A kormány és a zsidó szervezetek: egy bojkott, és ami utána jöhet
2014. február 07. írta: rajcsányi.gellért (ergé)

A kormány és a zsidó szervezetek: egy bojkott, és ami utána jöhet

zsido_szervezetek.jpg

Nyúljunk forró témához. A legforróbbhoz.

Kényelmesebb lenne persze hallgatni, tudván, hogy egy ilyen témában balról meg jobbról is súlyozni, centizni, méricskélni, mondatonként, szavanként elemezni szokták az egyszeri véleménynyilvánítót, de mit lehet tenni. Beszélni, írni, vitázni kell, higgadtan, normálisan. Enélkül nem lesz normális közélet. Vagy csak az abnormálisaké lesz a terep. Abból meg már sokunknak elege van.

Nos, párbeszéd és vita zajlik a kormány és a zsidó szervezetek között: bojkottálja-e végül a Mazsihisz az idei holokauszt emlékév kormányzati programjait, vagy esetleg Orbán Viktor ígért válasza fogja enyhíteni a feszültséget?

Csütörtökön találkoztak a Zsidó Közösségi Kerekasztal tagjai a Lázár János vezette kormánydelegációval. A zsidó szervezetek javaslatára felvették a napirendi pontok közé a német megszállás emlékművének kérdését, Szakály Sándor történészprofesszor, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatójának Kamenyec-Podolszkijjal kapcsolatos kijelentéseit és a tervezett Sorsok Háza nevű intézménnyel kapcsolatos vitákat. Végleges megállapodás nem született az egyeztetésen, a következő napokban mind a zsidó szervezetek, mind a kormány részéről további állásfoglalások várhatók a témával kapcsolatban. Talán jobb most, előre szólni, mint utólag okosnak lenni.

*

Gyűjtsük össze először az Orbán-kormány vezető politikusainak kijelentéseit a holokausztról és az azért viselt magyar felelősségről.

„Megtört szívvel hajtunk fejet az áldozatok emléke előtt. Ugyanakkor hálát adunk Istennek, hogy a náci és nyilas pusztítás ellenére nálunk autentikus zsidó közösség maradhatott életben, amely Európa egyik legtekintélyesebb és legősibb zsidó közössége. Hálát adunk Istennek, hogy ezzel egész Magyarországot gazdagabbá tette. Mi azt is megtanultuk, hogy az antiszemitizmus nem természeti csapás, hanem emberek műve. Ezért mindenkinek át kell éreznie a saját, személyes felelősségét. (...) Amikor a jó emberek akarata érvényesült itt, Magyarországon, akkor a magyarok és a zsidók békében és sikerekben gazdagon éltek együtt, és ha szükség volt rá, a magyar állam megvédte minden polgárát. Az antiszemitizmus az az állapot, amikor az emberben a gonosz veszi át az uralmat, és ez a veszély bennünket, keresztényeket is fenyeget. Tudatában vagyunk annak, hogy voltak a történelemben rossz keresztények és rossz magyarok, akik súlyos bűnöket követtek el” – mondta Orbán Viktor a Zsidó Világkongresszus budapesti ülésén 2013-ban.  A miniszterelnök egy minapi levélben úgy fogalmazott: „A magyar holokauszt sem tekinthető másnak, mint az egész magyar nemzet tragédiájának”. 

Szintén 2013-ban Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter a Zsidó élet és antiszemitizmus a mai Európában című, a Tom Lantos Intézet által szervezett budapesti konferencián arról beszélt: „A magyar állam is felelős volt a holokausztért”; és „a magyar állam szembefordult saját polgáraival, sőt segédkezett abban, hogy kiirtsák őket”. 

Martonyi János külügyminiszter úgy fogalmazott: „A magyar holokausztot magyarok követték el magyarok ellen, az elkövetők és az áldozatok egyaránt magyarok voltak”.

Lázár János Miniszterelnökséget vezető államtitkár nemrég arról beszélt az UNESCO párizsi székházában a nemzetközi holokauszt-emléknapon: „Magyarországnak szembe kell néznie azzal, hogy nemcsak ellenünk követtek el bűnöket, és nemcsak mások felelőssége a magyarországi holokauszt, hanem mi is vétkeztünk önmagunk ellen”; és „a magyar állam egyes vezetőit súlyos, személyes felelősség terheli a magyar zsidók deportálásáért. Saját polgáraik halálra ítéléséért. A magyar állam nem volt képes megvédeni saját polgárait, de nem is követett el minden tőle telhetőt”. 

Hogy miért gyűjtöttem ezeket a kijelentéseket össze? Mert végső soron ezek a kormány kimondott és írásba adott álláspontjai erről az érzékeny, máig ható történelmi témáról. Amikor az emlékévvel kapcsolatos viták kapcsán a kormányt kritizálják, végső soron ezzel a jelenlegi kormányállásponttal vitáznak a vitapartnerek. Ennek tükrében érdemes hát az esetleges bojkottról, annak arányosságáról, megalapozottságáról és hasznosságáról gondolkodniuk az illetékeseknek.

*

Vegyük most röviden sorra a három jelenlegi vitapontot a kormány és a zsidó szervezetek között.

A frissen kinevezett Szakály Sándor történész Kamenyec-Podolszkijjal kapcsolatos kijelentései súlyos érzéketlenségről árulkodnak. Mert lehet, hogy a Kamenyec-Podolszkijhoz vezető deportálások akkor és ott hivatalosan idegenrendészeti eljárásként indultak, a deportálások rövidesen embertelen és erkölcstelen embervadászattá alakultak, majd a zsidók tömeges kiirtásának első felvonása lettek  amelynek felkavaró epizódjairól érzékletesen írtak a helyszínt felkereső Slachta Margiték. Ezt 2014-ben, az akkor és később történtek teljes tudatában, új kormányzati kinevezettként átgondolatlan fél mondattal elintézni, súlyos hiba, és semmiképp nem vezet az ijesztő önbizalommal Veritasnak nevezett intézmény igazságkeresésének sikeréhez.

A német megszállás emlékműve, annak előkészítése, a most ismerhető tervei, és annak üzenete kapcsán Tauglich kolléga összefoglalta a lényeget: „A példa nélküli rohamtempóban most felállítani tervezett, a német megszállás emlékének szentelt Szabadság téri emlékművet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projektként kezeli a kormányzat; ami annyit jelent, hogy az emlékmű megvalósítása kikerül a szokásos eljárásrend alól. Nincs szükség tervpályázatra, nem szükséges a hagyományos véleményezési eljárások lefolytatása és ami talán a leglényegesebb: nincsen mód semmiféle társadalmi és szakmai vitára, ami egy ilyen jellegű emlékmű esetében egész egyszerűen elfogadhatatlan. Ráadásul ismerve a leendő emlékmű zavaros jelentéstartalmát és az 1944-es német megszállást émelyítő giccsparádéval relativizáló fogalomrendszert, az világnézeti hovatartozástól függetlenül ugyancsak elfogadhatatlan és józan ésszel érthetetlen.” Ha valamiből, a kormány ebből engedhetne a leggyorsabban: az emlékmű ne most, ne ebben a formában és ne ilyen eljárásban valósuljon meg. Egy normális folyamat és normális párbeszéd végén megszülető normális szobrot jövőre, a II. világháború lezárásának hetvenedik évfordulójára is fel lehetne állítani.

Sorsok_Haza_jozsefvarosi_palyaudvar_holokauszt_gyermekaldozatok.jpg

A harmadik vitatéma a Sorsok Háza. Igaza van Schmidt Máriának, amikor arról beszél: szinte pontosan ugyanolyan viták folynak a Sorsok Háza, mint anno a Terror Háza körül. Hosszú évek után pár hónapja újra végigjártam a Terror Háza kiállítását. Ma is ugyanolyan erős és megrendítő, mint egy évtizede. A Terror Háza sokat tett azért, hogy hazai és külföldi tömegek ismerjék meg jobban a 20. századi diktatúrák világát. Történészi viták voltak és lesznek is körülötte, ezzel nincs is baj. Ahogy a Sorsok Háza körül is. Nem hiszem, hogy Schmidt Máriát félteni kellene a vitákban való részvételtől. Amit nem értek, az az eleve felháborodott és elutasító álláspont, amit sokan a Sorsok Házával szemben az első pillanattól kezdve képviselnek. Egyet tudok érteni Petri Lukács Ádám véleményével: „Ha a Sorsok Házából kijőve megértik a gyerekek, mi történt akkor, és kérdezni kerekedik kedvük – remélhetőleg otthon is –; és válaszokat kutatnak és megértik az iszonyatot, a SOA borzalmát; egyúttal a személyes felelősség, az egyéni út választásáról is benyomást szereznek; mondjuk egyszerűen arról, hogy akár jó ember is lehetsz; akkor is, ha a tömeg ordas – annál fontosabb missziót nem nagyon lehet elképzelni. Épp ezért ámulattal figyelem, hogy mennyi ellenséges indulatot gerjeszt egy szép idea már születése pillanatában.”

Schmidt Mária az elmúlt hónapokban a zsidóság képviselőivel egyeztetett és magyar értelmiségieket, művészeket kért fel a Sorsok Háza kialakítása kapcsán a közös gondolkodásra. A témával kapcsolatban olyan reagálások is érkeztek, mint Karsai László súlyosan méltatlan reakciói, vagy Konrád György válaszlevele, melyben nemes egyszerűséggel az életrajzi könyvének a felhasználását ajánlja a Sorsok Háza megalkotóinak. A hírek szerint a kormány hajlandó tárgyalni a Sorsok Házáról, ami egyrészt természetes, másrészt pedig mégis csak fontos lenne az is, hogy a vitában valamiért érintett felek, értelmiségiek tényleg részt is vegyenek, és ne a sértett reagálások határozzák meg a párbeszédet. Itt van például György Péter megfontolt és megfontolható véleménye„Ez a kiállítás nem akkor jár igaz úton, ha az áldozatok halálához vezető, tévesen sorsszerűnek tekintett utat rekonstruálja, hanem akkor, ha azt tárja fel kérlelhetetlenül, amit az elkövetők tettek. Ha a megsemmisítés elkövetésének történetét mondja el végre, hogy a ma élők is megérthessék, mit műveltek elődeink kortársaikkal, és miféle átkot hagytak utódaikra”. 

*

„A Holokauszt hetvenedik évfordulójára meghirdetett emlékév jó lehetőség az egész magyar társadalom számára, hogy a ki nem beszélt történelem, egy építő társadalmi párbeszéd témájává lehessen. Mint holokauszt túlélők gyermekei és unokái kötelességünk a megemlékezéseken részt venni, de a történelmi felelősséggel való őszinte szembesítés és az ebből leszűrhető össztársadalmi trauma megküzdése nem a zsidó közösség, hanem az egész magyar társadalom ügye. Ezért káros, ha ez a téma a zsidó közösség és a Kormány »alkudozásává« silányul” – írja Köves Slomó. Ezekkel a gondolatokkal csak egyetérteni tudunk.

Mélyen átérezzük a magyar zsidók fájdalmát a II. világháború és a holokauszt tragédiájáért. Igen, a magyar állam felelős volt. Felelősek voltak a zsidók elhurcolásában tevékenyen részt vevő magyarok, ahogy azok is, akiknek módjukban állt volna tenni ellene, de nem tettek semmit. És tisztelet azoknak a magyaroknak, akik bármilyen módon részt vettek a német megszállás és a zsidók jogfosztása, elhurcolása elleni küzdelemben.

Megértjük azokat a családi és személyes fájdalmakat, amik most, a hetvenedik évfordulón újra előtörhetnek és felerősödhetnek az érintettekben és leszármazottaikban. A lassan telő idő majd egyszer, a kései utódoknak elhozza a megbékélést, ahogy a tatárok és a törökök megannyi tragédiával járó pusztítása is a távoli múlt ködébe veszett az elmúlt évszázadokban. Ezt a távoli időpontot mi már nem fogjuk megérni. Ma élünk itt, együtt, privát és közösségi érzékenységeinkkel. Épp ezért értjük meg a mindezek folyományaként megjelenő csoportdinamikákat is, amelyek a mai zsidó közösségi vezetőket a bojkott gondolata felé terelik. Hetven év telt el azóta, hogy a magyar állam nem hogy levette a kezét állampolgárai egy részéről, hanem egyenesen segédkezett azok megsemmisítésében. Nem tudjuk így nem észrevenni azokat a lelki mozgatórugókat, amelyek most, az évfordulón a mai magyar állammal szembeni, újbóli gyanakvásra, összezárásra és kiállásra sarkallják a zsidó közösség egyes tagjait. 

Mégis, próbáljuk meg együtt elképzelni és távolabbról szemlélni, mi lesz akkor, ha a zsidó szervezetek tényleg bojkottálják a magyar kormányt a holokauszt emlékév kapcsán.

*

Mert mi lesz a bojkott bejelentésének másnapján?

A kormány biztosan a helyén marad. A kormánypártok támogatottságát aligha fogja csökkenteni a bojkott híre. A Jobbikét sem, sőt. Akik eddig is gyűlölték az Orbán-kormányt, ezután is gyűlölni fogják. Akik meg a hívei, nem emiatt fognak eltávolodni a kormánytól.

Megjelenik majd egy sor olyan cikk a nyugati sajtóban, Amerikától Ausztriáig, mely szerint Magyarországon fokozódik az antiszemitizmus, a kormány pedig kokettál a szélsőjobbal? Na és, mondhatja majd a megedződött kormánypárti külpolitikus és kommunikációs agytröszt: ez ment 2010 óta, és ez megy majd tovább is. A kormány megtanult együtt élni a nemzetközi sajtóössztűzzel, ami ráadásul semmit nem változtat a hazai beágyazottságán, támogatottságán; sőt, ezzel (is) tudta folyamatosan és sikeresen kommunikálni a nagyvilággal folytatott küzdelem létét és fontosságát.

Az ország népe másnap is felébred, és dolgozik tovább. A polgárok többsége valószínűleg hallani sem fog az ügyről, a kicsit tájékozottak nagy része meg – ne legyenek kétségeink  annyit fog nagyjából gondolni, indulattal vagy indulat nélkül: „ezek a zsidók megint kavarnak”. Ott lesznek még a különböző hevületű antiszemiták, akiknek nem is kell több, mint egy ilyen hír, hogy két fokkal feljebb csavarják a zsidózó tempót az online felületeken és a valós életben.

Ehhez képest fájdalmasan kicsi és szűk azok köre, akik zsidóként vagy nem zsidóként a sebek begyógyításán, a normális egymás mellett élésen, a közös múlt emlékezetén, a közös jelenen és jövőn fáradoznak. Akik nem kérnek az évszázados árkokból; és ha már kezükbe került egy lapát, nem az árkok mélyítésén, hanem betemetésén dolgoznak, ki így, ki úgy. A jelen helyzetben a kormány és a zsidó szervezetek közötti kompromisszum elmaradása, sőt, az esetleges bojkott meghirdetése ezt a sok éves aprómunkát teszi tönkre. Emiatt lesz, aki kétségbe esik, lesz, aki kiábrándul, és hagyja az egészet a fenébe. És persze lesznek egy páran olyanok is, akik ebben az esetben sem hagyják elveszni azt az álmukat, hogy egyszer egy normális közéletű, normális országban éljenek  itthon, nem máshol.

Végül: fájdalom kimondani, de a megegyezés elmaradásával, a bojkottal legrosszabbul a magukat zsidónak vagy zsidó származásúnak valló magyarok fognak járni, akiknek  a Mazsihisz közlése szerint  jelentős része a keményebb fellépés, a bojkott meghirdetése mellett foglalt állást. 

Mert ahogy írtam: a bojkott másnapján az ország tovább működik, az élet megy tovább. És a nagyrészt egyébként indifferens, közömbös, kisebb részt különböző fokon a zsidóságtól idegenkedő magyar többségi társadalomban tovább élnek a zsidó (származású) honfitársaink is, akár akarták a bojkottot, akár nem. Nem tudok mást mondani: a bojkott nem fog javítani a hazai zsidóság helyzetén, rontani viszont tud. A Mishpaha blog kormánnyal szemben is erősen kritikus szerzője arról ír: „Magam nem csak reálpolitikai okokból tartom károsnak a teátrális bojkott hirdetést. Az ugyanis nem csak azt zárja karanténba, aki ellen irányul, hanem azt is sarokba szorítja, aki ezzel az eszközzel él.” Valahogy így.

Én pedig egyáltalán nem akarom, hogy közös hazánkban bárki is sarokba szorítva érezze magát származása vagy vallása miatt. Ezért szorítok a kompromisszumnak. Mindkét fél engedékenységének.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr55803613

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Sorsok Háza - mert miért ne? 2014.02.08. 10:02:03

van orvos, meg van gyerekorvos. most van holokausztmúzeum (meg terror háza), de lesz gyerekholokauszt-múzeum is, 5 millárdér'! mer mér ne? nem a Regnum Marianum templomot kell újjáépíteni, hanem újabb holokauszt múzeumot kell építeni ötmilliárd forint...

Trackback: Világ zsidóságai egyesüljetek 2014.02.07. 21:30:58

         A szajján a Moszad nemhivatalos és önkéntes segítője; olyan zsidó, aki a diaszpórában élve bármikor készen áll arra, hogy az izraeli titkosszolgálat kérésére (ingyen és bérmentve) segítse azt azon a t...

Trackback: martonyi és a Nemzet tragédiája 2014.02.07. 19:47:28

  Martonyi: A holokauszt a legnagyobb nemzeti trauma A holokauszt a legnagyobb nemzeti trauma számunkra, jelentette ki Martonyi János külügyminiszter a Zsidó élet és antiszemitizmus a mai Európában című, a Tom Lantos Intézet által szervezett nem...

Trackback: A kormány és a zsidó szervezetek: egy bojkott, és ami utána jöhet 2014.02.07. 14:13:02

Párbeszéd és vita zajlik a kormány és a zsidó szervezetek között. Fájdalom kimondani, de a megegyezés elmaradásával, a bojkottal legrosszabbul a magukat zsidónak vagy zsidó származásúnak valló magyarok fognak járni. Ezért szorítok a kompromisszumnak.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

bekerült 2014.02.10. 17:34:38

@calabria007:

A példázatotok sántít egy kicsit !

Az egymás elleni háborúk során igen aljas dolgok is történtek !
Legtöbbször a valós, vagy vélt sérelmeket torolták meg egymáson !

Azért ezt ne hasonlítgassuk már a fajelméleten alapuló élettérszerzéshez !

Úgy látszik a szezont keveritek a fazonnal !

bekerült 2014.02.10. 17:57:49

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Már ne haragudj, de nincs igazad !

A hőbörgés azért hőbörgés, mert valótlan dolgokkal próbálnak érvelni !

Nem pedig azért mert nincs igazad !

Szakályt nem fenyegeti semmilyen szankció, még, ha fel is jelentették akkor se !
Ugyanis már a történet idején is ismerték a páva táncot és azt is, hogy valami fedő sztorit kell találni a necces dolgokhoz !
Ezért azt találták ki, hogy idegenrendészeti eljárás keretében cselekszenek.

Eddig tehát Szakálynak igaza van !

Csak, hogy az események nem ezt igazolták és eldurvultak !
Az, hogy minek lett álcázva és az, hogy mi lett belőle, az az igazi ellentmondás !
A cselekedetek ugyanis árulkodók és a helyzet is !

A történtek után, ennyi év távlatából se lehet tehát visszamenni és bizonygatni az idegenrendészeti eljárást !
Mert már akkor se az volt, hiába ez volt a hivatalos indok akkor is !

Nem a holokausztot relativizálta Szakály, hanem az akkori magyar kormány intézkedéseit mentegette és kisebbítette, az akkori hazugság elfogadásával !
Úgy tett, mintha elfelejtette volna, hogy az akkori kormány mit cselekedett, ennek az eljárásnak a leple alatt.
A cselekedeteik ugyanis dokumentálva vannak és egy történésznek ezzel tisztába kellene lennie, hacsak nem korpásodik a haja !

Nem fenyegeti tehát a börtön Szakályt, csak erkölcsileg és szakmailag járatta le magát, nem is kicsit !

Ilyen belépő után, jobb, ha lemond !

bekerült 2014.02.10. 18:06:17

@Bell & Sebastian:

A hülyeség dől belőled !

Spekulálni is megtanulhatnál, de te csak egyszerűen kreténkedsz !

A hasonlataid is sántítanak, de az látszik, hogy az egész magas neked, mint a kiscsirkének a pingpong asztal !

A kőbevésett dolgaidról már kiderült, hogy homokba írték és ez be is bizonyosodott !

A többit olvasd el az előző hozzászólásaimból.

Nem a süketelést kell gyakorolni, hanem érvelni, ha van mivel !

Bell & Sebastian 2014.02.10. 18:39:55

@bekerült: Jó sok petéje van magának. Egyről volt csak szó.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 21:01:01

@Bell & Sebastian:
"Biboldó az álzsidó."
Kikérem magamnak, tessenek engem jogosan lezsidózni! Nem úri dolog kétségbe vonni mások hovatartozását.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 21:07:52

@Mr Falafel: Az a gond, hogy a bolsevizmust azonosítják a zsidósággal. Valahol (helyesen) mondod, hogy a zsidóság nem csupán vallás. Akkor engedtessék meg, hogy méginkább nem csupán bolsizmus. Sőt, ellentétes fogalmak. Még akkor is, ha volt néhány genetikailag moszkovita zsidó, viszont ezeknek rengeteg identitásilag zsidó áldozata is tény. Számarányilag az utóbbi kategória a túlreprezentált.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 21:16:08

@bbjnick: Történelmi tények tagadása nem büntetőjogi kategória, hanem kiröhögni való idiotizmus. Te kérded, hogy mondjak más történelmi eseményt amit tagad bárki épeszű? Bármely síkbunkó szabadon tagadhatja a mohácsi vészt, államalapítást vagy amit akar. Mily érdekes, ilyesmi senkinek nem jut eszébe. Vajh miért?
Ne görcsölj..

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 21:27:30

@biboldó:

Bármely történelmi esemény történészviták tárgya lehet, kivéve a...

"A holokauszt bárminemű megkérdőjelezése, vitatása és tagadása az alábbi országokban büntetőjogilag büntetendő: Ausztria (Tilalmi Törvény 1947), Belgium (törvény a holokauszttagadás ellen), Csehország, Franciaország (Loi Gayssot),Magyarország (Btk. 269/C.§),Németország (StGB § 194 (1. 2.) [17], StGB § 130 [18] ) , Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Izrael államban is büntetendő."

???

Hogy is van ez akkor?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 21:36:55

@biboldó:

Úgy van, hogy a holokult/holohit egy rendkívül veszélyes, destruktív ideológia/hitrendszer. A holohitűek a liberalizmus albigensei, akik kinyírják, saját bűzös véleménydiktatúrájává alakítják át a liberális demokráciákat. Épp úgy, ahogy a bolsevikok a februári forradalom utáni Oroszországot vagy ahogy a nácik a weimári Németországot.

A szocializmus alatt is zajlottak történészviták, kivéve a munkásmozgalomtörténet tárgykörét, mert az ideológiai kérdés volt és nem történelmi: éppúgy, ahogyan ma a holokauszt.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 21:37:54

@bbjnick:

saját bűzös véleménydiktatúrájává alakítják át= saját bűzös véleménydiktatúrájukká alakítják át

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 21:38:40

@bbjnick: Várj, ne szaladj előre. Kérdés, a holokauszt szerinted történelmi tény?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 21:48:55

@biboldó:

A holokauszt nem történelmi tény, hanem egy fogalom, világosan körülíratlan tartalommal. Nemrég egy nagyokos, talán épp te, bizonygatta itt valamelyik poszt alatt, hogy a holokauszt a népirtás szinonimája, így általánosan használható bármely népirtásra.

Manapság a holokauszt az, amiről egy önjelölt holokausztszagértő kijelenti, hogy az a holokauszt része és onnéttól tabusítva van, vitatilalom alá esik, történész nem kutathatja, csak az gondolható, mindható róla, amit a holokausztszagértők megengednek mondani, gondolni róla.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 21:51:47

@bbjnick:

gondolható, mindható róla=gondolható, mondható róla

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 21:56:57

@bbjnick: Akkor te most minek a büntethetőségét vitatod? A második világháborúban történt zsidóirtásnak tényét vagy az esemény elnevezésének nyelvtani helyességét?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 22:11:15

@biboldó:

Mindkettő büntethetőségét vitatom:-) Történelmi események kutatása, vitatása, de még tagadása sem eshet a büntetőjog hatálya alá, illetve eshet, de akkor az nem demokratikus, hanem diktatórikus jogrend. A holokauszt fogalom használata a II. vh. alatti zsidóüldözésekre és -irtásokra pedig több, mint szerencsétlen, mivel oly mértékben viszonylagossá és körülírhatatlanná teszi az eseményeket, ami megfoghatatlanná és ezzel együtt számos(számtalan) visszaélésre is alkalmassá teszi a témát. (Az 1980-as évekig a történettudomány és a köznyelv is a Soá (magyarul: Vészkorszak) kifejezést használta (világosan körülírt tartalommal), nem is volt a téma körül olyan képtelen cirkusz, mint manapság.)

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 22:16:19

@bbjnick: Nem jó, a kettőnek semmi köze egymáshoz. Lehet vitatni, hogy a mohácsi vész egyáltalán megtörtént-e, vagy csak valami magyarféleségek ajvékolnak. És lehet vitatni, hogy a "vész" elnevezés helytálló-e, mert nem veszett el semmi.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.02.10. 22:21:56

@bekerült:

Látom, továbbra is sértegetsz. Csak, tudod, attól még nem lesz igazad, hogy sértegetsz. Ahogy attól sem, hogy kijelented, hogy hőbörgök.

Innentől szűrlek.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 22:29:16

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Hát te meg mit picsogsz egy kis kakázásért, miközben bűzlik belőled a gyűlölet?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 22:31:59

@biboldó:

Amint a mohácsi vész tagadása büntetőjogi kategória lesz, mindjárt lesz a kettőnek köze egymáshoz:-)

Alfőmérnök 2014.02.10. 22:34:39

@bbjnick: Magyarországon a kommunizmus bűneinek a tagadása is büntetendő.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 22:40:23

@Alfőmérnök:

Helytelenül. Hány embert ítéltek el eddig a világon a kommunizmus bűneinek tagadásáért és hányat holokauszttagadásért?

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 22:41:16

@bbjnick: Már megint maszatolsz. Nincs "ha". Döntsd el, faszság azt állítani, hogy kiszáradt a Csele patak, vagy az a kérdés, hogy az ógermán terminológia szerint patak volt vagy vízesés?

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 22:43:29

@bbjnick: Hány barom volt, aki tagadta a kommunizmus bűneit? Ennek arányának tudatában lenne helyes a felvetés.

Alfőmérnök 2014.02.10. 22:44:17

@bbjnick: Nem tudom, de én se helyeslem. Csak ugye sunyi módon direkt nem a törvény szövegét idézted, mert akkor kiderült volna, hogy megint hazudsz. Ezt kellett volna idézned Magyarország vonatkozásában:

"269/C. § Aki nagy nyilvánosság előtt a nemzeti szocialista vagy kommunista rendszerek által elkövetett népirtás és más, emberiség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja vagy jelentéktelen színben tünteti fel, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."
www.biztonsagosinternet.hu/bejelentes/jogserto-tartalom-a-magyar-jogszabalyban

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 22:49:31

@Alfőmérnök: A holotagadás büntethetőségét én sem helyeslem. Rossz a megfogalmazás. Ha van olyan barom, ki történelmi tény tagad, tegye. Viszont, ha hozzáteszi, hogy az állítás nyerészkedés céljából történik, az már gyűlöletkeltés. Azt kenne helyes büntetni.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 22:55:20

@biboldó:

Mindenki azt gondol vagy mond, amit tud vagy akar a mohácsi vészről, amíg nem válik büntetőjogi kategóriává az arról való megnyilatkozás módja. Ha valaki ufóattaknak minősíti a magyar sereg pusztulását vagy azt állítja, hogy talált egy levelet egy török levéltárban, amiben Tomori és Szulejmán lebó'tolja a csatát, esetleg tagadja a Csele-patak valamikori létezését is, mindez belefér a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságába.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 23:04:26

@bbjnick: Csakhogy nincs olyan idióta, aki firtatni akarja a török levéltár hitelességét mohácsi vész ügyben. Merthogy semmi értelme nem lenne kiröhögtetni magát. A holomaszatolásnak sincs köze tényfeltáráshoz, csupán a zsidók simliségét akarja igazolni. Ez már gyűlöletkeltés, simán belefér a büntetőjogi kategóriába.

Alfőmérnök 2014.02.10. 23:06:52

@bbjnick: "Bármely történelmi esemény történészviták tárgya lehet, kivéve a...

"A holokauszt bárminemű megkérdőjelezése, vitatása és tagadása az alábbi országokban büntetőjogilag büntetendő: Ausztria (Tilalmi Törvény 1947), Belgium (törvény a holokauszttagadás ellen), Csehország, Franciaország (Loi Gayssot),Magyarország (Btk. 269/C.§),Németország (StGB § 194 (1. 2.) [17], StGB § 130 [18] ) , Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Izrael államban is büntetendő.""

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 23:11:33

@biboldó:

"Csakhogy nincs olyan idióta, aki firtatni akarja a török levéltár hitelességét mohácsi vész ügyben. Merthogy semmi értelme nem lenne kiröhögtetni magát." --- írod.

Már hogy a francba ne! Nem hallottál még a forráskritikáról? Ha előkerülne egy levél Moháccsal kapcsolatban nyomban ezer történész repülne rá, hogy a hitelességét vizsgálja! Tudod te, hány történelmi dokumentumról derült már ki, hogy (nagyvalószínűséggel) hamisítvány vagy hány hiteltelennek minősített iratról, hogy (nagyvalószínűséggel) hiteles?! (És ez még minden esetben változhat is!)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 23:13:32

@Alfőmérnök:

@Alfi! Te hazudsz! És hamisítasz! Annak a mondatnak a végén kérdőjel van!:-)

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 23:15:02

@bbjnick: Lehetséges, de semmilyen fórumon nem folyik vita a mohácsi vészről. Merthogy nem trendi, hiába magyar tragédia, senkit nem érdekel.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 23:18:34

@biboldó:

Dehogynem folyik! Csak te nem vagy képben a témával kapcsolatban:-)

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 23:20:27

@bbjnick: Örömmel konstatálom, hogy szokás szerint kezdesz átmenni személyeskedőbe. Merthogy észérv nuku.

Alfőmérnök 2014.02.10. 23:20:54

@bbjnick: Te hazudsz és rágalmazol, mikor hazugsággal vádolsz, paraszt. Azt állítottad, hogy csak a holokauszt nem lehet történészviták tárgya, mert a tagadása büntethető. Ezzel szemben a jelenleg hatályos magyar törvény szerint a kommunizmus bűneinek a tagadása - ami okvetlenül "történészvitákkal" járna - is büntethető. Hogy ez utóbbira (legalábbis tudomásom szerint) még nem volt precedens, az nem jelenti azt, hogy nem is lesz.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 23:26:18

@biboldó:

:-D

"(...) A történészek minden korszakban próbálták megmagyarázni a kudarc okát. A szerzõ a bevezetõ végén az 1970-es években fellángolt Mohács-vitát emeli ki, mely a csata 450. évfordulója kapcsán robbant ki. Neves képviselõik, Nemeskürty István és bírálója, Szakály Ferenc történész is elutasították a csata sorsdöntõ jellegét. Mellettük a szerzõ még Perjés Géza nevét emeli ki, aki az ütközet menetét illetve Magyarország és az Oszmán Birodalom kapcsolatát gondolta újra. (...)"

www.nimrod-mohacs.hu/content/b-szab%C3%B3-j%C3%A1nos-moh%C3%A1csi-csata

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 23:28:14

@Alfőmérnök:

@Alfi! Ne zsibbassz! Szerinted ma nem folynak történészviták a kommunizmus időszakáról és azon belül a törvénytelenségekről és a terrorról?:-)

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 23:34:20

@bbjnick: Oké, sikerült kigugliznod valami elenyészőt a homályból. Mutass példának okáért akár a mandin egyetlen posztot ahol mohácsoznak, és egyetlent, ahol bármilyen témánál nem kerül előtérbe a zsidózás.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 23:41:33

@biboldó:

Hát, mondjuk, a pináról is elég sokat beszélnek az emberek: most tiltsuk be a nőgyógyászok szakmai diskurzusát, mert vannak, akik obszcén módon veszik a szájukra a témájukat?:-) Mert a holokauszttagadás-törvény ezt teszi!

Egyébként vannak "forró" történelmi tárgyak bőven: ilyen például '18-'19, Trianon vagy akár '48 vagy '56 is. Ezekről nem csak a történészek vitatkoznak, a közgondolkodásban ezek is eleven témák.

Alfőmérnök 2014.02.10. 23:42:24

@bbjnick: Szerintem Krauszékat is be lehetne perelni, csak nem teszik/teszitek meg (mert gyáva szarok, szájhősök vagytok).

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 23:44:33

@Alfőmérnök:

És kit lehetne és kellene még beperelni, @Alfi? És miért?:-)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 23:47:48

@Bell & Sebastian:

Bátran!:-D

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 23:48:36

@bbjnick: Túrót! A pinázással is csak maszatolásra vagy képes. Miként a trianonozással is. Mi közük a holokauszthoz?

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 23:51:16

Oké, pinázzon mindenki kedve szerint, jó éjt mindenkinek!

Alfőmérnök 2014.02.10. 23:52:20

@bbjnick: Ne terelj. Igaz, vagy sem, hogy csak a holokauszt nem lehet történészviták tárgya?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 23:52:48

@biboldó:

Ha személyeskedni kezdesz, akkor személyeskedéssel vádolsz, ha maszatolni kezdesz, akkor maszatolással. Ez valami vitastratégia?:-)

Te állítottad, hogy az ú. n. "zsidótémán" túl nincsenek közérdeklődésre számottartó, forró történelmi témák; ezt cáfoltam példáimmal:-)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 23:53:32

@Alfőmérnök:

Mi nem lehet még történészviták tárgya?

Bell & Sebastian 2014.02.10. 23:55:41

Adjunk hálát Orbánnak, hogy legalább a kommunista passzust hozzácsempészte, ha már egyszer ajánlott volt.

Továbbá adjunk hálát a normális többségnek, hogy nem kezdte el forgatni ezt a fegyvert, amit a tv. a kezébe adott. A nemnormálisok meg úgyis találnak más megoldást, ha van tv. - ha nincs. Sajtócsinnadratta kérdése.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 23:57:09

@Alfőmérnök:

És nem vitatkoznak a kommunizmus bűneiről a történészek? Hány történészt ítéltek el eddig, aki a kommunizmus témakörével foglalkozott? És hányat, aki a II. vh. alatti zsidóüldözésekkel?

Bell & Sebastian 2014.02.10. 23:59:04

A holo lehet történészviták tárgya, amennyiben a történésznek van róla Holokauszt Kutató -papírja, amit viszont a Holokauszt Központ állít ki.

Én így tudom.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.11. 00:02:23

@Bell & Sebastian:

Amikor ilyen törvényeket ver át a Fidex, akkor mindig elgondolkoztatnak, hogy tkp. kinek is az oldalán állnak ők?:-(

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.11. 00:04:27

@Bell & Sebastian:

Melyik holokausztközpont? A jeruzsálemi? A bécsi? A budapesti? Vagy az intergalaxtikus?:-)

Bell & Sebastian 2014.02.11. 00:06:36

@bbjnick: Ne gondolkozzon, például Gyurcsányt nem írom a számlájukra, ha tudvalevőleg az amcsi külügy tiltotta meg a felnégyelését.

Van, ami csak úgy szublimálódik az ájerből, a köznép ennyit lát.

Bell & Sebastian 2014.02.11. 00:07:54

@bbjnick: Ejnye, azt a nyavalyás multimétert nem látta?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.11. 05:03:49

@Bell & Sebastian:

Miféle multimétert?

bekerült 2014.02.11. 09:26:17

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Azt hiszem, hogy ha leírom azt, hogy nem értek veled egyet és ennek az okait is, az még nem sértegetés !

A hőbörgésről leírtam a valóságot !

Megismétlem : Azt tartom hőbörgésnek, ha valótlan dolgokkal érvelve túlhangsúlyoznak dolgokat !

Ha ezt te magadra veszed, az a te bajod !
Lehet, nem is áll messze a valóságtól, mivel te se veszed a fáradtságot, hogy utána nézz, mi mért van.

pocaklakó minimanó 2014.02.11. 10:12:49

@bekerült:

"Tudod a politikai népirtásnak legalább vannak okai!"

Mondtam is, hogy jóleső dolog a relativizálás. Örülök, hogy a beírásoddal megerősítetted.

pocaklakó minimanó 2014.02.11. 10:16:37

@bekerült:

"Hát azért olvasni is tudni kell!"

Persze. Ezért is ajánlom olvasásra azt a könyvet. Csak hogy tudd, miért is volt az az üldözés.

Így kezdődik a korabeli dolog, amelyet modern formában élettér-elméletként (divatosabb és ismertebb nevén Lebensraum) ismernek...

"Mózesnek, az Úr szolgájának halála után szólt az Úr Józsuéhoz, Nun fiához, Mózes szolgájához, s azt mondta:
Józs 1.2
"Szolgám, Mózes halott. Indulj, kelj át a Jordánon, te és ez az egész nép, arra a földre, amelyet Izrael fiainak adok.
Józs 1.3
Minden helyet, amelyet talpatok ér, nektek adok, ahogy Mózesnek mondtam.
Józs 1.4
A pusztától és Libanontól a nagy folyóig, az Eufráteszig, s napnyugat felé a Nagy-tengerig terjed határotok.
Józs 1.5
Senki sem lesz képes ellenállni neked egész életedben: veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam, nem hagylak el, nem szolgáltatlak ki.
Józs 1.6
Légy erős és kitartó, mert te adod birtokul ennek a népnek a földet, amelyre atyáiknak megesküdtem, hogy nekik adom."

Ennyit az "üldözésről." Örülök, hogy segíthettem és felhívhattam a figyelmedet az élethosszig tartó tanulás kifejezett fontosságára. :)

calabria007 (törölt) 2014.02.11. 11:35:27

@bekerült:

A komplett társadalmi csoportok kiirtásának gondolata mintha a marxistákkal jelent volna meg a modern világban…

www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=udMOkD_nJSM#t=869

és a gyakorlatban is ők jeleskedtek ebben először…

www.youtube.com/watch?v=3eAdBHwUr5w

a fasiszták is a marxizmusból nőttek ki…

Mussolini, a szocialista
hu.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini#Mussolini.2C_a_szocialista

a nácik is….

„1924-ben a New York Times rövid cikket jelentetett meg egy Né¬metországban alapított új pártról, amire akkor senki nem figyelt fel. A Nemzetiszocialista Munkáspárt, amelynek Adolf Hitler tá¬mogatója és atyja, szilárdan hiszi, hogy Lenin és Hitler munkássága kiállja az összehasonlítást. Ki állította ezt? Egy bizonyos dr. Göb¬bels. A szónok megállapítása, miszerint Lenin a második leg¬nagyobb ember világon Hitler után, s a különbség a kommunizmus és Hitler elvei között nagyon halovány, tömegverekedés tört ki sű¬rűn repkedő sörösüvegekkel.
Elképesztő. A jövendő náci propagandaminiszter, Göbbels nyíltan kijelenti, hogy Lenin kommunizmusa és Hitler elvei között igen halvány a különbség.
Mint a cikkben olvasható, ez nem vívta ki a potenciális szavazók tet¬szését, ezért a nácik taktikát változtattak. Korábbi propaganda pla¬kátjaik eltűntek, és soha nem hirdették nyíltan hasonlóságukat a kommunisták tanaihoz. Belső köreikben a nácik és Hitler őszintébben beszéltek erről. ”

magyarforum.hu/cikk/193/Egy-ujsag-ket-eset/

pocaklakó minimanó 2014.02.11. 13:55:34

A fasizmus (és a nácizmus is a kommunizmussal egyetemben) a progresszív gondolkodás egyik ága. A másik ágon a liberalizmus modern válfajai találhatóak.

bekerült 2014.02.11. 17:21:28

@pocaklakó minimanó:

Öreg !

Te írtál üldözésről !

Vagy már nem emlékszel rá ?

Amúgy ne gyere nekem a bibliával, ha jól tudom a magyarok is egy fehér lóért vették meg a területüket.

Őket meg üldözték a Besenyők !
És mennyivel előtte volt Mózes ennek !

Jó, hogy nem a nagy ősrobbanással nem kezded !

bekerült 2014.02.11. 17:40:33

@calabria007:

Elképesztő miket zagyválsz itt össze !

Ha a buta ember szorgalommal van megáldva, igen kártékony tud lenni !
A szocializmusnak is van több formája !
Az egyik a nemzeti szocializmus.

Eddig stimmel, de hogy jön az egyik a másikhoz ?
Ez olyan, mintha a konzervatívokat hasonlítgatnád
egymáshoz, de még annál is rosszabb !

Egy biztos, hogy ne olvasgass tovább, mert kevered az őzikét a gőzekével.

Na és Göbbels ....!
A világ legnagyobb hazudozója, tőle már csak Orbán Viktor lehet nagyobb.
Ha jól tudom, ő mondta, hogy a hazugságot addig kell hangoztatni, ameddig el nem hiszik !

Tudod nagyon tudlak sajnálni benneteket, mert hisztek az újkeletű hazugságoknak !
Fogjátok még a szemeteket törölgetni, az biztos !

Ami pedig a Lenini dolgokat illeti, egy teljesen új társadalmi rendet akartak létre hozni, csak igen félre sikerült.
A vége nem a szocializmus lett, hanem az államkapitalizmus.

Akkoriban igen vad dolgokat mondtak és próbáltak meg megvalósítani.
Jól látszik ez azon is, amit te is írsz, hogy Hitlerék programot váltottak !

Innentől kezdve nincs mit összehasonlítani és nagyon erőltetett amiről írsz !

calabria007 (törölt) 2014.02.11. 17:44:53

@bekerült:

Lenin egy véreskezű gyilkos volt...

calabria007 (törölt) 2014.02.11. 17:48:56

@bekerült:

milliónyi ponton hasonló a két rendszer...

búcsúzóul kapsz még egy tanulságos filmrészletet a lengyel "endlösung"-ról...

Katyn (109. perc)
www.youtube.com/watch?v=UG7qybObtTw#t=6533

bekerült 2014.02.11. 18:47:16

@calabria007:

Ne keverd össze Sztálinnal !

bekerült 2014.02.11. 19:04:28

@calabria007:

A Sztálini terror nem irányúlt az asszonyok és a gyerekek ellen, bár ez őket is érintette !

Sztálin kegyetlen zsarnok volt és sok ember élete szárad a lelkén.
Mindezt természetesen a hatalma érdekében tette !
Mint minden zsarnok általában.

Ismétlem, a két rendszer nem összehasonlítható, még akkor sem, ha vannak közös pontjaik.

Én egyikre se vágyok, hogy éljek bennük.
Lehet, hogy nektek a nácizmus a jó, de nekem egyik sem !
Hogy mit esztek a régi eszméken ?
Mi olyan vonzó benne ?

Az országot kellene rendbe tenni, de ehhez valahogy nem fűlik a fogatok !

Azzal semmire se mész, ha hasonlítgatsz az egyik zsarnoktól a másikig.

Képzeld el, hogy már régen tudok a zsarnokok tetteiről és a hasonlókról.

Nem hinném, hogy a demokraták közül egy is vágyódna valamelyik rendszerbe.
Még a Kádáréba sem, pedig ott aránylag nem volt rossz, nem szorítottak annyira, mint pl. Romániában !

Búcsúzóul olvasgasd a Mein Kampf-ot, ha már annyira szerelmes vagy beléjük !

calabria007 (törölt) 2014.02.11. 20:36:04

@bekerült:

ihol lenne az ősforrás...

“A nem zsidó zsidó” – 190 éve született Karl Marx
www.judapest.org/190-eve-szuletett-karl-marx/

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.11. 21:38:11

@pocaklakó minimanó:
"Persze. Ezért is ajánlom olvasásra azt a könyvet. Csak hogy tudd, miért is volt az az üldözés."

Szerinted a Biblia történelemkönyv vagy levéltári dokumentum?

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.11. 21:42:48

@bbjnick: Ha nem vetted volna még észre, személyeskedni minden esetben kizárólag viszonzásként szoktam. Ez nem levéltári adat, visszaolvasható. Ami ne egyenlő a majmolással, ami a te érveidre jellemző.
Namégegyszer: szerinted volt a második vh-ban faji alapú, zsidók sérelmére végrehajtott népirtás?

Bell & Sebastian 2014.02.11. 23:49:02

@bbjnick: Sajnos ugrott a történészvita, mivel az egyik fél nem tudja felmutatni a Holokauszt Központ pecsétjével ellátott igazolást arról, hogy Holokausztkutató. Amit vagy a másik fél állít ki, vagy csak blöffölt és bejött neki a trükk, ami ugye akkora badarság, hogy teljesen hihető.

Nem kellene bohócparádévá degradálni egy ennyire komoly ügyet, mert a végén még magával rántja a fűrészporba a sokkal komolyabbat. Most legalább mindenki buta marad, aki meg sokat tud, az nem beszél.

Beszarás ez a magyar történész bagázs! Az óvodában komolyabb szellemi teljesítmény kirakni puzzle-napocskát, mint amire ezek képesek. Vagy azok, már keverem őket.

bekerült 2014.02.12. 11:34:35

@calabria007:

Az ősforrás Mórus Tamásékkal kezdődött, de mióta ember van a földön, utálták a zsarnokokat és a szolgaságot !

Nektek valahogy ez tetszik !

Nektek Orbán vezér kell, meg Horthy, meg uram, bátyám, meg szolgaság !
Megvagytok veszve, hogy alattvalók lehessetek !

Meg fogjátok kapni !

bekerült 2014.02.12. 11:39:12

@calabria007:

Azért a diktátorok között is volt különbség !

Egy biztos, hogy sokan istenítették őket és istenítitek ti is most !

Mások, másokat !

Csak ne kelljen önállóan gondolkodni, elég, ha megmondják mit kell tenni !

calabria007 (törölt) 2014.02.12. 11:43:37

@bekerült:

az ősforrás az eretnek Biblia-értelmezés

Karl Marx as Religious Eschatologist
mises.org/daily/3769

bekerült 2014.02.12. 16:20:54

@calabria007:

Nem tudod, hogy mit beszélsz !

calabria007 (törölt) 2014.02.12. 17:06:36

@bekerült:

kommunizmus = "földi mennyország" eretneksége

már Thomas Müntzer is ebben utazott...

"A misztikusokkal ellentétben nem Istennel való egyesülést kereste a földi életben, hanem a magántulajdon, papság, nemesség és fejedelmek nélküli társadalom megvalósulását."
hu.wikipedia.org/wiki/Thomas_M%C3%BCntzer

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.12. 19:26:25

@pocaklakó minimanó:
Feltettem egy egyszerű kérdést. (Állítólag a visszakérdezés zsidós szokás.)

bekerült 2014.02.13. 07:27:37

@calabria007:

Az, hogy mi az eretnekség, azt a papok mondják meg !

Az, hogy sok embernek nem tetszik, hogy dirigálnak neki, megmondják, hogy mit mikor és hogyan kell neki cselekedni az még nem kommunizmus.

A kommunizmus is egy, a kivitelezhetetlen álnok közül, mint az utópisták álmai.
Sokan gondolkodtak már egy tökéletes társadalmi felépítésen, de eddig kudarcot vallottak, főleg a kivitelezés során !
Az emberi gyarlóságot ugyanis számításon kívül hagyták !

Ti úgy gondoljátok, hogy bűn az, ha valaki egy olyan rendszerben gondolkodik, ami az elesettek érdekeit is figyelembe veszi.
Rögtön kommunistát kiáltotok és tapsoltok az Orbán féle diktátoroknak, akik hazudozásokkal, ígérgetésekkel, a saját maga és a tábora uralmát valósítja meg.
Késő lesz az ébredés !

Mire észbe kaptok Orbán és Vona fog dirigálni és még azt is megmondják, hogy neked mi a jó !

Az ami nekik !

Ehhez tapsoljatok !

calabria007 (törölt) 2014.02.13. 11:51:51

@bekerült:

a kommunistának álcázott elitistáknak soha semmi közük sem volt az elesettekhez...

www.garynorth.com/freebooks/docs/212a_47e.htm

bekerült 2014.02.13. 16:40:01

@calabria007:

Szögezzük le, kommunizmus, mint olyan, eddig még soha nem valósult meg.
Kommunizmus alatt sokan, sokfélét értenek és írnak.
Ami jó része meg sem közelíti a valóságot !
A kommunizmus soha nem volt vallás, mint ahogy a nácizmus se volt vallás.
A Sztálinizmus se volt kommunizmus, még a szovjetek is elítélték, igaz, csak Szálin halála után !
Különben mehettek volna a gulagra !

Sok minden hülyeséget összeolvasol, de minek ?
Nem kell elhinni mindent amit össze vissza írnak.

De mondok mást !
Akkor tegyél különbséget Kádár János és Orbán Viktor között !

Melyik tudott többet összeharácsolni, Kádár 1956-tól 1989-ig, vagy Orbán 1990-től 2014-ig ?

Kérdezzek még ?

pocaklakó minimanó 2014.02.14. 17:37:25

@bekerült:

Szerintem kérdezz. Igen murisak lesznek a kérdéseid, amelyekről azt gondolod, hogy kőkeményen komolyan és velősek. :)

bekerült 2014.02.15. 12:10:28

Szerintem meg ti vagytok murisak, ahogy tapsoltok annak, hogy palira vesznek benneteket !

Sok eszetek van, nem mondom !

bekerült 2014.02.15. 12:11:18

@pocaklakó minimanó:

Szerintem meg ti vagytok murisak, ahogy tapsoltok annak, hogy palira vesznek benneteket !

Sok eszetek van, nem mondom !

pocaklakó minimanó 2014.02.17. 11:17:38

@bekerült:

Szóval akkor mégsem kérdezel? Ki hitte volna... :)

pocaklakó minimanó 2014.02.18. 09:51:08

@bekerült:

Mármint arra gondolsz, hogy szerinted írtál választ? Meglehet. De hogy az válasz-e... nos, azt nem lehet megállapítani. De azért érezd úgy nyugodtan. :)

bekerült 2014.02.18. 17:11:29

@pocaklakó minimanó:

Szerinted, a te írásod az igazi válasz ?

Mert mit is írtál ?

bekerült 2014.02.18. 17:11:29

@pocaklakó minimanó:

Szerinted, a te írásod az igazi válasz ?

Mert mit is írtál ?

Messzi Vetek 2014.02.18. 18:29:50

@bekerült: ne haragudjon meg, de ezt már kínos itt olvasni - sajnos nincs meg a háttere ahhoz, hogy érdemleges eszmecserét tudon folytatni vitapartnereivel.
kapott néhány támpontot, hogy honnan érdemes kezdeni. jöjjön vissza 2 év múlva.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.18. 19:44:03

@pocaklakó minimanó:
"Meglehet. De hogy az válasz-e... nos, azt nem lehet megállapítani."

Bezzeg a visszakérdezés az válasz, ugye?

bekerült 2014.02.19. 07:19:42

@Messzi Vetek:

Hát ez furcsa !

Nekem írod azt amit a két szerencsétlenkedőnek kellene írnod !

Eddig még semmi érdemleges érvet nem hoztak fel a vádaskodáson és a besározáson kívül !

Ezt meg, ugye nem tekinthetjük semminek !

A vitapartnerek pedig akkora tájékozatlanságról tettek eddig tanulságot, hogy ha ezt tekintjük háttérnek, akkor az bizony vetekszik a semmivel !

Igen !
Kaptam támpontot az itt írogatók igen gyenge képességeiről és tudásáról, valamint az elfogultságáról.

Ezt csak megerősíti az ön megnyilvánulása is.

Örülök, hogy kimutatják a foguk fehérjét, legalább mindenki olvassa a gyenge érvelésüket !
süti beállítások módosítása