulttabor.blog.hu 2013.01.03. 13:52:52

@ürügyminisztériumi álamszitkár:

"A konzervativizmus a kiforrott értékek tiszteletét, a hagyományokat és azok közösségének az érvényesülését hirdet."

mik a kiforrott értékek? mik a hagyományok? tételesen fölsorolva, kifejtve.

peterd127 2013.01.03. 13:55:21

@ikaljan:
a konzervatizmusnak több írányzata mintsem gondolnád aranyapám

ajánlom figyelmedbe: Horkay Hörcher Ferenc: Előadások a XIX. és XX. század állambölcselete köréből című művét

úgyérzem hiánypótló alkotás lenne a számodra,
mielőtt önjelölt szociológusként megmondanád hogy ki a konzervatív és ki nem az :D

Schwerer Gustav · http://menekulttabor.blog.hu 2013.01.03. 14:04:04

@ikaljan: Igen, erről van szó. nincsenek élő hagyományok Magyarországon. Mind úgy lett "föltámasztva", persze ezzel együtt politikailag kisajátítva is. Eklatáns példája ennek a "polgáriság": Magyarországon nincs olyan hogy polgári életforma. Volt valami ehhez hasonló a későkádárkorban, "kicsi, savanyú, de legalább a miénk" alapon,

Aztán a rendszerváltás után a fityesz ráfeküdt erre a témára, sikeresen kisajátította magának a fogalmat, létrehozta a "polgári körök mozgalmát", ahol a megfelelő előadók ideológiai továbbképzést adtak.

2010-id sikeresen hitette le magáról a fidesz, hogy polgári párt. Persze minden jó dolognak vége szakad egyszer:)

peterd127 2013.01.03. 14:05:31

@peterd127:

az általad "nyugat-európainak" (korra/térségre/kultúrális áramlatokra való tekintett nélkül) leírt konzervativizmus tárgyalásából "csak" az egyik legfontosabb - ideológiai magját adó - posztulátumot felejtetted ki: a transzcendentális rendet.

vagyis: politikai problémák mélyén vallási és erkölcsi kérdéseket érzékel, ily módon az igazi politika célja a lelkeket uraló igazság megragadása és alkalmazása

ez a fideszre akár tetszik akár nem, de érvényes

Prof. Dr. Simon Templar 2013.01.03. 14:08:02

Hogy mi a baj a mai magyar "konzervativizmussal", azt nagyon jól elmondja Ungváry Krisztián ebben az interjúban:
hvg.hu/itthon/20121220_Ungrvary_interju_horthyrol?FullComment=true#comments

Érdemes lenne odafigyelni...

peterd127 2013.01.03. 14:08:59

@ikaljan: örülnék ha legközelebb szerzőkre, vagy konkrét irányzatokra utalnál (Kirk, Voegelin, Kristol stb)

mert ez így csak szarmaszatolás és nem forráskritika

üdv

peterd127 2013.01.03. 14:11:14

@Prof. Dr. Simon Templar:

hvg baloldali lap, lételemük az antikonvervativizmus, így a vita lehetőségétől is távol állnak

érvelésük önérvelés

Prof. Dr. Simon Templar 2013.01.03. 14:23:05

@peterd127: Te is távol állsz, lévén érvelés helyett csak felböfögöd a fideszes-jobbikos mantrát...

peterd127 2013.01.03. 14:25:57

@Prof. Dr. Simon Templar:
ja értem, tehát ha kritizálni merészelek egy lapot akkor én egyből fideszes vagyok

az árukapcsolás azonnal megtörtént

természetesen megint nem a tartalmon megy a vita, hanem a formán, nem leistungon hanem a megfelelő nyelvi kódokon....

peterd127 2013.01.03. 14:29:52

az mno is ugyanazt csinálja mint a hvg bájdövéj

a hvg megkérdez egy komcsi figurát hogy mi a véleménye hortyról
a mno megkérdez egy fasisztát hogy mi a véleménye kádárról

de az egyikölyük fejében sem merülne fel, hogy ezeket "összeresszék", mert a végén még nácinak bélyegezné ungvárit a civil szféra

ez a hideg polgárháború eliminál minden argumentumot

én meg csak mantrázom valóban...

Schwerer Gustav · http://menekulttabor.blog.hu 2013.01.03. 14:49:48

@peterd127: nem nekem írtad, de szeretnék reagálni:

"az általad "nyugat-európainak" (korra/térségre/kultúrális áramlatokra való tekintett nélkül) leírt konzervativizmus tárgyalásából "csak" az egyik legfontosabb - ideológiai magját adó - posztulátumot felejtetted ki: a transzcendentális rendet."

Azért nem csak a konzervativizmus képviselhet transzecendentális lényeget. minden ideológia, amelynek alapja egy _mítosz_ transzcendens lényeget képvisel. még az is, amelyik letagadja.

Az előző cikkben kifejtettem: a nyíltan istentagadóm, ateista kommunizmusban is volt transzecendens lényeg: ez volt az un. "munkásparadicsom" eszméje, amelyben egy "új ember", a "szocialista embertípus" tör felszínre. Megvalósul az osztálynélküli társadalom, mindenki boldogan él. Földi Paradicsom. A Mennyországot lehozni a Földre. Ez transzcendens mondanivaló, még ha eléggé csökött is

Ez egyébként a "technika" mai kultuszában is megjelenik, amikor arról beszélnek, hogy az "információs társadalom" ledönti az akadályokat, amelyek a különböző népeket és társadalmakat elválasztják, egy nagy család leszünk mindannyian, stb stb, amennyiben mindenkinél be lesz kötve s zinternet:)

Tehát minden ideológia mögött egy mítosz rejlik ("amiben hinni kell"), és minden mítosz transzcendens lényeget hordoz magában.

Amennyiben viszont specifikusak akarunk lenni, akkor nagyjából elmondhatjuk, hogy az európai konzervek nagy része a KERESZTÉNY kultúrkör képviselője.

És itt meg is feneklettünk, mivel az elmúlt 200 év a vallás visszoszorulásáról szólt, a technika javára. gőzgép, ipari forradalom, "tudományos fejlődés".

Mostanra a tudomány lett az isten, valamint a naturalisztikus materializmus, amely a kommunizmushoz hasonlóan, csupán egy csökött földi mennyországot tud ígérni a benne hívőknek. Örökké fogunk élni, megszüntetjük a betegségeket, eggyé válunk a gépekkel ("transzhumanizmus") stb stb.

Nem nagyon látom ebben a helyzetben a konzervativizmust, kivéve persze amikor katedrákról meg szószékekről dörögnek a romlás, és erkölcstelenség ellen. (Nem mintha érne valamit egyébként.)

szóval? hol vannak a konzervatívok?

peterd127 2013.01.03. 14:54:23

@Schwerer Gustav:

kár hogy a magyar 'baloldal' nincs kommunista ideológia, csak neoliberalizmus, amely a transzcendentális lényeg kérdésfeltevését is abszolválja

így a roppant evidens felvetésed elveszti értelmét

Hogy hol vannak? A fidesz ideáig (még) nem jutott el, gondolom ott:)

peterd127 2013.01.03. 15:00:42

"Keresztény" kultúrkört belekeverni ebbe megintcsak pontosításra szorul, mert akkor melyik irányzat, mikor és hol

kereszténység (keleti, nyugati) és konvervativizmus nem egy olvasztó tengely, nem egységes szellemi alakzat egyik sem, amelyekett szabadon kiértékelhetünk balos indulatinknak engedve

MézesRozi 2013.01.03. 15:12:12

mit várhatunk attól, aki egy ilyen mondatot komolyan képes leírni:
"A nemzeti érzés eredete oda vezethető vissza, amikor (a XIX. század elején) a premodern politikai struktúrák érvkészletét az újonnan feltörekvő politikai osztályok már nem tudták a maguk javára kihasználni, ezért le kellett azokat váltaniuk. Ekkor született meg a politikai (és később az etnikai) nemzetfogalom és érzelmi közeg, amelynek akkor még volt racionális alapja (ti. a paradigmaváltás kényszere)."

mavo · http://polmavo.blog.hu 2013.01.03. 18:16:32

nédda, bagoly mondja verébnek. :)

Kettes · http://orulunkvincent.blog.hu 2013.01.03. 18:18:18

@Tündér_Lala: A Fidesz is konzervnek mondja magát, közben meg lenyúlja az államszocialista mantrát. Persze az mááás.

Annyira viccesek vagytok, ahogy körbevizelitek a konzervatív terület határait. Ti, akik egytől-egyig a volt liberális Orbán seggéből pattantatok ki az MSZMP KB Társadalompolitikai Intézetébe szóló belépőitekkel. ;-)

maskep 2013.01.03. 19:01:19

@gyalog.galopp: A Vezért nem kinevezik vagy választják, a Vezért teremti a történelem ura...

mk27soundmaster · http://mk27.blog.hu 2013.01.03. 19:29:57

@Kettes:

Még mindig jobb, mint klasszikusok életművének cenzúrázásával, szelektálásával, átírásával megpróbálni a véleményünket igazolni, mint ahogyan az az orulunkvincent.blog.hu-n dívik.

Schwerer Gustav · http://menekulttabor.blog.hu 2013.01.03. 19:41:15

@peterd127: igen de a neoliberalizmus csupán a "jóléti társadalom" nótáját képes húzni.

Amint vége lesz a "jólétnek", bármilyen ok miatt, a neolibbantizmus is háttérbe fog szorulni.

"kereszténység (keleti, nyugati) és konvervativizmus nem egy olvasztó tengely, nem egységes szellemi alakzat egyik sem"

mindenképp igaz hogy túlegyszerűsítettem, de attól még a teljes kép csak kevéssel bonyolultabb....:)

Bell & Sebastian 2013.01.03. 20:22:46

@mavo: Üdv, honnan-merre?

(amúgy: nagy dumákat generált ez a poszt, akár jó - akár nem, mintha odasózna egyet a konkurenciának)

Boltzmann 2013.01.03. 20:29:08

@Kettes: Szekunda. Ez a maga a teljesítménye:

szépen elnyávogta a mantrát és még igaza is lenne, ha nem hallgatná el, hogy az MSzMP-jogutód párt minimum 1994 óta
(máskülönben nem jött volna létre a koalíció,
www.youtube.com/watch?v=lYvb9vWWDs0 )

hazudja magát baloldalinak és ezzel együtt elhazudja a baloldalon értéknek tekinthető (valójában a kereszténységtől lopott) tételeket

Boltzmann 2013.01.03. 20:34:03

@Wolff:
@Tündér_Lala:
@Kettes:

11. Beavatás

Hogyan kell egy országot elfoglalni?

Nos hogyan? Karddal, tankkal? Az igazi siker titka ebben a versikében lappang, melyet az önkényuralom idején függesztettek egy Lenin-szoborra: Ne bizakodj, Iljics, nem tart ez örökké,/százötven év alatt sem lettünk törökké. Hogy mennyire lettünk? A hódítók mennyire kaparintották meg az ország lelkét?
Az ország lelke a nyelv. A nyelv pedig a szavak mellett a gesztusok, a szokások összessége, melyek révén megértjük egymást. Communicatio = cummunió. Köz -lés = köz -össég. A communicatio összekuszálása megbontja a communiót, az országot. Isten a bábeli toronyépítõk nyelvét zavarta meg, s az országnak, Bábelnek vége lett.

Az ország elfoglalása a nyelv elfoglalása.
A hadmûvelet feladatai: megszállni a pozitív fogalmakat, kiverni az ellenfelet még a középértékûek birtokából is, egyszersmind a negatív értelmûek hordozására kényszeríteni, továbbá az ellenfél maradék szavait szégyenletesnek minõsíteni. Az így elõidézett káoszban a préda-nép meghasonlik, tagjai félreértik egymást és marakodó pártokra szakadnak.
Lehetséges ripsz-ropsz átalakítani a szavak értelmét? A jobb és a bal értelme õsrégi, metafizikai megalapozottságú, és az európai nyelvek zömében hasonló. A jobb jót jelent, a bal rosszat, s mindketten dús bokorban kapaszkodtak a jelentésükbe. Egészen a Francia Forradalomig.

Tanuljunk egy kicsit a magyar történelembõl. 1945 után a Vörös Hadsereg révén a baloldal megkaparintotta a rendõrséget majd az ÁVÓ-t. Rákosiék ebbõl a pozícióból, kiváló stratégiával, foglalták el a kor kulcsfogalmait. Így lett zsákmányuk a sokak által áhított demokrácia és haladás, a háború és a megszállás után olyannyira várt szabadság és béke . Kisajátították a nép- et... Ugyanakkor ellenfeleiket sikerült beszorítani a reakciósba , a népellenségbe , az okkal gyûlölt fasisztába , és így tovább.
A politikai szókincs elfoglalása azonban kevés. A teljes hódoltatáshoz be kell hatolni a lelkek bensõ zugaiba, és összekoszolni, kipiszkálni onnan az addigi alapértékeket. Így vált a szokások közül, úgymond, meghaladottá és tilossá a templomba járás , vagy a kokárda viselés március 15-én, aztán kimondhatatlanná a nemzet, a család, Isten, Egyház, hazafiság, szervezkedés, magyar, ima, nemes, üdv, szeretet . Legföljebb ún. fosztogató-képzõkhöz láncolva voltak használhatók: pl.: szocialista hazafiság, haladó hagyomány, haladó értelmiségi, stb. Pol Pot például egy haladó tömeggyilkos volt Kambodzsában.

A ragok is az önkényuralmat szolgálták: kötelezõ volt pl.: az óvatos bírálatokat többes szám elsõ személyben fogalmazni. Mintha én is ludas volnék a gyapot-programban, vagy az iskola-körzetesítésben. Tilos kimaradni: a hódításnak célpontja minden egyes lélek.

E mágikus nyelvi harc, Jung szavával, archetípusok körül ûzi bûbájosságait. Az elfoglalt népnek új gyökerekre, új spirituális térre van szüksége. A tanító , az apa õspozícióját a zsarnok foglalta el Lenintõl Kádárig, az Eszme Istenét, a Párt a csalhatatlan Egyházét . A s zocializmus és a kommunizmus a mennyország helyébe nyomult; még egy pár év hajtás és üdvözülhetünk – itt a földön..

A legvéresebb nyelvi ütközet a forradalomért , mint a lakosság szemében pozitív hatású varázsigéért folyt. Kádár ezért nevezte forradalmi nak a kormányát, bár a tények súlya alatt 1956 novemberében még forradalmat kényszerült mondani. Nagy Imre és mások e szó birtokáért haltak meg. Az írók évtizedeken át aszerint különböztették meg egymást, hogy leírták-e az ellenforradalom szót, vagy sem. A szocializmus abban a pillanatban bukott meg, amikor a Pozsgay-bizottság ellenforradalom helyett népfölkelésnek minõsítette a forradalmat .

A 87-89 közt szervezõdött politikai alakulatok ebben a mágikus nyelvi ringbe, bunyóztak. Miután az önkényuralom demokrácia-, szabadság-, nemzet- és keresztényellenes volt, a demokrata, a szabad, a magyar és a keresztény vezérszó lett a pártelnevezésekben. Ugyanakkor a gyûlölt párt szót kerülték: MDF, Fidesz, Szdsz.
A komoly szemlélõ emlékszik, hogy a haladó és a reakciós varázsige-pár helyébe az Európa és a Mucsa lépett. Az Európa szó egyúttal stratégiailag azonos a kommunizmussal , ami, mint már tudjuk, a mennyországnak felel meg. S ha már a szakralitás területére tévedtünk: az új fõisten a Piac . Ítél eleveneket és holtakat. Ha a Piac elveti, vagy igényli, akkor nincsen apelláta. Ha pl. igényli a prostitúciót, akkor engedélyezni kell. Az igény-szó is varázsige: azt födi el, hogy az úgynevezett õsi szakma nem az utcalányok üzlete, s nem a köznép igénye, hanem a stirciké, végsõ fokon pedig a szervezett bûnözésé.

Vajon lesznek majd szúróházak is, ahol leölettethetjük haragosainkat és elaggott szüleinket? Higiénikusan és megadózatva? Nem kétséges, hogy ilyesmire is van igény...
Látjuk, egy jó varázsige bármire képes. 1948 és ‘88 között visszhangzott az ország az ostoba és tanulatlan káderekrõl szóló anekdotáktól: 1994-re a zseniálisan alkalmazott szakértõ varázsige egytõl-egyig okossá bûvölte õket.
A demokrácia már a háború után is elõttünk tipegett örökös gyerekcipõjében. A bölcs tanítók tanították, a buti nép pedig nehezen tanulta. Persze sok volt a lecke: azt is be kellett vágnia, hogy ezután az idegen iga alatti élet jelenti a szabadságot, a közösségek betiltása a közösségi társadalmat. A demokráciát ötven éve a reakciósok támadták, most a jobboldaliak . Az ilyenek nacionalisták, soviniszták, tehát fasiszták . Fasiszta nép? A fasiszta természetesen nem fasisztát jelent, hanem nemzeti szocialistát, mindazonáltal gyilkos bunkó.

A centrumfogalmak a 90-es években is bajosan használhatók fosztogatóképzõ nélkül . Haza, hazafi, magyar, keresztény? "Jó értelemben" vagyok magyar; nehogy rásüssék, hogy kirekesztõ volna, idegengyûlölõ , netán antiszemita .
A megszállt lelkek otthonukból kiverve toporognak. Szabadulnának, de a hely, a fogalmi tér, ahová kerültek, eleve nevetségessé teszi minden mukkanásukat. Hódoltságuk szívük gyökeréig hatolt; már a gyermeküket sem tekintik áldás nak: a gyermekáldás szó kiveszett. Állapotosság sincs, várandósság sincs, viselõsség sincs, kismamaság is alig. Hogy Marikámnak jövõje van? Ezt a csángó szólást sokan már meg sem értik. Az áldás helyébe a teher lépett: terhesség, terhes asszony. Innentõl a terhesség-megszakítás normális. Vagy mondanánk áldásmegszakítást?
A teher és az áldás a lélek két állapota A teher lefelé húz. Az áldás fölfelé emelne és hívna, elfogadása gyökeresen más, ellenkezõ életirányt kínálna. Talán éppen a szabad és bátor emberét?
Sokan próbálnák tisztelni az új varázsigét, a más ságot, de nem biztosak abban, hogy ez a méltóság õket is megilleti-e, vagy csak a bûnözõket?

A megszállt lelkek immár félnek anyanyelvükön megszólalni. Boltjukat külföldi nyelven jegyeztetik be, akárcsak a gyereküket. Kivesztek a Máriák, a Jánosok. Szomi: hogy hívják az unokádat? Cédulát vesz elõ a zsebébõl.
Elképzelhetõ annál megalázóbb kifosztottság, mint a nyelvtelenség? Hogy létünk legszebb szavai értelmükbõl kiforgatva, kisajátítva, nemtelenné téve?
Az ország lelkének visszafoglalása saját lelkünk visszafoglalása. Javaslom, hogy gyakoroljunk. Lélegezzünk mélyeket, lazítsunk, majd próbáljuk kimondani szelíden, szégyenkezés, félelem és dac nélkül: májas hurka . Ha már megy, akkor ugyanígy, ugyanebben a nyugodt tónusban: magyar vagyok .
Ez ne sikerülne?

Bell & Sebastian 2013.01.03. 21:09:29

@Boltzmann: Klasszikus, kutya legyen, ki nem ismeri.

Boltzmann 2013.01.03. 21:24:06

@Bell & Sebastian:

szekunda nyilván nem fogja előcitálni,
40 alatt meg amúgy sem nagyon ismerik

az pedig magának is fel kellett tűnjön, mekkora a csaholás és ugatás a magyar blogvilágban :)

MézesRozi 2013.01.03. 21:30:32

@Bell & Sebastian:
küldjön apollónnak egy üzenetet, ne habozzon:))

hafe712 2013.01.03. 21:33:42

Kedves hozzászólók! Ahogy a Ponyvaregény c. filmben elhangzott: "Uraim! Ne egymás fa*zát szopjuk!" Itt, ahogy elnézem, a sok fidess-es köcsög egymás kommentjét ünnepli, de ne feledjék, amit zsebnapcsi mondott: "ne azzal foglalkozzanak, hogy kampányban miket ígértem, hanem amit csinálok." Hát ahhoz csak gratulálni lehet... meg a sok mosottagyú alattvalójához is.

Boltzmann 2013.01.03. 21:42:56

a képről jut eszembe: csupán rögzíteni szeretném, a valóságban a dolgoknak nincs fekete körvonala

Kettes · http://orulunkvincent.blog.hu 2013.01.03. 21:45:52

@mk27soundmaster: Hamvas életművének átírása? Nem dramatizálod te egy kicsit túl a kibaszatásodat?

@Boltzmann: Lehet, de leszarom. Én nem vagyok baloldali, én csak a Fideszt rühellem. Semmi ideológia, tisztán személyes okok.

MézesRozi 2013.01.03. 21:46:15

@hafe712:

vagy mondta vagy nem. maga mindent elhisz?

Bell & Sebastian 2013.01.03. 21:59:40

@MézesRozi: Kissé túlkohnspiráltam, de fog ez menni, ajjaj, még hogy. :)

Bell & Sebastian 2013.01.03. 22:01:22

@Boltzmann: Harang elnyomja a tutulást. Vagy az okozza, ki tudja?

Bell & Sebastian 2013.01.03. 22:10:22

@hafe712: Jobb kézre szánt - Fideszt vet.

Bell & Sebastian 2013.01.03. 23:20:04

Dobray!

Ha már a szuper gagyiról esett szó a felvezetőben, Vitéz Mága koncertjére 36.000 volt a jegy, a -bizonyára- disznópásztorok és cselédek ivadékaiból álló közönség fátyolos szemmel adta szájról-szájra a Hírt, komoly betegségből épült fel a Mester. Arra gondolhattak, biztosan jól lehúzták a másiktörzs -beliek, de mi csakazértis kivágjuk szivarzsebből a lóvét.

Nesze neked kultúr ha!

mavo · http://polmavo.blog.hu 2013.01.03. 23:24:09

@Bell & Sebastian:

üdv,

hát, semmi, egy meló közben adódott egy kis gép forog - alkotó pihen időszak, és hát szórakoztató látni, amikor egy olyan oldal egyik szerzője dohog azon, hogy valaki konzi megmondóembert játszik, amely oldal szerzői (és persze kommenterei) meglehetső előszeretettel mondják meg a frankót, arról, mi is a a libsizmus. :) na, megyek is vissza fordítást ellenőrizni

mavo · http://polmavo.blog.hu 2013.01.03. 23:28:06

@Boltzmann:

acccem fiúka, kéne neked valami élballer vitapartner, akivel jól elvitatkozhatnál, mi volt előbb, a komonista tojás, vagy az őskeresztény tik

Boltzmann 2013.01.03. 23:28:24

@mavo: csak épp utóbbiak nem játszák meg közben a libsit, nekik ahhoz nincs bőr a pofájukon (a f.rkukon meg sok is)

mavo · http://polmavo.blog.hu 2013.01.03. 23:37:06

@Boltzmann:

ebből a fenkölt buzzáradatból az a kedvencem, hogyaszongya „Hódoltságuk szívük gyökeréig hatolt; már a gyermeküket sem tekintik áldás nak: a gyermekáldás szó kiveszett. Állapotosság sincs, várandósság sincs, viselõsség sincs, kismamaság is alig”

aki ezt a szart írta, az bazmeg nem jár emberek közé. de még egy kibaszott facebookon nem nézett körül, ahol hím és nőneműek egyaránt a mai napig olvadoznak, ezerrel pocaklakóznak (blöeee), és szarrá lájkolnak minden csecsemő és gyerekfotót. ja, bocs, az ilyen díszidióták nem faszbukoznak, mert az olyan fajidegen, esetleg még a nyelvet is roncsa.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2013.01.03. 23:38:50

@Boltzmann:

nédda, hát véletlenül nem zsiráfozott egyet a kis árva nemnaci? :)

mavo · http://polmavo.blog.hu 2013.01.03. 23:45:42

@Boltzmann:

ögyebekben jó kis szkeccs lehetne belőle, amikor ámerikában a (higiénés okokból mára jóformán megszokásból) metszettfaszú waspok bebaszva felszólítják egymást a gyatóletolásra, hogy kiderüljön, ki is a beépített biboldó a szektában, aztán csak hazamennek, mert egyik sem vállalja a lebukás veszélyét. :)

Boltzmann 2013.01.04. 00:02:42

@mavo: ne röhögtessen már a waspokkal. akár be is térhetnének, de facto már rég megtették

Boltzmann 2013.01.04. 00:08:05

@mavo: "aki ezt a szart írta, az bazmeg nem jár emberek közé. de még egy kibaszott facebookon nem nézett körül, ahol"

szóval te is csak a fb-ig jutottál :)

Bell & Sebastian 2013.01.04. 01:26:06

@Boltzmann: Ne becsülje alá, nagy harcos, ha kifekteti, fél lába az Elysiumba kerül.

@mavo: A maga védjegye a mocskos szája, így tartalmi tévedés már megengedhetetlen. Koncentráljon. Éljen organikusan, mint egy fikusz, plafon a határ.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2013.01.04. 02:16:33

@Boltzmann:

ezt egy echte waspnak add elő bociszeműkém, utána nem kellene gondolkodnod az agyműtét árán.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2013.01.04. 02:19:12

@Boltzmann:

hja kérem, fiacskám ez már a 21. század, nincs fonó, ahol tarthatnád a guzsalyt a muffoknak, akarom mondani a menyecskéknek, helyette van fácse, hogy tudd, miről és hogyan beszélnek a fiatalok, de az ugye minek neked, te azt magadtól is tudod. muhaha.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2013.01.04. 02:20:09

@Bell & Sebastian:

amatőrök ellen felesleges koncentrálni

mk27soundmaster · http://mk27.blog.hu 2013.01.04. 09:06:40

@Kettes:

Értem, tehát @jotunder teljesítette (megírta) a pszichiátere által számára feladott (előírt) házifeladatot. És?

hafe712 2013.01.04. 09:31:56

Mi van, köcsögök? Felment a pumpa? Lesztek ti még csalódottak. Sok rohadt fityeszes csótány!

gyalog.galopp 2013.01.04. 10:32:28

" Aki fiatalon nem baloldali, annak nincs szive.
Aki felnőtt korában nem liberális, annak nincs esze.
Aki idős korában nem konzervatív, annak nincs lelke"

A fenti mondást Churchillnek tulajdonítják, hogy valóban mondott e ilyesmit , mindegy.

Tehát, az embert az életpályája során az érzelmei, ambíciói, illetve a tapasztalataiból származó bölcsessége kellene, hogy irányítsa. Meg, hogy a világ így, ezzel a hárommal együtt kerek.
De ha az egyénnek vannak életszakaszai, akkor egy adott társadalomnak is kel hogy legyenek. Nincs , nem létezhet permanens, baloldali, liberális, vagy konzervatív társadalom. Ezt nem én találtam ki, ezt mutatják a nálunk ájulásig csodált Nyugat évszázados fejlődési ciklusai.

Ami nálunk jelenleg van, az nem a konzervatívok, meg liberálisok harca, mert ellentétben ezzel a HaFr nevű izével, nálunk nincsenek liberálisok.
A liberális, az ugyanis nem hülye, a liberális az egy progresszív gazdaságot megteremtő és működtető valaki. A liberális, az nem a költségvetésből akar megélni, hanem a saját tőkéjét kockáztatja és növeli.

Nálunk ilyen réteg nincs, nálunk az állami koncon, vagy koncért marakodó csürhe van, itt 20 éven keresztül minden nagy "vállalkozó" az állami vagyon ujra elosztásából él, az állam vagyonát kockáztatja, költi minimális saját felelősség mellett.
Ezt viszont csak nálunk nevezik liberalizmusnak, ....

Tehát, aki valóban aggódik a honi liberális eszmék kialakulásáért, az teljes odaadással támogatja Orbán konzervatív, hazai nagytőkés oligarcha rétegének kialakítását. Ez a réteg egy prosperáló gazdaságban olyan liberális lesz, hogy ihaj .:)

Schwerer Gustav · http://menekulttabor.blog.hu 2013.01.04. 12:00:43

@mk27soundmaster: nyelvtan-náci leszek: eggyel több "az" van a címmondatban.

Vegye ki szépen, olvassa el anélkül, ha kell egymás után ötször (hogy ne kelljen többször), "No de mi az örülünkvince?", meglátja, értelmes. A mondat hangsúlya ugyanis a "mi"-re helyeződik át.

Örülök hogy segíthettem.:-)

Google 2013.01.04. 14:19:52

@hafe712:

Együtt 2014,
Vegye és vigye haza,
De aztán haladás!

mk27soundmaster · http://mk27.blog.hu 2013.01.05. 07:47:19

@Schwerer Gustav:

Nincs eggyel több, nagyon jól van az úgy, ahogy van;-)

Ha idetéved egy másik "nyelvtannáci", elemezgethetik is, hogy miért helyes:-)

Maga hogyan "mondaná"?

Mi az a szar ott?!

vagy

Mi a szar ott?!

;-)
süti beállítások módosítása