Szanyi Tibor és a számok
2010. május 09. írta: tanarseged ur

Szanyi Tibor és a számok

  Ismét Szanyi Tibor bérszavazóiról lesz szó (előzmények itt) - remélhetőleg utoljára. Választási matematika iránt érdeklődők előnyben. Nem írtam volna, de Szanyi Tibor a minap nyilatkozott a Mandinernek, és ezt bírta mondani:

  „A számok nagyon beszédesek. Az első körben 2300 volt az átjelentkező, ebből 1500 el is jött szavazni. Vesztettem 429 szavazattal. Második körben 1800 volt az átjelentkező, csak 800 jött el szavazni és nyertem 232-vel. A kettő különbsége világosan mutatja, hogy volt itt hat-nyolcszáz bérszavazó, és az, hogy kire mentek a szavazatok, az megmutatja, ki szervezhette őket.”

  Szanyi Tibor ezzel a butasággal olyan magas labdát adott fel, amit nem lehet nem lecsapni. Feltételezése a józan észnek is ellentmond: nehezen magyarázható, miért hozna bárki bérszavazókat külön csak az első fordulóra, ha a verseny a másodikban dől el. Ha pedig elvégzünk néhány nem túl bonyolult számítást, akkor nem csupán Szanyi érvelése omlik össze kártyavárként, de azt is megtudhatjuk, hogyan is dőlt el a választás ebben a kerületben.

  Nézzük meg először is az egyéni jelöltek eredményeit a két fordulóban:

Bp. 19. evk - Az 1. és a 2. forduló eredményei: szavazatok
  1. forduló 2. forduló
Szalay Péter (Fidesz) 10673 10246
Szanyi Tibor (MSZP) 10244 10480
Tordai Bence (LMP)  3709  1741
Kovács Bertalan (Jobbik)  2222  
Tarján András (MDF-SZDSZ)   996  

 

  Mint látható, a fideszes jelölt a 2. fordulóban 427 szavazattal kapott kevesebbet, mint az 1.-ben. Ez döntő volt: ha csak megismétlődött volna az 1. fordulós eredménye, azzal megnyerte volna a 2.-at is. Hová tűnt 427 szavazat? Ők lennének a bérszavazók? Fogadjuk el néhány egyszerű számítás erejéig Szanyi Tibornak, hogy voltak bérszavazók, és valamiért csak az 1. fordulóra mentek el, és eltűntek a döntő 2. fordulóra. Az állítólagos bérszavazók - ha lettek volna - a 48. szavazókörben szavazhattak volna. Az 1. fordulóban itt 1528, a 2.-ban 977 ember szavazott, és Szanyi szerint ez volt a döntő. Nézzük csak meg itt a jelöltekre leadott szavazatok megoszlását a két fordulóban:

 

48. szavazókör - Az 1. és a 2. forduló eredményei: szavazatok
  1. forduló 2. forduló
Szalay Péter (Fidesz)   896   802
Szanyi Tibor (MSZP)   404   401
Tordai Bence (LMP)   274   117
Kovács Bertalan (Jobbik)   256  
Tarján András (MDF-SZDSZ)    76  

 

  Igaz tehát, hogy a 2. fordulóban 551 emberrel kevesebb vett részt a választáson ebben a szavazókörben, de a fideszes Szalay Péterre mindössze 94-gyel szavaztak kevesebben, vagyis az itteni Fidesz-szavazók száma 10,5%-kal csökkent. Úgy tűnik, a részvétel csökkenése főleg annak tudható be, hogy az 1. forduló jobbikos, MDF-es, és kisebb részben LMP-s választói a 2. fordulóra már nem mentek el. Ez beleillik abba a képbe, amit a kerület egésze mutat. A Fidesz-jelölt szavazatainak száma a 2. fordulóra a választókerület negyvenhárom szavazóköréből 34-ben csökkent: 0,4% és 20% közötti mértékben, összesen 492 szavazattal. A szavazókörök közül 8-ban javított Szalay: a növekedés itt 0,2% és 2,3% közötti, és összesen 65 szavazatot jelent. Egy szavazókörben pedig pont ugyanannyi maradt az eredmény. Szalay Péter vesztesége tehát nem csupán a kritikus 48. szavazókörben keletkezett, hanem eloszlik a szavazókörök mintegy háromnegyede között. Ez bizony nem utal semmiféle bérszavazásra. (Azt persze csak találgathatjuk, hogy néhány száz Fidesz-szavazó miért nem ment el a 2. fordulóra is egy ilyen szorosan álló választókerületben. Lustaságból? Magabiztosságból? Vagy voltak, akik a Fidesz-győzelmet akarták, de a kétharmadot már nem? Ez mind csak találgatás, ezekből a számokból nem derül ki.)

  A szavazatok változásánál persze nem elég, ha kivonjuk a 2. forduló eredményéből az 1.-ét. Lehetséges az is, hogy az 1. fordulós Fidesz-szavazóknak még nagyobb része tűnt el a 2. fordulóra, csak közben a veszteség egy részét kompenzálták olyan szavazók, akik az 1. körben még másra (pl. a Jobbik jelöltjére) szavaztak. A választókerület összesített végeredményéből ezt nem tudjuk meg, de szerencsére ott vannak a szavazókörönkénti eredmények, azok segítenek. Ha például az 1. fordulóban kiesett jobbikos jelölt szavazói közül a 2. fordulóban sokan választották a fideszes Szalay Pétert, akkor azt kellene látnunk, hogy minél erősebb volt a Jobbik egy-egy szavazókörben az 1. fordulóban, annál jobban szerepelt ott Szalay Péter a 2.-ban.

  Mérjük a Fidesz-szavazók számának változását úgy, hogy a 2. forduló Fidesz-szavazatait elosztjuk az 1. forduló Fidesz-szavazatainak számával! A lemorzsolódást aránnyal kell mérni: ezzel szűrjük ki a szavazókörönként eltérő részvételi arányok, illetve a Fidesz-jelölt eltérő szereplésének zavaró hatásait. (A kivonás nem jó. Ha pl. a Fidesz-szavazók 10%-a morzsolódik le, az szavazatszámokban kifejezve 300 Fidesz-szavazó esetén 30, 150-nél viszont csak 15 fős veszteség. Százalékokban kifejezve pedig pl. 40%-os fideszes eredménynél 4%, 25%-osnál 2,5% a veszteség - tehát más lenne a lemorzsolódást mutató szám akkor is, amikor pedig a lemorzsolódás ugyanakkora.) Ha a 2. és az 1. fordulós fideszes szavazatok aránya 1-nél kisebb szám, az csökkenést jelez. Ha 1-nél nagyobb, az növekedést (mert a 2. fordulóra jöttek szavazatok más pártok táborából). Vessük össze tehát ezt a számot szavazókörönként azzal, hogy a jobbikos jelölt milyen százalékos eredményt ért el az 1. fordulóban! A szavazókörök adatait az alábbi ábra mutatja: minden pont egy-egy szavazókör; a vízszintes tengelyen a Jobbik-jelölt 1. fordulós eredménye, a függőleges tengelyen a Fidesz-jelölt szavazatainak változása szerepel. Az ábrán látható a pontokra legjobban (de még így sem valami jól) illeszkedő egyenes is. (Haladóknak: ez a regressziós egyenes, a korreláció pedig -0,17, de statisztikailag nem jelentős.) 

 

  Mint látható, nincs összefüggés, vagyis a jelek szerint az 1. forduló Jobbik-szavazóitól a fideszes Szalay Péter nem kapott számottevő erősítést a 2. fordulóban. Kaphatott persze valamennyit (abban a 8 szavazókörben, ahol erősödött, összesen 65-tel kapott többet, mint az 1. körben), de az olyan kevés lehetett, hogy ilyen számításokkal nem kimutatható, honnan is kapta. Ha ugyanezt megismételjük az LMP-vel és az MDF-fel, hasonló eredményeket látunk:

 

  (Haladóknak: a korrelációk értéke itt 0,16 illetve 0,14, és egyik sem szignifikáns, azaz statisztikailag egyik sem jelentős.)

  Szalay Péter tehát a 2. fordulóban jobbára csak a kissé megfogyatkozó fideszes szavazótáborra támaszkodhatott, másokra nem. A fogyatkozás pedig a kerület nagy részére jellemző volt, és nem az igazolással szavazók 48. szavazókörében jött össze. A számok tükrében tehát Szanyi Tibornak ez a teóriája ismét hamisnak bizonyult.

  Érdekes még, hogy a Fidesz-jelölt szavazatainak csökkenése önmagában még nem lett volna elég Szanyi Tibor győzelméhez. Ha Szanyi ugyanannyi szavazatot kapott volna a 2. fordulóban, mint az 1.-ben, akkor éppen két szavazattal veszített volna. Szanyi győzelméhez az is kellett, hogy újabb szavazatokat kapjon az 1. fordulóhoz képest. Kapott is, de szüksége is volt rájuk, és nem csupán háromra. Voltak szavazókörök, ahol Szanyi gyengült: 16 szavazókörben összesen 158 szavazatot veszített, vagyis némi fogyatkozás az ő szavazói között is volt. A többi 27 szavazókörben viszont összesen 394 vokssal kapott többet, mint az 1. fordulóban - legalább ennyien szavaztak rá tehát a 2. fordulóban olyanok, akik az 1.-ben még nem (és ez csak a legalsó becslés). Meg tudjuk-e mondani, honnan jöhettek ezek a szavazatok?

  Igen, meg tudjuk mondani: azzal, ha megnézzük a szavazatok számának szavazókörönkénti alakulását a két fordulóban. Szanyi Tibor szavazótáborának változását (a korábbi fideszes példához hasonlóan) azzal mérhetjük, hogy minden szavazókörben elosztjuk a 2. fordulós szavazatainak számát az 1. fordulóban kapott szavazatainak számával. Ha Szanyi kapott némi utánpótlást olyanoktól, akik az 1. fordulóban még másik pártra szavaztak, akkor az adott másik párt 1. fordulóbeli szereplése és a Szanyi-tábor változása között pozitív összefüggést kell találnunk. Az MDF esetében valóban van is ilyen összefüggés - lásd az alábbi pontdiagramot a pontokra legjobban illeszkedő egyenessel:
 

 

  Vagyis: minél erősebb volt az MDF egy-egy szavazókörben az 1. fordulóban, annál jobban erősödött ott Szanyi a 2.-ban. Ez pedig azt jelenti, hogy az MDF szavazóinak egy része a 2. fordulóban Szanyit választotta. (Haladóknak: a korreláció értéke 0,50, és erősen (p<0,002) szignifikáns.)

  Hasonló a helyzet az LMP-vel: minél erősebb volt valahol, annál jobban erősödött ott Szanyi a 2. fordulóban.
 

 
  (Haladóknak: a korreláció 0,56, erősen (p<0,001) szignifikáns.)

  A Jobbik-szavazóktól viszont nem kapott erősítést Szanyi: 

  (Haladóknak: a korreláció -0,04, nem jelentős.)

  Összességében elmondhatjuk tehát, hogy a számok nem utalnak semmiféle bérszavazókra. A Fidesz-tábor csökkenése normálisnak mondható a kritikus 48. szavazókörben is, mivel a Fidesz nem kapott kimutatható mértékben szavazatokat az 1. forduló jobbikosaitól, MDF-eseitől vagy LMP-seitől. A két forduló eredménye közti különbséget az okozta, hogy a 2. fordulóban pár száz korábbi MDF-es és LMP-s Szanyi Tiborra voksolt.

  (Haladóknak: ugyanehhez az eredményhez elegánsabb módszerrel is eljuthatunk. Aki nem érti, az ezt a részt nyugodtan ugorja át, a végkövetkeztetések ugyanazok maradnak. Regresszióelemzést végezhetünk a szavazókörök adataira, amelyben a függő változó Szanyi 2. fordulós szereplése az egyes szavazókörökben, de az 1. forduló szavazóinak százalékában mérve - hiszen azt akarjuk kitalálni, honnan kaphatott erősítést az 1. fordulóhoz képest. A független változók: az öt jelölt szavazókörönkénti százalékos szavazatarányai az 1. fordulóban. A független változókat egyenként, parciális korrelációik alapján léptetjük be a regressziós modellbe, kezdve a legerősebben magyarázó változóval. Az eredmény: Szanyi 2. fordulós szereplését a saját 1. fordulós szavazataránya (béta=0,953) mellett az MDF (béta=0,134) és az LMP (béta=0,126) jósolja be szignifikánsan (a konstans pedig -3,512). Ez is azt mutatja tehát, hogy volt pár száz MDF-es és LMP-s szavazó, akik a 2. fordulóban Szanyit választották, és ezzel megfordították az eredményt. Ugyanezt az elemzést a Fidesz-jelöltre megismételve: a 2. fordulós fideszes eredményt csak az 1. fordulós fideszes eredmény jósolja be szignifikánsan (a konstans 4,579, a béta pedig 0,907) - a fideszes jelöltre tehát nem szavaztak át annyian más pártok táborából, hogy az kimutatható legyen.)

  Mit mutatnak akkor a számok? Mindössze a következőket:

  1) Az 1. fordulóban az igazolással szavazók vidékies összetétele a fideszes Szalaynak kedvezett (a 2. fordulóban már nem is szavazhattak azok, akiknek a hazai választókerületében már az első fordulóban eldőlt a verseny). Lehet kifogásolni, hogy a törvény szerint igazolással egyéni jelöltre is lehet szavazni (ahogy lehet kifogásolni az egyéni választókerületek méretbeli aránytalanságait is), de minderről nem az igazolással szavazók tehetnek, szervezett voksturizmusnak pedig nincs nyoma.

  2) A 2. fordulóban Szanyinak jött jól, hogy az MDF és az LMP szavazótáborából kapott néhány száz fős utánpótlást, miközben Szalay szavazóinak csekély mértékű fogyatkozását nem ellensúlyozta más pártok táborából hasonló támogatás. A vörös bástya tehát azért nem esett el, mert erősítésképpen került hozzá itt-ott néhány, különböző színárnyalatú zöld építőkő is, a kissé rövidebbre kopott narancssárga ostromlétrákat viszont nem hosszabbította meg semmilyen színű toldalék. Ez persze a kétfordulós választás velejárója, a 2. fordulós átszavazás pedig nem feltétlenül a pártok viszonyáról, inkább a szavazótáboruk összetételéről és gondolkodásmódjáról szól.

  Mindezt nem különösebben bonyolult kiszámolni. Meglepő, hogy Szanyi Tibor mégis ragaszkodik a tévesnek bizonyult elméletéhez. Két eset lehetséges. Az egyik az, hogy Szanyi Tibor nem tudta vagy nem akarta ezt kiszámolni, és a stábjában, a pártjában illetve a holdudvarban sem akadt senki (hol van ilyenkor a Progresszív Intézet? hol a ballib értelmiség?), aki mindezt kiszámolta volna neki. A másik lehetőség, hogy tudnak számolni, és ki is számolták, de hülyének nézik a választókat. Ki-ki eldöntheti, melyiket tartja rosszabbnak, illetve melyiket tartja hihetőbbnek.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr271982003

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

lorantka_a_gall 2010.05.09. 09:37:41

Nagyon szép elemzés, gratulálok! Így matek-szigorlat környékén még finom is volt. ;)

Szerintem mindkét lehetőség egyszerre áll fenn. Nem tudják, és le is sz@rják.

Illetve nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag nincs átszavazás sehonnan sehova. (illetve elenyésző mértékben, én ezt is főleg a pártok helyett a kétharmad-nem kétharmad mérlegelésnek tudom be, és - mint utólag kiderült, - kevesen voltak, akik nem akarták)

Elpet · http://nyarspolgar.blog.hu/ 2010.05.09. 09:44:54

Korrekt elemzés, a korreláció szignifikancia-szintjei alátámasztják azt az intuíciónkat, hogy az LMP és az MDF szavazóinak másodlagos preferenciája az MSZP a Fidesz ellenében.
Hozzá kell tenni azonban azt is, hogy a szavazás emberi döntések sokasága, ezért a statisztikai elemzés is félrevezető lehet. De az is kétségtelen igazság, hogy tanársegéd uram elemzése némiképp kifinomultabb modellen alapul, mint Szanyi kapitány kissé elnagyolt következtetése. Persze tudjuk, értelmiségi okoskodás, csűrés-csavarás ellenében munkásököl-vasököl, hát igen.

lorantka_a_gall 2010.05.09. 10:05:43

@Elpet: azért az az mdf-es és lmp-s szavazási hajlandóság nem túl magas. És még egyszer kiemelném, hogy ez jórészt szerintem a "kétharmad elleni szavazás"-nak köszönhető.

Boorisz (törölt) 2010.05.09. 12:45:20

"nyertem 232-vel. A kettő különbsége világosan mutatja, hogy volt itt hat-nyolcszáz bérszavazó, és az, hogy kire mentek a szavazatok, az megmutatja, ki szervezhette őket."

Aki nyert az hozta őket. Mit is mondott az illető kinyert?

APOSTOL - Szemben az árral. · http://1gondolat.blog.hu 2010.05.09. 18:58:39

Bármelyik szavazókör adatait meg lehet nézni, lehet tudni.

Ahol a voksturizmus zajlott, annak az eredményét össze lehet vetni a többivel. (Azonos választókerület, minden azonos feltétel.)

Csak az eredmény nem azonos. :)

ENNYI AZ EGÉSZ!

Nem szabad (na jó, jogod van hozzá, de nem korrekt) a túlbonyolítással eldugni a lényeget! :)

Mellesleg április 11-én az ATV jelenlévő újságírója nemes egyszerűen megkérdezte, ki kire akar voksolni. :)
A legtöbben elárulták!
(Én is elárulom, ha valaki megkérdezi.)

Miért nem fogadjátok el, hogy nem baloldali nyugdíjas nénik álltak sorban április 11-én sok órát, csak hogy ikszeljenek?!
:)
Nem változna semmi...

2010.05.09. 19:00:27

HG után szabadon: "Nem azt mondták, Tibi..."

WysiWyg 2010.05.09. 20:37:16

@Spirál: Ugye nem azt akarod nekünk beadni, hogy Szanyi mellett soha nem látott egység sorakozott fel? Meg hogy ő nem szervezett voksturistákat? Meg hogy a Kubatov...?

tanarseged ur 2010.05.09. 21:44:25

@Elpet: A statisztikai elemzés pont arról szól, hogy valamilyen rendszert keresünk az emberi döntések sokaságában...
A korrelációk egyébként csak azt mutatják meg, hogy _volt_ átszavazás a 2. fordulóban ennek a két pártnak a táborából, de a mértékét itt inkább a regressziós egyenesek bétáiból becsülhetjük meg: ezek alapján a kb. ezer MDF-szavazóból úgy 100-200, a kb. 3700 LMP-szavazóból pedig úgy 300-600 választhatta a 2. körben Szanyit. Ez kevés ahhoz, hogy kijelenthessük: "az LMP és az MDF szavazóinak másodlagos preferenciája az MSZP a Fidesz ellenében".

jazzcool 2010.05.09. 21:47:21

komoly elemzés, de sajna ma már ez szinte érdektelen ill lényegtelen. sokkal fontosabb, hogy mi fog történni a közeli és a távoli jövőben.

tanarseged ur 2010.05.09. 21:51:22

@Spirál: Sajnos nem érted a posztot, és láthatóan nem is értesz a témához, de azért okoskodsz. Ha tényleg érdekel ez a "rétegposzt", akkor szerintem ne égesd magad, inkább kérj meg valakit, aki ért hozzá, és akiben meg is bízol (abszolúte megértem, ha bennem nem), hogy számoljon utána, illetve magyarázza el neked. Akár egy értelmes alsóéves egyetemista is megfelel, ha pont olyan szakra jár, ahol ilyesmit is tanítanak.

Új Nick 2010.05.09. 21:52:36

@Spirál:

Szerintem pedig ennél sokkal egyszerűbb a helyzet: az igazolásos szavazók nagyobb valószínűséggel a fiatalabb, aktívabb korosztályból kerülnek ki, ráadásul, mixelik a 13. kerületi és a nem-13. kerületi preferenciákat. Elég bármelyik pártszimpátia-felmérést megnézni, hogy belássuk: ezek alapján az igazolásos szavazók lényegesen nagyobb eséllyel voltak Fidesz-szavazók. Ez még nem voksturizmus, sőt, az lenne a gyanús, ha nem így lenne.

Az is kérdés, hogy többen voltak-e itt az igazolásos szavazók, mint máshol, vagy más választások alkalmával ugyanitt.

A kérdés az, hogy racionális ráfordítás-e pont a legbiztosabb MSZP körzetekbe irányítani a turistákat, vagy azért vannak elengedhető körzetek? Szerintem nem racionális, és más módszerekkel sem láttam semmi extrém erőfeszítést a Fidesz részéről, pedig több időt töltök a 13.-ban, mint bárhol máshol, beleértve az otthonomat is.

Ha valakinek volt értelme ide extra erőfeszítéseket tenni, az pont az MSZP.

Persze, sokkal kényelmesebb erről beszélni, mint mondjuk arról, hogy a tartósan munkanélküliek (180 napnál régebben) aránya a 8, kerület után a második legmagasabb a 13. kerületben...

tanarseged ur 2010.05.09. 22:00:06

@Új Nick: Erről szólt két korábbi posztom is: ennek a posztnak az elején linkeltem az egyiket, abban pedig van link a még korábbira is. De szerintem Spirálnak hiába magyarázol. :-)

Ez bizony rétegtéma, nem sok embert érdekel és még kevesebben tudnak/hajlandóak számolni (pedig szerintem nem nehéz). Már majdnem hagytam a fenébe, de Szanyi Tibor mandineres interjúja megadta a lökést. :-)

werno 2010.05.09. 22:08:31

Tanársegéd!
Szeretném ha a logikád arra predesztinálna,hogy segédnél több ne légy de lehet hogy ez is sok neked. Belegondolni sem szeretnék,hogy a gyerekemet ilyen gondolatok mentén oktassák mert amit itt matematikai statisztikába burkolva előadtál az zérus!
Adott 42 szavazókör ahol 41-ben nincs vagy alig van szignifikáns különbség 2 jelölt közt míg a részvétel 57%,de csodák csodája abban ahol az import szavazók voksolhatnak 72% és Szalay itt 61 %-ot szerez,míg Szanyi 30-at.

TuRuL_2k2 · http://maglyatuz.hu 2010.05.09. 22:13:02

@werno:
Jaj. Megnézted te azokat a szavazóköröket? Nagyon durva különbségek vannak, nem egy homogén választókerületről beszélünk (amúgy sem nagyon vannak olyanok).

werno 2010.05.09. 22:21:07

@werno: Lefagyóban volt a gépem ezért így folytatnám:
Felettébb sajnálatos ,ha egy értelmiségi csal,vagy szakember létére tudatlan, Esetedben tanársegéd, sajnos egyik verzió helytálló,nem tudom melyik rosszabb,vélhetően a csalás,de az is gáz ha buta ember oktatja az ifjúságot mert akkor az sokszorozódik.
Az amit a tudomány köntösébe bújtatva próbáltál előadni az nem más mint jóindulattal fogalmazva tévedések halmaza amely legínkább azért fáj mert ki nem állhatom Szanyi Tibort.

werno 2010.05.09. 22:26:07

@TuRuL_2k2:
Igen megnéztem és kirívó különbség legínkább abban van ahol az inport szavazók adhatták le voksukat.
Csodák csodája ez a szavazókör egyuttal a legnagyobb sokaság aminel szintén van statisztikailag szignifikanciája!

tanarseged ur 2010.05.09. 22:35:45

@werno: Sajnos te most megbuktál. Az "import" szavazók nagyrészt vidékiek, ezért a vidéki/országos arányokhoz kell hasonlítani az ő szavazókörük eredményét. Persze, hogy az ő szavazataik szignifikánsan eltérnek a helyiektől - de csupán azért, mert ők nem helyiek, hanem az ország legkülönbözőbb helyeiről jöttek. Ez tudatosan szervezett voksturizmus nélkül, teljesen spontán, egyéni döntéseken alapuló
átszavazás esetén is eltérést okoz. Ha lett volna szervezett voksturizmus, akkor a vidéki vagy az országos arányokhoz kellett volna szignifikáns eltérést tapasztalni. De nem volt ilyen, az eltérés kb. a spontán átszavazástól várhatónak felelt meg (kivéve az LMP-nél, de vszleg az sem volt szervezett). Erről szólt a két előző poszt.

Te sem értesz hozzá, vagy nem vagy hajlandó gondolkodni. Javaslom, tekints erre az egészre úgy, mint absztrakt statisztikai példára "X" és "Y" pártokkal. Vagy cseréld ki az elemzésben az MSZP-t és a Fideszt. Talán úgy menni fog. :-)

De hajrá, felőlem mindenki úgy égeti magát, ahogy akarja. A jelen állás szerint minden újabb voksturistázás újabb szög a ballib szakértelem mítoszának koporsójába. Én nem vagyok ballib, de azért ezt már én is sajnálom.

tanarseged ur 2010.05.09. 22:40:08

@werno: Na, ez már súlyos, mármint hogy csalással vagy tudatlansággal vádolsz. Akkor légy szíves, olvasd végig az előző két posztomat is. De végig ám, mind a kettőt az elejétől a végéig, és alaposan. Ha utána bocsánatot kérsz, azt elfogadom. :-) VAGY: mutass rá, hol volt a hiba. Esetleg kérj meg bárkit, aki ért hozzá, pl. közgazdászt, szociológust, hogy segítsen.

werno 2010.05.09. 23:03:14

@tanarseged ur:
Tanársegéd! (ur?)
Pedig kettő közül választhatsz,vagy csalsz ,vagy nem értesz hozzá.Már csak azért sem mert szociológus vagy közgazdász segítségét javaslod egy pusztán matematikai problematika vizsgálatára.
Pedig egyszerű adott 42 szavazókör ebből 41-ben jellemzően azonos körüli szavazati arányok vannak míg abban ahol az igazolással szavazók(import) adhatják voksaikat szignifikáns különbségek alakulnak ki (2, 2,5 szörös)
mindkét fordulóban.. Érdekes az is hogy a második fordulóra 20%-kal csökken az aktivitás az igazolásos szavazók körében amely szintén sokatmondó.
Ezek tükrében tényleg össze-vissza írsz gondolkodsz,miközben Szanyit szimpatikussá teszed mert az ember akaratán kívül a tényeket védve azt is védi akit nem szeretne.

nyerőbenő 2010.05.09. 23:27:47

az, hogy mindez a Szanyi-val kapcsolatosan jött elő, az irreleváns! az a tény, hogy a választások a voksturizmussal meg lettek játtszva és meg lettek nyerve, az tény, ez 19-dik századi módszer az 1848-as évek előtti magyar falu világa, amit a győztes vissza akar hozni, a földesúr mindenek ura, talán még az első éjszaka jogát is visszaállitják?

Mateahos 2010.05.09. 23:38:07

@tanarseged ur:
Szerintem nem tudták kiszámolni,és hülyének nézik a választókat...

De hová tűnt Columbo felesége? 2010.05.09. 23:59:45

@werno:

"Pedig kettő közül választhatsz,vagy csalsz ,vagy nem értesz hozzá."

- Azért ez elég erős kijelentés, plusz nem is elegáns.

"Már csak azért sem mert szociológus vagy közgazdász segítségét javaslod egy pusztán matematikai problematika vizsgálatára."

- Egy szociológus v. közgazdász is tanul stat-ot (sőt!), ami e témában elegendő tudást ad, nincs okvetlen szükség matematikusra.

Késő van, viszont így első olvasásra korrekt tanársegéd úr bejegyzése. Logikailag és stat. szempontból is. A tévedés minimális kockázata mellett.

Orbán a magyar nép ópiuma! 2010.05.10. 00:23:51

Nem sokkal a kezdés után:

"Feltételezése a józan észnek is ellentmond: nehezen magyarázható, miért hozna bárki bérszavazókat külön csak az első fordulóra, ha a verseny a másodikban dől el."

Ugyan honnan tudná bárki is, hogy a forduló csak a második fordulóban dől el? Ez sehol nincs megírva!

Köszönjük a részvételt, találkozunk az uv-n!

Orbán a magyar nép ópiuma! 2010.05.10. 00:25:38

Terrrrrrrrrrrrrrmészetesen a így hangzik a kritikus mondat helyesen:

"Ugyan honnan tudná bárki is, hogy a VÁLASZTÁS csak a második fordulóban dől el?"

Kettes alá!

bz249 2010.05.10. 00:59:05

@Orbán a magyar nép ópiuma!: Angyalföld? Mint az első fordulóban behúzott Fideszes körzet? Hehe.

lookout 2010.05.10. 01:17:16

Miért szervez valaki bérszavazókat csak az első fordulóra, ha a verseny a második fordulóban dől el? - teszi fel a "nehezen felfogható" kérdést az elemző. A válasz oly kézenfekvő, hogy kész csoda, a pallérozott elméjű szerző miért nem leli.

Segítek. Mert az első fordulóban az egész ország láthatta az élő televíziós közvetítéseknek köszönhetően, hogy százával állnak sorban az urnazárás előtti egy órában, EGYÜTTESEN ÉRKEZŐ huszonévesek Budapest talán legidősebb kerületében, ahol se egyetem, se kollégium.

Tehát lebuktak, így a második fordulóban már inkább nem kockáztatták meg a mutatvány ismétlését. Pláne egy olyan időszakban, amikor mindenki a rendhagyó sorban állásokról beszélt, és Szanyi voksturistázásával volt tele a sajtó. (Hogy az első fordulós átszavazók kinek segítettek, azt a blogger is felismeri, ezért egy fél pontot tudok megajánlani neki.)

Az pedig nem természeti törvény, hogy spec ez a választókörzet csak a második fordulóban dőlt el, megtörténhetett volna ez már az elsőben is - ha ügyesebbek a szervezők.

A cikk gerincét adó kérdésfelvetés - amely egyben a levezetés alapját is képezi - tehát már önmagában butácska. Így a nyilván bravúrosnak szánt, de a valóságban csupán mosolyogtatóan tendenciózus elemzés is "kártyavárként omlik össze".

egy docens

lookout 2010.05.10. 01:31:28

Utóbb olvasom, hogy a "másodikfordulós-eldőlés" megsemmisítő ellenérvét Orbán a magyar nép ópiuma már exponálta előttem, ölelés neki innen is ezért.

TuRuL_2k2 · http://maglyatuz.hu 2010.05.10. 01:37:06

@lookout:
A XIII. kerületben van kollégium is + nagyon sok kiadó lakás, tele egyetemistákkal.
Jó látni, hogy még egy docens is elhiszi a bérszavazós szöveget, ha az megfelel politikai szimpátiájának - többek közt ezért is tart ott a magyar felsőoktatás, ahol.

lookout 2010.05.10. 01:45:31

A docens azt is tudja, hogy esetünkben nem en block a 13. kerületről van szó, hanem Újlipótvárosról.

lookout 2010.05.10. 01:49:00

Továbbá várom azt a levezetést, hogy miként alkottak több száz fős, együttmozgó közösséget aznap este 6 órára a környék elszórtan élő huszonéves albérletezői.

lookout 2010.05.10. 02:12:19

És még mielőtt valaki benyögi a Pannónia utcai Kollégiumot, jelzem, hogy azt középiskolások lakják, akik a legritkább esetben huszonévesek, és még ritkábban bírnak szavazati joggal. A politikai preferencián alapuló vakság nem az én nyavalyám, kedves fiatal barátaim.

baba jaga 2010.05.10. 03:16:32

smart ass,
akkor mi van,ha az a pálya,hogy kubatov az első körben megpróbált mindent,aztán látván,hogy nem megy,visszavonult?
nem beszélve arról,hogy kétszer megfizetni ennyi embert,még neki is sokba került!

tanarseged ur 2010.05.10. 03:49:33

@werno: Te választhatsz kettő közül: beismered a tévedésedet, vagy elsunnyogsz. Na jó, van egy harmadik lehetőséged is: maradsz és tovább égeted itt magad.

Ha tényleg érdekel, és nem csak trollkodni jöttél, akkor olvasd el az előző két posztomat is, ott sok mindent leírtam már. Ez más kommentelőknek is szól, akik komolyan akarják venni magukat.

Röviden:
1) Tegyük fel, hogy vidéki emberek maguktól, egyénileg jönnek föl Pestre szavazni, minden szervezés nélkül. Főleg fiatalok, mert ők a legmobilisabbak, de lehetnek vannak középkorúak is. Pesten laknak koleszban, albérletben, vagy új lakásban, de vidéki az állandó lakcímük. Húsvétkor már úgyis voltak "otthon", vidéken, ezért kényelmesebb nekik itt szavazni.
2) Milyen szavazatarányt várunk egy ilyen embersokaságtól? Olyat, mint vidéken. (Itt jön be a szociológia.) Pesten tanulnak vagy dolgoznak, de attól ők még vidékiek. Neveltetés, értékrend, világnézet - ez nem változik, vagy nem olyan gyorsan. Pár év pesti kolesz/albi nemigen csinál a vidéki fiatalokból elkötelezett szoci szavazót. (De Koncz Zsuzsa is énekelt valamit még a szüleim generációja idején arról, hogy a vidéki lány a városban is vidéki lány marad. :-))
3) Ha ezeknek a vidékieknek (és zömmel fiataloknak és középkorúaknak) a szavazatait ismert arányban összekeverjük XIII. kerületiek szavazataival, meg tudjuk jósolni a megoszlást. És nagyjából az is lett a 48. szavazókörben a megoszlás, amit ez alapján várni lehetett. Szignifikánsan különbözik a többi szavazókörtől, de nem "bérszavazás" miatt, hanem azért, mert az "ide kevert" vidékiek és a fiatalok más arányban szavaznak, mint a XIII. kerületiek.

Érted már, hol rontottad el? "Bérszavazás" esetén még jobban kellett volna különböznie - de nem különbözött.

tanarseged ur 2010.05.10. 04:01:14

@lookout: Docens úr (asszony?), ne írjon butaságokat:

"Budapest talán legidősebb kerületében, ahol se egyetem, se kollégium"
- Mint az előző posztban írtam: legalább két egyetemi kollégium is van, összesen ezer férőhellyel.

"Tehát lebuktak, így a második fordulóban már inkább nem kockáztatták meg a mutatvány ismétlését."
- A posztban ezt már cáfoltam, olvasson figyelmesebben: az igazolásos 48. szavazókörben alig száz Fidesz-szavazóval volt kevesebb a 2. fordulóban.

"Az pedig nem természeti törvény, hogy spec ez a választókörzet csak a második fordulóban dőlt el, megtörténhetett volna ez már az elsőben is - ha ügyesebbek a szervezők."
- Ahhoz a fideszes Szalaynak még 6500 szavazat kellett volna. Ön még számolni sem tud - vagy csak nem hajlandó. Remélem, nem olyan helyen docens, ahol számolni is tudni kell.

tanarseged ur 2010.05.10. 04:02:10

@lookout: Docens úr (asszony?), ne írjon butaságokat:

"Budapest talán legidősebb kerületében, ahol se egyetem, se kollégium"
- Mint az előző posztban írtam: legalább két egyetemi kollégium is van, összesen ezer férőhellyel.

"Tehát lebuktak, így a második fordulóban már inkább nem kockáztatták meg a mutatvány ismétlését."
- A posztban ezt már cáfoltam, olvasson figyelmesebben: az igazolásos 48. szavazókörben alig száz Fidesz-szavazóval volt kevesebb a 2. fordulóban.

"Az pedig nem természeti törvény, hogy spec ez a választókörzet csak a második fordulóban dőlt el, megtörténhetett volna ez már az elsőben is - ha ügyesebbek a szervezők."
- Ahhoz a fideszes Szalaynak még 6500 szavazat kellett volna. Ön még számolni sem tud - vagy csak nem hajlandó. Remélem, nem olyan helyen docens, ahol számolni is tudni kell.

tanarseged ur 2010.05.10. 04:09:44

(Blogmotor mondjon le, mondjon le, kétszer.)

@baba jaga: A két forduló közti különbséget nem a 48. szavazókör okozta (ahol igazolással lehetett szavazni). Ott vannak a számok. 1. forduló: 896 fideszes szavazat. 2. forduló: 802 fideszes szavazat.

Hefe 2010.05.10. 06:12:25

Elegge egyszeru a dolog. Az elso forduloban azert voltak berszavazok mert azt hittek, hogy csont nelkul megnyeri az elso fordulot es nem tartalekoltak a masodikra. A masodikban meg azert nem voltak mert botranyt kavartak Szanyiek az elso forduloban.

konrada 2010.05.10. 06:52:40

@Hefe:

Rendben. Vegyük akkor azt, amit te mondasz: A másodikban nem voltak, mert Szanyiék botrányt kavartak.

Ebből viszont kiszámolható a bérszavazók száma: 94 fő.

Hát te tudod....;-))))

Frick László Emlékzenekar 2010.05.10. 06:55:55

Dr Szanyi részegségében és méghozzá jóelőre széjjeltapsogálta a Kubatov-gate-et. Ezért meg is érdemelte már azt,hogy másodjára, hát egy ilyen arcot érdemes is volt fönthagyni az Új Baloldal palettáján.

Oenophile 2010.05.10. 08:03:47

Szanyi el elcseszett csinovnyik, aki összefosta magát a gondolattól, hogy most esetleg dolgoznia kell, nem lesz ott az állami csöcs, amin évek óta lóg. Rohamában elkezdett mindenféle idióta teóriát gyártani.
A poszthoz gratulálok, sikerült vele matematikailag is bizonyítani Szanyi hülyeségét.

KO.CKA 2010.05.10. 08:10:25

nehezen magyarázható, miért hozna bárki bérszavazókat külön csak az első fordulóra, ha a verseny a másodikban dől el.

Hát azért, hogy érvényes és eredményes legyen az első forduló, így nem kell második forduló. Ehhez nem kell hosszú-hosszú matematikai fejtegetés.

Vakond38 2010.05.10. 08:19:32

@lookout: Tisztelt Lockout!

Én nem értem a matematikát így a vita ezen részéhez nem is tudok hozzászólni. De egy dolog szöget ütött az én fejemben is. Miért csak újlipótvárosi kollégiummal számol??
Felhívnám a figyelmét arra a tényre hogy az összes átszavazót egy körzetbe irányították, vagyis az összes kollégista egy körzetben adhatta le a voksát. Emiatt azt is elképzelhetőnek tartom hogy a kollégisták bizony együtt indultak el hogy szavazzanak. Egy helyről.
Remélem nem mondtam nagy butaságot

Kassian 2010.05.10. 08:34:24

"nehezen magyarázható, miért hozna bárki bérszavazókat külön csak az első fordulóra, ha a verseny a másodikban dől el."

Ahogy azt előttem is elmondták: mert a "verseny" már az első fordulóban eldőlhet.

Thera 2010.05.10. 08:55:44

Nekem matematikailag van bajom az átszavazás bizonyitásának modszertanával:

Bár nem számoltam utána, de pl az MDF alapján úgy tűnik hogy akár 1 MDF szavazó több MSZP-ssé is válhatott mégis a teóriát erősitené.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2010.05.10. 09:24:45

@Spirál:

Én igazából két kérdést ajánlanék a figyelmedbe, tisztelettel:

1. egy a választási előrejelzésekben már látható totális ellenzéki győzelem esetében, amikor arról esik szó nap mint nap, hogy a 176 EVK-ból melyik az a 3-5, amelyikben nem a fideszes jelölt lesz a befutó, mennyire logikus azt feltételezni, hogy még egy EVK megnyerése érdekében a Fidesz beveti ezt az egyébként legális, bár szvsz nem legitim eszközt?

2. Elfogadod-e azt az érvelést, amely azt mondja, hogy az átszavazók pártpreferenciája, vidékiekről lévén szó, eltér a helyi EVK-ban tapasztalható arányoktól, ebből következően az eredményekben megmutatkozó eltérés a helyi és az átszavazó választók között evidensen létrejön...?

uggcardy 2010.05.10. 09:28:25

0987654Bienvenido en la mejor línea www.bagsmkt.com tiendas, ofrecemos una variedad de gafas de sol y los precios más competitivos y rápida para usted, seguro delivery.we puede suministrar alta calidad, precio razonable, gratis entrega, y aceptar las tarjetas de crédito en línea! Es el lugar adecuado, nuestro personal siempre le dará de bajo costo, servicio de alta calidad, de alta calidad. Estamos todos en la Internet para proporcionar servicios y productos de calidad uno de los pocos países. Sabemos que una vez que reciba su ellos, que sin duda van a gustar.
El cien por ciento de envío de verdad, libre, libre de impuestos
Clasificación

www.bagsmkt.com/oakley-sunglasses-c-1554.html

www.shape-ups.org/sunglasses-sales-louis-vuitton-sunglasses-c-1558_1556.html

Saludo

bz249 2010.05.10. 09:44:21

@Kassian: meg egyszer ez a kerulet Ujlipotvaros-Angyalfold, az orszag egyik legbiztosabb MSzP korzete (ezt mar a valasztas elott is tudni lehetett), mekkora esely volt egy elso fordulos Fidesz gyozelemre ott?

Best75 2010.05.10. 09:57:25

Csak nekem nem stimmelnek a számok?
48. körzet 1. forduló: 896 + 404 + 274 + 256 + 76 = 1906
2. forduló: 802 + 401 + 117 = 1320
Honnan jött akkor az 1528 és a 977 fő??

sapuh 2010.05.10. 15:26:10

@lookout: mindig is borzalommal vegyes kíváncsisággal figyeltem azt az emberfajtát, aki képes egy vita kezdetétől a végéig bármilyen felvetéssel szemben ugyanazt a pár mondatot ismételgetni, és elengedni a füle mellett minden ellenérvet.

Nyilván nehéz megemészteni, hogy gonosz IDEGENEK jelennek meg a választókörzetetben, és nem PONT ÚGY szavaznak ahogyan "kellene".

Konspirációs teóriákat persze lehet gyártani óriási falákában érkező fidesz-szavazókról, de az egyetlen bizonyított tény ezzel szemben az, hogy éppen maga Szanyi Tibor biztatta a kampánystábját "voksturisták" beszervezésére.

Ha innen nézzük a dolgot, valóban értelmetlen egy erkölcsi nulla újabb megnyilatkozásaival foglalkozni, akár statisztikai, akár bármilyen más megközelítésben.

lookout 2010.05.10. 16:05:40

Szórakoztató, hogy mindenki csak a lényegről nem akar beszélni. Mennyire életszerű az, hogy több száz budapesti egyetemista vasárnap este fél 6ra találkozót beszél meg, majd együttesen elindulnak szavazni? Tessék visszanézni az élő beszámolókat, mindenoldali helyszíni tudósítók arról számoltak be, hogy egyszerre érkeztek több százan, körülbelül egy órával az urnazárás előtt.

Egyébként ha a szerző nem lenne elfogult agyhalott, Turult tolná le, amiért belekeverte a 13. kerületben élő fiatalok sokaságát.

A környező kollégiumok nemléte pedig igenis releváns, mert a honnan jöttek ezek ily hirtelen problémához visz közelebb. (Lásd még: való világ vs. haladványfétis.) Bár amilyen csőlátó a blogger, a következő posztjában nyilván a legendás szavazói aktivitással bíró egyetemisták vasárnap este varázsütésre feléledő állampolgári öntudatának nemzetmentő misztikumáról fog értekezni.

Mivel unom a témát, a szerző pökhendi vitastílusát meg pláne, hazaengedem a társaságot.

sapuh 2010.05.10. 16:20:37

@lookout: erről beszéltem, semmi válasz, csak ugyanaz még egyszer. Akkor egy utolsó próba:

1) Honnan veszed azt a marhaságot, hogy CSAK fél 6-kor lett sor és CSAK Újlipótvárosban?

Egész nap kaotikus volt az igazolással szavazásra kijelölt szavazókörök működése, főleg a fővárosban. Ha tájékozótdtál volna, láthattad volna (többek között) a XI. kerületben kígyózó éjszakai sorokat.

2) Nem tűnt fel, hogy KISORSOLT szavazókörzetekbe csoportosították az igazolással szavazókat?

3) Nem zavar, hogy éppen Szanyi Tiborra bizonyosodott rá az a vád, amivel ő illette az ellenfelét?

lookout 2010.05.10. 16:33:37

@sapuh: Valóban volt a 11. kerben is sor, de mivel itt Szanyi a téma, ez most kevéssé releváns.

És valóban egész nap formálódott a sor, de ettől még remekül dokumentált tény, hogy 1 órával az urnazárás előtt százával jelentek meg az új sorbanállók. Minden tévé hírt adott róla, a multimédiás alkalmazások világában ez egyszerűen visszanézhető.

A kisorsolás irreleváns, hisz nyilván oda lehet voksturistákat szervezni, ahol leszavazhatnak. Szanyira pedig olyannyira bebizonyosodott a választási csalás vádja, hogy senki nem nyomoz az ügyében.

Tényleg utoljára teszem fel a költői kérdést: láttál te már kollégistát vasárnap?

sapuh 2010.05.10. 16:50:26

@lookout:

1) Tehát elismered, hogy sok helyen, egész nap nagy sorok voltak, tehát olyan nagyon különleges körülmények nem álltak fenn Szanyi körzetében.

Ebből, az következik, hogy a) a Fidesz nem szervezett voksturistákat Szanyi ellen, b) MINDENHOVÁ bérszavazókat szervezett. Utóbbi esetben viszont kérdés, hogy honnan jöttek, ahonnan nem hiányoztak?

2) De tegyük fel, hogy valóban csak "1 órával az urnazárás előtt százával jelentek meg az új sorbanállók". Ez mit bizonyítana? Aznap már nem lehetett átjelentkezni másik körzetbe, ezért ha valaki bérszavazókat akart alkalmazni, azokat már előre fel kellett bérelnie, és be kellett jelentenie. Akkor viszont mi értelme lett volna, egyszerre odaküldeni őket, miért ne lettek volna jók az egész napra elosztva?

3) A vicc az egészben az, hogy amivel Szanyi Szalayt megvádolta, azt Seres Máriák nyilvánosan próbálták csinálni:

www.dunatv.hu/valasztas2010/civilatjelentkezes.html

Semmiféle rendőrségi ügy nem lett belőle, az OVB felszólította őket, hogy hagyják abba, ők meg abbahagyták (nyilvánosan legalábbis). Mivel Szanyi a szavazás megtörténte után bukott le, esetében még ez a felszólítás is értelmetlen lett volna.

4) Igen, láttam kollégistát vasárnap. Én is laktam kollégiumban, és általában vasárnap délután utaztam.

tanarseged ur 2010.05.10. 16:56:57

@Best75: Amit írtál, abban a 48. szavazókör "helybeli" szavazói is benne vannak. Az igazolással szavazók ennek csak egy részhalmaza.

tanarseged ur 2010.05.10. 17:04:36

@lookout:
- Egyszerre érkező egyetemisták: ld. az előző posztomat.
- "Nemlétező" kollégiumok: ld. az előző posztomat. (ELTE: Kerekes út; műszaki főiskolák: Csavargyár utca).
- Vitastílus: amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. Ha udvariasan ír, akkor udvariasan válaszolok. (A posztban Szanyi Tiborral nem voltam udvarias. Okkal: egy képviselőtől elvárnám, hogy vagy ő maga tudjon számolni, vagy legyen mögötte olyan stáb, ahol tudnak.)

lookout 2010.05.10. 17:04:58

@sapuh: Maradjunk a tényeknél. 2-300 amúgy vidéken élő kollégista együtt érkezik 6 körül szavazni. Efféle szándékegység csak szervezetten képzelhető el. (Ha szerinted egy kőbányai villamoson kovácsolódtak közösséggé, akkor fegyvertelen vagyok.)

Vagyis per definitionem kimondható: szervezetten érkeztek az átszavazók. Lefordítom: valaki aszonta, menjetek, menjünk. Ez ártalmatlannak hangozhat, de ha pénzmozgással is jár, akkor az már bérszavazás.

Ez egy kicsi ország, és a fiatalok pletykásak. (Ha napi kapcsolatban volnál velük, neked is elmondták volna.) 3500 forint per kopf volt a jussuk. (Nem vásott generáció ez, de kell a pénz bulira meg cigire.) Szanyi csak azért nem csinál ügyet már belőle, mert nyert.

A való világ nagy kérdéseire sokszor a választ nem spekulatív úton kapjuk meg, hanem egyszerű tájékozódással, rákérdezéssel.

tanarseged ur 2010.05.10. 17:08:09

@sapuh: Ezt pontosítanám: a számokban Szanyira szavazó voksturistáknak sincs nyoma. A kiszivárgott hangfelvétel dolgában akár hihetünk is neki. (Én pl. ebben hiszek neki, és nem is a nyilatkozatának ezzel a részével volt bajom.)

sapuh 2010.05.10. 17:15:22

@tanarseged ur: attól még megpróbálhatta a dolgot, de legalábbis (és ez tény): megfordult a fejében. Ezzel éppen jól kirúgta maga alól az erkölcsi sámlit, miközben Szalayt próbálta leckéztetni.

sapuh 2010.05.10. 17:21:49

@lookout: Így egészen más. Te TUDOD, hogy 200-300 egyetemista fejenként 3500 forintért jó előre átjelentkezett Szanyi körzetébe, és április 11-én fél 6 körül egyszerre mentek szavazni.

Mivel ezt többen személyesen mondták neked, tudod, hol tanulnak, sőt azt is, kikről van szó.

Ez esetben egy tanácsom van: irány a rendőrség. Vagy legalább ide írj le egy-két konkrétumot, mert egyébként a történet ellenőrizhetetlen, bizonyíthatatlan és logikátlan.

tanarseged ur 2010.05.10. 17:27:34

@sapuh: Igen, de ennyi erőből bárkiről elképzelhetjük, hogy megfordult a fejében, vagy hogy megpróbálta (csak végül mégsem tette meg, vagy nem jött össze).

Nem akartam találgatni, csak számolni. Szanyi azt mondta, hogy a hangfelvételnek ezt a részét kiragadták a kontextusból. A számok tükrében ez simán igaz lehet, sőt, ez a legegyszerűbb magyarázat.

Éppen elég szomorú rá nézve, hogy még utólag is bérszavazókat emlegetett. Szomorú a stábjára, pártjára és a holdudvarra nézve, ha tényleg nem volt ott senki, aki számolt volna és beszámolt volna neki. Ha pedig volt ilyen beszámoló, az még szomorúbb.

APOSTOL - Szemben az árral. · http://1gondolat.blog.hu 2010.05.10. 17:29:36

@politicus: 1. KOMMUNIKÁCIÓ

Ha megvan a 2/3-ad márpedig megvan, akkor mindegy hogy 170 vagy 160 EVK-t nyernek meg. (Az ominózus jelölteknek persze nem, de a normális embereknek igen.)

Na de 176/176 vagy 175/176 az nagyon nem mindegy!

A 176/176 -ot nem lehet felülmúlni! Annál nagyobb győzelem nincs.
(Az már nem mindegy hogy 0, 1, 2 vagy 3 vesztes körzete lesz a Fidesznek!)

Április 25-én a média többet foglalkozott a 3 EVK-val mint az összes többivel együttvéve!
És ezekben fideszes vereséget látott a sok millió tévénéző!!!
(És az embereknek az nem megy át hogy 173-ban meg a Fidesz nyert!)

A kommunikáció, a PR, a média így működik... :)

2. Igen, egy érvnek elfogadom! :)
Talán egyetlen vagyok itt, aki már nem szerelmes egyetlen pártba sem és racionálisan gondolkozik. :)

De akkor én is kérdezek tőled. :)

Te mennyi ideig lettél volna hajlandó sorban állni, hogy szavazhass?!

Én tuti nem várok órákig.
Igaz, én teljesen hülye vagyok. Nem érdekel a demokrácia léte.
Nem érdekel a politika.
Nem is értek hozzá.
Azt sem tudom ki a miniszterelnök.

Megjegyzés: A többiek észrevételét is köszönöm, ám - ne vegyétek nagyképűségnek - megválogatom kinek és hogy milyen stílusra vagyok hajlandó válaszolni.

lookout 2010.05.10. 17:31:47

Hogy egyszerre mentek, azt ők maguk is elismerték egy tucatnyi kamerába aznap, mondom, tessék visszanézni.

4 ok, amiért nem lesz feljelentés.

A választás jogerős végeredményének kihirdetése után ilyesfajta jogorvoslatnak nincs helye.

Se a vesztesnek, se a győztesnek nem érdeke feljelentést tenni.

Még Szanyi sem olyan hülye, hogy magánvádas eljárásban bepereljen egy rakás csóró egyetemistát.

Én pedig személy szerint leszarom az ügyet (egyébként Szanyit is), csak véletlenül vannak elsőkézből származó ismereteim a történtekről. A tőlem telhető maximumot megtettem, megosztottam ezeket azokkal, akiket e téma láthatóan rendkívüli módon foglalkoztat, de ismeretek híján logikai okoskodásokra kényszerülnek.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2010.05.10. 17:57:08

@Spirál:

Az 1. pontra adott válaszoddal egész egyszerűen nem tudok mit kezdeni. Semmivel sem kapott több figyelmet az a 3 körzet, ahol a Fidesz jelöltje elbukott, de még ha úgyis lenne, ahogyan te emlékszel, abból nem következik, hogy emberek millióinak ez esett csak le, és a másik 173 győzelmet nem látták, ne viccelj már. Hát ők szavaztak, a szavazatuk eredményét max. megnézték a hírekben, és nyilván rácsodálkoztak, hogy van még szoci körzet e hazán.. :)

2.
"Te mennyi ideig lettél volna hajlandó sorban állni, hogy szavazhass?!"

Én írtam erről egy posztot, ugyanis én testközelből tapasztaltam, mi történt, legalábbis egy szavazókörben, a budapesti XI. kerületben. Nem én szavaztam, hanem az édesapám, de én megvártam vele a szavazást. És nagyon sokan végigállták, de akikkel én beszélgettem, azon túl, hogy egyébként nagyon vegyes volt a sorban állók korösszetétele, vagy vidéken lakik, de itt tanul, vagy vidéken van állandó lakhelye, de itt dolgozik, vagy egyéb más okból, de nem szervezés hatására mentek el szavazni.

p.s.: ha nekem kellett volna szavazni, akkor is kivárom a 3-4-5 órát, mert egyrészt eddig is minden szavazáson ott voltam, másrészt el akartam hajtani a komcsi bagázst, engedelmeddel... :)

tanarseged ur 2010.05.10. 18:02:24

@Spirál: "Te mennyi ideig lettél volna hajlandó sorban állni, hogy szavazhass?!"

1) Nem mindenki állt be a sorba, hogy szavazhasson. Minél nagyobb volt az átjelentkezők száma egy evk-ban (és így minél nagyobb volt a sor), annál kisebb volt az igazolást kérők között a részvételi arány. A sor tehát sokakat igenis elriasztott.

2) Leginkább az elején dőlhet el: aki úgy dönt beáll a sorba, az már nagy valószínűséggel végigállja, és minél tovább áll ott, annál nagyobb lesz ez a valószínűség. Pl. azt gondolja, hogy "ha már beálltam, illetve ha már ennyit vártam, akkor most már kivárom, amíg szavazhatok - ha mégis hazamennék, akkor mostanáig hiába ácsorogtam".

sapuh 2010.05.10. 18:06:33

@lookout:

kedves lookout, nem szeretném, ha személyeskedésbe fordulna ez a vita, de nekem nem úgy tűnik, hogy "leszarod az ügyet" Rákattintva a profilodra az látszik, hogy ezen a poszton kívül eddig egyedül egy horváthcsabás téma hozott lázba, egy komment erejéig.

De ettől függetlenül te is beláthatod: ha én azt írom, hogy személyesen Szanyi Tibor ajánlott nekem aranykakukkos órát az átjelentkezésemért cserébe, te sem tudnád jobban megcáfolni, legfeljebb annyit íthatnál, nem hiszed el.

Én továbbra sem látom a logikát abban, mi értelme lett volna az egész összeesküvésnek, miért pont Szanyi körzetét szemelték ki, és miért ennyire bénán csinálták volna.

Ha nagyon csalni akarnak, fognak 3000 hardcore fidesz-hívőt (nem pénzért bérelt idiótákat) különböző, biztos befutó fideszes körzetekből, és feltűnés nélkül, egész napra elosztva szavaztatják őket.

Azt meg erősen kétségbe vonom, hogy ne lenne érdeke feljelentést tennie az MSZP-nek. Aranyozott mentőövvel érne fel a fuldokló párt számára, ha bebizonyosodna a vádnak akár csak egy része is.

@tanarseged ur: nekem elég egyértelműnek tűnik a szövegkörnyezet, de nem került elő vágatlan hangfelvétel vagy hiteles jegyzőkönyv, így sajnos csak személyes benyomásokra támaszkodhatunk.

tanarseged ur 2010.05.10. 18:09:02

@lookout: Akkor elő a bizonyítékokkal, ha vannak. Pl. minimum egy linket az egyszerre érkező egyetemistákra, de ha lehet, valami sokkal komolyabbat. Az egyszerre érkezés ugyanis előállhat több száz ember külön-külön meghozott, és az adott helyzetben teljesen racionálisnak tűnő döntéséből: "ha délben/délután sor van, majd visszajövök zárás előtt, addigra csak lemegy".

Amíg nincs kőkemény bizonyíték, addig inkább hiszek a számoknak, mint a pletykáknak és a "biztos forrásból tudom"-szerű sejtetéseknek. Ha - ismétlem: ha - lesz kőkemény bizonyíték a tömeges voksturizmusra, akkor pedig majd az lesz a kérdés, hogy miért nem tükröződött ez a számokban, vagyis miért a spontán átszavazási döntésektől várható "vidékies" megoszlás érvényesült azokban a szavazókörökben, ahol a Pesten tartózkodó vidékiek szavaztak.

APOSTOL - Szemben az árral. · http://1gondolat.blog.hu 2010.05.10. 18:09:27

@politicus: A kérdésem már nem tartozott a te 2-es kérdésedre adott válaszomhoz. :)

Én megengedem. :)

Csak annyit jegyzek meg, hogy noha nem szívem csücske az MSZP, komcsinak azért nem tartom őket. És a Bajnai-kormányt sem.

(Meglepő ez a stílus tőled, azok után hogy akkor is nekem estél korábban, mikor csak szerinted náciztam le a Fideszt. :) )

Ami meg az 1-es pontot illeti.

Mindketten MO-n élünk? :)

Oké, valszeg más társadalmi közegben.

Nagyon másként látjuk a magyarok szellemi képességét és politikai tájékozottságát.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2010.05.10. 18:17:06

@Spirál:

Minden mosolygás nélkül itt élünk. Nem végeztem tartalomelemzést a médiában megjelent EVK-kal kapcsolatos hírekről, de tiló alá a fejem, hogy nincs szignifikáns eltérés a médiamegjelenések számában.

sorry, csak a félreértéesek elkerülése végett, komcsik alatt nem kommunistákat értek. Egy olyan összefoglaló, csoportképző jelző, amellyel a szocialistákat szoktam/szokták illetni. Ennek semmi köze a kommunizmushoz. Ha így lenne, nem tehetném szóvá a fasisztázást, nyilvánvalóan..

APOSTOL - Szemben az árral. · http://1gondolat.blog.hu 2010.05.10. 18:21:15

@tanarseged ur: "A sor tehát sokakat igenis elriasztott."

Nem vitatom, hogy voltak átlagos emberek is a kérvényezők között.

Hogy sokan azt már vitatom.
Valaki aligha kéri az átjelentkezését, hogy utána ne éljen vele...

De őket nem is vádolja senki! :)

2. Már mikor odamentek, tudták, hogy ez meddig fog tartani.
Ha más nem max. félóra után a leghülyébb ember is felméri hogy mennyit haladt előre, és még mennyi lehet hátra.

És a tömeg kitartott...

lookout 2010.05.10. 18:28:08

Kedves Sapuh, azért nem szokásom kommentelni, mert a) értelmetlennek tartom (lásd fentebb) b) dolgozom és még magánéletem is van.

És csak olyanhoz szólok hozzá, amiről érdemi extra ismereteim vannak. (Horváth Csaba jó hírét szintén egészen véletlenül már február óta tudom, egy jóbarátom a kampánystábja környékén szenved.)

És kedves Tanársegéd úr, isten látja lelkem, nem akarlak meggyőzni, csak hozzászóltam, mert a szöveged konklúziójával ellentétes információim vannak. Emberi gyengeség volt ez talán, de igazságérzetemet zavarta a diadalittas levezetés a háttértudásom tükrében.

Remélem, nem értelemeztem túl szabadon a "komment" szó jelentését.

És most már tényleg megyek, mert kaptam egy Barry White CD-t, és az most tényleg jobban lázba hoz :)

APOSTOL - Szemben az árral. · http://1gondolat.blog.hu 2010.05.10. 18:28:18

@politicus: Ugye azt nem gondolod komolyan, hogy pl. Debrecen 3-as körzete, amit Kósa Lajos az 1. körben megnyert, a legkisebb mértékben is érdekelte a médiát? (Én abban lakom.)

És teljesen logikusan egyébként, mindenki Edelénnyel és a két fővárosival foglalkozott...

Neked tényleg nem ment át, hogy a teljes média április 11 után ezekkel foglalkozott főleg?! És különösen április 25-én este.

Tényleg nem ment át nálad, vagy csak nekem akarsz szokásosan ellentmondani?

politicus · http://mandiner.blog.hu 2010.05.10. 18:28:38

@Spirál: az előzőhöz elfelejtettem: az édesapám kb. 2 hónappal a választások előtt kérte ki az engedélyt, hogy a lakóhelyétől eltérő helyen szavazhasson. Még mielőtt őt is a bérszavazás vádja érné.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2010.05.10. 18:30:01

@Spirál: De hát pontosan azért, amit te is írsz, azért tartott ki a tömeg.

"Valaki aligha kéri az átjelentkezését, hogy utána ne éljen vele..."

Ennyi, kimondtad a lényeget.

tanarseged ur 2010.05.10. 18:37:33

@Spirál: Amit írtam, az éppen az emberek nagy részére jellemző. Az emberek többsége vagy rögtön visszafordul, vagy ha már beállt, akkor marad is. Ha az ember erőfeszítést tesz vagy áldozatot hoz valamiért, akkor hajlamos kitartani a döntése mellett még akkor is, ha az irracionálisnak bizonyul.

"max. félóra után a leghülyébb ember is felméri hogy mennyit haladt előre, és még mennyi lehet hátra"

Igen, és ha kiáll a sorból és hazamegy, akkor elmondhatja, hogy "de hülye lúzer voltam, fél órát álltam a nagy semmiért, és még csak nem is szavaztam". Ha pedig marad és vár még három-négy-öt órát, akkor utána azt fogja mondani, hogy "hosszú volt, de négy évenként egyszer kibírom", vagy "márpedig nekem fontos volt, hogy éljek az állampolgári jogommal, és ezért még áldozatot is hoztam", vagy "csakazértis kivártam a soromat, nem hagytam magam eltántorítani".

Itt van erről egy jó kis leírás angolul:
en.wikipedia.org/wiki/Sunk_costs

politicus · http://mandiner.blog.hu 2010.05.10. 18:56:59

@Spirál: Ugye, abban azért megállapodhatunk, hogy Veled sokszor igencsak nehéz egyetérteni, ezért kérlek, nézd el nekem, ha ellentmondok. Én csak annyit állítok, hogy szignifikánsan szerepelt mondjuk Szanyi Tibor többet a médiában, mint pl. Kósa Lajos, aki végighaknizta a teljes magyar médiát.

APOSTOL - Szemben az árral. · http://1gondolat.blog.hu 2010.05.10. 19:03:32

A lényeg hogy kitartottak. :)

És hogy a Fideszre szavaztak.

ÉN NEM vádoltam semmivel sem a Fideszt!
Nem állítottam, hogy valaki szervezte őket. Az ellenkezőjét sem.

Csak már unom, hogy 8 éve másról sem hallani, mint hogy a balliberális oldal csal a választásokon.

A bizonyítékok bezzeg a másik oldalról jönnek...

OV mondta csak, hogy csaljatok nyugodtan, majd megmagyarázzuk.

Csak Kubatov Gábortól hallottuk, hogy összeszedték az MSZP-s szórólapokat Pécsett, és kampánycsendben bedobálták a postaládákba, majd kampánycsendsértés miatt feljelentették az MSZP-t!
(A közönsége röhög, erkölcsi kétsége senkinek sincs.)

Az állítólagos szoci listákról szóló filmről, a ballibes újságírók kiderítették, hogy Kubatov Gábor embere beszél rajta!

Unom a jobboldal vádaskodásait ezek után...

És gusztustalannak tartom a Fidesz (és médiája) viselkedését.

Többek közt ezért lennék én képtelen a Fideszre szavazni...

APOSTOL - Szemben az árral. · http://1gondolat.blog.hu 2010.05.10. 19:05:09

Az is magáért beszélt ahogy ez a blog kezelte a Kubatov-beszédeket...

APOSTOL - Szemben az árral. · http://1gondolat.blog.hu 2010.05.10. 19:08:13

@politicus: És miért nehéz velem egyetértened?

"Én csak annyit állítok, hogy szignifikánsan szerepelt mondjuk Szanyi Tibor többet a médiában, mint pl. Kósa Lajos, aki végighaknizta a teljes magyar médiát. "

Teljesen másokat állítottál. :)

politicus · http://mandiner.blog.hu 2010.05.10. 19:11:20

@Spirál:

Kitartottak, mert ha már egyszer kérvényezték, akkor miért ne mentek/tartottak volna ki.

Nem szavaztak mind a Fideszre szavaztak, de ezt tudni lehet a valasztas.hu adatait ill. Tanársegéd úr posztjait olvasva.

Már nagyon gondolkozom, hogy megírom, mert unos untalan előkerül az orbáni oszt jó napot kérdése), csak egy rövid idézet addig is:

""Ne legyünk szemérmesek abban, hogyan jutassuk el az üzeneteket a polgárokhoz. Ezen a meccsen fair play díjat nem osztanak. Nem érdekelnek az etikai és a választási kódexek, de az ellenfél egyéni szabadságjogait tiszteljük...Mindegy, hogy egy körzetben milyen a szokásjog a pártok és az önkormányzat között, a végén majd megbeszéljük, hogy mennyi a bírság."

Ismerős a szöveg??

Kubatov-ügyben nincs vitánk. Ha nyilvántartják a komcsikat, az törvénysértés.

tanarseged ur 2010.05.10. 19:26:42

@lookout: Ha a Barry White CD után még visszanézel:

1) Nekem nincsenek háttérinformációim, viszont szakmai kötelességem, hogy tudjak számolni, és ráadásul még élvezem is, úgyhogy számolok. :-) A számok pedig nagyon világosan azt mondják, hogy nem volt tömeges bérszavazás.

2) A számításaim statisztikai jellegűek. Ha azt mondod, hogy tudsz _néhány_ bérszavazóról, arra én annyit mondok, hogy passz: nyomozza ki, aki ért hozzá. Néhány ember hatását statisztikával nem lehet kimutatni egy sokezres tömegben (vagy egy kb. 1500 fős tömegben, ha csak Szanyi körzetében nézzük azt a kritikus szavazókört), és az eredményt sem befolyásolhatták. Ha Szanyi Tibor "néhány" vagy "pár tucat" bérszavazót emlegetett volna, nem is írtam volna semmit.

3) Igen ám, de Szanyi 6-800 bérszavazót emlegetett, előtte pedig az MSZP honlapján is hasonló anyag jelent meg, több "gyanús" szavazókört is emlegetve. (Ld. a jelen poszt korábbi két részében.) Ennyi "bérszavazónak" látszania kellene az eredményekben. Nagyon nem látszanak. Mi mást mondhatnék erre, mint hogy Szanyi és a szocik vagy nem tudnak számolni, vagy hülyíteni próbálnak?

werno 2010.05.10. 19:28:42

@lookout: Szerintem ez korrekt és releváns!

politicus · http://mandiner.blog.hu 2010.05.10. 19:28:49

@Spirál: ugyanezt állítottam, csak perszonaliztáltam, nem kellett volna :)

werno 2010.05.10. 19:33:05

@Zébácsi:
Elegancia ?
Az még kevésbé elegáns ha valaki a tudomány köntösébe próbálja bújtatni a bóvlit!
Olvasd inkább lookout-ot!

APOSTOL - Szemben az árral. · http://1gondolat.blog.hu 2010.05.10. 19:33:08

@politicus: Szerintem még finoman interpretáltam OV, általad idézett szövegét. :)

Bocs, de tényleg azt mondta, amit mondott. :)

"Ha nyilvántartják a komcsikat, az törvénysértés. "

HA?!

És én a "második" beszédéből idéztem.
(Nem mintha az először nyilvánosságra kerülttel, nem lenne probléma.)

De annak örülök, hogy legalább KG ügyben nincs vitánk.

politicus · http://mandiner.blog.hu 2010.05.10. 19:37:17

@Spirál:

Csak a félreértések végett:

Az idézett szöveg nem Orbán Viktoré. Kitalálod ki és mikor mondta?

werno 2010.05.10. 19:45:26

Nem szeretnék vitázni a jelöltekről a programról sem politikáról,csak arról ,hogy a a tanársegéd olyannal próbálkozik amihez vélhetően nem ért,vagy szándékosan torzít.Arról sem hogy voltak bérszavazók vagy sem mindössze szeretném megvlágítani ,hogy sokat akart a szarka csak nem bírta a farka,sajnos néhányan bedőltek ,mert a konklúzió izlésüknek megfelelő.
Azonban amit láttunk az matekból elégtelen!

politicus · http://mandiner.blog.hu 2010.05.10. 19:53:09

@werno: na miután sikerült ilyen gyorsan és elegánsan eredményt is hirdetni, megkérdezhetem, hogy mi a helyzet a kecskedugással??

APOSTOL - Szemben az árral. · http://1gondolat.blog.hu 2010.05.10. 19:56:02

@politicus: "mi a helyzet a kecskedugással??"

Hogy te mire nem vagy kíváncsi. :)

lookout 2010.05.10. 20:27:28

@tanarseged ur: Igazi lúzer vagyok, mert visszanéztem. (Staying power, igazi klasszikus.)

A legelső hozzászólásom nem volt véletlen ám. A kiajánlóban felvetett kérdésed miatt néztem be eleve, ti. h "miért hozna bérszavazókat csak az első fordulóra valaki". Fenntartom, hogy ez egy rendkívül buta kérdés,amelyre okos elemzés nem épülhet - amint arra már többen rámutattak.

A legnagyobb baj, hogy te az első és a második forduló számainak összevetését végzed el, miközben ez tökéletesen irreleváns a "voltak-e csak-első-fordulós csalások?" tárgykörben. Ezt csak úgy tudod megtenni, hogy "felfoghatatlan kérdéseddel" eleve diszkreditálod a "fókuszáljunk csak az első fordulóra" aspektust.

Miközben az első fordulós csalások ügyének kérdésében elég könnyen felfogható, hogy érdemes kizárólag az első fordulós eseményekre fókuszálni. Ezt te érthető módon elmulasztod, hiszen arról az egymagukban álló számok semmit nem mondanak, ahhoz tudván tudni kéne, hogy mi és hogyan történt akkor és ott.

Az eredeti szövegben kijelented ugyan, hogy az igazolással szavazók összetétele a fidesznek kedvezett az első fordulóban, de mivel ezzel a részkonklúzióddal vészesen közel kerülsz a téma lényegéhez, egyből másodlagos pártpreferenciákról kezdesz írni, vagyis megint belekevered a második forduló tanulságait, miután persze hetykén rögzíted, hogy szervezettségnek semmi jele sem volt. Ez utóbbi tézised a levegőben marad, mintha nem ez volna a "nagy vita" lényege.

És ami legalább ennyire komoly érveléselméleti gikszer, szándékosan vagy tudatlanságból összecsúsztatod a "történt-e csalás?" és a "Szanyi meggyőzően érvel-e amellett, hogy történt?" kérdéseket. Lefordítva: nem kettő, hanem négy eset van. Hogy történt, és Szanyi ezt képes okosan kommunikálni. Hogy történt, de Szanyi hülyeségeket beszél e témában. Hogy nem történt és Szanyi hazudik. S végül: Hogy nem történt és Szanyi szerint se történt. Utóbbit ugye kizárhatjuk, ám ekkor még mindig marad 3 verzió.

Csak gondolatébresztőül mondom: képzelj el egy olyan világot, ahol bérszavaztak az első fordulóban, de Szanyi akkora debil, hogy még ezt sem képes meggyőzően lekommunikálni.

Megint másként: ha vaslogikával ki is mutatod, hogy Szanyi hülyeségeket mond, azzal még nem mondtál semmit arról, hogy történt-e csalás az első fordulóban. Első esetben egy interpretációt támadsz, míg a másodikban ontológiai elköteleződést teszel.

Összegezve: ha meg akarjuk tudni, hogy voltak-e bérszavazók az első fordulóban, meg kell próbálnunk találni olyanokat, akik pénzt kaptak, hogy elmenjenek és uccsó vérig sorban álljanak. Sajnos e kérdés megválaszolásához semmivel nem visz közelebb, ha az első és a második forduló számain szöszölgetünk.

És ebből a szempontból teljesen irreleváns, hogy nekem spec ki mit mesélt arról a napról, mindettől függetlenül ez egy logikailag következetlen levezetés. Utóbbi különbségtételt azért tartom fontosnak hangsúlyozni, mert tanáremberként a politikai felhangnál sokkal jobban felzaklat, ha rosszul komponált, logikailag inkoherens írásművel találkozom.

Thera 2010.05.10. 21:09:09

Bocs hogy megint közbeszólok de nekem nem összeegyeztethetetlen lookout sztorija és a számitások kimenetele,
főleg hogy magam is még nemrég egyetemista voltam a műegyetemen ás szerintem azóta nem sok minden változott.

Szóval nem az volt hogy szervezzünk meg 200 műegyetemista szavazót bérszavazni. Túl nagy az esély lebukásra meg amúgy is minek. Tudni hogy egy műegyetemista nagy eséllyel nem szavaz a szocikra. Elég azt megtámogatni hogy menjenek el szavazni egyáltalán. És még pénztranszfer se feltétlen kell. Elég ha néhány népszerűbb kulcsarc feldobja pl az én időmben még net /send-el a hálóra hogy tök jó hogy nagy a sor, menjünk el együtt szavazni mert jó buli lesz. És simán össze jön 200-300 ember. Aki leszavaz vidéki eloszlásban.

ps. Még 7 éve hangzott el egy villanykari HK ülésen hogy HK után politikai pályára mindenki Fidesz-be vagy MDF be megy. Vagy vmi ilyesmi. Aktiv politizálók is csak onnan kerültek ki.

tanarseged ur 2010.05.10. 21:45:57

@lookout: Gyors válasz egyetlen dologra, aztán majd folytatom.

Írod: 'A kiajánlóban felvetett kérdésed miatt néztem be eleve, ti. h "miért hozna bérszavazókat csak az első fordulóra valaki"'

Ez a mondat a posztnak egy teljesen mellékesen odavetett része volt. Nem ez a lényeg, és nem erre épül a poszt. A lényeg az, hogy a statisztikai elemzés nem utal semmiféle voksturizmusra, és hogy az eredmény megfordulását a kis mértékű MDF-es és LMP-s átszavazás okozta a 2. fordulóban. Az index blogajánlóját nem én írom. Fogalmam sincs, milyen alapon emelnek ki egy-egy mondatot az ajánlott posztból. Most sikerült egy mellékszálat kiemelniük. Te meg ez alapján kommenteltél. De egy filmet sem a trailer alapján kell megítélni, pláne ha a trailert nem a film alkotói készítik, hanem valaki más.

tanarseged ur 2010.05.10. 21:49:46

@lookout: Még egy apróság, tényleg csak kutyafuttában: látom, mintha hiányolnád az 1. forduló elemzését. Azt már elvégeztem két korábbi posztban. Ez a poszt tulajdonképpen egy háromrészes sorozat befejező része. (Nem sorozatnak indult, de az lett.) Lehet, hogy ezt nem vetted észre. Az előzőre link mutat ennek a posztnak az elején ("előzmények itt"), abban pedig link van a legelsőre. Ha tényleg érdekel, olvasd el azokat is.

lookout 2010.05.10. 23:23:28

@tanarseged ur: Szerintem zárjuk le a vitát azzal, hogy Szanyi Tibor okosabb és jobb arc, mint Horváth Csaba :)

mandiner.blog.hu/2010/05/10/szanyi_vs_horvath_csaba_a_facebookon

tanarseged ur 2010.05.11. 10:13:24

@lookout: Ezzel egyetértek, de Horváth Csabánál okosabbnak lenni nem nagy teljesítmény. :-)

Te viszont sajnos fölöslegesen írtad meg azt a hosszú, kritikus kommentet itt néhánnyal feljebb: az egészet megspórolhattad volna, ha a poszt elején rákattintasz az előzményekre (az előzményben pedig esetleg a még korábbi előzményre).

APOSTOL - Szemben az árral. · http://1gondolat.blog.hu 2010.05.11. 14:09:30

@politicus: Akkor nem nyertem.

De egyébként most már tényleg rémlik valami.

A szocik ezzel csak jobban járnak.
GYF-et azért lehet OV-vel párhuzamba állítani.
Őt azért nem.

Ettől persze még felkapta a jobbos média. Joggal.
süti beállítások módosítása