Kilenc tétel a magyar jobboldalról (Szerető Szabolcs) – Mi a jobb? XI.
2012. május 09. írta: Redakció

Kilenc tétel a magyar jobboldalról (Szerető Szabolcs) – Mi a jobb? XI.

 

  A magyar jobboldal elmúlt tíz évét és jelenlegi dilemmáit elemző Mi a jobb? sorozatunkban Szerető Szabolcs (Magyar Nemzet) írását olvashatják.
 

  Aki tételekben, pontokba szedve fogalmazza meg a mondanivalóját, arról hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy kinyilatkoztat. Nekem nem ez a szándékom, praktikus okokból döntöttem a forma mellett. Kéretik hát minden tétel elé odaérteni az én úgy gondolom, a szerintem vagy az azt hiszem fordulatok valamelyikét.

   1. A mögöttünk hagyott tíz év a magyar jobboldal legsikeresebb korszaka volt.

  Bár több fájdalmas vereség érte ebben az időszakban a jobboldalt, s a tízből nyolc évet ellenzékben töltött, azokon a területeken verte meg a baloldalt, ahol annak előnye sokáig történelmi adottságnak, behozhatatlannak látszott. Az első Fidesz-kormány 2002-es veresége egyben egy valódi, a társadalomba mélyen beágyazódó politikai közösség születése volt Orbán Viktornak a TF-en, majd a Kossuth téren elmondott beszédével, a polgári körök életre hívásával. A korábban elhanyagolt tudatos építkezés meghozta gyümölcsét: a jobboldal intézményesült, hálózatokat épített, a gazdasági és médiaháttér megerősödött. Dominanciáról persze szó sincs, amiről a balliberálisok siránkoznak, csak végre valódi versenyhelyzet teremtődött. A jobboldal sikerének egyik kulcsa, hogy van széles körben elfogadott vezetője. Az egykori MDF-féle, nemcsak a legádázabb ellenfelek által avíttnak érzett jobboldaliság korszerűnek tetszővé vált, ezt mutatta a Fidesz elsöprő támogatottsága a fiatalabb korosztályoknál. Itt az MSZP helyzete szinte reménytelen, a Fidesznek ugyanakkor időközben komoly versenytársai támadtak a Jobbik, az LMP, illetve a pártoktól egyelőre távolságot tartó civil mozgalmak képében.

  2. A baloldal mély válságba zuhant.

  A jobboldal sikeréhez a baloldal kudarca is kellett, a hatalomban eltöltött nyolc év szinte lenullázta a szocialisták hitelességébe és kormányzóképességébe vetett hitet, egyben felértékelte az első polgári kormány négy évét. Gyurcsány Ferenc őszödi karakter-öngyilkosságával és elhibázott reformpolitikájával szétverte az MSZP mögé még Horn Gyula által felépített társadalmi koalíciót, a rendszerváltás nyerteseinek és veszteseinek szövetségét. Így a jobboldal olyan társadalmi csoportok körében is előre tudott törni, ahol addig nem sok babér termett a számára (nyugdíjasok, lakótelepen élők stb.). A rendszerváltás utáni korszak véleménymonopóliumát birtokló balliberális szellemi elit egyre korszerűtlenebbé, unalmasabbá vált, miközben friss gondolatokkal színre lépett egy fiatal konzervatív generáció. A fent említett mély, morális és intellektuális válság ékes bizonyítéka, hogy bár 2006 őszétől nyilvánvaló volt, hogy az akkori kormány Gyurcsány Ferenc (majd Bajnai Gordon) vezetésével a történelmi bukás felé menetel, képtelen volt a váltásra, a vezéráldozatra a mögötte álló politikai erő, s azt az értelmiségi holdudvar sem kényszerítette ki. Sőt, néhány fontos és tiszteletre méltó kivételtől eltekintve máig a megmagyarázhatatlan megmagyarázásával van elfoglalva.

  3. Erős párt jelent meg a jobbszélen.

  Ahogy azt Szentesi Zöldi László is felidézte, Helmut Kohltól származik az intelem, amit Antall József, később Orbán Viktor is igyekezett követni: a mérsékelt jobboldal ügyeljen arra, hogy tőle jobbra ne legyen számottevő erő! Ez a törekvés a Jobbik áttörését hozó 2009-es európai parlamenti választásokon vallott végleg kudarcot. A Fidesz következetes szövetségi politikája 2010-re beérett, de a radikális jobboldal önálló jelenlétével már tartósan számolni kell. Sőt, a Jobbik fő ellensége szükségképpen a Fidesz, ellenzéki pártként a legkevésbé sem érdekelt a második Orbán-kormány sikerében. 2010-ben a kétharmad megakadályozása volt (lett volna) a küldetése, 2014-ben az lesz, hogy nélküle a Fidesz–KDNP-nek ne legyen többsége a parlamentben. Eközben gondosan ügyel szalonképtelensége fenntartására, így a vele való bármilyen együttműködés kizárható a Fidesz részéről. A két párt között ingadozó szavazók megnyerésének egyik eszköze az EU-szkeptikus hangvétel, aminek természetesen semmi köze a szélsőjobboldalisághoz, valamint a bűnözéssel szemben kíméletlen rendpártiság. A Jobbik további térnyerését megakadályozhatják az ilyen típusú szervezetekre jellemző belső viszályok.

  4. Létrejött a centrális erőtér.

  Az Orbán Viktor egyik kötcsei előadásában felvázolt centrális politikai erőteret a választók hozták létre 2010 áprilisában. Az ezzel kapcsolatos félremagyarázások fő oka, hogy a baloldal nem érti a jobboldal működését. A kétharmados felhatalmazással bíró kormány mögött nem monolit tömb áll, hanem egy tagolt politikai közösség, melyet az eszmék rokonsága, néhány közös társadalompolitikai cél, közösen elutasított ellenfelek és egy közösen elfogadott vezető tartanak össze. Ezt a közösséget számtalan kérdés osztja
meg keresztül-kasul. Vannak mélyen hívő keresztények és vallástalanok. Vannak, akik szeretik a focik, és vannak, akiket hidegen hagy. Vannak, akiket lelkesít, vannak, akiket egyenesen irritál Wass Albert kultusza (amúgy a kormány eddigi egyik legsúlyosabb mulasztása a komolyan vehető kultúrpolitika hiánya). Vannak, aki örülnek az egykulcsos adónak, vannak, akik szerint ez a kormány legnagyobb tévedése. De ezen ellentétek egyike sem törésvonal a jobboldalon. A centrális erőtérben olyan konfliktusok, melyek máskor pártokat választanak el, belül törnek a felszínre. Mindez sok feszültséggel jár, de a jelenség egyelőre kezelhető, a frakciószövetség is őrzi egységét. A 2002-től a vereséget szenvedett táborra nehezedő roppant nyomás csak megedzette azt, az „árulók” (lásd MDF) végül a politika senki földjén találták magukat. De 2010-ben sem jött el a történelem vége, bármennyire is szilárd egy politikai konstrukció, a belpolitikai erőviszonyok folyamatosan változnak, a társadalmi mozgások iránya hosszabb távra nem megjósolható.

  5. Eljött a konszolidáció ideje.

  Az új közjogi rendszer lényegében létrejött, a mű kész, azt ma nem is elsősorban belülről, az ellenzék részéről, hanem a külföld felől éri fenyegetés. Az új rendszer jövője azon múlik, hogy működőképes lesz-e, konszolidálódik-e. Egyelőre az átalakulás, az alrendszerek érdekeket sértő, sokszor kaotikusnak tetsző átszervezése zajlik. Az új rendszer társadalmi legitimációja (és persze a kormánypártok 2014-es újraválasztási esélye) természetesen nagyban függ attól, hogy a kormány milyen teljesítményt nyújt a gazdasági válság kezelése terén. Még nyitott kérdés, hogy a ciklus végéig sikerül-e életet lehelni a gazdaságba. Nem tudni, hogy milyen megegyezés születik az IMF-fel és az EU-val a pénzügyi védőhálóról. Az már most látszik, hogy az alkunak súlyos belpolitikai ára van, lesz, de a készenléti hitel megszerzése a konszolidáció legfőbb biztosítéka.

  6. A kétharmad esély és csapda is.

  2010-ben egy húsz éve zajló hatalmi küzdelem végére került pont. Eldőlt, hogy melyik politikai erő kap lehetőséget arra, hogy az 1989-90-ben született, a jogállamot megalapozó akkori átfogó alkotmánymódosítás tanúsága szerint önmagát átmenetinek tekintő berendezkedést átformálja, korrigálja. (Az 1994-ben kétharmadot szerzett MSZP–SZDSZ-koalíciót nem az önkorlátozás, hanem a belső ellentétek gátolták meg az alkotmányozásban.) Az a feltevés, hogy a politikai elitcsoportok alkukényszere elegendő lesz a rendszer folyamatos karbantartásához, tévesnek bizonyult. A választók azzal, hogy az eleve tagolt ellenzéket az alkotmányos vétó elvi lehetőségétől is megfosztották a mai parlamentben, a kormány legfőbb természetes, hagyományos ellensúlyát iktatták ki. A Fidesz–KDNP belakja a kitágult hatalmi erőteret, aggályok nélkül él példátlan felhatalmazásával. Ezt a demokrácia, a jogállam felszámolásaként taglalni teljes félreértés, ám ez a hatalomgyakorlás a felelősséget is oszthatatlanul a kormányerők vállára helyezi. Az előző kormányok által hátrahagyott örökség valóban iszonyú teher, de 2014-ben nem lesz kire mutogatni. Ez a kétharmad csapdája.

  7. Van aktuális tartalma a jobboldaliságnak.

  Gyakran hallani, hogy mára a hagyományos bal- és jobboldal közti különbségek elmosódtak, s ezek a kategóriák már nem is alkalmasak a szemben álló politikai táborok leírására. A mély identitásválságba süllyedt mai magyar baloldallal most nem foglalkoznék. A magyar jobboldal szilárd azonosságtudattal rendelkezik, miközben a jobboldali, polgári kormány politikája sok elemében eltér attól, amit tankönyvszerűen jobboldalinak vagy konzervatívnak szokás tekinteni. Unortodoxnak is hívott gazdaságpolitikája például eklektikus, de általában is mintha irtózna az ideológiák, dogmák kényszerzubbonyától. Elsősorban a nemzethez, a valláshoz, a hagyományhoz, a történelemhez való viszonya alapján lehet jobboldalinak, konzervatívnak nevezni ezt a közösséget. A balliberálisokat és a kormányzó jobboldalt elválasztó legfőbb törésvonalak ma a nemzeti szuverenitásról és a középosztályról vallott nézetek mentén húzódnak.

  8. Végbement a nemzetpolitikai fordulat.

  1990-ben még botrányt keltett Antall József, amikor arról beszélt, hogy lélekben 15 millió magyar miniszterelnökének tekinti magát. Ma már ez evidencia, az első Orbán-kormány státustörvénye után 2010-ben a kettős állampolgárságról szóló döntéssel teljessé és visszafordíthatatlanná vált a nemzetpolitikai fordulat. A 2004-es népszavazás az akkor Gyurcsány Ferenc vezette baloldal pillanatnyi taktikai sikerét, innen visszatekintve stratégiai vereségét hozta. Történelmi esélyt szalasztott el akkor a magyar baloldal: a nemzeti kártyát örökre kivehette volna a jobboldal kezéből.

  9. A rendszerellenesség csapda.

  Hiába volt nyolc évig kormányon, a nemzeti szimbólumok, a múlt csataterén folyamatosan hátrált a baloldal. Bár ellenzékből tiltakozott a Szent Korona Országházba vitele ellen, kormányon nem mert hozzányúlni. Hasonlóképpen járhat az új alaptörvénnyel is, melynek Nemzeti hitvallása alkalmas lehet a nemzeti közösség összetartozásának erősítésére. A szöveg utal a nemzeti és keresztény hagyományokra, de sem ideológiai, sem más alapon senkit sem zár ki a közösségből. Nem vállal jogfolytonosságot a diktatúrákkal, és a múltunkra nem mint valami szégyellnivaló, terhes örökségre tekint. A balliberális ellenzék minden erővel igyekszik delegitimálni az új alaptörvényt, az új alkotmányos rendszert, így annak születése nem válhatott az egész közösség ünnepévé. Ám veszélyes vizekre eveznek, akik a rendszer keretein kívülre helyezik magukat. Ha meg is tudják majd kaparintani a kormányrudat, a saját híveiket is átverik, ha elhitetik velük, hogy van visszaút a 2010 előtti világba. Az új rendszer legálisan és legitim módon született, megváltoztatni sem lehet másképp. Valószínűnek tartom, hogy az történik az új alaptörvénnyel, mint a Szent Koronával. Megszokják. Ha harmadszorra-negyedszerre tesznek esküt az alaptörvényre, az már az övék is lesz.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr264484416

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Áder választása 2012.05.10. 08:27:01

Magyarország új köztársasági elnöke, Áder János, május 10-én foglalja el hivatalát. Sokak számára meglepetés volt, hogy egy kegyvesztett pártkatona kapta a feladatot, így nem csoda, hogy már az első, "kiszivárgott" hírek hallatán azonmód megk...

Trackback: Nyugaton a helyzet 2012.05.10. 06:06:38

A hét végi görög és francia választási eredmények láttán a sajtó és az elemzők körében beindult a találgatás: Francois Hollande győzelmével vége van-e a költségvetési szigor abszolút uralmának, és vajon levegőhöz jutnak-e  a „PIGS” áll...

Trackback: Nem adó, hanem segítségkérés! 2012.05.09. 20:35:34

Cséfalvay Zoltán államtitkár hétfőn többek között arról is beszélt a parlamentben, hogy a korábban kivetett különadók valójában nem is különadók voltak, hanem a segítségkérés egy formája, melynek során a kormány egy törvény elfogadásával 3 naptári évre...

Trackback: Nyugaton a helyzet 2012.05.09. 19:14:05

A hét végi görög és francia választási eredmények láttán a sajtó és az elemzők körében beindult a találgatás: Francois Hollande győzelmével vége van-e a költségvetési szigor abszolút uralmának, és vajon levegőhöz jutnak-e  a „PIGS” áll...

Trackback: A Fidesz-jelenség esszenciája 2012.05.09. 13:30:33

A győri önkormányzat tudatosan szeg jogszabályt, ráadásul azt a jogszabályt, amit néhány hónapja fogadott el a fideszes országgyűlési többség, soraikban a győri polgármesterrel. A fideszes vezetésű önkormányzat a plázastop-szabályozás szándékos figyelm...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

epécske 2012.05.09. 19:48:27

1. A mögöttünk hagyott tíz év a magyar jobboldal legsikeresebb korszaka volt.

Jobboldaliként én ezt a megállapítást tragikusnak tartom. Mert persze az tényleg sikernek látszik, hogy egy 2/3-os kormánnyal kormányozunk, csakhogy épp most rombolnak le porig mindent, ami egy még épeszű konzervatív ember számára érték.
Sokszor nem is mindig a tartalommal volt a nagyobb baj, hanem a stlussal, a gátlástalan módszerekkel.
Most történik annak a megalapozása, hogy a másik oldal számára 15-20 évig üldözendő legyen számos fontos konzervatív eszme. Ugyanis úgy lesznek számukra azonosak ezek magával az orbánizmussal, mint a mi számunkra Magyar Bálint vagy Horn Gábor a liberalizmussal.
Ezt kéne végre nemcsak a politikus uraknak, hanem az elemzőknek is megérteni.

Kedves Szabolcs, tisztázzuk: most éljük a magyar jobboldal egyik legtragikusabb időszakát. Orbánnak lehetősége lett volna évtizedekre pozitívan meghatározni a polgárásgot, a kereszténységet, a nemzeti liberalizmust, és még sok más fontos dolgot. De nem ezt tette.

laci_52 2012.05.09. 19:49:51

@Brendel Mátyás: Álmodozni lehet, de nézzük reálisan a dolgokat: '14-ben a Fidesz nem fog megbukni, a Jobbik meg még erősebb lesz.

Az persze lehet, hogy nem lesz kétharmados többsége vagy esetleg koalícióra kényszerül a Jobbikkal. Orbánt ismerve biztosak lehetünk benne, hogy a hatalmon maradás érdelébe szövetkezik a Jobbikkal, ha kell.

Úgyhogy itt még legalább hat évig jobboldali kormány lesz. Nem biztos, hogy ez jó lesz az országnak...

Jack Torrance 2012.05.09. 19:50:48

talán ez az eddigi mélypontja ennek a remek sorozatnak...

Alamio 2012.05.09. 19:55:59

@csabakirályfi: Relativizálhatod, attól még tény marad. 300.000, és ez nem áll meg ennél a számnál.

A többi offtopic, így meg is kímélem magam attól, hogy egy, a történelemben összefüggések nélkül, pontszerűen tájékozódó emberrel folytassak le vitát.

"senki nem végzi a kisebb-nagyobb dolgát a Kossuth téren, a TV székház sem ég. Vajon miért?!"

Folytatod még Orbánék dícséretét? Mert ez bizony az, csak nem veszed észre.

hattyú 2012.05.09. 19:57:46

:D jaj, ez a blog...

". A mögöttünk hagyott tíz év a magyar jobboldal legsikeresebb korszaka volt."

Igen, a jobboldal (ami néha a Fidesz, néha nem...mármint szerintetek) megnyert egy választást, 10 év kemény hazudozással...stb. stb.

Nem ártana egy kis valódi szembenézés, de remélem majd ha más nem, akkor a szavazók kikényszerítik, bár Orbán nem tanult semmit az előző vereségéből, csak azt, hogy agresszívebben kell hazudni és sunyibban. :D Ez a siker titka! Örülj neki :)

Ehh, :D szánalmas...

csabakirályfi 2012.05.09. 19:58:16

@Alamio: Nyugodtan kíméld magad, nyilván neked van igazad...

TH 2012.05.09. 19:58:48

@Brendel Mátyás: és MSZP-re vagy Demokratikus Koalícióra van szükség egy normális országban? egyébként ja, részben egyetértünk.

nu pagagyí 2012.05.09. 20:03:06

A jobboldalnak valóban sikeres volt az elmúlt 10 év, az országnak viszont egy közelgő tragédia. Nem véletlen, hogy olyan sikerekről nem szólt ez a terjedelmes ömlengés, amiből szeretett hazánknak is valami kézzelfogható haszna származna rövid, vagy hosszú távon. Hacsak az nem, hogy a korona már a parlamementben vagyon, köztársaságunk legnagyobb dicsőségére. Úgy kellet ez nekünk, mint üveges tótnak a hanyattesés. Az előző ciklus tapintatból meghagyta ezt az ökörséget, de szerencsére a jobboldal nem viszonozta a gesztust, így remélem eljön az idő, hogy ismét méltó helyére kerüljön a műtárgy, a múzeumba. Én onnantól fogom számítani, hogy esélyünk lesz egyszer egy modern országot felépíteni, amelyik a teljesítményt többre értékeli, mint a pofázást róla.

A jobboldal nem konszolidálta a rendszerváltás által teremtett demokratikus rendet, hanem leváltotta egy autokratikus rendszerrel. Magyarország elkövetkező 10-15 éve azzal fog eltelni, hogy ezt a gusztustalan valamit emberformájúvá pofozza. Lesz mivel elcseszni az időt!

csabakirályfi 2012.05.09. 20:20:51

@Alamio: "Folytatod még Orbánék dícséretét? Mert ez bizony az, csak nem veszed észre. "

Bizonyára hasonlóan frappánsan tudod megmagyarázni, hogy miért Debrecenben és miért pont Fradi stadiont kell közpénzből építeni?

A bóvli kormány most már a lottóval is csal!! 2012.05.09. 20:25:26

56 éves vagyok. Magas vérnyomásom, 2x trombózisom volt.3x műtötték már a lábam.2x voltam a bizottság előtt,de csak rehabilitációs járadékot állapított meg.Évek óta 27 ezer ft-ot kapok!Ha a fiam nem segitene éhen halhatnék.36évet dolgoztam ,sajnos ezek a betegségek közbe jöttek.Nem tudtam dolgozni! Munkahely nincsen!!!!! Nyugdij korhatárig a fiamra kell számitani!! De vajon ő is meddig tud majd segiteni??!!Özvegy vagyok 34 éves koromtól.Két gyereket felneveltem,tanitattam,dolgoztam éjjel-nappal!! Szerintem az 50 éven felüliek nagyon kiszolgáltatott helyzetbe vannak!Nem kellünk senkinek,nem törödnek velünk!!!Nagyon szeretném tudni 27 ezer ft-ból hány miniszter tudna meg élni!!???
Focipályákra, MOL részvényekre, szarkotmány asztalra, kerényi festményekre, külhoniak támogatására van pénz, a rokkantnyugdíjas meg dögöljön meg.
Milyen pofátlan dolog kiadni azt számszerűen, hogy 150 ezret vissza kell terelni a nemlétező munka világába?
10-20 éve nem dolgozunk a szakmánkban, ki fog alkalmazni bennünket?

Orbán verjen meg az Isten!

milyen szép a Vértes, ó 2012.05.09. 20:26:14

@Alamio:

A legkevésbé sem hipotézisekről van szó, de értelemszerűen túlzás lenne elvárni, hogy érdemi információid legyenek a határontúli magyarok helyzetéről, körülményeiről.

Az meg, hogy azt hiszed, hogy a (rád is jellemző) műnemzetieskedés, tartalmatlan, más számlájára összehozott hőzöngés megvetése valamiféle 'nemzeti deficit' lenne, nos, nem igazán az én problémám. :) Persze az komikus, hogy emellett ötleted sincs a határontúliak helyzetéről, de sebaj, 'csak a szokásos'.

milyen szép a Vértes, ó 2012.05.09. 20:32:22

@csabakirályfi:

hát mert miért volt Oszkó a vizzerben?

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2012.05.09. 20:35:51

@laci_52: meg fog. az ilyen Szerető Szabolcsok miatt. tán még nagyon nagyot is fog bukni.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2012.05.09. 20:36:43

@TH: igen. az MSZP és a DK persze nem ideális párt, de megfelel az átlagos magyar IQ-nak, korrupciónak.

a Fidesz és a Jobbik durván alatta van.

piefke 2012.05.09. 20:53:44

"Az új rendszer legálisan és legitim módon született, megváltoztatni sem lehet másképp. Valószínűnek tartom, hogy az történik az új alaptörvénnyel, mint a Szent Koronával. Megszokják. Ha harmadszorra-negyedszerre tesznek esküt az alaptörvényre, az már az övék is lesz." - Apám, ne reménykedj!

Az új alaptörvény nem legitim, mint ahogy az egész ráépülő "új rend" sem az, mivel nem lehet demokratikus választásokon antidemokratikus rendszer kiépítésére/működtetésére felhatalmazást kapni. Aki ezt teszi az a demokrácia és a jogállam eszközeit a demokratizmus és a jogállamiság szellemével és céljaival ellentétesen használja fel - ezért e tettei illegitimek.

Írom ezt nem baloldaliként és nem ("hungarikum-jellegű") liberálisként... Csak hogy világos legyen:
Nem támogatnám és nem akarom a szocik, vagy Gyurcsány vissztértét, ahogy az SZDSZ-izmus feltámadását sem.

TH 2012.05.09. 20:58:04

@Brendel Mátyás: hát, ebben nem értünk egyet.

Űrlény Lajos · http://urleny.blog.hu 2012.05.09. 21:02:07

@thehandsomest: Az alacsony GDP-ért és adózási morálért pedig személyesen Matolcsy György a felelős, ha jól veszem ki.

popocatepetl 2012.05.09. 21:03:38

@rockjano: "által", te buta hőzöngő proli

thehandsomest (törölt) 2012.05.09. 21:09:06

@Űrlény Lajos: Ferdítesz. Én azt mondom, hogy sikert kiáltani akkor amikor ennek ellenkezője felé haladunk hazugság. Matolcsy csak Gyurcsány tanítványa: szerkezeti reformok nélküli megszorítás egészen biztosan csökkenti az adózási morált. Az alacsony GDP-ről meg persze nem ő tehet, csak arra akartam célozni, hogy Skandináviában más dolog 20000 SEK-ból elvonni 60%-ot, mint Mo.-on 90e-ből 50 százalékot. De látom nem akarsz megérteni :)

Gergo10 2012.05.09. 21:09:42

Csak nezzuk meg, hogy melyik politikai holdudvarban mennyi milliardos talalhato. Egyertelmuen a baloldal van elonyben. Ezek utan itt oligarchazni eleg meresznek tunik a szamomra.

A magyar baloldal egy dologban hasonlit az europaira: pontosan azt a kilatastalan baloldalisagot (liberalizmust mar kevesbe) kepviseli ami a szakadek fele loki a multjaval allandoan szakitani kivano kontinenst. Sorozatos igergeteseikkel elhitetik hogy itt munka nelkul lesz Kanaan. Pont ezert nem fognak 2014ben labdaba sem rugni, foleg ha a gazdasagi kornyezet is pozitiv iranyba valtozik.

EMU 2012.05.09. 21:14:27

aha, mert jobboldal, röhögnöm kell, urizáló vidéki földművesek gyülekezete, egy első generációs polgárral az élen

No_Fidesz_No_Problem 2012.05.09. 21:17:17

Szerető Szabolcsnak egy kiadós szexre lenne szüksége.

Blogger Géza 2012.05.09. 21:20:31

@dr Kangörény: Az LMP megpróbálta a népszavazósdit, csak felsült. A lehetőség ott volt...

Űrlény Lajos · http://urleny.blog.hu 2012.05.09. 21:21:31

@thehandsomest: Nem megérteni nem akarlak, cak érvelek ellened. Fogd ezt fel mondjuk egy barátságos versengésnek!

Alamio 2012.05.09. 21:55:08

@milyen szép a Vértes, ó: Amennyiben "érdemi információid" vannak megszavazott, hatályos, új magyarellenes törvényekről, kérlek oszd meg velem!

A fejedben leledző képzetekről nem tehetek; van 300.000 külhoni (már bizonyára több) aki szerint ez nem hülyeség, de TE aztán tudod, hogy én más kárára kuruckodok, amikor azt írom - ez egy komoly lépés. Talán tudják jobban ŐK... Már halmazelméletileg is rossz az álláspontod, hiszen ez egy jog, nem egy kötelesség. Jogot adunk, amivel vagy él, vagy nem. (Ez egyszerű mint egy faék, mégsem érted.)
Én legalább nem akarom elhitetni, hogy jobban tudom náluk - azaz nem vállalom hogy eldöntsem, hogy NEM élhetnek ilyen joggal. Visszafordítva: akkor most ki is az, aki semmibe veszi a határon túliak akaratát?

@csabakirályfi:

"Bizonyára hasonlóan frappánsan tudod megmagyarázni, hogy miért Debrecenben és miért pont Fradi stadiont kell közpénzből építeni?"

Természetesen. Sőt még ide kell vennem a Videotont is. A fociban akartak egy kelet, egy közép, és egy nyugati központot is (modern stadionnal, infrastruktúrával). Ehhez keresték a legnagyobb tömegbázist, és az állami tulajdon lehetőségét. Ez lehetett volna még a Diósgyőr (de a Loki "kicsit" jobb állapotban van), illetve a Győr, de Fehérvár környékén Orbán ismerősebb, gondolom. (ld. Puskás Akadémia létrehozása). A Fradi meg az ország legnépszerűbb csapata még mindig, és amit McCabe-ék műveltek, az egy vicc volt.
Amúgy ez hogyan is jön az EREDETI témához? Sehogy. Én meg komolyan vettem egy kötekedést :-)

béla a görög (törölt) 2012.05.09. 22:00:59

te sem vagy egy piacképes magyar

nu pagagyí 2012.05.09. 22:16:00

@Gergo10: Két fajta milliárdos van, az amelyik saját teljesítményével hozzáad az ország jólétéhez és az amelyik parazitaként fosztogatja az országot. Az elsőre Csányi lehetne példa, a másikra Simicska. Előző vállalja tetteit, a másik bújkál.

tomwar 2012.05.09. 22:22:33

@Alamio: "A fociban akartak egy kelet, egy közép, és egy nyugati központot is (modern stadionnal, infrastruktúrával)."

NINCS foci, tehat kozpont se kellene.
Kisse forditva ulnek a lovon. (az osi NEMZETI hagyomanyoktol elteroen arccal kelet fele...)

Dr. GGG77 2012.05.09. 22:28:57

Ideológia, szellemiség? Ugyan... Gátlástalan, hatalom ittas rablóbanda ez, a többi maszlag.

Alamio 2012.05.09. 22:31:22

@tomwar: Az országúton a forgalommal szembemenő autós mondata jut eszembe, amikor a rádióban bemondják: "egy őrült menetiránnyal szembe megy az M7-en". Reakció:
"-Mit egy, mindegyik!"

Na ez vagy Te. Lekövetem a logikádat:
Szóval mivel nincs foci, ne fejlesszük. Majd ha lesz focink, akkor felépíthetjük azon akadémiákat, akik kinevelik a jövő tehetségeit? Stadionokat? Tömeg és élsport-intézményeket? De csakis akkor, ha ezek a tehetségek már kinevelődtek...

Ilyen egyszerű összefüggéseket illene átlátni.

turulpina 2012.05.09. 22:39:29

@szerző: atyaisten, te barom.

turulpina 2012.05.09. 22:42:16

@No_Fidesz_No_Problem: "Szerető Szabolcsnak egy kiadós szexre lenne szüksége."

Esetleg egész rövid időre vehetne egy nagy levegőt, és kibukkanhatna a törpeminielnök ánuszából.

Persze lehet h szerelmesszabolcs csak új obernyalszkypéter akar lenni.

Egyébként a 'mű' szép összefoglalása a magyarjobboldalnak (vö. magyarfoci).

Hogy az igazi jobboldalhoz mi a fasz köze lenne akár a szerzőnek, akár a blognak, akár orbánnak, akár a fidesznek, az továbbra is homályban marad.

turulpina 2012.05.09. 22:46:46

Egyébként az egész magyarjobboldal épp annyira jobboldali, amennyire életszerű hogy egy _jobboldali_ párt kezd el oligarcházni, meg multikat utálni.
És nem egy balos, vagy egy nettó komcsi párt.

Már persze most ne vesszünk el abban a hülye kis részletkérdésben, hogy a fidesz egy nettó komcsi párt.

turulpina 2012.05.09. 22:51:04

@nu pagagyí: "Két fajta milliárdos van, az amelyik saját teljesítményével hozzáad az ország jólétéhez és az amelyik parazitaként fosztogatja az országot. Az elsőre Csányi lehetne példa, a másikra Simicska. Előző vállalja tetteit, a másik bújkál."

Érdekes módon a fidesz szerint az első szemét oligarcha (lázár), a másik viszont jó magyar vállalkozó (orbán).

Hát akkor ennyit a fidesz, és az őket támogató magyarjobboldal értékrendjéről (cinizmusáról?).

rockjano 2012.05.09. 22:54:29

@popocatepetl: Te kedves szeretett primitív nyelvésznáci faszkalap, ökör gyökér....

popocatepetl 2012.05.09. 22:58:02

@rockjano: Még mindig nem tudtál megbocsátani amiért leszopott az asszonyod? Hányszor kérjek még elnézést?

popocatepetl 2012.05.09. 22:59:11

@No_Fidesz_No_Problem: "Szerető Szabolcsnak egy kiadós szexre lenne szüksége. "

Akkor szopd le!

gébics · http://www.geebics.blog.hu 2012.05.09. 22:59:29

"...miközben friss gondolatokkal színre lépett egy fiatal konzervatív generáció. " Kedves cikkíró! Mondj egyetlen egy friss jobboldali gondolatot! Én csak avítt szentkorona-tant, faggyúszagú és -ízű kuruckodást, elavult nacionalizmust tapasztalok.
Mit hozott a jobboldali hatalom Magyarországnak? Végleges lemaradást Európától! Ma már a szlovákoknak sem érünk föl a seggükig sem!
Így néz ki egy büszke, erős, öntudatos magyar nemzet, amit Orbán Viktor ígért? Minden ötödik fiatal külföldre akar menni!

rockjano 2012.05.09. 23:00:14

@popocatepetl: Te ilyen primitív baromnak születtél vagy dolgozni kellett rajta???

Tényleg szánalmas pali vagy nem baj fényesen jellemzed a magyar jobboldalt. (egy részét, vannak azért normálisak is)

popocatepetl 2012.05.09. 23:02:23

@rockjano: Kopj már le, vele veszekedj, nem szólt rólad, csak cumizott! Ha tudom, hogy elotte hozzáértél, akkor aron rúgom, nehogy rámugráljanak a tetvei amik rólad hintáztak át rá.

flippant 2012.05.09. 23:10:04

mszmp = mszp + fidesz

fidesz = mszp

Egyik kutya, másik eb!

Putyilov gyári melós 2012.05.09. 23:10:40

Szegény hülye Szabolcska nem látja, hogy Orbán elvtárs és a főFidesznyikek már elkönyvelték a buktát és ma már csak a pártkassza feltöltése érdekli őket.

Kósa félig nyíltan, Pokorni már nyíltan beszél a bukásról, Szabolcska meg épp túródna még beljebb Orbán elvtárs seggébe.

turulpina 2012.05.09. 23:28:39

@popocatepetl: csak nem te vagy az személyesen, szeretőszabolcs?

popocatepetl 2012.05.09. 23:33:40

@rockjano: Jól van, okos kis tetűhintás vagy, tucc angolul, kis nyomoronc?

turulpina 2012.05.09. 23:33:58

@gébics: "Kedves cikkíró! Mondj egyetlen egy friss jobboldali gondolatot!"

Én tudok egy csomót:

- zemúltnyolcév
- borbásmarcsi helyeskedik valami jobbossal a hírtv-n
- mindenki annyit ér, amennyije van
- kúrcsányi
- hogy drschmitt lopta volna, az bulvárkacsa
- eszdéeszes büdös zsidó
- nea zemberekkel

Na, hát ezzel nagyjából összefoglaltuk az elmúlt 10 év magyarjobboldali szellemi teljesítményét.

rockjano 2012.05.09. 23:35:02

@popocatepetl: Well not everybody is such an asshole like you :-)

popocatepetl 2012.05.09. 23:36:38

@turulpina: Nem, nem Szerető Szabolcs vagyok. Az vagyok aki teljes magabiztossággal ki meri jelenteni, hogy anyád nagy hibát követett el amikor világraszarásod közben nem lapította szét azt a kilincsorros fejedet.

rockjano 2012.05.09. 23:39:36

@popocatepetl: No that is the way how you would do it, you domass.

Uneducated motherfucker.

Loooooser....

rockjano 2012.05.09. 23:40:07

@rockjano: Could you google it that fast???

turulpina 2012.05.09. 23:40:10

Szép ívet fut a blog, múltkor a megroppant gerincű hörcher, most ez a magyarnemzetes janicsár, ki a következő vendégtudós, pörzsesándor, vagy netán személyesen rhákhay phyllyp calmanicus?

turulpina 2012.05.09. 23:42:16

@popocatepetl: ha így folytatod, még az alkotmánybíróságba is bevehetnek, manapság nincsenek nagy elvárások, csak gerince ne legyen az embernek.

turulpina 2012.05.09. 23:43:30

@popocatepetl: egyébként erre a szellemi teljesítményre simán utalhatna a kormány néhány százmilliót, a századvég se tesz le sokkal többet 3mrd-ért.

Te vagy az, gírosz?

popocatepetl 2012.05.09. 23:49:49

@rockjano: Felsőbbrendűnek hiszed magad mert ezt táplálja beléd a rabbid?

rockjano 2012.05.09. 23:58:32

@popocatepetl: Little fasist prick

Have you ever been really fucked?

popocatepetl 2012.05.10. 00:05:53

@rockjano: Nem, tetűhintás, a férfiak csak a korcs fajtád esetében baszódnak, nálunk basznak.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2012.05.10. 00:08:43

Egyikőtök sem tud angolul, fejezzétek be... nagyon kínos :-(

rockjano 2012.05.10. 00:17:40

@popocatepetl: Nah... who's gonna be the last?

billy reed 2012.05.10. 00:38:24

@popocatepetl: Ismét itt vagy.
Baromi unalmas vagy, és bunkó is sajnos.
Olvasd vissza a "hozzászólásaidat!"
Közben te is rájöhetsz, hogy ha ezek megírása helyett olvastál volna, már előrébb tartanál.
Igen, tudom, most válaszként jön majd az anyám, meg a büdöslibsizés, szarozás, ahogy megszokhattuk tőled.
Ahogy egy barátom mondta: felkavarodott a társadalom, és felül van az alja...

A cikkhez: " Hiába volt nyolc évig kormányon, a nemzeti szimbólumok, a múlt csataterén folyamatosan hátrált a baloldal. "

Gyönyörű mondat, benne van minden. Ugyanis ez a különbség: a jobboldal a múlt csataterén áll győzelemre, kár hogy olyan rohadtul molyszaga van az egésznek...más mondandója meg nincs.

turulpina 2012.05.10. 01:21:43

@popocatepetl: rád kibaszottul, hontalan pribék.

tök hülye · http://faek.blog.hu 2012.05.10. 01:37:05

Nekem kínos ez a 9 pont, pedig még csak jobboldali szavazó sem vagyok.

jobboldali == magyarkodó, Orbán szavazó? Tényleg? Még szerintetek is? Meredek.

Magyarország 10 fejlődésmentes éve a jobboldal sikere? Úgy látom már tényleg csak a blikk olvasó a célcsoport. Pedig lassan nekik is leesik, hogy a rengeteg kudarc és leépített ellensúlyok mellett még a siker is csak kommunikáció. Ha ők elindulnak, nem blogon írják, hogy "hülye vagy", hanem - ahogy pénzüket is szerzik - két kézzel oldják meg a problémát.

dr. Trebitsch 2012.05.10. 02:08:35

Nos, 2 fő ok, ami miatt a gyerekeimnek megteremtettem a lehetőséget az emigrációra és szerencsére most, mint felnőttek, már egyikük sincs az országban:
1. A gyűlölködés, a teljes kettészakadás, a megállapodásra és békés egymás mellett élésre való képesség teljes, abszolút hiánya ennél a népnél, a mértéktelen rosszindulat bárki iránt, aki másként gondolkodik, más véleményen van...
2. Bal és jobboldali nézettől függetlenül, teljes szakmai, politikai és gazdasági dilettantizmus a politikai és állami vezetés felső és középső szintjén....

popocatepetI 2012.05.10. 06:46:02

@turulpina: Nekem engedélyezte a rabbi hogy zálogházat nyissak. Úgyhogy nekem elég jó volt. Bár egyre csóróbbak a magyarok. De eléggé megszedtem magam, maximum hazahúzok Tel-Avivba.

2012.05.10. 06:53:52

A jobboldal semmi mást nem csinált az elmúlt 10 évben, csak " lekoppintotta " a szocik módszerét.
Majd volt 8 évük, ami alatt tovább fejlesztették a szabad rablást, a lopást és a hazugságot, már-már művészi szinvonalra.

Ha megnézzük a jobboldal tevékenységét, akkor bizony az átlagpolgár vagy az" átlagzember" sirva fakad.
Fejlődés nulla, hazugság maximális gőzzel.
Az ország leamortizálása, a zemberek lassan nyomorba süllyesztése, a fiatalok kilátástalanságának tovább fokozása, az ország kettészakadása, az ország külföldön történő elszigetelődése,a lopást, a rablást és a hazugságot nem is emlitve, stb, stb.

Ez valóban nagy siker!
Pláne akkor ha a 10 év alatt elloptak, eladtak amit lehetett!
Miközben a becsületről, a tisztességről, a keresztény erkölcsről papoltak, éjjel-nappal.
Nem különbek ezek sem mint a szocik voltak.
Ők is eladták az anyjukat is, ha pénzt láttak.
A jobboldal pedig előtte még meg is lopta és ugy adta el!

Anselmo 2012.05.10. 07:05:38

"A 2004-es népszavazás az akkor Gyurcsány Ferenc vezette baloldal pillanatnyi taktikai sikerét, innen visszatekintve stratégiai vereségét hozta. Történelmi esélyt szalasztott el akkor a magyar baloldal: a nemzeti kártyát örökre kivehette volna a jobboldal kezéből."

PONTOSAN! Bár ha a határon túliak mellé áll, akkor a saját szavazóit veszíti el a baloldal. Szóval ez a kártya eleve csak a jobboldalon létezik.

vokalpatriota 2012.05.10. 07:25:59

Ez az írás kurva gáz!

Az írás szerint a jobboldal egyetlen hibája, hogy nem hagyott magánakegy kis ellenzéket a kétharmaddal, és nem lesz kire mutogatni.

Dehogynem lesz. Már most is megvan. Amikor nem lehet mutogatni a hazai ellenzékre, akkor ott van ellenségnek a nemzetközi baloldal, a nemzetközi bankrendszer, az IMF, az EU, és végső soron, ha minden kötél szakad, a választó, hiszen ő akarta ezt.

Aztán amikor ezt itt fentebb megírtam, megnéztem, hogy kis is írta ezt a remekbe szedett kilenc pontot.

Le is nyugodtam.
Kedves Mandiner, nem vagytok túl válogatósak.

Ennél még a Bayer Zsolt is százszor jobb volt.

bruhahahahihihi 2012.05.10. 07:43:40

Az Orbán és bandáját azért fogják hamarosan lapátra tenni ( SÜTŐLAPÁTRA), mert a mottójuk: AKI NINCS VELÜNK AZ NINCS...na ezért lesz nem elszámoltatás, hanem leszámolás !!!!

nu pagagyí 2012.05.10. 07:51:15

A jobboldal történelmi sikere, hogy az embereket saját érdekeik ellen tudták mozgósítani. Az eredmény egy élhetetlen ország lett. A fideszre szavazó melósok kaptak egy kizsákmányolást segítő Munka Törvénykönyvét, az értelmiség sajtócenzúrát, a civilszervezetek a pályázatok berekesztését, a vállalkozók adóhegyeket, az önkormányzatok intézményeik elvesztését, a polgárok egy titkolózó államot. Mi ez, ha nem történelmi siker!

Ja, és kaptunk egy szabadságharcot, melynek célja egy újabb IMF hitel.

bruhahahahihihi 2012.05.10. 08:01:17

@nu pagagyí: és kaptunk három közjogi suttyót...három Buga Jakabot! Birkapásztort:))
Magyarországnak erre telik...igaz sok a a bégető birka:)))

bruhahahahihihi 2012.05.10. 08:06:54

A Kádár és rendszere ingyen az adófizetők pénzén kitaníttatta a rohadék Orbánt, a furkó Kövért, és a sutyerák Ádert..soha nem dolgoztak a tanult szakmájukban, több mint 20 éve élősködnek, parazita módon az adófizetők pénzén..gazdagodnak, harácsolnak, uszítanak, pofátlankodnak, szemtelenkednek a NÉPPEL.
EZÉRT EL LESZNEK MÉG KAPVA!

bgp 2012.05.10. 08:12:59

A legnagyobb probléma nem a rendszerrel van, hanem azzal, hogy a Fidesz emberek nem tartanak be semmilyen törvényt. Sem az előzőeket, sem a sajátjukat, sem az istenieket.
Nincs morál, nincs becsület. Oligarchák vannak.
Visszamenőleges törvény van, amit csak az ellenfeleikre rónak ki, saját magukra még a régi, és érvényes törvényeket sem tartják kötelezőnek. És mindent megúsznak amíg Orbán ill. az oligarcháik seggét tisztán tartják. Ha valaki köp, mert már túl sok van a szájában, mint Ángyán, akkor azt sec perc alatt kinyírják közpénzen.

bruhahahahihihi 2012.05.10. 08:19:47

@bgp: PONTOSAN EZÉRT KELL A NÉPNEK PÁRTTÓL FÜGGETLENÜL ÖSSZEFOGNI ÉS FELLÁZAFNI. Iagzi forradalmat szervezni és még az országból is kizavarni a Fidesz banditákat és seggnyalóikat, az Oligarháktól mindenüket elvenni és az össze TÖRVÉNYTÁKOLMÁNYUKAT MEGSEMMISÍTENI ÉS VISSZAÁLLÍTANI A DEMOKRATIKUS JOGRENDSZERT !!!
Már több mint 2/3 ad vűárja az igazi fülke nélküli forradalmat.,,.mert demokratikus választáson ( Fidesz választó törvénnyel) ezt a csaló bandát nem lehet leváltani, különben is a DIKTATÚRÁT CSAK MEGDÖNTENI LEHET !

bruhahahahihihi 2012.05.10. 08:20:36

a legjobb adó a LÁZADÓ:))))) EZ KELL HOGY KÖVETKEZZEN !!!!!

w650 2012.05.10. 08:32:18

Na most képzeljétek el, hogy az ilyen kis mókusok ezekkel a színvonalú írásaikkal a jobboldal vezető teoretikusai... (az orgoványi homokba beásókat leszámítva persze)

Bicepsz Elek77 2012.05.10. 08:39:42

A 3-as pont egy hulyeseg. Magyarorszagon a Fidesznek sokkal kenyelmesebb, hogy van szelsojobb, mert elmehet a centrum fele es kaphat kulso tamogatokat(bizonyos intezkedesert csereben). @bruhahahahihihi: Amig nincs mas alternativa itt semmi sem lesz. Csak nem hiszed, hogy majd a nyugdijjasok csinalnak forradalmat? Vagy az ehberes alvallalkozok? A fotelforradalmarok? A Fidesz lesz meg itt 10 evig, az tuti!!!

pancho_sanza · www.nst.blog.hu 2012.05.10. 09:01:02

"ez viccesebb, mint a subba "
@Whave: valszeg azert tartjak cimlapon:)

wynarsky1 2012.05.10. 09:02:03

a legviccesebb, hogy a mandi és szerzői még mindig abban a mesében hisznek, hogy a fidesz a jobboldal.
ugyanmár, hol jobboldali az a párt, amelyik "szociálpaternalista" demagógiával kerül hatalomra, majd pedig egy MSZMP típusú hatalomkoncentrációt igyekszik megvalósítani. áltatjátok magatokat, a Fidesz nem a jobboldal..

Szevasztok 2012.05.10. 09:05:27

@epécske: "Kedves Szabolcs, tisztázzuk: most éljük a magyar jobboldal egyik legtragikusabb időszakát. Orbánnak lehetősége lett volna évtizedekre pozitívan meghatározni a polgárásgot, a kereszténységet, a nemzeti liberalizmust, és még sok más fontos dolgot. De nem ezt tette. "

Ez a fenti megállapítás jobban kifejezi a mai magyar helyzetet, mint az egész cikksorozat.

Lehet OV-t sok mindenért nem szeretni, de ez az elszalasztott esély a legnagyobb bűne!

vladimir964 2012.05.10. 09:36:05

A cikkíró több dolgot tévesen lát: a választásokon az emberek nem a fidesz-RE, hanem az mszp ELLEN szavaztak, annak teljes erkölcsi ellehetetlenülése miatt. Akkori szavazóbázisuk jelentős része még csak nem is meggyőződéses jobboldali, egyszerűen protestszavazó volt, mint ahogy garantáltan most sem fog e tömeg jelentős része a fideszre szavazni. Elég utánaszámolni a "kibaszási" index-szel - akiket a kormány intézkedései hátrányosan érintenek, méghozzá tartósan. És ez nem egy embert jelent, hanem komplett családokat ,baráti köröket stb. Vagyis egy ember legrosszabb esetben is 4-5 potenciális ellenszavazót jelent: "Ezek basztak ki a Józsival látod...." Lehet cikormányosan magyarázni a fidesz eredményeit, azonban ki kéne menni egy kicsit a valódi emberek közé az utcára, és nem irodából, statisztikákból meg újságcikkek alapján írogatni, gyökeresen másként látná a világot t. cikkíró úr.
És még egy hatalmas gond a fidesz háza tájáról, ami egyben a végzete is: a hajdani török birodalomhoz hasonlóan méhkas berendezkedésű - vagyis minden és mindenki a királynő, esetünkben a pártvezér kiszolgálásának van alárendelve ellentmondási jog és lehetőség nélkül. Ha egyszer az kidől, kártyavárként omlik össze az egész.
És egyáltalán nem vagyok meggyőződve, hogy a következő választásokon nyerni fognak. Magyarországon hagyomány, hogy ha az első fordulóban az addigra kellőképpen megútált kormánypárt nem tud meggyőző fölényt felmutatni, az emberek úgy értelmezik, hogy végre meginogtak, és "lehet" a "másikra" szavazni.
Csak jó esélyünk van arra, hogy Görögországhoz hasonlóan egy-két nagyobb párt mellet egy rakás minipárt jut be a parlamentbe, és patthelyzet alakul ki, életképtelen kormányok sorozatát hozva.

Borenbukk 2012.05.10. 09:39:24

@Doomhammer: Gyakorlatilag meg nem.
„Lehet Szlovákiával példálózni. És el lehet dönteni, hogy szlovák viszonyokat szeretnénk-e. Szlovák nyugdíjakkal. Persze, nem kell fizetni az osztalék után adót, nem kell! Nem kell fizetni annyi tb-t! Nem kell! De lényegében magyar árszínvonal mellett fele annyi a nyugdíj, mint nálunk. Ez a programja a munkáltatóknak? Én is tudok keményen kérdezni! Ez? Hogyan fogjuk kifizetni a nyugdíjakat? Hogyan? El lehet menni Magyarországról! Itt lehet bennünket hagyni, kérem szépen! Tessék! Lehet menni!”

Borenbukk 2012.05.10. 10:27:24

@Kelletteznekem?: "...de ettől még sajnos nem változik meg a tény, hogy a baloldal , és sok baloldali szavazó, és szimptizáns igenis nem a magyarok, nem a nemzet érdekeit nézi, kifejezetten szurkol a magyar nemzet ellen, minél rosszabb a határon túl élő magyaroknak, az csak annál jobb..."

Na, ez a sotet faszsag nagyon hianyzott ide! A nemzet erdeket mar megint osszekeveri a Fidesz erdekevel, a hataron tuliakrol meg aztan nem is beszelve. Kurvara erdeke itt mindenkinek, hogy folyvast kemenykedjunk, mikozben a tuszok odaat vannak. Holott azon kene meloznunk, hogy odaat legyen eros erdekkepviseletuk, nem a hazai belpolitikaban hasznalni oket bunkosbotnak.
BTW: Ki bombazta szet a HT magyar partokat, hogy neki tetszoket probaljon eloretolni?

tomwar 2012.05.10. 13:48:21

@Alamio: Nos, epuletuzemeltetessel foglalkozom. Szerinted epitsunk egy bazi nagy stadiont - nem is egyet, harmat!!! - aztan elobb-utobb felnonek a tehetsegek, akikrol mind tudjuk, hogy igenis leteznek. Addig meg elaldogalnak azok a nagy szarok magukban...
Ne keverd mar a dolgokat ossze: NEM a futtballakademiakrol van szo. Azt is sokallom, boven eleg lenne egy is, de legyen, jusson az orszag regioiba egy-egy. A STADION az egy masik tortenet.
A cegek ontik a penzt a Puskas Akademiaba, mert azt hiszik, igy csurran-cseppen majd a KOZGEP mellett is par zsiros falat...meghat adozasi szempontbol is jobban jarnak, ha focira koltenek, es nem adot fizetnek, hogy az orszag gyarapodjon...

Befektetes nelkul nincs nyereseg, ebben igazad van. De a profi futtballba ne az allam fektessen, hanem kockazati befektetok, ha kerhetnem.

tomwar 2012.05.10. 13:50:10

Ja, es a cikkhez:

Szabikam, ez egy szep verbalis autofellacio volt, gratulalok!

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.05.10. 14:10:11

@Borenbukk:
Varur es Gyurcsany kozul melyik mondja azt, hogy NEM kell elmenni, akinek nem tetszik a rendszer? Mindketto azt mondja. Varur es Gyurcsany egyetertenek.

popocatepetl 2012.05.10. 17:38:45

@rockjano: Nehéz helytállni a "ki tud tovább ébren maradni" versenyben egy munkakerülő kis pöccsel aki délig döglődhet.

popocatepetl 2012.05.10. 17:41:05

@billy reed: Ne rinyálj, hontalan szar, nem lövünk a Dunába!

popocatepetl 2012.05.10. 17:42:03

@dr. Trebitsch: Mi is örülünk, hogy elmentek. Így most mindenki boldog.

popocatepetl 2012.05.10. 17:42:46

@w650: jah, mennyivel jobb lenne egy kis kertészfost olvasgatni, ugye, tetűhintás?

popocatepetl 2012.05.10. 17:43:54

@bruhahahahihihi: nem rövid a lista, kis frusztrált proletár?

popocatepetl 2012.05.10. 17:44:43

@bruhahahahihihi: már alig várom, hogy kilövethessem a szemeteket.

popocatepetl 2012.05.10. 17:47:32

@turulpina: hontalan? fura beszólás olyasvalakitől aki csak kapaszkodva tud megtartani egy darab sivatagot

rockjano 2012.05.10. 18:00:23

@popocatepetl: Elszunyikáltál faszikám mi? :-).. Imádlak, te vagy a kedvenc nácim...

popocatepetl 2012.05.10. 18:20:40

@rockjano: Szunyikálni a magadfajta korcs kis buzik szoktak, én alszom.

rockjano 2012.05.10. 18:24:54

@popocatepetl: vazelinnel hogy állsz??? :-)

popocatepetl 2012.05.10. 18:39:09

@rockjano: Kellenék, mi? Apádat már unod, kis tetűhintás?

Szúrófény 2012.05.12. 17:08:08

@epécske: Szabó Dezső: Mit jelent ez a jobb és baloldaliság? Azt, hogy az illetők egy, az országot érintő egyetemes, vagy részletkérdésekben nem fizikai és pszichikai adottságok összes ismeretéből s a szóban forgó probléma elképzelhető minden hatásából alkotják meg az ítéletüket: hanem egy híg tudományellenes, elemeiben ellentmondó piszkos frazeológia szerint mely őket jobb- vagy baloldaliakká kötelezi” — aszerint, hogy melytől reméli a maga boldogulását, zsákmányát, mondom hozzá én.