Vatikáni huzavonák: reakciósok vs német szakadárok
2012. október 14. írta: Zsigmond és Péterfy

Vatikáni huzavonák: reakciósok vs német szakadárok

mueller.jpg

A német katolikus püspökök konferenciája azzal fenyegette meg a pápát a tavasszal, hogy ha a X. Szent Piusz Testvériség visszatér az egyházba, akkor a német egyház elszakad Rómától – olvasható Father Z. blogja egyik kommentjében. A média pénteken hírét vette: a Vatikán hitvédelmi „minisztériumának”, a Hittani Kongregációnak a nyáron kinevezett új prefektusa, a volt regensburgi püspök, Gerhard Ludwig Müller azt fogja nyilatkozni az Észak-német Rádió (NDR) szombati adásában (nyilatkozta is), hogy nincs több tárgyalás a SSPX-szel, a X. Szent Piusz Papi Testvériséggel, mivel az nem hajlandó elfogadni a II. Vatikáni Zsinat tanítását.

És eközben másfél évre ítélték a pápa komornyikját kiszivárogtatási ügyben, de valószínűleg pápai kegyelmet kap. És csütörtökön van a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának ötvenedik évfordulója. Hogy függ mindez össze?

A X. Szent Piusz Papi Társaságot (FSSPX, vagy csak SSPX) 1970-ben alapította Marcel Lefebvre francia érsek, akinek erőst nem tetszett a II. Vatikáni Zsinat és az azt követő, ugyancsak 1970-es katolikus liturgikus reform. Az érsek Vatikánnal való kapcsolata akkor romlott meg, amikor 1988-ban szentszéki engedély nélkül, tehát illegitim módon, de érvényesen szentelt fel négy püspököt, ami önmagától beálló kiközösítést vont maga után a szentelőre és a szenteltekre nézve is (azért volt a szentelés érvényes, mert érvényesen felszentelt főpap adta tovább az „apostoli kézrátételt”, ahonnan a katolikus papság ered, és ami megtestesíti a folytonosságot az apostolokkal). A négy felszentelt püspök közt volt Bernard Fellay, a társaság mai vezetője is. A kiközösítéseket XVI. Benedek ugyan feloldotta 2009-ben (ekkor is kitört a botrány, mert épp ekkor került napvilágra az egyik püspök, az egyébként sosemvolt katolikus Richard Williamson holokauszt-relativizáló nyilatkozata, de erről akkor már írt lapunk) ettől azonban még a társaság tagjai nem végeznek szolgálatot az egyház nevében.

XVI. Benedek láthatóan törekszik a zsinat óta történt pár „kilengés” csillapítására, a „zsinati szellem” mederbe terelésére, az alapok „újrabetonozására”. Ezért is liberalizálta az 1970-ig használt régi (tridenti) miserítust, amiről általában annyit szokás tudni, hogy latinul van és a híveknek a pap „háttal áll”. Nos, ez téves értelmezés, a nyelv másodlagos kérdés, mivel az új rítus, a mai mise hivatalos nyelve is a latin, a nemzeti nyelvű misézés csupán engedélyezve van – ahogy a misekönyv szerinti alapállás továbbra is a hívekkel egy irányba, kelet felé, versus orientem való misézés, a „szembemisézés” is csupán engedélyezett. Szóval éppen nem ezek az alapvető különbségek, de mindebbe most ne menjünk bele. A régi rítus használatának 2007-es liberalizálása, hogy azt már nem csak püspöki engedéllyel lehet bemutatni, mindenesetre szimpatikus lépés volt az SSPX számára.

*

A Vatikán két éve kezdett tárgyalássorozatot a társasággal – XVI. Benedek valószínűleg részint személyes kudarcának is tartja ugyanis az 1988-as, engedély nélküli püspökszenteléseket, hiszen akkor már ő vezette a Hittani Kongregációt. A doktrinális kérdésekről folyó tárgyalás tavaly ősszel elakadt, ekkor ugyanis Róma megküldött az SSPX-nek egy úgynevezett Doktrinális Preambulumot, amit a további tárgyalások alapjának szánt. Ezután kezdődött a ping-pongozás Róma és az SSPX közt arról, hogy ebben benne legyen-e a II. Vatikáni Zsinat elfogadásának kötelezettsége, és még az SSPX is megosztottá vált.

Jöttek-mentek a hírek, időnként nagy volt a hallgatás, a társaság áprilisban válaszolt a szeptemberi Preambulumra, majd június 13-án találkozott egymással William Levada bíboros, a HK akkori prefektusa és Bernard Fellay SSPX-vezető. A találkozó során a Hittani Kongregáció átadott a X. Szent Piusz Testvériségnek egy vázlatot, amelyben azt javasolták, hogy ha az SSPX-szel létrejön az unió, akkor annak az Opus Deiéhez hasonlatos személyi prelatúraként (egyfajta nem területre, hanem személyekre kiterjedő püspökségként) kellene működnie. Közel volt tehát a megegyezés, ami valószínűleg XVI. Benedek pápaságának egyik legnagyobb fegyverténye és eredménye lett volna. Ekkor azonban kitört a Vatileaks, a kiszivárogtatási botrány, aminek a Mandiner által is összefoglalt elemzések szerint az is a hátterében lehet, hogy egyes bíborosok nem nézték jó szemmel az SSPX-szel alakuló jó viszonyt.

És történt még valami: Levada bíboros életkorára való tekintettel benyújtotta lemondását (a katolikus főpapoknak 75 éves korukban automatikusan be kell nyújtaniuk a lemondásukat a Szentatyának, aki vagy elfogadja azt, vagy nem). A pápa ekkor nevezte ki a regensburgi püspököt Levada helyére. Ezzel párhuzamosan még számos másik cserét is végrehajtott a Kúriában, de azok történetünk szempontjából lényegtelenek (itt van ezzel kapcsolatban egy másik összefoglaló). Nos, Levadáról voltak érdekes hírek: egyházi berkekben azt rebesgették, hogy igazából az egyház „'68-asai”, progresszívjei közé tartozik, és a pápa azért őt nevezte ki anno egykori hivatala élére, mert korábban dolgozott vele együtt, és így számíthatott személyes lojalitására (tekintve, hogy a pápa nem épp a progresszívek közé tartozik). Müllert viszont éppen hogy a német püspöki kar egyik legkonzervatívabb tagjaként tartják számon. Volt is felháborodás, hogy „mér’ pont a Müller”. A kinevezésen a szentpiuszosok is felháborodtak, de nem azért, mert túl konzinak, hanem mert túlságosan liberálisnak tartják Müllert, aki egyszer kijelentette, hogy „Isten liberális”, illetve egyes megjegyzéseit is félreértették Mária szüzességével kapcsolatban (a piuszosok persze hajlamosak kiragadni az ilyesmit a szövegösszefüggésből, és finnyás nő módjára minden félreérteni, amit félre lehet).

Most meg tartunk, ahol tartunk. Müller kijelentette: az SSPX-nek el kell fogadnia a zsinatot és – ami valószínűleg a leginkább nehezére esik nekik – az új misét is érvényesnek tartják (akkor is, ha maguk nem azt mutatják be). Mindez egyébként nem okoz problémát az SSPX Róma-hű „párjának”, a Szent Péter Papi Testvériségnek (FSSP), ami úgyszintén csak tridenti misét mutat be. Müller ugyanakkor diplomatikusan megjegyezte, hogy természetesen mint hívő, optimista is egyben, hogy egyszer, majd, hosszú távon létrejöhet az egység az SSPX és Róma közt.

A tárgyalások menetéről ugyanakkor bővebb infót nyújt a Rorate Caeli blog bejegyzésének egyik kommentje. Eszerint augusztus másodikán az ausztráliai Adelaide-ben, egy konferencián Bernard Fellay a maga részéről úgy jellemezte a tárgyalásokat: „ők (mármint Róma) azt mondták ránk, hogy protestánsok vagyunk, mi meg azt rájuk, hogy modernisták”. Márpedig az SSPX-szet „leprotestánsozni”, még ha formailag van is benne igazság, azért mégiscsak ironikus… A Preambulummal pedig a következő volt a helyzet: a Vatikán elküldte azt szeptemberben. Fellayék kivették belőle a zsinat elfogadásának követelményét és visszaküldték. A Vatikán visszatette ezt és megint visszaküldte. Januárban aztán tartottak egy megbeszélést a pápaközeli emberek és Fellay közt, amin a pápa emberei hajlottak elfogadni a zsinat kivételét a szövegből. Ezután azonban az egész játszma kezdődött elölről, mígnem az április 13-i fordulón Róma azzal küldte vissza a zsinattal újra feldúsított dokumentumot, hogy ha az SSPX nem fogadja azt el a zsinattal együtt, akkor újra kiközösítés vár rájuk. Június 13-án újra megerősítették ezt a vatikáni találkozón, de Fellay külön pápai véleményt kért, ami meg is érkezett: a pápa is kéri a zsinat elfogadását. Július 14-én erre a társaság megint visszaküldte a Preambulumot leszögezve, hogy nem fogadják el a zsinatot.

*

A pápa két fronton küzd zsinat-kérdésben: a progresszív törést vallók ellen, akik szerint a zsinat előtti dolgok régimódiak és reakciósak, valamint a tradicionalisták zsinatot el nem fogadó ágával, akik a zsinat utáni dolgokat tartják modernistának. Mindkettővel szemben a pápa a „kontinuitás hermeneutikáját” vallja: a zsinatot a korábbiak fényében kell értelmezni, azaz úgy, hogy  az egyház korábbi megnyilatkozásaival összhangban maradjanak. Ez hirtelen értelmetlen elméletieskedésnek tűnhet, de elég sok gyakorlati dolog következik belőle. Szép meccs volt ez az SSPX és a Vatikán közt. A pápa maga is leszögezte még azelőtt, hogy pápa lett volna, hogy a II. Vatikáni Zsinattal azért vannak problémák is.

Na és a német egyház? A német egyháznak van egy nagy problémája: az államilag beszedett egyházi adó. Ez a német „egyházi adó” egészen más, mint a mi egy százalékunk, hiszen egyrészt 8—9 százalék, másrészt nem a levont adóból utalják át az egyháznak, hanem az állami adón felül vonják le a jövedelemből. Gyakorlatilag a tized egy új formája, amelynek nincs helye egy szekuláris államban. Ugyanakkor a szekularizált német egyház ebből a pénzből tartja fenn szekularizálódásának legfőbb okait és mozgatórugóit: a világi plébániai tanácsokat és a számtalan egyéb fölösleges hivatalt (persze jut belőle egyházi fenntartású iskoláknak, kórházaknak, szociális intézményeknek is). A német egyház most úgy döntött, aki nem fizeti ezt az adót, attól megtagadja a szentségek kiszolgáltatását – az adóról való „leiratkozás” az egyházból való de facto kilépés népszerű formája a teutonoknál, de sok hitét gyakorló katolikus is elkezdte nem fizetni azt, tiltakozásul a pedofilbotrányok és más dolgok miatt.

A német egyházban van mit megrendszabályozni, amire alkalmat teremtene, ha a Vatikán letiltaná ezt az adót – amit persze nem fog megtenni. A zsinat évfordulója meg alkalmat teremt arra, hogy elgondolkodjunk, hogy tényleg hajtani kell-e a „zsinati szellemet”, vagy már túl sok volt belőle, és a zsinat nem kezdet, hanem „eddig és ne tovább”. Az pedig bizonyos, hogy ha a Vatikán tényleg úgy látja, nincs értelme tovább tárgyalni az SSPX-szel, azt nem egy német rádióban fogja bejelenteni a HK prefektusa, hanem lesz róla hivatalos közlemény.

Müller biztosan nem „ultrakonzervatív”, maximum német viszonylatban. Arrafelé elég erős a protestáns befolyás, a németek meg valamiért éltetik a guelf-ghibellin ellentét szellemét, és a német egyház hagyományosan, izé, „pápaszkeptikus”, mondhatnánk, rejtett gallikán hagyományokkal rendelkezik… Nehéz elképzelni, hogy komolyan vehető fenyegetés érkezik a Vatikánba azzal, hogy a német püspökök elszakadnak, ha az SSPX visszatér. Ha pedig mégis ezzel dobálóznak, az jó eséllyel csak taktikázás, amire határozott nemmel érdemes felelni.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr834826520

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

böla 2012.10.14. 09:21:40

Az keresztény egyház, az összes többi egyházzal és vallással együtt már több száz éve megérett a pusztulásra. Nem értem, mi ez a folyamatos vergődés.

agent_x 2012.10.14. 09:27:46

"És eközben másfél ítélték a pápa komornyikját kiszivárogtatási ügyben,"

gondolom évre

2012.10.14. 09:41:51

@Kettes:

Nyugi, 20-25 év egyházi viszonylatban igazán nem nagy idő. A dolgok nem is mennek rosszul.

unionista (törölt) 2012.10.14. 10:40:16

a pápát évszázadokon át a moszlimok távol tartása miatt tartotta a keresztény európa. csak az ellenreformált országokban hazudják a szentszék több évezredes hegemóniáját. a középkori kereszténységnek a világi rendiséghez volt köze, és nem a pápasághoz. a katolicizmus kiszorul délre. magyarország pedig a balkánra.

Urfang 2012.10.14. 11:22:04

Amúgy mi történne akkor, ha visszatérne az FSSPX, vagy csak SSPX, és az RK HK áldását adna rá, illetve mi történne ha nem térnének vissza, esetleg az SSPX visszatérne, de viszont az FSSP kezdene el mozgolódni, és kitörne egy óriási vita a doktrinális preambulum ügyében szembemisézés vagy oldalramisézés ügyben, sőt tized ügyben is.

Ez biztos messze túllépné az emberek ingerküszöbét és a teremtett világ fele gyomorfekélyt kapna amíg nem sikerül megoldani a kérdést. Akkor végre rátérhetnénk arra a kérdésre is, hogy miért a szivárogtató komornyik ül börtönben, és miért nem azok a pénzmosók, akikről szivárogtatott.

De persze a tájékozottabb emberek tudják, hogy ez az egész csak figyelemelterelés arról, hogy a pápa feje a megszólalásig hasonlít Palpatine császáréra.
www.unsoughtinput.com/index.php/2006/12/27/pope-benedict-or-emperor-palpatine/

jan 2012.10.14. 12:47:35

Engem katolikuskent erdekel ez a sztori, de hogy a nemkatolikus olvasok mit hamoznak ki belole... Na mindegy.

Amigy viccesek ezek a piuszosok, akik ugy akarnanak visszaterni a katolikus egyhazba, hogy az egyik zsinatot ugy ahogy van, nem fogadjak el.

Alfőmérnök 2012.10.14. 14:48:23

@unionista: Szórakoztató elmebeteg vagy.

unionista (törölt) 2012.10.14. 18:43:40

@Alfőmérnök:
miért is? a középkorban a pápaság mire is volt jó? európában melyik térségbe szorul római katolicizmus?

Herr SturmLikudnik · http://archiregnum.blog.hu/ 2012.10.14. 19:47:40

@unionista:

a mazsihisz betiltása mellett is méltóztatnál ilyen serényen érvelni a haladó ateizmus jegyében?

;-)

vicces vagy, mint azok a "true" sátánista metálosok, akik frankón szidják a vallás elleni harc jegyében a kereszténységet, de egy halovány iszlámellenes dalszöveg megírásához már nincs merszük

trollalaaaa

Bell & Sebastian 2012.10.14. 21:46:11

Jó kis írás, szépen hozza a publikusan tálalható, vallás korrekt változatot. Nem eresztem bő lére, a történések váza valahogy így néz ki:

- a zsidó térnyerés visszafordíthatatlan a pápista egyházban
- a Pápa legfontosabb szövetségesei ennek a folyamatnak a lassításában a lefebvristák
- igazi áttörést a kelet-nyugati közeledés hozhatna csak, ami most éppen pihen
- a lopakodó szinkretizmus legnagyobb szószólói német nyelvterületen találhatóak
- a magyar Püspöki Konferencia Erdő Péter személyében jelentős jelöltet tudott adni legutóbb a pápai címre
- a magyar egyházat ezer szál fűzi a némethez/osztrákhoz

Jelenleg az ellenség vezet, de a meccs nincs még lefújva. Ezért nem szólt itt olyan, aki jobban tájékozott például nálam (, aki az ortodoxokat tekinti testvéreinek, nem a lévitákat).

Bell & Sebastian 2012.10.14. 21:49:15

@Kettes: Most először tudom rádverni, hogy te egy kibaszott nagyképű, buta szamár vagy csak, aki angol telivérnek álmodja magát. Nem vagy te véletlenül zsidó, bazmeg? :))

Herr SturmLikudnik · http://archiregnum.blog.hu/ 2012.10.14. 22:53:41

@Bell & Sebastian:

Csihar Attila lesz a pápa.

A griftista fejtegetések elnémulnak 1 death grunt és 2 blast beat közt.

Grunt? Growl? Opppa Grindam style

Egy-két-hár':

www.youtube.com/watch?v=oVflR3TwYDY

unionista (törölt) 2012.10.14. 22:55:17

@Herr SturmLikudnik:
a pápaság nem azért fog dél-európába szorulni, mert a római katolikus egyházat betiltják. épp ellenkezőleg. azért váltja ki a többség ellenszenvét, mert működik. az enciklikákat el kellett volna kezdeni meglábjegyzetelni azért, mert hogy ez vallás a szabad világban létezni tudjon. az egyház ebben a formában képmutatásra és bálványimádásra alkalmas. a templomok táján van valamilyen politikai networking. politikai katolicizmus. ez rövid távon bevételhez juttatja az eklézsiát. de hosszú is inkább visszafelé sül el. az egyház ellen fordítja a valódi értelmiséget.

replayxx 2012.10.14. 22:57:04

Véleményem szerint a keresztény vallás rendeltetésszerű gyakorlása kifejezetten személyiségjobbító, léleképítő hatású - sajnos azonban ezt sok (megszokásból?) templomba járó ember képtelen elsajátítani - persze nyilván hatalmas tisztelet a nem kevés számú kivételnek!

unionista (törölt) 2012.10.14. 23:02:07

@Bell & Sebastian:
kábé úgy volt jelentős jelölt, ahogy szekeres imre a nato főtitkári címre. az külön komikus, ahogyan erdő péterért rajongsz és közben zsidózol.

Herr SturmLikudnik · http://archiregnum.blog.hu/ 2012.10.14. 23:10:56

@unionista:

katolikus politikai netwörking? atyaég, ismét bátorkodnék felhívni a figyelmet egyéb vallások közügyekbe való belefolyására... azt már meg se merem említeni, hogy ez teljesen természetes és elkerülhetetlen dolog emberek alkotta társadalomban, max az lehet vita tárgya, mennyi befolyás csapódhat le a politikán keresztül az adott vallásból nem kérő egyének fejére

Ui: a katolikus politika fertelmes fellegváraként javallok egy kirándulást bajorországba, remélem nem menekülsz sikítva a nyomor, az elmaradottság, a máglyák és az inkvizíció tömlöcei láttán :)))

unionista (törölt) 2012.10.14. 23:53:11

@Herr SturmLikudnik:
bajorország föderális, magyarország feudális. a különbségeket most nem zongorázom el.

a pápaságba vetett feltétlen hit a bajoroknál abszolút sincs jelen. soha nem is volt. azért, mert az egyház eredendően nem vatikáni-római, hanem német-római.

backg 2012.10.15. 01:20:44

A német egyházi adó mértéke csak egy közkeletű tévedés szerint a munkabér 8-9%-a. Valójában az adó alapja a befizetett jövedelemadó, és valahogy gyerekkedvezényt is számolnak, így a nettó bér 1-2%-ára jön ki az egyházi adó.

Egyébként elég kemény a rendszer, mert aki nem fizeti, annak sem keresztelő, sem esküvő, sem temetés nem jár. (Igaz csak a protestáns gyakorlatot ismerem, lehet hogy a katolikus engedékenyebb.)

Титан 2012.10.15. 01:43:54

Én reakciós vagyok, mint Don Camillo.

Herr SturmLikudnik · http://archiregnum.blog.hu/ 2012.10.15. 06:45:41

@unionista:

bajorország nem föderális, németország az... és ratzinger papa is bajor :)

tundrazuzmo (törölt) 2012.10.15. 09:18:40

Matolcsy unortodoxiája is szembe megy a mainstream ortodoxivával. A KDNP 13. kerületi szervezete az elszakadást fontolgatja.

A pápa, meg a sok bohóc, na az meg kit érdekel?

FireFly111 2012.10.15. 09:24:04

Én támogatok minden modernizációt, a katolikus egyházat illetően pedig különösen. Meggyőződésem, hogy az ezer éves szabályokat olykor-olykor felül kell vizsgálni, talán megérett az idő egy új reformációra. Hiszen amikor, házimozit nézek otthon és a BKV-n hazafelé olvasom a hirklikk.hu-n a híreket, akkor talán az egyháznak is alkalmazkodni is kell a modern időkhöz.

TrueY · http://qltura.blog.hu 2012.10.15. 10:05:45

Sok keresztény gyülekezeti tag nálunk is fizet "papi" tizedet. Persze csak a normál tagok. A nagyon nem annyira.

Az minden esetre furcsa, hogy az adót az állam szedi be! Viszont van értelme, mert így az egyház nem tudja pénzmosodának használni a perselypénzt. Nem úgy, mint Olaszországban, ahol a vatikáni bakokat megvádolták ezzel.

krampam 2012.10.15. 10:09:18

@FireFly111:
alkalmazkodni kell, persze, de ez nem azt jelenti, hogy lényegi elemeket el kell vetni.
és valljuk be, ez a "modernizáció" semmi a világi dolgok modernizálódásához képest, tehát a kívánt hatást (t.i. hogy az emberek "bemenjenek a templomba") biztos nem lehet azzal elérni, ha ilyen zsinati változtatásokat eszközölünk. Mert ettől még FluorTomi nem kap rá Sillye Jenőre. Viszont csomó értékes dolgot elveszítünk.
Szóval értitek...

Martian (törölt) 2012.10.15. 10:25:55

@Herr SturmLikudnik: "sátánista metálosok, akik frankón szidják a vallás elleni harc jegyében a kereszténységet"

A "sátánizmusnak" keresztény gyökerei vannak, annak egyfajta kifordított paródiája.

kisvirag78 2012.10.15. 10:56:29

A kommenteket olvasgatva rendkívül érdekes, hogy azok akarnak okoskodni az egyház (nem a leírtak, hanem az azokból fakadó hosszútávú következmények miatt) igenis jelentős belső harcairól, akik

1, nyíltan vallják, hogy egyházra/pápára jelen formájában semmi szükség

2, nem katolikusok vagy nem mélyen azok, így a belső összefüggésekről csak innen-onnan olvastak/hallottak, vagy igazat, vagy nem, mindenesetre meggyőződésük, hogy mindent pontosan látnak

3, fogalmuk sincs arról, hogy a "német egyház" vagy a "magyar egyház" (és sorolhatnánk) nem feltétlen azokból áll, akik a leghangosabbak, még számarányokban sem, és hogy egy adott egyházi vezetés nem tükrözi le a papjai/hívei véleményét

A cikk különben érdekes, de ahogy látom, kevesen értik, miről is szól és hogy ezek miért jelentős kérdések.

Gekko 2012.10.15. 11:22:54

@kisvirag78: Talán mert a cikkből nem jött le, miért jelentősek ezek a kérdések, és ezt Neked sem sikerült megvilágítanod.

Meg talán azért, mert az egyházzal (Katolikus egyházzal), irányításával, társadalmi és politikai szerepvállalásával kapcsolatban megannyi kérdőjel merült fel az utóbbi években, és ebből a cikkből nem az jön le, hogy a belső "mozgások" ezekre keresnek választ.

Bell & Sebastian 2012.10.15. 11:33:54

@unionista: Nagyon félreértett, mert egyrészt nem rajongok érte, adottságnak tekintem, másodszor: igyekszem alátámasztva és tudományosan zsidózni, ami azért nehéz, mert mindent kiirtottak a magyar oldalakról, ami csak erre felhasználható.

kisvirag78 2012.10.15. 11:36:58

@Gekko: A belső mozgások természetesen nem a társadalmi-politikai szerepvállalásra és nem az irányításra keresik a kérdést. De ez gondolom, nem újság.
Ez egy szimpla hatalmi harc, aminek a tétje, hogy az egyház megőrzi-e 2000 éve nagyjából statikus tanításait, vagy feladja egy világvallás-szerűségbe tagozódásával a jelentős különbségeit, amik a katolikus hit alapjait adják (szentségek és nem puszta jelképek, gyónás, homoszexualitás el nem fogadása, abortusz tilalma, Jézus valódi istensége, Mária szüzessége és jelentősége, a bűnök súlya stb.).
A szembemisézés csak ürügy. Nevén nevezni a gyermeket egyik félnek sem érdeke, illetve ezek még mindig tabutémák.
Ez a tétje annak, hogy melyik fél kerül a pápai székbe, a politikába való beágyazottság a diplomáciai ráhatások elkerülhetetlensége miatt minden félnek érdeke marad továbbra is.

Kopi3.14 2012.10.15. 11:41:30

@Herr SturmLikudnik: Nem viki? Te jó ég, most omlott bennem egy világ össze.

Bloodscalp 2012.10.15. 11:59:34

nem fognak hiányozni ha mennek a levesbe, de addig is legalább a gyerekektől tartanák magukat távol.

Tom Servo 2012.10.15. 12:17:21

Van ennek valami köze Istenhez és a Bibliához?

unionista (törölt) 2012.10.15. 12:21:04

@Herr SturmLikudnik:
ahogyan egész németország úgy a bajor szabadállam is föderális természetesen. a sörivók ratzinger származása ellenére sem különösebben hívei a pápaságnak. azért, mert arrafelé német-római és kisebb részben kelta vallás van, és nem vatikáni.

európában csak az ellenreformált magyarokkal sikerült elhitetni, hogy a pápaságnak a muszlimok távol tartásán túl volt különösebb szerepe a történelemben.

unionista (törölt) 2012.10.15. 13:06:55

@Bell & Sebastian:
erdő római katolikus hegemóniát szeretne. számára az a legfontosabb, hogy minden iskola kerüljön állam-egyházi, vagy egyházállami kézbe. azért, hogy elinduljon a re-katolizáció. ez egy feudális restaurációs projekt, amit az állampárti katolikusok ("keresztények") és az ellenreformáltak ("keresztyének") támogatnak. ennek orbán viktor a választott világi (politikai) vezetője. aki szemben áll a nemzetközi baloldallal, a felvilágosult liberálisokkal és a szélsőjobbal (az újpogánysággal) is.

a probléma az, hogy vitya nem nyugati, hanem keleti katolicizmust szeretne. elfogadja a pápa primátusát. de az "unortodox" valójában az ortodox nacionalista, ortodox kommunista, ortodox keresztény, ortodox liberális politikának az elvtelen keveréke.

magyarország déli és keleti nyitásából összességében balkáni politika következik. ez azonban nem működik. orbán viktor szerencséje, magyarország szerencsétlensége, hogy a mainstream közéletben nincs senki, aki ezt a vallásvitát értené. és tudná, hogy ennek a feudális politikának mi az alternatívája.

Bell & Sebastian 2012.10.15. 13:49:52

@unionista: Most, hogy mondja, könnyen lehet, hogy én vagyok Orbán, mert ha ez a főcsapás iránya, akkor pontosan így csinálnám.

A legpikáncsabb az, hogy pont Erdőnek kellene becserkésznie a Pátriárkát az antijuda-tengelybe.

Kecske és a scsí (= borsos káposztaleves) alapesete.

blacklord 2012.10.15. 14:10:02

@Bell & Sebastian: lol, a tudományos náci. Nem Piarista tanár vagy te véletlenül? Kb. a tanári kar fele belőletek állt még úgy 15 éve...

unionista (törölt) 2012.10.15. 14:27:27

@Bell & Sebastian:
a szent szinódus sohasem fog az eklézsiának behódolni.

orbán "pátriárka" szeretne lenni. minden magyarok vallási vezetője. ahogy kirill minden oroszoké. csak ezt kulturálisan nem tudja megoldani. mert ez egy vicc.

Joejszaka 2012.10.15. 15:38:20

@unionista: @Bell & Sebastian:

Ugy tunik ket biboros is van kozottunk, olyan jo informacioik vannak arrol, mi volt a multkori papavalasztason.

immortalis · http://immortalis.blog.hu/ 2012.10.15. 16:04:28

Ideje lenne ezektől az ósdi középkori babonáktól megszabadulni.

Bell & Sebastian 2012.10.15. 20:41:53

Hódolóimat beírtam a táncrendbe, a piaristát bóknak veszem.

Herr SturmLikudnik · http://archiregnum.blog.hu/ 2012.10.15. 22:04:35

@unionista:

OFF a freistaat bayern önmagában még mindig nem lesz föderatív (nincsenek saját tagállamai, a tartományon belüli önkormányzatiság meg külön tészta), a saját 1946-os alkotmányukat übereli az össznémet alaptörvény, mindössze egy 1998-ban beemelt európai föderális szellemiségre való hivatkozás maradt hírmondónak, de ragozhatjuk ezt még felőlem

IN a vatikánnal a bajorok köszönik de jól elvannak hagyományosan a legmagasabb szinten: de.wikipedia.org/wiki/Bayerisches_Konkordat_%281924%29

unionista (törölt) 2012.10.16. 12:54:37

@Herr SturmLikudnik:
bajoroszág nagyjából úgy föderális, ahogyan ausztria.
en.wikipedia.org/wiki/File:Bavarian_Admin_Districts.jpg
nem állítom, hogy a bajor egyház és a vatikán között nincs kapcsolat. hanem csak azt, hogy ez nem alárendelt, hanem mellérendelő viszony. ebből következően az állam és az egyház föderális, és nem feudális.

többek között a vallás az oka, hogy magyar - ahogy kertész ákos megírta - "genetikusan" alattvaló. valójában a valláságban szolga. és ezzel tisztában vannak a papok is. ezért megy a népbutítás, főleg vidéken. ebből nem lesz korszerű oktatás, nem lesz korszerű ipar. térségi kultúra sem lesz, hanem csak magyarkodás. ebbe az irányba tart az "uruszág". a történelme során nem először, és valószínűleg nem is utoljára.
süti beállítások módosítása