Működhet-e a rendszer-ellenzékiség?
2014. szeptember 22. írta: Redakció

Működhet-e a rendszer-ellenzékiség?

rendszer_ellenzek.jpg

Vendégszerzőnk, Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatójának írása.

Attól kezdődően, hogy a magyar jobboldal 2010-ben először, majd 2014-ben másodszor kétharmaddal választást nyert, az ellenzékbe szoruló bal-liberális térfélen egyre vehemensebben fogalmazzák meg: ezzel a hatalmas és hatalmával visszaélő (diktatórikus, önkényuralmi, fasisztoid, fasiszta stb, stb.) kormánnyal szemben a társadalmi ellenállás, „ellenzék-stratégiailag” pedig (feladván a puha kormányellenzéki szerepet) a kemény rendszer-ellenzékiség talajára kell helyezkedni. Az ellenzéki közgondolkodást évek óta körbelengő, szinte általánosnak mondható vélekedés az elmúlt hetekben több oldalról is konkretizálódott: ismert közszereplők szólítják fel az „elpuhult” ellenzéki pártokat, hogy álljanak már a sarkukra, vegyék fel a valódi rendszer-ellenzéki szerepet, és annak első manifesztálódásaként bojkottálják az október 12-ei önkormányzati választásokat.

Az az érzésem: elvben bármennyire is egyetérthet mindezzel az ellenzéki zöm, a gyakorlatban (október 12-én bizonyosan) ez mégsem következik majd be. Az pedig a meggyőződésem: nem is lenne jó, ha a folyamatok most vagy a későbbiekben ilyen irányba fordulnának.

Két irányból szeretnék röviden érvelni a rendszer-ellenzékiség opciója ellen. Az egyik érvelési irány a jelenkorra, a másik (tőlem talán megszokott módon) a történelemre koncentrál.

*

1. Induljunk ki Fareed Zakaria mostanában (Orbán Viktor tusnádfürdői beszéde kapcsán) sokszor idézett The Rise of Illiberal Democracy című 1997-es tanulmányából. Erre rengetegen hivatkoztak az elmúlt hetekben, ám arra már kevésbé, hogy ez a cikk nem egyedül áll az univerzumban: a cikk annak a nyugat-európai politikatudományi kánonnak a része, amely immár több mint 15 éve érzékeli az úgynevezett „harmadik hullámos” demokratizálások (az 1970-es évek közepétől az 1990-es évek elejéig) visszájára fordulását.

A magyar olvasó talán el sem tudja képzelni, micsoda gigászi irodalom született az elmúlt másfél évtizedben ezekről a – fogalmazzunk így – sajátos vagy hibrid demokráciákról, azokról, amelyek menet közben változáson estek át, s ahelyett, hogy elmélyült volna liberális jellegük, épp ezen a területen mondtak csődöt. Azt nem mondom, hogy Magyarországról már a kilencvenes évek végén hibrid demokráciaként írtak volna (ellenkezőleg, akkoriban még régiós éllovasként írtak rólunk); ám tíz évvel Zakaria cikke után (tehát még a 2010-es első kétharmados Fidesz-győzelem előtt) itt-ott mi is kezdtünk besorolódni a hibrid demokráciák sorába.

Ám ez az irodalmi kánon két hibát nem vét: 1. nem mondja, hogy a hibrid demokráciák diktatúrák lennének; 2. komolyan elemzi ezeket az újonnan létrejövő rendszereket, s igyekszik komplex okok szövevényén át megmagyarázni a bekövetkezett változásokat.

Magyarországon mindkét hibát elkövetjük, szokás szerint érzéketlennek mutatkozva az árnyalatokra. Egyrészt a napi politikai vitákban lépten-nyomon demokrácia és diktatúra szembenállásaként tételezik fel a mai magyar kormány és az ellenzék – egyébként tényleg súlyos – konfliktusát. Másrészt akárminek is nevezzük a mai rendszert, létrejöttének okairól – pláne az ellenzéki térfélen – nincs igazán kézenfekvő értelmezés. A magyar megszólalók vagy nem tudnak a „hibrid demokráciák” irodalmáról, vagy ha tudnak, kevéssé érdekli őket.

Márpedig a rendszer-ellenzékiség opciója csak akkor lenne megfelelő válasz, ha Magyarországon megfellebbezhetetlenül bizonyítottá válna, hogy ami itt van, az tőrőlmetszett diktatúra. Az a durva megközelítés tehát, miszerint „vége a demokráciának”, lehetséges értelmezés; de nélkülözi azoknak a nemzetközi elemzéseknek a belátásait, amelyek azt mondják, hogy nagyon sok liberálisnak induló új demokráciából hibrid rendszerek váltak. Nem diktatúrák, hibrid rendszerek. Ez azért különbség.

Ráadásul a hibrid rendszerek sem az égből szállnak alá, s nem is azért, mert néhány potenciális önkényúrból (aki már a pólyában is mutatott önkényúri viselkedési jegyeket) tényleges önkényúr vált. Volnának itt mélyebb okok is, amelyeknek az elemzése azonban rendre elmarad. Márpedig ha elmarad, abból csakis olyan stratégia jöhet, ami nem megfelelő válasz a helyzetre. Nem lehet, hogy épp itt fogható meg az ellenzék permanens gyengeségének legfőbb oka?

Ha ugyanis – képzeljük csak el – érvénybe lépne a sokak által a helyzethez passzolónak vélt rendszeren kívüli ellenzékiség, s netán egy ilyen opció egyszer választási győzelemhez vezetne, akkor vajon mi következne egy ily módon megnyert választás után? De még előbb: egy tartós rendszer-ellenzéki állapotból hogyan lehet „visszajönni”? Mit tennének a győztesek a „diktatúra” működtetőivel? Hogyan képzelnék a velük való rendezett együtt-létezést? Hogyan lenne mindebből valaha is normális kormány-ellenzék viszony?

Megmondom: sohanapján.

*

Márpedig az a kérdés – számomra legalábbis -: hogyan lehetséges Magyarországon egy olyan politikai rendszert működtetni, amelyben ennek a normális viszonynak a feltételeit egyszer megalapozzuk?

Az, hogy a mostani helyzet kialakulhatott, ezer okkal magyarázható, s nem ennek a cikknek a feladata a lehetséges okok számbavétele. Csak egyet kiemelve: a hibrid rendszerek kialakulása azt mutatja meg nekünk, hogy a magyar politika nagyon erősen függ a külső kontextustól. Egy híres politikatudós, Stein Rokkan fogalmával ezt „geopolitikai szituációnak” nevezhetjük. 1989-90-ben ez a szituáció rendkívül kedvező volt a liberális demokrácia bevezetésének, amit – ugye emlékszünk – a „történelem vége” közkeletű ideológiája legitimált. Tíz évvel később azonban már módosul ez a szituáció, kezd „visszatérni” a történelem, kezdenek megerősödni a történelemben gondolkodó erők, s persze ekkor alakul át egy csomó liberális demokrácia hibriddé.

Ez egy lecke egy folyamatról, amit illő legalábbis ismernünk. Azzal a téves felfogással szemben ugyanis, miszerint a demokrácia egy állapot, jobban tesszük, ha folyamatnak fogjuk fel, amelyben mindenféle mozgások, olykor visszaesések, sőt visszafordulások is vannak. Egy kortárs-politikatudós, Philippe Schmitter egyenesen azt mondja: a demokrácia története tele van forradalmi változásokkal. Igaz hozzáteszi: ezeket az emberek egyáltalán nem forradalmiként élik meg.

A történelem „visszatéréséből” eredő változások (mégpedig kardinális változások) tehát sokkal nagyobb figyelmet és elemzői érzékenységet igényelnének, s nem látom be, miért oly evidens sokaknak, hogy a demokrácia helyébe a diktatúra tért vissza. Nem az tért. Ebből adódóan a diktatúra rendszerével szemben bevetni akart rendszer-ellenzékiség – éppen, mert nélkülözi az elmélyült elemzést – nem adekvát válasz a mostani helyzetre.

*

De ha a jelen folyamatainak fenti elemzése mégsem lenne eléggé meggyőző sokak számára, s akik a fentiek ellenére úgy vélik: a hibrid rendszerek nagyon is diktatúrák; nos, az ő kedvükért nézzünk rá a témára egy másik optikából, a magyar történelem felől is.

A magyar párt-történelemben korántsem ismeretlen fogalom a rendszer-ellenzékiség. Mi több, talán ez a legtartósabb hagyomány 1867 és 1945 között. Ebben a háromnegyed évszázadban volt minden: közjogi harc, a parlamenti részvétel bojkottálása, a parlamenti berendezés összetörése és permanensen kormány- és rendszerellenzéki pártok öldöklő vitája. Egyetlen dolog nem volt, s ez épp az, ami a nyugat-európai pártpolitikai verseny veleje: nem volt fejlődés a versengő erők egymáshoz való viszonyát, interakcióját illetően. Amíg a liberális demokráciák lényege épp a verseny mérséklődése és az együttműködés fokozódása, addig a magyar történelemben, jöjjön bármilyen ideológiai rendszer, a felek mindig ugyanazzal az arzenállal viseltetnek egymás iránt. Leszámítva a Kádár-rendszert, amelynek csak a végén jelenik meg a rendszer-ellenzék, a dualizmusban és Horthy-rendszerben végig ott van a rendszer ellenzéke, de mivel ez egy rendszer-ellenzék, reménytelenül kormányképtelen. Így is bánik vele az önmagát megfellebbezhetetlen erőnek látó kormányoldal.

Kell hangsúlyoznom, hogy a magyar párttörténelemben nincs váltógazdálkodás? Nem riogatni akarom a mai ellenzéki közönséget, de érdemes lenne elgondolkodniuk azon, hogy vajon a rendszer-ellenzékiség nagyon is létező hagyománya vajon miért nem segítette az ellenzéki pártokat a hatalomra kerülésben. Mondhatnák persze: a dualizmusban csak Habsburg-párti, a két háború között pedig csak a nem nyugatos (a harmincas években: német) orientációjú pártok lehettek hatalmon. Valóban így van, s ez is a külső kontextus fontosságára hívja fel a figyelmünket. S még valamire. A rendszer-ellenzékkel szemben a magyar politikatörténetben állandó az ellenérvelés: csak mi vagyunk képesek nemzeti egységet teremteni. A (rendszer)ellenzék széttagolt és békétlenséget szít, mi egységesek vagyunk, és csak mi tudjuk biztosítani a társadalmi békét.

Amikor tehát azt a plakátot látjuk az utcán, s azt a szlogent halljuk kormánypárti politikusoktól, hogy „csak a Fidesz”, ez jól kifejezi az elmúlt másfél évszázad magyar pártpolitikai miliőjét. Amelyben a kormány szinte örök, s vele szemben az ellenzék mindig (rendszer)ellenzék. Közöttük átjárás nincs.

Ha a mai ellenzék ezt a múltbéli ellenzéki stratégiát kívánná föléleszteni, isten tudja, mennyi időre prolongálná a magyar történelemnek azt a hagyományát, amelytől szabadulni szeretnénk. S a tévedések elkerülése végett nem arról beszélek, hogy a politika ne hagyományokra épülne. Azt gondolom, hogy nagyon is azokra épül. De a rendszer-ellenzékiség egy nem hatékony hagyomány. Hadd ne soroljam, hány esetben próbálkoztak ezzel a mindenkori ellenzékek, meglehetősen csekély vagy átmeneti sikerrel.

Végső soron tehát három javaslattal élnék: 1. Ne elégedjünk meg azzal, hogy a demokráciát diktatúra váltotta fel, itt tovább nincs miről beszélni. Szerintem itt kell elkezdeni a gondolkodást; 2. Sajnálatos módon, a demokrácia nem egyszer bevezetett és örökre változatlan rendszer. Érdemes tehát elgondolkodni a „hibridizálódás” mélyebb okairól; 3. A rendszer-ellenzékiség, mint a társadalmi ellenállás eszköze, nem idegen a magyar párttörténelemtől, de sosem hozott tartós változást.

Érdemes tehát olyan opciót keresni, amely támaszkodván a nyugat-európai pártfejlődésre, számításba veszi, mitől lett ott élhetővé  kormány és ellenzék viszonya és mindebből megtanulható-e valami itthon.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr356718885

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Működhet-e a rendszer-ellenzékiség? 2014.09.22. 10:52:01

A rendszer-ellenzékiség, mint a társadalmi ellenállás eszköze, nem idegen a magyar történelemtől, de sosem hozott tartós változást.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

legeslegujabbkor 2014.09.22. 20:05:14

@bbjnick: "hogy szavazz ránk és mi visszaadjuk neked a munkaképes korúak felének munkanélküliséget, a magyar vidéknek totális pusztulást és cigányterrort, stb..."

Miért kéne a jelöltnek a poklot vízionálni, talán füttyentésre elapadnak az eu-s segélyek?

Jean Sol Partre 2014.09.22. 20:08:23

@bbjnick: 1-2 évtized múlva talán :)

legeslegujabbkor 2014.09.22. 20:14:42

@Bell & Sebastian:
Az 1985-ös választáson egyetlen ellenzéki sem mondta, hogy a pálya annyira lejt, hogy el sem kellene indulni a (387 fős) parlamentbe kerülésért. 71 Népfronton kívüli indult kötelező feltételként elfogadva a Népfront programját, és végül 32-en jutottak be.

Bell & Sebastian 2014.09.22. 20:31:17

@bbjnick: Mi akkor most morálisan nyugtalankodunk, Vinszent?

(Adekvátabb lett volna Mimikrinek fordítani, egyébként '76 -ban készült. Nem is a filmklubban láttam, hanem élőben. Szóról-szóról így történt, egyedül és utólag Walesa megítélése igényel némi korrekciót, khm.)

Bell & Sebastian 2014.09.22. 20:35:51

@legeslegujabbkor: És hiszi-e, hogy ez akár megismétlődhet?

legeslegujabbkor 2014.09.22. 20:44:13

@Bell & Sebastian: Azt hiszem, hogy ez a magánytól való félelem eltúlzott. A választáson mindenképpen el kell indulni, még akkor is, ha az ellenzéknek egyetlen képviselője lesz majd ott.

Bell & Sebastian 2014.09.22. 20:53:57

@bbjnick: Már '89 előtt 3 évvel volt egy csúcs (Velencei öböl, amerikai hadihajó), ahol elviekben megállapodtak, ami ki is szivárgott a nómenklatúra felé, így volt idejük a felkészülésre és a szerepek kiosztására.

Innen számítva alaposan kinyílt az "ellenzék" csipája, védett állatként kezelte őket a Belügyminisztérium.

Ház ellenállóinkat Átmenetileg, rövid időre Kamara lett a belügyes, majd miután az elvtársak visszanyerték egyensúlyukat és önbizalmukat, Horváth visszaszerezte a széket, hogy személyesen egyengesse a feltörekvő, forradalmi ifjúság útját a Parnasszusra. Rettenetes üldöztetésük (a rendszer részéről) csak kamu, akkora már az előadás minden szereplőjét kiválasztották a háttétből.
Nem itt, hanem a Messzi Központban.

Mondom, még csak 1986 -ban vagyunk.

Bell & Sebastian 2014.09.22. 20:57:34

"Ház ellenállóinkat" valamiért meghagyta a formázás, kéretik nem létezőnek tekinteni ház ellenállóinkat.

Bell & Sebastian 2014.09.22. 21:00:43

@legeslegujabbkor: Akkor máris el lehet kezdeni szponzort és médiát keresni, ha még nem késő.

legeslegujabbkor 2014.09.22. 21:08:51

@Bell & Sebastian: Mindenki úgy kezeli ezt a válaszók elérése kérdést, mintha azok bénák és süketek lennének, és az ölükbe kellene letenni a kész megoldást. Akit érdekel, kire is szavazna, az meg fogja keresni a lehetőségeket. Vagyis az érdeklődést (azaz neked lefordítva: az érdeket) kell beindítani az embereknél.

egyetmondok 2014.09.22. 21:15:00

@gyalog.galopp:
" Az a kicsi barátságos szocializmus egy külső kontextusban egy agresszív katonai tömb és egy gazdasági közösség volt, igen ígéretes piacokkal, erőforrásokkal.

2008-2010 körül az ország az államcsőd környékén billegett, ami nem tett jót az EU renoméjának, de az országot finanszírozó befektetők sem repestek a boldogságtól. Egy külső kontextusban ez azt jelentette, hogy a szoclibák alkalmatlanok a kormányzásra. " ---

ezt értem,és igen jól hangzik.
Mi magyarok, vagyunk valahol ezekben a nagyszerű geopolitikai logikákban ?

egyetmondok 2014.09.22. 21:16:23

@bbjnick:
Ez is jól hangzik, és egészen hihető.
Mi magyarok, vagyunk valahol ezekben a nagyszerű geopolitikai logikákban?

panelburzsuj 2014.09.22. 21:23:37

@egyetmondok:
Hogyne lennénk.

Félúton Horvátország és Szlovákia közt.

Bell & Sebastian 2014.09.22. 21:24:19

@egyetmondok: Gyurcsányit nem is a pártja rúgta seggbe, hanem az amcsi külügy, ami meg is védte később a népharag öklétől, Orbántól.

Pedig innovatív egy fickó volt, valóságos sztárrendező, ha cirkusz kellett. Vagy producer, ki tudja ezt pontosan?

egyetmondok 2014.09.22. 21:27:03

@panelburzsuj:
Miért ? Horvátországban és Szlovákiában nem szűnt meg a parlamenti váltógazdaság.
Itt meg igen.

egyetmondok 2014.09.22. 21:29:25

@Bell & Sebastian:
Nem az amcsi külügy, hanem az IMF.
Nem volt ugyanis hajlandó a 13.havi cuccok visszacsinálására. Ilyen ragaszkodó - féle figura volt. :-))

Orbán,mint a népharag ökle ? Ez pompás!

panelburzsuj 2014.09.22. 21:31:26

@egyetmondok:
Attól még maradtunk a helyünkön. A karám ugyanazon sarkában.

Geopolitikát emlegettél, nem?

egyetmondok 2014.09.22. 21:35:15

@panelburzsuj:
Én nem. A két komment, amire válaszoltam, illetve maga a cikk szerzője.
(Én pont kérdeztem, hogy biztosan stimmel-e, hogy ennyire fontos a "külső kontextus". Mert szerintem nem.)

tarackos 2014.09.22. 21:41:43

@vizipipa: Sztem van ebben vmi. A 2010-es 2,7-hez képest kaptak '14-ben 2,1 milla szavazatot és ebben már benne vannak a kilóra megvett rezsicsökösök és a hatumák.

Szvsz tényleg elment onnan egy milla de vettek helyette másik fél millát és Luji se pótolhatatlan, ugye...

Sőt, meg se kellett venni a lúzereket by kötél Laci:

„Ha elkövettem volna azt a hibát, hogy azt mondtam, jobban élünk, akkor elnézést, az elmúlt négy év nem azért volt sikeres, mert azt gondolom, hogy minden rendben van, és jobban élünk általában, hanem azért volt sikeres, mert a katasztrófától megmentettük magunkat”

Elég a fíling.

Azért ez vhol végtelenül szánalmas...eredménynek.

Ami pedig egészet abszurdá teszi az a gépont Gabi féle mai igazolás, hogy ez tk. a plebs demokrácia amire az magyar vágyik, amire felhatalmazást adott. Na, ja. Gondolom a budai várúr-féle plebsre gondolt, gháháháhá :)))

panelburzsuj 2014.09.22. 21:43:48

@egyetmondok:
Nézd, én már kitapasztaltalak annyira, hogy nem állok neki magyarázkodni, hogy központi hatalmak katonai veresége, kisantant, nagyobb antant, bolsiveszély mégis csak számíthatott valamicskét - mert földobsz egy érnét, majd közlöd, hogy de szerinted meg nem. Vagy épp - ó milyen nagyszerű gondolat...

Ha neked nem számít külső kontextus - hát hidd, ahogy legjobban esik. Sokat nem oszt-szoroz.

tarackos 2014.09.22. 21:44:51

@Bell & Sebastian: Ugyan, nézz már rá erre a cociknak nevezett romhalmazra. Nem kellett ehhez senki, maguktól dőltek a kardba...;)

egyetmondok 2014.09.22. 21:50:30

@panelburzsuj:
Ja, baromira teli a magyar padlás a "külső kontextusokkal". Itt semmi más nincsen soha, csak az.
Uncsi, vagy ahogyan Te szoktad mondani : "Nyul"

nu pagagyí 2014.09.22. 22:24:36

Nagyszerű kifejezést sikerült találni az orbáni berendezkedésre: "hibrid demokrácia". Gratulálok! Ebbe a kategóriába simán belefér ami Venezuelában, Belorussziában van, de az egykori NDK-ra is ráhúzható: papíron akár meg is dönthették volna egy választáson Honeckert.

Szerintem, ha a hatalmi párt gyakorlatilag összenőtt az állammal és annak eszközeit gátlástalanul felhasználja hatalma fenntartásához, azt már nyugodtan nevezhetjük diktatúrának. Az ellenzék létezik, de sem információhoz nem jut egy valós alternatíva kidolgozásához, se a nézeteit nem tudja eljuttatni a választókhoz. Amúgy is gyanús, látva "ügyetlenségüket", hogy vezetését vagy már most is, vagy a közeljövőben mindenképpen lekorrumpálja az állampárt. Az MSZP feltűnően szánalmas, az LMP talán szándékosan csak egy szűk réteget próbál megszólítani, a többi még kapálódzik. Megszűnt Magyarországon a választási lehetőség. Demokráciában ez nem normális jelenség. Nincs demokrácia.

feketeesfeher 2014.09.22. 22:24:43

Csizmadia Ervin nagyjából pontosan fogalmazta meg a kilátástalanságot.

Ez nem az ellenzék kilátástalansága, hanem a magyar társadalom kilátástalansága.
Mindamellett persze, hogy ellenzéki oldalon jóval nagyobb intellektuális teljesítményt kellene felmutatni a háttérben, és ezt aztán lebutítani az előtérben.

Ma, taktikai okokból a rendszer-ellenzékiség mindenképpen jobb választás, mint a szoft-ellenzékiség. Egyszerűen azért, mert a fidesz által felépített politikai rendszer nem tartható fenn még középtávon sem.

Az ellenzéknek egyetlen dologra kell készülnie, arra, amikor a rendszer magától összeomlik. Más dolga nincs. Pozíciókat nem foglalhat, érdemleges hatása a társadalompolitikára nem lehet. Kormányzati oldalról alapvető attitűd az ellenzék marginalizálása, vagy esetleg durvábban a megsemmisítése (nem is csak az ellenzéké, hanem minden rendszerkritikusé). Akkor meg minek kéne jófejkednie bárkinek is a kivégzőosztag előtt. Annak azért sok értelme nincs.

Az utolsó mondathoz meg csak annyit. Biztos megtanulható.
Kell hozzá úgy 50-60 év.
És nem kell hozzá a fidesz.

Bell & Sebastian 2014.09.22. 22:27:40

@egyetmondok: A recenzió szerzője ideológiai ellenségem, de inkább az a lényeg, ami a könyvben benne van, ezért feltételezzük, csak elolvasta, talán jól is értette, szászlábó létére.

sardobalo.blog.hu/2014/09/13/kolbenheyer_olvas_clviii_a_toke_ujratoltve#more6473459

Kiveri a szömünköt, oszt mégse látlyuk.

Ez a bónusz

www.sokkaljobb.hu/content/s%C3%A1t%C3%A1n-szolg%C3%A1i?honnan=Nemzeti_Hirhalo

Bell & Sebastian 2014.09.22. 22:30:15

@nu pagagyí: Egy hibrid mit tojik? Hát hibridtojást. Stimmel.

Bell & Sebastian 2014.09.22. 22:35:08

@tarackos: Pedig milyen sajtójuk volt Amerikában! Oszt danóni nem mint pacsirta, még csak varnyú szintjén se. Most ülhetnek szomorúan az ATV -ben és lógathatják azt a hosszú... belüket.

feketeesfeher 2014.09.22. 22:48:15

Nem mellesleg azért arra kíváncsi lennék, hogy a nem rendszerkritikus ellenzék az valójában milyen ellenzék?
Benyalós?
Megfizetett?
Gyenge mint a hajnali harmat?

És annak ugyan mi az értelme?

egyetmondok 2014.09.22. 22:49:55

@Bell & Sebastian:
Amit Piketty könyvéről én eddig olvastam, mint valami fantasztikusan komoly (morális) felismeréseket a gazdaságról, azt, pont azt Bibó szépen megírta már ugyanerről a hetvenes években, tehát ebben semmi új nincsen.

Abban, arról meg végképp nem igazít el, hogy mi történik Magyarországon 2010 óta, mint nagyon is komoly államhatalmi átalakulás. (Mondjuk szerintem ennek ahhoz egyébként a világon semmi köze nincsen is. Mint ahogyan a szabadkőművességnek se.)

villamos alóli kacaj nem mindig őszinte 2014.09.22. 22:56:29

@redakcio:
"Működhet-e a rendszer-ellenzékiség?"
Igen! Az a rendszer-telenség. Aminek semmi értelme!
Orbanikus módon fogalmazva: Ilrendszerizmus.
Legfőbb terjesztői a futsal janicsárok, lézer janik.

feketeesfeher 2014.09.23. 00:04:34

"mitől lett ott élhetővé kormány és ellenzék viszonya"

Semmiképp nem az ellenzéktől.
A kormánytól.

Itt viszont erre nem lehet számítani.

Istóczy úr · http://kuruc.info 2014.09.23. 00:41:38

A bolsik csak a maguk gondjaival vannak elfoglalva, a szélsőliberálisok pedig össze-vissza beszélnek injekciós baromságokat.

Egyszerűen nincs értelme az ilyen elemzéseknek. Olyan, mintha egy hengerfejes, leszakadt aljú, defektes tragacs alapján próbálna arról értekezni, jó dolog-e autózni.

Van két egészséges, nem hazaáruló oldali, nem dögrováson lévő ellenzéki pártunk, amiknek ráadásul nagyobb a támogatottságuk, mint a liberálbolsevikoknak. Velük lenne értelme foglalkozni, de az "elemző" egy szót sem veszteget rájuk.

HaCS 2014.09.23. 00:48:18

Egy ellenzék mindig kormánykritikus.
Ha egy kormány kormányzás néven jellemzően rendszert kezd létrehozni/váltani/felforgatni, akkor az ellenzék természetszerűen rendszerkritikussá (is) válik.

Csodálkozunk tényleg?
Vagy csak csűrjük-csavarjuk?

Bell & Sebastian 2014.09.23. 01:08:33

@Istóczy úr: Mivelhogy a Fidesz csatolmányai, nem?

@egyetmondok: A tőkekoncentráció, mint vezérmotívum bizonyára sok elemzőnek feltűnt és fel fog tűnni. Szerintem itt van a kutya elásva, vagy a báránybőr a farkasra terítve.

Fölösleges dolog itt a pártokat csipkedni, mert ha szabadidejükben, nagy egyetértésben felkötik a bőrkötényt, azt nem pont az építőipar fellendítése céljából teszik.

Ezért hogyne lenne köze mindkettőnek a témához! ha eredeti tőkefelhalmozásban utaznak mind, akkor csak nüansznyi a különbség köztük.

Ha ideológiai jellegű támadást vizionálunk, az csak belülről jöhetne, ám a mellékelt listából is látszik, hogy még a katolikus egyháztól sem áll távol a vakolás.

Akárhogyan is csűrjük-csavarjuk, oda lyukadunk ki, hogy a tőkejövedelmeket kellene alaposan megsarcolni, ugyanis az adósságot másként nem lehet visszapótolni. De ez csak úgy működhet, ha mindenki egyszerre teszi. Addig is, amíg ez nem lehetséges, marad az ügyes pénzügyesek lekapcsolása és a finomított adótábla.

De azt soha sem szabad elfelejteni, hogy rendszerhibás az egész, uniós tákolmány. Ami Amerika belépésétől sem lesz jobb, sőt!

Zerwikaptur - Hármat egy csapásra! 2014.09.23. 01:29:02

Azért azt ne felejtsük el, hogy a nyugati demokráciák jellegi kívánatos állapotukat igen hosszú idő alatt érték el. Konkrétan 3-400 év alatt. És ez a 3-400 év elég rögös belpolitikával párosult ezekben az országokban: forradalmak, géprombolók, munkásfelkelések, véres polgárháborúk, fajgyűlölők, rabszolgaság, polgárjogi mozgalmak, politikai merényletek stb. Olyan traumák, melyek jelentősen hozzájárultak a politikai rendszer finomodásához, a demokrácia társadalmi támogatottságának megerősödéséhez. Ez a hosszú demokratizálódási folyamat itt Kelet-Közép-Európában nem, vagy csak nagyon csonka, töredezett módon zajlott le. Régiónk országaiban a politikai rendszerek felülről konstruált valamik, nem alulról fejlődtek ki, nincs valódi társadalmi legitimitásuk, támogatottságuk. Szerintem ennek eredménye ez a "hibrid demokráciának" nevezett jelenség.

Zerwikaptur - Hármat egy csapásra! 2014.09.23. 01:47:41

@feketeesfeher:
"Nem mellesleg azért arra kíváncsi lennék, hogy a nem rendszerkritikus ellenzék az valójában milyen ellenzék?
Benyalós?
Megfizetett?
Gyenge mint a hajnali harmat?

És annak ugyan mi az értelme?"

A nem rendszerkritikus ellenzék pont olyan, mint pl. a jelenlegi angol, holland, svájci, francia, német ellenzék, vagy pl. mint a republikábusok az USA-ban. Keményen bírálják a kormányt mind ideológiai, mind gyakorlati síkon, markánsan mást gondolnak egy csomó fontos kérdésben, de a fennálló politikai rendszer alapvető szabályait, felépítését nem akarják megváltoztatni. Sőt nem is tudnák, mert ezekben kérdésekben a társadalom alapvetően egységes véleményen van. Ez a társadalmi közmegegyezés adja az adott politikai rendszer stabilitását, ami egyben pl. a gazdasági stabilitás alapja is, így hozzájárul a jólét növekedéséhez.
Egy olyan rendszer, mint amilyen pl. a magyar is, ahol a legalapvetőbb kérdésekben sincs közmegegyezés, ahol az épp aktuális ellenzék a kormány megdöntése mellett a teljes politikai szabályrendszer átírását is ambicionálja, egyszerűen nem lehet stabil így tartósítja többek között a gazdasági lemaradást is.

hoplita 2014.09.23. 06:31:38

@Robinzon Kurzor:
Ez mán nyuggerjanicsár, egy vén faszfej...odavannak mán a csikófogai, azokat elhullatta, amikor kádár seggét nyalta ilyen hévvel.

gyalog.galopp 2014.09.23. 06:57:24

@Zerwikaptur - Hármat egy csapásra!:

Régiónk országai nagyhatalmak között vergődtek (nek) évszázadokon keresztül, ez nyilván meghatározta a gazdasági és társadalmi fejlődésünket. Az épen aktuális hatalomtól való megszabadulás vágya nem igazán jó termőtalaj a plurális gondolkodásnak.

Míg mi itt vergődtünk ( vergődünk) a nyugat gyarmatosította a világot, megszerezve erőforrásait, és köszöni szépen, de még mindig használja. Lásd G7.

hoplita 2014.09.23. 07:15:02

@Bell & Sebastian:
Nem gondolhatod komolyan, hogy a csutivezér le akart számolni a rettenetes gyúcsánnyal?

Mijafaszszal ijesztgetné nélküle a nerbirkáit?

Göntér László 2014.09.23. 07:36:33

Csak az a fontos, hogy én mit tartok jónak, mert nekem csak egy életem van és csak az a jó ami nekem ebben az életben elfogadható. Amit én most jónak tartok:
1. A minimális jövedelmek és a felső jövedelmek közti különbséget csökkenteni kell (nem az egyenlősdire).
2.. Jövedelmet csak egy helyről, ha az meghaladja a mindenkori minimálbért.
3. A vagyon azért van, hogy abból emberek (családok) éljenek.
4. A termelékenység növekedését mindenki élvezze, ezért csökkenteni kell a munkaidőt, irány a négynapos munkahét.
Ha egy rendszer a fentiek et biztosítja, akkor számomra, a jelzőjétől függetlenül, elfogadható.

egyetmondok 2014.09.23. 09:17:46

@Bell & Sebastian:
Az,hogy a tőkekoncentráció hatalmi helyzet, nem is vitás,sőt lehet belőle igen randa uralmi helyzet is. Ép ésszel és ép politikai erkölcsökkel nem lehet másra jutni.

Ám ha visszatérünk a poszthoz, akkor mégis azt kell vizslatni, hogy az állam ( ha már Te is adót vetsz fel a tőkekoncentráció "kezelése" ügyében) mit tehet, pontosabban, hogy milyen állami tehet mit.

Olyan állam ebben se (a tőkekoncentráció ügyében se) tud semmit tenni, amely olyan politikai viszonyok közepette létezik, amelyben az adott társadalom (politikailag tudatos része) a legalapvetőbb (állami - hatalmi) kérdésekben sem ért egyet; amelyben az ellenzék rendszer ellenzék, s a kormányzók központi feladatként fogják fel annak megakadályozását, hogy az ellenzék hatalomra juthasson.

Az ilyen állammal nem csak az a baj, hogy nem tud pl. olyannal sem mit kezdeni, mint a tőkekoncentráció közösségre káros esete, de a baj ennél súlyosabb: ilyen állam esetében alig remélhető az a tőkeképződés, amelyre viszont szükség lenne, tehát nem az a baj, hogy jó nagy tőkék veszedelmesen koncentrálódnak, hanem az, hogy nem képződik tőke, ami viszont a társadalom megélhetését veszélyezteti.

(A magyar helyzet szerintem ez, és ebből szempontból szerintem irreleváns az Unió sorsa, amelyet egyébként magam is, hát,mit mondjak, inkább viccesnek, nevetségesnek kezdek látni, mint bármi komolynak.)

belekotty 2014.09.23. 09:48:39

@max val bir ca: Birka! Nem te vagy az első! Meg leszel fenyítve!

belekotty 2014.09.23. 09:50:16

@imres: Elgurult a gyógyszered?

gyalog.galopp 2014.09.23. 09:51:52

@egyetmondok:

Csak azt nem értem, hogy ezek után mit nem értesz a külső kontextusokon? :)

belekotty 2014.09.23. 09:52:04

@Bell & Sebastian: "Arra ki emlékszik, hogyan győzködték végjáték idején a középkádereket az MSZMP -be belépésre?"
- Martonyira gondolsz?

Megyko · http://www.szinkronrendezo.blog.hu 2014.09.23. 09:54:16

röviden össze tudná foglalni valaki?

belekotty 2014.09.23. 09:54:26

@Bell & Sebastian: "Innen számítva alaposan kinyílt az "ellenzék" csipája, védett állatként kezelte őket a Belügyminisztérium."
- ugye konkrét neveket is tudunk, oxfordi ösztöndíjjal.

belekotty 2014.09.23. 09:57:16

@feketeesfeher: "Nem mellesleg azért arra kíváncsi lennék, hogy a nem rendszerkritikus ellenzék az valójában milyen ellenzék?"
- mint a hazafias népfront volt.

belekotty 2014.09.23. 09:58:31

@Istóczy úr: Miva? Má +int rászabadultál a nővérpult gépére amíg nagyvizit van a pszichiátrián?

egyetmondok 2014.09.23. 10:01:15

@gyalog.galopp:
Hát ja, "külső kontextusok".
Akkor értem már: van mire hivatkozni a saját problémáink szőnyeg alá söprése érdekében. Na arra kegyetlenül frankók a külső kontextusok, hibátlanok.

gyalog.galopp 2014.09.23. 10:11:09

@egyetmondok:
Tekintsük a "külső kontextusokat" egy eufemisztikus kifejezésnek.
De bárminek is tekinthetjük, van létezik. A saját problémáinkat ennek figyelembe vételével kell megoldani.
A cikk erről a megoldási folyamatról szól.
Merjünk nagyot álmodni, álmodjuk azt, hogy a folyamat vége a nem rendszerkritikus ellenzék lesz, csak közben tartsuk nyitva a szemünket. :)

egyetmondok 2014.09.23. 10:43:03

@gyalog.galopp:
Arról, hogy a cikk miről szól, nem kell vitát nyitni, mert Csizmadia Ervin - szerintem egyébként helyesen - arra hívja fel a figyelmet, arra jut végül, hogy nézzük meg, hogyan csinálta és csinálja a nyugat azt, hogy ott ellenzék/kormánypárt nem kerül abba a szituba ,mint itt.

(Legfeljebb én őszintén azt hiszem, hogy ez pusztába lökött javaslat: ezt senki se fogja komolyan venni, különösen nem a hatalmat birtokló kormányerő. Ott erős a hit, hogy a nyugat megbukott, minek tehát azt nézegetni, mint mintát.)

Fentebb azt is leírtam,hogy szerintem 1990-2010 között Magyarországon parlamenti váltógazdaság volt, meg azt is, hogy szerintem ma már nincsen az.
1990 és 2010 között ilyen írás, mint ez, Csizmadiáé (is,meg másoké is) meg sem íródhatott, értelme sem lett volna, annyira világos volt a magyar államhatalom parlamenti váltógazdaság jellege. Ma miért kell akkor erről beszélgetni ?

S őszintén szólva fogalmam sincsen arról, hogy mit kéne jelentsen az, hogy a külső kontextusok figyelembe vételével kell a saját problémáinkat megoldani, mert szerintem az, ami itt 2010 óta zajlik, sehol a világban meg nem történt, és nem is történik.

Egyetlen olyan országot se tudok, se Európában, se máshol, sehol se, amely a 2008-as pénzügyi válságra, ahogyan Orbán Viktor olyan pontosan fogalmazott " új politikai, gazdasági és társadalmi rendszer"-rel próbálna válaszolni. Mindenki az maradt, ami 2008 előtt volt. Tehát mi itt állunk totál egyediséggel a világban, a 21.század eleje felé, úgy, ahogyan senki és sehol. (A fontos "külső kontextusok "..., hihi.., ez vicc.)

Ilyen értelemben azzal se nagyon tudnék vitázni, aki azt mondaná, hogy ennek az új, a Fidesz által kitalált politikai, társadalmi és gazdasági rendszernek a rendszer ellenzékének lenni magyar becsület dolga. Hát, van ebben valami, mert nagyobb képtelenséget, szó szerinti ökörséget, történelmi marhaságot én elképzelni se tudok, mint ami 2010 óta zajlik ebben az országban.

Göntér László 2014.09.23. 11:02:59

A "hibrid" demokráciáról néhány szót. Az elitélt liberális demokrácia, mint olyan, minden hatalmi szintet demokratikus választásokkal kivánt betölteni még akkor is, ha ezek tisztességét esetenként lehetett vitatni. Diktatúrában a hatalmi szinteket kinevezettek töltik be, vagy ezeket a kinevezéseket látszólagos választások előzik meg. A "hibrid" demokráciát nyilván ennek a két állam irányításnak a keveréke jellemzi. Nézzük meg ezt hazánk esetében:
Az alaptörvény F) cikkének (2) pontja azt mondja, hogy Magyarország területe megyékre, városokra és községekre tagozódik. A városokban kerületek alakíthatók.
Látható, hogy a járások nem szerepelnek a felsorolásban, csak a valóságban.
Ezeknek a járásoknak a vezetőit nem választással, hanem kinevezéssel helyezték a helyükre. A "hibridizáció" világosan megmutatkozik.

gyalog.galopp 2014.09.23. 11:32:11

@egyetmondok:

"Fentebb azt is leírtam,hogy szerintem 1990-2010 között Magyarországon parlamenti váltógazdaság volt, meg azt is, hogy szerintem ma már nincsen az. "

2008-ban az ország az államcsőd szélére került. Mért olyan nehéz megérteni, hogy egy országot a működő gazdaság tartja életben nem a parlamenti pártok váltakozása.

Marha jókat röhögtem az választások előtti összefogósdis esélylatolgatásokon. Tudod, ha a 21 sz -ban politikai pártok ott tartanak, hogy egymás között akarják osztogatni a szavazók voksait, hát ott valami nagyon nagy gáz van van a fejekben.

Ha pedig a sorozatos zakók után is ,valaki azt várja el a győztes párttól, hogy szolidaritásból, mifenéből adja át parlamenti helyeinek egy részét egy abszolút tehetetlen , tehetségtelen bagázsnak, hát az tényleg forduljon orvoshoz.

___________________________ (törölt) 2014.09.23. 11:41:56

Induljunk ki a következőből: mivel az elmaradottabb magyar viszonyok között antikapitalizmusnak sok értelme nem volt, a kommunisták első számú önigazolása az antifasizmus volt. Aki elolvassa mondjuk Berkesi regényeit, látja, hogy a szerző mekkora igyekezettel próbál összemosni mindenkit a papságtól a nyilasokig valamiféle fasiszta egységfrontba, hogy legyen értelme az egész régi elitet leváltó kommunista antifasizmusnak.

Na, ennek az öröksége a jobboldali autoriterségtől való bér-rettegés, és annak eredménye a "hibrid" összemosása a diktatúrával.

Mert ha nem lehetne a Patásördög diktatúrájától rettegni, ugyan mi értelme is lenne baloldali vagy liberális pártnak hazánkban? Mert a liberálisnak kapitalizmus kell, hogy támogathassa, a baloldalinak kapitalizmus kell, hogy ellenezhesse, de nekünk aztán nincs kapitalizmusunk. Mások kapitalizmusa van itt, nyomokban, idegen kapitalizmus, az alatt meg a kényszervállalkozók kaparása a létfenntartásért.

Nem is feltétlenül arra gondolok, hogy ez valamiféle tudatos trükk - inkább arra, hogy a balos vagy liberális értelmiséginek önmaga előtt sem tudatosan van szüksége ilyen önigazolásra, hogy ő itt aztán bátran harcol a felcsúti Franco ellen - mert különben kénytelen lenne elismerni, hogy tökfölösleges az egész, hogy ennek az országnak és korszaknak a problémáit nem lehet az elmúlt 200 év nyugati ideológiáinak keretein belül megoldani.

egyetmondok 2014.09.23. 11:42:09

@gyalog.galopp:
Én értem a véleményedet.
Akkora válság volt 2008-ban Magyarországon, hogy érdemesnek tűnt és tűnik is szerinted felszámolni a parlamenti váltógazdaságot. Sokan vélekednek így.

Hungry horse 2014.09.23. 11:43:56

@egyetmondok: ne 2010-ben keresd az okokat, hanem 2002 eleje és 2006 ősze között.
Ott van a válasz kérdéseidre.

egyetmondok 2014.09.23. 12:19:51

@Hungry__horse:
Arra a kérdésre, hogy miért tűnik sokaknak nagyon is elfogadhatónak 2010 után a parlamenti váltógazdaság felszámolása, 2002 eleje és 2006 ősze között lenne meg, van meg a válasz ?
Én abból az időből egyetlen ellenzéki politikai erőtől sem emlékszem olyanra, hogy megkérdőjelezték volna az akkor fennálló magyar államhatalmi rendszer parlamenti váltógazdaság jellegét.

Hungry horse 2014.09.23. 12:34:01

@egyetmondok: ezt kérdezted:
" Mi történt akkor 2010-ben, hogy ez ma nagyon-nagyon nincsen így ? "

Ezt válaszoltam: "ne 2010-ben keresd az okokat, hanem 2002 eleje és 2006 ősze között.
Ott van a válasz kérdéseidre."

Érted, amit írtam?

gyalog.galopp 2014.09.23. 12:39:59

@egyetmondok:

A parlamenti ellenzék önmagát számolta fel, sokan ezt képtelenek felfogni.

egyetmondok 2014.09.23. 12:45:41

@Hungry__horse:
Mi történt szerinted 2010-ben, aminek az okát 2002 - 2006 között kell keresni ?
(Értem, hogy szerinted ami történt 2010-ben,annak az okát 2002-2006 között kell keresni, csak azt nem tudom, és ezért kérdezem, hogy mi történt itt 2010-ben, ami miatt pl. Csizmadia Ervin ma az 1867 utáni és a két háború közötti magyar politikai rendszereket hozza, mint párhuzamokat ? Amik világos módon nem voltak parlamenti váltógazdaságok.

Szerinted minek az oka az, amit 2002-2006 között találunk ? A parlamenti váltógazdaság felszámolásának az okát kell keresnünk 2002-2006 között ?)

egyetmondok 2014.09.23. 12:47:36

@gyalog.galopp:
Csizmadia Ervin nem jut erre a következtetésre.
Ő azt mondja, hogy a mai ellenzék a rendszer ellenzéke, nem pedig azt, hogy felszámolta önmagát.
Erről én egyetértek vele.

gyalog.galopp 2014.09.23. 13:00:48

@egyetmondok:

nem mondtam, hogy mindenben egyetértek Csizmadia Ervinnel, az se biztos, hogy minden úgy értek , ahogyan ő.

Én úgy látom, most a rendszer ellenzék önfelszámolásának tanúi vagyunk.
A rendszer ellenzék elkövetett egy hibát, nem biztosította a saját gazdasági hátterét, úgy gondolta az ő problémáit majd mindig megoldja a " külső kontextus " ( ez direkt volt :)), hát nem oldja meg.
De nem kell izgulni, minden nagy monolitot kikezd az erózió.

egyetmondok 2014.09.23. 13:23:56

@gyalog.galopp:
Ebben nem értünk egyet.
Én azt látom, hogy pont nem számolódik fel az ellenzék, sőt, alakulnak új pártok is, nyilván idő kell nekik, de azok ugyanúgy a rendszer ellenzékei (lesznek), mint a mostaniak pl. a parlamentben (kivéve tán a Jobbikot).

(A nemrég alakult, Béndek Péter - féle Polgári Konzervatív Párt, ha jól olvastam a minap a blogján, egyenesen az önkormányzati választok bojkottjára szólított fel.)

És szerintem is, minden ilyen monolitot (ez jó jelző a NER-re) kikezd az erózió.

gyalog.galopp 2014.09.23. 14:32:04

@egyetmondok:

Gazdaság nélkül nincs politika, csak gyarmat, gazdaság nélkül nincs politikus, csak stróman.
Merkel 80%-on csücsül, vagyis a teljes német gazdaság áll mögötte, a gazdaság a profit után megy és jót röhög azon, hogy tojásfejű emberek, hogyan próbálnak ideológiát gyártani abból, amit ők csinálnak.

___________________________ (törölt) 2014.09.23. 14:38:06

@egyetmondok: várjunk csak - most komolyan úgy kellene ezt érteni, hogy a váltógazdaság az egy érték, ami megőrzésre érdemes? Ez vicc, vagy komoly?

Én ugyanis mindig is adottnak vettem, hogy az a parlamentáris demokrácia megcsúfolása, mert oda vezet, hogy bármilyen gusztustalanságot elkövethet egy párt, 4-8 év múlva úgyis ő nyer, amikor a másik párt gusztustalanságaiból jobban elege van a népnek, akkor "orrát befogva" úgyis rászavaz. Így egyre aljasabbá válnak, nincs vissztartó erő: 50%-úgyis nyernek akkor is, ha akármit csinálnak.

Én mindig is úgy gondoltam, hogy a normális demokráciában nincs váltógazdaság: a megbukott pártok _tényleg_ _megbuknak_, vezetőik a politika közelébe sem mennek többet, újak jönnen új ötletekkel és tiszta lappal.

Gondolom, erre azt fogja mondani, hogy "de ez kisebb rossz, mint a kvázi egypártrendszer" - nem feltétlenül, nyilván azon múlik, hogy mennyire kvázi és meddig. De az a nagyon jó, hogy az MSZP elitje úgy bukott meg, hogy már nemigen jöhetnek vissza, és majd egyszer a Fidesz is úgy fog - hogy végre eljutottunk oda, hogy van és lehet igazi bukás. És szerintem ez nagyon jó és nagyon sokat ér. Az, hogy akárhányszor nyerhet a Fidesz még, de veszíteni már csak egyszer fog, utána vége. Az MSZP-DK-nak meg már most vége, az SZDSZ meg el is lett már szépen temetve. Ez a legjobb, ami történhet!

Ezért nem értem, hogy Csizmadia miért akarja a kormány-ellenzék viszonyt "normalizálni" - ez nem más, mint a bukás következményeinek elmismásolása. Aki bukott, azt alkalmatlannak találtuk, tehát menjen krumplit ültetni és ne jöjjön vissza. Nem pedig 4 évet kivárni valami zsíros képviselői, bizottsági állásban és utána újra ígérgetni-próbálkozni.

A normalizált kormányellenzék viszony egyenlő a váltógazdasággal, a váltógazdaság meg egyenlő azzal, hogy a szememet is kilophatod, akkor is visszaszavazlak 4-8-12 év múlva, amikor a másikat már jobban utálom.

Az egész parlamentáris demokrácia című bohózatott ott kellene indítani, hogy aki bukott, ne térjen vissza: kirúgott alkalmazottat nem veszünk fel újra, nem reménykedünk benne, hogy 4 év múlva nem lesz olyan tróger, mint volt.

egyetmondok 2014.09.23. 14:46:12

@Shenpen:
Csizmadia Ervin szerint a parlamenti váltógazdaság érték. Igen, szerintem is az.
----------------------------------
"Aki bukott, nem jöjjön vissza..." -- írod. De,hát Orbán is visszajött, miközben 2002-ben megbukott. Nem jöhetett volna vissza ?

egyetmondok 2014.09.23. 14:47:39

@gyalog.galopp:
" Gazdaság nélkül nincs politika, csak gyarmat, gazdaság nélkül nincs politikus, csak stróman.
Merkel 80%-on csücsül, vagyis a teljes német gazdaság áll mögötte, a gazdaság a profit után megy és jót röhög azon, hogy tojásfejű emberek, hogyan próbálnak ideológiát gyártani abból, amit ők csinálnak. " --

ennek szerintem semmi köze a parlamenti váltógazdasághoz, a cikk témájához.

Göntér László 2014.09.23. 15:04:27

@Shenpen: Tetszik a váltógazdaság megközelítése.

gyalog.galopp 2014.09.23. 15:45:00

@egyetmondok:
csak ahhoz van köze, a kormányt azért nevezzük kormánynak, hogy irányban tartsa járművet. Az a jármű aminek a kormányát össze-vissza rángatják, vagy összetörik, vagy nem jut sehová.

A parlamenti váltógatósdi a gazdaság szempontjából egy bohózat, a gazdaság nagyon nem viseli az össze-vissza rendszerváltásokat, az viszont neki teljesen mindegy, hogy milyen pártállású politikust fizet le.
Az ember emlékezete igen rövid,az is általában nem pártokra, hanem személyekre koncentrálódik, ezért a valamit magára adó párt a leszerepelt politikusait kivonja a forgalomból.

egyetmondok 2014.09.23. 15:55:15

@gyalog.galopp:
A parlamenti választások során, új kormány jön, régi megy, rendszert váltunk ? Nem hinném.

Bell & Sebastian 2014.09.23. 16:24:10

@hoplita: Üzletileg akart leszámolni vele.

@belekotty: Tudunk.

@egyetmondok: Hogyne lenne tőkekoncráció, ha magyar magánszemélyek birtokába került az államadósság fele. Hogyne lenne tőkekivonás, ha az adóoptimalizálás jelszavával adózatlanul és szabadon elsétálhatnak a bevétellel. Hogyne lenne pénzmosás, ha az adózatlan lóvét nagy haszonnal járó befektetésként hasznosíthatják újra.

Ellenzékről nincsen értelme beszélni egészen addig, míg mindkettő érdekcsoport ugyanannak az éremnek csak két oldala. Csak másként vannak kifestve és más technikákat használnak, de alapvetően ugyanazt akarják.

Kivéve a nemzetáruló vadbibsilibsibolsikat. Azoknak egyáltalán nem árt a kanál vízbe fojtás, mert kiválóan tudnak levegőt venni a fenekükön is.

mrZ (törölt) 2014.09.23. 16:43:06

@belekotty:
Az oxfordi ösztöndíj egy speciális tanfolyam elfedése.

___________________________ (törölt) 2014.09.23. 17:23:07

@egyetmondok: ha lett volna alternatíva... 2010-ben, de 2014-ben is, nem a fideszre, hanem főképp a szocik ellen szavazott az ország. Mondjuk személyesen OV talán van akkora formátum, hogy még egy esélyt megérdemelt, 39 évesen egy választást eléggé billegve elveszíteni, úgy, hogy 2002-ben különösebb népharag nem volt, még talán nem nevezhető bukásnak, bár itt is inkább arról van szó, hogy rajta kívül nemigen van "kaliber". Vagy aki annak néz ki. De mondjuk a pártot akár ki lehetett volna cserélni mögötte, ahogy ma szerintem nem sok embernek hiányzik mondjuk Mikola, szerintem alapvetően a fidesz kádereinek többsége nem nagyon hiányozna, ha lenne alternatíva. De mindegy, a lényeg, hogy kissé speciális eset, de ez most a második esély és harmadik szerintem nem lesz, vagy legalábbis én azt szeretném, hogy ne legyen, ha egyszer veszítenek, ne jöjjenek utána harmadszor is majd vissza. Azaz, legyen végre alternatíva. Vagy még inkább: legyen végre ára a bukásnak.

Lehet, hogy hülyeség, amit mondok, mert a brit váltógazdálkodás sokáig jól működött, bár az is igaz, hogy teljesen más viszonyok között. De én valahogy királyválasztásként fogom fel az egészet, valahogy úgy, hogy ha a jelölt alkalmas, akkor akár egész életében is betölthesse a méltóságot, mint egy velencei dózse, és fordítva: ha egyszer veszít, az általában azt jelenti, hogy alkalmatlan, és akkor annyi. Kivételek lehetnek, meg lehet ezt cifrázni, végül is csak annyi lenne a lényeg, hogy például a korrupciónak le az legyen már a jutalma, hogy nagy duzzogva be kell ülni négy évre ellenzéki képviselőként egy bizottságba, legyen már valahogy a dolgoknak következménye. Végül is ha mindenki le lenne csukva, aki lop, azaz ha csak bénázás miatt buknának meg kormányok, még akár el is hihetnénk, hogy tanultak a múltkoriból, és akkor lehetne is váltógazdaság. Nem tudom, őszintén szólva.

Most az a tök jó, hogy legalábbis valami más jön hosszú távon, mert az eddigi ballibnek eléggé egyértelműen harangoztak, a fidesz meg annyira bebetonozza magát, hogy innen csak csúnyán bukni lehet, szépen elegánsan -3%-os különbséggel választási felállni a kormányrúdtól innen már nem, tehát biztos, hogy innen kezdve ha valami, valaki más lesz, akkor nagyon más. Hogy mikor, azt nem tudom.

egyetmondok 2014.09.23. 17:41:05

@Bell & Sebastian:
" Hogyne lenne tőkekoncráció, ha magyar magánszemélyek birtokába került az államadósság fele. Hogyne lenne tőkekivonás, ha az adóoptimalizálás jelszavával adózatlanul és szabadon elsétálhatnak a bevétellel. Hogyne lenne pénzmosás, ha az adózatlan lóvét nagy haszonnal járó befektetésként hasznosíthatják újra. "

Azt nem tudom értelmezni,hogy magyar magánszemélyek birtokába került az államadósság fele. Az lenne jó, ha az egész olyan kezekben lenne.

Tőkekivonás,adóoptimalizálás, pénzmosás,stb. -- ezek szerintem mind-mind olyan jelenségek, amelyek mögött nem a piac, hanem a magyar állam áll, eszement magas adókkal, szörnyű bonyolult adórendszerrel és átláthatatlan igazgatással, valamint elképesztő korrupcióval.

(Ha nyugaton látunk ugyanilyet, ott is az állam áll a háttérben, s nem valami piaci folyamat: az USA-ban azért népszerű az offshore,és az ehhez hasonló optimalizálás,mert ott tényleg nagyon magas, 40% közeli a nyereségadó.)
-------------------------------
" Ellenzékről nincsen értelme beszélni egészen addig, míg mindkettő érdekcsoport ugyanannak az éremnek csak két oldala. Csak másként vannak kifestve és más technikákat használnak, de alapvetően ugyanazt akarják. " ---

ha a Fidesz-t és az Mszp-t értjük,akkor ezzel egyetértek. De lássuk világosan, hogy itt sem valami piaci, "tőkés, kapitalista" szörnyűségről van szó, hanem egy olyan államért való kaparásról, amely esetében a politikai igazodás ezerszer különb eséllyel kecsegtet, mint bármely piaci teljesítmény.

De szerintem alakul szépen a nem Mszp - Fidesz pártvilág. Lassan, de alakul.

egyetmondok 2014.09.23. 17:47:03

@Shenpen:
Értem: megnézed a személyt, és azt mondod, ennek jöhet második esély, amannak meg nem. Ez a bukás bukás, az a bukás nem bukás.
Ha királyválasztásként fogod fel az egészet, ez akkor is kettős mérce-játék.
-------------------------------------
" Most az a tök jó, hogy legalábbis valami más jön hosszú távon, mert az eddigi ballibnek eléggé egyértelműen harangoztak, a fidesz meg annyira bebetonozza magát, hogy innen csak csúnyán bukni lehet, szépen elegánsan -3%-os különbséggel választási felállni a kormányrúdtól innen már nem, tehát biztos, hogy innen kezdve ha valami, valaki más lesz, akkor nagyon más. Hogy mikor, azt nem tudom. " --

ebben egyetértünk. Szerintem ezért hozta ebben az írásban Csizmadia a 67-es rendszert, a két háború közötti rendszert, de akár hozhatta volna a "konszolidált kádári" évtizedeket is: pár évtizede a NER-nek is lehet..., aztán újra kell próbálkozni pl. a parlamenti váltógazdaság, jogállam konstrukcióval, magyarul újra neki kell majd feszülni valami nemzeti minimumnak.

Bell & Sebastian 2014.09.23. 20:17:14

@egyetmondok: A mélyfilozófia egyik alapvető kérdéséhez érkeztünk, lehetnek-e egyenlőbbek az egyenlők között? A realitás az, hogy mi az hogy! Vannak, hiszen a vak is láthassa.

Padig demokráciánk csúfolják a rendszert, nem?
Nos, innen kezdve hazugság és átverés az egész.

Az adósságszerkezettel sem az az a baj, hogy nem teljes egészében az állampolgárai az állam hitelezői, hiszen az tökmindegy, hogy melyik zsebben a pénz. (A linkelt könyv éppen erre a basic összefüggésre mutat rá, globális méretekben.)

Azzal van bajom, hogy az átrendeződés gyorsan és fél-legálisan ment végbe úgy, hogy megint keveredik a hitelezői és adós szerepkör. Ha az elit kezében az állampapírok zöme, kinek az érdekei mentén politizálnak? Amint az ábra mutatja, olykor még a látszatra sem adnak, ha bezsebelhető árfolyamnyereség tűnik fel a horizonton.

Nem is meglepő, ha nem különösebben barátai a szabályozott versenynek.

Nem fogom idézni, mekkora támogatás esik közvetlenül és közvetetten egy multi letelepítésekor egyetlen dolgozóra, de tízmilliós nagyságrendről beszélünk, míg a helyieknek csak járomot a nyakukba tudnak ajánlani.

Élesen elválik a propaganda a tettekről, Goebbels óráin ezek csak jobban figyeltek, mint a szocik.

Egyik kutya, a másik is csak eb, cáfoljon meg, ha tud.

egyetmondok 2014.09.23. 20:41:34

@Bell & Sebastian:
Mitől mélyfilozófia az, hogy vannak egyenlőbbek és vannak kevésbé egyenlőek ? Ez nem filozófia, hanem inkább történelmi-politikai tény. S engem ez nem is érdekel igazán. Nem is zavar.
Sőt,engem a demokrácia sem érdekel igazán, úgy meg különösen nem érdekel, hogy "népakarat", "néphatalom", meg az a komplett ökörség,amit a Rubovszky papa mondott minap.

Ennél sokkal érdekesebb téma a joguralom esete,ami itt nem is kissé elesett eset.
---------------------------------
Jó példa a multik támogatása: nevetséges, hogy ennek az indiai multimilliárdosnak mindannyiunk adójából munkahelyenként (!) 30millát tol a magyar állam, s persze nem hiszem, hogy erre az kéne legyen a megoldás, hogy "Adják a jó magyar vállalkozóknak !", hanem hogy el se vegye az állam ezt a pénzt, nem hogy bárkinek is odatolja.
---------------------------------------------
Fentebb is írtam: amíg a magyar társadalom politikailag tudatos része jobban bízik az állami hatalomban, annak népet, nemzetet, társadalmat felemelő képességében, mint saját magában, addig lesz, de addig biztosan minden magyar kirabolva a saját állama által. S megismétlem azt is, hogy ehhez nem sok köze van "külső kontextusoknak",sőt,igen kevés köze van.

(Ennek a lehetőségnek - a permanens állami rablásnak - a fenntartása pl. nagyszerűen kivitelezhető azzal, hogy véletlenül se hiszünk pl. olyanban, hogy parlamenti váltógazdaság, ha már abban büszkén hiszünk, hogy az államhatalom a népszuverenitáson nyugszik..., amivel én komolyan tudnék szakítani is, ha lenne erre komoly közösségi összeszedettség...)

Hungry horse 2014.09.23. 20:55:37

@egyetmondok: 2010-ben és 14-ben a jobboldalt nagyrészt összefogó buktori párt demokratikus választásokon leverte a liberálbalt, alkotmányozó többséget szerezve.
Ennek meghatározó előzménye volt a 2002 és 2006 őszi össztársadalmi tapasztalat.

2002 és 2006 választásai buktor számára voltak tanulságosak, megélhette, hogy a liberális pénzhatalom és sajtó a saját politikai torzszülötteivel kéz a kézben milyen elképesztő hatékonysággal söpri el a közjót és nemzetet saját mércéje szerint felelősen és jól szolgáló jobboldali politikai elitet, leszarva bármilyen demokratikus és morális értéket, jogot, látszatot, mindent.

A választásokat eldöntő agyhalott 10-15%-nyi démosznak pedig az öszödi böszme és társai elképesztő és brutális reakciói voltak tanulságos leckék kezdve a médiától, a bíróságokon, közt. elnökön át az ejrópaji mértékadó demokratikus közvéleményig.
Döbbenten látták a vérben úszó kisemmizett, kifosztott, kirúgott társaikat, miközben senki nem aggódott a demokráciáért, költségvetési hiányért, az adósbesorolásunk jó volt, a tőzsde szárnyalt, a bankok rekord profitot kaszáltak, miközben emberek százezrei csúsztak le megállíthatatlanul a kis falvaktól a fővárosi gettókig, miközben örültek ha túlélték, amikor a pozitívan diszkriminált kisebbség életben hagyta őket és gyerekeiket.

Az ebből levont tapasztalatok találtak egymásra 2006 őszétől és csúcsosodtak ki 2010-ben. 14-ben ez már kevésbé működött, a buktori rend nem jött el, elszámoltatás nem volt, a lopás és a lecsúszás lassabban de folyt tovább.

A vereségek és a korrupciós források megvonása, a gazdasági és poltikai-ideológiai támogatók megtizedelése és kriminalizálása, az ezek és a pénzhiány nyomán támadt belháború a ballib oldalt gyakorlatilag felszámolta.

Szerintem - meglehetősen leegyszerűsítve - ez történt.

A poster ezek kapcsán azt rögzíti, hogy a történelem és a társadalom oda talált vissza, ahol az elmúlt századokban is komfortosan érezte magát: egypárt vezeti a nemzetet a rodzsaszín jövőbe.

Ezzel lehet vitázni, vagy lehet vele egyetérteni.
Egyiket sem tenném.
Erős szkepszisem van a régi formák, skatulyák mai alkalmazásával szemben, de ettől még lehet így is.

Én nem temetem a politikai pluralizmust, a demokráciát sem.
Pártok, civilek, álcivilek vannak, blogok, média, hazai és nemzetközi támogatók szintén.
A pálya már nem lejt a ballibbant oldal felé annyira mint eddig, vannak változások, de ezek még frissek, erőtlenek és sok sok esetben visszafordíthatók is. A nemzeti-polgári oldalnak még évtizedek kellenének a társadalmi-gazdasági helyzete stabilizálásához.
Ennek nagyon kicsi az esélye.
A jobbik konformizálódik, középre tart, buktorék pedig gondosan őrizgetik amit összeszedtek a 8 év alatt, de kopnak nap nap után.
Előbb-utóbb lesz a ballibbant oldalon egy olyan arc, aki majd új, a buktorénál kevésbé megkopott és kevésbé hiteltelen hazugsággal elcsábítja a tömegdemokrácia azon 10-15% agyhalott szavazóját, aki a hatalmi mérleget egy 1998, vagy 2002 évihez hasonló választáson átbillenti megint.
De ehhez arc, emberek, hit, önbizalom és jó hazugságok kellenek, ami ma nincs.
Ezt az eu. vagy usa békefenntartói sem képesek idehozni, ha bejönnek buktort leverni egy sokak által olyannyira vágyott polgárháborúban.

A baloldal híveinek és képviselőinek meg kellene tanulnia versenyezni és nem adottságnak tekinteni a hatalmi/véleményvezéri pozíciót. Attól, hogy nem ők vannak hatalmon, nem az ő szájízük szerint mennek a dolgok még nincs vége a világnak.
Edzeni kellene, gondolkodni, tanulni, versenyezni, nem pedig lehülyézni, fikázni a választókat, a társadalmat, a kultúrát, a történelmet, mindent.
Megbarátkozni azzal, hogy a magyarok országát és magyarokat kellene (orruknál fogva) vezetni akarni, nem piréziát.
Az értelmesebb ember nem kutyapicsázza le hetente kétszer azokat a szerencsétleneket, akiktől szavazatokat vár.

egyetmondok 2014.09.23. 21:07:57

@Hungry__horse:
Értem, és hát nem is nagyon tudnék vitázni ezzel a részletes véleménnyel.

Ha mondhatok valamit, az annyi, hogy a nem parlamenti váltógazdaság (tehát: no nemzeti minimum) leckéje nem az, hogy az ellenzék tanuljon meg versenyezni, hanem az, hogy a hatalmon lévő hogyan akadályozza a versenyt;
s a baj az, hogy az ellenzék is ezt tanulja;
és az igazi tragédia pedig az, hogy a közvélemény ehhez szokik szépen hozzá.

Ehhez képest tök mindegy, hogy melyik párt ki szerint és mennyire hülyíti a választóit, akár úgy, hogy reggeltől estig dicsőíti a Csizmadia-írás szerint ( és szerintem is) 1876-tel kezdődő hamis demokráciákban szerzett nagyon rossz tapasztalatait, mintha azokban bármi értékes hagyomány lenne.
--------------------------------------------------
" De ehhez arc, emberek, hit, önbizalom és jó hazugságok kellenek, ami ma nincs.
Ezt az eu. vagy usa békefenntartói sem képesek idehozni, ha bejönnek buktort leverni egy sokak által olyannyira vágyott polgárháborúban. " ---

ezzel egyetértek, ennek örülök: szerintem se játszik a híres és magyaros "külső kontextus". Ez csak duma, és az van, amit mondasz. Minden itt dől el.

panelburzsuj 2014.09.23. 21:11:31

@egyetmondok:
Rossz sorrendben írtad:

Itt minden eldől.

Talpról, magyar!

egyetmondok 2014.09.23. 21:13:07

@panelburzsuj:
Nem olyan rossz sorrend ez, nekem legalábbis tetszik.

Hungry horse 2014.09.23. 21:19:22

@egyetmondok: a társadalmi és politikai tapasztalata az volt a 2002-2010 időszaknak, hogy ejrópa és a demokratikus, toleráns, fejlett stb. világ és közvélemény, véleményvezérek félrenézése mellett (támogatásával, tűrésével) a ballibbant oldal bármit megtehet a birtokán belül, a hatalom birtokában.
Választásokon, tüntetéseken, gazdaságban, médiában, bárhol.
Akkor senki nem sírt diktatórát, hanem röhögtek a hetihetesben és mártíriuszoztak a parlamentben.

Erre a mostani visszafogott és moderált reakció.
Bár vér még nem folyt, hiszen akkor lennének csak egy nívón, ha a tiltakozókat elqrói és demszkíji toleranciával veretnék szét.

Buktor olyan precedenseket követ, amik nem buktori találmányok.
A sárkányfogveteményüket a ballibbantak szüretelik, buktorék csak ott tartják őket a vetésben.

egyetmondok 2014.09.23. 21:49:00

@Hungry__horse:
Lehet így is látni, ám ettől még igaz, hogy a Fidesz 2002-2010 között nem a rendszer ellenzéke volt, hanem kormány ellenzék. (Vicces is lett volna, ha rendszer ellenzék lett volna, hiszen 2002-2010 között pont ugyanaz az államhatalmi rendszer létezett, mint 1990-től.)
2010 után a helyzet egészen más, mára nem kormány ellenzék van, hanem igazi rendszer ellenzék. (Kivéve egy pártot, a Jobbikot.)

(Szerintem ezért ír ma ilyeneket pl. Csizmadia, aki - meg mások sem - írtak ilyeneket 2010 előtt.)

Szóval buktor ide, buktor oda, találmány ide meg oda, itt lett egy új államhatalom, alapvetően más, mint 1990 - 2010 előtt.

Bell & Sebastian 2014.09.23. 22:13:58

@egyetmondok: Alapkérdés, hogy tisztázzuk, egyenlőek vagyunk-e?

Ha esetleg mégis igen, akkor ez csak magyar-magyar viszonylatban érvényes vagy esetleg magyar-külföldi pénzeszsák esetére is értelmezhető?

Alapkérdés, hogy tisztázzuk, mi a hatalom forrása / eredete?

És így tovább, ha valami Alaptörvény ellenes, akkor az bizony törvénytelen és büntetni kell.

Tököm tele van már mint a farizeusok, mint a vándorcigányok erkölcseinek államszervező erőként megjelenülésével!

egyetmondok 2014.09.23. 22:41:20

@Bell & Sebastian:
Nem hiszem, hogy egyenlőek vagyunk.
Tehát ez magyar-magyar viszonylatban se érvényes, és semmi egyéb viszonylatban sem.

A hatalom forrása/eredete ---, na ez tök mindegy, és engem nem is izgat. (Ha arról van valami közmegegyezés -féle hogy a hatalom forrása egy katicabogár, akkor úgy is jó.) Az érdekel, hogy a hatalom alkotmányos-e, s ha nem, akkor annak a forrása lehet az Isten, a nép, a katica, vagy akármi, az nem hatalom, hanem beteg uralom.

Az Alaptörvény nem alkotmányos államrendet ír le, tehát nem tudok arról mit mondani, hogy mi van, ha azzal valami ellentétes, ráadásul a (bármi) alkotmány nem büntetőtörvénykönyv, ezért annak semmi értelme, hogy ha valami ellentétes az alkotmánnyal, azt büntetni kell; amit szankcionálni lehet, kell, abból büntetőjogi normát kell csinálni, nem alkotmányt.

Államot szervezni csak az tud, aki az adott időben az ehhez szükséges hatalmi helyzetbe került, jutott, és nem a hatalmi helyzetbe kerülés (módja) a fő kérdés (bár nem teljesen mindegy), hanem az, hogy az állam, ami megalkotásra kerül, rothadt uralom, vagy alkotmányos hatalom.

Bell & Sebastian 2014.09.23. 23:43:04

@egyetmondok: Szerintem se születünk és nem vagyunk egyenlőek. Úgy általában, de az államnak kutya kötelessége, hogy ahhoz tartsa magát, ami a közmegegyezés. Ha nem fűlik a foga hozzá, alkudjon meg még egyszer.

Egyáltalán nem mindegy, mit tekintünk a hatalom forrásának, kit tekintünk hordozóinak és milyen, szabályozott módon adják-veszik, kölcsönzik ezek egymásnak.

Az írott vagy íratlan alkotmány témaköre is azért (lenne) fontos, mert a legfontosabb, két ellentmondás itt is az, hogy miért nincsenek összekötve a jogok a kötelességekkel, nem mellékesen, mit érdemel az a bűnös, aki csuklóból hágja azt az Alaptörvényt amit saját szája íze szerint fogalmazhatott és léptetett életbe. Egyes olvasatban; fércelt össze tetemes szabadidejében egy hobbit jurátus.

Ha ránézésre minden alkotmányos, akkor mit is szűkölünk mi itten? Hacsaknem ezekért, amiket taxatíve megpróbáltam fölsorolni.

Mert nem elég annak látszani..., hogy Cenzus Ildikóval szólva zárjam nemszerető soraimat.

pancho_sanza · www.nst.blog.hu 2014.09.24. 08:23:14

2009-es evbol nezve, akkor a Fidesz rendszer ellenzekisege nem jo vagy mi a mano van? Csak latni kell hogy honnan indul a dolog es ennek egyens kovetkezmenye, hogy 15-20 evente lesz uj alkotmany, lesznek uj trafikosok, uj iskolaigazgatok, uj egyoldalu alkotmanybirok (akar olyna aron is, hogy 52 fos testulet lesz), uj jegybanki alapitvanyok. Vicces jovo ele nezunk;)

___________________________ (törölt) 2014.09.24. 09:39:09

@egyetmondok:

Ajjaj, ha ezt egy magafajta értelmes ember is így látja, akkor komoly zűr lehet a fejekben.

1. Abszurd az ötlet, hogy a Nyugatnak van egy működő válságkezelő receptje, amit csak át lehetne venni. Egyetlen komoly nyugati közgazdász sincs, se balosok (Krugman), se jobbosok (David Friedman), aki ma a nyugati kormányok tevékenységével elégedett lenne! Ötlettelen, mechanikus amerikai QI, ötlettelen, fűnyírószerű európai austerity. A Nyugat nem megbukott, ezt nem is hiszi senki, de hullámvölgyben van, ötlet nélkül kivár, hogy most mi is lesz.

2. Matolcsy egy teljesen orthodox keynesiánus. Az ő könyvei szerint válságot pénznyomtatással, leértékeléssel, eladósítással, keresletnöveléssel kezelünk. De ezt nem tehette-teheti, mert amúgy is sok az adósság, mert a devizások nem bírnák el a leértékelést, mert a fogyasztás túl nagy része import, tehát növelése nem pörgeti a gazdaságot (Keynes NAGY, önellátó rendszerekben gondolkozott: brit birodalom, Amerika). Erre NINCS recept, NINCS modell.

3. Az unorthodoxia 80%-ban dumaszínház, 10%-ban ez a csapdahelyzet, 10%-ban vazelin. Pénzügyi stabilizáció,konszolidáció, de hogy ne legyen Bokros-szerű szociális hatása és optikája, megpróbálják úgy csinálni, hogy ne nagyon fájjon vagy ne azonnal, ez tényleg trükkös és unorthodox, ez a vazelin. Az unorthodoxia az adóemelés és egyéb látványos kitoszás nélküli Bokros, ennyi. A trükkös része a lyukak kifoltozása (nyugdíjkassza), a szociális hatás közművekre áthárítása stb.

4. Ha egyszer valaha eljutnánk oda, hogy a költségvetés, az államadósság elbírna egy nagyobb expanziót, ha valami lenne a devizásokkal, és valahogy sikerülne a jónépnek magyar terméket vennie, akkor szerintem Matolcsy homlokából előugrana teljes orthodox vértezetben Keynes. Fő'b...ná az eurót úgy 400 forintra, amitől versenyképesek lennének a vállalkozások, amelyik exportra gyúr, az azért, amelyik az importtal versenyez, az azért. Pénzt nyomtatna, adósságot venne fel, megpróbálna valahogy keresletet növelni vele, vagy úgy valahogy, hogy megoldani, hogy a szétosztott zsét a nép magyar termékekre költse el, vagy pedig úgy, hogy közvetlenül állami kereslet: építőipari beruházások, például. Drága lenne az import, ami esélyt teremtene a magyar vállalkozásoknak egyrészt, másrészt mivel minden importot nem tudunk helyettesíteni, ezért úgy gondolkodnának az emberek, hogy inkább nem ájfónt veszek, hanem rendbehozatom a fürdőszobát valami szakemberrel. Ez nem is lenne rossz. Ezen a ponton túl szabványos nyugati 1945-1975 keynesianizmus lenne. Mindezektől munkahelyek, béremelések stb.

5. Hangsúlyozom, hogy ez a számomra elképzelhető legoptimistább forgatókönyv, ez az az elképzelés, hogy egy Matolcsy hátterű és "ideológiájú", de okos és becsületes ember mit tenne. Ha az okosság vagy becsületesség hiányzik, akkor persze nem ez lesz, nem ez van. Az is lehet, hogy csak dumaszínház van és bohóckodás, ugyan ki lát bele a kártyákba? Én nem.

Egy biztos, 2008 óta nincs érteles nyugati recept.

egyetmondok 2014.09.24. 09:46:28

@Shenpen:
Ezt értem,de ennek mi köze van a Csizmadia-írás problematikájához, a parlamenti váltógazdasághoz ?
Semmi.

Illetve talán annyi mégis, hogy valóban a Fideszes gazdaságpolitika 80%-ban meredt hazudozás, és kb. ez az arányszám igaz az alkotmányos, közjogi, valamint bármi más kérdésekben is,amit a Fidesz csinál, külpolitikától az oktatásig.

Na mostan,ha valami politika 80%-ban hazug, akkor ott a maradék nem hazug, húsz százalékra nem lehet semmit se alapozni. Le kéne menni a magyar politikának a hazudozással kb 35-50% közé, mint nyugaton, Kínában, Szingapúrban, vagy más magas civilizációkban szokásban van és volt.

panelburzsuj 2014.09.24. 10:00:11

@Shenpen:
Biztos, hogy nincs sikeres recept?

Én inkább a fordítottját gondolnám: egyre világosabb, hogy az "elemi problémákat" (éhezés, lakhatás, basic külső védelmi képesség, belső erőszakos felfordulás megelőzése; ilyesmik) egyre többféle recepttel meg lehet oldani. Már valamiféle "megfelelőség" szintjén.

Az egyén felől nézve ez kábé úgy fest, hogy egyre több országban a szabadon elkölthető jövedelmek társadalmilag "indokolt" helyhez kötését az egyén korlátozásként éli meg. Az egyéni "életlehetőségek" olyan cifrává váltak, olyan sok az "irracionálisan elkölthető" pénz, hogy az országhatárok inkább fékezik, mint növelik a torta globális növekedését.

Sok kicsisavanyúdeamienk egybeöntve se lesz édes.

panelburzsuj 2014.09.24. 10:00:50

@panelburzsuj:
Pontosabban: egybeszámolva.

Lényeges difi.

huKKK 2014.09.24. 10:09:43

Majd a cukrászok megoldják.

panelburzsuj 2014.09.24. 10:09:47

@Shenpen:
Szóval gondolj bele, hogy egy Detroit le - Florida föl játék az USA-ban nem "nemzetközi feszültség", hanem leginkább a városi önkormányzatok nyűge és áldása.

Képzelj el ugyanilyen léptékű libikókát mondjuk német-görög vizsonylatban. BMW-MERCI-AUDI raus - megyünk inkább medúzát etetni...

És persze visszük a pénzünket, a lakásunkat, a fogyasztásunkat.

gyalog.galopp 2014.09.25. 11:21:26

@egyetmondok:

hát, itt már szerintem elveszítettük a fonalat.:)

Úgy látom, hogy te ahhoz a véleményhez ragaszkodsz, hogy a fidesz kinyírta a parlamenti váltógazdálkodást.
Nézd, ha nem akarsz bíbelődni az ok-okozati összefüggések elemezgetésével, akkor ne tett.

Egyáltalán nem vagyok megelégedve a fidesz, ripacskodó, giccses stílusával, de addig nem tudok rájuk igazán haragudni, amig másra sokkal jobban haragszom.

egyetmondok 2014.09.25. 11:49:47

@gyalog.galopp:
"Kinyírta" --- ez túlzás.
Én azokkal értek egyet, akik szerint a NER nem képes parlamenti váltógazdaságként működni. Szerintem Jobbikon kívül ezt az új államhatalmi rendszert, úgy,ahogyan ez 2010 után létrejött, egyetlen ellenzéki párt se akarja üzemeltetni.
Ha más - a Jobbikon kívül - hatalomra kerülne, más államhatalmi rendszert kezdene építeni. (Bár az is lehet, hogy a Jobbik is új államhatalmi rendszert építene.)

Ezért tartom értelmesnek a Csizmadia cikkét.
süti beállítások módosítása