Lendvai Magyarországa: búcsú a minőségi újságírástól
2012. október 10. írta: politicus

Lendvai Magyarországa: búcsú a minőségi újságírástól

lendvai.jpg

Paul Lendvai, magyar származású, de hosszú ideje Ausztriában élő neves újságíró német kollégájával, Andrea Morgenthalerrel készített egy 52 perces dokumentumfilmet Magyarországról. A filmet az osztrák közszolgálati televízió kettes csatornája (ORF 2) adta le „Emberek és hatalmak” című műsorának keretében, szeptember végén „Nemzeti álmok – búcsú Európától?” címmel (a filmet sajnos az ORF honlapjáról már levették, de alább megtekinthető).

A film hazai promótálásában a baloldali orgánumok aktív szerepet vállaltak, különösen a Klubrádió, amely több műsorsávjában is teret adott a film készítőinek, illetve a filmben megszólaltatott interjúalanyoknak. Túl nagy vihart nem kavart a film, pedig szükség lett volna arra, hogy a magyar politikai elit egyszerre tiltakozzon ez ellen a szimpla propagandafilm ellen. Hivatalosan egyedül Magyarország bécsi nagykövete jelezte nemtetszését a filmmel kapcsolatban. Bár nem értek egyet azzal a gyakorlattal, hogy nagykövetek olvasói levelekkel traktálják a független kézben lévő sajtó olvasóit, egy ilyen ügyben, amely közszolgálati értékekről (is) szól, igenis kötelessége a magyar félnek hivatalosan is megszólalnia.

Ez a film ugyanis szégyen. Mind Magyarországra, mind pedig a film készítőire nézve. Tisztelem Paul Lendvai újságírói munkásságát, de ebben a filmben láthatóan sem ő, sem szerzőtársa nem törekedett a valósághoz közeli helyzet leírására, sokkal inkább a magyar belpolitikai viták egy újabb terepét, fórumát nyitotta meg és mutatta be (a filmet követő háttérbeszélgetéssel együtt) az osztrák tévénézőknek. Magyar vircsaft, mondhatnánk.

De vegyük sorra, mi is a baj ezzel a filmmel!

Induljunk ki abból, hogy ezt a filmet az osztrák adófizető polgárok pénzéből fenntartott, ORF2 elnevezésű közszolgálati csatorna sugározta. Erre a csatornára az ORF-törvény vonatkozik, amely az első fejezet harmadik bekezdésében, valamint a 4. § második pontjában igen egyértelműen fogalmaz az osztrák közszolgálati televízió feladatairól: Objektivitás és a hírszolgáltatás pártatlanságának biztosítása (Sicherung der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung), a vélemények sokszínűségének figyelembe vétele (die Berücksichtigung der Meinungsvielfalt), valamint a programok kiegyensúlyozottsága (die Ausgewogenheit der Programme) képezik az osztrák tévé működésének etikai, szakmai alapjait. Nos, itt – köszönhetően a film készítőinek – sem az objektivitás, sem a pártatlanság, sem a vélemények sokszínűségének feltétele nem teljesült.

Már a cím (Búcsú Európától?) is problematikus egy közszolgálati tévében. Búcsú Európától, vagy egy új kezdet hajnala?; A demokrácia alkonya vagy megújítása? Ilyen vagy ehhez hasonló címek például sokkal jobban meg tudták volna jeleníteni a televíziónézők számára a Magyarországon uralkodó álláspontok két fő centrumát, így azonban csak sugalmaz, egyértelműen csak egyfajta értelmezési keretet ismer el. Ezen viszont a kérdőjel odabiggyesztése jottányit sem segít.

A film nyitóképe egy paramilitáris szervezet bohóckodását eskütételét mutatja a Hősök Terén. Egy félkatonai szervezet nyitóképként való megjelenítése olyan, mintha a film nem rólunk, hanem Szíriáról, Afganisztánról vagy Burmáról szólna, ahol a néző a jelenlegi politikai viszonyokat ismerve éppen ezt várja el.

A film legdurvább aránytévesztése minden kétséget kizáróan a megszólaltatott interjúalanyok listája. Az 52 és fél perces filmben Martonyi János 29 másodperc erejéig (a film teljes hosszának nem egészen 1%-áig) képviselhette kormánya, hazája hivatalos álláspontját, miközben mások, így például Ungváry Rudolf vagy Bauer Tamás számára bőven jutott idő, hogy Gyurcsány Ferencről ne is beszéljünk. A kiegyensúlyozottság látványos mellőzése jegyében helyet kapott még Váradi Júlia (többek között a Klubrádió szerkesztője, a Mozgó Világ, a Kritika és az ÉS szerzője; csupa-csupa független médium), egy jobbikos taxis, Schiff András (a film feliratotása szerint „zongorista, Orbán-kritikus”), Iványi Gábor, és egy dokumentumfilmből egyébként minden bizonnyal kihagyhatatlan, mindig megfontolásra érdemes véleményeket kifejtő Dopeman is. Üzembiztos lista ez ahhoz, hogy megfontolt, kiegyensúlyozott véleményekkel, esetleg az elmondottak továbbgondolásával biztosan ne terheljük a műsor nézőit.

A film vonalvezetése, logikai felépítése sem érthető. Össze-vissza ugrálunk az időben: egyszer az 1998-as választások; aztán 1944-45, Horthy és a zsidótörvények; később 1989 – Nagy Imre újratemetés; aztán vissza 1956-ba; megint később 2002 – választási kampány; 2006 – szintén választások; 2000 – a Szent Korona áthelyezése, stb. Érthetetlen, hogy miért jön szóba a '98-as Fidesz-győzelem? Mennyi relevanciája van az akkori győzelemnek a mostani magyarországi viszonyokhoz? Arról már nem is beszélve, hogy a narrátor liberális demokrata Fideszről beszél, amelyet politikai ellenfelei már akkortájt sem liberális elköteleződése miatt emlegettek. Milyen mondanivalóval bírnak ezek az események a filmnek ahhoz az alapfelvetéséhez, hogy Magyarország búcsúzni készül (ha már el nem búcsúzott, ahogy a film végén Bauer Tamás jelzi) a demokráciától?

A narrátor szerint a kormány 2010 óta folyamatosan építi le a demokráciát. Így, belemondva az arcunkba. Nem azt mondja a narrátor, hogy ellenzéki vélemények szerint, vagy egyes elemzők véleménye alapján…., hanem kinyilatkoztat. Mintha egy audiovizuális publicisztikát néznénk. Félreértés ne legyen, ebben még igazuk is van a film készítőinek, magam is hasonlóan fogalmaztam tavaly decemberben, csakhogy ez itt – újra tegyük egyértelművé – az osztrák adófizetők pénzéből eltartott közszolgálati televízió, ahol erősen kérdéses, hogy helye van-e egy ilyen sarkos megfogalmazás.

A következőkben a film narrátora úgy fogalmaz: az új alkotmány, az új médiatörvény és az új választási törvény bebetonozza a Fideszt a hatalomba. Erre azonban sem az alkotmány, sem a médiatörvény nem képes. Előbbi is csak abban az esetben lenne, ha az alkotmány a Fideszt nevezné meg magyar állampártként. A választási törvény már más tészta, írtunk is róla nem egyszer, de akkor precízen kell fogalmazni. Apró kis hiba, hogy a narrátor szerint Orbán a '98-as választásokat követő két (parlamenti) választást elvesztette Gyurcsány Ferenccel szemben. Ezzel szemben mindenki számára világos, hogy Gyurcsány egy választási győzelmet tudhat magáénak, 2002-t Medgyessy vezetésével hozta az MSZP.

Ungváry Rudolf szövegeinek elemzése túl nagy sportértékkel nem bír, egy paranoiás gondolatok tárházával megáldott ember szánni való kinyilatkoztatásai ezek, de például „a Fidesz-hívők szerint egy valóság van, és hogy ők képviselik a nemzetet, egy európai sose gondolkozna így” égbekiáltó igazságtalanság. Egy pillanat alatt minden Fidesz-támogatót (nem hívőt!) sikerült nem európainak tekinteni, mint amikor azt mondják: minden cigány lop, minden bankvezér zsidó, minden baloldali nemzetietlen, stb.; arról nem is beszélve, hogy olyan, hogy Fidesz-hívő nincsen, ez nem egy homogén massza, ami akár csak egy jellemzővel is leírható volna.

Ungváry kedvelt és sok különböző formát öltő mondása, hogy a magyar társadalom megragadt valahol az 1944-45-ös időkben. Mintha Magyarország akkor született volna. Nem volt előtte 900 év, amely nyomot hagyhatott volna a magyarokon. Nem. Csak a két világháború közötti világ égett be úgy a magyarok gondolkodásába, hogy azt onnan nem lehet kiverni. Ne legyünk naivak, mindannyian tudjuk, hogy itt miről van szó: a magyarok többsége (itt dacolva minden közvélemény-kutatási adattal) továbbra is antiszemita, rasszista, xenofób, de mindenekelőtt fasiszta. És ahogy a Horthy-korszak előtti, úgy az azt követő időszak sem tudott semmilyen nyomot hagyni rajtunk, sem a Kádár-rendszer durva ideológiai, szellemi, morális pusztítása, sem a rendszerváltozás utáni időszak. Az a tény pedig, hogy az 1990-es választások óta a kádári világot néhol mondanivalójával, de leginkább személyi kontinuitásában megjelenítő szocialisták 3 választást is nyertek, finoman negligálható az Ungváry-féle gondolkodásban.

Ungváry szerint az '56-os forradalom legmegdöbbentőbb jelensége az volt, hogy a magyarok milyen gyorsan alkalmazkodtak az új hatalomhoz. Példaként az 1957. május elsejei felvonulást említi, ahol szavai szerint több százezer ember vett részt, kiállva a hatalom mellett. Azon túl, hogy több százezer ember jelenlétéből nem lehet 10 millióra általánosítani (de még arra sem, hogy mindenki önszántából vett-e részt a rendezvényen), emlékeztessük magunkat újra, hogy ugyanez az ember a magyarokat korábban a '44-'45 előtti világ attitűdjének hordozóiként aposztrofálta. A következő interjúrészletben Ungváry újabb logikai bakugrással ismét visszatér a „magyarok megrekedtek a Horthy-korszakban” mantrára, amely szerint a magyarokat a Kádár-rendszer egyáltalán nem érintette meg, attitűdjüket nem tudta befolyásolni, nem tudta őket megtörni.

Mire minden rossz el lett mondva Magyarországról, 15:50-nél megjelenik Martonyi János külügyminiszter 19 másodperc erejéig, de nem a korábbiakat cáfolja (azt 19 másodperc alatt nem is lehet), hanem az alkotmány bizonyos elemeit próbálja megmagyarázni, a film ezen részében teljesen értelmetlenül, hisz előtte zsidók kiirtásáról volt szó, nem az alkotmányról. Hogy miért került ide Martonyi, nem tudjuk. Hacsak az nem volt cél, hogy megmutassuk a közönségnek, a külügyminisztert is megszólaltattuk. Aki után egyébként rögtön Gyurcsány kapja szót, másodjára. Ő egyébként háromszor kapott helyet a filmben, többek között a Klubrádió kapcsán is ő nyilatkozik.

Váradi Júlia véleménye szerint Magyarországon öncenzúra van, mert az emberek nem mondják ki azt, amit ki kellene mondani, ugyanis a hatóság büntet a nem adekvát (sic!) véleményekért. Azt, hogy ez nem igaz, már nem tudja meg a kedves néző. A film következő etapjában Iványi Gábor lelkész beszél értelemszerűen keserű szájízzel arról, hogy egyháza január elseje óta nem egyház többé. Keserűsége érthető, objektív véleményalkotás azonban éppen ezért egyáltalán nem várható tőle (azt, hogy 4 évig SZDSZ-képviselő volt a magyar országgyűlésben, már nem is említem). Az egyházakról szóló vitát egyszer csak hirtelen Bauer Tamás véleménye váltja, mely szerint Orbán Viktor ugyan de jure fenn akarja tartani az uniós tagságot, de facto azonban nem (hogy jön ez az egyházakhoz?). Később pedig Martonyi megkapja újabb 9 másodperces szereplési lehetőségét. 

A narrátor a film vége felé sem helyez komolyabb hangsúlyt az objektivitásra, felvezetőjében („a magyar költségvetési lyukak tömködésére a kormánynak rendkívül kreatív ötletei vannak”) mintha szervilisen megágyazna Bauer következő – egyébként tartalmilag elfogadható –, magánnyugdíj-pénztárakkal kapcsolatos nyilatkozatának. Bauer a lehetőséget megragadva még hozzáteszi: Magyarország nem demokrácia többé. A végén kapunk még egy kis Ungváryt (ő egyébként a leggyakoribb szereplő): szerinte a baloldal nincs felnőve a – fasiszta értelemben vett – harchoz. Dopeman véleményénél pedig már nem tudunk mit mondani… A filmhez mindezek okán már az sem tud semmit pozitív értelemben hozzátenni, hogy a gyöngyöspatai eseményeket, a Jobbik befolyását a településen – amely a film állításával szemben egyébként nem rendelkezik 17%-os parlamenti részesedéssel, ellenben a választások első fordulójában, listán ért el közel ekkora eredményt – viszonylag semlegesen sikerül a készítőknek bemutatni.

Az egész filmet a fentieken kívül valami egészen különleges aura lengi körül. A náci Németországot bemutató dokumentumfilmek narrátorainak szerepeltetésével, a sokszor vészjósló aláfestő zene alkalmazásával és lassított felvételek bevágásával ez a film egy minden mértéket felülmúlóan egyoldalú és torz Magyarország-ábrázolás.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr734825074

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Lendvai Magyarországa: búcsú a minőségi újságírástól 2012.10.10. 10:03:02

Tisztelem Paul Lendvai újságírói munkásságát, de ebben a filmben láthatóan sem ő, sem szerzőtársa nem törekedett a valósághoz közeli helyzet leírására.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2012.10.10. 08:26:48

Politicus, kérlek, mondd, hogy a pénzért csinálod. ;)

pancho_sanza · www.nst.blog.hu 2012.10.10. 08:26:58

nem tudom mi folyil a magyar kozszolgalati tv-ben de pont ilyennek kepzelem...lehet megkerdeztek Navracsicsot is, de csak olyanokat mondott, mint a multkor az egyik tv-ben, szoval csak kivagtak

Robinzon Kurzor 2012.10.10. 08:35:55

Tartalmilag 100%-ban egyetértek.

Ezzel együtt ez a poszt, illetve az általa feszegetett probléma momentán kb. 0%-os relevanciával bír.

Úgy látszik, ilyen témákba kell már menekülni.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2012.10.10. 08:51:53

"...A filmben Ló Béla kirúgott közalkalmazott elmondja, hogy a kormány majomházszagú negyvenhármas gumicsizmában tapossa lábbal a demokráciát. Hogy tényleg lábbal tapossa a demokráciát, azt ugyan én is megírtam, na de: nem majomházszagú, hanem kutyaszaros, nem negyvenhármas, hanem negyvennégyes, és nem gumicsizmában, hanem tornacipőben. Felháborító félretájékoztatás! Különben is, erről talán nem Ló Bélát kellene megkérdezni, hiszen ő kirúgott közalkalmazott, vagyis nem lehet objektív. Az Orbán-kormányt szigorúan csak olyanok minősíthetik, akiknek semmi kárt nem okozott.

Utána a narrátor elmondja, hogy a kormány magasról és folyékonyan szarik az emberekre. Talán hozzá kellene tenni, hogy az ellenzék véleménye szerint! Hol itt az objektivitás? Ráadásul itt is félretájékoztatnak, hiszen mint magam is megírtam több posztban, nem magasról, hanem alacsonyan guggolva és nem folyékonyan, hanem inkább félkemény állaggal.

Ezután pedig jön Ungváry Rudolf, aki szerint a magyarok zsidópecsenyét esznek, és kis cigánygyerekek vérét isszák hozzá. Na kérem szépen, ez aztán tényleg felháborító..." (politicus innentől három bekezdésen át ekézi Ungváryt).

Hispan07 2012.10.10. 08:55:11

@Holger Hartland: jól sejtem, hogy részt vettél a film elkészítésében?

laci0011 2012.10.10. 09:22:57

Érdekes hozzáállás onnan ahol szimplán kitakarják a nem tetszőket.Orbánék hozhatnak Brüsszelben elítélő határozatot,az rendben,ha más akarja az nemzetáruló.Ha orbán egyedül alkotmányoz az rendben,gyilkossal üzletel,rendben,süllyedjünk tovább,rendben.Jobber elvtelenség,1% kritika is sok!

tevevanegypupu 2012.10.10. 09:23:58

Ugyanezt megtette evekig a masik "fuggetlen" egesz Europaban jatszott euronews csatorna is. Nem Paul Lendvai volt a foszereplo hanem Mohacsi Viktoria magyar "uldozott cigany". tokeletesen egyoldaluan es tokeletesen elfogultan, rengeteg hazugsaggal, valotlansaggal beszelt a magyarorszagi viszonyokrol, a magyar ciganysag uldozott es kiszolgaltatott helyzeterol. Ezt teszi a Csak a szel c. Fligeauf altal keszitett film is, amit szinten "fuggetlen" szervezetek kuldozgeti mindenhova a vilagba. Ugyhogy felesleges csodalkozni, ha itt a szomszedban a "barati Ausztriaban" egy innet menekult gyanus multu ujsagiro, Paul Lendvai es magyar balliberalis tarsai nyugodtan lejatszathatnak egy ilyen filmet rolunk gy fuggetlen csatornan. Ez igy a szolasszabadsag jegyeben biztosan rendben is van, de az nincs rendben, hogy a magyar kormany nem tiltakozik azonnal es sokkal latvanyosabban. Azoknak a neveben legalabb, akik nem ugy latjak ahogy Paul Lendvai es az elmult evek bukott politikusai. Azoknak a neveben a jo eletbe, akik erre a fidesz kormanyra szavaztak. Tobbek kozott azert, hogy legalabb azt tegyek meg, hogy errol a liberalisok altal gyalazott es minden lehetseges forumon altaluk leszol orszagrol - ahol ezek a liberalbolsevikok nagyon jol, sot kivaloan, joval az atlagos eletszinvonal felett elnek - kiegyensulyozottabb kepet mutassanak. Nem Paul Lendvai a hulye, hanem azok a hulyek, akik ezt igy hagyjak.

Ringlósztár 2012.10.10. 09:27:24

Magyar közszolgálati tévét láttál mostanában?

Fenehorizont 667 2012.10.10. 09:44:28

nem baj, az ilyen paul lendvai-félék nemsoká megdöglenek úgyis, és utánuk már hígabb, sokszínűbb a mezőny.

Kandeláber 2012.10.10. 09:47:07

Megvallom töredelmesen, a múlt héten belekezdtem a film megtekintésébe, de már a gárdaavatás közben letettem arról, hogy végignézzem.
Örömmel értesülök arról, hogy jó döntést hoztam, ugyanis a posztban felsorolt közreműködők egyikére sem vagyok/voltam igazán kíváncsi, egy Ungváry Rudolf, egy Dopeman, de akár egy Várady Júlia sem ér meg annyit, hogy az ember akár öt percig is hallgassa vagy nézze őket.
Gyurcsány más kategória, ő egy szórakoztató karakter, de hát annyi más helyen hozzáférhetők az alakításai, ezért nem sajnáltam, hogy elmulasztottam.
Hiányoltam viszont a közreműködők közül Vásárhelyi Máriát, az elnyomottak nőnemű apostolát, aki talán még egy kutyamenhelyen is rasszizmust fedezne fel, ha úgy vélné, hogy a fekete vagy a korcs blökiket kisebb alapterületű ketrecben tartják, mint fajtiszta sorstársaikat.

a sötétség seregeinek vezénylő tábornoka 2012.10.10. 09:54:00

Becsülöm Pröhle nyugalmát a beszélgetésben (második videó). Ha nekem Váradi Júlia másodszor felemelné ebben az agresszív, gusztustalan, önhitt stílusban a mutatóujját, valószínűleg kapna egy karikát a szeme alá.

pcmci 2012.10.10. 10:06:31

omfg! vannak politikailag kiegyensúlyozatlan/egyoldalú médiatartalmak? mik vannak! és ezek el is juthatnak az emberekhez?! ne már! ezt nem tudom elhinni!

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2012.10.10. 10:13:35

@Hispan07: Paul Lendvai vagyok, személyesen.
@maretz: Nem, a Feri az, aki a faszát a szádba veri.

TaTa86. · http://archiregnum.blog.hu 2012.10.10. 10:14:47

Ennél sokkal nagyobb baj, hogy a Fidesz tényleg leépíti a demokráciát, tényleg birkákat nevel, tényleg periférikus gyarmatprovinciát épít.

De semmi gond, erről nem kell írnod. Gondolom te is élsz valamiből, és azt akarod, hogy ez így is maradjon.

farcsika67 2012.10.10. 10:22:12

torz ábrázolás? hát talán kérdezd meg azokat , akiket az utcán vertek, ütöttek meg a finomlelkületü nem náci, nem fasiszta, magát nem árjának és turultól származtatott idióta jobbikos gondolkodású pöcsök. majd ha egyszer te is belesel ebbe a verésbe, talán másképp látod az országot és talán ezt a filmet is.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2012.10.10. 10:22:37

@TaTa86.: Pontosan. Akármilyen idegesítő faszkalapok a ballibek, ma messze nem ők a legnagyobb problémánk.

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2012.10.10. 10:27:00

Hát jó. De akkor miért kell leírni, hogy "tisztelem Paul Lendvai újságírói munkásságát"? A gonosz embereket a hosszú pályafutás sem teszi tiszteletreméltóvá. Vagy ekkora hatalma van a rozzant, rosszindulatú vén spionnak, hogy még ezután és innen is tisztelegni kell előtte? Ugyan...

caralho voador 2012.10.10. 10:38:04

@TaTa86.: Kit látnál szívesen a kormányrúdnál, könyörgöm?! Kicsodát?

Fenehorizont 667 2012.10.10. 10:40:29

@elGabor:
pont ez az...egy ilyen emberen semmi tisztelnivaló nincsen. beszélni is kár róla. ezért a hozzászólásért is kár :)

kispufi 2012.10.10. 10:41:39

meg vagyok előzve minden fronton. most komolyan, egy szarhnázi szardobálása miért ér meg ennyi karaktert, miért a tiszteletkörök, mi ez a naivitásként ható rácsodálkozásszerűség, miféle elvárásokat és objektivitást fogalmazunk meg a kitelepített figyelő szem/manipuláló kéz felé? komolyan, hol élünk? és kitől vártunk volna kézzel-lábbal tiltakozást: az őt kiküldőktól, akik megbízását évtizedek óta teljesíti, vagy a hivatalos tiltakozást napi szinten mindenütt elsütő selmecziktől, szíjjártóktól, aminek-akiknek hatásfokát (még sajátjaik körében is) hadd ne ecseteljem?!
komolyan, nem tudom hová tenni az egészet, úgy vagyok most ezzel, hogy nem elég, hogy lendvai felbassza az agyam, de még rá az ilyen reakciók, a fent nevezett szóvivőcskéket megidézve...

kublerek · www.vasalobolt.hu 2012.10.10. 10:56:23

Szerintem a poszt szerzője nem kicsit hanem nagyon elfogult. Lehet ő is egy Troll?
Ők igy látják magyarországot!!!!! Pont....
Mi úgy látjuk, hogy nagyon közel van a megállapítás azzal amit valóban érzünk. Ha legalább munka lenne és lehetne megéllni ebben az országban talán elviselhető lenne az egész Orbán rend. De igy? Amikor mindennap sűllyed az életszinvonal és egyre beljebb megyünk a mocsárba akkor az ilyen emberek mint a poszt irója hogy irhat arról hogy milyen rossz amikor kintről birálnak bennünket. Hát igy!!! Ne legyenek reményeid még te is kaphatsz az Orbántól hatalas pofont. Én már kaptam és elis hagytam az országot!!!! Minek legyek egy olyan országban ahol a jog csak irott malaszt és ahol lehetetlenség megéllni.
Az én számomra Orbán a megválasztás után röviddel már megbukott. Nem kicsit hanem nagyon!!!!!

TaTa86. · http://archiregnum.blog.hu 2012.10.10. 11:17:29

@caralho voador: Ez egy másik kérdés, persze jogos.

De talán nem is kéne más a kormány elé, talán kezdetnek elég lenne, ha a másod/harmadvonal nem lenne ilyen zsíroskenyérért kuncsorgó amorális ribanc.

Eredetileg persze az elsővonalból kéne lecsorognia valami erkölcsnek a másodhoz és így tovább. Mégiscsak a milliárdosok lehetnek először nagyvonalúak, aztán a milliomosok, aztán a középosztály. Csak hát ez most nem megy.

Bell & Sebastian 2012.10.10. 11:20:22

Lendvainak lapul a zsebében más igazolvány is, nemcsak osztrák személyi.
Onnan nézve tényleg érthetetlen, mi végre ekkora itt a gazdasági zuhanás, amikor úgy tudják, elég pénzt tettek az ablakba nekünk, csak nem nyúlunk érte, mert így meg úgy.

Csináltasson filmet a Patásorbán, meg a Gárda is, meg mindenki, oszt vetíccsék csak nekik, rájuk fér.

Bloodscalp 2012.10.10. 11:23:40

háháháháhá:D

egy mandineres mond ítéletet a minőségi újságírásról&objektív tájékoztatásról!

ILYEN ORSZÁG NINCS.

tarackos 2012.10.10. 11:32:06

Induljunk ki abból, hogy a film tendenciózus, a címnek (Búcsú Európától?) alárendelve keres bizonyítékokat és tárja azokat a néző elé. Ez így egy véleményfilm ami a készítők véleményét tükrözi. (Akik közül az egyiket kelet-európa szakértőként is emlegetnek) Nyilván szabad kezek kaptak véleményük alátámasztására. Ez a vélemény van akinek tetszik van akinek nem tetszik de a vélemények már csak ilyenek.

A véleményt lehet vitatni, az állatásait cáfolni viszont ezt nem tudom érdemben kiolvasni a posztból.

A másik kérdés, lemehet-e egy ilyen véleményfilm az osztrák közmédiában?

Ebben a citált kitételek egyike segíthet: "vélemények sokszínűségének figyelembe vétele"

Az csak a szalai-féle MT agymenése, hogy minden rádióban, TV-ben és minden műsorban ki kell dekázni a véleményeket (nem is tudják számonkérni). Normális helyen ez úgy működik, hogy különböző vélményeknek engednek teret de NEM feltétlenül egy műsorban hanem akár egymás mellett de hasonló arányban.

Ebből adódik a kérdés: eltérő véleményen lévő személyek egyáltalán kértek lehetőséget hasonló film elkészítésére? Ha igen, elutasították őket vagy kész a film és bemutatták vagy még nem mutatták be vagy éppen készül? Erről semmit sem tudunk meg a posztból...

levvente 2012.10.10. 11:33:31

Mindennapi rettegésünk add meg nékünk ma....

tarackos 2012.10.10. 11:37:05

@TaTa86.: De bizony kell TaTa, mint tudjuk fejétől bűzlik a hal. Régi tapasztalat, fölösleges bizonyítani.

Egyébként meg a nácikon kívül bármi jobb tőlük mert még a vörösöket is képesek voltak alulmúlni.

Egyébként kérdés, hogy egy ilyen együttműködésre képtelen tömeggel mit lehet kezdeni. Bármikor bárkinek keresztbe tesznek viszont a kormányzáshoz tehetségtelenek. Kb olyan érzése van az embernek, hogy fogva tartják a társadalmat. Sem ellenzékben sem kormányon nem képesek együttműködni.

keptelen kepkeret 2012.10.10. 11:38:30

A cikk minden soraval egyetertek, es ehhez nem kell sem nacinak, sem fideszesnek lenni.

Egy ilyen filmet pl: angliarol, de nyugodtan mondhatom Europa barmely mas orszagat egyszeruen nem adnanak le. Ez a film nem arrol szol, h ki a liberalis es ki a jobbikos (mert ugye kozeput M.orszagon a filmkeszitok szerint nincs, es ha van is, az is latens jobbikos) hanem pont azt csinalja ami ellen tiltakozik.

Altalanosit anelkul, h a dolgok melyere menne es milyen liberalizmus az, ahol csak az egyik oldal szolalhat meg x masodpercig, a masik oldal pedig fejtegetheti nezetet hosszabban?

Csak egy oldal kap lehetoseget, az egesz film egy kinyiltakoztatas, h ez marpedig igy van. Mi nem vagyunk elfogultak, de a biztonsag kedveert ne kerdezzuk meg a tobbieket.

Ez a film szegyen. Nem Magyarorszag szegyene hanem a keszitoke, tamogatoke es szereploke.

M.orszagnak szerintem felesleges tiltakoznia, leven az egesz ugy nonszensz, ahogy van.Pont ezert-es az ilyenekert- soha, de soha nem leszek magyar ertelemben liberalis, mert ez nem liberalizmus,koze nincs hozza.

Ez korlatoltsag, elfogultsag, gyulolkodes es valahol uszitas. Egy jobbikos-tol ez ok, de egy magara valamire tarto ujsagirotol es a hiperszuperuberertelmisegi brancstol elfogadhatatlan.

Kandeláber 2012.10.10. 11:39:18

Fel sem tűnt, hogy a szerző "tiszteli Paul Lendvai munkásságát".
Melyiket, a Szabad Népes melót, vagy az ausztriai böffeneteket?
Nem kell itt udvariaskodni, ha valakit utálok, arról nem nyilatkozok úgy, mintha a világ legszimpatikusabb embere van.
Én példul nem csak hogy nem tisztelem Lendvai Paját, hanem egyenesen utálom.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.10.10. 11:45:18

@Kandeláber:
Persze, en is tisztelem Paul Lendvai munkassagat.
Hogy milyen szakmaban erte el azokat az eredmenyeket, abba most ne menjunk bele. Nem ujsagirasban.

Kandeláber 2012.10.10. 11:56:12

@Doomhammer: A nyugat dekadenciáját, jóhiszeműségét, esetleg hülyeségét tükrözte, ahogyan az '56 után hozzájuk "menekült" komcsi firkászokat fogadták, kezelték.
Ez a Pali bácsi is lehetséges, hogy az AVH által küldve hagyta el az országot, hogy azután beleidomulva a környezetbe, tanítómesterként oktathassa ki a szegény rokonokat a demokrácia és a sajtószabadság mibenlétéről.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.10.10. 12:02:47

@Kandeláber:
Nem tokmindegy, mit ir Paul Lendvai?
Egy rendkivul sikeres kem volt es talan most is az, az ilyesmit nem konnyu abbahagyni. A szakma elso lepeseit az AVH-ban tanulta, na und? A lenyeg, hogy a tehetseg nem veszett el.

Google 2012.10.10. 12:24:37

Hazaárulók és pont.
Megadják az ORF-nek azt az elégtételt, hogy a bemondónőjük sajnálkozó hangon kiabálja világgá, milyen szörnyű hely ez itt. És a legelkeseredettebbek évek, évtizedek óta nem is laknak itt. De akkor is...
És Feri is világgá kiabálhatja Orbán-utálatát. Nem utolsó szempont ez sem. És Timosenkoné is ártatlan!

vizipipa 2012.10.10. 12:39:06

@Kandeláber: egyetértek.

Be kell mutatni, hogy ki ez a Lendvai nevű spicli, a 40-es évektől kezdve. Aztán mindenki eldönti, hogy kedves-e neki vagy sem.

Kár, hogy a legjobb forrás a kurucon van. És jó hosszú!

Dr. Ilkei Csaba: Paul Lendvai különös esete a BM. Állambiztonsági Főcsoportfőnökséggel

kuruc.info/r/9/75485/

TaTa86. · http://archiregnum.blog.hu 2012.10.10. 12:49:01

@tarackos: "Egyébként meg a nácikon kívül bármi jobb tőlük mert még a vörösöket is képesek voltak alulmúlni."

Ennek semmi értelme, hiszen vérnarancsról beszélünk. Kívül narancssárga, belül vörös.

Prof. Dr. Simon Templar 2012.10.10. 13:08:50

@keptelen kepkeret: "M.orszagnak szerintem felesleges tiltakoznia, leven az egesz ugy nonszensz, ahogy van.Pont ezert-es az ilyenekert- soha, de soha nem leszek magyar ertelemben liberalis, mert ez nem liberalizmus,koze nincs hozza."

Ilyenkor szoktam megkérdezni:

"És hová álljanak a belgák?"

Mert valahogy így érzem magam.

És nagyon érik bennem az a gondolat, hogy mindenkit, akinek csak a legcsekélyebb köze volt a pártállam továbbéléséhez Orr bán-tól a Lotyaszájúig, ettől az ÁVH-s gecitől a legutolsó fideszes volt párttitkárig el kell zavarni a picsába.

Ide 1792 Franciaországa kell...komolyan...

Kandeláber 2012.10.10. 13:15:45

@Prof. Dr. James Onedin a naviatika elismert tanára: Naaa... Akkor kik maradnának mint a politikai elit tagjai?
Robespierre is azt mondta, amikor életében először és utoljára őt kísérték a guillotine alá: "Fel a fejjel!".
És mint tudjuk, a jakobinusok után jött Bonaparte.

tarackos 2012.10.10. 13:47:20

@TaTa86.: Akkor alulmúlták önmagukat...;)

jozicsenko 2012.10.10. 13:57:57

ez az a paul lendvai, aki az mszmp-nél fizetett nyugati ügynök volt?

akkor azt hiszem nincs több kérdésem...

hetivalasz.hu/itthon/dokumentumok-paul-lendvai-kettos-eleterol-33395/

Prof. Dr. Simon Templar 2012.10.10. 15:47:47

@Kandeláber: "Fel sem tűnt, hogy a szerző "tiszteli Paul Lendvai munkásságát".
Melyiket, a Szabad Népes melót, vagy az ausztriai böffeneteket?
Nem kell itt udvariaskodni, ha valakit utálok, arról nem nyilatkozok úgy, mintha a világ legszimpatikusabb embere van."

"A farkasokkal kell üvölteni" (Talleyrand)

Prof. Dr. Simon Templar 2012.10.10. 15:55:58

@Kandeláber: "És mint tudjuk, a jakobinusok után jött Bonaparte."

Azt hiszem, ha itt bevezetnék a Code Civil-t, jó páran szopóágra kerülnének Közgéptől Tisztelet Társaságán át az Althus Zrt.-ig.

De mi legalább tudnánk mihez kell igazodni és nem mindenféle féreg hajjakend akarná megmondani a tutit.

Kandeláber 2012.10.10. 16:33:49

Ja, meg a rapperfejedelem, aki egyébként egy fokkal még mindig szimpatikusabb, mint mondjuk a böszme vagy az akármilyenházy.

Kandeláber 2012.10.10. 16:47:16

OFF. de ez a Milla nőtt a szememben, hogy már a hvg.hu is fikázza, mint negatív pólust.
Nyilván nem tetszik nekik, hogy Ferenc testvért kigolyózták a kaszinóból, és még Mesterházy Ati is persona non grata náluk.

Herr SturmLikudnik · http://archiregnum.blog.hu/ 2012.10.10. 19:28:40

nomármost ha orbán pártfőtitkár efftárs lassan napi bontásban adagolja a magas labdákat, akkor igazán nincs mit csodálkozni azon, hogy az akár legszoftosabb magyar patriotizmus démonizálására is hajlamos lendvai spitzl mondókájának piacképessége - deficit ide v. oda - fuhhhcsamód megnő

Vidéki 2012.10.10. 19:56:24

„Ez a film ugyanis szégyen. Mind Magyarországra, mind pedig a film készítőire nézve.”

Széséges elvek, de csak papíron élnek:

„Objektivitás és a hírszolgáltatás pártatlanságának biztosítása (Sicherung der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung), a vélemények sokszínűségének figyelembe vétele (die Berücksichtigung der Meinungsvielfalt), valamint a programok kiegyensúlyozottsága (die Ausgewogenheit der Programme) képezik az osztrák tévé működésének etikai, szakmai alapjait.”

Valójában az osztrák tévé működése hasonlít a Pravda működéséhez.

A szovjet Pravda jelentése Igazság volt. A szovjet Pravdából az Igazságnak kellett volna folyni.

„Az utca embere Bécsben úgy vélekedik, hogy Magyarországon nem valami jó a helyzet.
Jönnek a régi idők. „Nem tudom, hogy kommunistának, vagy szocialistának nevezzük, de az biztos, hogy Orbán egy diktátor.”
Egy másik szerint az emberek csak arról tudnak, amit a tévében hallottak, akik szerint állítólag diktatórikus a magyar rendszer. „

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.10.10. 20:07:32

@politicus: Mondja, ön mit tisztel Paul, a polip munkásságában? Ugye tud róla, hogy a fickó önként és dalolva volt komcsi beszivárgó ügynök?

@Holger Hartland: Ön tényleg a komcsi ügynök Pault és a vénségére teljesen elhülyült Ungváryt védi?

Sebastian Knight 2012.10.10. 21:16:30

@Lavrentyij Pavlovics Berija:

"Tisztelem Paul Lendvai újságírói munkásságát ..."

Mandarinként nyíltan és őszintén leírja, hogy tiszteli ezt a munkásságot:

tdyweb.wbteam.com/Paul_Lendvai_kulonos_esete.htm

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.10.10. 21:30:16

@Sebastian Knight: Tényleg nem értem, mert politicus amúgy eléggé utálja a "liberálbolsikat".

Sebastian Knight 2012.10.10. 21:35:30

@Lavrentyij Pavlovics Berija:

Politicus a Cigányszaddamot balról kritizáló mandarinoknak is a balszéle.

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.10.10. 21:40:32

@Sebastian Knight: Szerintem téved: p. valamikor leírta, hogy az itteni ballibantaknak az sem lenne elég, ha leépné a Cigányhitler fejét és belehányna a tüdejébe (c. elgabor).

forrad_almar 2012.10.10. 21:48:14

Az osztrákok mérhetetlenül örülnek, hogy a sok magyar demokkkratata betéve fújja az ORF-törvényt, bár a magyar médiatörvényt tudnák így kívülröl, s a magyar média tisztaságáért, pártatlanságáért harcolnának ilyen hevesen!
Hánynom kell, sok agymosott birka!
(Elnézést a brikáktól (állatoktól), de hát ök erröl nem tehetnek.)

karosszékely 2012.10.10. 22:32:10

Még hogy nincsenek Fidesz-hívők. Elég csak végignézni a mandiner.hu hozzászólóin, de persze a blog.hu-n is van jó néhány szektás.

tevevanegypupu 2012.10.10. 23:36:00

@karosszékely:

Ugyan mar, Paul Lendvait, ezt a visszataszitoan ronda venembert, akinek az arcan ott tukrozodik a buta gonoszsag, es a fuggetlen demokraciat vedo musoraban megszolalokat onmagukert veti itt meg a legtobb hozzaszolo, nem kell ahhoz tartozni senkihez, nem kell meg csak fidesz szavazonak sem lenni. Ezek onmaguk kierdemeltek evtizedes tevekenysegukkel, hogy a fenebe kivanjak oket es legszivesebben a birosagon latnank oket, amint az utolso szo jogan meg hazudnak valamit.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2012.10.11. 07:09:42

@Lavrentyij Pavlovics Berija: Ha kifárasztották a kivégzések, vegyen ki szabadságot.

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.10.11. 07:57:12

@Holger Hartland: A kivégzéseket Vaszilij Mihajlovics végzi (az ontológiaikat Doom).
Ha a plüssgörényeket baszogató ballibantakat akarta a fentiekkel karikírozni, akkor kivételesen nem sikerült kjól, mert nem jött át.
Tényleg be kellene juttatni a Jobbikot a kormányba, akkor ezek a vészmadarak (bár a mószeroló pontosabbam fedi lényüket) legalább joggal sikoltozhatnának a fasizálódó Magyarországról.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2012.10.11. 08:51:49

@Lavrentyij Pavlovics Berija: Maga valamit nem ért. Elmagyarázom. Látatlanban elhiszem, hogy Lendvaiék filmjének megtekintése a leghiperkritikusabb ál- és féljobboldaliban is felkelti a vágyat, hogy rohamosztagosnak jelentkezzen az orbánista békemenetbe. Csakhogy a filmet nem láttam. :) Politicus gyengécske posztját olvastam, és azt karikíroztam. A poszt pedig nem véletlenül gyengécske.

Lendvaiék filmje és a ballibek ostoba szövegei jelenleg messze nem a legnagyobb problémánk. Főleg, hogy néhány dologban még részigazságuk is van. A Fidesz épp azon dolgozik, hogy leválthatatlanná tegye magát. Olvasta Karácsony Gergely posztját a körzethatárokról? Szemben Szigetváriék baromságával, azt eddig senki nem cáfolta meg. Ha elfogadják a Salamon-féle javaslatot, akkor ehhez jön még a személyes választói regisztráció. Ahol én lakom, ott 50 ezernél is több választópolgár jut egy okmányirodára. Ha mindenki regisztrál, és egy szavazó regisztrálása 2 percig tart, akkor is egy okmányirodai alkalmazott egy teljes évi munkaidejéről van szó. (Járt már okmányirodában?)

Tegye még hozzá az aktivisták nyilvántartásáról szóló javaslatot, és a Fidesz-káderek 9 évre szóló bebetonozását kulcspozíciókban. Tegye még hozzá a demokrácia helyett más rendszerről szóló orbáni töprengéseket (vö. gazdasági alkotmányosság felfüggesztése - megvalósult), valamint a rezsim pulikutyáinak csaholásait az erős vezetőről és a hatalomról. Tegye hozzá, hogy már kisvárosi magyartanár sem lehet az, akinek a testvére történetesen újságíró, és kedvezőtlenül ír a rezsimről.

Minden út egy kis lépéssel kezdődik. A zsarnokság felé vezető út is. Nem szeretném, ha ezen az úton haladnánk, és ha emiatt egyesek szerint "áruló" leszek, akkor úgy legyen. :) Mindettől persze sem Lendvai, sem a többi ballib nem lesz sem szebb, sem okosabb, sem szimpatikusabb. Ha nem tudná, rondulhat az egyik politikai oldal úgy, hogy közben a másik sem szépül!

Prof. Dr. Simon Templar 2012.10.11. 09:28:05

@Holger Hartland: "Ahol én lakom, ott 50 ezernél is több választópolgár jut egy okmányirodára. Ha mindenki regisztrál, és egy szavazó regisztrálása 2 percig tart, akkor is egy okmányirodai alkalmazott egy teljes évi munkaidejéről van szó. (Járt már okmányirodában?)"

Nem értem. Ügyfélkapura regisztrálni kb. 5 perc. Végleges regisztráció, úgy, hogy a neten időpontot kérek, kb. 1/4 óra. Ha valaki választani akar, akkor ennyibe van.

Ja, hogy a Orr bán nyalonc nyuggerei nem ismerik a számítógépet? Az meg külön öröm.:)

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.10.11. 09:47:16

@Holger Hartland: Még nem volt erőm megnézni Paul, a polip filmjét. P. cikke alapján azonban alapvetően nem arról szól, hogy a Cigányhitler bebetonozza hatalmát, hanem arról, hogy Mo. "fasizálódik" (ami egyébként orbitális faszság, a fasiszták nem voltak antiszemiták), és ebben a kormány tevékenyen kiveszi részét. Egyébként P. szokta ekézni a kormányt (bár azt nem értem, hogy ezt minek bizonygatja az őt számonkérő balosoknak, ez elvileg nem baloldali blog).

A gerrymandering a demokrácia letéteményesénél (muhaha) évszázados szokás (ahol van egyéni képviselő, ott ez a vád nem nagyon kerülhető el). A regisztrációval a Fidesz pedig lehet, hogy öngólt lő, mert rossz kormányzás esetén az ellenzéki szavazók eltökéltebbek, mint a kiábrándult kormánypártiak. Egyébként tudhatná, hogy cenzus párti vagyok, nekem a regisztrációs balfaszkodás kevés :)

Meg ne egye ezt a demokráciavédő dumát! Mo-nak a kivívott demokrácia sajnos nem sok jót hozott, Kádár népe 4 évnyi jobber balfaszkodás (azt azért jó lenne tudni, hogy mennyi volt köztük az ágens) után visszahozta a komcsikat. A demokratikus ellenzék kifejezéstől meg egyenesen lövethetnékem van, az utódpárt(ok)nak és csatlósaiknak van bőr a pofájukon erről szövegelni. BTW a 80-as évekbeli demokratikus ellenzék kifejezés is baromság, ön tud akkori nem demokratikus ellenzékről?

És ne aggódjon, a Cigányhitler túl hülye ahhoz, hogy diktatúrát építsen. Ha így folytatják, a végén az ellenzék szerez 2/3-ot, aminek kellemetlen követkeményei lesznek mind az ország, mind a jaffások szempontjából (az utóbbit leszarom).

Kandeláber 2012.10.11. 11:47:23

És mindezt azok az osztrákok mondják, akik az Anschluss idején tízezerszámra özönlöttek ki Bécs utcáira, hogy karlendítéssel üdvözöljék a bevonuló német csapatokat.
Idézet Boldizsár Iván a"Az Anschluss napja" c. írásából:
"A tömegben felhangzik egy kiáltás? Wer ist unser Führer? Ki a vezérünk? És felel rá a tömeg. Egy úr megkérdezi mellettem, hogy talán nem értek egyet velük, és azért nem harsogom velük azt a nevet. Már két egyenruhás fiú is közrefog. Magyar vagyok, mondom. Igazolványt mutatok. Bocsánatot kérnek, tisztelegnek...Rengeteg, rengeteg fiatalember, sok a lány is, dalolnak, mámorosan e tragikus nászmenetben. A német himnuszt éneklik, a nemzeti öntudat-túltengés szavait: "Deutschland, Deutschland über alles!" Egy szemtanú beszámolója szerint tehát Bécs nem tanúsított különösebb ellenállást. Nos, ennek a tömegnek az örökösei - leszámítva az idegen Lendvait - nyilvánítanak gúnyos véleményt egy szomszédos országról.
Hogy is szól a mondás, söpörj a magad házadtáján.

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.10.11. 12:21:16

@Kandeláber: Hol van ez már, azóta Bécs vörös rongyokba öltözött.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2012.10.11. 14:32:23

@Lavrentyij Pavlovics Berija: Én pedig nem is fogom megnézni a Lendvai-filmet, ugyanis nem vagyok rá kíváncsi. Paul Lendvai le van szarva. :)

A gerrymandering "szokás"? Rossz szokás. A regisztrációval és a többivel együtt világosan kirajzol egy szándékot, és ez a szándék nekem akkor is büdös, ha visszájára sül el. A rendszerváltás utáni magyar demokráciának pedig ugyan ezer betegsége volt, de a kiépülő Fidesz-hatalom ezeket nem orvosolja, hanem csak továbbiakat kreál melléjük. Populista megfogalmazásban: ugyanúgy lopnak, csalnak és hazudnak, mint az elődeik, csak mellé még a szabadságunkat is csorbítanák.

A cenzusról meg annyit: a blog.hu-n is cenzus van. Kell hozzá net és regisztráció. Mégsem hiszem, hogy az ország szempontjából bármi előnye lenne, ha csak a nickek szavazhatnának. A választójog szűkítése amellett, hogy egy alapjog elvételét jelentené, ráadásul finoman szólva nem is találkozik a közvélemény helyeslésével. (Persze aki cenzuspárti, annak mi a közvélemény? :)) A friss felmérések szerint a regisztrációt 80% utasítja el. A választójoggal kapcsolatos egyéb ötleteket még többen.

Persze amíg a cenzusosdi ötletelés nem egyéb, mint (és itt most magára tekintettel finoman fogalmazok :)) egy politika iránt érdeklődő, blogozó-fórumozó kisebbség tét nélküli és ártalmatlan szórakozása, addig nincs baj. :) Addig.

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.10.11. 15:07:48

@Holger Hartland: Én szeretem ellenőrizni, hogy mit szidok, de eddig nem volt hozzá időm és erőm (a némettudásom, hacsak nem tiroliul beszélnek megvan hozzá).

Persze hogy szokás, olvasgassa a wiki szócikket róla, van benne pár csodás példa. Egyébként van egy alapvető gond az egyéni képviselőnél, nevezetesen, hogy az egyes körzetek nem pont egyformák. További gond az, hogy hogyan húzzák meg a körzethatárokat. Mindig lesz valaki, aki gerrymanderinggel fogja vádolni a huzigálót.
Abban egyetértünk, hogy nem sikerült javítaniuk rajta, bár a szavazatvásárlás tényleg kicsit nehezebb lesz.

Ön szerint helyes az, hogy minden 18 év feletti (kivéve a sitteseket és pár súlyos fogyatékost) szavazhat, sőt azonos súllyal? A minimum az kellene legyen, hogy 8 általános (még inkább középiskolai végzetség, de ez már maximalizmus lenne) legyen a feltétel, és a befizetett adó alapján legyen súlyozva a szavazat.

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.10.11. 15:18:21

@Lavrentyij Pavlovics Berija: Még valami: az, hogy a mandarinok hogyan bírálják a kormányt, az nem egy egyszerű kérdés, hiszen mégis csak a nekik szimpatikusabb pártról van szó. A végeredmény elég felelmás, van amikor hülyeségeket beszélnek (egyik-másik ilyen ország nincs, meg a manyup mellett levágott hiszti), máskor mely olyan dolgokról hallgatnak, amikor talán jobb lenne megszólalni.
Egy biztos, ne akarjanak a ballibantak kivánalmainak megfelelni, mert akkor véleménypásztorokká (kiköp) válnak.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2012.10.11. 17:02:33

@Lavrentyij Pavlovics Berija: Költői kérdés volt, hogy szokás-e a gerrymandering. :) A lényeg: az, hogy szokás, nem legitimáció. Egy időben szokás volt az is, hogy szinte bárhol lehetett dohányozni - most meg nem. A csikket a földre dobni szintén szokás - remélhetőleg nem örökké.

A Fidesz a kétharmadával olyan törvényt alkothatott, amilyet akart, vagyis ha gerrymandering vagy bármi más hiba van benne, senki másra nem mutogathatnak. A gerrymandering bizonyítéka egyébként itt van:

karacsonygergely.blog.hu/2012/02/27/valasztasi_matematika_haladoknak

Nem csoda, hogy ehhez már nem írt cáfoló posztot Kínai Kálmán.

"Ön szerint helyes az, hogy minden 18 év feletti (...) szavazhat, sőt azonos súllyal?"

Nem tudom, hogy helyes-e, mondjuk inkább úgy, hogy nem tudok jobbat. 8 általános? Miért pont az? Miért nem 4? Vagy középiskola? Egyáltalán: miért? Mitől volna "értékesebb" azoknak a szavazata, akiknek magasabb az iskolai végzettsége?

Az adóval súlyozás pedig macerás. Eleve milyen adó? SZJA? Az ÁFA miért nem? És az alkeszek és a dohányosok által befizetett jövedéki adó? Akkor bbjnicknek a sok cigi után jó sok szavazat járna. :) És a céges adók? Ha az Erste Bank befizet egy csomó bankadót, akkor neki is legyen (sokat érő) szavazata? Ha Gyurcsány az évi 100 milliós jövedelméből 20-szor annyi adót fizet be, mint maga, akkor a szavazata is érjen 20-szor annyit? (Mennyit számítana ez 8 millió potenciális szavazat közt?)

Veheti konzervativizmusnak, de én maradnék az egy ember - egy szavazatnál. Ha nincs jobb.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2012.10.11. 17:11:18

@Lavrentyij Pavlovics Berija: A Véleménypásztor vagy ha már gúnynevezünk, a Mann-diener (Erste Mann, hahaha!) már nem "igazi", vagyis amatőr blogok, hanem inkább sajtóipari vállalkozások - inkább úgy érdemes tekintenünk rájuk, mint egy-egy újságra. De ha nincs bennük közpénz, hanem a hirdetésekből élnek, ugyanúgy azt írnak, amit akarnak, mint egy amatőr blog.

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.10.11. 17:51:33

@Holger Hartland: Karácsonyi cikkét nem olvastam, ahhoz is erőt kell gyűjtenem (az ex-szadeszosok se jobbak mint Paul).

Talán azért, mert Jobbikos vagyok, csak még nem tudok róla? Viccen kívül: azt bizonyítja, hogy nem idióta (tekintsünk el az életkortól).

Cégeknek nincs választójoga (és ez rendjén van). A bbjnick által befizetett jövedéki adó (kivéve, ha otthon termeszti) a leendő tüdőrák/COPD/érszűkület/stb. kezelésére kellene szolgáljon.
Nem kell lineárisnak lennie, de nehogy már ugyanannyit érjen a rendszerből egész életében csak kivevő lumpenproli szava, mint a rendszerbe betevő tisztes családapáé/családanyáé. Basic modell: mindenkinek van egy szavazata (ha van 8 általános), az előző évi SZJA alapján a NAV kiállít egy igazolást, hogy a pógár 1, 2 v. 3 szavazólapot vehet át a bizottságtól.

Egyébként mind a műveltségi, mind a vagyoni cenzusra volt nem túl régi példa, a konzervek pedig egyáltalán nem a status quo-t akarják konzerválni :)

Van új gúnynevük, plüssgörény.
Ezek persze hogy nem amatőr blogok, azonban mindkettő azt állítja magáról, hogy mérsékelt jobber. A mandarinról ez még igaz is (annak ellenére, hogy néha erősen keresik a ballibant megmondók kegyeit), a Véleménypásztorra viszont nem igaz, az ugyanis echte neolib társasággá vált, cikkeiket simán közölhetnék a HVG-ben is. A mandarinok persze ki szokták (volt) kérni, ha Panyit az ember jobbról ekézi (ekézte), de nincs igazuk.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2012.10.11. 18:34:13

@Lavrentyij Pavlovics Berija: Karácsonyi cikke választási matek, elolvashatja nyugodtan. A regresszió és az R-négyzet soha nem volt SZDSZ-es.

Miért ne szavazzanak a cégek? Ha logikusan végigviszi azt a gondolatot, hogy "annak legyen választójoga, aki adózik is", akkor miért ne szavazzon az Erste Bank vagy a Suzuki? Szavazati jogot a jogi személyeknek is! No taxation without representation!

A basic modellje technikailag megoldható (bár azt is kérdezem, hogy miért pont 8 általános), már csak el kell fogadtatnia valahogy a több, mint 90%-ban elutasító közvéleménnyel. :) Az is kérdés, hogy mekkora változást hozna az eredményekben.

Tudom, a plüssgörényt padilla írta, mikor épp nekem válaszolt valamire. A Mandiner keresi a ballib megmondók kegyeit? Hol? Erre nem emlékszem. Nekem inkább úgy tűnik, hogy szenvednek.

A Véleménypásztor meg miért ne mondaná magát mérsékelt jobbernek? A politikai küzdelem a(z ön)meghatározások definíciós diszkurzív terében is folyik, mondanám, ha értelmiségi babérokra vágynék. A Vv felfogásában az a mérsékelt jobboldaliság, amit ők tolnak. A közönség pedig vagy vevő lesz rá, vagy nem. Nekem a Vv-ben sokáig az nem tetszett, hogy egy anonim társaság látszólag az amatőrök műfajában, a blogolásban űz profi és nyilván pénzzel is rendesen támogatott véleményipari tevékenységet. De már megszoktam.

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.10.11. 18:46:52

@Holger Hartland: Nem a regresszió szdsz-es, hanem a fickó, aki számolja. Ezért kell hozzá lelkierő.

Van erre példa a világban, de csak különleges esetben, pl.: One modern, perhaps unique, formalised example of a plutocracy is the City of London.[1] The City (not the whole of modern London but the area of the ancient city, which now mainly comprises the financial district) has a unique electoral system. Most of its voters are representatives of businesses and other bodies that occupy premises in the City. Its ancient wards have very unequal numbers of voters. The principal justification for the non-resident vote is that about 450,000 non-residents constitute the city's day-time population and use most of its services, far outnumbering the City's 9000 residents.[1]

Optimális esetben a tőke nemzeti, ergo a választójogát megkapja azon az ágon.

Mint maximalista, jobban tetszene a középiskolai végzetség, de a 8 általános elég laza, csak a leghülyébbeket (lustábbakat) vágja le. Lehet persze feleletválasztós tesztet is végeztetbni a szavazás közben, de az egy kicsit bonyolultabb.

Nagyon nagy változás nem lenne, bár a szaré-hugyé megvehető prolik hatása megszűnne, a nyugdíjasoké pedig csökkenne.

Van pár olyan cikkük, amit simán írhatott volna egy értelmes ballib is.

Annak mondják magukat, max. az ember kiköp ha róluk van szó. Azonban Panyi valaha jobber volt (Konzervatórium), a mandarinok pedig (régebben) megvédték.

bz249 2012.10.11. 19:55:36

@Holger Hartland: azert az az R2 nem egy olyan boduletesen nagy ertek... es ugyan odatesz egy kozvetett bizonyitekot, hogy a 2006-os eredmenyekkel is ugyanez jonne ki... de azert megse.

De amugy tudja mit. A 176 valasztokeruletre nem olyan nehez ezt megcsinalni, szoval ma este osszerakok egy 2006-os regresszioanalizist. ;)

bz249 2012.10.11. 22:52:59

@Lavrentyij Pavlovics Berija: @Holger Hartland: szoval a regressziok azt mondjak, hogy 2006-ban enyhen balra lejtett a palya az MSzP-SzDSz-re egy -70x, a Fideszre egy +60x jon ki. Az analizisbe csak azokat a keruleteket vettem be, ahol a MSzP+Fidesz+SzDSz legalabb 80%-ot elert, ez egyebkent 173 keruletre teljesult.

Ha elhisszuk Karacsony adatait (es miert ne hinnenk), akkor az uj rendszerben ugy 3.5x akkora mertekben lejt a Fidesz fele palya (megha figyelembe vesszuk azt is, hogy a valasztokeruletek 80%-kal nagyobbak).

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2012.10.12. 02:58:15

@bz249: Mindenekelőtt köszönöm, hogy vette a fáradságot, öröm így beszélgetni. Viszont ellenvetéseim is vannak:

1) A Fideszre a kb. +60-as meredekség KG-nek is kijött a 2010-es adatokon, de nulla R-négyzettel. Magánál ez 2006-ra mennyi? R-négyzet nélkül nem tudjuk, hogy mennyire szisztematikus a dolog. KG diagramjain ránézésre is lehet látni, hogy a 2010-es egy random pontfelhő (a regr. egyenes +58-as meredekségével együtt), míg az új körzeteknél enyhén korrelál.

2) A régi választókerület-határokat még 1989-ben húzták meg. Akkor még nem lehetett előre látni a kerületek arányait eltorzító későbbi demográfiai folyamatokat, és arról sem voltak adatok, hogy hol hogyan oszlanak meg a pártpreferenciák.

3) A fentiekből következik, hogy a 2010-re kialakult enyhe jobbra lejtés (jobbra, nem? aki jól jár, az van "fent" - aki rosszul, afelé lejt) előre nem látható folyamatok eredménye, a választási rendszer szempontjából véletlen. A Fidesz kerülethatárai esetében viszont szisztematikus (bár gyenge) korrelációról van szó, és nekik már adatok is rendelkezésre álltak, hogy szándékosan tudjanak ilyen rendszert alkotni.

4) Az új rendszer "lejtése" kicsi, nagyjából annyi lehet, mint sportban a hazai pálya előnye. Sokkal erősebb ellenféllel szemben kevés, de szoros meccset eldönthet. Sőt, KG mandátumbecslő excelje szerint a Fidesz akár 33%-kal is abszolút többséget szerezhet.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2012.10.12. 03:10:08

@Lavrentyij Pavlovics Berija: Félretéve az elveket, nézegesse akkor ezt:
www.gallup.hu/Gallup/release/valasztas_100407.htm
2010-es, éppen ezért jól el lehet játszani vele, hogy különböző cenzusokkal mely pártok jártak volna jól a választáson, és melyek rosszul. A 8 általánosnál alacsonyabb végzettségűek és a nyugdíjasok között népszerűbb volt a Fidesz és az MSZP; a segéd- és betanított munkások, a munkanélküliek és a htb-k közt csak a Fidesz. A tanulók közt a Jobbik, de brutálisan. Az átlag alatti jövedelműek közt megint a Fidesz, az átlag felettieknél a szocik.

Ha a megvehető szavazatoktól akar megszabadulni, arra tisztább és humánusabb megoldás, ha az állam veszi meg őket (ahogy egy szlovák politikus javasolta).

Panyi nekem se ingem se gatyám, de ha belegondolok, hogy a konzervatóriumos-tibibácsis körből ki milyen pályát futott be 2010 óta, akkor nem biztos, hogy ő lesz az első, akinek a neve hallatán kiköpök. :)

bz249 2012.10.12. 10:54:28

@Holger Hartland: az R2-kvazi nulla lesz, mert ugye ez azt meri, hogy mennyivel ad jobb leirast ez a fuggveny, mint egy konstans ertek... egy ilyen kis meredeksegnel es ekkora szorasnal pedig ugye a kulonbseg elenyeszo.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.10.12. 16:54:20

Vadasz, vadasz ...

hvg.hu/vilag/20121012_Az_ORFvezer_szerint_nincs_baj_a_Magyarors
" Az Osztrák Rádió és Televízió (ORF) visszautasította a bécsi magyar nagykövet bírálatát a Nemzeti álmok - Magyarország búcsúja Európától című, a mai Magyarországról szóló dokumentumfilm kapcsán. Szalay-Bobrovniczky Vince nagykövet az MTI-nek kifejtette: véleménye szerint a vezérigazgató levelében saját maga ismeri el, hogy a film nem volt eléggé kiegyensúlyozott.

Alexander Wrabetz vezérigazgató a nagykövethez intézett válaszlevelében az ORF-törvényre hivatkozott, amely rögzíti az ORF újságíróinak függetlenségét és egyéni felelősségét - jelentette pénteken az APA hírügynökség. Megjegyezte, hogy Paul Lendvai dokumentumfilmje nagy érdeklődést váltott ki a tévénézők körében. Hozzátette, hogy Lendvai Magyarország kiváló ismerője és szakértője.

Szalay-Bobrovniczky Vince az MTI-nek nyilatkozva közölte, köszönettel vette Alexander Wrabetz levelét, a vezérigazgató azonban a levelében az ORF-törvénynek egy olyan paragrafusára hivatkozik, amelynek a teljesülését ő nem vonta kétségbe. Véleményét a törvény egy másik előírásával, a negyedik cikkelyében foglalt objektív tájékoztatás kötelezettségével kapcsolatban fogalmazta meg - szögezte le. Mint fogalmazott, személyes véleménye szerint ez a kötelezettség nem teljesült a dokumentumfilm esetében. Kijelentette, Paul Lendvai szakértelmét nem vonta kétségbe, ezért a vezérigazgatónak "kár volt erre hivatkoznia"."

Paul Lendvai "szakertelmet" meg o se merte ketsegbe vonni.

Sebastian Knight 2012.10.12. 17:58:38

@Holger Hartland:

Ha belegondolok, hogy a tóriumos körből ki milyen pályát futott be, akkor biztos, hogy ő lesz az első, akinek a neve hallatán kiköpök.

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.10.12. 18:26:19

@bz249: Minden szentnek maga felé hajlik a keze.

@Holger Hartland: A hétvégén igyekszem átrágni magam a termésen, utána nyilatkozom.
Panyi áruló lett, hiszen beállt a Libaszerelő szekértolójának. Benei már akkoriban is patkány volt (ld. molnárgörény ügye), Talliánnak az agyára ment a GDP. A KIM-es ficsúr(ok) legalább nem lettek áruló(k).

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2012.10.12. 23:12:44

@bz249: Nem a meredekség a lényeg. Ha egy kis meredekségű egyenesre teszi az összes pontot, 1 lesz az R-négyzet, nem? :)

@Sebastian Knight: Szegény konzervatóriumosok, még néhány hozzászólás, és jut köpet mindegyiknek. :)

@Lavrentyij Pavlovics Berija: Nagy szavakkal dobálózik! Miért lenne Panyi áruló? Benei remélhetőleg megtalálja Londonban a megfelelő éttermi mosókonyhát, Tallián viszont nagyjából mindig is ugyanazt a szöveget nyomta.

Sebastian Knight 2012.10.13. 01:50:40

@Holger Hartland:

Ne próbáljon maszatolni.
Sok nem oda való figura sündörgött ott, de voltak tisztességes tagok is.

bz249 2012.10.13. 09:18:04

@Holger Hartland: az R2 definicioja:

R2=1-(N-1)/(N-p)*Sum(yi-y(f)i)2/Sum(yi-yatlag)2

Ahol N az xi adatpontok, p az y(f) illesztofuggveny szabad parametereinek a szama.

Vagyis, ha a fuggvenyunk tupontosan illeszti az adatpontokat, akkor a szamlalo nulla vagyis R2=1. Ha a pontjainknak van szorasa, akkor viszont mar ugye nem. Ha nagyon-nagyon leegyszerusito szabalyt kellene mondani, akkor az R2 azt meri, hogy milyen a trend viszonya a pontok szorasahoz kepest.

Mivel a regi rendszerben a valasztokeruletek nagysaga 27000 es 66000 kozott szort, ezert aztan az R2 nem lehet valami nagy.

(epp most harcolok egy az atom probas adatfelho khi-negyzetes illeszteserol irt cikkert, ugyhogy a kocsog R2-rol sokkal tobbet kellett megtanulnum, mint amennyit szerettem volna)

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2012.10.13. 09:22:19

@Sebastian Knight: Azt mondja, "vannak köztük rendesek is"? Ez majdnem olyan, mint hogy "sok konzervatóriumos barátom van". :)

Régen is volt úgy, hogy ambiciózus emberek már egyetemistaként beléptek a Pártba.

"...mind a kormány, mind a támogató elit kulturális teljesítményét annak alapján fogja megítélni a magyar közvélemény egy tekintélyes része, hogy az ezeken az alapokon felépülő kormányzás sikeressé teszi-e Magyar­országot vagy sem. Ha igen, akkor ennek a szellemi közösségnek a teljesítménye fel fog értékelődni a közvélemény szemében.

(...)

És itt most egy gondolat erejéig még vissza kell térni a jelenleg regnáló kurzus értékeléséhez. A fentiekből következőleg véleményem szerint nem egyszerűen arról van szó, hogy egyfajta kormányzati leszereplés következett be a baloldalon, hanem a kormányzati leszereplés egyúttal diszkreditálta a szociálliberális értékrendű kultúrateremtő közösséget is. Lehet, hogy ez túl szigorúan hangzik. Lehet, hogy akik érintve érzik magukat, ezt a megállapítást nem tartják igazságosnak, mert úgy vélik: mindentől függetlenül ők azért még jó regényeket írtak. Ezt majd eldönti a szakma, illetve az olvasók. Mindent egybevetve azonban valamilyen mértékben mégiscsak részt vettek annak a közgondolkodásnak a kialakulásában és kialakításában, amely ide vezette az országot, és most, amikor kiderült, hogy ez csődöt mondott, vállalni kellene, hogy ez bizony az ő tevékenységük csődje is egyben. Természetesen lehetséges, sőt valószínű, hogy íróként nem mondtak csődöt, de elitként - ahogy az előbb fogalmaztam Bibó István nyomán: mintaadó, az élet élésére mintát adó elitként - bizony, csődöt mondtak."

bz249 2012.10.13. 14:15:06

@Holger Hartland: egyebkent a legprimitivebb gerrymandering technika. Magyarorszag 20 kozigazgatasi egysegbol (19 megye+BP) all, mindegyikben meghatarozott szamu valasztoval. Az egyeni keruletek nem lephetik at a megyek hatarat vagyis a feladat, hogy mikent dobjuk szet az egyeni korzeteket a megyek kozott.

Vegyuk a legelterjedtebb modszert a d'Hondt-fele osztolancot (vagy Jefferson-d'Hondt eljarast) ez egy viszonylag jo kozelitese lesz az aranyosnak.

Persze felmerul a kerdes, hogy hany egyeni korzetet is akarunk... lehet-e ezzel optimalizalni valamit?

Osszuk fel a megyeket 3 tipusra: fidoxos (ahol, mind 2002-ben mind 2006-ban az egyeni helyek legalabb 2/3-at a fidox vitte el) maszopos (ahol ugyanez a maszopra igaz) es preferencia nelkuli (ertelemszeruen)

A 2010-ben regisztralt valasztok szama alapjan sorbarendezve

Fidoxos: Hajdu-Bihar, Bacs-Kiskun, Gyor-Moson-Sopron, Veszprem, Zala, Vas, es Tolna

Maszopos: Budapest, Borsod-Abauj-Zemplen, Jasz-Nagykun-Szolnok, Heves es Komarom-Esztergom

Preferencia nelkuli: Pest, Szabolcs-Szatmar-Bereg, Fejer, Csongrad, Baranya, Bekes, Somogy es Nograd

A cel, hogy az elso csoportba tartozok a leheto legnagyobb aranyban reszesuljenek a kepviseloi helyekbol. Viszont a Jefferson-d'Hondt egy todomanyos modszer, amiben nem lehet csalni... egyetlen lehetoseg adott, mennyi egyeni pekviseloi helyet oszthatunk szet.

Ha 80-at, akkor
F: 21 PN: 31 M: 28

Ha 90-et, akkor
F: 23 PN: 35 M: 32 (lathato, hogy a tiz uj helybol csak 2 kerult a fidoxos megyekhez es a maszop behuzott 4-et)

Ha 100-at, akkor
F: 25 PN: 40 M: 35 (megint tre 2 a jokhoz, 3 a rosszakhoz es 5 a nem tudja oszlopba)

Ha 105-ot, akkor
F: 29 PN: 40 M: 36 (na igy kell osztani 5-bol 4)

Ha 110-et, akkor
F: 29 PN: 43 M: 38 (usse agyon a menko Thomas Jeffersont)

Ha 120-at, akkor
F: 30 PN: 47 M: 43 (meg meg Victor d'Hondtot is)

Persze ez egy rem primitiv modell, de ezalapjan, ha a Fidox vezere lennek azt javasolnam, hogy 105 egyeni kepviseloi helyrol dontsenek a valasztok, ha meg a Maszop fonoke akkor 90 egyeni korzetes parlament lenne a demokracia csucsa (a tenyleges maximumukat 93 korzetnel erik el).

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.10.13. 18:54:10

@Holger Hartland: Azért, mert átállt: már jó ideje egyértelműen baloldali (hazai értelemben, ui. a Véleménypásztor gazdasági nézete neolib) nótát fúj. Benei szopjon csak, megérdemli. Tallián régebben emlékeim szerint nem volt ennyire dogmatikus.

Sebastian Knight 2012.10.13. 20:37:07

@Holger Hartland:

"Holger Hartland"? Alfőmérnök szerint ez olyan mint a Horger Antal.
A következő nickje Captain Obvious lesz?

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2012.10.13. 22:45:34

@bz249: Ez érdekes. Nagyon jó! Főleg az utolsó mondata! :D

@Lavrentyij Pavlovics Berija: Átállt? Ezek egyetemista srácként vagy frissdiplomásként kezdtek írogatni. Panyi a google szerint 2010-ben volt 24 éves. Végül máshol találta meg a helyét, mint ahol kezdett, na und? Áruló igazából az lehet, aki amúgy hűséggel tartozna, mert le- és elkötelezett lesz. Persze ha Panyit előtte a tibibácsisok tömték pénzzel és úgy állt át, akkor egyetértek magával. Egyébként viszont egyszerűen csak annyi történt, hogy egy fiatal ember máshol találta meg a helyét, illetve hogy megváltozott a véleménye a dolgokról. Ez nem árulás.

@Sebastian Knight: A nickem egy poszt-ötletből van, ami végül is egyelőre részben meg is valósult. Horger Antalhoz semmi köze. :) Következőn még nem gondolkodom. :)

Sebastian Knight 2012.10.13. 23:13:02

@Holger Hartland:

Alright then.

Ha ezzel: [Holger Hartland · 2012.10.13. 09:22:19] azt akarta mondani, hogy minden k.tóriumost kommancsnak tart, akkor azt felelem rá, hogy én másképp gondolom.

@Lavrentyij Pavlovics Berija:

Szerintem P. nem lett áruló, és nem is változott meg a véleménye.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2012.10.13. 23:38:30

@Sebastian Knight: Komancsnak? Dehogy. Kicsit élcelődtem azokon, akik már huszonpárévesen a politika révén akarnak karriert csinálni. Előtte meg azon, hogy annyiféle vélemény van, hogy ha mindenki ideírja, hogy ő melyik konzis nick neve hallatán köp, akkor a végén mindegyikre jut. (Ez kiterjeszthető a konzisokon túl szinte bármilyen széles körre. :))

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.10.14. 18:45:51

@Doomhammer:
Vadász, vadász ...

www.hir24.hu/kulfold/2012/10/14/tiltakozo-alairasokat-gyujtenek-ausztriai-magyarok/
"Tiltakozó beadvánnyal akarnak fordulni az osztrák közszolgálati televízió (ORF) Közönségtanácsához és ehhez támogató aláírásokat gyűjtenek ausztriai magyarok - tájékoztatta az MTI-t az EUROPA Club bécsi magyar szervezet. A beadvány szerint Andrea Morgenthaler és Paul Lendvai Nemzeti álmok - Magyarország búcsúja Európától? című, szeptember 26-án sugárzott dokumentumfilm nem teljesíti a kiegyensúlyozottság és az objektivitás követelményét, és ezzel megsérti a közszolgálati tájékoztatás kötelezettségét.

Többek között kiegyensúlyozatlannak tartják a filmben megszólaltatott szereplők kiválasztását. "A kormány tizenegy, többé vagy kevésbé kinyilvánított ellenzőjével szemben egyvalaki képviselt más álláspontot, a magyar külügyminiszter, aki összesen 29 másodperc erejéig jutott szóhoz" - fogalmaztak. Emellett úgy látják, hogy a film egyoldalúan mutatta be Magyarország helyzetét és a jelenlegi kormánypolitikát is."
süti beállítások módosítása