77 éve náciellenes a katolikus egyház
2014. március 22. írta: dobray

77 éve náciellenes a katolikus egyház

xipius.jpg

Hetvenhét évvel ezelőtt, 1937. március 21-én olvasták fel Németország katolikus templomaiban XI. Piusz pápa Mit Brennender Sorge, azaz Égető aggodalommal kezdetű náci-ellenes enciklikát. A pápa aggodalmát fejezte ki a német ifjúság ateista, militarista nevelésével kapcsolatban. Egyértelművé tette, hogy az egyház tanításával élesen szemben áll az emberek közötti bárminemű, így különösen a faji alapú különbségtétel.

A Magyar Katolikus Lexikon szerint a pápa húsvétkor nyilvánosságra hozott enciklikájában elítélte a német kormány katolikusellenességét, a konkordátum megszegését, a nemzetiszocialista (náci) újpogányságot, a fajelméletet, a faj-, egyház- és vallásüldözést, a korlátlan hatalmú államot. Az enciklika kiadása összefüggött a felekezeti iskolák megszüntetését előkészítő, Hitler aláírására váró törvénnyel.

Válaszul a nácik a papok elleni valutacsempészési, szexuális visszaéléseket középpontba állító perekkel, erkölcsi botrányhírekkel próbálták eljárásukat igazolni. Válaszjegyzékükben visszautasították a pápa német belügyekbe való beavatkozását, mivel az enciklika nem a német kormányhoz, hanem a nép egy részéhez szólt. A szövegezésben nagy segítségére volt a pápának egykori németországi nunciusa, államtitkára, Eugenio Pacelli, aki később XII. Piusz néven lett pápa.

Ezzel párhuzamosan adták ki a Divini redemptoris pásztorlevelet, ami az „istentelen kommunizmust” a „liberális materializmus” végső következményeként ítélte el, mind elméletben, mind gyakorlati kihatásaiban.

A katolikus egyház és a nácik közötti feszültségben az is szerepet játszhatott, hogy az ország katolikusok lakta területein sokkal kevésbé szavaztak a nácikra, mint máshol.

nacikkatterek.jpg

Egyértelmű, hogy a Mit Brennender Sorge a nácik ellen született: ezért írták németül, nem pedig a szokásos latin nyelven. A nácik reakciója is magáért beszél. A szöveg a mai fülnek régiesen hat, de azért érdemes beleolvasni:

Aki egy állítólagos ősgermán – kereszténység előtti elgondolással a puszta személytelen sorsot a személyes Isten helyébe lépteti, tagadja az isteni Bölcsességet és Gondviselést, aki „elér erejével egyik végtől a másikig s a mindenséget üdvösen igazgatja” (Bölcs. 8, 1.), s mindent szerencsés befejezéshez juttat. Az ilyen nem számíthat az istenhívők közé. Aki a fajt, a népet, vagy az államot, vagy az államformát, az államhatalom hordozóit vagy az emberi közösség egyéb alapértékeit – amelyek a földi élet keretein belül lényeges és tiszteletreméltó helyet foglalnak el – kiemeli földi értéksorrendjükből s mindennek, még a vallási értékeknek is legfőbb zsinórmértékévé teszi s bálványimádóan isteníti, az felforgatja és meghamisítja a dolgoknak Istentől alkotott és megszabott rendjét. (…)

Csak felületes szellemek eshetnek abba a tévedésbe, hogy nemzeti Istenről, nemzeti vallásról beszéljenek, csak ilyenek tehetik azt a botor kísérletet, hogy az egész világ Alkotóját, minden nép Királyát és Törvényhozóját, akinek nagyságához képest „a nemzetek oly kicsinyek, mint a vízcsepp a vödrön” (Iz. 40, 15.), egyetlenegy nép határai közé, egyetlen faj vérségi kötelékébe akarják szorítani. (…)

Köszönetet mondunk nektek, Tisztelendő Testvérek, valamennyi papjaitoknak és minden híveteknek, akik az isteni felségjogok védelmében egy támadó szellemű, befolyásos oldalról, sajnos sok támogatásban részesülő újpogánysággal szemben keresztényi kötelességeiteket teljesítettétek és teljesítitek. Ez a köszönet kétszeresen bensőséges, elismeréssel és csodálattal párosult azok iránt, akik kötelességük teljesítése közben méltóknak találtattak földi áldozatokra és szenvedésekre Istenért.

A kinyilatkoztatás Jézus Krisztus evangéliumában érte el tetőpontját s mint ilyen, végérvényes, egyszer s mindenkorra kötelező hatállyal bír. Ez a kinyilatkoztatás nem ismer emberi kéztől származó hozzáadást, még kevésbé pótlékot és önkényes „kinyilatkoztatásokat”, amilyenekkel a jelen idők egyes szóvivői az úgynevezett vér és faj mítosza alapján felváltani akarják a régit. (…)

Az igazi és törvényes tekintély mindenütt az egység köteléke, erőforrás, védelem szétesés és szétforgácsolódás ellen, a jövő biztosítéka; de különösképpen a szónak legmagasztosabb értelmében az Egyháznál, ahol a tekintélynek a Szentlélek irányítását és legyőzhetetlen támogatását ígérte meg az Isten. Ha olyan emberek, akik még a krisztusi hitben sem egyeznek meg, egy német egyház csábító és csalogató képét vetítik elétek, akkor tudjátok meg, hogy ez nem egyéb, mint Krisztus egy igaz egyházának megtagadása, kézzelfogható elfordulás attól az egész világnak szóló missziós parancstól, amelyet csak egy Világegyház képes teljesíteni.
Más nemzeti egyházak történelmi útja, szellemi megmerevedése, földi hatalmasságok érdekeinek való kiszolgáltatottsága és szolgasága mutatják azt a reménytelen meddőséget, amelyek áldozatává esik elkerülhetetlen szükségességgel minden szőlővessző, amely az Egyház eleven szőlőtőkéjéről letörik. Aki tehát az ilyen elfajulásoknak az első perctől kezdve óvatosan és kérlelhetetlenül ellenszegül nemcsak a Krisztus-hit tisztaságának, hanem népe egészségének és életerejének is a legjobb szolgálatot teszi. (…)

Azoknak az eszteleneknek a száma, akik ma az erkölcsiség és a vallás szétválasztására vállalkoznak, légió. Ezek nem látják vagy nem akarják látni, hogy ha a hitvallásos, azaz világosan és pontosan körülhatárolt kereszténységet száműzik az oktatásból és a nevelésből, s ha a társadalmi és a nyilvános élet kialakításánál mellőzik, a lelki elszegényedés és hanyatlás útjára lépnek. Sem az állam kényszerítő hatalma, sem semmiféle eszmék, ha mégoly nemesek és magasztosak is, nem képesek tartósan az Isten- és a Krisztus-hitben gyökerező végső és döntő mozgatóerőket pótolni (…)

A veszedelmes koráramlatoknak tulajdonítható az a törekvés is, amely az erkölcstanhoz hasonlóan a jogot és joggyakorlatokat is el akarja választani az igazi istenhittől és a kinyilatkoztatott isteni törvényektől. Mi itt különösen az úgynevezett természetjogot tartjuk szem előtt, amelyet a Teremtő maga írt az emberi szív törvénytáblájára (Róm. 2, 14. s köv.), ahonnan azt a bűntől és a szenvedélytől el nem vakított értelem leolvashatja. (…)

Az embernek, mint személyiségnek istenadta jogai vannak, amelyeket tőle megtagadni, megszüntetni vagy meddőségre kárhoztatni a közösségnek nincsen joga. (…)

Kelt Vatikánban, 1937. március 14. Feketevasárnap.

XI. PIUS PÁPA

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr235873022

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Botrány a Katolikus Püspöki Kar hűségesküje 2014.03.22. 13:22:49

  Botrány a Katolikus Püspöki Kar 1951. évi hűségesküje utáni fogadáson Keresztes Csaba 1951. július 21-én kiemelkedő jelentőségű esemény zajlott le az Országházban: a magyar katolikus egyház vezetői több évi ellenállás után meghajoltak az álla...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2014.03.30. 21:25:59

@biboldó: Tényleg be vagy baszva. Folytassuk máskor - máshol. Én nem élnék vissza ezzel a helyzettel, az alapkérdés nagyon is érdekes. Ne haragudj ezért rám.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.03.30. 21:36:38

@Mihint: Hát, ez sem kifejezetten az érv kategória, de rendben. Azért még egy kis megjegyzés, ne vedd figyelembe, mások talán elolvassák.
A katolikus egyháznak valóban voltak zsidóságot bekebelezni akaró törekvései, miket az előbb említett módozatokon akart elérni, de már eljutott az "idősebb testvér" felálláshoz. Ha a hívők élő, fejlődő vallás voltra hivatkoznak, ideje volna az örökös zsidózás helyett ezt is felvállalni.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.30. 21:39:36

@biboldó:

A szövegértési problémáidért ne engem hibáztass!

Ha te ezekben ellentmondást találsz, az a te készüléked hibája:

(...)

Mt 5.17
Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni.
Mt 5.18
Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik.
Mt 5.19
Aki tehát csak egyet is eltöröl e legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt igen kicsinek fogják hívni a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja őket, az nagy lesz a mennyek országában.
Mt 5.20
Ezért mondom nektek: ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába.

(...)

Jn 8.54
Jézus így válaszolt: „Ha én dicsőíteném meg magam, mit sem érne a dicsőségem. Atyám dicsőít meg, akiről azt mondjátok ugyan, hogy Istenetek,
Jn 8.55
de nem ismeritek. Én azonban ismerem, s ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóan hazug volnék. De ismerem, és megtartom tanítását.
Jn 8.56
Ábrahám, a ti atyátok örült, hogy megláthatja napomat. Meg is látta, és örült neki.”
Jn 8.57
A zsidók felháborodtak: „Ötvenesztendős sem vagy, s láttad Ábrahámot?”
Jn 8.58
Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.”
Jn 8.59
Erre követ ragadtak, s meg akarták kövezni, de Jézus eltűnt előlük, és elhagyta a templomot.

(...)

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.03.30. 21:42:21

@bbjnick: Haggyá má a picsába a kopijaiddal!
Kapásból össze tudnék szedni minimum egy tucatnyi ellentmondást, de nem kopikkal vitatkozom. Ha van saját gondolatod, gyere, de ha kopikra kopikkal jössz, az nem érdekel.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.03.30. 21:44:37

@biboldó: Tudod mit? Ezt vitasd meg a parancsolatokba önkényesen belenyúló egyházatyákkal!

"Aki tehát csak egyet is eltöröl e legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt igen kicsinek fogják hívni a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja őket, az nagy lesz a mennyek országában."

Alfőmérnök 2014.03.30. 21:45:05

@biboldó: "már eljutott az "idősebb testvér" felálláshoz."

Ezt a bbjnick és B&S-félék úgy értékelik, hogy a katkó egyházat megszállták a zsidók/szabadkőművesek (II. vatikáni zsinat). És egyébként ez egy koherens álláspont is lenne. A nem koherens álláspont az, hogy elfogadják, hogy amit a Vatikánban mondanak, az megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor katolikusként ők mégis megkérdőjelezik.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2014.03.30. 21:52:41

@Alfőmérnök: Jelzem, hogy amit írsz, az marhaság. Nem volt elég időd tanulmányozni a kapcsolt iratokat?

@biboldó: Én vagyok a farizeus, ember.

Bell & Sebastian 2014.03.30. 22:03:13

@Alfőmérnök: és a klónod. A farizeus az, aki szó szerint veszi az Írást nyilvánosan, de cselekedeteiben megkerüli, viszont jó alaposan meg is tudja magyarázni, hogy miért.

Arra lennék kíváncsi, hogy ez a definíció miért nem illik rád, Légió?

Meg arra is, hogy a a túróba sikerült eljutni odáig, hogy lefarizeusozzátok Jézust? Az ügyködésetek merő egy blaszfémia, de Istenkísértést is mondhatnék, hiszen aki istennek hiszi magát, az bizony -nem kicsit- gyagyás.

Hogy itt mindenki farizeus -rajtatok kívül-, azt már meg sem említem.

Alfőmérnök 2014.03.30. 22:03:44

@Mihint: Nyilván, egy bbjnick-, vagy B&S-féle kis frusztrált faszszopó nagyobb tekintély a katolikus egyházban, mint a pápa.

Bell & Sebastian 2014.03.30. 22:06:22

@Alfőmérnök: Náladnál biztosan. Ördögűzést is vállalok, legfeljebb nem sikerül. :)

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2014.03.30. 22:10:50

@Bell & Sebastian: Próbáltam erre nem reagálni, de nem sikerült.

Bell & Sebastian 2014.03.30. 22:12:00

@Mihint: Foglaljon csak helyet a ringlispílen, magyaroknak sergő, indul a menet!

Szindbad 2014.03.30. 22:27:58

@Bell & Sebastian: Jelen! Farizeus szolgálatra jelentkezik! Inkább farizeus vagyok (akármi is ez), mint a cölibátus tagja.

Bell & Sebastian 2014.03.30. 22:32:31

@Szindbad: Üdv a klubban perushim, itt szelektálhat.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2014.03.30. 22:53:25

@Szindbad: Tudja, legyen akkor farizeus. A semminél mindenképpen több. Nem is tudom, mit írjak, talán: Isten hozta a farizeusok közt :)

Bell & Sebastian 2014.03.30. 22:56:26

Ha valaki ráér, a témában ajánlható legjobb írás az Amerikai Népszavában jelent meg, Bartus László tollából. Egészen elképesztő okfejtés, az ördög ravaszsága itt mondjuk nem érhető tetten.

Viszont a gondolatmenet és érvkészlet igencsak ismerős lehet az itteni kisördögök szájából. Nem szívesen mondok erről többet a "mű" magáért beszél és könyörtelenül minősít. Hogy mi célt szolgál, azt még csak megtippelni se merem.

nepszava.com/2013/11/velemeny/farizeusok-tundoklese.html

Alfőmérnök 2014.03.30. 23:04:49

@Mihint: Még katolikus szempontból sem marhaság, hanem egy széles körben elfogadott álláspont.
Nem katolikus szempontból meg az egyetlen koherens álláspont.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2014.03.30. 23:06:31

@Bell & Sebastian: Bartus? Ki az? Hát már mindannyian belevetemültünk ebbe a katyvaszba?

S=klogW 2014.03.30. 23:08:47

@Mihint: Engem csak késsel lehet megsérteni. Esetleg vascsővel. Viszont helyzeti előnyöm van: kettőnk közül maga már eleve dekompenzált állapotban van. :)

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2014.03.30. 23:13:44

Na jól van, úgy tűnik, nagyon fiatalok mind, hallgassák tehát szeretettel, addig is, míg válaszok nem jönnek. Alfi, veled majd még beszélek, sok mindent másképp gondolunk, de ez talán nem nagy baj. Voilá:

www.youtube.com/watch?v=NhVBdtogcCw

Bell & Sebastian 2014.03.30. 23:14:32

@Mihint: Elrettentő példa a hyperfarizeusságra, ha így könnyebb beazonosítania.

Bell & Sebastian 2014.03.30. 23:33:08

@Alfőmérnök: Nu, ezt az általánosító megjegyzésedet hagytam utoljára. Mert pontosan hol van leírva, hogy én, mint az Egyház tagja, mit vitathatok meg és mit nem más tagokkal, mondjuk az egyházam tanításából, amit felém a Tanítóhivatal közvetít az elöljáróim útján?

Elárulom a nagy titkot: bármit.

Aztán hogy te, kívülálló ördögfattyaként, ebből milyen következtetést vonsz le magadnak, az már a te dolgod.
Nem vagy a pályán, rágd a szotyit és szidd a bírót, köpködd a játékosokat, dobáld a banánt, ez is a te dolgod, ki van fizetve.

De játszani sosem fogsz.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2014.03.30. 23:36:20

@Bell & Sebastian: Magának pedig ellent kell állnia. Mondja, könnyű a dolga?

Bell & Sebastian 2014.03.30. 23:44:15

@Mihint: Ellene mondok, ahányszor csak kell. Nem nehéz, kevés mintázat ismétlődik.

A 3 per hármas nyúl 2014.03.30. 23:51:19

" véres horror 2013.10.19. 19:58:15
@Bell & Sebastian: jajj... ragika, ragika... már megint itt esz a fene, ahelyett, hogy a jól megérdemelt gumiszobádban lennél? :DDD "
mandiner.blog.hu/2013/10/19/egy_honvedtiszt_hagyateka_fotografiak_a_masik_magyarorszagrol/fullcommentlist/1#c20847599

Alfőmérnök 2014.03.31. 07:24:51

"Ki ne ismerné Hans Küng esetét, aki történeti és elvi alapon kételyeket fogalmazott meg a pápai tévedhetetlenség dogmájával kapcsolatban, s bár katolikus teológiát hivatalosan már nem taníthat, az egész világra kiterjedő etikai programjával hatalmas mozgalmat indított útjára? Ugyanilyen nehézségei támadtak az I. vatikáni zsinat tévedhetetlenségi tételével száz évvel korábban a nagy Ignaz von Döllingernek, akivel az ókatolikus közösség története indult útjára. A (dogmát ki nem hirdető) II. vatikáni zsinat elutasítói ma hasonló ellenközösségként élnek együtt velünk, annak tanúiként, hogy nemcsak az ókorban metszett le keresztény csoportokat az egyház testéről a hivatalos tanítás, de az egyházi állítások ma is komoly feszültség forrásait jelentik. Ebben a helyzetben nem meglepő, hogy a dogmák kiemelten a teológiai érdeklődés homlokterébe kerülnek. A kérdésnek pedig a protestantizmuson belül is jelentősége van, legkésőbb azóta, hogy a rendkívül termékeny és zseniális berlini történész, Adolf von Harnack meghirdette a dogmamentes kereszténység programját, amellyel azonban a protestáns teológusok tekintélyes része nem tud azonosulni."
www.asziv.hu/archivum/2013/aprilis/istentudomany/pontos-valaszok-kerdesek-forrasai

Szindbad 2014.03.31. 08:57:37

www.origo.hu/nagyvilag/20120323-szexualis-zaklatasok-es-sulyos-bantalmazasok-tortentek-a-kremsmunsteri-apatsagban-egy.html

Régi, tudom, de azért ne felejtsük már el. 1200 oldal nyomozati anyag, jó pár poszt kitelne belőle.

Szindbad 2014.03.31. 09:00:18

@Szindbad:
"Herbert K.: "Tanúsíthatom, hogy az én időmben legalább 50-60 gyereket bántalmazott Alfons atya. Gyakran mondta: 'Hé, te zsidó, hozom a puskát, és lelőlek!' Úgy hiszem, hogy ő egy öreg náci volt. A tányérok, amikből ennünk kellett, a náci időkből származtak, és horogkeresztekkel voltak díszítve.""

Az lenne a kérdésem, hogy nincs valakinek egy ilyen tányérja?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.31. 09:45:45

@Szindbad:

Ha annyira érdekel a téma, ezeknek is utánajárhatnál (jópár poszt kitelne belőlük, van közöttük magyar vonatkozású eset is):

Case of Shlomo Aviner (Rosh Yeshiva, Ateret Cohanim Yeshiva, Rabbi of Beit El, Israel)

Case of Rabbi Lewis Brenner (Convicted of child molestation. The original charges included 14 counts of sodomy, sexual abuse and endangering the welfare of a child. He agreed to plead guilty to one count of sodomy in the third degree, a Class E felony, in exchange for a sentence of five years' probation.)

Case of Rabbi Ephraim Bryks (Accusations about sexual inappropriate behavior with children started surfacing in the 1980's. Rabbi Bryks is currently a member of the Vaad Harabonim of Queens. The Vaad is a Rabbinical committee that makes important decisions within an orthodox community.)

Case of Rabbi Shlomo Carlebach (Accused of several cases of child molestation, and sexual assault of young women)

Case Rabbi Perry Ian Cohen - Montreal and Toronto Canada (Accused of sexual abuse of a seventeen year old. Fired for sexual impropriety with congregants)

Case of Rabbi Yitzchak Cohen (Accused of sexually harassing students at Bar-Ilan University)

Case of Rabbi Ephraim Goldberg - Boca Raton, Flordia (Pled guilty to one misdemeanor count of exposure of sexual organs in a washroom at a Palm Beach Mall.)

Case of Rabbi/Cantor Sidney Goldenberg (Convicted of molesting children. The first complaints came in 1971. He was finally convicted in 1997.)

Case of Cantor Joel Gordon (Convicted of having keeping a house of prostitution and involvement in a prostitution ring.)

Case of Rabbi Israel Grunwald (Accused of molesting a 15 year old on a 1995 plane flight from Australia to LA. The charge against him were dropped after agreeing to perform 500 hours of community service and to seek counseling. Grunwald was the chief rabbi of an Hungarian Hasidic congregation in Brooklyn, known as the Pupas).

Case of The State of Israel Vs. Sex Offender (Convicted of repeated rape and forced molestation of his graddaughter.)

Case of Yehudah Friedlander - Rabbi 's Assistant (Accused of molesting a 15 year old on a 1995 plane flight from Australia to LA. Friedlander was the assistant to the chief rabbi of an Hungarian Hasidic congregation in Brooklyn, known as the Pupas)

Case of the Rabbi at Hillel Torah, Chicago, IL (A teacher at the Chicago school was accused of child molestation. His name was not released. The school did everything correctly in attempting to keep the children safe once accusations were made.)

Case of Rabbi Solomon Hafner (Accused of sexually abusing a developmentally disabled boy)

Case of Rabbi (Alan J.) Shneur Horowitz (Convicted and sentenced to 10 - 20 years in prison for sodomizing a nine-year-old psychiatric patient. Allegedly, he has assaulted a string of children from California to Israel to New York in the past twenty years. Alan J. Horowitz is an Orthodox rabbi, magna cum laude, M.D., Ph.D. A graduate of Duke University, and was a writer for NAMBLA (North American Man/Boy Love Association).

Case of Jacob Frank and the Frankist Movement (Accused of cultic type practices and sexual offenses)

Case of Rabbi Israel Kestenbaum (Accused of child pornography on the internet)

Case of Rabbi Robert Kirschner (Accused of sexually exploited or harassing three congregants and a synagogue employee)

Case of Rabbi Ze'ev Kopolevitch (Convicted of molesting students at Rosh Yeshiva, Netiv Meir yeshiva high school)

Case of Rabbi Baruch Lanner (Convicted - child molestation.)

Case of Rabbi Jerrold Martin Levy (Convicted of two counts of soliciting sex through the Internet and two counts of child pornography. He was sentenced to six years and sex in prison. He was caught in the "Candyman" year-long sting operation by the US government.)

Case of Rabbi Pinchas Lew (Accused of exposed himself to a woman.)

Case of Rabbi/Psychologist Mordecai Magencey (lost his license to practice in the State of Missouri because of his sexual misconduct with his patients.)

Case of Rabbi Richard Marcovitz (Convicted of indecent or lewd acts with a child, and sexual battery)

Case of Rabbi Juda Mintz (Convicted - internet sting on child pornography)

Rabbi Yona Metzger (Accused of sexually misconduct with four men)

Case of Rabbi Avrohom Mondrowitz (Accused of two counts of sex abuse with boys at a special education school in New York)

Case of Cantor Howard Nevison (Accused of molesting his nephew)

Case of Rabbi Michael Ozair (Accused of sexual molestation of a then-14-year-old girl)

Case of Cantor Stanley Rosenfeld (Convicted of molesting a 12-year-old boy he was tutoring.)

Case of Rabbi Charles Shalman (Accused of sexual misconduct toward female congregational members)

Case of Cantor Robert Shapiro (Accused of three counts of rape and four counts of indecent assault and battery to a mentally retarded woman)

(Folyt. köv.)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.31. 09:49:04

@bbjnick:

Case of Cantor Michael Segelstein (Accused of attempted rape; Chabad - Las Vegas, Nevada)

Case of Rabbi Ze'ev Sultanovitch (Accused of sexually molesting a number of adult yeshiva students at the Merkaz Harav Yeshiva)

Case of Rabbi Melvin Teitelbaum (Accused of three counts of sex crimes against two boys under the age of 14, and one count of assault with intent to commit rape against one boy's mother. The charges were dropped for lack of evidenced)

Case of Rabbi Isadore Trachtman (Accused of cultic type practices and sexual offenses)

Case of Rabbi Hirsch Travis (Rabbi in Monsey, accused of posing as a Brooklyn doctor specializing in infertility problems, and allegedly sexually abusing and assaulting a patient.)

Case of Rabbi Matis Weinberg (Accused of cultic type practices and sexual offenses)

Case of Rabbi Yaakov Weiner (Accused of molesting boy at Camp Mogen Avraham, New York)

Case of Rabbi Don Well

Case of Cantor Phillip Wittlin (Convicted of molesting two girls)

Case of Rabbi Mordechai Yomtov (Convicted of sexual abuse and committing lewd acts against three boys)

Case of Rabbi Sheldon Zimmerman (Violated guidelines concerning "sexual ethics and sexual boundaries," )

Case of Rabbi Max Zucker (Accused by three women of improperly touching)

And Other Trusted Officals (Parents, Teachers, Camp Counselors, etc.)

Case of Arie Adler and Marisa Rimland, NY (Arie Adler was accused of molesting his daughter. Marisa Rimland murdered her daughter, and then committed suicide).

Case of Simcha Adler - Ohel Counselor, NY (Plea-bargained charges of sodomy, sexual abuse and two counts of endangering the welfare of a child down to attempted sodomy.)

Case of Eugene Loub Aronin - School Counselor, TX (Convicted in 1984 of sexually assaulting a 10-year-old boy)

Case of B'Nai Torah Congegation - Hillel Community Day School janitor, Boca Raton, FL (Accused of child molestation)

Case of Chaim Ciment (Accused and charged with first-degree sexual abuse, after allegations were made that he fondled a 17 year old girl in an elevator).

Case of James A. Cohen - Jewish Youth Group Leader (Convicted child molester, sentenced to 9 years for assaulting 4 boys)

Case of Larry Cohen - Soccer Coach, Lake Oswego, OR (Accused of molesting two individuals.)

Case of Lawrence Cohen - School Teacher, NJ (Convicted and sentenced to 10 years in federal prison for transmitting child pornography through his home computer).

Case of Phillip "Eli" Cohen, London, England (Accused of 13 charges of indecently assaulting a boy and four offences of indecently assaulting a girl)

Case of Stuart Cooperman, MD - Pediatrican, Merrick, New York (Accused of molesting six female patience).

Case of Delaware Family (Father accused of alleged child molestation)

Case of Mordechai (Morton) Ehrman - Simcha's Play Group, Brooklyn, NY (Accused of molesting dozens of students).

Case of Hbrandon Lee Flagner (Convicted of the kidnapping and aggravated murder of Tiffany Jennifer Papesh a 8-year-old girl. Flagner also claimed to have molested hundreds of girls during his life. While in prison, Flagner convert to Judaism by an Chasidic rabbi.)

Case of Arnold and Jesse Friedman (Capturing the Friedmans) (Convicted sex offender)

Case of Richard "Steve" Goldberg (Allegedly engaging in sex acts with several girls under 10 in California. He is on the FBI's ten most wanted fugitives list)

Case of Ross Goldstein (Convicting of sodomy in the first degree (three counts) and use of a child in a sexual performance. He was Sentenced to four concurrent indeterminated terms of 2 to 6 years imprisonment. Also see: Case of Arnold and Jesse Friedman)

Case of Several Child Sex Offenders in Har Nof 0 Jerusalem, Israel (Outlines several cases of alleged child sex offenders in the charedi town of Har Nof)

Case of David B. Harrington - School Principal / Big Brother, Rockville, MD (Convicted sex offender. Cases from the 1960's - 1980's.)

Case of State of Israel Vs. a Sex Offender (Convicted - 68 year old Israeli religious man pled guilty to repeated molestation of his granddaughter, was sentenced to 19 years in jail.

Case of Eric Hindin - Jewish Big Brother Volunteer, Newton, MA (Convicted of 35 counts of child rape. He was sentenced to 20-22 years in prison).

Case of Judge Ronald Kline, CA (Accused of possessing child pornography and for allegedly molesting a neighborhood boy 25 years ago).

Case of the Kosher Butcher in Chicago (Accused of molesting children for over 30 years)

Case of Lawrence Nevison - (Convicted of molesting his nephew. He is the brother of Cantor Howard Nevison)

Case of Stuart Nevison - (Convicted of molesting his cousin. He is the brother of Cantor Howard Nevison)

(Folyt. köv.)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.31. 09:50:05

@bbjnick:

The Case of the Students of Ner Israel Yeshiva in the 1950's (Students accused of sexually molesting a younger student)

Case of the New York Society for the Deaf's Home (Accused of treating disabled patients ``like animals,'' beaten, drugged and robbed of their government checks).

Case of Ozzie Orbach, M.D. (Accused of molesting his daughter)

Case of the Rogers Park JCC, Chicago Illinois (This was the first case of alleged mass molestation recorded in Illinois to involve accusations of sexual abuse by a group of adults, consists of 246 allegations that staff members abused children enrolled at the center, according to the Illinois Department of children and Family Services).

Case of Jonathan Rosenthal - Community Police Liason, London, England (Acquitted of sexually assaulting a few children, after a jury used ancient common law right, deciding evidence wasn't strong enough.)

Case of Adam Theodore Rubin - Teacher, Coach and Girl Scout Coordinator (Accused of using a computer to solicit sex with a minor, possession of a controlled dangerous substance and possession of drug paraphernalia).

Case of Georges Schteinberg - Teacher, Rio de Janeiro, Brazil (Accused of possession of child pornography. Charges dropped when Schteinberg fled the country).

Case of Aryeh Scher - Israeli vice-consul, Rio de Janeiro, Brazil (Accused of possession of child pornography. Charges dropped when Scher fled the country).

Case of David Schwartz - Camp Counselor, Culver City, CA (Convicted and sentenced to one year in residential treatment and five years' probation for molesting a 4-year-old boy in his care at summer camp. A six-year prison sentence was suspended).

Case of Jerrold Schwartz - Scoutmaster, NY (Convicted and sentanced to 8 years in prison for multiple counts of sodomizing his former scout ).

Case of Irwin Silverman - Chief Counsel to U.S. secretary of interior 1933-53 (Accused of molesting his daughter Sue William Silverman. )

Case of Paul Slifer - Teacher (Accused of sexually assaulting a several students, and impersonating a doctor. )

Case of Ari Sorkin - Synagogue Youth Worker, Elkins Park, PA (Accused of molesting a 16 yr. old girl)

Case of Tel Aviv Arts School, Tel Aviv, Israel

Case of Dr. Saul and Judith Wasserman (Accused of molesting their daughter)

Case of David Douglas Webber - Mashgiach (Kashrut Supervisor), Canada (Convicted and sentenced to six years for possessing child pornography and molesting seven boys over the past eight years).

...

Szindbad 2014.03.31. 10:16:07

@bbjnick: Egen, két éve is pont ezt válaszolta. Teljesen mindegy milyen vallás papjairól van szó, amíg az egyházi szervezetek fedőszervként szolgálhatnak aljas cselekedeteik elkövetésére. Igen, ezekből is kitelne jó sok post.

Alfőmérnök 2014.03.31. 10:16:43

@bbjnick: Ezzel azt akartad mondani, hogy...?

Alfőmérnök 2014.03.31. 10:23:22

@Szindbad: Ezek szélsőséges esetek, nem ez alapján kell megítélni a katolikus egyházat.
Sokkal érdekesebb számomra, hogy a begyepesedett agyú klérustagok, hogyan teszik tönkre (akár az öngyilkosságba is kergetik) a kevésbé begyepesedett agyú (egyébként általában a hívők között népszerűbb, több hívőt toborzó) tagokat. Nagyjából hasonló szövegeket tolnak (mármint az előbbiek), mint B&S és bbjnick.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.31. 10:27:47

@Szindbad:

"Teljesen mindegy milyen vallás papjairól van szó, amíg az egyházi szervezetek fedőszervként szolgálhatnak aljas cselekedeteik elkövetésére." --- írod.

Mondjuk, ennek bizonyításával még tartoznak az Egyházat pedofilozók!

Néhány éve Hollandiában kitört a pedofilhisztéria (miközben Hollandiában bejegyezték a világ első pedofilpártját, azzal párhuzamosan a holland liberális sajtó a Holland Katolikus Egyházat támadta pedofil fertőzöttsége miatt:-)). A holland kormány egy vizsgálóbizottságot hozott létre a pedofilügyek kivizsgálására. A Deetman-bizottság 32000 személyt kérdezett meg (akik 1945 és az ezredforduló között jártak iskolába) arról, hogy érte-e őket tanulmányaik alatt szexuális zaklatás: a vizsgálat azzal zárult, hogy a hollandok kb. 10%-át zaklatták (különböző mértékben) gyermekkorában, a kollégiumokban, internátusokban, egyéb bennlakásos intézményekben, sportegyesületekben stb. ez az arány kb. 20% --- függetlenül attól, hogy katolikus, más felekezetű vagy vallástalan megkérdezettekről volt-e szó (a hollandok kb. fele felekezetenkívülinek/ateistának vallja magát) és attól, hogy milyen fenntartású iskolába járt vagy milyen közösségi intézménynek/szervezetnek volt tagja! Azaz semmiféle speciális összefüggést nem tudtak kimutatni a katolikus oktatási intézmények és a pedofília között!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.31. 10:39:09

@Alfőmérnök:

@Alfi, szívem, te hívőt még fényképen sem igen láttál, honnan tudod, hogy a hívők között milyen nézeteket valló klerikusok a népszerűek és milyenek nem?:-)

Alfőmérnök 2014.03.31. 10:42:50

@bbjnick: Az apád faszát nem láttam hívőt, te kis nyomorék faszparaszt.

Bell & Sebastian 2014.03.31. 10:45:22

@Alfőmérnök: Általánosítunk? Öngyilkosságba? Az nálatok volt a családban és biztosan nem én voltam.

Hogy te egy mekkora, pofátlan disznó lettél!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.31. 10:46:31

@Alfőmérnök:

:-D (...) :-D (...) :-D ...

@Alfi, sose komolyodsz meg!

Bell & Sebastian 2014.03.31. 10:51:04

@bbjnick: Szerintem itt komoly bajok vannak, kezelésre kellene járnia, nem itt verni a billentyűzetet. De ezt már mondtam. Mindenki oldja meg a saját baját.

Bosszúért lihegni ősi, nem román szokás.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.31. 10:51:40

@Bell & Sebastian:

Szerintem az az átkozódás @Alfi kórképének része; láttam a tévében, hogy vannak olyan demens betegek, akik folyton káromkodnak, mocskolódnak, átkozódnak.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.31. 10:52:32

@Bell & Sebastian:

Egyetértünk.

Alfőmérnök 2014.03.31. 10:55:35

@bbjnick: A te jellemtelenséged része, hogy másokat betegnek titulálsz.
És ugye B&S egy csöppet sem beteg szerinted?
Egy paranoid kis féreg, akit a legtöbb fórumról már kibasztak, csak ti etetitek. De majd ha ellenetek fordul, megtapasztaljátok, mekkora egy moslék hulladékember.

Szindbad 2014.03.31. 11:03:49

@bbjnick: Azt el is tudom képzelni, hogy a hollandoknál nem tudtak ilyen összefüggést kimutatni. :))

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.31. 11:05:22

@Alfőmérnök:

Hogy ki beteg és ki nem az, annak eldöntése nem az én kompetenciám. (S közöm sincs hozzá.) Én abból tudok ítélni, amit itt a nickek a kommentekben produkálnak.

Alfőmérnök 2014.03.31. 11:07:38

@bbjnick: Az alapján is rosszul ítélsz. A káromkodás hétköznapi, mindennapi szokás, nem betegség. Ellenben az afázia és az üldözési mánia, az betegség.
De tudod te ezt jól, csak egy jellemtelen kis faszparaszt vagy.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.31. 11:10:26

@Szindbad:

Nem csak a hollandoknál nem tudnak összefüggést kimutatni, hanem sehol (a holland Deetman-jelentés volt a legnagyobb mintával dolgozó vizsgálat, azért szoktak arra hivatkozni).

Szindbad 2014.03.31. 11:13:14

@bbjnick: Eh uncsi ez. Valójában egyetlen pedofil pap sem engedhető meg, aki a vallása nevében gyerekeket molesztál. Az egész egyház nem ér annyit, hogy miatta egyetlen gyerek egész életére megnyomordjon.

És a szervezet szintről még nem is beszéltem, amikor a szervezet vezetői megtalálják az érveket az aljasságok eltussolására. Mindezt közpénzből?

wantaan 2014.03.31. 11:14:45

@bbjnick: No akkor ítélj!

" Leragasztott szájjal éheztettek egy 5 éves gyereket egy katolikus óvodában
2014.03.31. 09:50 | jackyll
oktatás gyerek egyház

Nemrég hallottuk az érdekes adatot, hogy az egyik budapesti katolikus óvodából ki kellett menekíteni egy gyereket, akit rossz magaviselete miatt úgy fegyelmeztek meg, hogy leragasztották a száját. A ragasztót még ebédnél sem vették le róla, tehát a többiek szeme láttára éheztették. Azóta már jobban van, talán még nem sikerült maradandó mentális károsodást okozni nála.

Az ennyiből is egyértelmű, hogy az emberi kapcsolatokról testközeli ismeretekkel nem rendelkező katolikus egyház képviselőit semmiképpen nem szabad gyerekek közé engedni (ha ez még eddig nem lett volna nyilvánvaló).

Angliában egy szintén egyházi iskolában néhány hete felfüggesztettek egy spanyol és művtöritanárnőt, aki 10-11 éves iskolások száját ragasztotta be, hogy csendben maradjanak. De mit érdemel az a bűnös, aki egy halom oktatási intézményt játszott át a pszeudobarbár hiedelmek alapján működő szekta karmai közé? A középkor jobban teljesít." ???

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.31. 11:33:03

@Szindbad:

Mondom, előbb bizonyítani kellene, hogy a vallás és a pedofília között bármiféle speciális összefüggés létezik!:-)

Ha egy állami intézményben történik pedofil eset, akkor számoljuk föl az állami intézményeket, esetleg magát az államot is?:-)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.31. 11:36:04

@wantaan:

Ne fárassz már a hülyeségeddel!

wantaan 2014.03.31. 11:44:23

@bbjnick: S az az 5 éves is hülyeségnek fogta föl? ....vagy csak simán befogod a füled, befogod a szemed ???

Sajnos a minden napi élet számtalan olyan esetet produkál ami miatt reformra, teljes megújulásra lenne szüksége a katolikus egyháznak. Köztük főként a magyarnak. .... csak ezekkel az egyházi vezetőkkel lehet-e megújulni, s hitelesen képviselni?

Bell & Sebastian 2014.03.31. 15:03:43

@Alfőmérnök: Egyetlen példát sem tudsz arra mondani, hogy bárhonnan is kitiltottak volna, _bármilyen- nicken. (a Vinszent-moderálás kivételével)

Igazából te nem vagy túl népszerű a tömény hülyeségeiddel, egyik megjelenülésedben sem.
Ennyit a te igazadról. Amilyen az adjonisten... és ez alól még te sem vagy kivétel, Légió.

A 3 per hármas nyúl 2014.03.31. 15:10:28

" véres horror 2013.10.19. 20:53:35
@Bell & Sebastian: ragika, ragika... te semmit sem változol. Épp akkora barom vagy, mint húsz évvel ezelőtt voltál. Illetve még ostobább, mert ugye öregszel."
mandiner.blog.hu/2013/10/19/egy_honvedtiszt_hagyateka_fotografiak_a_masik_magyarorszagrol/fullcommentlist/1#c20847935

Bell & Sebastian 2014.03.31. 15:10:40

@bbjnick: Ha akarná, tudná kezelni az indulatait. Valószínűleg a terápia része a töméntelen nicken átkozódás. Vagy a kórképé? Kit érdekel, ameddig cumizni jár ide? Csak szereti, ha nem bír leszokni.

Bell & Sebastian 2014.03.31. 15:11:34

@A 3 per hármas nyúl: Alfi cicus, ez nem jött be. Most egy másikat!

A 3 per hármas nyúl 2014.03.31. 15:11:54

"hayward 2006.06.23 17:31:44 © 25
Hehe...
"ragi az apád farka"
Érezd magad megtisztelve, hogy Raginak néztek :).

"Tudtad, hogy két Ragi volt?

Az egyik aki itt született a Index ösével amit Ianno nternetto-nak hívtal. A regisztrási száma a százasokban volt. Elesett az ARK (Anti Ragika Kommandó) hacokban. Illetve visszaadta a nicket.
Aztán volt egy késöbbi Ragi akit a Mumu-Kobzar-eke trio tett lapátra."
forum.index.hu/Article/showArticle?na_start=90&na_step=30&t=9144967&na_order=

Bell & Sebastian 2014.03.31. 15:16:26

@A 3 per hármas nyúl: Rendben Alfi, erőltetheted, ameddig csak akarod. Ha nem lennél sík hülye, magad is rájöhetnél, hogy téves kapcsolás. Sosem fórumoztam ezekkel. De az is hülye, aki lesüllyed a szintedre, te gyökér. :)

Alfőmérnök 2014.03.31. 15:25:07

@bbjnick: Nem a mentális problémáimat zúdítom rá a nickekre, hanem a saját ostobaságukat és aljasságukat. Nem tudom, hogy rossz szokás-e, de engem szórakoztat.
Az viszont nem csak, hogy rossz szokás, de jellemtelenség is, hogy a téged szarrá alázó vitapartnereidet "nem 100-asnak", vagy "aspergeres értelmifogyonc"-nak (legutóbb Robinson Kurzort minősítetted így, aki lehet, hogy egy hülye libi, de egyértelmű, hogy épelméjű) titulálod.
Én nem hagyom annyiban, hogy ilyen suttyó paraszt módjára inszinuáljanak, úgyhogy játsszuk le a meccset:
ki vele, ez esetben milyen rögeszmémet "zúdítottam rád"?
mandiner.blog.hu/2013/10/12/strasbourg_felszamolja_a_kommentbunozest/fullcommentlist/1#c22005269

Bell & Sebastian 2014.03.31. 16:20:00

@Alfőmérnök: Akit te elvileg jól ismersz -legalább kétszeresen- a munkája és _a_ film által. Ki vele, mit szeretnél mondani, a magad, sajátos módján?

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.03.31. 20:39:15

@bbjnick: Csak mert szövegértésre hivatkoztál miközben újra telefosod a felületet kopikkal, értelmezd már lécci az általad idecitáltakat!

"Mt 5.17
Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni.
Mt 5.18
Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik.
Mt 5.19
Aki tehát csak egyet is eltöröl e legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt igen kicsinek fogják hívni a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja őket, az nagy lesz a mennyek országában."
Ószövetségi törvényekről beszélt Jézuska? Igen vagy nem?
Kik, melyik egyház atyafiai nyúltak bele értelmileg, tartalmilag durva módon?

Bell & Sebastian 2014.03.31. 23:39:03

Minek ennyi nick? Hogy összezavarodjon a felperes? Akkor már egy pro -ra egy kontra, abból találják ki, melyik a hazudós?

Bibfi, vagy hogyhínak! Először a farizeusok nűltak bele értelmileg és tartalmilag durva módon, az összes többi csak utána.
Sokadszorra mondom, a vallásreform a farizeusok és a világi hatalommal összefonódott papság _ellen_ irányult, akik kiválóan tekerték a szót annak érdekében, hogy megtollasodjanak. A receptből nem véletlenül vált világszabadalom.

Üdvtörténetileg meg kábé annyi, hogy hajítsák ki az ablakon végre az Ószövetség különféle, fals magyarázatait és figyeljenek egyszer már az igazra és lényegesre. Szóval az esszénusokhoz több köze volt, mint a szadduceusokhoz vagy farizeusokhoz, a zélótáknak meg egyenesen lefogta a kezét.

Ezt tessék összeadni.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.04.01. 14:10:52

@Bell & Sebastian: Mózes óta a Tóra egy jottányit sem változott, a világban ma fellehető példányok minden karaktere helyiérték szerint is azonos helyen van, mindenben megegyezően a régebbi korokéval. A különböző irányzatok az értelmezésen rágódnak, merthogy nem dogmatikus vallást gyakorolnak.
A zelóták és a korabeli többiek nem vallási kérdésekben baszakodtak, hanem a lázadjunk vagy kollaboráljunk a megszállókkal dilemma okán.
Üdvtörténetileg azt kéne összeadni, hogy mivel hitük szerint az üdvözüléshez Jézus által lehet eljutni, Ő vajon piros pontnak értékeli-e a megtollasodás mint világszabadalom című hozzáállást, az örökös zsidózást, a gyűlölet gyakorlatát? Nem csak azért, mert a szeretetet hirdette, nem csak azért mert Ő is zsidó, hanem mert esetleg a mások szarszapulása által kivívott "jobb vagyok náluk" kényszerképzet nem valós jóság, csupán a Biblia által főbűnöknek nyilvánítottak egyike, a gőg megnyilvánulása.

Alfőmérnök 2014.04.01. 14:34:45

@biboldó: bbjnick egy ideig nem fog hozzászólni ehhez a topichoz. Vannak kellemetlen kérdések, amik után egy ideig a feltűnése hatványeloszlást mutat.
B&S meg tegnap épp azt haluzta, hogy a te nickedet is én üzemeltetem (persze tagadni fogja).

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.04.01. 14:49:06

@Alfőmérnök: Pedig a kopijai alapján még sok kellemetlen kérdéssel szembesülhetne.

A melyik nickek azonosak kezdetű "érveken" csak szórakozni érdemes, nem szabad felülni a terelési kísérletnek.

S=klogW 2014.04.01. 16:22:26

@biboldó:

Megtollasodás, gyűlölet gyakorlása? Kényszerképzetes jóság? Gőg?

"Hazudd az ellenfeledre saját mocskaidat" - hogy egy fórumtopic címét idézzem.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.04.01. 17:48:54

@S=klogW: Így van. Lehet egy fórumtopic címe vagy akár a szentfazék keresztények ars poeticája.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.04.01. 18:17:07

@Alfőmérnök:

Nagyon hiányzom neked, @Alfi? Látod, ezt el is hiszem!:-)

Bell & Sebastian 2014.04.01. 21:40:39

@bbjnick: Maga ért jassznyelven? A haluzás melyik kisebbség körében népszerű?

Na, meg is van, a hallucinálás rövidítése (ki hinné?), úgy nézem, elmekórtani alapesetek közt népszerű kifejezés, talán a doktor bácsitól hallhatták.
Most megnézzük, hogy skizo, vagy disszoci?
Háát, nem is tudom, inkább az utóbbi, a disz- betegségeknél elég agresszíven kapta fel a vizet (anya / gyerek defektusok), asszem meg is fejtettük Biboldó plüssnyulának sötét titkát.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.04.01. 21:56:08

@Bell & Sebastian:

Szomorú dolgok ezek.

Bell & Sebastian 2014.04.01. 22:08:25

@bbjnick: Bizony, Bébéjé, _ez_ a demokrácia. Győzne a többik.

S=klogW 2014.04.01. 22:20:24

@bbjnick: És tényleg az. Amikor ilyen emberekkel készít az ember interjút, a segítő szándék elégtelensége miatti tehetetlenség-érzés tud szomorúságot okozni.

S=klogW 2014.04.01. 22:23:12

@Szindbad:

De ezekből mégse lesz.

Bell & Sebastian 2014.04.01. 22:35:29

@S=klogW: @bbjnick: Azt már hallották, hogy Isten tenyerén? A még nem nélküli, egészen pici gyerekekre mondják, talán úgy hároméves korig. A népi megfigyelés évszázadokkal megelőzte Freud pótfőpapot.

Alfőmérnök 2014.04.01. 22:42:10

@bbjnick: "Bell & Sebastian 2014.03.31. 10:51:04
@bbjnick: Szerintem itt komoly bajok vannak, kezelésre kellene járnia, nem itt verni a billentyűzetet. De ezt már mondtam. Mindenki oldja meg a saját baját.

Bosszúért lihegni ősi, nem román szokás. "

" bbjnick · bbjnick.blog.hu 2014.03.31. 10:52:32
@Bell & Sebastian:

Egyetértünk. "

Melyik nép az szerintetek, amelyik nem a román, és amelyiknek szokása bosszúért lihegni?
(Gondolom szerinted nem a zsidó az, hiszen te nem vagy antiszemita.)

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.04.01. 22:46:38

nézd csak meg, dobray, te hülyegyerek:

en.wikipedia.org/wiki/File:Verbreitung_der_Juden_im_deutschen_Reich.jpg

az a helyzet, hogy a nácik szavazatainak eloszlása legalább olyan jól korrelál a zsidók eloszlásával, mint a katolikusokkal.

a katolikusok nem annyira náciellenesek voltak, hanem sokkal előbb voltak zsidógyűlölők, mint a nácik, tehát nem igényelték a késői utánzóikat. ennyi.

Bell & Sebastian 2014.04.01. 22:54:41

@Brendel Mátyás: Baszki Brendel, te ennyire hülye vagy? Ha az egyik űbermencset nem szeretem, akkor a másikat sem fogom. Ennyire egyszerű a magyarázat.

Bell & Sebastian 2014.04.01. 22:58:47

@Alfőmérnök: És? Most éppen melyik éned bújt ki a bőréből?

Alfőmérnök 2014.04.02. 00:33:21

@bbjnick: Nem a mentális problémáimat zúdítom rá a nickekre, hanem a saját ostobaságukat és aljasságukat. Nem tudom, hogy rossz szokás-e, de engem szórakoztat.
Az viszont nem csak, hogy rossz szokás, de jellemtelenség is, hogy a téged szarrá alázó vitapartnereidet "nem 100-asnak", vagy "aspergeres értelmifogyonc"-nak (legutóbb Robinson Kurzort minősítetted így, aki lehet, hogy egy hülye libi, de egyértelmű, hogy épelméjű) titulálod.
Én nem hagyom annyiban, hogy ilyen suttyó paraszt módjára inszinuáljanak, úgyhogy játsszuk le a meccset:
ki vele, ez esetben milyen rögeszmémet "zúdítottam rád"?
mandiner.blog.hu/2013/10/12/strasbourg_felszamolja_a_kommentbunozest/fullcommentlist/1#c22005269

Alfőmérnök 2014.04.02. 16:09:50

@bbjnick: "Bell & Sebastian 2014.03.31. 10:51:04
@bbjnick: Szerintem itt komoly bajok vannak, kezelésre kellene járnia, nem itt verni a billentyűzetet. De ezt már mondtam. Mindenki oldja meg a saját baját.

Bosszúért lihegni ősi, nem román szokás. "

" bbjnick · bbjnick.blog.hu 2014.03.31. 10:52:32
@Bell & Sebastian:

Egyetértünk. "

Melyik nép az szerintetek, amelyik nem a román és amelyiknek szokása bosszúért lihegni?
(Gondolom szerinted nem a zsidó az, hiszen te nem vagy antiszemita.)

Alfőmérnök 2014.04.02. 20:12:00

(ál) @Alfömérnök: a teljes szöveg:
"@picur3ka: Ezt kinek címezted, cicamica? Ha nekem, miért nem kattintottál a "Válasz erre" hivatkozásra?
Sem a zsidókat, sem a nőket nem gyűlölöm. A buta zsidókat gyűlölöm, a buta nőket is, ha szépek, akkor elnézőbb vagyok velük szemben. A szép és okos nőket többre tartom az okos férfiaknál. Kár, hogy kevés van belőlük."

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.05.25. 10:49:04

"How Pius XII helped Jews before the Nazi regime occupied Rome
2014-05-10

October 16, 1943, is engrained in Italy's history as a day of clear and direct anti-semitism. It's the day when Nazi soldiers evacuated Jews from the Roman Ghetto.

Now, new details show Pius XII helped Jews in Rome, before the events of the so-called "Black Saturday.” Even before the arrival of the Nazis to the Eternal City.

DOMINIEK OVERSTEYNS
L'Opera della Chiesa
"By July 9th, a monastery was already taking in Jews, and on July 20, a letter from the Diocese arrived. It read: 'This is Papal territory, please do not enter.' And this happened seven weeks before the German occupation of Rome.”

In all, 43 monasteries opened their doors to Rome's Jewish population, before the occupation.

These details were discussed during a conference on Pius XII at Rome's Pontifical Lateran University.
Help continued even after the German Army occupied Rome.

DOMINIEK OVERSTEYNS
L'Opera della Chiesa
"After Italy's occupation, Rome's Jewish population increased. On June 4, 1944, there were about 9,930, out of which 6,300 received help. That's almost two thirds.”

In a three part investigation, Belgian researcher Dominiek Oversteyns looked into all the details of that dark chapter. From the name of each Jewish person, to where they hid, and for how long.

This specific information was introduced publicly for the first time, and it could change the perception of the role Pope Pius XII played during World War II."

www.romereports.com/pg156777-how-pius-xii-helped-jews-before-the-nazi-regime-occupied-rome-en
süti beállítások módosítása