Fizessenek a bankok? - Az európai bankadókról
2010. június 24. írta: jvizkeleti

Fizessenek a bankok? - Az európai bankadókról

  Az Európai Unió többé-kevésbé egységes, új banki adó(ka)t kíván bevezetni tagországaiban, mellyel célja, hogy finanszírozza a mostani és az esetleges jövőbeli bankválságok költségeit. Az új adó indokai között előszeretettel említik, hogy így nem a lakosságnak kell a bankok hibáiból keletkező terheket megfizetni. Tipikus példája ez a jól hangzó, de üres propaganda szólamoknak, amelyekkel főleg itt, a „szociáldemokrata” Európában, de akár az óceán túloldalán is hülyítjük már magunkat évtizedek óta.

  Az állítás, mely szerint létezik olyan adó, amelyet nem a „lakosság” és azon belül is, jövedelemarányosan nem a középosztály fizet meg, már-már a pofátlanság kategóriájába tartozik. Annyit már megtanulhattunk volna a történelemből, hogy az alsó osztálynak nem nagyon van pénze, ezért adókat alig fizet. A felső osztály pedig főleg tőkejövedelmekből él, amely elvihető, könnyen átcsoportosítható, és a tulaj meg tud fizetni egy rakás szakembert, hogy törvényesen minimalizálja az adókat, vagy csak szimplán kiköltözik Svájcba „oszt' jó napot”.

  Másrészt a „bankok” nem valakik, akik meg tudják fizetni az adókat, nem rendelkeznek saját pénzzel, csak másokét kezelik. A valakik, akiknek tényleg van saját pénzük, azok a bankok ügyfelei, munkavállalói, menedzserei, betétesei és részvényesei. A kérdés tehát nem az, hogy a lakosság vagy a bankok fizessék-e meg az adót, hanem, hogy a felsorolt érdekcsoportok közül melyik, és milyen arányban. Ez már önmagában alátámasztja az eredeti, fizessenek a bankok álláspont képmutató voltát, de menjünk tovább, nézzünk kicsit a részletekbe, vegyük sorra, milyen fő adókivetési lehetőségek vannak.

Adó az alkalmazottakra

  A banki alkalmazottak (nem a menedzsment) munkajövedelmére kivetett adó volt például az MSZP korszakos ötlete, és ígérete a választási kampányában. A banki tisztviselők ugyanolyan alkalmazottak, mint bármelyik vállalati, vagy KKV dolgozó. Jövedelmük munkajövedelem. Bruttó pár százezer forinttól pár millió forintig terjed havonta (Magyarországon), és ezzel egy módosabb középosztálybeli életvitelre jogosít fel. Amely, bár a szegényebb rétegeknek soknak tűnik, a menedzsment tőkejövedelmeihez képest, amelyeket részvényeik (opcióik) árfolyamnyereségeként érnek el, viszont elenyésző összeg. Arányaiban viszont sokkal többet adóznak ezek a középosztálybeli munkajövedelmek, mint bármilyen tőkejövedelem. Ehhez további kommentárt nem is fűznék.

Adó az eredmény terhére

  Az első és talán legkézenfekvőbb bevezethető adófajta az eredményt terhelő adó. Ez az adóforma a többihez képest talán a legigazságosabb. Éppen ezért ennek bevezetésére aligha kerül sor. Ugyanis ezt az adót legalább a menedzsment és a részvényesek fizetnék meg. A részvényesek számára ez a jövőbeli osztalékok csökkenését, tehát a részvényárfolyam esését eredményezné, míg a menedzsment számára a részvényárfolyamtól döntően függő prémiumok csökkenését jelentené. Eddig egészen jól hangzik, hiszen egyértelműen ez a két társadalmi csoport volt a bankmentések legnagyobb haszonélvezője. De azért mondanám a problémákat is.

  Egyrészt egy ilyen adót pont azoknak a pénzintézeteknek a részvényesei és menedzserei fizetnének meg, akik a válság előtt és alatt relatíve jól sáfárkodtak a rájuk bízott vagyonnal és ezért maradt még normális profitjuk, amire most az adót ki lehet vetni. Vagyis a veszteségekért azokat a szereplőket jobban büntetjük, akik előrelátásukkal megóvtak egy még nagyobb buktától, mint azokat, akik rossz befektetési politikájuk miatt veszteségeket szenvedtek el, tehát nincs egy vasuk sem. Adaléknak még annyit, hogy a bankok (és más vállalatok) részvényeinek világszinten a legjelentősebb tulajdonosai a nyugdíjalapok és kisrészvényesek (lásd OTP), vagyis végső soron maga a középosztály. Szóval menekvés itt sincs az adó elől.

Adó egyes tranzakciókra

  A következő lehetőség, hogy bizonyos pénzügyi tranzakciókra egyenként vetünk ki adót. Ekkor sokféle további aleset lehetséges, de most inkább kiemelném ezeknek a fontos, közös tulajdonságait. Az ilyen adónemek esetében ugyanis, nagy a költségek ügyfelekre történő áthárításának lehetősége, mégpedig az adott termék árában. Ez mondanom sem kell, hogy mennyire „igazságos”, és egyúttal milyen távol van a hangoztatott célkitűzéstől, mely szerint „fizessenek a bankok”. Az eset nagyon hasonló az ÁFÁ-hoz, ami szintén a gazdasági (de nem pénzügyi) tranzakciók adója. Az ilyen adók további problémája, hogy egy egyszerű, profitból kalkulált adóval szemben nagy a fix adminisztrációs költsége.

  Tehát a kisebb vidéki takarékbankokkal szemben megint csak a nagy, nemzetközi bankok jutnak versenyelőnyhöz, akik egész Európára egyetlen irodában képesek ezt az adónemet adminisztrálni, míg a kis takarékbanknak ez arányaiban jelentős költségnövekedés, tehát versenyhátrány. Végül pedig, egyáltalán nem biztos, hogy a bizonyos termékekben nagyobb forgalmat bonyolító bankok nagyobb valószínűséggel is mennek csődbe. Tehát közel sem biztos, hogy aki a legtöbb ilyen adót fizeti be, azt kell majd megmenteni a jövőben. Ismét az ártatlanokat büntetjük, a bűnösöket jutalmazzuk.

Adó vagyonelemek mérlegértékére

  Egy további adóztatási lehetőség, hogy bizonyos vagyonelemek mérlegértékét adóztatjuk meg. Az előbbi esettel ellentétben nem az egyes tranzakciókhoz közvetlenül kapcsolva, hanem az év végére elkészített mérlegben található vagyonelem záró értékére, vagy az átlagos évközi értékére vetik ki az adót. Józan paraszti ésszel is látható, hogy az ilyen mérlegből számított vagyonváltozásokra épülő adóztatás teret nyit a kreatív megoldásoknak, a néhány napra, országhatárok között mozgatott nagy vagyonoknak, a vagyont alkalmilag fel- és leértékelő praktikáknak.

  Az adó mértékének óriási a bizonytalansága már csak azért is, mert a piacon az adott vagyonoknak az ára folyamatosan ingadozik, változik. Továbbá az ügyfelekre való költségáthárítás lehetősége itt is fennáll. A legérdekesebb ebben az adóban azonban a következő bekezdésben kifejtett tulajdonsága, és szerintem valószínűleg ezért is lesz ez a „nyerő” megannyi gyengesége és következetlensége ellenére.

Adó a nyújtott hitelállomány mérlegértékére

  Az előbbi bekezdésben általánosságban ismertetett adót leginkább a bankok által nyújtott hitelek értékére, mint vagyonelemre lehet kivetni. A jelenlegi bankrendszerben ez néhány nagyon meredek következménnyel járhat. Mint sokan tudjuk (a különböző összeesküvés-elméletekből is), a mai pénzrendszer egy (papírpénzre épülő) hitelpénz-rendszer. Vagyis egyrészt a központi bank bármikor nyomtathat friss papírpénzt a semmiből, továbbá ha egy ilyen papíros bankót elhelyeznek egy kereskedelmi bankban, akkor ezt a bank, fedezetként felhasználva, maga is teremthet banki számlapénzt, amelyet kihelyezhet az ügyfeleihez hitelként. Ebben a rendszerben a jegybank felső korlátot szab a pénzkínálatnak, amelyet viszont folyamatosan növel a gazdaságban, ezzel gerjesztve az inflációt. Ennek jogosságát különböző közgazdasági modellekkel támasztja alá, amelyek általában arról szólnak, hogy a friss pénzből nő az eladósodási kedv és így többet költünk, amitől élénkül a gazdaság.

  A frissen nyomtatott pénz persze nem egyszerre mindenki számláján és arányosan jelenik meg a gazdaságban, hanem bizonyos csoportok kezébe kerül először, akik így haszonélvezői a pénzteremtésnek, még az infláció beindulása előtt. Az első számú haszonélvező maga az állam, vagyis a politikusok, hiszen a frissen nyomtatott pénzből általában állampapírokat vásárol vissza a piacról a jegybank, amely megkönnyíti az állam számára az eladósodást, vagyis a politikusok számára a költekezést. Másodsorban haszonélvező maga a bankrendszer, vagyis a bankok részvényesei és menedzserei. A friss pénzt a jegybank kihitelezheti közvetlenül a bankoknak is, akik ennek ellenében teremthetnek további hiteleket a gazdaságban, amelyekből extra kamatbevételekre tehetnek szert. Az extra kamatbevételekből keresett adók révén az állam ismét csak profitál a pénzteremtésből.

  Ebbe a rendszerbe, ha egy ilyen, a hitelek mérlegértékére kivetett adót vezetünk be, akkor az direkt visszacsatolás az államkassza és a pénznyomda között. A központi bank pénzt nyom, az így vagy úgy bekerül a bankrendszerbe, amelyből a bank, hiteleket nyújt, a nyújtott hitelek állománya után az állam adót szed. Ennek a direkt felhasználásnak a korlátozására igyekeztek a különböző országok monetáris politikáját többé-kevésbé függetlennek megőrizni, hogy az állam ellen tudjon állni a kísértésnek a magas infláció gerjesztésével szemben. Egy ilyen adó súlyos rést ütne a pajzson, vagyis az állam közvetlenül az újonnan teremtett pénzt „vámolhatná” meg. Ezzel adva lökést az inflációnak.

Az ellen nem véd?

  Az új adó (függetlenül attól milyen formában vezetik be végül) propagandájához még hozzátartozik, hogy azt a jövőbeli bankmentések finanszírozásához kívánják felhasználni. Ezzel persze már eleve deklarálják, hogy „mindannyian a bankok túszai” vagyunk, tehát az ellen nem hogy nem véd az új adó, de még rontja is a helyzetet.

  „Ha egy bankválság beüt, akkor majd kimentjük a bajba kerülteket.” Ez maga az a „moral hazard” vagyis erkölcsi kockázat, amely az egész rendszert rohadttá teszi. Egyrészt a betétest nem érdekli a bank üzleti politikája, mert az állam garanciát vállal a betétjére. A részvényest nem érdekli a rendszerkockázat, mert az állam garanciát vállal a bankrendszerre, viszont érdekli a nagy osztalék, az árfolyamnyereség és a növekedés. A menedzsmentet érdekli a gyors növekedés, az árfolyamnyereség a részvényeken, mivel ettől függ a prémiuma, továbbá az is, hogy a bank minél beágyazottabb legyen a rendszerbe, hiszen akkor biztos a bank túlélése. A következmények nyilvánvalóak.

Összefoglalás

  Egy ilyen rendszerben, ahol a károk nem hullnak vissza a kockázatvállalók (betétesek, részvényesek) fejére az állami garanciák miatt, sőt egyenesen azok fejére hullnak, akik viszonylag felelősebben gazdálkodtak a rájuk bízott vagyonnal, egy ilyen adó, amelynek bevezetésével párhuzamosan deklarálják a jövőbeli bankmentéseket is, csak rontja a bankrendszer amúgy sem túl erős morális szilárdságát, és még felelőtlenebb gazdálkodásra, illetve a bankszektor további koncentrációjára ösztönöz.

  Az adó bevezetésének valódi célja nem a rendszer stabilizálása, hanem az európai országok által felhalmozott óriási államadósságok burkolt finanszírozására tett kétségbeesett kísérlet, egyrészt a pénznyomtatáson keresztül, másrészt olyan adóformák kitalálásával (a bankokat adóztatjuk propaganda) amelyeket a középosztály könnyebben bevesz (mert nem lát át).

A szerző a pénzügyi szektorban dolgozik.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr722105329

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Tényleg fedezetlen pénzt teremtenek a bankok? 2010.06.25. 08:25:16

A pénzügyi témával foglalkozó legutóbbi posztom után többen felvetették, hogy a bankrendszer fedezetlen pénzekkel, virtuális, csak papíron létező vagyonokkal spekulázik, ami üldözendő, megvetendő, és egyéb nyomdafestéket nem tűrő jelzőkkel illetendő te...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

soproni1 2010.06.24. 21:27:43

A probléma gyökere és megoldása a rosszul fizető adósok köre. Először őket kell szidni. Másodszor pedig a rossz hiteleket lehessen levonni a különadó alapjából vagy lehessen utcára tenni a rossz adósokat. Mivel a többletadó elvon pénzt a tartalékolástól, kénytelenek a bankok kiterhelni a fizető adósokra ( mivel másra nem tudják)

Prof. William · http://profwilliam.wordpress.com/ 2010.06.24. 21:28:45

Azért ne védjük már szegény szerencsétlen bankokat mert a gonosz em,berek elveszik pénzüket. Most néztem hogy valami banknak (nem itt)400! milliárdos volt nyeresége az idén. Ha tőlük pl elvennének 200 milliárdot (amit a kormány összesen akar minden banktól) nehogy már elkámpicsorodjon kicsiny kis szájuk amiért kénytelenek beérni rongyos 200 milliárddal.

soproni1 2010.06.24. 21:33:50

@Prof. William:

Lehet, hogy van 300 mrd.-nyi nem fizető ügyfele, aki veszélyezteti a betétesek pénzét, amit majd az államnak kell kifizetnie.

tommybravo 2010.06.24. 21:35:23

@Prof. William: Te írod, hogy nem nálunk volt 400 milliárdos nyeresége annak a bizonyos banknak, akkor tőlük hogy vennének el 200 milliárdot??? Tavaly a teljes magyar bankrendszer nyeresége 370 milliárd forint volt, ami szép pénz, de a 200 milliárdhoz képest nem sok. Pláne, hogy az már adózott nyereség. Mit szólnál TE, ha a nettó fizetésed felét még elvenné az állam, mondván, túl sokat keresel?

Kettes · http://orulunkvincent.blog.hu 2010.06.24. 21:35:26

Nem kell ezt túlkombinálni. Be kell hívni a Bankszövetség tagjait a Miniszterelnöki Hivatalba és bezárni őket a pincébe. Aki perkált, hazamehet. Szeptemberre meg is lesz a kétszázmilliárd. Ez piacbarát, nem növeli az inflációt és még az állam is mi vagyunk mindannyian.

Murderface 2010.06.24. 21:39:02

@flippant: Nem csak a felelőtlen devizahitelesekre fogják átnyomni, hanem mindenkire, akinek van folyószámlája. A felelőtlen devizahitelesektől elveszik az ingóságukat, ingatlant, ez egyszeri bevétel. Sokra nem mennek vele. A folyószámlások állandó bevételt jelentenek. a Egy picit drágább lesz az átutalás, egy picit kevesebb a kamat, egy picit drágább a netbank, egy picit kevesebb a nullaforintos számla-akció, egy pici ez, egy pici az...

Murderface 2010.06.24. 21:41:25

Végül úgyis a kisemberre hárul majd ennek az tehernek is a nagy része.

Walter Melone (törölt) 2010.06.24. 21:42:00

@Prof. William:

a baj az, hogy Magyarországon az egész pénzügyi ágazat összesen csinál egy évben 400 milliárdot, aminek most a felét készülnek elvenni.

Te mit szólnál, ha holnap a nettó fizetésed felére bejelentkezne az állam?

tanarseged ur 2010.06.24. 21:46:14

Csak nem index-címlap van? :-)

soproni1 2010.06.24. 21:46:23

Szijjártónak volt egy örök mondása egy népszavazás után.

" Sikerült elérnünk, hogy az állam fizesse a vizitdíjat, ne az emberek ."

tanarseged ur 2010.06.24. 21:46:47

(Már a kommentekből ítélve. :-))

Google 2010.06.24. 21:47:35

@soproni1:

Ja, és kinek a hibája, hogy annyi "mrd-nyi nem fizető ügyfele" van annak a banknak?
Nem-e azé a nagyobb felelősség, aki azt a pénzt adja?
És nem-e a romlottságát mutatja az, arra gondol, majd fizet az állam?
Milyen PSZÁF, MNB volt az, mely végignézte ezt a felelőtlen gazdálkodást? Nem is beszélve a pénzügyminiszterekről.
Senki ne mondja, nem arra játszottak, hogy majd oldja meg a következő kormány, a pillanatnyi haszon az övék volt.
Szégyen, ami történt. Az állam is ugyanúgy adósodott el, hogyan fogta volna vissza az embereket?

Murderface 2010.06.24. 21:52:05

@Walter Melone: Az állam bejelentkezik a nettó fizetésem felére minden áldott hónapban :) áfa, bfa, cfa, stb... Ha kiszámolod, a nettó fizud jó részét ugyanúgy az államnak nyomatod be végül.

anyádbogár · http://www.apadhuzzonafaszara.com 2010.06.24. 21:53:35

@Walter Melone: a bankszektornak így is meglesz a 400 (na jó, legyen 300) mrd-ja. a bankadót meg majd kitermelik x ft-os tételenkénti könyvelési díjakból, számlakivonat-nyomtatási díjakból, és még sorolhatnám...
kreatívabbak az újféle, tessék-lássék indokolható költségtételek kitalálásában, mint a reklámozásban...

tommybravo 2010.06.24. 21:55:14

@Murderface: Kérlek, vezesd ezt le nekem... az áfát értem, az a nettó fizetésed max 20%-a, de a többit nem értem. Jöhet még bele jövedéki adó, de ahhoz legalábbis IFÁ-val kellene minden nap munkába járnod, hogy a nettód 30%-át az üzemanyagban lévő adó elvigye. A helyesírásod alapján alkoholistának sem tűnsz, így az alkoholos italok jövedéki adója sem fogja kitenni azt a 30%-ot. Kérlek, segíts összematekozni.

Elpet · http://nyarspolgar.blog.hu/ 2010.06.24. 21:56:44

Nagyon sokat beszélünk a pénzről és keveset az árualapról. Ha egy országban vagy nagyobb gazdasági egységben mindenki termel valamit, azt ki fogják cserélni egymás közt akkor is, ha nincs pénz, írnak váltókat, színes köveket cserélnek, szóval valamiből csinálnak valamilyen pénzt maguknak, és a dolog működik, mert az embernek végső soron nem pénz kell, hanem áru.
Viszont ha egy országban vagy nagyobb gazdasági egységben nincs termelés, nyomtathat bárki bármennyi pénzt, senki nem megy vele semmire. Az árualapot lehet egy ideig kívülről pótolni, de ennek egyszer vége. Ez van most nálunk és a nyugati világban is. Már a `90-es években lehetett látni, nem fogunk megélni abból, hogy mindenki külföldi árut akar eladni a másiknak, de hát egy nagy arányú eladósodás árán egy darabig ment ez. Nyugaton meg arra bazírozta mindenki az életet, hogy a Kínából behozott nagy mennyiségű árualap megoldja a fogyasztás problémáit. Csakhogy ez sem megy Isten-világ untig, termelni kell, mert egy idő után nem lesz cserébe mit adni. Szóval vehetünk el a bankoktól pénzt és vegyünk is, mert valószínűleg indokolhatatlanul magas költségekkel működnek. További javaslataim még: álélelmiszerek és ál-fogyasztási cikkek gyártásával és forgalmazásával összefonódott reklámipar, médiavilág stb. Nyomtathatunk is akár pénzt, de lófaszra megyünk vele, ha nincs árualap, nézhetjük mondjuk.

A pénzeszközöket mostanában fogyasztásra fordítjuk és nem a termelés fejlesztésére. Pedig lenne mit tennünk: környezetközpontú lakossági és infrastrukturális fejlesztések, energiahatékony technológiák kidolgozása iparban és háztartásban, anyagok újrafelhasználása, csupa-csupa olyan dolog, ami az emberi élet minőségét javítja és hosszú távú fenntarthatóságát segíti. Mondjuk autóipari és szórakoztató elektronikai fejlesztések helyett.
Szükséges a beavatkozás a banki világba, legelső sorban a fogyasztási hitelek durva visszafogásával, valamint az építési támogatás és ingatlanhitelezés állami hatáskörbe vonásával. A bankok pedig finanszírozzák a gazdaságot, a vállalkozások fejlesztését, mert az a dolguk.

tommybravo 2010.06.24. 21:57:13

@anyádbogár: Pontosan erről szól a cikk: az adót nem a gonosz bankok fogják megfizetni, hanem az ügyfelek és a tulajdonosok, akik közvetlenül vagy közvetve ugyanolyan átlagemberek.

Lucernaböde 2010.06.24. 21:59:46

Az legfontosabb nettó hülyeség az összes postban az, hogy azt feltételezeik, hogy a bankadó miatt csökken a hitelezés. ez egy nagy marhaság. egy jottányit sem fog a hitelezés csökkenni. Legalábbis abankok hitelkínálata semmiképpen sem fog csökkenni. Ezen a piacon ugyanúgy a kereslet-kínálat határozza meg a hitelezés nagyságát, mint ahogy a krumplipiacon a fogyó krumpli mennyiségét is. A bankok adójával nem a hitelezést fedező anyagi forrásai apadnak el a banknak, hanem más - pl. akvizíciós - hajlandóságai csökkennek. A hitelezési hajlandóságuk EGY JOTTÁNYIT SEM FOG CSÖKKENNI. Ezt jobb ha mindenki megjegyzi. Az, hogy a hitelek ára - a kamat, amely a keresleti oldalt részben meghatározza - nő-e majd azt pedig sok paraméter befolyásolhatja, mint pl. a jegybanki alapkamat stb. Szóval, egy a lényeg: a BANKOK HITELEZÉSE NEM FOG CSÖKKENNI.

Walter Melone (törölt) 2010.06.24. 22:03:26

@anyádbogár:

Ennyit nem tudnak. Ez másik nagyságrend....

Mondom, bankbezárás.

@Murderface:

Jaja, de ezeken felül, egy összegben előre. Tetszene, mi?

flippant 2010.06.24. 22:11:22

@Walter Melone: Legfeljebb kivonulnak a bankok. Bezárják a fiókokat sorba -szépen egymásután. Mondjuk csak 2 évre..
Vitya meg kapkodhat és mehetne a Jóistenhez. Kezdhetne azonnal pénzt nyomtatni.

Pelso.. 2010.06.24. 22:23:01

Van ember, aki beveszi, hogy a bankszféra illedelmesen benyeli a kétszázmilliárd elvesztését?

Lucernaböde 2010.06.24. 22:28:46

@Pelso..: Persze ! Tényleg ! Hát jobb ha az OTP 2009-es 144 milliuárdos profitjából nem evszünk el mondjuk 50-et hanem inkább kivetjük a levegőadót tízmillió emberre ! Tényleg ! Ez sokkal jobb lenne !

tölgy1 2010.06.24. 22:29:29

A sok rinya szagértő eldönthetné, mi a főcsapás?
- az adót a bankok rátolják az ügyfeleikre, és meghalunk
- vagy bezárnak, elmennek, és azért halunk meg mind?

Ha az első igaz, akkor miért következne be a második?
Ha a második az igaz, akkor meg nem történt meg az első.

tölgy1 2010.06.24. 22:30:47

@Pelso..: nem illedelmesen nyeli be, hanem anyázva és megfizet néhány anyázó firkászt meg politikust.

Lucernaböde 2010.06.24. 22:30:55

@flippant: Istenem ! Hogy te mekkora marha vagy !!!! További - érdemi -megjegyzést az ostoba hozzászólásodhoz nem is fűznék... Aki ekkora hülye annak úgyis minden mindegy.

Lucernaböde 2010.06.24. 22:31:54

VAZZE ! VAN ITT TÉNYLEG OLYAN EMBER AKI AZT HISZI, HOGY A BANKADÓ MIATT KIVONULNAK A BANKOK ???? TÉNYLEG VAN OLYAN VADMARHA AKI EZT KOMOLYAN ELHISZI ?????????

Gandalf Garaboncias 2010.06.24. 22:32:57

Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy az európai bankadó-tervekről beszélünk, nem a 29 pontosról!

zeneigéniusz 2010.06.24. 22:33:37

A bankokra bármiféle terhet ráhúzni teljesn marhaság, úgyis átterhelik a fogyasztókra kartellszerűen.

Nincs mese államosítani kell őket. Már sok helyen kifejtettem - eléggé kommunistának hangzik - de nincs mese.

A bankoknak ugyanúgy kellene szolgáltatniuk, mint pl. a gáz, víz, stb közüzemeknek és ezeknek mind állami kézben is kell maradniuk, hogy az ellenőrzést kézben lehessen tartani.

Hosszú távon úgyis ez lesz, csak kérdés, hogy milyen áron, hány háborúnak kell még lefolynia ehhez.

Tehát: a világon egy központi bank, egységes pénz.

Lucernaböde 2010.06.24. 22:33:52

@Pisti, az aragorn: De a nagyon hülyék rögtön Orbánra asszociálnak. Az idióták... Fú, de rühellem őket !!!

Lucernaböde 2010.06.24. 22:35:17

@zeneigéniusz: Nem igaz, hogy ráterelik az emberekre. KArtellszerűen meg bűncselekmény barátom. Ha kartelszerűen csinálják akkor bűncselekményt valósítanak meg. A PSZÁF-nak a helyén kell lenni és nem lesz kartell.

Prof. William · http://profwilliam.wordpress.com/ 2010.06.24. 22:38:28

@Walter Melone: hát az állam már most kb majdnem a fizetésem felére igényt tart szóval nem igen vennék észre semmilyen változást. :)

törppapa 2010.06.24. 22:38:39

Jó másfél éve, a válság kirobbanásakor minden állam hatalmas pénzügyi támogatásokkal a bankokat igyekezett menteni. Közben csak itt, 500 méteres körben, nyolc új bankfiók nyílt, márványlépcsőkkel, "aranykilincsekkel" Ezek a "szegény" bankok közben 200 % feletti kamatokkal hirdették és helyezték ki pénzeiket. (szorozzátok be a hitelösszeget a sokévi havi törlesztőrészlettel) Közbem más sajtótermkeből értesülünk, hogy csak egyetlen bank éves nyeresége 100 milliárd fölött van!!! Én azt mondom, keveés ez a 220 milliárd! Rohadt rablóbanda!

ColT · http://kilatas.great-site.net 2010.06.24. 22:39:07

"A kérdés tehát nem az, hogy a lakosság vagy a bankok fizessék-e meg az adót, hanem, hogy a felsorolt érdekcsoportok közül melyik, és milyen arányban."
A megoldás egy ügyes tövény, ami megtiltja a bankoknak, hogy az adót beépítsék a díjaikba.
Avagy a törlesztőkbe.
Ennyi.

Nem hiszem hogy a bankokat sajnálni kéne. Amelyik a válság miatt nem dőlt be, annak megy a szekere mint állat.

Pelso.. 2010.06.24. 22:39:48

@tölgy1: Pontosíthatok? Megvesz annyi politikust, amennyit kell, s nevet a markába. Kíváncsi leszek a a jövő évi mérlegükre..

qbr 2010.06.24. 22:40:21

Aki a bankok és a hitelezés államosításán gondolkozik, azt is vegye figyelembe, hogy ezzel egy szép adag konflikust is átvállalna az állam, hiszen a visszafizetési morál valószínűleg nem nagyon változna attól, hogy valaki az államnak tartozik, nem pedig egy banknak. A politika pedig nem szívesen vállalja fel a konfliktust a szavazóival
Hiszen a hitelesek szavazhatnak, és nyilván olyan politusra szavaznának, aki azt ígéri, hogy nem kell visszafizetni a felvett hitelt az államnak, majd szépen elegendi, hiszen úgyis az embereké.
Szóval ez sem igazán a személyes felelősségre nevel.

zeneigéniusz 2010.06.24. 22:40:59

@jvizkeleti:
"Visszatérve az államosítás következményeire. Ha államosítassz egy szektort, akkor onnastól kezdve nem lesznek hozzáférhető piaci árak (kamatok) a rendszerben. Az árak pedig nem szemétkedésből vannak, hanem információt közvetítenek a gazdaság szereplői felé. Az egész gazdaság egy vakrepüléssé válna. Csak és kizárólag politikai döntéseket hozhatnának. Az egész ország egy nagy négyes metró beruházába menne át. Pozícióharc az állami forrásokért. "

Szerintem nem így lenne, sőt kiiktatva egy piaci szereplőt a hitelek is sokkal olcsóbbá válhatnának, egységesebbek és rendes kamatot is lehetne kapni.

zeneigéniusz 2010.06.24. 22:44:23

@Lucernaböde: nem is tudtam, hogy barátok lennénk (a barátaimat két kezeimen meg tudnám számolni) szóval ne trollkodj itt, ne személyeskedj.
A bankok igenis kartellszerűen viselkednek, nemegyszer kapnak is büntetéseket szép számmal. Az, hogy ez büncselekmény azt is tudjuk. De mégis kit büntessünk, amikor akkora hatalmuk van a bankoknak, ami már elfogadhatatlan?

flippant 2010.06.24. 22:46:04

@Lucernaböde: Persze, hogy nem fognak kivonulni Te nagyon hülye -értő olvasás - harmadik osztály. Be fogják még hajtani a sok suttyó devizahitelesen az aktuálsi kamatot...
De miért ne tehetnék meg? Én a helyükben megtenném, már csak poénból is, meghogy röhöghessek Vitya elsápadt arcán.

zeneigéniusz 2010.06.24. 22:47:07

@qbr: ha tippelnem kellene az államosítás időpontjára, akkor azt mondanám, hogy két esetlehetséges:
- újabb világháború, ami lenulláz mindent
- egy olyan krach, ami az egész világon végigfut és már nem lehet megakadályozni (vagy tőzsdei, vagy az államok adják be az unalmast a fizetésre.)

Mindkettőre van esély nem is kicsi - és ekkor lesz értelme beszélni egy világszintű bankről és egységes pénzről.

bz249 2010.06.24. 22:48:02

@Elpet: bocs, de most több szempontból sincs igazad. Egyrészről az eurozóna külkereskedelme többéves távlatban is egyensúlyközeli, hol plusz, hol mínusz (leginkább az olajártól függ, ha elszalad akkor az oroszokkal mínuszba kerülnek és az negatívba tolja, ha visszaesik, akkor meg pozitívba kúszik a mérleg).

Másrészről termelni mindenki tud. Még a szocializmus is tudott termelni, és ennek ellenére csődbe ment, vagyis a lényeg nem a termelésnél van. 2010-ben a trükk nem a termelés, hanem az eladás. Olyat gyártani, ami másnak kell. Na az a valami.

Harmadrészt, post-scarity society van, mindenféle áru bőséggel áll rendelkezésre a nyugati világban mindeképpen, de részben a peremországokban is (az elitnek mindenképpen, márpedig a fogyasztás szempontjából ők számítanak). És itt jön be, hogy nekik olyat kell adni, amit ők akarnak megvenni. Ezalapján pedig egy Real Madrid meccs Kínában éppen olyan jó exportcikk, mint a plüssmaci. Pénzt adnak érte, amiből lehet árut/szolgáltatást venni.

Negyedrészt, az ipari forradalom a Nyugaton száz évvel korábban kezdődött, az összes gazdaságosan kitermelhető nyersanyagot kiszedtük a földből. Soha a büdös életben nem lehetünk versenyképesek Kínával, Indiával vagy Ausztráliával, amelyik helyi nyersanyagból dolgozik. Akkor se, ha ingyen dolgoznának az emberek. Vagyis az árutermelésről át kellett állni egy másfajta gazdaságra, ahol az áruban rengeteg "hozzáadott érték" van. Ez persze egyáltalán nem látványos, mert egy drága francia sajt pont akkora, mint egy tömb trappista. Csak az előbbiért 10x annyit fizetnek.

flippant 2010.06.24. 22:48:45

@Lucernaböde: Rosszul írtad: aZemberekre. Rá fogják terhelni. Elhiheted. És aZemberek szépen ki fogják fizetni. Vagy ha nem tudják akkor parázhatnak, hogy mikor kopogtatnak az ajtón. A végrehajtók.
Kopp-kopp..

Αρχων (törölt) 2010.06.24. 22:54:24

@tanarseged ur: Miért baj az? Legalább meleg van. :o

johevi 2010.06.24. 22:55:24

A banki alkalmazottak nagyrésze ugyanannyit visz haza, mint az emberek nagyrésze, 100-150 között. Egyszerű központi iratrendezgetők, hitelellenőrök, ügyfélszolgálatosok, fiókosok. Viszont ez után kőkeményen fizet utánuk a munkaadójuk minden járulékot, adót, ahogy kell. A magánszférában az ugyanennyit keresők nagyrésze viszont konkrétan adócsaló, mert minimálbér plusz többit zsebbe, okosba stb. Szóval lehet szídni a multikat, de ők adják az állami bevétel nagyrészét, ha sokat baszogatja őket az állam, akkor valahol öngólt fog lőni.

is 2010.06.24. 23:03:13

azzal az alapgondolattal, hogy csak az tud adót fizetni, aki termelt valamit, amelyből bevétele volt, a bank meg nem termel semmit, és így teljesen értelmetlen adóztatni is, azzal egyetértek általában. addig a pontig, amíg a hitelt vissza nem értékpapírosítják, azaz nem a jegybank által nyomott pénzből hiteleznek, hanem a saját maguk által teremtett pénzt veszik be ismét tőkének, és arra hiteleznek tovább (azaz újabb tőkeáttételt képeznek), korlátlanul, pofátlanul. ez egy olyan pénzteremtés, amire a kereskedelmi bankoknak nem lehetett volna, nem lehetne, és reméljük nem lesz lehetősége. ebből a pénzteremtésből szedte a kedves menedzsment a milliárdos vagyonokat, Magyarországon forintban (Csányi és köre), az USAban dollárban. effektíve be kell kopogtatni, és nem a kormányzati végkielégítéseket, hanem a bankszektor fizetéseit kell 98%-os adóval sújtani havi 2 millió felett, mert a bank eredménye csak látszateredmény, hiszen első gondolatként megállapítottuk, hogy a bank nem termel semmit, azon ne keressen senki semmit. havi 2 millió nem középosztály, meg a takarítónő, hanem a bőven afeletti réteg, aki nem a kamatmarzsból, hanem a betétesek pénzén való spekulációból gondolja rendjén valónak a fizetését.

általában pedig minden bankot, mivel nem termel semmit, ki kellene vonni a termelő gyárak köréből, eltüntetni a profitérdekeltséget, és non-profit formában működtetni. nincsenek profitérdekelt tulajdonosok, a közgyűlésen a betétesek a betétjük arányában szavaznak a menedzsmentről, megtartják, vagy másikat állítanak. a bank eredményét a mindenkori betéteseknek írják jóvá, nincsenek külön független tulajdonosok.

soproni1 2010.06.24. 23:07:22

"@Google: Nem-e azé a nagyobb felelősség, aki azt a pénzt adja?"

Nem ! Pont az volt a rendszerváltás egyik üzenete, hogy az emberek tudnak önállóan dönteni, ne egy szűk elit ( párttitkár, tsz elnök, plebános úr) döntse el, hogy mik az igényeink.
Másik a kapitalizmus volt, de azt még nem szeretjük, mert dolgozni kellene, az meg gyanús.

johevi 2010.06.24. 23:09:42

@is:
Bank nem termel semmit- ezt honnan veszed? Hitelt ad, azt a pénzt, amit Te az elkövetkezendő 30 évben gyűjtenél csak össze. Ezzel az erővel a mobilszolgáltatók sem termelnek semmit, hiszen csak megengedik hogy beszélj. A bank azzal termel valamit, hogy bankfiókokat üzemeltet, ATM hálózatot épít, POS elfogadásokat telepít, hogy Te mindenhol használhasd és hozzáférj a pénzedhez. Ha meg nem használod, akkor kamatot fizet rá. ( most attól tekintsünk el hogy a banki költségek, kamatok mekkorák, mert az más történet... )

soproni1 2010.06.24. 23:12:35

@is:

Minden termelés mögött a bankok állnak. Ha a bank nonprofit, akkor az első nemfizető adós egy körbetartozást indítana el, ami végül az összes betétes, az összes hitelből elindult beruházást félbehagyná. A folyamat vége pedig hiperinfláció, nyomor, polgárháború.

jvizkeleti · http://mandiner.blog.hu/ 2010.06.24. 23:12:57

@is:

Már hogyne termelnének? Ha neked kellene személy szerint megkeresni a cégeket vagy a lakásvásárlókat, hogy kell-e nekik hitel, akkor az milyen költségekkel járna?

Továbbá, a hitel mindenkinek 10-30 évre kell, te lekötnéd ennyi időre néhány ügyfélnél a pénzed? Egy évre se köti le sznte senki a bankbetétjét nemhogy 30-ra.

Na ezt termeli a bank, közvetít és közben transzformálja a lejáratot. De ha neked ez bank nélkül is megy akkor szólj, mert viszem hozzád a pénzt. :-)

bryan 2010.06.24. 23:16:33

A pénzvilághoz kevéssé értek, de véleményem persze van, mint mindenkinek. :)
Az adókban kevéssé hinnék, mint önmagában álló megoldásban, ami talán működhetne, az a Tobin adó és a tőzsdei szabályozás átalakítása párhuzamosan és minimum EU&USA egyetértésben. A szabályozás célja a pénz tőzsdei áramlásának lassítása lenne. Ezzel a befektetések a valós terméktől szinte teljesen elszakadt pénzügyi légvárak helyett a termelőkapacitások, fejlesztések felé áramlana esetleg és csökkentené az átgondolatlan spekulációk mértékét.
Hangsúlyozom, ez nem az én terepem, a szokásosnál is laikusabb vagyok, szóval, csak véleményekre lennék kíváncsi, olyanoktól, akik nálam jobban értenek ehhez.

soproni1 2010.06.24. 23:17:57

Termelés ? Ahogy Hofi mondta: Szocialista munkamegosztás. Én gyártom az ágytálat, Te meg a belevalót !

Sieg 2010.06.24. 23:31:55

Egy "apróságot" hozzátennék a témához. Magyarországon a "bankmentés" az OTP-nek és FHB-nek nyújtott állami hitelt jelentette (figyelem: nem adomány), még csak nem is kedvező kamatozással. Ezt a hitelt az OTP rövid időn belül vissza is fizette.

A zembereknek nemhogy egy fillérjébe sem került, még jól is járt az állam, hiszen az IMF hitel egy részét "adta tovább" magasabb kamatozással.

fda 2010.06.24. 23:37:32

A cikk gondolatmenete alapján semmilyen vállalkozás se fizessen adót. A pékség se, hiszen ha megadóztatják, attól csak felmegy a kifli ára.

Ipari-antidepresszió 2010.06.24. 23:43:00

Szerintem a bankok adóztatása önmagában se nem jó, se nem rossz.

Két dolgot érdemes vizsgálni:

1. a jelenlegi bankrendszer mennyire tölti be funkcióját
2. a beszedett pénzt mire szánják, azaz mi a mögöttes gondolatmenet

Első esetben meg kell állapítani, hogy a banki termékek között elszaporodtak a kockázatos, kiszámíthatatlan konstrukciók, másrészt a bankok nem elég körültekintően helyezték ki a hiteleket.

A második eset bonyolultabb, mert az állam korábban hibákat követett el a szabályozás terén, másrészt felelőtlen gazdaságpolitikát folytatott, ami magas hazai kamatszintet eredményezett. Az állam ugyanakkor kényszerhelyzetbe is került a bedőlő hitelek által, hiszen a társadalmi feszültségeket valahogy oldani szükséges. A bankadóval szerintem az állam teríteni próbálja az egész lakosságra ezt a problémát. Igen, a bankolás picit(?) drágulni fog.

delvideki 2010.06.24. 23:46:47

Ha a bankok továbbra is pénzt teremthetnek, nem hiszem, hogy lényegesen meg lehet csípni őket, hacsak az összes állam egyszerre nem lép, ami nem valószínű.
Ha viszont mégis valamilyen csoda folytán meglépnék ezt, a gazdasági növekedés jópár évtizedre ad acta kerülne, plusz képbe kerülnének a sorozatos államcsődök. Na, ki meri ezt felvállalni?

jvizkeleti · http://mandiner.blog.hu/ 2010.06.24. 23:46:59

@fda:

Egyrészt elég komoly különbséget tettem a nyereségadó és a többi között. Ugyanis azt nem lehet áthárítani az ügyfélre.

Másrészt az Áfa-t ha megemelik attól azért csak magasabb lesz a kifli ára is nem? Azt is végső soron a fogyasztó fizeti meg. Én itt azt írtam le, hogy az ilyen áfához hasonló adókat végsősoron az ügyfél fizeti meg. Ez egy ténymegállapítás. Most ezen lehet rugózni, de nem tudok mást mondani mert tényleg ez van.

Attila64 · www.sagaontour.ca 2010.06.24. 23:49:07

Valaki magyarázza már el, hogy ha a bankszféra a pénzt (nagy részét) a semmiből teremti, akkor miért is probléma, hogy a semmit nem fizeti vissza az adós?! :)

Félretéve a tréfát: ha a szerző a pénzügyi területen dolgozik, akkor hogyan írhat le olyan hülyeséget, hogy "... mérlegben található vagyonelem ... átlagos évközi értékére ..."? Ehhez naponta, havonta stb. kellene mérleget készíteni, a követeléseket- kötelezettségeket minden évközi zárónapra értékelni! Eleve a mérlegforduló után több hónap, míg elkészül a beszámoló! Ezt hogy gondolta, hogy minden napra egy beszámoló? Noormális?

delvideki 2010.06.24. 23:50:04

Még egyszer,röviden: az adóztatás önmagában nem segít, ha a bankok megtarthatják a pénzteremtési képességüket. Ha viszont ezt elveszik tőlük, annak olyan következményei lesznek, hogy abba belepistulunk.

Tibike15 2010.06.24. 23:52:47

Gondolom senki nem hiszi, hogy nem az adósokon és kisebb részben a betéteseken fogja szépen besöpörni a bank a rá kivetett adót. Ez annyira természetes dolog, hogy nem is érdemes tovább gondolkodni. Megdrágul a hitel és csökkenek a betéti kamatok és mindjárt nem csökken a bank nyeresége.

védőanygyal 2010.06.24. 23:58:34

Virtuális játék, pénzzel és emberi életekkel

A80 2010.06.25. 00:00:02

Aki költségcsökkentésről beszél itt, az arról beszél, hogy több száz embert rúgjanak ki a bankszektorból, miközben már eddig is sokan elveszítették az állásaikat. Aztán az nem zavar, hogy a bérük fele amúgy is kapásból megy az államkasszába adók, járulékok címén? Esetleg komplett termékek eltűnhetnek a piacról, pl. nincs hitel a tv vásárláshoz, nem kap jutalékot a kereskedő sem a hitelből, rögtön drágábban fogja adni. Nem fognak a bankok annyi levelet kiküldeni, az meg a szintén állami Magyar Postánál fog hiányozni nagyon, már most is folyamatosan próbálják átterelni az embereket az elektronikus kivonatokra. 06-40 helyett majd 06-90-en hívhatod a bank call centerét, és mondjuk 200 forintért kapsz majd sorszámot a fiókban (esetleg ha veszel valamit, akkor majd jóváírják), majd mindenki jól meggondolja, hogy fog-e hülyeségeket kérdezni a bankjától...

A80 2010.06.25. 00:01:43

@Attila64: Napi nyilvántartás van az ügyfélbetétekről, hitelekről, az átlagállományt is nyilvántartják, arra is nyugodtan ki lehet vetni az adót.

jvizkeleti · http://mandiner.blog.hu/ 2010.06.25. 00:03:07

@Attila64:

Én dolgozom ilyen napi mérlegértékekkel, amelyekből átlagos havi, negyedéves egyenlegeket is számítanak. A "nagy" éves beszámoló persze tényleg sok ideig készül, az más tészta. De adóalapot még lehet kalkulálni, attól, hogy minden nap nem közlik le.

Rántott máj (törölt) 2010.06.25. 00:05:21

"Egyrészt egy ilyen adót pont azoknak a pénzintézeteknek a részvényesei és menedzserei fizetnének meg, akik a válság előtt és alatt relatíve jól sáfárkodtak a rájuk bízott vagyonnal és ezért maradt még normális profitjuk, amire most az adót ki lehet vetni. "
Ugyanez a jovedelemadonal es a vagyonadonal nem zavar (hogy aki jol bant a penzevel, lehetosegeivel, tudasaval, az jelentosen tobb adot kell, hogy fizessen)?

jvizkeleti · http://mandiner.blog.hu/ 2010.06.25. 00:11:34

@piro:

De zavar ott is. Másrészt az, hogy engem mi zavar, az sokadrangú. Az hogy az ilyen adó mit vált ki a bankokból (még az eddiginél is felelőtlenebb magatartást) az a lényeges.

Attila64 · www.sagaontour.ca 2010.06.25. 00:14:24

Emberek! A mérlegbe a felsorolt tételek MÉRLEGÉRTÉKEN kerülnek be. Ez nem egyenlő a nyilvántartott értékkel, hanem módosul pl. értékvesztéssel, egyebekkel. Ezek csak jóval utólag kerülhetnek megállapításra. Olyan, hogy mérlegkészítés dátuma (és az pontosan mit jelent), mond valamit? Ezek a korrekciós tételek mind változtatják a mérleg eszköz- és/vagy forrásoldalát, így hatással vannak az eredményre is. Ami, egyébként, messze nem azonos sem az adóalappal, sem az adózott eredménnyel!

Antonio Coimbra de la Coronilla y Azevedo 2010.06.25. 00:28:49

Egy tévhitet szeretnék eloszlantni, azt, hogy az OTP magyar lenne. Nos, három (3!) százalékban az. Többségében orosz, kínai és belga tulajdonban van. Az egyetlen magyar pénzintézet a Takszöv.
Ja, és aki több profitot termel (bankszektor), az amúgy is több adót fizet, mint az a vállalkozás, amelyik gyengén teljesít (pl. építőipar, autógyártás).

eN 2010.06.25. 01:11:51

Szerintem Jvizkelti te hazabeszélsz, ugyanazt a tartalmatlan mantrát nyomod mint a hivatásos rettegők. Nyilvánvalóan a profitot illetve a tőkemozgást érdemes megadóztatni. A tőkemozgás adóztatása hazánkban biztosan (de talán az EU-ban is) öntökönszúrás lenne, mivel a költségvetést valamiből finanszirozni kell, és ugye mi nem vagyunk egy vonzó hely pénzügyi szempontból, így marad a profit adóztatása. Mi is lesz ha csökken a bankok profitja? Több dolog, kb ebben a sorrendben:
- csökken a banki alkalmazottak _bónusza_ (amit ugye inkább a bank profitjától függ mint az egyéni teljesítménytől). pár tízezer ember valamennyivel kevesebbet visz haza, cserébe csökken az adója és talán nem lesz államcsőd. nem egyértelmű hogy rosszul járnak.
- a bankok költséghatékonyabb működést próbálnak bevezetni, amit elsősorban a beszállítók éreznek meg. de ha jobban belegondolunk a beszállítók főként (értékben biztosan) az IT területén mozognak, akik eddig sem igazán jeleskedtek az adófizetésben, úh nemzetgazdasági szempontból nem sokat oszt-szoroz. nekik lesz pár szűkös évük, és az adók is csökkennek, tehát ők sem járnak annyira rosszul.
- csökkentik az osztalékukat, vagy egyáltalán nem adnak osztalékot. ide tartozik, habár alig van kapcsolat közöttük, hogy csökken a részvényárfolyam. és akkor mi van? ez, hogy a kisrészvényesek szívják meg, ez nem igaz, nézd meg egy kicsit jobban a bankok tulajdonosi körét. és ne gyere a nyugdíjpénztárakkal, mert érdekes módon mikor a bankoknak extranagy profitjuk volt a nyugdíjpénztárak rekordveszteséget könyveltek el. Valahogy nem áll össze, hogy a a nyugdíjpénztáraknak hogy sikerült állampapírhozam szintű (vagy még alatta) hozamot hozni 10 év alatt, ha az eddig vastagon nyereséges bankok osztalékai meg "szárnyaló" részvényeiben tartották a pénzüket? és ugye diverzifikáció is van a világon.
összefoglalva: most mindenkinek szar, a banki alkalmazottaknak is szar lesz egy kicsit, de legalább középtávon nem lesz az.
A banki felelőségről pedig: ez nemcsak az állami szabályozás, hanem a bankok felelősége is hogy megfelelően bánjanak a betéteseik pénzével. Amit ugye nem teljesítettek. Az állam nem garantál minden betétet (csak a magánszemélyekét) és csak egy bizonyos összegig (talán 10m ft).
Most fizessék meg ők is a felelőtelenségük árát.

SzaGyu 2010.06.25. 06:57:01

Nem tudom miért kell ebből olyan nagy problémát csinálni.
Meg kell adóztatni a bankokat és kész.
Azért az mégis csak tűrhetetlen állapot, hogy a bankok rajtunk élősködnek és az x tiszta nyereségük egy részét nem képesek ebben a gazdasági helyzetben betenni a közösbe.
A bankok mindenkit kifosztanak, szép lassan.
Kezdjük ott, hogy a fizetését mindenki számlára kapja.
Ha számlára megy a pénz x% levonás. Ha pénzt vesz fel az illető x% és akkor még nem beszélek a kártyadíjról, a bankszámla vezetési díjról meg az anyám tyúkjáról...
Ezek a bevételek, még ha járnak is némi technikai kiadásokkal, simán tiszta nyereség a banknak. Persze ezekről a sarcokról nem beszél senki. Még a bankok sem. Nem kell őket félteni.
A bank adót meg úgy kellene életbe léptetni, hogy a bankok ne tudják áthárítani az ügyfelekre.
Ha valamelyik banknak nem tetszik, mehet Svájcba. A Gyurcsán megmondta: "... el lehet hagyni az országot..."
No de hova mennének? Remélem, az UNIÓ is bevezeti a bank adót és akkor mehetnek China-ba. Ott majd szépen elveszik tőlük még azt a sok milliárd felhalmozott vagyont is, amit tőlünk "elloptak" !

Csore60 2010.06.25. 07:26:29

Azt az élősködő pénzügyi rendszert, ami létrejött a 19. sz 2. felétől már nem lehet uralni. Igen is van egy pénzügyi világszervezet, ami kénye-kedve szerint robbant ki háborúkat, válságokat.... Ha ezt nem látjuk be, esélyünk sincs, jön a még szebb új világ...

nyulakkal álmodó 2010.06.25. 07:37:25

@eN: "most mindenkinek szar, a banki alkalmazottaknak is szar lesz egy kicsit, de legalább középtávon nem lesz az"

Bírom az ilyen kinyilatkoztatásokat. Honnan tudja, hogy mi lesz? Szerintem Ön túlzottan optimista. Ami mondjuk még mindig jobb, mint a köldöknézés. :)

2010.06.25. 07:47:55

" bankok (és más vállalatok) részvényeinek világszinten a legjelentősebb tulajdonosai a nyugdíjalapok és kisrészvényesek"

Persze. A szerző melyik bolygón él?

Yo Sar Ian (törölt) · http://faking.blog.hu/ 2010.06.25. 07:51:19

jvizkeleti,

jó írás, a Fidesz-kormány célja közé én még betettem volna a multiellenes szavazóiknak nyújtott populista gesztust is.

Kettes · http://orulunkvincent.blog.hu 2010.06.25. 07:56:14

Most már az is kiderült, hogy a mérlegfőösszeget fogják adóztatni és visszamenőleges hatállyal. Ennek alkotmányosságához azért meg kell még venni néhány alkotmánybírót, de az nem lehet akadály.

Jövőre meg majd kitalálnak valami más alapot visszamenőlegesen. A bankok tényleg nem fognak kivonulni, a hitelezést sem fogják vissza, és ha lesittelnek néhány bankvezért, akkor tán még a költségeket sem hárítják át az ügyfelekre.

Fog ez menni. És aki komcsizni mer, azt elviszi az AVH.

szürke_tag 2010.06.25. 07:57:19

@jvizkeleti: Oké a banknak mint írod nincs saját pénze. De akkor a befektetők pénzén miért pazarol? A nagy fizetéseket miből fizeti, vagy miből telik neki a pazar életre? Ja hogy a befektetők pénzéből! Akkor viszont rosszul sáfárkodik. Van bankár ismerősöm, de háromszor annyit keres mint más tisztességes ember. Most tudom, hogy azokat akik a banki szférában dolgoznak ez zavarja, de eljött az idő és ők is fizessenek.

A bankvilág felelőtlen rossz gazdaként rengeteg hitelt adott, annak is ki nemtudta visszafizetni, csak hogy nagyobb nyeresége legyen. Ez egy rossz politika volt. A talpra álláshoz pedig államilag segítséget kaptak. Pl csányi aki hajdan büdös kommunista volt, most bankár lett.
Nem uraim ez szóljon arról, hogy jövőben alkalmazzanak jó szakembereket a bankok, nem kell od a sok tehetségtelen rokon barát ki csak a nyereséget lefelezi. Akkor lesz miből adót fizetni és a közteherkehhez hozzájárulni.

bkkzol 2010.06.25. 08:12:15

"a gazdagoknak stábja van arra , hogy törvényesen minimalizálja az adóját" szép. Akkor változtatni kell a törvényeken! Egyből nem lesz törvényes a bűnöző tevékenységük. Azért jöttek, jönnek kelet-európába ,mert itt büntetlenül művelheti (esetleg állami segítséggel) az uzsora üzletüket. Mit csinálnának velük egy 240-340% THM reklám után Németországban, Norvégiában?

Elpet · http://nyarspolgar.blog.hu/ 2010.06.25. 08:18:47

@bz249:

A mérleg és egyensúly kérdéséről csak annyit, hogy menj be egy hiperbe és vegyél valamit, ami nem kínai. Minden kínai, a makói fokhagyma is kínai. Európa jólétét és fogyasztását az olcsó kínai termék alapozza. Európa gazdaságának egy jelentős ága alapul azon, hogy kínai terméket forgalmaz vagy átcímkéz. Egy dologban tartja még magát, a technológiai gépek és berendezések gyártásában. De az átcímkézős üzlet nem tart örökké, mert az, hogy egy logót nyomtatok a más termékére, a világ legsebezhetőbb biznisze.
Ajrópa jólétét és magas szintű fogyasztását az olcsó kínai termék alapozza. Egy minden alkatrészében Nyugat-Európában gyártott vasalóból egyet venne az ember életében, hosszú spórolás után, vagy örökölné a szüleitől. Ez a fogyasztás addig tart, amíg Kína elfogadja az egyharmad magyar minimálbérnyi szopóágat, utána csodák csodája: szerényebb szinten kell majd élni. Ha majd az orosz vagy arab vevő rájön, hogy a kínai terméket nem kell Európából vennie, sírás lesz és fogaknak csikorgatása az átcímkézős üzletben. Aki viszont tud termelni, és valós igényre termel, az megél utána is.

Az autógyártás külön beteg dolog. Eerópai Átlagbéla nem kell kétévente cserélje az autóját, ez nem valós igény. Különösen nem úgy, hogy kölcsönből teszi, aminek a hátterében ott vannak a kínai megtakarítások.

A szocializmusban nem tudtunk termelni. Tudtunk különböző termékeket előállítani, óriási ráfordítások árán. Ha egy vödör előállítása szumma szummárum 200 munkaóra, akkor egy havi munka egy vödört ér. Ez nem termelés. A független ökonómiai irodalom córesznek hívja ezt a jelenséget.

A nyersanyag kérdése semmi, nem állja meg a helyét, hogy ahol nincs nyersanyag, ott nem érdemes termelni. Nyersacél tonnáját 500-800 Euróért lehet venni, ugyanez gépbe építve 2500-4000 €, a kettő közt ott az üzlet. Bárhol a világon.

Ceterum censeo a fogyasztási hitelezést meg kell szüntetni.

bz249 2010.06.25. 08:54:28

@Elpet: tegnap külön tanács nélkül bementem a hiperbe (illetve mivel Münsterben nincs hiper ezért mindez több különböző üzletből jött össze, de mivel mind 500m2+, ezért szerintem vehetjük hipernek) és vettem egy plüssmacit (Made in Germany), egy zacskó répát (Made in Portugal) egy telefonkészüléket (Made in Germany), két üveg sört (Made in Germany), három üveg joghurtot (Made in Germany), egy doboz rizst (Made in Germany) és egy crosslink kábelt (ez valóban Made in China).

A nyersanyag igenis fontos egy csomó iparágban, nem lehet pl. textilipart alapozni arra, hogy idefuvarozzák Indiából a gyapotot itt megszövik aztán visszaviszik a készterméket Indiába. Nem űrtechnikáról van szó, akárhol lehet textilgyárat nyitni. Amelyik vállalkozónak egy pici esze van az eleve Indiába viszi a teljes termelést, mert kevesebbszer kell szállítani és sokkal értékesebb árut. Ugyanez a vasgyártással, a nemesacélgyártáson kívül mindent bezártak a németeknél mert kínai szénen és brazil vasércen nem lehet fenntartani egy acélipart. Vagy csak szociális alapon. Mást kell helyette csinálni. Van ahol ez ment (Baden-Würtenberg) van ahol meg kevésbé (Ruhr-vidék).

A hitelek kapcsán viszont a posztíróval értek egyet. El kell törölni az állami betétbiztosítást és soha többé nem konszolidálni egyetlen bankot sem. Ezzel a hülyeségre kihelyezett pénzt meg is szüntettük. Ugyanis aki ilyenre ad hitelt az csődbe megy. Legyen végre kapitalizmus a bankszektorban.

eN 2010.06.25. 09:08:09

@nyulakkal álmodó: rendben, mondjuk azt hogy jobb lehet. nekem biztosan jobb lesz ha lesz adócsökkentés, és ezt mindenki elmondhatja aki nem minmálbéres.

nyulakkal álmodó 2010.06.25. 09:19:22

@eN: Ez így már elfogadható. :)

Italo Balbo 2010.06.25. 09:37:22

@bkkzol: Mutass 1 parlamenti képviselőt, akinek érdeke a kiskapuk bezárása. Aztán mutass annyit, amennyivel megvan a parlamenti többség.

VIII. Nagyapó 2010.06.25. 09:56:26

@jvizkeleti:

A "bújj elő" a blogmotornak szólt :-)

Szerintem nem pont így van, és nem pontosan értem, mit tekintesz te ebben "monetáris expanziónak"... Nézzünk végig pár szcenáriót, úgy talán érthetőbb, mire gondolok!

1) Az állam a saját maga által teremtett pénzre - a jegybanki forrásokra - vet csak ki adót. (Nem ez lesz, de kb. ezt írod Te seigniorage 3.0-ként.)

Ez egy egyszerűsített modell-világban gyakorlatilag egy az egyben megegyezne egy kamatemeléssel. (A valóságban nem ilyen egyszerű, mert pl. a jegybanknál elhelyezett betétek kamata nem emelkedik - ez nálunk fontos különbség lenne.)
Az állam számára ez hosszabb távon kifejezetten veszteséget jelentene: megemelkedne az államkötvények kamata is, és az államkötvények állománya meghaladja a monatáris bázist (aminek egy jelentős része ráadásul nem jegybank által nyújtott hitel, így nem is keletkezik rajta bevétel).

Rövid távon abból van az államnak nyeresége, hogy az államkötvények lejárata hosszú, így nem kell a magasabb kamatokon azonnal új kötvényeket kibocsátani.

2) Az állam csak a saját magának nyújtott hitelekre - azaz az államkötvényekre - vet ki adót.

Ez inkább csak illusztráció, de talán átláthatóbbá teszi a történetet. Ilyenkor ti. az államkötvények átárazódását követően az történik, hogy amit az állam megnyer az adón, azt elveszíti a magasabb kamatokon. Elég valószínű, hogy ezt az adót a befektetők egy az egyben át tudják hárítani az államra - ti. rendelkezésükre állnak a megfelelő alternatív befektetési lehetőségek.

3) A teljes hitelállomány adóztatása, amiről szó van, természetesen mindkét fenti szcenáriótól eltér. Viszont pénzteremtési hatásai szempontjából gyakorlatilag megegyezik az 1)-es szcenárióval - ami meg a hitelközvetítést illeti, akárcsak egy nyereség-adó, az adó egyszerűen megoszlik a bank, a betétesek és a hitelfelvevők közt.
(Bár ha lehet kamatmentesen is hitelt adni - pl. ha egy külföldi államkötvényt vásárol -, akkor már a kamatemelés sem annyira effektív - de ez akkor sem belenyúlás a pénzteremtésbe,m csak a betéteseket húzzuk le jobban.)

Abban amúgy igazad van, hogy az állam a pénznyomda működtetésében érdekelt - csak épp arra neki csak közvetett ráhatása van. Azzal, hogy adót vet ki a bankokra, közvetetten éppen hogy nem nyom pénzt.

Ami megtévesztő lehet: az inflációt gyakran azonosítják a pénz adójával, és voltaképp . Ugyanakkor ha a pénzt adóztatod, az nem okoz automatikusan inflációt.

Infláció esetén a pénzed nominálisan változatlan marad, és az árak emelkedésén keletkezik veszteséged. Itt az árak változatlanok maradnak, és a pénzed nominális értékének csökkenésén keletkezik veszteséged.

Elpet · http://nyarspolgar.blog.hu/ 2010.06.25. 10:21:26

@bz249:

És ismered azt a gyárat, ahol Németországban plüssmacit varrnak? Szerintem még a Made in Germany feliratot is Kínában nyomtatják rá.

Hacsak nem egy államilag támogatott szociális foglalkoztatóban készül. Viszont szociális foglalkoztatásból megint csak nem él meg egy ország.

Egyébként ismerem az elméletedet, mely szerint a mai világban már alig kell valakinek termelni. Csak ez a valóságban nem így van. Ezt az illúziót az olcsó kínai, indiai tömegmunka dömpingje keltette. De majd adják ők azt drágábban is, és akkor más megvilágításba kerülnek a dolgok. Meg amikor majd egymás közt tudnak már kereskedni, Európa és az USA közvetítése nélkül, mert rájönnek, hogy egy európai logótól nem lesz jobb a termék. Akkor majd fontos lesz, hogy mi is tudjunk termelni.

Addig persze lehet menőzni, lehet játszani a világ urait, hogy mindenki nekünk dolgozik. Csak ez nem lesz mindig így. Die Luft wird immer dünner.

bz249 2010.06.25. 10:48:37

@Elpet: na akkor nezzuk eloszor a kulkereskedelmet, legyen az ev 2008

epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tet00061&language=en

EU import

1.5 billio euro, vagyis olyan 2.25 billio USD, ugyanebben az evben az EU GDP-je 16 milliard USD volt. Vagyis a teljes import a gazdasag teljesitmeny 15%-at sem tette ki.

Nade mibol is all ossze ez az import:
felbillio euro mindenfele nyersanyag (ebben is benne van az olcso kinai munkaero persze, mert a nemet eromuvek reszben kinai szennel mennek) tovabbi 80 milliard euro elelmiszer. Vagyis az import tobb, mint 1/3-a valamilyen feldolgozatlan termek.

Ha kiindulasi orszag szerint nezzuk az importot, akkor Kina+Hong Kong+Szingapur+Tajvan+India akkor az 329 milliard euro

epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tet00040&language=en

A GDP-nk 2%-a. A tobbi 13% mas kereskedelmi partnerektol jon a 85%-a meg helyben keszul. (meg 14%-ot exportalunk)

Szoval nem az azsiai arutermeles miatt elunk jol. Hosszutavon persze az azsiaiaknak sem lehet kiszurni a szemet ertektelen szines papirokkal, de nem latom, hogy amig elfogadnak ilyen vackokat miert kellene nekem poszt-apokaliptikus modon elni. Az olaj is el fog fogyni, de aki mar most posztapokaliptikusan el az biztosan a vesztes oldalon talalja magat.

"És ismered azt a gyárat, ahol Németországban plüssmacit varrnak? Szerintem még a Made in Germany feliratot is Kínában nyomtatják rá."

Lehet, de most tenyleg ilyen Nyugat alkonyas hulyeseget jatszunk? Az elpuhult feher emberrel, aki onalloan mar hugyozni sem kepes meg az eleteros azsiai barbarral, aki az atomvillanast is tuleli? Ez egy nepszeru tema, csak mondjuk inkabb ArmaGedeonkatol vartam volna. Na mindegy.

Elpet · http://nyarspolgar.blog.hu/ 2010.06.25. 11:31:27

@bz249:

"Nyugat alkonyas hulyeseget jatszunk? Az elpuhult feher emberrel, aki onalloan mar hugyozni sem kepes meg az eleteros azsiai barbarral, aki az atomvillanast is tuleli? "

:))

Nem erről van szó. Arról van szó, hogy Európának abban kell jónak lennie, amiben mindig is jó volt: élvonalbeli technológiával való termelésben, műszaki fejlesztésben, igényes termékek előállításában és igenis, valamilyen szinten képesnek kell lennie az önellátásra. Nem spekulációban, hitelből fogyasztásban, pénzzel és számokkal, virtuális valóságokkal való bűvészkedésben kell kiemelkedni, hanem reaális javakat kell előállítani. Az ehhez vezető úton pedig, úgy gondolom, nagyon helyes lépés a bankvilág ilyen-olyan rendszabályozása, a valóságtól elrugaszkodott, egészséges folyamatokat torzító működésének megregulázása.

bz249 2010.06.25. 12:12:53

@Elpet: "Nem spekulációban, hitelből fogyasztásban, pénzzel és számokkal, virtuális valóságokkal való bűvészkedésben kell kiemelkedni, hanem reaális javakat kell előállítani."

Nade mi a realis joszag? Egy focimeccs realis joszagnak szamit vagy csak egy mosogep szamit annak? Mert a gazdasagi valsag ellenere a Bundesliga nezoszama ugyanannyi volt, mint az elozo evben, holott a fogyasztas mas teruleteken jelentosen visszaesett.

Ebbol szamomra az latszik, hogy ezt a szolgaltatast sokkal fontosabbnak iteltek az emberek, mint, hogy egy uj mosogepet vegyenek.

"Az ehhez vezető úton pedig, úgy gondolom, nagyon helyes lépés a bankvilág ilyen-olyan rendszabályozása, a valóságtól elrugaszkodott, egészséges folyamatokat torzító működésének megregulázása."

Vissza kell tenni a kockazatot a rendszerbe. Az egy nem normalis vilag, ahol realkamatot lehet elerni azzal, hogy betolom a penzem a bankba aztan evente egyszer ranezek es 100% allami garancia van a penzemre. Ugyanez a bank szamara, ha szarul gazdalkodnak rolo le. Es igen a betetesek is bukjak a penzuket. Legkozelebb majd okosabban valasztanak bankot es a kamat mellett a biztonsagot nezik majd.

Ja es a kotelezo magannyugdij es egeszsegpenztarakat a kukaba. Ennyi penz es ennyire alapveto teruleten a moral hazard tokeletes terepe. Egy ilyet politikailag lehetetlen nem megmenteni, ha elcsesznek valamit, ergo nem szabad letezniuk.

Google 2010.06.25. 12:58:33

@fda:

A pékség fizetheti továbbra is az adót, ha tudja. A kifli ára pedig nem nőhet, mert a pékszövetség és a bankszövetség ereje nem összemérhető. Nem ugyanazon a napon tárgyalandó.

Akik pedig azt hiszik, hogy a bankolás lehet egy kicsit drágább is, azoknak sok sikert kívánok. Lehet tovább szorongatni az embereket, csak bírják ki!
És azt, hogy most mely bankok kaptak, valamint azt, hogy mennyit abból a bizonyos IMF-hitelből, azt mi tudjuk? Csak azt tudjuk, hogy visszafizethetjük!
Talán azt azért mégsem kellene elfelejtenünk, hogy bankokat igenis konszolidáltak anno. Valamint azt sem, hogy volt idő, amikor kedvezményesen lehetett megvásárolni azt az ingatlant, amiben az ember lakott.
Szolidaritás mindig is volt, most is kellene! Mert kormányt négy évre, de bankot nem naponta, hanem tizenöt, húsz évre választunk.
És még egy dolog: egy, az euróövezethez évek óta felzárkózni készülő/képtelen országban, miért nem euróban adták a hiteleket, vagy miért nem lehet legalább most euróra átváltani? Ha már forintra nem lehet.
Miért ne inkább az eurózónát duzzasszuk, ha már, az önző svájci helyett?
Rossz a kérdés?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2010.06.25. 14:02:53

@Tündér_Lala:

„Azért nem szerencsés az ezzel a kérdéssel indítás, mert azt sugalmazza, mintha a remény volna a cselekvéshez a kapaszkodó. Holott a reménynek itt legfeljebb is mellékszerep juthat: cselekvéseinket, felelősségérzetünket, kötelességtudásunkat ne a remény motiválja, hanem a tisztesség, a lelkiismeret. Ha szikrányi remény sem volna már, az sem mentesítene a cselekvés felelőssége, kötelessége alól.”

Csurka István megemlékezése Fekete Gyuláról. Itt: www.miep.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2997:fekete-gyula-1922-2010&catid=41:hirek&Itemid=63

ü
bbjnick:-)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2010.06.25. 14:19:41

@jvizkeleti:

"Elköveted azt a hibát, hogy azonosulsz a kormánnyal."

Hibát? És mi lesz a polytheiával?:-)

"A mindenkori kormány ugyanannyira nem foglalkozik veled személy szerint, mint bármelyik multi vagy bank igazgatótanácsa."

Ha így tesz, nagyon rosszul teszi. Miniszterelnökünk (a jó szamaritánus, aki senkit nem hagy az út mentén) szavaiból másra következtetek. Rosszul teszem?

"A kettő között annyi különbség van, hogy a kormány még szedhet adót is. Magyarán a beleegyezésed nélkül elveheti a jövedelmed egy részét."

Szóval az állam rossz gazda?

"Visszatérve az államosítás következményeire. (...) Az egész gazdaság egy vakrepüléssé válna."

Elvakrepkedett az emberiség néhányezer évig a globális szabadpiac nélkül is:-)

Ez viszont (szerintem) érdekes:

eszmelet.freeweb.hu/41/chesterton41.html

ü
bbjnick

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2010.06.25. 14:22:27

@Pelso..:

"mit szólna ehhez Csányi?"

Három másodpercen belül alkalmazkodna az új körülményekhez és folytatná eddigi áldásos tevékenységét:-/

ü
bbjnick

Tündér_Lala 2010.06.25. 14:38:25

@bbjnick: Tisztelem a sziszifuszokat, de nem szoktak célt érni.
Én a Kádár érában szocializálódott mérnök vagyok. Megszoktam, hogy a meglévő anyagokból - akár azok nemesítésével - dolgozzak és azokból a lehető legjobb eszközt berendezést hozzam létre a műszaki problémák megoldására.
A meglévő (érdek)rendszerek, (ember)anyagok nem hagyhatók figyelmen kívül. Az adott viszonyok között a lehető legjobbat kell kihoznunk, minyájunk boldogulására (és lehetőleg nem legurulni azzal a rohadt kővel.)

Várkonyi 2010.06.25. 15:50:40

@jvizkeleti: kéremszépen, infláció most is van, mégpedig azért, mert a bankok felhígítják a hiteleikkel a pénzkínálatot.

A pénzsöprés az utcán más tészta, kérem ne keverje ide :)

A két világháború közötti rendszert általánosítani óriási nagy hiba, hogy az "hogy működött". Melyik országokról beszélünk egyáltalán? Meg aztán magánbankok akkor is voltak, és a pénzforgalomból rendszeresen ki is vették részüket.

@Thulsa Doom: 100% igaz. A német márka romlása is akkor kezdődött, amikor 1920-ban a britek rákényszerítették a németeket, hogy a Reichsbankot vegyék ki az állam irányítása alól. Ez, meg még az iszonyatos jóvátételek, miközben az aranyat jóvátételként kivitték az országból, vagy már azelőtt elfogyott, eredményezte az 1922-23-as hihetetlen inflációt. Egészen addig, amíg Hjalmar Schacht megalapította a Rentenbankot, és bevezette a Rentenmárkát.

Mi volt a fedezet a Rentenmárkára, amikor mindent elvittek, kiloptak, vagy a háború emésztette fel?

Válasz: kitalálták a Reichsbanknál, hogy a "Német Föld" a fedezet. Az emberek elhitték, a Rentemnmárka hamar meg is szilárdult, az infláció véget ért. Szerencsés pszichológia fogás volt,a jó ügy (infláció leküzdése, gazd. stabilitás) érdekében.

(Ilyen fogások ma is vannak, pl. a bankok úgy védik a semmiből való pénzteremtést, hogy "arra a GDP a fedezet"... aha...)

Ennyi.

Ja igen, a Nemzeti Bankot meg azonnal vissza a magyar kormány fennhatósága alá, a Bank mindenféle szaros magánprivilégiumait elvenni, a Simort páros lábbal kirúgni (vagy akár bankelnökként börtönbe zárni).

És még mennyi, de mennyi tennivaló lenne ez ügyben, ezek csak a vázlatos első lépések.

Persze hiába. Minden szépen ugyanúgy fog menni, ahogy eddig. Vagy még rosszabbul.

@flippant: persze, aki hülye, haljon meg.

Amennyiben az olyanok száma, mint Te (ezzel a hozzáállással) egy bizonyos % fölé emelkedik a társadalomban, úgy a társadalom átmegy self-destruct módba.

Persze lehet hogy épp erre van szükségünk.

jvizkeleti · http://mandiner.blog.hu/ 2010.06.25. 18:17:49

@bbjnick:

Ne haragudj, de nem érzem úgy, hogy sok értelme lenne, itt elkezdeni bizonygatni, hogy a bankrendszer államosítása hozna magával némi problémát.

Másrészt gazdaságtörténeti értekezésekbe se fognék bele az elmúlt pár ezer évben mikor milyen állapotban volt a szabadpiac és volt-e államosítva a bankrendszer a középkorban vagy sem.

Végül ez az egész állam "jó gazda rossz gazda" vita nem üti meg a közgazdasági elemzés szintjét. Ez ugyanis nem ilyen lelki hovatartozás kérdése.

1) Az állam az egyetlen olyan szervezet, amely jogosan elveheti a jövedelmedet a beleegyezésed nélkül. Magyarán adóztathat.

2) Másrészt az állami tulajdonú társaságok nem mennek csődbe bármit csinálnak, mert mindig kifizetheti az állam a bukót (BKV és MÁV).

Ez a két tény azért csak von maga után némi következményt az állam gazdálkodására nézve nem?

Nem érzed az óriási hasonlóságot az állami bankmentések és az állami tulajdonú cégek veszteségeinek állandó kifizetése között?

bz249 2010.06.25. 18:31:07

@jvizkeleti: egy General Motors sem megy csodbe, mert az allam ott is kifizeti a bukot. Politikailag vallalhatatlan egy szaros autogyar csodje is. :(

jvizkeleti · http://mandiner.blog.hu/ 2010.06.25. 18:55:48

@bz249:

Szomorú. Meg is van/lesz a következménye.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2010.06.26. 16:53:20

@jvizkeleti:

Ha kitettem volna az iróniamétert, talán kevesebb fejtörést okozok neked:-) De nem tettem ki, mert úgy gondolom, hogy "nem olyan időket élünk", amikor "nyugodtan beülhetünk egy rendszerbe" és gyárthatjuk az érveket mellette. A jelenlegi gazdasági és pénzügyi rendszer már nem tart ki túl sokáig; foldozgatják, korrigálgatják, de ezek csak tüneti kezelések. (Most nem veszem sorra a - csak általam is ismert - problémákat, mert hosszú lenne a lista, és bizonyos, hogy annál jóval több is van.)

Muszáj lesz rövidesen egy új mederbe terelni a világgazdaság folyását. Hogy ez milyen lesz, arról nekem fogalmam sincs. De nagyon érdekel!:-) Ebben a mai keretben a bankok államosítása elég meredeknek tűnik, az újban lehet, hogy nem tűnik majd annak (vagy esetleg föl sem merül:-)).

Szóval, nagyjából ilyen kontextusban foglalkoztat engem az bankállamosítás kérdése:-)

ü
bbjnick

Refuse/Resist! 2010.07.03. 13:03:33

@jvizkeleti: Egy olyan magánvállalat, ami nem mehet csődbe, rosszabb az állami vállalatnál is szvsz.
süti beállítások módosítása