Kommentszűrés
’12 dec
17
07:01

Kultúrharc? – Piktorok és komédiások háborúja

Írta: aristo

kulturharc.jpg

„Hiszen minden ott jó és szép, ahol helyénvaló, rossz azonban és rút, ahol helytelen”
(Xenophón
)

Mikor Caesart március idusán – vagy a görög naptár szerint Anthesterión havának közepe táján – a szenátusban meggyilkolták, gyilkosainak, Cassiusnak, Brutusnak és a többieknek szembe kellett nézniük azzal: a nép szerette Caesart, és ezért várható volt, hogy nem fogja szó nélkül hagyni a merényletet. Róma meglehetősen durva hely volt akkoriban, egy praetort például úgy téptek szét – pedig csak a neve volt azonos a keresett személlyel –, hogy eltemetni valót sem hagytak belőle; és egyébként is gyakoriak voltak a római démosz hasonló látványos megnyilvánulásai. A tetejében a városban voltak Caesar elbocsátott katonái, akik egyrészt istenítették volt imperátorukat; másrészt várták, hogy megkapják az ígért jutalmakat, és ez – az ígérettevő halálával – veszélybe kerülni látszott. Ebben a fenyegető helyzetben a tettesek – mai szóval – kommunikációs tervet készítettek, amely két, alapvető üzenetből állt. Egyrészt azt mondták, hogy ők most visszaadták a népnek az olyannyira áhított szabadságot, amit a zsarnok elvett tőlük, másrészt pénzt ígértek ugyanennek a népnek. Ahogyan Appianos írja, két ellentmondónak tűnő dolgot szerettek volna egyszerre: azt, hogy a nép szabadságszerető legyen, ezzel együtt pedig korrupt. Appianos nem kis rezignációval megjegyzi, hogy ez utóbbira volt inkább esély. A dolog működött is kis ideig, később azonban – többek között a kommunikáció kudarca – a Filippi melletti csatatérre vezetett, ahol is megnyílt az út Octavianus előtt, hogy Augustus Caesar néven Róma első császára legyen – ez azonban már egy másik történet.

A szabadságvágy aktuális terepe a művészet, a harc a Kulturkampf egyik hadszínterén a művészet szabadságáért folyik. Ez ugyan fogalmilag is ostobaság, mert ha meggondoljuk, a művészet, erre mifelénk mindig szabad – legfeljebb nem fizetnek érte. Bárki, bármit alkothat, amit csak akar, mi több, mutogathatja is, legfeljebb nem veszik meg, de mint tudjuk, egy igazi művésznek ez mit sem jelent. A visszatarthatatlan alkotási vágy felülkerekedik benne a kicsinyes anyagiakon. „Inter arma silent Musae” – mondták a régiek, de hát mit tudtak ők Spiró fennkölt költészetéről, Esterházy szellemes megjegyzéseiről vagy Dopemanról? A mi kis Kulturkampfunk kifejezetten kedvezni látszik a múzsák tevékenységének. Szinte nap mint nap keletkeznek új és még újabb performance-ok, kiállítások, installációk és még ki tudja mik a művészet szabadságát hirdetve, védve azt a kulturális diktatúrától. Fekete György sajátságos, reneszánsz frizurája a leggyakrabban látható formák egyike lett.

*

Előbb a Dörner-féle Új Színház ügy, most pedig Fekete György jegyezte MMA és a Műcsarnok körül habzanak az indulatok. Bár Csurka István – végső tréfaként – a legvadabb fasisztázás és antiszemitázás közepette, alkalmatlan időpontban meghalt, sok-sok javítanivalót hagyva az évekre előre megírt és az Új Színház (szigorúan) művészeti tevékenységét – tudják, sine ira et studio – elemző jellegű cikkekben. Halálával persze nem tudott meglógni, fog ő még kapni rendesen. Most azonban itt van ez a Fekete. A tét óriási. Műterem-kiutalások, ösztöndíjak, alkotóházak, állami megrendelések, utazási kedvezmények, nyugdíjak és hát természetesen a szent művészet maga. Az összeg, amiről szó van, pitiáner, ha egy jól sikerült völgyhídra vagy metróberuházásra gondolunk, azonban Pallasz Athéné és Apollón mai papjai kevéssel is beérik.

A magyar értelmiség és művészeti élet hosszú, rögös úton jutott olyan mélyre, ahol most tart. Nem tudhatjuk, hogy hányan hitték el a kezdeteknél az abszurd ígéreteket, nem tudhatjuk, hányan gondolták/gondolják úgy, hogy a kommunista kísérlet mégiscsak egy esély volt a modernizációra, a társadalmi igazságosság növelésére és a „Horthy-fasizmusnál” amúgy is minden jobb. Mindenesetre a legjobbak, mint Nagy László vagy Juhász Ferenc már a korai ötvenes években ébredezni látszottak a kommunizmus mákonyos bódulatából, hogy azután hosszan és alaposan bűnhődjenek hiszékenységükért. A felébredtekre hosszú, reménytelen és többnyire alkoholtól tocsogó évek vártak, válásokkal, szétszórt gyerekekkel és hosszú, megalázó várakozásokkal Aczél elvtárs előszobájában. „Mit lehet tenni?” – mondogatták – „mit lehet tenni, nincsen szabadság”. A riasztóan köznapi, kicsinyes, banális árulás a mindennapok részévé vált. Úgy tűnt, a nagy dolgok eltűntek örökre már, s lassan emlékük sem marad. Árulkodó a börtönökből szabaduló '56-os rabok megdöbbenése és felháborodása: miközben ők úgy hitték, a szabadságért szenvednek mártíromságot, idekint, a többiek csöndesen behúzódtak Csermanek ölelésébe, hogy eljussanak a SZOT-üdülőbe évente egyszer, főműsoridőben. Mert bár minden ingyen volt, semmi sem volt ingyen, mindenért elvártak egy kisebb-nagyobb hűségnyilatkozatot, valakinek/valakiknek a megtagadását, vagy csak formális jelenlétet a rendezvényeken csukott szájjal. Így ért a változás bennünket, közben szétszórt gyermekeink is felnőttek, felnevelte őket a kor és sokadik apjuk vagy anyjuk, így lettünk MI – az ország.

Félreértés ne essék, nem akarom Fekete Györgyöt védeni, nincs is mit védeni rajta. Tehetségtelen, ám roppant erőszakos és hiú ember, millió van belőle, elég csak megnézni a műveit, melyek pontosan olyanok, mint amilyenek ellen harcolni akar. Azzal a különbséggel, hogy ő nem megbotránkoztatni, hanem – valamiféle felfuvalkodott ihletettséggel – „elgondolkodtatni” akar. Ezen mondjuk én mindig megbotránkozom. Egyébként a megbotránkoztatók is elgondolkodtatni akartak eredetileg, csak elfelejtették.

Sohase bízzuk közintézmény vezetését gyakorló művészre – kivéve, ha örökké az ő és pereputtya műveit akarjuk látni és hallani, lásd Görgey Gábor tündökletes miniszteri pályafutását. Ha jót akarunk a művészetnek – ha lehet annak egyáltalán bármit akarni –, akkor nevezzünk ki egy esztétát. Az esztéták félresikerült művészek, az okosabb fajtából, amelyik észreveszi saját tehetségtelenségét, ezért azután vallásosan viszonyulnak a Művészethez: csak a legmélyebb tisztelet hangján tudnak szólni róla, és többnyire nem lopják el a perselypénzt sem. Az esztéta minden művészt irigyel, de nem konkurense egyiknek sem, és ez jó.

*

1988-ban jelent meg Boris Groys sokatmondó című könyve, a Gesamtkunstwerk Stalin. Ebben a művészetfilozófiával foglalkozó szerző Sztálin művét egyetlen monumentális avantgárd művészeti happeningként írja le. És valóban, ha minden lehet művészet – amint mostanában állítják – miért pont Sztálin kétségtelenül monumentális, ámbár kissé vérszagú életműve, a „Szovjet Szocializmus” ne lehetne az? Valóban felfedezhető rokonság az avantgárd világfelfogása és a bolsevik rendszer véres futurizmusa között. Ugyancsak Groys írt arról is – ami ma különösen igaz –, hogy minden korban „túltermelés” volt a művészetekből, ezért valamiféle rendet kellett tenni, hogy elválasszuk az ocsút a tiszta búzától. Az elválasztással kapcsolatban két módszert említ, a minőségi cenzúrát és az innovációs cenzúrát. Az előbbi nagyjából a modernitás megjelenéséig volt használatban, és azt érti alatta, hogy a művészet kritériuma a kanonizált művek színvonalának elérése volt, azonban a mindenfelől zúduló felfoghatatlan mennyiségű művészet ezt az eljárást használhatatlanná tette. Az új paradigma az innováció, az újdonság értéke lett, azonban a dömping ezt is bedarálta. Vagy mondhatjuk, hogy mára már nincs új a nap alatt. Groys a maga részéről tanácstalannak tűnik, hogy mit is lehetne tenni egy ilyen helyzetben. Rendkívül szellemes írásában nem válaszol arra a kérdésre – fel sem teszi –, hogy vajon miért kell egyáltalán válogatni a művészinek mondott alkotásokból?

Valójában senkinek nincs szüksége arra, hogy helyette válogassanak a kortárs művészek munkái között, megteheti azt ő maga, ha kíváncsi a kortárs művészetre egyáltalán. Valamikor – ó, boldog idők – gazdag, kissé ütődött sznobok volta a művészetek eltartói, kiknek lelki szemei előtt a római Maecenas példája lebegett, akinek a nevére a kutya sem emlékezne, ha nem bánt volna oly nagylelkűen Horatiusszal. A nagy költőnek juttatott sesterciusokkal és villásreggelikkel részt vásárolt Horatius hallhatatlanságából, és mindenki eldöntheti maga, mennyire érte ez meg neki.

Mifelénk, tudom, nem nagyon teremnek mostanában mecénások. Az aranyláncos-terepjárós újgazdagnak a művészetről talán legfeljebb valami új, sárkányos, kínai-írásjeles tetoválás jut eszébe. Teljesen valószínűtlen, hogy pénzt adna valami „Vascövek a fakaróban” című nagyszabású installációért, hogy azzal díszítse a természetvédelmi területre építendő villáját. Az a néhány spekuláns, aki vagyonát műkincsekkel akarja növelni, biztosra megy, és befutott mesterek képeit veszi csak – de hát hogyan legyenek befutott művészek, ha senki sem veszi a munkáikat? Ezért van szükség – állítólag – állami mecenatúrára és művészetpolitikára.

A művészetpolitika persze már csak olyan, hogy bárkit nevezünk is ki fő-fő művészetisnek, az szerencsés esetben rendelkezni fog valamiféle ízléssel, és ez nyilván befolyásolja majd döntéseit, s lesznek majd, akik kimaradnak. Ez ellen nincs mit tenni, azonban a történelem azt tanítja, hogy a következő kormány egy másikat nevez ki, aki persze másmilyen preferenciákkal rendelkezik majd, így a sokszínűség biztosított. (Már azoknak, akiknek ez hiányozna.) Virágozzék száz virág – vagy ugyanannyi Nádas Péter. Már várom, hogy Mesterházy nyilatkozzon, miszerint ha a választók 2014-ben őket tisztelik meg a bizalmukkal, akkor ingyenessé és szabaddá teszik a művészetet – különös tekintettel a nyugdíjasokra, ahogy szokták. Csakhogy – amint azt jól tudjuk – a művészektől is mindig kérnek valamit cserébe. Nem nagy dolgok ezek. Laza poénkodás a politikai ellenfél rovására, egy-egy jól elhelyezett megjegyzés az interjúk során, ilyenek. Valamiért meg vannak ugyanis győződve arról, hogy amit nagy művész mond, az fontos. Pedig két szempontból is látható, hogy ez koránt sincs így. Egyrészről a szavazópolgárok, a „nép” egyáltalán nem kíváncsi a kortárs művészetekre. Kicsit sem. Mit tagadjuk, meg lehet érteni valahol. Másrészről, akiket érdekel(het) a nagy művészek véleménye, azok már kellően megosztottak ahhoz, hogy csak a saját oldaluk mellett kampányolót tekintsék művésznek, a másikat pedig tehetségtelen törtetőnek.

*

Valódi hatása csak a celebeknek van, meg a pop-szakma üdvöskéinek, de ők legtöbbször túl rövid ideig maradnak víz felett ahhoz, hogy bármit lehessen kezdeni velük politikailag. Ők azonban – néhány kivételtől eltekintve – nem művészek, őket még azok is szégyellni szokták, akiket támogatnak. Így-úgy művésznek néhány, a TV-ben gyakran szereplő komédiást szoktak nevezni, tekintet nélkül arra, hogy többnyire nem a saját szövegüket mondják (szerencsére). A színészet hordja talán leginkább magán az állami támogatás jármát. Az emberek – bár még sokan járnak színházba – annyit nem hajlandóak fizetni, amilyen életnívón a művészek élni szeretnének. Ezért azután az államnak „kötelessége” eltartani a színházakat, a filmgyártást és minden egyebet, amivel a komédiások pénzt kereshetnek. Aki járt már színházi büfében és végigtekintett az ott tolongó, kiégett, cinikus alkoholistákon, az tudja, miről beszélek. A sarokban kötögetnek a nyugdíj előtt álló színésznők – körülöttük a szereposztó díványok aktuális akrobatáival –, a büfés pedig jegyzi az eddig elfogyasztottakat. Thália felkent papjai és papnői innen katapultálnak a TV-kamerákon át a nép képernyőire, hogy megfelelő honoráriumért megmondják, mi jó és mi rossz. A nép pedig harmatos szemekkel hallgatja őket, mily okosakat mondanak – persze, hogy mondanak, ha előtte megtanulták.

Az állami mecenatúra mindig és szükségképpen korrumpál, emlékezzünk csak az elmúlt évek kiemelkedő művészeire és az ő állásfoglalásaikra azokkal kapcsolatban, akik fizették őket. Ezennel ünnepélyesen csatlakozom a tüntetőkhöz: legyen a művészet szabad! Ne vigye a politika kísértésbe az ártatlan művészeket holmi pénzzel, kitüntetéssel, egyéb hívságokkal. Csontváry mondta, hogy a pénzért művelt művészet nem jó, és amikor említették neki, hogy Michelangelo a sixtusi freskókat pénzért festette, hetykén válaszolta: „Olyan is az!” Na, ez az igazi.

A művész alkosson, teremtsen új világokat a semmiből, ahogyan kell – és éljen is meg belőle, ha tud. Ha nem sikerül, még mindig el lehet menni szőlőt kapálni, és az ott keresett pénzzel önállóan és dacosan lehet szabadnak lenni. Ha ez fontos, az elkövetkező pár száz év úgyis eldönti: vajon nagy művész volt az illető, vagy csak hitte magáról – addig meg az izgalomtól rághatjuk a körmeinket.

Címkék: kultúra művészet kultúrharc MMA Kulturkampf

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr224968762

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Mi hiányzik ebből az akadémiából? Az ízlés. (béta) 2012.12.18. 00:55:48

Mi hiányzik ebből az akadémiából? Az ízlés.  Ha valaki még emlékszik, a Magyar Televízió esztétikai műsorának (Ízlések és pofonok) főcímében hangzott el a fenti mondat, csak ott az "akadémia" helyett a "ház" szó szerepelt. A sorozatot Győrffy Mik...

Trackback: Mandiner blogajánló 2012.12.17. 09:27:02

Ezt a posztot ajánlottuk a Mandiner blogajánlójában.

Trackback: Kultúrharc? – Piktorok és komédiások háborúja 2012.12.17. 08:54:01

Az állami mecenatúra mindig és szükségképpen korrumpál. Ünnepélyesen csatlakozom a tüntetőkhöz: legyen a művészet szabad! Ne vigye a politika kísértésbe az ártatlan művészeket holmi pénzzel, kitüntetéssel, egyéb hívságokkal.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

bömböcz 2012.12.30. 22:10:01

@Mihint:
Na ennyit az élemedettkorú szimpla-keresztyények vitakultúrájáról...
Nem véletlenül szükséges az itteni megreformálás is, mint láthattya a vak is!

tevevanegypupu 2012.12.30. 22:18:52

@Doomhammer:

Nemreg telefonaltak a hastancos klubbol, egy reszketo noi hang kozolte, hogy Falafel megjelent a haz elott egy nagy fuzfakosarral es kovetelte, hogy nyissak ki neki a ruhatar ajtajat, es miutan beengedtek, elvitte az osszes selyemszoknya, azt mondva, hogy Angela kuldte. Mint utolag kiderult, Angela keptelen volt eladni a kosarakat a Vorosmarty teren, erre Falafel zalogba elvitte a felszerelesuket, pedig Szilveszter ejszakajan fellepesuk lenne a DK es az Egyutt 2014 kozos tancestejen..ahova hivatalos lenne dr. Szanyi is. Angela ketsegbeeseseben elrohant, felo, hogy kart tesz sajat magaban..vagy Alfomernokben.

bömböcz 2012.12.30. 22:31:13

@tevevanegypupu:
Remélem sejti Nagysád, hogy az itt leírtak minimum kimerítik a nick sejtetés-becsületsértés vélelmezett jogtalanságát?!
Szégyen és gyalázat, hogy pont Maga és pont ekkor...
Ebből kisalkotmány-módosítás lesz mihamaRABBI-előterjesztéssel!

tevevanegypupu 2012.12.30. 22:32:39

@Doomhammer:

Mar ugy gondoltam egerfogoval egyutt??

tevevanegypupu 2012.12.30. 22:34:32

@bömböcz:

MihamaRABBI? Na mar csak ez hianyzott..egy antiszemita!

bömböcz 2012.12.30. 22:36:09

Héló!
Valaki ellopta az avatar-képemet, pedig majdnem megdolgoztam érte...

bömböcz 2012.12.30. 22:38:21

@tevevanegypupu:
Aki mondja az az antiszemét! És ez törvénybe is lett foglalva/kihirdetve...

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.12.30. 23:12:26

@tevevanegypupu:
Ez egy újabb bizonyíték arra, hogy Angéla úgy táncol, ahogy fütyülnek neki. Falafel a fűzfájával nem eléggé Tényező ahhoz, hogy az Összeesküvés mozgatója legyen. Ezt bizonyítja bömböcz feltűnése is, aki nyilvánvalóan egy küldött ember és az a feladata, hogy zavart keltsen sorainkban.

Kinek kellhettek a hastáncos-jelmezek? Talán csak nem dr. Szanyi akar bennük fellépni szilveszter éjjelén? -7 fokban ez a kísérlet tragikus eredménnyel járhat. Meg kell akadályoznunk.

bömböcz 2012.12.30. 23:21:37

@Doomhammer:
Természetesen bömböcz szerepét alul értékeli:
Én a REND-et kívánom minden ÁRON!
Kezeket a paplanfölé!

bömböcz 2012.12.30. 23:26:11

@Doomhammer:
Nekem a B-6-os jön be, meg most a Duna tv-s náczyzás...

tevevanegypupu 2012.12.30. 23:29:18

@Doomhammer:

Nem lehetetlen, hogy Alfomernok egy blogolo eger. Falafel elatkozta, es amig bomboc nem hajlando megcsokolni, addig eger is marad..Ezuttal kerjuk bombocot, gondolja meg mit tesz..merlegeljen es ne cselekedjen elhamarkodottan.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.12.30. 23:30:22

@bömböcz:
Falafel a Duna TV-be vitte a kosarakat?
Mi a célja velük?
A tévében nem mutathatja be őket, annak rettenetes következményei lennének.

bömböcz 2012.12.30. 23:34:36

@Doomhammer:
Le akarja járatni vele a 2/3-os össznemzeti kormányt, de keveset igért...
(Hajrá Magyarország, hajrá Videoton! is...)

tevevanegypupu 2012.12.30. 23:42:05

@Doomhammer:

Azon gondolkodom, bomboc nem a neger-e..vagyis a megoldas kulcsa, Angela gyermekeinek apja..Falafel errol biztosan tudna ezt-azt meselni..Bomboc hirtelen megjelenese mindenesetre osszes tervunket felboritotta .Ez az Angela, ez az Angela..eddig meg csak gondot okozott..idehozta a nyakunkra..

bömböcz 2012.12.30. 23:43:29

@Doomhammer:
Természetesen a Nemzet Jóizlését megvédtük ettől az ocsmány fertőtől (köszönet Beríjja polgártársnak. is), és mivelhogy az említett hazaáruló már rég nem nagy-magyarországi vízeken tartózkodik, ezért mozggósítottam mind a maradék 15M+a hansi-mansikat a kézrekerítése érdekében!
(A költségek mellékesek, kérem ne is firtassa...)

bömböcz 2012.12.30. 23:49:04

@tevevanegypupu:
Remélem mond magának valamit ez az integrációra váró személynév: kolompár vinetu...?
Na szép álmokat kívánok kegyednek, a belugárminiszter nevében is...(Tudja-e: ha nincs hulla nincs bűncselekmény...)

bömböcz 2012.12.31. 00:56:19

@bömböcz:
Továbbfűzve a gondolatot:
A zsidó-görög-latin-keresztény kultúrhalomból mazsolázva:
A demokrácia=néphatalom=Én(mint a nép egy gyermeke)= oké!
Most hívnak Jeruzsálemből...majd folytatom!

tevevanegypupu 2012.12.31. 01:08:31

@bömböcz:

Majd ha Tel Avivbol hivjak akkor nagykepuskodjon. Hullajo.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2012.12.31. 07:02:54

@Mihint: A fekete karszalagot mától viselem. Baloldalon, mint a sárga csillagot is. A gomblyukamban virág helyett lóhere.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2012.12.31. 07:07:00

@tevevanegypupu: Amikor reggel felébred, és néhány rossz arcú egyén idegen nyelven karattyol magához, majd ne csodálkozzon. Átlépte a határt, amit nem kellett volna. A sodium pentothal majd megoldja a nyelvét, és elmeséli szépen, amire kíváncsiak vagyunk. Mi nem tréfálunk, ezt vegye tudomásul!

www.youtube.com/watch?v=YJ_wGyR0gcI&feature=youtu.be

tevevanegypupu 2012.12.31. 08:45:14

@Mr Falafel:

Megette a tegnapi beiglit amit postan kapott? Megette. Latja maga korul a vizet? Latja..Hallja ezt a zenet? Hallja..na vegye tudomasul, hogy mi mar megtettuk a kello intezkedest, Ott fog maradni amig nem szolunk ! Nem bantjuk, de a szukseges ovintezkedest meg kell tennunk Angela es Eniko erdekeben is!

www.youtube.com/watch?v=RvK19xgAxSU

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.12.31. 11:40:21

@tevevanegypupu:
Vigyázzon, Falafel megint átver minket. Nem ette meg a bejglit. Ezt onnan tudom, hogy O. Józsefet, ismert hajléktalant ma hajnalban Palkonyán a rendőrség biztonsági intézkedésben részesítette. Ugyanis összefüggéstelenül motyogott, a Fő utcán császkált keresztül-kasul, majd amikor a rendőrök kérdőre vonták, bevallott nekik három betörést (szerencsére 3 évnél régebbieket), amelyek tettesét nem tudták elfogni.

O. József az én megbízásomból figyelte Angéla házát (kisebb betöréseket simítottam el neki a szolgálataiért cserébe). Mire értesültem az eseményekről, a ház üres volt. A madárkák kirepültek és Falafellel együtt ismeretlen helyre távoztak. Csak remélni tudom, hogy nincs ott internetelérés és legalább a blogoszférában biztonságban vagyunk.

tevevanegypupu 2012.12.31. 13:31:47

@Doomhammer:

Rajottem kozben, igaza volt, Falafel megprobalt kijatszani bennunket, az utolso pillanatban kapta ot el Berija(mielott Jekatyerinbourg-ba ment volna), jelenleg egy torok gyorsbufeben helyeztuk el, rendelkezesig ott tartjak a fiuk (kozakok). A ket no tartozkodasi helye sajnos ismeretlen, de mivel szukseguk lesz ma este a selyemszoknyakra, minden bizonnyal visszasettenkednek Palkonyara, ahol a helyi tuzoltosag mar figyeli a hazat..O. Jozsef jelenleg a detoxikaloban a helybeli rendorseg orvezetojevel es az egyik irodista kisasszonnyal epiti ki a radioado bazisat, vele allando kapcsolatban vagyunk..Maga vegye kezelesbe bomboczot, aki Manyi neven probalt kikezdeni Alfomernokkel..egyelore sikertelenul, mivel bomboc regota remenytelenul szerelmes Falafelbe.

tevevanegypupu 2012.12.31. 13:31:47

@Doomhammer:

Rajottem kozben, igaza volt, Falafel megprobalt kijatszani bennunket, az utolso pillanatban kapta ot el Berija(mielott Jekatyerinbourg-ba ment volna), jelenleg egy torok gyorsbufeben helyeztuk el, rendelkezesig ott tartjak a fiuk (kozakok). A ket no tartozkodasi helye sajnos ismeretlen, de mivel szukseguk lesz ma este a selyemszoknyakra, minden bizonnyal visszasettenkednek Palkonyara, ahol a helyi tuzoltosag mar figyeli a hazat..O. Jozsef jelenleg a detoxikaloban a helybeli rendorseg orvezetojevel es az egyik irodista kisasszonnyal epiti ki a radioado bazisat, vele allando kapcsolatban vagyunk..Maga vegye kezelesbe bomboczot, aki Manyi neven probalt kikezdeni Alfomernokkel..egyelore sikertelenul, mivel bomboc regota remenytelenul szerelmes Falafelbe.

Leskelődő 2012.12.31. 14:21:02

@tevevanegypupu:
Tudom, hogy egyszer összekaptak holmi avarszínű pulóver kötésmintáján, de ez mégsem lehet ok arra, hogy Manyika becsületben megőszült nevét a bömböczség gyanújába keverje. Követelem Manyika rehabilitálását!
Öööö... izé... akarom mondani: volna olyan kedves?

Bömböcz úr pedig vegyen be egy (nem, inkább két) aszpirint, az szokott segíteni így másnap. (Ha nincs aszpirin, dobjon be egy sört.)

tevevanegypupu 2012.12.31. 14:29:15

@Leskelődő:

Nem banom, annal is inkabb, mert a kotesmintaban vegulis megegyeztunk, o kototte norvegban en meg angolban, szoval lehet rola szo. Vegulis nem is volt biztos, hogy bombocz Manyika, nekem is volt egy halovany gyanum, hogy regi, kedvetlen ismerosunk buj meg a nev mogott, szokas szerint belekeverve a konspiracioba (nem teljesen) artatlanokat is.:)

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.12.31. 16:02:02

@tevevanegypupu:
Értettem! Bömböcz postafiókját feltörtem és megállapítottam, hogy egy bizonyos Vasvári Anikó pénzeli fűtésutalványokkal. Íme a bizonyító levél:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Vasvári Anikó - Szia !
Címzett: bombocz.manyi@gmail.com
Tárgy: Szia !
Dátum: 2012. december 31., hétfő, 11:53:21

Kedves felhasználó!

Értesíteni szeretnénk, hogy 200.000 Ft értékű fűtés utalvány kuponod érkezett!

Azonosítód: LXX-834
Beváltható: 2012.12.31-ig

Üdvözlettel:
FireLTD.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Kiderítettem, hogy Bömböcz már beváltotta a kupont, tehát a feladatot már végrehajtotta! Most azt kell kideríteni, ki ez a FireLTD. és mire készül.

tevevanegypupu 2012.12.31. 18:06:32

@Doomhammer:

Tuzeloutalvany, azt mondja tuzeloutalvanyt kapott. Tudja ki szokott tuzeloutalvanyokat meg szenet osztogatni angol alattvaloinak karacsonyra..?? Eltalalta..A dolog mostantol kezdve nem babra megy,..A Firel TD mogott olyan erok huzodnak, hogy KGB segitsegere lesz szukseg..Kozben a palkonyai tuzoltok jelentettek, hogy ket Mikulas olalkodik Angela haza korul, feltunoen noies mozgasuk van, az egyik a csipojet is riszalja..ahogy Alfomernok szokta..

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.12.31. 18:28:01

@tevevanegypupu:
Nem erzi a tuzeloutalvany szoban levo fenyegetest? Mintha nevre szolo puskagolyokat kuldenenek postan ... Az biztos, hogy a Fire LTD (jo, hogy nem Murder Inc.!) nem viccel. Raadasul ki tudja, meddig ernek ennek a polipnak a karjai, az biztos, hogy Vasvari Aniko csak egy vegrehajto, egy buta eszkoz, aki nincs tisztaban az osszefuggesekkel.

Ha elkapjuk Alfomernokot, o majd elvezet Vasvari Anikohoz. Onnan mar csak nehany lepes az angol kiralyno, az osszeeskuves feje.

tevevanegypupu 2012.12.31. 18:52:47

@Doomhammer:

Szoval gondolja, hogy a tuzeloutalvany az tuzeloutalvany es nem tuzeloutalvany..? Most, hogy mondja, nem lehetetlen..De nem gondoltam volna, hogy ilyen messzire vezetnek a szalak. Nem hiszem egyebkent, hogy ofelsegenek tudomasa lenne mi folyik itt a neve alatt, o csak artatlan aldozat.. emlekezhetunk a Windsori kastalytuzre..ami szinten egy tuzeloutalvany kovetkezmenye lehetett. Vasvari Aniko kilete egyebkent tisztazodott, o a fovednoke annak a kosarfono szovetkezetnek amiben Falafel a foreszvenyes. De meg mindig nem tudjuk ki Alfomernok es mi az o szerepe. Angela jelenleg fellepesere keszulok a DK-ban, ot most ezzel nem lehet megzavarni, eppen regisztral egy irastudo segitsegevel..

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2013.01.01. 13:06:58

@tevevanegypupu:
Én úgy gondolom, hogy a tüzelőutalvány az, aminek a neve mondja: tüzelőutalvány. Nem lehet másként értelmezni, mint kilövési engedélynek valaki elleni. Vagy valódi fegyverrel, vagy sokkal körmönfontabb, kegyetlenebb módon: kánonból való kiírással, internetes trollok és hekkerek támadásával, aljas cikkekkel ballib sajtótermékekben. Bömböcz ilyen tüzelőutalványokat kap Vasvári Anikótól, ami csak egyet jelenthet: hogy Bömböcz az Összeesküvés egyik bérgyilkosa.

Amúgy ha Alfőmérnök szerepéről esett szó: boldog új évet! Én a palkonyai kacsaúsztató mellett levő susnyásban töltöttem a szilvesztert, hogy személyesen tarthassam szemmel Angéla-Padillát és Enikő-Alfőmérnököt. Hastáncoltak egész éjszaka, majd pedig kosarakból hatalmas máglyát raktak az udvaron és annak a tüzénél melegedtek.

Én még mindig nem olvadtam teljesen ki.

tevevanegypupu 2013.01.01. 14:12:21

@Doomhammer:

Jaj, hat miert nem szolt, orkodhettunk volna egyutt is, mert en meg a palkonyai reformatus templom tornyabol kovettem oket tavcsoves....ize..tavcsovel. A hekkertamadasok ugyeben azt az utasitast kaptam,hogy ne legyek kimeletes se Vasvari Anikoval se Bomboccel, ahol erem oket ott azonnal vigyem el mindkettot (termeszetesen szigoru orizettel) Falafel fuzfatelepere, ahol megfelelo cellak allnak rendelkezesre, amig a foglyokat egy meg nem nevezett de eleg kozismert orszagba nem szallithatjuk kihallgatasra. Ebben Falafel segitsegunkre lesz.

Sajnos eddig nem jartam sikerrel, pedig mint kiderult a nap folyaman a delutani orakban a sarki kozertben bevasaroltak, ahogy azt a tulajdonostol megtudtam vegeta levesport, hipot es tobb kilo kristalycukrot..Felo, hogy keszulnek valamire..

Angela-Padilla es Alfomerno-Eniko egyelore maradjanak szabadlabon, oket egy posztmodern kubista szurrealista kiallitason kulonben barmikor elkaphatjuk feltunes nelkul.

Titkos zaradek: boldog uj eves kivanok szebb jovovel!

Alfőmérnök 2013.01.01. 14:48:10

@tevevanegypupu: Maga olyankor sziporkázik, mikor nem kell a valóságról tudomást vennie, mikor a fikciók világában jár. :)

Alfőmérnök 2013.01.01. 14:50:35

Mostan lehet tudni, hogy mi van/lesz a jósdával? Mindenki csak annyit tud, mint egy kívülálló? Vagy valami összeesküvés készül?

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2013.01.01. 17:06:49

@tevevanegypupu:
Maga volt ott a templom tetején? Mondhatta volna, mert gyanúsnak találtam a csillogást ott, ami tisztára úgy tűnt, mintha valaki távcsöves ... izé távcsővel keresné a hozzám hasonló megfigyelőket a susnyásban és majdnem elindultam felfele egy 25 cm pengehosszúságú katonai késsel. Szerencsére találkoztam egy másik szakértővel a susnyásban, ő is ott feküdt és csak törve beszélt magyarul. Ő orosz volt és érdekes eszmecserét folytattunk a különböző késekről.

Új fejlemény, hogy Vasvári Andrea eljött a lakásomra és teljesen tisztázta magát. Egyébként meglepően jó karban levő középkorú nő, 5-6 évet simán letagadhatna a korából. És micsoda szenvedélyesség ... na mindegy, Andi már nem célpont. Beszélt viszont Bömböcről, aki nagyon veszélyes. Könnyen lehet, hogy kristálycukorból, hipóból és sütőporból egy nagy erejű bombát készít, amivel a mandiner blogot üzemeltető szervert akarja elpusztítani, hogy az Összeesküvés ellen harcoló kis csapatunk agyközpontját kiiktassa.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2013.01.01. 17:07:45

@Alfőmérnök:
Magát mit érdekli a jósda, a jósda az én projektem, én találtam ki, én ellenőrzöm a fontos nickeket ott, maga csak hagyja békén a jósdát.

Alfőmérnök 2013.01.01. 18:06:09

@Doomhammer: "Magát mit érdekli a jósda, a jósda az én projektem, én találtam ki, én ellenőrzöm a fontos nickeket ott..." és miattam zárták be. :)

Alfőmérnök 2013.01.01. 19:12:52

@Doomhammer: Kezdetnek ez se rossz.
(Amúgy az ő mentalitásukhoz egy zárt levelezési lista illene. Jól el lennének egymásssal a kis miniuniverzmukban.)

Leskelődő 2013.01.01. 19:19:31

@tevevanegypupu:
Igazán megnyugtató, hogy kötetlen beszélgetésben sikerült rendezniük kötésminta-vitájukat Manyikával, ezért, mielőtt még új perpatvar törne ki, helyreigazítást kell eszközölnöm. Manyikáról mint becsületben megőszültről találtam írni, holott erről szó sincs! Köztudomású, hogy Manyika kizárólag citromsárga, tűzpiros avagy vadlila hajzattal jelenik meg a nagyközönség előtt.
Mea klumpa :(

Leskelődő 2013.01.01. 19:20:46

@Doomhammer:
Szeretném megjegyezni, hogy ugyan nagyszerű hír, hogy a jó karban levő és szenvedélyes Vasvári Andrea tisztázta magát a vádak alól, de javaslom, efölötti örömében ne feledkezzen meg a többek szerint kifejezetten riasztó külsővel és hatalmas plundra bugyival rendelkező Vasvári Anikóról. A nő hírhedten hidegvérű és csipszbeültető készüléket hord a bal zsebében. Kérem, vigyázzon az agyközpontjára!

További kalandokban gazdag, boldog új évet kívánok!

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2013.01.01. 21:25:34

@Alfőmérnök:
Ne aggódjon, továbbra is ott vannak, akiknek ott kell lenniük.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2013.01.01. 21:29:19

@Leskelődő:
Andrea, Anikó vagy Ágnes, nem tökmindegy? A lényeg, hogy megvan az információ Bömböcről. Elég, ha megtaláljuk a szervert és ott lesz ő is.

tevevanegypupu 2013.01.01. 23:22:04

@Leskelődő:

A, tudom mar ki ez a no, o az aki Miss Sun neven szokott szerepelni mszp-DK rendezvenyeken. Olyankor szoke parokat tesz fel es ropcedulakat osztogat nyugdijasoknak.

tevevanegypupu 2013.01.01. 23:22:05

@Leskelődő:

A, tudom mar ki ez a no, o az aki Miss Sun neven szokott szerepelni mszp-DK rendezvenyeken. Olyankor szoke parokat tesz fel es ropcedulakat osztogat nyugdijasoknak.

tevevanegypupu 2013.01.01. 23:39:48

@Doomhammer:

Nagyon kinos ez nekem, mivel magat mar regen ismerem a mozgalombol, de felsobb utasitasra teszem: a susnyasba nem azert kuldtek, hogy ott nokkel kufircoljon meg akkor sem, ha kozben fontos adatok birtokaba juthat, mert konnyen ingovanyos talajon talalhatja magat. Aniko egyik nagynenje mint Mata Hari vonult be a tortenelembe, maga meg nem egy eszkombajn, ki tudja mit szedett ki magabol az a no. Mindenesetre ellenorizze a penztarcajat, a villamosberletet meg az ebedjegyeit..
Egyebkent a kozpontnak jelentenie kellett volna, hogy Vasvari Anikonak van egy ikertestvere Angela..tudja egyaltalan melyik ment a lakasara vagy hagyta magat simna behalozni maga balek..

A robbantastol egyelore nem kell felni, az egesz csak megteveszto akcio lehetett, figyelmeztetes, mert a legfontosabb elem a sutopor, hipo es kristalycukor mellol meg hianyzik, ezt egyelore nem tudtak beszerezni, mivel a Tesco zarva volt..turo rudi nelkul mit sem er az egesz.

Legkozelebbi utasitasig kerulje az ikreket, viszont keresse az orosz ugynok tarsasagat.A kesekkel kapcsolatban csak akkor targyaljon, ha mindegyik melle adnak egy darab viharallo ongyujtot is. Diszkreten probaljon meg tajekozodni, hogy lehet-e mar kapni Viszockij lemezt a GUMban, mivel az angol bajtarsak a szoveg koze rejtettek el a "kecskebeka felmaszott a fuzfara" akcio reszletes leirasat. Lelepni!

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2013.01.02. 12:07:52

@tevevanegypupu:
Hát tudja mit, megmondom én a véleményemet a felsőbb utasítókról meg a maga antipatikus vezetési stílusáról is! Én itt naponta szállítom a híreket a legrettenetesebb összeesküvésekről, gyanús összeesküvőket ások elő és amíg más lerészegedik, addig a büdös mocsárban fagyoskodom hétszámra és akkor a vezetőség és maga is úgy kezel, mint egy hülyét? Egy Vasvári Anna engem nem ver át, egyetlen nőnek sincs agya a konyhai teendőkön kívül, titkos akciókra egész egyszerűen nem alkalmasak. Erre itt vagyok én és még mindig azzal az ócska katonai késsel égetem magam, amit az elején adtak és aminek kiesik a pengéje, úgymond "biztonsági intézkedés" miatt. Én is pisztolyt akarok meg kábítószerrel is akarok kereskedni, mint az igazi ügynökök. Az orosznak a susnyásban sokkal profibb kése volt meg volt titkosügynökös telefonja is kóddal.

Az akciót innentől egyedül folytatom, mint James Bond, aki a főnökei akadályozása ellenére is végrehajtja a feladatot.

bömböcz 2013.01.02. 12:12:10

@Doomhammer:
Üdv!
Remélem nem gondolja, hogy maga és a tsai csak úgy megszorongathatnak?!
Hama-rabbi (du)mákelvetésre lenne ahhoz szükségük!
(Megjegyzem: Nálunk a token-kártya(parlamenti belépő) kódolt-kódját naponta X-szer változtatja egy JHV-nevű ántik-Enigma-gép tulajdonos.)

Miheztartás!

tevevanegypupu 2013.01.02. 14:05:14

@Doomhammer:

Bocs, en mondtam a fonoknek, hogy magat ez az egesz nagyon erzekenyen fogja erinteni. Mire azt mondta, hogy ot is nagyon erzekenyen erintette, mikor multkor a falu haragozojat rohamozta meg es szallitotta be a bazisra mint kommunista ugynokot..Ezert jelenleg meg uj kest nem kaphat, viszont kiutaltak maganak egy kanalat ami erintesre villava valtozik, azert ez sem hatastalan fegyver. Ami a kabitoszert illeti, ott azert van lehetoseg elobbre jutasra, most kapott Palkonya egy kis teherauto Coccolinot (ezuttal nem kek hanem rozsaszin), na azt kezdheti eladni, de nagyon ovatosan, egy kupaknal tobb ne legyen maganal, tudja, hogy Bomboc nem alszik es Falafel is reszesedni akar az uzletbol.

Ami a Vasvari Anikoval folytatott viszonyt illeti, felolem nem banom, igyekszem maguknak falazni, van is bontott teglam, de konyorgom ne onallositsa magat, egyedul nem fogja tudni a cukorborso akciot vegrehajtani, nagyon jol tudja, hogy a konzervnyitok nalam vannak.

bömböcz 2013.01.02. 14:25:04

@tevevanegypupu:
Látja remélem, hogy egyes titkos akciók mikre képesek:
"Elkapták a palkonyai Coccolino szállítmány liberális-demokrata-felmelegedéspárti értelmi szerzőjét! "Nyújorkban került igazságtalan eljárás alá és állítólag Playboy címlaplányok fotóival kényszerítették ki belőle az IP címét, ami alapján...satöbbi"(forrás:Csermely)
Remélem tudatosul önben, hogy Nekünk is megvannak a "magaslabdaleütésieszközeink"...
Betartás!

Google 2013.01.02. 17:05:01

@tevevanegypupu:

A Coccolino-ról jut eszembe; a maga megfigyeltjei közül szökni senki nem készül?
Mert né, mit olvasok itt:

"Peter Ronai szerint azonban Berki Viktor menekültstátuszt akar kérni, mert az első magyar melegházasság tagjaként nem érzi biztonságban magát Magyarországon, ha vissza kell térnie."

www.nepszava.com/2013/01/amerika/nem-a-coccolino-t-neztek-kokainnak.html

Talán a keresztrejtvényt inkább.

(Buek, buek, buek! - aztán ezen is gondolkodjanak el a rejtjelezők.)

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2013.01.02. 21:05:19

@tevevanegypupu:
Bömböcz ott ül a járó motorú autójával gépfegyverrel - igen, jól hallotta, gépfegyverrel - a kezében és nekem egy harci villát osztanak ki? Tudja mit, akkor inkább átállok az összeesküvők oldalára. Mindjárt kiballagok bömböczhöz és elmondom neki, hogy maga ott les a református templom tetején a távcsöves ... a távcsövéért cserébe. Ha pedig Falafel elszállítja magát a külföldiül beszélő országba, akkor a maga helye megürül a Szervezetben és én előrelépek a mocsárból a templomtetőre.

Már megyek is.

tevevanegypupu 2013.01.02. 21:46:23

@Doomhammer:

Egeeeennn..latom a tavcsove..ize a tavcsovon keresztul, hogy elindult. A maga helyeben azert ezt meggondolnam..
Maga meg nagyon fiatal, szep jovo elott all, felesleges kockaztatnia, bomboc ostoba frater, csak az eroszak nyelven ert, gondoljon a fasirt akciora..
Falafel egyelore elfoglalt, ugy tunik az ananasz helyett most libaban utazik, a furcsa nyelven beszelo orszagban lenne ra igeny, jelenleg tobb gordonnal rendeltek tole. Szoval ot most egyelore az emberkereskedelem nem erdekli, igy kar fenyegetoznie. Az pedig, hogy maga az en helyemre lephet csak abrand edes fiam, ne veszitse el a realitaserzeket, mindig mondtam, hogy ne szedje azt a vacakot, egyszer meg bajba kerul miatta. A multkor is alig tudtuk kihuzni a pacbol, mikor Angela-Padilla hazaban karabellyal kezdett el lovoldozni a karacsonyfadiszekre. Moderato cantabile..ahogy Don Corleone szokta volt mondani..Az oreg mar eppen elegge ki van rugva magara, ne ingerelje, mert beosztja majd behajtonak a kinai negyedbe, ahol mar ugyis ferde szemmel figyelik!

tevevanegypupu 2013.01.02. 21:50:24

@Google:

Mi melegekkel nem foglalkozunk, tolunk ok maradhatnak, a biztonsagukat kulonben is a jelenleg allas nelkul maradt ismert .........garantalta. Nevet nem irhatok ertheto okokbol, de muvesz korokben erdeklodjon, ott kaphat felvilagositast.

tevevanegypupu 2013.01.02. 21:57:42

@bömböcz:

A newyorki coccolino szallitmany egy masik tarsulat hataskorebe tartozik, mi inkabb ARIEL akciokat folytatunk (egy nem megnevezheto orszaggal) ugyhogy az az eset nem erintett tulsagosan bennunket, csak a szallitmany fele volt a mienk. Mindenesetre embereinknek sikerult megszoknie, jelenleg Kanadaban kertek menekultugyi statuszt, az ottani kedves honfitarsak megigertek, hogy segiteni fogjak oket..erdekes, azota nem hallottunk roluk..Csak nem a maga emberei??

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2013.01.02. 22:55:58

@tevevanegypupu:
Ugyan már, mi jut eszébe? Ha ledurrant a távcsövével, mit fognak szólni a palkonyaiak? Egy holttest a Fő utcán ezen a békés, nyugodt környéken, ahol sohase történik semmi? (eltekintve az agyonvert öregasszonytól két éve) Kijön a tévé, a rádió, a facebook, a bloggerek, a közvélemény kérdéseket fog feltenni és esetleg lesz egy tanú, aki emlékszik a maga lila punktarajára és a hozzá színben illő távcsőtokra ...

Lássa be, ezt a játszmát elvesztette. Talán ha megértőbb lett volna az anyagi igényeimmel szemben, ha rájött volna, hogy havi két extra csomag túrórudiért, sütőporért és két liter hipóért cserébe mégse várhatja, hogy mindenféle susnyásokban diskuráljak rosszarcú oroszokkal.

Bömböcz kétszázezer ezret ígért.

bömböcz 2013.01.02. 22:56:04

@tevevanegypupu:
Természetesen Mi állunk minden háttér háttere mögött is, ha még nem jött volna rá!
Ismerjük -régről-kettős(hármas) játékukat a Világ Legdemokratikusabban Kereskedőtípusú Elszigetelt Államával is...
A Kanadába menekült ügynökeik már a kicsekkoláskor megbuktak az emberiességjogi keresztkérdésnél,mert a"hányvárjuvanavetésön"kérdésre "lábánászömánö" átlátszó kifogással válaszoltak.
Na ennyit a maguk híres "szervezetéről"...
(Egyébként nem is jár a kocsi motorja,csak a gofris horkol a hátsó ülésen.)

bömböcz 2013.01.02. 23:05:22

Őöööö izé, most mennem kell, mert állítólag nekem kellett volna elhoznom a gyereket az oviból...

tevevanegypupu 2013.01.02. 23:19:30

@Doomhammer:

Ha azt hiszi, hogy erdekesl engem mit mondanak vagy gondolnak a palkonyaika, marha nagy tevedesben van. Kulonben is Galambos Romero es Orsos Mariusz most robbantgatja fel a petardait a foutcan, majd azt hiszik ok voltak. Lila frizuramrol ejtett becsmerlo szavait megjegyeztem, alkalomadtan majd latba fog esni. Ami a turo rudikat illeti targyalhatunk, esetleg kaphat pluszban egy csomag gesztenyes marcit is, a hipot pedig lecsereljuk hajlakkara..Na? A ketszazezer ezeret pedig mondja a zoregannyanak, en se most jottem a negyes metroval, majd pont Bomboc fizet ennyit, mikor olyan fukar, hogy meg a duplahasznositasu petpalackokat is felhasznalja a vasarnapi ebednel..Alfomernok panaszkodott, hogy a multkor azt adta szusi cimen a szuletesnapi fogadasan..

tevevanegypupu 2013.01.02. 23:21:56

@bömböcz:

Na jo menjen..de a gofris ne horkoljon tovabb, a kornyeken azt hiszik bombariado van, tegyen az orrara egy ruhacsipeszt, a kocsi kesztyutartojaban a neszeszerben talal kettot..merhogy mink is ott vagyunk am mindenhol..tudunk am mindent!

Alfőmérnök 2013.01.02. 23:39:39

@bömböcz: "nekem kellett volna elhoznom a gyereket az oviból"

Melyiket, a Ráhelt?

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2013.01.03. 10:31:06

@tevevanegypupu:
Na majd a Romero meg a Máriusz csendben fogja tűrni, hogy őket vádolják meg egy távcsővel végrehajtott gyilkossággal. Tiltakozni fognak és ki fog derülni az igazság. Ez nem Afganisztán, hogy a kényelmetlenné vált titkosügynökökre csak úgy rászegezi a távcsövet, itt sajtó van, nyilvánosság, fékek és ellensúlyok.

Bömböcz megmutatta a kétszázezer ezret és azt mondta, az enyém lehet a pénz, csak Padillát és Alfőmérnököt kell leszállítanom Falafelnek. Maga mennyit ígér ugyanezért a melóért?

Hol is vannak ezek ketten? Amíg mi az anyagiakon veszekedtünk, kiürült a palkonyai ház.

tevevanegypupu 2013.01.03. 11:25:17

@Doomhammer:

Falafel bevonult evi szokasos szanatoriumi kezelesre, az idegei ugyan mar jobban vannak, de azt mondta, azert neha ratornek a rohamok es olyankor ..na ez nem nyilvanossag ele valo, de ketsegtelen, hogy roppant kinos lenne, ha rendszeresseggel..ize. Padilla elutazott Thaifoldre..ott ugyan mar buntetik amiert ment, de akadnak meg vallalkozobb szellemu masszirhazak, ahol azert..hatszoval.
Egyebkent nem hittem volna, hogy a mi viszonyunk a zsarolasig fajulhat, ugy tunik mar elfelejtette a szep bagdadi idoket..de majd en emlekeztetem ra, kap ket akkorat! Bomboc azt a penzt mutogatja mindenkinek, en is lattam, engem is megkornyekezett..De en ellenalltam es kikacagtam, nem vagyok en megvasarolhato. Meg kulonben is apropenzert?? Ketszazezer ezerer'? Annyier' esetleg Romero meg Mariusz hajlando lesz korulnezni a hazban..es szagmintat venni Alfomernok utan, aki mint tudjuk szaznapos tojasokat tenyesztett a livingroomban..
Htra arc, irany Surany!

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2013.01.03. 16:10:01

@tevevanegypupu:
Bagdad? Hát hogy feledhetném Bagdadot. Bagdadban volt, amikor maga egyetlen Wedgwood porceláncsészét adott fegyverként és azt a feladatot adta, hogy épüljek be az alkaidába. Amikor pedig visszajöttem, akkor őszinte megdöbbenéssel azt kérdezte, hogy maga még él? Ez volt Bagdadban és a komoly mordályt akkor is megtartotta magának, pedig én igazából a fegyverek miatt álltam be a Szervezetbe. Imádom a fegyvereket, minél nagyobbat durrannak, annál inkább és legszívesebben szétlőném az összes mocsok rosszember fejét icipici darabokra ...

Tudja mit, akkor fogadja fel Romerot és Mariuszt. Majd aztán úgy jár, mint múltkor, amikor eltűnt a bűnjel, egy ezüst étkészlet. Ott is Romero és Mariusz vizsgálta át a célszemély lakását, aki aztán képes volt feljelentést tenni a rendőrségen. Akkor mit szólt a főnök a maga szervezési zsenijéhez, he?

tevevanegypupu 2013.01.03. 18:42:55

@Doomhammer:

Jo vicc, mondtam, hogy hozzuk el a kirakatbol az egesz Wedgwood-ot (a tejszines kis kancsokat is), de mega annyira sietett mert valami novel volt randevuja, egyutt dontottek le a Saddam szobrat, fenykep is keszult rola forte filmen..Na mindegy, ez mar a mult. Fegyvert meg azota nem adhatok maganak, amiota a sotetben szentjanosbogaraknak nezte az otemeletes haz kivilagitott ablakait es belodozott mindbe. A kart a fonok fizette, szoval kepzelheti...Jo, neha en is hibazok, en is csak egy gyenge no vagyok, telve szentimentalizmussal, a lelkem egy nagy harangvirag, hat hogyan gondolhattam volna, hogy Romero es Mariusz lopik? Addig csak az uranium erdekelte oket, honnet tudhattam volna, hogy valtottak ezustre? A fonok ket honapig nem allt szoba velem es utana nekem kellett a kantinban foznom..Ordogi terv volt es direkte csinalta, hogy a legenyseg is megutaljon mert csak kelkaposztat tudtam fasirozottal, a paprikas dobozba meg fahejat tetetett Angelaval..ezt ettek harom napig, utana nekem jottek az aluminium talcakkal, alig birtam elfutni, ezek a szoges bakkancsok nem alkalmasak a szazas gatfutasra, asztalokat kellett atugralnom, a kijaratot idegessegemben nem talaltam meg azonnal..Szoval ido kellett, mig a fonok ujra a kegyeibe fogadott..Es ott is akarok maradni, ehhez tarcsa magat!

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2013.01.03. 20:07:48

@tevevanegypupu: Én nem a saját idegeimre megyek, hanem a másokéra. Padilla amúgy a Fülöp-szigeteken van, ott veszi feleségül vele egynemű szerelmét.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2013.01.03. 21:58:06

@tevevanegypupu:
Maga is ott lett volna a Szaddam-szoborledöntős képen, ha nem valami porcelánboltokat fosztogat a bűnöző barátaival. Tényleg, hogyan találja meg ezeket ilyen sebességgel? Alig érkezett meg Palkonyára, egy óra elteltével már a kocsmában látták Romeroval és Mariusszel. Pedig enyhén szólva nem voltak barátok, amikor elvált ezektől.

Mert ugye azt a részletet felejtette el elmondani az édesbús szentimentális történetéből, hogy magára nem az eltűnt ezüst étkészlet miatt haragudott meg a főnök, az ilyesmi megesik. Hanem ugye volt az a kis mesalliance-a Romeróval, Mariusz meg úgy gondolta, hogy neki is lehetnének akkor esélyei és volt késelés is meg cikk a bulvárlapban mindhármuk fotójával.

Ha a főnök megtudja, hogy Alfőmérnök livingroomját újra ezzel a párossal kutattatja át, akkor maga nem főzni fog a kantinban, hanem megy a feketemosóba.

Fegyvert akarok. Az igazán nem az én bűnöm, hogy a beszari magyar lakóteleplakók ennyire beszartak egy kis durrogástól. Kazanyban ilyenkor nem hisztiztek, hanem visszalőttek.

tevevanegypupu 2013.01.03. 22:34:51

@Mr Falafel:

O abban a stadiumban van amikor mar csak mas veszi eszre..Ugye nem is tudja miert ebred neha egy szep kis feher szobaban, ahova besut a nap, de az ajton belul nincs kilincs..Latja Padilla is masnal keres vigasztalast, pedig micsoda szerelem volt a maguke..

tevevanegypupu 2013.01.03. 22:50:20

@Doomhammer:

Nem birok ellenallni a porcelannak, gyonyoru gyujtemenyem van..mindenhonnet. Megirhatom, mar elevult..Rajongok a kaveskannakert es kulonosen a kockacukortartokert, dehat maga csak tudja, maga is ugyanigy erezhet a keramiaangyalkai irant. Azt mondjak egeszen kulonlegesek is vannak kozottuk a Vatikani Muzeumbol..Ugyes.

A maga rosszindulata es pletykas termeszete nem ismer hatarokat, soha az eletben nem volt kozottunk Romeroval semmi, de az teny, hogy o nagyon belem volt zugva, kulonben nem is tudtam volna ravenni, hogy teritse el azt a repulogepet..De sikerult, es szerencsere kozben megtetszett neki egy gaboni gabonakereskedo lanya..A tobbit kitalalhatja, a gabonakereskedo azota verdijat tuzott ki Romero fejere, meg a ket gyerekre sincs tekintettel. Hulye Romeronak nem kellett volna elvinnie a velencei tukorgyujtemenyet, dehat ragad ennek a keze mindenhez ami fenylik.. Szoval a keseles vegulis nem miattam volt, en csak ugy beszalltam Romero segitsegere sietve, aznap ugyanis nem volt nala mas csak egy cipokanal, maniaja a ket szammal kisebb cipo.

A fonok szeret engem, soha nem cserelne le egy ketbalkezes volt cirkuszi kesdobalora. Azt hiszi mert elkuldte magat a susnyasba kicsit kemkedni mar kovetelozhet? De ha annyira szeretne egy fegyvert hat nem banom. Van itt egy Mannlicher-Carcano..igen-igen ez AZ a fegyver, szegeny Osvald a fonokre bizta, ok egyutt voltak a Diszno obolben..A fonok se mai gyerek mar..Na szoval ha kell akkor jojjon Alfomernok hazahoz, a gofrisutoert csereben megkaphatja. De csak ha hoz egy uveg eredeti szamocadzsemet is hozza!

Alfőmérnök 2013.01.04. 09:09:34

Nahát, bömböcz egy név említésétől kipurcant?

Alfőmérnök 2013.01.04. 16:07:12

@Hepci: Írhattam volna más nevet is, de nekem ez is elég volt, hogy leszereljem a trollt.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2013.01.04. 17:47:21

@tevevanegypupu:
Maga a világra szabadította ezt a Romerót? Én még emlékszem rá, amikor először mutatta be a frissen szerzett kis kedvencét, ezt a nagyreményű besurranó tolvajt (akkor már túl volt másfél év fiatalkorúak börtönén). Én azonban azt gondoltam, hogy csak a szokásosra használja fel: fülelésre, betörésnek álcázott házkutatásra, fogdaügynökösködésre. Álmomban sem fordult meg, hogy maga gépeket fog vele eltéríttetni.

A pilótafülkét megtalálta ez a bűnözőzseni?

Miféle gofrisütőt akar? Egy gofrisütő kevés lesz Alfőmérnök ellen, láthatja, hogy végzett Bömböccel is.

tevevanegypupu 2013.01.04. 18:10:55

@Doomhammer:

Miota Romero beszorult az etelliftbe nem tudom magammal vinni finomabb munkakra, klausztrofobias a szerencsetlen. Meg aztan nagyon megnott az etvagya is, a repulogepelteritesnel nem csak a szallitmany kellett neki, haza akarta vinni a gepet is, hiaba magyaraztam neki, hogy Palkoanyan azert feltuno lenne repulogeppel kozlekedni a Zalka Mate utcaban..Az oregnek kellett vegul meggyoznie, csak mikor ket nap utan magahoz tert, ertette meg vegre mi az abra. Mariusz viszont igeretes kezd lenni, vegre , mar tudja kezelni a hajszaritot..
Magaval is sok baj van, morzezni sem volt kepes megtanulni, nem tanulta meg a rejtjelezest? A gofrisuto aknavetot jelent, a szamocalekvar dinamitot..Mindegy, Alfomernok eltunt Bomboccel egyutt, lehet, hogy a Fulop-szigetekre mentek Padilla utan..A szerelem sotet verem.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2013.01.04. 20:28:53

@Alfőmérnök: Abandi nem troll. Benne nincs semmi rossz szándék.

Alfőmérnök 2013.01.04. 20:30:13

@Mr Falafel: Én nem abandira tippeltem. De lehet, hogy tévedtem.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2013.01.04. 20:49:15

@Alfőmérnök: Bömböcz abandi. Egy szerethető kis esőember.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2013.01.04. 23:01:39

@tevevanegypupu:
Maga beleszorult a Romerók és Máriuszok kissé korlátozott világába, azért hagyta, hogy Padilla átverje. Amíg maga Máriusz busa fejecskéjét fésülgette, Padilla hazatért és értesült arról, hogy maga távcsővel és a kis barátaival a háza környékén bóklászik és egyenest a maga leggyengébb pontjára szándékozik csapást mérni. A maga titkos porcelángyűjteménye felé tartott egy baseballütővel és nagyon dühösnek látszott.

tevevanegypupu 2013.01.05. 08:51:11

@Doomhammer:

A helyzet megis az EN teljes gyozelmemmel vegzodott. Padillat a baseballutojevel egyutt konnyu volt leszerelni, felajanlottuk neki csereben a porcelanokert a teljes Nyiro Jozsef sorozatunkat diszkiadasban, zold borkotesben nagybetukkel (hogy el tudja olvasni) valamint egy kis rezustot amiban Vass Albert fozte anno az erdelyi havasokban a vadaszaton az ozikeporkoltet. Kepzelni, hogy azonnal raallt a cserere..Azt nem tudja, hogy az ustot a kinainal vettem ketszaz forintert es meg egy rozsaszin viaszviragot is kaptam gratisz.
Tudom, hogy feltekeny Mariuszra es Romerora, de higgye el, semmi okat ra. Ok Falafel emberei es nagyon jol tudom, hogy csak azert kedvesek velem, mert meg akarjak szerezni azokat az ananaszmagokat amiket a Kensington Palace-bol csortam mikor OO7-tel volt illegalis talalkozom..Igazabol a porcelan vazakat szerettem volna elvinni, de csak egy egeszen kicsit retikul volt nalam..De meg majd visszamegyek..es szamitok a maga kozremukodesere. Akkor talan kepes leszek elfelejteni, hogy a dumdumgolyokat a CEL helyett az en masodrezidenciamra lotte ki (allitolag veletlenul) es ezzel tonkretette a muzsikalo szokokutamat, es a kifolyo vorosbortol azota is reszegek a kertitorpeim!

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2013.01.06. 12:59:32

@tevevanegypupu:
Teljes győzelem? Aztán megnézte közelről azokat a porcelánokat? Padilla nem törte össze őket, cserébe viszont Romeró kicserélte mindet olcsó műanyag másolatokra. A távcsöves ... a távcsövén persze ez nem látszik, de talán menjen közelebb a helyhez. Bár nem tudom, okos-e ez, mert lehet, hogy Padilla hagyott maga mögött csapdákat. Mondjuk egy bűzbombát, ami használhatatlanná teheti a norvégmintás pulóverét.

bömböcz 2013.01.06. 15:54:32

@Doomhammer:
Az a kéccázezer ezer ki lett számolva kápében, használt tugrikban, ahogy kérte.
A karaván halad...

tevevanegypupu 2013.01.07. 08:32:30

@Doomhammer:

Maga at akar verni engem..Ezt erdemlem azok utan, hogy kihoztam az aknatuzbol es hamisan vallottam az erdekeben a birosagon..Latom a ketszazezer ezer megfosztotta maradek jozan itelokepessegetol es azoktol az emleketol is, amit meg az ovodaban ateltunk..pedig en meg emlekszem am..a maga jele volt egy kiskacsa az enyem meg egy kiscsibe..Akkor meg szepnek latszott a jovo..Es az is lenne, ha maga nem szedult volna meg Angela-Padillatol. Szerencsetlen! A porcelanok egyebkent jo helyen vannak, valoban muanyag utanzatokat lat - bar nem tudom hogyan a susnyasbol ugyan mit lathat - az eredetieket Falafel orzi..igen-igen Falafel, aki belatta, hogy jobb ha az intelligensebbhez (en) csatlakozik mintha a durva eroszaknal (maga) kereskedik..

tevevanegypupu 2013.01.07. 08:35:35

@bömböcz:

Maga meg maradjon csendben es menjen hatra a csurbe fat vagni, ahhoz ert, a tobbit meg bizza a magasabb szellemiseguekre..Es jobb lesz ha penzhamisito nyomdat elzarja, kgb ugyanis nagyon keresi magat, miutan a magatol kapott penzt kiszurtak a Calvin Kleinnel, ahol meleg alsokat akart vasarolni..es majdnem rendorsegi ugy lett volna a dologbol, ha nincs nala a harmincnyolcasa..

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2013.01.07. 20:35:17

@bömböcz:
Na végre, valaki megbecsüli a képességeimet. Akkor ahogy megbeszéltük: Teve üzelmeiről le fogom rántani a leplet.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2013.01.07. 20:37:02

@tevevanegypupu:
Hamis vagy nem hamis, a mongol tugrikért már mongol kasmírt vettem, amit kiváló árfolyamon tudok lengyel zlotyra váltani. Az meg már konvertibilis valuta.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2013.01.07. 21:34:34

@tevevanegypupu:
Maga hamisan vallott a bíróságon, én meg figyelmeztettem a Romeró barátját, amikor túl közel érkeztek hozzá a prosztó közzsaruk valami piti rablási ügy miatt. Mert ez a Romeró ha meglát valamit csillogni ... Szerintem kvittek vagyunk.

Kétszázezer ezer az szép pénz és ez csak a kezdet. Ezentúl én fogok távcsővel a kezemben a templomtetőn figyuzni, miközben maga a susnyásban kúszik-mászik. De laposan kússzon-másszon ám, mert ha csak egy tenyérnyi is kilátszik, oda ... odanézek ám a távcsővel!

tevevanegypupu 2013.01.07. 22:20:44

@Doomhammer:

Maga! A nyolc dioptriajaval a templomtoronybol amint tavcsoves..tavcsovel "nezeget". (Hosszu, dermeszto kacaj). Mikor a multkor is mangalicanak nezte egy meterrol a tengerimalacot es csak azert nem tudta leloni mert az esernyot kapta fel az eloszobafogasrol, azt nezte puskanak.

Ott marad a susnyasban es osszerakja a tengeralattjarot!

tevevanegypupu 2013.01.07. 22:26:59

@Doomhammer:

Lengyel micsodat?? Ne oruljon mar meg, azt a parancsot kapta hogy menjen a kinai piacra es az eredeti gyari keszitesu Ming korabeli vazakat rakja ki a satorba! A kamirt bizza ram, abbol a megbizottak kapnak turbant jo munkajukert..tudja..az a dolog ott a hegyekben..egesz jol sikerult, a zsebkendojuk negy sarkaban elhordtak! Ha mar a denaturalt szeszbol jelenleg kifogytunk legalabb egy jo kis kasmirturbanjuk legyen. Dermesztoen hideg van am arrafele..odafagy a kezuk a ..na, majdnem megmondtam, pedig hadititok.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2013.01.07. 22:30:02

@tevevanegypupu:
Kérje meg a Romerót, majd ő összerakja magának a tengeralattjárót.
Nekem ballisztikus rakétás összerakóst adott a bömböcz, most azt szerelem. Ha készen leszek, célbaveszem vele a templomtornyot.

tevevanegypupu 2013.01.07. 22:43:45

@Doomhammer:

Jaja, celbaveszi am vele a zoregapja fulit. Azt nem vette eszre, hogy Romero a raketakat nem adta oda? Mar a nyolcdioptrias sem eleg? Mit akar a templomtoronyra loni, nadirigot?

tevevanegypupu 2013.01.07. 22:43:45

@Doomhammer:

Jaja, celbaveszi am vele a zoregapja fulit. Azt nem vette eszre, hogy Romero a raketakat nem adta oda? Mar a nyolcdioptrias sem eleg? Mit akar a templomtoronyra loni, nadirigot?

Alfőmérnök 2013.01.08. 22:36:40

@aristo: "Vidnyánszky pontosan olyan rendező, mint Alföldi volt, csak nem buzi és visszafogottabb az ízlése... "

Ezt nézd meg te ostoba, diszópásztor agyú faszparaszt.
atv.hu/videotar/20130108_vidnyanszky_attila_lett_a_nemzeti_szinhaz_uj_vezetoje

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2013.01.08. 22:50:13

@tevevanegypupu:
Hahaha, már nem Romeró adja nekem a rakétákat, hanem bömböcz! Vége a maga zsarnokoskodásának és a gyanús segédei packázásának! Irány a templomtorony!

tevevanegypupu 2013.01.09. 07:43:28

@Doomhammer:

Jo lesz ha kiusztat a partra, mert hivok egy eleg szepszamu serege halad vidrafogokkal a susnyas fele...Huhhh..ugy latom keson figyelmeztettem (a regi idokre valo tekintettel)..bummmmm! Talalt, sullyedt.
Szep volt.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2014.10.13. 20:31:52

@aristo: „A színház - legalábbis ahogyan azt sokan elképzelik - Sztanyiszlavszkij óta halott. Nincs "hagyományos" színház, amit a színpadon látunk az egyedül a rendező intellektuális nyomorúsága. Vidnyánszky pontosan olyan rendező, mint Alföldi volt, csak nem buzi és visszafogottabb az ízlése ettől - ma már - szélsőjobboldalinak számít, ami mulatságos és szánalomra méltó egyszerre.

Tök mindegy mit és hogyan fog rendezni, azért mennek el az előadásokra - ha elmennek - hogy borzadjanak, vagy ájuljanak kinek-kinek politikai ízlése szerint. Eddig is azért mentek, semmi sem változik.”

Na, akkor figyelj, te tahó.
Amit maguk konzervatív majmok számon kérnek a mai színházon, az gyaníthatóan a történelmi realizmus, ami Meininger Hoftheaterben honosodott meg a XIX. sz. végén. Előtte olyannyira nem voltak hűek a darabhoz, hogy nem is tartottak elemző próbákat, nem kísérelték meg értelmezi a darabot, sőt, végig se próbálták a darabokat, a szövegkönyveket átírták kényük-kedvük szerint, táncos betétekkel bővítették a cselekményt, stb. És most figyelj, kreténke: a szerzői intenció felfejtésének igénye a RENDEZŐI színház kezdete. A meiningeniek útján indult el Sztanyiszlavszkij (aki jellemzően rendezői színházat csinált), Appia, Craig, Reinhardt, Mejerhold és még számos művész, akiknek a nevét te valószínűleg még nem is hallottad. A színház nem hogy halott Sztanyiszlavszkij óta, hanem azóta kelt igazán életre, pont a rendezői munka (Mise-en-scène) középpontba állításának köszönhetően.
Nem baj, ha valaki nem ért valamihez, a baj az, ha úgy csinál, mintha értene hozzá. Az ilyen embert hívják csalónak.