Te mit tennél, Imre?
2014. június 17. írta: aristo

Te mit tennél, Imre?

nagy_imre_kadar_rakosi.jpg

„Nyilván nem elég csupán rányitni az ember szemét valamely célra és aztán kést nyomni a kezébe: mert nem való neki késsel játszani, kísérletezgetni.” (Arthur Koestler: Sötétség délben)Tegnap volt a Magyar Függetlenség Napja. Ünnepségek, koncertek, tűzijáték, konfetti, brillantin, szerpentin, ahogyan Hofi Géza mondta. A történeti apropó a függetlenség ünneplésére Nagy Imre és társai újratemetése 1989 nyarán, a nagygyűlés a Hősök terén és Orbán Viktor beszéde, a szovjet csapatok kivonásának egyik első, nyílt követelése. Magam is emlékezem a televízióban látott hatalmas tömegre, a lelkesült arcokra és környezetem ijedelmére: mi lesz ezekből, amiket ez a fiatalember beszél itt. Még csak néhány hónappal előtte nyilatkozta először Pozsgay elvtárs, hogy 1956-ban „népfelkelés” zajlott, és ezzel élesen szembefordult az addigi „ellenforradalom” narratívával. Pozsgay ezt valamiféle bizottság tagjaként nyilatkozta, amely bizottság „megvizsgálta”, hogy mi is történt '56-ban. Hogy pontosan mit és hogyan vizsgáltak, azt nem tudom. Szerintem azt vizsgálták, hogy miképpen tudnak a legkisebb erkölcsi veszteséggel kifarolni az addigi álláspontjuk mögül. Akkor azt gondoltam, hogy erkölcsi téren semmi vesztenivalójuk nincs, egy ország veti meg őket. Hogy mekkorát tévedtem, az 1994-ben derült ki, és azt az ország azóta sem tudta kiheverni.

Érdemes megállni egy pillanatra és elgondolkodni, hogy tulajdonképpen hogyan is állunk ezzel az '56-os szabadságharccal és forradalommal. Nem arra gondolok elsősorban, hogy mi történt az 1956. október 23-a és nagyjából november 11-e közötti pár napban. A magyar történésztársadalom létszámát és elszántságát figyelembe véve ugyanis biztos vagyok benne: nemsokára tudni fogjuk azt is, hogy mi történt a belügyminisztérium második emeleti férfivécéjében 1956. október 30-án déli 11 óra és 11 óra 15 perc között – akkor is, ha nem érdekel bennünket. Egyedül azt nem tudjuk meg soha, hogy a németországi Wertheim ipari negyedében megbúvó Gyula Horn Strasse heroikus névadója vajon lőtt-e akkoriban mindenféle nőkre és gyermekekre, mert azok a papírok egyszer s mindenkorra eltűntek. Van ilyen. Nálunk meg különösen.

Sokkal érdekesebb, hogy nekünk, maiaknak mit mond ez a dolog, s mi az az ünnepi fény, aminek be kéne ragyognia.

*

A történeti események – amelyek egy nemzet emlékezetének kitörölhetetlen részét képezik – és az ünnepek mindig kötődnek bizonyos emblematikus személyekhez, akik a szereposztás szerint megtestesítik a jó és a gonosz oldalt, akiket a nép szívébe zárhat vagy kiszögezhet a szégyenfalra. A tapasztalat azt mutatja, hogy ha nem sikerül megfelelő, alkalmas, nagy történelmi példaképeket találni, akkor az adott eseménnyel nem, vagy csak felületesen azonosulunk. Néhány oldal lesz a nemszeretem történelemkönyvekben és kötelező, unalmas iskolai esemény: újabb ok arra, hogy felnőni vágyjunk, amikor – reméljük – nem kell már részt venni ilyeneken. (Nem a fenét, akkor kezdődik csak igazán.)

Nézzük csak meg, milyen nagyszerűen működik e tekintetben Mátyás király és a gonosz főurak, Rákóczi és az áruló Károlyi, valamint Kossuth és Haynau kettőse, mennyire segítik az azonosulást nagyon régen történt eseményekkel. Hősökre van szükségünk, hogy azonosulni tudjunk velük; hőseinknek pedig ellenségekre, hogy legyőzve azokat vagy a jó ügy nevében elbukva hősökké váljanak. Többek között azért nem lehetett „nemzeti” ünnepet kreálni a Nagy Októberi Szocialista Forradalomból, mert nem állt rendelkezésre ilyen hős. A kopasz, kecskeszakállas, vérbajos Lenin vajmi kevéssé volt alkalmas erre. A baloldaliak közül a legelfogadottabb figura Kádár János volt – Kádár apánk ahogy a nép nevezte –, miután sikerrel elhitették róla, hogy ő valóban a kisebbik rossz, ami talán igaz is volt. Az '56 utáni konszolidációtól 1989-ig, gyakorlatilag a haláláig sugallták, mit sugallták, harsogták róla, hogy ő a nép barátja, az egyszerű, aszketikus férfiú, aki megértéssel van az ő népe iránt. Elfogadták, mert a kor és rendszer legtehetségesebb propagandistái állították róla, hogy nem több mint egy közülük − opportunista, mint ők, nem kerget ábrándokat. Elfogadták, mint később a valóságshow-szereplőket: pont olyan, mint mi, mi baj lehet vele?

Változtak azonban az idők. A rendszerváltozás után új ünnep/ünnepek után kellett nézni, olyan után, ami az elmúlt ötven év tagadása volt ugyan, ám valamiképpen mégis belefért az általános baloldali történetfelfogásba is. Nem lehetett mondjuk Horthy 1919-es budapesti bevonulását megtenni nemzeti ünnepnek, miután előtte egyfolytában fasisztázták; egyáltalán, semmi nem lehetett 1945 előttről, hiszen akkor a nép irtózatos nyomorban élt, s mindennek tetejében még nagybirtok is volt, annál szörnyűbb pedig nincsen. Ezt tanították negyven évig.

*

Az '56-os forradalom alkalmasnak tűnt arra, hogy így vagy úgy, de mindenki felsorakozzon mögötte. Vezetői, élükön Nagy Imrével, kipróbált kommunisták voltak, személyükben szimbolizálhatták a baloldal megújulóképességét és hazaszeretetét, ezeket ugyanis rettentően kellett szimbolizálni, mivel sokaknak komoly kétségei voltak a baloldal ilyen tulajdonságai tekintetében. Kellően rövid ideig tartott ahhoz, hogy ne derüljön ki, mit is akartak az egyes résztvevők. Így nem is ugrottak egymás torkának, majd csak később az emigrációban. A heroikus és kilátástalan harc az orosz hordák ellen pedig mindenki szimpátiáját elnyerhette. Úgy tűnt: konszenzus alakítható ki, végre egy olyan esemény, amelyet mindenki a magáénak tekinthet. Akik továbbra is ellenforradalomnak gondolták, azok – mint Biszku Béla – ez idő tájt éppen behúzták a fülüket-farkukat, nagyon messze voltunk még a pökhendi, horni „na és?”-től. Már csak a hősöket kellett megkeresni. És itt kezdődtek a bajok.

A még velünk élő ötvenhatosokról gyorsan kiderült, hogy – nem meglepő módon – nem nagyon szívlelhetik egymást és politikailag nagyon elkötelezettek. Elnézve mondjuk Mécs Imrét és Wittner Máriát – akiket egyként halálra ítéltek '56 után, elgondolkodhat az ember, hogy vajon mennyivel kellett volna tovább tartania a forradalomnak, hogy egymás ellen forduljanak a résztvevők. Tartok tőle, hogy nem sokkal. Halott hősök kellettek hát, akik nem tudnak tiltakozni a róluk alkotott kép ellen és nem rontják el a jól kitalált történetet. Ideálisnak tűnt Nagy Imre, a mártír miniszterelnök, akit egy nyilvánvalóan koncepciózus perben ítéltek halálra, és nagy emberi tartásról téve tanúbizonyságot méltósággal fogadta ezt, igazi férfiként ment a vérpadra. Ugyanakkor tagadhatatlanul igazi baloldali volt, nem lógott ki a már akkor készülő „a baloldal jó, a jobboldal rossz” narratívából.

Nagy Imre ideálisnak tűnt arra is, hogy a baloldaliak általa gyorsan és – reményeik szerint – feltűnésmentesen elhatárolódjanak Kádártól, akinek a köpenyéből vagy krumplileveséből egyébként kibújtak, hiszen ő végeztette ki. Itt azonban egyszerre több problémával is szembe kellett nézni. Először is, hirtelen szembe kellett fordulni az általuk addig sugallt Kádár-képpel, a kedélyes, jó szándékú népfiből véreskezű gyilkost kellett varázsolniuk ugyanazoknak, akik nemrég még az ellenkezőjét állították. Azért, hogy előálljon a jófiú-rosszfiú felállás, a hős és az ő ellensége. Másodszor a teljesen jellegtelen megjelenésű, karizma nélküli Nagyból echte hőst kellett faragni, ami legalább olyan nehéz feladat, mint Bajnaiból politikust varázsolni. Harmadszor pedig kellett – volna – valamit kezdeni Nagy valódi történeti szerepével.

Nagy ugyanis tipikus moszkovita kommunista volt. A bolsevik pártba a Szovjetunióban lépett be és ott is élt addig, amíg az orosz csapatok gardírozásával haza nem tér, hogy megvalósítsa a nagyszerű társadalmat, amelyben szerencséje volt élni 1930-tól 1945-ig. Pontosan tudta, hogy mi következik. Tizenöt évig élt abban a rendszerben – a megvalósult baloldali humanizmus körülményei között –, túlélte, tehát biztosak lehetünk benne: pontosan úgy megmártózott minden mocsokban, részt vett minden árulásban, besúgásban, mint a többiek. Másképpen nem lehetett túlélni, és még így is szerencse kellett hozzá. Itthon azonnal és tétovázás nélkül nekilát a nagy feladatnak: tízmillió fasisztával építeni a szocializmust. Fontos feladatot kapott. Valamiért agrárszakértőnek tartották, talán azért, mert dolgozott lakatosként mezőgazdasági gépgyárban, így – Rákosival vagy Gerővel ellentétben – meg tudta különböztetni a cséplőgépet a harckocsitól. Egyébként is tudjuk: egy igazi kommunista bármihez ért. 1951. március 2-án az MDP II. kongresszusa után a KV újfent a PB, s egyidejűleg a Titkárság tagjai közé választotta. 1952-ben megkapta miniszterelnök-helyettesi és begyűjtési miniszteri kinevezését. Ebben a minőségben is százezrek megnyomorításáért, mindenféle erőszakért, kuláküldözésért felelős, ő a „padláslesöprő” miniszter.

Kétségtelenül nem tartozott a héják közé. Az olyan paranoid gyilkosokhoz képest, mint Rákosi, Rajk vagy Gerő, kifejezetten szelíd természetű volt, ez azonban nem jelentette azt, hogy nem érdemelte volna meg a felelősségrevonást. Hamar összerúgta a port az akkorra már teljesen buggyant Rákosival, aki többször is megtámadta; de – valamiért – Moszkvában mindig a pártját fogták, így elkerülte a börtönt vagy – akkor még – elvtársai kezéből a kötelet. Rákosival folytatott vitáitól eltekintve éli a nómenklatúra-arisztokrácia mindennapi életét, a Pasaréti úton lakik és tanít az egyetemen – ami biztosan tanulságos lehetett. Önkritikát gyakorol, amikor kell; pontosan olyan, mint a többiek. Hazudni is ugyanúgy szeret: „Új országot teremtettünk és szabad, boldog életet a népnek” − jelentette ki például 1954. december 21-én az Ideiglenes Nemzetgyűlés megalakulásának tízéves évfordulóján elmondott ünnepi beszédében.

Mivel ismert ellenfele Rákosinak, valahányszor az meggyengül, Nagy automatikusan megerősödik. A belső hatalmi harc logikája szerint mindent ellenez, amit Rákosi helyesel és viszont. Így lesz „engedékeny”, már persze Rákosihoz vagy Gerőhöz képest. '56-ban elsősorban csak sodródik az eseményekkel. Nemhogy akkor, még jóval utána sem tudta, hogy mit gondoljon az egészről. „Nem mondhatom másként [...], mint hogy forradalom volt. De ami történt, nem nevezhetem másként, mint ellenforradalom fasiszta elemekkel [...], ezt elmondhatom, de ugyanakkor forradalom is volt” − válaszolta roppant összefogottan, a Budapestről Romániába küldött Kállai Gyulával folytatott beszélgetése során arra a kérdésre, hogy forradalom volt-e 1956.

*

Gyilkosával, Kádárral nem ellentétes, hanem párhuzamos a sorsuk. Mindketten a pártvezetés azon kisebbségéhez tartoznak, amely nem veszítette el teljesen a józan eszét és érzi, hogy csinálni kellene valamit, mert így nem mehet tovább. Mindketten elkötelezetten a szocializmus és saját hatalmuk túléléséért dolgoznak, fegyvertársak az első napokban. Csak Kádár számot vet a realitásokkal és – mivel a többiekhez hasonlóan – tökéletesen amorális, elárulja őt. Nagy ismerte az elvtársait: amikor nem találja Kádárt és jelentik, hogy özönlenek be az orosz csapatok, bizonyára jól tudta, mi következik.

1958. június 15-én Nagy Imrét halálra ítélik Gimes Miklós és Maléter Pál társaságában. Az ítéletet emelt fővel fogadják és másnap hajnalban végre is hajtják rajtuk: testüket jeltelen sírba temetik, aszerint az eljárásrend szerint, amelyet Nagy előző miniszterelnöksége alatt fogadnak el a „nép ellenségei” holttestének eltüntetésére. Ilyen a sors különös, éjfekete humora.

Hármuk közül Gimes az egyetlen, aki maradéktalanul bírja a szimpátiámat. Feljegyezték: végigaludta a kivégzése előtti éjszakát, belenyugvással, már-már várva a halált. Ő volt az egyetlen, akinek bűntudata volt: nem '56-ért, hanem amit előtte tett sok-sok ember ellen, elbódítva a racionális társadalom-átalakítás mákonyától, áthágva jó erkölcsöt és jó szándékot.

A többiek ártatlannak vélték magukat, amint azok is voltak – azokban a bűnökben, amiért végül is elítélték őket. Nem is fogták fel, mekkora bűnöket követtek el embertömegek és a hazájuk ellen. Egyébként meg régen megértek az elszámoltatásra. Egyedül Gimes értette meg azt, ami történt: bűn nem marad büntetlenül. Ő tudta: ami történik vele, azt megérdemelte, és most bűneit levezekelve térhet meg a Teremtőjéhez. Mi pedig fohászkodhatunk: legyen irgalmas hozzá.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr806309430

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Te mit tennél, Imre? 2014.06.17. 11:26:01

Nagy Imre ideálisnak tűnt arra is, hogy a baloldaliak általa gyorsan és feltűnésmentesen elhatárolódjanak Kádártól, akinek a köpenyéből vagy krumplileveséből egyébként kibújtak. Gyilkosával, Kádárral nem ellentétes, hanem párhuzamos a sorsuk.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.06.17. 11:36:54

Kiegészítés: hu.wikipedia.org/wiki/Gimes_Mikl%C3%B3s

Ha másnak sem ugrana be elsőre, ki volt G.M.

___________________________ (törölt) 2014.06.17. 11:40:32

Nagy Imre inkább szimbólum, mint személy.

Ne felejtsük el, hogy Nagy Imre a rádió korszakának embere volt, amikor más médium nem volt, maximum néha mozi, sokan nem tudtak vagy akartak vidéken olvasni, ezért nagyon nagy dolog volt a rádió. És ezért nagyon fontos volt, hogy ki hogy, egy rádióban megszólaló hang, hanglejtés, hangsúly vagy beszédmodor olyan figyelmet kelthetett, mint ma egy szenzációs film. Nagyon odafigyeltek rá. A hang volt maga az ember.

Ez volt Nagy népszerűségének a lényege. Valahogy más stílusban beszélt, mint a legtöbb kommunista, nem olyan bikkfanyelven, valahogy magyarabbul. Amikor megszólalt a rádióban - már jóval 56 előtt is úgy érezték az emberek, hogy végre valaki nem egy idegen nyelvezetben szól hozzájuk, hanem úgy, ahogy ők beszélnek. Függetlenül attól, hogy mi volt és miket tett, egyszerűen a stílusa, beszédmódja miatt azonosultak vele.

Ezért a rádió korszakában Nagy Imre kivégzése valahol a magyar vidéki kisember mártíromságának szimbólumává válhatott.

marko11 2014.06.17. 12:10:58

Vagy nem olvastam figyelmesen, vagy először (másodszor?) nem értek egyet a t. Szerzővel. Legalábbis tőle furcsa a szimpla Kádár gyilkosozás, a nélkül, hogy megemlítené:
NEM Magyarország volt a szovjet birodalom és a nemzetközi kommunista mozgalom vezető ereje. Volt ott, ugye Moszkva, Peking, de még Belgrád is. (Nem beszélve arról, hogy "jeles" szovjet elvtársak a helyszínen segédkeztek (?!) magyar ávós elvtársaiknak.)

Nagy Imre pedig a bírósági tárgyalás során hőssé vált. Igazi hőssé!

Virág et. 2014.06.17. 12:21:24

Érdekes ez pozsgayzás. Hol is van most Pozsgay Imre?

fran7 2014.06.17. 12:25:52

Ez a kulcsmondat.

A még velünk élő ötvenhatosokról gyorsan kiderült, hogy – nem meglepő módon – nem nagyon szívlelhetik egymást és politikailag nagyon elkötelezettek. Elnézve mondjuk Mécs Imrét és Wittner Máriát – akiket egyként halálra ítéltek '56 után, elgondolkodhat az ember, hogy vajon mennyivel kellett volna tovább tartania a forradalomnak, hogy egymás ellen forduljanak a résztvevők. Tartok tőle, hogy nem sokkal.

room_101 2014.06.17. 12:46:07

@Virág et.:
Ahogy számolgatom az éveket, nem messze a temetőtől.

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2014.06.17. 12:53:42

@Shenpen: azt hiszem, hogy a magyar parasztságnak Nagy Imrével kapcsolatosan minimum vegyes érzelmei, de inkább negatív emlékei voltak akkoriban.

Ami pedig beszédstílusát és habitusát illeti. Éppen a napokban adta le valamelyik rádió (Kossuth, vagy Infó?) azokat az 1958-as per során rögzített hangfelvételeket, amelyekben sok más múltbéli momentum mellett Nagy a munkásmozgalomban eltöltött évtizedeit ecseteli. Nos ezeket a felvételeket hallgatva, veled ellentétben nekem az ugrott be, hogy mennyire szerény volt ennek az embernek a szókincse (nyilván egy Buci Gyurihoz képest roppant gazdag), hogy mennyire jellegzetesen kommer a hanglejtés, a szóhasználat és a mondatfűzés. Ezek a mondatok számomra teljes egészében a Kádár-kori pártfunkcik még éppen elégszer hallott modorát idézték.

Más.
Nemrég olvastam valahol, hogy '89-ben Grósz Károlyék találták ki, és indították el azt a suttogó propagandát, miszerint Nagy Imre részt vett a cári család lemészárlásában. Erről, valaki??

Robinzon Kurzor 2014.06.17. 13:22:51

Mivel a poszttal (a szerző dacára) nagyrészt egyetértek, csak annyit tennék hozzá: míg egy jó kommunista valóban mindenhez ért, addig aristo mindenhez _is_!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.06.17. 14:46:18

Hogy a kommunisták, hatalmi harcaik során, agyon szokták verni, fel szokták akasztani egymást, ez sajnálatos, de ismert tény. Ezen különösebben fennakadni, agyalni lehet, de nem érdemes.

Ami viszont, szerintem, elgondolkodtató ötvenhat és az azt követő rendszer vonatkozásában, az a Mansfeld- és a Tóth Ilona-ügy. Ha valaki ötvenhat és a Kádár-rendszer egymáshoz való viszonyát és a Kádár-rendszer genezisét próbálja megérteni, annak ezek az ügyek adják meg a kulcsot. Szerintem.

jan 2014.06.17. 14:47:08

Személytelen voltál, mint a többi zakós-
szemüveges vezér, nem volt érces
a hangod, mert nem tudtad, hogy mit is mondjál

hirtelenjében a sok egybegyűltnek. Épp a hirtelenje
volt szokatlan számodra. Csalódottan
hallgattalak, cvikkeres öregember,
még nem tudtam

a betonudvart, ahol az ügyész
az ítéletet, bizonyára, elhadarta,
sem a kötél durva horzsolását, a végső szégyent.

Ki mondja meg, mi lett volna mondható
arról az erkélyről. Elgéppuskázott lehetőségek
vissza nem térnek. Börtön, halál
nem köszörüli ki a pillanat élit,

ha kicsorbult. De emlékeznünk szabad
a vonakodó, sértett, tétova férfira,
akibe mégis
fölszivároghatott
düh, káprázat, országos vakremény,

mikor arra ébredt
a város: lövik szét.

Helyes Írás 2014.06.17. 15:09:57

Nagyon érdekes gondolatmenet, de a lényeget „elharapja” a szerző. „A tapasztalat azt mutatja, hogy ha nem sikerül megfelelő, alkalmas, nagy történelmi példaképeket találni, akkor az adott eseménnyel nem, vagy csak felületesen azonosulunk.” Igaz-e ez így vajon, vagy ennél árnyaltabb a helyzet? Mert, ha igaz, akkor 56-tal a magyar társadalom hosszú távon nem fog azonosulni. Amit ugyanis Nagy Imréről ír, az úgy van (bár halálában, szimbólumként, ahogy írja itt egy hozzászóló, méltó a megbecsülésünkre), amit az 56-osokról ír, hogy ha tovább tart, szembefordultak volna egymással, úgyszintén igaz, s ezt alátámasztja, hogy öreg korukban sem váltották ki tartásukkal a társadalom megbecsülését.

Nem volt tehát a magyar forradalomnak valóságos hőse, s még súlyosabb probléma, hogy nem voltak jövőbe mutató eszméi sem, mint 48-nak. Csodálkozunk, hogy a diákok unják, s nem értik? Valójában azt ünnepeljük 56-ban, hogy a világ ünnepli, s erről ismeri leginkább Magyarországot!? Ha még így is van, vajon meddig tart majd?

Talán sokáig eltart, mert a magyaroknak, cseheknek és lengyeleknek együtt van a szovjet-kommunizmussal szembeni forradalmi hagyományuk, s ez így együtt már világtörténetileg elég fajsúlyos dolog. Talán mégiscsak van jövőnek szóló üzenet: a posztmodern totális diktatúrák nem törhetik meg az egyének és közösségek elemi szabadságigényét. (Európában nem, mert, ha Koreára, Kubára vagy Kambodzsára gondolunk …) Talán még egyszer értelmet kap majd az a „társadalmi kísérleti” lehetőség, amely a kapitalista társadalmi berendezkedés alternatívájaként villant fel a prágai tavaszban, Mindszenty vagy Bibó gondolataiban, a Solidarnost vagy a nyugati participációs ideológiákban. Mert kapitalista eufória a globalista zsákutcával, a bolygó lerablásával, az olajkorszak végének közeledésével ismét kezd megtörni. S mi magyarok sem lelkesedünk már annyira a rendszerváltozás utáni rendszerért …

S valószínűleg a szerzőnek sincs igaza. 56 hőse az a rengeteg névtelen munkás és diák, akik puszta kézzel, hatalmas bátorsággal és mérhetetlen elkeseredéssel fordultak szembe a szovjet tankokkal és vállalták a halált. Ilyet nem látott a világ azelőtt, legalábbis így, ilyen modern eszközökkel dokumentálva.

GregDzsi 2014.06.17. 15:11:24

@marko11: aha, Sztálinhoz képest Charlie Manson pedig egy szent.
Ugyanmár, a gyilkos az gyilkos, nem valamihez képest, hanem alanyi jogon.

Tündér_Lala 2014.06.17. 15:39:37

Döntő módon egyet ertek, néhány kissebb jelentőségű dologban más megközelítést gondolok helyesnek.

(Azt gondolom, hogy igenis helye van megemlíteni, az egyes szereplők személyiség fejlődését és hogy ez mennyire volt "hasznos" az ország és népe szempontjából. Nagy vére legitimálta sodródását. Kádár árulásban és vérben fogant hatalma a "józan ész" nevében mégiscsak a legvidámabb barakot eredményezte. Pozsgai szerepe is érdekesebb ennél a pár szónál. Kigolyózása szerintem hiba volt, mert utat engedett a volt szadeszes elitnek az ország tudatos tönkretételéhez. )

Összességében azonban igaz: a kényzerpályákon mozgó emberek a kicsiktől a legmagasabb szintekig követtek el erkölcstelenségeket és bűnöket. A végeredmény kellene, hogy meghatározza helyüket, ezzel szemben a mai politika dönti el azt.

Robinzon Kurzor 2014.06.17. 16:42:09

@Helyes Írás:

'56 pozitív, szerethető hőse Orbán Viktor lesz, nem esett még le?

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2014.06.17. 16:46:18

@Helyes Írás:
Ami 56-ot illeti, szerintem a dolog elnevezésével kezdődik a probléma. Véleményem szerint legjobban a „lázadás” fogalma illik rá. Lázadás és abból is inkább a lokális fajta. Bármit mondanak is utólag, az ország nagyobb része, a falu, mozdulatlan maradt. Ez akkoriban egy agrárius ország volt, a lakosság nagy többsége falun lakott és a mezőgazdaságból élt. Elkezdődött ugyan a „vas és acél országának” építése, de még az elején tartott. Vidéken annyi történt, hogy a parasztok fogták a tehenüket, lovukat és hazavitték, ezzel feloszlatták a Tsz-t. Akinek csöpp esze volt tudta: az oroszok jönni fognak és akkor jaj lesz annak aki szólni mert.

56 nagy, igazi jelentősége nem volt más mint az, hogy rámutatott a honi kommunisták szánalmas gyengeségére. Hiába duzzasztották fel a végtelenségig az elnyomó apparátust: egyszerűen elszaladtak. A fegyvertelenekkel oly bátor AVH-s vitézek gyáván elrejtőztek és rettegtek. Kiderült – letagadhatatlanul – hogy az oroszok és csak az oroszok tudják a fejüket a víz fölött tartani. Ezt tanulták meg a kommunisták, ezért lettünk éllovas ország, amint az orosz birodalom levette rólunk a kezét és ezért voltunk a „legvidámabb” barakk. Mert megijesztettük őket. Másutt, Lengyelországban, Csehszlovákiában, Kelet-Németországban, mindenütt, a rendszerek saját erőforrásokra is támaszkodtak, voltak, viszonylag sokan, akik fegyvert fogtak érte. Nálunk nem. Ez volt 56 értelme és értéke, nem az hogy a párt egyik szárnya, frakciója, hogyan számolt le a másikkal, miközben, természetesen, szokás szerint ártatlanok százait mészárolták le.

Virág et. 2014.06.17. 16:53:08

@room_101: Pozsgay mester akkora spíler, hogy még a végén téged és engem is túlél. Ha a helyezkedés olimpiai sportág lenne, neki örökös helye lenne a válogatottban.

marko11 2014.06.17. 17:13:29

@GregDzsi: No, persze. De pl. az ifj. Bush kapcsán még egyszer sem olvastam, hogy ő gyilkos lenne. Sőt, tömeggyilkos! Ő csak a demokráciát exportálta, aztán, by the way, meghalt néhány tízezer, százezer ártatlan ember, földönfutóvá váltak milliók. Pedig neki nem is voltak külföldi, idegen főnökei.
Fenntartom: Aristohoz nem méltó a szimpla gyilkosozás.

fran7 2014.06.17. 17:17:50

@aristo: 56 lényege, amit Viktorék is felismertek csak nem mondanak ki. A Nyugatra nem lehet számítani. A Nyugat elárul. Nekünk be kell tartani a diktátumokat, másoknak nem. Ezért fogadták el könnyen az emberek a legvidámabb barakk létet. Ennek perverzitásáról szól a Sorstalanság is. Lehet visszavágyódni a lágerebédekre.
A falu erre úgy reagált, hogy nem adta tovább a hagyományait. Gyerekeit felengedte Pestre, akik mindent elhagytak. Nem tanították meg a receptjeiket, nem vitték el agyerekeiket templomba, nem mutatták meg, hogyan kell kaszálni. Ők nem adták fel az életüket nem is tudták volna, de nem örökítették tovább, mert tudták igazodni kell.
Hiába vagyunk angol kultúra rajongók és frankofillek, mégis az az örök érzésünk, hogy ott csak inasnak kellünk. S látjuk ennek igazságát. S ezért ül le Viktor is inkább a kazah elnökkel úzletelni, mert az csak üzlet. S nem kell üveggolyókért eladni az országot.

fran7 2014.06.17. 17:20:35

@marko11: Ebben a formában nincs igazad. Busht legyilkosozzák, jogosan. Viszont ő abból a szempontból korrekt, hogy nem nevezte az egészet béketeremtésnek. Ő háborút vívott, áldozatokkal. Mert ilyen a háború. Bezzeg Obama, aki béke Nobel-díjjal asszisztál népirtásokhoz és ad lőparancsot.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.06.17. 17:30:00

@fran7: Ilyen kommentet már a vasvári béke után is lehetett volna írni, ha lett volna internet. Üljünk le inkább a török szultánnal üzletelni!

Helyes Írás 2014.06.17. 18:45:39

@aristo:

Azt gondolom, nem az elnevezés a legfontosabb, de megmaradnék a forradalomnál, mert az ország már akkor így határozta meg az eseményeket – tartsuk ezt tiszteletben. A rendszert „zsarnokság”-nak minősítették (Ilyés Gyula) és az eszmeiségét, a szalinizmust is elutasították. A „lázadás” kifejezésnek van egyfajta szimpla érdekvezérelt értelmezése, s ez nem méltó azoknak a napoknak az aktív többségre jellemző emelkedett érzelmeihez és erkölcsiségéhez. Az emberek az 1848-as forradalmat tekintették a példának, innen jött az megnevezés. A forradalomnak volt egy nemzeti szabadságharcos tartalma is, mert elsősorban az oroszok távozását követelték. Ehhez is túlságosan földhözragadt lenne a „lázadás” kifejezés.

A vidék nem maradt mozdulatlan. A városokban még fáziskésés sem nagyon volt. Mindenütt megalakultak a nemzeti bizottságok, forradalmi bizottságok, munkástanácsok. A falvakban a rádiót hallgatták és a téeszekkel foglalkoztak, ezért sok helyen volt fáziskésés. Mire elkapták volna az elrejtőzött helyi kommunistákat, jött a hír az ország orosz megszállásáról. (Sokan a fáziskésés miatt úszták meg, mert a helyi fiatalok itt-ott bizony akasztásokra is készültek.) A háború utáni önszerveződés résztvevői még ott voltak, illetve a rádió terjesztette a mintát az országban. Nem volt az egyértelmű, hogy az oroszok jönni fognak. A lelkesedés, a Szabad Európa rádió és az, hogy Nagy Imre kommunista, sokakban elhitette néhány napra, hogy van remény.

A háború után Csehországban valóban erős kommunista mozgalom volt, mert Csehszlovákiában a háború előtt szabadon szervezkedhettek a kommunisták. Lengyelországban legalább akkora ellenállás volt a kommunistákkal szemben, mint nálunk, de a polgárháború miatt mindkét oldal fegyvert fogott. Hasonló helyzetben nálunk is lettek volna rákosista fegyveresek, ahogy voltak a „tanácsköztársaság” idején is. Az ijedtséggel egyetértek, de ez nem elegendő magyarázat a gulyáskommunizmusra. A szovjet típusú rendszerekben meghatározó volt az első számú vezetők jelleme és személyisége. Kádár személyisége is meghatározó volt a későbbiek szempontjából. Ha Hruscsov vadásztársát, Münnichet választották volna, akkor más lett volna a rendszer jelege, valami ahhoz hasonló, mint később Husak rendszere. A gulyáskommunizmust tehát Titónak is „köszönhetjük”.

Bell & Sebastian 2014.06.17. 18:57:21

Nagyon jó írás, legfőbb ideje volt idetenni.
Az "igazi", ötvenhatos emigránsok nemcsak hogy nálunk jobban ismerik Ötvenhatot, hanem még mondják is azt, amit tudnak róla, csak már egyre halkabban, mert kevesen maradtak és a hivatalos propagandával eszköztelenül szembespriccelni - nem mondható hatékonynak.
______________________________________

Mivel nem vagyok a szócséplés mestere, megpróbálom összefoglalni (vagy ezredszerre) a lényeget.

Ötvenhat egyszerre volt kommancs kamarillaharc, orosz titkosszolgálati akció (az egyiptomi válság lefedésére) és szabadságharc (a naiv, pesti srácoknak).

Nagy Imre egy magyar zsidókból álló különítmény tagjaként részt vett a cári család meggyilkolásában, amire bőségesen találni orosz forrásokat, tanúvallomást és tárgyi bizonyítékot, majd szovjet, akadémiai kiképzése után -Vologya fedőnéven- delegálta az NKVD fiókszervezete, az NKGB a magyar pártvezetésbe, ahol kitüntetett és érinthetetlen szerepet töltött be. Megbízói utasítására állt a forradalom élére, majd Kádárral kötött paktum értelmében levették a sakktábláról.

Halálának körülményei homályosak, valószínűleg rajta is múlott, hogy felakasztották, mert a Kádár által kínált egérutat nem fogadta el, miközben a kor (szovjet) szokásai szerint kvótát írtak elő a kivégzendőkre.

Ha Kádár elengedi, a családja nagy bajba kerül és a KGB utoléri, de ez is csak úgy lett volna megvalósítható, ha mindhárman megússzák (alkut kötnek).
Egy dolog biztos, Kádárt élete végéig kötötte a pártfegyelem, hogy nem mondhatta el az igazat, ebbe őrült bele.

Meg is szolgálták a halált, az oroszok is követelőztek és mindhármat nem engedhették el. Így lett Kádár számára Nagy Imre "az az ember", akinek még a nevét sem mondhatta ki.

Helyes Írás 2014.06.17. 19:07:26

@aristo:

Még annyit tennék hozzá, hogy a "pufajkások", az ÁVH-sokból és "megfenyegetett" sztalinista tisztviselőkből szerveződött különítményesek hasonlóan "álltak bosszút" a forradalomért, mint 19-ben a nemzeti hadseregről levált "különítményesek", csak az egész országra kiterjedően. A "munkásőrség" fegyveres testület volt, a "sortüzek" végrehajtói lőttek is. A kommunista aljadék itt is fegyvert fogott, s ha megfelelő vezért tesznek föléjük, nem egy ijedt és meghasonlott nómenklatúra jött volna létre.

Bell & Sebastian 2014.06.17. 19:27:25

Utótrat

II. Miklós családja kivégzésének témájához annyi még hozzátartozik, hogy az objektumparancsnok azért hívta be az éppen arrafelé kóválygó "vereseket", mert a közvélekedés szerint orosz ember nem emelt volna fegyvert a Cárra.

Ugyanakkor (visszaemlékezések szerint) rituálisan gyilkolták meg az áldozatokat, azaz halomra lövésük után még elvágták a torkukat is, csak ezt ma már kevésbé reklámozzák.

Az orosz cárról akkoriban két dolog juthatott eszébe egy nemzetközi brigád tagjának, ha magyar volt, a zsidók kiszorítása az orosz területről (ebben a kérdésben a bolsevista utódok is nagy elődük szekérnyomában haladtak tovább) és a (-z előző) magyar szabadságharc leverése. Ennyi hozható fel a mentségükre.

Helyes Írás 2014.06.17. 19:33:56

@Bell & Sebastian:

No igen. A háború után a kommunistákat és a múltjukat alaposabban megismerő "polgári" politikusok nem rajongtak Nagy Imréért. Még 56 után, még a kivégzése után sem. Futó Dezső bácsi, aki egy nagyon okos, árnyaltan gondolkozó, szelíd ember volt, 89-90-ben sem tudott igazán pozitívan beszélni róla. Amikor a perében való helytállását dicsértem előtte, akkor is csak ingatta a fejét.

Ugyanakkor a történészek kutatásai alapján egy "fokozatosan elszabaduló hajóágyú"-nak vélem Nagy Imrét. A perbe és az akasztófa alá már nem orosz titkos-ügynökként állt oda, ezért megilleti a főhajtás, de az élete és a szellemisége semmiképp sem lehet példa számunkra. Futó Dezső bácsit - bár nincs szobra - sokkal jobban tisztelem!

Bell & Sebastian 2014.06.17. 19:37:46

@Helyes Írás: Ez így igaz, a Vörös Hadsereg saját kimutatása szerint Pesten leamortizálták a ideszállított (nem kevés) technikájuk felét az ellenállók. Kettő hét alatt.

Bell & Sebastian 2014.06.17. 19:41:25

@Helyes Írás: Majd Isten megítéli. Kommunista szentekkel dolgunk nincs. Kevés van belőlük, az is mind hamis, ezért is ássák elő őket rendszeresen. Le kellene erről szokni, nyugodjanak békében. Csak hát a politikai haszon, az Nagy Úr.

Bell & Sebastian 2014.06.17. 20:07:06

@Alfőmérnök89: Mindig akad egy köpködő disznópásztorfi az SZDSZ köpönyegéből, mi?

Bell & Sebastian 2014.06.17. 20:18:30

@Alfőmérnök89: Jut eszembe, főállású főokos, a témákhoz már nem nagyon szoktál hozzászólni. Lopáson, ingyen élésen és mocskolódáson kívül mit tud még a vitéz úr?

Bell & Sebastian 2014.06.17. 20:22:07

@Alfőmérnök89: Akarsz is mondani valamit gyogyós, vagy csak a rengeteg szabadidődet vered itt?

Bell & Sebastian 2014.06.17. 20:31:06

@Alfőmérnök89: Bizony, ismétlés a tudás anyukád is jól van?

Netuddki. 2014.06.17. 20:41:01

Mire jöttél rá kisfácán 1994-ben? Arra, hogy az antallék az mdf-el szétlopták az országot? Ahogy elkezdődött a rendszerváltás már el is cseszték. Az a magyar emberek baja, hogy 1990 óta egyre aljasabb és gátlástalanabb emberek kerülnek az ország vezetésébe.
Mit mondana most az Imre? Hát ezt is elbasztátok fiacskáim! Ezt.

_most_ 2014.06.17. 20:47:05

a mandineren tök fura emberek vannak, nem értem ilyen cikkeket minek tesznek ki index címlapra, ez inkább mandiner olvasóknak szól, rohadtul felesleges elolvasnia egy normális embernek, amúgy meg a mandineren Orbán seggnyalás és Bajnai fikázás nélkül nem lehet posztot írni?

Bell & Sebastian 2014.06.17. 20:48:48

@Alfőmérnök89: Hát akkor csak olvasgassál szorgalmasan, mert nagyon rád fér. Utána írogass hősiesen rózsaszín leányszobádból teljesen felesleges dolgokat, mert onnan tudod, hogy valami célja a te életednek is kell, hogy legyen.
Hogy micsoda, arról nekem bizony fogalmam se lehet, virtuális harci marci.

Bell & Sebastian 2014.06.17. 20:57:05

@Alfőmérnök89: De én nem játszom a beteg játékodat és nem érdekelnek a szabályaid. Mert itt csak egy nagyon agresszív, pszichopata troll vagy. Aki valójában egy teljesen veszélytelen papírpincsi, defektes személyiséggel.

Csak elnézegetlek, mint a piros seggű páviánt a ketrecében.

nu pagagyí 2014.06.17. 21:42:39

A szerző elköveti azt a hibát, hogy kiragadja az embereket a történelemből, így tetteik a levegőben lógnak, amit a mai, teljesen más világból kritizál. Tehetett ő bármit, mivel az író úr szerint kommunista volt, nyilván csak megtévesztésből vállalta, hogy kivégezzék. Az igazi bátrak azok voltak, akik lapítottak és várták a jobb időt.

Először is. volt egy háború, amelyben az ország urai idegen érdekekért hajtottak vágóhídra néhány százezer embert. Mégis, mit kerestünk mi a Don-kanyarban? Volt aztán az úgynevezett fajgyűlölet nevű államilag szervezett jelenség, melynek eredményeként magyarok fosztottak ki büntetlenül magyar polgárokat, majd a fosztogatás áldozatait a közigazgatás gettósította és vonatra pakolta egy haláltábor felé. Volt aztán egy rövid életű nyilas kormány, amely leginkább gyors helyváltoztatásaival tűnt ki, útközben a vele tartó slepp saját országában gyilkolt és fosztogatott. Ezek az események 56-ot mindössze 11 évvel előzték meg. Időben ez annyi, mintha most a Medgyessy-kormány tetteiről értekeznék.

Volt létjogosultsága egy új világnak, amelyben nincsenek nyilasok, nincsenek benne a levitézlett uralkodó osztály tagjai. Akkoriban el lehetett azt hinni, hogy a kommunizmusból valami jó sül ki. Rákosi rémuralma rövid volt, mindössze öt év de nagy hatású (1949-1953). Mindegy, hogy kommunista vagy nem kommunista volt-e valaki, őszintén senkinek nem tetszhetett (kivéve persze Rákosít és a terrorgépezet kiszolgálóit), viszont kellett ahhoz bátorság, hogy valaki szerepet vállaljon egy olyan korszakban, amikor naponta szembe találkozhatott az ember a korábban teljhatalommal rendelkező gyilkosokkal. Nagy Imre 53-ban vállalta, hogy egy emberségesebb világot teremt és becsületesen végezte a dolgát. Megszüntette a kötelező beszolgáltatást, a kényszer kollektivizálást, felszámolta az internálótáborokat, szabadon engedte a politikai foglyokat. Igyekezett egyfajta társadalmi megbékélés nyélbeütésére, korlátozott tárgyalt az egyházzal, korlátozott többpártrendszerben gondolkodott. 54-ben visszatért a lapátra tett Rákosi, aki megerősödve ismét a hatalomra ácsingózott és voltak barátai. Nagy Imre amíg tudott ellenállt a szovjetekkel nehezített nyomulásnak, 55-ig bírta, miniszterelnökként nem adta nevét semmilyen disznósághoz.

Lemondása után minden címétől és pártpozíciójától megfosztották, ami Rákosit ismerve nem sok jóval kecsegtetett. Szerencséjére Rákosi nem sokáig bírta, 56-ban a népharag elől kelet felé elhagyta az országot. Nagy Imre, ha akarta, ha nem az 56-os forradalom politikai vezetője lett. Bármennyire furcsa, a felkelők és a tömeg nem akarta vissza a régi rendszert földesurakkal, dzsentrikkel. Nem volt demokratikus előkép, de ők demokráciát akartak a nép igazi beleszólásával. Nem akarták, hogy a gyárak visszakerüljenek magántulajdonba, ezért is alakultak például munkástanácsok. A földet sem óhajtották falun visszaadni a parasztok a földbirtokosoknak, a 45-ös földosztás utáni viszonyok nagyon megfeleltek nekik, amit mellesleg 45-ben éppen Nagy Imre terjesztett be az akkori országgyűlésben.

Nem tudjuk, mi lett volna, ha tovább tart az 56-os forradalommal kezdődő folyamat. Viszont, amíg tartott, Nagy Imre kétségtelenül pozitív szerepet vitt. Vállalta, amit megkívánt a haza. Kormánya utolsó rádióüzenete az ENSZ-t hívta segítségül az országba özönlő orosz seregek megállítására. A bukás után nem mondott le önként a miniszterelnökségről, hogy megkönnyítse a forradalmat leverők dolgát. Vállalta a következményeket. Hős volt.

Bell & Sebastian 2014.06.17. 22:59:18

@nu pagagyí: Mondjuk, itt Aristo a középutas, maga a baloldali, én meg a radikális. Az a baj, hogy még mindig azt tanítják, amit maga leírt, pedig már azzal is maximálisan elégedettek lennénk, ha valami tartózkodó távolsággal a puszta tényekre szorítkozna az oltatás, de nem!

Kell ide még a kommunista maszlag és a kommunista hősök a maga fajtájának, mert sokan vannak. Túlságosan sokan.

- Én vagyok az apád, Luke? -erre emlékszik?

Csak azért mondom, mert ezeknek a fiúknak meg Nagy Imre az apja és nem bírnak kilépni ebből az ördögi körből.

Nem mindenki akkor barom, hogy eszmékbe szerelmes. De ha már..., akkor vegye tudomásul, hogy eddig a kommunisták nyerték -több ezer orrhosszal- a tömeggyilkossági versenyt!

Hitler "csak" negyedik, ezt tessék jól megjegyezni, és csak utána relativizálni!

Nagy Imre hős lett volna? Hápersze, azé van a hepaj. Meg hogy ne kelljen bevallani, hányszor szívatták meg a jónépet. És még hányszor fogják, eej!

Bell & Sebastian 2014.06.17. 23:04:39

@Alfőmérnök03: Márpedig te kriptoszadeszes vagy. Ezt adja ki a jellemrajzod és mocskos fantáziád, előéleted és megnyilatkozásaid.

Ez nem baj, ilyen haverja mindenkinek van. Csak leszögeztem, hogy ne kelljen bujkálnod tovább.

Bell & Sebastian 2014.06.17. 23:12:00

@Alfőmérnök03: Az eddig elkövetett karaktergyilkolászásaid egytől-egyig azt bizonyítják, hogy:

- nem esett messze az alma a fájától
- kommunista kutyának eszdéeszes a kölke

Tündér_Lala 2014.06.18. 09:28:35

@nu pagagyí: @Bell & Sebastian: A Két vélemény között lehet valahol az igazság. (A háttérről alig tudunk valamit biztosan.) A Sztálini rendszer megváltoztatása nyomán kialakuló hatalmi harc a Szu.-ban és persze a periférián, egyfajta politikai bizonytalanságot okozott, ami a hatalmi harcokkal a terror meggyengülését eredményezte. Ez teremtett egy olyan reformlégkört, ahol egyáltalában szóba kerülhettek a nem egészen vonalas nézetek. Ez viszont elindított egy lavinát, ahol az elemi felháborodás olyan robbanást váltott ki a lefojtott magyar társadalomból, amellyel valójában senki nem számolt. (Ha voltak nemzetközi játszmák, ha nem.) Nem vagyok, nem lehetek tisztában Nagy Imre személyiségével, de elképzelhető, hogy ez a robbanás őt is meglepte, sodródása pedig magyarázható azzal, hogy felismerte: addig maradhat a helyén, amíg legalább követi az eseményeket. Az, hogy később nem volt hajlandó önkritikát gyakorolni,( esetleg egy szibériai házért cserébe) az nyilván tudatos vállalása volt a halálnak.
Másrészt Kádárék vérengzése mögött, azért kereshető a szibériában talonban tartott Rákosi, aki ajánlkozott a "rencsinálásra". Kádárnak feltétlen meg kellett felelni az elvárásoknak (lelke rajta). Mindenesetre a későbbi fokozatos konszolidáció, az élhető világ felé történő elmozdulása ( Nagy programja ?) és annak a kísérletnek az oroszokkal való elfogadtatása tekinthető 56 eredményének is. (Nyilván nem hiányoztak nekik sem hasonló események.)

Összességében a háttérről (a Szovjet és a magyar hatalmi játszmákról) még ma sem tudunk sokat és az idő múlásával egyre kissebb az esélye, hogy megtudunk valamit. Talán ha egyszer megnyílnak az orosz levéltárak, de ezek a részek talán sose lesznek teljesen nyilvánosak.

Robinzon Kurzor 2014.06.18. 09:29:45

@Bell & Sebastian:

Látom, hogy nem csak bébéjé képes lényegében bárhonnan, bármiből legfeljebb két lépéssel a saját kis összkomfortos rögeszméihez eljutni.

marko11 2014.06.18. 10:03:49

@Tündér_Lala: Azon kevesek közé tartozol, aki nem játssza az UTÓLAG okost, az UTÓLAG tisztességest, UTÓLAG bátort stb. Sőt, még összefüggésekben is képes vagy látni, értelmezni. És ritkán emlegetett tényeket megemlíteni!
Itt van pl. a jó Rákosi elvtárs-pajtás személye. Róla szinte semmi. Pedig az ő gonoszsága shakespeare-i méretű volt.

Conchobar 2014.06.18. 10:09:00

Nem érteni, hogy mit kérdez a cím ("Te mit tennél, Imre?"). Azt kérdezi, hogy ma mit tenne, hová állna Nagy Imre? Azt akarja sugallni, hogy Nagy Imre nagyon nem helyeselte volna azt, hogy kései utódai rendszert váltottak, sőt egynémelyik még maga is kapitalistává vált?

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2014.06.18. 10:27:52

@Helyes Írás: Könnyű volt "fegyvert fogni" az orosz tankok mögött... Így lett pl. "forradalmi" ezred a kalocsai, mert nem oszlott fel és november végén bevonult Pestre az oroszok után.

Ami azt illeti, a beszélgetés lényege: Mentséget, felmentést ad-e a bíróság előtti méltóság és kétségtelen nagyság, az előtte elkövetett tettek súlya alól? Véleményem szerint nem és elsősorban azért nem, mert azokat a bizonyos tetteket nem bánták meg. Nagy - és a többieknek - minden további nélkül "jogosnak" tartották, hogy az oroszokkal kooperálva a maguk kedve és marxista lázálmaik szerint alakítsák át az országot. Márpedig ez nem volt így, ahhoz senkinek sincs joga, hogy milliók életével kísérletezzen, mert az egyszerűen a jó erkölcsbe ütközik.

Figyeljék meg, pontosan ez a balos magyarázat lényege a mai napig: "jót akartak" és ebben benne foglaltatik az a gondolat is, hogy joguk volt "jót akarni" és eszerint cselekedni. Ami történt az pedig technikai malőr, hiba, bocs - vagy még annyi se. Én pontosan ezt a "jogot" vitatom és az ebbe a jogba vetett hit miatt nem tudom hősnek tekinteni Nagyot és tudom hősnek tekinteni Gimest.

Conchobar 2014.06.18. 10:36:42

@marko11: "Itt van pl. a jó Rákosi elvtárs-pajtás személye. Róla szinte semmi. Pedig az ő gonoszsága shakespeare-i méretű volt." - Nagy Péter ugyanolyan kemény kézzel próbálta Oroszországot nagyhatalommá tenni, mint később Sztálin. Ha a diktatúrák elé valami nagyobb célt tűznek, akkor nagyon hatékonyan meg tudják azt a célt közelíteni/elérni. Mindamellett egy diktatúra nem tűri az oppozíciót és ellenzékieskedést. Sztálin és csapata azt fejlesztette tovább, hogy az állandó ellenségkeresésük folytán még csak esélyt se hagytak arra, hogy valamiféle ellenzékieskedés, vagy rivalizálás felüsse a fejét. Ez volt akkoriban a kommunista mozgalmak jellemzője a Szovjetúniótól Spanyolországig, mindenütt. Tito is megszabadult a potenciális ellenlábasaitól. Ezt látta, ezt tanulta meg Rákosi is, meg Nagy is

Bell & Sebastian 2014.06.18. 11:20:32

@Robinzon Kurzor: Az a helyzet, hogy egyrészt nem rögeszme, másrészt nem az enyém, a többi stimmel. Akinek elég a történelemkönyv, az használja arra egészséggel, amire való.

Bell & Sebastian 2014.06.18. 11:41:45

@Tündér_Lala: Ez így van, többek között azért rokonszenvezek Aristo véleményeivel, mert több bennük a kérdésfeltevés, mint a válasz.

Egyébként (ezt is elmondtam már százszor) mielőtt egyáltalán megszólaltam volna, amerikás- és kanadai-magyar fórumokon igyekeztem megismerni a valódi Ötvenhatot szemtanúk szájából.

Akik leléptek, azok nem egészen jó szándékból tették, sokan voltak köztük olyanok, akik magas beosztást hagytak itt, beleláttak egy 's másba. Ezek nagyon is jól gondolták, hogy csöbörből vödörbe kerültünk, az egyik kommancs kutya, a másik eb.

Francot sem érdekelt Nagy személyes keresztútja, ha a grandiózus disznóságokat már előtte elkövette.

Vagy gondoljon a rádióbeszédre, aminek a lényege az volt, hogy marad a szocializmus és maradunk a VSZ -ben. Emberarcú szocializmust akarunk. Mindenki azt akart. És, kaptunk belőle?

Hruscsovnak az volt a szerencséje, hogy őt tartották a legmulyábbnak és mindenki azt hitte, majd irányítani tudja / fogja. Háát, nem úgy lett. Brezsnyevvel már nem lőttek akkora bakot. Tudja-e, hogy ki volt a királycsináló a háttérben?

A kiterjedt, amerikai kapcsolatokkal rendelkező KGB és Gromiko, a külügyminiszter.

A Szovjetunióban mindig is óriási, közvetett befolyása volt az amcsi cionistáknak, hiszen felesben (a németekkel) ők hozták létre. Volt, amikor több, volt amikor kevesebb.

Amikor ráuntak, szétcincálták. Amerika igényeinek csak Amerika -barátok felelnek meg, akár németekről, akár oroszokról, akár magyarokról legyen szó.

Ezt a leckét nem sikerült megérteni '56 -ban. Az Amerikából fölénk rendelt helytartóság Moszkvában volt, most meg Brüsszelben. Lehet szaladgálni Merkelhez, csak minek? Ahogyan lehetett könyörögni a Nyugat általi felszabadításunkért is - teljesen fölöslegesen.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2014.06.18. 11:50:26

@Bell & Sebastian:
"Az Amerikából fölénk rendelt helytartóság Moszkvában volt, most meg Brüsszelben."

Persze azt is kell látni, hogy a nyugati globálbirodalom is csak egy kis fogaskerék egy hatalmas intergalaktikus hatalmi játszmában, amelynek tétje a magyarság folyami öntéstalaja feletti totális uralom.

tirpakbokretas-migrations.blogspot.nl/2010/08/urge.html

Ha megjönnek az űrhajók a Rigelről, készen állunk egy újabb pozsonyi csatára, hogy visszakergessük őket a nyomorult csillagukra? Készen áll ez az összetört, megtiport, gerinchajlott, roncsnépekkel kevert magyarság, hogy még egyszer megmutassa, mi jár annak, aki elveszi, ami a mienk?

Követeljük a leventeképzés visszaállítását!

Bell & Sebastian 2014.06.18. 11:54:02

@Doomhammer: Magából még azt is kinézem, hogy képes lenne megírni a Zeitgeist következő részét. Tükörkép a tükörben, homályos és elmosott kép, kellően zavaros. Összekeverve benne minden igaz és hamis, válogassa szét az, akinek gusztusa van hozzá.

Bell & Sebastian 2014.06.18. 11:57:29

@Doomhammer: Vegye úgy, hogy mindkét bejegyzésére reagáltam. Nem elég tagadni, hanem mellé kellene tenni valami konstruktív alternatívát is. Mondjuk azt, hogy: Jövőre Jeruzsálemben vagy Budapesten!

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2014.06.18. 12:01:47

@Bell & Sebastian:
Mondja, B&S, nem az Ellenség megbízásából dezinformál maga itt? Én nem tükörképet meg gerslit írok, hanem a nyers, őszinte Igazságot. Ha maga ezt homályosnak és elmosottnak tartja, az azért van, mert erre kapott megbízást.

Valljon színt, kinek a zsoldjában áll?

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2014.06.18. 12:05:29

@Bell & Sebastian:
Tessék, mellé tettem egy konstruktív alternatívát, de maga csak jön a gerslijével.
1. Alapos felkészülés az Armageddonra, a leventeképzés helyreállítása!
2. Szövetségek kötése!
3. A népegészség javítása, úgy testi szinten (az aranytojást tojó tyúk felzabálásának megakadályozása), mint erkölcsi és morális szinten!

Ez programom három fő pillére.

Bell & Sebastian 2014.06.18. 12:11:40

@Doomhammer: Szeretne tölteléket a Merkavák ágyújába, szeretné Izrael uniós csatlakozását és több rakkendrolt a génturmixolásba?

Ezzel a pogrommal nem fog nagy sikert aratni. Hazudjon helyette valamit maga is, ha centrális erőtér akar lenni.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2014.06.18. 12:29:32

@Bell & Sebastian:
"Ezzel a pogrommal nem fog nagy sikert aratni. "

Kinél kellene nagy sikert aratnom?

Bell & Sebastian 2014.06.18. 12:50:25

@Doomhammer: Honnan tudjam, mi a maga célközönsége, ha nem árulja el? Pedig e nélkül nem tud kitörni a diverzáns szerepből. Lebukik, mint néger kém az orosz öreganyó előtt. Pedig az is, hogy megtanult oroszul!

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2014.06.18. 14:57:19

@Bell & Sebastian:
A konzumidiotakat nem fogjuk megkerdezni, lecsapoljuk-e a mocsarukat vagy sem.
Ezzel remelem, tisztaztam ezt a celkozonseg dolgot. Meghagyom a celkozonseget a szennymedianak, en egy szuk, elit elcsapatban gondolkodom.

Bell & Sebastian 2014.06.18. 16:33:12

@Doomhammer: Az utolsó előtti élcsapat még 700.000 különös anyagból gyúrt gólemből állt (inkább olyan kerti törpe nagyságúra gondoljon, bár legalább a fele inkább azért lépett bele, mert egyszerre ivott és vezetett), a kortárs élcsapat (állítólag) már nem több 30.000 ezernél, de még ez is csak úgy jön össze, ha össze-vissza gomolyognak csoportfényképezések alkalmával.

Generációnkénti huszadolással számolva úgy 1.500 emberrel számolhat, ennyit kitesz egy átlagos, magyar település, mocsári békában ez 75 zsombék.

De ha vár még egy kicsit, a teljes létszámot betöltheti az itt fellelhető, népes családjával. Aminek több előnye is lenne a zsákmány szétosztása körül rendszeresen kitörő bonyodalmak kiküszöbölésének szempontjából.

Ennek az Ödönkének is mennyi békája van, oszt mire megy vele?

Bell & Sebastian 2014.06.18. 16:41:37

Csak harmincezer fideszes lehet, ne higgyen a saját propagandámnak. Én például élőben még alig láttam. És azért nem gombás a körmöm, mert rendszeresen kimosom a gumicsizmámat. Ha visszahozza egy fideszes.

capacete 2014.06.18. 17:24:02

Ez viszonylag korrekt írás volt. Egy-két dolog kimaradt belőle, pl. hogy Nagy Imre volt a svábok deportálásának irányítója, illetve hogy mezőgazdasági szakemberként - persze diploma nélkül - egyetemi katedrát kapott a Közgázon.

Mindegy, a lényeg - amit soha nem fogok megérteni -, hogy az, hogy - legalábbis Magyarországon - ha valaki halálában hősként viselkedik, az valamilyen homályos okból zárójelbe teszi egész addigi életét. És ez nemcsak Nagy Imrére igaz...

Bell & Sebastian 2014.06.18. 21:04:51

Nagy Októberi Szocialista Forradalom

Egypár éve még egyedül állítottam (orosz forrásokra és néphagyományra hivatkozva) a következőket:

1., Lenin a német kapitalisték "ajándéka" volt, kettős feladattal:
1,a., breszt-litovszki béke megkötése
1.b., engelsista hatalomátvétel megszervezése
2., a Nagy Októberin ott sem volt, alaposan lekéste
3., Trockij -az amerikai zsidók küldötte- teljesen más célokat követett, gyakorlatilag ő vezényelte le a hatalomátvételt, amire rátenyerelt Lenin
4,, semmiféle Téli palota ostroma és Auróra jelzősortűz nem volt

Örömmel látom, hogy ezen tételek azóta már (félig-meddig) átszivárogtak a hivatalos, magyar történelemszemléletbe is.

Megy ez, csak lassacskán!

krokotanarur.atw.hu/2014/Lenin.htm
mult-kor.hu/cikk.php?id=18480

Robinzon Kurzor 2014.06.19. 12:03:50

@Bell & Sebastian:

Egy kis szövegértés: attól, hogy a rögeszmédet más is osztja (vagy te osztod az övéket), attól még az a tiéd.

Na, és akkor még ráadásnak itt egy szép, kövér érvelési hiba is, ezt is szereted.

Mert hogy nem csak az a kétféle lehetőség létezik, hogy vagy elég valakinek a történelemkönyv (egyébként melyik?) vagy arra jut, amit te gondolsz és harmadik lehetőség nincs is.
Ez csak a rögeszméd leplezésére szolgáló önámítás, nem több.

Egyébként további sok sikert!

Robinzon Kurzor 2014.06.19. 12:06:49

@aristo: " ahhoz senkinek sincs joga, hogy milliók életével kísérletezzen, mert az egyszerűen a jó erkölcsbe ütközik"

Jaj, csak óvatosan az ilyen kijelentésekkel, még a végén kiragdják a szövegkörnyezetből és aztán lehet magyarázkodni, hogy nem is a NER-re tetszett gondolni ...

Robinzon Kurzor 2014.06.19. 13:27:57

@Bell & Sebastian:

Igen, érvek helyett jön a gyerekes minősítgetés.
Bár a MÁV tartaná így a menetrendet, amilyen kiszámítható reakció volt.

Alfőmérnök67 2014.06.19. 13:46:52

@Robinzon Kurzor: Már többször figyelmeztettem a blog olvasóit (de szokás szerint nem hittek nekem, és engem tituláltak elmebetegnek), hogy B&S-t nem érthetik meg, ha nincsenek tisztában a paranoid személyiségzavar tüneteivel.
www.hazipatika.com/betegsegek_a_z/paranoia/143

Helyes Írás 2014.06.19. 15:45:54

@aristo:

Nem szeretem a nagy szavakat. Nem tudom, mit értsek azon, hogy hős. Sokszor nagyon kevés választja el a hősiességet a meggondolatlanságtól, vakmerőségtől, hősködéstől, vagy más nézőpontból a szerencsétlenségtől, tragédiától. Vagy egyszerűen arról van szó, hogy valaki beszorult egy helyzetbe és nincs visszaút, nincs választás, csak a „nyöszörgés” és az emelt fő. „Kiterítenek úgy is”.

Nagy Imrének egy ideig volt választása. Felajánlották neki, hogy gyakoroljon önkritikát és álljon vissza a sorba. Megmenthette volna az életét, mert az elvtársak többet nyertek volna vele, ha visszaáll közéjük. Azt alighanem tudta, hogy mi vár rá, ha nem visszakozik, hisz volt módja megismerni a rendszert. Tudatosan választotta a halált. Ez azért elég hősies, még ha – egyetértek – ez a döntés nem is menti fel a korábbi bűnök alól. Ha jól emlékszem, más kivégzetteknek nem ajánlottak egérutat, bár lehet, hogy még néhány egykori kommunista a forradalom hangos és látványos tagadásával esetleg megúszhatta volna legalább a halált.

Az is kétségtelen, hogy az első miniszterelnöksége idején a többi kommunistához képest „megdöbbentően” erkölcsösnek bizonyult. Mert a kommunisták éppen abban különböztek leginkább a normális emberektől, hogy nem a polgári/keresztény erkölcsök szerint viselkedtek, hanem alkottak maguknak másikat. Éppen úgy, ahogy Hitler és a nácik! (Az igaz, hogy Marx, Lenin, Sztalin, Mao, Pol Pot eszméit a tetteiktől elvonatkoztatva bárki „szépnek” láthatja, a nácikét ellenben csak a németek és a hülyék, de az erkölcseik, s így a tetteik minősége semmiben nem különbözik.) Szóval Nagy Imrében valami maradt, vagy feltámadt a polgári erkölcsből. De ennek felszínre kerüléséhez szinte biztos, hogy szörnyű bűnök húzták-nyomták a lelkiismereti mérlegének másik serpenyőjét.

A keresztény/polgári erkölcs alapján ma már nem nagy dolog elvitatni az önkényes „társadalmi kísérletek” jogát. Sokkal izgalmasabb téma az erőszak és a kényszer joga és lehetősége, mert ezt a mi erkölcsünk alapjáról is gyakoroltuk és gyakoroljuk nap mint nap. Az talán még érdekesebb felvetés, hogy ha valaki megbánja a tetteit – és elhisszük, hogy őszinte – akkor hogyan ítéljük meg. Adunk, adhatunk-e felmentést, ettől „hősibb-e” vagy sem? Azt hiszem, hol adunk felmentést, hol nem, egyikünk ad, másikunk nem. A többséget azért a lelki szenvedés, az őszinte gesztusok valamilyen mértékig megindítják. Ugyanakkor azokat is megértem, akik nem tudnak megbocsátani. Jó lenne azt hinni, hogy végső soron nem a mi dolgunk, hanem valakié, aki mindent tud, mindent érzékel és beszámít. Csak hát a politikába vagyunk vetve …

Bell & Sebastian 2014.06.19. 15:49:14

@Robinzon Kurzor: Gondolom, Osztyapenko és Steinmetz kapitányban is hiszel még. Komolytalan beleböfögésre a válasz is olyan.

Bell & Sebastian 2014.06.19. 16:29:27

@Helyes Írás: Ezzel nem értek egyet. Ugyanis az erkölcs mindig természeten kívüli kinyilatkoztatás, azaz van forrása. A baloldali erkölcs (szerintünk) lekonyuló képet mutat, Marx, Engels és Lenin után Sztálin alatt érte el a mélypontját. A nemzeti-szocialista munkásállam eszméi azért a marxista zagyvaléknál jóval bonyolultabbak, bár tagadhatatlan, hogy annak oldalága a(z egyik) gyökerük.

Rajknak és Nagynak úgy volt választása, hogy elméletben ugyan megmenekülhettek, ám a gyakorlatban kitörik a nyakukat (szó szerint) legvégül.

Legfőképpen azért, mert az oroszoknak jelentették a legfőbb tehertételt, más-más okból.

Elkerülendő a beismeréssel járó megalázó procedúrát és családjuk meghurcolását, a kisebb rosszat választották, mentették a maradékot.

Színtiszta, haszonelvű döntés, a családjuk szempontjából. A szultán selyemzsinórt osztogatott, más kultúrkörökben pedig engedélyezték az öngyilkosságot.

Ebben a (kommunista) kultúrkörben pedig lehetőséget biztosítottak az áldozatnak arra, hogy önként és dalolva álljon az akasztó gerenda alá.

Kaphatott egy fülkét az invalidusok dómjában. Hős vagy áruló lehetett csak, nagyobb választék nem volt.

Hogy mit kellett volna elárulni? Magát vagy az eszmét? Mindkettőt, ami nem ment.

Az is hozzátartozik a jelenséghez, hogy a procedúra során a megvádolt olyan megváltozott (beszűkült) tudatállapotba került, amelynek a végén már szirénhangján hívogatta a halál. A számára megváltás.

Hős az, aki tudatosan választja az önfeláldozást, például a családjáért, nemzetért-hazáért. Minél elvontabb valamiért, annál nagyobb hős.

Egyáltalán nem hiszem, hogy ezekben a koncepciós eljárásokban volt választásuk a vádlottaknak és azt bármilyen eszme iránti hűségük motiválta. Pedig a közvetített, színházi előadáson mindig az eszmét hozták ki győztesnek, aminek a vádlott (utólag) engedelmesen alávetette magát.

Nagy sokat leírt a gondolataiból. De hogy valójában mi történ előtte és utána, azt sosem fogjuk megtudni. Kádár már nem él, aki (érthetően) nem tartotta hősnek.

Amennyit mi tudhatunk, azok alapján sem hős. Másik meg nincsen, a kommancsok nagy-nagy fájdalmára.

Robinzon Kurzor 2014.06.19. 16:50:11

@Bell & Sebastian: "Gondolom, Osztyapenko és Steinmetz kapitányban is hiszel még."

Nekem már nem is kellett ezekben hinnem.
De úgy látszik, neked még van saját magaddal elszámolni valód velük kapcsolatban ... nyilván nem véletlenül pont velük akarsz inszinuálni.

Amikor ismeretlenül, lényegében vakon vagdalkozva keresed a másik vélt piros gombjait, az nagyon sokat elárul rólad ...

Bell & Sebastian 2014.06.19. 18:45:16

@Robinzon Kurzor: Unom már a semmitmondásodat. Ha csak ennyire telik, nem kell rám kattintani, oszt ennyi vót. Tényleg nyeretlen kétéves vagy te itten, aztán a hozzáadott értéktöbblet egy nulla. Veled csak sűrűbben vagyunk ebben az országban, de többen nem.

Elbaszott egy karakter ez, Doom.

Robinzon Kurzor 2014.06.19. 21:07:25

@Bell & Sebastian:

Amióta beletenyereltem a rögeszmédbe, azóta dől belőled a gyerekes csúfolódás.

Ha tényleg annyira semmitmondó lennék, akkor nem reagálnál.

Most meg bajban vagy, mert ha erre reagálsz, akkor azzal is engem igazolsz, ha meg nem, azzal is ...

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2014.06.19. 21:44:19

@Bell & Sebastian:
Na jo, beismerem.
Ez a Kurzor valoban nem a legsikeresebb kreaciom. Viszont sajnalom, hogy lebuktatta. Volt, aki mar Robinak is elnevezte. Meg egy kis csiszolgatas es valaki raismert volna, mint gimnaziumi osztalytarsara.

Ejnye, maga rontopal.

Alfőmérnök91 2014.06.19. 22:35:56

@Doomhammer: Átlátszóak a trükkjeid, Robika.

Helyes Írás 2014.06.20. 10:44:42

@Bell & Sebastian:

Nagy Imre titkos és Rajk nyilvános pere nem hasonlítható össze sem tartalmi, sem erkölcsi szempontból. Nem a perre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy egy ideig kínáltak neki visszautat. Nagyjából Kállaiék romániai látogatásáig lett volna lehetősége Nagynak, megtagadva a forradalmat, visszatérni az elvtársai közé. Miután erre nem volt hajlandó, az oroszok a kínaiakkal történt egyeztetés után döntöttek Nagy kivégzéséről. Nagy pere nem nyilvános színjáték volt, mert tudták, hogy nem irányítható, mint a korábbi kommunista perek szereplői.

Nem tudom, mit jelent az, hogy a "nemzeti-szocialista munkásállam eszméi azért a marxista zagyvaléknál jóval bonyolultabbak". Én még sajnos tanultam a marxi üdvtant, helyenként elég bonyolult az, filozofikus, nagyívű és logikus. Vonzóbb üdvtan, mint a náci fajbiológia, az árja felsőbbrendű és a különféle, kiirtandó, kitelepítendő vagy "fajnemesítendő" kategóriába sorolt népekkel, és az élettér elmélettel. Erkölcsi szempontból azonosak. Mindkettő abból indul ki, hogy az ideológia kedvezményezettjeinek, elsősorban is a politikai hatalom birtokosainak eszmeileg igazolt joguk van az alacsonyabb rendű, ellenséges, beteg, bukásra ítélt, stb. népeket, osztályokat, személyeket kiiktatni, kiírtani , átnevelni, vagyonuktól, státuszuktól megfosztani, büntetni és jutalmazni; s a korábban, illetve a rajtuk kívül állók körében általánosan elfogadott "isteni", "lelkiismereti", "természetjogi" elveket és szabályokat kigúnyolni, megtagadni, semmibe venni. Aki a körükből ebben engedékenynek bizonyult, azt kivetették magukból.

Úgy vélem, Nagy Imrében az erkölcsi revizionizmus végbement, hogy egész pontosan mikor, miként és minek a hatására, azt nem tudjuk. Szerintem ő nem volt igazán tehetséges ember, önmaga értelmezésével is küszködött, a gondolatai mindvégig elég zavarosak maradtak. Visszakapcsolódva az esszéíró állításához, Gimes Miklós alighanem tehetségesebb volt, gyorsabban és következetesebben gondolkozott. Ettől még nem tekinthetem "hősiesebbnek", bár az ugyancsak elég megfoghatatlan és nehezen mérhető "tehetség" ott munkál mindannyiunk minden cselekedete mögött.

Bell & Sebastian 2014.06.20. 11:49:35

@Helyes Írás: Nem hinném, hogy a kettő, koncepciós per közt olyan sok lenne a lényegi különbség. Rajk története röviden annyi, hogy az orosz elvtársak szóvá tették: ugyanmá, magyar elvtársak, ha lennétek oly szívesek és kiemelnétek (mert tegeződtek) a román kémet, nagyon megköszönnénk. Mire román ellenlépések következtek, csak ezt máshol dobolják.

Mindkét esetben az Eszmét hozták ki győztesnek az ítélethirdetés során.

Az egy alapvető tévedés, hogy az Eszme egyenlő volt a marxizmussal. Engels nem tanították, pedig a nekivadulás nála következett be, amire Lenin csak rátett még egy lapáttal! A három kurafi csak együtt értelmezhető, ahogyan a kommunista Eszme fejlődésének történetéből sem hagyható ki Sztálin, aki aztán alaposan feloldotta az ellentmondásokat!

Mao -t most hanyagoljuk, vagy a dél-amerikai irányzatokat, mert ezek Marxból már csak nyomelemeket tartalmaztak, hiszen arrafelé elég ritka látvány a zsidó misztikus.

A náci ideológia ezeknél bizony sokkal mélyebb, kidolgozottabb és alaposabb volt, végletes eldurvulását nemcsak magának köszönheti, hanem elsősorban az amcsi-orosz tengelynek. (Anélkül, hogy belemennénk a részletekbe.)

És milyen érdekes, a marxisták a mai napig a tűrt / támogatott kategória közt találhatóak, pedig népirtásban hatékonyabbnak bizonyultak, mint a nácik. Ha pedig a levesszük a hangot és csak a képet nézzük, na, mit látunk?

Megvalósulni látszik Adolf álma, csak kicsit másképpen, mialatt Amerika és Izrael ortodox náciként viselkedik, az eltelt idő alatt az átvett ideológia (és minden, ami vele jár) gyémánttá alakult a hamu alatt. El lehet dönteni, ki minek hisz? A szemének vagy a fülének?

Szerencsétlen marxistáknak mindig csak "jobb híján" emberei akadnak, rovott múlttal, pragmatikus származással. Önként ugorva az Untermensch -gúnyába.

Míg az irányítók, az igazi, felettük állók..., nos azok nem a képregény -átiratot használják bédekkernek, hanem az eredeti, autentikus változatot, amely mindig jobban hasonlít a Kabbalála, mint bármi másra.

Csak a jó ég tudja miért? :)

Bell & Sebastian 2014.06.20. 12:03:04

@Doomhammer: Szólhatja a spanjának, hogyha vitatkozni akar, térjen a lényegre.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2014.06.20. 12:43:19

@Robinzon Kurzor: @Bell & Sebastian:
Kurzor, terjen a lenyegre, ne rabolja itt b&s draga idejet!
Valljon szint, liberalis volt-e Nagy Imre vagy nepi baloldali?

Bell & Sebastian 2014.06.20. 13:00:58

@Doomhammer: Köszönöm Doom, majd alkalomadtán visszaadom a szívességét.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2014.06.20. 13:31:21

@Bell & Sebastian:
Nincs mit, ugyanis nekem eletcelom, hogy az internetes vitak erdemibbekke es nivosabbakka valkanak. A fenti kommentemmel is egy kis lepest szandekoztam tenni ebbe az iranyba.

Bell & Sebastian 2014.06.20. 13:57:16

@Doomhammer: Hát pont ez az. Utoljára akkor volt itt egy jó vita, amikor nagypapi muflont látott.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2014.06.20. 16:57:31

@Bell & Sebastian:

Maga egy kis moho. Az erdemi es nivos vita egy cel, amiert meg kell dolgozzunk. Most tortent egy kis lepes: felszolitottam Kurzor nikket, hogy terjen a lenyegre. Holnap majd egy ujabb kis lepes tortenik. A hatalmas utazas is egy lepessel kezdodik (Coelho).

Bell & Sebastian 2014.06.20. 19:56:10

Даром получили, даром давайте. /Иисус Христос/

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2014.06.30. 09:24:09

@marko11: Brühühü, miért kell mindig a derék jó Kádár elvtársat bántani, amikor maga vagyok a megmondhatója, hogy a rendszerében nem volt elnyomás, mert magát nem nyomta el senki, sőt?

Brühühü.
süti beállítások módosítása