A szólás szabadságáról − mihez van joga az idegeneknek?
2015. január 15. írta: aristo

A szólás szabadságáról − mihez van joga az idegeneknek?

civilizacio.jpg

„...hiszen ahány városállam eddig még más néppel társult és későbbi bevándorlókat fogadott sorai közé, legnagyobbrészt összetűzött velük...” (Arisztotelész: Politika)

Mindezt arról írja a derék sztagirita, hogy Szübarisz polgárai, miután a krotoniak legyőzték és elűzték őket, az Athén által szervezett új telepesekkel megalapították Thurioi gyarmatát. Sehogyan sem tudtak azonban meglenni egymással, és az újonnan érkezett telepesek innen is elűzték az őslakos szübarisziakat. Immár egyedül távolabbra, a Traeis folyó környékére vándoroltak, ahol aztán új várost alapítottak.

Arisztotelész – a realista zseni – ezúttal sem tévedett. A „Politika” című művében még számos hasonló példát hoz, amelyek mind azt bizonyítják, ami a tétele is: nem lehet az idegenekkel együtt élni. A beszivárgó bevándorlás következményeiről mi magyarok igazán sokat tudnánk mesélni. De emlékezzünk Koszovóra vagy legutóbb Ukrajnára is.

A Charlie Hebdo „affér” kapcsán százával jelentek meg ilyen-olyan publicisztikák, amelyek szinte az összes bornírt ostobaságot összehordták, amiket korunk egy civilizációk közötti összecsapásról állítani szokott. Érdemes talán ezeket megvizsgálni egyenként is.

*

A legtöbb ilyen vélemény a szólásszabadság témáját feszegeti, amely ugyebár – az uralkodó emberijogizmus felől nézve – alapvető emberi jog. Az emberi jogok azonban ugyancsak kétes fogalmi konstrukciók, hiszen például az élethez való jogból hibátlan logikával levezethetők az élelemhez, lakáshoz, munkához, fizetéshez, ingyen sörhöz és az örök élethez való „jog” is, hiszen ezek elengedhetetlenek az „élethez”, ahogyan azt ma értjük.

A szabad szóláshoz való jog azonban a cifrábbak közé tartozik. Mindenekelőtt, az emberek egy részének van véleménye, ez az egyén tudásának vagy tudatlanságának, előítéleteinek, társadalmi rutinjának következménye. Ez az élete során szükségképpen és időről időre kialakul a fejében, nem pedig „joga” van hozzá. A modern szcientista világnézet szerint egyszerű anyagcseretermék, és mint ilyen, csak hordozójával együtt tiltható be. Teljesen más lapra tartozik, amikor a véleménnyel bíró egyén a véleményét megosztja másokkal is. Ez már társadalmi cselekvés, amelyet – a többi társadalmi cselekvéshez hasonlóan – az adott társadalom szabályai korlátoznak, olyképpen, hogy amit a közvélekedés „rossznak” tart, azt tiltják. Azért tiltják, mert pontosan tudják, hogy a szó a leghatalmasabb fegyver. A legtöbb társadalomban például tilos valaki vagy valakik legyilkolására buzdítani − kivéve természetesen a háborúkat, mert olyankor nem szabad felhívni valakit az ellenség megkímélésére, hiszen az, akkor és ott ugyebár hazaárulás.

Ha történetileg nézzük, a szólásszabadság jelenleg uralkodó felfogása – mint annyi más furcsa dolog – a francia forradalom (az utolsó rabszolgalázadás, ahogyan Nietzsche nevezte) terméke. Követelésének célja akkoriban nagyon is konkrét volt: a felvilágosodás nagyjai szerették volna szabadon lázítani a csőcseléket a király és elsősorban az egyház ellen. Az ilyesforma propaganda eszköze elsősorban már az idő tájt is a gúny volt. Mert az emberek már akkor sem voltak vevők az ateista filozófiai fejtegetésekre vagy az egyház- és társadalomszociológiai vizsgálatokra, viszont jót tudtak röhögni a kövér, parázna egyházfikról készített gúnyrajzokon. Mindenkit a saját színvonalán lehet meggyőzni valamiről. A hatalomra került forradalom azután egyből kanonizálta is a szólásszabadságot, és legott el is kezdte guillotine segítségével kiirtani azokat, aki éltek is vele, de nem dicsőítették a forradalmat. Ekkor azonban már késő volt: a szellem kiszökött a palackból és nem akaródzott neki visszamenni.

Még ezzel sem lett volna különösebb baj: a szólásszabadság azon dolgok közé tartozik, amelyeket teoretikusan, konzisztens logikával sem korlátlanul tagadni, sem korlátlanul helyeselni nem lehet. A probléma az, hogy az idők folyamán a nekivadult skriblerek óriási és egyre növekvő tömegei kezdtek harcolni az emberek figyelméért, hiszen ebből éltek. A tömegek korában azonban nem lehet mással felkelteni ezt a bizonyos figyelmet, mint egyre durvább és obszcénebb blaszfémiával: különösen jellemző ez az internet népére.

A szavak, a gondolatok szabad versenye nem a minőség irányába visz, hanem éppen ellenkezőleg. A szólásszabadság értelmes korlátja az lenne, ami nem jellemző korunkra: a stílus. Bár megjegyzem, az undorító stílus és aki használja, együtt tökéletesen megvalósítják forma és tartalom kívánatos egységét – az undorító szavak mögött megfelelően undorító emberek találhatóak, elég csak a blogok kommentfolyamaiba beleolvasni.

A hiten, valláson – bárkik hite és vallása is legyen – gúnyolódni sötét dolog, különösen ilyen obszcén módon. Akik ezt teszik, többnyire sejtelmük sincs, hogy miről is gúnyolódnak. Különösen érdekes ez a gúnyolódási szabadosság olyanok klaviatúrájából, akik amúgy hihetetlen érzékenységgel bírnak a kisebbségek iránt – már ha nem gyűlölik éppen őket, mint például a vallásosak kisebbségét. Nekik kéne elgondolkodni azon, ha lenne mivel, hogy a hittel bíró emberek – pontosan az általuk oly nagy élvezettel idézett statisztikák szerint – kisebbségben vannak napjainkban, és mint ilyenek, védendő érzékenységűek. Tudom, a stílust és az érzékenységet nem lehet számon kérni. Vagy van valakinek, vagy nincs, és akinek eddig nem volt, annak ezután sem lesz.

*

Létezik a szólásszabadságnak egy manapság ugyancsak divatos megközelítése is, ez úgy akar rá tekinteni, mint egy ún. garantált alapjogra. Kétségtelen, hogy az alkotmányok, törvények és más effélék „garantálják” a szabad szóláshoz való jogot. Persze csak akkor és annyiban, amennyiben a törvények alkotóinak az érdekében áll. Ezt annál is könnyebben adják, mert a nyilvánosság fórumait, az információkhoz való hozzáférést egyre kifinomultabban tudják manipulálni. Vajon a médiából áradó hazugság és félinformáció is belefér a szólásszabadságba?

A másik központi elbeszélés forma – amely visszaköszön Kardos Gábor Mandineren publikált írásában is – a fehér ember, a „nyugat” bűnössége a Közel-Kelet és Észak-Afrika népeivel szemben. Természetesen ez is több sebből vérzik. Először is, a közel-keleti népeket nem az európaiak, hanem az Ottomán Birodalom gyarmatosította közmegelégedésre, és éppenséggel a függetlenségüket köszönhetik az európaiak békéjének. Az 1,4 millió iraki halott, akikre a szerző hivatkozik, nem elsősorban az európaiak vagy amerikaiak fegyvereitől halt meg, hanem a véreskezű Szaddam bukását követő törzsi és bandaháborúkban, illetve mostanában az Iszlám Állam tevékenysége nyomán. Szaddamnak a legvérmesebb álmaiban sem fordult elő olyan jó kis népirtás, mint amit a volt alattvalói a bukása után önszorgalomból elkövettek és elkövetnek.

Igaz, a világ legkülönbözőbb részein európai és amerikai gyarmatosítás történt, ami helyenként meghökkentő vérengzéseket eredményezett, ám mindez semmi volt ahhoz képest, ami a gyarmati kivonulás, pardon, felszabadítás után következett. A gyarmatosítók után érkező diktátorok gyorsan bebizonyították, hogy a tömegmészárláshoz nem kellenek fehér emberek, elég ahhoz a kalasnyikov. Ennél már csak ott történt nagyobb emberirtás, ahol nem volt diktátor, és a gyilkosságok anarchikus körülmények között történtek: minden törzs minden törzs ellen és minden rablóbanda mindenki ellen. A gyarmattartók nem demokratikusan és az emberi jogokra tekintettel tartottak gyarmatot – ez igaz –, vegyük azonban figyelembe, hogy a demokrácia és az emberi jogok fogalmairól a gyarmatok lakói sohasem hallottak volna a gyarmattartók nélkül. Ezek a mi fogalmaink. Nincs az a dzsungel vagy sivatag, ahol ezek valakinek maguktól eszébe jutottak volna. Legalább olyan ritka volt Indiában a demokratikus maharadzsa, mint Afrikában az emberi jogok alapján uralkodó törzsfőnök.

A szabadság és a demokrácia zászlóit nem véletlenül emelték olyanok a magasba a harmadik világban, akik előtte Párizsban és Angliában jártak egyetemre, hogy azután irtózatosan kegyetlen és vérengző diktátorok legyenek belőlük a szabadság és a demokrácia nagyobb dicsőségére. Ezek a mi eszméink: hogy jók vagy rosszak, az nálunk is vitatható, de a harmadik világban valóban mérgezőek. Exportjuk, hogy ne mondjam, a kulturális imperializmus mintapéldái.

*

A másik, a jeles borozófus által is említett gondolat a gyarmatok „kizsákmányolása”. Ezt általában az ásványi kincsek „elrablása” értelmében használják. Ez érdekes gondolat. Az arabok sohasem fúrtak volna lyukat a földbe az olajért, a teve sem tud ugyebár − inkább dühöngtek, ha nem vizet találtak a kútban, ahogyan az afrikaiak sem ástak volna bányákat ritka fémekért, mert azt sem tudták, hogy mi az. Olyan ez, mint az indonézek esete, akik nehezményezték, hogy a britek „elrabolják” a gumit tőlük – holott éppen ellenkezőleg, a britek vitték oda a kaucsukfát Brazíliából, ahogy a latin neve, Hevea brasiliensis is mutatja. Amint például a teát is Ceylonba és Indiába. Az angolok mindig fizettek a helyi uralkodóknak a bányászati jogokért, igaz keveset, de hát ilyen kapitalizmus. Becsapták a bennszülötteket? Igen, ahogyan minket is becsaptak és becsapnak, ha tehetik. Hosszan lehetne értekezni a gyarmatokról és a kizsákmányolásról, most nem teszem, tessék elolvasni egy Bauer Tamás nevű közgazdász műveit a gyarmatosításról.

Mindez nem lenne nagy probléma. A hazug történelemtanítás és az ismerethiány mindennapi tünete lenne csak, ahogyan az megszokott. Azonban nagyon komoly mítoszképző ereje van, mint a legtöbb téveszmének. Érdekes megfigyelni egyébként, hogy az okos és igaz dolgok mennyivel lassabban és kisebb hatással terjednek el a köztudatban, mint a marhaságok. A huszadik század második felében – komoly KGB-s hátszéllel – kezdett elterjedni a balos nyugati körökben a szegény szerencsétlen, elnyomott, kizsákmányolt bennszülöttek legendája és az ebből következő bűntudat, amelyet éreznünk illene. Ez mára odáig fejlődött, hogy – mint Kardos Gábor írásából is kitűnik – amikor a harmadik világban egymást verik agyon, arról is mi tehetünk; és a sok libi azon rémüldözik, hogy a párizsi merénylet „fokozza a bevándorlás-ellenes hangulatot”. Nem tanulnak ezek semmiből, kárba is vész a terroristák leckéje.

*

A közel-keleti tűzfészek oka Izrael állam léte − ha már valamiféle egyszerű okra akarjuk visszavezetni a dolgokat. Amióta Izrael létezik, jó néhány háborúban, általában néhány nap alatt laposra verték a nagyszájú muzulmán szomszédaikat, és ez kétségtelenül frusztrálólag hat rájuk. És mivel nyilván semmi kedvük beismerni alkalmatlanságukat, hát a nyugati országokat – elsősorban Amerikát – kezdték hibáztatni a vereségekért. Azért robbantanak és lövöldöznek a nyugati világban, mert itt könnyebben megtehetik, mint mondjuk Izraelben.

Amiről valóban mi tehettünk, az az, hogy saját mesterséges bűntudatunk és ideológia-vezéreltségünk okán beengedtük őket anélkül, hogy kellően megköveteltük volna a helyi szokások és normák követését. A „menekültek” pedig megállíthatatlanul özönlenek kamionokon, hajón, autógumin és mosóteknőben, hogy majd újabb és újabb elmebeteg merénylők jelenjenek meg a nyugati külvárosok szeméthalmain. Mert bárki bármit is mond, nem fogják itt jól érezni magukat. Nekik a mecset kell, az imám és a saria, és joguk is van mindehhez – otthon. Ez nem munkalehetőség vagy életszínvonal kérdése, hanem a kulturális kényelemé, amit csak az övéi között érez az ember.

Ez pedig a mi világunk és azért ilyen, mert mi érezzük itt kényelmesen magunkat, ilyenre csináltuk. Más kérdés, hogy már nekünk sem nagyon tetszik. A szegény népeknek mindig is fájt a foga a gazdag országokra. Az iszlám országok többször megpróbálkoztak Európa kirablásával, minket, magyarokat is sikerült kirabolniuk a történelem során. Most a nyílt támadással felhagyva a beszivárgással próbálkoznak, és a terrorakciók mutatják, hogy úgy érzik, sikeres volt.

Ostoba, aki nem tanul mások eredményeiből. Csak azt tehetjük, hogy okulunk az izraeli módszerekből: ha kell, falat a határokra! Az engedékenység nem vezet sehová: a háborús országokból, háborús morállal érkezők csak gyengeségnek tekintik a megengedő liberális politikát, az egyrészt-másrészt gondolkodást. A világ vezetői összeszaladtak és majd most lesz ellenlépés. Bizony. Tartok tőle, hogy amerikai mintára nekünk kell majd testnedvmintákat adni a repülőtereken, hogy nehogy felrobbantsanak bennünket. Mert ez nyilván sokkal logikusabb, mint kitiltani azokat, akik rászolgáltak. A bevándorlóink meg vannak győződve róla, hogy − mint az idézett Szübarisz lakói egykor − mi is képtelenek vagyunk már nagy jólétünkben az önvédelemre. Nehogy igazuk legyen.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr797073933

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

grafjeno 2015.01.15. 07:58:22

...TÖKÉLETES helyzetértelmezés....ebben a ..betelt..földön már mindenkinek nagyjából ahol született ott élni halni kell.Kölcsey.....azon népek melyek saját szarukat nincs kedvük elpucolni,vessenek magukra...jólétüket tudásuk és fegyvereik tudják biztosítani...az élet nem habostorta túlélés és JÓLÉLÉS néha mindenáron.......

I_Isti 2015.01.15. 08:28:04

A farizeizmus az a magatartásforma, amikor mindenki tisztában van azzal, hogy van Istentől eredő tökéletes törvény, vannak erkölcsi parancsok, amelyek kötelezőek az emberre nézve, viszont

MINDENKI A

MÁSIKTÓL

VÁRJA EL

ezen tökéletes törvények betartását.

ÉS NEM SAJÁT MAGÁTÓL!
Mert saját maga leszarja egyébként ezeknek a törvényeknek a lényegét...

Virág et. 2015.01.15. 08:57:44

@grafjeno: Az a félmillió, aki Londonban él magyarként lehet, hogy nem ért egyet veled. Vagy azok a százezrek, akik Németországban, Amerikában, Svájcban, Kanadában, Ausztráliában tengetik az életüket. Az 56-os emgiránsok sem biztos, hogy nagyon bólagatnak a kommentjeidre.

Olyan országban óbégattok bevándorlás ellen, ahol 200 ezer bevándorlóra jut 3-4-szer ennyi kivándorló. És ennek a 200 ezernek a 2/3-a is vagy határon túli magyar, vagy más EU-s állam polgára.

aristo cikkének létjogosultsága lehetne egy német, francia, svéd, esetleg brit oldalon. Nálunk ez non-issue, amiből most lett egy szép kis gumicsont, hogy a lopás zavartalanul tovább folytatódhasson.

I_Isti 2015.01.15. 08:59:08

"A hiten, valláson – bárkik hite és vallása is legyen – gúnyolódni sötét dolog, különösen ilyen obszcén módon."

Még egyszer :
Máté 3:7. Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és sadduceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, monda nékik: Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek?

Vipera ivadék. Ezt - az ezek szerint obszcén Keresztelő János mondta a korának vallási vezető rétegének. (Ez egyébként azt jelenti, hogy még az apátok, anyátok is kígyó volt - ami elég durva sértés, akárhonnan nézzük!)

Mt. 12:34. "4
Mérges kígyóknak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok? Mert a szívnek teljességéből szól a száj."

Ezek szerint Jézus Krisztus is obszcén, mert erőteljesen jóváhagyta Bemerítő János szavajárását...

(és akkor még nem beszéltünk az igazán fajsúlyos ószövetségi prófétákról, akik aztán _tényleg:
I.Kir. 18:27. Mikor pedig már dél lett, elkezdte őket gúnyolni Illés, azt mondván: Kiáltsatok hangosabban, hiszen isten! Talán elmélkedik, vagy félrement, vagy úton van, vagy talán aluszik, és felserken.)

A vallások között van értékkülönbség, az egyik elmebeteg azt tartja, hogy mérgezett narancslével lehet fölszállni a Halley-Bopp üstökös mögött földközelbe kerülő ufóra, a másik megsüti élve az elsőszülött gyerekét, mert ezt várj a tőle a baál, vagy moloch, a harmadik meg azt gondolja, hogy ha megöl néhány izraelit a magára kötözött bombával, akkor egyből bejut a paradicsomba, ahol majd egyből 72 szűzlány fogja őt boldogítani.

Tündér_Lala 2015.01.15. 09:05:44

Miközben sok tekintetben igaza van, azért sem Szaddam sem Kadhafi nem magától bukott meg. Azok pedig akik megbuktatták őket, pontosan tudatában voltak, hogy mi következik uralmuk után. Semmi esetre sem liberális demokrácia ugyebár, mint az jól látható. Az emberek pedig (azok is akiknak eszük ágában nem lett volna elhagyni természetes életterüket, kulturájukat és hagyományaikat) tíz- és százezerszámra menekülnek Európába.
Szóval a nyugat önfelmentése ezen a területen sem jogos.

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2015.01.15. 09:08:48

@Virág et.: Nade kedves Barátom, én magyar vagyok ugyan, de német, francia, svéd, esetleg brit is - én európai vagyok! :)
Csak nincs baj az európai identitással?

Virág et. 2015.01.15. 09:12:19

@Tündér_Lala: "Azok pedig akik megbuktatták őket, pontosan tudatában voltak, hogy mi következik uralmuk után."

Szerintem kicsit túlbecsülöd ezeket az embereket. Tudták a fenét. Az sem biztos, hogy a közvélekedés jó helyen keresgél, amikor a megbuktatók után kutat (népszerű konteó: CIA), időközben a szaúdiak küzdelme térségi dominanciáért picit azért árnylata a képet. Bár nyilván nem féltek felhasználni a nyugati szövetségesük segítségét sem.
És ha megnézed, szaúdi szemmel ez a káosz ideális. Egyértelmű a térségi vezető szerep, gyakorlatilag az összes többi arab (vagy éppen a perzsa) állam vagy szankciók alatt szuszog vagy éppen a legmélyebb káoszban van.

@aristo: Identitás? Akkor mi lett a "csak a pénzük kell" elmélettel?

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2015.01.15. 09:13:52

@Tündér_Lala: Nem mentem föl a "nyugatot". Számtalan hibát vétett és bűnöket követett/követ el. Pusztán az egyoldalú, mindenért a "nyugatot" hibáztató álláspont ellen tiltakozom - lehet egyoldalúan.

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2015.01.15. 09:15:21

@Virág et.: Sajnálom, ha nem vette észre: viccelni próbáltam.

mrZ (törölt) 2015.01.15. 09:32:37

A mai izrael feldicsérés megvolt, köszönet érte, pénz átutalva.

Az izraeli háborúkat mindig a nyugat állíttatja le, a zsidók kilövik a nato/usa által átadott készleteket, aztán a nyugat nyomására tűzszünet. Néhány év múlva ismétlés.
A tavalyi gáza bombázásokban öt nap alatt!!! elfogyott a légibomba és tüzérségi löveg, amikor megpróbálkoztak a gyalogosokkal betörni 2 nap alatt 100-at lelőttek, egyből tűzszünet utána.
a 40 napost a katonai elemzők totális izraeli vereségnek számítják, szintén lőszerhiány és emberveszteség miatt kellett félbehagyni.
Az egyiptomi támadást, a francia-brit fenyegetésre állították meg
.
Sem ipar sem alapanyag sem emberanyag nincs egy háborúhoz. Ugyanazt csinálják mint most az orosz pénzügyi válság során, kilövik az összes lőnivalót és aztán kihirdetik magukat győztesnek, a zsidó média meg ujjong. A valóságban az arabok egyre jobban felkészülnek, egyre jobb fegyvereik vannak, egyre több védművet építenek, és egyre többen vannak.
A zsidókat egyenlőre a nato-usa védi, olyan mint a charliehebdo, kopók védelméből piszkálják az ellent.

Aristo: hajlandó vagyok több más fenti példádat is tételesen, egyesével cáfolni. De csak egyesével, mert már megint hosszúra vetted a propagandát, és teszed azt azért, mert hozzászólásban nincs lehetőség az összes hazugságot vitatni, így a nagy része ott marad, mint mindennapi méreg.

....és akkor majd kiderül mennyire nem jól tudod a bevándorlás alapjait, hátterét, következményeit.

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2015.01.15. 09:44:47

@mrZ: Én nem dicsérem Izraelt, hanem sikeresnek tartom és ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy tagadhatatlanul fennáll, annak ellenére, hogy pár millióan vannak több száz millió arab között. A sikerből pedig tanulni lehet. A morális megítélés teljesen más lapra tartozik.

Amúgy, nem cáfolt maga semmit, hanem a saját - alá nem támasztott - véleményét mondta el. És ha kérhetem, most ne kezdjen beidézni különböző internetes linkeket, mert én meg másmilyeneket fogok idézni és nem jutunk semmire. Mindenre és mindennek az ellenkezőjére is van idézet ez ügyben és hogy ki melyiket fogadja el, az ízlés kérdése, ami meg nem vitatéma.

Tündér_Lala 2015.01.15. 09:50:39

Csak nem azt akarja mondani, hogy okosabb vagyok, mint az amerikai döntéshozók együttvéve ? :)) Nem hinném.
Persze bonyolult rendszer ez és még az olyan bábállamok is sütögetik a saját pecsenyéjüket, mint a szaudiak. Európa pedig ebben is az utolsó helyen áll, mert képtelen saját érdekei felismerésére és képviseletére.

2015.01.15. 10:44:45

mikor jön már rá európa, hogy nem a bevándorlással van a baj, hanem az iszlámmal

jeffrey goines 2015.01.15. 11:03:41

Az álláspont logikus, de e megközelítést nem tudom magamévá tenni. Két okból.
1.Egyrészt általánosít: Nincsenek bevándorlók! Emberek vannak, személyiségek, jók és rosszak. Millió dolgos ember és millió pária, két, öt, tíz, száz terrorista. Hogy ki miért válik azzá ami, azzal mélyebben foglalkozik a szociológia vagy a pszichológia. Hogy be lehet-e ebbe avatkozni és hogyan, az pedig politikai, szociálpolitikai, pedagógiai, stb. kérdés. Minden jel arra mutat, hogy ha van erőfeszítés, akkor működik a beavatkozás. Nem vitás, borzasztóan nehéz a széthullni akaró világot összetartani, de nincs más tisztességes út.
2. Azért nincs más tisztességes út, mert mindannyian emberek vagyunk. Még azok is emberek, akik gyalázkodnak a mások vallásán, akik más embereket bántanak, akik veszélyesek. Ha megdobnak kővel, dobj vissza kenyérrel. Ha erre nincsen szándék bennünk, akkor nem vagyunk tovább emberek, nem érdemes élnünk és fenntartanunk a civilizációt.
Mindebből számomra az következik, hogy mindenkinek engedem, hogy oda menjen, ahol szeretne lenni. Mindebből az is következik, hogy erőfeszítést teszek arra, hogy megteremtsem a párbeszéd, az emberi közösség légkörét. Mindebből az is következik, hogy vállalom az ezzel járó rizikót. Ha a legsötétebb kocsmába megyek be sörözgetni, lehet, hogy késsel a hátamban végzem, de egyszerűen nem tehetek másként. Ott is emberek ülnek. Sokfélék, sokszínűek vagyunk kívül és belül, sötétek és világosak, de mindannyian ennek a Földnek a szülöttei vagyunk, beszélnünk kell egymással és hatnunk kell egymásra.
Mindennek egyébként semmi köze a bűntudathoz. Ennek inkább Krisztushoz vagy Kanthoz van köze.
Sok köze van azonban a szólásszabadsághoz. A beteg dolgokat ki kell mondani, a fekélyes sebeket fel kell tárni különben nincsen vita, nincsen fájdalom és nincsen esély a gyógyulásra sem.
Nem legyőzni kell a másikat és nem eltüntetni, hanem segíteni abban, hogy az a bizonyos saját színvonal legalább a szerzőjével legyen összemérhető. Tetemes munka, nem vitatom, viszont ha nem kezdjük el, akkor kár ezen a bolygón az időt vesztegetnünk.

mrZ (törölt) 2015.01.15. 11:34:19

@aristo:

Izrael relatív sikere a folyamatos nyugati támogatásoknak köszönhető, egy segélyeken élő és abból jól megélő léhűtő társaság. Személyes tapasztalat. Az egész izrael mítosz a tel-avívi tengerpart legtöbbet fotózott 1 kilométeres sávjával leírható.

Legyél cionista és könnyű életed lesz.

De ahogy tovább utazol, szegénység, zárt közösségek, nyugger falvak, zsidó és arab gettók felváltva. Ezerszámra feltúrt földek ahol a legkisebb törött cserépdarab is a régmúlt nagyságát turbózza. katonák rendőrök depriváció kilátástalanság. Most is éppen újabb bevándorlók jönnek, talán ők megtámogatják a rendszert. Még nem tudják mi vár rájuk, foglyok lesznek az izrael börtönben, fallal és őrökkel körülvéve.

7millió ember, ebből 4millió ukrán-orosz eredetű sohasem volt zsidó, csak zsidó vallási közösségbe született csóró földtúró. Meg 2millió európai nyugger, és a rájuk épülő lehúzások.

Az izrael kisérlet halott, nálam többet tudó emberek szerint is. De ezt beismerni senki érdekelt nem fogja neked, ilyen jól tejelő marhája még nem volt a zsiványoknak.

Háborúk? Csodák nincsenek. A légifölény semmit nem jelent, csak civilek ellen használható, lehet szarrá bombázni a városokat, jól mutat a tv-ben. A katona elbújik aztán előjön. És a több bomba egyre több katonát eredményez.

homoródkarácsonyfalváért 2015.01.15. 11:37:08

Idegen népek bevándorlásának eredményéről elég jó, vidám történetek tudnak például az erdélyi magyarok mesélni.

Kacagva lehet hallgatni a jobbnál jobb történeteket, meg az eredményt.

Pedig azok még keresztények, mégha ortodoxok is.

marko11 2015.01.15. 11:40:58

A szólás szabadsága azt feltételezi, hogy csupa okos, tapasztalt, önállóan gondolkodó lény akarja megosztani másokkal a véleményét. A saját véleményét.

Már Erich Fromm régen megírta, hogy az emberek többségének azonban nincs saját véleménye, pláne, önálló gondolata. Pedig akkor még nem is volt olyan hatékony a manipuláció, mint manapság.

Helyes Írás 2015.01.15. 11:42:54

@h.kovacs:

Elsősorban az iszlám bevándorlással van a baj, mert az iszlám és az európia kultúra szellemi és mentális különbségei jelen korunkban a legnagyobbak, másodsorban az eltérő kultúrából érkező bevándorlás mértékével. Bizonyos mérték fölött ugyanazok a problémák fokozódó mértékben válnak kezelhetetlenné, mert az integrálódás nem vagy egyre kevésbé halad.

Úgy tűnik, a nagy nyugat-európai országokban az elmúlt évtizedben érték el vagy közelítették meg ezt a mértéket. Érdekes dolog, hogy Britanniában látszatra a kelet-uniós polgárok bevándorlása csapta le a biztosítékot, pedig ebben a viszonylatban nincs jelentős kulturális különbség. Azt sejtem, ez ott inkább egy középosztályi politikai nyavalygás, mert a mi polgáraink számukra jelentenek munkavállalási konkurenciát.

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2015.01.15. 11:54:01

@Helyes Írás: Szerintem egyszerű PC ügy. Ma az kimondhatatlan, hogy nem akarunk arabokat és négereket beengedni, a többi jöhet. Szándékosan a keresztény és fehér bevándorlókat szemelték ki, hogy a rasszizmus gyanúját is elhárítsák, mert az manapság főbenjáró bűn.

bispora 2015.01.15. 12:26:14

Aristo-nak mondanám érdemes lenne Pinklert, Clarkot, vagy az őket is idéző Wade-t olvasnia. Ezekből a művekből olyan ismeretekre lehet szert tenni, ami segít a széttört cserepek összeillesztésében.
Az egész problémahalmaz veleje az európai- arab és afrikai populációk eltérő képességei, az emiatt kialakuló személyiségjegyek-szocializáció különbsége, ami meg az eltérő kultúrák-intézményrendszerek kialakulásának a feltétele.
Arról van szó, hogy az európai népesség ( a fehér kaukázusi rassz-legyünk őszinték) az 1200-as évektől egy igen erős domesztikációs-evolúciós nyomás miatt hihetetlen módon megváltozott. Az agresszió szintje századára csökkent (százezer lakosra kettőnél kevesebb a gyilkosságok száma, szemben az afrikai és arab tíznél nagyobb adattal), a bizalmi rádiusz, a szükségletek kielégítésének elhalasztására való képesség (takarékosság), az önkontroll, és az individualizmus szintjének csökkenése olyan szintre került, ahol a törzsi -klán szövetű társadalmat felválthatták az állami keretek, ahol a bizalom a jogban és a nem vérrokonban általános lett.
Nos kb ezt jártad körül a beírásban, és ez a limitje a bevándorló arab és néger tömegek integrációjának az európai társadalmakban- előbbiek az 1200-as évek európai lakosságának a szintjén, utóbbiak kb a rézkornál tartanak, de mindkét csoportnál hiányzik a "domesztikáció" elégséges szintje ehhez.
A rossz hír az, hogy az kegyetlen evolúciós nyomás, ami lehetővé tette pl hogy 1200- és 1800 között angliában a közepes kereset alattiak kettő gyereknél kevesebbet tudtak felnevelni, míg az a fölöttiek majd négyet, teljesen megszűnt- így a felzárkózás, vagy az európai intézményrendszerek átvétele Afrikában picit késni fog.

Még valami, nemrég olvastam egy elemzést arról, hogy a volt gyarmati országok GDP-je jó 20%-al több jelenleg, mint a nem gyarmatosított szomszédos országoké, csak hogy legyen némi konkrétum is...

tsk 2015.01.15. 12:54:32

@mrZ: Izrael azért elég messze áll attól hogy az "összes lőnivalót kilövi az arabokra". Van nekik néhány atombombájuk is bespájzolva.

mrZ (törölt) 2015.01.15. 12:55:45

@I_Isti:

Minek megnézni. Számok. Pénzben számolt valamik, gumicsont, a propagandisták eszköze, nem ehető nem iható, nem véd meg, nem ad munkát, nem kultúra, egyszerűen SEMMI, és amikor megtanulod hogy hogyan kalkulálják már érted is hogy miért semmi. Ideje elkezdened.

A mi gdp-nk négyszeres 25 év alatt. Négyszer jobban élünk, négyszer többet termelünk?

israel eddig ~4.000mrd $(jelenértéken) költség a nyugatnak. 70 év átlag 5millió fő, ~11.000$/év költség minden egyes zsivány a nyugati országoknak. És országot építenek belőle? Lófaszt, egy katonai helyőrség az egész. Azért kerül ilyen sokba.

annamanna 2015.01.15. 12:56:47

"A másik központi elbeszélés forma – amely visszaköszön Kardos Gábor Mandineren publikált írásában is – a fehér ember, a „nyugat” bűnössége a Közel-Kelet és Észak-Afrika népeivel szemben. Természetesen ez is több sebből vérzik. "

A szerzőnek OLVASNIA kellene, mielőtt ilyen ostoba cikkért felveszi a fizetését!

A tőle kevésbé szerencsétlenek utánajárnak a dolgoknak: www.hir24.hu/kulfold/2015/01/14/a-gyarmatoktol-a-charlie-hebdo-i-terrorig/

@mrZ: neked is mutatom, szerintem az egész ügy eddigi legfontosabb cikke: www.hir24.hu/kulfold/2015/01/14/a-gyarmatoktol-a-charlie-hebdo-i-terrorig/
500 milliárd dollár. Az már elég ütős indok....
És valóban érdemes elgondolkodni, a világban kik is a semmirekellő léhűtők.

mrZ (törölt) 2015.01.15. 13:04:29

@tsk:

Az atom elrettentésül van, ha kilövik akkor már nincs hatása. És az is csak a civilek ellen jó, viszont a következménye százmillió muszlim és nem csak muszlim!!! ellenséges katona lenne.
Legfőképp európát fenyegetik vele, sámson opció.

mrZ (törölt) 2015.01.15. 13:14:44

@annamanna:

Már az eredeti cikk is hibás volt, ez egy tükörfordítás, és ez is hibás.
>>Évről évre mintegy 500 milliárd dollár gazdagítja ily módon a francia kincstárat.
Az összes letét összege az 500mrd dollár. Nem évi haszon. Ezért lőtték ki kadhafit mert a tervezett afrikai központi bankba tették volna át a lóvét, és így a francia felügyelet lehetősége elveszik francia-afrika felett, most mondjam hogy mennyi zsivány cég érdeke sérülne.
Ezzel a felügyelettel érték el hogy a volt gyarmatok nem jutottak gazdasági csődbe, biztosította a kereskedelmi és beruházási hitelképességüket.

még egyszer: a cikk hibás, valaki uszítani akar.

Valandil 2015.01.15. 14:02:11

@mrZ: Érdekes, hogy Európában nem baszta ki a biztosítékot a sámson-opció...

Helyes Írás 2015.01.15. 14:07:29

@bispora:

Aristo nem ment bele az egyes kultúrák különbségeinek magyarázatába. A rasszok és képességek vizsgálata nem hangzik túl jól. Vannak ehhez elegendő tudományos körültekintéssel megírt történészi munkák, vagy ajánlanám pl. Jared Diamond antropológus Háborúk, járványok, technikák c. ezzel foglakozó igazán élvezetes könyvét.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.15. 14:48:53

Erről a kérdésről (máig helytállónak bizonyuló) tudásomat én még a nyolcvanas években szereztem:

amikor gyerekkoromban az Alfa magazin című kéthavi kiadványt olvasgattam, abban Asterix azt mondta Obelisknek, amikor az ódzkodott meginni a britek által kínált tejes forraltvízet, hogy "Britanniában azt isszuk, amit a britek";

azt iskolában azt tanultam, hogy a kései császárkorban, azok a népek, amelyeket a császárok a Limesen túlról --- gazdasági, politikai megfontolásokból --- beengedtek vagy behívtak, rendre a császárok és a rómaiak ellen fordultak --- tkp. ők okozták Róma bukását;

a Népszabadság "multikulturalizmus"-vitájában pedig (még mindig a nyolcvanas évek mélyén vagyunk) Fekete Gyulától azt olvastam, hogy nagyon különböző népek ölelkezése szükségszerűen fojtogatásba torkollik.

Ezt a kádárkori tudást eddig még nem sikerült megcáfolnia számomra semmiféle posztmodern ideológiának vagy jogi, társadalommérnöki példának-gyakorlatnak.

bispora 2015.01.15. 14:52:26

@Helyes Írás:
Élvezetesnek élvezetes Diamond, jó stílusú anekdotázó, csak tudod 1997-ben még nem voltak teljes genom projektek ezres nagyságrendben, akár etnikai akár rassz alapú bontásban. Ezzel azt akarom, mondani, hogy Diamond egaliter nézőpontját nem lehetett kapásból cáfolni, már azt, hogy az emberi populációk, etnikai csoportok a földrajzi elhelyezkedésük okán kerülhetnek fölénybe vagy ítéltetnek vesszőfutásra.
Ha a valósághoz közelebbi képet akarsz kapni akkor Cochran és Hapending (2010): The 10.000 year explosion című művét ajánlanám. Ebből tudományos igénnyel alátámasztva láthatod, hogy a humán evolúció nem állt meg ötven ezer éve, hanem napjainkban is zajlik óriási különbségeket okozva emberi populációk között.

gyalog.galopp 2015.01.15. 15:39:21

@aristo:
Mit ér a hullámlovas hullám nélkül?
Azt amit a káosz lovas káosz nélkül.
Nagyon kevés ember tudja meglovagolni a hatalmas hullámokat, látszólag uralkodik rajtuk, pedig csak követi.

Bell & Sebastian 2015.01.15. 17:31:44

@bispora: Így van, Diamond afféle Öveges, professzor nélkül.

Mr. Z!
Tetszik ez a megközelítés, mert kiválóan beleillik a kirakósba. Nem nyilvánvaló, hogy akkora nyomás kerültek, amiből csak egy nagy verekedéssel tudnak kijönni, éppenséggel ennek az előkészületeit "élvezzük".
Nekik speciel _sok_ bevándorlóra lenne szükségük.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.01.15. 17:50:12

@aristo: Csak nem azért bújsz álnév mögé, te gyáva szar, mert nem mered felvállalni, hogy rasszista vagy?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.15. 18:29:03

@Disznóvári:

Nem rasszista @Aristo, csak szkeptikus.

Bell & Sebastian 2015.01.15. 18:43:08

@bispora: Ott hibádzik az okfejtés, hogy a fejlettnek tartott nyugati társadalmak éppen visszalépnek, mondjuk egy törzsszövetség előtti szintre. Érvényesül a leggyengébb láncszem -elv, a legrohadtabb (törzs) zülleszti a maga szintjére az összes többit, hogy uralkodhasson felettük. Teljes gőzzel megy az atomizálás, beleültetnek a mixerbe mindenkit.

@annamanna: Ha maga azt próbálná sugallni, hogy az afrikaiak visszavágnak, szerintem téved. Nincsenek abban a helyzetben. Afrika suba alatt már Kínáé, ugyanis a kínaiak nem restek és odamennek, nemcsak légionistákat küldenek. A franciák vághatják a centit.

Amit látunk az pont nem a mohamedán kultúra behatolása az európai kereszténységbe, hanem a cionizmus diaszpóra -ágának vergődése, azaz a zsidó felsőbbrendűség terjedése a gazdatestben / soha nem látott méretű, ideológiai térfoglalása.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.01.15. 19:14:08

@bbjnick: Szerintem meg az. (Nem csak ebből az írásából gondolom.) Amivel nekem különösebb bajom nincsen, ismerek jófej rasszistákat, bár én nem vagyok az. De a gyáva rasszistáktól hányingerem van. Írja le, hogy utálja a zsidókat, a niggereket, az arabokat, stb., ne kis sunyi célzásokkal utaljon erre, hogy utána elmondhassa, hogy jaj, a gonosz libsik engem rasszistának tartanak, mikor nem is vagyok az.

Bell & Sebastian 2015.01.15. 19:55:47

@Disznóvári: Osztogathatod te addig itt a jelzőket, ameddig a tiéd a tölgyfalombokkal, kardokkal és gyémántokkal díszített aktívszenes gázmaszk?

A kultúr-rasszista ha nem bűnös, az előbbi sem az és fordítva. Én inkább nem foglalok állást addig, amíg az ingyen állatkertben olyasmi is van, amit még az életemben nem láttam. Klónozott Alfi.

Herr Schwarze Liste 2015.01.15. 20:32:45

@Disznóvári: náci? nárcisztikus. és matrica nélküli.

Herr Schwarze Liste 2015.01.15. 20:38:47

@Disznóvári: ááá, arisztid mindössze igyexik bevágódni. mert úgy hírlik polgári helyett pravdamédia lesz jobb megélhetésileg. értedaggódás és látszatbelsőellenzékiség fölöslegesnek ítéltetett a forradalom eme kritikus fázisában, nettó nyalóverseny lészen kovi, avagy kergényi módra. védőoltás ajánlott.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.01.15. 21:01:16

@Herr Schwarze Liste: Aristo posztjait olvasva újabban nekem egy általam kedvelt rasszista szerző szavai jutnak eszembe:
"a plebsz sohasem tudott volna a szociális és kulturális élet minden területére betörni, ha a királyok és az arisztokraták valóban alkalmasak lettek volna kezükben tartani a kardot és a jogart"

Egyébként meg komolyan gondolom, hogy rasszista, ahogy B&S-ről is komolyan gondolom, hogy náci és hogy buta. Elég rég olvasom őket, számos idézetet tudnék hozni, hogy alátámasszam a véleményemet.

Ami engem illet, én PC-ellenes vagyok. Szerintem a PC az, ami ellehetetleníti az értelmes diskurzust. Azzal, hogy aristo, vagy B&S kis utalásokba, vagy rébuszokba rejti a rasszizmusát és a gyűlöletét, tkp. a PC kezére játszik.
Ha rasszista lennék, én bizony leírnám, hogy utálom mondjuk a zsidókat, vagy a négereket. Nem a PC-diktatúra miatt nem írok ilyet, hanem azért, mert nem utálom őket. Ha a PC-diktatúra mondjuk a nácikat nevezné ki szent tehénnek, én akkor is leírnám, hogy utálom a nácikat.

bispora 2015.01.15. 21:09:25

@Disznóvári:
Bölcsésznek, hivatásos antirasszistának egész egyszerűen nem mondhatom, hogy olvasgasson humán genom projektekről, meg populációgenetikáról. Így marad a boldog tudatlanságban elkövetett mucsai rasszistázás-nácizás...

picur3ka 2015.01.15. 21:16:03

@bispora:

Áh, egy megveszekedett, agresszív gyűlölködő, aki túlkompenzál.

Herr Schwarze Liste 2015.01.15. 21:34:58

@Disznóvári:

Baldur&Schirach meg az olasz boilergyáros konspirációja semmiség, ők/mi is csárlik: alles zusammen nem kell túlértékelni a blog, pláne a kommentszféra befolyását, hofigézás gőzszelep fotelfilozófusoknak, belterjes közönség előtti szellemi maszturbáció.

A tégla künn a zuccában röpül, valós fejfájás attól lesz.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.01.15. 21:43:31

@bispora: Nem érzem találva magam, mert mindkettőről olvastam. Neked meg nem mondom, hogy tanulj meg szöveget értelmezni, mert csökött agyú szellemi éhenkórász vagy.

Tamáspatrik 2015.01.15. 22:13:57

"Arisztotelész – a realista zseni – ezúttal sem tévedett. A „Politika” című művében még számos hasonló példát hoz, amelyek mind azt bizonyítják, ami a tétele is: nem lehet az idegenekkel együtt élni." - tévedett. Népek élnek egymás mellett egy területen, évszázadokon keresztül. Néha összevesznek persze. A korok is változnak, manapság súrlódásmentesebben élnek együtt. (Pl. mi az itt élő kínaiakkal.)

"Teljesen más lapra tartozik, amikor a véleménnyel bíró egyén a véleményét megosztja másokkal is. " Nyilván nem éltél az előző rendszerben, mert akkor tudnád milyen érzés, amikor azt gondolod, amit akarsz, de nem mondhatod ki nyilvánosan. Esetleg rettegsz attól, hogy be fognak köpni.

"A szólásszabadság értelmes korlátja az lenne, ami nem jellemző korunkra: a stílus." - E tekintetben a cikk színvonala hagy némi kívánnivalót nálam. És kicsit mintha magas lovon ülne, igencsak ítélkező. Ez is egyfajta "stílus" persze.

Vannak persze érdekes gondolatok, de valahogy egyoldalú. És nem vállalja fel önmagát frankón.

Amit én még hiányolok: valamilyen okból eljönnek onnan az emberek, közülük nem kevesen a teljes kilátástalanság elől menekülnek...

Kardos doktor 2015.01.15. 22:35:53

Szerintem is egy görög városállam a követendő példa a XXI. század elején. De még inkább a hét vezér. Nagyon szeretném, ha Aristo végre vérszerződést kötne hat másik kiválósággal, hogy végre igaziból csináljuk a dolgokat.

bispora 2015.01.15. 22:43:09

@Disznóvári:
OK- teszek egy próbát. Bevallott anyagból indulok:
"Ami engem illet, én PC-ellenes vagyok. Szerintem a PC az, ami ellehetetleníti az értelmes diskurzust. "

Az első kérdés populáció genetika: Magyarország két emblematikus bevándorló etnikai csoportja a cigány (romungro, beás, oláh) és az askenázi zsidó. Mindkét csoport közös jellemzője a szűk founder populáció és szaporodási közösség, ami csak rájuk jellemző genetikai betegségekben is megnyilvánul. Ha azonban intellektus vizsgálatot végzünk a két csoportban, akkor azt látjuk, hogy a cigányoknál 75-80, az askenázi csoportnál 110-115 az átlag IQ. Mi lehet a Jeszenszky paradoxon oka-már hogy az egyik esetben a rokonházasság gyenge, a másik esetben kivételes kognitív képességeket okoz az utódokban?

A másik kérdés genetika: egy hazai egyetemen azonos minőségű diplomát szerez 3 szociológus házaspár: egy romungró, egy askenázi és egy palóc pár. Egyszerre várnak gyereket is- mindegyik fiú lesz. A gyerekek IQ vizsgálatakor igen nagy eltéréseket találnak annak ellenére, hogy a szülők hajszálra egyforma képességűek: a cigány gyerek átlag alatti, a magyar átlagos a zsidó átlag feletti képességű lesz a mérések szerint. Mi ennek a jelenségnek a természettudományos magyarázata?

Ha tényleg jártas a genetikában disznó úr, a helyes választ félagyarral is ki fogja túrni, abban biztos vagyok.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.15. 22:50:42

@Tamáspatrik:

Néhány éve (úgy emlékszem 2006-ban) találkoztam (egyik) középiskolai magyartanárommal, aki a nyolcvanas évek közepe környékén tanított. Megtudtam tőle, hogy mai napig (ú. é. 2006-ig) ugyanabban a gimnáziumban tanít, ahol a nyolcvanas évek közepén is tanított és az igazgató is ugyanaz, mint akkor. Nagyon el volt keseredve, mert, mint mesélte, ultimátumot kapott az igazgatótól (ami előtte sohasem történt), hogy ha nem vigyáz a szájára, nem vesz vissza "hazafias" szemléletéből, akkor kénytelen lesz elbocsátani, mert akkoriban több alkalommal feljelentették és neki (az igazgatónak) nem áll módjában tartani miatta a hátát. Egy teljesen hétköznapi tanárnőről van szó, akinek már az én diákkoromban is két szenvedélye volt, a XX. századi amerikai irodalom (mindenekelőtt Hemingway) és a XX. századi magyar dráma (mindenekelőtt Németh László); mivel emlékeztem ezekre a szenvedélyeire, fölemlítettem, nevetve mondta, hogy ezek máig megmaradtak. A legfájdalmasabb az, mesélte, hogy nem tudja, miért jelentették föl és kik, mivel érdemelte ki, hogy vénségére ki akarják nyírni, mivel, megítélése szerint, semmi olyat nem tett vagy mondott, amivel kiérdemelte volna.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.15. 23:00:38

@bispora:

A megfejtés nem az, hogy az IQ-teszteket askenázik állították össze?:-)

mrZ (törölt) 2015.01.15. 23:04:54

@bispora:

Honnan szeded ezeket az iq adatokat. mert ha fejből akkor semmit nem jelent, hipotézis avagy hazugság. Mivel igazolod az askenázi zsidó leszármazást, néhány marker megléte nem jelent semmit. Mi köze az azonos diplomának az iq-hoz, ködösítesz? Mutass már nekem itt a földön akár csak egyetlen tiszta zsidó-cigány-palóc vérvonalat!!! Meg mi neked a zsidó-palóc-cigány? A speciális genetikai betegségek megléte, még nem jelent magukban szaporodást, lehet az alacsony elvándorlás/bevándorlás miatti génpool eredménye. És nehogymár egyedi esetből populációs következtetést, vagy fordítva populációból egyedi esetre lehessen bizonyítani.

rákérdezhetek?: zsidó vagy? és fejedbe szállt a frissen felkapott tudomány?

picur3ka 2015.01.15. 23:13:59

@bbjnick:

Höhö. Ez jó, de asszem, más a válasz.

picur3ka 2015.01.15. 23:14:58

@bbjnick:

Több a tégla, meg az önjelölt besúgó, mint a kommunizmusban.

Bell & Sebastian 2015.01.15. 23:25:22

@Disznóvári: Arról én nem tehetek, hogy szűz maradtál, mert amit te gondolsz a coitusról, az Móricka színvonala. Nem támasztja a tapasztalás.

Bell & Sebastian 2015.01.15. 23:51:14

@Disznóvári: Akkor fejtsd meg a taláros kérdést. Annyit segítek, hogy a jó választ már leírtam, vagy hét éve.

Bell & Sebastian 2015.01.15. 23:58:36

@Disznóvári: Örmények, párszik, jezidek, zsidók, valamiért ezeknek akadnak mindig problémáik. Mi a közös ezekben, he? És miért akarják ezek rasszok (fajok?) megnyúvasztani egymást is? Mi a közös bennük?

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.01.16. 00:04:49

@Bell & Sebastian: Buta vagy, náci.
Nem hét, húsz éve nyomatod a paranoiáidat a neten, te szerencsétlen, ostoba fasz. Az én nickem mögé kb. 5 irl személyt vizionáltál. Mikor MéresRozi leleplezett, elkezdtél a legalemberibb módon személyeskedni, és persze kurva büszke voltál rá, hogy tudod, ki vagyok, mikor soha a büdös életben nem jöttél volna rá, ha én nem árulom el MézesRozinak, hogy ki vagyok, és ő nem adja ki az adataimat, mint a patkányblogosok.
Egy nyomorult senki vagy, aki a pokolban fogja végezni.

Bell & Sebastian 2015.01.16. 00:15:55

@Disznóvári: Ez neked nem jött össze.

Az exogámia és endogámia közti közti különbség a kulcs. Míg az egyik átlagol, kisimítja a haranggörbét, a másik kiemeli a közepét. Pontosan úgy, mint az állattenyésztésben.

Csakhogy ez vallási-kulturális- és genealógiai alapú endogámia, de egyszerre. A szefárdok ott szereztek előnyt, hogy beengedték a környezetük legjobb génjeit is, de vallási-kulturális alapon.

Azaz, az intelligencia képessége nagyrészt öröklődik, tenyésztéssel befolyásolható, de "normális" keretek közt is előállhat kiemelkedő képesség, csak kevésbé valószínű.

Most képzeljük el a zsidó recept szöges ellentétét, segítsünk rá kicsit például az oktatás teljes prostituálásával, miközben a kiválasztottak a grószmuter receptjéből főznek tovább.

Nem ez van?

Bell & Sebastian 2015.01.16. 00:20:08

@Disznóvári: Gondolkozz, maci! Ne fektess energiát gyűlölködésbe, mert végső soron terád üt vissza. Kérdezd csak meg a példaképedet, Padillát, ha nekem nem hiszel. Mióta kirúgtak a szalonból, nem ragadt rád semmi. Nem olvasol, csak a farkincádat vered napestig?

annamanna 2015.01.16. 02:37:48

@mrZ: Ki ellen akar uszítani a cikk, és kiket?

A szerző amúgy csak az összeget említette, azt nem, hogy ez évi sáp lenne.
Én úgy tudom, Kadhafi a petrodollár ellen politizált, tehát USA érdek volt a megölése. De úgy tűnik, francia érdek is.
greenr.blog.hu/2014/11/15/a_petrodollar_vege_akkor_9_11-et_utott_az_ora - ezekből a "III. vh. geopolitikája" c. videót láttam, ott volt szó Kadhafi megöléséről.

@Bell & Sebastian: nem akartam ilyesmit sugallni, el kellene olvasni a cikket, rendkívül érdekes, szerintem az egész ügy kulcsa benne van. Ezzel minden érthetővé válik, legalábbis számomra elégséges magyarázatot adott.

igazi Ténytár 2015.01.16. 04:40:13

@mrZ: Azert enyhen szólva röhejes amikor olyan nép fiai jönnek azzal, hogy Izrale nem sikeres, nem győzött, nem eros amelyik mar 500 éve képtelen egyetelen egy háborút is megnyerni, vagy akar csak csatlósként a győztes oldata állni.

De legalább jól megaszontátok, hogy az arabok győztek 5x valójában Izrael meg vesztett.

Az meg mar egyenesen szánalmas, hogy amikor az eredményeiket ócsárolod, amikor az megállapodott 12 magyar Nobel-díjasaink döntő többsége is is mind zsido volt. De mi magyarok vagyunk a híresen okosak, mindent mi fedeztünk fel nekünk köszönhet a világ. Biza.

Sőt önbeválás alapján nekünk van a legnagyobb farkunk is a világban egyetlen afrikai országot leszámítva, ugye.

A nyuggerezes meg mar szóra sem érdemes Nyuggerisztanban ahol meg a Fidesz székházvédő kommandó is azokból állt.

m.cdn.blog.hu/ny/nyugatifeny/image/allatok.png

huKKK 2015.01.16. 05:25:44

"Ha történetileg nézzük, a szólásszabadság jelenleg uralkodó felfogása – mint annyi más furcsa dolog – a francia forradalom (az utolsó rabszolgalázadás, ahogyan Nietzsche nevezte) terméke. "

A francia forradalom hozta el a szólásszabadságot?
Előtte tán nem lehetett beszólni akár az atyaúristennek is?

Korábbról eredeztetném a szólásszabadságot.
A vakmerőség/botorság vagy a bátorság kialakulásától.
Gyáva népnek nincs hazája.

huKKK 2015.01.16. 05:37:08

"1.Kezdetben teremté Aristo a francia forradalmat.
2.
A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és Aristo Szelleme lebeg vala a vizek felett.
3.
És monda Aristo: Legyen megvilágosodás: és lőn megvilágosodás.
4.
És látá Aristo, hogy jó a megvilágosodás... "

(Forrás: Bibliaristo)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.16. 06:24:07

@egy igazi Ténytár:

Hát, ha már itt tartunk, te mondd meg, lehet annál kudarcosabb egy nép, amely nem csak a prófétáit képes meggyilkolni, de még a messiását is?

huKKK 2015.01.16. 06:28:37

" Az iszlám országok többször megpróbálkoztak Európa kirablásával, minket, magyarokat is sikerült kirabolniuk a történelem során. Most a nyílt támadással felhagyva a beszivárgással próbálkoznak, és a terrorakciók mutatják, hogy úgy érzik, sikeres volt. "

Ez az.
Ide jönnek lakni, előadják a jólfizetett hallgatóságnak a békevallást vahabita tanítóikkal.
Hogy bécs helyett Budapest legyen a közép-európai vahabita centrum.
Szaporodnak, sokasodnak, és pár év elteltével választást nyerve új törvényeket vezethetnek be.
Államvallássá tehetik az iszlámot, büntethetik a bibliaolvasást, kötelező olvasmánnyá tehetik a Kegyes Koránt, a heti ötnapi mecsetbe járást.

Magánvéleményem, hogy már a magyar parlamentbe is beszivárogtak.
Szerintem a vonapárt irán csicskásaként, már az iszlám szellemében magyarkodik a haza rovására.

Kell ez?
Tesókáim, megvettétek már az imaszőnyeget?
Tudjátok merre van Mekka?

huKKK 2015.01.16. 06:57:55

@bbjnick:

Keziccsóka, azt nem a "nép" tette, de még csak nem is a korrupt Kajafás klán.
Először is.
A 12 törzsből 10,5 eleve diaszpórában tartózkodott.

Tehát.
A 12-ből másfél törzs tartózkodott a "környéken".

A tényleges helyszínen tartózkodók közül sem mindenki(!), csupán a korrupt vezetők és az őket követő csicskásaik kiabálták a feszítsdmeg!-et.

A piszkos munkát meg Pilátus alattvalói végezték el.
Nem zsidók.
Ha már történelem...

igazi Ténytár 2015.01.16. 07:03:07

@annamanna: Oh azok a elmebajos összeesküvés elmeletek,

több mint féltucat orszag mar 2005 óta azt akar(t), Venezuela, Irán stb es minő érdekes azokat valahogy nem ölte meg a gonosz USA/Francia sőt meg se támadta pedig azok valóban ellenségesek az USA-val többszörösen is.

_____

www.currencytrading.net/features/7-countries-considering-abandoning-the-us-dollar-and-what-it-means/

________
Legenda a "perto-euro" háborúról
szerzõ: Matthias Streitz

Nyugati blogok és iszlám országok újságai állítják, hogy az USA azért akarja Iránt megtámadni, mert a mullahok az olajukat euroban akarják a elszámolni az eddigi dollár helyett. Ez a tézis már meglepõen széles körben terjedt el - csakhogy közelebbrõl megvizsgálva kiderül, hogy badarság.

www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,405160,00.html

_________

igazi Ténytár 2015.01.16. 07:24:01

@huKKK: Konkrétan mi a bajod egy olyan országban ami az egész történelmet taccsratevo 150 éves Oszmán kizsákmányolás megteremtojenek állít országszerte(!) emlékműveket?!

El tudod képzelni hogy a lengyel mondjuk Adolfnak állítsanak emlékműveket?! Vagy hogy a törökök az perzsa Safavidoknak állítsanak emléket?!

Es akkor nem hogy megállna a melldöngető nemzeti keresztény egy pillanatra, hogy izé hogy is van ez, hanem meg dicsekszik is vele hogy milyen jó barátok vagyunk a törökökkel, a gyerekeinknek romantikus Jókai regényeket taníttatunk a megszálló torok barátainkról stb.

A pórnép meg közben utalja a zsidókat, a ruszkikat (bar most ugye épp szeressük őket) akik nem hogy 150 évig de közelében se szállták meg, romboltak le az országot.

Ilyen hülye nép a világon nincs mint mi magunk vagyunk.

igazi Ténytár 2015.01.16. 07:33:11

@bbjnick: " lehet annál kudarcosabb egy nép, amely nem csak a prófétáit képes meggyilkolni, de még a messiását is?"

1, Átírtad a Bibliait vagy mi? Jézust a romaiak végezték ki. Ezt meg az antiszemita Gibson se írta át a hírhedt filmjében.

2, Jézus a a zsidóknak nem messiásuk, egyedül a keresztényeké. A muszlimoknak ellenben nagy prófétája (többet írnak róla mint a Bilia!). Szóval most akkor kiket is bírálsz?

3, A teologiai vonulatát hogy milyen elrendeletetésből is kellett meghalnia (ergo ki is a felelős érte ;-) es mi jelentene van ha mégsem hal meg már hagyjuk is.

huKKK 2015.01.16. 07:40:22

@egy igazi Ténytár:
"Jézus a zsidóknak nem messiásuk, egyedül a keresztényeké"

Mintha erről más lenne a Messiás bácsi állaspontja:

biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=40&c=15&v=24#v22

Ad Dio 2015.01.16. 07:46:54

Egyszer olvasnék egy olyan cikket, aminek az alaphangja az ebben is van igazság, abban is van igazság, nem pedig a szélsőségek "mellé állás" kritikátlanul...

nu pagagyí 2015.01.16. 07:56:48

A cikk hemzseg az ostoba általánosításoktól. A Nyugatnak igenis van felelőssége és vannak kötelezettségei a világ többi része iránt. Az egész emberiség érdekében meg kell osztania azt a tudást és az általa elérhető általános jóléthez vezető eszközöket, amit felhalmozott. Ennek egyik formája, hogy befogadja azokat, akik nem akarnak nyomorban élni saját tyúkszaros mozdíthatatlan társadalmukban, tanulni akarnak és közülük kikerülhetnek azok, aki később saját népük felemeléséért küzdhetnek, a másik pedig az, hogy lehetőleg erőszak nélkül kiterjeszti a világra azokat a viszonyokat, ami a Nyugatot élenjáróvá tették.

Mi is a Nyugat előnye? Pont az az individualizmus, amit fényes seggű vezérünk a világ más despotáihoz hasonlóan megpróbál elfojtani, mert akadályozza saját népe kifosztását, amely megkérdőjelezi a lopott vagyon legalitását, mert nem párosul teljesítménnyel.

A Nyugat előnye az egyén szabadsága, ami vállalkozóvá teszi az embereket, ami gondolkodásra serkent, ami nem hagyja, hogy ránk rohadjon egy rendszer és tartósan ostoba, erkölcstelen félművelt bunkók vezetése alatt senyvedjünk. Magyarországon persze ez nem mindenkinek világos, hiszen leginkább azokhoz hasonlítunk, akik reménytelen helyekről, gazdasági menekültként érkeznek Európába. Mi 500 évnyi szolgaság után próbálunk szabadok lenni és átvenni a fejlődés receptjét. Kollaborációs mintákon edződött politikai-gazdasági vezetőrétegünk nem tud lemondani a nép elárulásával járó jutalomfalatokról, most éppen az oroszok valagát környékezi ahelyett, hogy saját népét, azaz bennünket szolgálna.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.16. 08:07:17

@egy igazi Ténytár:

"Szóval most akkor kiket is bírálsz?" --- kérdezed.

Nem bírálok senkit. Azt próbáltam számodra megvilágítani, hogy mekkora egy elcseszett ostoba balfék vagy.:-)

huKKK 2015.01.16. 08:08:37

@Ad Dio:
Akad itt olyan is.
@nu pagagyí:
"Mi 500 évnyi szolgaság után próbálunk szabadok lenni és átvenni a fejlődés receptjét."

Atyalapatyala kicsi Izaurám...
Elfojtja magát a Viktor bácsi?
Ájjájjájjáááj.
Énekeljük el az Internacionálét!

huKKK 2015.01.16. 08:16:06

@bbjnick:
"A szólás szabadságáról − mihez van joga az idegeneknek?"

Ne személyeskedjék!

@egy igazi Ténytár:

"Ilyen hülye nép a világon nincs mint mi magunk vagyunk."

Demokrácia van.
Jogunkban áll.
Amúgy meg beszéljen csak a saját nevében.

mrZ (törölt) 2015.01.16. 08:18:44

@egy igazi Ténytár:

A nobel díj az zsidó díj. A tudomány manipulálása, kívánt irányba állítása.

A zsidók jól menedzselik a tehetségeket. Már írtam az iq alapján kiválasztott és versenyben nevelt emberszörnyekről, keresd ki ha érdekel.

A zsidók jól menedzselik az eseményeket(nato=zsidó testőr)
Béke=háború,
vesztettünk=nyertünk,
rálőttem=odaállt a golyó elé,

A zsidók jól manipulálják a népeket(média).
zsidó=ártatlan áldozat,
arab=terrorista,
keresztény=náci,
nacionalista=fasiszta,
egyenlőség=antiszemitizmus

Csodák nincsenek, csak tudatlanság.

A net egy lehetőség a 99,6%-nak a korlátlan információhoz hozzáférni, kibújni a zsidók által manipulált ellenőrzött és irányított életből. Nem tudják megakadályozni, kevesen vannak hozzá. De akarod-e?

I_Isti 2015.01.16. 08:20:28

@egy igazi Ténytár: Pont az a baj, hogy ez a töketlen Obama nem akarja megtámadni iránt, és nem akarja lenyomni a szart a torkukon, hanem hagyja, hogy atomhoz jussanak!

Ha lesz atombombájuk, akkor pedig meg fogják próbálni elpusztítani Izreaelt.

Ez pedig azért lesz nagyon durva, mert Izrael nem fogja hagyni magát -> a Biblia azon részei (is) beteljesednek, amiben a manapság iszlám által uralt területeket néptelen, katasztrófa sújtotta vidéknek írja le, ahol csak (Károli által sündisznónak fordított) állatok, meg ilyesmik élnek.

("És a sündisznónak örökségévé és álló vizek tavává teszem azt, és elsöpröm azt a pusztítás seprőjével, szól a seregeknek Ura.")

Iránban a vallásos muszlim emberek azt gondolják, hogy az ő messiásuknak, a Mahdinak az eljöveteléhez háborúk, tömeggyilkosságok szükségesek.
Meg is fogják ezt csinálni, ha a világ nem tartja őket sakkban.

I_Isti 2015.01.16. 08:28:56

@mrZ: "A zsidók jól menedzselik a tehetségeket. "

Kimaradt valami: helyesen így szól a megállapításod: "A zsidók háromezer-ötszáz éve jól menedzselik a tehetségeket. "

Raj Tamás azt írja, hogy vannak régészeti leletek, amelyek bizonyítják, hogy ie. 6-700-ban már általános iskolák működtek náluk, ahol a parasztok megtanultak írni, és olvasni.

Most vessük össze a magyar kultúrát "Nem irok, nem olvasok./Én magyar nemes vagyok!" -azzal a zsidó kultúrával, amelyikben a _parasztok_ nem az írástudók, nem a nemesek, hanem a parasztok! bizonyítottan kettőezer-hatszáz éve tudnak írni, és olvasni!

nu pagagyí 2015.01.16. 08:36:29

@huKKK: Viktor bácsi egyenes leszármazottja a Tisza, Kun Béla, Horthy, Kádár vonulatnak. Nem sokára meg lesz a protektor is, aki garantálja háborítatlan uralmát elnyomott népe felett. Persze rendet kell tartani, de neki megéri.

mrZ (törölt) 2015.01.16. 08:38:10

@annamanna:

Az afrikai központi bank csak hosszú távon érintette volna a petrodollárt, és a felhalmozás időszakában(első 20év) még segítette volna. A franciák csinálták a háborút, az usa és a nato mint olcsó kurva csak besegített.

A cikk azért uszít mert a posztkoloniális rendszert abszolút rossznak állítja be. A francia segítség időnyereség és iránymutató francia-afrikának hogy rendbe szedje magát. Igen lehetőség a franciáknak is, és ki is használják. De közben a franciák segítségével összejött az afrika únió, a kontinens kezd szövetséges államok kooperációjává válni. Most még kapnak egy africomot a nyakukba, és készen állnak az eu2 project megkezdésére. Ami a törzsi rendszer után komoly eredmény lenne.(mégha én személy szerint nem is hiszek benne hogy ez a helyes irány)

igazi Ténytár 2015.01.16. 08:40:10

@huKKK: neki lehet de ugye te is jártathatod a szadat hogy a részegek prófétája vagy (nomen est omen ;-)) de az nem számít semmit. Prófétáva, megváltova azzal leszel ha elismer a közösség annak.

Ugye muszlimok elismerik őt, de a buddhisták meg az összes többi nem. Akkor most statisztikai alapon 3 vallásnak az, másik két tucatnak meg nem ;-))

igazi Ténytár 2015.01.16. 08:42:52

@huKKK: Igazad van az okos, művelt nép a vilagban mindenutt azt a tömegmészárost ünnepli az országban több helyen aki taccsratette a magyar történelmet és 150 evnyi lerablo megszállást eredményezett.

De oda se neki, mi magyarok ilyen mazohistak vagyunk.

huKKK 2015.01.16. 08:43:10

@nu pagagyí:

"vonulat?"
Biztosan maga tudja jobban, maga foglalkozik dns vizsgálattal.

igazi Ténytár 2015.01.16. 08:49:30

@bbjnick: Mondja az a Moricka aki azt se tudja, hogy Jézust nem a zsidók végezték ki, illetve azt hogy maga a saját apja, Isten bácsi (illetve öngyilkosságot kovetett el ha szentháromságozunk ;-)) rendeltette el, hogy meghalljon.

A segg hülyék meg azt sem értik meg hogy ha Jézus nem hal meg AKKOR NINCS KERESZTENYSEG és most valami turulmadakban, germán erdő szellemekben vagy két tucat romai istenben és más baromságokban hinnél... jobb esetben. De oda se neki, legalább zsidózhatott egyet a barma.

I_Isti 2015.01.16. 08:50:01

@egy igazi Ténytár: Ráadásul tulajdonképpen trianon is a törököknek köszönhető, hiszen a török megszállás időszaka volt az, amikor a magyar népesség annyira lecsökkent, hogy kénytelenek voltak betelepíteni egy csomó nemzetiséget, hogy legyen valaki, aki legalább a földet túrja...

Krumpli Bogart 2015.01.16. 08:52:18

Számomra a szólás szabadsága azt jelenti, hogy bármilyen véleményt kifejthetek. De azt nem jelenti, hogy bármilyem módon. A szólásszabadság korlátjának tekintem - magamra nézve - hogy más emberek érzelmeibe nem gázolhatok bele, embercsoportok ellen nem uszíthatok.
Közszereplők kivételek, mert ők ezt vállalták, másrészt társadalmi érdek, hogy velük szemben öncenzúra kényszere ne akadályozza a véleménynyilvánítást, mint a kontroll egyik formáját.
A szabadságjogok sem parttalanok, hiszen pl. a a holokauszt témakörben sem megengedett a relativizálás. És nincs is ezzel semmi gond.

huKKK 2015.01.16. 08:58:25

@egy igazi Ténytár:
Jézus bácsi már a héber prófétáknak elmondta, hogy nem fogja őt elismerni a közösség. Szerintem nem is tartott igényt erre. Pont én legyek különb a deákné vásznánál?

"Prófétáva, megváltóva azzal leszel ha elismer a közösség annak."

Igen, de ez egy humanista megközelítés, ami az emberi definiálóképesség felsőbbrendűségén alapul.
De mi van akkor, ha a megváltó is igényt tart arra, hogy meghatározza, szerinte ki a próféta, ki a megváltó?

"Igazad van az okos, művelt nép a vilagban mindenutt azt a tömegmészárost ünnepli az országban több helyen aki taccsratette a magyar történelmet és 150 evnyi lerablo megszállást eredményezett."

Nem mindenki.
Én sem tartozom a sznobok közé.

I_Isti 2015.01.16. 09:02:45

@huKKK:
@egy igazi Ténytár:
Az, hogy Jézus a megígért Messiás Király nem függ attól, hogy ki fogadja ezt a tényt el, és ki nem. A bizonyítéka annak, hogy Ő Isten fia, az, hogy feltámadt a halálból.

Ahogyan az egyik főzsidó írja a rómaiakhoz írt levelében:

"1:3 Az ő Fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint,
4. Aki megbizonyíttatott hatalmasan Isten Fiának a szentség Lelke szerint, a halálból való feltámadás által, a mi Urunk Jézus Krisztus felől,"

huKKK 2015.01.16. 09:05:43

@egy igazi Ténytár:
"aki azt se tudja, hogy Jézust nem a zsidók végezték ki"

Tudja.
Csak így egyszerűsítette le a megfogalmazást.

@Disznóvári:
Jogában áll.

mrZ (törölt) 2015.01.16. 09:05:48

@I_Isti:

Nincs vita, ők voltak az elsők, meg a kínaiak. De eltanultuk, megelőztük, túlnőttük őket, mert leragadtak felsőbbrendűségüknél, régmúlt dicsőségénél, a könyveknél, az álmaiknál. Kidobtuk a királyokat, paraszti rendszert, a nemest, a dzsentrit, a "zsidóság"unkat. Majd amikor kell, mert épp jön!!!, megint lesz egy totalitárius rendszer és ismét kidobjuk az azóta keletkezett salakot. Mert fejlődünk, mert többen vagyunk, mert okosabbak vagyunk, mert EMBEREK vagyunk.

huKKK 2015.01.16. 09:10:20

@I_Isti:

Pista bácsi,
ugyanezt mondom csak pepitában.
Nem én fújom a Passzátszelet, ő fúj engem.

huKKK 2015.01.16. 09:14:00

@mrZ:
Jaja.
Zseniálisak vagyunk abban, hogy megpróbáljuk kiönteni a gyereket úgy, hogy a fürdővíz megmaradjon.

I_Isti 2015.01.16. 09:36:30

@mrZ: A felsőbbrendűség tudat, amiről írsz nem létezik, csupán a magyarok között általánosan elterjedt kisebbrendűségi érzés láttatja a sikeresebb nemzeteket, országokat, népeket, embereket, cégeket "felsőbbrendűségi tudattal" rendelkezőnek.
Pedig lehet, hogy ők csak normálisak.

Továbbá az én világnézetem szerint az emberiség az utóbbi hat ezer évben nem fejlődött - legszívesebben röhögnék azokon a balfékeken, akik még mindig hisznek az evolúcióban - hanem degenerálódott.

(Nem a technológiai, tudományos tudás - mert az tény, hogy növekedett, hanem az ember az, amelyik elsatnyult.)

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.01.16. 09:41:44

@huKKK: Persze. Mindenkinek jogában áll butának és tudatlannak lenni.
Csak ne lepődjön meg, ne gonosz libsi-bibsi ármánynak tartsa, ha nevén nevezik.

I_Isti 2015.01.16. 09:54:20

@szekertabor: Ó. Az a baj az eszmefuttatásoddal, hogy Jézus Krisztus feltámadása minden vallást, minden nemzeti hitet, minden kultúrát, minden más vallást a nettó szemét kategóriába sorolt.

huKKK 2015.01.16. 10:00:16

@I_Isti:

Nem számít.
Lerázzuk a rabigát, akkor is ha nincs.
Velünk nem lehet kukoricázni!

igazi Ténytár 2015.01.16. 10:03:53

@I_Isti:

1, Ezert írtam a végén, hogy halála SZÜKSÉGSZERŰ volt. Anélkül senki sem lett volna!

Ezek után előadni itt a zsidók ölték meg 2000 éves vadat a zsidók mint bukott nép igazolására röhejes.

2, De függ. 6 milliárd ember nem fogadja el.
Vagy nézd máshonnan. Hol vannak mar a görög, romai es germán erdő istenek? Sehol. MERT a nép nem fogadja (hisz) bennük többet.

igazi Ténytár 2015.01.16. 10:07:43

@huKKK: Nem erre írtad hanem arra hogy a zsidók sikertelenebbek, kudarcosabbak mint a magyarok mert meg a saját messiásukat is kivégezték.

nem ők végezték ki, nekik nem volt az, és halála elrendeltetett/szükségszerűi volt, nem kudarc. A "többi" stimmel.

igazi Ténytár 2015.01.16. 10:10:54

@huKKK: Ez ugyanaz a trükk mint hogy az M betűs is megmondta hogy utána mar más nem lesz próféta többé!

Ügyes. Ha megbukok, nem hisznek nekem az jel, ha megmondtam előre. Ha meghalok akkor meg higgy bennem továbbra is mert megmondtam. Több bizonyíték nem kell ;-)

igazi Ténytár 2015.01.16. 10:12:58

@I_Isti: Azért tegyük hozza MINDEN vallás ezt csinálja!

Ezt egyébként szükségszerű es szimpla logikai után levezethető, még teológia sem kell hozzá.

igazi Ténytár 2015.01.16. 10:19:05

@I_Isti: Ez nagyon igaz!

Az 500 éves hanyatlás, idegen megszállás ott kezdődött. Ezert írtam hogy olyan hülye a világon nincs aki utána azt az illetőt ünnepli, állít neki emlékműveket sorba aki előidézte, csak mi!

Ennél mar csak az lenne abszurdabb ha Batu Kannak es hadvezéreinek emlékműveket állítgatnák újra, mert hurrá de jól kiirtotta az ország 50%-t!

I_Isti 2015.01.16. 10:30:21

@mrZ: Mondok egy példát! A magyarok azt hiszik, hogy a szódavizet egy magyar szerzetes, bizonyos Jedlik Ányos találta ki. Ez mondjuk nem igaz, de legalább jól hangzik.
(Valóságban egy angol fazon, valami Joseph Priestley nevű találta ki, Jedlik csak a szikvízgyártás eljárását hozta létre.)

Viszont vajon ki tud pénzt, 8 milliárd dolláros üzletet csinálni a szódavízből?

Egy SodaStream nevű izraeli cég.

en.wikipedia.org/wiki/SodaStream

picur3ka 2015.01.16. 11:00:53

@I_Isti:

Nem rasszisták maguk a Ténytár kollegával együtt, csakúgy kérdem. Felsőbbrendűségi tudat is persze nincs.

a kihalt nép és a kihalt nyelv dolgával hogy állnak?

I_Isti 2015.01.16. 11:45:58

@picur3ka: Az egyik legokosabb magyar zsidó, akit valaha a föld a hátán hordott a halálos ágyán meg akart térni. Úgy értem: keresztény hitre. Kétszer is papot hívatott. Sajna csak valami hülye katolikus szerzetes volt kéznél, aki nem nagyon tudta elmagyarázni neki, hogy hogyan kell Jézus Krisztust az embernek elfogadnia személyes megváltójának.
Most izgulhatok, hogy Apu elfogadta-e a megtérésre való szándékát, és fogok-e találkozni valaha a Mennyben Neumann Jánossal.

Ja egyébként a zsidók azért nem hiszik (még) el azt, hogy Jézus a Messiásuk, mert a Messiásnak helyre kell állítania Izrael államát, sőt világbirodalommá kell tennie Izraelt. Olyan királyként KELL uralkodnia, aki a népeket vasvesszővel irányítja - vagy töri össze.
Ezt meg még nem tette meg.

Semmi okunk nincs feltételezni, hogy nem fogja megtenni.

Sőt.

Igazából - mivel Izrael állam létezik kétezer évig meg nem létezett - ez bizonyíték arra, hogy elkezdte.

Bell & Sebastian 2015.01.16. 12:03:23

@Disznóvári: Az endogámia (ami bizonyos, kiválasztott tulajdonságokat kondicionál), nemcsak előnyökkel jár.

És nem tévesztendő össze a belterjes szaporodással.
A fajgyalázás (rasszok közti házasság) valamikor tabu volt, megfigyelésen alapult és nem a nácik találták ki.

Kérdezz nyugodtan, szívesen válaszolok.

Bell & Sebastian 2015.01.16. 12:05:46

@I_Isti: Adolf a messiásuk? Hát nem kinyírták ezt is.

picur3ka 2015.01.16. 13:12:43

@I_Isti:

Én nem ezt kérdeztem.

picur3ka 2015.01.16. 13:13:30

@Bell & Sebastian:

Bizonyos értelemben, ez is válasz persze.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.16. 14:16:40

@Disznóvári:

Már hogyan lehetnék én antiszemita, amikor azt sem tudom, mi az?!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.16. 14:28:32

@I_Isti:

Szerintem ezt a krisztocionista szektás izét Németh Sándor sokkal expresszívebben adja elő a Vidám vasárnapban:-]

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.16. 14:34:35

@egy igazi Ténytár:

No, most már csak az a kérdés, hogy Jézus valóban a Messiás volt-e vagy sem?!. Mert amit itt összehantázol, annak csak akkor van minimális értelme is, ha Jézus valóban a Messiás volt. Ha pedig valóban a Messiás volt, akkor...

I_Isti 2015.01.16. 14:41:50

@bbjnick: Ez még mindig a Biblia...

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.16. 15:02:39

@I_Isti:

Ezt már egyszer lejátszottuk. Hol is van a Bibliában, hogy a cionisták által gründolt Izrael állam a Messiás királysága? Azóta meglett?

I_Isti 2015.01.16. 15:17:18

@bbjnick: Például: Ezékiel 37.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.16. 15:43:02

@I_Isti:

É te honnét tudod, hogy ez az idő az az idő és ez az Izrael állam az az Izrael, amiről a próféta ír?

„Azt a napot és órát azonban nem tudja senki, az ég angyalai sem, a Fiú sem, csak az Atya.” (Mt 24.36)

Bell & Sebastian 2015.01.16. 16:26:48

@picur3ka: Az eredeti kérdésfelvetés is egy hülyeség. Az intelligencia egy tárgyi tudásbázis és kompetencia (régen kombinációs készségnek hívtuk) szorzata.
Pista bácsi, az egyszerű parasztember is lehet roppant intelligencs.

A zsidó kultúrfölény is egy népszerű mítosz. Pont olyan, mintha a rókát és a nyulat hasonlítgatnánk.

Úgy igaz, amit leírtam, hogy a mérőeszköz és megmérendő közt is lép fel kölcsönhatás (gondoljon a fényre), tehát: csak Bébéjé posztulátumával érvényes az elmélet.

picur3ka 2015.01.16. 17:18:00

@Bell & Sebastian:

Én nem erre a kérdésre gondoltam, de én mindig is hajlottam a mítosz és a politika jellegre, lásd még Nobel-díj, Hollywood, kommenista kitüntetések. És ugye, minden új nép/nemzet ír ilyeneket magáról reggeltől estig, lásd szlovák, ukrán történelem és hősök, roma Gábor Áron, Elvis Presley, stb.

hoplita 2015.01.16. 17:33:23

@egy igazi Ténytár:
Aki a segghülyét két szóban írja, az ne oktatgasson.

Amúgy ki a faszom vagy te faszkalap?

hoplita 2015.01.16. 17:36:07

@Disznóvári:
Csak az az antiszemita, aki a kelleténél jobban utálja a zsidókat...
Még esztet se nem tudod, makkmarci?

hoplita 2015.01.16. 17:40:04

@I_Isti:
"...Raj Tamás azt írja, hogy vannak régészeti leletek, amelyek bizonyítják, hogy ie. 6-700-ban már általános iskolák működtek náluk, ahol a parasztok megtanultak írni, és olvasni. ..."

:DDDD

Igen...például olyan hasznos dolgokat oktattak, hogy a 3 éves leánnyal lehet közösülni, mert úgyis visszanő a szűzhártyája.
Még a talmudukban is megörökítették ezt a progresszív gondolatot...sok egyéb hasonlóval egyetemben.:)

annamanna 2015.01.16. 18:59:03

@mrZ: azért ez nagyon hasonlít Kongó történetére, a belgáknak se nagyon akarózott Kongó elengedése. Haí jól emlékszem, ott is több nézet csapott össze Kongóval kapcsolatban, de már nem emlékszem, hol olvastam erről. Most hirtelen csak ennyit találtam róla: "Lumumba még ezt megelőzően kinevezte Joseph Mobutut az új Kongói Nemzeti Hadsereg vezérkari főnökévé. Amikor nyílttá vált Kasavubu és Lumumba ellentéte, Mobutu elég támogatást érzett maga mögött a hadseregben ahhoz, hogy fellázadjon. Az Egyesült Államok és Belgium pénzügyi támogatásával Mobutu meg tudta fizetni katonái iránta való lojalitását. A nyugati hatalmak ellenérzése a kommunizmus és a baloldali ideológiák iránt magyarázzák, hogy miért döntöttek Mobutu finanszírozása mellett, aki a „rend” fenntartását ígérte az új államban.
1961. január 17-én katangai erők és belga ejtőernyősök elrabolták és kivégezték Patrice Lumumbát. A lépés mögött a Katangában és Dél-Kasaiban folyó réz- és gyémántbányászatban érdekelt külföldiek álltak. Ezután káosz jött."

Nekem erről az jut eszembe, hogy megnéztem ezt a videót mno.hu/?block=mno_video_popup&param=media_id%3D116623 és ebben arról beszél a nő, hogy "ki akarta szakítani a kisfiút" abból a környezetből, amit nem tartott megfelelőnek ("szülői, nagyszülői környezetre gondolok"). Tehát úgy gondolta, ő jobb anyja volna a kisfiúnak, mint az anyja, aki szülte.
Hát mit ne mondjak - valami hihetetlen módon rosszul sült el ez a "kiszakítás".

Szóval ez jutott eszembe. Európa is minek akarja erőltetni azt, hogy ők jobban tudják, mire van az afrikai embereknek szükségük? Amíg a fehérek meg nem jelentek, a négerek több ezer évig jól elvoltak egy kis banánnal és fűszoknyában. Még több ezer évig meglettek volna ugyanígy. A fehérek szörnyű felfordulást és problémákat okoztak, aztán azt mondták, az ő kezükben van a problémák megoldása. Ez roppant hihető.

@egy igazi Ténytár: aha, érdekes, kösz az infót.

bispora 2015.01.16. 19:01:50

@mrZ: Nos hátulról kezdeném, a Mátra környékéről származom őseim fele palóc, a másik fele szlovák. Azt jól láttad, hogy a palóccal célom volt- azt akartam elkerülni, hogy elkezdődjön a polémia ki is a "magyar". Mivel ennek ebben a példában semmilyen jelentősége sincs, hiszen a fehér kaukázusi rasszhoz tartozó, a mediterrán régió fölött élő európai nemzetek az elérhető nagy számú intellektus és PISA eredményei alapján ( a végén beidézem hol nézhetsz utána) jó közelítéssel azonos képességűek.
El vagy tévedve ha azt hiszed, hogy a középkor folyamán európa a népek nagy olvasztótégelye volt- ez csak az utóbbi száz évben beindult folyamat. A zsidóknál még ennél is zártabb volt a szaporodási közösség, a nyelvi barrieren túl itt vallási gátak is működtek. Hasonlóan a cigány törzsekhez, melyek még egymással sem keveredtek. Ha ez nem így lett volna, most nem lenne nálunk beás- romungro meg oláh cigány populáció.
A speciális genetikai betegségek hajszálpontosan jelzik, ha egy közösség kevés számú ős rokonházasságain keresztül alakul ki- ez fizika, a cigányok és az askenázi zsidók ilyen populációk-pont.
A példámban semmi sem volt véletlenszerű: a szociológus diploma csak azért kellett, hogy azonos, 100-as IQ-ra normáljam a három etnikai csoport szülőpárjait.
És akkor hogy honnan vettem az etnikai átlag IQ értékeket. A cigányoknál volt a legnehezebb, szinte tabusítva van ez a terület, de elérhető irodalmakból csak kijött a 75-80 átlag IQ. A zsidóknál, magyaroknál elérhető tudományos folyóiratok, vagy könyvek voltak a forrásaim. Ezekben publikált nagy létszámú emberen végzett IQ tesztek és a PISA eredmények alapján számítanak átlagot és az angol adatokat 100- nak véve számítják ki azokat. Ezek alapján a magyar átlag IQ 98, az askenázi zsidóké 110-115.
Irodalmak:
1.Cigány IQ
-Bafekr, S (1999) Schools and their undocumented Polish and “Romany Gipsy” pupils. International Journal of Educational Research, 31(4) 295-302.
-Dumitrascu (1999) Intellectual development of gypsy families in Romania. In WJ Donner and DL Dinnel, 14th International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, pp173-187. Lisse, The Netherlands, Swets.
-Rushton, JP Cvorovic, J and Bons, TA (2007) General mental ability in South Asians: Data from three Roma (Gypsy) communities in Serbia. Intelligence, 35, 1, 1-12.
-Bakalar, P (2004) The IQ of gypsies in central Europe. Mankind Quarterly, 44, (3-4) 291-300.
-Iveta Kovalčíková and Juraj Kresila (2009): How to secure equal opportunities for adequate schooling? Human rights contexts of the Slovak education system relevant to Roma pupils: Meeting students’ learning needs through dynamic assessment. edited by Peter Cunningham, published in London by CiCe. (Verbal IQ tests of gypsy children from the famous slovakian Lunik ghetto- demonstrating a disgenic trend: 1994- 68.8IQ; 2008-62.3IQ)
-Fania R. Gärtner & Peter J. Tellegen. (2008): The SON-R 5.5-17: A Valid Estimate of Intelligence for Minorities? An Explorative Study on the Usefulness of the SON-R 5.5-17 Intelligence Test for Roma Children. In: Kopcanová (ed.), Equal Access to Quality Education for Children from Socially Disadvantaged Settings (pp. 81-97). Bratislava: The Research Institute for Child Psychology and Patopsychology & Education Section, Slovak Commission for UNESCO. (~78 IQ, low sample size~30)
-Kezdi,G and Kertesi, G (2011) The Roma/non-Roma test score gap in Hungary. American Economic Review, 101 (3): 519-525.
-Jelena Cvorovic: The Roma: A Balkan Underclass.Ulster Institute for Social Research, 2014. ISBN 978-0-9573913-9-0. (65-ös IQ román cigánygyerekeknél, hetvenes átlag a szlovákoknál!!!)"

Askenázi IQ
Cochran-Hardy-Harpending (2005) Natural History of Ashkenazi Intelligence.
Lynn (2011) The Chosen People: A Study of Jewish Intelligence and Achievement
www.lagriffedulion.f2s.com/ashkenaz.htm ( ez egy indirekt számítás 111-es IQ eredménnyel- nagyon érdekes!)

Magyar IQ:
Gregory B. Christainsen (2013) IQ and the wealth of nations: How much reverse causality?
Lynn, R., & Meisenberg, G. (2010b). National IQs calculated and validated for 108 nations. Intelligence, 38, 353–360.
Lynn, R., & Vanhanen, T. (2012). Intelligence: A unifying construct for the social sciences. London: Ulster Institute for Social Research.

mrZ (törölt) 2015.01.16. 19:34:38

@bispora:

Ja, ugyanazt a listát másolod be amit a másik eugenikus vitában, gondolom megvan neked lementve aztán copy paste, akkor már elmondtam mit gondolok róla.

További szép jó estét.

bispora 2015.01.16. 20:04:16

@bispora:
"A másik kérdés genetika: egy hazai egyetemen azonos minőségű diplomát szerez 3 szociológus házaspár: egy romungró, egy askenázi és egy palóc pár. Egyszerre várnak gyereket is- mindegyik fiú lesz. A gyerekek IQ vizsgálatakor igen nagy eltéréseket találnak annak ellenére, hogy a szülők hajszálra egyforma képességűek: a cigány gyerek átlag alatti, a magyar átlagos a zsidó átlag feletti képességű lesz a mérések szerint. Mi ennek a jelenségnek a természettudományos magyarázata?"
A válasz disznó úr helyett:
Az átlaghoz való visszatérés egy populáció genetikai fogalom, amely Gauss eloszlást mutató jellegek esetén megjósolja, hogy adott szülők utódai a populáció átlagos tulajdonságához képest milyen eltérést fognak mutatni. Értékét az IQ esetében is meg lehet becsülni, hiszen az több génes tulajdonság és normál eloszlást mutat a populációban. Ehhez csak a nemesítők törvényét kell alkalmazni:
R =h2S
ahol R az utódok eltérése a populáció átlagától, h2 örökölhetőség (0-1 ig változhat, IQ esetében az irodalmak szerint 0,5) S=szelekciós differencia, azt mutatja, a szülők mennyire térnek el az átlagtól

Példánkban a három szociológus házaspár azonos, 100-as IQ-val rendelkezett, míg az etnikai átlag IQ-k az irodalmak szerint a következőek: cigány-80IQ, palóc-100, askenázi-110:
Az utódoknál az átlaghoz való visszatérés miatt érdekesen alakulnak a gyerekek intellektus értékei:
-cigány szülők esetében, ahol 80-at vesszük az átlagintellektusnak : S= 100IQ-80IQ= 20IQ
Így R= 0,5*20IQ=10IQ tehát az utódok 90-es IQ-val rendelkeznek majd valószínűleg, a szülőkhöz képest csökken a kognitív képességük.
- a palóc szülőknél R=0, az utódok 100-as IQ-val rendelkeznek, nem különböznek a szülőktől
-askenáziknál: R=-5, azaz 105 IQ lesz az utódoknál-több mint a szülőknél.

Ez a jelenség az intellektus genetikai determináltságának az egyik bizonyítéka és jelzi, hogy a cigány középosztály kialakulása milyen rögös folyamat. Érdekes igazolást lehet látni az afroamerikai (85 átlag IQ)-fehér (100-as átlag IQ) diákok SAT eredményeinek összevetése kapcsán. A szülők jövedelmi viszonyai alapján hét csoportba sorolt diákoknál a húszezer dollár évi legalsó fizetési sávba tartozó szegény fehér családok diákjai úgy szerepelnek, mint a leggazdagabb afroamerikai családok tanulói.

bispora 2015.01.16. 20:08:01

@mrZ:
Akkor drága Mz mi a lótúrónak kérted el még egyszer?
Amúgy ha jól emlékszem abban az eugenikus vitában cigányokról volt szó, tehát a zsidókra és magyarokra vonatkozó irodalmaknak hasznát veheted.

mrZ (törölt) 2015.01.16. 20:19:17

@bispora:

Bocsi. Nem ugrott be a nicked, csak amikor megláttam a listát.

Nagyon sokat tanulmányoztam genetikai statisztikát, arra épül a világképem, nem tudok mit kezdeni olyan dolgokkal mint low sample, meg gettóban felvett adatok, meg néhány génből derivált következtetés, meg hasonlók.

mégegyszer elnézést.

bispora 2015.01.16. 20:47:34

@mrZ:
Akkor ha eddig nem láttad, ezeket érdemes megnézni. David Piffer etnikai csoportok allélfrekvenciáit elemzi és a Lynn féle IQ értékekkel talált érdekes korrelációkat. A mintaszámra nem lehet kifogásod...

biorxiv.org/content/biorxiv/early/2014/08/14/008011.full.pdf

lesacreduprintemps19.files.wordpress.com/2014/01/factor-analysis-of-population-allele-frequencies-as-a-simple-novel-method-of-detecting-signals-of-recent-polygenic-selection-copy.pdf

huKKK 2015.01.16. 21:42:50

@egy igazi Ténytár:
Félreértett.
Amit írtam önnek az bbjnickre vonatkoztatva írtam.
Őrá vonatkozott a "Tudja".
Tehát:
bbjnick tudja, hogy nem a zsidók végezték el a piszkos munkát.
Viszont leegyszerűsítve fogalmazott bbjnick, ezért pontosítottam.
De ha akarja még részletesebben is el tudom magyarázni.

"Ez ugyanaz a trükk mint hogy az M betűs is megmondta hogy utána mar más nem lesz próféta többé!"

Milyen embetűs és miért trükk?

"Ügyes. Ha megbukok, nem hisznek nekem az jel, ha megmondtam előre. Ha meghalok akkor meg higgy bennem továbbra is mert megmondtam. Több bizonyíték nem kell ;-)"

Mit nem hisz el kinek?

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.01.16. 21:59:02

@bbjnick: Attól, hogy te nem tudod, hogy mi az, még tudható. De lejátszottuk ezt a meccset már párszor, és jól leszerepeltél. Nyilván nem fogod elfogadni azt a definíciót, ami alapján te is antiszemita vagy. Ostoba paraszti logikád szerint nincs is olyan, hogy antiszemitizmus, mert te még nem hallottál olyan definíciót, amin számodra elfogadható. Pedig van, ahogy van magyargyűlölet, romángyűlölet, arabgyűlölet.
Nem irigyellek, szar lehet így, önmagadat becsapva, újabb és újabb önfelmentéseket keresve élni.

mrZ (törölt) 2015.01.16. 22:33:12

@bispora:

Az elsőt átfutottam, ezek már meglevő adatok újrafeldolgozása, van benne valami mint minden munkában.
De:
szociogazdasági alapokon kutat, és ilyen alapon hasonlítja össze tokió városlakóit és yoruba törzsi szövetséget, egy olyan teszttel ami kifejezetten nem alkalmas ilyen tipusú képességel alacsonyabb szintet megütők mérésére, mert ott már hibás eredményt ad.. Pluszként a yorubáról: évezredek óta rabszolgakereskedők lopják a fejlettebb és értelmesebb egyedeket, és pont azon a területen élnek ahol az élelmezési gondok közrejátszanak az agyi fejlődésben.

Majd a másikat holnap, ez nem volt meggyőző, olyan tipikus európai igenigennemazdeigen volt.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.01.17. 00:15:24

@bispora: Te most azt akarod bebizonyítani, hogy a rasszizmus jogos, ugyanakkor kikéred magadnak, hogy téged lerasszistázzanak?

mrZ (törölt) 2015.01.17. 09:38:54

@mrZ:

Bocsi hogy kétszer válaszolok átgondoltam oda vissza.
Az intelligencia meghatározó géncsoportok és a mért intelligencia közötti összefüggést tárgyalja. Szerintük az intelligencia kapcsolatú géncsoportok a szaporodás során nem génkeveredést hanem génkiválasztódást okoznak. Valamint igazolja a genetikai- és környezeti egyed típusok közötti individuális IQ különbségeket,(de ez mondjuk sohasem volt kétséges).

Az általános gondom hogy az individualis IQ mérése nem ad választ az okos zsidó-buta cigány kérdésre. Már megint a yoruba-tokyo különbség, egyszerre sok faktor van jelen, te pedig csak az egyikre akarod rákövetkeztetni.

igazi Ténytár 2015.01.17. 10:51:31

@picur3ka: Mert??

Csak mert a magyar néphazugságot hogy mi mindent mi fedeztünk fel leírjuk nem igaz?

Mert szemetekbe mondjuk hogy miközben a magyar nep zsidozik allandona (noha a többség életben nem találkozott eggyel se) az összes melldöngető magyar dolgot biza ok találták fel, azt is külföldön nem itthon?

igazi Ténytár 2015.01.17. 10:56:50

@bbjnick: ha nem volt az akkor hukk nick egesz hozzaszolasa érvénytelen, hülyeség. Amit én írtam, ugye arra volt válasz. Szóval nála érdeklődj először utána majd jövök én is.

igazi Ténytár 2015.01.17. 10:58:29

@hoplita: hozzád ki szólt polgári kultúrha?

igazi Ténytár 2015.01.17. 11:02:24

@hoplita: te kis ..., a Keresztény Bibliaban Lot a saját lányaival hált együtt (mint a jobbikos vezetéssel szoros kapcsolatban levő Gárdista, hogy te is megertsd)!

M-betus próféta meg gyereklánnyal házasodott a valóságban, szóval akkor mi is volt?

De te csak zsidózz nyugodtan.

igazi Ténytár 2015.01.17. 11:13:51

@huKKK: az a profete aki miatt most az egesz balhe volt franciaorszagban.

Miert trükk hogy egy profeta azt mondja utana mar nem lesz az egesz isteni tortenelem alatt mas?

Gondolkodj mar egy kicsit, hogy na vajon miert?

Holnap alapitok egy vallast kozlom az emberek tobbsege nem fog nekem hinni (es lőn ;-) teheat a hiveim ne ketelkedjenek, illetve hogy akik hisznek bennem soha tobbe ne hihessenek masban mert azt is megmondom, hogy Isten (nem en, Isten) allitja en vagyok az utolso, tehat ne ketelkedjenek.

Nezzuk teologiai alapon.

Még Jézus - aki isten fiának tartotta magát - sem állította soha hogy ő tudja mikor lesz az armageddon (= mikor tér vissza), mert azt csak a Teremtő tudhatja, de az M-betus az persze tudta hogy az idők végezetéig mi lesz Isten terve, es 1000-tizezer-millio evig mar nem lesz soha többé szükség masik prófétára neki.

Nem csak csak 1-ben, meg 632-ig volt szüksége Istennek. Soha többet.

ja, nem trükk...

Aha...

picur3ka 2015.01.17. 11:14:47

@egy igazi Ténytár:

Mért, maga milyen nép?

tehát az, köszönöm.

picur3ka 2015.01.17. 11:17:38

@Disznóvári:

"Te most azt akarod bebizonyítani, hogy a rasszizmus jogos, ugyanakkor kikéred magadnak, hogy téged lerasszistázzanak?"

Ez Disznóságodtól igen érdekes megjegyzés, mivel a nick azt bbizonygatja, hogyan és miért legmagasabb a sidók IQ-ja. Maga most lerasszistázta a zsidókat?

picur3ka 2015.01.17. 11:19:14

@bispora:

De ez arra semmiféle választ nem ad, hogy az etnikai átlag miért magasabb. Tehát csak léggömbhámozás.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.01.17. 11:59:33

@picur3ka: Nem tudom, hogy zsidó-e, ha igen, akkor jelen esetben csak egyet. Mondtam én, hogy a zsidók között nincsenek rasszisták? Izraelt például rasszista államnak tartom, ott elég sok rasszista zsidó él.

Bell & Sebastian 2015.01.17. 13:51:30

@picur3ka: Ha érthetetlen voltam, ismétlek. A törzsi szokások okozzák a jelenséget. Az askenázi ott nyert, hogy a hátrányok egy részét ki tudta küszöbölni. A cigó pedig ott veszít, hogy a belterjességen kívül a vérfertőzés is befigyel és másra kondicionál a szocio-kulturális kiválasztás, mint a szidóknál.

De az örményekre, párszikra és jezidekre ez éppúgy igaz, mint a zsidókra.

Megint másként körülírva, ez a diaszpóra -létezés velejárója.

Ahol kialakul egy ehhez elég népes, homogén közösség sziget-kultúrája, ott ez menthetetlenül bekövetkezik.

Közgazdasági nyelven ez a polgárság, Magyarországon (is) jellemzően a svábok és zsidók. Ez okból történelmi szövetségesek, csak ezt nehéz elfogadni.

picur3ka 2015.01.17. 14:13:59

@Bell & Sebastian:

Nem magának írtam, értem én, hogy maga mit mond. De ez ettől komplikáltabb szerintem, bár nem értek a genetikához, pusztán tapasztalásból gondolom többnyire, hogy ebben rengeteg politka - értsd szemfényvesztés is van - rengeteg hülye zsidóval találkozni ugyanis.

Másrészt pediglen ott van a rengeteg magas IQ-jú elmebeteg, ezeknek kára több, mint az egyszeri gyagyásoké.

Össztársadalmi szempontból pedig haszontalan: nincs szükség ennyi újságíróra. Vízvezetékszerelő is kéne.

Egyébként, amit ír az egybe is vág azzal, hogy az izraeli IQ meg annyi, kb, mint máshol. Országnyi etnikai méretekben valójában csak néhány ázsiai népnél mérnek magasabbat, mint máshol.

picur3ka 2015.01.17. 14:20:22

@Disznóvári:

"Nem tudom, hogy zsidó-e, ha igen, akkor jelen esetben csak egyet."

Nem zsidó és nem is ő találta ezt ki. Maga mindig ugrik erre, mint tyúkok a gilisztára.

"Mondtam én, hogy a zsidók között nincsenek rasszisták? Izraelt például rasszista államnak tartom, ott elég sok rasszista zsidó él."

Nem mondta, viszont habzik a szája azonnal a zsidók kritizálásától, mint a Pavlov kutyájának, s vagdalkozik össze-vissza, mint a tébolyult. Izrael egy náci állam nagyjából, viszont mint katonai támaszpont, mi a franc lenne más. Saját tapasztalatom ellenkező: az izraeli zsidók normálisabbak mint pl. a magyarországiak jó része.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.01.17. 14:23:16

@picur3ka: "habzik a szája azonnal a zsidók kritizálásától, mint a Pavlov kutyájának, s vagdalkozik össze-vissza, mint a tébolyult"

Maga hazudik.

Bell & Sebastian 2015.01.17. 14:50:26

@picur3ka: Működik a génturmix, nálunk 1989 -ben kapcsolták be.

Egy final cut erejéig: az orosz Ausstoß nemcsak a turbónemzetiek érdekeit sértette, hanem bizony a már jól beágyazódott, zsidó polgárokét is.
Egyáltalán nem meglepő, hogy hidegre akarták tenni az üzletrontó fajtikáikat.

Egy genetikus gyorsan arra a meggyőződére szokott jutni, hogy egyrészt van Isten, másrészt jobb a genomot nem piszkálni, inkább tabusítani, nácinak nyilvánítani. Így lett ebből is okkult hókuszpókusz ugyanazok kezében, akik még a létét is tagadják. Pedig egy disznóhizlalással foglalkozó paraszt is többet tud annál, mint amennyit bevallanak tudományosék. Még a legelfogultabbak is elismerik, hogy a zsidóknál ugyan nem gyakoribbak (na ja) a pszichoszomatikus agybajok, ám sokkal súlyosabb lefolyásúak.

Ha már... bolond, legyen mindjárt őrült. Majdnem zseni.

Bell & Sebastian 2015.01.17. 14:56:08

@picur3ka: Szimpla (vélt)IQ -irigység, mert ugye töketlen. A kultúrfölény egy mítosz, legyen ez hárompontos ismétlőjelek közt.

picur3ka 2015.01.17. 15:26:47

@Bell & Sebastian:

Köszönöm. Közben eszembe jutott, hogy olvastam erről egyszer részleteset, ahol elmagyarázta, hogy valójában csak a nyelvi/beszédkészségben jobbak, nem általában. S mit ad isten, Falafel mondott erről egy jó tréfát egyszer, talán provokatív szándékkal, de az eléggé egybevágóan jó sztereotipikus vicc vót.

Nem is tudom már, hogy került ez a téma ide, de hozok egy másikat, mert most olvastam. Csak azért érdekes, mert a szintén felsőbbrendű pestiek ugye, akik az ország GDP-jének a nagyobb részét termelik, az adózók száma szerint a sor végén kullognak. Csak a leginkább cigány megyéket sikerült megelőzniük.

www.napi.hu/print/590177.html

I_Isti 2015.01.17. 16:05:54

@bbjnick: 1) Izrael jelenlegi állama véletlenül pont ott van, ahol alig több, mint háromezer évvel ezelőtt az első királya, Saul megalapította a királyságot a törzsek egyesítésével.
2) a legfontosabb: a fügefa.
Mt. 21:19-ben "És meglátva egy fügefát az út mellett, oda méne hozzá, és nem talála azon semmit, hanem csak levelet; és monda annak: Gyümölcs te rajtad ezután soha örökké ne teremjen. És a fügefa azonnal elszárada."
Ennek egyszerűen nincs értelme - Kivéve ha ez egy prófétai jel, amiben a fügefa Izraelt, és azt a gyümölcstelen vallási rendszert jelképezi, ami Jézus korára jellemezte a zsidó társadalmat.

Mt 24:32. A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár:
33. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt.
34. Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, mígnem mindezek meglesznek.

Azon lehet elmélkedni, hogy "ez a nemzetség" mekkora időszakot jelent, de ha a Mt 21:19-ben Izraelt jelképezi a fügefa, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a Mt 24:32-ben is...

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.17. 16:26:42

@I_Isti:

xenofób barátainknak ebben az egy dologban igaza van (a legszebb, hogy nem azért, amiért ők hiszik, hogy igazuk van): baromság arra hivatkozni, hogy izrael államnak 2000 évvel korábbi állapotok miatt lehet ott lenni. ilyen alapon asszíria meg az asszíroké.

izrael állam politikai megállapodások sorozatának eredményeként lehet ott, ahol most is van. nincs ezzel semmi baj. politikai megállapodások sorozata nélkül magyarország sem létezhetne. jé, ki hitte volna.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.17. 16:27:34

@igazi Ténytár:

Ha már a kommentsor követése s nehézséget okoz neked, akkor segítek; tessék:

"(...)

igazi Ténytár 2015.01.16. 08:49:30
@bbjnick: Mondja az a Moricka aki azt se tudja, hogy Jézust nem a zsidók végezték ki, illetve azt hogy maga a saját apja, Isten bácsi (illetve öngyilkosságot kovetett el ha szentháromságozunk ;-)) rendeltette el, hogy meghalljon.

A segg hülyék meg azt sem értik meg hogy ha Jézus nem hal meg AKKOR NINCS KERESZTENYSEG és most valami turulmadakban, germán erdő szellemekben vagy két tucat romai istenben és más baromságokban hinnél... jobb esetben. De oda se neki, legalább zsidózhatott egyet a barma.

(...)

bbjnick · bbjnick.blog.hu 2015.01.16. 14:34:35
@egy igazi Ténytár:

No, most már csak az a kérdés, hogy Jézus valóban a Messiás volt-e vagy sem?!. Mert amit itt összehantázol, annak csak akkor van minimális értelme is, ha Jézus valóban a Messiás volt. Ha pedig valóban a Messiás volt, akkor...

(...)"

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.17. 16:34:34

@Bell & Sebastian:

"Működik a génturmix, nálunk 1989 -ben kapcsolták be."

hát igen volt itt a vegytiszta genetikai tisztaságú Magyar Faj, csak a tudjukkik ezerkilencszáz-nyolcvanlkilencben. :D

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.17. 16:42:48

@I_Isti:

Nyilván, nem én leszek az, aki lebeszél arról, hogy a Bibliát Füles újságként olvasd. Egyszer már, ha jól emlékszem, Sion kapcsán, lejátszottuk ugyanezt. Szerintem egy kereszténynek nem az a feladata, hogy rébuszokat fejtsen, hanem hogy Krisztust kövesse...

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.17. 16:43:12

@picur3ka:

"mert a szintén felsőbbrendű pestiek ugye, akik az ország GDP-jének a nagyobb részét termelik, az adózók SZÁMA szerint a sor végén kullognak"

egyrészt legalább megtudtuk, hogy súlyos kisebbségi komplexussal küzdesz, lám, a mai nap sem telt el eredmény nélkül.

másrészt megtudtuk, még ahhoz is hülye vagy, hogy megfelelően leírd az ürügyet arra, hogy miért vagy felsőbbrendűbb azoknál, akikkel szemben kisebbrendűségi komplexusban szenvedsz. mert ha nem lennél ostoba, mint a faszom, akkor nyilván nem az adózók számáról írsz, hanem az arányukról.

és igen, jogosan vannnak komplexusaid. nem csak gondolod, hogy szart sem érsz, hanem tényleg szart sem érsz. és amekkora istenverte fasz vagy, még reklámozod is.

I_Isti 2015.01.17. 17:35:58

@bbjnick: Én hiszek a Bibliában, de te miben hiszel?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.17. 17:41:52

@I_Isti:

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született az idő kezdete előtt.
Isten az Istentől, világosság a világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentől.
Született, de nem teremtmény,
az Atyával egylényegű és minden általa lett.
Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből.
Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától
és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett és eltemették.
Harmadnapra föltámadott az Írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,
de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat
és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,
aki az Atyától és Fiútól származik,
akit éppúgy imádunk és dicsőítünk
mint az Atyát és a Fiút,
Ő szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban.
Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.
Várom a holtak föltámadását
és az eljövendő örök életet. Amen.

I_Isti 2015.01.17. 17:51:35

@bbjnick: blabla. Ha hinnéd, hogy Jézus él, nem beszéltél volna róla múlt időben.

I_Isti 2015.01.17. 18:11:58

@bbjnick: soroljam föl, hogy a fenti krédó mondatai a biblia melyik konkrét versein alapulnak?

picur3ka 2015.01.17. 20:03:14

@mavo:

"még ahhoz is hülye vagy, ... akkor nyilván nem az adózók számáról írsz, hanem az arányukról."

Mielőtt okádsz, menj ki máskor.

Kakibogár, most figyelj:

16. hely Bp adófizetők száma: 721 934 aránya: 42,6
17. Szabolcs száma: 243 255 aránya: 42,2
stb.

Hiába, olvasni tudni kell.

Bicepsz Elek 2015.01.17. 23:32:06

Ajjajjjjj.... Ez a szerzo is cziongyanus!!!!
1, Ezt altalaban a Sub-Saharaban(Fekete-Afrika) hasznaljak, mert nekik a borszin alapjan egykutya a gyarmatosito orszag(Anglia, Spanyolorszag, Franciaorszag, Portugalia, reszben Olaszorszag lakoja vagy nem(alig) gyarmatosito(Nemetorszag, Lengyelirszag, Skandinav allamok, Bulgaria).
2, A gyarmati rendszer nem veszett el, csak finom modszereket(sunyikat) alkalmaz. Kinanak, Indianak, Vietnamnak sikerult kitornie belole. A legtobb fekete afrikai allamnak nem!!! (www.siliconafrica.com/france-colonial-tax/)A volt oszman teruletek nagy resze par evtizedig volt gyarmat(az Oszman birodalomban azonban egyenjogusag volt!!! Szamtalan alban, bosnyak, szir stb. jutott poziciohoz, mig ez Angliaban pl. akkoriban elkepzelhetetlen volt!!!).
A Nyugat megszerezte Kelet-Europat 1989 utan"finom modszerekkel", majd a "leggyengebb lancszem" Kozel-Kelet fele terjeszkedett(Irak, Libia megleckeztetese es a sziriai probalkozas. Egyiptomban eloszor ezt majd azt tamogattak.
3, "A josagos Nyugat"
Nagyuzemi rabszolgakereskedelmet bonyolitott le Afrika es Amerika kozott.
Indianokat irtott ki, uzott el, fertozott meg, kuldott banyakba, rabolt ki, kenyszerkeresztelt meg
Tonkre tette az indiai kisipart
opiumra szoktatta a kinaiakat es szetlotte oket mikor tiltakoztak
Soroljuk???
De a Nyugat nem = feher ember!!!!
Sot nagyon is keves haszonelvezoje volt ezeknek Europaban is 1945 utanig!!!
4, Ez nem vallasi kerdes!!! A kereszteny nem-europaiak 10% fole novekedese veszelyesebb, mintha egy feher Europa iszlamizalodna!!!
5, Izraelbe ontik a penzt kulonbe eketkeptelen lenne(ja bocsanat nekik szabad a nem feher askenazi zsidokat diszkriminalniuk pl.??

Bicepsz Elek 2015.01.17. 23:47:51

@mrZ:
Ez bezony igy igaz!!
Tudni kell, hogy 1947 ben kb 20-30000 zsi.o katona volt(sok szovjet veteran is), akiknek ontottak a fegyvert. Veluk szemben a legerosebb hadsereg a 7000 fos egyiptomi volt.
Rengeteg alijazo zsi.o visszatert pl. Magyarorszagra vagy dobbantott az USA-ba(ugye Izraelben zs.donak lenni nem elony max. mas nepekkel szemben!).
Europaba beengedni nem kellene tobb bevandorlot, csak szurve, de "Tetszettek volna eleg gyereket szulni!!".
Falat meg Europan belul is sok helyen lehetne epiteni!!

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.18. 00:53:00

@picur3ka:

azt írtad te ostoba majom, hogy "pesten" "az adózók SZÁMA szerint a sor végén kullognak".

ehhez képest "pesten" 721 934-en adóztak ami 182 552-vel, vagyis egy átlagos megye adózóinak SZÁMÁVAL TÖBB, mint az adózók SZÁMA alapján MÁSODIK helyezett KOMPLETT pest megyében adózók SZÁMA, akik közül egyébként rengetegen nem a lakhelyükön, hanem "pesten" végzik azt a tevékenységüket ami után adóznak. továbbá kurva sok nem pest megyei "vidéki" is van, aki valójában "pestre" jár dolgozni, mert ott jobban megfizetik. ezek szintén nem "pesten" adóznak, már ha adóznak egyáltalán. ennek ellenére "pesten" annyian adóznak, mint 3 átlagos megyében ÖSSZESEN.

amiről te hablatyolsz, te szerencsétlen beszélni megtanított majom, az az adózók ARÁNYA a lakosok között, amiben valóban nem "pest" az éllovas, viszont amit egyébként pont ki nem szar le, hiszem még így is messze "pesten" fizetik a legtöbb szja-t, és egyéb adót.

ez egyébként kurvára nem érdem, nem erről van szó. budapesten nem azért fizetnek több adót, mert olyan kurva rendesek, hanem azért, mert egyszerűen sokkal többen vannak, mint mások.

jellemző egyébként, hogy az általad linkelt oldalon egy egészen kicsivel lejjebb található egy táblázat a "százezer lakos feletti települések"-ről, amely táblázatban a 13 "százezer lakos feletti település"-ből 5, vagyis több mint az egyharmada valójában budapesti kerület.

te viszont nem elég, hogy ostoba vagy, de ráadásul még rosszindulatú ostoba is vagy, ami különösen szar kombináció, pláne ezzel csinos kis "pest" fóbiáddal így a tetejébe dísznek. jól megvert téged, a te istened.

Bell & Sebastian 2015.01.18. 04:11:20

@mavo: Természeten nem azt firtattam, mennyi benned a turulvér, Emese. Arról van szó, hogy megindult a népvándorlás, hurrá-liberális olvasatban: feloldottuk a röghöz kötöttséget.

Bell & Sebastian 2015.01.18. 04:27:11

@I_Isti: Azt ugye tudja, hogy a füge nagyon finom, ahány, annyiféle ízű. De nincsen füge fügedarázs nélkül.
Az minden lexikonban benne van, hogy a darázs termékenyíti meg a fügét. Azzal már nem szoktak dicsekedni, hogy benne is lakik. Attól finom.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.18. 08:01:13

@Bell & Sebastian:

szegény kis miép-árvák már megint a kádár-diktatúrát sírják vissza egy olyan országbanban, amelyben európában az egyik legalacsonyabb az ideérkezők érkezők száma - ugyanakkor oroszországban újságban, legálisan hirdetik, hogy nem kell magyar felmenő, nem kell tudni magyarul, elintézzük okosba. és tényleg.

iszonyú tudathasadt állapot lehet ostoba, xenofób majomnak lenni...

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2015.01.18. 09:32:53

@mavo:
remélem boldog leszel ha a lányodat egy negyven centis farkú nigger támasztja meg a kapu alatt hajnaltájt :)

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.18. 11:26:49

@jose maria padilla:

az azért elég szomorú, amikor a xenofóbia valódi alapja a kispénisz-komplexus.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.18. 11:33:09

@jose maria padilla:

persze, ha nem erről van szó, hanem valójában te magad vágysz titokban egy jó erős nigger faszra, ami alaposan megdönget, az mifelénk a te magánügyed. persze ha kérhetlek, ne a nyílt utcán, az nekünk heteróknak a felségterületünk.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.18. 11:42:00

@Bell & Sebastian:

azon tipródom egyébként, mi lenne veled ha párizs környékén kellene laknod. ott annyi niggert meg arabot láthatsz egy nap alatt, mint amennyit eddig te egész életedben, ha beleszámítjuk a tévét és a mozit, aztán bónusznak hozzácsapjukk grift elvtárs kedvenc fekapornóit is.

egész nap retteghetnél, melyik sárvérű fog kirabolni és megkéselni.

picur3ka 2015.01.18. 15:36:35

@mavo:

Majd bemásolom az egész cikket a kedvedért te majom.

picur3ka 2015.01.18. 15:40:45

@mavo:

Helyi lakosok nem is járnak arra, bazmeg.

Olyan, mint a nyócker, a 'mi uccánkba nem jössz be!'.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.01.19. 17:14:52

@mavo: Tévedsz, ragika nem miépes volt, hanem (szellemi szintjének megfelelően) torgyánista.

Bell & Sebastian 2015.01.20. 01:33:35

@mavo: Annak, aki cigókon edződött, ez meg sem kottyanna. Teoretikusan, persze.

@Disznóvári: Nahát, micsoda ízlésficam. De nem kizárható, hogy Ragika imádja, ha az állán csorog a pörköltszaft.
süti beállítások módosítása