Gender: az átlagpolgár rémisztgetése vagy több annál?
2017. március 10. írta: dobray

Gender: az átlagpolgár rémisztgetése vagy több annál?

gender_1.jpg

Kölcsönös kiborulás az eredménye annak, hogy az ELTE-n gender-szak indul. A képzés szakigazgatója az Indexen bizonygatja a szak létjogosultságát, Antoni Rita marxista doktorandusz a polgári Magyar Nemzetben akad ki Puzsér Róbert kiakadásán, Puzsér pedig válaszol neki; a Kettős Mércén Pető Andrea, Kováts Eszter és Weronika Grzebalska elemzi progresszívként a progresszív eliteket is kritikusan megközelítő szövegben, hogy miért is lett szitokszó a „gender”.

Elmondom, miért.

A magyarázat a genderkutatók szerint az volna a világban és hazánkban tapasztalható genderellenességre, hogy a jobboldali-szélsőjobboldali politika sikeresen leegyszerűsítette és félremagyarázta a gendert, nyilván egyes értelmezések szerint pusztán a politikai haszonért, más értelmezések szerint szimplán csak gyököttagyúságból. Fene tudja, melyik a rosszabb. A szociológia tanszékeken és jakobinus egyletekben fejcsóválva ülnek a forradalmárok: ezek nem értik, hiába magyarázzuk, nem akarják érteni. Az értetlenség legalábbis kölcsönös. 

Antoni Rita szerint nem látják a genderellenesek, hogy a feminista mozgalom milyen sokszínű. Kövér-Van Til Ágnes és Gregor Anikó szerint egymásnak ellentmondó elméleteket mosnak sokan egybe gender-elmélet címszó alatt; és leszögezik, hogy az ELTE-n „többet foglalkoznának a társadalmi egyenlőtlenségek, a szociálpolitika társadalmi nemi vetületeivel, illetve azokkal a rendszerszintű folyamatokkal, amelyek ezeket kitermelik. A rendszerváltás után Magyarországon a gazdasági liberalizmussal párhuzamosan a nemi egyenlőtlenségek területén is megjelent és uralkodóvá vált az individualista, emberi jogi megközelítés, amelynek keretein belül nagyon nehéz strukturális problémákat tárgyalni.”

(Eddig úgy tudtam, az individualizmus és az emberi jogi megközelítés szidása a konzervatívok privilégiuma, bár nem éppen azért, mert az egyenlőtlenségeket teremtene; lásd Alasdair McIntyre; és örülök, hogy a progresszió felfedezte magának az ember társadalmi beágyazottságát, habár ezt a konzervatívok már kétszáz éve, a francia forradalom ellenében megtették.)

Pető Andrea, Kováts Eszter és Weronika Grzebalska úgy látják, hogy már a „progresszív napirend” is beágyazódott a „neoliberális világrendbe”, ráadásul a törésvonalak nem (csak) ott vannak, ahol elsőre látjuk őket, pl. nem feltétlen az a kérdés, ki hisz az egyenlőségben és ki nem, hanem hogy ki milyen mértékben és milyen egyenlőségben hisz.

Antoni Rita a következőképp fakad ki: „Ugyan mi ördögtől való van például a kánonból kiszorított nőírók munkásságának feltárásában? Miért ne járhatnánk utána, hogy a nyelvhasználatunk, vagy éppen a média és a populáris kultúra miként jeleníti meg és termeli újra a nemi sztereotípiákat? Hol a probléma abban, hogy egy történészt foglalkoztat, a nők hogyan éltek? Miért ne lenne tudományos szempontból releváns, hogy a különböző korokban miként vélekedtek a nők oktatásáról? Miért ne lehetne leleplezni a mainstream filozófia férfiközpontúságát és ebből eredő részrehajlásait? Pontosan mi a gond azzal, ha megnézzük, hogy egy-egy szociálpolitikai intézkedés vagy költségvetési döntés hogyan hat a férfiakra és a nőkre? Ezekhez hasonló kérdésekre keresi ugyanis a választ a gender studies – aminek szerteágazó témáival a fundamentalista-konzervatív eredetű (és szélsőjobbos érdekektől sem mindig mentes) lejárató ideológia helyett érdemes például a Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat vagy a teljes hazai bibliográfiát tartalmazó Nővértéka – Nőjogi és Gender Tudástár böngészése révén ismerkedni.”

A gender hazai akadémiai képviselői sok esetben frusztrálódnak és kiábrándulnak, ami miatt ilyen (hogy is mondjam) ellentmondásos megítélés alá esik szakterületük, és félreértve érzik magukat. Kövér-Van Til Ágnes úgy látja, „a félreértéseknek megágyaz, hogy az ultrakonzervatív oldalon tudatos jelentésépítés is előfordul”. Na hát, szörnyű! Meg ugye, a baloldalon sosem szoktak jelentéseket építeni. Áh, nem, nem ezért fasisztáznak sosem.

Kezdem a végén, a legfontosabbal, s utána lesz pár megjegyzésem a leegyszerűsítéssel, félreértéssel és jelentésépítéssel kapcsolatban.

A radikális gender házhoz jön?

A legfontosabbal kapcsolatban Gregor is rátapintott valamire, amikor az Index szerint megjegyezte, hogy „azonosítják a gendertémát például kizárólag a szexuális kisebbségek egyenjogúsági törekvéseivel, mivel ez szálka a többségi társadalom szemében, és valóban vannak olyan emberi jogi szempontból vitatható témák – mint például a nemi identitásukkal nem azonosuló gyerekek korai hormonkezelése – amivel könnyű rémisztgetni és mobilizálni az átlagpolgárt.”

Nos, én azt nem értem, miért is csodálkoznak a fent idézett szerzők azon, hogy a többség ezzel azonosítja a gendert. Alább kifejtett okokból a gender tanszéken, valamint a témának szentelt egyleteken kívüli polgároknak kisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy szétszálazzák a szétszálazhatatlant, és azzal töltsék idejüket, hogy visszafejtsék, most akkor ki pontosan mit is akar és mit képvisel, ki a mérsékeltebb, ki a radikálisabb. A progresszió által sikeresen tematizált médiából ugyanis – főleg Nyugat-Európában és főleg Amerikában – naponta jönnek a hírek az „egyenjogúsági küzdelemről”, ami szerintem elválaszthatatlan a gender-elmélet(ek)től, akármilyen ágas-bogasak is azok.

Elhiszem, hogy a „társadalmi nemek” régimódi tanulmányozói szakmányban írják a nagyszerű könyveket a nők történelmi szerepéről, de az elnyomás ötszáz évvel ezelőtti formáinál és a nagy női alakok precíz bemutatásánál a többséget jobban érinti az, hogy a lányának együtt kell-e öltözködnie egy esetleges, magát Barbie-nak képzelő fiúval a tesiterem öltözőjében, annak ellenére, hogy utóbbinak minden kétséget kizáróan fütyije van (és eme korban amúgy is utálják egymást a lányok és a fiúk); meg hogy ha bárkit meglát, akkor ránézésre szólíthatja-e uramnak vagy hölgyemnek, vagy beperelik ezért, mint a minap történt Kanadában.

Az nem igaz, hogy a „gender studies” erről nem szól, vagy hogy „gender-elmélet” nincs is, csak mert olyan sokszínű. A gender ugyanis erről is szól. A radikális gender is gender. (Aki olvasott már Shulamith Firestone-t, annak nem lesznek kétségei; de ha tehetik, kerüljék el a kanadai hölgy írásait.)

A valamiféle „transzjogok” és hasonlók érvényesítésére vonatkozó extrém példák nem önkényesen kiragadottak és nem esetlegesek. Ez egy tendencia. Teljesen érthető, hogy a lenézett többség ezt látja csak a genderből, és ezt azonosítja vele. Mégis van abban valami pikáns, hogy Gregor ugyanazon az Indexen lamentál a gender studies transznyomulással való azonosításán, amely Index szinte már hetente hoz megható, szívszorító sztorikat magyar transzok küzdelmeiről. Ennyit az átlagpolgár ijesztgetéséről. (Én a pszichológust és a reparatív terápiát ajánlanám megoldásnak. A nemváltó műtétek rosszul végződnek.)

Én készséggel elhiszem, hogy elméletben és logikailag egy árva gender tanszék felállítása nem vezet ahhoz, ami Amerikában folyik az egyetemeken (ez ügyben bármikor érdemes egy pillantást vetni a The College Fix tetszőleges cikkére). Bizonyára elképzelhető, hogy egy gender tanszéken kizárólag nőtörténelemmel és a nemi szerepek alakulásának vizsgálatával foglalkoznak, és még szocialista kormányok idején is elutasítják a kísértést, hogy egy jól megfizetett szakértői tanulmányban a nemváltó műtétek állami finanszírozását javasolják a minisztériumnak. Nekem mégis az az érzésem, hogy ha bárkit megkérdeznék egy ilyen tanszék környékén, biztos, hogy legalábbis erkölcsi támogatásáról biztosítaná a Háttér a Melegekért és hasonló szervezetek stratégiai pereskedéseit a melegpárok örökbefogadási lehetőségéért (jelentésépítési erőfeszítésből nem nevezzük jognak), ahogy mindenféle LMBTQSTB-törekvések vallásszabadságra és vállalkozási szabadságra alapozott elutasítását is a rejtett homofóbia megideologizálásának tekintené.

Az az ember érzése, hogy ha jön a gender tanszék, a szomszédban hamarost nyílik egy safe space szoba, ahol már titokban, sérelemmentesen összegyűlhetnek a tanszék, a Transzvanilla Egyesület és a magzatot szövetdarabként definiáló Patent Egyesület aktivistái, hogy ellentéteiket félretéve az amerikai és kanadai példák magyarországi adaptálásának stratégiáját. Tőlem lehet tanszék, de amit érteni kell, az az, hogy akiknek nálam felkészületlenebb a gyomra a genderre, nehezen hiszi, hogy a „gender-csomag” nem egészben érkezik. Hogy lesz megállás; tanszékkel vagy anélkül, mindegy. (Őszintén szólva én is nehezen hiszem, de úgy gondolom, erről a legkevésbé a leendő tanszék tehet.)

Természetesen biztosra mondani jövőbeli dolgokat sosem lehet, a szkeptikus idegenkedők tehát nem tudják bizonyítani igazukat Earl Babbie szociológiai módszertankötetének javallatai alapján készült kutatásokkal, felmérésekkel és statisztikákkal, zsigeri ellenreakciójuk történelmi példákból táplálkozik a francia forradalomtól Leninéken át Kanadáig, és épp azt szeretnék elkerülni, hogy öt év múlva elsuttoghassanak egy diadalmas „megmondtam”-ot a kocsmában, miután sikerült genderneutrálisan megszólítaniuk a kétséges nemi identitású csapost, aki ezért nem perelte be őket, sőt sört is adott nekik. (Máig nem tudják eldönteni a történészek, hogy a francia forradalomban a jakobinus diktatúra szükségszerűen következett-e be vagy elkerülhető lett volna. Ez intő jel minden ellenforradalmárnak.)

A legijesztőbb számomra az, s ez teszi valószínűvé a teljes genderlavina lecsúszását magyar portánkra, hogy megint előkerülnek világmagyarázatként a strukturális egyenlőtlenségek (az egyenlőtlenségek csak strukturálisak lehetnek), nemi sztereotípiák, mint eleve rossz és megalapozatlan dolgok, amiket nyilván el kell törölni a föld színéről. Ezek az előfeltevések, ez a világszemlélet eleve implikálja a többé-kevésbé radikális világátalakító terveket, amelyek miatt igaza van Puzsérnak, amikor arra figyelmeztet: „a kommunisták és a nemzetiszocialisták is számtalanszor elmagyarázták, hogy ők csak egy humánusabb világot akarnak berendezni, csak a történelmi igazságtalanságokat kívánják orvosolni.”

Ultrakonzervatív ellentámadás? Avagy Molotov jelentést épít

Így is van azonban még probléma. Az egyik a Kövér-Van Til Ágnes-féle „ultrankonzervatív jelentésépítés”. Önáltatás csupán valamiféle csúnya, tudatos politikai manipulációnak tekinteni azt, hogy annyi sok ember nem kér ebből a gendercsemegéből. Én csak üdvözölni tudom, ha a jobboldalon jelentésépítés zajlik, épp ideje volt, hogy politikai hatékonyságban, vagy még inkább kulturális harcmodorban felzárkózzunk a baloldal mögé. De van egy rossz hírem: az ellenzők többsége komolyan úgy gondolja, nem kér a genderből, nem csak azért, mert így szerezhet szavazatokat.

Meg hát már bocsánat, de bagoly mondja verébnek, hogy nagy a feje. Jelentésépítés bűnében évszázados történelmi privilégiumokkal rendelkezik a baloldal, ami amúgy is, ugye, konstrukcionista (ezt a szót sem szabadna publicisztikában használni, mea culpa). Majd pont nem azok fognak jelentést építeni, akik újra akarják formálni a világot. Az ultrakonzervatívozás nem jelentésépítés és ellenségkép-alkotás?

Például nyilvánvalóan semmi köze a jelentésépítéshez az ellenfél fasisztaként való démonizálása. Vagy annak, hogy folyamatosan tágítjuk fogalmaink definícióját, a homofóbét, rasszistáét, szexistáét, meg idétlen új fogalmakat találunk ki frissen felfedezett, állítólagos nemi identitásokra. Molotov is megmondta, fasiszta az, akit a szovjet kommunisták annak gondolnak.

A jelentésépítéshez a progressziónak még hivatalos kifogása is van (racionalizálja azt, mondhatnám), hiszen, ugye, úgysincs semminek esszenciális jelentése, a nyelv csak töredékesen referál a külvilágra, következésképp jelentések dekonstruálhatóak és konstruálhatóak. És akkor még az „ultrakonzervatívok” építik a jelentést, az ész megáll, hang bennakad, lehelet megszegik.

A tudományos kutatók sirámairól

Az összes idézett szerzőnek igaza van abban, hogy semmi rossz nincs abban, ha a nők történelmét is vizsgálat alá lehet venni. Annyi történeti minitanszék van például az ELTE-n, hogy némelyiknél akár még relevánsabb is lehet a nőtörténelem. A szociálpolitikák vizsgálatával sincs baj, ahogy az is dicséretes, ha egyenlő munkáért egyenlő fizetés jár (bár egyáltalán nem biztos, hogy ezügyben rosszul állunk, csak a tétel hangoztatói rossz helyen vizsgálódnak), nagyszerű a részmunkaidős távmunka is lehetősége is, meg a szülés- és családbarát munkahely. Mint a Félreértett gender című szösszenetemben már leírtam, vannak közös pontok, ahogy Kopp Mária munkássága is mutatja.

Nincs kétség afelől sem, hogy a feminizmus, az LMBTQSTB-mozgalom és a posztmodern igen szokszínű, valamint egymásnak ellentmondó irányzatok is akadnak benne. Első, másod- és harmadgenerációs feministák, szemben az „esszencialista” transzneműekkel, identitásépítő feministák és Judith Butler-féle radikális konstrukcionisták, akik szerint még senki nem bizonyította, hogy a „biológiai nem” sem pusztán nyelvi lelemény. Elméletek, gyakorlatok, stratégiák és taktikák ütköznek, interszekcionálnak egymással, találkoznak mint billiárdgolyók és pattannak le egymásról, találkoznak össze a végtelenben vagy épp keresztezik egymás útját. Mindenki csiszolgatja a maga kis világnézetét, elméletét, aztán valahogy meg is akarja valósítani.

A fent idézettek egytől egyig fiatalabb-idősebb akadémiai-egyetemi személyek. Az időseknek nyilván nem mondok újat, a fiatalabbaknak úgy látom, igen: nem csak a wannabe gender tanszék kollektívája érzi úgy, hogy félreértik és leegyszerűsítik. Ez egy általános professzor-életérzés, és nem kell hozzá egyáltalán progresszívnek lenni, nem kell tudatosan sátánkodó ultrakonzervatívokat látni mögé: maga Arisztotelész és Platón is leegyszerűsítve, félreértve érezné magát, ha hirtelen szélesebb tömegeket érdekelni kezdené a munkásságuk. Sőt általában az akadémiai szférában attól kezdve minden művet, elméletet félreértenek és leegyszerűsítenek, hogy az első vevő megveszi vagy kölcsönadják az első kollégának átnézésre. Ez az akadémiai munkálkodás velejárója. Ha eljutunk szélesebb tömegekhez, esetleg sikeresen befolyásoljuk a politikát (márpedig a gender-elmélet hirdetői ezt teszik), óhatatlanul félreértések és leegyszerűsítések áldozatai leszünk. Nem kell ehhez semmiféle „backlash”.

Az akadémiai ember tipikus reakciója, hogy egy rakat művet ajánl olvasásra azoknak, akik mocsárba rántják, aprópénzre váltják dédelgedett, csiszolgatott gyémántját, ahogy Antoni Rita is ajánlja a „Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat vagy a teljes hazai bibliográfiát tartalmazó Nővértéka – Nőjogi és Gender Tudástár” böngészését a felvilágosulatlanoknak.

Én nem mondom, hogy Antoni Rita ne joggal ajánlgatna olvasnivalót nekünk, de azt ajánlom, barátkozzon meg a gondolattal, hogy a többség sosem fogja elolvasni ezen obskurus nevű folyóiratokat, ahogy kevésbé obskurus nevűeket sem fog. És nem csak az akadémiai szférán kívül fogják leegyszerűsíteni meg félreérteni, hanem azon belül is, minthogy senkinek sincs ideje és energiája az összes tudományterületen állandóan minden újdonságra és árnyalatra kiterjedően tájékozódni. Még akkor sem, ha igénye lenne rá.

És főleg félre fogják érteni, le fogják egyszerűsíteni az olyan teóriákat, amelyek fogalomkészlete a köznapi szóhasználattól radikálisan eltér, karakteresen tudálékosnak és nagyképűnek hat, valamint érthetetlen. Nem, ezt nem lehet oktatással megoldani, én lennék az első, aki börtönt vállalva kivenném a gyerekemet az iskolából, amint feltűnik a tankönyvekben az „interszekcionális” kifejezés (örök szerkesztőségi kedvencünk egyébként a „hermeneutika”).

Sajnos ez ügyben egyes tudományágak privilégiumokkal rendelkeznek másokkal szemben, bár nem tudom, hogy ez a kapitalista elnyomás következtében alakult így, esetleg veleszületett előjogokról van szó (én esszencialista, biologista és rasszista vagyok, szerintem ugyanis egyes tudományágak könnyebb érthetősége a dns-ükbe van írva, genetikai eredetű): a történelem például egész közérthető, a politikai relevanciája mellett talán ez a másik ok, amiért oly népszerű. Az egy fokkal nehezebb helyzetben lévő pszichológia is el tudta intézni a közérdeklődésre való tekintettel, hogy befogadható fogalmazványokban népszerűsítsék eredményeit. Az még vizsgálat tárgya, hogy a gender studies hátránya veleszületett, vagy esetleg leküzdi..

(Javaslom vizsgálat tárgyává tenni, milyen privilégiumai vannak a genderkutatóknak a Antoni Rita-féle folyóiratok hozzáférését tekintve; szubsztanciális egyenlőtlenségre gondolok, amit úgy lehetne orvosolni, hogy idejük egy részét odaajándékozzák a laikusoknak, legyenek azok természettudósok vagy kétkezi munkások, hogy ők is egyenlő mértékben részesedhessenek eme áldásokból; az idő átadására és elfogadására mindkét felet törvényben, büntetés terhe mellett kell kötelezni, a puszta ingyenes, netes hozzáférés csak formális egyenlőséget hoz létre).

Van-e genderideológia?

A tudományos világ képviselői, dolgozzanak gender tanszéken vagy valamely másikon, állandóan megsértődnek, amikor a médiában valaki szerintük pontatlanul használja szívük csücskének fogalmait. De ez már csak ilyen, tudományos terminus technikusok sosem fognak gyökeret verni a médiában, és egy szerkesztőnek sem fogja a gyomra megemészteni a felhasználásra javasolt pontos, de érthetetlen, hosszú és kitekert szakkifejezéseket (számomra már a „társadalmi nem” is túlságosan mesterségesen hangzik, nem épp egy jól sikerült magyarítás, és ez a magyarítási sikertelenség halmazati hátránya az egész vonatkozó tudományágnak). Én sem tudom, hogyan nevezzem röviden és frappánsan a jelenséget, genderideológiának, gender-elméletnek, gender studiesnak, vagy csak gendernek; mert azt mégsem írhatom, hogy „a társadalmi nemeket vizsgáló elméletek összessége”, amihez még tenni kéne egy lábjegyzetre utaló csillagot is, az apróbetűs részben kifejtve, hogy azok ellent is mondhatnak egymásnak. (Oakeshott-szeminárium, kezeket fel, ki látott már konzervatívokat, akik sosem mondtak ellent egymásnak?)

Jelentem, a közbeszéd sosem fogja magáévá tenni a tudományos beszédmódot. És mivel az újságírás a gyors megértésre és a közérthetőségre törekszik, ezért a média sem. És nem, ebben nem a közbeszéd, a hétköznapi szóhasználat, a média vagy a lusta emberek a hibásak. A tudományos beszédmódnak megvan a maga relevanciája, de a természetes az mégiscsak a hétköznapi nyelvhasználat. De már így is túlmagyaráztam.
De mint írtam, maga az akadémiai szféra sem mentes a leegyszerűsítésektől és félreértésektől, s erre épp maga a gender studies az egyik legjobb példa. Ha általánosságban és elméletben tudomást is vesznek képviselői a „jobboldal”, az „ultrakonzervatívok” vagy épp a „neoliberálisok” sokszínűségéről, törésvonalairól, mégis egy tömbnek kezelik azt: fasiszták (tisztelet a kevés kivételnek).

Mi, itt a Mandineren, például rengeteget tudnánk lamentálni a konzervativizmus félreértésén, leegyszerűsítésén, és hatalmas, reakciós olvasmánylistát tudnánk Rita figyelmébe ajánlani Burke-től Oakeshottig, de Maistre-től Reginald Garrigou-Lagrange-ig (ő meg ki a fene?). Ehelyett inkább azt ajánljuk, nézzen gyakran South Parkot (klerikális helyett vulgáris reakció) és ismerkedjen a Hjernevask (Agymosás) norvég sorozat részeivel a neten.

Azért mégiscsak pikáns az is, hogy ha a gender-elméletet mainstreamingeli a média, ami gondolom cél volt, végre a figyelem középpontjába kerülnek, mennyi tudósnak álma ez, hogy a kutatási témájában legyen tüntetés Washingtonban meg felvonulás Budapesten, és azt közvetítse a CNN, akkor utána az amúgy túlnyomórészt támogató hangvételű média keltette hatáson lamentálunk, hogy az nem is az, aminek látszik, a transzjogok nem igazi gender-elmélet. Hát akkor mi?

*

Végezetül, mielőtt bárki megkérdezi, hogy miért foglalkozunk ennyit ezzel a dologgal, ha amúgy nem szeretjük: pont azért, mert nem szeretjük. Ha nem tetszik a gender-cucc, ne olvasd, mondhatnák, de ez pont olyan volna, mint gendertudósnak azt mondani: nem tetszik az egyenlőtlenség vagy a szélsőjobb állítólagos előretörése? Ne foglalkozz vele!

Az új tanszéknek azért sok sikert kívánunk, az tehet a legkevésbé bármiféle, eddigi genderőrületről és gendertől való idegenkedésről, reméljük, Slachta Margit képe fog lógni a tanszékvezető irodájának falán. Bár erőst meg vagyunk győződve róla, hogy előbb-utóbb mégiscsak lesz egy naugyénk.

Maradok ultrakonzervatív tisztelettel.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr712318859

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.19. 14:41:55

@Disznóvári: Nem tudsz olvasni, ribanc? Azt írtam, hogy genetikai hulladék vagy. Meg az is, akinek az írását belinkelted. Ugyanis a génbetegségekből általános emberi jellemzőket levezetni elmeháborodott korcsok szoktak.

Jean Sol Partre 2017.03.19. 15:28:35

@Mr Falafel: és te vajon miből olvastál itt ki általánoss emberi jellemzőket? Vagy szórakozik veled az agyvelőd?

maroz 2017.03.19. 15:42:31

@Mr Falafel: Naja, ha a kettőnk interakcióját te harcnak éled meg és fontosnak tartod, hogy egyúttal bíróként győztest is hirdess (hihetetlen, hogy saját magadat hoztad ki győzőnek!!!), akkor csak és kizárólag az agyad lehet az, ami ezen munkálkodott. Szóba jöhetne még a vastagbeled is, de sokkal valószínűbb, hogy tényleg az agyi tekervényeid termelték ide ezt a szart. Pláne, ha jó erősen marokra fogtad, kérges tenyér, erős szorítás, ez jött ki, ez van.

Egyszer, próbából kérd kölcsön az ikertesód vascsövét.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.19. 19:12:19

@Disznóvári: Ja. :-D
Nem vettem észre, hogy eltévesztettem a címzettet.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.19. 19:19:24

@maroz: Ki beszélt itt harcról, ribanc? Agyonvertem egy intellektuálisan védtelen virtuális transzgender korcsot. Azt ugyan nem értem, hogy miért szeretnéd, ha le is szarnálak, de nyilván ez valami tovább szexuális torzulás nálad, te nyomorult cestoda.
A picsába, még sosem stimmelt senkire ennyire a minősítésem! Most komolyan, ti hermafroditék kajakra kúrjátok saját magatokat?

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.19. 19:20:30

@Jean Sol Partre: Anyád picsáját linkelsz, ha nem olvasod el előtte?

Herr Schnapsidee Lieferant 2017.03.19. 19:21:29

@Mr Falafel:

látom beszedtél egy marék viagrát és felállt tőle az egód

:DDD

Jean Sol Partre 2017.03.19. 20:10:38

@Mr Falafel: nem általánosított abban az írásban senki semmit. Pusztán leírta, miféle dolgok léteznek a biológiában.
Szóval tulajdonképpen mit akartál mondani?

maroz 2017.03.19. 20:52:56

@Mr Falafel: Nem rossz, de egysíkú. Próbáld meg feldobni valamivel. Ne cifrázással, mert azzal úgy jártál, mint a fogatlan cigány, amikor a csárdáshoz füttyögetni szeretett volna és csak nyál jött ki a csücsörijén. Anyád nyelvét ne szard már le ennyire, vagy ha mégis, akkor picit eredetibben.

maroz 2017.03.19. 20:54:14

@Herr Schnapsidee Lieferant: Mandinerék behúzzák a noteszbe a strigulát: gender-téma jól fizet.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.19. 22:03:25

@Jean Sol Partre: Te most tényleg azzal kérkedsz, hogy retardált vagy?

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.19. 22:07:58

@maroz: Na, bazmeg, a szocreál letisztultságát érzed barokknak? Akkor mi lesz, ha tényleg cifrázom?

Jean Sol Partre 2017.03.19. 22:36:02

@Mr Falafel: aki itt kérkedik bármivel is, az te vagy :)

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.19. 23:11:46

@Mr Falafel:No problem, ez úgy látszik a címzett is észlelte. Ennyi szövegértése neki is van, a súlyosabb, hogy az általa linkelt szöveget nem képes értelmezni a kretén. :)

annamanna 2017.03.20. 03:21:59

@Mr Falafel: ezek egész jó szövegek, kár elrontani a renomét:
menekulttabor.blog.hu/2017/03/08/gondolatok_nonap_alkalmabol_211

menekulttabor.blog.hu/2017/03/01/obama_a_genderman

menekulttabor.blog.hu/2017/01/07/az_ember_legjobb_baratja_446

menekulttabor.blog.hu/2016/11/22/botranyuszas

"Tíz kutyám van. Kívülállókkal szemben egységes falkaként viselkednek, de falkán belül különös viselkedési mintákat fedeztem fel náluk. A feketék közösen lépnek fel ellenségesen a zsemleszínűekkel szemben."

Milyen fajták, ha butusok? :) Az jutott eszembe, hogy talán spánielek, mert azok közt sok a zsemle (vagy arany-) színű, és nem épp a legokosabb fajta. Volt egy vicc, hogy a különböző fajta kutyák hogy cserélnének ki egy villanykörtét, és ebben a spániel része: - Minek kicserélni? Én sötétben is le tudom pisilni a szőnyeget.

maroz 2017.03.20. 06:14:48

@Mr Falafel: Mondom, a cifrázás nem megy neked. Próbálkozz haikuval!

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.20. 06:43:43

@Disznóvári: Aszongya a szövegben a csíra: "Én természettudomány-tanár vagyok". Kötőjellel ám! Azt nem árulta el, hogy végül is milyen szak, mert akár kémia és fizika is lehetne. Persze, a lényeg akkor is az, hogy ezek az idióták a "természet hibáit" úgy akarják eladni, mintha az valami különlegesen jó dolog lenne, mintha az normális volna. A génhiba az génhiba. A genetika az orvostudomány része, ergo az összes ilyen torz kreatúra valamilyen gyógyíthatatlan betegségtől szenvedő páciens. A betegjogokon túl semmilyen különleges jog nem illeti meg őket. Leszarom, hogy nőnek érzi magát és inkább női wc-be járna hugyozni. Nem fog. Járjon női ruhában, nem érdekel, senkit nem is zavar. Éljenek biológiailag azonos neművel, az sem érdekel. De, hogy egy rühes korcs miatt ne lehessen a kórházban szülő anyának nevezni a nőt, az nonszensz. Golyót a kurva fejükbe az ilyen hülyéknek.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.20. 06:55:28

@annamanna: A kutyáim korcsok. Fene tudja, milyen fajták keverednek bennük. A bejegyzésem óta a mátriárka meghalt. Valami kedves ember a kerítésen keresztül ledöfte egy tőrrel. A kert végében egy kerítésközt csak ráccsal zártam le, ami elbontható volt, hogy be tudjuk öntetni a termőföldet. Elég nagy telkünk van. A rácsnál a kutyák két utca találkozására láttak rá és az ott közlekedőket megugatták. Valakit ez zavart és úgy érezte, el kell hallgattatni őket. Eltettem a tőrt, hátha egyszer megtalálom a gyilkost. Megnézem, rá hogyan hat az acél. Úgyhogy kilencen maradtak. Egy darabig. Aztán egyik éjszaka az utcáról keserves vonyítást hallottam, mintha öltek volna egy kutyát. Kirohantam és ott találtam egy kölyök kaukázusit, akit több más kutya tépett éppen. Azóta megint 10 kutyám van. A kau gazdáját két hétig kerestük, de nem találtuk. Csip nem volt benne. A sebeit lekezeltettem, rendbe hoztam, azóta van házőrzőm. Mert a többitől az jött be, aki akart. Borisz, bár csupán 7 hónapos korú lehet, tudja a dolgát. Az Isten is egymásnak teremtett minket. És a macskánkat is szereti.

Jean Sol Partre 2017.03.20. 11:04:28

@Mr Falafel: "De, hogy egy rühes korcs miatt ... ... Golyót a kurva fejükbe az ilyen hülyéknek. "

"A kutyáim korcsok" " Eltettem a tőrt, hátha egyszer megtalálom a gyilkost. Megnézem, rá hogyan hat az acél"

hm

Pelso.. 2017.03.20. 14:46:49

@annamanna: Politikus nem illeszthető ebbe a körbe, kizárólag a pénz motiválja, ezért bármilyen csoportba azonnal beleugrik - lepaktál, szembeköpi saját magát.
Pont az Asch kísérletekből származtatva a kérdést: hol van saját személyisége annak, aki többségi álláspontot képviselő csoport oldalára áll, holott azok válasza egyértelműen, tudottan hibás volt...?

@maroz: Azt mondtam, amit írtam, nem amit szeretnél. Ha kívánod, legközelebb szótagolom.

maroz 2017.03.20. 15:51:21

@Pelso..: Akkor legközelebb szótagolva fogod nem tudni, hogy mit beszélsz. Micsoda újdonság.

Pelso.. 2017.03.20. 17:21:26

Olvastasd fel valakivel magadnak lassan.
Ugyan menj már valahova az átlátszó kötekedéseiddel.

maroz 2017.03.20. 18:26:16

@Pelso..: Felolvastathatom, és akkor mi van?

Nem kötekedés, tényleg nem tudod, hogy mit beszélsz. Ilyesmi előfordul emberekkel. Te azt hiszed, hogy tudod, de valójában fingod sincs. Annyira viszont vagy rátarti a butaságodra, hogy ne legyél képes elismerni, miszerint fogalmad sincs arról, hogy mit is jelent a "kultúra", mint fogalom, ezért arcoskodsz. Ezer ilyent láttam, nem nagy ügy.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.20. 20:01:26

@maroz: És tőled megtudhatjuk? Én kíváncsi vagyok.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.20. 20:10:19

@maroz: Egyszerű kérdést tettem fel egy egyszerű embernek. Egy 6 szavas mondatban megválaszolható, ha tényleg tudod, mi a kultúra. Nem gond, ha nem tudod, nincsenek túlzott elvárásaim veled szemben.

maroz 2017.03.20. 20:20:33

@Mr Falafel: Nem egyszerű kérdést tettél fel, hanem azt hazudtad, hogy kíváncsi vagy.

Most komolyan, dedósra veszed? Olyan húsz évvel ezelőtt, a magyar internet hőskorában még talán érdekes volt egy ilyen bekóstolás, de manapság???

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.20. 20:35:25

@maroz: Tanult és öröklött emberi magatartásformák összessége. Ez a taylori megfogalmazásból eredő, egyébként magyarul Niedermüller Péter által megfogalmazott definíció. Nyilván Geertz ihlette változat.

Gondoltam, ha vagdalkozol, tudod a megfejtést, de nem. Tudod, baszakodni is csak úgy érdemes, ha van mögötte tudás.

maroz 2017.03.20. 22:11:37

@Mr Falafel: Maugli, te nemrég elmesélted, hogy lett fogad, és azt a törzs érdekében kívánod használni. Mennyit kéne fizess, hogy komolyan vegyelek, tippeld már meg. Eriggy vissza a falkádhoz, ne próbálkozz az emberekkel, mert nem megy ez neked.

maroz 2017.03.20. 22:15:50

@Pelso..: Látod, még Maugli is tudja, hogy mi a kultúra, bár ő egy kicsit dagályosabban írta körül, mint én, de ettől még tudja. Pedig ő egy kutyákkal táncoló nagyon különös úriember. Csak te, a balliberális übermensch, csak te nem tudod, amivel nem is lenne baj, ha nem hinnéd azt, hogy de mégis.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.20. 22:23:32

@Mr Falafel: A csávó egy féltudású őrült. Kibaszták a patkányblogról, aztóta itt patkánykodik. Elolvasott valamit Mannheimtől, meg Mertontól és rájött, hogy a neoliberalizmus uralja a világot, ettől kibaszott okosnak képzeli magát. A kultúráról max. annyiban releváns a véleménye, hogy kívülállóként szemléli. Akinek meg tudása van valamiről, mint neked pl. a kultúrantropológiáról, az szerinte "elitista". Ennyit érdemes róla tudni.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.20. 22:46:32

@maroz: Fizetni, Conchita? Most is ingyen tilinkózol.

Bell & Sebastian 2017.03.20. 23:04:15

@Mr Falafel: És mindezt a hagyományosan jó török-zsidó kapcsolatok terhére? Összevesztek a húsvéti csülkön, mi?

maroz 2017.03.21. 06:13:04

@Mr Falafel: Ó, téged ilyen vágyak feszítenek szét? Próbáld meg bekenni tejföllel és odafüttyenteni mind a tíz kutyádat.

maroz 2017.03.21. 06:16:09

@Disznóvári: És nem hajlandó harcolni az elnyomott férfiak szabadságjogaiért, tedd hozzá ezt is, hiszen te, mint többesszám ezen szoktál felháborodni.

Neked kutyád-macskád legalább van, ha már se nőd, se gyereked?

annamanna 2017.03.21. 08:16:38

@Mr Falafel: a kutyagyilkos megmutatta az erejét... most aztán győztesnek érezheti magát... hatalmas diadalt aratott :(
Mivel hatalmas a telek, és ahogy olvastam, csak a kutyáknak 65m2-es fűtött helyiség jut, nyilván a kutyagyilkost a jómód is irritálta, és a leölése valamilyen szinten a gazdának szólt. Persze ez csak feltevés, de hogy az irigység gyilkos indulat, az teljesen biztos.
A búsulásban kegyetlenség van, és a haragban áradás; de ki állhatna meg az irígység előtt? (Péld 27,4)

Aki ledöfte a kutyát, annak biztosan látnia kellett, hogy hatalmas a telek, jók a körülmények; és az sem valószínű, hogy még soha nem látta a kutyákat, hogy életében először és utoljára járt arra, és csak úgy hipphopp döfött át a rácson. Sajnos sokkal valószínűbb, hogy valamilyen szinten ismerte a környéket, sokszor járt arra, sokszor megugatták a kutyák, és előre eltervezte, hogy leszúrja az egyiket. És jól kiszúr ezzel a nagymenővel... hahaha.

Például, amikor Orbánék kutyáját majdnem agyonverték, az sem valószínű, hogy alapvetően a kutyának szólt. Illetve hát teljesen biztos, hogy az igazi célpont a kutya gazdája lett volna (mondjuk lehet, hogy a Gáspár fiú, mert az övé a kuvasz), és aki csépelte, az a kutyán keresztül "üzent".

Szinte közhely, hogy amikor valaki belerúg a macskába, igazából másba szeretne belerúgni, másra mérges, csak hát abba nem lehet, és a dühét levezeti az állaton, mert az gyengébb és nem tud védekezni. Ilyen okból tesznek tönkre autókat is, például Schobert anyja ezért karcolta össze a menye autóját: a legszívesebben Rékát tépte volna meg, de azzal nem bírt volna, úgyhogy a mérgét az autóján vezette le.

Tényleg jó ötlet eltenni a tőrt, pláne, ha esetleg ujjlenyomat is van rajta; ha (neadjisten) történne még valami, össze lehet vetni a tőrön levő mintával.
Ha irigység volt a támadás valódi oka (azért a 65m2-es fűtött kutyaház elég ritkaság) akkor csak egy vigasz van: "a szánalmat ingyen adják, az irigységet ki kell érdemelni."

@Disznóvári: vascső + kutya: www.facebook.com/kata.kovacs.50/videos/1139846459475542/

wegera.hu/kiemelt-nincs-meg-geza-az-acsi-bantalmazott-kutya/

www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/bantalmazta-a-kutyajat

"Két éve rendszeresen verte a gazda....Lehet már nem is kell keresni....."
"most vagy tényleg meg tudott lépni szegény a hátsó, ócska kerítésnél, v elbújt meghalni. Az egyik poszban volt, h véres a cső és kutyaszőr csomók vannak rajta. Egy másikban pedig véres vasvilláról is beszéltek."
"a rendőrök hátul ásnak!! az állatvédők kinn várnak! Attól tudom , aki ott van!!!Mr ott a polgármester is!"

Pelso.. 2017.03.21. 08:21:21

@maroz: Vártam, hogy észrevedd, sajnos nem sikerült:
nem véletlenül "kultúrának nevezett valamiket" írtam fent, melyeknek köze sincs definiált kultúrához.
Egyszerűen ismét nem arról volt szó, amit erőltetsz.
Talán próbáld a mondatokat, szavakat, névelőket puszta jelentésükben értelmezni, sok kis egyszerű felismeréssel legalább szerzel magadnak néni örömet.

maroz 2017.03.21. 08:39:31

@Pelso..: Mintha Falafel legostobább kutyájának magyaráznék, vagy - ami még annál is súlyosabb - egyenesen Disznóvárinak. Te annyira buta vagy, hogy még azt sem tudod felismerni, hogy buta vagy. Tündérien ostobácska, terráriumban kéne mutogatni.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.21. 17:20:11

@maroz: Naaa, egy kis Dunning-Krugerért te sem mész a szomszédba.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.21. 17:31:54

@annamanna: Sajnos igazad van, nyilván nekem szánták a döfést. Az egyik szomszédom notóriusan feljelent évente kétszer-háromszor valamiért, immár 14 éve. Egyszer sem járt sikerrel, mert egy alkoholista ribanc. Viszont őt többször megbírságolták, sőt, a munkahelyéről, az V. kerületi önkormányzat jogi osztályáról is kirúgták. A marha onnan küldözgette rám a mi kerületünk hatóságait, én meg meguntam és feldobtam őket az integritásbiztosnál. Gondolom, az alkohol miatt amúgy is kiállt a rúdja, így aztán kibaszták simán. Másoknak az a bajuk velem, hogy amerikás ügyvéd vagyok, aki állandóan utazgat, aki láthatóan könnyedebb életet él, mint ők. Nem vagyok gazdag, de keresek annyit, hogy utazgathassunk, mivel imádunk világot látni. Szép emlékeink lesznek öreg korunkra. Bántani sosem bántottam meg senkit a szomszédaim közül, csak nem vagyok barátkozós. Biztos különcnek tartanak. Annyi baj legyen! De egy védtelen állatot leszúrni irigységből... Akárhogy is, megtartom a tőr darabját, s ha egyszer megtudom, ki követte el a gaztettet, visszaadom a fegyverét.

maroz 2017.03.21. 19:20:09

@Mr Falafel: Oké, de akkor mi az, amit a kultúráról mondtam, és nem volt legalább többé-kevésbé korrekt?

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.21. 19:22:43

@maroz: A baszakodáshoz nem kell mindig érvelni. Beszólok, mert csak. Te is így szoktad többnyire.

Herr Schnapsidee Lieferant 2017.03.21. 19:48:50

...ahogy olvasom a commenteket, itt egy frankó anal fisting gay porn buli van kialakulóban. Szólok dobray-nak, nehogy lekésse és én is előkeresem a latex szerkót, fakkjeeee :DDDDDDDDDD

maroz 2017.03.21. 20:45:36

@Mr Falafel: Itt most kivételesen másként volt. Pelso hozta a ballib szdsz-konform érvelését a kultúráról és erre én úgy szóltam be, hogy egyúttal érveltem is. Elmondtam többek között azt, hogy a kultúra fogalmát sokan félreértik, és adtam is rá egy olyan definíciót, ami eléggé hasonlít a tiédre. Amit korrektnek tartok, tehát ebben nincs is köztünk vita. Pelsoval lenne, mert ő nem érti, de mivel nem érti nem lehet. Ha nem lehet, akkor lehetne csendben maradni, vagy baszakodni. Szóval baszakodok, de előtte érveltem.

Ami hülyeség, mert strapa és az eredmény úgyis ugyanaz, tehát ésszerűbb csak úgy beszólni. Azaz: megint egy állásponton vagyunk. Ki hozza a vazelint? ;)

annamanna 2017.03.22. 05:49:44

@Mr Falafel: Mondjuk a tőrdöfés nem tipikusan alkesz nő harci kelléke, a feljelentgetés annál inkább. Én egy olyan piás nőt ismerek, aki szintén fúj a szomszédjára, csak nem a kutyái, hanem a macskái miatt; és ki van akadva, hogy az önkormányzat a füle botját se mozgatta a feljelentésére, hogy a macskákat tirhítsák el a közeléből. Rossz szomszédság, magyar átok. A kutya a viszálykodás egyik tipikus indoka, ez itt két példa rá: szomszedhaboru.blog.hu/tags/kutya

Klapkát pont a kaukázusi kutyái miatt zaklatta a szomszédja: www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/kezre-keritettek-klapka-zaklatojat/8xe1kd0

mandiner.hu/cikk/20170104_klapka_utolso_teveszereplesen_meg_birom

annamanna 2017.03.22. 05:52:59

@Pelso..: Nagyon furcsa, de szerintem ebben van egy olyan tényező, hogy az illető mennyit küszködött azért az igazságért, ami mellett ki kellene tartania. Ha saját maga nem fektetett bele energiát, sokkal könnyebben elengedi, mint akkor, ha sok erőfeszítésébe került, hogy ráleljen. Legalábbis magamból kiindulva ezt gondolom. Velem is előfordult pont az, hogy egy társaságban rajtam kívül mindenki hibás választ adott egy kérdésre, és én, noha tudtam, mi a helyes válasz, mégis a többiekhez igazodtam, és a rossz választ mondtam (ez nem egy kísérlet volt, a többiek nem voltak beépített emberek, saját maguktól tudtak rosszul valamit). Utólag csodálkoztam magamon, de tényleg pontosan úgy viselkedtem, mint Asch kísérletének alanyai.
Viszont volt arra is eset, hogy megakadtam egy bizonyos ellentmondáson, és addig jártam utána, amíg rá nem jöttem a megoldásra. Ennek aztán annyira megörültem, hogy teljes lendülettel próbáltam másoknak is elmagyarázni, hogy miben tévednek (ez egy vallásos téma, eltekintenék a bővebb kifejtésétől). És az történt, hogy ahelyett, hogy elismertek vagy támogattak volna, vagy bárki örült volna annak, amire rájöttem, a legképtelenebb marhaságokkal igyekeztek cáfolni, amiket egyrészt nagyon könnyű volt szétpöckölni (csak még inkább megerősítettek abban, hogy igazam van); de ők egyre dühösebbek lettek, egészen elképesztő dolgokkal vádoltak, amíg az egész olyanná nem vált, mint valami középkori boszorkányüldözés. Nagyon-nagyon megdöbbentett, hogy a vallásosok mennyire idióták.
Egy jehovista házaspárral való beszélgetésem során is előfordult, hogy az általuk felhozott (eretnek) nézeteket olyan egyszerűen cáfoltam, hogy még egy gyerek is megérthette, miben tévednek a "tanúk". Szóval nagyon egyszerű volt "leérvelni" egy bizonyos sarkalatos nézetüket, de a pozitív reakciók helyett a férj üvölteni kezdett, mert más nem jutott eszébe. A feleség hallgatott, és ebből tudtam, hogy ő pontosan érti, hogy igazam van, nade már a szüleik is jehovisták voltak, a gyerekeik is azok, az összes barátjuk, ők maguk évtizedek óta "tanúk", talán már főállásban is, egyszerűen az eddigi befektetéseiket, egész életútjukat képtelenség megsemmisíteni azzal, hogy amit mondanak, az tök hülyeség. Túl sokat szántak már rá erre a hülyeségre ahhoz, hogy föladják, bármilyen igazság kedvéért is.
Szókratész nem (csak) azért ragaszkodott mindenkivel szemben az általa hirdetett igazsághoz, mert annyira okos volt; szerintem inkább azért vállalta a halált is, mert annyira sok energiát fektetett abba, hogy rájöjjön bizonyos összefüggésekre, hogy az általa beinvesztált munkamennyiség szilárdította meg, az tette makacsul kitartóvá.
Általában is igaz, hogy amihez munka nélkül jutok hozzá, azt kevésbé tudom megbecsülni, mint azt, amiért sokat küszködtem. Sokkal valószínűbb például, hogy egy ajándékba kapott autóval fog balesetezni a fiatal, mintha az autó árát maga kereste volna meg.
Szerintem pontosan ugyanez az összefüggés érvényes az igazság tekintetében is. Amit hozzám vágnak, arra nem fogok úgy vigyázni, mint amiért nekem kellett megdolgoznom.
Általában minden blogvita azért remek dolog, mert mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy saját maga küszködjön meg az igazáért. Pontosan ezt csinálták az ókori görög filozófusok is, állandóan beszélgettek. Amíg csak hallgatom mások okoskodásait (akármilyen igazak is legyenek azok), képtelen leszek kitartóan ragaszkodni hozzájuk. Például Jézus Krisztus hiába tanította a népet éveken keresztül, amikor bajba került, mindenki elhagyta és még Péter, a legjobb barátja is megtagadta. Hogy később a tanítványai az életük árán is ragaszkodjanak a Mester tanításaihoz, ahhoz arra volt szükségük, hogy Jézus magukra hagyja őket, hogy ők maguk is küszködjenek a tanítások igazságáért.
Einstein például nem fektetett energiát a kvantumelméletbe, így aztán nem is volt képes megragadni azt, lazán visszautasította.
Talán azt is lehet mondani, hogy amihez az ember foggal-körömmel ragaszkodik, amiről nem lehet lebeszélni, azt nem csak tudja, hanem abban már hisz is.

Egyébként meg teljesen normális, hogy az emberek nem küzdenek meg minden tudásért, hanem egyszerűen csak elfogadják igaznak azt, amit mások igaznak állítanak. Teljesen életszerűtlen volna minden eddig elért igazságra újra és újra és újra rájönni. Sokkal egyszerűbb megbízni másokban, hogy amit mondanak, az igaz. Senki sem szállna fel repülőre, ha nem bízna abban, hogy nem akarják átverni és becsapni. Nem lehetne a legegyszerűbb dolgokat sem megvenni a boltban, ha nem bíznék abban, hogy tényleg élelmiszert akarnak nekem eladni, és nem mérget.
Bizalom nélkül nem működik a világ, a bizalom a legfontosabb feltétele az emberi együttélésnek, a társadalomnak. Semmi különös nincs abban, hogy az emberek bíznak egymásban, és hajlandóak a nézeteiket egymáshoz igazítani, akár azon az áron is, hogy magukat korrigálják. Aki nem képes az önkorrekcióra, az nem erős jellem, hanem beteg. Az ilyen embert arról is képtelenség meggyőzni, hogy téved.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.22. 19:07:15

@maroz: Hát, ebbe nem nagyon tudok belekötni, de azért a vazelinos barátkozásról lemondanék. Régi vágású pasi vagyok, a nőkhöz vonzódom. Az igaziakhoz. :-)

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.22. 19:13:56

@annamanna: Nem, nem hiszem, hogy az alkesz nő volt. Együtt él ugyan az öccsével, aki szintén alkesz, de rá sem gyanakszom. Zártkerti területen lakom, tehát szomszédokat nem nagyon zavarok. Több ezer négyzetméter telken vannak, ahol 3 oldalról nincs szomszéd sem. A feljelentgetős szomszéd meg feljelentett akkor is, amikor csak egy kutyám volt, és nem is kutya miatt.

Herr Schnapsidee Lieferant 2017.03.22. 20:23:25

@Disznóvári: a gender egy megélhetési gumicsont jobbról-balról, de roppant szórakoztató 1st world problem

Herr Schnapsidee Lieferant 2017.03.22. 20:25:43

@Mr Falafel:

"hogy amerikás ügyvéd vagyok,"

Elszívtál egy csomag marlboro-t és már cowboy-nak képzeled magad? :DDD

maroz 2017.03.22. 21:18:19

@Mr Falafel: Huhh, én is. Win-win. ;)

maroz 2017.03.23. 05:16:08

@Disznóvári: Tüntess érte a parlament előtt! Mibe, hogy találnál hozzá még két hülyét, és menten annyian lennétek kedves Loretta, mint amikor azért tüntettetek, hogy a férfiak szülési fájdalmát is ismerjék el. Vagy ha azt nem, mert azért ne feledjük, kedves öcsém, ööö, illetve húgom, hogy méhetek azért nincs, de legalább a jogotokat a szülési fájdalomra, legalább annyit ismerjenek el!

Végső soron annak is van értelme amit te csinálsz, még intézményesíteni is lehetne: legyen egy olyan entitás, ahová a mácsó vágyakkal (vascső, verés, seggbekúrás) fordulhatnak azok a puhapöcsű hangemberek, akik túl gyáva senkik ahhoz, hogy ezt s.k. elvégezzék másokon, ezért manapság csak szarrá frusztrálják magukat molyfing blogokon, de ha lenne intézmény, akkor azzal elvégeztethetnék azt, amire ők maguk alkalmatlanok. Nem kéne permanensen más faszával veretned a csalánt, kancigány és effélék, hanem bemennél a hivatalba, kitöltenél egy igénylést, mellékelnéd az igazolást, hogy faszatlan vagy, és örülnél.

annamanna 2017.03.23. 06:46:17

"reméljük, Slachta Margit képe fog lógni a tanszékvezető irodájának falán."

Ezt a cikket Böjte Csaba osztotta meg:

"Magnificat.ro - Böjte Csaba OFM - Dévai Szent Ferenc Alapítvány honlapja.
Tegnap, 0:21 ·
Tisztelettel megosztom!!

http://m.mindenegybenblog.hu/igaz-tortenetek/minden-egyetemet-vegzett-magyar-no"

Protestáns részről Molnár Mária jutott eszembe: "Molnár Mária már az első világháború idején megmutatta bátorságát, amikor Dr. Csia Sándor mellett szolgálatot vállalt Galíciában, egy frontvonalon fekvő járványkórházban. Maga sem tudta, hogy ekkor már a missziói kiküldetésére készítette fel Isten, hiszen a hólyagos himlő, kiütéses tífusz, hastífusz, kolera, vérhas, skarlát, kanyaró, malária mind olyan betegség, amelyeket később kezelnie kellett Pitilun. A háború végeztével frontszolgálatáért megkapta a Koronás Ezüst Érdemkeresztet a Vitézségi Érem szalagjával és a Vöröskereszt Érdemérmet." mindennapi.hu/cikk/kultura/kannibalok-kozt-halt-meg-a-magyar-misszionariusno/2011-09-10/7183

Jean Sol Partre 2017.03.23. 10:36:52

@Disznóvári: és te hajtanád végre, tetszene? :D

Pelso.. 2017.03.23. 14:06:12

@Herr Schnapsidee Lieferant: Még hogy buli, bőven elég a bulinak nevezett valami. "valójában" abszolút érvvel támogatva, - forrás fentebb, megszokott tényszerűséggel átitatva.

annamanna 2017.03.24. 01:28:12

A patriarchális családeszmény termelte ki a londoni merénylőt is, na meg az összes többit:

- Azt is írja a könyvében, hogy a muszlim anyák terroristákat nevelnek. Ez azért elég erős kifejezés.
- Ha az ember belegondol, ez így van. A legtöbb terrorista férfi. Bár az utóbbi időben a nők is felzárkóznak. De tény, hogy a legtöbb terrorista egyszerűen balfácán. Csődöt mondott az iskolában, ezért csatlakozik mondjuk Németországból az Iszlám Államhoz. Ezek mind csődöt mondtak az iskolában, a környezetükben, egy olyan társadalomba érkeztek, ahol nem ők a nagybetűs Férfiak, nem ők a domináns személyek, pedig az anyjuk így nevelte őket. Kiskoruktól ezt hallották, mindent megadtak nekik, azt ismételgették, hogy milyen értékesek, bármit megtehetnek, amit csak akarnak. És ezt csak azért, mert férfiak. Aztán bekerülnek a német iskolába, és egyszer csak teljesíteniük kell, mert Németországban mindent el lehet érni, járhatnak egyetemre, mindenki képezheti magát, de ezt nem kapja ajándékba, keményen meg kell dolgoznia érte. Ezeket a kisfiúkat nem úgy nevelték, hogy bármit is tenniük kellene, hanem ők továbbra is elvárják, hogy csak úgy megkapjanak mindent, és ez vezet a problémákhoz. Kiközösítik őket, amire agresszívan reagálnak, verekednek, és ez így megy tovább. Nagykorúvá válnak, nincs képzettségük, nem fejezték be az iskolát, teljesen kifordulnak magukból; aztán ezekben a közösségekben végre úgy érzik, az igazi férfiak szólítják meg őket, és azt gondolják, én is ilyen akarok lenni - és terroristává válnak. Ezért a végső következtetés sajnos az, hogy az anyjuk rontotta el a nevelésüket."
www.hirado.hu/2017/03/04/zana-ramadani-a-muszlim-nok-is-felelosek-a-sajat-sorsukert/

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.24. 08:17:31

@annamanna: Ostoba liba, ha így is van, a MUSZLIM patriarchátus.
Ma, a nyugati országokban a feministák hazugságával ellentétben nincs nőelnyomás. Sőt.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.24. 09:17:39

@Disznóvári: Nem vagyok tisztában a ki kicsodával. Ez itt még most is a titkos blogsok torzsalkodása?

maroz 2017.03.28. 09:12:33

@Disznóvári: Egy érdekes írás, egészen biztosan értő kritikára számíthatok irányodból:

ujegyenloseg.hu/a-hazimunka-nem-maganugy/

Jean Sol Partre 2017.03.28. 16:01:47

@maroz: "miért inkább a házastársunktól kérünk toleranciát és megértést, nem pedig a főnökünktől"

ez jócskán túlmutat a feminizmus és a házimunka kérdéskörén.

maroz 2017.03.28. 16:48:45

@Jean Sol Partre: Ha a feminizmust úgy értelmezzük, mint olyan társadalomalakító mozgalmat ahol a cél a maszkulin minták erodálása, akkor talán nem is mutat annyira túl. És hát az van, hogy mivel ennyire fluid ez a szegény feminizmus simán lehet így is értelmezni, tehát (többek között) én is így fogom értelmezni. Maszkulin versengés helyett számomra rokonszenvesebb a feminin kooperáció, és ugye az elsőhöz jobban illik a keménykedés, míg a másodikhoz a tolerancia, tehát éljen és virágozzék a feminizmus! ;)

Jean Sol Partre 2017.03.28. 16:58:22

@maroz: ez így tetszik :)

De amúgy, miért fontosabb a munkahely, mint az otthon?

maroz 2017.03.28. 20:21:37

@Jean Sol Partre: Hát mert mindent a munka strukturál! Ha annak van alárendelve az összes többi, akkor csak fontos kell legyen, különben papucs orrán pamutbojt.

Mit hoztál haza, lelkecském, tán csak nem valami fínom munkahelyi frusztrációt? Úgy, de úgy hiányzott, na, hozzad, csapjad le ide az asztalra, parasztosan, bazdmeg, úgy szeretem! ;)

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.28. 20:29:59

@maroz: Így első blikkre egy szoft-feminista cikknek tűnik, kártékonysága nem vethető össze mondjuk az IE-t fogalmazó radikális feministák kártékonyságával. Már a második mondaton felbasztam az agyam, úgyhogy nem olvastam tovább, mert a GDP-t egy parasztvakításnak tartom. (Ezzel kapcsolatban ajánlom Dabóczi Kálmán cikkét:
kovasz.uni-corvinus.hu/kov3/gdpklmok.html
Ezt közzétette Alfőmérnök barátom is a kkbk-n:
kkbk.blog.hu/2013/04/15/daboczi_kalman_a_merheto_balgasag_gdp )
A nemek közti egyenlőségről meg ajánlom ezt a posztot:
www.ferfihang.hu/2014/06/03/a-marxista-leninista-nofelszabaditas-alapjai/

A "feminim kooperáció" egy gigaLoL, ember, te semmit nem tudsz a nőkről, a női közösségekről. A férfi közösségek 100szor kooperativabbak, mint a nőik. Jó példa erre egyébként maga a feminista mozgalom története is, hangyafasznyi különbségeken képesek összeveszni, egymást egy kanál vízben megfojtanák, holott (hamis) alapfeltevésük (patriarchális elnyomás) ugyanaz. Mint utaltam rá, az egyik utsó értelmes, valamennyire komolyan vehető feminista Betty Friedan volt, a rá következő hullám kiátkozta őt.

maroz 2017.03.28. 20:38:58

@Disznóvári: "te semmit nem tudsz a nőkről"

Hány éve vagy nős? Hány gyereket neveltél fel és abból mennyi volt lány?

Dugtál te már egyáltalán életedben nőt? Láttál? És közelről?

Szóval nem olvastad el, de legalább semmi baj az írással. De ha azt sugallom rólad, hogy olvasatlan vagy, akkor bedurcizol. A gdp egy hülyeség, ebben nincs köztünk vita, de ebben a cikkben a gpd-be belekötni olyan, mint amikor illetékes cenzorelvtárs engedelmesen rácuppan a vörös farokra. Vagy heringre, a fene se emlékszik már.

WiteNoir (törölt) 2017.03.28. 20:44:55

@maroz:

ahhoz, hogy Magyarország kikerüljön a klientúrák fogságából, több piac kell. Több piac pedig akkor lesz, ha a különféle elitek – főként a gazdaságban és a tudományban/innovációban, de, amennyire lehetséges, a kultúrában is – nemzetközi piacra dolgoznak.

És ez még nem elég, mert több kapitalizmus is kell. Nem ideológiai alapon, hanem azért, mert csak egy versenyképes tőkésosztály képes a mindent letarolni igyekvő állami tendenciának ellenállni. "

babarczy eszter 2016
ugyanez most orbán krisztián/publius, a féltudású elit szerzője 10 év után

maroz 2017.03.28. 20:55:10

@WiteNoir: Ha legalább egy garázsbótja lett volna életében...

Olyan, de olyan megkapó, amikor azok beszélnek áhítattal a piacról, akik egész életüket kényelmes közalkalmazotti szinekúrákban élték le. Pete Péter tanárurat ha hallanád, na, az tényleg priceless!

annamanna 2017.03.29. 09:20:16

@bbjnick: nem válaszoltál erre a szövegértelmezése kérdésre, kíváncsi vagyok, itt még válaszolsz-e rá:

Mondok egy példát: most olvastam el egy cikket Szenegálról: mno.hu/hetvegimagazin/csak-egy-kis-voodoo-2391709
Amiből egy részlet:

"Itt, Bassariföldön nem az iszlám a hangsúlyos, inkább szinkretista módon vegyítik a kereszténységet a törzsi vallási hagyományokkal, teremtéstörténeteikben például megjelenik az első férfi, az első nő meg a kígyó és az alma. Igaz, a nő előtt, a férfi után Isten az állatokat teremtette meg, ám ebből nem érdemes a hölgyek hátrányos megkülönböztetését feltételező következtetéseket levonni."

A cikk szerzőjének láthatóan fogalma sincs, hogy ez a Bibliában is így van; ő olyannyira marhaságnak tartja ezt a sorrendet, hogy szinkretista szövegrontásnak tulajdonítja, amivel a bennszülöttek elrontották a Biblia eredeti logikai sorrendjét, és Ádám és Éva teremtése közé helyezték az állatokat. De ebből nem kell messzemenő következtetéseket levonni (maradjunk annál, hogy a feketék már csak ilyen ostobák).

Csakhogy így van a Bibliában is, tényleg! Na de miért? Ha erre magyarázatot keresünk, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy többen többféle indokot fognak találni arra, hogy a szöveg miért ilyen, amilyen. Szerinted például miért? Kíváncsi vagyok, miben tér el a te magyarázatod az enyémtől. És ez csak egyetlen kis igeszakasz magyarázata lenne; de az egész Bibliára érvényes, hogy elég sokféle értelmezést bele lehet látni, tehát amit pogácsa írt, az nagyon is igaz és valós, sőt fontos téma.

Tehát a kérdéses igeszakasz az 1Mózes 2. fejezet, legrövidebben ezekről lenne szó:

És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá illőt.
És formált vala az Úr Isten a földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvivé az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat; mert a mely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve.
És nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak; de az embernek hozzá illő segítő társat nem talált vala.
Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivőn egyet annak oldalbordái közűl, és hússal tölté be annak helyét.
És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, a melyet kivett vala az emberből, asszonynyá, és vivé az emberhez.
És monda az ember: Ez már csontomból való csont, és testemből való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett.

WiteNoir (törölt) 2017.03.29. 14:46:21

@maroz:

ja, ezt én is megfigyeltem. nulláról felépített vállalkozás nincs, még kemény munkával elnyert magánszférai állás sincs.
vö. bokros lajos:
"én sohasem voltam állásinterjún, engem mindenhová _hívtak_"

ja, így nagy pofám lenne nekem is.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.29. 20:10:58

@maroz: Te hulladékember, azzal basztattál, hogy nem a saját szavaimmal mondom el a mondanivalómat, hanem idézetekkel. Ezek után van pofád elvárni, hogy elolvassak egy szart, amit belinkeltél?

maroz 2017.03.29. 20:27:05

@Disznóvári: Figyelj, nem olyan bonyolult ám: elolvasod, majd elmondod róla a véleményed. Értő kritikát kértem tőled. Gondoltam megmutatod, hogy mi olyan szörnyű ebben a feminizmusban. Mert te ugye a feminizmus ellen harcolsz, vagy mi.

Ha nem olvasol el valamit, honnan van róla véleményed?

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.29. 21:09:55

@maroz: Miért olvassam el? Ki a fasznak képzeled magad, hogy a kedvedért elolvassak akár egy sort is? Szerintem ti sem olvassátok el, amiket én linkelek. Megérteni biztos nem sikerült.
Egy ostoba hulladékember vagy, ez derül ki rólad a kommentelői munkásságod alapján.
Véleményem meg lehet valamiről első blikk alapján is. Elég sok ilyen szart olvastam már.

maroz 2017.03.29. 21:22:57

@Disznóvári: Szóval tény: nem olvasol.

Just for the record.

Jean Sol Partre 2017.03.29. 22:57:46

@Disznóvári: a cikk a feminizmusról szól. te utálod a feminizmust, csak nem tudod elmondani, mi is a bajod vele. a cikkben konkrétumok vannak a feminizmussal kapcsolatban, te pedig, ha elolvasnád, szépen rá tudnál mutatni, melyik is a hazugság, melyikkel is van neked problémád. ezért lenne érdemes elolvasnod.

Jean Sol Partre 2017.03.30. 13:42:24

@Disznóvári: tényleg? mondtál bármi olyan konkrétumot a vascsövön kívül, ami nem idézet vagy link volt?

Jean Sol Partre 2017.03.30. 17:17:45

@Disznóvári: próbáltam, de nem találtam semmit. Semmi olyat, ami személyes. Írtál a diszkriminatív törvényekről, ezen kívül nincs semmi.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.30. 17:26:34

@Jean Sol Partre: Olyat is írtam, te nagyon buta ember.
De annak nincs jelentősége az igazság szempontjából.

Jean Sol Partre 2017.03.30. 17:31:02

@Disznóvári: személyes alatt nem személyes élményt, hanem véleményt gondoltam. Valami konkrétumra, hogy neked magadnak mi a bajod a feminizmussal. Nem általában, hogy "rossz", hanem valamivel megfoghatóbban, hogy utálod előreengedni a nőket az ajtóban, vagy nem szeretsz mosogatni, vagy te szíved szerint vernéd őket, hogy szerinted ez vagy az a nők dolga, vagy ilyesmi.
Szerintem maroz is ezért linkelte a cikket, hogy legyen valami alap, abban vannak állítások, lehet róluk véleményt mondani.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.30. 17:40:45

@Jean Sol Partre: " utálod előreengedni a nőket az ajtóban"

Ebből is látszik, hogy gőzöd nincs a feminizmus jelenlegi állásáról. A szerencsétlen paranoiások szerint ugyanis már az "ajtóban előreengedés" is az elnyomó patriarchátus megnyilvánulása.

Jean Sol Partre 2017.03.30. 17:52:43

@Disznóvári: van ilyen is meg olyan is, van aki szerint nem bűn. Próbáltam minden szegmensből meríteni, ezek szerint hiába.
Te előreengeded őket?

maroz 2017.03.30. 19:25:44

@Disznóvári: Ez szerintem is egy lényegtelen marhaság. Én el is szoktam még a szabályt is sűrűn felejteni, megyek, mint egy alvajáró, és örüljön, aki túlél.

De például érdekes az, amit nemrég írtál, hogy a megfigyeléseid szerint a férfiak kooperatívabbak, mint a nők. A gender-blablában - amint azt te is tudhatnád, ha legalább az alapokat elolvastad volna - az ilyesmire azt mondják, hogy a férfiak időnként és alkalmanként feminin, míg a nők úgyszintén időnként és alkalmanként maszkulin mintákat követnek. Te a személyes megfigyeléseidből valami olyasmit általánosítottál túl, hogy a kooperáció az inkább maszkulin, mint feminin vonás, és érdekelne, hogy melyek voltak a szűkkörű megfigyeléseid, amelyek alapján ezt a téves túláltalánosítást megtetted.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.30. 21:57:39

@Jean Sol Partre: A mai mainstream szerint bűn. (Ha még meg is simogatod közben a hátát, az meg bűncselekmény.)
Én előreengedem őket. A lépcsőn meg előttük megyek föl, nehogy már azt gondolják, a seggüket nézem.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.30. 22:10:02

@maroz: Elolvastam az alapokat.
Ettől még áltudománynak tartom.
Ezt egy norvég humorista néhány szakértő segítségével egy filmsorozatban is bebizonyította, hogy az egész gender studies egy baromság:
www.youtube.com/watch?v=cVaTc15plVs
(A film hatására Norvégiában elvették tőlük a támogatást, a feminizmus fellegvárába, Svédországba költöztek a "szakértők".)

maroz 2017.03.31. 06:17:30

@Disznóvári: Értem, tehát te se el nem olvasod, de amit mégis, azt nem érted meg.

De akkor hogy legyen valami érdemi is, mesélj már picit, hol figyeltél meg olyasmit, hogy a férfiak nőies míg a nők férfias mintákat követtek, mert ez érdekes. A kooperációról volt szó, csak emlékeztetlek.

maroz 2017.03.31. 06:19:12

@Disznóvári: Molnár F. Árpádot még nem vontátok be? A magyar humorista, aki úgyszintén be tudna bizonyítani pár dolgot. Jól mutatnának párban a román fasziddal.

Jean Sol Partre 2017.03.31. 10:51:19

@Disznóvári: Az üvegplafonos csajok például nem bánják, sőt, örülnek neki. Mondhatod, hogy ők nem mainstream de te is tudod, hogy hülyeség.
A hátsimogatás nagyon necces, és nem hinném, hogy köze lenne a feminizmushoz, az emberek általában nem szeretik, ha idegenek tapizzák őket.

Na, akkormondanál valamit ami konkrétan téged zavar? Takarítás, mosogatás, mosás, vasalás, mit utálsz? Hol a nő helye? Vagy bármi, mi a te személyes problémád a feminizmussal?

Jean Sol Partre 2017.04.06. 13:37:19

@Disznóvári: kár, hogy megint csupa baromságot írt
süti beállítások módosítása