Írbűnözés, cigánybűnözés? - Kisebbségek és bűnözés III.
2010. június 29. írta: Vicomte de Boundoise

Írbűnözés, cigánybűnözés? - Kisebbségek és bűnözés III.

  Az íreket és az olaszokat összehozni a cigányokkal? Hát ez elég meredek. Ez volt előző két posztom kommentjeinek egyik tanulsága. Mi a cigány ebben a képletben? Jelző? Állapothatározó? Vagy a romani nép megjelölése? Talán az összes egyszerre.

Ki a cigány, és ki a néger?

  A cigány egy népcsoport, melyet több olyan etnikum alkot, akik néha egymás nyelvét sem értik. Ha úgy tetszik egy nomád törzsszövetség. Amerikában a fekete sem csak bőrszín, hanem egy sajátos népcsoport megjelölése. Az afroamerikaiak, ha lehet, még a cigányoknál is tagoltabbak, mégsem vonja senki kétségbe, hogy az utóbbi háromszáz év alatt saját identitással rendelkező egységes néppé szerveződtek. Ebbe a black nationbe beletartozik a karibi, a maroon, a joruba, free negro, vagy mulatto származású csakúgy, mint a legutóbbi évek afrikai bevándorlói. A négerség élménye ezt, az egyébként heterogén társaságot fekete nemzetté kovácsolta. A többségi társadalommal szembeni közös szociális helyzet és a bőrszín közös nevezőjén, egymástól egyébként független eredetű és kultúrájú csoportok szerveződtek társadalmi egységbe.

„Van egy álmom..."  A nemzeti hőssé lett jogharcos, Martin Luther King Jr.

  A „cigány” fogalom hasonlóan behatárolhatatlan. Egyrészt egy történetét Kre.250 körülig az indiai Rajastan régióhoz visszavezető nomád népcsoport neve. A nemzetek, nyelvek azonban ugyanúgy születnek és halnak el, ahogy minden más. Egyes népek, vagy azok maradványai (kunok, besenyők) más népekbe olvadnak, míg korábban heterogén csoportok új néppé szerveződnek. Vannak népek, amelyek évszázadokig folytantak meghatározott életformát, majd pár generáció alatt váltanak egy másikra (magyarok, litvánok). Sok baloldali gondolkodó szeretne túllépni a nemzet fogalmán, ám épp az afroamerikaiak esetében annak lehetünk szemtanúi, hogyan születik etnikum egy korábbi szociális csoportból. A cigány nép nem pontosan ilyen. Indiából származnak ősei, ugyanakkor kezdettől nem rendelkezik fix határokkal.  Az indoeurópai népek többségével ellentétben sem génjeikben, sem a szállásterület tekintetében nincs jelen a ilyen fogalom. Ez a nép sajátságából adódik. Átalakul, változik, növekszik, vándorol és attól függően milyen kultúrába igazodik, más formákat ölt, és elemeket szív magába. Más a muzulmán berber-cigány, más az indiai cigány, és az európai cigányok is más és más utakon indultak el.

  Traveller-gypsy: az ír cigány

  Az egyik House-epizódban szerepel egy cigány szereplő. Feltűnő, hogy ennek ellenére korántsem barna bőrű, sőt szőke. Brad Pitt a Blöffben szintén cigánynak lett fordítva, holott mindkét figura az úgynevezett traveller népcsoporthoz tartozik, akik az ír nemzet részei. Magukat pavee névvel illetik, a kelta törzsi megnevezésük an Lucht siúil. Eredetük rejtély, az ír történészek a mai napig vitatják. Többek szerint a cromwelli kampányok során Ulsterben otthonukból elűzött katolikus írek leszármazottjai, akik úgy döntöttek, nem telepszenek le. Ez kevéssé valószínű. Lehetséges, hogy egy soha le nem telepedett ősi ír klán leszármazottjai ők. A saját eredetmondájuk szerint ők öntötték Krisztus keresztjére a szögeket, s ezért Jézus megátkozta őket, hogy vándorolniuk kelljen az ítéletnapig.

A travellereket az angolok is csak gypsynek hívják. Brad Pitt Guy Ritchie-vel a Blöff forgatásán.

A travellereknek tehát semmi közük nincs a romanikhoz. Nyelvük a shelta, amit sokan csak kántálásnak hívnak: gyakorlatilag eldönthetetlen, hogy az ír nyelvből származó dialektus, vagy az angolnak egy írrel kevelt kreol változata. Mások úgynevezett kriptolektusnak azaz tolvajnyelvnek tekintik. Mindenesetre láthattuk mennyire lefordíthatatlan, amikor Brad Pitt „anutájának” akart venni lakókocsit a Blöffben. Angol nyelvterületen is tehát a gypsy egyrészről az ott élő romanik megnevezése, másrészről minden egyéb olyan népet is ezzel a szóval illetnek, akik hasonló életformát folytantak. A többségi társadalom szemében ezek az írek is cigányok. A keveredést tovább súlyosbítja, hogy míg az ír és skót travellerek egyazon kelta törzs két ága,  a wales-i „cigányok”, a kale-ek viszont valóban a romanikhoz tartoznak, s gyakran keverednek Angliában a travellerekkel. Ők az 1400-as években érkeztek Avram Wood vajda vezetésével a Szigetekre.

  Yo soy Ungaro

  Ha valaki Mexikóba, vagy Andalúziába látogat, és egy beszélgetés során megjelöli saját nemzetiségét, ne csodálkozzon, ha furcsán néznek rá, és megjegyzik, hogy nem is néz ki cigánynak. Csodálkozásunk oka az lehet, hogy Spanyolország déli részén, illetve Közép-Amerikában az „ungaro” a cigány egyik megnevezése. Azért, hogy megkülönböztessék a „quinqui”-k től, akik muzulmán cigányok, és a „calo" nyelvet beszélő spanyol romáktól, az „ungaro” kifejezést a keleti származású keresztény cigányokra használják.

A spanyol cigányok a flamenco legnagyobb mesterei. Olyan művészekre hatottak, mint Goya, vagy Bizet, aki Carmen személyében az leső cigány operahősnőt alkotta meg.

Egyes kutatások azt bizonyíják, hogy a romani nép genetikailag különböző alapító csoportok konglomerátuma (Genetic studies of the Roma, szerz. Luba Kalaydjieva, David Gresham és Frances Calafell, BMC Medical Genetics, 2001), Ezek alapján nem annyira genetikai, mint kulturális alapon szerveződő nemzet, ahogy a nomád népek többsége. Ha már az analógiáknál tartunk: a magyar törzsszövetség is hasonló volt Szent István előtt több száz éven keresztül, míg a magyarok több évtizednyi belső háborúskodások, és több hasonló nomád nép asszimilálása után (pogánylázadások, kun háborúk) sikeresen és véglegesen letelepedtek. A cigányok ezt nem tették meg egészen a XVIII-XX. századig, és akkor sem önszántukból tették. A romák többsége ezt kulturális sokként élte meg. Legtöbb sérelmük, és a hozzájuk kapcsolódó devianciák többsége is innen ered.

  A XVIII-XIX. századtól Európa urainak többsége erőszakos asszimilációs politikát folytatott a cigányokkal szemben. A skandináv területeken élő sinti, azaz német cigány gyerekeket elvették az anyjuktól és intézetekbe zárták. A spanyol cigányoknak megtiltották a vándorlást, míg a Habsburgok több kényszersorozást is végrehajtottak a cigányok körében, hogy a hadsereg fegyelmezze meg őket. A XX. században a porjomos, azaz a cigány holokauszt révén egész törzsek tűntek el, mint például az eredeti bohémok, a sinti romanik csehországi alcsoportja. Ők voltak azok, akik többek között ruházkodásukkal, zenéjükkel, de főleg vándorcirkuszaik, színes karavánjaik révén nagyban meghatározták a XIX.-XX. század fordulójának romantikus divatját. Ők teremtették meg a szabadságszerető, nomád, hollywoodi-kendős-gitáros cigány sztereotípiáját is.

  A kommunizmus idejében az erőszakos letelepítések, a rendszerváltás beköszöntével a tömeges elbocsátások váltak a cigányok osztályrészéül. Ezek a folymatok a cigány nép egészét érintették a Baltikumtól Oroszországon át a Balkánig. A határokon átnyúló, negatív folyamatok illeszkedtek egy többszáz éves erőszakos asszimilációs folyamatba. A cigány életforma teljes kriminalizálása is a kommunizmus öröksége, hisz a vándorló életformából következő „közveszélyes munkakerülésért”, „lakcímelhagyásért” komoly bűntetések jártak, ahogy korábbi vásározó, piacozó és kézműves tevékenységüket sem végezhették a tervgazdálkodás keretei közt.

Szicíliában cigányok laknak

Láthatjuk azonban más népeknél is, hogy cigány valójában bárki lehet. Milánói ismerősöm, aki mellesleg a Lombard Liga nevű enyhén széljobb párt lelkes támogatója, többször magyarázta nekem, hogy „azok ott lenn délen cigányok. Nem csinálnak semmit. Felveszik a segélyt, lustálkodnak, zenélgetnek mi meg megdöglünk itt északon. Beszélni se tudnak hidd el, ha meghallod majd észreveszed. Nem véletlen a maffia és a Camorra sem..."

Fantomcigányok

  Az érvelés nem kevés párhuzamot mutatott a Magyarországon is hallható nézetekkel. Azt tehát láthatjuk, hogy a szociális és kulturális szerep, valamint adott nép között az összefüggés sokkal komplexebb annál, semhogy le lehessen sarkítani „a cigányoknak a vérükben van a lopás” kitételre. Másik részről viszont puszta szociális kérdéssé sem lehet degradálni. Míg a szélsőjobb interpretáció a cigányság népi jellegét, a szokásos baloldali magyarázat inkább a szociális aspektust hangsúlyozza. A cigányság azonban épp e kettő határán vándorol, és ahogy nem szorítható fizikai falak közé, úgy a mi fogalmaink közé sem nagyon.

  Nomád hagyományok

  A cigányok eredetileg nomád nép, tehát a tulajdonhoz való viszonyuk is alapvetően másmilyen. Ezen szokatlan szabadság mellett nagyonis konzervatív belső értékrendjük van. A család szeretete, a szűzesség tisztelete, a belső hierarchia nagy szerepet játszik náluk. A sok-sok ékszer és színes ruhák használata többezer éves hagyomány, s még Indiából ered, hisz az ékszer védelmezi a tiszta lelket a Démonoktól. Ez a babonás vallásosság mindig jellemző rájuk akár a muszlim, akár a keresztény hitet vallják. Régen a hamvasztást tiltó keresztény egyházak többsége azért üldözte őket, mert sokan közülük elégetik a halottaikat. Más cigány csoportok, szintén a nomádokra jellemző módon, földi javaikkal együtt bocsátják útjukra az elhunytakat.

Ma a világ romának alig 6%-a követi ősei életformáját, és vándorol karavánokban.

  Ezek mind inkább kulturális sajátságok, semmint devianciák. Ahogy a bohémoknál vagy Carmennél láttuk, akár inspiráló és divatteremtő elemek is lehetnek. Nem is ezekkel lenne a gond, ha nem a klasszikus devianciák lennének feltűnőek manapság a cigányság kapcsán. Nem az általuk hordott színes ruhákkal, hanem az általuk elhordott színes fémekkel van a baj, ha hatásvadász poénnal kívánnék élni. Ahogy azonban a korábbi két részből is kitűnik, nincs különbség cigányok és más népek között, ha kollektíven a deviancia útjára lépnek, a cigánybűnözés"karaktere megegyezik a kisebbségi bűnözés máshol látható formáival.

  A világ bármely pontján azok a népek, melyek a többségi társadalom részéről elutasítást, erőszakot, elnyomást, asszimilációs kényszert tapasztalnak, vagy korábbi státusuktól, életformájuktól erőszakkal megfosztották, a többség felé bűnözéssel, maguk felé önpusztító magatartással felelnek, és mélyszegénységbe zuhannak. Felerősödnek az önsorsrontó tendenciák, az alkoholizmus, kábítószer használat és prostitúció. Az amerikai nomád indiánok, a maorik, az aboriginalok, és az írek is így reagáltak arra, amikor megfosztották őket korábbi életformájuktól, és elvárták, hogy asszimilálódjanak. Ez ugyanis egy komplex kollektív válasz az adott népcsoport részéről.

  A cigányok sajátos temetési szokásai nomád hagyományaikból erednek.

  Ezek a devianciák nem a cigányok véréből hanem a cigány nép helyzetéből adódnak. Az a mindennapi tapasztalat, ami a cigányokra, mint népre vonatkoznak voltaképp helyesek, hisz a cigányok is népként élik meg a fenti a traumákat. Ha pedig a traumák és problémák kollektívek, így az arra adott válaszok is azok. Nem igaz a „gonosz többségi társadalom vs. szegény elnyomottak” szociális maszlaga, ahogy nem igaz a „nincs cigánybűnözés, csak szegénybűnözés van” című liberális slágerszöveg sem. Kimondhatjuk rasszizmus vádja nélkül is, hogy népek bűnözhetnek testületileg.

  Hatásvadász NatGeo fotók helyett valós megoldás kéne nekik...

  Jóval összetettebb dolgok játszódnak le ahhoz, hogy egy több évszázados folyamatot Horváth Aladár, vagy Balogh lelkészúr egy-egy látványos kormányzati programmal megfordítson. A mainstream politikai válaszok túlzottan leegyszerűsítőek ahhoz, hogy bármelyikük is egymagábanl megoldáshoz vezessen. A felületes és elnagyolt, végéhez soha nem érő programok és viták porhintések, és többet ártanak, mint használnának. Nem fog több generáción átívelő új életstatégia, néplélektani változás épülni arra, hogy négy évig ki miben látja onnan felülről a cigányok boldogságát.

  Az ír példa: Vedd kezedbe a sorsod!

  Nem fognak egy csapásra eloszlani évszázados előítéletek a többség részéről sem. Amit már a világ rendjének képzel mindenki, viszont korántsem olyan stabil, mint azt sokan gondolnák. A népesedési trendek nem szoktak 4 év alatt megfordulni, de 4 generáció alatt annál inkább. E téren igenis érdemes első látásra mégoly átvolinak tűnő párhuzamokat vizsgálni, mert más stratégiák sikere, illetve sikertelensége tanulságos lehet.

  Az írek Európa szemében majd' 600 évig voltak a brit szigetek cigányai. Alkoholista, szapora, nyomorgó, ostoba, tanulatlan népség. Egyik klánjukat, mint láttuk a mai napig kapásból le iscigányozza" az angol köznyelv.

  Alkoholizmus, bűnözés, nyomor... Frank McCourt regénye egy limerick-i ír munkáscsalád életéről szól. Nem cigányokról...

  A XIX. században az írek megfogyatkoztak a Nagy Éhezésben. Ezt követően azonban nemzetstratégiát váltottak és alig 100 év alatt majd 40 milliós nemzetté fejlődtek, igaz az angolszász nyellvterület diaszpóráiban szétszóródva. Nyelvüket időközben elvesztették, s genetikailag is jóval kevertebb képet mutatnak ma, hisz a cigányokéhoz hasonló alulról asszimilálást hajtottak végre, azaz magukba szívtak más hasonló helyzetű társadalmi kisebbségeket is. Volt idő amikor írnek lenni az Angol Birodalomban elsősorban szociális és vallási kérdés volt: aki katolikus, az ír, aki szegény, az ír. Sok baloldali angol értelmiségi ekkor szolidaritásból lett ír.

  Mára ez nem kérdés, az ír nemzet újraszületett, s alig 10 éve fordított Észak Írország népességi számarányain is. 100 éve ez korántsem volt ilyen egyértelmű. Az ír katolikusok falak mögött, gettókban éltek totális mélyszegénységben. Példájuk azonban mutatja, hogy vannak népek, akiket bár halálra ítéltek, és majd' 90%-ban asszimiláltak is, mégis ki tudtak lépni több évszázad után a cigányokéhoz hasonló, és megváltoztathatatlannak vélt társadalmi helyzetükből.  Bár történetük, eredetük kétségtlenül különbözik, mégis létezik olyan radikális fordulat a történelemben, amikor egy korábbi helyzethez képest "rapid" gyorsasággal megy végbe változás bármiféle külső segítség nélkül. Majd' 800 év elnyomatása, és szinte teljes kipusztulás után az írek alig 100 év alatt megsokszorozták létszámukat (a Great Famine után kb. egymillió ír maradt életben), majd szűk 100 év alatt kivívták függetlenségüket is.

Indián példa: kiszolgáltatottság, asszimiláció - vagy halál.

Az indiánok deviáns helyzete más szempontokból de szintén sokban hasonló az európai cigányságéhoz. Az angolszász világ őket egy a cigányhoz hasonló vándorló-nomád törzsi kultúrától fosztotta meg a civilizáció nevében. Ezután szándékos és erőszakos letelepítések következtek, majd a XIX. században asszimilációra ítéltettek. Hamar deviáns csoport lettek: a bűnözés, alkoholizmus, öngyilkosság mind hozzátartoznak az indián problémához. Az állami hatóságok a múlt század fordulóján már nem tudták tovább halogatni a kérdés megoldását. Vaskézzel rendelkezett felettük több olyan szervezet, mint a BIA, a Bureau of Indian Affairs valamint számos egyházi és emberi jogi társaság.

  A   Carlisle-i (Pennsylvania) Indián Ipari Iskola diákjai 1900-ban. Sokan nem élték meg az érettségit.

  Az általános politika az volt, hogy az indiánokat úgynevezett indian boarding schoolokba, az Egyesült Államokban indián ipari iskolákba vitték gyermekkorukban, hogy ott aztán megfosszák őket nyelvüktől, vallási és kultúrális hagyományaiktól, és jó amerikait neveljenek belőlük, elsősorban protestáns hittérítők hathatós bevonásával. Kanada hasonló intézményeiben a diákok szó szerint belehaltak ebbe. A huszas években egyes esetekben 35-60% közötti halálozási ráta volt az indián tanulók között. Voltak akik öngyilkosok lettek, illetve végtelenségig legyengült szervezetük az éhezés (éheztetés) és bűntetések miatt nem állt ellent a tüdőbajnak. Egyes leírások szerint a diákok a padokból estek ki holtan. A québeci hasonló, katolikus egyházi intézmények miatt maga a pápa is megkövette az őslakosokat.

  Az indiánok alig pár évtizede szintén magukon segítettek: kiismerve a rezervátumok sajátos jogállásából eredő lehetőségeket többen kaszinóhálózatokat építettek ki, míg mások a turizmusban rejlő lehetőségeket használják ki. Ennél is többen feladták a harcot, és beolvadtak a többségi társadalomba. Mára alig 2 és fél millió amerikai rendelkezik indián felmenőkkel, ennél is kevesebb őrzi hagyományait. Az őslakosok száma a XIX. században a legóvatosabb becslések szerint is ötször ennyi volt.

  A cigány példa: ...?

  Láthatjuk, hogy az erőszakos asszimiláció, mint modell megbukott, de a liberális modell, mely a többségi társadalom látványos hátravonulásával járt együtt, szintén nem működik. A folyamatos segélyezés, az integrált oktatás az Egyesült Államokban sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és ahelyett, hogy a kisebbségi diákokat zárkóztatta volna fel, sokkal inkább a többségi diákok teljesítményét rontotta.

  Mi lehetne a középtávú megoldás tehát a cigányság problémáira? Hogyan lehetne mihamarabb megteremteni a békés egymás mellett élés feltételeit? Hogy lehetne véget vetni a cigányproblémának, illetve hogy lehetne elindulni egy másik irányba? Az asszimiláció útja megbukott. Az, hogy valakitől erőszakkal elvárjam, hogy „amíg az én országomban az én kenyeremet eszed, addig az történik amit én akarok”, már családon belül sem szokott működni. Derékszíjjal csak sunyi gyereket lehet nevelni, de jó gyereket biztos nem.

  A liberális „szaladj amerre látsz” a ló másik oldala. Egy szabadjára engedett gyerek ugyanúgy ön és közveszélyes, s felnőve ugyanolyan kezelhetetlen, mint az, aki gyerekkorában többet feküdt hason, mint háton. A következetes, ám szigorú, ellenben nem erőszakos, hanem magyarázó nevelés ahogy a gyereknél, úgy egész népcsoportnál is működhet. Esélyt kell adni, lehetőséget teremteni, de a jutalmazás és büntetés következetes rendjét kell megteremteni, melyben - a cigányság esetében - a szankciók és a segélyek egyaránt beletartoznak.

  A legfontosabb a többségi társadalom részéről, hogy legalábbis évtizedekre átlátható, kiszámítható lehetőségeket kell teremteni az integrációra a cigányok számára. Addig azonban, amíg ezt nem teremtettük meg a magunk számára sem, nem várhatjuk el a cigányoktól, hogy hirtelen feltámadjon bennük az alkalmazkodás vágya. Ugyanakkor amíg a cigányság nem találja ki saját stratégiáját a megmaradásra és a helyzetéből való kilépésre, a többségi társadalom csak a probléma tüneteire tud orvosságot nyújtani.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr112100723

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: ELHUNYT DIEGO MARADONA 2010.06.29. 13:25:15

Mátészalkai otthonában elhunyt Diego Armando Maradona  (†50) egykori válogatott kézilabdarúgó, szövetségi kapitány, bodzaültetvényes nagybirtokos.- Halálával nem csak a roma társadalomban, hanem a többségi magyarban is pótolhatatlan űrt...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

bryan 2010.06.29. 11:57:20

@freesleep:
Ameddig hasznos volt, addig békén hagyták őket. A vándormesterek hasznosak voltak, a karavánok is hasznosak voltak jó ideig. A dolog a modern ipar és bürokrácia megteremtésével megteremtésével vettek más irányt. Egyrészt konkurenciát, másrészt a bürokrácia által megfoghatatlan népséget, veszélyforrást jelentettek a modern állam számára

Alex3000 2010.06.29. 11:57:56

Érdekes, hogy a nyugatiak így pl. franciák, svédek kiutasíthatják a cigányokat anélkül, hogy rasszistának nevezhetjük őket??? Itthon meg hozzájuk érünk és már nemzetközi balhé van.

Yasashi Tanuki 2010.06.29. 12:01:58

"Az amerikai nomád indiánok, a maorik, az aboriginalok, és az írek is így reagáltak arra, amikor megfosztották őket korábbi életformájuktól, és elvárták, hogy asszimilálódjanak. Ez ugyanis egy komplex kollektív válasz az adott népcsoport részéről."

Nem az identitásváltásra reagáltak alkoholizmussal, hanem a könnyen jött elvárások nélkül kapott transzferek és a semmittevés okozza ezt a reakciót.

Mivel az egyén nincs teljesítményre kényszerítve a létfenntartás miatt elveszti az önbecsülését. Ezt úgy pótolja, hgoy az "ingyen" kapott pénzt a hangulat szabályozására azaz alkoholra, drogokra fordítja.
A lelki egészég megőrzése érdekében az embernek szüksége van értékteremtő munkára. A liberálisok ettől fosztják meg a cigányokat amikor a feltételek nélküli segélyezést követelnek számukra.

ladislaus 2010.06.29. 12:03:48

@Babu2000: egyszeruen nem engedik be oket :)
Rohadt eu. ugy ahogy van! Utalom az egeszet egy tetves brigad. Itt faszkodik a kozepeuropai orszagokkal, aztan onmaga meg pont azt csinalja amiert baszogat minket!

átlátó 2010.06.29. 12:06:35

Pontokban:
1. Alapos írás.
2. A Blöff nagy film. :)
3. Alapos tapasztalataim vannak a cigányok mentalitásából, kezdve a csórótól, az oroszlánkapus kőgazdagig,a hogyannal nem untatnék.
4. Addig míg a többségi társadalomra a tanult cigányoknak még a vezetőik is visszamutogatnak és e mellett nyílvánvalóan "példamutató" bűnözői életmódot folytatnak, nem várható javulás, - bár erre volt már néhány évszázaduk. (Kérme nem figyelmeztetni, hogy a nem cigányok is bűnöznek, mert ezt a figyelmeztetés nélkül is tudom.)
5. "A cigányok eredetileg nomád nép, tehát a tulajdonhoz való viszonyuk is alapvetően másmilyen." Erre én azt mondom, hogy már lett volna idejük észrevenni, hogy a tulajdonviszonyok mellett itt ahol élni szeretnének bizony sok minden más is másként működik, - mint ahogy azt ők működtetni szeretnék. Tehát változzanak, idomuljanak. Mert baj lesz.
6. Magánügy, de időnként életvitelszerűen élek Ausztriában. Nagyon gyorsan reagáltam az ottani szokásokhoz,íratlan szabályokhoz,- nincs is velem bajuk. :) Az írottakat pedig betartom.
7. Éppen anyám csendes falusi házában vagyok, régi sváb-székely tradiciók. Áthallatszik a nem régen ideköltözött család háziasszonyának a hangja, a déli harangszó se nyomja el: "Vanessza, te faszszopó, szólj már a Dzsenifernek, hogy kész az ebéd!" Na. Ezt az idilt az se zavarja meg, hogy egy kutya uszkve 40 cm-es madzagon van kikötve az udvaruk közepén a tűző napon. Tegnap az esőben.
8. Ezt azért nem tartom kulturálisan autentikus viselkedésnek, tehát most hívom ki a rendőröket állatkínzás okán.

Átadom a szót.

BP80 2010.06.29. 12:10:12

@thwarter: De igen, eredhet belőlem is rasszizmus, persze. Attól még belőlük is, ugye? Na látod, a rasszizmus nem csak a fehérek privilégiuma, csak ezt sokszor valahogy kihagyják. Ennyi akartam ezzel mondani. Sőt, egy részük úgy gyűlöl minket, hogy meglepődnél. Ohohó.

Szüzesség elvesztése: konkrétan az egyetemre is a cigányságot kutató tanulmányommal vettek fel, ahol ezt a vonalat csaknem a diplomáig vittem tovább. A készített mélyinterjúk során mondták sokan cigányok, hogy tudnak ilyesmiről, de konkrétummal nem voltak hajlandóak szolgálni. Valóban, ők a lecsúszott, munkanélküli rétegből származtak. Ami igaz a beásokra, az nem feltétlen igaz a lováriakra, ez nyilvánvaló. Ennyi infom van a dologról, bizonyítékok nincsenek.

Vicomte de Boundoise 2010.06.29. 12:10:58

@Babu2000: Ez szerintem tök másik téma kellene, hogy legyen. Erről ez a cikk nem szólt.

Ellenben láttam én olyant (2007, Normandia), hogy megérkezett a karaván. Portugál cigányok voltak amúgy. A falu szélén a hatóségok egy mezőt kijelöltek nekik, ahol maradhattak két hónapot. A két hónap elteltével, azon a reggelen amikor lejárt az engedély, megjelent két rendőrautó meg egy olyan busz, amit a filmekben lehet látni: fehér ruhás fertőtlenítős ürgékkel tele, tetején vízágyú.

A rendőrök mutattak egy papírt az első ott henyélő cigánynak, majd intettek a fehérruhásoknak, akik kb. kérdés nélkül elkezdték lőni, voltaképp szétoszlatni a tömeget fertőtlenítős vízágyúkkal. Konkrétan olyan volt mint egy tömegoszlatás. Szaladtak a cigányok szanaszét habosan, vízesen mindenfelé. Aztán beugráltak úgy csatakosan a lakókocsijaikba meg az autóikba és húztak mint a szél.

Miután elmentek, a fehérruhások kiirtották a füvet és felszántották a mezőt. Szóval ez biztos nem rasszista eljárás a 21. században, sőt Franciaország az aztán a szabadságjogok mekkája, lásd "strassbourgi romák"...

Ez viszont tökre más kérdés, szerintem aljas politikai indokból elkövetett direkt támadások ezek a keleti blokk országai ellen. nem beszélve arról, hogy a Lajtától nyugatra az atlanti óceán felé haladva csökken az IQ. Ezeket a rasszistázásokat abszolút ideológiai okokból csinálják, meg önigazolásból. Franciaországot egyébként semmi más nem tartja egyben, csakis a nacionalizmus, ami (francia értelmezésben) egy sajátos baloldai ideológia megspékelve egy kis jófajta indoeurópai rasszizmussal. Szerintem... elég elviselhetetlen hosszú távon. De elég megnézni mit csináltak a franciák a saját kisebbségeikkel... Az occitánokkal, bretonokkal, elzászi németekkel. Franciaország nem mérvadó, sőt igazából szégyellheti magát. Bár sose fogja...

Tibike15 2010.06.29. 12:15:34

Tipikus, hogy akik nem tudnak érvényesülni azok azonnal a többséget hibáztatják.
Persze, mindig a többség a hibás.
A kitöréshez csak akaraterő kell, tanulni bárhol lehet, még ha 2 lóval húzzák is vissza az embert, ha ki akar törni és tanulni akar, akkor tud. Minden könyv elolvasásával tanul valamit, minden iskolában töltött órával, ha figyel tanul valamit.
Meg lehet figyelni azt is, hogy munkahelyeken is tipikusan a nem jól teljesító emberek kezdik mondogatni, hogy minden pofára megy, ők milyen sokat dolgoznak aztán nem ismerik el és így tovább.
Nem is érteni, hogy hova akar ez a világ eljutni, amikor állandóan elvesz azoktól, akik teljesítenek, dolgoznak és olyanoknak ad, akik pusztán csak akareterő hiánya miatt nem teszik ezt.

ikaljan · http://ikaljan.blog.hu 2010.06.29. 12:19:40

@basel: "A pozitív példáid mind azt mutatják, hogy a többségi társadalom viselkedése irreleváns, a megoldás magától a népcsoporttól jön. "

Hát, szerintem nem egészen. A ,egoldás természetesen mindig a csoportból jön, azonban a többségi társadalom magatartása korántsem irreleváns. (mondjuk úgy, a többségi társadalom pozitív magatartása szükséges, de nem elégséges feltétele az integrációnak)
Az indiánok asszimilációja/integrációja akkor kezdődhetett meg, amikor a többségi társadalom magatartása biztosította számukra a megmaradt javaikat illetően a személy és vagyonbiztonságot.

Mondjuk pl. Custer pajtásék ma már nem mészárolhatnak rézbőrűeket Las Vegasban, azon az alapon, hogy kell nekik a föld, ami szükséges, bár nem elégséges feltétele a las vegasi biznisz működésének. Az asszimiláció lehetősége pedig akkor nyilt meg számukra, amikor elsőzsö a német ajkú protestánsok, majd a katolikusok feloldották a az amerikaiság kizárólag WASP-ra korlátozódó önképét, és a XX. sz. második felében már a nigger, rézbörű, és húzottszemű is lehetett igazi amerikai.

bryan 2010.06.29. 12:22:12

@poszt:
"Nem az általuk hordott színes ruhákkal, hanem az általuk elhordott színes fémekkel van a baj, "
Az igazán nagy hasznot nem a színesfém tolvajok, hanem azok aratják le, akik azt eladják, vagy megveszik. Ott már jóval kisebb a cigányok aránya, főleg nagyobb tételeknél.
Annál komolyabban szerepelnek politikusok és lobbisták, akik akadályozzák a színesfém kereskedelem átláthatóvá tételét.
Fészekrakós csalások dettó.
Csak az átlagpolgár idáig már nem lát el.

wrong 2010.06.29. 12:22:12

Abban egyetértek, elfogadom amit a cikkíró írt, hogy a cigányságnak mély, és mondjuk úgy érdekes, "szép" hagyományokkal teli múltja van, és nyilván ugyanolyan értékes ez, mint más népeké. Viszont hibás az a gondolat, hogy ne lenne megoldás. Ma Magyarországon, és talán a környező országokban is az a legnagyobb probléma, hogy a cigányok kultúrája és normái annyira eltérnek a többségi társadalomtól, hogy az mindennapos konfliktust szül. S a kulcsszó ebben van: norma. S ehhez kapcsolódik a megoldás is: nevelés, oktatás. a nevelésnél ugye kilőhetjük azt a részt, hogy majd a szüleik, mert tudjuk, szarrágók, kb állat módjára élnek, és ők soha se fogják megnevelni, megtanítani a gyermekeiket arra, hogy éljenek, VISELKEDJENEK a társadalomban. Erre csakis az iskolában, az oktatás által lehet megtanítani azokat a cigány gyrekeket, akik (perpill) még nagyon fiatalok. Kb 30 éve kidolgozott egy magyar szociológus, Kemény István egy hihetetlenül jó rendszert, akit valóban foglalkoztat nézzen utána. (mintaiskolák). Működőképes lenne a rendszer, hiszen anélkül hogy elvesztenék a kultúrájukat, egyszerűen megtanulnák azt a cigány gyerekek, hogy mik az ALAPVETŐ NORMÁK, amiket be kell tartani. Ne szúrj le senkit se csak azért, mert rádnézett. ez pl egy alapvető norma. nekik ezt is meg kell tanítani. de ha ezt már tudják, utána senkit nem zavar ha odaszarnak az udvaruk közepére, vagy csillvilli ruhákban járnak stb stb. A megoldás már rég megvan, viszont a liberális értelmiségnek valahogy mégsem érdeke ez az egész. Talán akkor nem lenne min csámcsogni, és nem tudnának a rózsadombiak sem pályázati pénzeket elcsórni. No meg persze a cigányvajdák se.... (:

valójábannemberci 2010.06.29. 12:24:41

Egy nóta az ír változásról, ahogy a modern kor és a törvények ráomlottak vándorló népekre:
The Dubliners - Thirty Foot Trailer
www.youtube.com/watch?v=1Uq30FeeLTM

The old ways are changing you cannot deny
The day of the traveller is over
There's nowhere to go and there's nowhere to bide
So farewell to the life of the rover

Goodbye to the tent and the old caravan
To the tinker, the gypsy, the travelling man
And goodbye to the thirty foot trailer

Farewell to the cant and the Romany tongue
Farewell to the Romany talking
The buying and selling, the old fortune telling
The knock on the door and the hawking

Goodbye to the tent and the old caravan
To the tinker, the gypsy, the travelling man
And goodbye to the thirty foot trailer

Farewell to the besoms of heather and bloom
Farewell to the creels and the basket
The folks of today they would far sooner pay
For a thing that's been made out of plastic

Goodbye to the tent and the old caravan
To the tinker, the gypsy, the travelling man
And goodbye to the thirty foot trailer

The old ways are passing and soon will be gone
For progress is aye a big factor
It's sent to afflict us and when they evict us
They'll tow us away with a tractor

Goodbye to the tent and the old caravan
To the tinker, the gypsy, the travelling man
And goodbye to the thirty foot trailer

Farewell to the pony, the cob and the mare
The reins and the harness are idle
You don't need a strap when you're breaking up scrap
So farewell to the bit and the bridle

Goodbye to the tent and the old caravan
To the tinker, the gypsy, the travelling man
And farewell to the thirty foot trailer

Farewell to the fields where we've sweated and toiled
At pullin' and crownin' and liftin'
They'll soon have machines and the traveling queens
And their menfolk had better be shiftin'

Goodbye to the tent and the old caravan
To the tinker, the gypsy, the travelling man
And goodbye to the thirty foot trailer

You've got to move fast to keep up with the times
For these days a man cannot dander
There's a bylaw to say you must be on your way
And another to say you can't wander

Maisie MacKenzie 2010.06.29. 12:25:43

"ők soha se fogják megnevelni, megtanítani a gyermekeiket arra, hogy éljenek, VISELKEDJENEK a társadalomban. Erre csakis az iskolában, az oktatás által lehet megtanítani azokat a cigány gyrekeket,"

Ha az otthoni értékrend ellentétes azzal amelyet az iskolában oktatnak, akkor a vér szava számít.

A szülők idomítása nélkül a gyermekek sem képezhetők. Ha kialakul a MI és ŐK, akkor nincs mit tenni.

átlátó 2010.06.29. 12:26:41

@Vicomte de Boundoise: / Nem, de a "csajom" Bécsben igen. :) Nagytudású, :) keveset beszélő székelylány, akinek a szülei kitelepítettek. Szülőföldileg környékbeli vagyok. Szekszárd, Sárköz,Gemenc, meg ilyesmik... Jó orrod van./

lepojka 2010.06.29. 12:31:09

Kiváló írás. Én hosszú ideje olyan írást várok, ahol meg osszuk tapasztalatainkat, hogy vajon miért van az, és hogyan lehetne azon némiképp segíteni, hogy azok akik kénytelenek "társaságukban" élni, ne legyen az életük megmérgezve. Tehát millió írás megjelenik róluk, az ő mérhetetlen "szenvedésükről" de senki nem ír arról, hogy mi van velünk többséggel.Nagyon sokan a saját bőrükön érzik, és nem tehetnek ellene semmit.Ez nem rasszizmus, ez egy kelepce, amiből sehogy sem lehet jól kijönni.

bz249 2010.06.29. 12:35:21

@Vicomte de Boundoise: lehet, hogy az is szamit a letelepedes/vandorlas szempontjabol, hogy Nyugat-Europa nagyjabol a romai idok ota a vilag egyik legsurubben lakott tersege ellentetben mondjuk a Kelet-Europai siksaggal vagy a Szaharaval.

weasel 2010.06.29. 12:40:51

"A folyamatos segélyezés, az integrált oktatás az Egyesült Államokban sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és ahelyett, hogy a kisebbségi diákokat zárkóztatta volna fel, sokkal inkább a többségi diákok teljesítményét rontotta."

Átfutottam a bekezdésben említett linket, de semmi olyat nem tudtam belőle kiolvasni, amit a cikk szerzője ebben a mondatban megfolgalmaz. Szerintem a linkelt cikk az integrált oktatás kívánatosságáról és kínai bevezetésének hasznosságáról szól.

Idézet a "Why should we have an integrated educational system?" című fejezetből: "The global society of today needs a new educational system; one based on the concept of integrated education."

Szerintem ez eléggé egyértelmű.

12fa 2010.06.29. 12:43:09

azt hiszem a legnagyobb probléma az, hogy mindenki minket (nem cigányokat, magyarokat) okol azért ami van. pedig nagyon nem rajtunk múlik. ez bennünk nem előítélet, hanem ítélet. mindnyájunknak van sajnos (20 éves korára) közvetett vagy közvetlen kapcsolata a cigányokkal, és ez a legkevesebb alkalomban nevezhető kellemesnek, vagy akár csak semlegesnek. egész egyszerűen az a tapasztalatunk (és nem előítéletünk), hogy a cigányokkal vigyázni kell, legegyszerűbb elkerülni őket.
és itt jön a bibi, mert innentől kezdve, én aztán semmit nem tennék azért hogy beilleszkedjenek, a menjenek haza indiába, vagy romániába, vagy szurják egymást halálra megoldás tetszik a legjobban. sokunknak csak problémát jelentenek, mert sokunknak csak azt okoztak.

röviden: nekik kell megváltozniuk, nekik kell rendet tenniük maguk között, nekik kell lépni. és ha mi már nem is bocsátunk meg nekik azért amit velünk tettek, gyermekeinknek, unokáinknak remélhetőleg már más tapasztalataik lesznek, és más ítéleteik. hangsúlyozom, nem előítélet, hanem ítélet.

manes 2010.06.29. 12:45:14

"
A rendőrök mutattak egy papírt az első ott henyélő cigánynak, majd intettek a fehérruhásoknak, akik kb. kérdés nélkül elkezdték lőni, voltaképp szétoszlatni a tömeget fertőtlenítős vízágyúkkal. Konkrétan olyan volt mint egy tömegoszlatás. Szaladtak a cigányok szanaszét habosan, vízesen mindenfelé. Aztán beugráltak úgy csatakosan a lakókocsijaikba meg az autóikba és húztak mint a szél." Tanulhatnánk a frankoktól.

Janiszta · http://www.ejatekok.com/ 2010.06.29. 12:55:31

Én nem írok hosszan. Tegnap óta nagyon rasszista lettem... Egy kis maugli megsérült, vasárnap, semmi közöm nem volt hozzá (!!!) hozzá, és engem akartak hétfőn meglincselni kb. 20-n... Annyi a lényeg Szegeden, ebben az utcában van az egyik üzletünk. De kijöttem a csávából!!! Hálát adok az istennek, viszont rasszista lettem!!! Átérzem a borsodi magyarok helyzetét... Ezt kívánom minden politikusnak, aki ezeket védi!!! A rendőrség meg...

tommybravo 2010.06.29. 12:56:04

@12fa: Nem értek egyet a "hagyjuk magukra őket, oldják meg ők a problémájukat" megközelítéssel.

A saját magunk (többség, adófizetők, becsületes állampolgárok, akármilyen szempontból a MI) érdekében is fontos, hogy tegyük valamit aktívan, különben lassabban és talán nem is a közösség szempontjából optimális irányba oldódik meg a problémakör. Másrészt a cigányok egy része dolgozó, becsületes ember. Nem mondom, hogy a többségük vagy a kisebbségük, mert erre nyilván nincsenek adataim, de őket sem lehet magukra hagyni. Ha pedig a problémát meg akarjuk oldani, és úgy akarjuk megoldani, hogy nekünk, becsületes(ebb) többségnek legyen jó, származástól függetlenül, akkor nem hagyhatjuk, hogy "majd megoldódnak a dolgok".

A "nekünk kell tenni valamit" mondatom pedig nem úgy értendő, hogy neked vagy nekem személy szerint bármit is tennünk kellene a becsületes adófizetésen és azon kívül, hogy az egyes embereket a saját értékeik alapján ítéljük meg. A "mi" ebben az esetben azt a katyvaszt jelenti, amit "államnak" nevezünk. Az ő feladata lenne, hogy a befizetett adónkból megoldja ezeket a problémákat, a megfelelő szakemberek (tanárok, szociális munkások, rendőrök stb.) megtalálásával és a szükséges erőforrások biztosításával. Nem a segélyezés a megoldás, ezzel nagyon egyetértek, de a laissez-faire sem megoldás ebben a kérdésben.

Maisie MacKenzie 2010.06.29. 13:10:58

@tommybravo:

Az igyekvőknek segíteni kell, de aki nem akar változni, azt inkább börtönbe kell tartani, de nem továbbképző intézetekben, a börtön rendszert is újra kell gondolni.

Coffie (törölt) 2010.06.29. 13:13:03

szerintem óriási hiba a cigányságot gyerekként kezelni, pont ez az egyik akadálya az elfogadásuknak és a beilleszkedésüknek is. egy gyereknek nincs teljes önrendelkezési joga, ahogy teljes felelőssége sincs. mindkettőt meg kellene adni a romáknak is. alakítsák a saját sorsukat, kapjanak erre lehetőséget és vállalják a felelősséget is saját magukért. de ez csak akkor lehetséges, ha fel se merül ez a gyerek-metafora.

nitro1 2010.06.29. 13:14:24

Csak röviden: a cigányság az én nézetemben nem származás vagy etnikum, hanem viselkedésforma. Ugyanúgy lehet a fehér is cigány, ha azokat a viselkedésmintákat gyakorolja, amik ezt a kifejezést takarják. Ugyanúgy lehetséges, hogy egy roma származásúra sem mondom, hogy cigány, ha nem tesz olyanokat, amik ezekre jellemzőek. És ne keverjük össze a bűnözés szóval sem, mert a kettő nem teljesen fedi egymást.

Vicomte de Boundoise 2010.06.29. 13:16:14

@bz249: Van ebben sokminden, nem csak a sűrűn lakottság, meg a bürokrácia. Szerintem ez is megér egy misét... mindenesetre a személyes nézetem az, hogy a túlzott "nyugatosság" ugyanúgy elkerülendő számunkra, mint a túlzott "keletiesség". A "középnek" ki kéne találnia magát, tehát az egész cigány-magyar kérdéskörben a többségen is rangeteg múlik, hogy ők hogy találják ki magukat.

Írta itt valaki, hogy vegyünk példát a frankokról. Szerintem gyereket verni általános iskolában, mert megszólal occitánul, szart kenni a breton gyerek hajába, ha bretonul szól, vagy kaviccsal dobálni az elszásziakat korántsem követendő példa, ahogy a vízágyúzás sem.

Az más, hogy hogy ezek pofáznak aztán rasszizmusról, amin aki kicsit is ismeri őket kb. kockásra röhögi magát. Az angolok konkrétan feltalálták a "tömeges népirtás" című intézményt, a németek csak átvették a "franchise"-t a második VH alatt. Szóval a fejlett nyugat csak pofázik meg hablaty-liberalizmussal fedezi saját mocskos múltját. Én magyarként igenis büszke vagyok, hogy soha egy nép kiirtásának vére nem tapadt népem kezére.

Az már jobban fáj, hogy a XIX. században tévútra vittek minket ezzel a németes-franciás arisztokrata-liberális forradalmi nacionalista maszlaggal, ami sajna a jobboldalra is rányomta a bélyegét. A szlovákok marha jól elvoltak "hungarus népként" amíg nem kezdtük el a XIX. században basztatni őket ezzel az asszimilációs marhasággal. Ez az asszimilációs marhaság vezetett egyenesen Trianonba. Pláne, hogy például a szlovákok esetében egészen a XIX. század közepéig, sőt tovább is működött a "természetes asszimiláció", amit senki nem erőltetett, de Mikszáth csodásan megírta a Tót atyafiakban.

Persze ez más kérdés, ellenben ha most "nyugati mintára" a cigányokkal szemben is elkezdjük a vízágyús - "asszimilálódj bazmeg vagy szétrúgom a segged"taktikát, szerintem ráfaragunk.

Amúgy kommentben is kérdezték az ungaro - húngaro összefüggést: a romungrók MAGYAR cigányok, magukat is MAGYAR cigánynak mondják, ezzel különböztetik meg magukat az összes többitől. Ergó ők cigányok, akik saját törzsi identitásukat a magyar nemzethez kötődő szoros nyelvi, kulturális kapcsolatukkal definiálják. Tehát több közük van a magyarokhoz, mint a magyaroknak a hunokhoz. Szerintem a megoldás is az, hogy ezt a "közös értelmezési tartományt" kéne tágítani, ezen kéne alapulnia egy hosszútávú, közös jövőnek. Ez mellesleg az az alap, amin kb az ezt megelőző 1000 évben is működött az a fajta beolvadás amit egyik népcsoport sem élt meg terrorként. Anyám büszke kun, és büszke magyar. Nagyanyám büszke székely, és büszke magyar volt. Dédanyám törte a magyart, de folyton kokárda volt rajta. Ő félig lengyel volt, félig meg osztrák.

ratatüj - az édes vadállat 2010.06.29. 13:17:09

Valaki, aki úgy érzi, ért hozzá, nem akarna abba az irányba fejtegetni egy keveset, hogy ha van egy csoportunk, akiknek itt közöttünk rossz, nekünk meg velük rossz és mindenki látja, hogy ez így együtt nagyon nyögvenyelős, akkor mi a búbánatos kismalacért kell megalkotni/fenntartani azokat az agyament szociális rendszereket, amik az alacsony minőségű (életminőség, mielőtt itt nekem rasszistázni kezdtek) rétegek nyakló nélküli szaporítását szorgalmazzák?
Volt ebben valaha ráció, vagy hinnem kell az összeesküvéselméleteknek?

lajosss 2010.06.29. 13:17:17

Tetszik a cikk nagyon jo egyet is ertek csdupan 1 valami,a negerekel valo osszehasonlitas serto! marmint a negerekre nezve,
Nezzetek utanna mennyi hires elsptrtolo,kutato,tudos,biro,kerult ki negerek kozul?szerencsere nagyon sok,szorgalmasak kitartok ertelmesek,na ez egyik sem igaz a ciganysagra,barhol eljen is!!!!!!!!!!!!!!!!

Maisie MacKenzie 2010.06.29. 13:20:15

@Coffie:

Nézdd, a görögöket is megsegíti az EU, pedig ők kurták el a saját gazdasági rendszerüket, nem hagyjuk őket tönkre menni, pedig lehet, hogy igazságosabb lenne a támogatásért cserében elvenni pár szép szigetüket.

A cigányok a mi állampolgáraink, a mi köztársaságunk törvényei vonatkoznak rájuk is. Ezzeknek kellene érvényt szerezni, de hagyni lehetőséget, hogy a sajátságaikat kiéljék a törvényes keretek között.

Nem kell belülök európai népet faragni erőszakkal, csak a nyilvánvaló normaszegésről kell, hogy leszokjanak.

Az árvízi védekezésnél is kell ártér, nem jó a folyókat szűk mederbe kényszeríteni.

Az ember nem tudja leigázni a természetet, de még a cigányok természetét sem.

Csodát nem várhatunk tőlük, de normakövetést igen.

Vicomte de Boundoise 2010.06.29. 13:21:06

Amúgy a romungrók magyar identitása olyan erős, hogy az elhíresült "marosvásárhelyi pogromok" alkalmával például az ő segítségükkel verték vissza a magyarokra támadó román bányászok rohamát. Ezen kívül a szlovákiai és erdélyi cigányok igen jelentős része a magyar kisebbséggel együtt, sorsközösségben él, és őrzi ezt a "magyar cigány" identitást a magyarokhoz idomulva. Szóval szerintem ez lehetne példaértékű, és erre kéne erősíteni itthon is.

belvárosi jampi 2010.06.29. 13:21:27

......nem várhatjuk el a cigányoktól, hogy hirtelen feltámadjon bennük az alkalmazkodás vágya....

Nem is várom el. Nem tartja be a törvényeket, akkor akasztás! Mindenkinek!

Maisie MacKenzie 2010.06.29. 13:31:58

@Vicomte de Boundoise:

Chaplin anyai nagyanyja volt cigány származású.

Tehát NEGYEDcigány.

Családja igen vegyes eredetű, mivel a francián és az angolon kívül felmenői között akadt spanyol, ír és cigány is. A Chaplin ősök hugenották, a XVII. század végén menekültek Angliába. A családnév a francia capeline-ből származik, ami középkori gyalogsági sisakot jelent.
Apja, az ír származású Charles Spencer Chaplin, vaudeville színész, alkoholistaként májzsugorban halt meg.
Anyja Hannah Hill ugyancsak színész, music hall énekes, anyja húga szintén művész, szubrett lett. Apjuk, Charles Frederick Hill ír cipészmester volt, akinek felesége – tehát a nagyanya, Mary Ann – válásuk után alkoholista lett, lezüllött, s a London megyei Banstead elmegyógyintézetben végezte.

blás.hun2010=murderer 2,3-atm thief 7 year (törölt 2010.06.29. 13:37:49

@Vicomte de Boundoise: Erősíteni,persze, miközben szemrebbenés nélkül magyaroznak a kamerába,az árvíz kapcsán volt egy "az a magyar,magyar ember" c, szösszenet,amikről te beszélsz az csak kisebbségi sorsközösség vállalás.Se nem több se nem kevesebb,nem magyar indentitás,kisebbségi identitás,mint ahogy idehaza is csak szegénység,"sorsközösség" az összekovácsoló erő köztük,ha már egy kicsit is kilóg egy-egy csoport kölcsönösen lenézik egymást,vagy megpróbálnak látványosan elkülönülni.
Lehet itt filozofálgatni,de amíg a cigányok nagy részénél a "magyar identitás" a magyar személy igazolványig, meg a magyar állam nyújtotta anyagi és nem anyagi szolgáltatásokig terjed ki addig nincs miről beszélni,főleg nem magyar identitásról.

Maisie MacKenzie 2010.06.29. 13:46:04

@Blás Sailor von Wolfhausery:

Nekem nem azért van bajom a cigányokkal mert nem tartják magukat magyarnak. Én sem tartom őket annak.

A kínaiakat sem tartom annak, de velük még sincs bajom.

Lehetnének egy szín folt, ha valami ÉRTÉKet adnának hozzá a közöshöz.

A szebb fejűek még képesek is lennének erre, de a torz fejű, beltenyésztettek sajnos nem.

Bloberf 2010.06.29. 13:47:18

Jó az irás! De nem tökéletes!!! Hogy is van az az eröszakos letelepités??? A cikkiró nem gondolhatja komolyan, hogy vándorló cigánytörzseknek helye lett volna egy ilyen kis országban? A családszeretet! Hogy is volt abban arégi jugoszláv cigányfilmben? Amint a férj berúgott a srác már kefélte is a feleséget. Az irek? Igen. A mai napig is a filmekben az irek mint egy más bolygó lakói de van egy óriási különbség az ir és a cigány között mégpedig az, hogy a cigányon a vak is látja, hogy cigány de az csak akkor lesz ir ha ö elárulja nekünk mint ahogy pl. Kennedy tette.

Maisie MacKenzie 2010.06.29. 13:56:49

@Bloberf:

"a cigányon a vak is látja, hogy cigány"

Én nem tudok egy portugált, egy spanyolt, egy délolaszt, egy görögöt, negyednégert meg cigányt megkülönböztetni.

Nem minden cigány indiai fejű, sőt ha összeszednénk a markánsan cigány rasszjegyű embereket, akkor sem szűnne meg a cigány probléma, csak más rasszjegyű emberek produkálnák ugyanazt a dolgokat.

blás.hun2010=murderer 2,3-atm thief 7 year (törölt 2010.06.29. 14:00:36

@Maisie MacKenzie: És mi alapján?Gondolom viselkedési formájuk alapján nem tartod őket annak,figyelj én is ismerek olyat aki cigány, de mondhatnám én is, meg ő is nyugodtan,hogy magyar ,és vica versa.a nagy átlagot szerintem kurvára nem érdekelné ,hogy vannak magyarok akiknek barnább a bőre ,meg ,hogy indiából jöttek anno,mint ahogy irreleváns a sok szláv,német vezeték is például.
De a többség értékeinek semmibevétele,lenézése(!), magukat büszkén nem magyarként(csak a fentebb említett mértékig) definiálása jogosan kelt ellenérzéseket.

2010.06.29. 14:06:40

Ki vagy Te, "bondoaz grófja"? :)
Évtizedek óta a legértelmesebb írás, amit a cigányokkal kapcsolatban olvastam. Ezt azért tudom, mert idáig rengeteg marhaságot olvastam, ami nem fedte az én tapasztalataimat, illetve ismereteimet, a tiéd viszont igen.
Örülök!

lelkesz 2010.06.29. 14:07:25

Tanár úr,
egy társadalmi csoportot nem hasonlíthatunk gyermekekhez. A cigányságnak nem arra van szüksége, hogy megneveljék, hanem hogy emberszámba vegyék - vagyis legyenek esélyei, kötelességei és ne csak jogai meg gyűlölői mint manapság.

Bloberf 2010.06.29. 14:07:28

Szép és emberi dolog a cigányságot beállitani mint áldozatot, üldözöttet. Leirni, hogy mi szükséges a felemelkedésükhöz, hogy ne legyen(?) bünözés de ez sajnos egy nagy nesze semmi fogd meg jól. Egy beilleszkedés, középosztállyá válás ami évszázadokig tarthat sokat nem segit. Ötletekre, segitségre arra van szükség! Itt és most! PL: cigányrendörök -jó ötlet de csak a cigánykolóniákon belül. Kiemelni a hangadó kötözködöket és deportálni öket valahova. Abbahagyni ezt a nagy hivatalos cigánysajnálatot és ezt a sajnálatot átvinni a cigányok által elkövetett bünök áldozataihoz!!!!

Maisie MacKenzie 2010.06.29. 14:09:36

@Blás Sailor von Wolfhausery:

Én a sűrű, köpcös, barna embereket tartom magyarnak. A tótokat tótnak, a svábokat, svábnak, a zsidókat, zsidóknak tartom, a kárpáti keverékeket meg kárpáti keverékeknek, de lojalitásukat a közös (magyar) hazához nem kérdőjelezem meg ezzel.

Persze mások a tótokat és a svábokat is magyaroknak tartják, pedig nekik más a történelmük. Kár, hogy a többségük azt már elfelejti.

Mindenesetre a cigányok eléggé kakukkfiókat, az biztos.

Öntudatosak, de igazából nincs mire nekik. Ideje lenne, hogy észrevegyék magukat!

Gandalf Garaboncias 2010.06.29. 14:13:50

Az előző részekhez hasonlóan korrekt folytatás. Lesz még újabb epizód?

Bloberf 2010.06.29. 14:19:01

@Maisie MacKenzie: Igazad van !!! Külföldön egy cigány szégyellte, hogy cigány és azt mondta, hogy magyar. Senki nem kételkedett benne! (újságban olvastam). Egy ir akkor is csak akkor lesz ir ha ö ,omdja, hogy én ir vagyok.

Bloberf 2010.06.29. 14:33:19

Azért még egy valami. Lehet a kommunizmust szidni de nagyon de az is igaz amennyit a cigányság kapott a kommunizmustól az már disznóság volt a másik oldalról nézve. Na és akkor most már ez sem jó mert az "eröszakos" volt. Mert ugye Kádár is tudhatta volna, hogy ez egy travell nép és minek nekik a családiház.

Maisie MacKenzie 2010.06.29. 14:33:55

@Bloberf:

"és azt mondta, hogy magyar"

Meg sem kell szólalnia!

A magyar útlevelébe bele van írva, hogy:

Nationality: Hungarian
(nemzetisége: magyar)

átlátó 2010.06.29. 14:37:14

@lelkesz: Na. Miért is nem veszik őket "emberszámba"?, - te írtad így. Tehát megismétlem. Na miért is nem veszik őket emberszámba? Na miért is? Aha... értem.Amúgy külsőre teljesen emberszabásúak. A kivételek kivételezettségük okán továbbra sem érdekelnek. Pontosan azért...ja... jut eszembe. ha pedig emberek, úgy kéne viselkedni és nem az autentikus kulturális gyökereikre hivatkozni, a "kilengéseik" indokaként. Hagyjuk má' csicsikáni Arankát. :)
@Vicomte
de Boundoise: Ezek szerint vannak "közös ügyeink" ezen a kellemetlen cigánykérdésen kívül is. :)

Bloberf 2010.06.29. 14:42:43

@Maisie MacKenzie: Megint igazad van de a cikk kicst bövebb annál, hogy itt leirjam. Azért gondolom neked is logikusnak tünik, hogy egy tisztviselö a magyar utlevéllel a kezében nem kérdezte töle, hogy cigány vagy e vagy magyar?
Tudod, volt egy öreg zsidó munkatársam. Régen. Egy tagbaszakadt negyvenes kérdezte töle -te zsidó vagy mi, öreg? Nos az öreg zsidó aki le sem tagadhatta, hogy zsidó, határozott nemmel felelt. Szóval?

Maisie MacKenzie 2010.06.29. 14:44:11

@Bloberf:

"Mert ugye Kádár is tudhatta volna, hogy ez egy travell nép és minek nekik a családiház."

Vagy ha családiház, akkor sem parkettás. Ajtó helyett függöny, radiátor helyett, meg szabad tűz.

Csak arra kellett volna ügyelni, hogy kettőnél több gyermekük ne szülessen!

Akkor nem termelődne BŐVITVE újra a probléma.

Egy csökkenő cigány populációval megbírkóznánk féllábon is.

xenuka 2010.06.29. 14:57:30

1850-ben Erdélyben még cigány rabszolgák voltak.

Bloberf 2010.06.29. 15:02:06

@Maisie MacKenzie: Hogy öszinte legyek ezt most nem tudom, hogy illeszkedik az összefüggésbe. De nézd, a probléma akkor is ott van, hogy a szép és emberbaráti megoldások a cigánykérdésben évszázadokig tartanának. No és ez a megoldási folyamat eröszakkal vagy eröszak nélkül évszázadok óta folyamatban van nagyon de nagyon pici elöre haladással. Úgyhogy Te és társaid inkább arra kellene koncentrálni, hogy mit lehet tenni ami azonnali eredményt hoz. Nézd mit ir "lelkesz" szép, emberbaráti, üres frázis.

Pong 2010.06.29. 15:10:46

@fülzsír:

Bruhaha, persze hogy kivetik, szerintem Madoffot is kivetette a családja.

Pong 2010.06.29. 15:18:42

Egyébként meg meg lett emlitve, hogy népként, kollektive elkövetett bünözésről van szó, azaz összetartanak, ugyanugy, mint a magyar ember is megoldja "okosba" a legtöbb dolgot, adófizetésről ne is beszéljünk, mégis miér gondolnénk, hogy pozitiv példával tudunk előljárni, s ezt hihetően is előadni?

Vermine 2010.06.29. 15:51:01

sztem általában nagyon egészségtelen dolog származásokat kidomborítani, mellet verni, sőt hivatkozási alapnak (alibinek) használni, hogy magyarázzuk a bizonyítványt.
sajnos ez a "jájjáj devlá, kisebbségek vagyunk, há eee vagyunk nyomva, aggyatok segííílyt" mentalitás juttatta ide a cigányokat is.

apám a Csepel bicikligyárban volt művezető a 70es években, és a Lákátos elvtárs éppen úgy dolgozott, mint a Kovács elvtárs, sőt nem is lopott többet... de ugyanúgy lettek megbüntetve, ha elszúrtak vmit.

de mióta a cigányoknak "jogaik" vannak, tehát a kult. és társ. különbségeket nyomatják, persze h elkurvulnak és rögtön erre hivatkoznak, ha számonkérik tőlük, hogy pl. miért loptak uborkát az áramos kerítés ellenére...

sztem a "hadd hulljon a fírgesse" program keretében tekintet nélkül kellene NAGYON büntetni magyart, cigányt, ha törvényt szeg, mindjárt eltűnne a különbség...

ezek az identitás emg szokások és hasonló mese meg maradjon nekik meg a 4 fal között, mi se visszük az utcára ...
ha kilép a házából, ne vigye magával SENKI, hogy honnan származik. kötelező alkalmazkodni mindenkinek, ha a túlélésre játszik.

Anarchista 2010.06.29. 17:26:48

Elöljáróba egy vicc:

- Mit csinál a cigány, ha befejezte az egyetemet?
- Átmegy egy másik építkezésre.

Szolgálati közlemény a (mellesleg jó) cikk szerzőjének: javítsd már ki légy szíves a helyesírási hibákat. A büntetés és a szüzesség rövid "ü", míg a színesfémet egybe írják.

Magam csak hosszabban tudnám kifejteni azt, amit valaki fönt így fogalmazott meg: "Azt se tudjuk, igazából meg kell-e menteni bárkit is, aki nem érzi magát rosszul a bőrében, és maga nem törekszik arra, hogy a saját személyes helyzete megváltozzon."

Pontosan erről van szó! Szerintem a cigányokat (de akár a született szittya magyart is) teljesen békén kellene hagyni. Ha magától meg tud élni úgy, hogy nem árt senkinek, tegye. Tőlem karavánozhatnak, vándorolhatnak, kereskedhetnek - de legálisan. Abban a pillanatban pedig, hogy bejön a kertembe pl. paprikát lopni, lőjék le! Minek tartana el egy bűnözőt bárki?! Aki ebből felismeri, hogy meg kell változnia, megteszi, és ezzel mindenki jól jár. Aki nem, az kihal - na és?! Miért kellene _nekem_ megerőltetnem magam, hogy integráljam az integrálhatatlant?

Sokszor kimoderálták már hasonló hozzászólásomat, amit vérlázítónak tartok: én nem akarok semmilyen népcsoportot, etnikumot, kisebbséget bántani. Semmi bajom a cigányokkal - a bűnözőket nem szeretem, és visszautasítom, hogy egy bűnözőt nekem kellene megváltoztatnom. Én az esélyt hajlandó vagyok neki megadni, de magának és egyedül, segítség nélkül kell megváltoznia! A nem bűnöző cigányokat pedig örömmel üdvözlöm a társadalomban!

martonx 2010.06.29. 18:42:16

Ismerősöm szobatársának a kórház szülészetén két gyereke volt: Ármándó, és Ricárdó. Ricárdó-t szülte éppen, és ekkor volt 19 éves. Mit tippeltek milyen népcsoport tagja volt?

Semmi bajom a cigányokkal, azokkal a szociológus idiótákkal sem, akiket a társadalom szemétnek termel ki magából, aztán faszságokat írogatnak a cigányokról. Egy a lényeg, hogy egy fillérembe ne kerülöjön az, hogy a cigányok olyan életmódot folytatnak, amilyet éppen akarnak. És rájuk is vonatkozzanak a törvények, amiken ráadásul szigorítani is kellene. Ezek után lehet választani, hogy megyek-e lopni, vagy megyek dolgozni. Hahó az is munka ám, ha megművelem a kertet, hogy ne halljak éhen, meg hogy nem szarok a szoba közepére.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2010.06.29. 18:52:34

@Vicomte de Boundoise:

Chaplin egy music hall "művésznő" gyereke volt, apa nélkül nőtt fel (és anyja is még gyerekkorában megőrült), életét pedig végigkísérték a szexbotrányok (ma egyértelműen megkapná a pedofil címkét):-(

ü
bbjnick

Alfőmérnök 2010.06.29. 18:56:40

@bbjnick: Chaplint szerintem is egy kicsit túlértékelik, Buster Keatont én pl. nagyobbra tartom. :)

Serio (törölt) 2010.06.29. 19:04:05

Úgy gondolom ezt a harcot a cigányságnak magának kell megvívnia. De amíg nem jön meg a kedvük az integrációhoz, addig egyetlen eszköze van csak az államnak - a hatályos törvények lehető legszigorúbb betartatása, és a zéró tolerancia elve a kisértékű lopások, könnyű testi sértések, méltóság elleni bűncselekmények és az együttélés alapvető normái ellen irányuló szabálysértések területén.

Szóval azért ne a nyúl vigye a vadászpuskát.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2010.06.29. 19:23:09

@Vicomte de Boundoise:

Már a poszt előző fejezeteinél is megjegyezetem, hogy: a hamis/torz identitások koholása életveszélyes.

Ahogyan nincs black nation (ez egy modern politikai koholmány, manipuláció), úgyanúgy nincs cigány nemzet sem. Az egyes cigány csoportok annak a nemzetnek a tagjai, aminek államában élnek. Olyannyira igaz ez, hogy - nagyon kevés kivételtől eltekintve - annak (a nemzetnek) a nyelvét beszélik, annak (a nemzetnek) a kultúrájában keresik meg a maguk sajátos helyét, ahol élnek. Ez adott korokban és helyeken a kereskedelem, a kézműipar, szórakoztatás, máskor-máshol a mezőgazdasági és ipari segédmunka, megint máskor-máshol pedig a bűnözés világa.

Mindenkinek be kell illeszkedniük, nekik is. Az identitás szabad, a törvények betartása kötelező. Nincs törvénybenemtartási privilégium:-/

Ha nekem például az identitásom azt súgja, hogy hajtsak ki háromezer juhot a Hortobágyi Nemzeti Park területére és ott szabadon legeltetgessek szűrömön heverészgetve, furulyámat fújdogálva, szalonnát, hagymát falatozgatva, barna menyecskét ölelgetve, akkor kénytelen vagyok erőt venni az identitásomon, mert három percen belül a börtönben és/vagy az elmegyógyintézetben találnám magam (Ismét:-D)

Ha Árpád vére zubog bennem, ha Szvatopluké, ha Ábrahámé, ha cigányok voltak az őseim, ha zsidók, ha sokácok, ha oláhok, ha svábok, ha vendek, ha a Szíriuszról jöttek, az adott nemzet adott törvényeit be kell tartanom, az adott társadalmi keretekhez és normákhoz igazodnom kell.

Nohát!:-D

Ezt kell tudatosítania magában mindenkinek (aki pedig nem hajlandó ezt tudatosítani magában, abban nekünk kell tudatosítanunk), és utána jöhet a közös munka:-)

ü
bbjnick

tudi 2010.06.29. 20:11:25

Amelyik cigány honfitársunk "integrálódni" akar, az tud is, ahol én lakom él két cigány család, azokat mindenki elfogadja, a gyerekeik iskolába jártak, dolgoznak, egyszer segítettek nekünk szüretelni, a végén még ők voltak hálásak, hogy eljöhettek, igaz szívességből jöttek. A szomszéd faluban a cigányság összezsúfolva lakott egy hosszú rég parasztházban, mikor egy részüknek elege lett ebből az életformából, megvették a falu üresen álló házait és elkezdtek munkát keresni és persze találtak is, lassan a falu elfogadott tagjai lettek, a végén már a sajátjaik tagadták ki őket, mert NAPONTA fürödnek és nem hetente egyszer.

átlátó 2010.06.29. 20:32:35

Azt hiszem néhány hithű barátommal megfontoljuk egy "MEGOLDÓ" párt létrehozását. :) Félnie senkinek nem kell, Féljenek akik nem tartják be a szabályokat. És nehogyaztámnár én menjek a picsába. A szakszolgálatokat innen is köszöntöm. Majd fogják kapkodni a fejüket és nem az irányomban, amikor a női családtagokat használják ezek a hordák. Igen, arra,- tehát egyre gondolunk. :)
Ja... és nem tudom nem észrevenni, hogy úgy nagy vonalakban nagy az egyetértés. Akivel nem, azt is megértem, színes a világ. De ismétlem miattuk. Nehogyaztánmár mi menjünk a picsába. Akarom mondani a pélóba.

bryan 2010.06.29. 20:35:53

@tudi:
"végén már a sajátjaik tagadták ki őket, mert NAPONTA fürödnek és nem hetente egyszer. "
Ezért Franciaországban és Angliában is kinéznék őket. :DD

Tom Bobb · http://tombobb.blog.hu 2010.06.29. 23:51:42

Köszönöm szépen, hogy a cikkíró szerint sem megoldás a szegregáció, nem megoldás a segélyezés - mert én is erre jutottam, bár tény, hogy "bátrabban" pofázok: van még 40 évünk, aztán meglétjuk, az írástudatlan cigányvezetők, akik országunk egy részét irányítják majd, hová visznek bennünket.
agymosott.blog.hu/2010/06/29/ciganyok_altal_iranyitva

Bocs, ha már egy napon jelent meg ugyanabban a témában a cikkünk! :-)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2010.06.30. 05:42:52

@Alfőmérnök:

Két nagyon különböző karakter. Buster Keaton figurájában sokkal több van a fehér bohócból, míg Chaplin figurája, a Csavargó (bármennyire átgondolt, kidolgozott is) sokkal ösztönösebb, agresszívebb. Nem véletlen ez...

Egy kései Chaplin-filmben, a Rivaldafényben, együtt játszanak. Chaplin meghívta Keatont egy "nagyjelenetre".

ü
bbjnick

Grift · http://gozdom.blogspot.com/ 2010.06.30. 07:54:49

@bbjnick:
annyiban igazad van, hogy a törvényeket be kell tartani. de nem azért mert a cigány es magyar a magyar nemzet tagja.
de a cigány nem tagja a nemzetnek. annyira legfeljebb, mint amennyire a kutyád része a bolha. a törvényeket meg még egy turistának is be kell tartania.

Alfőmérnök 2010.06.30. 08:45:13

@bbjnick: Emlékszem, '95-ben pont erről beszélgetett a Toldi mozi előterében Karátson Gábor és Mándy Iván. :-)

Csutakaszürkeló 2010.06.30. 10:20:27

Ugyan nem ez a fősodor, de kénytelen vagyok helyesbíteni, az indián gyűjtőfogalom alá besorolt népek csak kis része élt nomád életmódot, legtöbbje letelepült és földművelő nép volt. Az európai bevándorló elsősorban a jó termőföldektől fosztotta meg őket. (Megjelent egy rakás hontalan idegen, halálos betegségeket terjesztettek, egyre szaporodtak, agresszívek voltak, a jóhiszemű főnököket becsapták, és amit csak megkívántak, mindent elvettek... Mások voltak...)

Vicomte de Boundoise 2010.06.30. 10:29:55

@Csutakaszürkeló: Kommented igaz az ún. "Five Civilized Tribe" esetében, akikkel ténylegesen ez történt. Ők voltak azok, akiken kifejlesztették az "internálás" nevű csodás franchise-rendszert. A Trail of Tears során, amikor simán "kitelepítették" őket Oklahomába meg a sivatagba kb. a felük rögtön meg is halt.

A vicc, hogy nem Kolombusz meg a "betegségek" irtották ki őket, hanem de facto az Egyesült Államok kormánya, amelynek szuperszabad és ultrahaladó alkotmánya a francián alapulva egyáltalán nem támogat semmi nyelvi és nemzeti kisebbséget, egytlen út az asszimiláció vagy a halál.

A nomád indiánok főleg a Mexikótól elcsaklizott területeken éltek, többszáz évig a spanyol-mexikói kultúrához alkalmazkodtak (Geronimo, a név is mutatja például) Nos ezek a navajo-k és társaik eléggé ráfaragtak az USA nevű történettel...

Amúgy a "Five Civilised Tribe" esetében is inkább arról van szó, hogy korábban adták fel a nomád-vándorló életmódot, elkezdtek "integrálódni" meg "asszimilálódni" de a többségi társadalom meggondolta magát, és mégis úgy döntött inkább kiirtja a kisebbségét. God bless America...

bz249 2010.06.30. 10:36:34

@Vicomte de Boundoise: hat azert amikor egy indian nep angol exportra termeli gyapotot, rabszolgatarto ultetvenyes gazdalkodas kereteben (mint a csirokik, vagy cherokeek, fogalmam sincs melyik a helyes magyar irasmod), akkor azert ott nem csak elkezdtek integralodni, hanem igen nagy mertekben alkalmazkodtak az uj szabalyokhoz es igyekeztek a korulmenyeket a sajat javukra forditani.

Az o eluzesuk csak annyiban integracios es asszimilacios kerdes, amennyire a Szent Bertalan ej az volt.

Vicomte de Boundoise 2010.06.30. 10:50:47

@bz249: Hát jah... Kb. erről van szó. Amúgy pont a cherokeek kezdték el a kaszinóbizniszt is. éshát igen. Nem véletlen, és tökjó a párhuzam, mert a szuperhaladó fantasztikuspéldaértékű Franciaország kezelte első körben így a vallásszabadság kérdéskörét. A politikai sokszínűség iránt mutatott toleranciára ott a vendée-i példa, a nyelvi kisebbségi kérdésre meg a fent már említett occitán-breton-elzászi történet. Csodálatos...

Amúgy az USA Mexikó szétgyakása után a spanyol-ajkúakkal is így akart bánni, de úgy tűnik most állt le a gőzhenger, mert ez a kisebbség se a kultúráját, se a nyelvét, se a szokásait nem akarja elveszteni, menjen akár New Yorkba vagy jenkiföldre.

Nem beszélve akkor most arról, hogy mit műveltek a jenkik a polgárháborúban délen... Szóval az USA történelemkönyvében van pár sötét fejezet, ami épp azt mutatja, hogy most, amikor nyomatják, hogy "lám Amerikában az integrált oktatás..." illetve pozitív példálóznak Sam bácsival, akkor érdemes megnézni az érem másik oldalát is. Lévén ez az "integráció és tolerancia" ez egy fedőszöveg.

Akit 20 millióról leredukáltam 2 millióra, majd azt a 2 milliót is tökéletesen asszimiláltam, illetve van 5 db. ugráló alkesz/ 100.000 km2 egy rezervátumban a turistáknak, nos azokkal már lehetek toleráns, megengedő, romantikusan elfogult, könnyesen együttérző. Lehet látni, hogy a mellesleg szintén általuk jogtalanul, háborúban elfoglalt területeken szaporodó illetve oda vándorló spanyolajkúakkal már nagyon nem működik ez a tolerancia dolog... Fullad is bele épp elég a Rio Grandéba.

Maisie MacKenzie 2010.06.30. 11:08:26

@Grift:

"de a cigány nem tagja a nemzetnek."

A magyar nemzetnek tényleg nem tagja, de a - erőltetett - köztársasági "nemzet"-nek meg igen.

Talán egyértelműsíteni kellene a fogalmakat.

A Magyar Köztársaság állampolgára - ha akar maradhat a jogkövető cigány,nem elvárt a magyarosodás, de ha akar és képes integrálódhat a magyar nemzetbe, de akkor már nem lehet cigány is. Vagy-vagy.

"annyira legfeljebb, mint amennyire a kutyád része a bolha."

A bolha soha, de soha nem lehet kutya, de cigányból - több generáció magyarosodás után - lehet magyar, főleg vegyes házasságban. Persze ez nem automatikus, hanem kemény munka!

Grift · http://gozdom.blogspot.com/ 2010.06.30. 11:21:35

@Maisie MacKenzie:
a bolhából nem lehet kutya? hát ezek a kis lófasz kutyák a műkörmös lubárék ölében akkor honnan vannak? :)

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2010.06.30. 13:02:05

Magyar férfi vegyen el cigány nőt, de cigány férfi ne vegyen el magyar nőt. Ha így asszimilálódnak, semmi kifogásom ellene. Különben pedig maradhatnak szegregáltan, a kivételek meg _kivételek_ és they are welcome.

Ha nem ez lesz az alapszabály, akkor a magyarok fognak asszimilálódni a cigányokhoz. Ennek a létező folyamatnak egyébként már vannak erős jelei. Különféle győzikék iránti rajongás és egyéb lityiputyi jellemzők.

Hagrid 2010.06.30. 13:11:52

Akármilyen fikázás menjen is a kommentek közt, szerintem ez egy remek bejegyzés, cikkértékű! Szép munka.:-)

Bell & Sebastian 2010.06.30. 17:49:59

Minden ember egyenlőnek születik a szabadságában (persze a szűken vett alomra vonatkoztatva) és mindnyájan testvérek vagyunk az égben (csak nem a földön), a genetikai eltérések egyáltalán nem meghatározóak, a nagyon meleg égövre dresszírozott az inuitok közt is kiválóan érzi magát (csak legyen elég bálnazsír pálinka), a kulturális identitásától függetlenül mindenki egyformán hasznos és megbecsült adófi..., izé... tagja a társadalomnak, a másság továbbélését pozitív diszkriminációval biztosítani kell, ha beledöglünk, akkor is!

"Ki sokat markol, keveset fog!"

(A fenti rovátkolt-írásos szabály -különösen Budoár elvtárs Történelem lóugrásban -alcímű expozéja -Hál' Istennek!- befejező részének olvastán- tolul fel a viktimológia tudományában -is- járatlan MTZ 50 -es kalandtúra-pilótákban.)

Meg belőlem.

abandi 2010.06.30. 19:08:48

Valahogy fölhígult a nép genetikai állománya.
Kevés tisztességes,a beleinél föllógató igazságosztó maradt...

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2010.07.01. 07:01:51

@Grift:

A nemes magyar nemzethez tartozást ki kell érdemelni. Aki kiérdemli, származzon bár akárhonnét is, az tagja lehet. Aki viszont méltatlan, az méltatlan bármilyen pedigrével is dicsekszik:-/

És: a f*ne tudja, hogy is van ezekkel a bolhákkal. Én egy tanyán nőttem fel és nem ismertem a bolhacsípést. (Egyetlen egyszer csípet meg bolha gyerekkoromban, mikor elhajtottuk a kocát búgatni a hizlaldába és ott összecsipkedett valami éhes jószág.) Ám amikor városba kerültem, ott folyamatos támadások értek, gondolom, az ölebeken tenyésző bolhapopuláció részéről. Summa: a tanyasi bolha tudja a helyét, míg ha kiemelik természetes közegéből, megvadul és ámokfutásba kezd.

ü
bbjnick

Grift · http://gozdom.blogspot.com/ 2010.07.01. 10:48:02

@bbjnick:
hát naná. a magyar fajú balha tanyán terem, gazdáját tiszteli, nem marja. van egy setétebb válfaja, léha, néha még muzsikál is, ha tücsöknek képzeli magát, városba költözik, szapora és megmar mindenkit. :)

Gekko 2010.07.01. 15:48:17

A cikk rendben van, összességében tényszerű. A problémát csak érteni lehet, megoldást meg maximum sejteni - de ez nem a post vagy a post írójának a korlátja.

Ajánlom az érdeklődők figyelmébe Bódis Kriszt "Kemény vaj" című könyvét. Nagyon-nagyon plasztikussá teszi azt a kilátástalanságot, reménytelenésget, ami sokaknak kijut.

Gekko 2010.07.01. 15:49:46

Bódis Kriszta, természetesen. Elnézést.

vizesnyolcas 2010.07.01. 15:55:09

Nem tudom mennyire off, de most elmondom, hogy az itteni liberálisok általt csodált nyugaton, történetesen a briteknél, hogyan működik a rendőrség a bevándorlók által sűrűbben lakott kerületekben: Például a buszmegállókban békésen várakozó polgárokat rendszeresen végigszagoltatják kábszerkereső kutyákkal (képzeljük el ugyanezt a Blahán többször is naponta), és ha valakinél a kutya jelez, az a következő pillanatban hason fekszik az aszfalton a csulában, és a hátracsavart kezein kattan a bilics.

teemur · http://teemur.blog.hu 2010.07.09. 10:14:29

@Loxon: Le akarod zülleszteni a magyart?

Nem tudod, hogy az anyáknak sokkal nagyobb hatása van a gyerekekre (kulturálisan és nyelvileg), mint az apának? Miért is van, hogy vegyesházasságokban az anya nyelve dominál? Külföldön, ha magyar az anya, külföldi az apa, a gyerek jó eséllyel fog magyarul is tudni. Fordított esetben általában nem.

Maisie MacKenzie 2010.07.09. 10:55:53

@teemur:

Nem nyelvi kérdésről van szó.

A magyarországi romák 99%-ban magyar anyanyelvűek, mégha cigányosan "beszílnek" is.

Ha az apa cigány, akkor az ő mentalitása a meghatározó, az apa családja dominál.

De remélem Loxon bővebben kifejti, ezt az érdekes témát!

picur3ka 2010.07.09. 19:26:58

Nemcsak sokaig kellett varni raja, hanem sok ujat se hozott. Ezeket mar megvitattuk, szerintem.

Nem ertek egyet a parhuzamokkal, a kulonbsegek nagyobbak, mint a hasonlosagok.

Megoldas nincs. Csakugy, mint a traveller, nem edukalodo eletformakra, mashol sem. Ez nem kultura, ez kulturalis/szocialis hatrany, tobb szaz ev.

Nem kisebbsegi kozossegben ez a tanulatlansag - nem szegenyseg!!!, nyomor egy kicsit mas -szinten hasonlo hatranyt szul, a szocializacio merteke azonban mas igen gyakran, akar nemzeti/kulturalis kotodes okan is.

picur3ka 2010.07.09. 19:55:42

Valojaban, ha hasonlosagokat keresunk, az afrikai feketekhez lehet fordulni, sokkal nagyobb joggal. A gyarmatositok kivonultak, rengeteg segelyt kapnak, nezd meg mire mennek vele?

A legtobb orszagban a vezetoik ellopjak es a nepek olik egymast. Ez kozelebb van, szerintem.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2010.07.09. 20:19:42

@teemur: @Maisie MacKenzie:

Nem akarom a dolgot túlságosan tudományos köntösbe öltöztetni, csak nyilvánosan monologizálok, de úgy gondolom, hogy az apa a domináns, mert bár az anya van talán többet a gyerekkel, az anya viszonyulása a család fejéhez az, ami igazán meghatározó a gyerekre nézve, aki maga is hierarchiában éli meg a családot (és a romák nagyon így élik meg).

Nem hiszem egyébként, hogy a roma nők rossz anyák. De igazából minden társadalmi közösség alapja a „férfiak szövetsége”, és a gyerekek a roma férjek miatt (akik persze _a maguk törvényei szerint_ szintén nem feltétlenül rossz apák és férjek) sosem lépnek ki azon klántörvények és klánértékek alól, amelyek érvényesek ugyan a cigányság körében, de nem lehetnek érvényesek a magyarság körében.

(Egyébként „egyenlőségisták” figyelmébe ajánlom: nem kellene elhallgatni, hogy a cigányságon belül is van rassz- és kasztkérdés, sőt. Ott hiába alakítanának akármilyen chartát, ez nem az a világ. És ez így is van rendjén. Ahogy a vadállatot sem lehet megszelídíteni, csak egy bizonyos határig, úgy a cigányságot sem lehet „integrálni”, ha az apák törvénye származik át a fiúkra.)

Máskülönben marad egy szűk értelmiséginek becézett roma-réteg, amellett pedig egy helyi „ne lépj a szomszéd utcába” törvény, esetleg az ethnikai csetepaté. De ha az elvtársak tudnak jobb megoldást az enyémnél, akkor örömmel üdvözlöm. (Szerintem egyébként tömeges szinten úgyszólván már megoldhatatlan a dolog, és ha ez nincs is jól, nem különösebben nagyobb baj, mint bármely más probléma, beleértve egy közép-európányi olajfoltot vagy egy úszó szemétkontinenst.)

Sodan 2010.07.25. 13:29:25

A cigány társadalom nagy része integrálódott és normális életet él.
A rendszerváltás hozta munkanélküliség kialakított egy rossz képet a cigányokról.
És keményen szegregálták őket és így van a mai napig is.
A cigányokról meghamisítják a történelmüket,ugyan is nem alkoholisták és nem is játékgépeznek.
És főleg nem bűnözők.
De elveszítették a munka lehetőségeket,a fekete unkát is
de élni kell a kutyafáját!
Hozzáállás kérdése az egész,semmi más.
Míg a nagy többségi társadalom megengedi magának a bűnözést és nem beszél róla,A cigányokat rögvest börtönbe zárják és mélységesen elítélik.

Nzoltan 2010.08.27. 07:49:02

@xenuka: Az ötvenes években a Szovjetúnióban meg magyar rabszolgák. És?

Nzoltan 2010.08.27. 07:57:16

@ikaljan:
Az indiánok asszimilációja/integrációja akkor kezdődhetett meg, amikor a többségi társadalom magatartása biztosította számukra a megmaradt javaikat illetően a személy és vagyonbiztonságot.

Szerintemi is ezt kellett volna. Mindenkinek egy lebetonozott szekeret, néhány lyukas edénnyel. De mi elrontottuk, mert házat adtunk nekik, és segélyt. Pedig a kajáravalót a kultúrházban is össze tudnák bazseválni.
ha nem, akkor pedig lehet másfelé integrálódni pont úgy ahogy azt az európai népek teszik. Ebben nincs származás beli különbség.

palostrend · http://palostrend.hu 2010.08.28. 20:44:51

A magyarországi cionlibsik hitvány kegyeltjei közül, szerinted hány körözött cigány bűnöző bujkálhat Budapesten?!

Kezdetnek elfogtak ugyan párat, de a valós számuk meghaladja az ÖTSZÁZAT!!!

Tizenöt, elfogatóparancs alapján körözött embert fogtak el a Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai. Milyen meglepő, ami lemaradt a rendőrség közleményéből: döntő, meghatározó többségük a cigány kisebbséghez tartozik.

Az úgynevezett "iskolakezdést megelőző országos körözési akció" célja az elfogató parancs, eltűnés, valamint tartózkodási hely megállapítása miatt körözött személyek felkutatása, elfogása volt.

A pénteken elfogott 15 embert zömében vagyon elleni bűncselekmények elkövetése miatt keresték a rendőri szervek vagy bíróságok.

A hiányzó 485 cigány több mint 25%-a visszaeső rabló, gyilkos, rablógyilkos.
Nos őket még nem tudták becserkészni... pedig az egyik törzshelyük az újpesti Elem u. 3-7 alatt található játékterem!!!
Ebben az utcában követik el ugyanis a legtöbb nemi erőszakot, taxis rablást és idős gyilkosságot is.
Persze a zsidó média mindenről hallgat, Pintér dilettáns zsaruival egyetemben!!!

lepojka 2010.10.26. 12:28:11

Azt hiszem az előttem hozzászóló linkje sok mindent megmagyaráz, és ha még ehhez napi tapasztalatokkal rendelkezünk, akkor én nem bonyolítanám túl a dolgot, mint hogy ennyi száz év nem volt elég a cigányoknak, hogy alkalmazkodjanak annak az országnak a szokásaihoz, amelybe a sors vetette őket. Tapasztalatból mondom, hogy nem is óhajtanak ennél többet tenni a békés együtt élés ügyében. A legkényelmesebb sajnáltatni magukat, de a kedves író bizonyára nem hallja nap, mint nap tőlük, hogy hülye az aki minimálbérért kinyitja a kis kaput. Ezekről a dolgokról kellene írni. Ma már a hagyományokból is csak azt hagyták meg, ami a kényelmet szolgálja. Aranyat a zálogba, majd kiváltani a segélyből. Szolidan de kényelmesen, lehetőleg a munka gondolatától távol maradni, és főleg baromiul sajnáltatni magukat. Ez csak egy visszamenőleges 15 éves tapasztalat volt, igaz messze van a sok száz évtől, de ez is megmagyaráz sok mindent.
süti beállítások módosítása