Kommentszűrés
’09 okt
6
08:01

MSZP20: Disco-jockey-hiány és az ifjúsági probléma

Írta: Kínai Kálmán és Trágár Tóni

 

  Húsz éve szűnt meg a Magyar Szocialista Munkáspárt, és alakult egy zsír új szervezet, a Magyar Szocialista Párt. A jeles évforduló alkalmával körülnéztünk egy kicsit a számítógépes világhálón, hátha találunk valami izgit a témában.

  Találtunk is hamarosan: a fuckyeahkadarrendszer mikroblog elvezetett minket egy doktori disszertációhoz (Csatári Bence: A Kádár-rendszer könnyűzenei politikája), amelyben igazi gyöngyszem rejtőzött.

***

  1980-at írunk. A fiatalok, mint mindig, züllenek, káros zenéket hallgatnak, és nem hajlandók igényesen szórakozni. Na de nem azért szocialista demokrácia Magyarország, és nem azért alakult meg annak idején a Kommunista Ifjúsági Szövetség, hogy a vezetés csak úgy hagyja a fiatalokat össze-vissza lézengeni és holmi csövesekkel szimpatizálni. Az ország jó kezekben van.

  Így hát egy harmincas évei közepén járó, igen lelkes elvtársnő, bizonyos Lendvai Ildikó, aki a KISZ Központi Bizottsága Kulturális Osztályának helyettes vezetőjeként keresi kenyerét, jelentést ír a kulturális miniszternek, Pozsgay Imrének az ifjúság szórakozásának néhány időszerű kérdéséről. A sorokat átitatja az aggodalom és a jószándék: a szerző mélyelemzést készít a könnyűzene különböző trendjeiről, a fiatalok szórakozási szokásairól, majd javaslatokat tesz, hogy a párt, az állam és a KISZ miként tudná javítani a szórakozni vágyó ifjúság helyzetét.

  Az alábbiakban - a fent említett disszertációból merítve - e jelentésből idézünk részleteket.

„Az ifjúságpolitikai munka eredményei épp a szabadidő-eltöltés, a szórakozás területén maradtak el.”

 

 

Az ifjúság megítélésében – főleg szórakozási problémaként kezelve – az utóbbi évek legtöbb vitát kiváltott kérdése a „magyar punk”, a „csövesek” megjelenése. A társadalmi magatartásukban, viselkedésükben, életmódjukban is elkülönülő csoportosulások azonban nem csak a szórakozás problémaköréhez tartozó jelenségek. Tagjaik nem köthetők korcsoportokhoz, rétegekhez. Fiatal munkások, alkalmi munkások, értelmiségiek, egyetemi végzettségű fizikai dolgozók és alkalmi munkából élők, tanulók, állami gondozottak, lumpen elemek egyaránt megjelennek a csoportokban, alkalmanként csatlakoznak vagy leszakadnak.


A zenekarok „sleppjeibe”, az aluljárókba elsősorban szociális okokból, az életmód-kultúrában jelentkező hátrányok (sokgyerekes, széthulló családok, állami gondozás, alkoholizmus, debilitás) miatt kerültek, de sok esetben a társadalmi és családi nevelés hiányai is megmutatkoznak (iskolából kimaradottak, értelmiségi, vezető beosztású szülők gyermekei). A zenekarok meghirdetett ’álküldetés-tudattal’ (s mögötte jól kiszámított közönségszervezési, népszerűsítési manipulációkkal) vállalják e csoportokat ’felemelésük’ érdekében. A gyakorlatban az együttesek a „kitaszítottság”, a „társadalom-kívüliség” (sic!) érzésének és gondolatvilágának további erősítését végzik. A zene, a szövegek, a bennük megfogalmazott mesterséges és álproblémák, a pódiumról diktált érzelmi hatások, viselkedési formák perifériális helyzetüket magasztalják, helyenként társadalomellenes magatartást sugalnak (sic!).”

 

 

A könnyűzene – különösen az ifjúság körében – ma nagy hatású kulturális, közművelődési tényező ízlésformáló erő, amely óriási tömegekre hat. A fiatalok körében tevékenységi formákat, divatjelenségeket hív életre, magatartást alakít, igényeket kelt és a művészeti alkotások befogadásának szokásait alakíthatja ki. A hazai könnyűzene történetében a hatvanas évek közepén – külföldi hatásokra – kialakult a beatzene, a sajátos ifjúsági zenei és szórakozási irányzat, amely egységességével, bizonyos mértékű uniformizálásával meghatározó erejű kulturális-szórakozási mozgalomként funkcionált („totális popkultúra”). A hetvenes évek elején új irányzatok jelentkeztek, amelyek hatására az egységesnek tűnő pop-zenei kultúra felbomlott, differenciálódott. A koncerteken népszerűvé vált beat-zene a jazz és a népzene hatására különvált folkra, popra, rockra, jazz-rockra és később egy divatköntösben megjelenő, nem alkotó jellegű, fúziós zenei irányzatra – a diszkózenére. Emellett – bár lényeges tömegbázist veszítve, különösen a fiatalok körében – továbbra is hatott és hat a hagyományos tánczene.

 

 

A hagyományos tánczene hatásait tekintve ma már nem jellemezhető az ifjúság zenéjeként, de eszköztára számos együttes és énekes programjában megtalálható. Egy-egy szám vagy lemez a slágerlistákon, hanglemez-piacokon előkelő helyen áll. Azzal, hogy terjesztjük, népszerűsítjük, jórészt a neoromantikus, szentimentális, konzervatív jellegű, gyenge szövegek és zenei hatások továbbélését segítjük. A beatzene koncerteken népszerűsödött hazai hagyományainak folytatását több neves együttes és szólista évtizedes sikere igazolja. A zene igényessége, a szövegek értéke, jelentősége és eredetisége ennek az irányzatnak az értékálló jegyeit jelentik. Kiemelésre érdemes a country-zene megújításaként a folklór hagyományokból is építkező zene sikere, melynek népszerűsége a popzenei felfrissülés ígéretét jelentheti. A folk-hagyományokra épülő tömegzenei irányzat népszerűsége épp az eredeti értékeket felhasználó jellege miatt figyelemre méltó. E törekvéshez egy sor együttes kapcsolódott, amely a táncház-mozgalom szélesedését, népszerűsödését eredményezte. A rock-zene a tizenévesek közkedvelt irányzata. Hódításának igazi színterei a nagy tömegeket lázba hozó koncertek, ahol a „lázító” rock elsöprő élménye mellett agresszivitása; a szövegek jellemző zaklatottsága, túlfűtöttsége mellett a mesterséges konfliktusok, indulatok keltése, a negatív társadalmi nézetek szuggerálása is megjelent. Külsőségeit megőrizve szinte ezzel egyidőben integrálódott a szórakoztatóiparban, megjelenésmódja szelídült, ugyanakkor a zene és különösen a szövegek színvonala, tartalma nem sokat változott. Az irányzat egyik ágaként kibontakozóban van a jazz-rock, amely nagyobb zenei kulturáltságot feltételez, a kidolgozatlan zenei stílusjegyek és agresszivitás helyett tartalmilag, zeneileg a fokozottabb igényesség dominál. A diszkó-zene - a modern tánczene - még nem rendelkezik számottevő hazai hagyományokkal.

Várható kiteljesedését a külföldi diszkó-felvételek itthoni népszerűsítése ígéri. A műfaj reprodukciós jellege (divatos zenei irányzatok, sikerszámok stúdiótechnikával történő átdolgozása – „diszkóba öltöztetése”) és a külföldi tapasztalatok egyrészt a sokszorosított zenei tömegcikkek igénytelenségének veszélyére figyelmeztetnek (színvonalbeli engedmények, utánzások, a zene és a szövegek ellaposodása), másrészt egy felnövekvő tánckultusz kapcsán magában hordozhatja a ritmusvilág gazdagodását, a sokrétűbb kínálatot.

 

 

A diszkó az utóbbi évek legnépszerűbb szórakozási formája. Hazai megjelenésekor már bizonyos mértékig átalakult. Elsősorban nem lemezpropagálást – disco-jockey –, hanem táncos szórakozást jelent. Nálunk a lemezlovasok inkább zenei szerkesztői, hangulatteremtő feladatokat látnak el. A diszkók előbb néhány művelődési és ifjúsági házban, egyetemi klubban, később – a vendéglátóipar üzleti érzéke alapján – bárokban, éttermekben, presszókban találtak otthonra. Ma a klubokban, művelődési házakban, iskolákban szerveződnek tovább – inkább alkalmi rendezvények keretében. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a diszkók kelléktárának csak néhány alapelemét használjuk (gépzenei apparátus, műsorvezető közreműködése és hangulatvilágítás - gyakran sötétség). A főszerep a diszkókban a táncé, és ezt szolgálja a zene, a műsorvezető, a fény és hanghatások. Gyors népszerűsödési ütemétől messze elmaradnak a biztosított feltételek. Kevés a hazánkban forgalomba került diszkó-lemez és felvétel (hatására virágzik az illegális zenei börze), kevés a disc-jockey, túlzsúfoltak a rendszeresen nyitva tartó, nyilvános diszkók, az üzleti szellem eluralkodásával a vendéglátásban működő diszkók egy részénél az alapvető egészségügyi és alkohol-korlátozási előírásokat sem tartják be, a megfelelő körülményeket teremtő diszkók drágák. Az alkalmi diszkók a felkészületlen rendező gárda, belső magatartási gondok, a tisztázatlan árfolyamok miatt (150-2000.- Ft) sok problémával küzdenek. Tehát a diszkó – mint új divat – magára vette a szórakozás régi gondjait.

 

 

A rádió ifjúsági szórakoztató programjainak döntő részét a könnyűzenei szórakoztatás jelenti. Műsorstruktúrája a hagyományos tánczene szabályaihoz igazodik, és egy sor pozitív értékeket hordozó, divatos zenei irányzatról nem vesz tudomást. A más szórakoztatási tartalmak és formák terjesztésében és orientálásában – ifjúsági műsorok kivételével – az elvárhatótól kevesebbre vállalkozik. A televízió a szórakoztató programok egy részénél érzékelhetően figyelembe vette az ifjúság érdeklődését (néhány diszkó jellegű koncert és show), de a törekvéseiben az óvatosság a jellemző. […] A ’mindenből egy keveset’ felfogás eredménye pedig az, hogy nem tudja betölteni a fórum-jellegű orientáló, befolyásoló szerepét.

 

 

Lemezkiadásunk már meg tud felelni azoknak a követelményeknek, hogy lépést tart a divatos ifjúsági igényekkel és nagyobbrészt kielégíti azokat. (Még nem vállalkozik viszont divatirányzatok felkarolására, terjesztésére; és az üzleti, vállalati szempontból veszteségesebb megoldásokra – pl. diszkó-kazetták kiadására.) Hanglemezkiadásunk dinamizmusát köti két meghatározó szempont: a befutott sikeregyüttesek (biztos üzlet) és a könnyűzenei import korlátozott lehetőségei.

 

 

A szórakoztató műsorok rendezése, szervezése és a szórakoztatásban résztvevők működési engedélyeinek kiadása az ORI feladata. Elsősorban kész műsorok ’eladásával’, rendezésével foglalkozik. Ezzel az ország műsorigényének 10%-át elégíti ki, főleg nagyvárosokban és üdülőközpontokban. Műsorkínálata – miután meglévő igények teljes körű kiszolgálására törekszik – vegyes és színvonalában is ingadozó. A programok döntő többsége könnyűzenei és elsősorban az ifjúsági közönségigényekre épít. Az ORI a hivatásos művészeket és a működési engedéllyel rendelkezőket alkalmilag foglalkoztatja, képzésükben, felkészítésükben nem vállal feladatokat. Hasonló feladatkörrel és jelleggel tevékenykedik az Országos Szórakoztatózenei Központ, amely a vendéglátóipari szórakoztatást szervezi, e területre érvényes működési engedélyeket ad ki. Elsősorban a cigány- és bárzenei szolgáltatás, műsorok, esztrád programok, haknizók felléptetése, táncos rendezvények, diszkók és gépzenei szolgáltatások kérdéseivel foglalkozik. A vendéglátóipari szórakoztatás az üzleti érdeknek van alárendelve, általában alacsony színvonalú, sok a nívótlan, igénytelen program. […] A szórakoztató intézmények struktúrája, jelenlegi szerepe, a szórakozás kialakulatlan, érdekekre szabdalt kritikája tehát nem képes felvállalni és megoldani a szórakozás tartalmában, feltételeiben és az egyre növekvő igényekben felhalmozódott feszültségeket, gondokat. A szórakoztató műsorok közvetítésének, szervezésének nincs átfogó, hatékony, intézményes közvetítő rendszere.

 

 

A diszkózás tartalmának, szórakozási szokásainak hatékony alakítása érdekében összehangolt, látványos propaganda- és reklámtevékenységet kell folytatni a tömegkommunikációs eszközök segítségével is. Ennek érdekében meg kell teremteni a TV-ben, a rádióban a diszkóműsorokat, az ifjúsági sajtóban a szórakozás önálló rovatát, helyét.

  Mit is mondhatnánk erre? A legjobb talán az lesz, ha nem mondunk semmit, helyette inkább betesszük ide a régi klasszikust, ami bizonyára nem csak Erdős Péternek íródott, hanem a komplett KSZ KB is nyugodtan magára vehette. 

Címkék: mszp pozsgay imre lendvai ildikó mszmp könnyűzene kádár rendszer

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr291430625

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2009.10.06. 08:21:19

CPg rulez! Még ily korai órán is.

vero · http://anal0g.blog.hu/ 2009.10.06. 08:31:30

ezek fenn vannak a tecsőn? ááá

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2009.10.06. 09:03:19

Nincs is szebb és felemelőbb olvasmány, mint a korabeli funkcipróza.
"Elsősorban a cigány- és bárzenei szolgáltatás, műsorok, esztrád programok, haknizók felléptetése, táncos rendezvények, diszkók és gépzenei szolgáltatások kérdéseivel foglalkozik. A vendéglátóipari szórakoztatás az üzleti érdeknek van alárendelve, általában alacsony színvonalú, sok a nívótlan, igénytelen program."
Igen, igen, klasszikus fordulatok.

denever · http://graveyard.blog.hu/ 2009.10.06. 09:22:35

őőő... és most mi lesz az új nevük? Magyar Párt?
Szocialista Párt? Magyar Szocialista?

rhia 2009.10.06. 09:23:03

Hát... A hölgy (hívjuk így), nem a zenei világ szakavatottja, de még sajnos a szociológiához sem ért. Szoci promószövegnek jó, nade egy disszertációnak... A teljes szöveget ugyan nem láttam, de a kiragadott részek elég felületesek. Ez nyilván a szöveg céljának köszönhető. Egyébként sziasztok, üdv

denever · http://graveyard.blog.hu/ 2009.10.06. 09:24:19

aztakurva. 354 oldalas írás a könnyűzenei politikáról...

laspalmas · http://vastagbor.blog.hu 2009.10.06. 09:24:35

A nyitó kép felér egy napalmmal xD

denever · http://graveyard.blog.hu/ 2009.10.06. 09:42:40

vannak örökérvényű dolgok. ilyen pl. az ETA és bizonyos esetekben a CPG.
most leginkább az első belinkelt dalocska záró sorai időszerűek.

ufó - tardai arc, modoroschan küldi a szlenget 2009.10.06. 09:48:42

kimaradtak az 'újhullámos'-nak titulált zenekarok a klipekből
urh, kontroll, bizottság, balaton
akikről az 1981. márciusában megtartott tatai rock-tanácskozáson is sok szó esett

triumphator · http://aztirjaa.blogspot.hu/ 2009.10.06. 09:53:56

és ebből a tartályhajónyi rizsából él meg faszán 50+ éve. ildikó is forever.

mind2 (törölt) 2009.10.06. 10:01:50

....." A zenekarok meghirdetett ’álküldetés-tudattal’ (s mögötte jól kiszámított közönségszervezési, népszerűsítési manipulációkkal) vállalják e csoportokat ’felemelésük’ érdekében. "
Meg szavazat maximalizálás érdekében.. a pártok/ pártocskák...1989 óta.
nincs új a Nap alatt :(
Csak a Lendvai fogai, azok maradtak..

Samott 2009.10.06. 10:14:23

Sracok en ezt becsulettel elolvastam, de nem ertem mi a gond vele... szvsz manapsag egy keresztenydemokrata meredekebb boffentesekre kepes, mint ez az idezett szosszenet. A mai csoveseket az "emokat" ma is pont ugy lenezik, korberohogik mint a nyolcvanas evekben a csoveseket... mondjuk felni legalabb nem felunk toluk. :)

homoródkarácsonyfalvi 2009.10.06. 10:18:43

Hiába, a tehetség nem vész el, itt van még velünk. Ezek a velünk élő tehetségek, velünk élő történelem.
Azért szerintem kijárna egy MSZMP-MSZP pártfegyelmi a hölgynek, ugyanis nem volt elég éber. A Tiszatáj betiltásában ugyan tevékenyen, pártszerűen vett részt, hiszen a folyóirat közvetlenül kikezdte Kádár rendszerének ideológiai alapját: Nagy Imre elárulásáról közölte Nagy Gáspár versét.
Na de a Tiszatájat pár ezer értelmiségi olvasta, és hiába a kitűnő vers, tömeghatása nemigen lehetett. Ezzel szemben az Illés minden sora lázadás a rendszer ellen, csak nem volt olyan könnyű tetten érni, mint a Tiszatájat.
Nem beszélve a táncházmozgalomról! Hiszen ez elhozta a fitalságnak a határon túli magyarok szeretetét, felfedezését. Ildió ba...d meg, akkor kellett volna csírájában elfojtani a dolgokat, 2004. december 5-én már csak utóvédharcokat folytathattál. Ezt a slendriánságot!
Hát ezért lesz most Mohács. Ezér' jönnek a faszisták.
A vége még az lesz, hogy velünk nem élő történelem lesztek.
De hát ezért is az Orbán a hibás.

f.m.j. 2009.10.06. 10:25:09

A cpg szöveg nagyon állat

és ezek még ültek is

Koncz, meg Bródy a elmehet a búsba a sárga rózsájukkal :)

nénike · http://mandiner.hu 2009.10.06. 10:27:26

Balatonszemes 1984. Egy zenekar, akiket nem nyelt el a rendszerváltás, akiket az új évezred is igazolt.

www.youtube.com/watch?v=Fkyj-hGeKzU

bellone 2009.10.06. 10:28:30

A disco zene támogatott, a HBB, Rice, Mobil tűrt, a ténylegesen fasisztoid Mos-Oi tiltott, de letöltendő büntetést (tudomásom szerint) csak a CPG-nek osztottak. Ráadásul a pártpropaganda összemosta őket a szélsőjobbos skinhead mozgalommal. 1-2 percben mindent el tudtak mondani. Igazi zsenik.

Másik oldalról, az ilyen ember- és tanulmányfélék még most is az egyetlen "helyes" utat mutatják. Figyeljünk hát, nehogy kiszoruljunk Európából is (ha már a kommunizmus nem jött össze).

mind2 (törölt) 2009.10.06. 10:28:55

@mókusfüles bukósisak: mondjuk Vikidál, meg ilyenek ?... és ahogy Patakiból is médiariherongy lett..

tevevanegypupu 2009.10.06. 10:29:22

Nem ertem ezt a cinizmust, jot akart mar akkor is na! Tenyleg nivotlanul, cel nelkul es tartalmatlanul szorakoztunk.(:

mind2 (törölt) 2009.10.06. 10:32:04

@tevevanegypupu: mi deviáns, család nélküli debilek meg deviánsok... ajjaj :)))

Kinyílott a pitypang. Megírom. 2009.10.06. 10:33:50

Igen tanulságos. Ez a tartalom, ez a jól tapintható kvalitás, ez az íráskészség, ezek a stiláris hegycsúcsok, és nem utolsó sorban a világnak ez a cizellált, bolsevik olvasata, ami ebből kiszüremlik; nem véletlenül lett ez a hülye picsa az, aki.

tevevanegypupu 2009.10.06. 10:40:12

@mind2:
es mar akkor is a zaluljaroban!!((:

Karmadealer · www.sajtoszsemle.blog.hu 2009.10.06. 10:43:08

Az egyesek által hiányolt nemzeti összefogás szép példája lehetne ha Ildus néni és Jeszenszky MAHASZ Zsolti nyitnának egy közös kultúrdiszkót egy művelődési házban.

mind2 (törölt) 2009.10.06. 10:58:20

@tevevanegypupu: azóta is gyűlölöm az Alföldi papucsomat, a bakancsomról nem is beszélve :(( de azok a szép május elsejék, azok megmaradtak, fontosabb is volt mint a Deák Bill üvöltése.
Szegény rendőrök, csak álltak körbe-körbe és nézték a sokgyerekes, széthulló családok, állami gondozás, alkoholizmus, debilitás miatt terhelt, sok esetben a társadalmi és családi nevelés hiányaival küszködő iskolából kimaradott, értelmiségi, vezető beosztású szülők gyermekeit. :DD

f.m.j. 2009.10.06. 10:59:28

@mind2:

én Patakit sose bírtam, meg az Eddát se, Vikidált se, ő is jelentett :(

Mindig azt mondom, hogy akinek lemezei jelenhettek meg, az mind lefeküdt a hatalommal/nak, vagy ideológiailag semleges volt, mint mondjuk Katona Klári? :)

Ezekben a szövegekben volt ám spiritusz, és még most is aktuális... sajnos

f.m.j. 2009.10.06. 11:09:32

www.youtube.com/watch?v=8vtNIs-mZ5g&feature=player_embedded

itt van egy kis frissítés, sztem egész jó, a szöveg, meg egyenesen kiváló :)

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2009.10.06. 11:14:53

A Lenin-szobor helyén bombatölcsér tátong.

Úlfhéðinn · http://tinyurl.com/do9ks 2009.10.06. 11:41:20

@Samott:

"szvsz manapsag egy keresztenydemokrata meredekebb boffentesekre kepes, mint ez az idezett szosszenet."

Pontosan. Tökmindegy, hogy milyen jelzőt biggyesztenek az "erkölcs" szó elé, a lényeg ugyanaz a két esetben: bele akarnak pofázni más dolgába.

Amúgy a linkelt zenék egytől-egyik szarok, de megértem, hogy akinek akkoriban csak ez jutott, az nosztalgiával tekint rájuk. ;)

Ja, és nehogymá' a punk legyen konzervatív. LOL.

f.m.j. 2009.10.06. 12:04:00

@Úlfhéðinn:

A punk-ban nem az a lényeg (olvasmányaim szerint) hogy zeneileg szar, vagy sem. Itt is a szövegek a lényegesek, a fennálló hatalmat támadják, legyen az jobb, vagy bal, vagy mindegy hogy még hányféle keverék ideológia mentén szerveződnek hatalmak.
Ez nem jutott valakinek, komolyan meg kellett dolgozni azért, ha valaki egy ilyen koncertre szeretett volna eljutni, és ez sem surmóség, vagy igénytelenség kérdése volt.
A punk nem akar konzervatív lenni, és nem is akar haladó lenni. Sokszor csak a külsőségeit vették át, divatból, egy igazi punk zenekar nem is nézett ki feltétlenül punknak (lásd a The Fall nevű kiváló zenekart)
Számodra biztos egyértelmű dologról írtam, de csak azért, hogy ne írjuk le a punkot ennyivel, hogy szar.

Nagyvakond 2009.10.06. 12:15:28

Döbbbbbbbbenetes, ahogy az Auróra-videó alatt a nézők viselkednek!!!
(Ahogy távolít totálba a kamera, először azt hittem, pogózás, lucskos hajak, transz-káosz lesz, de aztán...)

Hihetetlen!!! Ez valami kultúrházas előzsűri-meghallgatás???

Úlfhéðinn · http://tinyurl.com/do9ks 2009.10.06. 12:29:50

@mókusfüles bukósisak:

"Ez nem jutott valakinek"

Dehogynem. Ez jutott. Vagy szted akkoriban egy átlagos fiatal csak úgy kiruccanhatott volna valaki Bécsbe egy Clash koncertre?

"ne írjuk le a punkot ennyivel, hogy szar."

Ne viccelj már, hol írtam én ilyet? Azt írtam, hogy_a linkelt zenék_szarok, nem a punkzene általában. Azt valójában eléggé kedvelem.

tevevanegypupu 2009.10.06. 12:31:34

@mind2:
Hat meg mikor kis tornamutatvanyokat tanultunk be es adtuk elo zullott kozepiskolaskent nagyjaink tribunje elott..Elottunk es mogottunk a gyari munkasok es irodai dolgozok lumpen tomege, akik a felvonulas vegen virslivel es kobanyaival, meg vattacukorral vartak sorukra a ringlispilnel meg a cellovoldeben!
Alfoldi papucsom egyebkent volt nekem is, de Trapper farmer soha!!
En mar akkor is Cseh Tamasra szaggattam Technokol Rapid mamorban a falrol a szurke, koszlott tapetat!((:

tempetőfi 2009.10.06. 12:55:13

Most értem el oda, hogy belinkeljem, pedig reggel már ijedtemben előkerítettem a kedvenc oldalamat - amikor üzen a múlt, akkor mindig meghallgatok egy pár verziót: www.hymn.ru/internationale/index-en.html

Grift · http://gozdom.blogspot.com/ 2009.10.06. 13:02:11

@tevevanegypupu:
a technokol nem okozott semmiféle mámort. azt csak az ifjúsági magazin írta. erre a bolgár kale ragasztó volt a legjobb, hosszú tartós hatással. a palmatex rövid fessel dolgozott. csak a pontosság kedvéért. :)

RAMBO · http://szolo.blog.hu 2009.10.06. 13:14:55

@Úlfhéðinn: talán már említettem: nehéz gyermekkorom volt.

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2009.10.06. 13:41:18

@Grift: Akkor te már csak az új változattal találkoztál . )
_Toluol_, úgy hívják az oldószert, amit az összes ragasztóban használtak. A technocol-ban egy ideje helyettesítik valami mással. De a "tulol" még ma is hódít:

Fázni örökké/Balavány György/MN
fu.web.elte.hu/drogeria/cikk/0259mn20030208.html

Grift · http://gozdom.blogspot.com/ 2009.10.06. 13:47:24

@gloire:
hát, ha harmincegynehány éve az új hódított, akkor biztos. egy tuti, a racsisok röhögtek az újságon mikor a technokolról írt.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2009.10.06. 13:59:36

Akinek ment a jelentés az viszont egy nagyon tiszta szívű ember, őt szeretjük.

www.nemzetikonzultacio.hu/indexs.php?kat=1&cikk=3

Google 2009.10.06. 14:19:14

@mavo:

Amikor még a buzgó Ildikó a kedvébe akart járni Pozsgaynak. Aki, talán már felmérte, nem is volt olyan jó az az Ügy.
Ildikó erre képtelen. Még a hatalamat is vállalja, csak haladjanak.
Ezt az önzetlenséget!

Kínai Kálmán és Trágár Tóni 2009.10.06. 14:19:47

@Samott: "szvsz manapsag egy keresztenydemokrata meredekebb boffentesekre kepes, mint ez az idezett szosszenet."

Ez így van, nem is igen olvashattál még tőlünk KDNP-laudációt. A szöveggel az a problémánk, hogy megtestesíti az egész debil, blőd, inbecillis érett Kádár-rendszert, amiben volt szerencsénk felnőni.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2009.10.06. 14:22:01

@Samott:

úgy általában ez a témakör baromi kellemetlen egy igazi jobboldalinak (=konzervatív, istenhívő, etc.).

Addig tök állat, hogy a CPG, meg az Auróra, meg a QSS, meg a Ricse ekézte a komcsikat, csak az a baj, hogy úgy tök mellékesen csupa olyat is nyomatott, ami elfogadhatatlan egy igazi jobboldalinak (=konzervatív, istenhívő, etc.) számára.

Google 2009.10.06. 14:24:27

@mavo:

Nem voltunk mi semmilyen oldaliak, csak azt nem szerettük - azt a hazug világot -, ami körbevett.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2009.10.06. 14:27:38

@Google:

látod, milyen jó, hogy vannak jó és vannak rossz exkomcsik, különben egy valódi antikomancsnak hánynia kellene attól, hogy a Nemzeti Konzultáció fent linkelt életrajzi bigyójában "elfelejtik" megemlíteni, hogy 1950-től a rákosista MDP tagja volt.

Nem is értem, a marcista leninpista "diplomája" hogy csúfíthatja a szép történetet.

tevevanegypupu 2009.10.06. 14:28:39

@Grift:
Ja? Hat akkor azzal, ki emlekszik mar ilyesmire a sokfele drog, kolniviz meg tisztaszesz kozott?? Es azota is, aki akkor zullott es lumpen volt, az most meg fasiszta lett. Arpadsavos bakkancsban duborgunk, sarloval es kalapaccsal irtjuk a liberalizmust. De egyetlen vigaszunk, hogy a Lendvai meg most is ugyanugy aggodik ertunk mint akkor tette. Persze hiaba, ez egy elcseszett, romlott, menthetetlen generacio.(:

mavo · http://polmavo.blog.hu 2009.10.06. 14:28:51

@Google:

leszarom, hogy a reakció törzsolvasói milyen oldaliak voltak _akkor_.

Samott 2009.10.06. 14:29:33

@Kínai Kálmán és Trágár Tóni: En csak gyerek voltam a vegen, nekem kimaradt a neheze. :) Csak ha egyik oldalrol ez a stilus megvetendo (jogosan, nem vitatom), akkor hogyan lehet osszeborulni a masik oldalrol ugyanilyet eloadoval? Mikola pajtas mar melegit...

tevevanegypupu 2009.10.06. 14:34:11

Nanana, Pozsgai legalabb tenyleg megvaltozott, hogy olyan rossz sajtoja van es neki nem bocsajtunk meg az koszonheto a liberalistaknak is. Pozsgai volt az elso aki 1956-ot forradalomnak olyankor, mikor az meg nagyon veszelyes kijelentesnek szamitott. Nem vedem, valoszinuleg jocskan benne volt a szocializmus-bolevizmus-kommunizmus bugyraiban is,
de o legalabb akkor kezdett "eszre terni" mikor az meg veszelyes volt..Szoval keressunk masokat akiket szidni lehet, vannak boven.

Kínai Kálmán és Trágár Tóni 2009.10.06. 14:44:56

@Samott: Mi speciel nem borultunk össze senkivel, azzal a faszkalap Mikolával meg pláne nem. A Fideszben kifejezetten irritál minket, hogy ilyen barmok sündörögnek körülötte - annyi eszük azért szerencsére volt, hogy az ilyesfajta baromságokat jórészt kiszervezték a KDNP-be.

cserenkov 2009.10.06. 14:51:59

@mavo: Könyörgök, te nem vagy a reakció törzsolvasója? Hány hsz-t írtál már ide?

Google 2009.10.06. 14:53:15

@mavo:

Húzzon bele, tegye a dolgát!

lopicygaspar 2009.10.06. 14:54:50

troger..ize tragar tonit ugy latszik nem tudja meghatni a pecsi fideszes balhe..

be vagytok szarva fijug? nincs ver a pucaban? vagy meg nincs meg az itel..akarom mondani a vadbeszed? lendvai ucca jelkezz! lendvai ucca jelkezz! itt mz/x..

nénike · http://mandiner.hu 2009.10.06. 15:01:58

A Lendvay utca (ejtsd Szentkirályi) utasításait már a múlt héten végrehajtottuk:
reakcio.blog.hu/2009/10/04/ilyen_vilag_pedig_nincs_i_resz

Samott 2009.10.06. 15:07:16

@Kínai Kálmán és Trágár Tóni: Birom ezt a kiralyi tobbest... :) mondjuk innet kivulrol nem latszik a hatar a fidesz es a kdnp kozt. Az mindenesetre megnyugtat, hogy nem csak en latom faszkalapnak a Mikolat. Elobb-utobb talan az illetekesek is eszreveszik es kezelesre kuldik...

Google 2009.10.06. 15:20:06

@Samott:

És akkor már tényleg Grál-lovagok gyülekezete lesz a Fidesz is.
Azért olyan párt még nem volt a történelemben - még kommunista sem -, melynek tagjai mind-mind fedhetetlen jófejek lettek volna. A közös ténykedésüknek az eredménye a fontos inkább, nem? Hogy mennek-e valamerre, akarnak-e valamit, tudnak-e kormányozni, ilyesmik.

tevevanegypupu 2009.10.06. 15:21:38

@Samott:
Nem biztos hogy elkuldik, lehet, hogy o kezeli Orbant. Attol ilyen jo.(:

Úlfhéðinn · http://tinyurl.com/do9ks 2009.10.06. 15:29:15

@RAMBO:

"talán már említettem: nehéz gyermekkorom volt."

Hmmm. Pedig én nem emlékszem, h kommentet váltottunk volna. Ez alatt a post alatt biztosan nem. Hacsak nem más nicknéven írtad. ;)

Samott 2009.10.06. 15:43:52

@Google: Nem maradna senki a felsovezetesben, ha elkuldenenek minden kretent. :) Tul sok jelentoseget tulajdonitunk a politikusoknak, mukodne nelkuluk is az orszag (talan meg jobban is mint veluk). Cirkusz az egesz.

Google 2009.10.06. 15:58:02

Biztos, hogy túl nagy jelentőséget tulajdonítunk a politikusoknak, de az már nem, hogy politikusok nélkül is működik az ország. (Szakemberekben hisz?)
Kipróbáltuk, nem működik.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2009.10.06. 16:02:52

@cserenkov:

Én finoman szólva hetekig rá se nézek, aztán pár napig írogatok, aztán megint hetes pauza.

A törzsolvasó naponta irkál ide, és többsége ... antikomonista.

Kínai Kálmán és Trágár Tóni 2009.10.06. 16:05:06

@laspalmas: Van egy egész sorozatunk, szívesen a rendelkezésedre bocsátjuk, ha kell.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2009.10.06. 16:24:48

@tevevanegypupu:

Ja, megvárta, amíg Grósz elhúz külföldre, és a háta mögött nyilatkozott a 168 órának. :)

Pozsgay konkrétan ebből él 20 éve, ahogy Szűrös a köztársaság kikiáltásából.

Érdekes, az mszmp-mszp váltásban elég nagy szerepe volt, elnök is volt talán fél évig, meg elnökjelöltje volt a pártnak, ezek se kerülnek elő soha, ha a mi Imrénk a téma, pedig speciel ezt az átalakulást divat errefelé ekézni.

Samott 2009.10.06. 16:27:05

@Google: Most komolyan, egy atlag parlamenti kepviselo hoz annyi hasznot a valasztoinak mint amennyibe kerul nekik? Ugye hogy nem? Siman el tudom kepzelni hogy a dolgok tovabbra is ugyanigy mennenek (esetleg kicsit jobban) ha az osszes ingyenelo akadalyoztatva lenne (borton, akasztas, hosszabb kulfoldi kikuldetes).

mavo · http://polmavo.blog.hu 2009.10.06. 16:27:16

@Kínai Kálmán és Trágár Tóni:

Stephen Hawkingról is van remélem, komplett sorozatotok, mert ő aztán tényleg elég csúnya bácsi, lehet majd írogatni, milyen hányingert keltő feje van, nyamm, nyamm.

tevevanegypupu 2009.10.06. 16:34:54

@mavo:
Dehogynem kerulnek elo, emlekszunk ra nagyon jol mindannyian, akik eltunk egy darabot mar a szocializmusban is.
Azon nem csodalkozom, hogy megvarta mig Grosz elhuz, hiszen amint Grosz szohoz jutott feherterrorrol meg kozbeavatkozasrol beszelt. Talan jobb lett volna ha megmarad (Pozsgay) az mszp-ben, elkepzelheto, hogy normalisabb iranyt talal nekik. Bar o is kozejuk tartozott, de idoben sikerult valtania. Es ha esetleg kiszorja onnet a palyatarsakat, esetleg lehetne egy normalisabb, kevesbe kepmutato es
tehetsegesebb baloldali politikus tarsasagunk.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2009.10.06. 17:47:10

@tevevanegypupu:

áhán, tehát a történelmi-marcista-leninpista diplomás vérkomcsiból keletkező népnemzeti reformátusiskolai tanár, és Orbán-tanácsadó az a hiteles arc.

Egyezzünk meg: én elhiszem, hogy így van. Csak akkor mást sem kéne komcsizni.

Grósz súlyosan extrémsportos arc volt: amikor arról kezdett povedálni '89 júniusban, hogy ők nem is tudták, hogy Nagy Imrét nem törvényesen ítélték el, azért mosolyogtam kicsit. Amúgy meg 89-ben ő már nem volt akkora kutya, erősen ment kifelé a hatalomból.

tevevanegypupu 2009.10.06. 18:49:40

@mavo:
Ha Medgyesi es Gyurcsany normalisan kormanyoztak volna, ha ertenenek a dolgukhoz, ha jol vezettek volna legalabb a rendszervaltas utan az orszagot, akkor azt mondanam, hogy a franc egye meg oket, utalom mindet, de hat az emberek jo nagy resze megvalasztotta oket, es a gazdasag koszoni szepen a koltsegvetessel egyutt jol van. De nem igy van. Komcsizni 2006 elott soha nem komcsiztam, a velemenyem megvolt es van, dehat tobbseg dont. Viszont 2006 es az oszodi beszed, meg az azutan tortentek utan sajnos kenytelen az ember azt mondani, hogy ezek a volt kommunistak tonkrebasztak a rendszervaltas elott is es tonkrebasszak (bocs) most is az orszagot. Megpedig a szocialista demokracia neveben, amihez semmi kozuk nincs kulonben sem, sot a szocdemek elsoszamu ellensegei voltak es vannak most is, mivelhogy kommunistak.
Ehhez az egeszhez Pozsgainak es Szuros Matyasnak mar regen koze nincsen. Na ezert elfogadhatobbak es ezert lehet nekik megbocsajtani, ezert felejti el az ember, hogy regen ok is oda tartoztak. Regen! Most nem.

ufó - tardai arc, modoroschan küldi a szlenget 2009.10.06. 19:24:28

faszán az a probléma, hogy a gulyás-kommunizmusból nem goulasch-kommunizmust csinált a tetvedék maszop, hanem gubás-kommunizmust, de csak a haveri körnek, no meg maguknak...

evil overlord (törölt) 2009.10.06. 22:04:40

@Google: "(Szakemberekben hisz?)
Kipróbáltuk, nem működik."
Milyen szakemberek? Én nem nagyon láttam őket :)))

evil overlord (törölt) 2009.10.06. 22:10:03

@gloire: Emlékeim szerint a Technokolban etil-acetát volt. Más ragasztókban is használták, nem túl toxikus, de betépni nem lehet vele. A toluol sokkal toxikusabb, viszont tényleg alkalmas szipuzásra. Fő előfordulási helye a nitrohigító.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2009.10.06. 23:05:11

@tevevanegypupu:

Csak éppen az elkúrásnak semmi köze ahhoz, hogy ki-mennyire volt komcsi.

Illetve egy valamiben igen: a Fidesz hathatós támogatásával (tudom, a Fidesz nem felelős azért, amit megszavaz, mert nem felelős és kész) cuciális faszságokra kúrtak el egy halom pénzt amolyan jó kádárosan.

Egyébként a Fidesznek is kellene saját őszödi beszéde legyen, de ettől annyira nem félek, ők már 98-ban kimondták, hogy az ígéret az csak ígéret. Na jó, mondjuk be is baszna, ha teljesítenék a 2006-os ígéreteiket.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2009.10.06. 23:08:01

@ufó - tardai arc, modoroschan küldi a szlenget:

majd ne csalódj, ha emezek folytatják a 98-as program egyik alaptézisét: eddig ők osztogattak a haverjaiknak, most mi osztogatunk a haverjainknak.

Jobbik háttérben felkészül: ők se nagyon titkolják, hogy korrupcióra készülnek.

ufó - tardai arc, modoroschan küldi a szlenget 2009.10.06. 23:24:23

@mavo: lécci :), ma van, mavo :)
ez vesz körbe mindannyiunkat
nem a jövó :)
a futurológia amúgy kafa

meg az isch, hogy:

www.youtube.com/watch?v=joUKocNqKHA

min0rity r3port · http://m0r3.blog.hu 2009.10.06. 23:25:01

Magyar Párt. Ez olyan jó. De ne is legyen kirekessztő. Párt. "A" Párt. Mint a régi szép időkben... :-)

tevevanegypupu 2009.10.07. 00:10:02

@mavo:
Nem tudom miert szavaztak meg 2002-ben az osztogatast, utolag sem helyeslem. De az 2002-ben volt es kozben eltelt het ev. Azert het ev az sok ido, ki lehetett volna talalni valamit ahhoz, hogy ezt helyrehozzak. Szocialistak es liberalisok voltak kormanyon, tele jobbnal jobb otletekkel..A fidesznek nem volt oszodi beszede, de ket valasztast elvesztett, annyira rossz kampanyaik voltak. Ezek is felernek egy oszodi beszeddel.

WysiWyg 2009.10.07. 06:08:05

@mókusfüles bukósisak: Nevetni fogtok. Felső tagozatos általános iskolásként énekkarra jártunk én pedig olyan, de olyan szerelmes voltam egy nagyon szép kislányba (sohase mondtam meg neki (vajon mi lehet vele?)), amikoris a szovjet himnuszt tanultuk a különböző ünnepségekre. Nekem a fentiek miatt az egyik legkedvesebb dallam maradt, pedig nálam kevesen utálták jobban a Kádár-rendszert (mondjuk letartóztatva nem voltam, csak majdnem). Sz'al csak azt akarom mondani, hogy lám, milyen bonyolult állat is az ember...

Kínai Kálmán és Trágár Tóni 2009.10.07. 07:46:28

@mavo: Ráhibáztál, Hawking speciel tényleg pont megérdemelne egy ütős sorozatot. Bár tény, hogy jóval kevesebb kárt okozott, mint Lendva elvtársnő és pártja.

@WysiWyg: a szovjet/orosz himnusz jól eltalált nóta, mi is szeretjük. Azt a nagyon szép kislányt pedig azóta jó alaposan megdugtuk.

custos · http://jehu.blog.hu 2009.10.07. 13:10:33

Azért ez elég szánalmas...
Nos, legfeljebb azt lehet mondani, hogy Lendvai elvtársnő azóta demokrata lett, Pozsgay meg idióta (ha jóhiszemű vagyok).
Társadalmi szempontból sokkal hasznosabb volna azon a polgári reakción töprengeni - és leginkább a "polgároknak" -, amely mindmáig hiányzik a "polgári körökben" született és nevelkedett neonáci Jobbikkal kapcsolatban.

patkányarcúáginéni 2009.10.07. 16:59:24

@custos: ezzel az erővel akár dr goebbels is hirdethetné a demokráciát a sarkon...ezt nem akarjátok megérteni, ti vén komcsik...nem maradhat el a leszámolás

Kínai Kálmán és Trágár Tóni 2009.10.08. 12:31:25

@custos: Custos úr, gratulálunk a Kis Custos új tetkójához!