„Nem látom a távlatos gondolkodást” - interjú Sólyom Lászlóval
2008. december 10. írta: Redakció

„Nem látom a távlatos gondolkodást” - interjú Sólyom Lászlóval

 Egykor közös hazánk egészét szereti Sólyom László, aki szlovák tárgyalópartnereinek kevesebb görcsösséget és egymás történelmének megismerését javasolja. Magyar államfő először nyilatkozott egy blognak, a köztársasági elnök a Reakciónak adott interjújában úgy vélekedett: egyre nehezebben elviselhető, hogy a magyar közélet a nemzeti-nemzetietlen és fasiszta-antifasiszta szembenállásról szól, a pártok a napi politikai csaták megnyerésének rendelik alá a nemzet hosszú távú érdekeit. Az elnök azt is elmondta, oda jutottunk, hogy határontúl a „szegény Magyarországért” imádkoznak.

 (Készítette: Ablonczy Bálint és Balogh Ákos Gergely)

-    Elnök úr, hogyan működik a magyar állam?
-    Mire gondolnak?

-    „Az állam nem így működik.” Ezzel indokolta, miért nem vesz részt a nemzeti csúcson. A napokban viszont Gyurcsány Ferenc miniszterelnök mondta ugyanezt, amikor ön bejelentette a korrupció és oktatás kérdéseivel foglalkozó bölcsek tanácsának felállítását.
-    Egy bonmot-t vissza lehet dobni, a tartalmát azonban nem. Az állam úgy működik, hogy vannak világos, tartós szabályok. Egy úgynevezett nemzeti kerekasztal, amelynek a célja, lehetősége, haszna kérdéses, ne számítson arra, hogy az elnök a jelenlétével szentesíti. Olyan meghívót kaptam a nemzeti csúcsra, amiben fel volt sorolva Magyarország minden problémája. Illúzió volt azt gondolni, hogy a jelenlévő hetven-nyolcvan ember ezeket fejenként ötperces felszólalásokban meg tudja tárgyalni, nemhogy megoldani. Az esemény bevallott célja az volt, hogy együtt üljön kormány, ellenzék és különféle érdekképviseletek. Ez egy olyan show, aminek az az üzenete, hogy mindannyian együtt vagyunk felelősek mindazért, ami történik az országban.

-    Nem így van?
-    Őszödre is a felelősség szétterítése volt a válasz: mindnyájan hazudunk. Magyarországon pontosan szabályozva van, mitől és hogyan felelős a „felelős ministerium”. A nagy összeborulás összezavarja a fejekben, hogy kinek mi a feladata, s főleg, hogy ki miért felel. Nem jutottunk volna idáig, ha ebbe az emberek korábban is belegondoltak volna.

-    A gazdasági válsággal kapcsolatos problémák kezelése mennyire igazolta vissza aggályait?
-    Miközben folyt a nemzeti csúcs, a kormány már tárgyalt a hitelfelvételről és természetesen kezelte a válságot, a nyilvánosság kizárásával.

-    A nyilvánosság előtt kellett volna lefolytatni ezeket a tárgyalásokat?
-    Nem, de akkor nem kell összehívni nagy tanácskozást azzal a felkiáltással, hogy együtt megoldjuk a válságot. Most várjuk a további lépéseket, de sajnos nem látom a stratégiát, csak a taktikát. Hiba azt gondolni, hogy ha éppen kint van a fejünk a vízből, akkor a helyzetet végletesen súlyossá tévő strukturális válság is megoldódott.

-     Az ön által kezdeményezett bölcsek tanácsa miért pont az oktatás és a korrupció területén ír stratégiát? Ezek a válság elleni küzdelem kulcsterületei?
-    Szeretném leszögezni, hogy a tanács független a válságtól, még április-májusban kezdtem el szervezni. Tapasztalom, hogy az elnöktől sokan, sok mindent várnak. És én lépek is, csak nem ott, ahol várják. Nem a napi politikai események ügyében szólalok meg, nem foglalok állást valamelyik oldal mellett, és nem ismételgetem amúgy is ismert véleményemet.
Viszont ezt a két kérdést fontosnak, és az elnöki szerephez illőnek gondoltam. A korrupció és az oktatás rossz állapota annyira gátolja az ország gazdasági fejlődését és olyan károkat okoz szellemi állapotának is, hogy alaposan kell foglalkoznunk vele. Ezért kértem fel szakértőket a két kérdéskör megvizsgálására. Tudom, hogy ez is elsősorban kormányzati feladat. Nemrégiben jelent meg például az oktatási Zöld könyv, minisztériumi-civil kooperációban, amelyben komoly szaktanulmányok vannak. Korábban is működött egy kormányzati korrupcióellenes bizottság, most újat terveznek, továbbá alapos tanulmányok jelentek meg. Én viszont új szemléletet szeretnék hozni: az értékközpontúságot és az összefüggések vizsgálatát. Például mi az iskola, és mi a család feladata ma a nevelésben? Mi a kapcsolat az oktatás színvonala és a korrupciós hajlandóság között? Hol van a szakképzés helye? Sikerült olyan szakembereket találni, akik rendelkeznek a szükséges ismeretekkel, kapcsolati hálóval.

-    Mi lesz a bölcsek munkájának a kimenete? Él-e jogszabály-kezdeményezési jogkörével?
-    Nem, ez egy magánkezdeményezés, a finanszírozása sem állami. A négy bölcs – Csermely Péter orvosprofesszor, Fodor István villamosmérnök, Eva Joly francia-norvég jogász, Lámfalussy Sándor közgazdász – egy tanulmánykötetben foglalja össze, mire jutott. Rövid, közérthető ajánlásokat is megfogalmaznak a helyzet javítására. Ezt mindenkinek fölkínálom, mint egy lehetséges forgatókönyvet, ebből lehet meríteni pártoknak, civil szervezeteknek. Nyitottak vagyunk minden együttműködésre, a bölcsek tanácsát semmiképpen sem valamiféle ellentársaságként képzelem el. Időközben kiderült, hogy más közösségek is gondolkodnak ilyen tervekben, azaz nem csak minket foglalkoztat a hosszú távú stratégiák hiánya. Ez nekem régi témám: az első Gyurcsány-csomagot is azzal írtam alá, hogy szeretnénk látni, mi a hosszú távú pályája a reformoknak, mi az értelme az áldozatvállalásnak. Amikor egy évvel ezelőtt visszaküldtem az egészségügyi törvényt a parlamentnek, ugyanezt kifogásoltam: nem nevezhetők egészségügyi reformnak a pontszerű intézkedések, amelyek semmilyen koherens elképzelésnek nem részei. Ilyen elképzelésnek nyoma sem volt és nincs most sem.

-    Jelenleg a magyar politikáról nem nagyon jut eszünkbe olyasmi, mint a távlatosság. Van-e ebből a szempontból generációs törésvonal a Kádár-korszakban és a később felnőttek között?
-    Jó kérdés. A mostani politika elit sosem fogja tudni levetkőzni, hogy a Kádár-rendszerben szocializálódott. Orbán Viktor Nagy Imre újratemetésén azt mondta, hogy az ő korosztályának jövője is ama névtelen koporsóban fekszik. Akkor ezt nem hittem el. Nyitva állt előttük és előttünk a visszatérés Európába – de azután mégis mindenki a múlt Európáját találta otthonosabbnak. A jobboldal számára a kommunizmus előtti időszak nyelve, szimbolikája volt könnyebben elérhető, mint a kiesett negyven év nyugati fejlődésének gyors megtanulása. A másik oldalon nemkülönben: sőt az antifasiszta francia népfront újrajátszása döntötte el sorsukat. Úgy látom viszont, hogy az ennek következtében hosszan uralkodó, kétféle és ellenséges politikai beszédmód lassan kifullad, elkopik, az emberek megunták.

-    Azok is megunták volna, akik ugyanígy szocializálódtak?
-    A középkorúak és öregebbek nyilván fogékonyabbak erre a nyelvezetre, de bőven vannak a hű tanítványok, lásd a fiatal parlamenti képviselők és politikusok némelyikét. Szerencsére megjelentek más hangok is, a Reakciót is ide sorolom. Az ezredfordulóra felnőtt nemzedék már más lett. A legkülönfélébb szakterületeken látok törekvést az újabb, frissebb megközelítésekre. Egy fiatal jogászcsapat – miután kimutatta, hogy minden professzor gondolatvilágát a marxizmus befolyásolja –, figyelemreméltó alkotmánykommentárt készített. Nagy kérdés, hogy ki megy bele a régi utcákba, és képzeli, hogy ez vezet el karrierjéhez. Szerencsére mind többen vannak otthon a világban, teljes természetességgel mozognak külföldön. És közülük szerencsére sokakat nemcsak a pénzszerzés motivál, hanem észreveszik az újat. Én pedig, szurkolhatok nekik.

-    Bármilyen sokat is tanulhatnak a magyar fiatalok külföldön, mi haszna lesz ebből az országnak, ha nem jönnek haza? Ha itthon nem látnak reményt, érvényesülési lehetőséget?
-    Semmiképpen nem szeretnék itt hazafias nevelést tartani. Vezető orvos ismerőseink mesélik, hogy nem tartóztatják a fiatal kollégákat, mert nem tudnak nekik mit ajánlani, és azt is tudják, milyen hasznos néhány évet kint tölteni. Mégis bíznak benne, hogy a legjobbak hazajönnek. Megértem azt, aki visszatér. Én is így tettem.

-    Négy éve volt a kettős állampolgárságról szóló népszavazás. Ön gyakran keresi fel a határon túli magyar közösségeket, hogy látja, begyógyultak-e már valamelyest az akkori sebek?
-    Komolyan veszem, és viselem azt a felelősséget, amelyet az Alkotmány a határon kívül élő magyarok sorsáért a Magyar Köztársaságra testál. Minden igyekezetemmel próbálom enyhíteni azt a traumát, amelyet a népszavazás a szomszédos országokban élő magyar közösségeknek okozott. Rendkívül mély sebeket ejtett, ezt idehaza ésszel és érzéssel fel sem érik. Szerintem nem kellett volna kiírni a népszavazást: ez az ötlet tipikus példája volt a végig nem gondolt érzelmi politizálásnak. De ha már egyszer egy referendum azt rendelte volna el, hogy a parlament hozzon törvényt, még mindig alkalmazkodni lehetett volna a rengeteg meggondolandó körülményhez. De az igazán tragikus az volt, hogy az itthoni pártok instrumentalizálták a témát, az egész a szokásos „ki kit győz le” versengéssé alakult.

-    Tanult-e a politikai elit a 2004. december 5-éből?
-    Két tanulság még mindig nem jött át. Az egyik az, hogy az akkori konfliktus még jobban beszorította a közbeszédet a nemzeti-nemzetietlen érvelésbe, és persze ellenpárjába, a fasiszta-antifasisztába. Az ország megosztottságát végletesen elmélyítette, és ezzel a történettel könnyen magyarázhatóvá tette. Ez a kár felmérhetetlen. A másik megrendítő tanulság az az érzéketlenség, ahogy emberek millióit, érzelmeiket, küzdelmes sorsukat politikai játék eszközének tekintették. A népszavazás hatása élénken él: öreg emberekkel találkoztam Erdélyben és a Felvidéken, akik elsírták magukat december ötödikét emlegetve. Ha lesz eredménye az elnökségemnek, talán az, hogy sok helyütt sikerült enyhíteni a traumát. Megértetni, hogy nem szakadtunk szét, hogy nem hagyta el őket az anyaország.

-    Tehát továbbra is létezik az egységes magyar nemzet?
-    Igen, de ma már különböző rész-társadalmakból áll. Tévedés azt hinni, hogy Budapest központtal irányítunk egy egységes nemzetet. A magyar nemzet ma több központú nemzet. Inkább annak lehet örülni, hogy az együttműködés feltételei javulnak: a Kárpát-medencei magyarság jelentős része uniós tagállamban él, előbb-utóbb a schengeni rendszeren is belül lesz. Ezzel például a kettős állampolgárság érzelmi üggyé válik, s semmiképpen nem ezen múlik a határon túli nemzetrészek megmaradása. Ezt szeretném megértetni: túlélésük azon múlik, hogy egyáltalán akarnak-e magyarok maradni. Közel áll hozzám Ernest Renan definíciója, amely szerint a nemzet emlékek gazdag örökségének közös birtokolása, de mindenekelőtt megegyezés, közös akarat a közös folytatásra. Ha tehát együtt akarjuk folytatni történelmünket, számot kell vetni a nyolcvan év alatt történt szétfejlődéssel. Ezek a magyar közösségek már mások, mint a monarchia idején. Persze korábban is különböztek, gondoljunk csak Erdély saját történelmére és nagy tájaink eltérő jellegére, ízére. Mások az élethelyzetek is: egy erdélyi magyarnak Bukarestben, az ottani politikai kultúrában kell politizálnia, amely gyökeresen különbözik mondjuk a ljubljanai közegtől. Ugyanakkor extra Hungariam meg kell tanulni a kettős kötődést, az izoláció, az elzárt falvak folklóralapú identitásőrzése már nem lehetséges. Ezért a legveszélyeztetettebb a szórványmagyarság, és a városokban, lakótelepen élők, akik nehezen találnak magyar közösségeket.

-    Elfogadtatható-e a kettős kötődés, anélkül, hogy az utódállamok valamiféle lopakodó revíziót látnának benne?
-    Egyfolytában, és hihetően oszlatni kell félelmeiket. Hiszen nehezen veszik tudomásul, hogy nem homogén nemzetállamok, hanem többnemzetiségűek lettek, éppen úgy, mint a Magyar Királyság volt, amelyből szabadulni akartak. Biztosítani kell őket, hogy alapszerződéseinkkel összhangban elismerjük a határokat, s nem kívánunk állampolgárság és terület által meghatározott egyetlen politikai nemzetté válni. Szorgalmazom a magyarok állampolgári lojalitását, a többségi államnyelv minél tökéletesebb ismeretét. Másfelől viszont kemény harcot kell vívni a kulturális nemzet fogalmának elismertetéséért, hiszen ez fejezi ki, hogy nyelvi és kulturális szempontból, valamint érzelmileg, nemzeti önmeghatározásunkat tekintve mégis egy nemzet kívánunk maradni az ő szemszögükből kisebbségi csoporttal. Ennek érdekében érvényesíteni kell minden nemzetközileg és a belső jogban garantált kisebbségi jogot. Ilyen lehet persze az autonómia is, de fölösleges ott ezt a fogalmat használni, ahol felesleges ellenállást szül. Romániában például most fontos célkitűzés a decentralizáció. Ez lehetőség arra, hogy a történelmi Székelyföld külön európai fejlesztési régió legyen – ezt én is támogattam Csíkszeredában Basescu elnök jelenlétében. A kettős állampolgárságot sok szomszédunk nem tudta volna elfogadni. Ennek ma már csak a schengeni rendszeren várhatóan huzamosabb ideig kívül maradók, az ukrajnai és a szerbiai magyarok esetében van gyakorlati jelentősége. És nem is teljesen reménytelen elfogadtatni: tavaly ősszel Tadic szerb elnökkel együtt jelentettük be Szabadkán a média nyilvánossága előtt, hogy országa támogatja a magyarok kettős állampolgárságát. Itthoni támogatás persze a népszavazás-kori állásfoglalás miatt nem várható. Ukrajnában az alkotmány kizárja a kettős állampolgárságot, ott a kishatárforgalom szolgál a kapcsolatok tartására.

-    Gyakori útjai alapján hogy látja, milyen állapotban vannak a határon túli magyar közösségek?
-    Rengeteg életre szóló, vagyis az én életemet meghatározó benyomást szereztem, de általánosítani nem merek. Minden utazás és az arra való készülődés nagy tanulás. Októberi székelyföldi utam a romániai 56 jegyében állt. Nagy szívfájdalmam, hogy itthon kevesen tudnak arról, hogy ezerötszáz embert ítéltek 6-8 évi börtönre, húszat kivégeztek csak azért, mert kiálltak a magyar forradalom mellett. Évek óta harcolok azért, hogy a törvény előtt is rehabilitálják ezeket az embereket.  Ahhoz, hogy a jövőt megtervezhessük, de hogy a nemzetiségi kérdéshez egyáltalán hozzászóljunk, tudnunk kellene a történelmet nekünk is. Amikor Nagy-Magyaroszág matricát látok egy autón, kedvem lenne tulajdonosától megkérdezni, tudja-e, milyenek voltak az etnikai viszonyok 1918 előtt. Inkább a Teleki-féle nemzetiségi térképet tenné ki, vagy akármelyik bécsi vagy Prágában kiadott korabeli térképet! Akkor tudná, hogy például már 1848 előtt román többség volt Erdélyben. Hogy hol húzódott a szlovák-magyar nyelvhatár. Megszámolták-e a matricán, hogy nem 64 vármegye, hanem 63 volt és egy corpus separatum, Fiume városa? Amely közös, ne féljünk a szótól: multikulturális alkotása volt a monarchiának, olaszokkal, horvátokkal, magyarokkal, osztrákokkal. Azt szeretném ajánlani a szlovákoknak is, hogy közös történelmünkre, a közös kultúrára fektessük a hangsúlyt, ez oldhatja görcseiket. A „felszabadult kölcsönösséget” ajánlottam nekik.  A jelen helyzetről viszont a legtöbb ismeretet mégis a határon túli magyarság helyzetét vizsgáló konferenciasorozat hozta, amelyet két éve indítottunk a Sándor-palotában. Ezeken a konferenciákon megbízható és friss anyagot adtak elő komoly emberek, a demográfiai, gazdasági, oktatási helyzetről, a segélyezésről és területfejlesztésről, vagy a szórvány és tömbmagyarság más-más helyzetéről.

-    A szomszédos országok magyarlakta területein megvalósuló anyaországi befektetéseknek, a gazdasági kapcsolatoknak mekkora a szerepe a megmaradás, a jövő szempontjából?
-    Pozitívan befolyásolhatja a viszonyt, ha sok üzleti kapcsolat van két ország között. Hiába multinacionális cég a MOL, Erdélyben odamennek a magyarok tankolni, mert „mégiscsak a miénk”. Még fontosabb a kisvállalkozások jelenléte és a határ menti régiók természetes gazdasági összenövése. Erős gazdasági jelenlétünk növeli a magyarok tekintélyét a többségi állam és lakosai szemében. Persze most megéljük a fordítottját is, egyes szlovák vezetők lebecsülő retorikájáéban. Megint fordítva a korszakokon, emlékezhetünk a Kádár-korszak Magyarországának fogyasztói nacionalizmusára. S ismét a mostani helyzethez egy keserű adalék: Csíkszeredában egy székely férfiegylet rendszeresen imádkozik szegény Magyarországért – mármint értünk.

-    Ha már szóba hozta a szlovákokat: tavaly Besztercebányán mondta Ivan Gasparovic elnöknek, hogy „engedjék meg, hogy szeressem egykor közös országunk egészét”. Múlt hét szombaton Érsekújváron ismét találkozott vele, de mintha elbeszéltek volna egymás mellett. Ennek oka lehet az is, hogy sokak szerint a szlovákok nemzetépítési lázban égnek.
-    Szerintem ez lehetne a közeledés alapja: ahogy tőlem nem vesz el semmit, ha északi szomszédunknak Békés megye az ottani szlovákok miatt különösen kedves, én is elvárom, hogy a felvidéki magyarokkal való kapcsolattartást ne nevezzék irredentizmusnak. Mi értéknek tekintjük az itteni kis szlovák, kis román világokat, tekintsék ők is értéknek, és nem bontsák meg a székelyföldi vagy csallóközi kis magyar világokat.

-    Van-e fogadókészség erre a szemléletre?
-    Eredmény, hogy békességben tudtunk tárgyalni ilyen és hasonló kérdésekről is, hiszen azt feszegettem, hogyan fogjuk fel a nemzetiségek létét saját országunkban. Nem értem, miért várt a magyar sajtó konkrét megegyezést, hiszen ismerhette a helyzetet. Viszont a nemzetiségi feszültségtől mindig ideges és értetlen Európának megmutattuk, hogy Magyarország képes felkészülten, kompromisszumra készen tárgyalni, nem veszekedő balkáni ország vagyunk. Nem ütöttem le egyetlen magas labdát sem. Innen talán tovább jutunk; és mindenképpen több megértésre számíthatunk más országok részéről.

-    Sarkalatos része az elnökségének a zöld gondolat. Sokan szkepszissel fogadják, amikor a környezetvédelem fontosságáról beszél.
-    Egyfolytában mondom, hogy nem a kibocsátási határértékek és hasonlók az igazán fontosak, hanem a szemlélet. A növekedés és fogyasztás elsőbbsége juttatta ide a Földet, s ez tovább nem folytatható. Ezt nagyon nehéz elfogadtatni, a legtöbben mint valami nagyon távoli dologra gondolnak erre. Hasonló a helyzet, mint a gazdasági válsággal. Sokan úgy gondolják, ez a bankok ügye, és vidáman veszik fel továbbra is a hiteleket, ahelyett, hogy takarékoskodnának. A zöld elnökök hálózatát is azért találtam ki, hogy a szemléletváltásra felhívjuk a figyelmet. A rövidtávú gondolkodás borzasztó károkat okoz, muszáj beszélnem ennek egyik aktuális példájáról, Tokaj-Hegyaljáról.

-    Miért lát Tokaj-Hegyalján a Zengőhöz mérhető gondokat?
-    Világörökségről és Magyarország arculatának egyik legfontosabb részéről beszélünk. Elkezdődött a tokaji bor renoméjának újraépítése, lassan beindul az igényes turizmus, de mindezt szétverné az energialobbi kíméletlen nyomulása. A terület szélén, Szerencsen szalmatüzelésű erőművet kezdtek építeni. Már a mérete is képtelenség, hiszen a szalmaerőművek optimálisan feleekkorák, helyi igényeket elégítenek ki, helyi nyersanyaggal. Az erőmű látványa a védett tájat tenné tönkre, a tízpercenként érkező szalmaszállító kamionok elviselhetetlenné tennék a máris minden tűréshatáron felüli teherforgalmat.

-    A helyi politikusok mégis ragaszkodnak az erőműhöz, néhány település vezetője már azt is felvetette, hogy kilépnek a világörökségi védettség alól.
-    A másik oldalon áll a munkahelyteremtés, állítólag 300 állás jönne létre, amit nem tartok elképzelhetőnek. De az ipari érdekcsoportok nem csak itt tűntek fel, hanem a hegységben is. Erdőbényén andezitet bányásznának, az Aranyos-völgyben szivattyús erőművet építenének. Üveggyöngy a bennszülötteknek: munkahelyek ígéretével rávesznek néhány polgármestert, hogy inkább lépjenek ki a világörökségből, ha az akadályozza az iparfejlesztést.  Ez szerencsére nem lehetséges; a címet legfeljebb visszavonhatja az UNESCO. Ez a szemlélet ugyanaz, mint a gyarmatosítóként viselkedő beruházó cégé Verespatakon, vagy amilyen az ötvenes éveké volt. Bontsuk el a fél Badacsonyt, a dolgozó népnek bazaltra van szüksége!  Elképesztően rövidtávú gondolkodásra valló történetek! Az eredeti japán partnerek korrektül visszaléptek, amikor látták, micsoda környezeti rombolás készül. Remélem, a Magyar Villamos Műveket, mint állami vállalatot sem fogják belekényszeríteni az erőmű-építésbe.

-    Egy éve, az Indexnek adott interjúban azt mondta, már nem olvas blogokat az alacsony színvonal miatt, most mégis a Reakció blognak ad interjút.
-    A tavalyi interjúban rosszul használtam a blog szót: a fórumokra, illetve az internetes hozzászólásokra gondoltam. Az itt tipikus tájékozatlanság, a primitív indulatok, a névtelenség által elszabadított kontroll-nélküliség riasztó. A tájékozódásom ennek ellenére alapvetően – talán túlságosan is – internetalapú: tévét nem nézek, újságot keveset olvasok, a hírportálokat azonban naponta többször is átfutom, néha blogot is olvasok. Honnan tudtam volna a Reakcióról?

 

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr85814378

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: alternatíva 2008.12.21. 19:50:35

Gazdasági ki mit (nem) tud - az Alternatíva pénzügyi válságról szóló utcai felméréseA gazdasági világválság ürügyén lapunk összeállított egy rövid kérdéssort, amely az átlagember alapvető gazdasági tájékozódottságát és tárgyi tudását hivatott felmérni. Ez…

Trackback: Reakció - polgári underground 2008.12.12. 10:31:55

Sólyom-interjú: visszhangok„Most itt a Sólyom-interjú kapcsán arra is felhívnám a kedves nézők figyelmét, hogy a Reakció még a Fidesztől is jobbra áll.” /Vicsek Ferenc az ATV Fórum című műsorában/  A köztársasági elnökkel készített, szer…

Trackback: Legal Eagles 2008.12.12. 08:50:15

Hogyan működik az állam? Az elnök és a pártok konfliktusának alkotmányjogi háttereÚjabb Sólyom-jelölt vérzett el: az Országgyűlés nem választotta meg Havasiné Orbán Máriát a Legfelsőbb Bíróság elnökévé. Jó ideje tart már a kötélhúzás az elnök és az Ország…

Trackback: Legal Eagles 2008.12.11. 07:00:02

Hogyan működik az állam? Az elnök és a pártok konfliktusának alkotmányjogi háttereÚjabb Sólyom-jelölt vérzett el: az Országgyűlés nem választotta meg Havasiné Orbán Máriát a Legfelsőbb Bíróság elnökévé. Jó ideje tart már a kötélhúzás az elnök és az Ország…

Trackback: alternatíva 2008.12.10. 19:12:24

Mi folyik itt (Gyöngyösön) Magyarországon? (Vida Máté cikke) Bevallom - a fent idézett úrhoz hasonlóan -, én sem értem, mi folyik ma Magyarországon. A tudatos népbutítás ért célba? Vagy ez a fránya válság hatna ilyen hamar? Vagy csak tetőzik a 18 éve tart…

Trackback: gergo.wamma.hu 2008.12.10. 12:57:59

Kemény dió Épp most olvasom a Reakció interjúját Sólyom László köztársasági elnökkel. Nagyon tanulságos, amikor az elnök úr arról beszél, hogy nem akar belemenni a szokásos pártoskodásba, hanem két problémát szeretne megoldani illetve megol...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Téglagyári Megálló 2008.12.10. 10:07:10

Köszönjük, elnök úr, köszönjük, Redakció! És a csíkszeredai férfiegyletnek is köszönjük.

Szathmáry · www.mandiner.blog.hu 2008.12.10. 10:10:44

Egyre inkább úgy gondolom, hogy a magyar politikában Sólyom az egyetlen egy normális figura. Köszönjük Elnök úr!

Francois Pignon 2008.12.10. 10:13:36

Köszönet, igen, és persze öröm, hogy a köztársasági elnök olvassa a Reakciót, megtisztelve érzem majd magam ezután ha írok. ;))

A Bölcsek Tanácsának pedig sok sikert kívánok, de azt el kell mondanom, nem igazán tetszenek nekem amikor testületeknek ilyesféle neveket adnak. Ez engem eleve szkeptikussá tesz kicsit. De remélem rám cáfolnak, a tagok legalább bizakodásra adnak okot.

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2008.12.10. 10:15:36

VÉGRE VÉGRE VÉGRE!!

Tisztelem, becsülöm a köztársasági elnököt, de ilyen egyértelműen és tisztán nyilatkozni! Mit fog ezért kapni! Most aztán azok is megnyugodhatnak, akiknek még az eddigi tevlékenysége is kevés volt.

tevevanegypupu 2008.12.10. 10:23:52

Valoszinuleg fog kapni, mert ugy van minden ahogy mondta, es most valoban nagyon egyertelmu a nyilatkozat.
Es nyilvan lesznek sertodesek is..

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2008.12.10. 10:27:45

Köszönjük, Elnök úr! Egész Közép-Európában elszoktunk a tiszta hangtól, és már-már megütközést kelt, ha valaki nem a bulvár nyelvezetében és témáiról beszél. Szükség van magára; ön egyike azoknak a keveseknek, akikről úgy gondolom, képviselnek engem. Úgyhogy hajrá, ne adja fel, és...

Five more years! Five more years! :)

(A Reakciónak pedig köszönet egy korrekt interjúért)

jokkmokk 2008.12.10. 10:37:07


Elismerésem Elnök úrnak!

Ugyanakkor demagógnak találom, hogy mindig a pártok káros szembenállására hivatkozik. Ez a többpártrendszer lényege.

jokkmokk 2008.12.10. 10:38:25


kiegészítés:

gratula a Reakciónak, hogy sikerült megszólaltatni..

de tényleg: hogy értétek el, hogy interjút adjon?

siqlum 2008.12.10. 10:38:26

Nagyon korrekt riport. Hajrá Sólyom:)

"A jelen helyzetről viszont a legtöbb ismeretet mégis a határon túli magyarság helyzetét vizsgáló konferenciasorozat hozta, amelyet két éve indítottunk a Sándor-palotában. Ezeken a konferenciákon megbízható és friss anyagot adtak elő komoly emberek, a demográfiai, gazdasági, oktatási helyzetről, a segélyezésről és területfejlesztésről, vagy a szórvány és tömbmagyarság más-más helyzetéről."

Erről tud vki vmit? Adtak ki róla vmilyen könyveket? Szívesen elolvasnám...

Askeladden (törölt) 2008.12.10. 10:39:34

"Másfelől viszont kemény harcot kell vívni a kulturális nemzet fogalmának elismertetéséért, hiszen ez fejezi ki, hogy nyelvi és kulturális szempontból, valamint érzelmileg, nemzeti önmeghatározásunkat tekintve mégis egy nemzet kívánunk maradni"

Akár rendben is lehetne, de a köztársasági nemzet, nem nyelvi és kulturális, hanem állampolgársági kötelékekkel operál.

Sólyom a magyar állampolgárságú kínaiak, arabok, romák, szlovákok köztársasági elnöke.

Nem biztos, hogy a nyelvi, kulturális összetartozás csúcsszerve a Köztársasági Elnök intézménye.

"Amikor Nagy-Magyaroszág matricát látok egy autón, kedvem lenne tulajdonosától megkérdezni, tudja-e, milyenek voltak az etnikai viszonyok 1918 előtt. Inkább a Teleki-féle nemzetiségi térképet tenné ki, vagy akármelyik bécsi vagy Prágában kiadott korabeli térképet! Akkor tudná, hogy például már 1848 előtt román többség volt Erdélyben. Hogy hol húzódott a szlovák-magyar nyelvhatár."

Korrekt.

Amúgy Hajrá Elnök Úr! De ne csak a történelmi Magyar Királyságot szeresse, mint Közös Hazát, hanem a történelmi Osztrák Császárságot is!

Bladecatcher 2008.12.10. 10:40:20

Ej, de sírnak majd erre a kommancsok. Vagyis zseniális lett, gratula:-D

dolphin · http://adlibitum.hu 2008.12.10. 10:40:22

Kudos mind az interjukeszitoknek, mind az interjualanynak; az eddig alatlam olvasott legjobb Solyom interju.
(Ugyanakkor kenytelen vagyok megjegyezni, hogy meg egyetlen riporter sem volt annyira tokos az elmult nehany evben, a tuctanyi intreju kozepette, hogy megkerdezze az elnokot, mikent egyeztethetoek ossze sajat, magas moralis mercejevel, megvalasztasanak korulmenyei. Mar-mar kenytelen vagyok azt gondolni, hogy az interjukeszites feltetele, ennek a kerdesnek a felnemtetele....)

Stoney Hill Billy 2008.12.10. 10:41:04

Respekt az Elnöknek!
2010-ben újravárjuk!

Téglagyári Megálló 2008.12.10. 10:41:54

Askeladden, ha figyelmesen elolvasod az interjút:

"Komolyan veszem, és viselem azt a felelősséget, amelyet az Alkotmány a határon kívül élő magyarok sorsáért a Magyar Köztársaságra testál."

Gyere már le a liberális cuccról.

Francois Pignon 2008.12.10. 10:42:55

jokkmokk 2008.12.10. 10:37:07

Ebben egyetértek, néha túlzásba viszi. Bár a pártok is túlzásba viszik néha ;) Mindenesetre egy rosszpont neki a sok jó mellé.

TuRuL_2k2 · http://maglyatuz.hu 2008.12.10. 10:45:17

Askeladden:
"Akár rendben is lehetne, de a köztársasági nemzet, nem nyelvi és kulturális, hanem állampolgársági kötelékekkel operál.
Sólyom a magyar állampolgárságú kínaiak, arabok, romák, szlovákok köztársasági elnöke.
Nem biztos, hogy a nyelvi, kulturális összetartozás csúcsszerve a Köztársasági Elnök intézménye."

Ugyanezt mondta Sólyom is, de sajnos nem fért minden bele a végső változatba - így sem lett éppen rövid olvasmány.

Téglagyári Megálló 2008.12.10. 10:45:41

"De az igazán tragikus az volt, hogy az itthoni pártok instrumentalizálták a témát, az egész a szokásos „ki kit győz le” versengéssé alakult."

Még ennyire sem szabad a pártokat kritizálni? Ez már maga a diktatúra visszasírása lenne?

Kínai Kálmán és Trágár Tóni 2008.12.10. 10:47:25

Köszönjük Elnök Úr! És a kínaiaknak tetszik üzenni valamit?

szociologus 2008.12.10. 10:48:12

Hát... Amikor olvastam hozzá akartam szólni, de elmondtatok mindent, amit mondani akartam.
Nem szoktam politikusokat titulusokkal együtt megszólítani, de:
Elnök Úr, büszke vagyok arra, hogy annak az országnak a polgára vagyok, amelynek Ön a Legfőbb Közjogi Méltósága.
Szélmalomharc amit vív, de kitartást kívánok hozzá, mert ha tisztulnak a fejek, akkor remény lesz arra, hogy az ilyen tiszta beszéd segít megoldani a gondjainkat, határon innen és túl.

Téglagyári Megálló 2008.12.10. 10:48:44

"Ugyanezt mondta Sólyom is, de sajnos nem fért minden bele a végső változatba - így sem lett éppen rövid olvasmány. "

uncut verziót követelek!

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2008.12.10. 10:52:54

Sólyom a saját hiusága és a jogi formalizmusa foglya.
Mint Tildy volt.A következmények is olyanok.
A saját maga fabrikálta, önkényes papírfecni Alkotmányhoz való fundamentalista ragaszkodása pedig már irracionális.

JClayton · http://bumm.sk/blog/szemtanu/ 2008.12.10. 10:53:32

A közállapotokat semmi sem mutatja jobban, mint az államfő népszerűsége és az ellene irányuló kifogások. Sólyom László túl jó elnök ennek a Magyarországnak. Sajnos. :( Manapság két embertípusnak lenne esélye ebben a tisztségben egy második ciklusra:
- egy agyatlan pártmameluknak
- egy kedves öreg bácsinak aki integet, de nem beszél túl sokat

Askeladden (törölt) 2008.12.10. 10:53:50

TM
"Komolyan veszem, és viselem azt a felelősséget, amelyet az Alkotmány a határon kívül élő magyarok sorsáért a Magyar Köztársaságra testál."
Ismerem az Alkotmányt és ezzel nincs is semmi baj, sőt!
TuRuL_2k2 már válaszolt a felvetésemre. Elnök úr is érzi ezt a kettősséget, sajnálom, hogy pont ez - a számomra elég fontos - rész maradt ki az interjúból.
Az igazi "liberális cucc", jó. Nem jövök le róla.

Rá Dios 2008.12.10. 10:54:24

Nem vagyok "Sólyom-hívő", de meg kell adni, hogy ez nem volt rossz.
Hajrá, - de furcsa ezt mondani - REAKCIÓ! :-)

rajcsányi.gellért (ergé) · http://mandiner.blog.hu/ 2008.12.10. 10:58:03

Tölgy, sajnos Sólyom megítélésében nem értünk egyet. :(

lécci 2008.12.10. 10:59:11

Gratulálok a szerkesztőségnek az interjúért. Köszönöm, hogy ezek így az Elnök Úr által kimondásra és így lejegyzésre kerülhettek. Konkrétan - a jelenlegi európai szerepvállalásról, a politikai elit (félre)ténfergéséről - "mégis mindenki a múlt Európáját találta otthonosabbnak",
- a nemzet fogalmáról - "a nemzet emlékek gazdag örökségének közös birtokolása, de mindenekelőtt megegyezés, közös akarat a közös folytatásra."
- a népszavazásról, az anyaország felelősségéről,
- egymás és saját történelmünk alaposabb ismeretének elkerülhetetlenségéről

darvas · http://dtp.tumblr.com 2008.12.10. 10:59:13

Legközelebb vigyetek magatokkal fotózni! - sajnos a képek színvonala nincs egálban az interjúval.

Tetszik, hogy elismerte a szerencsétlen blogos mondatát annó.

Zetek 2008.12.10. 11:01:38

Köszönjük a néhány szép közhelyet. Mert ő megteheti, hogy lebegjen a vizek felett és onnan oktasson. Milyen szép, milyen független és mennyit fog használni a bölcsek tanácsa is.

jokkmokk 2008.12.10. 11:03:49


kíváncsi lennék rá, hogy a szlovákiai sajtóban említést tesznek-e egy ilyen interjúról.

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2008.12.10. 11:03:55

Meg lesz vádolva, hogy "nem reprezentálja a nemzet egységét és megoszt", valamint "pártpolitikai érdekeket képvisel, kibújt a fideszes szög a zsákból".

gentry 2008.12.10. 11:06:06

Korrekt interjú egy normális válaszokat adó emberrel. Jó lenne, ha ilyen hangnem jellemezné a magyar politikát.

snail1982 2008.12.10. 11:06:41

Végre valaki tudja, hogyan kell közelíteni a szomszédos országokhoz (nem véletlen, hogy jelenleg ő a Magyar Köztársaság Elnöke). Tudja és ki is mondja, hogy fontos a gazdasági együttműködés a magyar lakta területekkel, valamint a schengeni rendszer adta lehetőségek kiaknázása, hogy újra beinduljon a vérkeringés ezen területek között, hogy az értelmetlenül kettévágott falvak, városok újra egy gazdasági egységet alkossanak.
Hegyaljai lévén nem is fűznék mit a Tokaj témához, szégyen lenne ha ezek a korrupciótól bűzlő beruházások szétzúznák Hegyalját.

Imádkozzon csak az a férfiegylet, kezd megjönni az eredménye!

Köszönjük Elnök Úr! Köszönjük Reakció!

vipisti 2008.12.10. 11:08:30

A józanság és alázat azok a fontos értékek, amelyek az Elnök urat szimpatikussá teszik, és alapvetően hiányoznak a politikai életből.

Köszönjük munkáját a határon túliak nevében is!

snail1982 2008.12.10. 11:09:05

Ui.: az ilyen interjúk, az egyenes, felelős beszéd mindig visszahozza az optimizmusom, hogy egyszer rendbe tudjuk tenni ezt az országot.

Skrabski Fruzsina (lelkylola) · http://mandiner.blog.hu/ 2008.12.10. 11:09:05

Sólyom szerintem is tök megnyugtató figura, de közben elég keményen feszegeti a határait. A legjobb poénja eddig az volt, amikor egyszintem emlegette a kurucot és a 168 órát :))
De ugyanakkor szerintem is kicsit fogja a jogi formalizmusának. Miközben anarchista, mereven konzervatív. Egyszer beszól, máskor pedig mindent elken. Valószínűleg emberileg igen merész lehet, szakmailag meg nagyon kötött - hol az egyik, hol a másik bukkan fel.

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2008.12.10. 11:10:05

Askeladden 2008.12.10. 10:39:34

én nem hiszek a nemzetállamok végében, csak szerződésre és államoplgári intézményre nem lehet alapozni hosszútávon egy államot. Így sokan csak élvezik a jogokat, de nem respektálják a szuverén államot.

Zetek 2008.12.10. 11:01:38

Te bolond vagy, nem látod, hogy tele van konkrétummal? És hogy mennyire markáns? Hahó! Sólyom nem integetős Árpi bácsi, nem is aranyos, joviális Mádl Ferenc (bár őt is kedveltem), ő tényleg él, amivel tud! A bölcsek tanácsa meg legalább nem állami pénzből van.

Bummer 2008.12.10. 11:11:15

Sólyom for President! (Ja... :-) )

rajcsányi.gellért (ergé) · http://mandiner.blog.hu/ 2008.12.10. 11:11:17

Lola, Sólyom egy konzervatív anarchista? :)

Azor 2008.12.10. 11:11:34

Köszönjük!
Király lett. minnyá el is olvasom :D
Azért ezek a telefonnal készült képek hagynak némi kívánni valót maguk után :P

Rwindx 2008.12.10. 11:12:03

Hát igen, Sólyom tesz és tenni akar, gyakorlatias köztársasági elnök. Én úgy vélem az eddigi legjobb, és nem csak a Köztársasági Elnökök sorában, hanem más címen futó elődei sorában is az elmúlt 100 évben. Tartalommal tölti meg a címet.

rajcsányi.gellért (ergé) · http://mandiner.blog.hu/ 2008.12.10. 11:18:23

underground polgár, és olvassa a Reakciót!

a néhai papp jános 2008.12.10. 11:18:23

Kék sarokban az Elnök Úr, az összes többi sarokban a szervuszelnökurak.

Askeladden (törölt) 2008.12.10. 11:23:46

lelkylola
Magam is így látom!
Hála Istennek, hogy Ő az elnökünk. Egy biztosnak tűnő közjogi pont ebben a kagyvaszban, ahol puccsista a miniszterelnök és buktátor az ellenzék vezére, ahol az "új ellenzék" meg alantas indulatokra játszik. Egy nemzeti szocialista Szilly csak "korona lenne" ezen a katyvaszon, persze nem lenne annyira "tájidegen", mint Sólyom.
Sólyom a jogállami, nemes magyar hagyományok Magyarországának a köztársasági elnöke.

szusi úr 2008.12.10. 11:28:44

elnök úr, lenne itt még pár apróság:

"A kutatás Sólyom László köztársasági elnök politikai szerepvállalásának megítélésével is foglalkozott. A reprezentatív mintába került válaszadók 40 százaléka az államfőt inkább megosztó, mint egységet teremtő személyiségnek tartja, és 38 százalék szerint egy aktuális országgyűlési választáson a Fidesz listájára szavazna. Tíz megkérdezettből négy (40%) úgy gondolja, volt olyan fontos ügy a múltban, amivel kapcsolatban a köztársasági elnöktől elvárható lett volna, hogy megszólaljon, azt azonban mégsem tette meg."

www.publicus.hu/solyom/

Skrabski Fruzsina (lelkylola) · http://mandiner.blog.hu/ 2008.12.10. 11:32:18

Askeladen, azért én nem vagyok teljesen elégedett, bár a jelen helyzetben jó, hogy ő a köztársasági elnök, de néha olyan, mint egy UFO, mintha nem ebben az országban élne és mintha tőle független lenne az, ami itt történik. Persze mindenki olyan szerepben lép fel, amilyenben akar, de az UFO szerep nem annyira hiteles számomra. Bár ebben az interjúban elég konkrét. Szerintem egyébként nem említi egy lapon Gyurcsányt és Orbánt. Kiemeli, hogy öszödnél is össze akarták mosni az ellenzék és a kormány felelősségét és a nemzeti csúcson is ezt akarták tenni. Ezzel nem ért egyet.

rajcsányi.gellért (ergé) · http://mandiner.blog.hu/ 2008.12.10. 11:32:19

Szusi úr, így van, hogy merészel Sólyom állampolgárként - feltételezések szerint! - egy ellenzéki pártra szavazni??? Megosztó!!!

:)

Askeladden (törölt) 2008.12.10. 11:37:07

lelkylola

Teljesen elégedett én sem vagyok. :-)

SzigMa 2008.12.10. 11:37:52

Talán Elnök úr beleolvas majd a kommentekbe, úgyhogy talán így eljut, amit mondani akartam. Szóval igen tiszteletreméltó minden, amit elmondott, mélyen egyet tudok érteni a legtöbbször mindennel, amit mond, és örülök, hogy valaki gerinces ebben az országban, de:
nekem az a nagy szívfájdalmam, hogy amikor ott volt a pillanat, hogy mindenki tudta, mit kellett volna csinálni ebben az országban az egyik politikusnak, de nem tette, akkor, ha én vagyok az elnök, átléptem volna az alkotmány szövegén, mert ha a demokrácia alapelvei eltűnnek a szemantikai mezőből, akkor sajnos az írott szöveget el kell felejteni. Én ott a felszólítottam volna, feloszlattam volna és ha nem történik semmi, lemondtam volna. Lehet, hogy megkapja a magáét az ember a bértollnokoktól, de azt hiszem csak egyszer adatik meg az embernek, hogy történelmet csináljon... Ezt csak úgy elmondtam, ne befolyásoljon senkit.

(És az isten szerelmére, felejtsük már el ezt a milyen körülmények között választották meg szöveget. A fidesz nagyon ügyesen taktikázott, az mszp meg nem, pedig lehetett volna többségük. Politika. Mi az, ami ebben szégyelleni való, már úgy általában a politikán kívül?!)

mavo · http://polmavo.blog.hu 2008.12.10. 11:39:15

Ja, az ember néha meg tudja bocsátani azt a borzalmat, aminek a végén ő lett az elnök.

Virág et. 2008.12.10. 11:40:04

"Szerintem nem kellett volna kiírni a népszavazást: ez az ötlet tipikus példája volt a végig nem gondolt érzelmi politizálásnak. "

Örülök, hogy ezt egy közismerten nem baloldali ember is ilyen nyíltan vállalja.

Az interjú amúgy jól sikerült, szép munka. Jó látni, hogy van azért igényesség még a blogoszférában.

Kopi3.14 2008.12.10. 11:40:41

Nekem csak egy kerdesem lenne: hogy keszitsen most barki strategiat arra, amit nem is lehet latni elore, mikeppen alakul, mekkora rombolast vegez? A valsag begyuruzesere, modjara semmit nem tud modnani senki. Beborul valamelyik bank a kozeljovoben? Valamelyik beszallitoi iparagunk omlik ossze? Vagy akar az epitoipar(letezik olyan mo-n?) Vagy ezek kozul tobb is? Melyikre kell elore flekeszulni intezkedesi siznten? Vagy csak hagyni, hogy amikor itt lesz, az aktualis hatalmon levok majd meglepjek, amit ok helyesnek velnek ellene? Ezek komplett politikai elitet erinto kerdesek, hogy mikeppen kell ilyenkor kezelnie a dolgokat a partoknak.Es a valsag vegeig meg lesznek valasztasok, amikor a barsonyszekekbe a masik odlalrol ulnek le a elvtarsak.

Smits41 2008.12.10. 11:43:44

Sólyom 4 president!
Sajnos nagyon elhalgatják nem illik bele senkinek a terveibe így inkább nem beszélnek róla nagy kár, ezért is jó ez a cikk.

szusi úr 2008.12.10. 11:47:18

ergé,

az idézett kutatás eredményei nyilván összetettebbek annál, ahogy azt láttatni próbálod. másrészt elsősorban nem abból fakad az emberek azon érzete, hogy megosztó, mert szerintük leginkább a fideszre szavazna. ez csak egy következmény. pl. ennek:

"Az államfő megnyilatkozásai a megkérdezettek egyharmada (34%) szerint a Fidesz számára kedveznek, míg csupán 6%-uk gondolja úgy, hogy inkább MSZP a „kedvezményezett”, A köztársasági elnök pártok felettiségét a szavazók kicsivel több mint negyede igazolja vissza (27%). A két nagy párt szavazói között különbség abban mutatkozik, hogy míg a Fidesz szavazók 24%-a gondolja azt, hogy Sólyom László döntéseivel az ellenzéki pártnak kedvezne, addig az MSZP szavazók körében 57% ez az arány. " -- van ott erre 1 színes ábra is.

ellenben az államfő - saját ígéretével szemben - elkezdett pártpolitikusként viselkedni, naiv pártpolitikusként. aki úgy gondolja, hogy a korábbi alkotmánybírósági státusával együtt járó "kinyilatkoztatási mód" működik abban a közegben is.

Francois Pignon 2008.12.10. 11:48:10

Virág et. 2008.12.10. 11:40:04
"Örülök, hogy ezt egy közismerten nem baloldali ember is ilyen nyíltan vállalja."

Nekem eddig is úgy tűnt, hogy ez a leggyakrabban hangoztatott vélemény, a jobboldalon is.

Joejszaka 2008.12.10. 11:48:11

Sólyom László véleményem szerint ma a legnagyobb magyar.

Minden hibája ellenére.

Francois Pignon 2008.12.10. 11:51:17

szusi úr,
és úgy gondolod, egyensúlyozni kell egy olyan helyzetben, amikor elég jól körvonalazható a felelősség kérdése? Sólyom az interjúban is kifejti, nem ért egyet az összemosással. Miért is kellene? Ez persze következik az "együtt kúrtuk el"-ből, de másból nem.

thwarter 2008.12.10. 11:53:27

Ezek a valaszok boritekolhatoak voltak; Solyom nem merul ala, mert o maga az isten magyarhangja, koszonjukelnokur ;) jaja, vegre valaki, mi?!

molaris 2008.12.10. 11:56:58

Korrekt riport. Azért az, hogy az Elnök pártok feletti, nem jelenti azt, hogy egyben 1m- rel a föld felett kell élnie. A rögvalóság sok esetben sokkal keményebb megszólalást indokolt volna. "tölgy" véleménye áll hozzám a legközelebb.

Azért, mindenjót Elnök Úr!

Karcolt lendület 2008.12.10. 11:57:25

szusi úr:
És az emberek ezt csak úgy maguktól gondolják, vagy azért mert Gyurcsány és a baloldali bértolnokok rendszeresen bele akarják rángatni a napi politikai harcokba és ezért őt is savazzák, mint ellenséget?

hattyú 2008.12.10. 12:05:52

Üdítő színfolt Sólyom a magyar politikai elitben, legalább ő képes normális beszédre és ha az ember nem is ért egyet vele valamiben, akkor a véleménye vitaalap és nem üres duma - ez szerintem szinte egyedülálló a mai politikusok közt.

Kazi (törölt) · http://redmond.blog.hu/ 2008.12.10. 12:06:48

Értelmes beszéd, köszönet érte.

szusi úr 2008.12.10. 12:11:19

Francois Pignon,
a súlyok és ellensúlyok összetett rendszerében, olyanban, ami a magyar politikai rendszert jellemzi a felelősség nem csak a múltban, hanem a jelenben is közös - persze sohasem egyenlő. viszont soha sem becsült alá az obstrukció erejét. egyensúlyozni nem kell, de fejjel a falnak menni sem. különösen nem tűnik szerencsésnek a "sajátjai" szemében a gerendát sem, a "többiek" szemében a szálkát is módon viszonyulni az ügyekhez. persze ezek után nem meglepő, hogy az emberek megosztónak gondolják.

Karcolt lendület,
az emberek sokkal több mindent gondolnak maguktól, mint azt te feltételeznéd. nem rángatja bele őt senki a pártpolitikába, megteszi azt magától; sokféleképpen.
attól még persze a világ tele van bal és jobboldali bértollnokokkal... de ezt itt különösen nem kell részleteznem ;). ők itt is, ott is teszik a dolgukat. de hát ez a világ rendje.

parttalan 2008.12.10. 12:15:43

hattyú, Sólyom látszatfüggetlen. A fidesz jelölte ki neki ezt a szerepet.

Virág et. 2008.12.10. 12:16:01

"Nekem eddig is úgy tűnt, hogy ez a leggyakrabban hangoztatott vélemény, a jobboldalon is. "

Én úgy vettem észre, hogy a jobboldal üdvözölte ezt a népszavazást, szegény Mikola még azt is kibökte, hogy miért (szavazók).

Francois Pignon 2008.12.10. 12:21:50

Virág et., én meg nem úgy vettem észre, elég sokan elmondták mennyire nem hiányzott. Mikola meg szerencsére nem maga a jobboldal (ahogy a MVSZ sem), ráadásul amire utalsz, azt két évvel a népszavazás után mondta. Előtte csak Eörsi szájából hangzott el.

ethnografus 2008.12.10. 12:24:15

Valaki azt kérdezte, hogyan sikerült megszólaltatni a köztársasági elnököt. Gondolom úgy, hogy Ablonczy a külső tanácsadója nemzetpolitikai kérdésekben - ahogyan ezt Ablonczy maga árulta el az ÉS-ben, amikor éppen úgy vélte, meg kell védenie az elnököt... Egyébként meg nem hiszem, hogy sokan komolyan gondolnák, hogy Sólyom alkalmas elnöknek vagy hogy megfelelő elnök. Mint minden ennek megítélése is az ideológiai szembenállás függvénye. Mindettől függetlenül Sólyom egyszerűen alkalmatlan erre a hivatalra. Tessék megnézni a Hirszerő ide vonatkozó blogjait, vagy éppen ezt itt: latohatar.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=54&Itemid=88

H Stahl 2008.12.10. 12:30:20

Biztos lefikáztok, de szerintem egy köztársasági elnöknek nem konkrét, sarkos-elvágólagos véleményeket kell kinyilatkoztatnia, hanem bölcsességet sugároznia, meghagyva mindenkinek a szabad döntés jogát. Ő sokkal inkább (merjük kimondani!) a jobboldali szavazópolgárok egyes, konkrét döntéseit próbálja orientálni. Nekem még mindig Göncz Árpád A Köztársasági Elnök. Ő valahogy azokkal is képes volt együtt dolgozni, akik a másik oldalon álltak, mikor őt életfogytiglanra ítélték. Sólyom Elnök Úr pedig háborút kezd, ha valaki fityiszt mutat neki! Nem mondom, hogy ő rosszabb ember, de aki a pokol legmélyebb bugyrait megjárta és visszajött, az én szememben magasan fölé tornyosul!

h734790 2008.12.10. 12:32:19

szusi úr,

sztem Sólyom a pártok felettiségét nem úgy képzelte el, h. mérleggel méricskéli, h. hányszor ért egyet a Ficesszel és hányszor a szocikkal, meg nem is úgy, h. a közvéleménykutatásokat lesi, h. vajon jól csinálja-e. A szememben vki nem attól lesz tiszteletreméltó és pártfüggetlen, mert egy birkanyáj 51%-a szerint tiszteletreméltó és pártfüggetlen...

Kaján Halász 2008.12.10. 12:34:02

Nem tudom, mit kell annyit rugózni a "megválasztása körülményein". Erre egyébként 2005-2006 években több vele készült interjúban is rákérdeztek, és nem tért ki a válasz elől. Többek között elmondta azt is, Orbánt figyelmeztette, visszalép, ha szabálytalan lesz a választás. Aztán a parlament - szocialista többségű - alkotmányügyi bizottsága nem talált a szavazási eljárásban alkotmány- vagy törvénysértést, így tiszta a lelkiismerete, nincs oka a visszalépésre. (De ha nem így történt volna, ahhoz se lenne semmi köze, mert a szavazást nem ő szervezte.)

Bár - mint minden embernek - vannak gyengéi is (pl. hiúság) drukkolok neki, hogy újraválasszák, és hogy egy FIDESZ-kormány alatt bizonyíthassa a kétkedőknek meg a rosszindulatúaknak a függetlenségét.

Google 2008.12.10. 12:41:33

Nekem meg éppen a pártok felettisége fáj. Az, hogy azt mondta a választások előtt, mindegy melyik párt nyer. Hát vajon?
Hat év kemény gyurcsányizmus után bármilyen józan hang üdítően hat. De ez a hang, a Sólyom hangja a normális, míg a kormányé mesterséges és életidegen. A Semmit mondják (legtöbbször hazudják) nagy garral.
Ki állítja meg őket? Ki?

H Stahl 2008.12.10. 12:47:51

h743790:
"A szememben vki nem attól lesz tiszteletreméltó és pártfüggetlen, mert egy birkanyáj 51%-a szerint tiszteletreméltó és pártfüggetlen..."

Na ja, főleg, hogy 45% az kevesebb, mint a fele! Ami barátok közt is azt jelenti, hogy a többség nem ért egyet vele. Főleg, ha azt vesszük, hogy a "bizonytalan/nem szavazna" tábor nagyobb, mint az összes pártválasztó és náluk ennél is népszerűtlenebb (a szocikat hagyjuk), a Fidesz támogató 2,5 millió ember 78%-os kedveltsége "húzza fel", de csak a vonal alá!

Francois Pignon 2008.12.10. 12:49:55

Már várom hogy egyszer azt is felvesse valaki, milyen skandalum, hogy Sólyom, elődeihez hasonlóan, szavaz a választásokon, hiszen ha nem is nyíltan, de egyértelműen kedvez így valamelyik pártnak.

RickyTerror 2008.12.10. 12:52:33

Nem akarok egyetlen idealista konzervatívnak a lelkébe taposni, de tökesélytelen Sólyom újraválasztása, és pont az önjárósága miatt. Persze, ha 2010-ben szolgaian szajkózza majd a Fidesz aktuális üzeneteit, akkor talán meggondolják magukat, bár erre azért nem látok sok esélyt.

Ami nem is baj, mert ezzel a Bölcsek Tanácsával (brrrr....) tényleg a komplett elszállás jeleit mutatja. Évek óta először adtam igazat Ferencnek, amikor az ezzel kapcsolatos kérdésre szénné oltotta Lacibácsit.

Ol_Sanchez 2008.12.10. 12:56:15

Solyom a magyar politikai "elit" feher holloja. Amig ilyen emberek vannak, addig remeny is van. Respect!

Bladecatcher 2008.12.10. 12:59:10

Lola,

"A legjobb poénja eddig az volt, amikor egyszintem emlegette a kurucot és a 168 órát :))"

Ez hol volt? LInket lécci, ha tudsz. (Mellesleg annyira igaz ez is...)

H Stahl 2008.12.10. 13:01:28

OL_Sanchez:
Fekete bárány bőrbe bújt fehér holló! :))))

aba 2008.12.10. 13:03:57

kolumna: nem voltam és nem vagyok a köztársasági elnök tanácsadója.

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2008.12.10. 13:06:45

MEg az MSZMP-s elszólás is :) Néha-néha télleg föléphetne erőteléjesebben. Vannak, akika fügetlenségek kérik rajta számon, akkor viszont nem szólalna meg, hogy senki sem mondhassa, hogy részrehajló. Így meg megosztónak titulálják. Már aki, van, aki szerint épp a függetlensége érdekében csak lózungokat pufogtat. Szerintem tök jól egyensúlyoz, markáns, konkrét, de amúgy meg b..gatja a Fideszt is.

ez meg egy gyöngyszem :): atv.hu/hircentrum/2008_dec_egyhazi_felhaborodas__solyom_maradi_egyhazpolitikajat_horthyehoz_hasonlitjak.html

h734790 2008.12.10. 13:10:37

H Stahl:

Totál félreértettél, de asszem, félreérthetően is fogalmaztam. Pont azért tisztelem Sólyomot, mert nem méricskél és nem a többség kegyét lesi. Amit írtam, azt akarta jelenteni, h. nehogy már az alapján ítéljük meg, h. pártok feletti-e, h. a többség annak tartja-e vagy nem. Személy szerint sz*rok a többség véleményére.

Virág et. 2008.12.10. 13:11:11

Francois Pignon 2008.12.10. 12:21:50

Én nem ezt tapasztaltam a közbeszédben, de örülnék, ha tévednék. Őszintén.

lajafix 2008.12.10. 13:13:40

tölgy: "Sólyom a saját hiusága és a jogi formalizmusa foglya.
Mint Tildy volt.A következmények is olyanok.
A saját maga fabrikálta, önkényes papírfecni Alkotmányhoz való fundamentalista ragaszkodása pedig már irracionális. '

ojvé, de boldog lennék pedig, ha országunkban mindenki csak a számára előrtat teljesítené, de azt maradéktalanul!

mit kellene az elnöknek csinálnia?

TuRuL_2k2 · http://maglyatuz.hu 2008.12.10. 13:13:55

Virág et.:
Sajnos én sem vagyok meggyőződve róla, hogy az lenne az általános vélekedés, hogy káros volt a népszavazási kezdeményezés. Ha a szlovák vagy a román titkosszolgálat keze lenne benne, azt kéne mondanom, zseniális...

Cypriánus 2008.12.10. 13:17:07

tetszik amiket mond.
az egyetlen ahol nem értek egyet vele, a történelmi Magyarhon multikulturalitásqa...az ugyanis multietnikus volt, de nem volt igazán multikulturális.
Legalábbis a magyar-német-szlovák "kemény mag" semmiképpen. Több nyelven képviselték tök ugyanazt, egész a XIX. századig. Bél Mátyás még a szlovák irodalmi nyelvért folytatott csatározásai (hogy a protestánsok által kedvelt ócseh, vagy katolikusok preferálta nagyszombati tájszólás legyen) mellett lazán Magyarország leírását is megírta.

wendriner úr 2008.12.10. 13:18:05

Aretha Franklin modjan: "R E S P E C T!"

hcrules 2008.12.10. 13:19:17

Nagyon jó interjú, köszönjük Elnök Úr, köszönjük Reakció!

zero · http://vastagbor.blog.hu/ 2008.12.10. 13:19:30

Először is hadd gratuláljak, nagy lépés ez a Reakciónak, és még nagyobb a teljes magyar blogvilágnak. Hiszen ez is bizonyítja, hogy a blog fontos eszköz, és tényező.

dzsucseharcos · http://songun.blog.hu 2008.12.10. 13:21:46

Egész jó interjú, gratulálok a Reak.-nak. Sólyom okos közhelyeket mond. Egyébként sokan támadják UFO- és egyéb pózai ("az elnök") miatt, de szerintem ezek inkább szórakoztatóak. Ami megválasztása szörnyűséges körülményeit illeti, egyrészt jót röhögtem, másrészt a legcsúnyább módszerekkel megválasztott Sólyom is jobb elnök, mint a legmakulátlanabb eljárással megválasztott Szili. Külön piros pont "az elnök"-nek, amiért blogokat is olvas. Remélem, egyszer songunblogot is. Itt melyik nick lehet az övé?

Askeladden (törölt) 2008.12.10. 13:24:01

Cypriánus

"a történelmi Magyarhon multikulturalitásqa...az ugyanis multietnikus volt, de nem volt igazán multikulturális.
Legalábbis a magyar-német-szlovák "kemény mag" semmiképpen. Több nyelven képviselték tök ugyanazt,"

Teljesen igazad van. A többi nemzetiség is helyel-közzel csatlakozott ehhez a leginkább európai, zsidókeresztény kultúraként leírható hagyományhoz.

Virág et. 2008.12.10. 13:24:49

Turul_2k2

Én nem gondolom, hogy a cél a magyarság megosztása lett volna, az MVSZ tényleg őszintén ennyire hülyék gyülekezete.

Abban viszont egyetértünk, hogy a szomorú eredmény valahol mégiscsak az lett. :(

mikipeti 2008.12.10. 13:28:15

Nem mondom, hogy Sólyom a kedvenc politikusom, azt sem, hogy a Reakció a kedvenc blogom, de van pár bíztató dolog ebben a cikkben: főleg az, hogy Sólyom a korábbi interjúihoz képest kevésbé fogalmazott ködösen, ami valószínűleg a Reakció iránti bizalomból és elismerésből fakadhat. Még az sem kell, hogy a leírtakkal mindenben egyetértsen az ember, a lényeg, hogy szimpatikus ez a nyíltság. A Reakció érdeme leginkább ez. Szép lassan felnőttek egy ilyen feladathoz, és meg is feleltek. Járatlan útra léptek.

zoli29 2008.12.10. 13:29:28

Ennél jobb hírverést el sem lehet képzelni a Reakció számára: interjú a Köztársasági Elnökkel...
Hogy sikerült összehozni?

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2008.12.10. 13:30:18

kolumna: két Ablonczy van, Bálint a Heti Válasz újságírója, Balázs a történész, a Kommentár főszerkje. De szerintem ő sem volt Sólyom-tanácsadó. Amúgy mindketten fiatalok még, nincsenek tanácsadókorban. Hál"Istennek.

orsianyu 2008.12.10. 13:38:51

Általában beteg vagyok attól, ha mindenki rajong meg elnökurazik, de kénytelen vagyok egyetérteni és csatlakozni a rajongótáborhoz! :-)

TD223 2008.12.10. 13:38:58

Nekem Sólyom túlságosan vérszegény, gyenge. Nem ítéli el elég gyakran és elég nyomatékosan az antimagyarkodást, a rablást, az erőszakot... És nem nézem el neki, hogy Vonával még beszélni sem hajlandó, míg a Kolompár Orbánokat meg is hívja magához és bizonyos fokig legitimizálja így a cigánybűnözőket. Plusz nem nézem el neki, hogy nem volt képes elítélni pár izraelita, Mo-t súlyosan sértő megnyilvánulását és tettét és ment nyalizni Izraelbe.

Ha pedig újra az Mszp nyerne, akkor elvárom, hogy egyszerűen ne bízza meg őket kormányalakítással.

És hetente el kéne mondania, azonnali új választások szükségesek.

H Stahl 2008.12.10. 13:46:48

TD223:
Meg ne sértődj, de azt írod, hogy "túlságosan vérszegény, gyenge". Aztán az indoklás: "legitimizálja így a cigánybűnözőket", meg "ment nyalizni Izraelbe".
Figyu, Göringet meg Himlert már kivégezték, Adolf bácsi maga búcsúzott, nem igazán van olyan, aki neked megfelelne szerintem...

gnu 2008.12.10. 14:01:26

Egy félmondat erejéig szóba került a Zengő. Véleményem szerint Elnök Úr ebben az ügyben ugyanazt csinálta, mint amit - jogosan - bírál december 5. kapcsán. Választási kampány témává degradált le egy olyan ügyet, ami több annál. Az meg, hogy a Tubest természetvédelmi szempontból értéktelen területnek nevezte, megbocsájthatatlan.

freedom fighter 2008.12.10. 14:10:54

kedves fidelitas hírlevél, vagy utolsó figyelmeztetés.... vagy hogy is nevezzelek bennetek. szép dolog a szerecsenmosdatás, de általában kontraproduktív...

states 2008.12.10. 14:16:04

Először is gratula a Reakciónak, hogy ez eddigi köztársasági elnökök közül a legrátermettebb, a legalkalmasabb, sőt, messze a legképzettebb is, kitüntette azzal, hogy interjút adott neki. Az Index pedig végre rászánhatná magát, hogy adjon egy állandó elérhetőséget a címlapján...

Virág et. 2008.12.10. 14:22:15

Szó szerint címlapos hír lett az interjútok. :) Gratulálok

R_John · http://sardobalo.blog.hu 2008.12.10. 14:29:32

dszg, Ablonczy Balázs valóban külsős tanácsadója a KEH-nek.

www.es.hu/index.php?view=doc;21332

tevevanegypupu 2008.12.10. 14:30:13

Solyom nem itelkezhet allandoan mint valami tevemusor szereploje aki minden heten politologizal. Kell hogy sulya legyen a szavanak ha megszolal. Neha kicsit bizarr es nem is mindig akkor mond valamit mikor a kozvelemeny szerint kellene. De az egesz orszagot kepviseli egy szemelyben, hat nagyon szeles mozgastere nincs.
Viszont egyertelmu volt Oszod utan es elitelte a rendorok brutalis fellepeset. Az Alkotmannyal kapcsolatban pedig sok mindent nem mondhat, leven hogy o maga mukodott kozre a megalkotasanal, nyilvan azota mar maskeppen inteznenek bizonyos kerdeseket.

rajcsányi.gellért (ergé) · http://mandiner.blog.hu/ 2008.12.10. 14:30:43

freedom fighter, milyen minőségedben kommentáltál most? ;-)

Azhát 2008.12.10. 14:34:53

"Amikor Nagy-Magyaroszág matricát látok egy autón, kedvem lenne tulajdonosától megkérdezni...." stb.

Na, most nőtt a szememben egy picit az elnökünk. Ezt már régen meg kellett volna mondani valakinek.

Askeladden (törölt) 2008.12.10. 14:36:38

Azhát

Viktortól is megkérdezte? :-)

homoródkarácsonyfalvi 2008.12.10. 14:39:28

Hála Istennek az interjú jelentős része a határon túli magyar közösségekkel, emberekkel foglalkozik. Végre olyan felelős politikus szólal meg, aki a magyar nemzettel foglalkozik. EGy kérdésben azonban máshová tenném a hangsúlyt: valóban nem a HTM-ok magyar állampolgárságán múlik - jelenleg - a közösségek fennmaradása, de szerintem nagyon is fontos. És nem csak azért, mert az idők változhatnak.
A magyarországi és a többi magyar közösség közötti kapcsolatok hálója sokszínű. Ezt politikával befolyásolni nem lehet, nem is kell. Ami viszont politikai döntés kérdése, az a Magyar Állam és a határon túli közösségek és egyének közötti kapcsolat. A határon túli magyarok melletti elkötelezettség nem csak az érzelmek kategóriájába tartozik. Értelmi annyiban mindenképpen, hogy a Magyarországon lakók viszonya a határon túli magyarokhoz mindig is problémaként, közösségi vagy politikai, tehát valós társadalomszervező erőként jelenik meg a magyarországi társadalomban, és a határon túli magyaroknál is. A viszonyt jogi keretek között kell rendezni. Mind a határon túl, mind Magyarországon igen nagy társadalmi akarat van a rendezésre, a politikai rendezés azonban nem történt meg.

A tisztességes rendezés jelentős eszköze a Magyar Állam és a nem Magyarországon élő magyarok közötti viszony tekintetében a magyar állampolgárság megadása a nem itt élő magyaroknak. Állam és egyén között egyetlen szoros jogi kapcsolat létezik, az állampolgárság. Állampolgárságától senkit nem lehet megfosztani. Így valóban az embereket támogatjuk, nem egyik vagy másik határon túli csoportot, vagy pártot. A Magyar Köztársaság Alkotmánya kimondja Magyarország kötelezettségét a külföldön lévő magyar állampolgárokkal szembeni felelősségre. Az állampolgárság megadása politikai deklaráció minden irányba: a Magyar Állam az egyének közjogi kötelékével kötelezettséget vállal a határon túli magyarság közösségeinek fennmaradásáért – nem területi alapon.

zoli29 2008.12.10. 14:44:25

freedom fighter,

Ki a szerecsen? És hogy mosdatják?

Alfőmérnök 2008.12.10. 14:45:11

"Az Alkotmannyal kapcsolatban pedig sok mindent nem mondhat, leven hogy o maga mukodott kozre a megalkotasanal" (teve)

Miért ne mondhatna?
Elkapkodtuk, elbasztuk, akkor úgy tűnt, jó így, de kiderült, hogy szar, úgyhogy módosítani kellene.

Az interjú egyékbként korrekt, csak így tovább, hajrá!

Virág et. 2008.12.10. 14:47:18

Az Alkotmány összességében nem rossz. Nincs elkapkodva, sem elrontva, csak meghaladta az idő, ezért megérett egy frissítésre.

Ebben a politikai környezetben ez sajnos elképzelhetetlen.

freedom fighter 2008.12.10. 14:50:09

ergé,
mint szabadságharcos. ;)

Askeladden (törölt) 2008.12.10. 14:50:13

homoródkarácsonyfalvi

Ajánlom figyelmedbe a 2001-es státusztörvény magyarázatát:,

"2.2. Ez a rendelkezés a külföldi magyarokkal kapcsolatos magyar politika általános kerete, a szóban forgó törvény ennek egy kidolgozottabb megfogalmazása. A törvény, csakúgy, mint a magyar jog egésze, elismeri a szomszédos államok területi integritását, semmilyen módon nem ismeri viszont el a területi revízió gondolatát és a kettős állampolgárság fogalmát.
2.3. Továbbá a törvény elismeri, hogy a külföldi magyarok az adott államok állampolgárai, és világosan elutasítja azt a gondolatot, hogy a magyarként való önmeghatározás a kettős állampolgárságon alapulhasson. A külföldi magyaroknak nyújtott magyar támogatás mindig is a többi európai állam gyakorlatának megfelelően történt, és a továbbiakban is így fog történni. Jóhiszeműen figyelembe véve az európai normákat, kellő figyelmet fordítva a szomszédos államok közti együttműködés elvére, Magyarország, amikor anyaországként a szomszédos államokban élő magyarokkal foglalkozott, mindig is tudomásul vette, hogy semmiféle állampolgárság-szerű viszonyban nincsen velük."

freedom fighter 2008.12.10. 14:54:18

Zoli28,

az ingoványos talajra tévedt elnök a szerecsen, és a magukat reakciósnak álcázó fide(elita)sz fiúk akik mosdatnak.

járj nyitott szemmel a világban. ;)

TuRuL_2k2 · http://maglyatuz.hu 2008.12.10. 15:01:01

freedom fighter:
Nem tudom, ismered-e a blog.hu néhány hónapja indult szolgáltatását: egy nickre kattintva látható a track recordja.

Egyébként milyen ingoványra gondolsz? És a szerecsenmosdatás terminusért nem fog a Magyar Demokratikus Charta nevében kiszerkeszteni a blogjában Gréczy Zsolt? :]

Jo Tunder · http://nincsenurleskesz.hu 2008.12.10. 15:01:04


freedom fighter,

tudod amikor lonek es meghalnak emberek, az a freedom fight, nem az amikor nevtelenul irogatnak az internetre.

Ablonczy es Turul urak,

ez egy remek interju.

TuRuL_2k2 · http://maglyatuz.hu 2008.12.10. 15:02:09

(Az álcáról meg csak annyit, hogy nem titkoljuk, honnan indultunk: reakcio.hu/maincontent/a_lap)

_dave_ (törölt) 2008.12.10. 15:03:15

"Amikor Nagy-Magyaroszág matricát látok egy autón, kedvem lenne tulajdonosától megkérdezni, tudja-e, milyenek voltak az etnikai viszonyok 1918 előtt."

Kedvem lenne megkérdezni Elnök úrtól, hogy tudja-e milyenek voltak az etnikai viszonyok a XV. századig Erdélyben, és tudja-e, hogy a románok hogyan kerültek be Erdély földjére és mikor. Nézzen utána a tényeknek, mielőtt magyarázza, hogy mennyire utálja a Nagy-Magyarország matricát.

szpal 2008.12.10. 15:04:52

Sólyom for prezident! :-)

homoródkarácsonyfalvi 2008.12.10. 15:04:57

Kedves Askeladden, nem hiszem, hogy a fent idézett kommentár kellene, hog befolyásolja a véleményemet. Egyébként ki írta?

tevevanegypupu 2008.12.10. 15:06:04

Alfomernok

nem tudom lehet-e ilyet csak ugy kijelenti az Alkotmannyal kapcsolatban hogy elkapkodtuk, stb..Tolgyessy Peter is milyen elegedett vele. Nagy nyomaskent nehezedik az orszagra az, hogy kibillenthetetlen a jelenlegi allapotbol. A kerdest feszegetni lehetne , viszont nincs mod gyors valtoztatasra. De hat ki lat a jovobe? Ki gondolta, hogy meg mindig eleg sok olyan ember kerul vissza a hatalomba, akinek moralis szempontbol helye ott nincs? Es arra, hogy onnet meg csak elkuldeni sem lehet demokratikus modon?

Alfőmérnök 2008.12.10. 15:18:09

Tevevanegypupu

Persze, hogy nem lehet látni a jövőbe, de tény, hogy a kibillenthetetlen helyzet az Alkotmánynak köszönhető. Legalább feszegetni lehetne a kérdést, és az a gyanúm, hogy a köztársasági elnököt ebben a Tölgy által is említett hiúsága akadályozza meg...

rori 2008.12.10. 15:23:01

Miért Redakció - t írtatok a poszt szerzőjéhez, miért nem Reakciót?

freedom fighter 2008.12.10. 15:23:14

TuRuL_2k2,
én ismerem és örömmel konstatálom hogy te és ergé elvtársad is használjátok. magam is hasonló eszközöket használok, csak egy másik dimenzióban. mint azt láthatjátok. ;) (bár attól egy kicsit tartok, hogy messzebb menő következtetést vontok le, mint kellene...)

Jo Tunder,
ha neked ez az anyakönyvezett neved, akkor tényleg szívesen elmagyarázom, hogy mit jelent a metafora fogalma. ;)

TuRuL_2k2 · http://maglyatuz.hu 2008.12.10. 15:24:53

freedom fighter:
Ó, melyik dimenzióban? :]

TuRuL_2k2 · http://maglyatuz.hu 2008.12.10. 15:26:07

rori:
A Redakció a Reakció szerkesztőségi nickje (a Reakció sajnos már foglalt és nem mi használjuk).

betyár (törölt) 2008.12.10. 15:26:24

Remélem Enök Urat a Románia térkép és a Szlovákia térkép hasonló módon irrtálja, mint a Nagy-Magyarországé, mert az elmondottakból ez logikusan következne. A Királyi Magyarország ugyanis azonos jogúnak tekintette az ország minden állampolgárát nemzetiségre való tekintet nélkül. A trianon utáni Csehszlovákiára és Romániára ez nem mondható el. Ők most is szigorúan nemzetállamnak tekintik magukat - Csehszlovákia helyett itt természetesen Szlovákia értendő.

Az alkotmányunk legitimitása pedig minimum megkérdőjelezhető, hiszen azt egy illegitim hatalom illegitim parlamentje fogadta el. Ezért annak átdolgozása vagy újraírása sem ördögtől való gondolat. Mitől legitimebb a '89-es Nemzeti kerekasztal, mint a most rendezett nemzeti csúcs?

Szép dolog a napi politika negligálása, de a 2006 őszi események szükségessé tennék mégis a határozott és folyamatos állásfoglalást és az Alkotmány felülvizsgálatának a támogatását az elnök részéről. az interjú készítői pedig szintén kérhettek volna határozott állásfoglalást. Fontos a fenntartható fejlődés eszméje, de talán van ennyire fontos a pillanatnyi Magyarországi helyzet is.

Ezzel együtt gratula a megtiszteltetéshez!

homoródkarácsonyfalvi 2008.12.10. 15:27:19

Egyébként Askeladden által felhozott 2001. évi LXII. tv. (státusztörvény) élete is alátámasztja azt, hogy miért a HTM-ok magyar állampolgárságára van szükség a Magyar Állam és a határon túli magyarok viszonyának rendezésére.
A státustörvényt egy új politikai kurzus egyszerűen kilugozhatta. Az eredeti célja az volt, hogy az ország teherbírásának növekedésével (hova lett ez az idea azóta?) bővülnek a státusztrövényben leírt kedvezmények. Ha így folytaja a mostani kormány , nem marad semmi belőle.
A HTM-ok állampolgárságával ezt nem lehet megcsinálni, állampolgárságától nem lehet megfosztani magyar állampolgárt.

tevevanegypupu 2008.12.10. 15:27:24

Alfomernok
na igen, a hiusag az ketsegkivul szerepet jatszik, mert ugye megsem gondoltak mindenre, pedig a lehetetlen nagy szerepet jatszott mar Magyarorszag es a vilag tortenelmeben tobbszor is..Kozvetve vagy kozvetlenul kicsit "okai" is az akkori alkotmanyozok ennek a mostani helyzetnek az teny. Beismerni valoszinuleg nem fogjak, de majd mi gondoskodunk rola, hogy ne felejthessek el, milyen helyzetbe hoztak bennunket..(:

Waldi! 2008.12.10. 15:29:33

Mindig felvidit, hogy a vakondokok ura milyen erkolcsi magassagokba repked. Talan hitelesebb lenne a szoveg, ha megvalasztasa utan rogton le is mond.
Gyurcsany nem kapaszkodhat a szekebe, csak elnok ur?
Intellektualisan kihivasokkal kuzdo, narcisztikus ven fasz. Az allam nem igy mukodik. Miert gondolja valaki is azt, hogy azert van a parlament, mert majd ott 400 ember kitalal barmi okosat is? A konzultacion az osszefogast kellett volna jelkepeznie, nem okosat kitalalni.
Azert jellemzo, hogy milyen alakok kerulnek ki a jogi egyetemrol. :)
Grespik, Morvai, Torgyan, Orban, Solyom.

Jo Tunder · http://nincsenurleskesz.hu 2008.12.10. 15:29:55


freedom fighter,

szerintem tudom mi metafora es a mumajer kispocs kozti kulonbseg. :))

Alfőmérnök 2008.12.10. 15:32:27

(És egy kritikai megjegyzés: szép dolog, ha az ember nevetni lát egy politikust, de az utolsó két képen S.L. úgy néz ki, mint egy futóbolond :)

Francois Pignon 2008.12.10. 15:32:54

Nézegetve a visszhangokat, kezd körvonalazódni, hogy ennek az interjúnak mi lesz az üzenete a másodlagos közönség számára (persze, hogy nem a lényeg): "Sólyomnak nem tetszik a Nagy-Magyarország-matrica"
www.fn.hu/belfold/20081210/solyomnak_nem_tetszik_nagy/
Indulatokat kelteni persze jó lesz :/

rori 2008.12.10. 15:34:17

Köszi T, nem tudtam. Azt hittem elírás:)

Francois Pignon 2008.12.10. 15:34:18

Alfőmérnök 2008.12.10. 15:32:27

Van benne valami ;) És zászló sincs mögötte, ebből is biztos botrány lesz.

Askeladden (törölt) 2008.12.10. 15:35:57

"Remélem Enök Urat a Románia térkép és a Szlovákia térkép hasonló módon irrtálja, mint a Nagy-Magyarországé,"

Miből gondolod, hogy az elnök urat irritálja bármilyen térkép?!

"Amikor Nagy-Magyaroszág matricát látok egy autón,"

Te nem érted ennek a mondatnak az értelmét?
Itt nem térképről van szó, vagy még nem láttál ilyen matricát?

rajcsányi.gellért (ergé) · http://mandiner.blog.hu/ 2008.12.10. 15:36:02

Freedom fighter, brr: "magukat reakciósnak álcázó fide(elita)sz fiúk akik mosdatnak.

járj nyitott szemmel a világban. ;)"

ki álcázza magát? ott van az impresszumunk és a laptörténetünk alul, meg a Wikipedián stb. Nem titkoljuk, és csak az nem tudja, aki nem akarja. Még a nicknevek gazdái sem titkolják kilétüket. És te? ;-)

Nagyon "savanyú a szőlő" jellegű a kritikád :-)

rori 2008.12.10. 15:38:20

Nagyon jó, hogy létrejött ez az interjú. Kétszer is elolvastam. Mélyen érintenek Elnök úr szavai, legalább az elnökünkre büszkék lehetünk, ha már a miniszterelnökünket szégyelljük.

betyár (törölt) 2008.12.10. 15:41:51

Azert jellemzo, hogy milyen alakok kerulnek ki a jogi egyetemrol. :)
Grespik, Morvai, Torgyan, Orban, Solyom.
Na azért a Drazsét ne felejtsd ki:P

Google 2008.12.10. 15:42:46

"A konzultáción az összefogást kellett volna jelképezni, nem okosat kitalálni."

Tényleg? Az okosat már kitalálta az Őszödi Böszme és beindult...kölcsönkérni, ugye?
Kiknek kellene mi megfelelnünk, kiknek kellene a nem létező egységet bemutatnuk? Egy plurális világban?
Csak nem a hitelezőinknek? Őket még érdekli a bábszínház?
Érjék be Gyurcsánnyal!

betyár (törölt) 2008.12.10. 15:46:45

"Te nem érted ennek a mondatnak az értelmét?
Itt nem térképről van szó, vagy még nem láttál ilyen matricát? "
Szerinted? Hát mi a túróról? Magyarország trianon előtti térképét ábrázolja a matrica.

betyár (törölt) 2008.12.10. 15:49:15

"A népszavazás hatása élénken él: öreg emberekkel találkoztam Erdélyben és a Felvidéken, akik elsírták magukat december ötödikét emlegetve. Ha lesz eredménye az elnökségemnek, talán az, hogy sok helyütt sikerült enyhíteni a traumát. Megértetni, hogy nem szakadtunk szét, hogy nem hagyta el őket az anyaország."

Például a velük való együttérzést, a nemzethez tartozásuk elismerését is kifejezi a matrica.

Askeladden (törölt) 2008.12.10. 15:52:26

Francois Pignon

Most akkor lemásodlagosközönségezel? :-(

Szerintem fontos, hogy ezt a ciki matrica dolgot szóvá tette és szerintem fontos, hogy a korrekt felelős magatartás, meg a "szlovákok örökre a rabszolgáink maradtok" attitűd váljon szét. Mégha ezt sokan nem értik az állítólagos jobboldalon, az igazi jobbon ez evidencia.
ja és ezt pont én fogom elmagyarázni. Hát ez az! Remélem, hogy nem csak én.

freedom fighter 2008.12.10. 15:52:49

ergé,
"Nagyon "savanyú a szőlő" jellegű a kritikád :-) " -- azt hiszem, hogy freud ezt hívta volna wishful thinking-nek... ;)

Jo Tunder,
de úgy tűnik, hogy a viccelődés és a személyeskedés közötti különbség már nincs meg... kár. :(

Veder1 2008.12.10. 15:53:24

betyár,

és persze azt is, hogy Szlovákia, Románia, stb. nem létezik...
Egyébként meg Magyar Királyság.

TuRuL_2k2 · http://maglyatuz.hu 2008.12.10. 15:54:18

betyár:
"Például a velük való együttérzést, a nemzethez tartozásuk elismerését is kifejezi a matrica."

Meg lennék lepve, ha a határon túl élők többsége számára ezt jelentené az anyaországi vendégek autóján látott Nagy-Magyarország matrica.

Azhát 2008.12.10. 15:55:24

"Például a velük való együttérzést, a nemzethez tartozásuk elismerését is kifejezi a matrica."

Ja, azért mondja Sólyom, hogy:
"Amikor Nagy-Magyaroszág matricát látok egy autón, kedvem lenne tulajdonosától megkérdezni, tudja-e, milyenek voltak az etnikai viszonyok 1918 előtt. Inkább a Teleki-féle nemzetiségi térképet tenné ki, vagy akármelyik bécsi vagy Prágában kiadott korabeli térképet!"

Askeladden (törölt) 2008.12.10. 15:57:27

"betyár"

Nem vagy tisztában a "térkép" szó jelentésével. :-(

Találj már el Alsóbotfaluról Bojtorjánosra egy ilyen a „H” betűt feltüntető - államjelzés matrica segítségével! :-)

akozert.blogspot.com/2008/02/nagy-magyarorszg-nem-mennyorszg-hanem.html

Francois Pignon 2008.12.10. 15:58:05

Askeladden,
másodlagos közönség alatt azt értem, aki nem itt olvassa az interjút, hanem egy másik lap beszámolójából ismeri csak meg (annak válogatott részeit).

mediakus 2008.12.10. 15:59:43

Virág et.!
Azt írod, hogy "Én úgy vettem észre, hogy a jobboldal üdvözölte ezt a népszavazást, szegény Mikola még azt is kibökte, hogy miért (szavazók)."

szerintem te is tudod, hogy Mikola és mások is nyilvánvalóan tudatában vannak ennek az állításnak a képtelenségében. Elég csak elolvasni a választási eljárásról szóló törvény, rögtön kiderül, hogy miért.
Jól hangzott az állítás egy nagy fidesz gyűlésen, vagy kongresszuson, mert tapsot kapott érte, de semmi több nem volt a mondatban.
A kettős népszavazás kiírása szerintem nem azért volt hiba, amit a köztársasági elnök mondott, hanem azért mert a kezdeményezők, de még inkább a támogatók nem mérték fel a kérdés támogatottságát, nem mérték fel a kormánypártok várható reakcióját.

Azhát 2008.12.10. 16:01:18

"Jól hangzott az állítás egy nagy fidesz gyűlésen, vagy kongresszuson, mert tapsot kapott érte, de semmi több nem volt a mondatban."

Ugyanezt mondod az őszödi beszédre is? :)
Hogy jól hangzott ott a zárt ajtók mögött, de "de semmi több nem volt benne"? :)

TuRuL_2k2 · http://maglyatuz.hu 2008.12.10. 16:03:07

mediakus:
"A kettős népszavazás kiírása szerintem nem azért volt hiba, amit a köztársasági elnök mondott, hanem azért mert a kezdeményezők, de még inkább a támogatók nem mérték fel a kérdés támogatottságát, nem mérték fel a kormánypártok várható reakcióját."

A MVSZ nincs abban a helyzetben, hogy reálisan felmérje ezeket, sajnos.

Téglagyári Megálló 2008.12.10. 16:07:43

kolumna,

itt ne gyere a látohatárral, amiben Bauer Tamást idézik érvként...

betyár (törölt) 2008.12.10. 16:09:53

A térkép szó jelentésével köszi, de tisztában vagyok. Bornírt megjegyzésedre meg annyit, hogy nem autós térképet írtam.

Turul,

doch, voltam ilyen autóval Erdélyben és a Felvidéken, és igen, ezt jelentette nekik. a népszavazás után a Szent Anna tónál próbáltunk meg szóba elegyedni a tó gondnokával, akinek az volt az első kérdése, hogyan szavaztunk, és csak az után volt hajlandó beszélgetni, hogy megmutattuk neki az autón a matricát.

Azhát,
nem azt írtam, hogy Sólyomnak ezt jelenti, neki nyilván nem, de akik kirakják, azoknak igen.

Azhát 2008.12.10. 16:11:34

"nem azt írtam, hogy Sólyomnak ezt jelenti, neki nyilván nem, de akik kirakják, azoknak igen."

Na jó, de most, hogy már Sólyom is egyértelműen kinyilvánítja, hogy NEM jó, hogy ilyen matricákat tesznek ki egyesek, akkor nem ártana elgondolkozni azon, hogy valahogy máshogy kéne kifejezni az érzéseiket...

mediakus 2008.12.10. 16:12:50

Turul, az MVSZ valóban nincs abban a helyzetben, de a FIDESZ ezt felmérhette volna. Ezért írtam hogy ők inkább felelősek.
Én speciel nem gondoltam, hogy ebből ilyen ellentét lesz, mert józan ésszel a szocialisták által hangoztatott érvek képtelenségek. A döntésükbe belejátszott a "fidesz a legfőbb ellenség" motívum, és így képtelenek voltak józanul gondolkodni. Nagy kár.

betyár (törölt) 2008.12.10. 16:13:52

Miért nem az első kommentem egyéb részeihez szóltok hozzá?

Vödör,
igazad van, először azt írtam, a második kézbotlás volt.)

Cypriánus 2008.12.10. 16:14:11

T. Askaleddan!

az Osztrák Császárság egyáltalán nem volt egy hosszú életű intézmény, alig 100 évet húzott ki. (nézz utána)
A történelmi Magyarhonnal (Hungária, Uhorsko) így nem lehet összevetni. szerintem is a történelmi Magyarhon tekinthető hazánknak, magyar etnikum ugyanis nem tud megnevezni egy olyan körülírható ennél kisebb földadarabot, amelyben történelme és kultúrája értelmezhető. Az 1941-es határok etnikailag a legigzságosabbak voltak, de még azokon is kb. 700 000 magyar rekedt kint, és történelmünk alapvető helyszínei.
A Tátra a miénk is!

a baj nem ezzel van, hanem ha úgy csinálunk, mintha csak a miénk lenne, meg mi csináltunk itt mindent Trianonig, mert ez is hülyeség. Jellemző, hogy sértődöttek vagyunk, ha más nemzetiségűnek nyilvánítanak a történelmünkben jelentős alakokat, de óriási az ellenállás pl. Hunyadi János román származásának az elismerésére. Olyankor mindig előkerül, hogy "nem, mert az anyja magyar volt" (lehet) meg hogy "a korabeli havasalföldi arisztokrácia jórészt jász meg kun származék volt". (ez is lehet, de ekkoriban már totál elrománosodva, meg a magyar arisztokráciánál érdekes valahogy nem szeretjük használni a vértisztaságmérés ezen fokát...:) )
mindenesetre az egyik tesója Radu volt, a korabeli források az "oláhnak nevezett János"-nak említik, és a korabeli krónikák egyike szerint "nagy és fényes Havasalföldi családból származott". indirekte árulkodó, hogy pont Mátyás udvarában kezdték nyomatni a románok latin- római eredetét, meg a fiktív Corvinus családot...mi a bánatért lett volna ez annyira szívügye egy nem oláh származású uralkodónak?!
azért jellemző ránk, hohgy ahelyett hogy egy könnyed cselgáncsmozdulattal felhasználnánk a román nacionalizmus energiáját arra, hogy átdobjuk a palánkon, mi pont ellenkezünk...pedig mondhatnánk, lám-lám, annyira nem voltak elnyomva a románok a Magyar kiráyságban, hogy kormányzó lehetett az egyik, a fia meg király!!!
amúgy valszeg most is hosszas komentekben fogják bizonygatni Hunyadi János magyar-jász -kun-irokéz-nepáli hegyi serpa származását, meg előjönnek Mogossal, meg Vojkkal, de a korabeliek számára Hunyadi János elég világosan oláh volt...(az oláh eredetileg éppúgy nem volt sértő, mint a másik újlatin népre használt olasz.)

betyár (törölt) 2008.12.10. 16:16:52

Azhát,
miért is? Mert Ő kinyilvánította? Azért ezt te sem gondolod komolyan.

mediakus 2008.12.10. 16:18:04

Azhát

tényleg nem értek egyet ezekkel a matricákkal, mert nem azt fejezik ki, amit mondani kellene velük, de kétségkívül van olyan olvasata, hogy az egybetartozást szimbolizálja, még ha nem is ez jutna eszembe először

mellesleg a nagymagyarországos, árpádsávos zászlókat kiragaszgatók történelmi ismeretei meglehetősen hiányosak. Tavaly volt szerencsém Versaillesban járni, és mind a Kis, mind a Nagy Trianon palotát megnéztem, de jellemző, hogy nem a Nagy Trianon palotánál volt kiírva a Justice for Hungary, hanem a Kis Trianonnál. Vagyis még véletlenül sem ott, ahol a békeszerződést aláírták. Ennyit a történelemtudásukról.

Askeladden (törölt) 2008.12.10. 16:18:05

betyár

Mindenesetre sokan vagytok.

A Medián ügynökség felmérése alapján kiderül, hogy a magyarországi autók 5%-án található ilyen címke, ez ugyanolyan arány mint a gyermekkel közlekedő autóra figyelmeztető jelzés.

www.parameter.sk/rovat/kulfold/2008/11/19/nagymagyarorszag-kepet-hordja-autojan-nehany-magyarorszagi-parlamenti-kepvi

TuRuL_2k2 · http://maglyatuz.hu 2008.12.10. 16:18:33

mediakus:
A Fidesz anno nem támogatta az aláírásgyűjtést, persze ettől még az aktivistáit, szimpatizánsait nem akadályoz(hat)ta meg, ha gyűjthetnékjük volt (és persze sokuknak az volt).

betyár (törölt) 2008.12.10. 16:21:21

Hunyadi oláh volt, Zrínyi horvát, mi ezzel a probléma? A Magyar Királyság nem nemzetállam volt, az alattvalók a szent korona alattvalói voltak.

terrybenedict 2008.12.10. 16:21:47

Ez egy fasz.
Miért hiszi a buzija, hogy a határontúli magyarokkal kell foglalkozni????
A kurva anyját, inkább azzal foglalkozzon, ami itthon van. Inkább bírná rá a pártokat az együttműködésre, mint a románokhoz járna.
Inkább állna itthon a dolgok mellé, minthogy bölcsek tanácsát toboroz egy csomó öreg zsidóból.
Ki fogja az ilyesmit komolyan venni?
Alig várom már, hogy legyen egy normális köztársasági elnök.
Tűnjenek már a picsába ezek a múmiák!!!!!!

betyár (törölt) 2008.12.10. 16:24:07

Askeladden 2008.12.10. 16:18:05
Na und? Ebből most milyen messzemenő következtetést is kéne levonnom? Segíts, lécci-lécci!

Azhát 2008.12.10. 16:25:09

" betyár 2008.12.10. 16:16:52
Azhát,
miért is? Mert Ő kinyilvánította? Azért ezt te sem gondolod komolyan. "

Jaaa, azt hittem, hogy a jobberek odafigyelnek arra, hogy mit mond Sólyom.
De ha te annyira szélsőjobb vagy, hogy nem érdekel mit mond Sólyom, akkor lelked rajta.
Csak aztán ne csodálkozz a leszélsőjobbozáson.

rajcsányi.gellért (ergé) · http://mandiner.blog.hu/ 2008.12.10. 16:25:26

De urak, a Sólyom-interjú nagy része arról szól, hogy a Magyar Köztársaság elnökeként mennyi erőt fordít arra, hogy enyhítse a határ két oldalán meglévő feszültségeket. És erre radikális jobboldalról autómatricák (!) kritizálása miatt kötnek bele??? Huhh!

betyár (törölt) 2008.12.10. 16:27:38

????
Nem látod magad sem, hogy mit írtál: ha valamit kinyilvánít, akkor kutya kötelességem azzal egyetérteni? Ha nem teszem, szélsőjobboldali vagyok? Mondd, hogy csak ugratsz!

Cypriánus 2008.12.10. 16:28:59

Kedves Betyár!
természetesen semmi probléma sincs vele. ifj. Zrínyi Miklós öccse, Péter (Rákóczi nagyapja) a horvát barokk irodalomban tölt be olyan szerepet mint bátyja magyarban. Rudnay Sándor hercegprímás, esztergomi érsek pedig a szlovák irodalom egyik nagy alakja. a magyar agrároktatás üttőrője, az Albertisrsán született Tessedik Sámuel evangélikus lelkész pedig szintén késhegyig menő vitákban akarta -veszett ügyként- a protestánsok által kedvelt ócsehet irodalmi nyelvvé tenni a katolikusok nagyszombati tájszólása helyett (amit Rudnay is használt, hisz katolikus főpapként erre predestinálva volt...) Az hogy a szlovák nyelv valamiképpen ütné a magyar érdekeket, bennük még föl sem merült. (és fordítva sem volt nagyon érdekes.)

betyár (törölt) 2008.12.10. 16:29:51

ergé,

...és hölgyek:)

egy radikális jobboldali.

Házi feladat: vitassuk meg, mit jelent a jobboldali és a radikális szó, majd utána címkézzünk!

rajcsányi.gellért (ergé) · http://mandiner.blog.hu/ 2008.12.10. 16:31:12

Betyár, nem nevezlek annak.

De matricaragasztgatások és elnöki látogatások között van némi fontossági különbség.

betyár (törölt) 2008.12.10. 16:31:35

Cypriánus 2008.12.10. 16:28:59
Asszem, egyetértünk, nincs miről vitáznunk:))

Francois Pignon 2008.12.10. 16:32:21

Már-már gyanús volt az eddigi sok dícsérő hozzászólás, felrémlett, talán csak nem moderál valaki kivételesen. De terrybenedict meggyőzött hogy mégsem. :(

rajcsányi.gellért (ergé) · http://mandiner.blog.hu/ 2008.12.10. 16:33:51

Freedom fighter: Freud egy kókler volt, én meg Rajcsányi Gellért vagyok, a Reakció szerkesztője és a Zóna.hu munkatársa. Benned, az "álcázóban" kit tisztelhetünk?

Azhát 2008.12.10. 16:33:55

" betyár 2008.12.10. 16:27:38
????
Nem látod magad sem, hogy mit írtál: ha valamit kinyilvánít, akkor kutya kötelességem azzal egyetérteni? Ha nem teszem, szélsőjobboldali vagyok? Mondd, hogy csak ugratsz! "

:)
Gondolkozz.

Az emberek Sólyomot jobbosnak tartják. Fideszesnek.
Aki nagymo-matricát tesz a kocsijára az is jobbos. Sőt: nagyon-jobbos.
Most a jobbos Sólyom közli, hogy a nagymo-matricák szerinte nem jók. Ha te olyan jobbos lennél, mint ő, akkor elgondolkoznál a dolgon. De nem teszed, hanem kijelented, hogy hogy számodra az ő nyilatkozata nem jelent semmit. Ezek szerint nem állsz Sólyom mellett.
Most akkor vagy balos vagy :) vagy még Sólyomtól is jobbra állsz.

Persze most mondhatnád, hogy egszerűen csak szuverén gondolkozású vagy - de akkor már régen el kellett volna gondolkoznod azon, hogy tényleg olyan jó ötlet-e ez a nagymo-matrica... de nem tetted, tehát... :)

terrybenedict 2008.12.10. 16:53:35

ja, lehet, hogy nyers vagyok, de szerintem ez a faszi még a Mádl-nál is rosszabb.
Faszt azzal foglalkozik, hogy ki mit ragaszt a kocsijára. Nem kell játszani az okostónit, nyilván nem mindenki, aki Nagy Mo.-t ragaszt a kocsijára ismeri betéve a történelmet. Egyszerűen van egy elképzelése.
De inkább vonja kérdőre a magyar autóst, mint a románokat.
Én nem értem ezt a kurva nagy nemzeti összetartás dolgot, baszki. A fasznak is görcsöl miatta.
Ausztriában hány "magyar" akarja a kapcsolatot építeni az anyaországgal? Hát nem sok. PEdig van ott is magyar doszt. Tudom, mert oda jártam iskolába.
Ha a román lenne jobb gazdasági helyzetben, akkor az erdélyi magyar faszt se foglalkozna velünk.
Szóval ez a Sólyom madár csak ne akarjon Nagy Magyar Császárként, meg a magyarság összefogójaként tetszelegni, mert nem az volna a dolga.

Francois Pignon 2008.12.10. 17:00:06

Hát az amerikai magyarság például jobban él mint bármelyik kárpát-medencei közösség, velük meg sokaknak épp az a baja, hogy miért szólnak bele a dolgainkba. Úgy tűnik, ők akarják építeni a kapcsolatot. (Mondjuk jobb lenne, ha Gyurcsányon meg a kurucinfon kívül mást is észrevennének.)

rajcsányi.gellért (ergé) · http://mandiner.blog.hu/ 2008.12.10. 17:01:00

"Szóval ez a Sólyom madár csak ne akarjon Nagy Magyar Császárként, meg a magyarság összefogójaként tetszelegni, mert nem az volna a dolga."

De az a dolga, az Alkotmány betűje szerint is, nézz utána.

terrybenedict 2008.12.10. 17:09:36

ergé:
Ja, de van egy ország, amit Magyarországnak hívnak. Annak a császára legyen, ne Romániáé, Ukrajnáé, Szerbiáé, meg a többié.
PErsze, hogy rühell minket az összes szomszéd, mert mindegyiknél bepróbálkozunk mindenféle baromsággal.
Igaza volt Fico-nak, ők majd foglalkoznak az ottani magyarokkal, nekünk nem kell.
És valószínű, ha nem csinálnák a picsájukat mindenféle magyar iskola támogatásával, meg kultúrális szarokkal, akkor nem is vernék meg az ottani magyarokat.
Gondoljatok már bele!!!! Ugyanabban az országban élő állampolgárok miért részesülnének más bánásmódban????
PErsze, hogy kinyílik a bicska.
Itt sem vagyunk boldogok a cigókkal kapcsolatos dolgokban, pl., hogy nem mersz kirúgni egy cigányt, mert az egyből kisebbség elleni tett.

JClayton · http://bumm.sk/blog/szemtanu/ 2008.12.10. 17:21:32

terrybenedict:

Valahogy nem vagy tisztában az "ultimátum" és a "kérés" közötti finom árnyalatokkal. Sok politikust lehet vádolni azzal, hogy nem, vagy rosszul nyúl bele a külpolitikába, de Sólyom speciel pont nem az az ember...

Joschka Fischer (törölt) 2008.12.10. 17:30:59

gratulálok, nagyon jó interjú lett ;-)

2008.12.10. 17:32:19

"Amikor Nagy-Magyaroszág matricát látok egy autón, kedvem lenne tulajdonosától megkérdezni, tudja-e, milyenek voltak az etnikai viszonyok 1918 előtt."

Miért nem azt kérdezi drága elnök úr, hogy melyik etnikum volt a kárpát medencében 1918-ban is abszolút többségben (51%)? (És ma is relatív többségben van.) Ha már ennyire etno-centrikusan gondolkodik az elnök úr.

Sok lett a román Erdélyben? Igen. És? Ez nem jelenti, hogy a kárpát medence területén 1000 évnyi jogfolytonosságot felmutató Magyar Királyság nevű államot felszámolják. Az akkori állam az erdélyi románokkal együtt volt az, ami.

Hogy a Magyar Királyság ma már nem létezik? Éppen nem. (Bár van egy méltatlan jogutódja.) És létezett ezelőtt 100 évvel Csehszlovákia? Jugoszlávia? Izrael? Nem létezett. Aztán mégis lett.

Aki az egykori magyar állam eszményéhez hű, az csak tegye a matricát az autóra. Aki ezt megugatja, az nem azért teszi, mert értetlen, hanem mert rosszindulatú.

R_John · http://sardobalo.blog.hu 2008.12.10. 17:33:46

Freud egy kókler volt, ez kurva jó:D

negoootiator 2008.12.10. 17:37:03

Köztársasági Elnök Úr és a kedves olvasók figyelmébe ajánlom a www.huszadikszazad.hu történelmi on-line napilap portált, amely a huszadik század sajtóanyagát szemezgetve dolgozza fel a század történelmét. Jelenleg az 1920-as év feldolgozása megtörtént. A Történelmi Magyarországról lehet olvasni számtalan témában. Egy olyan "képet ad" a portál, amilyet még kevesek láthattak. A reakcióblog is foglalkozott a huszadikszazad.hu -val 2008 elején. Ajánlom mindenki figyelmébe! Barátsággal!

medve2 2008.12.10. 17:38:25

Gratulálok Reakciónak az interjúhoz. Minimum érdekes.

Téglagyári Megálló 2008.12.10. 17:49:37

calam,

és kokainizmusból kifolyólag grafomán

R_John · http://sardobalo.blog.hu 2008.12.10. 17:51:42

szegény Zsiga is megkapja:) Ennyire féltek magatoktól?:D

prometheus_X 2008.12.10. 17:53:49

Magas ívből teszek rá, hogy az Elnök Úr magánemberként jobboldali beállítottságú, vagy sem. Ennek egyetlen oka - és mondjon bárki bármit (az ostobasághoz mindenkinek joga van) - Árpi bácsi óta Sólyom az egyetlen köztársasági elnök, aki nem bábja a Parlamentnek.

Hibái: csak az nem hibázik, aki nem dolgozik.

prometheus_X 2008.12.10. 17:56:22

Ja és köszönöm a Reakciónak ezt a kiváló anyagot! Igazi felüdülés itt olvasni (nem a kommenteket, a cikkeket).

jbb 2008.12.10. 18:11:19

Ez a huszadikszazad.hu nem az az oldal, amit havonta promótálnak a drágajóbolgárúr műsorában és kizárólag arról mesél a szerkesztője, hogy a Magyar Királyság a népek börtöne volt és vért okádtak az elnyomó magyaroktól a szerencsétlen kisebbségek? Mert akkor inkább hagyjátok ki, akár Slota is szerkeszthetné... Bár az lehet kicsit tárgyilagosabb lenne.
Persze, ha ez nem a klubrádiós csapat, akkor elnézést.

Más. Véleményem szerint is Sólyom Úr az eddigi legjobb elnökünk. Szuverén, felelősséget érez a HTM-ok iránt, nem kisstílű politikai alkukkal mutyizik a bűnöző pártelintünkkel és ráadásul pontosan tisztában van az alkotmányossággal, lévén nála nagyobb szakértő szinte nincs is hazánkban. Persze, hogy az önkényuralmi elvtársaknak nem tetszik. Dehát azok meg kit érdekelnek, kihaló faj vagytok, hogy idézzem kedvencünket.

Méginkábbmás. Tegnap volt egy link az mszp honlapjára. Csak nekem tetszik ennyire az oldal rendkívül diszkrét karácsonyi dekorációja?

mutatis 2008.12.10. 18:11:56

" Nem a napi politikai események ügyében szólalok meg, nem foglalok állást valamelyik oldal mellett." Elnök úr, nem egészen jól működik az emlékezete! Nem foglal állást valamelyik oldal mellett? Soroljam a példákat? Az persze igaz, hogy az ellenzék ellen még nem foglalt állást. De a kormányal szemben...Ha ennyire hiteles a többi kijelentése is, akkor....
Nem néz tv-t és nem olvas újságot? Ezzel korábban mindig Kádár János "dicsekedett". Internetalapú a tájékozódása? Akkor így már megértem , hogy miért van, hogy akkor szólal meg, amikor nem kellene, és akkor hallgat, amikor szólni kéne.

Globe Trotter 2008.12.10. 18:13:01

Óriási gratula a Reakciónak! Ez egy hihetetlenül jó interjú. (Már az Index is ír róla! :))
A multietnikus-mulltikulturális vitához hozzászólnék.
1. Sólyom nem egész Magyarországról, hanem a korabeli Fiuméről beszélt.
2. Szerintem helyesen használta a multikulti kifejezést, ugyanis egy forgalmas, pezsgő kikötővárosról van szó, attól még, hogy hasonló ("zsidó-keresztény") gyökerekkel rendelkeztek (mellesleg: kivéve az oda járó tengerészek egy részét), még nem jelenti azt, hogy közelebb álltak egymáshoz, mint ma New Yorkban a fekete, ír, angol, stb. családi hátérrel rendelkező polgárok. A távolság legalább akkora volt, ha nem nagyobb, mint ma egy multikulti nagyvárosban. Tehát abszolút helyesen használta Sólyom ezt a kifejezést.

Más. A "Szent Korona országainak" címere az autókon. Nagyon örülök, hogy előjött. Én is megdöbbenek, hogy milyen sokan büszkén viselik ezt autójukon. Rajta pl. a mai Horvátország kb. 60%-ával. (??) Tényleg úgy gondolja valaki, hogy minket (magyarokat) illetne? És arra nem gondol, ha átmegy Horvátországba, (pl. nyaralni), akkor mit gondol az a horvát, aki ezt látja? Hogy az országának jó része egy másik országhoz kéne, hogy tartozzon, fővárosával együtt! (??)
Ebben is teljesen igaza van Sólyomnak. Ha már valakit annyira foglalkoztat, ez tegye ki az 1918-as nemzetiségi viszonyokat ábrázoló térképet, illetve azt a részét, ahol a magyarok 80-90%-ban vagy fölötte voltak. Világos, hogy igazságtalan döntés volt a trianoni, de a "vissza az egész történelmi Magyarországot" című múltba révedést szimbolizáló autómatricák, olyan anakronisztikusak, hogy már fáj. Mellesleg egy nagy adag érzéketlenséggel is társul - a környező országok nem magyar polgárainak nemzeti érzéséről beszélek.
Szóval örülök, hogy ez a téma is felmerült, és itt is nagyon jól fogalmazott Sólyom.
Nem elnök urazok, mert a pátosz távol áll tőlem, de nagyon tetszett az interjú és nagyrészt egyetértek köztársasági elnökkel! (Nem mindig volt ez így, ezért is örülök, pozitív irányba billent az elnökről alkotott képem.)

Üdv mindenkinek,
Egy LMP-s
(LMP = Lehet Más a Politika - politikai kezdeményezés)

gabca 2008.12.10. 18:29:22

Mivel itt már előttem vagy 100-an leírták, hogy Sólyom László talán az egyetlen vállaható ember a mai közéletben, ehhez nincs mit hozzátenni – szerintem is, és remélem, nem adja fel mentalitásformáló “szélmalomharcát”, és 2010-ben ismétel.
Csak pár apró megjegyzés.

tölgy konzervativok.blogspot.com 2008.12.10. 10:52:54:
“A saját maga fabrikálta, önkényes papírfecni Alkotmányhoz való fundamentalista ragaszkodása pedig már irracionális.”
Lehet, hogy félreértem, amit mondott, de ebből a szakaszból én azt veszem ki, hogy nem egészen így van:
“A legkülönfélébb szakterületeken látok törekvést az újabb, frissebb megközelítésekre. Egy fiatal jogászcsapat – miután kimutatta, hogy minden professzor gondolatvilágát a marxizmus befolyásolja –, figyelemreméltó alkotmánykommentárt készített.”
Jó lenne persze olvasni azt az “alkotmánykommentárt”, de úgy érzem, hogy Sólyom sem tekinti a mai Alkotmányt szentírásnak. Sokkal inkább lehet az, hogy egy hibákkal teli Alkotmány is jobb, mintha bárki egyéni érdekei szerint, vagy rossz kompromisszumokkal elkezdené önkényesen fabrikálni.

szusi úr 2008.12.10. 11:28:44:
“elnök úr, lenne itt még pár apróság: …”
Az idézett kutatás eredménye nem biztos ám, hogy Sólyom Lászlót minősíti …
Fideszre szavazna? Göncz meg az SZDSZ-re, Szili (ha átnyomták volna) meg az MSZP-re. Azaz: mit akar, kedves szusi úr, ezzel mondani?

mavo mavo.blog.hu 2008.12.10. 11:39:15:
“Ja, az ember néha meg tudja bocsátani azt a borzalmat, aminek a végén ő lett az elnök.”
Szerintem az a történet inkább minősíti az MSZP-t, akik komolyan gondolták, hogy Szili Katinka méltó köztársasági elnöknek. Már megbocsáss, de szégyenteljes, ahogyan semmi másnak nem tekintik e címet, mint politikai alkuk eredményeként megszerezhető díszzsákmányt (azaz semmire nem jó, de jól mutató skalpnak). Mert számomra ez a borzalom. És pseciel én ezt nehezen tudom megbocsátani nekik – csak az a mentségük, hogy nem Szili lett a köztársasági elnök.

keb_26 2008.12.10. 18:36:39

Na végre!
Idáig kellett várni egy egyértelmú, világos Solyómra.
Kár, hogy nagyobb nyílvánosságú (ez nem az oldalt becsmérli) fórumokon nem tud ilyen nyílt lenni.
(A Zengő-mániája akkor is béna! :)

Csi!
Buta vagy...
Pont így gondolkodnak azok akik a honfitársainkat verik és pont azért tartunk ma itt, mert sokan vélekednek úgy, mint te...

Szerintem vedd meg a Befejezetlen múlt c. törikönyvet (gimiseknek), olvasgasd, hátha megtanulod a dolgokat egészében, több aspektusból látni.

TD223: neked már nincs értelme elővenni...

2008.12.10. 18:43:09

"Én is megdöbbenek, hogy milyen sokan büszkén viselik ezt autójukon. Rajta pl. a mai Horvátország kb. 60%-ával. (??) "
És Szlovákia 100%-ával.

A Magyar Királyság tehet róla, hogy olyan hogy, Szlovákia, nem létezett soha?
A Magyar Királyság a bűnös, amiért Könyves Kálmánt a horvát rendek megkoronázták, és reálúnióba kerültek Magyarországgal?


"Tényleg úgy gondolja valaki, hogy minket (magyarokat) illetne?"
Nem. A Szent Koronát illetné.

Globe Trotter 2008.12.10. 18:57:31

És akkor mi van, ha a "Szent Koronát" illetné. Királyság van? Szerintem köztársaság. (Szerencsére.)
Érdekes az osztrákok nem sírják vissza birodalmukat, pedig az Lembergtől (ma: Lvov) tartott Fiuméig (ma: Rijeka)...
A Szent Korona országai politikai egységet alkotott nem nemzetit. Ezt összekeverni a magyar nemzeti érzéssel, óriási hiba. És, mint írtam érzéketlenség más ország polgáraival szemben.

ypod 2008.12.10. 19:07:28

Régóta tudjuk és sokan, hogy a mi generációnknak ki kell pusztulnia, mielőtt itt demokrácia lesz. A komcsik nem engedik a nómenklatúrájukat. Én a kommunista rendszerből csak keserűséget hoztam, ami még csak növekedett a gatyaváltás óta, mert akik velem szemétkedtek, most ugyanúgy pozícióban vannak és ellenemre még mindig ők intézik a sorsom. Én nem tudok, és nem is akarok megbocsájtani nekik. És én még kaptam katonai kiképzést, és sajnálom, hogy nincs módom élni vele, mert akik most a leghangosabban nemzetieskednek, csak bohócok. Hát ennyi. Én dühös vagyok, és remélem, hogy ők meg megtanulnak előbb utóbb félni is.

2008.12.10. 19:08:12

"És akkor mi van, ha a "Szent Koronát" illetné. Királyság van? Szerintem köztársaság."
Mint feljebb írtam Magyar Királyság ma nem létezik. De ezen lehet segíteni. Semmi nem tart örökké.

"Érdekes az osztrákok nem sírják vissza birodalmukat"
Az egy birodalom volt. És az ő dolguk, hogy mit sírnak vissza, mit nem.

"A Szent Korona országai politikai egységet alkotott nem nemzetit."
Ejsze, ezt mondom én is.

bugreport 2008.12.10. 19:23:54

Mielőtt Sólyom feje felett kirajzolódna egy kékes színű glória, azért gyorsan tennék három kritikát, csak hogy ellenpontozzam a nagy összeborulást.

1. A stílusa nekem túl arisztokratikus. Honnan tájékozódik, ha nem néz tévét? Ezek szerint soha nem látott még South Parkot vagy Győzike show-t? Pedig érdekelne a véleménye. Én se nézek tévét, de nem is vagyok elnök. Figyelmen kívül lehet-e hagyni egy olyan médiumot, hírműsorokat, amelyeket naponta 4-5 millió magyar néz, beleértve a határon túliakat is, csak azért, mert a tévé – feltehetően – az ördög találmánya, és a plebs szórakozása? Ez nem túl demokratikus.

2. Ez egy régi érv lesz: Sólyom AB elnökként kidolgozta a láthatatlan alkotmányt, ami alapján korlátozta a köztársasági elnök tényleges hatalmi jogköreit. Göncz Árpád nem igazán értette, hogy miért nem lehet a hadsereg tényleges főparancsnoka, amikor ez szó szerint le van írva az alkotmányban. Most éppen Sólyom igyekszik tágítani az elnöki szerepfelfogást, igaz, egy teljesen más irányban – főként gesztusok által és szimbolikusan – de azért ez mégse lehet alkotmányos mérce más majdani elnököknek. Nem?

3. Szerintem Sólyom az ügynöktörvény ügyben is óriásit hibázott. AB-elnökként részben neki köszönhető, hogy nem nyitották meg az ügynökaktákat a jogállami forradalom békés mivoltára tekintettel. Pedig ez elvi kérdés, amit most nem fejtek ki itt + a rendszerváltás után tiszta lappal lehetett volna kezdeni mindent. Így a titkosszolgálatok most nem tudnák zsarolni egyes politikusokat. Bár ez a kritika nem a köztársasági elnöki munkájára vonatkozik.

A nyilvánosság és ő. Az első 1-1,5 évben valószínűleg az arisztokratizmusa miatt volt konfliktusa a sajtóval, a nyilvánossággal. Mondjuk ez nem csoda, mert nyilván mondott valamit, ami egészen más értelmet kapott a hazai nyilvánosság színvonalát ismerve. Lásd például az ujjlenyomatos nyilatkozatot 2005-ben. Milyen kicsinyes, ál-komoly, kioktató publicisztikák születtek róla: „egy kis szar ország elnöke ne packázzon a hatalmas USA-val”. Fúj. Pedig nem is erről szólt a mondata…

Szerencsére ez lassan változóban van. Sólyom vagy más rájött arra, hogy a nyomtatott lapok többségénél régi-régi káderek húzzák az igát, akiknek a kockafejébe nem fér be semmi megszokottól eltérő gondolat, már tisztelet a kivételnek.

Az internetes sajtónál ez nincs. Vagyis igenis kellenek az új kommunikációs eszközök, hogy az elnök megszólítsa a fiatalokat vagy miket. Vannak, lehetnek még más eszközök is. Én ennek a nyitásnak tudom be a mostani interjút is, amit egyébként nagy örömmel olvastam és gratulálok hozzá!

Szerintem az egész köztársasági elnök jelenség lényege mindig is volt a szemünk előtt, csak nem vettük észre, ti. hogy ő kezdettől fogva egy politikai programot hajt végre. Tessék csak újraolvasni a beiktatása előtt készült interjúkat (2005. június-augusztus: Heti Válasz, Népszabadság, Magyar Hírlap, stb.) amiben világosan összefoglalja ezt a programot.

A főbb elemek: progresszív civil hang, zöld gondolat, nemzeti elkötelezettség, új Európa-politika, alkotmányvédelem, a pártlogika visszaszorítása, ezáltal a társadalmi megosztottság mérséklése. Az elnök megválasztása óta is ugyanazt mondja, ugyanúgy. Ez egy kőkemény politikai program, csak máshogy, ahogy megszoktuk. Nyilván ez zavarja a pártokat, mert megszünteti a zsákmányrendszerüket, amt szerzett jognak tartanak.

Bár 3 év alatt máshová kerültek a hangsúlyok, és új témák is felmerültek, a célkitűzés nem változott. Szerintem Sólyom politikája az igazán reális, mert hosszú távban gondolkodik. Nekem legalábbis nagyon imponál, ahogy következetesen munkálkodik ezen – éppen a pártpolitikai rövidlátással szemben. Amit például Havasiné főbírójelölttel csinált legutóbb az MSZP, az felháborító és szánalmas. Milyen mélyen sunyi, hogy a lelkiismereti szavazás mögé bújtak!

Szerintem Sólyom lényege, hogy ő egy radikális politikus. Legalábbis abban az értelemben, hogy átrendezi a megszokott gondolati szokásainkat a politikáról, amiről itthon főként pártpolitikát értenek. Holott a politika sokkal több: az élet közös megszervezése, együttműködés, önmérséklet, morális közösség, blablaba. Ennek a következményeire hívja fel a figyelmet a megszólalásaival, elképesztően magas színvonalon és egyre közérthetőbben. Egy igazi európai arc a Sólyom, ezt kár tagadni.

Nekem úgy tűnik, hogy messze ő a legkiemelkedőbb politikus az otthoni mezőnyből, bár ezt már mondták előttem. Persze, ha valóban az, akkor meg is tudja valósítani a programját, mert lesz/van hozzá hatóereje.

Igény mindenesetre lenne rá... Az csak jó, hogy egyre többen vagyunk, akik hasonló módon gondolkodunk közéletről, politikáról, hazáról.

Miso 2008.12.10. 19:26:47

Sokan kritizálják, és valóban nem a Göncz Árpád-féle, mosolygós, mindenkinek szimpatikus, szinte csak protokolláris értelemben fel-fel bukkanó alak (ez nem kritika Árpi bácsi irányába). Ugyanakkor valóban fontos kérdésekkel kapcsolatban hallatja a hangját, és nem riad vissza kritikával illetni az Országgyűlés elemeit. Szükség lenne hasonló nézeteket és erkölcsöket követő, befolyásos pártpolitikusokra is.

plastik02 2008.12.10. 19:28:02

most nincs időm elolvasni, de grat az interjúhoz!

TuRuL_2k2 · http://maglyatuz.hu 2008.12.10. 19:29:23

Millenium Falcon:
Én pl. a Zengő vs. lokátor kérdésben nem értek egyet vele, én továbbra is a lokátorra szavaznék (de ne a Tubesre, ahol emberek élnek). :]

[Brn] · http://46os.blog.hu 2008.12.10. 19:31:17

"Honnan tudtam volna a Reakcióról?"

Indexet bezzeg olvas.

Sólyom Úr, kérjük kommenteljen ide! Tőlem lehet Leslie Eagle néven (a névtelenség által elszabadított kontroll-nélküliség jogán), tökmindegy, de mégis az lenne az igazi!

Amúgy sokszoros hurrá a hétfői "Magyar Szocialista Munkáspárt" nyelvbotlásért!

homoródkarácsonyfalvi 2008.12.10. 19:31:31

Sólyom a határon túli magyarokról kimondja, amit ma szerintem egy tisztességes magyar értelmiségi gondol. Nincs szüksége "politizálásra", nem vezetik pártérdekek, nem pártpolitikus. Ha egy "mezei" ember szólal meg ugynígy a határon túliakért, azt a bolgárgyörgyök és egyéb férgek lenacionalistázzák, lerasszistázzák, leantiszemitázzák. Nagyon fontosnak tartom Sólyom megszólalását, a közbeszéd tisztasága érdekében is.

Jo Tunder · http://nincsenurleskesz.hu 2008.12.10. 19:37:38


csi,

Nemrég beszéltem Őfelségével a Szent Koronával. Kérdeztem mi a helyzet királyság ügyben, azt mondta, hogy ő már akkor unta a dolgot, amikor mindent ráterheltek miközben a király alkoholizált, félrekúrt és nem tanult meg rendesen olvasni. Általában az egész országnak volt egyfajta szarszaga amit ő nehezen tűrt. Most viszont szeretné élvezni az életet, elvegyülni a londoni indie szcénában. Egy kilencszáz éves későviking ezüstkoronával kavar. Gaston de Casteljac-ot iszik szigorúan XO, ez az egyetlen monarchisztikus allűrje.

Tgr 2008.12.10. 19:49:41

Sólyom pályát tévesztett, ha nem köztársasági elnöknek ment volna, hanem beszélő fejnek valamelyik éjszakai műsorba, akkor rossz mellékíz nélkül olvasnám az interjút, mert amit mond, azzal majdnem maradéktalanul egyet tudok érteni (egy kicsit talán túl zöld), de ez a politika fölött lebegek és mosom kezeimet mentalitás egy kicsit ellenszenves nekem. Roppant elédedettnek tűnik a saját szerepével, de hogy ez miben nyilvánul meg azon túl, hogy bölcseket nyilatkozik jobbra-balra meg mégbölcsebbekkel tanácskozik, az nem igazán derül ki - mintha a valódi politikai tevékenységét, a tényleges köztársasági elnöki jogkört teljesen különválasztaná a közt. elnöki szereptől.

Meg a legvége kínos egy kicsit, beismerhette volna, hogy egy éve még nem tudta, mi az a blog :-)

2008.12.10. 19:55:05

JT

Gyakorlatlan szemed áldozatul esett a megtévesztésnek. Akivel te beszéltél, az egy szélhámos, egy másolat. Tudom, mert már én is találkoztam eggyel. Az a Margit-szigeten futkosott, testőrök nélkül.

Az eredeti egyelőre jó helyen. Várja a királyt.

Vincenzo90 2008.12.10. 20:20:34

Megszólítottnak érzem magam az autó hátulján lévő matrica miatt. Igen, tisztában vagyok a Trianon előtti etnikai viszonyokkal. Ilyen alapon viszont Németország felén ma török államot kellene létrehozni, hisz oda is betelepültek, és sok helyen már többségben vannak. Vagy Párizs holnaptól Kis-Nigéria néven futhatna. Azért egy köztársasági elnök gondolkodhatna is mielőtt baromságokat beszél. Nameg akkor pofázzon, ha az ő ősei földjét veszik el, és telepítik tele büdös, bunkó, szőröstalpú, tolvaj oláh népségekkel.

Vincenzo90 2008.12.10. 20:26:25

Amúgy meg a tótok hazamennek Csehországba, az oláhok a Havasalföldre, és nem lesznek etnikai gondok... Kíváncsi lennék, ha befogadna a villájába Sólyom úr egy hajléktalan családot, majd néhány év után azok a lakás 2/3-át elfoglalnák mondván ott ők vannak többségben, vajon mit mondana? Ha azért kéne szégyellnie a pofáját, mert a saját házát meri visszakövetelni.

Zigi 2008.12.10. 20:35:48

kerub! az eagle sast jelent,a sólyom az falcon.

Alfőmérnök 2008.12.10. 21:20:08

Látom Vincenzo90, megvártad amíg megmondja a kurucinfo a frankót. Addig nem nagyon tudtál mit kezdeni a dologgal... :D

Francois Pignon 2008.12.10. 21:26:26

Kurucinfo elég sokáig várt, és még csak nem is magára az interjúra reagált, hanem az emtéis visszhangra. Pedig máskor olyan szívesen idézik a Reakciót, most úgy tűnik nem tudtak mit kezdeni ezzel.

Egyébként akit érdekel, hogy született az interjú, az antagonistáknál ott van röviden és lényegre törően:
antagon.blog.hu/2008/12/10/a_reakcio_elvette_az_elnok_blogos_szuzesseget

KicsiSáti · http://kskozlony.blog.hu 2008.12.10. 21:34:39

Gratula az interjúhoz, jók vagytok, nem hiába vagytok 2002 óta olvasótok!
Az Elnök meg olyan, amilyen; megfontolt, európai - van valahol Sólyom László Fan Club? Hol lehet belépni?

terrybenedict 2008.12.10. 21:52:21

Asszem ez volt az utolsó, hogy benéztem erre az oldalra.
Szerintem ti itt mind ennek a fasznak valami rokonai vagytok, vagy mittomén.
Egyszerűen nem hiszem el, hogy ezt a sok faszságot komolyan veszitek. Vagy ti is mind határon túli magyarok vagytok.

Azé' bazmeg, a huszonegyedik század elején, mikor kurva kicsi lett a világ, még ennyi baszott embert foglalkoztasson, hogy Nagy Magyarország, meg mifaszom.
Magyar az, baszki, akinek magyar útlevele van. A többi román, szlovák stb.
Ember nem nagyon él már, aki akkor már a világon volt, amikor erről döntöttek. De mégis mennyien kapaszkodnak ebbe.
Ez lett, kész. Próbáltuk volna meg nem elfogadni, megbasztak volna minket a hadseregeikkel, mint a pinty.
Néha tényleg úgy érzem, hogy soproniként én egy más világot képviselek ebben az országban.....

Polgárlány 2008.12.10. 21:57:35

Ez komoly presztízs, hogy 10 hónapnyi hallgatás után Sólyom a Reakciónak ad először interjút! Vártam már, hogy megjelenjen... Grat!

Alfőmérnök 2008.12.10. 21:59:47

terrybenedict
"És valószínű, ha nem csinálnák a picsájukat mindenféle magyar iskola támogatásával, meg kultúrális szarokkal, akkor nem is vernék meg az ottani magyarokat."

Te nagyon nagy fasz vagy, bazmeg.

TuRuL_2k2 · http://maglyatuz.hu 2008.12.10. 22:04:00

terrybenedict:
Hál' Isten, hogy így érzed. Van remény. :]

terrybenedict 2008.12.10. 22:08:58

Alfőmérnök:

De miért bazmeg?????
Tanuljon magyarul, aki akar, bakker!!!!
Én ausztriába jártam suliba, volt is magyar származású osztálytársam nem is egy, és bazmeg egyik sem akart magyart tanulni. És nem is jött oda egy kibaszott magyar politikus sem, hogy nyissuk magyar iskolát, meg efféle.
Ez miért nem lehet ugyanaz, mint a vallás????
Ha akarod eldöntheted hogy vallásos leszel-e vagy sem. A magyarkodással miért nem lehet ugyanígy?
Baszki, ti vagytok a modern inkvizítorok.

Alfőmérnök 2008.12.10. 22:17:31

terrybenedict, ausztriában nincs annyi magyar, mint erdélyben, meg felvidéken pl.
Ettől függetlenül szomorú, hogy nem akarnak tanulni magyarul. Hogy mi az oka, arra vannak tippjeim, de ez nem jó dolog, az biztos.
Te figyu, beszélgettél már erdélyi vagy felvidéki magyarokkal? Na nem olyanokkal, akik már itt élnek, hanem akik kinnt maradtak és ragaszkodnak a szülőföldjükhöz.
De leginkább a kárpátaljai magyarokat ajánlom, egyébként ők élnek a legmostohább körülmények között, ehhez képest elég keveset beszélnek róluk...

JClayton · http://bumm.sk/blog/szemtanu/ 2008.12.10. 22:19:27

mi akarunk magyarul tanulni és a gyerekeim is fognak majd és nem rakom ki a nagy-magyarország térképet a falra. terry, ne a mi f.szunkkal verd a csalánt pls. :)

Rwindx 2008.12.10. 22:22:29

Hát terrybenedict sikerült kis vidámságot csempészned a mai estémbe :DD

Nem gondoltam volna hogy létezik ilyen ... ember mint te, ha ezt mind komolyan írtad, de szerintem paródia, Jól nyomod ember. Mutassunk görbe tükröt a szadesznak és az maszop-nak hogy milyen hülyeséggel nyomják tele a médiát. Egyszerűen király vagy! Ezek a kedves káromkodással teledúzdelt irónikus megjegyzések. Nagyon jók!

:)

betyár (törölt) 2008.12.10. 22:31:52

Azhát 2008.12.10. 16:33:55
" betyár 2008.12.10. 16:27:38
????
Nem látod magad sem, hogy mit írtál: ha valamit kinyilvánít, akkor kutya kötelességem azzal egyetérteni? Ha nem teszem, szélsőjobboldali vagyok? Mondd, hogy csak ugratsz! "

:)
Gondolkozz.

Az emberek Sólyomot jobbosnak tartják. Fideszesnek.
Aki nagymo-matricát tesz a kocsijára az is jobbos. Sőt: nagyon-jobbos.
Most a jobbos Sólyom közli, hogy a nagymo-matricák szerinte nem jók. Ha te olyan jobbos lennél, mint ő, akkor elgondolkoznál a dolgon. De nem teszed, hanem kijelented, hogy hogy számodra az ő nyilatkozata nem jelent semmit. Ezek szerint nem állsz Sólyom mellett.
Most akkor vagy balos vagy :) vagy még Sólyomtól is jobbra állsz.

Persze most mondhatnád, hogy egszerűen csak szuverén gondolkozású vagy - de akkor már régen el kellett volna gondolkoznod azon, hogy tényleg olyan jó ötlet-e ez a nagymo-matrica... de nem tetted, tehát... :)

1., Ki mondta neked, hogy Sólyom jobbos?

2., Elgondolkodtam, és annyira bátor voltam, hogy önálló következtetésre jutottam, nem értek egyet matrica-ügyben vele

3., Még tovább gondolkodtam, és arra az önálló, ámde rendkívül merész következtetésre jutottam, hogy még sok más emberrel nem értek sokmindenben egyet, akik közt nyilván vannak jobbosok is meg balosok is, úgyhogy most nem tudom, hogy a jobb vagy a balszélen egyensúlyozok radikálisan.

4., Roppant egyszerű lélek vagy.
Jó északát!

Psyman 2008.12.10. 22:32:43

Minden megnyilatkozása után jobban tisztelem Sólyomot! Ha ilyen emberekkel lenne tele a parlament, nem kéne attól félnünk, hogy mikor szakad ránk a ház...

Bereznay András (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net/ 2008.12.10. 22:34:31

lelkylola · reakcio.blog.hu/ 2008.12.10. 11:09:05 ,

Ha más megközelítésben is - nem anarchista vagy konzervatív, szerintem ez nem alkalmazható - nekem is föltünt nála a kettősség.

Sólyom sok tekintetben rokonszenves, de az állampolgárság ügyben, és más nemzeti kérdésekben is határozottan mellébeszéléseken kaptam rajta (hosszú volna itt kifejteni mennyiben), és az ízlésem olyan, hogy komoly fönntartással fogadom a bölcsek tanácsa ötletet. Ez retrográd.

Matricák kapcsán (itt egyetértek vele), eltünődtem, hogy hány autón lehet ilyen, hogy egy autó átlagban hány föltehető szavazót jelent, és vajon hogy viszonyul a szám a kettős állampolgárság mellett leadott Igen szavazatok számához. Amitől nagyonl tudománytalanul, de komolyan félek, az az, hogy jóval több matrica van, mint Igen volt. És ez sok rosszra utal, ha igaz. Mintha máris nem lenne elég!

rajcsányi.gellért (ergé) · http://mandiner.blog.hu/ 2008.12.10. 22:40:47

András, kérlek, fejtsd ki, kíváncsi vagyok, hol beszélt félre.

Alfőmérnök 2008.12.10. 22:44:21

"Amitől nagyonl tudománytalanul, de komolyan félek, az az, hogy jóval több matrica van, mint Igen volt."

Kedves András, attól tartok, téved.

Alfőmérnök 2008.12.10. 22:48:48

Ja, ez az anarchista-cime lolától nekem is feltűnt, nem értem mennyiben lenne anarchista.
A kettősség szerintem abból fakad, hogy mivel ő is szövegezte az Alkotmányt plusz még karrierrista-hiú ember, soha nem fogja belátni, hogy szar.

Francois Pignon 2008.12.10. 22:53:33

Alfőmérnök,
de azért azt ugye nem akarod mondani, hogy Magyarország mai vagy évekkel korábban bármikori problémái az Alkotmány gyengeségeiből fakadnának, és nem az uralkodó kaszt meg a társadalom széles rétegeinek viselkedéséből?

Alfőmérnök 2008.12.10. 22:59:34

Pignon, az, hogy Gyurcsányékat nem lehet a faszba elkergetni, szerintem az Alkotmány hibája. Hozzá kell tennem, hogy nincs jogi végzettségem így csak az intuiciómra tudok támaszkodni. Mellesleg Tölgyessy is felvetette már valahol a visszahívhatóságot, de lehet, hogy ezt csak álmodtam.

JClayton · http://bumm.sk/blog/szemtanu/ 2008.12.10. 22:59:52

Lehet, hogy nem jött le teljesen Lola látásmódja... de nekem úgy tűnik, az anarchista címke azért került rá Sólyomra, mert -zöld- és mert valamilyen szinten elismeri a polgári engedetlenségi mozgalmak jogosultságát.

tiszafa 2008.12.10. 23:04:09

Az elnök úr elfelejtette, hogy a Partium és a Bánát nem Erdély.
A Partium magyar volt, a Bánátban a németek voltak relatív többségben.
Ezenkívül Erdély kevert népessége mellett a Székelyföld színmagyar volt,de Kolozsvár is magyar város volt csak példaként.
Abszolút leegyszerűsítés azt mondani, hogy Erdély román többségű volt.
1918-ban a Romániához csatolt területen a lakosok kb. fele volt román.
Nem értek egyet a Nagy-Magyarország elmélettel, de a határokat jobban is meghúzhatták volna, ahogy a negyvenes évek elején meg is húzták.
Elég szomorú ,hogy ehhez egy Hitler nevű gazember kellett.

Francois Pignon 2008.12.10. 23:11:57

Alf, hogy Gyurcsányékat nem lehet elkergetni, azért van, mert így-úgy megszerezte a választók többségének bizalmát. És nem tudom az intuícióid mit súgnak, de a között a pár tízezer ember között, aki hangosan kinyilvánította és kinyilvánítja szándékát hogy húzzon el, nem sok van az ő szavazóiból.
A felelősség vállalása vagy nem vállalása pedig sehol nem az alkotmány, hanem politikai kultúra és pofa kérdése.

Alfőmérnök 2008.12.10. 23:22:56

Pignon, a politikai kultúra hiánya csak az egyik ok. Pl. ha egy ekkora átbaszás után automatikusan le kéne mondania a kormánynak, biztos, hogy az újból kiírt választásokon már nem voksolnának annyira rájuk.
Pár tízezer ember hangosan nyilvánítja ki a szándékát, de egy újra kiírt választáson nem csak ez a pár tízezer ember hallathatná a hangját. (Más kérdés, hogy a párthű médiának meg a bértollnonoknak még egy ilyen nyilvánvaló gazemberséget is sikerült megetetniük a tömegekkel.)
Visszaéltek a választók bizalmával, szerintem egy egészséges társadalmi berendezkedés ezt (legalábbis ilyen mértékben) nem engedheti meg, függetlenül attól, hogy milyen a választók politikai kultúrája...

Francois Pignon 2008.12.10. 23:27:04

Ja, csak ez nem jogi kategória.
A támogatottságról meg nincsenek nagy illúzióim, szerintem szoros meccs lesz az 2010-ben is.

Skrabski Fruzsina (lelkylola) · http://mandiner.blog.hu/ 2008.12.10. 23:28:07

Sólyom Elnök Úr előnye, hátránya?
Az interjú alapján, szvsz:
előnye: nem szereti a felelősség szétterítését
hátránya: nem szereti a matricámat

Alfőmérnök 2008.12.10. 23:29:13

De a visszahívhatóság jogi kategória. És nincs benne az alkotmányban.

Skrabski Fruzsina (lelkylola) · http://mandiner.blog.hu/ 2008.12.10. 23:30:31

azért anarchista, mert minden zöld anarchista - általánosítottam, bocs.

Francois Pignon 2008.12.10. 23:37:53

Alf, nincs, ahogy más alkotmányokban sem. Bár a mi hagymázas alkotmányjogászoktól hemzsegő országunkban még ez is megtörténhet egyszer. Szép világ is lesz majd a permanens aláírásgyűjtések és választások időszaka. ;)

vizipipa 2008.12.10. 23:43:22

Azért én megkérdeztem volna tőle, hogy mondjuk az 1941-es térképhez mit szólna a kocsikon? Persze tisztán etnikai alapon.
Íme egy etnikai térkép 1900-ból és ~2000-ből:
kepfeltoltes.hu/081210/etnikai_1900-2000_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Itt pedig a 41-es határok:
kepfeltoltes.hu/081210/Mo_1938-1941_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2008.12.10. 23:48:24

"...hogy egy könnyed cselgáncsmozdulattal felhasználnánk a román nacionalizmus energiáját..."
Cyprianus, lehet hogy gondolatolvasó vagy, de ez a laza
cselgáncsmozdulat maga az USH-s doktrína.
(United States of Hungary. )
Egyébként gratulálok az interjúhoz.

Francois Pignon 2008.12.10. 23:48:52

Nem is beszélt 1941-es térképről.
Na abból lett volna aztán botrány, hogy mekkora náci. ;)

Bereznay András (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net/ 2008.12.10. 23:54:06

Alfőmérnök 2008.12.10. 22:44:21 ,

Lehet, és örülnék (örülök), ha így van. Fölszínes benyomás volt csak, és futó gondolat.

Bereznay András (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net/ 2008.12.10. 23:59:23

ergé 2008.12.10. 22:40:47 ,

Jaj! De ha mondom, hogy ez most sok volna! Túl fáradt vagyok, jobb ha alszok. Holnapra nézve, talán. A kérésed jogos, de vannak fontosabb dolgai is az embernek. Ja, hogy akkor ne szólaltam volna meg? Szempont. Meglátom.

Alfőmérnök 2008.12.10. 23:59:26

F.P.
"nincs, ahogy más alkotmányokban sem"
Hát én nem bánnám, ha a mienkben benne lenne. Bár meg tudok bocsájtani az Alkotmányunkat megfogalmazó jogászoknak: nem láthatták előre, hogy ennyire alacsony szinten állhat egy ország politikai kultúrája, és hogy ennyire pofátlan emberek is politizálhatnak.
Teljesen reális az esélye, hogy a következő választásokon is ezek a gazemberek nyernek.
Hogy a ....-ba lehetne ezt megakadályozni, de tényleg?
Nem veletek van bajom, de ezen a kérdésen kívül én mindent túlbonyolításnak látok.

CrL 2008.12.11. 00:03:21

a nap végén: egy komment mint száz, jó lett az interjú, gratula érte.

tölgy, rendben de mit szólt volna egy Szilihez ha úgy alakul?

Waldi! 2008.12.11. 00:09:52

Multkor lattam egy fekete Nagymagyarorszag matricat feher rovasrirassal. Van valakinek valami otlete, hogy mifaszt jelkepez?

És megint (törölt) 2008.12.11. 00:15:07

Waldi! 2008.12.11. 00:09:52 ,

Legegyszerűbb elolvasni.

Waldi! 2008.12.11. 00:19:37

"Amúgy sokszoros hurrá a hétfői "Magyar Szocialista Munkáspárt" nyelvbotlásért!"

Nyelvbotlas hehe, kicsit kisszeru az elnok ur. Dehat ha egy solyom 20 cm magasan kivan szarnyalni.
168 oranak nem nyilatkozunk, mert olyan szelsoseges, mint a kurucinfo (es ezt most igy hogy gondolja?), de reakcionak igen?

Joe84 2008.12.11. 00:39:31

sólyom, te kötözni való bolond!
Fogalmad sincs se a történelemről, se az etnikai határokról, se az 1000 éves egységes történelmi Magyarország lényegéről!
Remélem hamarosan megtisztítjuk Magyarországot az ilyen sólyom, orbán, gyurcsány féle szar alakoktól!

KicsiSáti · http://kskozlony.blog.hu 2008.12.11. 00:48:16

Joe84
Remélem, hamarosan megtisztítjuk... És mit akarsz helyette, ember? Magadat? Thürmert? Vona Gábort?

majom.

Joe84 2008.12.11. 01:05:28

Magamat? Miért akarnám magamat, mondtam én ilyet? Fölösleges itt azon pattogni, hogy ki legyen helyette, ha már megtisztult a kép, akkor úgyis előtérbe fog kerülni a megfelelő ember, ez a legkisebb gond.
Egyébként ha már így felvetetted és tényleg csak a te felvetésed miatt... Vona Gábor még soha nem hazudott az emberek pofájába, gyurcsány, orbán, sólyom igen. Vona Gábor még sosem tett a magyar emberek ellen semmit, gyurcsány, orbán, sólyom igen. Vona Gábor mer beszélni a cigánybűnözésről, gyurcsány, orbán, sólyom nem.

Lehet fikázni Vonát, hogy ő "szélsőséges" meg nem polkorrekt, de számomra ő eddig azt bizonyította, hogy sok dologban képes lenne tenni a mi érdekünkben, nem pedig kifejezetten ellenünk, mint ahogy ezt az elöbbi három majom már megtette többször is.

TREX · http://polarmacko.blog.hu 2008.12.11. 01:12:22

szusi úrnak üzenem, hogy a felelősség nemhogy nem egyenlő, de a nagy büdös lócitromot közös! Ha ugyanazon a buszon utazunk a zsebmetsző és én, felelős vagyok a lopásért, ha nem veszem észre? Nonszensz. Ha meg mégis észreveszem, mutogat rám, és közli, hogy a cinkosa vagyok? Ez totális hülyeség. (Ettől még nem leszek egyetlen pártnak sem szavazója, és továbbra is elefántokat rajzolok a szavazóhelyiségben, de rühellem már az állandó csúsztatást és mismásolást. Lassan tényleg elérik az MSZP agymosott szócsövei, hogy véletlenül toljak egy ikszet a Fideszre. Ne már!)

szörecsen/dagattpanda (törölt) 2008.12.11. 01:31:20

ijedt szemüveges opusszum
motyog a fotelében
és Az Elnöknek hívja önmagát

ami az országban fontos lenne
meg sem említi
a jogtiprást, a morál vérbefolytását
szinte szó nélkül nézi

ellenben a hibridautó és a szalmaerőmű
fontos, hosszútávú stratégia része

lélekben nem elnök ő
hanem szűklelkű jogi kisiparos

megyo 2008.12.11. 01:38:50

nem volt türelmem végig olvasni a kommenteket, de szerintem a nagy atlaghoz csatlakozom: tetszett a beszed.
olvastam ilyet orbantol is meg gyurcsanytol, demszkytol is, ilyet, ami ennyire oszinte, széleslátókörű. csak észre kell venni.

amit mondani akartam, a matricával kapcsolatban, szerintem nem helyes megerkezni egy felvideki emlekmhelyhez nagymagyarorszagos matricaval, mindenfele ruhakba beoltozve koszoruzgatni, majd hazajönni, es szlovak-zaszlot egetni, esetleg kinn szlovakiaban szlovak zaszlot egetni, tudvan az oriasi problemat a ket orszag kozott, majd egy ilyen 64/63 varmegyes keresztkerdesre azt valaszolni, jol van, nem mindenki ismeri a tortenelmet ilyen reszletesseggel, sot, inkabb csak ugy reszleteiben.

az ilyen emberek szerintem a magyar es szlovak tarsadalmon kivuliek, direkte kimennek direkt hergelni, majd hazakialtani segitsegert, es miutan nem kapjak meg, anyaznak mindket iranyba, meglasd, elmennek az emberijogok birosagara, es lemajomniggerezik a földgolyo leghatalmasabb birojat is.

az ilyennek kell az iskola, antikorrupt tabletta meg azoknak, akiknek azt a problemat kellett volna a 64/63-as csoport helyett "lekommunikalni".

es kedves tenyfeltaro ujsagirok, legyenek szivesek feljelenteni a mozgaskorlatozottkartya-kibocsato irodakat, es tenyfeltarni (amennyiben lehetseges tenyekrol beszelni, de legalabbis altalanosan elfogadottakrol) az 1918 elott nyelvi es nemzetisegi hatarokat. mert a 64/63as csoport tobb tagja is biztosan tudja, hogyan kell mozgaskorlatozott kartyat szerezni, de azt nem, hogy 64 nem egyenlő 63-mal.
egy eve erettsegiztem, de egy arva tortenelem konyv nincs a kornyezetemben (konkretan 0 perc raforditassal lettem 4 a töri erettsegin), tehat magam sem tudom mi volt 18 elott. az internet viszont egesz nap be van kapcsolva.


thx

szörecsen/dagattpanda (törölt) 2008.12.11. 01:42:03

ja, és lélektanilag tökéletesen diagnosztizálható a szereppel nem azonosulás, annak képtelensége

aki egyes szám harmadik személyben beszél önmaga feladatáról, skizofrén állapotot jelöl meg, a személy nem érzi magát jól a szerepkörben

is 2008.12.11. 01:49:00

Alá volt ez az interjú azért kérdezve. És Sólyom kétségkívül egy széles világlátású, alaposan átgondolt nézetekkel rendelkező, fogalmazni képes, gondolatokat átadni képes ember. Összesen csak két kérdésem van szinte mindig, amikor hallgatom őt:

- Mennyire gyakorlatias, amit tőle hallok, vagy mennyire a Delfin sorozat nagy hősökről szóló mondáit hallom vissza tőle, amit olvasni szép és jó, aztán utána a napi dolgokkal is foglalkozni kell. Le lehet-e gyakorlatba fordítani azokat az elveket, amiket oly kristálytisztán, és erkölcsi magasságokban járva megfogalmaz? Már persze csak azért érdekes ez, mert a politika többi résztvevőjét egészen konkrétan fikázza, mert náluk nem a szándékot nézi, amit a saját tevékenységével kapcsoaltban olya lelkesen, és hosszan magyaráz, hanem az eredményt, ami jóval kevesebb. De akkor ugyanezt a mércét hozzá is oda kellene illeszteni. Szépek az elvek, a szándékok, mit sikerült velük elérni?

- Mennyire a 21. századot képviseli az a nézetrendszer, ami neki van? Hol viselkedik úgy a társadalom, ahogyan ő a képzeletbeli sakktábláján kirakja, hogy akkor ez itt ilyen jogokkal eddig, az meg olyan kötelességekel addig? Volt-e egyáltalán az a társadalom, aminek az alapszabályait próbálja ma, 2008-ban ide bevezetni? A személyi szám, a véleménynyilvánítás csak két olyan téma, ami teljesen érthetetlen számomra, hogy egyáltalán hogyan lehet 2008-ban valakinek a fejében az ezekről a kérdésekről, ami neki van?

Ez a két kérdés nyomul itt a fejemben ennek az interjúnak az elolvasása után is. Ezekből nem sok tisztázódott.

TREX · http://polarmacko.blog.hu 2008.12.11. 01:54:24

dzsin - Bárkibe bele lehet magyarázni a mumust. Elfelejtetted említeni, hogy a ráncai rossz szögben húzódnak az arcán, piros alapon narancssárga pettyes a nyakkendője, és - talán ez a leginkább árulkodó - ha inni akar, akkor előre kell dőlnie, mert kartávolságon kívül esik a víz, ez pedig - ugye - huszas IQ-ra, mondhatni teljes agyi leépülésre utal, hiszen ha valaki sokat beszél, biztos kiszárad a szája, és akkor kortyolnia kell. Nem?

Beléd vajon mit lehetne magyarázni, dzsin, úgy röpke félórányi analízis után? :broáf: Ha ironizáltál, akkor bocs, akkor kevés voltam, hogy észrevegyem.

Ja, és olvasd el, kérlek, az előző hozzászólásom zárójeles részét!

TREX · http://polarmacko.blog.hu 2008.12.11. 02:00:26

Ja, Öszöd. Minden nap várom, hogy lemondjon, de tartja a Patex a székben.

Jenecsek Miklós 2008.12.11. 04:40:40

Elolvastam majdnem mindent.

Miért nem azt kérdeztétek meg, ha olyan nagyon zöld elnök, miért nem követeli a Duna vize felének visszaterelését? Mi az, hogy nem is tárgyal róla?

,,Szorgalmazom a magyarok állampolgári lojalitását, a többségi államnyelv minél tökéletesebb ismeretét."

Úgy beszél, mintha nem lennének lojálisok. Tán robbantgatnak? Ezt Kóhnka János se mondhatta volna szebben.

,,Ilyen lehet persze az autonómia is, de fölösleges ott ezt a fogalmat használni, ahol felesleges ellenállást szül."

Hát persze, nehogy sértsük az érzékenységüket. Újabb SZDSZ-es szöveg. (Nem véletlen, hogy a Szadesz is megszavazta az elnökségét...)

,,újságot keveset olvasok" Szánalmas.

Az meg egyenesen felháborító, hogy be mer szólni a Nagy-Magyarország matricásoknak. Biztos, hogy tudja, mi az, hogy szabadságjogok?

Azt sunyi módon hangsúlyozza, hogy Erdély román többségű volt. Igen. De Észak-Erdély meg nem. És az 1930-as hivatalos román statisztika szerint sem volt még román többségű erdélyi város.

Amúgy meg úgy tesz, mintha aki Nagy-Magyarország matricát hord a kocsiján, lenne a kőbunkó, pedig ez biztos nincs így.

Szégyelld magad László. És tárgyalj a Dunáról is, ne csak a nagy semmiről. Azért is szégyelld magad, hogy a dunaszerdahelyi magyarverést se hoztad szóba. Nyuszi.

kisemberisember 2008.12.11. 07:37:42

Ezen komenteket olvasva azt tudom csak kerdezni; ilyen kulturatlan
emberek is nonek fel magyar foldon?
A koztarsasagi elnoktol azt kerdeznem,hogy mire alapozza at a velemeyet,hogy "nemzetisegi feszultsegtol mindig ideges es ertetlen Europa"...?
Ez az Europa megoldotta a detiroliak problemait (mar reg ota autonomia van ott,pedig az olaszok vannak ott is tobbsegben.
Egy 200 ezres nemet ajku nep autonomiat tudott kiharcolni az 55 milio lakosu Olaszorszagban).Spamyolorszagban van Katalanianak es Baszkfoldnek autonomiaja.Es a romanoknak van egy masodik allamuk;Moldava...Ahogy a spanyolok letrahozhattak 20 spanyolnyelvu allamot( a Fulopszigeteken ez nem sikrult nekik,de annyit elertek,hogy mindeniknek spanyol neve van es majdnem mindenki katolikus(ez persze lenyegtelen).
Az angoloknak is sikerult tobb angol nyelvu allamot letrehozni;Ausztralia,Kanada,Uj Zeland,stb.Ahol a mai napig az angol kiralyno az allamfo.Az USA is angol nyelvu allam,de ott nem az angol kiralyno az allamfo...Meg a franciaknak is sikerult nehany francia nyelvu allamot letrehozni...)
A magyaroknak pedig meg beszelni is csak ovatosan szabad az autonomiarol...
Milyen jogallamok tehat ezek :Romania,Szlovakia,Szerbia???
Meg Oroszorszagban is vannak autonom teruletek,sot koztarsaagok is...
A magyarnak miert ne lehetne ilyen joga?

kisemberisember 2008.12.11. 07:52:15

En azt ajanlanam,hogy ugy legyenek a levelirasi lehetogek,mint peldaul a Frankfurter Allgemeine Zeitung-nal; a felhasznaloi ne mellet megjelenik a hozzaszolo valodi teljes nve is.
Igy aztan a faz.net-ben nincsenek urlekkel teli levelek,mint itt ..Es a New York Times-ban sem...
Hasonloan van ez mas nyugati lapokban is...
De sajnos Magyororszag messze van nyugattol.
Pedig egyszer -valamikor regen-volt Budapesten egy Nyugat nevu lap is...

Askeladden (törölt) 2008.12.11. 08:02:23

""Én is megdöbbenek, hogy milyen sokan büszkén viselik ezt autójukon. Rajta pl. a mai Horvátország kb. 60%-ával. (??) "
És Szlovákia 100%-ával."

+ Meg Lengyelországból is egy kevéske.

Nem is értem miért nem adják "vissza" ezeket a területeket a lengyel barátaink a lengyel-magyar barátság jegyében! :-)

Askeladden (törölt) 2008.12.11. 08:15:18

Vincenzo90
"Amúgy meg a tótok hazamennek Csehországba"

Hát igen így járunk ha a hun-avar-magyar elméletből indulunk ki, meg abból, hogy a szlovákok a XV. sz-ban alakultak ki a csehek-lengyelek-ruszinok magyarországi keveredéséből.

De ez egy baromság.

Askeladden (törölt) 2008.12.11. 08:26:06

vizipipa

A magyar állameszme, a magyar hivatás gondolat nem az etnikai határokról szól!
Az értelme kb. ez:
Isten valódi kiválasztott népe a magyarok (előző neveik: pátrusok, hunok, avarok) Istentől (Tőle, így vitának helye nincs!) Megkapták a Kárpát-medencét, hogy uralják. A magyar nyelv ősnyelv, ezért "minden poligott státusz politikai otrombaság"-nak számít.

Ez egy valláspótlék. Vannak dogmáik és a hívek megingathatatlanul hisznek benne. A Szent Koronát is belekeverik.

Amúgy a Szent Koronát meg kellene menteni tőlük, mert van annak egy válalhatóbb értelmezése is.

homoródkarácsonyfalvi 2008.12.11. 09:08:49

Askeladden 2008.12.11. 08:26:06
A dologban az a disznóság, hogy mivel hangos emberekről, szubkultúrális csoportokról van szó, a nemezetet megtagadó ballibeknek elég csak rájuk mutogatni, hogy lám, milyen hülyék a nemzetben gondolkodók. Utána meg normális embernek mosakodásal kell kezdeni, hogy én nem a hülyék közé tartozom. Egyre inkább úgy látom, hogy nagyon is manipulált az egész irracionális szubkultúra. A normálisakat meg igyekszik a média elhallgatni.
Ezért is nagyon fontos Sólyom fenti megszólalása. Őt ugyanis nehezebb elhallgatni, plusz politikai súlya van a szavainak, de nem pártpolitikai.

El Polako 2008.12.11. 09:24:41

Fura dolgokat hord itt össze Sólyom Laci Nagy-Magyarországgal kapcsolatban.

Játssza itt a függetlent, hogy nem oldalt képvisel hanem embereket, de hát még is a jobb oldal választotta meg.Ehhez képest meg nem értem miért kellene a területi revíziót elfelejtenünk.

Persze igaza van, de kaphatjuk vissza egész Erdélyt, mert Koszovó effektus, ellepték a románok, és hát sajna úgy tűnik, hogy aki lakja azé...de hát könyörgöm, amíg lehet, addig próbáljuk az igazságosabb határokat felállítani!

Invictus 2008.12.11. 09:44:28

Sólyommal az a gond, mint Antallal volt anno, túl arisztokratikus, túl elemelkedett. Bár ez a köztársasági elnöki szerephez még mindig jobban illik.

Ja-Ja 2008.12.11. 09:50:13

Csi (2008.12.10. 17:32:19 ),
olvastál te már életedben Tamási Áront, Kós Károlyt, Kolozsvári Grandpierre Emilt? Hallottál már valaha arról az erdélyi szász faluról, ahol rezes hangszerkísérettel (=német!), bolgár dallamvilágban magyarul énekelnek? Őket hová sorolnád?

mialenyeg 2008.12.11. 09:59:03

Valaki magyarazza mar el nekem, mi ez a nagy ragaszkodas a Nagy Magyarorszaghoz? Miert pont 1000 evvel visszamenokig lenne valamilyen "origo" a tortenelem folyasaban? A magyarok elott is eltek itt emberek, ezzel az erovel oket illetne egy csomo terulet. Elottuk meg masok, oket is megilletne akkor.

mialenyeg 2008.12.11. 10:03:54

Vagy rogton a majmok ota ugyanaz az egy nep elt itt? :-)

szobatars 2008.12.11. 10:13:28


lengyelmagyar 2008.12.11. 09:24:41
"Játssza itt a függetlent, hogy nem oldalt képvisel hanem embereket, de hát még is a jobb oldal választotta meg."

" könyörgöm, amíg lehet, addig próbáljuk az igazságosabb határokat felállítani"!

Először: Nem szolgának választották és nem a jobboldal vezetésére, hanem az egész ország élére.

Másodszor: A határokat le kell rombolni és nem felállítani. Ha határokat akarsz, tüntess Schengen ellen is!

Askeladden (törölt) 2008.12.11. 10:14:09

mialenyeg

Amikor a 19. sz-ban feltalálták a mai modern nacionalizmust és a nemzetállamot, akkor pont ez a ma "Nagy-Magyarország"-nak nevezett formáció volt a Magyar Állam. Ez után nosztalgiáznak a matricások.
Pedig csak 1867 és 1918 (1920) között létezett, akkor is, mint az OMM társországa.

Előtte másmilyen állam volt a Magyar Királyság. pl az államnyelve is latin volt.
A piros-fehér-zöld lobogót is csak 1801-ben találta fel egy osztrák főherceg orosz felesége, amely az 1830-as években terjed el.

Askeladden (törölt) 2008.12.11. 10:27:19

mialenyeg

"A magyarok elott is eltek itt emberek,"

Mi az, hogy! Nagyon is. De jogfolytonos államot Szent István alapított. Hogy ez mennyire etnikai magyar állam, az már más kérdés. Tény, hogy ebben a Szent István-i államban a magyar etnikum volt a legnépesebb, ennek az államnak a magyar jellegét nem nagyon lehet megkérdőjelezni, de egy európai, keresztény állam is volt egyben. És akkoriban főleg ez számított.
Nemesei és jobbágyai között egyaránt megtalálhatóak voltam magyar etnikumú és más (német, szláv, stb.) elemek egyaránt.
Ez a jogfolytonosság alázatra kell, hogy tanítson bennünket, a nagyobb testvér türelmére. (Szerintem.)

Carnivora (törölt) 2008.12.11. 10:43:29

Sajnálom ezt az embert tiszta hülyét csinálnak belőle ... lásd. ez a legutóbbi parlamenti szavazósdi ... nemzetvezető-vesztő Gyurcsány elvtárs intéz itt mindent

Askeladden (törölt) 2008.12.11. 11:36:34

"Ki kell mondatni Európával, hogy ami jár egy katalánnak Spanyolországban, az jár egy magyarnak is Szlovákiában - mondta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Blikknek adott interjújában."

Ez egy kicsit konkrétabb! :-)

Persze Orbán mondta és a Blikknek.

medve2 2008.12.11. 11:59:51

Kedves Akeladen! Mondjuk Szent istván idején az etnikum valójában nem nagyon számított. Aztán Magyarország a XIX század végére, XX század elejére - amikor már számított - úgy tudott csak magyar többségű maradni, hogy a zsidók magyarnak vallották magukat. Ettől függetlenül ennek az egész historizálásnak semmi köze ahhoz, hogy Trianon akkor is igazságtalan volt, főleg azért, mert magyar többségű komplekt területeket csatoltak el, és aztán az egészből végkép nem lehet levezetni azt, hogy valóban miért nincs autonómiája a magyaroknak.

Askeladden (törölt) 2008.12.11. 12:00:26

Francois Pignon

"Nézegetve a visszhangokat, kezd körvonalazódni, hogy ennek az interjúnak mi lesz az üzenete a másodlagos közönség számára (persze, hogy nem a lényeg): "Sólyomnak nem tetszik a Nagy-Magyarország-matrica""

A zoom.hu-n pl az:

Sólyom szlovák nyelvleckét ajánl a felvidéki magyaroknak

www.zoom.hu/belfold/solyom-szlovak-nyelvlecket-ajanl-a-felvideki-magyaroknak-33930.html

medve2 2008.12.11. 12:01:36

Mialenyeg! Egyetértek veled, kiegészítve azzal, hogy az igazsághoz legközelebb a Bécsi Döntések utáni Magyarország állt a legközelebb, nagyjából.

Askeladden (törölt) 2008.12.11. 12:05:44

"a zsidók magyarnak vallották magukat."

Ami 1867 után a zsidók számára emacipáció volt, az a magyarországi szlovákok, szerbek és románok esetében magyarosítás. Persze ez így túl sommás, mert azért voltak cionista zsidók (kevesen) és természetesen magyarosodó szlovákok, szerbek, románok (tömegesen) is.

medve2 2008.12.11. 12:09:34

Sólyom Lászlóval itt sokaknak az a valós baja, mint a Reakcióval. Az elnök Jobbos, de azért tabukat döntöget jobboldalon. Amúgy ez interjú igazi üzenete: ésszel a határon túli magyar ügyekben. Én is, mint itt sokan, amikor már beindult, teljes mellbedobással kampányoltam a kettős állampolgárságért. A magyar demokrácia szégyenének tartom a szocik akkori retorikáját. Az eredményen ledöbbentem és én is tapasztaltam, mit okozott a határon túl. Ezek után azért mégis fel lehetet vetni: mi a faszt akart a Magyaropk Világszövetsége? Miért ment ebbe bele a Fidesz? És ki az a Patrubány? Kinek dolgozik?

Askeladden (törölt) 2008.12.11. 12:11:21

medve2

Az a kárpát-medencei magyar élettér elmélet híveinek csak "Trianon light" és elfogathatatlan.
(annak az országnak kb. 80% volt magyar és maradtak magyarok a határain kivűl is. Tehát a helyzet olyasmi, mint ma, csak finomabb arányokkal. De ha párszázezer htm-et le lehet írni, akkor le lehet többet is?)

valasz a KE-nek 2008.12.11. 12:19:18

Az alábbi levelet küldtem a Köztársasági Elnöknek a keh.hu-n keresztül.

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

A Reakció.hu-nak adott interjúja kapcsán fordulok Önhöz.

Nagy örömömre szolgál, hogy személyében olyan Köztársasági Elnöke van az országnak, aki komolyan veszi alkotmányos kötelezettségét a határon túli magyarság iránt. Külön hálás vagyok, hogy a 2004 december 5-ei népszavazás okozta sebek enyhítését szintén céljának tartja. Kifejezetten előremutató lépés volt a Határon túli magyarság a XXI. században konferenciasorozat megrendezése is.

Most mégis engedje meg, hogy kifejezzem mélységes felháborodásom és csalódottságom azon fennhéjázó és pökhendi stílus kapcsán, amivel az autójukat Nagy-Magyarország matricával díszítő polgártársainkat illette. Felháborodásom és csalódottságom nem személyes érintettségből fakad.

Fel vagyok háborodva, mert a történelmi ismereteket azokon kéri számon, akikben legalább megvan a nyitottság, érdeklődés annak megismerésére. Aki egy ilyen matricát kirak az autójára, az legalább megtette az első lépést afelé, hogy elgondolkodjon azon, hogy miért ilyen alakú az az ország? Most miért nem ilyen? Mi történt? Miért történt? Mik a tanulságok? Mit lehetne ma tenni?
Ellenben egy rossz szava nincs azokról, akik azt hiszik, hogy Szlovákia fővárosa mindig is Bratislava volt és nem értik, hogy lehet az, hogy Dunajska Stredában magyarul beszélnek a szlovákok. Pedig ez utóbbi réteg volt az, nem a Nagy-Magyarország matricások, aki az Ön szavait kölcsönvéve olyan mély sebeket ejtett a szomszédos országokban élő magyar közösségeken, amit ésszel és érzéssel fel sem mérnek.

Csalódott vagyok, mert nem értem, hogy kivel kívánja a határontúli magyarokkal kapcsolatos céljait megvalósítani. Ön mondta: „…nyelvi és kulturális szempontból, valamint érzelmileg, nemzeti önmeghatározásunkat tekintve mégis egy nemzet kívánunk maradni…”. Kivel képzeli el ezt az érzelmi, kulturális, nemzeti egységesülést megvalósítani? Azokkal, akiket nem is érdekelnek a határon túli magyarok?! Nem inkább azok lehetnének a támogatói ebben a kérdésben, akikben megvan az érdeklődés?
Tisztelettel kérem hagyjon fel az ilyen arisztokratikus, lenéző stílussal, mert nemcsak a Nagy-Magyarország matricás autósokat idegeníti el magától, hanem sokakat másokat is. És kérem fogalmazza meg, hogy valójában mi a baja a Nagy-Magyarországos matricával! Mert mit fog mondani az olyan autósnak, aki legalább annyira tisztában van az 1918 előtti nemzetiségi viszonyokkal, mint Ön?

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

Végezetül hadd kérjek tájékoztatást a Határon túli magyarság a XXI. században konferenciasorozatról és annak eredményeiről.

1, Milyen nemzetstratégia bontakozott ki a konferencia nyomán? Mit tűzünk, tűzhetünk ki célul? A megmaradást, a fogyatkozás lassulását, vagy gyarapodást?
2, Milyen rövid-, közép- és hosszútávú lépések szükségesek a stratégia célok eléréséhez?
3, Ezek közül mit kell az anyaországnak, mit az egyes nemzetrészeknek megtenni?
4, Ezek közül melyek valósultak meg eddig?


Levelemet a Reakcio.hu-n az interjújához csatolt kommentárként nyilvánosságra hozom. Válaszát azonban kizárólag akkor, ha Ön erre engedélyt ad.

Cypriánus 2008.12.11. 12:39:40

Askaleddan!
sokmindenben igazad van, de szerintem túllősz acélon. tagadodod amagyar nemzeti mitológiát (jobbára joggal) de, nem veszed figyelembe:
1, jelenleg ez a legveszélytelenebb az egész térségben, míg a szlovák nacionalizmus nem egy kávéházi jelenség.
2. tényleg nem érthető a történelmünk és kultúránk a Kárpát-medence, mint egész nélkül. Szerintem Hazánknak az egész Kárpát-medencét kell tekinteni. Azon belül van egy kisebb rész, a magyarlakta területek (de az is a Keleti-Kárpátoktól Lendváig tart.)

praktikusan: a magyar mint hivatalos nyelv legyen jelen Szlovákia összes magyarlakta részén, de úgy, hogy teljesen csereszabatosan lehessen költözni. Ha Budapestről Komáromba, vagy akár a ma már szlovák többségűvé tett Rozsnyóra akarok költözni (jelenleg 35 % magyar ) akkor ne bombázzanak szlovák űrlapokkal ,meg kérdésekkel hogy ako ste právily skuskové obdobie :) ...szóval na Madarsku po Madarsky és Madarsko-n most az összes magyar lakta területet értem...
Erdély kicsit más tészta, de ott is ki kell harcolni, hogy mindent elintézhessek magyarul, ha egy büdös kukkot nem beszélek románul akkor is. Nyilván megtanulnék in limba romana , de a magyar nyelv legyen igenis hivatalos a vegyes és magyarlakta területeken.

medve2 2008.12.11. 12:41:22

Kedves Válasz a KE-nek!

Sólyom László stílusa sajátos, elismerem. Számomra másról szólt ez az interjú: a határon túli kérdés túl fontos ahhoz, hogy egy szélsőséges réteg szimbólikus terepe legyen. Ezért nyilatkozott a reakciónak is, értelmezésem szerint.

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2008.12.11. 12:50:10

kuruc.info/r/26/31887/

kurucék nem cáfolnak rá magukra, és nem ovlasnak Heti VÁlaszt, ahol:

www.hetivalasz.hu/cikk/0812/solyom_gasparovic

"Aki kiteszi a Nagy-Magyarország matricát, nem ver meg senkit" - A címben szereplő mondatot Sólyom László mondta Érsekújváron az Ivan Gasparovic szlovák államfővel folytatott tárgyalásai után egy újságíró kérdésére, hogy nem tartja-e sértőnek a szlovákokkal szemben az autókon feltűnő Nagy-Magyarország matricákat. A magyar államfő válaszát azzal kezdte, hogy nem lehet mindenkitől elvárni, hogy igazságosnak tekintse a trianoni békét, mert nem volt az. Tudomásul vettük, és nem akarunk változtatni rajta.

Amúgymeg:
www.hetivalasz.hu/cikk/0812/a_koztarsasagi_elnok_lepaktalt_a_reakcioval

negoootiator 2008.12.11. 12:54:47

Kedves jbb!

Azt hiszem tájékozottságod nem teljeskörű, ez egy önálló és egyedülálló projekt.
Ajánlom figyelmedbe az oldalukon található Publikáció gyűjteményt:
www.huszadikszazad.hu/index.php?apps=content&id=13

Ez elég info-t ad arról, hogy nem tartozik semmilyen politikai irányzathoz, médiához, egyébhez.
Világos célja van: a tájékoztatás

Győződj meg róla magad!
Üdvözöllek!

Askeladden (törölt) 2008.12.11. 13:01:06

"(Rozsnyó jelenleg 35 % magyar ) akkor ne bombázzanak szlovák űrlapokkal ,meg kérdésekkel hogy ako ste právily skuskové obdobie :) ...szóval na Madarsku po Madarsky és Madarsko-n most az összes magyar lakta területet értem..."

Egy régebbi hsz-edre még nem reagáltam:

A Tátra a mienk is.

A Tátra a történelmi századokban jobbára lakatlan volt, de Bécs pl. sokkal nagyobb szerepet játszott a magyar történelemben, tehát Bécs kicsit a miénk is.

Maďarsko-n (magyarok által lakott területen) én 80%-nál nagyobb magyar többségű területet értenék csak. Az egy más minőség. Természetesen a kisebbségben élő magyaroknak is jár a szabad anyanyelv használat, de valószínűleg praktikus okokból nem ragaszkodnának mindenhol hozzá.
A "V Maďarsku po maďarsky" meg pontosan ugyanannyira otrombának hangzik, mint a "Na Slovensku po slovensky". szerintem.

Askeladden (törölt) 2008.12.11. 13:15:01

"hogy teljesen csereszabatosan lehessen költözni."

Ez szerintem a némettel, angollal, franciával, spanyollal, portugállal sincs így.
A ht magyar nyelv használat legyen az ott élő magyarok igényére szabva és ne a magyarországi magyarokéhoz. Tuti, hogy adódnak nyelvhasználati különbségek.
Persze a magyar nyelv szabályainak megállapításánál minden magyar anyanyelvű véleménye egyenlő.

vizipipa 2008.12.11. 13:23:04

Én nem írtam emilt Sólyomnak, de én is keményen hiányolok egy dolgot.
Ezt mondja az interjúban: ". A jelen helyzetről viszont a legtöbb ismeretet mégis a határon túli magyarság helyzetét vizsgáló konferenciasorozat hozta, amelyet két éve indítottunk a Sándor-palotában. Ezeken a konferenciákon megbízható és friss anyagot adtak elő komoly emberek, a demográfiai, gazdasági, oktatási helyzetről, a segélyezésről és területfejlesztésről, vagy a szórvány és tömbmagyarság más-más helyzetéről."
Hol vannak ezek az anyagok? A keh.hu-n nem találtam ilyesmit. Nem az lenne a kötelessége - és egyezne szándékaival - hogy közzétegye őket?
Sólyom úr! Nem gondolom, hogy a fél ország ezeket fogja olvasni, de azért van pár száz ember aki belenézne. Ez is épp egy nagyságrenddel (kb.) több lenne, mint ahányan most ismerik ezeket az anyagokat. Miért nem tolja az orruk elé? Miért nem használja ki az internet lehetőségeit?

Askeladden (törölt) 2008.12.11. 13:23:23

"nem tartja-e sértőnek a szlovákokkal szemben az autókon feltűnő Nagy-Magyarország matricákat."

Gonosz fricska, mert történelmi tény: volt ilyen államalakulat, igaz a voltra nem adnak semmit a boltban, de mégis.
Kb. olyasmi, mint ha a szlovákok olyan "SK" ország jelzést raknának ki, hogy: "ahol már €-val fizetnek" vagy "ahol nem qrták el". Fricska.

Azon meg el lehet gondolkodni, hogy tényleg milyen volt az a korszak. Sajnos a legtöbben azt gondolják, hogy az tényleg a "magyar Mennyország" volt és gonosz, nemzetközi, magyarellenes összeesküvés rombolta le. Hát nem egy egyszerű történet az biztos, lehet róla gondolkodni!

Cypriánus 2008.12.11. 13:26:34

azt szeretném elérni, hogy a Felvidéki vékony sáv tényleg összeforjon a délre levő nagy tömbbel, és ne csak északról (azaz szlovák területről) hanem délről (MK) felől is lehessen migrálni.
a mondást csak ironikus eltorzításként írtam, természetesen nem kívánom sem a nemzetiségi nyelvek használatát , sem a szlovák Dél-Szlovákiai használatát felszámolni (legyünk őszinték, az is nyemzetiségi nyelv ott , ráadásul gyakran még csak nem is őshonosak az adott településeken)

Askeladden (törölt) 2008.12.11. 13:34:30

"azt szeretném elérni, hogy a Felvidéki vékony sáv tényleg összeforjon a délre levő nagy tömbbel, és ne csak északról (azaz szlovák területről) hanem délről (MK) felől is lehessen migrálni."

Ha normálisan működő demokráciák lennének automatikusan így lenne, ezt vártuk Schengen-től, az Uniótól.
Normális, nem szalámizó közigazgatási rendszer kellene Szlovákiában. Az a vékony sáv "elveszne" Szlovákia számára, nem lenne, lehetne erőltetetten szlovák jellegű, bár 100%-osan magyar jellegű sem lenne. Az adott terület legnemesebb, kétnyelvű hagyományai élnének ott tovább. Az etnikai Szlovákia szlováksága nem szenvedne semmi kárt. Sőt, inkább nyerne egy korrekt partnert.

Cypriánus 2008.12.11. 13:39:42

azaz migrációs reconquistát szeretnék, hogy legalább az 1937-es etnikai határokat megközelítsük -elérni már lehetetlen, az erőszakos kitelepítések nyomát nem lehet eltüntetni.
hasonló lehetne a Partiumban is. ......Nagyvárad, Arad visszanyerné a vonzáskörzetét.persze a román többség megmaradna, de a kétnyelvűség maradna, illetve Aradnál újra kialakulna.
de a nemzetstratégiánknak arra kell irányulni, hogy magyar nyelvvel el lehessen boldogulni 7 erdélyi megyében, a felvidék hagyományosan magyar részein (sajnos mínusz Kassa) , plusz Vajdaság, Kárpátalja stb. ...
ennek üzletileg is lenne jelentősége, egy olyan nagy gazdasági térséget lehetne szervezni, egy magyar hálózatot, amely átfonja nem csak a Kárpát-medencét, de kihasználva a nyelvtudást, megkönnyíti a betörést a Kárpáton túli román, moldovai, illetve cseh, délszláv piacra.

medve2 2008.12.11. 13:57:36

Felhívnám figyelmeteket, hogy a KEH konferencisorozatának anyagai megjelentek a Pro Minoritate nevű periodikában.

Askeladden (törölt) 2008.12.11. 14:07:59

"azaz migrációs reconquistát szeretnék"

De lehet, hogy ez a hajó már elment! A migráció oda irányul, ahol jó életlehetőségek vannak, nem a történelmi "jó helyekre".
Amúgy a helyzet fordított: Mo-ról a kivándorlás nyugatra irányul + elszívás a határon kívüli területekről, ami itt (Mo-n), nekünk jó, vagy legalábbis van benne valami jó: mert bevándorlókra szorulunk és probléma mentesebb a htm-ek befogadása, mint másoké.
A gazdaságilag erős Magyarországon a gazdag emberek meg akár bevásárolhatnak (ingatlanból) őseik szűlőhelyein.

- duplagondol 2008.12.11. 14:17:59

Askeladden: nekem ezt az okfejtést (már, mint hogy a határon túliakkal jobban járunk, mint afrikai vagy ázsiai bevándorlókkal), személyesen Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke adta elő. Minekutána meglepődve visszakérdeztem, a válasz nagyjából az volt, hogy mindennek két oldala van.

- duplagondol 2008.12.11. 14:22:52

"Sajnos a legtöbben azt gondolják, hogy az tényleg a "magyar Mennyország" volt és gonosz, nemzetközi, magyarellenes összeesküvés rombolta le."

Érdekes fölemlíteni mondjuk a dualizmus kori Kossuth-kultuszt, ha éppen ezekről a matricákról esik szó. Akkor a történeti emlékezetet és a mindennapos pragmatizmust sikerült úgy elegyíteni, hogy voltaképp senki nem rikkantotta el magát: "Vesszen Ferenc József!". Ahogy tán' nem minden szélvédő mögött rejtőzködik ott az ordas fasizmus.

Cypriánus 2008.12.11. 14:24:18

Kedves Askaleddan!
hát, már vannak jelei hogy kacérkodnak a szlovákiába teplepüléssel ...erdélyiek közül pedig személyesen ismerek olyat, aki visszatelepült. Nem csak érzelmi okokból, hanem szó szerint azt mondta : arra megy az üzlet.
De több erdélyit is ismertem, aki végül fogta magát, és hazament.Figyelve a két ország gazdasági fejlődését, ezt nem tudom öngyilkos lépésnek minősíteni.
Mivel Arad már elkezdte szívni a békési munkaerőt-ha most válság is jön évekig-ez alighanem hosszabb távon is így lesz, ennek pedig előbb-utóbb migrációs vonzata szokik lenni, ugyi.Szóval nem olyan abszurd, hogy békési falvakból az ember szépen Aradra költözzön. Öszenő, ami összetartozik.

a szlovákokkal meg senki sem akar kitolni, én pl. személyesen boldog lennék ha Békéscsaba még Békésska Caba lenne. (Azért Benes abban is benne van, hogy már nem az.) De ne akarjanak fondorlattal/erőszakkal etnikai terjeszkedést a rovásunkra.
A jelentős részben a lakosságcsere-azaz Benes-miatt összeomlott magyarországi szlovákságért pedig nem kéne annyit rinyálniuk, egyrészt jórészt az ő saruk, másrészt Kassa elszlovákosítása igazán flastrom lehet -jelentős mértékben csak képzelt-sebeikre.

Askeladden (törölt) 2008.12.11. 14:26:34

"személyesen Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke adta elő."

Én fideszes politikustól olvastam. Amikor kormányon voltak.
Szerintem ezek könnyen belátható tények, nem vágyak és álmok kérdése. Most nagyon csúnya voltam? :-(

Askeladden (törölt) 2008.12.11. 14:37:22

"hát, már vannak jelei hogy kacérkodnak a szlovákiába teplepüléssel"

Szlovénia nem merül fel célországként?
Jó a magyar-szlovén viszony, nincsenek problémák a szlovéniai magyar kisebbség körül (vagy nem hallani ilyesmit).
Gazdaságilag meg ők is jobban állnak.

Tényleg mit reagálnának Muraszombaton több tízezer magyar migránsra? Változnának az etnikai arányok, borulna a státus quo. De ez változik Belgiumban is, hiába próbálnak mindent patika mérlegen mérni a vallonok és a flamandok.

medve2 2008.12.11. 14:42:09

Askeladden! Ezt Matolcsy györgy mondta, akit után saját párttársai emlékeztettek arra, hogy ürítse ki a saját nénikéjét, de ne a határon túli magyar területeket.

Úlfhéðinn · http://tinyurl.com/do9ks 2008.12.11. 14:45:52

Ennyi kommentet nincs időm / kedvem végigfutni.
Atom meg radar vótmá?

Askeladden (törölt) 2008.12.11. 14:46:06

Igen, a Heti Válaszban olvastam. Engem meggyőzőtt. Nem "kiürülni" kell, hanem gazdaságilag megerősődni. Aztán szépen hazamenni és megvenni mindent a környéken. A románok is ezért mennek Spanyolországba.

De én ilyen arisztokratikus jobb-közép vagyok. :-(

valasz a KE-nek 2008.12.11. 14:54:17

medve2

Egyetértek, a határontúliak ügye túl fontos. Éppen ezért nem a Nagy-Magyarország matricákban kéne meglátni a fő problémát, mert nem ez a gondunk. Sokkal nagyobb probléma, hogy a magyar társadalom fele teljes mértékben közönyös, jó, ha nem ellenséges a határontúli magyarokkal (számukra szlovákok, szerbek, románok, ukránok)szemben. Itt van a fő ismerethiány, nem a matricásoknál!

A konferenciasorozatról pedig nem az elhangzott felszólalásokra vagyok kíváncsi, az ha jól láttam fent van a KEH-en is, hanem arra, hogy ebből mi következett? Sokra azzal nem megyünk, ha csak volt egy fórum, ahol mindenki elmondhatta a véleményét.

valasz a KE-nek 2008.12.11. 14:58:08

Cypriánus
"azt szeretném elérni, hogy a Felvidéki vékony sáv tényleg összeforjon a délre levő nagy tömbbel, és ne csak északról (azaz szlovák területről) hanem délről (MK) felől is lehessen migrálni"

Pontosan így van! Ez már lehetne egy stratégiai cél. De vajon melyik politikusunk fogalmazta ezt már meg? Melyik dolgozott ki egy ehhez vezető cselekvéssorozatot?

valasz a KE-nek 2008.12.11. 15:02:14

Askeladden
"Ha normálisan működő demokráciák lennének automatikusan így lenne, ezt vártuk Schengen-től, az Uniótól."

Ugyan már! Ezt csak a legnaivabbak hitték, hogy az EU majd mindent megold. A nagy lótúrót! Nem is lehetett ilyet várni, se az EU, se Schengen nem erről szól. Inkább azt kéne észrevenni, hogy minden kisebbségi jog, minden autonómia az EU-n belül is küzdés, konfliktusok, isőnként véres konfliktusok után született meg. Nem szép szóra!

medve2 2008.12.11. 15:03:37

Kedves Vélasz KE-nek! Nem akarom vitatni, hogy a matricás példa lehet, hogy nem szerencsés. De a jelenség, amire utal, létező és foglalkozni kell vele, ebből a szempontból egyetértek Sólyommal. Azzal pedig óvatos lennék, hogy decenómber 5-éből ilyen egyértelműen levezethető-e a magyar társdalom viszonyulása a határon túli magyarokhoz. Hogy az akkori döntés mennyire irányult ellenük és mennyire volt kiállás bizonyos rétegekben Fletó mellett, aki akkor már jött fel, az még elemzés tárgya.

Askeladden (törölt) 2008.12.11. 15:03:52

"Itt van a fő ismerethiány, nem a matricásoknál!"

A matricások megtévesztik a "románozókat/szlovákozókat", a matrica azt sugalja, hogy azon a területen mindenki magyar, hiszen piros-fehér-zöld. Egyszerűbbek úgy is gondolják: Tudnak ezek magyarul, csak nem akarnak beszélni!" erre mondta Sólyom, hogy hol is húzódik a magyar-szlovák nyelvhatár?

Tehát itt keveredik a történelmi magyar állam, ahol tényleg távlati cál volt, hogy mindenki magyar legyen és a tényleges etnikai határ, amely nem esik egybe a Magyar Köztársaság határaival kérdése. És léteznek a szlovákia és erdélyi magyarokon szlovákiai szlovákok és erdélyi románok is.
Szóval ismeret hiányból jól állunk.

Askeladden (törölt) 2008.12.11. 15:05:53

És léteznek a szlovákia és erdélyi magyarokon kívűl szlovákiai szlovákok és erdélyi románok is.

Cypriánus 2008.12.11. 15:15:23

Askaleddan!
annak idején Zetek jól lehordott-sok esetben joggal-engem, hogy a XIX. századi magyar politikai vezetőréteg álmait és hivatalos-de általuk sem hitt- halandzsáit ne keverjem a korabeli valósággal.
az hohy mindenkiből magyart akartak volna csinálni a kiegyezés korában, szerintem egyzserűen nem igaz-1848-49 brutális erdélyi polgárháborúja után a románok asszimilációja még sci-finek is gyenge elképzelés lett volna.
A szlovákokkal ugyan tényleg bepróbálkoztak, de már Tisza István világosan látta, hogy ez orbitális hülyeség volt.

Askeladden (törölt) 2008.12.11. 15:19:07

"és ne csak északról (azaz szlovák területről) hanem délről (MK) felől is lehessen migrálni""

Az már más kérdéses, hogy egy ottani, kicsit kétnyelvű, távoli szlovák rokonsággal is rendelkező magyar, örülne egy ilyen matricás, magyar felsőbbrendűséget hirdető szomszédnak? Szerintem nem jobban, mint egy Slota rajongónak északról.

Askeladden (törölt) 2008.12.11. 15:27:13

Cypriánus

Hosszútávon, nem erőltetve, iskolán, érvényesülésen keresztül visszaszorult volna a szlovákság (egzotikus hegyi falvakba). Van ilyesmire példa bőségesen.
Tuti, hogy a cél ez volt, persze nem reklámozták. Ma is beszélnek a roma hagyományok őrzéséről, de világos, hogy mindenki a teljes asszimilációt szeretné. Max. egy-két hivatásos maradjon színesíteni a kultúrát, hogy nekünk ilyen is van.

De ez eléggé valószínűtlen forgató könyv. A korekt megoldás a korrekt határ = nyelvhatár lett volna. Az évről évre északabbra lett volna, mint most délre.

Cypriánus 2008.12.11. 15:27:49

tény, nehéz lett volna jól kijönni a helyzetből, még számomra elfogadható megoldás lett volna a felosztásra:

Magyarország: jórészt jelenlegi határok+északon az 1938-as szlovák-magyar határ+Burgenland(resetleg autonóm, német és horvát nyelvű) +Kárpátalja (autonóm Ruszinszkó)+Bácska és Észak-Bánát magyar lakta tömbje.

Erdély (Bánáttal, Partiummal, három hivatalos nyelvvel, az első a román)

Szlovákia-1938 -as határok között

Horvátország-értelemszerű.

Ebből sokat el is lehetet volna érni, ha Károlyiék nem akkora hülyék. A szlovák magyar határ az etnikain húzódna, Burgenlandot sem bukjuk ez tuti. (a csehek nem voltak túl erősek, konfliktusba kerültek a lengyelekkel, és a 3 millió szudétanémet is ott volt...)
Erdély is talán összejött voln
a kellő katonai ellenállással (ez nem biztos, de meg kellett volna próbálni). Vagy kettéosztás,(kb. 1940-es határ, + Arad+Torda) vagy-még jobb-független állam, esetleg Erdély fejedelmévé koronázva a román királyt, kormányzó Bethlen István (tudtommal az Entente-ben is élt egy ilyen terv egy ideig).

de a baloldali-tehát gyárilag hülye-Károlyi kormány erre a katonai ellenállásra tökéletesen képtelen volt.

Cypriánus 2008.12.11. 15:30:49

nem hinném hogy az összes magyarországi magyar ilyen lenne, arról nem is beszélve, hogy én spontán, élethelyzetből adódó migrációról beszélek, munkahely, házasság stb.

Askeladden (törölt) 2008.12.11. 15:31:51

"a csehek nem voltak túl erősek"

Mégis elérték a dunai határt! A szláv korridort épphogy nem.

Cypriánus 2008.12.11. 15:45:16

persze az Aurel Popovici féle nagy-Ausztria terve.
azért nem túl furcsa, hogy visszautasították.
a csehetk tényleg nem voltak olyan marha erősek-mi voltunk szétesettek. Még a bolsevista magyar hadsereg is átgázolt rajtuk Egertől a Tátráig. Egy olyan ország,frissen függetlenné vált amelyik saját lakosságának az egyharmadát is fegyverrel kénytelen őrizni- a szudétanémeteket-miközben sziléziáért összetűz újraszülető hatalmas szomszédjával, nem küzdött volna magyarlakta területekért az utolsó töltényig. Pontosabban az utsó katonáig, mert töltényben jól álltak.

Askeladden (törölt) 2008.12.11. 15:54:02

Mindegyik részvevő egy pusztító háború után volt, arányosan voltak gyengék. A magyarokban sem buzgott a harci kedv, meg volt esély egy igazságos rendezésre, szép szóból nem volt hiány, Wilson-i elvek stb. Ezért volt nagy sokk Trianon, mert ezt nem várták.
Amúgy, mintha két egészen más országot osztottak volna fel. meggyőződéssel másnak gondolták az etnikai arányokat a felek. A nagyhatalmak meg a majdani szövetségeseiket segítették, erősítették. Amúgy a tök igazságtalan és így rögtön revansért kiáltó rendezés nem volt senkinek sem a jól felfogott érdeke, de így sikerült, nem is maradt tartós. Ma szerintem mindenki másképp csinálná.

gideon 2008.12.11. 15:58:12

sajnálom,hogy az nelnök ÚR PONT A NAGYMAGYARORSZÁG
név iiltve ábrázolásán akad fenNt bezzeg mikor minket ARADON
anno a bodog csau- időben magyarul beszéltünk boldogult
nagyanyámmal lelöktek a sz talpuak az járdáról
ezért csokoltatom, bocs a tiszteletlenségért

betyár (törölt) 2008.12.11. 16:30:15

Askeladden 2008.12.11. 10:14:09
mialenyeg

Amikor a 19. sz-ban feltalálták a mai modern nacionalizmust és a nemzetállamot, akkor pont ez a ma "Nagy-Magyarország"-nak nevezett formáció volt a Magyar Állam. Ez után nosztalgiáznak a matricások.
Pedig csak 1867 és 1918 (1920) között létezett, akkor is, mint az OMM társországa.

Előtte másmilyen állam volt a Magyar Királyság. pl az államnyelve is latin volt.
A piros-fehér-zöld lobogót is csak 1801-ben találta fel egy osztrák főherceg orosz felesége, amely az 1830-as években terjed el.

A. nézd át egy kicsit a törikönyvedet, ezt ég azokban a Kádár-kori példányokban is megtalálod, amikből tanultál!

1711-től Erdélyt kiveszi a bécsi udvar a "magyar állam" fennhatósága alól és közvetlenül udvari irányítás alá kerül, az élén Bécs által kinevezett gubernátorral (hála Rákóczinak!), ezért van benne a 12 pontban az únió követelése.

A nacionalizmust/nemzetállamot pedig nem találták fel, az legfeljebb a puskaporral történt, viszont nem is a 19. század találmánya, hanem a francia forradalomé.

Nincs ezzel persze önmagában baj, de akkor talán nem kellene népnevelni, másokat okítani.

Askeladden (törölt) 2008.12.11. 16:42:31

"viszont nem is a 19. század találmánya, hanem a francia forradalomé."

ja, de amire hozzánk elért az már a 19. sz. Amúgy a "hosszú 19. sz"-ot 1789-től 1914-ig számolják, pont ilyenek miatt.

1867-ben meg egységes magyar nemzetállam volt az OMM magyar felén, Erdéllyel.
Miért értetlenkedsz? Szerinted nem jó a dátum? 1867-1918 (1920)

betyár (törölt) 2008.12.11. 16:50:55

"mikor a 19. sz-ban feltalálták a mai modern nacionalizmust és a nemzetállamot, akkor pont ez a ma "Nagy-Magyarország"-nak nevezett formáció volt a Magyar Állam. Ez után nosztalgiáznak a matricások."

Szó szerint ezt írtad, de 1848 ápr. 11-ig akkor nem a "Nagymagyarország" volt a magyar állam. Vagy a hosszú 19. század mellé feltaláltad a rövidet is? Egyébként az első alkalommal 19. századot írtál, mindenféle jelző nélkül.

Ja, és látom van egy megcsúszott 19. század is 1867-1918-ig:))

Cypriánus 2008.12.11. 17:13:49

bátorkodom megjegyezni VAN szabatos neve a történelmi országnak, főként a magyarországi szlovák tanszékek által használt MAGYARHON, amelyet az Uhorsko szinonímjaként használnak a premodern és így prenacionalista történelmi Magyarországra.
A semmitmondó "nagymagyarország" helyett javasolnám további használatát.

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2008.12.11. 19:42:42

Tulajdonképpen nem értem ezt a Sólyom-mániát, leszámítva, hogy nem komcsi.
De nem is reakciós, hanem libsi.
Akkor miért is szeretjük?

homoródkarácsonyfalvi 2008.12.11. 20:01:36

Emberek, 2008 és 2009 Magyarországán nem azt a kérdést kell megoldani, hogy mi lenne, ha lehetne határ revízió, vagy mi lett volna, ha nem jöttek volna Kun Béláék. Itt és most arról kell beszélni, hogy reálisan mit lehet tennünk, hogy a HTM közösségek és a pannon magyarok kapcsolata a 2004 december 5-i pofon után a magyar nemzet keretében maradjon fenn.
Szeretnék mindekit megnyugatatni: nem veszítettük el egymást. Az emberek közötti kapcsolat, civil szervezetek közötti kapcsolat működik, méghozzá jól működik.
Ha egy pannon magyar a gulyás féltés és a tudatlanság miatt nemmel szavazott 2004. december 5-én, iszonyú kárt csinált(tattak vele). Másfélmillió embernél több szavazott igennel. Eger várát kétezer ember védte. A nemmel szavazók azt hitték, hogy a FIDESZ ellen kell szavazniuk.
A politika még mindig adós a Magyar Köztársaság és a HTM-ok közötti közjogi szony tartalmi válaszával. Higgyük el, előbb-utóbb kénytelen választ adni, ezt a kérdést nem lehet megkerülni. Ez nem érzelmi kérdés, hanem igenis politikai cselekvést meghatározó társadalmi erő.
Nincs igaza Sólyom elnök úrnak, hogy a HT-ok állampolgársága nem számít.
Ez az egyetlen közjogi kapcsolat, amely bármely politikai kurzustól függetlenül fenntartható a Magyar Állam és a határon túli magyarok közötté
Ha mást nem lehet, hát gyerünk a HTM-ok magyar állampolgárságáért.

CrL 2008.12.11. 20:05:26

na, akkor a szocik hidegháborút indítanak Sólyom ellen:

"Ha nem is nyílt csatározás, de csendes háború várható mostantól a köztársasági elnökkel" - mondta az [origo]-nak az MSZP és Sólyom László között kialakult viszonyról Herbály Imre kedd délután a parlamentben. A ritkán szereplő képviselők közé tartozó agrárpolitikust saját bevallása szerint "nagyon szíven ütötte", amit a köztársasági elnök a szocialistákról mondott.

www.origo.hu/itthon/20081210-megsertodott-az-mszp-solyom-beszolasa-miatt-a-jelolt-fobiro-kapcsan.html

homoródkarácsonyfalvi 2008.12.11. 20:21:07

CrL · progresszivek.blog.hu 2008.12.11. 20:05:26
Hogyne, mindent lehet kiforgatni.
bolgárgyörgy, többi kis megfizetett véleményformáló erkölcsi nulla máris nekiállt értelmezni a Sólyom által mondottakat. Persze, hogy aljas kis módon, ahogy az 20-60 éve megy. A Sólyom interjú nagyon kis réteg felé megy át eredeti állapotában.

homoródkarácsonyfalvi 2008.12.11. 20:45:08

Jó volna, ha nem csak a pannon magyarokkal foglalkoznánk, hanem azokkal is, akikről szólt a népszavazás. Ugyhogy bocs, de újra ideteszem a korábban egyszer más leírtakat:
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 2004. DECEMBER 5-E ELSŐ ÉVFORDULÓJÁN

1. Kell-e a magyaroknak, hogy a határon túlra került magyar közösségek a jövőben fennmaradjanak? Szeretnék-e a határon túli magyarok, hogy közösségeik a jövőben is létezzenek? Érdeke a határon belül élő magyaroknak, és vajon szeretnék azt, hogy a határon túli magyar közösségek a jövőben is létezzenek? Tudnak-e ezért tenni?

2. A népszavazás előtt az MSZP éppen akkori vezető elitje, majd ehhez csatlakozva, az akkoriban megalakított kormány hangos és lehengerlő kampányt folytatott. Az általuk sikeresen megszólított választópolgárok közül sokan úgy látták, hogy a népszavazáson az alábbi két kérdésre kell választ adnia:

Akarja-e, hogy az ellenzéki párt, a FIDESZ, a határon túl élő magyarok szavazataival nyerje meg a 2006-os választásokat?

Akarja-e, hogy a határon túl élő szegény, ugyan magyar, de azért már másfajta emberek idejöjjenek, és elvegyék-e tőlünk azt, ami már nekünk megvan, a nyugdíjat, a kórházat, viszonylagos jólétet és biztonságot?

A kormány propagandáját elfogadó emberek válasza akár az elutasító szavazatukkal, akár a távolmaradásukkal egyértelmű volt: „nem akarjuk”. Vagy egyiket sem, vagy legalább is egyiket biztos nem. Olyan szavazó is bizonyára volt, akit csak a közöny, vagy a merő rosszindulat motivált.

Az elutasítás végül még érthető is lehetne, ha nem lett volna a két álkérdés vaskos hazugság. A két álkérdésre a választ – terjedelem hiányában – csak igen röviden rögzítsük. Az Alkotmány 70. § (1) alapján a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt megillet az a jog, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és választható legyen, valamint országos népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen. Az Alkotmány rendelkezése miatt a határon túli magyarok részére az állampolgárság megadása nem jelenti azt, hogy a külföldön élő állampolgárok szavazati jogot kapnak, mivel a szavazati jogosultság megszerzéséhez a választópolgárnak a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel kell rendelkeznie. Amennyiben a hatályos törvény (1992. évi LXVI. törvény a polgárok lakcímének nyilvántartásáról) alapján valakihez bejelentkezne külföldön élő, magyar állampolgárságot szerzett személy, ezzel a „megszerzett” lakcímmel nem kapna a Magyar Köztársaság területén lakóhelyet, csak tartózkodási helyet. Az 1992. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése alapján a törvény hatálya alá tartozó, külföldön élő magyar állampolgár lakóhelye annak a külföldi lakásnak a címe, amelyet otthonául megjelöl. A törvény szerint a lakóhely az a cím, ahol a polgár él. Amennyiben 3 hónapnál hosszabb ideig Magyarországon tartózkodik a külföldön élő magyar állampolgár, ez a hely a törvény szerint az ő tartózkodási helye, de nem a lakóhelye. Ebből következik, hogy „bejelentkezéssel” sem válik a határon túli állampolgár választópolgárrá. A választójogi törvény is összhangban van a fenti rendelkezésekkel.

Az 1997. évi LXXX törvény és az 1997. évi LXXXI törvény a nyugdíj és a betegellátási jogosultságot biztosítási jogviszonyként kezeli, nem állampolgársági jogként.

A kormány azonban jól számított: a szavazópolgárok nem ismerik a meglehetős bonyolult jogi szabályozást, hanem elhiszik, amit hallanak. A kormány kötelessége lett volna a tájékoztatás, így hittek sokan abban, amit mondott.

3. A határon túli magyarok és a magyarországi „igen”-nel szavazók két dolog miatt irgalmatlan dühösek a kormány kampányára. Azért, amit mondtak, („szavazzatok nemmel”), és ahogy mondták („ezek felzabálnak itt mindent”). A propagandisták a mai napig érzelmi síkon igyekeznek a határon túli magyarok magyar állampolgárságával, és sokszor a határon túli magyarokkal szembeni ellenszenvet fenntartani. Tevékenységüknek igen komoly hagyományai vannak Magyarországon. Még a 80-as években a pártállam „felfedezte” magának a határon túli magyarságot. A Ceasusescu-féle fasiszta diktatúrát nem tudták szó nélkül hagyni, részben Kádár-ellenes éle, részben a magyarországiak nagy tömegének valamilyen érintettsége (utazás, rokonok, ellenzéki mozgalmak) miatt. Az MSZMP máig ható tanulsággal próbálkozott a helyzet politikai kezelésével. Elsősorban propagandájában tudatosította a magyarországiak és a „románok” közötti „életszínvonal” különbséget. Ennek a politikának a megindítása a Népszabadság 1983. március 15-i, Ceausescu szatíráját közlő számához köthető. A politika igen sikeresnek bizonyult: az emberek kezdték megkülönböztetni magukat a többi szocialista tömbhöz tartozó nyomorulttól, ezzel legitimálva az MSZMP hatalmát. A 80-as évek Magyarországának lakossága sem volt gazdag, azonban politikailag sikeresnek tartotta az MSZMP, ha rá tud mutatni olyan emberekre, akik az itt élőknél nyomorultabbak. A románok mellett általában a lengyelek voltak ennek a propagandának eszközei.

Az MSZP népszavazási kampánya hasonló módon operált. A Tamás Gáspár Miklós által jól megérzett „jólétet” féltő „etnicizmusra” ható propaganda sikeressége a 80-as években felismert szégyenletes módszeren alapult. Csak most más célpont volt kéznél: a határon túli magyarok, mert Gyurcsány hatalomátvétele után rögtön következett a népszavazás.

Kádár János rendszere, a történelem szeszélye folytán, az 1956-os forradalom és szabadságharc letiprásával, a szovjet bevonuláshoz történő asszisztálással fogant. A hatalom megszerzésének ez volt az útja. Ettől kezdve nem is lehetett másképpen: Kádár rendszerének a „vallásává” az akkori hatalmi elit közös bűne lett, amelyet csak egyféleképpen szabadott emlegetni: 1956 ellenforradalom volt, a vérontással az országot védték meg. Ugyan az emberek sokasága tudta és mondta otthon, hogy ez hazugság, de a „vallást” bírálni tiltott volt. Legitimitását a kádár rendszer abban a pillanatban vesztette el, amikor azok az emberek, akikre a rendszer hivatkozott, már nyilvánosan ki merték mondani: 1956 a szabadság forradalma volt.

Gyurcsány Ferenc rendszere 2004-ben a szocialista párt hatalmának fenntartására, a 2006-os választások megnyerésére jött létre. Igazi történelmi véletlen, hogy a határon túli magyarok magyar állampolgárságával kapcsolatos népszavazást 2004. december 5-re tűzték ki, egy előre nem látható kormányváltás utánra. Gyurcsány hatalmának a megszilárdításához a határon túli magyarokkal való szolidaritás elleni fellépésen keresztül vezetett az út. Tanúi lehetünk, hogy a tettük mostanában merevedik dogmává. A hatalmat birtokló elit már nem tud kilépni abból, hogy közös bűnük, a határon túli magyarokkal való szolidaritás megtagadása hatalmuk egyik fontos összetartó erejévé vált.


A bűn dogmává lett, a dogmát pedig az emberek gondolataiban bent kell tartani. Az uszítás itt eszköz, a cél pedig a gondolkodás megszüntetése. A propagandisták érvrendszere sokszor túlmegy a demokratikus berendezkedés szabta határokon. Néha a legrosszabb magyarországi hagyományokat idézik, szélsőjobboldali retorikával.

Az MSZP politikusai a választási kampány során odáig mentek, hogy az embereket kétmillió cigány betelepedésével riogatták. Soha nem hallottam még, hogy az MSZP elhatárolta volna magát a politikus mondatától, és megkövette volna a magyarországi cigányságot azért, hogy politikai céljai érdekében a magyar lakósság cigányellenes érzelmeit próbálta felkorbácsolni. Az Info Rádióban Újhelyi István kérdezték arról, hogy miért nem követjük Románia példáját, amely ország nem csak a moldvai románoknak, hanem a mostani magyarországi magyaroknak is biztosítja törvényben a kettős állampolgárságot. A politikus válasza: „túl sokan vannak a határon túli magyarok”, míg a magyarországi románok nincsenek olyan sokan. „Ezek az eddigit felülmúló elárasztással fenyegetik Csonkamagyarország fővárosát és gazdagabb vidékeit, ha a törvényhozás ennek idejében gátat nem emel.” –olvashatunk hasonló gondolatokat az 1939. évi IV. törvénycikk 9. §-ához fűzött indokolásban, mindannyiunk szégyenére. Ha valaki nem tudná, ez a törvény Magyarország zsidó állampolgárairól szólt.

4. Sok nemzet van a Földön, amelynek tagjai nem élhetnek saját államukban. Képzeljük el, mintha Izrael állam 1948-as megalakulásakor összeült volna az izraeli kormány, és a következő határozatot hozta volna: „Túléltük a nehéz időket. A történelmi szerencse folytán mától saját államunkban élhetünk. Sok zsidó máshol él, nem Izraelben. Szeretettel gondolunk rájuk, és ha lesz pénzünk, adunk is nekik iskolára, meg amire kell. Ha kívánják, 6 hónapból 90 napra eljöhetnek Izraelbe, sőt ha ezt kevésnek találják, megfontoljuk, hogy a rokonokhoz, vagy tanulni még több időre is. Ha tudják igazolni, hogy van miből élni, költözzenek ide, állampolgárságot is adunk nekik 5 év alatt, de ha sérelmezik a hosszú időt, akkor 3 év alatt. De mint állam nem vagyunk hajlandó közjogi kapcsolatot létesíteni a nem Izrael államban élő zsidókkal, mert az állampolgárságot nem szokás csak úgy odaadni az ország területén kívül élőknek. Megsértenénk azoknak az országoknak érzékenységét, ahol élnek, így tulajdonképpen jót is teszünk azzal, ha megvédjük őket saját illúzióiktól. Egyébként is, ők már egy kicsit más zsidók, mint mi, és mivel szegényebbek (kivéve az amerikaiak, azok jöjjenek), ide ne jöjjenek, mert nem lesz pénz nyugdíjra.” Elhiszi valaki, hogy egy ilyen programot deklaráló izraeli kormány hatalmon maradt volna? Szerintem senki nem hiszi el. De azt sem, hogy egy tisztességes zsidó fejében felmerülne az, hogy ha valaki másik országban él, annak ne járjon közjogi kötelezettség Izrael Állam részéről. A magyar kormány egy szót sem hajlandó ejteni arról, hogy Románia, Szerbia-Montenegro, Szlovákia biztosította az állampolgárságot azon nemzettársai számára, aki nem élnek az adott államban, és nem is kívánnak oda telepedni. A magyar kormány igyekszik feledtetni, hogy Basescu román államfő 2004 novemberében kiállt az erdélyi magyarok magyar állampolgársága mellett.

5. Értsük meg, kedves igennel szavazók, hogy „Trianon sebeit” nem tudjuk a határon túli magyaroknak adott magyar állampolgársággal begyógyítani! Az I. világháború után az utódállamok vittek mindent boldogan, területet, vasutat, gyárat, múzeumot, amin csak tulajdont lehetett szerezni. Volt azonban ami nem kellett nekik, és nem kell a mai napig sem, ez pedig az ott élő magyar népesség. Sőt egészen pontosan ennek a magyar népességnek az emléke sem kell nekik.

Vagy ők, vagy mi!- idézi Cseres Tibor Iuliu Maniu román részről a mai napig soha nem megtagadott, Erdélyt letipró programalkotó mondatát.

Erdély magyar lakossága ma nagyjából az összes erdélyi lakos 22 %. Ha valaki nem járt ott, vagy nincs máshonnan ismerete, könnyen azt hiheti, hogy területileg a román többség mindig és mindenhol többséget jelentett. Ez azonban nem így van. A román uralmat megelőzően létezett a Királyföldön a szászok közössége, Székelyföldön, Kalotaszegen Észak Erdély nagyvárosaiban a magyar közösségek, Fogarasföldön a román közösségek. Ezek a közösségek sokszor önálló közigazgatással (autonómia) bírtak. Az impériumváltás után először a határvidéket telepítették be román lakosokkal. A legnagyobb kárt a szocializmus égisze alatt okozták. Olyan magyar többségű városban, mint Kolozsvár, a magyar lakosság létszáma 80.000, harminc éve is nagyjából ennyi volt. Csak közben betelepítettek kb. 300.000 román lakost. Ha nálunk nem tudná valaki: a szocialista építkezések célja ott az volt, hogy a magyar közösségeket szórvánnyá változtassák. A romániai forradalom alatt kerültek elő azok a dokumentumok, amelyek Marosvásárhely „román várossá” változtatásának a tervét tartalmazták. A forradalom után a román lakosság a városban többségbe került.

A szászok, zsidók többsége eltűnt Erdélyből, egyszerűen eladták őket a német és az izraeli államnak. Nagyon sok magyart elűztek, vagy egyszerűen elmenekültek. A módszer mindig más: a történelmi felfordulások idején (az impériumváltás, vagy a II. világháború után) nagy tételben tudtak megszabadulni a magyaroktól. Ha a kitelepítés éppen nem időszerű a politikai helyzet miatt, akkor a betelepítés politikája folyik. Mostanság éppen az ortodox egyház erdélyi terjeszkedésével, jól láthatóan Marosvásárhely Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy célponttal. Vagyis a cél az utolsó nagy létszámú, egységes magyar közösség, a székelység egységének megbontása, és a Székelyföld román többségének kialakítása. Román politikus szájából még senki nem hallotta, hogy Erdély etnikai térképének megváltoztatására irányuló törekvéseiket feladnák a valódi együttélés érdekében. A nemzetiségi kérdést Erdélyben a nacionalisták akkor tekintik megoldottnak, ha az erdélyi temetőkben lekaparták az utolsó német és magyar nevet is a sírokról. Úgy tenni lehet, mintha mindez nem volna.

6. Az elvett tulajdont, területet, vasutat, gyárat, múzeumot visszaszerezni csak igen kis mértékben lehet. Az valóban nagyon jó, hogy egyházak kapnak vissza ingatlanokat, közbirtokosságok ingatlan vagyonokat, egyének elvett vagyont, mégha sokszor korlátozott mértékben is. Azonban a 2004. december 5-i népszavazás, és a következő népszavazás nem ezekről a „trianoni sebekről” szólt, hanem a jövőről: a határon túli magyar közösségek fennmaradásáról. Arról, amit az írás elején feltett négy kérdés hordoz. Ezekre a kérdésekre Magyarországnak válaszolnia kell. A népszavazás eredménytelensége miatt a döntés jelenleg a politikusok kezébe került, egészen addig, amíg nem kezdeményez valaki egy új népszavazást.

El kell dönteni a magyarországi politikai elitnek, hogy milyen utat kíván követni. Ami a mostani kormánypolitikát illeti, az nem más, mint a szolidaritás megtagadása, asszisztálás a csendes fogyatkozáshoz. Közöny, amely csak annyira mozdul, amennyire fontos a hatalom fenntartása érdekében.

Sokan a szomszédos országi magyarok asszimilációtól történő megóvását Magyarországra betelepítésükkel kívánják megoldani. Ez tették a németek az erdélyi szászokkal, vagy Izrael a romániai zsidókkal. Többen érveltek a kampány során azzal, hogy a fogyatkozó magyarországi népesség utánpótlását a határon túli magyarok Magyarországi betelepedése oldja meg. Ezt ki lehet tűzni politikai célként, de szerintem tévút, legalább olyan bűn, mint hagyni elveszni a magyar közösségeket. Ebben a kérdésben a határon túli magyar közösségek tagjainak kell dönteni, nem más közösségnek. Az ottani többség pedig döntött: maradtak, immár 84 éve.

De a legnagyobb bűn annak a hazugságnak a kimondása volt, hogy a határon túli magyarokkal való szolidaritás vállalása csak a magyarországi magyarság kárára lehetséges. Haza vagy haladás. Haza és haladás.


7. A magyarországi és a többi magyar közösség közötti kapcsolatok hálója sokszínű. Ezt politikával befolyásolni nem lehet, nem is kell. Ami viszont politikai döntés kérdése, az a Magyar Állam és a határon túli közösségek és egyének közötti kapcsolat. A határon túli magyarok melletti elkötelezettség nem csak az érzelmek kategóriájába tartozik. Értelmi annyiban mindenképpen, hogy a Magyarországon lakók viszonya a határon túli magyarokhoz mindig is problémaként, közösségi vagy politikai, tehát valós társadalomszervező erőként jelenik meg a magyarországi társadalomban, és a határon túli magyaroknál is. A viszonyt jogi keretek között kell rendezni. Mind a határon túl, mind Magyarországon igen nagy társadalmi akarat van a rendezésre, a politikai rendezés azonban nem történt meg.

A tisztességes rendezés jelentős eszköze a Magyar Állam és a nem Magyarországon élő magyarok közötti viszony tekintetében a magyar állampolgárság megadása a nem itt élő magyaroknak. Állam és egyén között egyetlen szoros jogi kapcsolat létezik, az állampolgárság. Így valóban az embereket támogatjuk, nem egyik vagy másik határon túli csoportot, vagy pártot. A Magyar Köztársaság Alkotmánya kimondja Magyarország kötelezettségét a külföldön lévő magyar állampolgárok védelmére. Az állampolgárság megadása politikai deklaráció minden irányba: a Magyar Állam az egyének közjogi kötelékével kötelezettséget vállal a határon túli magyarság közösségeinek fennmaradásáért – nem területi alapon.

8. A határon túli magyar közösségek létszám csökkenésének okai közül (asszimiláció, „természetes” fogyás, elvándorlás, vagy az etnikai arányok erőszakos megváltoztatása a magyarok kárára) az elvándorlást hozták fel az állampolgárság megadása legnagyobb veszélyének – azok, akik a leginkább végül is kiálltak a határon túli magyarok állampolgársága mellett. Ez a természetes féltés-szorongás miatti habozás, nem egyértelmű kiállás a határon túli magyarok magyar állampolgársága mellett azonban hiba volt. A migráció ugyanis kőkemény piaci kérdés is, sőt elsősorban az. Nincs az a tiltás, amely megakadályozná a határon túli magyarokat, hogy eljöjjenek szülőföldjükről akár Magyarországra, akár máshová, ha el akarnak jönni. Ezzel szemben csak két, együttes dolog hat: a szülőföldhöz ragaszkodás és az, hogy a potenciális befogadó közeg (Magyarország munkaerőpiaca, szociális piaca, lakás piac) nem szív fel tömegeket.

A 90-es évek nagy elvándorlási hullámát nem akadályozta meg, hogy Magyarország adminisztratív módon akadályozza a mai napig a határon túli magyarok bevándorlását. Az adminisztratív korlátok politikájának nem az állampolgárság megadása az ellentéte, hanem az, ha Magyarország a német példát követve az erdélyi szászok vonatkozásában, vagy Izrael példáját követve a romániai zsidók vonatkozásában, anyagi és adminisztratív segítséget nyújtatna az áttelepüléshez.

9. Arra a feltett kérdésre, hogy a határon túli magyarok ragaszkodnak-e saját közösségük fennmaradásához, van egy nyilvánvaló válasz, amelyet az utódállamokban élő magyarok az ott maradásukkal megadtak. Minden embernek joga van saját kultúrájában élni, gyermekeit saját identitása szerint nevelni. A határon túli magyar emberek saját identitása azonban csak ott létezik, a határon túli közösségben. A magyarországi kulturális közeg kétségtelenül sokban azonos vagy hasonlít a határon túlihoz, de nem ugyanaz. A határon túl létező magyar közösségek kultúrája önálló és nem cserélhető be a magyarországi identitásra. Nem csak a magas kultúráról van szó, hanem az élet minden területére kiterjedő, közösségi azonosságtudatról.

10. A határon túli közösségek lehetőségeit a magyarországitól élesen megkülönbözteti az, hogy mögöttük nincs önálló államiság. Azt gondolom, hogy a magyar állam puszta létezése nélkül már eddig eltűntek volna határon túli közösségeink. Az ottaniak érdekérvényesítési lehetőségeiknek a többségi közösségekkel szemben, valamint időnként a magyarországi politikával szemben sokszor nyomorult eszköztára van. De az, hogy esetleg egy vezető határon túli magyar politikus nem tudja pontosan megfogalmazni, hogy miért mentheti meg a magyar állampolgárság a közösségét az eltűnéstől, nem menti fel a Magyar Államot a támogatás kötelezettsége alól.

11. Akiknek rokonsága, baráti kapcsolatai van a határon túli magyar közösségek tagjaival, többségében szeretnék az ottani közösségek fennmaradását. Azonban a magyarországi érdek a határon túli magyarok közösségeinek fenntartásában ennél jóval bonyolultabb érdek.

Az a nép, amely közönyből, becsapottan hagyja eltün(tet)ni lélekszáma harmadának a közösségeit, elveszti azt a tartását, amely a fennmaradását biztosíthatná. Ha nem vagyunk képesek védeni mi magyarországiak a határon túli magyar közösségeket, nem vagyunk képesek magunkat sem védeni.

2004. december 5-én az a ritka pillanat következett be, hogy nem a történelemnek, nem a politikusoknak, hanem Magyarország szavazópolgárainak kellett dönteni a közösség fennmaradásáról. A döntés rossz volt. Nem vitás a politikusok felelőssége, de nem lehet nem kimondani azt, hogy a magyar nép tartását csak az egész magyar közösséggel vállalt egyértelmű szolidaritás jelentheti.

Hogy is mondta a debreceni rabbi 2004. december 5-e előtt? „Az ember, aki nem engedi be a testvérét…”


Budapest, 2005. november 30.

Bereznay András (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net/ 2008.12.11. 22:31:52

homoródkarácsonyfalvi 2008.12.11. 20:01:36

Tökéletesen egyetértek. Az utána következőddel is.

vizipipa 2008.12.12. 00:11:39

Askeladden
Amellett, hogy a jelenre kell a nagyobb hangsúlyt fektetni, ahogy homoródkarácsonyfalvi írja, azért a múltat jól kell ismerni.
- Amerikai válasz a Monarchia fegyverszünet kérésére 1918.okt. 8.
A vitás kérdésekben a saját nemzetiségekkel kell megegyezni. A szövetségesek a wilsoni 14 pont óta (ez csak autonómiát ígért a nemzetiségeknek) elismerték a csehszlovák nép jogát államiságára és a délszláv népekét az egyesülésre, az autonómia többé nem elegendő.
Ezt a választ a franciák (Pichon külügyminiszter) okt. 21-én sérelmezték, mert Wilson a szövetségesek megkérdezése nélkül foglalt állást.
- Kinek volt olyan etnikai térképe, hogy a 98%-ban magyar Csallóközt Csehszlovákiához kell csatolni? Senkinek! A határokat a szállítási útvonalak (vasút) szerint jelölték ki, ezért lett pl. kettévágva Sátoraljaújhely. A vita akörül folyt, hogy melyik vasútvonal. A csehek ugyanis Salgótarjánt és Miskolcot is szerették volna. Közönséges nagyhatalmi adok-kapok folyt, mint 38-ban Szlovákia körül. Elvek és erkölcs? Nevetnem kell. Az érdekek után, de nem helyett vagy mellett.
A britek "jobban tudták" hol az etnikai határ, de csak addig, míg a Közel-kelet felosztásában meg nem egyeztek a franciákkal.
Íme a brit javaslat:
kepfeltoltes.hu/080202/Brit_elk_pzel_sek_Magyarorsz_g__j_hat_rair_l_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

medve2 2008.12.12. 08:59:53

Trackback! Ez nem az elnökre vet rossz fényt. Sólyom stílusa sajátos, elismerem. De onnantól kezdve, hogy az öszödi beszéd, 2006 október 23-a és az ellenzék lemagyrgárdázása nagy részben neki köszönhetően nem lett kormánzati sikerpropaganda, számomra hiteles. Az országnak van köztársasági elnöke! És a mai politikai világban ez nem mellékes..

homoródkarácsonyfalvi 2008.12.13. 20:02:12

2004. december 5-én meghalt a kedves. Örökre búcsúzunk. Soha nem felejtjük el.


1982 nyarán négy egyetemista Nagyváradra utazott. Életükben először Erdélybe. Ebben az időben járt egyetemre a mostani magyar miniszterelnök. Meg az előző elötti miniszterelnök is.


Ott csúnya diktatúra, a fasiszta nemzetállam őrületében, itt meg szép diktatúra, a jólétibb büszkeségben. De itt valami más is: egy kicsi szabadság. Amiből állítólag nem lehet kicsi, pedig dehogynem volt, csak nézte akkor össze az ember a kettőt.


Az egyetemisták nagyon sok almaszedésből maradt húskonzervet vittek – osztogatni, ahogy aztán az egy-két éven belül már szokássá is vált. De vittek valami mást is. Ez pedig kicsi szabadságuk elsuttogása volt. Meg az elesettek meghallgatása volt. Ahogy aztán már az is szokássá vált.


Sok tíz, százezer magyar állampolgár közös erkölcsi élménye lett ez. A kiállás. A szolidaritás. A hit. A remény.


Hogyne lett volna akkor is olyan, aki 25 lejért Kolozsvár főterén eladta a kocsijából kivett kis magyar zászlót a kinti magyar embernek. 100-ért csokit, 600-ért kávét, 1000-ért fogamzásgátlót.


De egy egész generáció jobbik- és basszák meg, azért is mondjuk ki bátran, hogy tényleg jobbik felének lett élménye az adás erkölcsisége, ahol igazán csak mi kaptunk. Évekig ebből éltünk. 2004. december 5-ig ebből éltünk.


Nagyon sok határon túli magyar erkölcsi élménye is lett ez. Hogy csak évek múlva merték elmondani: feljelentette őket a szomszéd, mert fogadtak minket. Hogy egy átvitt könyvet el lehetett a baráttal olvasásra cserélni, mert ő is kapott valakitől egyet. Hogy neki van egy magyarországi barátja. És neki is van egy magyarországi barátja.


Minden jó emberi kapcsolat alapja a közös titok. Annak a titka, hogy tudom, számíthatsz rám. Annak a tudása, hogy mit gondoltál akkor, amikor rossz volt, és amikor jó volt. A bizalom, hogy tudom, ki vagy.


De a legócskább film leghülyébb bandafőnöke is tudja, hogy a bandát csak a közös bűn, csak a közös vérontás tarthatja egyben. Ha valakinek a kezéhez nem tapad vér, az megbízhatatlan.

Ez pedig gyilkosság volt. Egyszerű kis rablógyilkosság. Piti kis történet. Minden ócska amerikai film lesújtó színvonalú, könnyet fakasztó, ócska, pitiáner története: 10 dollárért ölnek meg valakit. A kártyaadósság miatt, az örökség miatt. A hatalom miatt ölnek.


Azt ölték meg, ami 20-30 éve a legszebb volt. A bizalmat. A szolidaritást. A szeretetet. Az együvé tartozás érzését.


Ezután minden koccintásban, minden bemutatkozó kézfogásban, minden mosoly mögött ott lesz a kétkedés.


Budapest, 2004. december 10.

özvegylegény 2008.12.15. 00:07:10

RE: Francois Pignon 2008.12.10. 23:37:53
" nincs, ahogy más alkotmányokban sem. Bár a mi hagymázas alkotmányjogászoktól hemzsegő országunkban még ez is megtörténhet egyszer."

Francos, az alkotmányjog KURVÁRA SZARUL FIZET!!

Nincs itt, csak polgári-gazdasági-pénzügyi ügyvédsereg, AKIK TERMÉSZETES MÓDON VÁGJÁK AZ Alkotmányjogot - hisz abból az egyetemen kollokvium, szigorlat, államvizsga, majd gyakorlati szakvizsga van.

De aki JÓL TUDJA, az nem lehet "szocialista", nem ám......

Berzengő 2014.02.22. 16:30:58

@ "Amikor Nagy-Magyaroszág matricát látok egy autón, kedvem lenne tulajdonosától megkérdezni, tudja-e, milyenek voltak az etnikai viszonyok 1918 előtt. Inkább a Teleki-féle nemzetiségi térképet tenné ki, vagy akármelyik bécsi vagy Prágában kiadott korabeli térképet! Akkor tudná, hogy például már 1848 előtt román többség volt Erdélyben. "

Ugy latszik a Mandinernel se ismerik :-((

________________

cink.hu/miert-jo-hogy-nem-ujsagirok-vezetik-magyarorszagot-1525818316

A mandineres Skrabski Fruzsina az év kérdését tette fel az fb-n: a zűrzavart kihasználva miért nem vásároljuk meg Kárpátalját? Hihetetlen kérdés, döbbenetes válaszok, abszolúte esélyes a Hónap Threadje díjra is.

______________

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.02.22. 19:52:00

@rajcsányi.gellért (ergé): egy komcsi unoka? egy lusztrációmeszelő? ugyan, nagyon cikik ne legyünk már

Lakatos Pál: Az ellopott rendszerváltás c. könyvében Kőrösi Imrével beszélgetett. Íme egy részlet:

"L.P: -Megdöbbenve olvastam egyik könyvében az első alkotmánybírósági elnök családi hovatartozásáról. Sólyom Lászlóról beszélek, akiről azt hirdették Magyarországon, hogy a Rákosi-rendszerben megölt Sólyom altábornagy gyermeke. Ön pedig egészen mást írt. K.I: -Teljesen mást, mert nem az. Kun Béla családfájához tartozik. -Ez mit jelent? - Azt, hogy ő az unoka. -Sólyom László Kun Béla unokája? - Sajnos. Illetve nem sajnos, mert ha végigmegyünk a magyar politikai palettán, hogy ki kicsoda, óriási meglepetések érhetnek. Szamuely Tibortól Apró Antalig, Kövér Lajosig itt van az egész családfa.

tevevanegypupu 2014.02.23. 07:32:00

@Berzengő:

Tudja ha Magyarország mondja azt, hogy nem kell nekünk Erdély mert több ott a román és egye fene az ott élő magyarokat..de így?? Micsoda hülye, igazságtalan és gazember az, aki azt mondja, hogy egy hozzánk tartozó területet elvesznek? Manapság csatolják mondjuk Marseille-t vagy néhány francia nagyvárost Észak-Afrikához mert lassan több lesz az arab mint a francia? Vagy kapcsolódjon London Indiához mert annyi a hindu hogy Temzét lehet vele rekeszteni? Kissé túlzó gondolat tudom, földrajzilag nem olyan könnyű elrabolni mint ahogy Magyarország területéből elraboltak, de ha azt vesszük alapul, hogy milyen nemzetiségek vándorolnak ide-oda vagy telepítenek vagy telepítettek oda, akkor miért ne?

Berzengő 2014.02.24. 06:19:04

@tevevanegypupu: Tudod majd ha Franciorszag ELKEZD egy háborút, azt EL IS VESZÍTI, és az adott területen mar 150 ÉVE ELNYOMJA az ott élő nemzetiséget, akkor igen, akkor jogosan veszítik el Marseillt.

tevevanegypupu 2014.02.24. 07:13:50

@Berzengő:

Á..a tanácsköztársaság meg Sólyom László igazsága..és az ősi szlovák és dák birodalmaké..
süti beállítások módosítása