Az okos, az ostoba, a bal meg a jobb
2012. augusztus 09. írta: rajcsányi.gellért (ergé)

Az okos, az ostoba, a bal meg a jobb

tgm_szentgyorgyi_baloldal_media.jpg

Egyszerre jelent meg az utóbbi időszak legokosabb és legostobább baloldali irányultságú cikke a hazai balos sajtóban: Tamás Gáspár Miklós a hvg.hu-n írt Sólyom László aszófői beszédének baloldali fogadtatásáról; míg a Népszavában Szentgyörgyi Zsuzsa publikált valami elképesztő gondolatmenettel megvert cikket, amiben balról előzi az '56-os megtorlók világnézetét. A remény és a reménytelenség példái ezek a baloldali közbeszédben, amiből a jobboldalon is van mit okulni.

TGM-et nem kell senkinek bemutatni: a magyar közélet kevés igazi szabadgondolkodóinak egyike, aki jól ismert hajtűkanyarjai után jó ideje individualista baloldali közíróként pozicionálja magát: amennyire követhetetlen néha, annyira szórakoztató is egyben, s néha betalál, nagyon. Így történt ez mostani írása esetében is. Nagyon kényelmes lenne csak azzal elintézni az írását, hogy nahát, hogy beolvas az intézményesült baloldalnak, hiszen megtette ezt már máskor is. TGM nem csak a baloldal, hanem az egész magyar közélet görbe tükre, akinek írásain keresztül balosok, jobbosok, konzervatívok, liberálisok, szélbalosok és széljobbosok is találva érezhetik magukat – és ez akkor is így van, ha nem tudunk vagy nem is akarunk egyetérteni a fejében gomolygó nézetrendszerrel.

Tamás Gáspár Miklós ezúttal a Sólyom-beszéd apropóján kanyargott el a baloldali közbeszéd kritikájáig, miközben általános észrevételeket is tett: „A magyarországi balközép sajtó – nyilván nem függetlenül a magyarországi balközép ellenzék elmegyöngeségétől – az utóbbi másfél évben megváltozott. Nem előnyére. Ennek a kontextusa persze magyar hazánk általános hanyatlása, hiszen nemcsak az újságok és rádióállomások mennek tönkre (gazdaságilag, szellemileg és politikailag), hanem minden és mindenki. Az egyik probléma a nyomtatott és internetes sajtó rettenetes, korábban soha nem látott provincializmusa. Magyarországi újságból a mai világról, különösen az intellektuális világról nem lehet tájékozódni: e tekintetben az 1989 előtti, cenzúrázott sajtó is megbízhatóbb és szélesebb látókörű volt. Sajnos” – írja TGM, és nagyjából igaza is van. És jó, ha megállapításait nem szűkítjük le csak a balos maintream sajtóra: a magyar újságírók, közírók, véleményvezérek és -közkatonák, bloggerek mindegyike elgondolkodhat azon, hogy saját munkája vagy lapjának, blogjának tartalma mennyire próbál kitörni a TGM kárhoztatta keretekből.

A mindenoldali veszettek által folytatott címkézésről is megvan a maga véleménye TGM-nek: „Pesten merev, dogmatikus neokonzervatívokról akkor mondják, hogy »balos«, ha az illető nem fajgyűlölő. Pesten úgyszólván mindenki liberálisnak számít, aki nem kifejezetten náci. Máskor meg persze totalitárius zsarnokimádónak és etatista zsandárnak minősül bárki, aki lehetségesnek tartja az Európai Központi Bank vagy a Nemzetközi Valutaalap még oly szerény bírálatát”. Jogos felhorgadás ez a leegyszerűsített, sematikus, betokosodott gondolkodás ellen, amely előrecsomagolt érvekkel és bélyegzőkkel próbálja az ellenfeleket rég lejárt szavatosságú dobozokba berakni, miközben a világ évről évre változik. TGM szerint „a balközép sajtó (és a balközép politikai kommüniké- és blogírászat) – természetesen kivételekkel: ez magától értetődik – föladott mindenféle udvariasságot, lovagiasságot, előzékenységet a politikai párbajban”. Balról érkező kritika ez a baloldal felé – és érdemes az ilyen méltányosságot más politikai oldalak sajtóján is számon kérni.

TGM maga méltányosan jár el cikke főszereplőjével, Sólyom Lászlóval szemben is: szabadgondolkodóként védelmébe vesz egy másik szabadgondolkodót, miközben elítéli azt, hogy tábormentalitású megmondóemberek csak a feltételezett táborból való kibeszélés miatt értékelik vagy kritizálják a volt elnököt. „Sólyom László nem a jobboldal árulója, nem renegát, akit mind az elárultak, mind az új szövetségesek jól-rosszul leplezett megvetéssel szoktak üdvözölni. (Ennek ellenére a balközép épp ezt követeli: tessék árulónak lenni, akkor számíthat némi baráti hátbavágásra, barackra és fülhúzásra.)” Így igaz, erről a mentalitásról kellene egyre többeknek leszoknia az árkok különböző oldalain, hogy ebben a mai, homályos, utat vesztett és új utakat kereső korszakban ne a régi törésvonalak mentén próbáljuk megérteni (vagy meg nem érteni) egymást. TGM hozzáteszi: „Az »antiszemita« jelző inflációját már meg se említem” – s, ezt talán magyarázni sem kell, hiszen a zsidó származásban való vájkálással és bornírt történészvitákkal súlyosbított idei nyár ismét a magyar glóbusz legrágósabb gumicsontjaival szórakoztatja a csevegő osztályt.

*

És vajon van-e aktuálisabb példája a Tamás Gáspár Miklós által kritizált baloldali hanyatlásnak, mint egy napokban megjelent Népszava-cikk Szentgyörgyi Zsuzsa tollából? Szentgyörgyi a közíróságba keveredett, jobb sorsra érdemes műszaki avagy természettudományos szakemberek kasztjába tartozik. Közülük sokakra jellemző, hogy pont annyira értik és érzik a társadalom és történelem összefüggéseit, érzékenységeit, mint bölcsész végzettségű közírók a magas matematika és a kvantumfizika törvényeit – mégis, az előbbiek éreznek inkább késztetést arra, hogy a köz világába átránduljanak; mint az utóbbiak a természettudományos pályafutásra. A gyakran a Metropol véleményrovatában is az olvasóközönséget boldogító Szentgyörgyi Zsuzsa egy kiérdemesült vil­la­mos­mér­nök, nuk­le­á­ris szak­mér­nök és egye­te­mi dok­tor, akinek szakmai pályafutásáról eszem ágában sincs véleményt formálni. Az viszont nem csak nálam verte ki a biztosítékot, hogy milyen cikket fogalmazott meg a 20. századi magyar félmúltról Horthy, Kádár és Nagy Imre összehasonlításával.

A cikk különös csavarja, hogy Gyurcsány Ferenc és Niedermüller Péter pár hete megjelent írására született válaszul. Gyurcsányék a Népszabadságban publikált cikkben úgy fogalmaztak: „a Kádár-rendszer az 1956-os forradalom vezetőinek legyilkolásán, a résztvevők bebörtönzésén, s általában a politikai ellenfelek durva kirekesztésén alapult. A Kádár-rendszer diktatúra volt, amely nem tűrte a politikai véleménynyilvánítás szabadságát, általában is korlátozta a szabadságjogokat, a társadalmat behálózó titkosszolgálatot működtetett, a politikai ellenzéket, a másként gondolkozókat nem engedte munkához jutni, elnyomta, sőt durván büntette is. A rendszer talán legnagyobb bűne – amelynek hatása mai is érezhető – azonban az, hogy hazudozásra, alakoskodásra, hamis kompromisszumokra kényszerítette a magyar társadalmat. A gyerekeket arra tanították a szüleik, hogy az iskolában mást kell mondaniuk, mint otthon. A felnőttek az előrehaladás, a karrierjük érdekében akkor is beléptek az MSZMP-be, ha annak céljaival, ideológiájával nem értettek egyet. A társadalom nagyobbik része hallgatott, »alámerült«, vagy éppen együtt úszott az árral, tudomásul vette a rendszer által felállított tabukat, s kizárólag saját, egyéni boldogulását tartotta szem előtt. A Kádár-rendszer »puha diktatúrája« maga alá teperte az országot, a társadalmat, arra tanította meg az embereket, hogy az egyéni boldogulásnak, a társadalmi biztonságnak, az anyagi gyarapodásnak a szabadságról való lemondás, az elvtelen alkalmazkodás, a mindennapi élet privát szféráiba való visszahúzódás, a tabuk elfogadása, a politikától való távolmaradás az ára”.

Már csak azért sem semmi Szentgyörgyi Zsuzsa cikke, mert egy olyan írásról van szó, amihez képest inkább értek egyet egy Gyurcsány Ferenccel (lásd a volt kormányfő és társa cikkének fenti részletét). Ezt az érzést még szoknom kell. No de mit is írt a mérnökasszony, a fenti cikkre válaszul?

Egyrészt ég és föld a különbség TGM és Szentgyörgyi írásának színvonala és gondolati eredetisége között, másrészt Szentgyörgyi valami elképesztő naivitással vegyes korlátoltsággal ír az ország gerincét megtörő Kádár-korról. Szerinte hibás a Gyurcsány-Niedermüller páros distinkciója Kádár és Nagy között. Amellett, hogy hosszan ítéli el Nagy pályafutását és munkásságát (amiben valóban van számos vállalhatatlan elem); a rendszerváltozás utáni Magyarország alapvető közmegegyezése, '56 és annak leverésének megítélése ügyében Szentgyörgyi úgy fogalmaz: „Kétségtelen, Nagyot kivégezték, és Kádár feltehetőleg egyetértett vele, vagy legalább is, nem negálta a végsőkig a kivégzésre kapott diktátumot. (...) Kétségtelen, végzetes volt kivégezni állítólagos politikai bűnökért. Ha elítélik, mondjuk házi őrizetre, a szívbeteg ember egy-két év múltán szép csendben eltávozott volna”.

Miután kifejti, szerinte hogyan lett volna érdemes elhaláloztatni Nagy Imrét, „nem ártatlan, naiv filoszként, hanem kemény, furfangos sakkjátékosként” aposztrofálja Kádár Jánost, majd kőbányai nyugdíjasklubokba illő érvrendszerrel védi meg Kádár rendszerét. Majd rátér a Horthy-korszak és a kádárizmus összevetésére: „azt a kijelentést mégis negálnom kell, hogy a Horthy-korszak egy része nem volt diktatúra, míg a Kádáré igen. A Horthy-korszak, amely mindjárt a fehérterrorral és a numerus clausus-szal kezdődött, az nem, hanem az a harminc év, aminek nagy részében biztonság uralkodott, az igen? Ugyan! Nem mondom, álmos biztonság volt ez az utóbbi, de diktatúra semmiképpen. Mondjátok ti: már hogyne lett volna diktatúra, hisz' egypártrendszer volt, mi más az, mint diktatúra? Valóban, nevezhetjük annak. De közben lehetett szabadon megnyilvánulni, lehetett már utazni is, nagyon kis pénzzel bár, de mégis. Szakmai célokból pedig nagyon is szabadon és sokat, saját példámat is emlegethetem. Megjelentek könyvek, színdarabok (volt, amikor Csurkának egyszerre három darabját is játszották).”

Az őrületes gondolatfutam szerint tehát Kádár alatt jobb volt, mint Horthy alatt, mert Kádár alatt biztonság volt, szabad véleménynyilvánítás, szabad utazás, valamint megjelentek könyvek és színdarabok is! A mérnökasszony tehát arra utal, hogy Horthy alatt szűkebb volt a véleménynyilvánítás szabadsága, mint Kádár idején; ráadásul nem lehetett utazni, könyvek és színdarabok pedig nem jelentek meg? Hát hol él, hol élt ez az ember? Hogy tarthatunk itt 2012-ben? TGM és Szentgyörgyi cikke jól mutatja a magyar baloldal jelenlegi szellemi állapotának két végpontját. De legalább van mihez viszonyítanunk.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr604702061

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Mit keres TGM a HVG-ben? 2012.08.10. 09:41:37

Szezonja van a balközép basztatásának, bárkik is legyenek azok, Tamás Gáspár Miklós például ki nem maradna belőle. Csak ő tudja, miféle morzsákat vet jutalmul az egykor jónevű filozófusnak a hatalom, ha csatlakozik a pampogókórushoz, amelyben olyan hit...

Trackback: Mit keres TGM a HVG-ben? 2012.08.10. 09:41:08

Szezonja van a balközép basztatásának, bárkik is legyenek azok, Tamás Gáspár Miklós például ki nem maradna belőle. Csak ő tudja, miféle morzsákat vet jutalmul az egykor jónevű filozófusnak a hatalom, ha csatlakozik a pampogókórushoz, amelyben olyan hit...

Trackback: Az okos, az ostoba, a bal meg a jobb 2012.08.09. 18:39:02

TGM és Szentgyörgyi cikkei remény és a reménytelenség példái a baloldali közbeszédben, amiből a jobboldalon is van mit okulni.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

58múltam 2012.08.09. 21:20:57

@peetmaster: egyetértek, lehet cizellálni, amit mondasz, de a lényegét tekintve pontos.

Kelly és a szexi dög 2012.08.09. 21:34:46

Ugyan már, Biszku Béla háborítatlanul, vidáman él - min csodálkozol?

homoródkarácsonyfalváért 2012.08.09. 21:37:39

TGM ha meghal, az alábbi, 2004-es írását vállalhatja Isten előtt, mert a többiben össze vissza hazudozik. A címe: Szegény náci gyermekeink. Elnézést a hosszú idézésért, tényleg igen jó írás TGM-től. (Máskor miért nem ír értelmesen?)

„Azt mondtátok nekünk – szól a fiatal, keserű hang –, hogy lesz politikai közösség, amelyben lesz szolidaritás, de amelyben mindenki megszólal. Ehelyett álparlamentet adtatok nekünk, kereskedelmi tévét, slágerrádiót, mácsó női magazinokat.”

„Azt mondtátok, hogy a hazánk független lesz, egyenlő más népek hazájával, hazáival, s ehelyett azt látjuk, hogy nemzetközi pénzügyi intézmények irányítanak bennünket, amelyek vezetőit senki nem választotta, s amelyekben az erős nemzetek erős uralkodó osztályai diktálnak. Kelet-Európa tele van amerikai és NATO-támaszpontokkal, bár a népek nem akarták őket, háborúzunk Afganisztánban és Irakban, bár népünk, népeink ezt nem akarják. Azt mondtátok, a demokrácia: népakarat. Ez népakarat?”

(...)

„Azt mondtátok, lesz tolerancia és gondolatszabadság. De ha nem tetszik nekünk egy zsidó könyve vagy nyilatkozata vagy politikája vagy scherzója, akkor befognátok a pofánkat. Ha valaki szereti a hagyományos családmodellt, azt mondjátok, nőgyűlölő. Ha valaki fél a cigánynegyedben éjjel, azt mondjátok, rasszista. Ha minden fiatalember módjára szorongunk a szexuális ambivalenciától, azt mondjátok, homofóbok vagyunk. Ha nem szeretjük a nyugatiak lenéző vállveregetését, nagymellényűségét, értetlenségét, azt mondjátok, idegengyűlölők vagyunk.

Ha félünk attól, hogy diplomaosztás után nem lesz tűrhető munkahelyünk, azt mondjátok, hogy nem vagyunk »rátermettek«, nem vagyunk értelmesek, félünk a versenytől, élősdi tarhálók vagyunk.”

(...)

„Azt mondtátok, hogy a kultúrát tönkreteszi a cenzúra. Mindenki láthatja most, milyen és mennyire elterjedt a cenzúrázatlan kultúra. A kultúra ormán ott a megmerevedett és klasszicizálódott modernizmus, a konformista, de népszerűsködő és jópofáskodó társadalomtudomány, a belterjes és bennfentes szociálliberális publicisztika. (A komolyak, a sikeresek, az igaziak: a természettudósok zömmel velünk tartanak. Vajon miért, ti mulyák?)”

(...)

„Azt mondtátok, szabad verseny (vagy egybeírva: szabadverseny?) lesz a politikában. Nincs egyre kevesebb parlamenti párt? Nem redukálódik az egész két vezér ritualizált párharcára? Nem zár ez ki minden új kezdeményezést? (...) Azt mondjátok, hogy mi bevezetnénk a cenzúrát (sőt: Bácsfi, a Führerin még a halálbüntetést is az antihungarista nézetekért), de hát ez tévedés. Mi nem a cenzúrát hoznánk be, hanem a halált, de nem a szabályos halálbüntetést, hanem a halálkultúrát. Míg ti teáztok.”

„S végül mondjátok: milyen világ az, ahol a mi antiszemitizmusunk az EGYETLEN botrány?”

rockjano 2012.08.09. 21:48:49

Kedves Jobbosok

Látom TGM-et örömmel ekézitek, őt lehet is mert van véleménye amit meg is tud fogalmazni és igen nincs mindig igaza, viszont egy szellemes ember, igazi gondolkodó. és persze igaz volt néhány váltása filozófiailag én sem értek sok mindenben egyet vele.

De talán lehetne foglalkozni azzal is amit Sólyom bácsi mondott nem???

Micsoda szellemi szegénysége az a magyarországi un. jobboldal részéről, egyik legjelentősebb képviselőtök igencsak keményen ekézi az állítólag hozzá közel álló kormányt és annak tévedhetetlen vezetőjét és szinte meg sem emlékezünk rolla...

gnme 2012.08.09. 21:49:14

1. rész
Az okos, az ostoba, a bal meg a jobb

2. rész
www.youtube.com/watch?v=jZoYUQSU38E

:-)))

Kinyílott a pitypang. Megírom. 2012.08.09. 21:50:44

Off.
Jobb híján itt érdeklődöm, a kedves mandarinok ingerküszöbét átviszi-e valaha az amit Tarlós művel Budapest közvilágításával? Vagy nekem kell leírnom hogy a pöcsével szórakozzon ez a jóember ahelyett, hogy esténként Bukarest külsővé változtatja a lakhelyemet!?

Pszt! 2012.08.09. 21:57:08

Nem unjátok még ezt a komcsizást? Mikor sz@rban van a viktor, a seggnyalók mindig előveszik, hogy aki nem szereti a nagy vezírt, az rohaddtmocskoskomcsizsidólibcicigó. Sosem gondoltam volna, hogy a jobboldal csak mocskolódni és lopni tud.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2012.08.09. 22:10:20

@Dr. Zerge: 1944-ben is sötét volt. Azóta a szuverenitásunkat bitorlók kapcsolgatták fel meg le a villanyt.

Ez így nem mehet tovább, vissza a kályhához!

2012.08.09. 22:27:27

Ugye nem csak én látom a cikkben feszülő ellentmondást?
TGM: Magyarországi újságból a mai világról, különösen az intellektuális világról nem lehet tájékozódni: e tekintetben az 1989 előtti, cenzúrázott sajtó is megbízhatóbb és szélesebb látókörű volt.
SZZS: De közben lehetett szabadon megnyilvánulni, lehetett már utazni is, nagyon kis pénzzel bár, de mégis.
RG: Az őrületes gondolatfutam szerint tehát Kádár alatt jobb volt, mint Horthy alatt, mert Kádár alatt biztonság volt, szabad véleménynyilvánítás, szabad utazás, valamint megjelentek könyvek és színdarabok is!

Valójában se TGM-nek, se SZZS-nek nincs igaza. Itt az internet, aki az intellektuális világról akar tájékozódni, az némi nyelvtudás birtokában havi párezer forintos előfizetéssel szinte korlátlanul megteheti. Ez az ár töredéke annak, ha mindezt azon folyóiratokból tenné, amelyek megjelenését TGM annyira hiányolja.
SZZS érvelése valóban annyira szűklátókörű, hogy nem is kell kritizálni, a cikk maga süllyed el szégyenében. Mondjuk ismerve a Népszavát és a lap olvasótáborát azt gyanítom, hogy itt többen szereznek tudomást erről az írásról, mint az eredeti publikációból.

Az valóban vicces, ahogy TGM renegát ballerként mindjárt szimpatikussá vált a jobbosok között. Persze ehhez kellett a Patai-Józsikát-leszúrta-a-gonosz-náci-ja-hogy-ő-is-cigány-volt-bocsi-ügyben való látványos pofáraesése. Az az igazság, hogy TGM olyan szélkakas, hogy én azt sem hiszem el neki, hogy ha azt mondja Jó napot kívánok.

MEDVE1978 2012.08.09. 22:30:06

"balközép sajtó (és a balközép politikai kommüniké- és blogírászat) – természetesen kivételekkel: ez magától értetődik – föladott mindenféle udvariasságot, lovagiasságot, előzékenységet a politikai párbajban”

Ezt írja TGM. Ebben biztos, hogy igaza is van, igazából az a kérdés, hogy ez számít-e valamit. Szerintem nem.
Ha egy kocsmába bemész, beszélgetsz és a részeg a másik asztalnál véletlenül elveszi a poharad, először valószínűleg rászólsz, hogy bocsánat uram ez az enyém. Feltehetően, ha nem adja vissza nem hagyod ennyiben. Márpedig a jobboldal a saját beképzelt rövidlátó politikai sleppjével bejött a kocsmába, elvette az italt, majd mikor udvariasan figyelmeztették lehányta és lehugyozta az őt figyelmeztetőt, majd jót röhögött. Ilyenkor az ember már nem bánik kesztyűs kézzel az elkövetővel.

defenestratio · http://www.youtube.com/watch?v=SEuBeH4LCyU 2012.08.09. 22:40:56

@iii: szerintem a tgm-cikkben (konkrétan az idézettel kapcsolatosan) nem az információkhoz, hírekhez, véleményekhez való hozzáférés lehetőségéről van szó, hanem a hazai írók témáiról, mondanivalóiról illetve a közönség fogadókészségéről.

bIQa 2012.08.09. 22:44:31

A mai magyar baloldal kiérdemli Károlyi Mihály memoárkötetének címét, csak fordítva.
"Hit illúziók nélkül' helyett: Illúzió hit nélkül

TGM csak kimondta a maga módján, hogy meztelen a király

nápolyi maszti 2012.08.09. 22:44:40

Vicces, hogy TGM hirtelen orákulummá lépett elő. Ezek szerint a fideszről és orbánról alkotott katasztrofális véleménye is ugyanennyire intelligens és helytálló?

nápolyi maszti 2012.08.09. 22:48:06

rockjano
Helyes észrevétel: Sólyom jobboldalt élesen kritizáló beszédéről egy büdös szó sem esik, ellenben a Sólyom beszédének baloldali recepcióját kritizáló TGM-szöveg hosszú, kéjes posztot ér. Vicces.

karatekutya 2012.08.09. 22:49:13

@nemorino: "Magyarországi újságból" a lényeg. Erre nem jó válasz, hogy "némi nyelvtudással" meg "internet".

nápolyi maszti 2012.08.09. 22:57:04

Úgy mellesleg a Sólyom-esetet szimptomatikusnak érzem. A baloldal sajtótermékei leközölték a beszédet, leközölték a beszédet ünneplő, fenntartásokkal fogadó ill. elutasító cikkeket, és leközölték TGM-nek a baloldali sajtót támadó írását. Mindeközben a jobboldali sajtó?...

ökörpöröly 2012.08.09. 23:02:43

Horthy- és a Kádár-rendszer témaköre. Egy nagyon fontos dolgot elfelejtenek az "okosok". A Horthy-rendszerben a társadalmi osztályok szinte átjárhatatlanok voltak, a lakosság mindössze. 15%-a élt emberinek nevezhető életkörülmények közt. Nem sokkal volt jobb rendszer, mint a feudalizmus. A mai magyar elmaradottságért, versenyképtelenségért iszonyatos bűnök terhelik mind a Horthy-rendszert, mint a Monarchia idején regnáló pártokat. A lakosság többségének tudatos elnyomása, elbutítása, rettegésben tartása hozzájárult a versenyképtelenséghez, a lemaradáshoz. 1900-ban például a lakosság több mint 40%-a analfabéta volt, míg Franciaországban, Németországban mindössze a lakosság 3% volt az. De a Monarchia fejlettebb területeihez képest -Csehország, Alsó- és Felső-Ausztria, stb.- is 6-8-szoros volt az analfabéták számaránya. A tömegek tudatos elnyomása és sötétségben tartása azt eredményezte, hogy az ipari munkásság 25%-át importálni kellett a Monarchia más területeiről -nem volt még a viszonylag szerény méretű iparhoz se elég képzett ember-, a kivándorlás iszonyatos méreteket öltött. Ameddig a normális európai nemzetek felismerték, hogy a tömegek felemelése, oktatása, a szociális ellátórendszerbe való bevonása erősíti a nemzetet, a társadalmat, addig nálunk az "elit" saját szűklátókörűsége és az újraelosztástól való rettegés miatt az alsóbb társadalmi rétegek totális elnyomását preferálta. Nonszensz módon, a Kádár-rendszer -sőt, a Rákosi-rendszer is- sokkal többet tett a közoktatásért, közművelődésért, az emberi élet lehetőségéért, mint a Horthy-rendszer, ahol is jó eszű paraszt- és munkásgyerekek százezrei, milliói kallódtak el, a lakosság jelentős része nyomorban tengődött, a lakosság jelentős része balkáni nyomorban élt. Mielőtt valaki elkezd vinnyogni, hogy kommunista volnék, akkor jelzem, nekem a svájci és a skandináv demokráciák a példaképeim, amik ugye messze állnak a kommunizmustól. Persze az előbb említett modellt nem egyszerű "félázsiai" nemzettel és "ázsiai" elittel elérni.

homoródkarácsonyfalváért 2012.08.09. 23:04:52

@rockjano: Kedves Rockjano!
Szerintem Sólyomnak éppen egy normális kormányváltás esetén még igaza is lenne. Sőt: igaza is van. Kitűnő esszét írt (mondott) az alkotmányosságról.
Csakhogy:
Milyen módon lehetne ott alkotmányos keretek között működni, ahol a korábbi rezsim által otthagyott pénzügyi helyzet miatt a nyugdíjpénzek nélkül 2010 végére (tehát egy év alatt) összedőlt volna a költségvetés, pontosabban államcsőd lett volna?
Milyen módon lehetne ott alkotmányos keretek között működni, ahol a 2006-ban eljáró bíróságok minden további nélkül az ötvenes évek szintjén asszisztáltak a törvénytelenségekhez?
Milyen módon lehetne ott alkotmányos keretek között működni, ahol a megkötött devizahitel állomány és a válság hatása miatt a lakosság nagy része elveszítette vagyonát?
Milyen módon lehetne ott alkotmányos keretek között működni, ahol a rendőrséget láthatóan az alvilág finanszírozza?
Milyen módon lehetne ott alkotmányos keretek között működni, ahol a korábbi rezsim emberölési ügyeket kent el - ez talán alkotmányos dolog volt, he?
Milyen módon lehetne ott alkotmányos keretek között működni, ahol a titkosszolgálat teljes mértékben van összefonódva az alvilággal, ráadásul ennek a titkosszolgálatnak egy jelentős hatalmi góca egy korábbi totalitárius rendszer gyermeke, ugyanilyen kapcsolatokkal? Milyen volna, ha húsz évvel 1945 után is még a nácik diktáltak volna Németországban?
Milyen módon lehetne ott alkotmányos keretek között működni, ahol a korábbi rezsimet alkotó pártok egyszerűen megtagadták saját nemzetüket 2004-ben?
El kellene azon gondolkodnotok, hogy talán a fenti ügyek miatt kapott brutális felhatalmazást a mostani kormány. Ami azért sok mindenre feljogosítja őket, ami nem elegáns. Ezt még akkor is így gondolom, ha rengeteg a visszatetsző, ostoba dolog, és rengeteg a hiba.
Üdv

2012.08.09. 23:10:01

@defenestratio: Nagyjából én is ezt mondom, hogy a maiaknak nem kell megemészteni a nyugati tartalmakat, a hozzáférés csak az oka ennek. Minek vitatkoznának a belterjes magyar sajtó hasábjain, amikor ugyanezt megtehetik a forrásnál?

A másik ok, hogy a sajtónak, a szaksajtónak is nagyságrenddel kisebb jelentősége van, mint volt 25 évvel ezelőtt. Ezt is nehéz megemészteni annak, aki a papírhoz szokott.

Az meg emlékeim szerint messze nem így volt, hogy a 89 előtti cenzúrázott sajtó olyannyira nyitott lett volna a különböző véleményekre, ez legfeljebb 89-ről mondható el, amikor már világos volt, hogy bukik a rendszer. TGM-nek ez az állítása legalább akkora hülyeség, mint Szentgyörgyi Kádár-apológiája.

ökörpöröly 2012.08.09. 23:10:50

@ökörpöröly: Most ugyanezt a problémát látom az Orbán&Simicska Zrt, rémuralmánál is. Ahelyett, hogy a társadalom alsóbb rétegeit felemelné, segítené -a túlzott és káros mértékű újraelosztás nélkül-, egy szűk réteget preferál, miközben Demján útmutatása alapján olcsó , birkaképességű munkaerővé akarja ledegradálni a lakosság jelentős részét. Úgy látszik, nem jutott el még az agyukig, hogy az oktatás, a humán erőforrások fejlesztése adja az igazi gazdasági növekedést, a normálisan működő társadalom alapját. Nem pedig az, hogy a nemzeti vagyon maradékát is szétlopják, aztán kiosztják a vazallusoknak, miközben a tömeg pedig kifosztva, leköpve, rabszolgasorba nyomorogva tengeti az életét. Őszintén megmondom, szerintem teljesen felesleges Magyarország, sokkal jobban jártunk volna, ha II. József elnémetesítési tervei sikerrel járnak, ha beleolvadtunk volna a német nyelv- és kultúrterületbe. A magyar nem volt és nem lesz kultúrnemzet, annak ellenére se, hogy vannak és voltak kiválóságaink. Kultúrtársadalommá csak akkor válhatott volna -válhatna-, ha beolvadna egy ilyenbe. Önállóan képtelen rá. Sajnálatos dolog, de ez van.

rockjano 2012.08.09. 23:14:03

@homoródkarácsonyfalváért:

Rózsaszin szemüvegen át látod a világot

Az én kis magyar minivállakozásom gyakorlatilag tönkrement a mostani kormány intézkedései következtében. Ebben a gazdaságban minden leállt.ú
Semmi munka sehol semmi, de semmi

Két éve sokkal jobb volt szinte minden. igen még GyF alatt is Bajnai meg egy más kategória.

A különadók miatt nincs beruházás fejlődés semmi.
A nyugdíjjak viszont nőnek és a gazdagok egyre gazdagabbak. Rengetegen indiai nyomorban élnek és eközben őrült stadion beruházásokat erőltetnek mint Kim Zsong Il.

Javaslom ennek a rezsimnek ne higgy el mindent, sőt inkább semmit.

Nem igaz hogy államcsőd lett volna HAZUDNAK EZEK mint a vízfolyás.

A bíróságok most épp úgy asszisztálnak az ügyészséggel együtt a törvénytelenséghez mint akkor sőőőt ma rosszabb a helyzet mint 2006-ban.

Volt egy magyar demokráciánk amely elég rosszul de úgy ahogy működött ebből sikerült egy parlamenti diktatúrát létrehozni. Parlament még van de 2/3-al semmi jelentősége gombnyomogató jánosokkal van tele.

Semmi de semmi nem indokolja a demokrácia felszámolását. Ezért a mostani rezsimnek még fizetni kell majd mégpedig súlyosan... és törvényileg.

folyamatábra 2012.08.09. 23:26:39

@peetmaster: életszínvonal hitelből, abból lett az összeomlás, nem másból

folyamatábra 2012.08.09. 23:31:58

@ökörpöröly: Bizony. És Kádár alatt sokkal több embernek volt telefonja, mint Mária Terézia idejében.

ökörpöröly 2012.08.09. 23:32:20

@homoródkarácsonyfalváért:

Milyen módon lehetne ott alkotmányos keretek között működni, ahol a korábbi rezsim által otthagyott pénzügyi helyzet miatt a nyugdíjpénzek nélkül 2010 végére (tehát egy év alatt) összedőlt volna a költségvetés, pontosabban államcsőd lett volna?

Igazad van abban, hogy a Gyurcsány-kormány a gazdasági hatékonyság növelése, a működőtőke bevonása, az újraelosztás csökkentése helyett azt az utat választotta sokáig, hogy a tömegeknek demagógiát és szociális "koncokat" dobott oda hatalmának megtartásáért, újraválasztásáért. De a FIDESZ is hatékonyan hozzájárult a szociális demagógiájával, illetve a reformkísérletek megakadályozásával ehhez a helyzethez. Ennek ellenére, ha megnézed Görögország, Spanyolország vagy Olaszország államadósságának alakulását, akkor láthatod, hogy más nyugati országokban még sokkal jobban növekedett az államadósság. A CDS-felárak megnövekedése, a forint drámai romlása az Orbán-kormány ámokfutásának következménye elsődlegesen -az adatokat nyugodtan megnézheted-.
Lengyelországban például olcsóbb lett az euróban denominált hitel törlesztőrészlete, a svájci frankban denomináltaké is csak 4-5%-kal nőtt, míg nálunk 25-30%-kal. Ez egyértelműen az Orbán-kormány sara. A nyugdíjpénzek elrablásának árát majd később kell megfizetnie a társadalomnak. A több mint 3 millió volt MANYUP-tag nyugdíjának 25%-át adta volna a megtakarítás. Mivel ez el lett verve, vagy a társadalom fizeti ki, vagy nem kapják meg.

werno 2012.08.09. 23:35:53

Szánalmasra sikeredett ez kedves ergé.
Te a beszűkült gondolatiságod okán vélekedsz úgy a hölgy szakmája okán írt ostobaságokat. Eközben pl. a te világod szerint bizonyára autentikus értelmiségi,az egyébként hatalmas merítékből éppen eszembejutó talánbölcsész Seszták Ágnes csak csupa bölcsességet vet papírra ,hiszen humán értelmiségi.
Még csak csak elfogadtam volna ha ésszel érvelsz de ilyen primitíven csak kevesen tudnak mint te -szerinted azért szar amit írt mert mérnök ,nem azért szar mert egyszerűen szar ?
Már csak azért is mert annak ellenére ,hogy te nem műszaki értelmiségi vagy még is sikerült egy Szentgyörgyi Zsuzsához méltó színvonalat összehoznod,csak az a gáz,hogy te egy fiatal ember vagy hozzá képest . Ő már megengedheti magának te még nem .

ökörpöröly 2012.08.09. 23:39:05

@folyamatábra: Ég a pofád mi? :P Akkor szoktak ilyen hülyeségeket írni egyesek, ha nem tudnak vitatkozni a leírtakkal. :) A lakosság életszínvonalát mindig az adott korszak, adott terület -esetünkben Európa-viszonyai között kell vizsgálni. A magyar társadalom 85%-a egészségügyileg -várható élettartam, halálozási ráta, stb.-, oktatás, életminőség szempontjából sokkal jobban tartozott a Horthy-rendszerben és a Monarchiában a Balkánhoz, mint Nyugat-Európához. Az Orbánék által annyira dicsőített Monarchiában például a magyarországi halálozási rátánál egész Európában csak a cári Oroszország rendelkezett rosszabb mutatókkal. Kétségtelen tény, hogy a társadalom fogyasztása a Kádár-korszakban volt a legközelebb a fejlett világhoz viszonyítva. Jelenleg az 1978-as szinten van a fogyasztás. Ha figyelembe vesszük, hogy a fogyasztás eloszlása közel se annyira homogén jelenleg, mint a Kádár-rendszerben volt, elmondható, hogy a lakosság többsége kevesebbet fogyaszt, mint 1978-ban. Elég gyalázatos adat.

ökörpöröly 2012.08.09. 23:45:57

Kellett nekünk ez a nagy szabadságosdi! Primitív nemzetnek nem való államiság, mert nem tud vele élni.
Mint Dél-Afrikában -de elmondható, hogy Fekete-Afrika-szerte-, ahol a négerek kiharcolták a függetlenséget, de mivel kulturálatlan csürhe, nem tudnak élni vele. Vészesen leromlott a négerek életszínvonala, a közegészségügy romokban, a gazdaság nem fejlődik, a bűnözés iszonyatos méreteket öltött, a társadalom mentális színvonala szörnyű. Az államiság és a függetlenség csak kultúrnemzetek jussa, alsóbbrendű nemzetek nem tudnak mit kezdeni vele. Ha vissza tudnék menni az időben, biztos labanc lennék. :)

cukorrépa 2012.08.09. 23:46:00

abban egyet kell értenünk TGM-mel, hogy sokkal több önkritikára és sokkal nagyobb szellemi önállóságra volna szüksége a magyar közéletben (hivatalos médiumoktól a blogokig) megszólaló értelmiségieknek.
minden oldalon!

roppant sötét dogmatizmus jellemzi nemcsak a beltenyésző budapesti liberális értelmiségi megmondókat, a némileg identitzászavaros balosokkal együtt, de többnyire a szittya és/vagy keresztény magyar jobboldaliakat is. túl sok a korlátolt, vagy a pénzért, haszonért szándékosan szemellenzős megszólaló manapság.

én értékelem TGM független szövegét, akár brandként csinálja, akár szenvedélyből.
köszi, Gazsi a HVG-s cikket.

ökörpöröly 2012.08.09. 23:47:51

Jó éjt mindenkinek! Még több állami pénzt a Mandiner bértollnokainak! Éljen a Bölcs Vezér, éljen a Párt! :)

Ajtony 2012.08.09. 23:56:34

@ökörpöröly: talán azon is agyalhatnál, hogy talán a hozzád hasonló bumburnyákok miatt szegények az afrikaiak
mert nektek csak akkor van demokrácia, ha a saját tetvedék tolvaj bandátok kerül hatalomra.
Még két évig biztosan okádhatod a szart - de remélem lesz abból több is :-)
mellesleg afféle bértollnoknak tűnsz. Tuti nem az vagy?
:-)

ökörpöröly 2012.08.09. 23:58:21

@cukorrépa: Itt már mindenki volt minden! :) Nem hiszem, hogy az "elit" hisz abban, amit mondd. A "világnézet" inkább a pénz- és hatalomosztással kapcsolódik össze, mint eszmével. :) Én mindig halálra röhögöm magam, amikor eszembe jut, hogy a radikálisan liberális, szélsőségesen antiklerikális, a konzervativizmust gyűlölő és megvető Orbán-Orsós a pápához jár kezet csókolgatni. :) Ez az egész egy vicc! :)
Az ún. másik oldal se kevésbé. Egykori cenzorok aggódnak a sajtószabadságért, egykori szélsőbalos kommunisták dicsérik az USA demokráciáját. :) De sajnos ez van, alsóbbrendű, tudatlan többségű nemzetnek ez a sorsa. Ezekkel bármit meg lehet etetni. A hígfost is élvezettel nyalják, ha "jól" van felcímkézve! :)

defenestratio · http://www.youtube.com/watch?v=SEuBeH4LCyU 2012.08.10. 00:05:21

@iii: jaj, a világért sem akarok a védelmére kelni, nem szorul rá, és teljesen érdektelen, hogy egyetértek vele vagy sem, csak értelmezni próbáltam.

88 táján 14 évesként pont leszartam a mély, értelmiségi eszmefuttatásokat, csak az érdekelt, hogy hagyja-e osztálytársnőm, Mónika megujjazni magát a rakparton.

Szóval addig nem foglalnék állást a kérdésben, amíg föl nem csapok egy akkori "ÉS-t".

ökörpöröly 2012.08.10. 00:05:24

@Ajtony: Afrika azért szegény, mert a négerek alkalmatlanok a modern társadalmi létre, ahogy a magyarok is. :) Nem kell mindig demokrácia. Minden időben más eszköz szükséges. Én például minden hibája ellenére nagyon nagyra tartom a hitleri nemzetiszocialista rendszert. Csodálatos, ahogy egyesíteni tudta a különböző társadalmi osztályokat a közös cél érdekében, ráadásul úgy, hogy minden társadalmi osztály jól jött ki belőle. Az más kérdés, hogy belehajszolták a III. Birodalmat az eleve vesztes II. világháborúba.
Jelenleg azonban a svájci vagy skandináv típusú demokráciát tartottam a legjobbnak. Van az a szó, hogy "racionalitás". Nincsenek tökéletes rendszerek, tökéletes modellek, mindig az adott kihívásokra legjobban megfelelő rendszerre van szükség. :)

Amidazophen 2012.08.10. 00:07:04

@Kandeláber: Örülök, hogy nem vagyok egyedül, és más is észrevette Ungvári "elemző" tevékenységének felesleges és értelmetlen voltát. Észjárása, logikája (és az élő beszéd során alkalmazott erőszakosan nyomatékositó hangsúlyozása) nem haladja meg annak, az egykori, 60-as évekbeli járási szakszervezeti titkárnak a szellemi szinvonalát, aket kéthetes bentlakásos tanfolyamon megtanitottak a legfontosabb szó- és mondatkapcsolatokra. Persze, ilyen fazonok nemcsak a taccsvonalon kivűl is vannak: akad belőlük szép számmal a parlamentben, meg a kormányhivatalokban is - függetlenül attól, hogy melyik párt vezetője hiszi azt magáról, hogy övé a hatalom.

Szóval Ungvári tevékenysége végletesen unalmas, értelmetlen és felesleges. Ugyanez igaz Szentgyörgyiről is: de hagyjuk meg nekik, kizsákmányolt nyugdijasoknak, hogy egy kis mellékkeresethez jussanak.

Értelmes ember meg ne olvasa egyiket sem.

ökörpöröly 2012.08.10. 00:08:08

@Ajtony: Amúgy meg sajnos senki nem hajlandó szponzorálni, mert a "sajátos" gondolatrendszerem minden oldalon kiveri a biztosítékot. :)

ökörpöröly 2012.08.10. 00:10:43

@Amidazophen: Ungvári tényleg egy elég gyenge jelenség, össze kellene házasítani Heller Ágikával, a nászéjszakát meg eladni bizarr pornónak! :) De azért a éppen az ún. "jobboldalon" tartózkodó megélhetési csürhe se hoz magasabb színvonalat. :)

DFK 2012.08.10. 00:13:32

@ökörpöröly: Nem kicsit vagy buta: a Horthy rendszert 1900-as adatokkal bírálod.

neoteny · http://word.blog.hu 2012.08.10. 00:15:14

@ökörpöröly:

"nekem a svájci és a skandináv demokráciák a példaképeim"

Múltkor még a Harmadik Birodalom volt a példakép.

ökörpöröly 2012.08.10. 00:18:54

Kedves Mandiner!

Szeretném beadni Önökhöz önéletrajzi pályázatom! Mindenféle bértollnoki szerepkört képes vagyok betölteni, mondhatnám univerzális tudással és képességekkel rendelkezek az írogatás területén. Amennyiben Simicska, Nyerges, Orbán elvtárs, s a pártvezetés kellő mennyiségű mocskos pénzeszközzel ellát, akkor akár Bayer "ZS" Zsoltikát is lejátszom a Magyar Hírlapról! Szeretném érdeklődni, hogy Önöknél egy kezdő bértollnok bérezése miként alakul. Milyen előrejutási lehetőség van -kinevezés, állami föld átjátszása, állami, önkormányzati, hűbéresi megrendelés, illetve egyéb juttatások. Szeretném tudatni Önökkel, hogy nincs olyan baromság, hülyeség, hazugság, amit nem tudnék leírni hitelesen! Megfelelő fizetésért fanatikus szolgája leszek az Orsós&Simicska-rezsimnek! Bérajánlatot ide kérem!

ökörpöröly 2012.08.10. 00:23:23

@DFK: A Horthy-rendszer a Monarchia folytatása volt. Ugyanaz a félfeudális, elmaradott osztályrendszer, aminek következtében lemaradtunk Európától. A Monarchiát mint a Horthy-rendszer előzményét, illetve a jelenlegi rezsim példaképét hoztam fel. :)

ökörpöröly 2012.08.10. 00:27:01

@neoteny: Szövegértés nem az erősséged? :) Nem baj, én néha hajlandó vagyok az ostobákat is türelemmel okítani. Azt írtam, hogy az adott kihívásokhoz és lehetőségekhez kell rendszert választani. 1933-ban Németországban a nemzetiszocializmus volt a legjobb választás -nálunk is az lett volna, de nem a Szálasi-féle zagyvalék hungarizmus-. Most, 2012-ben viszont egy széles középosztállyal rendelkező, művelt és kulturált svájci vagy skandináv típusú demokrácia a nyerő. :) Mit nem lehet ezen érteni?

ökörpöröly 2012.08.10. 00:35:58

Jó éjt mindenkinek! Sokáig éljen a Bölcs Vezér! Kim Dzsong Orsós, magyarok vezénylőcsillaga, mutasd nekünk az utat, s mi követünk! Éljen Simlicska, Éljen a Párt! Magyar földet ingyen a népnemzeti oligarcháknak! Vegyen mindenki békekölcsönt, hogy Kim Dzsong Orsós, Simlicska, Nyerges elvtárs offshore cégei gazdagodjanak! Mutassuk meg a világnak, hogy nem csak Ázsiában, Afrikában, Oroszországban vannak nemzeti vagyonon hízott oligarchák, hanem a mi nemzetünk is el tudja tartani, sőt, hizlalni őket! Éljenek a MSZMP-s tolvajok is, dicsőség nekik is! Hátha ők is visszajönnek kormányozni, s az eddig ellopott pár tízezer milliárdból leesik nekünk is valami! Éljen a mindenkori magyar elit, csodáljuk jellemüket, s emberségüket!

ui.: Csasztuskákat olcsón írok, bármelyik oldalra! :P

neoteny · http://word.blog.hu 2012.08.10. 00:37:28

@ökörpöröly:

"Akik megjárták a Gestapo, a német elhárítás és a kommunista elhárítás börtöneit, ugyanazt mondták, a németeket az igazság érdekelte, az ellenség elfogása, megsemmisítése, a kommunista terrorrendszert pedig maga a terror. A nemzetiszocialistákat az érdekelte, hogy ténylegesen ki követett el bűnt, a kommunistákat viszont "nem feltétlenül"."

balavanyposzt.blog.hu/2012/07/29/csatary_matsik_rettenetes_bacsik?fullcommentlist=1#c17430707

ökörpöröly 2012.08.10. 00:38:16

@Hepci: Kívánok, Öregúr! :) Maga, s a csodálatos bézs színű téli nadrág még mindig itt van? Hála a csatkai Szűz Máriának! :P

ökörpöröly 2012.08.10. 00:38:54

@neoteny: Mi van ezzel? Ezt a véleményem fenntartom a mai napig. :)

DFK 2012.08.10. 00:41:45

@ökörpöröly: Ha a Horthy rendszer a Monarchia folytatása lett volna, visszaengedte volna IV. (Boldog) Károlyt a trónra.

folyamatábra 2012.08.10. 00:42:15

@ökörpöröly: "A lakosság életszínvonalát mindig az adott korszak, adott terület -esetünkben Európa-viszonyai között kell vizsgálni. " Stimmel. Meg lehet az adott ország fejlődési trendjét is vizsgálni, önmaga előző korszakaihoz képest. Fogyasztás-ügyben is egyetértek, bár itt megjegyzem, hogy a hetvenes évek végétől ennek már eladósodás volt az ára - szemben például a romániai nyomorral, ahol viszont gyakorlatilag nem vettek fel hiteleket.
Amit a társadalmi mobilitásról írsz, az is nagyon stimmel.
És lehet vizsgálni sok mást is, mezőgazdasági termésátlagokat, demokrácia-diktatúra skálán való elhelyezkedést, kultúra állapotát. Utóbbiban érdekes, hogy például a filmművészetben mindkét korszak világszínvonalú teljesítményt nyújtott - igaz, a Horthy-korszak inkább szórakoztatóiparban, a Kádár-kor meg művészfilmek tekintetében.
Az adatokat meg minden további nélkül elhiszem, magam is hasonlóan emlékszem.
"A lakosság többségének tudatos elnyomása, elbutítása, rettegésben tartása..." - itt viszont a Kádár-kort is részben felismerni vélem. Igaz, a butítás ma sem kevésbé jellemző :) :( , és attól tartok, a funkcionális analfabétizmussal sem állunk túl jól, vagyis éppenhogy túl jól állunk, bár adataim nincsenek.

neoteny · http://word.blog.hu 2012.08.10. 00:45:41

@ökörpöröly:

Nagyon helyes; én csak közszemlére teszem hogy milyen véleményeidet közölted a múltban a különféle totalitáriánus rendszerek "igazságkereséséről". Ami különösen érdekessé teszi a Kádár-rendszerről itt kinyilvánított véleményedet.

ökörpöröly 2012.08.10. 00:49:56

@DFK: :) Ne legyél ennyire naiv! Az összes politikus a Monarchia csecsén nőtt fel, ott szocializálódtak. Ugyanazt a politikát folytatták, csak "kicsit" több antiszemitizmussal. :) A társadalom 85%-át nyomorban és tudatlanságban tartották, elzárták a társadalmi osztályok átjárhatóságának lehetőségét. Hogy IV. Károlyt nem engedték a magyar trónra -amit mellesleg ellenzett az Antant is-, az csak egy hatalompolitikai dolog volt, semmi több.

ökörpöröly 2012.08.10. 00:58:20

@folyamatábra: Akkor nincs is olyan sok vita közöttünk. :) A Kádár-rezsim jelentősen hozzájárult az alsóbb néprétegek általános műveltségének, kulturáltságának, életszínvonalának növeléséhez. Elég nonszensz dolog, hogy éppen az alsó társadalmi osztályokból származó, alacsony műveltségű kommunisták többet tettek a tömegek felemeléséért, mint a művelt magyar burzsoázia. Normális országokban éppen az elit -felső néprétegek- ismerte fel, hogy számára is hasznos az alsóbb néprétegek felemelkedése. A Kádár-rendszert nem dicsőítem, rengeteg hibát követtek el mind gazdaságilag, mind emberileg. Ráadásul már 80-as évek elején kiderült, hogy a jóléti szocializmus fenntarthatatlan, akadályozza a fejlődést, stb..

DFK 2012.08.10. 01:03:38

@ökörpöröly: Ha ugyanazt a politikát folytatták volna, akkor legitimisták lettek volna (de nem voltak azok).
Egyébként nagy hiba a mai mércével .
Ja,és a feudalizmus egyáltalán nem volt olyan rossz, mint ahogy gondolják. Nem volt olyan képmutató, mint a mai demokrácia (?) , kimondta nyíltan, hogy az erősebb kutya b@szik. És egy mai adóterhelés elképzelhetetlen volt a feudalizmusban (akkor jóval kisebb volt!).

ökörpöröly 2012.08.10. 01:03:57

@neoteny: Mindig az előzmények és adott kor viszonyai közt kell keresni a válaszokat és az "igazságokat". Semmi különös nincs benne, más aspektusból vizsgáljuk a dolgokat. A kommunizmus esetében az általam leírtak elsősorban a szovjet és ázsiai kommunizmusra vonatkoznak, illetve a Rákosi-korszakra. A Kádár-rezsim a véres kezdetek ellenére egészen élhető rendszerré vált, természetesen csak a környező kommunista diktatúrákhoz, illetve a Horthy-rendszerhez képest. Ha megkérdezel egy egyszerű embert -tehát nem a Horthy-rendszer kedvezményezett 15%-hoz tartozót-, aki élt a Kádár-rezsimben és a Horthy-rendszerben is, akkor azt fogja mondani, hogy a Kádár-rendszer sokkal élhetőbb volt.

tundrazuzmo (törölt) 2012.08.10. 01:07:29

A baloldal tök más mint a jobboldal. A Szellő Isti is megmondta, pont azelőtt, mielőtt a 3 fejű borjút mutatták volna Borsodbüdöskéről.

Horthy, Kádár, Berényi Miklós, Majka egyre megy. Ezek már a múlt heti műsorban szerepelnek. Inkább a jövő évi Megasztárra készülődnétek, ott vannak az igazi menő emberek. Blikket ti nem olvastok?

TGM, SZZS, ugyannmár! Senkiháziak kezében van a zsurnaliszta szakma!

ökörpöröly 2012.08.10. 01:08:52

@DFK: A legitimizmus kérdése ebben az esetben teljesen irreleváns. Király helyett kormányzó lett. Teljesen lényegtelen változás, a kisember abszolút nem érintette. A társadalompolitika, a gazdaságpolitika nem nagyon változott. Ugyanaz a társadalmi közeg kezében maradt a hatalom, hasonló társadalom és gazdaságpolitikát követtek, tehát változás -persze a szükséges időszerű változások kivételével, mint például a választójog kiszélesítés- nem igazán volt.

ökörpöröly 2012.08.10. 01:09:55

Jó éjt mindenkinek! Elcsúszott az idő! :)

ökörpöröly 2012.08.10. 01:11:50

@Hepci: De azért jó szívű, hogy hajlandó vagyok visszaírni olyan nyomorult senkiházinak is, mint te! :) Remélem, Isten számon tartja, mint jó cselekedeteim egyikét! :)

neoteny · http://word.blog.hu 2012.08.10. 01:16:14

@ökörpöröly:

"A Kádár-rezsim a véres kezdetek ellenére egészen élhető rendszerré vált, természetesen csak a környező kommunista diktatúrákhoz, illetve a Horthy-rendszerhez képest."

Erről van szó: máshol nagyobb volt a szabadság és az ennek köszönhető fejlődés mint a Kádár-rendszerben. Tehát nem volt szükséges a Kádár-rendszer ahhoz, hogy az életszínvonal emelkedjen: az megtörtént más országokban is, ahol még puhább volt a diktatúra (pl. Jugoszlávia) vagy nem is volt diktatúra (pl. Ausztria vagy nyugatabbra).

AlbaZen 2012.08.10. 01:18:21

Én látok pozitívat magam körül. Az összes mai politikai párttól való őszinte belső elhatárolódás megnyitotta az utat az önálló, egyedi, szabad gondolatok irányába. Egyre többen törnek ki a berögződött droidság, sémák világából, és ez úgy gondolom, jó, nagyon jó. Segíthetne nemzeti egységet, valódi összefogást létrehozni hatalmasabb erőkkel, mint amit a pártok tudnak nyújtani (a pártok csak gyűlöletet, ezt tudják). Pl. Szeretet, közös élmények, 7 olimpiai arany.

gunfight · http://topcomment.blog.hu 2012.08.10. 02:24:50

A cikk és a téma érdekes, ellenben ezzel vitatkoznék:

"...jobb sorsra érdemes műszaki avagy természettudományos szakemberek kasztjába tartozik. Közülük sokakra jellemző, hogy pont annyira értik és érzik a társadalom és történelem összefüggéseit, érzékenységeit, mint bölcsész végzettségű közírók a magas matematika és a kvantumfizika törvényeit – mégis, az előbbiek éreznek inkább késztetést arra, hogy a köz világába átránduljanak; mint az utóbbiak a természettudományos pályafutásra. "

Alapvető tévhiteket rombolnék. Mindkét tábort ismerem belülről. Jártam egyetemre TTK-n és BTK-n is. Sajnos azt is tudom, mennyire kell bölcsésznek lenni ahhoz, hogy az ember elhiggye, hogy egy matematikus/fizikus/kémikus számára éppen annyira érthetetlenek a szociológia/filozófia/esztétika magasabb szintjei, mint fordítva, tehát egy szabadbölcsész/szociológus/filozófus(sic)/nyelvtanár számára olyan fogalmak, mint komplex számok, szupravezetés, kvantummechanika, proteinszintézis vagy a elemi részecskék fázisátmenetei. A természettudományok rendkívül elvont síkokon kutakodnak, ellentétben a bölcsész- - humán- - tudományokkal. Mint ez utóbbi csoport "humán"elnevezéséből adódik, csak olyan területekkel foglalkozik, amelyek eléréséhez egy műveletlen embernek is elég egy értelmező kéziszótár és némi idő, hiszen a tudományok tárgya a humán, tehát az ember, ami kéznél van. Ezzel szemben ahhoz, hogy valaki egy matematikai szaklap komolyabb írását megértse, nem szótárra van szüksége, hanem egy matematikusi diplomára, amely 4-5-6-stb. év folyamatos tételbizonyítás, számolás, ellenőrzés, bizonyítás és így tovább.
Szokták mondani, hogy a nyelvtan olyan, mint a matematika. Hát ha azt mondjuk hasonló, nem tévedünk, mert valóban szabályai vannak, és ezek szerint működik, DE: a matematika kérlelhetetlen és könyörtelen, míg a nyelv szelíd és megengedő. Igaz, hogy az igényes és magas színvonalú nyelvi munkához - ebből állnak nagyrészt a bölcsésztudományok - szinte tökéletes nyelvi tudás szükséges, a végeredménye azonban pontosan tökéletességéből adódóan nagyon is érthető lesz. A matematika más. Minél tökéletesebbet(komolyabbat) alkotunk, annál érthetetlenebb lesz matematikai képzés nélkül. Azt hiszem a különbség az, hogy a nyelv egy olyan rendszer, melyre az ember nagyon nagyon fogékony - történelmi okokból -, míg a matematika ritkán megy gauss-i készségszinten. Míg a bölcsész elképzel egy bús, szorongó embert, és gyakran a fraudok... ö... izé... legnagyobbak is elkövették azt a hibát, hogy nem egy embert, hanem saját magukat képzelték oda, a fizikus elképzel egy nagyenergiájú protont, amely ütközik egy nyugalomban lévő protonnal, ekkor ha a bejövő proton energiája annyi, mint amennyi minimálisan szükséges a reakcióhoz, a tömegközéppontban megjelenik 3 proton és egy antiproton, ha több az energia, ezek eltávolodnak egymástól, ha kevesebb, nincs reakció - nem tudja magát odaképzelni egyik szereplő helyébe sem, tehát ez nem viszi tévútra sem, és nem kell ezáltal filozófia címén, tanult, művelt de öntelt emberek öncélú ömlengéseit olvasni 1800 oldalon. Én azt hiszem sokkal több reál végzettségű ember lenne képes bölcsésznek lenni, mint fordítva. Ez a vélemény persze lehet, hogy offenzív, de az enyém. A bölcsészeket a látszat ellenére sem tarom értéktelenebbnek, sőt magam is inkább bölcsésznek tartom magam, annak ellenére, hogy azonos a képzettségem a mindkét téren. A bölcsészek azokkal a dolgokkal foglalkoznak, melyek univerzálisan minden embert, minden korban érintettek, míg a természettudományok az élet jobbá és könnyebbé válását segítették mindenkoron a technológia fejlesztésével, aminek persze voltak olyan visszaható, ártalmas hajtásai, melyek csak ártottak az emberiségnek, de ugyanígy nagy és gyilkos ideológiák főleg bölcsészek agyából pattantak elő.

neoteny · http://word.blog.hu 2012.08.10. 06:16:22

@gunfight:

Korrekt.

Ezért igazán értékesek azok a gyakorló tudósok által írt ismeretterjesztő könyvek amelyek közérthető nyelven mutatnak be gyakran igen komplex tudományos eredményeket, illetve az azokhoz vezető utat. És ezért értéktelen sok "bölcsészeti" tanulmány a társadalomtudományok köréből, ahol a szofisztikáltnak tűnő (vagy a szó eredeti értelmében szofista) szakzsargon használata csak a mögöttes gondolatok szegényességét vagy az érvelés gyengeségét hivatott leplezni.

Mackósajt 2012.08.10. 06:53:35

Pff. Nemrég errefelé (lehet épp ezen a blogon) egy nagyonokos bölcsész hozzászóló általánosságban le autistázta a mérnököket, hirdetve, hogy ezeket a fogyatékosokat nem szabadna közügyek közelébe engedni. A cikk szerzője láthatóan jók képviseli ezt az irányvonalat. Kérdés, ezek után mennyire lehet komolyan venni az írása többi részét. Ezt ítélje meg az, aki hajlandó volt tovább olvasni...

werno 2012.08.10. 07:06:10

@DFK: Ha egy kicsit figyeltél volna akkor nem kerülsz a butaságod csapdájába.Tudod a Horthy rendszer kapcsán nem abszolút ,hanem relatív adatokkal érvelt . Tudod re-la-tív-val, azzal amivel kell,és azzal ami szakmailag megalapozott.

werno 2012.08.10. 07:10:11

@Mackósajt: ....én nem voltam hajlandó tovább olvasni,mert egyszerűen irritáló ez a humanoid hozzáállás ,tudod az amelyik arra büszke ,hogy középiskolában megbukott matekból.:(

neoteny · http://word.blog.hu 2012.08.10. 07:24:04

@werno:

Ez még mindig nem magyarázat arra hogy 1900-ból származó adatoknak mi a relevanciája a Horthy-rendszer esetében, ami ugye 20 évvel (egy emberöltővel) később kezdődött.

Kandeláber 2012.08.10. 07:25:16

Szentgyörgyi szerint tehát tökéletesen rendben volt Kádár regnálása idején, hogy szabadság nem volt, ennek fejében viszont szinte mindig lehetett húst kapni a hentesnél, legtöbbször pedig volt Kőbányai Világos is a KÖZÉRT-ben.
A szocializmus nagy vívmánya, a zacskós tej is ott csöpögött a kék műanyag ládák mélyén, és ha a mellékelt felmosóronggyal letörölte a kedves vevő, nem szennyezte össze a többi vásárolt árut.
Nagyvonalúan elfelejt említést tenni arról, hogy Nagy Imre mellett több embert végeztek ki, mint a Haynau-féle megtorlás idején, továbbá tökéletesen elhallgatja, hogy Magyarország abban az időben a keleti blokk többi országával együtt egy korlátozott szuverenitású szovjet tartomány volt, egy Moszkvában kijelölt helytartóval az élén.
Viszont azt én teszem hozzá, hogy az oroszok kivonulása után egy dilettáns tolvajok által vezetett ország lettünk, melyet tankok helyett bankok uralnak, Moszkva helyett Brüsszelből és New Yorkból irányítanak, és noha hús továbbra is korlátlan mennyiségben kapható, egyre kevesebben tudják megvenni.

Kandeláber 2012.08.10. 07:26:35

@Amidazophen: Ungvári is megérne egy szösszenetet.

is 2012.08.10. 07:45:07

@ökörpöröly: "ráadásul úgy, hogy minden társadalmi osztály jól jött ki belőle. "

a munkaszolgálatosok is? a zsidók is? még bőven a II. vh előtt elkezdték a munkaszolgálatot (Magyarországon a munkaszolgálatról szóló első jogszabályt 1939 márciusában hozták megm németeknél jóval korábban), azaz az ingyen dolgoztatást. ja, ha százezrek rabszolgaként dolgoznak, akkor a többieknek hirtelen jobb lesz, ez kétségtelen. az ókori Róma volt a csúcs: 75% rabszolga, a többi meg milyen jól élt. ugye?

belekotty 2012.08.10. 07:49:55

@ökörpöröly: "Afrika azért szegény, mert a négerek alkalmatlanok a modern társadalmi létre, ahogy a magyarok is. :)" - Hmmm... az USA elnöke?

werno 2012.08.10. 07:54:21

@neoteny: Az,hogy te ezt nem érted az a te bajod,nem ez az a hely ahol egy két szemeszternyi képzés pótolható lenne.,ezt még ergé sem méltányolná,legfőképpen azért mert ez nem bölcsészet .

2012.08.10. 07:57:01

@karatekutya: Sajnos a technikai fejlődés ezzel jár, a nyomdaipari termékek egy része - a periodikák minden bizonnyal - el fog tűnni. Ragaszkodni az újsághoz kb. olyan, mintha valaki a 8. században arra panaszkodott volna, hogy sehol egy papirusztekercs, csak kódexek, nem tud tájékozódni. A tartalom a fontos, nem a megjelenési formája. A nyelvtudást pedig egy minőségi írások iránt érdeklődő emberről alapból feltételezem.

neoteny · http://word.blog.hu 2012.08.10. 07:57:19

@belekotty:

Obamánál jobb példák is akadnak: Thomas Sowell vagy Clarence Thomas.

Kandeláber 2012.08.10. 08:10:50

@nemorino: El is akarod égetni az elavult, papíralapú nyomdaipari termékeket?
Hallottál már Ray Bradburyről?

belekotty 2012.08.10. 08:11:58

@neoteny: No de azokat ő nem ismeri, ahogy én sem.

neoteny · http://word.blog.hu 2012.08.10. 08:14:01

@werno:

Tehát nincs magyarázatod.

Ez várható volt.

neoteny · http://word.blog.hu 2012.08.10. 08:20:57

@belekotty:

Thomas Sowell egy fekete közgazdász, társadalomtudós, politikai filozófus és író.

Clarence Thomas a Legfelsőbb Bíróság egyetlen fekete bírája.

Mindkettő "konzervatívnak" számít a ballib oldal számára, habár inkább klasszikus liberálisok ill. libertariánusok.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.08.10. 08:22:08

@No_Fidesz_No_Problem:

Viszont TGM nagyszerű példa arra, hogy a szélsőjobb és a szélsőbal összeér. Marxista írásainak 90 %-a simán vállalható bármely magyarkodó számára.

2012.08.10. 09:38:58

@Kandeláber: Eszem ágában sincs, akkor elveszne a hosszú évek alatt összegyűjtött kis könyvtáram. De maradtak fenn papirusztekercsek is, a keresztények sem égettek el mindent.
Egyébként nyilván nem minden fog eltűnni a nyomdaipari termékekből. Például képregényeket nem szeretek képernyőn olvasni, annál mindenképpen ragaszkodom a papírhoz. De egy lexikon esetében ez már rég nincs így és amióta megvettem egy Kindle-t, az átlag könyvek esetében sem. Amelyik könyv fizikai megjelenése nem hordoz önmagában értéket, azt inkább e-bookként olvasom.

déjá vu39 2012.08.10. 09:48:47

@ökörpöröly: "A Horthy-rendszerben a társadalmi osztályok szinte átjárhatatlanok voltak, a lakosság mindössze. 15%-a élt emberinek nevezhető életkörülmények közt. Nem sokkal volt jobb rendszer, mint a feudalizmus"

Ez így igaz, csak most erről nem illik beszélni.

déjá vu39 2012.08.10. 09:50:56

Hát, nem tudom, hogy melyikük baloldali (ha egyáltalán). És melyik az okos (cikk)?

Kedveltem TGM régebbi írásait, de még egy-két ilyen cikk, és elmúlik.

wicha 2012.08.10. 10:19:35

Ez a fórum is elszaladt erre-arra. Néhány gondolat:
1. Számomra a TGM cikk egy kicsit cikornyás, de alapvetően tábori elfogultságtól mentesen reagált a Sólyom körül történtekre. Ez az "olvasók" 80%-nál kiveri a biztosítékot, mert fáj. Mármint az elfogulatlansága. 10% pedig nem is tudja elolvasni, mert leragadt a Blikk címlaplánynál..
2. Az Egyenes Beszédbe meghívták a cikk apropójából és ott volt egy érdekes kijelentése, amit szintén nagyon igaznak tartok: mielőtt OV elment volna szabira, volt néhány merész mondata. Erre találta azt mondani, hogy nem tetszik neki, amit mondott, mivel őszinte volt. Inkább tereljen, mivel ekkor legalább meglenne az az illúziónk (pl 2011 vége), hogy 'áá nem is úgy gondolta, biztos nem úgy gondolta', de ezzel az őszinteségével bepillantást engedett a belső világába, valós eszmerendszerébe. És ez ijesztő.Mert igaz. Erő, könyörtelenség, populizmus, érzéketlenség, cinizmus. Ezek a jelszavai.
OV-t egyébként profi politikusnak tartom, de Hitlert is...
3. Kezdem már nagyon unni ezeket a sztereotípiákat, hogy balos -jobbos-szoci-libsi-náci stbstb.. Értik ezek egyáltalán hogy miről beszélnek? Nem hiszem.. Ezeknek a szavaknak a magyar politikában nincs értelmük, kizárólag szitokszóként, a 'bazdmeg, k..anyád' szinonímájaként szerepelnek. A Gyurcsány kormány 2007-től jobboldali pártként szeretett volna kormányozni (adóemelések, társadalmi juttatások csökkentése, kedvezmények eltörlése stb) , amit a Fidesz szélsőbalos mentalitással megvétózott és kifejezetten reakciós hozzáállással fogadott. 2009-ben jött egy pártsemleges gazdasági kormányzás, az egyetlen épeszű dolog az utóbbi 15 évben. Előtte a bokros csomag volt hasonló kaliberű, ez teremtette meg később a 98-04-ig tartó osztogatásoknak a teret, bár jellegéből kifolyólag ez is jobbos volt, nem sok köze volt a baloldalhoz. Még akkor is ez volt, ha akkor ez nagyon fájt. 2010 óta pedig átmentünk a 30as évek nemzetszocializmusába. Ami minden csak nem polgári.. Szóval aki a fenti kifejezésekkel próbálja megmagyarázni a magyar politikai teret, az minden csak nem gondolkodó. Hanem egy agymosott büdös tróger.
+1 NatGeo: a harmadik birodalom titkai:
-1932-ben a német választások után Hitler úgy szólalt fel, hogy ez lesz a Nemzeti Összefogás Kormánya..
- Göebbels Tündérmeséhez hasonlította..
Csak nekem volt áthallásos?!

blah 2012.08.10. 10:24:51

Ez most tényleg komoly, hogy még mindig a Horthy és Kádár rendszerről kéne vitatkozni? Nem azt kéne bizonygatni, hogy melyik volt rosszabb vagy jobb hanem szépen túl kéne már rajta lépni. A jelen életünkhöz ne kapcsolódjanak semmilyen módon azok a szégyenletes idők. Mindketten a saját diktatúrájukat építették és egyik sem az emberek érdekeit nézte. Ahogy a mai politikai elit sem. Lehet itt szellemi végpontokra mutogatni, hogy baloldalon milyen különbségek vannak, de ugyanezt le lehetne írni a jobb oldalról is. Én úgy látom nem jobb és bal szerint kéne megkülönböztetni az embereket ahogy a szerző is nagyon hibásan teszi, hanem értelmes és elferdült gondolkodás szerint. Az utóbbi dominál egyre erősebben. Ez a tendencia figyelhető meg főleg az utóbbi 5-8 évben. Erre az elkorcsosulásra mutatott rá TGM nagyon helyesen. Szóval ha értelmes valaki az lehet tőlem jobb vagy baloldali, a döntései értelmesek lesznek. Ha pedig elferdült akkor annak láthatjuk az eredményét: lecsúszás és megosztottság.

genyamagyar 2012.08.10. 10:40:05

Szentgyörgyi Zsuzsának tökéletesen igaza van!
A blogíró meg kicsit gondolkozhatna... ha már olvasni nemigen szokott.

Balt 2012.08.10. 10:48:45

Először is: Kösz a posztért, nem is sejtettem, hogy az öreglány tőről metszett gyurcsányista. :) (Vagy legalábbis eddig az volt.) Pedig valamiféle "kollégaként" némi rokonszenvvel olvastam alkalmanként a Metropolban, bár a kényszeres, nagyon PC glosszák azért néha kiverték a biztosítékot. (Tőle, Földestől, Freitől, Bús Balázstól, Vass Virágtól - utóbbi legalább igazán nőies - stb.)

Az azért különösen mókás csavar a történetben, hogy Gyurcsány és a karrierje maga a megtestesült Kádár-rendszer, amit Szentgyörgyi - nyilván hasonló okokból... - a védelmébe vesz velük szemben. :))

Annyiban azonban igaza van, hogy az "elmútthúszév" bizony még bennem is előhoz némi kádári nosztalgiát, de ezzel együtt kérlelhetetlen ellenfele vagyok annak a rendszernek, eléggé külön tudom választani a személyes (fiatalkor utáni) nosztalgiáimat a társadalmi vonatkozásaitól...

TGM zavaros fejtegetését egyelőre nem tudom hová tenni, ahogy Sólyom beszédét - és a felemás ballib fogadtatását - sem. De hát hadd legyen nekik valami romlékony gumicsont, így, nyáridőben. :)

genyamagyar 2012.08.10. 11:12:29

@Balt: "Az azért különösen mókás csavar a történetben, hogy Gyurcsány és a karrierje maga a megtestesült Kádár-rendszer,"

És a te karriered? Az nem a megtestesült Kádár-rendszer?

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2012.08.10. 11:16:38

@Balt: Atyaég. Tudsz olvasni? Szentgyörgyi éppen a DK elnöke (vajon ki lehet) és alelnöke által közösen jegyzett cikkben foglaltaknak megy neki.

Nehéz gyurcsányizmussal vádolni azt, aki ellentmond Gyurcsány Ferencnek; már ha a gyurcsányizmus = egyetérteni Gyurcsánnyal.
Persze ha gyurcsányizmus = csúnyarosszgonosznemszeretem, akkor Szentgyörgyi valóban gyurcsányista, mert egészen undorító a cikke. De ugye ha a gyurcsányista ezt jelentené a számodra, akkor kétbites droid volnál, a démonizálás ideális alanya.

cukorrépa 2012.08.10. 11:19:23

@ökörpöröly:

valószínűleg nem a nemzeti IQ-val van gond (illetve más országok állampolgárai sem okosabbak), hanem a negyven évi szocialista beetetéssel, a demokratikus fejlődésnek a II. világháború után elszalasztott lehetőségével, a mesterségesen fenntartott akolmeleggel, amiben még az értelmiség is eltunyult.

és azzal, hogy a rendszerváltás után a politikusaink (minden oldalon) igen hamar elkezdtek kizárólag saját zsebre dolgozni, az országot szétlopni, és közben az általad is mondott hígfos demagógiával megosztani a népet. ebbe az ostoba harcba és sz*rba mostanra belemerevedtek, és totális korlátoltsággal démonizálja egymást az ún. bal-lib VS az ún. jobboldal. kitartóan, szemellenzősen, agylágyult és haszonleső módon (ezt mondja TGM is).

a hamis demgaógiától elvakult, vagy azt gyártó "oldalasok" ostoba érveit sokak számára könnyebb elfogadni, mint önállóan gondolkodni. ez az emberi ész természetes hajlama, bevenni a hangzatos hülyeséget, és nem megszenvedni a bonyolult és árnyalt igazságért.

és egyébként is, a kritikus gondolkodás hogyan születne meg tömegesen itt (egyébként semmilyen országban nem születik meg tömegesen): milyen alapra állva, milyen független forrásokból merítve az információkat és az ihletet?

hogy a lóf*szba lehet ma Magyarországon független és (ön)kritikus és épelméjű közsszereplővé válni, amikor az egyik VS másik oldali újságírók és értelmiségi megmondók mossák az olvasók és médiafogyasztók agyát, és bemocskolnak vagy kitaszítanak mindenkit, aki nem hajlandó valamelyik oldal szekerét tolni.

a politikusok ráadásul gondoskodnak róla, hogy az állami szektorban a munkahelyek szintjén is menjen a harc a ballib VS jobboldali ideológia képviselői között. ritka nagy sz*rban vagyunk.

konkrétan az egész magyar politikai elitet falhoz állítanám, és agyonlövetném, de ha azt nem lehet, akkor örökös száműzetésbe küldeném. mert banánköztársasággá tették ezt az országot.

cukorrépa 2012.08.10. 11:26:52

@cukorrépa:

csak egyet mondok: a "tolni" után kérdőjel jönne.

stoppos76 2012.08.10. 11:43:28

Cuki, ahogy két diktatúrát hasonlítgatnak, hogy melyik volt a jobb.

stoppos76 2012.08.10. 11:45:16

@cukorrépa: "konkrétan az egész magyar politikai elitet falhoz állítanám, és agyonlövetném, de ha azt nem lehet, akkor örökös száműzetésbe küldeném. mert banánköztársasággá tették ezt az országot."

Ámen testvér.

Balt 2012.08.10. 14:25:03

@genyamagyar: Korántsem. Felnőttkorom szinte egészét a rendszarváltás után élem.

Balt 2012.08.10. 14:29:51

@Counter: Hogy ki tud olvasni, azt ki-ki döntse el maga. Ezt írtam:

"Az azért különösen mókás csavar a történetben, hogy Gyurcsány és a karrierje maga a megtestesült Kádár-rendszer, amit Szentgyörgyi - nyilván hasonló okokból... - a védelmébe vesz velük szemben. :)) "

Gyk.: Szentgyörgyi, (önbevallott gyurcsányistaként) a Kádár rendszert veszi védelmébe. Eddig megvan?

No de nézzük eredetiben:
"A Demokratikus Koalíció - egyébként általam igen nagyra becsült, sőt személyében is kedvelt - két vezetője (Te és Gyurcsány) " [Szentgyörgyi Zs.]
Mi ez, ha nem önként vállalt gyurcsányizmus? Legalábbis eddig a cikkig, mert - hogy klasszikust idézzek -, itt elválni látszik a szar az epétől. :))

Hepivankenubi 2012.08.10. 15:27:45

Namármost!

Én éltem a Kádár rendszerben 30 évet. Nem volt túlságosan Ok, de tudtam, hogy holnap is van meló hely.
És ha azon a melóhelyen valami nem volt kóser, akkor felálltam a termelési tanácskozáson és elmondtam, hogy mi a nem jó.
Na, ezt próbáljátok most megcsinálni.

nápolyi maszti 2012.08.10. 16:46:25

@wicha:
Szerintem rossz helyen kopogtatsz a javaslataiddal. Itt az egész Sólyom-diskurzusból és TGM teljes életművéből csak arra rezonálnak, ami a "baloldalra" (=akik nem szeretik orbánt) nézve dehonesztáló. Mert akik odaát vannak, azok alapból buták, gonoszak és hazudnak mindig, kivéve, amikor magukat gyalázzák. Ezért jó orbán-fannak lenni: a világ egyszerű, mint a faék.

+1. A NatGeón fut egy másik II. vh-s sorozat is, most éppen 42-nél tartanak, a németek épp hatalmasat szívtak Sztálingrádnál, Kurszknál és El-Alameinnél. Az egyik tábornok emlékiratából idéznek, aki riadtan szembesül vele, hogy a Führer Nyugat-Európa gyors lerohanásának mámoros napjaihoz képest mennyire megváltozott: arca petyhüdt, egykor megbabonázóan kék szeme véraláfutásos, zavaros hülyeségeket motyog, kezd rájönni, hogy szar van a palacsintában. Nekem meg ez tűnt áthallásosnak.

wicha 2012.08.11. 14:21:20

@nápolyi maszti: Hát, Orbán is eléggé odavan. Mondjuk ha nem a szél ellen pisálna, akkor talán nem kellene ennyit idegeskednie. Nameg, ha a munkájukhoz értő szakemberekkel venné körbe magát, de sajnos a legbelsőbb körben ilyen nincs. Második nekifutásra már ott az egészségügyi miniszter (Szócskának hívják?), a külügyes szépbajszú és még Cséfalvayt is ide mondanám, de neki nagyon kell tolni a píárt, így csak fél pont jár. Többet, ha megszakadok, se tudok mondani. Szánalom netovábbja

Szúrófény 2012.10.12. 05:02:13

@gnme: Szabó Dezső: Mit jelent ez a jobb és baloldaliság? Azt, hogy az illetők egy, az országot érintő egyetemes, vagy részletkérdésekben nem fizikai és pszichikai adottságok összes ismeretéből s a szóban forgó probléma elképzelhető minden hatásából alkotják meg az ítéletüket: hanem egy híg tudományellenes, elemeiben ellentmondó piszkos frazeológia szerint mely őket jobb- vagy baloldaliakká kötelezi” — aszerint, hogy melytől reméli a maga boldogulását, zsákmányát, mondom hozzá én.

Demokrácia? Ez a hazug népképviselet egy az állatvilágban teljesen lehetetlen, perverz helyzetet hozott létre. A vágómarhát a mészárosok letaglózzák: szegény marhák nem tehetnek róla. De van-e olyan örült képzelet, mely elképzelje, hogy a szarvasmarhák zászlós felvonulásban, éljent rikoltozva Kossuth-nótát énekelve válasszák meg azokat a mészárosokat, aki letaglózza őket?
süti beállítások módosítása