Mit mondott a Fidesz a taxisblokádról?
2010. október 26. írta: dobray

Mit mondott a Fidesz a taxisblokádról?

„A szabadon választott kormány hazugságai megingatják a demokráciába vetett bizalmat, és az utcára terelik azokat a konfliktusokat, amelyek megoldását a tárgyalóteremben kell megtalálnunk. Mindenfajta erőszakos megoldást elutasítunk Tiszteletben tartjuk és támogatjuk mindenkinek azt a jogos igényét, hogy elégedetlenségét az állampolgári engedetlenség bevált módszereivel juttassa kifejezésre. Ügyelni kell azonban arra, hogy a jogos tiltakozás ne azokat sújtsa, akiknek nincsen lehetőségük orvosolni a sérelmeket. Megértjük a munkájukért aggódó taxisofőröket, de aggódunk azokért is, akik nem tudnak hazajutni munkahelyükről, nem jutnak be a kórházba, vagy nem tudnak élelmiszert vásárolni családjuknak. Megállapítjuk, a kormány felelőtlen politikája azt érte el, ami a legkevésbé kívánatos: olyan társadalmi csoportokat állított szembe egymással, amelyek egyike sem felelős a kialakult helyzetért. Elvárjuk, hogy a történtekből a kormány vonja le a megfelelő politikai és személyi következtetéseket.”

Péntek késődélután és estefelé már mindenki szükségét érzi, hogy megnyilatkozzon a taxisblokádról, így a Fidesz, az SZDSZ, az MDF, a kormány tagjain kívül pedig az élelmezésipari szakszervezet, a tűzoltók egyik szakszervezete és a Metró Észak-déli Motorkocsivezetők Független Szakszervezete is. Éjjel egykor ideiglenes megállapodást köt a kormány a taxisokkal. Taxisblokád, retro-percről-percre az MTI archívumának alapján. 1990. október 27., péntek.

1990. október 26., péntek 17:50: A kompromisszumos javaslat a kormány előtt

A kormány pénteken délután megkezdődött ülésén arról a kompromisszumos javaslatról tárgyal, amelyet Szabó Tamás munkaügyi államtitkár vezetésével a kormány megbízottai és a taxisok képviselői dolgoztak ki. Ennek lényegéről az államtitkár részleteket nem volt hajlandó közölni. Kifejtette viszont azt, hogy véleménye szerint olyan kölcsönös engedményekre került sor, amelyek valószínűleg mindkét fél számára elfogadhatóak lesz, és a kiutat jelentik a válságos helyzetből. Az államtitkár kifejezte azt a meggyőződését is, az Érdekegyeztető Tanács Jószolgálati Bizottságának esti ülését végül megtartják.
Noha a Munkaügyi Minisztérium politikai államtitkára a taxisokkal folytatott tárgyalásokon kidolgozott kompromisszumos javaslatról nem adott tájékoztatást, a taxisok egyik képviselője beszámolt az elfogadott feltételek lényegéről. Eszerint a benzin
árát 50 százalékkal emelnék csupán a jelenlegi 60-70 százalék helyett, s ez hétfőn lépne várhatóan életbe, addig az emelt árú üzemanyagot árusítanák, s a jövő hét elején az ígéretek szerint komoly tárgyalások kezdődnének egy döntési joggal felhatalmazott
kormánymegbízott és a taxisok képviselői között. A taxisok képviselője még azt is sejtetni engedte, hogy amennyiben a kormány elfogadja a tárgyalófelek által kidolgozott kompromisszumot, az a jelenlegi válsághelyzet megszűnését eredményezheti, s ennek
következményeinek felszámolásában is részt vállalnának a taxisok.

17:53: A kormány továbbra sem enged

Kompenzációról tárgyalunk, szóba került a hivatásos szállítók részére üzemanyag-bón bevezetése, ennek részleteit most vitatjuk meg - mondotta a rendkívüli kormányülésről a televízió stúdiójába igyekvő Horváth Balázs belügyminiszter és Bod Péter Ákos ipari és kereskedelmi miniszter 17.40 órakor az MTI munkatársának. Hozzáfűzték: a taxisok saját szakmai követelésének teljesítésére vannak különböző technikai megoldások. Ezek néhány nap alatt kidolgozhatók. Az ország egész energiaellátásának zavartalansága azonban szükségessé teszi a mostani árak bevezetését, tehát egy általános üzemanyagár-visszaállításra nincs lehetőség, a kormány nem enged álláspontjából.

17:58: Nagy Sándor levele a belügyminiszternek

Nagy Sándor, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke levélben fordult Horváth Balázs belügyminiszterhez. Ebben - az országban kialakult helyzetet figyelembe véve, törvényes jogával és kötelezettségével élve - egyeztető eljárás lefolytatására és a konfliktus tárgyalásos feloldására szólítja fel a kormányt.

18:05: A szabad demokraták vezetőinek helyzetértékelése

A kormány sem a gazdasági válsággal, sem a társadalom elégedetlenségével nem tud mit kezdeni - jelentette ki Kis János, a szabad demokraták elnöke azon a péntek délutáni sajtótájékoztatón, amelyet a benzináremelés és a demonstrációk következtében kialakult helyzet értékelésére hívtak össze az SZDSZ székházában.

Kis János - hangoztatva a kormány súlyos felelősségét - kifejtette: Magyarországnak esélye volt rá, hogy az átmenetet kisebb megrázkódtatással élje át, mint a szomszédos volt szocialista országok. Ehhez azonban - s ezt mulasztotta el a kormány - nyíltan fel kellett volna tárni a gazdaság helyzetét és mielőbb konkrét cselekvési programmal előállni. Az SZDSZ vezető politikusa szerint az Antall-kormány halogatta a gazdasági intézkedéseket, s  voltaképpen hónapokon át nem tett semmit a szerkezetváltás terén. A pénteki nap eseményeit értékelve Kis János leszögezte: a történtek világosan bizonyították, hogy a kormánynak egyáltalán nincs kapcsolata a társadalommal, s nem érzékeli az ország hangulatát. Ráadásul elkövette azt a bűnös hibát, hogy a demonstrációkra első reakcióként erőszakkal fenyegetőzött. Mindebből a szabad demokraták elnöke azt a következtetést vonta le: a jelenlegi kabinet nem alkalmas az ország további vezetésére. Hozzátette: a kialakult helyzetben az lenne kívánatos, hogy a kormánytagok keressék annak a módját, miként tudnák leggyorsabban átadni a hatalmat egy új kabinetnek. Erre azonban reális esélyt maga Kis János sem látott, mert – mint mondotta – a kormányban nem tudatosul, hogy voltaképpen politikailag már megbukott, megpróbálja tovább vinni az ügyeket, s ezáltal csak mélyíti a válságot. Arra a kérdésre válaszolva, hogy a szabad demokraták is törvényellenesnek minősítik-e a tüntetéseket, Kis János kifejtette: amikor egy ország Záhonytól Hegyeshalomig megmozdul, akkor nem lehet arra hivatkozni, hogy ezt hetvenkét órával előre be kellett volna jelenteni. Ugyanakkor azt is megjegyezte: a helyzet tökéletes félreértését jelzi az is, hogy a kormány ismét egy törpe kisebbség, egy szűk réteg megmozdulásaként könyvelte el az eseményeket.
A helyzet megoldását illetően Pető Iván úgy vélekedett: a kormány kezében van a döntés lehetősége, de az egyértelmű, hogy a hétvégi napokra nem húzható el az intézkedés. A megoldásra két alternatívát jelölt meg: vagy az áremelési döntés visszavonása, vagy a kormány átalakítása, esetleg egy teljesen új kabinet felállítása. A kormányátalakítást - főként a gazdasági posztokon - Kis János is sürgette, hozzátéve: az erőszakkal fenyegetőző belügyminiszternek ugyancsak le kell vonnia a konzekvenciákat.

19:00: A Fidesz Országos Választmányának nyilatkozata:

,,A minden előzetes ígéretnek ellentmondó drasztikus kormányintézkedés a benzinárak emeléséről súlyos helyzetet teremtett az országban. Az Antall-kormány hivatali idejének hatodik hónapjában válságos helyzetbe sodorta az országot és önmagát. Ami történt, már
régóta várható volt. A május óta hivatalban lévő kormány mindmáig elmulasztotta feltérképezni, és az emberek elé tárni az ország gazdasági helyzetét. A kormány a gazdasági problémák fokozatos, megrázkódtatásmentes megoldását ígérte, szociális piacgazdasággal kecsegtetett, és közben pártpolitikai szempontoktól vezettetve egyre halogatta az elkerülhetetlen döntéseket. Népszerűségét előbbre valónak tartotta az ország érdekénél, és felelőtlen ígéretekkel ámította a lakosságot. Eközben egyre halmozódtak a feszültségek, és mára betelt a pohár. Amíg a belügyminiszter egy szűk elit akciójáról beszél és a rendőrséggel fenyegetőzik, megmozdult az ország. A társadalom nemcsak egy meggondolatlan áremelés ellen tiltakozik, hanem a hazugságok politikája ellen is. Úgy érzi, hogy az új rendszer kormánya éppen úgy politizál, mint elődei: a társadalom feje fölött. Amit azonban a diktatúra megengedett magának, tűrhetetlen egy demokratikus jogállam keretei között. Mindenekelőtt azért, mert a szabadon választott kormány hazugságai megingatják a demokráciába vetett bizalmat, és az utcára terelik azokat a konfliktusokat, amelyek megoldását a tárgyalóteremben kell megtalálnunk. Mindenfajta erőszakos megoldást elutasítunk Tiszteletben tartjuk és támogatjuk mindenkinek azt a jogos igényét, hogy elégedetlenségét az állampolgári engedetlenség bevált módszereivel juttassa kifejezésre. Ügyelni kell azonban arra, hogy a jogos tiltakozás ne azokat sújtsa, akiknek nincsen lehetőségük orvosolni a sérelmeket. Megértjük a munkájukért aggódó taxisofőröket, de aggódunk azokért is, akik nem tudnak hazajutni munkahelyükről, nem jutnak be a kórházba, vagy nem tudnak élelmiszert vásárolni családjuknak. Megállapítjuk, a kormány felelőtlen politikája azt érte el, ami a legkevésbé kívánatos: olyan társadalmi csoportokat állított szembe egymással, amelyek egyike sem felelős a kialakult helyzetért. Elvárjuk, hogy a történtekből a kormány vonja le a megfelelő politikai és személyi következtetéseket.”

19:08:Az MDF Országos Elnökségének nyilatkozata

,,Az ország válságos helyzetbe került, amelynek kialakulásáért felelősség terheli a kormányt, mert a szükséges és elkerülhetetlen gazdasági intézkedéseket nem kellő egyeztetés után és nem kellő körültekintéssel hozta nyilvánosságra. Ugyanakkor nyíltan meg kell mondani az egész társadalomnak, hogy a benzináremelés az egész magyar gazdaság talpon maradása, a nemzetközi gazdasági és pénzügyi szervezetek irántunk eddig megnyilvánult bizalmának fenntartása érdekében vált szükségessé. A kormány, mint az a felelős vezetőinek és az Országgyűlés elnökének nyilatkozatából is kiderült, megingathatatlanul a jogállamiság és a törvényesség talaján áll. Ehhez az MDF elnöksége minden támogatást megad.

A kialakult válsághelyzetnek azonban más okai is vannak. A taxisok és a fuvarozók néhány óra alatt megszállták az ország stratégiai pontjait, és megbénították az ország vérkeringését. A terheket viselő állampolgárok elégedetlenségét megértjük, azt azonban meg kell mondanunk, hogy ezek az eszközök, amelyekkel a jogos elégedetlenséget kihasználva, a normális rend felborításával akarnak bizonyos csoportok a kormányra nyomást gyakorolni, elfogadhatatlannak tartjuk. Fel kell tennünk a kérdést, hogy kinek az érdekét szolgálja mindez. Kinek az érdeke az, hogy az egész ország elveszíti a nemzetközi tőke bizalmát, kinek az érdeke az, hogy a legfontosabb kérdéseket ezután még nehezebb legyen megoldani, kinek az érdeke, hogy még mélyebbre kerüljön az egész társadalom. Az MDF elnöksége felhívja az ország népét, hogy ne hagyja egy minden kibontakozást lehetetlenné tevő válságba belesodorni magát. A helyzet normalizálódása után az MDF fel fogja kérni a kormányt, hogy az állampolgárok nehézségeinek orvoslását haladéktalanul tűzze napirendre, és minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az árak emelkedésének ellenőrizhetetlen továbbgyűrűzését.”

20:11: Kádár Béla nyilatkozata a kormányülésről

Az üzemanyagár-emelés kérdésében nincs lehetőség kompromisszumra. Ha a kormány nem képes a szükséges reformintézkedéseket meghozni, az ezzel összefüggő gazdaság-kiigazítási, a múlt örökségének felszámolásához a szükséges lépéseket megtenni, behozhatatlan hátrányba kerül a világgazdaságban - mondotta Kádár Béla, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztere a kormányülés szünetében a Magyar Televíziónak és az MTI-nek adott nyilatkozatában.

Tájékoztatót adott arról is, hogy a kormány nem az érdemi kompenzálásról, hanem a jelenlegi kritikus helyzet kezeléséről kezdett tárgyalásokat. Senki előtt nem volt titok, hogy Magyarország ez évben és jövőre nagyon súlyos nehézségekkel néz szembe. Történelmi sorsforduló előtt áll. Rendkívül tragikus, hogy különféle gazdasági, politikai érdekcsoportok saját érdekeik érvényesítésében ilyen messze mennek el a törvényes rend, a közrend normáinak figyelmen kívül hagyásával. Sehol a világon, egyetlen egy kormány sem tárgyalhat kritikus helyzetben zsarolás, presszió hatása alatt. Ismert az is, hogy milyen kritikus helyzetbe került önhibáján kívül a magyar energiagazdálkodás, a fő szállítópartnerének szállítási kimaradása és az iraki válság következtében. Az országnak nincs lehetősége arra, hogy a világpiaci ár megkétszereződése után változatlanul hagyja, vagy akárcsak kisebb mértékben növelje az árakat. Magyarországnak a történelmi esélye ahhoz kapcsolódik - s ezt a nagyvilágban, a pénzügyi szervezeteknél egyértelműen tudomásunkra hozták - hogy az ország milyen teljesítményeket nyújt a társadalom és a gazdaság szerkezetének átalakításában. Ehhez azonban stabilitás kell. Sajnálatos módon azonban sokaknak kötődik érdekük ahhoz, hogy az ország vesztes legyen a stabilitásért vívott küzdelemben. Tudomásul kell venni, az országnak nincs olyan nagy világgazdasági jelentősége, hogy bármilyen feltételek között, instabilitás mellett is ide tudja vonzani a külföldi tőkét, a partnereket. A kormányzatnak azzal is számolnia kell, hogy az ország ellen nemcsak energiafegyver, hanem a hitel- és a tőkeimport fegyvere is bevethető. Ki remélheti azt, hogy egy instabil országnak, ahol máról holnapra a politikai motivációktól fűtött erők megbéníthatják a gazdaságot, erőforrásokat lehet szerezni. Az ország sorsa foroghat kockán, s ezt mindenkinek meg kell értenie.

Hosszú távú, történelmi fejlődés eredményeként jutottunk el oda, hogy a nyugati világ legmagasabb döntéshozatali szintjein, valamint a nemzetközi pénzügyi körökben is egyértelműen elismerték: Magyarország esélyei a legkedvezőbbek a piacgazdaság gyors ütemű kiépítésére. Ezt a folyamatot kívánják most bizonyos erők megtorpedózni. Az ilyen akciók azonban az ország jövője, nemzetközi presztízse ellen irányulnak. Ha a demonstráció elhúzódik, ez azt jelenti, hogy a magyar társadalomban nincs egészséges önvédelmi reflex és ez lényeges üzenet, jelzés Magyarország összes külföldi partnere számára. Történelmi esélyt kaptunk és a magyar önpusztító szenvedély most ismét közbeszól. Itt állunk a megújhodás küszöbén és a benzinár-emelés ürügyén egy jól szervezett akció körvonalazódik, amelyet semmiféle nemzeti érdekekkel nem lehet azonosítani - mondotta Kádár Béla.

20:37: Jeszenszky Géza nyilatkozata

A kormányülés szünetében pénteken este Jeszenszky Géza külügyminiszter értékelte a kialakult helyzet külpolitikai hatásait a Magyar Televízió, illetve az MTI tudósítójának.
Egyebek közt elmondta, hogy nem önmagában a taxisok demonstrációjának, hanem az országban ennek nyomán kialakult helyzetnek lehetnek külföldi hatásai. A magyar kormányt ugyanis a külföldi pénzügyi szervezetek állandóan arra ösztönzik, hogy bármilyen nehéz is, de hozza meg a szükséges döntéseket. Ezek kérése miatt már a Parlamentben is kritika érte a kormányt, amely tulajdonképpen nem halogatja a döntéseit, hanem arra törekszik, hogy a meghozataluk előtt felelősséggel mérlegelje az érintettek, különösen a legszegényebb emberek helyzetét. A külföldi kormányok mindezt bizonyos határig tudomásul veszik. Magyarország előnye ugyanis mindaddig nemcsak a piacgazdaságra való áttérésben, hanem a stabil politikai intézményrendszerben, a rendben mutatkozott meg. Biztosított volt mindvégig az ellátás nem úgy mint sok szomszédunknál, ahol hosszú idő óta napirenden vannak a benzin és az áruhiány gondjai. A mostani helyzet nemzetközi kihatása tehát rendkívül súlyos, káros lehet, éppen az ország hitelképességét, megbízhatóságát rendítheti meg.

A külügyminiszter kifejtette meggyőződését, hogy még nem történt jóvátehetetlen hiba, de az ország valamennyi állampolgárának ezzel - az áldozatvállalás szükségességével - is szembe kell néznie. A közterhekből mindnekinek vállalnia kell valamit, mert csak így lábalhatunk ki a válságból. A reform intézkedéseket a külföldi partnerek nemcsak támogatják, hanem el is várják az országtól és a hitelképesség, a befektetési lehetőségek előfeltételének tekintik. Az már részletkérdés, hogy a gazdaság átalakítása milyen intézkedésekben nyilvánul meg. Nagyon fontos tehát, hogy ne romboljuk le azt a képet, azt a meggyőződést, ezt a bizalmat, amely rólunk, irántunk kialakult külföldön, és amely a mai nap reggeléig fennállt.

Jeszenszky Géza a továbbiakban elmondta, hogy a külföldi kormányokkal már kapcsolatba léptek és folyamatosan tájékoztatják őket a kormány elképzeléseiről. Több külföldi partnerünk már visszajelzett, hogy megértik az ország helyzetét és egyetértenek a kormány elvi politikájával. Az Egyesült Államokból tegnap érkezett jelzés arról, hogy konkrét segítséget is készek adni olajvásárlásra és takarmánybeszerzésre. Kifejezték, hogy további pénzügyi segítség megadására, hitelek nyújtására és szükség esetén olajszállításokra is készek. Mindennek azonban előfeltétele, hogy lássák: az ország, a kormány kész vállalni az áldozatokat, a gazdasági válságból való kibontakozás érdekében. Jeszenszky Géza kifejtette: reméli, hogy az ország minden állampolgára ezt is mérlegeli az lőtte álló órákban és napokban.

21:12: Kié lehet a röpcédula?

A késő délutáni órákban Budapest több pontján röpcédulák jelentek meg, amelyek készítői ,,felhívják a magyar gyárak, üzemek, vállalatok és intézmények dolgozóit, hogy mától, október 26-tól lépjenek általános sztrájkba. Mindaddig, amíg a kormány vissza nem vonja a benzinár-emelését” A felhívás alatt ,,A parlamenti tüntetők”megnevezés szerepel aláírásként, ám megfigyelők szerint kétséges, hogy a fuvarozó-demonstráció Parlament előtt tartózkodó tagjaitól származna a szöveg, hiszen a tiltakozók képviselői számos nyilatkozatukban szögezték le: nem akarják tovább radikalizálni a helyzetet.
 
21:20: Erőfeszítések a főváros működőképességéért - Segítenek a taxisok

A fővárosi és a kerületi önkormányzatok, valamint a tanácsi vállalatok és intézmények mindent megtettek, s megtesznek annak érdekében, hogy a város működőképességét, a lakosság ellátását a körülményekhez képest biztosítsák, s ehhez segítséget kaptak, s kapnak a következőkben is a sztrájkoló taxisoktól - mondotta az MTI munkatársának kérdésére válaszolva, pénteken este Szegvári Péter, a Fővárosi Tanács V. B. titkára.
A BKV a tömegközlekedés biztosítása érdekében megduplázta a metrójáratokat, s megszervezte az autóbuszok és villamosok éjszakai közlekedését. A metró éjszakai működtetésére, sajnos, műszaki okok miatt nincs lehetőség. Eredményes tárgyalásokat folytattak viszont Hegyi Gézával, a Főtaxi főigazgató-helyettesével arról, hogy a taxisok együttműködjenek annak biztosításában, hogy a közművek, az intézmények, az élelmiszeripari üzemek dolgozói eljuthassanak munkahelyükre. Az élelmiszerboltok ellátásának biztosításához ugyancsak a taxisok együttműködését kérték. Ilyen közreműködésre egyébként, a kerületi polgármesterekkel való megbeszélés alapján,
már eddig is számos példa van. Az egészségügyi intézmények, a szociális otthonok és a
kollégiumok ellátása biztosított, vezetőik, dolgozóik megfelelően felkészültek arra, hogy zavartalanul fogadhassák az arra rászorulókat, és ne legyen fennakadás az orvosi ellátásban. A taxisokkal ebben a vonatkozásban is segítőkészek voltak: közreműködtek abban, hogy az orvosok, az ápolónők és az ellátó személyzet idejében munkahelyére jusson.

11:08: A Vasasszakszervezet tiltakozása

A Vasasszakszervezet elfogadhatatlannak tartja a benzinárak emelésére történt
kormányintézkedést. Visszautasítjuk a világpiaci árakra történő hivatkozást olyan helyzetben, amikor a magyar munkabérek az európai átlagbér töredékét jelentik. Képmutatás a beszerzési árakat emlegetni akkor, amikor a benzinárakat 200 százalékos fogyasztói adóval terhelik. A kormányzat ezzel a lépéssel újabb lökést ad a már amúgy is elviselhetetlenné váló áremelkedéseknek - végképp elszabadítva az inflációt Jellemzőnek látjuk azt a módszert, ahogy az illetékesek az érdekegyeztetési szervezetek megkerülésével, a nyilvánosság félrevezetésével - mint aki lopni készül - az áremelést végrehajtották. Kérdezzük: meddig akarják még meglopni, fosztogatni a munkából élő milliókat? Ez az eljárás pillanatok alatt eloszlatta az ország valódi megújításához olyannyira szükséges társadalmi béke megteremtésének reményét is. Türelmünk véget ért. Aki szelet vet - vihart fog aratni. Az általa felkeltett indulatokért és követelményekért a kormányzatot terheli a teljes felelősség. Ezúton is jelezzük, hogy a vasasok nevében szolidárisak vagyunk az áru- és személyfuvarozók tiltakozó demonstrációjával. Velük együtt követeljük az árintézkedés azonnali visszavonását, vagy a munkabérekben és egyéb jövedelmekben való teljes körű kompenzációját.
.
12:06: Az Élelmezésipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének tiltakozása

Az Élelmezésipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége tiltakozik az üzemanyagok áremelése ellen. Tiltakozunk, mert ezen áremelés továbbgyűrűző hatása súlyos terheket ró a gazdálkodó szervezetekre, ez tovább növeli az élelmiszerárakat, amely súlyos, kivédhetetlen terheket ró a lakosságra. Szűk látókörűnek tartjuk azt a szóvivői megállapítást, amely szerint a teherviselés csupán a gépjárműtulajdonosokat érinti. Megítélésünk szerint ez a kormány is a legkönnyebb ellenállást választja taktikájának, intézkedései egyoldalúak, még csírájában sem látni azt a szándékot - szociális védőháló, ellentételezés - melyet a válsztások során hangoztatott. Ezért egyetértünk és szolidárisak vagyunk a taxisokkal, de egyben kérjük, hogy az élelmiszert szállító járműveket mindenhol engedjék át.

19:50: Tűzoltók szolidaritási nyilatkozata

A Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete teljes egyetértését és szolidaritását nyilvánítja ki a taxisokkal és mindazokkal, akik a kormány által elrendelt
üzemanyagár-emelés ellen demonstrálnak. Már augusztusban, a szakszervezetek nemzeti kerekasztala és az Érdekegyeztető Tanács felhívta a kormány figyelmét, hogy tartózkodjék minden olyan intézkedés kiadásától, mely a széles néptömegeket érinti, s melyet nem egyeztettek a szakszervezetekkel és egyéb érdekképviseleti szervezetekkel. A benzináremelést a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete tudomásul veszi, mert az a nemzet gazdaságának kilábalásához szükséges, de megvalósításának módját elfogadhatatlannak tartja. A megállapodást a kormány nem vette figyelembe, előzetesen nem egyeztetett, ezért a demonstráció a másik fél hibája miatt nem törvénysértő.

13:00: Metró Észak-déli Motorkocsivezetők Független Szakszervezetének nyilatkozta

A Metró észak-déli üzeme - ha más külső körülmények ezt meg nem akadályozzák - forgalmát fenntartja. Ugyanakkor szolidaritásunkat kívánjuk kifejezni a fővárosi és
országos közlekedési helyzetet előidéző útlezárásokkal kapcsolatban, amenyiben ezek célja a lakosság és a kormányzat figyelmének felhívása a közlekedési ágazatban dolgozók ellehetetlenülő helyzetére. Ilyen országos hatású kormányintézkedést szerintünk minden érdekelt féllel való érdekegyeztetésnek kell, kellene megelőznie.

18:40: A Nemzeti Kisgazda és Polgári Párt állásfoglalása

A Nemzeti Kisgazda és Polgári Párt országos vezetősége és tagsága támogatja a taxisok erőteljes fellépését az újabb üzemanyag-áremelés és ennek a lakosságot érintő inflációs hatása ellen. Felhívja a kormány figyelmét, hogy tartózkodjon minden erőszakos fellépéstől, mert annak beláthatatlan következményeiért őket fogja terhelni a felelősség.

Rabár Ferenc a válságról

A gazdasági megrázkódtatás tehát valóban nagyon kemény volt, és lélektanilag is és gazdaságilag is indokolt, hogy ezzel szemben egy tiltakozás alakult ki. A gazdasági indokoltságot úgy értem, hogy azok, akik ebből élnek, kénytelen lesznek valóban mindent újra átkalkulálni és átgondolni.
- Mit tud a kormány tenni a segítségükre? Budapesten valószínűleg - meg nem erősített számadatok szerint - körülbelül 20 ezer taxi van, New Yorkban talán 8 ezer, és a lakosságnak a száma hatszorosa majdnem a budapestinek.
- Igen.
- Van-e mód a taxiengedélyek csökkentésére?
- Természetesen. Nagyon sok minden más lehetőség is van arra. Nem az áraknak a visszaállításával, mert ez lehetetlen. Hiszen hogyha a benzinárakat visszaállítanánk az eredeti szintre, akkor ez annyit jelentene, hogy a világpiaci ár és a hazai ár közötti különbözetet támogatásként kellene a kormánynak megadni. Ez a támogatás pedig másként azt jelenti, hogy azt valakitől el kellene vonni. A társadalom minden rétege a teherviselőképesség határán van, és másokat nem tudunk ezzel tovább terhelni, tehát az árakhoz nem tudunk hozzányúlni. Ugyanakkor a kormány kész arra, hogy nyugodt körülmények között, nem zsarolásnak a hatása alatt tárgyaljon a taxisoknak kiadott koncepciókról, tárgyaljon arról, hogy az ebből élőknek a terheit hogyan lehet más vonatkozásban csökkenteni, tehát minden szempontból kompromisszumra kész. Egy dolgot nem tehet a kormány: a zsarolás hatásának nem engedhet, mert az teljesen lejáratná azt hiszem nemcsak a nemzetközi közvélemény előtt, hanem a hazai közvélemény előtt is.
- Miniszter úr, az egyik kifogása a taxisoknak, és ez még az áremelés előtt volt, hogy a 20 forintos alapdíj messze túl alacsony. Még el sem indította a motort, máris ráfizetett. Hogy lehet ezt ellensúlyozni?
- A díjtételeknek a megállapítása, a tarifának a meghatározása az már réges régen nem a kormány feladata. Azon már túl vagyunk, hogy ilyen dolgokat központilag határozzunk meg. Gyakorlatilag ők teljesen szabadok a tarifa meghatározásában, és a tarifa fokozatainak a megállapításában. Itt a kérdés - ahogy említettem - inkább az, hogy a megemelkedett tarifa miatt keresletcsökkenésre számítanak. Hozzá kell azonban azt is tenni, hogy a keresletcsökkenés mértékét csak a gyakorlat fogja tudni megmondani. Ugyanígy csak a gyakorlat tudja megmondani, hogy Magyarországon, pontosabban Budapesten 17 ezer taxira van-e szükség, vagy 15 ezerre, vagy 12 ezerre. A piac sajnos így működik, hogy ezt csak a gyakorlat, a tapasztalat, a dolgoknak a megérése tudja meghatározni.
- A külső felmérés Magyarország helyzetéről rendkívül kedvező, és úgy tűnik, hogy a kormány ez alatt a fél év alatt sok mindent elért. Belülről nézve és a pillanatnyi fájdalmakat átszenvedve egész más a szemlélet és a hangulat. Hogy lehetne áthidalni ezt a nagy szakadékot?
- Szerintem egyféleképpen: a lakosságnak az állandó, következetes és nagyon őszinte tájékoztatásával. Ez a tájékoztatás nem mindig volt egyenletes. Ennek oka volt a külső körülményeknek, olyan külső körülményeknek a megjelenése, amelyek a kormány számára
is váratlanul jöttek. De kétségtelen, hogy az új külső megrázkódtatások, tehát az olajválság, a kuvaiti helyzet, a szovjet kereskedelem összeomlása és az aszály együttvéve olyan helyzetet teremtettek, amelyek sokkal rosszabbak a kiinduló helyzetnél, és azt a különbséget indokolják, amely a kormány kezdeti optimizmusa és a jelenlegi szemléle Ugyanakkor meggyőződésem, hogyha az egyes társadalmi rétegekkel következetesen és folyamatosan tórgyalunk, hogyha azokat nagyon őszintén tájékoztatjuk, akkor a magyar népet meg lehet győzni, még akkor is, hogyha ezek az intézkedések fájdalmasak, kellemetlenek, és
sokszor az elviselhetőség határát súrolják.

1990.10.27. szombat, 01:40: A kormány és a magánfuvarozók ideiglenes megállapodása

A kormány és a magánfuvarozók képviselői a péntekről szombatra virradó éjszaka 1 óra után pár perccel ideiglenes megállapodást kötöttek. Eszerint a fuvarozók képviselői a blokád felfüggesztésére szólítják fel társaikat; a tárgyalásokat vasárnap délelőtt tovább folytatják, s ugyanerre a napra összehívják az (országos) Érdekegyeztető Tanácsot, azzal a szándékkal, hogy hétfő estig megtalálják a kölcsönösen elfogadható kompromisszumos megoldást. Addig a felemelt árak vannak érvényben. A magántaxisok képviseletében Barcsai Jenő, a Magánfuvarozók Országos Ipartesületének elnöke a megállapodást követően elmondta, hogy kollégáik pihenése érdekében, valamint azért kötötték a megállapodást, hogy ne akadályozzák a lakosság közlekedését halottak napján. A blokádot - hangsúlyozta - szombat-vasárnapra csak felfüggesztik; a vasárnapi tárgyalásoktól teszik függővé, hogy folytatják-e akciójukat.

01:58: Összehívták az Érdekegyeztető tanácsot

A fuvarosok képviselőivel történt megállapodás alapján a kormány az Érdekegyeztető Tanács azonnali összehívását kezdeményezte. Ezúton is kérik az Érdekegyeztető Tanács tagjainak megjelenését a Munkaügyi Minisztérium épületében a vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődő ülésen.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr412391383

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

vizipipa 2010.10.27. 00:00:50

Vesztegzár a Fehér Házban: az MDF-frakció két napja a taxisblokád idején

kuruc.info/r/9/68489/

Bell & Sebastian 2010.10.27. 00:35:41

Gondolom ott egy kenyérrel meg egy debrecenivel jóllakatta Antall az egész koalíciót.
Meg híd nélkül is átkeltek, legalábbis Szent Jóska kóser evangéliumában.

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2010.10.27. 09:16:05

@Bell & Sebastian: taxisblokád: szégyen. Éljen Antall!

Bell & Sebastian 2010.10.27. 09:50:44

@dobray:
A kurucban megjelent -vízipipa által belinkelt- jó hosszú memoár nagyban árnyalja a képet, de a lényegen nem változtat. Impotens egy társaság volt, külső-belső ellenszélben, tele ilyen-olyan ügynökkel.

Ennél fogva helytelen a végkövetkeztetés is. Még egy ilyen vezetőtől a Jóisten mentsen meg minket, aki beengedi a rókát a tyúkólba!
süti beállítások módosítása