Feljegyzések egy új népvándorlás hajnalán − Migráció és mi XXVIII.
2015. szeptember 26. írta: rajcsányi.gellért (ergé)

Feljegyzések egy új népvándorlás hajnalán − Migráció és mi XXVIII.

children_1.jpg

Migráció és mi címmel körkérdést és cikksorozatot indít a Mandiner. Az eddig megjelent írások ezen a linken keresztül olvashatók.

*

Amióta világ a világ és fejlődésnek indult az emberi civilizáció, az állam legelső és legalapvetőbb feladata az volt, hogy fenntartsa a belső rendet és megvédje a külső határait. Ennyi. Minden további állami feladatról csak ezután beszélhetünk. És a két feladat, a belső rend és a külső határ védelme feltételezi és megköveteli egymást. Ha az egyikkel elbukik az állam, a másik feladat sem teljesíthető. Egy államnak továbbá joga és kötelessége a saját határainak kontrollálása és a döntés arról, kit és milyen feltételekkel enged be és hagy tartózkodni a saját területén. Ha megállíthatatlan tömegek vagy más hatalmak elvitatják, elveszik ezt a jogot, akkor az állam alapvető önvédelmi és önfenntartási képességei kerülnek veszélybe. A mostani migrációs hullám az európai államok működőképességét teszi próbára − és Európa államai elbukják ezt a kihívást.

Amióta világ a világ, létezik a migráció jelensége is. A mindenkori népvándorlási hullámok egyedi sajátosságaitól függött, hogy egész kontinenseket virágoztatnak föl vagy pedig tönkreteszik azokat. Előbbire jó példa Észak-Amerika, az Egyesült Államok megszületése, fölemelkedése és világhatalomig jutása. Itt a korszak legfejlettebb civilizációjával rendelkező angolszász és észak-nyugati európai tömegek rajzottak ki a törzsi-ősközösségi viszonyaik miatt ellenállásra és fennmaradásra képtelen indián közösségek által rendkívül gyéren − lakott, gyakorlatilag üres kontinensre.

A migráció negatív következményeinek viszont minden közhelyessége ellenére nagyon is kézenfekvő és a mai helyzettel sajnos egyre több párhuzamot felmutató példája a Római Birodalom sorsa. Gyökeresen eltérő kultúrájú és életmódú, ellenben nagyon is céltudatos és akaratos idegen tömegek kontrollálatlan beáramlása egy jólétében elpuhult, alapvető feladatait ellátni már nem képes, egyre inkább működésképtelen, (túl)fejlett „birodalmakba” jellemzően hanyatlást, felbomlást és meghasonlást hozott magával. És Európa közössége, az Európai Unió intézményrendszere most, 2015-ben hanyatlik, felbomlik és meghasonul önmagával. A háború utáni Európa végleg ki akart iratkozni a történelem vériszamos folyamából, most viszont a történelem folyama betör az alig védett gátakon és feltartóztathatatlanul szétterül az öreg kontinensen.

*

children_2.jpg

A jelenlegi migrációs hullám legfőbb kiváltó oka nyilvánvalóan az állandósult és súlyosbodó közel-keleti válság. A tömegek vélekedésével ellentétben teljes tévedés egy kizárólagos felelős (például az USA vagy Izrael) nyakába varrni a krízist, nagyon sok szereplős ez a játszma. Az viszont igaz, hogy az egyik alapvető konfliktusforrás a rövidlátó brit és francia érdekek nászából született, az Oszmán Birodalmat szétrobbantó és a Közel-Keletre ráerőszakolt, 1916-os Sykes-Picot paktum, az arabok Trianonja, amely az európai 1. világháborús békeszerződésekhez hasonlóan évtizedekre, sőt, egy évszázadra biztosította az állandó békétlenség forrását. De ne feledkezzünk meg az arab, illetve az iszlám világ súlyos belső feszültségeiről, a síita kontra szunnita, arab kontra perzsa/török, gazdag olajsejkségek kontra szegény arab országok konfliktusairól, vagy épp a modern államiság követelményei és az iszlám archaikus tanításai közötti áthidalhatatlan ellentétekről sem.

Az elmúlt száz évben csak a személyes rátermettségen és beágyazottságon alapuló hatalmat építő, kemény kézzel és ha kell, tűzzel-vassal kormányzó monarchák, katonai vagy világi diktátorok voltak képesek stabilitást biztosítani a Közel-Keleten. És ez a stabilitás is csak ritkán tudta túlélni az adott vezető életpályáját. Az európaiak által támogatott közel-keleti monarchiák korrumpálódtak és elbuktak. A hidegháború idején a Szovjetunió által is támogatott arab szocialista, nacionalista világi diktatúrák is korrumpálódtak és elbuktak. De a demokratizálódási folyamatok is mindig elbuktak − az eddigi legnagyobb, arab tavasznak nevezett eseménysorozat is, méghozzá csúfosan. Demokráciák helyett szinte mindenhol csak anarchikus, polgárháborús állapotok vagy éppen fanatikusok terrorállamai jöttek létre, amelyekhez képest még egy késsel-villával enni képes, glasszékesztyűs vagy tányérsapkás diktátor is a béke és az élhető viszonyok letéteményese volt, mind az adott országok lakói, mind a külföld szemében. Az anarchiából a Közel-Keleten nem demokráciák, hanem újabb diktátorok emelkednek föl. Így volt ez eddig és így lesz a jövőben is. Annak is örülhet majd a Nyugat, ha az illető egy tárgyalóképes, beszámítható figura és nem egy komplett futóbolond lesz.

Állítsunk egy merészet: ha hosszú távon sem látszik, hogy a káoszba süllyedt Közel-Keleten kik lennének a közeljövő rendet teremteni képes erős emberei, akkor eljöhet az ideje annak, hogy a Nyugat szakítson az elmúlt évtizedekben hangoztatott, egyébként is álszent szólamaival, és ott, helyben érvényesítse fegyveres, technikai és egyéb fölényeit, mondjuk ki, egy új imperializmus jegyében, amely tanul az elmúlt évszázad hibáiból és tévedéseiből is. Hagyjuk a világállamról és a világbékéről szőtt naiv képzelgéseket. Ha azt szeretnénk, hogy mi, a gyermekeink és az unokáink is egy békés, prosperáló, élhető nyugati/északi világban éljenek majd Budapesttől Londonig, Berlintől Madridig, Vancouvertől Moszkváig, akkor fel kell használnunk meglévő és jelentős fölényünket a minket körülvevő anarchikus szomszédság pacifikálására. Talán a szomszédságban élő, békére vágyó tömegek érdekében is. Mindezt addig, amíg még megvan a fölényünk és amíg a szomszédság nem exportálja saját magát és vele az anarchikus viszonyait és archaikus konfliktusait a mi civilizációnk kellős közepébe.

*

children_5.jpg

Nem vagyok vészmadár, amikor azt állítom, hogy pont a fenti folyamat, az új népvándorlás és az anarchiaexportálás legelső fázisa zajlik most. Nem a valódi, őszinte és oltalomra szoruló menekültekről beszélek. Hanem arról, hogy a tényleges menekülthullám köré a kezdetektől és immár egyre nagyobb mértékben komplett népvándorlás épült fel, amelyben tömegek szabadulnak meg valós személyazonosságuktól; tömegek hazudják magukat másnak, más származásúnak, más életkorúnak; tömegek sértik meg rendre a nemzeti és nemzetközi jogot; és amelyben tömegek válnak kérelmezőkből követelőkké.

Ezt az egész folyamatot, főleg kezdetben, de még most is jelentős részben a nyugati politikai és médiaelit nagy részének hurráoptimizmusa és ijesztően naiv csőlátása, a mindenek fölé helyezett liberális univerzalizmus és a Willkommenskultur új vallása kíséri. A '68-as és poszt-'68-as értelmiség, az internacionalista baloldal valamint az emberi jogi idealizmust képviselő radikális liberálisok a legszebb álmaik valóra válásának képzelhetik mindazt, ami történik, ahogy a lehető legszélesebb jogokat maguknak követelő idegen tömegek érkeznek a reakciós nemzetállamok romjain tehetetlenül fetrengő, technokrata Európai Unió területére.

Ünneplik, támogatják és minden lehetséges eszközzel elő is segítik, hogy a lehető legakadálytalanabbul érkezzenek be és telepedjenek le a migráns tömegek Európában. Ami a legsúlyosabb: ez az állandósult ünnepély úgy zajlik, hogy közben a migrációs folyamatot nyilvánvalóan kihasználja és dézsmálja az embercsempészet nemzetközi és lokális alvilága, s eközben senki nem zárhatja ki teljes bizonyossággal, hogy a kontrollálatlan folyamatokat nem használják ki különböző ellenséges titkosszolgálatok vagy épp a Közel-Kelet fanatikus, iszlamista hálózatai a maguk sötét céljaira. A felszínen gyermeteg, utópista örömünnep, a mélyben homályos játszma zajlik.

A mindezt szkeptikusan, gyanakodva, idegenkedve vagy kifejezetten ellenségesen szemlélő véleményeket (és a halkan, magukban morgó tömegeket) pedig ahol lehet, megpróbálják a hivatalos nyilvánosságban a radikális jobboldali, mi több, neonáci sarokba szorítani. Ez van, ahol történelmi okokból sikerül (például Németországban vagy a skandináv államokban); de van, ahol szintén történelmi okokból egyáltalán nem (például Kelet-Európában).

*

children_6.jpg

A migrációs mézeshetek után jön a kényszerű kijózanodás, jönnek a gondokkal teli szürke hétköznapok. A német sajtó a rózsaszín felhőből való alászállás után most veszi számba, mivel is kell Németországnak, a német közigazgatásnak, az államnak, a tartományoknak, a városoknak, falvaknak, az intézményeknek, közösségeknek, az egyszeri német embereknek szembenéznie. Hogy miként lehet első körben beazonosítani, regisztrálni, szállást adni és ellátni az egyre csak gyarapodó, idén talán egymilliós, jövőre tovább növekedő tömegeket. Hogy miként lehet megtudni, igazat mond-e az adott migráns magáról, a származásáról, az életkoráról, a képességeiről. Hogy lehetséges-e egy ekkora és egyszerre beérkezett tömegnek megtanítani, ha kell, az írást, az olvasást, a számolást; egy következő lépcsőfokban a német nyelvet; aztán egy Németországban használható szakmát, hogy végül a reálgazdaság munkát tudjon adni nekik − mindezt úgy, hogy nem roppan bele a német állam és nem lázadnak fel a német bennszülöttek. Sikerül-e versenyképessé tenni a most és a jövőben beözönlő tömegeket Németországban, vagy pedig egy kéretlenül érkezett és integrálhatatlan underclasst kap a nyakába Európa dübörgő motorja?

És mindezek felett a legfontosabb kérdés: le lehet-e nyomni egy ekkora idegen tömeg torkán az európai civilizáció, életmód, kultúra, világnézet alapjait? Hogy ne az életüknek célt adó, az életmódjuk és világlátásuk minden részletére kiterjedő iszlám, Allah és Mohamed legyen az iránytűjük, hanem a szekuláris európai állam, a plurális és liberális demokrácia legyen számukra is az alapvetés. Akik még mindig hurráoptimisták, azok belegondoltak csak ennek az utóbbi feladatnak a kihívásaiba? Hogy egy miénktől gyökeresen eltérő, viszont sziklaszilárd ideológiában és vallásban nevelkedett milliós tömegtől várják el, hogy világnézetet, életmódot, sőt gyakorlatilag teljes személyiséget váltsanak? Hogy ha már Európa szívébe menekültek a hazai viszonyaik elől, akkor ne hozzák magukkal és ne kezdjék újra a hazai viszonyaik újrateremtését Európa szívében?

Ahogy írtam, a népvándorlásnak csak az elején járunk. A kihívások és feladatok már most is gigászi léptékűek − és még bele se gondoltunk abba, hogy ezek a tömegek, jobbára huszonéves fiatalemberek bizony nem csak magányos kalandra jöttek, hanem lehetőség szerint hoznák maguk után a családot, apát, anyát, fivért, nővért, feleséget, gyerekeket is. A csak Németországban idén egymilliósra becsült tömeg a családegyesítés lehetőségének megadása után mekkorára is bővülne? Két-, három-, öt- vagy nyolcmillióra?

Ezért is fontos, hogy mostanra az EU vezetői is legalább eljutottak addig: a határokat márpedig ellenőrizni és védeni kell. Minden lehetséges eszközzel. Akár határfallal is, ha máshogy nem megy. Illegális, erőszakos határátlépési kísérlet esetén pedig azzal arányos, jogszerű kényszerítő eszközökkel is. Máskülönben Európa és annak tagállamai bele fognak bukni ebbe a nyomásba.

Senki ne lélegezzen fel, hogy már látszik a kiút. A kvótarendszer is csak rész- és pótmegoldás. Pontosabban még az se: végtelen hosszú cikket lehetne írni csak a most ismert buktatók sorából is. Már most is jóval több migráns van Európában, mint amennyiről az eddigi kvótaszámok szólank. Hogyan fogják a gyakorlatban máshová irányítani és célba is juttatni az egy bizonyos helyre igyekvő migránst? Hogyan fogják ott tartani? Hogyan találják meg, ha felszívódik valahol Európában? Mi lesz, ha migráns tömegek fognak fellázadni a szerintük igazságtalan rendszer ellen? Ja és mi lesz azokkal a migráns tömegekkell, akikre már a mostani szabályok szerint is a kitoloncolás vár, például a nyugat-balkániakkal?

És mit is gondoljunk a kvóta elfogadásának módjáról, hogy a tagállamok többsége lenyomta a kvótát a tiltakozó tagállamok torkán? Az életképtelen, valóságidegen migránskvóta nem az európai szolidaritást, annak kikényszerítését jelenti. A kvóta egyrészt egy embereket és tömegeket csak képletekbe helyezhető számoknak, mennyiségnek tekintő bürokrácia önmagát megnyugtató, tétova tervezete a valósággal és az emberi természet mozgatórugóival való szembenézés helyett. A kvóta másrészt a migrációs célországnak számító országok terve arra, hogy úgy szabaduljanak meg a migránsok egy részétől a migrációból ekkora léptékben nem kérő országok terhére, hogy közben még morális felsőbbrendűséggel oktathassák, felemelt mutatóujjal figyelmeztethessék az ő zsákutcájukat követni nem kívánó államokat.

*

children_7.jpg

Még egyszer: a népvándorlás elején járunk. A világrendünket, európai berendezkedésünket most is feszítő erők csak tovább fognak erősödni a közeljövőben. A folyamatok és következményeik beláthatatlanok. Bárki bármit állít, a történelmi tapasztalatokból és az emberi természetből kiindulva jóval több érv szól amellett, hogy szkeptikusan és pesszimistán tekintsünk a jövőnk felé, mintsem hogy a hurráoptimizmust válasszuk alapállásunknak.

A 2. világháború idején hamar világossá válhatott egy tájékozott ember számára, hogy a náci Németország csak veszíthet az amerikai-szovjet szövetséggel szemben. A hidegháború korszakában a néhány kezdeti forró pillanat után az utolsó évtizedekre kiszámítható egymás mellett éléssé szelídült a Nyugat és a kommunista Kelet viszonya. A '89-90-es rendszerváltások hirtelen zajlottak le a be nem avatott tömegek szemében, de a folyamatok jórészt irányítva voltak, kordában voltak tartva és rendkívül rövid idő alatt lezárultak, s Kelet-Európa a szabad, kapitalista, demokratikus Nyugat részévé vált, s jött a NATO- és az EU-tagság is. Kiszámíthatóan.

De hogy most mi vár ránk, azt nem tudhatjuk. Ez lelkileg, érzelmileg és szellemileg, intellektuálisan is igen megterhelő mindazok számára, akik el akarnak gondolkodni mindarról, amiben élünk és ami várhat ránk. Három éve ironizálhattunk, amikor az Európai Unió kapta a Nobel-békedíjat, de azért komolyan írtam akkoriban a következőket„A történelem során szinte először immár több nemzedék nőhetett fel Európa szerencsésebb nagyobbik felén békében, élvezve a kinyílt határok, a tágasabb perspektíva lehetőségeit. Ha most beülünk a kocsinkba, bármilyen feltartás, hatósági vegzálás nélkül elhajthatunk a portugál óceánpartig vagy Lappföldig, sokszor egykori csatamezők, lövészárkok, állóháborúk, véres forradalmak és népirtások helyén keresztül. És mintha mindez olyan magától értetődő lenne. Aztán az egészséges pesszimizmus szólalhat meg bennem, amikor arra gondolok, hogy egyszer talán a boldog békeidőkként fogunk minderre visszagondolni, amikor még nem voltunk tudatában annak, mennyire jó dolgunk is van. Ilyenek ezek a boldog békeidők”.

Ami most történik, az már a kellően nem értékelt boldog békeidőink végét jelenti? Az bizonyos, hogy a szellem ki van eresztve a palackból, a határok zárulnak, az érdekek egymásnak ütköznek, az Európai Unió eddig ismert rendszere recseg-ropog, a nemzetállami reflexek pedig hasonlóan recsegve-ropogva élednek föl a háttérben. Ha az elmúlt 1-2 év tömeges, kontrollálatlan és a hivatalos közvélemény egy jelentős része által körbeünnepelt bevándorlása az akció, a tézis volt, akkor várható, hogy jön a reakció, az antitézis. Az pedig − különösen, ha a hagyományos társadalmi, közösségi, nemzetállami reflexek sokáig nem törhetnek a felszínre akár robbanáshoz is vezethet, s a rend iránti igény rögtön radikális rendpártiságként és soviniszta önérdekkövetésként fog jelentkezni. A túlvezérelt liberalizmus, a multikulturalizmus és az  univerzalizmus híveinek korlátlan bevándorlás körüli örömünnepe könnyen önmaguk hattyúdalává válhat, s ami a tömegek elégedetlenségéből felszínre tör, több lesz a normális rend és a jog uralmának a józan követelésénél.

Ha azt mondom, a mai folyamatok láttán a ránk váró legvalószínűbb jövőkép az, hogy mindent figyelő, high-tech rendőrállamok fognak véget nem érő, aszimmetrikus harcokat folytatni külső és belső, irreguláris és illegális ellenfeleikkel, terrorszervezetekkel és alvilági bandákkal, fokról fokra csökkentve a szabadság rendelkezésre álló tereit az egyszerűen jogkövető és békében élni vágyó tömegek rovására, akkor ki az, aki ma ezt hitelesen és megnyugtatóan cáfolni tudná?

A minap újra megnéztem egyik kedvenc filmemet, Az ember gyermekét (a cikkemet az ebből vett jelenetekkel illusztráltam). A 2006-os film ugyan már akkor hideglelős volt, de most újranézve tényleg hátborzongató módon ábrázolja a közeljövő lehetséges, sőt sok részletében már a jelen valóságos Európáját. Mit is írtam 2006 decemberében, kilenc évvel ezelőtt ugyanezen a blogon erről a filmről? „2027-ben járunk. A világ anarchiába süllyedt, utolsó szigetként Anglia próbálja feltartóztatni a menekültek és a bevándorlók seregét, akiket internálótáborokba zárnak. A legnagyobb baj viszont, hogy a nők ismeretlen okból meddővé váltak, és évek óta nem született gyermek a Földön. A kifelé-befelé börtönsziget Angliában egy alkoholista hivatalnok belecsöppen egy föld alatti ellenálló szervezetbe, akik a jövő zálogát: egy várandós kismamát rejtegetnek. Viszont a születendő gyermeket az ellenállók saját politikai céljaikra akarják felhasználni, így a férfi és a kismama együtt próbálnak kimenekülni az országból, amelyben közben kitör az anarchia... Angol kisváros utcáin Allah Akbar kiáltozással felvonuló fegyveresek; paranoiás, állig felfegyverzett rendőrök; egymás torkának eső civilek között kell megtalálniuk a kiutat a hajdanvolt európai civilizáció romjain. A hollywoodi kliséktől távol álló, felkavaró és elgondolkodtató jelenetek sorát tartalmazó Ember gyermeke messze nem első randis film, de mindenkinek ajánlom, akit érdekel, hogy mi is lesz Európával (velünk), ha a legrosszabb következik be.”

Nos, most még 2015-öt írunk. 2027-ig van tizenkét évünk. És tegyük fel magunknak rendre a kérdést: mi is lesz Európával (velünk), ha tényleg a legrosszabb következik be?

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr407827652

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Rajcsányi Gellért: Feljegyzések egy új népvándorlás hajnalán − Migráció és mi XXVIII. 2015.09.26. 09:39:04

A tényleges menekülthullám köré egyre nagyobb mértékben komplett népvándorlás épült fel, amelyben tömegek szabadulnak meg valós személyazonosságuktól és válnak kérelmezőkből követelőkké.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

maxval bircaman megbízott szerkesztő · http://bircahang.org 2015.09.26. 07:09:59

Totális tévedés a cikk.

"eljöhet az ideje annak, hogy a Nyugat szakítson az elmúlt évtizedekben hangoztatott, egyébként is álszent szólamaival, és ott, helyben érvényesítse fegyveres, technikai és egyéb fölényeit, mondjuk ki, egy új imperializmus jegyében, amely tanul az elmúlt évszázad hibáiból és tévedéseiből is"

Azaz a problémákat okozó nyugati bevatkozást oldjuk meg nyugati bevatkozással? Minek? Ez nevetséges. Egyszerűen béken kell hagyni a térséget. A mostani bajt is az USA beavatkozása indította el.

Szitnyai Jenő 2015.09.26. 10:09:00

A "békén hagyás" ugyanúgy a törzsi, vallási, stb. megosztottságú társadalmak belső egymás leölésébe torkollna mint a demokráciagyártás örvén elkövetett térség/erőforrás szerzés, ráadásul ugyanazzal a terorexport és migrációs következménnyel. A cikk diagnózisa pontos, sajnos a következtetése is. Bármennyire is nehéz tudomásul vennünk, bármennyire is nem egyezik európai és általános civilizációs ízlésünkkel, erős központi hatalmak nélkül ezek a térségek nem stabilizálhatók, ám valószínűleg új határok, országfelosztások nélkül sem.

marko11 2015.09.26. 10:43:21

Fegyverbe!?
Vagy nem olvastam figyelmesen?
Mintha arról nem esne szó, hogy a Közel-Kelet kényes egyensúlyát éppen a Nyugatnak sikerült szétvernie (arab tavasz stb.).
És arról ír a szerző, hogy a kapzsi és mohó Nyugat évtizedek/századok óta fosztogatja, pusztítja Afrika kincseit (vizet, földet stb.)?
Hogy az ott élő emberek, ha nem akarnak meghalni (bombától vagy "csak" éhen halni), akkor ott kell hagyni szülőföldjüket - tömegesen!
És követelniük sem kell, elég ha csak JÖNNEK!
A magyar kormány pedig úgy gondolja, hogy az idegengyűlölet sikeres szítása, a háborús retorika elég lesz. De mire?
Választást nyerni?! Kit érdekel a választás. Sokkal komolyabb dolgokról, a jövőnkről van szó!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.09.26. 11:21:11

@rajcsányi.gellért (ergé):

Ezt "Az ember gyermeke"-pszichózist ideje volna már elhagyni! Az ember gyermeke egy giccs, szellemileg, érzelmileg, esztétikailag hamis, Európa torz, narcisztikus-hedonista, szentimentális-bestiális önképében tetszeleg benne (általa). A probléma része és nem a probléma feltárására és a rá adható értelmes válasz keresésére tett kísérlet.

A migránskrízisre a liberális individualista Európának nincs válasza és azért nincs, mert nem lehet. Az a szellemtörténeti jelenség, amit mi posztmodern liberális individualizmusként ismerünk, alkalmatlan arra, hogy egy ilyen kihívásra értelmes választ adjon. Európának, ha nem akarja, hogy elsodorja, megsemmisítse ez a krízis, föl kell adnia jelenlegi ön- és énképét. A perverz az a történetben, hogy az európaiak többsége ezt tudja/érzi, de szibaritizmusa meggátolja abban, hogy érdemben bármit is lépjen, kezdeményezzen, ehelyett elmerül a hamis narcisztikus-hedonista, szentimentális-bestiális európai önkép dagonyájában és rettegve várja, hogy "sorsa beteljesedjék" --- tipikus "a barbárokra várva"-szindróma.

Herr Schnitzel Lutscher 2015.09.26. 11:52:06

ergé honvéd, ön hamarosan a fronton szolgálhatja a nemes ügyet. fel se tételezem, hogy nem jelentkezik önként és azonnal. csak semmi liberális nyávogás.

I_Isti 2015.09.26. 12:42:07

@maxval bircaman megbízott szerkesztő: Ez egy kicsit olyan, mintha azt mondanád a xv század elején, hogy ugyan már hagyjuk békén azt Oszmán-török birodalmat...

Pelso.. 2015.09.26. 12:56:00

@Herr Schnitzel Lutscher: Dehogy. Abban reménykedik, hogy felfér az utolsó gépre. Persze nem, ahhoz többet s jobban kell szolgálni.
@marko11:
Most már elhiszed, hogy a döntési, cselekvési helyzetben levők valamint a nép céljai és jövője sohasem közös?

maxval bircaman megbízott szerkesztő · http://bircahang.org 2015.09.26. 13:42:52

@I_Isti:

Pedig békén volt az hagyva. Senki sem foglalkozott azzal mi legyen a kormányformájuk.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2015.09.26. 14:02:28

@bbjnick: ne félj ejrópa ébred. egy kis ország hatalmas miniszterelnöke felébreszti. viktor a krízisben óriássá növesztette magát /ha simán átengedjük a niggereket németországba, és folyamatosan, a kutya nem figyelt volna rá/ ejrópa közvéleménye az egyetlen hiteles politikusként gondol orbánra. ahogy mindig is mondtam, ő lesz ejrópa vezetője. a baloldal, liberális vörösök, oda jutnak egész ejrópában, mint nálunk. szemétre.
ha nem így lesz, éljen az iszlám ejrópa. az is sokkal jobb, mint egy ateista-liberális-holohívő lószar, a élén a váláspárti kaparós sorsjegy ügynökpápával.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2015.09.26. 14:04:52

@bbjnick:
ja! és a lényeg. a liberális viccpokolból kiábrándulók, vagy végre nyíltan is undorodni merők, megteremtik végre a fasiszta ejrópát.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2015.09.26. 14:06:15

@bbjnick: gellértet meg ne ekézd, tudod, hogy ízlése egy hatelemis körömépítő barbié.

István Tamasi 2015.09.26. 14:08:18

@Szitnyai Jenő:
Na persze. A "civilizált világ" nem először avatkozik bele az "elmaradott vadak" világába. Az első beavatkozást úgy hívták hogy gyarmatosítás és rabszolgák elszállítása. A mostani egy kicsit álcázott nevet kapott: neokolonializmus és globalizáció/ez persze azonos a neokolonializmussal csak nagymértékben álcázva/. A menkülők a "civilizált világ" által kirobbanotott háborúk és a mérhetetlen kizsákmányolás elől keresnek jobb életet.

István Tamasi 2015.09.26. 14:12:23

@bbjnick: Ezt az ember gyereke pszichózist csak a te esetedben kell abbahagyni, mert te az eszed, erkölcsi hozzáállásod alapján nem ember gyereke vagy hanem egy földigilisztáé.

Herr Schnitzel Lutscher 2015.09.26. 16:31:51

@Pelso..: utolsó gép? kételkedsz a ner végső győzelmében? ne tedd, van wunderwaffe: dobray (az attack apostola) tömjénfüsttel oszlatja a jumurdzsák invázorokat. a maradékot megdobáljuk skrabski lőrés palackokkal, ennyike. generációkon keresztül azzal riogatják majd nebulóikat a muzlim szülők, hogy edd meg a falafelt, mert elvisz a mandiner!

eloi 2015.09.26. 16:34:28

@marko11: Erős kifejezés ez az idegengyűlölet. A magyar ember nem idegengyűlölő. Csak fél, ha ismeretlen tömegek vonulgatnak keresztül kasul az országunkban, és ha ismeretlen és talán fenyegető jövő elé kell néznie. Pláne fél, ha azt látja, hogy a vezetőknek a képességét meghaladja ez a helyzet és szólamokon kívül semmi érdemleges tervük vagy cselekvésük nincsen. És semmi megnyugtatót sem tudnak mondani arról, hogy mi is lesz most? Mi következik? Hol a vége a benyomulásnak, azt hogyan kezeljük, vissza lehet-e fordítani bárkit is a tömegből, vagy mindenki itt marad és jönnek majd a rokonok is (4-6-os szorzó!!!)? Stb. Ez a félelem nem idegengyűlölet. A reakciók sem a gyűlölet miatt vannak, hanem az önvédelem miatt, mert úgy érzik, azt látják, hogy más nem fogja őket megvédeni. Főleg itt Kelet-Európában, ahol azelőtt lesz vége a jólétnek, hogy elértük volna! Ha a nyugat minden fölös pénzét, erőforrását kénytelen lesz a bevándorlókra és a helyzetre fordítani, és oda adja majd a munkahelyeket is nekik (mert kénytelen lesz, ha már befogadta őket!), akkor mi marad a keletieknek (már megint!)? A szopóág! És még ez lesz a legkisebb rossz.

eloi 2015.09.26. 16:48:00

@István Tamasi: A történet azért több szereplős. A fekete rabszolgák döntő többségét a saját törzsfőnökeik adták el a rabszolga kereskedőknek! Ugyanígy a Közel-Keleten és Afrikában is kettőn áll, állt a vásár. Kellett a kialakult helyzethez bőven az ottani "vezérek", hadurak, vallási vezetők, és sok más együttműködő aktív segítsége is! Nem beszélve arról, hogy gyakorlatilag az összes terrorszervezetet eredetileg valamelyik nagyhatalom hozta létre, vagy támogatta és támogatja még ma is! Általában a többi nagyhatalom ellen, és persze, hogy általuk nyerjenek befolyást a térségekben.

Pelso.. 2015.09.26. 17:47:14

@Herr Schnitzel Lutscher: A gép indulása a győzelem egyik epizódja, aki ezt nem látja, minimum dk-s. - mondja majd árpi.

István Tamasi 2015.09.26. 18:33:42

@eloi:
- Részben igaza van, mert volt olyan is. Már akkor voltak komprádorok akik együttműködtek a gyarmatosítókkal.
- Beírásának második részével teljesen egyetértek.

Sodan 2015.09.26. 18:42:25

@eloi: Európa jövője a mi kezünkben van, a jelenlegi kormánytól függ.
Az, hogy a magyar nép nem idegengyűlölő ez igaz is de azért hazánkat ellepi a rasszizmus ideológiája. Túl sok a fajgyűlölő kis hazánkban. Az, hogy megvédjük hazánkat a terrorizmustó az jó, de ne felejtsük el, hogy 56-ban másfél millió magyar ki vándorolt, és befogadták.

marko11 2015.09.26. 19:21:46

@eloi: Nem a magyar emberekre, hanem a magyar kormányra gondoltam.
Már az un. nemzeti konzultáció kérdőíve is csak a bevándorlóktól való félelem elültetésére volt alkalmas.

Herr Schnitzel Lutscher 2015.09.26. 20:14:27

@Pelso..: az utolsó gép az imrikánus követség tetejéről fog indulni a paprikás saigon művelet keretében. árpinak, nemhogy mandiknak, nincs rajta hely. mi illuminátusok különben is next levelre vittük a globális pókert:

index.hu/kulfold/2015/09/26/gorogorszag_megnyithatja_a_gorog-torok_keritest_a_menekultek_elott/

smucig ajrópaiak nem nagyon akarták kifizetni azt a görög mentőcsomagot, ami persze valójában a háttérhatalmista finánctőke bebukott pénzeinek visszatermeléséről szólt. most a migrácsok az a tőr, amit a birkák torkához szorítunk. fizessetek, vagy le lesztek népvándorolva. így jár, aki a bilderbergeseket alábecsüli (sátáni kacaj)

Szindbad 2015.09.26. 20:30:51

Hála istennek, mi, félázsiai származékok, elég jól megértjük a migránsok gondolkodásmódját.

Leskelődő 2015.09.26. 22:21:49

@Szindbad:
Meséljen!
Tudja, nekünk, akik már régóta Európában élünk, elég idegennek tűnik.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.09.26. 22:44:56

Ergé, hagyd ezt a szaros filmet, a Gyevjatnaja rota sokkal jobb ide.

Herr Schnitzel Lutscher 2015.09.26. 22:56:47

@Holger Hartland: ezen majd elvitatkozhattok a lövészárokban zokogva.

Herr Schnitzel Lutscher 2015.09.26. 23:22:20

@Holger Hartland: a defetista, végső győzelemben kételkedő hozzáállást nem díjazza a vezérelvű demokrácia.

Herr Schnitzel Lutscher 2015.09.26. 23:59:17

@Holger Hartland: nice try, but epic fail so far.

segítsen inkább a Gnóm Féle Goebbelsnek lefordítani eztet:

Der Führer hat befohlen, wir werden ihm folgen. Wenn wir je treu und unverbrüchlich an den Sieg geglaubt haben, dann in dieser Stunde der nationalen Besinnung und der inneren Aufrichtung. Wir sehen ihn greifbar nahe vor uns liegen; wir müssen nur zufassen. Wir müssen nur die Entschlusskraft aufbringen, alles seinem Dienst unterzuordnen. Das ist das Gebot der Stunde. Und darum lautet von jetzt ab die Parole: Nun, Volk, steh auf, und Sturm, brich los!

oszt mehet a nyócnyócnyócra faszagyerekeskedni vele

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.09.27. 00:06:01

@Herr Schnitzel Lutscher: Magáról sajnos csak egy régi és gyenge, de magához, úgy látom, tökéletesen passzoló vicc jut eszembe.

- Kisfiú, mi akarsz lenni, ha nagy leszel?
- Katona!
- De hiszen azt bármikor lelőheti az ellenség!
- Akkor ellenség!

Jean Sol Partre 2015.09.27. 00:28:36

"Amióta világ a világ és fejlődésnek indult az emberi civilizáció, az állam legelső és legalapvetőbb feladata az volt, hogy fenntartsa a belső rendet és megvédje a külső határait. "

tényleg?

Jean Sol Partre 2015.09.27. 00:39:29

@bbjnick: milyen felszabadító érzés lehet végre őszintén kimondani, hogy legyünk gecik :)

5perc 2015.09.27. 01:27:56

"amelyben tömegek szabadulnak meg valós személyazonosságuktól"
Mint a legfőbb kiindulási pont, előbb-utóbb muszáj lesz ezt valami fabrikált statisztikával alátámasztani. Így csak a szokásos "kormányzati kommunikáció".

2015.09.27. 04:36:47

@bbjnick: A kultúrákat mindig a szaporább barbárok győzték le! A profitéhes uzsora civilizáció maga okozza megérdemelt pusztulását!

chrisred 2015.09.27. 06:02:03

@Jean Sol Partre: Csak az elejét javítanám ki:

"AMIKOR fejlődésnek indult az emberi civilizáció, az állam legelső és legalapvetőbb feladata az volt, hogy fenntartsa a belső rendet és megvédje a külső határait."

Azóta viszont lezajlott az emberiség többezer éves kulturális és gazdasági fejlődéstörténe, ezért azok az államok, amelyek az azóta kialakult összes többi funkciót negligálva kizárólag csak erre a feladatra koncentrálnak, egyértelműen a világtörténelem barbár és primitív vonulatát képviselik.

alfacharlybravo 2015.09.27. 06:19:33

@Jean Sol Partre: Neked nem mert már az vagy, de nem sokáig. A majmok lázadása és hatalom átvétele már megindult. A Majmok bolygója helyett a Majmok Európája megy most itt. A Római Birodalom bukása után is hosszú idő telt el mire megkezdődött a felemelkedés. Olyan jó nézni az vak gyűlöletet a migránsokon amikor háborúznak rendőrséggel, pontosan ez játszódik le a közel keleten, csak oda bedöntöttek iszonyú mennyiségű fegyvert. A következő lépésként fegyvert kapnak és kezdődik itt Európában a nagy háború.

maroz 2015.09.27. 06:52:37

@Szindbad: Neked is feltűnt, hogy a menekültek egy része kifejezetten úgy viselkedik, ahogyan a körúton belüli liberális?

Valószínűleg osztálytestvérek lehetnek. Akik a legindulatosabbak, akik most és azonnal akarnak mindent, mert különben dühbe jönnek azokról én minden további nélkül el tudom képzelni, hogy az ottani elit köreiből kerültek ki, és akkor most képzeld el a honi balliberális elitet, hogy ők miként viselkednének, ha nekik kéne futniuk. Mibe, hogy pontosan ugyanígy? ;)

Herr Schnitzel Lutscher 2015.09.27. 07:05:59

@Holger Hartland: magából kóstolópróba után se lenne sose hannibal lecter ilyen rossz emberismerettel

Ad Dio 2015.09.27. 08:13:32

Ha nem megy, erőltessük.

Rém ésszerű.

Nem. A kelet radikalizálódásának a legdominánsabb oka ÉPP a Nyugat katonai imperializmusa.

Hagyni kell őket úgy élni ahogy. Ha a Nyugat és Oroszország TÉNYLEG szeretne valamit tenni, akkor a fegyverkereskedelmet kell szigorítania. Gyakorlatilag embargot vonva.

paráznabillegető 2015.09.27. 08:38:08

@Ad Dio: "...Hagyni kell őket úgy élni ahogy..."
nem lehet.
ahogy magyarországot sem lehet.
kibaszottul stratégiai helyen dekkolnak, azért.
persze felmerül a kérdés, hogy van olyan ország, amelyik nem stratégiai fontosságú?
nincs! de vannak kevésbé fontosak, mint afrika nagy része, konkrétabban: nyugat-szahara, madagaszkár... vagy éppen északon meg grönland! hogy itt mik vannak és mi történik, az a világot kurvára a lista végén érdekli.
ellentétben a közel-kelettel, ami sokak cipőjében kavics.

Ad Dio 2015.09.27. 08:58:12

@paráznabillegető:

Nem az a kérdés, hogy jó lenne-e ha rend lenne, hanem hogy tudunk-e katonai úton rendet teremteni avagy sem. Márpedig ha valamit láttunk az elmúlt 30 évben, akkor az az, hogy katonai úton nemhogy tartós stabil állapotot nem lehet létrehozni, de sokkal inkább csak rontani lehet a helyzeten.

Más hozzáállás kell. A fegyverek ITT kudarcot vallottak. És ez nem egy ideológiai kijelentés, hanem egy tisztán pragmatikus.

Pelso.. 2015.09.27. 09:03:17

@Herr Schnitzel Lutscher: Mármint itthoni lajstromszámú gép, mint utolsó.

@maroz: Ha gond lenne, mindenki fut, nemcsak a körúton belüliek.

chepunk 2015.09.27. 09:11:43

@maxval bircaman megbízott szerkesztő:

Pont fordítva! A gyarmatosítást nem szabadott volna feladni, és sürgősen újra kell gyarmatosítani a Közel-Keletet és Afrikát! Így megállítható a migránsözön mivel ha mienk a fegyveres államhatalom el sem tudnak indulni (majd szaporulat korlátozó intézkedések bevezetése), de elsősorban agy biztosíthatzjuk magunknak a nyersanyag és energiehordozó utánpótlást. Egyrészt Európa keleti fele se föggjön a bunkó, afrikaiaktól alig külömböző ruszkiktól! Másrészt Afrika úgyis gyarmat lesz csak nem a mienk, hanem a Kína, USA, Ruszki hármasé ebből is esélyesen az elsőé. És ez nekünk mért is jó? Őket nem fogja érdekelni az EU gondja a migránsokkal nekik pont nagyon jó lesz, ha megy a fölös, aztán küzdjünk velük úgy a falaink, kerítéseink mentén ahogy akarunk. Afrika lakóié meg így se, úgy se lesz a területük tartalma, nincs is joguk rá mivel ezeknek értéket csak az európai ipari forradalom adott, attól, hogy ők felettük kondérban főzik egymást, és ágyékkötőben makognak, vagy konyharuhával a fejükön terjesztik a sötétséget, semmi közük se az energiahordozókhoz, se nyersanyagokhoz. Viszont ehhez az újra gyarmatosításhoz egy egységes EU kormány kell egy hadügy, külügy, pémzügy stb egy kormány, semmi szükség a 28 "nemzeti" tolvajkormányra, ugyanis semmi egyéb "hasznuk" nincs. És bizony sok európai fiatal fog EU-s sorkatonaként elesni a ygarmati háborúk során, de sajnos ez nélkül a saját területünkön fog, vagy a kerítések mellett, sokkal nagyobb kockázattal Európára nézve.

Herr Schnitzel Lutscher 2015.09.27. 09:17:19

@Pelso..: miféle itthoni lajstromszámú? a múzeumban kiállított mezőgazdasági permetező? a vizzér az liciten adja majd a last minute jegyeket retúr nélkül, csányi meg a saját család számára tartja fenn a privát jet-et. különben is légzár lesz addigra a régió felett.

Dr.Traktor 2015.09.27. 09:18:44

Azzal egyetértek, hogy a tét rohadt nagy, nagyobb, mint legtöbben bele mernek gondolni.

De a megoldáshoz nem kell katonai (EU-s) beavatkozás más földrészeken.
Egyszerűen fel kell húzni a durva határt, nem kerítésből, hanem betonból, őrtorony, géppuskafészek, aknazár amit akarsz, aztán az ajtón lehet kopogtatni útlevéllel no problemó.
Mondjuk a török-görög meg a török-bulgár határra, az nem olyan széles :D

A másik része meg h a tengereken megfigyelő rendszer, partiőrségből háló, minden tetves gumicsónakot visszavontatni líbiai/török felségvizekre és csókolom.

Aztán lehet azon prüntyögni hogy milyen módon próbálunk segíteni ezeken a jóembereken a hazájukban. Ha akarunk. Vagy akinek ez morálisan jól esik, mert a saját problémájának véli.

De az első egy nagyon rossz időket idéző kegyetlen határellenőrzés volna... (hogy megelőzzük az elkövetkező még rosszabb időket)
Tehát sansztalan.

Azt kell látni, hogy most csak nekik rossz.
Ha beengedjük őket nekünk is rossz lesz, és nekik sem lesz jobb...

maroz 2015.09.27. 09:32:22

@Pelso..: Persze, nem ez az érdekes, hanem az, hogy hogyan futna.

A vidéki polgártársunk úgy, ahogyan él: alázatosan, fülét-farkát behúzva.

A körúton belüli liberális: agresszíven, ingerülten, követelőzően, mert hozzá van szokva, hogy neki mindenhez joga van, neki minden jár.

Nem lepne meg, ha egy alapos és kiterjedt kutatás kimutatná, hogy a menekült-társadalom is pontosan ugyanúgy strukturált, ahogy a többi, és akik a legjobban szenvednek azokról mi még csak nem is tudunk, mert ők nem tudnak elszaladni idáig.

Nézd meg, hogy a fél Vincent sem a nickelsdorfi Shell-büfébe emigrált mosogatni. Az elit még a pokolban is elit marad. ;)

teleorman 2015.09.27. 09:53:59

A legfurcsább: össznemzeti, ha tetszik összeurópai ügy ez a javából. Kevés fontosabb van, és mégis... A hutuk és tutsik most se hagyják abba a nemes bajvívást. Ha a nagy hutu törzsfőnök (most éppen Ruanda királya is, már ismét és még egy jó ideig) odacsap a bevándorlóknak, akkor a kis tutsi törzsfőnök (egykoron egész Ruanda ura) rögtön elkezdi a nyavalygást és a bevándorló-ajnározást. Szíriai menekültet a sufniba is! Pedig "lószart, mama".... Az igazi konzervativ lényege (a jelen király nem éppen az persze!), hogy kiismeri az emberi természetet. Szomorúsággal, de ejti az emberrel kapcsolatos felvilágosodáskori és liberális illúziókat. Ha ezt megtette, el tudja-e képzelni, hogy a - komolyan beszélve - sokmilliós és döntően klasszikus gazdasági menekült pár éven belül az európai "értékközösség" megbízható tagjaként, szekuláris demokrata beállítódással tolja az európai szekeret? Ott lesz a meleg büszkeség napját védelmező önkéntesek között, és Voltaire után szabadon mindent megtesz azért, hogy ádáz ellensége, az európai "kafir" hitetlen is szabadon hangoztathassa véleményét...

Herr Schnitzel Lutscher 2015.09.27. 10:41:20

@maroz: ohóóó, ez eddig az első jó meglátás.

Netuddki. 2015.09.27. 10:41:54

Újabb fideszes agitprop blogbejegyzés?
Ne zavartassátok magatokat csicskák, hazudjatok csak reggel, délben és este...

kettosmerce.blog.hu/2015/09/26/nem_zavarta_a_fidesz_tevejet_a_hazugsag_ujra_feltamasztotta_a_juniusban_meghalt_ferfit

Netuddki. 2015.09.27. 10:43:45

@maroz: Ez a "balliberális elit" valami fideszes sértegetés akar lenni, te szerencsétlen?

midnight coder 2015.09.27. 10:59:36

@bértrollbosszantó_kovi1970: Az hogy egy terroristát holtan látsz egy fényképen, nem feltétlenül jelenti azt, hogy az illető valóban halott.

midnight coder 2015.09.27. 11:04:31

@Dr.Traktor: Pontosan. Azzal, hogy beengedjük őket, hosszú távon Európából is Afrikát csinálunk.

maroz 2015.09.27. 11:18:42

@bértrollbosszantó_kovi1970: A balliberális elitről körülbelül ezeket gondolom:

kakukkfeszek.blog.hu/2015/05/10/a_doktordomenypeter_mint_jelenseg

A balliberális oldal felelősségéről pedig talán ez az idézet mond el a legtöbbet:

"Steven Sampson (2002) leírása szerint a posztszocialista társadalmakat a civil szervezetek és az EU projektjei révén „projekttársadalmakként” próbálják fejleszteni. Diagnózisa szerint a társadalom ezáltal nyugati színvonalon fizetett és a nyugati adományozók felé elszámolási kötelezettséggel bíró szakértői gárdára, valamint a projektek logikáját és céljait a saját, mindennapos problémáitól távolinak tartó, ezáltal az előbbieket megérteni nem is kívánó közvéleményre szakad szét.A tömegek tehát magukra maradnak olyan saját, organikus értelmiségi réteg híján, amely a nemzetközi körökben képviselni tudná őket. Máris láthatjuk, hogyan keletkezik a társadalom ilyesfajta „lefejezése” révén az a vákuum, amelyet érzelmi és szimbolikus politikával a szélsőjobboldal tud megtölteni (...)."

Tehát a balliberális elit azt a hibát követte el, hogy a Nyugat elvárásai szerint, neki megfelelve működött, miközben totálisan elszakadt a társadalomtól, se szólni nem tudott hozzá se megérteni azt, amit a társadalom mond.

Ennek lett aztán az a következménye, hogy lassan tizedik éve kétharmados jobbratolódás történt az országban, és baloldali értékek mentén ma érdemben senki sem szólal meg. Ez pedig nem sértegetés, hanem tény.

Netuddki. 2015.09.27. 11:19:38

@midnight coder: A valóság ezzel szemben viszont az, hogy a fidesz közpénzből sikkasztott magának tévét, rádiót, amik folyamatosan a hazug fideszes agitprop szöveget nyomatják. Innentől kezdve én inkább nem a fideszes médiának hiszek. Ennyi.

Ja, mostanában a Kossuthon megint elkezdték a "100ezrek lépik át a határt meg az orbán megvéd itt mindenkit" reklámokat nyomatni. Szánalmas.
Csak arra lennék kíváncsi, hogy a kormány ezekért a reklámokért külön fizet-e, vagy benne van az elsikkasztott évi 80 milliárdban?

Netuddki. 2015.09.27. 11:26:58

@maroz: A tolvaj az tolvaj, mindegy melyik párt tagja. A ballibezés csak a fideszes agitprop habonyosztály kitalációja. Pár éve még a komcsizás ment. Mindig kell egy új ellenség ami ellen lehet uszulni. Pár év múlva kíváncsi leszek mit találtok ki.

Szerintem meg te is azok közé tartozol akik nosztalgiázással próbálják elterelni a figyelmet, és mentegetni azokat akik most vannak a közpénzes húsos fazék közelében.

Mint már említettem a tolvaj az csak tolvaj, nincs pártja és nincs ideológiája. Egy cél vezérli, minél többet lopni és tartalékolni a jövőbeli szűk napokra. Amikor már nem teheti.
Közben meg persze kell a terlés és a szar szanaszét kenése másokra, képzelt ellenségre, komcsikra, ballibekre. Ennyi.

chrisred 2015.09.27. 11:36:17

@maroz: A megállapítás jó, de hiba lenne leszűkíteni a ballib elitre, 2010 után is ugyanez megy.

Le Orme 2 2015.09.27. 11:43:38

"A jelenlegi migrációs hullám legfőbb kiváltó oka nyilvánvalóan az állandósult és súlyosbodó közel-keleti válság."

Nem így van. A népességnövekedés az oka. Ha az nem lenne, nem lenne válság, nem lenne migrációs nyomás.
Sajnos a poszt többi részében is nagyon sok butaság és felületes megállapítás van. A Római Birodalmat például nem a népvándorlás döntötte meg, az már a népvándorlás előtt sem funkcionált, magától kimúlt volna.
Sajnálom, hogy ilyen félretájékoztató cikkek jelennek meg, ahelyett, hogy igazi, színvonalas elemzést olvashatnánk.

nu pagagyí 2015.09.27. 11:45:12

A cikk visszatükrözi az összes paranoiát, ami a kérdés körül összegyűlt az emberekben. A magyar közvélemény, nem kis részben a kormányzat irányított propagandájának hatására már csak végletekben tud gondolkodni. A cikk írója az egyik véglet. Egy elképzelt apokaliptikus jövőből próbál a mai helyzetre érvényes gondolatokat közölni és arra jut, hogy elkerülendő az általa kiókumlált következményeket, új imperializmust igényeljen ("amely tanul az elmúlt évszázad hibáiból és tévedéseiből is"). A gondolat nagyszerű, azzal viszont nem számol, hogy lehetnek versenytársak: kínaiak, oroszok és már elő is állította azt az orwelli világot, amelyben az imperialista központ lakói semmivel nem fogják jobban érezni magukat, mint amit el szeretne kerülni a nagyszerű ötlettel.

"A '68-as és poszt-'68-as értelmiség, az internacionalista baloldal valamint az emberi jogi idealizmust képviselő radikális liberálisok a legszebb álmaik valóra válásának képzelhetik mindazt, ami történik, ahogy a lehető legszélesebb jogokat maguknak követelő idegen tömegek érkeznek a reakciós nemzetállamok romjain tehetetlenül fetrengő, technokrata Európai Unió területére."

Álszent, falmelléki kritika ez egy olyan embertől, aki feltételezem megélte a kommunizmus bukását és van ismerete arról, hogy pont ezek az eszmék segítették elő az erjedést a megfélemlített, agymosott országokban, mert nehéz volt fenntartani az ellenségképet és kívánatosabb lett az egyén számára a szabadság a ráerőltetett gépezetben betöltött csavarléttel szemben. Ha tegnap született a posztíró, akkor higgye el nekem, hogy nem a fegyverek minősége miatt omlott össze a szocialista világrend, hanem az eszmék versenyében bukott el.

Mitől is hanyatlik Európa? Nem a 68-as eszmék miatt, hanem az eszméket kiforgató, önző célokat követő politikusok és a velük összefonódó gazdasági maffiák miatt. Utóbbiak leginkább a gyors bővítéssel keveredtek be az EU-ba, amely nem figyelt arra, hogy a félig megrágott elvek az ellenkezőjére fordulhatnak. Egy éretlenül bekeveredett ország simán visszaeshet a sötétség korába, alkotmányát visszadiktatúrásíthatja, lejárathatja az egész közösséget és persze bőszen ugathat az általa bepiszkított elvek ellen. Persze az elvtelen országoknak vannak partnerei a fejlett EU országokban is, hiszen jó televényei a korrupciónak, amit az ottani multik sem vetnek meg némi extraprofitért. Ettől rohad Európa, nem a 68-as eszmék miatt.

A kárhoztatott "emberi jogi idealisták" nem szánnak több jogot az ide menekülő tömegnek, mint saját maguknak. Senkinek nem joga nők megerőszakolása, a másokon való élősködés és az erőszakos hittérítés sem. Joguk van viszont az emberséges bánásmódhoz, ahhoz, hogy önerőből boldogulhassanak és joguk van arra is, hogy ne tekintsék őket bűnözőnek, ha nem követtek el semmit. A jobboldal ez irányú tévedése talán abban leledzhet, hogy ők viszont többletjogokat követelnek a magukfajták részére: államvallást akar, na ás a munkáját se vegye el senki. Pedig hosszabb távon nem feltétlenül elvenni, hanem adni fognak a betelepülők, persze csak akkor, ha hagyjuk, hogy boldogulhassanak ők is. Bizalmat, csak bizalomért nyerhetünk, integrálódni meg csak bizalmi légkörben lehet, az egyéni lehetőségek biztosításával. Lásd, ez ügyben, a cigányok integrálódásának akadályait.

Én, mint alapvetően liberális híve vagyok a bevándorlásnak, de természetesen nem abban a formában, ahogy itt nekünk pártunk és kormányunk bemutatta. Ténykedése a szakmai és emberi tényezők kiiktatásában, gyűlöletkeltő propagandában és a lakosság irritálásában merült ki. Magyarország kormánya semmiféle jövőképpel nem rendelkezik, a meglévő, egyre mérgezettebb és levegőtlenebb viszonyok körülkerítésén dolgozik. Ez az, amit jó érzésű ember nem akar megvédeni, sem magától, sem parancsra.

A jövő eszmék harcában dől el, az fog nyerni, aki vonzóbb eszmékkel meg tudja nyerni a világot. Fegyverekkel ez nem fog menni, mert az erőszak csak ideiglenes megoldás lehet és a felszín alatt még nagyobb gyűlöletet szül. Hosszú távon csak az olvasztótégely működhet, amit persze profin kell üzemeltetni, eszmei alapja pedig éppen a most kárhoztatott 68-as elvek lehetnek, az emberi jogok feltétlen tisztelete.

Le Orme 2 2015.09.27. 11:47:30

@Le Orme 2: "A jelenlegi migrációs hullám legfőbb kiváltó oka nyilvánvalóan az állandósult és súlyosbodó közel-keleti válság."

A "migránsok" nagy része nem is közel keleti. Hogyan magyarázza a szerző a pakisztáni, bangladeshi, mailii, eritreai, nigériai meg a többi nem közel-keletit? He?

Le Orme 2 2015.09.27. 11:50:20

@nu pagagyí: Na a témát jól felhasználtad egy agyatlan kormányellenes fröcsögésre.

Sablonszöveget másoltál?

tibita 2015.09.27. 11:58:56

Több kommentben is olvasom, hogy a magyarok idegengyűlölők.....

Súlyos tévedés!
Nem idegengyűlölők, hanem csak tapasztaltak!

Mi is a szerbek fővárosának a neve, nem az új, hanem az ezeréves?
Miért is nem akarják elengedni a mai koszovót? Mert az az őshazájuk. Az oszmán terjeszkedés elől menekültek magyar területekre. Mondjuk, ez nem zavarta őket, hogy pár emberöltő múlva már írtsák a befogadóikat és hogy minden későbbi szabadságharcunkban ellenünk forduljanak.
De beszéljünk a románokról is akiket még a 19. sz közepén is vlach ruminoknak hívtak.
(Csak a kiegyezés körüli zűrzavarban engedélyezte az óvatlan magyar közigazgatás, hogy románoknak hívják magukat és "másnap" már kész is volt a "dákó"-román kontinuitás elmélete, persze ezáltal jogosnak hazudott területi igényekkel.)
Nos az ők gyökereit is valahol a mai albánia és macedónia hegyeiben találhatjuk. És milyen érdekes, ők is minden nehéz szituációban kaphatóak voltak a befogadóik ellen fordulni.

A Trianoni végeredmény ismert......

Most a 19. század második felétől, oroszországból beáramlot több mint 1.5 millió zsidó bevándorlóról ne is beszéljünk.

Mind, az üldözés elől menekülő "migránsként" kezdték!

Szóval a magyarok NEM idegengyűlölők, egyáltalán nem.....
Csak a történelem során, a saját kárukon megtanulták, hogy mivel jár a tömeges bevándorlás.

Azt modják az okos más kárán tanul......na ebből látszik, hogy az uniós vízfej mennyire hülye! Azt az országot ostorozzák, aki mindenkinél jobban tudja mi jön!!!

Hát majd megtanulják ők is a saját kárukon! Ugyan az fog történni az unióval is mint az ezeréves Magyarországgal.......csak sokkal gyorsabban.

maroz 2015.09.27. 12:13:08

@bértrollbosszantó_kovi1970: Mentegeti a fene, én még azt is megírtam, hogy az egyik balliberális kosztolóhelyen pont az tömi a hasát, akinek része volt az elbaszásban, aki miatt ma nincs nyomokban sem baloldal. Lett valami visszhangja?

Rohant a Népszava riportot készíteni, megkérdezni, hogy de hát kedves doktordöménypéterkém, hogy is van az, hogy te, mint szoci háttérember mindig kerítesz a segged alá egy székecskét? Tehetek és arról, hogy nem rohant?

Vagy a Népszabadság! A független Népszabadság, az utánament a dolognak?

Akkor most mit is szeretnél tőlem? Egyszerűen tolvajozzam le a doktordöménypétert, és felejtsem el azt, hogy ő miért is kerülhetett oda, ahová? Ne is legyek tekintettel az apuka pártállami és szt-tiszti múltjára? De hát akkor rosszul írnám le a valóságot, hiszen a doktordöménypéter valójában nem tolvaj, hanem egy elbaszott rendszerváltás terméke.

És ha engedek a követelőzésednek, és a doktordöménypétert tolvajnak nevezem, akkor az mit old meg? Hogyan fog ő, és a többi hasonló kontraszelektált eltakarodni a húsosfazék körül? Menjünk tüntetni? Én benne lennék, vonuljunk fel a Zuglói Civil Ház elé és követeljük, hogy minden pártállami kontarszelektál tolvaj takarodjon a húsosfazék környékéről! Csináljuk, szervezzük?

Khonsu 2015.09.27. 12:15:36

@jose maria padilla: Orbán nagy szolgálatot tesz, nagyobbat mint gondolnád. Felborítja a hatalmi egyensúlyt, és káoszt teremt, mint ahogy azt a nyugat tette az arab tavasz során.

Kidől néhány korhadt fa, és a megnyíló térben új zászlókat lenget majd a szél. A fasisztáknak a sors kevésbé kegyes véget szán, mint mai ellenfeleiknek, ők keserves harcokban esnek majd el, hogy végül egy új nap virradjon az emberiségre.

egyetmondok 2015.09.27. 12:19:06

" És mindezek felett a legfontosabb kérdés: le lehet-e nyomni egy ekkora idegen tömeg torkán az európai civilizáció, életmód, kultúra, világnézet alapjait? Hogy ne az életüknek célt adó, az életmódjuk és világlátásuk minden részletére kiterjedő iszlám, Allah és Mohamed legyen az iránytűjük, hanem a szekuláris európai állam, a plurális és liberális demokrácia legyen számukra is az alapvetés. " ---

mi legyen alapvetés a számukra T. Szerző ?
Ezt a magyarok torkán se lehetett lenyomni, s itt azon aggódunk, hogy rajtunk kívül milyen, más népek nem hajlandók ilyen alapvetések szerint életüknek célt adni....

Khonsu 2015.09.27. 12:22:46

@Khonsu: Aki itt nyerni fog, az majd a káoszban születik meg. A világ, ahogy ma ismerjük megszűnik létezni.

maroz 2015.09.27. 12:27:45

@chrisred: Abszolút, csak ennek az elitnek már más az üdvtana. Ők arra építenek, hogy majd egy erős nemzeti elit (amit áldozatosan igyekezett sok jobboldali elitfigura a saját személyén keresztül megvalósítani, lásd... na, szóval lásd, gondolom nem kell példálóznom, tudod kik a nemzeti tőkések, meg az új nemzeti tőkések) felhúzza magához a nemzeti közepet, és úgyszintén tagadja azt, hogy a világrendszerbeli félperifériás betagozódásunk miatt szinte fogalmilag sem lehetséges semmiféle felzárkózás. Sem mi nem fogunk Németországhoz, sem országon belül nem fog a vidék a fővároshoz, a kisváros a nagyvároshoz, és így tovább.

Az emberek egy jelentős része a rendszerváltás után kábé 15 éven keresztül elhitte a balliberális elit ígéretét, azt, hogy a neoliberális kapitalizmus szinte önmagától el fogja hozni az európai értelemben vett felzárkózást, míg egy másik része egyre erősebben kezdte el hinni azt, hogy a balliberális elit által kínált felzárkózási úton nem fog menni, ennél határozottabb, a nemzeti érdekeket jobban figyelembe vevő, lehetőleg egy erős ember által vezetett másik elitre van szükség.

2010 óta van rá újabb 15 évünk, amíg az emberek felismerik azt, hogy a nemzeti elit sem tudja beváltani a felzárkóztatási ígéreteket, és mivel azt nincs honnan felismernie, hogy a felzárkózási ígéret hamis, ezért a csalódottak egy még erősebb, még határozottabb, még keményebb elitet kezdenek el óhajtani, természetesen a még erősebb, még satöbbibb vezetővel az élén.

Sajnos nagyon úgy tűnik, hogy egy ideig még baloldali tényezők nem nagyon fogják a közéletünket zavarni, így ennek a 2010 utáni elitnek valószínűleg egy még ennél is jobboldalibb elit fogja elkenni a száját, 2025-ig. Addig meg folyik minden úgy, ahogyan 2010 előtt, a szerepek ugyanazok, csak a szereplők változnak. Meg a leosztás, hiszen ha valakinek hosszú időn keresztül szinte abszolút hatalma van, az nem fog 70-30 százalékokkal bíbelődni, és arra se nagyon figyel oda, hogy legalább utat ne lopjon, mert ki vonná érte felelősségre? Az ellenzék? Hol van olyan? :)

Szvidrigajlov 2015.09.27. 12:46:18

@bértrollbosszantó_kovi1970: Már a multkor is szóltam, hogy szedj valami antidepresszánst, mert komoly baj lesz. A gumiszobában rendszerint nincs netkapcsolat, ezt vedd figyelembe. Vége lesz a mindennapi virtuális okádásodnak, ha bezárnak oda.

Pelso.. 2015.09.27. 12:50:57

@maroz: Végül is........, vegye mindenki tudomásul, hogy 2010 óta nálunk történtek bizony a jobbratolódás egyértelmű jelei, kísérői.
A további bizonytalanoknak meg el kell mondani, jó sokszor, fene az értetlen formájukba.

nu pagagyí 2015.09.27. 13:00:52

@Le Orme 2: Nem szoktam, van saját véleményem és van némi élettapasztalatom is hozzá.

A kormány egyáltalán nem nevezhető jóhiszeműnek, ami miatt el tudnám nézni a balfaszságait. Tudatosan kavarja a szart és rengeteg kárt okoz mentálisan az emberekben, amihez ürügyként most éppen a menekülttömeget találta meg.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.09.27. 13:06:40

@Herr Schnitzel Lutscher: Magát itt nem akarja megkóstolni senki. Tudja, mi, magyarok nem eszünk embert. A magafajtákra is vonatkozik, hogy ha már itt eszi a fene, akkor tiszteletben kell tartania a kultúránkat.

gyalog.galopp 2015.09.27. 13:10:52

@Le Orme 2:

Én más sorrenbe raknám a dolgokat.
A világ erőforrásainak nagyobbik hányadát a népességnek egy jóval kisebb hányada élvezi.
A világ szegényebbik hányada az erőforrások elérhetőségéhez képest jelentősen túlszaporodik, az ebből fakadó lokális feszültségek globális mértéket öltenek. Az elégedetlenség lokális szinten tartására kezdetben megfelel a helyi háborúk, lázadások kiváltása, amennyiben ez nem vezet eredményre jön a spontán, vagy szervezett migráció.

A mostani migráns invázió lényegében egy biztonsági szelep, aminek célja a belső és külső menekült táborokban felgyülemlett feszültség, gőz leeresztése.
Ez egy szervezett migráció, nem véletlen, hogy a migránsok túlnyomó részt életerős, fiatal felnőtt , forrófejű férfiak. Fontos elem, hogy a menekült táborokban reményt adjanak a már reményvesztett tömegeknek, mielőtt bárki , bármire felhasználná őket.

Hogy ez csupán egy veszélyes, értelmetlen időhúzás? Az hát!

chrisred 2015.09.27. 13:21:08

@maroz: Igen, csak a képviselt "politikai terméktől" függetlenül gondolom, hogy az előző hsz-edben leírt meghatározás a projekttársadalomról az előző tizenegy év összes kormányzatára ráillik. Azt egyébként nem tudom, hogy mikor lesz tényező baloldali értékeket képviselő politikai erő a magyar közéletben, mert az biztos, hogy 2004 óta ilyen nincs a hatalom közelében. Ahogy konzervatív polgári érdekképviselet sincs jelen a magyar politikában és egy darabig nem is lesz.

Le Orme 2 2015.09.27. 13:43:43

@nu pagagyí: "Hosszú távon csak az olvasztótégely működhet, amit persze profin kell üzemeltetni, eszmei alapja pedig éppen a most kárhoztatott 68-as elvek lehetnek, az emberi jogok feltétlen tisztelete."

Az olvasztótégely: öntsük egybe a kávét, teát, bort, tonikot, narancslevet és a sört. Külön-külön mindet isszuk, így együtt pedig még inkább kívánatosnak tűnnek.

"Pedig hosszabb távon nem feltétlenül elvenni, hanem adni fognak a betelepülők, persze csak akkor, ha hagyjuk, hogy boldogulhassanak ők is."

Példát azért írhattál volna arra, hogy mit adnak majd a betelepülők? (Különösen, hogy a humán tőkéjük a nullával egyenlő.)

László Medve 2015.09.27. 13:44:50

@5perc: A német hatóságok szerint a "szírek" 30%-a még arabul sem tud, nemhogy Szíriából származna.

maroz 2015.09.27. 13:46:27

@Pelso..: Mi az, ami 2010-től lett, és előtte nem volt? :)

Annyi, hogy előtte valami pukklacinak hívták a simicskát. Gecire nagy paradigmaváltás, mondhatom. :)

gyalog.galopp 2015.09.27. 13:47:14

@chrisred:

Jobboldal, baloldal, balközép, jobbszél, balszél, közép, mi ez valami foci terminológia, mert másra nem jó.

Ha valami évek óta nincs, akkor arra vagy nincs is szükség, vagy eleve elérhetetlen.

A politikai párt irányzatok keresése és kergetése teljesen értelmetlen. Ha egy országnak nincs saját gazdasága, akkor nem lehet saját politikai palettája sem. A Volkswagen részvények 30%-ot esnek, erre a magyar gazdaság berosál , akkor teljesen mindegy, hogy jobb, vagy baloldal, vagy radikális, a helyzettel nem tud mit kezdeni egyik se.

A demokratikusnak látszó politikai hókuszpókuszoknak ott van értelme, ahol a politika mögött gazdaság is működik, a többinél szánalmas bohózat.

maroz 2015.09.27. 13:51:56

@chrisred: Így van, ráillik, mert hát ugye rá kell illenie, hiszen a rendszerváltáskor fel lett keltve a vágy, és el lett hitetve, hogy azért jön a kapitalizmus, hogy mi is úgy élhessünk pár nehezebb és szűkösebb esztendő után, mint az osztrákok, majd pedig mint a németek. Igazad van neked, ilyen elvárások mellett mást nem is nagyon lehet megpróbálni, mint projekttársadalmi modellekkel szopatni önmagunkat, aztán ha látjuk, hogy egyféleképpen nem megy, akkor nem merül fel bennünk a gyanú, hogy talán magával a projekttársadalom-modellel van a baj, hanem pusztán csak azt gondoljuk, hogy nem csináltuk elég erősen.

Advanced Flight 2015.09.27. 13:54:35

@tibita: "Hát majd megtanulják ők is a saját kárukon! Ugyan az fog történni az unióval is mint az ezeréves Magyarországgal.......csak sokkal gyorsabban."

Nem hinném.....sztem, ha már kezelhetetlen, kiirtják majd a bevándorlótömeget, mint Hitler a zsidókat, és aztán ránk kenik az egészet. Orbán lesz az új Horthy :_(

László Medve 2015.09.27. 14:04:51

Az "emberi jogok" (már a körülírásuk is jogkorlátozást jelent) zsigeri gyakoroltatása és terjesztése okozza a jelenlegi káoszt, a jogok túltolása a közösségen kívüliek esetén kétségtelenül nagyon humánus, mármint legalábbis a körön kívüliek és a megélhetési jogvédők és bérrettegők szempontjából. Csak mi van ilyenkor a szent szerzett jogokkal, melyeket korlátozása a szólás- és véleménynyilvánítás vonatkozásában folyamatos, az identitás szabad megválasztását az erőszakos kvótákkal korlátozzák, a vallásszabadság, és a bevett szokások korlátozása pl. a disznóhús kivétele egyes helyeken az iskolai menükből, a szabad lakhelyválasztást ellehetetlenítik a gettósítással, a valamilyen ködös, a heti gazdasági érdekek által meghatározott (és így politikusok és a média által devalvált) "európai értékek" alapján aktuálisan éppen a biztonsági keretek, az államhatárok védelme módjának és lehetőségének elvitatása. az rendfenntartó képesség folyamatos leépíttetése, stb. Folytatni lehet, de értelmetlen, mert nem PC, így ab ovo náci,stb. (kinek-kinek igénye szerint) vagyok ha nem a kötelező nézeteket követem.

leponex 2015.09.27. 14:15:31

Ezt valóban te írtad Gellért?

Mert ez tényleg remek volt, gratula!!

:)

nu pagagyí 2015.09.27. 14:58:18

@Le Orme 2: Magyarországon azért nehéz integrálni bárkit, mert nincs és ahogy elnézem igény se nagyon van egy teljesítményelvű világra. Nálunk az emberek nagy része vagy állami/önkormányzati alkalmazott, vagy olyan cégek alkalmazottja, amelynek prosperálása az előbbiektől függ. Nagyon csekély a vállalkozási készség és baromi nagy a korrupció. Egy feudális világba nehezen illeszkedik be egy külföldi. Az olvasztótégely úgy működhet, ha az állam nem pátyolgatja a polgárait, de minden lehetőséget biztosít ahhoz, hogy önmaguktól boldogulhassanak.

Ennek ellenére tudok mondani például egy szírt, aki meglehetős karriert csinált nálunk: Bahget Iskander. Ha érdekel kicsoda, nézz utána a Wikipédiában.

Amúgy nyilván a második generáció az, akiktől már komolyabb eredményt várhatunk, hiszen ők már a mi iskoláinkban tanulnak, magyarul beszélnek és befogadó környezet esetén azonosulnak is velünk.

A mostani szír menekültek amúgy a németek statisztikái szerint kifejezetten iskolázottak, nagyjából az ottani középosztályt reprezentálják.

Az USA a jó példája az olvasztótégelynek. Azt te is tudod, mit adtak a magyarok az USÁ-nak (filmművészet, tudomány, gazdaság), de rajtunk szinte minden náció számon tarthat olyanokat, akik az USÁ-ban csináltak karriert, vagy csak egyszerűen lojális polgárként élik életüket.

ymel 2015.09.27. 15:01:49

Monnyuk olyan képet is feltolhattatok volna a posztba (csakhogy árnyalja a képet némileg), amelyen a bevándorlók egész jól is el tudnak lenni a helyiekkel. Mondjuk egy koncerten, rendelőintézetben, iskolában stb.

profilo 2015.09.27. 15:09:05

@leponex:

Naponta kétszer egy törött óra is pontos lehet...

profilo 2015.09.27. 15:14:05

@nu pagagyí:

"Az olvasztótégely úgy működhet, ha az állam nem pátyolgatja a polgárait, de minden lehetőséget biztosít ahhoz, hogy önmaguktól boldogulhassanak."

Akkor valakik nagyon átbaszták a migránsainkat,vagy az olvasztótégely nem működik.

"A mostani szír menekültek amúgy a németek statisztikái szerint kifejezetten iskolázottak, nagyjából az ottani középosztályt reprezentálják. "

Ahány statisztika,annyi különböző eredmény ,megállapítás.
És egyiket sem magam hamisítottam.

midnight coder 2015.09.27. 16:12:44

@bértrollbosszantó_kovi1970: "A valóság ezzel szemben viszont az, hogy a fidesz közpénzből sikkasztott magának tévét, rádiót, amik folyamatosan a hazug fideszes agitprop szöveget nyomatják. "

Mert az ATV-t anno a legyek hordták össze, és az igazat, és csak is az igazat mondják...

Nem is beszélve a 90-es évekről amikor gyakorlatilag 100%-os balliberós médialefedettség volt, talán a Horgászújság és a Mikroszámítógép magazin nem volt akkoriban MSZP-s vagy SZDSZ-es kezekben. És akkor még nem volt internet.

midnight coder 2015.09.27. 16:16:41

@Le Orme 2: A római birodalom valóban válságban volt, de azért a barbárok nélkül még pár száz évig elvegetált volna. Amúgy az EU-val ma kb. ugyanez a helyzet. Szarban lenne az a bevándorlók nélkül is, csak nem mindegy hogy szép lassan elöregszik a jó öreg kontinens és elveszti a gazdasági jelentőségét, vagy pár év alatt elözönlik a közel-keletiek és afrikaiak és hadszínteret csinálnak belőle.

midnight coder 2015.09.27. 16:23:08

@nu pagagyí: Az amcsiknak az volt a szerencséjük, hogy azok a népek akik az olvasztótégelybe érkeztek nagyrészt európából vagy délkelet-ázsiából származtak. Ezek egymással kb. kompatibilis kultúrák. Egy japán vagy egy kínai értékrendje nem különbözik gyökeresen a miénktől. Ezért nincs is Pl. az itteni kínaiakkal sem semmi probléma.

Csakhogy ezek egy másik kultúra. Őket nem fogod beolvasztani. A második generációs európai muzulmánok egy része ma is az IS oldalán harcol. És ki tudja hány támogatja őket anyagilag...

udvaros · https://udvar.wordpress.com 2015.09.27. 16:37:43

Számtalan esetben kiderült, hogy nem szabad beavatkozni a természet rendjébe, mert az csak ront a helyzeten. Ha az állam nem védi meg polgárait, akkor majd a polgárok védik magukat - már aki képes erre. A természetes kiválasztódás szép példája lesz az elkövetkezendő keserves időszak. Az evolúció darwini alapelvének megfelelően az elpusztult egyedek nem örökítik át alkalmatlan génjeiket, míg a harcos fajta szaporodásának nem lesz akadálya.
Mindenki döntse el, hogy gyámoltalanként várja sorsának alakulását, vagy beavatkozna abba a folyamatba, ami már elindult.

5perc 2015.09.27. 17:02:32

@László Medve:
"A német hatóságok szerint a "szírek" 30%-a még arabul sem tud, nemhogy Szíriából származna."
Ha azt mondom, hogy ezzel semmi baj, akkor hülyén nézel, ugye? De ez a 30% semennyi ideig nem maradhat Európában, tehát velük riogatni, hogyismondjam... tudod te magadról.
Az egész nincs papírja, nem ad ujjlenyomatot túl lett tolva. Annyira, hogy már túl feltűnő lett. Ugyanis szeptember 8-ig Magyarországon 157 ezer menekült kért hivatalosan menedéket. Azt pedig lehetetlen vagy papírok, vagy ujjlenyomatadás nélkül. Teljesen bizonyos, hogy van, aki másnak adja ki magát, de ezen az alapon a valóban rászorulók ellen uszítani embertelenség.
Eldönteni egy emberről, hogy igazat mond-e az eredeti szír lakhelyéről egy gúgel és egy gúgelmapsz segítségével 8 perc alatt tíz véletlenszerű kérdéssel lehet 99%-os pontossággal. Még 5 kérdéssel 100%. Hol laktál, hová jártál boltba, tankolni, iskolába, x tantárgy tanárod neve, melyik banknál van számlaszámod, ki volt az orvosod, mennyi volt a tej vagy y termék ára. Ezt minden bevándorlási hivatal minden tisztviselője pontosan tudja.
Szóval az ilyen hosszú cikkekbe torkolló messzemenő következtetések annyi értéket képviselnek, amennyit a kormányzat fizet értük.

Pelso.. 2015.09.27. 17:13:13

@maroz: Hát jobbra tolódás, persze elég azt állítani, s lőn.
Ez az. A Lajos társai ígértek jelentős váltást-változást, valahogy elfelejtették hozzátenni, hogy csak a szereplők tekintetében. Hogy a nép ismét elmulasztotta hozzágondolni az apróbetűt, az ő baja.

midnight coder 2015.09.27. 17:25:56

@5perc: Persze. Amikor jön napi 1500 menekült, akkor a bevándorlási hivatal pontosan tudni fogja, hogy Juszufnak ki volt a háziorvosa, és mellette a pék mennyiért adta a pitát. Meg pláne a gugli maps alapján. Na ne hülyéskedj.

chrisred 2015.09.27. 17:43:42

@midnight coder: Nem tudom, kinek milyen elvárásai vannak a XXI. században egy hatósági feladatokat ellátó szervezettől, de egy félmilliárd fős magas életszínvonalon élő lakossághoz való csatlakozás lehetőségét elbíráló hivatali rendszer szerintem meg kéne oldja ennyi ember kivizsgálását. Ha nem képes, akkor valószínűleg rosszul van megszervezve, vagy nem a jelentőségének megfelelő erőforrást bocsátanak a rendelkezésére.

Imrebá 2015.09.27. 17:44:08

@midnight coder: hol van már a napi 1500.
tízezer.

Herr Schnitzel Lutscher 2015.09.27. 17:45:45

@Holger Hartland: ejnye-bejnye... ezért a commentért szép prémiumot fizetnek vincsenzóék a nácikeltetési aktájukba trófeának. de ha már illen bücckén hivatkozik rá Mein Holgi, tessék csak szépen definiálni, mi is a "magafajta", a "magyar kultúra", meg a "magyar". ennek híján nem igazán lehet akkurátusan behatárolni mindazt, ami ugye állítólag fújnemodatartozik. megnyugtatom, a jótündivel ellentétben egy egészen más aktába szánom a válaszát.

tibita 2015.09.27. 17:59:49

@Advanced Flight:

A mai uniós vezetés bármilyen gyors, határozott lépésre képtelen, az alapállásuk és a probléma eszkalálódása óta tett lépéseik miatt sem.
Politikai öngyilkosság lenne a részükről.....mintha a fletó holnap kimenne rohamsisakban, baseball ütővel riogatni a migránsokat a határra.
Inkább teszetoszáznak, maszatolnak, hátha valami csoda történik.....

De nincs minden veszve.
Ma, és okt 11-én az osztrákoknál választások lesznek, ahol súlyos jobbos, bevándorlóellenes előretörés néz ki.
Ha úgy lesz, az alapjaiban változtatja meg a helyzetet.
Akkor már a nyugati nagyarcuak nem intézhetik el a bevándorlóellenességet, hogy csak keleti, volt Ostblokkos probléma.

Amúgy, jó példa lesz a nyugati országok lakosságának is, csak el kell hajtani a "széplelkeket", mindjárt nem lesz nácizmus a szimpla önvédelem.
Persze a libsik ugyan úgy virnyákolnak majd.......Csak már a lőtéri kutyát sem fogja érdekelni!

Imrebá 2015.09.27. 18:01:13

@chrisred: hagyni kell Orbánt dolgozni.
Ő majd megoldja.
Mint az Isten ostora.
Bizáncot is legyőzzük, csak azért, hogy kiadja az árulóinkat.

Mostantól a történelmet Vébetűvel írják.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.09.27. 18:01:37

@Herr Schnitzel Lutscher: Mein Lieber Sehr Ungeehrter Herr SL, bár nem vagyok az egyenlősdi híve, a leszarnivalókat leszarni nagyjából egyféleképpen szoktam - így nem tudom Önt és a hasonló kategóriába eső vincsenzóékat megkülönböztetni egymástól. Ha kapok prémiumot a kommentjeimért, azt a magyar határokat védő rendőrök és katonák pork-szendvics ellátmányára ajánlom.

Imrebá 2015.09.27. 18:22:19

@Holger Hartland: a magyar rendőröket a kőbányai zsaruellátókon keresztül is segítheti.

"A civilek munkájáért a "zsaruk" nagyon
hálásak, köszönőlevelükben a
következőt írták az őket segítőknek:
„ Köszönjük az általatok összegyűjtött
felsorolhatatlan termékeket. Az étel, ital,
gyógyszer, mind-mind óriási segítség. Nem
kell nélkülöznünk semmit, ezért aztán meg
tudjuk védeni kis hazánkat. Azonban van itt
még valami: az általatok készített kis levelek,
üzenetek. Amikor ott állsz egy az országot
támadó tömeggel szemben, nem sírsz, nem
félsz, csupán az van a fejedben, hogy meg
kell védeni, ami a miénk. Azonban amikor
elolvassuk a nekünk szánt üzeneteiteket,
akkor bizony előfordul, hogy könnybe lábad
a szemünk. Ilyenkor érzed, hogy ugyan te
vagy ott a „tűzvonalban”, de egy egész ország áll mögötted, és ha kell, segít neked.
Tehát még egyszer köszönöm az összes
rendőr, katona nevében! Tisztelet minden
segítő embernek, óriásiak vagytok! ”

http://www.kobanya.info/index.php/kek-hirek/item/11783-kőbányai-zsaruellátók-segítik-a-határon-szolgáló-rendőröket

Herr Schnitzel Lutscher 2015.09.27. 18:29:36

@Holger Hartland: egyre jobb :D

ugyan vincsenzóek spéci nagyon nem tekintenek engemet hasonló kategóriának (se emígy, se amúgy), de módfelett szórakoztató, hogy kendtek meg épp igen. a gyesznóhambis utalást azért kifejthetné, egyúttal esetleg megmérhetné a koleszterinszintjét is.

profilo 2015.09.27. 18:30:50

@Herr Schnitzel Lutscher:

Ahh...
Vincsenzóék vannak,működnek még?
Mert hát elég zártkörű,meghívásos klubról van szó.

Herr Schnitzel Lutscher 2015.09.27. 18:46:16

@profilo: úgy veszem észre a vincsenzó project átment jótündi egyszemélyes standup-sirám performanszába, visszatérő turulrevolverezéssel. végeredményben roppant élvezetes blogwarz, popcorn bekészítve.

Sodan 2015.09.27. 19:12:05

Elindult egy népvándorlási folyamat, amit megállítani nem lehet, és folytatódik, védekezni szinte lehetetlen a jövőnk sorsa megpecsételődött, ez még csak a kezdetek kezdete.

Hepci · http://gasztrojazz.blogspot.com 2015.09.27. 19:12:50

@Herr Schnitzel Lutscher:
No és hová lett a többi fackalap? Emigráltak?

Herr Schnitzel Lutscher 2015.09.27. 19:22:52

@Hepci: kérdezd tőlük. a puhány kartakaratésok itt nálunk a moszadnál legalábbis nem vették sikerrel az alkalmassági lécet :D

Wikus Van De Merwe 2015.09.27. 19:28:31

@Hepci:

Illegalitás?

Mert hát a hagyományok...

Tisztességes Természettudomány 2015.09.27. 19:39:57

Szép, szép ártatlanul rácsodálkozni, hogy az elmúlt 100 évben a Közel-Keleten csak diktatúrák jöttek létre.

Valójában a nagyhatalmak (főleg az USA) játékszerei voltak ezek az országok, és a demokratikusan választott vezetők nacionalizmusát "megoldotta" a CIA által szponzorált ellenzék, mondjuk katonai puccsal.

Ennek során olyan muszlim szemeteket tanítottak meg a nyugati hadviselésre, és tömtek tele pénzzel, mint pl. Bin Laden Afganisztánban. Később aztán ezek önállóan is elkezdtek tevékenykedni, és kenyéradó gazdáik ellen fordultak. Az iszlám megengedi ezt a színlelést, úgyhogy ők bármikor nyitottak voltak és lesznek bármilyen nyugati segítségre.

Herr Schnitzel Lutscher 2015.09.27. 19:46:41

@Sodan: dehogy. ez eljövetel. NOVUS ORDO SECLORUM.

Tisztességes Természettudomány 2015.09.27. 20:00:46

Egyre jobban tudom értékelni Neill Blomkamp vízióit. A District 9 megmutatja a menekülttáborok "kellemes" hétköznapjait, a Elysium viszont a bevándorlóktól betegesen rettegő, elszigetelten élő dúsgazdagok életét mutatja be.

Mindkettő kézzelfogható közelségbe került.

bkkzol 2015.09.27. 20:07:57

Nem csak étel, ruha osztásban kell jeleskedniük a liberális csapatnak. A napokban több nyugat-európai országban (finnország, hollandia) arra panaszkodtak , hogy "hideg, unalmas hely". Tessék szépen valami szórakoztató műsort is összeütni nekik..! Ja, meg nincs pénze cigire... Hmmm!

Herr Schnitzel Lutscher 2015.09.27. 20:13:54

@Tisztességes Természettudomány:

" a bevándorlóktól betegesen rettegő, elszigetelten élő dúsgazdagok életét mutatja be."

a pasa parkban épp felszabadult pár kecó

Tisztességes Természettudomány 2015.09.27. 20:23:28

@Herr Schnitzel Lutscher: "a pasa parkban épp felszabadult pár kecó "

Nem megyek oda, mert valami földcsakrán fekszik, mert paranormális az egész.

Tony is vett egy lakást, és azóta folyamatosan növekszik a területe.

Kell a francnak ilyen anomália...

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.09.27. 20:28:46

@Imrebá: Köszönöm. Az első komment, amiért érdemes volt ide benézni.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.09.27. 20:31:14

@Herr Schnitzel Lutscher: Aztán mióta érdekel engem, hogy minek nézitek egymást? Burtyogjátok le magatok közt az emésztőgödör alján, semmi közöm hozzá. :)

Pelso.. 2015.09.27. 20:43:55

@Holger Hartland: Tisztánlátás végett valaki határozza már meg, melyek kultúránk azon elemei, melyeket ajánlott tiszteletben tartani (most nem a migránsok, hanem akiket itt esz a fene számára) .
Kibővítve aztán lehetne ez valami új Tíz (száz) parancsolat, melynek betartásával azonnal jó példát mutathat a hatalmi elit.

Szindbad 2015.09.27. 21:02:41

@Pelso..: Ez olyan, mint a pornó, tudod, ha látod.

Imrebá 2015.09.27. 21:04:57

"Mostantól a történelmet Vébetűvel írják."

jav.:
Viktorbetűvel

@Imrebá:

Pelso.. 2015.09.27. 21:11:15

@Szindbad: Nálunk nem így működik.
Valaki megmondja, mit s hogy láthatsz, aztán díjazd is, hogy segített.

Wikus Van De Merwe 2015.09.27. 21:24:35

@Pelso..:

Ez például kultúránk egy olyan eleme,melyet a migránsoknak tiszteletben kell tartani.

maroz 2015.09.27. 21:31:13

@Pelso..: A jobbratolódás már 2006-tól beállt, és azóta is tart. Nem igazán értem, hogy mire célzol, arra, hogy valójában nincs is jobbratolódás?

Ahogyan a pukkalciank elhitték, hogy majd jobb lesz, ha az ő bandája eszi a kaviárt ugyanúgy elhitték a simicskáknak is. Mondom, semmi különbség.

maroz 2015.09.27. 21:37:58

@Hepci: Az egyik alapító még nem, ő még tömködi a zsebét egyre ritkábban folyó aranyakkal egy balliberális káderelfekvőben. A nickjét egy ideje nem sűrűn látom... mi lehet vajon az oka?

maroz 2015.09.27. 21:40:13

@Pelso..: Látod, erről beszélek én is. Alföldi elbaszta, szóltam, de hát ki hisz nekem...

Tehetetlen Dodó 2015.09.27. 21:49:22

@bbjnick: Néha arra gondolok, talán ez az egész a Sors/Isten keze (nem kívánt törlendő), hogy kitakarítsa ezt a mocskos, elbuzult, elhülyült "liberális" Európát.

Tehetetlen Dodó 2015.09.27. 21:51:47

@vilagnezet.blog.hu: Megnyitottam a linket.
Remek, aktuális hirdetés ugrott elém azonnal:
"In Deutschland arbeiten?
Jeden Tag tausende freie Stellen. Finden Sie Arbeit in Magdeburg!"

5perc 2015.09.27. 22:00:04

@midnight coder:
"Amikor jön napi 1500 menekült, akkor a bevándorlási hivatal pontosan tudni fogja, hogy Juszufnak ki volt a háziorvosa, és mellette a pék mennyiért adta a pitát. Meg pláne a gugli maps alapján. Na ne hülyéskedj."
Pedig pontosan ennyire egyszerű. Egy ilyen rövid kérdéssoron elbukik, aki hazudik. És itt akkor még meg lehet tenni azt a vicces dolgot, hogy az onnantól mér tényleg illegális bevándorlót abba az országba küldik vissza, amelyiket hazájaként megadott. Aztán hogy mit kezd magával egy papírok nélküli bangladesi Damaszkuszban, már az ő dolga. Ennek aztán a többiekre visszatartó ereje is lenne.
Eddig egy közepesen nagy német városnyi menekült érkezett. Ennél a német közigazgatás sokkal több saját állampolgárt is képes ellátni, a menekültstátusz elbírálását pedig nem kötelező egy nap alatt elvégezni.

Le Orme 2 2015.09.27. 22:09:27

@5perc: "tényleg illegális bevándorlót abba az országba küldik vissza, amelyiket hazájaként megadott"

Visszagyalogol önként? Visszarepítik kényszerítve?

tibita 2015.09.27. 22:47:32

@Tisztességes Természettudomány:

Igen, mindkettő elérhető közelségbe került, sőt ha közelebbről megnézed, már éppen az európai Elysium "megbillenése" kezdődött meg!

A bevándorló utánpótlás végtelen.....20-25 háborús övezet van a világon, de ez még csak nem is a legnagyobb probléma!

A legnagyobb gond, hogy mára a vaknak is világos, hogy a föld NEM KÉPES eltartani 7-8 milliárd embert sem, nemhogy a rövidesen várhátó 10-12 milliárdot. Csökkenő termő területek, felmelegedés, fogyó ivóvíz készletek, nyersanyag lelőhelyek kimerülése. Az élővilágban tömeges fajpusztulás.
Ezért hiú ábránd az is, hogy majd valaki rendet rak sziriában és akkor majd mindenki haza megy......az egész lázadás az Asszad rezsim ellen abból indult ki, hogy szíria éléskamrájában a mezőgazdaságból élő területeken milliók mentek tönkre, éheztek, mert lassan tíz éve nincs csapadék........ha béke lesz, jön majd eső is??

A legfőbb gond, hogy a föld mai "Elysiumai", az ugrásszerű népességnövekedést kihasználva lehettek a legfejlettebbek.
Bővülő piacok, olcsó munkaerő.
Fenntartható fejlődés már rég nem is létezik, csak a társadalmi és környezeti problémák áttolása egy későbbi generációra, aki ugyanúgy tovább tolja.......na ennek rendszernek kopogtat most a vége!

Nincsenek ábrándjaim, a szükséges paradigma váltás el fog maradni, mert nem "üzlet"!
Amikor a túlélés lesz a cél, nem az izmusok, álmok, szépremények fognak győzni, hanem az erősebbek, akik képesek túlélni.

Az most a kérdés európa mire jut magával ebben a kérdésben?
Lennének más alternativák is a túlnépesedés csökkentésében, de erre globális összefogásra lenne szükség, amire sem az akarat, sem a források nincsenek meg, mivel ezek a mai világot működtető gazdasági érdekekkel teljesen összeegyeztethetetlenek!
A föld pedig NEM KÉPES ennyi embert eltartani!

Félő, hogy a XXI. sz. a túlélés százada lesz......

Bell & Sebastian 2015.09.27. 23:47:27

@bbjnick: Van, aki szerint (végsoron) az okos telefonnak -Balkánon túl: smartphone- (és globális internetnek) köszönhetjük az egészet.

Visszájáról nézve: nagyon sok Bambulának, aki elhiszi a mesét a jólétről-gazdagságról, ingyenebédről.

Kivéve minket, ezerszer megcsalatottakat / csalatkozottakat, akik már nem hiszik.

A szibarita igen találó és helyénvaló jelző az európai emberre, méltó szinonimája a neo-liberális posztlibsinek.

Fura formája az élvezkedésnek az ilyen, amiből sosem lesz gyerek. Vegyen migráncsot kilóra, veteményezzünk sárkányfogat, mékláv és vördpísz, gazdag zsidó magtalan, teher alatt nem nő pálma.

Bell & Sebastian 2015.09.27. 23:58:31

@tibita: Jó gondolat, mert a legfontosabb stratégiai cikk az élelmiszer és ivóvíz.

Másként fogalmazva: a minden háború végső oka a túlnépesedés. Eredetileg, mert manapság már Amerika, élve a megelőző csapás eszközével, rendszeresen bevág egy csóvát a puskaporos kamrába, lehetőleg éppen akkor, amikor a legtöbben állják körül.

Direkt népirtás az egyik oldal és demográfia deficit (megtartó képesség-vákuum / esztelen pazarlás) a másik oldalon.

5perc 2015.09.28. 00:44:01

@Le Orme 2:
" "az onnantól mér tényleg illegális bevándorlót abba az országba küldik vissza, amelyiket hazájaként megadott"

Visszagyalogol önként? Visszarepítik kényszerítve?"

Miért, most mit csinál Németország azokkal a bevallottan nem szírekkel, akiket nem fogad be, de már nála vannak? És mit csinált velük a "válság", a "százmilliós népvándorlás" előtt?
Annak van visszatartó ereje, ha visszaviszik, mint eddig is.

Imrebá 2015.09.28. 00:46:16

@Bell & Sebastian:

Túlnépesedés???
Jóemberbül 100 milliárd se sok.
A rosszbul meg egy is.

Imrebá 2015.09.28. 01:07:08

@5perc: " Miért, most mit csinál Németország azokkal
a bevallottan nem szírekkel, akiket nem
fogad be, de már nála vannak"

Eddig azt köllött mondani, hogy szírek, ahhoz, hogy Németországig sétálhassanak.
Most mondják azt, hogy németek.
Egy próbát megér nem?

chrisred 2015.09.28. 06:02:12

@tibita: "A legnagyobb gond, hogy mára a vaknak is világos, hogy a föld NEM KÉPES eltartani 7-8 milliárd embert sem, nemhogy a rövidesen várhátó 10-12 milliárdot. "

Abban a rendszerben biztosan nem tud, hogy a föld erőforrásainak 50%-a kizárólag a föld lakosságának 1%-a számára áll rendelkezésre. Ez a mostani migrációs hullámnak, na és a jövőben várható sokkal nagyobb mértékű népvándorlásoknak az elsődleges oka. Jó időben kellene (ha még el nem késtünk vele) a lehető leghatékonyabb eszközökkel beleverni az 1% fejébe, hogy a mostani önzésükkel a saját gyerekeik, unokáik jövőjét teszik tönkre.

Herr Schnitzel Lutscher 2015.09.28. 06:57:07

@Holger Hartland: ezt is nyugodtan kifejthetnéd jobban, schnuckiputz.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.09.28. 07:06:13

@chrisred:

"a föld erőforrásainak 50%-a kizárólag a föld lakosságának 1%-a számára áll rendelkezésre" --- írod.

Nem tudom, mit is jelent konkrétan ez a kijelentés szerinted, de bizonyosan nem igaz:-)

7 milliárdnak az 1%-a 70 millió. Ki az 70 millió, akinek rendelkezésre áll és minek is az 50%-a? Mi az, hogy rendelkezésre áll (birtokolja? használja?) és pontosan mi is (napenergia, szélenergia, erdővagyon, termőföld, ivóvíztartalék, ásványkincstartalék, ipari- pénzügyi infrastruktúra, humán erőforrások?)?

És hogyan képzeled el, hogy a konkrétan nem tudjuk mi is, ne 1%-nak álljon rendelkezésre, hanem...? Hanem?

icipicicsipa 2015.09.28. 07:16:24

@Sodan:"Az, hogy a magyar nép nem idegengyűlölő ez igaz is de azért hazánkat ellepi a rasszizmus ideológiája"
A magyar nép nem idegengyűlölő, hanem deviáns-gyűlölő.
A kínaiak a legjobb példa, kinek van velük bárkinek is problémája? Mennyien vannak itt és mennyien is jönnek? Hivatalos NAV oldaluk van, kínai szöveggel. De egyetlen egy olyan cikket nem láttam még, hogy megemlítenék bármiféle társadalmi ellenszenvet a kínai bevándorlók felé.

Tehát fejezd be a magyarok ócsárolását barátom. Mert azt a fentiek végett csak egy magyargyűlölő teszi. És nem szeretjük itten a magyargyülölő emberkéket.

chrisred 2015.09.28. 09:12:49

@bbjnick: Biztosan nem igaz? Ajajj, ezzel az észérvvel lesöpörtél a színről. :)

Azokról van szó, akiknek az emberi szükségleteket kielégítő javakon túl felhalmozási, befektetési típusú javak megszerzésére is lehetőségük van. Amit felsoroltál, kérdőjel helyett ponttal teljesen megfelelő, jellegzetesen részvénytulajdon testesíti meg.

Nem hiszem, hogy az emberiség sorsát befolyásoló döntések metódusát össze tudnám foglalni, az lenne a cél, hogy ne érje meg az átlagosnál nagyobb vagyon birtoklása. Valahogy úgy, mint a skandináv korporatív államokban. Csak ennek világszinten kellene működnie.

Pelso.. 2015.09.28. 12:22:42

@maroz: Hogyne lenne. Bármit nevezhetünk jobbra tolódásnak. (Szóval: elsősorban gazdasági és társadalom szerkezet változások vonatkozásában ez minden, csak nem jobbra tolódás. Ha ezerszer sulykolják, akkor sem.
Az meg nem fejlődés, hogy laci helyett kaptunk egy lajost, ezért kár választásokat tartani.

Alföldi el, nagyon. Lehetett volna korunk Kerényije akár:)

maroz 2015.09.28. 12:52:01

@Pelso..: A választásoknak amúgy sincs semmi értelmük, hiszen az átlagpolgár számára lényeges döntési helyzet úgysincs, soha. :)

Nem értek veled egyet, nem nevezhetünk bármit jobbratolódásnak. Ennek az állításnak konkrét tartalma van, és körülbelül azt jelenti, hogy a 2006-ig népszerű liberális megközelítésekkel szemben már nem csak a polgároknak biztosított jólétet várják el az államtól, hanem elvárják, hogy követhető, érzelmi azonosulásra is alkalmas értékeket kínáljon, illetve ne csak kínáljon, hanem ezeket állami eszközökkel terjeszteni szíveskedjék.

"Alföldi" azzal baszta el, hogy ő annak az elitfrakciónak a része volt, amelyik képtelen volt arra, hogy a tömegeknek ilyen követhető, érzelmi azonosulásra is alkalmas értékeket kínáljon, mégpedig azért, mert ez az elitfrakció antipopulista, őket nem is érdekli a nép, az számukra csak hivatkozási alap, ők mindig is egymásnak játszottak, elit az elitnek, így szükségszerű volt, hogy a társadalom idővel kikopjon alóluk.

Szóval ez egy masszív jobbratolódás, úgy a társadalmi preferenciákat illetően, mind a gazdaságban. Igaz, az neoliberális irányba tolódik, de hát az is jobboldal.

És igen, Alföldi lehetett volna a baloldal Kerényije. Megmutathatta volna, hogy ő jobban tudja eladni azokat a bizonyos baloldali-liberális értékeket a saját táborának, mint Kerényi az övének. Ha így tettek volna, ha nem antipopulisták, akkor most nem lenne egy ilyen erős populista kormányunk, és nem lennének szitokszavak a baloldali értékek.

De nem így tettek, pedig eszközeik, forrásaik bőven lettek volna rá. Ebben pedig már nem orbánahibás. ;)

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.09.28. 14:13:04

@Herr Schnitzel Lutscher: Neked? Ugyan minek? Csihadj.

@Pelso..: Eltévesztetted a csatornát, ez itt nem a kulturális beszélgetős műsor, hanem a kulturálatlan beszólogatós műsor. Nem úgy ismerlek, mint aki részt akar venni benne. :)

maroz 2015.09.28. 15:17:59

@Pelso..: "Az ország egészében az emberek nagyobb része jobboldalinak mondja magát. Egyébként a jobboldali póluson lévők is legnagyobb arányban a fővárosiak közül kerülnek ki, tehát ideológiailag Budapest a legpolarizáltabb. Az eredmények szerint az osztálylétrán felfelé haladva növekszik az önmagukat jobbra, és csökken a centrumba sorolók aránya."

index.hu/tudomany/2015/09/28/a_kozmunka_falun_van_a_baloldal_a_fovarosban/

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.09.28. 18:25:23

@chrisred:

Szerinted a Földön 70 millió embernek vannak az emberi szükségleteket kielégítő javakon (bármit is jelentsenek azok) túli felhalmozási, befektetési típusú javai?

Herr Schnitzel Lutscher 2015.09.28. 20:57:00

@Holger Hartland: nem vártam más választ, de ez érthető is, hiszen a megfelelő koleszterinszintű trúmagyarságot nem túl könnyű a finkelstein-kágébéla tengelyben hitelesen elhelyezni. azon meg végképp ne akard törni elmédet, hogy mennyire magyarosch már, hogy a túlórákba fásult kerítésvédőknek magánemberek gyűjtenek rendes kaját, mert a rávalót elshoppingolták egy gucci boltban, hogy legyen miben feszíteni a kert végi focistadion VIP páholyában.

noch dazu szegínkém, te már a gőzmozdony sípban is klezmer dallamot vélsz hallani, majd lendületből internálod a megszeppent mozdonykezelőt, mert úgyis gyanúsan füstös a képe.

pihenned kéne egy kicsit.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.09.28. 22:12:12

@Herr Schnitzel Lutscher: A trúmagyarság, a koleszterin, a klezmer, a hülye vezetés, a hazájukhoz a vezetés hülyeségének dacára is lojális magánemberek, no meg a füstös képű mozdonyvezető - ezek mind-mind összeférnek. Te vagy az, aki nem férsz össze. De ez végül is nem az én problémám.

Herr Schnitzel Lutscher 2015.09.28. 22:34:22

@Holger Hartland: ügyetlen terelési kísérlet. változatlanul kifejthetnéd, milyen összefüggést is sejtettél a szalonnamentes étrend és a hörrhörr-tenemvagymagyarrr billog közt. (norbi diéta?)

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.09.28. 22:41:07

@Herr Schnitzel Lutscher: Te meghülyültél. Sejtetés nélkül küldtelek el a picsába, és nem fogok mellé nőgyógyászati szakdolgozatot mellékelni.

Herr Schnitzel Lutscher 2015.09.28. 22:57:26

@Holger Hartland: cö-cö... magafajtázás, pork szendvics... sejtetés nincs egy szál se. Értjük, nagyon is jól értjük. hovatovább, tulajdonképpen miért is küldtél el engem a pjunsziba? mitől is kerültem a vincsenzós skatulyába? szerfölött érdekelne valami konkrétum.

(kavarom a málnaszőrt)

Herr Schnitzel Lutscher 2015.09.28. 23:22:11

@Pelso..: no látod ez az eliten is számonkérhető igazmagyar 10(100) parancsolat dolog kifogott a dobray (absztrakció apostola) tudományán is, így aztán inkább templomalaprajzokról cikkezget a kurrens "konzi" elmélet és gyakorlat között tátongó marianna-árok firtatása helyett

megjegyzem, miközben a mandi lassan óránként pakol valami Vezér és a Vaskerítés témájú agitprop cikket a netre, addig a dzsobbikosok konkrétan tényleg bevonulnak katonának/mezőőrnek/betyárőrnek, tényleg hordanak kaját a rendészetiseknek stb., szóval biza nagyobb átfedés van a ropppant nagy hazafias szavak meg tettek közt.

Bell & Sebastian 2015.09.28. 23:40:16

@icipicicsipa: Ez jó, pont ez jutott az eszembe ma, amikor földhöz vágtam egy rövid életűre sikerült kínai vackot. Mégcsak nem is a kínai gyártóra haragszom, hanem értelemszerúen a zsidóra, aki miatt sose lesz már annyi pénzünk, hogy megvegyük a rendeset, annak kínai, olcó kónja helyett.

Made in Migráncs cucchoz még nem volt nem szerencsém, melegen remélem, nem is lesz. Bár, ahogyan végiggondolom...

Volt már ótvar, angol kocsim, több is, amit turbános indiánerek legóztak össze valami sufni-kócerájban, ezért többet sose lesz, a Land Rover és (angol) Honda nagy szomorúságára. Nincsen az a kiváló marhalábszár perkelt, amit ne tudna elbaszni egy makimajom migráncs egy csipetnyi szarral.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.09.28. 23:53:23

@Herr Schnitzel Lutscher: Elküldtelek a picsába és most azon lovagolsz, hogy anyádéba-e? :D Ha pont tőlem jön ki belőled a hiszterolib, vagy a látens vincsenzó, vagy bármi más, ami ugyanúgy nem érdekel, az sem az én problémám.

Herr Schnitzel Lutscher 2015.09.29. 06:27:51

@Holger Hartland: egyre idegesebbnek tűnsz, szegénykém. már az anyázásnál tartasz, juj, micsoda fentebb stíl és virtus, kac-kac. még mindig várnék valami konkrétumot, mégis mi is lenne a hiszterolib vagy "bármi más" amit állítólag előhoztál belőlem. ellenben hogy belőled mi jött ki, eeejnye-beeejnye...

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.09.29. 06:48:50

@Bell & Sebastian:

Ezra Pound:
XLV. Canto

Uzsora miatt

Uzsora miatt nincs senkinek jó kő-háza
minden kocka simára csiszolt és illő
hogy arculatát minta díszítse;
uzsora miatt
nincs senkinek festett menny temploma falán
harpes et luthes
vagy ahol szűz fogad üdvözletet
s vágásból dicsfény árad;
uzsora miatt
nem látja senki Gonzagát, örökösit és ágyasait
kép nem készíttetik tartósságra sem együtt-élésre
hanem készíttetik piacra s gyors eladásra
uzsora miatt, mely bűn a természet ellen,
a te kenyered süttetik bűzlő rongyból
a te kenyered száraz mint a papiros,
amelyben nincs jó rozs, sem erős liszt
uzsora miatt az ecset vonala vastaggá lesz
uzsora miatt nincs élesen vont határ
és senki nem talál jó fekvést lakhelyül.
Kőfaragó elszakíttatik az ő kövétől
takács ugyanúgy az ő rokkájától
UZSORA MIATT
nincsen jó gyapjú az árusok kezén
s juh nem hoz jövedelmet uzsora miatt
Uzsora egyenlő a dögvésszel,
uzsora eltompítja a varróleánynak tűjét
és megakasztja a fonó kezének munkáját.
Pietro Lombardo nem származtaték uzsorától
sem Piero della Francesca; Gian Bellini sem uzsorától
s nem az festé »La Calunniá«-t sem.
Nem származtaték uzsorától Angelico, sem Ambrogio Predi,
Sem kőtemplom ezen írással: Adamo me fecit.
A Szt. Trophim templom nem uzsora által,
A Szent Hilár templom nem uzsora által,
Uzsora rozsdával marja meg a vésőt
Rozsdával eteti meg a mestert s mesterségét
A szövőszékben szétrágja a fonalat
Hímzésébe senki sem vegyít aranyszálat;
Az égkéket rákfene borítja uzsora miatt, szétfoszlik
karmazsin,
S Memlingjét nem leli smaragzöld
Uzsora megöli a gyermeket anyja méhében
Megakasztja a férfiú udvarlását
Bénaságot bújtat az ágyba
Fekszik az ifjú asszony s az ő férjura közé
CONTRA NATURAM
Kurvákat hoztak be Eleusisba
Hullák készülnek dáridóra
uzsorának parancsolatára.

(KEMENES GRÉFIN LÁSZLÓ fordítása)

maroz 2015.09.29. 07:15:18

@Herr Schnitzel Lutscher: A számonkérhető igazeurópai, fejlettnyugati, liberális-humanista utópista tíz(száz, akárhány) parancsolat is és mintha arrafelé sem az elmélet és a valóság közötti árokról diskurálnának.

Bár, ha jobban belegondolok, talán a hiba alapvetően abban lehet, amikor te elvárod ezt a diskurzust, mintha erre neked lenne bármiféle okod, mintha amúgy ez lenne a gyakorlat Magyarországon, mintha nem tudnád te is, hogy olyasmit vársz el, amire még csak példát se nagyon tudsz mutatni. Ráadásul az események szempontjából olyan szereplőktől, akiknek kereken nulla ráhatása van az események alakítására.

Számomra ez az értetlenkedésed olyannak tűnik, mint amikor valaki a kuplerájban keresi az igazi szerelmet. Értelme? :)

5perc 2015.09.29. 11:56:00

@Le Orme 2:
"Visszagyalogol önként? Visszarepítik kényszerítve? "
Így történik:
index.hu/kulfold/2015/09/29/europa_menekultek_kitoloncolas_afganisztan_sziria_frontex/

De kívánok további lázas és rettegő álmokat!

Bell & Sebastian 2015.09.29. 13:55:55

@bbjnick: Így van,

... ütik ezt a kormányt okkal-joggal, vagy mindezek nélkül, de egy biztos, sokunk úgy érzi minden reggel -az emeletes barom Gyurcsányi után vagy hét évvel-, csak álmodja az egészet, annyira szürreálisá vált a valóság.

Uzsora miatt.

Herr Schnitzel Lutscher 2015.09.29. 17:46:23

@maroz: ezzel a frappánsnak szánt beszólással csak annyi a baj, hogy történetesen a cicaharc szereplői egyáltalán nem kuplerájként hirdetik önmagukat se az überajrópai, se a trúkonzi oldalon, sőt lelkesen kioktatják egymást az egy igaz útból. innentől kezdve viszont igenis számon kérhető az a bizonyos út, meg hogy hogyan táncolnak rajta.

maroz 2015.09.29. 18:43:24

@Herr Schnitzel Lutscher: Arra mutass peldat, hogy akarmelyik oldalon letezne az ertekek szamonkerese. Az europai ertek is kicsomagolva nem mas, mint europai erdek. Mutass nekem olyant, ahol kovetheto es szamonkerheto ertekek vannak es azokat kovetik, valamint szamon kerik, es ezek az ertekek nem csoportertekek, hanem ha nem is univerzalis, de legalabb nem partikularis ertekek.

Herr Schnitzel Lutscher 2015.09.29. 19:01:06

@maroz: ilyen alapon hurrá észak korea, minden megmagyarázva és felmentve, hisz ott is csak az érdek nevű sztorit nyomják a főgórék nemde? lófax, mama. számos ország, számos ideológia, számos elit, de mintha lennének helyek, ahol azért többé-kevésbé van sikeres átfedés a rizsa meg a realitások közt. ahol a közjó jár a klánjó előtt. apró nüanszok, említésre sem méltó.

maroz 2015.09.29. 20:01:01

@Herr Schnitzel Lutscher: Slippery slope. Attól még nem északkorea, ha felvetem, hogy azokon a bizonyos minthahelyeken sem lenne többé-kevésbé az átfedés, hanem inkább kevésbé-kevésbé.

Nézz egy konkrét példát, gyere, magyarázd el nekem a posztom alatt, hogy az egyik emblematikus nyugati érték, az egyenlő méltóság miért működik úgy a gyakorlatban, ahogyan:

kakukkfeszek.blog.hu/2015/09/29/kihivasposzt_embersegfronton

Miért van az, hogy kultúrharcra végtelen mennyiségű forrást tudunk fordítani, de arra már semmi nem jut, hogy működjön is az az intézmény, aminek ugye elvben léteznie sem kéne. Itt is tetten érhető az a bizonyos törés, ami a hangoztatott értékek és a megvalósulás között van, és úgy nagyvonalakban a kutyát sem érdekli ez az egész, mert ez már nem kultúrharc, ez már olyasmi, ami a kisembernek lenne az érdeke, hogy működjön, de ő le van szarva. Hol is itt a közjó a rizsa mögött? :))

Herr Schnitzel Lutscher 2015.09.30. 06:02:40

@maroz: funkcionális analfabéta vagy koma? ez nem egy libsi jó - jobber rossz (avagy fordítva) típusú vita, ha eddig nem tűnt volna fel. hanem annyi, hogy bármely oldalon számon kérhető az a sok fennkölt bullshit, amit magáról állít. aki benevez a szépségversenyre, ne csodálkozzon, ha pontozni kezdik.

aki nyomja a rizsát a nagy libdemokrata, vagy konzidemokrata miegymásról, azon bizony teljesen természetes dolog ezt számon kérni különféle módon, tükörbe nézéssel is akár. az persze mindig nehezebb, mint ujjal mutogatni a mindenkori másikokra, nemde?

maroz 2015.09.30. 08:49:04

@Herr Schnitzel Lutscher: Én pont azt kérdezem, hogy ha már számon kérhető, akkor számon kérik-e, és milyen eredménnyel.

Szeretném ugyanis magam is ellenőrizni, hogy vajon az az állításod, hogy "számon kérhető" tényleg igaz-e, vagy ez inkább csak egy fikció, számon kérhető, elméletileg, de gyakorlatilag nem. Ehhez pedig olyan példákat kéne megvizsgáljak, ahol

1, volt fennkölt bullshit
2, ez ellentmondásba került a valósággal
3, valakik számon kérték a bullshitelőket
4, lett a számon kérésnek eredménye

Én most valami ilyesmit csinálok. Számon kérem a fejlettnyugaton az egyik emblematikus értékük és a magyarországi valóság közötti nem csekély diszkrepanciát. Konkrétan. Olvasd el a posztom, olvasd el az eddigi kommenteket, és mutass rá, ha valamiben tévedek, illetve adj tanácsot, hogy miként tudnám úgy számon kérni a bullshitelőket, hogy annak valamiféle eredménye is legyen. Kihívásposzt, elfogadod? ;)

Jean Sol Partre 2015.09.30. 11:20:12

@maroz: "miként tudnám úgy számon kérni a bullshitelőket, hogy annak valamiféle eredménye is legyen"

a nyugatiakon hogy kérnéd számon, hogy nálunk mi van? mi megválasztottunk egy kormányt, hatalmas többséggel, mit tehetnek ők ezzel? legfeljebb csodálkoznak, mekkora barmok vagyunk, de nem tehetnek ellene semmit.

maroz 2015.09.30. 14:43:03

@Jean Sol Partre: A nyugatiakon a nyugati bullshitet kérem számon. Németországon például azt, hogy államkapitalistaként miért hagyja az egyik vállalkozását, a Deutsche Telekomot Európában, európai polgárokkal szemben úgy viselkedni, hogy ez a viselkedés nagyon durván nem felel meg az európai értékeknek.

Ha nem ez az európaiság, akkor mi? :)))

Jean Sol Partre 2015.09.30. 14:46:05

@maroz: azért hagyja, mert nem látszik, hogy minket zavarna ez a viselkedés, sőt, mintha pont ilyet igényelnénk. És ugye a kedves vevő kívánsága mindenekelőtt.

maroz 2015.09.30. 15:51:07

@Jean Sol Partre: Nézzük ezt egy kicsit tágabb keretben is.

A ránk tukmált neoliberális rendszer szerint nem jó az, ha az állam jelen van a piacon, tehát elvárás volt irányunkban, hogy privatizáljunk, azaz konvertáljuk át a közvagyont magánvagyonná. A mi elitünk ezt szépen meg is lépte, és közben palántálta a fejünkbe azt a neoliberális tudást, hogy az állam nem jó gazda!

És akkor mit látunk most, ha megnézzük a valóság egy szeletkéjét?

Azt, hogy a Magyar Telekomban a magyar állam tulajdoni részesedése 0,01%-os, míg a Deutsche Telekomban a német állam részesedése 31,7%-os.

Tehát mi engedelmesen eladtuk a saját piacunkat is, míg a német állam tulajdonos maradt egy világcégben, amelyik aztán a mi piacunkat is elfoglalta, köszönve szépen a lehetőséget.

Szóval azt kéne észrevenni, hogy ezt a helyzetet, amelyikben nekünk semmiféle érdemi kitörési lehetőséget nem hagytak bizony a centrumállamok hozták létre, és nagyon megtévesztőnek tartom azt az érvelést, hogy mi lennénk a felelősek azért, mert képtelenek vagyunk kitörni egy olyan helyzetből, amit pont azért hoztak létre így, hogy képtelenek legyünk belőle kitörni.

Nem tudjuk például manifesztté tenni az elégedetlenségünket, mert nincsenek hozzá forrásaink. Véletlen? Szerintem nem. Szerintem pont azért lett úgy alakítva a világrendszer, mert a centrumállamok hamar belátták azt, hogy számukra pont egy kedvező állapot az, amikor a potenciális elégedetlenkedőknek nincsenek eszközeik arra, hogy kifejezzék az elégedetlenségüket. Ami pedig mégis megjelenne, azt becsatornázzák kamuintézményekbe, vagy a hivatásos civilek sehová se vezető ingoványára. És hangsúlyozom, ez nem csak magyar probléma, ez sok, hozzánk hasonló módon félperifériás betagozódású országot is sújt.

Jean Sol Partre 2015.09.30. 16:00:42

@maroz: ezeket az elveket nem tukmálta senki, nem voltak itt "szovjet" tanácsadók, értelmes ember (mármint az elit értelmes tagjai) látta akkor is, hogy működik a világ.
Viszont a rendszerváltó elit nagy része egyszerűen a saját hasznát nézte, ezért vagy ő maga vette meg 1 forintért amit lehetett, vagy olyannak adta el aki fizetett neki zsebbe vagy más haszonnal kedveskedett.
És ugyanennek az elitnek volt érdeke az is, hogy ne legyenek eszközeink. És ha megnézed, nem a nyugat vette/veszi el a maradékot is, hanem a legnagyobb szabadságharcos Orbán kormány. És kétségeink ne legyenek, a Jobbik nem hogy nem adná vissza, de alaposan ki is használná a megörökölt eszközöket és tovább rontana a helyzeten.

maroz 2015.09.30. 16:38:08

@Jean Sol Partre: Már a nyolcvanas évek második felétől elkezdődött a lopakodó privatizáció, már ekkor bejött suttyomban a külföldi tőke.

Az, hogy a neoliberális fordulat nálunk mennyire volt az értelmes emberek vagy a "nyugati" tanácsadók, illetve a nyugat által létrehozott kényszer eredménye erősen vitatott. Itt egy jó leírás a folyamatról:

fordulat.net/pdf/21/F21_Eber_adossag_recenzio.pdf

Jean Sol Partre 2015.09.30. 16:59:25

@maroz: nagyon hosszú és nem is értek a gazdasághoz, nem fogom elolvasni.
Szerintem nem a neoliberális fordulattal volt a baj, hanem ahogyan csinálták. A 80-as években a gmk-któl kezdve sok minden el volt cseszve, akkor talán még nem tudatosan, de a rendszerváltás után már biztosan.
Saját zsebre dolgoztak, rossz szerződéseket kötöttek, elmulasztottak kikötéseket és feltételeket szabni, csak kótyavetyéltek.
De még ezután is helyre lehetett volna hozni, ha nem lopnának annyit.

Herr Schnitzel Lutscher 2015.09.30. 22:41:38

@maroz: ha előtte az ominózus 10(100) pontba szeded, hogy mi lenne a konzi jókormányzás és ebből mennyi valósul meg, akkor szívesen.

maroz 2015.10.01. 08:55:15

@Herr Schnitzel Lutscher: De hat nincs sehol konzi kormanyzas, mindenhol neolib van!

Leirtam, h mi az az ertek, amit a neolib nyugati narrativabol (lasd meg: bullshit) szamon kerek es azt is, hogy hogyan. Arra lennek kivancsi, h mire megyek a szamonkeresemmel. Vajon ra tudok-e vilagitani arra a szajadekra, ami a fejlettnyugat deklaralt ertrkei es a megvalosulas kozott van. Ez nem egy elmeleti, hanem egy gyakotlati vizsgalat, tehat ertheto modon engem nem foglalkoztat az, h mi lenne egy fiktiv konzi kormanyzat es a valosag kozotti diszkrepancia.

Pelso.. 2015.10.01. 12:48:20

@maroz: Még egyszer: felőlem nevezzük jobbratolódásnak. Ugyanakkor fenntartom, előbbit és az említett liberális megközelítéseket jó indulattal is csak tákolt hazai alternatíváknak tartom, messze a kiegyensúlyozott, homogén rendszerektől.

Mégis, mik azok a érzelmi azonosulásra is alkalmas értékeket, melyeket szerinted elvár a nép, (be kell hogy nyeljen, pl a bürokrácia csökkentése és az átláthatóság növelése helyett)? Ezek állami terjesztése pedig nem más, mint pártideológiák haverok általi közpénzen történő terjesztése.

Kerényi eladta, kereslet-kínálat alapon? Hol lenne piaci viszonyok között, hátszél nélkül...

Pelso.. 2015.10.01. 12:53:34

@Herr Schnitzel Lutscher: A legcsekélyebb cinizmust is mellőzve, kezdeném a tíz-100 parancsolatot:-ne lopj keveset.
Talán elfogadják odafent.

maroz 2015.10.01. 15:23:53

@Pelso..: "Mégis, mik azok a érzelmi azonosulásra is alkalmas értékeket, melyeket szerinted elvár a nép"

Inkább azt mondanám, hogy mire mutathat fogékonyságot, ha egy picit érzékenyítik őt.

Például az igazságosság értékére. Nagyon sok embert felháborít az, ahogyan a javak elosztása folyik, csak ezt a felháborodásukat nehezen tudják fogalmakba önteni, így analógiákhoz folyamodnak. Azt a baloldali kritikát, amelyik a nemzetekfeletti tőke túlhatalmát véli az igazságtalanságok forrásának a jobboldal a júdeotőke karvalykodásának azonosít, és jobb híjján átveszi az ehhez passzoló narratívákat.

De nézd meg, hogy miért tett így: azért, mert a baloldalról nem kínáltak neki alternatívát! A baloldal ugyanis - a nemzetközi trendekbe igazodva - tőkepárti, sőt, kifejezetten a nemzetekfeletti tőkét pártoló, szinte tökéletes neoliberális pozíciót foglalt el, és más pozíció felvételét a baloldalon igyekezett tűzzel-vassal akadályozni. Aki tehát egy baloldali érték mentén fedezett fel szakadást az ideológia és a valóság között az máshová nem fordulhatott, csak oda, ahol elismerték ezt a szakadást és valamiféle magyarázatot is igyekeztek adni az okára.

És még sorolhatnám. Mutatkozik igény a szolidaritásra is, de a létező baloldal versenypárti. Hatékonyságpárti. Csak ugye ezen nem a köz, hanem a tőke nyer. Ha nincs olyan aktor, aki a verseny mindenhatóságával szemben az élet szempontjából fontosabb nyugalmat és biztonságot kínálja, akkor hová fordul a kisember? Nyilván, egy olyan aktorhoz, aki valamit azért ígér neki. Például azt, hogy ugyan a versenyt nem tudja kiküszöbölni, de majd csal egy kicsit, hogy a kisembernek is kedvezzen. Hogy ez átverés? Igen. De volt más a baloldalon? Nem, nem volt más. Ott a verseny istenítése volt, a hatékonyság, a megszorítás, a pijacmegoldmindent volt.

"Ezek állami terjesztése pedig nem más, mint pártideológiák haverok általi közpénzen történő terjesztése.

Kerényi eladta, kereslet-kínálat alapon? Hol lenne piaci viszonyok között, hátszél nélkül... "

Erről beszélek. A balliberálisok elbaszták, mert ők baloldali ideológia helyett neoliberálisat terjesztettek, haverok által, közpénzen.

Kerényi?

Miért nem kérdezed meg azt a Vincentest, aki a kétezres évek derekán a balliberális haveroknak osztotta évente a közpénz-tízmilliárdokat? Miért nem kéred számon rajta, hogy öreg, elbasztál százmilliárdokat pártideológia-terjesztésre, aztán nézd meg, ki se esett alólad a székecske rendesen, és már el is tolódott jobbra a társadalom?

Miért nem kérdezed meg ezt az embert? Azért van most jobbratolódás, mert ő és a mispóchéja elbaszták. Ők nem tudtak válaszokat adni azokra a kérdésekre, amelyekre az emberek válaszokat vártak, mert ezért:

kakukkfeszek.blog.hu/2013/12/07/jelenseg_es_lenyeg_iii

Ezt két évvel ezelőtt írtam, és ma is vállalom minden szavát, minden állítását. Ma annyival vagyok előrébb, annyival egészíteném még ezt az írást, hogy kitágítanám a kereteket, globális kontextusba pottyantanám magunkat.

Szóval a "miért van &#đ>#-ratolódás" kérdése értelmetlen, az az értelmesebb kérdés, hogy miért is lett vákum a baloldalon. Ez a luk nem ma keletkezett, hanem a kétezres évek közepén, amikor a pártpénzt az ideológiaterjesztésre olyanok osztogatták, mint az a Vincentes pofa, meg mint Gyurcsány, és olyanok kapták, mint:

index.hu/belfold/nepsz3398/

Na, őket kéne felelősségre vonni, megkérdezni, hogy tesókáim, hogyan sáfárkodtatok ti a közössel, hogy ennyire gajra ment a baloldal? Ehelyett mit történik? Bedugnak az alá a fasz alá egy félmilliós székecskét, hogy hadd csinálhassa már tovább kicsiben azt, amit nagyban elbaszott. Ugyanúgy. És amíg ezek a faszok nem vándorolnak ki innen egytől egyig, addig lófasz fog itt folyni, nem baloldal, mert ezek elesznek a baloldaliság kibontakozása elől mindenféle teret.

És akkor ugye én vagyok az áruló, a benácult, aki nem hajlandó menni, és haragudni az orbánahibásra. :)

maroz 2015.10.02. 06:19:11

@Pelso..: Na, hogy lásd miről beszélek nézd meg mi megy a végvárban, ahová ez a szekuskölyke bevette magát:

www.zugloicivilhaz.hu/?content=mmct&ctid=526&pn=arcelek-%26%238211%3B-beszelgetes-galvolgyi-janossal

Pikó András beszélget Gálvölgyi művészúrral közéleti témákról. De mindjárt mutatok jobbat is!

maroz 2015.10.02. 07:00:04

@Pelso..: Nézd ezt a másikat, ha már Kerényizünk:

www.zugloicivilhaz.hu/?content=mmct&ctid=522&pn=%27civilek-uccaja%27

Civilek (lassan azért valaki leírhatná már, hogy mit is takar ez a fogalom) 'uccája', mert eszünk ennyi, kis modorosság, a föncsi a Vincenten sem tudott írni, animáltgif az ő műfaja, szóval "uccája", legyen.

De mi is ez valójában?

"Jó hangulatú, zenés ismerkedés civil szervezetekkel."

Mafasz??? Bazseválnak és felkérem táncra a Holisztikus Margarétasziromtépkedők Egyesületét?

Persze hivatásos civilekkel jó hangulatban ismerkedni csak és kizárólag politikus, pártpolitikus fővédnöksége alatt lehet. Kit hív meg ez a Vincentes pártállami leszármazék?

Tótha Csabát, a szocik országgyűlési képviselőjét!!! Egy "civil" házba, egy "civil" esemény fővédnökének!!! Ez olyan, mintha a Vincentes spiclifi egy, a pártállami erőszak- és besúgószervezetek ellen tiltakozó megmozdulásokra főszónoknak az szt-tiszt apukáját hívta volna meg, kardoskodni a jogállam és a szent szabadság mellett.

Ráadásul nézzük már meg, hogy miről is híresült el ez a Tóth Csaba?

Nem tudom, emlékszel-e még, de ő volt az, aki a Vas megyei alapszervezettel addig kavart, míg megyei elnök nem lett. Kis tömeges cigánybeléptetés, sumákolás, ilyesmik, részletekre nem emlékszem, de utána lehet olvasni. Gyanúsították Zuhslagolással, aztán az a hír járta, hogy miután Vas megyével nem boldogult áttette a szákhelyét Zuglóba, és a már jól bejáratott vasi módszerrel elnökké csinálta fel magát.

Szétbaszta a zuglói szocikat, majd hozott egy kis erősítést, leisztingeremberei, hagyóemberei, ilyesmik. Nameg a Vincent nagyonfüggetlen tagját is benyomta főcivilnek, nehogy már éhen haljon.

És akkor ez megy még ma is, a százados elvtárs kisfia magyarázza nekünk a civilkedést, a fejlettnyugati értékeket, és barter-alapon időnként le-leszopják egymást olyan, látványosan gennyedző alakokkal is, mint ez a Tóth.

De tudom, persze, igazad van, lőjél pofán egy szempontpuskával, mert másként nem bírom elfogadni, hogy nekünk nem ezekkel kell foglalkoznunk, nem arról kell beszélnünk, hogy az ilyen hatalomátmentett kontraszelektáltak hogyan basznak szét mindent, hogyan lesz, lett egy pártállami aranygyerekből szoci erős háttérember, és miért van az, hogy még mindig nem sikerült elhajtani oda, ahová való, hanem nekünk arról kell beszélnünk, hogy Orbán ne lopjon!

Fogd már föl, hogy Orbánnak azért van most túlhatalma, mert az alternatíva olyan, amilyennek Zuglóban is megfigyelhető. Amíg ezek a rohadékok ülnek az ilyen helyeken, addig igen nehéz lesz azoknak, akik valami tényleg baloldali értékek és a baloldali habitusú emberek érdekei mentén molyolnának valamit.

Szóval akkor most hogy is legyen az a parancsolat-gyűjtemény? Elvárjuk mindenkitől , hogy ne lopjon, hogy legyen tisztességes, illetve bocsánat, nem mindenkitől: attól várjuk el mindezt, akiket utálunk, akiket nem támogatunk, akikre soha nem szavaznánk, ezzel szemben akiket meg igen az tehet bátran bármit, civilkedhet, meghívhatja azt a szoci főfaszt, aki kis híján a "legyen zushlág jános cellatársa!"- versenyben is díjat nyert, és várjuk, hogy ettől majd megbukjon a zorbánviktor, hogy az ország tolódjon vissza középre, de még inkább balra, és effélék.

Egészen biztos vagy te abban, hogy bennem, és nem a balliberálisokban van a hiba? Hol tévedek? Miben? ;)

Neked mi a véleményed a Zuglói Civil Házról és az azt vezető Vincentes díszpintyről? Mi a véleményed arról, hogy akadnak azért a fővárosban olyanok is, akik másként képzelnek el egy közösségi házat, meg is valósítják, de valahogyan nem kerül a képbe egy Tóth Csaba, nincsenek félmilliós vezetői juttatások, hanem az van, hogy ha már sok szék eltörött, akkor valaki felteszi az ilyenkor rutinszerű kérdést: "leamortizálódott a berendezés, ki jön velem bugázni?", és nekem elég erős meggyőződésem, hogy a tóthcsaba-szekuscsemete-közpénzszázmillió-nemsújtotta közösségi ház baloldali szemmel nézve összehasonlíthatatlanul jobban működik.

Mi a véleményed neked minderről, ha már szóba kerültek azok a bizonyos parancsolatok?

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.10.03. 01:10:36

A szerk./szerző (és mások) figyelmébe: heti Ann Coulter.

www.anncoulter.com/columns/2015-09-30.html

Érdemes olvasni, mennyire ugyanaz megy és mennyire hasonló harcokat vívnak az Atlanti-óceán túlpartján, mint itt.

De ha már Amerika, olvassuk el ezt az interjút is a Soros-médiában a tenyérbemászó kis helytartó-helyettessel, akit odaátról ideküldtek auditálni a félgyarmatot:

444.hu/2015/10/02/lehet-hogy-mashol-is-vannak-bajok-de-magyarorszag-az-eu-tagja-annak-a-mercenek-kell-megfelelnie/

Mégiscsak jó volt az az idei kötcsei beszéd.

maroz 2015.10.03. 06:47:48

@Holger Hartland: Istencsászár ez a Dobó! :)))

Megvéd, ne félj. Most például parancsba adta az amcsiknak, a ruszkiknak, a franciáknak, tuvalunak, az üregi nyulaknak, hogy bombázzák Szíriát. Megelőző csapás, zseni ez a Nagy Várvédő.

Te, nem tudom, feltűnt-e neked, hogy a migránsok ugyanúgy sétálnak be hetek óta a kiskapun, ahogyan elkezdték. Akkor mit is védett meg ez a Dobó-reinkarnció dodó? ;)))))

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.10.03. 14:44:57

@maroz: Megértem, ha zavar a véleményem, ezzel mások is vannak így. Nyilván a tiéddel is. Mivel jó eséllyel egyik sem fog megváltozni, nem tudok mást javasolni, mint hogy ne foglalkozz vele.

maroz 2015.10.03. 15:41:58

@Holger Hartland: Dehogy zavar! Most osziinten: hol mashol tudnam ilyen egyszeruen megfigyelni a vagyvezerelte gondolkodast? ;))

Csak annyit kerek, hogy a szolgamat hagyd beken, o pont azt csinalja amit en elvartam tole, mar 300 000 menekultet engedett at, ami torokre es Dobora leforditva nem tudom hogy nezne ki, szoval kerlek ne zavard ossze furcsa analogiakkal, hagyd, hogy tegye amire utasitottam!

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.10.03. 16:12:30

@maroz: Megfigyelés? Azt nyugodtan. Még blogom is van, ott is megfigyelheted, amiket írok. Ha írok, akkor az kétségtelenül megfigyelhető. De beszélgetés nem kell hozzá.

maroz 2015.10.03. 16:17:05

@Holger Hartland: Jaaaa, hogy durci? Oppszi, akkor bocsika, puszika!

Jean Sol Partre 2015.10.03. 23:53:01

@Holger Hartland: pms? Pedig teljesen jogos volt a kérdése.

annamanna 2015.10.04. 04:47:00

@Jean Sol Partre: szerintem ezt is ünnepeljük meg: index.hu/belfold/2015/10/03/menekult_migrans_kotelezo_szurovizsgalat_betegseg/

"„Az egészségügyi személyzet nem rendelkezik jogosítvánnyal arra nézve, hogy a magát kezeltetni, megvizsgálni nem engedő személyt rákényszerítse a szűréseken való részvételre” – írta az Indexnek az Emmi sajtóosztálya."

Mert a kötelező szűrővizsgálatot ki rendelheti el? Hát az EMMI!

"„Hazánk közegészségügyi-járványügyi helyzete jelenleg stabil""

Ja, a WTC is a repülő belezúgása után még legalább fél óráig stabilan állt.

Majd ha kitör a járvány, a Belügyminisztérium küld egy segítő sms-t.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.10.04. 08:12:57

@Jean Sol Partre: A "párbeszéd" értelmetlen, így "jogos" kérdés nincs.

chrisred 2015.10.04. 08:35:55

@annamanna: A cikkben hozzátehették volna, hogy ezek az arányok nagyjából megfelelnek a felsorolt fertőzések magyar lakosságon belüli arányának.

annamanna 2015.10.04. 08:57:30

@chrisred: Sajnos ez nem vigasztal, mert ezeket a fertőzötteket nem kezelik; egy régebbi cikk szerint az egyik esetről azt mondta a debreceni orvosnő, hogy mire megjött az eredmény, az illető rég nem tartózkodott a menekülttáborban, de sebaj, majd másutt okoz gondot.
Ennyike!
Persze mindez csakis azért történik, mert Orbánék megvédik Európa keresztény civilizációját. Így védik. Teljes gőzzel.

chrisred 2015.10.04. 09:49:03

@annamanna: Ha megnyugtat, ha nem, de tény, hogy a 10 ezer magyar HIV pozitív közül csak 2500 regisztrált, vagyis négyből három talán nem is tudja magáról, hogy fertőzött. Szóval helyes lenne, ha kezelnénk a migránsok szemében talált szálkát, de a sajátunkban lévő gerendáról se feledkezzünk meg.

maroz 2015.10.04. 09:52:15

@Holger Hartland: Én az alábbiak szerint látom a helyzetet:

Megfigyeléseim kerete a wallersteini tagolású világrendszer. A periférián a centrum beavatkozásainak hatásaként folyamatosan válságok vannak, és ezt minden további beavatkozás csak fokozott. Az állításom szerintem nehezen vitatható, az afgánoknál a Charlie Wilson által kitalált tálibok háromszázezres városban játszanak "enyém a vár, tiéd a lekvár!"-t, Szíriában rendezik idén a nagyhatalmak bombázóvilágbajnokságát, lassan már a kutya sem érti, hogy mi megy ott: ki bombáz kit, miért harcol az iszlám állam amerikai fegyverekkel, és akkor ugye ott van még a kibocsájtóországok között Nigéria is, ahol az államot az olajmultik belefojtják a korrupcióba. Hogy csak a nagyját említsem.

A világrendszer sajátossága miatt a periférián jelentkező problémák miatt legelőbb a félperifériás betagolódású államok szívnak. Ráadásul duplán.

Ugyanis a helyzet másik ínyencségét az adja, hogy a centrumállamok a perifériás káosz következményeit szeretnék a félperifériás területekkel közös határainál megállítani. Szinte hetek alatt áttrappolt rajtunk háromszázezer perifériáról érkezett menekült. A centrumországok azt szerették volna, ha mi megfogjuk ezt az áramlatot, bezárjuk őket valamiféle ketrecekbe, és megszervezzük a rabszolgapiacot. Amelyik nigger kell a centrumországoknak az mehet oda, akik pedig nem kellenek azokat deportáljuk charterjáratokkal vissza, a perifériára, ahogyan például Németország is teszi.

Ebben a képletben Orbán legfeljebb csak egy nagyon aprócska, nagyon lokális tényező lehet, és ebben még akár meg is állhat a Dobó-analógiád: egy gazember, aki zsoldosként bármire képes, bár szerintem nem ennyire árnyalatlan a helyzet.

Orbánnak ugyanis elég jelentős lokális szerepe volt, és innen jön a te tévedésed: nem abban, hogy megvédte a romantikus konzervatív utópiádban azt a nehezen azonosítható várat, hanem sokkal inkább abban, hogy reálpolitikusként felismerte, hogy ő és Magyarország ebben a játszmában nem tényező, nincs eszköze arra, hogy a centrumországoktól elvárt aljasságot megcsinálja, így talán akaratán kívül is hozzájárult ahhoz, hogy a centrumországok aljas csapdáját elkerüljük.

Magyarán megvédte Eger várát, de nem az ostromlóktól, hanem a szövetségeseinktől. Mégpedig azzal, hogy pontosan azt csinálta, amit június elején tanácsoltam neki:

kakukkfeszek.blog.hu/2015/06/07/a_hazhoz_meno_problema

Engedelmes csóka, mondhatnám, de a valóság az, hogy nem volt más választása. El kellett hárítania a szövetségesek csapdáját, mert a centrumországok kapzsisága akkorára méretezte, hogy még ha akartunk volna sem bírunk beleesni.

Nekem csak az tűnt fel, hogy milyen elkeseredetten igyekszel a romantikus konzervatív utópiádhoz igazolásokat találni, és mennyire kész vagy durva arányban is eltorzítani a valóságészlelést ahhoz, hogy az legalább valamiféle homályos látszat erejéig igazodjon az utópiádhoz. Kicsit cikinek, illetve leginkább cikizhetőnek találtam ezt a durva valóságértelmezési torzítást, és cikizni mertelek miatta, mert úgy tűnt, hogy egy kis fórumos szurkapiszka ("ez itt nem a kulturális beszélgetős műsor, hanem a kulturálatlan beszólogatós műsor") nem okoz neked komolyabb diszkomfortérzetet, de tévedtem, nem vettem számításba, hogy ilyent lehet adni is és kapni is, és téged valójában csak az első eset nem zavar.

A véleményedet simán tolerálom, és miután jelezted, hogy a cikizés zavar azt is abbahagyom, nem szeretném, ha miattam rosszul éreznéd itt magad, és ezt máskor simán el tudod azzal is érni, ha szólsz, hogy "hé, öreg, ne tedd, mert nekem szarul esik", így teljesen fölösleges beleállnod egy ilyen fórumos játszmába, haragszomrád-neszóljhozzám-spóroljazenergiámmal, ne gyerekeskedjünk már így, amikor sokkal izgalmasabban is lehet!

annamanna 2015.10.04. 13:56:11

@chrisred: abban a cikkben, amit olvastam, nem HIV-fertőzöttről volt szó, és nem csupán écces lehet valaki. Pláne zsúfolt tömegszállásokon, ahol ezer emberre pár budi meg zuhany jut, nincs meleg víz se, hidegben nem nagyon akarózik zuhanyozni stb, azért szép dolgokra lehet számítani, nem gondolod?
Az eddigiek alapján lehet látni, mennyire odafigyelnek a higiéniára: napimigrans.com/uton-az-eu-fele-pillanatkepek-a-nagykanizsai-migrans-vonatrol/
Vagy pl vedd azt, hogy 90%-uk férfi, nő alig, összezárva tömegszálláson, ahol egy kis semmiségből is verekedés törhet ki.... gondolod, csak apró szálka akár még a HIV-járvány veszélye is?
És akkor ez csupán az egészségügyi ellenőrzés hiánya, és a hiányos egészségügyi, higiéniai ellátás veszélye.
Arról még nincs is szó, hogy egyáltalán nem regisztrálják őket a magyar rendőrök, fogalmuk sincs, mi van a csomagjukban; már volt, aki maga mutatta, hogy kábítószer van nála, ezek meg "csak" késsel hadonásznak: napimigrans.com/ezek-sem-krumplit-pucoltak-a-vonaton/
Egyszerűen közveszélyesek, és állandó rendőri felügyelet alatt kellett volna maradniuk, akár az egészségügyi karantén miatt, akár más okból.
Az, hogy a magyar rendőrség szélnek eresztette azokat, akiket egyszer már megfogott, és nem voltak hajlandóak hotspotot létrehozni, mégis kinek a sara? A németeké? Így védjük Európát a muzulmán áradattól? Napi tízezret buszoztatunk, a legcsekélyebb ellenőrzés nélkül Ausztriába?
Ezt az áradatot csak nagyon szigorú zárt táborokkal lehetett volna megállítani, mert megmondták érthetően, hogy no camp, freedom! Tehát, ha nem akarnak zárt tábort, akkor oda kellett volna zárni már eddig is őket, és akkor megáll a horda, mert ha az EU katonai táborokkal várja őket, akkor inkább nem jönnek. Ráadásul a táborokban tanulásra kellett volna, kellene kötelezni őket, aki nem hajlandó nyelvet és szakmát tanulni, azt ki lehetne toloncolni (szerintem), mivel akkor semmilyen jelét sem mutatja az integrációra való hajlandóságnak.
Nem gondolod, hogy ez lenne a megoldás? Mert ha nem ez, akkor micsoda?

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.10.04. 14:35:39

@maroz: Teljes félreértésben vagy. Ismerem a nézeteidet, szerintem elég jól ahhoz, hogy akár helyetted is tudnék posztot írni és kommentelni. Ráadásul a helyzetet és a problémákat sok tekintetben hasonlóan látjuk. A "megoldást" vagy a "helyes" irányt viszont radikálisan eltérően.

Ilyenkor gyakran előfordul, hogy az emberek előbb-utóbb félrevezetett birkának, őrültnek, vagy fizetett bértollnoknak tartják egymást. Ez ugye itt elég nevetséges volna, rád is, rám is. De reménytelen időpocsékolásnak tartom azt is, hogy valamiféle "párbeszédet" folytassunk. Így az egyetlen értelmes lehetőség az, hogy nem beszéljük meg. Nem is kell. Minek?

A kulturálatlan beszólogatós műsort unom. Egyébként sem szívesen játszom ilyet abszolút marginális, befolyással, pénzzel és hatalommal nem rendelkező neobalos értelmiségi csoportocskák nézeteit képviselő nickekkel. Vagy azt gondolod, jó szórakozás lenne, ha megírnád, hogy én egy hamis tudatú, vélt osztályérdekeinek vakon engedelmeskedő kispolgár vagyok, sőt, a neoliberalizmus laboratóriumának útvesztőjében félrekondicionált kísérleti egér, amire cserébe írnék valamit a neomarxizmus ideológiai ketrecének rácsát belülről rázó, vérre szomjazó, lúzer komcsi majmokról? Ugyan már.

maroz 2015.10.04. 15:08:13

@Holger Hartland: Te érted, hogy miről beszélsz? Mert én nem nagyon.

De ismétlem, kár ilyesmikkel jönnöd, hogy nem állsz szóba velem, mert ha szóba állnál, akkor én miket is írnék meg (honnan veszed egyáltalán ezeket a zagyvaságokat?), ezért inkább preventíven ideírod, hogy - és ez a legszebb -:

"Egyébként sem szívesen játszom ilyet abszolút marginális, befolyással, pénzzel és hatalommal nem rendelkező neobalos értelmiségi csoportocskák nézeteit képviselő nickekkel."

Ezzel engem akartál alázni, de véletlenül közben lelki mackónadrágot villantottál. Ki kéne neked, a pápa, vagy Obama, vagy Putyin, vagy ki a fülem nézeteit képviselő nick? Hagyd abba, mert egyrészt fölösleges, másrészt pedig nagyon ügyetlenül vagy aljas.

Egyszerűsítsünk:

-kéred-e, hogy a magyar blogszférában ne szóljak hozzád, ne reagáljak rád, ne is említsem a nicked, ne idézzelek, szóval kéred-e, hogy én, a takonyfaszú senkicske semmilyen módon ne háborgassalak?

Ennyit írj a válaszkommentedben: "igen" és teljesítem.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.10.04. 15:37:46

@maroz: Na ugye, hogy nem érted. Mi abban az alázás, hogy valakinek nincs befolyása, pénze, hatalma, és teljesen marginális véleményt képvisel? A leírásom pontosan illik arra az értelmiségi csoportocskára, amelyet bizonyos értelemben "képviselsz" itt. Ők nem soroltak be pártholdudvarba, nem alapítottak semmilyen furanevű "Intézetet", nem lett belőlük sem forintmilliókkal gurigázó "független civil", sem kormányközeli megmondóember, egyszerűen csak tisztességesen mondják a magukét, ami, teszem hozzá, hálistennek nem számít. Éppenséggel pont akkor gondolnék róluk rosszat, ha lenne befolyásuk, pénzük és hatalmuk.

Ami az aljasságot illeti, arról is nyithatnánk vitát, de pontosan tudom, hogy mennyire értelmetlen (sosem értenénk egyet), ezért hanyagolom.

A kérdésedre válaszolva: természetesen te döntöd el, hogy szólsz-e hozzám, de ahogyan szólsz, olyan lesz a válasz. Ha informatívat írsz, pl. megosztasz egy érdekes linket, akkor köszönöm. De ha csak azt mondod el újra és újra, hogy én egy konzervatívnak öltözött hülye neolib vagyok, akkor nem tudom, mi mást várhatnál, mint hogy ignoráljalak vagy visszakomcsizzalak.

Remélem, így érthető, mert szerintem túlbonyolítottuk. (Unatkozunk? Én éppen a Karjakin-Szvidlert nézem online, itt vagyok, amíg meg nem unom azt is. :))

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.10.04. 15:41:59

Friss kommentek a sakk-világkupa élő online közvetítéséről:

trump is just a loud mouthed clown

Anyone who votes for Hilliary is an idiot

bernie sanders is the way

maroz 2015.10.04. 15:42:42

@Holger Hartland: csak kivancsi voltam, hogy meg birod-e allni, hogy ne a tied legyen az utolso szo

maroz 2015.10.04. 16:08:09

@Holger Hartland: Naugye, te matchbox-Jótündér. :))))

(tudom, hogy nem ezt kellett volna írnom, de elfelejtetted elküldeni a fantáziálásod szövegkönyvét, így improvizálni kényszerültem... na jó, ő annyiban más, mint te, hogy ő a véleménynél nem csak a közlő pedigréjét vizsgálja, hanem az előbőrét is, bár ha marokra kapod a munkát, belehúzol, akkor még simán utolérheted...)

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.10.04. 16:18:17

@maroz: Bizonyos tevékenységeid fényében elég furcsa, hogy jótündér legnagyobb tanítványa nevez engem jótündérnek, a többit meg nem egészen értem. Azt hiszed, nekem bármi bajom van az említettek "pedigréjével"? (Hogy micsodájával?) Marhaság. Pont a marginalitásuk és befolyásnélküliségük az, ami mellettük szól.

maroz 2015.10.04. 16:34:28

@Holger Hartland: Nem értem a célzásod, miben lennék én jótündér legnagyobb tanítványa? Az elitizmust igyekszem levetkőzni, arra tényleg ő tanított, lám, nálad is ezt a jótündéri elitizmust tettem szóvá, és ne terelj:

"Egyébként sem szívesen játszom ilyet abszolút marginális, befolyással, pénzzel és hatalommal nem rendelkező neobalos értelmiségi csoportocskák nézeteit képviselő nickekkel."

mert ez nettó elitizmus, olyan kifejezetten jótündéri. Fidonc, Béndek vagy semmi! Oké.

Csak közben ne feledjük el, hogy nekem volt érdemi véleményem is arról, amit te valamiért fontosnak tartottál a közzel megosztani. Leírtam neked viszonylag visszafogottan is, hogy miért tartom elkapkodottnak a Dobó-analógiádat. Esküszöm, hogy senki nem fogta ceruzámat, senki nem bízott meg, hogy képviseljem, a saját véleményemet mondtam el. Mire te, ahelyett, hogy vitába szálltál volna az érveimmel elkezdtél durcizni, majd pedig azzal vontad ki magad a vita alól, hogy ad hominem síkra tereltél.

Ha nem lenne ekkora elittudatod még együttérző is lehetnék veled, hiszen sejtem én, hogy megbántad már te azt az orbán-kényeztető posztot, különösen a Dobós analógiát, és ez az, ami miatt inkább terelsz, ez olyan kis, emberi dolog, de nem nézhető el egy elitistától, aki csak a Bajnokok Ligájában hajlandó játszani.

Ennyit kellett volna mondanod: ...nos, igen, elismerem, ez a Dobó-analógia nem sikeredett valami fényesre.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.10.04. 16:54:14

@maroz: Vége a partinak, rövid leszek. Ha van egy csoport, amelyiknek a nézeteit rossznak tartom, de őket magukat pont azért tisztességesnek, és pont azért nem akarom szidni őket, mert kicsik és jelentéktelenek, vagyis NEM tartoznak az elithez, ugyanakkor pedig szívesen szidok másokat, akik az elithez tartoznak (most pl. ballibeket, máskor mást), akkor az pont nem elitizmus. Ha az elit szidható, a nemelit pedig inkább nem, akkor az neked elitizmus? Na ilyenkor mondom, hogy hagyjuk inkább a beszélgetést. A dobós posztomat nem bántam meg, vitát pedig nem nyitok arról sem, mert értelmetlen. Ha magadtól nem tudod, mitől vagy te szerintem jótündér legjobb tanítványa, akkor felejtsük el.

maroz 2015.10.04. 17:23:14

@Holger Hartland: Véleményelit. A te elitizmusod abban áll, hogy egy véleményt csak a rabbid kóserbélyegzőjével ellátva fogadsz el. Az, amikor te egy véleményt azért söpörsz le az asztalodról, mert azt egy marginális csoporttal azonosítod, ez a te elitizmusod.

Érted? Te nem őket tolod el magadtól lenézőleg, hanem a véleményüket. A vélemény alacsonyabbrendű, az nem üti meg a te elit szintedet. És azért, mert egy kis, marginális csoportnak tudod be azt a véleményt.

Nincs is ezzel különösebben bajom, hiszen tudom rólad, hogy nem értesz a társadalomtudományokohoz, nincs ilyen irányú erudíciód, így azt sincs honnan tudnod, hogy _minden_ vélemény kisebbségi véleményként született meg, így alkalomadtán pont hogy egy kisebbségi vélemény lehet izgalmas, hiszen az hordozhat újszerű gondolatokat, de hát mondom, ez csak a társadalomtudományok iránt érdeklődőknek az unaloműzője, és nem hinném, hogy sokkal jobb lenne, mint a sakk, úgyhogy tényleg felejtsük el, ez egy önsorsrontó elitizmus, a sorsodnak meg te vagy a gazdája.

Azt nem teljesen értem, hogy ha ennyire nem érdekel a reakció, akkor miért posztolsz? Illetve ha tényleg ennyire nem érdekel, akkor miért alázol-gyepálsz itt mindenkit, aki reagálni merészel a posztodra? Ha nem érdekel a véleményük akkor erősítsd meg az akaratod, és hagyd őket a fenébe, de olyan hülyén veszi ki itt magát az, hogy lassan féltucat nicket elküldtél a búsba, aki feszegetni merte a Dobó-analógiát, szóval aki ennyi munkát belerak a terelésbe az nehezen tudja elhitetni velem, ne érdekelné a reakció.

Jótündér tanítómesterségét illetően tényleg nem tudom, hogy merre szerettél volna terelni, hogy az mennyiben mentette volna a te elitizmusodat, ha elmondod rólam, hogy én bezzegg bibibííí, jótündér tanítványaként nácivérrel mosok fogat, de ez nem is érdekes, mert tudom, hogy miért szerettél volna terelni.

Szóval Dobó nyugszik, kuss, te így szeretsz leszállni, értem. Egyéb megbeszélnivaló? :)

Pelso.. 2015.10.04. 17:46:40

@maroz:
Akad számos ország, ahol a verseny, a hatékonyság, a "pijacmegoldmindent" viszonylagos jólétet, biztonságot és tervezhetőséget nyújtott az embereknek. Való igaz, a piac nem old meg mindent, szükséges az állami szerep, jogalkotásban, jogalkalmazásban. (nem, Mo. nem tartozik ezek közé).

Kérdezd meg te, ha van rá bizonyítékod és böki a szemed. Az említett szám kemény, hogyhogy nem repült rá a fideszes agitprop?
Említed az elitizmust. Ma is létezik, csak a szereplők cserélődtek e téren is, részben. Mondom részben.
Gazdasági mérlegelés alapján nevezzük félelitnek a mondjuk 100-150 főt foglalkoztató vállalkozásokat, és vagy az évi 0,5Mrd-t forgalmazókat, - mindegyiknek van minden irányba kisebb-nagyobb hatékonysággal működő politikai kapcsolata, legfeljebb ezek intenzitása a kib@szott választások után változik, egy darabig. Igen, ezek elitnek titulálják magukat....

Leírtam már párszor, hogy egyik se lopjon. Mivel hülye naiv sóhaj, módosítom: jóval kevesebbet, s legalább diszkréten. Egyetértesz?
Fentebb, én:" lehetne ez valami új Tíz (száz) parancsolat, melynek betartásával azonnal jó példát mutathat a hatalmi elit" - nem jelöltem meg politikai hovatartozást, hát melyikre vonatkozzon, ízlésed szerint?
Csupán az általad említettek okán nem jött volna létre túlhatalom, OV profi volt a maga módján ellenzékben, fajsúlyosabb területeken.
2010-ben fordult a kocka, mármint éléről az élére, ugye, az a civilház meg működik. Segítek: hatalom üzletmenetét nem zavarja, az, hogy neked nem tetszik, pont a hatalmat nem érdekli.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.10.04. 17:50:29

@maroz: A Nembarátok közt, MMMDCCCLXXXVIII. részt most levesszük a műsorról. Lejátsszuk e-mailben! :)

maroz 2015.10.04. 18:41:45

@Pelso..: Nyilván, hogy akad, a centrumországok ilyenek, például Németország, és azért teremthetett ott viszonylagos jólétet, mert mi is nekik dolgozunk. Nem tudom, követted-e, most például kifizettünk a Mátrai Erőműnek egy 6,4 milliárdos napelem-beruházást, de a profit 75%-át hazaviszik Németországba. Naná, hogy ott tud működni a liberális demokrácia, amikor outsourcingolják a kizsákmányolást. A balliberális elit aljassága pont abban állt, hogy ezt a számunkra roppant egyenlőtlen betagozódást elhallgatták és azt mondták, hogy lehet így is, csak mi vagyunk aljanépek, azért nem tudjuk!

"Az említett szám kemény, hogyhogy nem repült rá a fideszes agitprop?"
Még a Magyar Narancs agitprop is rárepült. Megírták, hogy a Vincentes szoci háttérember által vezetett intézmény "ma nekem, holnap neked"-alapon osztja a dellát. Megírták, hogy a döntések ugyanúgy titokban hozódnak meg, ahogyan ma egy tetszőleges Lázár-hivatalban. És tudod mit válaszolt rá a Vincent sajtószabadság-világbajnoka? Azt, hogy a rendelkezések nem teszik lehetővé a nyilvánosságot! Ugyanaz a trükk, mint bármelyik Orbán-csicskánál: az általuk írt szabályzatra hivatkoznak, mint a nyilvánosságot kizáró akadályra, amit Isten adott, és nem ők írták meg két héttel korábban olyanra, amilyenre.

Szóval megírta az újság, a Magyar Narancs, és tudod mi lett a következménye? Naugye.

Lopás: nem tud nem lopni. Gondold végig következetesen az uniós transzfert, és egészen egyszerűen nem tudsz másra jutni, mint arra, hogy maga a transzfer okozza a lopást. Amíg van transzfer addig lesz lopás.

Az a civil ház pontosan megmutatja, hogy miért is bukott meg a baloldal. Egyrészt ugye ott ül az élén az a vezető, akinek a pályafutása már önmagában megmagyarázza, hogy miért is utálták meg annyian az ilyen alakok által képviselt balliberalizmust, másrészt pedig - és ez a fontosabb!!! - megmutatja, hogy a ballibek hogyan baszták el akkor, amikor a közösségi létezést ilyen civilházakba terelték, ahol a civilkedést egy velejéig aljas, állampárti, ráadásul bukott politikus vezeti.

Ez ugyanis a balliberálisok viszonyulása a közhöz, ez mutatja meg, ahogyan ők elképzelnek egy közösségi házat, és ahogyan ők működtetik. Intézményesítve, hivatásossá téve, bukott pártpolitikus által igazgatva. És ugyanott folytatják, ahol abba sem hagyták:

www.zugloicivilhaz.hu/?content=mmct&ctid=526&pn=arcelek-%26%238211%3B-beszelgetes-galvolgyi-janossal

Hetihetes a zuglói civilházban, juhhéééé!!!!! Gálvölgyiművészúr majd beszélget Pikó Andrással közéleti témákról, azaz Orbánoznak kánonban, és ez a ballibek szerint a civilkedés, ez a közösség, ilyen egy közösségi ház, ezt így kell csinálni.

Ja, és rá egy napra ezerötszáz behoppért Pécsi Ildikó énekel és mesél.

És engem nem érdekel, hogy ez a hatalom üzletmentét zavarja-e vagy sem, engem az érdekel, hogy ezek még mindig képesek megnehezíteni azt, hogy a baloldalon olyan folyamatok induljanak be, amelyek újraértelmeznék ezt a közösség-témát, a bevonódást, a beleszólást, efféléket.

Láthatod, hogy mennyire aljasak, hogy milyen pofátlanul civileknek hazudják magukat a Vincenten is, és láthatod azt is, hogy a törzsközönségük mennyire csont nélkül beveszi ezt. Szakadok szét a röhögéstől, hogy egy csomó tudós ember egy olyan blogon kommentel lelkesen, amely blog egyik alapítójának az apja pont azon az osztályon dolgozott, ahol a tudósokat, az MTA-tagokat figyelték meg. Sokukat talán még hivatalból is ismerhetett a százados elvtárs, persze ez az ismeretség a BM akkori szokásai szerint nem volt kétoldalú. Vicceseket tud néha produkálni az élet...

maroz 2015.10.04. 18:42:22

@Holger Hartland: Baszki, már nyomtattam a jegyeket!!! ;)

Jean Sol Partre 2015.10.05. 11:03:01

@Holger Hartland: azért erre: @Jean Sol Partre: mondhatnál valamit, ha szerinted minden rendben

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.10.06. 00:08:42

@Jean Sol Partre: Nem értem, hogy mi a kérdés, mire szeretnél választ. A magyar kormány teszi, amit lehet és amit kell, ebben az ügyben (számos korábbival ellentétben) igyekszik megfelelni annak, amit Magyarországon az emberek többsége akar, miközben erős kényszereknek is meg kell felelnie úgy, hogy ebben a harcban ő a gyengébb fél.

Jean Sol Partre 2015.10.06. 10:08:55

@Holger Hartland: tehát tudjuk, hogy amit a kormány mond ("betartjuk az egyezményeket") az netto hazugság, hisz nem tartóztatunk fel senkit, a horvát határról regisztráció nélkül buszoztatjuk a népet. Azt is tudjuk, hogy a plakátok, a kampány, a kerítés nem ér lófaszt sem, jottányit nem csökkent (sőt) a rajtunk átáramló menekültek száma, se az ellátásuk nem lett jobb, se a regisztrációjuk nincs megoldva, se a statáriális vészhelyzeti válságtörvények nem oldottak meg semmit.

És te azt mondod, "a kormány _teszi_amit_tennie_kell_", csak hát a rohadt körülmények.

Tényleg nincs értelme párbeszédnek, komplett agyhalott balfasz vagy.

Jean Sol Partre 2015.10.06. 14:47:47

@Holger Hartland: ha csak a népszerűség a lényeg, akkor minden rendben.
Én hülye, azt hittem, egy igazi konzervatív jobbernek egyéb értékek is fontosak, mint a kedvence népszerűsége. Akkor is, ha az épp most jobb, mint a Jobbiké. Mindig elfelejtem, hogy politikai kormányzás folyik, ahol megoldandó probléma kizárólag a közvéleménykutatás rossz eredménye lehet.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.10.06. 14:52:07

@Jean Sol Partre: A probléma nagyságát jeleztem. A felmérések szerint több millió agyhalottal élsz egy országban. Nem lennék a helyedben.

Robinzon Kurzor 2015.10.06. 15:50:20

@Jean Sol Partre: " nem tartóztatunk fel senkit, a horvát határról regisztráció nélkül buszoztatjuk a népet."

Vonatoztatjuk őket.

A Kebab Expressz naponta 5x közlekedik a Gyékényes-Nagykanizsa-Szombathely-Hegyeshalom útvonalon.
(A vágány mellett kérjük, vigyázzanak!)

Nézegessen férfias Szergejeket Ön is!
iho.hu/hir/kebab-expressz-zalaban-151005

Robinzon Kurzor 2015.10.06. 15:58:43

@Holger Hartland:

Én megértem, hogy nem akarsz róla beszélni.

Beleálltál egy józan ésszel tarthatatlan, érvek mentén védhetetlen álláspontba, és bár pontosan látod a helyzetet, szembenézni igazán nem tudsz vele.
Inkább ne beszéljünk róla.

Nem lennék a helyedben.

Jean Sol Partre 2015.10.06. 16:11:21

@Holger Hartland: elég félelmetes a zombi apokalipszis, de talán még mindig jobb élőként. A zombik a végén mindig megszívják.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.10.06. 19:00:11

@Robinzon Kurzor: Persze, hogy nem akarok, hiszen világos, hogy manapság az emberek azt, aki nem osztja a véleményüket, gazembernek, fizetett ügynöknek, ostobának, bolondnak jobb esetben szembenézésre képtelennek fogják tartani. Ez a politikai nézetkülönbségek velejárója mostanában és errefelé, s mivel ez a velejárójuk, kezdem azt gondolni, hogy semmiféle politikai vitának nincs értelme, mostanában és errefelé. Ez az, amiről sokan mint az ország "kettészakadásáról" panaszkodnak, és természetesen abban látják rá a megoldást, hogy a más véleményen lévők térjenek már meg és fogadják már el végre az ő véleményüket. Attól tartok, ez nagyobb dolog annál, hogy az egyes egyén bármit változtathasson rajta.

annamanna 2015.10.07. 06:09:26

@maroz: "A centrumországok azt szerették volna, ha mi megfogjuk ezt az áramlatot, bezárjuk őket valamiféle ketrecekbe, és megszervezzük a rabszolgapiacot. Amelyik nigger kell a centrumországoknak az mehet oda, akik pedig nem kellenek azokat deportáljuk charterjáratokkal vissza, a perifériára, ahogyan például Németország is teszi."

Szerinted mire használnák a centrumországok a rabszolgákat? Kiviszik őket a gyapotföldre?

A nyugati országoknak ránk van szükségük munkaerőként, minket szívnak el igen intenzíven. Ha a nyugat megteheti, hogy minek elszív, minek akarná még ezeket is? Ez egy mandineres szöveg:

"De ma Kelet-Európából tömegek áramlanak nyugatra, s Magyarország ebből a szempontból csak a középmezőnyben van a románokhoz, lengyelekhez, bolgárokhoz képest. Most elérte ez a folyamat a nyugati társadalmak ingerküszöbét, és ebből már nem kérnek; így nehezen tudom elképzelni, hogy még több bevándorlót tudnának befogadni a világ minden részéről. Túl sokan mennek el Délről és Keletről, és túl sokan érkeznek a legfejlettebb észak-nyugati országokba. Hogy innen eltűnik a képzett elit, azt látjuk a választási preferenciákban és abban, hogy mire, kikre apellálnak a pártok: a nyugdíjasokra és általában az eltartottakra. Szlovákiában nemrég bejelentették, hogy mindenki ingyen vasutazik. Victor Ponta baloldali nacionalista pártja azért fog nyerni Romániában, mert a nyugdíjasokra és a falvak könnyen befolyásolható, megvesztegethető népére támaszkodik. Érdekes, hogy ugyanakkor a nyugati gazdaságoknak még mindig szüksége van új munkaerőre. A németek, ha megtehetnék, elvinnék innen az összes mérnököt és orvost. Hiába kapunk némi pénzt az EU-ból – egyébként egyáltalán nem olyan óriási összeg, mint aminek tűnik –, ha ennek fejében kemény ellenszolgáltatásokat várnak, például elősegített migrációt.

Különbséget tudnak tenni a nyugati politikusok, illetve a nyugati közvélemény Európán kívülről, illetve Európán belülről érkező bevándorló között?

Az európai elit egyik informális projektje, hogy Kelet-Európából kell elszívni a képzett munkaerőt. Itt nincsenek muszlimok, a kelet-európaiak nem nagyon foglalkoznak nagypolitikával, dolgosak, alkalmazkodók és nem jelentenek nemzetbiztonsági veszélyt.

És a hétköznapi emberek is így gondolják?

Csak Olaszországban több, mint egymillió külföldi – egészen pontosan kelet-európai – nő él, akik öregeket gondoznak, és becslések szerint még néhány millióra lehet szükség a következő 5-10 évben, mivel akkor éri el az öregedés az 1945 utáni nagy generációt. A „badante” (az időseket saját otthonában ápoló hölgy) szorgosan dolgozik, megkapja a maga 1000-1500 euróját, és együtt él a családdal – ami jó neki is, a családnak is, hiszen az állam nem tudja ellátni az öregeket. Olaszország nem Németország, ahol bezsúfolják az időseket az öregotthonba, vagy egyre gyakrabban Lengyelországba szállítják: az ottani otthonok sokkal olcsóbbak; ez az „öregexport”. Esetleg a német, holland nyugdíjas az olcsó Kelet-Európában vesz telket, házat, gazdálkodik, éli az életet, ahogy otthon nem tudná. A kelet-európai munkaerő megbízható, irányítható, nem elég tudatos. Abban nem reménykedhetünk, hogy majd a nyugati politikusok a homlokukra csapnak, és felkiáltanak: hú, ezek a társadalmak ott, keleten, kiürülnek! Ez a mi bajunk marad, ők abban érdekeltek, hogy minél többen nyugatra menjenek innen. Ránk van szükségük, nem az afrikai tömegekre."
mandiner.hu/cikk/20141029_stefano_bottoni

A keleti, déli migránsok túlnyomó része munkaerőként teljesen használhatatlan. A leginkább arra alkalmasak, amit most is csinálnak: randalírozásra, fenyegetésre, megfélemlítésre, élősködére, destabilizációra, terrorcselekmények elkövetésére, polgárháborús feszültség szítására, a demokrácia felszámolására és diktatúra bevezetésének kikényszerítésére. Ha ez a kitűzött cél, akkor arra a legjobb eszközök.

maroz 2015.10.07. 07:15:37

@Holger Hartland: "manapság az emberek azt, aki nem osztja a véleményüket, gazembernek, fizetett ügynöknek, ostobának, bolondnak jobb esetben szembenézésre képtelennek fogják tartani"

Még mindig takarózol ahelyett, hogy kifejtenéd, hogy miért is áll meg a Dobó-analógiád. Gecizel mindenkit, rinyálsz, mint egy fürdőskurva, csak erről a várvédő Dobó Viktorról nem ejtesz szót, hogy valójában milyen érdem miatt is kéne a teljes országnak hasraesnie előtte?

Igen, hasraesett, igen, az ország 80%-a is, de nem ez volt a kérdés, hanem az, hogy te miért estél hasra és miért szoptad le bő nyállal, mondván, hogy ő ugyan egy kankós-tripperes gennyfészek, de te most, Dobó miatt mégis az ajkaidra veszed?

És akkor a rinyapicsa szövegedről is egy pár sort:

Nem csak mostanság, hanem folyton-folyvást előfordul sűrűn az az eset is, amikor valaki mond egy hatalmas baromságot és utána elkezdi az eltartott kisujjas vinnyogást, hogy téged nem azért szólnak le, mert egy tarthatatlan baromságot mondtál, hanem mert gazembernek, fizetett ügynöknek, ostobának, bolondnak, szembenézésre képtelennek tartanak.

Ha egy csöppnyi tisztességes gondolkodás maradt volna még benned, akkor te is tudhatnád, hogy van egyéb eset is.

Például az, ami nálad fennáll: egy gazember, egy ostoba, egy bolond, egy szembenézésre képtelen ember is képes arra, hogy tarthatatlan baromságokat mondjon. Te tehát mindazokon túl, aminek részben a viselkedésed alapján látszol (ostoba, szembenézésre képtelen, satöbbi) még az is megáll, hogy konkrétan egy tarthatatlan hülyeséget mondtál.

Tehát attól, mert valakit ostobának, bolondnak, szembenézésre képtelennek látnak attól bizony ez az illető még simán leírhat baromságokat. Te a Dobós posztoddal nem csak hülyének látszottál, hanem - és ez a lényeg - hülyeséget is mondtál. Aztán jóféle rinyapicsaként ahelyett, hogy érvelnél a Dobó-analógiád mellett próbálsz a fogyatékaid mögé bújni. Jajj, jajjaj, báncsák a más véleméynen levőket, jajjaj, jajjaj, amnestysegíccs, duzzogok, mindenki geci, senki ne szóljon hozzám, áldozat vagyok, áldozat vagyok, áldozat vagyok!

Csak arról a kurva Dobós hasonlatodról ne kellejen beszélni, helyette bármi. Tán még Orbánt is a szádra veszed egy újabb dédelgető kör erejéig, aztán meg jössz szidni a kibaszott elefántcsonttorony-magaslatodról a mandisokat, hogy nem rúgnak minden egyes olyan esetben bele Orbánba, amikor te elvárnád. Na, mehetsz duzzogni, báncsák a zembert a véleménye miatt, ballibsegíccs!

maroz 2015.10.07. 09:11:11

@Robinzon Kurzor: Jurisics jobb analogia lett volna.

Jottek a torokok, de nem hozzank, hanem a becsiekhez. Miklos feldemhedt, megvedjuk a kereszteny nyugatot!, majd irt egy nemet nyelvu levelet a keresztenynyugatnak, bitte forwarden zí egy kis geld, mire meguzentek neki, hogy egy nagy sájzét!, majd ezek utan Jurisics bealdozott vagy 300 parasztot, szoptak egy honapig, aztan hagytak, hogy a torok meglofarkolja a varat, akik ezzel vegezven szepen elindultak hazafele, vegigrabolva a videket.

Mikozben a keresztenynyugat seregei ott kempingeztek Becs alatt, de nem volt ingerenciajuk megvedeni a mi teruleteinket is. A Nemet Birodalomnak lett volna erre penze, de akkoriban a torok vendegmunkasok meg nem jutotak el nemet teruletekre, igy mivel oket direkt modon nem erintette a problema ugy komolyabban nem is foglalkoztak vele. Vedje meg a kereresztenynyugatot az a Juriakarkicsoda, penzt nem kuldunk, puskaport nem kuldunk, aldozzon be 300 parasztot, leszarjuk.

Na, ma kb. ebben, a jurisicsi pozicioban van Orban. Ez sokkal talalobb analogianak tunik, mint a Dobós.

Jean Sol Partre 2015.10.07. 09:29:23

@Holger Hartland: te nem vagy hajlandó egy érvet sem mondani, bármily kitartóan kérdezgettünk. Az egyetlen "érv" a közvéleménykutatási adatok, miszerint az embereknek tetszik. Miközben mi azt kérdeztük, neked miért tetszik.
Nem kötelező válaszolni persze, de akkor szebb az egyenes út, mint ez a bújócska, amivel tényleg csak azt provokálod ki, hogy kénytelenek vagyunk az értelmi képességeidet kétségbe vonni.

Robinzon Kurzor 2015.10.07. 09:48:37

@Holger Hartland:

Tautológia.

Azt állítod, hogy azért tartózkodsz az érvektől és a vitától, mert hát ez "a politikai nézetkülönbségek velejárója mostanában".

Nem tartalak sem elmebetegnek, sem gazembernek, sem fizetett ügynöknek, sem jószándékú, de megvezetett birkának.

Értelmes embernek tartalak, és mint ilyennek kíváncsi vagyok a véleményére és -- főleg mivel az jelentősen eltér egy másik, általam sokra tartott értelmes ember (ez volnék én) véleményétől, ezért -- azokra a megfontolásokra is kíváncsi lennél, amelyek alapján az lett a véleményed, ami.

De a vita elől olyan indokkal zárkózol el, ami valójában nem akadályoz téged.

Úgy döntöttél, hogy nem akarsz vitatkozni, mert csak.
Erre a "csak" indokra kerestem egy lehetséges magyarázatot, ami nem a véleményedre, hanem egy adott helyzetben mutatott viselkedésre vonatkozik.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.10.07. 13:37:23

@Robinzon Kurzor: Ja, ez így egész más, akkor bocsánat, fogok válaszolni. Később, mert hosszú. De fogok.

maroz 2015.10.07. 14:44:23

@annamanna: Nem teljesen mindegy, amikor mi is bérrabszolgák vagyunk a saját hazánkban, akik a külföldi tőkének dolgoznak? Nekünk ilyesmikbe úgysincs beleszólásunk, idejön az Audi és befog minket az igába, mert olcsók vagyunk. Semmi ráhatásunk sincs az egészre.

maroz 2015.10.07. 14:47:46

@Holger Hartland: Én nagyjából ugyanezt mondtam el, csak az általad kedveltebb stílusban. Esetleg kinyalnád az én seggem is, ha már nekiláttál? Úgy bocsikailag, ha érted.

Pelso.. 2015.10.07. 15:36:16

@maroz: Dolgoztam már nem egy projekten, ahol a beruházás/eredmény arányok hasonlóan soványak, vagy még gyengébbek voltak. Részemről nagyon sok ilyen 25%-os profit maradványt szeretnék látni, az eredmény nagy semminél több.
Tekintettel a finanszírozásra (is), az üzleti tervre az állam rábólintott. Nos, miért nem nála reklamálsz, hogy itt bizony megint kizsákmányolás van, s ez nagyon nem tetszik neked?
Sőt: vásároljuk vissza az egészet az RWE-től, hajtsuk végre a beruházást, marad a haszon kerten belül, stb. A megvalósítás előtt bizonyára tucatjával érkeztek az NGM-től efféle javaslatok, csak a fő döntéshozóknak ez esetben sem maradt ideje foglalkozni ilyesmivel, mint általában.
Esetleg elfeledve az egészet, építsünk a forrásból lelátókat, középen kis füves placcal, ott számolj profitot.
A Narancs írásáról nem tudtam. Ennek ellenére, ismétlem: fentebb említettek miért hagyták ki...?

Amíg nem volt uniós transzfer, senki nem lopott hazai pénzekből, s ha előbbi megszűnik, nem is fog. - indítsunk közösen valami sovány vicclapot?

Nem lesznek a baloldalon folyamatok, ahogy a jobbon se, csak az ügyeletes elit által kívánt és szabályozott enyhe kanyarok, az ilyesmihez a civilház jelenségeknek elhanyagolható a köze s befolyása.
Vincent témában nem vagyok illetékes, az említettek reagálnak, ha akarnak.

maroz 2015.10.07. 18:39:12

@Pelso..: Nem tudom, számomra nem nagyon tűnik jó biznisznek az, amikor egy beruházást az állam 100%-ban megfinanszíroz, az elkészült motyó átmegy magánkézbe, és a magán viszi el a haszon 75%-át. Csináltak volna egy közös céget a napelemes áramtermelésre, fele-fele alapon rakják bele a pénz, és a profitból az állam 75%-ot kap. Ez lett volna a tisztességes.

Ilyesmit viszont nekünk ma nem enged meg a centrum.

Ebben a konkrét esetben kivételesen egészen pontosan tudom, hogy hogyan fordíthatta volna a deklarált cél elérése érdekében másra ezt a pénzt, úgy, hogy az a mostaninál több ember javát szolgálja.

Az egyféle pénzelbaszásnak nem a másféle pénzelbaszás az alternatívája. Ha a transzfer az elbaszásról szól, akkor ezt nem menti az, hogy Orbán sem rest elbaszni pénzeket.

"Amíg nem volt uniós transzfer, senki nem lopott hazai pénzekből, s ha előbbi megszűnik, nem is fog."
Mindenhol lopnak, ez alap. A különbség az, hogy az uniós transzfernek már a funkciójába is bele van kódolva, hogy ellopják, elpazarolják. Az uniós transzfer nem a felzárkózásunkat szolgálja, hanem egy hatalmi eszköz, amivel pont hogy a félperiférián tud minket tartani a centrum.

Ráadásul azért szorulunk transzferre, mert nincs elég bevételünk. Nem magunknak dolgozunk ugyanis, hanem a centrumországoknak. Mondtam már, hogy a német állam 32%-al tulajdonos a Deutsche Telekomban? A DT 60%-ban tulajdonosa a Magyar Telekomnak. Mi dolgozunk, és év végén a munkánk hasznának 60%-a kimegy Németországba, ennek pedig a 32%-a bele a német költségvetésbe. A Magyar Telekom hasznának tehát a 19,2%-a szépen megy a német államkasszába. Miközben a magyar állam részesedése az MT-ben 0,01%-os. És ilyenből hány van még!

Na, ezért kell a transzfer nekünk, ez az oka. Nem tud az államunk saját forráshoz jutni, mert nincs működtethető vagyona, tehát nem várhat profitot, nem tud elég adót beszedni, mert verseny van, hitelt már érdemben nem nagyon tud felvenni, olajunk nincs, mi marad? A transzfer. Ha azt kihúzzák belőlünk végünk. A transzfercsap nem a mi kezünkben van. Kiút? Nincs.

"az ilyesmihez a civilház jelenségeknek elhanyagolható a köze s befolyása. "
Ma nincs baloldal. Ami van, az nem látható, és pont hogy a kis közösségi házakban kezdenek kibontakozgatni. Egy ilyenben érdekelt vagyok én is. Csak úgy, mintegy mellékesen: a miénknek közel 9 ezer fészbúkos követője van, míg a Vincentes közösségi háznak kevesebb, mint négyszáz. Újabb mellékes: a miénk egy kanyi fillér közpénzt sehonnan nem kap. Nincsenek százezres fizetések, nincsenek 1500 forintos belépők, mert minden program ingyenesen látogatható. Nincs a helyben komolyabb értékű beruházás, ha eltörnek a székek mennek a srácok bugázni. Kicsi közösségi ház, kicsi közösséggel, ahol viszonylag sűrűn megfordulnak azok az arcok, akik valamiféle baloldalt ugyan szeretnének, de nem örülnének annak, ha az megint a tőke seggéből nőne ki. Vagy ha mégis, akkor legalább szórjon magára egy kis parfümöt.

Szóval én a Vincenttel ebben a közösségi ház tematikában valamiféle valós ütközésben is vagyok, és nekem az a meggyőződésem, hogy a miénk jobb, mert közösségibb. Miközben a nevében baloldali lokális közhatalom a mi fogalmaink szerint hatalmas pénzeket nyom bele a zuglói intézménybe, mert a létező baloldal azt tekinti a közösségi cselekvés egyedüli hiteles formájának. Holott az egy átbaszás, pont arra jó, hogy ilyen ex-apparátcsikok közpénzből eljátszadozhassanak, megképezhessék a civilség látszatát, elhitetve másokkal is azt, hogy így kell helyesen civilnek lenni, ahogyan azt a zuglói civilházban csináljuk! Ja, egy doktordöménypéter értő irányítása alatt.

Na, tehát még mindig állítom, hogy az ilyen zuglói döménypéterház-jelenségeknek igenis nagyon erős a befolyása, mert egyrészt a források elszipkázásával másrészt pedig a hamis látszatok megteremtésével megnehezítik a konkurencia megjelenését a baloldalon. Ott pedig én vagyok, és harapok! ;)

"Vincent témában nem vagyok illetékes, az említettek reagálnak, ha akarnak."
Már reagáltak. Lapítanak, mint szar a fűben. Mi mást tehetnének? :))

Pelso.. 2015.10.07. 20:19:37

Elsőre megakadt a szemem: "baloldali lokális közhatalom" - ma, 2015-ben? Szerintem önmagában is nehezen mérhető, nemhogy a eszközeiben és befolyásban.

maroz 2015.10.07. 22:24:45

@Pelso..: De, mérhető, és látható az eredmény:

www.zuglo.hu/kozosseget-epit-a-civilek-uccaja/

Ma a baloldali értékek iránt fogékonyságot mutatók zömmel arról vannak meggyőződve, hogy ez a Vincentes irány a helyes, azt hiszik, hogy ezt így kell, és ez a vélekedés az, ami ellehetetleníti azt, hogy másmilyen aktorokra is odafigyeljenek, akik mondjuk mindezt durván másként képzelik el.

És mindaddig, amíg a Vincent ül abban a zuglói vezetői székecskében havi félmillió forintokért addig a doktordöménypéterek mindent meg fognak tenni azért, hogy az általuk bemutatott civilkedés legyen az egyedüli elfogadott módja a civilkedésnek, és mindent meg fognak tenni azért, hogy a másmilyen törekvéseket ellehetetlenítsék.

Mondom, a Vincent közösségi háznak globális és még csak országos jelentősége sincs, viszont nagy a hatása arra a közegre, amelyikből valamiféle újszerűbb baloldal kinőhetne. És nem csak ennek az egy zuglói dízselbaszdának van ilyen hatása, hanem sajnos ezek a döménypéterek még mindig tömegesen ülnek ott, ahol az országot ugyan már nem, de a baloldal potenciális játékterét még nagyon is be tudják folyásolni. Sajtó, a kismillió megéhetési civil intézmény, a teméntelen alföldiróbert, az eltén a tátika, mind-mind tele van döménypéterekkel, és jó eséllyel te még csak nem is tudsz róla, hogy milyen befolyásuk, hatalmuk van lokálisan. Pont ott és pont azokon a játéktereken, ahol a z a bizonyos újszerű baloldal kialakulhatna.

Sajnos számomra ma elég nyilvánvaló, hogy a hazai baloldal érdemi megújulásának a legerősebb gátja a ballib maradványok.

Jean Sol Partre 2015.10.07. 22:36:39

@maroz: "Sajnos számomra ma elég nyilvánvaló, hogy a hazai baloldal érdemi megújulásának a legerősebb gátja a ballib maradványok. "

Ez evidens. 2014-ben Bajnai simán nyerhette volna a választásokat akár kétharmaddal (hogy ez jó lett volna, vagy nem, az most nem téma), ha mindenki szépen beáll mögé és csak egy kicsit nem balfaszkodnak. Ehelyett nem csak a bénázás, de a totális furkálódás és egymás gáncsolása ment. Szeretném hinni, hogy a Fidesz fizetett ügynökei csinélték, de erős a gyanúm, hogy sajnos ezek fizetés nélkül is ennyire önzők és ostobák, mind, kivétel nélkül.

annamanna 2015.10.08. 01:46:18

@maroz: nagyon nem mindegy, Bottoni érthetően kifejtette a különbséget, de akkor újra:

"Különbséget tudnak tenni a nyugati politikusok, illetve a nyugati közvélemény Európán kívülről, illetve Európán belülről érkező bevándorló között?

Az európai elit egyik informális projektje, hogy Kelet-Európából kell elszívni a képzett munkaerőt. Itt nincsenek muszlimok, a kelet-európaiak nem nagyon foglalkoznak nagypolitikával, dolgosak, alkalmazkodók és nem jelentenek nemzetbiztonsági veszélyt."

"A kelet-európai munkaerő megbízható, irányítható, nem elég tudatos. Abban nem reménykedhetünk, hogy majd a nyugati politikusok a homlokukra csapnak, és felkiáltanak: hú, ezek a társadalmak ott, keleten, kiürülnek! Ez a mi bajunk marad, ők abban érdekeltek, hogy minél többen nyugatra menjenek innen. Ránk van szükségük, nem az afrikai tömegekre."

A felsorolt jellemzők mellett fontos, hogy aki innen megy, az általában képzett, iskolázott, képes legalább angolul/németül kommunikálni, és persze Európában szocializálódott, tisztában van az európai kultúrával, történelemmel, szokásokkal, ugyanazokat a filmeket, zenéket ismeri, hasonló utcaképhez van szokva, a politikától az illemszabályokon keresztül a vallásig van egy láthatatlan szövet, ami az európaiakat összetartja, és amiből a muszlimok kimaradnak (és fordítva is persze). Sok ok miatt nem mindegy, honnan való a migráns, még ha bérrabszolga is.

Ami pedig Jurisicsot illeti - hú, ez rosszul esett. Amit Jurisics véghezvitt, annál nagyobb csoda nem esett a magyar történelemben. A kőszegi vár védelme során egészen nyilvánvaló az isteni közbeavatkozás.
Nagyon tudom javasolni, hogy nézd meg a kőszegi várat, ha még nem láttad. Egyszerűen nevetségesen picik a falai. Jurisics pont ezt írta: a vár nem védhető tovább, mint a város. A város tele szalmatetős házakkal, a házak padlásai tele frissen csépelt gabonával (augusztusban). Iszonyatos nagy a tűzveszély, miközben a török megállás nélkül lőtte őket tüzes golyóbissal.
Jurisics hadserege a következő személyekből állt: 8 gyalogos, 10 nehézfegyverzetű lovas és 28 huszár. Ennyi! És ezzel a tömeggel nézett szembe azzal a szultáni haderővel, amivel a szultán Bécset akarta elfoglalni. A török sereg létszámát 60 és 120 ezer fő közé teszik a történészek, a szám attól függ, mennyire számolják bele az irreguláris csapatokat. Valószínűleg nagyon sokan lehettek, azért dönthetett úgy Szulejmán, hogy az opcionális vízi út helyett (mármint felhajózni a Dunán), inkább a lassabb szárazföldi utat választja, ahol könnyebb beszerezni az élelmet.
Jurisics egyáltalán nem számított arra, hogy a török megtámadja, mert mindenki a Dunán keresztül várta a támadást. Tehát ő maga is Bécsbe készült a "seregével". Amikor megtudta, hogy Szulejmán Kőszeg felé vonul, kötelességének érezte a környékbeli embereket megvédeni, akik közül 700 paraszt valóban bemenekült a várba. De se ágyú, se puska, se lőszer, se szaktudás nem állt a rendelkezésükre. A vár alig volt felszerelve. Eleve egy tyúkól, vicces kis makettváracska. Komoly védelemre tökéletesen alkalmatlan. Jurisics csak a kötelességét teljesítette azzal, hogy ottmaradt.

Az adott feltételek mellett (a török Bécs várostromához szükséges eszközökkel, komoly faltörő ágyúk sokaságával volt felszerelve) a vár védelme egész egyszerűen megmagyarázhatatlan, Kőszegen elvileg úgy kellett volna áttrappolnia a töröknek, mint a migránsoknak a gyodán, amit pelenkával is lehet semlegesíteni.

Tehát ilyen erőviszonyok mellett Jurisics majdnem egész augusztusban tartotta a várat.
A török teljesen szétlőtte a falakat, és valóban sok paraszt meghalt. De amikor már nem is voltak falak, a török hirtelen feladta az ostromot és elment, Bécset már nem is közelítette meg.

A török krónikák szerint Kőszeg falai az égig értek, és földöntúli lovasok küzdöttek ellenük.
Jurisics pedig azt írta Ferdinándnak, hogy tudja, hogy nem ő, hanem a megváltó Jézus Krisztus védte meg a várat.
Szerintem is. Kőszeg emberileg védhetetlen, egy vakondtúrás.
Ha van dokumentált, hiteles csoda a magyar történelemben, akkor az Kőszeg védelme. Semmiféle racionális magyarázat nem elégséges arra, hogy a török miért adta fel az ostromot.

Ha Jurisicshoz akarnád hasonlítani Orbánt, akkor a gyodán egy darab migráns sem bírt volna átkelni, nemhogy Bécsig eljutni.

Jurisicshoz végképp ne hasonlítsd, mert ha volt a magyar történelemben ember, akitől Orbán pszichésen a legtávolabb áll, akkor az pont Jurisics, a kötelességtudó, önfeláldozó, felelősségteljes, bátor, engedelmes, keresztény, istenfélő hős.

Szapolyai sokkal jobb hasonlat, szerintem. Aki úgy megvédte Magyarországot a töröktől, hogy azóta is arról kódulunk.

maroz 2015.10.08. 07:26:14

@Jean Sol Partre: Bajnai egy akkora neolib, hogy még Hayek is megirigyelné. Számomra ő pont annyira baloldali, mint Soros György.

Mondom, itt a baloldali értékekből kisarjadó baloldal csak akkor lesz, ha eltűnik végre a szegfűs kapitalista, a Bajnaik, az Oszkók, ha eltűnnek a Vincent-féle háromperhármas-utód aranygyerekek, Kapolyit isten nyugosztalja de páran még belehúzhatnának, szóval ha te nekem azt mondod, hogy Bajnai mögé kéne beállni (és mi van, ha babot evett előtte?), az kicsit olyan, mint ha egy bigott vegánnak a sülthurkával felütött körmöspacalt kínálgatnád, ha valami jó vegán kaját keres.

maroz 2015.10.08. 07:44:49

@annamanna: De hát ismétlem, mi, magyarok bérrabszolgák vagyunk a saját hazánkban! Most és itt minket zsákmányol ki a nyugati tőke, minket tart olyan helyzetben, hogy szaré' húgyé' el kelle adnunk az egyedüli vagyontárgyunkat, a munkaerőnket. Mi itt, Magyarországon vagyunk gyarmati sorban tartott bérrabszolgák, és egy rabszolga nehogy már azon spekuláljon, hogy az urak miként alakítják a rabszolgapiacot.

Téged inkább az kéne zavarjon, hogy a nemzetedet bérrabszolgaként tartja a saját hazájában a multinacionális tőke. Miért nem ezzel foglalkozol? Te is rabszolgatartó lennél? Mert úgy érthető.

"Jurisics hadserege a következő személyekből állt: 8 gyalogos, 10 nehézfegyverzetű lovas és 28 huszár. Ennyi! "
Affaszt. Besorozott hétszáz parasztot, a felüket beáldozta, tehát a kibaszott nyugati értékek, a folyton csak maszturbáló kereszténységért Jurisics legyilkoltatott háromszáz csóréseggű zsellért, miközben a fejlettnyugat még puskaporra valót sem küldött neki.

Mindig ez van, ez a kibaszott nyugati keresztény érték: kibaszott papok és kibaszott lovagok bulikáznak, mind a negyvenhatan, miközben odadobnak lemészárlásra háromszáz olyan parasztot, akiknek kibaszottul semmi köze az egészhez. Szegény írni-olvasni sem tudó, az egészből szart se fel nem fogó még csak azt sem tudta, hogy valójában miért kell neki megdöglenie. Azt hitte, hogy valami szájbabaszott jézuskáért, és nem a hájas seggű német nagyurakért. Haggyálmár. Ha én akkor élek, akkor jó eséllyel paraszt lettem volna. Mi a faszom világraszóló dicsőség van abban, ha én, a feketeseggű pór megdöglök azért, hogy kicsivel távolabb a kurvakevesek még többet zabálhassanak? Ne idegesíts már. Akkor a parasztot ledarálták, és a kurvaistenkére hivatkoztak, ma a melóst, a kisembert rabszolgaként tartják a gyarmati sorba taszított hazájában és a nyugati, keresztény értékekre hivatkoznak megint.

Hát kösz, nekem ilyen nyugat, nekem ilyen kereszténység nem kell. Basszák át a szüzmáriás édesjó kurvaanyukat, ne engem.

Jean Sol Partre 2015.10.08. 10:46:19

@maroz: Oszkónál jobb pénzügyminiszterünk még sosem volt, de mindegy, mondom, nem az a téma, hanem hogy eltorzsalkodták a győzelmet nyomorult egyéni kakaskodások miatt.

annamanna 2015.10.08. 11:56:46

@maroz: "Affaszt. Besorozott hétszáz parasztot"

"Azt hitte, hogy valami szájbabaszott jézuskáért"

"a kurvaistenkére hivatkoztak"

" nekem ilyen kereszténység nem kell. Basszák át a szüzmáriás édesjó kurvaanyukat, ne engem."

Gondolom, ezek a szövegek nem nekem szólnak.
Majd ha nekem is lesz valami mondanivalód, szólj.
Eltévesztetted a házszámot.

maroz 2015.10.08. 14:37:47

@annamanna: Ha nem te védted Jurisicsot, akkor tényleg nem neked.

Amúgy ez csak a töltelék, a lényeg az pralinéba volt csomagolva: miért ne azzal a problémával foglalkozzunk, hogy a külföldi tőke Magyarországot gyarmati sorban tartva mintegy bérrabszolgaként kezeli a mi honfitársainkat is, itthon, és miért azzal, hogy a nagyhatalmak mivel játszadoznak? Konkrétan arra lettem volna kíváncsi, hogy mi a véleményed neked arról, hogy a nyugat bérrabszolgaságban tart minket a saját országunkban. Ez mennyire keresztényi, mennyire kompatibilis a nyugati értékkel, miért is kéne nekünk ezt, tehát a saját bárrabszolgaságunkat megvédeni a szírekkel szemben.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.10.08. 16:53:12

@Robinzon Kurzor: Annyira hosszú, hogy poszt lesz, és még így sem fér bele minden. De addig is jó, ha tudod, hogy dübörgünk ám, Amerika és én. Amerika ugyanis csatlakozott hozzám:

"Amíg tart a menekültválság, az Egyesült Államok nem fogja nyíltan bírálni a magyar kormányt..."

...hanem majd csak utána.

http://vs.hu/kozelet/osszes/amerika-arra-keszul-hogy-a-menekultvalsag-utan-jol-beolvas-orbaneknak-1008#!s0

annamanna 2015.10.09. 04:11:43

@Holger Hartland: @maroz: a Dobó-analógiához: Orbán valóban szerepelhetne az Egri csillagokban - mint Hegedűs hadnagy, aki beengedte a várba a törököt.

kettosmerce.blog.hu/2015/10/08/nem_figyeltunk_es_120_bkv_busz_megoldotta_a_menekultvalsagot

iho.hu/hir/kebab-expressz-zalaban-151005#

betyarsereg.hu/brutalis-bizonyitekokat-talaltunk-a-terroristak-jelenleterol-a-betyarsereg-beszamoloja-roszkerol-18/

alfahir.hu/agegate?destination=a_tek_is_vizsgalja_bevandorlok_elhagyott_telefonjait

"Ha nem te védted Jurisicsot, akkor tényleg nem neked."

Jurisicsot vé-de-ni?????? Biztos marha vicces poén akar ez is lenni, de valahogy nem nevetek.
Ha én Jurisicsot megvédem, akkor te Jézust megváltod, az ördögöt megkísérted, a vámpír vérét kiszívod, Soros Györgynek segélyt adsz, Jókait írni tanítod, Kolumbuszt felfedezed, a kurvát megrontod, a mozdonyt elhúzod, nemde?

"a külföldi tőke Magyarországot gyarmati sorban tartva mintegy bérrabszolgaként kezeli a mi honfitársainkat is, itthon, és miért azzal, hogy a nagyhatalmak mivel játszadoznak? Konkrétan arra lettem volna kíváncsi, hogy mi a véleményed neked arról, hogy a nyugat bérrabszolgaságban tart minket a saját országunkban."

Ez nem a nyugat sara, hanem a magyar politikai elit bűne.
Ahogy az 1526-os vereség sem a török sara volt, hanem a magyar politikai elit bűne.
Ha egy szervezet belülről erős, akkor a külső támadás nem sokat tud ártani neki.
A nyugati tőke azt az országot tudja rabszolgasorba dönteni, amit belülről már ellopott és szétrohasztott az elit.
A migránsokkal szemben is csak azért vagyunk védtelenek, mert Európa belülről van elrohadva. Ha belül épek lennénk és bátrak, akkor a migránsok áradata csak olyan lenne, mint egy karneváli felvonulás.
Magyarországon jelenleg konkrétan a közmunkások vannak rabszolgának nézve és rabszolgasorban tartva. Nem a nyugati tőke csinálja ezt velük, hanem a magyar állam.
Ez olyan nyilvánvaló, hogy már közhely. Nem tudom, ezen kívül még mire vagy kíváncsi.
Gondolod, a magyarok olyan hülyék, hogy csak audi-összeszerelők, teszkó árufeltöltők, tiroli szobaasszonyok meg londoni pizzafutárok telnek ki belőlük?
Konkrétan az elődeimnek 1782 óta volt manufaktúrájuk, abból gyár lett, műhelyek, földek.... mindebből egy patkószeg sem maradt. Ki lopta el, talán a nyugat? De nem baj, megfogadtam Jézus tanácsát, és olyan kincset gyűjtök, amit már senki sem bír ellopni.
Böjte Csaba apját megölhették a szekusok - ő ezt a rontást már sokezerszer visszafizette. Amit mások elloptak és elrontottak, azt helyre lehet állítani, csak nem azon a szinten, ahol a probléma keletkezett.
Szintet kell váltani és abbahagyni a siránkozást.
Magyarország nem volt, hanem lesz!

maroz 2015.10.09. 06:07:19

@annamanna: "Gondolod, a magyarok olyan hülyék, hogy csak audi-összeszerelők, teszkó árufeltöltők, tiroli szobaasszonyok meg londoni pizzafutárok telnek ki belőlük?"

Dehogy gondolom. Azt gondolom, hogy van egy világrendszer, amelyikben minket a centrumországok, azaz a fejlett, keresztény értékeket hazudó nyugat tudatosan és szándékosan egy olyan integráltsági fokon tart meg, ahol elvi lehetőségünk sincs felzárkózni.

A nyugat nem rohad, ezzel nem értek egyet, hanem a nyugat tudván, hogy a hegemóniája lassan elenyészik kényszerből olyan gazdasági stratégiát követ, amelynek során - többek között - minket is kizsákmányol. Ezt a kizsákmányolt függőségünket az uniós transzfer nevű lélegeztetőgéppel tartja fenn, nála van ugyanis a masina tápkábele, és akkor húzza ki a konnektorból, amikor kedve tartja.

Mindenki tudja, hogy a transzfer az körülbelül olyan, mint ha kiéheztetett disznók közé beöntenél két zsák kukoricát, és csodálkoznál, hogy nem szépen eszik meg, nem osztják el igazságosan, nem figyelnek arra, hogy mindenkinek jusson.

Márpedig egy olyan kultúrkör, amelyik tudja, látja, naponta megtapasztalhatja, hogy a transzfer az a bűn, az aljasság, a pazarlás, a kontroll nélküli hatalomvágy és még egy csomó egyéb közvetlen oka, és ennek ellenére is fenntartja, sőt, jónak, tisztességesnek hazudja a transzfert, és a transzfer-rendszer miatti bérrabszolgai helyzetünket, azt a kereszténységnek tűzzel és vassal támadnia kell.

Igazad van, ma a fejlettnyugati kultúrkör olyan mértékben sérti meg a keresztény értékeket, hogy tisztességes időkben ennek a feléért is máglya járt.

Más kérdés, hogy a formális vallások, az egyházak és azok drágalátos alkalmazottai, minden szinten, és szinte bármelyik egyházban, de különösen az úgynevezett történelmiekben és pláne a reformátusoknál és a katolikusoknál sorra úgy viselkednek, hogy attól mára nekem az a meggyőződésem lett, hogy a harcos, cselekvő, akciózó ateisták idióták.

Ma ugyanis az istenhit, pláne a jézusi kötődésű megutáltatása és a keresztényi értékek vastag leköpdösése érdekében a formális vallás, az egyházak, az aljasabbnál aljasabb papok és a rájuk támaszkodó ideológiai harcipincsik sokkal, de sokkal többet képesek tenni, mint az összes véres szájú ateista összesen.

Így számomra evidens: aki nem utasítja el és nem kéri ki magának tombolva, hogy a fejlettnyugat minket bérrabszolgasorban tart, és ha hívő, ha keresztény és nem követeli hangosan, hogy álljanak már a papok a rabszolgalázadás élére, hogy eleinte prédikálják ki minden templomban, minden szószéken, hogy az istentelen, Krisztustól elszakadt, a kereszténységet lábbal tiporó, de azzal takarózó gyarmatosítók a mi igazi ellenségeink, majd később egyenesítsenek ők is kaszát és álljanak a nincstelen seregek élére, akkor ez a hívő elárulja a kereszténységet, szembe köpi Krisztust, és két kézzel tolja a Patás (nem, nem Orbán, az igazi) szekerét.

Na, ezért vagyok én ingerült, ezért használok durva és csúnya szavakat, mert ha valaki elnézi a nyugati hatalmaknak azt az aljasságot, hogy földi poklot csinálnak a hazámból az ne picsorogjon egy-két fasztól vagy basszamegtől. Ha fontos neki a kereszténység, akkor ne tőlem védje, hanem azoktól, akik tényleg ártanak neki: a nyugati politikusoktól, a formális egyházaktól, a papoktól, azoktól az ideológiai harcimarciktól, akik a kereszténység nevében pakolják a szenet az ördög üstje alá, és igen, azoktól is, akik a nyugati hatalmakat afféle helytartókként kiszolgálják, például Orbán, tehát ne tőlem, hanem ezektől féltsd a kereszténységet, mert én legfeljebb csak felbosszantalak téged a szövegeimmel, de az előbbiek sajnos haza is vágják azt.

"Ki lopta el, talán a nyugat?"
Egy 1782-es veszteség felemlegetését úgy nevezhetnénk, hogy transzgenerációs fájdalom. Vannak, akik nagyon rá tudnak csavarodni az ilyesmire, nézd meg azokat az aljas zsidókat, akik a mai, a mostani aljasságaikat azzal takargatják, hogy "mert az nagyiját hetven éve elégették", lásd a tökéletes hangzsidó Vincentes Jótündér náciüldöző tripjeit, szóval én a helyedben inkább hagynám a fenébe az ilyen kétszázéves sérelmeket, elég lenne csak azt megnéznünk, hogy hogyan és miként lopta szét a fejlettnyugat 1987-től az országot.

Mert igen, igazad van neked abban, hogy a mi elitünk is aljas volt, hogy azok is készséggel adták oda a tulajdonunkat a külföldi tőkésnek, és bizony, nekik van bűnük, vastagon.

De a nyugaté nagyobb. Ő az, aki kirabolta a koldust, holott ő már addig is roppant gazdag volt, de a féktelen, keresztényietlen bírvágya és dőzsölési vágya arra vezette 1990-ben, hogy a koldusok fejedelmeit számára jelentéktelen összegekkel megvegye kilóra és aljasságokra kényszerítse, szóval haggyuk már a magyar politikai elitet, mi a fenét tehettek volna mást, amikor koldusok voltunk és jött Róbertbácsi, megrázott egy köteg dollárt és megvett minket kilóra bérrabszolgának.

Szóval hol vannak azok a papok, akik már egyenesítik a kaszát? Mutatsz egyet legalább?

Pelso.. 2015.10.09. 16:11:06

@maroz: Csináltak volna, de nem tették. Kérdezd meg a választó kerületed képviselőjét, miért nem.
Pedig vannak az államnak forrásai, igaz, korlátozottan, pont a meglévőket nem kellene elb@szni, lehetne javítani az arányokon, - de minek? Azért, hogy pl ha az említett Mátrai Erőműben többségi tulajdont szereznénk, fel legyen töltve befolyásos pártemberek mihaszna pereputtyával, élősködő haverokkal? Meg lezavarjunk ott néhány nyílt pályáztatást mellőző beszerzést? Szerinted az ok?
Egyébként néhány, megközelítőleg pontos számítás készült esetleges reprivatizációs akciókra. Végeredmény: a visszavásárlásra felvett hitelt és a működtetés költségeit nem fedezné a bevétel, vagyis mínusszal menne a bolt, milyen érdekes. (s ezek asztali számítások, a valóság költségben majd mindig e felett).

A Vincenttel viszonyod, s civil-ház véleményed, úgy vélem, a te dolgod. Ugye nem gondolod komolyan, hogy ezekkel kapcsolatban bármily csekély
állásfoglalást, megjegyzést teszek? Ilyesmihez más balekot keress.

S hogy legyen min elgondolkozni a többezres követőtöknek, kis mai apróság, a hazai "transzfer" (jóindulattal így nevezve): index.hu/gazdasag/2015/10/09/szerencsejatek_zrt._tamogatas_kozpenz_veritas_moscell_lmp/

maroz 2015.10.09. 20:25:41

@Pelso..: "Pedig vannak az államnak forrásai, igaz, korlátozottan"

Hirtelen nem ugrik be: mennyi is a saját forrásunk transzfer nélkül?

"pont a meglévőket nem kellene elb@szni"
Nem lehet nem elbaszni. Ez a közpénznek olyan szigorúan szoros velejárója, mint Szanyinak az alkoholizmus. Nézd meg ezt egy kicsit másként is: a közpénz nem túl hatékony elköltése mindenhol jelen van, még Németországban is. Ugyanúgy megfigyelhető az a jelenség is, amelynek során közpénzek válnak vagy magánpénzekké, vagy olyan javakat fedeznek belőle, amelyek nem a köz, hanem a kiváltságos egyének jólétét szolgálják. Németországban ez annyiban más, hogy sokkal finomabban, sokkal szofisztikáltabban zajlik, viszont úgy legalább nagyobb volumenben.

A játék lényege tehát nem a közhaszonmentenesen elköltött hányada az egésznek, hanem az egész. Az elbaszás az arányaiban mindenhol ugyanannyi, a különbség abban áll, hogy Németországban egy akkora összeggel kezdik a játékot, hogy abból bőven futja a gyönge hatásfokra, az elbaszásra, és a lopásra is, és még úgy is marad bőséggel, hiszen mi is a német államnak dolgozunk, qed.

"Azért, hogy pl ha az említett Mátrai Erőműben többségi tulajdont szereznénk, fel legyen töltve befolyásos pártemberek mihaszna pereputtyával, élősködő haverokkal? "
Mert mi, magyarok ugye ennyire aljanépek vagyunk, hogy belőlünk ki se lehet nézni, hogy meg tudnánk oldani a problémáinkat, hogy működtetni tudnánk a vagyonunkat, jöjjön a német.

Ezzel baszta el a ballib. Ezt a viselkedésüket látják a jobboldaliak nemzetietlenségnek, ezért mondják azt, hogy a ballib az gyűlöli a nemzetét, és igazuk van. Ha a magyarok történetesen feketék lennének, akkor a ballib egészen konkrétan rasszista lenne, így csak antipopulista. Népgyűlölő.

De nem ő tehet róla, hanem a gyarmatosító.

Pontosan ugyanezt a narratívát terjesztették el az összes kolonializált országban egy helyi elitfrakció segítségével. A narratíva slágvortokban: "mi egy alábbvaló nép vagyunk, képtelenek a gyarmatosító kulturális elvárásainak megfelelően működni és működtetni, ezért helyesen tesszük, ha átadjuk a vagyonunkat a leigázóinknak és majd viselik ők a gondját, és akkor jó lesz nekünk! Persze igaz, hogy ezek a koszos niggerek alávalóak és semmire se jók, de itt vagyok én, a kimosdatott nigger, igen, tudom, hogy tudjátok, hiszen ti mosdattatok ki, és én már ettől az egy zuhanyzástól is különb vagyok, mint a koszosnigger, tehát a helytartói munkát simán rám is bízhatjátok."

Na, ez az, amin túl kéne lépni, le kéne végre számolni ezzel az öngyarmatosító mentalitással, és a ballib erre képtelen.

"Egyébként néhány, megközelítőleg pontos számítás készült esetleges reprivatizációs akciókra. "

Látod, elbaszták, mert nem vontak be engem is, holott nekem is van egy megközelítőleg pontos számításom a reprivatizációra: tudok elfekvőben orosz kaszát, nyócvanast, darabját ezerötér', száz az egyenesítés és az élezés, szerintem ötven darab elég lenne, mekkora lehet az a menedzsment? És tudod mit? Állom én, hogy ne legyen hitel!

"Ilyesmihez más balekot keress."
Ne a Vincentről tegyél megjegyzést, hanem a balliberális oldal mérhetetlen erkölcstelenségéről. Aztán ha lesz átfedés, hát istenem.

Téged is fog valamivel a spiclifi? ;)))

Szindbad 2015.10.09. 20:28:39

@maroz: "hanem a balliberális oldal mérhetetlen erkölcstelenségéről" Ez hogy van? Miért erkölcstelen?

maroz 2015.10.09. 20:30:27

@Pelso..: "S hogy legyen min elgondolkozni a többezres követőtöknek, kis mai apróság, a hazai "transzfer" (jóindulattal így nevezve):"

Nem értelek. Szerinted probléma az, ha a közpénzmilliárdokat tisztességtelen módon osztják el? Ez erkölcsileg elítélendő? Tényleg nem értelek.

maroz 2015.10.09. 20:35:23

@Szindbad: Már megírtam posztban. Ha kéred, szívesen linkelem, de nincs kedvem ugyanazt leírni szerencsés esetben ötszáz karakterrel rövidebb változatban:

kakukkfeszek.blog.hu/2015/05/10/a_doktordomenypeter_mint_jelenseg

Mi az, ami nem áll meg mindabból, amit a linkelt posztomban leírtam?

Pelso.. 2015.10.09. 20:39:52

@maroz: Á, dehogy. Követendő polgári trend.

maroz 2015.10.09. 20:58:19

@Pelso..: De hat akkor miert nem haborodsz fel a domenypeteren? Megirta az ujsag is, linkelheto, az miert nem felhaborito?

Miert probalod meg a felhaborodasomat ugy beallitani, mintha az egy blogos cicaharc lenne? Ugyanugy nagypolitika, ugyanugy megirta az ujsag, mi a kulonbseg?

Pelso.. 2015.10.09. 21:21:30

@maroz:Kellene? Elvárod?
Egyébként máris felháborodok, mihelyst írsz a blogodban pl. " mészároslőrinc mint jelenség" címmel...
Az nagypolitika, tényleg viccelsz.

maroz 2015.10.09. 22:17:48

@Pelso..: Kellene, de nem várom el.

"Miértnemazorbánrólírtok, mértagyurcsányról írtok, írjatokinkábbazorbánról..." ehh... :))))

Miért nem nagypolitika? A doktordöménypéter a kobzosokat etette, ők meg nem zengték elég meggyőzően a balliberálisok dicsőségét. Akinek nem zengik eléggé a dicsőségét az kikopik a hatalomból és nem lophat többet. Pukkalcibácsi helyett majd lop Mészáros, és engem egy csöppet sem zavar az, ha te a pukkalcibácsi nevű tolvajt figyelmen kívül hagyod és a mészároslázár nevűt szidod.

Pedig a lopás az lopás bárki is csinálja, és mindkettő tőled lop. Na, de ismétlem, ez a te élménypreferenciád, nem várok én el tőled semmit, és engem ne kóstolgass, mert ami lényeges baloldali megközelítésből azt jelenségként meg is írom:

kakukkfeszek.blog.hu/2015/07/10/waberer_es_a_soforok_az_erem_masik_oldala

Az, hogy most pont a te lieblinged lop vagy a másiké kurvára mindegy egy baloldali habitusból, golyó-golyó, ne aprózzuk, de az a Wáberer, ez tényleg odabaszott.

Most akkor visszakérdeznék: megírta-e valaki rajtam kívül ezt a Wáberer-sztorit baloldali megközelítésből is? Lehet, hogy igen, de én nem tudok róla. A Vincent egészen biztosan nem írta meg, mert az egy nettó fasiszta blog, mondom, ha a magyar ember fekete lenne, akkor rasszista is, tőlük baloldaliságot várjon a fene, de más megírta-e? Möszöpö? Vagy ők most adták el az utolsó ív A4-es papírt és nincs mire, nincs mivel?

Amúgy meg nem értem: a megszólalásaid alapján neked a neoliberális rendszer jó, azt élvezed, abban jól érzed magad, Orbán egy kőkemény neoliberális rendszert épít, mi bajod vele? Mit keresel?

maroz 2015.10.10. 07:22:49

@Szindbad: tudnal mondani egy karakterszamot?

maroz 2015.10.10. 15:07:03

@Pelso..: Na, nézd meg a szart, amikor visszaböfög:

orulunkvincent.blog.hu/2015/10/10/balogh_akos_gergelynek_uzenetposzt

Ez a morális fárosz hangzsidó helyesnek tartotta Tölgy azonosságát leleplezni, mert vállalhatatlannak tartotta, hogy egy akadémiai státuszból akár álnéven is bizonyos értékeket megsértsen. Elek Gábor szerint aki más embercsoportok tagjairól méltatlanul nyilatkozik, azt kötelező kidobolni, az álnevét leleplezni.

Elek Gábor Jótündér néven sorra írja a magyar népet alázó, megvető, rasszizmusközeli filippikáit, és sorra beszél úgy emberekről, ahogyan még a Stürmer se nagyon. Még a vietkongot se dehumanizálták ennyire a legbetépettebb amcsi katonák sem ahogyan ő megszólal alkalomadtán egy fiatal újságíróról, de szinte bárkiről, akire a mispóchéja rámutat.

Elek Gábor a magyar államtól jogosult évi 1 128 000 forintot felvenni azért, mert amíg a magyar állam melósai dolgoztak abban a bizonyos átkosban addig Elek tanulhatott, egyetemre járhatott, a rendszerváltás után kimehetett amerikai egyetemre tanulni (ugye, ez akkor mindenkinek a rendelkezésére állt, és nem csak olyanoknak, akiknek a baráti körében akad egy háromperhármas potentát, á, dehogy, mit is gondolok), majd egy pihepuhakényelmes állami kutatóintézetben építgetthette a karrierjét, és ezért őt a mi rendszerünk megjutalmazta azzal, hogy 2010 óta felvehetett az államtól olyan 5,5 millió forintot.

Amit bizony mi, adófizetők adunk össze. Kinek mennyi jut, abból. Amikor a csőgyári melóstól hó végén levonják az adót annak egy hányada Elek Gábor zsebébe vándorol. És ő ezt a munkást, ezt a magyar embert egy blogon, anonim módon hetente többször is megveti.

Persze lehet, hogy egy gerinces ember és nem veszi fel ezt a pénzt, mert emigrált. Tán még így is járna neki, mert akkora egy híresség ő, a magyar nép még az Antarktiszon is ki kéne nyalja a picsáját, és ismétlem, lehet, hogy lemondott erről a pénzről, és akkor elnézést, de az sem lepne meg, ha szép szorgalmasan felveszegetné, és köszönné szépen, basszátokalássan.

Most akkor mit gondoljak? Ugyanazt kapta vissza, ugyanazért, amit ős is Csinált Tölggyel. Ráadásul róla köztudott, hogy azon túl, hogy a magyar állam kenyerén lett cukorborsó, jó eséllyel még ma is eszi az állam kenyerét ezen túl még egy amatőrnek hazudott, de valójában az mszp belső köreiből álló, magát civilnek feltüntető blogon posztol, konkrétan szerzőtársa egy erős szoci háttérember, aki egy állami, tízmilliárdos pénzelosztóhelyet vezetett, a pártsajtóban volt megbízott komisszár, és családi örökségként lehet neki egy olyan dokumentumgyűjteménye, amelyik megmagyarázza, hogy miért is erős szoci háttérember ő, hiszen apuka még a kétezres évek derekán is aktív volt, megírta az újság, hogy a külügyben semmisítgette meg a titkos iratokat.

Szerintem ezek olyan háttérinformációk, amelyek indokolttá teszik közzétenni azt az információt, hogy a magyar tudományos élet egyik kiemelkedően körbeszopott tagja egy olyan helyen blogol, mint a Vincent, és olyanokat ír, amilyeneket.

De nézzük másként: ha úgy érzi, hogy igaza van, akkor miért szégyelli az arcát? Nem meri felvállalni a véleményét? De hát már emigrált, mitől fél? Ja, bocs, pont azt írja, hogy nem fél. Akkor meg mi a baja? Szégyelli? Illene.

Szindbad 2015.10.10. 23:02:12

@maroz: Kiégett, kiábrándult, végtelenül reménytelen egy generáció vagytok, hallod. Rángatjátok le a mocsárba magatokhoz szerencsétlen ifjúkonzi értelmiséget is. A morális leépülés évtizedeit éljük, nem kis mértékben miattatok. Küzdjetek már valami minőségért inkább. Amire büszkének lehet lenni.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2015.10.11. 00:03:16

@Szindbad:
"Rángatjátok le a mocsárba magatokhoz szerencsétlen ifjúkonzi értelmiséget is. "

Nem hiszem, hogy az ifjúkonzi értelmiséget bárhová is rángatni kellene. A menekültellenes gyűlöletkampányt teljes egészében ők csinálták. Szerintem ők is találták ki.

maroz 2015.10.11. 06:38:08

@Szindbad: Tehát az volt a kérésem - ezek szerint túl röviden írtam - , hogy ha neked gondot okoz a hosszabb szöveg elolvasása, akkor légy szíves mondd meg, hogy mekkora az a karakterszám, ami még belefér, és akkor megpróbálom annyiban, és nem többen leírni, hogy miért is végtelenül aljas a balliberális elitfrakció.

Gondolom egyszerűbb lenne, ha a maximális karakterszám szóközökkel együtt lenne annyi, amennyi.

Szóval mennyi legyen?

maroz 2015.10.11. 07:04:05

@Szindbad: És akkor a válasz a megjegyzésedre.

Mi más lehetnék?

Arról volt szó '90-ben, hogy innen majd nekünk, kisembereknek, átlagjánosoknak is jó lesz. Mert vége ám a kamanyista világnak, jön a liberális demokrácia, és onnantól már majd nem a párttitkár meg a szekus lesz a király, illetve ami engem érintett: nem a párttitkár és háromperhármas apparátcsik _gyermeke_ lesz a kiskirály, hanem immáron szabad a pálya és egy tisztességes versenyben a _meritumok_ fogják eldönteni, hogy ki jut feljebb.

Nem az örökölt vagyon (ifjúkonzik részemről tehát leszarva), nem az állampárti beágyazottságból húzott kiváltáság, hanem a képesség, a teljesítmény, a szorgalom, szóval lesz valami meritokratikus izé itt az urambátyámelvtársam helyett.

Én naivan azt hittem, hogy ezt a változást a balliberális elitfrakció hozza el. Majd ők szakértőként (csomó okos, sokdiplomás, nyugati egyetemeken tanult, ésatöbbi ember) elhozzák azt a világot, amelyikben az általuk okosan kidolgozott procedurális szabályok működni fognak, és ebben az új világban lesz nekem is esélyem felemelkedni, és ha nekem lesz, akkor lesz a gyerekeimnek is.

Mert számomra a rendszerváltás ezért volt fontos. Jövőt szerettem volna magamnak, hiszen a rendszerváltáskor szinte még borotválkoznom sem kellett, miközben az első gyerekem akkor már kétéves volt. És persze ott volt előttem az, ami a legtöbb szülő előtt ott lebeg: jövőt szerettem volna a gyerekemnek.

Ehhez az induláshoz képest ma kiégett, kiábrándult, végtelenül reménytelen egy generáció vagyok, hallod. Plusz még elkeseredett és dühös.

Ez eddig 1500 karakter. Csak azért, hogy tudd belőni mennyi is lehet az a karakterszám, amennyiben még nem okoz neked problémát olvasni a ballib aljasságáról.

Na, tehát én most ott tartok, hogy - és ezt te remekül vetted észre - kiábrándult, kiégett, totálisan reménytelen vagyok, ha ma jönne a Kaszás, akkor azt mondanám, hogy fél perc, cipőt húzok és mehetünk. Fogalmam sincs, kik azok az ifjúkonzik, én a rendszerváltástól olyan 2011-2012-ig végig a balliberális elitfrakcióra figyeltem, tőlük vártam azt, hogy eljön az a jobb világ, amelyikben én is és a gyermekeim is küzdhetünk valami minőségért, amire büszkék lehetünk.

Aztán jött velem szembe sorra a valóság, és egy ideig pontosan ugyanúgy hárítottam én is, ahogyan te (túl hosszú! nem olvasom el! hiteltelen a forrás! ...), de aztán már volt egy olyan pont, ahonnan már nem lehetett elfordítani a fejet. Nyilván, egy ilyen rabszolgafelszabadulás után az ember már meri olyannak látni a dolgokat, amilyenek, és bennem két-három év alatt összeállt a valós kép, és ma már tudom, hogy miért nem volt nekünk és nekem esélyünk/esélyem sem egy jobb, igazságosabb világra 1990 után. Mindjárt leírom azt is, hogy miért.

maroz 2015.10.11. 07:17:47

@Szindbad: No, tehát ott tartottunk, hogy én, a kisember, a 33 négyzetméteres állami panelodúmból iszonyú lelkesen nekiindultam küzdeni, rámegy 25 év, mondd már, majd életem végefelé büszkülhetek és az majd kompenzálja.

Elindultam tehát az új, a liberális demokratikus, meritokratikus pályán, felzárkózni és felzárkóztatni a nemzetemet. Aztán ezen a pályán sorra érdekes figurákkal találkoztam. Ezeknek az élete, a viselkedése nagyjából egyező sémák szerint történt, ezért is szintetizáltam jelenséggé abban a bizonyos túl hosszú posztban. És azért doktordöménypéter-jelenséggé, mert a doktordöménypéter személye ennek a jelenségnek az emblémája. Ez a pofa emblematikus, ő egyedül megmutatja, hogy miért csalódott ma az, aki 1990-ben valami jobbat várt és ezt a ballibtől várta.

Nézzük meg tehát apró adagokban a meritokratizmust, ahogyan az a balliberális elitfrakcióban működik.

maroz 2015.10.11. 08:05:05

@Szindbad: Nézzük akkor a Vincent-alapító, ifjúszoci dr. Dömény Pétert.

Nagyjából velem egykorú, a rendszerváltás környékén diplomázott. Ő megtehette, én nem, és akkor most ezt még tudjuk be a régi rendszereknek, így ment ez, hagyjuk.

Dömény Péter apja, Dömény János egy feketeöves apparátcsik volt az átkosban, az szt-tiszti kartonja publikus, lehet tudni, hogy amikor Dömény Péter és Elek Gábor egyetemre járt akkor a Dömény-apuka pont azon az osztályon dolgozott, ahol a tudomány és az akadémiai élet szereplőinek a megfigyelését végezték. Plusz ugyanazon az osztályon a zsidókét, a buzikét és a művészekét.

A család anyagi lehetőségeit, a kiváltságosság fokát talán az is jelzi, hogy Dömény háromperhármas apja 1976-ban 4000 forintos alapbért kapott, amit 1300 forint szt-tiszti pótdíj egészített ki. 5300 forintból akkoriban ilyen sarzsi mellett arisztokrataként élhetett nem csak a háromperhármas szt-tiszt, de az egész családja is.

Dömény Péter apja 1986-ban a Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozatát kapja.

Tehát ott tartunk, hogy dr. Dömény Péter a rendszerváltásra már le is diplomázott, egye fene, neki meglett, nekem nem, mert én közben nem egyetemen ültem, hanem egy egészen más helyen, de mondom, vége, rendszerváltás, innen majd jön egy igazságosabb rendszer, borítsunk fátylat a múltra.

Erre fel mit látok?

Hogy ez a dr. Dömény Péter már 28 évesen egy olyan állami cégnek a kereskedelmi igazgatója, amelyiknek külön címkéje van a k-monitoron!

Ööö, izé, hát biztos megérdemelte, meritum, egyebek, nyeljük le, lesz itt még jó világ!

Vagy nem. Dömény szépen építgeti a karrierjét, egyik állami szinekúrát követi a másik, 2005-ben már úgy hivatkozik rá a sajtó, mint a Magyar Televízió jogászára, ami azért szép karrier, ismerjük el.

dr. Dömény Péter 38 éves korára már ott van a tuti küszöbén. Teljesen egyértelműen politikai megbízottként ő lesz az ORTT Műsorszolgáltatási Alap igazgatója. Ő eteti a kobzosokat, hogy azok zenghessék a liberális demokrácia dicsőségét.

38 évesen milliárdok felett diszponál, gyakorlatilag ő kézivezérli a balliberális médiát, a haveroknak osztogatva, "ma nekem, holnap neked" alapon, és ezt nem a kurucinfó írja meg a dr. Dömény Péterről, hanem a Magyar Narancs.

Mindeközben Dömény apja, aki nem mellékesen külügyes is volt hosszú ideig („nem minden belügyes külügyes, de minden külügyes belügyes”) 2006-ban a Külügyminisztériumban a külügy szigorúan titkos minősítésű iratállományát semmisíti meg. Ezt is megírta az újság, nem, nem a Szittya Krónika, hanem a HVG.

Ha a szocikák Gyurcsánnyal nem basszák el olyan rettenetesen, akkor dr. Dömény Péter lenne ma a Szíjjártó, de minimum valami államtitkár, és ha már Vincent, akkor Kettes pedig valami komolyabb állami intézmény úgyszintén politikailag kinevezett vezetője, gazdasági vonalon. Mittomén, valami ellenőrző intézmény, a lényeg, hogy felelősség semmi, kiskirályság bis zum tövig, és ha mégis elbaszná, akkor még csak vissza se kell adni az addig begyűjtött javakat.

De a szocikák elbaszták. Megnyílt egy aprócska remény.

maroz 2015.10.11. 08:27:10

@Szindbad: Aztán mit látni 2010 után?

Hogy ami kis hely van még a balliberális oldalon azt már megint a doktordöménypéterek, a kontraszelektált pártállami elit elsőgenerációs leszármazottai foglalják el.

2010-ben már látni, hogy a balliberális oldalon a párhovatartozást el kell tagadni, mert vérciki, tehát aki továbbra is ott szeretne maradi a tuti környékén annak át kell festenie magát civillé.

Így lett civil blog az Örülünk, Vincent? is. Ezt írta róla a Népszabadság 2012-ben:

"Ellenben az Örülünk, Vincent? gazdái még csak nem is sorolnák az oldalt a közéleti blogok családjába, és több tízezres olvasottságukat is meglepőnek tartják: „Ez egy laza baráti társaság szabadidős elfoglaltsága. Ráadásul nem csupán politikai kérdésekkel foglalkozik, hanem a szerzők hobbijaival, mindennapi örömeivel és idegrohamaival. Még mindig hihetetlen, hogy ez bárkit is érdekel rajtunk kívül.”"

Meg ezt is:

"Amatőrök vagyunk, nem hülyék – feleli az Örülünk, Vincent? című blog szerkesztőinek egyike, amikor a szerzők anonimitásának okáról kérdezem."

Ezt írta a Vincentről a Népszabadság 2012-ben. Miközben a valóság az, hogy 2012-ben a Népszabadság MSZP-delegált felügyelőbizottsági elnökét úgy hívták, hogy dr. Dömény Péter, aki a Vincent-blog alapító és igen aktív tagja, bár az aktivitása mostanság mintha nem hagyna nyomot, ki érti miért.

És az sem teljesen fedi a valóságot, hogy a Vincent-blog mögötti tágabb kör pusztán egy laza baráti társaság lenne, amely állítás amúgy könnyen ellenőrizhető, tessél csak megkérni őket, hogy mutassák fel a munkakönyvüket. Megnézed a foglalkoztatót, és meglepődsz. Vagy nem. Igen, Kettes munkakönyvét is nézd meg, nem volt ő mindig ekkora piacpárti.

Aztán amikor azt hinné az ember, hogy na, most már nincs tovább, nincs már hely, amit el lehetne foglalni akkor kiderül, hogy dr. Dömény Pétert, az Örülünk, Vincent alapítóját és oszlopos tagját immáron főcivillé nevezték ki egy végvárban, úgy durván félmilliós havi apanázzsal. És akkor olvasd el ezek tükrében Dr. Elek Gábor tudós, az MTA doktora, ésatöbbi írását a dr. Dömény Péter blogján, de ez legyen egy újabb komment, hátha apránként jobban elboldogulsz vele.

Szindbad 2015.10.11. 08:31:29

@maroz: Igen, apránként működik :)

maroz 2015.10.11. 08:46:50

@Szindbad: Tehát Dr. Elek Gábor matematikus, az MTA doktora, aki az életének egy szakaszában az MTA Rényi intézetében dolgozott, a magyar polgárok által eltartva ezt írta az Örülünk, Vincenten:

"Ez az orszag valahogy sohasem tudott megbirkozni a kozepszerunel tehetsegtelenebb, de rendkivul ambiciozus es moralisan gyakorlatilag ertekelhetetlen emberekkel, roviden, az ablonczykkal. Az egesz libsi-konzi szart azert talaltak ki, hogy legyen ezeknek az ablonczyknak egy palya (igen vannak liberalis ablonczyk, csak most nem olyan jo nekik), ahol ok a janik. Ahol semmit sem kell csinalni, csak az ideologiai vonalat orizni. "

Na, itt dől el bennem a bornyú.

Dr. Gábor Elek Ablonczyt észreveszi, ha tehetségről, ambícióról, morálisan értékelhető emberekről gondolkodik, de vajon mennyire hiteles ez a kritikája annak a tudatában, hogy mindezt pont a dr. Dömény Péter által alapított és társírt blogban teszi?

Dr. Dömény Péter osztogatta a milliárdokat az ideológiai vonal őrzőinek, és nem egy szájbabaszottul jelentéktelen rétegfolyóiratot szerkesztett, és ismétlem, kérje már ki valaki a Vincentesek munkakönyveiből legalább azt a részt, ahol a munkáltató a Magyar Szocialista Párt volt!

Dr. Dömény Péter volt az, aki éveken keresztül pártdelegáltként, gauleiteri rangban osztogatta Szanyi elvárásainak megfelelően a tíz deka párizsikat a Népszabadság újságíróinak. Nem egy Kommentárt felügyelt, hanem a Népszabadságot. Nem gyanús módon kinevezve, hanem közvetlenül a Párt által delegáltan. Még a bukás után is, még 2012-ben is.

És akkor ma, amikor az ember már azt hinné, hogy a legedzettebb, a legfeketeövesebb állampárti patkányok is végre elhagyták a hajót mi derül ki?

Hogy a Vincent-alapító törzstag dr. Dömény Péter havi félmillió forintért pártkinevezettként a Zuglói Civil Ház élén ül, "ahol semmit sem kell csinalni, csak az ideologiai vonalat orizni."

Írod: "Kiégett, kiábrándult, végtelenül reménytelen egy generáció vagytok, hallod. "

Ez a blog, ezek az emberek, a doktordöménypéter nekem ártottak. Amit simán el tudnék felejteni, mert azért ennél mások többet és súlyosabbak is ártottak már nekem, de azt is el tudtam felejteni.

Viszont azt látom, hogy ezek az emberek nem csak nekem ártottak, hanem egy egész országnak is. Ők azok, akik megülték itt a reményt, az ő személyük mutatta meg igazán, hogy hazugság az egész, hogy hiába rendszerváltás, minden megy ugyanúgy, a kotraszelektált spiclifi még ma is félmilliós szinekúrában ül, oda 25 évünk és küzdünk, küzdünk, de a küzdelemhez nincsenek forrásaink, mert még most is a doktordöménypéterek ülnek rajta, és a Dr. Elek Gábor vezető tudósunknak ezzel szemmel láthatóan semmi baja.

chrisred 2015.10.11. 09:04:30

"Arról volt szó '90-ben, hogy innen majd nekünk, kisembereknek, átlagjánosoknak is jó lesz. Mert vége ám a kamanyista világnak, jön a liberális demokrácia, és onnantól már majd nem a párttitkár meg a szekus lesz a király, illetve ami engem érintett: nem a párttitkár és háromperhármas apparátcsik _gyermeke_ lesz a kiskirály, hanem immáron szabad a pálya és egy tisztességes versenyben a _meritumok_ fogják eldönteni, hogy ki jut feljebb.

Nem az örökölt vagyon (ifjúkonzik részemről tehát leszarva), nem az állampárti beágyazottságból húzott kiváltáság, hanem a képesség, a teljesítmény, a szorgalom, szóval lesz valami meritokratikus izé itt az urambátyámelvtársam helyett.

Én naivan azt hittem, hogy ezt a változást a balliberális elitfrakció hozza el. Majd ők szakértőként (csomó okos, sokdiplomás, nyugati egyetemeken tanult, ésatöbbi ember) elhozzák azt a világot, amelyikben az általuk okosan kidolgozott procedurális szabályok működni fognak, és ebben az új világban lesz nekem is esélyem felemelkedni, és ha nekem lesz, akkor lesz a gyerekeimnek is. "

90-ben azt se gondolták sokan, hogy lesz valaha olyan politikai erő, hogy balliberális. Azt meg főképp nem, hogy kikből fog állni. Volt az utódpárt tulajdonképpen karanténben a parlamenten belül, aztán voltak velük szemben a konzervatívok, a liberálisok, a liberálisok ifjúsági tagozata, a kisgazdák, a kereszténydemokraták, no meg a szocdemek és a szélsőbal (utóbbiak parlamenten kívül).

maroz 2015.10.11. 09:18:45

@Szindbad: Büszke én már nem nagyon szeretnék lenni, mert az szerintem egy hülyeség, küzdeni szeretnék, mert lenne miért, de teljesen felemésztett az elmúlt pár év, így ma már nem hogy a küzdéshez, hanem még a szurkoláshoz sem tudok elég lelkierőt összegyűjteni.

Sajnos én is elmondhatnám Dr. Elek Gáborral, hogy (mutatis mutandis):

"Az egesz civilkedos szart azert talaltak ki, hogy legyen ezeknek a doktordomenypetereknek egy palya (...) ahol ok a janik."

Nekem semmi közöm a Mandinerhez, meg az ifjúkonzikhoz, az értékrendem baloldali, és azt is bárki két kattintással kiderítheti, hogy melyik az a szellemi műhely, amelyikhez kötődöm. A vicc az, hogy én is egy közösségiház-projektben vagyok érdekelt, sajnos a leépülésem miatt inkább csak szurkolóként, de akkor is érdekelt vagyok, és így valósan is ellenfelem ez az egész civilkedős szar, amit a Vincent nagyon jól példáz, azzal, hogy egy szinte a pártházból írt blogot civilnek hazudnak, azzal, hogy az egyik fővincent erős szocialista pártemberként ugyanazt a civilkedős szart nyomatja még ma is közpénzszázmillióból, amiről én ma már meggyőződéssel állítom, hogy valójában egy elnyomó eszköz és csak a tényleges polgári bevonódás megakadályozását lehet vele elérni.

Most akkor mondd meg, hogy mi nem tisztességes mindabban, amiket én csinálok. Tudod te mit szólnék én ahhoz, ha a Mandiner kitenné valamelyik posztomat névvel-fényképpel?

Megpukkadnék a röhögéstől, mert tudnám, hogy a z emberek megnéznek és azt kérdik: hát ez meg ki a fasz? Nekem olyan túl sok rejtegetni valóm nincs, nyilván, apróság mindenkinek van, de azok már rég elévültek, szóval akkor te miért is rólam feltételezed, hogy bárkit vagy bármit lehúzok? Nekem baloldali utópiáim vannak és nagyjából nincs semmiféle ideológiához kötődésem. Én egy mikrométerrel sem mérhető kisember vagyok, akinek semmi állása, semmi hatalma, semmi szinekúrája nincs, nem doktora az Akadémiának, nem ül államilag fűtött kutatóintézetekben, nem volt főosztályvezető semmilyen ellenőrző hivatalban, nem osztogatta a milliárdokat a kobzosoknak, nem volt főállású pártalkalmazott, garantáltan nem örökölt a szekus apjától olyan titkos dokumentumokat, amelyek megmagyaráznák, hogy miért is erős ember még 2015-ben is egy rég bukott párt rég bukott szürkeeminenciása, szóval ma megkérdezhetném tőled, hogy:

Te mi a faszért is engem pocskondiázol, miért mondod, hogy én húzok le bárkit is, ahelyett, hogy odamennél a Vincentblogra és megkérdeznéd Dr. Eelek Gábortól, hogy ha már ennyire a szívén viseli a közéletünk moralitását miért is nem szól egyetlen apró hangot sem a saját csapattársa, dr. Dömény Péter viselt dolgairól?

Esetleg megkérhetnéd arra is, hogy valahogyan jelezze, kacsintson, mittomén, ha szólna, de nem teheti. Mert mondjuk ára volt annak, hogy ő közvetlenül a rendszerváltás után kimehetett amerikába tanulni. Lehet, hogy ezt az árat még előtte, az egyetemen fizette meg, és lehet, hogy sokkal közvetlenebbül ismerte a szerzőtársa apját, a százados elvtársat, mint amennyire arról beszélni szeretne. Szóval ha valahogyan rá tudnád venni, hogy jelezze, ha nem azért nem szólal meg, mert ne lenne véleménye, hanem azért, mert beszélhet, mert fogva van, hogy ebben az esetben lehessek egy picit elnézőbb vele. Megértem, ha fiatalon a nagy ambícióitól hajtva hozott egy rossz döntést és ma már nem írná alá, de akkor mondja meg, vagy jelezze, hogy ilyesmiről van szó, mert ha nagyon nem is mentené fel, de legalább picit árnyalná a képet. Szóval ha fogják a tökét, akkor kacsintson, és elnézőbb leszek.

Na, hát, kábé ennyi, lehet ítélkezni.

maroz 2015.10.11. 09:35:10

@chrisred: Sokan nem, de én igen. Akkor elég intenzíven benne voltam.

Szindbad 2015.10.11. 09:46:15

@maroz: wow, de régen élveztem ennyire az írásodat, ez jó!

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2015.10.11. 10:28:38

@maroz:
na babám, maga jól készen van. és ez jó. maga egy dilis balos geci. és nem oly rég még alváskor sem vette ki a szájábúl a kettes meg a jótündi faszát, most meg dugonicskodik itten. szóval, jó látni magát betegen, na!

gyalog.galopp 2015.10.11. 11:06:53

@jose maria padilla:
senkit nem jó betegen látni, de még betegnek se...
a betegségtudat lehetőség a gyógyulásra,
két szék közt egy halom jancsiszögre esni, az némi meghasonlással jár, majd megnyugszik.

HToma 2015.10.11. 12:06:56

@jose maria padilla: Hogy te mekkora alember vagy!

Mindeni náci, kivéve Elek Gábort (jotundert) 2015.10.11. 12:10:27

@maroz: Mindenki turbónáci, csak Elek Gábor nem turbónáci.

maroz 2015.10.11. 12:19:43

@jose maria padilla: Az, hogy te beteg vagy, amikor engem látsz elszomorító. Ne lássál engem betegen, gyógyulj meg és lássál engem egészségesen! ;))

Bell & Sebastian 2015.10.11. 13:24:22

@maroz: Fordítok magának: Padilla (sem) híve a nevesítéseknek, mert elrontja a játékot. Mondjuk a szemet szemétségért elv azért érvényesíthető. :)

Eddig Teve asszonyság kétszer fenyegettetett meg, pedig nem szolgált rá, mert betegek közt még aránylag egészséges. Vagy pont azé'?

(Szerintem fura világban él minden absztraktor-matekos. normálisat egyet sem ism elek, pedig láttam már egypárat, igaz, inkább az alkalmazott- ághoz tartozom.)

maroz 2015.10.11. 13:37:42

@Bell & Sebastian: Padilla kritikája (igen, szoptam, álmomban is, beismerem) jogos, ezért akkor sem zavar, ha szarba csomagolva küldi a pofámba, mert igaza van.

Viszont abban nincs igaza, hogy az általam elkövetett nevesítések elrontanák a játékot. Tudod mikor rontanám el a játékot? Ha elkezdeném a Vincent törzskommentelőit is nevesíteni. Ugyanazt az elvet szem előtt tartva, mint a bloggereknél: kisemberről egy szót sem, bármit is mondjon, hanem csak olyanokról fellebbenteni, akikről van miért. Na, ez aztán tényleg elrontaná a játékot, még szerencse, hogy eszem ágában sincs semmi ilyesmit csinálni.

maroz 2015.10.11. 14:29:46

@gyalog.galopp: Nézd ezt a két széket egy példán keresztül:

"A kortárs művészeti szcéna talpa alól kicsúszott a talaj. A kormány gazdaságilag függetlenedni akar a nyugattól, ehhez nemzeti burzsoáziát épít, csökkentve az okozott kárt osztályszövetségeket köt és ehhez közös tudatot, kultúrát és ideológiát szolgáltat."

Ez az idézet abból a szellemi körből jön, amelyikkel tudok azonosulni. Ezzel a fenti idézettel egy jobboldali, konzervatív ember nem nagyon tud azonosulni, burzsoázia, eriggy már a markszista-lenyinista anyád valagába. Valószínűsíthető, hogy ha rendre ilyeneket idézek és mondok, akkor a jobberek nem nagyon fognak kedvelni.

Persze van még nekem idézetem, folytatom is:

"Erénynek nevezi azt, amit a korábbi elit utált magában és a népében. Könnyű dolga van, a kulturális elitek szabadon lebegnek, legfeljebb nyugatra vannak bekötve, de az most nem segít, hiszen a saját népükkel nem álltak szövetségben."

Emiatt viszont a neoliberálisok magyar szinkronhangja, a balliberális fog nemszeretni, na nem már, még hogy a zalföldirobika utálta volna a népet, á, meg hogy a balliberális a saját népével nem áll szövetségben, hanem nyugatra lenne bekötve, náci!, zsidózik!, phűűűűű!!!!

És akkor a következőt kinek adhatnám el?:

"Mindeközben a kormány államtalanít, kivonja a forrásokat a kultúrából, ez megmutatja azt, amit a korábbi rezsimek elfedtek, hogy a kultúra nem hozzáférhető mindenki számára."

Jobber-baller uniszónó megenne érte. :)

Aztán a záróakkord:

"Megmutatja, hogy a hozzáférés nem akarás kérdése, hiszen az ízlések társadalmilag meghatározottak. Láthatóvá válik, hogy a magas kultúra luxus és konkrét célja a kulturális elit újratermelése. Elit stratégia ez, erőszakos, otromba, de nem kevésbé az, mint a korábbi elit stratégiák, csak látványosabb, mert ellenünk történik."

Hogy lehet az ilyen szövegeket ma bevinni egy jobber-baller közegbe? Sehogy. Kész szerencse, hogy nem is kell, tehát a jobber-baller játszóterek miatt nem aggódom, az nem az én terepem. :)

annamanna 2015.10.12. 04:07:49

@maroz: "nyugat tudatosan és szándékosan egy olyan integráltsági fokon tart meg, ahol elvi lehetőségünk sincs felzárkózni."

Ugyanmár. Az ország baja kifejezetten a saját politikai elitjének romlottsága, hazaárulása.

"A nyugat nem rohad"

Ezt nem is írtam, hanem: "A nyugati tőke azt az országot tudja rabszolgasorba dönteni, amit belülről már ellopott és szétrohasztott az elit."
Nem a nyugatról írtam, hanem rólunk.

"olyan gazdasági stratégiát követ, amelynek során - többek között - minket is kizsákmányol. Ezt a kizsákmányolt függőségünket az uniós transzfer nevű lélegeztetőgéppel tartja fenn, nála van ugyanis a masina tápkábele, és akkor húzza ki a konnektorból, amikor kedve tartja."

Lehet, hogy ez így van; de ha ezt te is átlátod, akkor nyilván a politikusok is, és semmi kifogásuk ellene. Ha valakinek nem tetszik a nyugat által követett politika, az tud tenni ellene, ahogyan Hunyadi Mátyás is tudott. Nagyon igaz a közmondás: nincs lehetetlen, csak tehetetlen.
A nyugat pl Japánt is a végtelenségig kizsarolta volna. Tettek róla, hogy ne váljanak rabszolgává. Mindig ki lehet találni valamit; az irányok egy országon belül dőlnek el.

"azt a kereszténységnek tűzzel és vassal támadnia kell.
Igazad van, ma a fejlettnyugati kultúrkör olyan mértékben sérti meg a keresztény értékeket, hogy tisztességes időkben ennek a feléért is máglya járt."

Semmi ilyesmiről nem írtam. Miben lenne igazam, ha ilyesmit eszem ágában sem volt említeni? Máglya? Tűzzel-vassal támadni? WTF? Ilyeneket adsz a számba? Kikérem magamnak, ezek a te gondolataid, nekem semmi közöm hozzájuk.

"Ma ugyanis az istenhit, pláne a jézusi kötődésű megutáltatása és a keresztényi értékek vastag leköpdösése érdekében a formális vallás, az egyházak, az aljasabbnál aljasabb papok és a rájuk támaszkodó ideológiai harcipincsik sokkal, de sokkal többet képesek tenni, mint az összes véres szájú ateista összesen."

Ez így van, sajnos, ebben egyetértünk. Gyakorlatilag a luciferianizmus legfőbb bázisa a keresztény egyház. Olyannyira szabadkőművessé vált, ami egészen felfoghatatlan. Nem akarom tudni, pontosan mekkora rész érintett, mert amiről tudok, az is sokkoló. Aki ma a kereszténységre néz, arra az ördög röhög gúnyosan. Az egyház sokszor inkább a sátán zsinagógája, mintsem Isten gyülekezete. Ez például egy alig leplezetten sátánista videó: afiu.hu/ Sorban gyártják a blaszfém, istenkáromló cuccokat.

"Így számomra evidens: aki nem utasítja el és nem kéri ki magának tombolva, hogy a fejlettnyugat minket bérrabszolgasorban tart, és ha hívő, ha keresztény és nem követeli hangosan, hogy álljanak már a papok a rabszolgalázadás élére, hogy eleinte prédikálják ki minden templomban, minden szószéken, hogy az istentelen, Krisztustól elszakadt, a kereszténységet lábbal tiporó, de azzal takarózó gyarmatosítók a mi igazi ellenségeink, majd később egyenesítsenek ők is kaszát és álljanak a nincstelen seregek élére, akkor ez a hívő elárulja a kereszténységet, szembe köpi Krisztust, és két kézzel tolja a Patás (nem, nem Orbán, az igazi) szekerét."

Jaj, ne fárassz. Azért írsz ilyesmit, mert fogalmad sincs a keresztény tanításokról, pontosabban nem is érdekelnek. Hol van azokban tombolás? Kaszára-kapára kapó rabszolgalázadás? Háborúskodás? A Biblia tűrésre tanít, nem lázadásra. Azt sokkal nehezebb betartani (próbáld ki!)

"ha valaki elnézi a nyugati hatalmaknak azt az aljasságot, hogy földi poklot csinálnak a hazámból, az ne picsorogjon egy-két fasztól vagy basszamegtől. "

Blablabla. A te istenkáromlásod a te bűnöd, ennek az égvilágon semmi köze a nyugati országokhoz. Te konkrétan Jézuson gúnyolódtál. Az Úr Isten pedig nem Franciaországban lakik, hanem a Mennyben. A káromlásod pont ugyanúgy blaszfémia, mintha hivatásos papok követnék el. És te is vádaskodsz, hárítod a felelősséget. Nincs mentséged, mert ha te jobb lennél azoknál, akiket vádolsz, akkor közelebb lennél Istenhez, mint ők - de nem vagy.

"Ha fontos neki a kereszténység, akkor ne tőlem védje, hanem azoktól, akik tényleg ártanak neki"

Istennek semmi sem árt. Magadnak ártasz, ha ítéletre kerülsz.

"Egy 1782-es veszteség felemlegetését úgy nevezhetnénk, hogy transzgenerációs fájdalom. annak, akik nagyon rá tudnak csavarodni az ilyesmire, nézd meg azokat az aljas zsidókat, akik a mai, a mostani aljasságaikat azzal takargatják, hogy "mert az nagyiját hetven éve elégették", lásd a tökéletes hangzsidó Vincentes Jótündér náciüldöző tripjeit, szóval én a helyedben inkább hagynám a fenébe az ilyen kétszázéves sérelmeket"

Más vagyont gyűjtök, nem az anyagi javak felhalmozásában vagyok érdekelt. Nekem már nem sérelem a gyár elvesztése, sőt az apám is közömbös, mert már ő is későbbi generáció tagja, plusz egyéb okok miatt se érdeklik az elődei. Általános tanulság miatt említettem. Mária Terézia még tiltotta Magyarországon a manufaktúrákat, II. József 1780-ban engedélyezte őket, és a kézműves (!) (tehát nem nyerészkedő!!) elődeim nem totojáztak, hanem rögtön belevágtak. S. k.!

annamanna 2015.10.12. 06:02:39

@maroz: A család amúgy is tele volt mérnökkel, újságíróval, közjegyzővel, tanárral, iskolaigazgatóval, íróval, festővel, kovácsmesterrel, nagygazdával stb. Tehát bőven a polgári középosztály tagjai voltak. És még csak véletlenül sem voltak zsidók! A legkisebb mértékig sem szorultak rá a "felsőbbrendű" zsidó intelligenciára, pénzre stb. De nem is ők váltak komcsivá. A zsidók viszont tömegesen komcsik lettek. Mert ők voltak az országban a polgári középosztály? És a magyarok a zsellérek, cselédek, senkiházi, tanulatlan prolik?
Most valahogy így adják elő magukat, de akkor mégis miért lettek tömegesen kommunisták?
ritkanlathatotortenelem.blog.hu/2015/03/27/londoni_gyermekek - a hsz-okból kiderül, hogy ezek bizony nem angol gyermekek, hanem London legrosszabb hírű negyedében lakó zsidók, konkrétan közép-európai zsidó migránsok gyerekei, akik a még nagyobb nyomor elől menekültek Angliába.
Tehát amikor az elődeim polgárok voltak, London legrosszabb hírű negyedét nyomorgó zsidó migránsok népesítették be.
Nem azzal van problémám, hogy nyomorogtak, mert sajnálok mindenkit, aki szegény. Hanem azzal, hogy utólag úgy állítják be a dolgot, mintha itt csak ők lettek volna a polgárok, a kapitalisták, a magyarok pedig a prolik. Nélkülük itt semmi sem lenne, csak bő gatya és fütyülős barack.
Citrom Bandi Pest legnyomorultabb részéről származik. Kertész Ákos eredetileg lakatos. Gelléri Andor Endre eredetileg lakatosinas. Apró Antal anyja, Apró Piroska mindszenti szakácsnő. Erdős Péter szabóinas, anyja varrónő. És így tovább, ha megkapargatnám a nagyemberek életrajzát, bizony a legtöbbnél tisztes proletár származás derülne ki. Ami nem szégyen. A szégyen a hazugság, ennek a letagadása, a magyar polgári múlt kisajátítása, maguknak behabzsolása. Nem csak a magyaroknál művelik ezt; már hallottam, hogy a spanyolok azért tették rosszul, hogy kiűzték a zsidókat, mert ott is ők voltak a polgárok; Ukrajna azért ment tönkre, mert a háborúban kiirtották a zsidókat, tehát a polgárokat; Lázár János szerint Hódmezővásárhely azért ment tönkre a háború után, mert kiirtották a zsidókat, tehát a polgárokat.
De egészen biztos vagyok benne, hogy nem csak az én családom volt a magyar polgári középosztály tagja, hanem megszámlálhatatlanul sok másik is. Miután sikerült (kis túlzással) az utolsó szögig ellopni tőlük mindent, jó pár évtized és egész nemzedékek kihalása után azt blöffölhetik, hogy itt ők voltak a polgárok, és mi csak rétiniggerek lehetünk mellettük, az általuk elképzelt, kiszínezett múltban. Most már azt állítják, ők biztosítottak ennek az országnak színvonalat, intelligenciát - noha, mint írtam feljebb, valami különös oknál fogva mégiscsak belőlük lettek a proletárok öklei.

Ez konkrétan azért zavar, mert a vallási múltat is kisajátítják maguknak. Azt állítják, ők Ábrahám fiai, holott askenázik. Askenáz országa pedig szerepel a Bibliában, pontosan lehet tudni, hol volt - Örményország mellett. Az askenázik onnan származnak. Mindig épp az érdekeiknek megfelelő múltat öltik magukra, mindig valaki másnak a bőrébe bújnak, mint egy igazi csepűrágó.
A legsúlyosabb kárt a zsidó identitás ellopásával okozzák; és azzal az eretnekséggel, amit Karol Vojtilla terjesztett el, miszerint a zsidók a keresztények testvérei, ami nagyjából azt jelenti, hogy Isten országának örökösei, az üdvösség részei, és így kell tekinteni rájuk. A Biblia azonban többször is azt tanítja, hogy akik zsidónak hazudják magukat, azok a Sátán zsinagógája. Számomra úgy tűnik, kielégíthetetlenek, és ha tehetnék, minden múltat és jövőt maguknak sajátítanának ki. (Pl. tipikus példa: Magyar Fruzsina - Magyar Bálint húga - 1954-ben született, de a háborús emlékműnél azt graffitizte a ponyvára, hogy ő túlélte a Soát. Mínusz tíz évesen? Úgy látszik, számára ez a normál üzemmenet. Senki más nem volt áldozat, csak ők, minden múlt az övék, a világon minden róluk szól, és bármit mondhatnak, az attól igaz lesz, hogy kimondják. Másik példa: Heller Ágnes azt állította, mivel Péter hazudott, és Jézus egyházat alapított rá, ebből következően őrá, HÁ-ra is egyházat lehet alapítani, hiszen ő is hazudott).

Mivel a vallásban vagyok érdekelt, az én "köreimet" nagyon zavarják. Persze, ha vállalkozó lennék, akkor a gazdasági érdekeltségeimet zavarná az a réteg, ami pofátlanul hazudik.

"féktelen, keresztényietlen bírvágya"

Abban igazad van, hogy a gátlástalanság és féktelen bírvágy nem csak egy bizonyos csoportra jellemző, annál jóval általánosabb, és reménytelen vállalkozás a pontos behatárolásuk. Talán csak az a különbség kettőnk között, hogy kiket látunk "kemény magnak", szellemi bázisnak.

"Szóval hol vannak azok a papok, akik már egyenesítik a kaszát?"

Remélem, sehol sincsenek és nem is lesznek. Ami zavar, azzal meg kell tanulni
a) együtt élni
b) a rosszat jóval legyőzni
Ennyi tusa bőven elég, mert nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem a szellemi fejedelemségek és hatalmasságok ellen.
A harag rossz tanácsadó.

annamanna 2015.10.12. 06:34:16

@maroz: Neked sok jó gondolatod van, okos ember vagy. De ha háborgásra használod az eszedet, akkor rossz lóra teszel. A hosszútűrést sokkal nehezebb betartani, mint a keserű panaszkodást. Hidd el, hogy érdemesebb gyakorolni az önfegyelmet, mint a kardcsörgetést. Még akkor is, ha ragyogó szónoklatokkal tudod megindokolni az igazadat, és szenvedélyesen tudsz rábírni másokat, hogy csatlakozzanak a "háborúdhoz".

"Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével.
Ha pedig keserű irígység és czivódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen.
Ez nem az a bölcsesség, a mely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.
Mert a hol irígység és czivakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van.
A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.
Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, a kik békességesen munkálkodnak."

Ha idáig kibírtad fél lábon is az életet, akkor ezután ne bírnád ki? Az ember sokkal több mindent kibír, mintsem azt képzeli. Vannak, akik ezt is: www.facebook.com/russiamusic/videos/786122704764097/?pnref=story Gondolhatod, hogy ezt nem panaszkodással érték el.
Nagyon nehéz lemondani az önsajnálatról, nekem is nehezemre esik, hogy ne dühöngjek. Tehát amit most neked írok, nekem magamnak is szól.
Abban biztos vagyok, hogy csak annyiban lehetek (lehetünk) sikeres(ek), amennyiben sikerül elhagyni a keserűséget.

"A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is;
Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent.
Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.
Nyitott sír az ő torkuk; nyelvökkel álnokságot szólnak; áspis kígyó mérge van ajkaik alatt.
Szájok telve átkozódással és keserűséggel.
Lábaik gyorsak a vérontásra.
Útjaikon romlás és nyomorúság van.
És a békességnek útját nem ismerik.
Nincs isteni félelem az ő szemök előtt.
Tudjuk pedig, hogy a mit a törvény mond, azoknak mondja, a kik a törvény alatt vannak; hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék.
Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon.
Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, a melyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták;
Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, a kik hisznek. Mert nincs különbség,
Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.
Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,
Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt,
Az Isten hosszútűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, a mostani időben, hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, a ki a Jézus hitéből való."

maroz 2015.10.12. 07:04:48

@annamanna: "Azért írsz ilyesmit, mert fogalmad sincs a keresztény tanításokról, pontosabban nem is érdekelnek. Hol van azokban tombolás?"

A mi papunk egészen konkrétan keresztesháborúra uszít, nem viccelek, csapatot toboroz apologétákból, a belső, szűk körű csapatát ezekkel az apologétákkal készíti fel arra, hogy a tanítások segítségével az egyházközség többi tagjának is átadhassák az Üzenetet.

Én már a fatornyosomban is megtalálom vastagon a keresztény uszítást, a dzsihádistákra jellemző szellemi tombolást, és ezt a mi papunk csinálja, ezek szerint Jézus Krisztus legnagyobb megelégedésére.

Amúgy a pap egy hozzám hasonló gyüttment, és nagyon meglepne, ha lenne a faluban nála aljasabb ember. Én nem vagyok hívő, de a falubéli barátaim, ismerőseim mind azok. Csak már nem itt, nem ebben az egyházközségben, mert a papunk tombolását nem bírták.

Amúgy te tényleg komolyan kérded, hogy a keresztény tanokban hol van a tombolás? Egészen komoly fejjel ki szeretnéd jelenteni, hogy a keresztény tanokban nincs tombolás?

Én nem vagyok keresztény, se semmilyen más hívő, de olvastam a Bibliát. Szörnyű. Basznak benne egyfeszt, férfi nőt, férfi férfit, ismeré meg elölről, ismeré meg hátulról, plusz egy csomó kardozás, ki kit gyilkolt le és látá Isten, hogy ez jó, másik csomó utasítás engem szólít fel, hogy hirigeljek: öld meg a fiad, ha suttyó, kövezd halálra, ésatöbbi.

Számomra a Biblia egy 18+ besorolású, kardozós-baszós regény, helyenként abszurdba, pszichedelikusba, helyenkét sci-fibe átmenő horror-fantasy.

Ebben az egész kereszténység nevű kultúrtörténeti jelenségsorozatban egyetlen számomra érdekes szereplő bukkant fel, és ő az, aki mondott is olyasmiket, amin még elgondolkodni is hajlandó lennék. Kíváncsi vagyok, hogy meg tudod-e tippelni kire gondoltam.

Ettől függetlenül fenntartom, hogy Magyarországon a nyugati nagyhatalmak tartják bérrabszolgaságban a polgártársainkat, és én nem örülök annak, hogy azok, akik a kereszténység értékeit fontosnak tartják nem küzdenek akármilyen (tehát legalább békés, legalább a szó ereje, legalább némi prédikáció) eszközzel maga a bérrabszolgaság intézménye ellen. A bérrabszolgaság ugyanis ma lehetetlenné teszi mind a keresztényi értékek, mind a nemzeti érdekek követését.

Nyilván, te erre mondhatod azt, hogy Isten akarata, és törődjünk ebbe bele, de én nem mondhatom, mert nem vagyok hívő. Az, hogy téged egy ilyen defetista hozzáláss miatt hogyan fognak elszámoltatni, ha tényleg igaz a mese és lesz elszámoltatás nem annyira érdekel, de tartok tőle, hogy majd kapsz néhány kellemetlen keresztkérdést a szabad akaratról, szóval ceterum censeo: csak kéne valamit tenni keresztény fejjel is a bérrabszolgaság ellen, mert a nemcselekvés is cselekvés. A kereszténység pusztítása hallgatás, lapítás által. Ez nem bűn?

Tehetetlen Dodó 2015.10.12. 11:39:08

@annamanna: Mintha az én családomat írtad volna le.

Pelso.. 2015.10.12. 19:11:41

@maroz: Írtam hosszú választ, javarészt a felvetődött gazdasági vonatkozásokban, amolyan 2+2= 4 megközelítésben, (ezt tanította nekem a csúnya való világ), és nem bal-jobb kreált lepelbe bújtatva, ez utóbbi maradjon meg másnak, vannak rá vevők elegen.
Aztán töröltem,mert
"téged is fog valamivel a spiclifi?" kérdésed után nincs miről beszélnünk.

maroz 2015.10.12. 19:53:09

@Pelso..: Oké, teljesen igazad van, viccnek szántam ugyan, de most látom, hogy ritka otrombára sikeredett, elnézést, veled szemben tényleg nem lett volna szabad ilyent még viccelődésnek szánva sem megengednem. Semmi okot nem adtál rá.

Ne haragudj, és kérlek, ha megvan még a vágólapon az a törölt szöveg tedd vissza, és ígérem, oda fogok jobban figyelni, hogy a jövőben ne bántsalak meg!

annamanna 2015.10.13. 01:58:01

@maroz: "A mi papunk egészen konkrétan keresztesháborúra uszít"

Ki hirdette meg a keresztesháborút? Ferenc pápa?
Ki biztosítja a fegyverzetet? A lovagrendek?
Ki lesz a fővezér? Matteo Renzi?
És mi a cél? Jeruzsálem visszafoglalása a hitetlenektől?
Mivel kel át a sereg a Földközi-tengeren? A muszlimok által széthajigált lyukas gumicsónakon?

"átadhassák az Üzenetet"

Mi az Üzenet?

"ezek szerint Jézus Krisztus legnagyobb megelégedésére"

Mi az "ezek", amik szerint te a papodról vélekedsz?

" a dzsihádistákra jellemző szellemi tombolást"

Mi jellemző a dzsihádistákra, amik a te papodra is?

"aljasabb ember"

Miért aljas a papod?

"hozzám hasonló gyüttment"

Ez konkrétan mit jelent?

"Én nem vagyok hívő, de a falubéli barátaim, ismerőseim mind azok. Csak már nem itt, nem ebben az egyházközségben, mert a papunk tombolását nem bírták."

Akkor honnan tudsz a papod dolgairól?
Egyáltalán miért hívod a "mi papunk"-nak, ha nem hiszel?

"te tényleg komolyan kérded, hogy a keresztény tanokban hol van a tombolás?
Egészen komoly fejjel ki szeretnéd jelenteni, hogy a keresztény tanokban nincs tombolás?"

Idézd azokat a keresztény tanokat, amikben tombolás van!

"Én nem vagyok keresztény, se semmilyen más hívő, de olvastam a Bibliát."

Hány betűt olvastál el belőle?

" Szörnyű. Basznak benne egyfeszt, férfi nőt, férfi férfit, ismeré meg elölről, ismeré meg hátulról"

Ez hol van benne? Idézd!

"plusz egy csomó kardozás"

Hol kardoznak benne? Idézd!

"ki kit gyilkolt le és látá Isten, hogy ez jó"

Ez hol van benne? Idézd!

"másik csomó utasítás engem szólít fel, hogy hirigeljek: öld meg a fiad, ha suttyó, kövezd halálra, ésatöbbi"

Ez hol van benne? Idézd!

"Számomra a Biblia egy 18+ besorolású, kardozós-baszós regény, helyenként abszurdba, pszichedelikusba, helyenkét sci-fibe átmenő horror-fantasy."

Ez hol van benne? Idézd!

"Kíváncsi vagyok, hogy meg tudod-e tippelni kire gondoltam."

Nem tudom és nem is óhajtom megtippelni, mert nem ismerlek. Miért nem írtad le? Írd le!

"ő az, aki mondott is olyasmiket, amin még elgondolkodni is hajlandó lennék."

Miket mondott, amiken te hajlandó vagy elgondolkodni is? Még mire lennél hajlandó az elgondolkodáson kívül?

"Ettől függetlenül fenntartom"

Mitől függetlenül tartod fenn?

"A bérrabszolgaság ugyanis ma lehetetlenné teszi mind a keresztényi értékek, mind a nemzeti érdekek követését."

Miért teszi lehetetlenné?

"mind a keresztényi értékek, mind a nemzeti érdekek követését."

Mik azok a keresztényi értékek, amiket követni akarsz?
Mik azok a nemzeti értékek, amiket követni akarsz?
Miben különböznek és miben azonosak a keresztény és nemzeti érdekek?
Ezekből az értékekből te mit vetsz el (mivel nem vagy hívő), és mit fogadsz el?
Miképpen akadályoz ebben téged a bérrabszolgaság?
Melyik nyugati nagyhatalom bérrabszolgája vagy?

"nem küzdenek akármilyen (tehát legalább békés, legalább a szó ereje, legalább némi prédikáció) eszközzel maga a bérrabszolgaság intézménye ellen."

Kinek prédikálják ezt?
Neked?
Ha nem jársz templomba, honnan tudod, ott miről prédikálnak?
Ismered az ország összes papjának összes prédikációját?
Milyen jogod van arra, hogy beleszólj abba, a papok mit tanítanak a "kardozós-baszós regény, helyenként abszurdba, pszichedelikusba, helyenkét sci-fibe átmenő horror-fantasy"-ról?
Hogy jössz te ahhoz, hogy megmondd, miről prédikálnak a papok, és azt is, hogy ehelyett miről prédikáljanak?
Ki vagy te? Maga az Isten, személyesen, hogy ezt mind tudod, és neked erre felhatalmazásod van?

"Nyilván, te erre mondhatod azt, hogy Isten akarata"

Mi az Isten akarata? Te tudod, mi az Isten akarata? Te tudod, hogy én mit tudok az Isten akaratáról? Te tudod, hogy én mire mondom azt, hogy ez az Isten akarata?

"és törődjünk ebbe bele"

Mi az az "ebbe"?

"mert nem vagyok hívő."

Akkor mi közöd az egészhez, és milyen jogon pofázol bele abba, amihez semmi közöd? Ki hatalmazott fel rá? Kitől kaptál jogosultságot arra, hogy irányítsd a keresztény egyházakat?

"egy ilyen defetista hozzáláss"

Mi az a defetista hozzáláss?
Milyen ilyen?

"hogyan fognak elszámoltatni"

Te honnan veszed azt, hogy el fognak számoltatni?
Talán hiszel az elszámoltatásban?
Az előbb írtad le, hogy nem hiszel!
Ha hiszel benne, akkor tudhatnád, hogy engem jutalmazni fognak.
Téged viszont a saját önhitt és gyalázkodó szavaid ítélnek el.

"majd kapsz néhány kellemetlen keresztkérdést a szabad akaratról"

Majd te súgsz, mert bizonyára többet tudsz nálam a témáról!
Mester, taníts már most a szabad akarat titkaira, mert előre szorongok a kellemetlen keresztkérdésektől!
Jujj, egészen beparáztam, mi lesz velem, ha kellemetlen keresztkérdéseket szegeznek nekem a szabad akaratról!
Még gyorsan fel kéne készülnöm a szabad akarat keresztkérdéseiből, micsoda szerencse, hogy előre szóltál!
Te jobban tudod nálam, milyen a számonkérés, már bizonyára részt vettél rajta!

annamanna 2015.10.13. 04:50:32

@maroz: "ceterum censeo: csak kéne valamit tenni keresztény fejjel is a bérrabszolgaság ellen"

Mit kéne tenni keresztény fejjel a bérrabszolgaság ellen? Ó, Mester, taníts, követünk!
www.youtube.com/watch?v=UM8ZvPElL08#t=53m00s
És miért fejjel? Miért nem lábbal vagy hassal vagy karral?

"a nemcselekvés is cselekvés"

Mióta? Ennek mintájára a nemcigány is cigány, a nemtelen is telen, a nemcsók is csók, a nemiség is iség, a nemere is ere, a nemtő is tő, a nemoda is Buda.

"A kereszténység pusztítása hallgatás, lapítás által. Ez nem bűn?"

A kereszténység pusztít vagy a kereszténységet pusztítják?
Ha a kereszténység pusztít - kit? Miért?
Ha a kereszténységet pusztítják - ki? Miért?

"hallgatás, lapítás által"

A kereszténység hallgat, vagy a kereszténységről hallgatnak?
A kereszténység lapít, vagy a kereszténységet lapítják?

"Ez nem bűn?"

Mi a bűn? Ó, Mester, taníts, te nyilván jobban tudod, mi a bűn, mint a kereszténység, sőt talán még annál is jobban, mint maga az Úr Isten!
Azért egy népszerű kis keresztény dalocska eligazításul, csak hogy tudd, mit szidalmazz: www.youtube.com/watch?v=bt9qXoJHQ_M
Bár lehet, hogy ideológiailag ez a dalocska közelebb áll hozzád: www.youtube.com/watch?v=jBhnN2ile3M

@Tehetetlen Dodó: az egészből szerintem az érdekes, hogy az emberek általában pont azzal szeretnek dicsekedni, hogy milyen nehézségeket éltek át, milyen nyomorúságot győztek le, milyen mélyről küzdötték fel magukat. Pont azzal igazolják önmagukat, az életük értelmét, hogy mit értek el; és csak úgy lehet valamit elérni, ha valaki feljebb lép, mondjuk egy családtörténetet előre visz és nem hátra.
Például Gyurcsány Ferenc szívesen mutogatja a proli anyukáját, és nem szégyelli, hogy a cukorillatú fészerből jutott el a miniszterelnöki székig, mert nyilván úgy érzi, erre joggal lehet büszke. (A szakdolgozatával viszont valahogy nem sikerül dicsekednie, az még mindig egy fránya doboz mélyén lapul).
Azt kötve hiszem, hogy Dobrev Klára valaha is dicsekedett volna Apró Piroska szakácsnővel, Apró Antal anyjával. Sőt, szerintem még a holokausztra sem szívesen emlékszik vissza családtörténetileg, noha az ún. zsidók számára pont a holokauszt a nemzeti identitás alapja, egészen konkrétan abból az okból, amit fentebb említettem, hogy mindenki azzal szeret a legjobban dicsekedni, ami a számára a legnehezebb volt, mindenki arra a legnagyobb mélységre büszke, amin átküzdötte magát. Tehát ez egy teljesen általános önigazolási módszer, Dobrev Klára szempontjából azonban valószínűleg nemkívánatos emlék, mivel az Apró famíliát - milyen különös - Horthy Miklós minisztere bújtatta a saját villájában! mno.hu/migr_1834/az-antiszemitakartya-467357 Ha elolvasod a cikket, igen különös sztorit láthatsz benne. Ez mégis hogy fordulhatott elő? Hogy létezik, hogy Horthy Miklós minisztere a legnagyobb komcsi családokat bújtatta a nácik elől? Mit keresett Horthy miniszterének villájában Péter Gábor, Rajk László, az Apró- és a Szakasits-família? Miért pont ők? Miért nem művészek, írók, költők, zenészek? Vagy értelmiségiek, mérnökök, tanárok, professzorok, újságírók, esetleg gyárosok, bankárok, sportolók, rabbik? Vagy miért nem a sarki fűszeres? Miért pont a rendszer legdühödtebb ellenségeit, a legnagyobb felforgatókat bújtatta el a miniszter, aki ráadásul komoly keresztény is volt?
Elképzelhető, hogy a saját szakállára tett ilyet? Horthyval szembehelyezkedve? Az egész rendszerrel szembemenve? Vagy inkább az valószínű, hogy utasításra tette, valaki felülről utasította? És ugyan ki utasíthatta erre? Csak nem Horthy? Csakis a főnöke tehetett ilyet, akinek Zsindely Ferenc alá volt rendelve. Igen kevés ember volt a miniszter fölött.... Ez a sztori önmagában elég ahhoz, hogy azt mondjam, a magyar uralkodó osztály, a politikai elit már akkor is hazaáruló volt. Akiket elbújtattak, azok a kommunista hatalomátvétel után nagyon sok ember haláláért, tönkretételéért, szenvedéséért voltak felelősek. Horthy minisztere valaha is megbánta, amit tett? Keresztény létére? Nem bánta meg. Az Apró-Dobrev család valaha is megbánta azt, amit tettek? Nem bánták meg. Úgy csinálnak, mintha nem lenne múltjuk, mintha mindez nem is velük történt volna. Dániel elvtárs jóízűen leönti vörös festékkel Horthy szobrát, náciznak, hörögnek, mintha a főkomcsikat nem is Horthy minisztere melengette volna a keblén.
Tehát mindezekkel nem dicsekednek. Miért is szégyellik a proletár és bújtatott múltjukat? Elvileg dicsekedniük kellene azzal, milyen mélyről küzdötték fel magukat.
Szívesen vennék egy ehhez hasonló www.youtube.com/watch?v=f_B8_QekFoY beszámolót Apró Piroska szakácsnői tevékenységéről, Apró Antal szobafestő munkásságáról vagy akár csak Andy Vajna fodrász múltjáról.
Na persze, amilyen szemérmesek a saját cselekedeteikkel, múltjukkal kapcsolatban, annál jobban imádnak másokat kukkolni, megfigyelni, besúgni, vádolni és provokálni.

maroz 2015.10.13. 06:26:49

@annamanna: Álkérdéseid 90%-ára magad is megtalálhatod a válaszokat, a 9%-áról megállapíthatod magad is, hogy értelmetlenek, a maradék egyet meg tedd már fel újból, miután a 99 értelmetlent kirostáltad, mert ennyi potyakörre még engem sem tudsz levenni, pedig én sem szoktam röviden írni, elismerem. ;)

maroz 2015.10.13. 06:32:36

@annamanna: "Mit kéne tenni keresztény fejjel a bérrabszolgaság ellen? Ó, Mester, taníts, követünk!"

Engem te ne kövess, mi annyira mást akarunk, hogy nekünk nincs közös utunk. Mi a való életben egymás ellenfelei vagyunk, hiszen homlokegyenest eltérőek az akarásaink, mi a francért tanítanálak én téged (meg úgy egyáltalán: minek tanítanék én?), miért várnám el, hogy kövess, hiszen neked megvan a saját utad, ami elég sokszor keresztezi az enyém, az az ésszerű, ha te azt követed én meg a sajátomat.

Tök fölöslegesen kóstolgatsz, akár abba is hagyhatod, és beszélgethetsz velem, ha van kedved. Ha nincs, nincs, ebben az esetben kövesse ki-ki a maga útját, és majd ahol összeütközünk ott majd jól megharcolunk, aztán majd lesz valahogy.

annamanna 2015.10.13. 07:57:12

@maroz: Remek, akkor ezt lezárhatjuk. Más témákról természetesen még beszélgethetünk, de ennek itt vége. Részemről sajnálom.

Herr Schnitzel Lutscher 2015.10.14. 22:40:14

@maroz: a feladat még mindig az lészen, hogy 10/100 konzi pontot felvázolni, majd megpróbálni ráapplikálni a kurrens kurzusra

maroz 2015.10.15. 05:50:27

@Herr Schnitzel Lutscher: Nekem fogalmam sincs a konzervativizmusról, nem éltem olyanban, így azt se tudom, hogy kellene-e nekem egyáltalán. Akinek kell konzervativizmus az vázoljon pontokat, elemezzen, csiszolja az ideológiát ahogyan akarja, nekem ehhez semmi közöm.

A kurrens kurzust, a neoliberalizmust én balról támadom, engem az érdekel, ez passzol a habitusomhoz, tőlem azzal kapcsolatban kérdezhetsz, mert arra tudok válaszolni, és nem mellékesen a neoliberális világrendszer, benne a 2010 óta durva neoliberális pályára ráállt Orbán-kormány baloldalról támadható igazán. A konzervativizmusról olyasvalakit kérdezz, akinek a konzervatív utópia a kedvenc hobbija.

maroz 2015.10.15. 05:54:34

@Herr Schnitzel Lutscher: Amúgy meg ha jól emlékszem akkor Orbánt azért szeretnéd szembesíteni valami általam teljesen fel nem fogott okból a konzervatív nem is értem pontosan, hogy mikkel, mert úgy gondolod, hogy Orbán 2010 óta konzervatív politikát folytat, holott szó sincs ilyesminek még csak a gyanújáról sem, Orbán kőkeményen neoliberális politikát visz, és Magyarország is ebbe a neoliberális irányba tolódik túl.

Tehát aki Orbánt el akarja számoltatni, az a neoliberális értékeket kérje rajta számon, mert ő egy olyan Magyarországot épít.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.10.16. 14:41:25

@Robinzon Kurzor: Még mindig készül. Hosszú lesz, és kevés időm van. De most már megírom, csak el ne avuljon közben.

Jean Sol Partre 2015.10.16. 16:42:44

@Holger Hartland: "Amerika ugyanis csatlakozott hozzám:"

De ha jól sejtem, teljesen más okokból. De én is várom a posztodat, kíváncsi vagyok.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.10.16. 19:13:58

@Jean Sol Partre: Lezárják a horvát határt is.

valasz.hu/itthon/rendkivuli-bejelentes-ejfeltol-lezarjuk-a-horvat-hatart-115601

Most még leírhatom, hogy "meglátjuk, mi lesz". A szerb határ lezárása után ez a következő logikus lépés. Annak csak átmeneti kényszermegoldásként volt értelme, hogy Magyarország (és Európa) Szerbia felől zárva, Horvátország felől viszont nyitva. Dönteni kell(ett).

Jean Sol Partre 2015.10.17. 01:31:55

@Holger Hartland: míg körbe nem ér. aztán se ki se be

Robinzon Kurzor 2015.10.19. 12:39:15

@Holger Hartland:

A helyzet képlékeny, a vélemény élvezeti értéke gyorsan romlik ... ;-)

Robinzon Kurzor 2015.10.19. 12:47:05

@Holger Hartland:

Az előző csoda (szerb határzár) három napig tartott.
Ez a mostani talán kicsit tovább húzza.

Ha a beáramlás a Balkán felé az eddigi ütemben folytatódik, akkor előbb-utóbb megtelik Szerbia és Horvátország, az ott rekedt migráns tömegek pedig utat fognak keresni maguknak.

Vagy akadálymentes irányba (Románia, és akkor onnan megint Magyarországon át) vagy egyből az akadályokon át.
(Lesz-e tűzparancs? Fogunk-e mi, Európa közepén lövetni fegyvertelen, de a határzárat rohamozó tömegre?)

Ez a migráns hullám csak akkor fog megállni, ha
- az őszi-téli időszak miatt, vagy egyéb megfontolásból, de saját döntésük eredményeként már el sem indulnak, VAGY
- már Görögország szárazföldi területére sem jutnak be.

Mindkét eset közös tulajdonsága, hogy nincs összefüggésben a magyar kerítéssel.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.10.19. 17:59:17

@Robinzon Kurzor: Bérbloggernek kellett volna mennem, akkor már kész lennék. :) A szabadidő terhére végzett blogolás és az ezzel járó lassúság a végén oda fog vezetni, hogy ha bejön, amit a kormány csinál, akkor az lesz a látszat, hogy utólag fideszbirkulok (és egyes idióta nicktársak azt is megkérdezik majd, hogy mennyiért), ha viszont nem jön be, akkor utólag írhatok majd arról, hogy miért láttam jónak azt, ami végül nem lett jó.

(Mert persze, hogy az is előfordulhat, hogy a magyar kormány politikája nem jön be. Fukuyama hülye volt, a történelemnek nem lett vége, hanem éppen újrakezdődik. A történelem egyik sajátossága pedig az, hogy utólag lehet okosnak lenni, dönteni viszont előre kell, és nemcsak nyerni lehet, hanem veszíteni is. Szvsz a kormány ebben az ügyben jól nyomja, de garancia semmire sincs.)

Szindbad 2015.10.19. 22:16:40

@Holger Hartland: Az a gondom a kormány politikájával, hogy kb ezt a szintet képviseli: index.hu/belfold/2015/10/19/dzsihadista_ciganyokat_vizional_trocsanyi_igazsagugyi_miniszter/

Ettől függetlenül bejöhet. A kormány "jól nyomja" a Magyar virtust.

Robinzon Kurzor 2015.10.19. 22:53:07

@Holger Hartland:

Dönteni nyilván egy adott helyzetben lehet (és kell) az akkor rendelkezésre álló információk alapján.
Vö.: "pillanatnyilag jó ötletnek tűnt".

A politikai (vagy bármilyen vezetői, sőt általában bármilyen) döntések mércéje nem az, hogy az utólagos okoskodásokhoz képest mennyire voltak jók, hanem hogy akkor és ott mennyire tűntek jó opciónak, főleg, hogy mihez képest.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.10.21. 23:07:36

@Szindbad: Mit tud ez az ember, hogy a Kádár-érától a szocikon át a NER-ig _minden_ rendszerben oda kerül, ahová neki nem kéne?

Jean Sol Partre 2015.10.21. 23:38:21

@Holger Hartland: sajnos ez _nem_ Nógrádi kritikája, hanem a rendszereké amikben érvényesült.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2016.01.06. 09:48:44

Babarczy Eszter a Magyar Narancsban: A vérző szívű liberális és a borzalmas mucsaiak, MMDCCXXVIII. rész. Úgy látom, sorozat lesz belőle.

magyarnarancs.hu/publicisztika/konrad-gyorgy-a-migransok-es-a-liberalizmus-97766

Költői kérdés: ha Babarczy Eszter jobboldali lenne, vajon az ő doktori disszertációját is megpróbálták volna lejáratni? Horányi Özséb doktori iskolájában, Horányi Özséb témavezetésével írta. (Nem, nem olvastam, és nem feltételezem, hogy rossz lenne. Feltettem egy költői kérdést.)

Robinzon Kurzor 2016.01.06. 13:47:40

@Holger Hartland:

Miért, ami szerinted Horányi Özséb doktori iskolájából kijön, az már eleve csak áltudományos kamu lehet?

Lehetséges, én nem mondom hogy nem, csak kérdezem.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2016.01.06. 17:39:56

@Robinzon Kurzor: Lemaradtál a sztoriról? :) Nem baj, nem olyan fontos, csak a szokásos blogos baromkodás. Röviden: a Vincent blog mára gyakorlatilag egyetlen szerzője, Jótündér posztban rontott neki egy nemszeretem kommentelője doktori disszertációjának és publikációs jegyzékének. Eközben tett néhány utalást arra, hogy Horányi Özséb és az egykor általa vezetett pécsi doktori iskola (most finoman fogalmazok) nem felel meg az ő (ti. JT) tudományossággal kapcsolatos elvárásainak.

Én pedig csak arra utaltam, hogy ez már csak azért is pikáns, mert a vincentekkel jóban levő, a blogjukon posztokat is jegyző Babarczy Eszter pontosan ebben az iskolában doktorált, pontosan Horányi Özsébnél. B.E. doktorija és publikációs jegyzéke valahogy mégsem lett úgy Jótündér által "akkreditálva", mint ahogyan ez általa kevésbé kedvelt emberekkel megtörténik.

B.E. amúgy a MOME-n (volt iparművészeti) tanít, és NEM gondolom, hogy ki kéne pellengérezni vagy meg kéne kérdőjelezni az alkalmasságát, vagy hogy rossz doktorit írt volna - nem vagyok jobboldali jótündér.

Szindbad 2016.01.07. 01:21:30

@Holger Hartland: Édes istenem, el kell olvasni, és ha szar, akkor ki kell tenni az ablakba. Ez nem a lejáratásról szól, ez a minőségről szól. Azért ennél te jobb voltál.

hoplita 2016.01.07. 07:57:46

Sosem értettem ezt a zember gyermeke izét.
Az ájemdíbín agyonpontozott kalap szar, belekezdtem már vagy háromszor és mindig belealudtam, vagy beleuntam.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2016.01.07. 20:19:12

@Szindbad: Elég egyértelmű, hogy miről szól. Ha azt akarod, hogy olvassa és minősítse valaki, a publikációs listával együtt, akkor fordulj Jótündérhez, ő a Blogtudományos Akkreditációs Bizottság. :)

Robinzon Kurzor 2016.01.07. 23:17:16

@Holger Hartland:

Kösz, de a sztori megvolt.
Csak nekem abból az jött le, hogy Özsébnél a haverok bármire doktorit kaphatnak.

Az meg, hogy valakinek mekkora az impakt faktora és publikál-e egyáltalán jegyzett külföldi szaklapban ... az nem egy nemszeretem blogger privát és szubjektív elvárása.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2016.01.07. 23:45:00

@Robinzon Kurzor: Egy dolog az elvárás, más dolog a szelektív és önjelölt alkalmazása, harmadik dolog a BTK 226-227. Negyedik dolog az egészben csak nézőnek lenni, az a legjobb.

Szindbad 2016.01.08. 03:37:43

@Holger Hartland: "Negyedik dolog az egészben csak nézőnek lenni, az a legjobb."

Azta, ez elég ütős "kortünet" lett!

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2016.01.08. 11:52:24

@Szindbad: Kortünet? Mi? Hogy potenciálisan BTK 226-227-es ügyben sem bevádolható elkövetőnek, sem pedig sértettnek és megrágalmazottnak nem jó lenni?

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.08. 14:08:27

@Robinzon Kurzor: "Csak nekem abból az jött le, hogy Özsébnél a haverok bármire doktorit kaphatnak."

Jól beszoptad Elek Gábor aljas manipulációját.

Robinzon Kurzor 2016.01.08. 16:18:34

@Holger Hartland: "más dolog a szelektív és önjelölt alkalmazása"

Önjelölt? Kitől kellett volna engedélyt kérnie?
Ne legyél már ilyen kádári!

A "szelektivitásról" pedig annyit: eleve vagy így volt vagy nem, de ha esetleg igen: ha esetleg Babarczynak is kamudoktorija van, akkor Özséb tkp. rendben van, csak Vincenték nem?

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2016.01.08. 23:45:40

@Robinzon Kurzor: Ha egy matematikus minősíthetetlenül minősíti (nem először) bölcsészek dolgait (vagyis olyasmit, amihez ő elvileg nem ért), és közben tudatosan falkává hergel sok, egyenként amúgy értelmes embert (magát is beleértve), az eléggé önjelölt ítészkedésnek tűnik. És visszaüt, nem csak azon keresztül, hogy kiszolgáltatja magát a megtámadottaknak, hogy tesznek-e feljelentést. Szerencsétlen ember mindenkinek csak árt, saját magának és az "ügynek" is, amelyről azt állítja, hogy képviseli.

"ha esetleg Babarczynak is kamudoktorija van" - Is? Miért, még kinek? És ezt ki fogja megítélni? Egy blogoló matematikus? Vagy te? Vagy én? Ha tartjuk is magunkat annyira kompetensnek, hogy elolvassuk és véleményünk legyen, annyira nem vagyunk kompetensek, hogy a plágiumot vagy a nyilvánvaló kamut leszámítva kamunak nevezhessük. Legfeljebb gyengének, de akkor is csak gyenge - létezik olyan, hogy tisztességes verejtékkel összeizzadott gyenge munka, és nyilvánvaló, hogy a pécsi egyetem nem a Yale.

Szerencsére az ügynek van komikus oldala is, éspedig az, hogy az elszánt minőséglovag hogyan sunnyogja el, hogy saját blogger- és harcostársa is ugyanabban az iskolában és ugyanannál a témavezetőnél doktorált, akit ő virtuálisan szitává lőne.

Le Orme 2 2016.01.09. 19:33:19

Elek Gábornak diliházban lenne a jól megérdemelt helye. Neki, és a társadalomnak is ez tenne jót.

Robinzon Kurzor 2016.01.11. 13:42:14

@Holger Hartland:

Én tartom magam annyira kompetensnek, hogy egy bukott angyalokkal való kommunikációról szóló doktori, az bizony kamu.

És téged is tartalak annyira kompetensnek, hogy ezt meg tudd ítélni. ;-)

Babarczy elsunnyogásával a poszt szerzőjének kell elszámolnia, a bukott angyalos doktorival meg a doktori iskolának.

Amit a szerző szemére hánysz, az -- még ha igaz is -- semmiféleképpen sem menti fel a doktori iskolát.
Mint a viccben: a hölgy jogállása már tisztázásra került, az ár kérdésében még lehet pontosítást eszközölni.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.11. 14:10:18

"A konkrétan kiragadott szövegrészlet a dolgozat főrészének utolsó előtti (!) oldaláról kiragadott, a kontextus nélkül nyilvánvalóan megtévesztő módon citált mondat az eredeti összefüggésben pusztán arra utalt, hogy a koinonia (görögül: közösség) szótári elemzése megmutatta, hogy például emberek és angyalok, vagy emberek és bukott angyalok (például a sátán) közösségét is nevezték koinoniának az elemzett görög nyelvű szövegek. Emellett a dolgozatban prezentált rendkívül igényes analízis több mint 50 különféle koinonia-relációt mutat ki az elemzett korpuszból. Tehát sem a konkrét elemzésnek, sem a dolgozatnak nincs semmiféle köze sem a Sátánhoz, sem az angyalokkal folytatott kommunikációhoz, ezek mindössze említésre kerültek több tucat más, elemzett reláció mellett. "
mandiner.hu/cikk/20151231_tarsadalmi_kommunikacio_doktori_iskola_volt_hallgatoi_valasz_az_orulunk_vincent_posztjara

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2016.01.11. 20:41:15

@Robinzon Kurzor: Nem, sajnos itt nem vagy kompetens, a szónak semmilyen értelmében. Egy doktori nem attól "kamu", hogy te vagy az Őrült Vince rámondjátok, és nem is attól, hogy bukott angyalkák vagy más "transzcendens" dolgok vannak benne. Azok elférhetnek akár egy teológiai vagy egy filozófiai doktoriban, és egyébként sem ártana elolvasni az egészet, hogy ezeknek hol is a helyük a szövegben.

A téziseket olvastam, azok alapján diszciplináris félreértésről lehet szó: ezt a doktorit sokkal szerencsésebb lett volna filozófiai vagy (ha lehet olyat, akkor) teológiai munkaként megvédeni. Az egészben még a legrosszabb a corvinusos doktori iskola értékelési szabályzata, melyben a saját lapjukat a világelsők közé kategorizálják azon a listán, ahol megszabják, hogy a jelöltek melyik folyóiratban megjelent cikke hány pontot ér.

Lettek volna jogos felvetések, de ilyen ügyeket nem vincestílusban kellene intézni.

Robinzon Kurzor 2016.01.11. 22:58:39

@Holger Hartland: " Azok elférhetnek akár egy teológiai vagy egy filozófiai doktoriban"

De ez nem az.
Diszciplináris félreértés, hát persze.

ymirthegiant 2016.01.11. 23:16:04

@Holger Hartland: @Robinzon Kurzor: Nem az a legszebb az egészben, hogy ez nem egy vallási fundamentalista dolgozat 6ezer éves Földdel & tsaival, hanem h. a jelöltnek a felerészben maga szerkesztette lapjában közölt cikk nélkül is bőven megvan mindene, amit a Corvinus megjelölt publikációs követelményként. Ami nem mellesleg még erősebb is mint pl. az ELTE szociológiáé; ott láss csodát ez a publikációs minimumkövetelmény

e) legalább két, a benyújtandó dolgozat témájához kapcsolódó tudományos közlemény
(referált tudományos folyóiratban megjelent cikk vagy tudományos könyvfejezet) bemutatása

www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_12mell_edsz.pdf

Nagyon el vannak itt szállva emberek.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2016.01.12. 06:08:55

@Holger Hartland:

De ha a doktori tárgya a szociálkonstruktivista kommunikáció-modell módosítására tett kísérlet, akkor miért ne lehetne kommunikáció doktori?

Nemrég olvasgattam egy ferences szerzetes munkáját, amely eredetileg Rómában teológiai doktorinak íródott, ökoteológia tárgyban --- legalább annyira ökológiai fogalomkészlettel dolgozik, mint teológiaival, mégsem dobták vissza a teológusok:-)

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2016.01.12. 08:07:44

@bbjnick: A szociálkonstruktivista vonulat külön pikantériát kölcsönöz az ügynek. Amikor a sátános vinceposztot olvastam, azt kellett volna kommentelni, hogy "íme, a szociálkonstruktivista baloldal kinyitotta a Sátán előtt a tudomány házának kiskapuját, és a Sátán bejött rajta", csak hát fene fog írni ezeknek, hogy két percen belül töröljék. ;)))

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.12. 13:09:29

@bbjnick: Több köze van a dolgozatnak a kommunikációtudományhoz, meg a szociológiához, mint a teológiához.

És ezt tudja Elek is.
Az, hogy Robinson Kurzor-féle szellemi éhenkórászok beszopják, amit írt, jó indikátora annak, hogy megvalósult a rágalmazás (vagy becsületsértés). A sértett mostantól védekező pozícióba kényszerül, egy aljas indokból írt, a valóságot elferdítő poszt okán.

Ami felháborít, hogy a hoch-értelmiségiek, akik olvassák és kommentelik a vincentet (Babarczit is beleértve), nem szóltak be Eleknek, hanem csendestársként tűrték, hogy bemocskolja Horányit és TJJ-t.
* kiköp *

Szindbad 2016.01.12. 16:24:26

@Holger Hartland: "A kommunikáció és a
közösség/társadalom, valamint a koinonia (görög), a communio, a societas és a communicatio (latin)
terminusok közti etimológiai és transzlációs kapcsolatok nem csak jól ismertek a kutatók előtt, de a
görög és a latin terminusok általam vizsgált jelentései ugyanakkor azt is mutatják, hogy ha a
transzcendens dimenziót kihagyjuk a kommunikációkutatásokból, akkor számos mai és történelmi
együttlétezési formát nem fogunk tudni modellezni."

Ez mi a francot jelent?

Szindbad 2016.01.12. 16:26:24

@Szindbad: Az Isten bassza meg-re gondol?

Bell & Sebastian 2016.01.12. 17:55:41

@Disznóvári: Fején tetszett találni, mert beszólt, csak a K -vonalon.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2016.01.12. 18:31:23

@Szindbad: Akár arra. :) Mondtam, hogy ilyen értelemben ez nem "tudományos" dolgozat, hanem inkább filozófiai vagy teológiai. De ahogy (felületesen) elnézem, van benne rendes munka, nem kamu. Kérdés, hogy a Corvinus doktori iskolája elmehet-e ilyen messzire az "interdiszciplinaritásban", vagy inkább azt kellett volna mondaniuk, hogy ezzel a dolgozattal tessék átfáradni valamelyik filozófiai vagy hittudományi doktori iskolához.

Bell & Sebastian 2016.01.12. 19:04:58

@Holger Hartland: Kár ezen törpölni, mert már megfejtette az egyik Vincifinci, mi a problámájuk. Nevesítva az, hogy a transzcendentális mit keres egy "tudományos" munkában, amikor a NOSZF, vagyis Francia Forradalom óta az a szokás, hogy ki van zárva.

Zongorával díszített, úri szalonokban ez nem szokás.

Az a releváns kérdés, hogy ez így jó-e és ha igen, meddig marad ez így, erőnek erejével.

Mondjuk ebben az olvasatban érdekes lenne feltenni azt a kérdést, min alapulhat egy matematikai sejtés vajon, aminek bizonyításával előáll a tétel, ami _utólag_ igazolja. Vagy nem igazolja. De attól a sejtés még ott meredezik, csak arra várva, hogy megmásszák. Addig nem tudni, hogy igaz vagy sem, annak ellenére, hogy tojást lehet rajta főzni, vagy kiirtja a bolhát a macskából.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2016.01.12. 19:17:57

@Bell & Sebastian: A transzcendensnek tényleg nincs keresnivalója egy szűkebb értelemben véve "tudományos" munkában, és ez nemcsak a tudomány szempontjából van jól, hanem a transzcendensnek a szempontjából is.

Doktori fokozatot ugyanakkor filozófiából és hittudományból is lehet kapni. Tisztább lenne a helyzet, ha ezt a dolgozatot a szerző bölcsészeknél írta volna. De az sem tragédia, ha erre a Corvinuson doktorit adnak, amennyiben az iskola bevállalja és az egyetem engedi, hogy ennyire nyitott legyen a filoszok felé is.

gyalog.galopp 2016.01.12. 19:55:14

@Holger Hartland:

Daniel Kahneman, pszichológus, kutatott , talált és mint pszichológus a pszichológiai kutatásainak eredményét egy amcsi közgazdasági lapban publikálta.
Láss csodát, 2002-ben közgazdasági Nobelt kapott.
Daniel barátunk saját bevallása szerint soha nem foglalkozott közgazdasággal, nem is ért hozzá, mert ő pszichológus.

Bell & Sebastian 2016.01.12. 20:14:03

@Holger Hartland: No jó, de interdiszciplinaritás is van a világon, mióta kétszárú gatyában járunk. Nem hinném, hogy mindenkinek szét van vágva a két féltekéje és egyszerre csak egyet használhat belőlük.

Szerencsére a világ még nem így működik.

De az eredeti kérdés a sejtés, illetve forrása volt. Ez hogyan illik a rendszerbe? Ami megfigyelés alapján létező, csak pont nem sikerült még bizonyítani?

(Megjegyezném, ha Mekkeleknek van is némi igaza, pont ott a gond, hogy nem tudja bizonyítani, mint ahogyan maga sem, csupán közmegegyezre hivatkozhat Az pedig most kevésnek tűnik.)

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2016.01.12. 20:59:15

@gyalog.galopp: A közgazdaságtan és a pszichológia között nincs olyan szakadék, mint ezek és a teológia vagy a filozófia között.

@Bell & Sebastian: Vannak dolgok, amik tisztán jók.

Matematikai sejtésekről kérdezze meg matematikusát.

Bell & Sebastian 2016.01.12. 21:16:02

@Holger Hartland: Nem pont arra gondoltam, hanem a magzatelhajtott őrangyalára, amelyik véglegesen feladta.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.12. 21:57:20

"Az előző dián bemutatott megközelítés mellé Rosengren egy háromdimenziós tipológiát is odatesz. Ebben a tipológiában a kommunikáció diszciplínáját Rosengren a
következőképpen tájolja be:
 A szintek dimenziójában: a pszichológia és szociológia szintjein
 A kommunikációs dimenzióban olyan diszciplínák mellett, amelyek a szocializáció más jelentős ágenseivel és/vagy a kontroll és kommunikáció alapvető folyamataival foglalkoznak
 Az intézményi dimenzió szintjén pedig olyan klasszikus intézményes irányultságú diszciplínákat keresztez, mint a közgazdaságtan, a politikatudomány, a teológia.
 Az idő és tér dimenziójával kapcsolatban annyit jegyez meg, hogy a kommunikáció mindenkori tanulmányozása ezt nem hagyhatja figyelmen kívül.
Rosengren a kommunikáció diszciplináris beazonosításával kapcsolatban óvatosságra és körültekintésre int, hiszen az interdiszciplináris viszonyok kezelése ezt követeli meg
(Rosengren im, 28)."
igyk.pte.hu/files/tiny_mce/File/kari_projektek/informaciotudaservenyesules/tananyagok/1_alprojekt/KE/01_Akommunikacioelmeletdiszciplinarizalodasa.pdf

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2016.01.13. 02:55:27

@Szindbad: @Bell & Sebastian: @Holger Hartland: @Disznóvári:

No, most komolyan! Mi a vita tárgya?

A nyolcvanas években virágozott Magyarországon a vallásszociológia, a műalkotások befogadásszociológiája és hasonló "kétes" tudományok (értsd: néhány tudományos díszpintynek engedélyezte a hatalom az ezekkel való foglalkozást). Ha valami "tocsog" a transzcendensben, az ilyen témájú munkák bizonyosan. Ha, mondjuk, 1982-ben doktorálni lehetett az ELTÉ-n olyan témával, ami evidenciaként kezelte a koinonia, a communio transzcendens aspektusait, akkor 2015-ben a Corvinuson miért ne lehetne?

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.13. 05:13:13

@bbjnick: A társtudományokban a kreativitás igazi fokmérője, hogy mennyire tud valaki közvetíteni a diszpintyinák közt.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2016.01.13. 08:17:07

@bbjnick: Részletkérdés. A lényeg, hogy a doktorikat nem ballib blogokon osztják vagy vonják vissza, és a BTK mindenkire vonatkozik. A többi részletkérdés.

Bell & Sebastian 2016.01.13. 09:45:05

@bbjnick: Disznóvári megválaszolta. :) Akkoriban A szocialista ifjúság hazafias nevelése -című dolgozatot éreztem nevetségesnek (fingért lovat), amihez közöm volt, manapság jobban elkelne egy Mamahotelos-papabankos középkorú felnőttek domesztikálása -védés.

Mi lesz majd, ha elfogynak a témák, mert nagyon úgy néz ki, megyünk vissza, a kályhához. Tudományos liberalizmus, a szabályozatlan kapitalizmus politikai gazdaságtana? Megannyi, kiaknázatlan lehető-segg.

TothJanJ 2016.01.15. 09:14:41

@Holger Hartland: Potenciálisan, ja. Három ügyvéddel beszéltem azóta, egyet meg is bíztam, hogy nézzen rendesen utána. Pontosan három egybehangzó véleményt kaptam arról, hogy ma Magyarországon az a helyzet is és a bírói gyakorlat is, hogy a két orulunkvincent-blogbejegyzés tartalma a szólásszabadság és a szabad véleménynyilvánítás hatáskörébe tartozik és nincs bennük olyan tényállítás ami miatt felelősségre lehetne vonni az íróját ezeken a címeken. Jogilag semmi nem történt, minden a legnagyobb rendben. Ilyen erővel, ha legközelebb valaki begőzöl, akkor simán írhat egy jogilag támadhatatlan tartalmú levelet amit attól függetlenül azért mindenki ért, kikeresheti a netről az adott ember munkahelyi feletteseit, kollégáit, beosztottjait, társszerzőit, azokat akikkel közösen írt pályázatot vagy közös futó projektjei vannak stb. és elmondhatja nekik a "véleményét".

Robinzon Kurzor 2016.01.15. 12:32:08

@bbjnick: "Ha, mondjuk, 1982-ben doktorálni lehetett az ELTÉ-n olyan témával, ami evidenciaként kezelte a koinonia, a communio transzcendens aspektusait, akkor 2015-ben a Corvinuson miért ne lehetne?"

A tény, hogy lehet, elég jól illusztrálja, hogy ezen a területen is ott tartunk (még vagy már, első körben nem is érdekes), mint a Kádár-posványban.

Ahogy pedig a kérdést felteszed, elég jól illusztrálja, hogy ez számodra nem probléma, ebben érzed jól magad.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.15. 12:49:24

@TothJanJ: Erre tippeltem én is; ma a "véleményszabadság" előbbre van, mint a jó hírnév védelme.

És ezért mondom, 2 megoldás van:
- jótünci pofáját szétbaszatni egy erre kiképzett szakemberrel
- a vincent blog kapcsolati hálóját felderíteni, kipakolni a netre az összes szerző IRL adataival együtt

Ezek semmiféle könyörületet nem érdemelnek.

@Robinzon Kurzor: Csak nem hagyod abba, ostoba patkány. Ráadásul jellemtelen módon, az illető kommentje alá írtad az ostobaságodat, megszólítani már nem merted.

Robinzon Kurzor 2016.01.15. 14:10:10

@Disznóvári:
"ma a "véleményszabadság" előbbre van, mint a jó hírnév védelme."
vs.
"ostoba patkány"

Én jól elszórakozom rajtad, főleg az ilyen kommentjeid miatt.
Csak így tovább!

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.15. 14:24:44

@Robinzon Kurzor: Nézd, nyomorék, esetleg akkor lenne igazad, ha saját neveddel írnál. Így csak saját magadat égeted.

Ilyenkor mutatkozik meg az igazi valótok, nektek "liberálisoknak". Aljasok vagytok és ostobák. Jellemtelen férgek.
Ki nem mernél állni vitázni TJJ-vel még névtelenül sem. Viszont beállsz a mocskolódásba, úgy hogy előtted szólt hozzá, vállalva kilétét.

Robinzon Kurzor 2016.01.15. 14:41:18

@Disznóvári:

Annyira azért nem szar a helyzet, hogy veled kelljen diskurálnom, de most mégis meg kell tennem.

1. Nem olvasok minden kommentet. (A tiédet mindig. Az a jutalomfalat.)

2. Nem látom, hogy bárki vitára hívott volna ki, így nem is értem, mire kellene kiállni.

3. Miközben állandóan azon sajnálkozol, hogy a "véleményszabadság előbbre van mint a jóhírnév védelme", Mandiner-szerte te vagy az egyik leggyalázkodóbb kommentelő.
Az utolsó két kommented (a patkányozós, meg a férgezős) vegytiszta becsületsértés (Btk), csak hát akkora egy senkihelyettes vagy, hogy a célpontjaid inkább röhögnek rajtad és eszükbe sem jut feljelenteni.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.15. 15:01:33

@Robinzon Kurzor: Mondom, hogy ostoba vagy és aljas.
Egy névtelen kommentelőt lepatkányozni nem becsületsértés.
Ennyit tudsz, szarházi. Eljátszod, hogy nem olvastad TJJ kommentjét. Ennyire nem nézz hülyének senkit, kispajti.
Egy mukkot nem értettél sem a dolgozatából, sem a vitából. Ezért sunyi módon odaszartál valamit a kommentje alá, válaszolva bbjnek. És még mindig azt hiszed, hogy neked van igazad. Egy igazi ostoba fasz vagy, nulla belátási képességgel.

Azt tudom, hogy szórakoztató vagyok. Én is jól szórakozom a kommentjeimen, örülök, ha mások is így vannak vele.

Hogy ki a senki, arról inkább ne beszéljünk. Emberileg, szellemileg te az vagy, meg Elek Gábor is, az biztos. (Egyébként Hartland is az, bár most korrekten viselkedett.)

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.01.15. 15:19:06

@Robinzon Kurzor: Arra válaszolj, szarházi, miért nem mered "szemébe" mondani @TothJanJ: -nek, hogy
"Én tartom magam annyira kompetensnek, hogy egy bukott angyalokkal való kommunikációról szóló doktori, az bizony kamu."?

Robinzon Kurzor 2016.01.15. 15:49:28

@Disznóvári: "Arra válaszolj, szarházi"

Én megértem, hogy ahonnan jössz, onnan ezt tudtad hozni.
De ezzel kultúrkörökben nem rúgsz labdába.

A gyereknapnak vége, további kellemes toporzékolást!

maroz 2016.01.16. 08:51:41

@TothJanJ: Ezzel szemben a dolog jó oldala, hogy az is szabadon elmondható, miszerint az Örülünk-blog egy szocialista káderfészek, amit a szocik egy érdekes életpályályú háttérembere, az ORTT Műsorszolgáltatási Alapjának a politikailag kinevezett egykori vezetője alapított, több szoci kiskáder társaságában. Azért így már egy kicsit más értelmezést kaphat dr. Gábor Elek véleménye is, illetve felmerülhet az a kérdés is, hogy mit keres egy, a rendzserváltás után közvetlenül az usába tanulni kijutó tudós egy olyan társaságban, amelyik egyik alapítója egy feketeöves háromperhármas családból származik. Mi köze dr. Gábor Eleknek a felderítetlen pártállami múlthoz? Ez egy jó, véleményalkotásra késztető kérdés, tehát ha éljen a véleményszabadság akkor legalább érdemi kérdésekre kíséreljünk meg válaszokat találni.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2016.01.16. 10:46:15

@TothJanJ: Néha sajnálom, hogy a párbaj intézménye kiment a divatból. 1886-ban egy ilyen írásért már megvívhattatok volna. A posztok az alájuk írt kommentekkel együtt lépik át a határt, és akkor bizony a törzsközönség egy részét is bíróság elé lehetne vinni, de nem vagyok jogász. Érdekes, Vásárhelyi Máriának egymilliót ítéltek egy vacak indexes gúnycikkért, pedig ő közszereplő.

@Robinzon Kurzor: Nézd meg, mi mindenből doktorálnak az ELTE Filozófiai Doktori Iskolájában. Onnan ez a dolgozat nem lógna ki. Persze nyilván nem Ludassy Mária vagy Máté András, hanem pl. Mezei Balázs témavezetésével.
süti beállítások módosítása