Mit akar a bevándorlási konzultáció? Szétszálazás pontról pontra
2015. április 29. írta: pinter.bence

Mit akar a bevándorlási konzultáció? Szétszálazás pontról pontra

nemzeti_bevandorlas_konzultacio_1.jpg

Az új, bevándorlásról és terrorizmusról meghirdetett nemzeti konzultáció fő célja a félelemkeltés lehet, mivel egyéb értelmét sokadik olvasásra sem sikerült megtalálnunk. Vegyük át újra, amit a menekültek és bevándorlók kérdésében tudni érdemes.

„Mi, magyarok 2010-ben úgy határoztunk, hogy minden fontos kérdést megbeszélünk egymással, mielőtt döntéseket hozunk.” Nehéz magunkhoz térni a legújabb nemzeti konzultációt felvezető miniszterelnöki eszmefuttatás első mondatát olvasva. Ha van mondat, ami minden nemzeti konzultációs szemfényvesztéssel együtt nem jellemzi a Fidesz elmúlt öt évét akkor ez az.

A remek felütés után a miniszterelnök igyekszik megadni az alaphangot a levelet követő butácska, ugyanakkor direkt megtévesztő és félelemkeltő kérdéssorhoz. A szöveg kimondja, hogy az EU politikája a bevándorlás kérdésében elbukott, ez pedig a terrorizmus megerősödéséhez vezetett, ezért Magyarországnak a „saját útját” kellene járnia a kérdésben. Egyben azonosítja az összes menekültet a bevándorlókkal, és végső soron pedig a terroristákkal.

A kormány kommunikációja szokás szerint, felelőtlenül az érzelmekre alapoz, miközben keveri a fantáziát a valósággal és eltorzítja a tényeket. A következő pár bekezdésben arra teszünk kísérletet, hogy a valóban komoly problémáról leválasszuk a Fidesz pillanatnyi érdekeit szolgáló propagandát, háborús retorikát és ellenségképzést, és a dologról magáról beszéljünk.

*

Kezdjük azzal, hogy újra tisztázzuk a fogalmakat − szükség van rá, mert a miniszterelnök és a kormány tudatosan fogalmaz homályosan. A határt papírok nélkül átlépőket illegális vagy irreguláris migránsoknak nevezhetjük, talán az utóbbi szerencsésebb. Ezek az emberek, jöjjenek bárhonnan, menedékkérelmet nyújthatnak be a magyar hatóságokhoz. Ekkor már menedékkérőknek nevezhetjük őket. A menedékkérőket az állam menekült-befogadó központokban helyezi el az eljárás idejére; de arra is lehetősége van, hogy végső esetben őrizetbe vegye őket. Ehhez bírósági határozat szükséges.

Az eljárás idejére a menedékkérő szállást, ruhát, zsebpénzt és napi háromszori étkezést kap az orvosi ellátás mellett. A zsebpénz összege felnőtt esetén alapesetben a mindenkori öregségi nyugdíj tíz százaléka. Az kétszintű eljárás végén dönt a Bevándorlási Hivatal arról, hogy az adott személyt megilleti-e a nemzetközi védelem, melyet különböző nemzetközi szerződések alapján köteles nyújtani a magyar állam annak, aki „faji, vallási okok, nemzeti hovatartozás, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozás, avagy politikai meggyőződése miatti üldöztetést szenvedett el hazájában vagy ilyen üldöztetéstől megalapozottan fél, és jelenleg Magyarország területén tartózkodik”.

Ha pozitív a hatóság döntése, abban az esetben integrációs szerződést köt a menekülttel vagy kiegészítő védelemben részesülő személlyel, aki családtagjait is Magyarországra hozhatja. A szerződés alapján az illető időszakonként csökkenő összegű támogatást kap, amellyel az állam a társadalmi beilleszkedését igyekszik elősegíteni. Ez az első félévben egy egyedülálló felnőtt esetén havi 90 ezer forint − ebből azonban rögtön meg kell oldania a lakhatását, amelyben például a református Menekültmisszió vagy a baptisták segíthetnek. Magyarországon az eljárás alatt nyugat felé továbbindulók és a hivatal egyébként sem kifejezetten nagylelkű gyakorlata miatt a menedékkérők töredéke kap nemzetközi védelmet: két-háromezer hazánkban élő menekültről beszélhetünk.

Egészen más területről beszélünk, ha a bevándorlás kérdéseit vesszük sorra. Többször írtunk arról, hogy ebben a kérdésben szakpoliltikai szinten a Belügyminisztérium által kidolgozott, Orbán Viktor által ellenjegyzett Migrációs Stratégia kifejezetten támogatja a bevándorlást. Ez összhangban van azzal, amit a terület szakértői mondanak, miszerint Magyarországra bevándorlóként kevés számú, de különböző szakterületeken képzett, illetve a magyar átlagnál képzettebb munkavállalók érkezik, főleg olyan területekre, ahol akár még hiány is van megfelelő szakemberekből.

Más kérdés persze az a valós megállapítás, hogy a menedékkérők között jelentős számban vannak olyanok, akik nem felelnének meg feltétlenül az üldöztetés fent leírt kritériumainak − ők hazájuk kilátástalan gazdasági helyzete elől menekülve érkeznek Európába, ahol főleg Németországban, Franciaországban vagy a dél-spanyolországi mezőgazdasági területeken helyezkednek el és dolgoznak illegálisan, gyakran embertelen körülmények között. Corinna Millborn jogosan tette fel a kérdést a témáról szóló könyvében, hogy ha az európai gazdaság feketén ennyi bevándorlót tud felszívni, akkor az EU miért nem áll neki rendesen szabályozni a kérdést? A nemzetközi védelemben részesülők egy jelentős részét Magyarországon az ún. „etnikai gazdaság” szívja fel − a kínai üzletek, kínai éttermek, török kebabosok.

Itt kell kitérnünk a finanszírozás kérdésére. A 2015-ös költségvetést átfutva hamar világossá válik, hogy a Belügyminisztérium menekültüggyel kapcsolatos teendőinek finanszírozását (613-621. o.) nagyrészt a különböző célzott európai pénzalapok állják a határvédelem kiadásaitól az integráción át a menedékkérők ellátásig. Így néz ki ez idén:

1. Európai Menekültügyi Alap: A 2015. évi kiadásokat 109,8 millió forintos EU-támogatás és 33,7 millió forintos költségvetési támogatás finanszírozza.

2. Integrációs Alap: A 2015. évi kiadásokat 154,7 millió forintos EU-támogatás és 47,1 millió forintos költségvetési támogatás finanszírozza.

3. Visszatérési Alap: A 2015. évi kiadásokat 207,2 millió forintos EU-támogatás és 62,7 millió forintos költségvetési támogatás finanszírozza.

4. Külső Határok Alap: A 2015. évi kiadásokat 1.906,9 millió forintos EU-támogatás és 237,6 millió forintos költségvetési támogatás finanszírozza.

5. Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek: A 2015. évi kiadásokat 242,9 millió forintos EU-támogatás finanszírozza.

6. Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap: A 2015. évi kiadásokat 925,3 millió forintos EU-támogatás és 100,0 millió forintos költségvetési támogatás finanszírozza.

Ez azt jelenti, hogy a Magyarországon a költségvetés által menekültügyre fordított 4,027 milliárd forintból 3,546 milliárd forintot az EU áll, míg a magyar államtól érkező finanszírozás 481,1 millió forint, vagyis a teljes összeg mindössze 12 százaléka.

*

A rövid áttekintés után vizsgáljuk meg a bevándorlásról szóló nemzeti konzultációt és feltárjuk annak valódi természetét. A kérdések nem valódi kérdések: valójában a miniszterelnöki felvezető állításait sugalmazzák, kérdőjellel a mondatok végén. A három válaszlehetőségből az első kettő valójában egyetértést takar, mivel nehezen megfogható, hogy ha csak részben értek egyet a menekültek dolgoztatásával, akkor azt hogy ülteti majd át a kormány a gyakorlatba.

1] Sokféle véleményt lehet hallani az erősödő terrorcselekményekkel kapcsolatban. Ön mennyire tartja fontosnak a terrorizmus térnyerését (a franciaországi vérengzés, az ISIS riasztó cselekményei) a saját élete szempontjából?

A kérdés célja, hogy a bevándorlás és a menekültügy kérdése mindenképpen a terrorizmussal fonódjon össze a válaszoló szemében. A sugalmazás: idegen, más bőrszínű, más vallású ember = terrorista.

2] Ön szerint az elkövetkező években lehet-e terrorcselekmény célpontja Magyarország?

Erről talán a titkosszolgálatokat kéne megkérdezni.

3] Vannak, akik szerint a Brüsszel által rosszul kezelt bevándorlás összefüggésben van a terrorizmus térnyerésével. Ön egyetért ezekkel a véleményekkel?

Itt ugyanaz a cél, mint az első kérdésnél, csak még belekeveredik az is, hogy határozatlan alanyt használva tényként közlik a kérdésben: Brüsszel rosszul kezelte a bevándorlás kérdését.

4] Tudta-e Ön, hogy a megélhetési bevándorlók törvénytelenül lépik át a magyar határt és az elmúlt időszakban hússzorosára nőt a bevándorlók száma Magyarországon?

Nem a bevándorlók száma nőt hússzorosára Magyarországon, főleg nem a „megélhetési bevándorlóké” hanem az irreguláris határátlépők, még pontosabban a menedékkérők száma.

5] Sokféle véleményt hallani a bevándorlás kérdésével kapcsolatban. Vannak, akik szerint a megélhetési bevándorlók veszélyeztetik a magyar emberek munkahelyeit és megélhetését! Ön egyetért ezekkel a véleményekkel?

Ez egy kormánypárti/jobbikos vélemény, amit igyekszik általános érvényűnek beállítani a kérdező. „Sokféle véleményt hallani a bevándorlás kérdésével kapcsolatban”, de mi ezt az egyet kiemeltük, mert jól rá lehet vele ijeszteni az emberekre. E feltevés szerint a bevándorlók veszélyeztetik a munkahelyeket. Erre még visszatérünk.

6] Vannak, akik szerint Brüsszel politikája a bevándorlás és a terrorizmus kérdésében megbukott és ezért új megközelítésre van szükség ezekben a kérdésekben. Ön egyetért ezekkel a véleményekkel?

A harmadik kérdéshez hasonlóan határozatlan alanyt használnak. Na de ha most arra kérdeznek rá, hogy megbukott-e Brüsszel politikája, akkor a harmadik kérdésben hogyhogy tényként szerepelt ez a „vélemény”? Figyeljük meg, hogy itt már teljesen egyértelműen egy kalap alatt szerepel a bevándorlás és a terrorizmus.

7] Támogatná-e Ön a magyar kormányt, hogy Brüsszel megengedő politikájával szemben szigorúbb bevándorlási szabályozást vezessen be?

Mit jelent az, hogy megengedő a brüsszeli politika? Mit jelent az, hogy annál szigorúbb szabályozás kell? A szerb gyakorlat, ahol még jól meg is verik néha a menekülőket, ellátást meg nem kapnak?

8] Támogatná-e Ön a magyar kormányt, hogy szigorúbb szabályokat vezessen be, ami alapján őrizetbe vehetők a magyar határt törvénytelenül átlépő bevándorlók?

Az a tény, hogy már most is őrizetbe veheti őket a magyar állam. Mármint a menedékkérőket, akik nem bevándorlók. Csak nem olyan gyorsan, mint azt Rogán Antal szeretné. Meg ilyen bírósági izékkel is keverni kell vele hozzá. Túl jogászkodós az egész!

9] Egyetért-e Ön azzal a véleménnyel, hogy a magyar határt törvénytelenül átlépő bevándorlókat a lehető legrövidebb időn belül vissza kell fordítani a saját hazájukba?

Az összeset? Azokat is, akiket üldöznek, akikre lőnek? Vagy azért mégiscsak jobb, emberségesebb megoldás lenne, ha megadnánk a megfelelő időt az illetékeseknek, hogy kivizsgálja: valakit lelőnek, kivégeznek, lemészárolnak-e, ha „a legrövidebb időn belül” visszaküldik a saját hazájába.

10] Egyetért-e Ön azzal, hogy a megélhetési bevándorlók, amíg Magyarországon tartózkodnak, saját maguk biztosítsák az ellátási költségeiket?

Nos, itt térünk vissza az 5. kérdéshez, mely szerint a megélhetési bevándorlók a munkahelyeket veszélyeztetik. Vagy mégsem, mert nem akarnak dolgozni, és a költségeket a dolgozó magyaroknak kell állnia? El kellene dönteni. Egyébként, ahogy fentebb az idei magyar költségvetésből idézett adatokból látszik: a „helyzet kezelésében megbukott” EU finanszírozza a magyar menekültügyi kiadások oroszlánrészét.

11] Egyetért-e Ön azzal, hogy a bevándorlás elleni küzdelem legjobb eszköze, ha az Európai Unió tagországai segítik azon országok fejlesztését, ahonnan a bevándorlók érkeznek?

Az egyetlen értelmes felvetés a kérdéssorban. Sajnos nem Orbán Viktor találta fel, hiszen komoly európai segélyprogramok működnek az afrikai országokban. Magyarország és hazai szervezetek is részt vesznek afrikai segélyprogramokban, igaz, mint korábbi riportunkból kiderül, csekély lelkesedéssel.

12] Egyetért-e Ön a magyar kormánnyal abban, hogy a bevándorlás helyett inkább a magyar családok és a születendő gyermekek támogatására van szükség?

Ez a csúcspont. Ez nyilván egy eldöntendő kérdés. Dönteni kell. A bevándorlást finanszírozod vagy a magyar családokat? Főleg, hogy az egyébként a kormány által szakpolitikai, stratégiai szinten támogatott (!) bevándorlásnak semmi köze ehhez, a megint hamiskásan ide kevert menekültügyi rendszert pedig nagyrészt az EU fizeti.

*

Tévedtem. A csúcspont nem az utolsó, hanem az utolsó utáni kérdés volt, amit Pósán László tett fel„Örülne-e bárki annak, ha az iskolából hazatérő gyermekét a buszon körbeállja »hat fekete-afrikai, fenyegető mozdulatokkal, hanghordozással?«” Ezzel a kérdésfelvetéssel jól össze is foglalta a fenti tizenkét kérdés lényegét. Ez a lényeg pedig abban rejlik, hogy a Fidesz felépítse a legújabb ellenséget, ráhajtson még egy szélsőséges témára a Jobbik repertoárjából és xenofób indulatokat gerjesszen a magyarokban.

Új ellenségképre azért van szükség, mert a „kommunisták” tavaly háromszor is elbuktak, az elmúlt nyolc év elmúlt, a bankok legyőzettek, az EU elhalkult, a civilek elleni harc befuccsolt, az oligarchák elleni küzdelem mégiscsak kínos lenne, az Amerika elleni felkelést és Putyin felé fordulást nem vették jól a népek, a drogteszten csak kacagtunk, a brókerbotrány pedig nyilvánvalóan elért az Orbán-kormányig. A Jobbik meg csak jön fel. A Jobbik jön, és olybá tűnik, Orbán és a kommunikációs csapat teljesen beadta a kulcsot a Vona Gábortól való félelmében: olyan témákat vállalnak fel, amelyben eddig a Jobbik vitte a prímet – a halálbüntetés és a „bevándorlás” szigorításának kérdését.

Szomorú, hogy a bevándorlás, de főleg a menekültügy pillanatnyi politikai érdekeknek alárendelve került a Fidesz homlokterébe, mert valóban fontos, európai szinten fontos kérdésről beszélünk. A hozzánk érkezők nagy része egyébként tovább áll és nem a magyar rendszert és társadalmat terhelik – de uniós szinten igenis komoly problémáról van szó, amit felelős hozzáállással kell feltárni, megvitatni és megoldani. Ezzel az összecsapott, zavaros és nem egyszer szándékosan félelemkeltő konzultációs kérdéssorral viszont nem fog menni.

*

A fent leírtakat a Komáromy-ösztöndíj keretében menekültügyről írt cikksorozatom nyomán foglaltam össze, melyet ezen a linken lehet elérni. A különböző cikkekhez többek között a Bevándorlási Hivatal illetékeseivel, a terület szakértőivel, civil aktivistákkal, menekültekkel, menedékkérőkkel, menekült-befogadó központok környékén élőkkel beszéltem. Felhasználtam a Helsinki Bizottság Menedék Magyarországon, illetve a Bevándorlási Hivatal nyomtatott formában kiadott fogalomtárát.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr947408788

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Pintér Bence: Mit akar a bevándorlási konzultáció? Szétszálazás pontról pontra 2015.04.29. 14:52:01

A bevándorlásról és terrorizmusról meghirdetett nemzeti konzultáció fő célja a félelemkeltés lehet, mivel egyéb értelmét sokadik olvasásra sem sikerült megtalálnunk. Arra teszünk kísérletet, hogy a valóban komoly problémáról leválasszuk a Fidesz pillanatn…

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Roland Oranky 2015.04.29. 15:01:29

Tisztelt uram! Szerbiabol a kozepkorban 200000 politikai/haborus menekult erkezett Magyarorszagra ma Vajdasag ahova erkeztek Szerbia. Egesz tortenelmunkben ellenunk voltak. Hasonlokeppen erkeztek gazdasag menekultek a regi Regat (ORomaniabol)-Erdely, Bansag, Partium ma Romania-1789-tol ellensegeink szinte mindenben. Nagyvarad 1965-ben 80%-ban magyar volt a romanok 20%-on voltak ma forditva. Eltero kulturaju romak is erkeztek Mo-ra a torok hodoltsag ideje alatt foleg. Ma sem mukodik integralasuk. A zsidok bevandorlasa sikeresnek tunt valojaban ok is ellensegeinke valtak. Tapasztalataink rosszak.

TG69 2015.04.29. 15:33:32

Ezt a cikket javaslom aristonak, dobraynek/a kétnevű hülyegyereknek meg a többi mandineres még lelkesedőnek/antikommernek/cselédpásztorozónak/baloldalonvigyorgónak. Tegyetek bele munkát valami értelmes dologba, legyetek benne szakértők és aztán nézzétek meg a Fidesz hogyan működteti azt a területet. Igaz ez nem a legegyszerűbb módja a leválásnak, de ennél jobbat el sem lehet képzelni.

Egyébként jó cikk és méltányosan van megírva.

mbm 2015.04.29. 16:49:52

Ez szép volt, eddig a Mandineren (a blogon) kb csak a Magyarország történelmi tapasztalatai a bevándorlásról vagy milyen poszt jelent meg emlékeim szerint, ami a fenti Roland Oranky véleményének szofisztikáltabb változata volt. Szóval hajrá, az ilyen posztok miatt érdemes ide járni!

mbm 2015.04.29. 17:00:54

Egyébként ami igazán ijesztő az egészben, az nem is a kormány demagóg viselkedése, hanem az hogy ez lassan beleillik a nyugat-európai országok bevándorláspolitikájába is, Nagy-Britannia már pedzegeti hogy nincs kedvük tovább menteni a Földközi-tengeren hánykolódó irreguláris bevándorlókat, kb költségvetési kérdést csinálnak szerencsétlen emberek tengerbefúlásának megakadályozásából. Spanyolországban és Olaszországban is feszültséget okoz ez a kérdés, itt akár ki is alakulhat egy EU-n belüli tömb, amely a menekültek ignorálását tartaná kívánatosnak. És hát a fejlett európai jogállam sem feltétlenül garancia a nem állampolgárok emberi jogainak védelmére, hogy finoman fogalmazzak.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2015.04.29. 19:01:10

@TG69: Hát, nem tudom, de én még mindig ott tartok, hogy ennek a kis szarnak beverem a pofáját, amint azt ígértem. A poszt maga totál agyhalál, egy judeolibbant hagymáz. Különösképpen, hogy a mindig mindenhol ellenséget látó zsidók pofáznak ellenségképről a magyar társadalomban.

Magyarázd már el nekem, hogy miért is ne törődjünk azzal, ha rajtunk keresztül az EU-t özönlik el ezek a félállatok! Nem úgy van, hogy a zEU a mi reménységünk? Ellentétben ezzel a kamu bencével én valóban láttam már bevándorlót. Az embercsempészek második kérdése, lehet-e a magyar papírokkal Németországban segélyt kérni.

Pavlov kutyája hozzátok képest autonóm személyiség volt. Ha a Fidesznek rossz a bevándorló, nektek jó. Ha a Fidesz azt mondaná, jöjjenek a bevándorlók, ti 230 millió bevándorló afrikaival riogatnátok a népet. Emlékszünk a 23 millió románra, mi naftali?

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2015.04.29. 19:02:42

@mbm: Jeruzsálembe járjál inkább, cérnametélt!

P.Guszti 2015.04.29. 19:10:51

Nemcsak történelmi tapasztalataink katasztrofálisak az idegen bevándorlókkal, hanem a mostani nyugat-európai tapasztalatok is azt bizonyítják hogy az afrikai, ázsiai, főleg mohamedán országokból érkező bevándorlók jelentős része képtelen a beilleszkedésre, és egyre nagyobb gondok forrása.

Aki járt már Rómában, Párizsban, Brüsszelben, Németország számos városában, az személyesen is tapasztalhatta, mint teszik ócska cigánytelephez hasonlóvá azokat a városrészeket a színes bevándorlók, ahol többségbe kerültek.

Kosz, zaj, turisták zaklatása, zsibvásár, bűnözés jellemzi ezeket a negyedeket. Előbb-utóbb pedig előtérbe lép az őslakók üldözése, zaklatása, a nők elnyomásáról és az őslakos lányok zaklatásáról nem is beszélve.

Virág et. 2015.04.29. 20:00:06

Teljesen korrekt poszt. Külön öröm, hogy a szerző a szokásos mandis agymenés helyett vette a fáradságot és a tényeket írta le.

88% EU-s pénz, 12% magyar. 500 millió forint, ennyi a nagy magyar áldozat. Ennyiért bizonyos kormányközeli emberek le se hajolnak, ennyi ellopott pénzből már lapaljai apróbetűs hír sem lesz az újságokban.

Óriási terelés és tematizálás, mert ugatni mindig könnyebb, mint kormányozni.

TG69 2015.04.29. 20:13:35

@Mr Falafel: A statustorvenyt nem mi hanem az agyhalott jobboldal terjesztette ki az osszes roman allampolgarra. Egyebkent miert is kellene a terroristakkal osszemosni a menekulteket? Miert kell nekunk erre osszpontositani mikozben 3millio melyszegeny el itthon? Jo gyulolkodni? Jo. Ennyi.

P.Guszti 2015.04.29. 20:23:23

Hazánknak minden áron meg kell akadályoznia, hogy harmadik világbeli tömegek elárasszák és züllesszék az országot. Ezt csak a folyamat elején lehet megakadályozni, később már nem lehet megszabadulni tőlük.

Talán a legjobb volna, ha műszaki határzárral - amerikai és izraeli példát követve - próbálnánk megakadályozni a déli államhatár átlépését. Azt pedig, hogy Nyugat-Európa illegális bevándorlóit ránk sózza, minden eszközzel ki kell zárni.

pitcairn (törölt) 2015.04.29. 20:30:06

@P.Guszti:

ezen már kb. akkor túlléptünk amikor ratifikáltuk a Lisszaboni Szerződést

Isten hozott az EU-ban! :)

különben a bevándorlási hivatalunk EU pályázat keretében létrehozott új EU-konform honalpja nagyon szépen illusztrálja a vonatkozó EU szakpolitikák mentén kialakított jövőt:)

Üdvözöljük a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapján!
www.bmbah.hu/index.php?lang=hu

van itt minden:

-fekete
-sárga
-barna

jó kis EU konform honlap ez egy EU tagállam EU konform hivatalának:)

pitcairn (törölt) 2015.04.29. 20:32:48

@P.Guszti:

az un. "jóléti" állam, ill. tágabban az erőltetett integráció, asszimiláció meglehetősen nehezen összeegyeztethető a bevándorlással

P.Guszti 2015.04.29. 20:34:30

@TG69:
Itt egyedül a balliberális oldal gyűlölködik a hazáját szerető és azt az idegen illegális bevándorlóhadtól megvédeni akaró emberek ellen.

Szó sincs semmiféle gyűlöletről a magukat távoli hazájukban rosszuul érzők iránt. Mindössze csak azt akarjuk, hogy hozzánk ne jöjjenek, ahogy mi sem akarunk őhozzájuk költözni.

Semmiféle erkölcsi kötelezettségünk nincs arra, hogy általunk ismeretlen embereket befogadjunk pusztán azért, mert az otthoninál jobban szeretnének élni. Ezek jórésze szándékosen megsemmisítette papírjait, ellenőrizhetetlenül összevissza hazudik hogy menedékjogot kapjon (a kanadába "menekülő" magyar cigányokhoz hasonlóan). Mivel tanulatlan, a nyelvet sem ismeri, munkakultúrája nincs, jó eséllyel segélyből, bűnözésből, csencselésből akar majd megélni, de jó adófizető sosem lesz belőle. Majd hozza pereputtyát is magával és szaporítja a fajtáját. Ja, persze, aztán majd egyik-másik bepöccen, hogy nem tisztelik nálunk Mohamedet kellően...

TG69 2015.04.29. 20:47:42

@P.Guszti: Nincs minket elaraszto menekultaradat. Nem ez a legfontosabb nemzeti megegyezest igenylo tarsadalmi problema. Ez egy ocska gyulolet kampany az allam teljes fegyverzetevel megtamogatva. Szegyen...

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.04.29. 21:10:24

Gratulálok a poszthoz. Nem emlékszem ennél szebb példára, hogy miképpen lehet egy szerzőnek tételesen szinte mindenben igaza, miközben az írása egésze úgy mocsok, ahogy van. Nem azért, ami benne van, hanem azért, ami nincs. Adni kéne Pintér Bencének még valami ösztöndíjat, mert az eddigi egy látványosan kevés volt még ahhoz is, hogy aristo minapi posztja mellett ne tűnjön buta stréber iskolásgyereknek.

P.Guszti 2015.04.29. 21:29:53

@TG69:
Ha már itt az illegális bevándorlóáradat, akkor már régen késő. Éppen ebben az ügyben kellene a legszélesebb nemzeti egyetértés: nincs szükségünk harmadik világbeli bevándorlókra. Senki nem akarhatja Budapestet lezülleszteni a nyugati nagyvárosok - ld. Brüsszel - példájára. Bőven van saját társadalmi problémánk, félanalfabéta, társadalmon kívüli, mélyszegény, aszociális rétegekben sem szenvedünk hiányt, nem szorulunk ezek importjára. És a társadalmi és pénzügyi energiákat a hazai problémák megoldására kell fordítanunk, ez is meghaladja erőinket.

Csak a magyar társadalom lezüllesztésére, további szétverésére spekuláló erők szeretnék támogatni a harmadik világból történő bevándorlást. És csak a vak nem látja, hogy ugyanezek az erők viszont elszánt küzdelmet folytattak és folytatnak a szomszéd országokban elnyomott magyarok támogatása és esetleges bevándorlása ellen.

P.Guszti 2015.04.29. 21:37:49

Pintér demagóg álhumanista paneleket használ:
Nézzük pl. ezt:
"9] Egyetért-e Ön azzal a véleménnyel, hogy a magyar határt törvénytelenül átlépő bevándorlókat a lehető legrövidebb időn belül vissza kell fordítani a saját hazájukba?

Az összeset? Azokat is, akiket üldöznek, akikre lőnek? Vagy azért mégiscsak jobb, emberségesebb megoldás lenne, ha megadnánk a megfelelő időt az illetékeseknek, hogy kivizsgálja: valakit lelőnek, kivégeznek, lemészárolnak-e, ha „a legrövidebb időn belül” visszaküldik a saját hazájába."

Pintér úgy tesz, mintha az illegális határátlépők túlnyomó részére halál várna, ha haza kéne mennie. Ez színtiszta demagógia: legtöbbje csak több pénzt szeretne keresni, és ennek érdekében próbál illegálisan bejutni Európába. Akiknek élete tényleg komoly veszélyben van, mert háborús övezetből jön, azokat amúgy sem lehet technikai okok miatt sem hazaküldeni - oda nincs légijárat, buszjárat.

TG69 2015.04.29. 21:38:21

@P.Guszti: Nekem ez akkor is a Jobbik temaika tullihegesenek tunik, mint egy valos problema megelozesenek.

P.Guszti 2015.04.29. 21:42:54

Pintér teljesen tájékozatlan nemzetközi vonalon is.

"12] Egyetért-e Ön a magyar kormánnyal abban, hogy a bevándorlás helyett inkább a magyar családok és a születendő gyermekek támogatására van szükség?

Ez a csúcspont. Ez nyilván egy eldöntendő kérdés. Dönteni kell. A bevándorlást finanszírozod vagy a magyar családokat? Főleg, hogy az egyébként a kormány által szakpolitikai, stratégiai szinten támogatott (!) bevándorlásnak semmi köze ehhez, a megint hamiskásan ide kevert menekültügyi rendszert pedig nagyrészt az EU fizeti."

Ténylegesen ez igen fontos kérdés. Az EU jelentős része, Németország különösen, demográfiai problémáinak megoldását harmadik világbeli bevándorlók beözönlésével gondolja megoldani.

Nyilvánvalóvá kell tegyük, hogy mi ezt nem támogatjuk, nem hisszük azt, hogy néhány évtized múltán majd a sokgyerekes arab, pakisztáni és kongói bevándorlók gyermekei fogják eltartani az elöregedett magyar lakosságot.

picur3ka 2015.04.29. 23:05:55

Biztos, hogy ez nekünk a legnagyobb problémánk?

Nem pusztán terelés ez a cigányügyről?

P.Guszti 2015.04.29. 23:14:14

@picur3ka:
Ez a probléma még kezelhető stádiumban van, ezért itt még lehet és kell is lépni, hogy ne váljon kezelhetetlen vagy csak óriási áldozatok árán kezelhető ill. elviselhető problémává.

A cigányügy viszont létező, óriási probléma, részleges megoldása is évtizedeket és óriási erőfeszítést, áldozatokat igényel. Ez is bőven túlterheli a társadalmat, nem szükséges ezt afgánokkal, irakiakkal, pakisztániakkal és koszovóiakkal tetézni.

lezsír (törölt) 2015.04.30. 01:47:30

Az illegális bevándorlók jól kijátsszák a törvényeket. Rögtön menekültstátuszért folyamodnak, de tudják, hogy erre nem jogosultak, hisz 98%-uk pusztán gazdasági menekült, csak jobban akar élni, ezért még a kérelem elbírálása előtt lelépnek.
Rögtön be kellene őket zárni egy táborba, mint azt a fejlett országok is teszik: Olaszország (Lampedusa), Ausztrália, USA.

Igazmagyarhazafi 2015.04.30. 05:23:51

@Roland Oranky: @Mr Falafel:

A magyarságnak széles e világon csupán egyetlen ellensége van, mégpedig TI!

Semmi sem kártékonyabb a magyar hazára nézve, mint az a mérhetetlen sötétség, ami az agyatok helyén éktelenkedő biológiai hulladékhalomból árad.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2015.04.30. 07:04:04

@TG69: Biztos vagyok benne, hogy nem érted, ha azt mondom, a fajtád miatt nem lehet elkergetni Orbánt. Amikor magyarokat kellett volna beengedni hozzánk, hevesen tiltakoztatok. Most, amikor analfabéta muszlim négereket nem akarunk beengedni, kirekesztésről óbégattok. Fel sem fogod, hogy ez mennyire visszataszító, hogy ezért mi, magyarok okádunk tőletek, és elviselünk egy olyan diktátort is, mint Orbán, csak nehogy ti visszajöjjetek.

Nem kell összemosni a menekülteket a terroristákkal, szükségtelen. Majd megteszik ők a következő generációikban. A már EU-s állampolgár kölykük szépen beáll dzsihádistának. Ezek a bevándorlók súlyos veszélyt jelentenek Európára, a világra.

Lesből Támadó Szárítókötél 2015.04.30. 09:06:21

@Mr Falafel:

Ne hazudj. 2004 nem arról szólt, hogy ne jöjjenek ide a határon túli magyarok, hanem arról, hogy ne osztogassunk ész nélkül magyar állampolgárságot a határon túl, gyakorlatilag bemondásra, mivel az állampolgárság nem holmi díszes oklevél, amit kirak az ember a falra és jól van. (Vagy kapjon Kövér Laca által aláírt oklevelet, de ne állampolgárságot az, aki amúgy valószínűleg soha az életben nem akar letelepedni Magyarországon.) Már akkor megvolt a kedvezményes honosítás lehetősége a határon túli magyaroknak, csak épp megkövetelte azt, hogy telepedjen le Magyarországon, de ez a nagy, díszmagyarkodó nemzetieschkedés közepette valamiért nem volt jó, mert a sok szerencsétlen, egybites agyú birkának a szimbolikus politizálásra állt fel / nedvesedett be.

A 23 millió románozás emlegetése helyett pedig én inkább kussolnék, mióta tavaly ősszel kiderült, hogy igen szépen pörög az állampolgári biznisz - pontosan úgy, ahogy azt az állampolgárság kiterjesztését ellenzők megmondták.

index.hu/belfold/2014/09/18/egyre_tobb_ellentmondas_a_kettos_allampolgarsag_korul/

U.i.: Külön szép, hogy bevallod, miszerint az ostoba, szimbolikus politizálás érdekében tűröd el Orbán garázdálkodását az országban. Csak gratulálni tudok: majd mindez jusson eszedbe, hogy milyen fasza csávó vagy, ha legközelebb bemész egy egészségügyi intézménybe, esetleg egy tizedéig megtöltött, totál felesleges stadionba, illetve amikor az alap- vagy középfokú oktatás újabb KLIK-es sikertörténetéről olvasol, elvégre b*sszuk csak el gyermekeink jövőjét, csak hogy neked és a hozzád hasonlóknál boldogan mosolyogjon otthon a háziturul.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.04.30. 09:06:36

@pinter.bence:

Ájjjmihály!!! Ha te olyan pazarul vágod ezt a témát, akkor, tessék, fogalmazd meg és tedd le az asztalra, hogy pontosan hogyan is kellene kinéznie egy efféle kérdőívnek! Mert azt, ugye, csak nem vonod kétségbe, hogy egy nemzetnek joga van van ilyen súlyú sorskérdéseiről "konzultálnia"?

TG69 2015.04.30. 09:31:11

@Mr Falafel: 2002-ben 23 millió románról volt szó... Ez volt a stástusztörvény végkimenetele, addig megvolt az együttműködés. A 2004-es buli megintcsak egy előkészítetlen és ösztönszintű obégatásra alkalmas terelés volt. Nekem nem Orbánnal van személyesen bajom, hanem a mélymagyarkodó hülyegyerekekből. Fáj ez az érzelmi kinyilatkoztatós hőbörgés, a szenvedélyes tirádák, amik végülis a jobboldal teljes nemzetpolitikai csődjét takarja az I. VH környékétől napjainkig. Hagyjátok békén a ht-kat és akkor mindenkinek jobb lesz :).

Dub hadnagy 2015.04.30. 10:18:01

@bbjnick: ez az írás arról szólt, hogy a konkrét kérdőív mennyire manipulatív és nyilvánvalóan aktuálpolitikai célokat szolgál (ellenségkép, Jobbik jobbról előzése, stb.). Az, hogy a nemzeti konzultációnak egyébként van-e értelme, az egy másik kérdés, szerintem nincs, és az is nyilvánvalónak tűnik, hogy a Fidesz sem arra használja ezeket, hogy bármit is megtudjon az emberek véleményéről(a szakmaiatlanságukból kifolyólag ez nem is volna lehetséges), arra ott vannak a közvéleménykutatások, amivel természetesen él is a kormáy, legfeljebb az eredméyneit nem veri nagydobra.

dr. mesterséges színezék 2015.04.30. 10:33:06

@Mr Falafel:

Szembemegy veled ezért cérnametélt, és AZÉRT megy veled szembe, mert cérnametélt.

Komplex gyerek vagy te, pofánverésestül, drága nemzettestvérem.

Modern magyar jobboldal, irgalomattyanehaggyel...

(Ne strapáld magad, segítek: cérnametélt vagyok, és megyek Jeruzsálembe hörögni!)

I_Isti 2015.04.30. 10:49:30

Viktor szeretne a várba költözni és onnan uralkodni a népén. Ez a nép meg szereti, ha uralkodnak rajta, ezért képes olyan hülyeségekkel, mint ez a bevándorlási izé foglalkozni.
Pedig nem állami nem cégek - hanem fideszes emberek - milliárdokat kerestek kínai, ukrán és más, ki tudja miből meggazdagodott emberek magyar állampolgársághoz juttatásából.

2015.04.30. 10:50:39

@Mr Falafel: Hát, téged sem az eszedért szeretünk....
Mondjuk ez a cikk nem arról szól, hogy kell-e foglalkozni a bevándorlási politikával, vagy sem.
Rengetegeszeddel persze ezt támadásnak veszed, mert te már láttál... mit is? bevándorlót? Menekültet?
Ja, fingod sincs. Bocs, az van. Csak az.
Már a nick választásod is... Mr. Falafel, az igaz magyar!

sas70 2015.04.30. 10:55:47

Na az kéne még, hogy valami megélhetési bevándorló a lámpa bizniszbe is beszálljon!

Robinzon Kurzor 2015.04.30. 10:58:04

@bbjnick: Mert azt, ugye, csak nem vonod kétségbe, hogy egy nemzetnek joga van van ilyen súlyú sorskérdéseiről "konzultálnia"?

A nemzetnek?
Orbán Viktor nem maga a nemzet, csak szólok.

Netuddki. 2015.04.30. 11:02:39

„Mi, magyarok 2010-ben úgy határoztunk, hogy minden fontos kérdést megbeszélünk egymással, mielőtt döntéseket hozunk.”

Ebből is látszik mekkora egy képmutató, hazug, geci az illető.

Ezek az időről-időre kiküldött FIDESZES "konzultációk" pedig nem mások, mint a fidesz, mostanában "állítólag" csökkenő, népszerűségének a felmérései. Nemzeti szavakba csomagolva, közpénzen persze, ami egyenlő a sikkasztással. Plusz 1 milliárd + a kamatok amit majd be kell hajtani az orbánékon ha megbuktak!

Mellékes szála ennek a sikkantott fideszes népszerűségi felmérésnek, hogy a kérdőívek vonalkóddal vannak ellátva (legalábbis legutóbb még igen, a mostani meg még nem érkezett meg). Ami alapján egy adatbázis segítségével név, lakcím szerint bárki beazonosítható és kategóriákba sorolható. Visszaküldte - fideszes, nem küldte vissza- semleges, faszt rajzolt rá - ellenség, stb.
Ez sajnos további bűncselekményeket is felvet...

Netuddki. 2015.04.30. 11:06:03

@bbjnick: "Mert azt, ugye, csak nem vonod kétségbe, hogy egy nemzetnek joga van van ilyen súlyú sorskérdéseiről "konzultálnia"? "

Ostoba és álszent a kérdésed. Lásd előző hozzászólásom a FIDESZES "konzultációval" kapcsolatban. Attól, hogy elnevezték "nemzetinek" még távolról sem az, és főleg nem közpénzből kéne finanszírozni!

Netuddki. 2015.04.30. 11:20:27

@Jean Sol Partre: Aki fidesztrollnak látszik az fidesztroll.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2015.04.30. 11:30:38

Örülök, hogy nektek is feltűnt, hogy mekkora baromságra kérik megint az áldásunkat...

dr. mesterséges színezék 2015.04.30. 11:57:50

@Lord_Valdez: Nem áldást kérnek (arra mindig is tettek magasról), hanem együtt bégetést, mert kicsit szétszaladt a nyáj - ahhoz pedig az ostobaság, az előítélet és a félelem(keltés) a legjobb kolomp. Nem csak a szomszédék halálba kívánt tehenének az országában, de ott pláne.
Viktor érti a néplelket, legalábbis a legrothadtabb részét. Two of a kind, ahogy a görög bölcs mondja.

dr. mesterséges színezék 2015.04.30. 13:36:26

A szomszédból idézem: "Attól, hogy Orbán Viktor ilyesféle gumicsontokat dobál, nem kapja vissza elvesztett híveit."

Nem, teljesen valószínűleg nem kapja vissza.
Viszont egy hülyeségekkel dobálózó Vikiről szóló sajtó kevésbé kínos, mint egy Quaestorban érdekeltekkel körbevett és bennfentes kereskedelemre utasító Vikiről szóló.

Lázár adja a háttérzenét a Nem csendes Don esete a kármentesítéssel c. epizódhoz.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.04.30. 14:30:14

@Dub hadnagy: @Jean Sol Partre: @nicktolvajmentesítő_kovi1970: @Robinzon Kurzor:

Ez mind nagyon érdekes, de a kérdés továbbra is megválaszolatlan: joga van vagy nincs joga egy nemzetnek ilyen súlyú sorskérdéseiről "konzultálnia"?

mbm 2015.04.30. 14:36:20

@Mr Falafel: Hú, jó lenne egyszer eljutni Jeruzsálembe, sajnos csak a távoli jövőben lesz rá lehetőségem, meg ha választani lehetne, előbb Lembergbe, Münchenbe, Isztambulba mennék el, és persze Rómába meg Krakkóba megint, utóbbi várost nagyon megszerettem. De majd valamikor Jeruzsálem, nem lenne rossz.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.04.30. 14:36:47

@bbjnick: Hogyan kapcsolódik ez a kérdés a kormányzat által kiküldött papirosokhoz?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.04.30. 14:43:47

@Counter:

Ezt majd eldöntik azok a választópolgárok, akik kitöltik és visszaküldik vagy a kukába dobják.

nem várt fordulat 2015.04.30. 14:45:23

@P.Guszti: Biztosan örültél volna neki, ha 56-ban ugyanezt a hozzáállást képviselte volna a nyugat.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.04.30. 14:56:59

@bbjnick: Szóval a nemzeti konzultáció egy formális feltétel – a visszaküldés – teljesülése által nemesül nemzetivé és konzultációvá egyaránt?

Ez elég nevetséges elképzelés.

Jean Sol Partre 2015.04.30. 15:06:45

@bbjnick: szóval nem irónia. szomorú.

Visszakérdezek, szerinted ezzel a levéllel a nemzet konzultál? És egy súlyos sorskérdésről?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.04.30. 15:13:51

@nem várt fordulat:

"(...)"

A kezdeti lelkesedés és általános segítőkészség után azonban 1956. november végétől a sajtóban ismét megszaporodtak a panaszos hangok a menekültek ellátásának magas költségei miatt. Ennek kapcsán a napilapok egyre drámaibb tónusban ecsetelték a kialakult helyzetet: így lett a magyar menekülthullámból „népvándorlás”, „menekültvihar”, máskor „emberáradat”. 1957. január 9-én a fentiekben már említett belügyminiszter, Oskar Helmer kijelentette, hogy a menekülteknek nemcsak jogaik, de kötelességeik is vannak. A sajtóban az „ötvenhatos” magyarokra egyre ritkábban alkalmazták a „menekültek” és egyre gyakrabban a „bevándorlók”, sőt, esetenként a „paraziták”, „csirkefogók”, „csőcselék” kifejezést. A Das Neue Österreich című lap például azt kifogásolta, hogy az osztrák állam mindenkit egységesen menekülteknek tekint, köztük a „bűnözőket” is.12 Többen pedig egyszerűen kommunista ügynököket láttak a menekültekben. Az a hangulat – az általános felbuzdulás, a segítőkészség –, amely Ausztriában a magyar forradalom idején tapasztalható volt, múlónak bizonyult – a későbbiekben Ausztriába érkezők már szinte semmit sem érzékeltek belőle.

(...)"

Bővebben: webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:v3daIi6btxYJ:www.mnl.gov.hu/letoltes.php%3Fd_id%3D82+&cd=3&hl=hu&ct=clnk&gl=hu

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.04.30. 15:20:06

@Counter:

Miről beszél? Maga magán kívül senkiről nem feltételezi, hogy képes volna megítélni ennek a "konzultációs kérdőívnek" a jellegét, minőségét vagy jelentőségét?

nem várt fordulat 2015.04.30. 15:22:57

@bbjnick: Nem azt mondtam, hogy ide be kell engedni mindenkit. Csak azt mondom, hogy az Orbáni típusú hozzáállás szuper gáz.

Jean Sol Partre 2015.04.30. 15:25:57

@bbjnick: ez egy kérdés, nem válasz. Szóval? A nemzet? Konzultál? Súlyos sorskérdésről?

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.04.30. 15:32:36

@bbjnick: Nem tud válaszolni a kérdésemre, csak hazudik, tekereg és terel!

Ha a kormányzat már csak ilyen szellemi laposférgek szimpátiáját bírja, meg is értem, hogy kínjukban hetet-havat összehordanak.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.04.30. 16:24:00

@Jean Sol Partre: @Counter:

"A nemzet? Konzultál? Súlyos sorskérdésről?"

"Ha a kormányzat már csak ilyen szellemi laposférgek szimpátiáját bírja, meg is értem, hogy kínjukban hetet-havat összehordanak."

Meglátjuk, hány szavazó érzi magát nemzetnek és szellemi laposféregnek:-)

Robinzon Kurzor 2015.04.30. 16:42:56

@bbjnick:

Fullba nyomod a kretént. Már megint.

A kérdésed, amit hajtogatsz, egy állítást tartalmaz, miszerint ami történik az "nemzetik konzultáció".

Az előkérdés, amire nem vagy hajlandó (mert nem vagy képes) válaszolni, hogy mitől volna ez az izé "nemzeti konzultáció".
Amíg ezt nem tisztáztuk, addig nincs miről tovább beszélni.

Jean Sol Partre 2015.04.30. 16:47:37

@bbjnick: és miért nem válaszolsz? :)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.04.30. 17:21:09

@Robinzon Kurzor:

Én elhiszem, hogy ez nem tetszik neked, de a nép fogja eldönteni, hogy ez nemzeti konzultáció vagy sem. Ha senki nem küldi vissza az ívet, akkor nem az, ha jó sokan, akkor az. Hogy a bevándorlás mennyire nemzeti sorskérdés vagy sem, arra válaszért pedig nem kell a Fideszre várni, Deák Ferenc már az 1860-as években megmondta, hogy nagyon alaposan átgondolt, szigorú bevándorlási törvény nélkül a nemzetiségi törvény és a zsidóemancipációs törvény is öngyilkosság.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2015.04.30. 17:47:39

@TG69: Azért mondasz ilyeneket, mert nincs magyarságtudatod. Az nem más, mint az identitástudat a magyarságodra vonatkoztatva. Ez egy érzelmi viszony. Olyan, mint a szerelem. Te nyilván szerelmes sem leszel. S ha szerencsénk van, gyermeked sem lesz!
Egyébiránt az összes, általatok judeobolsevikok által favorizált állam nacionalista, mélynemzetieskedő.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2015.04.30. 17:58:52

@Könnyen elkaptuk, uram!: Neked is már csak az index cikket kellett volna belinkelned, hogy igazán nevetségessé válj.

A nicknevem az asdf jklé kezdetű gépírás gyakorlósorból ered. Amikor gépelni tanulsz, az asdf jklé sorral kezdesz. Én csak leütöttem a sorokat nagyon gyorsan, és az jött ki, hogy falefelefalsdélf. Valami ilyesmi. Éppen ezredszerre tiltottak ki a mandi elődjéről, ezért új nicket gyártottam. A betűsorból a falafel értelmes szó adódott. Így lettem Mr. Falafel.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2015.04.30. 17:59:36

@dr. mesterseges szinezek: Dehogy vagy cérnametélt! Csak szeretnél az lenni. Te egy nyomorult cestoda vagy.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2015.04.30. 18:03:28

@mbm: Lemberg miért? (vigyázz, nehogy összefussunk! :-D)

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.04.30. 18:07:51

@bbjnick: A kérdéssor manipulatív. Ez ténykérdés, nem postaforgalmi.

Illusztráció:
www.youtube.com/watch?v=G0ZZJXw4MTA

Tartalmilag nemzeti konzultációt pl. az izlandi alkotmányozás környékén lehet keresgélni.

Robinzon Kurzor 2015.04.30. 18:22:24

@bbjnick: "a nép fogja eldönteni, hogy ez nemzeti konzultáció vagy sem. Ha senki nem küldi vissza az ívet, akkor nem az, ha jó sokan, akkor az"

Van olyan kérdés az elején, hogy "Ön szerint ez nemzeti konzultáció-e vagy sem"?

Ha Pitagorasz tételének hívnák ezt a kérdéssor és elég sokan küldenék vissza, akkor ezzel a nép eldöntötte, hogy ez a kérdéssor volt Pitagorasz tétele?

Robinzon Kurzor 2015.04.30. 18:27:48

@Counter:

Jó az illusztráció!
De gondolod, hogy ért ezen a liberálbolseviki nyelven?
süti beállítások módosítása