Piacról, jóslatokról és szent csirkékről
2013. április 22. írta: aristo

Piacról, jóslatokról és szent csirkékről

piac.jpg

„Jósolni nehéz, különösen a jövőre vonatkozóan” (Mark Twain)

Úgy esett, hogy az első pun háborúban (Kr. e. 249) Publius Claudius Pulcher konzulként, a római hajóhad élén a szicíliai Drepana kikötőjénél szembekerült a karthágói hajóhaddal. Az ütközet előtt a madárjósok jelentették neki, hogy a jóslatkéréshez használt szent csirkék nem akarnak enni, ami vallásuk szerint rossz előjelnek számított; mire a konzul parancsot adott, hogy a csirkéket dobják a tengerbe. Mint mondotta: „Ha nem esznek, akkor igyanak”. A csatát egyébként elvesztették és később Publius Claudiust tették ezért felelőssé, mondván: nem engedelmeskedett az istenek parancsának. Nyilván nem hitt a jóslatokban.

Embertársaink többsége azonban nem így van ezzel: ők igenis hisznek a jóslatokban, vagy legalábbis hinni szeretnének benne. Ne gondolja senki, hogy a magas labdát akarjuk leütni, és netán Neelie Kroes uniós biztossal avagy Szilvásy extitoknok öcsikéjével kívánunk foglalkozni. Vannak persze efféle kispályás vámszedői is az emberi butaságnak, akik rontást tesznek és vesznek le, akik megjósolják, hogy hűtlen lett-e a Mari, asztrológusok, akik tudálékos arccal horoszkópokat szerkesztenek – ők azonban igazából jelentéktelenek. Létük és bevételeik az emberi butaság hatalmas emlékművét díszítő kariatidák csupán. Nem. Mi most tekintetünket egy nagynevű szakma tagjaira, a közgazdászokra szeretnénk fordítani. A jósok tiszteletre méltó céhének ma ők a legjobban fizetett és legtöbbet idézett tagjai.

Bármilyen meghökkentő is, de a közgazdaságtan tudománya tulajdonképpen a morálfilozófiából nőtt ki, illetve abból a gondolatból, hogy az emberek tettei megmagyarázhatóak, amennyiben ismerjük a gazdasági érdekeiket. Ennek a gondolatnak a története az ókori epikureusoktól kezdve Helvetiuson át a brit empiristákig nyúlik vissza. Diadalútja azonban a felvilágosodással indul el. Mert bár sokan tudták korábban is, hogy az ember haszonleső és önző, azonban nem gondolták azt, hogy kizárólag ez határozná meg tetteit. Az ókorban az istenek, a középkorban pedig a kereszténység által hirdetett szabad akarat és a predesztináció hatalmát jóval nagyobbnak gondolták. Bár e kettő viszonya kissé zűrös volt, s az egyházatyák és az egyszerű teológusok nem győztek összeveszni miatta.

Az ókor embere nem félt a jövőtől: úgy gondolta, hogy a megfelelő jelek – például a szent csirkék táplálkozási kedve vagy a sasok röpte – elmondják azt, csak megfelelően kell értelmezni őket. A középkor embere pedig bízott az isteni gondviselésben: bár nem tudta a jövőt – „nem tudhatjátok a napot és az órát” –, meg volt győződve róla, hogy sorsa egy hatalmas és jóságos Isten kezében van akinek szándékai vannak vele. A felvilágosodás embere azonban – miután megölte magában az Istent – árván maradt az üres és őrjítően közömbös ég alatt. A természet immár nem egy jól és otthonosan berendezett világ bútorzata, hanem hatalmas ellenség, amely egykedvű, közömbös vállrándítással embereket, népeket, sőt, az egész emberiséget kiirthatja. És nincs semmi esszenciális oka ennek a mészárlásnak – „csak úgy” történik, mondhatnánk. Voltak kísérletek, amelyek a jövőbeni megváltást magától a jövőtől, végső soron önmagától emberiségtől várták. Azt gondolták, hogy van valamilyen „láthatatlan kéz”, amely az emberiség sorsát irányítja, függetlenül attól, hogy az emberek mit akarnak. Ez a láthatatlan kéz Adam Smith-nél még csak a gazdaságot, a piacot irányította, Hegelnél már a történelmet, Marxnál pedig magát a megváltást. Jöttek tehát először a jövő komor tekintetű aszkétái, majd a gátlástalan gyilkosok, és nekiálltak megvalósítani az emberiség ön-megváltását. Sikerült röpke néhány évtized alatt annyi embert meggyilkolni a közjó érdekében, mint előtte évezredek alatt sem. Az emberiség józanabb része tehát kénytelen-kelletlen kiábrándult ebből is; a jövő ismét elrejtőzött előlünk.

Pedig lássuk be: főként a jövő az, ami érdekel bennünket. A múlttal nincs már mit kezdeni; a jelen pedig e pillanatban válik múlttá, amit már ismerünk. A jövő az, ami még előttünk áll – amit Hermész, a jóslás istene féltékenyen eltakar előlünk. Az általános elanyátlanodásban a pénz vált istenpótlékká. Mivel sokan gondolták, gondolják, hogy a tudomány maga a jövő, miért ne fordulhatnánk hát hozzá, amikor a jövőt akarjuk faggatni – kérdezték, méghozzá ahhoz a tudományhoz, amely a pénzzel foglalkozik. Ez a gondolat megtetszett a könyvelőknek, mert biztos érzékkel meglátták benne a lehetőséget arra, hogy az új istenség papjai lehetnek. A könyvelő eredetileg egy pápaszemes, könyökvédős, nem túl sokra becsült figura volt, aki számon tartotta, feljegyezte, összeadta a kiadásokat és a bevételeket, majd a matematika megfellebbezhetetlen igazságával megállapította, hogy az adott időszak vagy üzlet nyereséges – tehát jó –, vagy veszteséges – tehát rossz – volt. Ezt a könyökvédőt és pápaszemet kívánták felcserélni a főpapi ornátusra, ami – lássuk be – minőségi csere. Persze ahhoz, hogy a terv valóra váljon, először egy új tudományt kellett alkotni, hiszen ez idő tájt már mindennek és minden ellenkezőjének megalapozására kizárólag a tudomány volt használatos. Létrejött hát a közgazdaság tana.

A közgazdaságtan – mint a legtöbb veszélyes dolog – viszonylag ártalmatlanul kezdődött: tudós urak különböző regényes teóriákat, mint az említett „láthatatlan kéz” gyártottak arról, hogy mit miért csinálnak az emberek a „termelésben”. Ekkoriban a kontinentális Európában még élt a pénz és a pénzzel foglalkozók arisztokratikus lenézése, ám Britanniában már érlelődött az új kor: a szatócsok, uzsorások és iparosok kora, amely hamarosan a kontinensen is beköszöntött a „nagy rabszolgalázadással” (Nietzsche). Az új tudomány diadalmenetének és könyvelők mennybemenetelének semmi sem állhatott útjába; láttuk, Marx már az emberiség teljes jövőjét alapozta rá. Micsoda dicsőség ez a dohos, szűk officiumok, poros üzleti iratok, pápaszem és könyökvédő után!

A diadalmenet napjainkig tart, mi több, ha lehet, még színpompásabb lett. A kezdeti eszköztelenséget felváltották az egyetemi tanszékek, alapítványok, folyóiratok és társaságok szimfonikus tökéletességgel megkomponált világa; nem csoda hát, ha a jövőt is tőlük kérdezzük meg. Itt azonban van némi bökkenő. A közgazdaságtan és papjai, a közgazdászok által szállított jövendölések roppant megbízhatatlannak bizonyulnak – még a szent csirkékhez képest is, akik, mint láttuk, mégiscsak pontosan megjövendölték a csata sorsát. Ez bizony probléma. Mert ahogyan a szent csirkék az istenek szuverén akaratát közvetítették, úgy a jövendőmondó közgazdászok a „piac” akaratának hirdetői lettek. Ám ez a „piac” – eltérően az istenek akaratától – a tudomány tárgyát képezi, s mint ilyen, világos oksági összefüggésekkel leírhatónak kellene lennie, így a jövőre vonatkozóan nem jósolni kéne, hanem tudományos bizonyossággal kellene megállapítani azt.

Az új augurok – akiket roppant tudományosan „piaci elemzőknek” neveznek – az események okaként a „piacot” szokták megnevezni jóslataikban. Ez a piac az ő meséikben igencsak hasonlít a keresztények Istenéhez. Mindenütt ott van, de még sincs meghatározható helye, mindenható, nincs teste, de hallatlanul, legyőzhetetlenül erős. Ezek bizony, bárhogyan nézzük is, Isten attribútumai. A különböző, gyakran tévedő jóslatokban mindig szerepel a „piac bizalma”, „a piac ítélete”, a „piac beárazása” – „beárazta”! Édes Istenem! Ezek a metafizikai cselekedetek azután megalapozzák a jövendőre vonatkozó megállapításokat. Óriási szerencse az augurokhoz képest, hogy míg az auguroknak valamiféle testületi konszenzusra kellett jutni és a jóslatnak egységes értelmezését kellett adni, a piaci elemzők szerencsésebb helyzetben vannak. Pluralista korunkban – tekintettel a tudomány kívánatos sokszínűségére – mindig vannak elemzők, akik a növekedést jósolnak, és velük szemben más elemzők stagnálást, megint mások csökkenést jeleznek előre. Az egyiküknek biztosan igaza van, és ez mindig alkalom egy diadalmas „ugye megmondtuk!” -ra. További előny a tudomány szempontjából, hogy ezáltal a tudományos alapok hiányossága a résztvevők hiányosságaként mutatható be: mindig vannak, akik ugyanazon tudomány alapján helyesen jósolnak, tehát ők okosak voltak, jól ismerik a „tudományt”; míg a többiek ostobák. De nem baj: legközelebb cserélnek.

A kudarcok hatására felerősödnek a szkeptikus hangok. A heretikusok azt gondolják, hogy a piac valójában nem más, mint az események manipulációjának tükröződése: hogy valójában nem a piac vagy a pénz az Isten; hanem a pénz tulajdonosai az istenek, akik kedvükre – és ami fontosabb: hasznukra – emelnek fel és taszítanak le embereket és népeket, és akik nem követik, hanem irányítják a piac mozgásait. Az igazán nagy tömegesemények, történelmi dzsemborik gyakran az adószedők és uzsorások agyonverésével kezdődtek. E keserű történelmi tapasztalat hozta létre a piac nevű rejtekhelyet, ahol – a remények szerint – el lehet rejtőzni, amikor a „nép” keresni kezdi a felelősöket. A jóslatok bizonytalansága tréfás módon ezt erősíti meg, hiszen arra utalnak, hogy nincs egységes akarat az események mögött, és a dolgok a tudományosan megállapított okok miatt történnek úgy, ahogyan történnek.

Így várjuk és féljük hát a jövőt a harmadik évezred elején. Ha majd a távollévő Isten egy pillanatra elfordítja tekintetét a mindenség hatalmas és kegyetlen csodáitól, és rátekint erre a jelentéktelen galaxisban önmaga körül forgó tébolydára, talán elfogja a szánalom, és egyetlen gondolatával újra megváltoztat bennünket, hálátlanokat, ahogyan egyszer már tette ezt azon a bizonyos napon Jeruzsálemben.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr235238702

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Piacról, jóslatokról és szent csirkékről 2013.04.22. 10:13:01

A közgazdaságtan és papjai a közgazdászok által szállított jövendölések roppant megbízhatatlannak bizonyulnak – még a szent csirkékhez képest is, akik, mint láttuk, mégiscsak pontosan megjövendölték a csata sorsát.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

calabria007 (törölt) 2013.04.23. 14:13:25

@stoic79:

Obama a Wall Street embere, a produkciója pedig egyszerűen iszonyatos...

Szindbad 2013.04.23. 14:21:30

@aristo: Ez egy középiskolai szintű fizikát látványosan demonstrálni hivatott szerkezet. Biztosan tanulta maga is, egy egyszerű ciklikus folyamat.

Na most, ha egy ennyire egyszerű folyamat ismeretlen, vagy érdekli magát, akkor miért veszi a bátorságot, hogy egy olyan összetett folyamatokról írjon, amiben a pénz főszereplő?

Tudja mi az, hogy perdületmegmaradás?

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.04.23. 14:46:31

@Szindbad: Tudja maga ki volt friuli Joachim és miért jelentős az ő munkássága? Mert ha nem akkor miért veszi a bátorságot, hogy egy olyan összetett folyamatokról írjon, amiben a pénz főszereplő?

Ugyan már.

trollhunter89 · http://trollhunter.blog.hu/ 2013.04.23. 14:54:55

@aristo: a közgazdaságtan nem egzakt tudomány, de a matematikán kívül semmi sem az. Időnként paradigmaváltások vannak benne. Karl Popper neve ismerősen cseng?

Kezdem úgy érezni magam, mint amikor a diákjaim megkérdezik, hogy "Ezt minek megtanulni? Úgysem fogom használni semmire.". Erre csak azt szoktam felelni, hogy te valóban nem. Én csak azt nem értem, ha ennyire nem vagy tisztában a tudomány működésével, akkor honnan veszed a bátorságot, hogy írjál róla, pláne ilyen fölényes stílusban...

calabria007 (törölt) 2013.04.23. 15:21:46

@trollhunter89

pl. a fizika vagy a kémia mióta nem egzakt tudomány? :)

talán az atomok szabad akarattal rendelkeznek?

trollhunter89 · http://trollhunter.blog.hu/ 2013.04.23. 15:32:00

@calabria007: a fizikában és kémiában is voltak paradigmaváltások. A matematika az egyetlen tudományág, amiben ha valaki bebizonyít egy állítást az úgy is marad bebizonyítva az idők végezetéig. Nem jön egyszer csak egy okostojás, hogy ho-hó az nem úgy van még sem a flogiszton ég...

Schwerer Gustav · http://menekulttabor.blog.hu 2013.04.23. 15:33:36

@stoic79: "Ez a feltételezés szinte sose igazolódott be: Dél-Korea, Észtország, Szlovákia stb. példái mutatják, hogy a drasztikus állami megvágás - legyen szó bármilyen szociális juttatás megvágásáról - nem jár tömeges éhhalállal."

Nyilván nem mindegy milyen mértékben, de ha 40 millió ember élelmiszerjegyét vágják meg 63%-kal _egyszerre_, _azonnal_ az bizony tömeghalált + lázadást fog eredményezni.

szlovákia, észto, d-korea stb-ben is ekkorát akartak vágni? 63%-ot? Vagy legalábbis hasonló nagyságrendben? Erősen kétlem.

"Összefoglalva: növekvő kiadási oldal mellett párhuzamosan csökkenő bevételi oldal. Ha a kiadási oldalt nem csökkentik, akkor ennek következtében csak idő kérdése, hogy a költségvetés összeomoljon."

Azért tisztázzuk, hogy valszeg Obama elnöksége esetén még nem fog beütni az államcsőd. Lehet hogy az egész rendszer összeomlik hamarosan, de nem azért, mert az USA a deficit miatt fizetésképtelen lesz.
Ha a japók kibírják a GDP 215%-ának megfelelő adósság mellett, akkor az USA is kibírja a 110%-ot.

Ha költségvetési deficit van, akkor egyébként sem az a megoldás, hogy vegyük el azoktól, akik még bírják valahogy. Hanem példának okáért munkát kell nekik biztosítani. Kemény munkát, de tisztességes bérért.

Az állami problémákra nem az állam felszámolása, valamint az összes ember (kivéve a vagyonosokat, nekik van elég megtakarításuk, meg fegyverük, hogy maguktól is kibírják) útmentén hagyása a válasz, ahogy a libtard ideológia hirdeti.

Az állam problémáira azoknak _kijavítása_ a válasz.

Szindbad 2013.04.23. 15:38:14

@aristo: Tudja, mi az, hogy számlapénz? Tudja mi az, hogy pénzteremtés, és hogy hogyan valósul meg ez a modern bankrendszerben?

Dehogy tudja.

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.04.23. 15:39:16

@trollhunter89: Ha ítélkezés, minősítgetés helyett a feltett kérdésre válaszolna sokkal hihetőbb lenne a tudomány iránti elkötelezettsége. mert a tudomány ugyebár jórészt érvekből és kérdésekre adott válaszokból áll.

trollhunter89 · http://trollhunter.blog.hu/ 2013.04.23. 15:51:28

@aristo: Az ítélkezéssel kapcsolatban te voltál az első aki a közgazdaságtan felett pálcát tört, tehát nem kell megsértődni, ha cserébe más is ezt teszi veled, vagy az írásoddal. Egyébként meg válaszoltam, sajnálom ha nem voltam érthető.

A közgazdaságtan nem egzakt tudomány, tehát 100%-os bizonyossággal nem lehet tudni, hogy egy elmélet jó-e vagy sem. Vannak kipróbált elméletek (lásd jegybanki alapkamat és infláció összefüggése), és vannak kevésbé jól teljesítő modellek. A közgazdaságtanról általánosságban kijelenteni, hogy annyit ér kb. mint a madárjóslás meglehetősen botor dolog.

Nézd meg mennyien kommentelnek itt! Hány emberre voltál hatással. Én sajnos nem tudok így írni ill. nem kapok a Mandínertől felületet erre. Az igazi újságírás az lenne, ha utánajárnál a dolgoknak, beszélnél egy-két közgazdásszal - és ezalatt nem olyan embert értek, aki közgázból diplomázott, mert rengeteg hülye ember is kap diplomát. Beszélj olyan emberrel, akik nívós külföldi lapokban publikálnak. Vagy olvass Mérő László könyveket és akkor talán nem írnál le ilyesmit...

mavo · http://polmavo.blog.hu 2013.04.23. 15:55:18

@aristo:

gúnyosan augurnak nevezni az elemzőket az nem ítélkezés, pláne nem minősítgetés. :)

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.04.23. 16:10:29

@Szindbad: Van egy régi-régi kínai zen mese. Így szól: Két bölcs sétál a hídon és nézi, ahogyan a halak kiugrálnak a vízből.
"Nézd" - mondja az egyik - "hogy játszanak a halak. Mert ez a halak játéka"
"Honnan tudod te" - kérdezi a másik -"aki nem vagy hal, hogy mi a halak játéka?"
"És honnan tudod te, aki nem vagy én, hogy én nem tudom mi a halak játéka?"
Tudja rendkívül kontraproduktív egy beszélgetésben azt találgatni, hogy mit nem tud a másik. Ha így folytatja pont olyan lesz mint a többi.

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.04.23. 16:13:45

@trollhunter89: Egy dolog egy társadalmi jelenség - mint a közgazdaságtan - felett érvelve ítélkezni és egészen másik egy személyt minősíteni. Nem válaszolt a kérdésre: Miért vizsgálja a gazdaság működését a közgazdaságtan?

trollhunter89 · http://trollhunter.blog.hu/ 2013.04.23. 16:21:39

@aristo: ??? Miért vizsgálják a csillagászok a csillagokat? Miért vizsgálják a számok összefüggéseit a matematikusok? Gondolom kíváncsiak:)

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.04.23. 16:29:37

@trollhunter89: Értem. Tehát a közgazdászok pusztán önmagukat szórakoztatják, a saját kíváncsiságukat elégíti ki. Ez nagyszerű dolog lehet - nekik. a kérdés ár csak az, hogy ez esetben miért fizetik őket. Engem, de gondolom magát sem nem fizetnek azért, hogy jól szórakozzam. Miért tesznek kivételt velük?

calabria007 (törölt) 2013.04.23. 16:50:04

@trollhunter89:

ettől azonban a természettudományok még radikálisan különböznek a társadalomtudományoktól

mavo · http://polmavo.blog.hu 2013.04.23. 16:57:38

@aristo:

a matematikusokkal is kivételt tesznek. oppácska, a csillagászokkal is. ajjaj, a biológusokkal is. most nézem, a kémikusokat is fizeti valaki, hogy kedvükre lötybölgethessék a gyanús kotyvalékaikat. ki érti ezt?

mavo · http://polmavo.blog.hu 2013.04.23. 16:58:39

@mavo:

és kihagytam a legjobbat: milliárdos izéket építenek az atomfizikusoknak, hogy holmi bozonokat vadásszanak. közben meg éheznek a niggerek afrikában.

trollhunter89 · http://trollhunter.blog.hu/ 2013.04.23. 17:08:55

@aristo: Mint mondtam a közgazdászok nemcsak a töküket vakarják, Gale és Shapley pl. kitalálta az optimális egyetemi felvételi algoritmust. Vickery az optimális aukciós mechanizmusokat. Arrow rámutatott arra, hogy a többségi szavazás csak két alternatíva esetén működik. Hiába sorolom neked, úgyse tudod miről van szó (de ráguglizni érdemes).
Hardy büszke volt arra, hogy az ő matematikai eredményeit sose fogják hasznosítani. Ma titkosítási algoritmusok alapulnak rajta.

Az alapkutatás olyan dolog, hogy nem látszik benne, hogy mire lesz később jó.

Én megválaszoltam minden kérdésedet, te is megválaszolhatnád az enyémet. Minek írsz olyan dolgokról, amihez nem értesz? Vagy ha már írsz, miért nem jársz utána kicsit jobban?

Schwerer Gustav · http://menekulttabor.blog.hu 2013.04.23. 17:24:56

@calabria007:

Tökmindegy hány%-a megy el, Ron Paul és a libtard tanácsadói több mint 40 millió ember élelmezését akarták kétharmadával megvágni, ami a társadalmi rend összeomlásához vezetett volna.

Na meg ne feledjük: ezermilliárdos megszorítás egyetlen év (!!!) alatt. Ez a ember nem normális.
en.wikipedia.org/wiki/Political_positions_of_Ron_Paul#The_Plan_To_Restore_America_.28Budget_for_2013.29

calabria007 (törölt) 2013.04.23. 17:37:28

@Schwerer Gustav:

az már rég összeomlott...

Enter Detroit at your own risk! Police issue shocking warning to baseball fans

Read more: www.dailymail.co.uk/news/article-2214391/Enter-Detroit-risk-Police-issue-shocking-warning-baseball-fans.html#ixzz2RIk4oCbf
Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.04.23. 18:09:00

@trollhunter89: Amiket leír, azok inkább alkalmazott matematikának tűnnek, de legyen közgazdaságtan, ha maga mondja. Tehát akkor - a mag a által írottak fényében - még egyszer felteszem a kérdést: Miért vizsgálja a közgazdaságtan a gazdaság működését?

trollhunter89 · http://trollhunter.blog.hu/ 2013.04.23. 18:22:37

@aristo: Mert ez a vizsgálatának a tárgya. Érveid nincsenek, egy üres kérdést ismételgetsz. Mekkora troll vagy már... és az a legrosszabb az egészben, hogy egy csomó olvasó rábólintott, arra amit írtál.

Schwerer Gustav · http://menekulttabor.blog.hu 2013.04.23. 18:26:10

@calabria007: Detroit városa nem egyenlő az USÁval.. tudom hogy a libtard lfórumokon ez a menő..."Detroit ghost city".. de a rész nem egyenlő az egészzel.

Ki a felelős, hogy a nehézipari bázist kiszervezték a tengerentúlra a szent szabad piac (pl: vámok eltörlése) nevében? a neoliberális dogma, amelyet a libtardok is tapsolva üdvözöltek. amikor meg meg kéne enni amit főztek, akkor szellemvárosoznak, meg fujjolnak. Hát ez így nem megy, elvtársak.

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.04.23. 18:52:29

@trollhunter89: Először azt mondtad azért mert kíváncsiak, másodszor azt mondtad azért mert használják valamire, harmadszor azt mondtad mert ez a vizsgálat tárgya. Mindezt néhány kommenten belül ugyanarra a kérdésre válaszként. Ki is beszél összevissza?

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2013.04.23. 18:58:48

@mavo: Hogy te közgizdász vagy, hűen bizonyítja, hogy a közgazdaságtan egy zsé hoax. Nem kell kémiázni és biológiázni, mert mindkettő jól érvényesül a matematika nélkül. Ellenben a közgáznak csak Auschwitzban van értelme önállóan.

Nézzük meg tudománytörténeti szempontból is! A közgáz nincs 200 éves. Olvastál valamit a kémiáról? A bioszt már nem is említem, mert szerintem arra úgy tekintesz, mintha a szíriuszi magyar ufók találták volna ki.

Az eredeti mavo picit érdekesebb volt. Viszont nála szűrőlistán voltam. Ergo te epigon vagy.

trollhunter89 · http://trollhunter.blog.hu/ 2013.04.23. 19:04:05

@aristo: Nem tudtam, hogy ezek egymást kizáró lehetőségek:)

Amúgy jobban jönnél ki ebből az egészből, ha végre beismernéd, hogy dunsztod sincs arról, amiről hadováltál. Minden további hozzászólásoddal csak rontasz a helyzeten. Az említett három tudós, Shapley, Vickrey és Arrow mind közgazdasági Nobel-díjasok, de még ezt sem sikerült kiguglizni. A Mark Twain és Nietzsche idézetek mind szépek, de azt sem ismered fel ha a vitapartnered megnevez három Nobel-díjast. Mennyire merülhettél el a témában?

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.04.23. 19:22:11

@trollhunter89: Közgazdasági Nobel díj jogszerűen nincs. A díjat - jellemző módon - valami svéd bank alapította és Nobel végakaratával teljesen ellenkező módon, jogtalanul ismerte el a Nobel bizottság. Ez már része volt a könyvelők diadalmenetének. De ez nem fontos.

A fontos az, hogy nem tudja meghatározni az oly nagyra becsült "tudomány" felhasználásának módját, azért terel és válaszol összevissza. Egészen egyszerűen nem tudod, hogy a nemes tudományt mire lehet használni. De vajon tudomány-e az amit nem lehet használni?

trollhunter89 · http://trollhunter.blog.hu/ 2013.04.23. 19:38:07

@aristo: Egyre röhejesebb vagy. Hogyne lenne haszna. Mondom még egyszer nézz utána mi mindenért kaptak Nobel-díjat (amit te nem ismersz el, de ez legyen a te problémád). A Vickrey féle második áras aukciók pl. igazmondásra ösztönöznek, ezáltal a lehető legnagyobb hasznot hozzák a kikiáltónak. Amikor a rádiófrekvenciákat elkezdték eszerint meghirdetni az állam a többszörösét kasszírozta a régebbi árnak. Ez csak egy példa a sok közül.

Ha nem értesz hozzá, nem ismered az eredményeket, akkor hogyan jelentheted ki, hogy nincs haszna?
Milyen végzettséged van? Legalább erre válaszolj!

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.04.23. 19:57:50

@trollhunter89: Valóban egyre tréfásabb a dolog. Tehát akkor azért van szükség a közgazdaságtanra mert alkalmazása esetén " a lehető legnagyobb hasznot hozzák a kikiáltónak"? Ezért kell világszerte egyetemeket fenntartani, társaságokat, alapítványokat stb.? Megéri ez?

Maga - ezek szerint - ért hozzá, ha védi. Hiszen ha támadni nem lehet annak aki nem ért hozzá (maga szerint, hisz tudjuk maga a mérce kis polihisztorunk) akkor védeni sem védheti csak aki ért hozzá. Tehát nyilván közgazdász. Ám ekkor felmerül a elfogultság vádja. Vajon azért védi mert ebből él? Elfogadjuk olyasvalaki érveit aki nyilvánvalóan elfogult és a saját egzisztenciáját védi?

calabria007 (törölt) 2013.04.23. 20:39:41

@Schwerer Gustav:

a fasiszta üzleti modell mióta egyenlő a szabad piaccal?

a relatíve szabad piac 1913-ban véget ért az USÁ-ban

és "libtard" barátaink 1913 előtti teljesítménye nagyon szép volt: millió számra ömlött akkoriban a nép az USÁ-ba

calabria007 (törölt) 2013.04.23. 20:41:07

@trollhunter89:

az a baj, hogy látjuk az "eredményeket":)

különösen 2008 óta:)

mavo · http://polmavo.blog.hu 2013.04.23. 21:22:22

@Mr Falafel:

ja, az informatika meg nincs száz éves se, és az atomfizika is csak csipetnyit régibb, te agyhalott barom. :)

de azért köszi, utánzatnak túl jó vagyok te fasz. :)

mavo · http://polmavo.blog.hu 2013.04.23. 21:27:39

@calabria007:

én nap mint nap látom az "informatikusok" eredményeit, ezek szerint a TCP/IP nem működik? :)

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2013.04.23. 22:29:14

@mavo: "de azért köszi, utánzatnak túl jó vagyok te fasz"
Ez tökéletesen meggyőző. Te vagy az igazi mavo.

Kettes · http://orulunkvincent.blog.hu 2013.04.23. 23:04:39

@Mr Falafel: Minek, tudsz te anélkül is zsidózni.

@Bicepsz Elek77: Fogalmad sincs mit beszélsz. Próbálj meg elvezetni egy pékséget, ha máshogy nem, akkor a saját károdon megtanulod, hogy spekuláció-e a közgazdaságtan.

calabria007 (törölt) 2013.04.24. 00:22:28

@Schwerer Gustav:

"Ha a japók kibírják a GDP 215%-ának megfelelő adósság mellett, akkor az USA is kibírja a 110%-ot."

csak két kardinális dolgot emelnék itt ki:

1. Japán évtizedeken át külkereskedelmi többletet futtatott

az USA azonban évtizedek óta külkereskedelmi hiány mellett él

2. a japán államadósságot a hazai megtakarításokból finanszírozták

ezzel szemben az USA államadósságot külföldi forrásokból finanszírozták

calabria007 (törölt) 2013.04.24. 00:24:21

@Schwerer Gustav:

egy kissé merész dolog tömeges éhhalálról fantáziálni egy olyan állam esetében ahol a szegénység és a kóros elhízás szinte szinonima...

Poverty and Obesity (HBO: The Weight of the Nation)
www.youtube.com/watch?v=7MJnm5X9NN0

Kristl 2013.04.24. 00:37:09

@Kettes:

Sztem a legtöbb kis, mellette sikeres pékség, józan ésszel működik, nem pedig a közgazdaságtani elméletekkel.

Csiken Disztroly · http://youtu.be/ipFHAAR8H-A 2013.04.24. 01:29:18

Van egy érdekes hasonlóság a matematika és a közgazdaságtan között, mégpedig az, hogy egyik tudomány művelői sem kapnak Nobel-díjat. Ugyanebből a szempontból viszont van egy fontos különbség is, mégpedig hogy a matematikusok nem hazudják a saját évente kiosztott kitüntetésüket Nobel-díjnak, ellentltben a közgazdászokkal. Ebből is látszik, hogy melyik csapatnak jobb (értsd: pofátlanabb) a marketingje.

neoteny · http://word.blog.hu 2013.04.24. 04:19:03

@Schwerer Gustav:

"ezermilliárdos megszorítás egyetlen év (!!!) alatt"

Ami ugye a szövetségi kormány költségvetésének éves deficitje.

www.usdebtclock.org/

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2013.04.24. 07:00:06

@mavo: Az atomfizika, mint önálló diszciplína, te túl jó epigon? Melyik egyetemen lehet atomfizikusnak jelentkezni?

Az informatika nem tudomány, csak egy mesterség, aminek van felsőfokú tanfolyama. Ám, ha így vesszük, a cukrászat is tudomány, vagy a lópatkó készítés.

neoteny · http://word.blog.hu 2013.04.24. 07:26:24

@Mr Falafel:

"Melyik egyetemen lehet atomfizikusnak jelentkezni?"

Üsd be hogy "particle physics department" a Google-be és szemezgess a 4,480,000 találat között. Az első négy:

Particle physics | University of Oxford Department of Physics

Stanford University Department of Physics
- Experimental Particle Physics
- Theoretical Particle Physics
- Experimental Atomic Physics
- Experimental Nuclear Physics
és még sok más

Experimental Particle Physics — Department of Physics (Univ. of Toronto)

Theoretical Particle Physics | Department of Physics (Univ. of Chicago)

"Az informatika nem tudomány, csak egy mesterség, aminek van felsőfokú tanfolyama."

Üsd be hogy "computer science department" a Google-be és szemezgess a 311,000,000 találat között.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2013.04.24. 09:47:53

@neoteny: Ez van, ha a google az istened, te szerencsétlen szellemi éhenkórász. Az atomfizika a fizika egyik szakterülete, vagyis szakma a fizika tudományon belül.
A ledoktorált kohómérnököt az anyagtudományok doktorának mondják, de ez ökörség, hiszen az enyagtudomány az a fizika már párezer éve. Az akkreditációs kényszer létrehozott olyan új fogalmakat, amelyekben szerepel a tudomány szó, csakhogy az nem azonos a TUDOMÁNY-nyal. Elég baj, hogy a szavak is elveszítik erejüket.

calabria007 (törölt) 2013.04.24. 09:58:55

@Mr Falafel:

"Nézzük meg tudománytörténeti szempontból is! A közgáz nincs 200 éves."

ha már a "tudománytörténeti szempontoknál" tartunk sokkal öregebb annál:)

Economics: School of Salamanca
en.wikipedia.org/wiki/School_of_Salamanca#Economics

a spanyol skolasztikusok a pénzelmélet tekintetében pl. messze a XIX. századi szint felett voltak

pl. tisztában voltak azzal, hogy a számlapénzteremtés a pénzkínálat része...

New light on the prehistory of the theory of banking and the school of Salamanca
mises.org/Journals/rae/pdf/R92_4.PDF

calabria007 (törölt) 2013.04.24. 10:06:51

@Mr Falafel:

a közgazdaságtan eredetileg "politikai gazdaságtan" néven futott és szvsz ez volt a valóban találó elnevezés, hiszen a közgazdaságtan masszívan politika és ideológia terhelt terület

Political economy
en.wikipedia.org/wiki/Political_economy

az Alfred Marshall által kitalált "economics" elnevezés csak a XIX. század végén jelent meg és azóta nagyon kemény kritikákat kapott

Scientism
en.wikipedia.org/wiki/Scientism

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2013.04.24. 10:08:20

@calabria007: Sőt, a barlangrajzokból is kiderül, hogy már az ősember is a közgazdászképzést tartotta a legfontosabbnak.
Szerintem meg kéne maradnod a polcszervizelésnél, és nem beleütni az orrod olyanba, amihez lövésed sincs.

calabria007 (törölt) 2013.04.24. 10:16:08

@Mr Falafel:

Direkt égeted magadat vagy csak rossz napod van? :)

neoteny · http://word.blog.hu 2013.04.24. 10:29:02

@Mr Falafel:

Te azt kérdezted, melyik egyetemen lehet atomfizikusnak jelentkezni: én adtam négy példát a valószínűleg több százból. Az hogy te elkezdesz terelgetni szakterületekről meg "szakmákról" az a te problémád.

A számítógéptudomány (computer science) egyik korai művelője pl. Alan Turing volt: őt "informatikusnak" nevezni csak a hozzád hasonló ostobáknak jut az eszébe.

Az anyagtudomány (materials science) egy viszonylag új, interdiszciplináris (alkalmazott fizika és kémia) tudományág. A fizika már csak azért nem is lehet "anyagtudomány" már pár ezer éve mert pl. a statika nem a tárgyak anyagi minőségével foglalkozik hanem ideális testekre ható erőkkel ill. ezek egyensúlyával.

Az hogy tudatlan vagy, nem lenne probléma ha nem ragaszkodnál ahhoz hogy ebben az állapotban is maradj.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2013.04.24. 11:11:22

@calabria007: @neoteny: Hú, bazmeg, ti aztán két szuperintelligencia vagytok.

calabria007 (törölt) 2013.04.24. 11:36:17

@Mr Falafel:

te meg a megtestesült "jó modor":)

calabria007 (törölt) 2013.04.24. 12:22:44

@Mr Falafel:

"Nem, ebben nincs igazad. A szociológia valódi tudomány"

itt bizony következetlen vagy:)

Schwerer Gustav · http://menekulttabor.blog.hu 2013.04.24. 13:31:48

@calabria007: "a fasiszta üzleti modell mióta egyenlő a szabad piaccal?"

Milyen "fasiszta" te barom?

"és "libtard" barátaink 1913 előtti teljesítménye nagyon szép volt: millió számra ömlött akkoriban a nép az USÁ-ba"

Egyetlen helyen volt 1913 volt igazi libtard gazdaság: a konföderációban....az meg ugye csúnya véget ért, hihetetlen hiperinflációval...

egyébként meg a szabad, benépesítendő területek miatt ömlött a nép főleg.. szted az olasz, magyar, stb bevándorlók szabadidejükben az amerikai adószabályokat bújták? Jó nagy barom vagy....

"1. Japán évtizedeken át külkereskedelmi többletet futtatott
az USA azonban évtizedek óta külkereskedelmi hiány mellett él
2. a japán államadósságot a hazai megtakarításokból finanszírozták
ezzel szemben az USA államadósságot külföldi forrásokból finanszírozták"

1 dolog, ami megsemmisíti ezt a két érvet: az usa-dollár a világ tartalék-valutája...

Még mielőtt idehurcolnál egy csomó cikket hogy "ez már nem sokáig lesz így", én azt mondom nyugtával dicsérd a napot... ha az usa dollár még 5 évig kihúzza, az is 5 év még, ami alatt rengeteg dolog történhet még.
Amíg ez így van, hogy az USD a tartalékvaluta, addig csak fikció minden más.

"egy kissé merész dolog tömeges éhhalálról fantáziálni egy olyan állam esetében ahol a szegénység és a kóros elhízás szinte szinonima..."

A legkövérebb ember is éhenhal, ha tartósan nem kap enni... különben is, mennyi ideig elég mondjuk egy 120 kilós ember hája, tartós éhezés esetén? 1 hónap? 2?
az a 40 millió ember aki kajajegyen él, mind túlhízott kisgömböc? A kajajegyes étel olyan, hogy elhízol tőle?
ostoba állat, te

@neoteny: igen, és? úgy "helyrebillenteni" a költségvetést, hogy közben összeomlik az állam, nem akkora tuti buli, mint gondolnád...

calabria007 (törölt) 2013.04.24. 14:04:09

@Schwerer Gustav:

Az egybites bunkó stílusodon felülemelkedve tőszavakban azért reagálok a "gondolataidra":)

"fasiszta üzleti modell"

ez lenne a korporatív kapitalizmus

a mai rendszernek lényegében semmi köze sincs a szabadpiachoz, mindenre van vmi végtelen részletes jogszabály, amit persze a legerősebbek írnak meg

"libtard modell"

minden relatív:) a te szemszögedből nézve még egy 100 évvel ezelőtti republikánus is elvetemült "libtard" lenne

klikk az alábbi ábrára:
1.bp.blogspot.com/-o2oMogfWCi0/TtW0-aDIoeI/AAAAAAAABRs/ZYLYNnaeH9M/s1600/Number+of+pages+of+Federal+tax+rules.jpg

1913 óta egyedül az adóügyekkel kapcsolatos joganyag MENNYISÉGE a 175-SZÖRÖSÉRE nőtt

400 oldalról 72 ezer oldalra

ez lenne a te "szabadpiacod", kis mókus! :)

"szabad, benépesítendő területek "

Virágszálam! Ilyenek Szibériában vagy Brazíliában is voltak:)

mégse mentek oda ilyen nagy számban:)

ráadásul a bevándorlók többsége a VÁROSOKBAN kötött ki, pl. IPARI munkás lett, mivel a "libtard" paradicsomban REKORDBÉREKET fizettek az ipari üzemekben:)

"USD tartalékvaluta"

pont azért lett tartalékvaluta mert a világ LEGERŐSEBB gazdasága állt mögötte... nem pusztán egy elcseszett pénznyomda...

2012-ben már csak az USA munkavállalók 5%-a dolgozott az iparban...

az USA a "libtard" modellben a világ műhelye volt, a korporatív kapitalista rendszer mellett pedig dezindusztrializálódott...

"kajajegy"

nem vagyok a dolog szakértője, de ez vmi BURKOLT korporatív segílynek tűnik a "gazdák" és az élelmiszeripar felé:)

a sztori vhogy úgy indult, hogy ne adjunk készpénzt a szegényeknek, mert "rosszul" költik el, hát most megeszik ezt a zsetont:)

és szép KÖVÉREK:)

neoteny · http://word.blog.hu 2013.04.24. 16:22:27

@Schwerer Gustav:

"közben összeomlik az állam"

Miért omlana össze? Még mindig elköltene kb. kétszer annyit mint amennyi a megszüntetendő deficit lenne.

Schwerer Gustav · http://menekulttabor.blog.hu 2013.04.24. 17:52:52

@calabria007:" a mai rendszernek lényegében semmi köze sincs a szabadpiachoz, mindenre van vmi végtelen részletes jogszabály, amit persze a legerősebbek írnak meg"

És ez nagyon jól van így. persze libtard -rendszer sehol sem volt még a történelemben (kivéve a konföderációt), de ott sem a rabszolgák írták a törvényeket, te ostoba állat :DDDDD

"1913 óta egyedül az adóügyekkel kapcsolatos joganyag MENNYISÉGE a 175-SZÖRÖSÉRE nőtt"

Teljesen LÉNYEGTELEN, mivel a bürokratikus túlkapásokra nem az állam felszámolása a megoldás.

a libtard-rendszer bevezetése nélkül is vissza lehetne szorítani emberi mértékre az adójogszabályokat.. van ennek elvi akadálya? nincs.

"ez lenne a te "szabadpiacod", kis mókus! :)"
ki mondta hogy "szabadpiacban" (=extrém szabadpiacban, 0% állami részvétellel, MINDENT kiprivatizálni, stb) gondolkodom? magadból indultál ki, te kis buzi, mi? :DDDDDD

"pont azért lett tartalékvaluta mert a világ LEGERŐSEBB gazdasága állt mögötte... nem pusztán egy elcseszett pénznyomda..."

Igen, pont ezért fogja kibírni a gdp 110%-ának megfelelő deficitet is.. hiszen erről volt szó.. tehát teljesen értelmetlenül volt amit ennek kapcsán leírtál...

"Ilyenek Szibériában vagy Brazíliában is voltak:)"

buzikám! nem mindegy hogy dimbes-dombos vidék, dszungel, vagy jó minőségű mezőségi talajjal ellátott prériről van szó, ugye? :P

"az USA a "libtard" modellben a világ műhelye volt, a korporatív kapitalista rendszer mellett pedig dezindusztrializálódott..."

1913 előtt volt az un MONOPOLkapitalizmus, amikor a trösztök, kartellek és konglomerátumok minden szabályozástól mentesen uralkodtak: rockefellerek (Standard Oil), Vanderbiltek, Harrimanek, carnegie-k stb
Meg ugye zt hívják az az un, II ipari forradalomnak, amikor kiteljesedett a gyáripar.. míg a II. vh utn a nyugaton a szolgáltatóipar került előtérbe.

amúgy is bizonyításra szorul hogy AZÉRT volt az USA a világ műhelye mert libtard volt (HA libtard volt)... a korrelálás még nem jelent ok-okozati viszonyt is....

"nem vagyok a dolog szakértője, de ez vmi BURKOLT korporatív segílynek tűnik a "gazdák" és az élelmiszeripar felé:)"

korántsem biztos hogy így van, de ha ez ahelyzet, akkor teljesen rendben van.

"a sztori vhogy úgy indult, hogy ne adjunk készpénzt a szegényeknek, mert "rosszul" költik el, hát most megeszik ezt a zsetont:)"

bizonyítandó, hogy a kajajegyesek mind egy szálig, kövér disznók, ráadásul a kajajegy miatt

attól hogy az usában 2-3x több a kövér mint a világ többi országában, még nem jelnti azt, hogy az US összes embere (vagy: az összes kajajegyes)kövér lenne... Ekkora barom vagy megint:P

@neoteny:
ezzel a hozzáláásaal kívánom legyen egy ország a kezd alatt.. aztán ha rádgyújtják a házat, mert "egyensúlyba hoztad a költségvetést", akkor majd szóljál...

Itt _konkrétan_ arról volt szó egyébként - hogy gyakorlatilag az összes segélyt elvennék (vagy jelentéktelenre csökkentenék, ami ugyanazt jelenti), teát ennek az üzenete, hogy "tanulj meg gondosokdni magadról, különben megdöglesz!!!", ami alapból súlyosan aggályos erkölcsi szempontból. De a fő probléma, hogy a válság kezelésére semmiféle módszeres sincs.

http://mediaroots.org/ron-pauls-$1-trillion-restore-america-austerity-plan.php

(...) it’s fair to say Ron Paul’s economic policy is an immediate deflationary crash and the more severe the better. Everything should crash down. And then after this orgy of creative destruction, then there’ll be a recovery. And, of course, the problem with that is, what if you starve to death in the meantime? What if you don’t survive the creative destruction? What if you die?

To fight a depression, for the Austrian School, is a contradiction in terms. You can’t do that. You’ve gotta let the depression wash over you, play itself out. And then there’ll be a recovery. And, of course, if you ask where are the empirical examples, historically, of letting a depression burn itself out. They can’t give you any.”

Tehát az ausztriai iskolások szerint az államnak nem szabad beavatkoznia egy válság esetén, hagynia kell hogy a válság "kiégje magát"... és mi van akkor ha nagy kiégésben meghal néhány millió ember? A másik nagyon jó pont: a történelemben egy példát sem látunk arra, ahol a kormány a "szent szabadpiac szabályainak nevében" hagyta volna az adott válságot tovább dühöngeni, hogy majd jól "kiégi magát" és akkor majd minden sokkal egészségesebb lesz.
Mert az agyament libtardok szerint ez lenne az igazi.

neoteny · http://word.blog.hu 2013.04.24. 18:28:13

@Schwerer Gustav:

"aztán ha rádgyújtják a házat"

Tehát az erőszak fenyegetésével alapozod meg "erkölcsileg" az újraelosztást. Ez hogyan is különbözik az útonálló "erkölcsiségétől"?

"And, of course, if you ask where are the empirical examples, historically, of letting a depression burn itself out. They can’t give you any."

en.wikipedia.org/wiki/Us_recessions

Schwerer Gustav · http://menekulttabor.blog.hu 2013.04.24. 19:00:32

@neoteny: nem. pusztán azt mondom, hogy az emberek/emberi életek nem számok a bevétel-kiadás jobb meg bal oldalán.

Vagy kicsit máshogy: a gazdaság nem egy komputeres szimuláció, hanem élő, hús-vér emberek valósága.

ha bebukod a transport tycoon deluxe-t, akkor újraindítod a játékot és kész. a valóság kicsi-picit más.
Pusztán erre utaltam.

A depreszió meg nem egyenlő a recesszióval. egyébként meg a recesszió idején klasszikus jegybanki módszer az alapkamat csökkentése, illetve a likviditás egyéb módon fokozása, szóval ez sem jött be.

neoteny · http://word.blog.hu 2013.04.24. 19:13:23

@Schwerer Gustav:

"nem"

Dehogynem: te az intézményesített rablás híve vagy, és még van arcod az erkölcsiségről bugyogni.

Schwerer Gustav · http://menekulttabor.blog.hu 2013.04.24. 19:43:35

@neoteny: meg ahogy azt móricka elképzeli.

ha itt libertárius állam lenne, akkor meg mindenhol magánosított rablás lenne. egyébként mint már jeleztem, az állam létező és valós problémáira nem az állam felszámolása a válasz.

Ami az erkölcsiséget illeti: ha választhatok aközött hogy meghaljon-e pártízmillió ember mert eltöröltük libtard módra a minimálbért, munkanélkülisegélyt és mindent eladtunk és felszámoltunk amit lehetett, akkor én inkább azt mondom, inkább maradjon életben, ne haljon meg az a pártízmillió ember.

@Mr Falafel: kösz :)

neoteny · http://word.blog.hu 2013.04.24. 20:17:03

@Schwerer Gustav:

Ha odamegyek hozzád és nyakadra teszem a késemet hogy add oda nekem a pénzedet ("mert szükségem van rá"), az rablás.

Ugyanúgy (intézményesített) rablás az ha börtönnel fenyeget az állam ha nem fizetem be az adóimat hogy abból adhasson azoknak akiknek "szükségük van rá".

Schwerer Gustav · http://menekulttabor.blog.hu 2013.04.24. 20:29:04

@neoteny: ugyanez lenne, ha például a kiprivatizált tűzoltóságot fölhívnád hogy ég a házad, mire ők azt kérdeznék, hogy rendben, mennyit ér meg neked, hogy kijöjjenek. Telefonon megegyeznétek, majd kijönnének, tegyük föl sikerülne eloltani a tüzet, és akkor jönne hogy némi előre nem látott gubanc miatt ennyi meg ennyi felárat kell fizetned. Ha nem fizeted ki akkor beperelnek, vagy jobb esetben legközelebb nem jönnek ki hozzád.
Itt ugyan nem teszik a torkodra a kést, de ugyanúgy fizetsz...

És ez csak egy példa, el lehet játszani a rendőrséggel, postával stb, egy libtard államban MINDEN fizetős lenne. az iskola, óvoda, egyetem TELJES költsége (tehát áram, vízdíj, stb) is mind a gyerekek szüleire hárulna.

Az biztos nagyon jó lenne. mármint azoknak, akik hisznek az ilyen baromságokban: elég hamar észhez térnének, az biztos.

calabria007 (törölt) 2013.04.24. 20:40:43

@Schwerer Gustav:

Katicabogaram! Ugyan a "libtard" rendszerhez az 1861 előtti USA került a legközelebb, de az 1865 utáni USA se volt nagyon távol tőle...

pl. a GDP arányos állami újraelosztás még 1902-ben is csak durván 7% volt
www.usgovernmentrevenue.com/include/usgr_chart3p21.png

1913 előtt még jövedelemadó SEM volt az USÁ-ban...

SENKINEK nem volt ahhoz köze, hogy mennyit kerestél...

az állam elsősorban vámbevételekből, illetékekből és ingatlanadóból élt

az állam szabályozószerepe MINIMÁLIS volt

a "évi szövetségi jogalkotás" MENNYISÉGE még az 1935-2010-es időszak tekintetében is durván a NEGYVENSZERESÉRE nőtt...

ihol lenne egy kitűnő grafi erről
1.bp.blogspot.com/-0MCZ3FJXJJs/UA7zeOEIanI/AAAAAAAAFl8/N6z1g6k5XS0/s1600/number-pages-regulations-added-to-federal-register-each-year-1936-2012-projected.png

a 2008-as válság után elfogadott Dodd-Frank pénzügyi "reform" törvény már egymagában 2300 oldalra sikeredett....

az Obamacare néven hírhedtté vált egészségügyi reform pedig eddig 20 EZER oldal joganyagot termelt ki!!!

ezeket a "törvényeket" lényegében járadékvadász érdekcsoportok írják...

hát ez lenne a gazdasági fasizmus... intézményesített járadékvadászat...

calabria007 (törölt) 2013.04.24. 20:44:03

@Schwerer Gustav:

Cuncimókus! Ha már a tartalékvalutáról fantáziálsz, még sohasem gondoltál bele abba az érdekes "ellentmondásba", hogy pont a "legprimitívebb" pénzügyi rendszerrel rendelkező USA lett a number 1 pénzügyi központ? :)

Itt 1913-ig kellett várni a jegybank megalapítására...

calabria007 (törölt) 2013.04.24. 20:47:32

@Schwerer Gustav:

Kis bülbül madaram! Kollektivista barátaink még a világ legtermékenyebb feketeföld övezetében is kolosszális éhínséget tudtak összehozni:)

Szóval finoman fogalmazva komikus, hogy az 1914 előtt USA VIHAROS fejlődését pusztán természetföldrajzi okokkal akarod magyarázni:)

calabria007 (törölt) 2013.04.24. 20:54:52

@Schwerer Gustav:

Picinyem! A Standard Oil sztorinak egyetlen tanulsága van.

Állami hátszél nélkül nem érdemes monopóliumépítésben gondolkodni:)

A Standard Oil legfőbb fegyvere a KÍMÉLETLEN árverseny volt...

pl. 30 év alatt az ÖTÖDÉRE zuhantak vissza a kerozinárak...

Rockefeller lényegében sohasem tudott árat emelni... Az árháborút is csak úgy tudta fenntartani, hogy INNOVATÍVABB volt a konkurenciánál...

az 1890-es évektől kezdve már fokozatosan csökkent a részesedése... nem tudta teljes mértékben monopolizálni a piacot...

és itt jön a SLUSSZPOÉN:

amikor szétverték a birodalmát valóságos ARANYESŐ hullott rá...

véget ért a kímélet ÁRVERSENY és ezen a ponton ROBBANTAK az árak a tőzsdén...

a jó öreg Rockefellernek még egy "kisebb" ALAPÍTVÁNYRA is futotta...

calabria007 (törölt) 2013.04.24. 21:04:54

@Schwerer Gustav:

"rockefellerek (Standard Oil), Vanderbiltek, Harrimanek, carnegie-k stb"

Kis mókus! Sikeresen felsoroltál 4 olyan embert aki ebben a "monopol" rendszerben lényegében a NULLÁRÓL tört föl a csúcsra

az ifjú Cornelius Vanderbilt és Andrew Carnegie 100%-ban megérdemli a családi háttere kapcsán a HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS helyzetű jelzőt...

Vanderbilt 11 éves korában állt munkába, Carnegie pedig 13 éves korában...

Rockefeller kapcsán is meglehetősen SZEGÉNY és zilált családi háttérrel találkozik az ember... már gyermekkorában dolgozott...

E. H. Harriman pedig 14 éves korában KIFUTÓFIÚKÉNT kezdte a Wall Street-en

te azt mondod erre, hogy "monopol" rendszer én azt mondom erre, hogy hihetetlenül DINAMIKUS rendszer fantasztikus méretű TÁRSADALMI MOBILITÁSSAL...

az ún. USA "rablóbárók" döntő többsége a szó szoros értelmében a SEMMIBŐL jött...

List of businessmen who were called robber barons
en.wikipedia.org/wiki/Robber_baron_(industrialist)#List_of_businessmen_who_were_called_robber_barons

calabria007 (törölt) 2013.04.24. 21:08:02

"amúgy is bizonyításra szorul hogy AZÉRT volt az USA a világ műhelye mert libtard volt "

Aranybogaram!

Pont az előbb SZÖRNYÜLKÖDTÉL a részletes szabályozás hiányában tomboló piaci "önkény" fölött:)

a te mércéddel ez kőkeményem "libtard" rendszer volt

csak azért nem ismered ezt be, mert akkor végképp összeomolna a primko személyeskedéssel teletűzdelt mondókát:)

calabria007 (törölt) 2013.04.24. 21:10:52

@Schwerer Gustav:

a "kórosan elhízott" szegények topicban az előbb kaptál egy filmet erről, újra belinkelem

Poverty and Obesity (HBO: The Weight of the Nation)
www.youtube.com/watch?v=7MJnm5X9NN0

neoteny · http://word.blog.hu 2013.04.24. 21:28:33

@Schwerer Gustav:

"És ez csak egy példa, el lehet játszani a rendőrséggel, postával stb, egy libtard államban MINDEN fizetős lenne. az iskola, óvoda, egyetem TELJES költsége (tehát áram, vízdíj, stb) is mind a gyerekek szüleire hárulna."

Most is minden fizetős: "az államnak" nincsen semmi pénze amit ne az adófizetőktől szedne be.

Ezeket a funkciókat mind el lehet látni az emberek önkéntes szerveződése alapján: magyarul szabadpiacon megvásárolva.

Schwerer Gustav · http://menekulttabor.blog.hu 2013.04.24. 22:13:00

@neoteny: "Most is minden fizetős: "az államnak" nincsen semmi pénze amit ne az adófizetőktől szedne be."

ez azért is van így, mert minden állami tulajdonú termelőüzemet eladtak, pont a liberális politika alapján, a rendszerváltozás óta, bagóért.

"Ezeket a funkciókat mind el lehet látni az emberek önkéntes szerveződése alapján: magyarul szabadpiacon megvásárolva."

Ha nem lenne állam, akkor gyakorlatilag minden csakis megvesztegetéssel működne, és ha gond lenne, jogorvoslatért se fordulhatnál semerre, mivel az "erősebb joga" érvényesülne

@calabria007:
"a "kórosan elhízott" szegények topicban az előbb kaptál egy filmet erről, újra belinkelem"

az hogy vannak kórosan elhízott szegények, nem jelenti azt hogy _minden_egyes_ szegény kórosan el van hízva... kategória/fogalmi hiba, közismert nevén csúsztatás ezt álíltani... tehát nem mondtál semmi, kicsicsillag
:DDDDD

"a te mércéddel ez kőkeményem "libtard" rendszer volt"

baromság.. az igazi libtard rendszer a rabszolgatartó KONFÖDERÁCIÓ volt.. ahol az embert úgy adták-vették, mint a vagyontárgyat :)

"Sikeresen felsoroltál 4 olyan embert aki ebben a "monopol" rendszerben lényegében a NULLÁRÓL tört föl a csúcsra"

Ez megint teljes baromság úgy van.. amikor ezek feltörtek, még nem volt monopólium, hiszen éppen ők csinálták azzal, hogy feltörtek...
hiába sorolod az élettörténetüket, közük sincs ahhoz, amiről most szó van... ha valaki a legszegényebb közegből érkezve lesz monopolkapitalista, teljesen lényegtelen hogy milyen környezetből érkezett...
iszonyatosan OSTOBA vagy:DDDDDDDDDD

"1913 előtt még jövedelemadó SEM volt az USÁ-ban...
SENKINEK nem volt ahhoz köze, hogy mennyit kerestél...az állam elsősorban vámbevételekből, illetékekből és ingatlanadóból élt az állam szabályozószerepe MINIMÁLIS volt"

ja meg nyugdj meg tb sem volt... ezért teljesen értlemetlen, amit behánytál ide
:DDDDDDDDDDDDDDDD

"Kis bülbül madaram! Kollektivista barátaink még a világ legtermékenyebb feketeföld övezetében is kolosszális éhínséget tudtak összehozni:)"

igen, ez van, amikor a félművelt hülyegyerek nem tudja értelmezni azt a szót, hogy MESTERSÉGES (felülről, POLTIKAI okokból gerjesztett) éhínség :DDDDDDDD

"A Standard Oil legfőbb fegyvere a KÍMÉLETLEN árverseny volt...
pl. 30 év alatt az ÖTÖDÉRE zuhantak vissza a kerozinárak..."

Ign, semmi köze nem volt hozzá a rohamosan épülő és bővülő olajmezőknek (kínálat rohamos bővűlése, mint az árak leszorítója...)
Ekkora ostoba állatot, mint te
:DDDDDDDDDDDDDDDD

calabria007 (törölt) 2013.04.24. 22:32:42

@Schwerer Gustav:

"csúsztatás"

ez a te műfajod:) némi agresszív mocskolódással megspékelve:)

"konföderáció"

ez mindössze 4 évet élt és azt se békében... max csak fantáziálhatunk arról, hogy mi lett volna ott...

"rablóbárók monopol törekvései"

tényleg voltak durva húzásaik, de nem tudtak valódi monopóliumot kialakítani... olyat csak állami segítséggel lehet...

"ostobaság"

az a te "erényed", de ez még nem is lenne baj a problémák inkább ott kezdődnek, hogy primitív is vagy:)

"nyugdíj, TB"

furcsa mód ezek nélkül is ömlött ide a nép...

a LÁBUKKAL SZAVAZTAK...

"félművelt"

szerintem ez pont te vagy:) de ez még nem lenne baj, inkább az a probléma, hogy az ostobaságaidat agresszívan, mocskolódva nagy mellénnyel adod elő:)

"fokozódó kitermelés"

picur, pontosan erről szól a kíméletlen árverseny:)

a kvázi-SZABAD-versenyes kapitalizmus lényege a következő:

TÖBBET KEVESEBBÉRT

az általad propagált korporatív ökörségé pedig a következő

Kevesebbet többért...

neoteny · http://word.blog.hu 2013.04.24. 22:33:47

@Schwerer Gustav:

"mert minden állami tulajdonú termelőüzemet eladtak"

Ja hogy neked a fehérorosz modell jön be, ahol a dolgozók kb. fele állami vállalatoknál dolgozik. Lukasenko elvtárs biztosan örülne ha tudná hogy van (legalább) egy magyar fanja.

"Ha nem lenne állam, akkor gyakorlatilag minden csakis megvesztegetéssel működne, és ha gond lenne, jogorvoslatért se fordulhatnál semerre, mivel az "erősebb joga" érvényesülne"

A megvesztegetés az, amikor valaki fizet egy "állami" hatalommal rendelkező politikusnak/köztisztviselőnek/bürokratának hogy nyújtson preferenciális szolgáltatást a megvesztegetőnek a többi polgárral szemben. Ha nincs "állam", nincs megvesztegetés sem: aki fizet a szolgáltatásért, az megkapja azt, aki nem kíván fizetni, az nem kap belőle.

A magántulajdon és a szabadon kötött szerződések érvényesítése lehet (egy minimális) állami funkció. Habár az utóbbihoz még csak nem is feltétlenül szükséges "az állam": a szerződő felek vásárolhatnak magán-arbitrációs szolgáltatást, ami döntését kötelezőnek ismerik el a maguk számára.

calabria007 (törölt) 2013.04.24. 22:38:07

@Schwerer Gustav:

és miután nagyon fárasztó kezdesz lenni én itt zárom soraimat

mocskolódj még egy kicsit kedvedre + váltsd meg a felülről a világot, oszt menj isten hírével! :)

Schwerer Gustav · http://menekulttabor.blog.hu 2013.04.25. 09:23:58

@neoteny: "Ja hogy neked a fehérorosz modell jön be, ahol a dolgozók kb. fele állami vállalatoknál dolgozik. Lukasenko elvtárs biztosan örülne ha tudná hogy van (legalább) egy magyar fanja."

szalmabáb-érv, sosem állítottam ilyet... egyébként meg nettó _nyereséggel_ működő erőműveket, gyárakat fillérekért basztak oda a külföldinek...annak biztos kurvára volt értelme... hogy aztán pár éven belül a multi úgy döntsön, bezárja az egész kócerájt, aztán mindenki mehet amerre lát... a "szent szabadpiac" nevében

"Ha nincs "állam", nincs megvesztegetés sem: aki fizet a szolgáltatásért, az megkapja azt, aki nem kíván fizetni, az nem kap belőle."

A gyakorlatban ez is ugyanezt jelenti..mindenért teljes költséget kell fizetned.. szívből kívánom, egyszer próbáld ki

"A magántulajdon és a szabadon kötött szerződések érvényesítése lehet (egy minimális) állami funkció. Habár az utóbbihoz még csak nem is feltétlenül szükséges "az állam": a szerződő felek vásárolhatnak magán-arbitrációs szolgáltatást, ami döntését kötelezőnek ismerik el a maguk számára. "

És mit csinál a magán-arbitráció, ha az illető egy másik országba menekül a szerződés teljesítése elől, most még van olyan, hogy a(z állami) diplomácia kikéri az illetőt -az már más kérdés hogy vagy kiadják vagy nem. De ha egy magán-szolgáltatás végezné ez, akkor nem fog a fél világon át egy ilyen ember nyomába eredni... egyszerűen nem érné meg neki... vagy ha igen, akkor többet kéne fizetned (utólagosan), mint amennyibe a szerződés került...(megint nem éri meg)...stb

Ha pedig az államnak csakis a szerződések kikényszerítése lenne a célja, akkor 1) mindenki alapból gyűlölné az államot (hiszen csak ezzel foglalkozna) 2) nagy eséllyel túl gyenge lenne jelentősebb rendőri, nyomozati erőt biztosítani a szerződésszegők/bűnözők elfogására

@calabria007:
"ez mindössze 4 évet élt és azt se békében... max csak fantáziálhatunk arról, hogy mi lett volna ott..."

mármint TE fantáziálsz, te kis buzzancs :DDDD

"tényleg voltak durva húzásaik, de nem tudtak valódi monopóliumot kialakítani... olyat csak állami segítséggel lehet..."

ja, nem pont ez a korszak volt híres a trösztökről, kartellekről, konglomerátumokról :DDDDDDD

"furcsa mód ezek nélkül is ömlött ide a nép..."

a kettő nem függ össze egymással, mivel ezidőben (talán Németországot kivéve) még sehol sem volt nyugdíj, TB...

"a kvázi-SZABAD-versenyes kapitalizmus lényege a következő: TÖBBET KEVESEBBÉRT az általad propagált korporatív ökörségé pedig a következő Kevesebbet többért... "

megfordítottad igazi libtard módjára a dolgot: NEM az árverseny miatt (olcsóbban akartak olajat előállítani), hanem elsősorban a lakossági, ipari _igény_ miatt nyitották az új olajmezőket... ha nem lett volna igény az olajra, versenyezhettek volna akárhová, jelentősebben olcsó sosem lett volna az igény... a vállalati-ipari-lakossági KERESLET teremtette meg az IGÉNYT, vitte le az árakat. Az árverseny csak ez után jött.
összefoglalva: szar vagy, az is maradsz :DDDDDD

calabria007 (törölt) 2013.04.25. 09:28:00

@Schwerer Gustav:

Mocskolódj még egy kicsit, imádom amikor égeted magad! :)

neoteny · http://word.blog.hu 2013.04.25. 10:01:01

@Schwerer Gustav:

"sosem állítottam ilyet... egyébként meg nettó _nyereséggel_ működő erőműveket, gyárakat fillérekért basztak oda a külföldinek"

Épp' most állítod hogy helyesebb lett volna nem eladni az állami vállalatokat.

"mindenért teljes költséget kell fizetned.. szívből kívánom, egyszer próbáld ki"

No de már most megteszem, sőt fizetem mindazok költségét is akik nálam kevesebb adót fizetnek be.

"És mit csinál a magán-arbitráció, ha az illető egy másik országba menekül a szerződés teljesítése elől"

Akkor veszített az, aki elől elmenekültek. Előfordul a jelenlegi rendszer alatt is; hogy egy példát említsek, New York városában a tulajdon elleni bűncselekmények (lopás, betörés stb.) 81%-a (négyötöde) felderítetlen marad. (És még a felderített esetek túlnyomó részében sincs kártérítés; ha a károsult nem kötött megfelelő biztosítást, bizony veszteséget szenved).

"Ha pedig az államnak csakis a szerződések kikényszerítése lenne a célja, akkor 1) mindenki alapból gyűlölné az államot (hiszen csak ezzel foglalkozna)"

De sokkal kevesebb adót is szedne be az az állam, amivel azért belopná magát a produktív polgárok szívébe.

calabria007 (törölt) 2013.04.25. 15:02:52

@Schwerer Gustav:

az utolsó "gondolatodra" reagálva:

a keresleti piac masszív áremelkedésről, azaz a termelői "extraprofitról" szól (a szűkös kínálat magas kereslettel áll szemben)

pontosan emiatt az extraprofit miatt jelennek meg a versenytársak a piacon és új termelőkapacitásokat hoznak létre

az "extraprofit" termelőtőkét vonz be a piacra

emiatt a piac idővel keresleti piacból kínálati piaccá alakul át és az árak elindulnak lefelé

lásd profitráták kiegyenlítődése

ez kb. alapszintű közgáz...

calabria007 (törölt) 2013.04.25. 15:22:26

@Schwerer Gustav:

ja és az új termékek bevezetése korántsem olyan egyszerű mint amilyennek azt te láttatni szeretnéd

pl. a kerozin esetében eredetileg CSAK a világítás iránt volt igény

de ezt az igényt a sztori kezdetén GYERTYÁKKAL elégítették ki

az ínnovatoroknak először meg kellett arról győzniük a nagyérdeműt, hogy a petróleumlámpa jobb és BIZTONSÁGOSABB opció a gyertyánál

ebben a versenyben a Standard Oil volt a legjobb mivel nagyon nagy hangsúlyt helyezett a SZTENDERDIZÁLÁSRA és a minőségbiztosításra

(és később a "haszontalan" melléktermékek kapcsán az új termékek kifejlesztésre, bevezetésére, pl. a BENZIN-robbanómotor- üzemanyag koncepció is az ő nevükhöz fűződik...)

az innováció és a termékbevezetés önmagában egy külön műfaj... nem mindenki sikeres ebben...

PS.: kíváncsian várom a következő vaskos, otromba gyalázkodással teletűzdelt "válaszodat":)

calabria007 (törölt) 2013.04.25. 15:31:27

@Schwerer Gustav:

"megfordítottad igazi libtard módjára a dolgot: NEM az árverseny miatt (olcsóbban akartak olajat előállítani), hanem elsősorban a lakossági, ipari _igény_ miatt nyitották az új olajmezőket"

ennek így ebben a formában semmi értelme sincsen... kezdetben a lakosság még csak nem is hallott a kerozinról...

csak a viaszgyertyákkal bajlódott:)

calabria007 (törölt) 2013.04.25. 17:09:01

@Schwerer Gustav:

ami pedig a versenyt illeti, minél keményebb a verseny annál jobb a fogyasztónak, persze a kevésbé versenyképes termelők ennek nem örülnek, ellenben fogyasztóként ők is jól járnak

az USA a XX. század elejére ezzel a "vad-kapitalista" mentalitással a világ LEGGAZDAGABB államává vált, rendkívül MAGAS munkabérekkel

pl. Henry Ford-nál egy betanított munkás 25 USD-t azaz 1 UNCIA aranyat keresett egy héten...

en.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford#The_five-dollar_workday

némi kontextus: 1920-ban 260 USD-be került egy Ford T modell és 1000 USD-ért már egy egész jó házat kaptál

DÖBBENETESEN jól élt az USA "proletár"

Schwerer Gustav · http://menekulttabor.blog.hu 2013.04.26. 17:50:23

@neoteny: "Épp' most állítod hogy helyesebb lett volna nem eladni az állami vállalatokat."

a nyereségeseket, igen. mert voltak olyanok is. Meg az erőműveket, amelyek szintén nyereségesek voltak.

"No de már most megteszem, sőt fizetem mindazok költségét is akik nálam kevesebb adót fizetnek be."

Igen ez az ára, hogy nem a dzsungel törvényei uralkodnak, akol annak van igaza, aki az erősebb, meg akinek több pénze van...

"Akkor veszített az, aki elől elmenekültek. Előfordul a jelenlegi rendszer alatt is"

Ha most is előfordul, akkor egy minimális rendfenntartó erővel rendelkező államban még sokkal inkább előfordulna. Ez gondolom evidencia.

"De sokkal kevesebb adót is szedne be az az állam, amivel azért belopná magát a produktív polgárok szívébe."

Ez igaz, viszont egy gyenge államot (mert pl. a fent tárgyalt okokból képtelen a bűnözést megszabályozni)
senki sem tisztel. egy idő után pedig elülne annak az "újdonsága", hogy kevesebb adót kell fizetni (és az kerülne előtérbe pl. hogy a kapun nem lehet éjszaka kimenni, mert agyonlőnek a sötétben, meg egyebek). az ember már csak ilyen.

@calabria007: látod, ekkora nagy barom vagy... azt írtad nem reagálsz már többször, most mégis négyszer is.. ennyire vagy konzekvens
:DDDDDDDDDDDDDDDDD

"az USA a XX. század elejére ezzel a "vad-kapitalista" mentalitással a világ LEGGAZDAGABB államává vált, rendkívül MAGAS munkabérekkel"

megint a korrelálást kevered az ok-okozati viszonnyal.. sebaj...
meg persze csúsztatsz, hiszen régen az arany okkal olcsóbb volt relatíve, hiszen mindent abban mértek...

"ennek így ebben a formában semmi értelme sincsen... kezdetben a lakosság még csak nem is hallott a kerozinról,csak a viaszgyertyákkal bajlódott:)"

a petróleum előtt is volt lámpaolaj, ez volt a _bálna_olaj...

ez is mellé:)

Elképesztően idióta vagy
:DDDDDDDDD

neoteny · http://word.blog.hu 2013.04.26. 18:14:00

@Schwerer Gustav:

"a nyereségeseket, igen. mert voltak olyanok is. Meg az erőműveket, amelyek szintén nyereségesek voltak."

Ah, szóval a veszteséges állami vállalatokat kell eladni. És ki az a balek amelyik megveszi azokat további üzemeltetésre?

Továbbá azok a vállalatok a _szocializmusban_ voltak "nyereségesek", ahol az input árak és az output árak is központi irányítás alatt voltak... amik szükségszerűen nem azok amik a szabadpiac esetén. Tehát közel sem biztosított hogy egy vállalat amelyik "nyereséges" egy központilag irányított rendszerben az is marad szabadpiaci körülmények között.

"Igen ez az ára"

Ezt az árat csak erőszak fenyegetésének hatására fizetik meg azok akik többet adóznak mint amennyit kapnak. Vagyis visszatértünk az intézményesített rablás gyakorlatához.

"Ha most is előfordul, akkor egy minimális rendfenntartó erővel rendelkező államban még sokkal inkább előfordulna. Ez gondolom evidencia."

Közel sem: a minimális állam nem szükségszerűen jelenti a "rendfenntartó erő" minimalizálását. Egyébként is, nem "rendfenntartásról" van szó (ha az lenne a szempont, akkor minden rendőrállam magasan teljesít "rendfenntartás" szempontjából) hanem a magántulajdon védelme és a szerződések érvényesítése (habár az utóbbiról már írtam hogy nem szükségszerű hogy "az állam" tegye azt).

"egy gyenge államot (mert pl. a fent tárgyalt okokból képtelen a bűnözést megszabályozni) senki sem tisztel"

Ld. az előző pontot.

calabria007 (törölt) 2013.04.26. 21:23:35

Guszti!

Te szimplán egy nagypofájú, primitív bunkó vagy:)

calabria007 (törölt) 2013.04.26. 21:28:14

@Schwerer Gustav:

a kauzalitással te állsz hadilábon, ahogy a jó modorral is...

calabria007 (törölt) 2013.04.26. 21:53:13

@Schwerer Gustav:

Azért utánanéztem annak, hogy mi írtak a bálnaolajról:

„Whale oil was used as a cheap illuminant, though it gave off a STRONG ODOR when burnt and was NOT VERY POPULAR”
en.wikipedia.org/wiki/Whale_oil#cite_note-14

BÜDÖS volt ez mint a fene, ALIG kellett valakinek…

calabria007 (törölt) 2013.04.26. 22:06:06

@Schwerer Gustav:

és ha már az "ok-okozati" viszonynál vagyunk az alábbi gyöngyszemet nem tudom kihagyni:

"régen az arany okkal olcsóbb volt relatíve, hiszen mindent abban mértek"

aha:)))

szóval az arany DEMONETIZÁLÁSA szerinted "árfelhajtó" hatással jár:))

ez lenne a te "ok-okozati" viszonyod:)

Tündérkém!

Te olyan szinten hadilábon állsz a józan ésszel, hogy az már komikus:)

a mai ember jóformán soha nem találkozik fizikai arannyal, bankszámlán parkoltatja a pénzét vagy ingatlanba fekteti esetleg a tőzsdén próbál vele szerencsét

ha az emberek FIZIKAI aranyban takarítanának meg akkor nem 1500 USD-be kerülne egy uncia fizikai arany, hanem inkább a tízszeresébe:) (vagy még többe...)

az arany ma - relatíve - OLCSÓ...

korábban volt DRÁGA... a boldog békeidőkben kis hazánkban az átlagember leginkább EZÜSTTEL találkozott...

ja és visszatérve a Henry Fordnál dolgozó futószalag-melós béréhez, ajánlom becses figyelmedbe az alábbi példát is:

1935

5,7 pengő = 1 USD

ergo

a harmincas évekbeli 200 pengős magyar "álomfizetés" = 35 USD

ergo

egy futószalag mellett dolgozó USA MELÓS a magyar "álomfizetés több mint HÁROMSZOROSÁT vitte haza a 20-as, 30-as években...

(a világválság alatt az USA "szociális politikának" köszönhetően nem csökkentek a bérek emiatt volt rekordmunkanélküliség...)

az USA betanított melós bére MAGASABB volt mint a Horthy érában egy magyar BÍRÓÉ...

calabria007 (törölt) 2013.04.26. 22:55:49

@Schwerer Gustav:

Guszti! Az átlagember szempontjából még a vadnyugaton is nagyobb rend volt mint az ún. "erős" államokban...

Az ún. "erős" államok (pl. komcsi, náci, fasiszta államok) csak egy dologban voltak jók:

az intézményesített rablásban.

Schwerer Gustav · http://menekulttabor.blog.hu 2013.04.27. 01:27:52

@neoteny: "Ah, szóval a veszteséges állami vállalatokat kell eladni. És ki az a balek amelyik megveszi azokat további üzemeltetésre?"

Volt ilyen, ugye (90 után)? megvették, így van?

"Tehát közel sem biztosított hogy egy vállalat amelyik "nyereséges" egy központilag irányított rendszerben az is marad szabadpiaci körülmények között."

Ez a szempont fel sem merült akkor. Az akkori libtard köcsögök (Matolcsy) mindent azonnal és a leghamarább el akartak adni.

"Ezt az árat csak erőszak fenyegetésének hatására fizetik meg azok akik többet adóznak mint amennyit kapnak. Vagyis visszatértünk az intézményesített rablás gyakorlatához."

bizonyítandó állítás. ennyi erővel csak azért nem gyilkol az ember, mert visszatartja a törvény. Ha nem lenne törvény, mindenki gyilkolna, belső késztetésből.
Ez egy párhuzam, de jól megvilágítja a libtard patológiás gondolkodást.

"Közel sem: a minimális állam nem szükségszerűen jelenti a "rendfenntartó erő" minimalizálását."

De igen, szükségszerűen azt jelenti, mivel egy minimalista állam attól minimalista, hogy minden minimálisabb benne, mint egy normális államban.
Amennyiben az állam összes lényeges feladatát kiszervezed, a rendőrség léte is értelmetlenné válik, az is kiszervezhető magánrendőrségekbe, magánmilíciákba, akik az adott területen, régióban felügyelnek a rendre.. a libtardok többsége egyetért ezzel az állásponttal, hiszen minek rendőr, lényeg hogy ott legyen a pisztoly a párna alatt, majd én megvédem magam, stb.

@calabria007: "Guszti! Az átlagember szempontjából még a vadnyugaton is nagyobb rend volt mint az ún. "erős" államokban...Az ún. "erős" államok (pl. komcsi, náci, fasiszta államok) csak egy dologban voltak jók:az intézményesített rablásban."

ez a libtard kánon: persze a valóság rácáfol ezekre a baromságokra.

"BÜDÖS volt ez mint a fene, ALIG kellett valakinek… "
Látszik hogy még olvasni sem tudsz.. a nem volt NAGYON népszerű mikor jelenti azt, hogy "alig kellett valakinek"?
Az a bajod egyébként, hogy csőbuzi vagy.. azok ilyen folyósnyálú , direktben hazudozók..
:DDDDDDDD

"Te szimplán egy nagypofájú, primitív bunkó vagy:)"

Megszólal a lyuk a gödörből
:DDDDDDDDDDDDDDDD

"tündérkém"
ilyenkor a buzid jár az eszedben, aki seggbetol?
:DDDDDDDDDDDDD
az arannyal kapcsolatos baromságodra :

még az aranyalap idején sem volt olyan, hogy minden egyes forgalomban lévő fontnak, dollárnak stb meg lett volna az aranyfedezete.. az egy dolog hogy bankban beváltották aranyra, de tudták hogy sose akarja az összes ember egyszerre beváltani... ezért baromság amit állítottál.. az arany egy elszámolási egység volt, és a forgalomban lévő pénznek max egy része, de sosem az egésze volt arannyal fedezve...

szar vagy, az is maradsz
:DDDDDDDDDDDDDDD

neoteny · http://word.blog.hu 2013.04.27. 01:43:42

@Schwerer Gustav:

"Volt ilyen, ugye (90 után)? megvették, így van?"

És be is zárták őket, ugye? Ti meg itt nyígtok hogy miért nem folytatták a szocialista "termelést" ami pénzt húzott volna ki a zsebükből.

"Ez a szempont fel sem merült akkor."

Melyik szempont? Hogy egy szocialista, tervgazdaságban "nyereséges" vállalat az is marad-e a piaci viszonyok között?

"bizonyítandó állítás"

Hogy az adók az erőszak fenyegetésével kerülnek beszedésre? Erről Wesley Snipes tudna mesélni neked...

"De igen, szükségszerűen azt jelenti, mivel egy minimalista állam attól minimalista, hogy minden minimálisabb benne, mint egy normális államban."

Miért lenne szükségszerű? Teljesen lehetséges hogy "az állam" teljesen megszüntet bizonyos állami tevékenységeket, míg másokat fenntart változatlan szinten.

calabria007 (törölt) 2013.04.27. 10:22:20

@Schwerer Gustav:

Guszti-buszti!

Ha képes lennél arra, hogy józanul gondolkodj, akkor talán azt is belátnád, hogy a büdös bálnaolajjal való párhuzamba állítás inkább hátrány volt a kerozin számára mint előny.

pl. Bálnaolajjal nem az arisztokraták vagy a milliomosok palotáiban világítottak...

calabria007 (törölt) 2013.04.27. 10:31:30

@Schwerer Gustav:

Guszti-buszti!

Annyiban igazad van, hogy a részleges tartalékolású aranypénz standard idején kb. a 10-szeresére tudták felmultiplikálni a (számla)pénzkínálatot

a fiat-money rendszerben ez az arány azonban a több ezerszeresére nőtt...

pl. a FED mérlege az utóbbi 100 évben durván a TÍZEZERSZERESÉRE nőtt...

Charting the Federal Reserve’s Assets – 1915 to 2012
greshams-law.com/2012/02/13/charting-the-federal-reserves-assets-from-1915-to-2012/

a BoE mérlege is hasonló utat futott be...

Charting the Bank of England’s Balance Sheet Since 1844
greshams-law.com/2013/01/29/charting-the-bank-of-englands-balance-sheet-since-1844/

szóval nagyon távol állsz te a valóságtól

Schwerer Gustav · http://menekulttabor.blog.hu 2013.04.27. 14:22:48

@neoteny: "És be is zárták őket, ugye? Ti meg itt nyígtok hogy miért nem folytatták a szocialista "termelést" ami pénzt húzott volna ki a zsebükből."

apád fasza nyíg.:D nyilván be kellett őket zárni, én a nyereséges üzemekre + erőművekre gondoltam.

nyilván megvették őket, de nem további üzemeltetésre. az eladási ár azonban így is haszon, amit okosan be lehetett volna fektetni.

"Miért lenne szükségszerű? Teljesen lehetséges hogy "az állam" teljesen megszüntet bizonyos állami tevékenységeket, míg másokat fenntart változatlan szinten. "

többek között azért szükségszerű, mert a libertárius rendszerben az állam eleve elnyomó tényezőként, zsarnokként tételeződik fel, a rendőrség pedig ezen rendszer szolgalelkű kiszolgálója. A libtard filozófia szerint szabad fegyvertatás mindenkinek, és a közbiztonság kérdése megoldva. Pl. ezt gondolja Larry Pratt is, a Gun Owners of America egyesületének elnöke, akit a sandy hook mészárlás kapcsán kérdeztek meg.

tehát a tipikus libtard álláspont a rendőrség (rendfenntartó) szerepének visszaszorítása,mivel ezt szerepet maguknak szerveznék ki, helyesebben az övükön (vagy a holsterben) lógó pisztolynak...
ennyi...

@calabria007: köazi, te magad bizonyítottad be, hogy mennyire közel álok a valósághoz.. és már az elsp mondatabn el is ismerted

a BOE meg a FED pénzkínálati bővülései mellé tedd már oda, hogy a világgazdaság (aminek az usd a tartalékvalutája) mennyivel nőtt... aztán szembesülj vel, mekkora idióta vagy
:DDDDDDDDDDD

mavo · http://polmavo.blog.hu 2013.04.27. 14:52:44

@Schwerer Gustav:

"De igen, szükségszerűen azt jelenti, mivel egy minimalista állam attól minimalista, hogy minden minimálisabb benne, mint egy normális államban."

na, ezt akkor ki is raktuk, mint a nap egyik legnagyobb baromságát. köszönöm a szórakoztatást. :)