A Charlie-generáció a közéletben
2015. január 19. írta: Redakció

A Charlie-generáció a közéletben

charlie_berlin.jpg

Vendégszerzőnk, Kardos Gábor filozófus írása.

*

Ha eddig nem lett volna világos, most szépen kiderült, kik gyakorolják itt Európában a politikai hatalmat és milyen médiaháttérrel – igényszintjük pontos kifejezése, ahogy Charlie-ként határozzák meg magukat. Érdemes közelebbről megnézni: mit tudhatunk meg a konkrét ügy tükrében erről a nyugati országok közéletét globálisan meghatározó Charlie-generációról?

A sajtószabadság mint a szabadságjogokat korlátozó „terrorellenes intézkedések” ürügye

Európa kormányai és a nyugati sajtó szerint a párizsi merényletek tétje a sajtószabadság volt. Ehhez képest a kormányok jelenlegi intézkedései egyáltalán nem a sajtószabadság megerősítésére, hanem ezzel pont ellentétesen inkább szabadságjogokat korlátozó intézkedésekre irányulnak, hivatkozva a terrorveszélyre és a bevándorlási politika szigorítására. Miközben mindenhol a sajtószabadságot firtatják, ennél sokkal inkább a vallásszabadság, illetve a lelkiismereti szabadság értelmezése a tét − sokkal inkább ezek kerültek veszélybe, főként az európai muszlimok számára.

Akár tudatos manipulációról van szó, akár csak a hatalmat gyakorló politikai vezetők szellemi igénytelenségét láthatjuk ebben; tényként kell rögzítenünk, hogy az ügy sokkal élesebben érinti közjogilag és a közvélemény befolyásolása szempontjából is a vallásszabadságot és a bevándorlási politikát, mint a sajtószabadságot, amire most általában hivatkoznak. A „terrorellenes” intézkedések tükrében eléggé mondvacsinált módon.

Kikből állnak a mai politikai és gazdasági elitek?

Talán túl sokat feltételeznek a politikai és gazdasági „elitről” azok, akik ilyenkor valamilyen ördögien agyafúrt globális összeesküvést gyanítanak a háttérben, mert jellemzően olyan vezetőkről van szó, akiknek műveltsége, stílusa, etikai és viselkedéskultúrája évről évre látványosan hanyatlik. Hogy a franciák példájánál maradjunk, 10-15 éve még akadtak olyanok is politikusaik között, akik nem megcsinált médiafigurákként szerepeltek, nem celebekként népszerűsködtek a masszamédiában, mint ez a szegény Hollande vagy elődje, Sarkozy; hanem ténylegesen az ország szellemi elitjéhez tartoztak, a nagy francia  írókhoz méltó stílusban fejezték ki magukat akár írásban, akár szóban, mint például Michel Rocard vagy Lionel Jospin, aki képes volt lemondani, miután rosszul szerepelt az elnökválasztás első fordulójában Le Pennel szemben. Ilyet se látunk politikusoktól Európában, hogy lelkiismereti okból lemondanak.

Mára végleg fölváltották őket a bután karrierista és műveletlen, technokrata médiapojácák, akik globálisan olyan sematikus figurák, mintha ugyanott gyártanák őket, valamilyen multi futószalagján... Talán mert pontosan ez történik, akár École nationale d'administration (ENA) a központi tanüzem neve (ahol nemcsak a francia politikai elit, de az egész közigazgatás vezetői gárdája végez), akár Harvard, Yale vagy Oxford, netán Cambridge a kérdéses „elitgyár” neve, a végtermék globálisan teljesen egyforma. Legfeljebb annyi különbség van köztük mint a Coca és a Pepsi között... vagy a bal- és a jobboldali pártok között, amelyek a két kólamultihoz hasonlóan osztják fel a politikai sajtó piacait éppúgy, mint azt a politikai piacot, amit közéletnek vagy parlamentáris demokráciának is szokás hívni. Bár egyenesebb dolog lenne ebben a rendszerben a parlamentet egyfajta politikai tőzsdeként működtetni, a választásokat pedig nyíltan kormányzási tenderként kiírni, a valós helyzetnek megfelelőbb módon.

Amíg személyes tapasztalatunk nincs róluk, önkéntelenül többet feltételezünk a vezetőkről: egyrészt mert – amióta világ a világ – a hatalom mindig önmagában imponáló, sajátos dicsfényt vont azok köré az uralkodók köré is, akik amúgy félkegyelmű, pipogya és kormányzásra tökéletesen alkalmatlan királynak bizonyultak; másrészt pedig az ember eleve abból indul ki, hogy nyilván jelentős intelligenciát feltételez egy politikai vezető, illetve pártjának „elitje” esetében a hatalom megszerzése. Ez amúgy vaskos illúzió, mert számos esetben véletlenek közrejátszása és főként a hatalom megszerzéséhez szükséges ügyesség, sőt: ügyeskedés sokkal nagyobb szerepet játszik hatalomra kerülésükben a kormányzáshoz szükséges politikai bölcsességnél.

Hasonlóan téves feltételezésről van tehát szó, mint amikor azt hisszük, hogy a meggazdagodáshoz valamilyen rendkívüli intelligencia lenne szükséges – míg kellő számú gazdag ember közelebbi megismerése meg nem győz tévedésünkről. Nem azt állítom, hogy ehhez semmilyen különleges képességre nincs szükség, azt viszont határozottan állítom, hogy a hatalom, illetve gazdagság megszerzése sem a gazdasági, sem a politikai „elit” esetében nem feltételez olyan bölcsességet, amivel a naiv közvélekedés hallgatólagosan mindkettőt felruházza őket. Sőt: jellemzően pont nem a bölcs emberek fő karrier-motivációja a pénz- és hatalomszerzés, ebbéli ügyességük pedig inkább a megszerzett anyagi és politikai hatalom korrupció általi gyarapítására képesíti őket.

Jelzem: ezzel egyben kimerítő elemzését adtuk annak, miért nem működnek megfelelően a jelenlegi parlamentáris demokráciák – mert elég nyilvánvalóan nem megfelelő emberekre és nem megfelelő módon bízzuk a politikai és gazdasági hatalmat. Amikor Charlie-szintre degradálnak minket a politikai rendszer vezetői és vélemény-formatálói, talán először jeleznünk kellene nekik, hogy nem hagyjuk magunkat így lesárlizni, nem hagyjuk, hogy Charlie-nak nézzenek. Vagy hagyjuk?

Ki ez a Charlie, akivel azonosulni kéne?

Visszatérve mai politikus-gárdánkhoz: csekély szellemi képességeik miatt a legnagyobb jóindulattal és a feltételezhetőnél sokkal nagyobb szorgalommal sem lennének képesek szembenézni az emiatt is egyre mélyülő globális válsággal − azzal a civilizációs válsággal, melynek újabb megnyilvánulása az iszlámmal szembeni konfliktus. A kormányon levők etikai és kulturális igényszintjét tökéletesen élethű karikatúraként példázza, ahogy most egy olyan otrombán nívótlan vicclappal azonosultak, mint a Charlie Hebdo. Nézzük már meg az újabban groteszk módon több milliós példányszámra felfuttatott gúnylap díszpéldányát, vagy akármelyik korábbi számát, mielőtt a propaganda domináns mémjét szolgaian lekövetve zsöszüisárlizunk, vagyis azonosulunk egy otromba szennylappal.

Leszögezem, hogy nem örülnék, ha tilos lenne akár nagyon ízléstelen pamfleteket kiadni; ahogyan bizonyos perverziókat, ferde hajlamokat se üldözzenek, ne stigmatizálják, hagyják békén őket. De ugyan milyen alapon következne ebből, hogy az ilyesmi követendő példaként, közösségi normaként jelenjen meg, pusztán azért, mert nem tilos? Megint más kérdés, hogy mennyiben minősülhet gyűlöletbeszédnek bármilyen vallási vagy más közösség durva kifigurázása, egyéni vagy közösségi méltóságának durva megsértése? Miért csak a holokauszttagadás (és magyar esetben a kommunizmus bűneinek tagadása) esetében alkalmazunk cenzúrát, jogi szankciókat? Vagy miért nem holokauszttagadás annak letagadása, hogy az iraki háború népirtással járt és ezért az intervencióban részt vevő országok háborús bűnöket követhettek el, és így tovább. Ha már sajtószabadságról beszélünk, ezekről mikor jelennek meg cikkek tucatjai a tömegtájékoztatásban?

Nincs olyan társadalom, amelyben a Charlie Hebdo típusú öncélú gúnyolódás általános norma lehetne; illetve az a társadalom felbomlását jelenti, amennyiben ez közjóra törekvő közösséget jelent és nem közröhejre vagy öncélú botrányra törekvést. A Charlie Hebdo típusú lapok normális esetben nagyon marginálisak. Franciaországban is mindig az volt, dacára a francia forradalom óta dívó sajátos pamflethagyományaiknak – az európai országok többségében pedig épp ezért nem is létezik ehhez hasonló lap, még marginálisan sem. Bármilyen közösség durva kifigurázása akkor válhat marginális privát perverzióból társadalmi normává, ha olyan radikalizálódás következik be, mint a világháború előtt elburjánzó antiszemita karikatúrák esetében láthattuk. Ez volna a történelmi példa? Ami most történik a Charlie Hebdo globális ünneplésével, pont nem a virágzó sajtószabadság, hanem a rohadó közélet jele.

Elég sovány vigasz, hogy a Reporters Without Borders 2014-es sajtószabadság-jelentése szerint nemcsak ebben az országban vált olyan igénytelenné a „mértékadó sajtó” és a közélet, amilyennek a Charlie Hebdo tükrében látszik. A sajtószabadság valós helyzetének illusztrálására legyen szabad idézni az RWS sajtószabadság-indexét, amely szerint Nagy Britannia csak a 33., Franciaország 39., az USA 46. a rangsorban - olyan országok előzik meg őket mint Lengyelország, Szlovákia, vagy akár Namíbia, Ghána, Jamaika és Costa Rica! Magyarország viszont Szerbia, Tonga és Szenegál után (korábbi besorolásához képest 8 helyet veszítve) 64. a listán.

A társadalom és a kultúra immunrendszere már nem véd meg

Tulajdonképpen az egész Charlie-ügy csak egy szimptóma, mint a jeges-vödrös hisztéria, vagy bármilyen baromság, ami agresszív mémként terjed és simán tömeghisztériát lehet generálni vele. Miért is? Mert a társadalom immunrendszere, a kultúra már nem véd meg az ilyen vírusokkal szemben, se az egyéni, sem a közösségi tudat nem szűri ki mint salakot vagy veszélyes idegen testet. Sőt, mintha már fordítva működne: tömegesen terjednek az igénytelen, otromba baromságok és „hatékonyan” kiszűrnek mindent, ami segíthetne ezekkel szemben: a kultúrát.

Az csak alibi, mellébeszélés, hogy a civilizációnktól idegen kultúrájú bevándorlókkal szemben kéne megvédenünk egy amúgy egészséges, erős és bölcsen önazonos európai kultúrát. A harmadik világból többnyire olyan emberek jönnek, akik számára még sokat jelent a mi kultúránk és a sajátjuk is, akiknek tehát működik az immunrendszere. Az idegen test, amit kultúránknak mint immunrendszernek ki kellett volna vetnie magából, a globalizált ál-tolerancia, mely számára a türelem nem a mások kultúrájának tisztelete, hanem az „anything goes”, a minden úgyis mindegy cinikus közönye. A globális tolerancia itt már rég nem azt jelenti, hogy tisztelem a te más vallásodat, eltérő kultúrádat, mert nekem is van és tudom, milyen sokat jelent. Pedig gazdagíthatjuk eltérő kultúráinkat egymás megismerése által, a néhai keresztényi kultúra etikája szerint, ami már sem vallásos, sem laikus formában nem él tovább a globális multikulturalizmusban. Annyi maradt „tolerancia” címszóval: mi se hiszünk semmiben, hát ti se higgyetek. Nekem sincs identitásom, hát neked se legyen, oszt' helló.

Ezt jelenti a „je suis Charlie”, mint ennek a globális Charlie-generációnak (illetve degenerációnak) a hitvallása. Persze, elméletben lehetne ilyet játszani, hogy globálisan ne létezzen semmilyen kultúra, semmilyen identitás, hanem csak egy fogyasztói massza, virtuálisan tudatformált mátrix droidok tömege. Csakhogy az ember a technikai fejlődés minden illúziója ellenére ugyanaz az élőlény maradt, mint évezredekkel ezelőtt, akinek alapvető társadalmi igényei ugyanúgy nem változnak, mint biológiai szükségletei. Attól még ma is ugyanúgy szüksége lenne testi-lelki-szellemi egészsége megőrzésére, ahelyett hogy nagyüzemi élelmiszereket és az egészségére hasonlóan káros, globálisan előregyártott eszméket etetnének meg vele tömegével. Attól, hogy nem tudatosítjuk ezt és kultúra híján izomból mást kamuzunk, sárlizunk, ésatöbbi, az ember alapvető szükségletei még mit sem változnak.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr727088119

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: A Charlie-generáció a közéletben 2015.01.19. 12:13:01

Annyi maradt „tolerancia” címszóval: mi se hiszünk semmiben, hát ti se higgyetek. Nekem sincs identitásom, hát neked se legyen, oszt' helló.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.26. 10:04:48

@1000bocs:

"Ha nem rajzolnak több sértő grafikát, hanem inkább kert és konyha magazint csinálnak, nem történik gyilkosság" például logikailag sokkal valószínűbb, te mégsem veszed figyelembe.

azon gondolkodom, mostanság lemészárolt keresztények mennyire gusztustalan karikatúrákat rajzolhattak. inkább el sem merem képzelni.

továbbá izgalmas kérdés az is mi történt a píszi beszéd elkeseredett ellenségeivel, akik ha bizonyos témákról van szó, akkor nem hogy megengednék a píszí beszédet, hanem egyenesen kötelezővé tennék. :-DDDDDDD

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.26. 10:34:51

@kardos.g:

abszolút jellemző, hogy a tipikus "na de ők is olyanok, anyuci" óvodás érvelés alátámasztására linkelsz egy 1968-as törvényt (amit egyébként a vietnami háború ellenes tüntik kedvéért hoztak), linket is adsz hozzá, de te magad vagy el sem olvasod, vagy eljutsz odáig, hogy ezek a furi amik védik a zászlót, majd gyorsan megállsz, mert a folytatás már nem felel meg annak, amit sugallani akarsz. holott ott van a szócikkben a link az 1989-es Texas v. Johnson (en.wikipedia.org/wiki/Texas_v._Johnson ) ügyre, és hogy amikor a kongresszus újra bevezette, az 1990-es United States v. Eichman (en.wikipedia.org/wiki/United_States_v._Eichman ) ügyben hozott supreme court döntés végleg tisztázta, hogy az egyesült államokban a nemzeti zászló elégetése IS része a szólás szabadságának.

"The Supreme Court held that the government cannot prosecute a person for burning a United States flag, because to do so would be inconsistent with the First Amendment".

erről talán ennyit.

gyalog.galopp 2015.01.26. 10:53:34

@mavo:

Mavo, mavo, mikor fogod már fel, hogy a PC beszéd az általad ismert és, vagy elismert formában az emberiség igen jelentős hányada számára sértő, kirekesztő és még az alapjában véve jámbor emberek zsebében is kinyílik a bicska tőle.

A most lemészárlódott keresztények túlélték Mohamed mennybemenetelét, a keresztes háborúkat, meg az azt követő bosszút és még jó néhány nem szeretlek, de elvisellek benneteket évszázadot. Egy biztos, a keresztényeknek nem állt érdekükben, hogy kipusztítsák őket onnan, akkor most mire ez a nagy gyilkolászási hajlam, akkor kinek az érdeke?

Az utolsó mondatodra, aPC elkeseredett ellenségei az általános korrektség hívei, mindenféle jelző nélkül és nagyon utálják, ha a korrektség elé jelzőt tesznek, mert az már manipulál, célirányosan megvezet, kirekeszt.

Tudod ez pont olyan , mint a demokrácia, ha jelzőt raksz elé, már kirekesztesz.

kardos.g 2015.01.26. 11:26:33

@mavo: ezt is olvasd hozzá és utána folytasd az érvelésedet: 444.hu/2015/01/22/orizetbe-vettek-egy-16-eves-gimnazistat-mert-atrajzolta-a-charlie-hebdo-cimlapjat/ Még a 444 liberálfundamentáinak is feltűnt, hogy itt baromi nagy ellentmondás van. A konkrét Eichman ügy amúgy nem garancia általában, hogy nem szereznek érvényt az USA zászló "szentségét" védő törvénynek más esetekben - de ezt csak éles példaként említettem a szintén törvényben szankcionált holokauszttagadásra, hogy a magukat általában cenzúra nélkülinek és abszolút véleményszabadnak promózó nyugati országokban jogilag kodifikáltan is létezik cenzúra és véleménykorlátozás. Egyébként érvelésed alapján több iszlám országban is megállapíthatnád, hogy nem mindig alkalmazzák szigorúan a sharíát (pl Iránban sem!) és nyilván elfogadható lenne számodra pl a megkövezés törvénybe iktatása, ha egy ilyen szigorú szankciót elnézően alkalmaznának. A Talmud szerint pl. egy szanhedrint, mely akár csak 7 (más szerint 70!) évente halálra ítél valakit, véreskezűnek minősítendő (Makot 7 a) Erről talán ennyit:)

kardos.g 2015.01.26. 11:28:42

az imént elírtam: éles példa a holokauszt tagadáson kívül vagy amellett, hogy...

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.26. 11:44:50

@gyalog.galopp:

a pc arról szól, hogy gondosan ügyelünk, ne sértsünk meg embereket csak azért, mert. a pc arról szól, hogy nem buzizunk, nem cigányozunk, estébé.

pontosan arról szól tehát, amit ti most olyan nagyon szeretnétek, csak nektek mások a védett személyek.

holott odáig stimmelnek a dolgok, hogy a pc (jelen formájában mindenképpen) hülyeség. de akkor mindenkiel szemben legyenek azok.

a legyilkolt keresztények példáját pedig csak a hülye nem érti meg: a vallási fanatikusoknak soha nem fogsz tudni megfelelni. ha pedig nem tudsz, akkor belekezdeni sem érdemes.

gyalog.galopp 2015.01.26. 12:36:07

@mavo:

A korrektség szól arról, hogy nem sértünk, ... stb meg embereket csupán azért, mert ...

A politika a hatalom megszerzéséről, megtartásáról, gyakorlásáról szól, vagyis harcról. A politikai harc pedig soha nem korrekt.( akkor se, ha egyesek szerint lehet más a politika:) )

Az a körülmény, hogy egy - egy valamilyen oknál fogva kiemelt csoportról csak pozitívan lehet nyilatkozni , az adott csoport tulajdonságait szignifikánsan meghatározó negatív tényezőket pedig csak a csoport megnevezése nélkül, egy másik, többnyire nagyobb a kérdésben érdektelen csoportra kivetítve lehet említeni, hát ez már politika, de semmi esetre sem korrekt.

Röviden: a PC nem más mint inkorrekt politikai harc

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.26. 12:41:08

@kardos.g:

és? egyszerűen nem értem ember, miről beszélsz?

eleve ott kezdődik, hogy a tipikus antiliberális érveléssel élsz, vagyis azt követelnéd meg másoktól (most éppen a teljes szólásszabadságot), amit te egyébként mélyen megvetsz, károsnak tartasz, és ha rajtad múlna, akkor kőkemény cenzúra lenne, de legalábbis öncenzúra

eleve nincs olyan, hogy egységesen értelmezett szólásszabadság. nem, hogy a világon, de még európában sem. az egyesült államok valószínűleg az egyetlen, ahol szövetségi szinten jóformán sérthetetlen a szólásszabadság. ott nem hogy azon morfondírozgatnának, meddig lehet vallási érzületeket sérteni, és hogy aki megteszi, az milyen jó alaposan megérdemli, ha főbelövik, hanem Hustler Magazine, Inc. v. Falwell típusú ítéletek születnek. holott amerika elvben a mai napig fundamentálisan keresztény állam. a mai napig elképzelhetetlen, hogy mondjuk az elnök azt mondaná, hogy ő nem hisz istenben. és igen, a zászlót is szabadon fel lehet gyújtani. az is a szólásszabadság része. sőt, igazából az első kiegészítés alapján az aminózus törvényt meg sem hozhatták volna, és lám, a supreme court taccsra is vágta már kétszer is.

a kiscsákót egyébként véleményem szerint nem fogják jogerősen elítélni, mert nincs miért. ha meg elítélik, akkor az egy rossz ítélet lesz, ami sajnos a demokrácia része, mivel a demokrácia nem tökéletes. ami vele történik az hisztéria, és remek példa arra, miért tilos hisztérikusan reagálni az akármilyen ízetlen tréfálkozásra. mert ugyen nem állítod, hogy amit ő csinált, az ízléses - ám ennek ellenére bele kell, hogy férjen a szólásszabadságba. tök vicces, hogy miközben itt óbégattok, hogy szegény fundik érzéseit nem szabad bántani, ellenpéldának egy hááááááát, hogy is mondjam, meglehetősen kegyeletsértő karikatúra miatt (természetesen helytelenül és feleslegesen) őrizetbe vett csávóval példálóztok. tudod, már megint a következetesség. a kicsávót pont, hogy olyanok parancsára fogták el, akik úgy gondolkodnak, ahogy ti.

a szólásszabadság nem azt jelenti, hogy a véléményedért ne kaphatnál kritikát, vagy ne vihetnének bíróság elé. azt viszont jelenti, hogy csak a véleményedért nem csukhatnak le, nem zaklathatnak, és ami még fontosabb, nem ölhetnek meg érte. márpedig ha valakit nem ölhetnek meg a véleményéért, akkor ha mégis megölik, akkor azt nem "érdemelte ki". nincs ilyen. a je suis charlie erről szólt, semmi többről. súlyos és durva inszinuáció azt hazudni, hogy akik je suis cahrlie-ztak, azok "azonosultak volna" a szerzőkkel. egy lófaszt.

a holokauszttagadás büntetése természetese ostobaság, "a 444 liberálfundamentái" számára ez olyan, mint neked a levegővétel, de folyton be kell vetni ezt a szalmabábot, nyilván "a 444 liberálfundamentái" lobbiztak éjt nappallá téve, hogy büntessék.

"Egyébként érvelésed alapján több iszlám országban is megállapíthatnád, hogy nem mindig alkalmazzák szigorúan a sharíát (pl Iránban sem!) és nyilván elfogadható lenne számodra pl a megkövezés törvénybe iktatása, ha egy ilyen szigorú szankciót elnézően alkalmaznának"

a nevezett törvényt nem "szigorúan" nem alkalmazzák, hanem sehogyan, ugyanis (immár másodszor) elmeszelte a supreme court. fincsi az is, ahogy ezt a legfelsőbb bíróságon elmeszelt törvényt szépen összemosod a megkövezéssel, de mondjuk a hazugságokkal fűszerezett, tipikusan illiberális bullshit írásod és a hasonló hozzászólásaid alapján mi mást is vártam.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.26. 12:55:00

@gyalog.galopp:

ajjaj, éppen inkorrekt politikai harcnak nevezted ami azért folyik, hogy szegény vallásosokat ne lehessen megbántani.

egyébként igen, az az.

gyalog.galopp 2015.01.26. 13:40:59

@mavo:

Szerintem te se érted , amit írtál.

Igen , inkorrekt dolog csupán azért bántani valakit, mert vallásos, ha pedig ebbe ártatlanok pusztulnak bele, akkor aljas politikai gyilkosság.

huKKK 2015.01.26. 15:17:50

@mavo:
Az utolsó mondatot kár volt leírni.

"a holokauszttagadás büntetése természetesen ostobaság"

Miért?

huKKK 2015.01.26. 15:40:37

@kardos.g:

"Miközben mindenhol a sajtószabadságot firtatják, ennél sokkal inkább a vallásszabadság, illetve annak lelkiismereti szabadság értelmezése a tét − sokkal inkább ezek kerültek veszélybe, főként az európai muszlimok számára."

Ezt komolyan gondolja?
Veszélyben vannak az európai muszlimok?
Hacsak nem a fanatizált hittársaik veszélyeztetik őket azért mert nem kívánják hűen követni a Korán tanait.
Ugye csak viccel?

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.26. 16:59:46

@huKKK:

a szólásszabadság miatt. nem tudo, mit kell még ezen ragozni. igen, a szólásszabadságba az is beletartozik, hogy elmebeteg faszságokat állíthassanak egyesek, és a kegyeletsértés is, ami ebben pluszban még benne van.

az utolsó mondat pedig már hogyne kellett volna? nehogy már ne írjam le egy ostoba sztereotípiákat és nettó hazugságokat összehordó cikkről azt, hogy ostoba sztereotípiák és hazugságok vannak benne. a kedvedért hozzáteszem: és zsigeri gyűlölet áll mögötte. hazudni arról hazudnak dehonesztálónak szánt faszságokat az emberek, akiket gyűlölnek. ilyen egyszerű.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.26. 17:06:27

@gyalog.galopp:

a már említett keresztény áldozatok például miért is haltak meg? ja, igen: azért, mert más a VÉLEMÉNYÜK a jóistenről meg az effélékről, mint a moszlimoknak. ha véleményért jogosan lehet embert ölni, akkor bizony ők is felelősek a halálukért, hiszen minek hergelték fel szegény, békés moszlimkat a hitükkel?

huKKK 2015.01.26. 20:39:45

@mavo:
Nem gondolnám, hogy hazugságnak, vagy félrevezetésnek szánta volna.
Azt sem hinném, hogy gyűlöletből írta volna.
Ezt Ön érzi így.

gyalog.galopp 2015.01.26. 21:29:06

@mavo:
Az a baj, hogy az ottani keresztények nem hergeltek senkit semmivel, a hergelést az itteni gyaurok végezték a kecskét baszó Mohameddel.
Karikatúrát az analfabéták is el tudják olvasni, nekik meg az itteni gyaurok mind keresztények...

Az itteni gyaurok is egy kalap alá vesznek már minden igazhitűt, még egy karikatúrát karikatúrázó taknyos gyereket is terroristának néznek.

Mért utálod ennyire az igazhitűeket?

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.01.26. 22:06:20

@Mr Falafel: Egy valamit nem értek.
Miért a szólásszabadságról makognak itten?
A terroristák törvényen kívüli, egy adott állam törvényeit megszegő (al)emberek.
Ha valaki betör egy házba és elrabolja a tulajdonos ingóságait, akkor sem a nyugati civilizáció elleni harcról beszélünk, hanem törvénysértésről.
Amúgy pl. Finnországban büntetik a vallásgyalázást. Liberális szempontból (ami nem az én szempontom, de ez mellékes) ez nagyobb támadás a szólásszabadság ellen, mint az adott állam törvényeire fittyet hányó elmebeteg terroristák gyilkolászása.

annamanna 2015.01.27. 04:32:01

@huKKK: "Ez az öntől idézett mondat nem a bibliai kereszténységre vonatkozik.
Maga Isten adott példát a tanítványainak, hogyan kell védekezni a világ legerőszakosabb személye ellen.
Nekem ne mondja egy istenhívő hölgy, hogy nem tudja miként kell harcolni a gonoszság forrása ellen.
Az, hogy nem él az egyház a szellemi hatalmával, nem a Megváltó mulasztása."

Olyan példát adott, hogy amíg a tanítványaival volt, azok semmit sem vettek észre abból, hogy Júdás ördög. Pontosan ugyanígy viselkedik azóta is az egyház.
Épp most írtál Bartus hátteréről. Amin nem rendülök meg, mert nagyjából millió gyanús alak nyüzsög és lebzsel a kereszténységben. Sőt, aki nem gyanús, az is gyanús, pontosabban fájdalmas, ha kiderül róla, hogy kettős játékot űz.

Inkább írok még bibliai példát a helyes magatartásra vonatkozóan:

Más példázatot is adott eléjök, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, a ki az ő földébe jó magot vetett; De mikor az emberek alusznak vala, eljöve az ő ellensége és konkolyt vete a búza közé, és elméne. Mikor pedig felnevekedék a vetés, és gyümölcsöt terme, akkor meglátszék a konkoly is. A gazda szolgái pedig előállván, mondának néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe? honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig monda nékik: Valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki: Akarod-é tehát, hogy elmenvén, összeszedjük azokat? Ő pedig monda: Nem. Mert a mikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek; a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe.

Teljesen természetes például, hogy a kereszténység történelme során az inkvizíció ötlete felmerült, csak éppen a rossz kiszűrése az egyházból megvalósíthatatlan, épp amiatt, amit Jézus ebben a példázatban elmondott.
A Jézus által tanácsolt magatartás tehát nem a rossz kihajigálása, hanem az elviselése.

Máskor ezt mondta Jézus: Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.

Vagy: Ezt látván Péter, monda Jézusnak: Uram, ez pedig mint lészen? Monda néki Jézus: Ha akarom, hogy ő megmaradjon, a míg eljövök, mi közöd hozzá? Te kövess engem!

Beszélt a bolond és okos szüzekről is és még sok egyéb módon fejezi ki a Biblia azt, hogy a végső ítélet az Úr kezében van, nekünk nincs lehetőségünk egészen jól megítélni az embereket, és sokszor semmi egyebet nem tehetünk, mint befogadjuk és tápláljuk őket, akármennyire is kakukkfiókáknak tűnnek.
Nagyon sok esetben lehetetlen kirakni őket a fészekből. Együtt nő a búza és a konkoly, mert ez az Isten akarata.

Nézd meg az emberiség történelmét - ha az Úr el akart volna bánni Káinnal, már a gyilkossága előtt megtehette volna; ezzel szemben még a gyilkosság után is védelmébe vette. Pedig a Biblia későbbi részei nagyon súlyos dolgokat állítanak Káinról, tehát a bűnei utólag számon lesznek kérve.
De az adott időpillanatban, amikor Káin cselekvési helyzetben volt, akkor Isten biztosította a számára a cselekvés lehetőségét, még akkor is, ha gonosz volt.

Ábrahám és Lót, Jákób és Ézsau, Saul és Jonatán, Dávid és Absolon, Nábál és Abigél, és a példákat még hosszan lehetne sorolni, ezek az emberek a lehető legszorosabb családi kötelékekben éltek, teljesen elfogadták egymást (legalábbis igyekeztek rá), és igyekezniük is KELLETT, mert ez volt számukra az Isten akarata. Hogyne lenne hasonlóan az egyházban is?
Képtelenség kiválogatni és megítélni, kinek mi lesz a végső sorsa, és ez nem is a feladatunk.

"Mi támogatnivalót talál egy krisztushívő hölgy egy antikrisztusi vallásban?"
Egyetemi előadásban hallottam, hogy az emberi történelem során nem létezett vallás nélküli közösség. Mert mindig csak a vallás adott morált az emberek számára. Az emberi történelem során pedig nem csupán a kereszténység létezett, mint morális útmutató. És most sem csak a kereszténység ad erkölcsi mércét.
Mi okom lenne rá, hogy egy erkölcsi mércét adó vallás ellen hadakozzak?
Arról nem is beszélve, hogy végül is a mohamedán hit az, ami a Közel-Keleten kiirtotta az ősi pogányságot, amiről a Biblia elég elborzasztóan beszél.
Ráadásul Jézus sem akart mindennek erőből nekimenni: "nem küldettem, csak Izrael házának elveszett juhaihoz"
Ha én nem tudok gyógyítani úgy egy idegen kultúrát, ahogyan Jézus tette a szíriai nő lányával, akkor miért is akarnám rombolni azt?

"Sikerült-e ez valaha is bárkinek önerőből?"
Oké, ezt elfogadom, rendben.

"Ha akar változtatni a sorsán, írjon az imélemre:
menny@freemail.hu"
Jó a humorérzéked. Ezen tényleg nevettem. :)

"Nem arra vonatkozott az állításom amire nem, hanem arra amire:

"Tehát a cigány nők kvázi nem csinálnak semmit.""

Remek. Én pedig kértelek, hogy írd le, mit csinálnak, ha annyira jólértesült vagy.

igazi Ténytár 2015.01.27. 04:35:29

@huKKK: Persze, mert ÁLSZENT a Kardos Ur!

Láthatod mai napig NEM MER VÁLASZOLNI, hogy a senkinek sem ártó Scientologusokat MIKOR IS VÉDTE?!

Fentebb összehasonlítottam, hogy minden ellenük jövő bírálat dettó (sőt meg jobban) igaz a keresztényekre es Kardos itteni kedvenceire.

De akkor valahogy nem aggódik a filozofus uraság ha őket, híveiket, hitüket gúnyoljak állandóan mindenütt, illetve betiltják vallásukat egyes EU orszagok.

Nem, de jaj az "nem" erőszakos M-betusok...jaj szegények veszélyben az EU-ban.

Hisz angliaban is az o vallási ünnepeiket reklámozását tiltják be, nem, a keresztényeket.... ize...pont fordítva.

A meg ne sértsük őket dolgok miatt mehetett 10 évig gyerekek molesztálása Rotherhamben!

annamanna 2015.01.27. 05:16:21

@huKKK: Mondjuk legyen a Macskajaj c. film, ami elég pozitívan közelít a roma kultúrához. Mit csinálnak benne a nők?
Vagy legyen ez: www.youtube.com/watch?v=2ExysML-F_w ez is pozitívan közelít a cigánysághoz. Mit csinálnak benne a nők?
Vagy legyen az Életvonat c. film, ha esetleg láttad, tudod, hogy pozitívan közelít a cigányokhoz. Hogyan mutatja be a cigány nőket?
Vagy legyen ez, ami szintén pozitív színben láttatja a cigány nőt, mit mond róla? www.youtube.com/watch?v=-XB7aftz6zY
A kőszegi esetben mit említett meg a cigány nő saját magával kapcsolatban?

Rendkívül kíváncsi vagyok arra, miért nem érnek rá kimosni a ruhákat, megstoppolni a szakadásokat, megfürdetni a gyereket, megtanítani vécén szarni, köszönni, illemtudóan viselkedni, betartani a szabályokat. Miért nem érnek rá kitakarítani a lakást, összeszedni a szemetet az udvaron. Miért nem érnek rá kivárni a sort a boltban. Mivel foglalják el magukat, milyen bokros teendőik vannak, amik miatt ezen dolgok lehetetlenek a számukra?

Amennyiben egy cigány nő megteszi ezeket a dolgokat, úgy a lehető legtöbbet teszi azért, hogy a családtagjai beilleszkedhessenek a társadalomba. Minél inkább aláveti magát a cigány nő a magyar társadalom követelményeinek, annál nagyobb esélyt ad a családtagjainak a normális életre.

Ez természetesen nem csupán a cigányokra vonatkozik, hanem bárkire.
Például ebben a filmben: www.youtube.com/watch?v=yfuW3KgodoM az anya nem csinál semmit, és a fia úgy érzi, ők már nem is emberek, hanem állatok.
Vagy vegyünk egy olyan elit és érinthetetlen famíliát, mint az angol királyi ház. Katalinnal szemben az angolok igen gyakran megfogalmazzák azt a kritikát, hogy gyalázatosan semmittevő. Attól tartok, szerencsétlen gyerekének épp ezzel alapozza meg a bűnözői karrierjét.

huKKK 2015.01.27. 09:59:06

@annamanna:
"Inkább írok még bibliai példát a helyes magatartásra vonatkozóan: "

Nemcsak írni kéne, adni is.
Azzal, hogy nem általánosít.

""Tehát a cigány nők kvázi nem csinálnak semmit."

Remek. Én pedig kértelek, hogy írd le, mit csinálnak, ha annyira jólértesült vagy."

Önnek kéne leírni ezeket, önkorrekció és bocsánatkérés kíséretében.

"Miért nem érnek rá kitakarítani a lakást, összeszedni a szemetet az udvaron. Miért nem érnek rá kivárni a sort a boltban."

Mellébeszél, magyarázkodik.
További általánosításokkal próbálja menteni előző általánosítását.
Nem jó ez így.

"Ha akar változtatni a sorsán, írjon az imélemre:
menny@freemail.hu"
Jó a humorérzéked. Ezen tényleg nevettem. :)"

Ezzel az iméllel regisztráltam itt.
Nem most kéne nevetnie.
Ez az Ön egyik esélye az önkorrekcióra.
Ne a romák háza táján söprögessen.
Otthon kezdje.
Van mit.
Ne foglalkozzon mások szálkáival, amíg...
Értjük egymást?

huKKK 2015.01.27. 10:13:26

@igazi Ténytár:

"Persze, mert ÁLSZENT a Kardos Ur!"

Nem hiszem, hogy álszentnek gondolná önmagát.

"Láthatod mai napig NEM MER VÁLASZOLNI, hogy a senkinek sem ártó Scientologusokat MIKOR IS VÉDTE?!"

Valószínűleg
nem gyávaságból, hanem mert nem érzi témába vágónak.

Ki mondta,(Önön kívül) hogy senkinek sem ártanak?
Milyen megközelítésből nem ártanak senkinek?
A saját objektív megközelítésükből,
vagy szimpatizánsaik objektív szemszögéből?
Szerintem a szcientológusok önmaguknak is ártanak.
Szubjektív szemszögemből nézve.

huKKK 2015.01.27. 10:16:58

@kardos.g:
Ne gondolja, hogy ingyen áltam ki Ön mellett:2015-01-27 10:13:26
Karamellás kapuccsínót iszom tejszínhabbal.

huKKK 2015.01.27. 10:29:49

Ja, ezt most kivételesen polónium 210-es ránctalanító izotóp nélkül kérném, mert így is alig bírok a nőkkel.

Jean Sol Partre 2015.01.27. 14:30:33

@gyalog.galopp:
1. ha a keresztények nem hergelték az iszlámot, akkor most miért irtják őket a radikális iszlamisták?

2. némiképp OFF, de a keresztények nagyon is hergelnek másokat, a melegeket példánka okáért. Valamint meglehetősen lenézik az ateistákat úgy általában, ami némely ateistákat akár hergelhet is.

gyalog.galopp 2015.01.27. 17:25:26

@Jean Sol Partre:

1. Látom amint a keresztények ott az iszlám tenger közepén , mint kis korallzátony a sivatagban, addig forgatták a rózsafüzérüket, míg az iszlamisták begőzöltek és azt mondták, namosmá elég!

2. nem vagyok vallásos, de nem szeretem a melegeket, ha meg nyomulni akarnak az kifejezetten irritál.
Ateistaként lenézem azokat az ateistákat, akik nem tisztelik mások mások vallásos meggyőződését.

+3 . Az embereket nem lehet a végtelenségig hülyíteni.

huKKK 2015.01.27. 22:18:26

@Jean Sol Partre:
Szolgálati Szabályzat írja elő nekik.
Nem nevezném radikálisnak őket, egyszerűen csak követik a próféta tanítását.
Nincs békés iszlám, csak békés muszlimok, akik nem követik a Koránt, Mohamed tanait. Viszont őket kiközösítik, terrorizálják az igaz hívek, így vagy ők is terroristává válnak, vagy áldozattá.

huKKK 2015.01.27. 22:24:00

@Jean Sol Partre:
"a keresztények nagyon is hergelnek másokat, a melegeket példánka okáért. Valamint meglehetősen lenézik az ateistákat úgy általában, ami némely ateistákat akár hergelhet is."

Minden világnézet/vallás sajátmagát tartja értékesebbnek, ezzel irritálhatja a többit.

huKKK 2015.01.27. 22:27:01

@gyalog.galopp:

"mások mások"

Ez má sok.

Jean Sol Partre 2015.01.28. 11:22:00

@gyalog.galopp:
1. én is valahogy így képzelem el a jelenetet. Nomármost, tegyük fel, hogy a CH tényleg hergelt. A szíriai keresztények pedig nem. Az iszlám radikálisok pedig mindet ölik. Akkor mi az összefüggés és milyen tanulságokat vonhatunk le mindebből?

2. nem kell szeretni senkit, a melegeket sem. De én is azt gondolom, mások vallásos meggyőződését tisztelni illik, bármilyen vallás is legyen az.

3. ezt jelenleg csak remélni tudom.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2015.01.28. 20:51:53

@Disznóvári: A terroristák ügyében egyetértünk. Viszont én nem ismerek olyan bűnt, hogy vallásgyalázás. Aki az anyámat szidja, öljem meg, esetleg kapjon pénzbírságot parasztkodásért? Én rühellem az összes vallást, mert Istent egy korlátolt faszkalapként mutatják be, és még az is elvárják, hogy ezt a kretén kreatúrát imádjam. Röhej! Ha Isten nem szarná le a vallásos gyökereket, biztos kiirtaná őket, amiért így ledegradálják.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2015.01.28. 21:02:05

@Mr Falafel: Kérdésével, problémáival keresse fel pszichologusát:) Ha ilyen raj, akár engem is felkereshet.

Bell & Sebastian 2015.01.28. 21:21:28

@Mr Falafel: Hihi, éppen most tetszett egyben holokausztot konkretizálni és abszolutizálni. Ja bocs, ez nem bűn. A formális logika is megmagyarázhatatlan csodákra képes egy ostoba gój hozzáértő kezében.

Bell & Sebastian 2015.01.28. 21:22:16

@Mr Falafel: Patológus, hirtelen agyhalál a szakterülete.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2015.01.28. 21:40:41

@Bell & Sebastian: A zsidók vallásossága is pont annyira nevetséges, mint a nem zsidóké. A holokauszt idecitálását nem teljesen értem, de abban az ügyben a relativizálás pártján állok.

Nekem nincs agyam abban az értelemben, ahogyan általában értik. Felülemelkedtem. A homo sapiens sapiens egy elavult, kihalófélben lévő forma.

Bell & Sebastian 2015.01.28. 21:43:20

@Mr Falafel: Vizek felett lebeg, gondolom. Na de ébren?

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.01.29. 07:05:32

@Mr Falafel: Ha a terroristák valóban hinnének Istenükben, rá bíznák gyalázóinak megbüntetését.

De amit mondani szerettem volna, az az, hogy ha a terrorizmus megfékezése a cél, a diskurzusnak véleményem szerint elsősorban nem a szólásszabadságról kéne szólnia.

gyalog.galopp 2015.01.29. 10:34:30

@Jean Sol Partre:
Hogy mi az összefüggés? Annyi az összefüggés, hogy , ami most zajlik a keresztények ( zsidók) , és a muszlimok között az háború, mégpedig alapvetően gazdasági háború, nem pedig vallási alapú terrorizmus.
A radikális iszlámoknak nincsenek komoly fegyvereik, a bombázásra úgy válaszolnak, ahogy tudnak...

A CH ebben a háborúban sokat tett azért, hogy a frontvonal kiterjedjen Európára is, céltáblát ragasztott a munkatársaira," ide lőjetek !"
De nemcsak a munkatársaira, hanem mindenkire, aki a radikális ,fanatizálódott iszlamisták számára könnyen elérhető, beáldozható célpontnak minősül.

huKKK 2015.01.29. 20:03:25

@Disznóvári:
"Ha a terroristák valóban hinnének Istenükben, rá bíznák gyalázóinak megbüntetését."

Mohamed próféta sem várta meg az isteni igazságszolgáltatást.
Akik a Korán alapján hisznek, nem várnak tapsra, az iszlám nem a bosszúálló isteni igazságszolgáltatás türelmes kivárásáról szól.
A terroristák követik híven a Koránt.
Az Korán olvasóinak nem kell órákon át tipródniuk azon, kivel, hogyan, mit kell tenniük.

huKKK 2015.01.29. 20:05:28

@Jean Sol Partre:
Kár.
Szívesen vitáztam volna.

gyalog.galopp 2015.01.29. 20:24:23

@huKKK:

Hát az ateisták se sokat tipródnak, amikor egy drónnal szétlőnek egy lakzit, vagy temetési menetet.
( tudom, hogy g -vel kellene írni)

huKKK 2015.01.29. 21:03:49

@gyalog.galopp:

Ha lagziba megy, vagy temetésen vesz részt a terrorista, attól még célpont marad.
A mobiltelefonja vonzza a csapásmérő eszközöket.
A digitális hadviselés eszközeinek nincs lelkiismerete, világnézete.
A precizitás mértékével arányos a járulékos veszteség mértéke.

huKKK 2015.01.29. 21:09:35

@Mr Falafel:
"Nekem nincs agyam abban az értelemben, ahogyan általában értik."

Ennek is megvan az előnye.
Nincs kitéve a gondoknak, az intellektuális démonok befolyásának.

gyalog.galopp 2015.01.29. 21:30:35

@huKKK:
Na idefigyejj , ha neked nem számít , hogy egy digitalizát bomba vagy egy drogolizált biovezérlésű bomba atomizálja a segged az a te dolgod, de légyszives folyamatosan tájékoztass a tartózkodási helyedről, mert nem akarok a közeledben lenni.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.01.29. 22:23:32

@huKKK: Én magam citáltam a Korán vonatkozó részeit, úgyhogy ebből nem kell kioktatnod.
De a mai terroristák a globalizáció termékei, valójában nihilisták. Az eszközeiket is a globalizáció termelte ki.

Bell & Sebastian 2015.01.29. 22:39:25

Sajnos a Nyugat is nihilista, ezért talán homoszekszuális vonzalom lehet köztük. Arra már nem is merek gondolni, hogy mi van akkor, ha rokonok? Ha az egyik nemzette a másikat.

huKKK 2015.01.29. 23:21:42

@Disznóvári:
"Én magam citáltam a Korán vonatkozó részeit, úgyhogy ebből nem kell kioktatnod."

De minek idézte, ha ezt követően a nihilizmussal meg a globalizmussal akarja elvitetni a balhét?

A próféta követői a globalizmus és a nihilizmus előtt is ugyanabból a motívumból jártak el mint ma.

@gyalog.galopp:
Nincs mitől tartania, a magafajta magánakvaló finnyás sznobokat még a drónok is elkerülik.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.01.30. 00:06:32

@huKKK: "minek idézte, ha ezt követően a nihilizmussal meg a globalizmussal akarja elvitetni a balhét"

Azért, mert padilla azt állította, hogy az iszlám "alapból" toleráncs vallás. Ami konkrétan nem igaz.
De az intolerancia nem vezet szükségszerűen terrorizmushoz. (Vallásháborúkhoz nagy valószínűséggel igen, de a terrorizmus más természetű jelenség.)

Bell & Sebastian 2015.01.30. 00:28:14

@huKKK: Önbeteljesítő jóslat, úgy a nyolcadik perctől:

www.youtube.com/watch?v=e4i8T-UotEw

Szóval, Alfinak van igaza, pontosan olyan ez, mint a lemmingek beugratása a lecsóba, csak itt a főlemming megússza.

huKKK 2015.01.30. 00:28:15

@Disznóvári:
"Azért, mert padilla azt állította, hogy az iszlám "alapból" toleráncs vallás. Ami konkrétan nem igaz"

Egyetértek.

"De az intolerancia nem vezet szükségszerűen terrorizmushoz. "

Nem. Valóban.

Külön - külön mindegyik kijelentéssel egyet tudok érteni.

Nem az intolerancia teszi terroristává a terroristát, hanem annak a terrorista szemléletmódnak és gyakorlatnak a követése, ami a próféta életmódjának szerves része.

Bell & Sebastian 2015.01.30. 01:24:50

@huKKK: Ne vicceljünk már! Egy totális és globális megfigyelési rendszer biztonsági résén (ha van) csak egy magányos merénylő képes átjutni, ettől a forgatókönyvtől retteg minden titkosszolgálat.

Az izgágákat egymással figyeltetik és ezekről vidáman cserélnek infókat ellenségesnek mondott szervezetek. Úgy adják-veszik egymás közt a (mit sem sejtő), beélesített humán fegyvereket, mint piacon a krumplit.

Műholdról újságot lehet olvasni!

Ébredjünk már fel, csörög a vekker!

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.30. 05:27:50

@gyalog.galopp:

"Hát az ateisták se sokat tipródnak, amikor egy drónnal szétlőnek egy lakzit, vagy temetési menetet."

a nap egyik humorbonbonja.

az egy dolog, hogy a drónnal szétlőtt esküvő csepp a helyi (jé, radi moszlim) elkövetők mészárlástengerében, de az egyesült államok, ahol az elnököt ateizmussal lehetett VÁDOLNI, mint ateista társaság, hát ez mindenen túltesz.

a mandiner törzsbarmai a) műveletlen köcsögök, b) üldözési mániás köcsögök, de leginkább c) a kettő együtt.

a saját szarukban, vizeletükben és hányásukban fetrengő idióták sipákolnak, hogy jaj, hova lett a régi csudijó világ, hol az aranykor. döbbenetes.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.30. 05:32:46

@gyalog.galopp:

"Az a baj, hogy az ottani keresztények nem hergeltek senkit semmivel, a hergelést az itteni gyaurok végezték a kecskét baszó Mohameddel."

most hogy így mondod, a radi moszlimok soha nem gyilkolásztak keresztényeket, csak amióta a charlie hebdo.

oh wait, oh wait. ezek a radi moszlimok minimum időutazók. előre tudták, hogy gyilkolászni kell a keresztényeket, mert majd egyszer a charlie hebdo jól meg fogja sérteni őket.

vannak apró döccenők a te valóságod kauzalitásában, de sebaj, jól van az úgy.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.30. 05:35:33

@annamanna:

a kurva anyádért spameled szét a topikot te ostoba kurva?

picur3ka 2015.01.30. 10:37:36

Most néztem bele a jogállásba, olybá tűnik, Charlie Hebdot a francia médiatörvény és eddigi gyakorlat alapján régen perbe kellett volna fogni.

annamanna 2015.01.30. 13:37:28

@mavo: Mert felkértek, hogy növesszek agyat. Ez a feladatom. A te agyad is nőtt, amíg nekem ezt a fél sort leírtad.
Mellesleg nem vagyok kurva, tehát a pöcsöd növesztését ne tőlem várd.

picur3ka 2015.01.30. 17:50:32

@huKKK:

"Eltérő fogalmaink lennének a terroristákról?"

Nem hinném. Bár részleteiben senki nem egyezik egy definícióban.

"Lehet, de tény, hogy muszlimok készek muszlimokat ölni, ha azok nem hajlandóak zsidókat, vagy keresztényeket ölni."

Ez mennyiben mond ellent annak, amit írtam?

És ki nem? Erre minden szélsőséges képes, bármi legyen is az alapideológia.

picur3ka 2015.01.30. 17:53:12

@mavo:

Pontosan az adott párbeszédhez szólt hozzá. Míg Pöcsséged nem.

gyalog.galopp 2015.01.30. 19:47:54

@huKKK:

Én csupán azért mondtam mert szeretném elkerülni, hogy veled együtt robbanjak föl.:)

Egyébként se a muszlimokat, se a keresztényeket , se a zsidókat nem kell félteni, van vérengzős hajlam mindegyikben.
A keresztény vallás szerencsésebb, mert a szekularizáció következtében kikerültek a háborús szituációkból, már nem isten hanem a demokrácia és a mindenféle jogizmus a sláger.
Mindentől függetlenül általában nem a vallás a vérengző, hanem az ember, aki bármilyen "szentírást" képes a pillanatnyi érdekeinek megfelelően megmagyarázni.

A másik , szerintem te kicsit félreértettél valamit, itt senki nem menti fel a terroristákat semmi alól, csak okokat keresi, mert a terroristák ellen hiába harcolsz, amig a kiváltó okok fennállnak.

huKKK 2015.01.30. 23:19:43

@gyalog.galopp:
"...itt senki nem menti fel a terroristákat semmi alól, csak okokat keresi, mert a terroristák ellen hiába harcolsz, amig a kiváltó okok fennállnak."

Ne az OK oldaláról nézzük a terrorizmust.

A terrorizmus CÉLJA sokkal fontosabb kérdésnek tűnik.
Ez még arra is rávilágíthat,
miért sokadrendű szempont az "OK"
ha terrorizmusról van szó.

Praktikusabb a Terrorelhárító aspektusa.
Nem az okot hárítja el.

@picur3ka:
A terrorizmus nem hasonlítható a gyilkosságokhoz, mert ott nem az ölés a CÉL, nem is anyagi javak megszerzése.

picur3ka 2015.01.30. 23:46:07

@huKKK:

"A terrorizmus nem hasonlítható a gyilkosságokhoz, mert ott nem az ölés a CÉL, nem is anyagi javak megszerzése."

Maga most bebaszott, vagy miről beszél, ha egyáltalán bármiről?

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.31. 09:57:18

@picur3ka:

ja, értem. klasszikus összeesküvés elméleteket beokádni (két gecihosszú kerkó agymenés között félúton) az a téma maga.

most már csak az a kérdés, ha ez on topic, akkor mi lehet off topic.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.31. 09:59:54

@picur3ka:

az eszközt a céltól megkülönböztetni tehát libsi elhajlás. jó tudni.

Bell & Sebastian 2015.01.31. 10:12:54

@mavo: Nem szemetelte szét, de azért leostobakurváztad. Mennyit kell ehhez szívni? Csókold meg elvbarátod, Alfi seggét, szégyentelen.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.31. 10:45:33

@Bell & Sebastian:

ja, értem, hatvan kilométer full off-topic bibliaidézetet bekúrni az nem szemetelés. és persze ha a pap bácsi kúrja seggbe a fiadat az meg nem buzulás.

Bell & Sebastian 2015.01.31. 11:15:47

@mavo: Leragadtál a buziknál. Ha prájdolni jársz ide, ne bántsd a heterót, hisz ő is él.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.31. 11:26:53

@Bell & Sebastian:

pedig szegény heterókat mindenütt báncsák, főleg a kedvenc iszlamistáid, akik valójában rabbik. :D

Bell & Sebastian 2015.01.31. 11:33:39

@mavo: Rabbitok. A heterók szaporodással vágnak vissza a buziterrornak. A buzulás térítő vallás. Csak a piának mondanak ellent, sajtóhubát szeretik.

annamanna 2015.01.31. 13:47:10

@mavo: kedves mavo. Ezt a cikket Kardos Gábor filozófus írta.
Neki ez a véleménye arról, amit írtam:

kardos.g 2015.01.21. 11:28:04
@annamanna: érdekes érvelés!

Namost, ha egy filozófus így reagál arra, amit írok, te pedig úgy, hogy "ostoba kurva", akkor a két reakció azokról árul el valamit, akik írták.

Egy filozófusnak tetszik az érvelésem (ezt szakszóval argumentálásnak hívják, ezt a kifejezést nyilván még nem hallottad).

Ha gondolod, esetleg próbáld meg elolvasni Platón Államát. Nem hiszem, hogy sikerülni fog, de azért megpróbálhatod. Valószínűleg két oldal után halálosan fárasztónak és unalmasnak fogod találni. Ez nem Platón hibája és nem is a tied. Csak egyszerűen nem neked való.
Ahogy a nyugdíjas néni se való motorra, nem fogja ott jól érezni magát. Ez nem a nyugdíjas néni hibája és nem is a motoré, csak egyszerűen nem passzolnak össze.

A "fasz, geci, tetves, bazmeg, faszszopó, kibaszott, kurva anyád, ostoba kurva, bibsi, biboldó, libsi, kiirtani, ennyike" (ezeket mind nekem sikerült írnod) - szóval ezek nem argumentumok, ez nem érvelés. Nem tudom, milyen műfaj, de hogy az érveléshez semmi köze nincs, az biztos.

Van olyan is, hogy "kocsmafilozófia", talán egy talponállóban jobban megértetnéd magad, mint itt. Esetleg elég lenne annyit kiírni magadra, hogy Je suis Charlie, és máris minden világos lesz, mint a vakablak.

Te magad vagy Charlie, mi pedig itt rólad, Charlie-ról beszéltünk, a cikkíró például így:

"Annyi maradt „tolerancia” címszóval: mi se hiszünk semmiben, hát ti se higgyetek. Nekem sincs identitásom, hát neked se legyen, oszt' helló.

Ezt jelenti a „je suis Charlie”, mint ennek a globális Charlie-generációnak (illetve degenerációnak) a hitvallása. Persze, elméletben lehetne ilyet játszani, hogy globálisan ne létezzen semmilyen kultúra, semmilyen identitás, hanem csak egy fogyasztói massza, virtuálisan tudatformált mátrix droidok tömege."

Elfogadom, hogy ez neked rosszul esik.
Neked is van egy bizonyos személyiséged, és azoknak is, akik idegenkednek tőled, Charlie-tól.
Sajnos a súrlódások elkerülhetetlenek a másokat (például a vallásokat) megvető Charlie-k és a Charlie-t megvető mások (például vallások) között.

C'est la vie, ahogy a fhanszia mondaná.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.31. 18:28:59

@annamanna:

az ostoba kurváknál már csak a beképzelt ostoba kurvákat kedvelem jobban.

Bell & Sebastian 2015.01.31. 21:00:08

@mavo: Még az a jó, hogy erre tanítottak, különben kárba ment volna ennyi fáradozás.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.31. 21:21:58

@Bell & Sebastian:

még szerencse, hogy ilyen rövideket írsz, most képzeld mi lenne, ha nem csak összefüggéstelen lenne, de még hosszú is.

annamanna 2015.02.01. 00:44:58

@mavo: Similis simili gaudet.

Bell & Sebastian 2015.02.01. 00:49:09

@mavo: Sosem akarok győzni, de a döntetlenig elmegyek.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.02.01. 04:59:27

@annamanna:

rólad beszéltem te szerencsétlen, beképzelt majom. te is olyan vagy, mint bástya elvtárs, a szerénységedet szereted magadban a legjobban.

annamanna 2015.02.01. 07:19:09

@mavo: És te mit szeretsz magadban a legjobban? Kíváncsi vagyok.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.02.01. 08:54:31

@annamanna:

érdekelne, milyen semmi közöd van hozzá. nem én vertem magamat arra, hogy a világhírű filozófus érdekesnek tartja az érvelésemet és még platónt is tudok olvasni. :D

Bell & Sebastian 2015.02.01. 11:02:54

@annamanna: A spermanens, forradalmi hevületet.

igazi Ténytár 2015.02.02. 06:25:19

@ most hogy a JAPÁNOK IS "„je suis KENJI” feliratokkal vonultak az őt lefejező filozófus uraság kedvencei ellen mi lesz az új elemzése?!

www.japantoday.com/category/national/view/japan-turns-to-i-am-kenji-facebook-page-on-hostage-crisis

A japánokat is a baloslibsi francia média vezérli? A japánok se hisznek semmiben?

Jon majd akkor Kardos uraság újabb írása, hogy jaj az egész világban veszélyben lesz a bekes vallása, jaj szegények nem fejezhetnek le bárkit mert meg lettek sértve?!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.02.02. 07:06:29

@igazi Ténytár:

Ha kiderülne, hogy még a kés is, amivel nyiszálnak, amerikai vagy francia katonai ellátmány, fölvennéd azt is a ténytáradba? Valószínű, hogy te vagy az egyetlen ezen a planétán, aki nincs tisztában azzal, hogy az Iszlám Állam nevezetű alakulat nyugati, elsősorban amerikai és francia támogatásnak köszönheti erejét, azok, a nyugatiak, fegyverezték fel ugyanis őket (is), Aszad ellen, a szíriai polgárháborúban.

igazi Ténytár 2015.02.02. 08:55:51

@huKKK: Persze, nem témába vágó, ha MINDEN szempontból kapcsolódik (vallás-vallás, megsértik őket - valóban gúnyolják őket) csak éppen AKKOR NEM védi őket, mert az a vallás neki sem tetszik.

Nézd a mostani japán "mi vagyunk..." poszterekre se fog válaszolni, mert azt se érzi témába vágónak (hisz ott nem lehet előadni a 68-os hippi balosok irányítják őket, vagy a japánok nem hisznek semmiben elpuhult európaiak stb.), ugyanis ami nem illik az elméletébe az nem az.

Ennyit a filozófiai hiteléről! Ami nem illik a képbe azon kérdés elől menekül.

igazi Ténytár 2015.02.02. 09:01:36

@bbjnick: Az teljesen mindegy (valószínűleg a ruháikat Bangladesben, a cipőiket meg kinaban gyártották. És akkor mi van, egyik nélkül se tudnának meglenni?)

Ha ellenben mondjuk az oroszok adtak volna nekik az infót, hogy itt találnak túszokat jó lesz majd az EU ellen akkor AZ témába vágó lenne.

vagy ha filozófus uraság találna infót hogy a francia balosok szervezték a japán mi vagyunk tüntetéseket is! na, annak lenne kapcsolata.

vagy ha a japanok nem akarnának tüntetni igy de kirendeltek az államtól őket mint célozgatott ilyenekre a franciaknál.

De ez nem lesz, se Kardostol válasz, mert majd elintézi azzal, hogy japánban nem élt 10 evet... isteni véletlen hogy ott is.

vagy dehogy, azt a tudjuk kik által irányított média szervezte/okozta

igazi Ténytár 2015.02.02. 09:10:53

@bbjnick: Ez most mire volt? Itt a Mi vagyunk dolog kontra jaj megsértették őket hát gyilkolásztak "egy keveset" egyet dologról van szó.

A te példád alapján nekik éppen hálásnak kellene lenni az amcsiknak, hogy Asszad ellen támogatták őket!

Sőt, tovább menve, akkor éppen az oroszokat - Asszadot világ ellen is védő híveit - kellett volna eddig kinyírniuk!

Aztán pont hogy (a mostani japán túszokat leszámítva) az oroszok voltak az utolsók akiket megöltek, de azokat is csak azért mert kémek voltak!

Persze lehet " te vagy az egyetlen ezen a planétán, aki nincs tisztában" ezzel.

igazi Ténytár 2015.02.02. 09:13:28

@bbjnick: De hogy szebb legyen a japánoknak mi közük volt hozza eddig? A jordániai pilóta konkrétan bombázta őket, aztán azt lazán elengedtek volna túszcserében.
A két semmi köze japánt meg kivégzik.

Na ennyit a "kapcsolatrol"

igazi Ténytár 2015.02.02. 09:21:15

@gyalog.galopp: a sok "hülye" japán, hogy azok is célpontot csináltak magukból ugye a "Charlie-s" tüntetésükkel?

Persze majd jön a Kardos fele összeesküvés elemelt hogy tulajdonképpen a Japán liberális (aha!) Miniszterelnök szervezte az egészet, mert át akarja íratni az alkotmányukat sokkal militaristábbra (ez igaz is) és kellett neki az ok.

Most megkapta kétszeresen is.

De a biztonság kedvéért a japán népet meg kirendelte - a'la Kardos - tüntetni ilyen táblákkal (direkt angolul, aha!):

http://i.cbc.ca/1.2931401.1422267012!/fileImage/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/16x9_620/mideast-japan-hostage-kenji-goto.jpg

gyalog.galopp 2015.02.02. 16:14:31

@igazi Ténytár:
ezt itt mind, csak úgy hirtelen?
Mi történt, leszedáltad az ápolódat?

igazi Ténytár 2015.02.02. 17:09:15

@gyalog.galopp: Mit hirtelen te lökött? Sajnos tragikusan aktuális hír lett a hétvégén ! :-(

Igaz aki galoppolgat az minek tudna. de latom te is Kardos felke vagy.

Benyomja a tuti nagy infojat aztán amikor olyan TENY merül fel ami nem illik a a hangzatos elmeletetekbe akkor eltűntök (a' la Kardos) vagy személyeskedtek (mint te) a valasz helyett.

huKKK 2015.02.02. 17:43:49

@picur3ka:
Reakció volt a 2015-01-30 17:50:32 - kor írt soraira.
Fenntartom.

huKKK 2015.02.02. 18:04:04

@igazi Ténytár:
"Ennyit a filozófiai hiteléről! Ami nem illik a képbe azon kérdés elől menekül."

Lehet.
De az is előfordulhat, hogy csak azért állítom, hogy menekül, mert már jó előre eldöntöttem róla, hogy ő ilyen menekülő ember, aki nem mer, nem akar szembesülni az igazsággal (ti. igazságommal).
Meg az is lehet, hogy gyávasággal, vádolva próbálnám reakcióra késztetni, hogy bizonyítsa be bátorságát.
Ha meri.

huKKK 2015.02.02. 18:05:51

Jav.:
"gyávasággal, vádolva"
helyett:
gyávasággal vádolva

igazi Ténytár 2015.02.03. 11:40:27

@huKKK: Valaszolt itt a kerdesekre, aprosagokra is.

Érdekesen a konkrétan kapcsolódó, de számára kínos dolgokra meg nem. Pedig csak annyit kell leírni, igen a Scientologusok vallasának gyunyolasat is elitelem.

Vagy, azt is ha a muszlimkak fenyegetik a keresztényeket Angliában es mar a karácsonyt se ünnepelhetik nyíltan ahogy eddig, tehát tévedtem hogy ok lennek veszélyben.

Vagy hogy szereintem a japanok is csak mediaPRnak csinaljak a Mi vagyunk posztereket.

De nem.

HELYETTE VISZONT jött " a 10 évig éltem ott kivagyi, én tudom milyenek a franciák" szöveggel.

Ez nem filozófia, vagy elemzés ez tényszerűen gyáva válaszolni.

Ahogy ugye gyalogalopp se egy egyszerű igen elitelem azt is válasszal jön, hanem személyeskedni kezdett.
süti beállítások módosítása