Feljegyzések egy új népvándorlás hajnalán − Migráció és mi XXVIII.
2015. szeptember 26. írta: rajcsányi.gellért (ergé)

Feljegyzések egy új népvándorlás hajnalán − Migráció és mi XXVIII.

children_1.jpg

Migráció és mi címmel körkérdést és cikksorozatot indít a Mandiner. Az eddig megjelent írások ezen a linken keresztül olvashatók.

*

Amióta világ a világ és fejlődésnek indult az emberi civilizáció, az állam legelső és legalapvetőbb feladata az volt, hogy fenntartsa a belső rendet és megvédje a külső határait. Ennyi. Minden további állami feladatról csak ezután beszélhetünk. És a két feladat, a belső rend és a külső határ védelme feltételezi és megköveteli egymást. Ha az egyikkel elbukik az állam, a másik feladat sem teljesíthető. Egy államnak továbbá joga és kötelessége a saját határainak kontrollálása és a döntés arról, kit és milyen feltételekkel enged be és hagy tartózkodni a saját területén. Ha megállíthatatlan tömegek vagy más hatalmak elvitatják, elveszik ezt a jogot, akkor az állam alapvető önvédelmi és önfenntartási képességei kerülnek veszélybe. A mostani migrációs hullám az európai államok működőképességét teszi próbára − és Európa államai elbukják ezt a kihívást.

Amióta világ a világ, létezik a migráció jelensége is. A mindenkori népvándorlási hullámok egyedi sajátosságaitól függött, hogy egész kontinenseket virágoztatnak föl vagy pedig tönkreteszik azokat. Előbbire jó példa Észak-Amerika, az Egyesült Államok megszületése, fölemelkedése és világhatalomig jutása. Itt a korszak legfejlettebb civilizációjával rendelkező angolszász és észak-nyugati európai tömegek rajzottak ki a törzsi-ősközösségi viszonyaik miatt ellenállásra és fennmaradásra képtelen indián közösségek által rendkívül gyéren − lakott, gyakorlatilag üres kontinensre.

A migráció negatív következményeinek viszont minden közhelyessége ellenére nagyon is kézenfekvő és a mai helyzettel sajnos egyre több párhuzamot felmutató példája a Római Birodalom sorsa. Gyökeresen eltérő kultúrájú és életmódú, ellenben nagyon is céltudatos és akaratos idegen tömegek kontrollálatlan beáramlása egy jólétében elpuhult, alapvető feladatait ellátni már nem képes, egyre inkább működésképtelen, (túl)fejlett „birodalmakba” jellemzően hanyatlást, felbomlást és meghasonlást hozott magával. És Európa közössége, az Európai Unió intézményrendszere most, 2015-ben hanyatlik, felbomlik és meghasonul önmagával. A háború utáni Európa végleg ki akart iratkozni a történelem vériszamos folyamából, most viszont a történelem folyama betör az alig védett gátakon és feltartóztathatatlanul szétterül az öreg kontinensen.

*

children_2.jpg

A jelenlegi migrációs hullám legfőbb kiváltó oka nyilvánvalóan az állandósult és súlyosbodó közel-keleti válság. A tömegek vélekedésével ellentétben teljes tévedés egy kizárólagos felelős (például az USA vagy Izrael) nyakába varrni a krízist, nagyon sok szereplős ez a játszma. Az viszont igaz, hogy az egyik alapvető konfliktusforrás a rövidlátó brit és francia érdekek nászából született, az Oszmán Birodalmat szétrobbantó és a Közel-Keletre ráerőszakolt, 1916-os Sykes-Picot paktum, az arabok Trianonja, amely az európai 1. világháborús békeszerződésekhez hasonlóan évtizedekre, sőt, egy évszázadra biztosította az állandó békétlenség forrását. De ne feledkezzünk meg az arab, illetve az iszlám világ súlyos belső feszültségeiről, a síita kontra szunnita, arab kontra perzsa/török, gazdag olajsejkségek kontra szegény arab országok konfliktusairól, vagy épp a modern államiság követelményei és az iszlám archaikus tanításai közötti áthidalhatatlan ellentétekről sem.

Az elmúlt száz évben csak a személyes rátermettségen és beágyazottságon alapuló hatalmat építő, kemény kézzel és ha kell, tűzzel-vassal kormányzó monarchák, katonai vagy világi diktátorok voltak képesek stabilitást biztosítani a Közel-Keleten. És ez a stabilitás is csak ritkán tudta túlélni az adott vezető életpályáját. Az európaiak által támogatott közel-keleti monarchiák korrumpálódtak és elbuktak. A hidegháború idején a Szovjetunió által is támogatott arab szocialista, nacionalista világi diktatúrák is korrumpálódtak és elbuktak. De a demokratizálódási folyamatok is mindig elbuktak − az eddigi legnagyobb, arab tavasznak nevezett eseménysorozat is, méghozzá csúfosan. Demokráciák helyett szinte mindenhol csak anarchikus, polgárháborús állapotok vagy éppen fanatikusok terrorállamai jöttek létre, amelyekhez képest még egy késsel-villával enni képes, glasszékesztyűs vagy tányérsapkás diktátor is a béke és az élhető viszonyok letéteményese volt, mind az adott országok lakói, mind a külföld szemében. Az anarchiából a Közel-Keleten nem demokráciák, hanem újabb diktátorok emelkednek föl. Így volt ez eddig és így lesz a jövőben is. Annak is örülhet majd a Nyugat, ha az illető egy tárgyalóképes, beszámítható figura és nem egy komplett futóbolond lesz.

Állítsunk egy merészet: ha hosszú távon sem látszik, hogy a káoszba süllyedt Közel-Keleten kik lennének a közeljövő rendet teremteni képes erős emberei, akkor eljöhet az ideje annak, hogy a Nyugat szakítson az elmúlt évtizedekben hangoztatott, egyébként is álszent szólamaival, és ott, helyben érvényesítse fegyveres, technikai és egyéb fölényeit, mondjuk ki, egy új imperializmus jegyében, amely tanul az elmúlt évszázad hibáiból és tévedéseiből is. Hagyjuk a világállamról és a világbékéről szőtt naiv képzelgéseket. Ha azt szeretnénk, hogy mi, a gyermekeink és az unokáink is egy békés, prosperáló, élhető nyugati/északi világban éljenek majd Budapesttől Londonig, Berlintől Madridig, Vancouvertől Moszkváig, akkor fel kell használnunk meglévő és jelentős fölényünket a minket körülvevő anarchikus szomszédság pacifikálására. Talán a szomszédságban élő, békére vágyó tömegek érdekében is. Mindezt addig, amíg még megvan a fölényünk és amíg a szomszédság nem exportálja saját magát és vele az anarchikus viszonyait és archaikus konfliktusait a mi civilizációnk kellős közepébe.

*

children_5.jpg

Nem vagyok vészmadár, amikor azt állítom, hogy pont a fenti folyamat, az új népvándorlás és az anarchiaexportálás legelső fázisa zajlik most. Nem a valódi, őszinte és oltalomra szoruló menekültekről beszélek. Hanem arról, hogy a tényleges menekülthullám köré a kezdetektől és immár egyre nagyobb mértékben komplett népvándorlás épült fel, amelyben tömegek szabadulnak meg valós személyazonosságuktól; tömegek hazudják magukat másnak, más származásúnak, más életkorúnak; tömegek sértik meg rendre a nemzeti és nemzetközi jogot; és amelyben tömegek válnak kérelmezőkből követelőkké.

Ezt az egész folyamatot, főleg kezdetben, de még most is jelentős részben a nyugati politikai és médiaelit nagy részének hurráoptimizmusa és ijesztően naiv csőlátása, a mindenek fölé helyezett liberális univerzalizmus és a Willkommenskultur új vallása kíséri. A '68-as és poszt-'68-as értelmiség, az internacionalista baloldal valamint az emberi jogi idealizmust képviselő radikális liberálisok a legszebb álmaik valóra válásának képzelhetik mindazt, ami történik, ahogy a lehető legszélesebb jogokat maguknak követelő idegen tömegek érkeznek a reakciós nemzetállamok romjain tehetetlenül fetrengő, technokrata Európai Unió területére.

Ünneplik, támogatják és minden lehetséges eszközzel elő is segítik, hogy a lehető legakadálytalanabbul érkezzenek be és telepedjenek le a migráns tömegek Európában. Ami a legsúlyosabb: ez az állandósult ünnepély úgy zajlik, hogy közben a migrációs folyamatot nyilvánvalóan kihasználja és dézsmálja az embercsempészet nemzetközi és lokális alvilága, s eközben senki nem zárhatja ki teljes bizonyossággal, hogy a kontrollálatlan folyamatokat nem használják ki különböző ellenséges titkosszolgálatok vagy épp a Közel-Kelet fanatikus, iszlamista hálózatai a maguk sötét céljaira. A felszínen gyermeteg, utópista örömünnep, a mélyben homályos játszma zajlik.

A mindezt szkeptikusan, gyanakodva, idegenkedve vagy kifejezetten ellenségesen szemlélő véleményeket (és a halkan, magukban morgó tömegeket) pedig ahol lehet, megpróbálják a hivatalos nyilvánosságban a radikális jobboldali, mi több, neonáci sarokba szorítani. Ez van, ahol történelmi okokból sikerül (például Németországban vagy a skandináv államokban); de van, ahol szintén történelmi okokból egyáltalán nem (például Kelet-Európában).

*

children_6.jpg

A migrációs mézeshetek után jön a kényszerű kijózanodás, jönnek a gondokkal teli szürke hétköznapok. A német sajtó a rózsaszín felhőből való alászállás után most veszi számba, mivel is kell Németországnak, a német közigazgatásnak, az államnak, a tartományoknak, a városoknak, falvaknak, az intézményeknek, közösségeknek, az egyszeri német embereknek szembenéznie. Hogy miként lehet első körben beazonosítani, regisztrálni, szállást adni és ellátni az egyre csak gyarapodó, idén talán egymilliós, jövőre tovább növekedő tömegeket. Hogy miként lehet megtudni, igazat mond-e az adott migráns magáról, a származásáról, az életkoráról, a képességeiről. Hogy lehetséges-e egy ekkora és egyszerre beérkezett tömegnek megtanítani, ha kell, az írást, az olvasást, a számolást; egy következő lépcsőfokban a német nyelvet; aztán egy Németországban használható szakmát, hogy végül a reálgazdaság munkát tudjon adni nekik − mindezt úgy, hogy nem roppan bele a német állam és nem lázadnak fel a német bennszülöttek. Sikerül-e versenyképessé tenni a most és a jövőben beözönlő tömegeket Németországban, vagy pedig egy kéretlenül érkezett és integrálhatatlan underclasst kap a nyakába Európa dübörgő motorja?

És mindezek felett a legfontosabb kérdés: le lehet-e nyomni egy ekkora idegen tömeg torkán az európai civilizáció, életmód, kultúra, világnézet alapjait? Hogy ne az életüknek célt adó, az életmódjuk és világlátásuk minden részletére kiterjedő iszlám, Allah és Mohamed legyen az iránytűjük, hanem a szekuláris európai állam, a plurális és liberális demokrácia legyen számukra is az alapvetés. Akik még mindig hurráoptimisták, azok belegondoltak csak ennek az utóbbi feladatnak a kihívásaiba? Hogy egy miénktől gyökeresen eltérő, viszont sziklaszilárd ideológiában és vallásban nevelkedett milliós tömegtől várják el, hogy világnézetet, életmódot, sőt gyakorlatilag teljes személyiséget váltsanak? Hogy ha már Európa szívébe menekültek a hazai viszonyaik elől, akkor ne hozzák magukkal és ne kezdjék újra a hazai viszonyaik újrateremtését Európa szívében?

Ahogy írtam, a népvándorlásnak csak az elején járunk. A kihívások és feladatok már most is gigászi léptékűek − és még bele se gondoltunk abba, hogy ezek a tömegek, jobbára huszonéves fiatalemberek bizony nem csak magányos kalandra jöttek, hanem lehetőség szerint hoznák maguk után a családot, apát, anyát, fivért, nővért, feleséget, gyerekeket is. A csak Németországban idén egymilliósra becsült tömeg a családegyesítés lehetőségének megadása után mekkorára is bővülne? Két-, három-, öt- vagy nyolcmillióra?

Ezért is fontos, hogy mostanra az EU vezetői is legalább eljutottak addig: a határokat márpedig ellenőrizni és védeni kell. Minden lehetséges eszközzel. Akár határfallal is, ha máshogy nem megy. Illegális, erőszakos határátlépési kísérlet esetén pedig azzal arányos, jogszerű kényszerítő eszközökkel is. Máskülönben Európa és annak tagállamai bele fognak bukni ebbe a nyomásba.

Senki ne lélegezzen fel, hogy már látszik a kiút. A kvótarendszer is csak rész- és pótmegoldás. Pontosabban még az se: végtelen hosszú cikket lehetne írni csak a most ismert buktatók sorából is. Már most is jóval több migráns van Európában, mint amennyiről az eddigi kvótaszámok szólank. Hogyan fogják a gyakorlatban máshová irányítani és célba is juttatni az egy bizonyos helyre igyekvő migránst? Hogyan fogják ott tartani? Hogyan találják meg, ha felszívódik valahol Európában? Mi lesz, ha migráns tömegek fognak fellázadni a szerintük igazságtalan rendszer ellen? Ja és mi lesz azokkal a migráns tömegekkell, akikre már a mostani szabályok szerint is a kitoloncolás vár, például a nyugat-balkániakkal?

És mit is gondoljunk a kvóta elfogadásának módjáról, hogy a tagállamok többsége lenyomta a kvótát a tiltakozó tagállamok torkán? Az életképtelen, valóságidegen migránskvóta nem az európai szolidaritást, annak kikényszerítését jelenti. A kvóta egyrészt egy embereket és tömegeket csak képletekbe helyezhető számoknak, mennyiségnek tekintő bürokrácia önmagát megnyugtató, tétova tervezete a valósággal és az emberi természet mozgatórugóival való szembenézés helyett. A kvóta másrészt a migrációs célországnak számító országok terve arra, hogy úgy szabaduljanak meg a migránsok egy részétől a migrációból ekkora léptékben nem kérő országok terhére, hogy közben még morális felsőbbrendűséggel oktathassák, felemelt mutatóujjal figyelmeztethessék az ő zsákutcájukat követni nem kívánó államokat.

*

children_7.jpg

Még egyszer: a népvándorlás elején járunk. A világrendünket, európai berendezkedésünket most is feszítő erők csak tovább fognak erősödni a közeljövőben. A folyamatok és következményeik beláthatatlanok. Bárki bármit állít, a történelmi tapasztalatokból és az emberi természetből kiindulva jóval több érv szól amellett, hogy szkeptikusan és pesszimistán tekintsünk a jövőnk felé, mintsem hogy a hurráoptimizmust válasszuk alapállásunknak.

A 2. világháború idején hamar világossá válhatott egy tájékozott ember számára, hogy a náci Németország csak veszíthet az amerikai-szovjet szövetséggel szemben. A hidegháború korszakában a néhány kezdeti forró pillanat után az utolsó évtizedekre kiszámítható egymás mellett éléssé szelídült a Nyugat és a kommunista Kelet viszonya. A '89-90-es rendszerváltások hirtelen zajlottak le a be nem avatott tömegek szemében, de a folyamatok jórészt irányítva voltak, kordában voltak tartva és rendkívül rövid idő alatt lezárultak, s Kelet-Európa a szabad, kapitalista, demokratikus Nyugat részévé vált, s jött a NATO- és az EU-tagság is. Kiszámíthatóan.

De hogy most mi vár ránk, azt nem tudhatjuk. Ez lelkileg, érzelmileg és szellemileg, intellektuálisan is igen megterhelő mindazok számára, akik el akarnak gondolkodni mindarról, amiben élünk és ami várhat ránk. Három éve ironizálhattunk, amikor az Európai Unió kapta a Nobel-békedíjat, de azért komolyan írtam akkoriban a következőket„A történelem során szinte először immár több nemzedék nőhetett fel Európa szerencsésebb nagyobbik felén békében, élvezve a kinyílt határok, a tágasabb perspektíva lehetőségeit. Ha most beülünk a kocsinkba, bármilyen feltartás, hatósági vegzálás nélkül elhajthatunk a portugál óceánpartig vagy Lappföldig, sokszor egykori csatamezők, lövészárkok, állóháborúk, véres forradalmak és népirtások helyén keresztül. És mintha mindez olyan magától értetődő lenne. Aztán az egészséges pesszimizmus szólalhat meg bennem, amikor arra gondolok, hogy egyszer talán a boldog békeidőkként fogunk minderre visszagondolni, amikor még nem voltunk tudatában annak, mennyire jó dolgunk is van. Ilyenek ezek a boldog békeidők”.

Ami most történik, az már a kellően nem értékelt boldog békeidőink végét jelenti? Az bizonyos, hogy a szellem ki van eresztve a palackból, a határok zárulnak, az érdekek egymásnak ütköznek, az Európai Unió eddig ismert rendszere recseg-ropog, a nemzetállami reflexek pedig hasonlóan recsegve-ropogva élednek föl a háttérben. Ha az elmúlt 1-2 év tömeges, kontrollálatlan és a hivatalos közvélemény egy jelentős része által körbeünnepelt bevándorlása az akció, a tézis volt, akkor várható, hogy jön a reakció, az antitézis. Az pedig − különösen, ha a hagyományos társadalmi, közösségi, nemzetállami reflexek sokáig nem törhetnek a felszínre akár robbanáshoz is vezethet, s a rend iránti igény rögtön radikális rendpártiságként és soviniszta önérdekkövetésként fog jelentkezni. A túlvezérelt liberalizmus, a multikulturalizmus és az  univerzalizmus híveinek korlátlan bevándorlás körüli örömünnepe könnyen önmaguk hattyúdalává válhat, s ami a tömegek elégedetlenségéből felszínre tör, több lesz a normális rend és a jog uralmának a józan követelésénél.

Ha azt mondom, a mai folyamatok láttán a ránk váró legvalószínűbb jövőkép az, hogy mindent figyelő, high-tech rendőrállamok fognak véget nem érő, aszimmetrikus harcokat folytatni külső és belső, irreguláris és illegális ellenfeleikkel, terrorszervezetekkel és alvilági bandákkal, fokról fokra csökkentve a szabadság rendelkezésre álló tereit az egyszerűen jogkövető és békében élni vágyó tömegek rovására, akkor ki az, aki ma ezt hitelesen és megnyugtatóan cáfolni tudná?

A minap újra megnéztem egyik kedvenc filmemet, Az ember gyermekét (a cikkemet az ebből vett jelenetekkel illusztráltam). A 2006-os film ugyan már akkor hideglelős volt, de most újranézve tényleg hátborzongató módon ábrázolja a közeljövő lehetséges, sőt sok részletében már a jelen valóságos Európáját. Mit is írtam 2006 decemberében, kilenc évvel ezelőtt ugyanezen a blogon erről a filmről? „2027-ben járunk. A világ anarchiába süllyedt, utolsó szigetként Anglia próbálja feltartóztatni a menekültek és a bevándorlók seregét, akiket internálótáborokba zárnak. A legnagyobb baj viszont, hogy a nők ismeretlen okból meddővé váltak, és évek óta nem született gyermek a Földön. A kifelé-befelé börtönsziget Angliában egy alkoholista hivatalnok belecsöppen egy föld alatti ellenálló szervezetbe, akik a jövő zálogát: egy várandós kismamát rejtegetnek. Viszont a születendő gyermeket az ellenállók saját politikai céljaikra akarják felhasználni, így a férfi és a kismama együtt próbálnak kimenekülni az országból, amelyben közben kitör az anarchia... Angol kisváros utcáin Allah Akbar kiáltozással felvonuló fegyveresek; paranoiás, állig felfegyverzett rendőrök; egymás torkának eső civilek között kell megtalálniuk a kiutat a hajdanvolt európai civilizáció romjain. A hollywoodi kliséktől távol álló, felkavaró és elgondolkodtató jelenetek sorát tartalmazó Ember gyermeke messze nem első randis film, de mindenkinek ajánlom, akit érdekel, hogy mi is lesz Európával (velünk), ha a legrosszabb következik be.”

Nos, most még 2015-öt írunk. 2027-ig van tizenkét évünk. És tegyük fel magunknak rendre a kérdést: mi is lesz Európával (velünk), ha tényleg a legrosszabb következik be?

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr407827652

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Rajcsányi Gellért: Feljegyzések egy új népvándorlás hajnalán − Migráció és mi XXVIII. 2015.09.26. 09:39:04

A tényleges menekülthullám köré egyre nagyobb mértékben komplett népvándorlás épült fel, amelyben tömegek szabadulnak meg valós személyazonosságuktól és válnak kérelmezőkből követelőkké.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

maroz 2015.10.11. 07:17:47

@Szindbad: No, tehát ott tartottunk, hogy én, a kisember, a 33 négyzetméteres állami panelodúmból iszonyú lelkesen nekiindultam küzdeni, rámegy 25 év, mondd már, majd életem végefelé büszkülhetek és az majd kompenzálja.

Elindultam tehát az új, a liberális demokratikus, meritokratikus pályán, felzárkózni és felzárkóztatni a nemzetemet. Aztán ezen a pályán sorra érdekes figurákkal találkoztam. Ezeknek az élete, a viselkedése nagyjából egyező sémák szerint történt, ezért is szintetizáltam jelenséggé abban a bizonyos túl hosszú posztban. És azért doktordöménypéter-jelenséggé, mert a doktordöménypéter személye ennek a jelenségnek az emblémája. Ez a pofa emblematikus, ő egyedül megmutatja, hogy miért csalódott ma az, aki 1990-ben valami jobbat várt és ezt a ballibtől várta.

Nézzük meg tehát apró adagokban a meritokratizmust, ahogyan az a balliberális elitfrakcióban működik.

maroz 2015.10.11. 08:05:05

@Szindbad: Nézzük akkor a Vincent-alapító, ifjúszoci dr. Dömény Pétert.

Nagyjából velem egykorú, a rendszerváltás környékén diplomázott. Ő megtehette, én nem, és akkor most ezt még tudjuk be a régi rendszereknek, így ment ez, hagyjuk.

Dömény Péter apja, Dömény János egy feketeöves apparátcsik volt az átkosban, az szt-tiszti kartonja publikus, lehet tudni, hogy amikor Dömény Péter és Elek Gábor egyetemre járt akkor a Dömény-apuka pont azon az osztályon dolgozott, ahol a tudomány és az akadémiai élet szereplőinek a megfigyelését végezték. Plusz ugyanazon az osztályon a zsidókét, a buzikét és a művészekét.

A család anyagi lehetőségeit, a kiváltságosság fokát talán az is jelzi, hogy Dömény háromperhármas apja 1976-ban 4000 forintos alapbért kapott, amit 1300 forint szt-tiszti pótdíj egészített ki. 5300 forintból akkoriban ilyen sarzsi mellett arisztokrataként élhetett nem csak a háromperhármas szt-tiszt, de az egész családja is.

Dömény Péter apja 1986-ban a Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozatát kapja.

Tehát ott tartunk, hogy dr. Dömény Péter a rendszerváltásra már le is diplomázott, egye fene, neki meglett, nekem nem, mert én közben nem egyetemen ültem, hanem egy egészen más helyen, de mondom, vége, rendszerváltás, innen majd jön egy igazságosabb rendszer, borítsunk fátylat a múltra.

Erre fel mit látok?

Hogy ez a dr. Dömény Péter már 28 évesen egy olyan állami cégnek a kereskedelmi igazgatója, amelyiknek külön címkéje van a k-monitoron!

Ööö, izé, hát biztos megérdemelte, meritum, egyebek, nyeljük le, lesz itt még jó világ!

Vagy nem. Dömény szépen építgeti a karrierjét, egyik állami szinekúrát követi a másik, 2005-ben már úgy hivatkozik rá a sajtó, mint a Magyar Televízió jogászára, ami azért szép karrier, ismerjük el.

dr. Dömény Péter 38 éves korára már ott van a tuti küszöbén. Teljesen egyértelműen politikai megbízottként ő lesz az ORTT Műsorszolgáltatási Alap igazgatója. Ő eteti a kobzosokat, hogy azok zenghessék a liberális demokrácia dicsőségét.

38 évesen milliárdok felett diszponál, gyakorlatilag ő kézivezérli a balliberális médiát, a haveroknak osztogatva, "ma nekem, holnap neked" alapon, és ezt nem a kurucinfó írja meg a dr. Dömény Péterről, hanem a Magyar Narancs.

Mindeközben Dömény apja, aki nem mellékesen külügyes is volt hosszú ideig („nem minden belügyes külügyes, de minden külügyes belügyes”) 2006-ban a Külügyminisztériumban a külügy szigorúan titkos minősítésű iratállományát semmisíti meg. Ezt is megírta az újság, nem, nem a Szittya Krónika, hanem a HVG.

Ha a szocikák Gyurcsánnyal nem basszák el olyan rettenetesen, akkor dr. Dömény Péter lenne ma a Szíjjártó, de minimum valami államtitkár, és ha már Vincent, akkor Kettes pedig valami komolyabb állami intézmény úgyszintén politikailag kinevezett vezetője, gazdasági vonalon. Mittomén, valami ellenőrző intézmény, a lényeg, hogy felelősség semmi, kiskirályság bis zum tövig, és ha mégis elbaszná, akkor még csak vissza se kell adni az addig begyűjtött javakat.

De a szocikák elbaszták. Megnyílt egy aprócska remény.

maroz 2015.10.11. 08:27:10

@Szindbad: Aztán mit látni 2010 után?

Hogy ami kis hely van még a balliberális oldalon azt már megint a doktordöménypéterek, a kontraszelektált pártállami elit elsőgenerációs leszármazottai foglalják el.

2010-ben már látni, hogy a balliberális oldalon a párhovatartozást el kell tagadni, mert vérciki, tehát aki továbbra is ott szeretne maradi a tuti környékén annak át kell festenie magát civillé.

Így lett civil blog az Örülünk, Vincent? is. Ezt írta róla a Népszabadság 2012-ben:

"Ellenben az Örülünk, Vincent? gazdái még csak nem is sorolnák az oldalt a közéleti blogok családjába, és több tízezres olvasottságukat is meglepőnek tartják: „Ez egy laza baráti társaság szabadidős elfoglaltsága. Ráadásul nem csupán politikai kérdésekkel foglalkozik, hanem a szerzők hobbijaival, mindennapi örömeivel és idegrohamaival. Még mindig hihetetlen, hogy ez bárkit is érdekel rajtunk kívül.”"

Meg ezt is:

"Amatőrök vagyunk, nem hülyék – feleli az Örülünk, Vincent? című blog szerkesztőinek egyike, amikor a szerzők anonimitásának okáról kérdezem."

Ezt írta a Vincentről a Népszabadság 2012-ben. Miközben a valóság az, hogy 2012-ben a Népszabadság MSZP-delegált felügyelőbizottsági elnökét úgy hívták, hogy dr. Dömény Péter, aki a Vincent-blog alapító és igen aktív tagja, bár az aktivitása mostanság mintha nem hagyna nyomot, ki érti miért.

És az sem teljesen fedi a valóságot, hogy a Vincent-blog mögötti tágabb kör pusztán egy laza baráti társaság lenne, amely állítás amúgy könnyen ellenőrizhető, tessél csak megkérni őket, hogy mutassák fel a munkakönyvüket. Megnézed a foglalkoztatót, és meglepődsz. Vagy nem. Igen, Kettes munkakönyvét is nézd meg, nem volt ő mindig ekkora piacpárti.

Aztán amikor azt hinné az ember, hogy na, most már nincs tovább, nincs már hely, amit el lehetne foglalni akkor kiderül, hogy dr. Dömény Pétert, az Örülünk, Vincent alapítóját és oszlopos tagját immáron főcivillé nevezték ki egy végvárban, úgy durván félmilliós havi apanázzsal. És akkor olvasd el ezek tükrében Dr. Elek Gábor tudós, az MTA doktora, ésatöbbi írását a dr. Dömény Péter blogján, de ez legyen egy újabb komment, hátha apránként jobban elboldogulsz vele.

Szindbad 2015.10.11. 08:31:29

@maroz: Igen, apránként működik :)

maroz 2015.10.11. 08:46:50

@Szindbad: Tehát Dr. Elek Gábor matematikus, az MTA doktora, aki az életének egy szakaszában az MTA Rényi intézetében dolgozott, a magyar polgárok által eltartva ezt írta az Örülünk, Vincenten:

"Ez az orszag valahogy sohasem tudott megbirkozni a kozepszerunel tehetsegtelenebb, de rendkivul ambiciozus es moralisan gyakorlatilag ertekelhetetlen emberekkel, roviden, az ablonczykkal. Az egesz libsi-konzi szart azert talaltak ki, hogy legyen ezeknek az ablonczyknak egy palya (igen vannak liberalis ablonczyk, csak most nem olyan jo nekik), ahol ok a janik. Ahol semmit sem kell csinalni, csak az ideologiai vonalat orizni. "

Na, itt dől el bennem a bornyú.

Dr. Gábor Elek Ablonczyt észreveszi, ha tehetségről, ambícióról, morálisan értékelhető emberekről gondolkodik, de vajon mennyire hiteles ez a kritikája annak a tudatában, hogy mindezt pont a dr. Dömény Péter által alapított és társírt blogban teszi?

Dr. Dömény Péter osztogatta a milliárdokat az ideológiai vonal őrzőinek, és nem egy szájbabaszottul jelentéktelen rétegfolyóiratot szerkesztett, és ismétlem, kérje már ki valaki a Vincentesek munkakönyveiből legalább azt a részt, ahol a munkáltató a Magyar Szocialista Párt volt!

Dr. Dömény Péter volt az, aki éveken keresztül pártdelegáltként, gauleiteri rangban osztogatta Szanyi elvárásainak megfelelően a tíz deka párizsikat a Népszabadság újságíróinak. Nem egy Kommentárt felügyelt, hanem a Népszabadságot. Nem gyanús módon kinevezve, hanem közvetlenül a Párt által delegáltan. Még a bukás után is, még 2012-ben is.

És akkor ma, amikor az ember már azt hinné, hogy a legedzettebb, a legfeketeövesebb állampárti patkányok is végre elhagyták a hajót mi derül ki?

Hogy a Vincent-alapító törzstag dr. Dömény Péter havi félmillió forintért pártkinevezettként a Zuglói Civil Ház élén ül, "ahol semmit sem kell csinalni, csak az ideologiai vonalat orizni."

Írod: "Kiégett, kiábrándult, végtelenül reménytelen egy generáció vagytok, hallod. "

Ez a blog, ezek az emberek, a doktordöménypéter nekem ártottak. Amit simán el tudnék felejteni, mert azért ennél mások többet és súlyosabbak is ártottak már nekem, de azt is el tudtam felejteni.

Viszont azt látom, hogy ezek az emberek nem csak nekem ártottak, hanem egy egész országnak is. Ők azok, akik megülték itt a reményt, az ő személyük mutatta meg igazán, hogy hazugság az egész, hogy hiába rendszerváltás, minden megy ugyanúgy, a kotraszelektált spiclifi még ma is félmilliós szinekúrában ül, oda 25 évünk és küzdünk, küzdünk, de a küzdelemhez nincsenek forrásaink, mert még most is a doktordöménypéterek ülnek rajta, és a Dr. Elek Gábor vezető tudósunknak ezzel szemmel láthatóan semmi baja.

chrisred 2015.10.11. 09:04:30

"Arról volt szó '90-ben, hogy innen majd nekünk, kisembereknek, átlagjánosoknak is jó lesz. Mert vége ám a kamanyista világnak, jön a liberális demokrácia, és onnantól már majd nem a párttitkár meg a szekus lesz a király, illetve ami engem érintett: nem a párttitkár és háromperhármas apparátcsik _gyermeke_ lesz a kiskirály, hanem immáron szabad a pálya és egy tisztességes versenyben a _meritumok_ fogják eldönteni, hogy ki jut feljebb.

Nem az örökölt vagyon (ifjúkonzik részemről tehát leszarva), nem az állampárti beágyazottságból húzott kiváltáság, hanem a képesség, a teljesítmény, a szorgalom, szóval lesz valami meritokratikus izé itt az urambátyámelvtársam helyett.

Én naivan azt hittem, hogy ezt a változást a balliberális elitfrakció hozza el. Majd ők szakértőként (csomó okos, sokdiplomás, nyugati egyetemeken tanult, ésatöbbi ember) elhozzák azt a világot, amelyikben az általuk okosan kidolgozott procedurális szabályok működni fognak, és ebben az új világban lesz nekem is esélyem felemelkedni, és ha nekem lesz, akkor lesz a gyerekeimnek is. "

90-ben azt se gondolták sokan, hogy lesz valaha olyan politikai erő, hogy balliberális. Azt meg főképp nem, hogy kikből fog állni. Volt az utódpárt tulajdonképpen karanténben a parlamenten belül, aztán voltak velük szemben a konzervatívok, a liberálisok, a liberálisok ifjúsági tagozata, a kisgazdák, a kereszténydemokraták, no meg a szocdemek és a szélsőbal (utóbbiak parlamenten kívül).

maroz 2015.10.11. 09:18:45

@Szindbad: Büszke én már nem nagyon szeretnék lenni, mert az szerintem egy hülyeség, küzdeni szeretnék, mert lenne miért, de teljesen felemésztett az elmúlt pár év, így ma már nem hogy a küzdéshez, hanem még a szurkoláshoz sem tudok elég lelkierőt összegyűjteni.

Sajnos én is elmondhatnám Dr. Elek Gáborral, hogy (mutatis mutandis):

"Az egesz civilkedos szart azert talaltak ki, hogy legyen ezeknek a doktordomenypetereknek egy palya (...) ahol ok a janik."

Nekem semmi közöm a Mandinerhez, meg az ifjúkonzikhoz, az értékrendem baloldali, és azt is bárki két kattintással kiderítheti, hogy melyik az a szellemi műhely, amelyikhez kötődöm. A vicc az, hogy én is egy közösségiház-projektben vagyok érdekelt, sajnos a leépülésem miatt inkább csak szurkolóként, de akkor is érdekelt vagyok, és így valósan is ellenfelem ez az egész civilkedős szar, amit a Vincent nagyon jól példáz, azzal, hogy egy szinte a pártházból írt blogot civilnek hazudnak, azzal, hogy az egyik fővincent erős szocialista pártemberként ugyanazt a civilkedős szart nyomatja még ma is közpénzszázmillióból, amiről én ma már meggyőződéssel állítom, hogy valójában egy elnyomó eszköz és csak a tényleges polgári bevonódás megakadályozását lehet vele elérni.

Most akkor mondd meg, hogy mi nem tisztességes mindabban, amiket én csinálok. Tudod te mit szólnék én ahhoz, ha a Mandiner kitenné valamelyik posztomat névvel-fényképpel?

Megpukkadnék a röhögéstől, mert tudnám, hogy a z emberek megnéznek és azt kérdik: hát ez meg ki a fasz? Nekem olyan túl sok rejtegetni valóm nincs, nyilván, apróság mindenkinek van, de azok már rég elévültek, szóval akkor te miért is rólam feltételezed, hogy bárkit vagy bármit lehúzok? Nekem baloldali utópiáim vannak és nagyjából nincs semmiféle ideológiához kötődésem. Én egy mikrométerrel sem mérhető kisember vagyok, akinek semmi állása, semmi hatalma, semmi szinekúrája nincs, nem doktora az Akadémiának, nem ül államilag fűtött kutatóintézetekben, nem volt főosztályvezető semmilyen ellenőrző hivatalban, nem osztogatta a milliárdokat a kobzosoknak, nem volt főállású pártalkalmazott, garantáltan nem örökölt a szekus apjától olyan titkos dokumentumokat, amelyek megmagyaráznák, hogy miért is erős ember még 2015-ben is egy rég bukott párt rég bukott szürkeeminenciása, szóval ma megkérdezhetném tőled, hogy:

Te mi a faszért is engem pocskondiázol, miért mondod, hogy én húzok le bárkit is, ahelyett, hogy odamennél a Vincentblogra és megkérdeznéd Dr. Eelek Gábortól, hogy ha már ennyire a szívén viseli a közéletünk moralitását miért is nem szól egyetlen apró hangot sem a saját csapattársa, dr. Dömény Péter viselt dolgairól?

Esetleg megkérhetnéd arra is, hogy valahogyan jelezze, kacsintson, mittomén, ha szólna, de nem teheti. Mert mondjuk ára volt annak, hogy ő közvetlenül a rendszerváltás után kimehetett amerikába tanulni. Lehet, hogy ezt az árat még előtte, az egyetemen fizette meg, és lehet, hogy sokkal közvetlenebbül ismerte a szerzőtársa apját, a százados elvtársat, mint amennyire arról beszélni szeretne. Szóval ha valahogyan rá tudnád venni, hogy jelezze, ha nem azért nem szólal meg, mert ne lenne véleménye, hanem azért, mert beszélhet, mert fogva van, hogy ebben az esetben lehessek egy picit elnézőbb vele. Megértem, ha fiatalon a nagy ambícióitól hajtva hozott egy rossz döntést és ma már nem írná alá, de akkor mondja meg, vagy jelezze, hogy ilyesmiről van szó, mert ha nagyon nem is mentené fel, de legalább picit árnyalná a képet. Szóval ha fogják a tökét, akkor kacsintson, és elnézőbb leszek.

Na, hát, kábé ennyi, lehet ítélkezni.

maroz 2015.10.11. 09:35:10

@chrisred: Sokan nem, de én igen. Akkor elég intenzíven benne voltam.

Szindbad 2015.10.11. 09:46:15

@maroz: wow, de régen élveztem ennyire az írásodat, ez jó!

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2015.10.11. 10:28:38

@maroz:
na babám, maga jól készen van. és ez jó. maga egy dilis balos geci. és nem oly rég még alváskor sem vette ki a szájábúl a kettes meg a jótündi faszát, most meg dugonicskodik itten. szóval, jó látni magát betegen, na!

gyalog.galopp 2015.10.11. 11:06:53

@jose maria padilla:
senkit nem jó betegen látni, de még betegnek se...
a betegségtudat lehetőség a gyógyulásra,
két szék közt egy halom jancsiszögre esni, az némi meghasonlással jár, majd megnyugszik.

HToma 2015.10.11. 12:06:56

@jose maria padilla: Hogy te mekkora alember vagy!

Mindeni náci, kivéve Elek Gábort (jotundert) 2015.10.11. 12:10:27

@maroz: Mindenki turbónáci, csak Elek Gábor nem turbónáci.

maroz 2015.10.11. 12:19:43

@jose maria padilla: Az, hogy te beteg vagy, amikor engem látsz elszomorító. Ne lássál engem betegen, gyógyulj meg és lássál engem egészségesen! ;))

Bell & Sebastian 2015.10.11. 13:24:22

@maroz: Fordítok magának: Padilla (sem) híve a nevesítéseknek, mert elrontja a játékot. Mondjuk a szemet szemétségért elv azért érvényesíthető. :)

Eddig Teve asszonyság kétszer fenyegettetett meg, pedig nem szolgált rá, mert betegek közt még aránylag egészséges. Vagy pont azé'?

(Szerintem fura világban él minden absztraktor-matekos. normálisat egyet sem ism elek, pedig láttam már egypárat, igaz, inkább az alkalmazott- ághoz tartozom.)

maroz 2015.10.11. 13:37:42

@Bell & Sebastian: Padilla kritikája (igen, szoptam, álmomban is, beismerem) jogos, ezért akkor sem zavar, ha szarba csomagolva küldi a pofámba, mert igaza van.

Viszont abban nincs igaza, hogy az általam elkövetett nevesítések elrontanák a játékot. Tudod mikor rontanám el a játékot? Ha elkezdeném a Vincent törzskommentelőit is nevesíteni. Ugyanazt az elvet szem előtt tartva, mint a bloggereknél: kisemberről egy szót sem, bármit is mondjon, hanem csak olyanokról fellebbenteni, akikről van miért. Na, ez aztán tényleg elrontaná a játékot, még szerencse, hogy eszem ágában sincs semmi ilyesmit csinálni.

maroz 2015.10.11. 14:29:46

@gyalog.galopp: Nézd ezt a két széket egy példán keresztül:

"A kortárs művészeti szcéna talpa alól kicsúszott a talaj. A kormány gazdaságilag függetlenedni akar a nyugattól, ehhez nemzeti burzsoáziát épít, csökkentve az okozott kárt osztályszövetségeket köt és ehhez közös tudatot, kultúrát és ideológiát szolgáltat."

Ez az idézet abból a szellemi körből jön, amelyikkel tudok azonosulni. Ezzel a fenti idézettel egy jobboldali, konzervatív ember nem nagyon tud azonosulni, burzsoázia, eriggy már a markszista-lenyinista anyád valagába. Valószínűsíthető, hogy ha rendre ilyeneket idézek és mondok, akkor a jobberek nem nagyon fognak kedvelni.

Persze van még nekem idézetem, folytatom is:

"Erénynek nevezi azt, amit a korábbi elit utált magában és a népében. Könnyű dolga van, a kulturális elitek szabadon lebegnek, legfeljebb nyugatra vannak bekötve, de az most nem segít, hiszen a saját népükkel nem álltak szövetségben."

Emiatt viszont a neoliberálisok magyar szinkronhangja, a balliberális fog nemszeretni, na nem már, még hogy a zalföldirobika utálta volna a népet, á, meg hogy a balliberális a saját népével nem áll szövetségben, hanem nyugatra lenne bekötve, náci!, zsidózik!, phűűűűű!!!!

És akkor a következőt kinek adhatnám el?:

"Mindeközben a kormány államtalanít, kivonja a forrásokat a kultúrából, ez megmutatja azt, amit a korábbi rezsimek elfedtek, hogy a kultúra nem hozzáférhető mindenki számára."

Jobber-baller uniszónó megenne érte. :)

Aztán a záróakkord:

"Megmutatja, hogy a hozzáférés nem akarás kérdése, hiszen az ízlések társadalmilag meghatározottak. Láthatóvá válik, hogy a magas kultúra luxus és konkrét célja a kulturális elit újratermelése. Elit stratégia ez, erőszakos, otromba, de nem kevésbé az, mint a korábbi elit stratégiák, csak látványosabb, mert ellenünk történik."

Hogy lehet az ilyen szövegeket ma bevinni egy jobber-baller közegbe? Sehogy. Kész szerencse, hogy nem is kell, tehát a jobber-baller játszóterek miatt nem aggódom, az nem az én terepem. :)

annamanna 2015.10.12. 04:07:49

@maroz: "nyugat tudatosan és szándékosan egy olyan integráltsági fokon tart meg, ahol elvi lehetőségünk sincs felzárkózni."

Ugyanmár. Az ország baja kifejezetten a saját politikai elitjének romlottsága, hazaárulása.

"A nyugat nem rohad"

Ezt nem is írtam, hanem: "A nyugati tőke azt az országot tudja rabszolgasorba dönteni, amit belülről már ellopott és szétrohasztott az elit."
Nem a nyugatról írtam, hanem rólunk.

"olyan gazdasági stratégiát követ, amelynek során - többek között - minket is kizsákmányol. Ezt a kizsákmányolt függőségünket az uniós transzfer nevű lélegeztetőgéppel tartja fenn, nála van ugyanis a masina tápkábele, és akkor húzza ki a konnektorból, amikor kedve tartja."

Lehet, hogy ez így van; de ha ezt te is átlátod, akkor nyilván a politikusok is, és semmi kifogásuk ellene. Ha valakinek nem tetszik a nyugat által követett politika, az tud tenni ellene, ahogyan Hunyadi Mátyás is tudott. Nagyon igaz a közmondás: nincs lehetetlen, csak tehetetlen.
A nyugat pl Japánt is a végtelenségig kizsarolta volna. Tettek róla, hogy ne váljanak rabszolgává. Mindig ki lehet találni valamit; az irányok egy országon belül dőlnek el.

"azt a kereszténységnek tűzzel és vassal támadnia kell.
Igazad van, ma a fejlettnyugati kultúrkör olyan mértékben sérti meg a keresztény értékeket, hogy tisztességes időkben ennek a feléért is máglya járt."

Semmi ilyesmiről nem írtam. Miben lenne igazam, ha ilyesmit eszem ágában sem volt említeni? Máglya? Tűzzel-vassal támadni? WTF? Ilyeneket adsz a számba? Kikérem magamnak, ezek a te gondolataid, nekem semmi közöm hozzájuk.

"Ma ugyanis az istenhit, pláne a jézusi kötődésű megutáltatása és a keresztényi értékek vastag leköpdösése érdekében a formális vallás, az egyházak, az aljasabbnál aljasabb papok és a rájuk támaszkodó ideológiai harcipincsik sokkal, de sokkal többet képesek tenni, mint az összes véres szájú ateista összesen."

Ez így van, sajnos, ebben egyetértünk. Gyakorlatilag a luciferianizmus legfőbb bázisa a keresztény egyház. Olyannyira szabadkőművessé vált, ami egészen felfoghatatlan. Nem akarom tudni, pontosan mekkora rész érintett, mert amiről tudok, az is sokkoló. Aki ma a kereszténységre néz, arra az ördög röhög gúnyosan. Az egyház sokszor inkább a sátán zsinagógája, mintsem Isten gyülekezete. Ez például egy alig leplezetten sátánista videó: afiu.hu/ Sorban gyártják a blaszfém, istenkáromló cuccokat.

"Így számomra evidens: aki nem utasítja el és nem kéri ki magának tombolva, hogy a fejlettnyugat minket bérrabszolgasorban tart, és ha hívő, ha keresztény és nem követeli hangosan, hogy álljanak már a papok a rabszolgalázadás élére, hogy eleinte prédikálják ki minden templomban, minden szószéken, hogy az istentelen, Krisztustól elszakadt, a kereszténységet lábbal tiporó, de azzal takarózó gyarmatosítók a mi igazi ellenségeink, majd később egyenesítsenek ők is kaszát és álljanak a nincstelen seregek élére, akkor ez a hívő elárulja a kereszténységet, szembe köpi Krisztust, és két kézzel tolja a Patás (nem, nem Orbán, az igazi) szekerét."

Jaj, ne fárassz. Azért írsz ilyesmit, mert fogalmad sincs a keresztény tanításokról, pontosabban nem is érdekelnek. Hol van azokban tombolás? Kaszára-kapára kapó rabszolgalázadás? Háborúskodás? A Biblia tűrésre tanít, nem lázadásra. Azt sokkal nehezebb betartani (próbáld ki!)

"ha valaki elnézi a nyugati hatalmaknak azt az aljasságot, hogy földi poklot csinálnak a hazámból, az ne picsorogjon egy-két fasztól vagy basszamegtől. "

Blablabla. A te istenkáromlásod a te bűnöd, ennek az égvilágon semmi köze a nyugati országokhoz. Te konkrétan Jézuson gúnyolódtál. Az Úr Isten pedig nem Franciaországban lakik, hanem a Mennyben. A káromlásod pont ugyanúgy blaszfémia, mintha hivatásos papok követnék el. És te is vádaskodsz, hárítod a felelősséget. Nincs mentséged, mert ha te jobb lennél azoknál, akiket vádolsz, akkor közelebb lennél Istenhez, mint ők - de nem vagy.

"Ha fontos neki a kereszténység, akkor ne tőlem védje, hanem azoktól, akik tényleg ártanak neki"

Istennek semmi sem árt. Magadnak ártasz, ha ítéletre kerülsz.

"Egy 1782-es veszteség felemlegetését úgy nevezhetnénk, hogy transzgenerációs fájdalom. annak, akik nagyon rá tudnak csavarodni az ilyesmire, nézd meg azokat az aljas zsidókat, akik a mai, a mostani aljasságaikat azzal takargatják, hogy "mert az nagyiját hetven éve elégették", lásd a tökéletes hangzsidó Vincentes Jótündér náciüldöző tripjeit, szóval én a helyedben inkább hagynám a fenébe az ilyen kétszázéves sérelmeket"

Más vagyont gyűjtök, nem az anyagi javak felhalmozásában vagyok érdekelt. Nekem már nem sérelem a gyár elvesztése, sőt az apám is közömbös, mert már ő is későbbi generáció tagja, plusz egyéb okok miatt se érdeklik az elődei. Általános tanulság miatt említettem. Mária Terézia még tiltotta Magyarországon a manufaktúrákat, II. József 1780-ban engedélyezte őket, és a kézműves (!) (tehát nem nyerészkedő!!) elődeim nem totojáztak, hanem rögtön belevágtak. S. k.!

annamanna 2015.10.12. 06:02:39

@maroz: A család amúgy is tele volt mérnökkel, újságíróval, közjegyzővel, tanárral, iskolaigazgatóval, íróval, festővel, kovácsmesterrel, nagygazdával stb. Tehát bőven a polgári középosztály tagjai voltak. És még csak véletlenül sem voltak zsidók! A legkisebb mértékig sem szorultak rá a "felsőbbrendű" zsidó intelligenciára, pénzre stb. De nem is ők váltak komcsivá. A zsidók viszont tömegesen komcsik lettek. Mert ők voltak az országban a polgári középosztály? És a magyarok a zsellérek, cselédek, senkiházi, tanulatlan prolik?
Most valahogy így adják elő magukat, de akkor mégis miért lettek tömegesen kommunisták?
ritkanlathatotortenelem.blog.hu/2015/03/27/londoni_gyermekek - a hsz-okból kiderül, hogy ezek bizony nem angol gyermekek, hanem London legrosszabb hírű negyedében lakó zsidók, konkrétan közép-európai zsidó migránsok gyerekei, akik a még nagyobb nyomor elől menekültek Angliába.
Tehát amikor az elődeim polgárok voltak, London legrosszabb hírű negyedét nyomorgó zsidó migránsok népesítették be.
Nem azzal van problémám, hogy nyomorogtak, mert sajnálok mindenkit, aki szegény. Hanem azzal, hogy utólag úgy állítják be a dolgot, mintha itt csak ők lettek volna a polgárok, a kapitalisták, a magyarok pedig a prolik. Nélkülük itt semmi sem lenne, csak bő gatya és fütyülős barack.
Citrom Bandi Pest legnyomorultabb részéről származik. Kertész Ákos eredetileg lakatos. Gelléri Andor Endre eredetileg lakatosinas. Apró Antal anyja, Apró Piroska mindszenti szakácsnő. Erdős Péter szabóinas, anyja varrónő. És így tovább, ha megkapargatnám a nagyemberek életrajzát, bizony a legtöbbnél tisztes proletár származás derülne ki. Ami nem szégyen. A szégyen a hazugság, ennek a letagadása, a magyar polgári múlt kisajátítása, maguknak behabzsolása. Nem csak a magyaroknál művelik ezt; már hallottam, hogy a spanyolok azért tették rosszul, hogy kiűzték a zsidókat, mert ott is ők voltak a polgárok; Ukrajna azért ment tönkre, mert a háborúban kiirtották a zsidókat, tehát a polgárokat; Lázár János szerint Hódmezővásárhely azért ment tönkre a háború után, mert kiirtották a zsidókat, tehát a polgárokat.
De egészen biztos vagyok benne, hogy nem csak az én családom volt a magyar polgári középosztály tagja, hanem megszámlálhatatlanul sok másik is. Miután sikerült (kis túlzással) az utolsó szögig ellopni tőlük mindent, jó pár évtized és egész nemzedékek kihalása után azt blöffölhetik, hogy itt ők voltak a polgárok, és mi csak rétiniggerek lehetünk mellettük, az általuk elképzelt, kiszínezett múltban. Most már azt állítják, ők biztosítottak ennek az országnak színvonalat, intelligenciát - noha, mint írtam feljebb, valami különös oknál fogva mégiscsak belőlük lettek a proletárok öklei.

Ez konkrétan azért zavar, mert a vallási múltat is kisajátítják maguknak. Azt állítják, ők Ábrahám fiai, holott askenázik. Askenáz országa pedig szerepel a Bibliában, pontosan lehet tudni, hol volt - Örményország mellett. Az askenázik onnan származnak. Mindig épp az érdekeiknek megfelelő múltat öltik magukra, mindig valaki másnak a bőrébe bújnak, mint egy igazi csepűrágó.
A legsúlyosabb kárt a zsidó identitás ellopásával okozzák; és azzal az eretnekséggel, amit Karol Vojtilla terjesztett el, miszerint a zsidók a keresztények testvérei, ami nagyjából azt jelenti, hogy Isten országának örökösei, az üdvösség részei, és így kell tekinteni rájuk. A Biblia azonban többször is azt tanítja, hogy akik zsidónak hazudják magukat, azok a Sátán zsinagógája. Számomra úgy tűnik, kielégíthetetlenek, és ha tehetnék, minden múltat és jövőt maguknak sajátítanának ki. (Pl. tipikus példa: Magyar Fruzsina - Magyar Bálint húga - 1954-ben született, de a háborús emlékműnél azt graffitizte a ponyvára, hogy ő túlélte a Soát. Mínusz tíz évesen? Úgy látszik, számára ez a normál üzemmenet. Senki más nem volt áldozat, csak ők, minden múlt az övék, a világon minden róluk szól, és bármit mondhatnak, az attól igaz lesz, hogy kimondják. Másik példa: Heller Ágnes azt állította, mivel Péter hazudott, és Jézus egyházat alapított rá, ebből következően őrá, HÁ-ra is egyházat lehet alapítani, hiszen ő is hazudott).

Mivel a vallásban vagyok érdekelt, az én "köreimet" nagyon zavarják. Persze, ha vállalkozó lennék, akkor a gazdasági érdekeltségeimet zavarná az a réteg, ami pofátlanul hazudik.

"féktelen, keresztényietlen bírvágya"

Abban igazad van, hogy a gátlástalanság és féktelen bírvágy nem csak egy bizonyos csoportra jellemző, annál jóval általánosabb, és reménytelen vállalkozás a pontos behatárolásuk. Talán csak az a különbség kettőnk között, hogy kiket látunk "kemény magnak", szellemi bázisnak.

"Szóval hol vannak azok a papok, akik már egyenesítik a kaszát?"

Remélem, sehol sincsenek és nem is lesznek. Ami zavar, azzal meg kell tanulni
a) együtt élni
b) a rosszat jóval legyőzni
Ennyi tusa bőven elég, mert nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem a szellemi fejedelemségek és hatalmasságok ellen.
A harag rossz tanácsadó.

annamanna 2015.10.12. 06:34:16

@maroz: Neked sok jó gondolatod van, okos ember vagy. De ha háborgásra használod az eszedet, akkor rossz lóra teszel. A hosszútűrést sokkal nehezebb betartani, mint a keserű panaszkodást. Hidd el, hogy érdemesebb gyakorolni az önfegyelmet, mint a kardcsörgetést. Még akkor is, ha ragyogó szónoklatokkal tudod megindokolni az igazadat, és szenvedélyesen tudsz rábírni másokat, hogy csatlakozzanak a "háborúdhoz".

"Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével.
Ha pedig keserű irígység és czivódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen.
Ez nem az a bölcsesség, a mely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.
Mert a hol irígység és czivakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van.
A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.
Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, a kik békességesen munkálkodnak."

Ha idáig kibírtad fél lábon is az életet, akkor ezután ne bírnád ki? Az ember sokkal több mindent kibír, mintsem azt képzeli. Vannak, akik ezt is: www.facebook.com/russiamusic/videos/786122704764097/?pnref=story Gondolhatod, hogy ezt nem panaszkodással érték el.
Nagyon nehéz lemondani az önsajnálatról, nekem is nehezemre esik, hogy ne dühöngjek. Tehát amit most neked írok, nekem magamnak is szól.
Abban biztos vagyok, hogy csak annyiban lehetek (lehetünk) sikeres(ek), amennyiben sikerül elhagyni a keserűséget.

"A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is;
Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent.
Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.
Nyitott sír az ő torkuk; nyelvökkel álnokságot szólnak; áspis kígyó mérge van ajkaik alatt.
Szájok telve átkozódással és keserűséggel.
Lábaik gyorsak a vérontásra.
Útjaikon romlás és nyomorúság van.
És a békességnek útját nem ismerik.
Nincs isteni félelem az ő szemök előtt.
Tudjuk pedig, hogy a mit a törvény mond, azoknak mondja, a kik a törvény alatt vannak; hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék.
Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon.
Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, a melyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták;
Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, a kik hisznek. Mert nincs különbség,
Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.
Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,
Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt,
Az Isten hosszútűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, a mostani időben, hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, a ki a Jézus hitéből való."

maroz 2015.10.12. 07:04:48

@annamanna: "Azért írsz ilyesmit, mert fogalmad sincs a keresztény tanításokról, pontosabban nem is érdekelnek. Hol van azokban tombolás?"

A mi papunk egészen konkrétan keresztesháborúra uszít, nem viccelek, csapatot toboroz apologétákból, a belső, szűk körű csapatát ezekkel az apologétákkal készíti fel arra, hogy a tanítások segítségével az egyházközség többi tagjának is átadhassák az Üzenetet.

Én már a fatornyosomban is megtalálom vastagon a keresztény uszítást, a dzsihádistákra jellemző szellemi tombolást, és ezt a mi papunk csinálja, ezek szerint Jézus Krisztus legnagyobb megelégedésére.

Amúgy a pap egy hozzám hasonló gyüttment, és nagyon meglepne, ha lenne a faluban nála aljasabb ember. Én nem vagyok hívő, de a falubéli barátaim, ismerőseim mind azok. Csak már nem itt, nem ebben az egyházközségben, mert a papunk tombolását nem bírták.

Amúgy te tényleg komolyan kérded, hogy a keresztény tanokban hol van a tombolás? Egészen komoly fejjel ki szeretnéd jelenteni, hogy a keresztény tanokban nincs tombolás?

Én nem vagyok keresztény, se semmilyen más hívő, de olvastam a Bibliát. Szörnyű. Basznak benne egyfeszt, férfi nőt, férfi férfit, ismeré meg elölről, ismeré meg hátulról, plusz egy csomó kardozás, ki kit gyilkolt le és látá Isten, hogy ez jó, másik csomó utasítás engem szólít fel, hogy hirigeljek: öld meg a fiad, ha suttyó, kövezd halálra, ésatöbbi.

Számomra a Biblia egy 18+ besorolású, kardozós-baszós regény, helyenként abszurdba, pszichedelikusba, helyenkét sci-fibe átmenő horror-fantasy.

Ebben az egész kereszténység nevű kultúrtörténeti jelenségsorozatban egyetlen számomra érdekes szereplő bukkant fel, és ő az, aki mondott is olyasmiket, amin még elgondolkodni is hajlandó lennék. Kíváncsi vagyok, hogy meg tudod-e tippelni kire gondoltam.

Ettől függetlenül fenntartom, hogy Magyarországon a nyugati nagyhatalmak tartják bérrabszolgaságban a polgártársainkat, és én nem örülök annak, hogy azok, akik a kereszténység értékeit fontosnak tartják nem küzdenek akármilyen (tehát legalább békés, legalább a szó ereje, legalább némi prédikáció) eszközzel maga a bérrabszolgaság intézménye ellen. A bérrabszolgaság ugyanis ma lehetetlenné teszi mind a keresztényi értékek, mind a nemzeti érdekek követését.

Nyilván, te erre mondhatod azt, hogy Isten akarata, és törődjünk ebbe bele, de én nem mondhatom, mert nem vagyok hívő. Az, hogy téged egy ilyen defetista hozzáláss miatt hogyan fognak elszámoltatni, ha tényleg igaz a mese és lesz elszámoltatás nem annyira érdekel, de tartok tőle, hogy majd kapsz néhány kellemetlen keresztkérdést a szabad akaratról, szóval ceterum censeo: csak kéne valamit tenni keresztény fejjel is a bérrabszolgaság ellen, mert a nemcselekvés is cselekvés. A kereszténység pusztítása hallgatás, lapítás által. Ez nem bűn?

Tehetetlen Dodó 2015.10.12. 11:39:08

@annamanna: Mintha az én családomat írtad volna le.

Pelso.. 2015.10.12. 19:11:41

@maroz: Írtam hosszú választ, javarészt a felvetődött gazdasági vonatkozásokban, amolyan 2+2= 4 megközelítésben, (ezt tanította nekem a csúnya való világ), és nem bal-jobb kreált lepelbe bújtatva, ez utóbbi maradjon meg másnak, vannak rá vevők elegen.
Aztán töröltem,mert
"téged is fog valamivel a spiclifi?" kérdésed után nincs miről beszélnünk.

maroz 2015.10.12. 19:53:09

@Pelso..: Oké, teljesen igazad van, viccnek szántam ugyan, de most látom, hogy ritka otrombára sikeredett, elnézést, veled szemben tényleg nem lett volna szabad ilyent még viccelődésnek szánva sem megengednem. Semmi okot nem adtál rá.

Ne haragudj, és kérlek, ha megvan még a vágólapon az a törölt szöveg tedd vissza, és ígérem, oda fogok jobban figyelni, hogy a jövőben ne bántsalak meg!

annamanna 2015.10.13. 01:58:01

@maroz: "A mi papunk egészen konkrétan keresztesháborúra uszít"

Ki hirdette meg a keresztesháborút? Ferenc pápa?
Ki biztosítja a fegyverzetet? A lovagrendek?
Ki lesz a fővezér? Matteo Renzi?
És mi a cél? Jeruzsálem visszafoglalása a hitetlenektől?
Mivel kel át a sereg a Földközi-tengeren? A muszlimok által széthajigált lyukas gumicsónakon?

"átadhassák az Üzenetet"

Mi az Üzenet?

"ezek szerint Jézus Krisztus legnagyobb megelégedésére"

Mi az "ezek", amik szerint te a papodról vélekedsz?

" a dzsihádistákra jellemző szellemi tombolást"

Mi jellemző a dzsihádistákra, amik a te papodra is?

"aljasabb ember"

Miért aljas a papod?

"hozzám hasonló gyüttment"

Ez konkrétan mit jelent?

"Én nem vagyok hívő, de a falubéli barátaim, ismerőseim mind azok. Csak már nem itt, nem ebben az egyházközségben, mert a papunk tombolását nem bírták."

Akkor honnan tudsz a papod dolgairól?
Egyáltalán miért hívod a "mi papunk"-nak, ha nem hiszel?

"te tényleg komolyan kérded, hogy a keresztény tanokban hol van a tombolás?
Egészen komoly fejjel ki szeretnéd jelenteni, hogy a keresztény tanokban nincs tombolás?"

Idézd azokat a keresztény tanokat, amikben tombolás van!

"Én nem vagyok keresztény, se semmilyen más hívő, de olvastam a Bibliát."

Hány betűt olvastál el belőle?

" Szörnyű. Basznak benne egyfeszt, férfi nőt, férfi férfit, ismeré meg elölről, ismeré meg hátulról"

Ez hol van benne? Idézd!

"plusz egy csomó kardozás"

Hol kardoznak benne? Idézd!

"ki kit gyilkolt le és látá Isten, hogy ez jó"

Ez hol van benne? Idézd!

"másik csomó utasítás engem szólít fel, hogy hirigeljek: öld meg a fiad, ha suttyó, kövezd halálra, ésatöbbi"

Ez hol van benne? Idézd!

"Számomra a Biblia egy 18+ besorolású, kardozós-baszós regény, helyenként abszurdba, pszichedelikusba, helyenkét sci-fibe átmenő horror-fantasy."

Ez hol van benne? Idézd!

"Kíváncsi vagyok, hogy meg tudod-e tippelni kire gondoltam."

Nem tudom és nem is óhajtom megtippelni, mert nem ismerlek. Miért nem írtad le? Írd le!

"ő az, aki mondott is olyasmiket, amin még elgondolkodni is hajlandó lennék."

Miket mondott, amiken te hajlandó vagy elgondolkodni is? Még mire lennél hajlandó az elgondolkodáson kívül?

"Ettől függetlenül fenntartom"

Mitől függetlenül tartod fenn?

"A bérrabszolgaság ugyanis ma lehetetlenné teszi mind a keresztényi értékek, mind a nemzeti érdekek követését."

Miért teszi lehetetlenné?

"mind a keresztényi értékek, mind a nemzeti érdekek követését."

Mik azok a keresztényi értékek, amiket követni akarsz?
Mik azok a nemzeti értékek, amiket követni akarsz?
Miben különböznek és miben azonosak a keresztény és nemzeti érdekek?
Ezekből az értékekből te mit vetsz el (mivel nem vagy hívő), és mit fogadsz el?
Miképpen akadályoz ebben téged a bérrabszolgaság?
Melyik nyugati nagyhatalom bérrabszolgája vagy?

"nem küzdenek akármilyen (tehát legalább békés, legalább a szó ereje, legalább némi prédikáció) eszközzel maga a bérrabszolgaság intézménye ellen."

Kinek prédikálják ezt?
Neked?
Ha nem jársz templomba, honnan tudod, ott miről prédikálnak?
Ismered az ország összes papjának összes prédikációját?
Milyen jogod van arra, hogy beleszólj abba, a papok mit tanítanak a "kardozós-baszós regény, helyenként abszurdba, pszichedelikusba, helyenkét sci-fibe átmenő horror-fantasy"-ról?
Hogy jössz te ahhoz, hogy megmondd, miről prédikálnak a papok, és azt is, hogy ehelyett miről prédikáljanak?
Ki vagy te? Maga az Isten, személyesen, hogy ezt mind tudod, és neked erre felhatalmazásod van?

"Nyilván, te erre mondhatod azt, hogy Isten akarata"

Mi az Isten akarata? Te tudod, mi az Isten akarata? Te tudod, hogy én mit tudok az Isten akaratáról? Te tudod, hogy én mire mondom azt, hogy ez az Isten akarata?

"és törődjünk ebbe bele"

Mi az az "ebbe"?

"mert nem vagyok hívő."

Akkor mi közöd az egészhez, és milyen jogon pofázol bele abba, amihez semmi közöd? Ki hatalmazott fel rá? Kitől kaptál jogosultságot arra, hogy irányítsd a keresztény egyházakat?

"egy ilyen defetista hozzáláss"

Mi az a defetista hozzáláss?
Milyen ilyen?

"hogyan fognak elszámoltatni"

Te honnan veszed azt, hogy el fognak számoltatni?
Talán hiszel az elszámoltatásban?
Az előbb írtad le, hogy nem hiszel!
Ha hiszel benne, akkor tudhatnád, hogy engem jutalmazni fognak.
Téged viszont a saját önhitt és gyalázkodó szavaid ítélnek el.

"majd kapsz néhány kellemetlen keresztkérdést a szabad akaratról"

Majd te súgsz, mert bizonyára többet tudsz nálam a témáról!
Mester, taníts már most a szabad akarat titkaira, mert előre szorongok a kellemetlen keresztkérdésektől!
Jujj, egészen beparáztam, mi lesz velem, ha kellemetlen keresztkérdéseket szegeznek nekem a szabad akaratról!
Még gyorsan fel kéne készülnöm a szabad akarat keresztkérdéseiből, micsoda szerencse, hogy előre szóltál!
Te jobban tudod nálam, milyen a számonkérés, már bizonyára részt vettél rajta!

annamanna 2015.10.13. 04:50:32

@maroz: "ceterum censeo: csak kéne valamit tenni keresztény fejjel is a bérrabszolgaság ellen"

Mit kéne tenni keresztény fejjel a bérrabszolgaság ellen? Ó, Mester, taníts, követünk!
www.youtube.com/watch?v=UM8ZvPElL08#t=53m00s
És miért fejjel? Miért nem lábbal vagy hassal vagy karral?

"a nemcselekvés is cselekvés"

Mióta? Ennek mintájára a nemcigány is cigány, a nemtelen is telen, a nemcsók is csók, a nemiség is iség, a nemere is ere, a nemtő is tő, a nemoda is Buda.

"A kereszténység pusztítása hallgatás, lapítás által. Ez nem bűn?"

A kereszténység pusztít vagy a kereszténységet pusztítják?
Ha a kereszténység pusztít - kit? Miért?
Ha a kereszténységet pusztítják - ki? Miért?

"hallgatás, lapítás által"

A kereszténység hallgat, vagy a kereszténységről hallgatnak?
A kereszténység lapít, vagy a kereszténységet lapítják?

"Ez nem bűn?"

Mi a bűn? Ó, Mester, taníts, te nyilván jobban tudod, mi a bűn, mint a kereszténység, sőt talán még annál is jobban, mint maga az Úr Isten!
Azért egy népszerű kis keresztény dalocska eligazításul, csak hogy tudd, mit szidalmazz: www.youtube.com/watch?v=bt9qXoJHQ_M
Bár lehet, hogy ideológiailag ez a dalocska közelebb áll hozzád: www.youtube.com/watch?v=jBhnN2ile3M

@Tehetetlen Dodó: az egészből szerintem az érdekes, hogy az emberek általában pont azzal szeretnek dicsekedni, hogy milyen nehézségeket éltek át, milyen nyomorúságot győztek le, milyen mélyről küzdötték fel magukat. Pont azzal igazolják önmagukat, az életük értelmét, hogy mit értek el; és csak úgy lehet valamit elérni, ha valaki feljebb lép, mondjuk egy családtörténetet előre visz és nem hátra.
Például Gyurcsány Ferenc szívesen mutogatja a proli anyukáját, és nem szégyelli, hogy a cukorillatú fészerből jutott el a miniszterelnöki székig, mert nyilván úgy érzi, erre joggal lehet büszke. (A szakdolgozatával viszont valahogy nem sikerül dicsekednie, az még mindig egy fránya doboz mélyén lapul).
Azt kötve hiszem, hogy Dobrev Klára valaha is dicsekedett volna Apró Piroska szakácsnővel, Apró Antal anyjával. Sőt, szerintem még a holokausztra sem szívesen emlékszik vissza családtörténetileg, noha az ún. zsidók számára pont a holokauszt a nemzeti identitás alapja, egészen konkrétan abból az okból, amit fentebb említettem, hogy mindenki azzal szeret a legjobban dicsekedni, ami a számára a legnehezebb volt, mindenki arra a legnagyobb mélységre büszke, amin átküzdötte magát. Tehát ez egy teljesen általános önigazolási módszer, Dobrev Klára szempontjából azonban valószínűleg nemkívánatos emlék, mivel az Apró famíliát - milyen különös - Horthy Miklós minisztere bújtatta a saját villájában! mno.hu/migr_1834/az-antiszemitakartya-467357 Ha elolvasod a cikket, igen különös sztorit láthatsz benne. Ez mégis hogy fordulhatott elő? Hogy létezik, hogy Horthy Miklós minisztere a legnagyobb komcsi családokat bújtatta a nácik elől? Mit keresett Horthy miniszterének villájában Péter Gábor, Rajk László, az Apró- és a Szakasits-família? Miért pont ők? Miért nem művészek, írók, költők, zenészek? Vagy értelmiségiek, mérnökök, tanárok, professzorok, újságírók, esetleg gyárosok, bankárok, sportolók, rabbik? Vagy miért nem a sarki fűszeres? Miért pont a rendszer legdühödtebb ellenségeit, a legnagyobb felforgatókat bújtatta el a miniszter, aki ráadásul komoly keresztény is volt?
Elképzelhető, hogy a saját szakállára tett ilyet? Horthyval szembehelyezkedve? Az egész rendszerrel szembemenve? Vagy inkább az valószínű, hogy utasításra tette, valaki felülről utasította? És ugyan ki utasíthatta erre? Csak nem Horthy? Csakis a főnöke tehetett ilyet, akinek Zsindely Ferenc alá volt rendelve. Igen kevés ember volt a miniszter fölött.... Ez a sztori önmagában elég ahhoz, hogy azt mondjam, a magyar uralkodó osztály, a politikai elit már akkor is hazaáruló volt. Akiket elbújtattak, azok a kommunista hatalomátvétel után nagyon sok ember haláláért, tönkretételéért, szenvedéséért voltak felelősek. Horthy minisztere valaha is megbánta, amit tett? Keresztény létére? Nem bánta meg. Az Apró-Dobrev család valaha is megbánta azt, amit tettek? Nem bánták meg. Úgy csinálnak, mintha nem lenne múltjuk, mintha mindez nem is velük történt volna. Dániel elvtárs jóízűen leönti vörös festékkel Horthy szobrát, náciznak, hörögnek, mintha a főkomcsikat nem is Horthy minisztere melengette volna a keblén.
Tehát mindezekkel nem dicsekednek. Miért is szégyellik a proletár és bújtatott múltjukat? Elvileg dicsekedniük kellene azzal, milyen mélyről küzdötték fel magukat.
Szívesen vennék egy ehhez hasonló www.youtube.com/watch?v=f_B8_QekFoY beszámolót Apró Piroska szakácsnői tevékenységéről, Apró Antal szobafestő munkásságáról vagy akár csak Andy Vajna fodrász múltjáról.
Na persze, amilyen szemérmesek a saját cselekedeteikkel, múltjukkal kapcsolatban, annál jobban imádnak másokat kukkolni, megfigyelni, besúgni, vádolni és provokálni.

maroz 2015.10.13. 06:26:49

@annamanna: Álkérdéseid 90%-ára magad is megtalálhatod a válaszokat, a 9%-áról megállapíthatod magad is, hogy értelmetlenek, a maradék egyet meg tedd már fel újból, miután a 99 értelmetlent kirostáltad, mert ennyi potyakörre még engem sem tudsz levenni, pedig én sem szoktam röviden írni, elismerem. ;)

maroz 2015.10.13. 06:32:36

@annamanna: "Mit kéne tenni keresztény fejjel a bérrabszolgaság ellen? Ó, Mester, taníts, követünk!"

Engem te ne kövess, mi annyira mást akarunk, hogy nekünk nincs közös utunk. Mi a való életben egymás ellenfelei vagyunk, hiszen homlokegyenest eltérőek az akarásaink, mi a francért tanítanálak én téged (meg úgy egyáltalán: minek tanítanék én?), miért várnám el, hogy kövess, hiszen neked megvan a saját utad, ami elég sokszor keresztezi az enyém, az az ésszerű, ha te azt követed én meg a sajátomat.

Tök fölöslegesen kóstolgatsz, akár abba is hagyhatod, és beszélgethetsz velem, ha van kedved. Ha nincs, nincs, ebben az esetben kövesse ki-ki a maga útját, és majd ahol összeütközünk ott majd jól megharcolunk, aztán majd lesz valahogy.

annamanna 2015.10.13. 07:57:12

@maroz: Remek, akkor ezt lezárhatjuk. Más témákról természetesen még beszélgethetünk, de ennek itt vége. Részemről sajnálom.

Herr Schnitzel Lutscher 2015.10.14. 22:40:14

@maroz: a feladat még mindig az lészen, hogy 10/100 konzi pontot felvázolni, majd megpróbálni ráapplikálni a kurrens kurzusra

maroz 2015.10.15. 05:50:27

@Herr Schnitzel Lutscher: Nekem fogalmam sincs a konzervativizmusról, nem éltem olyanban, így azt se tudom, hogy kellene-e nekem egyáltalán. Akinek kell konzervativizmus az vázoljon pontokat, elemezzen, csiszolja az ideológiát ahogyan akarja, nekem ehhez semmi közöm.

A kurrens kurzust, a neoliberalizmust én balról támadom, engem az érdekel, ez passzol a habitusomhoz, tőlem azzal kapcsolatban kérdezhetsz, mert arra tudok válaszolni, és nem mellékesen a neoliberális világrendszer, benne a 2010 óta durva neoliberális pályára ráállt Orbán-kormány baloldalról támadható igazán. A konzervativizmusról olyasvalakit kérdezz, akinek a konzervatív utópia a kedvenc hobbija.

maroz 2015.10.15. 05:54:34

@Herr Schnitzel Lutscher: Amúgy meg ha jól emlékszem akkor Orbánt azért szeretnéd szembesíteni valami általam teljesen fel nem fogott okból a konzervatív nem is értem pontosan, hogy mikkel, mert úgy gondolod, hogy Orbán 2010 óta konzervatív politikát folytat, holott szó sincs ilyesminek még csak a gyanújáról sem, Orbán kőkeményen neoliberális politikát visz, és Magyarország is ebbe a neoliberális irányba tolódik túl.

Tehát aki Orbánt el akarja számoltatni, az a neoliberális értékeket kérje rajta számon, mert ő egy olyan Magyarországot épít.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.10.16. 14:41:25

@Robinzon Kurzor: Még mindig készül. Hosszú lesz, és kevés időm van. De most már megírom, csak el ne avuljon közben.

Jean Sol Partre 2015.10.16. 16:42:44

@Holger Hartland: "Amerika ugyanis csatlakozott hozzám:"

De ha jól sejtem, teljesen más okokból. De én is várom a posztodat, kíváncsi vagyok.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.10.16. 19:13:58

@Jean Sol Partre: Lezárják a horvát határt is.

valasz.hu/itthon/rendkivuli-bejelentes-ejfeltol-lezarjuk-a-horvat-hatart-115601

Most még leírhatom, hogy "meglátjuk, mi lesz". A szerb határ lezárása után ez a következő logikus lépés. Annak csak átmeneti kényszermegoldásként volt értelme, hogy Magyarország (és Európa) Szerbia felől zárva, Horvátország felől viszont nyitva. Dönteni kell(ett).

Jean Sol Partre 2015.10.17. 01:31:55

@Holger Hartland: míg körbe nem ér. aztán se ki se be

Robinzon Kurzor 2015.10.19. 12:39:15

@Holger Hartland:

A helyzet képlékeny, a vélemény élvezeti értéke gyorsan romlik ... ;-)

Robinzon Kurzor 2015.10.19. 12:47:05

@Holger Hartland:

Az előző csoda (szerb határzár) három napig tartott.
Ez a mostani talán kicsit tovább húzza.

Ha a beáramlás a Balkán felé az eddigi ütemben folytatódik, akkor előbb-utóbb megtelik Szerbia és Horvátország, az ott rekedt migráns tömegek pedig utat fognak keresni maguknak.

Vagy akadálymentes irányba (Románia, és akkor onnan megint Magyarországon át) vagy egyből az akadályokon át.
(Lesz-e tűzparancs? Fogunk-e mi, Európa közepén lövetni fegyvertelen, de a határzárat rohamozó tömegre?)

Ez a migráns hullám csak akkor fog megállni, ha
- az őszi-téli időszak miatt, vagy egyéb megfontolásból, de saját döntésük eredményeként már el sem indulnak, VAGY
- már Görögország szárazföldi területére sem jutnak be.

Mindkét eset közös tulajdonsága, hogy nincs összefüggésben a magyar kerítéssel.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.10.19. 17:59:17

@Robinzon Kurzor: Bérbloggernek kellett volna mennem, akkor már kész lennék. :) A szabadidő terhére végzett blogolás és az ezzel járó lassúság a végén oda fog vezetni, hogy ha bejön, amit a kormány csinál, akkor az lesz a látszat, hogy utólag fideszbirkulok (és egyes idióta nicktársak azt is megkérdezik majd, hogy mennyiért), ha viszont nem jön be, akkor utólag írhatok majd arról, hogy miért láttam jónak azt, ami végül nem lett jó.

(Mert persze, hogy az is előfordulhat, hogy a magyar kormány politikája nem jön be. Fukuyama hülye volt, a történelemnek nem lett vége, hanem éppen újrakezdődik. A történelem egyik sajátossága pedig az, hogy utólag lehet okosnak lenni, dönteni viszont előre kell, és nemcsak nyerni lehet, hanem veszíteni is. Szvsz a kormány ebben az ügyben jól nyomja, de garancia semmire sincs.)

Szindbad 2015.10.19. 22:16:40

@Holger Hartland: Az a gondom a kormány politikájával, hogy kb ezt a szintet képviseli: index.hu/belfold/2015/10/19/dzsihadista_ciganyokat_vizional_trocsanyi_igazsagugyi_miniszter/

Ettől függetlenül bejöhet. A kormány "jól nyomja" a Magyar virtust.

Robinzon Kurzor 2015.10.19. 22:53:07

@Holger Hartland:

Dönteni nyilván egy adott helyzetben lehet (és kell) az akkor rendelkezésre álló információk alapján.
Vö.: "pillanatnyilag jó ötletnek tűnt".

A politikai (vagy bármilyen vezetői, sőt általában bármilyen) döntések mércéje nem az, hogy az utólagos okoskodásokhoz képest mennyire voltak jók, hanem hogy akkor és ott mennyire tűntek jó opciónak, főleg, hogy mihez képest.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.10.21. 23:07:36

@Szindbad: Mit tud ez az ember, hogy a Kádár-érától a szocikon át a NER-ig _minden_ rendszerben oda kerül, ahová neki nem kéne?

Jean Sol Partre 2015.10.21. 23:38:21

@Holger Hartland: sajnos ez _nem_ Nógrádi kritikája, hanem a rendszereké amikben érvényesült.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2016.01.06. 09:48:44

Babarczy Eszter a Magyar Narancsban: A vérző szívű liberális és a borzalmas mucsaiak, MMDCCXXVIII. rész. Úgy látom, sorozat lesz belőle.

magyarnarancs.hu/publicisztika/konrad-gyorgy-a-migransok-es-a-liberalizmus-97766

Költői kérdés: ha Babarczy Eszter jobboldali lenne, vajon az ő doktori disszertációját is megpróbálták volna lejáratni? Horányi Özséb doktori iskolájában, Horányi Özséb témavezetésével írta. (Nem, nem olvastam, és nem feltételezem, hogy rossz lenne. Feltettem egy költői kérdést.)

Robinzon Kurzor 2016.01.06. 13:47:40

@Holger Hartland:

Miért, ami szerinted Horányi Özséb doktori iskolájából kijön, az már eleve csak áltudományos kamu lehet?

Lehetséges, én nem mondom hogy nem, csak kérdezem.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2016.01.06. 17:39:56

@Robinzon Kurzor: Lemaradtál a sztoriról? :) Nem baj, nem olyan fontos, csak a szokásos blogos baromkodás. Röviden: a Vincent blog mára gyakorlatilag egyetlen szerzője, Jótündér posztban rontott neki egy nemszeretem kommentelője doktori disszertációjának és publikációs jegyzékének. Eközben tett néhány utalást arra, hogy Horányi Özséb és az egykor általa vezetett pécsi doktori iskola (most finoman fogalmazok) nem felel meg az ő (ti. JT) tudományossággal kapcsolatos elvárásainak.

Én pedig csak arra utaltam, hogy ez már csak azért is pikáns, mert a vincentekkel jóban levő, a blogjukon posztokat is jegyző Babarczy Eszter pontosan ebben az iskolában doktorált, pontosan Horányi Özsébnél. B.E. doktorija és publikációs jegyzéke valahogy mégsem lett úgy Jótündér által "akkreditálva", mint ahogyan ez általa kevésbé kedvelt emberekkel megtörténik.

B.E. amúgy a MOME-n (volt iparművészeti) tanít, és NEM gondolom, hogy ki kéne pellengérezni vagy meg kéne kérdőjelezni az alkalmasságát, vagy hogy rossz doktorit írt volna - nem vagyok jobboldali jótündér.

Szindbad 2016.01.07. 01:21:30

@Holger Hartland: Édes istenem, el kell olvasni, és ha szar, akkor ki kell tenni az ablakba. Ez nem a lejáratásról szól, ez a minőségről szól. Azért ennél te jobb voltál.

hoplita 2016.01.07. 07:57:46

Sosem értettem ezt a zember gyermeke izét.
Az ájemdíbín agyonpontozott kalap szar, belekezdtem már vagy háromszor és mindig belealudtam, vagy beleuntam.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2016.01.07. 20:19:12

@Szindbad: Elég egyértelmű, hogy miről szól. Ha azt akarod, hogy olvassa és minősítse valaki, a publikációs listával együtt, akkor fordulj Jótündérhez, ő a Blogtudományos Akkreditációs Bizottság. :)

Robinzon Kurzor 2016.01.07. 23:17:16

@Holger Hartland:

Kösz, de a sztori megvolt.
Csak nekem abból az jött le, hogy Özsébnél a haverok bármire doktorit kaphatnak.

Az meg, hogy valakinek mekkora az impakt faktora és publikál-e egyáltalán jegyzett külföldi szaklapban ... az nem egy nemszeretem blogger privát és szubjektív elvárása.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2016.01.07. 23:45:00

@Robinzon Kurzor: Egy dolog az elvárás, más dolog a szelektív és önjelölt alkalmazása, harmadik dolog a BTK 226-227. Negyedik dolog az egészben csak nézőnek lenni, az a legjobb.

Szindbad 2016.01.08. 03:37:43

@Holger Hartland: "Negyedik dolog az egészben csak nézőnek lenni, az a legjobb."

Azta, ez elég ütős "kortünet" lett!

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2016.01.08. 11:52:24

@Szindbad: Kortünet? Mi? Hogy potenciálisan BTK 226-227-es ügyben sem bevádolható elkövetőnek, sem pedig sértettnek és megrágalmazottnak nem jó lenni?

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.08. 14:08:27

@Robinzon Kurzor: "Csak nekem abból az jött le, hogy Özsébnél a haverok bármire doktorit kaphatnak."

Jól beszoptad Elek Gábor aljas manipulációját.

Robinzon Kurzor 2016.01.08. 16:18:34

@Holger Hartland: "más dolog a szelektív és önjelölt alkalmazása"

Önjelölt? Kitől kellett volna engedélyt kérnie?
Ne legyél már ilyen kádári!

A "szelektivitásról" pedig annyit: eleve vagy így volt vagy nem, de ha esetleg igen: ha esetleg Babarczynak is kamudoktorija van, akkor Özséb tkp. rendben van, csak Vincenték nem?

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2016.01.08. 23:45:40

@Robinzon Kurzor: Ha egy matematikus minősíthetetlenül minősíti (nem először) bölcsészek dolgait (vagyis olyasmit, amihez ő elvileg nem ért), és közben tudatosan falkává hergel sok, egyenként amúgy értelmes embert (magát is beleértve), az eléggé önjelölt ítészkedésnek tűnik. És visszaüt, nem csak azon keresztül, hogy kiszolgáltatja magát a megtámadottaknak, hogy tesznek-e feljelentést. Szerencsétlen ember mindenkinek csak árt, saját magának és az "ügynek" is, amelyről azt állítja, hogy képviseli.

"ha esetleg Babarczynak is kamudoktorija van" - Is? Miért, még kinek? És ezt ki fogja megítélni? Egy blogoló matematikus? Vagy te? Vagy én? Ha tartjuk is magunkat annyira kompetensnek, hogy elolvassuk és véleményünk legyen, annyira nem vagyunk kompetensek, hogy a plágiumot vagy a nyilvánvaló kamut leszámítva kamunak nevezhessük. Legfeljebb gyengének, de akkor is csak gyenge - létezik olyan, hogy tisztességes verejtékkel összeizzadott gyenge munka, és nyilvánvaló, hogy a pécsi egyetem nem a Yale.

Szerencsére az ügynek van komikus oldala is, éspedig az, hogy az elszánt minőséglovag hogyan sunnyogja el, hogy saját blogger- és harcostársa is ugyanabban az iskolában és ugyanannál a témavezetőnél doktorált, akit ő virtuálisan szitává lőne.

Le Orme 2 2016.01.09. 19:33:19

Elek Gábornak diliházban lenne a jól megérdemelt helye. Neki, és a társadalomnak is ez tenne jót.

Robinzon Kurzor 2016.01.11. 13:42:14

@Holger Hartland:

Én tartom magam annyira kompetensnek, hogy egy bukott angyalokkal való kommunikációról szóló doktori, az bizony kamu.

És téged is tartalak annyira kompetensnek, hogy ezt meg tudd ítélni. ;-)

Babarczy elsunnyogásával a poszt szerzőjének kell elszámolnia, a bukott angyalos doktorival meg a doktori iskolának.

Amit a szerző szemére hánysz, az -- még ha igaz is -- semmiféleképpen sem menti fel a doktori iskolát.
Mint a viccben: a hölgy jogállása már tisztázásra került, az ár kérdésében még lehet pontosítást eszközölni.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.11. 14:10:18

"A konkrétan kiragadott szövegrészlet a dolgozat főrészének utolsó előtti (!) oldaláról kiragadott, a kontextus nélkül nyilvánvalóan megtévesztő módon citált mondat az eredeti összefüggésben pusztán arra utalt, hogy a koinonia (görögül: közösség) szótári elemzése megmutatta, hogy például emberek és angyalok, vagy emberek és bukott angyalok (például a sátán) közösségét is nevezték koinoniának az elemzett görög nyelvű szövegek. Emellett a dolgozatban prezentált rendkívül igényes analízis több mint 50 különféle koinonia-relációt mutat ki az elemzett korpuszból. Tehát sem a konkrét elemzésnek, sem a dolgozatnak nincs semmiféle köze sem a Sátánhoz, sem az angyalokkal folytatott kommunikációhoz, ezek mindössze említésre kerültek több tucat más, elemzett reláció mellett. "
mandiner.hu/cikk/20151231_tarsadalmi_kommunikacio_doktori_iskola_volt_hallgatoi_valasz_az_orulunk_vincent_posztjara

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2016.01.11. 20:41:15

@Robinzon Kurzor: Nem, sajnos itt nem vagy kompetens, a szónak semmilyen értelmében. Egy doktori nem attól "kamu", hogy te vagy az Őrült Vince rámondjátok, és nem is attól, hogy bukott angyalkák vagy más "transzcendens" dolgok vannak benne. Azok elférhetnek akár egy teológiai vagy egy filozófiai doktoriban, és egyébként sem ártana elolvasni az egészet, hogy ezeknek hol is a helyük a szövegben.

A téziseket olvastam, azok alapján diszciplináris félreértésről lehet szó: ezt a doktorit sokkal szerencsésebb lett volna filozófiai vagy (ha lehet olyat, akkor) teológiai munkaként megvédeni. Az egészben még a legrosszabb a corvinusos doktori iskola értékelési szabályzata, melyben a saját lapjukat a világelsők közé kategorizálják azon a listán, ahol megszabják, hogy a jelöltek melyik folyóiratban megjelent cikke hány pontot ér.

Lettek volna jogos felvetések, de ilyen ügyeket nem vincestílusban kellene intézni.

Robinzon Kurzor 2016.01.11. 22:58:39

@Holger Hartland: " Azok elférhetnek akár egy teológiai vagy egy filozófiai doktoriban"

De ez nem az.
Diszciplináris félreértés, hát persze.

ymirthegiant 2016.01.11. 23:16:04

@Holger Hartland: @Robinzon Kurzor: Nem az a legszebb az egészben, hogy ez nem egy vallási fundamentalista dolgozat 6ezer éves Földdel & tsaival, hanem h. a jelöltnek a felerészben maga szerkesztette lapjában közölt cikk nélkül is bőven megvan mindene, amit a Corvinus megjelölt publikációs követelményként. Ami nem mellesleg még erősebb is mint pl. az ELTE szociológiáé; ott láss csodát ez a publikációs minimumkövetelmény

e) legalább két, a benyújtandó dolgozat témájához kapcsolódó tudományos közlemény
(referált tudományos folyóiratban megjelent cikk vagy tudományos könyvfejezet) bemutatása

www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_12mell_edsz.pdf

Nagyon el vannak itt szállva emberek.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2016.01.12. 06:08:55

@Holger Hartland:

De ha a doktori tárgya a szociálkonstruktivista kommunikáció-modell módosítására tett kísérlet, akkor miért ne lehetne kommunikáció doktori?

Nemrég olvasgattam egy ferences szerzetes munkáját, amely eredetileg Rómában teológiai doktorinak íródott, ökoteológia tárgyban --- legalább annyira ökológiai fogalomkészlettel dolgozik, mint teológiaival, mégsem dobták vissza a teológusok:-)

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2016.01.12. 08:07:44

@bbjnick: A szociálkonstruktivista vonulat külön pikantériát kölcsönöz az ügynek. Amikor a sátános vinceposztot olvastam, azt kellett volna kommentelni, hogy "íme, a szociálkonstruktivista baloldal kinyitotta a Sátán előtt a tudomány házának kiskapuját, és a Sátán bejött rajta", csak hát fene fog írni ezeknek, hogy két percen belül töröljék. ;)))

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.12. 13:09:29

@bbjnick: Több köze van a dolgozatnak a kommunikációtudományhoz, meg a szociológiához, mint a teológiához.

És ezt tudja Elek is.
Az, hogy Robinson Kurzor-féle szellemi éhenkórászok beszopják, amit írt, jó indikátora annak, hogy megvalósult a rágalmazás (vagy becsületsértés). A sértett mostantól védekező pozícióba kényszerül, egy aljas indokból írt, a valóságot elferdítő poszt okán.

Ami felháborít, hogy a hoch-értelmiségiek, akik olvassák és kommentelik a vincentet (Babarczit is beleértve), nem szóltak be Eleknek, hanem csendestársként tűrték, hogy bemocskolja Horányit és TJJ-t.
* kiköp *

Szindbad 2016.01.12. 16:24:26

@Holger Hartland: "A kommunikáció és a
közösség/társadalom, valamint a koinonia (görög), a communio, a societas és a communicatio (latin)
terminusok közti etimológiai és transzlációs kapcsolatok nem csak jól ismertek a kutatók előtt, de a
görög és a latin terminusok általam vizsgált jelentései ugyanakkor azt is mutatják, hogy ha a
transzcendens dimenziót kihagyjuk a kommunikációkutatásokból, akkor számos mai és történelmi
együttlétezési formát nem fogunk tudni modellezni."

Ez mi a francot jelent?

Szindbad 2016.01.12. 16:26:24

@Szindbad: Az Isten bassza meg-re gondol?

Bell & Sebastian 2016.01.12. 17:55:41

@Disznóvári: Fején tetszett találni, mert beszólt, csak a K -vonalon.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2016.01.12. 18:31:23

@Szindbad: Akár arra. :) Mondtam, hogy ilyen értelemben ez nem "tudományos" dolgozat, hanem inkább filozófiai vagy teológiai. De ahogy (felületesen) elnézem, van benne rendes munka, nem kamu. Kérdés, hogy a Corvinus doktori iskolája elmehet-e ilyen messzire az "interdiszciplinaritásban", vagy inkább azt kellett volna mondaniuk, hogy ezzel a dolgozattal tessék átfáradni valamelyik filozófiai vagy hittudományi doktori iskolához.

Bell & Sebastian 2016.01.12. 19:04:58

@Holger Hartland: Kár ezen törpölni, mert már megfejtette az egyik Vincifinci, mi a problámájuk. Nevesítva az, hogy a transzcendentális mit keres egy "tudományos" munkában, amikor a NOSZF, vagyis Francia Forradalom óta az a szokás, hogy ki van zárva.

Zongorával díszített, úri szalonokban ez nem szokás.

Az a releváns kérdés, hogy ez így jó-e és ha igen, meddig marad ez így, erőnek erejével.

Mondjuk ebben az olvasatban érdekes lenne feltenni azt a kérdést, min alapulhat egy matematikai sejtés vajon, aminek bizonyításával előáll a tétel, ami _utólag_ igazolja. Vagy nem igazolja. De attól a sejtés még ott meredezik, csak arra várva, hogy megmásszák. Addig nem tudni, hogy igaz vagy sem, annak ellenére, hogy tojást lehet rajta főzni, vagy kiirtja a bolhát a macskából.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2016.01.12. 19:17:57

@Bell & Sebastian: A transzcendensnek tényleg nincs keresnivalója egy szűkebb értelemben véve "tudományos" munkában, és ez nemcsak a tudomány szempontjából van jól, hanem a transzcendensnek a szempontjából is.

Doktori fokozatot ugyanakkor filozófiából és hittudományból is lehet kapni. Tisztább lenne a helyzet, ha ezt a dolgozatot a szerző bölcsészeknél írta volna. De az sem tragédia, ha erre a Corvinuson doktorit adnak, amennyiben az iskola bevállalja és az egyetem engedi, hogy ennyire nyitott legyen a filoszok felé is.

gyalog.galopp 2016.01.12. 19:55:14

@Holger Hartland:

Daniel Kahneman, pszichológus, kutatott , talált és mint pszichológus a pszichológiai kutatásainak eredményét egy amcsi közgazdasági lapban publikálta.
Láss csodát, 2002-ben közgazdasági Nobelt kapott.
Daniel barátunk saját bevallása szerint soha nem foglalkozott közgazdasággal, nem is ért hozzá, mert ő pszichológus.

Bell & Sebastian 2016.01.12. 20:14:03

@Holger Hartland: No jó, de interdiszciplinaritás is van a világon, mióta kétszárú gatyában járunk. Nem hinném, hogy mindenkinek szét van vágva a két féltekéje és egyszerre csak egyet használhat belőlük.

Szerencsére a világ még nem így működik.

De az eredeti kérdés a sejtés, illetve forrása volt. Ez hogyan illik a rendszerbe? Ami megfigyelés alapján létező, csak pont nem sikerült még bizonyítani?

(Megjegyezném, ha Mekkeleknek van is némi igaza, pont ott a gond, hogy nem tudja bizonyítani, mint ahogyan maga sem, csupán közmegegyezre hivatkozhat Az pedig most kevésnek tűnik.)

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2016.01.12. 20:59:15

@gyalog.galopp: A közgazdaságtan és a pszichológia között nincs olyan szakadék, mint ezek és a teológia vagy a filozófia között.

@Bell & Sebastian: Vannak dolgok, amik tisztán jók.

Matematikai sejtésekről kérdezze meg matematikusát.

Bell & Sebastian 2016.01.12. 21:16:02

@Holger Hartland: Nem pont arra gondoltam, hanem a magzatelhajtott őrangyalára, amelyik véglegesen feladta.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.12. 21:57:20

"Az előző dián bemutatott megközelítés mellé Rosengren egy háromdimenziós tipológiát is odatesz. Ebben a tipológiában a kommunikáció diszciplínáját Rosengren a
következőképpen tájolja be:
 A szintek dimenziójában: a pszichológia és szociológia szintjein
 A kommunikációs dimenzióban olyan diszciplínák mellett, amelyek a szocializáció más jelentős ágenseivel és/vagy a kontroll és kommunikáció alapvető folyamataival foglalkoznak
 Az intézményi dimenzió szintjén pedig olyan klasszikus intézményes irányultságú diszciplínákat keresztez, mint a közgazdaságtan, a politikatudomány, a teológia.
 Az idő és tér dimenziójával kapcsolatban annyit jegyez meg, hogy a kommunikáció mindenkori tanulmányozása ezt nem hagyhatja figyelmen kívül.
Rosengren a kommunikáció diszciplináris beazonosításával kapcsolatban óvatosságra és körültekintésre int, hiszen az interdiszciplináris viszonyok kezelése ezt követeli meg
(Rosengren im, 28)."
igyk.pte.hu/files/tiny_mce/File/kari_projektek/informaciotudaservenyesules/tananyagok/1_alprojekt/KE/01_Akommunikacioelmeletdiszciplinarizalodasa.pdf

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2016.01.13. 02:55:27

@Szindbad: @Bell & Sebastian: @Holger Hartland: @Disznóvári:

No, most komolyan! Mi a vita tárgya?

A nyolcvanas években virágozott Magyarországon a vallásszociológia, a műalkotások befogadásszociológiája és hasonló "kétes" tudományok (értsd: néhány tudományos díszpintynek engedélyezte a hatalom az ezekkel való foglalkozást). Ha valami "tocsog" a transzcendensben, az ilyen témájú munkák bizonyosan. Ha, mondjuk, 1982-ben doktorálni lehetett az ELTÉ-n olyan témával, ami evidenciaként kezelte a koinonia, a communio transzcendens aspektusait, akkor 2015-ben a Corvinuson miért ne lehetne?

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.13. 05:13:13

@bbjnick: A társtudományokban a kreativitás igazi fokmérője, hogy mennyire tud valaki közvetíteni a diszpintyinák közt.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2016.01.13. 08:17:07

@bbjnick: Részletkérdés. A lényeg, hogy a doktorikat nem ballib blogokon osztják vagy vonják vissza, és a BTK mindenkire vonatkozik. A többi részletkérdés.

Bell & Sebastian 2016.01.13. 09:45:05

@bbjnick: Disznóvári megválaszolta. :) Akkoriban A szocialista ifjúság hazafias nevelése -című dolgozatot éreztem nevetségesnek (fingért lovat), amihez közöm volt, manapság jobban elkelne egy Mamahotelos-papabankos középkorú felnőttek domesztikálása -védés.

Mi lesz majd, ha elfogynak a témák, mert nagyon úgy néz ki, megyünk vissza, a kályhához. Tudományos liberalizmus, a szabályozatlan kapitalizmus politikai gazdaságtana? Megannyi, kiaknázatlan lehető-segg.

TothJanJ 2016.01.15. 09:14:41

@Holger Hartland: Potenciálisan, ja. Három ügyvéddel beszéltem azóta, egyet meg is bíztam, hogy nézzen rendesen utána. Pontosan három egybehangzó véleményt kaptam arról, hogy ma Magyarországon az a helyzet is és a bírói gyakorlat is, hogy a két orulunkvincent-blogbejegyzés tartalma a szólásszabadság és a szabad véleménynyilvánítás hatáskörébe tartozik és nincs bennük olyan tényállítás ami miatt felelősségre lehetne vonni az íróját ezeken a címeken. Jogilag semmi nem történt, minden a legnagyobb rendben. Ilyen erővel, ha legközelebb valaki begőzöl, akkor simán írhat egy jogilag támadhatatlan tartalmú levelet amit attól függetlenül azért mindenki ért, kikeresheti a netről az adott ember munkahelyi feletteseit, kollégáit, beosztottjait, társszerzőit, azokat akikkel közösen írt pályázatot vagy közös futó projektjei vannak stb. és elmondhatja nekik a "véleményét".

Robinzon Kurzor 2016.01.15. 12:32:08

@bbjnick: "Ha, mondjuk, 1982-ben doktorálni lehetett az ELTÉ-n olyan témával, ami evidenciaként kezelte a koinonia, a communio transzcendens aspektusait, akkor 2015-ben a Corvinuson miért ne lehetne?"

A tény, hogy lehet, elég jól illusztrálja, hogy ezen a területen is ott tartunk (még vagy már, első körben nem is érdekes), mint a Kádár-posványban.

Ahogy pedig a kérdést felteszed, elég jól illusztrálja, hogy ez számodra nem probléma, ebben érzed jól magad.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.15. 12:49:24

@TothJanJ: Erre tippeltem én is; ma a "véleményszabadság" előbbre van, mint a jó hírnév védelme.

És ezért mondom, 2 megoldás van:
- jótünci pofáját szétbaszatni egy erre kiképzett szakemberrel
- a vincent blog kapcsolati hálóját felderíteni, kipakolni a netre az összes szerző IRL adataival együtt

Ezek semmiféle könyörületet nem érdemelnek.

@Robinzon Kurzor: Csak nem hagyod abba, ostoba patkány. Ráadásul jellemtelen módon, az illető kommentje alá írtad az ostobaságodat, megszólítani már nem merted.

Robinzon Kurzor 2016.01.15. 14:10:10

@Disznóvári:
"ma a "véleményszabadság" előbbre van, mint a jó hírnév védelme."
vs.
"ostoba patkány"

Én jól elszórakozom rajtad, főleg az ilyen kommentjeid miatt.
Csak így tovább!

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.15. 14:24:44

@Robinzon Kurzor: Nézd, nyomorék, esetleg akkor lenne igazad, ha saját neveddel írnál. Így csak saját magadat égeted.

Ilyenkor mutatkozik meg az igazi valótok, nektek "liberálisoknak". Aljasok vagytok és ostobák. Jellemtelen férgek.
Ki nem mernél állni vitázni TJJ-vel még névtelenül sem. Viszont beállsz a mocskolódásba, úgy hogy előtted szólt hozzá, vállalva kilétét.

Robinzon Kurzor 2016.01.15. 14:41:18

@Disznóvári:

Annyira azért nem szar a helyzet, hogy veled kelljen diskurálnom, de most mégis meg kell tennem.

1. Nem olvasok minden kommentet. (A tiédet mindig. Az a jutalomfalat.)

2. Nem látom, hogy bárki vitára hívott volna ki, így nem is értem, mire kellene kiállni.

3. Miközben állandóan azon sajnálkozol, hogy a "véleményszabadság előbbre van mint a jóhírnév védelme", Mandiner-szerte te vagy az egyik leggyalázkodóbb kommentelő.
Az utolsó két kommented (a patkányozós, meg a férgezős) vegytiszta becsületsértés (Btk), csak hát akkora egy senkihelyettes vagy, hogy a célpontjaid inkább röhögnek rajtad és eszükbe sem jut feljelenteni.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.15. 15:01:33

@Robinzon Kurzor: Mondom, hogy ostoba vagy és aljas.
Egy névtelen kommentelőt lepatkányozni nem becsületsértés.
Ennyit tudsz, szarházi. Eljátszod, hogy nem olvastad TJJ kommentjét. Ennyire nem nézz hülyének senkit, kispajti.
Egy mukkot nem értettél sem a dolgozatából, sem a vitából. Ezért sunyi módon odaszartál valamit a kommentje alá, válaszolva bbjnek. És még mindig azt hiszed, hogy neked van igazad. Egy igazi ostoba fasz vagy, nulla belátási képességgel.

Azt tudom, hogy szórakoztató vagyok. Én is jól szórakozom a kommentjeimen, örülök, ha mások is így vannak vele.

Hogy ki a senki, arról inkább ne beszéljünk. Emberileg, szellemileg te az vagy, meg Elek Gábor is, az biztos. (Egyébként Hartland is az, bár most korrekten viselkedett.)

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.15. 15:19:06

@Robinzon Kurzor: Arra válaszolj, szarházi, miért nem mered "szemébe" mondani @TothJanJ: -nek, hogy
"Én tartom magam annyira kompetensnek, hogy egy bukott angyalokkal való kommunikációról szóló doktori, az bizony kamu."?

Robinzon Kurzor 2016.01.15. 15:49:28

@Disznóvári: "Arra válaszolj, szarházi"

Én megértem, hogy ahonnan jössz, onnan ezt tudtad hozni.
De ezzel kultúrkörökben nem rúgsz labdába.

A gyereknapnak vége, további kellemes toporzékolást!

maroz 2016.01.16. 08:51:41

@TothJanJ: Ezzel szemben a dolog jó oldala, hogy az is szabadon elmondható, miszerint az Örülünk-blog egy szocialista káderfészek, amit a szocik egy érdekes életpályályú háttérembere, az ORTT Műsorszolgáltatási Alapjának a politikailag kinevezett egykori vezetője alapított, több szoci kiskáder társaságában. Azért így már egy kicsit más értelmezést kaphat dr. Gábor Elek véleménye is, illetve felmerülhet az a kérdés is, hogy mit keres egy, a rendzserváltás után közvetlenül az usába tanulni kijutó tudós egy olyan társaságban, amelyik egyik alapítója egy feketeöves háromperhármas családból származik. Mi köze dr. Gábor Eleknek a felderítetlen pártállami múlthoz? Ez egy jó, véleményalkotásra késztető kérdés, tehát ha éljen a véleményszabadság akkor legalább érdemi kérdésekre kíséreljünk meg válaszokat találni.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2016.01.16. 10:46:15

@TothJanJ: Néha sajnálom, hogy a párbaj intézménye kiment a divatból. 1886-ban egy ilyen írásért már megvívhattatok volna. A posztok az alájuk írt kommentekkel együtt lépik át a határt, és akkor bizony a törzsközönség egy részét is bíróság elé lehetne vinni, de nem vagyok jogász. Érdekes, Vásárhelyi Máriának egymilliót ítéltek egy vacak indexes gúnycikkért, pedig ő közszereplő.

@Robinzon Kurzor: Nézd meg, mi mindenből doktorálnak az ELTE Filozófiai Doktori Iskolájában. Onnan ez a dolgozat nem lógna ki. Persze nyilván nem Ludassy Mária vagy Máté András, hanem pl. Mezei Balázs témavezetésével.
süti beállítások módosítása