Kommentszűrés
’10 nov
26
07:01

Cselédnek lenni

Írta: aristo

„S te mit mívelsz? Mi sors kíséri életed? / Megadta a remény, mivel kecsegtetett?
  Ha hallanád szavam, tudom mit érzenél: / Szívet cseréljen az, aki hazát cserél!” (Tompa Mihály)  A főemlőskutatók leírják, hogy a csimpánzok között - akik igen zárt és vadul védelmezett közösségekben élnek - előfordul, hogy valamelyikük úgy dönt: áttelepül egy másik falkába. Ez egyébként szinte lehetetlen  - az immigránst általában azonnal megölik - kivéve, ha hajlandó beállni a sor végére. A bevándorlónak meg kell alázkodnia minden régi falkatag előtt, utoljára eszik és csak a legritkább esetben jut neki a nőstények kegyeiből. Mégis, időről időre megesik ez. Nem meglepő módon a fiatal hímek szoktak szerencsét próbálni, ami nyilván összefügg a tesztoszteron-termeléssel.

  Nincs ez másképpen az emberek között sem, ami egyébként teljességgel helyénvaló, hiszen minden igazi közösség kirekesztő. A migráció egyidős az emberiséggel - sőt, mint láttuk, lehet hogy régebbi is. Sohasem a tényével, annál inkább a mértékével volt probléma. A reformkori pozsonyi diétán, a zsidók jogainak és migrációjának kiterjesztésével kapcsolatban, Széchenyi azzal a hasonlattal élt: nem mindegy, hogy a Balatonba vagy egy tányér levesbe önti tintatartójának tartalmát. Az emberi migránsok fogadtatása kínosan emlékeztet a csimpánzok viselkedésére. Kétféle bevándorló létezik: az egyik, akit hívnak, mert valami olyannal rendelkezik, amit a befogadók értékesnek tartanak, legyen az egyszerűen vagyon, vagy különleges tudás, képesség; a másik, aki magától megy, kalandvágyból, a jobb élet reményében, a meggazdagodás ábrándjától hajtva, vagy ezek miatt együttesen. Most nem azokról esik szó, akiket hívnak.

*

  A befogadók attitűdje az évezredek során keveset változott. Az ókori Athénban az idegenek sötétedés után nem tartózkodhattak a falak között. Feljegyezték: Antisztenész - Szókratész tanítványa - reggel és este 10-10 kilométert gyalogolt, mert éjjelre nem maradhatott a városban. A rómaiak külön jogszolgáltatást tartottak fönt a külföldiek és külön a rómaiak számára. A középkori migránsok - mint a zsidók - elkülönültek éltek, általában saját városrészben és praktikus okokból megengedték nekik, hogy belső ügyeiket maguk intézzék, a vegyes házasság többnyire kizárt volt. Magyarországon például a behívott német iparosok, bányászok önálló, különleges jogokkal rendelkező városokat alapítottak. Az elkülönülésnek sokféle oka volt, a leglényegesebb ok azonban annak felismerése, hogy a különböző kultúrájú, vallású, szokású emberek nem képesek súrlódásmentesen együtt élni.

  Minden migrációban van valami parazita vonás. A migránsok célpontjai - az országok, ahol „jobb” élni - az őslakosok erőfeszítései, sok esetben véres bel- és külháborúi révén váltak azzá, amik. A migráns mintegy megspórolja ezeket az erőfeszítéseket. Ahelyett, hogy a saját közösségében próbálná, nem kis erőfeszítések és veszélyek árán, megvalósítani a vágyott „jót" egyszerűen odamegy, és elveszi azt, amit feltehetően nem neki alkottak. Sőt, a tapasztalat azt mutatja, hogy nem csak elveszi, hanem szinte azonnal kritizálni is kezdi, hiszen az ott talált „jó" nem neki való - hiszen nem ő hozta létre - hanem azoknak, akik valahogyan kivívták azt. A migránsok magas bűnözési rátája is abból fakadhat, hogy nyers, vad társadalmi viszonyok közül érkezvén, könnyen tekintenek potenciális áldozatként a konszolidált társadalom megszelídített lakóira.

  A migráció veszélyes voltának tudása elveszni látszik, az általános, mindent uraló ész diadalának legfőbb áldozata a józan ész lett - a józan ész, amely a fenti bölcsességet sugallta, nem teoretikus megfontolások, hanem a kollektív történeti tapasztalat alapján. Bár a multikulturális álom mára foszlani látszik ugyan, mégis sokan választják azt, hogy szerencsét próbálnak külföldön. Jellemzően fiatal férfiak, 25 - 35 év között, akiknek hiánya azután egyre súlyosbodó problémákat okoz idehaza, de most a kérdésnek nem ezt az aspektusát vizsgálnánk.

*

  Aki külföldre szegődik, az bizony követi a migráns csimpánzok sorsát. A befogadó országban a rangsor legvégére kerül. Természetesen kivételt képeznek azok, akiket hívnak, mert szükség van rájuk, ezek azonban igencsak kevesen vannak. A nagy többséget arra fogadják fel, hogy olyan munkákat végezzen, melyek az őslakosság számára már derogálnak, és bármekkora is legyen az adott országban a munkanélküliség mégsem végzi el őket senki. Ha áttekintjük ezeket, a gyermekmegőrzéstől a wc-pucolásig, azt látjuk hogy a személy körüli munkákról van szó, ez a személykörüliség a közös vonás bennük, és az, hogy nem hoznak létre semmit.

  A személykörüli teendők végzőit - egy őszintébb korban - cselédeknek nevezték. A cseléd az, aki mos, főz, takarít, ételt szolgál fel, cseréli az ágytálat a nagypapa alatt - egyszóval aki biológiai voltunkból fakadó nemszeretem, sokszor undorító munkákat végzi helyettünk. Ettől azután igazán úrnak érezhetjük magunkat, ha nem nekünk kell vesződnünk ezekkel. Amint Nietzsche találóan megjegyezte: az altestünk juttatja eszünkbe, hogy nem vagyunk Istenek. Mégis miért vállalja oly sok, jobb sorsra érdemes fiatal ember ezt az életet?

  Erre - többnyire - az a válasz, hogy a pénzért, meg mert itthon nincs munkalehetőség. Ez azonban nem teljesen igaz. Ugyan azokban a cselédmunkákban idehaza is hiány van a munkaerőből. Ha közelebbről megnézzük, az sem teljesen igaz, hogy odakint sokkal többet lehet keresni, nominálisan bizonyára, azonban ha itthon vállalná valaki ugyanazokat a nyomorult életkörülményeket mint ott, akkor itt is megtakaríthatna a jövedelméből.

*

  Az ember társadalmi komfortérzetéhez - az alapvető életfeltételeken túl - az elismertség is szükséges, annak tudata, hogy a társadalomban elfoglalt helyzetem és az önképem között bizonyos, elfogadható mértékű összhang van: magyarán a helyemen vagyok. Ez az összhang természetesen sohasem tökéletes, mindig feszültségektől terhes, az emberi életút, az öregedés egyik aspektusa pontosan a vágyak és a lehetőségek közötti különbségek tudomásulvétele.

  Innen nézve ez a vágy a társadalmi elismertségre semmiképpen sem teljesül a külföldre cselédnek szegődők számára. A társadalmi ranglétra legaljára kerülnek, mint jöttmentek, gyanús idegenek, akik tetejébe a legmegvetetettebb munkákat végzik, hiszen jogos gyanakvás övezi azt, aki otthon nem tudott boldogulni.

  Tipikus példája ennek Caesar és a Rajnán átkelő germánok vezére közötti üzenetváltás. A derék germán azzal érvelt, hogy ezt a födet elfoglalta és elég erős, hogy joga legyen hozzá, mire Caesar azt válaszolta neki, hogy inkább olyan gyönge, hogy otthon nem tudott megmaradni. Sok embert ismerek, aki itthon a legnagyobb felháborodással utasított el mindenféle, számára megalázónak tetsző munkát, hogy azután sorra elvégezze azokat külföldön. Elképzelhető az is, hogy nem történik semmiféle lecsúszás, a magyar wc-pucoló apoteózisa, ha német, angol, francia wc-pucoló lesz, innen már úgyse nagyon van lejjebb.

  Érdekes módon - tán a keserű élettapasztalatok okán - ezek közül mennek el a legkevesebben, nyilván ők már tudják a titkot: nem fog történni semmi. Persze sokat számít az is, hogy hová megy is az ember. Az olyan nagyvárosi szemétdombokon, mint London, vagy New York, ahol valamilyen értelemben mindenki idegen - hiszen néhány év alatt megtízszereződő lakosságú városok esetén eléggé értelmetlen őslakosokról beszélni - nyilván könnyebb a helyzet.

*

  A válasz abban a kérdésben rejlik, hogy mit is tekintünk közösségnek, nem általában, hanem ösztönösen. A társadalom számomra a legközvetlenebb módon a társaim, akiket ismerek, tágabban ahol élek, és legtágabban - amit még úgy-ahogy át tudunk élni - a hazám. Itt semmiképpen sem elégedek meg azzal, hogy cselédsorsra jussak, hiszen mindenki megtudná, meglátná, mint bélyeget hordanám magamon. Külföldön más, ott nem ismer senki és én sem ismerek senkit, megalázó helyzetemet a jótékony ismeretlenség fedi, és ha majd hazajövök, sok pénzzel, akkor néhány év anonim megaláztatásáért cserébe magasabbra kerülök a ranglétrán, mint valaha gondolták volna,  a megalázó helyzet elviselése egyfajta befektetésnek tűnik.

  Csakhogy az a tapasztalat, hogy aki legfogékonyabb és legtevékenyebb korában tartósan cselédmunkát végez és cselédként él, az azzá is válik. Az önként vagy kényszerből elviselt megaláztatások egyaránt meggörbítik a gerincet. A cselédlépcsők tónusa és szaga beleeszi magát a sejtekbe, gondolkodássá és létmóddá lesz, ahonnan aligha van visszaút: a történelem alulnézetből, az emberek deréktól lefelé látszanak csak.

  A cselédmentalitás lényege az idegenkedés bármi újnak az előállításától, legyen ez az „új akár egy rutinszerű műveletekkel készített munkadarab is. Az új előállítása mindig valódi kaland, valódi kihívás és felelősség, melyben a létrehozó szellem meg is találja a kielégülését. A cseléd tehát sohasem elégedett, örök lázadó, aki - miután urainak gyengéit ismeri csak - könnyedén képzeli magát helyükbe és tudjuk azt, hogy a szolgából lesz a leggaládabb úr.

  Olyan országban persze, ahol negyven évig mantrázták a proletariátus dicsőséget és csak igen kevesen voltak képesek a cseléd és a proletár közötti finom disztinkció elvégzésére, nem kell nagyon csodálkoznunk, hogy sokan vannak akik már ilyennek születtek. Mindenesetre akiket a kalandvágy hív külföldre, számoljanak azzal, hogy a cselédsors kalandja várja őket, amit ugyan ki lehet bírni, de nem érdemes.

Címkék: társadalom bevándorlás migráció kivándorlás cseléd

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr632457311

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Jámborné Balog Tünde - EGY KISVÁROSI HAJLÉKTALANRÓL 2010.12.01. 08:02:30

HAGYMALEVELEKÖcsémuram, kedves Kelemen!Előző levelemben a hidegről panaszkodtam, s ámbár azolta beköszöntött Szent Márton nyara egy kis enyhüléssel, már múlóban, csak a sült lúd csontjai maradtak a nagy pecsenyéstálon.A vereshajú Hajléktalan is ázik-fá...

Trackback: A magánnyugdíj és a feltörekvő kisegér 2010.11.27. 10:05:03

  Az elmúlt húsz év egyetlen igazán időtálló, ugyanakkor alapvetően felvilágosult abszolutista szellemben fogant reformját tervezi megszüntetni a kormány. Török Gábor, politológus, 2010. november 24.   Török Gábor exeszdéeszes. Neoliberális...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Bell & Sebastian 2010.11.26. 10:04:31

Nettó baromság, mint mindig. Mert csak feketén és harmadik világbélivel működik. Lopás tőlünk, maguknak.

tevevanegypupu 2010.11.26. 10:12:46

@Bell & Sebastian:
Hat hogyne, maskeppen nem is tudnek kint elni, es termeszetes, hogy hazamegyek.

Bell & Sebastian 2010.11.26. 10:12:52

@Elpet:
Nem magának, eggyel feljebb, a progresszívnek szól.

tevevanegypupu 2010.11.26. 10:15:01

@Elpet:
Hat..veletlenul alakul am sokszor az ember elete, nem egyedul csak o maga iranyitja. Van a felsobb hatalom aki mutatja vagy neha meg is akadalyozza, hogy arra ne, ezt ne..(:

Bell & Sebastian 2010.11.26. 10:15:11

@tevevanegypupu:
Teve, maga hozzáadott érték, nem veszteség. :))

Elpet · http://nyarspolgar.blog.hu/ 2010.11.26. 10:17:16

@Bell & Sebastian 2010.11.26. 10:12:52

Világos :)

Tündér_Lala 2010.11.26. 10:20:37

Aki elmegy, az ott idegen lesz. Nagy energiákat kell abba befektetni, hogy beilleszkedjen, átvegye az emberi kapcsolatok ott szokásos módját, de kicsit mindig idegen marad.
A baj az, hogy ha elég sokáig volt távol, akkor itthon is idegenné válik. Mert közben itt is változnak a viszonyok, ami számára már idegen.
Emigráns sors. Se ott sem itt nincs igazán otthon.

Bell & Sebastian 2010.11.26. 10:24:56

Azért a magyar betegápolók sincsenek mind fejre ejtve.
Exponenciálisan nő a horogkereszt-pecsétes műtárgyak kínálata itthon. :)))

Cook kapitány 2010.11.26. 10:26:07

@Lámpavas: Nem erre gondoltam, hanem hogy a csecsennek már az nagy szó Londonban, hogy nem lőnek, már ezért érdemes volt kiköltöznie, míg pl. egy magyar sokkal magasbb elvárásokkal megy ki.
Az indiait azért írtam bele, mert neki a beilleszkedés sokkal könnyebb, hiszen nagy india közösség van Londonban (de írhattam volna kínait, vagy Németországra vonatkoztatva törököt.)

Joejszaka 2010.11.26. 10:26:16

@Elpet:

"Mindenesetre jöhetnek, mert a magyar gazdaságba most már érdemes befektetni.

Nem én mondom, hanem Erdei Tamás, a Bankszövetség elnöke."

Figyu, én, mint nagyjából fiatal mérnök, azt látom, hogy a világ nyugatabbi felén kb. ugyanaz az árszinvonal (a lakbért leszámítva), mint itthon, de a mérnöki fizetés kb. 2-4x-es mértékű... A következtetéseket le lehet vonni.

Bell & Sebastian 2010.11.26. 10:29:59

@Joejszaka:
Alkalmazott mérnökökre ez igaz. Kreatív beosztásúra meg csúsztatni kell még egyszer annyit a logarlécen. :)

ikaljan · http://ikaljan.blog.hu 2010.11.26. 10:30:26

Istenkém... de hülye poszt...

a) marhaság az az állítás, hogy a bevándorló wc-pucolónak, bébisztternek jön, másrészt az is, hogy ezek ne állítanának elő semmit. (látszik, hogy kedves posztírónk nem volt még termelő-üzemben - pl. egy élelmiszerfeldolgozóban)

b) az igaz, hogy a bevándorló általában a ranglétra legalján kezdi, viszont társadalomtól függően, van lehetősége feljebb lépni. (akár személyesen magának, akár intergenerációs alapon)

c) borzasztóak a példák... Athénban ez volt a szokás, ... a mayáknál meg egyenesen feláldozták az idegent. Hűha... más társadalmakban meg a bevándorló pajtás hiphop akár az elitben is kiköthetett. (USA-tól kezdve a bagdadi kalifátuson és az oszmán birodalmon át a császárkori rómáig)

d) Hát persze, hogy elkezdi kritizálni az új társadalmat, rendszert. Mint ahogy az őslakosok is ezt teszik. Hihetetlen...

bz249 2010.11.26. 10:33:32

@Joejszaka: egyetlen lenyeges adat van a berrel kapcsolatban a szupernetto. Vagyis az mennyisegu penz ami megmarad miutan az ember kifizette a lakbert/lakashiteltorlesztest, rezsit, kajat, benzint/berletet es a tobbi megelhetesi izet. Na ami ezutan megmarad az a tied, efelol tudsz szabadon donteni. Magyarorszagon ez nagyon sok esetben 0, vagyis a Lajta tulso oldalan vegtelenszeres penzt lehet keresni, mert ott azert a troger allasban is megmarad valamennyi.

thetriggerhappy 2010.11.26. 10:34:47

nekem ez a kedvenc részem ebből a gyönyörű műből:

"Az olyan nagyvárosi szemétdombokon, mint London, vagy New York, ahol valamilyen értelemben mindenki idegen - hiszen néhány év alatt megtízszereződő lakosságú városok esetén eléggé értelmetlen őslakosokról beszélni - nyilván könnyebb a helyzet."

tevevanegypupu 2010.11.26. 10:39:30

@Bell & Sebastian: @Elpet:

Ne hozzanak mar zavarba, de nagyon aranyosak, koszonom.(:

csi szi 2010.11.26. 10:40:10

@Elpet: Bár így lenne. Csak egy olyan környezetbe, ahol senki sem lehet biztos abban, hogy a jövő hónapban milyen újabb brutális intézkedést jelentenek be, nem biztos hogy szívesen mennek. Persze itt nem az AB-ról van szó, meg ilyenekről, diktatúrákba is mennek a befektetők ha érdemesnek látják. Feltéve, hogy nincs rá precedens, hogy egyszer csak különadót vetnek ki rájuk, vagy államosítanak. No meg Kína mozgástere kissé nagyobb ilyen téren, ugye.
Lásd a DeDi újabb cikkét (index.hu/belfold/2010/11/26/dedinovember26/), persze lehet legyinteni, hogy hangulatkeltés, de ha a külföldi befektetők is így fogják gondolni, az kellemetlen lesz.

Bell & Sebastian 2010.11.26. 10:41:12

@ikaljan:
Látom, sikerült is megragadni a lényeget.
- A szolgáltatás az újmódi gazdaságfilozófiák szerint hozzáadott értéktöbbletet állít elő. Biztos?
- Hová tűnt a magyar társadalmi mobilitás? Tova.
- Nem az a baj, hogy kint elit, hanem az, hogy itthon nem.
- A kritizálás sem baj, hanem inkább az, hogy erőltetné, aminek az áldozata maga is.

nexialista · http://nexialista.blog.hu 2010.11.26. 10:41:49

soha nem tetszett az állatokkal példálózás, pl. ez sem: "minden igazi közösség kirekesztő"
ha ez így van, mitől emberi?
"cseléd az, aki mos, főz, takarít, ételt szolgál fel, cseréli az ágytálat a nagypapa alatt - egyszóval aki biológiai voltunkból fakadó nemszeretem, sokszor undorító munkákat végzi helyettünk."
felteszem, a posztíró férfi...

Joejszaka 2010.11.26. 10:48:30

@Bell & Sebastian:

Mi az a kreativ beosztasu mernok?

Amugy erdekel a tema, meseljen. :)))

ikaljan · http://ikaljan.blog.hu 2010.11.26. 10:51:07

@Bell & Sebastian:
"- A szolgáltatás az újmódi gazdaságfilozófiák szerint hozzáadott értéktöbbletet állít elő. Biztos? "

A szolgáltatásnál fajtája válogatja, hogy valóban hasznos hozzáadott értéktöbbletet állít-e elő. (egyébként ez a termelésre is igaz)
A kaszinó aranyozott rulettasztalának előállítója nem teremt igazi értéket, mint ahogy a kommunikációs-tanácsadói és politológiai elemző szolgáltatást nyújtó sem.

Az viszont ,aki a szemetet elszállítja, hogy ne rohadjon bele a város (szolgáltató), és az aki a pulykafeldolgozóban bontja a pulykát, vagy 1 eurós órabérért szedi az gyümölcsöt (termelő), az igen.

negeev 2010.11.26. 11:16:19

Az írás nagyon jó lett.

De mikor tervezi a Mandiner megoldani azt a problémát, hogy a cikkek végén ne takarja el az írást az "IWIW Megosztás" gomb?
Ez a probléma megfigylehető Internet Exploreren és Operán is.

Bell & Sebastian 2010.11.26. 11:28:19

@Joejszaka:
Olyan, amelyik stratégiai szinten dolgozik.
Például: akár beszállítót is választhat. (Ha átadja a jutalékot a főnöknek.)

Mint a Mekiben a hússütő. Eldöntheti, hogy melyik oldalán kezdi rothasztani.

:)

Tehetetlen Dodó 2010.11.26. 11:37:30

@negeev: Én moillát használok, azzal nem takarja el.

Bell & Sebastian 2010.11.26. 11:38:10

@ikaljan:
Így igaz, csakhogy egységes ÁFA alá bevágják az egészet és így lőttek is a valódi javításnak és környezetvédelemnek az élettartamra tömeggyártók érdekei szerint.

Sok kicsit adóprésbe fogni kevésbé macerás, mint a szabályzást finomítani, különösen akkor, ha a kiegyenlített erőviszonyok létrehozása nem is cél.

Például kit érdekel, ha drágul a multi, csak mellette nőjenek a jövedelmek és engedjen árából a hazai, a jobb minőség mellett.

Aki nem éhes, az lokálpatrióta.

plastik02 2010.11.26. 12:04:29

jól indul, aztán a negyedik bekezdésnél félresiklik és azután végig féligazságokkal operál.

1. nagyon sokan nem egyszerűen a pénzért mennek külföldre, bár nyilván az is fontos szempont, hogy az ott szerzett pénzből később megvásárolhasd a biztonságos anyagi hátteret itthon. ergo kinti pénzből a jogot ahhoz, hogy normálisan élj Magyarországon.

2. az pedig, hogy az megy el itthonról, aki tehetetlen és ezért nem tud itthon érvényesülni egyszerűen blődli. elég a sok tehetetlen, lusta, pipogya fráterre tekinteni, aki kinti karrier után tér haza szeretett szülőföldjére élni immár megfelelő anyagi háttérrel.

3. még egyszer, nem "csakapénz", hanem többek között az a tudat, hogy kint igenis elismerik és értékelik a tudást, a tehetséget és a képességeket, míg itthon azt ismerik el, hogy xy kicsi fia vagy és az esetek 80%-ban (egyébként nehezen elítélhető módon) kapcsolati tőkével tudsz csak elhelyezkedni. tehát valóban, akit nem áldott meg a sors megfelelő családfával, vagy remek szociális hálózattal, annak marad a külhon.

4. egyszerűen levegőhöz jut az ember, ha nem kell a búval baszott, egymást gáncsoló, acsarkodó magyar mentalitásban leélnie egy egész életet...

5. parazitázni meg lehet, csak az a tény valahogy egészen véletlenül lemaradt a posztból, hogy mekkora részét építették ennek az országnak paraziták kulturális, társadalmi, tudományos, vagy éppen a fizikai építészet terén és hol tartanánk nélkülük.

Serio (törölt) 2010.11.26. 12:18:01

Ez szimplán hazugság. Jobb esetben tévedés.

Persze, van olyan kivándorlás, amiről a cikk szól, de ez Magyarországra kevéssé jellemző. (Annál jellemzőbb pl. Törökországra vagy Észak-Afrikára.)
Az "au-pairnek" (magyarul szobalánynak) nyugatra szegődő gimit végzett lányokat most hagyjuk ki a kérdésből.

A magyar kivándorló épp hogy nem cseléd kategóriájú ember, és nem cselédnek megy. Soha nem is annak ment.

A tipikus magyar kivándorló szakember. Orvos, fizikus, mérnök. Abból is a legjava, a legokosabb, legügyesebb, legműveltebb. És odakint nem cselédsors várja, hanem a magyar viszonyokat messze meghaladó megbecsülés, mind anyagi mind emberi téren. (Elég arra gondolni, hogy miként bánnak itthon a fiatal orvosokkal.)

Arról az apróságról nem beszélve, hogy a magyar társadalom olyan csimpánzfalka, ahol tisztes ezüsthátú hímnek lenni sokkal megalázóbb, mint másutt utolsó csicskának. Itt csak a vezérhímnek és szűk köreinek van jó dolga.

Én személy szerint még két évet adok ennek az országnak. Ennyi idő alatt vagy bebizonyítja Viktor, hogy lehet itt élni, vagy ennek az ellenkezőjét bizonyítja be. Ez utóbbi esetben én is el fogok menni, és soha nem jövök haza. Persze én szerencsés vagyok, hisz a saját családom fele vár odakint.

Rivud 2010.11.26. 12:19:40

Háát, nekem se tetszik ez az iromány. Felületes, és nem beszél a lényegről. Ami nem a pénz, egyáltalán. Olvastam valahol, hogy 300.000 magyar dolgozik jelenleg külföldön (érdemes lenne utánajárni, hogy mennyi - a poszt írója ezt megtehette volna). És ez is igencsak megfontolandó:
inforadio.hu/hir/belfold/hir-368803
A mi repülőnk, 5 gyerekkel december 31-én indul. Három évre megyünk, kérdés hogy haza jövünk-e (haza tudunk-e jönni). Nem azért, mintha nem szeretnénk Magyarországon élni, nem! Hanem azért, mert nem hagyták, hogy itthon maradjunk.
A férjem 10 évig nyomta közalkalmazottként, a legvadabb körülmények között (amit szerintem minden magyar közalkalmazott ismer), elmebeteg főnök alatt. Mindent megtett, hogy tudásának, ambíciójának, képességeinek megfelelő állást találjon, ahol nem csak pénzt kap, hanem motívációt és szakmai és emberi megbecsülést. De a totális kontraszelekcióval találkozott, és mind a mai napig teljesen reménytelen, hogy megfelelő állást kapjon. Külföldre pályázott, és ott minden hátszél, protekció és seggnyalás nélkül megnyerte a pályázatot. Most tudtuk meg, hogy 240-en pályáztak a világ minden részéről. Ott kellett, itt nem.
Kényelmesebb lenne itthon maradni, persze. De vannak pontok, amikor lépni kell. És sajnos Magyarországon most nagyon könnyű erre a pontra eljutni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy esztelenül kell fejvesztve menekülni. Ezt is lehet ostobán és okosan is csinálni - függetlenül attól, hogy az ember diplomás, vagy WC pucoló.
Egyébként mindezt a Tamás Gáspár Miklósos poszthoz akartam megírni.

Serio (törölt) 2010.11.26. 12:22:57

Csak pár név cáfolatképp: Teller Ede, Szentgyörgyi Albert, Lugossi Béla, Neumann János...

Ilyen emberek emigrálnak tőlünk. A nemzet legjava, akiket utána szégyenszemre a sajátunknak hazudunk, holott itthon kellett legalja csicska csimpánzként élniük, és kint kapták meg azt a tiszteletet és elismerést amit érdemeltek.

Alfőmérnök 2010.11.26. 12:29:53

Felesleges lenne bármit is írni, hisz a posztíró saját maga is leírja:
"Ugyan azokban a cselédmunkákban idehaza is hiány van a munkaerőből."
Tehát itthon is cselédek, pont azért mennek ki, mert itthon cselédnek érzik magukat.

"Ha közelebbről megnézzük, az sem teljesen igaz, hogy odakint sokkal többet lehet keresni, nominálisan bizonyára, azonban ha itthon vállalná valaki ugyanazokat a nyomorult életkörülményeket mint ott, akkor itt is megtakaríthatna a jövedelméből."

Ez meg szimplán nem igaz.
Mondhatni hazugság.

De azért jó volt egyet cselédezni, mi?

Serio (törölt) 2010.11.26. 12:29:54

>> Ahelyett, hogy a saját közösségében próbálná, nem kis erőfeszítések és veszélyek árán, megvalósítani a vágyott „jót" egyszerűen odamegy, és elveszi azt, amit feltehetően nem neki alkottak. <<

A büdös halál faszát, azt.
Az én őseim is megszenvedték az összes világháborút, részt vettek az újjáépítésben, az én nemzetem fordult először nyíltan szembe a gyengülő szovjetunióval...
Frankón jogom van mindahhoz, amit Nyugat-Európában megkaphatnék, de itthon a rendszerváltó konspirátorok és a posztkommunista maffiakormányok megsemmisítették az esélyemet is hogy az enyém lehessen.

20 év telt el 1990 óta. Németországnak 20 év kellett ahhoz, hogy a földbe bombázott romhalmazból vezető hatalom és gazdasági óriás legyen.

Bell & Sebastian 2010.11.26. 12:48:09

Tiszta gondolatmenet. A genya magyarok tehetnek mindenről, szavazzunk hát a Tellerede Pártra.

Ezzel szemben az az igazság, hogy a perifériák levágásával gyökeresen megváltozott az oldat összetétele és kifűrészelték egymást, továbbá oda húztak, ahol inkubátor körülmények várták őket, vagy vákuum volt tudományos téren, köszönhetően a helyi oktatás és emberanyag hiányosságainak.

A vándorsáskák repülési tervének megfelelően.
Erkölcsöt, emberiességi szempontokat, valódi minőséget, vagy bármi mást ne is keverjünk ide!

Az említett urak eladták a lelküket az ördögnek, ezt azért szögezzük le!

Grift · http://gozdom.blogspot.com/ 2010.11.26. 12:58:58

hát ez most kicsit nem olyan jó.
a kivándorló prolira igaz, másra nemigen.
és elfelejt említeni olyan bevándorlókat, akik cseléddé teszik a befogadó országot.
na, velük van dolgunk, nem a kimenő prolikkal.

plastik02 2010.11.26. 12:59:47

@Bell & Sebastian: amíg ők kimentek az ördög az itthon volt kérlek szépen.

Serio (törölt) 2010.11.26. 13:09:38

@Bell & Sebastian: Az ördögnek? Igen, katonai fejlesztéseket végeztek. Kifejlesztettek egy olyan iszonyatos erejű fegyvert, amit az utókor máig nem nagyon tud megbocsátani nekik.

Kimondhatjuk hogy mindvégig etikusan jártak el? Én úgy gondolom, igen. Nem sokban különböznek azoktól a katonáktól, akik az életüket kockáztatva harcoltak a nemzeti szocialista és a kommunista világhatalmak ellen, csak épp ők az eszükkel harcoltak.
Persze, katonának lenni, pláne háborúban, nem fenékig tejfel.

bz249 2010.11.26. 13:09:51

@Bell & Sebastian: kerlek alassan tenyleg a genya magyarok tehetnek rola. A genya magyarok bunei a tudosaink kivandorlasaban a kovetkezok voltak:

- Hunyadi Matyas korai halala es a felesege meddosege (ugye ezzel lett oda az eselye egy karpat-medencei nagyhatalomnak, az asszony mondjuk egy budos olasz ribi volt)
- a mohacsi csata elvesztese (ezzel meg a nemzeti fuggetlensegunk is odalett)
- az hogy ilyen szomszedokat valasztottak maguknak, mint a torok es az osztrak, amelyikbol minimum egyet barmely tetszoleges europai hatalom utalt, de az se volt ritka amelyik mindkettot
- az elvesztett szabadsagharcok
- az etnikai arany elcsuszasa, ugyanis ahelyett, hogy mindenfele mas magyar nyelvu fisz-fasz grofsagokat tagoltunk volna be a birodalomba itt kellett birkozni a tottal es az olahval, hogy legalabb ami van az megmaradhasson
- az alacsony nepsuruseg, iparosodottsag es tokekoncentracio
- az elvesztett elso vilaghaboru

Szoval osszessegeben, hogy egy lepattant szegeny periferian laktak, ahelyett, hogy a kogazdag gazdasagi/kulturalis/katonai/tudomanyos centrumban.

Bell & Sebastian 2010.11.26. 13:16:29

@plastik02:
Persze, talál is mindig új kuncsaftokat, nem válogat.

@Grift:
Fordult a trend, most már itthon is kapaszkodik (túlszaporodott) és már ki tudja lökni az igazakat is. Mivel már megint lelegelt mindent minden korábbi élőhelyén.

Sőt, már házhoz is jönnek szopni az ördögöt. CEU.

plastik02 2010.11.26. 13:18:01

@Bell & Sebastian: ha ezekkel a magyarokkal mindig ilyen kurva könnyen el lehet bánni, akkor valahol mégiscsak ők a balfaszok, nem?

Bell & Sebastian 2010.11.26. 13:28:56

@bz249:
A horizontális és vertikális beékelődés előbb-utóbb szorulást okoz, viszont kiváló reptér a keleti szél alatt vitorlázóknak.

Ennek az a mélyebb értelme, hogy kinek medve a barátja, néha nyalhat mézet. Ha nagyon unja már a csípéseket. Lsd.: Szlovákia.
Alul egy kisebb bocs még pluszban, az direkt jól jüan.

(Mit birkózik, maga itt a kilökött igaz, inkább belátom önként.)

:)

Bell & Sebastian 2010.11.26. 13:32:54

@plastik02:
A passzív keresztény az mind ilyen. Komolyan gondolja, hogy őtet szeretik, csak úgy.
Aztán meghal vagy kihal.

kolbászoszsömle · http://limerik.blog.hu/ 2010.11.26. 13:42:17

Hát, nem tudom, hogy egy gerincesnek melyik megalázóbb: cselédkedni külföldön, vagy kollaborálni itthon.

A keresztény értékrend ismeretében vannak elképzeléseim.

Bell & Sebastian 2010.11.26. 13:52:01

@Serio:
A bombagyártás óriási üzlet, manapság is. Ha lankad, elkezdik ledobálni.

A dupla-demó igazolására egész apparátust építettek ki.
Tányér úr VIP -helyre kapott jegyet, a lelátó előkelő helyéről nézheti szellemi örökösei ténykedését. Bizonyos Bush-gyerek nagyon el is nyerte tetszését.

Grift · http://gozdom.blogspot.com/ 2010.11.26. 13:58:21

@plastik02:

jaja, a pandát is könnyű agyonverni, azt milyen cuki :)

RAMBO · http://szolo.blog.hu 2010.11.26. 14:20:26

teljesen egyetértek a cikk írójával. kint csak a megaláztatás vár mérnököt, orvost, szakmukást egyaránt. Nem szabad elmenni.

Idehaza minden más: naponta változik az Alkotmány, a házelnök arról nyilatkozik, hogy az Alkotmánybíróság kell, de nem ilyen szereppel, szerinte a Költségvetési Tanács megszűntetendő "gittegylet", a magánnyugdíjpénztárak megtakarítását államosítják, a médiában kormányzati egyenhíradó lesz, visszamenőlegesen adóztatnak, haverokra szabják a törvényt. Itt nem éri megaláztatás az embert, itt nem törlik belénk a cipőjüket.

Van egy erős érzésem, hogy ez annak a propagandának az első hulláma, amely azt a célt igyekszik szolgálni, hogy hazafias húrokat pengetve bírja maradásra a fejősteheneket.

Nos, lófaszt, babám. Ha Matolcsi mester kiír engem a szolidaritás rendszeréből, ha nem úgy merek dönteni, ahogy ő szeretne, de a pénzemet elveszi azért, akkor részemről keresek magamnak olyan országot, ahol a járulékomért járadékot is kapok. Viszem a nejem, a három gyerekem, akik azzal a tudattal lépnek egy másik ország polgárai közé, hogy a befizetéseikért lesz nyugdíjuk. Ha szerencsém lesz, eltartanak.

Külső szemlélője leszek annak, ahogy itt a Nagy Nemzeti Szolidaritás Rendszerében megvalósul az Új Gazdasági Világmodell, és ha jól viselkedtek, öregségemre hazajövök, és megengedem az itteni nyugdíjas-korúaknak (nem nyugdíjast írtam), hogy rendben tartsák a kertemet.

Inkább siessen az Új Többség lezárni a határt, mert az efféle patetikus maszlag nem lesz elegendő azoknak az embereknek, akik elődei már elmenekültek ötvenhatban, vagy disszdáltak a Kádár-érában.

siqlum 2010.11.26. 14:49:28

Gratulálok a szerző remekül szemezgetett az ókori szerzőktől. Azóta viszont eltelt 2000 év. Javaslom ne csak az "értelmiségi" szemüvegén keresztül nézze a külföldi létet, hanem próbálja is ki valóban:)

Anélkül ez az egész csak szájtépés. És annak is a rosszabbik változata.

bryan 2010.11.26. 15:09:30

@Elpet:
:DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
16% adó, meg 33% nyugdíjjárulék, meg 29% tb, ja meg 25% ÁFA.
Persze, propagandadumának nem rossz, nem is igazán van más haszna, de azért aki itt él, az nehogymár komolyan vegye. Másrészt a munkavállalók döntő többségének nem nő a nettója ettől az egy százalékos csökkenéstől, sőt, még kiigazításokat is be kell iktatni azért, hogy legalább a közszolgáknak ne csökkenjen.

Elpet · http://nyarspolgar.blog.hu/ 2010.11.26. 15:18:47

@bryan:

Milyen 29% TB?
Milyen ÁFA? A termelésben nem számolunk ÁFA-val.

Hülyeségeket beszélsz.

bryan 2010.11.26. 15:46:36

@Elpet:
A TB-nél kétszer számoltam a huszonnégy százalékot. Valóban igazad van. Csak a saját hülyeségemet okolhatom, hogy nem néztem utána.
A munkaadó költsége a nettó béren felül viszont olyan 55 százalék körül van, ami azért tényleg elég sok.
www.nettober.com/
Az ÁFA kérdés már bonyolultabb kicsit, hiszen az szinte minden termék árában jelentkezik, amit a munkavállaló fogyaszt.

Elpet · http://nyarspolgar.blog.hu/ 2010.11.26. 16:03:32

@bryan:

A 16% egykulcsos azért jó adózás, mert pontosan azt teszi lehetővé, hogy a versenyképes magas jövedelem ne kerüljön sokba a munkaadónak, szóval pontosan azt a termelési szegmenst vonzza, aminek fokozottabb jelenléte kívánatos lenne.

Az ÁFA nemigen lesz csökkenthető szerintem, de a fogyasztás ÁFA-val terhelése meg éppen a megtakarítást és a beruházást ösztönzi.

Elpet · http://nyarspolgar.blog.hu/ 2010.11.26. 16:15:58

@bryan:

Amúgy, ha az ÁFA-t említed, mint a munkaerő újratermelésnek költségeihez hozzájáruló terhet, akkor ugyanúgy említheted a szent Piac elvei alapján külföldre profitot termelő energiaszolgáltatókat is. Amihez a piachívő értelmiség szerint megint csak nem lenne szabad nyúlni. Pedig azok következnek nemsokára, ahogy sejtem.

bryan 2010.11.26. 16:17:47

@Elpet:
Az ÁFA csökkentésnek én sem vagyok híve, a munkajövedelemre rakódó terheket kéne csökkenteni inkább, azoknak is a járulék részét. Az egykulcsos adóval ez sokkal nehezebb, mint a progresszívvel, hacsak nem kezdődik meg a fekete jövedelmek kifehérítése, de erre szintén nem sok esélyt látok. A toldozás-foldozás miatt pedig az egyszerűség is elveszik.

bryan 2010.11.26. 16:34:12

@Elpet:
Az energiaszolgáltatók komoly falat lennének, ott viszont vannak akik komoly befektetéseket eszközöltek, amik még korántsem térültek meg, ha elzavarják őket, annak nem kicsit lesznek csúnya következményei.
Én ott is inkább a szabályozás átalakításában bíznék.
Ha ezt meglépik, akkor abból olyan Chavezezés lesz, amilyet még nem látott az unió.

neccharisnyás útonálló (törölt) 2010.11.26. 16:47:58

Én a kint élni szándékozókon gondolkodtam (amiben ugye benne van a munka is) Teljesen más kulturális és szociális légkör, mint amiben felnőtt. Kint élhet évtizedeket, még ha a környezete teljes mértékig el is fogadja és közülük valónak érzi, valahol, mélyen a lelkében sosem lesz az. Íratlan szabályok, mélyen fekvő kulturális kapcsok, amiket betelepülőként nem is tudna megérteni, hisz ugyanezek nála is megvannak, csak éppen ahhoz a közösséghez kötik, amit a háta mögött hagyott. És valahol ez mindig is fal lesz közte és választott hazájának népe között.

Középkori elszigeteltségben élő etnikumokra a fanarióták is jó példa. Főleg, hogy idővel fontos szerepet játszottak bizonyos balkáni államok közigazgatásában.

tanarseged ur 2010.11.26. 16:55:21

@Elpet: & @bryan: Bocs, hogy gazdaságtanhoz nem értő laikusként beleszólok, de piac nem ott van, ahol választani lehet? Piac akkor van, ha eldönthetem, hogy a háztartásomban melyik szolgálatatótól veszem pl. az áramot vagy a vizet, vagy a gázt/távhőt. Márpedig nem dönthetem el. (Ld. még: internet-előfizetés? Nem tudom, országosan hogy van, de nálunk van 1 db szolgáltató, és annyi a "piac", hogy kell ennyiért vagy nem kell.)

bryan 2010.11.26. 17:10:53

@tanarseged ur:
Gázszolgáltatót tudsz váltani az egész országban, nézd meg például ezt, szerintem én is váltani fogok.
www.gas.hu/
Az áramnál nem tudom, hogy van ez, a víz is nagyon más kategória. Az energiaszolgáltatás egy undorító mocsár, és valakik nagyon sokat költenek arra, hogy ez így is maradjon. Szép példája ennek az a sztori, amikor három parlamenti képviselő adta be ugyanazt a javaslatot ami az energiaszolgáltatást, áramfelvásárlás szabályozását érintette. Ezek egyébként nem a szolgáltatók, hanem az erőművek üzemeltetői például Kapolyi és kedves kis köre.
Az internetszolgáltatásnál ha nem torrentezel sokat, akkor néz körül a mobilszolgáltatóknál, lehet, hogy van megfelelő lefedettség, egész versenyképes áraik vannak.

Herr SturmLikudnik · http://archiregnum.blog.hu/ 2010.11.26. 17:21:37

@RAMBO:

Pontosan, a cikk szimplán egy halovány kísérlet arra, hogy időben elejét vegye annak, hogy a Zemberek ne adj isten elmeneküljenek a forradalom áldásai elől, mint Kubában. Itt még csónak se kell.

Azzal nem számol, hogy a kipurcanó nyugat és az üstökös újmagyarisztán dogma helytállása esetén is évtizedekre van szükség annak megvalósulásához. Ámde az egységes EU munkapiac miatt nem kell várnia annak, akinek számít minden fillér v. még ebben az életben szeretne jólétet: csomagol, oszt jónapot. Ha holmi közösségenkívülinek bélyegzi a kibaszottul szerény és alázatos polityika, akkor pláne. A nyugati társadalom is öregszik, tehát lesz igény külföldi munkaerőre, legfeljebb nem a muzulmán gastarbeiterek járnak jól most. A németek egyedül 2011-től évi kb. 200.000 térségbeli cseléddel számolnak.

hogyan 2010.11.26. 17:22:08

@neccharisnyás útonálló:

4 éve élek Angliában, és pontosan ez a problémám. Kevesen vagyunk magyarok. Néha irigykedve nézem a lengyeleket, elárasztották az egész világot .

Cselédnek nem érzem magam, de szociálisan kiüresedek.

A másik gondom az, amit majd a történelem megmagyaráz és ami miatt itt és odahaza is búsan szemléljük a jövőt. A monetáris rendszer.
Anglia 970 milliárd font adósságban úszik. A kamat 30 milliárd font. Ezt igyekeznek visszafizetni költségvetési megszorításokkal. A kamatot...
Kinek tartoznak? Na mindegy, ez más téma. Megyek keresek egy idevágó blogot :)

tanarseged ur 2010.11.26. 17:22:11

@bryan: Nocsak, erről a gázszolgáltató-váltásról még nem is hallottam, köszi az infót. A ronda háromképviselős javaslat rémlik, mintha a legkülönbözőbb pártokból adták volna be nagy egyetértésben. Bizonyos dolgokban úgy együtt tudnak működni néha, pl. fogadok, hogy a Gripen-ügyről sem tudjuk meg az igazságot, hacsak nem külföldről.

Herr SturmLikudnik · http://archiregnum.blog.hu/ 2010.11.26. 17:24:04

@tanarseged ur:

ez úgy hívják, magyar piac :)

A szokásos törvényszerűségek itt nem, vagy máshogy működnek, túl vagyunk a kék eseményhorizonton.

Úlfhéðinn · http://tinyurl.com/do9ks 2010.11.26. 17:33:30

Mi ez a rinya? Ti szeretitek a cseléd-létet...

Bell & Sebastian 2010.11.26. 18:47:20

@Herr SturmLeszezmégígyse:
Az eseményhorizont átlépése gyenge önigazolás.
A jelenlétére (itt), például nem szolgál magyarázattal.

Szolgálati Füldugó 2010.11.26. 18:51:32

Angliában, Németországban, Franciaországban eleve sokféle náció él, egyáltalán nem különleges, ha jön még egy külföldi.
Ha be akarsz illeszkedni, akkor beilleszkedsz. Keresel egy vallásodnak megfelelő egyházközséget, önkéntes munkát végzel egy jótékonysági szervezetben, könyvtárba, kirándulni jársz - olyasmit teszel, ami a polgári léthez tartozik. És akkor lesznek ismerőseid, akik befogadnak.
Ha nem tudod a nyelvet, akkor cselédmunkával kezdesz, azután lépkedsz felfelé. Rajtad múlik, mit érsz el. Az emberek mindenütt emberek, nem csimpánzok. Van ilyen is, olyan is. Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten...
A magyar nyelv, persze, hiányzik. De ne hidd, hogy olyan nagyon. Ha elviselhetetlen lenne, akkor az a másfél millió "nyugati" magyar már hazatelepült volna, de nem. Vajon miért?

Bell & Sebastian 2010.11.26. 18:52:38

@hogyan:
Hogy kinek tartoznak az angolok? Akiknek az amerikaiak, japánok vagy mi is, a tőke ősforrásának.
Pasolini képíró szerint egy Nagy Fekete Segglyukból jön a pénz. Nagyot nem tévedett.

altoid · http://altoid.inda.hu/ 2010.11.26. 18:53:09

Ha valaki tenyleg kivancsi kulfoldre szakadt honfitarsainak eletere (es nem csak frocsogni jar ide), ajanlom az alabbi linken talalhato remek bloggyujtemenyt: kem.freeblog.hu/

Itt alaposan utana lehet olvasni, milyen is a magyar cseledsors a messzi idegenben. Mint a malaj dijbirkozok mondani szoktak volt: Lenni meglepetés!

Bell & Sebastian 2010.11.26. 19:05:28

@altoid:
Nem régen volt Mindenszentek.
Ők hová menni? Lenni nekik meglepi, család szarni rájuk, élni-halni egyedül, gyökértelen.

altoid · http://altoid.inda.hu/ 2010.11.26. 19:07:53

@Bell & Sebastian: Mondom: annak aki nem csak frocsogni jar ide!

Herr SturmLikudnik · http://archiregnum.blog.hu/ 2010.11.26. 23:35:39

@Bell & Sebastian:

Van valami indapass regisztráció, az dimenziós kaput nyit bármilyen bloguniverzumba, így mozgok a viták parallaxisai közt. A moderátorokkal van az erő, hogy behatárolják a térugrási hajtóművem, Önnek pedig a részecskeszűrő opció biztosítja kártékony füstölgésem ellen a környezetkímélő megoldást.

Bell & Sebastian 2010.11.27. 02:07:26

@Herr SturmLeszezmégígyse:
Ugyanmá, maga attól még nagy hírű harcosnak tűnhet, hogy ritkán értünk egyet. :)

Téglagyári Megálló 2010.11.27. 08:36:59

@altoid:

HTTP Error 404. The requested resource is not found.

Téglagyári Megálló 2010.11.27. 08:39:32

@altoid:

A jogos kritika nem feltétlenül fröcsögés. Én nem is tudom, az emberek Magyarországon elszoktak attól, hogy valaki a tízparancsolatot kérje rajtuk számon, és azt valamiféle "intoleranciának" gondolják.

altoid · http://altoid.inda.hu/ 2010.11.27. 09:21:36

@Téglagyári Megálló: nekem mukodik a link... Amugy meg mifele jogos kritika?! Bell & Sebastian az elso hozzaszolasa ota teli szajjal zsidozik (es teszi ezt barmilyen temarol is legyen szo)!

Chanyi · http://chanyi.blog.hu 2010.11.27. 10:07:51

Katarban pl. a 300 000 őslakosra állítólag 1 millió bevándorló jut. Ott élő magyar ismerősöm nem érzi rosszul magát, egyáltalán nem cselédsorban él, mondjuk semmi kapcsolata nincs az őslakosokkal.

Bell & Sebastian 2010.11.27. 10:51:49

@altoid:
Úgy van. Általában az érintett farizeus szokott is reklamálni a balliberális oldalról, de észérvek nélkül.
Ahol természetes életforma a diaszpóra és a kozmopolita vagy internacionalista hozzáállás, ott értelmezhetetlen a patrióta vagy a haza fogalma, továbbá az ezekhez kapcsolódó kötelességek is.

hu.wikipedia.org/wiki/Farizeusok
www.nol.hu/belfold/ebbol_lett_a_botrany__a_teljes_kertesz-interju_magyarul_
www.mult-kor.hu/20101019_a_numerus_clausus_serkentette_a_kivandorlast

Krokodilkönnyeket hullatni nem a nemzetárulókért kell, hanem az áldozataikért - inkább.

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2010.11.27. 10:59:51

@Bell & Sebastian: ez a múlt-kor-os írás a mai pc történelem egyik gyöngyszeme.
Nem kell hozzá túl sok intellektuális tisztesség, hogy az ember belássa, 1920 utáni magyar kivándorlás kisebb volt, mint az 1914 előtti. A cím - az NC serkentette a kivándorlást - simán mellébeszélés. Oszt csodálkoznak, hogy szarba sem veszik az established pc-t a népek.

Bell & Sebastian 2010.11.27. 11:10:59

@tölgy:
Azért linkeltem csak, mert orvosi ló. Aki nem érzi, hogy mi benne a bibi, az sajnos párbajképtelen. Azonban utalnék itt egy jó vitára, ami szintén alap kellene hogy legyen minden nácizó antifasisztának. Tényszerűen.

kuruc.info/r/9/60241/

Persze aki úgy válogat, hogy bolond lyukból bolond szél fú, az bolond. Vagy farizeus.

altoid · http://altoid.inda.hu/ 2010.11.27. 11:25:04

@Bell & Sebastian: Azt, hogy az antiszemitakkal miert nem lehet eszervekkel vitazni, azt a kovetkezo peldan illusztralnam:

Tegyuk fel, hogy en azt allitom rolad, hogy egy pedofil szatir vagy, aki az Erszebet fasoron mutogatja a kukijat kisgyerekeknek. Ez kozismert teny, reszemrol tovabbi bizonyitasra nem szorul, es kulonben is a Jozsi mondta, aki szavahiheto ember!

Erre te a kovetkezokeppen reagalhatsz:

1. Tiltakozol az alaptalan vadaskodas ellen, es kozlod hogy meg csak nem is Pesten laksz, ugyhogy nehezen tolthetned a szabadidodet az Erzsebet fasoron.

Persze ezzel csak a bunossegedet bizonyitod, hiszen ha nem lenne igaz, miert kapnad fel igy a vizet? Kulonbenis, egy pedofil allatnak higyjek el barmit is? Ha a Jozsi mondja, akkor biztosan ugy van!

2. Ramutatsz, hogy a Jozsi egy szetcsuszott alkesz, aki mar rozsaszin elefantokat is latott vegigvonulni az Erzsebet koruton. Mire en: aha, szoval megprobalod eltereni a temat, te kis sunyi szatir! Itt a te viselt dolgaidrol volt szo, nem a Jozsirol!

Es igy tovabb, a vegtelensegig...

Grift · http://gozdom.blogspot.com/ 2010.11.27. 12:37:30

@altoid:
antiszemitákkal azért nem lehet vitatkoznotok, mert egyetlen érvetek sincs.

altoid · http://altoid.inda.hu/ 2010.11.27. 12:38:48

@altoid: 3. Valaki felenken megjegyzi, hogy o az Erzsebet fasoron lakik, es meg soha nem latott mutogatni. A valaszom: na, megjott a masik pedofil is, mert ugye aki EZEKET vedi, az maga is biztos az!

Bell & Sebastian 2010.11.27. 13:22:33

@altoid:
Szemléltetésnek gyenge, viszont -mint minden példa- bizonyításra alkalmatlan.

Válasszunk más formanyelvet, mondjuk a Descartes-Leibnitz -féle szimbolikát.

A: 'Józsi szerint B&S szatír'
B: 'Józsi vagy igazat mond, vagy nem'
--------------------------------------
C: 'B&S vagy szatír, vagy nem

Ezzel szemben:
A: 'a kommunizmus egy farizeusok eszme'
B: 'minden farizeus zsidó'
--------------------------------------
C: 'a kommunizmus az egyik zsidó eszme'
D: 'Hitler antikommunista'
--------------------------------------
E: 'Hitler vagy antiszemita vagy nem'
F: 'Minden zsidó farizeus-kommunista'
--------------------------------------
G: 'Hitler antiszemita'

Hitler akkor antiszemita, ha minden zsidó farizeus-kommunista, és ha Józsi szerint is minden zsidó az, B&S nem szatír.

altoid · http://altoid.inda.hu/ 2010.11.27. 13:28:27

@Bell & Sebastian: Ne eroltesd a logigat, mert csak belegabalyodsz, es pofara esel! :))

Tehetetlen Dodó 2010.11.27. 13:34:01

@Bell & Sebastian: Akkó' most szatír vagy-e vagy se?

Bell & Sebastian 2010.11.27. 13:35:11

@altoid:
Ellentétben veled, ugye? :)

altoid · http://altoid.inda.hu/ 2010.11.27. 13:36:21

@Bell & Sebastian: Igen, ellentetben velem.

Bell & Sebastian 2010.11.27. 13:37:41

@Tehetetlen Dodó:
altoid szerint nem, én elfogult vagyok. :)

Bell & Sebastian 2010.11.27. 13:41:41

@altoid:
Ha elmondod, hogy hol akadtál el, kapsz mentőkérdést a kettesért.

Bell & Sebastian 2010.11.27. 13:51:02

@altoid:
Ecsém, megnéztem, hogy honnan szalasztottak. Aki Kúró Dórázik nyilvánosan, az ne pofázzon itt nekem saját magáról, a szatírról. Sem!

Grift · http://gozdom.blogspot.com/ 2010.11.27. 13:53:06

@altoid:

lófaszt. csak azt bizonyította, ami mondjuk még el is lehet sütni olívaszemű tizenéves lányok társaságában valamelyik cionista /melyik nem az?/ kávéházban, hogy azért nincsenek érveik, mert az igazság ellen nem lehet érvelni. csak formailag. :)

Tehetetlen Dodó 2010.11.27. 13:56:24

@Bell & Sebastian: Ez a gyerek is összetéveszti a szatírt a szatirikussal. Megjegyzem, gyanúsan fletoid neve van.

Bell & Sebastian 2010.11.27. 14:08:57

@Tehetetlen Dodó: @Grift:
Okozhat ilyesmit kezdődő gerincsorvadás is.
Legalábbis Fritz Kahn, a -méltán világhírű- Kulturvolk e jeles képviselője szerint.

tevevanegypupu 2010.11.27. 14:37:34

@altoid:
Olyan komplikaltnak tunik es meglehetosen erthetetlen. Zsido veletlenul-e maga?

@Bell & Sebastian:
Dehogy gerincsorvadas, az illeto szimplan csak hulye, kotozkodik, nincs jobb dolga.

Tehetetlen Dodó 2010.11.27. 15:06:08

@Bell & Sebastian: A Kulturvolk-ot nem olvastam, de a Die Schule des Liebens a kedvenceim közé tartozik. Rendkívül mulatságos kultúrtörténeti olvasmány.

Tehetetlen Dodó 2010.11.27. 15:07:41

@Tehetetlen Dodó: Egyáltalán, a Kulturvolkot olvasni kell-e, vagy a tagjának kell inkább lenni??

Bell & Sebastian 2010.11.27. 17:56:29

@Tehetetlen Dodó:
A Kulturvolk -című művet azon a polcon tartják, ahol a Majom farka belelóg a viszkibe -című örökzöldet.

Fritz Kahn - Die Juden als Rasse und Kulturvolk, Welt-Verlag, Berlin 1920, helyett:

nsl-archiv.com/Buecher/Bis-1945/Fritsch,%20Theodor%20-%20Handbuch%20der%20Judenfrage%20(49.%20Auflage%201944,%20339%20S.,%20Text).pdf

Jó szórakozást! :)

Bell & Sebastian 2010.11.27. 18:28:00

Van egy statisztika a 259. oldalon.

"... Die nationalsozialistische Regierung des Jahres 1933 unterband sofort die Ostjudeneinfuhr und gab Anlaß, daß rund 60- bis 70.000 Emigranten, darunter 86% Juden, fluchtartig Deutschland verließen. Tatsache ist, daß die sogenannten eingesessenen Juden Deutschlands kaum noch 20% der Gesamtjudenzahl ausmachen. Vier Fünftel sind in den letzten Jahrzehnten eingewanderte Ostjuden. ..."

Itt kezdett csörögni a födő, nőtt a gőz nyomása...

hacsaturján 2010.11.28. 08:57:48

az a fránya beltenyészet, ej-haj!

Baldrick68 2010.11.28. 11:26:54

Mandiner Elvtárs!
Szinte pont ilyen okoskodásokat lehetett olvasni a szabad nép és hasonló tartalmas kommancs sajtótermékekben úgy 1950 - 1985 ig.
Remek remek remek.
Ó ha ezt Rákosi , Kádár elvtárs megérhette volna.

És újból majd bejön a magyar nyelvben a diszidens szó.
De jó lesz megint.

Alfőmérnök 2010.11.28. 12:45:52

@Baldrick68: A többi bejegyzésed alapján kevés dologban értek egyet veled, de ebben spec igen.
Miért kell belemenni ilyen ideológikus, demagóg baromságokba?
Az oké, hogy kormányzati szinten egységes ideológiára, vízióra van szükség, anélkül nem megy, de erre még a médiában rádobni egy lapáttal, a tárgyilagosságnak még a látszatát is kerülve? Kinek, mire jó ez?

Úlfhéðinn · http://tinyurl.com/do9ks 2010.11.28. 12:53:33

Aristo, te hogyhogy nem írsz még a Konzervatóriumra? Oda való vagy.

das Man (törölt) 2010.12.01. 19:34:43

Cseléd akartam lenni. Van ilyen.
Teríteni és leszedni az asztalt.
Ahogy az áldozat föllépked
és a hóhér lejön a dobogóról.

Most az emelvény fokai között
betűz a nap, és ugyanaz a nap,
mintha senkit se vittek volna fel,
ki nem jött vissza. Csönd akartam lenni
és dobogó. Lépcső közé szorult világ.
Senki és semmi. Hétvégi remény.