Leiningen-Westerburg Károly utolsó levele
2011. október 06. írta: rajcsányi.gellért (ergé)

Leiningen-Westerburg Károly utolsó levele

  Arad, 1849. október 5.

  Egyetlen, utolsó lehelletemig szeretett Lizám!

  A koczka eldőlt és csak kevés órám marad még e világon, hogy előkészüljek a keserű lépésre. A halál nem volna rettenetes rám nézve, ha egyedül állanék, de a gondolat reád, drága Lizám, és ártatlan gyermekeimre, súlyosan ne­hezedik lelkemre. A csapás nem ért engem elő­ készületlenül. Azt hittem, mindenre készen állok és mégis e pillanatban görcsösen vonaglik a szivem azon gondolatra, hogy téged, legna­gyobb kincsemet, mindenkorra elvesztelek. Nem, nem mindenkorra! Erős a hitem, hogy ez életre egy más, jobb és szebb élet következik: szelle­mem körülötted fog lebegni, mert hisz a szel­lemnek mindenütt van hona, a meddig Isten mindenhatósága ér.

  Szívesen, oh mily szívesen éltem volna, hisz megvolt mindenem, mi boldoggá teszi az életet, oly boldog voltam a veled való frigyben, mint ember csak lehet.

  Most, e komoly órában, midőn minden, a mi földi, múlandóságában áll előttem, midőn a múlt mintegy föltárva mutatkozik, most meg­rohannak emlékeim és nehézzé teszik válásomat. Mily tisztán és fölségesen áll most előttem emléked; mint szeretném, ha kifejezhetném szavakkal, minő fájdalmas érzéssel adom át magamat a reád való gondolásnak.

  A mindenható Isten, ki szívembe lát, adjon erőt, hogy úgy halhassak meg, mint egy keresz­tény. Mindig hiven hódoltam őseim vallásának; a lelkész kezéből fogadtam hitem vigasztalását és kész vagyok teremtőm ítélőszéke elé lépni.

  És te, Lizám, ki mint a vigasz és remény an­gyala állottál mellettem, kinek csak gyöngén
viszonozhattam azt a boldogságot, melyet ne­kem túláradó szereteteddel szereztél: adjon ne­ked Isten bátorságot és erőt súlyos végzeted elviselésére.

  Nekem pedig bocsásd meg drága Lizám, ha ez életben bántottalak, vagy ha gyöngédtelen voltam irántad. Nem hallhatom már hangodat, de szívem azt mondja, hogy megbocsátasz.

  És gyermekeim! Nagy Isten! Kell, hogy nekik élj, drága Lizám! Sorsod súlyosabb, mint az enyém, neked éveken át kebledben kell rejteni a búbánatot, de én még a túlvilágról is hálásan nézek reád, ha megmaradsz gyermekeinknek.

  Neveld őket az Úr félelmében jó és nemes emberekké. Ha én már nem őrködhetem is fölöttük, legyen anyjok: anyjok, ki megtanítja őket, hogy tiszteletben tartsák szerencsétlen atyjok emlékét. Csak fejökre tehetném áldó kezeimet, csak még egyszer nevethetnék szemedbe. De tán jobb mindkettőnkre nézve, hogy ez az utolsó találkozásunk elmarad. Legyen meg Isten aka­rata. Leopold, a nemes jó Leopold, kit nem ér rossz végzetem, megígérte nekem, hogy atya gyanánt gondoskodik majd rólad és gyer­mekeidről, ő majd beváltja majd szavát.

  Földi dolgokról nincs mit közlenem veled. Legalább e tekintetben nem lesz gondod; vagyonodhoz nem nyúlhatnak. De még egy kérésem van hozzád. Kérlek, felelj meg kötelezettségeim­nek, hogy nevem becsületben maradjon. Tudod, mennyivel tartozom Fritznek és Viktornak, Damjanich tábornoknak 1400 forintjával tar­tozom, fizesd meg adósságomat leendő özvegyé­nek, mert ő is vértanúhalált szenved holnap.

  A gyermekek még meg vannak kimélve e fáj­dalomtól és ez jól van így. Ok majd atyjukat a te szavadból ismerik meg és ki mondhatná meg jobban, mint te, hogy apjuk, habár az emberi törvény elitélte, szívében becsületes ember volt, ki meggyőződéséért halt meg.

  Rövidre van szabva az az idő, melyet még e földön tölthetek, a levelet nem sokára át kell adnom, de nagyon nehezemre esik megválnom e lapoktól. Isten áldjon s oltalmazzon meg drága, nemes feleségem, és adjon neked erőt, engem pedig részesítsen az ő örök békéjében. Édes, drága Lizám! gyermekeim, éljetek boldogan! Nemsokára kiszenvedtem. Még egy köszönet hű szerelmedért, mindenért, mit értem tettél. Iste­nem, Istenem! nem birom tovább. Isten veled éltem, mindenem.

  Holtig hű Károlyod

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr833282236

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Várúr 2011.10.06. 15:46:11

Szobrot Leiningen-Westerburg grófnak!

tevevanegypupu 2011.10.06. 15:56:48

Leiningen rokonsagban volt az angol kiralyi csaladdal, az is erdekes, hogy csak ugy hagytak kivegezni.
Mi meg milyen gyorsan felejtunk..Sissi meg Ferenc Joska es Habsburg Intezet kell nekunk..

Mr. Pither · http://hundilbert.blog.hu/ 2011.10.06. 16:01:45

"az Űr félelmében"

Ez ugye elírás?

VI. Béla 2011.10.06. 16:05:34

Bár ma ezt gúnyolni szokás, de fizet, mint egy katonatiszt:

"De még egy kérésem van hozzád. Kérlek, felelj meg kötelezettségeim­nek, hogy nevem becsületben maradjon. Tudod, mennyivel tartozom Fritznek és Viktornak, Damjanich tábornoknak 1400 forintjával tar­tozom, fizesd meg adósságomat leendő özvegyé­nek, mert ő is vértanúhalált szenved holnap."

rajcsányi.gellért (ergé) · http://mandiner.blog.hu/ 2011.10.06. 16:05:36

@Mr. Pither: oks, de. a pdf szövegérzékelője félreismert egy bötűt.

Zb74 2011.10.06. 16:06:26

Legyen áldott az emléke, amiképpen mindenkinek, aki a magyar szabadságért harcolt!

Ergé, azt lehet tudni, hogy ezt a levelet ki fordította magyarra?

rajcsányi.gellért (ergé) · http://mandiner.blog.hu/ 2011.10.06. 16:10:53

@Zb74: bizonyos Marczali Henrik tette közzé a lefordított levelezést 1900-ban, amiből egy korabeli Vasárnapi Ujság idézett.

aeidennis 2011.10.06. 16:27:01

@tevevanegypupu: a lánglelkű kossuth olyan tüzet gyújtott, amit nem tudott eloltani. Sajnos, miközben a tűzzel játszott ilyen Férfiak is elpusztultak, mint Leiningen-Westerburg gróf.

vizipipa 2011.10.06. 16:39:24

Egy tisztességes ember elismerésre méltó búcsúsorai.

tevevanegypupu 2011.10.06. 16:47:56

@aeidennis:

A legszomorubb az egeszben, hogy Kossuth elmenekulve meg evtizedekig eleg jol elt ebbol..

aeidennis 2011.10.06. 16:54:30

@tevevanegypupu: Sajnos fájdalmasan kevés olyan nemzeti hősünk van, aki épített és megtartott nem pedig lázadt és rombolt.

Bell & Sebastian 2011.10.06. 17:15:43

Leiningen Westerburg Károly gróf,

1848-49. honvéd tábornok, szül. 1819. ápr. 11. Ilbenstadtban (Hessen-Darmstadt); L. Lajos Frigyes Keresztély legidősb fia; katonai nevelést nyert és nagybátyja L. Keresztély Ferencznek befolyásával az osztrák hadseregbe lépett; előbb a Don Miguel 39. gyalogezredben szolgált, hol már 1841-ben hadnagy volt Budán, később a 31. sorezredhez ment át (melynek altábornagy nagybátyja tulajdonosa s unokatestvére ezredparancsnoka volt) és 1844. már másodosztályú százados lett. Ez évben nőül vette török-becsei Sissány Erzsébetet (meghalt 1898. nov. 2.) és ekkor lett honossá. 1847-ben ezrede Galicziában és ő Németországban rokonainál szabadságon volt; midőn 1848-ban Temesvárott fekvő ezredéhez visszatért, neje és sógora Rohonczy Lipót bizatására a magyar hadseregbe állott, míg testvérei osztárk katonai szolgálatban maradtak. Leiningent a magyar honvédelmi miniszterium a 19. gyalogzászlóalj őrnagyává tette és seregével a szerb vidékre rendelte. 1848. szept. 2. már Kiss Ernővel együtt harczolt Perlasznál; okt. a vezérkar főnöke lett és ebben az állásban őt illette az érdem a magyar fegyverek sikeres vezetésének nagy részeért. A Bánságban szerzett érdemeiért a II. osztályú rendjellel jutalmaztatott. 1849. márcz. ezredes és dandárparancsnokká. jún. hadtestparancsnokká s tábornokká neveztetett ki. Részt vett a júl. 11. komáromi s a júl. 17. váczi csatában, hol Pöltenberggel egyesülve, az oroszokat estig föltartózatta s a visszavonulást fedezte. 1849. okt. 6. Aradon kötéllel végezték ki.

1848-49-ből német leveleket, naplót és naplójegyzeteket hagyott hátra, melyek L. Ármin gróf, a tábornok egyetlen fia birtokában vannak. Ez iratok értékét különösen emeli az, hogy a tábornok egy részüket a csaták viharai közepette írta, másik részét pedig, naplóját, emlékei s jegyzetei alapján az aradi vár kazamatájában, a halálra várakoztában. Az ereklyék egy része feleségének írt levelei, másik a már említett napló, melyet a börtönben az 1849. ápr. 5-ig való eseményekről és élményekről bírt, a harmadik rész futólagos naplójegyzetek 1849. okt. 4-ig. Az iratokat Thun Károly gróf osztrák tábornok juttatta özvegyének kezébe. Ezen nevezetes iratokat Marczali Henrik (Apponyi Albert gróf figyelmeztetésére) magyarúl közölte a Budapesti Hirlap 1899. decz. 31-től 1900. 26. számig. (Ism. a Budapesti Szemlében 1900. CI. kötet Marczali.) Utolsó levele: Der letzte Brief den General Graf Leiningen, einer der 13 Arader Märtyrer in der Nacht vorseiner Hinrichtung, an seine Gemahlin gerichtet hat ... Arad, 1849. (Külön jelent meg; magyarul közölte az Alföld 1889. 126. sz. és ezután a többi hazai hirlap.

Munkája: Gróf Leiningen-Westerburg Károly honvédtábornok levelei és naplói 1848-1849. Fordította és bevezeti Marczali Henrik. Több képpel és hasonmással. Bpest, 1900.

Arczképei: aquarell 1844. Barabás Miklóstól és olajfestés 1847. Heinztől (vadászruhában); mind a kettő fia birtokában.

mek.niif.hu/03600/03630/html/l/l13814.htm
www.epa.hu/00000/00030/02436/pdf/02436.pdf
hu.wikipedia.org/wiki/Fájl:Leiningen_urna.jpg

tevevanegypupu 2011.10.06. 17:16:37

@aeidennis:
Nehany kiraly, politikus..es az egyik legnagyobb kozottuk, ha mar errol a korrol van szo, akkor az Szechenyi , Batthyany es az aradi tizenharom. Mert meg ha szinte eleve vesztett ugyet szolgaltak is, naluk nagyobb becsulettel senki nem szolgalhatta volna.

Es milyen sokan vannak, akiket evtizedekig unnepelni kellett, pedig tudtuk roluk, hogy gazemberek voltak.

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.06. 18:14:48

"Az elítéltek mellé az aradi minorita kolostor négy szerzetesét, az óaradi görögkeleti papot, illetve Baló Béni református lelkészt rendelték ki. Evangélikus lelkész hiányában utóbbi végezte Leiningen-Westerburg Károly lelki gondozását és életének utolsó perceiről is ő tudósította később a feleségét. Az előző napi látogatást követően a lelkészek október 6-án hajnali három óra felé keresték fel ismét a tábornokokat. A legtöbben ébren voltak, már megírták szeretteikhez szóló búcsúleveleiket."

www.mol.gov.hu/a_het_dokumentuma/leiningenwesterburg_karoly_bucsulevele.html

A linken az eredeti levél másolata is megtalálható, ráadásul kinagyítható.

Bell & Sebastian 2011.10.06. 19:33:24

„Meg kell halnom – monda –, de mint keresztény halok meg – az úri szent vacsorában kívánok részesülni, és lelkemet az Istennek kezeibe ajánlani.”

Baló Benjámin református lelkész levele Leiningen-Westerburg Károlynénak

mek.niif.hu/06100/06162/html/aradiv02708/aradiv02708.html

AZ ARADI VÉRTANÚK (Katona Tamás kollázsa korabeli dokumentumokból)
mek.niif.hu/06100/06162/html/index.htm

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2011.10.06. 19:47:47

ezt magyarul írta? tudott magyarul?

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.06. 19:52:06

@tesz-vesz: németül írta. Az előző kommentemben ott a link, ahol láthatod az eredeti levelet.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2011.10.06. 19:54:26

@Gasper: még nem olvastam el a kommenteket, de köszi.

még az érdekelne, hogy Ferenc József egész életében meg volt róla győződve, hogy helyesen végezték ki őket? élete végén is ezt gondolta?

ez még érdekes:

A kivégzése előtti utolsó perceiben a becsületét ért támadásokat verte vissza: "Csak most, későn esett tudomásomra, hogy a hírlapokban felülem azon hír szárnyal, mintha én Buda vára bevételénél az osztrák tiszteket orozva legyilkoltattam volna, nekem most többé lapok útján ezt megcáfolni alkalmam nincs, de itt az utolsó percben, Isten szabad ege alatt, a jelenlevők előtt – midőn mindjárt az Isten ítélőszéke előtt állandok – e felőlem terjesztett hírt ünnepélyesen alacsony rágalomnak nyilvánítom."

?syntax terror~ 2011.10.06. 19:58:23

az aradi vértanúk jó része nem is tudott magyarul, úgyhogy én ma Simo Hayhára emlékezem, mint szabadságharcos

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2011.10.06. 19:59:50

@aeidennis: nofene, divat ma már gúnyolni a nagy embereket.
hha nem jönnek az oroszok, nyerünk

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2011.10.06. 20:01:11

@aeidennis: divat ma már gúnyolni, köpködni a nagy embereket, ok nélkül

tűz, amit nem tudott eloltatni?
ha nem jönnek az oroszok, nyerünk.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2011.10.06. 20:18:30

@aeidennis:

...A Habsburgok ezt a 48/49-et nagyon elcs*szték (a magyarok sokáig bíztak bennük, úgyhogy számtalan lehetőségük lett volna, hogy valahogy helyrehozzák a hibáikat --- de ők csak sorra halmozták azokat), végülis nem maradt más lehetőségük, minthogy zsarnokként lépjenek föl.

Zsarnokok voltak, de nem démonok, és haditörvényszék ítélt a tabornokok felett és nem a CSEKA. Ismertek Istent és embert, ők még a tizenkilencedik század erkölcsei szerint éltek és nem a huszadiké szerint: a kegyetlenség számukra eszköz volt és nem öncél. Miért alkalmaztak volna több kegyetlenséget, mint amennyit föltétlenül szükségesnek láttak?

Számomra a kivégzett tábornokok erkölcsi példák. Negyvenkilenc április 14. után (miután Kossuth keresztülverte a detronizációt az Országgyűlésen, lehetetlen helyzetbe hozva ezzel a tábornoki kart --- sokan "le is szereltek" ekkor) a hadsereg valószínűleg már semmi másra nem, mint a becsületre játszott. Katonailag nagyon jó pozícióban voltunk, jó eséllyel arra, hogy előnyösen be tudjuk fejezni a háborút. Ami utána következik az már a politikusok dolga lett volna. És akkor jöttek az oroszok. A magyar honvédsereg összlétszáma (ha jól emlékszem) 160-170 ezer fő körül volt (szétszórva az ország területén), velünk szemben 170 ezer osztrák és 200 ezer orosz katona (Galíciában várakozott, hogy, ha kell, közbelépjen legalább még ennyi). Egy dolgot lehetett tenni, amit Görgei tett: a legkisebb véráldozattal a legjobb pozíciót kiharcolni és méltósággal letenni a fegyvert az oroszok előtt (hiszen az ő közbelépésük győzőtt le minket és nem a császári csapatok).

A tizenhárom aradi tábornok nem tehetett arról, hogy a politika (úgy a Habsburg, mint a magyar), hogyan lavírozta, lehetetlenítette el magát. Ők helytálltak. Nem rajtuk múlott, hogy a Habsburgok alkotmányjogilag lehetetlen helyzetet teremtettek, már 1948 őszén és, hogy Kossuth ezt 1949 tavaszán csak tetézte.

Amikor Ferencjóska a cár kezét nyalogatta segítségért pitizve, amikor a brit külügy azt üzente a császári kamarának, hogy "Végezzenek gyorsan!", akkor a magyar honvédség főtisztjei Európa lelkiismereteként viselkedtek. Nem a "szabadságról" szólt (és szól) ez a történet, hanem a méltóságról. Mi, a mi tábornokaink voltak, akkor, ott, Aradon, Európa méltósága.

Ők a mi méltóságunk...

(Ezt a kommentet egy másik poszt alatt már "elsütöttem", de annyira stimmelt ide is, hogy "elmondtam" mégegyszer:-))

ü
bbjnick

Bell & Sebastian 2011.10.06. 20:18:52

@Gasper: "Liebe gute Leopold!"

Asszem ez pont nem az :), de gyönyörű, kurzív írása volt, és újrahasznosított, mártott papírra írt.

Most nem azért mondom, de az osztrák kisiskolások a mai napig ugyanezt tanulják, csak töltőtollal.
Nálunk meg az sem tudja már a nép, mi az a kalamáris, karandás, minek volt hajdanában egy lyuk (mellette vályú), az iskolapadokon?

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.06. 20:32:21

@Bell & Sebastian: pffff... hát, bocs. :)

És hogy kinek szól az a levél?

"Utolsó levele a szintén az aradi várban raboskodó sógorához, Rohonczy Lipóthoz szólt. Levélírás közben hallotta a négy társa életét kioltó lövéseket, ezért sokáig közkeletű volt az a romantikus felfogás, miszerint a búcsúsorok közvetlenül az akasztófa alatt születtek."

Ezek szerint ez volt az utolsó levele.

@tesz-vesz: ide házasodott, amennyire tudom minimálisan beszélt magyarul.

Bell & Sebastian 2011.10.06. 20:54:24

@Gasper: Testvérei a szembe -oldalon. Kőszív az, mely el nem facsarodik.

VI. Béla 2011.10.06. 21:18:32

@tesz-vesz:

"Magyarul csak egy-két szót tudott, de az ebből adódó kezdeti tartózkodás ellenére katonái tűzbe mentek volna érte"

A Gasper által megadott link írja ezt.

Várúr 2011.10.06. 22:23:54

@tevevanegypupu:
Egyik ősöm ezt még a végrendeletében is leírta (ő 5 évet töltött Kufsteinben várfogságban a szabadságharc őrnagyaként). A sunnyogást és külföldről dumálást sose bocsájtotta meg Kossuthnak. Fene tudja, igaza volt- e.

Várúr 2011.10.06. 22:26:30

@bbjnick:
Ezt szépen, pontosan és méltón írtad. Kösz.

tevevanegypupu 2011.10.06. 22:49:40

@Várúr:

Kossuth fura figura volt, inkabb szelhamos mint hos. Es az, hogy meglepett a kasszaval az elobbit latszik igazolni. Talan at kellene ot is ertekelni vagy legalabbis ugy kezelni, a tenyek alapjan, ahogy megtortentek a dolgok, nem pedig ugy, ahogy szerettuk volna, hogy megtortenjen. Mindenesetre sikeresen haknizott a vilagban, learatva a baberokat, viszont erdeme az, hogy a magyarokat legalabb egy idore hoskent tiszteltek a vilagban. Teny, hogy nagyon szepen tudott beszelni a szabadsagrol.

Sarkalatos hozzászóló 2011.10.06. 22:56:54

Tisztelet a hős forradalmároknak, és megvetés a zsidó fattyú brescai hiénának.

Tisztelet az angol munkásoknak is:

"Az immár végleg nyugállományba vonult hadfi hírhedtségére jellemző, hogy angliai utazása során, Londonban egy munkásgyűlés két résztvevője felismerte és megverte, a híradások szerint az „Ezt Aradért kapod!” felkiáltások közben. Haynau a botrány után azonnal elhagyta az angol fővárost"

Sarkalatos hozzászóló 2011.10.06. 23:07:28

A "fél"zsidó bresciai hiéna mai megfelelője a Böszme, Kossuthnak Orbán felelne meg, ha 2006-ban messzebbre lép le a páncélbömössel, az akkori nemzetőrök pedig a gárdisták. A hős tábornokok sajnos még nem születtek újjá, és az akkori köznép sem, akik élelmezték, bújtatták a hősöket.

Kinyílott a pitypang. Megírom. 2011.10.07. 06:34:35

@tevevanegypupu: Szerintem Kossuth emblematikus. Gondoljuk végig, van ugye egy sikkasztási ügye ennek a jelentéktelen kis vidéki ügyvédnek, aztán hogy-hogy nem politikussá lesz, az első szabad kormány első pénzügyminisztere, és onnan amit csak akar, de egy üres dumagép a csávó, addig balfaszkodik, míg minden oda, inkluzíve jónéhány nálánál értékesebb, többrehivatottabb ember élete, de nem úgy a maradék kassza, amiből is legendává lesz és szertehaknizza a művelt világot, mint mártír és a nemzet apja. Utóélete is remek, utca-és térnévetelonná, címervariánssá, nótává avanzsál. No, most akkor miért csodálkozunk, hogy a politika félvilági sumákok terepe minálunk, hogy a pénzügyminisztereink inkább tűnnek sikkasztónak, és/vagy mániákus dilettánsoknak, mint hozzáértő szakembereknek, és a széchenyik azóta is folyvást csak a döblingjükig, a batthyányk a kivégzőosztagjukik jutnak? Kossuth a maga felületességében, bénaságában, hozzánemértésében, sikkasztási hajlamaiban, felelősség előli elfutkoshatnékjában, cinikusságában(cseppben a tenger: a Védegylet(!) igazgatói tisztéről miért is kellett lemondania? Mert kiderült, hogy az egylet kitűzőit Bécsben gyártatta. Ez kérem egy korabeli Gyurcsány. Egy cinikus, enyveskezű senki.); egyszóval Kossuth apánk tetőtől talpig, minden létező tulajdonságával a mi köztársaságunk nemzője. Az alma meg a fája alá esik azóta is...

ace22 2011.10.07. 06:35:48

@VI. Béla: Fizetett, vagy pénzzel, vagy golyóval a saját fejébe. Ez elég nagy visszatartó erő lehetett a könnyelmű adósságcsinálással szemben.

tevevanegypupu 2011.10.07. 07:32:06

@Dr. Zerge:

Tudja mit nem ertek? Ha ez ilyen koztudott - jo, a szocializmus eveiben errol hallgattak, nem feszegettek a temat - akkor most miert nem foglalkoznak vele? Igaz, hogy lerombolnanak egy nimbuszt, hogy kisse szegyenkeznunk kellene (megint es ujbol), hogy egy ilyen manusz lett a szabasagharcunk (?) egyik jelkepe..Nem lehetne athelyezni a hangsulyt a 13 aradi tabornokra, Batthyanyekra, Szechenyire - bar o nem helyeselte tulzottan ezt az egeszet - es Kossuthot leultetni arra a helyre amit megerdemelt? Mi mindig igyekszunk elmismasolni mindent ami a multunkban tortent, jobboldalrol meg baloldalrol nezzuk, szinte soha nem a tenyeket..kezdve Istvan kiralytol igazsagos Matyas kiralyon, a Martinovics mozgalmon, II. vilaghaborun, 1956-on keresztul egeszen Gyurcsanyig? Sot, kezdhetnenk akar a (kettos) honfoglalassal vagy nyelvrokonsagainkkal. Legkedvesebb rokonom 92 eves, tortenelem-filozofia szakos tanar. O meselte, hogy mar nem is tudja megszamolni, hanyfelekeppen kellett tanitania mindket targyat, amit mindig atirtak az adott kor szempontjabol..Nem is beszelve azokrol amiket el kellett hallgatni. Nalunk tobb korosztaly van, ami nem is ismeri Magyarorszag igazi tortenelmet.

Kinyílott a pitypang. Megírom. 2011.10.07. 07:50:31

@tevevanegypupu: Hogy köztudott-e? Mi a köztudás? A tömegeknek fingjuk sincs. Meg aztán: sok a Kossuth utca, hát akkor nagy ember vót - így megy ez. Hogy volna ország/nemzet, ahol ne írnák át folyton a történelmet? Nem hiszem. Talán inkább olyanok vannak, ahol mindez ma már nem élet-halál kérdés. Ahol tudnak mit kezdeni ambvivalens alakokkal, ügyekkel. Ahol nem minden fekete-fehér. Ahol nem minden aktuális nézetkülönbséget kell hetedíziglen visszavezetni, lehetőleg valami véres jóvátehetetlenségig. Ahol nem kell okvetlenül táborosodni minden pimf kérdésben, ahol, ha vannak is táborok, nem akarnak az uborkagörbületig bezárólagosan mindenből szektás hitkérdéseket faragni. Mostanában el vagyok bizonytalanodva, van-e helye nemzetkarektorológiának, ha van: akkor a miénk ilyen kossuthos. Ha nincs: akkor ez nyilván éghajlati kérdés, ilyen a mikroklíma errefele...Legalábbis a köztársaságaink sorsszerűen elkossuthosodnak rendre.

(Régen, mármint az előző átkos előtt volt Görgey utcája Újpestnek. Emlékszem, komoly küzdelem volt a módszerváltáskor rehabilitálni szegény utcát, pedig akkor ott szinte kivétel nélkül közmegegyezés volt arról, hogy még létező, egykor más nevű utcák visszavedlenek enmagukká, még akkor is, ha a kedves későbbi névadó nem is volt egy okleveles bolsevik. Görgeynek újra kellett vívnia az utcaságot.)

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.10.07. 08:48:04

mennyivel elegánsabbak voltak régen a hazaáruló terroristák, idegen érdek mentén harcoló lélekzsoldosok :)

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.07. 09:54:55

@Bell & Sebastian: "Testvérei a szembe -oldalon. Kőszív az, mely el nem facsarodik"

@málnási: "mennyivel elegánsabbak voltak régen a hazaáruló terroristák, idegen érdek mentén harcoló lélekzsoldosok :) "

Azért én azt hiszem, hogy egy hesseni lutheránus német és egy katolikus osztrák annyira nem tekintette magát testvérnek, mégha előbbi császári gyalogsági tisztként kezdte katonai pályafutását. Meg most olvasom, hogy Leiningen-Westerburg házassága révén magyar honosságot kapott.

Bell & Sebastian 2011.10.07. 10:23:39

@Gasper: Látja-látja. ha nem olvas el minden hozzászólást, így járt. A _vér szerinti_ testvérei maradtak az osztrák hadseregben és a Kőszívű ember fiaira céloztam. :)

tevevanegypupu 2011.10.07. 10:28:30

@Dr. Zerge:

Gorgeyrol meg manapsag is folyik a vita. Ami pedig a viselkedesunket vagy velemenyeinket illeti, azt hiszem meg nem szabadultunk fel. Az a par evtized szocializmus nagyon eltorzitott mindent es mindenkit. Ezert vagyunk meg most is velemenyeinkben olyan szelsosegesek. Akik a hivei voltak azok gorcsosen ragaszkodnak kivaltsagaikhoz, ami eleg sokaig tartott (talan meg most is tart), akik pedig akkor hatterbe szorultak, plane uldoztek oket, nem kaptak meg azt az elegtetelt amit elvarnanak. Ertheto modon gyulolik azokat akik "nem bunhodtek meg", sot meglehetosen privilegizalt helyzetet foglalnak el meg mindig. Igy van ez nemzeti hoseinkkel vagy antihoseinkkel is. Egyaltalan nem azonos szemelyeket tekintunk ennek vagy annak..Azok az orszagok, ahol a rendszervaltasnal ezt a kerdest elinteztek, felresoportek a szocializmust, ott talan nem ilyen kielezett a helyzet mint nalunk, Nyugat-Europaban pedig mar lefutott ugy, bar ott is akadnak, akik nem fernek a borukbe es mindenaron napirenden akarnak tartani bizonyos kerdeseket. Mindenesetre azt azert mar sikerult nalunk elerni, hogy letezik egy szoborpark, bar meg nincs ott minden szobor, aminek pedig ott kellene porosodnia.

Bell & Sebastian 2011.10.07. 10:33:01

Azt tudták, hogy a betyár Rózsa Sándornak Kossuth kegyelmezett meg és Jókaival küldette el a végzést, amikor a barátaival lázító körútra ment az Alföldre felkelést szervezni, az Országgyűlés jóváhagyásával?

_játszmacska_ 2011.10.07. 10:58:17

Kossuth és Petőfi népszerűsége: nem volt nehéz köréjük az isten adta nép számára is könnyen érthető legendát szőni, Petőfi ráadásul még mártírrá is vált, Kossuth meg ügyesen megszökött és Ámerikából osztotta az észt. Minden adott tehát a mítosz teremtéshez.

Meg különbenis, ki tud olyan bonyolult neveket helyesen leírni, mint Széchenyi, Batthyány vagy főleg Leiningen-Westerburg?

Bell & Sebastian 2011.10.07. 11:11:53

A teljes német neve: Karl August Graf von Leiningen-Westerburg

1848-49 -es levelezése és naplója -angol nyelven- letölthető innen:
ia700202.us.archive.org/12/items/lettersjournal1800leinuoft/lettersjournal1800leinuoft.pdf

A búcsúlevél a 296-299 -edik oldalon van.

My own beloved Lizzie,

The die is cast — I have only a few hours more in this world to prepare for the bitter journey before me. Death would have no fears for me, were I alone ; but the thought of you, darhng Lizzie, and my innocent children, weights heavy on my soul. The blow has not taken me unawares. I thought I was ready for anything; yet at this moment my heart is beating convulsively as I think of losing you, my dearest treasure, for ever. No,not for ever ! I firmly believe that this life will be followed by another, a better and more beautiful one, and my spirit will be always floating around you, for the spirits have a home wherever the power of the Almighty reaches.
...

God bless and protect you, my darling, noble wife, and give you strength—and to me may He grant a share in His eternal peace ! Darling, beloved Lizzie ! my children ! farewell ! Before long, I shall have passed away. Once more my thanks for your faithful love and for all you have done for me ! Oh, God ! I can stand it no longer, it is too much for me Good-bye, my life, my all !—Your ever devoted

Charles.

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.07. 11:12:50

@Bell & Sebastian: jogos, jogos.
Nincs mindig türelmem minden kommentet elolvasni, legfeljebb amire választ kapok, úgyhogy mea culpa. Persze ettől még kapcsolhattam volna, hogy mire céloz, mégha nem is mindig könnyű a kommentjeit dekódolni. Pedig most nem is volt mit. :)

Bell & Sebastian 2011.10.07. 11:45:52

@inszeminator: Talán ez működik is: inszeminator.blog.hu/2009/01/13/rozsa_sandor_iroasztala

Igen, ha jól emlékszem, a Szegénylegények úgy ér véget, hogy beállnak honvédnek.

Nagyon jó, ötcsillagos post! :)

2011.10.07. 12:03:39

Ma hány tábornok tudna ilyen levelet írni?

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2011.10.07. 12:20:06

@tevevanegypupu: sissi magyarbarát volt, azért hadd éltessük érte...

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2011.10.07. 12:21:34

@khamul: leninnek tudnak ilyet írni,

amúgy a mostaniak gondolom még az előző rendszerben lettek "tisztek", könnyítéssel.

aeidennis 2011.10.07. 12:41:52

@tesz-vesz: Kossuth nem volt nagy ember, hacsak nem nagy szélhámos. Belehajszolta Percelt a Móri csatavesztésbe ("Mórickám, csak egy apró győzelmet kérek tőled!") Hadvezetési döntéseivel, tökéletes hozzá nem értésével kiborította Görgeyt. A szánalmas debreceni trónfosztással (telerakta debreceni reformátusokkal a Nagytemplomot, hogy valaki kipótolja az "elszivárgó" képviselőket) aláírta a 13 tábornok halálos ítéletét. Őt kellett volna egyedül felakasztani, mindazért a kül- és belpolitikai rövidlátásért és céltalanságért, amit másfél év alatt produkált, nem a tábornokokat

inszeminator · http://inszeminator.blog.hu 2011.10.07. 12:48:40

@Bell & Sebastian:
Köszönet az öt csillagért, de ez inkább Krúdy érdeme.

Bell & Sebastian 2011.10.07. 13:28:38

@inszeminator: Akkor adjon át egyet, mivel a lú, így vele a svártli is - marad!

(Ez egy pávatoll használattal /perisztaltikával összefüggő csatakiáltás, a fogak összeszorítására utal.)

tevevanegypupu 2011.10.07. 13:46:03

@tesz-vesz:

Rendben, neki megbocsajtunk, hiszen raadasul meg szep is volt.(:

tevevanegypupu 2011.10.07. 13:53:50

@Bell & Sebastian:

Az osztrakok is megkegyelmeztek Rozsa Sandornak, az embereinek viszont nem, mint azt Jancso Miklostol megtudtuk.

inszeminator · http://inszeminator.blog.hu 2011.10.07. 13:58:19

@Bell & Sebastian:

Nemrég egy kommentben - itt a blogfelületen - valaki azt kérdezte, mi az a sercli?

Hmmm...na de a svártli?

Remélem fölhagytak modernizáló urak, régebbi könyvek átírásával, bár jó pénz lehet egyéb ötletek hiányában.
Amúgy is fogynak az agytekervények, minek azt siettetni.
Csak ezt a "serclit", ezt tudnám feledni...!

inszeminator · http://inszeminator.blog.hu 2011.10.07. 14:09:48

@tevevanegypupu:

Krúdy ennek okáról is ír, a Rózsa Sándor c. könyvében.
Miszerint:

Nem sokkal a szabadságharc leverése után, az ifjú Fernc József Szegedre látogatott jelentős kisérettel.
Nagyon tartottak a betyárseregtől, hamar vissza is indult, amikor közölték vele, hogy a környéken megjelent Rózsa Sándor az embereivel.
Szegedet elhagyván, a betyársereg,- erősebb, mint a császár védelme - különös kísérettel szolgált.
Tulajdonképpen kikísérték a veszélyes területről, talán félegyházáig.
Tartottak egy bitonyos távolságot, minden támadó szándék nélkül, s az író szerint a császár ezért mentette meg a kötéltől.
Az, hogy végül egy félresikerült vonatrablásért kapta a várfogságot, lehet, hogy legenda, de ha igaz, jobb ha nem is tud róla az ájatatos néplélek.

Bell & Sebastian 2011.10.07. 15:50:20

@tevevanegypupu: Eljött a nagy beismerések korszaka, csak ebben a postban minimum négy emberről derült ki, mennyire hamis képet alakított róluk ki bennünk a szocializmus: Krúdy, Jókai, Rózsa, Kossuth.

Ha ez így megy tovább, előbb-utóbb Nagy Imre is sorra kerül. Hát sosem lesz már ennek vége? ;)

Bell & Sebastian 2011.10.07. 16:10:15

@inszeminator: Mivel eszembe juttatta a fekete téglakenyér illatát, kap valamit. (Megjegyzem, nem hivatásszerűen ettem, de volt alkalmam megkóstolni és bár a kemencében sütött magyar kenyér a legjobb a világon, az oroszoké emlékművet érdemel, nagyobbat, mint egy piramis.)
Ugyancsak megjegyzésre érdemes, hogy Miklós, a második, nem nagyon lelkesedett az internacionalista segítségnyújtás gondolatától, de megtette. Továbbá ami végképp nem tartozik a tárgyhoz, figyelje meg a novella lezárását és megérti, mi tette naggyá az orosz irodalmat. Ezért szeressük. Na jó, már aki. :)

www.gulag.hu/tejkonzerv.htm

"- Ne edd meg mind, majd aztán megeszed, késõbb…

És a költõ megértette. Tágra nyitotta a szemét, de nem engedte ki szederjes ujjai közül az összevérzett kenyeret.

- Késõbb? Mikor? - kérdezte tisztán érthetõn. És lehunyta a szemét.

Estére meghalt.

Csak két nappal késõbb "írták le". Leleményes szomszédainak sikerült a kenyérosztásnál két napig megkapni a halott adagját; a halott felemelte a kezét, mint egy bábu. Így hát két nappal elõbb halt meg halála dátumánál. És ez nem elhanyagolható részlet jövendõ életrajzírói számára. "

tevevanegypupu 2011.10.07. 16:21:47

@inszeminator:

Milyen egyszeru lett volna pedig Rozsanak akkor jol lekaszabolni Ferenc Joskat..Erdekes, hogy az ilyen rideg es gonosz emberek mindig megusszak, bar ot azert a sors eleg jol megverte aztan. Mi magyarok viszont megbocsajtottak eleg hamar, boldogan jarunk Becsbe vasarolni, az sem erdekel bennunket, hogy itt-ott tablak fogadnak (fogadtak) bennunket: "magyar ne lopj".

tevevanegypupu 2011.10.07. 16:30:34

@Bell & Sebastian:

O, mar elobb is ertek meglepetesek veluk kapcsolatban: fogalmam sem volt, hogy Jokai es Krudy zsido peldaul.(: Nagy Imrerol viszont eleg sok mindent tudtam es tudok, a csalad regebbi, kulak agazata sokat meselt rola. Ot az menti fel aztan - mar amennyire, mert a sok megkinzott, bebortonzott, ehenhalt nem tudom mit szolna ehhez - hogy 1956 vegen hirtelen megvilagosodott es ki is tartott a forradalom mellett, meg is halt erte. Kossuthrol szinten nagyon rosszakat mondtak, foleg apai nagymamam, akinek nagyapja honved volt a szabadsagharc alatt, o mindig haraggal beszelt Kossuthrol, nalunk Szechenyi kultusz volt.

Bell & Sebastian 2011.10.07. 16:47:17

@tevevanegypupu: Az Oroszo..., Szovjetunióban töltött éveiről mit meséltek? Hogyan került Szibériából Moszkvába, amikor még a szomszéd faluba utazáshoz is paszport kellett. Mit kért a Párt tőle? Látott-e Romanovot, két lépésről?

tevevanegypupu 2011.10.07. 17:15:26

@Bell & Sebastian:

Nagy Imre szovjetunioi eleterol vajmi keves tudomasa van a kozembernek. Hogy ezek az emberek - Rakosi, Farkas, Gero es a slepp akik kovettek oket - hogy usztak meg Sztalin verfurdoit (raadasul meg zsidok is voltak) azt el sem lehet kepzelni. Azt, hogy mit csinaltak Magyarorszagon tudjuk, de hogy a Szovjetunioban mit muveltek, azt meg azert ki kellene bontani..

Bell & Sebastian 2011.10.07. 17:59:34

@tevevanegypupu: Az oroszok még a wikijükbe is bevették (2 éve még ott virított), hogy Imre bácsi nagy valószínűséggel tagja volt annak az internacionalista különítménynek, amelyikkel lelövették a cári családot. Egy ember közülük magas polcra került Moszkvában -a többiből farkaslakoma lett-, benne egy orosz tiszt felismerte azt, akit mi hősként temettünk újra. Mit gondolhatott vajon magában? Esetleg:

- Ezt nektek, Negyvennyolcért! (?)

tevevanegypupu 2011.10.07. 18:26:44

@Bell & Sebastian:

Ilyen nincs, ilyet csak az elet produkalhat, hogy kozhelyesen fejezzem ki magamat.Kulonben ezekrol az emberekrol mindent meg az ellenkezojet is el lehet hinni.Nem tudni, ezek egyaltalan emberek lehettek-e vagy valami szovjet prototipus, atprogramozott aggyal. Keptelenseg meg most is elhinni , hogy letezhettek, iranyithattak es evtizedeken keresztul manipulalhattak, szazmilliokat megtevesztve, megfelemlitve. Ha az ember olvassa vagy hallgatja mondjuk csak a Rajk pert vagy akar Nagy Imre peret is, ugy erzi valami abszord tragikomediat lat. Hogy Nagy Imre reszt vehetett a Romanovok kivegzeseben az is hiheto minden tovabbi nelkul. Ha a kgb legfobb vezetoje hol miniszterelnok, hol elnok lehet a Szov..ize Oroszorszagban , hogy irthatja a maskeppen gondolkodokat, aztan utana reszt vesz egy Romanov temetesen kereszteket hanyva magara..es ezt a vilag elfogadja, akkor minden valoszinuve valik.

Bell & Sebastian 2011.10.07. 18:32:21

@tevevanegypupu: Azt tudta, hogy Kun Béla -a távozása után / elrepült a zabrált arannyal- akkora vérfürdőt rendezett a Kaukázusban, hogy ahhoz képest a 133 nap kismiska volt?

Bell & Sebastian 2011.10.07. 18:36:57

@tevevanegypupu: Rajkot is csak hagyjuk! Az oroszok szóltak, hogy kedves magyarok, kapjátok már ki a vitrinből a numero1 szekus kémet, ha lehetne. Lehetett.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2011.10.07. 18:45:23

@aeidennis:

tény és való, hogy Görgey nekem is szimpatikusabb, mint Kossuth

"A szánalmas debreceni trónfosztással (telerakta debreceni reformátusokkal a Nagytemplomot, hogy valaki kipótolja az "elszivárgó" képviselőket) aláírta a 13 tábornok halálos ítéletét. "

ez biztos ez? részletezd

tevevanegypupu 2011.10.07. 18:55:36

@Bell & Sebastian:

Kepzelje, a Kun Belarol elnevezett zenei altalanosba jartam es a hatvanas evek elejen mint johangu kisleany szolot enekeltem Hidas Antal, Kun Agnes meg Kun Belane tiszteletere..Otthon eppen csaladi talalkozo volt, nagyapam es nagymamam meg eletben levo testverei jottek el valami kozosen unnepelni (nem zet) es ugyan meggyotorte es megalazta oket a bolsevik rendszer, kilakoltatasok, kitelepitesek, kenyszernyugdijazasok reszesei voltak, de a humorukat nem vesztettek el, es ezen nagyon jol szorakoztak.

Semmit nem tudok a Szovjetunioba menekult kommunos bunozokrol, Kun Belarol is csak annyit, hogy valahol a SZu-ban erte utol a jol megerdemelt.

tevevanegypupu 2011.10.07. 18:57:39

@Bell & Sebastian:
Ehhez kepest ugy tudom tobb minden van Rajk Laszlorol elnevezve es a fia is meglehetosen jol el a megboldogult apukabol.

is 2011.10.07. 19:16:27

@aeidennis: lásd az éppen aktuálist is, akiben oly sokan hittek még oly másfél évvel ezelőtt...

is 2011.10.07. 19:17:29

@tevevanegypupu: árvasegélyt kap, vagy hogyan él jól az apukájából?

Bell & Sebastian 2011.10.07. 20:58:25

@tevevanegypupu:

"За 1920-1922 гг. в Крыму было уничтожено, по разным источникам, от 50 до 100 тысяч человек. Так венгерский коммунист выполнил приказ Кремля: «Вымести Крым железной метлой»."

www.hrono.ru/biograf/bio_k/kun_bela.php

50-100 ezer ember esett a Vasseprő áldozatául!

Bell & Sebastian 2011.10.07. 21:01:07

@is: Logikus, TGM -mel küldik a kárpótlást a románok. :)

Bell & Sebastian 2011.10.07. 21:07:48

... egyébként az orosz keresőmotorom reflexből Kohnnak fordítja, nagyon PC... XD

tevevanegypupu 2011.10.07. 21:12:41

@Bell & Sebastian:

Ez hihetetlen..Igy meg valoszerutlenebb az egesz, hogy majdnem fel evszazadig micsoda kultusza volt ennek az embernek.A vilag - vagy legalabbis ez a resz itt - nem epeszu.

tevevanegypupu 2011.10.07. 21:12:41

@Bell & Sebastian:

Ez hihetetlen..Igy meg valoszerutlenebb az egesz, hogy majdnem fel evszazadig micsoda kultusza volt ennek az embernek.A vilag - vagy legalabbis ez a resz itt - nem epeszu.

tevevanegypupu 2011.10.07. 21:14:54

@is:

Jaj, ne kerdezzen olyan dolgokat amiket ugyis ert.(:

Bell & Sebastian 2011.10.07. 21:26:31

@tevevanegypupu: Mit várt, a mi kommunista csürhénk leninistább volt, még magánál Leninnél is.

Kádár csak orosz megrendelést teljesített, amikor eltüntette a nyomokat, kivégeztette Nagyot. A többi lehetett a körítés, hogy ne legyen feltűnő.

A moszkovita vs. nemzeti kommancsok harcában az volt a jó, hogy közben fogytak is, hol innen - hol onnan.

Azt se felejtse, hogy mindig van egy B -terve is a Medvének. Sehogyan sem nyertünk volna '56 -ban.
Parasztvakítás volt az egész, csak Suezről terelte el a figyelmet, az volt a játszma igazi tétje, sajnos ránk a gyalogáldozat szerepét osztották, megvezetve az egész nyugatot.

tevevanegypupu 2011.10.07. 21:41:18

@Bell & Sebastian:

Nalunk azt mondtak a hozzaertok, hogy 56-ban kommunistak harcoltak kommunistak ellen, gyozni nem fogunk, az amerikaiak nem jonnek es a szovjetek nem engednek ki a markukbol egy olyan fontos helyen levo orszagot mint mi vagyunk. Hosies de tokeletesen ertelmetlen harcnak tartottak azok ellenallasat akik nem tartoztak kozejuk, szegenyeket valoban nagyon becsaptak. Bar talan annyiban nem volt ertelmetlen, hogy engedtek egy kicsit - na persze joval kesobb - a nyilvanos terrorbol, ahogy mondjak barsonykesztyut huztak a vaskezre..Ez viszont abbol a szempontbol megiscsak inkabb rossz volt, mert megszoktuk azt a felszinen levo langymeleg biztonsagmazat. Valoszinuleg azert is alakult igy a rendszervaltas ahogy alakult. Gyorsan elfelejtettuk mit muveltek Kadarek, ahogy ugyanilyen gyorsan elfelejtettuk azt is, hogy kik a Habsburgok, es vidaman Ferenc Joskaztunk..Nekem mindenesetre 1957. majus elseje sokat elmond arrol, milyenek is vagyunk..vagy legalabbis Budapest milyen volt..akkor is.

Kinyílott a pitypang. Megírom. 2011.10.08. 09:20:39

@tevevanegypupu: Magam is azt szoktam volt mondogatni, hogy a módszerváltás borzalmaival, meg az elmúlt 2 évtizeddel - és még ki tudja mennyivel - fizetünk a kádári kacsintgatásért, a fridzsiderszocializmusért, a legvidámabb barakkért. Tulképpen az 56 utáni konszolidáció egy ritka rossz üzlet volt (kivéve magát kádárt, részéről, hatalomtechnikailag zseniális): viszonylagos jólétért, táboron belüli kiváltságokért, sok területen formasággá lefokozódó párthűségért cserébe elgerinctelenedés. Persze, mint minden tragédiaszerzői tollra méltó történetben, a végén itt is csak rosszul és még rosszabbul lehetett járni: A kádár-utódok nyakába irgalmatlan adósság - és emiatt az egypártrendszer vége - szakad, rendszereken átívelően konstans marad a legszarabb: a langyos semmittevésbe beleszokottak berzenkedése minden érdemi reformmal szemben, és újabb teherként a rendszerváltás helyett lett módszerváltás, a kibogozatlan, földolgozatlan múlt és az abból eredő feszkók bónuszként rakódnak a már amúgy is borzalmasan torz énképre, történelemszemléletre, nemzetkarakter(?)re.

tevevanegypupu 2011.10.08. 13:01:55

@Dr. Zerge:

Amikor a rendszervaltas utan hazajottem 92-ben, mar akkor lattam, hogy ez nem lesz jo, valami borzaszto kaosz, osszevisszasag es foleg torvenytelenseg volt mindenhol..Minden elszabadult, semmi rend, logika, celszeruseg..es a sok kommunista valtozatlanul ott ugralt mindenhol. Szegeny Antallek meg azon vitaztak, hogy vissza kellene allitani a cimeket, meltosagos, kegyelmes, stb..Mintha valami cirkuszba kerultunk volna. A Kadar-rendszer helyett valami mas baromsag keszulodott, ugy lattam semmivel sem jobb mint ami volt..Akkor persze meg nem lehetett tudni, hogy mindent elkotyavetyelnek, bar barataink mar meseltek, hogy arusitjak ki a hatalmas cegeket..Nem akartam elhinni, hogy a partbizottsagok emberei vesznek meg mindent ket forintokert, de aztan beigazolodott. Es azok a szolamok..Akkor irta meg csurka azt a bizonyos tanulmanyat, amit en tokeletesnek talaltam mar akkor is, nem ertettem, mi az a felhaborodas ami azt kiserte..De a legrohejesebb az volt, mikor az ismert veresszaju kommunistak sorakoztak fel hazafikent, lobaltak a nemzeti szin zaszlot, amit a Kadar rendszerben szinte nem is lehetett hasznalni a sok voros lobogo mellett. Nemigen valtozott azota sem semmi, olyan az orszag mint a bolondok haza..sajnos. Egy csontig leragott, eladosodott, tonkrement orszag egy csomo nyomorgoval, leromlott eletszinvonallal. Es egy csomo jellemtelen emberrel.

inszeminator · http://inszeminator.blog.hu 2011.10.08. 14:35:06

@tevevanegypupu: @Bell & Sebastian:

"Nalunk azt mondtak a hozzaertok, hogy 56-ban kommunistak harcoltak kommunistak ellen, gyozni nem fogunk, az amerikaiak nem jonnek es a szovjetek nem engednek ki a markukbol egy olyan fontos helyen levo orszagot mint mi vagyunk. Hosies de tokeletesen ertelmetlen harcnak tartottak azok ellenallasat akik nem tartoztak kozejuk, szegenyeket valoban nagyon becsaptak. Bar talan annyiban nem volt ertelmetlen, hogy engedtek egy kicsit - na persze joval kesobb - a nyilvanos terrorbol, ahogy mondjak barsonykesztyut huztak a vaskezre" -í írja tevevanegypupu.

Erre:

Részlet az "Utazás hagymával , szalonnabőrrel" c. sorozatból: XI . Hornblóer kapitány.
http:inszeminator II Utazás hagymával szalonnabőrrel.

(nem írom a linket, nert nem tudom hogyan kell)

1957 nyara,Fő utca 333-as zárka.
15 és fél éves voltam.

Akkor rettenetesen sajnáltam, hogy nem igazi Forradalmárok' közé volt szerencsém kerülni, de magasrangú katona és rendőrtisztek közé.
Persze akadt néhány civil is.
Talán ezért is" látom kissé árnyaltabban a dolgokat.

B+Sebastian:
Van kemencém, nem csak kenyeret sütök benne, de ha kell főzök is agyagedényben.
Nem is érdemes részletezni a különbségeket.

Bell & Sebastian 2011.10.08. 19:35:04

@tevevanegypupu: Minálunk érdekesen alakultak az események. Akinek a legtöbb féltenivalója volt, gyorsan átcsapta a fővitorláját, és megeresztett a főtéren egy Talpramagyart. Két évet ült érte. Van az a a fajta, aki ha nem tudja irányítani, az élére áll. Miért lenne ez másképp a hochpolitikában?

@inszeminator: Ha meg nem sértem, nincsen abban semmi meglepő, ha a főzés központi helyet foglal el az életében. :)

A dolgok árnyaltságára vonatkozó megjegyzése jogos, de jól tudjuk, se az egyén, sem az egyének összessége nem úgy működik, hogy állandóan színképet elemez.

Mint tudjuk, a nagy érzelmektől jókat lehet zabálni, a nagy ideológiáktól meg mégnagyobbakat tömeggyilkolni. Az éhségnek és halálnak nincsenek fokozatai, a szavak szoros és átvitt értelmében sem.

tevevanegypupu 2011.10.09. 09:15:17

@Bell & Sebastian:

Meg jol meguszta ket evvel az illeto, Gyorben felakasztottak azt, aki elszavalta..bar ketsegtelen, hogy egy bekes felvonulas elere is allt.

@inszeminator:
Magyar ember oromeben-banataban eszik. Nem veletlenul olyan kover sok-sok polgartarsunk,(:

inszeminator · http://inszeminator.blog.hu 2011.10.09. 11:06:10

@Bell & Sebastian:
@tevevanegypupu:

Nem foglal el helyet, pláne közpotit a főzés az életemben.
Csupán a kemence említése okán írtam, hogy az öreg parasztházban, ahol élek és dolgozom, néha elszórakozok vele.
Dunántúli német parasztház, ezt is csak onnan tudom, hogy a szentendrei skanzenben megtaláltam a pontos mását ezzel a megnevezéssel.
Nem ad semmi meleget miközben süt főt és persze füstölő is egyben.
A helyiek szerint, ahol már szinte mindenütt lebontották terjedelme miatt, 13 kalapos", azaz 13 kuglófot lehet sütni benne egyszerre.

Ami Salamanov írását illeti, olvastam tőle...

174 cn magas vagyok és ugyanennyi voltam amikor a Gyüjtőből a Fő utcára kerültem ahol az ellenőrzés során 50 kg-ot nyomtam csizmában, gimnyasztorkában.
Itt tanultam meg az éhezés tudományát", illetve itt tanították meg velem.
Sok hasznát vettem később ennek a sátoraljaujhelyi fiatalkorúak börtönében, melyről a korral foglalkozó történészeknek sincs tudomásuk, annyira lepra hely
volt, nyoma sem maradt.

57/58 telét egy nyitott ablak alatt töltöttem folyamatos lázban, orvos, gyógyszer semmi.
/Irakban kitört a forradalom c. dolgozatomban írtam erről egy magánkiadású könyvemben, tudván hogy létezik köteles példány, s valami mégis megmaradjon/
58 telén lejött pestről valami bizottság és elszörnyedtek a látottakon.
Hiába cserélték le érkezésünk előtt a rongyainkat,a fűtetlen mocskos zárkák, a sebekkel borított arcok kezek látványa után nemsokkal, felszámolták az egész kócerájt, és nemsokára a gyüjtőben találtuk magunkat.
Az egészből csak azt akartam kihozni, tudom mi az éhezés, a skorbut, mitől válik egy apró horzsolás másnapra gennyesen duzzadt sebbé.
A gyakori verekedések során, mely verekedések éppen úgy mint az állatvilágban a helyet biztosítják a láncban, éppen úgy működtek itt is mint Salamanov írásában.
"Maaaj' meggyógyul" - mindenre ez volt a válasz az őrség részéről.

Elnézést, hogy kissé hosszúra nyúlt ez a válasz.
Üdvözlettel: Inszeminator / Kiss Lajos István

tevevanegypupu 2011.10.09. 12:49:43

@inszeminator:

Vannak dolgokat amiket nem lehet megbocsajtani, amirol irt azt semmikeppen. Hogy megis igy tortent, megbocsajtottunk, sot felejtettunk, az valoszinuleg egy egesz orszag hibaja. Minden helyzetben amikor valthattunk volna gyengenek bizonyultunk..Nalunk a bunosok a legritkabban bunhodnek.

A 13 kuglofos kemencejet irigylem, nem a 13 kuglof miatt (az en villanysutomben ugyan maximum csak kettot lehetne megsutni), hanem mert ha egy ilyen kemencere ranez az ember vagy melleje telepedhet, sok banatat enyhitheti a melege, a tuz fenyei. Meg az ilyen kemencebol kikerult etelnek, sutemenynek, sultnek egeszen mas az ize is. Tudom, mert volt modom nekem is sokaig kemenceben sult kenyeret, kalacsot meg hust is enni..

Bell & Sebastian 2011.10.09. 13:41:41

www.youtube.com/watch?v=BIaDStC3oHM

Господи, помилуй! (Uram, irgalmazz!)
www.youtube.com/watch?v=518flyrv-Sk
www.youtube.com/watch?v=q3MRBMgENAc

- Господи, воззвах, -
Тенор возгласил,
Канонарху хор
Слаженно вторил.
- Господи, помилуй.

- O Lord, I cry to thee, -
The tenor has proclaimed,
The choir has harmoniously
Echoed to the kanonarkh.
- O Lord, have mercy.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.10. 11:05:43

@Sarkalatos hozzászóló:

itt szokatlanul jó kommentelő csapat jött össze, de azért becsúszott pár megyökeresedett háttérhatalmi propagandaleme, pl. ez a "bresciai hiéna".
Haynaut nem kell szeretni, nehéz is lenne, de Bresciában azt tette, amit bármelyikünk megtett volna a helyében, ha van minimális erkölcsi érzéke.
Ha az aradi vértanúkat elismerjük hősnek, akik helytálltak, ha a történelem viharai és a szélhámosok, ügynökök, Kossuthok, Petőfik a magyar szanbadság ellen vitték is őket harcba, akkor el kell fogadnunk, hogy Haynau és katonái is csak jó katona módjára teljesítették a parancsokat az itáliai hadszíntéren és nem politizáltak.
Az európai forradalmi hullámot kirobbantó és irányító illminátus banda (Marx, Mazzini, stb) a megtévesztett rendes emberek tömegei mellett élcsapatnak a csőcseléket küldte harcba a barikádokra. Bresciában a birodalmi sereg kórházban fekvő sebesült katonáihoz (közte nagy eséllyel magyarokhoz is!) a züllött, vagy forradalmi lázzal megfertőzött ápolónők vezették oda a helyi csőcselék tagjait, akik a sebesülteknek elvágták a torkát.
Haynau ezeket a gyilkosokat végeztette ki és ezeket a némbereket vesszőztette meg. Én a helyében utóbbiakat is felakasztattam volna.

greybull 2011.10.13. 15:44:27

A levél elolvasása után - amely szívbemarkoló és végtelenül megható, szerintem a világirodalom egyik legszebb levele - csak annyit mondok: ez egy EMBER, azaz E M B E R volt.
A Habsburgok, meg rohadt dögkeselyűk (Habitsch burg = Keselyű vár), hogy az Isten veszejtette volna el az összeset! És az Isten lova b....ná meg azt a barmot, aki a Habsburg Intézetet megalapította, meg azt is aki fenntartja....

Bell & Sebastian 2011.10.14. 12:23:55

@greybull: Hapsburg, eredetileg.
Hap' = gázló. Rajna, Svábia.

Bell & Sebastian 2011.10.14. 12:26:36

Bocs, az Aar folyó partján, a többi stimmel. :).

Akitlosz · http://honunk.blog.hu/ 2016.10.06. 14:22:27

Nem néma az a kőszobor mely amott a magyar Golgotán a halhatatlan vértanú halottak emlékének emeltetett.
Én hozzám a kitaszitott élő halotthoz ki egykor zászlótartója valék Magyarország függetlenségének, melyért ők a lehóhérolt hősök annyit küzdöttek és mártir halált haltanak, én hozzám elhozták a multak szellemei a velőkig ható szózatot, mely amaz emlékszobor kimagasló alakjának Hungariának halgatag ajkairol zeng:
„Hazádnak rendületlenül légy hive oh magyar! tiszteld a kit tisztelet illet, de hive Hazádnak érted e magyar? Hazádnak légy. Ne csinálj magadnak faragott képet hogy azt imádjad, csak Hazád szabadságának Istenét imádd a mint imádták azok a kik mártír halált szenvedtenek hűségükért ahoz a mit haláluk után a jog ereje iránti hitben az önbizalomban megfogyatkozott nemzedék hite hagyottan elalkudott. Én hazád géniusza hirűl vittem megdicsőült szellemeknek, oh magyar hogy kegyelettel adózol emléküknek, válaszúl azt hozom neked tőlük, hogy ez jól vagyon, de tartsad eszedben, hogy a Kegyelet érzelmeinek virága meddő szóvirág volna, ha hűsége nem fejlődnék az iránt a miért ők földi életüket feláldozák. Az ő Istenük a magyar haza szabadságának Istene, annak oltárához várják a magyart.
E szózat zengését hallom én a messze távolban Hungaria szobrának ajkairol.
Hallják e ezt amott a közelben is mind azok, a kik a szivrázólag gyászos, felejthetetlenül gyászos October 6kán összegyülekeznek a magyar Golgotán hogy tanúságot tegyenek Isten és világ előtt a magyar nemzet Kegyelete felől a Haza szabadság harczának szent emlékei iránt?
Ha hallják e! Lehetetlen hogy ne hallanák; hiszen az a Szózat annak visszhangja, mely hangzik az ősök szent hagyományaibol, hangzik az utódok esengéséből mely számon kéri az élő nemzedéktől az elidegenithetetlen örökséget, hangzik az emlékezesek lüktetéséből, mely az éj csendjében haza jár a meghajlott derekak háló kamarájába, mint a lelkiismeret szava a bűn lakába; hangzik a bölcsőkböl hangzik a sirokból, hangzik minden fűszál rezgéséből, melyet a magyar hazának honfivér özönével termékenyitett földje táplál.
Hát hogy ne hallanák azt a velőkig ható szózatot; de ha hallják meg is hallgatják e? elviszik e magukkal e szózat ihletét a közélet küzdelmeinek pálya homokára? elviszik e házi tüzhelyeikhez hogy az ihlet csillaga világitson előttük a gyermekeik előtt mint az evangéliom mythikus csillaga világitott a bölcsek előtt kik az idvezitőt keresék?
A világ birája, a történelem fog e kérdésre felelni.
Legyenek a szentemlékű vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben a hon szabadság Istenének legjobb áldásaival az örökké valóságon keresztűl; engem, ki nem borúlhatok le a magyar Golgota porába, engem October 6ka térdeimre borúlva fog hontalanságom remete lakában látni a mint az engem kitagadott Haza felé nyujtva agg karjaimat a hála hő érzelmével áldom a vértanúk szent emlékét hűségükért a Haza iránt, 's a magasztos példáért, melyet az utódóknak adtanak; 's buzgó imával kérem a magyarok Istenét hogy tegye diadalmassá a velőkig ható szózatot, mely Hungária ajkairol a magyar nemzethez zeng. Úgy legyen. Amen!

Turin September 20 1890.
Kossuth Lajos
süti beállítások módosítása