Merlin tánca (Bayer Zsolt) – Mi a jobb? VIII.
2012. május 04. írta: Redakció

Merlin tánca (Bayer Zsolt) – Mi a jobb? VIII.

  A magyar jobboldal elmúlt tíz évét és jelenlegi folyamatait elemző Mi a jobb? sorozatunkban Bayer Zsolt (Magyar Hírlap) írását olvashatják.  Amikor megkaptam a felkérést, hogy írjak valamit a magyar jobboldal elmúlt tíz évéről, nem tűnt nagyon bonyolultnak a feladat. Írni valamit, ráadásul a megjelölt téma egyik szereplőjeként, hálás dolog. Lehet benne sziporkázni. Aztán történt valami. Ami elsősorban a sziporkázást tette zárójelbe.

  És most, innen fentről, infarktusom komor, kietlen, magányos tanúhegyéről körülnézve látszik ám az elmúlott negyvenkilenc év is. És ez látszólag több, mint az elmúlott tíz esztendő – de mégis csak kevesebb valamivel. Ugyanis ameddig nem kellett megmásznom ezt a tanúhegyet, azt hittem, ellátok én ezer esztendők felett is. S ez az önhitt magabiztosság azt súgta olykor, már-már olyan varázserővel bírok, mint Merlin…

„Rajtunk már csak a mágia segíthet,
bárhova megyünk, ugyanaz a díszlet.
Egyforma ízek, egyforma méret.
Mindegy, hogy Bécsben, vagy Pécsett élek.
Németül számol a cseh súlyemelő,
angolul sír a dán műlovarnő.

Táltos kellene vagy inkább sámán.
Csak csalók vannak, sok kicsi sátán.
Hívhatnánk Drakulát, hiába jönne
senki sincs már aki félne tőle.
Filmtrilógiát csináltak belőle.
Műanyag sárkány hódol előtte.

Merlin csak éjjel táncol
állatokkal, tűzzel, fákkal.
Fogy az ereje, nem bír a világgal. (…)

A hóhajú öreg idemenekült.
Nem haldokol, még csak sebesült,
üldözi a civilizáció.
A műsorban nem ő a szenzáció.
Hogy megélhessen, kutyákat gyógyít
medvéket mosdat, ketrecet tisztít.

A társulat járja Európát, Debrecent
Riminit, Prágát, Moszkvát.
Túltáplált városokat keres fel.
A varázsló csak a falvakban szerepel.
Itt él a hagyomány, parázslik a hit
a vének értik, a kicsik elhiszik.

Merlin csak éjjel táncol
állatokkal, tűzzel, fákkal.
Fogy az ereje, nem bír a világgal.”

  Merlin pedig így járt. Hobó feltehetőleg nem is sejti, hogy sok-sok „jobboldali” alapvető életérzését sikerült összefoglalnia ebben a dalban (is). És Merlin jelene nem éppen utolsó kiindulási pont. Legyen ez a kályha, ahonnét nekivágunk elmúlott tíz, negyvenkilenc, ezer esztendőnek. Innen, Merlin éjjelbe szorult táncából fejthető fel a jobboldal alapélménye: a világ, s benne Magyarország valami iszonyatos végkifejlett felé száguld. S lássuk be, olyan nagyon azért nem nehéz érvelni e mellett.

  Lássuk be: a világ, amit összehoztunk magunknak, megérett a pusztulásra. Ugyanis nem nagyon maradt benne tisztelhető, és nem nagyon maradt benne bizonyosság. Drága Cseh Tamás erről még így énekelt: „A világ varázstalanítva lett…” – és tényleg… Csak az a bökkenő, hogy a világ jelen állapota a politikai „másik oldal” (bal? Ugyan! Ezt már ők sem gondolják komolyan önmagukról!) számára maga a haladás, a fejlődés, a vágyott gyönyörűség. S ez az antagonisztikus ellentét majdhogynem lehetetlenné teszi a beszélgetést. Holott akadna megbeszélnivaló.

  Megbeszélhetnénk, hogyan jutottunk idáig.

*

  „A kétely, hogy e civilizációban a tömegek számára előbb-utóbb minden unalmas lesz, nem hagy nyugodni (…). A civilizáció, mint valamilyen rejtélyes vegytisztító üzem, lassan kiszívja az életből mindazt, ami harc és ellenállás volt benne – mert az élmény mindig harc. (…) A civilizáció unalmas, mert az élet élményéért nem enged harcolni többé (…). Mindig unalmas, mikor egy eleven, élettől, felelősségtől meleg kultúra kihűl és átmerevedik civilizációvá. Ez az unalom az egyik oka, hogy bekövetkezhetett mindaz, ami bekövetkezett.”

  Márai Sándor írta ezt, régen, nagyon régen. S azóta a helyzet jelentősen romlott – pedig a helyzet, mint olvassuk, már nagyon régen, a huszadik század első harmadában is jelentősen rossz volt. Aztán jött ismét a háború, mint nagy unaloműző, aztán jöttek a boldog békeidők, már megint, és a világ végkép varázstalanítva lett.

  E mostanihoz fogható unalom még soha nem lengte be a nyugati civilizációt. S ezen rettenetes, emésztő unalom elől változatos elmebetegségekbe menekül a kor embere. A legújabb divat, mely a fiatalokat ragadja el, a háborúval való játszadozás. Illetve játszadozás a háború gondolatával. (Tessék elolvasni a vonatkozó adatközléseket a Jobbik háza tájáról.) A politikai másik oldal aktuális elmebetegségét pedig Alain de Benoist foglalta össze a Heti Válasznak adott friss interjújában:

  „A baloldal és a szélsőbaloldal elfelejtette történelmi gyökereit, küldetését, és így Európa minden országában tökéletesen elszakadt a néptől, a nép valós problémáitól. A szociáldemokraták teljesen elárulták baloldaliságukat, és gyakorlatilag a globális kapitalizmus hívei lettek maguk is. A szélsőbaloldal pedig megelégszik azzal, hogy a társadalom periférikus csoportjaival, a bevándorlókkal, az illegális menekültekkel, a homoszexuálisokkal, a drogosokkal foglalkozzanak, pedig ezen témák és kisebbségek irányába a nép többsége eleve érdektelen vagy ellenséges. A baloldal még mindig nem látja be, hogy a túlzott bevándorlás okozta társadalmi problémák első számú vesztese maga a munkásosztály. A munkásosztály észrevette  tehát, hogy a szélsőbaloldal valójában a bevándorlókkal egy új proletariátust akar képezni, és azzal cserélné le a nemzeti munkásosztályokat. A szélsőbal tehát már nem az alsóbb osztályok érdekeit képviseli – hanem a bevándorlókat és egyéb marginális csoportokat. Éppen ezért a baloldal és a szélsőbaloldal számos egykori szavazója a Nemzeti Frontot választja, mert Marine Le Pen pártja lett a valódi munkáspárt. A munkásság 35 százaléka őrá szavazott, a baloldal jelöltjei jóval elmaradnak ettől az aránytól.”

  Egyáltalán nincs ez másképpen Magyarországon sem.

  A magyar jobboldal pedig odaszorult lélekben e két elmebaj közé, a jobbikos háború-várás meg a balos, szélsőbalos permanens „emberjogi harcok” közé, és annak ellenére néz egyre riadtabban körül, hogy soha nem volt még ennyire erős. Egyre riadtabb, bizony, bár meggyőződése, hogy alapvetően igaza van majdnem mindenben, egyszerűen nincs lelki ellenszere az elképesztő és minden képzeletet felülmúló hazugságra és agresszivitásra. S persze azért is, mert mindig pirulva fogjuk tagadni, de azért eo ipso elitisták vagyunk. Nagyjából az Astoria után elveszítjük biztonságérzetünket, és nincsen érvényes szavunk a külvárosi éjben. Amennyire otthonosan mozgunk vidéken, falvakban, határon túli magyarok között, amennyire felháborít bennünket a kádárizmusból ránk öröklődött elviselhetetlen „parasztozás”, annyira leszünk Gólyakalifák, Tábori Elemérek a külvárosok odvas fogsorú házsorai között, s él bennünk a vágy, hogy amíg „ők” parasztoznak, addig mi kéjjel „prolizzunk”…

  Elitisták vagyunk.

  Pirulva fogjuk tagadni, de imádjuk a Hihetetlen család című animációs filmet, megnéztük már ezerszer a gyerekekkel, és felhívtuk figyelmüket a felnőtteknek szóló poénokra. Leginkább arra, amikor Nyúlánka leteremti férjét, Mr. Irdatlant, amiért az nem ért haza a gyerek ballagására. Mr. Irdatlan pedig kifakad: „Ballagás? Mi az, hogy ballagás? Negyedikből megy ötödikbe, csak ma minden alkalmat megragadunk, hogy piedesztálra emelhessük a középszerűséget!” Ez a mondat kéj a jobbos füleknek, főképp, hogy egy amerikai szuperprodukcióban hangzik el, s így külön zamatot kap. Az meg főleg, amikor Mr. Irdatlan főnöke, a biztosítótársaság félreérthetetlen karakterű Mr. Haptákja megkísérli elmagyarázni a profit mindenhatóságát, mire Mr. Irdatlan úgy vágja pofán, hogy legalább három falat átszakít.

  Ezért a pár másodpercét teszik be jobbos gondolatbűnözők újra és újra a Hihetetlen családot a lejátszóba…

  De ettől a gondolatbűnözéstől csak fokozódik a riadalmunk.

  Ugyanis mi a szocializmus nevű elmebajt gyűlöltük a legeslegjobban, s igazából akkor lettünk elszánt elitisták. És sóvárogva vágytuk a Nyugatot, a kapitalizmust, s amikor olykor-olykor arra jártunk, a szánalmas kis valutakeretünkkel meg az elhatározással, hogy legközelebb úgyis maradunk, akkor csodát láttunk mindig.

  Most meg csak állunk, és még nem mertük eldönteni, hogy a Nyugat már akkor is ilyen borzalom volt, csak nem vettük észre, vagy azóta lett ez belőle.

  Még nem mertük eldönteni, hogy az összes álmunkat meg kell-e tagadnunk, vagy csak a „szent Kelet vesztett boldogságát”, ezt „a gyalázatos jelent”. S miközben ezen dilemmázunk összkomfortos elefántcsont tornyainkban, a hátunk mögött az egyik május elsejei réten valami szerencsétlen, születése pillanatában vesztésre ítélt idióta kalasnyikovval lövöldöz a levegőbe, a másik majálisos réten pedig egy ugyanolyan idióta önmaga soha tisztességgel meg nem írt szakdolgozatát állítja a világmindenség középpontjába.

  Ebből a nézőpontból pedig egy pillanatra élesen látszik, hogy nagyon magunkra vagyunk ám hagyva.

  S hogy a katolicizmus egyetlen óriási tévedése az egyetemesség dogmája, a protestantizmusé meg a predestináció börtöne.

  Mert nincsen egyetemesség, ami felválthatná a nemzetit. Csak az emberi ostobaság örök és egyetemes.

  És nem, még sincsen predestináció – mert akkor a majálisok virágos rétjein minden elmeháborodottnak igaza van. Vagy legalábbis nem tehetnek róla. Azt pedig tényleg nem lehetne elviselni…

*

  Ha meg kell tagadjuk minden álmunkat, akkor legalább járjunk  végére, hogy miért:

  „Marx, Freud és Einstein ugyanazt az üzenetet közvetítették az 1920-as évek számára: a világ nem az, aminek látszik. Az érzékszervekben, amelyeknek empirikus észleletei alakítják gondolatainkat időről és távolságról, helyesről és helytelenről, törvényről és igazságosságról, s az ember társadalmi viselkedésének természetéről – nem lehet bízni. A marxi és freudi elemzés ráadásul, mindegyik a maga módján, aláásta a személyes felelősség és kötelesség rendkívül fejlett érzékét az iránt a meggyökeresedett és objektíve igaznak tekintett erkölcsi szabályrendszer iránt, amely a 19. századi európai civilizáció középpontját alkotta. A benyomás, amelyet az emberek Einsteint olvasva szereztek – miszerint minden értékmérce viszonylagos-, az erkölcsi anarchiának ezt az egyszerre csüggesztő és felvillanyozó vízióját erősítette meg.”(1)

  Bizony ám, Istenem… Húsz éve még azzal a nekiveselkedéssel indultunk, hogy majd mi meghaladjuk a borzalmas huszadik századot. S ez elhatározásnak nem is rossz ám. Csak abban tévedtünk, hogy majd a huszonegyedik jobb lesz.

  Nem lett jobb.

  Minden ízében rosszabb lett. „Ami van: széthull darabokra”. Hát persze, ez az egyetlen átélhető és igazolható alapélmény. Ám hogy „csak ami lesz, az virág” – nos, ez tűnik most a legnagyobb tévedésünknek.

  Csak suttogva merem bevallani: építsük vissza a 19. századot. Lehetetlenségnek éppen annyira megfelelő, mint jónak, szépnek, élhetőnek, igazságosnak, emberinek látni és láttatni a globális tőkés világot. Viszont: „Az elképzelés, hogy az olyan írók, mint Proust és Joyce éppúgy romba döntötték a 19. századot, mint gondolataikkal Einstein és Freud, nem is annyira irreális, mint amilyennek látszik. A 19. században érte el csúcspontját a személyes felelősség filozófiája – az elképzelés, hogy egyenként valamennyien felelősek vagyunk tetteinkért , amely a zsidó-keresztény kultúra és az ókori világ közös öröksége volt.”(2)

  Hát ezért állítom, hogy nincsen ma nagyobb forradalom a múltba fordulásnál és a kivonulásnál. Kivonulás: szecesszió… Úgy van. S mivel a zöldborsószemmé zsugorodott idióta világból lehetetlen már bárhová is kivonulni, hát a jelenből kell kivonulni. „Mélységes mély a múltnak kútja” – kezdi Thomas Mann a József és testvéreit. Hát akkor tessék-tessék, ott van a rengeteg hely, a múlt mélységes mély kútjában. S talán a sok-sok önkéntes kivonulás összeáll majd hamarosan valami mássá, mint a jelen. Mert ez lenne a cél, ugye, s lehetőleg kalasnyikovok nélkül. Ez lenne a cél, mert másképpen marad a végtelenül unalmas, retardált valóság. Ahol nem hogy József és testvéreit, de már semmit sem kell elolvasni. Bizony felebarátaim, jó, ha tudjátok, hogy az írásbeliség megszűnőben van. Ha lesz utókor, az úgy fog emlékezni erre a civilizációra, mint az sms-nyelvezet civilizációjára, amelyben ötszáz szóval kényelmesen leélhető volt egy egész élet.

  S a pitiáner kisszerűség olyannyira győzedelmeskedett, hogy már a bűnök sem igaziak. És az a leghátborzongatóbb, hogy ezt már Cs. Szabó László is így érezte, 1942-ben:

  „A mi világunkban érdekek helyett ismét hitvallások keresztezik egymást (s a fegyverüket), s a hitvallás tudvalevőleg vérengzőbb, mint az érdek. Csakhogy az új hitvallások végcélja már nem a végtelenség; a protestantizmus és az ellenreformáció kitágult ege, amely szomorú nagysággal fénylett a testvérgyilkos emberkézen; a cél most itt van a földön, törpe emberi sorsunkban, amelyet a társadalmi evangéliumok nevetségesen fölnagyítottak. Visszahulltunk az örvénylő XVI. Századba, de a régi gyilkosok és kegyetlen hitvallók alázatos nagysága nélkül. Ma olyan hitvallásokért vérengzünk, amelyek a múlt században még csak elméletek voltak. Valamelyik elmélet a sok uralkodó elmélet közül.”(3)

*

  És manapság?

  Manapság már ennyi sem maradt. Manapság szánalmas lelki nyomorékok sikoltanak a nyilvánosságba újszerűnek és tabudöntögetésnek szánt gondolat-roncsokat. Ők a kilátástalanság hajótöröttjei, akik azt hiszik, hagyomány- és múlt-öléssel fogják túlélni a semmit:

  „A bűnösök azok, akik el akarják hitetni veled, hogy a nagyvilágon e kívül nincsen. Ez az örök magyar hazugságok legsúlyosabbika. Ne érezd magad otthon a nagyvilágban, magyar! Ezt követelik tőled, születésed óta. Ezt szavalják neked az állami ünnepeken, már az óvodában rákezdik, és folytatják az iskolában, szavalnak, mennydörögnek, sulykolják a fülbe, hogy e kívül nincsen számodra. Húzódj be a Kárpátok eresze alá! Zárd magadra az ajtót,, fordulj a fal felé, és álmodj szépeket, magyar! Ezt akarják tőled. És ha nem vagy elég óvatos, bedőlsz nekik. S tényleg úgy mozogsz majd ezen a bolygón egész életedben, mint egy marslakó A határokon túl mint egy idegen.”(4)

  No, hát ennyi lett a 19. századból, a reformkorból. S lám, a bűn is ilyen szánalmas lett, apró, kocsonyás és undorító – éppen mint a fenti, hajótörött gondolattöredék.
S ha már Vörösmarty Mihályunk is oda lett ültetve a vádlottak padjára, akkor riadtan vegyük észre, hogy nincsen semmi fontosabb kérdés ma sem az ő kérdésénél:

  „Ment-e a könyvek által a világ elébb?”

  A jobboldal konok, makacs, rögeszmés és empirikusan sehogyan sem igazolható válasza erre az, hogy igen.

  Kicsit bővebben? Nem… De konok, makacs, rögeszmés a ragaszkodásunk ahhoz, hogy nem lehet kiirtani a könyvet, az írásbeliséget, a magaskultúrát, az elitizmust, a múltat és a históriát az életünkből, bármennyi szánalmas kis alak szövetkezik erre, s persze mind a haladás jelszavával.

  Hogy is szól a mondat Bereményi csodálatos Eldorádójában?

  „Most olyan idők jönnek, hogy szükség lesz azokra, akik ártatlanok és nem haragszanak.”

  A rossz hír, hogy odaát nincsenek ártatlanok, ideát meg nincs senki, aki nem haragszik.
Nehéz lesz. De hát, hogy idegesítsem a társaságot kissé, kéjjel zárom az egészet Vörösmartyval:

„Mi dolgunk a világon? Küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.
Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből
S a szellemharcok tiszta sugaránál
Olyan magasra tettük, mint lehet,
Mondhatjuk, térvén őseink porához:
Köszönjük élet! Áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfi munka volt!”

*

Jegyzetek:
1.: Paul Johnson: A modern kor (A huszadik század igazi arca)
     XX. Század Intézet, 2000. 17. oldal.
2.: Id. mű., 16. oldal.
3.: Cs. Szabó László: Kis népek hivatása
     Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány, 2005;
      Kortárs Könyvkiadó, Budapest, 2005. 117. oldal.
4.: Kácsor Zsolt: A legmesszebb ezektől
     Népszabadság, 2012. április 24. 11. oldal.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr14486117

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Békeharc reload 2012.05.05. 23:39:55

Európa 1968-as, kommunista gyökerű liberálisai a minap kiáltványt tettek közzé, melyben közölték, hogy Európa mégsem jó úgy, ahogy most van (nocsak!?), ezért újjá kell szervezni. Méghozzá alulról. S hogy hogyan? Azt majd ők megmondják.&n...

Trackback: Épitsük vissza a tizenkilenczedik századot! 2012.05.04. 14:16:22

Elege van a boldogtalanságból? Elege van a 21. századból? Elege van abból, hogy mai cinikus korunk már nem hisz a régi szép hazugságokban, hanem helyettük új hazugságokkal tömeti a fejét, de legalább azokban sem hisz? Elege van abból, hogy hiába van au...

Trackback: Anális majális 2012.05.04. 13:35:03

Kedves Naplóm!Múlt héten megint elmaradt a bejegyzés. Ezúttal nem a keresztény hittérítők vettek üldözőbe, hanem sorstársaim, a rettegő demokraták. A Fidesz ügynökei elhitették velük azt a hazugságot, hogy a kormánypártok szimpatizánsa vagyok. Ők pedig...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.05.04. 07:25:12

jobbulast az infarktusbol valo felepuleshez.

viszont micsoda manir az, hogy a civilizacio eppen most mentette meg az eletet es o megis kis faluba vagyik, ahol elpatkolt volna.

Robinzon Kurzor 2012.05.04. 08:44:29

Igaziból infarktusa volt?
Ebből kimaradtam, azt hittem valami metafora a szövegben... akkor először is jobbulást és mielőbbi teljes felépülést.

A maga nemében a legigényesebb írás az eddigiek közül.

Ezzel együtt Bayer -- mentálisan -- menthetetlen.

Minden rossz a "baloldal" (és mostanában egy kicsit a szélsőjobb) miatt van, szóba állni "velük" (akik nem fideszesek) nem lehet, foglyokat nem ejtünk.

Legkirályabb érv: valami neki nem tetsző azért nincs, mert nem lehetne (= a T. Szerző nem tudná) elviselni, ha úgy lenne.

Jó ez az írás, még ha nem is a jobboldalról, hanem a Bayertől rendkívüli erőforrások igénybe vételét igénylő viszonyulásról szól ... de pont ettől tanulságos.
(Talán a testi bajok is innen gyökereznek?)

A végén még egy felebaráti "szánalmas lelki nyomorék" címke a Népszabadságnak, amelynek Bayer akkor publicistája volt és amelynek hasábjain 1994. október 21-én maga Bayer bírta leírni az alábbi sorokat:

"Most biztosan nem kéne megszólalni. Mert hát kit érdekel az egész? Kaptak öt százalékot, éppenhogy becsúsztak a parlamentbe... Fidesz? Ugyan kérem!
[...]
Most itt az idő az árulásra: igen, én, az alapító atyák egyike dr. Simicska Lajos és Tóth Béla miatt hagytam el a pártot. Ugyanis nem szerettem őket. Nagyon nem.

Dr. Simicska körül egyre több lett a fegyveres őr, s lassan kezdtünk úgy kinézni, mint valami kokainbáró rezidenciája Kolumbia-alsón.."

Bayernek van mit kompenzálni, az 5-ös számú párttagkönyv büszke tulajdonosa (ezek szerint visszakapta, amikor visszalépett -- vagy a kilépés nem volt igaz?) időközben megszerette dr. Simicska Lajost ("Én szeretem Önt, Mr. Tájfel"), még ha ez láthatóan fel is emészti testileg-lelkileg.

Viktus 2012.05.04. 08:47:17

Ez mégis mi? Holnap Norbi update receptek lesznek mi a jobb_ix ?

Alfőmérnök 2012.05.04. 08:56:30

"Drága Cseh Tamás erről még így énekelt: „A világ varázstalanítva lett…” "

Ezt nem Cseh-Bereményi találta ki, hanem Max Weber.

Viktus 2012.05.04. 08:58:01

@Robinzon Kurzor:

Mondjuk azt se csodálnám lehet nem bírja a szíve ezeket a sűrű oldalváltásokat ... egyik nap még lelkesen békemenetet szervez meg nem leszünk gyarmat kis időre rá meg már a barátunk lett a gyarmatosító. Régebben a Fidesz nem pár havonta vett fel új irányvonalat-politikát.

áhhh, úgyis mindegy 2012.05.04. 09:10:29

Végre a sorozatban először valaki ideológiáról is tud írni nem csak a fideszről.
Ettől függetlenül Bayer évtizede elhatalmasodó farkasvaksága használhatatlanná teszi minden gondolatát.
Annak a kimondása mellett ugyanis, hogy "odaát nincsenek ártatlanok, ideát meg nincs senki, aki nem haragszik",
nem tudja (vagy nem akarja észerevenni), hogy ideát is mindenki sáros, egyre sárosabb, és odaát is haragos mindenki, egyre haragosabb.
Persze ha ezt észrevenné, rájönne, hogy nem világok harca ez, nem a hagyománytisztelő jók és a mindent lerombolni vágyó progresszívek csatája ez, sima marakodás csak a koncért. Hogy a hobós hasonlatba illesszem: ő is csak a társulat tagja. Köze nincs Merlinhez.

sisszi 2012.05.04. 09:16:25

nem bírom ezt az önsajnákozó, múltbanéző, köldökvakargató sírást!!! érthetetlen miért ennyire pesszimista az emberiséggel kapcsolatban és ennyire hülye, ostoba, bunkónak nézi a következő generációt!!! ilyenkor mit mond Bayer a gyerekének? "Te fiam túl ostoba vagy, hogy tudjad hogy alakítsd a jövőd" ?????

felucca 2012.05.04. 09:16:47

Nem tudom, hogy Max Weber, vagy Bereményi találta-e ki, de tőlük függetlenül már én is régen kitaláltam, hogy a világ varázstalanítva lett. És mindezt úgy találtam ki, hogy sohasem szimpatizáltam a jobboldallal. Ettől függetlenül még lehet, hogy az összes többi jobboldallal nem szimpatizáló kortársam a varázstalanított világot csuda nagyszerű dologként éli meg, bár kevéssé valószínű. Úgyhogy Bayer ismét baromságot írt le.

caralho voador 2012.05.04. 09:19:48

@sisszi: járt maga egy tetszőleges európai nagyváros utcáin mostanában?

hacsaturján 2012.05.04. 09:22:10

ehhhh, több is veszett orgoványnál.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.05.04. 09:23:30

@sisszi:
"érthetetlen miért ennyire pesszimista az emberiséggel kapcsolatban"

Hat majd ha maganak is elkezd nyikorogni a szive meg fajni a hata meg a lepcsok egyre magasabbak lesznek, akkor maga is azt fogja gondolni, hogy regen minden jobb volt. Ami az oregedo egyen szempontjabol teljesen igaz is.

Gazz 2012.05.04. 09:31:08

Szerintem nem rossz cikk. Egy dolgot viszont nagyon erősen Bayer Zsolt figyelmébe ajánlanék, illetve nemcsak az övébe, hanem minden decivilizácó felé kacsingatóéba.
Tessék megnézni a migráció nemzetközi trendjeit. Hogy mely országokból mely országokba áramlanak az emberek.
Azután tessék végre egyszer őszintén elgondolkodni, és feltenni a kérdést: Én Bayer Zsolt, közíró, lennék-e földművelő Kambodzsában? Lennék-e gyári munkás Arhangelszkben? Lennék-e megélhetési gerilla Kongóban?
Egyetlen dologra kellene csak koncentrálni ezután: az őszinte válaszra.

EMU 2012.05.04. 09:35:16

Tipikus jelenkori marxista rinyálás ez az írás, a maga pesszimizmusával, a küzdésével, lehangoltságával, mintha egy nyugat-európai szélsőbalos blogbejegyzést olvasna az ember. Kutyából nem lesz szalonna ugye. A jobboldal elmúlt 10 évét pedig a jobboldal alakította ilyenné, vele együtt ők tették élhetetlen, békétlen, ostoba, irigy, ingerült, kötekedő, mellébeszélő, agresszív, arrogáns kócerájjá ezt az országot. Bayer teljes erőbedobásával. Néha fáj, hogy az egészségügy jól teljesít.

Steve the Great 2012.05.04. 09:35:29

Sok mindennel nem értek egyet, de eddig szvsz. ez az írás sikerült a legjobban a sorozatból. Ő legalább a kérdésre próbált meg válaszolni.

allegretto23 2012.05.04. 09:35:35

A világban rengeteg tiszteletre és csodálatra méltó dolog van - ma is. Lesz, van és volt... Csak magácskáék nem látják, mert a hamis bálványaik eltakarják a szemük elől...

sisszi 2012.05.04. 09:36:05

@caralho voador: jártam.
@Doomhammer: miért régen a lépcsők, meg a domb nem lettek magasabbak??? egy tanulatlan szolgálólánynak gondolom arany öregkora volt a 19.században. hú de irígylem tényleg.
Bayer nagyszülei most örülhetnek, hogy unokájuknak pl ellátást kap egy kórházban infarktus után (jobbulást kívánok) és a laptopjáról még dolgozni is tud onnan.

Viktus 2012.05.04. 09:40:23

Lesz ilyen elemzés Zsuzsikától is? :P

kgonzo 2012.05.04. 09:41:16

Érdekes, időnként fontos dolgokat írt Bayer. Az, hogy valami nagy baj van az nem új keletű. Az, hogy ez nem látszott a fal mögül kiszabadultaknak, szinte természetes. Elvakított bennünket a csillogás.
A kapitalizmus, az kapitalizmus.
Az, hogy ideát nincsenek ártatlanok ezt kikérem magamnak, és még több ezer becsületes baloldali vagy liberális gondolkodónak, melósnak és nem melósnak.
Azt hiszem hálás lehetek azoknak, akik szegénységben fölneveltek, megtanítottak dolgozni és tisztelni azt, aki kétkezi munkából él. Mintegy tizenöt évet én is lehúztam ebben a sorban, tehát saját tapasztalatom is van ezzel kapcsolatban. Ezért aztán rendszeresen gombóc nő a torkomban, ha hallom hogy ezeket az embereket lenézik, lekezelik olyanok, akik életükben lapátot sem fogtak a kezükbe. Ennél jobban már csak az bosszant fel, amikor azt látom, hogy populista demagógiával megvezetik ezeket az embereket.

Bell & Sebastian 2012.05.04. 09:43:43

A régmúlt idők filozófia tanárnője vágta a fejemhez, miután bevéste a kegyelem kettest egy parázs vita megkoronázásaként:

- Magának sokkal több van a fejében, mint a többieknek összesen, legfőbb ideje rendet rakni!

Bevallom, sokat kísért e mondat - azóta is.

Bayert is üldözi egykori önmaga, minden jel szerint. Csakhogy a zsidó-keresztény kultúrkör emlegetése után ki kellene magát vetnie az ablakon, merthogy az olyan, mint a lángoló fagylalt, Alfi kecmec szavával: oximormon, vagy mi a csuda ...

Azért Doom meg Kurzor legalább hozta a formáját, érdemes volt bekukkantani. :)

Ja, és szívesen járnék egy AMD -vel, mert az legalább magyar (volt), minket még kiképeztek a használatára és jól alátámasztaná a véleményemet pár (közelről megismert) nemzetközi és (látszólag) magyar üzleti gecivel szemben, az elszámolás során.

Állítólag a hitelhercehurca lényege is csak annyi, hogy a megszokott multikat kéne visszaengedni (hogy visszaszippanthassák a lóvét), meg ne vigyenek el belőle annyit (Fikuszék), vagy/de legalább fizessék már ki egyszer végre a munkát végzőket is.
Ez a púnijós hármas követelmény, a többi csak fölös szijjártóiáda.

Mondjuk a vidéki lét valóban deprimáló tud lenni, ezért is jár együtt a szélsőjobbulással.

Czeizel mester meg is mondta, minden bajok eredete pszichoszomatikus (az immunrendszer legyengülésével kezdődik), amely kifejezés valószínűleg a Lajos szinonimája lehet.

A zsidó-keresztény kultúrkörnek meg gépkarabély a seggébe!

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2012.05.04. 09:43:46

Súlyos inkonzisztenciák vannak benne.

DurvaPisti 2012.05.04. 09:43:56

Bármilyen kis falu lehet bárhol. HA nem lép, akkor elrobog mellette a valóság. Zsákfalu lesz. Egy holtág.
A világ változik. Mi pedig eldönthetjük, hogy gátat próbálunk neki vetni, vagy mi magunk is változunk, segítjük a változást. HA részt veszünk benne, akkor talán kicsit olyan írányú is lehet, amilyennek mi szeretnénk. Ha csak nézzük, akkor olyanná lesz, amilyenné mások teszik.
Hit kell, de nem a mágiában és/vagy az Istenben. Hinni kell az emberségben és tenni ezért a hitért. Amit elveszítettünk az nem más, mint az a tudat, hogy sorsunk egymásétól függ. Sajnos a csoportba rendeződés nem a produktív és s destruktív tulajdonságok mentén történik.

Szevasztok 2012.05.04. 09:44:55

Elsőként leszögezném, hogy az írás maga nagyon jó!

Csak ezt a nyavajgás a civilizáció miatt, azt nem értem. A világ mindig és folyamatosan változik és ennek a változásnak keresztbe állni soha nem volt sikeres.

Nekem erről a vidámparki hullámvasút jutott eszembe. Fenn a csúcson, amikor közeledsz a nagy "lezúgáshoz" kétféleképpen érezheted magad: vagy rettegsz a magastól és a zuhanástól, vagy izgatottan várod és vágyod az élményt.
Egy biztos: kiszállni nem tudsz!
Akkor meg miért nem döntesz úgy, hogy jól érzed magad benne??? Csak te döntesz hogyan éled meg.

Késes Szent Alia 2012.05.04. 09:47:23

"Csak suttogva merem bevallani: építsük vissza a 19. századot. "

Kínával, Szaúd-Arábiával meg Oroszországgal partnerségben.
Lyó ötlet, biztos szép lesz az eredmény.

keptelen kepkeret 2012.05.04. 09:47:40

Abszolut egyetertek a cikkiroval,ez az egyik legjobb es legtalalalobb cikk amit olvastam.

En sem tudtam,hogy infarktusa volt,jobbulast:-))

Terézágyú 2012.05.04. 09:48:34

Ahhoz képest, hogy a jobboldalról akart/kellett volna írni, elég sokat ír a baloldalról. És természetesen szidja...

MézesRozi 2012.05.04. 09:49:12

Jobbulást.
jól megírt szöveg, gondolattöredékek halmaza, sok esetben önmagukban megálló igazságok. újra gondolt gondolatok, amelyek még nem teljesen koherensek, de vajon kell-e annak lenniük?

ps. ha már a romantika kora a visszavágyott múlt, konklúziónak én ezt vártam (szó szerint:)):

" Hát ne gondolj e világgal,
Bölcs az, mindent ki megvet,
Sorssal, virtussal, nagysággal
Tudományt, hírt s életet.
Légy, mint szikla rendületlen,
Tompa, nyúgodt, érezetlen,
S kedv emel vagy bú temet,
Szépnek s rútnak húnyj szemet.

Mert mozogjon avagy álljon
E parányi föld veled,
Lengjen fényben, vagy homályon
Hold és nap fejünk felett,
Bárminő színben jelentse
Jöttét a vándor szerencse,
Sem nem rossz az, sem nem jó:
Mind csak hiábavaló! "

doggfather · http://dogg-n-roll.blog.hu/ 2012.05.04. 09:50:49

jobboldaliként ki kéne kérni magatoknak, hogy Bayer is jobboldalinak mondja magát...

johnnymoore 2012.05.04. 09:51:05

Azon túl, hogy minden szavát ittam Bayernek — mint ahogyan mindig is —, most már tényleg felszólítom őt, hogy tessék már írni valami irodalmi művet is és ne csak a szánalmas politikával kótyavetyélje el a zseniális írói tehetségét.

Komolyan mondom, kétszer olvastam el ezt a szöveget, annyira szép. Attól tartok, elő kell vennem tőle most a Tündértemetőt.

sisszi 2012.05.04. 09:51:12

aki hülyének nézi a gyerekét, annak a gyereke hülye is lesz. ennyi. szép múltbarévedést kívánok a továbbiakban

caralho voador 2012.05.04. 09:52:27

@sisszi: akkor csodálom, és egyben irigylem az optimizmusát.
Amúgy szerintem is messze a legjobb írás eddig sorozatban, a témához kapcsolódását és gondolatiságát tekintve is, még ha nem is ért vele egyet valaki.

fikanick 2012.05.04. 09:52:58

Ez a csavo rettento elegedett a sajat martirszerepevel es eszeben sincs meghallgatni, hogy mit mond rajta kivul az egesz vilag, mondjuk a Fideszen kivul barki mas az Europai Neppartban.

Mar persze amellett, hogy egy utolso kutmergezo, aki kozvetlen erdekbol csinalja mindazt, amit, mikozben hazugsagot reklamal mindenki mason es aldozatkent tetszeleg.

Bar ez mar tenyleg nyilvanvalo mindenkinek, gondolom, hogy miert fogadja el a mandiner, hogy a jobboldal meghatarozo egyenei kozott ilyen sok a veresszaju fasiszta es megelhetesi propagandista, az kulon rejtely, mintha nem ertenek, hogy ez nem a masik oldal merceje, hanem az emberi tisztessege.

MézesRozi 2012.05.04. 09:53:02

@Bell & Sebastian:

no azért a maga kedvéért is érdemes benézni:)

waze 2012.05.04. 09:55:16

Az írónak jobbulást kívánok.
Talán ez a betegség hozta ezt a borúlátást. Az írás jó bár nekem is böki a csőröm hogy minden hibát eltol jobbra-balra nekünk meg el kellene hinni hogy a tévedhetetlenek állnak ott ahol ők. Azok az emberek akik így-úgy felküzdötték magukat politikusnak és döntenek rólunk, nos ott kellene kezdeni a rendrakást és utána talán nem lenne olyan zűrzavaros a kép, mi itt lent csak igazodunk a hülyeségeikhez. Álszent, hazug, semmihez sem értő emberek mindkét oldal politikusainak minden szegletében, aki nem ilyen az kihull a rostán már jóval korábban, néha 1-1 Ángyán-féle ember előkerül de hamar el is tüntetik. Mint ahogy eltűnt az az Orbán Viktor is akire felnéztünk 1989-ben.

sisszi 2012.05.04. 09:58:23

@caralho voador: igen valóban azért nagyon szép lírai lett az írás. és remélem adtam egy kis optimimust:) szép napot

Āndélièyàsī Yúlè Chǎngsuǒ 2012.05.04. 10:00:40

melyreszanto iras, csak G R A T U L A!!!

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.05.04. 10:04:07

@sisszi:
"miért régen a lépcsők, meg a domb nem lettek magasabbak???"

De, regen is magasabbak lettek es hasonlo gondolatokat a hanyatlo civilizaciorol meg a 20 evvel korabbi eszmenyekben valo megcsalatkozasrol le is irtak akkor is.

Ez az elet rendje. A Fidesz-korosztaly oregebbje tonkretette magat es menthetetlenul megoregedett. Bayer is ugy erzi, hogy mar nem birja a versenyt a "szánalmas lelki nyomorékokkal, akik a nyilvánosságba újszerűnek és tabudöntögetésnek szánt gondolat-roncsokat sikoltanak". Ezert nem szereti a versenyt es szeretne egy olyan tarsadalmat, amiben ezektol a roncsoktol nem kell felnie.

De nem fogja megkapni. Mert ez is az elet rendje.

EMU 2012.05.04. 10:06:53

Másrészt az a "hajótörött gondolattöredék" Kácsortól, az a legtalálóbb az első generációs polgárok jobboldali kurzusára, ami rettegve szarik be mindentől, ami nem járt valaha az utcájukban, és mindent irtani akar, ami a kolesz szobába nem ért el hozzájuk. Szűkülj be, magyar, tudd a helyed, ne ugrálj, ne keress mást, mint amit mondanak neked, ne kételkedj, kussolj, ne érdekeljen, mi van körülötted a világban - ez a fidesz rezsim lényege. Felmenteni a napnál világosabban látszó sötétséget, kulturálatlanságot, bunkóságot, rothadó fogazatú harsány röhögést és arroganciát, azt válaszolni rá, hogy ez az, csak így tovább magyar testvérem, semmi keresnivalód nincsen az intellektus háza táján, maradj csak olyan primitív, aminek hozadékát mindenki láthatja, ha az utcára kilép, légy büszke rá, hogy ilyennek születtél és ilyen is maradsz. A fidesz ezt nem levetkőztetni, hanem megerősíteni akarja a kárpát-medencei állományban, a beszűkült sötétség legkitartóbb zsoldosa a hazai jobboldal. Bayer meg remek nagykövete ennek.

pierre bayle 2012.05.04. 10:12:14

Aki komolyan Alain de Benoist-ra hivatkozik, az nem komolyan vehető ember.

táltos 2012.05.04. 10:13:04

" Bizony felebarátaim, jó, ha tudjátok, hogy az írásbeliség megszűnőben van. Ha lesz utókor, az úgy fog emlékezni erre a civilizációra, mint az sms-nyelvezet civilizációjára, amelyben ötszáz szóval kényelmesen leélhető volt egy egész élet."
Ez tetszett:). Csak az a baj, hogy az utókor számára ezek az sms-ek nem maradnak meg. Sőt, nagy valószínűséggel ez egész digitális tudástár és kultúra elvész majd nagyon hamar. Nem kell sok csak egy erős vírus, egy hosszabb áramszünet stb.

Fenehorizont 667 2012.05.04. 10:14:27

durva, hogy az összes lángelme közül, aki jobboldalról (és baloldalról) ír a mandiner új hülyeség-sorozatában, csak bayer zsolt volt agyilag képes arra, hogy idézőjelbe tegye ezeket.

tarackos 2012.05.04. 10:17:03

Szerintem is ez eddig a legjobb írás. Remekül bemutatja Zsolti milyen frusztrált a jobboldal és hogy az egyetlen ötletük a múltba fordulás.

Azt viszont nem hajlandó észrevenni, hogy a múltban először azzal találkozik amit állítólag annyira útált: az átkossal...

Rorschach · http://lowfast.blog.hu 2012.05.04. 10:19:33

Nekem az jott le ebbol az irasbol, hogy a Bayer Kozepfoldere vagyik.

fikanick 2012.05.04. 10:22:26

@táltos: Marhasag. Ha nem tudod, mirol beszelsz, ne beszelj rola. Ez altalaban allna gazdasagra is, de azt mar tenyleg nem varhatom a jobberektol, akik amugyis a sajat, kepzelt vilagukban elnek, azert a szamitogepek mukodesi elverol ne alkossunk mar ujszeru elmeleteket.

Yeto 2012.05.04. 10:24:26

Az elmúltnyolcév párt szócsöve a személyes felelősségről papol. Nabazmeg...

A másik: állítsuk vissza a 19. századot. Ez legalább a párt valós hozzáállását tükrözi. Húzzatok vissza a 19. századba ezerrel, csak az országot ne vigyétek magatokkal, a kétharmad nem erre szavazott (én legalábbis nem emlékszem ilyenre a választási programban).

Robinzon Kurzor 2012.05.04. 10:24:35

@Bell & Sebastian: "A zsidó-keresztény kultúrkörnek meg gépkarabély a seggébe!"

Legyünk inkább vahabiták, mert az jelenleg jobban passzol a jobboldali életérzéshez? :D

komment-elo 2012.05.04. 10:24:52

"Nagyjából az Astoria után elveszítjük biztonságérzetünket, és nincsen érvényes szavunk a külvárosi éjben."

ez a mondat mindent elmond...

fikanick 2012.05.04. 10:25:05

Mondjuk az tenyleg vicces, ahogy elvetve akadnak a fasisztak es a kisebbrendusegi erzestol megnyomoritottak kozott valodi jobboldaliak a cikksorozatba irogatok kozul.

Annyit mondogattak maguknak a Fideszesek, hogy ok jobboldaliak, hogy el is hittek maguknak, meg ha az egesz vilag mast is mond roluk.

rotten biller 2012.05.04. 10:25:58

gyomorforgato ez a giccses erzelgosseg ezzel a merhetetlen ostoba al/fel muveltseggel keverve, Bayer hangja az orok kozepszer hangja, meghogy elitista, lol

thetriggerhappy 2012.05.04. 10:29:50

"Manapság szánalmas lelki nyomorékok sikoltanak a nyilvánosságba újszerűnek és tabudöntögetésnek szánt gondolat-roncsokat."

teljesen igaza van. ez a cikkecske is pont ilyenre sikeredett.
bayert komolyan soha senki nem akarja szembesíteni a múltbéli saját magával?

chico 2012.05.04. 10:30:11

szánalmas, hogy egy halálközeli élmény csak erre az idézettöredék halmazra volt elég egy magát gondolkodónak, elitista, konzervatív, hova ne szaladjak a kultúrájára, nemzetére büszke embertől valló embertől.

A legnagyobb forradalom ma a kivonulás és a múltba révedés???? Tényleg ennyi a konklúzió? Semmi önreflexió, visszatekintés, hogy mit tettem az ellen, hogy világ nekem nem tetsző legyen, vagy mi kéne még tennem, ha már túléltem? Legalább feltenné a kérdést, hogy ő maga személy szerint - és jobboldali véleményformálóként rajta keresztül több ezer ember - mit rontott el, miért jutottunk oda, ahova. Már megint a másokra mutogatás, mindenki más, meg a körülmények a hibás, mi csak áldozatok vagyunk. Ajánlgatja a kivonulást, aztán a vége meg csak a siránkozás, hogy mások hogy elrontották a szép kis világát. Csodás eszmefuttatás.

Bár alapvetően örülnék, ha ennek eredményeképp az általam legkevésbé sem tisztelt szerző végül is tényleg elvonulna, csendesen múltba révedve merengeni a világ dicsőségének elmúlásán valami félreeső helyen, és nem szennyezné tovább nem hegedő sebeket okozva a zavaros gondolataival a világ dolgai iránt még esetleg érdeklődők világképét.

Csak egy dolgot ajánlanék az olvasmányélményeire oly büszke posztíró figyelmébe. Azt a méltóságot, amivel pl. Arany János írta: "az életet én már megjártam..."

moTmeN 2012.05.04. 10:30:55

@caralho voador: en pl rendszeresen jarok Koppenhagaban, es mit mondjak, Budapest utan ujra megtanultam elvisselni/szeretni az emberi fajt...

moTmeN 2012.05.04. 10:33:47

@Terézágyú: de hiszen a rendszervaltas ota a hazai jobboldal mindig is a baloldallal szemben fogalmazta meg magat, mi ebben az ujdonsag?

Rorschach · http://lowfast.blog.hu 2012.05.04. 10:37:37

@Rorschach: Sot, a legvaloszinubb, hogy az osszes un. "jobboldali" (igy, idezojellel az irasban) titokban mind hobbit szeretne lenni. Ez sok mindent megmagyarazna.

Plagizáló+Asszonyverő+Gyilkos+Garázda=FideszMaffia 2012.05.04. 10:38:17

@Viktus:

A mandi az mandi. A bayer viszont nem tudom mi a szart keres a mandin...

Lesből Támadó Szárítókötél 2012.05.04. 10:47:34

Szóval akkor a "mi a jobb" kérdésre az a válasz, hogy mindaz, ami szembeáll a varázstalanított jelennel, benne a véresszájú, háborúpárti jobbikkal, az önmagukat eláruló szocdemekkel, és a jogvédő szélsőballal?

Miért az az érzésem, hogy a szerző képtelen definiálni a mai "jobboldalt", és inkább ellenségképek felvázolásával akarja összeterelni a magukat ide tartozónak vélő embereket? Mondjuk meg tudom érteni, mert a szociális népszavazás óta a jobboldal - mind politikusk, mind híveik - által bemutatott vesszőfutást nehéz lenne valamiféle jobboldalinak tartott ideológia alá besorolni.

livengood 2012.05.04. 10:50:23

Zsonglőr. A szavak, az írás bűvésze. Vannak ilyen tehetségek, de ez nem jelent minőséget, nem jelent jóságot. Idéz Cseh Tamástól, aki mindig ugyan ott állt, de ezt úgy teszi, hogy magát a szerzőt mint embert alázza: "Drága Cseh Tamás erről még így énekelt...". Miért is drága? Mert nem ott áll ahol ő?

Ha a szavakkal lehet békétlenséget kelteni ember és ember között, akkor azt Bayer minden írásával, műsorával megtette. Abban a világban amiben élünk, ettől szenvedünk legjobban. A szózsonglőrök után maradt gyűlölettől. Mert nem azért nem tudunk egymással beszélni mert különbözőek vagyunk, hanem azért mert elhisszük a Bayereknek, hogy nem lehet AZOKKAL beszélni.

Az elején még azt írja hogy beszélhetnénk: - "S ez az antagonisztikus ellentét majdhogynem lehetetlenné teszi a beszélgetést. Holott akadna megbeszélnivaló." Ettől, hogy beszúr egy ilyen mondatot, ettől nem szélsőjobbos ma Magyarországon ő!

Utána meg ezt írja: - "szánalmas kis alak", "iszonyatos végkifejlet", "megérett a pusztulásra", "Drága Cseh Tamás", "bal? Ugyan!", "változatos elmebetegségekbe", "másik oldal aktuális elmebetegségét", "két elmebaj közé", "vesztésre ítélt idióta", "ugyanolyan idióta", "az emberi ostobaság örök és egyetemes", "minden elmeháborodottnak", "idióta világból", "unalmas, retardált valóság", "az írásbeliség megszűnőben van", "sms-nyelvezet civilizációjára", "pitiáner kisszerűség", "szánalmas lelki nyomorékok sikoltanak", "gondolat-roncsokat", "kilátástalanság hajótöröttjei", "hagyomány- és múlt-öléssel", "apró, kocsonyás és undorító", "hajótörött gondolattöredék", "odaát nincsenek ártatlanok".

Ezt általában emberekről, egyes embercsoportokról, egyes személyekről írja és mondja évek óta. Látjuk, tapasztaljuk, hogy nem következmények nélkül.

smalladam 2012.05.04. 10:52:37

eddig amiket olvastam azok közül ez volt a legmélyebb, de ennek a rettenetes mártíromkodásnak nem csodálom, hogy infarktus lesz a vége.

ha valamit utálok az un. "jobboldalban" - ami inkább csak egy mai magyar mainstream szemléletmód, nem egyenlő se a kétharmaddal, se a fidesszel, se a konzervativizmussal, az ez a rettentő defetizmus, a gonosz világon a gonosz ellenségeken való folytonos tinidepi, minden szar, pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve széthull nemzetünk, a világ vesztébe rohan, mindenki elbutul jaj jaj jaj. és van benne valami mazochizmus is, hogy akkor jó nekünk ha bántanak minket, mert akkor van igazunk. És ezért folyton mindenkiben csak azt keressük, hogy hol akar bántani minket, hol akarja lerombolni a magyarságunkat meg a hazánkat.

Szerintem nem igaz, hogy a világ a vesztébe rohan, mert ugyan tele vagyunk szar tendenciákkal, de a kép összetettebb, a világ pedig folyton változik, hol a javára, hol a kárára. Ettől még persze az is lehet, hogy a vesztébe rohan.

És való igaz, hogy mára ledőltek a "nagy igazságok", de ez nem jelenti azt, hogy nem lenne értelmük, csak azt, hogy nem maguktól értetődőek, meg kell küzdeni értük.

Az ember dolga a világban a helytállás: megtalálni a helyet, a jó harcot megharcolni, a pályát végigfutni, a hitet megtartani. Aki megérti azt, hogy nem válthatja meg az egész világot, de valamekkora részt maga körül jobbá tehet (az most más kérdés, hogy mi a "jó"), az nem fog szenvedni mint a kutya, vagy mint bayer zsolt azon, hogy micsoda szar ez a világ, hanem a tettekben, a folytonos munkálkodásban megtalálja a célt magát.

lehet, hogy zsoltnak is inkább az újszövetséget meg keresztény filozófusokat kellene lapozgatnia a civilizáció hanyatlásán búslakodó "bőcsködők" helyett.

Kandeláber 2012.05.04. 10:57:36

Jó volt az írás.
Persze a múltba révedés hogyan is tetszhetne a múltat végképp eltörölni igyekvőknek és ivadékaiknak.

idelle · http://egymondatban.blog.hu/ 2012.05.04. 10:58:00

" Hobó feltehetőleg nem is sejti, hogy sok-sok „jobboldali” alapvető életérzését sikerült összefoglalnia ebben a dalban (is)"

Hobo mindig is szart ezekre a kategóriákra, az emberrel, annak gyarlóságával és gyengeségeivel foglalkozott.

Bayer Zsoltról például dupla albumot tudna írni...

táltos 2012.05.04. 10:59:31

@fikanick: kb. mennyi ideig tárolható egy adat dvd-n, pendrive-on, merevlemezen stb.?

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.05.04. 11:01:16

@Doomhammer: Az Európa + US vezető (gazdasági, globálpolitikai) szerepének lassanként vége, a jövő Ázsiáé. És nem az jön, hogy egyenlő játékosok lesznek (amivel nem is lenne semmi baj), hanem lenyomnak minket. Ez igen komoly életszínvonal-csökkenéssel fog járni, amit a fogyasztói társadalom elég nehezen fog megélni.
A helyzetet tovább rontja a rengeteg bevándorló, akiknek egy része nem igazán kompatibilis az európai kultúrával.

Egyébként Bayer többi irományához képest a fenti cikk nem rossz.

Schwerer Gustav · http://menekulttabor.blog.hu 2012.05.04. 11:02:37

Lehetetlen visszafordulni a 19. századba, vagyis: elmenekülni a jelen valósága elől.

Anno a géprombolók és a romantikusok a maguk korában megpróbálták: nem sikerült. A modern, technikai társadalomban a kivonulókra pedig mint abnormálisokra, elmebetegekre tekintenek ("valami baj van az illetővel, azért vonul el egy magányos helyre"...)
Emlékezzünk: régebben a szerzetesek, remeték, megbecsült, köztiszteletben álló figurák voltak. Mára már -jobb esetben -bogaras vénemberekként tekintünk rájuk (akiknek "biztos valami stiklijük van", amiért kiköltöztek a vadonba: a teljesség igénye nélkül: biztos beteg, biztos őrült, biztos nincs nője, biztos egy szánalmas vesztes, stb stb), tehát akiknek egy "technikai részlet" hiányzik az életéből ("különben minden rendben lenne vele"), és ezt kompenzálják, a kivonulással a társadalomból.

Igazából a cikk lényegi gondolata itt el is vérzett, tehát kivonulni nem lehet, sem a térből, sem az időből. a 19. századi eszmék ma már nem kínálnak megoldást. Lehet hogy búsan el lehet borozgatni a "dallamukra" kra egy ódon-hangulatos budai kiskocsmában, de itt ki is fújt a dolog.

"Manapság szánalmas lelki nyomorékok sikoltanak a nyilvánosságba újszerűnek és tabudöntögetésnek szánt gondolat-roncsokat. Ők a kilátástalanság hajótöröttjei, akik azt hiszik, hagyomány- és múlt-öléssel fogják túlélni a semmit:"

Itt egyrészt a nihilizmust kárhoztatja -és ez igazából megérne pár gondolatot, hogy miért és hogyan, mi köze a posztmodernhez, illetve a dekadenciához, ez utóbbihoz pl. spengleri értelemben, na erről egy jót lehetne beszélgetni - másrészt viszont inkább megsejt mint megért egy fontos gondolatot (gondolat-roncsok):

Régebben volt a MÍTOSZ. A mítosz általában az ember lényegét érintő, legtöbbször vallási köntösbe öltöztetett mondanivaló. ez a mondanivaló képes arra, hogy az arra fogékony ember összes lelki igényét kielégítse.

A XIX sz. folyamán lett ebből az IDEOLÓGIA, ami az adott politikai-gazdasági stb. környezethez igazított mondanivaló, és mint ilyen, már nem tarthat igényt a mítosz átfogó szerepére. Persze néha próbál mítoszként pózolni (lásd: kommunizmus, nemzetiszocializmus, olasz fasizmus), kisebb-nagyobb sikerrel, de azért legtöbbször kilóg a lóláb.

A mai korban egyébként a technika tart igényt a mítosz címére.
A technika mítosza: az örök fejlődés hogy minden jobb lesz idővel- ezt a gondolatot a KERESZTÉNY ÜDVTANBÓL lopta, ahol ugye Isten terve a világgal a történelem folyamán bontakozik ki. (Hegel szerint: Isten a teremtett világ által ismeri meg önmagát, csodálkozik önmagára).

Kitérő: Lenin elvtárs fölülmúlhatatlan érdeme ugye az volt, hogy Hegelt a feje tetejéről a talpára állította :):), ez is rengeteget elmond: bennünk az anyag ismeri meg önmagát, ennek minden hozadékával együtt (robotok, gépek, automaták vagyunk), és ez egybevág a technicista fölfogással.

Visszatérve a technicista üdvtanra: "A jelenkori propaganda egyik rejtett állítása az, hogy az információs társadalom technológiai fejlesztései végső soron a tökéletesség állapotába juttatnak el, amelyben
a fogyasztók minden vágya teljesül. Wertheim szerint az internet számos jellemzése a mennyek bibliai leírásából származik." (A hozzászólásom végén majd a forrást is jelölöm.)

Tehát a technika vette át/próbálja átvenni a vallás szerepét. Ez hosszútávon leki kiüresedéshez, elsilányuláshoz vezet, mivel a technikának lesz az a HATALMA, ami alá mindenki rendeli magát, amihez mindenki tanáccsal fordul.
Régebben a keresztény Isten, a szeretet Istene volt ez a hatalom a nyugati kultúrában, akihez az egyházon keresztül lehetett eljutni. Nem volt tökéletes rendszer, voltak visszaélések, de lényegében egy szerető Isten képét hirdette -ami sokszor visszafogásra, alázatra, megbeszélésre, kompromisszumra intette a benne hívőket.

A technikai-materialista fölfogás szerint mindannyian állatok vagyunk, akik a vágyaikat elégítik ki, Isten nem létezik, a vágyaink, érzelmeink csupán kémiai reakciók, stb stb. A legfőbb szimbólikus hatalmat birtokló technika tehát csupán egy "gép", és mi is gépek vagyunk, akik néha "elromlanak" ilyenkor be kell szedni a _gyógyszert_, a fő szempont a hatékonyság, eredményesség, szintén mint a gépeknél.
(Aztán csodálkozunk, hogy az amcsi lakosság 10%-a antidepresszáns-függő, és itt is terjesztik ezt a divatot)

"az emberi lények azért szentelnek figyelmet a mítosznak, mert ez hatással van a szakralitás észlelésére. Éppen a társadalom szekularizációja élesítette ki ezt az érzékelést, mivel az embernek lényeges szükséglete, hogy folyamatosan kapcsolatban maradjon a spiritualitással Ezt a szükségletet ironikus módon éppen a technológiai társadalom nagyszerű teljesítményei elégítik ki, melyek az egyént a csoda megtapasztalásának érzetével töltik el.
Szent önkívületbe esik, ha meglátja egy szuperszonikus repülőgép fénylő csíkját, vagy ha elképzeli a hatalmas raktárakat, melyeket az ő számára töltenek meg. Ezt az önkívületet belevetíti a mítoszba, melynek segítségével kontrollálhatja, megmagyarázhatja, irányíthatja és igazolhatja cselekedeteit -és "új rabszolgaságát".

A technika nem szünteti meg a vallásos tendenciákat. ellenkezőleg, saját céljai alá rendeli azokat. a spiritualitás átértelmezése révén a technika maga válik a hit tárgyává. Megtestesíti a misztikum érzését, mely valaha a vallás felségterületéhez tartozott.

Manapság ezt az internet iránt megnyilvánuló tömeges csodálatban tapasztalhatjuk. (...)Az elektronikus hálózatok képességeit méltató szuperlatívuszokat általában magától értetődőnek tartják, meglehetősen hasonlóan az istenség iránti vallásos attitűdökhöz. a szelektív adatokon alapuló a technika által válik a "tények hatalma" iránt érzett imádatnak, ami a felvilágosodás utáni empiricizmus jellemzője."

Bayer ennek a felismerésnek a töredékéig sem jut el. Mítosz helyett is egy szánalmad ideológiára futja, amelyben van a fidesz, meg vannak az üvöltő barbárok. Jellemző, hogy az "elitizmust" ki sem bontja, ugyanmár mit jelent. De ez már a propaganda-része a dolognak, amiről inkább máskor.

egyébként az idézetek forrása egy Jacques Ellul keresztény anarchista filozófussal foglakozó tanulmány
www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=karim%20h%20karim%20ellul&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fepa.oszk.hu%2F01900%2F01963%2F00002%2Fpdf%2Finfotars_2002_02_01_027-043.pdf&ei=cYujT4bIC4qI4gS_9vA3&usg=AFQjCNG-XFTgPXk10YzvhsYvkE2ascyn1A&cad=rja
valamint szeretném felhívni a figyelmet erre a videóra:
www.youtube.com/watch?v=LdogID589Mk

rögtön az első beszélgetésben leszámol azzal a tévhittel, hogy a technika "szabaddá" tenne minket.

fikanick 2012.05.04. 11:04:18

@táltos: DVD-n megfelelo korulmenyek kozott kb barmeddig, hasonloan mondjuk egy konyvhoz, ami szinten elrohad par ev alatt, ha nem szaraz helyen tartjak. Egy SSD-meghajto ismert elettartama peldaul (es ez valasz a pendrive-ra is) nem ismert (indefinit), amit tudnak, az az, hogy hany irasi cikluson tud atesni.

Hogy egy aramszunet vagy virus eleg lenne, az helybol is rettento marhasag, a masodik felvetesed mar valamivel ertelmesebb, azert az eredetin ez nem valtoztat.

caralho voador 2012.05.04. 11:06:33

Nyilván a "pusztul a világ"-ot érdemes úgy érteni, hogy a magunkfajta számára élhető világ. Nyilván lesz valami Európa helyén száz év múlva is, szuper kis multikulti, élelmiszer- és vízhiány elől ide menekült tömegekkel, törzsi villongásokkal, elcigánysodott Magyarországgal ésatöbbi, ahol minden haladó liberálisnak elsül a fasza örömében. Én viszont örülök, hogy azt nekem nem kell megélnem, és sajnálom a(z esetleges) leszármazottaimat, hogy nekik igen.
És ne jöjjenek nekem azzal a kulturális antropológiai baromsággal, hogy minden kultúra azonos értékű, mert sírva fakadok.

Kandeláber 2012.05.04. 11:10:51

@fikanick: Egy 8-as erősségű földrengés az egész Szilícium-völgyet eltörölné a föld színéről.
És még csak áramszünet vagy vírus sem kéne.

seahawks 2012.05.04. 11:13:42

jobbulást!

de az elmédet nézesd meg. túl sok ellenséget kreáltál magadnak, ez nem csak a te bajod, hanem az un jobboldal bűne is, ők osztották meg az országot, mert 20 éve büntetlenül zsidózhatták az szdsz szavazókat, komcsizhatták az mszp szavazókat, pedig ők csak másképp látták a dolgokat. A másságot el kell tudni fogadni. Ők is emberek. Biztos voltak köztük, akik csak OV ellen szavaztak, de a többség csak más országot akart mint ti.

Nyanyóka 2012.05.04. 11:14:43

Hajrá Zsolti, ne törődj a "huhogókkal" és mielőbbi teljes gyógyulást! A cikkhez meg gratula!

Patreides · patreides.blog.hu 2012.05.04. 11:16:53

"odaát nincsenek ártatlanok, ideát meg nincs senki, aki nem haragszik"

Odaát-ideát.
Odaát nincsenek ártatlanok.
Ideát nincs senki, aki nem haragszik.
Hát így nehéz lesz a dolog, bizony.
Ilyen gondolkodással...
Először egy nagytakarítást kellene csinálnia mindenkinek a saját beteg, eltorzult lelkében (egy torz világhoz lassan az ember is hozzátorzul, és viszont), azután lehetne foglalkozni a világ "megjobbításával".
Mert különben csak a saját mocskunkat öklendezzük rá a világra, és az ettől nem lesz szebb.
Akkor sem, ha ezt a randaságot szépen formált mondatok mögé rejtjük, és irodalmi idézetekkel díszítjük.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.05.04. 11:18:52

@Lavrentyij Pavlovics Berija:
"És nem az jön, hogy egyenlő játékosok lesznek (amivel nem is lenne semmi baj), hanem lenyomnak minket. "

Tessek, ezt ezert bosszubol.
www.thedailybeast.com/newsweek/2012/04/29/myth-of-decline-u-s-is-stronger-and-faster-than-anywhere-else.html
"In fact, the lows of March 2009 marked the beginning of an unexpected recovery—not the beginning of an era of irreversible stagnation. The U.S. economy went from shrinking at a 6.7 percent annual rate in the first quarter of 2009 to expanding at a 3.8 percent annual rate in the fourth quarter of that year—a turnaround unprecedented in modern history. The stock market has doubled since March 2009, while corporate profits and exports have surged to records. The U.S. economy has regained its 2007 peak, and is now growing at a 3 percent annual clip—a more rapid pace than any other developed economy. The crucible of the recession forged an economic structure that is more resistant to shocks than the brittle vessel that shattered in 2008. Meanwhile, Europe continues to grapple with insoluble banking and sovereign debt crises, and developing-economy juggernauts like China and Brazil are showing signs of cracking."

Obama kampanyanak a resze, azert bosszubol.

Azt tudja, a "sarga veszedelem", ami ellen Europat vedeni kell, milyen regi?
en.wikipedia.org/wiki/Yellow_Peril

Kandeláber 2012.05.04. 11:19:33

@fikanick: Ha mondjuk száz egynéhány év múlva rongyokba öltözött embercsoportok harcolnak majd a vízért és az élelemért, akkor áram híján a DVD-lemez max. arra lesz jó, hogy hogy elvágják vele az ellenség nyakát.
A Mad Max és a többi vízió nem is olyan hülyeség.

Nelson. · http://nelson.blog.hu 2012.05.04. 11:20:30

Bayer egyetlen mondatával sem értettem egyet soha, de most megláttam a végtelen düh mögött rejtőző, halálra rémült embert.
Most sem értek vele egyet, de valamit talán megértettem belőle.

futura 2012.05.04. 11:26:08

@smalladam:
Ugyanez a gondolatok fogalmazódtak meg bennem is az írás olvasása után, bár a szerző neve ettől eleinte elrettentett, de a vele történtek és a Mandiner választása rákényszerített az elolvasására.
Smalladamnak tökéletesen igaza van, ezzel a világlátással én a Dunának mennék (mert hát kiből induljon ki az ember).
A nagyon sok vitára ingerlő gondolatot, most inkább elnyomom magamban, de kettőt nem hagyhatok szó nélkül:
a katolicizmus egyetemessége, hát finoman szólva főleg elméleti kreatúra, ez különös kép Kelet-Európára igaz.
A kálvinizmus predesztinációját pedig a szerző tökéletesen félreérti. De hát ezt a XVII sz.-ban a hitvitázók már igencsak körüljárták.

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.05.04. 11:26:43

@fikanick: Ez nem igaz. Az írt DVD-ben olyan kémiai folyamatok játszódnak le (még megfelelő tárolás esetén is), melyek miatt egy idő után (kb. 10 év) részben-teljesen olvashatatlanná válik.
A flash cella data retention-je (nem csak az endurance-a) időben korlátozott, töltésszivárgás miatt. A gyártók nem is vállalnak indefinit data retention garanciát.

smalladam 2012.05.04. 11:29:10

@caralho voador: a bevándorlókat lehet utálni, de csak annyit hadd tegyek hozzá, hogy mi magyarok ugyanilyen bevándorlók voltunk európába, az összes többi népvándorló barbár néppel együtt, aki szétdöntötte a saját kifinomultságába beledöglött római birodalmat, meg a maradványait.

szóval ez a történelem ilyen...

immortalis · http://immortalis.blog.hu/ 2012.05.04. 11:32:02

Jobbulást az infartktus után.

Amúgy Bayernak elévülhetetlen érdemei vannak a mai megosztottságban.

wattafilling 2012.05.04. 11:33:56

Ha egy kicsit eltávolodunk a napi politikától (néha érdemes ám megpróbálni), mindjárt feltűnhet ismét, hogy az élet azért nem varázstalanodott el!
Talán néhány varázsszó egyszerűsödött, mások kimentek a divatból, de attól még adnak a mindennapok varázslatos perceket.
Érdemes gyúrni rájuk, és figyelni! Pláne, mostanában...

Schwerer Gustav · http://menekulttabor.blog.hu 2012.05.04. 11:34:15

@smalladam: "Az ember dolga a világban a helytállás: megtalálni a helyet, a jó harcot megharcolni, a pályát végigfutni, a hitet megtartani."

Mivel a modern világ alapból tagadja az értékek univerzális voltát, nagyjából az a jó, amit jónak gondolsz (és másnak nem ártasz vele, persze mit jelent ez , hogy "ártani", ha úgy vesszük, már a kényelmetlen igazság kimondása is "ártalom"), ezért önellentmondásba futsz.

egy univerzális értékeket tagadó világban 0% értelme van azt képviselni, hogy "meg kell tartani a hitet", hiszen mi értelme a hit megtartásának, ha az csupán a _te_ hited?

"megtalálni a helyet", gondolom, ahol viszonylag jól érezzük magunkat. Ennyi az értelme, és nem több, hiszen a mai modern világ nem hisz abban, hogy bárkinek is "küldetése" lenne a földön.

harcot megharcolni-pályát végigfutni: mi a harc, és mi apálya? a mai világban az apálya, amit te kitűzöl magadnak. De milyen _magasabb_ értelme lehet egy olyan pályának-harcnak, amit te magad tűzöl ki magad elé? Hisz az csak a te verziód...

Itt két dolgot veszel egybe szerintem. az egyik:
azt kell csinálni, ami jó érzést okot, örömmel tölt el, stb
ugyanakkor azt kell csinálni, ami fájdalmat, kellemetlenséget, kitartást követel.

Nos, ezt a két dolgot _bármire_ el lehet mondani, hiszen mindenben van öröm és üröm, boldogság és izzadtság/szenvedés.

Az ember lelke az _abszolútra_ vágyik. Egy olyan világban, ahol nagyjából az a jó, ami szerinted jó, hogy lehet bármilyen értelemben abszolútról beszélni?

Ez egy alapvetően vallásos hozzáállás, aminek a mai világ eszmei keretrendszerében igencsak kevés (mondhatjuk: 0) értelme van. (Úgy meg még kevesebb, hogy közben te vagy a hírszerző főszerkesztője...)

caralho voador 2012.05.04. 11:39:12

@smalladam: csak annyit mondtam, bocsássa már meg a világ, ha valakinek ez nem tetszik, ha valakit ez nyomaszt.
Az megint más tészta, hogy ezek a barbár bevándorlók akkoriban beleolvadtak a keresztény-római-görög gyökerű európai lakosságba. A maiak jelentős része ezt soha nem fogja megtenni, különböző okok miatt, mint például az iszlám vallás agresszivitása. Persze mindjárt befut Padilla őrmester és elküld a francba, hogy inkább egy fanatikus muzulmán, mint egy langyosvíz körösztény...
Az ember ráadásul próbál hinni bizonyos objektív értékekben - amiknek létét persze ma sikk kétségbe vonni -, és amiknek a megértetése szintén elég problematikus olyan emberekkel, akiknek a szülőhelyén az emberi élet értéke mondjuk öt dollár.

livengood 2012.05.04. 11:40:02

@caralho voador: "Nyilván lesz valami Európa helyén..."

Ha, ha... nyilván. Könnyeket csalsz a szemembe. Képzeld el azt, hogy ezer év múlva a dolgok mai állása szerint, mindenkinek ferde lesz a szeme! Borzasztó, nem? Előveszik a déd - déd - dédnagypapa képét és nem értik. Ha, ha, megpusztulok... komolyan rettenetesen jó, hogy leírtad, ez a mi bajunk, mindannyiunkban benne van ez egy kicsit. Megértelek, nehéz ezzel szembe nézni...ha, ha.

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 11:43:31

@seahawks: neked közöd nincs a valósághoz

"ők osztották meg az országot, mert 20 éve büntetlenül zsidózhatták az szdsz szavazókat, komcsizhatták az mszp szavazókat, pedig ők csak másképp látták a dolgokat. "

hát persze persze...

pedig minimum halálbüntit kéne adni annak, aki kimondja a szomorú igazságot, mi?

"mi sokkal jobban gyűlölünk titeket"
"bőgatya és a fütyülős barack"
"1000 nem zsidó élete sem ér annyit, mint egy zsidó körme"

stb stb...

Mérges 1234 2012.05.04. 11:44:16

Ez a békemenetes, szarosszájú, szlovák rendszámos alkoholista Bayer?????

Faszom amíg az ilyen hülyéket ki nem dobaj magából a jobboldal, az ember gyomra úgyanúgy forog, mitnt a baltól.

Apropó mi a helyzet a nem leszünk gyaramt táblával az "IMF a barátunk" kontextusban???

Csak félev kérdem....

soc 2012.05.04. 11:44:49

Olvasva ezt a sorozatot, komolyan eltunodom, hogy a megis miert nevezi magat ez a vonulat jobboldalinak egyaltalan?

Tortenelmi leosztasban ez az anti-progressziv, fundamentalista hozzaallas leginkabb a dzsentri "hagyomany" tebolydaja, nem pedig a jobboldal, ami liberalis es konzervativ. A paraszti vilag romantikajat es ezt a fajta anti-civilizacios attitudot elobb talalod meg a Nemzetiszocialista Munkapart tagjainak irasaiban, mint a konzervativok soraiban. Egyiket se csipem, csak nem tudom hogy sikerult ezt az identitast jobboldalnak elkeresztelni Magyarorszagon.

Kicsit elmelazva a csaladi eletutakon, az csaladom egyik fele, apam reszerol a paraszti/zselleri vilagbol szarmazott, es onnan probaltak meg sikeresen kitorni, letelepedni a varosban. A falu akkor ('30as evek) tartalmazott par nagyparasztot es temerdek kubikost, a kubikos elete ugyan nem volt olyan meseszeru, ahogy a mostani "jobboldaliak" hazug nosztalgiaja lefesti. A csalad masik fele ugyancsak falurol szarmazik, de a hazitaji kert megmuvelesen kivul, viszonylag jol fizetett, "kozeposztalybeli", ertelmisegi csaladkent eltek, amit erosen befolyasolt a hit, azon belul is a katolicizmus. Az paraszti-munkas vilagbol szarmazo nagyanyam, akinek az oktatasi lehetosegei joval korlatozattabbak voltak, mint a csalad masik feleben barkinek, az egyik legolvasottabb asszony volt a csaladban, amig elt, pedig a szuleim generaciojaban mar van jo par diploma. Es ez a nagyanyam volt, aki a leheto legjozanabbul, mindenfele vallasi babona nelkul tudta szemlelni az eletet. O onnan kilepett, mert tudta, tudtak hogy az az elet egy megrekedt vilag, ami eltunik es felemeszti azokat, akik benne vannak.

A magyar "jobboldal" vallasos-misztikus-dzsentri nosztalgiaja, 19.sz.-i iranyultsaga mutatja, hogy meg rendes kizsakmanyolokat se sikerult talalni magunknak. (Trainspotting parafrazis)

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 11:44:50

@caralho voador: "az iszlám vallás agresszivitása"

az egy felvilágosult, humanista vallás pl a judaizmushoz képest.

Nuuk 2012.05.04. 11:45:54

Az a csúnya kiüresedett és embertelen tudomány épp most gyógyította meg Zsoltunkat. Mint egyik ember a másik ember gyógyulásának, így ennek természetesen örülök.

Élnénk csak abban a szuper tökéletes XIX. században, akkor lehetséges, hogy már tollat sem tudna venni a kezébe!

mnandy 2012.05.04. 11:46:59

A múltba révedés ekézését tapasztalva mindig Ká jut eszembe. Ez lehet, hogy ez azért van, mert a múltba révedő munkahelyen (múzeumban) dolgozom?

"Bagira: Minek a múlton töprengeni, ó, Ká?
Ká:Csak a múlton érdemes töprengeni.
Ami van, az volt is. És ami lesz, az nem más, mint egy visszatérő, elfelejtett esztendő. "

Mostakkor a Geszti konzervatív? :D (bocsi!)

Ok, persze! Egy dolog a múlton töprengeni, és egy nagyon másik dolog a múlt jelenné váltását akarni..

Ettől függetlenül a tárgyalt B.Zs. írást fontosnak gondolom, még akkor is, ha az utolsó mondatával csak részlegesen értek egyet.

(Talán "Odaát" is van egy-két ártatlan, és talán "Ideát" sem haragszik mindenki.) Egyébként ütős a cucc. Szerintem..

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.05.04. 11:47:08

@Doomhammer: A 600 milliárd dolláros külker hiányt ne felejtse el. A GDP pedig nem feltétlenül jó módja a gazdaság mérésének, ugyanis az is benne van, hogy Jóska lenyírja Pista haját, aki cserébe levágja Jóska körmét.

Itt nem arról van szó, hogy idejönnek a kínaik elfoglalni az országot, hanem arról, hogy a termelés túl nagy része ment ki DK Ázsiába. Pusztán szolgáltatásból nem fog működni Európa, az import pénzbe kerül.

Mérges 1234 2012.05.04. 11:47:54

" Lássuk be: a világ, amit összehoztunk magunknak, megérett a pusztulásra. Ugyanis nem nagyon maradt benne tisztelhető, és nem nagyon maradt benne bizonyosság. "

A Fidesz által összeSimicskázott nyergesezett világra gondol-e vajon a szerző, vagy úgy általában?????

luis5 2012.05.04. 11:50:54

@Yeto: szerintem alapvetően félreértitek a 19. századra tett utalást. Nem a császárságra, királyságra, jobbágyokra, egészségügyre stb
Az éthoszra gondolt ami akkor még megvolt: a felelősség vállalására, a személyes döntések súlyára, az erkölcsre, a REND-re!

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.05.04. 11:51:04

@Lavrentyij Pavlovics Berija:
"Pusztán szolgáltatásból nem fog működni Európa, az import pénzbe kerül. "

Es kinek fog gyartani az a sok kinai gyar? Es foleg mit?

caralho voador 2012.05.04. 11:51:20

@Herr Vissarionovich: hagyjuk az arabszopkodást, ha kérhetem. Nincs idegesítőbb ennél, az ellenségem (tudodkik) ellensége a barátom alapú baromságnál.
Csak arra céloztam, kevéssé valószínű a muszlimok tömeges kikeresztelkedése, mondjuk.
@livengood: maga érti, amit leír?

Dr. Gy. Dr. Fűegér 2012.05.04. 11:51:29

"A benyomás, amelyet az emberek Einsteint olvasva szereztek – miszerint minden értékmérce viszonylagos-, az erkölcsi anarchiának ezt az egyszerre csüggesztő és felvillanyozó vízióját erősítette meg.”(1)"

Jézusom, de ócska! :DDD

5perc 2012.05.04. 11:52:56

Hát istenem. Ez van, amikor a kutyaszar fél szabadságban élni, mert szédül, ha a nem támasztják ki értelemetlen szabályokkal a csoffadt testét, akkor ugyanis látszik, mennyire ötlettelen kaptafa. Szerintem inkább ne olvass, máris milyen komolyan megártott a sok önigazolás.

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 11:53:46

@caralho voador: hát hagyjad akkor.
bár azt hittem neked mind1, csak metszett legyen...

szánalmas riposzt amúgy, a lényeget fel sem sikerült fognod. de ez legyen a szüleid, tanáraid, és úgy az egész rendszer hibája.

Mérges 1234 2012.05.04. 11:53:47

@Lavrentyij Pavlovics Berija:

". Pusztán szolgáltatásból nem fog működni Európa, az import pénzbe kerül."

Nagyon igaz.

Az a durva, hogy a múltkor olvastam valami régebbi 5 évvel ezelőtti EU-s tanulmányt, amely arról szólt, hogy a termelést ki kell helyezni Kínába, Eu-ban csak a szolgáltató szektor maradjon.

Ebből az következik, hogy az EU-s politikusok is tök hülyék, más világban élnek. Remélem azért márt ott is ébredeznek.

caralho voador 2012.05.04. 11:54:16

Ja, hogy index címlap. Asszem eddig volt értelme olvasni a kommenteket.

livengood 2012.05.04. 11:54:36

@Schwerer Gustav: "Úgy meg még kevesebb, hogy közben te vagy a hírszerző főszerkesztője..."

Ha, ha... ez egyre jobb! Megszakadok! Nagyon tetszik, ne hagyd abba. :)

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.05.04. 11:54:58

@luis5:
"Az éthoszra gondolt ami akkor még megvolt: a felelősség vállalására, a személyes döntések súlyára, az erkölcsre, a REND-re! "

Itt most a XIX. szazadi opiumkereskedelemre gondolsz?
www.victorianweb.org/history/empire/opiumwars/opiumwars1.html

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 11:55:20

@Doomhammer: "Es kinek fog gyartani az a sok kinai gyar? Es foleg mit?"

kinek? annak a pármilliárd ázsiainak.
mit? mindent.

Yossarian1 2012.05.04. 11:55:21

@Kandeláber:
Ja, igen.
Esténként meg leülnek a tűz mellé és könyveket olvasgatnak....

Az igazi Sipi - Citizen of European Union (törölt) · http://www.youtube.com/results?search_query=ud+zrt 2012.05.04. 11:56:33

" Lássuk be: a világ, amit összehoztunk magunknak, megérett a pusztulásra. Ugyanis nem nagyon maradt benne tisztelhető, és nem nagyon maradt benne bizonyosság."

nemes sorok

utoljara hitler mondott hasonlokat a bunkereben, hogy pusztuljon nemetorszag es a nemet nep, mert nem tudott az o ertekrendje szerint felemelkedni..:-)

kedves bayer "nagymagyaroszagos-szlovakrendszamos" zso'ti.
(igen, tudom, hogy le - (helyesebben vissza)cserelted meg 2009ben, de az oszodi beszed 2006ban volt, megis oszodiboszmeznek a hozzad hasonlok)

elszaladt a vilag, a kultura es az ertekek megitelesenek reformja mellettetek. de ez nem a vilag hibaja, hanem a tietek, aki mindig a multba pislogtak es a segguket toltak oda a jovonek.

most ott alltok remulten, hogy nem mukodik a szakralis kiuralysag es a tekintelyelvuseg. es a vilag fejlett resze az arcotokba nevet.
talan tudomasul kellene venni, h ogy az uj vilagban a valasztott vezetok szolgak es nem urak. es ezen felfogas menten gondokodni. es rogton erttelmet nyer az egesz:-)
es maris nem olyan ijeszto.

leszamitva azon szemelyeket, akik kozpnezbol akarnak ujarisztokratak lenni.

de nekik van is miert felniuk....

gregibroki 2012.05.04. 11:57:22

ez a Bayer Zsolt sosem volt szimpatikus, és ez most sem változott meg

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 12:00:27

@wattafilling: " de attól még adnak a mindennapok varázslatos perceket."

pl. Gyurcsány Ferenc május elsejei fellépését.
akik azt élőben a helyszínen hallgatták, azoknak az maga a varázs.

ma már a varázs is relatív.

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 12:01:20

@gregibroki: nem baj. valakinek legalul is kell lennie. valakinek tolnia kell a csillét is...

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.05.04. 12:01:23

@Doomhammer: Részben a "hanyatló Nyugatnak" (de drágábban mint most, ergo életszínvonal csökkenés), részben a feljövő Keletnek.

@caralho voador: Tényleg ki fog kapni az őrmestertől.

dr Smittpálelnökúr 2012.05.04. 12:02:56

Ez az írás nagyon gáz, de az is, hogy túl sok embernek tetszik, pedig nem más, mint egy ömlengő, tudálékos fércmunka.

Ráadásul ez az alak, aki végiggyűlölködte az elmúlt évtizedet, csak mondja a mantrát, mondja, de azt már nem éri fel ésszel, hogy mekkora baromságokat mond.

Szélsőbal? Ismétlem: szélsőbal? Magyarországon?

Azt csak röhögve amlítem meg, hogy szerinte a két bűnös szélsőség (balodal / szélsőjobb) között a fidesz és annak választója az egyetlen józan gondolkodású párt / személy.

Mintha egy beteg elme írta volna ezt a posztot.

Robinzon Kurzor 2012.05.04. 12:07:55

@Herr Vissarionovich:

Az, hogy "odaátról" is tudsz (szándékosan) félremagyarázott vagy valóban vállalhatatlan idézeteket hozni, még nem bizonyít semmit.

De különösen nem cáfolja azt az állítást, amire válaszként leírtad őket.

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 12:08:35

@Nelson M: hát igen. egy valami közös minden emberben: hogy egyszer meghalunk, elmúlunk, és ettől kibaszottul fosunk. aki azt mondja, hogy nem, az hazudik, vagy őrült.

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 12:10:29

@Robinzon Kurzor: azt nem is kell cáfolni, met önmaga cáfolata.

a probléma egyik gyökere pont az, hogy ti azt axiómának fogadjátok el.

odaát mindig csak egyes elszigetelt esetek vannak. ezzel csak azt hazudjátok el, hogy az egyes esetekből áll össze a teljes egész, és hogy minden mindennel összefügg.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.05.04. 12:12:03

@Lavrentyij Pavlovics Berija:
"Részben a "hanyatló Nyugatnak" (de drágábban mint most, ergo életszínvonal csökkenés)"

Tehat maga attol retteg, hogy a kinaiak tovabbra is kenytelenek a cuccaikat ide eladni? Akkor hol a hanyatlas?

Persze, hogy dragabban akarjak adni, hiszen eddig piacot vettek, tehat lenyegeben veszteseggel arultak a cuccaikat, hogy megallapodott gyartokat kiszoritsak. Amikor azonban megprobaljak emelni az araikat, nem lesznek tobbe annyira versenykepesek. Ez a folyamat mar zajlik is.

Kina mindig nehezsulyu volt a tortenelem folyaman kiveve a XIX-XX. szazadot. Az, hogy ez az allapot helyreall, nagyobb versenyt jelent az eroforrasokert - foleg a fosszilis energiahordozokert - tehat a vilag kellemetlenebb hellye valik. Lenyegi valtozas azonban nem tortenik.

Lenyegi valtozast csak Orban es a talpnyaloi, mint ez a Bayer latnak csak, akik azt hiszik, hogy ezekkel a valtozasokkal eljott az o idejuk es elkezdhetik a monarchikus kormanyzast. Tevedesuk nagyobb nem is lehetne.

is 2012.05.04. 12:13:34

"Mert nincsen egyetemesség, ami felválthatná a nemzetit"

Itt belefáradtam. nem elfáradtam, hanem belefáradtam. Írja, írja, komótosan, semmivel sem törődve a jobbos Gyűrűk ura mítoszt, felsorolja benne az orkokat, a trollokat, az egyéb szörnyeket, akik ellen ő, mint Frodo küzd. Tudnivaló, hogy a Gyűrűk ura 90%-ban dokumentumregény, és csak 10% fikció, tehát kezdőket simán meg is lehet vele téveszteni, főleg, hogy Tolkien is 30 évig csiszolta. Ez a 30 éves csiszolás látszik ezen a poszton is. Mit sem törődik azzal, hogy vitára bocsássa gondolatait, hogy ütköztesse ellenérvekkel, vagy uram bocsá' a valósággal. Neki tetszik ez a mítosz, építgeti tégláról-téglára a világképét, örömködik benne, mutogatja a barátainak, akik csodálattal nézik.

Aztán eljutunk eddig a mondatig, és felcsapjuk a történelemkönyvet. Ott ezt találjuk:
- az ókori görögöknél sokszáz évig Athén külön nemzet volt Spártától. ma milyen jól elvannak görögökként.
- a római birodalomban sokszáz évig volt a római polgár, aki nem volt azonos bárki mással a birodalomban
- utána viszont mindenki római polgár lett, és lett korabeli európai unió
- olyan, hogy német, 1871-ig nem is volt. a porosz, meg a bajor az két nemzet volt. ma meg német nemzetként tekintünk rájuk, és ők magukra
- az USA úgy lett egy nemzet, hogy vívott előtte egy jó kis polgárháborút 4 évig, ahol nem hiszem, hogy nemzettársként tekintettek a felek egymásra. az USA viszont máig 50 önálló államból áll, önálló zászlóval, parlamenttel, aztán mégsem tekintik magukat 50 nemzetnek

szóval a nemzetfogalom az teljesen fluid. így aztán semmilyen szilárd talajt nem ad. beszéljünk európai nemzetről (beszélni lehet), ha eleget beszélünk, az lesz a nemzet. az a mítosz sem rosszabb, mint ez, amit Bayer összerak, viszont a történelemkönyvekkel meg a valósággal jobban fog passzolni. hagyjuk ezt rá Bayerre, hadd szöszmötöljön vele egy sötét kis sarokban, nem árt vele senkinek.

wattafilling 2012.05.04. 12:15:44

@Herr Vissarionovich: mondom: "... ha egy kicsit eltávolodunk..."

Amellett - és nem vagyok jobboldali(!) - személy szerint én magam szánalmasnak látom az általad citált eseményt...

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 12:16:43

@Doomhammer: "Lenyegi valtozast csak Orban es a talpnyaloi, mint ez a Bayer latnak csak, akik azt hiszik, hogy ezekkel a valtozasokkal eljott az o idejuk es elkezdhetik a monarchikus kormanyzast. Tevedesuk nagyobb nem is lehetne."

kinyilatkoztatás, projekció, megideologizálás és aztán az egész axiómává emelése.

milyen közösséget lehetne vállalni veled, veletek? miben lehetne közös nevezőre jutni?

Leonard Zelig 2012.05.04. 12:20:43

A civilizáció unalmát meg-megtörte Auschwitz, Sebrenica, Szudán stb. Nekem ez jutott eszembe. Bayer Zsoltot általában nem olvasok, de ez az írása jó, nincs mit tenni.

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 12:21:51

@wattafilling: nem lehet eltávolodni, mert nincs mitől, nincs hova. minden relatív.

ha x-től eltávolodsz, akkor közelítesz y-hoz.

hogy kinek mi a varázs, az teljesen szubjektív.
a varázslatosnak megélt percek pedig csak percemberekké tesznek. nincs egyetemleges, konstans varázs.

volt-e valaha? vagy csak az illúziója?

is 2012.05.04. 12:23:01

@caralho voador: ezt honnan másoltad? mert ez egy 18 századi szöveg, hogy a világ elkorcsosul, és az utódokra egy szar világ fog maradni. ja nem! ez egy krisztus előtti gondolat: O temporas o mores. hozod a sokévezredes búsongót. az unokáid meg röhögnek rajtad.

b+ 30 éve nem volt személyi számítógép, internet, mobiltelefon, nanotechnológia, biovégtag, LHC, Európai Unió, marsjáró ... ! legalább ebbe gondolj bele, amikor temeted a jövőt, hogy 30 éve is voltak ilyen búsongók, aztán ez lett helyette. és ugyanilyen nevetséges leszel 30 év múlva visszaolvasva.

Mária 2012.05.04. 12:23:23

Vesztét érzi a jobboldal.

Miért nem csinálnak egy második Békemenetet, vagy miért nem vonatoztatják megint ide a lengyel elvtársaikat?

GL-581 g 2012.05.04. 12:25:59

Érdekes és elgondolkodtató írás, egy részével egyet is tudok érteni.

A "Csak suttogva merem bevallani: építsük vissza a 19. századot. " gondolat viszont szerintem egy óriási tévedés.

Egyrészt, a 19. század eredménye és következménye volt a 20. század - a monarchiák helyett-mellett létrejött nemzetállamok kialakulása és felfutása elvezetett a nemzetállamok összecsapásáig, sok kisebb-nagyobb háborúig, amelyek közül a legnagyobbat ma I. világháborúnak hívjuk. Az utána következő békediktátum és az abban megnyilvánuló nacionalista bosszú (Németország megalázása? Kisantant? soroljam?) pedig szépen megágyazott a egyik legelmebetegebb eszmének, a nemzetiszocializmusnak. A II. világháborút nehéz lett volna elkerülni, az ezt követő béke pedig Európa felét koncként hajította oda a másik legelmebetegebb eszmének, a kommunizmusnak. A 19. század újabb 100 évre nyomorította meg a világot, ezért szerintem nem kéne feléleszteni.

Másrészt, a 21. századot borzasztónak kikiáltani szerintem kissé elhamarkodott. A 21. század ugyanis még nem kezdődött el - ahogyan a mai felfogásunk szerinti 20. század sem létezett még 1912-ben.
Amit ma látunk az a 20. század túlfutása, folytatódása. És abban igaza van Bayer úrnak, hogy akkor, ha ugyanígy folytatódik a történet, rút évszázad vár mindnyájunkra.

Én azt javasolnám, hogy inkább teremtsük meg a 21. századot mi magunk. A 19. század emberei sem a 17. századot akarták feléleszteni, mi miért restaurálnánk a 19. századot?

Igen viharos időkön vagyunk túl, mondjuk 223 szédítő éven, érdemes lenni leltárba venni mindent, amit ezek az évek hoztak.
Át kellene rostálni, mi az, amit használni tudunk a 18., 19. vagy 20. századból, mi az, ami előrébb vitte az emberiséget, a nemzetet és az egyént, és mi az, ami kártékony tévedésnek bizonyult. Ami ma is érvényes, értékes és jó, azt vigyük magunkkal a 21. századba, s egészítsük ki azzal, ami új érték. A többit pedig hagyjuk a történelemkönyvekben.

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.05.04. 12:26:47

@Doomhammer: Én nem rettegek, pusztán a lila köd helyetti valóságról, a kesernyés jövőről beszélek. Vége lesz a fogyasztói társadalomnak, az embereknek alaposan össze kell húzniuk magukat. Ez pedig nem a mérsékelt, hanem a radikális politikai irányzatok malmára fogja hajtani a vizet. A brüsszeli meg a WTO-s neolibi hájfejek persze hülyék ahhoz, hogy ezt felismerjék, amikor rájönnek már késő lesz: a csőcselék meg fogja lincselni őket.

Amint Kína túl drágává válik, jön más: India, Vietnam stb. Ezek közül persze India az egyetlen ami elég nagy ahhopz, hogy Kínát egyedül ki tudja váltani. Persze idővel ezek is drágulni fognak, és előbb-utóbb eljutunk oda, hogy érdemes lenne visszahozni a gyártást Európába. A kérdés az, hogy lesz-e elég pénz a gyárak visszahozatalára, az alapanyagok importjára és lesz-e elegendő olcsó munkaerő.

Az alapanyagok, az élelmiszer és az ivóvíz elégtelensége pedig valóban globális problémát fog okozni. Ha ez az irány megy tovább, a Föld elég szar hely lesz 50 év múlva (bár a Mad-Max vízió túlzás).

Nem lenne rossz egy monarchikus kormányzás: az EU boldogabbik felén (hozzánk képest) elég jól muzsikálnak, persze V-ék erre alkalmatlanok.

873ujr3rk 2012.05.04. 12:26:56

ez egészen kínos.
nem paródia ez ? mert annak egész jó lenne.
ha nem az, zsolti mit keres a kórházban miért nem ment sámánhoz szívcsakrázni egy jót ???

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.05.04. 12:29:09

@GL-581 g: Nem a 19. századot kell visszahozni, hanem megszabadulni a 68-as faszságoktól, és a világ egy kicsit jobb lesz.

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 12:30:04

@Leonard Zelig: "A civilizáció unalmát meg-megtörte Auschwitz, Sebrenica, Szudán stb. Nekem ez jutott eszembe"

dehogy törte. pontosan illeszkednek az embeiség történelmének szövetébe. semmi unikum, semmi kuriózum nincs bennük, még ha valakik bármelyikről is ezt akarják elhitetni.
propaganda kérdése az egész.

páran szörnyűlködnek ezen vagy azon, a többi meg fel se néz a kapa mellől, mert meg sem érinti, vagy nem is tud róla.
de ha meg is állsz egy pillanatra, hoyg elgondolkdj rajta, fél peccel később már ülsz a TV előtt és iszod a sört, dugod az asszonyt, ülsz a kocsmában stb stb.

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 12:32:01

@Mária: neked kár volt ide is betenned a lábad szopóálarcos mária. a te intellektusod a csovi csovi dzsaszper igazi lényegének megragadásához is kevés.

teknős 2012.05.04. 12:34:57

Vagyunk még egy páran, akik értik és érzik ezt az írást. Köszönjük.

Kár, hogy itt jelent meg, gyöngyöt vetettetek a disznók elé.

Jobbulást az infarktus után.

Mária 2012.05.04. 12:36:46

@Herr Vissarionovich:

Nagyon foglalkoztat téged az a szopóálarc.

Kérj egyet a gazdáidtól :)

kentauri 2012.05.04. 12:37:03

Miért nincs szó sehol az Ángyán féle földes buliról? Az utána nyilvánvaló lejárató hadjáratról? A Simicska cégeibe kitalicskázott milliárdokról? Amit most dobnak szét osztalék címszó alatt.
Miért van ez az egész agyonhallgatva?
Vagy csak szerintem ilyen fontos ez?

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 12:41:06

@kentauri:

anyós: jaj meghalok, jaj meghalok, jaj meghalok. a plafonon meg egy pók
vej: mama, egyszerre csak egyre figyeljen.

1. tele a sajtó ezzel
2. menj, oszt írj egy blogot erről te is
3. mert téged ez foglalkoztat leginkább, az nem jelenti azt, hogy mással nem lehet, nem szabad foglalkozni. ez a ti, különbejáratú demagógiátok

Plagizáló+Asszonyverő+Gyilkos+Garázda=FideszMaffia 2012.05.04. 12:42:59

@Az igazi Sipi - Citizen of European Union:

"h ogy az uj vilagban a valasztott vezetok szolgak es nem urak. es ezen felfogas menten gondokodni. es rogton erttelmet nyer az egesz:-)"

Remek. (röviden)

"leszamitva azon szemelyeket, akik kozpnezbol akarnak ujarisztokratak lenni"

A Bayer-malac előszeretettel hangoztatja a nemesi származását.

...azért a jobbos droidok meglepődnének, ha holnaptó "zsellér"-ként lennének számontartva, de jóesetben "jobbágy"-ként... :)))

Kassian 2012.05.04. 12:46:23

Szerintem Bayernek, ahelyett, hogy ide írogat, mélységesen el kellene magát szégyellnie azért az iszonyatos mennyiségű mocskolódásért és szennyért, ami az elmúlt években kiömlött a száján és amit papírra vetett...

A jobboldali média talán legvisszataszítóbb figurája, a Békemenetes "performansz" a sok fizetett, egy tál levesért a lelkét eladó "tüntetővel" együtt pedig már nem is nevetséges, hanem szánalmas volt.

malacz rezignált · https://www.facebook.com/pages/Malacz69-vil%C3%A1ga/173965402643571 2012.05.04. 12:49:46

@teknős:

"gyöngyöt vetettetek a disznók elé"

Pont ez járt a fejemben!
Az írni sem tudók el sem olvasva fognak majd fröcsögni. Szánalom.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2012.05.04. 12:54:11

bazmeg ember, meglegyintett a végső igazság, és el is jutottál már majdnem a falangizmus szívébe, és közben még mindig vissza-vissza táncolsz valami marcipánságba. csak keményen!
egyébként jó írás. ezért szeretünk téged és nem a puhafaszú felvilágosujt ejrópista "konzervatívokat", mint a mostani házigazdáid, itten a blogon.

Kandeláber 2012.05.04. 12:57:47

@Yossarian1: Vagy mondjuk könyveket memorizálnak.
Fahrenheit 451.
Remélhetőleg Bradbury nem szélsőjobbos-bőgatyás a szürkeállomány kizárólagos birtokosainak.

Nils. H 2012.05.04. 12:58:12

@EMU: Az utolsó mondatod undorító és vállalhattlan.
Nagy kár, mert amit előtte leírtál, az mind nagyon talál, de hát így hogy értsen veled egyet az ember?

@Az igazi Sipi - Citizen of European Union: Pontosan így.
@dr Kangörény: Mintha?

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2012.05.04. 12:59:03

@smalladam:
véletlenül igazad van, pöcsi! iszlám ejrópát! :)

malacz rezignált · https://www.facebook.com/pages/Malacz69-vil%C3%A1ga/173965402643571 2012.05.04. 12:59:30

@rotten biller:

"Bayer hangja az orok kozepszer hangja"

Öregem, ha Bayer a középszer hangja, te a legalja hangja vagy. Tudod, lehet őt bírálni azért, miket mond (magam is megtettem párszor), de hogy ne tudna élvezhetően, jó tollal írni, és hogy ne ő lenne ma az egyik legjobban író újságíró a palettán, azt csak azok szokták mondani, akik maguk beálltak a baloldali/liberális szekértáborba, és mindent kizárólag ebből a nézőpontból tudnak szemlélni.

Persze, vannak kivételek: egyszer Hajóst hallottam elismerően szólni Bayer tehetségéről, miközben maga is hozzátette, h mennyire nem ért vele egyet.

Eza hang, és éppen ez hiányzik a magyar közéletből, és ezt maga Bayer is rendszeresen elrontja, hiszen oly sokszor támadta Tótát úgy, h közben ki nem ejtette volna a száján, h "de azért tehetséges, jó tollú genya ez a Tóta gyerek".

Ha van valami hányingerkeltő ebben az országban, akkor az éppen az, amit Áder is hiányol. egymás teljesítményének elismerése (és én ebbe most a tehetségének elismerését is beleértem).

B. Bíró 2012.05.04. 13:03:54

Bayer a legjobban író magyar publicista. Kár, hogy a tehetségét giccses semmitmondásra pazarolja. Most olvassátok ezt el még egyszer. Gyönyörű. De miről is szól? Esik arról szó, hogy mi a baj a kapitalizmussal? Esik arról szó, hogy mit jelent a "kivonulás"? Mit jelent a XIX. század? "Egyéni felelősségvállalás", oké, és még?

Miről szól ez a gyönyörű cikk?

thetriggerhappy 2012.05.04. 13:05:19

@Leonard Zelig:

detto. kíváncsi vagyok, hogy amikor ezek az elmebetegek a civilizáció unalmáról értekeznek, akkor megfordul-e a fejükben, hogy mit kívánnak a gyermekeiknek?

rotten biller 2012.05.04. 13:07:07

@malacz69 rezignált: "hogy ne ő lenne ma az egyik legjobban író újságíró a palettán", istenem, a winnetou megvolt? es az egri csillagok elott, vagy utan?

Nickyke12121212 2012.05.04. 13:08:02

Ez egyszerűen szánalmas. Nem bírtam végig olvasni.

thetriggerhappy 2012.05.04. 13:09:38

@teknős:

tudom, akiknek családbarát a mostani kormány, azok értik.
még szerencse, hogy te itt vagy nekünk!

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 13:11:15

@B. Bíró:
"Miről szól ez a gyönyörű cikk?"

This great evil. Where does it come from? How'd it steal into the world? What seed, what root did it grow from? Who's doin' this? Who's killin' us? Robbing us of life and light. Mockin' us with the sight of what we might've known. Does our ruin benefit the earth? Does it help the grass to grow, the sun to shine? Is this darkness in you, too? Have you passed through this night?

Robinzon Kurzor 2012.05.04. 13:12:49

@Herr Vissarionovich: "a probléma egyik gyökere pont az, hogy ti azt axiómának fogadjátok el"

Ki az a "ti"?
Ja, hogy te ott többesszámban üldögélsz, és ezért abból indulsz ki, hogy mindenki más is csak hozzád hasonlóan nyájban létező, bégető birka lehet?
Hát ez a te bajod, kedves lelki nyomorék barátom.

A kiragadott példák pedig "odaát" nyilván az egészet mutatják, bezzeg "nálatok" csak kiragadott példák.
Ennyire buta is vagy, hogy ennyivel meggyőzöd magad?

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 13:13:35

@Kassian: "Are you righteous? Kind? Does your confidence lie in this? Are you loved by all? Know that I was, too. Do you imagine your sufferings will be less because you loved goodness? Truth?"

de azt is mondhatnám, hogy menj a kurvaanyádba. azt még te is megérted.

Pelso.. 2012.05.04. 13:15:13

Mi a tényleges célja a sorozatnak? Heterogén tartalmú, de mégis egy halmazként bemutatni a mai jobboldalt, melyből mindenki szűrhet tetszés szerint, -vagy készként tálalni mint foltozgatott, felcímkézett irányvonalat, (savanyú, de a mienk)?

ámbátor 2012.05.04. 13:16:52

A világ szar. Vissza kéne hozni az aranykort, amiben nagyapáink éltek, akik még helyesen beszélték nyelvünket, nem össze-vissza, mint a satnya új generáció, akiknek fogalma sincs az ősi értékekről, nemzetről, hazáról, istenről, családról.

Így nyavalyog 2000 éve minden vénülő konzervatív pöcs. Bajer se kivétel.

Yeto 2012.05.04. 13:17:24

@luis5: Nem néztem volna ki belőle hogy annyira gyerekes hogy elképzeli hogy az egyik létezhet a másik nélkül. De ha te mondod...

sárkányfő 2012.05.04. 13:20:13

Hm.Bayer írhat a Mandinerre? A Mandiner felvállalja Bayert? Nem semmi...

Sose bírtam ezt a blogot, amelynek ma sem tudni hány hivatásos fideszes politikus/alkalmazott tagja van, illetve hányan keresnek jól a fideszes kapcsolataiból (nem csak rendszergazdaként).
Vagy hogy egészen friss példát mondjak a számomra felfoghatatlan pofátlanságról, ez a blog mélyen felháborodik ha egy anonim "napraforgó" blog gusztustalanul gyalázza Ángyánt, de amikor ő maga pontosan ugyanezt csinálta, gyalázta a KIM-ből, álnéven, a Millás Karsayt, az persze normális... (Tényleg, a napraforgó nem szintén a KIM-ben dolgozik?)

De ezzel együtt a Mandin néha feltűnik egy-két poszt, ami azt sejteti, mégsem a legmélyebb szarjobb ők, hanem van némi önrefelxió, van némi normailtás, van némi távolságtartás a hazai jobboldal lemélyebb bugyraitól. Van némi önáltatás az igényességről. Erre jöttök egy Bayerrel? Lehet ennél mélyebbre süllyedni?

Most, komolyan. Bayer? Van nála gyűlölködőbb, aljasabb alak ebben az országban? Én nyilván nem olvasok mindent, pláne nem jobbereket, de nem hiszem, hogy van. Tett valaki többet a gyűlölködését a jobboldali újságírók közül? Van nála nagyobb harcos az újságírók közül, akik miatt ide züllött ez a szerencsétlen ország, aki miatt normális konzervatív e,berekből magukból kifordult droid lett? Beidézzek tőle pár sort? Milyen legyen, cigányozó, vagy zsidózó? Van bőven. Egyik gusztustalanabb mint a másik. Van olyan ország tőlünk nyugatra, ahol egy Bayert újságba engednék? Aki mellől nem állnának fel a határ széli falusi kocsma sarkában is az alkeszek, undorral az arcukon? És ti ezzel szíttok egy levegőt? Ő a "jobb oldal" egyik reprezentása? Hát szégyen reátok. Nagy, vastag szégyen reátok.

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 13:21:10

@Robinzon Kurzor:
okoskatörp: már amire reflektáltam, az többesszámban volt. (ők,mi)

Ki az a "ti"? - tudod te azt. ti, az aljas, primitív, sötét söpredék.

"hogy mindenki más is csak hozzád hasonlóan nyájban létező, bégető birka lehet?"

megmosolyogtatsz :)

"A kiragadott példák pedig "odaát" nyilván az egészet mutatják, bezzeg "nálatok" csak kiragadott példák."
legalább te érted amit írsz? kiragadott példa? hát mit mutat? és mi?

"Ennyire buta is vagy, hogy ennyivel meggyőzöd magad?"
én még nem győztem meg magam...

az a probléma, hogy egy evolúciós szakadék tátong kettőnk között. 100 generáció sem segíthet a fajtádon, így imádkozhatsz egy véletlen mutációért.
és akkor a gyermeked már talán egy másik, jobb világban fog felnőni.

MACISAJT 2012.05.04. 13:21:12

Előrebocsátom:ha az ember éppen infarktus után van, természetszerűleg borúsabban látja a világot.
Ezért érteni vélem Bayer hangulatát. Is.

De.
Bayer Zsolt édesapja Bayer Ottmár, apai nagyapja id. Bayer Ottmár (1912–1989) mosonszolnoki katolikus sváb.
Innen kellene merítsen.

Keresse fel németországi rokonait, gyökereit.Nézze meg(újra) mindennapi dolgos, egyszerű életüket, idézze fel évszázados értékrendjüket, éljen közöttük hónapokig.
És azt írja meg, a "hogy kéne Magyarországon is ebből valamit hasznosítani", pozitív kicsengéssel.

Ugyanis az ilyen világvége hangulatú köldöknézések, á lá konrádgyörgyhellerágnesnádasgyörgydalosimrekertesz után szabadon...épphogy az infarktus közeli állapotokhoz vezetnek.És az ilyenre van ma Magyarországnak a legkevésbé szüksége.

Alfőmérnök 2012.05.04. 13:21:16

@jose maria padilla: Most akkor iszlám európát akar, vagy falangistát? Döntse már el, a kettő együtt nem megy.

B. Bíró 2012.05.04. 13:25:07

@Herr Vissarionovich: Most, hogy te is leírsz egy másik giccset, az mennyivel jobb?

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 13:28:33

@sárkányfő: "Van nála gyűlölködőbb, aljasabb alak ebben az országban?"
a tükörben máris találhatsz egyet...

"Tett valaki többet a gyűlölködését a jobboldali újságírók közül? "

a valóságot nem szereted, igaz?

" Beidézzek tőle pár sort? Milyen legyen, cigányozó, vagy zsidózó?"

azok milyenek? mit jelentenek?

azt mondta jehova. megkövezni!

"És ti ezzel szíttok egy levegőt?"
mint ahogy sajnos veled is.

" Van olyan ország tőlünk nyugatra, ahol egy Bayert újságba engednék?"
csak ilyen van.

"Aki mellől nem állnának fel a határ széli falusi kocsma sarkában is az alkeszek, undorral az arcukon?"
hol van ez?

"Hát szégyen reátok. Nagy, vastag szégyen reátok."
a szégyen te/ti vagy(tok)

TrueY · http://qltura.blog.hu 2012.05.04. 13:30:14

Vicces, hogy egy adócsaló ír a jobboldalról! Másrészt miféle jobboldal? Sajnos a parlamentben, de azon kívül sincs jobboldali párt! A bolsevik irányítású kripto-rákosista fityisz semmiképpen sem az!

vokalpatriota 2012.05.04. 13:30:29

Bayer Zsolt egykori Igazi Yossarianként az Index Polfórumon, aztán valami újságíróklubfélében már nemtomhol Arafat-kendőben, ahol akasztani is akart, aztán a Magyar Hírlap hasábjain olyan ámokfutásokat hajtott végre, hogy a hátamon ma is feláll a szőr.

De.

Ez az írás nem rossz, sőt, kifejezetten jó írás. Pontosabban: vannak kifejezetten jó részei.

De összességében ez a világfájdalom nem jön be.

Persze egy infarktus után nekem se lenne kedvem csujjogatni, node pontosan a különféle idézetek mutatják meg, hogy bármely korban az aktuálisan benne élők a régi világot sírták vissza nosztalgiázva az új ellenében, mert egy bizonyos kort megérve a világ újdonságait már nehéz követni a "régi" tempóval.

Noch dazu a jobbos írásokban örökké visszaköszönni látom Einstein és a XX.sz. eleji tudósok plusz Darwin kárhoztatását a relativizmusért és általában a tudomány prosztó és rideg igazságainak kiderítéséért, pedig nem tettek ők mást, csak tényeket vezettek és írtak le, szemben a fennkölt igazságokkal, amiket különböző habitusú hitelvekben megpróbáltak az örökkévalóság köntösébe csomagolni, csak pont az örökkévalóság próbáját nem állták ki.

És ez a kárhoztatás sosem tetszett.

Ne a tükröt okoljuk már, ha ferde a képünk.

Ettől még olvasnék szívesen tovább is ETTŐL a bBayer Zsolttól, mert EZZEL lehet vitatkozni, ami azt jelenti, hogy vannak részek, amiket el tudok fogadni, és vannak, amiről meg kell győzzön, de nem lehetetlen.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.05.04. 13:30:30

@Lavrentyij Pavlovics Berija:
"Vége lesz a fogyasztói társadalomnak, az embereknek alaposan össze kell húzniuk magukat."

Maga pontosan milyen ertelemben hasznalja a fogyasztoi tarsadalmat itt? Mert en abban az ertelemben hasznalom, hogy az emberek fogyasztoi igenyei hatarozzak meg a tarsadalom gazdasagi szerkezetet. Vagyis az emberek valasztanak, a gazdasag pedig megtermeli. Azt, amit valasztanak.

Ennek nem lesz vege akkor se, ha a mainal lenyegesen kevesebbet fogyasztunk atlagban. Mint ahogy nem lett vege a '70-es evek elejenek olajsokkja idejen is - kar, hogy Kadarek kibekkeltek (kulfoldi hitelbol, amit ma is nyogunk), akkor mar tul lennenk a hozzaszokason a kapitalizmus ciklikus termeszetehez es nem folyna itt a vegiteletes nyifogas.

"Ez pedig nem a mérsékelt, hanem a radikális politikai irányzatok malmára fogja hajtani a vizet. A brüsszeli meg a WTO-s neolibi hájfejek persze hülyék ahhoz, hogy ezt felismerjék, amikor rájönnek már késő lesz: a csőcselék meg fogja lincselni őket."

Azt tudja, hogy ez itt majdnem ugyanaz, mint Bogar polgarhaborus vizioja (amit ujabban lecserelt a tomeggyilkososra)?
tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/2011/09/kizsakmanyolasi-dij.html
Mint ilyet, nem tudom maskent ertekelni, mint egyszeru zsarolasi kiserletet.

Szelsoseges erok akkor tamadnak fel, ha a politikai establishment hagyja feltamadni oket, netan kifejezetten tamogatja oket. Ilyen helyzet Magyarorszagon a Jobbik (miert nincsenek meg betiltva?) es Franciaorszagban a FN (nem, mintha Sarkozy probalt volna idegenellenes szolamokon lovagolni?)

A politikai elitnek minden orszagban megvan a modja, hogy megfekezze ezeket. Kiveve, ha hagyja oket elharapozni, amivel a gorogok is probalkoztak, hogy alkupoziciojukat javitsak. Aztan pofara estek es rajottek, hogy a keseru orvossagot le kell nyelniuk. Azota csond van.

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 13:30:50

@B. Bíró: ja, hogy giccs.

soha nem lesz jobb. ezt fogd fel a kurvaanyád.
remélem ez már nem volt giccs.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2012.05.04. 13:31:19

@Alfőmérnök:
vagy egyiket, vagy másikat. de lehet úgy, hogy kelet falang, a betegbarom nyugat meg iszlám :)

Topham Hatt 2012.05.04. 13:31:52

Kedves Zsolt! A tőkésellenesség, piactagadás mióta "jobbos" jellemző? Marx, Lenin, Rákosi, a kommunizmus, a szocializmus is ezek szerint "jobbosak" lettek volna?
Miért támadt végig olyan érzésem hogy egy nemzeti kommunista (vagy legalábbis szocdem), baloldali filozófus világnézeti fejtegetéseit olvasom?

B. Bíró 2012.05.04. 13:33:30

@Herr Vissarionovich: de, ez is giccs volt. ne erőlködj, nem tudsz többet.

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 13:34:10

@Doomhammer:

"Szelsoseges erok akkor tamadnak fel, ha a politikai establishment hagyja feltamadni oket, netan kifejezetten tamogatja oket"
talán előbb azzal kéne szembenézned, hogy ti vagytok a szélsőség. de ehhez azt is fel kéne fognod, hogy mi az a szélsőség.

"miert nincsenek meg betiltva?"
:DDD

mert csak egy maréknyi szélsőséges köcsög vágyik ilyesmire.

Kandeláber 2012.05.04. 13:34:24

@rotten biller: Szóval Bayer középszerű.
Hiába, az elitbe csak hellerek, andrassewek, gréczyzsótik, debreczedik, drágabolgárurak, désik, kertészákik tartozhatnak.
Szerencse, hogy ezt csak kb. egy fél kerületnyi népesség gondolja így.

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 13:36:06

@B. Bíró: így van. a magadfajtának nem. de senki se.
minden túláradó giccs, ami az ostorcsapáson, és az ordenáré 'takarodjvisszadolgozni' felszólításon túl van.

Kandeláber 2012.05.04. 13:38:22

Bocsánat, bartust kihagytam.

Lasombra 2012.05.04. 13:44:04

könyörgöm a Gyűrűk Urát hagyjuk ki ebből. még viccnek is rossz.

amúgy meg:
a múltba merengés sosem lehet közösségépítő, összefogó motívum. ugyanis az erősen szubjektív. kinek mik a boldog szép idők. gondolom, ki mikor volt fiatal. vagy mikről olvasott szépeket (pl XIX. sz.). mindkettőre jellemző, hogy erősen szűrt élményekre épít. csak a szépre emlékszik. pedig gondok, nehézségek, szörnyűségek voltak mindig.

a Ma viszont mindenkinek most zajlik. (most a hosszúsági fokokat meg az időzónákat nem keverném ide, úgy általában értettem). érdemes lenne ebbe feccölni a figyelmet.
még ha úgy is döntenénk, hogy Magyarország mostantól szakrális királyság lesz vagy teokrácia, nemesekkel, vazallusokkal meg jobbágyokkal - és itt muszáj megemlítenem, hogy látszólag páran tényleg így döntöttek -, akkor is:
a. ott van az a fránya világ. ami a kedvünkért nem tér vissza a múltba. még játszásdiból sem. simán elmegy mellettünk.
b. kitermelünk majd olyan mégjobboldalibb gondolkodókat, akik meg még visszább vágynának. vagy épp - onnét nézve - vissza a jelenbe.

szóval a vágyakra nem érdemes kultúrát, politikát és főleg gazdaságot alapozni. sokkal hasznosabb volna a tényekre és a valóságra fókuszálni.
ami talán nem szép, talán nem olyan, mint amilyet mi szeretnénk, de el kell fogadni.
ez pedig a felnőtté válás egyik fontos mérföldköve.

jó felépülést Bayernek is és a jobboldalnak is.

ui. ha tehetném, én is inkább valami fantasy világban élnék, mágiával, valódi istenekkel, létsíkokkal, kalandokkal. hmm, asszem, hazaértem, be is loggolok... :)

Nuuk 2012.05.04. 13:45:47

Azt imádom a régi korokba visszavágyókban, hogy mindegyik a királyok, nemesek, legrosszabb esetben a városi polgárság helyébe képzeli magát. Az meg sem fordul a fejükben, hogy a lakosság döntő többsége egyszerű paraszt volt, akit kizsákmányoltak a földesurak. Ez a réteg éppenhogycsak elvegetált valahogy, miközben a fölöttük állók palotákat emeltek meg vadászgattak.

a_fater 2012.05.04. 13:47:06

"A benyomás, amelyet az emberek Einsteint olvasva szereztek – miszerint minden értékmérce viszonylagos-, az erkölcsi anarchiának ezt az egyszerre csüggesztő és felvillanyozó vízióját erősítette meg.”

Aki Einsteint olvasva ilyen benyomást szerez, azt csak sajnálni tudom, és az valószínűleg soha semmit sem fog megérteni sem a speciális relativitáselméletből, sem a gravitációs elméletekből, de valószínűleg Newton és Maxwell törvényeiből sem.

Topham Hatt 2012.05.04. 13:48:42

@Herr Vissarionovich: Ennyire tellett? Szerencse hogy létezik szűrés gomb, be is nyomom rögvest, mielőtt kisértést éreznék a troll további etetésére :)

Nuuk 2012.05.04. 13:50:50

Szintén ekkora tévedés, hogy milyen fenemód kulturált volt akkor mindenki.

Valójában a többség olvasni sem tudott. A felső pár százaléknak az a töredéke, amelyik nem a végtelen lakomákkal és a jobbágylányok megerőszakolásával múlatta az idejét, az elmélkedett egy keveset a görög filozófián vagy egy Kazinczy-fordításon, ez tény. De óriási hiba lenne a kivételből szabályt csinálni!

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 13:52:16

@Nuuk: most is így van. többségetek eccerű paraszt.
@Topham Hatt: nagyon helyes kicsi ork. örülök, hogy ennyitől jól laktál :)

Nuuk 2012.05.04. 13:52:58

És persze ha nem lenne ez a csúnya, kiüresedett, internettel fertőzött világ a jelenben, akkor BéZsé ezen eszmefuttatásáról sem tudnánk most vitázni. :)

MEDVE1978 2012.05.04. 13:53:14

Zavaros idézethalmaz, erős a szar is ízetlen (más magyar kultúrkörökben a szar is büdös) hozzáállás.
Nem nagyon ír semmit a magyar jobboldalról, ellenben karakteresen gonosz szélsőbaloldalt vizionál, amelyik megpróbálja elpusztítani a társadalmat. Gondolom ez számára markánsan tetten érhető Magyarországon, a néhány vörös fejű MSZMP nyugdíjas néni és bácsi személyében, de lehet, hogy még az áruló értelmiséget is ide sodorja.

Közben elegánsan elsiklik afelett a tény felett, hogy szeretett létező jobboldala kurucos mentalitással megtagadta a seggnyalást az EU-nál, amit mondjuk Gyurcsány Ferencék mosollyal műveltek. Csakhogy a megtagadás végül oda vezetett, hogy az EU csúnyán betérdeltetett minket és így is, úgy is nyalunk, csak most még meg is vagyunk fenyítve és egy rakat pénzt is elpazaroltunk.

Ezen a blogon mindenki nagyon élvezkedik a baloldal értékválságának kielemzésével, holott a nemzeti oldalon kb. ugyanakkora értékválság van, mert a globális kapitalizmus ugyanúgy kinyírja a szolidaritást, mint a nemzeti szintű közösségeket és kultúrális egységeket. Tehát amellett, hogy a szociáldemokráciának nincs válasza a helyzetre, az úgy nevezett jobboldalnak sincsen, ez pedig mozgástér nélküli, szánalmasan vergődő kormányokat hoz magával.

Zsoltikám elkéstél a táblával, már rég gyarmat vagyunk. A különbség csak annyi, hogy Viktor nem mosolyog az urakra és ezért még korbácsot is kapunk.

samuelfisher 2012.05.04. 13:56:49

@sárkányfő: A "másik" oldalon sokkal komolyabb gyűlölködők vannak, pl. ott van Kornis Mihály. Akiről ugye Bayer is megemlékezett pár cikkében. Meg a többi 4999, a kiválasztott génkoktélt hordozó értelmiségi.
Bayer inkább csak egy manírkodó személy, aki időként Krúdy-imitátorként lép fel, mint igazi gyűlölködő. Épp a pálfordulásaiból látszik, hogy mennyire kell komolyan venni. Vagy a szlovák rendszámból. Az persze igaz, hogy a kétségtelenül jó íráskészségét uszító cikkek írására használta fel, amivel hozzájárult a gyűlölet felkorbácsolásához ideát is, odaát is.

FLAZZ 2012.05.04. 13:57:22

@sárkányfő: "Most meg csak állunk, és még nem mertük eldönteni, hogy a Nyugat már akkor is ilyen borzalom volt, csak nem vettük észre, vagy azóta lett ez belőle."
Te meg meddig elsz ebben a "tolunk nyugatra" alomban?
Olvass mar holland, francia, brit lapokat...
Szerinted az a kovetendo, hogy nem lehet leirni pl. hogy ciganybunozes? De az adoforintokbol kapjak a segelyt minden nap?

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 13:58:03

@MEDVE1978: " Csakhogy a megtagadás végül oda vezetett, hogy az EU csúnyán betérdeltetett minket és így is, úgy is nyalunk, csak most még meg is vagyunk fenyítve és egy rakat pénzt is elpazaroltunk."

végülis majdnem így volt.

"Zsoltikám elkéstél a táblával, már rég gyarmat vagyunk. A különbség csak annyi, hogy Viktor nem mosolyog az urakra és ezért még korbácsot is kapunk."
az ellenállás hiábavaló. inkább kussolni, és tolni a csillét mosolyogva. beszép ars poetica.

egy patkány jut rólatok eszembe. na nem Keyes-é, hanem Örkényé...

FLAZZ 2012.05.04. 14:00:28

@Nuuk: miert a mai tesco zombi mennyivel kevesbe van kizsakmanyolva?
Felre ne erts ,nem kivankozom vissza...

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 14:00:32

@samuelfisher: "uszító cikkek írására használta fel, amivel hozzájárult a gyűlölet felkorbácsolásához ideát is, odaát is."

1. az uszítás büntetjőjogi kategória. Bayernek ehhez köze nincs.
2. a kauzalításról meg szerettek megfeledkezni, vagy csak simán felcserélni az okot és az okozatot. a judeodemagógia kedvelt eszköze.

samuelfisher 2012.05.04. 14:03:02

@Kandeláber: Debreczeni kakukktojás. Sokáig kell még kompenzálnia, de sose lesz egyenlő velük. Felejteni se fognak neki, amiért anno elég csúnyákat írt róluk.

Őexc.Vitéz Bivalybasznádhy. Dr. Őfőméltóságu Úr 2012.05.04. 14:04:03

@Jézus33:
Mi lenne? Hurrá! Gyarmat vagyunk!
Nem ismered még Patkány B Zsolt üzelmeit?

Lasombra 2012.05.04. 14:04:24

@a_fater: ez a másik, amitől agyfaszt tudok kapni.
Einstein a természettudomány egyik legnagyobb alakja. mégis társadalomtudományi meg ezoterikus kérdésekben citálják folyton. mert hát ha egyszer ő olyan okos ember volt, ergo mindenhez értett, mindenben igaza van.
ennek egyik vadhajtása, hogy egy halom olyan dolgot is a szájába adnak, amit az életben nem mondott. (legalább is nem bizonyíthatóan.) az egybites úgyis csak addig jut el, hogy Einstein, ergo igaza van.

ez kábé annyira abszurd, mintha ma az LHC-ben a fizikusok tudom is én... Kierkegaardhoz igazodnának.

Nuuk 2012.05.04. 14:07:08

@FLAZZ: Annyival kevésbé, hogy legalább szabadon jöhet-mehet, relatíve hosszabb ideig élhet, stb.

Nagyon jól rámutattál egy kiegészítő dologra, hiszen nem akarok abba a hibába esni, hogy kijelentem erről a korról (vagy egy másikról), hogy tökéletes. Hát persze hogy nem az! Mindig lesznek alsó rétegek, mindig lesz, aki megszívja. Ebben talán még egyet is értünk BZs-vel. :)

De erre baromira nem az a megoldás, hogy visszatekerjük az idő kerekét. Inkább vagyok "tesco zombi" most, mint nincstelen paraszt az 1800-as években.

Nuuk 2012.05.04. 14:07:55

Egyik se jó, de inkább a kisebbik rosszat választom.

Yossarian1 2012.05.04. 14:09:15

@Kandeláber:
Szerintem is középszerű.
De ettől még nem gondolom,hogy az általad felsoroltak lennének az elit.
Sőt egyik-másik még a középszerűt sem éri el.

Kandeláber 2012.05.04. 14:20:14

@samuelfisher: Debreczeni volt már MDF-es, Orbán-tanácsadó és életrajzíró, majd Gyurcsány udvari bolondja és DK-alvezír. Lehet, hogy nem bocsátanak meg neki, de most már közös akolban van pld. Eörsivel és Bauerrel.@Yossarian1: Nem én mondom, hogy ők az elit, hanem ők saját maguk és a rajongóik.

Jack Torrance 2012.05.04. 14:32:50

Basszus, a napokban már másodszor történik meg, hogy tetszik valami amit Bayer ír...

Az első írás a sorozatban, ami szól is valamiről, amin látszik, hogy tényleg elgondolkozott, ami nem valami szerecsenmosdatás, ami kicsit is foglalkozik azzal, ami a jobbot (vagy annak egy részét) bánt(hat)ja.

Egyet persze nem értek vele kicsit sem, de ez mellékes, nem hiányzik az senkinek.

Yossarian1 2012.05.04. 14:33:33

@Kandeláber:
Értettem.
Arra reflektáltam, hogy Bayer középszerűségét én nem viszonyitom másokhoz vagy úgynevezett ellenoldali megmondó emberekhez.
Mindenkit egyesével érdemei szerint

malacz rezignált · https://www.facebook.com/pages/Malacz69-vil%C3%A1ga/173965402643571 2012.05.04. 14:36:04

@rotten biller:

Sorolj már fel a magyar újságírásból 5 embert, aki nem középszer, mint Bayer, hanem lényegesen jobban írnak nála. Csakhogy lássam, mi a mérce!

De ha a mérce, Konrád, Kertész, Spiró tengelyen kerestetik, akkor már mindent értek, de ők különben sem újságírók...

rotten biller 2012.05.04. 14:39:22

@malacz69 rezignált: Ady Endre elegge magyar neked, parasztgyerek?

dr. mesterséges színezék 2012.05.04. 14:40:26

@Rorschach: "Nekem az jott le ebbol az irasbol, hogy a Bayer Kozepfoldere vagyik. "

... legalábbis elvágyik Solymárról (de nagy szenvedés lehetett eddig is ott élnie!), valahová Borsodba.

Robinzon Kurzor 2012.05.04. 14:48:26

@Herr Vissarionovich:
"ti, az aljas, primitív, sötét söpredék."
"100 generáció sem segíthet a fajtádon"

Ami kettőnk között tátong, az nem evolúciós, hanem civilizáltsági szakadék.
Nem 100 generáció, csak egy ún. gyerekszoba.

Avatar 2012.05.04. 14:52:52

"És most, innen fentről, infarktusom komor, kietlen, magányos tanúhegyéről körülnézve látszik ám az elmúlott negyvenkilenc év is. És ez látszólag több, mint az elmúlott tíz esztendő – de mégis csak kevesebb valamivel. Ugyanis ameddig nem kellett megmásznom ezt a tanúhegyet, azt hittem, ellátok én ezer esztendők felett is."

No akkor ha olyan jól lát, akkor biztos látja magát is, 20 évvel ezelőtt, amikor még (szoc)liberálisnak cimkézte magát a Fidesz is, és a liberális internacionálé tagja volt, OV meg alelnök... Vajon a liberálisok (és közte BZs) már akkor is a világ ármányos elpusztítására törtek, vagy csak azóta, hogy ők már nincsenek azon a térfélen?
Esetleg arról is írhatna, hogy ezer éve melyik volt a politikai jobb és baloldaloldal, pl. a pogány lázadók és az őket leverő keresztény királypártiak közül. Vagy ha ez nem megy, akkor minek emleget ezer évet a politikai jobboldalról szóló írásában?

"Csak suttogva merem bevallani: építsük vissza a 19. századot."

Hiányzik az neki, hogy a Habsburgok uralkodjanak Magyarország felett, mint akkor? Vagy csak úgy kicsipegetünk pár álomképet, amit múltnak képzelünk, és abba vágyunk vissza?

"S mivel a zöldborsószemmé zsugorodott idióta világból lehetetlen már bárhová is kivonulni, hát a jelenből kell kivonulni."

Szabadulj meg a romlott 20-21. századi cuccaidtól, és költözz le egy tanyára, ott élhetsz 19. századi színvonalon. Se telefon, se rádió, se TV, se internet - nem fognak gyötörni a baloldal újabb rémtetteiről szóló hírek, cserébe nekünk se kell téged elviselni... (se vezetékes ivóvíz, se villany világítás, se autó, se fűnyírógép, se orvosi ellátás, stb - hejj a 19. sz. szépségei...)
(Esetleg beköltözhetsz a Krisna völgybe is, ha már se a katolikusokkal, se a reformátusokkal sem tudsz egyetérteni...)

De nem is értem miért a 19. sz lett olyan szimpi... Építsük vissza a 18.-at! Vagy inkább a 15.-et, és csináljunk úgy mintha fel se fedezték volna még Amerikát... Csak nehogy valaki a 8. századot akarja visszaépíteni, és vissza kelljen mennünk Magna Hungáriába...

"Manapság szánalmas lelki nyomorékok sikoltanak a nyilvánosságba újszerűnek és tabudöntögetésnek szánt gondolat-roncsokat."

Talán ez az önvallomás az egyetlen értékelhető mondat az egészben.
Ha ezt nem önvallomásnak szánta, akkor az egész írás csupán szánalmas fröcsögés.

MACISAJT 2012.05.04. 14:53:39

@MEDVE1978: ("karakteresen gonosz szélsőbaloldalt vizionál, amelyik megpróbálja elpusztítani a társadalmat.")

Nos, az nem vízió, hanem tény, hogy 1984-ben Magyarország vezette az öngyilkosságok világranglistáját(ma már "csak" a hatodik hely jut).

Hogy ma Magyarország világelső a statisztikák szerint a daganatos betegségekben.

Hogy a válások száma, stb.
Hogy a szekularizáció mivel járt.

És ebben nem meglátni annak a BIZONYOS "karakteresen gonosz szélsőbaloldal" a szerepét, amely a XX század óta folyamatosan és tudatosan pusztította és pusztítja a mai napig a magyar társadalmat...
minimum a struccba dugás esete.

rotten biller 2012.05.04. 14:57:20

@malacz69 rezignált: hogy is mondjam, a kerdes azert nem megfelelo, mert a bájer nem jo iro, egyaltalan nem jo, es ennek semmi koze a politikai oldalhoz, ez izles kerdese, es ha jo publicisztikat szeretnek mutatni, a rossz jobbos irasnak nem ellentete a rossz libsi iras(en szemely szerint amugy csipem a totawet, ha a bajer - es altalad is kedvelt metafizikai eroterben akarunk mozogni, akkor o(twé) minimum a felvilagosodast kepviseli :)), a rossz jobbos irasnak a jo iras az ellentete, indiffi, hogy jobber/libber.. baszott sok jo iras van, szerte a neten, vagy printelve, csak olvasni kell tudni...

Kandeláber 2012.05.04. 15:01:47

@Yossarian1: Igazándiból rotten biller megjegyzésére akartam reflektálni, de úgy tűnik, ez a középszerűség kérdés komoly érdeklődést keltett.
@Hepci: Mire célzol?

Avatar 2012.05.04. 15:02:00

@MACISAJT: Gondolod, hogy a baloldal tehet a daganatos betegségek magas hazai számáról?

Robinzon Kurzor 2012.05.04. 15:03:09

@MACISAJT:

Tehát a "karakteresen gonosz szélsőbaloldal" okozza a rákot, meg a sok válást.

Ez így már készen van, vagy még fog kapni egy vajszínű árnyalatot?

tundrazuzmo (törölt) 2012.05.04. 15:07:19

Ez baromi hosszú, és áttekinthetetlen. És vers is van benne, ami csak további zavart kelt.

Piktogramban, infografikában, vagy iPone alkalmazásban nem lehetett volna ugyanezt leírni?
:)

Friss A. (törölt) · http://egypercsincs.blog.hu/ 2012.05.04. 15:07:35

Szerintem igazán komoly probléma a szélsőségekben gondolkodás. És manapság mindenki csak szélsőségekben gondolkozik. Ezért lehetetlen az érdemi párbeszéd. Ma csak kizárólagosságok vannak. Valakinek vagy igaza van, de akkor mindenben, vagy téved, de akkor mindenben. Lehetetlen feltételezésnek tűnik, hogy X-nek igaza lehet ebben, de tévedhet amabban (különösen ha X szívünknek kedves, vagy épp hogy gyűlöljük őt). Ez a háborús retorika következménye, ami miatt mindenki az ellenfél totális megsemmisítésére törekszik.

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 15:10:58

@Robinzon Kurzor: a söpredéknek általában nem futja gyerekszobára. ilyen a világ, hozott anyagból dolgozunk mind. de majd holnap 1 fél percre lelkiismeret-furdalásomlesz, mert nekem volt, neked meg nem.
de azért nem a kádban kellett aludnod, ugye?
jaj, miket beszélek, kádat csak a közfürdőben láttál, mikor rühtelenítésre vittek. azt is csak futtában...

eufémizálhatod, hogy 'csak' civilizációs a különbség, a lényegen nem változtat.

Lasombra 2012.05.04. 15:14:39

@MACISAJT: figyi, tudom, hogy csak viccnek szántad a hozzászólásod, hisz aki a rákos megbetegedéseket is politikai berendezkedéshez vezet vissza, az bizonyára viccel, de így viccen belül ez a "válások száma" mutató önmagában milyen minőségi tartalommal bír?

ha valaki el akar válni, váljon.

tudom, amit egyszer isten összeköt, blabla..., de ezt még a hívők sem veszik túl komolyan, már voltam második egyházi esküvőn is, csak pénz kérdése.
és az mennyire boldog világ, ahol egymást kihasználják, terrorizálják, ütik-verik, csalják az emberek, akik nem válhatnak el, mert... tudom is én romlik valamilyen statisztika, plusz a kaporszakállú megmondta.
szerintem képmutató világ.
nekem meg pont az nem tetszik.

MézesRozi 2012.05.04. 15:15:30

@smalladam:

"Az ember dolga a világban a helytállás: megtalálni a helyet, a jó harcot megharcolni, a pályát végigfutni, a hitet megtartani. Aki megérti azt, hogy nem válthatja meg az egész világot, de valamekkora részt maga körül jobbá tehet (az most más kérdés, hogy mi a "jó"), az nem fog szenvedni mint a kutya, vagy mint bayer zsolt azon, hogy micsoda szar ez a világ, hanem a tettekben, a folytonos munkálkodásban megtalálja a célt magát."

na most az a helyzet, ha ismerné a bayer által idézett Vörösmarty verset, az könnyebbé tenné az értelmezést még a maga számára is:
"Nem félek tőled, sors, bár mit akarsz.
Ez az, miért csüggedni nem szabad.
Rakjuk le, hangyaszorgalommal, a mit
Agyunk az ihlett órákban teremt.
S ha összehordtunk minden kis követ,
Építsük egy újabb kor Bábelét,
Míg olly magas lesz, mint a csillagok.
S ha majd benéztünk a menny ajtaján,
Kihallhatók az angyalok zenéjét,
És földi vérűnk mínden csepjei
Magas gyönyörnek lángjától hevültek,
Menjünk szét mint a régi nemzetek,
És kezdjünk újra tűrni és tanulni.
Ez hát a sors és nincs vég semmiben?
Nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal
S meg nem kövűlnek élő fiai.
Mi dolgunk a világon? küzdeni,
És tápot adni lelki vágyainknak.
Ember vagyunk, a föld s az ég fia.
Lelkünk a szárny, melly ég felé viszen,
S mi a helyett, hogy törnénk fölfelé,
Unatkozzunk s hitvány madár gyanánt
Posvány iszapját szopva éldegéljünk?
Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.
Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből
S a szellemharczok tiszta sugaránál
Ollyan magasra tettük, mint lehet,
Mondhatjuk, térvén őseink porához:
Köszönjük élet! áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfi munka volt!"

Robinzon Kurzor 2012.05.04. 15:30:06

@Herr Vissarionovich:
"a söpredéknek"
"kádat csak a közfürdőben láttál"
"rühtelenítésre vittek. azt is csak futtában"

Ezzel akarod bizonygatni, hogy kettőnk közül neked volt gyerekszobád, nekem meg nem?

Segítek: ha volt is külön helyiség számodra a lakásban, gyerekszobád, vagyis szerető és gondos neveltetésed nem volt.

Ha lett volna, nem így bizonygatnád, hogy volt ... mert nem is kellene bizonygatni.
Elárulják helyetted a megnyilvánulásaid.

Chicano 2012.05.04. 15:31:26

Két megjegyzés a poszthoz:

1. - Sajnálom hogy ez a poszt kikerült a hányadék index címlapra, innentől egy értelmes mondatot le nem lehet írni a cikkről.

2. - Szeretnék Bayernek mielőbbi jobbulást kívánni, hiányzik mióta lebetegedett. Jó volt végre olvasni valamit tőle, gyógyulj fel Zsolti!

Na mi újság, Wágner úr? (törölt) 2012.05.04. 15:34:44

@Herr Vissarionovich:
Az itteni ámokfutásod alapján mielőbbi terápiát javasolok. Melyik minisztériumi irodából szopod a faszt?

Madnezz · http://sorfigyelo.blog.hu 2012.05.04. 15:49:40

Azt , hogy valaki nem talál csodát a mai világban, azt nem impotenciának nevezik?
Nem lennék bajerzsolti, mer nagyon szarul érezném magam. :(

béla a görög (törölt) 2012.05.04. 15:52:13

Magyarul ledarált titeket a 'történelem' a fejlődés.
Van ez így.
Néhány észrevétel (balról):
1) Saját identitás(hiányod)hoz mi köze a baloldalnak?
"A baloldal és a szélsőbaloldal elfelejtette történelmi gyökereit..."
Semmi. Jó tudom, hogy bele kell rúgni...
2) "Elitisták vagyunk."
NEM pajtás csak szeretnél az lenni. Ezt terjeszted magadról. Ebbe szeretnél kapaszkodni. De nem vagy az. Ezért a fanyalgás. Elvették tőletek az elitizmus érzését. Ez a verseny. A versenyben az nyer aki jobban alkalmazkodik. Aki alkalmazkodik az szembekerül az állandósággal. És emiatt leginkább a másik 'oldalon' köt ki.
Te/ti viszont nem akartok alkalmazkodni.

Ennyi, és még sok más...

kvadrillio 2012.05.04. 15:56:06

" Ugyanis mi a szocializmus nevű elmebajt gyűlöltük a legeslegjobban, s igazából akkor lettünk elszánt elitisták. És sóvárogva vágytuk a Nyugatot, a kapitalizmust, s amikor olykor-olykor arra jártunk, a szánalmas kis valutakeretünkkel meg az elhatározással, hogy legközelebb úgyis maradunk, akkor csodát láttunk mindig.

Most meg csak állunk, és még nem mertük eldönteni, hogy a Nyugat már akkor is ilyen borzalom volt, csak nem vettük észre, vagy azóta lett ez belőle."

....és.....NEM LETT JOBB !!!

ROHADT MÁR AKKOR IS...ÉS MOSTANRA MÉG JOBBAN ROHAD.....

everyday_normalguy 2012.05.04. 15:57:27

Jobbulást, minél hamarabbi teljes felépülést, ahogy azt már mondták előttem.

Nem tudom, mi lenne ilyen helyzetben fair eljárás Bayer Zsolt részéről. Írni vagy nem írni? Hisz ha ír az ember, nyilván sokkal enyhébben tudják csak majd kritizálni. Senki sem akarja a lábadozót támadni.

Sok minden eszembe jut Bayer Zsoltról, és őszintén szólva semmi jó.

Két dolog:

1) Önmagában a kultúrpesszimizmus és kb. 100 éves kultúr-antropológiai, filozófiai közhelyek felületes ismételgetése hogy lenne már mélyenszántó írás? Ilyet csak igénytelen olvasók mondhatnak.

2) Elhiszem, hogy Bayer Zsolt elitista. A sznobok, parvenük, wannabek jól ismert módján annak is tűnik. Ez valahol nagyon szánalmas és nagyon szomorú, de épp ezért illeszkedik olyan jól a Fidesz vircsaftba.

an hero please 2012.05.04. 16:04:48

Könnyű tét nélkül elitistának lenni. Ez a király nélküli royalizmus kb. annyira hiteles mint az unatkozó gyerekek vágya a kommunizmus/anarchizmus után.

George Sand 2012.05.04. 16:07:24

@Herr Vissarionovich: "hogy egyszer meghalunk, elmúlunk, és ettől kibaszottul fosunk. aki azt mondja, hogy nem, az hazudik, vagy őrült. "

Valószínű te nem vagy hívő ember. Nem mindenki fosik. Sőt, a természeti népek is az élet részének tekintik, amit a "halálra ráadásul kapnak".
Ezenkívül az általad favorizált muszlimok nem félnek a haláltól.

@poszt: Jobbulást, Bayer Zsolt., szerintem elég lenne a múltba nézésben a saját 25 évvel korábbi önmagával társalognia, úgy 168 órában.

George Sand 2012.05.04. 16:10:00

@Herr Vissarionovich: ""az iszlám vallás agresszivitása""

"az egy felvilágosult, humanista vallás pl a judaizmushoz képest. "

Az veled a gond, hogy nem tudod, miről beszélsz.
Ha képes vagy rá, sorolj fel öt érvet az állításod mellett.

everyday_normalguy 2012.05.04. 16:10:56

@B. Bíró:

A kérdést megválaszolva: az írás nagyon nagy dolgokról állapít meg nagyon keveset. Szerintem gyönyörűnek sem gyönyörű. Bayer pedig nem pazarol el semmit: pont annyit teljesít, amennyi van benne.

kvadrillio 2012.05.04. 16:39:43

@Herr Vissarionovich: Kérhetném a "söpredék" definícióját ?

2012.05.04. 16:41:26

Elolvastam az írást, kétszer is. Olvastam a korábbi írásait is, máshol is, sokszor egyetértőleg, na nem a stílust illetően, hanem a lényeg meglátását.
Most ez egy világvége írás, de nem is csodálom. Lassan tényleg a végére érünk a lelki és nem lelki tartalékainknak, infarktussal vagy anélkül. Míg olvastam és figyeltem a lényegre, két dolog jutott az eszembe. Először is. Ne azt suttogjuk, hogy célozzuk meg a misztifikált XIX. századot, szecessziót, stb...
Az kevés. A nép olyan regresszión esett át az elmúlt időben, ami nem ezt indokolja. Hanem mit? A szerző biztos ismeri, tehát inkább azoknak ajánlom, akik még nem: Johann Huizinga: "A középkor alkonya" című könyvét. Egyszerűen csodálatos és lenyűgöző. A középkorból a reneszánszba való átmenetet igyekszik a társadalom minden területén leírni, érdekfeszítően felrajzolni. Csodálatos, ámde címében hibás mű. Sajnos, a középkor egyáltalán nem ért véget. Se így, se úgy. Olvassátok el olyan szemmel, hogy vajon ami ott le van írva, mint a középkor végének jelenségei nem szó és betű szerint megvannak-e ma is hiánytalanul. Úgyhogy: Újratervezés! Jól eltévedtünk, sőt eltévelyedtünk. Ez mindnyájunk felelőssége, hangadóké és birkáké, felesleges felelősöket keresni. Úgy együtt vagyunk hibásak, felelősek, stb... Sajnos, mi már így fogunk élni és meghalni is. Sajnálom, mert az elmúlt évtizedek boldogsággal töltöttek el, és hányszor, de hányszor mondtam el büszkén, hogy én egy olyan generáció tagja vagyok, és oly korban élek, amikor nem volt itt sose háború. Szinte nem is volt ilyen korszak itt sose. És most egyszerre megy minden a levesbe....
Másodszor. A másik olvasmány, amit szeretnék végre nagyon komolyan a figyelmetekbe ajánlani, az nem más, mint a Biblia, annak is (bocs, nincs felhang meg szarozás, jó?...) az Ószövetség része. Mózes ugyanis - többek közt - azért kényszerült negyven évig körbe-körbe vándorolni a pusztában a néppel, mert egyszerűen egy rabszolgasághoz szokott nép nem tud mit kezdeni a szabadsággal, erre tehát rájöttek néhány ezer éve, amikor ez íródott. Meg kellett várni, amíg a szkeptikusok, a húsos fazekat szagolók (mert csak szagolni lehetett, abból zabálni Neked nem..) kihalnak, és a már szabadságban születettek talán kialakítják az új rendjüket, és - talán - elérik az Igéret Földjét. Hát per pillanat, tetszik, nem tetszik, a kihalásunkat várják az ifjak így menet közben, a pusztában. Ezt tudomásul kell venni. Persze, azért egy kicsit várassuk még őket, de objektíve nekünk annyi. Mi a rabszolgaságban születtünk. Közép-fiatalok voltunk kb. 1990. környékén, és felcsillant valami, boldogok voltunk. Talán nincs is igaza most a Bibliának...
Csak egyetlen, unalmas példa:
1990-ig, ha mentem a városban, messze elkerültem a "Fehér Házat", azt se tudtam, mi az, csak valami furcsa rettegés fogott el a kordonoktól, a fegyveresektől, a sötét, titkos autóktól és zakós emberektől. Vannak "ők", meg "én". Aztán 1990-től egycsapásra eltűntek "ők", és az sétált a környéken, aki akart. Szabad volt, és szabadnak érezted magad. Én is. Semmi nem történt, és mégis boldogsággal töltött el, hogy én ugyanolyan vagyok kint, mint ők bent, és bíztam. Nem szólt rád senki, hogy takarodj paraszt innét, vagy nem méregettek gyanakvón, stb... Sose felejtem el, amikor egyszer úgy adódott és X.Y: magasrangú személlyel (elérhető volt...) "tárgyaltam", ültünk Kádár (et.) volt nagy krapplakk színű bőr foteljeiben, néztem a Dunát és minden olyan természetes volt. És nem történt semmi, csak valamit én is akartam tenni, segíteni.
Aztán..... És aztán..... No meg aztán......
És MA!!!??? Kordonok, kamerák, fegyveresek, zakósok, gyanakvók. Bennfenntesen sietők, panyókára vetett zakók, kacsintások, vállveregetős titkok tudói. Nincs igazolványod a Téged hitelesítő Gálandrásleventétől? Akkor Te takarodj innen.
Akkor: Takarodj paraszt, nem ismerünk. Mi a szándékod, rosszfiú. Ellenség vagy. Újra ezt érzem, újra ezt kapom.
Pedig itt éltem végig, csendben, dolgozgattam, semmi küli. Senki voltam, senki vagyok. Volt közte egy kis szünet. De úgy az nem volt jó. Csak nekünk. De az nem érdekes.
Újra kerülöm a környéket (azt is...)
A Bibliának mindíg igaza van....
Szóval, csak szeretném hinni, hogy már legalább a középkor vége felé tartunk, már az is jó lenne....
És nem kell keseregni. Magunknak csináltuk, mi magunk is hagytuk, és mi magunk is felelősek vagyunk. Te se bújj ki belőle, mert nem tudsz.

Alfőmérnök 2012.05.04. 16:48:25

Einsteint sokan félreértették, sajnálta, hogy "relativitáselméletnek" keresztelték (vagy keresztelte?) el az elméletét, ez volt az oka egyik oka a félreértéseknek.
(A relativitási elv Galilei nevéhez fűződik.)

kvadrillio 2012.05.04. 16:50:43

"Szelsoseges erok akkor tamadnak fel, ha a politikai establishment hagyja feltamadni oket, netan kifejezetten tamogatja oket."

ha-ha-haaa...:)

a gond az, hogy mostanában nem a szélsőséges erők és nem is a csőőőőcselék lázad szinte a világ minden részén.... hanem nagyobb részt a fiatalok tömegei...AKIK, MINT A TÖRTÉNELEM FOLYAMÁN OLY SOKSZOR MEGESETT MÁR, NEM KÉRNEK SEMMILYEN HATALOMTÓL ENGEDÉLYT A LÁZADÁSUKHOZ !

...PLÁNE NEM TÁMOGATÁST !!!

kvadrillio 2012.05.04. 16:52:15

amúúúúgy pedig Bayer most nagyon legyen önző és csak a gyógyulásával foglalkozzon ! :)

MézesRozi 2012.05.04. 16:58:55

@rotten biller:

hát ez tetszik. és még a jobboldal réved a múltba:))) ilyet még!

MézesRozi 2012.05.04. 17:09:24

@béla a görög:

nem azt írta, hogy elit, hanem, hogy elitista. hajtsa a fejét szépen a tenyerébe és tűnődjön el, mi a kettő között a különbség. miután nem sikerült a két jelentés között különbséget tennie, barátkozzon a gondolattal, hogy nem a maga kompetenciája eldönteni, ki elit és ki nem.

szabodenesnk · http://szabodenesnk.hu 2012.05.04. 17:43:19

Csak óvatosan a kommenteket, mert jön a beásás.....
"szegény" Bayer Zsolt. Talán a saját múltja tette pesszimistává?

teknős 2012.05.04. 18:40:13

@Nuuk: Ja, szegény jobbágyok kénytelenek voltak 20 %-os adóteherrel élni. Mennyivel jobb nekünk, a cirka 50 %-os elvonással és azokkal a dolgokkal, amire ugyan semmi szükségünk nincs, de fel lett spangálva rá az elménk.

Az öngondoskodásról meg olvasgassál Gyurcsányt.

hoplita 2012.05.04. 19:51:44

Tényleg infarktusa volt ennek a köcsögnek?

Na, Isten nem ver bottal, geci....majd ha ráérek sajnállak.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2012.05.04. 19:58:10

ezt hetente egyszer, minden vasárnapra kéne, nem minden 2 napra!
nincs se idő, se kedv kielemezni a hülyeségeket

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2012.05.04. 20:03:20

amúgy egyre nagyobb hatalma van az orbanviktor.hu-s kádergyerekeknek, az utolsót maga a király fogja írni a blogra?
azért a pártban elég nagy nevek ezek, szerintem ezek a mandarinos-fiúk most már tényleg teljesen fidesz-gyerekek, szószerint, a szüleik párttagok, ahogy már korábban sejtettem.

hoplita 2012.05.04. 20:04:58

@Robinzon Kurzor:
Hülye vagy te...????
Azoknak még cigizniük sem szabad...

hoplita 2012.05.04. 20:12:19

@smalladam:
Ja...a zöld határon beszökdöső niggerek, meg a honfoglaló törzsek az egy kategória?
Meg a zapád fasza, Ádámka, az, bazmeg.:(

Kandeláber 2012.05.04. 20:55:35

@rotten biller: Egyébként mi bajod Gárdonyival?
Kahána Mózes jobb volt, ugye?

thetriggerhappy 2012.05.04. 20:57:33

@teknős:

te tényleg a mandiner hülyéje címért pedálozol?

kurvára sikongatnál ha hirtelen valamiért 17.századi jobbágy lennél egy hétre.

.Pierre Bezuhov. · http://www.youtube.com/watch?v=ddk-Q6hXvFk 2012.05.04. 21:22:36

@hoplita: jó meglátás, Móricka! majd ha a "niggerek" is lovon fosztják ki a városokat, akkor beszélhetünk kultúraimportról.

még hogy nincs bizonyíték a sötét anyag létezésére :)

.Pierre Bezuhov. · http://www.youtube.com/watch?v=ddk-Q6hXvFk 2012.05.04. 21:32:27

@thetriggerhappy: az örök jobbágy - még ha csak lélekben is! :)
mondjuk aristo biztos örülne, ha sok teknőse lehetne.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2012.05.04. 21:50:23

Bezu, legalább te olyan vagy, mint rég. Egy biztos pont a nagy semmiben legalább (röhög)

Bell & Sebastian 2012.05.05. 00:34:23

@Monte Christo cselédje: Mit ne mondjak, elég -ikus hangulatúra sikerült. És tudja mit, Gyurcsány a megelőző csapással nagy szívességet tett Orbánnak.

Sajnos a jogos kérdést, hogy hová tűnik el a fizetésünk háromnegyede, felülírja a még újabb, de hová tűnt a valódi munka?

Zsákos Frodó elvitte ezt is, nyilván.

Bell & Sebastian 2012.05.05. 01:16:36

@MézesRozi: Ez egy jó kérdés, hogy ki a _valódi_ elit?

Él-e még, hogyan telnek napjai, kigyógyult-e a tavaszi náthából, be tudott-e fizetni mindent időre áprilisban, hol műtötték a mamát, született-e gyerek tavaly a rokonságban, volt-e esküvő, meglett-e az ellopott biciklije, át tudott-e állni szárított lószar -fűtésre, látott-e már a héten karón celebet a tévében, ilyesmik.

Bazári majmokat, akik jó hátszéllel suhantak át a gyerekszobán, elitnek nevezni legalább akkora tévedés, mint a nyulat tartani az evolúció csúcsának, csak azért, mert a világ minden pontján sűrűn előfordul, legalábbis tökfödővé átlényegült állapotában.

Akkor ki is az elit? Jézus, a zsidók, vagy tán maga a hegy, ahonnan szólt hozzájuk? Ki volt ezek közül döntéshozatali helyzetben gazdasági, politikai, vagy akár kulturális értelemben?

Csakis az apostolok, mivel az övék volt a legnagyobb fokú szabadság, ami csak elképzelhető.

Az elit a szabad akaratú Új Ember, akit semmi esetre sem extrovertált, túlmozgásos frakcióvezetőként kell elképzelnünk, Rolexszal a csuklóján.

Hapcedli · http://gasztrojazz.blogspot.com 2012.05.05. 01:41:55

@Kandeláber: semmi extra, csak arra gondoltam, ha már felsoroltál pár túlmozgásos (bal)f*szkalapot, a Bartus is elfért volna köztük.

Bebes 2012.05.05. 03:32:21

Ez most egy Bayer 2.0 lett, talán a betegség miatt - mielőbbi gyógyulást kívánok neki.

(Bayer 1.0 = a penetráns; Bayer 2.0 = a kenetes)
nekem egyik sem jön be

teng-leng 2012.05.05. 04:28:42

Zsoltikám, hallgass a szívedre...

2012.05.05. 06:36:52

@Bell & Sebastian:
Igen. Amikor jó pár éve már besült a produkció, nos már akkor és ott ezt be kellett volna látni, és már akkor át kellett volna adni a rég kiszakadt kormánykereket a süllyedő hajón. Tekerje, aki akarja. Nemhiába mondják, hogy "nincs a világon nagyobb érték, mint a bölcs belátás". Már sokmindenen túllennénk. De még akkor is, meg azóta is megy a bizonygatás, hogy "az országos "szakdolgozattal" minden rendben!!!:-)))))))))".
Dehát mit lehet várni a kettes tanulóktól és az őket pszichikai bűnsegédként erősítő "csápolóktól".
(na, nem mintha ma nem pont ugyanez történne, ez nem polfüggő...)
Van egy norvég költő, Hans Magnus Enzensberger, ő írt egy verset "A látó" címmel. Így kezdődik:
"Győzedelmes lesz ügye a látóknak, a félszeműek vették kezükbe a hatalmat, s a vakot királlyá ütötték"....
Stb...
Így azonban a "java" majd csak most jön, és a nép bölcsességében lehet bízni, biztos, hogy mindíg a "jobbik" megoldást választja. Sajnos.
Ezen a technológiai soron végig kell gyalogolni, vérző orral, rogyásig. Ki tudja, meddig tart, és aztán végül óriási áldozatok után mely majdani totális diktatúra alá nyalhatjuk be magunkat ismét.
Nekünk a demokrácia úgy tűnik, még nem nagyon megy.

Azt írja, hol a "valódi munka"?
Igen. Hol? Mely intézkedés, szervezés mutat arra, hogy valami "jópofa", kivánatos, elérni kívánt, izgalmas, gusztusos kis országot szervezzünk magunk köré (lásd: Itália, ami önmagában a turizmusból megél....).
Nálunk? Nézze csak meg a "stratégiai projektekkel" megbízott, korábban már itt-ott kellően levitézlett személyek névsorát. Ugyan. Ők a biztos garancia arra, hogy nehogy bármi is történjen....
Mint régen, az öreg Kohn kuplerájában: Kérem, semmi problema, a státusz be van töltve....
Csak épp...

Jó hétvégét!

MézesRozi 2012.05.05. 07:53:31

@Bell & Sebastian:

látom, fejére esett egy kis dosztojevszkij:)) irigylem, ha azt gondolja, lehetséges Új Ember. és nem hiszem, hogy csak az lehet elit, aki nem jó hátszéllel suhant át a gyerekszobán, mint ahogy azt sem gondolom, hogy a túlmozgásos - rolexesek azok lennének.

ps. ne felejtse el, máté is apostol volt.:)

MézesRozi 2012.05.05. 07:58:15

@Bell & Sebastian:

válaszoltam, de elszállt. pedig sarkokból, innen-onnan kapargattam össze a morzsákat ezen a korai órán. valami dosztojevszkij meg máté apostol voltak benne:) hátha meglesz egyszer.

Kandeláber 2012.05.05. 10:00:42

@Hapcedli: Már tegnap megtörtént, de kösz.

ámbátor 2012.05.05. 16:12:08

@Bebes: Akkor mi volt a verziószáma a Kurír, a 168 óra illetve a Népszabó jó tollú szerzőjének?

homoródkarácsonyfalváért 2012.05.05. 20:21:00

@táltos: ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ, én meg arra gondoltam, hogy nem áramszünet kell ahhoz, hogy eltűnjön a digitális tudástár.
Hanem ebben a digitális tudástárban igen könnyen átírható - a múlt.
Sokkal könnyebben, mint a Sztálin fényképeket retusálni lehetett.

Bebes 2012.05.06. 04:01:24

@ámbátor: Érteni vélem, mire gondolsz (a M. Narancs jó tollú szerzőjét ki is felejtetted), de ezt én nagyvonalúan elkönyveltem az útkeresés ifjonti időszakának, és csak az érett szerzőben gondolkodtam:-)

I_Pista 2012.05.06. 08:13:58

Én infarktus nélkül is érteni vélem az ő hangulatát. Íme egy másik publicista a tengerentúlról ua. témában...
www.youtube.com/watch?v=8lEk0pm3FPI
Bayer Zsoltnak pedig jobbulást kívánok más csak merő önérdekből is, mert a cikke igen jó, úgy mit sok más egyéb cikke is az elmúlt néhány évben, nem szeretnék lemondani ezekről!
Tisztelet és Üdvözlet!

Alfőmérnök 2012.05.16. 23:02:57

"Hobó feltehetőleg nem is sejti, hogy sok-sok „jobboldali” alapvető életérzését sikerült összefoglalnia ebben a dalban (is)."

Mire alapozza a szerző ezt a feltételezését?
süti beállítások módosítása