Asszonyveréshez vezet a lovagiasság?
2013. május 14. írta: dobray

Asszonyveréshez vezet a lovagiasság?

couple_dancing_tango5.jpg

Nálunk a fentieken túl értékesnek számítanak az olyan, az egyenlőségnek még a látszatára sem adó triviális aktusok, mint a nőt ajtóban maga elé engedő vagy járműből kisegítő férfi, és leírónak tűnik az olyan kifejezés, mint »a gyengébbik nem«” – olvasom a Fent és Lent blogon Komoroczki Tünde cikkében, miután az első bekezdésekben egy csomó támogatandó (bár egyáltalán nem most felmerülő) ötletet találok. És azon kezdek elmélkedni, hogy az udvariasság vezet-e „asszonyveréshez”, vagy az udvariatlanság.

Milyen baloldali, leegyszerűsítő sztereotípiák vezetnek oda, hogy egyesek puszta jó szándékból, felszabadítási vágyból szellemileg kiherélnék a férfiakat, és létrehoznának egy dögunalmas, uniformizált világot? Biztos összekapcsolható a nőkkel szembeni udvariasság azzal a nézettel, hogy a nőnek a konyhában a helye?

A nők egyenlő keresetének meg nem valósulása, a családon belüli erőszak jelenléte, a nők foglalkoztatottsági adatai felett jogosan kesereg a szerző cikkében, és újra megfogalmaz számos, támogatandó célt: családbarátabb munkahelyeket, otthon többet segítő férfiakat, akik elmennek az óvodába a gyerekért, és nem huppannak le munka után a tévé avagy az internet elé. Esetleg támogatják is feleségük karrierjét.

Mosolygok magamban, mert tulajdonképpen Komoroczki Tünde csupa olyan eszményt vázol fel (nyilvánvalóan azt gondolva, ezek valamiféle „baloldali eszmények”), amelyek végső soron előbb voltak mondjuk keresztény vagy konzervatív eszmények, mint baloldaliak. Se szeri, se száma az olyan keresztény dokumentumoknak és megszólalásoknak, amelyek családbarát munkahelyet, családbarát apákat állítanak mérceként, és a Tünde által felvázolt kívánalmak szerint nevelik tagjaikat a különféle keresztény ifjúsági közösségek is. Légy a családoddal, játssz a gyerekeddel, segíts a feleségednek, vedd ki a minél nagyobb részed a házimunkából, ne rendelj alá mindent a karriernek – mindezt a fiatal fiúknak címezve. Ez többnyire önismereti-párkapcsolati kiképzéssel is társul valamilyen mértékben: személyiségtípusok, szeretetnyelvek, problémamegoldás, asszertivitás, és még sorolhatnám.

*

A sok jogos és értékes felvetés után viszont elérkezem a fent idézett mondathoz, miszerint a dolgok azzal kezdődnek, hogy egyenlőtlen módon udvariaskodnak a férfiak a nőkkel. A szerző leegyszerűsített egyenlőség-központú, a világot elnyomókra és elnyomottakra osztó logikával arra jut, hogy az udvariasság az első lépés az asszonyverés felé. Aha. Csábító ajánlat, könnyű a megoldás: kivenni a tankönyvekből a hagyományos szerepeket ábrázoló történeteket (vagy legalábbis kiegyensúlyozni őket), máshogy nevelni a gyerekeket, és kész. Meg persze – gondolom, de ezt már csak én teszem hozzá – a „hagyományos nemi sztereotípiák” elleni „felvilágosító kampányokat” indítani.

Nekem érthetetlen, hogyan következik a baloldali narratíva számára a – fogalmazzunk így a hasonlóság kedvéért – „asszony védve jó” eszményéből az „asszony verve jó” cinikus, az előzővel ellentétes magatartása. Jegyezzük meg: sosem volt piedesztálra emelt „eszmény” vagy alapelv az „asszony verve jó”, ez sem nem konzervatív nézet, sem nem keresztény – ellenben mindkettővel ellentétes.

Nézzük a baloldali következtetést és árukapcsolást: a férfiak egyszer, régen, kitalálták, hogy el fogják nyomni a nőket. Azóta elnyomják őket. Akkor kitalálták a nemi szerepeket és az udvariasság nevű izét. Hogy „gyengébbik nem”, meg előreengedés és kabátfelakasztás, cipekedni segítés, meg hasonlók, de otthon tartás és férfiuralom. Akik így gondolkodnak, azok szerint az asszonynak a konyhában a helye, az asszony szülőgép, akinek nincs más dolga, mint főzni-mosni-gyereket szülni-pelenkázni-nevelni, no és persze kiszolgálni a férjét. Az „igazi férfi” „klasszikus eszménye” a macsó, nőlenéző és nőleigázó, erős pasi.

Az „etikus” egyenlőségpártiak szerint ezzel szemben a nőnek nem a konyhában a helye, építsen nyugodtan karriert, sőt ez a cél, minden területen legyenek egyenlő számú nők a férfiakkal szemben, és még udvariasnak, lovagiasnak sem szabad lenni, mert az automatikusan az előző bekezdésben leírt gondolatsort implikálja. A nemi szerepek csupán „társadalmi konvenciók”, szemben a „hagyományos gondolkodással”, ami a nemi szerepeket egy az egyben, biológiai alapon változtathatatlannak tekinti.

*

Pedig az egész ügy nem egy fekete-fehér, vagy-vagy kérdés, amit adminisztratíve, jogalkotással és oktatásügyi lépésekkel meg lehetne oldani. A józan paraszti ész számára egyértelmű, hogy vannak a férfi-női különbségekből adódóan biológiailag és pszichológiailag férfiakhoz és nőkhöz jobban passzoló szerepek, amelyben jobb az egyik nem, mint a másik. Lehet haragudni a természetre, evolúcióra, Istenre, teremtésre, mindenki válassza ki a számára szimpatikusat, de egyenlőségpárti törvényekkel soha nem fogjuk mindezt „kijavítani” – ráadásul ez a kijavítás egy dögunalmas, nem csak egyenlő, hanem egyforma emberekből álló világhoz vezetne. Szóval vannak a természet által jobban és kevésbé meghatározott „szerepek”, és ez így jó, mert így érdekes az élet. Nő és férfi nem ellenség: kiegészítik egymást. Persze válhatnak ellenséggé, csak nem érdemes.

Érdekes, hogy miközben a jogvédők és a különféle feminista csoportok háborút indítottak az udvariasság, mint az elnyomás jelképe ellen, addig mások éppen az udvariasság eltűnésében látják a probléma egyik lényegét és jelképét. És szerintem józan ésszel is belátható, hogy aki van annyira kulturált, hogy lovagiasan viselkedik, az éppen nem az asszonyverés felé tart, hanem attól távolodik.

Szembeállíthatnám a Fent és Lent írásával Patsch Ferenc fiatal jezsuita szerzetes, filozófus, egyetemi adjunktus sorait, amelyek a rend lapjának (A Szív) aktuális, májusi, férfiasságról szóló számában jelentek meg (Hol vannak a férfiak?). Eléggé definitív sorok, az örök emberi természetet mutatják, az örök emberi természet pedig magasról tesz az uniformizáló-egyenlősítő törekvésekre. „Kultúránkból – és a nyugati társadalomból általában – mintha eltűntek volna a férfiak. Ennek a folyamatnak tulajdonképpen mindenki kárvallottja lett: a gyermekek, a nők, és végül, talán elsősorban, maguk a férfiasságuktól megfosztott férfiak is. Persze »igazi férfinak« senki sem születik: legfeljebb válhatunk azzá. (...) Kár volna tagadni: a férfiszerepek különböznek a női szerepektől. Néha világosan megfogalmazzák ezt a jegyespárok is. Papként érdekes beszélgetéseknek vagyok tanúja. Például, amikor az egyik menyasszony a vőlegényéhez fordulva meséli: »Tudod, talán az volt a kapcsolatunkban az egyik legszebb esemény, amikor ellopták az autónkat Bécsben.« »Micsoda?!« »Mert te akkor olyan határozottan kézbe vetted a dolgokat és olyan talpraesetten intézkedtél; én pedig olyan biztonságban éreztem magam melletted. Olyan férfias voltál, nekem meg olyan jó volt melletted nőnek lennem…«”.

Nos, ne mondja nekem senki, hogy ez az élmény függ attól, ki mennyire emancipált és hány diplomája van.

A „klasszikus férfieszmény” nem az, amit Komoroczki Tünde felvázol. A klasszikus férfieszmény szerint legyen egyszer a kamasz fiúból majd küzdő, erős, okos, problémamegoldó, családot eltartó férfi, s ugyanakkor legyen megértő, türelmes, figyelmes, segítsen otthon, mutassa ki az érzelmeit, merjen elérzékenyülni... Hogy pontosabban fogalmazzak: nem kombinálni kell a kettőt, csak nem kell szétválasztani. Patsch Ferenc azt írja: „Érdemes tehát férfias őszinteséggel válaszolni a kérdésre: mennyi időt (minőségi időt!) és érzelmi energiát fordítok a feleségemre, gyerekeimre és mennyi pénzt költök rájuk? Hiszen ezek mutatják meg a legegyértelműbben, hogy vajon igaz-e a »számomra első a család« gyakran hangoztatott férfieszménye.”

Ha szétnézek a táncházakban, tánccsoportokban (néptánc, társastánc, salsa, tangó, mindegy), akkor egyetemet végző vagy végzett, köznapi értelemben értelmiséginek nevezett, felvilágosult és emancipált nőket látok. Nem épp olyan típusok, akik megelégednének a konyhában való sürgés-forgással. Tanulnak egy szakmát, ami iránt elkötelezettek; s többnyire szellemi partnert keresnek. Ugyanakkor elvárják a hagyományos férfierényeket is a pasiktól, élükön az udvariassággal. Aki nem udvarias, az más aljasságokra is képes. Ha buli van, „a nők hozzanak süteményt, a férfiak piát”, a nők pedig büszkék, ha jól sikerült a sütijük és elvárják, hogy egy pasi vezesse és irányítsa őket a táncban. Apropó: az, hogy a táncokban a férfi vezet, nem az elnyomás jele? Nem kéne betiltani a táncokat?

*

Teljesen felesleges szétválasztani összetartozó dolgokat. Lehet úgy udvariasnak, hagyományosan férfiasnak és nőiesnek lenni, hogy közben a nő is szeretne karriert, a férfi pedig nem gondolja, hogy a nőnek csak a konyhában a helye. Ez nem egy „modell”, amit le kell venni a polcról, hanem létező, megvalósult gyakorlat.

A nőverés és bunkóság egyáltalán nincs olyan szoros kapcsolatban az „hagyományos” és „elnyomó” szerepekkel, mint azt egyes körök sugallni akarnák. Igen, ha nem teszünk a nők megalázása ellen, legyen az verés vagy „konyhában tartás”, lenézés, az tönkreteszi a családok életét, és egyszerűen emberellenes tett. Ha viszont kiirtjuk a hagyományos szerepeket (ami szerintem lehetetlen, elemi igény van rá) egy olyan korban, amikor azok választása tulajdonképpen opcionális, akkor nem egyenlőséget csinálunk, hanem unalmas, mechanikus, áramvonalas egyformaságot.

A balos logika egyébként számos más eszményre is alkalmazható: a totalitárius diktatúrák első okaként például megnevezhetnénk a demokráciát (lásd Hitler). Nos, ezek szerint, mivel a demokráciából könnyen a többség diktatúrája, vagy a többség által megválasztott politikus diktatúrája lehet, be kéne tiltani a demokráciát?

Persze sokan mondanák az általam vázolt all in-nézetre azt, hogy ez egy szűk körben létezik, és a valóságban a tömegek nem így működnek, túl jó családban nőttél fel, túl jó körökben mozogsz, stb. Én ebben nem lennék száz százalékosan biztos, csak azt gondolom, hogy nem jó leegyszerűsíteni a dolgokat. Az egyenlősítők jogos felháborodásukban olyan „forradalmi” megoldáshoz folyamodnának, amely megtagadja az emberi, női-férfi természetet. A nők igénylik az udvariasságot és azt, hogy bizonyos értelemben „hagyományosan” viselkedjenek velük a férfiak, mert akkor érzik nőnek magukat – a férfiak meg akkor érzik magukat férfinak. Ez sokunk tapasztalata szerint expressis verbis kimondott, megbeszélt igény mindkét fél részéről. És ennek semmi köze ahhoz, hogy egyébként egy családban a nő otthon neveli a gyerekét, és/vagy közös ügyvédi irodát üzemeltet a férjével, valamint egymást helyettesítik az egyetemi előadóterem pulpitusán.

Talán nem az udvariasságnak és a hagyományos szerepeknek kellene hadat üzenni, s egy problémát egy újabb létrehozásával kezelni, és nem csak „asszonyverő”, hanem még ráadásul töketlenkedő pasikat is zúdítani a nőkre. Épp szerepeink jó ellátására, udvariasságra és egymás családban, karrierben, szellemiekben és lelkiekben való támogatására kellene nevelni. A bűn ellen tenni kell, de természetünket nem tagadhatjuk meg. Lehet azt mondani, hogy ez nehéz, idealista elképzelés, de vannak dolgok, amelyeket nem lehet megspórolni. És ne nézzük már le embertársainkat azzal, hogy alkalmatlannak tekintjük őket minderre. Válasszuk a szűkebb ösvényt. Legyünk egyenlőek, de ne legyünk egyformák.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr105293169

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Asszonyveréshez vezet a lovagiasság? 2013.05.14. 14:52:02

Lehet úgy udvariasnak, hagyományosan férfiasnak és nőiesnek lenni, hogy közben a nő is szeretne karriert, a férfi pedig nem gondolja, hogy a nőnek csak a konyhában a helye.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

bömböcz 2013.05.14. 22:15:12

@Robinzon Kurzor:
Jól van libsibibsikém,a hivatásos anyád mikor rendel?

ebfül 2013.05.14. 22:27:13

@Robinzon Kurzor:

"Ennyi kényszeres, beszélgessünk inkább a hüvelygombáról jellegű poszt még soha nem volt errefelé."

Úgy van. Az újraválsztott munkásőrről is hallgatnak, mint a sír.

Biztosan kiadták az ukázt a pártközpontból.

Robinzon Kurzor 2013.05.14. 22:27:48

@bömböcz:

Te vagy az cseléd, meg disznópásztor ivadék, akiről az a másik szerencsétlen, az aristo nevű mindig írni szokott?
Nem gondoltam, hogy tényleg létezel.

bömböcz 2013.05.14. 22:44:45

@Robinzon Kurzor:
Jaj mi van már, disznószarba esett a családi -lopott- menórád gazsi ?!

Robinzon Kurzor 2013.05.14. 23:54:24

@bömböcz:

Tehát a disznópásztor-ivadék az talált.
Na, hajrá, abba ne hagyd!
Szeretik a nép egyszerű fiait itt a Mandineren.

maskep 2013.05.15. 05:16:23

"Milyen baloldali, leegyszerűsítő sztereotípiák vezetnek oda, hogy egyesek puszta jó szándékból, felszabadítási vágyból szellemileg kiherélnék a férfiakat, és létrehoznának egy dögunalmas, uniformizált világot? Biztos összekapcsolható a nőkkel szembeni udvariasság azzal a nézettel, hogy a nőnek a konyhában a helye?" - Hmmm... Ezek nem inkább kőkonzerv jobboldali sztereotípiák? Vagy csak egyszerű a kódolás: rossz, nemtecc = baloldali?...

maskep 2013.05.15. 05:26:13

Egyébként kíváncsi vagyok, van-e Dobraynak akváriuma, amiből ezekkel a logikai bakugrásokkal szokott halászlét főzni, és a saját hüje érveléséből utána baromságokat következtetni.

Megint elfelejtettem, hogy a Mandineren sem kell minden szerző posztjára időt pocsékolni...

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2013.05.15. 08:24:28

@Robinzon Kurzor: Nincs olyan, hogy trafik-ügy. Legfeljebb az ostoba fejedben.
Száznál kevesebb olyan éhenkórász van, aki abból próbált megélni, hogy cigit árult trafikban. Az összes többinél csak mellékesen volt cigi is a boltban. Most majd nem lesz, de ettől még nem kell bezárni a boltot, hiszen a cigin szinte semmi haszon nem volt. Így a családok mentek tönkre dumátok ostobaság.
Amikor egy piacon 50 ezer helyett 5 ezer képviselő lesz, óhatatlan, hogy kevesebben többet keressenek, hiszen nagy valószínűséggel a dohányzók száma nem csökken majd.
Amikor még vállalkozó voltam, sokszor bosszantott, hogy kényszervállalkozó olcsójánosok érthetetlen mértékben ígértek alá a piaci áraknak, hogy azzal megölték azt. Szóval, pofázhatsz itt össze-vissza, biboldó, a csak cigit áruló trafikból eddig senki nem élt meg. Aki mást mond, az hülye és/vagy hazudik. Most majd megélnek néhányan. Hogy nem én vagyok az? Hogy nem a családtagjaim, barátaim? Kit érdekel? Pont leszarom.

Amúgy egyszer is utánaszámoltál, mennyi cigit kell eladni egy hónapban ahhoz, hogy megélj belőle? Ökör!

Robinzon Kurzor 2013.05.15. 08:36:29

@Mr Falafel: "Amikor még vállalkozó voltam"

Nem csodálom, hogy már nem vagy az.

A trafik-ügy nem csak (nem elsősorban) az egyszeri trafikosról szól, hanem arról a néhány emberről (Lázár & co) ezt az egészet keresztülnyomta.

A legális dohánykereskedelem évi kb. 500 Mrd forint Magyarországon. Az ebben lévő jelenleg 4%-os kiskereskedelmi árrést megemelték 10%-ra.

Ez a különbség 30 Mrd forint évente, ez a sztori erről szól: kb. ez a pénz kerül majd a trafikosoktól a megfelelő néhány zsebbe.

Ez az üzleti modell, amit egy vállalkozó azonnal észrevesz és felfog, te meg kis butuska szálanként számolod a cigiket és csodálkozol, hogy már nem vagy vállalkozó.

Látod, ezért biboldózol, mert túl buta vagy a vállalkozáshoz, át sem látod, hogy mire megy ki itt a játék.

vantaan 2013.05.15. 08:44:21

@Mr Falafel: ..... tessék mááá mondani Kedves Mutyi elvtárs ,hogy mááá akkor mi a jó kurva anyjukért is mutyiztak azok a takony gerincű faszszopók? S hogy a van az a hogy a kiírás után a pályázat határideje után meg háromszorozzák az árrést törvényileg? ...hee?

Mennyi trafikot mutyiztál ki magadnak komcsikám? Ez itt a kérdés!
Lopunk, csalunk, hazudunk mert mi mutyizó fideszesek vagyunk????
Joggal tüntetnek a trafik mutyi károsultjai!
"Munkát, kenyeret a mutyizóknak meg kötelet!!"

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2013.05.15. 09:31:33

@Robinzon Kurzor: Jól van, zsenikém, ha akarsz még alázást, tőlem megkapod!

A te adataidat vegyük alapul. 500 milliárd 4%-a 20 milliárd. Ezen osztozott eddig 40 ezer forgalmazó. Tehát osszuk el a 20 milliárdot 40 ezerrel. Az eredmény 500.000.- Ft/év az átlag. Felfogod, hogy ez mit jelent, te szerencsétlen hülye? A létminimum sem volt meg belőle eddig.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2013.05.15. 09:42:41

@vantaan: Szarok a mutyizásra! Felőlem azt csinálnak, amit akarnak. Meséld már el, mikor volt máshogy?
A gazdaságot egyértelműen élénkíti, ha egy szegmensben a vállalkozók megerősödnek. Mostantól nem az lesz, hogy havi 20-30 ezret hoz a cigi, hanem 700-800 ezret. Bruttó, természetesen. Ebből szépen adóznak.
Az nyilvánvaló, hogy a haverok előnyt élveztek, de az is, hogy a ti oldalatok haverjai is.

Aki továbbra is cigit akar árulni, hogy keressen havi 20-31 ezret vele, mert neki az a megélhetése, az vegyen szárított dohányt, vágja fel, és töltse hüvelybe. Adja el márkanév nélkül. Balfaszok!

vantaan 2013.05.15. 10:09:03

@Mr Falafel: .....no! ..no no.Szarsz a lószart! Max. gyáván föladva magad sunnyogsz ...esetleg irigykedsz mert neked is jó lett volna ...hisz mutyi nélkül mi lenne akár még veled is. S kénytelen vagy nyalni a "dohánybolti fagyit"!

S ez a nemzet tragédiája a sunnyogás , a 10 fillérért meghunyászkodás, a seggcleanerkedés. A csorda szellem ,mert ott jó ... még ha le is szarják a fejed!!

....úgye úgye de igaza volt Kertész Ákosnak!!! Ha moslék van minden jó .... csak a tudat legyen tompa s észre ne vedd, hogy vágóhídra kerülsz.

...van-e lejjebb Magyarország?

maskep 2013.05.15. 10:22:50

@Mr Falafel: "A gazdaságot egyértelműen élénkíti, ha egy szegmensben a vállalkozók megerősödnek."

Pont ez a lényeg: Az szerinted vállalkozó, aki kap egy védett monopóliumot úgy, hogy még üzleti tervet se kell hozzá számolnia? Vagy erősíti a gazdaságot az, aki a stróman mögött áll, ha nem versenyelőnyben, hanem politikai (egyébként: bármilyen) protekcióval van rákötve a lélegeztetőgépre?

Pont itt van a kutya elásva, bizony! A gazdaságot a vállalkozók megerősödése élénkíti, a politikai kliensek mutyizása pedig tönkreteszi.

Kandeláber 2013.05.15. 10:32:02

@Robinzon Kurzor: A Monarchiában, illetve azokon a területeken, amelyeket később Osztrák-Magyar Monarchia néven ismertek - évszázadok óta éltek együtt hasonló kultúrák.
A szepességi szászok, a felvidéki magyarok, a szlovákok, az erdélyi szászok, székelyek, románok, a bácskai szerbek, horvátok, a kárpátaljai rutének valamennyien keresztények voltak.
Természetesen a hagyományaikban, szokásaikban voltak eltérések, de valamennyien a keresztény kultúrkörön belül léteztek.
Boszniával ne gyere, azt talán 1878-ban szállta meg a Monarchia, 1912-ben annektálta, az a terület valóban mindenben eltért.
A bankjegyeken legalább hat nyelvű felirat volt, és a kupéban is több nyelven volt kiírva, hogy "kihajolni veszélyes."
Ez a mostani "multikultinak" nevezett katyvasz erőltetett, teljesen ellentétes és össze nem férő kultúrákat akar összemixelni.
Sikertelenül

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2013.05.15. 10:59:03

@maskep: Néhány éve Gyurcsány Ferike jelentette számotokra a vállalkozó eszményképét. Magasztaltátok, istenítettétek. Miközben a fickó soha nem vállalkozott semmire. Kapott az anyósa vezette banktól 750 millió vissza nem térítendő kölcsönt, és eladták neki a MOTIM Rt-t, vagyis az alu export 70%-át, a megrendelőkkel együtt. Kapott ajándékba ingatlanokat is, amiket az állam visszabérelt tőle.
Kóka megvette az Andrássy úti MÁV székházat 1,2 milliárdért, de visszabérelték tőle havi 200 milláért.

Ezek vállalkozók? Sorolhatnám a hasonló eseteket, de minek. A trafik-ügy lófasz. Én kevesebb munkával többet keresek. Ráadásul mindig elismertem, nem lennék jó kereskedő.

Robinzon Kurzor 2013.05.15. 11:03:53

@Mr Falafel:

Talán ha azzal próbálnál meg vitatkozni, amit írtam ... mondjuk ahhoz először meg kellene érteni.

Ráadásul amúgy is totál hülyeséget beszélsz: az eddigi 40 ezer (ha te mondod) forgalmazási helyen nem csak cigit árultak, sőt. Teljesen értelmetlen azt számolgatni, hogy valaki csak a cigi profitjából élt.
(Viszont ha nem árulhatnak cigit a kisboltban, akkor a többiért is máshová megy a vevő.)

Ettől függetlenül az új törvény azért született, hogy a Párt által kijelölt megbízható elvtársak kezében legyen az elosztás és a megfelelő jutalék (az árrés emelése 4%-ról 10%-ra) biztosan a megfelelő zsebekbe kerüljön.

Nem értesz te az egészből semmit, csak magadat alázod.

Robinzon Kurzor 2013.05.15. 11:09:14

@Kandeláber:

De ha az így van (Monarchia), akkor mire ez a nyivákolás az udvariassággal kapcsolatban?

Hol van itt a Kárpát-medencében az általad használt értelmű multikulti? ("Ez a mostani "multikultinak" nevezett katyvasz erőltetett, teljesen ellentétes és össze nem férő kultúrákat akar összemixelni.")

Milyen kultúrák vannak itt, akik a Monarchiában nem voltak?

Kandeláber 2013.05.15. 11:35:47

@Robinzon Kurzor: Pontosan azt mondtam, hogy Közép-Európára, amelynek nagy része a Monarchia utódállamaiból áll, azért nem alkalmaztató a "multikulti" kifejezés, mert az itt élő nemzetek azonos gyökerű kultúrákkal rendelkeznek.
Itt teljesen természetes, ha egy államban a nemzetiségek a saját nyelvüket használják, de egyébként olyan óriási különbségek nincsenek a kultúrák között. Legjobb példa erre, hogy sok felvidéki/szlovákiai népdalnak teljesen megegyezik a dallama, csak éppen magyarul vagy szlovákul éneklik.
A Nyugat-Európába bevándorló sok millió arabnak, feketének semmi köze nem volt és nincs is az európai keresztény kultúrához, ezért bomlasztják Európát.
Tessék néhány vélemény erről: www.origo.hu/nagyvilag/20110211-megbukott-a-multikulturalizmus-elve-vezeto-europai-politikusok-szerint.html

Bicepsz Elek77 2013.05.15. 12:00:44

Nincs jo megoldas. Megjegyzendo, hogy anno az udvarias viselkedes csak az urinok (a nok 15-20%-a) fele ervenyesult. A lovag pl. udvariaskodott veluk, de a cseledlanyokat eroszakosan felcsinalta es veluk nem volt udvariaskodas. Ez ment kb. 1945-ig.

Robinzon Kurzor 2013.05.15. 12:05:23

@Mr Falafel:

Ne rám haragudj a korlátozott képességeid miatt.

És ne keseredj el: lám még Matolcsynak sem sikerült eltalálnia, még egy kicsit sem, hogy mennyi jön be majd tranzakciós illetékből ... pedig ő híresen jó számoló arrafelé.

Vitéz Kőbányai Világos 2013.05.15. 12:08:54

E bejegyzés szerzője oldalakon keresztül bizonygatja, hogy fel sem fogta, mit írt az, akinek válaszolni szándékozott.
Igazi, mandinerre való cikk, gratulálok!

kotyomfitty 2013.05.15. 12:10:19

Hubazz, nem volt turelmem vegigolvasni ennyi korulmenyeskedest, bocs ha neked is ez a konkluzio jott ki:

Elvileg igen, a lovagiaskodas es a komondorbabotlas egy torol fakad: a no gyenge, a ferfi gyamolitasara szorul, ha ezt elfelejti, a sajat erdekeben kell atyai komondorbabotlassal emlekeztetni.

Gyakorlatilag meg kedves szokas, ugyanugy, mint idosebbeknek elore koszonni vagy husvetkor locsolkodni, es akinek ez a legnagyobb baja, az oruljon a szerencsejenek.

Robinzon Kurzor 2013.05.15. 12:11:17

@Kandeláber:

Na de ha ez így van ("Közép-Európára [...] nem alkalmaztató a "multikulti" kifejezés") , akkor mi köze van ennek a posztnak a multikultihoz?
Tudom, hogy nem te hoztad ezt fel, de te is bekapcsolódtál, azért kérdezem.

(Mondjuk szerintem nem csak az össze nem illő kultúrák együttélése a multikulti, hanem a kisebb vagy nagyobb mértékben de eltérő kultúráké.
De ez az előbbi szempontból lényegtelen.)

Ettől függetlenül nem kell Boszniáig menni egy kis kultúrák közötti súrlódásért.

_Epikurosz_ 2013.05.15. 12:12:49

A robotok egyenlően bánnak mindenkivel. Ezért szeretjük őket. Volt valami hülye, aki azt mondta, hogy pikkel rá az autochecker, hát körberöhögtük, de nagyon hangosan. Aztán ment tovább a kódolás.

Állítsuk meg a ......... 2013.05.15. 12:45:34

A kelrikusok faxságait el lehet felejteni!
Az egész agyatlan fidesz és kdnp banda elmehet jó édes c....anyjába.

Ne egy jezsuita szerzetes fogalmazza már nekem a család szó jelentését, amikor egy ilyen hmm"férfi" hírből sem ismeri azt!

"A klasszikus férfieszmény szerint legyen egyszer a kamasz fiúból majd küzdő, erős, okos, problémamegoldó, családot eltartó férfi, s ugyanakkor legyen megértő, türelmes, figyelmes, segítsen otthon, mutassa ki az érzelmeit, merjen elérzékenyülni"

Háát eeegen és ez a KDNP szerint ebben az eszményben szerepel a házasságon belüli erőszak is, meg az is, hogy a nőnek természeténél fogva a konyhában a helye.

Mostmár ezzel a dumával jönnek a kötsög papok(akik önként menekülnek ki a társadalomból a egyház oltalma alá), hogy a férfiak el vannak nyomva.
Ők azok, akik nem házasodnak, nem nemzenek utódokat.... és még ők pofáznak a házasság szentségéről.Milyen alapon?Ők mit tesznek az asztalra?

"A bűn ellen tenni kell, de természetünket nem tagadhatjuk meg. Lehet azt mondani, hogy ez nehéz, idealista elképzelés, de vannak dolgok, amelyeket nem lehet megspórolni. És ne nézzük már le embertársainkat azzal, hogy alkalmatlannak tekintjük őket minderre. Válasszuk a szűkebb ösvényt. Legyünk egyenlőek, de ne legyünk egyformák."

Nem hiszem, hanem tudom, hogy az asszony- és családverő férfiak bűnt követnek és ne tessék ezt a természetre fogni, mint a pedofíliát!

Állítsuk meg a ......... 2013.05.15. 12:52:11

jav:Klerikusok faxágai.

Tessék már minket nőket békén hagyni! Majd mi szépen eldöntjük, hogy milyen szerepet vállalunk a saját családunkon belül.
Nem az egyház, nem a férfiak, hanem mi nők.

Wintermoots (törölt) 2013.05.15. 12:53:31

ez a poszt pont ugyanolyan egyoldalú, mint a kritizált megközelítés

nexialista · http://nexialista.blog.hu 2013.05.15. 13:00:02

na igen, "játsszuk jól a szerepeinket"
ahelyett, akik vagyunk,
avagy "neveljünk szerepjátszásra" ahelyett,
akik ők lennének

guy2 2013.05.15. 13:16:09

Ma már mindenki a régi értelemben vett úrinő, hiszen nem a férje tartja el - általában - hanem a legtöbb nő magát is képes eltartani, magyarán kvázi hatalmi pozícióba került, ahol régen csak a férfiak lehettek. Ettől váltak úrinőkké, és emiatt kell velük udvariaskodni a formális kapcsolatok során. Érdekes, hogy pont a párválasztás során nem kell velük udvariaskodni, hiszen ott meg egy kemény férfit várnak el, aki biztonságot nyújt nekik az erőszakos világ ellen - de ez már csak a régi típusú nevelés maradványa, ami ki fog veszni, hiszen egy mai nő jó eséllyel magának is biztonságot tud teremteni. Amint ezt a nők nagyobb tömegei észreveszik - már ma is látható ennek nyoma a rengeteg szingli 30-as nőknél egypár esetben - akkor felértékelődik majd az intellektuális, és nem erőszakra és egyoldalú udvariaskodásra épülő kapcsolatok értéke, mint ahogy ez már egy bizonyos keresetű női rétegnél többé-kevésbé megtörtént.

madarasi.abel 2013.05.15. 13:27:44

ez a poszt pont ugyanolyan egyoldalú, mint a kritizált megközelítés.
apropó: miként oszlik meg az elmutyizott trafikok száma a nyertesek neme szerint?

Gyurcsany F. 2013.05.15. 13:37:17

"Biztos összekapcsolható a nőkkel szembeni udvariasság azzal a nézettel, hogy a nőnek a konyhában a helye? "

Igen osszekapcsolhato. A noket udvariasan meg kell kerni, hogy menjenek a konyhaba, es amelyik nem megy azt uvariasan pofan kell verni.

2013.05.15. 13:38:40

Én azt látom magam körül, hogy a nők makacsságukkal és a férj véleményének figyelmen kivül hagyásával vezető, hangadó szerepet erőszakolnak ki a családokban. Ezt sok férfi elviseli, sőt gerjeszti, aztán egy ponton kiborul a bili és akkor jön a tacsli!

gróf Szopatzky-Weretzky 2013.05.15. 13:46:11

@Lindalinda:

a kurvás ruhákkal meg kiprovokálják az erőszakot, ugye

Állítsuk meg a ......... 2013.05.15. 13:58:16

@Lindalinda:
Én meg azt, hogy sok férfi, hazamegy bebaszva és ha nem tetszik neki valami, akkor úgy gondolja, hogy ő simán agyonverheti a nejét, mert neki ahhoz joga van.
Hát nem.
Nagyon primitív hozzáállás az effajta konfliktuskezelés.

Egy házasságon belüli erőszak egy pofonnal kezdődik és adott esetben gyilkossággal is végződhet.

Azért mert valakinek nem tetszik valami, nem verekedni kell, hanem meg kell beszélni a problémákat.
Hová is lenne a világ, ha mi nők leütnénk minden idióta férfi, aki verbálisan agresszív, beszól stb....
A Parlament már tele lenne hordággyal.

Csore60 2013.05.15. 13:59:05

Nincs kifogásom az ellen, ha udvariasak velem a férfiak, attól, hogy nő vagyok, még tekinthetnek rám egyenrangú partnerként. Nem hiszem, hogy a nőverés és a nőkkel szembeni udvariasság összefügg. Az erőszak, a durvaság terjedése inkább az udvariasság elhalásának egyik következménye. Kimegy a divatból az udvariasság, előzékenység, a másik ember tisztelete. Képtelenség úgy együtt élnie az embereknek, hogy nincsenek tekintettel egymásra, nem tisztelik a másikat. Ennek a hagyományos kifejeződése az udvariasság, azaz azok az íratlan társadalmi szabályok, amelyeknek a betartása megkönnyíti az együtt létezést. Pont ezekre lenne manapság nagyon nagy szükség.
Nem kéne ebből ideológiai kérdést csinálni. Egyszerűen tudnunk kell normálisan együtt élni.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2013.05.15. 14:00:44

@Robinzon Kurzor: Ne erőlködj, ennél jobban már úgysem áshatod el magad.
Leírtál számokat, amelyek segítségével egyszerű osztás-szorzás műveletekkel kiszámítottam, hogy régen egy trafikos havi 40 ezret sem keresett, ha csak cigit árult. Sőt, ha azt vesszük, hogy a forgalom nagy részét hipermarketek és kocsmák bonyolították, akkor a te elsiratott trafikjaid kb. 10-15 ezer Ft hasznot realizáltak. Ha szerinted ennek így kellett volna maradnia, akkor ökör vagy. A korábbi 40 ezres árusítóhelyet a kormánytól vettem. Ha te mást tudsz, add elő!

Persze, valójában azon picsogsz, hogy nem a ti sleppetek kapta az összes koncessziót. Ez van, bibsi. Törődj bele, hogy most a jobboldal holdudvara erősödik.

madarasi.abel 2013.05.15. 14:06:12

@Mr Falafel: nem törődök bele.
A korrupció semmilyen formája sem elfogadott / elnézett számomra.
Aki korrumpál, korrumpálódik, az engem lop meg, a büdös tolvaj senkiházija.

ftk 2013.05.15. 14:14:41

Ugye emlékszünk a képviselő úrra, aki sárga rózsával kért elnézést a női képviselőtársaktól, abszolút nem értve, hogy miért nincs ezzel letudva minden probléma?

Az udvariasság klassz dolog. Mindenkinek udvariasnak kellene lennie mindenki mással. De a szükségtelen és felesleges udvariaskodás nem ez. A fenti lépcsős példa tipikusan ilyen, mint a fel- és lesegítés, meg az ajtóban előreengedés, ilyenek. Valaha volt értelme, ma már nemigen. Jelentkezzen az a nő, aki nem tud felmenni egy lépcsőn. Nem tud magától felszállni egy járműre. Kinyitni egy ajtót. Ha terhes, mozgásfogyatékkal élő, idős, beteg, három cekkert visz a fülén is, hat gyereket húz maga után, babakocsit emelget fel a buszra, az más. De azért, mert szüksége van a segítségre, és nem azért, mert nő.
Egyébként meg segítsünk annak, aki segítségre szorul, tiszteljük a másik embert, és legyünk vele udvariasak. Aki meg nem igényel segítséget, azt hagyjuk békén.

A sárga rózsa mint bocsánatkérés a kérdés tartalmi tisztázása helyett szintén udvariaskodás, és ebben a helyzetben a valós probléma elkenése. Na ez az, amire végképp semmi szükség.

is 2013.05.15. 14:16:54

@poszt: "baloldali"

aham. az egyenjogúság nyilván a szív mellett van, baloldalon. aki egyenjogúsításról beszél Magyarországon, az ezért szív,és csak szívjon is.

viszont a jobboldaliak, ott, a máj mellett eresztik az epét, abból lesznek az ilyen posztok.

baloldali. az.

Ensiada Arkoveitie (törölt) 2013.05.15. 14:22:47

A a feminizmus szélsőséges irányzatainak semmi köze a baloldalisághoz.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2013.05.15. 14:23:52

@madarasi.abel: A 80-as évek elején középiskolai tanárom a következőket mondta: ha van egy állásra öt szabad hely, abból 3-4 a protekciósoké, de a fennmaradó 1-2 lehet a tiéd, ha elég állhatatos vagy.

Ha a morál etalonja lennél, megérteném a durcit, de nem vagy az. A vadliberális oldal tolvajlása nem zavart. Ez a trafik-ügy meg vihar a biliben. Senki nem károsodik, csak néhányan jobban járnak.

Namely 2013.05.15. 14:25:59

A nőket minden nap jól meg kell verni, és akkor tudják hol a helyük.
Nincs vacsora? Puff.
Nincs kedved? Puff, puff, durr, durr, és rúg.

Hamarabb el is alszik.....

:))))

Pénz számolva, asszony verve jó!

Rajzfilmszemű 2013.05.15. 14:27:24

Nem értem, hogy a feminizmus és a baloldaliság milyen ponton kapcsolódik. Én pl. liberális vagyok, de egyáltalán nem gondolom, hogy az udvariasság asszonyveréshez vezet. Támogatom a női egyenjogúságot, de azt gondolom, az egyenjogúság nem hozhatja a nemi szerepek elmosódását, hiszen azok nem csupán társadalmi konvenciók. Most akko' mégis konzi lennék? Nagyon nagy mértékben skatulyáz és egyszerűsít a posztíró.

madarasi.abel 2013.05.15. 14:31:48

@Mr Falafel: tévedsz, engem a vadliberális tolvajlás is zavart. És örültem, hogy eltakarodtak, mert azt gondoltam, utána jobb lesz.
Gyenge látnok vagyok. Nem lett jobb, viszont sokkal rosszabb lett.
A trafik-ügynek aposztrofált gerinctelen mutyizás meg csak annyiban fontos, hogy ennyire nyilvánvalóan még nem csinálták a dolgot.
"Senki nem károsodik, csak néhányan jobban járnak."
Erre meg inkább nem is reagálok: menj ki ma 6-kor a Parlamenthez, s kérdezd meg az ott gyülekezőket, hogy mit keresnek ott.

Rajzfilmszemű 2013.05.15. 14:32:13

Az az érzésem, hogy a szokásos primitív mentalitást láthatjuk: a baloldali rossz, a szélsőséges feminizmus rossz, tehát a szélsőséges feministák baloldaliak.

Ensiada Arkoveitie (törölt) 2013.05.15. 14:33:36

@Mr Falafel:

"Száznál kevesebb olyan éhenkórász van, aki abból próbált megélni, hogy cigit árult trafikban. Az összes többinél csak mellékesen volt cigi is a boltban. Most majd nem lesz, de ettől még nem kell bezárni a boltot, hiszen a cigin szinte semmi haszon nem volt."

Kivéve, ahogy most alakul az ügy, hogy más árut, pl. szeszes italt, fagyit, stb. is árulhatnak, azaz a helyi boltoshoz nem fognak külön elmenni amiatt is.

"Amikor még vállalkozó voltam, sokszor bosszantott, hogy kényszervállalkozó olcsójánosok érthetetlen mértékben ígértek alá a piaci áraknak, hogy azzal megölték azt."

Nyilván az lett volna számodra a legegyszerűbb, ha nincsen piaci verseny. Mind ilyenek vagytok, ti kommunisták.

"Szóval, pofázhatsz itt össze-vissza, biboldó, a csak cigit áruló trafikból eddig senki nem élt meg. Aki mást mond, az hülye és/vagy hazudik. "

Pár példa:
1. Szinte minden hipermarket előterében akadt cigibolt. Gondolom ők nem éltek meg belőle, valójában a veszteség miatt csinálták.
2. A soproni határátkelő közelében egy évtizede 2 vállalkozó között ment a verseny a dohánypiac felett, most egyik, akinek jobb kapcsolatai voltak a kommunista pártoddal, megkapta a jogot. Gondolom eredetileg mindkettő veszteséges volt.
3. Nem egy dohánybolttal találkozhattál itt-ott eddig is. Jó, persze aki ilyen agymosott komcsi fideszes, mint te vagy, annál ilyenkor bekapcsol a duplagondol, és soha nem láttál egy ilyet sem.

Ensiada Arkoveitie (törölt) 2013.05.15. 14:38:36

@Mr Falafel:
Természetesen az összes gazdasági ágazatra igaz, hogy ha hozol egy törvényt, hogy csak űzheti, akit kijelöl az állam, majd 10-ed annyi koncessziót adsz ki, mint amennyi addig volt, lehetőleg haveroknak, akkor jobban fog menni ezeknek a vállalkozásoknak.

A probléma az, hogy az ilyesmit jobb esetben államkapitalizmusnak, rosszabb esetben maffiaállamnak nevezik. Nekem meg az a véleményem, hogy nem csak azt, aki ezt csinálja, hanem azt is, aki így élteti, mint te, fel kellene akasztani. Mert ha érdekelt a bizniszben, azért, ha meg ennyire ostoba, akkor a lakosság átlagos intelligenciájának javítása érdekében.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.05.15. 14:39:58

Azt mondja a feleségem:

Nagyon szép dolog az egyenjogúság, mif*ne, de számára ez a probléma most így merül fel:

Amikor a szüleink nyugdíjba mentek/mehettek, nagyszüleink épp akkortájt érték el azt a kort, amikor már gondozásra-ápolásra szorultak, s nyugdíjasként szüleink gondozni-ápolni tudták szüleiket. A mai állás szerint nekünk, negyvenes éveink első felében lévőknek, még minimum húsz év munkaviszonyt "realizálni kell" a nyugdíjig: eszerint anyósom ötvenháromévesen nyugdíjba mehetett, míg feleségem legalább hatvanöt vagy több lesz, mire odáig jut.

Azt kérdezi a feleségem: ki fogja gondozni a lassan, de egyre biztosabban gondozásra-ápolásra szoruló szüleinket?

GONOSZ 2013.05.15. 14:48:54

A nőket dugni kell és szeretni, ha mindenki így tenne nem lenne annyi frusztrált picsa akinek mindennel van valami baja.
Ne feledd! Dugni, nyalni, szeretni.
Ja és jól választani!

A 3 per hármas nyúl 2013.05.15. 14:59:38

Milyen férfi vagy te, dobray?

dr. trafik nomac 2013.05.15. 15:08:03

" amelyek végső soron előbb voltak mondjuk keresztény vagy konzervatív eszmények, mint baloldaliak."
Szokasos kereszteny hazodazas, nezzd mar meg miert is nem volt a noknek szavazati joga par tiz evvel ezelottig mondjuk Svajcban ? Magas lo, meg erkolcs az van a konzervativ oldalon, a noknek jo, de ha megsem igy gondonak, akkor pofanveres. Gratulalok a postolonak !!!

Tehetetlen Dodó 2013.05.15. 15:09:40

@bbjnick: Költői kérdés volt, gondolom: hát ti.

dr. trafik nomac 2013.05.15. 15:10:54

@Wind Callman tér: "De úgy látszik a feministáknak ez sem elég. Legszívesebben kiherélnének bennünket férfiakat, mert képtelenek beismerni, hogy gyengeségeik saját gyengeségeik. "
Na ennyit a kereszteny konzervativokrol, tok jol osszefoglaltad, gratula. Igy mar van ertelme jobb, meg egyebb oldalakrol beszelni.

Girhes Joe 2013.05.15. 15:14:34

Amellett, hogy az udvariaskodás és az agresszió közé párhuzamot vonni színtiszta idiotizmus, azért megjegyezném, hogy a hagyományos udvariasság és a hagyományos férfi-női szerep azért kéz a kézben jár, és aki az egyiket lerombolja, az a másikat is.

Feltette már valaki a kérdést, hogy MIÉRT szokás egy nővel udvariasnak lenni?

Valamivel nyilván kiérdemli ezt egy azonos korú, státuszú, képességű férfival szemben (sőt a nála "rangosabb" férfival szemben is, a tracicionális etikett szerint). No de mivel? Mert nyilván nem azzal, hogy mindenben tök ugyanazt csinálja, tök ugyanúgy viselkedik, mint a férfi, hanem azzal, hogy megmarad hagyományos értelemben vett nőnek.

Megmondom őszintén, egy teli szájjal egyenlősdit követelő emancipával NEM érzem szükségét udvariaskodni, ezzel szemben egy nőiesen kinéző, nőiesen finom viselkedésű, a családanyaságot első helyre helyező nővel természetes gesztusként jön. Valamit valamiért, nemde? Az nem fair, hogy a nők mindenben teljesen egyenlőek/egyformák, de mégis járjon nekik a különelbírálás az etikettben.

De ha a Szűz Mária kultusszal magyarázzuk a nőkultuszt, akkor is megáll, amit mondtam. Ahhoz, hogy valakit Szűz Mária "lenyomataként" tiszteljek, azért legalább nyomokban úgy is kell viselkednie, mint Ő, nemde?

dr. trafik nomac 2013.05.15. 15:22:13

@Gergő77: " Az nem fair, hogy a nők mindenben teljesen egyenlőek/egyformák, de mégis járjon nekik a különelbírálás az etikettben." Amennyiben te is szulsz gyereket, meg havonta menstrualsz mindenkepp. Mindenesetre en megkeresnem az orvosomat helyedben.

Állítsuk meg a ......... 2013.05.15. 15:23:04

@Gergő77:
"De ha a Szűz Mária kultusszal magyarázzuk a nőkultuszt, akkor is megáll, amit mondtam. Ahhoz, hogy valakit Szűz Mária "lenyomataként" tiszteljek, azért legalább nyomokban úgy is kell viselkednie, mint Ő, nemde?"

Mármint?
Szeplőtelen fogantatás és szűznemzés?
Hogyan viselkedett Szűz Mária?
Példul nem járt nadrágban, vagy mi?

Girhes Joe 2013.05.15. 15:28:49

@dr. nomac:

Amiről Te beszélsz, az az anyák tisztelete, az nem indokolja, miért kéne a szingli nőket is tisztelni. (Mondtam, szerintem azért, mert nőiesek. Ha ő ezt tudatosan elutasítja, hogy ne különbözzön a férfiaktól, akkor én mireföl különböztetném meg?) Vagy Szerinted csakis azért kellene tisztelni valakit, mert nincs neki Y kromoszómája, minden egyéb szocio-kulturális dologtól függetlenül?

A menstruáció (a szüléssel ellentétben, lásd: anyák tisztelete) meg nem érdem, hanem állapot.

Állítsuk meg a ......... 2013.05.15. 15:29:14

@dr. nomac:

"@Gergő77: " Az nem fair, hogy a nők mindenben teljesen egyenlőek/egyformák, de mégis járjon nekik a különelbírálás az etikettben." Amennyiben te is szulsz gyereket, meg havonta menstrualsz mindenkepp. Mindenesetre en megkeresnem az orvosomat helyedben. "

Gondolod, hogy az orvosa elintézi neki a szűznemzést is? Vagy elintézi neki, hogy ő legyen a legényanya?:)))

burakefendi 2013.05.15. 15:31:45

A nemi szerepek biológiai gyökereihez megjegyezném, hogy statisztikailag kimutatott, hogy a nők tömeges munkábaállásának következtében a nyugati ember elszigeteltebbé vált.

Girhes Joe 2013.05.15. 15:36:08

@Salemi boszorkány:

Ne tegyél már úgy, mintha nem találkoztál volna még jelképekkel meg analógiákkal. Szűz Mária nyilván nem szó szerint követendő, hanem abban az értelemben, hogy a szelídség, a békesség, az anyai szeretet, az emberségesség értékeit testesíti meg. Ezek pedig nagyonis tiszteletreméltó tulajdonságok.

Hogy egy egyszerű példát mondjak: nem tudom, melyik férfi adja fel a kabátot, engedi előre az ajtóban, szólítja hölgynek stb... szóval teszi meg szívesen mindezt egy olyan nővel, aki egész nap bazmegol és fingós poénokat mesél. A finomság jutalma az udvariasság az én szememben.

dr. trafik nomac 2013.05.15. 15:38:15

@burakefendi: "A nemi szerepek biológiai gyökereihez megjegyezném, hogy statisztikailag kimutatott, hogy a nők tömeges munkábaállásának következtében a nyugati ember elszigeteltebbé vált. "
Zsenialis, sot az is kimutathato ha a nok munkaba allnak, akkor kevesebbet vannak otthon. Ezert siman jar egy konzervativ doktori, SP fogja szemelyesen atadni.

dr. trafik nomac 2013.05.15. 15:41:58

@Gergő77: "Ne tegyél már úgy, mintha nem találkoztál volna még jelképekkel meg analógiákkal. Szűz Mária nyilván nem szó szerint követendő, hanem abban az értelemben, hogy a szelídség, a békesség, az anyai szeretet, az emberségesség értékeit testesíti meg. Ezek pedig nagyonis tiszteletreméltó tulajdonságok."
A kereszteny odlal nem hajlando tovabblatni, nyilvan mert tagadja az evoluciot, es ebbol adodoan a biologiat is mint tudomanyt. De a no nem azert no, mert nem fingik, hanem mert genetikailag mas. Bele sem merek gondoloni, mi mehet otthon nalatok, ez lesz abbol ha kimarad a felvilagositas...

Állítsuk meg a ......... 2013.05.15. 15:42:12

@Gergő77:
Egy ismeretlen nőről, akit előreengedsz, akinek kinyitod az ajtót a lépcsőházban, meg tudod állapítani, hogy rendelkezik mindazon tulajdonságokkal, amiket felsoroltál?

Én példul szoktam káromkodni, tehát engem nem illetne az udvariasság:)))

Girhes Joe 2013.05.15. 15:44:02

@dr. nomac:

Azért abban nyilván van igazság, hogy ha egy átlagos házaspárra több munka jut, mint régen, azáltal, hogy egy helyett két tagját fogták be napi 8 óra pénzkeresésre, akkor kevesebb idejük és energiájuk lesz egymásra, ami által a kapcsolatuk is több veszélynek lesz kitéve. Nem lennék meglepve, ha kiderülne, hogy pont a kétkeresős családokban van több konfliktus (és abból adódóan agresszió), szemben a feminizmus állításával.

Girhes Joe 2013.05.15. 15:48:06

@Salemi boszorkány:

Egy ismeretlen nő is elárul már magából valamit az öltözködésével, a járásával, a tekintetével, vagy ha megszólal, a beszédstílusával. Ezek nem egzakt 2+2=4 dolgok, spontán, ösztönös dolgokra, érzésekre próbáltam rávilágítani, hogy vannak nők, akiket örömmel megtisztelek, és vannak nők, akiket csak kénytelen-kelletlen, mert "kötelező". Ezért lehet engem szidni meg hülyének nézni, de ez van.

De nézzük akkor a dolgot az ellenkező oldalról: ha nem a viselkedéseddel, a kisugárzásoddal, akkor mi mással érdemelnél tiszteletet a női mivoltodból következően? Génvizsgálattal?

dr. trafik nomac 2013.05.15. 15:48:13

@Gergő77: "Nem lennék meglepve, ha kiderülne, hogy pont a kétkeresős családokban van több konfliktus (és abból adódóan agresszió), szemben a feminizmus állításával. "
Te bizonyra nem, mert ha a futyulos baracktol szetcsapot aggyal hazamegy a ferj, jo esetben partvezerunk sajat parlatabol, akkor ha az asszony nem kuszik a szonyegala, el is veri, dehat elofordul egesz napi melo utan mar a nok is elfardnak, aztan nem kepes finomam lesegiteni ferjurarol az osszhanyt kabatot, meg kirakni az asztalra a friss narancsot.

Girhes Joe 2013.05.15. 15:51:28

@dr. nomac:

Mivaaaaan?

Mondtam én olyat, hogy a nő nem fingik, vagy hogy genetikailag nem más? Kulturális dolgokról, viselkedésről van itt most szó.

Amit én állítok, az az, hogy a női nem szocio-kulturális különbözőségének az egyre messzebbmenő felszámolása szükségszerűen felszámolja ezen különbözőség nőknek kedvező megnyilvánulási formáit is (mint pl. a nőtisztelet), bármennyire is szeretne egyik-másik nő "egyenlőbb lenni".

Állítsuk meg a ......... 2013.05.15. 15:52:25

"Nem lennék meglepve, ha kiderülne, hogy pont a kétkeresős családokban van több konfliktus (és abból adódóan agresszió), szemben a feminizmus állításával"

Ez hülyeség!
Családon belüli erőszak volt már 100 évvel ezelőtt is, de a klerikáris beállítottság, a nők elnyomása miatt nem illett róla említést sem tenni.
Most az a baja a drágalátos képviselő uraknak és a többi hímsovinisztának, hogy a nők ezt merik hangoztatni.
A társadalom, benne a nők szerepe is megváltozott, és merünk beszélni róla.Ez az óriási problémája egyeseknek.

Girhes Joe 2013.05.15. 15:55:56

@dr. nomac:

Ejj, de szép kép... :D ...csak emlékeztetnélek rá, hogy ahol a férj egész nap a kocsmában ül és összehányja magát, az valószínűleg nem egy, hanem nulla keresős család, tekintve hogy kevés munkáltató tolerálná az ilyesmit.

Mellesleg csak annyit állítottam, hogy az emberek közti konfliktusok elkerülésének, sőt megelőzésének a leghatékonyabb módja, ha van ideje, energiája, türelme a feleknek megbeszélni a problémákat. Időből meg tény, hogy ma kevesebb van átlagban, mint 100 éve (vö. "rohanó világ").

dr. trafik nomac 2013.05.15. 15:56:37

@Gergő77: "Amit én állítok, az az, hogy a női nem szocio-kulturális különbözőségének az egyre messzebbmenő felszámolása szükségszerűen felszámolja ezen különbözőség nőknek kedvező megnyilvánulási formáit is (mint pl. a nőtisztelet), bármennyire is szeretne egyik-másik nő "egyenlőbb lenni". "
Ertem, hogy ezt allitod, csak eppen amire alapozod, az maximalisan himsovoniszta/keresztenyi konzervativ hozzallas, semmi koze a valodi kulonbsegekhez.

Girhes Joe 2013.05.15. 16:03:06

@Salemi boszorkány:

Ha nem illett róla említést tenni, honnan tudod, mi volt a probléma nagyságrendje? (Ezt a gondolati bakit ma is elkövetitek: ha annyira nagy a látencia, akkor honnan is tudjuk, hogy mennyi az annyi?)

Egyébként egy szóval se említettem, hogy régen nem létezett erőszakoskodás, sőt. Csak azt, hogy ezen a párok közös idejének nagyarányú csökkenése nem éppen segít, sőt, épp hogy eszkalálja a konfliktusokat.

A dolog szerintem hasonló a klímaváltozáshoz. Igen, jobban eljutnak hozzánk a hírek a szélsőséges időjárásról, de tényszerűen is több van a szélsőségekből. A kettő egymástól teljesen független tényező.

Girhes Joe 2013.05.15. 16:10:21

@dr. nomac:

Egyszerűen arra alapozom, hogy a szocio-kulturális viselkedési mintáknak, mint általában mindennek, okai szoktak lenni, ami többnyire egy másik szocio-kulturális viselkedési minta.

De ha azt állítod, hogy ez a kulturális viszonyrendszer csak egy hímsovén köcsögség, és a nőtiszteletnek nem sima adok-kapok, valamit-valamiért a mozgatórúgója, akkor vezesd le nekem, hogy egy szimpla genetikai különbségből hogyan következik, hogy az XY kromoszómájú embereknek tisztelniük kéne az XX-eket, valamint hogy miért nem következik, hogy a sötét bőrű embereknek tisztelniük kellene a világos bőrűeket (ami szintén szocio-kulturális adottság volt nem is olyan nagyon régen).

DezInf 2013.05.15. 16:29:12

@Mr Falafel:

Ugatod külföldről a hazai valóságot. Gőzöd sincs a trafikok működéséről, a dohánykereskedelemről pedig végképp semmi fogalmad.
( Voltál valaha olyan szórakozóhelyen,ahol csak egy gyártó dohányterméke volt kapható? - milyen érdekes, ugye? )

Sikeres vállalkozó lehettél régebben, ha ennyire nem értesz a kereskedelemhez.
Azért mert határozott jobboldali véleményed van, attól még lehetsz hülye semmihez sem értő véglény.
Az vagy,sokadszorra sikerült bizonyítanod.

Most kezdhetsz zsidózni,komcsizni,libsizni,libázni.....

Hajrá :)))

dr. trafik nomac 2013.05.15. 17:10:02

@Gergő77: "hogy az XY kromoszómájú embereknek tisztelniük kéne az XX-eket, valamint hogy miért nem következik, hogy a sötét bőrű embereknek tisztelniük kellene a világos bőrűeket?"
Az a franya aDNS, nezz kicsit utanna annak amit irsz.

maskep 2013.05.15. 17:51:07

@Mr Falafel:

"Bármennyire is hadseregként működik azonban Fidesz, még mindig képesek felbukkanni belülről is független, kritikus hangok. Igaz, egyre kevésbé és egyre halkabban. A trafikügy remekül megmutatta, kiktől is számíthatunk ilyenekre: azoktól, akik egzisztenciálisan a legkevésbé függenek a Fidesztől. A tisztes és megbecsült foglalkozást űző, helyben valakinek számító állatorvos Hadházy Ákos, aki először beszélt nyíltan a trafikmutyi működéséről, ugyanúgy ezt példázza, mint a szakpolitikusként is polgármesterként is tekintélyt szerző Bencsik János. Közös bennük, hogy nincsenek rákényszerítve arra, hogy a Fideszből és az államból éljenek. Kibeszélésük így nem fenyegeti közvetlenül a megélhetésüket.

Ugyanakkor a tény, hogy a több hete húzódó botrány során pontosan két markáns kiállást láthattunk, mutatja, mennyire sikerült a pártnak behálóznia és juttatásokkal leköteleznie tagjait. A trafikkoncessziók kiosztása is azt sugallja, a párt tudatosan és szisztematikusan terjeszti ki a szívességek rendszerét és kompromittál minél többeket.

A kormánypárt sokszor gátlástalan politikájának belső korlátját tehát azok jelenthetik, akik nem a politikából építették fel az egzisztenciájukat, vagy pedig nem a pártvezetés jóindulatától függ, hogy azt megtarthatják-e. Azoknak, akik a Fidesz jelenlegi hadsereg-jellegének fenntartásában érdekeltek, az olyan párttagoktól kell félniük, akiknek maradt még saját megélhetésük, ismertségük, presztízsük: életük. Sajnos azonban úgy tűnik, ők már régóta túl kevesen vannak."

velemenyvezer.blog.hu/2013/05/15/miert_olyan_keves_a_bator_fideszes

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2013.05.15. 17:57:23

@madarasi.abel: Ennyire nyíltan még nem csinálták? Tényleg? Hülye-e vagy-e, vagy tegnap születtél, kreténke?

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2013.05.15. 18:02:30

@DezInf: Világosíts már fel, te trafikos géniusz!
Ha ennyire értesz a kereskedelemhez, számold ki, hány milliárd euróval károsította meg az államot a Motim és a Mal. Mert azok valamivel nagyobb falat voltak, mint a trafik biznisz, és néhány liberális zsidó ingyen kapta őket. Kezdj el számolni, és szólj, ha a végére értél!

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2013.05.15. 18:05:33

@Ensiada Arkoveitie: Akasztós zsidó, belinkelnéd nekem, amikor a belvárosi ingatlan panama, az alumínium ipar, az állami üdülők, a MÁV székház, az M5-ös, a völgyhíd, a síksági alagút mutyijai ellen lázadtál? Csak azért, hogy tudjuk, hány kiló vagy.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2013.05.15. 18:06:22

@madarasi.abel: Linkeld be, hol zavart. Ha nem tudod, takarodj a zsidó anyádba.

DezInf 2013.05.15. 19:09:56

@Mr Falafel:

Zsidózás kipipálva :)))
Libsik dettó :)))

Világosítson fel téged egy nagyfeszültségű távvezeték!
Esetleg kérdezz meg egy dohányáruval kereskedő ismerősödet. Válassz olyat aki nem kapott koncessziót. Sok sikert az információgyűjtéshez:D

....elég kiszámítható vagy.....

Bell & Sebastian 2013.05.15. 19:18:58

@bbjnick: No, én márpedig arra jutottam, hogy csak addig játszhatunk Dulcíneásat, amíg szembe nem jön az első, kiéhezett, végzős tantónéni, de lábon járó vaginát is mondhatnék. A felismerés lényege, hogy egyenlőek vagyunk, de a nők kicsit egyenlőbbek. Ami nálunk (például) azt jelenti, hogy a nejem a szívével gondolkozik, nekem pedig a haszonelvűség maradt.

Ami nem reprezentáns minta, még a szűkebb környezetemben is találok sokkal vadabb párosításokat.

Nem messze innen (például) az asszony veri az urát, mert meg is érdemli.

Bell & Sebastian 2013.05.15. 19:24:57

Robinzon! Mire akarja hegyezni, magyar-szerb, partizánok-rendfenntartók, visszafoglalók-betolakodók vagy hadsereg-terroristák viszonyra? Mert a délvidéki, etnikai -alapú tisztogatásoknak és gyilkosságoknak a kulturális vetületét nehéz lenne elemezni, annál is inkább, mert olyan nincsen is nekije.

vantaan 2013.05.15. 19:47:13

@Mr Falafel: ...hol volt mutyi??? Annyi mindent fölsoroltál de nyoma sincs a bírósági itéletekben.

....még a nokiás Hagyó is degeszre keresi magát a pártügyészség böszmeségein!
.... a trafik mutyit meg elmeszeli a Zeju! Bebizonyítva hogy tolvajlás az egész. Ezek csak lebukva tudnak még lopni is!
...más A Portik-Laborc ügy is lassan Portik-Lázár üggyé alakul.
A józsefvárosi jófiúk meg azt bizonygatják Kocsis Máté együtt üzletelt azokkal a rendőrökkel akik a Vizovitzky ügyben le vannak tartóztatva. Milyen múltbéli dolgokról írsz?

Lopunk csalunk hazudunk, mert mi mutyizó fideszesek vagyunk?!

Állítsuk meg a ......... 2013.05.15. 20:28:59

@Gergő77:
Akkor te egy jól öltözött, platform cipőben pipiskedő, illatfelhőbe burkolózó nőt megtisztelnél az udvariasságoddal, de egy sima mezei dolgozó nőt, aki fáradtan rohan haza a munkából azt semminek néznéd.

Pedig a jól öltözött jöhet egy kuplerájból, a farmeres pedig egy becsületesen dolgozó kétgyermekes anyuka.
Egyébként hülyeséget írsz, mert az ember nem áll le egy ajtónál beszélgetni, tehát semmit sem tudhatsz meg két nő IQ-járól, és EQ-járól.

Szerintem ha Szűz Máriát tekinted a női példaképnek, akkor még egyáltalán nem lehet párod, sőt még talán kapcsolatod sem volt soha.
Te volnál az aki simán elhinnéd, hogy a majdani feleséged nem az előző szeretőjétől, hanem a jó Istentől esett teherbe:))

Visszatérve a évvel ezelőtti szokásokra: akkor az neve kuss volt, nem lehetett beteg, mert neki kellett ellátni az egész háztartást és a gyermeksereget, hiába is ment volna panaszra a férje akkor üthette és rugdoshatta, amikor csak akarta, az egyház beleegyezésével.
Ugyanis az egyház szerint a férfi az úrrr a háznál, Szerintem meg nem.
Pont lexarom, hogy mit mondanak a csuhások.
Nincs létjogosultsága a klerikáris eszméknek sem a Parlamentben, sem az állami iskolákban.
A saját intézményeikben azt terjeszthetnek, amit akarnak.

Szerinted te, mint férfi tiszteletreméltó vagy?

Állítsuk meg a ......... 2013.05.15. 20:30:05

jav: 100 éve az asszony neve kuss volt

Bloodscalp 2013.05.15. 22:09:48

:) konzervatív komondorozás. Vak és nagytestű igen, néha már útban van, Problem?

Robinzon Kurzor 2013.05.16. 10:45:14

@Mr Falafel: "Leírtál számokat, amelyek segítségével egyszerű osztás-szorzás műveletekkel kiszámítottam, hogy régen egy trafikos havi 40 ezret sem keresett, ha csak cigit árult."

És nem tűnt fel, te nagyokos vállalkozó, hogy csak cigit nem árult senki?
Akkor mit számoltál ki, te szerencsétlen?
Nagy semmit.

"Persze, valójában azon picsogsz, hogy nem a ti sleppetek kapta az összes koncessziót. Ez van, bibsi. Törődj bele, hogy most a jobboldal holdudvara erősödik."

Nyilván a bolsevik szocializációd tehet róla, hogy magadból kiindulva csak sleppekkben tudod értelmezni a világot.
Hogy akinek nem tetszik, hogy most ez a slepp használja a közhatalmat privát pénzszerzésre, az csakis egy másik slepp tagja lehet.
Buta vagy, mint föld.

Pontosan leírtam, hogy mi a célja ennek az egész dohány koncessziónak: államilag garantált évi 30 Mrd Lézer Jani és néhány (nagyon kis számú) kiválasztott zsebébe.
Ez a NER lényege.
És ez téged nem zavar; nem azért, mintha te is kapnál belőle (ilyen hülyékre nincs szükségük), hanem saját ostoba korlátoltságod miatt.

Tömör Gyönyör 2013.05.22. 21:40:42

@dr. nomac: Szerintem te nézesd meg magad.
süti beállítások módosítása