Merlin tánca (Bayer Zsolt) – Mi a jobb? VIII.
2012. május 04. írta: Redakció

Merlin tánca (Bayer Zsolt) – Mi a jobb? VIII.

  A magyar jobboldal elmúlt tíz évét és jelenlegi folyamatait elemző Mi a jobb? sorozatunkban Bayer Zsolt (Magyar Hírlap) írását olvashatják.  Amikor megkaptam a felkérést, hogy írjak valamit a magyar jobboldal elmúlt tíz évéről, nem tűnt nagyon bonyolultnak a feladat. Írni valamit, ráadásul a megjelölt téma egyik szereplőjeként, hálás dolog. Lehet benne sziporkázni. Aztán történt valami. Ami elsősorban a sziporkázást tette zárójelbe.

  És most, innen fentről, infarktusom komor, kietlen, magányos tanúhegyéről körülnézve látszik ám az elmúlott negyvenkilenc év is. És ez látszólag több, mint az elmúlott tíz esztendő – de mégis csak kevesebb valamivel. Ugyanis ameddig nem kellett megmásznom ezt a tanúhegyet, azt hittem, ellátok én ezer esztendők felett is. S ez az önhitt magabiztosság azt súgta olykor, már-már olyan varázserővel bírok, mint Merlin…

„Rajtunk már csak a mágia segíthet,
bárhova megyünk, ugyanaz a díszlet.
Egyforma ízek, egyforma méret.
Mindegy, hogy Bécsben, vagy Pécsett élek.
Németül számol a cseh súlyemelő,
angolul sír a dán műlovarnő.

Táltos kellene vagy inkább sámán.
Csak csalók vannak, sok kicsi sátán.
Hívhatnánk Drakulát, hiába jönne
senki sincs már aki félne tőle.
Filmtrilógiát csináltak belőle.
Műanyag sárkány hódol előtte.

Merlin csak éjjel táncol
állatokkal, tűzzel, fákkal.
Fogy az ereje, nem bír a világgal. (…)

A hóhajú öreg idemenekült.
Nem haldokol, még csak sebesült,
üldözi a civilizáció.
A műsorban nem ő a szenzáció.
Hogy megélhessen, kutyákat gyógyít
medvéket mosdat, ketrecet tisztít.

A társulat járja Európát, Debrecent
Riminit, Prágát, Moszkvát.
Túltáplált városokat keres fel.
A varázsló csak a falvakban szerepel.
Itt él a hagyomány, parázslik a hit
a vének értik, a kicsik elhiszik.

Merlin csak éjjel táncol
állatokkal, tűzzel, fákkal.
Fogy az ereje, nem bír a világgal.”

  Merlin pedig így járt. Hobó feltehetőleg nem is sejti, hogy sok-sok „jobboldali” alapvető életérzését sikerült összefoglalnia ebben a dalban (is). És Merlin jelene nem éppen utolsó kiindulási pont. Legyen ez a kályha, ahonnét nekivágunk elmúlott tíz, negyvenkilenc, ezer esztendőnek. Innen, Merlin éjjelbe szorult táncából fejthető fel a jobboldal alapélménye: a világ, s benne Magyarország valami iszonyatos végkifejlett felé száguld. S lássuk be, olyan nagyon azért nem nehéz érvelni e mellett.

  Lássuk be: a világ, amit összehoztunk magunknak, megérett a pusztulásra. Ugyanis nem nagyon maradt benne tisztelhető, és nem nagyon maradt benne bizonyosság. Drága Cseh Tamás erről még így énekelt: „A világ varázstalanítva lett…” – és tényleg… Csak az a bökkenő, hogy a világ jelen állapota a politikai „másik oldal” (bal? Ugyan! Ezt már ők sem gondolják komolyan önmagukról!) számára maga a haladás, a fejlődés, a vágyott gyönyörűség. S ez az antagonisztikus ellentét majdhogynem lehetetlenné teszi a beszélgetést. Holott akadna megbeszélnivaló.

  Megbeszélhetnénk, hogyan jutottunk idáig.

*

  „A kétely, hogy e civilizációban a tömegek számára előbb-utóbb minden unalmas lesz, nem hagy nyugodni (…). A civilizáció, mint valamilyen rejtélyes vegytisztító üzem, lassan kiszívja az életből mindazt, ami harc és ellenállás volt benne – mert az élmény mindig harc. (…) A civilizáció unalmas, mert az élet élményéért nem enged harcolni többé (…). Mindig unalmas, mikor egy eleven, élettől, felelősségtől meleg kultúra kihűl és átmerevedik civilizációvá. Ez az unalom az egyik oka, hogy bekövetkezhetett mindaz, ami bekövetkezett.”

  Márai Sándor írta ezt, régen, nagyon régen. S azóta a helyzet jelentősen romlott – pedig a helyzet, mint olvassuk, már nagyon régen, a huszadik század első harmadában is jelentősen rossz volt. Aztán jött ismét a háború, mint nagy unaloműző, aztán jöttek a boldog békeidők, már megint, és a világ végkép varázstalanítva lett.

  E mostanihoz fogható unalom még soha nem lengte be a nyugati civilizációt. S ezen rettenetes, emésztő unalom elől változatos elmebetegségekbe menekül a kor embere. A legújabb divat, mely a fiatalokat ragadja el, a háborúval való játszadozás. Illetve játszadozás a háború gondolatával. (Tessék elolvasni a vonatkozó adatközléseket a Jobbik háza tájáról.) A politikai másik oldal aktuális elmebetegségét pedig Alain de Benoist foglalta össze a Heti Válasznak adott friss interjújában:

  „A baloldal és a szélsőbaloldal elfelejtette történelmi gyökereit, küldetését, és így Európa minden országában tökéletesen elszakadt a néptől, a nép valós problémáitól. A szociáldemokraták teljesen elárulták baloldaliságukat, és gyakorlatilag a globális kapitalizmus hívei lettek maguk is. A szélsőbaloldal pedig megelégszik azzal, hogy a társadalom periférikus csoportjaival, a bevándorlókkal, az illegális menekültekkel, a homoszexuálisokkal, a drogosokkal foglalkozzanak, pedig ezen témák és kisebbségek irányába a nép többsége eleve érdektelen vagy ellenséges. A baloldal még mindig nem látja be, hogy a túlzott bevándorlás okozta társadalmi problémák első számú vesztese maga a munkásosztály. A munkásosztály észrevette  tehát, hogy a szélsőbaloldal valójában a bevándorlókkal egy új proletariátust akar képezni, és azzal cserélné le a nemzeti munkásosztályokat. A szélsőbal tehát már nem az alsóbb osztályok érdekeit képviseli – hanem a bevándorlókat és egyéb marginális csoportokat. Éppen ezért a baloldal és a szélsőbaloldal számos egykori szavazója a Nemzeti Frontot választja, mert Marine Le Pen pártja lett a valódi munkáspárt. A munkásság 35 százaléka őrá szavazott, a baloldal jelöltjei jóval elmaradnak ettől az aránytól.”

  Egyáltalán nincs ez másképpen Magyarországon sem.

  A magyar jobboldal pedig odaszorult lélekben e két elmebaj közé, a jobbikos háború-várás meg a balos, szélsőbalos permanens „emberjogi harcok” közé, és annak ellenére néz egyre riadtabban körül, hogy soha nem volt még ennyire erős. Egyre riadtabb, bizony, bár meggyőződése, hogy alapvetően igaza van majdnem mindenben, egyszerűen nincs lelki ellenszere az elképesztő és minden képzeletet felülmúló hazugságra és agresszivitásra. S persze azért is, mert mindig pirulva fogjuk tagadni, de azért eo ipso elitisták vagyunk. Nagyjából az Astoria után elveszítjük biztonságérzetünket, és nincsen érvényes szavunk a külvárosi éjben. Amennyire otthonosan mozgunk vidéken, falvakban, határon túli magyarok között, amennyire felháborít bennünket a kádárizmusból ránk öröklődött elviselhetetlen „parasztozás”, annyira leszünk Gólyakalifák, Tábori Elemérek a külvárosok odvas fogsorú házsorai között, s él bennünk a vágy, hogy amíg „ők” parasztoznak, addig mi kéjjel „prolizzunk”…

  Elitisták vagyunk.

  Pirulva fogjuk tagadni, de imádjuk a Hihetetlen család című animációs filmet, megnéztük már ezerszer a gyerekekkel, és felhívtuk figyelmüket a felnőtteknek szóló poénokra. Leginkább arra, amikor Nyúlánka leteremti férjét, Mr. Irdatlant, amiért az nem ért haza a gyerek ballagására. Mr. Irdatlan pedig kifakad: „Ballagás? Mi az, hogy ballagás? Negyedikből megy ötödikbe, csak ma minden alkalmat megragadunk, hogy piedesztálra emelhessük a középszerűséget!” Ez a mondat kéj a jobbos füleknek, főképp, hogy egy amerikai szuperprodukcióban hangzik el, s így külön zamatot kap. Az meg főleg, amikor Mr. Irdatlan főnöke, a biztosítótársaság félreérthetetlen karakterű Mr. Haptákja megkísérli elmagyarázni a profit mindenhatóságát, mire Mr. Irdatlan úgy vágja pofán, hogy legalább három falat átszakít.

  Ezért a pár másodpercét teszik be jobbos gondolatbűnözők újra és újra a Hihetetlen családot a lejátszóba…

  De ettől a gondolatbűnözéstől csak fokozódik a riadalmunk.

  Ugyanis mi a szocializmus nevű elmebajt gyűlöltük a legeslegjobban, s igazából akkor lettünk elszánt elitisták. És sóvárogva vágytuk a Nyugatot, a kapitalizmust, s amikor olykor-olykor arra jártunk, a szánalmas kis valutakeretünkkel meg az elhatározással, hogy legközelebb úgyis maradunk, akkor csodát láttunk mindig.

  Most meg csak állunk, és még nem mertük eldönteni, hogy a Nyugat már akkor is ilyen borzalom volt, csak nem vettük észre, vagy azóta lett ez belőle.

  Még nem mertük eldönteni, hogy az összes álmunkat meg kell-e tagadnunk, vagy csak a „szent Kelet vesztett boldogságát”, ezt „a gyalázatos jelent”. S miközben ezen dilemmázunk összkomfortos elefántcsont tornyainkban, a hátunk mögött az egyik május elsejei réten valami szerencsétlen, születése pillanatában vesztésre ítélt idióta kalasnyikovval lövöldöz a levegőbe, a másik majálisos réten pedig egy ugyanolyan idióta önmaga soha tisztességgel meg nem írt szakdolgozatát állítja a világmindenség középpontjába.

  Ebből a nézőpontból pedig egy pillanatra élesen látszik, hogy nagyon magunkra vagyunk ám hagyva.

  S hogy a katolicizmus egyetlen óriási tévedése az egyetemesség dogmája, a protestantizmusé meg a predestináció börtöne.

  Mert nincsen egyetemesség, ami felválthatná a nemzetit. Csak az emberi ostobaság örök és egyetemes.

  És nem, még sincsen predestináció – mert akkor a majálisok virágos rétjein minden elmeháborodottnak igaza van. Vagy legalábbis nem tehetnek róla. Azt pedig tényleg nem lehetne elviselni…

*

  Ha meg kell tagadjuk minden álmunkat, akkor legalább járjunk  végére, hogy miért:

  „Marx, Freud és Einstein ugyanazt az üzenetet közvetítették az 1920-as évek számára: a világ nem az, aminek látszik. Az érzékszervekben, amelyeknek empirikus észleletei alakítják gondolatainkat időről és távolságról, helyesről és helytelenről, törvényről és igazságosságról, s az ember társadalmi viselkedésének természetéről – nem lehet bízni. A marxi és freudi elemzés ráadásul, mindegyik a maga módján, aláásta a személyes felelősség és kötelesség rendkívül fejlett érzékét az iránt a meggyökeresedett és objektíve igaznak tekintett erkölcsi szabályrendszer iránt, amely a 19. századi európai civilizáció középpontját alkotta. A benyomás, amelyet az emberek Einsteint olvasva szereztek – miszerint minden értékmérce viszonylagos-, az erkölcsi anarchiának ezt az egyszerre csüggesztő és felvillanyozó vízióját erősítette meg.”(1)

  Bizony ám, Istenem… Húsz éve még azzal a nekiveselkedéssel indultunk, hogy majd mi meghaladjuk a borzalmas huszadik századot. S ez elhatározásnak nem is rossz ám. Csak abban tévedtünk, hogy majd a huszonegyedik jobb lesz.

  Nem lett jobb.

  Minden ízében rosszabb lett. „Ami van: széthull darabokra”. Hát persze, ez az egyetlen átélhető és igazolható alapélmény. Ám hogy „csak ami lesz, az virág” – nos, ez tűnik most a legnagyobb tévedésünknek.

  Csak suttogva merem bevallani: építsük vissza a 19. századot. Lehetetlenségnek éppen annyira megfelelő, mint jónak, szépnek, élhetőnek, igazságosnak, emberinek látni és láttatni a globális tőkés világot. Viszont: „Az elképzelés, hogy az olyan írók, mint Proust és Joyce éppúgy romba döntötték a 19. századot, mint gondolataikkal Einstein és Freud, nem is annyira irreális, mint amilyennek látszik. A 19. században érte el csúcspontját a személyes felelősség filozófiája – az elképzelés, hogy egyenként valamennyien felelősek vagyunk tetteinkért , amely a zsidó-keresztény kultúra és az ókori világ közös öröksége volt.”(2)

  Hát ezért állítom, hogy nincsen ma nagyobb forradalom a múltba fordulásnál és a kivonulásnál. Kivonulás: szecesszió… Úgy van. S mivel a zöldborsószemmé zsugorodott idióta világból lehetetlen már bárhová is kivonulni, hát a jelenből kell kivonulni. „Mélységes mély a múltnak kútja” – kezdi Thomas Mann a József és testvéreit. Hát akkor tessék-tessék, ott van a rengeteg hely, a múlt mélységes mély kútjában. S talán a sok-sok önkéntes kivonulás összeáll majd hamarosan valami mássá, mint a jelen. Mert ez lenne a cél, ugye, s lehetőleg kalasnyikovok nélkül. Ez lenne a cél, mert másképpen marad a végtelenül unalmas, retardált valóság. Ahol nem hogy József és testvéreit, de már semmit sem kell elolvasni. Bizony felebarátaim, jó, ha tudjátok, hogy az írásbeliség megszűnőben van. Ha lesz utókor, az úgy fog emlékezni erre a civilizációra, mint az sms-nyelvezet civilizációjára, amelyben ötszáz szóval kényelmesen leélhető volt egy egész élet.

  S a pitiáner kisszerűség olyannyira győzedelmeskedett, hogy már a bűnök sem igaziak. És az a leghátborzongatóbb, hogy ezt már Cs. Szabó László is így érezte, 1942-ben:

  „A mi világunkban érdekek helyett ismét hitvallások keresztezik egymást (s a fegyverüket), s a hitvallás tudvalevőleg vérengzőbb, mint az érdek. Csakhogy az új hitvallások végcélja már nem a végtelenség; a protestantizmus és az ellenreformáció kitágult ege, amely szomorú nagysággal fénylett a testvérgyilkos emberkézen; a cél most itt van a földön, törpe emberi sorsunkban, amelyet a társadalmi evangéliumok nevetségesen fölnagyítottak. Visszahulltunk az örvénylő XVI. Századba, de a régi gyilkosok és kegyetlen hitvallók alázatos nagysága nélkül. Ma olyan hitvallásokért vérengzünk, amelyek a múlt században még csak elméletek voltak. Valamelyik elmélet a sok uralkodó elmélet közül.”(3)

*

  És manapság?

  Manapság már ennyi sem maradt. Manapság szánalmas lelki nyomorékok sikoltanak a nyilvánosságba újszerűnek és tabudöntögetésnek szánt gondolat-roncsokat. Ők a kilátástalanság hajótöröttjei, akik azt hiszik, hagyomány- és múlt-öléssel fogják túlélni a semmit:

  „A bűnösök azok, akik el akarják hitetni veled, hogy a nagyvilágon e kívül nincsen. Ez az örök magyar hazugságok legsúlyosabbika. Ne érezd magad otthon a nagyvilágban, magyar! Ezt követelik tőled, születésed óta. Ezt szavalják neked az állami ünnepeken, már az óvodában rákezdik, és folytatják az iskolában, szavalnak, mennydörögnek, sulykolják a fülbe, hogy e kívül nincsen számodra. Húzódj be a Kárpátok eresze alá! Zárd magadra az ajtót,, fordulj a fal felé, és álmodj szépeket, magyar! Ezt akarják tőled. És ha nem vagy elég óvatos, bedőlsz nekik. S tényleg úgy mozogsz majd ezen a bolygón egész életedben, mint egy marslakó A határokon túl mint egy idegen.”(4)

  No, hát ennyi lett a 19. századból, a reformkorból. S lám, a bűn is ilyen szánalmas lett, apró, kocsonyás és undorító – éppen mint a fenti, hajótörött gondolattöredék.
S ha már Vörösmarty Mihályunk is oda lett ültetve a vádlottak padjára, akkor riadtan vegyük észre, hogy nincsen semmi fontosabb kérdés ma sem az ő kérdésénél:

  „Ment-e a könyvek által a világ elébb?”

  A jobboldal konok, makacs, rögeszmés és empirikusan sehogyan sem igazolható válasza erre az, hogy igen.

  Kicsit bővebben? Nem… De konok, makacs, rögeszmés a ragaszkodásunk ahhoz, hogy nem lehet kiirtani a könyvet, az írásbeliséget, a magaskultúrát, az elitizmust, a múltat és a históriát az életünkből, bármennyi szánalmas kis alak szövetkezik erre, s persze mind a haladás jelszavával.

  Hogy is szól a mondat Bereményi csodálatos Eldorádójában?

  „Most olyan idők jönnek, hogy szükség lesz azokra, akik ártatlanok és nem haragszanak.”

  A rossz hír, hogy odaát nincsenek ártatlanok, ideát meg nincs senki, aki nem haragszik.
Nehéz lesz. De hát, hogy idegesítsem a társaságot kissé, kéjjel zárom az egészet Vörösmartyval:

„Mi dolgunk a világon? Küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.
Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből
S a szellemharcok tiszta sugaránál
Olyan magasra tettük, mint lehet,
Mondhatjuk, térvén őseink porához:
Köszönjük élet! Áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfi munka volt!”

*

Jegyzetek:
1.: Paul Johnson: A modern kor (A huszadik század igazi arca)
     XX. Század Intézet, 2000. 17. oldal.
2.: Id. mű., 16. oldal.
3.: Cs. Szabó László: Kis népek hivatása
     Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány, 2005;
      Kortárs Könyvkiadó, Budapest, 2005. 117. oldal.
4.: Kácsor Zsolt: A legmesszebb ezektől
     Népszabadság, 2012. április 24. 11. oldal.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr724486117

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Békeharc reload 2012.05.05. 23:39:55

Európa 1968-as, kommunista gyökerű liberálisai a minap kiáltványt tettek közzé, melyben közölték, hogy Európa mégsem jó úgy, ahogy most van (nocsak!?), ezért újjá kell szervezni. Méghozzá alulról. S hogy hogyan? Azt majd ők megmondják.&n...

Trackback: Épitsük vissza a tizenkilenczedik századot! 2012.05.04. 14:16:22

Elege van a boldogtalanságból? Elege van a 21. századból? Elege van abból, hogy mai cinikus korunk már nem hisz a régi szép hazugságokban, hanem helyettük új hazugságokkal tömeti a fejét, de legalább azokban sem hisz? Elege van abból, hogy hiába van au...

Trackback: Anális majális 2012.05.04. 13:35:03

Kedves Naplóm!Múlt héten megint elmaradt a bejegyzés. Ezúttal nem a keresztény hittérítők vettek üldözőbe, hanem sorstársaim, a rettegő demokraták. A Fidesz ügynökei elhitették velük azt a hazugságot, hogy a kormánypártok szimpatizánsa vagyok. Ők pedig...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Alfőmérnök 2012.05.04. 13:21:16

@jose maria padilla: Most akkor iszlám európát akar, vagy falangistát? Döntse már el, a kettő együtt nem megy.

B. Bíró 2012.05.04. 13:25:07

@Herr Vissarionovich: Most, hogy te is leírsz egy másik giccset, az mennyivel jobb?

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 13:28:33

@sárkányfő: "Van nála gyűlölködőbb, aljasabb alak ebben az országban?"
a tükörben máris találhatsz egyet...

"Tett valaki többet a gyűlölködését a jobboldali újságírók közül? "

a valóságot nem szereted, igaz?

" Beidézzek tőle pár sort? Milyen legyen, cigányozó, vagy zsidózó?"

azok milyenek? mit jelentenek?

azt mondta jehova. megkövezni!

"És ti ezzel szíttok egy levegőt?"
mint ahogy sajnos veled is.

" Van olyan ország tőlünk nyugatra, ahol egy Bayert újságba engednék?"
csak ilyen van.

"Aki mellől nem állnának fel a határ széli falusi kocsma sarkában is az alkeszek, undorral az arcukon?"
hol van ez?

"Hát szégyen reátok. Nagy, vastag szégyen reátok."
a szégyen te/ti vagy(tok)

TrueY · http://qltura.blog.hu 2012.05.04. 13:30:14

Vicces, hogy egy adócsaló ír a jobboldalról! Másrészt miféle jobboldal? Sajnos a parlamentben, de azon kívül sincs jobboldali párt! A bolsevik irányítású kripto-rákosista fityisz semmiképpen sem az!

vokalpatriota 2012.05.04. 13:30:29

Bayer Zsolt egykori Igazi Yossarianként az Index Polfórumon, aztán valami újságíróklubfélében már nemtomhol Arafat-kendőben, ahol akasztani is akart, aztán a Magyar Hírlap hasábjain olyan ámokfutásokat hajtott végre, hogy a hátamon ma is feláll a szőr.

De.

Ez az írás nem rossz, sőt, kifejezetten jó írás. Pontosabban: vannak kifejezetten jó részei.

De összességében ez a világfájdalom nem jön be.

Persze egy infarktus után nekem se lenne kedvem csujjogatni, node pontosan a különféle idézetek mutatják meg, hogy bármely korban az aktuálisan benne élők a régi világot sírták vissza nosztalgiázva az új ellenében, mert egy bizonyos kort megérve a világ újdonságait már nehéz követni a "régi" tempóval.

Noch dazu a jobbos írásokban örökké visszaköszönni látom Einstein és a XX.sz. eleji tudósok plusz Darwin kárhoztatását a relativizmusért és általában a tudomány prosztó és rideg igazságainak kiderítéséért, pedig nem tettek ők mást, csak tényeket vezettek és írtak le, szemben a fennkölt igazságokkal, amiket különböző habitusú hitelvekben megpróbáltak az örökkévalóság köntösébe csomagolni, csak pont az örökkévalóság próbáját nem állták ki.

És ez a kárhoztatás sosem tetszett.

Ne a tükröt okoljuk már, ha ferde a képünk.

Ettől még olvasnék szívesen tovább is ETTŐL a bBayer Zsolttól, mert EZZEL lehet vitatkozni, ami azt jelenti, hogy vannak részek, amiket el tudok fogadni, és vannak, amiről meg kell győzzön, de nem lehetetlen.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2012.05.04. 13:30:30

@Lavrentyij Pavlovics Berija:
"Vége lesz a fogyasztói társadalomnak, az embereknek alaposan össze kell húzniuk magukat."

Maga pontosan milyen ertelemben hasznalja a fogyasztoi tarsadalmat itt? Mert en abban az ertelemben hasznalom, hogy az emberek fogyasztoi igenyei hatarozzak meg a tarsadalom gazdasagi szerkezetet. Vagyis az emberek valasztanak, a gazdasag pedig megtermeli. Azt, amit valasztanak.

Ennek nem lesz vege akkor se, ha a mainal lenyegesen kevesebbet fogyasztunk atlagban. Mint ahogy nem lett vege a '70-es evek elejenek olajsokkja idejen is - kar, hogy Kadarek kibekkeltek (kulfoldi hitelbol, amit ma is nyogunk), akkor mar tul lennenk a hozzaszokason a kapitalizmus ciklikus termeszetehez es nem folyna itt a vegiteletes nyifogas.

"Ez pedig nem a mérsékelt, hanem a radikális politikai irányzatok malmára fogja hajtani a vizet. A brüsszeli meg a WTO-s neolibi hájfejek persze hülyék ahhoz, hogy ezt felismerjék, amikor rájönnek már késő lesz: a csőcselék meg fogja lincselni őket."

Azt tudja, hogy ez itt majdnem ugyanaz, mint Bogar polgarhaborus vizioja (amit ujabban lecserelt a tomeggyilkososra)?
tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/2011/09/kizsakmanyolasi-dij.html
Mint ilyet, nem tudom maskent ertekelni, mint egyszeru zsarolasi kiserletet.

Szelsoseges erok akkor tamadnak fel, ha a politikai establishment hagyja feltamadni oket, netan kifejezetten tamogatja oket. Ilyen helyzet Magyarorszagon a Jobbik (miert nincsenek meg betiltva?) es Franciaorszagban a FN (nem, mintha Sarkozy probalt volna idegenellenes szolamokon lovagolni?)

A politikai elitnek minden orszagban megvan a modja, hogy megfekezze ezeket. Kiveve, ha hagyja oket elharapozni, amivel a gorogok is probalkoztak, hogy alkupoziciojukat javitsak. Aztan pofara estek es rajottek, hogy a keseru orvossagot le kell nyelniuk. Azota csond van.

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 13:30:50

@B. Bíró: ja, hogy giccs.

soha nem lesz jobb. ezt fogd fel a kurvaanyád.
remélem ez már nem volt giccs.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2012.05.04. 13:31:19

@Alfőmérnök:
vagy egyiket, vagy másikat. de lehet úgy, hogy kelet falang, a betegbarom nyugat meg iszlám :)

Topham Hatt 2012.05.04. 13:31:52

Kedves Zsolt! A tőkésellenesség, piactagadás mióta "jobbos" jellemző? Marx, Lenin, Rákosi, a kommunizmus, a szocializmus is ezek szerint "jobbosak" lettek volna?
Miért támadt végig olyan érzésem hogy egy nemzeti kommunista (vagy legalábbis szocdem), baloldali filozófus világnézeti fejtegetéseit olvasom?

B. Bíró 2012.05.04. 13:33:30

@Herr Vissarionovich: de, ez is giccs volt. ne erőlködj, nem tudsz többet.

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 13:34:10

@Doomhammer:

"Szelsoseges erok akkor tamadnak fel, ha a politikai establishment hagyja feltamadni oket, netan kifejezetten tamogatja oket"
talán előbb azzal kéne szembenézned, hogy ti vagytok a szélsőség. de ehhez azt is fel kéne fognod, hogy mi az a szélsőség.

"miert nincsenek meg betiltva?"
:DDD

mert csak egy maréknyi szélsőséges köcsög vágyik ilyesmire.

Kandeláber 2012.05.04. 13:34:24

@rotten biller: Szóval Bayer középszerű.
Hiába, az elitbe csak hellerek, andrassewek, gréczyzsótik, debreczedik, drágabolgárurak, désik, kertészákik tartozhatnak.
Szerencse, hogy ezt csak kb. egy fél kerületnyi népesség gondolja így.

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 13:36:06

@B. Bíró: így van. a magadfajtának nem. de senki se.
minden túláradó giccs, ami az ostorcsapáson, és az ordenáré 'takarodjvisszadolgozni' felszólításon túl van.

Kandeláber 2012.05.04. 13:38:22

Bocsánat, bartust kihagytam.

Lasombra 2012.05.04. 13:44:04

könyörgöm a Gyűrűk Urát hagyjuk ki ebből. még viccnek is rossz.

amúgy meg:
a múltba merengés sosem lehet közösségépítő, összefogó motívum. ugyanis az erősen szubjektív. kinek mik a boldog szép idők. gondolom, ki mikor volt fiatal. vagy mikről olvasott szépeket (pl XIX. sz.). mindkettőre jellemző, hogy erősen szűrt élményekre épít. csak a szépre emlékszik. pedig gondok, nehézségek, szörnyűségek voltak mindig.

a Ma viszont mindenkinek most zajlik. (most a hosszúsági fokokat meg az időzónákat nem keverném ide, úgy általában értettem). érdemes lenne ebbe feccölni a figyelmet.
még ha úgy is döntenénk, hogy Magyarország mostantól szakrális királyság lesz vagy teokrácia, nemesekkel, vazallusokkal meg jobbágyokkal - és itt muszáj megemlítenem, hogy látszólag páran tényleg így döntöttek -, akkor is:
a. ott van az a fránya világ. ami a kedvünkért nem tér vissza a múltba. még játszásdiból sem. simán elmegy mellettünk.
b. kitermelünk majd olyan mégjobboldalibb gondolkodókat, akik meg még visszább vágynának. vagy épp - onnét nézve - vissza a jelenbe.

szóval a vágyakra nem érdemes kultúrát, politikát és főleg gazdaságot alapozni. sokkal hasznosabb volna a tényekre és a valóságra fókuszálni.
ami talán nem szép, talán nem olyan, mint amilyet mi szeretnénk, de el kell fogadni.
ez pedig a felnőtté válás egyik fontos mérföldköve.

jó felépülést Bayernek is és a jobboldalnak is.

ui. ha tehetném, én is inkább valami fantasy világban élnék, mágiával, valódi istenekkel, létsíkokkal, kalandokkal. hmm, asszem, hazaértem, be is loggolok... :)

Nuuk 2012.05.04. 13:45:47

Azt imádom a régi korokba visszavágyókban, hogy mindegyik a királyok, nemesek, legrosszabb esetben a városi polgárság helyébe képzeli magát. Az meg sem fordul a fejükben, hogy a lakosság döntő többsége egyszerű paraszt volt, akit kizsákmányoltak a földesurak. Ez a réteg éppenhogycsak elvegetált valahogy, miközben a fölöttük állók palotákat emeltek meg vadászgattak.

a_fater 2012.05.04. 13:47:06

"A benyomás, amelyet az emberek Einsteint olvasva szereztek – miszerint minden értékmérce viszonylagos-, az erkölcsi anarchiának ezt az egyszerre csüggesztő és felvillanyozó vízióját erősítette meg.”

Aki Einsteint olvasva ilyen benyomást szerez, azt csak sajnálni tudom, és az valószínűleg soha semmit sem fog megérteni sem a speciális relativitáselméletből, sem a gravitációs elméletekből, de valószínűleg Newton és Maxwell törvényeiből sem.

Topham Hatt 2012.05.04. 13:48:42

@Herr Vissarionovich: Ennyire tellett? Szerencse hogy létezik szűrés gomb, be is nyomom rögvest, mielőtt kisértést éreznék a troll további etetésére :)

Nuuk 2012.05.04. 13:50:50

Szintén ekkora tévedés, hogy milyen fenemód kulturált volt akkor mindenki.

Valójában a többség olvasni sem tudott. A felső pár százaléknak az a töredéke, amelyik nem a végtelen lakomákkal és a jobbágylányok megerőszakolásával múlatta az idejét, az elmélkedett egy keveset a görög filozófián vagy egy Kazinczy-fordításon, ez tény. De óriási hiba lenne a kivételből szabályt csinálni!

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 13:52:16

@Nuuk: most is így van. többségetek eccerű paraszt.
@Topham Hatt: nagyon helyes kicsi ork. örülök, hogy ennyitől jól laktál :)

Nuuk 2012.05.04. 13:52:58

És persze ha nem lenne ez a csúnya, kiüresedett, internettel fertőzött világ a jelenben, akkor BéZsé ezen eszmefuttatásáról sem tudnánk most vitázni. :)

MEDVE1978 2012.05.04. 13:53:14

Zavaros idézethalmaz, erős a szar is ízetlen (más magyar kultúrkörökben a szar is büdös) hozzáállás.
Nem nagyon ír semmit a magyar jobboldalról, ellenben karakteresen gonosz szélsőbaloldalt vizionál, amelyik megpróbálja elpusztítani a társadalmat. Gondolom ez számára markánsan tetten érhető Magyarországon, a néhány vörös fejű MSZMP nyugdíjas néni és bácsi személyében, de lehet, hogy még az áruló értelmiséget is ide sodorja.

Közben elegánsan elsiklik afelett a tény felett, hogy szeretett létező jobboldala kurucos mentalitással megtagadta a seggnyalást az EU-nál, amit mondjuk Gyurcsány Ferencék mosollyal műveltek. Csakhogy a megtagadás végül oda vezetett, hogy az EU csúnyán betérdeltetett minket és így is, úgy is nyalunk, csak most még meg is vagyunk fenyítve és egy rakat pénzt is elpazaroltunk.

Ezen a blogon mindenki nagyon élvezkedik a baloldal értékválságának kielemzésével, holott a nemzeti oldalon kb. ugyanakkora értékválság van, mert a globális kapitalizmus ugyanúgy kinyírja a szolidaritást, mint a nemzeti szintű közösségeket és kultúrális egységeket. Tehát amellett, hogy a szociáldemokráciának nincs válasza a helyzetre, az úgy nevezett jobboldalnak sincsen, ez pedig mozgástér nélküli, szánalmasan vergődő kormányokat hoz magával.

Zsoltikám elkéstél a táblával, már rég gyarmat vagyunk. A különbség csak annyi, hogy Viktor nem mosolyog az urakra és ezért még korbácsot is kapunk.

samuelfisher 2012.05.04. 13:56:49

@sárkányfő: A "másik" oldalon sokkal komolyabb gyűlölködők vannak, pl. ott van Kornis Mihály. Akiről ugye Bayer is megemlékezett pár cikkében. Meg a többi 4999, a kiválasztott génkoktélt hordozó értelmiségi.
Bayer inkább csak egy manírkodó személy, aki időként Krúdy-imitátorként lép fel, mint igazi gyűlölködő. Épp a pálfordulásaiból látszik, hogy mennyire kell komolyan venni. Vagy a szlovák rendszámból. Az persze igaz, hogy a kétségtelenül jó íráskészségét uszító cikkek írására használta fel, amivel hozzájárult a gyűlölet felkorbácsolásához ideát is, odaát is.

FLAZZ 2012.05.04. 13:57:22

@sárkányfő: "Most meg csak állunk, és még nem mertük eldönteni, hogy a Nyugat már akkor is ilyen borzalom volt, csak nem vettük észre, vagy azóta lett ez belőle."
Te meg meddig elsz ebben a "tolunk nyugatra" alomban?
Olvass mar holland, francia, brit lapokat...
Szerinted az a kovetendo, hogy nem lehet leirni pl. hogy ciganybunozes? De az adoforintokbol kapjak a segelyt minden nap?

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 13:58:03

@MEDVE1978: " Csakhogy a megtagadás végül oda vezetett, hogy az EU csúnyán betérdeltetett minket és így is, úgy is nyalunk, csak most még meg is vagyunk fenyítve és egy rakat pénzt is elpazaroltunk."

végülis majdnem így volt.

"Zsoltikám elkéstél a táblával, már rég gyarmat vagyunk. A különbség csak annyi, hogy Viktor nem mosolyog az urakra és ezért még korbácsot is kapunk."
az ellenállás hiábavaló. inkább kussolni, és tolni a csillét mosolyogva. beszép ars poetica.

egy patkány jut rólatok eszembe. na nem Keyes-é, hanem Örkényé...

FLAZZ 2012.05.04. 14:00:28

@Nuuk: miert a mai tesco zombi mennyivel kevesbe van kizsakmanyolva?
Felre ne erts ,nem kivankozom vissza...

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 14:00:32

@samuelfisher: "uszító cikkek írására használta fel, amivel hozzájárult a gyűlölet felkorbácsolásához ideát is, odaát is."

1. az uszítás büntetjőjogi kategória. Bayernek ehhez köze nincs.
2. a kauzalításról meg szerettek megfeledkezni, vagy csak simán felcserélni az okot és az okozatot. a judeodemagógia kedvelt eszköze.

samuelfisher 2012.05.04. 14:03:02

@Kandeláber: Debreczeni kakukktojás. Sokáig kell még kompenzálnia, de sose lesz egyenlő velük. Felejteni se fognak neki, amiért anno elég csúnyákat írt róluk.

Őexc.Vitéz Bivalybasznádhy. Dr. Őfőméltóságu Úr 2012.05.04. 14:04:03

@Jézus33:
Mi lenne? Hurrá! Gyarmat vagyunk!
Nem ismered még Patkány B Zsolt üzelmeit?

Lasombra 2012.05.04. 14:04:24

@a_fater: ez a másik, amitől agyfaszt tudok kapni.
Einstein a természettudomány egyik legnagyobb alakja. mégis társadalomtudományi meg ezoterikus kérdésekben citálják folyton. mert hát ha egyszer ő olyan okos ember volt, ergo mindenhez értett, mindenben igaza van.
ennek egyik vadhajtása, hogy egy halom olyan dolgot is a szájába adnak, amit az életben nem mondott. (legalább is nem bizonyíthatóan.) az egybites úgyis csak addig jut el, hogy Einstein, ergo igaza van.

ez kábé annyira abszurd, mintha ma az LHC-ben a fizikusok tudom is én... Kierkegaardhoz igazodnának.

Nuuk 2012.05.04. 14:07:08

@FLAZZ: Annyival kevésbé, hogy legalább szabadon jöhet-mehet, relatíve hosszabb ideig élhet, stb.

Nagyon jól rámutattál egy kiegészítő dologra, hiszen nem akarok abba a hibába esni, hogy kijelentem erről a korról (vagy egy másikról), hogy tökéletes. Hát persze hogy nem az! Mindig lesznek alsó rétegek, mindig lesz, aki megszívja. Ebben talán még egyet is értünk BZs-vel. :)

De erre baromira nem az a megoldás, hogy visszatekerjük az idő kerekét. Inkább vagyok "tesco zombi" most, mint nincstelen paraszt az 1800-as években.

Nuuk 2012.05.04. 14:07:55

Egyik se jó, de inkább a kisebbik rosszat választom.

Yossarian1 2012.05.04. 14:09:15

@Kandeláber:
Szerintem is középszerű.
De ettől még nem gondolom,hogy az általad felsoroltak lennének az elit.
Sőt egyik-másik még a középszerűt sem éri el.

Kandeláber 2012.05.04. 14:20:14

@samuelfisher: Debreczeni volt már MDF-es, Orbán-tanácsadó és életrajzíró, majd Gyurcsány udvari bolondja és DK-alvezír. Lehet, hogy nem bocsátanak meg neki, de most már közös akolban van pld. Eörsivel és Bauerrel.@Yossarian1: Nem én mondom, hogy ők az elit, hanem ők saját maguk és a rajongóik.

Jack Torrance 2012.05.04. 14:32:50

Basszus, a napokban már másodszor történik meg, hogy tetszik valami amit Bayer ír...

Az első írás a sorozatban, ami szól is valamiről, amin látszik, hogy tényleg elgondolkozott, ami nem valami szerecsenmosdatás, ami kicsit is foglalkozik azzal, ami a jobbot (vagy annak egy részét) bánt(hat)ja.

Egyet persze nem értek vele kicsit sem, de ez mellékes, nem hiányzik az senkinek.

Yossarian1 2012.05.04. 14:33:33

@Kandeláber:
Értettem.
Arra reflektáltam, hogy Bayer középszerűségét én nem viszonyitom másokhoz vagy úgynevezett ellenoldali megmondó emberekhez.
Mindenkit egyesével érdemei szerint

malacz rezignált · https://www.facebook.com/pages/Malacz69-vil%C3%A1ga/173965402643571 2012.05.04. 14:36:04

@rotten biller:

Sorolj már fel a magyar újságírásból 5 embert, aki nem középszer, mint Bayer, hanem lényegesen jobban írnak nála. Csakhogy lássam, mi a mérce!

De ha a mérce, Konrád, Kertész, Spiró tengelyen kerestetik, akkor már mindent értek, de ők különben sem újságírók...

rotten biller 2012.05.04. 14:39:22

@malacz69 rezignált: Ady Endre elegge magyar neked, parasztgyerek?

dr. mesterséges színezék 2012.05.04. 14:40:26

@Rorschach: "Nekem az jott le ebbol az irasbol, hogy a Bayer Kozepfoldere vagyik. "

... legalábbis elvágyik Solymárról (de nagy szenvedés lehetett eddig is ott élnie!), valahová Borsodba.

Robinzon Kurzor 2012.05.04. 14:48:26

@Herr Vissarionovich:
"ti, az aljas, primitív, sötét söpredék."
"100 generáció sem segíthet a fajtádon"

Ami kettőnk között tátong, az nem evolúciós, hanem civilizáltsági szakadék.
Nem 100 generáció, csak egy ún. gyerekszoba.

Avatar 2012.05.04. 14:52:52

"És most, innen fentről, infarktusom komor, kietlen, magányos tanúhegyéről körülnézve látszik ám az elmúlott negyvenkilenc év is. És ez látszólag több, mint az elmúlott tíz esztendő – de mégis csak kevesebb valamivel. Ugyanis ameddig nem kellett megmásznom ezt a tanúhegyet, azt hittem, ellátok én ezer esztendők felett is."

No akkor ha olyan jól lát, akkor biztos látja magát is, 20 évvel ezelőtt, amikor még (szoc)liberálisnak cimkézte magát a Fidesz is, és a liberális internacionálé tagja volt, OV meg alelnök... Vajon a liberálisok (és közte BZs) már akkor is a világ ármányos elpusztítására törtek, vagy csak azóta, hogy ők már nincsenek azon a térfélen?
Esetleg arról is írhatna, hogy ezer éve melyik volt a politikai jobb és baloldaloldal, pl. a pogány lázadók és az őket leverő keresztény királypártiak közül. Vagy ha ez nem megy, akkor minek emleget ezer évet a politikai jobboldalról szóló írásában?

"Csak suttogva merem bevallani: építsük vissza a 19. századot."

Hiányzik az neki, hogy a Habsburgok uralkodjanak Magyarország felett, mint akkor? Vagy csak úgy kicsipegetünk pár álomképet, amit múltnak képzelünk, és abba vágyunk vissza?

"S mivel a zöldborsószemmé zsugorodott idióta világból lehetetlen már bárhová is kivonulni, hát a jelenből kell kivonulni."

Szabadulj meg a romlott 20-21. századi cuccaidtól, és költözz le egy tanyára, ott élhetsz 19. századi színvonalon. Se telefon, se rádió, se TV, se internet - nem fognak gyötörni a baloldal újabb rémtetteiről szóló hírek, cserébe nekünk se kell téged elviselni... (se vezetékes ivóvíz, se villany világítás, se autó, se fűnyírógép, se orvosi ellátás, stb - hejj a 19. sz. szépségei...)
(Esetleg beköltözhetsz a Krisna völgybe is, ha már se a katolikusokkal, se a reformátusokkal sem tudsz egyetérteni...)

De nem is értem miért a 19. sz lett olyan szimpi... Építsük vissza a 18.-at! Vagy inkább a 15.-et, és csináljunk úgy mintha fel se fedezték volna még Amerikát... Csak nehogy valaki a 8. századot akarja visszaépíteni, és vissza kelljen mennünk Magna Hungáriába...

"Manapság szánalmas lelki nyomorékok sikoltanak a nyilvánosságba újszerűnek és tabudöntögetésnek szánt gondolat-roncsokat."

Talán ez az önvallomás az egyetlen értékelhető mondat az egészben.
Ha ezt nem önvallomásnak szánta, akkor az egész írás csupán szánalmas fröcsögés.

MACISAJT 2012.05.04. 14:53:39

@MEDVE1978: ("karakteresen gonosz szélsőbaloldalt vizionál, amelyik megpróbálja elpusztítani a társadalmat.")

Nos, az nem vízió, hanem tény, hogy 1984-ben Magyarország vezette az öngyilkosságok világranglistáját(ma már "csak" a hatodik hely jut).

Hogy ma Magyarország világelső a statisztikák szerint a daganatos betegségekben.

Hogy a válások száma, stb.
Hogy a szekularizáció mivel járt.

És ebben nem meglátni annak a BIZONYOS "karakteresen gonosz szélsőbaloldal" a szerepét, amely a XX század óta folyamatosan és tudatosan pusztította és pusztítja a mai napig a magyar társadalmat...
minimum a struccba dugás esete.

rotten biller 2012.05.04. 14:57:20

@malacz69 rezignált: hogy is mondjam, a kerdes azert nem megfelelo, mert a bájer nem jo iro, egyaltalan nem jo, es ennek semmi koze a politikai oldalhoz, ez izles kerdese, es ha jo publicisztikat szeretnek mutatni, a rossz jobbos irasnak nem ellentete a rossz libsi iras(en szemely szerint amugy csipem a totawet, ha a bajer - es altalad is kedvelt metafizikai eroterben akarunk mozogni, akkor o(twé) minimum a felvilagosodast kepviseli :)), a rossz jobbos irasnak a jo iras az ellentete, indiffi, hogy jobber/libber.. baszott sok jo iras van, szerte a neten, vagy printelve, csak olvasni kell tudni...

Kandeláber 2012.05.04. 15:01:47

@Yossarian1: Igazándiból rotten biller megjegyzésére akartam reflektálni, de úgy tűnik, ez a középszerűség kérdés komoly érdeklődést keltett.
@Hepci: Mire célzol?

Avatar 2012.05.04. 15:02:00

@MACISAJT: Gondolod, hogy a baloldal tehet a daganatos betegségek magas hazai számáról?

Robinzon Kurzor 2012.05.04. 15:03:09

@MACISAJT:

Tehát a "karakteresen gonosz szélsőbaloldal" okozza a rákot, meg a sok válást.

Ez így már készen van, vagy még fog kapni egy vajszínű árnyalatot?

tundrazuzmo (törölt) 2012.05.04. 15:07:19

Ez baromi hosszú, és áttekinthetetlen. És vers is van benne, ami csak további zavart kelt.

Piktogramban, infografikában, vagy iPone alkalmazásban nem lehetett volna ugyanezt leírni?
:)

Friss A. (törölt) · http://egypercsincs.blog.hu/ 2012.05.04. 15:07:35

Szerintem igazán komoly probléma a szélsőségekben gondolkodás. És manapság mindenki csak szélsőségekben gondolkozik. Ezért lehetetlen az érdemi párbeszéd. Ma csak kizárólagosságok vannak. Valakinek vagy igaza van, de akkor mindenben, vagy téved, de akkor mindenben. Lehetetlen feltételezésnek tűnik, hogy X-nek igaza lehet ebben, de tévedhet amabban (különösen ha X szívünknek kedves, vagy épp hogy gyűlöljük őt). Ez a háborús retorika következménye, ami miatt mindenki az ellenfél totális megsemmisítésére törekszik.

Herr Vissarionovich (törölt) 2012.05.04. 15:10:58

@Robinzon Kurzor: a söpredéknek általában nem futja gyerekszobára. ilyen a világ, hozott anyagból dolgozunk mind. de majd holnap 1 fél percre lelkiismeret-furdalásomlesz, mert nekem volt, neked meg nem.
de azért nem a kádban kellett aludnod, ugye?
jaj, miket beszélek, kádat csak a közfürdőben láttál, mikor rühtelenítésre vittek. azt is csak futtában...

eufémizálhatod, hogy 'csak' civilizációs a különbség, a lényegen nem változtat.

Lasombra 2012.05.04. 15:14:39

@MACISAJT: figyi, tudom, hogy csak viccnek szántad a hozzászólásod, hisz aki a rákos megbetegedéseket is politikai berendezkedéshez vezet vissza, az bizonyára viccel, de így viccen belül ez a "válások száma" mutató önmagában milyen minőségi tartalommal bír?

ha valaki el akar válni, váljon.

tudom, amit egyszer isten összeköt, blabla..., de ezt még a hívők sem veszik túl komolyan, már voltam második egyházi esküvőn is, csak pénz kérdése.
és az mennyire boldog világ, ahol egymást kihasználják, terrorizálják, ütik-verik, csalják az emberek, akik nem válhatnak el, mert... tudom is én romlik valamilyen statisztika, plusz a kaporszakállú megmondta.
szerintem képmutató világ.
nekem meg pont az nem tetszik.

MézesRozi 2012.05.04. 15:15:30

@smalladam:

"Az ember dolga a világban a helytállás: megtalálni a helyet, a jó harcot megharcolni, a pályát végigfutni, a hitet megtartani. Aki megérti azt, hogy nem válthatja meg az egész világot, de valamekkora részt maga körül jobbá tehet (az most más kérdés, hogy mi a "jó"), az nem fog szenvedni mint a kutya, vagy mint bayer zsolt azon, hogy micsoda szar ez a világ, hanem a tettekben, a folytonos munkálkodásban megtalálja a célt magát."

na most az a helyzet, ha ismerné a bayer által idézett Vörösmarty verset, az könnyebbé tenné az értelmezést még a maga számára is:
"Nem félek tőled, sors, bár mit akarsz.
Ez az, miért csüggedni nem szabad.
Rakjuk le, hangyaszorgalommal, a mit
Agyunk az ihlett órákban teremt.
S ha összehordtunk minden kis követ,
Építsük egy újabb kor Bábelét,
Míg olly magas lesz, mint a csillagok.
S ha majd benéztünk a menny ajtaján,
Kihallhatók az angyalok zenéjét,
És földi vérűnk mínden csepjei
Magas gyönyörnek lángjától hevültek,
Menjünk szét mint a régi nemzetek,
És kezdjünk újra tűrni és tanulni.
Ez hát a sors és nincs vég semmiben?
Nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal
S meg nem kövűlnek élő fiai.
Mi dolgunk a világon? küzdeni,
És tápot adni lelki vágyainknak.
Ember vagyunk, a föld s az ég fia.
Lelkünk a szárny, melly ég felé viszen,
S mi a helyett, hogy törnénk fölfelé,
Unatkozzunk s hitvány madár gyanánt
Posvány iszapját szopva éldegéljünk?
Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.
Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből
S a szellemharczok tiszta sugaránál
Ollyan magasra tettük, mint lehet,
Mondhatjuk, térvén őseink porához:
Köszönjük élet! áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfi munka volt!"

Robinzon Kurzor 2012.05.04. 15:30:06

@Herr Vissarionovich:
"a söpredéknek"
"kádat csak a közfürdőben láttál"
"rühtelenítésre vittek. azt is csak futtában"

Ezzel akarod bizonygatni, hogy kettőnk közül neked volt gyerekszobád, nekem meg nem?

Segítek: ha volt is külön helyiség számodra a lakásban, gyerekszobád, vagyis szerető és gondos neveltetésed nem volt.

Ha lett volna, nem így bizonygatnád, hogy volt ... mert nem is kellene bizonygatni.
Elárulják helyetted a megnyilvánulásaid.

Chicano 2012.05.04. 15:31:26

Két megjegyzés a poszthoz:

1. - Sajnálom hogy ez a poszt kikerült a hányadék index címlapra, innentől egy értelmes mondatot le nem lehet írni a cikkről.

2. - Szeretnék Bayernek mielőbbi jobbulást kívánni, hiányzik mióta lebetegedett. Jó volt végre olvasni valamit tőle, gyógyulj fel Zsolti!

Na mi újság, Wágner úr? (törölt) 2012.05.04. 15:34:44

@Herr Vissarionovich:
Az itteni ámokfutásod alapján mielőbbi terápiát javasolok. Melyik minisztériumi irodából szopod a faszt?

Madnezz · http://sorfigyelo.blog.hu 2012.05.04. 15:49:40

Azt , hogy valaki nem talál csodát a mai világban, azt nem impotenciának nevezik?
Nem lennék bajerzsolti, mer nagyon szarul érezném magam. :(

béla a görög (törölt) 2012.05.04. 15:52:13

Magyarul ledarált titeket a 'történelem' a fejlődés.
Van ez így.
Néhány észrevétel (balról):
1) Saját identitás(hiányod)hoz mi köze a baloldalnak?
"A baloldal és a szélsőbaloldal elfelejtette történelmi gyökereit..."
Semmi. Jó tudom, hogy bele kell rúgni...
2) "Elitisták vagyunk."
NEM pajtás csak szeretnél az lenni. Ezt terjeszted magadról. Ebbe szeretnél kapaszkodni. De nem vagy az. Ezért a fanyalgás. Elvették tőletek az elitizmus érzését. Ez a verseny. A versenyben az nyer aki jobban alkalmazkodik. Aki alkalmazkodik az szembekerül az állandósággal. És emiatt leginkább a másik 'oldalon' köt ki.
Te/ti viszont nem akartok alkalmazkodni.

Ennyi, és még sok más...

kvadrillio 2012.05.04. 15:56:06

" Ugyanis mi a szocializmus nevű elmebajt gyűlöltük a legeslegjobban, s igazából akkor lettünk elszánt elitisták. És sóvárogva vágytuk a Nyugatot, a kapitalizmust, s amikor olykor-olykor arra jártunk, a szánalmas kis valutakeretünkkel meg az elhatározással, hogy legközelebb úgyis maradunk, akkor csodát láttunk mindig.

Most meg csak állunk, és még nem mertük eldönteni, hogy a Nyugat már akkor is ilyen borzalom volt, csak nem vettük észre, vagy azóta lett ez belőle."

....és.....NEM LETT JOBB !!!

ROHADT MÁR AKKOR IS...ÉS MOSTANRA MÉG JOBBAN ROHAD.....

everyday_normalguy 2012.05.04. 15:57:27

Jobbulást, minél hamarabbi teljes felépülést, ahogy azt már mondták előttem.

Nem tudom, mi lenne ilyen helyzetben fair eljárás Bayer Zsolt részéről. Írni vagy nem írni? Hisz ha ír az ember, nyilván sokkal enyhébben tudják csak majd kritizálni. Senki sem akarja a lábadozót támadni.

Sok minden eszembe jut Bayer Zsoltról, és őszintén szólva semmi jó.

Két dolog:

1) Önmagában a kultúrpesszimizmus és kb. 100 éves kultúr-antropológiai, filozófiai közhelyek felületes ismételgetése hogy lenne már mélyenszántó írás? Ilyet csak igénytelen olvasók mondhatnak.

2) Elhiszem, hogy Bayer Zsolt elitista. A sznobok, parvenük, wannabek jól ismert módján annak is tűnik. Ez valahol nagyon szánalmas és nagyon szomorú, de épp ezért illeszkedik olyan jól a Fidesz vircsaftba.

an hero please 2012.05.04. 16:04:48

Könnyű tét nélkül elitistának lenni. Ez a király nélküli royalizmus kb. annyira hiteles mint az unatkozó gyerekek vágya a kommunizmus/anarchizmus után.

George Sand 2012.05.04. 16:07:24

@Herr Vissarionovich: "hogy egyszer meghalunk, elmúlunk, és ettől kibaszottul fosunk. aki azt mondja, hogy nem, az hazudik, vagy őrült. "

Valószínű te nem vagy hívő ember. Nem mindenki fosik. Sőt, a természeti népek is az élet részének tekintik, amit a "halálra ráadásul kapnak".
Ezenkívül az általad favorizált muszlimok nem félnek a haláltól.

@poszt: Jobbulást, Bayer Zsolt., szerintem elég lenne a múltba nézésben a saját 25 évvel korábbi önmagával társalognia, úgy 168 órában.

George Sand 2012.05.04. 16:10:00

@Herr Vissarionovich: ""az iszlám vallás agresszivitása""

"az egy felvilágosult, humanista vallás pl a judaizmushoz képest. "

Az veled a gond, hogy nem tudod, miről beszélsz.
Ha képes vagy rá, sorolj fel öt érvet az állításod mellett.

everyday_normalguy 2012.05.04. 16:10:56

@B. Bíró:

A kérdést megválaszolva: az írás nagyon nagy dolgokról állapít meg nagyon keveset. Szerintem gyönyörűnek sem gyönyörű. Bayer pedig nem pazarol el semmit: pont annyit teljesít, amennyi van benne.

kvadrillio 2012.05.04. 16:39:43

@Herr Vissarionovich: Kérhetném a "söpredék" definícióját ?

2012.05.04. 16:41:26

Elolvastam az írást, kétszer is. Olvastam a korábbi írásait is, máshol is, sokszor egyetértőleg, na nem a stílust illetően, hanem a lényeg meglátását.
Most ez egy világvége írás, de nem is csodálom. Lassan tényleg a végére érünk a lelki és nem lelki tartalékainknak, infarktussal vagy anélkül. Míg olvastam és figyeltem a lényegre, két dolog jutott az eszembe. Először is. Ne azt suttogjuk, hogy célozzuk meg a misztifikált XIX. századot, szecessziót, stb...
Az kevés. A nép olyan regresszión esett át az elmúlt időben, ami nem ezt indokolja. Hanem mit? A szerző biztos ismeri, tehát inkább azoknak ajánlom, akik még nem: Johann Huizinga: "A középkor alkonya" című könyvét. Egyszerűen csodálatos és lenyűgöző. A középkorból a reneszánszba való átmenetet igyekszik a társadalom minden területén leírni, érdekfeszítően felrajzolni. Csodálatos, ámde címében hibás mű. Sajnos, a középkor egyáltalán nem ért véget. Se így, se úgy. Olvassátok el olyan szemmel, hogy vajon ami ott le van írva, mint a középkor végének jelenségei nem szó és betű szerint megvannak-e ma is hiánytalanul. Úgyhogy: Újratervezés! Jól eltévedtünk, sőt eltévelyedtünk. Ez mindnyájunk felelőssége, hangadóké és birkáké, felesleges felelősöket keresni. Úgy együtt vagyunk hibásak, felelősek, stb... Sajnos, mi már így fogunk élni és meghalni is. Sajnálom, mert az elmúlt évtizedek boldogsággal töltöttek el, és hányszor, de hányszor mondtam el büszkén, hogy én egy olyan generáció tagja vagyok, és oly korban élek, amikor nem volt itt sose háború. Szinte nem is volt ilyen korszak itt sose. És most egyszerre megy minden a levesbe....
Másodszor. A másik olvasmány, amit szeretnék végre nagyon komolyan a figyelmetekbe ajánlani, az nem más, mint a Biblia, annak is (bocs, nincs felhang meg szarozás, jó?...) az Ószövetség része. Mózes ugyanis - többek közt - azért kényszerült negyven évig körbe-körbe vándorolni a pusztában a néppel, mert egyszerűen egy rabszolgasághoz szokott nép nem tud mit kezdeni a szabadsággal, erre tehát rájöttek néhány ezer éve, amikor ez íródott. Meg kellett várni, amíg a szkeptikusok, a húsos fazekat szagolók (mert csak szagolni lehetett, abból zabálni Neked nem..) kihalnak, és a már szabadságban születettek talán kialakítják az új rendjüket, és - talán - elérik az Igéret Földjét. Hát per pillanat, tetszik, nem tetszik, a kihalásunkat várják az ifjak így menet közben, a pusztában. Ezt tudomásul kell venni. Persze, azért egy kicsit várassuk még őket, de objektíve nekünk annyi. Mi a rabszolgaságban születtünk. Közép-fiatalok voltunk kb. 1990. környékén, és felcsillant valami, boldogok voltunk. Talán nincs is igaza most a Bibliának...
Csak egyetlen, unalmas példa:
1990-ig, ha mentem a városban, messze elkerültem a "Fehér Házat", azt se tudtam, mi az, csak valami furcsa rettegés fogott el a kordonoktól, a fegyveresektől, a sötét, titkos autóktól és zakós emberektől. Vannak "ők", meg "én". Aztán 1990-től egycsapásra eltűntek "ők", és az sétált a környéken, aki akart. Szabad volt, és szabadnak érezted magad. Én is. Semmi nem történt, és mégis boldogsággal töltött el, hogy én ugyanolyan vagyok kint, mint ők bent, és bíztam. Nem szólt rád senki, hogy takarodj paraszt innét, vagy nem méregettek gyanakvón, stb... Sose felejtem el, amikor egyszer úgy adódott és X.Y: magasrangú személlyel (elérhető volt...) "tárgyaltam", ültünk Kádár (et.) volt nagy krapplakk színű bőr foteljeiben, néztem a Dunát és minden olyan természetes volt. És nem történt semmi, csak valamit én is akartam tenni, segíteni.
Aztán..... És aztán..... No meg aztán......
És MA!!!??? Kordonok, kamerák, fegyveresek, zakósok, gyanakvók. Bennfenntesen sietők, panyókára vetett zakók, kacsintások, vállveregetős titkok tudói. Nincs igazolványod a Téged hitelesítő Gálandrásleventétől? Akkor Te takarodj innen.
Akkor: Takarodj paraszt, nem ismerünk. Mi a szándékod, rosszfiú. Ellenség vagy. Újra ezt érzem, újra ezt kapom.
Pedig itt éltem végig, csendben, dolgozgattam, semmi küli. Senki voltam, senki vagyok. Volt közte egy kis szünet. De úgy az nem volt jó. Csak nekünk. De az nem érdekes.
Újra kerülöm a környéket (azt is...)
A Bibliának mindíg igaza van....
Szóval, csak szeretném hinni, hogy már legalább a középkor vége felé tartunk, már az is jó lenne....
És nem kell keseregni. Magunknak csináltuk, mi magunk is hagytuk, és mi magunk is felelősek vagyunk. Te se bújj ki belőle, mert nem tudsz.

Alfőmérnök 2012.05.04. 16:48:25

Einsteint sokan félreértették, sajnálta, hogy "relativitáselméletnek" keresztelték (vagy keresztelte?) el az elméletét, ez volt az oka egyik oka a félreértéseknek.
(A relativitási elv Galilei nevéhez fűződik.)

kvadrillio 2012.05.04. 16:50:43

"Szelsoseges erok akkor tamadnak fel, ha a politikai establishment hagyja feltamadni oket, netan kifejezetten tamogatja oket."

ha-ha-haaa...:)

a gond az, hogy mostanában nem a szélsőséges erők és nem is a csőőőőcselék lázad szinte a világ minden részén.... hanem nagyobb részt a fiatalok tömegei...AKIK, MINT A TÖRTÉNELEM FOLYAMÁN OLY SOKSZOR MEGESETT MÁR, NEM KÉRNEK SEMMILYEN HATALOMTÓL ENGEDÉLYT A LÁZADÁSUKHOZ !

...PLÁNE NEM TÁMOGATÁST !!!

kvadrillio 2012.05.04. 16:52:15

amúúúúgy pedig Bayer most nagyon legyen önző és csak a gyógyulásával foglalkozzon ! :)

MézesRozi 2012.05.04. 16:58:55

@rotten biller:

hát ez tetszik. és még a jobboldal réved a múltba:))) ilyet még!

MézesRozi 2012.05.04. 17:09:24

@béla a görög:

nem azt írta, hogy elit, hanem, hogy elitista. hajtsa a fejét szépen a tenyerébe és tűnődjön el, mi a kettő között a különbség. miután nem sikerült a két jelentés között különbséget tennie, barátkozzon a gondolattal, hogy nem a maga kompetenciája eldönteni, ki elit és ki nem.

szabodenesnk · http://szabodenesnk.hu 2012.05.04. 17:43:19

Csak óvatosan a kommenteket, mert jön a beásás.....
"szegény" Bayer Zsolt. Talán a saját múltja tette pesszimistává?

teknős 2012.05.04. 18:40:13

@Nuuk: Ja, szegény jobbágyok kénytelenek voltak 20 %-os adóteherrel élni. Mennyivel jobb nekünk, a cirka 50 %-os elvonással és azokkal a dolgokkal, amire ugyan semmi szükségünk nincs, de fel lett spangálva rá az elménk.

Az öngondoskodásról meg olvasgassál Gyurcsányt.

hoplita 2012.05.04. 19:51:44

Tényleg infarktusa volt ennek a köcsögnek?

Na, Isten nem ver bottal, geci....majd ha ráérek sajnállak.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2012.05.04. 19:58:10

ezt hetente egyszer, minden vasárnapra kéne, nem minden 2 napra!
nincs se idő, se kedv kielemezni a hülyeségeket

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2012.05.04. 20:03:20

amúgy egyre nagyobb hatalma van az orbanviktor.hu-s kádergyerekeknek, az utolsót maga a király fogja írni a blogra?
azért a pártban elég nagy nevek ezek, szerintem ezek a mandarinos-fiúk most már tényleg teljesen fidesz-gyerekek, szószerint, a szüleik párttagok, ahogy már korábban sejtettem.

hoplita 2012.05.04. 20:04:58

@Robinzon Kurzor:
Hülye vagy te...????
Azoknak még cigizniük sem szabad...

hoplita 2012.05.04. 20:12:19

@smalladam:
Ja...a zöld határon beszökdöső niggerek, meg a honfoglaló törzsek az egy kategória?
Meg a zapád fasza, Ádámka, az, bazmeg.:(

Kandeláber 2012.05.04. 20:55:35

@rotten biller: Egyébként mi bajod Gárdonyival?
Kahána Mózes jobb volt, ugye?

thetriggerhappy 2012.05.04. 20:57:33

@teknős:

te tényleg a mandiner hülyéje címért pedálozol?

kurvára sikongatnál ha hirtelen valamiért 17.századi jobbágy lennél egy hétre.

.Pierre Bezuhov. · http://www.youtube.com/watch?v=ddk-Q6hXvFk 2012.05.04. 21:22:36

@hoplita: jó meglátás, Móricka! majd ha a "niggerek" is lovon fosztják ki a városokat, akkor beszélhetünk kultúraimportról.

még hogy nincs bizonyíték a sötét anyag létezésére :)

.Pierre Bezuhov. · http://www.youtube.com/watch?v=ddk-Q6hXvFk 2012.05.04. 21:32:27

@thetriggerhappy: az örök jobbágy - még ha csak lélekben is! :)
mondjuk aristo biztos örülne, ha sok teknőse lehetne.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2012.05.04. 21:50:23

Bezu, legalább te olyan vagy, mint rég. Egy biztos pont a nagy semmiben legalább (röhög)

Bell & Sebastian 2012.05.05. 00:34:23

@Monte Christo cselédje: Mit ne mondjak, elég -ikus hangulatúra sikerült. És tudja mit, Gyurcsány a megelőző csapással nagy szívességet tett Orbánnak.

Sajnos a jogos kérdést, hogy hová tűnik el a fizetésünk háromnegyede, felülírja a még újabb, de hová tűnt a valódi munka?

Zsákos Frodó elvitte ezt is, nyilván.

Bell & Sebastian 2012.05.05. 01:16:36

@MézesRozi: Ez egy jó kérdés, hogy ki a _valódi_ elit?

Él-e még, hogyan telnek napjai, kigyógyult-e a tavaszi náthából, be tudott-e fizetni mindent időre áprilisban, hol műtötték a mamát, született-e gyerek tavaly a rokonságban, volt-e esküvő, meglett-e az ellopott biciklije, át tudott-e állni szárított lószar -fűtésre, látott-e már a héten karón celebet a tévében, ilyesmik.

Bazári majmokat, akik jó hátszéllel suhantak át a gyerekszobán, elitnek nevezni legalább akkora tévedés, mint a nyulat tartani az evolúció csúcsának, csak azért, mert a világ minden pontján sűrűn előfordul, legalábbis tökfödővé átlényegült állapotában.

Akkor ki is az elit? Jézus, a zsidók, vagy tán maga a hegy, ahonnan szólt hozzájuk? Ki volt ezek közül döntéshozatali helyzetben gazdasági, politikai, vagy akár kulturális értelemben?

Csakis az apostolok, mivel az övék volt a legnagyobb fokú szabadság, ami csak elképzelhető.

Az elit a szabad akaratú Új Ember, akit semmi esetre sem extrovertált, túlmozgásos frakcióvezetőként kell elképzelnünk, Rolexszal a csuklóján.

Hapcedli · http://gasztrojazz.blogspot.com 2012.05.05. 01:41:55

@Kandeláber: semmi extra, csak arra gondoltam, ha már felsoroltál pár túlmozgásos (bal)f*szkalapot, a Bartus is elfért volna köztük.

Bebes 2012.05.05. 03:32:21

Ez most egy Bayer 2.0 lett, talán a betegség miatt - mielőbbi gyógyulást kívánok neki.

(Bayer 1.0 = a penetráns; Bayer 2.0 = a kenetes)
nekem egyik sem jön be

teng-leng 2012.05.05. 04:28:42

Zsoltikám, hallgass a szívedre...

2012.05.05. 06:36:52

@Bell & Sebastian:
Igen. Amikor jó pár éve már besült a produkció, nos már akkor és ott ezt be kellett volna látni, és már akkor át kellett volna adni a rég kiszakadt kormánykereket a süllyedő hajón. Tekerje, aki akarja. Nemhiába mondják, hogy "nincs a világon nagyobb érték, mint a bölcs belátás". Már sokmindenen túllennénk. De még akkor is, meg azóta is megy a bizonygatás, hogy "az országos "szakdolgozattal" minden rendben!!!:-)))))))))".
Dehát mit lehet várni a kettes tanulóktól és az őket pszichikai bűnsegédként erősítő "csápolóktól".
(na, nem mintha ma nem pont ugyanez történne, ez nem polfüggő...)
Van egy norvég költő, Hans Magnus Enzensberger, ő írt egy verset "A látó" címmel. Így kezdődik:
"Győzedelmes lesz ügye a látóknak, a félszeműek vették kezükbe a hatalmat, s a vakot királlyá ütötték"....
Stb...
Így azonban a "java" majd csak most jön, és a nép bölcsességében lehet bízni, biztos, hogy mindíg a "jobbik" megoldást választja. Sajnos.
Ezen a technológiai soron végig kell gyalogolni, vérző orral, rogyásig. Ki tudja, meddig tart, és aztán végül óriási áldozatok után mely majdani totális diktatúra alá nyalhatjuk be magunkat ismét.
Nekünk a demokrácia úgy tűnik, még nem nagyon megy.

Azt írja, hol a "valódi munka"?
Igen. Hol? Mely intézkedés, szervezés mutat arra, hogy valami "jópofa", kivánatos, elérni kívánt, izgalmas, gusztusos kis országot szervezzünk magunk köré (lásd: Itália, ami önmagában a turizmusból megél....).
Nálunk? Nézze csak meg a "stratégiai projektekkel" megbízott, korábban már itt-ott kellően levitézlett személyek névsorát. Ugyan. Ők a biztos garancia arra, hogy nehogy bármi is történjen....
Mint régen, az öreg Kohn kuplerájában: Kérem, semmi problema, a státusz be van töltve....
Csak épp...

Jó hétvégét!

MézesRozi 2012.05.05. 07:53:31

@Bell & Sebastian:

látom, fejére esett egy kis dosztojevszkij:)) irigylem, ha azt gondolja, lehetséges Új Ember. és nem hiszem, hogy csak az lehet elit, aki nem jó hátszéllel suhant át a gyerekszobán, mint ahogy azt sem gondolom, hogy a túlmozgásos - rolexesek azok lennének.

ps. ne felejtse el, máté is apostol volt.:)

MézesRozi 2012.05.05. 07:58:15

@Bell & Sebastian:

válaszoltam, de elszállt. pedig sarkokból, innen-onnan kapargattam össze a morzsákat ezen a korai órán. valami dosztojevszkij meg máté apostol voltak benne:) hátha meglesz egyszer.

Kandeláber 2012.05.05. 10:00:42

@Hapcedli: Már tegnap megtörtént, de kösz.

ámbátor 2012.05.05. 16:12:08

@Bebes: Akkor mi volt a verziószáma a Kurír, a 168 óra illetve a Népszabó jó tollú szerzőjének?

homoródkarácsonyfalváért 2012.05.05. 20:21:00

@táltos: ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ, én meg arra gondoltam, hogy nem áramszünet kell ahhoz, hogy eltűnjön a digitális tudástár.
Hanem ebben a digitális tudástárban igen könnyen átírható - a múlt.
Sokkal könnyebben, mint a Sztálin fényképeket retusálni lehetett.

Bebes 2012.05.06. 04:01:24

@ámbátor: Érteni vélem, mire gondolsz (a M. Narancs jó tollú szerzőjét ki is felejtetted), de ezt én nagyvonalúan elkönyveltem az útkeresés ifjonti időszakának, és csak az érett szerzőben gondolkodtam:-)

I_Pista 2012.05.06. 08:13:58

Én infarktus nélkül is érteni vélem az ő hangulatát. Íme egy másik publicista a tengerentúlról ua. témában...
www.youtube.com/watch?v=8lEk0pm3FPI
Bayer Zsoltnak pedig jobbulást kívánok más csak merő önérdekből is, mert a cikke igen jó, úgy mit sok más egyéb cikke is az elmúlt néhány évben, nem szeretnék lemondani ezekről!
Tisztelet és Üdvözlet!

Alfőmérnök 2012.05.16. 23:02:57

"Hobó feltehetőleg nem is sejti, hogy sok-sok „jobboldali” alapvető életérzését sikerült összefoglalnia ebben a dalban (is)."

Mire alapozza a szerző ezt a feltételezését?
süti beállítások módosítása