A kultúrák és életmódok nem létező egyenrangúságáról
2015. június 11. írta: dobray

A kultúrák és életmódok nem létező egyenrangúságáról

alaricandrome.gif 

„A lelkiismereti szabadság joga és különösen
a vallásszabadsághoz való jog az emberi személy
ontológiai méltóságára támaszkodik,
és semmiképpen sem a vallási és kulturális
rendszerek egyenlőségére, ami valójában nem létezik.”
(Joseph Ratzinger−Tarcisio Bertone)

„Ahhoz, hogy progresszív politika legyen, előbb bátor progresszív történeti elbeszélésre, társadalmi vízióra, értékrendre van szükség. Talán még emlékezünk: szabadság, morális autonómia, jogegyenlőség tisztelete, az esélyek egyenlőségének, a kultúrák és életformák egyenrangúságának elismerése, a kirekesztettek és elnyomottak segítése, a kulturális és a politikai nemzet elválasztása”írja Braun Róbert a Trianonról ésszel felfogható, ám szívvel el nem fogadható esszéjében.

Nem csak a kortárs baloldal, hanem a fősodratú kortárs közgondolkodás egyik toposza is a „kultúrák és életformák egyenrangúsága”. Nehéz persze kideríteni, maga Braun Róbert mit ért pontosan ez alatt, s azt sem tudom kideríteni, vajon az egyenrangúság fogalmát tudatosan választotta-e az egyenlőség helyett (ha igen, az üdvözlendő). Az egyenlőség misztikus, ám túlterhelt fogalma ugyanis – vállalom, intuitív meglátás – mintha egyre inkább egyformaságként értelmeződne. Az egyenrangúság sokkal világosabb kifejezés, amikor például férfiak és nők viszonylatában beszélünk az egyenlőség kérdésköréről.

A legitim pluralizmus és eltűnése

Nem igazán értem azonban, miként is beszélhetnénk akár egyenlő, akár egyenrangú kultúrákról és életformákról. Nem azt kívánom kétségbe vonni, hogy létezik-e egyáltalán legitim pluralizmus ezügyben: nem városi és falusi, hegyvidéki vagy tengerparti élet, szellemi vagy fizikai munka, családi élet, szerzetesi hivatás, afrikai önkéntesség és a Wall Streeten való bankigazgatás között szeretnék igazságot tenni.

A kultúrák és életformák egyenlőségének kérdése nem gasztronómiai probléma, nem arról van szó, hogy az önmagában etikai kérdést nem hordozó nemzeti és regionális sajátosságok között kellene rangsort felállítani, ilyen értelemben nem versenyezik egymással a puliszka, a sztrapacska és a gulyásleves (van viszont jobban és kevésbé sikerült variációja mindegyiknek). Kivéve, ha valaki a szerinte hátrányt szenvedő puliszka érdekében jogvédő mozgalmat indít és küzdeni kezd a puliszka esélyegyenlőségéért, felállítva egy puliszkariánius háttérideológiát. Végső soron azonban a zöldségesek jogos érdekérvényesítéséhez sem szükséges zöldséges filozófia, úgyhogy ezt a szálat mellőzzük.

Az ilyen regionális eltéréseknek amellett, hogy önmagukban, létükből adódóan értékesek és fontosak, annyi lehet az etikai hozadéka, hogy hozzájárulhatnak az egyformaságból adódó unalom elkerüléséhez és a helyi-regionális-nemzeti identitások egészséges öntudatához is.

Modern korunkat azonban a máskülönben sok szempontból üdvös globalizáció következtében éppen az ilyesfajta pluralizmus visszaszorulása fenyegette, talán még fenyegeti is, habár az utóbbi időben tanúi vagyunk a regionalizmus új divatjának. Olyan sokszínűség persze, mint régen, már sosem lesz. Nem lesz minden falunak saját tánca, a többitől különböző viselete, népdalai (illetve vannak, de elfelejtjük őket). Egyenöltözködés, egyenkaják, egyenzenék hódítanak.

A választék persze széles, a választási szabadságról nem is beszélve, ám mindenhol ugyanazok közül választhatunk. Mindenhol megvehetjük ugyanazokat a cuccokat, mindenhol bemehetünk a gyorséttermekbe és mindenhol megtaláljuk az éppen kurrens zenei irányzatok és együttesek rajongótáborát. Jószerivel értelmét vesztette a gasztronómiában a szezon fogalma (kivéve a falusi nagyanyánkat és a méregdrága éttermeket), mivel bármikor vehetünk lefagyasztott, tartósított gyümölcsöt meg tengerentúli banánt. Jó esetben ezt kiegyensúlyozza az, hogy a helyiek őrzik a helyi sajátosságokat, amelyeket csak helyben lehet elérni. Pedig annak is van értéke, ha valami nehezen elérhető, oda kell menni, meg kell küzdeni érte, mert az ott és csak ott van.

A pluralizmus megfordulása

Braun Róbert azonban nem erről beszél. Ez a fajta pluralizmus ugyanis régen egy civilizáción átívelő világértelmezési kereten belül jelent meg, ami területileg is meghatározott keret volt. Ma fordítva van mindez: a fenti, az élet apró-cseprő dolgaiban való pluralizmus sokkal kisebb, mint régen; ám a világértelmezési keretek visszaszorultak a magánszférába, a rekvizítumként megmaradt, hivatalosan is megült, esetleg munkaszüneti nappá nyilvánított vallási és nemzeti ünnepeket leszámítva.

Ma elsősorban világértelmezési keretet, mítoszt választhatunk szinte teljesen szabadon: lehet saját magánvéleményünk, amit megtarthatunk magunknak vagy persze hirdethetjük is. A hasonlók megtalálásáért azonban meg kell küzdeni, mivel területi elkülönülés az ügyben nincsen. Márpedig a közös narratíva csak akkor tud igazán érvényesülni, önvédelmi szempontból is, ha egy nagyjából körülhatárolható területen mindenki a magáénak vallja, ilyenkor van ugyanis megfelelő védelmi potenciálja. Meg ilyenkor tud összekötni annyi embert, hogy azok politikai közösséget alkotva mind ezen belül rendezzék be az életüket.

A területi elkülönülés kérdésének felvetése ma eretnek tabusértés, ám gondoljunk csak bele Carl Schmitt-i módon abba, mit történne, ha teljes valójában, radikális módon megvalósulna a kulturális sokszínűség. Vegyünk egy határhelyzetet: a keresztények vasárnap nem dolgoznának (esetleg megtagadnák a munkát), a muzulmánok pénteken, és így tovább, egyszóval szétesne a társadalom megszervezettsége, mivel mindenki eltérő módon folytatná az életét. Ha egy munkahelyen mindenki más naptárhoz igazodik, nehéz megszervezni a melót. Csak az segítene, ha a flamandok jobbra, a vallonok balra állnának, a belgák meg persze maradhatnának középen, jók lesznek ütközőzónának.

Ámde mit gondol a brauni progresszió a civilizáltságról? Görögökről és barbárokról? Arról, hogy mit adtak nekünk a rómaiak? A nyugatról és a többiről? Ha minden kultúra egyenrangú, civilizálható-e egy nép? Elítélhető-e egyes afrikai törzsek gyakorlata, hogy megcsonkítják a nők nemi szervét? Egyenrangú-e a kannibalizmus a három Michelin-csillagos éttermek menüjével? Ha léteznek egyetemes emberi jogok (amit nem csak megveszekedett reakciósok vonnak kétségbe, hanem posztmodern teoretikusok is), azok terjeszthetőek-e a földgolyón úgy, hogy közben tiszteletben tartjuk az emberi jogokat nem ismerő, sőt el nem ismerő kultúrák állítólagos egyenrangúságát? Mit kezdjünk azzal, hogy a gyarmatosított népek gazdasági szempontból általában a mai napig jobban állnak gyarmatosítatlan társaiknál? Szigorú értelemben véve az egyenrangúságot (márpedig csak ennek van értelme) beszélhetünk-e sikeresebb és kevésbé sikeres civilizációkról, kultúrákról, nemzetekről?

Nem vagyok híve a nacionalista gőgnek, de valahol érthetőnek tartom a nyugodt angol fölényérzetet, még a Brit Birodalom romjai fölött is. Sőt spanyol és görög válság ide vagy oda, a spanyol és a görög fölényérzetet is megértem. Egyenrangúak-e a történelem süllyesztőjében eltűnt, barbár népek kultúrái a görögével, amelynek a filozófusait a mai napig tanítjuk és értelmezzük az egyetemeken?

Akár még az is felvethető, hogy egyenrangú-e a honfoglaló magyarok kultúrája azzal a nyugatéval, amihez csatlakoztunk? Kétlem, hogy pusztán a többség, a hatalom és az erő birodalmi koncentráltsága késztetett volna minket a csatlakozáshoz, habár kétségtelen: ennek is része lehetett benne. Egy világmagyarázatot, mítoszt azonban nem tart meg ezer éveken át a puszta erő, a puszta hatalom és az oly szent akarat. Ahhoz hinni is kell benne. Minek csatlakoztunk a nyugathoz és maradtunk is ott, ha a reálpolitikai megfontolásokon túl nem volt benne semmi lenyűgöző? Mindezzel nem állítom, hogy a honfoglaláskori magyar kultúra ne lenne érdekes és ne kellene ismernünk, ne lehetnénk okkal büszkék rá.

És vajon előttünk és utánunk a többi törzsi, barbár nép is csak Róma és Bizánc hatalma és ereje előtt hódolt meg? Vagy esetleg Róma, a Divina Urbs, még hanyatlásában is lélegzetelállító volt és tekintélyt parancsoló, azaz volt benne valami felsőbbrendűség (Bizáncról nem is beszélve)? Nem mondhatjuk-e, hogy magasabbrendű az a Bizánc, ahol még a pékségben is teológiai kérdésekről vitatkoztak? Nem lehet-e igaz ez a mostani nyugatra is, vélt vagy valós hanyatlásában? Lett volna-e civilizáló, nevelő ereje Athénnek, Jeruzsálemnek és Rómának, de akár a fenséges ókori Egyiptomnak és Kínának is, ha azt gondolja, minden kultúra és életmód egyenrangú? Nem, nem lett volna.

Továbbmenve: egyenrangú-e két vallás, de akármilyen két világlátás is, amelynek alapvető tételei kölcsönösen kizárják egymást? Azt gondolom, nem: vagy az egyik, vagy a másik. Akármelyiknek is legyen igaza, a teizmus nem egyenrangú az ateizmussal, a szerető, személyes Egyistenben gondolkodó kereszténység a semmiben való feloldódást hirdető buddhizmussal, s főleg nem a panteizmussal (ami amúgy a modern méregzöld mozgalmak vallása is). Márpedig ahol igazság van, ott magasabbrendűség van, ahol pedig tévedés, ott alacsonyabb rendűség. Józan paraszti ész, elemi logika.

A jogos igazságigényről

El lehet-e minden vitát intézni azzal, hogy minden félnek megvan a maga igazsága? Nem, nem lehet. Hadd gondoljam azt, hogy azon elvek, amelyek mentén berendezem az életemet, a szó szoros értelmében magasabb rendűek más elveknél. Miért ezen elvek szerint élnék más elvek helyett, ha nem gondolhatom ezt? Mert így esik jól? Nézzünk már ki többet az emberekből, higgyük el, hogy nem pusztán a kellemesség alapján rendezik be az életüket, és hajlandóak erőfeszítéseket tenni az ideáljaikért. Ki többet, ki kevesebbet, ki elbukik, ki nem, esendőek vagyunk, ez is evidencia. A másik tiszteletben tartása nem jelenti azt, hogy ne ítélhetném meg a másik cselekedeteit, pusztán bizonyos kényszermentességet jelent, amit persze úgyszintén nem lehet abszolutizálni.

Persze ma divat az igazság megismerhetőségének vagy létének tagadása, mivel az zsarnoksághoz vezethet. A térítés (a meggyőzéssel való próbálkozás) sértés. Itthon persze még nem, ám az amerikai egyetemeken igen, idő kérdése, mikor próbálja meg importálni valaki hozzánk is. Kezdünk azonban rájönni, hogy az igazság tagadása is zsarnoksághoz vezethet. Akkor ugyanis nincs más út, mint a hatalom megszerzésének és megragadásának útja, érvelni és meggyőzni sem lehet senkit (ami amúgy is – szól egyes identitáriusok kifogása – a fehér férfi módszere az elnyomás fenntartására).

Nem kell azonban tarthatatlan tételeket magunkévá tenni ahhoz, hogy tiszteljük mások szabadságát és emberi méltóságát. A szabad választás tana emberi méltóságunkon alapszik, nem a kultúrák és életformák egyenrangúságának tanán. Ami miatt ezt nem szeretjük beismerni, az talán az, hogy az emberi méltóságra, pontosabban a rá nem kényszerítésre alapozott elképzelés magában hordozza még az igazságigényt, a mérce léte, a hogyan kell élnem? kényelmetlen kérdését; akkor is, ha nem akarjuk azt másokra kényszeríteni. Az eredendő egyenrangúság-egyenlőség feltételezése azonban tabusítja ezt az elgondolást, kizárva minden potenciális, az igazság nevében életre hívható diktatúrát. Habár a tabusítás sosem lesz tökéletes, mivel a rawls-i semleges alapelvek, mint a tolerancia, tisztelet, stb, végső soron nem semlegesek, és hordoznak magukban némi normativitást. Vajon egyenrangú-e a toleráns kultúra a nem toleránssal a tolerancia hívei szerint?

Nem kényszeríti-e rá a progresszió a saját elveit egész államok politikai közösségére tőlünk nyugatra gyűlöletbeszéd-törvények, kvóták és egyebek formájában, − mondván, ez a korábbi és mai elnyomás (az egyetlen legitim magyarázó narratíva), valamint az ellenséges légkör elleni küzdelem egyetlen hatékony módja?

Ez az egyenrangúság-mantra nem kezdi ki az egészséges önazonosságot és öntudatot? Dehogynem, amint az látszik az nyugat öngyűlölő tendenciáin.

A kultúrák és főleg az életformák egyenrangúságának hiedelme hazugság. A kérdés az, milyen kultúráról és milyen életformáról beszélünk. A kérdés nem a forma, hanem a tartalom. Nem a negatív, hanem a pozitív szabadság. Ez az igény persze normatív, univerzalista és imperialista. Vállalom. Elvégre az igazság felszabadít.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr377531132

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Szilvay Gergely: A kultúrák és életmódok nem létező egyenrangúságáról 2015.06.11. 08:26:01

A kultúrák és főleg az életformák egyenrangúságának hiedelme hazugság.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Der Otto 2015.06.11. 13:50:53

Maximálisan egyetértek a komment kultúrált és cizellált tartalmával!Az un.mai értékválság oka pontosan az "egyenrangusítás".A fontos,kölcsönös tiszteletnek és elfogadásnak nem ez az útja....Élesebben fogalmazva:ez a mentalitású és értékrendű világ-és kultúra-értelmezés veszélyes vizekre visz!Álhumanista és álfilantróp köntösben és hamis toleranciával minden kultúra,vallás és világnézet relativizálásához vezet,aminek "áldásos-álságos eredményét"napi szinten,a saját bőrünkön érezhetjük...

Helyes Írás 2015.06.11. 14:24:10

Nagyon jó, érdekes és fontos ez a kis gondolatmenet. Nem nagyon lehet kifogásolni az elmondottakat, csupán azt, ami hiányzik belőle: a következtetést, amiért fontos erről elmélkednünk.

Először azonban helyesbítsük az egyetlen hibát: „A kultúrák és főleg az életformák egyenrangúságának hiedelme hazugság.” – Nem hazugság, hanem tévedés. „Hiedelem” már a fogalom tartalmánál fogva sem lehet hazugság. Hazug módon hinni nem lehet.

A gondolatmenet azért valós, mert az „ember” morális lény, azaz keresi a „helyeset”, az „igazat”, azaz „értékel”. Nem tud mást tenni. Akkor is értékel, ha tagadja. A saját maga által helyesnek tartott, s ha berögzült, akkor mondhatjuk, hogy hitté vált morális szempontokhoz méri más „világértelmezési keretek” szempontjait és „igazságait”. Az „igazság” valóban létezik, megismerhető és sok-sok gondolkozással mindenki számára „kiművelhető”, azaz koherenssé, ellentmondásmentessé, s ennek nyomán térítésre is alkalmassá tehető, s intézményesíthető. Azt látjuk azonban, hogy a különböző „világértelmezési keretek” saját igazságokkal bírnak, s ezek nehezen összeegyeztethetők egymással. Számos esetben már a morális szempontjaik is kibékíthetetlenek: pl. egyenlőek-e a nők a férfiakkal vagy az uralmuk alá vonhatók, szabad-e kilépni a „világértelmezési keretből” vagy ennek halál a büntetése, stb. (S valóban a tartalom a lényeg, mert az életünkről van szó.)

S igaz, a „világértelmezési keretek”, területileg szerveződnek (most nem érdekes, miért), harcolnak egymással, s az egyének mindegyikben keresik az igazságot. Az euroatlanti keresztény világnézet a kapitalizmus kiteljesedése óta „belülről” kifejlődött ellenlábas világnézetekkel küzd. Hatalmas áldozatok árán legyőzte a náci és a kommunista kultúrát (amelyek azóta – helyesen – nem egyenrangúak), s most egy új, a „tolerancia” jegyében fellépő „világértelmezési keret” nyert teret magának. Ugyanolyan, mint az összes többi, s ugyanúgy az összes többi fölé helyezi magát, abszolút igazságaival (emberi jogok, stb.). Különös sajátossága, hogy a világban létező összes kultúrához tartozó embereket bele akarja keverni és vegyíteni a saját társadalmába, s ily módon kioltani hagyományos ellenlábasát a kereszténységet és a behozott kultúrákat egyaránt. Erre szolgál a kultúrák egyenrangúságának „hiedelme”. Ezek a kultúrák azonban nem egyenrangúak, nem adják fel a morális elveiket és az igazságaikat, nem oltódnak ki, s főleg nem olvadnak bele a „toleráns kapitalizmus” hatalmas ellentmondásokkal terhelt új „világértelmezési keretébe”. Továbbra is le akarják győzni egymást, és legyintenek a „toleránsokra”.

A szerző gondolatmenetéből, tehát az következik, hogy egymással ellentétes morális elvekből kiinduló és szembenálló igazságokat valló kultúrák toleráns együttélése nem lehetséges, a morálisan kifinomultabb kultúra nem tud visszalépni, a kényszeren és erőszakon alapuló kultúrák pedig szétesnek és lepusztulnak, de valamiféle főnixmadárként „toleránssá” nem válnak. Vissza kell térni a területi elkülönüléshez, amíg nem késő és hagyni kell, hogy az egyes kultúrák maguk forrják ki és harcolják meg a saját fejlődési útjukat. Az euroatlanti világon belül is ez a feladat.

I_Isti 2015.06.11. 14:35:00

" Elvégre az igazság felszabadít."

Ján. ev. 8:32. "És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket."

Bell & Sebastian 2015.06.11. 16:45:18

@I_Isti: Szektásoknak a munkát ajánlanám, belépőnek.

A kései és setét középkorban vaolt egy szer egy együttes.

www.youtube.com/watch?v=Of4KHmFhhMQ

Minden együtt állt a sikerhez. Nagyváros, orvosok, progresszió, összhangzat, egyedileg épített hangszerek, all is one.

Valahogy mégsem össze, pedig nyomta őket pártunk és népünk vezető ereje.

Először azt gondoltam, hülye a nép, velem együtt, mert nekem se tetszett annyira.

Azóta eltelt (hagyjuk) jó sok év, és arra jöttem rá, hogy ők tévedtek, nem az istenadta nép. Rossz volt az alapkoncepció, hiányzott belőle a közös (magyar) nyelv, ami lehetett volna bármi, népzenétől a Bibliáig, gyöngyvirágtól lombhullásig.

Nem tudhatom, hogy Dobrayt e poszt megírására mi inspirálta, legfeljebb sejtem.

Nyugodjon meg Dobray, nem marad el a tömegméretű megtorlás az európai tévútért. Panta Rheit is hiába játszottak orrba-szájba, senkinek sem kellett, mára emlék csupán.

De ha mellétesszük a mostanában termelt szemetet, biz'isten, visszasírom. Amellett, hogy beszedtem egy bocsánatos bűnt, fölösleges esküdözéssel.

Szépen haladunk, leginkább lefelé -Bjaun Jóbejt ide vagy oda- magyarságilag.

Bell & Sebastian 2015.06.11. 16:47:18

Izé, melege van a mikroprofesszornak, meg nekem is.

Bell & Sebastian 2015.06.11. 17:14:03

A bizonyítást nem igénylő tétel tehát a következő:

- Ami egy rossz világban rossz volt, az egy még rosszabban óhatatlanul jóvá nemesedik.

Exploiter 2015.06.11. 19:14:35

Egészen elképesztőnek tartom, hogy ilyen magától értetődő dolgokat nem csak, hogy magyarázni kell, de a legtöbben egyet se értenek vele.

Tiszteltetem Brüsszelet 2015.06.11. 20:07:50

1. Ki a f*sz braunróbert

2. Miért jó ha majmok özönlik el a hazámat?

news.yahoo.com/backlash-grows-italy-migrant-arrivals-top-50-000-154129180.html

Szerencsére a braunróbert fajtársa a köcsög Steinerkristóf a Velveten megmondja (Izraelben él), hogy szeretni kell a bevándorlókat (meg a buzikat persze)

Nna, ezek mindig benne vannak más civilizációjának az elpusztításában.

gyalog.galopp 2015.06.11. 20:20:25

Őőő, hmmmm , igen a plakátragasztáshoz könnyebb volt hozzászólni akármit is .
de jó, átolvasom még egyszer.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2015.06.11. 20:57:34

@Helyes Írás:

"„A kultúrák és főleg az életformák egyenrangúságának hiedelme hazugság.” – Nem hazugság, hanem tévedés."

Én ezt úgy fogalmaznám át, hogy:

A kultúrák és főleg az életformák egyenrangúságának hirdetése hazugság..

Tudományos libsizmus 2015.06.11. 22:53:18

A liberalizmus megindította végső támadását Európa ellen. Ha nem akasztófán végzik, akkor végünk van.

Herr Schnitzel Lutscher 2015.06.12. 07:08:21

az alsóbbrendű kultúrákat onnan lehet megismerni, hogy tagjai az egyéni, ill. klánjuk érdekeit szemrebbenés nélkül előrébbvalónak találják nemzetük boldogulásánál

Pelso.. 2015.06.12. 09:30:35

az igazság megismerhetőségének vagy létének tagadását hozzánk senki nem akarja importálni, hisz bőségben vagyunk legalább ebben, tájékozódj belső körökben, talán még lehet ebből is pénzt csinálni
süti beállítások módosítása