A kultúrharcon túl − karácsonyi tűnődések
2015. december 22. írta: dobray

A kultúrharcon túl − karácsonyi tűnődések

bekepipa.jpg

Ki figyel az adventre? A karácsonyi készülődés időszakát eluralták Ákos és Kövér László megjegyzései, valamint a Hóman-szoborról szóló vita. Utóbbiban a kilencvenes évek kultúrharca köszön vissza, az előbbiben egy, a magyar közbeszédben viszonylag újnak számító kultúrharcos témát tisztelhetünk. Miközben mindenki pennájával írja és a karácsonyi céges partikon pár pohár bor után legalább egy-egy elejtett megjegyzés erejéig biztos utal valaki az előző napok „nőügyi” vitájára, aközben pár nap és itt a karácsony, a szeretet és béke ünnepe. Fegyverszünetet kellene hirdetni, modern treuga deit. Bár napnyugat felé már a karácsony is kultúrharcos terep, a többség részéről azért ott is, itt is konszenzus övezi. Hogy van, hogy kell, hogy magától értetődik. Hogy aztán ki mit ünnepel benne, a Kisjézus csak mese vagy valóság, az ebből a szempontból más kérdés.

Azt írtam: a karácsony a szeretet és béke ünnepe. Közhely ez, de csak félig igaz. Ahogy félig igaz az is, hogy az ekkor megszülető vallás a béke vallása. Mit is mondott a nagy Jézus? „Ne gondoljátok, hogy békét hozni jöttem a földre. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem kardot. Azért jöttem, hogy szembe állítsam az embert apjával, a lányt anyjával és a menyet anyósával: saját háza népe lesz az ember ellensége. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy lányát, mint engem, nem méltó hozzám.” (Mt 10,34-37) Másrészről mégiscsak a „béke fejedelmének” fia beszél itt. Így maradjunk a békés verziónál.

Karácsony személyes ünnep. Talán az egyik legszemélyesebb, legintimebb. Itthon még alig vannak olyanok, akik karácsonyt is ivászattal ünneplik. Inni jó dolog, a harsány sörözésnek mégsem ekkor van ideje. Fontos tehát a személyesség. Karácsony környékén elszaporodnak a pap- és pszichológusinterjúk. Papok és pszichológusok: a személyesség és megértés mesterei. Ők a hivatásos meghallgatók, akik először végighallgatják a másikat és csak utána szólalnak meg maguk. A meghallgatásnak külön tudománya van. Visszatartani a véleményünket, akkor is, amikor már majd felrobbanunk; nem tanácsot adni, nem kijavítani a másikat, észrevétlen maradni, nem csinálni mást, hanem a szemébe nézni, rá figyelni, minőségi időt szánni rá. Jelezni ezt nem csak szóval, testbeszéddel is.

Azért jutott ez eszembe, mert talán helye volna a közéleti kultúrharcban is. Az egyik oldal bálványt csinált érzékenységből, a másik – a sajátom – ezért negligálja, hippi szentimentalizmusként tüntetve azt fel. Én sem szeretnék persze bálványt csinálni az érzékenységből, hiszen meg kell erősíteni lelkünket, emellett felesleges látványosan megsértődni, minden kis adódó lehetőséget megragadva. Az áldozati kultúra öngyilkos kultúra. De azért mégis érdemes átgondolni, mikor miért érzékeny a másik.

A másik igazsága

Vegyük először a Hóman-szobrot. A magamfajta történész végzettségűek elsősorban nagyszerű történészként tartják számon Hóman Bálintot. Így aztán értetlenkedve állunk azon jelenség előtt, amikor politikusi pályájának rossz, nagyon rossz döntései és állásfoglalásai mentén értelmezik egész munkásságát, személyiségét. Nem gondolom, hogy szobrot kellene állítani mindenképp, vagy ha igen, akkor olyan környezetben, ami a történészi oldalára helyezi a hangsúlyt – pl. egy mellszobor egy történetkutató intézetben, ilyesmi. A Hóman-Szekfűt azonban csak azért is díszhelyen tartom a könyvespolcomon. Rossz tendenciának tartom, hogy pusztán egy aspektusból ítélünk meg embereket. A munkásőröknek, ávósoknak, besúgóknak, Ortutay Gyulának, Lukács Györgynek, sok kriptokommunistának jár az árnyalt megítélés, de Hómannak, Telekinek, Horthynak nem?

Jogosnak érzem a felháborodásomat, amit még azzal is meg tudok toldani, hogy egyébként a Moldova-könyveket sem dobom ki, sőt önfeledten tudom élvezni a novelláit anélkül, hogy állandóan ott motoszkálna az agyamban, hogy egyébként egy Kádár-apologéta, virtigli komcsival van dolgunk. Amerikában ezt az őrületet most pörgetik fel mégjobban: mindenkinek nekimennek, akinek valaha rabszolgája volt, Lee tábornoknak pedig azért, mert a délieket vezette, pedig neki nem is voltak addigra rabszolgái. Szobordöntési láz, pusztán egy szempont alapján.

De – és most jön a de. Vannak-e nekünk is, hasonlóan egyoldalúsító érzékenységeink például magyarként? Vannak: ki kedvelné közülünk Masaryk csehszlovák elnököt például? Pedig a csehek a nemzeti liberális demokrácia személyiségeként tartják számon. Szeretjük I. Ferenc királyt? Nem, szűk látókörű abszolutistaként tekintünk rá, a haladás és felvilágosodás ellenségeként (mondjuk ezzel nincs bajom…), aki besúgórendszert működtetett, s fenn akarta tartani mindenáron a feudális világot.Ő volt Metternich főnöke. Hogy tekintenek rá az osztrákok? Egy olyan uralkodóra, aki alatt viszonylagos béke és prosperitás honolt az országban. Itthon – leszámítva kis Habsburg-monarchista köreinket – negatív figura, a sógoroknál inkább pozitív.

Igaz, mi nem akarjuk eltávolíttatni a Masaryk-, a Benes-, a Jellasics- és a Ferenc-szobrokat (utóbbiból Pannonhalmán is van egy). De a környező népek politikusait, államférfiait elsősorban az alapján ítéljük meg, hogy milyen volt a viszonyuk a magyarsághoz. Innen pedig már érthető, miért fáznak mások a Hóman-, Teleki- és Nyírő-szobroktól. És ez esetben még Lendvai Ildikónak is igaza lehet: nehéz szobrot árnyaltan állítani. Vagy árnyalt szobrot állítani.

A félreértések természete

Forgatókönyv: mond valaki valamit, elejtve vagy sem, hosszabb beszélgetés részeként vagy sem, nem várt botrány lesz belőle. A kijelentéseket és azok szerzőit azzal védik: nem úgy gondolta, félreértik, félreértik, már megint. Senki nem akarja a nőket visszaküldeni a konyhába, elvégre ez non-issue, nem ügy, evidencia, 2015-öt írunk vagy mi (a kanadai kormányfő is megmondta), nem erről van szó. Csak szülni mégis csak ők tudnak.

Mi itt a probléma? Kezd kicsit gyanús lenni ez a túl sok félreértés. Be kell látnunk, hogy sokak számára nem evidencia, ami a számunkra az. Ők úgy látják-gondolják, hogy szignifikáns erők akarják tényleg visszaküldeni a nőket a konyhába. Erre válaszul le lehet ordítani a másik fejét, csak felesleges.

A probléma gyökere ott lehet: más a diagnózis. Az egyik oldal szerint túlságosan erodálódtak a bevált szerepek, aggasztó a demográfiai csökkenés, az anyaszerepet kell hát hangsúlyozni, ami persze nem jelent semmi kötelezőt. A másik oldal úgy látja, még mindig túlságosan behatároltak a nők lehetőségei, a hangsúlyt és a közpolitikát nem az anyaszerepre, hanem az akadálytalanításra kell helyezni. A családok, a gyermekvállalás támogatása persze nem zárja ki az üvegplafon és az egyenlő fizetések elleni fellépést; de mégis úgy tűnik, a konzervatív oldal kommunikációja kissé egyoldalú. A baloldalé is, de az nem az én dolgom.

A hangsúlyokat helyre tenni

Guba András piarista szerzetes azt nyilatkozta annak idején a Mandinernek: „A magyar hagyományokban nagyon erős ez az egymásmellettiség: a meséink, történeteink, a berendezkedésünk más kultúrákhoz képest erőteljesen képviseli az egyenrangúságot. Egy lány, amikor fejlődik, fontos, hogy először váljon nővé, ami nem azt jelenti, hogy anyává válik. Az majd utána jöhet. A hirtelen anyává válás azt jelenti, hogy maradunk a függőségben és a biztonság keresésében. És igaz, hogy az önálló női lét nem kap elég hangsúlyt az egyház retorikájában. Ahogy kimarad az önálló férfilét állomása is a családapa javára. Pedig választ kell rá adni, hogy így, önmagamban nő vagy férfi: ki vagyok. Ezután jöhet az, hogy szövetkezünk az életre. Alapvetően semmi nincs elrontva, csak a hangsúlyokat kellene a helyükre tenni”.

Nos, nem csak az egyház, hanem a politikai jobboldal retorikájában sem kap elég hangsúlyt az önálló női lét. A férfiak személyes környezetében (remélem) igenis el vannak ismerve a női ismerősök, munkatársak, bátorítva vannak arra, hogy törjenek minél magasabbra. Ha más nem, akkor legalább azért, mert mégiscsak jobban szeretik a férfiak is a szellemi társat, ha a párjuk-feleségük nem pusztán – általam gyűlölt kifejezéseket most az egyszer kölcsönvéve – „szülőgép” és „mosogatógép”. Valószínűleg Kövér László és Ákos is így járt: mivel saját környezetében, személyes ismeretségi körében mindkettő tiszteli és elismeri a nőket, értetlenül áll a hacacáré előtt. A hacacárét csinálók viszont csak azt látják, hogy megint a gyermekvállalásra szólítják fel a nőket.

Nem szeretem az alarmista forgatókönyveket. Be kell látnunk, hogy a konzervatív oldal félelmei néha túlzóak. Vagy legalábbis a megfogalmazásuk. Akkor is, ha alapvetően igaza van. A középkor századaiban habár a kereszténység határozta meg mindenki világlátását, a közerkölcsök sokkal szabadosabbak voltak az egyházi tanítás által megkívántnál: a középkor egyszerre volt sokkal aszketikusabb és hedonistább, jámborabb és duhajabb, kicsapongóbb, mint korunk.

Stephanie Coontz azt írja házasságtörténeti kötetében: 1500-1700 közt a nők átlagosan 26 éves korukban mentek férjhez, sokan a házasság előtt szolgaként dolgoztak, hogy gyűjtsenek, s így a városon szolgáló leányok különösen későn, harmincas, de akár negyvenes éveikben mentek férjhez, a felnőttek egyharmada pedig egyedülálló volt. A 19. század elején Európa egyes tájain és az Egyesült Államokba arányában több gyermek született házasságon kívül, mint a huszadik század végén. Coontz összefoglalása szerint a huszadik század második felétől a korábbi tendenciákkal ellentétben a magasabb képzettségűek házasodnak szívesebben, habár később, de ezzel együtt biztosabban maradnak együtt. A férfiak szívesebben választanak olyan társat, aki képzettségben, fizetésben egyenrangú velük. A magas képzettségű, sikeres nők pedig kisebb eséllyel vállalnak gyermeket házasságon kívül. Mindez válasz nem csak a feministák, de a konzervatívok egyes félelmeire is. Nem azt mondom, hogy nincs baj és nincs teendő. De lehet egyet fújni, és ki lehet masszíroztatni magunkból a szellemi görcsöket.

Hozzátehetném, hogy jogosnak tűnik a konzervatív oldal kritikája is, amikor úgy látja, a „feministák” (nem csak ők) túlságosan az önállóságot hangsúlyozzák és lebecsülik az anyaságot. A baloldal megszólalásaiból ugyanis ez jön le, miközben valószínűleg a megszólalók közül sokan kiváló anyák. A vitatkozó felek mindig úgy látják, ők a másik oldal túlzásait egyensúlyozzák ki, és egyre inkább kifelé megy mindkét oldal a mérleg két felén. Csak az olyan figyelmeztető megszólalások teszik ezt egy kicsit helyre, mint Körmendy Zsuzsannáé a hétfői Magyar Nemzetben. Lehet, hogy személyesen szeretjük és tiszteljük az ambíciózus nőket mi itt, a jobboldal férfiai, de úgy látszik, nem sikerül ennek megfelelő arányban hangot adnunk akkor, amikor a nők társadalomban betöltött helyéről folyik a közbeszélgetés.

Úgyszintén nem meglepő, ha aszketikus szerzetesnek, mérges Savonarolának néznek minket, ha mindig csak a nyugat hedonizmusát ostorozzuk, miközben ideje van a duhajkodásnak is. Nem csak enni és aludni szeretne az ember, hanem a kikapcsolódás és a hámból való kirúgás lehetősége is a munkájának gyümölcse. A kikapcsolódás, a szabadidő a kultúra alapja, mint azt kifejtette egy teljes könyvben Josef Pieper (nem épp liberális filozófus).

Vitázni nehéz

Nehéz persze személyesen vitázni. Kétféle tapasztalat váltakozik bennem: az egyik szerint nincsenek is akkora különbségek a felek között. Számos gyakorlati kérdésben könnyedén lehetséges a konszenzus, és persze lesznek örök vitás ügyek is. Máskor épp az ellenkezőjét érzem: két világ, két bolygó. Elakad a lélegzetem a felvetésektől, s ahogy a másik beszél, időnként megjelenik lelki szemeim előtt a pokol. Pont úgy képzelem el ugyanis. Ilyenkor úgy gondolom, két ellentétes vízió, két ellentétes akarat feszül egymásnak, középút nincs, és ezért előbb-utóbb területileg el kell különülnie a kettőnek. Reméljük, nem az utóbbi eset válik valóra.

Biztos nem vagyok egyedül azzal a tapasztalattal, hogy még amikor megpróbálom a legcsiszoltabban, legárnyaltabban előadni is, hogy mit gondolok, ügyelve kivételekre, jogos észrevételekre, akkor is totál félreértés tárgya leszek. Ami a másiknak egyből az eszébe ugrik kimunkált mondanivalómról, azt egyszerűen nonszensznek érzem. Széttárt karokkal állok, azt kérdezve magamtól, hogy ez hogy lehet. Ilyenkor eszembe jut, hogy bizonyára én is voltam már ilyen érzés okozója. Engem nem értenek, én nem értek másokat. Újabb kör, újabb szempontok, átfogalmazás, figyelés a másikra az eredmény. Aztán valaki belefárad, a vitát félreteszik, máskor folytatják, ha folytatják. Akkor sem omlik össze a világ, ha nem folytatják. A párbeszéd inkább a személyes kapcsolataink miatt fontos, nem az ország menete szempontjából. A félreértések okai jelentős részben biztos, hogy magunk vagyunk.

Ne higgyük, hogy ilyen nyomorúságaink csak nekünk vannak. Mindenhol vannak ilyen nyomorúságok, a franciáknál a forradalom miatt, Amerikában a polgárháború miatt, Spanyolországban egy másik polgárháború miatt… Bizonyára sokak számára úgy tűnhet, hosszan írtam közhelyekről. Ha igazuk lenne, nagyon örülnék. Eldönteni nem tudom. Azt remélem azonban, hogy a következő napok mindenki számára treuga deiként telnek majd.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr158188274

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Szilvay Gergely: A kultúrharcon túl − karácsonyi tűnődések 2015.12.22. 13:00:02

Az áldozati kultúra öngyilkos kultúra. De azért mégis érdemes átgondolni, mikor miért érzékeny a másik.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.12.22. 13:26:41

@dobray:

"Elakad a lélegzetem a felvetésektől, s ahogy a másik beszél, időnként megjelenik lelki szemeim előtt a pokol. Pont úgy képzelem el ugyanis." --- írod.

Talán, mert így is van: az "ellenoldalból" (az antikrisztiánusokból) az ördög ugat.

Szindbad 2015.12.22. 13:35:02

@bbjnick: A butaságotok, a gumimorálotok szokta elhozni a pusztulást.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2015.12.22. 13:48:29

"Fegyverszünetet kellene hirdetni, modern treuga deit. "

Az jó lenne, de sajnos a Birodalom szuperragadozói ilyenkor is pusztítani akarnak, hát fegyvert ilyenkor se lehet letenni.
tirpakbokretas-migrations.blogspot.nl/2011/12/nincs-szunet.html

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.12.22. 14:13:06

@bbjnick: @Szindbad: Helyben vagyunk! :D

Bbjnick "butasága és gumimorálja elhozza a pusztulást", Szindbádból pedig "az ördög ugat"! Boldog karácsonyt, sok játékpuskát a fa alá! (Én ma vettem kettőt. :))

maroz 2015.12.22. 14:40:32

Megkérdezték az ecceri katolikust, hogy mégis, mi végre zabál nagypénteken, nem igaz, hogy még ezt az egy szigorú napot sem képes megtartani.

Azt válaszolta, hogy minek böjtölne, hiszen egész évben becsületesen, tisztességesen élt, minden parancsolatot megtartott, senkinek nem ártott, akinek tudott segített.

Az emberek fejcsóválva továbbhaladtak: -De marha, hát nem megéri ez az egy nap az egész évért cserébe?

TG69 2015.12.22. 14:52:51

@dobray: Ez egy jó írás lett, örülök, hogy "hosszas töprengés" után végülis elolvastam :). Azt gondolom, hogy a kulcs valóban ez, ha azokat a hangsúlyokat valóban igyekszünk eltalálni, akkor el tudjuk viselni egymást. Azt javasolnám nektek is, hogy a habony-művek projektjeit mindig 3 lépés távolságból figyeljétek, ha már nekünk ballibeknek ez nem sikerül :). Azt tudom mondani, hogy nekem a menekültügyes hazugsággyár (átdobált gyermekek, plakátok, mostani kampány) tépte el az összes szálat ettől a kormánytól és érzem/látom/tudom azt, hogy minden ami fontos (pl. gyermekeink jövője) rohad szét. De most megpróbálom újrakalibrálni magam, mert nem lesz nekem sem jó sok-sok évig így élni. Persze az is előfordulhat, hogy nektek is betelik a pohár és akkor már minden jó lesz hörögve is :).

Szindbad 2015.12.22. 15:06:59

@bbjnick: Azt írtad, az ellenoldalból a gonosz beszél. De ha egy kicsit körbenézel a világban, a legtöbb fájdalmat a diktátorok, vallási fanatikusok, és szélsőjobbosok okozzák. Valahogy nem olvasok olyasmiről, hogy egy szélsőliberális banda embereket rabolt el, vagy tömeggyilkolt volna.

De azért mondjad csak, hogy a liberálisok a gonoszak így karácsony előtt pár nappal, üldözd csak a boszorkányaidat.

aszekelyek 2015.12.22. 15:07:44

@Holger Hartland: én ma a helyét készítem el , ablaktisztítással egybekötve , inkl. függönymosás. Minden gondolatom , a mit kell még beszereznem körül.. és akörül , a pricípiumom mennyire is kellemes izgalommal tölt el , nem különben a férjemet. Naponta hatszor kérdezi meg , ő még mit hozzon , hogy minden remekül sikerüljön. Ma a fát hozta. Már a terítők kiválasztásánál járok és eközben elképzelem a családot , a gyerekeimet , párjaikat és unokámat ,.. milyen remek ünnepünk is lesz nekünk. Részemről kihirdettem a fegyverszünetet. Külön köszönet a Coontz idézetért is. ; ) Békés . boldog ünnepet kívánok mindenkinek !

Tündér_Lala 2015.12.22. 15:12:23

Jó írás.
Nyílt szívű beszélgetések, viták esetén mindez működőképes is lehetne (nevezetesen megérteni és megértést várni, kompromisszumot kötni). A nyíltszívűség azonban sokaknak nem sajátja, céljaik érdekében nemtelen eszközök igénybevételét is jónak tartanak. Ilyen esetben pedig folyamatosan visszaszorulunk és ma már az emberek emberségükben veszélyeztetettek. (Például azt azért ne higyjük el, hogy a szingli lét magasabbrendű életforma - különösen hosszútávon - mint a családban élő embereké.)
Persze jobb lenne a béke, de a békéhez partnerek kellenek.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.12.22. 15:56:46

@Szindbad:

Azt írtam, hogy "talán (...) az "ellenoldalból" (az antikrisztiánusokból) az ördög ugat". Nem én szólítottalak meg, te vetted magadra, te ismertél magadra ebben a képben.

gyalog.galopp 2015.12.22. 16:58:07

Hazugságokra nem lehet békét építeni, de még csak párbeszédet sem.
A csehet, tótok számára Benes az antifasiszta, a németek által megszállt Csehszlovákia szimbóluma , általa igazolják a kitelepítéseket, vagyonelkobzásokat, az áldozati szerepüket, ami áldozatiság egy méretes hazugság.

Hóman Bálint mérlege egyértelműen pozitív, rajta keresztül lehetőség nyílhatott volna egy értelmesebb párbeszédre, de a másik félnek nincs rá szüksége. Úgy tűnik még mindig többet hoz a konyhára az áldozati szerepcirkusz.

A férfi - nő kapcsolat szélsőségesei szintén áldozati szerepkörből támadják a másik oldalt kihangsúlyozva a saját érdekeiket.

Abból pedig nem lesz sem béke, sem párbeszéd, ha lehazudjuk a másik fél jogait és érdekeit.

Bell & Sebastian 2015.12.22. 17:36:29

Két urat egyszerre nem lehet szolgálni. Karácsony az Ige megtestesülésének ünnepnapja, a többi ebből következik. Igényeseb pap ilyenkor beleveszi a Könyörgésekbe a zsidók megtérését.

Mi volt még? Advent. Hit, remény, öröm és szeretet vasárnapja.

Nővita és hómanozás. Mondom: zsidók megtérése!

Aki integrálni akar (most), az vegyen elő egy kockás füzetet és üssön föl egy példatárat. Aki bejön a templomajtón, az bent van, aki nem jön be, az kint marad. Ige nélkül.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.12.22. 17:57:13

@gyalog.galopp:

"Hazugságokra nem lehet békét építeni, de még csak párbeszédet sem." --- írod.

Ez pontosan így van. A vitákhoz kiérlelt nézetek szükségesek, az nem vitaindító álláspont, hogy "csak nekem lehet igazam". Nálunk a "viták" a valós problémák és kérdések elfedését szolgálják és nem azok megoldását.

A fenti posztban emlegetett "ügyek" is álügyek és ürügyek: ahol olyan totalitarius mintaterrorristáknak, mint Horn vagy Lukács szobrai állhatnak, ugyan, kinek lehetne egy olyan nagyszerű tudós és demokratikus politikus politikus szobra ellen, mint Hóman --- akit az előbbi két faszarcú gyilkos rendszere kínzott halálra. Hómannak nem azért nem lehet szobra, mert olyan mérhetetlenül negatív figurája a magyar történelemnek, hanem azért, mert a Hóman-szobor rávilágítana, hogy kik is voltak valójában a hornok és lukácsok. Hasonlóképpen az "asszonyozó" Kövér és Ákos ügye sem arról szól, hogy részükről bármiféle veszély fenyegetné a magyar lányok-asszonyok méltóságát, hanem arról, hogy a műbotrány vonja el a figyelmet a kormány családtámogató intézkedéseiről.

Bell & Sebastian 2015.12.22. 18:01:35

@bbjnick: Karácsonyfa, vöröscsillaggal. Ilyet is lehet kapni már, integráltéknál. Hexagram alól nőkről vitatkozni..., eszem megáll.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2015.12.22. 18:27:39

@bbjnick: Azonban, ha széles körben bizonyítható propagandával, hogy az Ákos meg a Kövér asszonyellenesek, az jelentős előrelépés a szavazatmaximálásban. Semmi sem lehet elég drága az anyagközpontú világban.

hívőlélek 2015.12.22. 18:29:00

@bbjnick: pont.
Erős túlzás amit írsz. S ez azért baj mert az az ideológiai szódásüveg lencsés szemüveg amin nézed erősen torzít. ...pedig ennyi év távlatából mint Hóman mint politikus és Horn mint politikus a helyére kerülhetett volna a magyar történelemben. ...és itt nem kell a részletekbe bele menni elég csak azt nézni hogy az adott körülmények közt melyik tett többet a hazáért a magyarságért.
Hóman sajnálatosan a nemzet összeomlásában (is) játszott szerepet Horn pedig (tetszik vagy sem) a nemzet felemelkedésének lehetőségét teremtette meg sokad magával.
Hóman a nemzeti szuverenitás elvesztésében Horn a nemzeti szuverenitás visszaszerzésében vett részt. S ez alapján Horn pozitív Hóman negatív szereplője a történelemnek.

a Kövér féle sztálinista kommunisztikus női szerep kijelőlés meg remélem mára már tényleg a múlt s Kövér ez irányú böfögése csak átmenetileg fertőzi meg a levegőt.

hívőlélek 2015.12.22. 18:32:26

@Bell & Sebastian: hexagram alatt vagy pentagram alatt??? ....ha már annyira fönthordod a kalaptartódat.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2015.12.22. 18:34:47

@hívőlélek: Én azt tanácsolom, hogy mielőtt hatásos propagandaszöveget/alávaló hazugságokat a köz javára el akar követni, a kedvenc aljzószeréből kevesebbet vegyen magához, higyje el, sokkal átütőbb lesz a sikere.

hívőlélek 2015.12.22. 18:40:12

@Mihint: Talán azokat a hazugságokat ....ha kérhetném. Érvet -érveket pro vagy kontra, mert ez így részedről csak valami kis ósdi komcsi megnyilatkozásnak tűnik szememben.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2015.12.22. 18:49:06

@hívőlélek: oké.
"Erős túlzás amit írsz. S ez azért baj mert az az ideológiai szódásüveg lencsés szemüveg amin nézed erősen torzít"
személyeskedés.
"pedig ennyi év távlatából mint Hóman mint politikus és Horn mint politikus a helyére kerülhetett volna a magyar történelemben. ...és itt nem kell a részletekbe bele menni elég csak azt nézni hogy az adott körülmények közt melyik tett többet a hazáért a magyarságért."
ködösítés.
"Hóman sajnálatosan a nemzet összeomlásában (is) játszott szerepet Horn pedig (tetszik vagy sem) a nemzet felemelkedésének lehetőségét teremtette meg sokad magával."
almát-a-körtével tipikus megmondás, alátámasztás nélkül, azaz Te így gondolod.
"Hóman a nemzeti szuverenitás elvesztésében Horn a nemzeti szuverenitás visszaszerzésében vett részt. S ez alapján Horn pozitív Hóman negatív szereplője a történelemnek."
ugyanaz, mint fent, ráadásul - alátámasztás nélkül - szemenszedett, pimasz hazugság.
"a Kövér féle sztálinista kommunisztikus női szerep kijelőlés meg remélem mára már tényleg a múlt s Kövér ez irányú böfögése csak átmenetileg fertőzi meg a levegőt."
aljas rágalom, mocskolódás, hazugság, nyálkás csúszós féregség.

Elégedett vagy?

Bell & Sebastian 2015.12.22. 18:53:12

@hívőlélek: Most egészen összeszégyelltem magam azért, mert tisztában vagyok mindkettő jelentésével, nem úgy, mint őkelme.

Nem is merek belegondolni abba, hogy milyen vallás lehet az, amely ördögfattyaknak látja a kereszténységet. Csak neem ... ? De.

A hexagram az összefonódott női és férfi princípium jelképe, azaz: a teljes emberé. Ebben még teljesen biztosan egyetértünk. Vagy mégsem?

Bell & Sebastian 2015.12.22. 18:55:32

@hívőlélek: Hámongyuk Kupica Gyula éppenséggel a nemzetárulásban és helyezkedésben jeleskedett, de utólag már sopánkodni kár.

hívőlélek 2015.12.22. 19:01:28

@Mihint: Tökéletesen! ...élmény veled "vitatkozni".

Ez már a csúcs nálad vagy még képzed is majd magadat?

hívőlélek 2015.12.22. 19:08:39

@Bell & Sebastian: na ez az amikor még egy kupicza Gyula is többet tett a nemzetért a hazáért mint egy olyan kacagányos professore akinek az académijai tudását kétségbe nem vonva de emberi - normális magyar emberi mivolta erősen megkérdőjelezhető.

hívőlélek 2015.12.22. 19:13:38

@Mihint: segítenék de olyan visszafordíthatatlannak tűnő leépülést érzékelek nálad .... de azért majd néha próbálom letörölni a homályt a szemedről. ....csak figyelj erősen.

Bell & Sebastian 2015.12.22. 19:16:20

@hívőlélek: Éspedig milyen mérce alapján, ha szabadna tudnom? Kiből és mennyit adott el kilóra, hogy pontosítsak.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2015.12.22. 19:19:35

@hívőlélek: Nos, ez nézőpont kérdése. Mindenesetre köszönet előre is, főként a homálytörlésért. Tudod, néha erőt vesz rajtam egy ősi vágy...

hívőlélek 2015.12.22. 19:31:00

@Bell & Sebastian: Hóman mennyit adott el kilóra? ...no ez jó témája lehetne egy történészi kutatásnak! .... erre valójában Én nem is gondoltam. Persze az ember áldozatok száma az pontosítható lenne vizsgálva 1944 és 45 eseményeit de hogy ebből még "+ jövedelme " is származott volna azt azért nem hiszem.
..... kupicza Gyulának 89-ből .... szerintem Ő megelégedett azzal hogy nagyobbnak látszódott mint amire termete predesztinálta. Németek hálája, Horn utca még az életében ... volt valós európai súlya! Ez egy magyar politikus esetében ritka mint a fehér holló.

Bell & Sebastian 2015.12.22. 19:32:19

@Mihint: Találgathatok? Zongorázni szeretne a háztetőn.

Bell & Sebastian 2015.12.22. 19:37:48

@hívőlélek: Van erre egy elméletem. A fertőzött németeket eleve odacsapták a "demokratákhoz", hogy egy szavunk se lehessen - most. Bölcs előrelátás, hogy még korridort is hűztak, meg ne szökhessünk a szabaccság elől.

A Kicsi (mert a kommancsok csak így hívták, per tu) a legjobb külügyminiszterünk idáig, mi?

Ki is lógatták Brüsszelben érte, mert ő aztán értette az idők szavát, ha a fülébe súgták.

Bell & Sebastian 2015.12.22. 19:45:20

@hívőlélek: Tudod, ezek pont úgy osztoztak meg rajtunk, mint a római katonák Jézus ruháin. Molotov és Ribbentrop kisdobosok ezekhez a büdöskomcsikhoz képest.

hívőlélek 2015.12.22. 19:48:50

@Bell & Sebastian: az hogy súgtak vagy sem neki teljesen közömbös .... kinek nem súgnak - csak annak nem akit még arra sem méltatnak. ...hisz sugdolódzásból áll az egész világ politika.
.... de jó volt-e ez a nemzetnek .... szerintem jó hisz láttuk hogy zajlott ez Romániában, Jugoszláviában és Csehszlovákiában. ... no ahhoz képest Mi itt nyugalomban voltunk. ...persze lehetett volna jobban is.... de nem volt olyan aki jobban csinálta volna.

Bell & Sebastian 2015.12.22. 20:01:30

@hívőlélek: Tévedés, úgy háromezren csak meghaltak így vagy úgy, mialatt az utódpártok eldöntötték, ki foroghat a kémény tetején.

Érzek itt következetlenséget. Most akkor mi a korszerű? Ha távol tartjuk magunkat a németektől, vagy ha kikandikálunk belőlük? Vagy ez korszaktól függő?

És miért, ha most is amerikai bőrbe bújt oroszlán biztatja őket - és tegnap is az biztatta.

Az nem lehet, hogy erről Hóman -nak és Horthynak több fogalma volt, mint egy Kicsinek? Arról nem is szólva, hogy beszólásaid nagyon súlyos fogalmatlanságról árulkodnak, úgy osztod itt az észtet.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2015.12.22. 20:22:49

@Bell & Sebastian: Ne találgasson, az ősi vágyaimban háztető sincsen :)

hívőlélek 2015.12.22. 20:31:36

@gyalog.galopp: .... csak arra hogy volt egy magyar politikus aki kiérdemelt egy ilyen gesztust egy másik államtól. S nem kell azon keseregni, élcelődni vagy fanyalogni hogy ilyen vagy olyan,

...mint a magyar narancs igaz hogy citrom de magyar.

hívőlélek 2015.12.22. 20:42:57

@Bell & Sebastian: ezek a büdös komcsik azok ....vagy fordítva azok a büdös komcsik ezek. Ott Ibizán vagy a vadászatokon, vagy a stadionokba szotyiznak, ...vagy az echon ...vagy szlovák rendszámmal a birkameneten ... öltönyben már nem makkos cipőben de a kabáthajtóka alatt ott a pentagramma hogy a másod harmad degeneráció megismerje egymást.
...ez van csak nem látjuk nem merjük látni mert akkor el kellene szégyellnünk magunkat.

gyalog.galopp 2015.12.22. 20:45:24

@hívőlélek:

Egyezzünk meg abban, hogy a gesztust a magyar nép érdemelte ki, hogy ezt a németek Hornnak hívják, hát egye fene. Elég ha mit tudjuk, Hornnak semmi köze nem volt a vasfüggönyhöz.

Ez a rugalmas hozzáállás elvárható lenne a másik oldalról is, mert ha leltárt készítünk... na nem, nem írom le együtt a két nevet.

hívőlélek 2015.12.22. 20:53:04

@gyalog.galopp: ... hát igen Magyarországon mindig a múlt bizonytalansága a legnagyobb probléma. ...de az a jó hogy fényes jövő előtt állunk már évszázadok óta. ... s állunk csak állunk és még mindig állunk s így fölkopik az álunk..

Bell & Sebastian 2015.12.22. 21:33:09

@hívőlélek: Most nagyívűen mellébeszélsz. Minőségről ha beszélünk, először is mindenfajta kommunistát kizárunk, mert vagy lusták, vagy buták az Újszövetség megértéséhez.

Mondjuk Marxhoz is lusták és buták, mert csak az éppen aktuális részletet adagolják, így az még kitart vagy 1.000 évig, a fensőbbségükkel, küldetéstudatukkal és a mi nyomorunkkal együtt.

Farizeusok barkácsszakköre csak ez is, ahogyan már Jézus nekünk jóelőre megmondta.

Bell & Sebastian 2015.12.22. 21:34:41

@hívőlélek: Választ erre lásd egy reskontóval feljebb.

homoródkarácsonyfalváért 2015.12.22. 21:59:45

@aszekelyek: Na, valahogy így!

Boldog karácsonyt Nektek, természetesen mi is indulunk holnap a nagymamához Homoródkarácsonyfalvára. Aztán Brassóba a sógoromékhoz.

Ha szembe találkoznánk, akkor Jó napot kívánok nektek!

maroz 2015.12.23. 05:57:58

@Bell & Sebastian: Szegény Marx, amióta lett azóta a teleologikus világkép hívei szabadságra küldték a Sátánt. Pedig még Marxnak is több köze van valamiféle transzcendenshez, mint a neoliberalizmusnak. Végső soron nem Marx, hanem a liberálisok ölték meg hatékonyan Istent, de ezek szerint nekik szabad. ;)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.12.23. 06:45:05

@hívőlélek:

"az ideológiai szódásüveg lencsés szemüveg amin nézed erősen torzít" --- írod.

Mióta ideológiai kérdés az, hogy egy szülő unokákat szeretne vagy hogy az a nő, aki vezető állást tölt be, annak kevesebb ideje jut a gyerekei nevelésére? És mióta ideológiai alapú megítélés kérdése az, hogy Lukács György és Horn Gyula évtizedeken keresztül egy diktatúrában töltöttek be vezető pozíciókat, míg Hóman Bálint valamennyi politikai pozícióját demokratikus választásokon nyerte el?

hívőlélek 2015.12.23. 07:21:25

@bbjnick: már csak az hiányzik hogy a kormány plakátokon hirdesse "lánynak szülni dicsőség asszonynak szülni kötelesség" no és be kell kamerázni a családokat hogy mindenki tisztán lássa hogy az a nő aki annyit keres mint egy férfi az sokkal kevesebbet törödik gyermekével.
no és természetesen demokratikus választásokon lőtték Dunába az embereket ...meg fosztották ki az országot ...és demokratikus választások után haltak hősi halált honvédeink a Don kanyarban , Voronyezsnél, Debrecennél, Budapestnél .....

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.12.23. 08:26:02

@hívőlélek:

1) Jól értelek? Egy szülő nem nem mondhat olyat, hogy unokákat szeretne? Egy popsztár (akinek anyja vezető állásban dolgozott) nem mondhatja el azon tapasztalatát, hogy a vezető állású nőknek kevesebb idejük jut a gyerekeikre?

2) hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9si_v%C3%A1laszt%C3%A1sok_a_Horthy-rendszerben

hívőlélek 2015.12.23. 08:56:22

@bbjnick: .... miért ne mondhatná egy szülő, de hogy is nem mondhatja. ....sőt igenis mondja! S a fia vagy a lánya majd válaszol neki hogy pl nekünk most elég az 1 vagy 2 gyermek ....vagy ha majd lesz állása a páromnak ...vagy s számtalan válasz létezik.

No de Kövér egy pártkongresszusi pulpitusról irányelvként a nemzetnek? .... akkor amikor mindent megtesznek - tettek hogy szinte büntetés legyen gyermeket nevelni. ... a normális életre kevés fizetéssel, a semmire sem elég közmunkás bérrel, a lerobbantott egészség üggyel, a kilátástalanságba kényszerített vidéki Magyarországgal, az oktatás leépítésével? ... normális ember egy jövőkép nélküli országnak szüljön egy jövőkép nélküli gyermeket csicskának, rabszolgának, lebutított hústömegnek?

Nem a pulpitusról kellene pofáznia Kövérnek mint egy ócska náci komcsi pártvezérnek hanem az élhető országot kellene megteremtenie , mett övék a hatalom.

S legalább verbálisan tiltakoznia pl Lánczi mondatai ellen. hogy a Fidesz nem emelte kormányprogramjába a korrupciót, a tolvajlást. ..... mert amig itt csak lopás tolvajlás és az állami szintre emelt korrupció virágzik addig minden értelmes embernek meg kell gondolnia hogy ezeknek szülni??? Kilopnák a szaros pelenkát a gyermek alól...

Jean Sol Partre 2015.12.23. 09:46:32

@Mihint: ugyanilyen elemzést persze bbj szövegére is adhatnál, semmivel sem árnyaltabb vagy tényszerűbb, csak őt már megszoktuk itt ilyennek :)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.12.23. 10:17:31

@hívőlélek:

"Kilopnák a szaros pelenkát a gyermek alól..." --- írod.

Ha lúd, legyen kövér! Írd azt, hogy "Belelövetnék a Dunába a csecsemőket!" és azzal rövidre is zárnád az eszement handabandádat!:-]

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.12.23. 10:22:13

@Jean Sol Partre:

Eltekintve azoktól az aprócska, de egyáltalán nem elhanyaglható különbségektől, hogy bbj nem állít, hanem feltételez és szavainak semmiféle személyre irányuló éle nincs.

Jean Sol Partre 2015.12.23. 10:27:45

@bbjnick: "bbj nem állít, hanem feltételez"

csak ez a leírt mondatokból nem derül ki :)

Bell & Sebastian 2015.12.23. 10:29:14

@maroz: Elég egyértelmű az álláspontom: kabbalisztikus-miszticizmus Marx-Engels-Lenin "életműve". Ha magát a művet sem-, akkor hogyan ismerhetnék a gyökerét, vagy következtethetnének a végső kiteljesedettségére? Rácsapnak egy részletre, mint gyöngytyúk a kalárisra, oszt mégis takony.

Bell & Sebastian 2015.12.23. 10:32:55

@bbjnick: Ez egy vídia-kemény vers, viszi még az üveget is.

@Herr Stacheldraht Leger: Hihihi-hahaha, mit gondolt magába'?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.12.23. 10:45:15

@Jean Sol Partre:

Számodra nem derül ki, mert te egy funkcionális analfabéta vagy.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.12.23. 10:48:29

@Bell & Sebastian:

Az a vers az ötvenes évek óta nem volt annyira időszerű, mint épp most.

Jean Sol Partre 2015.12.23. 10:52:20

@bbjnick: "és szavainak semmiféle személyre irányuló éle nincs"

lol

hívőlélek 2015.12.23. 11:01:19

@bbjnick: ...belelövetnék? ...nem nem lövetnék bele mert kell nekik a rabszolga a tanyára, ....igaz kicsit sokára lesz munkaképes de már sikerült leküzdeni 16 évre kötelező képzési oktatási korhatárt ....már is 2 évvel előbb lehetnek csicskák.
..... meg azért kell ám a fotózkodáshoz is gyerek mert az olcsóbb mint a vizslakölyök ....csak bemegy a bunkó politikusa pihenő időbe valamelyik óvodába s már is készülhet a cuki kampány.

Hol élsz? Nézz körül az országban s mond el milyen jövőképe lehet egy gyermeknek Somogy megyében vagy Tolnában netán Borsodban? ..... s valóban ezek a gyerekek szórakozásból nem esznek mint ahogy az a gecinikus Harrach mondta? ....vagy tényleg nincs gyermek éhezés csak szórakozásból áll sort az egész család néhol étel osztáskor?
Milyen jövőképe lehet ma egy gyermeknek vagy mit tud a szülő neki mondani ....majd lesz belőled ..... mi???

Helyes Írás 2015.12.23. 11:30:39

Hóman ügyben teljesen magától értetődő, hogy a mű megbecsülést érdemel, az ember már kevésbé. Ilyen "életmű" van még néhány. Köztéri szobor nem igazán érdemesedik ki belőle. Én csupán az általam egyébként nagyra becsült történész ezzel kapcsolatos véleményén csodálkoztam, mely szerint mindenkinek joga van a saját emlékhelyhez. Egy köztéri szobor talán mégsem "valakik" saját emlékhelye. A saját emlékhely legalábbis saját területen képzelhető el, bár annak is vannak korlátai.

"Nőügyben" az a kérdés, mennyiben valós az a feltételezés, hogy a szemben álló nézeten lévő mindenkire rá szeretné kényszeríteni a saját életfelfogását. S kénytelen vagyok azt mondani, hogy megítélésem szerint egyik irányba húz a mérleg. A konzervatív politika szóban és jogi eszközökkel ösztönözni (!) szeretné a gyermekvállalást. Pozitív diszkriminációval, azaz, aki többet vállal, annak támogatásokat nyújt. (Megítélésem szerint helye lehetne akár bizonyos negatív ösztönzőknek is, pl. gyermektelenek többletadója formájában, de ez már valóban messze vezetne és szó sincs ilyesmiről.) Még a politikai előítéletet beszámítva sem lehet kényszerítést kihámozni a politikusi vagy kormányzati megnyilvánulásokból. Az pedig végképp érthetetlen, mi felháborító van egy ókonzervatív dalnok magánvéleményében. Miért zavar ez bárkit is?

A hisztériázók megnyilvánulásaiból viszont azt érzékelem, hogy a saját életfelfogásukat általánosnak tekintik (ez még a jobbik eset) vagy követendővé szeretnék tenni. Eszmeileg és morálisan természetesen, hiszen nincs a birtokukban állami hatalom. (Látjuk, hogy mit tesznek és mit nem tesznek ott, ahol a hasonló nézeten lévők hatalmon vannak. Minimum ellenkező tartalmú ösztönzést, maradjunk annyiban.)

A kifejezetten család- és gyermekcentrikus életfelfogás, illetve a munkában, társadalmi státuszban való önmegvalósításnak a gyermekvállalással való különféle minták szerinti összeegyeztetése (beleértve a szélsőséget, a tudatosan vállalt gyermektelenséget is) - egymás mellet létező gyakorlat. Mindkettő szabadon választható. Mindkettő hasznos. A szembeállításnak semmi értelme nincs, de a gyermekvállalás össztársadalmi szintű ösztönzése és segítése közösségi érdek. Már ha valaki közösségben (is) érez és gondolkozik. S alighanem itt van a hisztéria megértésének kulcsa.

hacsaturján 2015.12.23. 11:41:19

mennyböl a zangyal
jólakott babbal
lencsével.
szent péter látta
jól kupán vágta
fejszével.

maroz 2015.12.23. 12:01:58

@Bell & Sebastian: Ez minden érdekesebb, újszerűbb műre igaz. Meglepne, ha a Bibliával nem ugyanez lenne a helyzet. De szerintem hiány esetén a Micimackó is megfelelne, aki ki akar valamit olvasni egy három szónál hosszabb szövegből az ki fogja olvasni, ha csak telefonkönyv áll rendelkezésére, akkor abból.

TG69 2015.12.23. 12:17:09

@Helyes Írás: "A kifejezetten család- és gyermekcentrikus életfelfogás, illetve a munkában, társadalmi státuszban való önmegvalósításnak a gyermekvállalással való különféle minták szerinti összeegyeztetése (beleértve a szélsőséget, a tudatosan vállalt gyermektelenséget is) - egymás mellet létező gyakorlat."

Ha ezt mondták volna senki sem vitatkozna velük (talán a fundi feministák, de ők ma tök érdektelenek itthon és azok is maradnak), de ők ennél egy kicsit többet állítottak. Kövér demográfiai szükségszerűséggel magyarázta, hogy a nőknek mi a DOLGUK, Ákos meg az otthoni példát általánosította, hogy a nők ne versengjenek a férfiakkal, mert nem az a DOLGUK. Finom árnyalatokon csúszik el mindig a helyes tartalom, most is ez történt. És még valami. Mi az a hülyeség hogy szüljön nekem gyereket? Közös döntéssel, közös munkával végbevitt egész életre szóló feladatot nem nevezünk ilyen királyi macsós megfogalmazással!

gyalog.galopp 2015.12.23. 12:31:47

Engem meg mindig akkor fog el a rettegés, amikor volt komcsikat, vagy az ivadékaikat látom hanukázni. Előbb hanuka, aztán meg kibújik Kun Béla, Rákosi, meg a kis pufajkás.
Mindegyik olyan nagyformátumú szép szál legény volt, meghatározói a magyar XX. századnak, mindegyik kapott szobrot, utcát miegyebet.

2015.12.23. 13:10:21

@TG69:

Ha a finom árnyalatokra ügyelünk, akkor ne írjuk azt, hogy Kövér a nők dolgáról beszélt, mert nem tett ilyet. Legalábbis én ilyenről nem tudok. Amiből botrány lett, az annyi volt, hogy "Azt szeretnénk, ha a lányaink az önmegvalósítás csúcsának azt tartanák, ha unokákat szülnének nekünk". Itt szó sincs arról, hogy kinek mi a dolga, de még csak nem is azt mondja, hogy "Azt szeretnénk, ha a lányaink unokákat szülnének nekünk", hanem arról beszél, hogy a lányaink, saját maguk mit tartanának jónak. Egyértelmű tehát a szövegből, hogy a döntés a lányainké, különben nem érdekelné, hogy a lányaink mit tartanak jónak és mit nem.

Ákos meg egy énekes, semmi több, senkinek nem tud és nem is akar előírni semmit, elmondta a véleményét. Vannak, akik úgy gondolják, hogy nem csak úgy idepottyantunk, és élünk bele a világba, ahogy adódik, hanem feladatunk, dolgunk van itt. Dolga van az embernek általában és dolga van a férfinak és a nőnek speciálisan. Ákosnak ugyanilyen határozott véleménye van a férfiak dolgáról is, azzal kapcsolatban mégsem tiltakozik senki.

És ha már az árnyalatok, Ákos szövegét több helyen úgy értelmezik, hogy szerinte "a nőket nem feltétlenül kell úgy megfizetni, mint a férfiakat", holott semmi ilyent még csak szóba sem hozott, nem a munkaadók dolgáról beszélt, hanem a nőkéről.

TG69 2015.12.23. 13:25:24

@grundigg: "szeretnénk, ha lányaink az önmegvalósítás legmagasabb minőségének azt tartanák, ha unokákat szülhetnének nekünk. "

Ha már ennyit írsz te is utánanézhetnél :). Tehát minden nőröl beszél és hogy ő meg is mondja mi az önmegvalósításuk legmagasabb minősége. Hagyjuk. Ákos dettó és tudjuk már a felesége véleményét is a munkáról. Maradjunk annyiban tudott volna ő is árnyaltan foglamazni, ahogy ezt pl Kemény Dénes is tette, de a1) csak arról nyilatkozott Kemnény, hogy náluk mi a helyzet a2) rögötn meg is köszönte feleségének ezt az "áldozatot". Nem is hörgött senki ellene.

Leskelődő 2015.12.23. 13:59:08

@TG69:
Ebből mindössze annyi derül ki, hogy Orbán egy udvarias politikus.

közösperonos átszállás 2015.12.23. 14:04:30

@maroz: "Végső soron nem Marx, hanem a liberálisok ölték meg hatékonyan Istent"

Márminthogy a kapitalisták.

maroz 2015.12.23. 14:05:11

@TG69: Hehe, közben meg arról, hogy ma sem a nő dönti el, hogy mikor szül nem esik szó, pedig ha lenne lényeg, akkor ez ez lenne.

közösperonos átszállás 2015.12.23. 14:05:14

@poszt: olyan poszt mikor lesz, hogy tök helyes, hogy mindenféle (elsősorban muszlim) államok beltilják a karácsonyt? :-)

maroz 2015.12.23. 14:06:28

@közösperonos átszállás: Nem, hanem a liberális ideológia. A kapitalizmus az csak egy munkaszervezési modell, amit a liberális ideológia is használ.

hívőlélek 2015.12.23. 14:06:36

@TG69: Horn személyének beemelése ebbe a Hóman féle kultúrharcba csak terelés. Nem összehasonlítható a két politikus. S ráadásul akkora a különbség a két politikusi teljesítmény között hogy Hóman még sámlira állva sem érné el Horn bokáját.

Ez a terelés a Lánczi/Századvég (pénzmosoda) féle kőagytröszt silány terméke. ...... de Józsinak jó lesz. ....meg majd pár milliárddal többet lehet tisztára mosni.

2015.12.23. 14:29:01

@TG69: "ő meg is mondja mi az önmegvalósításuk legmagasabb minősége"

Mit értesz az alatt, hogy ő megmondja? Az, hogy véleménye (vágya) van valamivel kapcsolatban, az a "megmondás"? Az a helyzet, hogy ebben a témában rendszeres, hogy véleményeket előírásként értelmezünk. Holott teljesen nyilvánvaló, hogy Kövér senkinek nem írt elő semmit, senkinek nem tiltott meg semmit, ilyen javaslatot nem fogalmazott meg, és nem mondta azt sem, hogy jónak tartaná, ha bárkinek elő lenne írva a gyerekvállalással kapcsolatban bármi.

Hogyan lehetne szerinted árnyaltan fogalmazni? Van az EMMI-nek egy teljesen jóhiszemű reklámja, ami arról szól, hogy miért jó, ha a gyereknek van testvérre. D. Tóth Kriszta erre elkezd fröcsögni, hogy szálljanak ki a méhéből. Mit kéne akkor csinálni? Minden megnyilatkozás előtt közölni, hogy senki nem akarja megerőszakolni D. Tóth Krisztát, és senki nem akarja arra kényszeríteni, hogy az így fogant gyermeket megszülje?

Amúgy Ákos is elmondta, hogy ez az ő véleménye és nem kell vele egyetérteni. Az, hogy általában beszélt a nőkről azzal függ össze, amit már írtam, most szerényen magamat idézem: "Vannak, akik úgy gondolják, hogy nem csak úgy idepottyantunk, és élünk bele a világba, ahogy adódik, hanem feladatunk, dolgunk van itt. Dolga van az embernek általában és dolga van a férfinak és a nőnek speciálisan.".

Egyébként véleményünk csak általános jelleggel lehet valamiről, az hogy "nálunk mi a helyzet", nem vélemény. Ilyen erővel nem is beszélgethetnénk semmiről, csak egymás mellett elbeszélve elmondaná mindenki, hogy nála mi a helyzet.

TG69 2015.12.23. 14:58:34

@Leskelődő:

Volt valami furcsa, kölcsönös tisztelet Orbán és Horn között, ez jól kitapintható ilyen-olyan interjúkból, a temetésen való részvételből stbstb.

"A szocialista politikus April Foley amerikai nagykövettel beszélgetve egyrészt előadta, hogy nagyon tiszteli Orbánt, de hozzátette, hogy ez a tisztelet Orbán személyének szól, és nem vonatkozik pártjára, a Fideszre. Másrészt meglehetősen kritikus volt Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnökkel, akiről azt mondta, nem valami könnyű bánni vele."

Hornról inkább Nagy Imre jut eszembe, akinek sok mindent meg lehetett bocsátani. Lehet tehát árnyaltan szobrot állítani, ilyenkor a mérlegbe sok mindent bele kell pakolni és a nagy többség számára el kell billennie.

TG69 2015.12.23. 15:04:57

@grundigg: Mégegyszer, keresd vissza Kemény beszélgetését a családról és látni fogod a különbséget. Ha nem nem erőltetem.

Az mindig visszataszító, ha egy dichotómiában (férfi-nő) a másik fél mondja meg mi a dolga ez egyiknek. Ha a baloldal megmondja mi a nyugatos jobboldal és viszont. Kövér épp ezt teszi, miközben a gyermeknevelés közös dolgunk, tehát tök értelmetlen is egyben állítása. Hagyjuk.

hoplita 2015.12.23. 15:14:17

@Holger Hartland:
Valamire való férfi igazit vesz, a gyereknek is.

hoplita 2015.12.23. 15:16:07

@Szindbad:
Köcsög.
A faszé' nem anyádat abuzálgatod análisan...

hoplita 2015.12.23. 15:17:07

@aszekelyek:
Libafos ildi, megbasszam a szád Karácsony előestéjén?:DDDD

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.12.23. 15:47:22

@hívőlélek:

"Horn személyének beemelése ebbe a Hóman féle kultúrharcba csak terelés. Nem összehasonlítható a két politikus." --- írod.

Ebben igazad van. Egy európai formátumú polgár, egy korszakos történész, egyetemi tanár, a XX. század egyik legfontosabb magyar kultúr- és oktatáspolitikusa valóban nem összehasonlítható egy vérgőzös, alkesz prolival, a diktatúra csicskásával.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.12.23. 16:00:39

@TG69:

"Hornról inkább Nagy Imre jut eszembe, akinek sok mindent meg lehetett bocsátani. Lehet tehát árnyaltan szobrot állítani, ilyenkor a mérlegbe sok mindent bele kell pakolni és a nagy többség számára el kell billennie." --- írod.

Van valami obszcén és undorító az elérzékenyülésedben, ahogy a demencia eluralkodik rajtad, ahogy ábrándozol a nagyok és hornok vértől csatakos emlékén, ahogy a többséget a múlt árnyalására utasítod, miközben popzenészek belét ontanád, mert magánvéleményük eltér a tiédtől: egy vedlett maszopos agyhalott, akit fingként hagy el az esze és a lélek :-)

Helyes Írás 2015.12.23. 16:07:17

@TG69:

Mindössze az a probléma, hogy Kövér nem mondott olyat, hogy a "nőknek mi a dolguk". Egy óhajt fogalmazott meg arról, hogy milyen jó lenne, ha a"lányaink" az önmegvalósítás legmagasabb minőségének tekintenék, hogy unokákat szüljenek és neveljenek fel. A gyermekeiket azok a nők is tekinthetik az önmegvalósítás legmagasabb minőségének, akik alkotó és vezetői munkát végeznek. A kettő nem zárja ki egymást. A demográfiai helyzetre való hivatkozás pedig egy politikus részéről teljesen helyénvaló, mert a politikusok a társadalom egyensúlyáért minden szempontból felelősséget viselnek.

A politikusok soha nem mondtak olyat, hogy a nők "dolga" gyereket szülni. Akkor mi lett volna, ha valamelyik ilyet mond? Valamiért - ahogy ön is - így akarják érteni. Pedig ezzel az értelmezéssel nem lehetne megfelelni egy PISA-teszten.

Én nem érzek abban semmi "macsósat", ha azt mondom a lányomnak, hogy jó lenne, ha unokákat szülne nekem. Kinek mi a "macsó"? Valami uralkodást vagy erőszakosságot jelenthet ez az újabb kori szleng. Akkor a feleségem is "macsó", mert ő gyakrabban mond ilyet, mint én?

A dalnokot pedig hagyjuk már. Ki ő? Számomra például senki, mert egyetlen dalát nem tudnám felidézni. Nem élek vele. Kb. annyit jelent számomra, mintha a sarki hentes beszélne a női szerepekről. Ha nekem beszél meghallgatom, ez a véleménye, kalap-kabát.

bkkzol 2015.12.23. 16:24:10

Mi az, hogy "karácsonyi tűnődések". A legutobbi HVG-ből tudtam ,meg, hogy Brüsszelben se Karácsony van hanem "télünnep" az advent vásár pedig "téli csodák". Azt hiszem, hogy végképp elgurult a gyógyszer! Várjuk meg amég a saria rendörség végigver a forralborózó, puncsozó tömegen, hogy így adjanak hangot véleményüknek...
Szép!
Nem hallottam nagy sikítozást a liberális nőmozgalmaktól amikor a finn táborban a friss bevándorló kézzel turkálja az étet és azt mondja, hogy "ez nem embernek való hanem állatonak vagy asszonyonoknak..."

bkkzol 2015.12.23. 16:27:33

Mi az, hogy "karácsonyi tűnődések". A legutobbi HVG-ből tudtam ,meg, hogy Brüsszelben se Karácsony van hanem "télünnep" az advent vásár pedig "téli csodák". Azt hiszem, hogy végképp elgurult a gyógyszer! Várjuk meg amég a saria rendörség végigver a forralborózó, puncsozó tömegen, hogy így adjanak hangot véleményüknek...
Szép!
Nem hallottam nagy sikítozást a liberális nőmozgalmaktól amikor a finn táborban a friss bevándorló kézzel turkálja az étet és azt mondja, hogy "ez nem embernek való hanem állatonak vagy asszonyonoknak..."

hívőlélek 2015.12.23. 17:21:51

@bbjnick: Hóman mint európai formátumú polgár? Jaj szegény Európa.
...persze ha jobban belegondolok .... egy tehén lepény is lehet európai formátum. ....no akkor igazad van.

gyalog.galopp 2015.12.23. 17:37:13

Kupica Gyula a magyar állam prominens képviselőjeként részt vett egy fogadáson, ahol mindenféle jónépek voltak jelen. Jöttek a propelleres felszolgálók, hozták a piát, a mi gyulánk annak rendje és módja szerint egyből le is hajtotta, merhogy az a biztos, ami má megvan.
Igenám, de jött a díszvendég, meg a pohárköszöntő. Mivelhogy ami gyulánknak nem volt üríthető pohár a kezében, hát felkapott valami olyasfélét az asztalról, ami éppen a közelében volt.
Hát ez a pohár, hát az épen az ujjacskák öblítésére szolgáló kis kehely volt...
Fél percen belül mindenki tudta, hogy ki a magyar ki nem, aki magyar annak ugyanis égővörös lett a pofája.

Na, hát innen adódik a mi nemzetközi hírű külügyérünk nemzetközi híre, neve.
De ennek mi köze a magyarokhoz?

hívőlélek 2015.12.23. 17:45:15

@gyalog.galopp: valami hasonló volt Orbán kinai látogatásán csak ő a kínai köpő csészét kapta föl ... de lehet hogy mind a két történetet Habonyárpi találta ki.

Leskelődő 2015.12.23. 18:04:57

@TG69:
Jól hozzádörgöli Hornt Orbánhoz, hogy szegény Gyula elfogadhatóbb legyen?
Ez nem kóser :)

Bell & Sebastian 2015.12.23. 18:11:59

Ez úgy volt, hogy Orbán itta meg a citromos kézmosó vizet, mire Horn beletörölközött a göndör hajába.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.12.24. 08:10:18

@hívőlélek:

Ugyan, hogyan tudnád te megítélni, hogy milyen egy európai formátumú polgár? Számodra az csak egy pszichológiai rejtély; ahogy a Népbíróság proli és zsidó tagjainak is az volt:

"Érdekes, a népbíróság előtt egy pszichológiai rejtély áll Hóman Bálint tevékenységével kapcsolatban. Ugyanis az egyik oldalon kifelé a legteljesebb németbarátságot, a németek legteljesebb kiszolgálását hirdette, és politikai ténykedése is erre irányult, a másik oldalon pedig nagyon sok embernek segítségére sietett, a hozzá közel állóknak, akik többek között az üldözöttekhez tartoztak, továbbá, akik a baloldali gondolat képviselői voltak, semmi tekintetben nem ártott, sőt még maga körül ezeket az embereket meghagyta és rajtuk minden vonatkozásban segíteni akart. Ezeket a körülményeket, főként azonban a német megszállás elleni tiltakozását olyan nagyfokú enyhítő körülménynek tekintetté a népbíróság, hogy vádlottal szemben a legsúlyosabb büntetés kiszabását mellőzendőnek találta […]. (Budapesti népbíróság Nb.V.864/1946/2. sz. ítélete, BFL, XXV.1.a. Nb. 864/1946, 183. o.)"

Hóman egy európai formátumú polgár, egy keresztény úriember volt, aki tisztelte a személy méltóságát.

hívőlélek 2015.12.24. 08:30:58

@bbjnick: Előzőleg erre írtam: Hóman mennyit adott el kilóra? ...no ez jó témája lehetne egy történészi kutatásnak! .... erre valójában Én nem is gondoltam. Persze az ember áldozatok száma az pontosítható lenne vizsgálva 1944 és 45 eseményeit de hogy ebből még "+ jövedelme " is származott volna azt azért nem hiszem.

Bell & Sebastian 2015.12.24. 10:46:11

@bbjnick: Holohívő ugyan semmit nem tud a témáról, de nyilvánvaló a számára, hogy mint H., mint maga és én felelősséget viselünk, pontosan 6 M zsidó halálában. Ezen a meggyőződésén kívül más egyáltalán nem számít. Még az sem, hogy tulajdonképpen miről vagy kiről van szó.

Bosszúszomjas a fickó, oszt ennyi vót.

hívőlélek 2015.12.24. 11:26:10

@bbjnick: Ez mégis mit jelenthet?????
"Érdekes, a népbíróság előtt egy pszichológiai rejtély áll Hóman Bálint tevékenységével kapcsolatban. Ugyanis az egyik oldalon kifelé a legteljesebb németbarátságot, a németek legteljesebb kiszolgálását hirdette, és politikai ténykedése is erre irányult, a másik oldalon pedig nagyon sok embernek segítségére sietett, a hozzá közel állóknak, akik többek között az üldözöttekhez tartoztak,..."

no még egyszer! " .... Ugyanis az egyik oldalon kifelé a legteljesebb németbarátságot, a németek legteljesebb kiszolgálását hirdette, és politikai ténykedése is erre irányult, a másik oldalon pedig nagyon sok embernek segítségére sietett, ...."
Értelmezd nekem Kérlek Tisztelettel!

...ez rövidebb! ... "a németek legteljesebb kiszolgálását hirdette, és politikai ténykedése is erre irányult, a másik oldalon pedig nagyon sok embernek segítségére sietett, .." - ez mit jelent?????????????

hívőlélek 2015.12.24. 11:29:24

@Bell & Sebastian: .... Ó kedves maceszgombóc ! Mitől lennék én holohívő? ...és ha az lennék akkor az baj??

Én egy katolikus Isten hívő vagyok.

gyalog.galopp 2015.12.24. 11:51:59

A leves már majdnem kész, a liba is szépen alakul a sütőben, a karácsonyfa is díszítődik, a gyerekek meg már a spajzban vannak.
Úgyhogy fehérnek , feketének, homónak, heterónak, afrikai, galíciai, ázsiai migránsnak, szinglinek, családosnak, kereszténynek, muzulmánnak, budhistának, mindenkinek:
Boldog karácsonyt.

huKKK 2015.12.25. 10:51:42

@Bell & Sebastian:
Nézze, én is vitatom az Ön hiteles zsidóságát, cionizmusát, de ettől még tudok önnek kívánni
Boldog karácsonyt.
Még családon belül sem működik jól ha jogászként, ügyészként lép fel az ember.
Ahogy Jézus bácsi is mondaná Pali bátyámon keresztül, nem test és vér ellen, nem emberek ellen van nékünk tusakodásunk.
Boldog karácsonyt, boldog új évet és szebb jövőt Önnek és szeretteinek!

huKKK 2015.12.25. 10:57:12

@gyalog.galopp:

Kedves Gordon,
a libavédő vegák nevében
ezúton is szeretnék kívánni
Önnek és szeretteinek is
boldog karácsonyt
és minden eddiginél kellemesebb,
szebb újévet!

huKKK 2015.12.25. 11:03:32

@hívőlélek:

Én is hiszek a hollók létezésében.
A holló kóser ha nincs körülmetélve?
Boldog karácsonyt, boldog új évet és boldog Bell & Sebastian - t kívánok Önnek!

huKKK 2015.12.25. 11:08:02

@gyalog.galopp:
Elnézést Bajnai úr, a bbudhista az nem kétbé?

gyalog.galopp 2015.12.26. 06:33:29

@huKKK:

Mély tisztelettel köszönöm jókívánságait és hasonló jókat és szépet kívánok az Ön kedves családjának, szeretteinek.

Buddha akkor két bé , ha kétszer írjuk le és összeadjuk, ebben az esetben viszont a dék száma négyre emelkedik, köszönöm az észrevételt.

Cserébe én is megosztok Önnel egy észrevételt, nem minden Bajnai, ami liba.
Én a libáimat napos libaként vásároltam, én legeltettem, neveltem , ami pedig a lényeg, ki is fizettem őket, mindet.
Az még szerencsére nem fordult elő, hogy valaki nem fizetett a libáimért, de az ilyen esetekre a háromszori leverés az borítékolva van. Tehát, én inkább a Ludas Matyi kategóriába tartozok, mint a Bajnai félébe.

gyalog.galopp 2015.12.26. 06:52:54

@bbjnick:

A poszt azzal, hogy elfogadja az érzékenységre, áldozati kultúrára való hivatkozást, valójában a hazugságot legitimálja.
Az áldozati kultúra, érzékenység nem cél, hanem eszköz.
Higgyem el, hogy egy 50 éves emberben riadalmat kelt egy Hóman szobor, akiről azt se tudja kicsoda, de bennem , szüleimben ne keltsen riadalmat, mikor volt véres komcsik, tobzódva oktatnak demokráciát?

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.12.28. 15:04:45

Megtaláltam az igazi szarházi liberálfasiszta féreg értelmiségi prototípusát.
www.facebook.com/peter.meses?fref=nf&pnref=story

"Péter Mesés
december 17., 13:58 · 
Egészen elképesztő, hogy ez a kibaszott magyar kormány nem érti meg, nincs az égvilágon semmi köze egy cég és egy gyöngécske popénekes szponzorációs szerződéséhez. Nincs hozzá semmi köze. Ha egy cég úgy érzi, nem tudja vállalni egy gyöngécske popénekes fasiszta kijelentéseit, akkor joga van tovább nem szponzorálni. És csókolom.”


Péter Mesés
december 15., 1:27 · 

Többeknél olvasom, hogy a Kövér-féle fasiszta megnyilatkozások csak afféle gumicsontként szolgálnak, elterelendő a figyelmet a legújabb lopásokról. Én nem hiszem, hogy így lenne. Szerintem mindkettő a Fidesz immanens része.”


Péter Mesés
december 13., 16:07 · 
Laci te, hallod-e... lassan már csak náci dumákat mondasz.
gepnarancs.hu/2015/12/a-no-mint-ner-tipusu-szulogep-kover-tavozzon-az-eletunkbol/


Péter Mesés
december 6., 4:13 · 

Én, Mesés Péter, magyar állampolgár, minden sejtemmel, minden idegszálammal, minden gondolatommal tiltakozom az ellen, hogy Hóman Bálint szobrot kapjon Magyarország (MAGYAR KÖZTÁRSASÁG) bármely településének bármely. szegletében! Aki bármilyen módon - akár hallgatólagosan is - hozzájárult azoknak a gyalázatos törvényeknek az elfogadáshoz, amelyekkel magyar állampolgárok százezreit fosztottak meg emberi méltóságuktól, jogaiktól, vagyonuktól, végül az életüktől, az nem érdemel semmiféle emlékművet!
Tiltakozom sok meghurcolt, elnémított, száműzetésbe kényszerült tudós, művész emléke tiszteletére. 
Tiltakozom a magyarságból származásuk, vallásuk, másságuk miatt kirekesztettek nevében, reményeim szerint minden jóérzésű EMBER nevében!”
Az a tény, hogy a "szobrot" a Bartók Béláról elnevezett téren akarják felállítani, különös blaszfémia, ugyanis ő végrendeletében határolódott el a fasiszta rendszer minden kiszolgálójától
Tiltakozom HB szellemének újjáéledése ellen! A 21. században a Magyar Köztársaság területén nem lehet szobra a zsidótörvényeket megszavazó, Szálasi-követő Hóman Bálintnak!
Ha egyetértesz, másold ki, és oszd meg a saját neveddel!"

hívőlélek 2015.12.28. 15:15:24

@Disznóvári: ne B+ ...én meg azt hittem Te vagy a prototípus.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.12.29. 21:18:19

Mielőtt kimoderálják, bemásolom ide is:
"Szégyen, hogy egy moral insanity féreg, mint Elek Gábor, akinek kedvenc hobbija a karaktergyilkosság, ezt szakmányban űzi a magyar értelmiség egy részének hallgatólagos támogatásával, az MTA tagja lehet."
orulunkvincent.blog.hu/2015/12/26/a_corvinus_egyetem_esete_a_satannal/full_commentlist/1#c28871068

Mindenkit arra bíztatok, akit ez a féreg megpróbált tönkretenni, vagy a jövőben megpróbálkozik vele, terelje jogi útra az ügyet.
Egy ilyen gátlástalan féregnek nincs helye az MTA-ban.
mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=14765

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.12.30. 08:38:14

@Disznóvári: Helyesbítés:
Elek Gábor nem az MTA tagja, csak köztestületi tag, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetének munkatársa.

Update:
Azóta megnéztem Tóth János József vincentre írt kommentjeit, egy értelmes ember, csak elkövette azt a hibát, hogy szóba állt, megpróbált párbeszédbe elegyedni ezzel a patkánnyal. Vagyis pontosan az történt, amit usrmurty írt.
orulunkvincent.blog.hu/2015/12/26/a_corvinus_egyetem_esete_a_satannal/full_commentlist/1#c28871676

Csársz, Ha nem tudnád (ha tudod, akkor ostoba vagy és/vagy aljas), tölgy nevét jódündi ELSŐKÉNT hozta nyilvánosságra éspedig pontosan azzal a céllal, amit el is ért vele. Nem volt köztudott, még azok körében sem, akik évek óta olvasták a kommentjeit. Persze akik tudták, hogy kicsoda, azokra nem hatott az újdonság erejével a leleplezése. Jótündi kiléte régóta köztudott, ő maga is elismerte azonosságát Elek Gáborral.

Jótündi persze kitiktott és kimoderálta a kommentjeimet, igaz, nem mindet, hogy milyen szempontok alapján szelektált,nem tudom (talán, hogy úgy tűnjön, hogy csak trágárkodni tudok?), mindenesetre itt vannak a kimoderált kommentjeim.

„@fortin2: Akkor az MTA doktora. Természetesen minden általa levadászott, vagy levadászni kívánt személynek van köze a fideszhez. Ez a küldetése.”

„@TG69: Az a baj, hogy olyanokkal is - és nem csak a tudományos élet személyeivel - megcsinálja ezt, akik nem érdemlik meg. És ezek valahogy 90%-ban fidesz-közeliek, vagy a fidesszel valamiben egyetértőek, nem fidesz-közeliek elvétve akadnak köztük. Egy idő után nem nehéz felismerni a mintát, és az ember csak arra tud gondolni, hogy EG súlyosan beteg, vagy feladatot teljesít.
De úgy látom egyedül maradt már az őrjöngésével a blogon, csak néhányan csaholnak utána a kommentekben.”

„@egysmás: A tudományos fokozatot és a tudományos munkásságot természetesen nem befolyásolja, hogy valaki féreg, vagy "jó ember".
Tévesen hittem, hogy Elek Gábor az MTA tagja.
Na további jó gyűlölködés és egymás faszát szopását. Remélem egyszer azért valaki majd bepereli Eleket becsületsértésért, vagy jó hírnév megsértéséért. Bár lehet, hogy jogászokkal konzultál, mielőtt ír egy posztot, hogy meddig mehet el aljasságban következmények nélkül.
Csá.”

„@Strawdog: Miben égtem be, te faszkalap? Hogy úgy emlékeztem Elek MTA tag? Lehet, hogy valaki mondta és nem néztem utána. És megint tévedsz, 90%-ot írtam. Idegesnek tűnsz.
MAK-nak meg a nevét nyilvánosságra hozta, szűk körben volt csak tudott, hogy ő tölgy.
De tényleg nem maradok tovább, jó ízlésű embernek okádékja van tőletek.”

„@Tehéntőgy: Neked még válaszolok, mert értelmesnek tűnsz. Nem szóvá tette, leleplezte tölgyet, amivel elérte a célját. Hogy nem volt szép dolog az egyébként távolról sem nyilasnáci tölgytől az inkriminált komment, azt kevesen tagadják (én sem veregettem meg a vállát érte). De nem árt tudni, hogy jótünci már régóta le akarta vadászni MAK-ot, ez csak alkalom volt neki. Tipikus karaktergyilkosság egy igazi féregtől. Ha ezt nem akarjátok látni, ne lássátok. A facebook-függő millás értelmiség körében meg nagyon is ismert a vincent és a mandiner is. És más körökben is.
A mostani történet előzményeit nem ismertem, de most olvasom egy fentebbi kommentben, fogadni mertem volna, hogy ilyesmi áll a háttérben.
"A következő dolog történt itten. Tóth olyanokat kommentelt hozzá a tünci egy korábbi posztjához, ami nem tetszett neki. Erre ő, mintha nem is egy hatvanas bácsika lenne, hanem valami szeleburdi kamaszlány, begőzölt. Sértett hiúsága megmozdult, elfelejtett mindent, amit a tudományos hozzáállásról a sok évtized alatt megtanult és bizony nekiállt karaktergyilkolni. Nem kímélve egy általa tökéletesen ismeretlen (ó, milyen kellemetlen mértékben ismeretlen!) terület frissen doktorált művelőjét, akit afféle öregemberként inkább segítenie kellene, nem pedig szánalmas kapuzárásos módon gáncsolnia. Politikai köntösben feltálalva."

Ez egy igazi jellemtelen féreg. Én meg ezt mondom ki.”

maroz 2015.12.30. 09:27:23

@Disznóvári: Az MTA doktora. Havi 96 ezer, ha jól emlékszem. Közpénzből etetett közértelmiségi.

2015.12.30. 15:31:34

@maroz:

ő egy tudományos kutató, aki azt az eredményt, amit elért, valóban elérte, nem kamuember. leírja a véleményét, lehet egyetérteni vele vagy éppen hülyének tartani miatta, de ingyen írja le és joga van hozzá.
ellenben számos kamuember van, ill. számos pénzért író, egy részük ráadásul sokkal problémásabb véleményeket ír le, mint ő.

2015.12.30. 15:32:53

@Disznóvári:

hát erre a véleményre nem lennék büszke, még akkor sem, ha természetesen vitathatóak a történt események.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.12.30. 16:50:50

@WiteNoir:

"ő egy tudományos kutató, aki azt az eredményt, amit elért, valóban elérte, nem kamuember. leírja a véleményét, lehet egyetérteni vele vagy éppen hülyének tartani miatta, de ingyen írja le és joga van hozzá." --- írod.

Ő egy masszív pszichopata, ti, a felszopói, pedig elképesztően szar emberek vagytok. És ez még a lehető legjobb opció, az összes többi sokkal durvább (és kínosabb).

maroz 2015.12.30. 17:00:48

@WiteNoir: Mit ért el? Mi az, ami jobb lett a kibaszott kisembernek attól, hogy ezt a pszichopata faszt egész kibaszott életében a köz pénzén etette, Kádár apánktól errefelé?

Mit tett, mit adott ez a fasz cserébe azért, hogy egész ótvaros életében eltartotta a társadalom? Mitől nem kamuember ő? Mi történne, ha egészen egyszerűen kitörölnénk totálisan a társadalom emlékezetéből? Mi a faszom maradna utána, egy fekete lyuk?

Akkora egy kamuember, hogy kolompol. Ne vakíts már.

2015.12.30. 17:30:48

@bbjnick:

Ő egy masszív pszichopata,"

lehet, én ezt nem látom igazoltnak

ti, a felszopói,"

én nem szopom fel, legalább annyiszor nem értek vele egyet mint ahányszor igen. másokról meg nem nyilatkozom. itt viszont igazolható-cáfolható állításokat tettem.
hogy ki szar ember és ki nem, elég szubjektív. számomra sokan azok

2015.12.30. 17:32:23

@maroz:

publikációs listája lekérhető, legutóbbi kinevezését nem hazánkban szerezte.
az emberek többsége ha eltűnne, kinek hiányozna, mi veszne vele? velem, veled, itt bárkivel?
én kizárólag tudományos teljesítményről beszéltem, semmi másról.

maroz 2015.12.30. 19:20:35

@WiteNoir: Én meg arról, hogy mit adott a társadalomnak azért cserébe, hogy egész életében eltartotta. Publimációs lista , és akkor mi van? Mitől jó az a társadalomnak?

2015.12.30. 19:29:48

@maroz:

egy a jelenlegi társadalom által értékesnek tekintett foglalkozást végez. mit ad? ezt végig lehetne zongorázni rengeteg foglalkozással, a tudományos kutatás jelentőségét meg gondolom nem akarod most itt megvitatni.
és jelentősége sincs most ennek.
a munkáját tisztességesen végezte sokakhoz hasonlóan és sokaktól eltérően.

maroz 2015.12.30. 19:38:23

@WiteNoir: A jelenlegi elit altal ertekesnek tekintett. A tarsadalom le se szarja.

Nem akarom megvitatni, mert nincs kivel, de elmonadni azert elmondanam, hogy a tudomany tarsadalmi beagyazodottsaganak mai formajat en elvetem, ezert nem vagyok hajlando elfogadni azt sem, hogy ez a fasz tarsadalmilag hasznos munkat vegzett olyan mertekben, amilyen ellenszolgaltatast erte kapott.

Szamomra ez a merce es ebben bizony ez a pszichopata fasz egy nagy nulla.

2015.12.30. 19:50:20

@maroz:

az egy más kérdés hogy te mit fogadsz el, nem óhajtok én erről vitatkozni, arról sem hogy többet vagy kevesebbet kapott mint érdemel, a pszichopata meg elég szubjektív jelző, van aki rád mondja ugyanezt

és nem is sok köze van ahhoz, amit a sértett nick ide benyomott. annak van jelentősége, és nem lényeges, hogy konkrétan ki "robbantotta ki" az adott ügyet

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.12.30. 20:01:23

@WiteNoir: Nem is felételezem rólad, hogy büszke lennél rá. Egyébként
1. Én se vagyok rá büszke. Az ember nem büszke arra, ha okádhatnékja van egy embertől, aki a morális minimumot nem képes teljesíteni embertársaival szemben, és ehhez sunyin asszisztálnak sokan. Ez természetes reakció, nem olyasvalami, amire büszkének kéne lenni.
2. Nem egy történésről van szó, hanem történtek sorozatáról, amik elég világosan kirajzolják egy pszichopata kórképét. Ez nem zárja ki, hogy emellett ez az ember egy tehetséges tudományos kutató, bár én ezt nagy ívben leszarom. Nem olyan világklasszis, hogy úgy érezzem fél kéne néznem rá, még akkor sem, ha ezredannyit sem értek a szakmájához, mint ő. Vannak elegen az ő szintjén és az ő szintje felett is, akikre fel tudok nézni, mert szakmai teljesítményükön túl elérik/elérték azt a morális minimumot, amitől az ember több lesz, mint egy sejthalmaz, vagy mint egy gondolkodó gép.
3. Amit ír, az nem vélemény, hanem szándékos csúsztatás, félrevezetés, manipuláció, a másik ember szándékos lejártása -- karaktergyilkosság. Ha a "magyar" "igazság"szolgáltatás egy cseppnyivel többre becsülné az emberi méltóságot és a jó hírnévhez való jogot, ez a féreg nem csinálhatná büntetlenül, amit csinál. De tudja ezt ő jól. Illetve ha nem tudja, az csak tovább súlyosbítja a kórképet.

Sok féreggel és elmebeteggel találkoztam már a blogszférában, de olyannal, aki ilyen szisztematikusan és aljasan akar tönkretenni IRL személyeket, még nem. Már a vincent előtti korszakában is ezt csinálta. Komolyan csodálkozom, hogy valaki nem verette még véresre a pofáját egy erre szakosodott profival egy sötét utcában.

2015.12.30. 20:09:22

@Disznóvári:

azok a körök, akiket "tönkre akar tenni" szisztematikusan és aljasan akarnak és ennél nagyobb baj, ____tesznek___ tönkre embereket, nem egyet, nem kettőt, sokat.
ráadásul kit is tett tönkre? én egyről sem tudok.

maroz 2015.12.30. 20:10:08

@WiteNoir: Ügy, eriggy már. Ez egy tünet, nem ügy. Az ügy az, hogy egy közpénzen kitartott szaralak aljasságokat írogat és senki nem bassza szájba egy péklapáttal.

Attól, hogy én pszichopata vagyok még a szóban forgó is lehet az, a különbség annyi, hogy ha én tényleg pszichopata vagyok akkor azt a saját pénzemen és nem közeltartott szájbabaszott entellektüelként teszem.

maroz 2015.12.30. 20:15:47

@WiteNoir: Mintha az emberölés azon múlna, hogy meghalt-e az illető.

Az a baj, hogy ez a fasz ugyanazt a ávós-kápós tempót hozza, amit azoknál figyeltünk meg, akik tényleg durván tudtak ártani. Gondolj bele mi lenne, ha ez az ember egyszer csak Péter Gáborrá válhatna egy történelmi szituációban. Nem az a baj, hogy pszichopata, hanem az, hogy ez a fajta pszichopátia az, ami a pétergáborokat eredményezni. Ha csak egy szokványos, szelíd őrült lenne szót sem érdemelne, de ő a legvadabbat hozza, és ezt nem itt, egy szaros orbánseggnyaló-banda blogjának kommentszekciójában kéne elmondani, hanem minimum az MTA közgyűlésén.

2015.12.30. 20:16:46

@maroz:

éppen közpénzen tartott kamugépekről van szó, de te nem látsz túl a személyes sérelmeiden.
és miért ne írhatna: én is írhatok, te is, más is.

2015.12.30. 20:18:58

@maroz:

ők is olvassák, tudják, egyébként sem mta-tag.
nem privát információkat ad ki, szóval semmi szörnyűségeset sem csinál. de ennek a fonálnak itt vége: nem arról van szó, szép-e jó-e amit csinál, hanem a konkrét esetről.

maroz 2015.12.30. 21:47:22

@WiteNoir: A szoban forgo fasz is ugyanaz, akkor meg?

Az meg micsoda marhasag mar, hogy miert ne csinalhatna? Mondtam en, hogy ne csinalhatna? Beleszarhat a zongoraba is, mert liberalizmus van. En csak szova tettem, hogy amit csinal az egy aljassag.

Es haggyuk mar ezt a szemelyes erintettseget. Mas is latja, mas is realizalja, hogy egy kozpenzbol, havi 96 ezer forinttbol etetett kozertelmisegink egy aljas fasiszta. A konkret eset az, hogy ez az ember egy fasiszta szaralak, mikozben mi elvileg kozertelmisegi statusztban tartjuk.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.12.30. 22:33:42

@WiteNoir: Elég halovány érv-féleségeket sikerült fabrikálnod, hogy védd a mundér becsületét. De úgy is mondhatnám hazudsz.
- tett tönkre már embert (igaz, nem egy egész életre, gratula)
- nem egy konkrét esetről beszélünk
- hozott nyilvánosságra privát információt
- nem csak "olyan körből" való és főként nem csak olyan embereket akar tönkre tenni, akik tönkretesznek másokat.
Tóth János József kit tett tönkre?
Úgy látom, mostani kedvenc mások célpontja Horányi Özséb. Valószínűleg egy mukkot nem ért abból a tudományterületből, amit művel és ezt képtelen feldolgozni. De lehetnek más motívumai is a gyűlöletének. Annyi biztos, hogy undorító, amit művel.

Vitaképtelen fasz vagy.

2015.12.30. 23:39:37

látom, csak a régi lemez.
irreleváns milyen az illető személy, az számít most, milyenek akiket bírál. és hát ha a régi eseteket vesszük, még fasiszta is akadhat közöttük.
a mostaniak meg szintén problémásak, persze le lehet ragadni a "tönkretevésnél", ami szimplán nem igaz, de hát hiába, a probléma attól meg fennáll.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.12.31. 00:44:16

@WiteNoir: A "tönkretevés" konkrétan igaz. Ha nem hiszed, járj utána. Persze ne a vincentékénél, mert ott hazudni fognak.
A probléma szerintem is fennáll, nevezetesen hogy egy moral insanity féreg és/vagy pszichopata az MTA közetstületi tagjaként ámokfuthat büntetlenül a blogszférában. Az MTA nem vár el morális minimumot a köztestületi tagjaival szemben? (tudom, költői a kérdés)

A Horányi Özséb által szerkesztett kötetek (pl. Sokarcú kép) minden a témához kötődő szakon kötelező, rosszabb esetben ajánlott olvasmányok. A saját elméletét elsőre én sem értettem meg, ettől még nem tartom tudománytalannak (Buda Béla recenziója: " Horányiék könyve, elmélete, közelítésmódja a mai kommunikációkutatásban megkerülhetetlen, érdemes komolyan venni, aki elmélyed benne, annak nagyon sok perspektívát nyit ez meg, nem lehet tehát egyszerűen véleményt alkotni, itt az egész irányzattal kell foglalkozni.").
Nekem elsőre kb. annyira tűnik halandzsának, mint Derrida sokadik olvasásra. Én csodálkozom, hogy valakik Derridát, vagy Foucault-ot komolyan veszik, nem csak Magyarországon, az egész világon ezzel a halandzsával etetik az un. "elit" egyetemeken a hallgatókat. Persze mikor ezt felhozom, mindig azt mondják, hogy nem olvastam elégszer és eléggé figyelmesen, én meg mondom, hogy de, szerintem igen, csak már az alapfeltevéseikkel nem értek egyet. De eszembe nem jutna, hogy bárkit is, mondjuk egy Tóth János Józsefet, aki egyébként a kommentjei alapján egy értelmes embernek tűnik, lejárassak azért, mert Derridával, vagy Foucault-val foglakozik.

2015.12.31. 01:11:04

@Disznóvári:

no eme csúsztatások után búcsút veszünk egymástól.
szia, boldog új évet

maroz 2015.12.31. 04:31:17

@WiteNoir: Te tolod a régi lemezt. A szóban forgó ember azon túl, hogy egy aljadék amorális szarkupac még nettó fasiszta is. Akkora fasiszta, hogy ha nem ő lenne akkor tüntetést szervezne saját maga ellen.

A probléma az, hogy ha azok ellen szeretne bárki is tenni, akikről te beszélsz, és akiket szerinted a Matematika Csúcsfasza bírált akkor lehetetlen helyzetbe kerül, mert a felületes szemlélődők szemében egy platformra kerülhet egy debillel. Ami nem lenne akkora baj, ha az illető nem lenne egyúttal nettó fasiszta is. De az, és az ilyen kibaszott elittudatú, ráadásul a félzsidóságával az aljasságait és tetű húzásait leplezni igyekvő belvárosi szaralakokat a társadalom sokkal jobban utálja, mint a hóhért.

Az a helyzet, hogy ha egy ilyen elbaszott bácsika, mint ez a szóban forgó Gábor Elek is megszólal a drágalátos belvárosiliberális hangocskáján akkor a választó már indul is el hosszú tömött sorokban behúzni az ikszet Orbán mellé. Vagy bárki neve mellé, akiből kinézi, hogy nem fogja ajnározni ezeket a protkójukat vesztett barmokat.

Tehéntőgy 2015.12.31. 08:49:35

@maroz: Hanyadik éve forog már akörül az életed, hogy kiutáltak a vincentről? Hánymillió karaktert feccöltél már ebbe a te új világnézetedbe, aminek a lényege, hogy todományos alapon utálhasd a cucialista művházigazgatókat meg a Gábor keresztnevű matematikusokat, akik mind a globális elnyomás szekértolói, ami abból is látszik, hogy eltiporták a dolgozó nép mártírját, marozt?
Ennyire azért ne legyél már szerelmes a volt szerzőtársaidba, baszki. Get a life. Mások ennyi idő alatt csúnyán sikerült válásokon is túlesnek lelkileg. Persze a te dolgod, de kívülről nézve nagyon-nagyon nevetséges ez az egész.

maroz 2015.12.31. 09:04:43

@Tehéntőgy: Azt csak a felszopók erőltetik, hogy nekem a vincent körül forogna az életem. Gondolj bele, valószínűleg te is szarsz minden nap és mégsem véled azt, hogy az életed a szarás körül forog.

Én csak elmondtam, hogy milyen ótvaros faszokat szoptok, ezt elmondani nem nagy ügy, elég gyorsan írok, még egy szarásnál is kevesebb időt vesz el az életemből.

Te nem kívülről nézel, hanem a majomketrecből, az egyre szűkebb rácsok közül. Majd pont az érdekel, hogy neked mi a véleményed döményfasszal a szád sarkában. Ép ész van? Használd!

maroz 2015.12.31. 09:08:16

@Tehéntőgy: Az igazi szilveszteri poén az lenne, ha elkezdenék a mispóchéról is mesélni, meg a kommentelőkről. De láthatod, hogy még ennyit se ér az egész. A honi balliberális olyan, mint a baromi randa nő, aki aktus közben megkérdi, hogy de ugye drágám bennem is van valami jó?, mire megkapja az adekvát választ: -van, de ha nem kussolsz, akkor kihúzom! Na, ilyenek a honi balliberálisok: ha a fejlettnyugat kihúzza belőlük akkor maradnak azok, amik. Ezt tényleg idő volt belátnom, de most már megvan, értem, ezért már nem is foglalkozom vele.

Tehéntőgy 2015.12.31. 11:14:53

@maroz: Jajmár, ezt a haénegyszerkinyitomaszámat-lemezt is vagy hatvanhetedjére tolod el.
Amúgy ha ilyen, mikor nem foglalkozol valamivel, bele sem merek gondolni, milyen, mikor foglalkozol.
Lófasz sem erőltet semmit, azt csinálsz, amit akarsz, felőlem leleplezheted, hogyan összeesküszik Szent Iván éjjelén fekete kakast áldozva a ballib elittel a Vincent, csak szóltam, hogy ez, amit most csinálsz, inkább röhejes, mint ijesztő.

Bell & Sebastian 2015.12.31. 11:35:24

@Tehéntőgy: Mindenki aggódjon a maga üdvéért, szerintem, mert ebben a kérdésben -kettőtök közül- a te szénád csehebbül áll, Tőgyike.

Idézném itt Alfi örökbecsűjét: - Nem látjátok egymás aszától az erdőt!

maroz 2015.12.31. 11:56:44

@Tehéntőgy: Mondj egy, egyetlen érvet, amiért nekem figyelembe kéne vennem a te véleményed.

Monomániás vagy, felismertem. Olyan vagy, mint szarra a légy. A gondolkodásod balliberális, amit már ismerek. Ha azt látnám, hogy a posztjaimhoz hozzászólsz, az abban felvetettekről megfogalmazol valamiféle véleményt, akkor akár még érdeklődést is tudnék mutatni irányodba, de mi a fenét kezdjek ezzel az öleb-monomániáddal, hogy ha valahol a vincentként és a mocsokfészket szó éri te odarohansz és aljasul megpróbálod elhinteni azt, hogy itt valami beteg ember nyilvánul csak meg, és nem azt teszik szóvá, hogy mekkora egy rakat fos már ez a mi elitünk.

Ha a világszemléletemről, az általam felvetett, a neloiberális világrendszerrel nagyon erősen kritikus gondolatokról szeretnél beszélgetni, akkor állok elébe, de ha csak ki-kiugatsz a gazdik lába közül akkor légy szíves inkább kímélj, mert nem hinném, hogy érdemben is meg tudnám fontolni a tanácsaidat.

2015.12.31. 13:58:48

@maroz:

te is tolod, a jelzők nem sokat érnek, az illető nem politikus, és akárhogy viselkedik is, nem menti a szóbanforgó feleket, akik ráadásul éppúgy elitek.

a nép menekül a hozzá hasonló módon viselkedő elitektől, ez lehet, de másfajta, még rosszabb elittől meg nem menekül, hanem rá szavaz, vagy nem szavaz ellene

2015.12.31. 14:00:27

a fidesz pl. mi? egyfajta neokon-neolib erő. egy-két szempontból jobb, nagyon sokból meg rosszabb fajta, mint a szoclibnek nevezhető neolib erő.

Bell & Sebastian 2015.12.31. 14:05:19

@WiteNoir: A Fidesz nyomokban tartalmaz némi jövőt, míg ti csak az orgia vagytok, kizárólag gyakori pávatoll-használattal elviselhetőek.

maroz 2015.12.31. 14:28:40

@WiteNoir: Mi mást tehetne? Ha felbukkanna bármi baloldali, akkor a ballibsik egyből rátelepszenek a szaros seggükkel és annak annyi. Az emberek azért támogatják Orbánt, mert nincs más. A jobboldalról most még nincs alternatíva a baloldal romjain nem teremhet semmi, mert ott terpeszkedik rajta az a kolleltív tudat, amelyiknek ezek a vincentes lófaszjancsik az emblematikusai.

Tessék. Elmondom neked, hogy mi a valódi probléma, hogy az a baj, hogy Orbán ma bármit megtehet mert a ballib szétbaszta a baloldalt, de te erre nem reagálsz, hanem mondod továbrra is, hogy beteg ember, duzzog, és egyéb aljasságokat.

De vedd azt is figyelembe, hogy az idő közben telik és engem igazol. 2011-ben még csak sejtettem, hogy súlyos bajok vannak a balliberálisokkal, 2012-ben már tudtam is, ma meg már azt is tudom, hogy mi a baj és miért. A következményeket láthatod te is, és ha még ez sem igazol engem, akkor fogalmam sincs, hogy mi tudna.

2015.12.31. 14:41:17

@maroz:

azért nem, mert nem teljesen igaz.

a "baloldalt" részben a ballib baszta szét, de nem teljesen, ez világjelenség is.

bizonyos közéleti értelmiségieknek és szavazóknak kutyakötelességük (lenne) követelni bizonyos emberek eltakarodását, bizonyos nézetekkel való leszámolást a ballib oldalon, de ennél többet nem igazán tudunk tenni, olyanok, amilyenek. az hogy hányan és hogyan bírálják, az emberek felelőssége, én itt-ott elmondom-leírom, de sokat nem tehetek

ha valaki nem akar, nem szavaz a ballibekre, vannak kis formációk, legismertebb az lmp. szóval nem igaz, hogy csak mszp-re, dk-ra lehet szavazni. ha pedig valaki nagyon nem akar, nem megy, de akkor sem kellene pl. a fideszre szavazni, sokan megteszik, és azok egy része tág értelemben vett elit. szóval ezek részben összefüggő, részben különböző problémák.

hogy igazából mit kellene tenni, szerintem senki sem tudja.

2015.12.31. 14:42:34

@Bell & Sebastian:

nyomokban mindenki tartalmaz, ezeket a nyomokat pedig még profi nyomolvasó is alig látja:)

maroz 2015.12.31. 14:43:53

@WiteNoir: A fidesz egyértelműen neoliberális, de nem ez az érdekes, hanem az, hogy egy helyzet foglya. A neoliberális világrendszerben ugyanis a fennálló hegemónt csak baloldalró lehetne érdemben támadni, és azt nehéz ma elvárni, hogy a fidesz baloldali politikát csináljon.

Konzervatívat nem fog, mert olyan a világban sehol sincs, és konzervatív politikát ma nem lehet csinálni amúgy sem, csak legfeljebb kicsiben elkezdeni (nem Béndek nagyapóra gondoltam), aztán majd ha minden jól megy háromszáz év múlva már lehet.

A fidesz, ha az összes ballibsi rinyakórus ki is sírja az összes szemét akkor sem fog magától liberális demokráciát, jogállamot és egyéb értelmetlen szarságot csinálni. Nem sajátja, tehát amikor a vérdebil ballibsi kommentelő arról álmodozik, hogy majd az ő mandineres pampogásaitól a fideszke észbe kap és csinál neki buziállamot akkor olyan, mint aki abban bízik, hogy az oroszlán egyszer csak megutálja a húst és áttér a szójára.

Itt változás (hangyafasznyi, jelentéktelen amúgy, mert többre nincs esély) csak akkor lehet, ha a fideszt megszorongatják. A jobbik ma erre az egyedüli esélyes. És most figyelj jól: a ballibsik 2006 óta körülbelül egy ígéretes erekciót sem tudtak felmutatni, nem hogy felívelést. Ezt az egészet akkor baszták el, illetve akkorra omlott össze a szarvár, amit építettek. A döménypéterék, hiszen ő volt az egyik legfontosabb hely etetőembere, és elbaszta. Meg az egész kibaszott bandájuk is elbaszta.

Ne a fidesszel foglalkozz, ha nem tetszik az, ahogyan viselkednek, mert annak semmi értelme. Illetve de, van annak is, de akkor lépj be a fideszbe, szerintem Turulmadár már egy poshadt sörért is elintézi neked, és akkor megreformálhatod őket belülről, de ha erre nincs kedved, akkor inkább nézd meg azt, hogy miért nincs ellensúlya a fidesznek. 2006 óta nincs. Tíz éve. Te egészen biztos vagy abban, hogy nekem egy csöpp igazam sincs, amikor támadom a ballibet?

maroz 2015.12.31. 14:55:12

@WiteNoir: "a "baloldalt" részben a ballib baszta szét, de nem teljesen, ez világjelenség is."

A világban is a ballib baszta szét. Idéztem is neked, ha jól emlékszem Bourdieu-t, nem túl szépeket mondott Gyurcsány istenéről, Giddensről.

A baloldal azért nem erősödhet meg, mert a balliberális oldal pontosan úgy gondolkodik, ahogyan te is. Személyekben, rövidítésekben, szavazásban, és közben egy centi eszme nincs sehol. A baloldal az elvekről szól, valamiféle ideológiáról, arról, hogy egy adott társadalmi csoport hogyan, milyen életakarásokkal szeretne részt venni a közös játékban. Sajnos ma a neoliberális populizmus a gondolkodás értéktartalmát kiirtotta, és a balliberálisok pont ebben a legerősebb támaszai a neoliberális ideológiának. Értékviták helyett kulturális-szimbolikus baszakodások vannak, miközben az embereket 2006 óta ez csak jobboldali kiszerelésben érdekli.

Ma a társadalmunk 85%-a úgy, vagy rosszabbul él, mint a rendszerváltás előtt, és ennek a neoliberális politika az oka, illetve az annak nyomán kialakult egyre durvább igazságtalanság és egyenlőtlenség. Erre viszont semmiféle válasz nincs balról, csak a balliberális szmötyikeverés, ismétlem, 2006 óta. Ki, és miben reménykedik? ;)

2015.12.31. 15:11:24

@maroz:

van válasz. de egyrészt sokféle, másrészt az erőforrások nem a radikális vagy kritikai baloldal kezében vannak, hanem a liberális és egyéb elitnél, akik meg ezekről nem fognak lemondani.
a balosok egy része meg roppant naiv és bizonyos szempontból kártékony is. de ennél nagyobb gond, hogy nincs mögöttük tömegtámogatás sem
valóban nagyon hosszú és kínokkal teli időszak lesz, mire bármilyen eredményt el lehet érni, DE addig sem segít a teljesen egyoldú elitellenesség, mert pl. hazánkban az csak egy még rosszabb elit kezére játssza a hatalmat.
nehéz a helyzet, kizárólag konkrét esetekben lehet dönteni, van mikor ütni-rúgni kell a ballib elitet, van mikor nem. szituácios etika...

maroz 2015.12.31. 15:24:51

@WiteNoir: A tömegtámogatás az nem csak úgy lesz, azt meg kell szerezni, ahhoz viszont kellene valami mondanivaló. Na, az nincs ma a baloldalon. A jobboldalon se, de ez legyen a jobboldal baja.

Ma nincs "helyzet" a baloldalon. Helyzet ugyanis csak akkor van, ha van közös gondolkodás is. Az pedig azért nincs, mert a balliberális elitünk antipopulista, ők nem közösen akarnak gondolkodni a néppel, hanem azt várják, hogy a nép zárkózzon fel az ő gondolataikhoz. Ha a nép ezt nem teszi meg, akkor elkezdik utálni. A szóban forgó blog ennek a gondolkodási mintának a szemléltető eszköze. Gábor Elek a mintapéldánya annak az elitisztikus antipopulista értelmiséginek, aki a balliberális oldalon ma is véleménymeghatározó, és én felismertem azt, hogy ez az elit-habitus az, ami az egyik jelentős akadálya annak, hogy itt érdemi változás beindulhasson.

Ha ezt az elitet nem sikerül leváltani, akkor szükségszerűen a másik, a még rosszabb fog jönni, mert nem lesz ellensúly, nem lesznek komolyabb társadalmi támogatottsággal rendelkező ellenakarások, mert a balliberális elit alkalmatlan arra, hogy egy társadalmi csoporttal tartós és mély szövetséget kössön. Mennie kellene, de nem fog, hiszen a centrumországoknak létérdeke, hogy maradjanak, hiszen ha mennének akkor jöhetne valami tényleg baloldali, az meg nem jó a tőkének, tehát pumpálni fogják a ballibbe a milliárdokat és maradnak. Annyian, amennyi pont elég bármilyen népi törekvés elfolytására.

2015.12.31. 15:40:49

@maroz:

de hát ez az: vagy leváltják, vagy maguktól mennek.
utóbbi valószínűtlen, előbbi lehetséges de erőforrások ill. tömegszándék nélkül nem igazán lehet jó alternatívát csinálni, csak olyanokat, amilyenek most is vannak.

ha lenne összefogás és a véresszájú neolibek ill. a kőkemény, kompromisszumképtelen radikálisok kimaradnak, még az az összefogás is ballib.
másmilyenre meg semmi esély, legeslegalább évtizedekig.

maroz 2015.12.31. 16:56:25

@WiteNoir: Nincs mit összefogni. Nincs miért. Mondtad, hogy lehet az lmp-re szavazni. Lehet, de minek? Mi a cél? Mi az az érték, ami velük elérhető lenne? Az lmp is ballib. A szocik zombik. Gyurcsány Gyurcsány.

Szerintem itt csak radikális út van, de az nem járható. Majd, ha a kapitalizmust szívvel-lélekkel védő, 600 eurón tartott multikismiskák pofáját is elkenik, majd akkor. Talán. De akkor sem a mostani ballib elittel. Az járhatatlanabb út, mint a kommunizmus.

Bell & Sebastian 2015.12.31. 17:00:33

@WiteNoir: Ezt idáig nem bizonyította egyik lib-bal koala sem. Ha Usraeurópáé is a jövő, az még korántsem biztos, hogy ebben a formában. Túl hamar szaladt a törzs helytartónak jelentkezni.

2015.12.31. 17:16:26

@maroz:

ezt gondolhatod így, meg neked nem is kell részt venni a közéletben, politikában ha nem akarsz, szavaznod sem kell.
de ezzel az attitűddel nem igazán lehet sehová sem jutni, talán ha egy egészséges tizenéves lennél, akkor igen, de így már nem.
nyilván kevés az esély arra hogy jobb legyen, de radikális fordulat viszont nem lesz, egyelőre biztosan nem.
vagy a reális lehetőségeken belül kell gondolkodni, vagy (legalábbis egyelőre) nem foglalkozni az egésszel

2015.12.31. 17:17:33

@Bell & Sebastian:

nem tudom mit kellene bárkinek is igazolni, a jövő nem tudjuk mit hoz, az biztos, hogy a neohorthysta világ egy vissza nem hozandó múlt.

maroz 2015.12.31. 17:43:34

@WiteNoir: Ne tizenévesezz, hanem érvelj. Mondd el szépen, hogy milyen célt lehet ma kitűzni és az hogyan érhető el, ha részt vennék a közéletben.

2015.12.31. 17:50:29

@maroz:

?
azt írtam, csak finoman, hogy ha már nem tizenéves vagy, akkor jó eséllyel kimúlsz addigra, mire bármiféle komolyabb változásra lenne esély, ezért ha számodra a reális lehetőségek nem elegek, akkor nem jársz túl jól.
még rám is igaz ez, pedig én még negyven sem vagyok, hát még a nálam idősebbekre.

a reális cél, az első lépés egy a kőkemény neolibektől és egyéb szélsőséges elemektől megfosztott "balliberális" összefogás, ami leváltja orbánt.
ha ez nincs, akkor egyelőre széljobbos uralom marad hazánkban.
mire egy esetleges szélbalos alternatíva kialakul,már nem leszünk.
világszinten dettó.

maroz 2015.12.31. 17:56:01

@WiteNoir: Értem, elnézést, félreértettelek.

Orbánt minek leváltani, ha a neoliberális rendszer marad? Mitől lenne nekem és az ország 85%-ának jobb, ha egy balliberális hatalom lenne? Ráadásul ugyanazokból a törmelékekből, akik már bizonyítottak. Én azt nem látom be, hogy mi lenne az a cél, amit mondjuk egy Tóbiás-Schiffer nász elhozhatna?

2015.12.31. 18:04:45

@maroz:

én nem akarlak meggyőzni semmiről, csak elmondtam hogy milyen lehetőségeket látok.

vagy teljesen távolmaradsz ezektől a kérdésektől, vagy nem, de ha nem maradsz távol akkor tudnod kell, hogy jó eséllyel nem fogod megérni az érdemi változásokat, ha egyáltalán azok lesznek belátható időtávlatban, mondjuk 100 éven belül.

úgy tűnik, a világ ilyen.

nekem sem lenne igazán jobb egy "neolib" rendszer, egy-két olyan szemetet kitakarítana viszont amit én kitakarítandónak ítélek. ez szinte semmi, de nullánál több:)

maroz 2015.12.31. 18:32:47

@WiteNoir: Na jó, doktor úr, de mi öt? Év? Hónap??? ...négy, három, kettő... ;))

Én minden világvége-paranoia nélkül egészen komolyan tartok attól, hogy öt-tíz éven belül ez a globális neoliberális rendszer a kényszerek miatt összeomlik. Ha már a pápa is az ökoszisztémáért imádkozik akkor régen rossz. És akkor ugye még mindig azt látom, hogy az igazán súlyos problémákat még nem is látják át, illetve átlátják egyesek, de ez nem kerül be a köztudatba. Gondolj csak arra, hogy az első globális biomasszamennyiség-becslések csak 2009-ben készültek el. Lesznek még itt sűrű és durva meglepetések, és ez nagyon erősen ki fog hatni a globális rendszerre, és nincs itt senkinek száz év, de még öt év sem, hanem kötél. ;)

2015.12.31. 18:48:03

@maroz:

én kizártnak tartom hogy a közeljövőben összeomlik, persze tévedhetek.
az ország meg hát 2006 óta lejtmenetben, egyelőre a legkisebb kiút sem látszik
viszont a jövő megjósolhatatlan, ki tudja, jöhet bármi.
most pl. egy hosszú, ünnepi hétvége:)

Bell & Sebastian 2015.12.31. 22:15:59

@WiteNoir: Pedig a kérdések ugyanazok, csak a rájuk adott válaszok..., hogy is mondjam csak, képlékenyebbek. Amerika nagy spíler (nem teljesen igaz, mert éppen megy össze), de egyszer csak eljön az ideje annak is, amikor rábaszik a sompolygásra.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.01. 20:19:19

"A Janusban dokumentált Horányi-műnek - életet és munkásságot egyaránt értve ezen - határozottan van scientista, hermeneutikai és narratív igazsága is. Az egyetem- és kultúraszervező ember, aki objektivációkkal igazolhatja élete megélt voltát, aki gondolkodás- és szemléletmódját a gyakorlatba ültette át, hitelesen áll előttünk történetiségében (a szónak mindkét értelmében). Elméleteinek scientista igazságai majd vagy kiállják, vagy nem saját keretük verifikációs-falszifikációs próbáját, de már semmiképpen sem lehet a kultúráról, szemiotikáról, logikáról stb. szóló gondolkodásban nem számolni velük. Végül, de nem utolsósorban: Horányi értelmezhető. Ezt bizonyítják a kötet témájukban és jellegükben szerteágazó referátumai, amelyek közül egyesekkel Horányi mint szerző bölcs derűvel cinkosan összekacsint, mások fölött bizonyára homlokot ráncol, de nem elítélőleg, hanem a megérteni akarás gesztusával."
www.jelenkor.net/archivum/cikk/33/intellektualis-felhangmontazs

A fenti szöveget idézte Alfőmérnök az Örülünk Vincent blog alábbi, Horányi Özsébbel is foglakozó (pontosabban Hornyi Özséb személyét, munkásság nemtelen eszközökkel -- persze burkoltan, mivel "még kommentszinten is baszogat"ja a szerzőt a jogi képviselőjük -- bemocskoló, lejárató) posztja alatt.

A nem offopic, semmilyen moderációs elvet nem sértő, kulturált kommentet Elek Gábor kimoderálta, a nicknevet kitiltotta a blogról.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.01. 20:27:16

Kimarad a őrült vince poszt.
orulunkvincent.blog.hu/2015/12/23/bodis_rektor_esete_a_hiusaggal

Btw. remélem a jogi képviselőjük most rendesen baszogatja Elek Gábort és ezúttal nem marad következmények nélkül a karaktergyilkolászási kísérlete ennek az elmeroggyant patkánynak.

Szindbad 2016.01.01. 21:15:11

@Disznóvári: Mi a baj vele? Ki nem állhatja a kóklerséget.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.01. 21:40:38

@Szindbad: Gőzöd sincs semmiről. Elek egy utolsó szarházi patkány.

Amúgy meg tudod magyarázni, miért moderálta ki Alfőmérnök kommentjét, és miért tiltotta ki.
Próbálj elindulni ezen a vonalon, akkor talán valamicskét megértesz a világból.

Szindbad 2016.01.01. 21:43:52

@Disznóvári: Konkrétan azzal a poszttal mi a baj?

mavo · http://polmavo.blog.hu 2016.01.01. 22:32:26

@Szindbad:

ugyan már, csak a szokásos: nem azzal van a baj, aki pénzért vesz magának "rangos kitüntetést", hanem azzal, aki ezt szóvá meri tenni.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.02. 12:04:00

"jotunder · orulunkvincent.blog.hu 2016.01.02. 10:54:01

@msmester: Horányi professor emeritus. Hetvenhárom éves és senki sem akarja "kicsinálni"."

vs

"jotunder · orulunkvincent.blog.hu 2015.12.23. 13:03:31

@TothJanJ: Horányi az egyik legjobb magyar humorista.

www.ozseb.horanyi.hu/kutatasok/horanyi_ozseb_a_kommunikacio_mint_participacio.pdf

ebben a novellájában az áltudományos halandzsázást figurázza ki, a legnagyobbak színvonalán."

"jotunder · orulunkvincent.blog.hu 2015.12.23. 14:43:54

@TothJanJ: ember, hö-nek nincs semmilyen értékelhető munkássága, és komoly egyetemen ő semmiféle doktori iskolát nem vezethetne. érthető? nem kell túlkomplikálni. ha bony, akkor ő is, vagy fordítva."

"jotunder · orulunkvincent.blog.hu 2015.12.23. 14:51:22

@TothJanJ: "akik a disszertációs munkájukat részben az ő kommunikációmodelljére vagy annak alkalmazására építették"

ezt hívják kurva nagy gáznak a kocsmai hungarian-ben, amitől persze elhatárolom magam. hö-nek nincs kommunikációmodellje. sajnos még kommentszinten is baszogat a jogi képviselőnk, nemhogy posztban, úgyhogy itt megállnék."

"jotunder · orulunkvincent.blog.hu 2015.12.24. 10:58:41

@TothJanJ: hö egy vicc, senki sem veszi komolyan, ez egy botrány lenne, ha nem lenne belőle tíz másik. az európai unió egyik országáról beszélünk, ahol egy senki által nem ismert ember iskolákat hoz létre, ahol értelmezhetetlen szövegekre adnak doktorit. ember, ez a tudomány megcsúfolása."

"TothJanJ 2015.12.24. 11:48:52

@balmoral: hö nem halandzsamatyi, csak meg kell érteni hogy miről beszél és ez gyakran annak sem megy elsőre, aki elolvassa, vagy végigüli egy kurzusát. Olyanok nyilván nagyobb hendikeppel indulnak, akik ezt nem teszik meg. Te egyébként szakmabeli lennél?"

"jotunder · orulunkvincent.blog.hu 2015.12.24. 11:51:12

@TothJanJ: de az. bizony az. közröhej tárgya."

"jotunder · orulunkvincent.blog.hu 2015.12.24. 12:49:15

@TothJanJ: HÖ-nek nincs munkássága. nincs. kitalálta, hogy tömegesen gyárt doktorikat, és ez megtetszett az egyetemi vezetőknek. tudományos értelemben ő pontosan annyira nem létezik, mint lánczi, bár lehet, nehéz elképzelni, hogy még kevésbé létezik. hetvenpárévesen sem az mta doktora, évtizedek óta nem írt le olyasmit, amit érdemes lenne egyáltalán megnézni. a tipikus magyar kártételről van szó, ez az, amit fel akartunk számolni, és hát ez az, amit nem sikerült sajnos felszámolnunk. ő ellene harcolni kellett volna, keményen odalépni, de nem tették meg. és ennek viselni kell a következményeit."
orulunkvincent.blog.hu/2015/12/23/bodis_rektor_esete_a_hiusaggal

---
Rágalmazás

A rágalmazás tényállása az ember jóhírnevének, társadalmi megbecsülésének büntetőjogi védelmét teremti meg. A rágalmazás vétségét az követi el, aki valakiről, más előtt, a becsület csorbítására alkalmas tényt állít vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ. Alapesetben egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Minősítő körülmény, ha a rágalmazást aljas indokból vagy célból, nagy nyilvánosság előtt, vagy jelentős érdeksérelmet okozva követik el. Ezen esetekben a büntetés két évig terjedő szabadságvesztés.

(...)
A tényállításnak, a tény híresztelésének vagy a tényre közvetlenül utaló kifejezés használatának a sértettől különböző, más személy előtt kell történnie (tehát nem valósul meg rágalmazás, ha csak sértett szerez tudomást a becsület csorbítására alkalmas közlésről).

Becsületsértés

A becsületsértés elsősorban az emberi méltóságot sértő, gyalázkodó cselekményekkel szemben biztosít büntetőjogi oltalmat. A becsületsértés vétségét az valósítja meg, aki a rágalmazás esetén kívül mással szemben a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben, és/vagy nagy nyilvánosság előtt a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el. A bűncselekményt egy évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti a jogalkotó.

A becsületsértés a rágalmazáshoz képest kisegítő törvényi tényállás: ha az elkövetési magatartás a rágalmazás törvényi tényállásának keretei közé illik, akkor a becsületsértés nem állapítható meg.

A becsületsértés megvalósul olyan emberi méltóságot sértő kifejezések használatával is, amelyekből nem lehet közvetlenül valamely tényre következtetni (pl. a sértett testi tulajdonságaival, szellemi képességeivel kapcsolatos sértő kifejezések). A becsület csorbítására alkalmas egyéb cselekmény is megszégyenítő, lealázó jellegű a sértettre nézve, de nem minősül kifejezés használatának (pl. a sértett mozdulatainak emberi méltóságot sértő utánzása). A becsületsértést tettlegesen is el lehet követni (olyan becsületcsorbító cselekménnyel, amely a sértett testének érintésével jár, de nem okoz testi sérülést, és nem szexuális indíttatású, pl. a sértett pofonvágása)."

RESZKESS, PATKÁNY!

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.02. 12:08:23

"jotunder · orulunkvincent.blog.hu 2016.01.02. 10:54:01

@msmester: Horányi professor emeritus. Hetvenhárom éves és senki sem akarja "kicsinálni"."

vs

"jotunder · orulunkvincent.blog.hu 2015.12.23. 13:03:31

@TothJanJ: Horányi az egyik legjobb magyar humorista.

www.ozseb.horanyi.hu/kutatasok/horanyi_ozseb_a_kommunikacio_mint_participacio.pdf

ebben a novellájában az áltudományos halandzsázást figurázza ki, a legnagyobbak színvonalán."

"jotunder · orulunkvincent.blog.hu 2015.12.23. 14:43:54

@TothJanJ: ember, hö-nek nincs semmilyen értékelhető munkássága, és komoly egyetemen ő semmiféle doktori iskolát nem vezethetne. érthető? nem kell túlkomplikálni. ha bony, akkor ő is, vagy fordítva."

"jotunder · orulunkvincent.blog.hu 2015.12.23. 14:51:22

@TothJanJ: "akik a disszertációs munkájukat részben az ő kommunikációmodelljére vagy annak alkalmazására építették"

ezt hívják kurva nagy gáznak a kocsmai hungarian-ben, amitől persze elhatárolom magam. hö-nek nincs kommunikációmodellje. sajnos még kommentszinten is baszogat a jogi képviselőnk, nemhogy posztban, úgyhogy itt megállnék."

"jotunder · orulunkvincent.blog.hu 2015.12.24. 10:58:41

@TothJanJ: hö egy vicc, senki sem veszi komolyan, ez egy botrány lenne, ha nem lenne belőle tíz másik. az európai unió egyik országáról beszélünk, ahol egy senki által nem ismert ember iskolákat hoz létre, ahol értelmezhetetlen szövegekre adnak doktorit. ember, ez a tudomány megcsúfolása."

"TothJanJ 2015.12.24. 11:48:52

@balmoral: hö nem halandzsamatyi, csak meg kell érteni hogy miről beszél és ez gyakran annak sem megy elsőre, aki elolvassa, vagy végigüli egy kurzusát. Olyanok nyilván nagyobb hendikeppel indulnak, akik ezt nem teszik meg. Te egyébként szakmabeli lennél?"

"jotunder · orulunkvincent.blog.hu 2015.12.24. 11:51:12

@TothJanJ: de az. bizony az. közröhej tárgya."

"jotunder · orulunkvincent.blog.hu 2015.12.24. 12:49:15

@TothJanJ: HÖ-nek nincs munkássága. nincs. kitalálta, hogy tömegesen gyárt doktorikat, és ez megtetszett az egyetemi vezetőknek. tudományos értelemben ő pontosan annyira nem létezik, mint lánczi, bár lehet, nehéz elképzelni, hogy még kevésbé létezik. hetvenpárévesen sem az mta doktora, évtizedek óta nem írt le olyasmit, amit érdemes lenne egyáltalán megnézni. a tipikus magyar kártételről van szó, ez az, amit fel akartunk számolni, és hát ez az, amit nem sikerült sajnos felszámolnunk. ő ellene harcolni kellett volna, keményen odalépni, de nem tették meg. és ennek viselni kell a következményeit."
orulunkvincent.blog.hu/2015/12/23/bodis_rektor_esete_a_hiusaggal

------

"Rágalmazás

A rágalmazás tényállása az ember jóhírnevének, társadalmi megbecsülésének büntetőjogi védelmét teremti meg. A rágalmazás vétségét az követi el, aki valakiről, más előtt, a becsület csorbítására alkalmas tényt állít vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ. Alapesetben egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Minősítő körülmény, ha a rágalmazást aljas indokból vagy célból, nagy nyilvánosság előtt, vagy jelentős érdeksérelmet okozva követik el. Ezen esetekben a büntetés két évig terjedő szabadságvesztés.

Tény: a múltban lejátszódott, vagy a jelenben folyamatban levő bármilyen esemény, történés (az utóbbi fogalom körébe tartozik az ember tudatállapota, tudattartama is). A bírálat, a kritika és a véleménynyilvánítás nem esik a tényállítás fogalma alá, így ezek nem alkalmasak rágalmazás megállapítására. A tényállítás tehát személyes tapasztalaton, meggyőződésen alapuló (vagy ilyen látszatot keltő) közlés arról, hogy a múltban létezett vagy a jelenben létezik valamilyen esemény vagy történés. A tény híresztelése a más által tett tényállítás továbbadása, míg a tényre közvetlenül utaló kifejezés használata azt jelenti, hogy az elkövető a valóságnak olyan jellemzőjét emeli ki, amelyből logikailag meghatározott tényre (eseményre, történésre) lehet következtetni.

Becsületsértés

A becsületsértés elsősorban az emberi méltóságot sértő, gyalázkodó cselekményekkel szemben biztosít büntetőjogi oltalmat. A becsületsértés vétségét az valósítja meg, aki a rágalmazás esetén kívül mással szemben a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben, és/vagy nagy nyilvánosság előtt a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el. A bűncselekményt egy évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti a jogalkotó.

A becsületsértés a rágalmazáshoz képest kisegítő törvényi tényállás: ha az elkövetési magatartás a rágalmazás törvényi tényállásának keretei közé illik, akkor a becsületsértés nem állapítható meg.

A becsületsértés megvalósul olyan emberi méltóságot sértő kifejezések használatával is, amelyekből nem lehet közvetlenül valamely tényre következtetni (pl. a sértett testi tulajdonságaival, szellemi képességeivel kapcsolatos sértő kifejezések)."

RESZKESS, PATKÁNY!

2016.01.02. 13:17:06

és mindez azért, mert kimoderáltak...

mavo · http://polmavo.blog.hu 2016.01.02. 14:01:17

@WiteNoir:

szerintem elég vicces. :) erősen off, de van egy hangulata annak, amikor valaki részegen össze-vissza ordibál. :) még emlékszem, anno amikor összeveszett a jósdás exhaverjaival, akkor is pont ugyanígy viselkedett.

2016.01.02. 15:17:01

@Disznóvári:

nem érdekel. ha engem kimoderál valaki, akkor vagy visszamegyek más néven, vagy nem megyek vissza.
egyébként ez a nevesítés elég uncsi, nincs a vincenten ilyen nevű szerző, jotunder van, kettes van és hasonlók.
ezért felesleges őrjöngeni. engem a legtöbb helyről kitiltottak, ahová korábban írtam.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.02. 15:25:12

@WiteNoir: "nem érdekel"

Ja, jó. Ha érdekelne, leírtam volna, mert én tudom. Nem azért kérdeztem, mert nem tudom, hanem mert érdekelt, hogy tudod-e. Ezek szerint nem. Így nem is érthetsz semmit abból, amit fentebb írtam.
Ahogy máig nem sikerült megértened, miért nevesítik, nevesítjük Eleket. Nem vagy egy észlény, nna.
Az meg, ha vincenten az embert elmebetegnek tartják, külön dicsőség már.

maroz 2016.01.02. 15:49:20

@WiteNoir: Nincs olyan, hogy nincs olyan. Ez az álneves viccelődés egy szokás, ami senkit nem kötelez. Vannak, akik azt hiszik, hogy igen, és azzal érvelnek, hogy mert szerintük így helyes, de az ilyen embereket viszonylag könnyű ignorálni. Ott igenis súlyos emberek vannak, és pont az ő esetükben szűnik meg az álnév használat legitimációja is, hiszen az elvileg egy átlagjánost védene, aki mondjuk szerszámgyári élezőmunkás, és nem az elitet. Legyünk már ésszerűek, hagyjuk a dogmatizmust másra.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2016.01.02. 17:31:01

@Disznóvári:

már hogy ne tudnánk, miért nevesítitek. és egyébként remekül illik is a neojobber elithez, amelynek mára az erkölcsös viselkedéssel kapcsolatban egyetlen egy axiómája maradt, méghozzá az, hogy "ha egy ballib néhányszor csinált valamit, ami szerintünk aljasság, akkor azt már nekünk is jogunk van megtenni ad infinitum", persze a szokásos kiegészítéssel, miszerint "azt, hogy ki a ballib, mi mondjuk meg". lásd még: "ha megdobnak kővel, taposd ki a belét".

elég vicces lenne, és megérne egy misét, ha te lennél horányi özséb. az ennél nagyon sokkal valószínűbb, és magától értetődőbb esetben ha a fejed tetejére állva fogsz ugrálni egy szöges ágyon, akkor sem fogsz tudni elérni semmit. erősen erre mutat az is, ahogyan tehetetlenségedben óbégatsz. nyugi, nyugi. annyi esélyed van jt-t emiatt meghurcolni, mint fletónak megdöntenie az orbán-rezsimet. :)

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.02. 17:46:23

@mavo: Nyilván én nem fogom tudni meghurcolni Elek Gábort, mivel nem én vagyok a sértett. (Ha az én személyemet próbálná bemocskolni, én az alvilági kapcsolataimat mozgósítanám -- igen, vannak -- és úgy intézném, hogy 8 napon túl gyógyuló sérülésekkel térjen egyszer haza.)
A sértett (jelen esetben) Horányi Özséb, Tóth János József és a Corvinus Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskolája. Én a magam szerény módján csak javaslatot adok neki, hogyan kezeljék a helyzetet.

2016.01.02. 17:55:03

@Disznóvári:

a kérdés nem azt jelenti, hogy értem vagy nem értem, hanem tőletek szeretném olvasni, hogy szükség esetén idézhessem, ill. ettől függetlenül is kénytelenek legyetek színt vallani.

2016.01.02. 17:56:25

@maroz:

az tény hogy nincs olyan nevű szerző.
én csak annyit állítok, hogy míg kommentelő azt ír amit akar, konkrétan a mandinertől ízléstelen, pláne, hogy nem nehéz kitalálni, miért csinálják.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.02. 18:17:37

@WiteNoir: akkor leírom még egyszer: mert saját maga is vállalja az azonosságot. Nem fogom kikeresni, hogy hol írta le, több helyen is, ha nem hiszed, járj utána. Emellett persze más érv is létezik, és ez a döntő, ami miatt semmiféle morális aggály nem merülhet fel azért, mert nem jótündért, hanem Elek Gábort írják ki szerzőnek. Utoljára leírom: ő maga is elismerte az azonosságot. Többször nem fogom, ha most sem értetted meg, értelmi fogyatékos vagy.

@Disznóvári: jav. nekik

2016.01.02. 18:19:59

@Disznóvári:

attól hogy elismerte, nem lesz ízlésesebb. "ha most sem értetted meg, értelmi fogyatékos vagy".

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.02. 18:32:30

@WiteNoir: Egyébként, ami a jogi részét illeti, természetesen ismeretlen tettes ellen is feljelentést tehet a sértett.

maroz 2016.01.02. 18:33:04

@WiteNoir: Dehogy tény, játék a fogalmakkal. Maszkabál, ne gyerekeskedjünk már.

Ha Gábor Elek rocco69 álnéven blogol és kommentel leginkább hatvankilences témákban akkor tényleg aljasság lenne kiszerkeszteni. De nem ez történik, nem a szopinyali hajjdejó blogon írogat, hanem egy közéletin, közértelmiségiként, közügyekről. Occam beretvája az összes többit lemetszi, mint lényegtelent.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2016.01.02. 19:13:00

@Disznóvári:

akkor viszont MAK nevének közzététele is teljesen rendben volt, hiszen ő is elismerte az azonosságot. és bizony, jt is csak _utólag_.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2016.01.02. 19:16:08

@Disznóvári:

ez ismét csak arról szól, hogy neked vannak mindenféle jogaid, amikre kibaszott kényes vagy, másokét meg jól leszarod.

az alvilági kapcsolataidra meg legyél büszke, az is remek illusztráció arra, milyen ember is vagy, miközben a morál kibaszott csomolungmájának magasságáról ítélkezel mások erkölcsei felett.

2016.01.02. 19:26:31

@Disznóvári:

természetesen. a gond akkor van, ha esetleg titeket akarna feljelenteni valaki, már a szándék is egyenértékű lenne a terrortámadással:)

2016.01.02. 19:27:48

@maroz:

nem játék, hanem egy szubjektív erkölcsi ítélet.
a mandiner részéről ez tisztességtelen, a szándékról nem is beszélve.
de hiába értékelem én akárhogy, úgyis folytatják, nem tudom őket befolyásolni...

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.02. 20:00:00

@mavo: Nem utólag. A nolblogon kezdte a csávó jötündér néven, ott volt a személyneve is az adatlapján. Nem tudom, most visszakereshető-e, de pár éve még fent volt. (Innen jött rá falafel is a kilétére, miután éppen falafel fizikus nővérének privát adatait hozta nyilvánosságra Elek Gábor.)

Annak azért örülök, hogy hosszú évek után úgy látszik, elismeritek -- még ha nem is mondjátok ki -- , aljasság volt Elektől, hogy leleplezte tölgyet.

Az alvilági kapcsolataimról meg annyit, hogy néha olyan élethelyzetbe kerül az ember, hogy olyanokkal kényszerül megismerkedni, akikkel egyébként szóba se állna. Például véletlenül egy kórházi szobába kényszerül egy volt kick-box-bajnokkal, aki már négy évet ült súlyos testi sértésért...

2016.01.02. 20:06:17

@Disznóvári:

(nem a nolblogon kezdte, ha a többes szám rám is vonatkozik, másutt leírtam hogy tölgy leleplezése nemhogy aljasság nem volt, hanem jót tett az illetővel:)

mavo · http://polmavo.blog.hu 2016.01.02. 20:16:57

@Disznóvári: @maroz:

"A nolblogon kezdte a csávó jötündér néven"

ez elég konkrétan nem jelent semmit sem. egy nolblogos és egy blog.hu-s nick között nem köteles legyen egyértelmű kapcsolat.

maroz 2016.01.02. 20:50:05

@mavo: Mi közöm nekem ehhez? Én tudom, hogy jotunder valójában Gabor Elek. Mit kéne csináljak? Tegyek úgy, mint ha nem tudnám? Minek?

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.02. 20:58:30

@WiteNoir: "másutt leírtam hogy tölgy leleplezése nemhogy aljasság nem volt, hanem jót tett az illetővel"

Többek között innen gondolom, hogy egy retardált fasz vagy.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.02. 21:05:38

@mavo: admin.nolblog.hu/profile/10376/

Hogy semmit nem jelent, az nyilvánvaló ostobaság. Mondjuk, hogy nem 100%, hanem "csak" 99.9%. (Még azután is "csak" ennyi, hogy ő maga is elismerte az azonosságot, mert lehet, hogy hazudott.)
Ezért ha jogi útra terelődik az ügy, ismeretlen tettes ellen kell feljelentést tenni.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2016.01.02. 21:06:54

@maroz:

ebbe csak véletlenül kerültél bele, neked kezdtem írni valamit, aztán elkanyarodott a dolog, figyelmetlen voltam.

hozzád viszont lenne két kérdésem.

ad1. mi az, hogy "közértelmiségiként".

ad2. akármi is az, az összes ismert közéleti bloggerre is vonatkoznia kellene, ehhez képest a mandiner őket jellemzően még nicknévvel sem teszi ki, nemhogy a civillel. kivétel az a néhány blogger, akik viszont a civil nevükkel blogolnak. jt esetében egyértelmű a tendencia. az egyenlítő esetében is áll, hogy a szerzők egy része ismert civil néven, mégsem bánnak velük úgy, mint jt-vel.

még véletlenül sem érzed ezt célzatosnak, negatív megkülönböztetésnek?

az nem érv, hogy "büntiből" mak miatt. a mandinernek semmiféle erkölcsi alapja nincs rá, makhoz elvben semmi közük sincs, és így tovább.

ha a mandiner patkányságnak tartja a dolgot, akkor saját definíciója szerint úgy bünteti, hogy patkányságot követ el. lehetne hivatkozni a szemet szemért elvre, csakhogy az egyedül mak-ot illetné.

túl sok itt a zavar az erőben, és te ezer éves vélt és valós sérelmek miatt lelkesen helyeselsz. hát, ez sem túl erkölcsös.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2016.01.02. 21:29:43

@Disznóvári:

"Annak azért örülök, hogy hosszú évek után úgy látszik, elismeritek -- még ha nem is mondjátok ki -- , aljasság volt Elektől, hogy leleplezte tölgyet."

wow, a gondolatolvasás művészete. :)

én a magam részéről nem tartom ennyire egyszerűnek a dolgot - hiszen nem is lehet az. jt felindulásból egy időre nyilvánossá tette a vélt összefüggést, majd ezt a helyzetet legjobb tudomásom szerint megszüntette.

lehet itt moralizálni, hogy tölgy a vércinikus, mandineres terminus technikusszal alemberségével kiérdemelte, mert ilyen vélemények is akadnak ám. mivel az anonimitás joga megilleti MIND a bloggereket, MIND a hozzászólókat tekintet nélkül arra milyen cúnaságokat írtak le, ezért jt szerintem egyértelműen hibát követett el, ám ezt számomra elég egyértelműen felindulásból tette.

amennyiben jt nem távolította volna el az ominózus információt, nem ez lenne a véleményem, hanem az, hogy előre megfontoltan, stb. más tészta lenne, ugyanakkor ilyen "bosszúra" az sem jogosítana fel senkit.

mert itt jöttök ti. te és a mandiner, és még páran, akik közel sem felindulásból, ellenben teljesen tudatosan, előre megfontolt szándékkal szegitek meg éppen azt a szabályt, aminek a megszegése szerintetek valami rettenetes aljasság - persze csak ha nem ti követitek el.

nincs olyan, hogy ha valaki elkövet egy hibát, bűnt, leszarom, hogy mit, akkor emberek egy arra isten, vagy a faszom tudja mi által kiszemelt, felkent, akármi csoportja onnan kezdve életfogytig teheti ugyanazt az elkövetővel. ha valaki megdugja a feleségedet, az nem nem hatalmaz fel téged arra, hogy onnan kezdve rendszeresen kúrjad az övét. ha valaki megöli egy gyerekedet, az nem jogosít fel ara, hogy kiirtsd a családját, etc. egyszerűen nem, hogy különb lennél ezáltal, hanem éppen, hogy sokal rosszabb.

persze tudom, hogy ez pusztába kiáltott borsó mind neked, mind a mandiner mélyen tisztelet szerkesztőségének. megszoktam, vegyük úgy, hogy minél hangosabban hőbörög valaki erkölcsről meg effélékről, annál hajlamosabb arra, hogy a szent moralitás nevében áthágja a saját szabályait. mondom, ez van.

és még egy apróság: nekem eléggé az az érzésem, hogy jt-hez hasonlóan eredetileg téged is a löttyös indulat vitt bele ebbe a balhéba. csakhogy ő továbblépett, te meg nem tudsz. ha másban nem is, de ebben mindenképpen különb nálad.

bocsikah. esetleg bocsikahh.

maroz 2016.01.02. 21:43:23

@mavo: Közértelmiségi az, aki értelmiségi munkát végez a köz pénzén.

A többi problémádat nem nagyon értem, már egy ideje nem olvasok blogokat, pláne eszem ágában sincs semmiféle méricskélés, ez nem blogprobléma, ez egy politikai téma, közértelmiségiek és közszereplők viselt dolgairól beszélgetünk és nem szerepjátékokról.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2016.01.02. 22:46:57

@maroz:

"Közértelmiségi az, aki értelmiségi munkát végez a köz pénzén."

jt milyen munkát végez a köz pénzén?

"A többi problémádat nem nagyon értem, már egy ideje nem olvasok blogokat"

ez sok mindent megmagyaráz. olvasni nem olvasol, ám jó bőven hozzászólsz.

lehet így is.

2016.01.02. 23:17:15

jótündér lehet egy extrém tág értelemben vett közéleti értelmiségi, mondjuk internetes értelemben.
a köz pénzén viszont nem végez semmiféle munkát, van szakmája, állása, azért fizetést kap.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.02. 23:34:31

@mavo: Te sajnálnád Elek Gábort, ha büntetőjogi felelősségre vonnák rágalmazásaiért, becsületsértéseiért, jó hírnevet megsértő, ocsmány, aljas, karaktergyilkos posztjaiért? Miért?

Az Örülünk Vincent blognak 9738 követője van a facebookon.
A Tóth János Józsefet nemtelen eszközökkel lejárató posztját 2310 ember lájkolta, a Horányi Özsébet lejáratót csak 29, de azért 5000-szer rákattintottak.
Mi ez, ha nem nagy nyilvánosság?
"Nagy nyilvánosság előtt történik az elkövetés, ha nagyobb, vagy előre meg nem határozható számú személy előtt valósul meg, vagy a sajtó, egyéb tömegtájékoztatási eszköz vagy sokszorosítás útján történik."

mavo · http://polmavo.blog.hu 2016.01.03. 05:07:02

@Disznóvári:

"Te sajnálnád Elek Gábort, ha büntetőjogi felelősségre vonnák rágalmazásaiért, becsületsértéseiért, jó hírnevet megsértő, ocsmány, aljas, karaktergyilkos posztjaiért? Miért?"

na, ez tipikusan az "ezt melyik ujjacskádból szoptad ki, miért tőlem kérdezed, és miért most baszogatsz vele" típusú megszólítás esete. röviden az a válasz, hogy teljesen triviális, hogy jt se nem kutyám, se nem macskám, vagyis pont leszarom, ha valaki bepereli - amíg az nem ez a topa állam, illetve annak valami topa képviselője. maximum pont a perelő illetőt fogom sajnlni, mert ostoba fasz. de hogy megnyugtassalak, én is tudok ilyen nagyívűen demagóg hülyeségeket kérdezni (csak a te kedvedért a prejudikációt is beleépítettem), hogy aszongya

"te sajnálnád molnár attila károlyt, ha ha büntetőjogi felelősségre vonnák, mert puszta kézzel megfojtott két tucat ari-bari, szívettépően zokogó kiskutyát? miért?"

"A Tóth János Józsefet nemtelen eszközökkel lejárató posztját 2310 ember lájkolta, a Horányi Özsébet lejáratót csak 29, de azért 5000-szer rákattintottak.
Mi ez, ha nem nagy nyilvánosság?"

egy tízmilliós országban 5000 kattintást (félek, nem tudod a kólönbséget a PI és a tényleges olvasók száma között, és nincs kedvem elmagyarázni) nagy nyilvánosság előttinek nyilvánítani, az azért elég súlyos dolog. nekem van blogbejegyzésem tomkatról, kábé hasonló mennyiségű, és azóta sem lettem beperelve, pedig nem éppen hízelgő, amit írtam róla, és tomkat hát eléggé indulatos fajta, no). én személy szerint produkáltam ebből több tucatot, tehát mondjuk olyan 1-2000 tényleges olvasót jelenthet összesen, és mivel volt (de facto még van) blogom, ezért elég jól tudom, hogy ennek a fele sem olvasta végig, és annak még a fele sem fogta fel (ahogy láthatóan te sem), miről van benne szó. nem kell aggódni, facebook lájkok súlyos hányada is olvasás nélkül születik. ez konkrétan egy nagy büdös lófasz, nem nagy nyilvánosság. mielőtt jön a számmágia, 5000 sem, de még 10 ezer sem. eleve csak egy szűk kör olvassa. ezek szerint te is, holott egyszerűen le kellene pattannod róla, és elkerülnéd a pár éven belül garantáltan bekövetkező gutaütést.

de legyen, tegyük fel, hogy a vincent blog nagy nyilvánosság. ez esetben azonban sajnálattal kell közölnöm, hogy te is éppen nagy nyilvánosság előtt vádolod, meg okádsz rá epét, és konkrétan még meg is fenyegetted a nevezetes nagy nyilvánosság előtt, amibe szintén bevallottan bevonnád az alvilági cimboráidat is, ami így már bűnszövetkezetben elkövetett súlyos testi sértéssel és önbíráskodással való fenyegetés minősített esete lenne, vagyis messze túlmutat egy mezei becsületsértésen.

sokadszor jutunk el a szálka és a gerenda esetéhez.

mivel vastagon prejudikáltál is, ezért megjegyzem, legjobb tudomásom szerint épp nemrég veszített pert egy bizonyos bayer zsolt pert, mert valaki "nagy nyilvánosság előtt" alkoholistának nevezte.

szintén csak jelzem, az ominózus posztok egyike alá valaki belinkelt egy blogot, amely valóban totális karaktergyilkosságot próbál végrehajtani a károli egyes vezetői ellen - természetesen azon (meglepetés! meglepetés!) egy pillanatig sem háborodtál fel.

--- mellékszál ---

tóth jános doktorija így messziről cinkesnek tűnik, tehát félő, hogy még ha részben áldozata is a hülyeségnek, részben tevőleges tagja is, ennek ellenére annyi esze volt, hogy nem hőbörgött és nem fenyegetőzött perrel. a szokottnál valamivel indulatosabb volt, de egy percig sem fenyegetőzött perrel. talán ezen el kellene gondolkodnod egy egészen keveset.

maroz 2016.01.03. 07:48:36

@mavo: Nem tudom. Ul valami helyisegben es ir papirra dolgokat. Ez allitolag roppant fontos.

Blogokat nem olvasok, kar lenne ugy felreertelmezned, hogy mast se. Azt a jelenseget, miszerint a balliberalis elitunk az elitizmusban eljutott a nepgyuloletig nem csak blogokbol lehet megismerni, es nem is ujszeru.

maroz 2016.01.03. 07:56:47

@WiteNoir: A Kádár-rendszerben, a legbelvárosibb mispóchéban szerzett állami egyetemen diplomát. Állami kutatási intézményben dolgozott. A mispóche pénzén kiment Amerikába tanulni. Egész kibaszott életében állami alkalmazott volt, ez alatt építgette a karrierjét, míg az izsáki paraszt baszta pusztájában a kecskét ő konferenciákra járt, írta az okosságait és haladt a szamárlétrán.

2010-ben kinárta magának az akadémia doktora sarzsit, amivel havi 96 ezer forint is jár.

De mindezeket már elmondtam neked, és akkor is hiába. Te az elittel vagy, és nem is fogod megérteni azt, amiről beszélek.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2016.01.03. 09:54:23

@maroz:

előzőhöz: ez itt egy blog, csak szólok, amihez te sűrűbben hozzászólsz, mint én, és az alapján sűrűbben is nézel errefelé. ha így nem olvasol blogokat, az ögyes.

ehhez:

vagyis zsidók, zsidók, zsidók, valamint ez a szemét diplomát szerzett, és arra használta, amit egy matematikai diplomát kell. sőt, még akadémiai doktor címet is szerzett, ahelyett, hogy a képességeivel elment volna földet túrni.

hogy mire nem képes a tetves zsidaja, az azért durva.

ritkán elegyedünk szóba, de abból mindig csak annyit tudok leszűrni, hogy nagyon súlyosan megkattantál attól, hogy általad ballibeknek tartott emberek kitettek egy blogból. ó, pardon ők nem egyszerűen ballibek, ők ballib elit.

btw. molnár attila károly az elte munkatársa, tehát a te definíciód szerint közértelmiségi, ezen felül közéleti blogokba irkál(t), ergo az egész tölgy esettel semmi baj.

hümm, hümm.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2016.01.03. 11:03:44

@maroz:

upsz, most nézem, az akadémia doktorság nem jár pénzzel.

pénzzel járHAT.

4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet 13. §

(1) "Az Akadémia Doktori Tanácsa által - az akadémiai szabályozásban meghatározott feltételek szerint - odaítélt Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tudományos teljesítményét és köztestületi munkáját az Akadémia tiszteletdíj folyósításával is elismerheti." (részletkérdés, hogy nem 96, hanem 90)

(3) "A tiszteletdíjat folyósítani lehet a magyar állampolgárnak, ha Magyarországon van a lakóhelye, illetve folyósítható - kérelemre -, ha Magyarországon munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, közszolgálati jogviszonya vagy lakóhelye nincs, de a hazai tudományos életben aktívan részt vesz. A tiszteletdíj nem magyar állampolgárnak - kérelmére - csak abban az esetben folyósítható, ha Magyarországon letelepedett vagy itt letelepedési szándékkal jogszerűen tartózkodik. A kérelmet az Akadémia elnöke bírálja el."

nos, ezek alapján nagyjából 0 az esélye, hogy akár egy fillért is lát ebből, hiszen a (3)-as pontból túl sok nem vonatkozik rá. tudtommal.

maroz 2016.01.03. 11:24:24

@mavo: Kommenteket olvasok.

Amugy meg eriggy az apad faszara. Ha mar ezredakkora debileket is elkuldtem mint amekkora te vagy tenyleg esszerutlen, hogy veled barmit is.

2016.01.03. 12:31:18

@maroz:

én nem az elittel vagyok, elitellenes vagyok, viszont nem szélsőségesen, a szélsőséges, egyoldalú, helyenként zsigerien idióta elitellenességgel szemben viszont van, hogy az elitet támogatom teljesen függetlenül attól, hogy ők mondjuk nem támogatnak engem.
ez elv kérdése, nem másé.

de jelen esetben nem erről van szó, kizárólag arról, hogy az illető nem "közpénzen kitartott kamuértelmiségi" (pl. akkor már TGM inkább az, róla sem gondolom ezt de közelebb áll a meghatározáshoz) ill. hogy a mandiner nevesítése ízléstelen.
egyéb mondanivalóm a témában nincs.

maroz 2016.01.03. 12:45:57

@WiteNoir: Miert nem kozpenzen kitartott? Miert nem kamuertelmisegi? Minden amellett szol, hogy de.

2016.01.03. 13:07:56

@maroz:

figyelje, a hülyeségekhez nincs kedvem.
ha valakinél nem gyanítható, hogy szakmai teljesítménye silány, ha nem pártholdudvaronc vagy elmebeteg, és pláne akkor ha jövedelme egészében vagy részben nem is a magyar államtól származik, azt semmilyen értelemben sem lehet közpénzen kitartott kamuértelmiséginek nevezni.

maroz 2016.01.03. 13:22:00

@WiteNoir: Nem valakirol beszelunk, hanem Gabor Elekrol.

A szakmai tevekenyseget nem tudom megitelni, de most azt is vedd figyelembe, hogy engem nem hat meg a liberalis populizmus, nem erdekel a mainstream tudomanymetria baromsaga, en azt nem fogadom el.

Elmebeteg, partudvaronc, az egesz kibaszott egzisztenciaja a magyar adofizetoknek koszonheto, es minden valoszonuseg szerint ma is lenyulja a havi 96k-t.

Te valamiert szeretni akarod, lelked rajta, es ebben segit neked az, ha azt nezed, hogy ez a fasz elhuzott az orszagbol amikor a mispochejat kibasztak a hatalombol. Ha teged ez az onbecsapas megnyugtat, akkor nyugtasson, nekem mindegy.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2016.01.03. 13:31:42

@WiteNoir:

maroz továbbra is az általa biztosnak vélt 96 ... 90 ezerre gondol.

az, hogy ezzel az inszinuációval (mta doktori cím egyenlő "közpénzen kitartott") mintegy 2600 embert kever bele a "közpénzen kitartottság" vádjába, hát istenem, collateral damage.

nagyjából 200 valahány fontról van szó, jt ottani keresete ennek minimum a 10-szerese. egy vicc.

mondjuk mit várunk attól, aki nyíltan azt sugalja, hogy jt csak azért jutott el oda, ahová, mert zsidó.

2016.01.03. 13:37:44

@maroz:

te olyan mértékig kitágítod a közpénzen kitartott és a pártholdudvaronc fogalmakat hogy én is azt mondom, te tudod, lelked rajta.
részemről erről ennyit

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.03. 13:45:18

@mavo: 100 ember is nagy nyilvánosság, te húgyagyú.
"A nagy nyilvánosság előtti elkövetés megvalósul, ha a bűncselekmény elkövetésének helyszínén nagyobb számú személy van jelen, a bírói gyakorlat ezt úgy pontosítja, hogy egyszeri ránézéssel a jelenlévők száma nem meghatározható. Nagy nyilvánosság előtt valósul meg a bűncselekmény, ha megvan a reális lehetőség arra, hogy nagyobb vagy előre meg nem határozható számú személy szerezzen a bűncselekményről tudomást. Nyilvánvalóan az ilyen fajta nagy nyilvánosság a nem helyszínen történő elkövetés és észlelhetőség esetére vonatkozik, így tipikusan az értelmező rendelkezésben foglalt csatornákon keresztül valósul meg."
projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/e-learning/btk/buntetojog1.1/lecke7_lap1.html#hiv9

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2016.01.03. 13:58:55

uraim! horányi özséb egy eszdéeszes barom. nem véletlen, hogy tündi folyamatosan csillapította özsébkedését. rájött, hogy saját emberüket fűrészeli. szóval özsi nem fog feljelentést tenni.

maroz 2016.01.03. 14:12:45

@WiteNoir: Tudom én, hogy az ORTT pénzosztója nem pártember volt, és kettes is kizárólag a saját érdemei miatt lett az, ami, valamint az sem számít, hogy az adott blog közösségében ha összedobnák az mszp (előtte mszmp) által részükre kiállított munkakönyveket akkor egy kisebb könyvespolc is megtelne, de részedről ez ennyi, én tágítom, mert nekem akkor jó, ha tág, oké, akkor ezt tényleg megbeszéltük, neked ez belefér, nekem nem.

2016.01.03. 14:15:33

@maroz:

én egy személyről beszélek, nem egy blogról, elnézést.

maroz 2016.01.03. 14:24:48

@WiteNoir: Persze, mert azzal vagy, hogy megracionalizáld a véleményed. Először azzal próbálkoztál, hogy ha felírja magára, hogy bübke69 vagyok akkor az már más, mert ha nem akarom, akkor nem látom, hogy ki.

Utána azzal, hogy nem közpénzből eltartott, mert a bandája bukása után lelécelt, és most ha jól tudom Anglia tartja el.

Most meg úgy teszel, mint ha az ember úgy létezne, ahogyan egy sziklafok: egyedül és magányosan. Egy személyről nem beszélhetsz, mert ez egy társaság, akik hosszú évek óta szinte kollektív identitásként léteznek. Kölcsönösen használják egymás hálózatát, és ha nem szopnák le naponta háromszor a belső levlistájukon a fasz faszát akkor összeomlana és többet nem írna. Ez a fasz a mispóchéja nélkül kevesebbet érne, mint az előbőre, amit eldobtak. Te beszélj egy személyről, mert nem tudod, hogy miről beszélsz, de én tudom, tehát nem beszélhetek egy személyről, hanem egy közösségről, mert ez a meghatározó, és csak így érthető meg.

2016.01.03. 14:32:41

@maroz:

sajnos értékrendem és elveim nem teszik lehetővé ezen beszélgetés folytatását:) vagy:(

mavo · http://polmavo.blog.hu 2016.01.03. 14:58:24

@Disznóvári:

"a bírói gyakorlat ezt úgy pontosítja, hogy egyszeri ránézéssel a jelenlévők száma nem meghatározható"

na, akkor nézz körül, és egyszeri ránézéssel határozd meg itt a jelenlevők számát. :-DDD

maroz 2016.01.03. 15:21:09

@WiteNoir: Felul kellene vizsgalnod oket. Komolyan mondom.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2016.01.03. 15:47:17

@Disznóvári:

szóval továbbra sincs humorérzéked.

ez amúgy egy tipikus gumiparagrafus. ha jóska a pletyis gizinek mond el valamit, az ezek szerint már nagy nyilvánosság előtt lett elkövetve, hiszen "megvan a reális lehetőség arra, hogy nagyobb vagy előre meg nem határozható számú személy szerezzen a bűncselekményről tudomást".

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.03. 16:39:26

@jose maria padilla: Ez amúgy jellemző rá, valakit betámad egy posztban, aztán miután felhergelte a közönségét, megpróbálja "csillapítani" az indulatokat, megpróbálja az objektivitás látszatát kelteni, mint aki az arany középúton jár. Lol
Én arra is emlékszem, hogy korábban elismerte, hogy tölgy, Lánczi olyan emberek, akiket komolyan lehet venni, akikkel érdemes beszélgetni, stb. Azóta tölgyet időlegesen kinyírta, Láncziról meg szakmányban gyártja a karaktergyilkos posztokat.
Egy tipikus elmebeteg.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.03. 16:46:09

@maroz: Érdekes, amit írsz, én csak jótündin kívül egy-kettejükről tudom, hogy kicsoda, de biztos voltam benne, hogy így működik a dolog. Gondolom a jogi képviselőjük sem ingyér dolgozik.
Érdemes lenne egyszer egy feltáró posztot csinálni erről a kócerájról, nevesíteni az összes "bloggert", aki ír oda és feltárni a kapcsolatrendszerüket. Akkor talán megérteni Jótünci, miről ír Barabási a linkedben. :)))

Amúgy érdekes, újabban tényleg szinte csak Elek írja a posztokat. Lehet, a többiek, akik itthon élnek, érzik, hogy lejárt az idejük, és a fő céljuk, ti. hogy Bajnait visszajuttassák a hatalomba, lényegében kivitelezhetetlen.

maroz 2016.01.03. 17:35:45

@Disznóvári: Lehet, hogy utálni fogsz a véleményemért, de ezeket ívesen le kell szarni, mert a baloldalon kívül másra nincsenek érdemi káros hatással. Sőt, lehet őket mutogatni: lám, gyerekek, ha valaki elszórja a morális iránytűjét ide jut!

Ez amúgy nem egy blogos téma, nem arról van szó, hogy van egy blog és ott írogat valaki, hanem ez az értelmiségünk egyik részének a kórtünete. A blogot a baloldal egyik tipikus figurája alapította, a hatalmát átmentett háromperhármas feketeöves komcsi fia, aki - mit tesz isten - úgyszintén hatalomhoz jutott. Már az egyetem elvégzése után egy olyan céghez került vezető beosztásba, ami a kormányokon átnyúló korrupció szinonimája lett, és ez ugye azért történhetett meg, mert a fiú egy kibaszott zseni, és nem azért, mert a papa átmentette a hatalmát úgy, hogy a köztudottan háromperhármas pribék volta ellenére Gyurcsány alatt még a külügyben takarította el a titkos dokumentumokat.

Aztán ugye ebből a tehetséges gyerkőcből apránként az ORTT Műsorszolgáltatási Alapjának a vezetője lett, teljesen nyilvánvalóan és elismerten politikai kinevezettként. Ő etette, ő vezérelte kézzel a gyurcsányi sajtót. Kettesről nem beszélnék, mert ő tényleg egy szerencsétlen beteg ember, de nagyjából hasonló a pályafutása. Ezen túl még az is vicces, hogy nem egy posztját a blognak a Népszava szerkesztőségéből írták, mert hát ugye ez egy független blog. A lelket pedig a mezei kiskomcsik adják, akik nem nagyon írnak a blogra, mert semmi tehetségük, de egy belső levlistán permanensen izgatják egymást, és amikor a fasz nyilvánosan is elsül a blogon az többnyire ilyen belső pettingek eredménye-következménye. Gábor Eleknek nincs önálló jelleme, sem akarata, őt a mispóche manipulálja, nagyon durván.

Amúgy a blog alapítója, a hatalmát generációsan is átmentett pártállami morális hulla kizsarolt magának egy pozíciót ott, ahol a ballib még mutatóban megvan, így ma ő a Zuglói Civil Ház havi félmillión tartott főcivilje.

Ez sajnos a magyar elit balliberális frakciójáról szól, ilyenek, a Vincent blog az csak egy lakmuszpapír, Gábor Elek sajnos még csak nem is a legpenetránsabb geci, és ártani se nagyon tud, mert hála a magasságosnak elhúzta a belét innen, de sok helyen még mindig megmaradtak a ballib végvárak, például az elte-tátkon, és ezeken a helyeken pontosan ugyanaz az aljas és beteg szemlélet tombol, amit Gábor Elek esetében is megfigyelhettünk, csak erről a köz nem szerez tudomást, mert többnyire hatalmi viszonyban történnek és a hatalomalattiak vagy nem mernek vagy nem akarnak panaszkodni.

Eleinte én is roppantul haragudtam a blogra és a bandára, de mára sajnos be kellett látnom, hogy ők csak egy tünet, és lófaszt se érnénk el azzal, ha őket baszogatnánk, mert láthatod, megírtam már vagy ötször is, hogy mekkora ganék ezek, de mire mentem vele? Aki nem kedvelte őket az bólintott, igen, tudtuk, jó reggelt, aki meg kedvelte őket annak beszélhetsz, az csak még jobban fogja szeretni ettől. Akit meg nem érdekelt, az követi ezt az egészséges stratégiát és a továbbiakban sem érdekli.

Kipusztulni a ballib csak akkor fog, ha már nem kap több pénzt külföldről. Jelenleg kemény milliárdokat kap, és csak abban lehet reménykedni, hogy hamarosan a centrumországoknak is lesz elég saját bajuk, nem fognak már törődni azzal, hogy balfaszokkal terjesztessék az ideológiát.

gyalog.galopp 2016.01.03. 19:45:05

Eztet találtam a facebookon:

“Egy alkalommal beszélgettem Pilinszky Jánossal, és a katolikus költő megjegyezte:
– Utállak benneteket pszivel kezdődő foglalkozásúakat.
– Miért utálsz János?
– Mert nagyon nagy terheket raktok az emberekre. Azt hirdetitek, hogy minden emberi problémának van megoldása. Ezzel sikerül elérnetek, hogy az emberek többsége úgy érzi, csak ő olyan hülye, hogy nem tudja megoldani a szexuális problémáit, a szüleivel való viszonyát, a házasságát, az egzisztenciális ügyeit, a politikai orientációját stb.- és összeomlik. A valóságban, – mondta Pilinszky – az élet dolgainak többsége nem megoldható. Legfeljebb jól- rosszul elviselhető. Óriási a különbség közöttünk. Ti úgy gondoljátok, hogy az életben problémák vannak és megoldásokra van szükség, én meg úgy gondolom, hogy az életben tragédiák vannak, és irgalomra van szükség.
Szíven döfve tántorogtam ki Pilinszkytől.” mondta Popper Péter....

Most szakadjunk el attól, hogy ki Pilinszky és ki Popper, maradjunk a szövegnél.

Valóban, bármilyen izmus megoldott-e bármilyen problémát a világon? Egyáltalán mi értelme volt, van a rengeteg akadémikus bölcsességnek, amelyek ugyanazt mantrázzák más, más hangszerelésben évezredek óta.
Mondj egy országot, ahol az akadémikus értelmiség "elitnek" számít. Az általunk is irigyelt országok akadémikus értelmisége egyszerű szolga, csicska, vagy az állam, vagy a tőke tartja el. Ezen a státuszon a csicskaságért kapott jövedelem semmit nem változtat, csupán az egyéni életminőségre van kihatással.
Ki hallott már olyat, hogy járókeretes , akadémikus múmiák pofáznak bele a a gazdasági, politikai életbe, akiknek még életükben egyetlen önálló gondolatuk sem volt, a legnagyobb saját pénzen vállalt, önálló gazdasági kockázatuk pedig a heti lottószelvény megvásárlásában merült ki.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.04. 02:20:31

@maroz: "Ezen túl még az is vicces, hogy nem egy posztját a blognak a Népszava szerkesztőségéből írták, mert hát ugye ez egy független blog."

Nyami-nyami, azért ezek finom részletek, tényleg érdemes lenne szerintem a nagy nyilvánosság elé tárni ennek a kócerájnak a történetét és a kapcsolati hálóját.
Vajon a mavo-féle idióták tudják, hogy egy ennyire párt-közeli orgánum bloggereinek szopják a faszát nap mint nap?

Amúgy értem, amit mondasz, egy döglődő oroszlánt felesleges rugdosni...csakhogy mint ez a mostani példa is mutatja, ezek a férgek ártalmasok, és akire tudnak, most is lecsapnak.
Horányi valóban nem fog feljelentést tenni, egyrészt mert leszarja, másrészt mert akik valamelyest jártasak mondjuk a szemiotika területén, tudják, hogy kb. megkerülhetetlen figura (persze, csak Magyarországon; és akinek Magyarország büdös, annak ez nyilván irreleváns, visszataszító, vagy nevetséges -- mintha az igazság attól függne, hogy hányan ismerik és hányan fogadják el), és semmit nem ront a szakmai megbecsültségén ha egy Elek-féle rongyember a vincenten okád egyet. Elég megnézni a fentebb idézett, Elek Gábor által kicenzúrázott folyóiratcikket.

Viszont ha úgy tartja kedve, egy Tóth János Józsefnek simán kettétöri a karrierjét, ha neki nem tetsző dolgokat ír. Végig lehet követni ennél a bejegyzésnél, hogy hogyan veszítette el az eszét Elek a Tóth János Józseffel folytatott párbeszéd során.
orulunkvincent.blog.hu/2015/12/23/bodis_rektor_esete_a_hiusaggal

A vita itt lezárult, erre volt Elek következő lépése a karaktergyilkos poszt. Ez az ember közveszélyes. Egy ávóslelkű patkány. Le kell állítani. Megjegyzem, már Mezei Balázs is a jogi lépést fontolgatta, aztán végül elállt tőle, hogy miért, nem tudom. (Tudom, hogy a férgek engem is nyilvántartanak, csak mivel tudják, hogy nincs mit veszítenem, békén hagynak, illetve időnként elkönyvelnek elmebetegnek, oszt ennyi. Ha tehetnék, ha lenne valami egzisztenciám, amit tönkre lehetne tenni, minden tőlük telhetőt megtennének. Szerencsére én elég hamar rájöttem, hogy nem akarok értelmiségi lenni, az általuk nagyra tartott, vagy vágyott "értékek" szerintem kalap szart nem érnek, vagy kifejezetten kártékonyak.)

A ballib meg nem akkor fog összeomlani, ha elzárják a csapokat, hanem a saját maga által összehordott hazugság-szisztéma fogja maga alá temetni. Pontosabban egy napon valóság nagybátyám beköszönt az ablakon és az egész szarkupacot egy pillanat alatt a földdel teszi egyenlővé. Közeleg ez a pillanat.

maroz 2016.01.04. 07:09:28

@Disznóvári: Kutyát se érdekli:

kakukkfeszek.blog.hu/2015/05/10/a_doktordomenypeter_mint_jelenseg

Linkelhetnék párat, de ha sok a link a blogmotor automatikusan várakozóra állítja a kommentet, szóval ma öt guglizással annyi minden kideríthető, hogy szerintem fölösleges ezektől tartani. A blog alapítója a zuglói ballib hatalom utálattal bár, de eltartottja, közben az ingatlanos bétéje még mindig oda, arra a budai címre van bejegyezve, ami az apukája szt-tiszti kartonján is szerepel. Nem érdemes ezektől félni, legalábbis most.

Illetve ez így nem pontos, mert neked, nekem és egy felnőttebb embernek nincs félnivalója tőlük, de gondolj arra, hogy ugyanezek az emberek egyetemeken oktatnak, és sokszor élet-halál urai. Gábor Eleket azért kéne megismertetni közelebbről is a szénbányászattal, mert támaszt nyújt a hozzá hasonló hazai oktatóknak és egyéb egyetemi-akadémiai embereknek. A vincent blog igazi szégyene a kommentelők. Nem mavora gondoltam, mert ő szegény csak egy mezei idióta, hanem azokra az egyetemi oktatókra, kutatókra és kulturális cenzorokra gondoltam, akik közül elég soknak tudom a nevét és a foglalkozását, és ez az igazán elrettentő, az, hogy azoknak az embereknek milyen korlátlan és kontroll nélküli hatalmuk van a maguk helyén.

A ballib meggyőződésem szerint ma az országnak már nem sokat árt, az ártást nem a hazai elitfrakció, hanem a neoliberális ideológia végzi, de a hazai ballib az a baloldalnak árt. Illetve valójában nem árt, mert nincs hazai baloldal, egészen pontosan úgy árt, hogy ellehetetleníti érdemi és ideológiailag koherensen baloldali erők megjelenését. Belakja az olyan tereket, ahol baloldali mozgalom elindulhatna, uralja a médiának azt a szeletét, ahol erről a mozgalomról a közvélemény értesülhetne, és mindent megtesz azért, hogy bármi érdemi baloldali mozgolódást még csírájában hazavágjon.

A hazugság-szisztéma a teljes társadalom szemében már összeomlasztotta őket, és aki nem aggódik egy baloldalibb Magyarországért annak ma már nem nagyon érdemes aggódni a balliberális elit ártópotenciálja miatt, mert az csekély. Azért lehet aggódni, hogy már megint igazságtalanság-hegyek maradnak elhordatlanul, de erre nem tudom mi lenne a jó megoldás. Mindenesetre abban biztos vagyok, hogy ha kerülne is megoldás, az nem a szokványos úton működne, itt nem nagyon van értelme perelni, nyilvánossághoz fordulni és efféle, az elitnek kedvező és a kisembert kifingató módszerekkel szarozni. Engem már nem nagyon izgatnak, de ha izgatnának akkor az igazságszerzés alternatív útjain gondolkodnék el inkább.

A hazai ballib sajnos nem tűnik el, hanem pont ellenkezőleg: megújul. 2010 után a bölények hirtelen elkezdtek beszarni, jajjistenem, levadásznak minket, és ettől megrettentek a fiatalok is, elkezdtek gyorsan alternatív csatornákat kiépíteni, például nézd meg a szuveren.hu -t, pár tátikás kisírt Sorostól hatmilliót, megcsinálta a nonporfit káeftéjét, csinált honlapot, hogy legyen hol elmondani Orbanisztánban a frankó napnyugoti igazságot, aztán persze telt az idő és a fiatalabbak azt tapasztalták, hogy pár bölényt tényleg kilőttek, de mire kiterítették a gereznájukat valójában nem bölénybőr lett, hanem egy szőrkupac és molyszar.

Rájöttek a fiatalok, hogy terem ám itt nekik babér a rendes utakon is, így a szuverén.hu elnyomottjai közül Sík Domonkos a napokban fogja prezentálni a doktori értekezését, gondolom a mindent elnyomó, diktatorikus, a szólásszabadságot lábbal tipró Orbanisztán viselt dolgairól.

De ugyanez a ballib-megújulási folyamat figyelhető meg a blogjaikon is, lásd kettős mérce, dinamó, fent és lent, meg még pár hasonló. Baloldali, modern, zöld, feminista, és egyéb baromságok, pontosan ugyanaz a balliberális rágógumi, amit az "öregek" 25 éve rágnak.

Nincs kényszer megújulásra, mert az egyetemeken megkapták a maguk szinekúráit, és szépen, lassan ők is elindultak a bölénnyé válás útján, ránézel egy tanársegédre, egy adjunktusra és látod mögötte a falon a baljós árnyat, felsejlik a sötét erő. Én ezektől tartok, mert szerintem most az országnak és a világnak baloldali kutyákra lenne égető szüksége, radikális, elborult, csahos baloldali kutyákra, minél véresebb szájjal annál jobb, de nem bír ilyen kialakulni, mert a neoliberális populizmus a balliberális elitfrakció töredékével is képes ezt megakadályozni, igaz, ez elég sok pénzbe kerül, de hát azt meg úgyis tőlünk veszik el. Erre viszont nem tudok semmiféle megoldást, még csak elmondani, megértetni is roppant nehezen tudom emberekkel, hogy miért is lenne most szükség radikális baloldalra, szóval ez tök reménytelen, de mondom, ez csak a baloldalról szól, akinek nem inge, az nincs miért aggódjon, vincenték az országnak már nem nagyon sokat tudnak ártani.

annamanna 2016.01.04. 07:15:32

@gyalog.galopp: jaj, ne már... nézd meg ezt a videót: www.youtube.com/watch?v=1O6GKa-yHHY
Pilinszky a való életben meglehetősen szétesett, zavaros életű ember volt, akinek kevés volt az önfegyelme és szívesen csicskáztatott másokat, előszeretettel energiavámpírkodott. Hát persze, hogy irgalmat akart és nem megoldásokat. Hát persze, hogy sajnáltatta magát és az életét tragédiának látta, ahelyett, hogy feladatokat látott volna maga előtt, amiket meg kell oldani. Hát persze, hogy utálta azokat, akik azt üzenték, hogy az élet kihívásaira van válasz.
A papok sem mondtak volna egyébként mást, minthogy szedje össze magát és oldja meg a feladatait. A vallás sem díjazza a végtelenített siránkozást.
A problémák megoldása nem zárja ki az irgalmat. Az irgalmas szamaritánus megoldott egy problémát, nem csak üresen sajnálkozott.

maroz 2016.01.04. 07:27:04

@annamanna: "A papok sem mondtak volna egyébként mást, minthogy szedje össze magát és oldja meg a feladatait."

A hiteles, háromperhármas papok? Mi mást mondhattak volna, hiszen ők már megoldották a saját problémáikat, ugyebár, amikor aláírtak.

Te tényleg ennyire megveted a kereszténységet?

maroz 2016.01.04. 07:29:57

@annamanna:

"Az értelmiségi szerep járhat érzelmileg elviselhetetlen eredménnyel, mert olykor úgy kell megoldani egy-egy problémát, hogy rámutatunk: nincs megoldása."

Umberto Eco

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.04. 21:51:09

@maroz: Az utolsó bekezdésed kivételével lényegében egyetértek azzal, amit írsz. Ha lesz kedvem és időm, majd megírom, mi a problémám azzal, amit az utsó bekezdésben írsz, értelmes embernek tűnsz, bár kissé fárasztó vagy és valszleg grafomán. :)

@WiteNoir: Ez így elsőre egy igazi féreg-blognak tűnik, ahol dicsőség ellenségnek lenni.
Demeter Mártonnal már találkoztam a virtuális szférában, rendkívül értelmes, felkészült, ámde kissé meghunyászkodó, mocskoskompromisszumkereső srácnak tűnt. Most, hogy a haverját így megszopatták a férgek, remélem észbe kap.

maroz 2016.01.04. 22:01:16

@Disznóvári: Írd, de gondold át, és ne kövesd az átlagosan igénytelenül gondolkodók zsigeri komcsizását, mert az az utolsó bekezdés valójában a konzervativizmus hiányáról szól, csak tipikusan félre szokták érteni.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.04. 22:29:07

@maroz: Nem hiszem, hogy átlagosan igénytelenül gondolkodó lennék. Aki felismerte a mai ballib, neolib hálózatnak az ávós, moszkovita patkány komcsikkal való összefonódásait, az az én terminológiám szerint nem mocskoskomcsi, max. hülyebaloldali.
De így elsőre tényleg nem értem, miért szól a konzervativizmus hiányáról az utsó bekezdés. Te biztos bírod Zizeket, mert hasonlókat írsz, mint ő. Na, őt is akkor szoktam a falhoz baszni, mikor egy lényegében helyes diagnózis után kinyilatkoztatja, hogy minderre csakis az IGAZI baloldal adhatja az EGYETLEN egyedüli üdvözítő megoldást. Miért?

annamanna 2016.01.05. 01:00:13

@maroz: Ilyen ügyekben egy békepap is tudott volna tanácsokat adni. Ehhez még istenhit sem kell. Ha megnézed a videót, érdekes húzások derülnek ki. Nem nagy dolgok ezek, de hallatlanul bosszantóak. A szomszéddal keresteti meg a cuccát, hajnali fél ötkor becsönget kávéért, másokkal cipelteti haza a bevásárló cekkert stb. Egy jól fejlett energiavámpír volt őkelme, aki kihasználta, hogy "művészúristen", és csicskáztatta az idióta sznobokat. Lehet, hogy szerinted igaza volt, mert a sznob szomszédok megérdemelték, hogy kihasználja őket, de szerintem ilyen alapvető dolgokban nem lett volna szabad másokra szorulnia. Meg kellett volna tanulnia befűteni, szatyrot hazavinni, rendet rakni, és felfogni, hogy mikor hány óra van. Annyira nem volt elfoglalva az írással, hogy mindez ne férje bele az idejébe. Meglehetősen utálatosak az ilyen másokra tehénkedő, magukat sajnáltató, álszent Tartuffe-ök, akik mindig találnak maguknak agyalágyult Orgonokat.

maroz 2016.01.05. 07:36:26

@Disznóvári: A politika lényege miatt.

A vaslady konzervatív forradalma ugyanis gellert kapott, és totális neoliberális hegemónia lett belőle. Ma nem igazán látni sem konzervatív, sem baloldali ideológiákat vagy utópiákat, amelyek valamilyen értékválasztás mentén ellne mennének a neoliberális értékeknek. Illetve értéknek, mert pillanatnyilag úgy tűnik, hogy a neoliberalizmusban egyetlen értéket vesznek komolyan, azt, hogy az embernek élményeket _kell_ fogyasztania.

A konzervatív ideológiáról azt olvastam több helyen is, hogy szituációs. Érthető okokból, hiszen a konzervatív az konzerválni akar, és ha nincs kihívás, ha nincsenek más társadalmi csoportok, akik veszélyeztetnék a status quo-t, akkor a konzervatív lemegy szundiba és nem reflektál különösebben a környezetére. Ehhez az kell, hogy kihívás érje. Láthatni, hogy a neoliberális hegemónia nem jelent komoly kihívást a konzervativizmus ellen, és ezért nem is nagyon hallani érdemi berzenkedést erről az oldalról a liberalizálás ellen, a multinacionális monopoltőke ellen, nem hallani azt, hogy a szent piacot is érdemesebb lenne kisebb közösségek (nemzetek, pld.) szintjén sokkal keményebben szabályozni, és hasonlók.

A mainstream baloldali törekvések is szépen betagozódtak a neoliberális hegemóniába, és balliberálisakká váltak. Olyannyira, hogy például Bourdieu Giddenst kibaszott udvaroncnak nevezi, lakájnak, és az egész blairi szart a picsába küldi, szerintem joggal.

Tehát az a probléma, hogy a neoliberális hegemónia nem törhető sem konzervatív, sem az ismert baloldali, balliberális ideológiák irányából, mert ezeket a neoliberalizmus olyan erősen inkorporálta, hogy ha jobban megnézzük, akkor ezeknek az ideológiáknak még nyelvi-fogalmi keretet sem hagyott az ellenkezéshez, hiszen ha bármi olyasmit mondanának, ami a multinacionális nagytőkének rossz lenne, akkor beindul egy automatikus komcsizás, és ezzel vége is a kezdeményezésnek.

Ésszerű és logikus, hogy ezt a túlnyerést csak akkor lehetne megtörni, ha a komcsizás, a multinacionális nagytőke, az individualizmus, a közösségi szabályozás iránti igény, az egyenlőbb, igazságosabb elosztás követelése azok szájából jönne, akiket nem zavar, ha a neolib populizmus sajtómunkásai nekik esnek, sőt, ők roppant büszkén vállalják is, hogy bizony, ők véresszájú marxisták, és mindenkinek szükséglete szerint.

Egy ilyen tényleg baloldali ideológiához, de még inkább utópiához (mert szerintem a baloldalon most utópiát lehet írni, de ideológiát nem) a konzervativizmusnak igazodnia kell, mert kihívást jelent. De ugyanúgy igazodnia kell ehhez egy centristább baloldali erőnek is, és ezek a kényszerű középre igazodások teremthetnének meg esetleg némi visszarendeződést, hiszen így a centrum erősebb alkupozícióban lenne a neoliberális hegemónnal szemben: vagy velünk tárgyaltok, vagy jönnek a marxista kutyák, de szólunk, hogy nekik véres a szájuk.

Amúgy ha komolyan kérdeznek, akkor elmondom, hogy ma a baloldaltól egy csöppet sem kell félni, és nem érdemes azon sem spekulálni, hogy adhat-e igaz, pláne egyetlen igaz megoldást bármire is, mert valójában ma nincs baloldal. Vannak Zizekek (pár sort olvastam tőle, egészen konkrétan vagy tízet és meguntam), vannak nagyon lelkes, háromfős csoportocskák, akik nagy elánnal nekiindulnak majd két nap múlva összevesznek egy kötőszón és elkezdnek frakciózni, de más nem nagyon van. Nincs semmi koherens, könnyen követhető, érzelmi azonosulásra is alkalmas üzenet, mert nincs baloldali ideológia, de még egy szaros utópia sem.

Ha engem kérdeznek, akkor szerintem a baloldaliság az EGYETLEN üdvözítő IGAZ út a baloldal számára, de sajnos egy intenzív összeomlásig nem látom az esélyét annak, hogy ezt tömegesen felismernék, tehát ma nem Zizekkel kell laikus kutakodóként foglalkozni, hanem például Luhmann világrendszer-elméletével, mert abban van szellemi kihívás. A baloldaliságban pedig a mikromodell-kísérletekben, na, azok legalább tényleg érdekesek és izgalmasak. De aki ma arról delirál, hogy a veres csillag megoldana bármit is az nagyon sok erudíciót megspórolt, és nem érdemes figyelni rá.

maroz 2016.01.05. 07:42:48

@annamanna: Ja, és még a lába is büdös volt. Ady meg kurvázott, tehát szarok a versei.

Nem muszáj neked értened ezeket a dolgokat, elégedj meg azzal, hogy prédikálod, turbófarizeus módban.

gyalog.galopp 2016.01.05. 08:41:00

@annamanna:

Itt egy pszichológus emlékezett vissza egy katolikussal történt beszélgetésére, ami az élet elviselhetőségéről szólt.
Popper Péter élete utolsó szakaszában , kiábrándult , meghasonlott, remény nélküli ember volt.
Minden valószínűség szerint ezért tartotta fontosnak visszaemlékezni erre a beszélgetésre.

Nézd, a pszichológia jó ideje lejtmenetben van, a fogyasztói társadalom kiszolgálója, a pszichológus pedig egyik megvásárolható terméke lett.
Szondi Lipót véleménye szerint Freud zsákutcába vitte, és legalább 100 évvel vetette vissza a pszichológiát.

Pilinszky nagyon pontosan látta meg, elvették az emberektől a hitet, a reményt , a szakralitást és fogyasztáshoz kötött illúziókat, elvárásokat raktak a nyakába.
Nem tudom, hol látsz te az idézett szövegben siránkozást, amikor Pilinszky egyértelműen vádol, az anyagi jólétért cserébe mentális nyomort kapott az ember.

maroz 2016.01.05. 11:56:40

@gyalog.galopp: Az anyagi jólét ígéretéért. Zömmel.

Szindbad 2016.01.05. 12:18:58

@maroz: A baloldalisággal az a gondom, hogy nem működik. Nem teremt, nem alkot, hanem fogyaszt. Feléli a megtermelt javakat, de nem termeli újra. A baloldaliság számomra a redisztríbúcióról szól. Van az érték, és hogyan osszuk azt el. Arról nem szól, hogy mit tegyünk azért, hogy minél több érték legyen. Nincs mögötte olyan mechanizmus, mint a liberális demokráciák mögött a szabályozott piac, kapitalizmus, ami biztosítja az érték teremtést.

2016.01.05. 12:33:56

@Szindbad:

a redisztribúció max. a polgári, azaz liberális baloldal eszköze és értelemszerűen kapitalista eszköz, kapitalista keretek között valósul meg. redisztribúcióval minden állam él, a neokon-neolib minimális állam is, a szocdem jóléti állam is, csak a mérték változik. magyarán amit írsz, lényegében értelmetlen.

Szindbad 2016.01.05. 12:56:11

@WiteNoir: Pontosítom: "A baloldaliság számomra CSAK a redisztribúcióról szól." Nem látom a baloldaliság mechanikáját. Hogy mitől lesz működőképes a rendszer. Maroz szélsőbaloldalt akar, ami számomra végképp azt jelenti, hogy vegyük el azoktól, akiknek sok van, és osszuk szét valamiféle igazság elv mentén, amely igazság nem veszi figyelembe a valóságot, és erősen ideológiai eredetű. Láttunk már ilyet csúnya katasztrófával véget érni.

2016.01.05. 13:51:25

@Szindbad

maroz szerintem maga sem tudja pontosan mit akar, egyébként a szélbalnak is számos típusa van, megfelelő szakirodalommal.
de egyelőre szélbalos uralom biztosan nem lesz, sajnos vagy szerencsére

Szindbad 2016.01.05. 14:22:54

@WiteNoir: Biztosan rengeteg irodalma van, én ezeket nem olvastam, és nem is magyarázta el nekem senki. Sose értettem a baloldaliság lényegét. A liberális demokráciát értem, értem, hogy miért jó, ha a hatalmi ágak szét vannak válva, és értem, hogy miért jó, ha nem fonódik össze a pénz a politikával, és azt is értem, hogy miért jó, hogy a liberális demokrácia úgy szabályozza a kapitalizmust, hogy a szolgáltatók/termelők versengjenek a fogyasztókért, közben a lehető legtágabb mozgásteret kapja, amíg nem válik a piacgazdaság kárára. Ezek jól érthetően megadják a rendszer mechanikáját. Ezekből következik egy csomó minden, pl. a jogállamiság fontossága, kiszámíthatóság fontossága, stb.

De miről szól a baloldal? Vagy a jobb? Miért működik Orbán erős központosítási törekvése? (nem működik, látjuk) A Hans Jürgen adójából finanszírozott haveri gazdasági modell, ahol a teljesítményt még csak számon kérni se lehet? Miért jó ez a magyaroknak? Elmagyarázhatná valaki.

maroz 2016.01.05. 14:26:32

@WiteNoir: Hat persze, hogy nem tudja, hiszen ismersz, atbeszelgettunk tobb ejszakat, volt boven alkalmad arra, hogy megismerd a gondolkodasom, es azt, amit akarok, amikor akarok.

Komolyan mondom, hogy ti mind kotoznivalo bolondok vagytok. Neked meg vannak vilagos pillataid, de peldaul Szindbadbol csak az ostobasag dol. Olyan baromsagokat is leirtok, hogy az embernek mar magatol az irasbelisegtol is elmegy a kedve. De persze en mar megint nem tudom, hogy mit akarok mondani.

Szindbad 2016.01.05. 14:41:44

@maroz: Hogy ontopic legyek, mi van a kultúrharcon túl? Engem ez érdekelne.

2016.01.05. 14:54:26

@Szindbad:

azért azt nem gondolhatod, hogy wikipedia, könyvek ill. szakcikkek helyett blog.hu-s kommentekben tárgyaljanak nem szűkebb értelemben vett szakértők efféle kérdéseket...

@maroz:

ez nem egyénről szól, nekem is jogom van ezt a következtetést levonni.

valaki Vagy globális szociáldemokráciát akar legalábbis egyelőre Vagy ezt a lépést kihagyó evolutív, nem-utópisztikus baloldaliságot Vagy valamilyen konkrét modell azonnali vagy fokozatos bevezetését.
ha legutóbbi, nyilván jogos a kérdés, hogy milyen modellt szeretne, ha középső, akkor persze nem, de bizonyos tedd-ne tedd szabályokat értelemszerűen le kell tudnia írni

te tőkéstorokharapó marxista kutyákat szeretnél, ez világos, de ez igazából az első és a második verzióval nem igazán fér össze, ahogy pl. a széljobb folytonos mentegetése sem.

Szindbad 2016.01.05. 15:05:25

@WiteNoir: Nem várom el, hogy egy komplett kurzust lenyomjon itt valaki, csak a fő gondolatokat. Hogy pl. egyáltalán lássam, hogy mi a viszonya a baloldalnak a kapitalizmushoz. Hogy ha az alapjövedelem baloldali módszer, akkor mi a működési logika mögötte, ami szerint hosszú távon fenntartható. Ilyesmi.

maroz 2016.01.05. 15:25:58

@WiteNoir: Jogod, az tényleg van. Nyúlszájat is jogod van csinálni. Hajrá!

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.05. 22:00:53

@maroz: Nem mondom, hogy teljesen hülyeségeket írsz, de néhol érzek némi fogalmi zavart.

"Ma nem igazán látni sem konzervatív, sem baloldali ideológiákat vagy utópiákat"

Ezért mondjuk egy konzervatív konkrétan leharapná a fejed, merthogy konzervatív ideológia, meg utópia, mint olyan nem van és nem is lesz.

"a baloldaliság az EGYETLEN üdvözítő IGAZ út a baloldal számára"

Ez meg kissé tautologikus kijelentésnek tűnik. Persze éppen ezért - igaz. És szvsz jól összefoglalja a mondanivalód lényegét.

Zizek szerintem nem unalmas, épp azok közé tartozik, aki szórakoztató, persze ha lefejtjük róla a lacanista elmebajt, meg a nyilvánvalóan provokatív kijelentéseit ("vissza Leninhez"- mivaaaan?)

Ja, Luhmann-nal érdemes foglalkozni, meg végülis minden értelmes társadalomtudóssal, pl. Parsonssal is.
Ha engem kérdeznek, én azt mondom, ma a kommunitáriusok (Sandel, MacIntyre, Charles Taylor) állnak legközelebb az igazsághoz.
Persze jobb lenne valami új dolgot kitalálni, ahelyett, hogy szövegeket értelmezünk-elemzünk.

annamanna 2016.01.06. 01:26:41

@maroz: "Nem muszáj neked értened ezeket a dolgokat, elégedj meg azzal, hogy prédikálod, turbófarizeus módban."

Milyenek ezek a dolgok, amiket nem értek? Pilinszky János alanyi költő rettenetes lelki sebei "ezek a dolgok", amik miatt nem volt képes a zöldségestől saját maga hazacipelni a cekkerét, meg ami miatt hajnali fél ötkor ébresztette fel a szomszédokat, mert őfelségének épp kifogyott a kávéja, oszt a szomszédtól próbált lejmolni? Hajnali fél ötkor? Szerintem ki kellett volna osztani neki egy barátságos fejberúgást, attól talán helyreállt volna a lelki egyensúlya.
A cekker kimaradt, az itt volt: www.youtube.com/watch?v=tt5rXvoeDAM

És hát igen, bevallom, Pilinszkytől mindig is borsózott a hátam, folyton egy nyálkás csúszómászó jutott eszembe róla, a kappanhangja rettenetes, a versei dermesztőek. És a fentebbi visszaemlékezések se győztek meg arról, hogy jó ember volt. Például érdekes, hogy már az ötvenes években Ted Hughes-nak címezte a Félmúlt c. versét hycry.wordpress.com/2010/09/25/pilinszky-janos-felmult/ Ted Hughes a hetvenes évek közepén fordított Pilinszkyt, húsz évvel később, minthogy Pilinszky neki címezte ezt a verset. Amúgy ő az a faszi, akinek két nője is magára nyitotta a gázcsapot, tehát kivételesen remek fickó lehetett, nem csoda, hogy Pilinszky is kinézte magának.
Volt egy Pilinszky-rajongó ismerősöm; kőkeményen ellenállt Istennek, úgyhogy ennyit arról, Pilinszkyvel hová lehet eljutni... hát nem a mennybe.
Ő követte el ezt az elmés mondatot: "Isten az egyedüli valóság, mert ő az egyedüli semmi." Nem tudom, igényel-e bővebb kifejtést, hogy ez milyen mérvű cinikus istentagadás.

Viszont ajánlok neked helyette valaki mást: szerezz be egy Gelléri Andor Endre novelláskötetet és olvasd el. Ha valóban baloldali érzelmű vagy, akkor nagyon fognak tetszeni ezek az írások, mert Gelléri az egyszerű melósokról írt, a ruhafestőkről, a bútorszállítókról, a mosónőről, a hajléktalanról stb. És nagyon sok valódi érzelem, együttérzés van a szövegeiben, ami Pilinszky elvont ridegségéből hiányzik. Gelléri maga is proli volt, zsidó, koncentrációs táborba került, ott tífuszos lett, és már a háború után halt meg kórházban.
Ezt is ajánlom hozzá, szerintem a saját élete is nagyon megható, nemcsak a szövegei: www.origo.hu/kultura/20150514-nem-kene-elfelejtenunk-a-legjobb-iroinkat.html

@gyalog.galopp: "Popper Péter élete utolsó szakaszában , kiábrándult , meghasonlott, remény nélküli ember volt."

Hát Poppernek nem gyenge kötődése volt a spiritizmushoz, tehát nem csodálom, hogy az élete vége remény nélkül telt.
De ennek ellenére is sokkal pozitívabb, normálisabb személyiség volt, legalábbis számomra sokkal szimpatikusabb, mint a fentebbi passzív-agresszív nárcisztikus köcsög. Számomra Pilinszky megszemélyesíti azt az ellenszenves vallásosságot, ami miatt az emberek undorodnak a kereszténységtől: egy totálisan férfiatlan, erőtlen, szemforgató, sápítozó, lejmoló, negatív, magát mások arcába toló, levakarhatatlan buzi. Legalábbis bennem olyan benyomást kelt, mint egy ide-oda tekergő földigiliszta.

"Pilinszky nagyon pontosan látta meg, elvették az emberektől a hitet, a reményt"

Hogy láthat pontosan bármit az az ember, aki ezt állítja: "Isten az egyedüli valóság, mert ő az egyedüli semmi." Szerintem nyakig merült az okkultizmusba. A versei tele vannak halállal, pusztulással, jeges hideggel. Semmilyen spontán életörömet, kedvességet nem látok benne.

annamanna 2016.01.06. 01:52:22

@gyalog.galopp: ezt neked is ajánlom, csak 1 perc: www.youtube.com/watch?v=tt5rXvoeDAM
A zöldséges cekkeren teljesen kiakadtam. Most olvastam Sayfo Omar cikkét az "agyatlan ork hordá"-ról, és csak mellékesen megjegyzem, arra a világra jellemző a nők szolgaként való kihasználása, amire a fenti jelenet is utal: az uraság után kell cipelni a megvásárolt holmit.

maroz 2016.01.06. 06:59:47

@Disznóvári: Konzervatív utópia tényleg nem van, abból a baloldalira gondoltam, csak rosszul raktam össze a mondatot. Ezzel szemben a konzervatív gondolkodás ideologikus jellege, azaz a konzervatív ideológia miatt ne az én fejemet harapják le hanem a Mannheimét. Például Sandel is ideologikusan gondolkodik a mannheimei értelemben, hiszen a konzervatív létezést a liberalizmussal szemben igyekszik minőségibbnek mutatni.

A ma mifelénk ismert baloldal legfontosabb jellegzetessége, hogy az sokkal inkább egy humanista-liberális utópia, jellemzően kulturális és liberális-jogállami dogmák köré összepakolva. A tautológia szándékos volt, az a vicc járt az eszembe, amelyikben a borkereskedő a halálos ágyán elárulja a nagy titkot a fiainak, miszerint szőlőből is lehet bort csinálni. Baloldali értékekből is lehetne baloldalt csinálni, egyszer kalandból hátha ezt is megpróbálja valaki, bár nincsenek vérmes reményeim. Dél-Amerikában esetleg, de arról a részről szinte semmi ismeretem nincs.

Új dolgot nehéz kitalálni, én megelégednék újszerűvel is, de még azt is nehéz. Pedig ott, az újban van izgalom, a nagy globális összefüggéseket, a társadalmi folyamatokat szépen lehet magyarázni, sőt, egész világrendszer-elméletet lehet építeni egyetlen eléggé objektív mérőszámra, ahol a mértékegység nem a bizonytalan pénz, hanem a mégiscsak precízebben definiálható watt. Mi mással lehetne pontosabban leírni egy technológiai élménytársadalmat? :)

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.06. 13:21:40

@maroz: Megvallom, tényleg nem értettem el az iróniát a tautológiádban, de most már értem, mit akarták mondani.
Ez a watt mint mérőszám érdekes ötlet, még nem jutott eszembe. :)

Faszland hívta fel a figyelmet, hogy Babarczi doktoriját is Horányi vezette, ő csitíthatta le. Engem és a haverjaimat már kitiltottak onnan, úgyhogy nem tudom linkelni, csak ide.
www.doktori.hu/index.php?menuid=193&vid=11456

Azért a sleppet hagyja mocskolódni Elek, most azon élcelődnek, hogy H.Ö. gyengeáramú villamosmérnök (valóban ez az egyik végzettsége, mivel egyházi iskolába járt, ide vették föl elsőre; amúgy a szemiotika tudományát magas szinten műveli).

maroz 2016.01.06. 13:40:54

@Disznóvári: Olyan ez, mint egy hidra. Egyszer, régen, egy gyenge pillanatomban elkezdtem sajnálni Eleket, mert felismertem, hogy őt ez a hidra hajtja. Ha nem teljesíti az ugatás-kvótát, akkor megvonják tőle a szeretetüket, a megbecsülésüket és leginkább a nagy ember csodálatát, amibe Elek kábé tíz perc után belehalna. Babarczi csitít, de van tucatnyi másik, amelyik benzint itatna vele és tolná a tábortűzhöz, hogy pisálja le nagy bátran. Végső soron csak azért nem sajnáltam meg, mert gonosz vagyok. ;)

Wattafakk ez a watt, itt egy saját számítás:

m.blog.hu/ka/kakukkfeszek/image/chart.JPG

A technológiai élménytársadalmat az élményfogyasztás energiatartalma strukturálja, az pedig pöpecül mérhető és a pénzzel szemben konvertálható, időben összehasonlítható és nincs olyan pénzügyminiszter, aki a wattot el tudná inflálni. Ráadásul ha ezt nézem, akkor azt is látom, hogy melyek a valós és atomkemény korlátok, amelyeket pillanatokon belül elérve egészen érdekes kanyarokat fognak venni a folyamatok. Illetve már vesznek is, csak hát olyanok vagyunk, mint béka a fazékban: ha lassan emelik a víz hőfokát szépen megvárjuk, amíg megfövünk, lásd például a múlt év nem annyira szokványos jelenségeit a kerítésünk mentén. Szóval szerintem Luhmann élménytársadalom-modelljét csak annyiban kéne átdolgozni, hogy az élményeket ne kulturális aspektusból csoportosítsa valaki, hanem az élményfogyasztás energiatartalma szerint. Molyolok az ötlettel vagy két hónapja, és egészen kereknek tűnik eddig.

annamanna 2016.01.08. 01:19:45

@jose maria padilla: Falafel és köztem az a különbség, hogy ő tényleg fejberúgta volna Pilinszkyt, ha hajnali fél ötkor becsönget hozzá. Én meg csak képzelődtem róla. De szavakkal azért elmagyaráztam volna a művész úrnak, hogy nem vagyok a hasznos idiótája. Kérjen kávét a Jézuskától, ne tőlem.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.08. 14:22:32

@annamanna: Egyszer volt, hol nem volt, padilla elmeroggyant haverjának, Loxonnak, volt egy blogja, a konzervatív tea-kör. Egy időben ennek a blognak a szerzője volt mr falafel aka biomechanoid. Történt, hogy Falafelt nemtelen eszközökkel kitiltották a szerzők közül és törölték az összes posztját. Azóta "öingazolást" keresnek, hogy "legitimálják" a tettüket. Például minden gyanús nicket Mr. Falafel másodnikkjének hisznek. Loxi a paranoiájában már addig ment, hogy azt hitte, hogy a jósdán mindenki, akit nem ismer személyesen, Falafel kreálmánya.
Aztán padillát még össze is tévesztették néha falafellel. (Az összetévesztés alapja az lehetett, hogy antiszemitizmusukat mindketten vaskos humorba ágyazva tálalták a közönség elé -- igaz, teljesen más stílusban, de hát nem lehet mindenkinek tökéletes a stílusérzéske.)

Na, mindegy, csak azért írtam le ezt, hogy ne csodálkozz, ha egy magadfajta idiótát padilla összetéveszt Loxonnal.

murcielago 2016.01.08. 15:33:43

@Disznóvári:

És, és, és mi volt Lora Palmer naplójában?
Jó-jó, csak kérdezem, mert egyedül én nem tudom...

murcielago 2016.01.08. 15:55:24

@Disznóvári:

de ugye minden jóra fordult?
:)

2016.01.08. 16:22:21

@Disznóvári:

azért egy dolgot tisztázzunk. falafel nick nettó náciként viselkedik, és mivel amennyire tudom, nem is igazán titkolta irl kilétét, az embernek érdekes gondolatai támadnak, nevezetesen, hogy ez a dolog nem is csak netes szerepjáték.
de még ha az lenne, akkor is undorító.

annamanna 2016.01.09. 03:02:39

@Disznóvári: Kösz, hogy ezt elmesélted, padillának tényleg nagyon jó a humora.

maroz 2016.01.13. 13:21:23

@Disznóvári: Just for the fun: ezek a Vincent-alapító politikai kiskörei:

index.hu/belfold/2016/01/13/egy_sorozoben_lattak_utoljara_az_eltunt_mszp-s_kepviselot/
süti beállítások módosítása