Bűnben fogant-e napjaink irodalmi kánonja?
2013. augusztus 27. írta: Lakner Dávid

Bűnben fogant-e napjaink irodalmi kánonja?

tata_esterhazy_toth_schein.jpg

A tavalyi év után idén is megrendezték a Tokaji Írótábort, amelyen ismét a kommunizmus évtizedei alatt elhallgattatott szerzők kerültek középpontba. Legutóbb az 1945 és 1965 közötti korszak került terítékre, most pedig az 1965 és 1990 által körülölelt puha diktatúra elnyomott szerzői voltak a középpontban.

Az előző évi tábor már előzetesen vitát kavart azzal, hogy a szervezők egy olyan felhívást tettek közre, melyben napjaink irodalomtörténet-írását a „szocialista kultúrpolitika” értékrendjének követőjeként írták le, és egységesként festették le az elmúlt hatvan év irodalmi kánonjait. Schein Gábor irodalomtörténész ÉS-beli írásában (Egy felhívásra, 2012/06/01) idézte is felhívásukat, ebből egy részlet: „Mi magyarázza a »szocialista« kultúrpolitika megalkotta, de a posztmodern teoretikusok által is sok esetben elfogadott és igazolt értékrend azonosságait? Miként jött létre szövetségük az irodalomtörténet és -tudomány legfelső szintjein, a kitiltott és elfeledett irodalmi alkotók és munkáik ignorálására? A rendszerváltozás utáni könyv- és folyóirat kiadás, valamint az autonóm szellemi műhelyeket segítő irodalomtámogatási rendszer kikezdte ezt a nemzetközi hátországgal is bíró, szilárd és magabiztos, de végtelenül egyoldalú értékrendet. Megpróbálta a valós irodalmi értékekkel kiegészíteni az elmúlt hatvan év ideológiai alapokon beszűkített és megcsontosodott kánonját.”

Erre írta Schein válaszában:  „A múltat monolitikus egységbe olvasztó retorika agresszíven fellépő hatalmi ideológiák sajátja szokott lenni. Az ilyen hatalmi aspirációk a kultúra területén nem kiegészíteni szokták a fennálló kulturális kánonokat, hanem erőszakosan leváltani.”

A Magyar Írószövetség, illetve Szentmártoni János ezek után többször is igyekezett leszögezni, hogy nem kánoncsere, hanem az irodalmi kánon kiegészítése a fő cél. Az Írószövetség elnöke ezt az idei Írótábor kapcsán is elmondta a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Most pedig már Schein Gábor is részt vett a tanácskozáson, az Újhold nyilvánosságból kiszorult szerzőiről előadást tartva.

A tavalyi Írótábor kapcsán a Magyar Nemzetben Csontos János írt egy cikket, melyben az elmúlt évtizedek irodalmi kánonja megint csak egységesként volt lefestve, a cenzúra pedig a rendszerváltás után sem szűnt meg működni (még ha csak rejtett formában is). A szerző idézett a tábor résztvevőitől, többek között Lánczi Andrástól is; és olyan irodalmi életet festett le, melynek továbbra is hangsúlyos eleme a szellemi elnyomás, a kirekesztés. Csontos tavalyi írásában is hivatkozott azokra, akik ma is úgy vélik: a jó, progresszív művészet csakis baloldali lehet. (Akkor blogomban reagáltam felvetéseire.)

Csontos János az idei Írótáborról is írt a Magyar Nemzet augusztus 19-ei számában, szintén Eltiltva és elfelejtve címmel. Írásának – ahogy az idei eseménynek is – pozitívuma, hogy jóval kevésbé szól a szerintük máig fennálló elnyomás rendszeréről, és inkább az autoriter rezsim által kiszorítani kívántakra koncentrál. Ekként szó volt a Kilencek költőcsoportról, Utassy Józsefről, Mezey Katalinról, vagy a velük szemben „felülről szervezett”, ám Csontos szerint is kiváló szerzőket tömörített Hetekről. Szóba kerültek a Füveskertiek, így Gérecz Attila és Kárpáti Kamill is. Az Írótábor egyik pozitívuma, hogy sokan személyes élményeik alapján elevenítették fel a kort: így tett Mezey Katalin vagy éppen Oláh János is.

A kánonok kiegészítésének vágyával nincs is semmi gond, a probléma megint csak abból fakad, hogy napjaink irodalomtörténetét mintha ismét rossz hírbe hoznák. Ennek mentén napjaink irodalmi életét aczéli háttéralkuk következményeként mutatják be. De a mai éllovasok kiválóságát is megkérdőjelezik: mintha nem is irodalmilag értékes voltuk miatt, hanem értékrelativizmusuk miatt kerülhettek volna olyan pozíciókba, amilyenekbe. Jellemző egyébként, hogy a kárhoztatott kánon képviselői egyszerre testesítik meg az aczéli cenzúra „értékrendjét”, valamiféle liberalizmust és az értékrelativizmust is. Mintha Pozsonyi Ádámot olvasná az ember, akitől azért mégis csak elfogadhatóbb érv az összes közül, hogy nem bírja értelmezni a „posztmodern” kategóriába sorolt írók műveit.

Csontos János Zalán Tibor író „szíves szóbeli közlésére” hivatkozva közöl olyasmiket napjaink kánonja kapcsán, amik leginkább a rózsadombi paktumra és egyéb összeesküvés-elméletekre hajaznak. (Hogy a szerzőhöz hasonlóan én is efféle politikai párhuzamokkal éljek.) Azt írja Csontos, hivatkozva Zalánra: „Aczél behívatta magához az új posztmodern irodalom üdvöskéit (köztük Esterházyt, Nádast, Parti Nagyot), s pénzt, paripát, fegyvert ajánlott nekik, ha Utassyéket (sic!) kiszorítják, letörlik a terepről. Az új kánon már a rendszerváltozás előtt összeácsoltatott, kínálkozó párhuzamként a spontán privatizációval, a levitézlett politikai elit gazdasági hatalomátmentésével. Az egyik csapat kifuthatta magát, a másik – amely politikailag is kellemetlenkedni tudhatott volna – perifériára szorult. Beteljesült Aczél 1970-es programja, amit a fiatal íróknak tartott fejtágítón adott elő: a közönség uszályába kerülő, a társadalom ügyeivel küzdő, az esztétikumot az etikummal társító irály helyett jöhetett a színtelen-szagtalan, de jól fordítható szövegirodalom. Mindezt aztán egyetemi katedrákon, Soros-emlővel táplált nyilvánossággal bástyázták körbe, már-már visszafordíthatatlanná téve a folyamatot, mint a történelem a trianoni botrányt – csakhogy mindez nem változtat a tényen: ez is, az is bűnben fogant.”

Tehát újra ott tartunk, hogy napjaink irodalmi kánonja „bűnben fogant”, és hogy valami értékesebbet cseréltek le az unalmasabb, ám nemzetközileg jobban beágyazható írók, költők javára. Mi tagadás, kedves ez az irodalom világában politikai alapú újraosztást követelők füleinek; és az Esterházyt, Nádast politikai okokból nem kedvelőknek is jól hangozhatnak az idézett mondatok. Amúgy is olyan nehéz megérteni, miről írnak Esterházyék, meg hát nem is jobboldaliak – hát nyilván csak valamiféle háttéralkunak köszönhetően juthatott az élmezőnybe az amúgy „színtelen-szagtalan” művészetük.

Furcsa ezt olvasni, mert Csontos János egyéb publicisztikái, irodalomról szóló eszmefuttatásai, a Magyar Nemzet hétvégi magazinjában megjelenő írásai alapján nem gondolnám, hogy ilyen egysíkú nézeteket osztana napjaink irodalmi kánonjáról. Mert a Kis Magyar Pornográfiát és a Termelési-regényt jegyző Esterházyról hogy lehet leírni, hogy politikailag semmiféle kellemetlenséggel nem szolgálhatott a rendszerváltás előtt? És az édesapja ügynökmúltjának feltárása után írt Javított kiadás lett volna az aczéli háttéralku beteljesítése? Tényleg a Bevezetés a szépirodalomba című monstrummal jelentkező Esterházy lehet hasonlatos a „levitézlett politikai elithez”? Vagy az Egy családregény végét és az Emlékiratok könyvét megíró Nádas Péter? És A szív segédigéit, vagy a Harmonia Caelestis-t jegyző Esterházynál ne lenne jelen az esztétikum mellett az etikum is?

Hogy azt már ne is említsük, hogy a rendszerváltás után állítólag erőszakosan félreállított, Soros-emlőkkel szemben álló (egyébként kiváló) Utassy József 1999-ben Soros-ösztöndíjban, 2008-ban pedig Kossuth-díjban részesült. Hogy egyes, politikailag a jobboldali pártok felé elkötelezett szereplők úgy érezhetik, irodalmi munkásságuk közéleti szerepvállalásuk miatt lett háttérbe szorítva, érthető. Csontos János is beszámolt már korábban egy publicisztikájában arról, hogy az Egy mondat a hazugságról című, 2006 őszéről írott verse miatt vívott ki haragot bizonyos baloldali körökben. És ahogy az élet más területén, sajnos a bölcsészettudományokban is sokszor az elfogultság az úr: láthattuk ezt például Demeter Tamás nulla pontos pályázatának esetében is. Ám azt állítani, hogy az aczéli cenzúra továbbra is uralkodik, hogy ma is lehetséges emberek életművét háttérbe szorítani, nos, ez erőteljes túlzásnak tűnik.

Csontos János említett verse is megtalálható volt a tavaly megjelent, politikai költészetet egy csokorba gyűjtő Édes hazám című kötetben. Politikai hovatartozástól teljesen függetlennek kell lennie egy mű megítélésének. Ekként azon sem lehet meglepődni, hogy például Schein Gábor irodalmi-művészeti kritériumok alapján elég élesen kritizálta Parti Nagy Lajos Fülkefor-kötetét a Holmiban, függetlenül bármiféle politikai egyetértéstől vagy különbözőségtől.

Napjaink irodalmi kánonja nem fogant bűnben. Főleg érthetetlen ez a vád azok után, hogy épp néhány éve jelent az Akadémiai Kiadó magyar irodalomról szóló kötete: a kortárs magyar irodalomról például Schein Gábor remek összefoglalójával. A kötetet éppúgy nem lehet elfogultsággal, kirekesztéssel vádolni, mint kitűnő irodalomtörténészeinket, egyetemi tanárainkat: Margócsy Istvánt, Gintli Tibort, Tverdota Györgyöt vagy Szávai Jánost sem.

Értelmezhetetlen ez a fajta elnyomás-képzet jelenkorunk irodalmát illetően. Hogy mennyire így van ez, azt jól illusztrálja: ismét alig voltak megtalálhatóak fiatal írók, költők a Tokaji Írótáborban. Politikát és irodalmat ma már egyértelműen külön értelmeznek, lásd az Aczél Györgyre nosztalgiával emlékező költő, Juhász Ferenc HVG.hu-s interjúját is. Juhász a rendszerváltás előtt ünnepelt költő volt, később mégis háttérbe szorult – talán mert mégsem lehet csak úgy a politikai előítéleteinkből az irodalmi életre vonatkozó következtetéseket levonni? A legjobb fiatal alkotók kapcsán Juhász ezt mondja: „Kiválónak tartom Szálinger Balázs líráját, Szabó T. Annának magam mondtam meg nemrég, mennyire szeretem munkáját. Grecsó Krisztián, Bartis Attila, Kemény István vagy Esterházy Péter, s Spiró György! Nagy nevei a mai magyar irodalomnak.

Jó lenne, ha jövőre nem hoznák újra gyanúba a mai irodalomtörténet-írást, bár Csontos azt írja: „az Eltiltva és elfelejtve sorozat jövőre is folytatódik – ezek szerint az 1990 utáni húsz zavaros átmeneti évet célozva meg.” Márpedig „húsz zavaros, átmeneti évről” sem irodalmi, sem politikai értelemben nincs szó az elmúlt két évtizedet illetően.

*

(A fotón Vörös István, Esterházy Péter, Tóth Krisztina és Schein Gábor látható az 1993-as tatai Testfeszten)

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr605467170

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: A kommunista művészet 2013.08.27. 15:35:32

  "Isten a káosz felett tökéletes világot álmodott, de álma a beteljesülésben eltorzult. Ami kimaradt a beteljesülésben, azt a művészet hozta bele az ember számára."    Kazimir Malevics: Fekete négyzet, 1915 "Saját művés...

Trackback: Bűnben fogant-e napjaink irodalmi kánonja? 2013.08.27. 13:00:01

Értelmezhetetlen ez a fajta elnyomás-képzet jelenkorunk irodalmát illetően. Hogy mennyire így van ez, azt jól illusztrálja: ismét alig voltak megtalálhatóak fiatal írók, költők a Tokaji Írótáborban.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2013.08.27. 11:16:11

a legendásan hülye szerző semmit nem tud írása tárgyáról -már megint-, csak nem tetszik néki, hogy "bűnben fogant". bár gellért barátunk tádzsik írásához képest ez remekmű.

Hepci · http://gasztrojazz.blogspot.com 2013.08.27. 11:33:23

Hümmm, Csontos - és szembenállása a méjnsztrím írómaffiával - miért oly fontos?
Csontos kb. gyakornok korában alkotott utoljára számottevőt, amikor megjelentek horgásztörténetei a Kulcs és Makád környéki dunai süllőzéseiről.

unionista (törölt) 2013.08.27. 11:58:36

nem nagyon értem miért van szükség nemzeti egységre az irodalomban. az írásnál individuálisabb dolgot nehéz mondani. ez egyik csoportban az a menő ha valaki több nyelven ír. vagy ha több nyelvre lefordítják a műveit. a másik pedig a magyar népi írók széles (sic!) tábora. sose fog ez összekeveredni. nem is kell.

unionista (törölt) 2013.08.27. 12:16:33

@Hepci:
az írómaffia valójában a piac. az antivilágban nem volt ilyen. a pártközpont volt az, amelyik egyeseket kiemelt azért, hogy a műveiket kiadják mindenféle nyelveken. ma ezt bárki megteheti. sikeres lehet külföldön. csak van egy csoport, amelyik azt mondja, hogy ő népi magyar író. a mondókája csak a magyarságnak szól, a magyarságról csak is magyarul.

a legszebb, amikor az elvárás az, hogy semmiféle "deviancia" se jelenjen meg a művekben. nehogy már valami ármány vagy cselszövés. ott van az buta shakespeare. veronai szerelmesekről írt, dán királyfiról. meg arról az angol királyról is milyen rosszakat talált ki. ahelyett, hogy ezt írta volna: "szeretlek édes hazám". nyilván a zsidó maffia emelte ki őt is, pedig hány remek angolkodó népi író lehet. akit a ködös alionban elnyomnak.

Bell & Sebastian 2013.08.27. 12:20:57

A szabadság földje

>>>
A levélben ugyanakkor aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy "antiszemita írók" is szerepelnek a nemzeti alaptantervben, hogy több önkormányzat tiszteletét fejezi ki Horthy Miklós egykori kormányzó előtt, valamint azért, hogy "rasszista szervezetek félkatonai tevékenységet" folytatnak.
<<<

hvg.hu/vilag/20130827_Ameirkai_kepviselok_udvozoltek_az_Orbank

Feszítsek ki molinót? "Bűnben fogant!"

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.08.27. 12:30:18

laknerkém, mi is van a tehetséges l. simon költészetével?

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.08.27. 12:42:04

" nyilván csak valamiféle háttéralkunak köszönhetően juthatott az élmezőnybe"

így vagy, "nyilván", már megint ez az szdsz-es mentalitás.
esterházinak már az apja is besúgó volt, nem véletlenül járták meg aczél alatt nyugat-berlint.
nem véletlenül kap koltai meg vitézy se pénzt az igénytelen filmjeire,
nyilván kell hozzá a jó komcsi kapcsolat
aki nem látja mennyire korrupt és kontraszelektált az irodalom, filmművészet, és gyakorlatilag a humán értelmiségi pálya, az teljesen ostoba és teljesen vak.
lakner pedig híres a félműveltségéről, így ő csak ne nyilvánozzon hanem fogadjon örökbe egy cigányt, meg egy éces négert, aztán akkor xenofóbozzon.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.08.27. 12:45:32

valami értékesebbet cseréltek le az unalmasabb, ám nemzetközileg jobban beágyazható írók, költők javára."

az volt a jó, amikor pár éve spirót kiküldték az usába, hogy reklámozza a könyvét, és senki nem volt rá kíváncsi, két ember lézengett a nézőtéren azok közül is az egyik a takarító, másik a szervező volt, hogy éget a disznópofája spirónak,

gyalog.galopp 2013.08.27. 13:05:50

@unionista:

Egy ország irodalmi nagysága egyenes arányban áll a hadserege erejével. Ezt nem én találtam ki, de valószínűleg erős hadsereggel könnyebb piacot hódítani.

unionista (törölt) 2013.08.27. 13:34:00

@gyalog.galopp:
a kérdés az, hogyan lehet erős hadseregünk. az egyik tábor stratégiája ez: szövetségi keretek kell valami bundeswehr. a másik azt mondja. ugyan már legyen népnemzeti magyarosch. marischka néni és joschka bácsi töpreng, hogy melyiket válassza. szíve szerint a másodikhoz húzna. de az esze az elsőt mondja.

ha valaki németekről le akar szakadni, akkor meséljen az északi és a déli szlávoknak. persze ez esetben is szüksége lesz osztrák segítségre ahhoz, hogy talpon maradjon. többnemzetiségi keretek között szervezni a kultúrát. mert különben a felemelkedésre esély nincsen. ha a magyarok erre képtelenek, akkor végérvényesen elveszítik vezető szerepüket a kárpát-medencében. ha a székelyek nem jönnek rá, hogy nekik erdélyben a románoknak és a szászoknak kell mesélni, akkor eltűnnek, mint ahogy a rezervátumba zárkózó kunok, vagy a jászok.

hercsel.adél 2013.08.27. 13:45:23

Persze. Értem én, hogy sok a sértettség azokbak az irodalmárokban, szerzőkben, akiket elhallgattattak a kommunizmus éveiben. És nyilván rengeteg olyan életmű van, ami újrafelfedezésre, újrakiadásra vár. Nagyon szép gesztus a Magyar Írószövetségtől, hogy ezt a munkát lelkiismeretesen és szorgalmasan elvégzik. Ezt becsülöm és tisztelem. A Tokaji Írótábor is ezt a nemes célt szolgálja, ami nem azonos a Magyar Írószövetséggel, teszem hozzá, mert egy független kuratórium dönt a szervezésről, a programról, ami nem csak a Magyar Írószövetségből áll.

Csak sajnos a Magyar Írószövetség tagjai ott követik el a hibát, hogy túlságosan bezárkóznak, nem adnak terepet az ellenvéleményeknek, a fiataloknak, az új, az övéktől eltérő nézőpontoknak. Számomra teljesen megdöbbentő volt, hogy jóindulattal, szeretettel és kíváncsisággal mentem el tudósítani a Tokaji Írótáborba: három napon át jegyzeteltem, 2 napon át a maratoni tudósításomon dolgoztam, majd utána én vagyok a sátánfattya (csak hogy stílusosan egy népi író méltán híres regénycímét idézzem), mert le merem írni, hogy nem adnak terepet a fiataloknak és túlságosan be vannak zárkózva.

Ezen túl az irodalomban is ugyanúgy érvényesül a szabad piac, mint a gazdaságban: Nem véletlenül olvas a magyar lakosság többsége olyan szerzőket, akik nem a Magyar Írószövetség kötelékébe tartoznak. És most direkt nem mondok neveket, mert mindenki tudja, kik a népszerű kortárs írók.

Szóval ha egy kicsit több nyitottság lenne, ha kevesebb lenne a túlzás, akkor nem lenne itt semmi probléma. Akkor nem lenne is bűnös kánon, meg hasonló torz lózungok. Miért ne lehetne csak "simán" arról beszélni, hogy hol vannak a hibák a kánonban, amiket be kellene foltozni?

gyalog.galopp 2013.08.27. 13:51:01

nézd, én pacifista vagyok, világ életemben az voltam, az MN-en is csak röhögni tudtam

Én azt látom, hogy az irodalmi élet nem bűnben fogant, hanem permanens hatalmi civódásban, amit te piacnak nevezel az valójában az állami csecs.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2013.08.27. 13:52:10

@hercsel.adél:
Akkor nem lenne is bűnös kánon, meg hasonló torz lózungok. Miért ne lehetne csak "simán" arról beszélni, hogy hol vannak a hibák a kánonban, amiket be kellene foltozni?

aki ilyen értelmetlen fost leír, az mit keres bármilyen irodalommal foglalkozó akármin?

degenerált nemzedék.

pagesailor 2013.08.27. 14:31:48

@jose maria padilla: A hozzászólásod négy mondatból áll. Ezekből kettő idézet, kettő pedig az indulatos sértegetésen kívül nem tartalmaz egyéb információt. Ha nem látod mi ezzel a probléma, akkor te vagy nagyon eltévedve. Fejtsd ki, érvelj, mondd el. He számodra ez fárasztó, inkább maradj csöndben és hagyd a felnőtteket beszélgetni.

pagesailor 2013.08.27. 14:51:47

Egyébként valaki árulja már el, hogy pontosan milyen kánonról van szó. Ami benne van az iroldalomtörténet tankönyvben, amit az egyetemeken tanítanak (egyetemtől - szaktól -tanártól függően), amit az ún. értelmiség annak gondol (melyik értelmiség, melyik városban, melyik korosztály), amit az Írószövetség szeretne annak látni, amit az emberek általában annak tartanak (ezek alapján Gárdonyi Géza a legnagyobb magyar író), aki bekerül a Szép Versekbe, aki NKA ösztöndíjat kap, esetleg ami népszerű és sok fogy belőle, vagy micsoda? És akkor az internetről még szó sem esett. Milyen kánon, de tényleg?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.08.27. 14:55:57

@pagesailor:

Ha te nem vagy tisztában a kánon fogalmával az nem széles látóköröd és szabadelvűséged, csak ostobaságod bizonyítéka!:-)

pagesailor 2013.08.27. 14:58:57

@jose maria padilla: így van, ne gondold túl a dolgot, még a végén elfelejtesz levegőt venni.

Bell & Sebastian 2013.08.27. 15:00:53

@pagesailor: Teszek egy kísérletet arra, hogy értelmezzem az inkriminált hozzászólást. Az első konzekvencia -Hercsel Adél szerint- hogy fiatalítani kellene, beengedni a feltörekvő generációt az Írószövetségbe.

Ettől egycsapásra megszűnne a rossz zsinórmérték (etalon). Vagy legalábbis maga a "bűnös kánon" -kifejezés. Hogy maga a jelenség is megszűnik-e, az majd kiderül a következő mondatban.

Hogy nevezetesen: nem kell használni, inkább a kánon hibáiról beszéli (azaz mégiscsak ez a jó szó).

Szóval, be kell engedni a fiatalokat, csak a kánon hibáit kijavítani és már meg is reparáltuk a hibás kánont, ami egy marhaság, mert olyan nincs is, hogy hibás a kánon, ez csak költői túlzás.

Na, akkor még egyszer! Fiatalok be, követelményrendszer megjavul, túlzást nem használ, tévedéseket kijavít, probléma megoldva.

Ujjbedugás zsák likába belülről, bors nem kifolyás, egér éhen döglés, worldpeace.

Jelentkezhetek kódfejtőnek? De mi lesz a bűnben fogant irodalmi kánonnal? Az kit érdekel? Fiatalok be >>> megjavulás. Jól mondani én amit mondasz ő nekünk?

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2013.08.27. 15:07:51

@bbjnick:
hagyd mán. ez hülyébb a herskovics adélnál is vagy hogy a bánatba híjják a lyukas kékharist.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.08.27. 15:17:11

@Lakner Dávid:

"Napjaink irodalmi kánonja nem fogant bűnben." --- írod.

Napjaink irodalmi kánonja háromszorosan is bűnben fogant. Három szüleje, a kommunista kádárista irodalomtudomány, a későkádári irodalmi élet posztmodernizáló héber klikkje és az ő sleppjük, valamint a nemzetközi zs. irodalmi lobbi (a Soros Alapítvány áldásos közreműködésével) állhatatos egymás-f*rbakukizásának terméke. Az ilyen nászoknak, ilyen a gyümölcse.

"lásd az Aczél Györgyre nosztalgiával emlékező költő, Juhász Ferenc HVG.hu-s interjúját is. Juhász a rendszerváltás előtt ünnepelt költő volt, később mégis háttérbe szorult" --- írod.

Juhász Ferenc lehet, hogy kommunista, lehet, hogy vén bolond (valószínűleg sohasem volt százas), de hogy egy nagy költő, az egészen bizonyos. Gondoltam, szólok.

fran7 2013.08.27. 15:30:47

@pagesailor: Szerintem arról a kánonról van itt szó, amelyiket be mered vallani olvasott körökben, hogy olvastad és tetszett. Valahogy úgy, hogy a zenészek közt el mered mondani, hogy a Dream Theater? tetszett, de ezt már Ákosról, nem mered be vallani.
Ez a legerősebb kánon, szerintem. S itt van a baj. Volt említve itt Nádas Emlékiratok könyve. Kérdeztem hozzáértőt tervezzem-e egyszer az elolvasását. Nem mert igent mondani. Olyan szöveg lehet, hogy aki azt mondja elolvasta, az nem meri mondani, hogy nem tetszett neki. De nem is olvasta senki. Ahogy az Ulysesst sem. Mégis a kánon részei és órákat fognak róla beszélni neked, hogy miért. Ha olvasták volna, hallgatnának. Ez a kánon érdekes része.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.08.27. 15:32:37

@hercsel.adél: kik a népszerű kortárs írók?

vannak magyar népszerű kortárs írók egyáltalán?
kétlem, hogy ezek ne kozmetikázott adatok lennének, ill. tippem szerint kötelező pár "nagy író" könyvét megvenni egyetemeknek, könyvtáraknak.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.08.27. 15:38:17

@gyalog.galopp: igen, magyar kortárs irodalmárok számára a piac jelentése: állami vagy soros-pénz

pagesailor 2013.08.27. 15:43:48

@Bell & Sebastian: Nem hiszem, hogy arról lenne szó, hogy "Ujjbedugás zsák likába belülről, bors nem kifolyás, egér éhen döglés, worldpeace.". Inkább arról, hogy lassan senki nem tudja hogy milyen és hány zsákról, lukról, egérről van szó, de párbeszéd nincs, viszont siránkozás, sárdobálás, köpdösés, trollkodás az viszont van. Mindenki nagyon okos, és megvan a kis agyondédelgetett véleménye, amiből egy fikarsznyit sem hajlandó engedni. Nyugodtan le lehet hülyézni, de ezt az egész kánonvitát valahol egy rendkívül avitt, elitista, sértett önérzetből táplálkozó dolognak látom, ami nem segít senkin, nem old meg semmit, és nem vezet sehova. Legalábbis ebben a formában semmiképp, mert direkt homályos és életszerűtlen, oka a kifogáskeresés, célja egy mesterséges ellenségkép fenntartása. Jelen körülmények között a kánon mint olyan egyre inkább értelmezhetetlen, de ha finoman fogalmazok, akkor is minimum gyanús fogalom. Egy konkrét kérdés, csak hogy éreztessem a problémámat: Marno János a kánon része, vagy nem?

Jóléti Dán Kekszesdoboz 2013.08.27. 15:46:32

A több nyitottság azt jelenti, hogy fintorgás nélkül szagolom a modernek seggbűzét?

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.08.27. 15:48:58

@pagesailor: kánon lehet kortárs és időtől független, a kortárs kánon az aki fizetést, pénzt kap az államtól, és kiadják a művét.
az örök kánon az akit középiskolában tanítanak.

pagesailor 2013.08.27. 15:49:24

@Bell & Sebastian: Nem hiszem, hogy arról lenne szó, hogy "Ujjbedugás zsák likába belülről, bors nem kifolyás, egér éhen döglés, worldpeace.". Inkább arról, hogy lassan senki nem tudja hogy milyen és hány zsákról, lukról, egérről van szó, de párbeszéd nincs, viszont siránkozás, sárdobálás, köpdösés, trollkodás az viszont van. Mindenki nagyon okos, és megvan a kis agyondédelgetett véleménye, amiből egy fikarsznyit sem hajlandó engedni. Nyugodtan le lehet hülyézni, de ezt az egész kánonvitát valahol egy rendkívül avitt, elitista, sértett önérzetből táplálkozó dolognak látom, ami nem segít senkin, nem old meg semmit, és nem vezet sehova. Legalábbis ebben a formában semmiképp, mert direkt homályos és életszerűtlen, oka a kifogáskeresés, célja egy mesterséges ellenségkép fenntartása. Jelen körülmények között a kánon egyre inkább értelmezhetetlen, de finoman fogalmazva is minimum gyanús fogalom. Egy konkrét kérdés, hogy éreztessem a problémámat: Marno János a kánon része, vagy nem?

fran7 2013.08.27. 15:53:00

@pagesailor: A kánonvita azért fontos, mert ez ad munkát az irodalomtörténészeknek. Egy időben nézegettem irodalmi lapokat. Minimum50%-ban kritikát találsz benne, ami arról szól, hogy hol a helye a kánonban az elemzett műnek. Így mindenkinek helye van a kánonban. A kérdés, hova helyeznek. A legnagyobb bünetés ebben a közegben, ha nem beszélnek rólad, hallgatnak rólad. S ezért olyan idegesek a Tokaji Írótábor tagjai, mivel megírhatták volna a magyar kánon középpontjának számító művet, nem számít, mert el se olvasták volna a megfelelő helyen. S normális recenzió nélkül nem válhatsz a belső kánon részévé. Mert az segít a saját műved finomításában. Az esztétikában. Ezt vonják meg a magyar irodalom bizonyos részétől. Ezért élet-halál harc az egész kánonvita.

pagesailor 2013.08.27. 15:58:01

@tesz-vesz: egyetlen kánon sem kortól és időtől független, de ja, nyilván nem mindegy, hogy halott csávókat pakolunk bele vagy veszünk ki utólag, vagy valakinek ettől függ, hogy miből fizeti a villanyt.

"az örök kánon az akit középiskolában tanítanak." nem egy túl jó definíció, mi pl. Pilinszkyig jutottunk középiskolában, és egy csomó mindenki ki is maradt, aki elvileg, a "kánon" része. Nyírő József meg elvileg bekerült most (végül igen? nem tudom).

Bell & Sebastian 2013.08.27. 16:08:07

@pagesailor: A magam véleménye ott van fentebb, hiába itt minden konszenzus, ha pár, kongresszusi zsidó kiadja a fatvát, amit itthonról megsúgnak.

Olvasó dönt, csakhogy a kútmérgezés közügy.

Agresszív kisebbség rázza a bokrot, a bűnben fogant kánon szellemében. A többi nyalhat.

pagesailor 2013.08.27. 16:15:30

@fran7: "A kánonvita azért fontos, mert ez ad munkát az irodalomtörténészeknek." Szerintem megragadtad a dolog lényegét.

"mert el se olvasták volna a megfelelő helyen. S normális recenzió nélkül nem válhatsz a belső kánon részévé. Mert az segít a saját műved finomításában. Az esztétikában. Ezt vonják meg a magyar irodalom bizonyos részétől." Ez az amivel nem értek egyet. Ennek régen talán volt relevanciája, de egyre kevésbé van, vagy kéne legyen. Aki el akar jutni az olvasókhoz, az el tud. Aki visszajelzésre vágyik, az most is kaphat, talán sokkal pontosabbat, mint hogy a "megfelelő helyen" (és talán ez lenne az egyik legfontosabb kérdés, hogy ez micsoda) mit gondolnak róla. A belső kánonnak egyre kevésbé van relevanciája, és az egészben a legzavaróbb pont az a kizáró, kreált értékrendszer, ami látszólag szükségessé teszi, hogy valaki benne legyen.

Bell & Sebastian 2013.08.27. 16:21:15

@pagesailor: Ez nem igaz, a rítus legelső mozzanata a recepció, ami a bevezetés a kánonba. Ha ez elmarad vagy hibás, máris lőttek az irodalmi karriernek. De még az sem mindegy, ki végzi, lehetőleg felkentnek kell lennie. És itt értünk kőrbe.

pagesailor 2013.08.27. 16:27:11

@Bell & Sebastian: a kútmérgezés közügy, de szerencsére van elég kút, ráadásul az olvasók nagy része egészen más kutakhoz gyűlik szépen lassan, amíg az "értelmiség" a vödörről vitatkozik.

A zsidó fatvás meg agresszív kisebbséges dolgot meg nem értem/érzékelem.

Bell & Sebastian 2013.08.27. 16:35:13

@pagesailor: Dehogynem, a NAT -ról van szó, az csak egy darab kút, ahová itatni hajtják a jerkéket.

pagesailor 2013.08.27. 16:36:56

@Bell & Sebastian: "rítus", "felkent" Pont a kánon ilyen jellegű mitizálásában látom a legnagyobb problémát.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.08.27. 16:42:49

@Bell & Sebastian:

Csak szólok! Ez a @pagesailor nem h*lyegyerek, hanem álh*lye, fehérzajgenerátorkezelő.

pagesailor 2013.08.27. 16:45:09

@bbjnick: na, bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű,

fran7 2013.08.27. 16:45:49

@pagesailor: A recenzió fontos, hiszen írsz egy szöveget, akkor a barátaidnak tetszeni fog. Anyukád megdicsér, de azzal nem vagy kisegítve. Kell, hogy kívüláálók keményen megkritizáljanak, mert az segíti a fejlődésedet. Nem arról van szó, hogy megmondják mit csinálj. Mert ha kell, akkor felejtsd el az egészet. A recenzió visszajelzés kell. Az olvasóé azért nem elég, mert akkor Daniele Steele a legnagyobb élő író. Az meg nem így van. Ha egy irodalmat a magad képére akarsz formálni, akkor a recenzió megszerzése a lényeg. A Nyugat ezzel tarolta le az irodalmat. Ha írtak valamiről, akkor az létezett, Ott tudhattad meg, mit érdemes elolvasni. Például Freud-ot Márai volt az egyik aki behozta a köztudatba, az ismertetésével. Nagyon nem mindegy például, hogy egy irodalmi lapban kit ajánlanak. Nem lehet minden szöveget elolvasni. Csak azt, amit megbízható ember ajánl.

Bell & Sebastian 2013.08.27. 16:45:58

@pagesailor: Márpedig ez mindenhol a világon így megyen. Ha probléma - ha nem. Minálunk azért probléma, mert liberális a papság. Annak ellentéte meg a fasiszta. Fasisztát meg nem engednek oda.

Tanulság? A kánon papjai nagy árfedést mutatnak a holovallás papjainak. Aki nem holovallású, annak a magyar, irodalmi panteonon nem jut hely. Ennyit lehet tudni, központi kérdés lett a holovallás.

Aztán hogy miért pont ez, amikor van máásik vallás is, arra meg tud válaszolni saját maga is.

Bell & Sebastian 2013.08.27. 16:47:30

@bbjnick: Gondolja, hogy eljutunk a kivezetésig? Mármint, hogy engem visznek el? :)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.08.27. 16:49:31

@pagesailor:

Én győztem! Te az vagy, aminek én gondollak, én viszont nem vagyok az, ami te vagy, (s így) aminek gondolsz:-)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.08.27. 16:53:05

@Bell & Sebastian:

Az lesz, ami szokott:

1) álnaív pillogás
2) egyre nagyobb teljesítményre járatott ködgép
3) a végén pedig egy üres fölénnyel megfogalmazott és előadott megfellebbezhetetlen verdikt: ostoba+náci

:-]

Bell & Sebastian 2013.08.27. 17:16:52

@bbjnick: Tudom, hogy csak halat fogni jött. De legalább tisztáztuk, hogy nem árt, ha két kézzel fogja a botot. Van olyan, hogy berántják a vízbe.

unionista (törölt) 2013.08.27. 17:22:40

@Bell & Sebastian:
egy íróval szemben éppenséggel lehetne elvárás, hogy beszéljen osztrák-németül, cseh-szlovákul, szerb-horvátul, lengyelül, románul, bolgárul. vagy legyen olyan közeli jó barátjai (írótársai), aki beszélik ezek nyelveket. akkor sehonnan sem baszhatják ki a beképzelt zsidók.

ha valaki keleties akar lenni, akkor tanuljon meg nagyon jól oroszul. arrafelé nem egyszerű hódítani. a nemzetségek sokkal zártabbak, a kultúra állam-vezérelt. csak azt fogadják be, amit felülről engedélyeznek.

nagyjából ez a két opció van a kánonba kerüléshez: ünnepelt sztár legyél berlinben vagy moszkvában. ehhez képest ez a közeg még mindig ott tart: mi a "MAGYAR ÍRÓ". mi a "MAGYAR". az, hogy szerelmet kell vallani a pártfőtitkárnak, vagy a kedves nemzetvezető elvtársnak. horthy és kádár világában élnek.

pagesailor 2013.08.27. 17:25:24

@fran7: @Bell & Sebastian: A nagy részével tulajdonképpen egyetértek. De azért ne hagyjuk figyelmen kívül azt, hogy a Nyugat (egyébként ők is zsidók voltak, és akkor mi van) idejében tényleg nem nagyon volt más lehetőség a tájékozódásra, ha ott megjelentél voltál, ha nem, nem. Azért most sokkal közvetlenebb kapcsolat teremthető sokkal könnyebben az olvasókkal, és a recenzió vagy "beavatás" vagy akármicsoda sokkal inkább visszamenőlegesen működik, foglalkoznak vele, mert nem lehet figyelmen kívül hagyni. A megbízható ember, meg érted, kinek micsoda, van akinek a Könyvesblog megbízható, van akinek a Holmi, van aki meg csak megkérdezi a haverját. Tulajdonképpen azt próbálnám mondani ilyen nagyon körülményesen és ostobán, hogy az úgynevezett panteonról lassan kurvára nem lehet tudni hogy micsoda, az alapjai repedeznek, az emberek úgy általában alapvetően nem olvasnak, több az író mint a befogadó, és igen, nem árt, ha valaki, akinek/akiknek megbízol az ízlésében megmondják, hogy na, ezt nézd meg, mert nagyon jó, de azért ne mondjuk azt, hogy egyetlen kánon le tudja fedni, mit érdemes elolvasni. Ez a hozzáállás egyszerűen nem működik már. Illetve lehet, hogy működne, de azért látjuk mennyire nyögvenyelősen. Na mindegy. Aki úgy érzi, hogy ennek az egésznek a lényege az, hogy ki nyer, az örüljön, nyert, én visszavonulót fújok. Köszönöm mindenkinek aki vette a fáradtságot, és egy kicsit is hozzászólt érdemben.

Bell & Sebastian 2013.08.27. 17:44:14

@pagesailor: Jogos. Egy házzal odébb emlegettem a mintakövetést. Ami annyit tesz, hogy azt olvasom el, amit a megbízható haverom ajánl. De az iskolában nem így van, ott utánpótlást toboroznak, abból van érettségi, amit beléjük töltenek. Agymosás folyik, hogy később visszahivatkozhassanak rá.

@unionista: Egyetértek, a kitörési lehetőség egyedül az idegennyelv. Pontosabban mindaz, ami vele jár. Lehet bojkottálni is a sok mucsai, csepűrágó magyart.
Azazhogy mégsem, mert mire eddig jut valaki, a tárhelyét már betöltötték szeméttel. Az iskolai irodalomoktatás nem választás dolga.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.08.27. 17:45:29

@pagesailor: akit ma jelenleg tanítani kéne gimnáziumban és szakközépiskolában, az az örök kánon
akkor így mondom, mielőtt még a szomszéd kutyáját is megszólaltatod, hogy ők se vették ezt a kutyaiskolában

marko11 2013.08.27. 18:04:08

@hercsel.adél:
"...sok a sértettség azokbak az irodalmárokban, szerzőkben, akiket elhallgattattak a kommunizmus éveiben. És nyilván rengeteg olyan életmű van, ami újrafelfedezésre, újrakiadásra vár."
Neveket, ha kérhetnék! Mert mintha az elmúlt 20-22 évben nem került volna elő elhallgatott, ismeretlen életmű.

"...az irodalomban is ugyanúgy érvényesül a szabad piac, mint a gazdaságban."
Hogy a gazdaságban már régen nem szabad a piac, azt most nem részletezném, de az irodalomban/művészetben talán mégsem a piac (reklám, haveri kritikák stb.) a mérvadó.
Mert pl. ha - mozis példa - Hajdu Szabolcs Off Hollywoodját vagy Pálfi György Nem vagyok a barátod c. filmjét jó, ha 5 ezren látták, addig a legócskább amerikai gagyit is legalább 50 ezren, akkor a szent piac előtt hasra kell esnünk!?

Alfőmérnök 2013.08.27. 18:07:00

@jose maria padilla: Fiatalka még, és legalább törekszik.
" Hatalmas rajongást az olvasás, a költészet, az irodalom és különösen az orosz irodalom iránt, továbbá mindennapos küzdelmet a csodálatos orosz nyelv elsajátítása érdekében. "
eumosaic.hu/hirek/europai-unio/hercsel-adel-bemutatkozom

Orosz tanítást is vállal:
www.tanmonitor.hu/tanar/537

Szerintem aranyos.
www.youtube.com/watch?v=zdgpMUxQaVM#t=9m40s

Alfőmérnök 2013.08.27. 18:08:53

@pagesailor: Padilla gondolkodásmódja a fallogocentrizmus mintapéldája.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.08.27. 18:19:44

@Alfőmérnök: ó igazi moszkovita, szdsz-es beütéssel

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.08.27. 18:22:50

viszont a szerző leszállt a porba a plebsz közé a főoldalon ! :)
fesztival.mandiner.hu/cikk/20130827_lakner_david_bunben_fogant_e_napjaink_irodalmi_kanonja

kár hogy itt oly keveset látjuk

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.08.27. 18:25:51

@pagesailor:

"ne hagyjuk figyelmen kívül azt, hogy a Nyugat (egyébként ők is zsidók voltak, és akkor mi van) idejében tényleg nem nagyon volt más lehetőség a tájékozódásra, ha ott megjelentél voltál, ha nem, nem" --- írod.

Látod, ott kezdődik a dolog, hogy legalább egy kicsit ismerni kellene az irodalomtörténetet, mielőtt nekiállunk "megmondani". A Nyugat rendre néhány száz, ill. egy-két ezer példányban jelent meg, míg a kor másik fontos folyóirata (csúcsidőszakában) negyvenezerben.

"az úgynevezett panteonról lassan kurvára nem lehet tudni hogy micsoda, az alapjai repedeznek, az emberek úgy általában alapvetően nem olvasnak, több az író mint a befogadó, és igen, nem árt, ha valaki, akinek/akiknek megbízol az ízlésében megmondják, hogy na, ezt nézd meg, mert nagyon jó, de azért ne mondjuk azt, hogy egyetlen kánon le tudja fedni, mit érdemes elolvasni" --- írod.

Kezdjük ott, hogy a művészet nem demokratikus! Miért jöttek létre, anno, a különböző iparos és művészcéhek, ha nem azért, hogy érdeketvédjenek és minőséget tartsanak?! Ahogyan a kultúra (mint olyan) sem demokratikus! A különböző kánonok társadalmi igényeket elégítenek ki. Ha ezeket a kánonokat nem hivatalosságok jelölik ki, akkor manipulációk eredményeként jönnek létre (de mindenképp létre jönnek). Az csak mese (pontosabban: hazugság), hogy az információs társadalomban demokratikus konszenzus eredménye a kultúra: amennyivel nagyobb az információáramlás lehetősége, annyival többen aspirálnak a befolyásra és annyival több a manipuláció.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.08.27. 18:28:36

@bbjnick:

A Nyugat rendre néhány száz, ill. egy-két ezer példányban jelent meg, míg a kor másik fontos folyóirata (csúcsidőszakában) negyvenezerben.= A Nyugat rendre néhány száz, ill. egy-két ezer példányban jelent meg, míg a kor másik fontos folyóirata, a Napkelet, (csúcsidőszakában) negyvenezerben.

fran7 2013.08.27. 18:38:10

@pagesailor: Nem értettél meg. Ha főzöl valamit, akkor mindenki meg tudja mondani, hogy ízlette-e neki. Azt már jóval kevesebben, mit kellene csinálnod, hogy jobb legyen. Nyilván a paprikás krumplira mindenkinek lesz egy ötlete, de mondjuk egy Michelin csillagos séfnek, nem tudja meg mondani csak nagyjából 100 ember, hogy mit is kellene csinálnia. Így van ez az irodalommal is. Írsz egy regényt. Meg tudják mondani az olvasók tetszett-e nekik, de hogy miképp kellene másképp strukturálni azt nem. Örkény bevitte az első regényét egy szerkesztőségbe, s vissza adták ez egy közepes márai regény, ha márírt egy rossz Örkényt, akkor kiadják.
@bbjnick: Ha jól tudom 600 volt a legmagasabb eladott példányszám a Nyugatból.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.08.27. 19:00:56

@fran7:

Meglehet. Valahol bizonyára vannak hivatalos adatok is, csak meg kellene keresni;-)

Lakner Dávid 2013.08.27. 20:00:25

@Alfőmérnök: :DDDDDDDDDD Nem hiszem, szerintem én is igazi moszkovita vagyok, SZDSZ-es beütéssel.

2013.08.27. 20:00:28

@tesz-vesz: Vitézy László filmje 56-ról be volt tiltva.

pagesailor 2013.08.27. 20:50:11

@fran7: értem mit mondasz, és tetszik ez a főzéses analógia, no de mi a helyzet akkor, ha valaki mindenáron csak paprikás krumplit, meg bográcsgulyást akar főzni, minden másról azt gondolja, hogy az ilyen úri bohóckodás, meg különben is nemzetellenes. Szóval annak mit mond a Michelin csillagos séf, hogy remek, remek a rakottkrumpli, csak unják az emberek, főzzél mást? Mert én inkább itt látom a problémát (nem akarok persze mindenkit lepaprikáskrumplizni, meg jó étel az, szóval értsétek jól).

fran7 2013.08.27. 21:50:06

@pagesailor: A lényeg az, hogy a paprikás krumpli legyen paprikás krumpli és ne gondolja a készítője, hogy valami zseniálisat csinált. Még ha az a legjobb paprikás krumpli is a világon. Ehhez kellenek olyan emberek, akiknek ezt elhiszed.
Ez olyasmi, mint Wass Albert eset, egy nagyszerű pálya indul, Ugyanazt a díjat kapa meg, mint József Attila. Tehát volt benne lehetőség. De mivel kikerült a körből,önhibájából, a sors miatt, a mássága miatt, a témája miatt. S írt jó könyveket, de nem lett nagy íróvá.Ahhoz rengetg mindennek kell együtt állnia, hogy sikerüljön.

tevevanegypupu 2013.08.27. 22:20:48

Progressziv irodalom..haha. Esetleg talan lehetne gondolkodni jo konyvek irasan talanbizony. Ugyhogy ur ir, olvaso olvas. A tobbi ugyan kinek fontos? Na ja persze az ideologia es a progresszivitas..Milyen erdekes, hogy ez a kimondottan jo kulfoldi iroknak nemigen fordul meg a fejeben..kizarolag tortenetekre koncentralnak. :)

Bell & Sebastian 2013.08.27. 23:36:15

@tevevanegypupu: Maga szerint nem a regresszió a jobb szó az esetek többségére? Ugyanis nem nagyon látom azt az új minőséget, amitől a tegnapi meghaladottá válna. A dátumot kivéve.

tevevanegypupu 2013.08.28. 00:40:21

@Bell & Sebastian:

De igen, pontosan. Biztos nem vagyunk eleg progresszivek, de mai magyar irotol mai magyar jo konyv _ szinte tokmindegy mirol lenne benne szo - nemnincs. Vagy rossz helyen keressuk. Jobb lesz a konyvesboltok helyett antikvariumba jarni. Ugyanez vonatkozik kulonben a gyerekkonyvekre is..azt a kitekert, kinkeservben szuletett sok hulyeseget amit a kicsi gyerekeknek irnak altalaban noi holgyek akik igy akarnak kiteljesedni..csoda-e, ha felnottebb korukban Esterhazyert stb..rajonganak?

Bell & Sebastian 2013.08.28. 01:00:27

@tevevanegypupu: Hehe, a sajátjaimnak bolhapiacokon szedtem össze mindent, amit jónak gondoltam, a hivatalos áruházak helyett.

Szerencsére megvan még minden. Csak macerás lesz feltölteni az okos telefonra, mert mást nemigen látok a fiatalok kezében.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.08.28. 06:45:50

@Bell & Sebastian:

Pedig ott lenne a helye minden okostelefonon a (minél teljesebb) magyar kulturális örökségnek!

Hogy milyen kispályás, senkiházi, balp*cs, mutyista, zsebtolvaj szintű figurák csinálják a magyar kultúrpolitikát, mi sem bizonyítja jobban, minthogy az elmúlt húsz évben szinte semmi nem történt a kulturális örökség "digitalizálása" ügyében. Pedig ennél olcsóbb és hatékonyabb kultúraterjesztő eszköz nincs! Olvasom, hogy most kapott épp egy milliárdot a tévé élére odapottyantott Philipke egy egyhétvégés tévéshowra: egy milliárdból a fél magyar irodalmat föl lehetne pakolni a Világhálóra, hogy mindenki számára szabadon elérhető legyen! S míg milliárdok szóratnak el p*csverésre, a magyar kultúra világhálós jelenlétére gyakorlatilag egy fillért sem fordítanak... Sz*rosok!!!

tevevanegypupu 2013.08.28. 07:45:52

@Bell & Sebastian:

Az okostelefonnal meg szamitogepekkel kapcsolatban az jut az embernek eszebe, hogy tudnak-e egyaltalan folyoirassal irni jovo nemzedekunk..vagy ezt nyugodtan ki is hagyhatnak mar a tantervbol, eleg lesz a nyomtatott kisbetuket megtanulni..

Kandeláber 2013.08.28. 09:43:42

A legcikibb az volt, amikor a szürkeállományosok azon fanyalogtak, hogy a Nagy Könyvet az Egri csillagok nyerte.
Sehol egy Imre Kertész vagy Konrád.

pagesailor 2013.08.28. 09:51:30

@bbjnick: @Bell & Sebastian:

dia.pim.hu

Innen le lehet töltögetni digitálisan egy csomó mindent, nyilván nem teljes, nem is lesz az, de elég jó összeállítás.

pagesailor 2013.08.28. 09:58:01

@Kandeláber: Nem az a gond, hogy nincs Kertész, vagy Konrád, hanem hogy az Egri Csillagok azért nem egy akkora kimagasló remekmű (csak Gárdonyinak van sokkal jobb is). Egyszerűen ez az utolsó hosszabb lélegzetvételű magyar könyv, amit még kb. mindenki elolvasott középiskolában.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2013.08.28. 10:12:05

@Kandeláber: abban semmi ciki nincs. ez valóban egy szégyen. és még csak nem is azt jelzi, hogy eztet olvasták utoljára, hanem csak ez jut az eszükbe. és ez még semmi. a tanárok között is ez volt a févörit egy felmérés szerint.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2013.08.28. 10:14:23

A FISZ több mit 23 ezer középiskolást kérdezett meg, hogyan töltik szabadidejüket. A Országos Középiskolai Kutatás szerint a diákok szívesebben mennek moziba mint például színházba vagy koncertekre. A vidéki és a budapesti diákok mozizásában jelentős eltérés van. A fővárosiak gyakrabban mennek filmszínházba: a budapestiek 49 százaléka, míg a vidékiek 34 százaléka volt moziban legalább egyszer az elmúlt egy hónapban. Hasonló a helyzet a tanároknál is, a fővárosiak gyakrabban járnak moziba. A megkérdezettek 4 százaléka még soha nem volt színházban. A budapesti diákok egyébként színházba is gyakrabban járnak mint vidéki társaik. Érdekesség, hogy az operát pedig sem a tanárok, sem pedig diákjaik nem kedvelik. A tanároknak 25 százaléka, míg a diákok 69 százaléka még sosem választotta még ezt a kikapcsolódási formát- írja a boon.hu. A kutatás szerint a diáklányok többet olvasnak, mint a fiúk. Ugyanez a helyzet a tanárnők és a tanárok között is. A lányok egyébként többet olvasnak szórakoztató és szépirodalmat is. A válaszok alapján a diákok kedvenc magyar könyve a Sorstalanság. Második az Abigél, harmadik a Tüskevár. A tanároknál az Egri Csillagok, A gyertyák csongik Égnek és az Abigél a sorrend. A külföldi könyvek között a diákoknál a Harry Potter-e áll az első helyen, megelőzve a Gyűrűk urát, és a Da Vinci kódot. A tanárok elsőszámú kedvence a Száz év magány ezt követi a Mester és Margarita és az 1984. A FISZ évente megrendezett felmérésben 425 érettségit adó középiskola, 23.682 diákja vett rész. A felmérésben résztvevők 50 százaléka fiú, 50 százaléka lány volt, 57 százaléka szakközépiskolás, 43 százaléka pedig gimnazista. A vidékiek és fővárosiak aránya 79 és 21 százalék volt.

:)

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2013.08.28. 10:16:05

@bbjnick:
tündérke, ami fent volt, abból is egy csomót le kellett venni, jogdíj ügyek miatt. amúgy igazad is van.

Kandeláber 2013.08.28. 10:27:19

@jose maria padilla: Akkor csak kierőszakolták, hogy Imre Kertész első legyen.

Alfőmérnök 2013.08.28. 11:02:09

@jose maria padilla: Mit vártál, hogy a tanárok Nádast olvasnak? :)

Egyébként betyár (béke poraira!) egyik értelmesebb megjegyzésében írta, hogy a tanárok mindig is tápláléklánc legalján voltak. Na, most még lejjebb kerülnek, Rózsikáéknak köszönhetően. És ezek tartják magukat Klebelsberg szellemi örökösének. A kurva anyjukat!

gyalog.galopp 2013.08.28. 11:19:16

Talán kezdjük mindjárt a cím értelmezésénél.
"Bűnben fogant-e napjaink irodalmi kánonja?"
A cím eleve kért kérdést vet fel, egyrészt, ha bűnről beszélünk, akkor valamilyen jogsérelemről beszélünk, másrészt, mikorra datáljuk a fogantatást.

A mai irodalmi élet kánonja több , mint 60 éve fogant, tehát a mai képviselők már nem tekinthetők bűnben fogantnak, legfeljebb szellemi árváknak.
A fogantatás bűnét azt hiszem nem kell magyarázni, de úgy tűnik az átörökített gének meglehetősen virulensek.
A fertőzés tüneteit maga a cikk is produkálja, hiszen képtelen a társadalmat, az országot , a világot komplex módon értékelni.
A kánon egy virtuális ködbe húzott egy vonalat, amit ugyan senki nem ért el, nem is lát, viszont arra jó, hogy a konkurenciát, a nemszeretemeket ez alapján ki lehessen golyózni. A jelenlegi kánonnal nem az a gond, hogy miben fogant, hanem hogy az egy bites gondolkozásból nem bir kilépni, jobb, vagy bal, náci, vagy nem náci, velem, vagy senkivel, én vagy senki.

Kandeláber 2013.08.28. 11:35:57

@Alfőmérnök: És a filozófusok, esztéták és politológusok meg a csúcsán, mi?

Alfőmérnök 2013.08.28. 11:36:52

@Kandeláber: Mi a probléma, te buta fasz?

Kandeláber 2013.08.28. 11:39:56

@Alfőmérnök: Választékos a szókincse, atyus.

Kandeláber 2013.08.28. 12:00:19

@pagesailor: Én azt nem értem, miért "gond"?
Dehogynem értem.
A szürkeállomány kizárólagos birtokosainak nem tetszik az "Egri csillagok". Meg a sváb származású Gárdonyi.
Bezzeg Kahána Mózes...

pagesailor 2013.08.28. 12:17:03

@Kandeláber: Most akkor érted vagy nem? Mert ebből a posztból nem igazán derült ki.

Kandeláber 2013.08.28. 12:24:05

@pagesailor: Lakner tagadja a rózsadombi paktumot, és mosdatja Nádast meg a hasonszőrüeket.
Csontosnak van igaza.

Alfőmérnök 2013.08.28. 12:47:06

@Kandeláber: Ezt legalább megérted. (Mert padillának írtam, abból egy mukkot nem értettél meg.)

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2013.08.28. 14:07:05

@Alfőmérnök:
igen, hát otthon feltétlenül ki kell egészíteni a gyermek nevelését.
az enyém még alig múlt három, és azt játssza reggel a megőrzőbe menet, mikor a liftre várunk kézenfogva, hogy na, apa, lesz benne proli?

/ehhez persze egy időre fel kell tűnjenek munkások, mondjuk felújítás céljából, a házban/

tevevanegypupu 2013.08.28. 14:14:19

@jose maria padilla:

Ezt olvasva - a statisztikat - orommel allapitom meg, hogy nepunk nem vesztette el artatlan lelkuletet es a vilag gonoszsagaival szemben tovabbra is felfegyverkezett, hisz a komplikaltmentes egyszerusegben. De a Sorstalansag mint kedvenc..kenytelen vagyok azt gondolni, hogy akik ezt a konyvet elso szamu irodalmi oromforrasuknak mondjak, titokban repesnek attol, hogy ezt meg tudta irni Kertesz Imre..Ki tudja kit mi szorakoztat..

gyalog.galopp 2013.08.28. 14:46:54

@tevevanegypupu:

A statisztikákat mindig is szerették készíteni. Pár évtizeddel ezelőtt , középiskolásként nekünk is ki kellett tölteni egy ilyen űrlapot.

A kedvenc költője kérdésen elgondolkoztam, ha annak 2-3nak valemlyikét írom be, akiről egyáltalán hallottam, hát lebunkóznak, aztán eszembe jutott a TV híradó, ahol egy ifjú titán költőcske , új füzetecskéjét éltették, hát beírtam.
Az osztályban 20%-os népszerűséget ért el a költőcske, aki ezzel dobogós helyezést ért el, annak ellenére, hogy később egyszerűen eltűnt a köztudatból.
( mellesleg akkor összesen kettő db TV csatorna működött, az se minden nap.)

Alfőmérnök 2013.08.28. 15:10:47

@jose maria padilla: Majd az lesz a jó, mikor négyig köelezően benntartják az iskolában a proli osztálytársai meg kontraszelektált, alulfizetett, agyonnyomorgatott tanárok között.

tevevanegypupu 2013.08.28. 15:44:51

@gyalog.galopp:

Egy idoben a magyarok kedvenc koltoje Petofi volt, a kedvenc gyumolcse az alma, aztan jott Ady es a banan, most talan Szalinger es a kiwi?:)

Bell & Sebastian 2013.08.28. 15:48:58

@bbjnick: Szerintem -szervezett formában- gond nélkül megoldható lenne, hogy letöltésért fejpénzt kapjon a szerző. A reklámbevételből vagy adatforgalom díjából. Sok Fische - kirántott hal.

Bell & Sebastian 2013.08.28. 15:50:33

@tevevanegypupu: Nem tudnak írni, előbb egyetemi anyaggá lett, mostanra a tripladoktorok kiváltsága.

Bell & Sebastian 2013.08.28. 15:52:06

@pagesailor: Stimmel, hetvenes-nyolcvanas évek.

gyalog.galopp 2013.08.28. 17:37:41

@tevevanegypupu:

Irodalom és politika. Kurvára nincs képben, aki ezt a kettőt bárhol, bármikor egymástól elválasztja.
Nézz körül, egy rezsim bukásával, pontosabban egy rezsim képviselőinek bukásával, vagy akár nem megbuktathatásával gombamód kezdenek szaporodni a diktátorok, antidemokraták és mindenki , oda-vissza kultúrkampfot emleget.

A művészvilág is a piacról él, mindig is el kellett, el kell adnia magát valahová, különben éhen hal. Kis pénzzel nincs művész, legfeljebb művészet, miután a művész meghalt.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.08.28. 17:53:55

@pagesailor: @jose maria padilla: @Bell & Sebastian:

1) A magyar kulturális örökség 99,9%-a nem jogdíjköteles mégsincs fönn a Világhálón.

2) A jogdíjköteles anyagok fölhasználását mindenütt a világon meg tudják oldani; nálunk is meg tudják oldani, ha és amikor akarják (a Digitális Irodalmi Akadémia szövegeinek jogtulajdonosai például jelképes átalányt kapnak, amivel nagyon boldogok és nem akarják letiltatni a szövegeket a Világhálóról).

3) Ismétlem: az tragikomikus, ami nálunk van, valószínűleg Kirgizisztán vagy Burkina Faso összehasonlíthatatlanabbul előrébb van saját kulturájának világhálós megjelentetésében, mint mi. Mindent elmond a helyzetről, hogy a legnagyobb magyarnyelvű világhálós könyvtárat a MEK-et (Magyar Elektronikus Könyvtár --- www.mek.oszk.hu) egy könyvtári alapítvány működteti (önkéntesek közreműködésével) és felajánlott(!) digitális anyagokat közöl vagy hogy a DIA (Digitális Irodalmi Akadémia), amely Kossuth-díjas "kortárs" szerzők műveit hivatott megjelentetni a neten, anyagai (aki rendszeresen használja, tudja) töredékesek, hiányosak (cenzúrázottak???!!!).

3+1) A probléma az, hogy a kultúrára szánt csilliárd-milliárdokat rendre elfagyizzák azok, akikre rá van bízva és a legelemibb feladatokra nem költenek filléreket sem, ha abból nem tudnak "illő" sápot húzni. B*szódjanak meg!

szesztű_hányni 2013.08.28. 17:55:20

Mi' csiná'sz blogmotor, b*szom a szíved???!!
!

Alfőmérnök 2013.08.28. 18:09:41

@bbjnick: "a Napkelet, (csúcsidőszakában) negyvenezerben"

Ez egy kicsit soknak tűnik. Forrás?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.08.28. 18:22:26

@Alfőmérnök:

Valahol olvastam, de nem találom a forrást. Lehet, hogy nyomtatott anyagban volt valahol, nem a neten. Ha megtalálom vagy eszembe jut, közlöm.:-) (Természetesen tévedhetek is vagy össze is keveredhetett valami a fejemben --- ha konkrét adatokat találok valahol a Napkelet példányszámaira, azt is közlöm:-))

Alfőmérnök 2013.08.28. 19:17:13

@bbjnick: A "spenót"-ban csak ennyit találtam róla:
"a folyóirat története a konzervatív irodalom kimerülésének, eljelentéktelenedésének története".

A neten meg ezt:
"Az 1922-ben Tormay Cecil szerkesztésében megindult Napkelet "a keresztény és nemzeti alapon álló írónemzedék folyóirata és a Nyugat ellensúlyozására indult" - hirdette. Bár tekintélyes írók és akadémikusok álltak mellé, nem tudott jelentősebb példányszámot elérni."
vmek.oszk.hu/03100/03157/03157.htm#29

Egyébként '23-'39-ig fent van az összes szám a neten.
epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=2076

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.08.28. 19:29:26

@Alfőmérnök:

S mi olvastál még a "spenótban"?:-D

Mondom, ha találok valami érdemi forrást, linkelem!:-)

gyalog.galopp 2013.08.28. 19:38:02

@bbjnick:

Csupán laikusként kérdezem, nem lehet valami összefüggés a tankönyvkiadás privatizácója és a digitalizálás elmaradása között?
Azért a tankönyv, meg a hozzá tartozó szöveg gyűjtemények , kötelező olvasmányok elég szép falat volt.

Alfőmérnök 2013.08.28. 19:49:16

@bbjnick: Akadémiai Kiadó, Budapest 1966 :)

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2013.08.28. 19:53:02

@bbjnick: Ötezer példányban.

www.kommentar.info.hu/lapszam/2010_1
(Tóth-Barbalics tanulmány, azon belül 51. oldal)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.08.28. 20:14:14

@Holger Hartland:

Meglehet. A kérdés csak az, hogy mikor? Vagy ha ez egy átlagos érték, akkor ez az adat kb. annyit ér, mint amit a Nyugattal kapcsolatban szoktak emlegetni. A Nyugattal kapcsolatban 500-1000, 600-900, ill. max. egy-két ezres adatot szoktak emlegetni.

Ekkora volt az a réteg, amely efféle kiadványokat olvasott. (Ma sem igen több:-))

Valamint, ha a számok (nagyjából) helytállóak a Napkelet olvasóinak száma min. duplája, max. tízszerese volt a Nyugat olvasóiénak. Tehát a jelentősége több, mint nem elhanyagolható.

Bell & Sebastian 2013.08.28. 20:17:56

Egy régi kétség margójára: Tormay Cecile

"... Két debreceni professzor felterjesztésére jelölték 1936-ban az Irodalmi Nobel-díjra. Bekerült a legjobb öt pályázó közé. Ekkor nem sikerült díjat kapnia, de úgy hírlett, hogy 1937-ben a Nobel-díjat magyar és skandináv írónő között osszák meg. Váratlan, szívelégtelenség miatt bekövetkezett halála azonban meghiúsított minden emberi és földi számítást. ..."

Osztják, de mindegy.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.08.28. 20:17:56

@gyalog.galopp:

Nem tudom, de nem hinném.

Tankönyvek mindenütt vannak, a digitalizálást, világhálós megjelenítést mégis mindenhol meg tudják oldani. Kivéve nálunk:-(

Bell & Sebastian 2013.08.28. 20:58:32

Kollarits Krisztina - Napkelet

www.tormaycecile.com/pdf/PH_Napkelet_fejezet.pdf

A lap teljes története. Az állandó, előfizetői példányszám 4.000 körül lehetett, de mivel utánnyomásokkal pótolták a standra kitett példányokat, ez újabb 2.000 - 2.500 példány lehetett.
Nem tévedünk nagyot, ha megjelenésenként átlagosan hatezerrel számolunk.

A tanulmány (phd. dolgozat részlete) a végén kitér a fasiszta, olasz állammal ápolt hivatalos, magyar kapcsolatokra is, Mussolini pozitív szerepére revizionista törekvéseink nemzetközi érvényesítése terén, az olasz pénzügyi és haditechnikai segítségnyújtásra.

gyalog.galopp 2013.08.28. 21:00:18

@bbjnick:

ez így van, pontosan ezért kérdeztem. Hallottam, hogy a gyerekekkel megvetetik a tankönyveket, de annak csak egy részét használják valójában, mert a tanerő az internetről tölteti le az anyagot. A gyerekek ezt többnyire ki is nyomtatják, aztán tintapatron és papír formájában ezrekkel növelik meg a családi költségvetést havi szinten.

Bell & Sebastian 2013.08.28. 21:05:33

Miért nem váltják vissza és osztják ki többször is ezeket a rohadt tankönyveket? Amikor firkálásbiztossá lehet tenni gyárilag minden egyes lapot? Jaa, hogy abban nincs biznic! Ha csak úgy nem.

Bell & Sebastian 2013.08.28. 21:09:10

@bbjnick: Spenót. Gondolom, volt óvodás. Vagy nem vették fel, származása miatt és mesélték? Hihi.

(mindjárt harap a piránya, csak kicsit várni kell)

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.08.28. 21:09:11

@Alfőmérnök: nem, én nem vagyok úgy kiéhezve mint te, hogy az ideológiádat, gondolkodásodat befolyásolja, dekoratív-e a célszemély, vagy sem. szánalmas, ahogy randizni próbáltál mj-vel, vagy most csapod a szelet ennek az izének.
jó lenne ha leállnál a drogokkal
(minek akarsz folyamatosan posztolni nálam amúgy a mai napig állandóan? van saját blogod, menj oda kicsinyesen gyűlölködni glorozni, meg loxonozni)

@SontPent: a hős. göncz papa, meg mécs is ült börtönben, sőt még kádár is, mind hősök, a nemzet nagyjai nemdebár.
betiltották a filmjét, aztán 26 évesen bkv vezérigazgatót csináltak a fiából, sokan lázadnának így a rendszer ellen

kkbk.blog.hu/2013/08/07/a_vitezy-hankiss-erdos-klan

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.08.28. 21:10:29

@Bell & Sebastian:

Akár így is történhetett (és valószínűleg így is történt).:-)

Alfőmérnök 2013.08.28. 21:14:00

@tesz-vesz: "minek akarsz folyamatosan posztolni nálam amúgy a mai napig állandóan? "

Nem igazán értem, mire célzol, nem akarok posztolni nálad már jó ideje, néha benézek az adminfelületre, lehet, hogy te azt érzékeled?

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.08.28. 21:17:56

@Lakner Dávid: hát hogy ostoba szdsz-es jellem vagy laknerkém azt már láttuk. ostoba, mikor jó költőnek tituáláltad l. simont, miközben el sem olvastad ; hogy szdsz-es, mikor xenofóboztad a magyarokat, miközben fogalmad sincs a táborokról.
értem én, csak akkor te minek írsz? grafomániát a klinikán kell kezelni, nem egy olyan oldalon, amit emberek olvasnak.

de sorolhatnám még a félműveltségre és a lustaságra példák sorozatát, ha már lehajoltál a polgárok közé, olvasd csak nyugodtan, bár gondolom ahogy a mandi főoldalán úgy itt is diszkréten visszavonulsz, és nem látunk ezen a poszton többet.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.08.28. 21:19:52

@Alfőmérnök: üres posztokat látok amiket te csinálsz

Alfőmérnök 2013.08.28. 21:26:26

@tesz-vesz: Ez meglep, nem állt szándékomban. Lehet, hogy az új adminfelülettel bénáztam.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.08.28. 21:30:23

@Alfőmérnök: valahol olvasta, ja...

semjénttömjén elvtársúr és smittpaci szellemi örököse akar letagadni engem
kkbk.blog.hu/2010/09/20/takaro_mihaly_tormay_cecille

új idők és 30 000

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.08.28. 21:40:28

@gyalog.galopp: @Bell & Sebastian:

Én annak a híve vagyok, hogy minden gyerek kapjon "friss" tankönyveket, amelyeket aztán megőrizhet vagy eladhat (vagy kidobhat) stb. Nekünk, nekem is és a feleségemnek is van még olyan ált. isk.-i tankönyvünk, amelyet megőriztünk. A gyerekeim is őriztek meg tankönyveket, egyiküknek nemrég kellett elővennie néhány középiskolás tankönyvét, mert az egyetemen olyan anyagot tanultak, amelynek megértéséhez ismételniük kellett a középiskolában tanultakat (a csoporttárai is az ő könyvét fénymásolgatták, mert nekik már nem volt meg az a régi tankönyv).

Szóval, szerintem, kapja csak meg minden gyerek a tankönyveit és éljen azzal belátása szerint! (Persze, nem kell nagyon csicsa, nagyon drága tankönyveket készíteni --- a mieink is nagyon fapadosak voltak anno ---, a belbecs nem a külcsínen múlik.) Ettől még működhet a tankönyvek utólagos felhasználás, mi is vásároltunk már antikváriumban olyan tankönyvet, amire szükségük volt a gyerekeinknek az iskolában, de tankönyvboltban már nem volt beszerezhető.

S erről jut eszembe! Most hallottam egy tanártól: az ált. isk. elsősei szeptembertől ingyen kapják a tankönyveiket, amelyeket azután (év végén) kötelesek leadni, a következő év elsőseinek. Igen ám, csakhogy arra már nem gondoltak a rendelet megalkotói, hogy az elsős könyvek kilencven százaléka munkatankönyv (abban dolgoznak a gyerekek), azaz nem használható föl többször! Az iskolák egy része most azt a megoldást választotta, hogy az ingyenesen megkapott könyvcsomagokat bepakolja a könyvtárába (hogy a rendeletnek eleget tegyen) és mégegyszer megrendeli az elsős könyveket és kifizetteti a szülőkkel azokat (hogy a gyerekek tudják tankönyveiket használni).

Ami ma itt megy, az k*rvagáz!!!

Alfőmérnök 2013.08.28. 22:03:37

@tesz-vesz: Most akkor kitiltottál? Brühühühü.
Egyébként a vicc az, hogy bizonyos szempontból többre tartalak, mint a nálad jóval kvalifikáltabb jósdakonzerveket, mert te legalább beszóltál gloárnak, hogy elmebeteg dolog, amit tervez.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.08.28. 22:14:07

@Alfőmérnök: én nem erre emlékszem, nem ezt mondtam, fura, h ez alapján méred az embereket, túl sok jelentőséget tulajdonítasz ennek, állj fel a gép mellől, és ott próbálj meg kapcsolatokat kialakítani élőben, ne a gépnél,

nem tiltottalak ki (téged, titeket), csak elvettem az adminjogod

Bell & Sebastian 2013.08.28. 22:20:57

@bbjnick: Mit gondol, én hogyan nem találkoztam személyesen Gróf Klebelsberg Kunóval?

Progresszív időket élünk, ne önmagából induljon ki. Én már csak úgy vagyok vele, mint a zsidó gyerek az uzsonnájával, ki mit hozott, aszt esz.

(Brezsnyev hangján, akit elkerült a logopédusz)
- Eszt elvtársak! Mától ti is egyenrangú tagjai vagytok a naagy Szovjetuniónak és nem esztek.

Alfőmérnök 2013.08.28. 22:22:38

@tesz-vesz: Ezeket te írtad:

"tesz-vesz · kkbk.blog.hu 2013.01.25. 01:03:38
@gloire: mondjuk az is egy kicsit beteges hogy komment miatt perel vki."

"tesz-vesz · kkbk.blog.hu 2013.04.19. 15:58:01
@gloire: majd ha ténylegesen megvernek vascsővel, akkor tegyél feljelentést, és mutogasd alfi kommentjét.
addig nevetséges az ügy. @Alfőmérnök: bolond, úgy is kell kezelni. "

Ilyet, vagy ehhez hasonlót - falafel, hepci és padilla kivételével - tudtommal nem írt senki.
(Persze nem vagyok bolond, de ez részletkérdés és egyébként is "Többet ér egy bölcs bolond, mint egy bolond bölcs.")

Bell & Sebastian 2013.08.28. 22:32:09

Egy bolond oly követ dob a kútba, hogy száz okos sem bírja kivenni.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2013.08.28. 22:43:29

@bbjnick: A Napkeletet államilag is tolták, ezt is bele kell számolni, de nem számháborús céllal, mert az értelmetlen, én sem azért írtam, hanem csak a tény kevéért. A Blikk napi 150 ezer körül van - és? Egy lap jelentőségét nemcsak az adhatja, hogy hányan olvassák, hanem az is, hogy kik - és persze, hogy miket írnak bele. Föl kell rakni mindet a netre, aztán kutasson benne, akit érdekel.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.08.28. 22:58:19

@Bell & Sebastian:

"Mit gondol, én hogyan nem találkoztam személyesen Gróf Klebelsberg Kunóval?" --- írja.

:-D

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.08.28. 23:09:42

@Holger Hartland:

Ez az egész folyóirat-vita onnan jött, hogy fentebb egy alkalmi nick arra hivatkozott, hogy a Nyugat volt, anno, az egy egyetlen jelentős folyóirat:-) Ami, nyilvánvalóan, nem igaz.

Egyébként ezek a folyóiratok korántsem voltak olyan vonalasak és "táborszerűek", mint ahogyan ma ezt visszavetítjük (és amilyenek a mai folyóiratok általában), természetes volt az átjárás a folyóiratok között (egy-egy szerző, akár ugyanazon időben is, akár öt-tízféle folyóiratban is publikált).

"Föl kell rakni mindet a netre, aztán kutasson benne, akit érdekel." --- írja.

No, ez az, amivel mélységesen egyetértek! De nem csak a hájpolt Nyugatot vagy Napkeletet, hanem valamennyi korabeli orgánumot (Kassák lapjaitól a 100%-ig, A Kelet Népétől a Vigíliáig, a Protestáns Szemléig stb. valamennyit.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2013.08.28. 23:49:42

@bbjnick: Igen, mindent, ami Magyarországon könyvtárban, levéltárban elérhető, és nem jogdíjas (vagy kifizethető). Középkori oklevelek, országgyűlési naplók pl. már fönt vannak, az 1910-es népszámlálás is, Vályit és Fényes Eleket is megtaláltam, irodalomból is mehetne minden. Akkor elolvasnék végre egy Wass-regényt. :)

tevevanegypupu 2013.08.29. 00:36:33

@gyalog.galopp:

Mindenesetre kevesen olyan szerencsesek, hogy meg eletukben elismertek oket ugy, hogy jo sok penzt is kerestek vele. Hozzateve meg, hogy egyaltalan nem biztos, hogy eppen ok a valoban jok. Ujraolvasva sokukat felnott vagy idosebb fejjel, legtobb mar erdektelen. Es manapsag a mostaniak kozott meg csak nagy valasztek sincs, akar kiszolgaljak a rendszereket akar nem.

bömböcz 2013.08.29. 19:52:30

@tevevanegypupu:
Természetesen az "irodalmi kánon" kifejezés, legalább annyira orbánista, mint a felcsútleszabajnok, vagy a zsidóirodalmontülisvanélet...
A mandiszerzők beálltak a színes hírgyártók talmudista táborába, többszöri imágót váltva...
De ne keseredjen el dárling, szeláví: mánitólking.

Alfőmérnök 2013.08.29. 20:23:20

@Alfőmérnök: @tevevanegypupu: Egyébként beleolvasgatva ebbe a Napkeletbe, tényleg nem tűnik olyan színvonalúnak, mint a Nyugat. Semmiféle ellenérzésem nincs a konzerv/jobber irodalom iránt (nem teljesen ez a halmaz, de a "népi írókat" kifejezetten kedvelem), ezzel együtt úgy látom, hogy a Nyugat azért mégis egy minőségibb cucc volt.
Az utolsó szám egyenesen szánalmas a sok búvalbaszott Tormay-nekrológgal.
epa.oszk.hu/02000/02076/00146/pdf/

bömböcz 2013.08.29. 20:28:16

@Alfőmérnök:
"a Nyugat azért mégis egy minőségibb cucc volt"

Sálóm!

Alfőmérnök 2013.08.29. 20:38:42

@bömböcz: Egyáltalán nem színvonaltalan a Napkelet sem és igaza van bbjnek ebben:

"Egyébként ezek a folyóiratok korántsem voltak olyan vonalasak és "táborszerűek", mint ahogyan ma ezt visszavetítjük (és amilyenek a mai folyóiratok általában), természetes volt az átjárás a folyóiratok között (egy-egy szerző, akár ugyanazon időben is, akár öt-tízféle folyóiratban is publikált). "

De nem érzem úgy, hogy a Nyugat valami ördögi (zsidó-szabadkőműves, stb.) mesterkedés miatt lenne túlhypeolva.

bömböcz 2013.08.29. 20:52:24

@Alfőmérnök:
Majd valaki csak felvilágosítja magát előbb-utóbb, hogy egy max.1000 példányszámos zsidó újságból mi a faszért kellett magának érettségieznie 1990-ben és máig is...

Alfőmérnök 2013.08.29. 20:57:57

@bömböcz: Nem 1990-ben érettségiztem.

bömböcz 2013.08.29. 21:07:22

@Alfőmérnök:
Kit érdekel, hogy maga mikor érettségizett?!
Az ismeretei és az oktatáspolitika alapján akár tegnap is lehetett volna...

tevevanegypupu 2013.08.29. 21:23:02

@Alfőmérnök:

Tevedesek elkerulese vegett nem tartom Tormayt - mai szemmel nezve termeszetesen - olyan nagyon jo ironak, de az teny, hogy a Bujdosokonyve miatt erdemes ra, hogy tanitsak es hogy a konyvet elolvassak - lehessen vele vitatkozni is - es ketsegtelen teny az is, hogy Nobel-dijra jeloltek, ez azert nem tortenik meg mindenkivel. Fust Milan viszont jobban megerdemelte ..volna.Sokszor kulonben meg egy-egy korszak legjobb es valoban jo iroi is kimennek valahogy a divatbol. Akkor eppen aktualisak voltak, a stilusuk a kor kovetelmenyenek megfelelo, aztan elmult felettuk az ido, csak irodalombbuzik olvassak oket. Ez a hatalmas vita es gyulolkodes a kulonbozo irok miatt egyebkent felesleges, foleg nem politikai szempontok alapjan..mert egy jo antiszemita vagy kommunista tortenet kivaloan megirva is elvezetes.:)

tevevanegypupu 2013.08.29. 21:27:17

@bömböcz:

El kell olvasni a konyveket, aztan ha tetszett jo, ha nem tetszett akkor rossz az iro... Orban egyebken nem ert a focihoz..:)

bömböcz 2013.08.29. 21:37:21

@tevevanegypupu:
Oké, akkor még ma nekikezdek mindenkönyv elolvasásához...
Ovi egy falusi káderkölök futbalistából lett leendő emigráns...

Alfőmérnök 2013.08.29. 21:49:19

@tevevanegypupu: Nem tudom, a Feleségem történetébe egyszer belekezdtem, de nem olvastam végig, Tormay Bujdosókönyvébe meg bele se olvastam, most csak a szerkesztői munkásságára vetettem egy pillantást - és ebben a minőségében olyan korrektnek tűnik, de semmi többnek. A kánonban biztos helye van. (Egyébként a vérkomcsi "spenót" is elismeréssel szól az "Emberek a kövek között" és a "Régi ház" c. műveiről.)
Szabó Dezsőt meg Németh Lászlót viszont kifejezetten bírom, amit olvastam tőlük, azok alapján bizonyos vagyok benne, hogy mindkettő kivételes intellektus volt, ilyeneket én ma nem látok se a jobb, se a bal, se semmilyen oldalon.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.08.29. 22:31:08

@Alfőmérnök: @bömböcz:

Itt az 1930-as évfolyam első Nyugat és Napkelet számának tartalomjegyzéke:

NYUGAT

Móricz Zsigmond: Nemzeti koncentráció
Kosztolányi Dezső: Két vers: Jó hír
Kosztolányi Dezső: Két vers: Hang
Móricz Zsigmond: A nagy fejedelem: I.
Füst Milán: Kutyák
Hevesi Sándor: A makrancos Shakespeare: 1. A háromszázéves európai hagyomány.
Hevesi Sándor: A makrancos Shakespeare: 2. Miért lett Ferrandóból Péterke?
Hevesi Sándor: A makrancos Shakespeare: 3. Ki a felelős szerkesztő?
Hevesi Sándor: A makrancos Shakespeare: 4. Hol vagy, Rozinante?
Hevesi Sándor: A makrancos Shakespeare: 6. És most beszéljen a bábszínház.
Hevesi Sándor: A makrancos Shakespeare: 7. Mit mond Nyugateurópa?
Komlós Aladár: Mérleg
Adorján Andor: Árverés az Olympuson
Győry Dezső: Játék
Győry Dezső: Élet vagy utazás
Simándy Pál: A szlovenszkói magyar irodalom tíz éve
Simándy Pál: A szlovenszkói magyar irodalom tíz éve: 1.
Simándy Pál: A szlovenszkói magyar irodalom tíz éve: 2.
Simándy Pál: A szlovenszkói magyar irodalom tíz éve: 3.
Simándy Pál: A szlovenszkói magyar irodalom tíz éve: 4.
Fenyő László: Hajnali vázlatok
Kodolányi János: József, az ács
Simkovics Jenő: Négy vers: Üzenet
Simon Andor: Négy vers: Parázshegyen
Simon Andor: Négy vers: Álomélet
Simon Andor: Négy vers: Örvendezés
Nagy Endre: Arckép Eötvös Károlyról
: A szarvasokká vált fiúk
• (IRODALMI FIGYELŐ) (Magyar irodalom) Schöpflin Aladár: Északi fény
• (IRODALMI FIGYELŐ) (Magyar irodalom) Sárközi György: Vajudó idők
• (IRODALMI FIGYELŐ) (Magyar irodalom) Bohuniczky Szefi: Fel a porból
• (IRODALMI FIGYELŐ) (Magyar irodalom) Schöpflin Aladár: Színhely: Budapest, idő: tíz év előtt
• (IRODALMI FIGYELŐ) (Vers) Sárközi György: Szemben az örökméccsel
• (IRODALMI FIGYELŐ) (Vers) Illyés Gyula: Zsoltárok
• (IRODALMI FIGYELŐ) (Vers) Németh László: Öröm
• (IRODALMI FIGYELŐ) (Tudomány és kritika) Barta János: Magyar filozófia
• (IRODALMI FIGYELŐ) (Tudomány és kritika) Szántó Rudolf: Tizennégy júliusa
• (IRODALMI FIGYELŐ) (Tudomány és kritika) Farkas Zoltán: Perlrott Csaba művészete
• (IRODALMI FIGYELŐ) (Fordítások) Gyergyai Albert: Egy férfi a multjára borul
• (IRODALMI FIGYELŐ) (Fordítások) Török Sophie: A halál kocsisa
• (IRODALMI FIGYELŐ) (Fordítások) Mohácsi Jenő: Die Fackel
• (IRODALMI FIGYELŐ) (Apró bírálatok) :
• (IRODALMI FIGYELŐ) (FRANCIA IRODALOM) : André Gide
• (IRODALMI FIGYELŐ) (FRANCIA IRODALOM) : Maurice Barrés
• (IRODALMI FIGYELŐ) (FRANCIA IRODALOM) Gyergyai Albert: «Ethelka»
• (IRODALMI FIGYELŐ) (FRANCIA IRODALOM) François Gachot: «Les enfants terribles»
• (SZINHÁZI FIGYELŐ) Kárpáti Aurél: Háry János
• (SZINHÁZI FIGYELŐ) Schöpflin Aladár: Matyika szinésznő szeretne lenni
• (SZINHÁZI FIGYELŐ) Ignotus Pál: Talpig uriember
• (KÉPZŐMŰVÉSZETI FIGYELŐ) Elek Artúr: Magyar könyvművészet
• (KÉPZŐMŰVÉSZETI FIGYELŐ) Farkas Zoltán: Halápy és Gádor
• (KÉPZŐMŰVÉSZETI FIGYELŐ) Tersánszky Józsi Jenő: Boromisza Tibor képei
• (ZENEI FIGYELŐ) Tóth Aladár: Kórusok - Kodály
• (DISPUTA) Osvát Kálmán: Conférence

NAPKELET

Reményik Sándor :
Versek («Istenem»; A sírtól a bölcsőig; Anonyma; Jön...)1

Gellért Mária :
A szerelem rejtélyei5

Falu Tamás :
Úti por (Vers)25

Rédey Tivadar :
Péterfy Jenő és a történetírás26
Gulyás Pál :
Kis körök kis karikái (Vers)35

Gyallay Domokos :
Stefancsuk veszedelme és megmaradása36

Falu Tamás :
Ölfa(Vers)42

Rexa Dezső :
Az első királylátogatás magyar szinielőadáson43

Dr. Prahács Margit :
A cigányzene és a magyar nepzene47

Vitnyédy Pál :
Nikotinológia53

Gulyás Pál :
Őszi séta Debrecenben (Vers)57

Thury Lajos :
A két asszony58

Szegedi István :
Bal után (Vers)66

Török Sándor :
Az idegen város67

Elvek és művek

—i:
Magyarok a kultúráért81

ss:
Mihályfi Ákos Beszédei: I. Egyházi beszédek. II. Társadalmi beszédek82
Németh László :
Tamási Áron: Erdélyi csillagok.83

Fábián István :
A riportregény. (Szántó György : A bölcső)84

F. J.:
Dr. Pohl Sándor: Képek az angliai jamboreeról86

V. M.:
Dóczy Jenő Arany János-a87

Marót Károly :
Én, Ady Endre88

E. Huszár Irén :
Semetkay József: Mécs László90

Németh László :
Móricz Zsigmond: Forró mezők91

Gál János :
Darnay Kálmán: Kaszinózó táblabírák93

—rlm.—:
B. Czeke Vilma: A lyukas mogyoró. Mesék94

Gaál István :
Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára94

M. Gy.:
Pécsi László: Szalomea96

(Th.):
Cholnoky Jenő dr.: A napsugár diadala96

Szemle

Brisits Frigyes :
Szent Imre herceg97

Fekete Lajos :
Irodalmi élet a Vajdaságban99

Tudományos élet102

Színházi szemle103

Képzőművészeti szemle105

Zenei szemle107

Magyar folyóiratszemle110

Kielemezhetjük!

bömböcz 2013.08.29. 22:39:28

@bbjnick:
Oké, kezdjük a gazdasági mutatókkal:

Úgy tudom, hogy a Napkelet 60.000 példányszámos nagysikerű kiadvány volt, míg a Nyugat legkimakszoltabb példányszáma 2000 volt (és szegény József Attilát is elhajtotta majortamás a redvás picsába, amikor egy kis korábban beígért pénzt kért...)

Alfőmérnök 2013.08.29. 22:55:34

@bbjnick: Legalább egy évnyi termést kellene figyelembe venni egy valamirevaló összehasonlításhoz, paraszt! (Persze az se biztos, hogy reprezentatív minta lenne.
Pl. '37:
epa.oszk.hu/02000/02076/00152/pdf/EPA02076_Napkelet_1937_tj.pdf
A Nyugatnak nincs éves tartalomjegyzéke, de a havi tartalomjegyzékek alapján fejben könnyen összeállítható.
epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=22&aktev=1937 )

bömböcz 2013.08.29. 22:57:13

@bbjnick:
Egyébként Móriczon nem csodálkozom, részben meg is értem...
De ...Arma Gedeon vajon nem kap-e rohamot?

tevevanegypupu 2013.08.29. 23:02:48

@bömböcz:

Gondolja, hogy Ovi is ott tartogatja a borondjet az agy alatt? Csak azt nem tudom hova megy majd emigralni..biztos, hogy nem Nyugat fele veszi az utjat..Esetleg tan Romaniaba..

bömböcz 2013.08.29. 23:06:13

@Alfőmérnök:
Azt azért elismerhetné, hogy egy bibsilibsi-szamizdat szerűség volt a "Nyugat" ...
A nagynevű magyar írók itt találtak fórumot a rendszer szemberöttyintésére... ki többért, ki kevesebbért, vagy csak passzióból, "hitvallásból" adódóan.

tevevanegypupu 2013.08.29. 23:06:47

@Alfőmérnök:

Hat ez az..a Bujdosokonyvet en sem olvastam csak itt-ott, viszont a Felesegem tortenete lenyugozott. Nem egyszeru az biztos az egesz, de nagyon ujszeruen (akkor) irta meg, nyilvan volt amulas es bamulas..Fust Milannak egyebkent a Naploi az igaziak..hogy micsoda egy hochmecolos gondolatvilaga volt az nem kifejezes.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.08.29. 23:09:37

@bömböcz:

Hát, a példányszámok számolgatásába már odáig eljutottunk, hogy a Nyugatnál a 900 a max., a Napkeletnél az 5000 körüli a biztos:-) Az is tény, hogy a Napkeletben bőven volt állami lovetta, míg a Nyugat maszek projekt volt (más kérdés, hogy akik a Nyugatot pénzelték valószínűleg jobban el voltak eresztve, mint a korabeli magyar állam:-)). Hogy szegény József Attilát ki pénzelte és ki nem, az egy elég összetett kérdés, de én is úgy tudom, hogy akik a Szép Szó-emlékszámban siratták, azok közül többeknek valóban volt miért lelkiisneretfurdalást érezni.

bömböcz 2013.08.29. 23:13:16

@tevevanegypupu:
Természetesen valami olyan éghajlati övet választ, ami a bőre/habitusa típusának a legmegfelelőbb: mediterrán...
A Felcsút 3-ad osztályba sorolását, már nem fogja megvárni, irány a rothmeer és környéke.

Alfőmérnök 2013.08.29. 23:20:53

@tevevanegypupu: Füst Milánnak két művét ismerem jobban, A szexuál-lélektani elmélkedéseket és Látomás és indulat a művészetben-t, ez utóbbit nem teljesen terjedelmében. Mindkettő izgalmas olvasmány. :))
A versei viszont nem jönnek be.
A Feleségem története be van tervezve, nem azért mert annyira tetszett volna, amit olvastam belőle, hanem mert olyan emberek ajánlották, akiknek adok a szavára.
Persze a kor Bell&Sebastianjai Füst Milán könyveit is indexre tették, elégették, bezúzatták.

bömböcz 2013.08.29. 23:24:53

@bbjnick:
Igen, bocs a 60.000 az Új idők volt...
Egyébként az is egy érdekes kérdés, hogy Adyt(a beteg dekadenst), vagy József Attilát(a géniusz prolit) milyen sors hajtotta ebbe a "sorsközösségbe"?
Továbbá, a nem zsidó liberális, addig magyarul írókat...

bömböcz 2013.08.29. 23:29:09

@Alfőmérnök:
Hmmm...judapesti romlások virágai, rusnya, gnóm, nyáladzó zsidók kéjelgései...pornónagyhatalom.

bömböcz 2013.08.29. 23:47:17

@bbjnick: Én egyébként a századfordulóval kezdeném (amikor 1,5millió ember kitántorgott ámerikába), 1920-ig tobzódtak akár a röplapokon is. Ezt követően vegyük csak a kábáré műfajt...
Amikor az emberi szellemet megmozgatják...

2013.08.30. 08:13:50

@tesz-vesz: Vitézy filmjét megnéztem (majdnem végig), teljesen korrekt: Wittner Máriával, Pongrátz Gergellyel van benne interjú. Vannak benne nem látott felvételek. (Amúgy Wittnerrel együtt mutatta be a filmet Vitézy.)

Már ne haragudj, de Vitézy Dávidból nem a baloldal csinált (nem BKV) BKK vezetőt. Aki, mindentől függetlenül, jól végzi a dolgát, sokat javult a budapesti tömegközlekedés.

Bocs, hogy ezt mondom, te szerintem egy sikertelen, frusztrált ember lehetsz. Attól, hogy csípőből lekomcsizod azt is, aki lehet, hogy nem is az, hanem csak elért valamit, az nem visz előbbre.

tevevanegypupu 2013.08.30. 08:20:17

@Alfőmérnök:

Ne fantazialjon, Bell nem egetne soha konyvet, pedig annyi jo kis tuzrevalo komcsi konyv jelent meg, jobbak mint a Tuker alagyujtos.

tevevanegypupu 2013.08.30. 08:23:27

@bömböcz:

Jelenleg testverpartunk uralkodik arrafele, szoval biztosan szivesen fogadnak. De tudja nem hinnem, hogy egyelore felnie kellene es borondot ramolni. Viszont azt nagyon nem bannam, ha a demokrata ellenzek iranyt venne a tengerentulra..Esetleg talan Kanadaba, ott mar megalapoztak hirnevuket az uldozott nemzetiseg illusztris tagjai, orulnenek nekik.:)

Alfőmérnök 2013.08.30. 10:48:45

@tevevanegypupu: B&S egy igazi gyilkos indulatú alember. Hogy maguk mit kedvelnek benne, nem értem (jóhiszeműen feltételezem, hogy nem az ostoba rasszizmusát, antiszemitizmusát), de nem is érdekel.

Sejehaj 2013.08.30. 13:37:42

A cikkben szereplő urak nagyon jók hosdzútávú köldöknézésre! Szerintem a jövővel kellene többet foglalkozni. Például itt van ez a figyelemre méltó kezdeményezés: facebook.com/irjpontosan

Az utolsó helyesírási szabályzatot 1983-ban adták ki, azóta csak farigcsálják. Nem kellene a technikával, a korral haladni?

fran7 2013.08.30. 14:59:11

@Alfőmérnök: Mikor Szabó Dezsőtől olvastam az Elsodort falut, akkor idegesített a hazudozás és ferdítés, amivel elemezték azt a szöveget. Egy sokkal keserűűb és önironikusabb szöveg, mint, aminek láttatni akarják.
Néemeth Lászlótól sokat olvastam, az tetszett tőle, hogy a női szemszöget erősen, jól ragadta meg. Hozzá hasonló kalibert én se látok most a magyar irodalmi palettán.

Bell & Sebastian 2013.08.31. 00:49:31

@Alfőmérnök: Üdítő pillanat, mindahányszor tiszta fejjel és nem bedrogozva osztja az észt filmesztétikából.
Szeretne kipiszkálni, mint a többieket? Komoly zavar van a fejében, pszichopata.

Bell & Sebastian 2013.08.31. 00:53:01

@Alfőmérnök: Pontosan így lehetett, ahogy mondja, alaposan beszíva. Érzékel még valóságot egyáltalán, szarkeverő pajtás?

Bell & Sebastian 2013.08.31. 01:06:25

Hogy a témához is szóljak, diagnózis helyett, bizony a Napkelet az irodalmi felén permanensen vérzett, majd vérzett el. A másik a kritikai fél volt (a szépírás mellett). A linkelt tanulmány szépen hozza, hogy a kultuszminiszter projektjének indult és hogy mifajta machinációk folytak a háttérben egy-egy jobb tollú író skalpjáért. De azért a pénz őket sem vetette fel a nemzeti oldalon (ezt is részletesen taglalja), hiszen akkor az éhenkórász skriblerek tolongtak volna a megjelenésért.

A másik bibi maga Tormay volt, aki sokat hibázott a szerkesztés területén. No, nem mintha az utódja tehetségesebb lett volna.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.08.31. 03:47:37

@Alfőmérnök: ha egy komment miatt perel, és perelt?
ha nem akkor, nem beteges. ne ma tervezgetés beteges, hanem a perelés
álljál már le a szerekkel, te nem is vagy valódi nikk, valódi ember, te egy álnikk vagy. csak egy kitalált karakter, ráhibáztam?

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.08.31. 03:49:43

@Alfőmérnök:
"Többet ér egy bölcs bolond, mint egy bolond bölcs."
de te már régóta semmit nem raktál le az asztalra, csak panaszkodsz folyamatosan

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.08.31. 03:55:39

@Alfőmérnök: azt hiszem talán pont spiró (de lehet h vmi más) mondja, mikor megkérdezték az m1-en a nyugatról és mondta, hogy olvasgatott bele gyakorta és elég színvonaltalannak talála

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.08.31. 04:01:49

@SontPent: te miről beszélsz, te teljesen ostoba?

melyik filmjét láttad vitézytől?! mert van neki több is, te gondolom vmi dokut láttál, nézzél meg egy játékfilmet, csapnivaló, ízléstelen.
valószínű azért szónokol itt a komcsi tábla előtt mert nem komcsi ugye?
ki a * beszélt arról h vitézyből az ún. baloldal csinált vigazgatót?? a fidesz csinált, de ők is posztkomcsik, te vak vagy?
vitézy dávid nagyapja erdős péter a popcézár, tudod ki az te szerencsétlen hülye? szerinted nem komcsizhatom le ezekután?! hol élsz? bányában?

Alfőmérnök 2013.08.31. 13:07:27

@tesz-vesz: „nem a tervezgetés beteges, hanem a perelés”
De, a tervezgetés is beteges.

„csak egy kitalált karakter, ráhibáztam?”

Hát ezt kurvára eltaláltad, zsenikém! :)))))))))
A többit nem.
Nem panaszkodom, hanem próbálom felnyitni az emberek szemét(eddig nem sok sikerrel). Sokan viselnek szemellenzőt, nem akarják látni azt, ami az orruk előtt van. Röviden:
B&S és gloire igazi gyilkos indulatú alemberek. Többet nem érdemes róluk tudni.
Loxon egy takonygerincű pöcs. Emellet indulatos is, hiába próbálja leplezni karótnyelt-arisztokratikus-sztoikus stílussal.
Tevevanegypupu elég ostoba ahhoz, hogy ne vegye észre, hogy hiénák közé keveredett. MézesRozi ezt tudta és élvezte. Ezért volt elkerülhetetlen a bukása.

Bell & Sebastian 2013.08.31. 13:26:34

@Alfőmérnök: És akkor mi van, ki vagy te, Zuroffa kurvaanyádat? Nem, egy beteg drogos. Sertéstelepi illat a pipacsmezőn.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.08.31. 13:51:50

@Alfőmérnök: de én nem ezt mondtam te balfsz

az emebrek szemét nyitod ki??! mi vagy te egy elcseszett mini marthin luther king? te szerencsétlen, ki a f*szomat érdekel t mit gondolsz kommetlekőkről (!!!!!)

megváltja az életüket ha tudják kicsoda te ostoba, pár kommentelő?? - egyébként nem is igaz
pereld be őket
de nem is húzom fel magam, annyira átlátszó, hogy te is mr kivetlése vagy, egyik profilja, sose értettem mi ebben a jó, és most nem kezdek bele a személyeskedésbe, de ez is olyan mint vmi blikk színvonalű bulvár, kiadni magunkat másnak, akik valójában mi vagyunk, és pletykálkodni a semmikről
Csak azért érdemi dolgokról kéne h szóljon az élet.
ne milyen nyomorúságos dolgokról

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2013.08.31. 13:51:50

@Alfőmérnök: de én nem ezt mondtam te balfsz

az emebrek szemét nyitod ki??! mi vagy te egy elcseszett mini marthin luther king? te szerencsétlen, ki a f*szomat érdekel t mit gondolsz kommetlekőkről (!!!!!)

megváltja az életüket ha tudják kicsoda te ostoba, pár kommentelő?? - egyébként nem is igaz
pereld be őket
de nem is húzom fel magam, annyira átlátszó, hogy te is mr kivetlése vagy, egyik profilja, sose értettem mi ebben a jó, és most nem kezdek bele a személyeskedésbe, de ez is olyan mint vmi blikk színvonalű bulvár, kiadni magunkat másnak, akik valójában mi vagyunk, és pletykálkodni a semmikről
Csak azért érdemi dolgokról kéne h szóljon az élet.
ne milyen nyomorúságos dolgokról

Alfőmérnök 2013.08.31. 18:00:39

@fran7: Igen, Szabó Dezső nagyon keserű és sokszor ironikus. Mondjuk a zsidók (bizonyos szintű) jogfosztását egy időben komolyan gondolta, de a nácikban ugyanúgy a magyarok ellenségét látta - joggal.
Németh Lászlónak a drámáit nem bírom, de tisztességes és éleslátású gondolkodó volt, aki a szárszói beszéd alapján ítéli meg, az valószínűleg nem tud róla semmit.

Alfőmérnök 2013.08.31. 18:06:17

"Rekonstruálni csupán valóságos eseményeket lehet, ez igaz, azt azonban még dokumentumok híján is elmondhatná nekünk Csontos János, hogy mikor történt ez a mi behívásunk. Külön hívatott minket a nagy pesti vadkan, avagy együtt mentünk-e hozzá. Mert Esterházyról úgy tudom, hogy soha nem látta, Parti Nagyról nem tudom, azt azonban biztosan tudom, hogy hármasban nemhogy Aczél Györgyhöz, de senkihez nem mentünk. Mehettünk volna, most már bánom, hogy nem mentünk együtt legalább kuplerájba, de nem mentünk. (…)

Ugyanabban az évben, 1969-ben, amelyben az Elérhetetlen föld végre megjelenhetett, az Eszmélet nem jelent meg, mert Aczél György visszaparancsolta a nyomdából. Csoóri Sándor adott kéziratot, Dobai Péter, Marsall László, Tandori Dezső, Bojtár Endre, Tornai József s így tovább. Sehol a láthatáron posztmodern. 1969. március 5-én írott válaszlevelének vétele után, az ő kérésére került sor második találkozásunkra. Mintegy másfél órán át beszélgettünk Dunára néző szobájában, de semmiféle esélyünk nem volt és nem maradt az egyetértésre. Még ha Utassy József és költőtársai szóba kerültek volna is, nem volt a hangulat alkalmas rá, hogy Aczél pénz és paripa fejében megbízzon egy Csontos által említett alávaló feladattal. Hármunk közül elvileg csak én lehettem volna az áruló, hiszen az adott időpontban Parti Nagy gimnáziumba járt, Esterházy matematikai tanulmányokkal foglalkozott. Én meg azzal jöttem ki az épületből, hogy bármi történjék, én ebbe a házba soha többé be nem teszem a lábam, s ezzel az emberrel semmiféle dialógusra nem teszek többé kísérletet. De nem csak ez.
Tiltakozásom után alig telt el hónap, Fogarassy Miklóst és Horgas Bélát a többszörösen betiltott és ennek ellenére készülő folyóirat miatt zaklatni kezdte a rendőrség. Ekkor mégis írtam Aczélnak. A diktatúra kellős közepén nem tehettem mást. Habár be kellett látnom, hogy nem tudom megvédeni őket. Kurta és igazán érdekes válasz érkezett. Aczél írásban tette világossá az ellentétet a saját politikai elképzelései és a Belügyminisztérium kemény vonalas elképzelései között. Levelezésünk nem titok, az előbb említett kötet függelékében a leveleket is publikáltam. Utolsó hozzám intézett levelének nyíltságát becsültem. Csak éppen a dialógus esélyeit illetően nem volt többé illúzióm. Nem is lehetett. Ettől a márciusi naptól kezdve, hét éven át, minden szerkesztőség, kiadó, színház, filmstúdió minden kéziratomat visszaadta. Lakásom nem volt, újságírói állásomat magam adtam fel, nézhettem, miből élek. Ha nem lettek volna barátaim, ekkora nyomást biztosan nem bírtam volna ki. De nagy örömmel töltött el, hogy szabad vagyok, és még a négy húszas májkonzervemet is megosztom a macskámmal. A macskát kénytelen voltam örökbe fogadni, anyátlanul nyivákolt a festés alatt álló kisoroszi református templom kellős közepén. Tóth József lelkész pedig a barátom volt, azóta sem láttam embert, aki három nyelven jobban ismerte volna nála az Ótestamentumot, két nyelven, plusz németül az Újtestamentumot. Háromszázért béreltem Sághy Zsuzsanna tisztaszobáját a Hősök terén. Akkoriban a tér nem volt más, mint egy széles és gyönyörű tehéncsapás. Reggel mentek a tehenek, alkonyatkor visszajöttek. Télen Sághy Zsuzsanna konyhájában fürödtem a lavórban, nővérei hozták nekem a zöldbabot, az epret, a salátát, a paradicsomot, a hurkát, mikor miből volt fölöslegük, mert látták, hogy a mosolygós fiatalember, így neveztek, különben egyre fogyatkozik. Így aztán igen valószínűtlenül hangzik Csontos János nagy összeesküvési elmélete, miszerint az új kánont már a rendszerváltozás előtt jó pénzért és pompás paripáért összeácsoltuk volna Aczélnál. A rendszerváltásig nem szerepelhettem rádióban, televízióban. Görömbei Andrást maga Pozsgay Imre rakta ki az Alföldtől, mert interjút készített velem. Levélben tiltakoztam. Máig várom a nagyúr válaszát. Darabjaimat csak stúdióban, csak éjszaka, csupán csökkentett nézőszámmal játszották. A rádió egyszerre két munkatársát bocsátotta el, mert nem tudtak a rám vonatkozó informális tiltásról s így tovább." N.P.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.08.31. 21:19:30

@Alfőmérnök:

Mi is a probléma a szárszói beszéddel?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.08.31. 21:33:51

@Alfőmérnök:

El kell olvasni az életrajzát: www.pim.hu/object.863273B3-0A2C-4E24-946E-578F209DB26B.ivy

Rákosista zsidó káderszülők, marxizmus-leninizmus estiegyetem, az "eltiltás" alatt nemzetközi ösztöndíjak...

Miről beszélünk?

Alfőmérnök 2013.08.31. 21:43:24

@bbjnick: Ezzazz, makimajom, kössél bele abba, amit írtam Németh Lászlóról.
Nyilván beteg drogos antifasiszta, zsidó-cigány fajvédő vagyok, azért írtam, hogy Szabó Dezső és Németh László kivételes intellektusok voltak.
Talán nem a legmegfelelőbb időpontban mondta, amit mondott, de Némethet én erkölcsileg nem ítélném el, még a Kádárékkal való alkalmi flörtjei miatt sem. Illyést már jobban, de mikor a Márai nevű nyárspolgár fikázza, az kb. olyan, mint mikor a Mr. Pharmacist nevű mandiner- és loxonblogos szarkupac fikázza Csoórit.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.08.31. 21:58:25

@Alfőmérnök:

Annak, hogy én mit gondolok rólad, annak semmi köze Németh "inkriminált" szárszói beszédéhez:-) Mi a probléma azzal a beszéddel?

"a zsidókérdést a világtörténelem hozta vissza ránk minden eddiginél súlyosabb alakban [...] Ha a helyzet az marad, ami 1937-ben volt: Magyarországon harminc év múlva nincs zsidókérdés; a zsidóság elillan fölfelé, a gyermektelen jómód retortáin. Azóta minden őket reaktiválta. Elsősorban a zsidótörvények, amelyek nem engedték meg, hogy zsidók legyenek a zsidók; az »őskeresztény« középosztályból kellett zsidókat bérelniök. Elmagyarosodott, fél-, negyed-zsidókat szorítottak megbélyegzéssel közébük. A nemzeti ellenállás napilapjait csak az ő pénzükön lehetett megszervezni. Volt legitimisták, fajvédők, klerikálisok szorultak át az ő fennhatóságuk alá. S most itt van egy béke, amelynek ők lesznek a súgói, s ők lehetnek a kinevezett megváltói is. [...] egészen természetes, hogy az önkritikátlan, bosszúszomjas zsidóságnak a szemérmes kultúratisztelővel szemben ebben a négy-öt évben rendkívül meg kellett erősödnie, s nagyon rossz füle van annak a késköszörülésre, aki nem hallja, hogy Shylocknak éppen a szív kell."

Mi nem igaz ezekből a szavakból?

Mi történt Magyarországon 1945 és 1956 között?!

Bell & Sebastian 2013.09.01. 01:12:05

@bbjnick: Annyi tudható, hogy az első beszéde jelentősebb volt (ami nem maradt fenn) és a kettő között zajlott a sztálingrádi csata.

Azaz míg egy évvel előtte (feltehetően) a németség elleni védekezés volt a reális alternatíva, '43 -ban már az angolokat és oroszokat értette busmanokon és tibetieken.

A két részből álló beszéd első részével, amely a magyar történelemmel foglalkozik, ma már nehéz egyetérteni. Teljes egészében megfelel a szoci-marxista felfogásnak.

A második rész már nem annyira problémás, inkább naiv és egyáltalán nem a szidókérdésre gyűrt, hanem az ipari forradalomra és értelmiségi megmaradásra.
Amit maradéktalanul igazolt a történelem, azaz váteszként jósolta meg az elkövetkező társadalmi folyamatokat, a kommunista uralom alatt.

Ugyan nem engem kérdezett, de kiváló beszéd és/vagy elemzés. Leszámítva az első felét és a filoszemita alhangokat, amivel bagatellizálta a zsidó térfoglalást úgy, hogy a gazdasági aspektusáról nem sok fogalma volt. Megdöbbentő, hogy a falusiról se sok.

De mivel a csattanó ennek is a végén van, amivel nagyon beletalált, nem biztos, hogy magának van igaza.

Attól függ, hogy Alfőmérnök mire gondolt. Majd elmondja, ha akarja.

Alfőmérnök 2013.09.01. 02:00:05

@Bell & Sebastian: Szenvedj, féreg!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.09.01. 06:30:25

@Bell & Sebastian:

Amennyire Németh munkásságát ismerem, az alapján azt mondanám (pontosabban: mondom:-)), hogy nem az a kódolós fajta. Vagy nem beszél (ír) valamiről vagy ha beszél, akkor azt mondja, amit gondol:-)

Ami pedig a "Shylock-hasonlatot" illeti: szerintem ép eszű és érzésű ember --- ha tudja, mi zajlott le Magyarországon '45 és '56 között --- nem tagadhatja, hogy tökéletesen helytálló meglátás. Ami akkor megtörtént, arról lehet és kell is beszélni. (Ugyanúgy, ahogy arról is, ami pld. '44-ben történt.) Lehet(ne) vitatkozni, különböző értelmezéseit próbálni adni az eseményeknek --- no, de tagadni vagy --- ami most dívik és ami még sötétebb eljárás --- tabusítani!

Dinamuki · https://vimeo.com/309900652 2013.09.01. 08:06:35

Valóban, mindenki eleve a rendszer szolgája volt, aki publikálhatott? A múltkor Weöres-évforduló volt, ez igaz rá is?
Ha valaki arról beszél, hogy a politika hogyan befolyásolja a művészetet, hogyhogy nem jut eszébe, hogy BÁRMILYEN befolyás káros a politika részéről? Hogy a valódi művész, szellemi életet élő ember egyetlen eszköze, előnye a gazdag belső élet, az érzékenysége, ami csorbát szenved, ha kívülről akarnak ráerőltetni valamit? Neki kell felemelnie magához a többieket, nem a politikának lehúzni a művészt, a tanítót. Miért nem lehet észrevenni, hogy ma sajnos pont ez folyik Magyarországon, holott a legjobb, amit a politika tehet a művészettel, ha békén hagyja.
Csontos cikke pont annak az abszurd ellenségkeresésnek a példája, ami amúgy az újságja egészét jellemzi mostanában...

Bell & Sebastian 2013.09.01. 08:31:20

@bbjnick: Mivel Alfi nem nyilatkozott meg, abban meg, amit maga ír, nincsen vita köztünk, ugorhatunk. :)

@Dinamuki: Ha valakire, akkor Weöresre igaz. Az igazodás a regnáló kurzushoz általában úgy vetődik fel; éhen halsz, vagy szolgálsz? Esetleg a kettő között. Még azt sem mondhatjuk, hogy kivételesen szélsőséges a kommunista hozzáállás az értelmiségi nyekergéshez.

Visszautalva N.L. gondolataihoz, az értelmiség metamorfózison ment keresztül, bázisa kiszélesedett és akik ezen belül lecsúsztak -mint réteg-, például orvosok, tanárok vagy ügyvédek (a társadalmi megbecsültség tekintetében), azok alaposan meg is dolgoztak érte.

Feltéve, hogy egyáltalán létezik olyan gyűjtőfogalom, hogy értelmiség.

@Alfőmérnök: Féregirtó.

tevevanegypupu 2013.09.01. 09:45:57

@Alfőmérnök:

Mindenkivel lehet beszelgetni, a legszelsosegesebben gondolkodo emberrel is, ha az illeto hajlando es tud is viselkedni. Bell nem szelsosegesen gondolkodik, pusztan ki meri mondani a jelenlegi szituacioban politikailag nem korrekt amde a valosagot tukrozo velemenyet..Mondjuk ha csak a fel orszag meg merne tenni, nem itt lennenk ahol vagyunk..politikailag korrekt amde a beka feneke alatti szituacioban. A valosagot latni es nem kepmutato modon mindenfele (hamis) emberi jogokra hivatkozva letagadni a csillagot is az egrol az ugyan nelkulozi a rasszizmust az teny, de semmifele biztositekot nem ad arra, hogy az uldozott nemzetiseg ettol meghatodva azonnal jo utra ter es nem lopja el a bronzszobrokat a terrol, valamint nem gyilkolja le a kis oregembereket egy kilo korteert.

marko11 2013.09.01. 12:40:46

Nádas Péter és Aczél György egykori storyjánál sokkal inkább érdekelne Nádas/Esterházy és Gyurcsány storyja B.őszöd, ill. 2006 ősze kapcsán.
Csontos János meg inkább arról írhatna, hogy a Nagyítás c. (rövid életű) irodalmi hetilapot miért nem tudta megóvni!

Alfőmérnök 2013.09.01. 14:29:11

@tevevanegypupu: Kezdve azzal, hogy nem azt írtam rá, hogy szélsőségesen gondolkodik, un. "szélsőségesen gondolkodókra" nem szoktam írni, hogy gyilkos indulatú alemberek és ostoba nácik. Ha nem azok.

Alfőmérnök 2013.09.01. 14:32:32

@marko11: Nádas sajnos beleesett abba a hibába, hogy elhitte, hogy Magyarországon minden valamirevaló írónak/művésznek meg kell mondania a tutit.

Alfőmérnök 2013.09.02. 17:08:23

@Hepci: Valószínűleg a titokjósdán többen is beszóltak a féregnek (Leskelődő majdnem biztosan), hogy miért nem mertek/akartak a "nyilvánosság előtt", azt nem tudom. (Azt hiszem, hogy Loxon bűvkörébe kerültek, aki élvezi, ha békétlenséget szít a nép között.)

Bell & Sebastian 2013.09.02. 17:29:59

@Alfőmérnök: Most vagy tudod, vagy találgatsz, hangyás?

Alfőmérnök 2013.09.02. 17:51:02

@Bell & Sebastian: Szenvedj, szenvedj, féreg!

Bell & Sebastian 2013.09.02. 18:05:04

@Alfőmérnök: Ugass csak, kutya, a karaván halad.

tevevanegypupu 2013.09.03. 09:03:02

@Alfőmérnök:

Szivbol kivanom, hogy soha ne talalkozzon tovabbra sem gyilkos indulatu emberekkel es nacikkal. Maganak ugy tunik fogalma nincs arrol, hogy kik ezek.:)

Alfőmérnök 2013.09.03. 21:10:56

@tevevanegypupu: Én pedig azt kívánom magának, hogy saját bőrén tapasztalja meg azt a zsigeri gyűlöletet és alemberi indulatot, amit ezek a véglények Alfőmérnök nickkel (és azzal a valós személlyel, akit mögötte állónak gondolnak) szemben tápláltak. Akkor érteni fogja, amit írok.
(Megjegyzem, engem különösebben nem zavar, sőt néha szórakoztat is, főleg mikor azt látom, hogy iszonyatosan szenvednek.)

Bell & Sebastian 2013.09.03. 23:56:37

@Alfőmérnök: Ha kivárja, míg térdre borulnak a szellemi nagysága előtt, örök életű lesz. Ha csak vissza nem viszi az ördög.

Bell & Sebastian 2013.09.03. 23:57:37

@tevevanegypupu: Talán jobb is, az még jobban frusztrálná.

tevevanegypupu 2013.09.04. 17:39:30

@Bell & Sebastian:

Erdekes, soha nem hittem volna, hogy ilyen nehez meggyozni valakit, hogy soha nem utaltak csak nem veszik komolyan amit ir. Alfi a szenvedo liberalisok megnemertett alfifajtajahoz tartoz es abban leli oromet, hogy semmiben.

bömböcz 2013.09.04. 18:09:15

@tevevanegypupu:
Elvették a pénzt a Lauder Javne sulitól, hogy ennyire beizgult alfika?!

Alfőmérnök 2013.09.04. 18:32:17

@tevevanegypupu: Tényleg szánalmasan ostoba vagy. (Vagy aljas.)

@bömböcz: Már megint deliriálsz, nyomorék alkesz?

bömböcz 2013.09.04. 18:39:36

@Alfőmérnök:
Buzikám!
A tisztességes "gyógypedagógusok" tényleg több pénzt kapnak!
Nem mondom, hogy nincsenek (nem kimondott) kritériumok, de...vége a "táboroztatási" buli pénznek!
Eh, igaza van: vicceltem sajnos.

Alfőmérnök 2013.09.04. 18:41:09

@bömböcz: Képzelődjél csak, nyomorék!

Alfőmérnök 2013.09.04. 18:46:29

@tevevanegypupu: Na idefigyelj, te ostoba liba. Nem keresem elő a linket, de te is tudod jól, hogy gloire patkányságával párhuzamosan a nickek feljelentgetése mellett kardoskodtál. És most van képed kijelenteni, hogy " hogy soha nem utaltak"?
Hogy a kuravaanyádba lehetsz ilyen pofátlan, te nyomorult ribanc?

tevevanegypupu 2013.09.04. 19:04:14

@Alfőmérnök:

Szeretne ha valaki feljelentene ugye? Dimitrov vedobeszede a birosag elott!:)

tevevanegypupu 2013.09.04. 19:57:04

@Alfőmérnök:

Olvasni nem szeretni csak irni szeretni.:)

Alfőmérnök 2013.09.04. 19:59:34

@tevevanegypupu: Akkor mások kedvéért másolom be:

" gloire · alkaloida.blogspot.com/ 2013.05.19. 12:39:07
@Disznóvári: Ilyen féreg, olyan féreg, ilyen patkány, olyan patkány... ezek a hosszú évek óta tartó érzelmi kirohanásaid csak a te lelkedet mérgezik, hidd el, másokból vagy szánakozást, vagy megvetést váltanak csak ki.

Egy dologban viszont hatalmasat tévedsz. Ha azt gondolod, hogy egy nick az semmi, egy nick a nick-nek bármit mondhat, mert az csak a "virtualitás" része, akkor nagyon el vagy tévedve. Minden ami itt elhangzik, pontosan olyan - így az esetleges jogi következményei is - mintha szemtől szembe mondanád azt valakinek. A nick név ugyanis nem a fantáziaszülte világ része. Maga a nick és a hozzátartozó jelszó éppenhogy az azonosíthatóságot hivatott biztosítani, az ewgész rendszernek ez lényegi eleme. Ellenkező esetben, nyíltan kommentelhetnél egy szabad szövegboxba, és a szövegedetz aláírhatnád, ahogyan akarod. A nick-ed és a jelszavad a személyazonosságod része.

Nem véletlenül indult ellened hivatalos eljárás, amihez nemsokára mégegy - jóval súlyosabb természetű - fog csatlakozni.

Mr Falafel · menekulttabor.blog.hu/ 2013.05.19. 13:01:22
@gloire: Nem szeretnék ebbe a magasröptű értekezésbe beleszólni, mégis muszáj megjegyzést tennem. No, nem arról, hogy mennyire pitiáner ez a torzsalkodás köztetek, hanem inkább a nicknevekhez (tévesen) kötött valós joghatásokkal kapcsolatban. Biztos vagyok benne, hogy akad olyan jogvégzett ember, akár ügyvéd is, aki van olyan hülye, hogy jogi útra terelje a ti kis színházatokat. Jól ismerem a jogászokat, a 90%-uk szellemi éhenkórász. Azonban a leginkább abban vagyok biztos, hogy ebből legfeljebb jó nagyot szopni lehet, semmi mást. Amennyiben valóban előfordulhat az az elképesztő ostobaság, hogy ebből per vagy eljárás lesz, úgy az általam résztulajdonolt budapesti ügyvédi iroda abban mindenképpen részt kíván venni. Megígérem, helyre tesszük az esztelenkedőket.

tevevanegypupu 2013.05.19. 14:28:52
@Mr Falafel:

Nem tudom hogy megy ez az egesz, de azt hiszem egy nevtelen level irojat is fel lehet jelenteni, ha olyadmivel es megallas nelkul zaklatja a cimzettet ami ragalom, fenyegetes, zsarolas, stb..A nickneven irt uldozes tulajdonkeppen nevtelen levelnek szamithat, bar ahogy a magyar jogaszok forgatjak a jogot es igazsagot, ki tudja..De egy jo ugyved, aki tulajdonkeppen ebben az esetben tobb szemelyt is kepviselhet, vagy tobb szemely feljelentese azert csak szamithat valamit ebben az "esztelensegben".."

tevevanegypupu 2013.09.04. 20:11:02

@Alfőmérnök:

Jol tette, hogy ideirta, szerintem ez mindenkit nagyon erdekel.

Bell & Sebastian 2013.09.04. 20:14:58

@tevevanegypupu: Döntsön maga is mindenkibe optimizmust, mint fasiszták destruktívokba a ricinust.
Csak előtte lakatolja le a budit, ha szereti a látványos tömegjeleneteket.

(Nagy Lajos lényeglátása, szabad átiratban)

Alfőmérnök 2013.09.04. 20:19:24

@tevevanegypupu: Ha valaki kíváncsi rá, hogy kinek van igaza és ki a féreg, így legalább el tudja dönteni.

bömböcz 2013.09.04. 20:23:12

@tevevanegypupu:
Beindult, nem elkezdődött, sőt: folyt. köv.!
Cudálatiasz évadnak nézünk elébe....

tevevanegypupu 2013.09.04. 20:25:06

@Bell & Sebastian:

Jiszborach,vojisztabach,vojiszpoar,vojiszroman,vojisznaszeh,vojiszhadot,vojiszhalleh,vojiszhallol,shomed dukudszho,borich hu!

Allen Gonsberg: Nagyaruhaz Kaliforniaban
:)

tevevanegypupu 2013.09.04. 20:31:43

@bömböcz:

Sajnos a kormanyzati josda technikai okok miatt szunetel, pedig jo lenne tudni, mit hoz a jovo..De tuzijatek az lesz biztosszan!

bömböcz 2013.09.04. 20:37:01

@tevevanegypupu:
A kormányzati jósda üzemel:
120-130 §/hét-on üzemel sikertörténetesen.
Remélem megnyugszik/jólalszik!
Hajrá sikertörténet!

Bell & Sebastian 2013.09.04. 20:51:24

@tevevanegypupu: Mármint a kötetből.

Ez se rossz

JIDDIS KOPF
Yiddishe Kopf
(Eörsi István fordítása)

Zsidó vagyok mert szeretem házi maceszgombóc-levesem
Zsidó vagyok mert apáim anyáim nagybátyáim nagyanyáim azt mondták
__„Zsidó" az egész úton vissza Vityebszkbe és Kaminec-Podolszkába
__Lembergen át.
Zsidó mert Dosztojevszkijt olvasva 13 évesen verseket írok Lower East
__Side-i vendéglőkben asztallapokra, tökéletes szellemi delikateszek.
Zsidó mert buddhista, dühöm áttetsző forró levegő, megvonom a vállam.
Zsidó mert monoteista Zsidók Katolikusok Mohamedánok tűrhetetlenül
__türelmetlenek -–
Blake mondta „6000 évnyi álom" amióta az ős-hamis isten, Nobodaddy
csapdába csalta Adonájt – OJ! micsoda abszolút mesügeség -
Nyugdíjas Zsidó Polgár nincs adóhátralékom féláron kapok busz-, föld­
__alatti és mozijegyet –
Sejtelmem sincs róla ezek a fiatalok hogyan élnek, hogyan élnek meg.
Hogyan mehetnek ki a világba ha csak tíz dolláruk van és egy hidrogén­
__bombájuk?

1991. október

tevevanegypupu 2013.09.04. 20:55:51

@Bell & Sebastian:

Jàjj, tegyuk vissza azonnal a konyvet a polcra, meg azt hihetnenk megorultunk, hogy este olvasunk ilyesmit. De kulonben nekem nagyon tetszik, mindig is kedveltem az igazi orulteket.

bömböcz 2013.09.04. 21:31:34

@Dalla_Piccola:
Maga valami frissen érettségizett pályakezdő egyemista?
És érdekli a monoteizmus...

tevevanegypupu 2013.09.04. 22:48:43

@Dalla_Piccola:
Aggodom ertuk..ami manapsag Egyiptomban tortenik..

@bömböcz:
Nyilvan mostanaban olvasott egy kis Hegedust..:)

bömböcz 2013.09.04. 22:55:19

@tevevanegypupu:
Jáj, cí! Minden hegedüsz egy majdnem strádivári!

Alfőmérnök 2013.09.18. 23:21:59

@bbjnick: Holnap irány Lakitelek!
"MEGHÍVÓ

A Szárszói Találkozó 70. évfordulóján, 2013. augusztus 23-án a történelmi találkozó színhelyén emlékeztünk szervezőkre, résztvevőkre és előadókra. Tettük ezt az egykori résztvevő, Somodi Istvánnak, a Szárszói Baráti Kör elnökének jelenlétében, emlékező és emlékeztető gondolataival együtt.
A 70. évforduló új lehetőséget ad számvetésre, a jelen és a közeli jövendő nemzeti feladataink megvitatására. Ennek érdekében szeptember 19-20-21-én konferenciát szervezünk Lakiteleken és Budapesten, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

(...)

PROGRAM:

2013. szeptember 19. csütörtök

Reggel 8 órakor Budapesten, az Írószövetség székházának falán a Szárszói Találkozó 70. évfordulója alkalmából emléktáblát avatunk. Ezt követően, 8.30-kor autóbusz indul Lakitelekre, ahol valamennyi program a Népfőiskola Kölcsey Házában lesz.

11-13 óra

KÖSZÖNTŐK:
Püski István, a Püski Kiadó igazgatója
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke
Somodi István, a 43-as Szárszói konferencia résztvevője
M. Kiss Sándor, történész

Szeptember 19. 13:30-19 óra

1. HARMADIK ÚT – MA
Előadók:
Bíró Zoltán irodalomtörténész
Lóránt Károly, közgazdász: A gazdaság harmadik útja
M. Kiss Sándor:
Dr. Meszlényi Károly: Veres Péter: Mit ér az ember, ha magyar

2. ÉRTÉKVÁLSÁG, vagy KULTÚRA (PARADIGMA)VÁLTÁS, avagy MINDKETTŐ?
Előadók:
Balog Zoltán miniszter (EMI)
Bábel Balázs érsek (Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye)
Szabó István püspök (Dunamelléki Református Egyház)
Pozsgay Imre: Történelmi fordulatok és értékválság

Szeptember 20. 9:30-19 óra

3. NEMZETI KULTÚRA
Prof. dr. Balázs Géza nyelvész: Nyelvápolás, nyelvvédelem, nyelvromlás, nyelvfejlődés. A globalizálódás hatása a magyar nyelvre. Az anyanyelv szerepe a nemzetid identitás szolgálatában.
Szentmártoni János, a Magyar Irószövetség elnöke: A felelős irodalom aktualitása
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke: Népfőiskolák
Timár Böske, a Csillagszemű táncegyüttes vezetője: Illúzió-e korunkban a nemzeti kultúra nemzedéki „átadás-átvétele”?
Aczél Petra docens, intézetigazgató: Értelmiség és nyilvánosság: retorikai látlelet és vízió

4. IFJÚSÁG, CSALÁD, JÖVŐ
Szabó Gyula atya: Nevelés a családban, nevelés az iskolában (elvadultak a gyerekek, vagy elvadítjuk őket?)
Dr. Péter-Szarka Szilvia: Család-társadalom-tehetség
Kiszelly Zoltán politológus: Mikor lesz jobb, mitől lesz jobb
Gergely István, Csíkszereda, Csibészek Alapítvány: A magyar család, ifjúság jövőjének biztosítéka

5. TÖRTÉNELEM
dr. Kahler Frigyes: Az igazságtétel részleges elmaradása és hatása a társadalomra.
prof. dr. Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő: Lehetőségeink a Magyarországon iskolázott külföldi vezetőknél a „keleti nyitás” jelenlegi fázisában. (Előzmények felvázolása.)
Bank Barbara: A szárszóiak megfigyelése.
Szokolay Domokos: A Bolyai Kollégium története mint Szárszó előzménye.

6. NEMZETGAZDASÁG
Fazekas Sándor miniszter: Mezőgazdaság, földkérdés napjainkban, az 1943-as szárszói konferencia tükrében
Mikula Lajos: Közgondolkodás és valóság - A Fiatal Gazdák válaszai az agráriummal kapcsolatos kommunikációs kihívásokra.
somodi István: A földkérdés

Szeptember 21. szombat
Budapest, Parlament Felsőháza 11-13 óra

A lakiteleki emlékkonferencia összegzése, értékelése

Kövér László, az Országgyűlés elnöke és a felkért előadók

Bíró Zoltán - a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum főigazgatója

Lezsák Sándor - Író, az Országgyűlés alelnöke

Püski István - könyvkiadó"

Alfőmérnök 2013.09.18. 23:27:22

@bbjnick: Holnap irány Lakitelek!
"MEGHÍVÓ

A Szárszói Találkozó 70. évfordulóján, 2013. augusztus 23-án a történelmi találkozó színhelyén emlékeztünk szervezőkre, résztvevőkre és előadókra. Tettük ezt az egykori résztvevő, Somodi Istvánnak, a Szárszói Baráti Kör elnökének jelenlétében, emlékező és emlékeztető gondolataival együtt.
A 70. évforduló új lehetőséget ad számvetésre, a jelen és a közeli jövendő nemzeti feladataink megvitatására. Ennek érdekében szeptember 19-20-21-én konferenciát szervezünk Lakiteleken és Budapesten, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

(...)

PROGRAM:

2013. szeptember 19. csütörtök

Reggel 8 órakor Budapesten, az Írószövetség székházának falán a Szárszói Találkozó 70. évfordulója alkalmából emléktáblát avatunk. Ezt követően, 8.30-kor autóbusz indul Lakitelekre, ahol valamennyi program a Népfőiskola Kölcsey Házában lesz.

11-13 óra

KÖSZÖNTŐK:
Püski István, a Püski Kiadó igazgatója
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke
Somodi István, a 43-as Szárszói konferencia résztvevője
M. Kiss Sándor, történész

Szeptember 19. 13:30-19 óra

1. HARMADIK ÚT – MA
Előadók:
Bíró Zoltán irodalomtörténész
Lóránt Károly, közgazdász: A gazdaság harmadik útja
M. Kiss Sándor:
Dr. Meszlényi Károly: Veres Péter: Mit ér az ember, ha magyar

2. ÉRTÉKVÁLSÁG, vagy KULTÚRA (PARADIGMA)VÁLTÁS, avagy MINDKETTŐ?
Előadók:
Balog Zoltán miniszter (EMI)
Bábel Balázs érsek (Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye)
Szabó István püspök (Dunamelléki Református Egyház)
Pozsgay Imre: Történelmi fordulatok és értékválság

Szeptember 20. 9:30-19 óra

3. NEMZETI KULTÚRA
Prof. dr. Balázs Géza nyelvész: Nyelvápolás, nyelvvédelem, nyelvromlás, nyelvfejlődés. A globalizálódás hatása a magyar nyelvre. Az anyanyelv szerepe a nemzetid identitás szolgálatában.
Szentmártoni János, a Magyar Irószövetség elnöke: A felelős irodalom aktualitása
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke: Népfőiskolák
Timár Böske, a Csillagszemű táncegyüttes vezetője: Illúzió-e korunkban a nemzeti kultúra nemzedéki „átadás-átvétele”?
Aczél Petra docens, intézetigazgató: Értelmiség és nyilvánosság: retorikai látlelet és vízió

4. IFJÚSÁG, CSALÁD, JÖVŐ
Szabó Gyula atya: Nevelés a családban, nevelés az iskolában (elvadultak a gyerekek, vagy elvadítjuk őket?)
Dr. Péter-Szarka Szilvia: Család-társadalom-tehetség
Kiszelly Zoltán politológus: Mikor lesz jobb, mitől lesz jobb
Gergely István, Csíkszereda, Csibészek Alapítvány: A magyar család, ifjúság jövőjének biztosítéka

5. TÖRTÉNELEM
dr. Kahler Frigyes: Az igazságtétel részleges elmaradása és hatása a társadalomra.
prof. dr. Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő: Lehetőségeink a Magyarországon iskolázott külföldi vezetőknél a „keleti nyitás” jelenlegi fázisában. (Előzmények felvázolása.)
Bank Barbara: A szárszóiak megfigyelése.
Szokolay Domokos: A Bolyai Kollégium története mint Szárszó előzménye.

6. NEMZETGAZDASÁG
Fazekas Sándor miniszter: Mezőgazdaság, földkérdés napjainkban, az 1943-as szárszói konferencia tükrében
Mikula Lajos: Közgondolkodás és valóság - A Fiatal Gazdák válaszai az agráriummal kapcsolatos kommunikációs kihívásokra.
somodi István: A földkérdés

Szeptember 21. szombat
Budapest, Parlament Felsőháza 11-13 óra

A lakiteleki emlékkonferencia összegzése, értékelése

Kövér László, az Országgyűlés elnöke és a felkért előadók

Bíró Zoltán - a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum főigazgatója

Lezsák Sándor - Író, az Országgyűlés alelnöke

Püski István - könyvkiadó"
www.facebook.com/events/593120480746607/

Bell & Sebastian 2013.09.19. 01:07:50

@Alfőmérnök: Menjél te, nyüzsi, oszt állj be oda is, kariatidának a főbejárathoz, ahogy szoktad.

S=klogW 2013.09.20. 04:48:55

@Bell & Sebastian:

amióta nem olvasom a Napi Alfit, mintha újjászülettem volna:
leadtam 10 kilót, nyugodtabban alszom, szebb lett a bőröm és már a derekam sem fáj

Alfőmérnök 2013.09.20. 09:12:34

@S=klogW: Egy percig sem volt kétségem afelől, hogy meghaladja a képességeidet, hogy eligazodj az "alfi"-ügyben.
süti beállítások módosítása