Az élet építőművésze – Búcsú Makovecz Imrétől
2011. október 03. írta: Gasper

Az élet építőművésze – Búcsú Makovecz Imrétől

  Az első hírek rideg tényszerűséggel és röviden számoltak be Makovecz Imre, a kedden 76 éves korában elhunyt építészmérnök halálhíréről. A szinte tapinthatóan döbbent csend után már aznap megjelentek az első nekrológok, melyek politikai oldalak vérmérséklete szerint foglalkoztak az elhunyt építész szakmai és szellemi örökségével, többnyire kiemelve azt a letagadhatatlan tényt, hogy Makovecz Imre belföldön és külföldön egyaránt a legismertebb és a legnagyobb hatású kortárs építészünk volt.

  De ki volt valójában Makovecz Imre? Ahogyan egykori tanítványa, Ertsey Attila írja a pályatársak megemlékezései között: „Majd jönnek a magyarázók, az értelmezők. Reneszánsz ember volt? Mester-típus? Népies volt, vagy „New Age”-es? Pogány gnosztikus? Szabadkőműves, sátánista? Magyarkodó, vagy kozmopolita? Náci vagy zsidóbérenc? Hadd mondják. Őt ez nem érdekli.”

  Tény, hogy Makovecz életműve egyértelműen megosztja, elsősorban talán nem is annyira a szakmát, hanem sokkal inkább a társadalom építészet iránt érdeklő, illetve közéleti kérdésekben aktív részét. Amíg önjelölt teoretikusok balról jobbra magyarázzák életműve feltétlen nagyságát, vagy éppen ellenkezőleg, hirdetik dilettantizmusát, szélsőséges esetekben sátáni mivoltát, addig a közember többnyire szereti, használja, birtokba veszi épületeit. És Makovecz Imrének pontosan ez volt a szándéka: politikai ideológiákon felülemelkedve, a két meghatározó előd, Kós Károly és Frank Lloyd-Wright nyomán vallotta, hogy bizonyos  történelmi stílusokból, archaikus térszervező megoldásokból, valamint ősi motívumokból építkezve kell gyökeresen új, élő és érvényes építőművészetet teremteni. Ebből az alapállásból egyértelműen következik, hogy amíg a rendszerváltás utáni mindenkori balliberális kultúrpolitika totális elutasításban részesítette, addig a másik oldal, a történelmi egyházak és számtalan közösség határainkon innen és túl a megrendelői közé tartoztak. Régi vágya, hogy Budapesten is álljon önálló épülete, soha nem valósult meg.

  Amikor az '50-es évek végén Makovecz Imre pályája elindul, az ország a sztálinista építészeti hagyományokban fuldoklik és a jövő sem ígér túl sok jót. Hosszú évekig tervező vállalatoknál dolgozik, de már közben megmutatkozik egyéni látásmódja, mely gyökeresen eltér a korszak sivár szocialista modernizmusától (Cápa vendéglő, 1964, Velence; Ravatalozó, 1975, Farkasrét).

  „1962-ben ezzel az építészettel még egyedül voltam, mint az ujjam... egy eldugott kis tervezőirodába mentem, ahol nem voltam Aczél és Bodor elvtársak szeme előtt. Akkor óriási öröm volt a számomra, hogy megépültek ezek a kis épületek, amelyekben föl lehet fedezni a cáki pincesortól Rudolf Steineren át, a Goetheaneumon keresztül ilyen áttűnésben sok mindent...”

  1971 és 1982 között, majd 1986-ban a Magyar Építőművészek Szövetségének Mesteriskolájában mestertanár, de már az 1960-as évek végétől saját és független mesteriskolát vezet. Ezt az időszakot tekinthetjük a Rudolf Steiner antropozófiáján alapuló, de azt idővel jelentősen túlhaladó magyar organikus építészet születésnek. Ahogyan az Artportal írja: „Szimbolikus terei az emberi formákhoz kötődnek. Ezek anyagban való megjelenítését is ki kívánja dolgozni iskolája számára. Makovecz Imre nemcsak autonóm formateremtő alkotó, de egyben teoretikus és pedagógus is, aki az építés drámájáról beszél, amelynek középpontjában a magyar mitológia áll. Ebbe a Keletről jött ősmagyarok hitén és formakincsén túl a többi népvándorlás kori nép démonai és mítoszai is beletartoznak.

   „Az állásvesztés után nagy szerencsémre a Pilisi Parkerdőgazdasághoz kerültem, ahol egy zseniális, nagyszerű ember, dr. Madas László fogadott be. Hála Istennek még él Visegrádon... Az 1970-es években az összes ragasztott szerkezetet vele és a Faipari Kutatóval karöltve csináltuk. Ugyancsak együttműködésünk eredménye a Farkasréti Temető ravatalozója. Ez a belsőépítészeti munka tulajdonképpen egy emberi mellkast idéz fel: valóban lemodelleztem egy csontvázat, és nagyjából annak alapján rajzoltuk meg a terem belsejét.”
 
  1974–1984 között Makovecz a Pilisi Parkerdőgazdaság főépítésze, amely egyfajta csöndes menedék és száműzetés számára. Közben 1981-ben kilép az állami tervezővállalatok világából és megalapítja az eleinte szövetkezetként működő MAKONA tervezőirodát, ami éppen három évtizeddel később, a megrendelői kifizetések elmaradása miatt tavaly jutott csődbe. Persze ne siessünk ennyire előre.

  „A Népművelési Intézettel összefogva próbáltunk meg egy sok ki- és bejárattal felszerelt épületet építeni, merthogy a korábbi "művelődési otthonok" kapujában egy nyugalmazott ÁVÓ-s ült, aki mindenkitől megkérdezte, hogy hova megy és mit akar, amitől aztán elment mindentől a látogató kedve...”
 
  1972-től foglalkozik a sárospataki Művelődési ház tervezésével, amit végül 1983-ban adnak át. Ez az épület az országos ismertséget is elhozza számára, ugyanakkor formai jegyeit tekintve és szerkezeti megoldásai miatt már az első komoly vitákat is kiváltja. 1986 és 1988 között tervezi a paksi római katolikus templomot, valamint a siófoki evangélikus templomot, melyek már a kilencvenes évtized legelején épülnek fel. E két templom megszületésével építészete fontos állomáshoz érkezik. A kommunista diktatúrában a nemzetközi templomépítészet kortárs tendenciái teljesen elkerülik Magyarországot, Makovecz iskolája pedig szinte egyedüliként foglalkozik - innentől már nem csak elméletben - szakrális terek tervezésével, ezért úttörő szerepük ebben a műfajban vitathatatlan a rendszerváltozás idejének Magyarországán, valamint az azóta eltelt két évtizedben.

  „A paksi templom még vastagon a szocializmus éveiben készült. Nem volt könnyű megépíteni, mert föl kellett venni a harcot a Paksi Atomerőmű MSZMP KB-tag igazgatójával, aki szerint ide nem templomot kell építeni sunyiba', hanem munkáskocsmát. Én visszakérdeztem, hogy Önök hányat építettek, mire azt válaszolta: nem a maga dolga, hogy ezt a kérdést föltegye, templom nincs. Szóval mielőtt megépítettük a templomot ebbe a sváb környezetbe, megkérdeztük az embereket, van-e kifogásuk ellene, és nem volt - végül a tanácselnök segítségével tudtuk megvalósítani. Egy tehetséges, fiatal kommunista volt ez is, sajnos időnek előtte meghalt. A népművészet díszítő elemei itt is térbelivé változnak.”
 
  A rendszerváltást követő időszak Makovecz életében mind közéleti, mind szakmai téren rendkívül aktív éveket hoz, amelyek halálával szakadnak meg. Az 1992-es sevillai világkiállítás hét tornyot idéző, valamint a keleti és nyugati kulturális örökséget egyaránt szimbolizáló magyar pavilonja körül kialakuló éles hazai politikai vita már a kilencvenes évek elején kibontakozó kulturkampf egyik állomása. A magyar pavilon Sevillában óriási siker, nagyrészt persze az épület formavilágának nyugati ember számára mindenképpen egzotikus jellege miatt. A pavilon látogatószámban akkoriban rekordokat dönt, majd néhány nemzeti pavilon mellett a spanyolok úgy döntenek, hogy megvásárolják és megtartják az épületet. Az egykori magyar pavilon jelenleg a sevillai építészeti egyetem kiállítási épületeként funkcionál.

   „A pavilon tengelye észak déli irányú. Belül két fal feszül az épület átlójára. A párhuzamos falak egymástól három méter távolságra állnak. A falakra ül fel az épület hét tornya. A nyugati által határolt épületrész tartalmazza azokat a tereket, amelyek Nyugat-Magyarországot jelképezik, a keleti fal pedig a keleti országrészt jelképező tereket választja le. A falakból - hol halkabban, hol hangosabban - beszéd hangjai szűrődnek ki. A látogató közöttük sétálva - elvonatkoztatva a felette levő hét toronytól - úgy érzi, egy élő faltestben halad, amely magát Magyarországot jelképezi.”

  Az elmúlt két évtizedben templomok és faluházak, valamint városi középületek tucatjai épültek fel a Kárpát-medencében Makovecz Imre tervei nyomán. Természetesen nem célom, hogy minden lényeges épületről beszámoljak, ugyanakkor az alábbiakban nézzünk meg néhány emblematikus alkotást.

  „Az egri uszoda esetében az volt az igazi feladat, hogy egy hangár méretű épületet úgy helyezzünk el, hogy ne verje szét a kisváros léptékrendszerét. Ezért az úszócsarnokot olyan épületgyűrű veszi körül, amely megfelel az Egerre jellemző alacsony, horizontális beépítésnek. Terveztem bele egy barokkos tornyot, amely egy betonhéjat repeszt szét. Amikor még úgy volt, hogy lesz budapesti világkiállítás, én egy gyűrű mentén tornyokat terveztem építeni. A kiállítást megakadályozták, de én - jelentem - a nyolc tornyot azért a legkülönbözőbb helyeken megépítettem. Ha nem is Budapesten, de körülötte, kissé távolabbi sugárban van ez a gyűrű - Egertől Lendván és Sepsiszentgyörgyön át Strasbourgig csak megépültek ezek a tornyok...”

  „Lendva egy néhai Zala megyei kisváros, ahol rendkívül egészséges és gyönyörű szimbiózisban élnek magyarok és zsidók: egymás mellett a kisvárosi és paraszti miliő, akárcsak Dunaszerdahelyen vagy Makón. Ide kellett egy művelődési házat, talán inkább színházat építeni - működik.”

  „Makóra, a hagyma városába nagyon szívesen járok, nagyon szeretem, mert kitűnő, amúgy szocialista polgármestere van, elsőrangú ember, aki tudja, hogy mit akar, szívós, mint a macska, holott nálam egy kicsivel magasabb és körülbelül 30 kilóval nehezebb. És szépen lépésről lépésre halad előre a város fejlesztésében...

  „Több mint tíz évig dolgoztunk a piliscsabai katolikus egyetemen. Egy fűtetlen kis hétvégi házban kezdtük el, akkor még az oroszoké volt a terület, de tudtuk, hogy a miénk lesz. (...) A régi laktanyákat, amelyeket a szellemi szenny nem tett teljesen tönkre, felújítottuk és kibővítettük - és olyan új épületeket is emeltünk, mint amilyen a Stephaneum, amely egy színpaddal kiegészített nagyelőadónak és hét előadóteremnek ad helyet. Itt kupolák alatt, erdőkben és dór oszlopfőbe rejtett lépcsőkön haladva, középkori hangulatokat idéző sikátorok között lehet közlekedni. Nem lehet eldönteni, hogy a falak emelkednek-e vagy dőlnek, mintegy mozgásban, de statikailag egymásba kapaszkodva épültek meg. A nagyteremben az akusztika mindenféle mesterséges rásegítés nélkül is jó - hála Istennek ide minden ellenkezés ellenére sikerült egy nagyteljesítményű orgonát is építenünk, más forrásokból szerezve hozzá a pénzt.”

  „Több, a rendszerváltozás után Erdélybe tervezett templom közül (Temesvár, Kolozsvár, Vargyas, Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy) elsőnek épült fel [a csíkszeredai római katolikus templom]. Célja a régi, kicsinek bizonyult templom bővítése, ezt azonban csak a régi mellett épülő új templom formájában engedélyezték. Fő motívumai a templomkert falába beépített öreg sírkövek másolataiból felmagasodó torony és a felülvilágítón át az istentiszteletet figyelemmel kísérő angyalszobrok.”

  Nem mehetünk el szó nélkül Makovecz Imre munkásságának kritikai értelmezései mellett sem. Amint azt írásom elején említettem, Makovecz Imre megosztó személyiség volt, mely többek között - talán Ady Endrére emlékeztető - hajlíthatatlanságának és örökké szókimondó, vehemens magatartásának volt köszönhető. Persze érdemes árnyaltan nézni az itthon megosztó habitusát és munkásságát, külföldön pedig egyöntetű népszerűségét hangoztató érveket is, hiszen külföldi ismertsége elsősorban egy viszonylag jól behatárolható kör, a magyarországi organikus építészet historizálóan posztmodern egzotikus jellegére fogékony réteg körében népszerű. Azok a föleg politikai indíttatású kritikák viszont szóra sem érdemesek, melyek Makovecz munkásságának botrányosan magyarkodó jellegét fájlalják, és a nyilvánvalóan a zárt osztályok paranoid világát idéző sátánista-szabadkőműves ténykedést bizonyítani hivatott elemzések is leginkább a tragikomédia műfaját idézik.

  Ugyanakkor a a formai jegyekről is érdemes és kell vitatkozni. Makovecz a kezdetektől és az elsők között feszegette a szocialista korszak sematizáló építészetének határait. A hazai szecesszió korszakának építészete - Lechner Ödön és Kós Károly munkássága - nyomán, majd Rudolf Steiner antropozófiája által a kiüresedett funkcionalizmus gyakorlatával akart szakítani, hogy újfent spiritualitással ruházza fel az épületeket.

  Talán néhányan egyetértenek velem abban, hogy szakrális tereinél, illetve faluházai esetében szinte maradéktalanul megvalósul ez a szándék, azonban tisztán funkcionális célokat szolgáló középületeire gyakran nyomasztó terhet ró a díszítő motívumokban és az épület tömegében manifesztálódó ideológia. Érdekes továbbá megemlíteni, hogy Makovecz építészetének unikális jellegére a hetvenes-nyolcvanas évek során a budai hegyekbe felkapaszkodó késő Kádár-kori újgazdag réteg is felfigyel. A budai hegyvidéken ugyanis számtalan villa és társasház őrzi Makovecz totálisan félreértett szándékait. Épületeinek jellegzetes formai jegyeit torz és felületes formában átörökítő másod- és harmadvonalbeli építészek egykori munkásságának emlékei ezek a torzszülemények.

Epilógus
 
  A halálhír napjaiban nyilvánvalóan nehéz megvonni Makovecz Imre életművének abszolút igazságait, vagy esetleges buktatóit. Már ha egyáltalán léteznek az utóbbiak. A kortársak itéletével szemben a mérleget elsősorban az utókor fogja megvonni. Azonban már most érdemes megemlíteni az életmű azon momentumait, melyeket többnyire mindenki elismer. Mesteriskolája és Vándoriskolája, a Magyar Építész Kamara létrehozásában vállalt szerepe, valamint a Kós Károly Egyesülés 1989-es megalapítása mind a szakmai és társadalmi önszerveződés újraindulásának szándékát szolgálta már a nyolcvanas években, illetve a rendszerváltozás környékén.

  A közösségi szerepvállalás fontosságát már a faluházépítő mozgalom idején is prioritásként kezelte, amikor a szétroncsolt települések megtépázott közösségeit bevonva, helyi építészeti jelek felhasználásával hozott létre új közösségi tereket. Ez a tevékenység a kilencvenes évektől a határon túli magyar településekre is átterjed. De itt kell megemlíteni azon szerepvállalását is, melyet a 2001-es beregi, majd a 2010-es Hernád és Sajó menti árvizek, valamint a kolontári vörösiszap-ömlés során elpusztult településrészek újjáépítésében vállalt, ahol minden esetben a helyi építészeti hagyományok figyelembevételével történtek a helyreállítások, a Kós Károly Egyesülés építészeinek és szakembereinek közreműködésével.

  Makovecz Imre gyakorlatilag egyedüliként vált iskolateremtővé a XX. századi magyar építőművészetben, legalábbis hatásának mértékét tekintve mindenképpen. Követői ma már jelentős mértékben határozzák meg az ország építészeti arculatát, ha nem is feltétlenül formai jegyeiben, de a közösségszervező szándékok tekintetében egyértelműen mesterük nyomdokain haladva. Ha fizikai valójában most el is hagyott bennünket, egész lénye itt marad közöttünk. 

  Nyugodjék békében!

*

A Makovecz-idézetek forrása: Makovecz Imre: A szerves építészetről, a szerves gondolkodásról
 
http://www.makovecz.hu/

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr813269314

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Szombaton temetik Makovecz Imrét 2011.10.03. 18:05:01

Ravatalánál barátai, tisztelői 9 és 13 óra között róhatják le kegyeletüket az általa tervezett ravatalozóban a Farkasréti temetőben.

Trackback: Szombaton temetik Makovecz Imrét 2011.10.03. 18:05:01

Ravatalánál barátai, tisztelői 9 és 13 óra között róhatják le kegyeletüket az általa tervezett ravatalozóban a Farkasréti temetőben.

Trackback: Makovecz Imre és a Balaton 2011.10.03. 09:44:44

A múlt héten elhunyt Makovecz Imre, az élet építőművésze. Az organikus építészet nagy alakja számos épülettel gazdagította a magyar vidéket, így a Balaton környékét is, most ezekkel emlékezünk az építészre. Siófok evangélikus temploma, melyet 1986-ban ...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.04. 00:54:10

Hab a tortán, hogy a Nagy Organikus piramisai szárnyait műanyagból készítette.

hsoma 2011.10.04. 01:05:22

azt mondják, iskolateremtő építész százévente születik. Ő ilyen mester volt...

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.04. 07:01:51

@Arma Gedeon2: te meg egy paranoid farkinca vagy, bár tény, hogy ügyesen manipulálsz, például a jósdán. Csak nem a szlovákok, vagy a románok küldtek provokálni? Netán egyenesen a moszad? Vagy a krakkói, esetleg a lembergi páholy? Hm?

Te sem válaszolsz arra a kérdésemre, hogy megbízható-e Zelnikről a forrásod. Vagy ő is azért ekézte nekünk a szabadkőműveseket, mert nyilvánvalóan szabadkőműves? Szóval, forrás?

De hogy megelőlegezzem a cserét, előtte válaszolok neked. Nekem az toronysisak, nem piramis, aminek persze az alapja egyenlő oldalakból áll, palástja pedig háromszögekből, mint minden ilyen toronysisaknak, ami valóban a piramis (másnéven gúla) formájára hajaz. A szárny nyilván stimt. Köztudott Makovecz esetében, hogy tornyaival a földet és az eget köti össze. Ez a gesztus a múltban elég sok kultúrában fellelhető, Makovecz meg elég sok premodern dologhoz hozzányúlt, nyilvánvalóan posztmodern szándékkal. A szárnyas piramis vízióját viszont meghagyom neked, hogy legyen mit feldugnod. Szerintem utána folytathatjuk, csak előtte add meg légyszi Zelnikről a tutibiztos forrást.

Viszont a budai Batthyány téren, a Szent Anna templom két tornya között mekkora orbitális szabadkőműves szimbólum feszeng!

v23.nonxt7.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/35013885.jpg?redirect_counter=1

Meg úgy egyáltalán! Hogy megfertőzték ezek a vakolók azzal a sok istenszemmel, meg szárnyas angyalokkal a katolikus templomokat szerte a világon.

tevevanegypupu 2011.10.04. 07:27:13

Ez az egesz valami olyasmi, mint amivel Laszlo Gyulat is szidtak es uldoztek "kepletesen", ahogy motivumokkal es megtalalt ovcsatokbol, kis diszekbol, temetesi modbol almodott a honfoglalas kori muveszetrol, kettos honfoglalasrol, stb..Makoveczben megmaradt a pogany magyar, ami nagyon jol ossszefert a kereszteny emberrel.Egyebkent ahogy az ember egy barokk templom belso diszeit, kepeit, epitesi modjat elnezi es kisse megretten attol a burjanzastol amit a mesterek ott veghezvittek, nos ehhez kepest Makovecz diszitesei, formai es fantaziaja ugyan tokeletes ellentetet kepeznek, de sokkal kevesbe termeszetellenesek es "furcsak" ..legfeljebb szokatlanok. Ha arra gondolunk, hogy az oskeresztenyek hol es hogyan vegeztek szertartasaikat, a szazadok soran ketsegkivul meglehetosen valtozott a templomepitesi "trend"..(:

tevevanegypupu 2011.10.04. 07:29:43

@Gasper:

Jelenleg talan az Afrikaban missziot teljesito katolikus papok allnak legkozelebb ahhoz az eletmodhoz es formahoz, amit Jezus valoszinuleg elkepzelt apostolainak..A ferences atyak pedig megnezhetnek azt a ket olasz filmet, amit alapitojuk eleterol keszitettek.((:

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.04. 07:30:42

@tevevanegypupu: "Ha arra gondolunk, hogy az oskeresztenyek hol es hogyan vegeztek szertartasaikat, a szazadok soran ketsegkivul meglehetosen valtozott a templomepitesi "trend"..(: "

Aztán a folytatásról írtam fentebb, itt: @Gasper: , Alfinak címezve.

Ezt a népet sajnáljam? · http://www.youtube.com/watch?v=FABqq_jjRRo 2011.10.04. 08:25:47

amíg hagományról, istenről és emberközeliségről beszél addig érteni vélem

amikor előkerül az ezoterikusság, azzal már nem nagyon tudom mit akar

amikor keresztény templomokat teleaggat szárnyakkal, napkoronggal, stilizált madár- vayg emberszempárt formázó ablakokkal akkor pedig elbizonytalanodom, hogy

ISTENRŐL, HAGYOMÁNYRÓL, NÉPRŐL, TERMÉSZET- ÉS EMBERKÖZELISÉGRŐL vallott nézeteit úgy értem-e én is ahogy ő értette

(ezzel nem azt akarom mondani, hogy szabadkőművesként értette volna, hanem pusztán annyit, hogy amit mondott azt ő másként értette, mint ahogy hallgatóságának jó része érti)

tevevanegypupu 2011.10.04. 08:49:43

@Gasper:

Attol a pillanattol kezdve amiota Makovecz feltunt az epiteszek kozott, vitakat kavart, ellensegeket es rajongokat szerzett, azt senki nem allithatja, hogy egy volt a sok kozul. Egeszen biztos, hogy stilusteremtokent kerul be a magyar epiteszet tortenetebe, sokan elnek meg majd abbol, hogy vagy utanozzak vagy elemzik, szidjak vagy dicserik. Nagyon varatlanul ment el, nyugodjon bekeben.

Alfőmérnök 2011.10.04. 09:05:10

@tevevanegypupu: "Egyebkent ahogy az ember egy barokk templom belso diszeit, kepeit, epitesi modjat elnezi es kisse megretten attol a burjanzastol amit a mesterek ott veghezvittek"

Ehhez nem kell elmenni a barokkig. Gondoljon csak a Syxtus-kápolna homoerotikus giccsparádéjára. :)

tevevanegypupu 2011.10.04. 09:54:21

@Alfőmérnök:

Na igen..latszik rajta, hogy vegul nagy kedvvel festegette, bar eleinte nem volt hozza turelme..Jo kigyurt testu ferfiak lettek..(:

TG69 2011.10.04. 10:16:04

@Gasper:
Engem Makovecz nagy épületei népmesei könyvek különböző illusztrációira emlékeztetnek. Letisztultabb formában jó lenne vidéken minél több ilyet látni, de remélem hogy a tanítványok túllépik a mesterüket. Láttam már egy két nem Makovecz organikus házat a budai oldalon és nagyon klasszak lettek. Tehát van remény :).

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.04. 11:05:22

@TG69: az igazat megvallva, én is a letisztultabb dolgok híve vagyok. Nem vagyok a Makovecz-féle épületek feltétlen rajongója, azonban többek között iskolateremtő jelentőségét nagyon fontosank tartom. A tanitványok és követők meg akkor lehetnek nagy spílerek, ha idővel meghaladják mesterüket.

Egyik nagy kedvencem a kortárs templomépítők közül például Nagy Tamás.

szakralis.wordpress.com/category/Nagy-Tamas/

TG69 2011.10.04. 11:26:01

@Gasper: A dunaújvárosi templom is elég karakteres lett :
www.ewald.hu/hu/hirek.php?page=12

Nagy Tamás publikált az Octogonba is :) és magát regionalistának nevezi, ez azért jelez valamit...

Alfőmérnök 2011.10.04. 12:02:25

@tevevanegypupu: Szépek, szépek... de én a leszbi pornót jobban bírom. :)

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.04. 12:05:45

@TG69: igen, a dunaújvárosi evangélikus templommal lett igazán ismert.

@tevevanegypupu: na, például annak a templomnak az utcafronti része nagyon nem teccik. Nekem olyan Makovecz epigonnak tűnik ez a Raskai.

tevevanegypupu 2011.10.04. 12:11:49

@Gasper:

Nekunk sem tetszik.((: De sokan teljesen elajultak tole, hogy milyen eredeti..az uvegablakok kozott viszont van par jo, bar semmi kulonos.

tevevanegypupu 2011.10.04. 12:14:15

@Alfőmérnök:

Hat olyant nem szoktam nezegetni, viszont talan ajanlhatnam David Hamilton kepeit..azok lehetnek fantaziafelkeltok.(:

Alfőmérnök 2011.10.04. 12:46:53

@tevevanegypupu: Megnéztem a képeit, hát, nem az én ízlésem, láttam már ettől sokkal jobb erotikus fotókat is. De itt most tényleg off. ;)

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.10.04. 14:35:38

jó írás, a szokott szarszemét kommentekkel többnyire. gasper, ha magának tetszik a nagytamás amerikai stílusú biofegyvergyártó üzem jellegű kockatemploma, hát megérdemel alamagedeontól egy fellációt :))

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.04. 15:34:37

Az egyház vakoló vezetésének egyik bizonyítéka a sok modernista-posztmodernista templomépület.

betyár (törölt) 2011.10.04. 15:43:07

@Gasper:

nézze, azzal nem dobott valami nagyot, hogy a román (romanika) a római építészeten alapszik. ami faxság, hogy a maga szavával éljek, hogy ebből evidensen következik, hogy pogány. meg ne orroljon, de a hanyatló rómában az államvallás a kereszténység. más. a gótika valóban használ pogány díszítő elemeket, pl. vízköpők, de ettől még nem pogány. nem azt írtam, hogy makovecz a keresztény templomaiban pogány elemeket is használ. azt írtam, hogy a keresztény templomai pogányok. a szellemiségük, aurájuk pogány. nyoma sincs bennük - nekem - a keresztény misztériumnak, csak a pogány madonnát látom:))

a nyelvi érvkészlete nem túl kifinomult. mármint magának.

Alfőmérnök 2011.10.04. 16:01:18

Arra egyébként milyen eligazítást adnak az egyházak, hogy – túl a liturgiához nélkülözhetetlen elemeken - hogyan kell kinéznie egy keresztény templomnak?
Úgy értem, hogy vannak írott szabályok is, vagy csak íratlanok/szokásrend?

tevevanegypupu 2011.10.04. 16:25:51

@Alfőmérnök:

Egy kis asztal, kehely, kis tanyer, ostya, misebor. Pap meg hivok. Fedett helyiseg, de mehet szabadteren is.
Egesz jol megvoltunk, evtizedig jartunk ilyen templomba vasarnaponkent. Harang sem kellett hozza..

tewton 2011.10.04. 17:38:26

@Gasper:
hehe, a distinkció nélküli pogányozás mindenképpen az. azért a grögkeresztes alaprajzot necces pogánynak mondani. mondjuk úgy, hogy felénk inkább bizánc fele húzó hatalmi játékot jelez.

"pogány cuccok, de Szent István szarkofágjának díszítőmotívumainak egy része is az."

nyihihihi. ha tudná, hogy az überpalmettás meg efféle húdeautentik minták egy része bizony bizánci meg keletebbi iparművészeti dekorból lényegült át, akkor nem pogányozna ilyen önfeledten :)

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.04. 18:40:06

@tewton: "azért a grögkeresztes alaprajzot necces pogánynak mondani"

Hol neveztem pogánynak a görögkereszt alaprajzot? Kérem az idézetet.

"nyihihihi. ha tudná, hogy az überpalmettás meg efféle húdeautentik minták egy része bizony bizánci meg keletebbi iparművészeti dekorból lényegült át, akkor nem pogányozna ilyen önfeledten :) "

Tévedésben van.
A művészettörténészek és a régészek jelenlegi kutatásai szerint a Szent István-szarkofág egy római szarkofág átfaragása során kapta mai formáját, talán Szent László idején. Még ma sem bizonyított néhány díszítőmotívum esetében, hogy vajon eredeti római, esetleg az 1000-es években faragták át.

Amúgy a bizánctól "keletebbi iparművészeti dekor"-t is keresztény eredetűként azonosítja?

Bell & Sebastian 2011.10.04. 18:52:15

A hagyományos templombelső részei:
1., Szentély
- főoltár
- szentségház
- oltárkép
- oltárépítmény
2., Hajó
- szószék
3., Kápolna
- mellékoltár
4., Oratórium
5., Sekrestye
6., Oldalkarzat

Külső
- Hajó
- Harang- és óratorony
- Sekrestye

Ezekből eddig az oldalkarzat és a szószék elhagyható, esetleg a kápolna, mellékoltárok, külső megjelenésben a sekrestye.

A maradék kötelező. A szembemisézés persze kissé megkavarta a jól megszokott belső rendet.

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.04. 18:53:05

@Alfőmérnök: @tevevanegypupu: azért a liturgia eléggé meghatározza a templom alaprajzát, térszervező elvét. Persze már évszázadok óta tágítják a határokat, meg aztán ezek inkább szokások, mintsem kőbe vésett szabályok.
Például a katolikus és az evangélikus templomok alaprajza nagyon hasonló, hosszházas elrendezésű, középen az oltárral, az oltárral szemben pedig a gyülekezetnek helyet adó hajót találjuk. A reformátusoknál pedig nincs oltár, ők az úrasztala körül helyezkednek el, félkörívben. Az ortodoxok meg többnyire a centrális görögkereszt alaprajzot használják, középen a kupolával. Hát, röviden valahogy így.

Alfőmérnök 2011.10.04. 19:37:05

@Gasper: Értem, de ez "csak" az alaprajzot határozza meg, hogy mi húznak föl rá, az ezek szerint tetszőleges.

Csak azért kérdeztem, mert most kivételesen egyetértek @betyár: ral, értem, hogy mire céloz és én is érzékelem a különbséget (csak nem lévén keresztény, más az értékítéletem ezzel kapcsolatban). De az egy dolog, hogy milyen érzéseket kelt egy templom a szemlélőben(nyilván egy Makovecz mást, mint egy román kori), az meg egy másik dolog, hogy ha valahol le van írva, hogy „ilyet nem szabad” (építeni).

tewton 2011.10.04. 19:39:18

@Gasper:
"Na, aztán ott van keresztény templomaink bazilikális alaprajza, amelyet egy az egyben a pogány rómaiaktól vett át a keresztény kultúrkör. Mind az egy-, mind a háromhajós változatot. Ezen csak a latinkereszt és a görögkereszt alaprajz változtat időnként. Sőt, az ortodox görögkereszt alaprajzhoz képest a nyugati bazilika elrendezés maga a pogányság csimborasszója."

bocs, félreolvastam, pont az ellenkezőjére. de így is volt értelme :)
szerintem is terméktelen a pogány-nempogány megközelítés. mondjuk egy perzsa vagy közelkeleti brokátmintát, amit áttesznek kőbe, eszem ágában se lenne ebbe a sémába beleerőszakolni.

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.04. 21:39:56

@Alfőmérnök: miután volt szíves kifejteni, hogy mit tart rajta pogánynak, már én is értem és tiszteletben is tartom a véleményét. Jártam például Ausztriában a melki apátságban, lenyűgöztek a barokk terek, a freskók és az épületszobrászati elemek, de inkább éreztem úgy, hogy egy valamikori egyházi hatalmi központban járok, mintsem az istenházában.
Ugyanakkor egy tér pogány, vagy éppen keresztény mivoltát nem csak az határozza meg, hogy milyen díszítőmotívumokkal ruházzák fel, hanem az is, hogy milyen módon szervesül a benne folyó szertartásokkal. Igazából maga a gyülekezet az, amelyik szertartásaival megszenteli azt a bizonyos teret. Éppen ezért meggyőződésem, hogy Makovecz templomaiban, Pakstól Siófokon át egészen Csíkszeredáig nem okkult, sátánista szertartások folynak, hanem miséket és istentiszteleteket tartanak.

"Értem, de ez "csak" az alaprajzot határozza meg, hogy mi húznak föl rá, az ezek szerint tetszőleges."

Persze, az alaprajz "csak" egy dolog, de alapjaiban határozza meg az adott épület jellegét.

@tewton: "szerintem is terméktelen a pogány-nempogány megközelítés."

Igaz. :)

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.04. 21:52:34

@Alfőmérnök: még egy dolog, mielőtt ki lesznek forgatva -nem általad, persze- a szavaim. Betyár antréja egy nem túl árnyalt kijelentés volt:

"szerintem keresztény templomai pogányok. "

Alfőmérnök 2011.10.04. 22:08:57

@Gasper: Maradjunk annyiban, hogy valami okosat akart mondani, csak nem fejezte ki magát elég világosan, de már értjük, hogy mire gondolt.
Ha tovább feszegetnénk a kérdést, attól tartok, hogy vég nélküli szájkarate-meccs kerekedne belőle, ami néha szórakoztató, de nekem most nincs kedvem hozzá. :)

tevevanegypupu 2011.10.05. 08:09:18

@Gasper:
Nem a forma a lenyeg, hanem a tartalom.(:

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.10.05. 08:51:26

@Gasper:
nem egészen értettem, hogy mit akar mondani tewton, de valami olyat képzeltem, hogy aztat, hogy a bizantín, meg a keletebbre udvari díszítése szivárgott le a pagánokhoz, aztán azt meg valami eredetiséggel ruházzuk fel.
nos, ez rímel a habsburgiánus-néprajzos vonulattal, hogy a nép művészete az urakról leszivárgott divatok lenyomata. ami ugye egy jelentősen méretes és gonosz faszság.
de mondom, lehet, hogy nem értettem tevvtont.

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.10.05. 08:56:30

@tevevanegypupu:
e logika mentén hasonló a nemi erőszak, meg a szerelmi együttlét is.
szakrális-metafizikai dolgokban a forma /szertartás és körülményei/ nagyon is lényegesek.
/felszínes, gúgli értelmisi vallásismerőknek: a forma nem szív szútrai értelemben értendő/

tevevanegypupu 2011.10.05. 09:26:16

@málnási:

Hat nezze hogy a maga hasonlataihoz igazodjak, vegulis a szerelmi egyuttlet megtortenhet szalmazsakon vagy baldachinos agyban is..Ketsegtelenul jobb baldachinos agyban, de a lenyeget illetoen mindegy. Hogy egy erzes, barmilyen erzes, vagy a hit oszinte, akkor vegulis a hely szinte mindegy nem? Gondoljon az oskeresztenyekre, akik foldalatti alagutakban tartottak szertartasaikat es a hitukert kepesek voltak oroszlanok ele menni, megegni, gladitarorok altal meggyilkoltatni..Es onkent tettek. Manapsag amikor diszes templomokba jarhatunk szabadon, vajon mifele aldozatot hoznank a hitunkert? Hiszen a kommunizmus alatt neha meg az Egyhaz is elarulta, hogy megtarthassa diszes palotait..vagy ahogy ok mondjak, hogy be ne zarjak oket.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.05. 10:10:16

Az egész pogány-kérdéshez ugyanazt a pofonegyszerű dolgot mulasztják el a legtöbben megtenni, amit általában modern történelmünk haladár jelenségeivel kapcsolatban: nézzük már meg a jelenség történetét, kifejlődését!

A mai újpogány mozgalmak gyökereit kutatva meglepő módon az újkor hajnalának rózsakereszteseihez, a modern szabadkőművesség létrehozóihoz jutunk, illetve a reneszánsz mágusokhoz és követőikhez. Meglepő módon ugyanaz a szellemi áramlat volt kétarcú, egyrészt megalapították az Akadémiákat és elindították a tudományos-technikai forradalmat, másrészt a legirracionálisabb dolgokat művelték, pl. utópista terveket szövögettek, amikből idővel a kommunizmus is kinőtt és elindították az újpogány mozgalmakat, az újdruidizmust, a germán újpogányságot, a szlávot, a magyart, stb.
Aki nem hiszi, járjon utána, van irodalma bőven.

Tehát nem meglepő, hogy olyan emberek műveiben találunk újpogánykodást,. akiket vakolással is gyanúsítanak, ez kezdettől együtt jár.
A "hazafias tábor" átlagos tagjai nem is sejtik, hogy kedvenc szellemi kábítószereiket épp a nemzeti keretek eltörlését évszázadókkal ezelőtt célul kitűző internacionalista-utópista közegtől kapják...

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.05. 12:03:00

@málnási: a Habsburg történelemszemlélet nagyon rányomta a bélyegét a művészettörténeti kutatásokra is. Ezért érdemes László Gyulát olvasni, meg fenntartásokkal persze, de Pap Gábort is.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.05. 15:12:29

@Gasper: Hát innen fúj a szél...
Én őrült vagyok, mert Makoveczet vakolónak vélem, meg sátánistának, mondja ezt egy blogszerző, aki szerint betoldottak 300 évet a középkorba, meg aki szerint Ferenc Jóska személyesen cenzúrázta esténként a magyar művészettörténeti kutatásokat!

Szegény László Gyula mit ártott neked, hogy ilyenekbe kevered?

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.05. 15:36:00

@Arma Gedeon2: "mondja ezt egy blogszerző, aki szerint betoldottak 300 évet a középkorba, meg aki szerint Ferenc Jóska személyesen cenzúrázta esténként a magyar művészettörténeti kutatásokat!"

Mesélj, melyik blogszerő jelentett ki ilyeneket?

És Zelnikkel mi a helyzet? Még mindig várom a holtbiztos forrásodat.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.05. 16:06:45

@Gasper: te, mint tanítványa, nem olvastad Zelnik könyveit? Testamen, A Zöld Ember?

Hogyan nyomta rá a "Habsburg történelemszemlélet" a bélyegét a magyar művészettörténeti kutatásokra?
Milyen a Habsburg történelemszemlélet?

Hogy jön László Gyula a szélhámos Pap Gáborhoz?

betyár (törölt) 2011.10.05. 16:41:17

pogány az, ami nem keresztény. ha belép az ember egy keresztény templomba (és most ne számítsuk ide a neoprotestánsokat, pusztán azért, mert azokban nem igen jártam), a tér nem vertikális, hanem horizontális (ez itt most egy általam alkotott terminus technikus:)): valami olyasmit értek alatta, hogy a tér felfelé tágul, felfelé törekszik, így felfelé vonzza a lelket és a szellemet. ezzel szemben Makovecz templomainak belső tere "elterül", bekebelez, nem emel.

kívülről sem értem ezeket az épületeket. minél többet nézek, annál inkább egy viking sisakra emlékeztetnek. sőt: a sevillai épületénél sem világos a lefelé fordított hajó alak. bordák, halszálkák, szárnyak mindenütt, de "dramaturgiai" funkció nélkül.

az a benyomásom, hogy Jankoviccsal próbálták a '70-80-as években kijelölni a "magyar ébredés" formai-képbeli útját. (Makovecz épületei olyanok, mint Jankovics János vitéze:)).

betyár (törölt) 2011.10.05. 16:43:57

@betyár:

naná, hogy összekevertem:

ha belép az ember egy keresztény templomba, a tér nem horizontális, hanem vertikális.....:)

Alfőmérnök 2011.10.05. 18:48:32

@betyár: Lehet, hogy nálad kizárja egymást a pogány és a keresztény, de a magyar néplélek nem ilyen. :) Népi kultúrában, népszokásokban, népzenében tovább éltek pogány a motívumok. Makovecz nyilván ebből indul ki.
Amúgy nekem nem tűnik megfejthetetlennek a szimbólumrendszere (világfa, élő és élettelen világ egysége, ég és föld egysége, axis mundi, ilyesmi jut elsőként eszembe; nyilván van valahol erről részletesebb elemzés), éppen az a bajom vele, hogy túl "didaktikus", szinte "nyelvi" jelentéssel akarja felruházni az épületeket, ami kicsit építészet-idegen megoldás szerintem.

betyár (törölt) 2011.10.05. 19:56:04

@Alfőmérnök:

keresztény templomon kizárt. faluház, fonó stb., ott lehet.

építészet-idegen - így van: azt írtam, nincs dramaturgiai szerepe.

a viking formának meg mi köze az ősi magyar motívumhoz? persze utalhat az épület tömege jurtára, de ahhoz meg hogy jön a két torony/négy torony vagy a nyúlfül a hagymaházon?

betyár (törölt) 2011.10.05. 20:33:24

most látom, hogy dobray is a mai posztjában ezt a vertikális-horizontális fordulatot használja. valami lehet a levegőben:))

Alfőmérnök 2011.10.05. 20:59:15

@betyár: "keresztény templomon kizárt."

"A román templomok faragott díszei között mindenféle mértani ékítményeket, fonott szalagra emlékeztető véséseket, meg leveles díszítést találunk. Az ilyen díszek között pedig vicsorgó fogú állatokat, sárkányok, emberfejű szörnyek madarak, kígyók és torz emberalakok bújnak meg. Ezek a különös faragások az északi germánoknak és a népvándorlás törzseinek ősi művészetéből kerültek a keresztény templomokra."
(Artner Tivadar)
Példaként van említve a veszprémi román templom egyik párkánytöredéke.

"nincs dramaturgiai szerepe."

Miért, az építészet narratív műfaj? Mert én csak ez esetben tudnám értelmezni a "dramaturgia" szót.

De hogy elejét vegyem egy újabb vitának idézem egy korábbi hozzászólásomat:
„Ha valaki blaszfémnek tartja a keresztény templomait, tegye azt, szíve joga, nem is olyan elrugaszkodott hülyeség. (Mondjuk ez esetben nem csak Makovecz a "bűnös", hanem a megrendelő is.)”

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.05. 21:08:33

@Arma Gedeon2: "te, mint tanítványa, nem olvastad Zelnik könyveit? Testamen, A Zöld Ember?"

Ne terelj, ne terelj! Ha megadod a biztos forrásodat, majd ugrunk tovább. Te írtad, ha nincs válasz, az a vereség jele. Én már válaszoltam két kérdésedre, úgyhogy hajrá, vedd magad komolyan.

"Hogyan nyomta rá a "Habsburg történelemszemlélet" a bélyegét a magyar művészettörténeti kutatásokra?"

Mondom, ha jön a várva várt forrás, akkor folytathatjuk, de ezt a meccset -most szólok- bukni fogod.

@betyár: ez így teljesen korrekt, őszintén írom. Pogányostúl, Jankovicsostúl, mindenestűl. Mégha nem is értek mindennel egyet.

"a viking formának meg mi köze az ősi magyar motívumhoz?"

A kijevi fejedelemséggel való kapcsolatok révén ugyan nem mutatható ki direktbe, de elképzelhető valami minimális és lokális kölcsönhatás. Igaz, ez már az Árpádok kora.

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.05. 21:11:39

Ez pedig egy hasznos olvasmány, ajánlom mindenkinek, akit érdekel a téma:

Marosi Ernő: Az égbetörő csúcsív közhelye

www.ketezer.hu/menu4/2002_05/marosi.html

mavo · http://polmavo.blog.hu 2011.10.05. 22:16:02

@betyár:

"pogány az, ami nem keresztény"

a karácsony, és a húsvét körösztény ünnep? csak kérdezem ...

mavo · http://polmavo.blog.hu 2011.10.05. 22:18:09

@Gasper:

igen, aki papgabeszt forrásként ajánlgatja, az vélhetőleg szénné fogja alázni a másikat.

hunsdorferezés lesz az alázásban? csak hogy tudjam, mire számítsak.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2011.10.05. 22:23:11

@Alfőmérnök:

"világfa, élő és élettelen világ egysége, ég és föld egysége, axis mundi, ilyesmi jut elsőként eszembe; nyilván van valahol erről részletesebb elemzés"

magyarul tizenkettő egy tucat pszeudounikális "magyar" népiesch hülyeség. kábé, mint a lecsó, ami mint kaja tényleg kurva jó, de mint eszenciális magyarságizé agyhorpasztó ostobaság.

komolyan mondom, ha az alapján kéne megítélnem, amit a "védelmében" írtok a Mesterről, sokkal hülyébbnek kellene tartanom, mint valójában volt.

aztán lehet, hogy tényleg.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.05. 23:07:11

@Gasper: még nem jötté rá a pofonegyszerű megoldásra? Kérdezd meg Zelniket, hogy vakoló-e...
Semmi nem tiltja, hogy valaki magáról elismerje, csak másokat nem nevezhet meg.

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.06. 09:10:20

@Arma Gedeon2: Értem. Akkor ezt úgy veszem, hogy a téma lezárva. Érvelésed, valamint "bizonyítékaid" értéke ebben a témában kábé annyit ér, mint szarban a vitamin.

@mavo: húgyagyúkám, fenntartásokkal kell kezelni. Érted? Fentebb azt írtam, hogy fenntartásokkal kell kezelni Pap Gábort. Ami miatt számomra érdekes néhány írása, az pusztán annyi, hogy árnyal bizonyos nézeteket. Na, most már jöhetsz megint makogni, hogy kiforgasd a szavaimat.

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.10.06. 09:17:02

@betyár:

faszomat kizárt, maga megbolondult? az egész magyar kereszténységet, a megéltet nem a formait,, átjárja a pogány. mondjuk vizsgálja meg csíksomlyót. :)

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.06. 09:23:10

@málnási: fogadja már el, hogy egy habsburgiánus számára kizárt a mucsai pogánysággal való keresztény kacérkodás. :)

tevevanegypupu 2011.10.06. 09:43:54

@mavo:

Ha valakinek, akkor Makovecznek aztan nincs szuksege vedelemre, sem eleteben nem volt, sem halalaban nem lesz. Hogy mit magyaraznak bele az epuleteibe az csak egy kerdes, kulonben barki barmit mondhat, vegulis meg egy szimpla betonkockarol is lehet vitatkozni, hat meg Makovecz epuleteirol. Amit pedig beletervezett, a formak es a gondolatok az ugyis mind az ove. A lenyeg, hogy ezek az epuletek allnak es szolgalnak. Van akit gyonyorkodtetnek es van akit meghokkentenek es van aki utalja oket. Szoval nem hagy kozombosen, egy epitesz ennel tobbet nem is remelhet.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.06. 10:22:14

@tevevanegypupu: tehát az építész küldetése, hogy ne hagyjon közömbösen? Kit hökkentenek meg, vagy ki utálkozik pl. Kós Károly épületei láttán?
Viszont Zaha Hadid akkor nagyobb épjtész, mint Makovecz, mer az ő kristálybálnája, vagy mije sokkal több embert háborított fel, mint Makovecz művei (arányában értem, aki látta a terveket)
Az időtálló régi épületek zömének épjtőmestere neve többnyire senki előtt nem ismert. Akkor még nem sztárkodtak, csak tették a dolgukat. Nem akartak megdöbbenteni, nem is lett volna olyan hülye megrendelő, aki ezért fizetett volna.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2011.10.06. 10:29:27

@Gasper:

"Fentebb azt írtam, hogy fenntartásokkal kell kezelni Pap Gábort."

tudok olvasni hülyegyerek. de kókler elmebetegeket nem "fenntartásokkal" kezelünk, hanem nagyon nagyon jóindulattal legalábbis kiröhögjük őket.

egy lászló gyulát azt lehet fenntartásokkal kezelni, egy papgabeszt meg nem, ilyen egyszerű.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2011.10.06. 10:34:44

@tevevanegypupu:

"Szoval nem hagy kozombosen, egy epitesz ennel tobbet nem is remelhet. "

értem. tehát egy jó építész péhá értéke egy gyengébb építész péhá értékének a többszöröse.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2011.10.06. 10:39:41

@Alfőmérnök:

nem kell ezt nagyon magyarázni. egy valódi hardcore körösztény csakazértse olvassa el a nemortodox szakirodalmat arról, hogy a körösztény huncutságok elég releváns hányada hát izé, pogány, mert az ellenkezne azzal, hogy a jóisten saját szájúlag súgta az egész köröszténységet a valaki fülibe.

most komolyan, egy ennyire prűd irányzatba honnan a faszomból máshonnan kerülnének vaskos termékenységi szimbolák?

Alfőmérnök 2011.10.06. 11:07:06

@málnási: Édekes betyár zsigeri tiltakozása a pogányság ellen. Eddig ilyen gyerekeit téka táborba járató, zsíroskenyérszagú, fonotthajú, félpogány naccsaládos anyukaként képzeltem el betyárt. :)

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.10.06. 11:10:37

@Alfőmérnök:

neem, szerintem a bévisz habszburgékkal jár vasárnap tízkor a szentistvánba, kiskosztümben, kissé kopottas eleganciában. :)

Alfőmérnök 2011.10.06. 11:12:25

@tevevanegypupu: Annyit tennék hozzá, hogy Makovecz művei (szerintem) egyáltalán nem "befogadhatatlan", lilagőzös akármik, hanem kifejezetten "kommerszek".

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.06. 11:51:21

epa.oszk.hu/00000/00005/00010/zona04.html

"Zelnik József - A zóna ádventje
Makovecz Imre 60-ik születésnapjára "

"Jön, egyre csak jön az erdőből kifelé egy ember, kötéllel a kezében. Elszántan, mint aki akasztani megy,"

"Akik ott voltak, sok mindent megértettek magyarság és tisztesség dolgairól, s szinte kivétel nélkül mind pokoljárók lettek, pokoljárók egy nemzetért."

"Így Makovecz Imre is, bár ő nem a hagyományos úton. Közülünk talán ő értette meg legmélyebben az illyési intelmet. Ő tudja, annyira kifordult a világ, hogy ma már a pokoljárás is a poklot szolgálja. Egy összezavart világban megkülönböztethetetlen a tiszta emberi vállalkozás és a sátánista szimbólumokkal manipuláló álművészi álutazás drogomániában."

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.06. 11:53:43

@mavo: Pap Gábor nem "kókler elmebeteg", ugyanúgy, mint Illig, vagy Varga Csaba "íráskutató" (a magyar az ősnyelv, az ógörög, az angol és a szlovák őse is).
Ezek ügyes, okos szélhámosok.

tevevanegypupu 2011.10.06. 12:31:10

@Arma Gedeon2:

Kos Karollyal kapcsolatban kerdezze meg a romanokat.(: Egyebkent sok feher negyzet kozott egy fekete biztosan feltunest kelt, szoval azon is elmerenghetnenk, hogy mi a feltuno vagy hol feltuno valami. A magam reszerol az abszolute egyszeru, disztelen dolgokat es a fold-szineket kedvelem, egy piros akarmivel ki lehetne kergetni a vilagbol. A templomoknak velemenyem szerint tokeletesen egyszerueknek kellene lenniuk, nem elvonva kulonbozo angyalkakkal es mutyurkekkel a figyelmet, egy templomban ne legyen Michelangelo meg Raffaello..nem azert megyunk oda. Legszivesebben reformatus templomba jarnek, ha az izlesem szerint valaszthatnak, de ez csak egy velemeny..Van aki - tobben vannak - szereti a pompazatosat. Makovecz pedig azt alkotott a templomaiban. Gozom sincs, hogy szabadkomuves volt-e vagy satanista vagy pogany..De azt viszont nem hiszem el, hogy a templomait gonosz hatalmak imadatara epitette. Nem olyan ember volt.

tevevanegypupu 2011.10.06. 12:33:41

@Alfőmérnök:

Aztan melyik epitesznek nincsenek kommersz muvelmenyei? Valaki irta, nem tudom mar hol, hogy az epuletei nepmesi rajzokra emlekeztetnek es tenyleg, ahogy nezegettem oket, olyan jankovicsmarcellosak vagy kisiskolasoknak szolo magyar nepmeseillusztraciok jutottak az eszembe rola.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.06. 12:35:55

@tevevanegypupu: Jankovics Marcellal tán egy páholyba tartoztak, vagy ilyesmi...

tevevanegypupu 2011.10.06. 12:37:30

@Arma Gedeon2:

Ja igen..tetszenek Zaha Hadid epuletei is, meg az agyagkunyhok, berber satrak, marvanypalotak, nemely hazgyari haz es II. Lajos bajor kiraly ronda kastelyai is.Finta Lajos sok epulete is. (:
A romai Szent Peter szekesegyhaz viszont nem.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.06. 12:41:52

@Arma Gedeon2: Tehát Zelnik Mester, Makovecz főnöke megmagyarázza, miért tűnhet úgy, mintha M. épületein sátánista jeleket látnánk:

"Egy összezavart világban megkülönböztethetetlen a tiszta emberi vállalkozás és a sátánista szimbólumokkal manipuláló álművészi álutazás drogomániában." "

Állítása nem feltételnül úgy értendő, hogy ez MINDENFÉLE "tiszta emberi vállalkozásra" igaz, hanem úgy, hogy az ő baráti körébe tartozó építészek műveit, amelyeket ő tiszta emberi vállalkozásnak minősít, tudomása szerint nem lehet a sátánista jelekkel manipuláló álművészettől megkülönböztetni...
Mert ugyanarról van szó.

tevevanegypupu 2011.10.06. 12:42:42

@mavo:

Nem tudom..egy dolog viszont biztos, szereny epitesszel meg nem talalkoztam. Mind muvesznek hiszi magat.(:

tevevanegypupu 2011.10.06. 12:48:48

@Arma Gedeon2:
Gedeon, maga nem enged a negyvennyocbol.(:

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.06. 13:26:40

@tevevanegypupu: kikérem magamnak, nem vagyok 48-as! :-) (48 február: Kommunista Kiáltvány)

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.06. 13:37:19

Makovecz és a műanyag:

www.sarospatak.info.hu/forum/%20http://www.okotaj.hu/szamok/16-17/tars1.html

"Sajnos egyelőre műanyag karosszékeket használnak az emberek a templomban, amelyeket a székesfehérvári püspöktől kapott az alapítvány ajándékba. Noha anyagát, tehát szubsztanciáját tekintve idegen az isten házától a műanyag, mert nincsenek benne elemi lények, egy ismeretlen kreatúra egy olyan térben, amelyben egy misztérium zajlik le, és amely tér igazi eseménye az átváltozás, a Melkizedek szerinti átváltozás. Ahol a kenyérből Krisztus teste és a borból Krisztus vére lesz, ott a műanyagnak nincs helye. Átmenetileg azonban ott van, és nagy tisztelettel és köszönettel fogadta az alapítvány a püspök úrnak ezt a jelentős ajándékát. Addig marad ott, ameddig padokat nem tudunk elhelyezni, és akkor feljánljuk, hogy a püspök úr esetleg másnak ajándékozza.""

(Csak szólok, hogy Melkizedek a vakolók nagy szentje, de Gasper te ne figyelj ide)

Ehhez képest a sárospataki fürdő bejárataira pakolt szárnyas piarmisok (kép linkje fentebb) illuminátus szárnyai bizony műanyagból vannak. Ahogy persze a pataki Művelődés Háza előtető-féléi is, meg különféle díszítőelemei is.
Lehetne mondani, hogy M. csak templom esetén hangsúlyozta, hogy oda nem illik a móanyag, azonban egyrészt hívei azt hiszik róla, hogy ő csak fából és más természetes anyagokból épít (valójában kedvence a nyers betonfelület is a műanyag mellett), másrészt páholybeli főnöke és barátja, Zelnik írta róla:

epa.oszk.hu/00000/00005/00010/zona04.html

"Ebben a lelki és szellemi szükségállapotban találtam rá a 70-es évek elején Makovecz Imrére, a zsindelyes avar-magyarra, a templomépítőre, az építészre, aki nem is tud mást építeni, csak templomot. "

Tehát Makovecz saját "templomaiba" szívbaj nélkül berakja a műanyagot, illuminátus piramisaira, melyeknek nyilvánvalóan kultikus szerepet szán, szintén (bár ahhoz a Hatalomhoz, akinek ő állít "szentélyt", illik is a természetidegen anyag), de a püskökre azért kígyóként sziszegett a műanyag székek miatt, amik nem szerkezeti elemei a templomnak, nem úgy, mint az ő műanyagozásai.
Azért volt dühös, mert nem kapta meg úgy gebinbe a katolikus egyházat, ahogy szerete volna. (más páholyokból uralják azt régen...)

tevevanegypupu 2011.10.06. 14:49:12

@Arma Gedeon2:

Nem tudom Marx mit szolna ha most ugy hirtelen visszajonne..(:

tevevanegypupu 2011.10.06. 15:00:02

@Arma Gedeon2:

A muanyagot nagy kar volt feltalalni, az biztos, hogy az ordogtol valo. Meg emlekszem a muanyag nelkuli vilagra, minden tiszta volt, szep szinu, termeszetes. Aztan jott a nàjloning meg a steppelt szivacspongyola, a szines muanyagpoharak..inett mar nem volt megallas. Hogy imadtak, az nem kifejezes..A legszornyubb az, hogy a fejletlenebb orszagokban is terjed mint a futotuz, keptelenek voltak ellenallni a tucattermekeknek es a tucattermelesnek. Borzaszto latni.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.07. 08:13:28

@tevevanegypupu: csak ugyanaz történt, mint amikor a minőségi kézműipart, ahol az iparos már mester korában tisztes egzisztencia volt, kiszorította a gépi gyáripar a nyomorult bérrabszolgákkal.
Vagy amikor az angol és magyar szabad parasztságból nagyüzemi cselédet csináltak a kapitalizmus korai fázisaiban. (Angliában a feleslegeseket eleinte ki is irtották, később mehetett a gyárba robotolni)
Makovecz egyik legfőbb hazugsága, hogy retorikája szerint ő szembeszállt ezekkel a romboló folyamatokkal. Valójában a "Haladás" pusztító folyamatait épp az a vakoló közeg képviselte, amelynek pokoli JEL-eit ő és tanítványai minden épületükre felpakolják.
És kábító dumákkal hipnotizálják az átvert tömeget (nem a legalsót, mert az szarik rájuk, hanem a hülye diplomás-tömeget, a "hazafiakat"), hogy elhiggye, tönkretevői a jótevői. Mint Bandi, a ló az Állatfarmban.

vomit 2011.10.07. 09:03:15

@Arma Gedeon2: de legalabbis erdekes, mifele aton kultusz elott terdepelnek le a kedves hivok
www.panoramio.com/photo/52669369

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.07. 09:14:55

@vomit: persze, ezt is hozom az ördögűzőn, ahogy Csíksomlyót is, meg a többit:

ordoguzo.blogspot.com/2010/11/makovecz-az-alvilag-templomait-epiti.html

Meg hogy milyen kígyóként sziszegett azokra a katolikus papokra, akik bírálni merészelték, vagy "eretneknek" nevezték (értsd: felfogták, hogy ellenséges szándékú behatoló a katolikus egyházban, most nem firtatva, hogy még ki mindenki hatolt oda be már régen a hierarchia csúcsaira):

ordoguzo.blogspot.com/2010/12/fereg-az-almaban.html

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.07. 09:25:57

@vomit: "érdekes" ez a csíkszeredai szentségtartó is:

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Cs%C3%ADkszereda_Makovecz_templom_templombels%C5%91.JPG

A méhkas alapvető vakoló jelkép, ezekkel a szárnyakkal nagyon "behatolós" egy katolikus templomban.

betyár (törölt) 2011.10.07. 09:55:03

@málnási:

"faszomat kizárt,"- hát kizárhatjuk azt is, bár meg kell mondjam, ennél a kérdésnél ezt már eleve be sem vontam volna:)

atyaisten. maga hivatkozik csíksomlyóra meg a népre? az ő kereszténység-követésük kellene, hogy az etalon, a sarokkő, a hivatkozás legyen olyan hülyeurbánusoknak, mint maga meg én?:))

csak az egyház egyetemességét és türelmét mutatja, hogy ezt megtűrte a végeken.

betyár (törölt) 2011.10.07. 09:57:43

@Gasper:

jegyezze már meg: nem habsburgiánus az, hanem labanc:)). mégis jobban hangzik.

tevevanegypupu 2011.10.07. 10:14:43

@Arma Gedeon2:

A legszomorubb, hogy a gepesites es muanyag ugy terjeszkedik es ott is, ahol valoban megol gazdasagot, megelhetest es turizmust is..Ha peldaul most vegigsetal egy arab orszagban valamelyik bazarban, elkeseredve lathatja, hogy nagyon sok "eredeti" termeket Kinaban gyartottak, a termeszetest hogy cserelik fel egyre inkabb muanyaggal es rikito szinekkel. A legborzasztobb pedig, hogy ez tetszik is nekik..Egyebirant nalunk is..

Makovecz muanyag szarnyait valoban nem ertem, talan a termeszet viharainak nem akartak kitenni eredeti anyagot, ami nyilvan dragabb is, gondozni sem konnyu. Errol nem tudom nyilatkozott-e a mester, o hogy gondolta. De arrol azert nem tud meggyozni, hogy gonoszsagbol, felrevezetesul keszit ilyen furcsa, osmagyarnak titulalt disziteseket. Attol egyebkent nem lesz pogany az ember, ha kedveli az ilyen alkotasokat es maga is igyekszik alkalmazni. Az Egyhaz tisztaban van azzal, meddig mehet el.(: Peldaul a legutobbi botrany ugye ott a vereckei templomnal is bizonyitja, hogy akarmit nem fogadnak el, legalabbis nem egy templomban.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.07. 10:43:46

@tevevanegypupu: szerintem Makovecz nem volt pogány. Gnosztikus-szabadkőműves volt, a pogányok viszont nem voltak ilyenek. Ha feltámadhatna ma valami igazi "pogányság", lehet, hogy nem lenne rossz, nem zárom ki, csak mutasson nekem valaki ma olyat!

tevevanegypupu 2011.10.07. 11:04:44

@Arma Gedeon2:

Regebben a Duna tv-ben volt Hoppal Mihalynak musora, o foglalkozott ezzel, bar nem a magyarorszagi poganysaggal, de ugy emlekszem, hogy azt mondtak letezik egy "szekta", ami a keresztenyseg bevezetese ota orzi a regi magyar hitet es ma is vannak kepviseloi. De gondolom nem azok akik lovas jatekokat rendeznek es medveborba oltozva jurtakban lakva szorakoztatjak a kozonseget.Emlekszem viszont, hogy volt egy oregur, regi samanok leszarmazottja, o valtozatlanul pogany. Aztan vannak meg taltos szarmazekok is, akik idonkent itt-ott megjelennek..De hogy ki mennyire igazi es mennyire gondolja komolyan ezt az egeszet..

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.07. 11:39:16

@tevevanegypupu: "Emlekszem viszont, hogy volt egy oregur, regi samanok leszarmazottja, o valtozatlanul pogany"

Nyilván Máté Imrére gondolsz, a Yotengrit és a Nyirkai Jóslat szerzőjére. Ügyes szélhámos.

tevevanegypupu 2011.10.07. 11:54:04

@Arma Gedeon2:

Sajnos a nevere sem emlekszem, nem figyeltem elegge, azt viszont megjegyeztem, hogy nagyon beteg lehet, mert szinte ketret gornyedve jart.

tevevanegypupu 2011.10.07. 11:54:04

@Arma Gedeon2:

Sajnos a nevere sem emlekszem, nem figyeltem elegge, azt viszont megjegyeztem, hogy nagyon beteg lehet, mert szinte ketret gornyedve jart.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.07. 14:55:15

igen, ő az. Nincs folyamatosan továbbélő pogány hagyomány, ez a helyzet. Szerintem kár, hogy kipusztították, de így történt.

Ettelsbruck 2011.10.08. 11:30:06

@Arma Gedeon
"Csak szólok, hogy Melkizedek a vakolók nagy szentje"

Melkizedek a pap archetípusa a keresztény művészetben is, maga szerencsétlen, elaggott krokodil.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.08. 14:59:56

@Ettelsbruck: itt-ott én is beleolvastam már a Bibliába, meg a szent leckét is meg szoktam hallgatni. Tudom, ki volt Melkizedek. De a vakolóknál egy hívószó a neve.

Alfőmérnök 2011.10.08. 18:56:09

@betyár: És mi a véleménye az egyháznak a magyarok Istenéről? :)

betyár (törölt) 2011.10.08. 19:02:34

@Alfőmérnök:
hát azt én honnan tudjam? eddig arról volt szó, hogy mi az én véleményem:). de tudja a romantikában bevett volt a zsidó sors magyar sors párhuzamba állítása. onnan már csak egy ugrás a zsidók istene, magyarok istene asszociáció:)

Alfőmérnök 2011.10.08. 19:04:31

@betyár: De hát az egyház véleményét csak ismeri valamennyire, nem? Aszerint viszont tudtommal csak egy Isten van, és az nem magyar, nem "a magyaroké". :)
süti beállítások módosítása