Napjainkban tetőzött az ifjúsági probléma − Kivonuló középosztály IX.
2014. május 14. írta: aristo

Napjainkban tetőzött az ifjúsági probléma − Kivonuló középosztály IX.

ifjusag1.jpg

PLT cikkére reflektáló, Mi lesz veled, fiatal középosztály? című cikkünk sok visszajelzést, nagy visszhangot kapott. Úgy döntöttünk: vitát, párbeszédet, beszélgetést indítunk a témáról egy cikksorozat formájában, amire elsősorban magukat megszólítottnak érző olvasóink cikkeit vártuk. Az eddig megjelent írásokat itt olvashatják.

Aristo írása.

*

Napjainkban tetőzött az ifjúsági probléma

„Lássa,
Ez szimplán hangzik... Így nincsen hatása!
Mondhatta volna szebben, kis lovag,
Más-más hangnemből... Így ni, hallja csak:”
(Edmond Rostand: Cyrano de Bergerac)

Ammianus Marcellinus, a késő császárkori történetíró meséli, hogy egy Faustinus nevű notariust perbe fogtak, mert azt rótták föl bűnéül: egy szamarat vágott le azért, hogy titkos varázslatokra használja. Amikor megkérdezték, hogy vajon tényleg varázslásra akarta használni a szerencsétlen szamarat, azt válaszolta: nem, csak hajhullás elleni szert akart készíteni belőle. Nevezett Faustinusnak nem hitték el a kopaszodás elleni küzdelmet, megkínozták és kivégezték. Ebből is látszik talán, hogy egy hülyén feltett kérdésre még hülyébb válasz szokott születni.

Úgy tűnik, Papp László Tamás (a továbbiakban PLT, mert nincs kedvem a divatos háromnevűség kiírásához) hosszú és érdemekben gazdag pályafutás után erősen kiábrándult. Csak a miheztartás végett, a jeles auktor karrierjének legsúlyosabb opusai olyan nagyon független és nagyon mértékadó kiadványokban jelentek meg, mint az Élet és Irodalom,a HVG és a gyurcsányi dzsihád pamflet-irodalmának egyéb, el nem kötelezett, visszafogott orgánumai. Eme sajnálatos állapotba pedig azért jutott, mert – egyszerűen szólva – kiábrándult a demokráciából, miután számára kedvezőtlen irányba fordult. Vigasztalhatja őt, hogy nincs egyedül, az utóbbi időben mások is, sokan, elbitangoltak a csordától. Tömegével hallatszanak a kétségbeesett kiáltások, miután az ostoba nép ismét a fasisztákat választotta. Egyesek már addig jutottak – ó irgalom anyja ne hagyj el! –, hogy hibákat vélnek felfedezni a szürkeállomány tevékenységében is, ami lássuk be: a dolgok tragikus fordulatára utal.

Az egyik kérdés az, ami PLT cikkével kapcsolatban felmerül, hogy miért pont most érte ez a negatív megvilágosodás a jeles auktort? Természetesen lehet ez egyéni, egzisztenciális baleset, a középkorúság küszöbén beköszöntő, életkor-függő paradigmaváltás; ám én gyanakszom, hogy ennél azért többről van szó. Jelesül arról a fogas kérdésről, hogy – amint azt PLT megható őszinteséggel be is vallja – ki a fene hajlandó ingyen politizálni? Mármost abból, hogy a kérdés egyáltalán felmerült az következik: hősünk eddig is vagy ingyen politizált, miközben nyilván padokon aludt és ingyenkonyhán étkezett; vagy pedig eddig fizetek a politizálásáért, most meg már nem. Ez könnyen elképzelhető. Az Orbán-kormány – vagy rezsim, ahogyan élvezettel görgetik ajkaik között – meglehetős igyekezettel szárítja ki a pénzforrásaikat. Ebben a helyzetben kedvenc muzulmán közmondásom által javasolt eljárást látszik követni a nagy gondolkodó: „Ha valakinek nem tudod eltörni a lábát, csókold meg azt és imádkozz Allahhoz, hogy törje el neki ő”. Allah persze – bár kevésbé mint a keresztények Istene – ki van zárva, helyette a szent piac az imádságok címzettje, ő az, aki majd eltöri a gonoszok lábát. Ezzel két legyet is üt egy csapásra: egyrészt autotréninggel megerősíti hitét a mindenható piac dogmájában, másrészt – jó üdvtörténész módjára – a megoldást a távoli jövőbe tolja el, oda, ahol az majd bizonyosan, mindenféle ármánykodás ellenére bekövetkezik.

A másik kérdés, hogy miért pont a fiatalok?

*

Az ifjúság, mióta felvilágosult világ a világ, mindig elégedetlen, mindig úgy érzi, lenyesik szárnyait a „vén huncutok és gonosz ostobák”; hogy az örök lázadót, Adyt idézzem. Ennek a lázadásnak vajmi kevés köze van a politikához, a társadalomhoz, melyben élnek, annál több a tomboló hormonokhoz és a megfontoltság, az élettapasztalatok, az ismeretek hiányához. Manapság az látható, hogy még csak nem is a szárnyak megnyesése a legtöbbek problémája: nem repülni vágynak, hanem nagyobb autóra és nagyobb szilikon-implantátumra a barátnő melleibe, és azt tekintik „politikának”, ami ezeket megadja nekik. A „jó élet” pedig nem más, mint kémiai boldogság és az ivarszervek ingerlése.

A lázadás ugyan közös, ám a „fiatalok”, mint sokaság, ugyancsak heterogén valami. Először is nehéz megmondani, hogy ki a fiatal? Mindannyian láttunk már fiatal költőt, aki hosszú ősz szakállában megbotolva megy az író-olvasó találkozóra. Meddig fiatal az ember? Húszéves koráig? Harminc-, vagy negyvenéves koráig? Vagy örökifjú? Márpedig nyilvánvaló, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy 18 éves gimnazistáról vagy harmincas banki középvezetőről beszélünk. Míg az egyik a matektanárral elégedetlen, a másik a prémiumával – micsoda különbség. Az egyik éppen csak észreveszi a szülők társadalmának visszásságait, a másikat már csak egy hajszál választja el attól, hogy maga is a szülők társadalmának része legyen,. Egy kalap alá venni őket, több mint bűn: hiba.

Amit a nagy gondolkodó károsnak ítél, amire rosszkedvét zúdítja, hogy a pártok a politika első számú művelői, az egészen egyszerűen a tömegdemokráciák működési módja, mondhatni lényege. Úgynevezett képviseleti demokráciában élünk, és ennek lényege, hogy elhisszük, az általunk megválasztott kétes figurák a mi érdekeinket fogják képviselni. Ez a képviselet annál is egyszerűbb, mivel többnyire a választóknak maguknak sincs fogalmuk arról, hogy mik is lennének ezek az érdekek, amelyeket képviselni kéne. Egyáltalán nem védeni akarom ezzel a demokrácia és a pártok működését: lesújtó véleménnyel vagyok róla, amint ezt meg is írtam már többször. De ez az államforma egyszerűen így működik. Vannak a pártok, akik kiválasztják fent nevezett kétes alakokat, mint politikusokat. Ha pártok nem lennének, nem tudnánk meg, hogy ki/kik vágynak érdekeink képviseletére. Azt, hogy mindezért a politikusok és a pártok pénzt kérnek, ne csodálkozzunk. Miért nem kérnének pénzt egy szatócsok és uzsorások dominálta társadalomban? Miért lennének különbek a demokratikus politikusok, mint mi magunk vagyunk?

Általában igaza van Max Webernek, amikor azt mondja, hogy csak a nagyon gazdag embereknek lenne szabad politikával foglalkozni, nem pedig frissen felkapaszkodott éhes senkiknek; ám Max Weber nem látott még nagyon gazdag mai magyart, mert akkor elméletét megdőltnek lenne kénytelen tekinteni.

*

Annak, hogy sokan unják politikát, az is az egyik oka, hogy nincs politika. Annak amit ma és itt politikának nevezünk, kitűnő és tanulságos laboratóriuma például ez a blog is. Mindenféle írások jelennek meg – jók, rosszak –, amikről akár érdemi vitát is lehetne folytatni, ám ezt néhány tucatnyi troll meggátolja. In vitro ők a „politikusok”, süt belőlük a tudatlansággal elegyes öntömjénező gőg, mindenhez értenek, mindent tudnak. Kommentről kommentre szórják tele a képernyőket monomániájukkal és trágár stílusukkal. Az a rengeteg ember, aki egyébként olvassa ezeket az írásokat, és bizonyára gondol is róluk valamit; azt látja csak, hogy semmi értelme a szavát hallatni, csak letorkollják, lehülyézik őket – kinek hiányzik ez? Azt látja, hogy a „véleményformálók” egymás anyázásával vannak elfoglalva; nincsenek érvek, hanem primitív állítások vég nélküli ismételgetése, csak elvakult gyűlölet: miért venne részt benne? Ők mintázzák hát a kiábrándult „fiatal középosztályt”, és ne csodálkozzunk rajta, hogy kiábrándultak. Egyébként nem is kiábrándultak, csak megőrizték a józan eszüket és nem vesznek részt olyasmiben, amiben nem érdemes.

A modern liberális demokráciában nincsenek valódi kérdések: minden azt sugallja, hogy azok már eldöntettek. Mihez szóljon hát hozzá az, aki a politika iránt érdeklődik, amikor az embereket – őt – érdeklő kérdések nem is tehetőek fel? Hol lehet szavazni a halálbüntetésről, a melegházasságról, az abortuszról, a bevándorlásról? Hol és mikor lehet őszintén, a dolgokat nevükön nevezve, a liberális újbeszél elhagyásával beszélni közös dolgainkról? Miután a nagy közös kérdések nem lehetnek témái a politikának, az szükségszerűen fordul a kicsi, jelentéktelen ügyek felé – hogy egyáltalán legyen valamiféle témája szükségességének igazolására –, behatol így a legapróbb résekbe is, a mindennapokba, ahol egyébként semmi keresnivalója.

Piti ügyekhez piti politika, piti politikához pedig piti politikusok kellenek. Ilyen egyszerű ez. Ha a beszéden túl megpróbálnánk megoldani nagyobb ügyeket úgy, ahogyan nekünk tetszik, akkor valószínűleg nemzetközi támadásnak lennénk kitéve. Ne csodálkozzunk, hogy sokan nem akarnak részt venni a politikai sárdobálásban úgy, hogy egyébként semmi esély bármilyen értelmes vitának, cselekvésnek. Ha kiábrándultnak is nevezzük őket, akkor sem a politikából ábrándultak ki. A politika ugyanis a fenti kérdések és még sok más, mindenkit érintő dolog megbeszélését, és ami még fontosabb, megoldását jelentené. Abból ábrándultak ki, ami a politika helyett zajlik, az ún. közéletből, ahol hazugok neveznek hazugnak hazugokat mindenki okulására.

*

Ami az elvándorlást, azt a félelmet illeti, hogy itt hagynak bennünket legjobbjaink, én óvatosan félek csak tőle. Tapasztalataim szerint akik elmentek, nem nagyon hiányoznak. Elkövettek ugyan egy nagy hibát, azt, hogy mielőtt letelepedtek volna Londonban, rengeteg pénzt és fáradságot áldozva tíz évig koptatták az iskolapadot, ének-, filmesztétika szakon (8 kreditért felvették még a feminizmust is); ahelyett, hogy a kétszer egy napos mosogatás-árufeltöltés szakot végezték volna el. Mindenkinek egyszerűbb és főleg olcsóbb lett volna. Aki elmegy külföldre mosogatni vagy árufeltölteni, az itthon sem alkalmas másra, és ilyenből akad éppen elég. Ő persze gondolhatja azt, hogy az aljas politika az, amely nem tette lehetővé élete céljának, a dalban elkövetett filmkritikának megvalósítását, ám valójában többnyire nem gondolnak ilyen bonyolultakat. Akik elmennek, azért mennek el, hogy „jobb” életet találjanak maguknak – hogy ezt hogyan képzelik, azt fentebb vázoltam –; ahol az egész napi izgalmas, kreatív mosogatás után esténként még izgalmasabb és kreatívabb örömök várják őket a nagyvárosok szemétdombjain.

Polgári középosztály pedig sajnos nincsen. Polgárok sincsenek. Akik annak nevezik magukat, többnyire megtanultak mindenféle szakismereteket, „kósza enciklopédiák” lettek, ahogyan Nietzsche nevezte őket, nem polgárok, hanem szakbarbárok. Hol van már az az idő, amikor polgári családokban a maguk mulattatására kamarazenekart alakítottak? Hol van már az, amikor kötelező volt mérnökként is ismerni a világirodalmat ahhoz, hogy polgárnak tekintsenek valakit. A polgár fogalma kifakult, jelentése elszegényedett, mára nemigen jelent mást, mint néhány értelmiségi szakmát, némi unalmas, felületes külsőséggel fűszerezve.

Persze még az is lehet, hogy tényleg egyedül maradunk, elhagynak bennünket a nyugati világ bajnokai, és valahol durcásan mosogatnak. Mi pedig, itt maradottak, elmerülünk a kisszerű balkáni létbe és elmegyünk a méhesbe bort inni és pipázni. Bár úgy lenne.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr496143089

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Napjainkban tetőzött az ifjúsági probléma − Kivonuló középosztály IX. 2014.05.14. 12:13:01

Annak, hogy sokan unják politikát, az is az egyik oka, hogy nincs politika. A modern liberális demokráciában nincsenek valódi kérdések: minden azt sugallja, hogy azok már eldöntettek.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Terniak 2014.05.14. 13:18:20

@Urfang: igen, ebben van valami.

Lehet, hogy a szerzőnek semmit nem jelent polgárnak lenni, de vagyunk még páran, akiknek igen. Talán más körökben kellene forognia...

csak egy példa: Barátaimmal beszélgetve meglepődve vettem észre, hogy egymástól függetlenül is évente többször adakozunk, jellemzően pénzadományt, és ezt semmiben nem befolyásolta, hogy ezután éppen az állam megszüntette az adókedvezmény igénybe vételének lehetőségét, sem az, hogy mennyit keres valaki. Egyszerűen csak azért, mert fontosnak tartják, tartjuk.

Fontosnak tartják, hogy bármilyen foglalkozást is választ a gyermekük, művelt legyen, nyitott a világra, és olvasott. Nem tudom a szerző kikkel beszélget manapság, de ezek az igények nem tűntek el a fiatalokból. Fontosnak tartják, hogy nyelveket beszéljenek, és bármilyen hihetetlen, nem az oroszt, meg a kínait, meg az azerit, hanem angolul, franciául, németül: nem csak azért mert ide tartozunk, hanem mert a világ műveltsége elsősorban ezeken a nyelveken érhető el.

A munka tisztelete: minden ellenkező híresztelés ellenére a mai 30-as generáció nem "okosban" akar meggazdagodni" (nyilván vannak kivételek), hanem becsületesen, kitartó munkával.

Amit a szerző szakbarbárságnak nevez, azt mi úgy nevezzük: elmélyült és alapos tudás azon a területen, amivel foglalkozunk. Hogy minden egyes részletét ismerjük a szakmánknak. És pont ez a lényeg: először a saját életedet rakd rendbe, és aztán mehetsz a "közéletbe". Legyél jó a saját kis környezetben, világodban, ennél nincs fontosabb, rakd hozzá a saját részed a nagy közöshöz.

"Hol lehet szavazni a halálbüntetésről, a melegházasságról, az abortuszról, a bevándorlásról?" jellemző tévedés: ezek a kérdések álkérdések, és egy normális országban nem kellene mindennap ezeken gondolkodni. Valójában az életet nem ezek a kérdések mozgatják. Piti ügyek? mit jelent ez? azt, hogy fontosabbnak tartom, hogy a környezetem legyen rendben, hogy ne szemeteljenek, hogy ne legyen zsibvásár egy aluljáróban, hogy az állam tömje be a kátyúkat az utakon? valójában a mindennapi életben ezek számítanak.

Végül nem gondolom, hogy az az 500.000 honfitársunk, aki kitántorgott, kivétel nélkül bölcsész lett volna, amit a cikk sugallni próbál. És ha még az is lett volna, miért nem próbáljuk meg őket itthon tartani, miért baj az, ha valaki szellemi úton akar megélni, boldogulni.

"Egyébként nem is kiábrándultak, csak megőrizték a józan eszüket és nem vesznek részt olyasmiben, amiben nem érdemes."

Ez viszont igaz.

Ha már a Szerző is másokhoz fordul, bármilyen hihetetlen, nekünk még jelent még valamit Kölcsey:
"Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!"

Célkereszt 2014.05.14. 13:32:56

Nyilvánvalóan azért vonul ki a fiatal középosztály a politikából, mert nem szavazhat a halálbüntetésről. Nyugi, előbb-utóbb a módjáról is lehet.

vokalpatriota 2014.05.14. 13:38:13

Aristo-nak kár volt ennyit ragozni, amit három mondatban összefoglalhaott volna. Na jó, négyben:

- a vitaindító csak azért sír, mert szoci és nem ők nyertek
- a mai fiatalok műveletlen bunkók
- akik elmentek, azokért nem kár
- tessék elfogadni, hogy ilyen a tömegdemokrácia

Csak az utolsóra tennék rövid megjegyzést, a többire nem érdemes: sok tömegdemokrácia van még, de azt mondani, hogy egyik sem működik jobban - nos, az a totális szűklátókörűség.

A többi három netto lázári gőg: "Kétharmad'"

Alfőmérnök 2014.05.14. 13:39:48

@jm padilla: Van egy barátom, aki egy növényvédő szereket engedélyeztető céget vezet. Mellette most elkezdett egy biogazdaságot működtetni. Kérdeztem tőle, hogy miért, mikor jól megél a cégéből. Így kompenzálok, válaszolta.
Na, Aristo is valami ilyesmit csinál, mikor ilyen posztokat ír.

jm padilla · http://gozdom.blogspot.com 2014.05.14. 13:47:09

azt nem tudom. nem tudhatom mit csinál, mikor nem kompenzál. de a tudatlanság nyávogásával kapcsolatban igaza van. ezek a szerencsétlen seggek azt sem tudják miről írnak. csak nyifognak a pénzről, a nem tudunk beleszólniról, egyebekről. fogalmuk sincs semmiről. valóban jobb, ha elmennek. a pofáraesés talán néhányat észhez térít. a többi meg nem ismer más lehetőséget, mint a külország kínálta alállások, kínai nőcik, meg ami ezekkel jár. identitás nélküli, lézengő alifjak, teljes tudatlanságban.

orvlat 2014.05.14. 13:59:02

@Terniak: Művelt, olvasott, világra nyitott emberek, fiatalok tudják, hogy a világ műveltségének nagy része kínaiul érhető el. Meg mintha lett volna pár tehetséges orosz író is...

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2014.05.14. 14:00:52

Ezek a mai fiatalok...! Drogosok és a tetejébe még fel is áll nekik a micsodájuk.

Orwell is mosogatott külföldön; aztán próbálta bizonygatni, hogy alkalmas másra is, de rendes ember nem hiszi el neki azóta se.

Alfőmérnök 2014.05.14. 14:10:42

@jm padilla: Egészen biztos, hogy bölcsész felsőoktatásban dolgozik. Egyszer arról értekezett, hogy a fiataloknak hogyan kell adagolni Gadamert. Szóval valahol pofátlanság, hogy egy tudatlansággyáros kéri számon a fiatalokon a tudatlanságot.

user792 2014.05.14. 14:15:03

@jm padilla: bruhahaha

Kérem, oszt az hogy "fogalmuk sincs semmiről" meg "identitás nélküli, lézengő alifjak, teljes tudatlanságban" kinek a felelőssége?" Ne értsen félre, egyáltalán nem vitatom a kórismét, mert így van, de nem luxus ezafajta cinizmus kissé?
Engedni, hogy generációkat neveljenek fel nintendók, okostelefonok, valóvilágok, utána meg petyhüdten legyinteni, hogy ezek micsoda elfuserált nemzedékek? Há' micsoda kádári mentalitás ez?

Tényleg megengedheti magának ez a 4 millió szegénnyel, 1 millió cigánnyal, 1,3-as szaporulattal rendelkező gerontokratikus ország, hogy csak így legyintsen? Mi lesz itt egy-két évtized múlva? Tudja valaki?

Vagy az már mindegy?

jm padilla · http://gozdom.blogspot.com 2014.05.14. 14:25:15

@user792:
legyintett itten valaki? csak ténymegállapítunk.
hála istennek egy jó diktatúra épül itten, amiben meg fogják találni a helyüket az arra érdemesek. hogy a bőrükben magukat jól érző vízvezetékszerelők is lesznek fancsaliképű genderológusok helyett? helyes.
persze a világ haladásnak nevezett infernalitása ellen nehéz mit tenni.

Jack Torrance 2014.05.14. 14:29:45

Ez mostan egy igen jóra sikerült Aristo poszt.

"A modern liberális demokráciában nincsenek valódi kérdések: minden azt sugallja, hogy azok már eldöntettek. Mihez szóljon hát hozzá az, aki a politika iránt érdeklődik, amikor az embereket – őt – érdeklő kérdések nem is tehetőek fel? Hol lehet szavazni a halálbüntetésről, a melegházasságról, az abortuszról, a bevándorlásról? Hol és mikor lehet őszintén, a dolgokat nevükön nevezve, a liberális újbeszél elhagyásával beszélni közös dolgainkról? "

Hozzátenném, hogy a jelenlegi nem modern, nem liberális demokráciaféleségünkben még kevesebb dologról szólhat hozzá az ember, még kevesebb kérdés tehető fel, szavazni már szinte semmiről nem lehet, sőt, a legtöbb kérdésről még azt sem tudhatjuk meg, eldöntetett-e, és ha igen, miképpen.

És hát, ahogy már mondták páran, ez a (tényleg) remek poszt Aristoról és általában a Mandinerről is szól :)

Jack Torrance 2014.05.14. 14:38:18

@jm padilla: "amiben meg fogják találni a helyüket az arra érdemesek. hogy a bőrükben magukat jól érző vízvezetékszerelők is lesznek"

hát most nagyon nem így néz ki. a diktatúra stimmel, de az arra érdemesek egyelőre a törtető seggnyalók, nem pedig azok, akik értenek is valamihez. és így lassan a vízvezetékszerelők is szarul fogjál érezni magukat.

sajtosszenya 2014.05.14. 14:38:35

akik az én környezetemben kivándorolnak nem büfészakos bölcsészek, hanem programozók, mérnökök, fizikusok, akik Magyarországon is sokszázezret kerestek, de úgy érezték itt nincs lehetőségük normális életre.

Pável · http://pavelolvas.blog.hu/ 2014.05.14. 14:52:54

nagyrészt aláírható, gondoltam, majd ide értem: "Tapasztalataim szerint akik elmentek, nem nagyon hiányoznak. " stb. Ez nettó bunkóág, és még aljas is. Köphendi.

marko11 2014.05.14. 14:54:26

Aristo megint jót írt. Megint az általánosról írt, és nem a kivételekről. Helyesen.
Merthogy mindenkinek van ilyen-olyan ismerőse, barátja, rokona, akire éppen - szerencsére - nem illik az általános kép.
Mivelhogy még ma sem kötelező hülyének lenni. Pedig nagyon nyomják az emberiséget a butulás, züllés irányába.

Jack Torrance 2014.05.14. 14:57:21

"Ami az elvándorlást, azt a félelmet illeti, hogy itt hagynak bennünket legjobbjaink, én óvatosan félek csak tőle..."

A legtöbben, akik elmennek, nem bölcsészek és nem mosogatni mennek. Orvosok, mérnökök, informatikusok és szakmunkások, ők vannak többségben, és sajnos a jók mennek el. És akik még nem mentek el, azok is sokan gondolkodnak. Én félnék a helyedben és óvatos lennék az afféle kijelentésekkel, amik ebben a bekezdésben vannak.

Messzi Vetek 2014.05.14. 15:03:12

@sajtosszenya: lehet hogy a szerzőnek csak olyan ismerősei vannak külföldön, akik mosogatnak - magának meg másmilyenek.

amúgy ezt a _büfészakos_bölcsész_-ezést mikor unják már meg a magukfajták? pfejj.

tudja mit? én ismerek könyvtárszakos bölcsészt, aki most fejlesztő az Ericsson-nál. meg épp munkanélküli építőmérnököt is (aki sok-sok évig szálította el az alapanyagokat a beruházásokról és szívatta az alvállalkozókat).

Bell & Sebastian 2014.05.14. 15:05:04

Hát ja, konkrétan egyetlen példát sem tudok mondani, akire ráillene az itt megénekelt, a naplementébe elhúzott "fiatal" minden tulajdonsága. A logikai lánc inkább úgy épül föl, hogy lenne mit csinálni, csak most nincs rá kereslet, vagy ha volna is, nincsen rá pénz, de ha lenne rá pénz, nem akad, aki rendesen megcsinálja, mert a nagy többség egy büdös gyökér, általában is és még a szakmájában is, szégyenszemre.

Valami borzasztó minőségromlás következett itt be, minden téren. Pontosabban; megállt az idő kereke, vagy visszafelé gördül.

Nem csodálom, hogy ennek kevesen örülnek. A lassú erózió megesz mindent, kikezdi a testet-lelket.

Hogy anyagi okokból és csak a semmirekellők? Meg hogy nem piacképesek a diplomák? Van ilyen is. De hogy az önáltatás csúcsa jobblétre várva eltengődni még egy ideig, az biztos.

A másik olvasat meg az, ha minden, nyúzható birka elhúz, szar lesz ám az élet itten. De sebaj, a maradék majd azt is jól megmagyarázza.

Nincsenek nagy megmondások, egyéni sorsok vannak és rengeteg, ostoba vezetőnk. Csakhogy ne köztörvényest mondjak.

Alfőmérnök 2014.05.14. 15:09:07

@Messzi Vetek: "lehet hogy a szerzőnek csak olyan ismerősei vannak külföldön, akik mosogatnak "

Nyilván a tanítványai.

Alfőmérnök 2014.05.14. 15:10:29

A legviccesebb persze, mikor egy elmebeteg náci beszél minőségromlásról.

sárospataki 2014.05.14. 15:17:50

@sajtosszenya: én is it-s vagyok, és én is ki vagyok vándorolva (egy ideig), Magyarországon 600+ nettóval tengődtem, de Svájcban 2-2.2M+ a fizu (nettó), ha érted a különbséget.

Egyébként ők/mi egy párezres szűk réteg, a zöm Magyarországon soha semmihez nem tett hozzá semmit. Sajnos látom a kivándorlókat, pl. Svájci magyarok fészbukos csoport, egy mondatot nem tudnak leírni helyesen. Ők mennek dobozolni, vendéglátózni, stb. Egyszóval a mezőny kettészakadt: megy (jön) a legalja, meg a legteteje.

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2014.05.14. 15:23:49

@Bell & Sebastian: Mint a jól sikerült általánosítás esetében, itt is minden egyedi eset:kivétel.

A félreértés a "fiatal középosztály" fogalmi ingatagságából ered. Ám az statisztikailag valószínűtlen, hogy csak atomfizikusok mennének ki. Különbség van azok között, akiket hívnak és akik csak mennek.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.05.14. 15:29:54

@Pável: @Jack Torrance: @sajtosszenya: @Messzi Vetek: @Bell & Sebastian: és akit érint:

Látott már valaki olyat a történelemben, hogyha a munkaerő szabadon áramolhatott, akkor nem a szegényebb térségek felől a gazdagabb térségek felé áramlott? Az emberek szabad mozgása és a munkaerő szabad áramlása érték vagy nem érték? Előbb ezt tessék eldönteni és utána tessék visszafáradni...

Jack Torrance 2014.05.14. 15:42:53

@bbjnick: sok olyan embert ismerek (sőt, gyakorlatilag minden barátom, aki elment) aki nem anyagi okból ment el. És a maradék sem amiatt tervezi. Előbb ezen tessék elgondolkodni, aztán lehet oktatni :)

bz249 2014.05.14. 15:45:36

@bbjnick: ennyi az egesz... sot minel kepzettebb valaki annal inkabb huzza a gazdasagi centrum.

Alfőmérnök 2014.05.14. 15:48:45

@aristo: Maga atomfizikusokat képez? Ha nem, akkor talán inkább kussolnia kéne.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.05.14. 15:50:50

@Jack Torrance:

Hát, igen! Magyarországról százezrével özönlenek a politikai menekültek a Szabad Világ felé!:-D

Ha valaki nem megélhetési vagy szakmai tapasztalatszerzési okokból hagyja el az országot, annak aztán végképp semmi joga a panaszra, inkább hálával tartozik az országnak, hogy szabadon megteheti.

vizipipa 2014.05.14. 15:51:39

"amikor kötelező volt mérnökként is ismerni a világirodalmat"

Elfogadhatatlan lenne, ha egy "értelmiségi" felismerné a kétkarú emelőt vagy tudná hogyan működik a számítógép.

Bell & Sebastian 2014.05.14. 15:53:31

@aristo: Fiatal, azaz másodgenerációs középosztály alatt olyan gyerekeket értek, akiket bíborban-bársonyban-selyembugyogóban járattak a szüleik. Azok most vagy apuci cégében tengődnek (ha nem kaptak pesti kocsmát), vagy a sokadik (értéktelen) papírjukat szerzik, vagy éppen nem csinálnak semmit. De el nem mennek.
Ha állásban vannak is (a becsületesebbje), szülői támogatás nélkül éhen halnának.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.05.14. 15:53:56

@bz249:

E mindig így volt, csak voltak korok, amikor korlátozva volt a mozgás, ma pedig éppen nincs. Én ezt nem tartom ezt a szabad mozgást egyértelműen pozitív dolognak, de ettől ez még tény.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.05.14. 15:55:39

@bbjnick:

Én ezt nem tartom ezt a szabad mozgást=Én nem tartom ezt a szabad mozgást

Bell & Sebastian 2014.05.14. 15:56:13

@Alfőmérnök: Ritka egy mocsadék vagy te itten, nem bírod a nyugalmat, mi? Harmincéves, fiatal középosztálybeli létedre még anyukád cicijén!

Nem szégyelled a pofádat?

Jack Torrance 2014.05.14. 16:00:14

@bbjnick: :D elvekről, közérzetről még nem hallottál :)

Nem is panaszkodik sem, de nem is ez a kérdés. Az országnak hiányoznak.

Jack Torrance 2014.05.14. 16:01:54

@Jack Torrance:
Nem is panaszkodik sem = Nem is panaszkodik egyik sem

Alfőmérnök 2014.05.14. 16:02:50

"Összefoglalva. Botos Máté dékán tevékenysége

-- tudománytalan
-- lelkiismeretlen
-- ellentétes az egyetem és a kar érdekeivel
-- éretlen, alkalmatlan
-- arrogáns
-- alattomos
-- egyházellenes
-- machiavellista
-- karrierista
-- szocibarát

Legfőbb ideje, hogy valaki a Vatikánhoz forduljon! "
forum.gondola.hu/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=2&t=011181&p=4

Bell & Sebastian 2014.05.14. 16:07:56

@bbjnick: Tőlem aztán áramolhat, legalább van haver Kaliforniától Kamcsatkáig. Ha nem lennének ilyenek (akik már jóval korábban leléceltek), nagy szarban lennénk. De nem ez a fő baj, maga is jól tudja.

Hanem az eszeveszett progresszió, azaz állandótlanság és tervezhetetlenség, kiszolgáltatottság (országos szinten is).

Valamint az, hogy a zsidók itt elfelejtették felemelni a béreket. (Hogy megint a főorvos haveromat idézzem, aki szintén zsidó, mielőtt még erre jönne egy partizán.)

Alfőmérnök 2014.05.14. 16:09:48

" véres horror 2013.10.19. 20:53:35
@Bell & Sebastian: ragika, ragika... te semmit sem változol. Épp akkora barom vagy, mint húsz évvel ezelőtt voltál. Illetve még ostobább, mert ugye öregszel."
mandiner.blog.hu/2013/10/19/egy_honvedtiszt_hagyateka_fotografiak_a_masik

"hayward 2006.06.23 17:31:44 © 25
Hehe...
"ragi az apád farka"
Érezd magad megtisztelve, hogy Raginak néztek :).

"Tudtad, hogy két Ragi volt?

Az egyik aki itt született a Index ösével amit Ianno nternetto-nak hívtal. A regisztrási száma a százasokban volt. Elesett az ARK (Anti Ragika Kommandó) hacokban. Illetve visszaadta a nicket.
Aztán volt egy késöbbi Ragi akit a Mumu-Kobzar-eke trio tett lapátra."
forum.index.hu/Article/showArticle?na_start=90&na_step=30&t=9144967&na_order=

Bell & Sebastian 2014.05.14. 16:17:30

@Alfőmérnök: Büdös a munka? Élj ingyen. Mentálisan defektes vagy? Kend a nyuszira. :D

Alfőmérnök 2014.05.14. 16:20:56

"
honda 1998.12.05 05:26:00 ©

430
Lyoo nemharagszom, a cimem. Lyoo
Udv: honda

bela200
98-12-05 4:59 adatok | e-mail

Honda, Igazad van mint mindig. Tudod az van hogy, a Ragadozo, meg a hozza hasonloak
allandoan fenyegetnek minket. Valahogyan megtalaljak a telefonszamunkat (csodalom hogy meg a tiedet nem) es fenyegetnek bennunket mindennel. Egyszoval, igazadvan! A cimedbol latom itt elsz, kerlek segits!!!
Udv:Bela

Ragadozó 1998.12.03 11:34:00 ©

418
Kedves csuhás, kedves honda!
A hamisítást még gyakorolni kell mert a view documenr source-ban simán látható a nyoma.
Viszont a nexus és a netscape is bizonyára nagyon fog örülni a mintegy 200 megabájtnyi "hülye vagy barom" tartalmú néhányszázezer levélnek a postaládátokban, amit nemsokára küldök nektek, ha így folytatjátok "
forum.index.hu/Article/showArticle?na_start=0&na_step=30&t=1001496&na_order=

Alfőmérnök 2014.05.14. 16:22:37

"@Kandeláber: @Bell & Sebastian: @bömböcz:
"véres horror 2013.10.19. 20:55:33
@tauglich: hagyd rá! Ez a félhülye majom kiadta magát fotósnak és azt hiszi, hogy azért, mert van egy középformátumú gépe, ért is a fotózáshoz. :DDD
Regisztrálj az index fórumára és kérdezősködj ragika után a fotós topikokban. Rajta röhögött az egész fórum anno. :D"
mandiner.blog.hu/2013/10/19/egy_honvedtiszt_hagyateka_fotografiak_a_masik_magyarorszagrol/fullcommentlist/1#c20847945

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.05.14. 16:28:47

@Jack Torrance:

Ha én nem hiányzok nekik, akkor nekem hiába is hiányoznának ők:-) Szív küldi szívnek szívesen:

www.youtube.com/watch?v=lLufiOBqar4

Jack Torrance 2014.05.14. 16:31:55

@bbjnick: majd fognak hiányozni, amikor nem termelik meg a nyugdíjadat, nem gyógyítanak meg, stb. :)

Alfőmérnök 2014.05.14. 16:38:51

" Én tudok ezekre válaszolni, akár részleteiben is. A kar gazdasági helyzete jó, ez részben az előző vezetésnek köszönhető, részben annak, hoy a fizetős képzésekből sok pénz folyik be. A szakok minősége nagyon változó, több igen gyenge, de pl. a szabad bölcsészet országosan a 3. Ez azonban Mezei Balázsnak köszönhető. A tanári kar összetétele semmilyen. Ahogy esik, úgy puffan, nincs tervszerű építkezés. A hallgatóságra is ez érvényes, a kar önpropagandája nagyon gyenge. A jövő, a fejlesztési irányok homályosak, itt a leggyengébb a vezetés, mivel Botos Máté nem tudományos ember, és nem is menedzser. Nincs világos kar-fejlesztési képe. A bolognai rendszerről nem ezen a szinten döntenek, hanem magasabban. A tanárképzés is gyenge, egyes szakokon beomlott. - A legnagyobb baj az, hogy Botosnak nincs tudományosan alapos jövőképe, mivel nem tájékozott. A rektori hivaalban dolgozott korábban, nem ismeri a dolgokat. Adjunktusból lett dékán, ami magában is furcsa. Ezen belül vannak ambíciói, de ezek gyerekesek. Nem támaszkodik a kar tapasztalt professzoraira, hanem autoriter módon jár el, ami nem lehetne az ő feladata, az ő feadata az egyeztetés, összefogás, iránymutatás lenne, nem az üres parancsolgatás. Rockzenét hallgat szabad idejében, angolul, németül nem tud (franciául igen) -- karaktere pedig alattomos, mint írtam. Ezt konkrétan is alá tudom támasztani, ha kell. Majd kiderül. "
forum.gondola.hu/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=2&t=011181&p=2

Alfőmérnök 2014.05.14. 16:40:55

"Mezei (i-vel) nem tagja a hazai liberális filozófusok sötét maffiájának. Mindig is jobbos volt, keresztény vonalú, a vallásfilozófiát elsőként kezdte tanítani az ELTÉ-n. Nagyon sokat publikált (lásd google). Sokat volt külföldön, az USA-ban, másutt is. Az USÁ-ból ő hozta haza Molnár Tamást (Thomas Molnar) katolikusnak mondott filozófust -- baráti viszonyt ápolt vele a haláláig.

Molnár a halála előtt Mezeire bízta a hagyatékát. Mezei elkezdett kutakodni, hol lehet ezt az értékes hagyatékot elhelyezni. Felkereste az MTA-t, de felkereste Botos Métyáést is. Botos azt mondta neki, jöhet a hagyaték Piliscsabára.

Mezei nem hozott végső döntést. Mint kiderült, jól tette, mivel a hagyatékozó levélből kiderült, magánintézmény nem kaphatja meg a hagyatékot. Mezei így az MTA-val állapodott meg.

De itt jön a nagy csavar. Miközben Mezei ezt az ügyet intézte az USA-ban, Botos felkért egy személyt, Szerencsés Károlyt (történész), aki ismerte valamennyire Molnárt, hogy hívja fel telefonon az özvegyet és beszélje rá: hagyják ki Mezeit és az ő megkerülésével a hagyatékot adják át Botosnak.

Ez teljesen elképesztő húzás volt. Botos Mezeitől tudott a hagyatékról. Mezei x éve dolgozott az elhelyezésén. Botos meg a saját professzora háta mögött akart neki keresztbe tenni.

Mezei elképedt és magyarázatot kért. Botos magyarázata jellemző volt: az volt képes Mezei szemébe hazudni, hogy ők megállapodtak: ő is megkeresi az özvegyet. Ami már azért is hazugság, mert ha így lett volna, akkor is keresztbe tevésnek minősül.

Az özvegy is felháborodott és azonnal közölte Botossal, hogy a hagyaték elhelyezését Mezei intézi és magánegyetemre nem kerülhet.

Hát, ez a helyzet. Ez túlmegy azon a bizonyos Csimborasszón. Ez már a surmóság Himalájája. Botos tényleg menjen vissza adjunktusnak. S ne is legyen ennél több. "
forum.gondola.hu/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=2&t=011181&p=2

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.05.14. 16:42:10

@Jack Torrance:

Fordítva ülsz a lovon, kis buzi huszárom! Aki elmegy az elvisz és nem hoz! Azon nincsen mit siratni. Mi csináltuk, neveltük, iskoláztuk, mi invesztáltunk bele kollektíven, ha ő ezek után lelép, hogy paki legyen az Akárholban, az az ő problémája. Megnézném én a kis orcádat, ha holnaptól nem mehetne el, aki el akar:-)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.05.14. 16:44:12

@Bell & Sebastian:

Nekünk (ezügyben) nincs egymással vitánk:-)

Jack Torrance 2014.05.14. 16:48:36

@bbjnick: Valószínűleg elvesztetted a fonalat valahol :) Arról volt szó, kik mennek el, miért, baj-e ha elmennek, és hiányoznak-e az országnak.
Nem volt szó siratásról, főleg nem tiltásról. Pont, mivel visznek valamit, jobb lenne, ha nem akarnának/kényszerülnének elmenni. Ennyi.

Bell & Sebastian 2014.05.14. 16:53:53

@bbjnick: Na de Bébéjé, most képzeljen maga elé egy ilyen Alfi -féle süvölvényt, aki csak ül a gép előtt (ami nem az övé), és anyámasszony katonájaként csak osztogatja a kardcsapásokat a szájba'térben.

Ha kimenne szerencsét próbálni és új életet kezdeni, talán még egy kínai lánnyal s összeakadhatna, aki megnyalná neki a szemöldökét.

Felneveltük, fizettük az iskoláit, az orvosi ellátását, a mentális tréningjeit, erre nem csinál semmit, csak szemétkedik, ha éppen nem alszik / nincs berúgva / betépve.

Hát nem jobb lenne mindenkinek, ha levágnák a köldökzsinórról és végre szabadon mehetne nácit üldözni?

Alfőmérnök 2014.05.14. 16:57:03

@Bell & Sebastian: Szart se tudsz rólam, ostoba náci.

Alfőmérnök 2014.05.14. 17:06:55

@Bell & Sebastian: Talán összekeversz a fiaddal, te kis nyomorék korcs.

Bell & Sebastian 2014.05.14. 17:19:36

@Alfőmérnök: Osztán loptok még? Bejárkálsz a spájzba befőttért, Marcika? Honnan a kulcs?

Ott azt írtam, ha figyelmesebben olvastad volna, hogy már túl vagyunk a nehezén, mindenki megtalálta a helyét. A húszas évei elején. Te 30 vagy és semmi kapás.

Szart se tudsz magadtól.

Göntér László 2014.05.14. 17:19:41

Én a probléma gyökerét a munkanélküliségben látom. A nyugdíjasok számának és a kifizetendő nyugdíjaknak az állandó növekedését a legtöbbkormány úgy oldja meg, hogy megnövelik a nyugdíjbavonulás idejét. Ha változatlannak tekintem az ellátandó feladatokat, akkor egyértelmű, hogy nem léphetnek fiatalok a nyugdíjba nem vonulók helyébe. Magyarán, a nyugdíjkorhatár növekedése együtt jár a fiatalkori munkanélküliséggel. A technikai és tecnológiai fejlődés az ellátandó feladatokat csökkenti, a később nyugdíjba vonulók magasabb nyugdíja a kifizetendő nyugdíjak összegét növeli. Úgy látom, hogy ez, egy nemzedékek közötti konfliktushoz vezet, ami egyik nemzedéknek sem kívánatos. Megoldásnak azt látom, ha a munkaidőt lerövidítjük, de nem a svédek próbálkozását követő napi 6 órás munkaidő, hanem a heti 4 napos munkahét irányába. A megnövekedő szabadidő értelmes eltöltéséhez nyilvávalóan meg kell növelni a sportolási, művészeti és egyéb kulturális tevékenységek lehetőségeit.

Bell & Sebastian 2014.05.14. 17:24:25

@Alfőmérnök: Nem a tiéd? Nálunk ez már lehetetlen.

Alfőmérnök 2014.05.14. 17:34:41

@bbjnick: Na mi van paraszt, te meg ráhagyod inkább az ostoba nácira, amiket írt? Vagy osztod a véleményét?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.05.14. 17:42:43

@Jack Torrance:

Zagyválj másnak, talán találsz vetőt rá!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.05.14. 17:51:54

@Alfőmérnök:

Azt tudod, hogy bűncselekmény, amit itt bemutatsz?

Alfőmérnök 2014.05.14. 17:56:05

@bbjnick: Nem érdekel, jelentsen föl. Legalább majd megtudom, kihez kell küldenem a verőlegényeket.
Szerinted hogy lehet védekezni az aljas és primitív személyeskedése, rágalmazásai ellen? Nyilván nem fogom annyiban hagyni.
Talán ti tudnátok ellene tenni, ha néha rászólnátok, visszafogjátok. De nem teszitek, hanem kussoltok, sőt, néha tüzelitek. Így kénytelen vagyok magam drasztikus eszközöket alkalmazni.

Bell & Sebastian 2014.05.14. 19:24:00

@Alfőmérnök: :) Ja, vacsorázni.

Még az a szerencse, hogy a sunyi, házmestertempó mindig kilóg a pofájából a fajtádnak. Hiába a jól iskolázottság cukormáza, fogasról le a pufajkát, oszt ígyí rendet teremteni a fasiszták közt, mi?

Inkább azt meséld el, te kis sunyi félszerzet, ki állított rá ezekre a nickekre, mi célból és hogyan jutottál be a számodra zárt helyre?

Ti kis három per hármas, biboldó nyuszi! Küldetésed van? Hát teljesítsd be, te disznóvári.

Alfőmérnök 2014.05.14. 19:32:54

@bbjnick: Inkább legyek gyagyás, mint szarházi náci rongyember.

Bell & Sebastian 2014.05.14. 19:39:13

@bbjnick: Egyszerű ez, a körzeti, önjelölt nácivadászhoz van szerencsénk. Akire rámutat, azt viszik. Bárhová bejut, némi segítséggel. Meg sem merem tippelni, hogy ki lehet az a jótét lélek, aki cinkelt lapokkal játszik, azaz csal az előnyére. Nyilván emennek a főnöke. Ha maga csak görbén néz egy júdásra, ő máris nyit egy új lapot a maga dossziéjában.

Nevetségesen buta, mert minden, feltételezése szerint hozzámérhetőben, feltételezi a rejtőzködő sémitát. Okos itt csak negyed- / fél- / egész zsidó lehet, a többi náci és / vagy alember. Ismerős?

De a nagy akarásnak is csak egy vége. Mindig az a vége.

Bell & Sebastian 2014.05.14. 19:41:23

@Alfőmérnök: Peched van, mert neked mindkettő összejött. Lehet meghasonulni. Ja, már nem.

Alfőmérnök 2014.05.14. 19:43:26

@bbjnick: De ugye még mindig csak nekem szólsz be, az ostoba nácira ráhagyod, amiket ír, te jellemtelen paraszt?

Bell & Sebastian 2014.05.14. 19:56:18

@Alfőmérnök: Na most akkor az én anyukám állt a sarkon, vagy te állsz ott? Mennyiért adod ezt elő, mert ne mondd nekem, hogy ingyen és szerelemből? Ingyen csak a nagyon buták támasztják a padláslépcsőt, de azok is csak unalmukban, mert momentán nem támadt jobb ötletük.

Bell & Sebastian 2014.05.14. 19:59:55

@Alfőmérnök: Hé, kérdeztem ám valamit! Ki engedett be Mihint és Loxon blogjának zárt részébe, hogy te onnan adatokat mentegessél? Mert feltörni nem tudod. Nos?

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.05.14. 21:30:57

@aristo: Van kimutatás a kivándorlók összetételéről? Ha nincs, akkor ki-ki csak az ismerőseiről vagy az előítéleteiről írhat.

Szindbad 2014.05.14. 21:32:39

Én megértem aristot, hogy szívesen látná, ha a modernisták eltakarodnának végre, és hagynák, hogy ő nyugodtan az alkoholizmusba meneküljön, de sajnos ez halott irány.

Magyarországnak modernizálódnia kellene. Ehelyett épp belemerevedik egy félfeudális-félmaffia államstruktúrába, ahol a korrupció, és a kedves vezető kénye-kedve az úr.

Azt mutassa már meg nekem valamelyik konzervatív anarchista, hogy ez nem így van.

Szindbad 2014.05.14. 21:37:17

@Holger Hartland: Az én környezetemben jelentősen többen mentek ki azok, akiknek itthon reménytelenné vált a helyzet, a legalsó kereseti rétegből.

Szindbad 2014.05.14. 21:46:39

@Szindbad: Ja, azt hozzá kell tennem, hogy örülnek a biztos takarítói, mindenes, pincér, segédmunkás munkáknak. Elbeszéléseikből aki akar, az még megtakarítani is tud. Ez itthon reménytelen lenne számukra.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.05.14. 21:47:52

@Szindbad: Konkrét példát mindenre és az ellenkezőjére is találni. Több százezer ember ment ki. Egy táblázat vagy grafikon többet mondana ezer szónál.

Jack Torrance 2014.05.14. 22:29:26

@bbjnick: fáradtnak tűnsz, idegesnek. Rájöttél, hogy rólad is szól a poszt?

Alfőmérnök 2014.05.14. 22:30:49

@bbjnick: Amúgy, fütyike, miért is lennék gagyás?
Mert azt gondolom, hogy Horváth Róbert Loxon?
Vagy mert azt gondolom, hogy Horváth Róbert a nácizmust elfogadhatónak, sőt a mostani társadalmi berendezkedéshez képest elfogadhatónak tartja?

Alfőmérnök 2014.05.14. 23:09:16

@Alfőmérnök: jav.: sőt, a mostani társadalmi berendezkedéshez képest kívánatosnak tartja

Alfőmérnök 2014.05.14. 23:20:18

@bbjnick: Ti folyamatosan etetitek az ostoba náci B&S-t. Lehet, hogy nem tudtok róla, azért szólok. (Loxon tud róla, ő nem olyan ostoba, mint ti, neki ez az igénye.)
Szívesen, nincs mit.

Bell & Sebastian 2014.05.14. 23:33:28

@Alfőmérnök: Téged ma fejbe kúrtak, öreg. :)

Alfőmérnök 2014.05.14. 23:38:16

@Bell & Sebastian: :-D (...) :-D (...) :-D
:-DDDDDDDDDDDDDDDD
:-D
:-D
:-D
:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D:-D (...) :-D (...) :-D

Alfőmérnök 2014.05.15. 05:51:50

" A levél már terjed az interneten. Hozzám az alábbi változat jutott el:
"Sziasztok!

El akarjuk mondani mindenkinek, hogy a Pázmány katolikus egyetem
piliscsabai bölcsészkarának új vezetése a legelképesztöbb módon zilálja szét a kart.

Ennek két fö pontja van:

1. A dékán, Botos Máté, tudományosan tájékozatlan, teljesítmény nélküli személy, aki
a tudományos alkotás és a tudományos közösség morálját és módszertanát nem ismeri.
Viselkedésében arrogáns, képmutató, alattomos, és önállótlan.

2. A dékán, Botos Máté, képtelen kellö idöben fontos döntéseket meghozni, mivel
minden döntéséhez föképpen Jani János kollegája tanácsát kéri, aki valójában a kar
titkos dékánja. Ez mind morálisan, mind tudományosan elfogadhatatlan.

Ennek alapján Botos Máté nem alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a PPKE
tudományegyetemi státusának eléréséhez, mivel ehhez sem képességei, sem emberi
tulajdonságai nem adottak. Nem alkalmas dékáni pozícióra, és nem alkalmas az
egyetemi közösség tudományos és személyi formálására.

Mindez részletesen:

A karon az elmúlt egy évben álnok módon háttérbe szorítottak mindenkit, aki egy
kicsit is jobbos-nemzeti érzelmü, és elötérbe helyeztek olyanokat, akik nyíltan
együttmüködnek az SZDSZ maradványaival. Ez azért nagyon furcsa, mert az egyház- és
kereszténygyülölö SZDSZ megszünt, de persze befolyása ma is erös.

Az SZDSZ-es irányvonal képviselöje Botos Máté dékán pl. Makovecz Imrét, aki a
piliscsabai kampuszt megépítette, nyilvánosan dehonesztálta és az értékes épületek
durva átalakítását javasolta. Bármilyen vitája volt is Makovecznek az egyházi
szervekkel, épületei a nemzeti közkincs részét képezik.

Botos nem viselkedik dékánhoz méltóan: nem válaszol hivatalos
megkeresésekre, helyileg és nemzetközileg tekintélyes profokat sért meg, mások
ötleteit ellopja és magáénak feltüntetve képviseli magasabb szinten stb. A kari
tanácsot megkerülve hoz döntéseket, vagyis nyíltan felrúgja a szabályzatot.

A bölcsészkar égetö gondja volt a könyvtár kérdése. Ezt Botos úgy akarta megoldani,
hogy az egyik tanítási épületben összevonta az összes kari könyvtárat. Minden
egyetemen vannak tanszéki könyvtárak, melyek
kiegészítik a központi könyvtárat. Ez az összevonás nehézkessé tette a
könyvkölcsönzést, s maga az épület teljességgel alkalmatlan a könyvtári célra. A
könyvtárban csak lézengenek, a könyvek elhelyezése nehézkes, megóvásuk nem
biztosított. Az épületböl elköltöztetett tanszékek kis lyukakban kénytelenek
tanítani, miközben a könyvtár 15% kihasználtságú. Új könyvtár kellene, de ebben a
kérdésben Erdö bíboros nem tud vagy nem akar dönteni – ez azonban a kar tudományos
jellegét drámaian leszükíti.
Az egyik legutóbbi belsö konfliktusban Botos azok mellett foglalt állást, akik a
hazai vadliberális társadalom prominenseivel aláírták a Boros János MTA-vezetö ellen
született tiltakozó nyilatkozatot. Itt Botos még annyira sem volt óvatos, hogy
legalább figyelmeztette volna a kar liberálisait óvatosabb fellépésre, arra, hogy ne
szerepeljenek egy papíron keresztény- és egyházgyülölökkel.

Mindennek alapján kizárt dolog, hogy Botos a kar tudományos fejlödését elömozdítsa.
Személyi politikája nem a tudományt, hanem tanácsadókat és egyéb, idegen
megfontolásokat követ. Nincs önálló képe a tudományosságról, nincs tapasztalata
nemzetközi téren, és nincsen tudományosan megalapozott felfogása sem. Fejlödést nem
mutat, inkább arroganciája növekszik. Ilyen személy nem alkalmas dékáni posztra.
Viselkedése lényegében keresztény- és egyházellenes.

A tanárok körében érezhetöen nö az elégedetlenség. A BTK tanárai többségükben hívök,
nagyrészt gyakorló katolikusok, akik tisztelik és szeretik egyházukat, annak
vezetöit. Különösen szeretik egyetemüket, amelyért szívesen dolgoznak. Jogos
elvárásuk, hogy tudományos és oktatási törekvéseikben a dékán ne legyen akadály. Egy
tudományosan tapasztalatlan, vezetésre alkalmatlan, tisztességtelenül viselkedö
dékán csak akadály lehet -- legyen mégoly engedelmes követöje magasabb vezetöknek.
Az okok konkrétan Botos viselkedésében, a szakmaiság hiányában, emberi
gyengeségében, söt jellemtelenségében keresendök. A legfontosabb, hogy alattomos
természetü. Alattomos ember ne legyen dékán. Aki dékán, tudjon kapcsolatban lenni és
közösséget teremteni. Botos valamiféle kényúr szerepét játssza ott, mindenkit
elidegenítve magától. Azt állítják, hogy legföbb tanácsadója mindebben Jani János,
aki kollégája volt Botos eredeti tanszékén.
(...)
2010 öszén, egy történész a Pázmányról"
forum.gondola.hu/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=2&t=011181&p=4

Robinzon Kurzor 2014.05.15. 08:20:56

@Holger Hartland:

Ha iderittyentene bárki egy kimutatást, statisztikát, bármit, azzal sem lennénk sokkal okosabbak.

Mégpedig azért nem, mert ez a "kiköltözés" jelenség egyrészt nagyon nehezen mérhető egzakt módon, másrészt már eleve az is nehezen megfogható, hogy ki is az, aki "kiköltözött".

A kéthetente hétvégi ügyeletre Londonba kirepülő dokitól a már sok éve kitelepült és az ottani környezetbe teljesen gyökeret eresztett családokig (gyerekek már kint születtek, ott járnak iskolába) ez egy nagyon széles spektrum.

De mivel bármelyik változat de facto működik anélkül is, hogy arról bármilyen állami szerv hivatalosan tudomást szerezne, a tényleges számokat és arányokat csak becsülni lehet.

Jack Torrance 2014.05.15. 09:35:26

@bbjnick: hát pedig te jöttél be a ketrecbe :)

Alfőmérnök 2014.05.15. 11:10:40

A "büfé- és ruhatár" szakokkal kapcsolatos sztereotípiákat elég meggyőzően cáfolták Kínaiék:
" A büfé–ruhatár szakokat tartani a felsőoktatás legnagyobb problémájának óriási tévedés – már ha lehet definiálni egyáltalán, hogy melyek ezek a szakok. Általában ugye a bölcsész szakokat sorolják ide. Nos, a 2009–2010-es tanévben Magyarországon összesen 328 ezren jártak felsőoktatási intézménybe, közülük 26 589 tanulta a humán tudományok valamelyikét – vagyis az összes diák csupán egytizenkettede. Nekik jelentős részük pszichológus, és a hagyományos bölcsészek többsége is valamely nagy nyelvszakra jár. „Szabad bölcsészből”, esztétából, filozófusból, ilyesmiből néhány száz van, kommunikáció szakosból se sokkal több. Igaz, ők rendkívüli módon felül vannak reprezentálva a médiában – az ő oktatóik írják/mondják meg a véleményüket a kormányról, ők foglalják el az egyetemeket, ők írnak alá mindenféle kiáltványt –, így az a látszat alakult ki, hogy ők a többség. Pedig a számuk elenyésző. A 26 ezer bölcsész mellett 31 ezren tanultak a társadalomtudomány, vagyis a másik olyan tudományág valamelyik területén, amelyet a büfé–ruhatár szakok között szoktak említeni. Ők se teszik ki az összes hallgató tizedét se, igaz, ők is nagyon hangosak. Összehasonlításul: 79 ezer volt a „gazdaság és irányítás” ágba sorolt hallgatók száma, és majdnem 52 ezer a műszaki tudományt tanulóké. Róluk alig esik szó, legfeljebb a túlhájpolt Corvinus kapcsán."
mandiner.blog.hu/2012/02/27/felsookositas_6_kiskate_reformereknek

Alfőmérnök 2014.05.15. 11:58:55

@bolhacsípés: Nem tudom, mit akarsz ezzel mondani, mert nálam nem jön be.
Ha Botost akarod védeni Mezeivel szemben, nagyon buta vagy.
Előkeressem, miket írtál Botosról, mikor kibaszta MAK-ot?

Alfőmérnök 2014.05.15. 12:15:48

Szemelvények.

betyár (törölt) 2011.12.23. 16:19:10
Nem párbajképesek a feljelentők. a párbajozók névkártyát adtak kihíváskor. disznópásztorok és cselédek ezek, igaza volt aristonak: nem is értik, mi a probléma a névtelenségükkel. ócska egy világ, ahol a névtelen feljelentéseknek érdemi jelentőséget tulajdonítanak.

@málnási: öröm látni a maga színeváltozását. persze, ha az ember tényező lesz, érdemes vigyázni. szerintem a facebookon kéne elhatárolódnia.

betyár (törölt) 2012.02.10. 09:57:54
@Holger Hartland:

eltűnt bizony. és valóban milyen kínos: botos máté ezekkel kollaborált. szarügy.

betyár (törölt) 2012.02.02. 21:25:29
@Holger Hartland:
a disznóperzselésnél sok hollánutcait nem biztos, hogy talál, bár ott legalább nem fázna a gyerek. valami gójsütemény után kell néznie.

Loxon · konzervativok.blogspot.com 2012.02.15. 15:07:02
@betyár: Pontosan ez volt a bbjnick levél értelme: bemutatni, hogy Botos kettős mércét alkalmaz. Az egyik névtelennek minden további nélkül elhisz egy tetszőleges rágalmat, a másikkal szóba sem áll.

Én úgy gondolom, hogy ez is egy színvallás, ez is egy eredmény az ügyben.

Ami pedig a fenti vitákat illeti, az jutott erről eszembe, hogy nem kell ide ávo, maguk a segíteni akarók elintézik magukat, felszeletelik és leszalámizzák az egyébként jogos közösségi akaratot egyéni önérzet és túlzott morális skrupulusok miatt, ezen pedig az ávos birgád (joggal) röhög.

@Alfőmérnök: úrnak is van igazsága, de mint mondtam, a bbjnick-levélnek is megvan a maga érvénye és tanulsága. Az Alfőmérnök által javasolt lehet egy másik útvonal, amit még ezután is be lehet járni, sőt, javaslom is a bejárását. Ennek ellenére vannak más temperamentumok, más módok, más stílusok is.

Szóval őrizzék meg hidegvérüket, Meine Freunde. :}

betyár (törölt) 2012.02.15. 14:25:38
botost nem bbj járatta le. botos saját magát. bbj csak színvallásra bírta: valóban érdemi választ ad-e akár névtelen levélre is. megtudtuk, hogy nem, csak vannak a jó névtelenek, akiknek érdemiés a névtelenek által elvárt helyes választ ad, és vannak az ismeretlen névtelenek, akiknek nem.

Alfőmérnök 2012.02.15. 14:45:15
@betyár: Gondolod, hogy ezt nem értem? Azért ennyire ne nézzük hülyének egymást.
Ez volt bbjnick elmélete, amivel bemagyarázta magának, hogy miért jobb neki, ha névtelenül ír. Csak néhány idiótát, mint például téged, sikerült behülyítenie ezzel és hős faragnia magából. Lehetett sejteni, hogy nem fog érdemi választ kapni.
Másfelől - nem kell ehhez olyan nagy szellemi muníció, hogy ezt a felét is lássuk a dolognak - bbjnick azonos platformra került névtelenségével a felejentőkkel. Így nincs túl nagy erkölcsi alapja ítélkezni.

betyár (törölt) 2012.02.15. 15:58:04
@Loxon:

egy okos ember:), meglehet, még nálam is okosabb, azt mondta nekem, hogy ezeknek a karaktergyilkosoknak egyéb mellett célja azoknak a jobb oldali véleményközösségeknek a szétzilálása (pl. jósda, mandi, konzi), amelyekhez hasonlót ők megteremteni nem tudnak (vince, kommunity vagy mi a neve). és mivel viszont sokkal tudatosabban tudják használni ezt a teret, mint mi, ez sikerül is nekik. megtették ezt a mandival, a konzival, és úgy látszik, most a jósdával próbálkoznak. mi pedig valami rosszul értelmezett naiv szabadság iránti elkötelezettségből ezt hagyjuk. pl. ők moderálnak mindenféle szívfájdalom nélkül, így szűrik ki a konfliktusokat maguk között. ezt maguk sem teszik itt meg. eztet mondta, és ezzel egyet értek.

Alfőmérnök 2014.05.15. 12:23:17

"Kedves Alfőmérnök úr!

Tölgyet ismerem személyesen, egyszer találkoztunk. Bár ez személyes találkozó volt, a benyomásaink hasonlóak.

Nem tudom, hogy érdemes-e jogi útra terelni a dolgot, ezt neki kellene eldöntenie. A lehetősége szerintem megvolna rá.

A Mandiner szerintem nem viselkedik megfelelően. Egyszerűen kevés, amit csinálnak. Ennek ellenére nem akarok ítélkezni felettük, semmi értelme nem volna: olyanok, amilyenek. Rég megszoktam.

Viszont amíg Ekult és csapata nincs felderítve, elkapva, karóba húzva és felnégyelve, addig az ügy valóban nem zárult le. Botos pedig megérdemelne egy alapos botozást. ☺

Üdvözlet,
L."

___________________________ (törölt) 2014.05.15. 12:24:16

> Aki elmegy külföldre mosogatni vagy árufeltölteni, az itthon sem alkalmas másra, és ilyenből akad éppen elég.

Általános szabály szinte minden népnél, hogy a külföldi munkavállalás egyszerre válogat lentről és fentről, középről viszont nem. Mert valóban, aki csak mosogatni tud, az mindenhol tud, aki szoftverfejlesztő projektet tud vezetni, az is mindenhol tud, de aki az önkormányzatnál pecsétel előadóként, na ő speciel nem tudja a szaktudását hordozni, meg a magyartanár sem, tehát pont a közép nem hordozható. Körülbelül. Ez így nem teljesen pontos, de szerintem mindenki tudja, mire gondolok.

Ez aztán nagyon bizarr kombinációkhoz vezet, hogy tényleg külföldön az ember a társadalom aljával és tetejével találkozik, de a közepével nem. Szerveznek egy magyar bulit mondjuk Londonban, az egyik asztalnál ül 4 fő akik mondjuk a Pető-módszert tanítani mentek oda és abszolút vérprofik, a másik asztalnál meg azt látod, hogy mindig csak az egyik megy sörért mert csak ő tud annyit angolul, hogy négy sört kérünk. Vicces.

Ezért is alakulnak ki egyébként a bevándorlással kapcsolatos előítéletek, mert így megy ez minden néppel, mondjuk a törökökkel. A fejkendős anatóliai parasztasszonyt, aki harminc méterre ordibál a gyerekei után, elég könnyű észrevenni - és nem kedvelni - Berlinben. Az isztambuli iskolai rajztanár már nem ment ki, mert minek, úgysem kapna olyan munkát. Az isztambuli senior Java programozó már kiment, de ő meg egyszerűen annyira nem néz ki "tipikus töröknek", hanem pusztán csak egy barna bőrű európai úriembernek aki jó angolsággal beszél a mobiljába a villamoson - és halkan!!! - , hogy nem is tekintik annyira tipikusan bevándorlónak és nem róla szólnak az előítéletek.

___________________________ (törölt) 2014.05.15. 12:33:04

@Robinzon Kurzor: na, az a nagyon ritka eset van, hogy egyetértek magával. Törölni kellene olyan szavakat a szótárból, hogy pl. "emigráció". Az már nagyon elmúlt, hogy sűrű könnyhullatás közepette Józsi elment Clevelandbe vasutat építeni, és utána csak levelek jöttek tőle. Nagyon komplex lett az egész. Pl. a mosonmagyaróváriak még csak ki sem költöznek, minek, csak átjárnak a határon dolgozni. De hogy még szebbet mondjak, Hegyeshalmot lényegében felvásárolták a pozsonyiak, akik továbbra is oda járnak dolgozni, csak onnan ingáznak, a határon át, és ráadásul többnyire felvidéki magyarok inkább, mint szlovákok. Na erre varrjon valaki gombot.

Alfőmérnök 2014.05.15. 12:36:18

@bolhacsípés: Mi van katuska, ennyi volt a mai megmondásod?

Alfőmérnök 2014.05.15. 12:39:05

@bolhacsípés: Megint megpróbáltál besározni egy tisztességes embert, úgy látszik ez a patkánykodás a lételemed.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.05.15. 16:37:20

@Robinzon Kurzor: Nyilván jól kellene azt a statisztikát megcsinálni. :) De már egy megalapozott becsléssel is beljebb vagyunk, mint azzal, hogy "akiket én ismerek, azok..." (vagy nem is ismer ilyet, csak elképzeli, ahogyan a büfészakos dobozokat pakol, mert azt jó érzés elképzelnie).

Alfőmérnök 2014.05.15. 19:36:33

@bolhacsípés: Értem én, hogy ezzel a "bolhacsípés" nikkel a Cyklon B-ügyet próbálod humorba fordítani (érdekes módon más esetben nem ennyire kifinomult a humorérzéked), de talán előbbre jutnánk, ha megpróbálnál/-tok erre reagálni értelmesen.

mandiner.blog.hu/2014/03/16/haz_a_magasban_igy_pusztul_egy_klasszicista_budai_villa/fullcommentlist/1#c22921648

Alfőmérnök 2014.05.15. 21:25:43

@Bell & Sebastian: " @Alfőmérnök: Hé, kérdeztem ám valamit! Ki engedett be Mihint és Loxon blogjának zárt részébe, hogy te onnan adatokat mentegessél? Mert feltörni nem tudod. Nos? "

Megint haluzol, ostoba náci?

Bell & Sebastian 2014.05.15. 21:30:54

@Alfőmérnök: Elég sokat gondolkodtál ezen, bugris, Tényleg, hogyan jutottál be? Segéddel, mi, szarházi. Csak lopik még a család. :)

Alfőmérnök 2014.05.15. 21:34:21

@bolhacsípés: Értem én, hogy ezzel a "bolhacsípés" nikkel a Cyklon B-ügyet próbálod humorba fordítani (érdekes módon más esetben nem ennyire kifinomult a humorérzéked), de talán előbbre jutnánk, ha megpróbálnál/-tok erre reagálni értelmesen.

Akkor ismételjünk.
Aki olyat ír, hogy "te vagy a példa a fajkeveredés hátulütőire", aki cyklon b-t ajánl "gyógyszerként", aki olyat ír, hogy van B-terv arra, hogy ne a magadfajta keverékeké legyen a "hazája", az náci. Pont. (És totál irreleváns, hogy kurvára nem vagyok zsidó. Mert mikor ezeket írta, azt hitte, mert épp valami zsidó, vagy félzsidó embert hallucinált a nickem mögé.)

ÉS AKKOR NÉZZÜK, HOGY MENNYIRE JELLEMZŐ RÁM A NÁCIZÁS, úgy általában.
"jotunder · orulunkvincent.blog.hu 2011.11.12. 10:41:05
@tevevanegypupu: Bibó István hat évet ült, és semmiféle közéletben nem vehetett részt. az, hogy egy hozzád hasonló náci féreg számára mi gyanús vagy mi nem, irreleváns.

Alfőmérnök 2011.11.12. 10:52:09
@jotunder: Tevevanegypupu kissé idióta, és sok hülyeséget ír, de nácinak azért nem kéne nevezni.”
mandiner.blog.hu/2011/11/11/biszku_bela_es_a_bebortonzott_bibo_istvan

(Ki akartam keresni, ahol betyár mellett álltam ki, mikor éppen lenácizták, de nem találom, valószínűleg törölték azokat kommenteket. És tölgyet is végig védtem nemcsak a náci, hanem az antiszemita váddal szemben is. Mennyit jegyeztek meg maguk ebből? Annyit, hogy mikor az elmebeteg B&S azzal a gyanúsított, hogy én voltam Emlékezetkultúra, egy szavuk nem volt ellene.)

Itt meg nem egy tervrajzról van szó, te ostoba liba, hanem egy magvalósult épületről. Hogy magának nincs sem tudása, sem esztétikai érzéke ahhoz, hogy felismerje, hogy ez nem "hamisítvány", azzal nem kéne büszkélkedni. El tudom képzelni, ahogy valamelyik eltartott kisujjal teázó titokbuzi műkonzervvel arról áradozik ebben az épületben - felújított állapotában -, hogy hát bezzeg a régiek tudtak valamit, ma meg már mindent elöntött a szenny, nézd például azt a kockaházat mellettünk, úúúúú.

A nickemet használó alembereknek meg üzenem, akár B&S, akár MézesRozi, akár valaki más áll mögöttük, hogy amit csinálnak, az nem csak szánalmas, hanem etikátlan is.
(És persze gyenge a bemocskolási kísérlet, mert, mikor az ágya alatt is zsidókat kereső Loxonra azt írtam, hogy kriptozsidó, kicsit más műfaj, mint amit B&S művel.)
mandiner.blog.hu/2014/03/16/haz_a_magasban_igy_pusztul_egy_klasszicista_budai_villa/fullcommentlist/1#c22921648