Szövetség, barátság és más mesék
2014. november 24. írta: aristo

Szövetség, barátság és más mesék

hideghaboru.jpg

„Három módja van azon birodalmak megtartásának, amelyek, mint mondottuk, maguk szerezte törvények alatt, szabadságban élnek, amikor meghódítják őket. Elsőbben is, elpusztítani, másodsorban közöttük lakni, harmadsorban saját törvényeikkel élni hagyni és adófizetésre kötelezni őket; ugyanott kevesek uralmát létrehozni, és barátságukat így biztosítani.”
(Niccolò Machiavelli: A fejedelem)

Azután pedig itt van ez is:

„92. Mélosziak: S miképpen jelenthetne nekünk akkora előnyt szabadságunk elvesztése, mint nektek az elnyert uralom?
93. Athéniak: Úgy, hogy ti a legszörnyűbbet elkerülve alattvalóikká váltok, mi pedig csak nyerünk vele, ha nem teszünk tönkre benneteket.
94. Mélosziak: S nem elégednétek-e meg azzal, ha mi ellenségeitekből barátaitokká válva nyugodtan maradnánk, anélkül, hogy bármelyik féllel szövetséget kötnénk?
95. Athéniak: Nem! Ellenséges érzületetek kevesebb kárt okozna nekünk, mint barátságotok, amely alattvalóink szemében éppen gyengeségünket, míg gyűlöletetek hatalmunkat bizonyítaná.”

A jeles Thuküdidésznek a Peloponnészoszi háború című, remekbe szabott művében olvasható a híres párbeszéd, ami az athéni küldöttség és a méloszi polisz vezetőinek tárgyalásából származik. Szerencsétlen mélosziak beszorultak a két görög nagyhatalom, Athén és Lakedaimón közé. Az athéniak szemében annyi bűnük volt összesen, hogy függetlenek szerettek volna lenni. A történet folytatásaként azután – mivel önként nem adták meg magukat – a máig a demokrácia példaképének tartott Athén hadai, Philokratész vezetésével megostromolták Méloszt. A város hosszú, hősies védekezés után elesett, és a mélosziak megadták magukat az athéniak kényére-kedvére, akik a tanulság kedvéért a férfiakat lemészárolták, a nőket és a gyerekeket pedig eladták rabszolgának. Mert így megy ez; „ez az élet, Babócsai néni” – hogy klasszikusokat idézzek. Most, hogy itthon tüntetnek – szórakoztató módon CCCP-s és guevarás pólóban – a „kelet” ellen, továbbá napvilágot látott az események feltételezhető forgatókönyve is, érdemes elmélázni a fenti történeten.

Amerika ugyanis, Obama vezetésével, éppen megvadulni látszik: készül, hogy eljátssza Athén szerepét, és ez nem sok jóval kecsegteti a hozzánk hasonló kisebb államokat, akik akaratuk ellenére a frontvonalba kerültek. Sokan sokfélét írtak, mondtak és tüntettek már ez ügyben, és a legvadabb elképzelések láttak napvilágot, mint például Kardos Gáboré − a jeles borozófus munkásságának egyébként egy teljes posztot akarok szentelni a későbbiekben.

Az elmélkedések sorába illeszkedik RG kolléga enyhén romantikus hangvételű írása is, amely a minap jelent meg. Ebben – némileg mosolyogtató módon – kormányzó politikuson kéri számon azt, amit ellenzékben mondott. Lépten-nyomon nekivadult független értelmiségiek szórják világgá átkaikat a „keletre nyitó” Orbán-kormányra, köztük olyan szellemóriások, mint Gréczy Zsolt vagy Vadai Ágnes. De mi is hát ez a bizonyos „keleti nyitás”?

*

A „keleti nyitás” szóösszetétel eredetileg semmi mást nem jelentett, mint a magyar külkereskedelem diverzifikálásának egy lehetséges útját. Tudott, hogy a magyar gazdaság egyoldalúan elkötelezett az EU felé, kivitelünk és behozatalunk – az energiahordozókat kivéve – több mint háromnegyede oda irányul, illetve onnan származik. Könnyű belátni, hogy egy kiegyensúlyozottabb külkereskedelem sokkal nagyobb biztonságot jelent. Túl ezen, egyáltalán nem úgy kell elképzelni, hogy ez az EU-s kereskedelem rovására megy, ellenkezőleg, e fölött kéne megvalósulnia, tehát volumennövekedést is jelentene. Nehéz ezzel nem egyetérteni. Érdemes azt is megvizsgálni, hogy valójában és tényszerűen mi is történt eddig ez ügyben.

Praktikusan, összesen két dolog. Az egyik a paksi szerződés, a másik a Déli Áramlat gázvezeték. Slussz. Ami az oroszokkal kötött paksi megállapodást illeti, mindenki tudja, a tárgyalásokat az a Gyurcsány kezdte, aki most a legnagyobb elánnal szidja a megállapodást. Az oroszok részvétele az erőműépítésben teljesen logikus, hiszen Paks több évtizedes működése során egyetlen komoly üzemzavar volt, akkor, amikor nem az oroszok végeztek egy műveletet, hanem odaengedték a franciákat. A Déli Áramlat ehhez hasonlóan teljesen racionális döntés. A Nabucco projekt megbukott; mint annyi más EU-s projekt: addig tartott, amíg utazgatni és konferenciázni kellett, hülye beszédeket tartva üres lózugokkal. Amikor sor került volna arra, hogy tegyünk valamit, kiderült, hogy apró problémák vannak a tervvel: például senki sem tudott volna bele gázt pumpálni a Gazpromon kívül, továbbá senki sem akart az építésért fizetni. A Gazprom pedig saját vezetéket akart, amit ki is tud fizetni és gázt is tud tenni bele. Ha ez nem lenne elég érv, akkor olyanok is benne vannak a gerilla-vezeték építésében, mint Ausztria, melynek kifogástalan EU-kompatibilitását mi sem bizonyítja jobban, mint Lunacek képviselő pótolhatatlan jelenléte Brüsszelben. Az említett személy amúgy bizonyíték arra is, hogy szükségszerű és számunkra előnyös volt a Monarchia felbomlása, mert képzeljük el: ha ez nem történik meg, akkor Szanyi kapitányon kívül most ő is minket képviselne. Ó irgalom anyja, ne hagyj el!

Látható tehát, hogy mindösszesen két – Magyarország számára előnyösnek gondolt –, kifejezetten gazdasági jellegű ügyről van szó. Ezeken túl Magyarország mindenben beállt a sorba: elítélte Ukrajna területi épségének és „szuverenitásának” (sic!) megsértését, állást foglalt, felszólított, szankcionált, ahogy kell; sőt, ki is fogja fizetni a szankciók következményeit, mert a szövetségesektől egy vasat sem kapunk, az biztos. Ám mindez, úgy látszik, kevés. A libi média által bedobott bombasztikus marhaságok viszont mennydörgő visszhangot vernek az üres fejekben, és egy csőből meg egy atomreaktorból simán és egyesek számára hihetően le lehet vezetni, hogy Orbán Putyint tekinti példaképének és cár akar lenni, de legalábbis Halics és Lodoméria fejedelme. Ecce homok.

Azon persze nem csodálkozunk, hogy a világ legnagyobb hatalma holmi csövek és reaktorok tárgyában exponálja magát. A francia elnök sem volt rest szólni a kajajegyekért. Ilyen a rendszer, amire annyira vágytunk. Hiszen még örülhetünk is. Vívtak már a nyugat emberbarát hatalmai igazi háborút is – százezrek halálát okozva – hasonló dolgokért. Az egymást követő amerikai kormányok láthatóan egyre inkább a régi receptet követik: a feszítő belső problémák elől külső háborúkba menekülnek.

*

A visszatérés a hidegháborús retorikához és eljárásokhoz – végső soron – azonban visszahozza a nukleáris háború egy időre már elfelejtett rémét. Az én nemzedékem még egy olyan világban nőtt fel, amikor az emberiség időről időre közel sodródott a termonukleáris Armageddonhoz, és nem lehetett tudni, a következő alkalom nem az utolsó lesz-e. Ezt az időt a világ nemes egyszerűséggel és a tőle elvárható felelőtlenséggel elfelejtette; a politikusok barátja a kurta emlékezet.

Amerika vezetésével az emberiség újra visszatalálni látszik az öngyilkosság felé vezető útra, és a régi kísértetek újra csörgetik láncaikat. A hidegháborús logika szerint Oroszország nem tűrheti, hogy Ukrajna a NATO tagja legyen, mert ezzel a NATO megszerzi az atomháború szent Grálját, a visszavágás lehetősége nélküli első csapás képességét. A hidegháború stratégiai egyensúlyának alapja ugyanis – valószínűleg ezért élünk még – az volt, hogy az első csapást mérő hatalomnak hosszabb időre van szüksége, amíg rakétái célba érnek; és ezért a másik fél is el tudja indítani a rakétáit. Így azután az egész bolygó nukleáris sivataggá válik, ahová a végén, úgy pár száz év múlva fel lehet jönni a földalatti bunkerokból és kijelenteni: „Győztünk!” Mindezt a szabadság, a demokrácia, a humanizmus és mindenek előtt az életünket oly sikeresen megjavító szent tudomány nevében. Ez a reakció-idő tűnik el, ha az egyik fél a másik küszöbére viheti a maga tölteteit. És ez a lehetőség túlságosan nagy kísértést jelent az emberiséget vezetni hivatott, üresfejű „elit” számára. Az emberiség búcsúztatója pedig nem a Lovasok trombitái, hanem az emberi jogokról, az önrendelkezésről és demokráciáról folytatott üres locsogás lesz.

Nem kívánom újraélni, ha egy mód van rá. Márpedig ez lesz a vége, mert ha valamelyik atomhatalmat sarokba szorítják, az csörtetni fogja az atom-kardot, és lesz újra minden: fegyverkezési verseny, atomfegyverekkel odvaikban az égen keringő műholdakkal és rakétahordozó tengeralattjárókkal a sarki jég alatt. És mindez azért, mert a Nyugatot – ahová annyira vágytunk tartozni – senkik vezetik, akiknek a mainstream liberalizmuson és az adóoptimalizáláson kívül semmi nem jut eszébe.

Mindezeken túl egy kiújuló hidegháború nem sok jóval kecsegteti az USA-t sem. Emlékezzünk: a hidegháború fő csataterei az ún. „harmadik világban” voltak – és lesznek is, hadd reménykedjünk –; ott, ahol most elkeseredett, fanatikus Amerika- és Nyugat-ellenesség dúl halkabban, vagy éppen hangosabban, a Közel-Kelettől Dél-Amerikáig. Ha az oroszok fegyvert, kiképzőket kezdenek küldeni a leghangosabb jenki-gyűlölő csoportoknak, abból csúf dolgok kerekedhetnek ki. Az USA eddig egy háborút vívott olyan országgal, amelyet az oroszok fegyvereztek fel és képeztek ki – ez volt Vietnam. Gondoljunk azokra a képekre, amelyeken a saigoni amerikai követség tetején az utolsó helikopterekre feltülekedő elkeseredett, rettegő tömeg volt látható; szégyen és megaláztatás volt az a világ legerősebb hatalma számára, mit tagadjuk. Megláthatjuk újra: ha Amerika feltett szándéka, hogy a Kreml lépcsőjére helyezze a rakétáit, akkor semmi sem lehetetlen.

Amerika pedig – minden jel arra mutat – komolyan gondolja az oroszok megfenyítését és mellesleg a miénket is. Velünk könnyen meg is teheti, hiszen sehol Európában nincs még ennyire elszánt, belső kisebbség, amelyik lelkesen üdvözölt és üdvözöl minden külső beavatkozást, ha az gyűlölt ellenfelei ellen és az ő hatalomra juttatására irányul. Emlékezzünk Machiavelli tanácsára fentebb: „ugyanott kevesek uralmát létrehozni, és barátságukat így biztosítani”. És ne higgyük, hogy ezt a derék Niccoló mester találta ki, egyidős ez az emberiséggel. A legitimáció nélküli kisebbség, ha uralkodni akar, örökre rá lesz utalva a külső segítségre és valójában csak annak komprádor képviselője lehet – ahogyan volt is az elmúlt századok alatt.

Ami az USA-t és a NATO-t illeti, beválni látszik azok jóslata, akik óva intették őket attól, hogy minket felvegyenek a szövetségeseik közé, mert vagy száz éve, akivel mi vagyunk, az veszít. Egészen egyszerűen rossz ómen a részvételünk. Nekünk azonban ez sokkal könnyebb, mi már megszoktuk, hogy vesztesek vagyunk, megtanultunk együtt élni ezzel – szívesen adunk leckéket is –; ők azonban még nem.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr886928277

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Csak így tovább, fiúk! Elvtársi üdvözlettel: Vlagyimir Iljics Lenin 2014.11.24. 18:13:17

Titkosszolgálatok támogatják, módszerük a hazudozás, céljuk az erőszakkal történő kormányra jutás. A magyar baloldal ugyanazt teszi, mint amilyen a leninista bolsevikok receptje volt 1917-ben, amikor német titkosszolgálati segítséggel először az orosz ...

Trackback: Ezt üzeni Andre Goodfriend a magyaroknak 2014.11.24. 18:10:35

Diplomáciai mentessége mögé bújva mutogatja felfelé tartott középső ujját vigyorogva kifelé az USA budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. Kapjátok be, csicskák! A törvényeiteket meg feldughatjátok a s*ggetekbe a Bécsi Egyezménnyel együtt! Mi...

Trackback: Szövetség, barátság és más mesék 2014.11.24. 12:13:01

Amerika arra készül, hogy eljátssza Athén szerepét a peloponnészoszi háborúban, és ez nem sok jóval kecsegteti a hozzánk hasonló kisebb államokat, akik akaratuk ellenére a frontvonalba kerültek.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Fejesrob 2014.11.24. 18:13:24

Most olvasom a wikin.:

"Az Árpád-ház kihalása után Buda Vencelt támogatta a pápa által pártfogolt Károly Róberttel szemben, ezért a pápa egyházi átok alá helyezte a várost, a budai plébános pedig viszonzásul a pápát."

Szóval az USA-nak beszólni az smafu, a pápát 1300-ban kiátkozni, na az már valami. Hiába, a pofánk mindig is nagy volt, ami egyáltalán nem baj.

gyalog.galopp 2014.11.24. 18:35:22

@Mr Falafel:

Má bocs , hogy beleszólok, de a szovjetet a fene se kívánta, azt egyszerűen ránk testálták egyebek mellett az amcsik is.
Az amcsikat viszont már akartuk, egyebek mellett azért is ,hogy szabadon pofázhassunk....

dont be such a jew 2014.11.24. 18:39:22

Jó jrás, jó volt olvasni, szép munka.

Módfelett Kényelmetlen 2014.11.24. 19:53:05

na még egy fizetett putyinista komcsi
faszomba má veletek a picsának nem költöztök mind egy szálig vlagyivosztokba a gecibe ahonnan jöttetek

Bell & Sebastian 2014.11.24. 20:19:11

@Módfelett Kényelmetlen: Háló, nem mindegy, hogy konzisztencia vagy inkontinencia.

Krisz11 2014.11.24. 20:22:38

@aristo:

Kurvajó írás volt. Gratulálok! A legjobb amit bloggertől az utóbbi 1 évben olvastam.

$pi$ 2014.11.24. 20:26:02

Jó írás, nem nagyon szokott ilyen lenni a zindexen.

$pi$ 2014.11.24. 20:30:26

@Módfelett Kényelmetlen: "na még egy fizetett putyinista komcsi
faszomba má veletek a picsának nem költöztök mind egy szálig vlagyivosztokba a gecibe ahonnan jöttetek "

A fidesz soha nem akarta, hogy az oroszok beleszóljanak abba, hogy hogyan szervezzük meg az életünket. A demokratikus baloldal viszont bevallottan azt szeretné elérni, hogy ne a választók mondják meg, hogy mi legyen, hanem az eu és amerika.

Plusz ezek az állandó alpári mocskolódások elég lehangolók, úgyhogy akár abba is hagyhatjátok.

Krisz11 2014.11.24. 20:46:15

@$pi$:

A legjobb, hogy a balliberálisok elkezdték a nemzeti érzelmű embereket kommunistázni. A következő lépés, hogy zsidózni is minket fognak :D

zobod 2014.11.24. 20:48:49

Ez egy baromság. Annyira nem gyűlölheti senki a sok félcédulás, jólétbe belekergült liberális balfaszt, hogy helyette az orosz birodalmi ambíciók szekértolója legyen. Akkor már inkább a kanhattyúk parádézzanak a belvárosban, mint hogy Kelet-Európában valami KGST-reloaded alakuljon. Az atlanti iránynak nincsen alternatívája, oszt' jónapot.

Persze nálunk az ellenzék mindig atlantista, kormányon meg már nem annyira. A Gyurcsit is keményen megmogyorózta az USA annak idején, jóval kevesebbért. Most meg ő a nagy nyugat-barát.

mrZ (törölt) 2014.11.24. 20:56:22

Túl becsülitek az atomháború következményeit.

Még többtízezer robbantás is csak jelentéktelen éghajlatváltozást jelentene, háttérsugárzásban pedig a fukushimai erőműhöz képest még még kevesebbet is adna.A robbanófejek méreteit csökkentették, a reakciót módosították így jóval kevesebb a szennyezés.
A kólához cukorsziruphoz módosított keményítőhöz, a többi modern élelmiszerhez és tv előtti életmódhoz képest elenyésző az egészségügyi hatás.

Ha a földi össznépesség redukciójában komoly szerephez jutna, a csökkenő környezetszennyezés nagyságrendileg nagyobb előnyökkel járna.

unom_ma 2014.11.24. 20:58:47

Maradva a kiinduló pontnál: A mélosziak jobban jártak volna, ha elfogadják Athén ajánlatát, még ma is élnének! Visszatérve a magyarokra, nem kéne nemzeti hőzöngéssel ismét vesztesnek lenni csak az ilyen Aristo félék miatt ismét azok leszünk. Ami Ukrajnát illeti az egész böffenet alapjai hiányoznak. Az amik a Kreml lépcsőjére tehetik a rakétáikat már most kb. 8 helyről. Ennek semmi köze Ukrajnához. Ettől még az amerikai külpolitika úgy szar ahogy van, de az egy másik történet.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2014.11.24. 21:03:51

@Fejesrob: index.hu/belfold/budapest/2011/04/27/ii._janos_pal_papa_ter_lett_a_koztarsasag_ter/

"Peterman bíró utcából Nándor utca (I. kerület)

A XIII-XIV. században élt Peterman bíró Buda város bírája volt. 1302-ben Károly Róbert megostromolta Budát. A város polgárai válaszul Peterman bíró vezetésével és a hozzájuk csatlakozó papokkal kihirdették az egyházi tilalom feloldását és kiátkozták a Károly Róberthez hű főpapokat és a pápát. Az utcát 1954-ben nevezték el Peterman bíróról. A változtatással az utca 1879-1954 közötti nevét állítják vissza, amely a korábban regnáló király nevére, a német Ferdinánd magyar megfelelőjére utal."

Amíg megállapítod az esethez való politikailag helyes viszonyulást, főzök egy teát :-)

Bloodscalp 2014.11.24. 21:06:30

@belekotty: jól modernizáltad:D

@Fejesrob: az is undorító ahogy az orosz kémpárt a palesztínok mellett ajvékol

Bloodscalp 2014.11.24. 21:07:24

Az volt már hogy ez az írás egy baromság?

torró 2014.11.24. 21:07:42

Amerika és a tisztes Németország!! Egy újságíró kitálalása a tömegek manipulálásáról !! Olvassátok el!!
Megvásárolt újságírók! Megvezetett publikum!!
www.hetek.hu/hit_es_ertekek/201410/tudom_kik_sarozzak_magyarorszagot

McKinney 2014.11.24. 21:19:30

figyeljetek má, lehet hogy amerika ilyen szar meg olyan geci meg satöbbi. most azonban őszintén, te vajon hol élnél inkább, a szovjetúnióban? ne röhögtess.

freehckr 2014.11.24. 21:33:57

@A megvalósult amerikai ólom..: „és mosogat, esetleg wc-t pucol”

Egyetlen ilyen van a külföldre távozott ismerőseim között, ő is óránként 8 fontért csinálja ezt, napi hat órában... gondolom bármelyik hazai wc pucoló simán cserélne vele, fizetést mindenképpen. :) Egyébként nem ez a jellemző, legalábbis a „köreimben”, egy jó szakmával, vagyis leginkább hozzáértéssel és biztos nyelvtudással remek munkákat lehet tőlünk nyugatabbra vállalni...

Fejesrob 2014.11.24. 21:35:35

@McKinney: Te ennyire ostoba vagy? Attól, hogy az USA velünk geci miért kellene visszasírni a szovjetúniót?

Hihetetlen b+, hogy egyeseknek a seggnyalás a normális állapot. Figyu, mentálisan a többség azért nem olyan gáz mint te.

Anselmo 2014.11.24. 21:37:29

@mrZ: "A robbanófejek méreteit csökkentették, a reakciót módosították így jóval kevesebb a szennyezés. "

Környezetbarát atomfegyver? Zöld atombomba :)

Fejesrob 2014.11.24. 21:39:00

@torró: Ez valahogy itt sem index szenzáció.

Persze az ember az ilyet nem is az indexen keresi.

Anselmo 2014.11.24. 21:41:06

Az USA mindent megtesz, hogy újra hidegháború legyen az oroszokkal, de nem az oroszok miatt, csak velük ijesztgetik Nyugat-Európát. Mert különben Nyugat-Európának nincs szüksége Amerikára.
Nekem viszont nem hiányzik egy újabb vasfüggöny.
Az a bizonyos kisebbség meg mindig háborúk után jutott hatalomra Magyarországon, nem csoda, hogy megint megpróbálnak belerángatni minket.

mrZ (törölt) 2014.11.24. 22:08:01

@Anselmo:

Te nagyon hülye:
A jóval kevesebb még nem környezetbarát, ha mától csak a harmada olajat locsolom ki, attól még nem leszek zöld.

>>Az a bizonyos kisebbség meg mindig háborúk után jutott hatalomra Magyarországon, ...
82-ben milyen háború volt hogy százával lettek zsidó szövetkezeti vállalati és banki vezetők?

Pan Modry 2014.11.24. 22:12:59

Az usa egy hubat kovetett el 45 ben, a nemetek legyozese utan szet kellett volna bombazniuk a szovjetuniot is es akkor nem lett volna az a mocskos kommunista rendszer.

Ti persze gondolom visszasirjatok azokat az idoket amikor magyarok szazezrei vegeztek sziberiai lagerekben. Akkor csak nyaljatok tovabb. Putyin segget, hazaarulok!

Anselmo 2014.11.24. 22:14:46

@mrZ: miért pont 82? a szocializmus alatt végig ők voltak az elit.

Szóval nem tetszik a zöld atomfegyver? Csalódtam...

Red shield representatíve 2014.11.24. 22:14:47

@$pi$: Mi van devizahiteles? Mennyi lesz a törlesztőd? Megmentett az Orbán?

dont be such a jew 2014.11.24. 22:15:03

@mrZ: '82-ben milyen háború volt hogy százával lettek zsidó szövetkezeti vállalati és banki vezetők? '

Mondjuk én arra nem emléxem, de 81-ben állapodott meg Kádár az IMF-fel, ezt nem nehéz konspirációnak látni.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.11.24. 22:15:15

Az USA is, Oroszország is imperialista logikára jár. Most, hogy Oroszo. kezd egy kicsit föltápászkodni negyedszázados magábazuhanásából és elkezdi nyújtogatni gazdasági csápjait erre-arra, főként Európa felé, az USA ingerülten, az erősebb kutya baszik-elve szerint, reagál. Fordított helyzetben Oroszo. tenne ugyanígy. A hidegháborúnak, anno, az vetett véget, hogy a SZU gazdaságilag összeomlott; most, hogy Oroszo. valamelyest megerősödött, folytatják ott, ahol abbahagyták.

Az USÁ-nak velünk az égvilágon semmi gondja, azt kivéve, hogy túlontúl önállóskodunk. Ezért ránkszállt, mert sérti a nagyhatalmi gőgjét, mert idegesíti, mert veszélyesnek találja és mert rajtunk példát statuálhat többi szövetségese felé is.

Red shield representatíve 2014.11.24. 22:16:29

@Pan Modry: Az USA-nak már a 3. atombombára való cucca sem volt meg Hirosima és Nagaszaki után. Évente termeltek 20-30 bombára valót. Azzal nem sokra mentek volna az oroszok ellen.

Red shield representatíve 2014.11.24. 22:17:19

@bbjnick: Pontosan. Tökéletesen összefoglaltad.

ⲘⲁхѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2014.11.24. 22:19:35

@dont be such a jew: Akkor volt a lengyel balhé, itthon meg nem volt deviza. Tudsz példákat mondani, hol és milyen zsidó lett szövetkezet vezető, vagy csak beszélsz a levegőbe nácika?

dont be such a jew 2014.11.24. 22:20:14

@bbjnick: 'Az USÁ-nak velünk az égvilágon semmi gondja, azt kivéve, hogy túlontúl önállóskodunk. Ezért ránkszállt, mert sérti a nagyhatalmi gőgjét, mert idegesíti, mert veszélyesnek találja és mert rajtunk példát statuálhat többi szövetségese felé is.'

Elvileg igen. Csak az a bökkenő hogy Orvbün szarik a bukott kenyaira. Főleg hogy Merkel egyelőre leintette a szabadkereskedelmi 5letelésüket. Orvbün csak Merkellel táncol, a négrussal nem.

ⲘⲁхѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2014.11.24. 22:22:55

@mrZ: "Még többtízezer robbantás is csak jelentéktelen éghajlatváltozást jelentene,"
Hát... egy szar vulkán is éreztette a hatását. Lakott területeket felégető 10 ezer atombomba rendes lehűlést hozna.

Alick 2014.11.24. 22:23:02

@Anselmo: már látom az új reklámszlogent:
- A hagyományos napozás lassú és unalmas - barnuljon le atombombáink fényében!
:D

Pan Modry 2014.11.24. 22:23:10

@Anselmo:
Honnan szeded ezt a lurvasok baromsagot?

Az usa es az eu egy win win szimbiozisban el. Az oroszoknak most van egy elmebeteg vezeruk aki veszelyt jelent a civilizalt vilagra, de attetelesen az orosz nepre is.
Nektek persze nem draga a lemeszarolt ukran civilek es az otthontalanna lett krimi tatarok elete, egy kis apropenzert barki segget fenyesre nyaljatok!

Herr Schwarze Liste 2014.11.24. 22:23:37

@Counter: székrekedése van szegény aristonak és a nagy erőlködésben már elöl böfögi fel a vegyes cuccost. kívülről nézve sajátos bája van a performansznak, mint egy lightos délutáni pasolini-waters maratonnak.

popcorn bekészítve

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2014.11.24. 22:23:54

@gyalog.galopp: Tévedsz, mert a szovjeteket mi hívtuk be. Az ország lakosságának nagyobbik része Kádárral értett egyet. Szerintem te nem éltél a szockóban, amikor az virágzott. S ha nem, akkor a téma neked magas.

ⲘⲁхѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2014.11.24. 22:24:21

@dont be such a jew: Pedig mennyivel jobb lenne neked az usákoknál, ott menetelhetnél horogkeresztes karszalaggal.

ⲘⲁхѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2014.11.24. 22:26:04

@Krisz11: A legjobb az hogy vannak akik 25 ezres közgáz tanfolyamokat elvégezve pályáznak a közgáz Nobel díjra.

dont be such a jew 2014.11.24. 22:28:09

@dont be such a nazi: Nem, éppen azt mondom hogy nem tudok.

Módfelett Kényelmetlen 2014.11.24. 22:28:20

@Krisz11: ennek valószínűleg az az oka, hogy akit te balliberálisnak tartasz az nem balliberális és habár te magad nem tartod annak valójában mégiscsak egy komcsi vagy, csak mivel azt gondolod, hogy a narancssárgának semmi köze a sarló kalapácshoz ezért ezt nem veszed észre :)
valószínűleg egyébként valóban még zsidó is vagy, mivel magadat megpróbálod kitüntetettként kezelni az erről mást gondolókat pedig lenézed és marginalizálni próbálod :)
ezeknek egyébként semmi köze a nemzeti érzelemhez, ami valószínűleg egyébként a te esetedben semmi más csak az autoriter magatartás követésére való hajlam, a vélt dominancia iránti kóros áhitat igény (ez alapján valószínűleg egyébként még látens homokos is vagy), ami a világ meg nem értéséből fakadó intellektuális igénytelenséged következménye
nagyon jó lesz, ha a fidesz tovább rombolja az oktatást, mert akkor még több hozzád hasonló műveletlen lelki nyomorult fogja ezeken a fórumokon az észt osztani és még büszke is lesz magára
:)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.11.24. 22:31:18

@dont be such a jew:

"A fiamnak mondom, hogy a menyem is értse": ha Orbánt megb*szogatja az USA, az Merkelnek is és a többieknek is szól.

ⲘⲁхѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2014.11.24. 22:32:51

@Módfelett Kényelmetlen: jaj! @Krisz11: közgazdasági dumái internetről szedett baromságok, amiket 25 ezres gyorstalpalókon oktatnak. Ennek a hülyének még egy büfészakos diplomára sem futotta.

Pan Modry 2014.11.24. 22:33:25

@Krisz11:
Szerintem te nem tudod azonositani sem azokat akiket a szlengetek balliberalisnak tart.
En peldaul nagyon is megvetem a balliberalis ertelmiseget es karosnak tartom azt a 8 evet amig kormanyon voltak, de ez nem jelenti azt hogy csak azert mert valaki nem balliberalis fenyesre nyalom a valagat.

Es amikor a tefajtad leballibsiz mondjuk egy valodi polgart az nem egyeb mint a hazaarulokra jellemzo jellemtelen szervilis viselkedesforma.
A te fajtad legalabb olyan karos a hazara nezve mint anno a ballibek tevekenysege volt!

dont be such a jew 2014.11.24. 22:34:43

@Pan Modry: 'Az oroszoknak most van egy elmebeteg vezeruk aki veszelyt jelent a civilizalt vilagra, de attetelesen az orosz nepre is.'

nanáhogynepersze, ez úgy igaz mint a sivatagban rejtegetett tömegpusztító fegyveres mese

1389blog.com/2014/03/13/creeping-national-socialism-in-america/

Pan Modry 2014.11.24. 22:35:45

@Módfelett Kényelmetlen:
O egy diktatura szervilis, ha szalasi alatt elne akkor magyarok ezreit kuldene a halalba a hatalom kiszolgalojakent, ra nehany evre pedig a rakosi remdszer szolgalataban allva kuldene halalba magyarok ezreit.

Az ilyenfajta szervilis viselkedesforma rendszerfuggetlen, de a jol mukodo demokraciakban senki sem vevo rajuk.

Pan Modry 2014.11.24. 22:37:21

@dont be such a jew:
Baromsag, az oroszok csorok, es putyin ahelyett hogy az oktatast fejlesztene, ukranok ezreit meszaroltatja le az olajbevetelekbol.

Egy okos orszag mint nirvegia befekteti a penzt az utokornak, ebbol is latszik a civilizalt atlanti vilag es az orosz barbarizmus kozotti szakadek.

dont be such a jew 2014.11.24. 22:39:09

@bbjnick: Mindenesetre az usa frusztrációja - ami már a 2001es önmerényletkor és az azt követő jogtipró alkotmánymódosításokkor is beteges volt - veszélyt jelent a világra.

Igaz, nekik a 2.VH akkora üzlet volt, hogy még mindig azon nosztalgiáznak.

dont be such a jew 2014.11.24. 22:40:43

@Pan Modry: Hát, nem csodálom hogy nem a képre reagáltál..:)

mrZ (törölt) 2014.11.24. 22:41:32

@dont be such a nazi:

A vulkán hatása két hétig tart. Tízezrnyi robbantás is csak a földet érő napsugárzás ezreléknyi energiája. A por napok alatt leülepszik. Amikor kitalálták a nukleáris tél mesét, nem számítógéppel modelleztek, hanem prekoncepció alapján feltételeztek. Azóta már többtucat részletes és számításokkal alátámasztott tanulmány volt az ügyről.

>>Tudsz példákat mondani, hol és milyen zsidó lett szövetkezet vezető,...
A teljes skála, skála trade, az áfészok, az otp, a konzumex, külkerbank, electroimpex, technika külker, mnb, minisztériumok. Hónapok alatt előléptek az addig hátsó irodákban íróasztal mellett körmölő kipások, én megéltem, átéltem. Az ok is áll, ahogy @dont be such a jew: mondja.

@Pan Modry:

Egy okos ország fegyverbe fekteti az olajpénzt, a norvégok meg papírokba. Majd meglátjuk melyik volt a nyerő.

Pan Modry 2014.11.24. 22:45:47

@mrZ:
Szerintem inkabb nezd meg egy atlag norveg es egy atlag orosz hazat, autojat, bankszamlajat, beveteleit es egeszsegi allapotat. :)

Es rajossz hogy ertekpapirokba vagy vasba fektetni jobb uzlet :)

Herr Schwarze Liste 2014.11.24. 23:00:03

@aristo:

"Nekem sokkal inkább nyalás az EU-hoz, meg Amerikához szaladgálni magyar belügyek kapcsán. "

2006-2010 közt ilyesmit természetesen egyszer sem láttunk a drága táborterelő tábornok úrtól. a rendszerváltás környékén sem. az többszörös hazaárulás minősített esete lenne birkalogika alapján, nemde? :)

ennél a 2bitesnél egy nüansznyira körmönfontabb alányalással próbálkozhatnál, a publikum érdeklődve várja a bravúrt (minimum 10 oldalas terjedelem, barokk körmondatokkal fűszerezve)

mrZ (törölt) 2014.11.24. 23:03:57

@Pan Modry:

A norvég király egy hónapja köszönte meg sokadjára hogy az oroszok felszabadították a nácik alól.
És amíg él minden évben megköszöni.

Krisz11 2014.11.24. 23:32:36

@Módfelett Kényelmetlen:
@dont be such a nazi: @Pan Modry: @Herr Schwarze Liste:

Na, hülyegyerekek, úgylátom ez most betalált, a számtalan kétségbeesett reakciótokból ítélve.

Mi lett a nácizással, meg a hős antifasiszta küzdelmetekkel? Mostanában nem hallani, nem érdekel már senkit? :)

Áruljátok már el, hogy történt ez az "átvedlés"? Lementetek megbeszélni, vagy kiadták nektek, hogy mostantól a jobboldalt (!) nácizás helyett kommunistázni, buzizni (lásd: "látens homokos is vagy"), meg zsidózni (lásd: valóban még zsidó is vagy") kell? Na ez a módfelett kényelmetlen..
Biztos rohadt sok magyar fogja elhinni rólatok, hogy hazafiak lettetek :D.
Lehet, hogy ti úgy gondoljátok, hogy ezzel a kommunikációs trükkel most majd Falus Ferenci magasságokba repültök, de szerintem a főnökeitek nem lesznek a balfaszkodásotokkal megelégedve :D.

"valószínűleg egyébként valóban még zsidó is vagy"
Igen, szinte biztos :D. Főleg ha olvasod korábbi kommentjeimet.

Krisz11 2014.11.24. 23:37:08

@Pan Modry:

"Egy okos orszag mint nirvegia befekteti a penzt az utokornak,"

Rosszul tudod Bodry, Oroszországban ugyan úgy van stabilitási alap, amit az utókornak és a nemvárt problémák kezelésére tesznek félre.

zorki 2014.11.25. 00:04:41

"Amerika vezetésével az emberiség újra visszatalálni látszik az öngyilkosság felé vezető útra, és a régi kísértetek újra csörgetik láncaikat."
Ez egy axióma, hogy bizonyítani sem kell?
Így könnyű!!!
Az meg egy másik kérdés, hogy átélted a hidegháborús időszakot, még sem tudsz róla sokat, mert csak a végállapotáról beszélsz.
Mondhatnám meghamisítod.
Nem szoktam csúnyán beszélni vagy írni, de most marhára nem bírom ki!
Kurvára nem mindegy, hogy a hidegháború kezdetén a Szovjetunió (tankjai erejével is) a megszállt területekre erőltette a saját rendszerét, szemben azzal, amit papíron aláírt. A megszállást ugye nálunk ideiglenesen elfelejtette befejezni. Holott a békeszerződésben vállalta. Sőt, az Ausztriában állomásozó csapatait is -a kivonás után- itt felejtette nálunk! A varsói paktum sem adott erre lehetőséget!
Ezt nem élted át véletlenül?
Véletlenül nem ez ellen tüntetett Orbán Viktor Nagy Imre újratemetésekor?
Érdekes módon az USA érdekszférába eső országokban -pl. Olaszország- simán működhetett kommunista párt és szavazni lehetett rájuk!
Szal, azért csak különbséget kell tenni a hidegháborúban egymással szemben állók közt, még ha ezt ma nehezedre esik is bevallani! De ha elfelejtetted, volt egy berlini fal, amit szintén nem az amcsik húztak fel, nehogy a nyugatiak keletre szökjenek.
Ráadásul Te beszélsz mások feledékenységéről.
Ennél azért jobban szoktál érvelni.

ÁrPi 2014.11.25. 00:12:18

@vizipipa:

Tíz év távlata.
Hát mi az a 10 év, bölcs magyari testvéreim ?!
Ime egy másik tíz éves távlat:

Ha a Lockheed-Martin valóban megépiti 10 éven belül a CFR-t
(Compact Fusion Reactor-t)
továbbá azt praktikusan kedvező áron lehet majd licenszelnie és megépítenie az ő szövetségeseiknek mint amilyen a mi kishazánk,

akkor ezen időtáv végére (de legkésőbb onnantól kezdödöen) a mai nagy olaj és földgáz-exportör országok nagy GDP-csökkenéssel kalkulálhatnak majd.

Tehát röpke tíz év múlva nem is csak úgy egy Fúziós atomerömű,
hanem mindjárt Kompakt is az.

TIZ év múlva...

sg.hu cikk:

sg.hu/cikkek/108432/10-even-belul-johet-a-kompakt-fuzios-eromu

A megvalósult amerikai ólom.. 2014.11.25. 00:40:59

@Pan Modry: Jelenleg talán így tűnik, de bizony jöhet derűre boru.. ;)

mrZ (törölt) 2014.11.25. 00:41:17

@ÁrPi:

Hmmm..., deja vu:

“Our children will enjoy in their homes electrical energy too cheap to meter...”

Álmodozás helyett gondolkozz:
Mi történne ha az emberek olcsón kapnának nagymennyiségű energiát?

A megvalósult amerikai ólom.. 2014.11.25. 00:48:23

@unom_ma: Arról tudsz hogy Athén elvesztette a Peloponnészoszi háborút..?

A megvalósult amerikai ólom.. 2014.11.25. 00:53:19

@ÁrPi: No és ha nem akkor mi lesz he? Akkor ugye dögöljön meg a Zorbán mer' nincs áram..
Az atomerőművek technológiáját mikorra dolgozták ki? Az ötvenes évek közepére. Nálunk mikor épült a paksi erőmű? A hetvenes évek végén..
Az is időbe tellik míg egy új technológia elterjed a világban..

A megvalósult amerikai ólom.. 2014.11.25. 01:10:35

@Pan Modry: Elkövetett még egy hibát..:

www.hongpong.com//lib/images/plane77_contrast_adj.jpg

(Egyébként ha Putyint komcsinak tartod,akkor Medgyessyt és Horn Gyufát is..?)

ÁrPi 2014.11.25. 01:12:18

@mrZ:

Lebarnulnának a fúziós energia fényénél?

Én nem vetettem föl azt hogy a nép avagy plebsz olcsón kapna nagymennyiségü energiát, hanem azt vetettem föl, hogy a találmány (Lockheed-Martn -féle CFR)
markánsan megváltoztathatná a földkerekség energiapolitikai térképét.

Azt tenné TIZ röpke éven belül.

Akárki is a dézsávüd - pl. Lewis Strauss - Mondogatta ..naésakkor mi van....szerintem hosszabb távra akár igaza is lehet.

( Michio Kaku: A bolygószintű civilizációk vajúdásai - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Wzub52_Y-8k

)

ÁrPi 2014.11.25. 01:27:21

@A megvalósult amerikai ólom..:

Dehogyis dögöljön meg, a Paks2 üzembeállása idején lesz szerintem gyerekcipőben ez a CFR, és én csak arra hívom fel a figyelmed hogy a fúziós energiában a nap enyergiájának tisztaságát látó akkori elempések akkor majdan azt fogják panaszolni hogy milyen szennyező választása volt a Kormányfőnek, nem világos?

A magyarországon épített CFR-ek majd kiegészítő energiatermelő reaktorok lesznek 3-4 évtized múlva a Paks2 reaktorblokkjainak teljesítménypótlására,
vagy ilyesmi.

Fényezett Rézlábos 2014.11.25. 02:49:38

@Red shield representatíve: Ez annyira igaz, hogy kapásból 4 bombát csináltak: a Trinityt, a Little Boyt, és két Fat Mant. Plusz egy elvetélt koncepció volt, a Thin Man, amihez megvolt az alapanyag, de nem gyártották le, mert instabil volt a konstrukció...
A cikk egy - a komment színvonalán lévő - inkonzisztens hülyeség volt, hogy arra is reflektáljak. Menekülök is innen, mielőtt behúz ez a szellemi fekete lyuk, ami ezen a siteon tátong. Pedig volt a Mandiner jobb is valamikor... :(

ⲘⲁхѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2014.11.25. 05:25:58

@ÁrPi: És mi van ha a Lockheed-Martin csak a részvényeit akarta feltornázni?

Herr Schwarze Liste 2014.11.25. 07:09:09

@Krisz11: kifelejtetted az ultima ratiot: minél jobban visítozik xy a zördögpatás miatt, annál biztosabb, hogy az megint valamit jól csinál! buksisimiiiiiiiiiiii :DDD

kávéautomatát kérek

gyalog.galopp 2014.11.25. 08:06:38

@Mr Falafel:
a dekompresszió rendben volt a Vörös tenger mélyéről?:)

Inkább olvasd el a cikket még egyszer.

ÁrPi 2014.11.25. 08:32:18

@dont be such a nazi:

Részben igaz lehet a kérdésed, de...Hátakkó torna van. Például egy csővezeték épitése és tulajdonjoga is egy tornaeszköz...de furcsák ezek a metaforák,
putyin azéé akarja ezt a déliáramlat csövet emigy (Ausztriáig meg tán Olaszországig) fektetni, mer fel akarja tornázni a gazprom (-)részvényeinek az árát.
Tudom én amúgy hogy a Lakhidi Márton nagy korrupt, vagyis izé nagy lobbista, ha a saját érdekeit kell elérni...:)

Alapvetően szükségünk lenne egy Kármán-Szilárd-Neumann-Wigner-Teller féle marslakócsoportra akik atomreaktort építenének nekünk is :-)

Virág et. 2014.11.25. 08:37:40

@Fejesrob: Az feltűnt, hogy az "illiberálisak" 2010 után már nemhogy nem álltak ki a tibetiek mellett, hanem rávertek a "demokraták" közönyére és szépen hatóságilag becsukatták őket egy napra, mert csak. Az az csak ellenzékből álltak ki, kormányról már jobban elnyomtak, mint eddig bárki. A"demokraták" legalább konzisztensen sz.rtak rájuk - ki itt a nagyobb képmutató? Hol volt Balog lelkész a zászlójával a tibetiek vegzálásakor?

@aristo: Az oroszok - mostanában - nem szólnak bele a magyar belpolitikába, nem neveznek antiszemitának,"

www.bruxinfo.hu/cikk/20140124-az-europai-demokraciaert-aggodik-az-orosz-kulugy.html

Év elején volt, de azért nem volt az olyan régen. Orosz külügy jelentése: van abban minden, cigányelnyomás és a többi. De ez nyilván nem beleszólás.

"nem készítenek kormány-buktató forgatókönyveket és nem képeznek ellenzéki vezetőket a hatalomátvételhez,"

Khm. Kovács - KGB - Béla? Végül is, csak Polt Peti ügyészsége állítja ezt róla, gondolom az is libsi ármány vagy merény, nem?

"mint ellenőrizhetetlen újsághírekre adott hibás reakcióra, ami, egyébként, ha paranoiásak vagyunk, ki tudja honnan származnak."

444.hu/2014/08/15/az-mti-azt-irja-hogy-az-itar-taszsz-azt-irja-hogy-az-orosz-kulugy-azzal-vadolja-magyarorszagot-hogy-tankokat-ad-el-ukrajnanak/

Az örösz külügy vádolt meg minket.Mindegy, hogy milyen forrásra vagy forrás nélkül, a vád a külügytől jött. Magasabb helyről nem is jöhetett volna - ez nem Goodfriend szintje, ez Kerry szintje, ha már Amerika.

"A baltás azerit nagyon helyesen rúgták ki, nem látom be, miért lenne érdekünk a saját pénzünkből őrizni még évtizedekig."

Büntető törvénykönyv. Van ilyenünk és annak egy területi és egy személyi hatálya is. Ezért. Meg azért, mert mindenki tudta, hogy otthon azonnal elengedik, a kérdés csak az volt, hogy a pezsgővel és a konfettivel megvárják-e a gép leszállását vagy már a gépen megindul a kacsatánc és vonatozás.

"Amúgy, a franciák is kiadtak egy hasonló örményt,"

Bla, bla, bla. Hagyjuk már a kétségbe esett keresgélést minden baromságra, hogy lám, ez meg ez is csinált ilyet! Én francia vagyok? Ez itt Versailles-külső? Akkor meg? Hol érdekel? Az legyen már a franciák dolga.

"Nekem sokkal inkább nyalás az EU-hoz, meg Amerikához szaladgálni magyar belügyek kapcsán."

És amikor 2003-ben Orbán szaladt Lisszabonba, hogy a CDI elítélje a szoci kormányt? Amikor 2006-ban Orbán szervezett közmeghallgatást az EP-ben, hogy az unió elítélje a magyar kormányt, amit végül is nem tett meg - de megtették helyette a néppártiak. Vagy 2007-ben, amikor Martonyi szaladgált az EU-hoz, mert itt már belföldi eszközök helyett csak külső kontrollal állítható meg az önkény?

Ezeket el tetszett felejteni? Tessék csak fidesz.hu-t olvasni. Vagy az megint nem számít, mert ellenzék-kormány? Akkor mondok valamit: most a szocik vannak ellenzéken, hadd csinálják már ők is azt, amit a fidesz csinált 8 évig.

ÁrPi 2014.11.25. 08:50:19

@Mr Falafel:

Tévedsz , te pontatlan kronológus,
a szovjeteket "mi" a magyarországi kommunisták __Vissza__hívták be 1956-ban.

(A fidesznek is felrótt "EU-hoz rohangálások" megjegyzésedhez akarom még naplófrissitöen megemlíteni, hogy a kettő darab rohangálás közül egyszer egy keresztény frakció kongresszusába szaladva panaszkodtak,, második alkalommal pedig valami 2006.október23.i ötvenedikévfordulón lezajlott megemlékezések-hez kapcsolódóan szaladt a fidesz EU-hoz panaszkodni.)

2014.11.25. 09:06:48

Na végre, ez a poszt rendben van. Jó látni, hogy a mandinerre nem csak megalkuvó nyulak írnak.

Ezt a vonalat kell tovább vinni, mert némi történelemismerettel belátható, hogy Kun Béla, Rákosi és Gyurcsány után a magyargyűlölő árulókkal nem lehet több kiegyezés. Már ha a magyarság akar tovább haladni és nem hagyni, hogy ezek állandóan visszahúzzanak a mocsárba. De ehhez kell az is, hogy a magyar nemzeti értelmiség és a publicisták végre a sarkukra álljanak.

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2014.11.25. 09:36:14

@Virág et.: Nehéz egy ember maga. Semmi sem tetszik. Az idézett és az oroszok rovására írt események - szerintem - messze nincsenek egy súlycsoportban Badfriend tevékenységével és az általános amerikai nyomulással. Sporadikus esetekről van szó, melyek közül pl. az "antiszemitázás" nyilvánvalóan az EU Oroszország-kritikájának kigúnyolása.
De tudja mit: vágyjunk rá, hogy az USA is pontosan csak ennyire szóljon bele a belügyeinkbe.

A baltás esetét végképp nem értem. Azért hivatkoztam a francia ügyre, mert a legfőbb vád az, hogy a fasiszta rezsim nem követi a modern, haladó nyugaton bevett eljárásokat. Erre itt van egy eset, ami a Franciaországban, a felvilágosodás, a szabadság és a demokrácia hazájában rendben volt, - legalábbis senki sem kifogásolta - mi követtük, most meg ez sem tetszik?

rapsodia 2014.11.25. 09:49:14

Aristo sajnos mindig egy mitizált történelemből indul ki, és mindig egy light-osan depresszív, neurotikus frusztrált, magyar nézőpontból beszél, melyet egy üres intellektuális nagyképűséggel kombinál. Annak magasáról nézi le az "üresfejű" nyugati vezetőket, általa egybekonstruált hazai ellenzéket, és úgy általában mindenkit. Nem túl szimpi hozzáállás.

rapsodia 2014.11.25. 09:54:25

Aristo nem érti a a keleti nyitást sem. Az, hogy export-importunk háromnegyede az Eu-val bonyolódik nem aránytalanság, hanem természetes. Abból következik, hogy mi a kínálat és a kereslet. Keleti tájakkal azért nincs nagyobb kereslet termékek és piacok hiányoznak hozzá itt is, ott is. Ettől még értelmes lehet a gazdasági keleti nyitás kísérlete, ha ennek meglennének a gazdasági feltételei. Csak éppen ez eddig édeskevés eredményt hozott, lásd bakui kereskedőház meg hasonlók. A keleti nyitás szövege viszont nem több, mint az Euatlanti világban bénán szereplő politikusi gárda frusztráltságának verbális levezetése. Diplomáciailag pedig káros.

Virág et. 2014.11.25. 10:00:29

@aristo: Hozhattam volna példának az 1945-1989 közötti időket is. Ezzel nehezen tudna versenyezni az USA, nem igaz? Egyébként meg ezek azok a nyomások, amelyek sajtónyilvánosan zajlottak. A gázárral való finom vagy kevésbé finom befolyásolásról akkor most nem is beszélek. Az nem beleszólás? Ne legyünk naivak.

"Azért hivatkoztam a francia ügyre,..."

Tipikus fideszes érvelés. Az összes hülyeségre egyenként keresünk egy-egy nyugati példát és akkor minden rendben van. Egyrészt, fogalmam sincs, ki ez az örmény, linket nem adtál, szóval kénytelen vagyok elhinni neked. Másrészt, Amerika nem a baltás után szólt be, de az EU sem. Az örmények, ők igen, de ez talán érthető is. Harmadrészt, a sok kis lépésből lesz egy teljes átsorolás a végén. A lépések egyenként még elnézhetőek, együtt borították a bilit.

Szindbad 2014.11.25. 10:28:39

Kibaszott bölcsészek. Érezni, hogy mennyire örülnek, ahogyan szépen lassan kialakulnak a pólusok, és lehet egymásra ugatni. Szarjon sünt az összes, semmi sem drága nekik.

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2014.11.25. 10:37:25

@Virág et.: Mi ez a múltba révedés és sérelmi politizálás?

De félre a tréfával, a politikának azzal kell szembenézni, ami most történik.

"Az örmény származású Varoujan Garabedian 1983-ban a párizsi Orly reptéren akarta felrobbantani a Turkish Airlines török légitársaság egyik gépét, de mivel a csomagjában feladott bomba előbb lépett működésbe, a társaság check-in pultja repült levegőbe."

Amit az utolsó bekezdésben említ az egy fontos dolog. vannak ugyebár a tények, megtörtént események, melyeket egy narratíva illeszt egymáshoz, fog keretbe. Állításom szerint ez a narratíva tetszőleges tényekből ellenkező világot képes leírni, amennyiben eltekintünk egy univerzális erkölcs lététől és parancsaitól. Mivel korunk a relativitás kora többnyire eltekintenek az emberek ettől az erkölcs felfogástól. Így viszont a versengő narratívák mindegyike egyaránt lehet igaz és hazug - attól függően honnan nézzük és ki nézi, nem létezik abszolút mérce. Ez a megosztottság, a hideg polgárháború alapja. Maga szerint a "sok kis lépésből" a bili kiborítása következik, szerintem a szuverenitás lehetséges mértékű visszavétele.

Amúgy Amerika nyilvánvalóan nem a demokrácia féltéséből akarja borítani a bilit, nagyszerűen tud ő együttműködni bárkivel, ha érdekei úgy diktálják.

neeskens 2014.11.25. 11:01:55

Anélkül, hogy a szöveg részletesebb elemzésébe belemennék, két dolgot ajánlanék a T. Szerző figyelmébe megfontolásra:
1. Nem lehetséges vajon, hogy a méloszi-áthéni párhuzam a magyar-amerikai kapcsolatokban fals analógia, hiszen nem függetlenek vagyunk, hanem az USA lehető legszorosabb szövetségesei a NATO keretein belül.
Másfelől nem úgy van, hogy az ukrán-orosz viszonyra sokkal jobb ez az analógia, hiszen Ukrajna elvileg valóban független, és az egész láncreakciót pont egy EU-val kötött kereskedelmi egyezmény indította el? Nem Oroszország viselkedett inkább úgy, mint Athén és folyamodott az erőszak eszközeihez Ukrajnában?

2. Csak egy pillanatig játszunk el a gondolattal, hogy Gyurcsány Ferenc teszi pontosan ugyanezt, mint amit Orbán az elmúlt 5 évben. Vajon akkor is ugyanúgy értékelné a T.Szerző a helyzetet, mint a fenti iratból kiderül?

homoródkarácsonyfalváért 2014.11.25. 11:14:46

@bbjnick: Szerintem ez fordítva is megy. Merkel Orbánnal mondatja, amit ő nem mondhat. Aztán várja a reakciókat.

gyalog.galopp 2014.11.25. 13:22:11

@ÁrPi:
Nem pontatlan kronológus, hanem értetlen.
Nem érti a történelmi folyamatokat, összefüggéseket a nagyhatalmak módszereit.

Azt sem érti, nem Kádár hívta be az oroszokat, hanem az oroszok hívatták be magukat általa, mikor azok már a spajzban voltak. Nem csoda, hogy az is elkerülte a figyelmét, hogy ugyanaz a bagázs mószerolt Moszkvában, mint amelyik most a nyugaton...

Mennyire nincs új a nap alatt, a kétes legitimációjú új ukrán kormány a NATO-t szeretné behívni a ruszkik ellen.

Jean Sol Partre 2014.11.25. 16:13:58

@aristo: " Nekem sokkal inkább nyalás az EU-hoz, meg Amerikához szaladgálni magyar belügyek kapcsán. "

Nyalás volt-e akkor is, amikor Orbán csinálta?

Jean Sol Partre 2014.11.25. 17:01:30

@aristo: "Amúgy Amerika nyilvánvalóan nem a demokrácia féltéséből akarja borítani a bilit, nagyszerűen tud ő együttműködni bárkivel, ha érdekei úgy diktálják. "

Ez így van. Nem a demokráciát félti, hanem attól fél, hogy az egyik szövetségeséből kém és szabotőr válik. Oroszország ugyanis csak egyetlen dologba nem szól bele Magyarországon, hogy a kormány mikor kitől mennyit lop. Ezen kívül viszont elég rendesen tudja befolyásolni a magyar bel- és külpolitikát, és szerintem tartja is a gyeplőt szorosan. Az energiaárakkal, az ügynöklistákkal és az egyéb csibészségekkel amikről tudhat.

aszekelyek 2014.11.26. 00:38:32

@gyalog.galopp: és ebben igaza is van orbánnak, hogy legyen csak valami köztünk és az orosz medve között..

aszekelyek 2014.11.26. 00:40:33

@rapsodia: pedig üresfejűek. Ami nagyon el is szormorítja az embert, ha belegondol, milyen nagyszerű is lehetne az EU, ha nem ürejfejű paprikajancsik lennének avezetők és nem lenne mondjuk ESM vertrag... etc.. és nem telepedett volna már ránk régen és rájuk az a nagyhatalom, mely mindenkire az lehető legnagyobb veszélyt jelenti, saját magát is beleértve.

aszekelyek 2014.11.26. 00:41:52

@rapsodia: nem képzeli, hogy önállóan cselekvő és nem komprádor vezetése lehet ennek szerencsétlen EU-nak? Még a second world war végén elintézték, hogy még véletlenül se lehessen az.

aszekelyek 2014.11.26. 00:45:56

@homoródkarácsonyfalváért: de Putyin azt mondta neki, hogy így is és úgy is ...va lesz. kapott egy métsző pillantást is érte. illegitim kisebbségék bármire képesek a hatalomért , velük csak nagyon óvatosan lehet. ÉLETVESZÉLYES FERENC VÁLASZTÁSSAL NEM KERÜLHET HATALOMBA. MÁSKÉPPEN AKAR.

aszekelyek 2014.11.26. 00:48:29

@Jean Sol Partre: SOK HELYEN OLVASOM, HOGY KENNÉK ÁT EZT A SARAT IS ORBÁNRA... NEM FOG MENNI!

aszekelyek 2014.11.26. 00:50:52

@aristo: TALÁN CSAK NEM AZ A FRÁNYA GAZDASÁGI ÉRDEK, AMIRE GONDOLNI SEM AKARUNK?

ÁrPi 2014.11.26. 08:29:22

@Jean Sol Partre:

Írod hogy USA nem a demokráciát félti hanem attól fél, hogy az egyik szövetségeséből kém és szabotőr válik, Oroszország ugyanis csak egyetlen dologba nem szól bele Magyarországon.

Noshát ez dubörgő ostobaság,

illetve papagájság de a papagáj sosem dübörög hanem vokalis hangtónusokkal operál :-D

Tudod-é (?) mösziö Zsan, hogy például orbán kettes sorszámú EU-hoz-szaladgálása 2006október23 kapcsán fogalmazódott meg,
és ezzel az információval tekintve egy EU-hoz fordulást nagyon hamis lenne
azt ópium nyalásnak tekinteni
(Értsd:Nyalás nyalás, Bacsónál a kurta szoknya frusztrálja Virág elvtársat
(, t.i. hagynánk a szexualitást a hanyatló nyugat ópiumának :) )

Jean Sol Partre 2014.11.26. 13:09:59

@aszekelyek: ha már ordibálsz, beszélhetnél értelmesebben is.

Jean Sol Partre 2014.11.26. 13:14:29

@ÁrPi: nyilván te is érezted, hogy zavaros butaságokat makogsz, azért nevetgélsz rajta
süti beállítások módosítása