Miért ellenzem a melegházasságot?
2013. június 08. írta: dobray

Miért ellenzem a melegházasságot?

Paris.jpeg

Érdeklődéssel olvastam Lakner Dávid újszerű megközelítéssel megírt cikkét a melegházassággal kapcsolatban (Kell-e a melegektől védeni a házasságot?). Újszerű, amennyiben nem a megszokott módon érvel, s nem ad kapásból helyt akármelyik álláspont bevett érveinek. Dávid abból indul ki, hogy a melegházasság bevezetésének nem kell feltétlenül együtt járnia az örökbefogadási joggal, s még számos dolgot szétszálaz, ami elméletileg valóban nem tartozik össze szükségszerűen. A melegházasságért küzdő szervezetek azonban nincsenek azonos állásponton vele.

Nos, részemről nem értek egyet az egyenlőséget előtérbe helyező megközelítéssel. Azzal sem, hogy a házasságot általában a szoros érzelmi kapcsolat miatt kell elismernie az államnak. Úgy látom, a vita nem arról szól, hogy meg kell-e védeni a házasságot a melegektől: a vita az emberről alkotott képünkről szól. Tudtak róla, hogy vannak olyan melegek, akik ellenzik a melegházasságot?

Nyilván az az álláspont, amit én képviselek, könnyen lesöpörhető az asztalról, mondván, hogy a „heteronormatív” narratíva védelmezője vagyok. Európai, többségi, fehér, heteroszexuális férfi, tehát kapásból „elnyomó”, így – amint a minap jegyezte meg valaki – álláspontom csupán a „homofóbia racionalizációja”. Nos, nehéz mit kezdeni az eleve ellenséges hátsó szándékot feltételezőkkel. A heteronormatív álláspontot vállalom, a homofóbozás lepereg rólam, mint a szabad vitákat berekesztő megbélyegzés eszköze. Persze az ezt vallók szempontjából akár még érthető is, hogy így gondolják. Ám az ilyen megközelítés nem épp a párbeszédnek kedvez, és teljesen jogosan vált ki hátsó szándékot feltételező reakciókat, hogy aztán kölcsönösen küldjük el egymást a fenébe.

Sietek leszögezni: természetesen nem kívánom a homoszexualitás, a homoszexuálisok kriminalizálását (de erre nem is látok törekvéseket). Elítélem az őket érő atrocitásokat. Azt gondolom, azonos jogokat kell élvezniük a munkahelyen, a fagyizóban, az ebédlőben és más helyeken (egyébként azonos jogokat is élveznek). Nem érdekel, ha egy zenész meleg, csak hogy zenét játszik; s nem érdekel, hogy egy politikus meleg, csak hogy miként politizál. Viszont nem támogatom a melegházasságot, s a szólásszabadság részének tekintem a homoszexuális életmód kritizálhatóságát.

De nézzük, mit ír Lakner. „Egyértelmű, hogy a vallásszabadságot senki nem óhajtja megsérteni: természetes, hogy a homoszexualitást elítélő papoknak ezután sem kell összeadniuk melegeket, ahogy helyeselnie sem kell senkinek azt, amivel eddig nem értett egyet.”

Egyetértek, egyáltalán nem szükségszerű, hogy a melegházasság bevezetése együtt járjon a vallásszabadság és a szólásszabadság ilyen korlátozásával. Az viszont, hogy ezt „senki nem óhajtja”, nem igaz. Számos példát lehetne felsorolni, amikor szekuláris „humanista”, radikális ateista és LMBT-szervezetek igenis korlátozni szeretnék ezeket a szabadságokat, részint a melegházasság bevezetése kapcsán, részint attól függetlenül is. A melegházasság bevezetése után ugyanis az egyházak ezen szabadsága például úgyszintén irracionális, történelmi és igazolhatatlan előjognak fog számítani, mint a reakciós múlt maradványa.

S természetesen a vallásszabadság egyáltalán nem csak arról szól, hogy az egyházak kiket adnak össze és kiket nem. A 2010-es Equality Act után Nagy-Britanniában több keresztény örökbefogadási és társkereső ügynökségnek be kellett zárnia, vagy saját elvei ellenére feladni egyházi kötődését és kiközvetíteni árvákat meleg pároknak is, valamint befogadni a meleg párkeresők kérelmeit. Ez a vállalkozási szabadság durva megsértése. Lásd például a Catholic Care esetét. Emellett a házasság újradefiniálása után az állam könnyen mondhatja, hogy ezentúl semmiféle szociális támogatásban nem részesül az olyan karitatív vagy akármivel foglalkozó szervezet, ami nem fogadja el saját gyakorlatában a melegházasságot. A Church of England nagy viták után elkerülte, hogy melegházasságokra kelljen áldását adnia, olyannyira, hogy ezt megtiltotta neki a brit parlament, biztos ami biztos. A Munkáspárt viszont nem értett egyet ezzel, így ha bármikor új kormány jön, a vita újra megnyílhat. A dán lutheránus államegyházat kötelezték a meleg párok összeadására; annak ellenére, hogy papjainak kétharmada kifejezte egyet nem értését. Lehetne sorolni még a példákat a bibliai álláspontot prédikáló lelkészek kriminalizálásáról és a bíróság elé citált nyomdaipari vállalkozóról, aki nem vállalta a meleg szexmagazin kinyomtatását, de azt hiszem, felesleges.

Az örökbefogadás is szimbolikus ügy

A gyermekvállalással, örökbefogadással kapcsolatban is az mondható el: meg lehet próbálkozni mindezeknek a házasságról való leválasztásával, de hiába volna ez esetleg lehetséges, ha egyszer az LMBT-lobbiszervezetek többségének egyik fő célja a homoszexuális párok örökbefogadási jogának bevezettetése. Akár a melegházassággal együtt, akár attól külön; azaz úgy, hogy az élettársi kapcsolatban élőknek is legyen lehetősége örökbe fogadni. Megjegyzem, az LMBT-szervezetek általában azért is támogatják a melegházasságot, mert a házasság konstitutív elemének tekintik a gyermekvállalás (ez esetben elsősorban örökbefogadás formájában megvalósuló) lehetőségét, így nem kellene külön küzdeniük az élettársi kapcsolatok ezen „jogáért”. (Sőt, divatba jött az LMBT-szervezetek által szervezett stratégiai pereskedés arra vonatkozóan, hogy egy-egy szervezet vagy az állam ad-e örökbe gyereket meleg pároknak.)

Igen, a melegházasság elsősorban szimbolikus ügy, az egyenlőség szimbolikus ügye. Azonban az örökbefogadás lehetősége is ugyanígy szimbolikus ügy. Ha a meleg pár „házasodhat”, de nem fogadhat örökbe, akkor továbbra is diszkriminációt fog kiáltani az LMBT-lobbi, olyan diszkriminációt, ami „jogosulatlan privilégiumokat” biztosít a heteroszexuális pároknak. Azaz nem csupán a „klasszikus melegházasság-ellenes érvelés szerint” járna együtt a melegházassággal az örökbefogadási jog, hanem a melegházasságért küzdők szerint is – sőt elsősorban ők kívánják ezt. Mondjuk úgy, hogy az örökbefogadás a „csomag” része: minden jár, ami a melegeknek, ami a heteróknak, mert ha nem, akkor nincs egyenlőség.

Ha a meddő pároknak lehet, a melegeknek miért nem?

Itt, mielőtt az érzelmi kapocs állami elismerésének kérdéséről szólnék, hadd térjek ki az örökbefogadás kérdéskörére. Igaza van Dávidnak, amikor azt írja, hogy a „erről szóló vita szinte parttalan, az egyik fél előkap néhány tanulmányt arról, hogy a melegek által nevelt gyermekek gyakrabban lesznek depressziósok; a másik fél erre kimutatásokat lebegtet, melyek szerint a homoszexuálisok gondoskodóbbak, törődőbbek.” Akit érdekel mindez, a legutolsó és legnagyobb, a kérdéskörben végzett, 2012 júliusában publikált kutatásnak köszönhetően (amit a texasi Austin egyetemének fiatal professzora, Mark Regnerus készített) könnyen elmerülhet a kutatástörténetben. A Regnerus által írt összefoglaló a kutatástörténet és problémái felvázolásával indít, linkelve az összes szóba jövő, valamirevaló tanulmányt, függetlenül attól, hogy annak eredményei melyik álláspont számára voltak kedvezőek. Részint ezért is osztom azt a nézetet, hogy gyermekekkel ne kísérletezzünk (Regnerus munkájának eredményei nyugtalanítóak). A melegek esetleges örökbefogadási jogának kérdését nyugodtan nevezhetjük ellentmondásosnak.

Akár az örökbefogadást, akár az érzelmi kapcsolat elismerését, vagy mindkettőt tekintjük a lényeges pontnak, az egész vita antropológiai (és csak a felszínen jogi) vita, ami arról szól: milyen az ember természete.

Ez az, ami miatt az társadalom egyes csoportjaiban felmerülő igények szociológiai szempontját úgyszintén másodlagosnak tartom. És ettől kezdve a meleg párok által nevelt gyermekekre vonatkozó tanulmányok is másodlagosak (de nem feleslegesek). Eleve gyanús az előző években divatba jött azon vélemény, ami szerint a meleg párok nagy átlagban nem hogy ugyanolyan „hatásfokkal”, de egyenesen jobban nevelik a gyermekeket. Komolyan el tudja hinni valaki, hogy van jobb megoldás a természetes, biológiai szülőknél – általánosságban, nem a kiragadott jó és rossz példákat tekintve? Rosszul vagyunk „programozva”, „teremtve”, s tévedett az evolúció, téved a természet?

Az emberi természetre irányuló vita húzódik meg azon kifogás mögött is, amit a melegházasságért küzdők szoktak felhozni az örökbefogadás kapcsán az azt ellenzőkkel szemben: ha nem fogadhat örökbe egy meleg pár, akkor a meddő párok se fogadhassanak örökbe, hiszen nekik sem lehet gyerekük (természetes úton). A meddő párokra vonatkozó meglátás frappáns, ám hibás. Nem nézi ugyanis, miért mondják azt a melegházasság ellenzői, hogy a melegpárok nem tudnak gyermeket nemzeni (egymással), ezért ne vezessük be a házasságukat. A melegeknek ugyanis ugyanolyan joguk van házasságot kötni különneművel, mint bárki másnak. És különneművel tudnak is állami házasságot kötni a világ bármelyik országában. Különneművel akkor is tudnak házasságot kötni, ha ők vagy a másik meddő. A meddő pároknak elméletileg lehet közös, biológiai gyermeke, csak valamilyen „hiba” miatt nem fogannak meg. A melegpároknak nem azért nem lehet közös, biológiai gyermeke, mert két meleg nem tud gyermeket nemzeni egymással. Az egyetlen eset, ahol talán el lehet gondolkodni az örökbefogadás lehetőségén, az az a kényszerszülte eset, amikor egy melegpár valamely tagjának korábbi, heteroszexuális kapcsolatából származik biológiai gyermeke. De ilyenkor kérdéses, ha együtt élnek ők hárman, akkor minek akarná a gyereket a másik fél adoptálni.

A Kommentár legújabb számában a melegházasságról szóló francia vita kapcsán írt tanulmányában a szerző, Faragó Béla idézi Bertrand Vergely filozófust: az örökbefogadás a meddő heteroszexuális párok esetében „enyhíti a meddőség problémáját”, míg a homoszexuális párok „így akarják megkerülni a lehetetlent”.

Az élettársi kapcsolatról

„A házasságon kívüli együttélés is elfogadottá vált mára, holott korábban azt is ugyanúgy elképzelhetetlennek tartották, mint a válást vagy a melegházasságot” – jegyzi meg az idézett poszt. Valóban, mindez azonban meglehetősen problematikus. Az élettársi kapcsolat a „holtomiglan-holtodiglan” kimondásának megtagadása, a direkt, szándékolt ideiglenesség. Ha egy házasság tönkremegy, a felek szétköltöznek, esetleg el is válnak. Ez egy dolog. De legalább az elején akarták a holtomiglan-holtodiglant. Az élettársi kapcsolat tulajdonképpen a bizonytalanságot állandósítja, az elköteleződést, s ezzel a felelősségvállalást kerüli meg. Egyfajta köztes, lebegő állapot. Az élettársi kapcsolat egyszerűen nonszensz, aminek bevezetése hiba volt (függetlenül az ezt választók nemi orientációjára). Nehezen tudom elképzelni, hogy egy ilyen kapcsolatban a két fél tényleg teljes mértékben jól jár lélektani értelemben. Az állandó bizonytalanság érzése nem szokott jót tenni a mentálhigiéniának.

Mutatják ezt az élettársi kapcsolatokról készült angliai kutatások is: nem meglepő módon az élettársi kapcsolatban élők kapcsolata sokkal instabilabb, gyakrabban végződik szétköltözéssel, stb. Mondhatnánk, hogy ez az ő bajuk, és végül is ez az intézmény lényege. De az élettársi kapcsolatokból származó gyerekek a felmérések szerint egyértelműen megsínylik mindezt mind érzelmi-mentálhigiéniás szempontból, mind jóléti körülményeiket illetően. Egyszerűen hazugság azon elterjedt, pc nézet, hogy a különféle „családmodellek” egyenlőek. Szó sincs róla.

Az „egyszülős családmodell” teljes értékűnek beállítása is nyilvánvaló lódítás (mindez nem csökkenti a gyermeküket egyedül nevelő szülők, túlnyomó többségében édesanyák küzdelmeinek érdemeit). Mindezek fényében a könnyű válás lehetősége sem biztos, hogy feltétlen a haladás nagyszerű terméke. Ha pedig az élettársi kapcsolatban élők számára is azonos jogokat akarunk biztosítani, mint a házasságban élőknek, akkor tulajdonképp a nevén túl milyen különbség lesz a kettő között? Ugyanannyi jog, itt több, ott kevesebb kötelességgel? Nem lenne fair dolog. Az igazságosság azt követeli, hogy az azonos dolgokat egyenlően, a különbözőket pedig egyenlőtlenül kezeljük.

Szoros érzelmi kapcsolat?

„A homoszexuálisoknak az a céljuk, hogy kapcsolatukat elismertessék a többiekkel, hogy ne kelljen szégyellniük a társadalom előtt érzéseiket.” Nos, szerintem ehhez a melegházasság intézményesítése nem igazán tud hozzájárulni, amellett, hogy persze a jognak van normateremtő szerepe.

„A homoszexualitás végigkísérte az emberi civilizációt, és nem csupán a szexről szól, mint azt frusztrált szélsőjobboldali tüntetők hiszik. Azt hiszem, a házasság iránti vágy ezt egyértelműen ki is fejezi” – írja a bloggerkolléga. Nos, anélkül, hogy minősítő kijelentéseket tennénk a francia jobboldal egészét felölelő tüntetőkről, és szélsőjobboldalinak titulálnánk őket (számos meleg is ott tüntetett velük), megint csak igazat adhatunk Lakner Dávidnak. Ámde. A homoszexualitás végigkísérte az emberi civilizációt, és bár a történelem folyamán számos kultúrán keresztül sokféle variációban ítélték el, tűrték meg vagy épp ismerték el a meleg kapcsolatokat; a házasság történetének áttekintésével megállapíthatjuk: egyik kultúra sem ismerte el a házassággal egyenrangúnak a melegkapcsolatokat – még a görögök sem. És mindegyik kultúra a házasság konstitutív elemének tekintette a gyermeknemzésre való (legalább elméleti) képességet. Nyilván mindez nem jelenti azt, hogy nekünk is mindenáron így kell cselekedni, de talán mégis érdemes elgondolkozni azon, hogy ez miért van így. Ráadásul az ember történelmét rengeteg jelenség végigkísérte, amelyeket konstans jelenlétük ellenére nem tekintünk normatívnak. Sőt, számos jelenséget, emberi tulajdonságot és gyakran előforduló cselekvést rossznak tekintünk, annak ellenére, hogy kitartóan kísérik történelmünket a kezdetektől napjainkig. Így tehát önmagában az, hogy a homoszexualitás mindig is létezett, még nem indok semmire.

Perszonalistaként nem tartozom azok közé, akik szerint a házasság kizárólagos célja a gyermeknevelés, a szexé pedig a gyermeknemzés. A házasság szeretetkapcsolat (de nem szentimentális értelemben), a szeretkezés ennek kifejeződése és örömszerzés is. Mindazonáltal nem látok rá okot, hogy az állam jogilag elismerje a házasságot, ha abban legalább az elméleti lehetősége nincs meg a közös gyermekvállalásnak biológiai alapon. Az állam ugyanis azért lehet érdekelt az egész ügyben, mert a gyermek nem csupán magánügy, hanem a társadalom továbbélésének záloga. Csupán érzelmi alapon az egész cucc két ember magánügye. És ettől kezdve teljesen mindegy, hogy a homoszexualitásnak genetikai, pszichológiai vagy egyéb okai vannak, hogy öröklött, szerzett vagy választott tulajdonság.  

Miért ismerjen el az állam csak úgy, magában egy szoros érzelmi kapcsolatot? A házasság forradalmi definíciója szerint ugyanis az két ember szoros érzelmi kapcsolatán alapszik. Ez nem melegházasság-specifikus nézet, hanem a társadalom széles körében elterjedt álláspont. Egy probléma van: ez így önmagában végtelenül bizonytalan és szentimentális, akár különnemű, akár azonos nemű párokról van szó. Amíg szeretjük egymást, együtt vagyunk, utána nem, mert az „hazugság volna”. Ez a szeretet-definíció nyálas és hazug. Igen, a házasság érzelmi alapú – is. De ugyanakkor egy tudatosan kimondott igen, egy hosszú távra hozott döntés, ami olyankor is érvényben van, amikor épp utálom a másikat.

Ha az állam csupán a szoros érzelmi kapcsolat (meg esetleg az aktuális együttélés) alapján ismer el házasságnak egy kapcsolatot, függetlenül a gyermeknemzés lehetőségére és hasonlókra, akkor bizony hiába mondja Lakner Dávid, hogy „cinikus és buta hasonlat” a csoportos kapcsolatok házasságként való értelmezésére vonatkozó kifogás. Ekkor ugyanis nincs ésszerű magyarázat arra, hogy ne zárjuk ki a szoros érzelmi kapcsolaton nyugvó, csoportosan együtt élőket a házasság kötelékéből. Ahogy az egy albérletben élő, közeli barátokat sem; vagy netán a szoros érzelmi kapcsolatban együtt élő testvéreket sem (függetlenül nemüktől és számuktól; egy fiú és egy lány testvér esetében még a biológiai gyermeknemzési képességgel sincs gond), stb. Ha nem korlátozódik a házasság definíciója a gyermekáldásra elméletileg nyitott, különnemű párokra, akkor nincs ésszerű gát a fogalom kiüresítése előtt. Minden további, új definíció, a melegházasságot is beleértve, önkényes, „kirekesztő” és „egyenlőtlen”.

Itt esik el a csatában a melegházasság mellett felhozott konzervatív kifogás, miszerint épphogy támogatni kellene a stabil párkapcsolatban élő melegeket, mivel ez milyen konzervatív és szép dolog. Csakhogy ha minden más kritérium hiányzik a házassághoz, akkor ez az érv egyedül marad a semmiben. Ha például valaki morálisan elfogadhatatlannak tartja a homoszexuális aktust, akkor ettől kezdve teljesen mellékes, hogy alkalmi kapcsolatról vagy stabil együttélésről van-e szó.

Én elhiszem, hogy a blogger kolléga nem kívánja a fent említett együttélési formákat házasságként definiálni, de Mexikóváros tanácsában már kezdeményezték „ideiglenes” házassági, khm, engedélyek kiadását, hogy úgymond így kerüljék el a sok válást (nem mintha az eredmény nem volna ugyanaz), s Brazíliában ismertek el élettársi kapcsolatként hármas együttélést. Emellett több, befolyásos LMBT-aktivista időnként leírja, hogy számára a küzdelem bizony nem áll meg a melegházasság bevezettetésénél. Például a holland melegházasság atyjaként emlegett Boris Dittrich, aki a poligámia és csoportos házasság legalizálásán fáradozik bevallása szerint; vagy a leszbikus aktivista Masha Gessen, aki áprilisban egy rádióműsorban azt találta nyilatkozni: a melegházasság bevezetése szerinte elsősorban nem arról szól, hogy a házasság elérhető legyen az azonos nemű párok számára, hanem a házasság újradefiniálásáról és lerombolásáról. Nyilván nem mondható, hogy ez általánosan elterjed nézet, de hogy nem mellékes, az biztos.

A Homofóbia Magyarországon című kötetben az egyik megkérdezett nyíltan felteszi a józan paraszti ésszel meglehetősen abszurdnak ható kérdést: ők négyen élnek együtt, két férfi és két nő, melegek és transzneműek. Miért ne lenne joguk gyereket örökbe fogadni, amikor két szülő többet tud adni a gyereknek, mint kettő? Íme, a „négyszülős családmodell”.

Dávid azt írja: „azzal sem értek egyet, hogy a hagyományos házasságot védeni kell a melegházasságtól. A férfi-nő házasság ugyanis sokkal ősibb, szilárdabb és megkérdőjelezhetetlenebb alapokon nyugszik annál, minthogy bármi is meg tudja kérdőjelezni jelentőségét.”

Lehet, hogy így van, de egyrészt mégis megkérdőjelezik; másrészt természetesen nem arról van szó, hogy attól jobb a heteróknak, hogy a melegek nem házasodhatnak egymással. Amikor egy ország arról dönt, bevezeti-e a melegházasságot, akkor két antropológiai álláspont két, a házasságról alkotott elképzelés között dönt. Szükségszerűen dönt, a kettő együtt nem lehet érvényben, mivel kölcsönösen kizárják egymást. Nincs semleges álláspont. A melegházasság bevezetése átértelmezi a különneműek házasságát is. A két értelmezés kizárja egymást. Az egyik azonban már bevált és bizonyított, s természetünkből fakadóan lecserélhetetlen. Pontosabban szabadságunkban áll próbálkozni vele, de valószínűleg ennek meglesznek a következményei.

Azt hiszem, ideje lenne szembenéznünk azzal, hogy lehetőségeink korlátozottak és bizony gyakran „egyenlőtlenek”. El kellene fogadnunk, hogy egyes dolgokat egyszerűen nem tudunk megtenni. Például van, aki nem tud házasodni (a heterók közt is), s van, akinek nem lehet gyereke. Ha ezt elfogadnánk, akkor nem akarnánk mechanikus módon létrehozni magzatokat (mesterséges megtermékenyítés, lombikbébi-program, béranyaság); megválasztani a nemüket (és a sajátunkat), tulajdonságaikat (eugenika; s paradox módon ezzel egy időben megszabadulni meg nem született életektől); s nem akarnánk lecserélni a biológiai meghatározottságunkat az ezt megtagadó, egyenlőségi értelmezésmóddal. Amint a Kommentár cikke megjegyzi: érdekes, hogy miközben szinte már istenítjük a természetet, mennyire meg akarunk szabadulni természetes kötelékeinktől.

Az igazi sokszínűség az, amikor egy férfi és egy nő kiegészíti egymást. Megfordítva a ’68-as jelszót: ne akarjátok a lehetetlent!

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr985347316

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Miért ellenzem a melegházasságot? 2013.06.08. 10:00:01

Az igazi sokszínűség az, amikor egy férfi és egy nő kiegészíti egymást. Megfordítva a ’68-as jelszót: ne akarjátok a lehetetlent!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Andre1bp 2013.06.10. 13:01:25

@pocaklakó minimanó: nem létezik olyan szexuális kisebbség, akik csak rokonokhoz vonzódnak, így a vérfertőzés teljesen más kategória, ráadásul választás, döntés kérdése. Semmi köze a homoszexualitáshoz.

Andre1bp 2013.06.10. 13:02:05

@Szindbad: a pásztorok nem zoofilok.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2013.06.10. 13:03:25

@Andre1bp: Senki szexuális beállítottsága nem érdekel. Ami a hálószobában történik, az intim szféra része. Tudod, ez mit jelent, buzi?

Andre1bp 2013.06.10. 13:04:40

@Mr Falafel: Ezt mond a sok Schubert házaspárnak és a többi hetero embertársának.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2013.06.10. 13:04:53

@Szindbad: Hát hogyne, a pásztorok mind birkabaszók. antiszemita vagy, zsidaja?

Andre1bp 2013.06.10. 13:06:29

@Mr Falafel: ne persze. Ha nem érdekelne nem írtál volna annyi baromságot, mintha szakértője lennél.

Szindbad 2013.06.10. 13:06:48

@Andre1bp: Hogyne lennének azok, ne mond, hogy nem láttad azokat a hőkamerás felvételeket, amik forogtak egy időben. Kecskebaszó az mind.

Andre1bp 2013.06.10. 13:08:37

@Mr Falafel: Rengeteg dolgot feltételezel a homoszexualitásról. Nagyon érdekel téged a téma, ne hazudj!

Andre1bp 2013.06.10. 13:09:58

@Szindbad: a zoofil csak állatokhoz vonzódik. Nem érdeklik az emberek. A rabok meg a pásztorok csak kényszerből cseleknek, mert nincs más.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.10. 13:14:43

@pancho_sanza:

"Sajnalom, nyilvan vannak ilyenek is, de peldaul erdekelne, hogy ez mennyire jelenseg a polgari underground kornyeken. Mi van, ha az a devians kisebbseg, aki nem nez pornot?
Marmint a nezes az ok, de hogy meg nem is lattal soha?" --- kérdezed.

Láttam már életemben pornót és mert láttam, így pontosan tudom, hogy mi az, s ezért nem nézek, mert...

1) bennem sokkal inkább szánalmat és iszonyt ébreszt, mint bármi mást (kínzásokról és gyilkosságokról készült felvételeket sem nézek --- te igen?);

2) a pornográfiát a pornográfiafogyasztók tartják el; még ha igényem is volna a "pornófigyasztásra", akkor sem tenném (ahogy például lopott holmit sem vásárolok), mert nem áll szándékomban a bűnözést hizlalni, mások megalázását, megnyomorítását elősegíteni;

3) szexuális igényeim természetes módon kielégülnek.

Szindbad 2013.06.10. 13:15:24

@Andre1bp: Szóval kényszerből bassza a kecsét. Ezt megjegyzem, hátha jó lesz még valamire :))

Szindbad 2013.06.10. 13:18:48

@bbjnick: Egy egészséges ember pornót néz. Pont. Ne mond már, hogy te viszolyogsz a pornótól????

Andre1bp 2013.06.10. 13:22:58

@Szindbad: úgy kényszerből, hogy nincs más. Nincs mellette a felesége, se senki. Attól még nem zoofil, aki akkor is csak az állatokra indul be, ha egy csomó ember felajánlkozik neki.

IdomitottFoka 2013.06.10. 13:23:24

@pocaklakó minimanó: A példa ugyan elég bizarr, de magába a házasság tényébe nem kívánnék beleszólni, bár a közeli hozzátartozók, konkrétan testvérek házassága egyéb törvényi akadályokba ütközik, ehhez még azonos neműnek sem kell lenni, és ezt nemigen fogják tudni feloldani. De ha nem édestestvérek, akkor nincs kifogásom ellene.

Az örökbefogadási folyamat némileg hosszabb mint a jelenlegi törvényhozási gyakorlat, és megvizsgálját az örökbefogadók életvitelét, anyagi körülményeit, pszichológiai alkalmasságukat és akiket alkalmatlannak találnak a gyerekvállalásra annak nem adnak gyereket. Ez a jövőben se változna.

IdomitottFoka 2013.06.10. 13:30:22

@pocaklakó minimanó:

a) a károsság definíciója meg a homály ködébe vész és
Egészségügyi kára kinek származik belőle?
Anyagi kára kinek származik belőle?

b) nem derül ki belőle, hogy ki véli így és mire fől, továbbá
Én vélem így, pl. azért mert vannak olyan ismerőseim akik melegek, van gyerekük és ezzel senkinek nem ártottak. Tapasztalt tény.

c) ennyi erővel egy csomó dolgot lehetne engedni,
mégsem teszik.

Ennyi erővel konkrétumokat kell vizsgálni, nem általánosítgatni. Mégis miről van szó? Szerinted ami nem káros, de a törvény tiltja, az akkor jól van? Tiltsa csak? Éljen az állam agyonszabályzása?

IdomitottFoka 2013.06.10. 13:48:51

Mindenkinek aki a homoszexualitásban a seggbekúrást kárhoztatja:

1. Több heteroszexuális anális szex történik mint homoszexuális.

2. Amíg nem a szemetek láttára vagy veletek történik és nem bűncselekmény, mit zavar ez? Én sosem fogom kipróbálni önként, nem is érdekel. Talán titokban vágytok rá?

Ui: a börtönszex (a nemi erőszak) a legkevésbé szól a szexualitásról.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.10. 13:50:45

@Szindbad:

"Egy egészséges ember pornót néz. Pont. Ne mond már, hogy te viszolyogsz a pornótól????" --- kérdezed.

1) Én egy különösen empatikus ember vagyok, aki emellett, még az azzal a képességgel is rendelkezik, hogy az átlagnál sokkal inkább átlátja, úgy általában és konkrétan is, a jelenségek közötti összefüggéseket (ezt nem én mondom magamról, hanem kb. tízéves korom óta ezt hallom szinte mindenkitől, aki, így-úgy, közelebb kerül hozzám és valamelyest megismer --- ezt én, természetesen, nem tudom sem megerősíteni, sem cáfolni, de, mint munkahipotézist, jobb híján, elfogadom:-)).

2) Nekem az egyik szakmám a mozgókép, így valószínűleg olyan dolgokat is (meg)látok azokon a (pornó)filmkockákon, amik a te figyelmedet elkerülik.

Hepci · http://gasztrojazz.blogspot.com 2013.06.10. 14:15:51

@bbjnick: na... milyen mélyebb tartalma van annak, ha a bránert a szempillára verik?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.10. 14:43:44

@Hepci:

A témának határtalan szakirodalma van. Ha komolyan érdekli a kérdés, szép számmal talál szakmunkákat a Világhálón is:-)

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2013.06.10. 15:19:15

@Andre1bp: Ne beszélj mellé! A buziság annyiban érdekel, hogy betolakodik az otthonomba, és ez nem tetszik. Nem bírom, hogy a cigánybűnözés miatt én vagyok a rasszista, a deviáns buzik miatt meg intoleráns. A buzik házasságának engedélyezése súlyos kérokat okoz az emberiségnek.

Tehetetlen Dodó 2013.06.10. 15:39:17

@pancho_sanza: Ki van kirekesztve, nagytudású?
Felőlem csinálnak, amit akarnak, nem irigylem szerencsétlen elfajzott passzióikat - de nehogy már a normális többségnek boldog mosollyal kelljen tűrnie, hogy egy törpe, ám annál erőszakosabb kisebbség a devianciát a normalitással egyenrangúvá akarja erőltetni.

pocaklakó minimanó 2013.06.10. 16:06:06

@Andre1bp:

"...hogy néhány hetero egymásra fanyalodik, ha nincs nő. Attól még nem lesznek melegek."

a) Ezt mondd azoknak a homokoslobbistáknak, akik váltig állítják, ha csonthetero vagy, rá sem kívánsz a saját nemedre. Még így sem.

b) A ráfanyalodás sem állja meg a helyét ebből következően.

pocaklakó minimanó 2013.06.10. 16:07:12

@Szindbad:

"...szóval igen, a körülmények befolyásolják ezeket a dolgokat. De vajon mi kövekezik ebből?"

Annak elismerése - feltéve, ha következetes vagy -, hogy a homoszexualitásra lehet "nevelni."

Mert ugye azt állítják, hogy nem.

De máskor meg azok a fránya körülmények.

pocaklakó minimanó 2013.06.10. 16:11:56

@Andre1bp:

"...ráadásul választás, döntés kérdése."

Akárcsak az a "ráfanyalodás", amelyet említettél. Szóval, próbálkozhatsz újra. :)

pocaklakó minimanó 2013.06.10. 16:13:03

@Szindbad:

"Szóval kényszerből bassza a kecsét. Ezt megjegyzem, hátha jó lesz még valamire :))"

André barátunk is a ráfanyalodásról írt, amikor a börtönben a csonthetero fogvatartottak egymást abúzálják. Pedighát és desőt... :)

pocaklakó minimanó 2013.06.10. 16:13:56

@IdomitottFoka:

"...bár a közeli hozzátartozók, konkrétan testvérek házassága egyéb törvényi akadályokba ütközik..."

Ugyan, mibe már? Mondj egy párat, csak hogy lássuk, mennyire tévedsz. :)

pocaklakó minimanó 2013.06.10. 16:19:21

@IdomitottFoka:

"Egészségügyi kára kinek származik belőle?
Anyagi kára kinek származik belőle?"

És kinek származik abból ilyen kára, ha két fiútestvér roppant mód szereti egymást?

Ha tudsz ilyen kért mondani, érthető. Ha nem, akkor miért említesz ilyen kárt?

"Én vélem így, pl. azért mert vannak olyan ismerőseim akik melegek, van gyerekük és ezzel senkinek nem ártottak. Tapasztalt tény."

Tapasztalt tény, hogy a többszörös kapcsolatok megléte senkinek semmilyen kért nem okoz. Ráadásul az emberi történelem során ez sokkal inkább elterjedt, mint a monogám kapcsolatok. Sőt az emberekre az ilyen vonzalmak sokkal inkább jellemzőek, mint a homokosság.

Mégis tiltják.

Ha az érved helytálló lenne, akkor azt kellene látnunk, hogy ezt engedik, hiszen sokkal pozitívabb az ezt érintő tények státusza, mint a homokosságé.

Akkor mire fel tiltják? Ilyen logikátlan módon.

Neked nem azt kellene mondanod, hogy szerinted mehetne, hanem azt kellene megmutatnod, hogy miért jó vagy rossz a tiltás és ezt kellene párhuzamba állítanod a homokosság szabályozásával.

"Ennyi erővel konkrétumokat kell vizsgálni, nem általánosítgatni. Mégis miről van szó? Szerinted ami nem káros, de a törvény tiltja, az akkor jól van?"

Hát én nem nagyon látom, hogy a homokosságra olyan érzékeny jogvédők kifejezetten visítoznának, hogy a fenti szexuális alternatívákat tiltják, sőt büntetik. Úgy látom, hogy a homokospárti jogvédőknek VÍGAN MEGFELEL, HA NEM KÁROS DOLGOKAT TILTANAK ÉS BÜNTETNEK.

Akkor meg miért megy a nyöszörgés, ha így tesznek a homokossággal szemben is?

pocaklakó minimanó 2013.06.10. 16:20:27

@IdomitottFoka:

"Ui: a börtönszex (a nemi erőszak) a legkevésbé szól a szexualitásról."

Meg arról sem szól, hogy a csontheterók nem kívánnak rá a homokos szexre. Ugyanis ez pont azt mutatja, hogy a közeg befolyásoló tényező. Ergo...

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2013.06.10. 17:01:25

@Tehetetlen Dodó: Az a baj, hogy a társadalmat leíró definíciók, terminológiák elavultak, jelentésükben megváltoztak. Ugye, éppen most a család definíciója került bajba, s vele maga a "család" szavunk. Az új család fogalomba a régi tartalom nem fér bele. Ha az család, hogy két buzi együtt a fogadott gyerekkel, akkor én nem akarok családot. Akkor a feleségem, gyermekeim és én alkotta közösségnek kell új nevet találnunk.

ALFI · http://blog.hu/user/166725/tab/activity 2013.06.10. 17:28:20

@Mr Falafel: "nem egyenlőséget kapnak, hanem többlet jogokat"

Ennyi. Felesleges ezt tovább ragozni.

Tehetetlen Dodó 2013.06.10. 18:21:33

@Mr Falafel: Találjanak ők maguknak valami újat.
Elég arcátlanság már az is, hogy a "meleg" szót kisajátították.

ephart 2013.06.10. 18:26:14

az aberrált buzi miért meleg?tiszta baromság.szégyenlik magukat néven nevezni.beteg emberek

Jack Torrance 2013.06.10. 18:28:04

@pocaklakó minimanó: "Tapasztalt tény, hogy a többszörös kapcsolatok megléte senkinek semmilyen kért nem okoz. Ráadásul az emberi történelem során ez sokkal inkább elterjedt, mint a monogám kapcsolatok. Sőt az emberekre az ilyen vonzalmak sokkal inkább jellemzőek, mint a homokosság.

Mégis tiltják."

Marmint ahol tiltjak. Mashol meg nem tiltjak.

Jack Torrance 2013.06.10. 18:43:05

@bbjnick: keveritek a szezont a fazonnal. Azok akik a bortonben seggbekurnak illetve akiket seggbekurnak NEM lesznek melegek es a bortonbol kikerulve nem folytatjak a bortonbeli gyakorlatot.
A bortonben a szukseg viszi rajuk, valmint a dominancia kifejezesere szolgal. Semmi koze a homoszexualitashoz.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2013.06.10. 19:06:47

@Jack Torrance: Te ekkora tudós vagy! Láttál már rabot, ribanc? Akkora ökörséget mondtál, hogy a tejút szélén is rajtad röhögnek.

Jack Torrance 2013.06.10. 19:18:16

@Mr Falafel: látom, a te bölcsességed végtelen, meghajlok érveid súlya alatt. Feltételezem, a tapasztalat beszél belőled, köcsög.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2013.06.10. 19:18:42

@Tehetetlen Dodó: Ha nekik kéne találniuk nevet saját magukra, hová lenne a lehetőség a kirekesztőzésre, homofóbozásra? Igy viszont ők bármikor duzzadó kebellel tapodhatják az érzékenységünket.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2013.06.10. 19:32:45

@Jack Torrance: A homoszexualitás nem társadalmi helyzet következménye. Egyetlen, heteroszexuális rab sem lett homokos a börtönben. A börtönben a rabok a wc-ben verik ki playboy és hasonló újságok képeire.
Te milyen végzettséggel rendelkezel? Mondjuk legyél informatikus. Na, nekem az ember, mint társas lény olyan könnyen olvasható valami, mint neked a raw file-ok. Papírom is van róla, ribanc.

pocaklakó minimanó 2013.06.10. 23:09:25

@Jack Torrance:

"Azok akik a bortonben seggbekurnak illetve akiket seggbekurnak NEM lesznek melegek..."

Te minek neveznéd azt, ha egy csonthetero Kolompár sugárúti vagány análisan becsicskáztat egy kígyóvállú verebet? Meg aztán ha valaki csonthetero, ahogy azt a homokoslobbi állítja, álmában sem fordul elő, hogy rákíván a fenti ágyakon szovázó gyengébbekre.

Vagy mégis?

Akkor lehet...?

pocaklakó minimanó 2013.06.10. 23:10:15

@Jack Torrance:

"A bortonben a szukseg viszi rajuk..."

A homokoslobbisták szerint a szexuális orientációt nem írja felül a feszítő igény.

pocaklakó minimanó 2013.06.10. 23:11:43

@Jack Torrance:

"Marmint ahol tiltjak. Mashol meg nem tiltjak."

Ott tiltják, ahol elvileg nem kellene, mert élenjárók az emberi jogokat illetően.

Mégis tiltják.

Szóval akkor essék azonnal igyekezni és mindenkinek a kedvében járni, mert nem lehet azt arcvesztés nélkül elviselni, hogy megy a duma a jogokról és közben meg csak a homokosokkal kivételeznek.

pocaklakó minimanó 2013.06.10. 23:13:40

A homokosságra való ránevelésről, avagy divatból is lehet anális kanális...

"In 1937 the anthropologist Walter Cline wrote the first detailed ethnography of the Siwans in which he noted: 'All normal Siwan men and boys practice sodomy...among themselves the natives are not ashamed of this; they talk about it as openly as they talk about love of women, and many if not most of their fights arise from homosexual competition....Prominent men lend their sons to each other. All Siwans know the matings which have taken place among their sheiks and their sheiks' sons....Most of the boys used in sodomy are between twelve and eighteen years of age.'"

Pedig csontheterók elvileg, mégis vígan adnak a nérói érzelmeknek.

Jaj, most mivel magyarázkodnak majd a homokoslobbisták?

ALFI · http://blog.hu/user/166725/tab/activity 2013.06.10. 23:18:06

@Mr Falafel: "Egyetlen, heteroszexuális rab sem lett homokos a börtönben."

Biztos ez?
Mondjuk ha az a heteroszexuális, aki semmilyen körülmények között nem lesz buzi, akkor ez tautológia.
De szvsz van egy réteg, amelyik normál körülmények közt hetero, bizonyos, szélsőséges körülmények között meg hajlamos bebuzulni. (A homo-propaganda szerintem őket veszi célba.)

vazzup 2013.06.10. 23:36:16

@Tehetetlen Dodó: ugyanezt szoktam mondani a keresztényekről. Nehogy már a képembe nyomják elfajzott elmeállapotukat. Főleg, amikor a nyakukban hordják az elmebetegségük jelképét, az tud csak igazán kiakasztani. S még ennek tetejében arra is próbálnak ösztökélni, hogy csatlakozzak az agymosásukhoz. S ezek bazmeg' gyerekeket nevelhetnek! Érted!
A másik meg, hogy kimennek az uccára, éted' körbehordozzák a zombikezet és ott az uccán' delíriumba is esnek mind. Ott mutogatnak maga.
Engem rohadtul nem zavar az elmebajuk, ha otthon, négy fal között kereszténykednek.
A körmenetet is megtarthatják valamelyik XIII. kerületi mélygarázsban, ahol senkit sem zavarnak. A helyi kiskápó legfeljebb áthajt néhány résztvevőn a SUV-jával, de hát mártírként elhalálozni úgyis dicsőség, vagymi.

Picsábamá' a hülye fejetekkel.

kalandozomagyar 2013.06.11. 07:22:01

@Jack Torrance: "Azok akik a bortonben seggbekurnak illetve akiket seggbekurnak NEM lesznek melegek es a bortonbol kikerulve nem folytatjak a bortonbeli gyakorlatot."

Ez mondjuk nem mindig igaz. Van aki "bemelegszik".

kalandozomagyar 2013.06.11. 07:23:35

@bbjnick: "A homoszexuális házasság és örökbefogadás nem társadalmi igény kérdése, hanem melegjogi kérdés."

A poén az, hogy a melegházasság amit páran akarnak az társadalmi igény, a halálbüntetés amit sokkal többen akarnak meg nem az. Pedig a társadalmi hasznosságáról mindkettőnek lehet vitatkozni, s asszem a második magasan nyerne...

kalandozomagyar 2013.06.11. 07:29:36

@IdomitottFoka: "A példa ugyan elég bizarr, de magába a házasság tényébe nem kívánnék beleszólni, bár a közeli hozzátartozók, konkrétan testvérek házassága egyéb törvényi akadályokba ütközik, ehhez még azonos neműnek sem kell lenni, és ezt nemigen fogják tudni feloldani. De ha nem édestestvérek, akkor nincs kifogásom ellene. "

A közeli hozzátartozók, pl testvérek házassága azért ütközik törvénybe, mert az államnak nem érdeke a belterjesség miatt létrejövő fogyatékosok számának gyarapítása. (Mielőtt belekötnétek csak a belterjesség miatti fogyatékosságról beszélek.)

Ez ugyebár nem áll fenn egynemű testvérek között. Vagyis mi van, ha igaza van @pocaklakó minimanónak és holnap két fiútestvér mondja, hogy ő is házasodna? Nekik kizárt, hogy belterjes gyerekük lesz, merthogy kizárt, hogy bármilyen lesz. Akkor ezt is legalizáljuk?

De az is igaz, hogy a poligámiára nagyobb igény lenne, mint az egyneműek házasságára. Főleg Nyugat-Európában, ahol jelentős a muszlim kisebbség. Azt mégis elutasítják.

Ezért mondja Aristo, hogy ha ledöntjük a határokat nagyon nehéz lesz másikakat felállítani. ÉS onnantól a házasság tényleg csak egy darab papír lesz, egy közjogi szerződés. S van aki ezt nem szeretné, mert ez nem csak az újonnan szerzett jogon házasulandók papírját értékeli le, hanem azokét is akik korábban kötöttek házasságot...

kalandozomagyar 2013.06.11. 07:46:53

@Andre1bp: "Ha nincs nő, nem kell melegnek lenni ahhoz, hogy keress egy másik lyukat..."

Bármily meglepő, de igen.
Tudod mindennek van határa, s az a te személyes döntésed, hogy meddig mész el. Ez olyan, minthogy ha nincs gyerekem legyen kutyám. Bár Pesten elég gyakori ez a felfogás, s nem csak melegek között (meleg ismerőseimnek is mind van egy kis nyomoronc kutyájuk, véletlen sem egy normális fajta, mindig ilyen retikül méretű kis bigyó). De tudod ahogy egy kutya nem tudja pótolni a gyereket, úgy egy "másik lyuk" sem tudja pótolni a nőt.

Ha tudja, akkor ott már baj van. Az már nem normális. De minden kezelhető, csak első lépésként a betegnek kell felismernie, hogy beteg. Szóval még neked is van remény. ;-)

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2013.06.11. 08:29:00

@ALFI: Teljesen biztos. Aki nem látens buzi, vagy biszex, az sosem próbálja ki. Egy heteroszexuális férfi számára a másik férfi teste undorító szexuális értelemben. Nem okoz merevedést. Akinél igen, az nem hetero, hanem homo vagy biszex. A börtönben nem a rabok erőszakolják meg egymást, hanem a buzi rabok a másikat, általában másik buzit, de előfordul, hogy heterot, hogy ezzel is megalázzák. A hetero rabok verekednek, nem basznak.

A börtönben alapból olyan emberek kerülnek, akikre a társadalom azt mondja, deviáns. A devianciának is vannak súlyosabb fokai. Az erőszakos hajlamú rabok mentális zavaraik okán olyanok, amilyenek. Mentális zavart okoz például, ha valaki nem tudja elfogadni a saját buziságát. Ez rendszerint azon buzik esetében fordul elő, akik szexuális aktusaik közben a férfit testesítik meg. Az ilyen buzi rabok agresszívak.
Az biztos, hogy a buziság frusztrálja az elszenvedőjét, tehát lelki betegséget okoz, de ki van zárva, hogy a buziság önmagában lelki betegség. A buziság alapja nem valamiféle esztétikai megfontolás, például, hogy mit talál szépnek és vonzónak, hanem a fajfenntartási ösztön. Az pedig archetipikus, velünk születik, nem tanuljuk. Az ember egy bio-logikusan megtervezett program, a buziság programhiba. Vagyis a genetikus átörökítésben kell keresgélni az eredetét.

Jack Torrance 2013.06.11. 08:51:30

@Mr Falafel: "Egyetlen, heteroszexuális rab sem lett homokos a börtönben."

Olvasd el megegyszer, pont ugyanezt mondtam.

Tehetetlen Dodó 2013.06.11. 08:54:34

@vazzup: Ja, hogy te is egy vallásgyűlölő pederaszta vagy?
Nincs több kérdésem.

Jack Torrance 2013.06.11. 09:05:14

@pocaklakó minimanó: szoval neked faj, hogy a mifelenk tiltva van a tobbes hazassag. Ha mozgalmat inditasz, szolj, szivesen tamogatlak teged is.

IdomitottFoka 2013.06.11. 10:33:02

@kalandozomagyar:
Sztem a mostani határokat is egy jogszabály építi fel vmint az emberek szokásainak tehetetlensége. Ha a jogszabály megváltozik, attól még nem lesz szabad minden egyéb nem engedélyezett forma.

A muszlim típusú többnejűség a legkevésbé sem egyenrangú felek közötti kapcsolat ezért én ezt nem támogatom. Sztem ez elfogadható érv.

Az anális szex emlegetése, a börtönben lévő szexuális élet emlegetése, a jelentéstartalmi szőrözés terelés az előítéletekből és az ismeretlentől való félelemből táplálkozó elutasításról.

A két egynemű testvér házassága meg egy annyira marginális történet, hajánál fogva előrángatott példa, hogy nemigen van értelme ezzel foglalkozni. De amúgy meg üsse kavics, támogatom azt is, bár egy ilyen kapcsolat elég terhelt lehet, nem egy pszichikai zavarral.

A leértékelődéssel nem tudok mit kezdeni, a saját házasságomat nem érzem kevesebbnek a melegházasság miatt, ami ugye már létező intézmény, csak nem Mo-n. Ezért ha lenne Mo-n, továbbra se érezném leértékeltnek. Mert nem mások házassága határozza meg az enyém minőségét.

ALFI · http://blog.hu/user/166725/tab/activity 2013.06.11. 12:18:56

@Mr Falafel: A görögök genetikusan buzik voltak? Vagy ez csak kamu, hogy az ókorban minden görögnek volt egy buzija.

vazzup 2013.06.11. 12:39:49

@Tehetetlen Dodó: nem nem vagyok, csak reménykedtem, hogy van annyi eszed, hogy magadra ismersz. Belátom tévedtem, van ilyen, ostoba vagy, s ezen az sem segít, ha az ember tükröt tart neked.
Úgy tűnik a kerkonzisággal észt nem osztanak.

pocaklakó minimanó 2013.06.11. 12:45:00

@vazzup:

"ugyanezt szoktam mondani a keresztényekről. Nehogy már a képembe nyomják elfajzott elmeállapotukat. Főleg, amikor a nyakukban hordják az elmebetegségük jelképét, az tud csak igazán kiakasztani. S még ennek tetejében arra is próbálnak ösztökélni, hogy csatlakozzak az agymosásukhoz. S ezek bazmeg' gyerekeket nevelhetnek! Érted!"

Jé, hát akkor te pont olyan vagy, mint a decens antiszemiták, csak másokon éled ki a gyűlöletedet. Mesélj, milyen érzés, amikor felhorgadnak az érzelmek és ökölbe szorul az agy? :)

pocaklakó minimanó 2013.06.11. 12:52:18

@Jack Torrance:

"...szoval neked faj, hogy a mifelenk tiltva van a tobbes hazassag."

Obligát válasz jön. Most is.

Érdekes, hogy az emberjogisták valahogy mindig igyekeznek kikerülni a kérdésre adott válaszokat és helyette efféle blődlikkel próbálnak riposztozni.

De mivel aranyos vagyok és kitartó, ezért továbbra is felteszem a kérdést, hátha egyszer jön rá válasz.

A többszörös házasság legalizálása melletti érvek pontosan ugyanolyan jók, logikusak és hasznosak, mint amelyeket a homokoslobbisták a homokos "házasságok" mellett felhoznak. Ebből fakadóan mivel magyarázható, hogy még azokban az országokban sem nagyon akarózik legalizálni őket, ahol a homokosokét legalizálták?

Válaszként nem olyan blőd dolgokat várok el, mint "ja, hát ha te akarod", meg "indíts mozgalmat" és efféle agyhalottságról tanúskodó (és amúgy nagyon jellemző) baromságokat, hanem valami olyasmit, amely az érvek és ellenérvek összeütköztetésével bebizonyítja, hogy a többszörös házasságok legalizálása miért lenne rosszabb és károsabb a homokos "házasságok" legalizálásánál.

No, de mivel ez - értelmi fogyatékosságból kifolyólag - nem nagyon szokott sikerülni, marad legtöbbször a fenti "érvelés", ami nagyon is jellemzi azt a szellemi sötétséget és egybites gondolatmenetet, amellyel a homokoslobbisták operálnak világszerte.

Szánalmasok! :)

pocaklakó minimanó 2013.06.11. 12:58:55

@IdomitottFoka:

"A muszlim típusú többnejűség a legkevésbé sem egyenrangú felek közötti kapcsolat ezért én ezt nem támogatom. Sztem ez elfogadható érv."

a) Mivel a házasság felétek nem más, mint egy szimpla polgárjogi szerződés, egy papír, amelyre mindenféle szerződéses feltételeket vetnek, így értelmezhetetlen ez a szubjektivitásra utaló "egyenjogúságra" való hivatkozás.

b) Ha több ember (felnőttként, önálló akaratukból kifolyólag) kívánja összekötni az életét és ehhez a fent említett polgárjogi szerződést kívánják megkötni, neked, mint polgárjogi harcosnak, támogatnod kell őket és nem hivatkozhatsz holmi szubjektív izére, hiszen más szubjektivitását nem fogadod el.

c) Ha a homokos "házasságok" melletti érvek helytállóak a többszörös kapcsolatokra is - márpedig azok -, akkor minden olyan helyen csorbítják és lábbal tiporják az emberi jogokat, ahol nem ismerik el az ilyen kapcsolatok törvényesítését és emellett minden olyan emberjogi harcos, aki nem áll ki teljes mellszélességgel ezen igények érvényesítése mellett, hazug disznó, aki szembeköpi a saját elveit. :)

Örülök, hogy segíthettem. :)

pocaklakó minimanó 2013.06.11. 13:00:34

@IdomitottFoka:

"De amúgy meg üsse kavics, támogatom azt is, bár egy ilyen kapcsolat elég terhelt lehet, nem egy pszichikai zavarral."

Azt kellene megmagyaráznod, hogy miért nem engedik az ilyet? És olyan országokban sem, ahol az absztrakt jogértelmezés dívik.

Mert az kevés, hogy te szvsz megengedő vagy: az igazi kérdés az, hogy ettől eltérően magasabb szinten miért másképp dőlnek el a dolgok?

Jack Torrance 2013.06.11. 13:04:51

@pocaklakó minimanó: mi ertelme van annak, hogy a temaba belekeversz mas dolgokat is, olyanokat, amiknek te sem tudod a magyarazatat?

Fogalmam sincs, miert nem akarjak legalizalni a poligamiat azokban az orszagokban sem, ahol a meleghazassagot mar engedelyeztek. Es nem is latom, hogy jon ide ez a kerdes.

Viszont, ha mar idekeverted ezt a marhasagot, meg tudnad mondani, hogy van az, hogy meg ahol a poligamia megengedese szoba se kerult, ott is sok helyen mar legalizaltak a meleghazassagot?

voltaire12 2013.06.11. 13:15:13

Ez a cikk hemzseg a hazugságuktól, csúsztatásoktól.

Két példa:

1)

dobray: "A dán lutheránus államegyházat kötelezték a meleg párok összeadására; annak ellenére, hogy papjainak kétharmada kifejezte egyet nem értését."

a belinkelt angol cikk szerint: one-third of all the denomination’s priests say they will not participate in such rituals. = szóval a lelkészek egy harmada jelezte egyet nem értését

Under the new law, priests may opt out of performing the “wedding” service for theological reasons. However, a bishop must arrange for a replacement. = szóval a lelkészek megtagadhatják a melegházasságban való közreműködést, és a püspök majd küld másik lelkészt, akinek nincs kifogása a melegházasság ellen (ezt nem ártott volna leírni, mert a cikk így téves látszatot kelt. ha a dán lutheránus egyház papjainak 2/3-a támogatta, 1/3-a nem, akkor nem nevezhető kényszerítésnek, az 1/3-ot továbbra sem kötelezik)

2)
dobray: "a bíróság elé citált nyomdaipari vállalkozóról, aki nem vállalta a meleg szexmagazin kinyomtatását"

nos, a belinkelt katolikus oldal, a magyarkurír sem állítja, hogy szexmagazinról volt szó. a szóban forgó MyGayZine oldalán a magazine-re klikkelve megtekinthető a teljes legutóbbi lapszám, és minden van benne, csak pornográf tartalom nem. hiányos ruházatú alakok is csak egy meleg témájú festményekről szóló, művészettörténeti cikkben láthatók. amúgy recept, horoszkóp, programok, interjú, vers, minden van benne, de ha ez szexmagazin, akkor a nők lapja is az. a régebbi lapszámok a library címszó alatt elérhetőek szintén teljes terjedelemben, 2-3 meztelen férfi felsőtestet találtam, amikkel szórakozóhelyeket reklámoztak, ettől aligha minősíthető szexmagazinnak.
(a magyarkurír által meghivatkozott christian.org.uk-nek valóban úgy nyilatkozott az "áldozat", hogy "He says the website of MyGayZine contained explicit images, and he wasn’t prepared to print that kind of material whether homosexual or heterosexual." - állítását viszont a lap bárki által interneten ellenőrizhető tartalma nem támasztja alá.

Amúgy, ha nem kizárólag homofób ultrakonzervatív keresztény hírportálokat használna a szerző, hanem ezek mellett más hírforrásokat is használna, elkerülhetőek lennének az ilyen valótlan állítások. Pl. a Guardian így írt:

"MyGayZine.co.uk does not contain any adult content. Recent issues carry features about homophobia, gay life, travel and culture, as well as crosswords and recipes for carrot and ginger soup."
www.guardian.co.uk/world/2013/mar/29/printer-refuses-publish-gay-magazine

sorolhatnám még dobray csúsztatásait, ha több időm lenne. holott a belinkelt oldalak konzervatív, katolikus, homofób oldalak, de még ezeknek a híreire sem bír pontosan hivatkozni, csak csúsztatva-ferdítve.

voltaire12 2013.06.11. 13:22:16

ja, és amúgy az angol, dán stb példákkal javasolt óvatosan bánni. államegyházakról van szó, le is mondhatnak az államegyház státusról, és akkor nem fogja nekik előírni az állam, hogy milyen házasságot kell megáldaniuk. bár pl. a norvég lutheránus egyház az államegyház státus megszüntetése után saját jószántából döntött úgy, hogy meg fogja áldani a melegházasságokat.

pocaklakó minimanó 2013.06.11. 13:25:43

@voltaire12:

Milyen érdekes, hogy amikor itt van szó egyházról, akkor a lelkészek aránya a döntő, ha meg máskor van szó egyházról, akkor abba nem csupán a klérus számít bele.

Megjegyezném...

Hepci · http://gasztrojazz.blogspot.com 2013.06.11. 13:25:58

@ALFI: ez már nem fog kiderülni.
Az újkoriak biztos nem mind buzik, mert az egyik meg szerette volna dugni a barátnőmet.

pocaklakó minimanó 2013.06.11. 13:29:53

@Jack Torrance:

"mi ertelme van annak, hogy a temaba belekeversz mas dolgokat is, olyanokat, amiknek te sem tudod a magyarazatat?"

Én tudom, te viszont tekergőzöl, nehogy választ kelljen adnod. Érthető is. :)

"Es nem is latom, hogy jon ide ez a kerdes."

Említettem pedig: Minden olyan érv megáll mellette, mint ami megáll a homokosok mellett is, tehát ha érzékenyek a magadfajták a jogfosztásra, akkor ne legyenek csupán szelektíven érzékenyek, hanem szakadjanak el a kettős mércétől és támogassanak minden törekvést.

De az emberjogisták nem ilyenek. Szelektálnak és aztán meg tágra nyílt szemekkel tettetik a naivat. :)

"... meg tudnad mondani, hogy van az, hogy meg ahol a poligamia megengedese szoba se kerult, ott is sok helyen mar legalizaltak a meleghazassagot?"

Persze. A homokoslobbi kikényszerítette ezt, miközben telehazudta a nagyvilágot azzal, hogy bántja őket a jogsérelem, miközben csak a saját érdekeik számítottak, mert mások jogsérelmét magasról lesz*rják.

pocaklakó minimanó 2013.06.11. 13:30:48

@voltaire12:

"...le is mondhatnak az államegyház státusról, és akkor nem fogja nekik előírni az állam, hogy milyen házasságot kell megáldaniuk."

Tegyük hozzá: ÁTMENETILEG.

Jack Torrance 2013.06.11. 13:36:12

@pocaklakó minimanó: "Minden olyan érv megáll mellette, mint ami megáll a homokosok mellett is, tehát ha érzékenyek a magadfajták a jogfosztásra, akkor ne legyenek csupán szelektíven érzékenyek, hanem szakadjanak el a kettős mércétől és támogassanak minden törekvést.

De az emberjogisták nem ilyenek. Szelektálnak és aztán meg tágra nyílt szemekkel tettetik a naivat. :)"

Hidd el, en tamogatnam.

pocaklakó minimanó 2013.06.11. 13:44:29

@Jack Torrance:

"Hidd el, en tamogatnam."

Látod, ismét nem arról beszélsz, hogy miért nincs ilyen, hanem arról, hogy te miként vélekedsz róla.

Azt kellene tudnod megmagyarázni, hogy a meglévő igények és a hasonlóság ellenére miért nem engedik mégsem.

Jack Torrance 2013.06.11. 13:50:06

@pocaklakó minimanó: nem hinnem, hogy meg kene (tudnom) magyarazni. Nem erdekel a tema, se a poligamia, se az 'emberjogistak'.

Ha teged ennyire izgat, magyarazd meg te, biztosan buszke leszel ra.
Pont ugy folenyeskedsz, mint bbj szokott, csak tizedannyi eszed sincs, igy neked meg annyira se all jol, mint neki. Hallgass ALFIra, gondolkodj tobbet, mielott irsz.

IdomitottFoka 2013.06.11. 17:08:40

@pocaklakó minimanó: Nem kéne feltételezésekkel élned arról, mit jelent nekem a házasságom. Nem tudta és nem is tudná azt egy törvény sem keretbe foglalni ezért nem is kell neki.

Egyrészt nem vagyok polgárjogi harcos, sem filozófus/jogász. Empírikus és eredménycentrikus megközelítésben a melegházasság nem káros a társadalomra vagy az egyénre, a muszlim többnejűség meg elég elnyomó a női felekkel szemben. Ha absztraktabb szinten ez ellentmondásos, hát.... leszarom.

Azért vannak határok abban, hogy miért vagyok hajlandó vmennyit tenni (akár egy komment erejéig), ezért én nem fogok tüntetni az egynemű testvérek házasodásáért. Meg az egyéb hajánál fogva előrángatott példákért. Le lehet állni velük, különben sem vagyok jogász, hogy még ebben is koherens legyek. Fogadd el (mást úgyse nagyon tehetsz), hogy a poszt témájában felvetett melegházasság kérdésében támogató vagyok, az általad árukapcsolt muszlim többnejűség esetén elutasító. Ha szted nem vagyok emiatt jó balliberális, hát vhogy majd megbírkózok vele.

Konkrétumok szintjén nem hoztatok fel ellene értelmes érvet, ezért nincs miért revideálnom az álláspontomat.

Tehetetlen Dodó 2013.06.11. 18:44:01

@vazzup: Milyen kerkonzikról vizionálsz, idióta?

pocaklakó minimanó 2013.06.11. 20:02:21

@Jack Torrance:

"Nem erdekel a tema..."

Semmi gond ezzel a hozzáállással. Majd ha megint elkezdenek vinnyogni a homokoslobbisták, csak odaszólunk nekik, hogy csituljanak, mert nem érdekel minket a téma.

pocaklakó minimanó 2013.06.11. 20:07:35

@IdomitottFoka:

"Empírikus és eredménycentrikus megközelítésben a melegházasság nem káros a társadalomra vagy az egyénre..."

Mivel továbbra sem megmagyarázott, hogy mi a búbánat is lenne az, amit károsságnak nevezünk, eléggé nagyívűen dagasztod a semmit.

"...a muszlim többnejűség meg..."

De én nem arról beszélek, csak te - korlátoltságodból fakadóan - rögvest jónak látod konkretizálni a dolgot úgy, hogy abból a zsigeri ellenszenv kiváltásával igyekezz hasznot húzni.

"Azért vannak határok abban, hogy miért vagyok hajlandó vmennyit tenni..."

Nincs is ezzel semmi gond, ha el tudod fogadni, hogy másoknál is vannak határok és azok a határok nem ott húzódnak, ahol a tiéd, és az sem biztos, hogy a te határmeghúzásod az, amely frankó.

Másfelől meg ezzel a határmeghúzással nem mész sokra, mert
a) egyrészt nehezményezed, hogy mások nem ott húzzák meg a határokat, illetve
b) nehezményeznéd, ha ismét mások meg a te engedékeny határaidnál is engedékenyebben kívánnák meghúzni a saját határaikat.

A b) pont esetében meg csak olyasmit tudnál felhozni a határmeghúzásokat illető nehezményezésedre, amilyeneket másokat illetően nehezményezel, amikor a te határmeghúzásodról van szó.

pocaklakó minimanó 2013.06.11. 20:09:09

@IdomitottFoka:

"...az általad árukapcsolt muszlim többnejűség esetén..."

Szó nem esett muszlim többnejűségről. Ha nem tudsz vagy nem akarsz olvasni, akkor ne itt villogtasd ezt. Köszi!

"Fogadd el (mást úgyse nagyon tehetsz), hogy a poszt témájában felvetett melegházasság kérdésében támogató vagyok..."

Fogadd el (mást úgyse nagyon tehetsz), hogy a poszt témájában felvetett melegházasság kérdésében elutasító vagyok.

pocaklakó minimanó 2013.06.11. 20:09:57

@IdomitottFoka:

"Konkrétumok szintjén nem hoztatok fel ellene értelmes érvet, ezért nincs miért revideálnom az álláspontomat."

Dehogynem, csak te nem vagy hajlandó róluk tudomást venni, mert azzal sérülne a vakhited.

pocaklakó minimanó 2013.06.11. 20:24:49

@Hepci:

Á, az könnyű meló. Itt, kérem alássan, valamiféle ballibek szellemi síkjának tágításáról van szó, ami kutya kemény meló. Mintha ecsettel próbálnék gránitszobrot faragni. :)

Jack Torrance 2013.06.11. 20:26:22

@pocaklakó minimanó: te teljesen hülye vagy? (nem kell válaszolni, tudom a választ)

pocaklakó minimanó 2013.06.11. 20:31:37

@Jack Torrance:

Persze, hogy tudod. Mindenre. Ha mégsem tudnád, akkor pláne tudod. Felétek ez alap. Az pedig még "alapabb", hogy mindent jobban tudtok.

Csak a kérdéseket nem szeretitek, mert válaszolni nem tudtok. Az az egyetlen, amiben erős hiányosságaitok vannak.

kalandozomagyar 2013.06.12. 07:46:44

@IdomitottFoka:
"Sztem a mostani határokat is egy jogszabály építi fel vmint az emberek szokásainak tehetetlensége. Ha a jogszabály megváltozik, attól még nem lesz szabad minden egyéb nem engedélyezett forma."

Az emberek szokásainak tehetetlensége és a jogszabály összefügg. Ha változik a jogszabály, akkor (a tehetetlenség miatt) némi késéssel a szokások is változnak. Van aki ezt nem akarja...

"A muszlim típusú többnejűség a legkevésbé sem egyenrangú felek közötti kapcsolat ezért én ezt nem támogatom. Sztem ez elfogadható érv."

Akkor egy jobb példa. Mormonok. Mielőtt Utah állam csatlakozott az USA-hoz legális volt a többnejűség. A csatlakozás feltétele volt ennek a lehetőségnek a megszüntetése. Ehhez képest most az USA-ban az államok sorra engedélyezik a melegházasságot. (Hát, igen sok minden változott 150 év alatt.) Ha melegházasság lehet, akkor jogos lehet az igény a mormonoknál a többnejűségre is. Ezért mondom, hogy ha az egyik igen, akkor a másik is. De szerintem egyik sem.

"Az anális szex emlegetése, a börtönben lévő szexuális élet emlegetése, a jelentéstartalmi szőrözés terelés az előítéletekből és az ismeretlentől való félelemből táplálkozó elutasításról."

Szerintem nem az. A szavak jelentése fontos. Egy-egy szó jelentésének megváltozása igen komoly társadalmi változásokra mutat rá. Persze nem mindenkit érdekelnek a nyelvészet és a szociológia összefüggései...

"A két egynemű testvér házassága meg egy annyira marginális történet, hajánál fogva előrángatott példa, hogy nemigen van értelme ezzel foglalkozni. De amúgy meg üsse kavics, támogatom azt is, bár egy ilyen kapcsolat elég terhelt lehet, nem egy pszichikai zavarral."

Hajánál előrángatott példa vagy sem, de kérdés, hogy milyen jogon lehetne elutasítani. A pszichikai zavar meg szerintem megvan a melegek kapcsolatában is...

"A leértékelődéssel nem tudok mit kezdeni, a saját házasságomat nem érzem kevesebbnek a melegházasság miatt, ami ugye már létező intézmény, csak nem Mo-n. Ezért ha lenne Mo-n, továbbra se érezném leértékeltnek. Mert nem mások házassága határozza meg az enyém minőségét. "

Én a diplomámat sem érzem kevésbé értékesnek, pedig én még megdolgoztam érte, ma meg már mindenki kaphat szinte nulla teljesítménnyel, de ettől még csökkent az értéke az egyetemi oktatás tömegesítése és a színvonal ebből fakadó csökkenése miatt. Nem én értékelem kevesebbre, hanem a társadalom.
Ugyanez a helyzet a házasságnál is. Ma két egynemű házasodhasson, holnap legyen többnejűség és többférjűség, majd kommuna, vagy akár a társasház lakóközössége. Legyen házas az egész falu, város, megye egymással. Igen, a vége szándékos túlzás, de arra szándékoztam rámutatni, hogy most van egy egzakt határ, ha ezt lebontjuk, utána már nem fogunk tudni ilyen éles határokat húzni. Ez viszont tényleg értéktelenné teheti a házasságot, mint fogalmat. Kiüresítheti azt.

pocaklakó minimanó 2013.06.12. 11:34:23

@kalandozomagyar:

Nem fogja megérteni, mert

a) nincs benne annyi gerinc, hogy következetes legyen, de másoktól elvárja a következetességet és
b) ha lenne is benne valamennyi gerinc, inkább úgy dönt, hogy nem érti meg, mert nem akarja megérteni.

pocaklakó minimanó 2013.06.12. 11:49:53

Tulajdonképpen továbbra sem értem, hogy az itthoni jogvédők mire alapoznak, amikor egyfelől folyton hajtogatják, hogy a már létező menő külföldi példákat nekünk is követnünk kell, hiszen látszik belőlük, hogy működőképes a dolog; utána meg rögtön azt állítják, hogy nem kell minden külföldi példát követni, ha olyan létező és működőképes dolgokról van szó, ami nekik nem smakkol.

Egyfelől nyavalyognak, hogy milyen prosztó mucsaiak vagyunk, hogy nem vesszük át pl. a skandináv szexuális toleranciát, utána hirtelen úgy érvelnek, hogy "ez itt Magyarország és nem Svédország", ha a svéd vérrokon-házasság példáját olvassák.

Egyfelől nyavalyognak, hogy "bezzeg a spanyolok", de aztán hirtelen úgy érvelnek, hogy "ez itt Magyarország és nem Spanyolország", ha látják, hogy ott a beleegyezési korhatár kicsivel alacsonyabb, mint nálunk.

Totál következetlenek és csak a szájuk nagy.

És persze, ha arra kerül sor, hogy indokoljanak, akkor hirtelen kiderül, hogy azok az érvek, amelyek szerintük menők a homokosság mellett, csak a homokosság mellett menők és állják meg a helyüket - más esetekben ugyanezen érvek merőben hamisak és teljesen helyes, hogy nem veszik őket figyelembe, mert "hová jutna így a világ!"

Annyira szánalmasak! :)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.12. 12:34:28

@Jack Torrance:

No, ennyit ér a sajtó!:-( Amit az origo.hu most rendkívüli újdonságként próbál "eladni", abban semmi új nincs! Most nem kezdek el linkvadászgatni, de valószínűleg már maga az origo is közölte korábban ennek a rendkívüli újdonságnak minden egyes elemét.

Már XVI. Benedek pápa lemondását/visszavonulását megelőzően hír volt, hogy a pápa számos kérdésben vizsgálato(ka)t indított (köztük a korrupció és a buzilobbi kérdésében is). XVI. Benedek lemondását/visszavonulását követően ugyancsak számos helyen olvasható volt, hogy a vizsgálatok eredményeit néhány (ha jól emlékszem: négy) bíborosra bízta, akik kötelesek voltak titokban tartani azokat az új pápa megválasztásáig, majd megismertetni az új pápával (ú. é. a vizsgálatok eredményeit). Szintén mindenütt olvasható napi hír volt, hogy Ferenc pápa egy bíborosi (tanácsadó)testületet hozott létre, amelynek feladata, hogy segítse őt a kormányzásban stb.

No, most ezek után újdonságként megpróbálni eladni azokat a híreket, amelyet az origo akként (ú. é. újdonságként) próbál eladni.... Hát, minimum, gáz!

IdomitottFoka 2013.06.12. 13:25:58

@kalandozomagyar:

A változásokat nem szokta érdekelni, hogy nem akarják őket. Minden változik. Most nem lekezelni akarlak, félre ne érts.

Amennyiben a mormonok többnejűsége nem viseli magán a muszlim többnejűség ártalmait, akkor részemről rendben. De arról nem tudok semmit, lévén ez már nem gyakorlat, meg nem vagyok tájékozott.

- egynemű testvérek
Most meg vagyok fogva, én se érzem helyesnek. De azt is nehéz elfogadnom, hogy ezen az alapon ne házasodhassanak a nem testvérek.

- jelentéstartalom és fogalmi változás
Lehet benne vmi, bár a többnejűség és férjűség eddig is létező családforma volt, de csak ott működött tartósan, ahol erre adottak voltak a gazdasági feltételek. A kommuna és a lakóközösség meg nem vált be. Izraeli példák igazolták, hogy az ilyen közegben felnevelődött gyerekek visszatértek a hagyományos családformákhoz.

@pocaklakó minimanó:
Ne válaszolj a nevemben kérlek, kösz. Elolvastalak, válaszoltam neked, nem értettünk egyet, nem baj. De a személyeskedésbe és sértegetésekbe teljesen ismeretlenekkel időpazarlás belemenni. Ha ezektől mentesen tudsz regálni, akkor van értelme írnod, ha nem akkor meg le leszel szűrve.

Jack Torrance 2013.06.12. 13:27:54

@bbjnick: a hir csak annyi, hogy most maga a papa mondta ki.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.12. 14:36:26

@Jack Torrance:

No, ez a hír megint a sajtóról szól és nem a Vatikánról:-[

A pápa karibi szerzetesek képviselőit fogadja egy audiencián és --- egy latin-amerikai honlap szerint --- mondott olyanokat is, hogy "hát, igen, a Vatikánban jelen van a korrupció is" és hogy "hát, igen, a Vatikánban van meleglobbi is". És ebből hír lesz, mert a pápa először mondta ki, hogy...!

Szerinted, amikor XVI. Benedek a kúria reformjáról beszélt és vizsgálatot indított a korrupció és a meleglobbi ügyében is, akkor mit mondott ki? Amikor Ferenc pápa --- átvéve és áttanulmányozva elődje vizsgálati anyagait --- bíborosi (tanácsadó) testületet hívott létre, hogy a kúria reformját hatékonyabban hajthassa végre, akkor mit mondott ki?

Ahogy Hamvas mondta: a sajtó: skandalizátor.

Felkapunk egy félmondatot és --- anélkül, hogy értelmeznénk, anélkül, hogy bármiféle összefüggésbe helyeznénk --- olyan hangsúllyal, mintha valami rendkívülit mondanánk ki, teleóbégatjuk vele a világot. Ez az alantas izgatás, a mocskos hecc kategóriája.

Jack Torrance 2013.06.12. 14:40:57

@bbjnick: ebben igazat kell adjak neked

Runciter 2013.06.12. 17:26:37

A közeli különnemű rokonok házassága egészségügyi okokból tilos. Miért kellene másképp kezelni az egyneműekét?

Az egynemű, nem rokonok házassága esetén pontosan ugyanez a kérdés: miért kellene másképp kezelni, mint a különeműekét?

Persze a vita minden résztvevője pontosan tudja, hogy az egynemű testvérek házassága kizárólag azért merül föl, hogy lehessen érvelni a homoszexuális házasság ellen.

vazzup 2013.06.12. 18:27:25

@Tehetetlen Dodó: értelmes, vitaképesekről, de úgy tűnik, megint túl erős jointot tekertem és elhittem, hogy Mo-n is léteznek. Elnézést, többé nem fordul elő, hogy ilyen faszságot feltételezek rólatok. Becsszó!

@pocaklakó minimanó: elóel. Horgad meg szorul. Jaja, már teljesen beszorult. Hülye.

Tehetetlen Dodó 2013.06.12. 19:21:41

@vazzup: Peched van.
Rossz helyre születtél.
Sajnállak - de ezt a harcot neked kell végigküzdened.

pocaklakó minimanó 2013.06.14. 00:48:08

@vazzup:

"Horgad meg szorul. Jaja, már teljesen beszorult. Hülye."

Ja. Hülye. Én is ezt mondom. Szóval miért is?

pocaklakó minimanó 2013.06.14. 00:48:52

@IdomitottFoka:

"Elolvastalak, válaszoltam neked..."

Kérlek, ne hazudj ennél nagyobbakat.

prolee 2013.09.21. 12:18:42

Maga a házasság intézménye olyan mértékben erodálódott, minden szempontból kiüresedett, hogy felőlem akár az állatok is házasodhatnak.
Számomra a házasság maga volt a földi pokol. Boldog voltam, amikor végre megszabadultam abból a nyomorúságból és hála istennek a gyerekeimet is ki tudtam menekíteni belőle.
Ma már köpök a házasságra. :))))

Nem értem, mi ez a cirkusz????

Házasodjanak a melegek, fogadjanak örökbe! Mi ezzel a probléma?

fenrirr 2013.12.04. 18:40:30

@Andre1bp: Ne hazudozzál, senkit nem raktak ki, egyszeráen nem akartak franciaágyat adni nekik mivel a panzió sabályzatában benne volt, hogycsak házasoknak jár, nem az volt szimplán a bajuk, hogy melegek, hanem semmilyen élettársi kapcsolatban élő pár nem kapott volna francia ágyat. Egyébként meg valószínűleg direkte azért ment oda ez a pár, hogy utána bepereljék a panziót(komolyan, a előre tudod, hogy csak a házasok kapnak francia ágyas szobát akkor mégis miért mész oda hepajkodni?)
süti beállítások módosítása