Korrupció: hogyan állítsuk meg társadalmi romlásunkat?
2014. december 09. írta: Redakció

Korrupció: hogyan állítsuk meg társadalmi romlásunkat?

korrupcio_2.jpg

Vendégszerzőnk, Kardos Gábor filozófus írása.

Ismerjük a technokrata szöveget, hogy majd a szakemberek és a szakértői kormány megoldják a problémákat... és aztán valahogy mégse az lesz belőle, amit ígértek. Sőt.

Különösen itt a kontinens keleti felében dívik a közbeszédben, hogy „szakértőknek” nevezik bizonyos érdekcsoportok vagy oligarchák lobbistáit. Közelebbről és alapvető okaikat megvizsgálva hamar kiderül, hogy a szakpolitikai kérdések tipikusan legkevésbé sem szakmai természetű kérdéseken múlnak, ahogy általában az intézmények működését megbéklyózó globál-technokrata vagy más, balkánibb korrupció megoldása sem.

Sokkal jobban megérthetjük az alapproblémát és lehetséges megoldását, ha hálózatelméleti problémaként kezeljük.

*

Adva van az országban egy intézményi struktúra, például az egészségügy vagy az iskolarendszer és benne, illetve mögötte egy csomó ember, különféle egymással ellentétes érdekcsoportok. Hogyan lehet egy ilyen struktúrát vagy hálózatot optimalizálni, illetve hatékonyan működtetni? A legelterjedtebb válasz a központosított, felülről irányított modell – a Windows típusú monopoly megoldás.

Erről már tudjuk, hogy rendre újratermeli a feszültségeket, túlkoncentrálja a hatalmat, az erőforrásokat, a döntéshozatalt végletekig központosítja és mindezek miatt a korrupció melegágya. Egyszóval: hálózati modellként (is) pocsékul működik. Társadalmi alkalmazásaiban ugyanúgy túl nagy árat fizetünk egy botrányosan rosszul működő operációs rendszerért, mely folyton lefagy, jelentéseket küld rólunk a központba és a globális korrupció rendszerébe integrál minden részrendszert – ugye ismerjük a szindrómát...

Ehhez képest új típusú hálózati modellt jelent az open source, nyílt forráskódú és szolidárisan önszerveződő hálózati fejlesztés Linux modellje, mely a természeti organikus szerveződés modelljét követi, annak szinte minden előnyével.

Hogy nézne ki ez konkrétan egy szaktárca, mondjuk az egészségügy irányításában? Nagyon egyszerűen. Például a kedves olvasót holnap kinevezik vagy megválasztják az adott tárcát vezető miniszternek. Legnagyobb előnye éppen az lesz, hogy egyik érdekcsoporthoz sem tartozik és ezért nincs tele szakmai előítéletekkel, ahogy szinte bárki, aki ma szakpolitikusként egyáltalán szóba jön egy ilyen posztra. Ha elég becsületes és megvan benne a józan ész elvárható minimuma, akkor a következő egyszerű korrupciós hálózat-szanálási „recept” szerint pár hónap alatt gatyába tudja rázni az adott szakterület működési rendszerét:

1. a különféle érdekcsoportok lobbistái kinevezése után egy héten belül megkörnyékezik, hogy így meg úgy kéne ezt meg azt csinálni (merthogy „szakmailag” indokolt és egyébként „nem lesznek hálátlanok”, stb.) – végig se kell hallgatni őket, csak határozottan közölni velük, hogy nem a minisztert kell meggyőzniük, hanem inkább egymást, azaz a konkurens érdekcsoportokat, az erre a célra összehívott egyeztető fórumokon.

2. ezzel párhuzamosan, azonnal a lehető legmegbízhatóbb információkhoz kell jutnia a szakminiszternek a lobbisták által jellemzően nem képviselt munkavállalói érdekekről, a bázis valós problémáiról – például névtelenséget is hitelesen biztosító véleményezési fórumok elindításával, hogy a bázistól is jöjjön szervezeti információ és valódi szakszervezeti-szakpolitikai képviseletet kapjanak a piramis alján dolgozók, vagyis az ő érdekeiket is hathatósan képviseljék a szakmai egyeztető fórumokon, ne csak a nagy érdekcsoportok lobbiérdekeit. Nem mellesleg: a miniszter egy jól működő bázis-információs hálózaton keresztül kapott háttérinformációk révén pár hét alatt jobban megértheti, melyik szereplő milyen érdekeket képvisel és miért; illetve a vezető érdekcsoportok hogyan nyomják el adott esetben az alattuk, illetve nekik dolgozók érdekeit.

3. Az első pár fórumon még nagyon óvatosnak kell lennie az új miniszternek: legjobb, ha bölcsen meghallgat mindenkit, de pont azért, mert nem érdekelt és eleve távolságtartással tudja kezelni valamennyi szereplőt, jobb eséllyel tudja megtalálni az optimális kompromisszumhoz vezető utat.

*

Amióta emberek élnek  a Földön, még nem találtak ki jobb megoldást az érdekegyeztetésre és bármilyen felmerülő társadalmi vagy szakmai probléma megoldására mint ezt: minden érintett legitim és hiteles képviselőit le kell ültetni egy asztalhoz és közölni velük: addig nem mennek haza, amíg valamilyen megállapodásra nem jutnak, ami mindenki számára elfogadhatónak tűnik. Ez sokszor nagyon nehéznek tűnik az elején és a szükséges egyeztetés hónapokig is eltarthat (a konszenzus utáni megvalósítás meg akár években telhet), viszont NINCS JOBB MEGOLDÁS. Pontosabban: minden más megoldás sokkal nagyobb, többnyire mélyülő konfliktusokkal és szervezeti kockázatokkal jár.

Amúgy a régi görögök óta demokráciának is hívják ezt a rendszert, melynek lényege pontosan az, hogy civileket neveznek ki adott esetben a legnagyobb társadalmi felelősséggel járó posztokra is, valamilyen alkotmányos rend szerint, előre megszabott időre és hatókörre szóló mandátummal − vagyis a korrupció visszarendeződését gátló rotációval, amely újra és újra „szűz” jelöltekre bízza az adott minisztériumot, illetve közvezetői mandátumot.

Enélkül, illetve a mandátum alatti valamilyen civil kontroll hatékony intézményei nélkül (pl. néptribunátus), a papíron demokratikus intézményrendszer újra a nyugati demokráciákban is ismert korrupció, az oligarchikus érdekcsoportok áldozatává válik, ami Kelet-Európában adott esetben (a civil kultúra súlyosabb hiányosságai miatt) még durvább és még nyilvánvalóbb formákban jelentkezik.

*

Itt érdemes röviden kitérni a korrupció mentális működésmódjára. Képzeljük magunk elé a sokak számára ismert szituációt, hogy valaki „helyzetbe kerül” és valamilyen nagyberuházó, oligarcha, illetve az őket képviselő politikus közli velünk, hogy az adott régió vagy település a következő ciklusban pl. 200 milliárd uniós és/vagy állami forrást kaphat, aminek elosztásáról most egy szűk körben mi dönthetünk.

Ilyenkor az érdekeltek nem csupán (illetve nem elsősorban) erkölcsi korruptságuk miatt próbálják maguknak megszerezni ezeknek a közösségi forrásoknak minél nagyobb részét, hanem mert akkor és ott egyszerűen nincs jobb ötletük. Sokszor szellemileg és intellektuálisan (is) olyan igénytelen emberek döntenek a közösségi forrásokról, hogy számukra magánemberként és közemberként is a legnagyobb érték nem a közösség fejlődése, hanem egy-egy terepjáró vagy luxusautó. A matchbox autóval játszó gyerekek szintjén vannak mentálisan.

Ezért amikor az EU Mikulás megkérdezi: mit szeretnétek, mire vágytok, mi lenne a legértékesebb ajándék számotokra, akkor csupa gagyi, reklámok által idiotizált fogyasztóknak „való” felesleges kütyü jut csak eszükbe, illetve üres hívságok: autók, focilabdák vagy focipályák, újgazdag-betonbarokk lakóházak, luxusutak messzi országokba harminc éve lefutott rockzenekarok koncertjeire, úrhatnám vadászgatás néhai arisztokraták társaságában, stb.

Ez a szint, mentálisan és szellemileg. Az alacsony erkölcsi szint ennek a kulturális igénytelenségnek inkább következménye, mint kiváltó oka; és nem csak a politikai „elit” esetében ilyen alacsony a szint, hanem a gazdasági döntéshozóknál, a közigazgatási vagy akár a kulturális vezetőknél is, országos és helyi szinteken egyaránt. Minőség nélküli személyes motivációik miatt indulnak el így az épp „helyzetbe kerülő” emberek − igénytelen vágyaik mentén − az erkölcsi korrupció rögös útján. Emiatt aztán a közösség fejlesztésére való források sokszor irreálisan nagy hányadát „privatizálják” maguknak, amely által úgyszólván értelmüket vesztik, illetve nagyon rossz hatékonysággal valósulnak meg az ilyen ostoba igénytelenséggel szétprédált-elherdált beruházások.

*

Részben generációs probléma is a szellemi korrupció, mert dédapáink nem véletlenül építettek meg és hagytak ránk egy viszonylag működőképes és vállalható társadalmi kultúrával rendelkező országot, amit mi már üzemeltetni is alig tudunk, uniós források ide meg oda.

Mi a fő különbség? Az, hogy ők nem csupán tulajdonosai voltak a földeknek és vállalkozásoknak, hanem mindenki a maga szintén gazdája volt a rá bízott javaknak. Erre nevelték őket és erre épült a kisebb-nagyobb közösségek kultúrája, nem pedig mindezek felélésére és elfogyasztására, mint az újabb két-három generáció fogyasztói társadalma, amelyet joggal hívhatnánk inkább elfogyasztói társadalomnak. Nyilván volt rengeteg pazarlás, öncélú luxus és emberi gyarlóság, de mégiscsak döntő különbség, hogy az elfogyasztói társadalmakban ez immár rendszerszinten végső és szinte kizárólagos céllá vált.

Vegyük mondjuk Keszthely példáját, ahol a Festetichek megalapították az első európai agráregyetemet. Persze volt kastélyuk is és voltak luxuskocsijaik, fiákereik, de valahogy mégis fontosnak érezték, hogy saját birtokaikon túl az egész régió gyarapodjon. Az arisztokrácia és a nagypolgárság kultúrája épp ebben különbözik döntően a ma domináns kispolgári-proli életfelfogástól, hogy nem kizárólag saját boldogulására fókuszál, nemcsak magának akar mindent, mert tudja, hogy attól magánemberként sem lesz boldogabb. Sőt: saját kiteljesedésének szerves, integráns része a közérdekű szerepvállalás, a jó értelemben vett politikai szerepvállalás: a közvetlen környezetünk iránti elköteleződés.

Csakhogy itt nem valami arisztokrata világ nosztalgiájáról van szó, mert ugyanakkor a paraszti kultúra vagy a városi polgárság értékrendje is arra épült, hogy akinek bármilyen kis földje vagy jószága volt, annak a lehető legjobb gazdája legyen – és nemcsak maga miatt, hanem a világ rendjébe illeszkedve, kultúrája részeként. Lehet, hogy a parasztok adott esetben azért is faragtak maguk bölcsőt vagy varrták esküvői kelengyéjüket, mert nem lett volna pénzük megvenni, ugyanakkor mégis az egójukon jóval túlmutató közösségi motívumokkal gazdagították így nemcsak saját életüket, de a közösséget is, melyben éltek. Vagyis a maguk szintjén gazdái voltak életüknek és kultúrájuknak, nem csak egyénileg, de közösségileg is. Mecsoda különbség. Ma mindenki arra vár, hogy majd mások rendbe teszik közös dolgainkat – amiből logikusan következik, hogy egyre rosszabb állapotba kerülnek közös dolgaink (latinul Res Publica).

Nem mellesleg, a latin corruptio szó eredetileg pontosan erre az általános értelemben vett romlásra utal. Ez a szellemi-kulturális korrupció az erkölcsi-politikai korrupció oka és alapja; ezért megoldása is olyan oki (és nem tüneti vagy szakmai – „technikai”) kezelés lehet, amely a mentális-kulturális korrupció alapvető okainak megváltoztatásával kezdődik, ami részben oktatási-nevelési, részben szervezeti kérdés (intézményrendszer, politikai rendszer), de elsősorban etikai-világnézeti hozzáállásunkon múlik.

A fenti példák alapján úgyszólván bárki, kellő becsületességgel, odafigyeléssel, szorgalommal és józan „paraszti” ésszel (vagyis gazdaszemlélettel!) pár hónap alatt rendbe tudna tenni olyan hírhedten kaotikus és „megoldhatatlan” strukturális problémáikról ismert szaktárcákat is mint pl. az egészségügy vagy az iskolarendszer – de alapjában ugyanaz a nyílt forráskódú hálózati séma alkalmazható bármilyen területen. Pontosan akkor és azért nem sikerül rendbe tenni ezeket a szakterületeket, mert újra és újra szakmailag vagy akár gazdaságilag is valamelyik érdekcsoport iránt elkötelezett „szakértőkre” bízzák. Kecskére a káposztát. Nem mintha nem lenne megoldás. Valamikor, valakinek el kell kezdenie ezzel is foglalkozni, nem?

*

Amióta a Balatonnál lakom, egyre eltökéltebben foglalkozom a régiós identitás megfogalmazásával és megerősítésével. Minél több társadalmi szereplővel találkozom, annál nyilvánvalóbb számomra, hogy például egy Balatoni Termék Védjegy bevezetése nem elsősorban nagyobb piaci sikerek és bevételek elérése miatt fontos (bár legtöbben talán ezért kezdenek vele foglalkozni). Egy ilyen védjegy kialakítása során, vagy a Balaton logó megfogalmazásával olyan társadalmi egyeztetési fórumok jönnek létre, amelyeken a különböző társadalmi és gazdasági szereplők megtanulnak együttműködni, érdekeiket és törekvéseiket egymás számára is elfogadható, kulturált formában megfogalmazni. Sőt, akár konszenzusteremtő módon megtanulják közös érdekeiket nagyobb közösségként megfogalmazni, ami az ilyen projektek megvalósítása során sokkal jelentősebb, maradandóbb eredményekkel és szervezeti haszonnal jár, sokkal komolyabb értékteremtést jelent, mint bármilyen mulandó piaci haszon. Generációk lemaradását lehet ezáltal pár év alatt behozni.

Ugyanakkor azt veszi észre az ember, hogy az alsó szintektől a legmagasabb szintekig hiányoznak a dédapáink idejében még működő társadalmi párbeszéd kulturális fórumai. Legfeljebb addig jut el a mai generáció, hogy beöltözünk az elődeinktől örökölt régi ruhákba és jó pénzért jegyeket árulunk olyan gálákra és bálokra, amelyeket valaha azért rendeztek az úri világban, hogy ott kulturált módon megbeszéljék egymással legfontosabb közös dolgaikat.

Az erre létrehozott régi társadalmi formák és alkalmak így eredeti funkciójukat nem töltik már be, és helyettük nem hoztunk létre mást, így nem utolsósorban jobb híján és kulturális igénytelenségből marad a kávéházakban asztal alatt átcsúsztatott vastag borítékok világa, a balkáni maffiakultúra, amely az adott társadalom kulturális szintjét tekintve akkor is leromlott (az eredeti latin értelemben korrupt) rendszert képvisel, ha épp nem szükségszerűen van benne megvesztegetés, mégis áthatja az igénytelenség.

*

Felesleges bebújni dédapáink és dédanyáink ruháiba, turisztikai látványosságként vagy folklórként imitálni őket, ha közben (akár teljesen új és más, saját formákat teremtve) nem tudjuk megvalósítani azt a társadalmi párbeszédet és kulturális szerveződési szintet, ami miatt ők bálokat és gálákat szerveztek, operába vagy lóversenyre jártak. Az sem megoldás, ha ezt ma valaki felesleges és képmutató úri luxusnak tekinti, de közben nem kínál közösségileg vállalható, valós alternatívákat. Naivitás az alkotmányos garanciáktól vagy valamilyen papíron hatékony képviseletet biztosító intézményrendszertől várni a megoldást, ha közben nincs már meg bennünk ennek társadalmi kultúrája, és ezért a megörökölt formákat képtelenek vagyunk megtölteni tartalommal, értelemmel.

Korlátoltság folyton ujjal mutogatni ilyen-olyan helyi politikusokra, hogy ők miért nem csinálják meg helyettünk. Adott esetben semmivel sem korruptabbak a vezetők mint azok, akik ujjal mutogatnak rájuk. Egyébként nem árt, ha mindenkit saját felelősségei szerint ítélünk meg, saját posztjának valós lehetőségei alapján. Amíg a Balaton negyedmillió állandó lakosa, illetve a kilenc hónapon át itt lakó félmillió ember nem tekinti a tópart gazdájának magát, saját háza előtt, saját kertjén kezdve, addig ugyan milyen alapon számíthatna bárki látványos változásra?

Persze jobb lenne, ha közigazgatásilag és költségvetési szempontból is önálló térségként működhetne a Balaton, de önmagában nem attól lesz  itt szép, gondozott környezet mindenhol, nem attól művelik meg az út menti szőlőket, nem attól érzik majd magukénak az itt élük régiójukat. Inkább pont fordítva működik ez a dolog: ha elég hatékonyan működnek együtt az itt élők és önkormányzataik, akkor előbb-utóbb logikus következménye lehet a térség fejlődésének, hogy önállóbbá válik.

Az open source struktúra lényege az önkormányzatiság elve és gyakorlata, mely minden szinten és minden területen jobban működik mint a nehézkes, központosított és korrupt rendszerek, a sejtek és élő organizmusok immunrendszerétől a legmagasabb szintű szerveződésig: a kozmoszig. Így működik itt minden, ami tényleg megbízhatóan működik. Elég furcsa jelenség, hogy a civilizációnkban ma még domináns politikai szerveződések pont ellentétes agresszív hálózatosodási és urbanizációs mintákat követnek, mintha a rákos daganatok szerveződésmódját tekintenék irányadónak. Pont erről derült ki az utóbbi két évtizedben, hogy globálisan nem fenntartható és sürgősen, gyökeres váltással vissza kell térni az organikusan működő open source modellhez nem csak az informatikában, hanem a társadalom- és gazdaságszervezésben is.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr416969943

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Horváth András volt NAV-os hazudott, vagy csak nem bontott ki minden részletet? 2014.12.10. 00:17:43

Valótlanságokkal, féligazságokkal, csúsztatásokkal és ferdítésekkel hergelni és manipulálni a közvélemény arra fogékony részét nagyon aljas dolog. Pláne, ha valaki azért teszi, mert a tanult szakmájára ráunva ezzel a módszerrel próbál felkapaszkodni a ...

Trackback: Mennyire korrupt disznó Ön lélekben? 2014.12.10. 00:15:10

10 gyakori helyzetről olvashat lentebb. Elítéli mind a 10 helyzetet? Gratulálunk: Ön talpig becsületes, mehet tüntetni Vida Ildikó ellen! Ám amennyiben akár csak egy példaként hozott helyzetben is úgy döntene, hogy hülye lenne kihagyni, hogy jogtalan ...

Trackback: Korrupció: hogyan állítsuk meg társadalmi romlásunkat? 2014.12.09. 14:52:01

Ismerjük a technokrata szöveget, hogy majd a szakemberek és a szakértői kormány megoldják a problémákat... és aztán valahogy mégse az lesz belőle, amit ígértek. Sőt.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Robinzon Kurzor 2014.12.09. 15:11:39

Ez jó!

Mondjuk a nyílt forráskódú miniszterről, ha elég sok "szakmai" érdeket sért, már az első héten ki fog derülni, hogy pedofil képek vannak a számítógépen.

Amiben az az igazán durva, hogy mire a házkutatásnál lefoglalják a gépet, már tényleg rajta is lesznek.

Urfang 2014.12.09. 15:15:28

Ismerjük a technokrata szöveget, hogy majd a szakemberek és a szakértői kormány megoldják a problémákat... és aztán valahogy mégse az lesz belőle, amit ígértek. Sőt.

És ismerjük a dilettokrata szöveget is, hogy majd a haveri oligarchák és a nemzeti kormány megoldják a problémákat... és aztán valahogy mégse az lesz belőle, amit ígértek. Sőt.

Van új verzió? Vagy még 25 évig a technokrata-dilettokrata tandem vár ránk?

vizipipa 2014.12.09. 15:50:06

A világ annyira egyszerű, hogy a drága és szar vindózt használja a príma és ingyenes linux helyett.

Mindössze ezen kell változtatni és világ jóra fordul. Legyen szó bármiről is.

Jól értettem?

kardos.g 2014.12.09. 17:08:06

@vizipipa: Igen, két lényeges kiegészítéssel: a nyílt forrású rendszerek (pl a Linux is) organikus szerkezetükkel a természet organikus modelljét követik és ezért működnek jobban, illetve ingyenesen. (A bioszféra, a víz körforgása is ingyen éltet minket.) A másik: nagyon ideje lenne már ezt az open source modellt alkalmazni a társadalmi, gazdasági, politikai szervezetek (mint hálózatok) problémáinak kezelésére és megoldására.

mrZ (törölt) 2014.12.09. 17:25:06

"Persze jobb lenne, ha közigazgatásilag és költségvetési szempontból is önálló térségként működhetne a Balaton"

Van még néhány régió aki menekülne a dohány utcai kormány fennhatósága alól. Csak hát mire van a nato?:
Article 4

The Parties will consult together whenever, in the opinion of any of them, the territorial integrity, political independence or security of any of the Parties is threatened.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.12.09. 18:17:50

Ami elsőre beugrott, az első komment le islőtte. :)

Marad az idézgetés:

"a jeles borozófus munkásságának egyébként egy teljes posztot akarok szentelni a későbbiekben"
(aristo)

Türelmesen várom.

kardos.g 2014.12.09. 18:25:59

@Robinzon Kurzor: az ilyen manipuláció tüneti kezelése a rendszeranomáliáknak. Ezekkel a módszerekkel ideig-óráig le lehet szerelni egyes emberek vagy csoportok ellenállását, de a bioszférát pl. már nem sikerülhet így manipulálni, ahogy a történelmi sorsot sem, ami a legszélesebb skálán mozgó hálózatosodás törvényeit illeti.

Bell & Sebastian 2014.12.09. 19:02:25

Nem kicsit dagályos. De van benne jó rész, nem is egy.

Addig jó, hogy hálózatelmélet. Csak az nem ez. Hálózatokat szerencsésebb lett volna írni és szervezéselméletet. Társadalom-mérnökösködéssel a társadalommérnökök ellen?

Olyasmit kér számon, ami hivatalosan nem is létezik. Identitás, térségi szemlélet, leszármazás, és így tovább. A magántulajdon szentsége (felhalmozás) ott sérül, amikor újra ás újra ráúsznak arra, ami egyszer már megvolt, hiszen nincsen mit ellopni. Az uniós visszaosztáson felül, persze. Minő eufemizmus, korrupciónak nevezni a lopást, keresztényi megbocsátás politikusként futtatni tovább a tolvajt.

A romlás virágai. Cselédek és disznópásztorok ivadékai szakrális terekben. Jézus és a kufárok.

Kötélvég.

zorki 2014.12.09. 21:26:01

Érdekes írás sok igazsággal. Így az önkormányzatiság fejlesztésével, a gazda szellem terjesztésével maximálisan egyetértek.
Hibát is látok. A történelmi múltunk példája. Valóban rengeteg dolgot érdemes meríteni múltunkból.
Azért dédapáink korára nem igen illene a nyíltforráskódos hasonlat, inkább pont az ellentetje.
Az önkormányzatiságról nem is beszélve.
Gazda szellem? Nos, ha valami jellemző az elmúlt 150-200 évből, hogy az állampolgárok jó része nincstelen, ami komolyan gátolja azt a szemléletet, amit a poszt hiányol. (Pont ebből -is- következik az a fogyasztói viselkedés, amit a poszt is említ.) A demokráciát nem lehet nincstelenekre építeni.
A szakmai hozzáértés sem feltétlen gátja a józan cselekedetnek és a miniszteri posztnak.:))) Ezt, amúgy a magyar múlt jeles arisztokratái is tudták, azért képezték magukat.:DDD
Tévedés azt képzelni, hogy a magyar egészségügyet vagy oktatásügyet hónapok alatt rendbe lehet hozni.
Ahhoz bizony hosszú évek szívós munkája (kormányzati is) kell.

Mészáros Laci 2014.12.10. 00:52:48

nem lehetne rövidebben? belealszom....

emzperx 2014.12.10. 00:58:26

Szegény linux - megint felkerült a legjobb dolgozók listájára aztán majd mindenki ezért fogja utálni.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.12.10. 02:06:04

@Mészáros Laci: Ez a poszt egy borreklám. Akkor érted, ha iszol.

Bambano 2014.12.10. 04:43:26

nekem csak egy problémám van ezzel a cikkel: a szerzőjének fogalma sincs arról, hogy valójában hogy működik az opensource kultúra.

így viszont ciki posztolni róla.

Bambano 2014.12.10. 04:47:22

@vizipipa: a világ számítástechnikai berendezéseinek 80%-án linux üzemel.
a desktop az csak egy nagyon szűk részhalmaza a számítástechnikának, ahol windows monopólium van.

Pelso.. 2014.12.10. 06:35:39

Az eü mint példa tökéletes, -amennyiben figyelembe vesszük, mit műveltek a fideszes önkormányzatok anno fenntartóként vele, hát innen csak nyerni lehet, még szerveződési modellel sem kell bíbelődni:)

midnight coder 2014.12.10. 06:51:49

@kardos.g: Ezzel csak az a baj, hogy a világ nem igazán használ linuxot desktopra. Nem csak a csúnya korrupt államigazgatások (sőt, igazából azok próbálkoznak be vele időnként) de a privát cégek és az otthoni userek sem. Amit használnak az az android, de ehhez az kellett hogy legyen egy google aki terméket farag belőle.

anyo05 2014.12.10. 07:11:07

A társadalmi romlásunkat pl. a 7% gazdasági növekedéssel lehet megállítani:)))
Korrupció!!! Tegyünk le már végre konkrét eseteket az asztalra!!!! Amíg nincsenek konkrét esetek, addig a korrupció elleni "harc" is olyan, mint a demokrácia melletti háboruskodás:(((( Érthetetlen!!!

midnight coder 2014.12.10. 07:12:12

@kardos.g: Amúgy az opensource igazából csak a mesékben működik úgy hogy lelkes emberek önként és dalolva fejlesztenek nagy rendszereket. A valóság az, hogy különféle cégek harcolnak így egymással, szereznek piacot. A linux kernelben kb. 10% van amit tényleg önkéntesek raktak bele, a többi mind különféle cégek fejlesztése. A másik szép példa erre a Firefox.

Anno a gugli meg akarta törni az IE uralmát, azért hogy ne a MS kezében legyen a fejlesztés. Persze, ha ő maga állt volna elő egy alternatívával akkor azonnal kilóg a lóláb, ehelyett belenyomott egy rakás pénzt a Firefoximaxi támogatásába, és az istenadta nép be is kajálta, hogy a csillogó szemű lelkes opensource srácok nyomják le a gonosz Microsoft böngészőjét. Holott ugyanolyan jól fizetett programozók voltak, mint az IE fejlesztői, sőt.
Aztán, amikor az IE eléggé meggyengült, előjött a gugli is a chrome-mal, amivel létre is jött a mai rókafogta csuka helyzet, ami garantálja hogy a minden idők legszarabbul tervezett programnyelve a javascript örök időkre velünk maradjon. Mert külön nem tudja leváltani sem a MS a typescripttel sem a gugli a dartssal, sem senki más. Ahogy a html is velünk marad, pedig az is eléggé kukaérett.

midnight coder 2014.12.10. 07:15:30

@anyo05: Korrupció sajnos van. Ahogy a gengszerváltás óta mindig is, kb. azonos szinten. Azt kellene észrevenni, hogy ez a mostani hajtóvadászat a korrupció ellen az amcsi kormány kis segítsége a hazai balliberális oldal számára. Amit pedig azért nyújt, mert Orbánék oroszbarát lépései nem igazán tetszenek a Putyin eltávolítására törekvő amcsiknak. Amiben persze nem Orbán, és nem Magyarország mint gazdasági erő az érdekes, hanem Magyarország mint EU-s tagország.

lavór 2014.12.10. 08:00:31

Dédapáink pont ilyen korruptak voltak.
Mit is várhatunk egy néptől, amely a lopást már erkölcsileg támogatja.
Mi több, jár neki. Persze mindig akkor van a baj, ha nem csak ő, más is lopna.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.12.10. 08:07:03

@lavór:

Most pontosan melyik népről is beszélsz?

lavór 2014.12.10. 08:07:54

@bbjnick:

Természetesen a magyarról.

Szvidrigajlov 2014.12.10. 08:14:40

@lavór:
Ehhez gratulálok! Nem akarnál egy pár évet mosogatni Birminghamben? Mondjuk 40-et...
Vagy értsem úgy, hogy én nem volnék magyar mert még nem loptam el semmit? Hanem akkor milyen volnék? Asszír? Vagy Sumér?

Netuddki. 2014.12.10. 08:15:29

Túl hosszú ahhoz, hogy egy hibásan felépített alapelvre építkezett blogbejegyzést végigolvassak. Mi a hiba?

Hát Gáborom az, hogy Magyarországon a korrupció gyakorlatilag egyenlő a maffiával, bűnözéssel. De mivel átszövi a végrehajtó hatalmat is, nem egyszerű felszámolni. Főleg ha a hal feje ezt nem is akarja.
Szóval ezen a ponton már túl vagyunk. Már nem elég ha az orbán melldöngetve kiáll a "zéró tolerancia a korrupció ellen" nevű bullshittel. Már régen tudjuk, hogy ez az ember ha nem is a legtöbbet lopja, de ő is bizony könyékig turkál a mézesbödönben.
Szóval ezzel a megélhetési politikusbűnöző garnitúrával soha nem lesz itt a korrupció felszámolva. Miközben az elődök "csak" simán loptak, "ezek" intézményesítették is a lopást...

lavór 2014.12.10. 08:15:32

@Szvidrigajlov:

Olvass, majd egyszer megérted, mit írtam. Úgy 40 év múlva.

Netuddki. 2014.12.10. 08:18:03

@lavór: "Dédapáink pont ilyen korruptak voltak."

Akkor a fideszeseknek is lehet?
Köszönöm bíró úr, több kérdésem nincsen...

lavór 2014.12.10. 08:20:06

@nicktolvajmentesítő_kovi1970:

Nem írtam, hogy lehet, azt írtam: jár.

Pelso.. 2014.12.10. 08:27:09

@Holger Hartland: Nem szükséges megérteni. Egyetértés, visszafogott taps.

kardos.g 2014.12.10. 08:29:53

@lavór: nézz már körül, hogy akkor mi épült, kézi erővel és most mi van - géppel se.

lavór 2014.12.10. 08:33:46

@kardos.g:

És azt is elárulod, mi köze a korrupciónak az építéshez?
Hacsaknem arra gondolsz, hogy kapcsolatot kell építeni, hogy büntetlenül lophass.

Netuddki. 2014.12.10. 08:39:52

@lavór: Mi jár bazmeg? A magyar nemzet az jár. Meg a vekker. Az még jól is járhat.

lavór 2014.12.10. 08:45:03

@nicktolvajmentesítő_kovi1970:

Már leírtam, hányszor kell neked ismételnem? A magyar úgy gondolta, gondolja, hogy a lopás lehetősége neki jár. Másnak már nem nagyon, de neki biztosan. De ha gondolod, kimásolom, és egész nap bemásolgatom neked ezt a hozzászólást.

kardos.g 2014.12.10. 08:48:21

@midnight coder: tök másról beszélsz mint a cikk szerzője. Az informatikai opensource általad emlegetett technokrata olvasata pont nem fedi azt, amit itt az organikus szerveződés értelmében nyílt forrásúnak, open source-nak nevezek, pontosan azzal a céllal, hogy végre ott is alkalmazzuk, ahol több értelme lenne, társadalom-, illetve közösségszervezési modellként. Jelzem: igazi értelmét és szervezeti (nem piaci!) sikertörténetét ezáltal produkálta: a programozók szinergiáit mobilizálva, vagyis kreatív és "önprogramozó" közösségeket teremtve, elsők közt informatikus körökben, de tök hasonló ment végbe az ökofalvakban is világszerte. Meg azt is elfelejted, hogy a nyílt forrású fejlesztés rövid távon mindig gyengébbnek tűnik a koncentrált, központosított erőforrású (katonai szerveződésű) hatalmaknál, a gugliknál, NATO-knál, de hosszútávon mindig ő győz, ahogy most a Föld a globális kapitalizmus fölött. Figyelj csak, hogy a javascript meg a guglik, amit te most elég naivul "öröknek" vélsz, pár év múlva sehol se lesznek. Mert pl áram se lesz. Nem nagy ügy, egy globálissá generalizálódó nagyobb , mondjuk egy-két hetes rendszerleállás elég lenne, hogy ne tudják már újraindítani. Egy erősebb terrorszervezet olyan simán elinztézhetné mint a World Trade Centert. Vagy Gaia, de ő lassabban dolgozik. Hova sietne?

Netuddki. 2014.12.10. 09:00:45

@lavór: Általánosítasz. Nem bazmeg, én nem így gondolom. Az emberek TÖBBSÉGE sem így gondolja. Lehet, hogy te és a környezeted így gondolja, de attól még nem kéne általánosítani...

lavór 2014.12.10. 09:02:12

@nicktolvajmentesítő_kovi1970:

Ha az emberek többsége nem így gondolná, nem lenne máris korrupció. De sajnos van, így ellent mondás van az elméletedben.

kardos.g 2014.12.10. 09:04:14

@lavór: ne bújj a "magyar lopni akar" projekciód mögé, mondd inkább azt, hogy te szeretsz lopni, szereted a korrupciót, de nem szereted ezt nyíltan vállalni, ezért a magyarokra kened. Ugyanezt csinálja a kereszténység az eredendő bűnnel, szóval nem vagy egyedül, meg a magyarok se. Azért szokás mondogatni-mantrázni: itt mindenki lop-csal-hazudik, hogy te nyugodtabb lelkiismerettel csinálhasd. Ennyi.

lavór 2014.12.10. 09:05:43

@kardos.g:

Na, érintett vagy? Már kereszténységet is idekeverjük?
Megy már a Tízparancsolat? Ne hazudj! Ne lopj...

mrZ (törölt) 2014.12.10. 09:13:46

@kardos.g:
Te meg itt a demagógia sávon előzöl.
Miért nem azt a csalót baszogatod akivel együtt régióskodsz?
vagy már megint a mi-ti fronton állunk?

frob 2014.12.10. 09:15:04

Gondolom, a Horthy rendszerre célzol. Az ország ugyanis utoljára akkor volt működőképes.

Na meg most szép lassan kezd az lenni.

Semmit nem kell csinálni azonkívül, hogy ügyeljünk arra, balliberális pártok ne kerüljenek a kormányrúd közelébe.

maxval bircaman felelős szerkesztő · http://bircahang.org 2014.12.10. 09:39:17

Másodrendű kérdés a korrupció. Ez csak figyelemelterelés a valódi kérdésekről A valódi kérdés meg az, hogy a nemzetközi háttérhatalom képes lesz-e bedarálni az országot.

Orbán liberális hisztiző senkiből államférfi lett. 45 éves korára döbbent rá a világ dolgaira, ez teljesen megváltoztatta gondolkodását. S igyekszik cselekedni az ország rabosítása ellen.

Valószínűleg Orbán elveszti ezt a háborút, nem lehet az adott körülmények között háborút nyerni a nemzetközi háttérhatalom ellen. De ez nem von le semmit értékéből: ilyen egy magányos hős. A magyar történelem tele van bukott hősökkel, akiket csak az utókor értékel.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.12.10. 09:42:56

kötél, kalasnyikov és máris kevesebb korrupció lesz

lavór 2014.12.10. 09:45:38

@maxval bircaman szerkesztő:

Szóval le Don Quijotéztad Vikinket? :D
"Államférfi", ezen jót derültem.

frob 2014.12.10. 09:53:17

@maxval bircaman szerkesztő: Nem fogja elveszteni, mert a magyar helyzet nem hasonlítható össze az ukránnal.

A magyar embereknek egyrészt nem a balliberálisok a "demokraták", tehát ideológiai alapon semmiképp nem kapnak tömegtámogatást a balliberális pártok, másrészt ők gazdasági területen sem alternatívák.

Ukrajnában egyszerű volt, az oroszbarát oligarcha helyett az USA és az EU EU-USA barát oligarchát állítottak. Az ukránoknak tökmindegy volt, ott a választóvonal amúgy is etnikai jellegű volt.

Itt azonban nem Orbán személye a gond, hanem az Orbánék által megvalósított, Mo. érdekein alapuló politika, ami persze nyilván Orbán személyéhez kötődik.

Azaz ha Orbánt eltávolítanák, a köv. garnitúrának kb. a Gyurcsányi utat kellene követnie, beleértve a tüntetések erőszakos szétverését is. Ráadásul politikailag még jobban elköteleződve mint anno Gyurcsányék.

Kötve hiszem, hogy a magyar lakosság megvárná az IMF hitelt, a dologból feltétlenül az USA által eltávolított Orbánék jönnének ki jól.

sárospataki 2014.12.10. 10:08:46

az úr félreérti az open source lényegét, sajnos semmi köze ehhez, amit itt leírt. attól még az írás jó, csak a frappáns hasonlat az elején sántít.

tarackos 2014.12.10. 10:17:37

A dédik országa is korrupt volt. Ez kultúrális adottság. Megoldás sztem nincs de a transzparencia segít, erre jó analógia a nyílt forráskód. Nem véletlen tikosítanak előszeretettel kormányaink.

wantaan 2014.12.10. 10:25:58

@tarackos: No azért mégis csak ez a legkorruptabb kormány 1989-óta. Itt a törvénygyártás maga alá van rendelve a korrupciós céloknak. Lásd a trafik mutyi, föld mutyi ....a névre szóló törvénykezés.

Úgy hogy ne bántsd a dédiket!!!!

maxval bircaman felelős szerkesztő · http://bircahang.org 2014.12.10. 10:27:17

@frob:

Az USA nem idióta. Eszük ágában sincs ballibeket hatalomra segíteni Mo-on, ennek semmi realitása és teljesen kontraproduktív lenne. A valódi cél: egy új, nyugatpárti Fidesz létrehozása. Ehhez keresik a megfelelő fideszest.

Lásd a lengyel példát. A különféle posztkommunista és ballib szervezetek törpepártok és többségük a parlamentbe se tud bejutni. Ott a harc két JOBBOLDALI párt között van, az egyik a nyugatnak 100 %-osan elkötelezett, a másik meg nem.

Az USA-nak mindegy, hogy ki milyen párti, a lényeg, hogy jól szolgálja az érdekeket.

Ez egy hatalmas magyar jobbos tévhit, hogy az USA a baloldalt támogatja. Igen, Mo-on ez így van, de sok más országban meg nincs így. Bulgáriában pl. Soros és a hasonló alapítványok szinte csak jobboldaliakat támogatnak.

wantaan 2014.12.10. 10:32:53

@anyo05: " Tegyünk le már végre konkrét eseteket az asztalra!!!! Amíg nincsenek konkrét esetek, ...... "
Nincsenek konkrét esetek????? Na Te meg hol élsz???
-trafik mutyi.
-föld mutyi.
-útépítések mutyijai.
-ÁFA csalások mutyijai.
stb, stb, stb....... a végtelenig.

frob 2014.12.10. 10:47:16

@maxval bircaman szerkesztő: Mivel Sorosék a ballibsiket támogatják és ez eléggé ismert is, ez miért tévhit?

Nyilván az USA-nak is idő kell, hogy leszálljon a döglött lóról.

frob 2014.12.10. 10:52:33

@maxval bircaman szerkesztő: Azt aláírom, hogy az USA-nak éppen ugyanilyen jó lenne egy támogatható jobbos kormány is, csakhogy a jobbos nálunk nemzetit is jelent. Azaz senki nem nevezne nemzetinek egy kormányt, amely kb. azt csinálja amit a ballibsik. Most már nem is szavaznának rá, mert a választók azt idáig is tudták, hogy egy nemzeti kormány nemzeti érdekek szerint cselekszik, de most már azt is tudják, hogy a ballibsi kormányok nem nemzeti érdekeket képviseltek és ez nem jelent nekik jót.

Nyilván Orbánéknak is jóval kényelmesebb lenne azt a politikát folytatniuk mint Gyurcsányéknak, csakhogy ezt a választók nem tolerálnák.

A ballibsik amúgy épp abban reménykednek, hogy Orbánékat a Putyin-USA fogaskerekek bedarálják és akkor jönnek ők.

picur3ka 2014.12.10. 10:52:44

@maxval bircaman szerkesztő:

A cseheknél is, a jobb-libberális oldal atlantista.

(De liberális.)

frob 2014.12.10. 11:01:56

@picur3ka: Orbánék is atlantisták. Nem akarunk kilépni a NATO-ból, az EU-ból, exportunk 80%-a nyugat-európába megy.

Más tészta, hogy érdekeink az oroszok felé is irányulnak, mi a gázt ugyanis onnan kapjuk, exportunk nagyrészt már csak feléjük bővülhet.

A mi érdekünk egy az EU-val és ukrajnával nagyon jó viszonyban lévő Oroszország, de ez az oroszok érdeke is.

Netuddki. 2014.12.10. 11:20:21

@frob: Ballibsik? Muhaha! Elmész ám te anyádba!

Mi van fejesrob? Elvesztetted a nickedet?
Muhaha!

"frob 0 bejegyzést írt és 42 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban. 2013.06.26. óta tag."

Netuddki. 2014.12.10. 11:23:23

@frob: Eszmefuttatásodba csak az aprócska, a te erkölcsi érzékeidet ugyan nem zavaró kis bibi piszkít bele, hogy a ruszkik éppen egy nem éppen honvédő háborúban állnak Ukrajnával...

wantaan 2014.12.10. 11:24:05

@frob: Tévedsz! Orbánnék nem atlantisták! Orbánék egyszerűen korruptak s ahonnan több pénzt tudnak a saját zsebbe tömni oda dörgölődnek (lengyelesen annak a fszát szopják le , McCain-nesen annak az ágyába bújnak).
Nem hinném ,hogy bármennyire is érdekelné őket a nemzet tagjainak a jövője vagy sorsa.

Netuddki. 2014.12.10. 11:24:50

@frob: "A mi érdekünk egy az EU-val és ukrajnával nagyon jó viszonyban lévő Oroszország..."

Ja, bocs! Visszaszívom! Síkhülyékkel nem szoktam szóba állni...

picur3ka 2014.12.10. 11:38:28

@frob:

"Orbánék is atlantisták."

ezzel nem mond ellent Bircának...

"Nem akarunk kilépni a NATO-ból, az EU-ból,"

Sose akartunk belépni inkább. 3 millió szavazat, ne feledje.

"exportunk 80%-a nyugat-európába megy."

Többbsége gép, szállítóeszköz, aka német autógyárak, etc. Nem igazán a mi exportunk tehát...

maxval bircaman felelős szerkesztő · http://bircahang.org 2014.12.10. 11:42:36

@picur3ka:

Így van.

Csehországban pl. a BALOLDALI elnök a szálka az amerikaiak szemében. S a jobboldali pártokat meg támogatják ezerrel. Ott eleve van egy pánszláv irányzat, mely jelenleg inkább a balos oldalon erősebb.

Bulgáriában hasonló a helyzet, szinte az összes alapítványi pénz jobbosoknak megy.

Ahol pedig mind a jobb, mind a bal hűen amerikapárti, ott jellemzően új mozgalmak jelennek meg, s ezek ellen megy a háború. S megint tök mindegy, hogy ezek az új mozgalmak balosak vagy jobbosak. A francia Nemzeti Front és a brit UKIP jobbos, míg a spanyol Podemos és a görög Sziriza erősen balos. Mégis, ezek egyformán a Sátán helytartóinak számítanak Washington szemében.

frob 2014.12.10. 11:57:51

@picur3ka: Nem is akartam ellentmondani, csupán jeleztem, hogy az Orbán kormány atlantiságában nem tér el a csehtől.

Itt inkább (Sorosék támogatása) arról lehet szó, hogy Soros jó kapcsolatokat a volt kommunista-szélsőliberális sok zsidót tartalmazó csoportokkal épített ki.

Ennek megfelelően az USA sok fals, eltúlzott információt is kap.

I_Isti 2014.12.10. 13:23:12

@frob: Ó, ilyenkor Soros a fő mumus, amikor Viktort pénzeli, hogy láthasson külföldet is - ne feledjük, kedvenc fasizta diktátorkánk egy olyan putriban nőtt föl, ahol nem volt fürdőszoba! - akkor éppen nem mumus?

kvadrillio 2014.12.10. 13:35:56

ÍRTA Morvay Péter Morvay
Péter
2014-12-08 19:19:00
Olvasnivalót küldött André Goodfriend Orbánnak

Az amerikai ügyvivő a kiadatási egyezmény szövegére hívta fel a figyelmet.

André Goodfriend a Magyarország és az Egyesült Államok közötti kétoldalú bűnügyi kiadatási és jogsegély egyezmények ratifikációjáról szóló jegyzőkönyveket ajánlotta olvasnivalóként ma esti Twitter-üzenetében.

A dokumentumokat Hillary Clinton amerikai és Balázs Páter magyar külügyminiszter cserélte ki 2009. június 10-én Washingtonban. Clinton az aláírást követően kijelentette, hogy biztos benne, “jól együtt tudunk majd dolgozni ... az országainkban felmerülő emberi jogi kérdésekben, és ezen túlmenően is, együtt dolgozunk majd egy békésebb és kiegyensúlyozottabb jövőért.”

Goodfriend a kiadatási és jogsegély egyezmény értelmezéséhez és használatához egy részletes jogi tanulmányt is csatolt. A dokumentum szerint minden esetben diplomáciai úton kell megindítani egy ilyen eljárást, amelyben ezt követően az illetékes amerikai bíróság jár el.

Orbán Viktor ma a parlamentben felszólította Vida Ildikót, hogy indítson haladéktalanul pert az ügyvivővel szemben. Hozzátette: ha André Goodfriend megvádolt egy köztisztviselőt bűncselekménnyel, akkor "legyen férfi", ne bújjon a diplomáciai mentessége mögé.

Nem ez az első alkalom, hogy Goodfreind jogi olvasnivalót ajánl bírálóinak. Néhány hete a diplomaták státusáról szóló bécsi egyezményt küldte el a CÖF-nek.

Szóljon hozzá: BRAVÓÓÓÓ GOODFRIEND !

RÁFÉR ORBÁNRA EZ AZ OLVASNIVALÓ, MERT EDDIG A JOGNAK CSAK AZT A RÉSZÉT TANULMÁNYOZTA BEHATÓAN AMELY ARRA VONATKOZOTT, HOGY "CSAK ARRA VIGYÁZZUNK, HOGY NE MI NYERJÜK A LEGTÖBBET !!!" :o)))))

kvadrillio 2014.12.10. 13:48:52

Az arisztokrácia és a nagypolgárság kultúrája épp ebben különbözik döntően a ma domináns kispolgári-proli életfelfogástól, hogy nem kizárólag saját boldogulására fókuszál, nemcsak magának akar mindent, mert tudja, hogy attól magánemberként sem lesz boldogabb. Sőt: saját kiteljesedésének szerves, integráns része a közérdekű szerepvállalás, a jó értelemben vett politikai szerepvállalás: a közvetlen környezetünk iránti elköteleződés.

Csakhogy itt nem valami arisztokrata világ nosztalgiájáról van szó, mert ugyanakkor a paraszti kultúra vagy a városi polgárság értékrendje is arra épült, hogy akinek bármilyen kis földje vagy jószága volt, annak a lehető legjobb gazdája legyen – és nemcsak maga miatt, hanem a világ rendjébe illeszkedve, kultúrája részeként. Lehet, hogy a parasztok adott esetben azért is faragtak maguk bölcsőt vagy varrták esküvői kelengyéjüket, mert nem lett volna pénzük megvenni, ugyanakkor mégis az egójukon jóval túlmutató közösségi motívumokkal gazdagították így nemcsak saját életüket, de a közösséget is, melyben éltek. Vagyis a maguk szintjén gazdái voltak életüknek és kultúrájuknak, nem csak egyénileg, de közösségileg is. Mecsoda különbség. Ma mindenki arra vár, hogy majd mások rendbe teszik közös dolgainkat – amiből logikusan következik, hogy egyre rosszabb állapotba kerülnek közös dolgaink ..EHH....EHHHH...EHHHH !!!!!

MENJ EL VIDÉKRE ! NÉZD A HALÓDÓ, KIHALÓ, ELKESEREDETT MÉG ITT-OTT FELLELHETŐ ÉLŐLÉNYEKKEL VEGETÁLÓ FALVAINKAT !
a szocializmusban voltak TSZ-EK, HÁZTÁJIK, VIRÁGZÓ FALVAK, KAYÍLÁKÁBAN ÉPÍTETT KERTES HÁZAK TÖMKELEGE, MUNKAHELYEK A TSZ-EKBEN...
MOSTG....AZ UN."arisztoklraták ???" fácánokra lődöznek.....milliókért (lázár-nemszeretemaluxust) képviselő-vel !!! együtt !..., a tsz-ektől, munkaeszközüktől a mai oligarchák áltaslmegfosztott
volt parasztok NAPSZÁMOSKÉNT, CSELÉDKÉNT JÓ, HAN NÉHA-NÉHA KAPNAK EGY KIS APRÓPÉNZT. HOZÓ NAPSZÁMOSMUNKÁT......

MI TÖRTÉNT EBBEN AZ ORSZÁGBAN ????? KI HOZTA VISSZA A RÉGES-RÉGI KEGYELMES-URAM RENDSZERT ??? KI ADOTT NEKI, NEKIK EHHEZ FELHATALMAZÁST ??? MERT A MAGYAR EMBEREK BIZTOSAN NEM !

mrZ (törölt) 2014.12.10. 15:46:52

@kvadrillio:

Menj te a picsába a hazug arisztokrácia romantikáddal együtt.

tudjukkik 2014.12.10. 16:18:32

@maxval bircaman szerkesztő: Orbán államférfi, pont annyira, mint Schmitt.

Megérdemeljük 2014.12.10. 20:02:13

Jól látható, hogy a politikusokra hiába várunk, hogy változtassanak a rendszeren. A korrupció terén biztos nem fognak maguktól változtatni, ahogy sok más társadalmi rendszeren sem. A legjobb, amit tehetünk, ha mi magunk változunk, mi nézünk szembe a mostani fájdalmas helyzetünkhöz vezető, a lehetetlen politikát tápláló önsorsrontó elvárásainkkal. Ha mi változunk, a politika is változni fog, fordítva nem megy. Ahogy az sem, hogy megvárjuk, amíg valaki helyettünk oldja meg a nekünk fájó nehézségeket és konfliktusokat.
megerdemeljuk.blog.hu

Joejszaka 2014.12.11. 12:58:17

Hmm.

Az ötlet jó, de van pár hozzáfűzni valóm.

Vannak sikeres, és kevésbé sikeres Open Source projectek.

Sikeres Open Source project pl. a Debian, ami ugye több mint 20 éve működik, és technikailag mindig megfelelő szinvonalat képviselt. (Red Hat, Ubuntu, BSD trollok, please off)

Mik a Debian jellemzői?
- Nagyon sok fejlesztő, földrajzilag szétszórva
- Fejlesztők megfelelő motiválása (szakmai hírnév, zárt klub, amibe csak komoly efforttal bekerülni)
- Nem monolitikus architectúra (vagyis a Debian sok, egymástól valamennyire független csomagból áll)
- Szigorú fejlesztési kultúra, amit mindenki betart
- Első osztályú tool-ok (eszközök), amik lehetővé teszik az elosztott fejlesztést. (csomagkezelő, függőségkezelés, stb...)

A szerzőnek igaza lehet abban, hogy ez az elosztott modell alkalmazható lenne a közigazgatásra.

Azonban, hogy ezt meg lehessen valósítani, nagyon komoly és jól kidolgozott infrastruktúra kell.

A Debian sikerének az a titka, mert a Debian tool-ok (az infrastruktúra) nagyon jó. Namost, ez az, ami nincs a közigazgatásban.

Ahhoz, hogy az alulról építkező demokrácia sikeres legyen, az Open Source példa alapján mire lehet szükség, az erősen kérdéses.

De érdemes lenne megvizsgálni.

Megérdemeljük 2014.12.15. 18:59:51

Kedves Olvasó,

Ön elégedett a sorsával? Mit gondol a helyzetünkről? Mennyire érintik Önt az alábbi jelenségek?
A politikai kultúra szintje alacsony, nincs párbeszéd a politikai táborok között; a házasságok fele válással végződik; a politika és a gazdasági életet átszövi a korrupció; naponta átlagosan három ember hal meg közúti balesetben; az iskolarendszer funkcionális analfabéták tömegét engedi a társadalomba; egymillió alkoholista van; alacsony a várható élettartam; a legnagyobb szegénységi kockázat a gyerekvállalás; rengeteg az öngyilkos; az átlagos szülő-gyermek beszélgetés időtartama a napi tíz percet nem éri el; semmi sem biztosítja a törvények meghozatalának átláthatóságát és a törvények koherenciáját; nincs összhangban a politikusok gazdagodása az ország gyarapodásával; rengeteg embert ér erőszak; nagy a különbség a nemek között a munkahelyi lehetőségek, a megbecsültség ás a fizetések terén; az állam hihetetlen módon pazarol; nincs tömegsport.

Nem értjük, hogy 25 évvel a rendszerváltozás után, a lehetőségeinkhez képest, a kezdeti lelkesedés és ígéretek után hogy juthattunk idáig. Okolunk sokakat, politikusokat, más országokat és népeket, a velünk egyet nem értőket. Könnyen találunk felelősöket és hosszú listánk van a bűnösökről. A politikát okoljuk a legtöbb bajunkért. Még akkor is, ha mi magunk beszélgethetnénk többet gyermekeinkkel, mi is pazarolhatnánk kevesebbet, mozoghatnánk többet, törődhetnénk többet a testi és lelki egészségünkkel, és vezethetnénk körültekintőbben is. Mindezek ellenére magunkat legfeljebb annyiban hibáztatjuk, hogy hagytuk idáig jutni a politikusainkat, az országunkat. Valamit nem látunk.

Nem vesszük észre a kapcsolatot, hogy ugyanolyan arányban marad homályban vagy büntetlenül az erőszak, akár másvalaki követi el ellenünk, akár az állam követi el a törvények és a racionalitás ellen; hogy az állam ugyanannyira nem becsül, tisztel és szeret minket, mint ahogy mi sem magunkat vagy egymást; hogy a politika ugyanúgy huszárvágással akarja megoldani évszázados problémáinkat, mint mi magunk; ahhoz hasonlóan, ahogy az otthonunk a legveszélyesebb hely, ugyanúgy a saját államunk, a saját közösségünk szól bele az életünkbe a leginkább károsan; hogy a politikusaink velünk együtt vesznek többet ki a közösből, mint amennyit beletesznek. Nem látjuk, hogy a politikusaink közülünk jönnek, ugyanazt teszik és ugyanarra vágynak, mint mi. A mi elvárásainkat teljesítik, mi nem hagyjuk, hogy máshogy tevékenykedjenek, mint ahogy. Semmit sem látunk.

A közéletben, politikai közbeszédben nem hallgatjuk meg egymást, egy politikai vitában leginkább azt akarjuk bebizonyítani, hogy mennyivel okosabbak vagyunk másoknál. Sokat foglalkozunk azzal, hogy mit lehetett vagy kellett volna tenni korábban. Rengeteg frappáns publicisztikát írunk és olvasunk arról, hogy mások mit tegyenek, hogy nekünk jobb legyen, bőségesen kifejtjük elvárásainkat másokkal szemben. Szakértői kormányért kiáltunk, hogy az hozza rendbe a törvénykezésünket és a közéletünket, hogy utána mi mondjuk meg a közös hogyan továbbot. Egyedül azzal nem foglalkozunk, hogy mi magunk mit tegyünk. Nem nézünk tovább a saját orrunk hegyénél.

Várunk az államra, hogy javítson az életünkön, hogy a mi elvárásainkat vegye figyelembe, hogy a saját kényelmünk és önsorsrontásunk ellenére biztosítson jólétet, egészséget és tudást a számunkra. Kifogásokat keresünk, másoknak miért sokkal egyszerűbb élhető országot építeniük, mi meg miért vagyunk kénytelenek másokra várni. Fel sem merül bennünk, hogy amíg másokra várunk, addig függünk is tőlünk, és más módon is védtelenné és kiszolgáltatottá tesszük magunkat. Elfeledkezünk arról, ha más országokat, hatalmakat, népeket hibáztatunk, akkor is a mi hátunkon csattan az ostor. A mi problémáink nekünk fájnak, bárki is a probléma okozója és bárki is a felelős a meg nem oldásáért. Ráadásul meg sem fordul a fejünkben, hogy a legtöbb nehézséget mi okozzuk saját magunknak. Szemellenzők sokaságát vesszük fel.

Mindig van választás. Eddig vártunk másokra, követeltük másoktól az értünk való cselekvést, látható eredménytelenséggel. Még akkor is másokra várunk, amikor nekünk igazán fontos az előbbre jutás. Egyetlen dolgot nem próbáltunk még ki, pedig mindig is itt volt a megoldás: tegyünk mi magunk a saját boldogságunkért. Ugyanaz az út vezet a személyes boldogságunkhoz és a közös boldogulásunkhoz. Induljunk el rajta, ehhez nem kell várni senkire és semmire, nincs szükség forradalomra, független a politikusoktól és másoktól is, nincs hozzá szükség különleges tehetségre, és ingyen van. Látványosan meg fog változni az életünk, és velünk együtt meg fognak változni a politikusaink is.

A gondolkodásunkról, az önsorsrontó elvárásainkról, az elégedettség és a boldogság közötti különbségről, a személyes boldogsághoz és közös boldoguláshoz vezető útról szól a blogom, arról, hogy mi magunk mit tegyünk. Kérem olvassa el: megerdemeljuk.blog.hu

Köszönöm
N. N.

igazi Ténytár 2014.12.18. 18:07:32

@ Lazar Janost őt is "kivegezteti" mint Pokornit, vagy ahhoz mar betoji ;-))

_________
Pintér beszélt. De még miket!
Amiről a Fideszes sajtó nem beszél.Mi lesz itt az önkormányzati választások után?

vaol.hu/belfold/pinter-szegenyednek-az-emberek-egyre-tobb-lesz-a-buncselekmeny-1239559

PINTÉR SANDOR belügyminiszter a Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztető Fórumának pénteki ülésén az MTI jelentése szerint a következőket mondta.

„Az országban JELENTŐSEN VISSZA FOG ESNI a vásárlóerő, SZEGÉNYEDNEK az emberek, egyre több olyan jelenség lesz, ami a rendvédelmi szervek nélkül nem lesz megoldható”.

Pintér szerint emiatt EGYRE NAGYOBB LESZ A KORRUPCIÓ, egyre nagyobbak lesznek a gazdasági bűncselekmények, egyre több lesz az utcai bűncselekmény és „nyilvánvaló, hogy egyre több lesz a fegyveres rablástól kezdve minden más”. Mindezek megfékezéséhez elszegényedett rendőrséggel nem lehet nekikezdeni.
___________
süti beállítások módosítása