Esély a pusztai vándorlás után (Tőkéczki László) – Mi a jobb? XX.
2012. május 30. írta: Redakció

Esély a pusztai vándorlás után (Tőkéczki László) – Mi a jobb? XX.

  A magyar jobboldal folyamatait elemző Mi a jobb? sorozatunkban Tőkéczki László egyetemi docens, az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék vezetőjének, a Valóság főszerkesztőjének írását olvashatják.


  Lassan történelmi távlat alakult ki ahhoz, hogy a rendszerváltozás néhány aspektusáról eléggé megalapozott véleményt lehessen alkotni. Egyrészt egyértelmű – s ez már régóta világos –, hogy a folyamatot nagyhatalmi alkuk, a Szovjetunió totális veresége „engedélyezte”, másrészt viszont az is világosan megmutatkozott, hogy a győztes Nyugatot – tisztelet a kevés kivételeknek – e változásban abszolút önző gazdasági célok is vezérelték, harmadrészt megállapítható az is, hogy a korábbi kommunista hatalombirtokosok saját érdekükben teljesen feladták a magyar nemzeti-társadalmi érdekek képviseletét, s a minden téren fennálló korábbi előnyös helyzetüket nagyon következetesen egy mindenben örökössé teendő hatalmi (gazdasági-kulturális) pozícióra akarták konvertálni a nyugati üzlettársakkal karöltve sulykolt „demokrácia” (antifasizmus, antiszemitizmus és „emberi jogos”) üres szólamainak köntösében.

  S megállapítható az is, hogy a depolitizált és módszeresen manipulált magyarság zöme abszolút kiszolgáltatottan és felkészületlenül állt ezzel a „demokráciás” hazugságáradattal szemben. Még a politikailag „felkészültebb” csoportok sok tagja is elképesztő illúziókkal működött. Nem szólva most bővebben arról, hogy soraikban a kommunizmus egyetlen „sikerágazatának”, a titkosszolgálatoknak rengeteg küldötte „hasogatta” az egységet s keltette a vitákat, kipécézve a rájuk nézve veszélyes személyiségeket.

  A rendszerváltozás valódi rákfenéje azonban az ún. SZDSZ volt, amely igen mély, Aczél György által elültetett gyökerekkel s óriási nyugati (amerikai) támogatással csaknem húsz évig képes volt nagy ellenérdekelt magyar tömegeket megtéveszteni. Sikerükhöz azonban feltétlenül szükséges volt a kommunistából átvedlett MSZP-re is, amelynek vezetői hamar rájöttek – vagy elmondták nekik! – hogy a valóságosan törpe SZDSZ nélkül őket sem fogja elfogadni a nyugati karvalytőke. Még a tősgyökeres bolsi (lásd 1956-ot!) Horn Gyulának is bele kellett ebbe nyugodnia 1994-es több, mint 50%-os parlamenti (de nem szavazati) győzelme után! (Ez utóbbi csak alig több, mint 1/3-os volt!) Az SZDSZ-es társaság egy több, mint száz éves folyamatosságú szubkultúra örököse volt, amely a 20. század elején az MSZDP-re telepedett rá (tőle „lízingelte” a tömegeket!), majd a kommunista „rezsimformák” szívós haszonélvezője volt, miközben alapvetően lenézték a szerintük szellemileg is proli szocikat. Ma már a szocialistának nevezett társaság nagyobb része, a „tudományos (neo)liberalizmus” híve és gyakorlatilag nincs köze az eredeti, a hátrányos helyzetűek érdekvédelmét ellátó politikához.

  Egészében azt mondhatjuk, hogy a rendszerváltozásnak nevezett komplex folyamat (amelyet nyugodtan nevezhetünk annak a kísérletnek, hogy a halászléből hogyan lehet újra az alkotóelemeket előállítani!) igazán csak a politikai rendszert illetően sikerült nagyobb részt. A többi „alrendszerben” mára már egyértelműen látszik, hogy torzult struktúrák keletkeztek. A magyarság ugyanis akkor lett újra a nyugat része, amikor ott már régebben elkezdték az európai jóléti társadalmak leépítését. A kommunizmussal szemben győztes angolszász nyugat nagy tőkeközpontjai elérkezettnek látták az időt az első világháborúval és az 1929-33-as gazdasági világválsággal totálisan megbukott korlátlan, szabadversenyes kapitalizmushoz való visszatéréshez. Az a rendszer és az „új” neoliberális rendszer nagyrészt – ez egyértelműen állítható! – a teremtési rend és a gazdag emberi személyiségi világ primitív degradációja a zsigeri materializmus és a profit jegyében. Mindezt a kritikát fenn kell tartani akkor is, ha e rezsim apologétái a gyilkos és hazug kommunizmus híveivé akarják stemplizni primitív világuk ellenzőit.

*

  Magyarországon 1948 után szétverték a történelem során létrejött – persze nem kevés problémát is magával cipelő – organikus társadalmat! Az önmagáról gondoskodni tudó többséggel élő régi társadalmat a totális hatalmi struktúra kiszolgáltatottjává és megfélemlítettjévé tette a kommunizmus, egy olyan világot teremtve, amely nem volt „versenyképes” – sem a termelésben, sem a gondolkodásban és etikában! A felkészületlen magyar társadalom ugyan 1990-ben többséget biztosított az antikommunista pártoknak, de az 1988 óta folyó gazdasági kommunista-neoliberális átalakulási („átalakulás” = privatizáció) törvények miatt az új kormány bukásra lett ítélve, hiszen százezrével szűntek meg a belföldi vállalatok munkahelyei és a kétségbeesett emberek a régi emberi reflexeknek megfelelően „ellenforradalmi”, vagyis a régi rendszert visszakívánó politikai preferenciával szavaztak 1994-ben! A többség egyáltalán nem értette, hogy tulajdonképpen mi történik vele s az ismert arcok és ismert hazug szövegek hívévé lett – tartósan, gyakorlatilag az 1998-2002-es törést leszámítva 2010-ig!

  A magyar társadalom történetileg mindig erősen individuális jellegű volt – ez a vetélkedő-versengő katonanépi örökség nagyon erős –, a kommunista diktatúra atomizáló-apolitizáló anómiát okozó hatásai miatt pedig még fokozottabban uralkodóvá lett az egyéni érvényesülés (túlélés) eme létformája. Az 1968 után megnyíló ügyeskedő és/vagy önkizsákmányoló tevékenységek – amelyek egyébként a kádárizmusban persze „védtelenek” voltak! – a rendszerváltozás után is kiszolgáltatottá tették a magyar társadalmat. Nem is alakultak erőteljes új érdekvédelmi szervezetek (szakszervezetek, szövetkezetek, kamarák, stb.), így aztán a túlerejű posztkommunista erők és szervezetek, valamint a szégyentelenül haszonmaximalizáló idegen tőke (bank) központok letarolták az értékes nemzeti vagyont, illetve a belső piacot.

  Ezt a kiárusító és társadalomrontó politikát – sajnos – az MDF és szövetségesei sem állították le. A kezdettől rájuk kényszerített politikai élet-halál harcban nem voltak képesek sem a gazdaság, sem a média világát megfelelően befolyásolni. Bukásra voltak ítélve, hiszen a neoliberális elnyomorító politika következményeit a médiában egyeduralkodó balliberális erők hozzájuk „ragasztották” – miközben magukat „szakértőnek” nevezték ki. A negyvenéves kommunista agymosás és a kádárizmus 1956 után bevezetett szerény, de kiszámítható biztonságú „életszínvonal-politikája” ekkor bőven kamatozott. A magyar nép többsége megette a szocialista jelszavakkal leöntött neoliberális „demokrata” maszlagot, s ennek uralma alatt (1994-1998) újult erővel folyt a nemzeti vagyon elvtársi ellopása (=privatizáció) és nyugati üzlettársi privatizációja. Ez a folyamat másrészt a magyarság teljes pénzügyi gyarmatosítását és a nemzetközi bankárvilágnak való totális kiszolgáltatását jelentették.

  A balliberális politikai helytartók azonban egyszer durván lelepleződtek a materialista, baloldali mákonyt evett magyar választók előtt is! Ez volt az ún. Bokros-csomag, amely a több éves mohó lopások utáni durva kényszerlépés volt. Az egyébként hagyományos kádárista „szociális olajcseppekre” hajló Horn Gyula is csak későn vette észre a saját és „elvtársai” csapdáját. Az 1998-as Fidesz-győzelem azonban csak átmenetileg volt képes a lejtőre került országot megállítani. Az összesség sikereit ugyanis a maszlagolt választói többség nem érezte a maga privát sikerének is s mert e területen a gátlástalan szocialisták ráígértek a Fidesz-politikára, a többségében lebutult nyugdíjas választók visszahozták újra a neoliberalizmust, amelyet persze a Fidesz-kormány által felhalmozott kormányzati tartalékpénz elképesztő osztogatása vezetett be („vakulj magyar”!) 2002-ben!

  Az „új győzelem” mintegy igazolta az ún. baloldalt, amely – úgy tűnt – sikeresen szét tudja verni a kommunistaellenes erők és a velük alkalmi „elégedettségi” szövetséget kötő csoportok egységét. Újra elindult a jobboldali pártok „vakondokok” általi szétverése. Ekkorra vált Orbán Viktor démonizálása a minden józan észt és érvet felülmúló eszközzé. Az ő személyét ugyanis, mint rendíthetetlen kristályosító pólust sem a fasisztázás, sem a rassziztázás, sem a legelképesztőbb személyeskedés nem tudta – a többi korábbi valódi vagy „megcsinált” jobboldali politikussal ellentétben – végletesen meggyengíteni. Az ő személyével kapcsolatos balliberális gyűlölködésnél nincs lényegibb mutatója a rendszerváltásnak!

  Ebben az összefüggésben válik ugyanis nyilvánvalóvá az, hogy az ún. baloldali rendszerváltók ténylegesen csak módszerváltásban, saját hatalmuk változatlan és örökké tartó átmentésében gondolkodtak. Negyven év túl hosszú idő volt egy közösség történetében ahhoz, hogy egy felelősséggel soha nem járó (fegyverekkel biztosított) hatalomgyakorlást önként átadjanak birtokosai. Annál kevésbé, mivel ez a bagázs – legkésőbb 1956-ban! – elveszítette minden eszmei tartalmát, etikáját, gondolati távlatosságát. Csehszlovákia 1968-ban és Lengyelország kétszeri hullámban is világossá tették, hogy az ún. reálisan létező szocializmus erőszak nélkül halott! Az országot eladósító kádárizmus (vörös materialista) haszonélvezői aztán így nem véletlenül kötötték össze sorsukat a nyugati tőke leggátlástalanabb („fehér materialista”) köreivel. Azokkal, amelyek az egész világot csak a profitmaximalizálás és az alig leplezett gazdasági diktátumok kiépítése terepének tartják.

  A magyar társadalom igen nehezen ébredt fel maszlagolt állapotából. Az értékelvű, rendületlen antikommunizmus ma is csak egy kisebbséget motivál. A többség csak súlyos gyakorlati materialista politikai kioktatások után fordult sokáig kritikátlanul követett posztkommunista, balliberális urai ellen. Ehhez – azt hiszem – feltétlenül kellett egy olyan gátlástalanul problémás személyiség, mint Gyurcsány Ferenc, aki „tökéletes” szintézise a kádárizmusnak, a neoliberális korszak erkölcstelenségének és (tönkretéve az MSZP-t, ami addig senkinek sem sikerült) műveletlenségének. Annak, hogy már az önlelepleződésre sem figyel egy a saját társadalma elsöprő többségével objektíven szemben álló közeg. Ennek az egyébként mindent zömmel jól „lepapírozó” társaságnak az óvatosabb, tanultabb s ezért veszélyesebb képviselője az utód, Bajnai Gordon. Látszólag békés, szakszerű pislogása már tökéletesen kitanult, manipulatív hazugságok foglalata!

*

  A rendszerváltozás vége tulajdonképpen 2010-re tehető, amikor is a magyar társadalom ott állt, ahol 1989-90-ben állni kellett volna. Vagyis egy magát egy új helyzetben érteni kezdő társadalomként. Zsákutcák és illúziók lettek volna így elkerülhetők. Ostoba és üres baloldali szlogenek lehettek volna hamar mindenki számára hazugságok. Sajnos, a tömeges balhiteknek és az illúzióknak nagy ára lett. Az európai típusú világot válságba vivő spekulatív bankokrácia a mi kis magyar világunkat 20 év alatt többszörösen megnyomorította – „modernizáció” címen.

  S e téren volt fő megrontó az SZDSZ, amely pártot még az MSZP-hez képest sem érdekelte az ország sorsa. Elődeivel együtt (polgári radikálisok) szinte mindig a magyar nemzeti érdekekkel szemben fogalmazták meg, s „adták el” a korszerűséget és „Európát”! Mechanikus utánzási mániájuk persze jól átgondolt, valódi társadalmi-politikai többséget teremteni képtelen s így mindig csak erős idegen érdekek által fenntartható uralmi pozícióra törekvést jelentettek. Ezért aztán egymásra találtak 1918-19-ben, majd 1945 (s 1956) után a „szocialistákkal” a nemzeti öntudat és kultúra, valamint magyar társadalom közösségi hálózatának rombolásában. Az általuk elképzelt „magyarság” egy hamis, kilúgozott, őket követő kozmopolita/internacionalista massza, amely felett modernizáció címen mindig ők társadalom-mérnökösködhetnek. A világot „globalizáló”, pusztulásba vezető, spekulációra épülő tőkeközpontok „magyar normalitása” ezért lett az SZDSZ s minden önfelszabadító, nemzeti-keresztyén-polgári értékelvűség pedig ellenség – sőt egyenesen az „emberiség” ellensége!

  Nem véletlen így az, hogy hazánk állandóan elkeseredett „kultúrharc” színtere lett, s a szimbólumok és fogalmak körül folytonos harc dúlt. A kisebbségbe került magyar önvédelmet viszont elképesztően meggyengítette mindig az, hogy az agresszív nemzet- és keresztyénellenes provokációk erős realizmus és bölcsesség nélküli jobboldali radikalizmusokat váltottak ki. S ezek erősödése párhuzamos az európai trendekkel. Sokszor úgy tűnik, hogy – néhány értelmesebb balliberális ezt már észrevette! – a neoliberalizmus akár durván erőszakos felszámolásának ma már a legnagyobb akadálya a Fidesz (KDNP) által képviselt nemzeti-keresztyén polgári jogállam és kultúra.

  Minden 2010-es fideszes siker ellenére azonban ez a „magyar (szellemi-politikai) polgárság” törékeny, egyszerűen azért, mivel a rendszerváltozás módjának következtében a magyarság zömének egzisztenciája is bizonytalan. A kívülről kapott szabadsághoz nemcsak a gazdasági, hanem a műveltségi-identitási alapok is hiányoznak. Például a magyar keresztyénség is úgy megrendült, hogy lassú éledezését is nagyrészt csak értelmiségi közegben tudja megélni. A magyar társadalmat – sajnos – ügyesen működve még mindig könnyen meg lehet osztani.

  Külön kell írni a korábbi említéseken túl a magyar médiavilágról s annak „népességéről”. Itt – sajnos – még a „jobboldali” médiaszereplők egy része is olyan ostoba liberalizmussal fertőzött s gyakran a nemzeti öntudat és műveltség hiányával működik, hogy az az ellenoldalt segíti. De a legnagyobb baj ezekben az esetekben, hogy ezek a jobboldaliak egy vak lóért nem adnák, ha őket a baloldali liberálisok „szakmailag” elismernék. Nem hajlandók észrevenni, hogy ők legfeljebb a lenini „hasznos idióták” – új kiadásban. Arra kellene csak gondolniuk, hogy vajon a balliberális oldal valaha is elismerte-e gazdái hibáit?!

  Az Aczél György által megalapozott szellemi és média érdekszövetség ma is kőkeményen áll, s a régi személyes kapcsolatok révén állandó külföldi támogatásban részesül! Az ún. konzervatív nyugati polgári lapok jórészt már régen nem értékelvek mentén működnek, hanem egyrészt szimpla nyugati tőkeérdekek kifejezői, másrészt – sajnos – ma már a régen legalább tájékozott német sajtómunkások is zömmel kihaltak, s ugyanaz a bornírt tudatlanság jellemzi a régióval foglalkozókat, mint liberális kollégáikat. A hagyományosan „nyugatra figyelő” magyar nemzeti értelmiség sok képviselőjét minimum elbizonytalanítja mindez.

*

  Egy valódi rendszerváltozás visszafordíthatatlanságáért elsősorban szellemi téren lehetne tenni, minthogy – sajnos – materiális téren kemény kényszerpályákra taszította az országot a kádárizmus és az azt újra megtestesítő neoliberalizmus. A világot a szellem és a lélek mozgatja az aktuálisan rendelkezésre álló eszközökkel. Így egyrészt vissza kell kapcsolni társadalmunkat (benne természetesen a magyar kisebbségeket is!) a magyar múlt organikus folyamataihoz, másrészt a legkeményebb nemzeti kritikai álláspontra kell nevelni a magyarságot az amúgy is végét járó globalista spekulatív és csak profitmaximalizálásra törő materializmussal szemben! Nemzettársainkat fel kell világosítani – érdekalapon is! – arról, hogy a ma még uralgó rendszerben nekik nem vagy alig „osztanak lapot”. A helytartóságot vállaló, ilyen-olyan managerektől eltekintve ugyanis a világ embereinek zöme ma csak költségtényező, akiknek csak a római „politikai bölcsesség” felét, a cirkuszt hajlandók a mai modern urak biztosítani. Ugyanis ők a saját profitmaximalizálással szemben a kenyeret – másoknak – minimalizálják!

  A magyar rendszerváltozás azért lett a talán legrosszabb eredményeket produkáló folyamat a térségben – sikert leginkább csak a politikai rendszer kiépítésében regisztrálhatunk! –, mert a kádárizmus 1956 utáni tudatos közösségrombolását (nemzet, egyházak, érdekvédelem) követően szétzúzott társadalma kívülről kapta a lehetőséget. Szomszédaink nacionálbolsevista rendszereinek bornírtságai legalább a társadalmi integratív erők egy részét megkímélték (pl. nacionalizmus)! A kádári „szabadság” ára – ma láthatjuk – irtózatosan magas lett. A megmaradt nemzeti energiák egy része is torzult és önveszélyessé vált pl. szomszédaink délibábos őstörténeti vagy éppen történeti mítoszgyártását követve! Az ifjú nemzedékek értékelvű társadalmi integrációja is egyre rosszabb hatásfokú.

  A rendszerváltozás magyar sikertelenségét a kedvezőtlen neoliberális nyugati változásokon kívül a posztkádárista érdekcsoportok nemzet- és társadalomellenes túlsúlya okozta. De legmélyebb okai a kádárizmus szellemi-erkölcsi pusztításaiban találhatók. A magyar társadalom emiatt nem volt képes jól és hatékonyan kihasználni váratlanul jött szabadságát! 1956 bátor és áldozatkész népe fáradtan és jórészt megalkudva fogadta sok nagyhatalmi irányból diktált sorsát. Súlyos „pofonok” által és után jutott el – húsz év értelmetlen új „pusztai vándorlásban” egy újabb, valódi rendszerváltoztatási esélyhez. A nagy kérdés azonban az, hogy lesz-e elég kitartása a magyarországi társadalom zömének ahhoz, hogy ezt az esélyt ki is használja. Óriási ellenérdekelt erők mozognak ez ellen, de az ő idejük lejáróban van! Most, a „lokalizáció” győzelmének előestéjén nem lenne szabad veszítenünk!

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr34553526

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Esély a pusztai vándorlás után 2012.05.30. 10:30:01

A rendszerváltozás magyar sikertelenségét a kedvezőtlen neoliberális nyugati változásokon kívül a posztkádárista érdekcsoportok nemzet- és társadalomellenes túlsúlya okozta.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

takacsb (törölt) 2012.05.30. 10:48:14

az ún. szdsz volt az egyetlen párt, ami valamilyen formában '87 előtt (a szovjet kivonulás híre előtt is) létezett. a demokratikus ellenzék itt összpontosult. ehhez kapcsolódott generációs alapon a fidesz. ez volt a két rendszerváltó párt. az mdf (a nyugodt aro) pozsgay elvtárs bábáskodása mellett a hazafias népfront fenekéből bújt ki. és ehhez kapcsolódtak az fkgp és a kdnp nevű szatellitek.

a rendszerváltás úgy zajlott, hogy az akkor pozsgay vezette mszp, az mdf uralta az mtv egyest: a híradókat. az szdsz és a fidesz a kettest. a napkeltét és a napzártát. mivel az egyest többen nézték ezért a hazafias népfront váltott rendszert. az amerikai magyarok beültették antall józsefet. jó érzékkel szétverte a működő agrárgazdaságot, és folytatta a spontán privatizációt. a szimbolikus politika olyan mértékben lezüllött, hogy horn gyula vette át a kormányzást. a szabad rabláshoz csatlakozott a szabad madár. utána a fidesz '88 eszmeiségétől teljesen eltávolodó új népfront vette át az irányítást. és ezzel szemben gyurcsány ferenc újraszervezte a politikai bizottságot.

ez azt eredményezte, hogy a 21. század első évtizedében gyakorlatilag végig stagnált a magyar gazdaság. az adósságból táplált növekedés a válságban eltűnt. az országnak azóta sem sikerült kilábalni a recesszióból. szóval itt megint rendszerváltásra van szükség. ehhez biztosan nem kell az szdsz. de biztosan nem kellenek az szdsz legádázabb ellenségei sem.

például tőkéczky lászlótól - a közhelyeken túl - mondjatok már egy értelmes gondolatot? egyet mondjatok. milyen akár a valósághoz közeli helyzetértékelése volt ennek az embernek? milyen értelmes következtetéseket vont le ebből? mondjatok már egy olyan gondolatot ettől a szellemi óriástól, amit ebben az országban el tudnak fogadni azok, aki nem valamelyik állampárt fizetett alkalmazottjai?

Bell & Sebastian 2012.05.30. 10:51:44

Messze még az ígéret földje, amíg egy is él azok közül, akik látták a Fekete Földet.
A visszája meg az, hogy onnan azért kellett eljönni, mert a kiválasztottak szemet vetettek az aranyra.

Messze még az ígéret földje!

Kosinva 2012.05.30. 10:55:09

A szerző érdekes konzekvenciákat tud levonni és még érdekesebb világlátással rendelkezik.
Bár arra nagyon jól rátapintott, hogy a szabad versenyes kapitalizmus nagyon egyszerű elven működik: Az erősebb kutya baszik. Az más kérdés, hogy olyan gentlemanok vagyunk, hogy jó eséllyel mindég mi vagyunk alul, még akkor is ha Románia vagy Szlovákia jön szembe. (Megjegyzésként leírom, hogy talán nem kellett volna a 2. világháborúban magyar tőkés és polgári zsidóságot deportálgatni és szétkergetni, akkor lehet nem itt tartanánk)
Amúgy meg nem a játékszabályok miatt kellene sírnunk, hanem kihasználni a kapitalizmus nyújtotta előnyöket és mondjuk Szlovákiát magyar gazdasági gyarmattá kellett volna avanzsálni (és máris rendben lennének a kisebbségi magyarok jogai is). A csehek, a szlovének és a lengyelek nagyon sikeresen ismerték fel az irányokat és lassan fényévekre lesznek tőlünk.
Magyarország egyszerűen két dolog miatt tart itt. Egyrészt a rendszerváltás után a magyar külpolitikai lehetőségeket csak mérsékelten használtuk ki (pl. a magyar cégek a környező országok cégeivel szembeni dominancia erősítésére alig). Másrészt magyar politika és a magyar emberek elsődleges célpontja a jólét volt és nem a jólét oka a gazdasági teljesítőképesség, aminek az lett az eredménye, hogy a jólétet nem saját gazdasági potenciálunk növelte, hanem a felvett és a jóléti kiadásokra elköltött hitelek. Aminek egyenes következménye lett az eladósodás nagyrészt külföldi kitettséggel, ami egy világválsággal fűszerezve majdnem be is tudta tenni a kaput az országnak.

Kandeláber 2012.05.30. 11:00:27

@takacsb: Igen, a Leningrádban végzett, sokáig az Országos Tervhivatalban demokratikusan ellenzékieskedő Tardos Márton is a rendszerváltó SZDSZ oszlopos tagja volt, természetesen mint a szürkeállomány kizárólagos birtokosainak egyike.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2012.05.30. 11:00:55

@Bell & Sebastian: Nahát, ez színvonaltalan.

tarackos 2012.05.30. 11:03:01

"Egy valódi rendszerváltozás visszafordíthatatlanságáért elsősorban szellemi téren lehetne tenni..."

Nem feltétlenül. Te például reménytelen vagy. Az egész írás összefoglalható abban, hogy mert a ballib különösen az szdsz. Ennyi a mondanivalód, erre pedig a fiatalok a lábukkal szavaznak. Mert nem érdekli őket az életük alkonyán még mindig gyűlölködők harca.

Nem, nincs itt semmiféle rendszerváltás! Kivénhedt aggastyánok és sarjaik múlbeli sérelmeikért vagy atyáik sérelmeiért akarnak elégtételt venni még ha beledöglik is az ország. Persze ők nem hibásak semmiért. Nem, még véletlenül sem. Hogy is lennének?

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2012.05.30. 11:03:09

@Kandeláber: Ja, elvitt minden szürkeállományt az OT-ből, Matolcsynak már nem maradt.
De jó gyerek az, feltalálja magát: csinált új hivatalt, hátha attól okosabb lesz. Csak győzzük kivárni.

Vagy itt van ez a Tőkéczki, ez is megbízható pedigréjű.

benchmade 2012.05.30. 11:08:26

Ez valami jobboldalt lejárató kampány?

egy_vélemény 2012.05.30. 11:13:13

@egy_vélemény: Természetesen, elböktem a szövegszerkesztést.
A korszerű, egyszerűsített hasonlat a Tinguelly alkotásnak megfelelő színvonalban készült saját járgányra vonatkozna.
Amennyiben a ránktukmált ingereket, igényeket minden területre kiterjedően, konzekvensen alkalmazni illene. Nem keltve ezzel a mesterséges társadalmi feszültségeket.
Vagyis, legyen a ház, az élelem, a ruhanemű is, minden szolgáltatás egyenlő színvonalon, mindenkinek.
Ez lenne az igazi visszatérés a soha nem létező őskomenista alappillérekhez. Melyekhez buzgón felnőni igyekeznek a balliberális érdekképviseletek.

Egyszóval, fontosabb lenne a kátyűban vergődő ballibb eszméken 'lendíteni', mint azon a (ballibek által) jobboldalinak címzett létformán keseregni, ami volt, van és mindig is lesz. Ui. ez egy természetettől adódó, alkalmazkodó életforma része, nem pedig az erőszak folyamatos, kifundált alkalmazása.
A történelemben mindig ugyanerre a pontra billenünk vissza.

Kandeláber 2012.05.30. 11:19:03

@Counter: Matolcsy több intézetet is megjárt, a következő talán az elmegyógyintézet lesz.
Szép pálya: Pénzügykutató RT., Privatizációs Kutató,- Növekedéskutató Intézetek, EBRD, PM, Pszichiátria.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2012.05.30. 11:26:37

látom, komoly ember nemigen szólt hozzá, remélem azért, mert el sem olvassák, ahogy én sem. a szerző, az idiótákkal elég gazdagon felszerelt jobboldal kiemelkedően egyik leghülyébb embere. tisza könyve olyan szinten szar, hogy azért letöltendőt kellett volna kapnia.

/ a baloldali olvasók számára: tisza könyve nem a folyóról szóló mű/

takacsb (törölt) 2012.05.30. 11:26:45

@Kandeláber:
abban igazad van, hogy kádár - kényszerűségből egyébként - a demokratikus ellenzékkel kiegyezett. de ha ők kommunista ivadékok voltak, akkor mondjuk az mdf mégis mi volt? pozsgay elvtárs nem volt kommunista? mégis ki bábáskodott lakitelken?

itt egy kis túlzással a bm főcsoportfőnökségei váltottak rendszert. ők hívták össze az ellenzéki kerekasztalt. a hírszerzés (iii/i) lett az szdsz. akik persze nem akartak államszocializmust, de azért jól kiegyeztek a korabeli rezsimmel. rendszeresen utazhattak külföldre. bla, bla, bla, "tudjuk kik". 87-ben jutottak el odáig, hogy kádárnak mennie kell. itt a szovjet kivonulás hírére lett mindenki harcos ellenálló. a kémelhárítás (iii/ii) lett az mszp. d-209 és társai. de ez a sztori egyik fele. a másik, hogy a belső elhárítás (iii/iii) lett az mdf. és ugye pedzegetik a katonai elhárítás (iii/iv) és a fidesz kapcsolatát.

senkinek nem volt érdeke erről az egészről beszélni. de most valamiért a kormányközeli értelmiség a mainstream médiában úgy akarja beállítani a többpárti átmenetet, hogy itt az mdf és a fidesz volt az igazi rendszerváltó. és a másik oldalon mindig is kommunisták álltak. erre eddig a baloldal fasisztázott. elfedve persze a valóságot. ezzel kapcsolatban a magyar a társadalom egyébként immunis lett.

most majd mindenki abban lesz érdekelt, hogy ezt az egészet kiteregesse. nemcsak a jobbik, és az lmp. bár leginkább ők persze. de az mszp is. mert abban a frakcióban jelentős részben már nem a régi ügynökök ülnek. a haza és haladás bajnai gordon üzlettársaiból áll össze. ők megint csak nem ügynökök. a megszűnt mdf és az szdsz megint csak nem lesz ellenérdekelt abban, hogy a kormány baloldali, és szélsőjobbos ellenzéke ezt a kártyát kijátssza.

a politika nem az értékekről, hanem a döntéshozók pillanatnyi érdekeiről szól. nem véletlenül akart karácsony gergely perverz koalíciót. mert azt látta, hogy itt nagyon könnyű lenne egy a szlovákhoz hasonló gorilla ügyet kreálni, amiben a fidesz lenne érintett. és egyébként az sem véletlen, hogy orbán a kormányváltást úgy állította be, hogy ezután minden másképp lesz. az elmúlt húsz év viharai, bla, bla, bla. értsd már meg, hogy itt egyik úgynevezett rendszerváltó párt sem tiszta.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2012.05.30. 11:27:13

@Kandeláber: Értem én, hogy nem szereted Matolcsyt, de érvelj, vitázz, tájékozódj! Ez az alantas pszichiátriázás bolsi tempó.

Czelder Orbán 2012.05.30. 11:29:55

Ez az írás egy komplett időutazás 1997-be. Elképesztő...

Tündér_Lala 2012.05.30. 11:36:23

Ez egy kiváló cikk, pontos helyzet leírás. A fikázók persze nem is tudnak vele vitatkozni, ezért csak kiforgatni, csúsztatni, hazudozni tudnak.

Kandeláber 2012.05.30. 11:37:39

@takacsb: A rendszerváltásnak nevezett elit- és tulajdonosváltás haszonélvezőinek természetesen nem áll érdekükben az, hogy nyilvánosság elé kerüljenek a részletek. Sokuknak annyi vaj van a fején, hogy az első tavaszi napsugártól vajpatakokban gázolnának a poros utcákon.

Kandeláber 2012.05.30. 11:39:47

@takacsb: Megkockáztatom, hogy itt valódi rendszerváltás csak akkor lesz, ha a mostani, még létező "rendszerváltó" pártok is a történelem szemétdombjára kerülnek az SZDSZ és az MDF után.

takacsb (törölt) 2012.05.30. 11:52:09

@Kosinva:
nézd, a rendszerváltáskor kialakult kultúrpolitikai, gazdaságpolitikai, társadalompolitikai konszenzus.

a kultúrpolitikai kiegyezés abban állt, hogy
1. a bíróságokat direkt pártpolitikának nem vetik alá. erre biztosíték az volt, hogy az alkotmánybíróság tagjait paritásos alapon választották meg. ez a tétel felborult azzal, hogy a jobboldal alkotmányozó többséget szerzett.
2. az iskolákat direkt pártpolitikának nem vetik alá. a rendszerváltó elit úgy képzelte el, hogy a jobboldal egyházi iskolákat kap, a baloldal alapítványit, és az önkormányzati iskolák világnézetileg semlegesek maradnak. ez a tétel felborult azzal, hogy a katolikus egyház hegemóniára törekszik.
3. a rendszerváltás után történt meg a kiegyezés a közszolgálati televízió és rádió, a távirati iroda, és a nyomtatott sajtó kiegyensúlyozottságával kapcsolatban. ezt a jobboldal soha senki semmikor nem tartotta.

nézzük a gazdaságpolitikai kiegyezést.
1. mindenki fel akarta számolni a földek, és a bányák állami monopóliumát. nagyjából abban volt egyezség, hogy a hagyományos agrárgazdaság hazai tulajdonban marad. a közműveket pedig koncesszióban kiosztjuk a külföldnek. mivel azok beruházásigényesek. és a kincstár ezeknek a fejlesztését nem vállalja. ennek megfelelően privatizálták az energiaszektort és a távközlést. kiderült, hogy ez a modell nem működőképes.
2. állami kézben tartották a közlekedést. kiderült, hogy ez a modell nem működőképes. ezek a vállalatok évente legalább euro milliárdban mérhető veszteséget halmoznak fel.
3. a pénzpiacokat hagyjuk a maguk módján működni. a valutaalap és a világbank ajánlásait követve próbálunk a térség vezető nemzetgazdaságává válni. ez megint csak nem jött be.

erre az orbán kormány ezt gazdaságpolitikai kiegyezést felrúgta. de nem állt elő koherens gazdaságpolitikával.

és végül a társadalompolitikai kiegyezés.
1. a szociálpolitika a rászorultakra fókuszál. a munkanélkülieknek nekik minimális ellátást nyújt.
2. ehhez képes maximalizáljuk az intézményes gyermekjólétet.
3. a belépő nyugdíjasoknak pedig a költségvetés mindenkori helyzetének megfelelően osztunk többet, vagy kevesebbet.
ezt a a baloldal rúgta fel.

tehát a szocpolt a bal, a kultpolt a jobb borította be. az egyezség gazdpolban nem vált be. így állunk.

Mikka-Makka 2012.05.30. 11:57:02

Atya világ! Nem semmi SZDSZ meg szoci fóbia. Vannak értelmes meglatasok de a halandzsa közt elvesznek. Amugy nem a jobbról kellett volna irni?

moflicheque 2012.05.30. 11:57:08

1991-ig megismertük a szovjet, azóta a nyugati demokráciát. Lehet, hogy jó oldalon álltunk a háborúban? Nagyapáinknak pedig legalább addig volt becsületük, amíg küzdöttek??

egy_vélemény 2012.05.30. 12:05:12

@Mikka-Makka: nem.
Minden társadalom elemzésében azzal illik foglalkozni, ami az egyensúlyt megbontja.
A jelenleg szokásjoggá vált ballibbancs viselkedés a reménybeli harmónikus működésnek az állandó kibillentésére gyúr.
Tévedés ne essék, nemcsak Mo-on.
Mondhatnánk úgyis, az alapvető generációs probléma.
Ennek egyik formája a polgárpukkasztás is.
A gyakorlat azt mutatja, kíválóan meg lehet élni belőle, csak kellően szívósan kell ellentmondani, keresztberakni, szponzorokat találni.

takacsb (törölt) 2012.05.30. 12:07:59

@Kandeláber:
itt rendszerváltás akkor lesz ha az emigránsok gyerekei hazatérnek. legkorábban 25 év múlva. de most is lesz egy rendszerváltás. tippem szerint a haza és haladás formáció fogja végrehajtani. és utána a mérsékelt jobb fog kormányozni.

vagy persze lehet ez fordítva. lehet, hogy a kormány úgy kistafírozza a századvéget, hogy zászlót bontanak. begyűjtik a kormánypárttól elforduló szavazókat. az orbán-matolcsy tandemet hagyják beborulni az árokba.

de inkább az a valószínű, hogy bajnai gordon zászlót bont. és begyűjti az szdsz '88 szavazóbázisát (20%). mellé áll az mszp '89 (10%). az lmp begyűjti az agrárszövetség, az mdnp, a centrum párt, és a dávid ibolya féle mdf szavazatait (5%). és ezen kívül ott lesz egy civil farok (5%). ez persze mindenféle csoportosulásból állhat össze: a 4k!, az 1m!, de könnyen lehet, hogy egy olyan viccpárt is befut, mint a kétfarkú kutya. szóval a valószínűbb szerintem az, hogy ilyenformán összáll a baloldal. a teljes népességben 40% körüli eredménnyel.

és ezzel szemben a fidesz-kdnp (20%) együttes támogatottsága is csak körüli. mivel a széljobb különáll.

értem persze az szdsz-ezést. ez a szavazói csoport ott áll párt nélkül. az mszp nem vállalható, és máshová meg nem tud szavazni. de ők szerintem minden további nélkül beállnak majd bajnai gordon mögé. hacsak nem bajnai godot lesz belőle.

takacsb (törölt) 2012.05.30. 12:09:30

*itt valódi rendszerváltás akkor lesz. [...] de most is lesz egy kényszerű rendszerváltoztatás. így értelmes.

egy_vélemény 2012.05.30. 12:15:35

@Mikka-Makka: lefordíthatom gyakorlati nyelvre is, miért nem a jobboldalról kell elsősorban írni, ha pl. a rendszervedlésről van szó.
Van egy hibás készüléked/áramköröd.
Az rendben van, hogy először megnézed, mi működik benne.
Mert van elképzelésed arról, esetleg összehasonlítási alapod, hogyan kellene működnie.
De előbb, vagy utóbb azt kell megvizsgálnod, miért nem működik, mi a hiba oka.

Kandeláber 2012.05.30. 12:16:39

@takacsb: Bajnai legkésőbb jövőre gründolni fog egy választási pártot, amely fel fogja ajánlani az együttműködést az ún. "demokratikus" pártoknak.
Az LMP, amennyiben belemegy ebbe, s.gget csinál a szájából, persze Schiffer parkolópályára állításával Jávornak könnyebb lesz a bólintás.
Viszont a DK- MSZP-LMP- leendő Bajnai pártok közös jelölt állítása esetén vajon milyen módon kívánnak osztozni a mandátumokon?
Ismervén a turáni átkot, ez nem lesz könnyű.
Mindez persze csak fikció, a FIDESZ+Jobbik nem írható le olyan könnyen.
Arról nem is beszélve, hogy Bajnai az esetleges választási pártjának létrehozatalával tovább szalámizza a ballib tábort.

Pável · http://pavelolvas.blog.hu/ 2012.05.30. 12:24:37

ezt nem a Bogárlaca írta álnéven?!

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2012.05.30. 12:30:18

@Pável: Vannak különbségek.

László, a Docens többet foglalkozik az SZDSZ-szel és annak eredetével, gyökereivel, illetve azzal, hogy hogyan fojtotta meg a szellemi őshazát '90 után.
László, a Professzor viszont magasabb, szakrálisabb szellemi szférákban mozog, a Globaloböllér Háttérhatalom eseti megnyilvánulásai helyett a Háttérhatalom _mint olyan_ vizsgálatával tölti idejét.

Nem véletlenül Professzor egyik, és csak Docens a másik.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2012.05.30. 12:36:31

@Pável: Ez a Nemzeti Együttműködés Rendszere. Mindenki azon a helyen van, ahol a legnagyobb hasznára válik a rendszernek.

László, a Docens abban jó, hogy foga közé ragadja a rohamkést és lövészárok-, valamint bozótharcoljon. Ezért a NER rohamkést, valamint lövészárkot és bozótot biztosít a részére.
László, a Professzor abban jó, hogy transzcendes, lebegő nézőpontból mintegy a csatatér fölé emelkedve azonosítsa és továbbítsa a szivattyúk tüzérségi koordinátáit. Ezért a NER hőlégballont, távcsövet és kommunikációs vonalakat biztosít a részére.

Látja? Működik!

Czelder Orbán 2012.05.30. 12:37:59

@Counter:
László, a Docens. Ez tetszik.

vizipipa 2012.05.30. 12:40:52

Ez a 3. cikk (a 20-ból), amit figyelemre méltónak találok.

- Zsidózás megvolt.
- Jobblib sajtónak a beolvasás megvolt (Mandiner úgysem veszi magára, pedig...)
- "Nemzettársainkat fel kell világosítani – érdekalapon is! – arról, hogy a ma még uralgó rendszerben nekik nem vagy alig „osztanak lapot” ".
Sajnos nem lehet, illetve alig. Egyszerűen nem látják át, nem hiszik el.

egy_vélemény 2012.05.30. 12:51:31

@Kandeláber: lejárt a turáni átok.
Semmi sem tart örökké.
Lakájból is van elég választék. Ha nem Bajnai, akkor beugrik más.
Schiffer szerintem pihenőpadon van jelenleg.
Majd ha tisztább lesz a kép, a bemelegítő köröket futja.
Egybesülni nem fognak, mert így többnek látszanak.

egy_vélemény 2012.05.30. 12:55:51

Elnézést, mindezt csak susogom (amennyiben hűen szeretném közvetíteni, miről mit gondolok), nem mindenki más véleményét lesöpörve kinyilatkozom.
Nem szeretném az indulatok gerjesztését fokozni.
Kérlek, fogadjátok el, hogy ez csak egy vélemény.
Az az érzésem, ezen a véleményen nem egyedül vagyok.
Ez csak érzés, természetesen.
:-)

egy_vélemény 2012.05.30. 13:03:50

@vizipipa: tisztára 22-es csapdája, nem?

Amit beöntenek a média csatornába, az ki is csorog, s időnként cserélik a piksziseket.

Mindenki azt olvas ki az írott betűkből szívesen, amit ő maga gondol.
Ha felkonferálja, akkor is a saját rezolúcióit tükrözi elsősorban.
Mindenki tisztában van ezzel, aki tudatosan megszólal.

takacsb (törölt) 2012.05.30. 13:17:51

@Kandeláber:
a fidesznek és a jobbiknak aligha lesz közös jelöltje.

az ellenzéknek viszont miért ne lehetne. például megállapodnak abban, hogy minden kerületben az lesz, aki a legtöbb ajánlószelvényt gyűjtötte össze. a többiek a listaállítás után visszalépnek. a többit meg majd kimatekozzák.
-- ha a visszalépést törvényben tiltják, akkor ez összerántja ezt a tábort. ekkor kénytelenek egy nulladik fordulót tartani. a felmérések, és az előválasztások eredményei alapján állíthatnak a közös jelölteket és közös listát.
-- ha a kormány a választások előtt változtatja meg a szabályokat (ami szintén nem elképzelhetetlen), akkor nemzetközi botrány, ellenzéki bojkott, általános sztrájk következik. az ellenzéknek nyilván ez a harmadik forgatókönyv lenne a legjobb. de legvalószínűbb az első.

na most elvben ezt meg tudná csinálni a jobboldal is. ha a századvég bontana zászlót. akkor az szdsz '88 szavazói lehet, hogy azt mondanák. inkább ezek, mint orbán viktor. de valószínűleg nem tudnának a kormánytól élesen elhatárolódni. szóval egy mérsékelt jobbos rendszerváltásnak szerintem kisebb az esélye.

egyszerűen zászlót bont majd a haza és haladás. bajnai ügyvezető kormányt alakít. népszavazással egybekötött alkotmánymódosítás. és utána a bajnai kormány megbukik, mint dzurinda. vagy a kormányfő maga mond le, mint radicova. és szerintem utána következhet a kim, vagy a századvég, vagy valamilyen ma még nem látható mérsékelt jobbos formáció.

persze ezek csak tippek. nagyon sok minden történhet.

Alfőmérnök 2012.05.30. 13:21:30

@Pável: Maga valami magyar szakos bőcsész lehet. Hogy nem észleli a stiláris különbséget?

TG69 2012.05.30. 13:34:30

Úgy látszik Tőkéczy nem értette a sorozat lényegét, hogy mit is gondol a jobboldalról. Ez egy félelmeivel küzdő jobbikos menatlitása, amelyik a világban csak ellenséget lát, a nemzetét pedig felosztja igaz magyarokra és árulókra. Még a jobber elhajló médiamunkások is megkapják a magukét, ha ballib kegyeket keresnek :)! Kimondhatjuk tehát a konklúziót, Tőkéczy teljesen hülye...

Vén Csataló 2012.05.30. 13:48:18

Ahogy elnézem a vörös söpredék kommentzónás epeömléseit, Tőkéczky elevenbe talált.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2012.05.30. 14:01:06

@Alfőmérnök:
könyvtáros, vagy mi a tököm. a stiláris számonkérése a maga részéről még rendben, még szerencse, hogy nem tartalmit kért rajta számon .)

filburt 2012.05.30. 14:28:43

Jó ez a sorozat.
Hány ilyen remeket várhatunk még?
Félelmetes, hogy micsoda primitív, ostoba gazemberek vannak pozícióban az un. "jobb" oldalon. (Ne, ne jöjjön senki a balosokkal, ott ugyanilye férgek csúszkálnak a mocsárban, csak most nem róluk van szó.)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.05.30. 15:26:49

Szívesen olvasnék, itt, a kommentsorban is, Tőkéczkivel érdemben vitázó, T.-t érdemben cáfoló megnyilatkozásokat is. A mocskolódásért, a barmozásért, a fröcsögésért felesleges ennyi betűt elolvasni. Van egy olyan gyanúm, hogy le fogok szokni erről a blogról (is).

ü
bbjnick

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2012.05.30. 15:39:29

@bbjnick: Már miért kellene komolyan venni és vitaképesnek tartani Tőkéczkit?
Maga pontosan úgy érvel, ahogy az amazonasi őserdei levelibéka-koncentrátumból előállított rák-, övsömör- és köszvénygyógyszerrel (de kopaszodás ellen is jó!) házaló kuruzslók, ha valaki legyint rájuk. Hogy miért nem cáfolják pontról pontra az energiameridián paradox ciklikusságát.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.05.30. 15:47:50

@calam:

Tisztában vagyok a hiányom okozta sokk és űr hatásaival --- jóformán már csak ez tart itt!:-)

ü
bbjnick

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.05.30. 15:53:10

@Counter:

Magácska valamit félreértett! Bennem fel sem merült, hogy esetleg magácska próbálkozzon meg érdemben vitába szállni Tőkéczkivel. Tudja, én jóindulatú ember vagyok és soha nem állítanék senkit olyan kihívás elé, amellyel bizonyosan nem bír el.

ü
bbjnick

csi szi 2012.05.30. 16:05:31

@Czelder Orbán: Ahogy Bede Márton szokta írni, Mo-n semmi sem változott 1997 óta. :)

Várúr 2012.05.30. 16:12:59

@kesztió:
Micsoda nagypofájú kis figura vagy te... Meg a többi óriási ballib arc. Csupa "okos" egy egyetemi tanszékvezetővel szemben, csak azért, mert az illetőnek saját jól megalapozott pengeéles véleménye van. Érv helyett jön a primitív ballib gyalázkodás. Ebbe döglött bele az szdsz, hamarosan így jár az lmp és más mókus őrsök, a dk, a 4K! és fene tudja hány k.

brabant89 2012.05.30. 16:20:42

Szinte ijesztő ez a szellemi színvonaltalanság, amit itt Tőkéczki produkált. Ezeket akár Csurka is írhatta volna.
Csak úgy süt Tőkéczki írásából a "posztkommunisták", az SZDSZ gyűlölete. A harag pedig rossz tanácsadó, sok értelmes dologra nem is futotta.

"Így egyrészt vissza kell kapcsolni társadalmunkat (benne természetesen a magyar kisebbségeket is!) a magyar múlt organikus folyamataihoz".

"A kisebbségbe került magyar önvédelmet viszont elképesztően meggyengítette mindig az, hogy az agresszív nemzet- és keresztyénellenes provokációk erős realizmus és bölcsesség nélküli jobboldali radikalizmusokat váltottak ki."
Szóval a MIÉP, most meg a Jobbik nem elég realista, és hiányzik(ott) belőlük a bölcsesség. Istenem, ez a Tőkéczki az ELTE-n tanszékvezető. Hova jutottunk!

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2012.05.30. 16:23:26

@Várúr:
1. Argumentum ad verecundiam általában.
2. Közelebbről politikatörténeti kérdésben művelődéstörténeti tanszékvezetés – irreleváns. Nem politikatörténeti tekintély.
3. A téma több, mint vitatható, nem Tőkéczki az egyetlen egyetemi tekintély, akinek van véleménye, és finoman szólva sem egyöntetű a megítélése a tekintéllyel bírók körében. Sem. Még kevésbé alapos tehát tekintélyre hivatkozva eldöntened a kérdést.
4. Más esetben is ekkora megkérdőjelezhetetlenséget kölcsönöz egy tanszékvezetői pozíció a véleményeknek?
5. Milyen alapon véled a véleményt "jól megalapozottnak", pláne "pengeélesnek"? A szerző nem alapozott semmit.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2012.05.30. 16:25:22

@bbjnick: Bár saját magával is ilyen kíméletes volna, s nem próbálkozna ennyiszer a tisztességes vitával!

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2012.05.30. 16:40:23

@Várúr: Ó, bocsánat, Várúr! Elfelejtettem, hogy két diplomád van, így a te szemedben szentségtörés olyasmit feltétlelezni, hogy valaki esetleg üresfejű, csapnvaló szakember lehet – még a diplomái ellenére is.

Tudod, mit? De Karatna az elmebajos őrültségei ellenére is stílusos fazonnak tűnik a maga módján. De rólad semmi nem moshatná le a pitiánerséget, a kisszerűséget, amit a ‘Várúr’ nick és a feltétlen orbánimádat mögé próbálsz bújtatni.

Sikertelenül.

pancho_sanza · www.nst.blog.hu 2012.05.30. 16:43:06

@Várúr: az ember eloszor azt gondolja, hogy a tanarneni nagyon okos, mindent tud a vilagon, aztan legkesobb 12 eves koraban kotelezoen kiabrandul. Egyszeruen ezt az embert nem igazan tudom elkepzelni, mint aki egyaltalan erti a kor problemait. Az ertekezese a jobboldalrol egesz egyszeruen a baloldalrol szol. Meg kene kerdezni ezt az arcot ugynokkerdesrol, meg Pozsgairol....

pancho_sanza · www.nst.blog.hu 2012.05.30. 16:47:19

apropo, szerintetek vegyek szigetjegyet, vagy meg dolgoznak a sracok az arfolyamon kicsit?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.05.30. 17:20:12

@Counter:

Hát, lehet, hogy "könnyebb" és "egyszerűbb" lenne az életem, ha olyan lelkiismeretlenül hazudoznék és handabandáznék, mint pld. magácska.

ü
bbjnick

Robinzon Kurzor 2012.05.30. 17:27:11

A "neofita" szócikkhez ennél jobb illusztráció nem is kell a szótárban.

Vén Csataló 2012.05.30. 17:45:10

@bbjnick: Tőkéczkivel nem tudnak vitázni, ugyanis az írás nem valamiféle eszmei állásfoglalás vagy vízió, inkább csak az események száraz és tényszerű rögzítése. Nincs mit vitatni az SZDSZ és a haza liberálisok következetes magyarellenességén. Immár azon sincs mit mit vitatni, hogy a hazai balliberális csapatokat USA-ból finanszírozzák. S több, mint 10 évnyi kormányzati tapasztalat mutatja, hogy ez a balliberális banda meg is dolgozik a pénzéért Magyarország erőforrásainak és vagyonának teljes kiszolgáltatásával a megbízóik részére. A magyar balliberális oldal gyakorlatilag fizetett hazaárulók csoportosulása. Pont ugyanazt teszik, mint 89 előtt, csupán új gazdát keresek maguknak a csicskák.
Ezen nincs mit vitatni, mert kezelhetetlen mennyiségű tény bizonyítja. Így marad a szokásos öklendezés - hátha az segít. Pl. Tőkéczki ellen. Pedig nem.

R_John · http://sardobalo.blog.hu 2012.05.30. 17:48:25

@bbjnick: hogy legyen mivel vitatkozni, ahhoz szükséges lenne néhány koherens, nem paranoid állításra. ilyet pedig itt nem látni.

Robinzon Kurzor 2012.05.30. 17:52:01

@Vén Csataló: "Pont ugyanazt teszik, mint 89 előtt, csupán új gazdát keresek maguknak a csicskák."

Ez milyen passzentos megállapítás Tőkéckire.
Elismerésem.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2012.05.30. 17:57:16

@Vén Csataló: Ez valamiféle mágia, ráolvasás, hátha úgy lesz, ha sokszor elismétlik? :-)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.05.30. 18:28:38

@Vén Csataló: @calam: @Robinzon Kurzor: @Counter:

A mókás az a történetben, hogy amiket itt Tőkéczki leír nagyrészt összeállítható (összehivatkozható) lenne SZDSZ prominensek szövegeiből (a hetvenes-nyolcvanas évekbeli demokratikus ellenzék (korabeli és újabb) MSZMP-kritikáiból és a vásárhelyimáriák, tamásgáspárok megmondásaiból, a kisjánosok, tölgyessyk, fodorgáborok és retkesattilák be- és kiszólásaiból stb.). Szóval, én nem nagyon értem, hogy mi még ezekben a "nemvilágos" azoknak, akiknek "nemvilágos". Sőt, szerintem, Tőkéczki kifejezetten mértéktartóan, visszafogottan, óvatosan fogalmazza meg ballib-kritikáját. Amit pedig a "jobbról" ír (és amilyen óvatosan általánosan teszi), azon sem sok vitatnivaló van/lehet: vagy képes a nemzet regenerálódni (szándékosan használom ezt a szót, mivel semmi újra nincs szükség, csak a tradícióból, az egyszer már megvolt(ak)ból újraéleszteni és koherens egységbe szőni és éltetni mindazt, amire ma szükségünk van), vagy kisnyúl.

ü
bbjnick

Mennike 2012.05.30. 18:29:58

Én ennek a passzusnak örülök:

"Külön kell írni a korábbi említéseken túl a magyar médiavilágról s annak „népességéről”. Itt – sajnos – még a „jobboldali” médiaszereplők egy része is olyan ostoba liberalizmussal fertőzött s gyakran a nemzeti öntudat és műveltség hiányával működik, hogy az az ellenoldalt segíti. De a legnagyobb baj ezekben az esetekben, hogy ezek a jobboldaliak egy vak lóért nem adnák, ha őket a baloldali liberálisok „szakmailag” elismernék. Nem hajlandók észrevenni, hogy ők legfeljebb a lenini „hasznos idióták” – új kiadásban."

Nem tudom, kire gondol Tőkéczki. Én azon nyomban konkrét emberekre, konkrétan megnevezhető, jó hangzású, jobboldali, kurrens, divatos folyóiratok és újságok fiatal, lendületes, liberáliskodó, azaz a liberálisok kegyeit és dicsérő szavát vizslató kis tudósokra és újságírókra gondolok. Értelmiségiekre, akik tényleg a liberális, nagy, vátesznek kikiáltott balos és liberális értelmiségiek elismerését ácsingózzák. Szegények ott kepesztenek, hogy a nagy, baloldali, bolsevik gyökerű, felmagasztalt (ugyan kit futtatott volna Aczél elvtárs és az ő remek fiatal munkatársai?) értelmiség egyenrangúnak vegye őket.

Tévékben, írott sajtóban, tudományos területen. Konzervatív jobboldaliaknak hitt (ők maguk is elhiszik) emberek, akik valójában Heller Ágnesnek, és az ő tanítómesterének, Lukács Györgynek az elismerő szavaira vágynának. És ezért meg is tesznek sok olyan dolgot, amin én csak röhögök, és szánakozom rajtuk.
Örülök, hogy Tőkéczki erről is tett nem lényegtelen említést.

Egyet azonban nem hangsúlyoz kellőképpen.
A mostani jobboldali értelmiségnek és a jobboldali vezető (szellemi és gazdasági) gárdának is baloldaliak, és a kommunista diktatúrához köthetőek a gyökerei. Ők nem az olyan nagy kommunisták utódai, mint D. Klárika vagy Schiffer, hanem a kicsi, vidéki, kisebb kaliberű, sokszor törtető, helyi, bolsevik, kis függetlenített párttitkár apukák gyerekei. Kis generációs csúszással. A rendszer kicsi kiszolgálóinak fiacskái és leánykái. Eszköztáruk, zsigeri szintű reakcióik még mindig a diktatúrában gyökereznek, s a demagógia, porhintés ugyanúgy jellemző rájuk, mint nagyobb (szdsz-es vagy bolsevik) elődeikre.

Sok igazság van abban, amit ír. Minden bekezdést ki lehetne bővebben bontani, tovább gondolkodni.

Bizony, a baloldaliak rablása. Nézzük is meg tüstént a mai dúsgazdagokat mindkét oldalon... Nézzük meg a jobboldali dúsgazdagjainkat, hogyan, honnan, kik révén is szerezték a vagyonaikat... A rendszerváltáskor a jobboldalon, a jobboldalról nem lehetett milliárdokat összekaparni. Baloldali családtagok, baloldali szülők, az előző rendszerbe nyakig beágyazódott felmenők kellettek ahhoz... Meg esetleg tisztességtelen eszközök.
Bizony, a morál. Örülök, hogy arról is említést tesz.

Várúr 2012.05.30. 19:12:58

@kesztió:
Gondolom, neked jó nagy arcod van, nem diplomád, ami nem baj... De a görcsös kisebbségi érzésed káros neked is, családodnak is.
Jobbulást.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2012.05.30. 19:16:37

@Várúr: És ha kiderül, hogy van diplomám (szoftverfejlesztő mérnökként szokás az ilyesmi), akkor okafogyottá válik a hozzászólásod? Röhejes vagy.

R_John · http://sardobalo.blog.hu 2012.05.30. 19:56:16

@bbjnick: összeesküvés elméleteken kívül van bármi más?

Várúr 2012.05.30. 20:14:17

@kesztió:
Tőkéczki nem akar szoftereket fejleszteni, nem is véleményezi azokat - kis hazánkban ilyen mérnök van vagy ezer - sok kötetes szerző, egyetemi tanszékvezető talán pár tucat. Tőkéczki-szakértő, jobboldal-szakértő, közgazdász-történész-politológus, nagyarcú mindentudó a te szakmádban ugyancsak kevés lehet. Te biztos közéjük tartozol.
Na sétálj odébb.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2012.05.30. 20:16:11

@Várúr: "kis hazánkban sok kötetes szerző, egyetemi tanszékvezető [van] talán pár tucat"

Pár tucat :-)

Tőkéczkinek egyébként mi az értékes, jegyzett tudományos munkássága?

evil overlord (törölt) 2012.05.30. 20:17:30

Quo vadis Mandiner? De karatna és ballibant droidok anyáznak rajta, spanyol meg egyenlőségjelet tesz Horthy és Csermanek közé. Ezért kár volt visszajönni pár hét kihagyás után.
Hogy a cikket is szidjam: mindent elárul az ország szellemi színvonaláról, hogy ez az írásképtelen faszi tanszékvezető lehet az ELTE Bölcsészkarán. Ráadásul hiába van sok mindenben igaza (az SZDSZ tényleg magyarellenes volt), keveri a szezont a fazonnal (az MSZP gazdaságpolitikája nem neolib volt, hanem valami szörnyszülött), és rágalmaz (Jászi Oszkár balfasz álmodozó hippi volt, de nem magyarellenes, a komcsikat pedig gyűlölte).

Pelso.. 2012.05.30. 20:19:12

@bbjnick: amit Tőkéczki leír .....
Nos, a cikksorozat témája a Redakció nyitó írása szerint:
"Mi ma a jobb? Mi történt az elmúlt években, hol tart a magyar jobboldal, és milyen dilemmákat hozhat a jövő"
Ennek tükrében ez az írás nulla.

Szerfelett érdekelne, milyen tradíciókat óhajtanál megismertetni s elfogadtatni egy mai fiatallal (aktuálpolitikai árnyékoktól mentesen), melyek célja nyilván elsősorban a gazdasági és társadalmi fejlődés lenne?
Ezekről akár tarthatnál előadást pl egy mélyszegénységben kínlódó belső-somogyi kis faluban. Segítek majd, megszervezni a kimenekítésed.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2012.05.30. 20:22:41

@evil overlord: Már hiányzott. Jó az, ha lehet kivel értelmes mondatokat váltani a békés egyet nem értés talaján :-)

evil overlord (törölt) 2012.05.30. 20:28:12

@evil overlord: Javítás: nem szellemi színvonal, hanem szellemi állapot.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.05.30. 20:28:47

@calam:

Ez arról jutott eszébe, hogy...?

ü
bbjnick

evil overlord (törölt) 2012.05.30. 20:30:37

@Counter: Nem nagyon fog látni, nincs sok kedvem hozzá, ráadásul nem is nagyon érek rá.

Kinyílott a pitypang. Megírom. 2012.05.30. 21:24:30

@bbjnick: "...a nemzet regenerálódni (szándékosan használom ezt a szót, mivel semmi újra nincs szükség, csak a tradícióból, az egyszer már megvolt(ak)ból újraéleszteni..."

Fogalmatlan idióta (szándékosan használom ezt a szót, mivel ez ír le tökéletes pontossággal) vagy.

benchmade 2012.05.30. 21:50:38

Lassan röhögni jár ide az ember.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2012.05.30. 21:54:52

@evil overlord: Üdv! Kár, hogy nem látjuk mostanság, de igaza van.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.05.30. 22:03:18

@Pelso..:

"Nos, a cikksorozat témája a Redakció nyitó írása szerint:
'Mi ma a jobb? Mi történt az elmúlt években, hol tart a magyar jobboldal, és milyen dilemmákat hozhat a jövő'
Ennek tükrében ez az írás nulla." --- írod.

Szerintem pedig pont ezekről a kérdésekről szól.

"Szerfelett érdekelne, milyen tradíciókat óhajtanál megismertetni s elfogadtatni egy mai fiatallal (aktuálpolitikai árnyékoktól mentesen), melyek célja nyilván elsősorban a gazdasági és társadalmi fejlődés lenne?
Ezekről akár tarthatnál előadást pl egy mélyszegénységben kínlódó belső-somogyi kis faluban. Segítek majd, megszervezni a kimenekítésed." --- írod.

Nem, nem a társadalmi és gazdasági fejlődés, hanem a működőképesség --- ma ott tartunk, hogy ez a tét. Hogy csak egy példát mondjak, ilyenek a szociális termelő, feldolgozó és értékesítő szövetkezetek ügye.

És: Hogy Belső-Somogyban mi a helyzet azt nem tudom, de azt (tapasztalatból) tudom, hogy Észak-, Észak-Kelet- és kelet-Magyarországon nagyon komoly az érdeklődés az efféle kérdések iránt.

ü
bbjnick

evil overlord (törölt) 2012.05.30. 22:11:56

@Holger Hartland: Az a helyzet, hogy lehet választani, hogy hazaáruló gazemberek/hippik, hatalommániás barmok vagy fasisztoid idióták kúrják el az országot. Az avatarom elég találó.

@bbjnick: Hiába erőlködik, az országnak, ahogy maga fogalmazott kisnyúl.

marko11 2012.05.30. 22:16:14

Jó írás, pontos elemzés. Talán az eddigi legjobb.
Egészen az utolsó bekezdésig.

A példátlanul bűnös magyar rendszerváltás/privatizáció, az ország kiárusítása és lenyúlása után még mindig a Kádár-rendszert tenni meg bűnbaknak, enyhén szólva, nem elegáns, sőt, tévedés.
Aztán miféle "szabadság" is jött meg? Az, hogy szabad lerabolni egy országot, immár jogszerűen, következmények nélkül?
És kérdezzük már meg a lecsúszók tömegeit, miként is értékelik ezt a fene nagy szabadságot!

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2012.05.30. 22:18:23

@evil overlord: Alkalomadtán a vendégem egy sörre! Vagy amit iszik. :)

evil overlord (törölt) 2012.05.30. 22:24:13

@Holger Hartland: A sör az jó, csak germán legyen. Bor is lehet, az viszont magyar :)

Robinzon Kurzor 2012.05.31. 00:40:15

@bbjnick:

És mindez, mármint hogy szerinted kitől lehetne még összeollózni ilyen cikket, mit jelent?
Már azon kívül, hogy a szerző nincs egyedül a hülyeségével?

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.05.31. 10:30:26

@Counter:
"Tőkéczkinek egyébként mi az értékes, jegyzett tudományos munkássága? "

Kommunista titkosszolgalattal valo kapcsolatat megnezte mar valaki? Mind a karrierje, mind a szovege buzlik a III/akarhanyassal kapcsolatot tartok paneljeitol.

Bell & Sebastian 2012.05.31. 11:22:42

@Doomhammer: Az biztos, hogy jól informált történelem tárgyában. De mégiscsak jobb egy agymosott CEU -s -kóser felmenőkkel- mint ez a hadirokkant marxista. Neem?

(túlspílázza az inasával, ezért kontraproduktív)

Ha mindhárman az alkalmazott történelemszemlétet képviselik itt, akkor bizony baglyok mondják a verébnek, nem gondolja? XD

states1 2012.05.31. 11:35:09

Az eddigi legjobb elemzés az elmúlt 22 évről, és az úgynevezett rendszerváltásról, amiről legfeljebb annyit tudni ma is, hogy kérdés, egyáltalán megvalósul-e valaha. Sok kockázatot nem vállalunk azzal, ha kijelentjük, hogy nem. A posztkommunizmus balliberális verziója él és virul, és kétharmad ide vagy oda, minden jel szerint 2014-ben ereje teljében tér vissza.

nemzeti centrum 2012.05.31. 11:44:49

" A rendszerváltozás magyar sikertelenségét a kedvezőtlen neoliberális nyugati változásokon kívül a posztkádárista érdekcsoportok nemzet- és társadalomellenes túlsúlya okozta. De legmélyebb okai a kádárizmus szellemi-erkölcsi pusztításaiban találhatók."

Az elemzésből kimaradt, hogy a fidesz jelenlegi sikerének ugyanez a szellemi-erkölcsi pusztulás az oka. Orbánék sikerrel lovagolták meg a kádári szociális biztonság utáni nosztalgiát, az idegenellenességet, a tőkeellenességet, a valós teljesítmény láttán érzett irigységet, a mutyizásra való hajlamot, a hazugságok kölcsönös elfogadására kötött közmegegyezést. Enélkül nem győzhettek volna ilyen arányban, ezzel együtt viszont marad a vándorlás a pusztában.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.05.31. 11:49:48

@Bell & Sebastian:
Latom, maga is Holger Hartland nyomdokaiba lepett es kriptikus megjegyzeseket tesz. Amelyekre azonban hiaba var valaszt, mert nem ertem oket.

Ki az az agymosott CEU-s? Kinek az inasa? Hogy jon ide az alkalmazott tortenelemszemlelet? Csak nehany azon kerdesek kozul, amit a maga otsorosa felvetett bennem.

Hepci · http://gasztrojazz.blogspot.com 2012.05.31. 12:28:18

@Bell & Sebastian: láttam már CEU-st kóser felmenők nélkül.
Kertészkedni azért nem szeretett...

Robinzon Kurzor 2012.05.31. 13:16:46

@states1: "A posztkommunizmus balliberális verziója él és virul, és kétharmad ide vagy oda, minden jel szerint 2014-ben ereje teljében tér vissza. "

Na, ez meg olyan, mint amikor a Nemzet Kvízmestere úgy 2008 környékén kijelentette, hogy Gyurcsány kudarcáért Orbán a felelős, mert valójában ő kormányoz, nem pedig Fletó...

Arról nem is beszélve, hogy magát a kétharmadot is pont az a szellemileg lepusztult szavazóréteg hozta össze, akiktől most már annyira fél a Fidesz, hogy ellenük kell a regisztrációhoz kötött szavazás, mert mennének vissza az MSZP-hez vagy tovább a Jobbikhoz (de ha a regisztrációhoz 3 órát kell majd az okmányirodában sorban állni, akkor talán nem mennek el szavazni).

fikanick 2012.05.31. 14:25:03

Vajon miert kell a mai napig ilyen frocsogo, gyulolkodo idiotakkal kistafiroznia magat a Fidesznek? Sokaig az volt a szoveg, hogy azert van szukseg a rengeteg frocsogore, mert ha nem uvoltoznek, akkor nem hallatszik ki a hangjuk a tobbiek kozul.

Akkor most miert van meg mindig szukseg ezekre a kutmergezokre?

2012.06.01. 15:00:17

@Kandeláber: Haj-haj, mennyivel különb is volt Antall "lemerülökéskibekkelem" József, őt biztos nem figyelték meg, mert nem volt miért. Szégyen, hogy azokat is be lehet mocskolni, akik fel mertek helyetted is lépni egzisztenciájuk kockáztatása mellett is az önkényuralom ellen. Én nem mertem anno, éltem a kis langyos életemet, de azért nem lenne pofám a másikra köpködni. Olvass picit többet arról, mit is csinált a demokratikus ellenzék a Kádár-korban. Nem Csurka és az állam pénzén hizlalt társai voltak az ellenállók.

Ez attól független, hogy később elbuktak és a demokráciában már hibás politikát csináltak.

Kandeláber 2012.06.01. 16:25:56

@iii: Antall is jól bekkelt a múzeumigazgatói székben...
Az imádott demokratikus ellenzéked" később, a hatalom birtokában a legnemzetellenesebb politikát képviselte.
Még a Himnuszt is meg akarta változtatni egy csinovnyikuk, valami Török nevű barom.
Ja, és élből összeálltak az MSZP-vel már '92-ben, taxisblokádot szerveztek, Göncz a Corriera della Serának jajongott...
Visszataszító banda, de nem nyugodtak bele a szívásba, Bauer, Kuncze, Eörsi már Gyurcsánnyal nyomul.

Pelso.. 2012.06.01. 21:44:04

@bbjnick: Jól értem, hogy szerinted tradíciók segítségével tartható fenn a működőképesség?

2012.06.01. 22:06:22

Ebben a sorozatban ez volt eddig a legjobb.
süti beállítások módosítása