Gender: az átlagpolgár rémisztgetése vagy több annál?
2017. március 10. írta: dobray

Gender: az átlagpolgár rémisztgetése vagy több annál?

gender_1.jpg

Kölcsönös kiborulás az eredménye annak, hogy az ELTE-n gender-szak indul. A képzés szakigazgatója az Indexen bizonygatja a szak létjogosultságát, Antoni Rita marxista doktorandusz a polgári Magyar Nemzetben akad ki Puzsér Róbert kiakadásán, Puzsér pedig válaszol neki; a Kettős Mércén Pető Andrea, Kováts Eszter és Weronika Grzebalska elemzi progresszívként a progresszív eliteket is kritikusan megközelítő szövegben, hogy miért is lett szitokszó a „gender”.

Elmondom, miért.

A magyarázat a genderkutatók szerint az volna a világban és hazánkban tapasztalható genderellenességre, hogy a jobboldali-szélsőjobboldali politika sikeresen leegyszerűsítette és félremagyarázta a gendert, nyilván egyes értelmezések szerint pusztán a politikai haszonért, más értelmezések szerint szimplán csak gyököttagyúságból. Fene tudja, melyik a rosszabb. A szociológia tanszékeken és jakobinus egyletekben fejcsóválva ülnek a forradalmárok: ezek nem értik, hiába magyarázzuk, nem akarják érteni. Az értetlenség legalábbis kölcsönös. 

Antoni Rita szerint nem látják a genderellenesek, hogy a feminista mozgalom milyen sokszínű. Kövér-Van Til Ágnes és Gregor Anikó szerint egymásnak ellentmondó elméleteket mosnak sokan egybe gender-elmélet címszó alatt; és leszögezik, hogy az ELTE-n „többet foglalkoznának a társadalmi egyenlőtlenségek, a szociálpolitika társadalmi nemi vetületeivel, illetve azokkal a rendszerszintű folyamatokkal, amelyek ezeket kitermelik. A rendszerváltás után Magyarországon a gazdasági liberalizmussal párhuzamosan a nemi egyenlőtlenségek területén is megjelent és uralkodóvá vált az individualista, emberi jogi megközelítés, amelynek keretein belül nagyon nehéz strukturális problémákat tárgyalni.”

(Eddig úgy tudtam, az individualizmus és az emberi jogi megközelítés szidása a konzervatívok privilégiuma, bár nem éppen azért, mert az egyenlőtlenségeket teremtene; lásd Alasdair McIntyre; és örülök, hogy a progresszió felfedezte magának az ember társadalmi beágyazottságát, habár ezt a konzervatívok már kétszáz éve, a francia forradalom ellenében megtették.)

Pető Andrea, Kováts Eszter és Weronika Grzebalska úgy látják, hogy már a „progresszív napirend” is beágyazódott a „neoliberális világrendbe”, ráadásul a törésvonalak nem (csak) ott vannak, ahol elsőre látjuk őket, pl. nem feltétlen az a kérdés, ki hisz az egyenlőségben és ki nem, hanem hogy ki milyen mértékben és milyen egyenlőségben hisz.

Antoni Rita a következőképp fakad ki: „Ugyan mi ördögtől való van például a kánonból kiszorított nőírók munkásságának feltárásában? Miért ne járhatnánk utána, hogy a nyelvhasználatunk, vagy éppen a média és a populáris kultúra miként jeleníti meg és termeli újra a nemi sztereotípiákat? Hol a probléma abban, hogy egy történészt foglalkoztat, a nők hogyan éltek? Miért ne lenne tudományos szempontból releváns, hogy a különböző korokban miként vélekedtek a nők oktatásáról? Miért ne lehetne leleplezni a mainstream filozófia férfiközpontúságát és ebből eredő részrehajlásait? Pontosan mi a gond azzal, ha megnézzük, hogy egy-egy szociálpolitikai intézkedés vagy költségvetési döntés hogyan hat a férfiakra és a nőkre? Ezekhez hasonló kérdésekre keresi ugyanis a választ a gender studies – aminek szerteágazó témáival a fundamentalista-konzervatív eredetű (és szélsőjobbos érdekektől sem mindig mentes) lejárató ideológia helyett érdemes például a Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat vagy a teljes hazai bibliográfiát tartalmazó Nővértéka – Nőjogi és Gender Tudástár böngészése révén ismerkedni.”

A gender hazai akadémiai képviselői sok esetben frusztrálódnak és kiábrándulnak, ami miatt ilyen (hogy is mondjam) ellentmondásos megítélés alá esik szakterületük, és félreértve érzik magukat. Kövér-Van Til Ágnes úgy látja, „a félreértéseknek megágyaz, hogy az ultrakonzervatív oldalon tudatos jelentésépítés is előfordul”. Na hát, szörnyű! Meg ugye, a baloldalon sosem szoktak jelentéseket építeni. Áh, nem, nem ezért fasisztáznak sosem.

Kezdem a végén, a legfontosabbal, s utána lesz pár megjegyzésem a leegyszerűsítéssel, félreértéssel és jelentésépítéssel kapcsolatban.

A radikális gender házhoz jön?

A legfontosabbal kapcsolatban Gregor is rátapintott valamire, amikor az Index szerint megjegyezte, hogy „azonosítják a gendertémát például kizárólag a szexuális kisebbségek egyenjogúsági törekvéseivel, mivel ez szálka a többségi társadalom szemében, és valóban vannak olyan emberi jogi szempontból vitatható témák – mint például a nemi identitásukkal nem azonosuló gyerekek korai hormonkezelése – amivel könnyű rémisztgetni és mobilizálni az átlagpolgárt.”

Nos, én azt nem értem, miért is csodálkoznak a fent idézett szerzők azon, hogy a többség ezzel azonosítja a gendert. Alább kifejtett okokból a gender tanszéken, valamint a témának szentelt egyleteken kívüli polgároknak kisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy szétszálazzák a szétszálazhatatlant, és azzal töltsék idejüket, hogy visszafejtsék, most akkor ki pontosan mit is akar és mit képvisel, ki a mérsékeltebb, ki a radikálisabb. A progresszió által sikeresen tematizált médiából ugyanis – főleg Nyugat-Európában és főleg Amerikában – naponta jönnek a hírek az „egyenjogúsági küzdelemről”, ami szerintem elválaszthatatlan a gender-elmélet(ek)től, akármilyen ágas-bogasak is azok.

Elhiszem, hogy a „társadalmi nemek” régimódi tanulmányozói szakmányban írják a nagyszerű könyveket a nők történelmi szerepéről, de az elnyomás ötszáz évvel ezelőtti formáinál és a nagy női alakok precíz bemutatásánál a többséget jobban érinti az, hogy a lányának együtt kell-e öltözködnie egy esetleges, magát Barbie-nak képzelő fiúval a tesiterem öltözőjében, annak ellenére, hogy utóbbinak minden kétséget kizáróan fütyije van (és eme korban amúgy is utálják egymást a lányok és a fiúk); meg hogy ha bárkit meglát, akkor ránézésre szólíthatja-e uramnak vagy hölgyemnek, vagy beperelik ezért, mint a minap történt Kanadában.

Az nem igaz, hogy a „gender studies” erről nem szól, vagy hogy „gender-elmélet” nincs is, csak mert olyan sokszínű. A gender ugyanis erről is szól. A radikális gender is gender. (Aki olvasott már Shulamith Firestone-t, annak nem lesznek kétségei; de ha tehetik, kerüljék el a kanadai hölgy írásait.)

A valamiféle „transzjogok” és hasonlók érvényesítésére vonatkozó extrém példák nem önkényesen kiragadottak és nem esetlegesek. Ez egy tendencia. Teljesen érthető, hogy a lenézett többség ezt látja csak a genderből, és ezt azonosítja vele. Mégis van abban valami pikáns, hogy Gregor ugyanazon az Indexen lamentál a gender studies transznyomulással való azonosításán, amely Index szinte már hetente hoz megható, szívszorító sztorikat magyar transzok küzdelmeiről. Ennyit az átlagpolgár ijesztgetéséről. (Én a pszichológust és a reparatív terápiát ajánlanám megoldásnak. A nemváltó műtétek rosszul végződnek.)

Én készséggel elhiszem, hogy elméletben és logikailag egy árva gender tanszék felállítása nem vezet ahhoz, ami Amerikában folyik az egyetemeken (ez ügyben bármikor érdemes egy pillantást vetni a The College Fix tetszőleges cikkére). Bizonyára elképzelhető, hogy egy gender tanszéken kizárólag nőtörténelemmel és a nemi szerepek alakulásának vizsgálatával foglalkoznak, és még szocialista kormányok idején is elutasítják a kísértést, hogy egy jól megfizetett szakértői tanulmányban a nemváltó műtétek állami finanszírozását javasolják a minisztériumnak. Nekem mégis az az érzésem, hogy ha bárkit megkérdeznék egy ilyen tanszék környékén, biztos, hogy legalábbis erkölcsi támogatásáról biztosítaná a Háttér a Melegekért és hasonló szervezetek stratégiai pereskedéseit a melegpárok örökbefogadási lehetőségéért (jelentésépítési erőfeszítésből nem nevezzük jognak), ahogy mindenféle LMBTQSTB-törekvések vallásszabadságra és vállalkozási szabadságra alapozott elutasítását is a rejtett homofóbia megideologizálásának tekintené.

Az az ember érzése, hogy ha jön a gender tanszék, a szomszédban hamarost nyílik egy safe space szoba, ahol már titokban, sérelemmentesen összegyűlhetnek a tanszék, a Transzvanilla Egyesület és a magzatot szövetdarabként definiáló Patent Egyesület aktivistái, hogy ellentéteiket félretéve az amerikai és kanadai példák magyarországi adaptálásának stratégiáját. Tőlem lehet tanszék, de amit érteni kell, az az, hogy akiknek nálam felkészületlenebb a gyomra a genderre, nehezen hiszi, hogy a „gender-csomag” nem egészben érkezik. Hogy lesz megállás; tanszékkel vagy anélkül, mindegy. (Őszintén szólva én is nehezen hiszem, de úgy gondolom, erről a legkevésbé a leendő tanszék tehet.)

Természetesen biztosra mondani jövőbeli dolgokat sosem lehet, a szkeptikus idegenkedők tehát nem tudják bizonyítani igazukat Earl Babbie szociológiai módszertankötetének javallatai alapján készült kutatásokkal, felmérésekkel és statisztikákkal, zsigeri ellenreakciójuk történelmi példákból táplálkozik a francia forradalomtól Leninéken át Kanadáig, és épp azt szeretnék elkerülni, hogy öt év múlva elsuttoghassanak egy diadalmas „megmondtam”-ot a kocsmában, miután sikerült genderneutrálisan megszólítaniuk a kétséges nemi identitású csapost, aki ezért nem perelte be őket, sőt sört is adott nekik. (Máig nem tudják eldönteni a történészek, hogy a francia forradalomban a jakobinus diktatúra szükségszerűen következett-e be vagy elkerülhető lett volna. Ez intő jel minden ellenforradalmárnak.)

A legijesztőbb számomra az, s ez teszi valószínűvé a teljes genderlavina lecsúszását magyar portánkra, hogy megint előkerülnek világmagyarázatként a strukturális egyenlőtlenségek (az egyenlőtlenségek csak strukturálisak lehetnek), nemi sztereotípiák, mint eleve rossz és megalapozatlan dolgok, amiket nyilván el kell törölni a föld színéről. Ezek az előfeltevések, ez a világszemlélet eleve implikálja a többé-kevésbé radikális világátalakító terveket, amelyek miatt igaza van Puzsérnak, amikor arra figyelmeztet: „a kommunisták és a nemzetiszocialisták is számtalanszor elmagyarázták, hogy ők csak egy humánusabb világot akarnak berendezni, csak a történelmi igazságtalanságokat kívánják orvosolni.”

Ultrakonzervatív ellentámadás? Avagy Molotov jelentést épít

Így is van azonban még probléma. Az egyik a Kövér-Van Til Ágnes-féle „ultrankonzervatív jelentésépítés”. Önáltatás csupán valamiféle csúnya, tudatos politikai manipulációnak tekinteni azt, hogy annyi sok ember nem kér ebből a gendercsemegéből. Én csak üdvözölni tudom, ha a jobboldalon jelentésépítés zajlik, épp ideje volt, hogy politikai hatékonyságban, vagy még inkább kulturális harcmodorban felzárkózzunk a baloldal mögé. De van egy rossz hírem: az ellenzők többsége komolyan úgy gondolja, nem kér a genderből, nem csak azért, mert így szerezhet szavazatokat.

Meg hát már bocsánat, de bagoly mondja verébnek, hogy nagy a feje. Jelentésépítés bűnében évszázados történelmi privilégiumokkal rendelkezik a baloldal, ami amúgy is, ugye, konstrukcionista (ezt a szót sem szabadna publicisztikában használni, mea culpa). Majd pont nem azok fognak jelentést építeni, akik újra akarják formálni a világot. Az ultrakonzervatívozás nem jelentésépítés és ellenségkép-alkotás?

Például nyilvánvalóan semmi köze a jelentésépítéshez az ellenfél fasisztaként való démonizálása. Vagy annak, hogy folyamatosan tágítjuk fogalmaink definícióját, a homofóbét, rasszistáét, szexistáét, meg idétlen új fogalmakat találunk ki frissen felfedezett, állítólagos nemi identitásokra. Molotov is megmondta, fasiszta az, akit a szovjet kommunisták annak gondolnak.

A jelentésépítéshez a progressziónak még hivatalos kifogása is van (racionalizálja azt, mondhatnám), hiszen, ugye, úgysincs semminek esszenciális jelentése, a nyelv csak töredékesen referál a külvilágra, következésképp jelentések dekonstruálhatóak és konstruálhatóak. És akkor még az „ultrakonzervatívok” építik a jelentést, az ész megáll, hang bennakad, lehelet megszegik.

A tudományos kutatók sirámairól

Az összes idézett szerzőnek igaza van abban, hogy semmi rossz nincs abban, ha a nők történelmét is vizsgálat alá lehet venni. Annyi történeti minitanszék van például az ELTE-n, hogy némelyiknél akár még relevánsabb is lehet a nőtörténelem. A szociálpolitikák vizsgálatával sincs baj, ahogy az is dicséretes, ha egyenlő munkáért egyenlő fizetés jár (bár egyáltalán nem biztos, hogy ezügyben rosszul állunk, csak a tétel hangoztatói rossz helyen vizsgálódnak), nagyszerű a részmunkaidős távmunka is lehetősége is, meg a szülés- és családbarát munkahely. Mint a Félreértett gender című szösszenetemben már leírtam, vannak közös pontok, ahogy Kopp Mária munkássága is mutatja.

Nincs kétség afelől sem, hogy a feminizmus, az LMBTQSTB-mozgalom és a posztmodern igen szokszínű, valamint egymásnak ellentmondó irányzatok is akadnak benne. Első, másod- és harmadgenerációs feministák, szemben az „esszencialista” transzneműekkel, identitásépítő feministák és Judith Butler-féle radikális konstrukcionisták, akik szerint még senki nem bizonyította, hogy a „biológiai nem” sem pusztán nyelvi lelemény. Elméletek, gyakorlatok, stratégiák és taktikák ütköznek, interszekcionálnak egymással, találkoznak mint billiárdgolyók és pattannak le egymásról, találkoznak össze a végtelenben vagy épp keresztezik egymás útját. Mindenki csiszolgatja a maga kis világnézetét, elméletét, aztán valahogy meg is akarja valósítani.

A fent idézettek egytől egyig fiatalabb-idősebb akadémiai-egyetemi személyek. Az időseknek nyilván nem mondok újat, a fiatalabbaknak úgy látom, igen: nem csak a wannabe gender tanszék kollektívája érzi úgy, hogy félreértik és leegyszerűsítik. Ez egy általános professzor-életérzés, és nem kell hozzá egyáltalán progresszívnek lenni, nem kell tudatosan sátánkodó ultrakonzervatívokat látni mögé: maga Arisztotelész és Platón is leegyszerűsítve, félreértve érezné magát, ha hirtelen szélesebb tömegeket érdekelni kezdené a munkásságuk. Sőt általában az akadémiai szférában attól kezdve minden művet, elméletet félreértenek és leegyszerűsítenek, hogy az első vevő megveszi vagy kölcsönadják az első kollégának átnézésre. Ez az akadémiai munkálkodás velejárója. Ha eljutunk szélesebb tömegekhez, esetleg sikeresen befolyásoljuk a politikát (márpedig a gender-elmélet hirdetői ezt teszik), óhatatlanul félreértések és leegyszerűsítések áldozatai leszünk. Nem kell ehhez semmiféle „backlash”.

Az akadémiai ember tipikus reakciója, hogy egy rakat művet ajánl olvasásra azoknak, akik mocsárba rántják, aprópénzre váltják dédelgedett, csiszolgatott gyémántját, ahogy Antoni Rita is ajánlja a „Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat vagy a teljes hazai bibliográfiát tartalmazó Nővértéka – Nőjogi és Gender Tudástár” böngészését a felvilágosulatlanoknak.

Én nem mondom, hogy Antoni Rita ne joggal ajánlgatna olvasnivalót nekünk, de azt ajánlom, barátkozzon meg a gondolattal, hogy a többség sosem fogja elolvasni ezen obskurus nevű folyóiratokat, ahogy kevésbé obskurus nevűeket sem fog. És nem csak az akadémiai szférán kívül fogják leegyszerűsíteni meg félreérteni, hanem azon belül is, minthogy senkinek sincs ideje és energiája az összes tudományterületen állandóan minden újdonságra és árnyalatra kiterjedően tájékozódni. Még akkor sem, ha igénye lenne rá.

És főleg félre fogják érteni, le fogják egyszerűsíteni az olyan teóriákat, amelyek fogalomkészlete a köznapi szóhasználattól radikálisan eltér, karakteresen tudálékosnak és nagyképűnek hat, valamint érthetetlen. Nem, ezt nem lehet oktatással megoldani, én lennék az első, aki börtönt vállalva kivenném a gyerekemet az iskolából, amint feltűnik a tankönyvekben az „interszekcionális” kifejezés (örök szerkesztőségi kedvencünk egyébként a „hermeneutika”).

Sajnos ez ügyben egyes tudományágak privilégiumokkal rendelkeznek másokkal szemben, bár nem tudom, hogy ez a kapitalista elnyomás következtében alakult így, esetleg veleszületett előjogokról van szó (én esszencialista, biologista és rasszista vagyok, szerintem ugyanis egyes tudományágak könnyebb érthetősége a dns-ükbe van írva, genetikai eredetű): a történelem például egész közérthető, a politikai relevanciája mellett talán ez a másik ok, amiért oly népszerű. Az egy fokkal nehezebb helyzetben lévő pszichológia is el tudta intézni a közérdeklődésre való tekintettel, hogy befogadható fogalmazványokban népszerűsítsék eredményeit. Az még vizsgálat tárgya, hogy a gender studies hátránya veleszületett, vagy esetleg leküzdi..

(Javaslom vizsgálat tárgyává tenni, milyen privilégiumai vannak a genderkutatóknak a Antoni Rita-féle folyóiratok hozzáférését tekintve; szubsztanciális egyenlőtlenségre gondolok, amit úgy lehetne orvosolni, hogy idejük egy részét odaajándékozzák a laikusoknak, legyenek azok természettudósok vagy kétkezi munkások, hogy ők is egyenlő mértékben részesedhessenek eme áldásokból; az idő átadására és elfogadására mindkét felet törvényben, büntetés terhe mellett kell kötelezni, a puszta ingyenes, netes hozzáférés csak formális egyenlőséget hoz létre).

Van-e genderideológia?

A tudományos világ képviselői, dolgozzanak gender tanszéken vagy valamely másikon, állandóan megsértődnek, amikor a médiában valaki szerintük pontatlanul használja szívük csücskének fogalmait. De ez már csak ilyen, tudományos terminus technikusok sosem fognak gyökeret verni a médiában, és egy szerkesztőnek sem fogja a gyomra megemészteni a felhasználásra javasolt pontos, de érthetetlen, hosszú és kitekert szakkifejezéseket (számomra már a „társadalmi nem” is túlságosan mesterségesen hangzik, nem épp egy jól sikerült magyarítás, és ez a magyarítási sikertelenség halmazati hátránya az egész vonatkozó tudományágnak). Én sem tudom, hogyan nevezzem röviden és frappánsan a jelenséget, genderideológiának, gender-elméletnek, gender studiesnak, vagy csak gendernek; mert azt mégsem írhatom, hogy „a társadalmi nemeket vizsgáló elméletek összessége”, amihez még tenni kéne egy lábjegyzetre utaló csillagot is, az apróbetűs részben kifejtve, hogy azok ellent is mondhatnak egymásnak. (Oakeshott-szeminárium, kezeket fel, ki látott már konzervatívokat, akik sosem mondtak ellent egymásnak?)

Jelentem, a közbeszéd sosem fogja magáévá tenni a tudományos beszédmódot. És mivel az újságírás a gyors megértésre és a közérthetőségre törekszik, ezért a média sem. És nem, ebben nem a közbeszéd, a hétköznapi szóhasználat, a média vagy a lusta emberek a hibásak. A tudományos beszédmódnak megvan a maga relevanciája, de a természetes az mégiscsak a hétköznapi nyelvhasználat. De már így is túlmagyaráztam.
De mint írtam, maga az akadémiai szféra sem mentes a leegyszerűsítésektől és félreértésektől, s erre épp maga a gender studies az egyik legjobb példa. Ha általánosságban és elméletben tudomást is vesznek képviselői a „jobboldal”, az „ultrakonzervatívok” vagy épp a „neoliberálisok” sokszínűségéről, törésvonalairól, mégis egy tömbnek kezelik azt: fasiszták (tisztelet a kevés kivételnek).

Mi, itt a Mandineren, például rengeteget tudnánk lamentálni a konzervativizmus félreértésén, leegyszerűsítésén, és hatalmas, reakciós olvasmánylistát tudnánk Rita figyelmébe ajánlani Burke-től Oakeshottig, de Maistre-től Reginald Garrigou-Lagrange-ig (ő meg ki a fene?). Ehelyett inkább azt ajánljuk, nézzen gyakran South Parkot (klerikális helyett vulgáris reakció) és ismerkedjen a Hjernevask (Agymosás) norvég sorozat részeivel a neten.

Azért mégiscsak pikáns az is, hogy ha a gender-elméletet mainstreamingeli a média, ami gondolom cél volt, végre a figyelem középpontjába kerülnek, mennyi tudósnak álma ez, hogy a kutatási témájában legyen tüntetés Washingtonban meg felvonulás Budapesten, és azt közvetítse a CNN, akkor utána az amúgy túlnyomórészt támogató hangvételű média keltette hatáson lamentálunk, hogy az nem is az, aminek látszik, a transzjogok nem igazi gender-elmélet. Hát akkor mi?

*

Végezetül, mielőtt bárki megkérdezi, hogy miért foglalkozunk ennyit ezzel a dologgal, ha amúgy nem szeretjük: pont azért, mert nem szeretjük. Ha nem tetszik a gender-cucc, ne olvasd, mondhatnák, de ez pont olyan volna, mint gendertudósnak azt mondani: nem tetszik az egyenlőtlenség vagy a szélsőjobb állítólagos előretörése? Ne foglalkozz vele!

Az új tanszéknek azért sok sikert kívánunk, az tehet a legkevésbé bármiféle, eddigi genderőrületről és gendertől való idegenkedésről, reméljük, Slachta Margit képe fog lógni a tanszékvezető irodájának falán. Bár erőst meg vagyunk győződve róla, hogy előbb-utóbb mégiscsak lesz egy naugyénk.

Maradok ultrakonzervatív tisztelettel.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr7512318859

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Szindbad 2017.03.10. 09:18:48

Mi fognak tanulni a genderszakon?

Bell & Sebastian 2017.03.10. 09:21:59

Megint mennyi háromnevű júdó, és egy sem -né. Nem jutott babkaró?

A választott társadalmi nem fogalma foglalkozásnak indult, életmód lett belőle, majd szexuális deviancia, most már oda fúvódott az ökör, hogy világnézetünk alapjai.

Valóban kellene egy ellen-stúdium, ha már kozákostorral tilos verni őket. Ami nem lesz, mert nyulak nem vezetnek tankot.

IdomitottFoka 2017.03.10. 09:28:08

@Szindbad: A gender szakon azt fogják tanulni, hogy a társadalomban hogyan változtak és változnak a társadalmi (nem biológiai) nemi szerepek. Már amennyiben a feministák meg arrogáns semjének nem ugranak bele két lábbal és söprik félre a gender-tudományt, hogy vmi gender ideológiát pakoljanak a helyére. Mondjuk a szerző is megvárhatná, hogy kiderüljön mi lesz és csak utána lenne okos.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.03.10. 09:29:34

Egy dologban igaza van Ritának: sokféle feminizmus van.

A klasszikus feminizmus mégcsak nem is rossz, csupán azt akarta, hogy ne legyen a politikai és polgári jogokban eltérés nemi alapon.

A modern feminizmuson belül pedig a fő irányzatok: konzervatív, liberális, marxista.

A konzervatív a legnormálisabb, gyakorlatilag a klasszikust folytatja, azaz nem harcol a nemek természetes különbözősége ellen.

A liberális feminizmus a legrosszabb, az gyakorlatilag tagadja a nemeket, azokat valamiféle társadalmi konstrukcióknak tekinti.

Félúton van a 2 között a marxista feminizmus, mely kiegészíti a marxizmust azzal, hogy nők mint nem egy külön elnyomott réteg.

Szindbad 2017.03.10. 09:30:00

@IdomitottFoka: Nincs valahol valami tanterve?

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.10. 09:39:38

@MaxVal BircaMan ELEMZŐ: A liberális és a marxista feminizmus is egyetért abban, hogy a nők elnymott réteg. Azaz mindekttő hisz az elnyomó patriarchátus mítoszában.

Conchobar 2017.03.10. 09:49:40

Zoofilológia tanszék mikor nyílik? Én szívesen nézném azt, hogy jegesmedvék basszák a modern feministákat és genderológusokat

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.10. 09:50:28

@Szindbad: Gender Studiest már jó ideje tanítanak Szegeden.
gender.ieas-szeged.hu/

Ha bele akarsz kóstólni, mekkora paranoid agymenés az egész, ajánlom figyelmedbe ezt a beszámolót egy ilyen konferenciáról:
nokert.hu/p-20161014-2205/1540/6/uton-ter-neme-es-nemek-terei-genderkonferencia-szegeden

Szindbad 2017.03.10. 09:55:34

@Disznóvári: Nem érdekelnek vélemények, tények érdekelnek, egy tanterv érdekelne.

Sir Galád 2017.03.10. 10:13:14

Megint hiszti a semmiért...Kérlek magyarázd el a semmit...

pitcairn2 2017.03.10. 10:16:48

@MaxVal BircaMan ELEMZŐ:

az efféle neomarxista picsogás kapcsán tessék időjelben használni a "liberálist", mivel az újbeszél virágnyelven az efféle "liberális lényegében neomarxista...

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.03.10. 10:17:23

@Disznóvári:

Ez így igaz, viszont a marxisták legalább nem tagadják, hogy a nők nem férfiak, s nem akarják egybemosni őket.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.03.10. 10:22:15

@pitcairn2:

Ezzel mélyen nem értek egyet, de erről már beszéltünk veled többször is.

Te támogatod a klasszikus liberalizmust, pl. jó a véleményed Kossuthről, s ezért akarsz antinómiát látni a klasszikus és a modern liberalizmus között.

Természetesen én sem tagadom, hogy van köztük eltérés, de én nem látok olyan cezúrát köztük, mely indokolttá tenné a te antagonisztikus képzetedet. Számomra a modern liberalizmus nem ellentéte a klasszikusnak, csupán logikus következménye. Kicsit sarkítva: ha Kossuth ma élne, részt venné a homokbüszkeségi meneten és Gyurcsányra szavazna.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2017.03.10. 10:25:40

Hosszú cikk. Leegyszerűsítve: nem rossz. :) De a genderszak-ügy vihar a biliben, ettől semmi sem fog változni. Hálistennek. :)

Tata86 2017.03.10. 10:26:43

Ez az írás olyan szinten hemzseg az érvelési hibáktól, hogy szinte érdekele a genderisták igazsága. Szinte.

pitcairn2 2017.03.10. 10:36:35

egyébként meg miért finanszíroznak közpénzből efféle diplomás munkanélküli, illetve "kilóra megvehető hivatásos mozgalmár" képzőt?!

pitcairn2 2017.03.10. 10:38:48

@MaxVal BircaMan ELEMZŐ:

már Kossuth esetében is remegett a léc...

a magam részéről Széchényi pártján állok az akkori események megítélésében...

egyetlenegy valódi klasszikus értelemben vett forradalom volt az pedig az amerikai függetlenségi háború

pitcairn2 2017.03.10. 10:43:01

@MaxVal BircaMan ELEMZŐ:

a modern "liberalizmus" masszívan kollektivista (azaz pozitív szabadságjogokat követel) és mint ilyen mélyen antagonisztikus viszonyban áll a negatív szabadságjogok mentén síkraszálló, individualista klasszikus liberalizmussal

ez a gender-szak meg maga a neomarxista förtelem

pitcairn2 2017.03.10. 10:46:53

@Szindbad:

a frankfurti iskola tanait azaz "kulturális marxizmust"...

Frankfurt School
en.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_School

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.03.10. 10:47:22

@pitcairn2:

Függetlenségi háborúknál nehézkes az ügy, hiszen az ideológia keveredeik egy közösség szabadságvágyával.

Pl. a vietnámi háborúban a komcsik győzelme nem értekelhető a marxizmus győzelmeként, mivel hatalmas szerepet játszott - teljesen marxizmusfüggetlenül - a vietnámi nép vágya az amerikai gyarmati iga levetésére.

pitcairn2 2017.03.10. 10:58:07

@Szindbad:

tonnaszám találhatsz bárhol effélét...

Gender studies
en.wikipedia.org/wiki/Gender_studies

Robinzon Kurzor 2017.03.10. 11:39:11

Ez poszt jórészt arról a néhány rácsodálkozásról szól, amikor a szerző egy-egy röpke pillanatra levette szemellenzőjét és döbbenten konstatálta, hogy korlátolt világlátásának szereplői nem feltétlenül vannak azon az állásponton, amelyiken a CÖF-brossúra szerint lenniük kellene.

Mondjuk vicces mellékszál, hogy az dzsenderellenes szellemi szabadságharcot Balog emberminiszter egy "Nőként élni jó" nevű konferencia férfi előadójaként hirdette meg.

Amúgy meg lehet tudni, hogy pontosan mit tanítanak ezen a dzsender mesterképzésen?
Szóval, hogy miről van szó úgy konkrétan?

pitcairn2 2017.03.10. 12:51:30

@Robinzon Kurzor:

több száz efféle kurzus van külföldön szóval nem nehéz megtalálni az ihlet forrásait

nekem ez jött először le a neten...

www.manchester.ac.uk/study/masters/courses/list/01167/ma-gender-sexuality-and-culture/course-details/

de százával találhatsz még komplett képzési terveket

gender master degree
https://www.google.hu/search?q=gender+university+course&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=fpLCWJmnLYWsUfy9nJAL#q=gender+master+degree&*

pitcairn2 2017.03.10. 12:53:42

@Robinzon Kurzor:

mondjuk itt van egy jó nevű egyetemről (London School of Economics) származó képzési terv

MSc in Gender
www.lse.ac.uk/resources/calendar/programmeregulations/taughtmasters/2016_MScGender.htm

az MA kurzusok még ennél is gagyibbak...

Pelso.. 2017.03.10. 12:55:22

Talán komolyabb társadalmi vitát, későbbiekben meg elismerést váltana ki egy "a közpénz metamorfózisa nemközpénzzé szak" beindítása.
Az eddigi gyakorlati példákból könnyen kreálható tananyag, több félévnyi.

pitcairn2 2017.03.10. 13:04:24

@MaxVal BircaMan ELEMZŐ:

megjegyzem a mai "liberálisok" által képviselt polgárpukkasztó szabadosság egyáltalán nem volt idegen az orosz forradalmároktól

Secret history of sex in the USSR - Searching for the Truth
www.youtube.com/watch?v=FfNibO4aTDY

csak a "vaskalapos" Sztálin vetett véget ennek...

Robinzon Kurzor 2017.03.10. 13:28:22

@pitcairn2:

Engem ez még egyesével is alig érdekel, de százával semmiképpen.

Viszont megnyugtató érzés látni, hogy az ELTE dzsender szakáról úgy van itt sokaknak kész véleménye, hogy nem tudjuk: mi is a tanagyag.

pitcairn2 2017.03.10. 13:31:04

@Robinzon Kurzor:

ezt a felhajtást nem itt kezdték az ELTE csak követi az alaposan kitaposott ösvényt...

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.03.10. 13:37:19

@pitcairn2:

Igen, ez így igaz. De az csak a szabad szexet és hasonló dolgokat jelentette, a homokosság normativizálását vagy a nemek tagadását a legvadabb leninisták ls kiröhögték volna.

pitcairn2 2017.03.10. 13:55:15

@MaxVal BircaMan ELEMZŐ:

"The initial Russian Soviet criminal code contained no criminalization of homosexuality as the subject was omitted."

en.wikipedia.org/wiki/LGBT_history_in_Russia#LGBT_rights_following_the_Revolution:_1917.E2.80.931933

Robinzon Kurzor 2017.03.10. 13:59:46

@Jean Sol Partre: "Balog miniszter nőként él??? "

Hová gondolsz?!

Ő csak megmondja a nőknek, hogy miért jó nekik! (Hiszen enélkül honnan is tudhatnák?)

Jakab.gipsz 2017.03.10. 14:41:43

Gender szakot ott indítanak, ahol dr. Szöszire, Heller Ágira, Soros Györgyre van bízva a tudomány.

Gyanítom dr. Szöszi közöttük a legértelmesebb, mert csak egy mese alak, ezért a tudomány-filozófiai kompetenciája is jelentősebb.

annamanna 2017.03.10. 14:49:52

Ez rettenetesen hosszú, nem bírom most végigolvasni, röviden azt gondolom, ennek az egész gondolatmenetnek egy haszna van - amíg az a hozzáállás, hogy a "nők a Vénuszról, a férfiak a Marsról valók", addig semmilyen problémát nem lehet megoldani, csak akkor, ha valamennyire közelítjük egymáshoz a két nemet, pontosabban, ha valamilyen szinten eltekintünk a nemi különbségektől.
Ez már csak azért is hasznos gondolatmenet, mert tiszta sor, hogyha a földön nem lennének nők, csak férfiak, akkor is nagyon hasonló problémák alakulhatnának ki, mint most, mert akkor is volna erőkülönbség a férfiak között, és az erősebbek elnyomnák és megaláznák a gyöngéket, mint mondjuk Nemecsek Ernőt a Pál utcaiak. Nemecsek Ernő problémája a nők problémája, és a megoldásnak is nagyjából hasonlónak kell lennie; ez tehát valamennyire független a biológiai nemektől.

Herr Schnapsidee Lieferant 2017.03.10. 15:47:53

már csak egy kérdés maradt: genderkorrekt wc-k miatt kerül duplájába a stadion?

Robinzon Kurzor 2017.03.10. 16:00:26

@Herr Schnapsidee Lieferant:

Fogadjunk, hogy dobrayéknál otthon már évtizedek óta gendersemleges wc-k vannak!

Conchobar 2017.03.10. 16:30:11

@annamanna: "az erősebbek elnyomnák és megaláznák a gyöngéket" - Azért ne akarjuk már erőltetni ezt az elvannak nyomva dolgot, mert ez oda fog vezetni, hogy ott is elnyomást fogunk vizionálni, ahol nincs is. Itt van például a parlament összetétele. Azt vizionáljuk, hogy ebben a kérdésben rettenetesen el vannak nyomva a nők, mert a számarányukhoz képest kevesen vannak a parlamentben. A lakosságban mért számarányukhoz képest. Csakhogy nem ezt az arányt kellene tekintetbe venni, hanem azt, hogy politikával behatóbban foglalkozók hányad része nő. Azaz, nem holmi elnyomás miatt alacsony nők aránya a parlamentben és kormányban, hanem a nők politika iránti érdektelensége miatt

annamanna 2017.03.10. 17:05:55

@Conchobar: Amit írsz, téves logika. Sokkal célravezetőbb, ha megfigyeled azt, amit Molnár Ferenc írt: Nemecsek Ernő egyáltalán nem törekedett vezető pozícióra, neki semmi gondja nem volt azzal, hogy közlegény. Eszébe sem jutott emiatt felháborodni, és bármivel megbízták, örömmel megcsinálta - azért, mert neki elsősorban a KÖZÖSSÉGi élmény volt fontos, és ez a gondolkodás jellemző a nőkre is, akik - és ez nyilvánvaló biológiai eltérés a férfiaktól - eleve szociális létre születtek, ha magukra gondolnak, általában nem pusztán magukra gondolnak, hanem arra, hogy milyen szerepet töltenek be egy (mikro)közösségben. A nő általában véve arra született, hogy maga köré szervezzen/teremtsen egy közösséget, ez biológiai tény.

Nemecsek ilyen szempontból nőies a regényben, mert neki is ez a legfontosabb: a közösség összetartása, és minden, amit csinál, azt egy közösségért teszi, nem a saját ambíciójáért.
Ha nem lennének nők, akkor is lennének (és vannak is) ilyen férfiak; ők alulmaradnak a pozícióharcban, mert nem is tülekednek érte; aki pedig alulmarad, az "annyit is ér" és csicskáztatható, leköphető, bántható.

Ennek nem az a megoldása, hogy mindenki adja fel a szociális késztetéseit; sokkal inkább megfontolandó, hogy aki szociálisabb lény (nemtől függetlenül), az miképpen tud a maga erősségeire támaszkodva talpon maradni a "vadak" között, akik az embert is állatias ösztönlénynek tekintik, és a természetjogra hivatkoznak, amikor a gyöngébbeket, szelídebbeket, alárendelődőbbeket eltiporják.

Hasonló archetipikus figurának látom a hobbitokat; "Kuszaszem" számára természetes késztetés, hogy a Megyét kizsákmányolja, mert ő az erősebb, és ezért joga van hozzá. Mit tehetnek a hobbitok? Sose lesznek se olyan erősek, se olyan vadak és harciasak, mint az orkok, egyáltalán nem is akarnak olyanok lenni. Hogyan tudnak életben maradni, hogyan képesek az érdekeiket érvényesíteni? Hogyan lehetséges elkerülni a totális rabszolgaságot és kiirtást?

Egy csomó helyzet van, amiben óriási az erőegyenlőtlenség, és hasonló a dilemma, hogy mit tehetnek a gyöngébbek magukért, hogyan képesek elérni, hogy az erősebbek ne nyeljék el őket.

Én ebben látom az értelmét annak, hogy a "gendertudomány" eltekint a nemiségtől - de ami engem illet, szerintem ebből baromság egyetemi szakot szervezni, nem látom semmi értelmét.

Gendertől függetlenül is belátható, hogy általános probléma az erőegyenlőtlenség; és az is, hogy valójában az erősebbeknek sem érdeke, hogy kicsinálják a gyöngébbeket. De ezt hogyan lehet velük beláttatni? Attól, hogy valaki erős, még nem lesz okos. Na persze attól sem lesz okos valaki, ha gyönge.

Itt nem elég a "társadalmi szerződés", és az sem elég, ha az erőseket folytonos előnyadásra kötelezik, és a gyöngék elérik, hogy a gyöngeségükre hivatkozva követelőzhessenek.
Az sem célravezető, ha a gyöngék hazugsággal, ravaszsággal manipulálják az erőseket, és titokban elveszik tőlük, ami nekik kell.
A valós megoldás az, ha az erős teljesen biztos abban, hogy nekik szüksége van a gyöngére, mert az olyasmire képes, ami nélkül ő maga is sokkal gyöngébb és erőtlenebb, mint vele együtt. Tehát ha a speciális képessége miatt látja magával egyenrangú félnek a gyöngét.
Nemecsek Ernő a regény végére azt bizonyította be, hogy ő olyasmire képes, amire a tőle erősebbek nem. Csak hát ebbe belepusztult, és sajnos hozzá hasonlóan nagyon sokan elpusztulnak, mielőtt tényleg bebizonyíthatnák, hogy ők igenis speciálisan értékesek és fontosak, és az erősek gyöngék nélkülük.

Ezt a fajta speciális képességet, mint az érdekérvényesítés és egyenrangúság alapját a genderszak pont tagadja; anélkül pedig csak az marad, amit az az ütődött lengyel is hadovált az EP-ben, hogy a nők kisebbek, gyöngébbek és butábbak a férfiaknál, ezért a természetjogra hivatkozva elnyomhatók és kizsákmányolhatók, a nők örüljenek, ha a férfiak vetnek nekik is valamit a koncból.
A lengyel koma pont hogy tagadta a nemiségből fakadó speciális képességeket, erősségeket, amikkel a férfiak nem rendelkeznek - pont hogy a gender studies-nak megfelelően érvelt, hamisan, persze.

annamanna 2017.03.10. 19:19:38

@annamanna: Vegyük például az állatokat, legyen mondjuk a kutya.
Spanyolországban évente kb 50 ezer agár kutyát kínoznak halálra az emberek - hiszen ők az erősebbek, megtehetik, miért ne tegyék meg? hvg.hu/itthon/20170207_Magyarok_is_mentik_az_akasztasra_itelt_spanyol_agarakat

A helyzet megoldása az, ha az "erős" emberek belátják, hogy az állat olyasmit tud, olyan speciális képességei vannak, amire neki, az erősnek is szüksége van, ami nélkül ő is gyöngébb. És a spec. képesség nem csupán annyi, hogy levadássza a fácánt és a nyulat (vagy mondjuk a macska az egeret).

Az embernek kiszolgáltatott, gyönge állat képes SZOCIALIZÁLNI az "erős" embert; olyan képességeit fejleszti, ami nélkül ő maga is állatiasabb volna.

Itt van rögtön két példa arra, hogy a gyönge állatok hogyan képesek szocializálni az erős embereket:

divany.hu/poronty/2017/03/08/alternativ_iskola_tag_vilag/

index.hu/mindekozben/poszt/2017/03/09/csutortokig_embargos_lapszemle_gemesi_gyorgy_behozza_a_magyar_politikaba_ami_eddig_fajdalmasan_hianyzott_egy_csodalatos_hivatali_macskat/

Ugyanez érvényes a gyerekre - Madonna mondta a saját lányáról, hogy Lourdes megmentette őt (nyilván azt értette rajta, hogy a kisgyerek rávette az anyát a szocalizáltabb viselkedésre, miatta hajlandóvá vált a jellemfejlődésre).

Ezek alapvetően hasonló helyzetek, tehát a nők elnyomásának problémája nem pusztán nemi kérdés, viszont nagyon is létező probléma, amire valamiféle általános választ kell adni; már csak azért is, mert egy-egy ember bizonyos helyzetekben a "fasz"/"korbács" különböző végein találhatja magát; bizonyos szituációkban lehet elnyomó és elnyomott is, szóval általában kellene tudni, hogy általában mi a helyes hozzáállás az erőkülönbségek tekintetében, pontosabban a kiszolgáltatottak tekintetében.

Mi az erősek, egészségesek, épek haszna például a nyomorékokból, betegekből, hajléktalanokból?
Mi értelme van katasztrófa, árvíz stb idején segítséget nyújtani embereknek és állatoknak?
Mit profitálhat Európa a migránsokból?
Logikus-e a "pusztuljon a férgese" mentalitás?
Ha igyekszünk másokat ellökni a kondértól, nekünk több marad? Ez biztosan így van, vagy netán létezik olyan törvény, ami felülírja ennek bölcsességét, és érvényesebb, erősebb a természetjognál?
Nem mondom, hogy a nyígás és kritikátlan követelőzés erősebb; nem mondom, hogy mindig meg kell jutalmazni a gyereket, ha hajlandó hazamenni az óvodából (hisztérikus üvöltözés nélkül); nem mondom, hogy a kutya feküdjön az ágyba, a gazda meg a földre; nem mondom, hogy minden hajléktalan, cigány vagy migráns seggét ki kell nyalni csak azért, mert létezik (őfelsége), és részéről ennyi is épp elég.

De azt biztosan állítom, hogy a fenti dilemma feloldható, méghozzá úgy, hogy végül mindenki nyertesnek érezze magát.
A gyönge nélkül az erősebb maga is gyöngébb; de ebből nem az következik, hogy a gyönge maradjon csak meg gyöngének, ne is erősödjön, pláne azért ne fejlődjön, mert akkor nehezebb lenne elnyomni.

A megoldás valahol ott van, hogy a gyöngébb nem féljen az erősebbtől és az erőseb ne féljen a gyöngébbtől.
Nemecsek Ernő nem félt attól, hogy elnyomják; sőt nem félt az idegenek (vörösingesek) inváziójától sem, bátrabb volt, mint a tőle erősebbek; ő saját magában elkönyvelte azt, hogy egyenrangú a többiekkel, és úgy is viselkedett, nem meghunyászkodva és megalázkodva, mint egy megvert kutya.
A bátorságával példát és mintát tudott adni a tőle erősebbeknek is; azért ismerték el végül egyenrangúnak, mert belátták a bátorságát.

A Gyűrűk Urában a hobbitok és a törpök bátran viselkednek,
Baradlayné bátorságból ad mintát a fiainak,
Rosa Parks bátrabb volt, mint a férfiak,
ez a nő www.hirado.hu/2017/03/04/zana-ramadani-a-muszlim-nok-is-felelosek-a-sajat-sorsukert/ az életveszélyt is vállalja a véleményéért,
Malala Júszafzai hihetetlenül bátor,
a Deák Kristóf kisfilmjében szereplő két kislány is elképesztően merészen és bátran él,
Sándor Mária, Hosszú Katinka a bátorságukkal keltettek feltűnést,
az egri nők se ijedtek meg az árnyékuktól stb.

Ezzel ellentétben az elnyomás motorja a félelem:

Retteg a szegénytől a gazdag
s a gazdagtól fél a szegény.
Fortélyos félelem igazgat
minket s nem csalóka remény.
magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/jozsefa/hazam.htm

Sluck Ödön 2017.03.10. 19:46:11

Attól tartok a szerző kissé vaskalapos.
Ez a gender izé a szociológia nevű tudomány egyik ága. Akkor miért ne lehetne tanítani? Néhány szociológus hallgató majd elvégzi a szakot mert érdekli. Tömegek megjelenése valószínűtlen. Esetleg még haszna is lehet.
Ez a hőbörgés a cikkben olyan, mintha azt mondaná valaki, hogy a véges automatákat és a Turing gépet mekkora disznóság a számítógép tudomány kurzuson tanítani, mert Turing homokos volt.

pitcairn2 2017.03.10. 19:52:30

@Conchobar:

és mint ahogy tudjuk

"Minden sikeres férfi mögött ott áll egy erős nő. Gyakran az anyja..."

és ez totál igaz, még a legpatriarchálisabb rendszerekben is, pl. gondoljunk itt a "nők szultanátusára" az Oszmán Birodalomban

A nők szultanátusa
hu.wikipedia.org/wiki/A_n%C5%91k_szultan%C3%A1tusa

vagy a Csing dinasztia végnapjaira, ahol lényegében 48 éven át egy nő irányította a felettébb patriarchális Kínát

Ce-hszi kínai császárné
hu.wikipedia.org/wiki/Ce-hszi_k%C3%ADnai_cs%C3%A1sz%C3%A1rn%C3%A9

persze hivatalosan nem ő volt az uralkodó, de gyorsan eltávozott az élők világából az aki szembeszállt vele...

megjegyzem itt látszik a legjobban, hogy nem a látszat hanem a VALÓDI hatalom a lényeg...

Köszem és Ce-hszi körül valósággal "hullottak" a "hivatalos uralkodók"...

annamanna 2017.03.10. 20:41:48

@pitcairn2: "Zsófia férjét tekintették a császári trón várományosának. Azonban sem Ferenc Károly, sem az államértekezlet elnöke, Lajos főherceg nem mutattak érdeklődést államügyek iránt. A becsvágyó, tehetséges és kíméletlen Zsófia, „az egyetlen férfi a családban” 1848-ban fáradhatatlan intrikáival elérte, hogy az állam vezetői elfogadják azt a forgatókönyvet, hogy Zsófia férje (és a többi jogos trónörökös) kihagyásával Ferdinánd császár unokaöccsét ültessék a trónra. A főhercegné befolyása alatt álló udvari kamarilla 1848. december 2-án puccsszerűen lemondatta az uralkodót, és helyére a 18 éves Ferenc József főherceget, Zsófia főhercegné fiát helyezték.

A császár anyjaként
1848-ban, a forradalmak válságos esztendejében az energikus és éles elméjű Zsófia főhercegné elszántsága megmentette a Habsburg birodalmat a széteséstől. A császár helyett és nevében energikusan intézkedő kamarilla kíméletlenül leverte a forradalmakat. I. Ferenc József császár uralkodásának első éveiben anyjának erőteljes befolyása alatt állt. (...) A császár anyjaként Zsófia igen erős személyi hatalomra és befolyásra tett szert. Ellenszenvétől főleg a nemzeti törekvéseiket érvényesíteni kívánó magyarok szenvedtek, akikkel szemben a császár (helyesebben a császár nevében a valódi hatalmat gyakorló udvari kamarilla) a levert magyar szabadságharc után rendkívül kemény megtorló intézkedéseket foganatosított. E politika mögött a magyargyűlölő Zsófia állt, akit sok kortárs a császár rossz szellemének tartott. A Habsburg Monarchia lakói, de az udvari emberek is, titokban csak úgy emlegették Zsófiát, mint „az egyetlen férfit az udvarnál (der einzige Mann bei Hofe)”.

Erzsébet császárné, Zsófia menye sokat szenvedett anyósának szigorúságától (saját gyermekeinek nevelésének jogát is csak komoly veszekedések árán sikerült visszaszereznie). Erzsébet minden lehetséges alkalommal szembeszegült anyósával, és a magyarok pártjára állt, hogy kellemetlen szúrásokat ejtsen anyósán, akit csak gonosz nőnek („böse Frau”) hívott."
hu.wikipedia.org/wiki/Zs%C3%B3fia_Friderika_bajor_kir%C3%A1lyi_hercegn%C5%91

Jakab.gipsz 2017.03.10. 21:15:36

@annamanna: És hol van ma már a Habsburg birodalom? Elfújta a szél.

A szentimentalizmus amely előbújik soraid közül nem tudományos kategória.

Megjegyzem a tudomány dolga nem a jó-ember készítés, hanem a kétely, a szkepszis, minden fenn álló ismerettel szemben. A tudomány nem demokratikus intézmény, egy igaz/hamis állítást nem népszavazás dönt el, hanem az objektívan bizonyítható és ellenőrizhető mérések és kísérletek rendszere. Ezért veszélyes egy komoly tudomány egyetemen mint amilyen az ELTE egy ilyen gender himi-humi szakot indítani, mert a tudomány egyetem jó hírét, egy az eleve kontraproduktív szociológia tudomány egy ágához köthető vicc-tudomány súlyosan erodálja.

Ne tévesszen meg senkit sem a felsorolt hivatkozási alapként bemutatott jó hírű és méregdrága nyugati egyetemek mellé fogása.

A nyugat éppen azért van válságba, irreleváns kérdéseket, amelyek komoly akadémikusi elmélyültséget igénylő komplex kérdések aprócska részletei, a közvélemény manipulálása és nyomására, a középpontba helyeztek el, ezzel elvonva a figyelmet és az erőforrásokat, lényegesebb rendszereknek a vizsgálatától.
Ha Soros Györgynek fontos a társadalom mérnöki tevékenységéhez a gender-szak, indítson egyet a CEU-n, a magyar adó fizetők pénzét ilyen zagyvaságra felesleges elpocsékolni.

tireless treehugger 2017.03.10. 21:33:18

ultrakonzervatív = maradi tökfej

van aranyos történetem róla: nem jutott eszembe az egyik disney hercegnő neve, férfi kollégáim egyből vágták őket, hatalmas nevetés lett belőle aztán beszélgetés, kiderült hogy a fiúk mindegyike lányként, a lányok pedig a fiúként képzelegtek/képzelegnek. hogy ettől ők most butábbak vagy buzik vagy rosszabbak lennének?,. ááá dehogy, szuper emberek élik az életüket és boldogok.

sokkal boldogabbak mint azok akik a genderellenes kampányt nyomják, és ez a lényeg mert genderismeretekkel könnyebben lehetsz boldog, anélkül viszont acsarkodhatsz bayerzsolti társaságában.

a gender studies ugyanúgy információs halmaz, vagy tudsz vele kezdeni valamit vagy nem. aki nem az valószínűleg mással sem, megmarad annál a kevés információnál ami át tud törni a butaságának korlátain.

Jakab.gipsz 2017.03.11. 00:31:27

@és ma mi jót tettél?:
Ja de modern és tudományos és persze progresszív vagy, de az élet, nem a disney hercegnők és ember szakértői élik, ha jól emlékszem Hablaty volt a ember-szakérő mindent tudó mese figura.
Hanem valóságos férfiak és nők, akik valóságos gyermekeket nevelnek fel.

Ha egy elmélet a logikai-pozitivisták tudomány-filozófiai elmélet hibás annak minden egyes elem hibás, ezért hibás elmélet K. Popper a "Tudományos kutatás logikája" elmélete is, pedig azzal dicsekedett hogy leszámolt, a pozitivizmussal a sunyi szélhámos, ha leszámolt volna velük, akkor idealista lenne. Csakhogy értsd K. Popper és a Bécsi körös filozófus galeri célja a metafizika kiiktatása volt, azaz az idealistának tartott természet-filozófia, ők gyűlölködtek és fröcsögte, saját maguk írták amiket írtak, ámde kudarcot vallottak.
Ezt minden első éves bölcsész tudja.

Ha valaki nem idealista, az materialista-ateista, nincs is-is, vagy-vagy. Hol van a Popper-Soros sunyiság, könnyű megérteni, csak azt tekinteték tudományosan megalapozott elméletnek, amit igazolni vagy cáfolni lehet, (verifikálni vagy falszifikálni). És most nézzük meg a gender elméletet, lehet-e igazolni vagy cáfolni, úgy tűnik csak tesztelni lehet, akkor meg ember-kísérletet nem végzünk.
Egy materialista-ateista kísérletet már elvégeztünk Marx agyrémét az emberiség megtapasztalta, több kísérlet nem szükséges. Remélem nem hülyült meg mindenki ebben a qurva Európába, ahol egy nyolc osztályos Schulz osztja az észt a demokráciáról. Úgy hírlik most kancellár szeretne lenni, ideje aggódni, mert nem csak a gender elméletekkel van itt probléma.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2017.03.11. 02:27:40

A gender (mint kutatási terület) --- ha hihetünk Kopp Máriának: www.mindennapi.hu/cikk/tudomany/kopp-maria-lett-a-gender-magyarorszagi-kepviseloje/2011-01-17/1078 --- eredetileg a férfi és női társadalmi szerepek vizsgálatával foglalkozott, mígnem szélsőséges körök a homoszexualitás propagálására kezdték el használni.

Néhány szociológus és szociálpszichológus néhány vélt vagy valós fölismerése elméletté nőtte ki magát, majd az elmélet ideológiává merevedett és az ideológia megszülte a maga társadalmi-politikai programját. (Épp úgy, mint anno a marxizmus: Marx néhány vélt vagy valós közgazdasági fölismeréséből előbb elmélet, majd ideológia és végül társadalmi-politikai program született, a kommunizmus, a világtörténelem legrombolóbb és leggyilkosabb ámokfutása.)

A gender ma már nem tudomány, hanem egy antikrisztiánus messianisztikus (közérthetőbben: sátánista) társadalmi-politikai program a múlt végképpeni eltörlésére, új ég és új föld megteremtésére, azaz a világ elpusztítására.

annamanna 2017.03.11. 02:58:26

@Jakab.gipsz: jó, de engem nem érdekel se a gender, se a Habsburg-birodalom, se a dolgokat túlbonyolító tudomány.
Szerintem a feministák-genderisták által felvetett kérdés elég egyszerű, és nem szükséges tudományos boncolgatás a megválaszolásához.

Ha a nőt úgy kezeljük, hogy "szép virágszál", az sajnos nem elég ütőkártya ahhoz, hogy képes legyen az érdekeit érvényesíteni.
Noha biológiailag logikus, hogy a nő szépsége, szexuális vonzereje és anyaságra való képessége olyan speciális érték, ami miatt joga lenne az egyenlő elbírálásra, de a gyakorlat azt mutatja, hogy ezek ellenére is el fogják nyomni a férfiak, mert nyíltan gyöngébbnek vallja magát; úgyhogy a gyöngeségre való apellálása szinte felhívás keringőre.

A nő életének egyik alapvető dilemmája, hogy a genetikai programja sikeres véghezviteléhez rengeteg erőforrásra van szüksége, többre, mint amit várhatóan saját magától elő tud állítani. Tehát, ha "sikeres nő" akar lenni, akkor hozzá kell jutnia egy (vagy több) férfi erőforrásaihoz, rá kell vennie, hogy az általa megtermelt javakat átadja neki, és közben elhiggye, hogy az "üzlet" neki az érdekében áll, mert a nő hasznosabban tudja elkölteni a javakat, mintha a férfi csak magára gondolva használná fel azokat.
Ez egy nagyon érdekes helyzet. A gyereknevelés, az otthon fenntartása, a szexuális vonzerő fenntartása nem jár közvetlen gazdasági haszonnal, a nőknek a mai napig saját maguknak kell elég ügyesnek lenniük ahhoz, hogy az általuk "felkínált" "üzleti lehetőségekre" találjanak elég kitartó és fizetőképes befektetőt; aki tulajdonképpen bármikor felmondhatja, vagy újratárgyalhatja a bizniszt, miközben a nő nem tudja visszacsinálni azokat a projekteket, amikbe belekezdett, és nem is tudja ezeket értékesíteni, pénzre váltani - ezek nagyon hosszú távon megtérülő vállalkozások.
A nő helyzete ilyen szempontból kicsit hasonló a bérmunkáshoz (proletárhoz), aki kénytelen eladni a munkaerejét, vagy az értelmiségihez, művészhez, aki (a nőhöz hasonlóan) szintén nem tud azonnali gazdasági hasznot előállítani a tevékenységével, és kénytelen olyan mecénást keresni, aki hajlandó finanszírozni a gazdaságilag "haszontalan" tevékenységét.
Ezek a csoportok valamilyen szempontból mind kiszolgáltatottak, és noha úgy érzik, hogy rengeteget fektetnek be (munkaerőt, energiát, tehetséget, időt) - mégis az anyagilag erősebb fél szeszélyétől függ, hogy a tevékenységüket mennyire értékeli, mennyivel dotálja, mennyire becsüli meg.
A megbecsülés mértékének általában nincs köze az objektivitáshoz, és minden esetben nagyon törékeny, bizonytalan, tulajdonképpen robbanásveszélyes állapotot teremt, amiben a "fővállalkozónak" mindig nagyobb a mozgástere, és ezt csúnyán ki is használhatja, elnyomhatja, megalázhatja, csicskáztathatja a kiszolgáltatottabb, kötöttebb felet, a nőt, a bérmunkást, az értelmiségit, a művészt.

Egy friss példa: "húsz éven át építették fel azt, ami Sáling Gergő kirúgásával aprópénzre váltva lett a lakájmédia konca. Pálmaiék még adtak valamit a látszatra, de a Faktor.hu/Tv2 szabadcsapatai hetek alatt hitvány hazugsággyárat csináltak abból, amiről fel sem fogták, mekkora érték. (...) „a napiparancsnak ellentmondó fradis írásért” hónapokig térdepeltetik a sarokban a sportrovat egyik legtehetségesebb tagját. (...) semmi hatásunk nem volt arra, hogy mi történik, így azt sem tudtuk megakadályozni, hogy az újság meredek zuhanással megérkezzen a kráter mélyére, ahol csak sötétség van." index.hu/kultur/media/2017/03/10/origo_elbocsatas_bucsulevel/

Ehhez hasonló kiszolgáltatott, tehetetlen dühöt nagyon sok nő átél, ez "napi rutin" a magánszférában.
Mi az, amit a munkavállalók vagy a nők a hátuk mögé tudnak állítani, hogy az megvédje őket a befektető szeszélyével szemben?
Lehet bízni a szakszervezetben, sztrájkbizottságban, a nyilvánosság erejében, ellenzéki pártokban, sajtóban; vagy a nők részéről az állami garanciákban, törvényekben, szociális juttatásokban, családban, barátokban, fizikailag erős kamasz gyerekekben stb;
de a legjobb, ha a két szerződő fél egymásban tud megbízni annyira, hogy egyiknek se kelljen külső felet bevonni, hogy az bíráskodjon közöttük/felettük.
De miért bíznának meg egymásban?
Miért bízna meg egy befektető mondjuk egy művészben vagy értelmiségiben, akinek a tevékenységét nem tudja átlátni, vagy egyáltalán nem tartja nehéznek, sőt inkább kissé haszontalannak?
Miért bízzon meg egy befektető egy munkásban, akit bármikor pótolhat, és akinek nincsenek olyan munkaeszközei, amikkel versenyezhetne a gyár profi lehetőségeivel?
Miért bízzon meg egy férfi egy nőben, akinek a munkáját nem tartja se nehéznek, se speciálisnak, se elég értékesnek?
Például miért fizetné meg a nő hiú tollászkodását? Mosogatni mindenki tud, a főzés ma már vicc, a gyerekkel való gügyögés pedig szórakozás. A nők rosszak, túl igényesek, követelőznek, hisztisek. A kurva meg a pornó olcsóbb, és le van tudva a gond.

annamanna 2017.03.11. 03:19:22

@annamanna: Amiben valaki nem vesz részt, azt teljes egészében átlátni és értékelni sem tudja. Gyurta Dani csapkod a medencében, nagy ügy; Fa Nándor körülhajókázta a Földet, nagy ügy; focizni mindenki tud; a tanárok selejtesek; "Brüsszel" idióta; a papok pedofilok; a vallásosok agymosottak; a rendőrök kretének; minden nő kurva; minden férfi disznó; a bölcsészek büfészakosok és Londonban mosogatnak; a konzervatívok fasiszták; a liberálisok buzik és így tovább.

Ennek mintájára azok a speciális női erőfeszítések, amikből a férfi kimarad, a számára nem is tűnnek se fontosnak, se nehéznek, se értékesnek.
Például, hogy a nő kellően vonzó legyen, arról csak ő tudja, milyen idő- és energiabefektetés áll mögötte - de ha egy férfi ezt készen kapja, akkor nem érzi a mögöttes erőfeszítést, ahogy a gyereket sem érdekli, az ajándékba kapott játékszer mennyibe került.
Ebből az következik, hogy azok a speciális női értékek, tudások, amiket a nő az erősségeinek tekint, amik a számára igazán nagyon fontosak – nos, ezeket a férfi képtelen úgy értékelni, mint a nő.
És ez fordítva pontosan ugyanígy van; a nő nem képes ugyanolyan fontosságot tulajdonítani a férfi erőfeszítéseinek, mint amit a férfi jogosan elvárna a maga számára.
Mindez képileg: vimeo.com/36150967
vimeo.com/36149137

A dilemmát sajnos nem oldja fel az, ha az egyik (vagy mindkét) fél teljesen rágörcsöl a maga speciális tudásaira, és egymásra licitálva megpróbálják magukat a másiknál értékesebbnek mutatni, az erőfeszítéseik (szenvedésük) páratlanságával dicsekedni – ezzel akár konkrétan a holokauszt-mártírok magamutogatásáig is eljutva.

A megoldás abban áll (és most speciálisan a nőkre gondolok), hogy megpróbálnak a másik félhez közelíteni, olyan szempontból, hogy amennyire csak rajtuk áll, megpróbálják a másik fél terheiből (is) kivenni a részüket, esetleg feladva ezzel a maguk értékeit (vagy azok egy részét, főleg a csillogást).
Hogy konkrétan mire gondolok, az kiderül ebből a novellából: mno.hu/migr/csoszogi-az-oreg-suszter-752541
Az öreg suszter nem tartotta értékesnek a nőt, amíg azt gondolta, az a maga nőiességére támaszkodik, és a szexuális vonzerejére apellál; de amikor kiderült, hogy a nő lemondva a maga vonzerejéről "férfiasan" húzza az igát, akkor rögtön kifejezte iránta a megbecsülését.
Odüsszeusz elment 20 évre, miközben Pénelopé tartott fenn mindent, az egész gazdaság (sőt királyság!) terhe az ő vállát nyomta. A homéroszi eposzokból nyilvánvalóan kiderül, hogy Pénelopé megbecsültsége sokkal magasabb, mint a tárgyként kezelt, ide-oda hurcibált Helenéé, aki a szépségén kívül semmi mást nem tud felmutatni.
A skandinávok nagy feministák, tehát a társadalmuk általában megbecsüli a nőket. Lehet, hogy ennek okainak megértéséhez komoly tudományos elmélyülés szükséges, én magamtól arra gondolok, talán azért alakult ez így, mert a skandinávok egyben nagy hajós népek is, a nők sokat voltak egyedül, közben maguknak kellett gondoskodniuk az élet fenntartásáról.
Ha a kurvát megbecsülik, az ő értékelésének is az az alapja (ld Moulin Rouge c. filmet), hogy a szajha önfenntartó, maga gondoskodik a saját megélhetéséről, és olyan kockázatokat, rizikókat vállal, amiket egy védett helyzetben levő feleségnek nem kell vállalnia; valamilyen szempontból jobban részévé válik a férfias világnak, mint egy otthon ülő feleség.
Ahhoz tehát, hogy a férfi megbízzon a nőben, hogy az jól gazdálkodik az általa rábízott javakkal; illetve a nő megbízzon a férfiban, hogy az nem fog idő előtt kiszállni a közös projektből, vagy nem fogja őt kihasználni, megalázni stb – tehát a közös bizalom kialakításához az kell, hogy valamennyire képesek legyenek a világot egymás szemén keresztül látni, tehát speciálisan arra gondolok, hogy a nő kész legyen a férfi terheiből részt vállalni (nyilván ez fordítva is igaz).
Ehhez valamennyire vissza kell venni a férfiasságból/nőiességből. Mert egyrészt csak Teddy úrfi számára voltak szexuálisan vonzók az izzadt fejű, mosószappanszagú cselédlányok; ugyanakkor az is milyen már, ha a férfi tologatja a babakocsit és mosogat.
Márpedig a hosszú távú bizalomhoz és a közös projekt fenntartásához mindenképpen szükséges a férfias és nőies megnyilvánulások, értékek takarékra tevése; ehhez pedig nyilvánvalóan az szükséges, hogy a "szerződő felek" ne féljenek attól, hogy a párjuk átpártol egy olyanhoz, aki nem takarékoskodik a férfias és nőies specifikációkkal.

Az utóbbiak merev erőltetése logikusnak tűnik, és ez vezet el a patriarchális családeszményhez, ami végül is hatalmas csapdává válik.
Az előbbi trend bizonyos tekintetben szembemegy a józan ésszel is, de a vágyakkal és kívánságokkal mindenképp. Rosszabb választásnak tűnik, ám hosszú távon mindenképpen sokkal nagyobb szabadságot ad.

A nő legnagyobb félelme talán az, hogy egyedül kell megbirkóznia a világgal, és nem talál magának ehhez segítséget; a férfi legnagyobb félelme talán az, hogy alulmarad a többi férfival szemben, és nem talál magának ehhez segítséget.

annamanna 2017.03.11. 05:25:49

@annamanna: A patriarchális világrend megoldást kínál ezekre a félelmekre, a nőnek biztosítja, hogy ne egyedül nézzen farkasszemet a külvilággal, hanem legyen segítsége; a férfinak pedig biztosítja, hogy a nő birtoklása elég társadalmi megbecsülést, rangot és pozíciót biztosítson a számára a többi férfival szemben, és ne nézzék totál lúzernek; sőt a nő mintegy elnyomható, készséges háziszolgaként és szexuális játékszerként mindenképpen növelje a férfi egóját.
Ez a modell tehát egy rendkívül KÉNYELMES megoldást kínál a psziché legmélyebb szorongásaival szemben. Valamilyen szinten kibúvót vagy egérutat kínál olyan küzdelmekkel szemben, amikkel senkinek sincs kedve nyűglődni; az ilyen értékrenddel bíró közösség épp ezért roppant stabilan őrzi ezt a modellt, mert nagyon sikeres választ tud adni a kérdésekre; csakhogy az a válasz, amit kínál, leginkább az egérúthoz hasonlít.
A nőt megkíméli a fenyegető külvilágtól, a férfit megkíméli a lúzerség átélésétől; miközben megakadályozza, hogy a legmélyebb félelmeikkel megküzdve valósan fejlődjenek.
Valójában visszatart a fejlődéstől, megrekeszt egy fejletlen, gyermeteg pszichés állapotban, ahol az ember nem képes (és nem is akar) totális felelősséget vállalni a tetteiért, életéért.
A patriarchális világrend azt kínálja fel a nemek számára, hogy az életük problémáira adott végső válasz a szexualitás, a szexre épülő kapcsolat;
az európai, egyenrangúságra épülő modell pedig azt sugallja, hogy a problémák végső megoldása nem más, mint a munka, azaz az erőfeszítés.
A patriarchális modell azt mondja, az emberi önbecsülés forrása a partner; az európai modell azt mondja, az önbecsülés forrása az egyén saját maga.
Mivel az európai modell kevesebb támaszt kínál a félelmekkel szemben, ezért valamilyen módon bátrabbá, merészebbé teszi az egyéneket, és kevesebb lehetőséget biztosít az elnyomásra (társadalmi méretekben is).

Ez kicsit hasonlít arra, mint hogy az állam megkíméli az egyént a megküzdéstől, sok félelemtől mentesíti az alattvalókat, hiszen erős védelmet kínál a betolakodókkal szemben (már az ókor óta); ugyanakkor rengeteg lehetőséget kínál az elnyomásra. Az a lehetőség, amit ajánl, leginkább az egérúthoz hasonlít. Visszatart a fejlődéstől, megrekeszt egy fejletlen, gyermeteg pszichés állapotban, ahol az ember nem képes (és nem is akar) totális felelősséget vállalni a tetteiért, életéért, hiszen majd döntenek helyette a "nagyok", akik jobban tudják, mikor mire van szüksége, mint ő saját maga.

Már az ókorban látszott, hogy az európai, egyéni erőfeszítéseket jobban megbecsülő fejlődési modell sikeresebb, mint a patriarchálisabb, paternalistább, elnyomóbb ázsiai. A görögök egyénileg küzdőképesebbek voltak, mint a perzsák, és nagyobb volt köztük a társadalmi bizalom, kohézió, összetartás. Ennek hosszú távon pedig fontos következményei lettek; nem csak a hellenizmus, hanem az is, hogy stabilabban befogadták a kereszténységet, majd rajtuk keresztül egész Európa is.
A középkorban az angolok sokáig uralták a harcmezőket a hosszú íjaikkal vs.hu/magazin/osszes/miert-nem-masolta-le-senki-a-kozepkor-atombombajat-0302 ennek alapja pedig a fenti cikk szerint nem egyéb, mint a társadalmi bizalom, összetartás, kohézió volt; és ennek hosszú távon szintén rettenetesen fontos következményei lettek.
A bizalom és küzdőképesség tehát elképesztő energiákat képes felszabadítani. A patriarchális/paternalista modell ezeket az energiákat egyszerűen elnyeli, mert folyton táplálnia kell a félelem szörnyetegét, amit teljes egészében sosem győz le. Valójában a függőséget kell táplálni, ami egy fekete lyuk, mindent elemészt és semmit sem ad érte cserébe.
A félelem benne tart egy függőségi állapotban, akár a párkapcsolatot, akár a társadalmat, akár a konkrét, egyéni függőségeket nézzük. A függőség pedig tényleg szörnyeteg, ezt leggyorsabban a szerfüggőségen keresztül lehet megtapasztalni.
"Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen." "Az Egy Gyűrű úrrá lesz őrzőjének akaratán, bármilyen rövid időre kerüljön is hozzá. Ha a viselője szeretné félretenni, vagy szeretné elajándékozni, azt képtelen megtenni. Azok, akik el akarják venni vagy kérni a Gyűrűt a birtokostól, gonosznak és ocsmánynak tűnnek a szemében, akiket bántani kell."

A fenti dolgok látszólag nagyon különböznek, de valahol mégiscsak kapcsolódnak egymáshoz. A világ egyszerűbb, mint amilyennek tűnik. Pláne sokkal egyszerűbb annál, ahogy a gender studies "professzorai" elmagyarázzák.

annamanna 2017.03.11. 08:30:35

www.youtube.com/watch?v=WxwCgVHtdkQ 1:13-nál belefér egy maflás a zasszonynak.
Amúgy rendkívül vonzónak tűnik ez a fajta digós, patriarchális, szexista világ, legalábbis a díszletek, a kirakat szintjén. Aztán úgy nyel el, mint Mohamant a drog.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.15. 23:39:50

"Az alacsony szintű szócsatáknál fontosabb, hogy ne hagyjuk az államot és az állami intézményeket ezzel a sületlenséggel megbolondítani. Nincs szüksége ennek az országnak arra, hogy milliárdokat öljünk egy olyan “problémába” ami kizárólag progresszív újságok hasábjain és libbant egyetemi professzornők fejében létezik. A legfontosabb viszont minden körülmények között az, hogy ne engedjük ezt az aberrációt a gyermekeink közelébe. Nem, nem úgy értem, hogy hessegessük el Terry Blacket ha szembe jön az utcán. Sokkal inkább úgy, hogy ne hagyjuk szerencsétlen gyermekek fejét telebeszélni azzal, hogy ők talán nem a nemüknek megfelelő testbe születtek, és ezt a gondjukat hormonterápiával meg műtéttel kell korrigálni. Az Amerikai Gyermekorvosok Társasága egyértelműen állást foglalt amellett, hogy az ilyesmi kiskorúakkal szembeni bántalmazásnak (abúzus) minősül. Igazuk van. Börtönben a helye minden olyan felnőttnek, aki jobb sorsa érdemes kiskorúak fejébe beszéli, hogy nemet kellene váltaniuk."
www.ferfihang.hu/2017/03/12/a-genderrol/

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.16. 07:52:50

@maroz: Természetesen bármikor készen áll rá, hogy a magadfajta értetlen szellemi éhenkórászokat szarrá verje.
Ha értelmi fogyatékos lennél, mint aminek mutatni szeretnéd magad, megkímélne a szarrá veréstől. De te nem értelmi fogyatékos vagy, hanem egy ostoba, pitiáner kis szarházi korcs.

maroz 2017.03.16. 08:08:03

@Disznóvári: Gondolom a párkapcsolati problémáidat is az okozhatja, hogy azt is vascsőkonformmá tetted. És mit tesz isten, a nőd nem szerette, amikor leostobáztad, szarházi korcsnak nevezted és ultima ratioként vascsővel dédelgetted.

Mi lenne, ha bepróbálkoznál egy specializált szolgáltatóval? Szado-mazo, igaz, hogy fizetni kell érte, de legalább nem bolondulsz meg végérvényesen.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.16. 08:14:19

@maroz: Gyenge próbálkozás, ostoba szarházi alember. Soha nőt nem bántalmaztam, mint sugallni szeretnéd.

maroz 2017.03.16. 09:01:40

@Disznóvári: Tudom, mind ezt mondja. Meg azt is, hogy á, ugyan dehogy impotens ő, dehogy.

Ez a valóságban úgy működik, hogy ha valaki ennyire önmagába zuhant, hogy egy publikus, ámde a szart sem érdeklő fórumon idézetek bekopizásával harcol a valami ellen és közben csak és kizárólag a verbális erőszak dől a szájából az szinte száz százalékos bizonyossággal alkalmatlan rendes, tisztességes emberi kapcsolat fenntartására. Az könnyen meglehet, hogy a fizikai bántalmazáshoz gyáva vagy, hiszen a hangemberek tipikusan gyávák is, de ma már tudjuk, hogy a verbális erőszak sokszor jobban pusztít, mint a fizikai. Hány nőt tettél már tönkre eddig? Hány gyereket? Láttam én már olyant is, hogy a gyerekre is vascsővel ment...

Gyűjtést kéne rendezni neked, ha másra nem benevezni egy asszertív kommunikáció tréningre. Vagy egy kiváló sebésszel egy bravúrműtét során kioperáltatni a szádból a vascsövet. Lennének még ötleteim.

maroz 2017.03.16. 09:16:15

@Disznóvári: Az igazán kemény férfiaknak nem a szájuk jár:

index.hu/sport/sportgeza/2017/03/15/souza_brazil_szereto_kutya_megette/

Sztálin bölcsességét követte: van ember, van probléma, nincs ember, nincs probléma. No meg a kutyák is jóllaktak. Vascső, ehh.

Jean Sol Partre 2017.03.16. 11:51:15

@Disznóvári: esetleg valami igazolás arra nézve, hogy tényleg minden azon múlik, "telebeszéli-e valaki a gyerek fejét"?
Esetleg neked is telebeszélték?

maroz 2017.03.16. 12:02:03

@Jean Sol Partre: Ejj, ha nekem meglett volna ez a hatékony telebeszélős módszer! Mert hát beszéltem én, hajjaj, de mennyit, és mi lett többnyire a vége? Például rendet raktam én, ha már nagyon elegem lett a disznóólból.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.16. 12:06:05

@maroz: Pofa be, szarházi.
@Jean Sol Partre: Azokban az országokban, ahol tért nyert a radikális feminizmus, ez történik, te ostoba szellemi éhenkórász. Épp a minap linkeltem be neked egy cikket a spanyol helyzetről. Te értelmi fogyi vagy, bazmeg.

maroz 2017.03.16. 12:07:39

@Disznóvári: Ejj, ha nekem ilyen vejem lehetne!

Jean Sol Partre 2017.03.16. 13:25:20

@Disznóvári: "ez történik"

mármint mi történik? telebeszélik a gyerekek fejét és ezért tömegesen mennek nemváltásra, vagy mi?
valami bizonyítékot szeretnék látni, hogy aki nemet akar váltani, az azért teszi, mert telebeszélték a fejét. enélkül azért súlyos dolog a börtönnel fenyegetőzés.

maroz 2017.03.16. 14:42:16

@Disznóvári: Nem mondod, tudsz idezni?

Azert en nem adom fel, hatha egyszer vegre elmeseled, hogy NEKED mi a bajod. Lassan komolyan kezdek kivancsi lenni. Amugy a tema erdekes, nemreg lattam egy regi ismerosomet az utcan, o is egy vascsoves csoka, es ebbol kifolyolag adodott neki egy kis buntetougye, de szerencsere csak viszonylag rovid idore tunt el, gondolom harmadolas, jo magaviselet, ilyesmik lehettek. Kedvelnetek egymast, o is gyakorlo elmebeteg es neki is ilyen noterrorizalasi problemai vannak.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.16. 15:51:20

@maroz: "noterrorizalasi problemai vannak" a jó édes kurvaanyádnak. És még egyszer, POFA BE, te gyilkos indulatú kis korcs. Te egy ócska szarházi alak vagy. És buta mint a föld. Egyébként meg mi a fasz közöd van neked ahhoz, hogy személyesen hogyan érint a feminácizmus? Nem tartalak érdemesnek rá, hogy megosszam veled. Talán épp elég ok, hogy a társadalomra veszélyesnek tartom.

@Jean Sol Partre: Olvasd el a NatGeo januári számát, te szellemi éhenkórász.

Jean Sol Partre 2017.03.16. 16:56:25

@Disznóvári: nézem, de nem találom a "telebeszélést". Melyik cikkben keressem?

maroz 2017.03.16. 18:29:24

@Disznóvári: Ha no lennek a fel tokomet is odaadnam, hogy te legyel a parom. Kifejezetten szeretheto embernek tunsz.

Kozom tenyleg nincs hozza, de lasd mar be vegre, hogy az lenne az erdekes es az erdemi, ha elmeselned, hogy mi a TE problemad. Hiteles lenne, plane, ha a masik felet is meghallgathatnank. Gondolom nalad az agresszio az erdekervenyesites legitim eszkoze, mar ugye ha te csinalod, de a volt parod errol jo esellyel maskent velekedik.

Amugy meg az igazsag mindig a szemelyes erintettsegben valik nyilvanvalova. Tudod, mint a viccbeli tanarnonel, aki azert keres rendes, jozan eletu, komoly, tisztesseges szandeku ferfit, hogy legyen vegre valaki, aki mellbekurja. Szoval hagyd a picsaba az ideologiai harcot, ne idezgess, hanem meselj. Oral history, vagy mi, kar gyavanak lenned, ugyse erdekli a szart se a szemelyed, batran elmondhatsz barmit, en is szoktam es nem evett meg senki. Szoval mivel is hozta ki beloled ezt az a budos kurva?

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.16. 19:56:24

@Jean Sol Partre: Figyelj, véglényke, a femináci gender-ideológia erőltetése maga a telebeszélés. Mert nem mondjuk pszichológushoz viszik a nemi identitásválságban szenvedő gyereket (megjegyzem, ahogy az Amerikai Gyermekorvosok Társaságais megjegyezte: ezek az identitásválságok a pubertás végére 90%-ban minden kűlső hatás nélkül elmúlnak, és az illetők elfogadják a biológiai nemüket, ha nem beszélik tele a fejüket genderőrültségekkel már óvodás koruktól), hanem visszafordíthatatlan kezelésnek teszik ki őket. AZ eredmény:
"A tavalyi évhez képest idén kétszer annyi kiskorú fejezte ki igényét, hogy meg akarja változtatni a nemét.

Január óta egy koppenhágai szexológiai klinika hormonkezelést ajánl azon fiatalok számára, akik úgy érzik, rossz testbe születtek.

A Ritzau hírügynökség értesülései szerint a klinika arra számított, hogy 50 gyerek nemváltoztatásában segédkezhetnek az év során, ám ezt a számot jelentős mértékben túlteljesítették, közel 130-nál járnak.

Dániában már a 12 éves gyerekek is kérhetnek hormonterápiát, ami egyfajta pubertás-gátlóként üzemel. Ez visszafogja a nemi szervek növekedését, az intim szőrzetet és a menstruálást is. A kutatók szerint ezeket a hatásokat adott esetben vissza lehet fordítani.

Amikor a kiskorúak elérik a 16 éves kort, teljeskörű kezelésben is részesülhetnek, ami viszont már visszafordíthatatlan.

A dániai LGBT közösség szerint az áttörést az jelentette, hogy már a pubertás előtt is elkezdhetik a kezelést a gyermekek.

Linda Thor Pedersen szóvivő szerint jelentősen megnehezíti a nemváltoztatást, ha egy transznemű gyereknek már kifejlődnek az első és másodlagos nemi jellegei.

A Jyllands-Posten jelentése szerint nem csak Dániában dönt egyre több gyermek a nemváltoztatás mellett. Svédországban például 2012-ben még csak négy gyermek kért ilyen terápiát, idén ez a szám elérheti a 200-at. Nagy-Britanniában a 2010-es adatok brutális mértékben megugrottak, a hat évvel ezelőtt 97 helyett 2016-ban már 1419 kiskorú részesült kezelésekben."
breitbartbudapest.wordpress.com/2016/12/29/tomegevel-valtoztatjak-meg-a-nemuket-alig-12-eves-kisgyerekek/

Az Amerikai Gyermekorvosok Társasága szerint:
„A pubertást blokkoló szerek, kiegészítve a különböző nemváltoztató hormonterápiákkal, végleges meddőséget okoznak. Azok a kislányok, akik nemük megváltoztatása érdekében tesztoszteront szednek, akár 16 éves korukra kénytelenek emlőamputáción átesni. Mivel a hormonokat egy életen át szedik, a stroke, a szívbetegségek, a cukorbetegség, a rák és sok egyéb betegség kockázata jelentősen megnő náluk.”

Jogos tehát a végkövetkeztetés:
„Amikor tudományos, egészségügyi és egyéb közintézmények toxikus hormonok egész életen át tartó szedését és egészséges testrészek műtéti eltávolítását támogatják a gyerek egészségügyi ellátás részeként, ezzel intézményesített gyerekbántalmazást követnek el.”

@maroz: Ne próbálj bemocskolni, szarházi. Nőt legutóbb kb. 30 éve ütöttem meg, az is a nővérem volt, mert összevsztünk valamin. Agresszív maximum verbálisan szoktam lenni, de az is csak akkor, ha mérhetetlen aljassággal és ostobasággal találkozom, mint a te esetedben.

maroz 2017.03.16. 20:34:04

@Disznóvári: En azt latom, hogy erveles helyett vagy agressziv, es olyan keszsegszinten, mint ahogyan mas biciklizik.

Na, de hat ha te is beismered, hogy egy nőverő osztonleny vagy, akkor mirol beszelunk?

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.16. 20:38:48

@maroz: Szellemi éhenkórászokkal, alemberekkel, véglényekkel szemben nem érvelni kell, hanem odabaszni.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.16. 20:51:22

@maroz: Amúgy az is hazugság, hogy nincsenek érveim. Az előző posztban is számos érvet, adatot hoztam föl, könyveket, doktori értekezést idéztem. De ti csak a káromkodást láttátok benne, meg a szokásos vádakkal illettetek ("nőverő", "erőszak-párti")...stb. Megszoktuk ezt már, bármilyen higgadtan adjuk elő az érveinket, ez a reakció. Nemrég a hírtv-ben a konok péter nevű fasz állította, hogy a férfihangosok a "nőverés jogáért" tüntettek. Kétesélyes a dolog, vagy csak helyreigazítást kérnek, vagy beperelik konok pétert rágalmazásért.

maroz 2017.03.16. 21:08:14

@Disznóvári: De hát mit vagy feldemhedve, nem te ismerted be az előbb, hogy vered a nőket???

maroz 2017.03.16. 21:12:27

@Disznóvári: Ki az a konok péter, nemecsek ernő féltestvére? Én nem nézek hírtévét, mondjuk mást se, szóval hol itt a probléma?

maroz 2017.03.16. 21:14:52

@Disznóvári: De hát hangember, neked csak a pofád jár! Nőt, azt igen, azt versz, de velem szemben már gyáva szar vagy, aki csak szájal. Vagy te is olyan vagy, mint a vincentes díszlibsik, hogy basszon oda neki valaki, mert ők nem mernek? Nahát, nahát, mintha kettest olvasnám.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.16. 21:21:28

@maroz: " te ismerted be az előbb, hogy vered a nőket"

Hazudsz. Persze (lehet) poénnak szánod, de nem vicces, úgyhogy a helyreigazítás:
nem verem, nem is vertem, ütöttem, és nem nőket, hanem egyet. Meg is kaptam apukámtól a büntetést érte (sarokba állítás).

maroz 2017.03.16. 21:36:20

@Disznóvári: Szóval nem verted, de mégis, aztán mégse, de mégis... Te érted?

És akkor mi van, ha csak egyet? Vertél nőt, tehát nőverő vagy. Te ugyanilyen lényegtelen és elenyésző esetszám alapján tombolsz és mondasz baromságokat, lásd az általad hozott röhejes statisztikák, például a közel tízmilliós Svédország, ahol 4, azaz négy gyerek kért szinte teljesen mindegy, hogy mit, hiszen ez a négy olyan kevés, hogy nem baszik egy vonásnyit sem. Ekkora sokaságban szükségszerűen akad néhány igen furcsa ember, és akkor mi van? Én csak a saját logikád alapján ítéllek meg, te gyáva nőverő hangember.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.16. 21:51:22

@maroz: "4, azaz négy gyerek kért szinte teljesen mindegy, hogy mit..."

"idén ez a szám elérheti a 200-at."

Szarházi.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.16. 22:35:03

konok péter rágalma 27:25-nél hangzik el.
www.youtube.com/watch?v=JYP3p_KAw-w&feature=youtu.be&t=1645

Amúgy a műsorban az általam nem túlságosan kedvelt Puzsér az egyetlen, aki kimondja az igazságot. (És később egy facebook-posztjában is megvédte a férfihangot.)

maroz 2017.03.17. 05:45:48

@Disznóvári: Az "elérheti" az egy feltételes mód. Idén te is "megverhetsz" negyven nőt. Aztán vagy megvered, vagy nem.

Látod, ezért nem érdemes veled az általad idekopipésztelt hírekről érdemben beszélgetni, hiszen vagy nem olvasod el, vagy funkcionális analfabéta vagy, de leginkább nem tudod értelmezni, mert elborította az agyadat a frusztráció.

De még ha el is éri majd idén a kétszázat Svédországban, akkor mi van? Tízmillió emberből kétszáz is csak statisztikai hiba, ráadásul a Föld lakosságának a svéd tízmillió csupán csak nulla százaléka, ha egész számra kerekítek. Jelentéktelen rétegproblémákat nagyítasz fel és helyezel egy kellően elmebeteg kontextusba, és aki ezt szóvá teszi arra ráöntöd az ötszavas átokkészleted. Plusz a vascsöved. Eléggé morbid ez az egész, de hát te tudod.

annamanna 2017.03.17. 06:27:29

@Disznóvári: "Megszoktuk ezt már, bármilyen higgadtan adjuk elő az érveinket, ez a reakció. Nemrég a hírtv-ben a konok péter nevű fasz állította, hogy a férfihangosok a "nőverés jogáért" tüntettek."

Amíg T/1-ben beszélsz önmagadról, addig önálló személyként nem is létezel. Ha pedig nem vagy önálló emberi lény, akkor hogy is lennél képes egy másik emberi lénnyel intim kapcsolatba kerülni, akár csak olyan szinten is, hogy beszélgetsz vele?
Beszélgetésen természetesen nem blablázós mellébeszélést, idézgetéseket, agresszív fenyegetőzést stb értek.

Puzsér Róbertnek egy baja van - az elnyomó anyja. Egyszer Till Atillának elmesélte egy álmát: megint a gimnáziumi osztályban ült, a tanár felelni hívta ki, persze ő értetlenkedett, hogy minek, már leérettségizett, mire a tanár azt mondta, hogy anyukád parancsolta, hogy neked mindenből kétszer kelljen levizsgáznod.
Elég rendszeres (rém)álom az emberek életében a gimnázium és az érettségi, de ami Puzsér álmát különlegessé teszi, hogy neki ebben az anyukája parancsol, és azért kell újra járnia a gimnáziumot, mert az anyukája így döntött és ezt akarja.

Minden, nemiséggel kapcsolatos problémája ebből fakad; és amíg teljesen fel nem szabadul az anyja elnyomása alól (természetesen ez a lelkiállapot nem függ össze szorosan a látható fizikai valósággal); tehát amíg pszichésen meg nem szabadul ettől a tehertől, addig mindig bele fog ütközni; és mivel képtelen magának beismerni azt, hogy az a gondja, hogy GYÖNGÉBB, mint az anyja, aki képes őt elnyomni és irányítani - ezért nyilván nem is hajlandó az anyja ellen fordulni, az anyjával megküzdeni az autonómiáért. Azért nem ismeri be, mert ez akkora tabu, hogy még csak érinteni sem lehet.
De amíg ezt nem teszi meg, addig mindig problémái akadnak a nőkkel, újratermeli maga köré az anyja valóságát (azt is mesélte egyszer, hogy egy barátnője úgy megverte, hogy dőlt belőle a vér, tehát nem ő verte a csajt, hanem az verte meg őt) - ezzel pedig teljesen egyértelműen igazolja a fenti állításomat: amíg az anyjával való pszichés problémája alól nem szabadul fel, amíg hagyja, hogy az anyja kezében maradjon az irányítás és nem tudja elérni a tőle való lelki függetlenséget, addig egy partnerkapcsolatban újrateremti az anyának való kiszolgáltatottságot, és olyan nőt vonz be, aki úgy bánik vele, ahogyan az anyja is bánt vele.

Megértem, hogy az ő szempontjából a nők már mindent elértek (a fenti videóban nem véletlenül sorol fel hatalmi pozícióban levő nőket, hiszen alapvető élménye az, hogy az anyja hozzá képest hatalmi pozícióban van). De azzal, hogy (hozzá hasonló) gyönge férfiak egyletéhez csapódik, és velük együtt kakaskodva próbálja meg negatív színben beállítani, besározni a nőket, csak azt mutatja meg, hogy annyira fél az anyjától, hogy képtelen vele olyan magabiztosan és stabilan szembeszállni, amilyen magabiztosságot egyébként általában sugall a fellépése, és más férfiakkal szemben nincs is gondja, hogy magát stabilan nyeregben érezze.

A férfihangon libsifemcsiszinglinek pontosan ugyanez volt a problémája, csak neki - értelemszerűen - az apjával, és pontosan ugyanez volt a reakciója is; inkább csatlakozott egy kórushoz, akik általában a férfiak ellen káráltak, minthogy egyszál egyedül megküzdjön a rettenetes, elnyomó apjával, és megszabaduljon abból a pszichés állapotból, hogy fél tőle.

Amikor próbáltam valamit írni a férfihangra, annak is az volt a lényege, hogy fel kéne szabadulni az anyuka alól. Az összes férfihangos, egytől egyig, mind anyakomplexusos, és pont ezért csont nélkül alávetik magukat a Főnéninek, aki ezt az (elmegyógyintézetre hasonlító) közösséget leuralja. A végére már egészen McMurphy-nek éreztem magam, a Főnéni ellenségének, akit persze ki kell takarítani, hogy a hülyítés zavartalanul folyhasson tovább.

Azt, hogy te milyen szinten félhetsz, jelzi, hogy még egy csoport tagjaként sem vagy képes szembeszállni a feministákkal, mint egy másik csoporttal; még csoporttagként is elkerülöd az önmagadért, elveidért, csoportigazságodért való kiállást; még csoporttagként sem mersz nőkkel konfrontálódni, és gondolom, vagy a férfihangos csoporton belül lógsz, az ottani langyos, ólmeleg beltenyészetben; ha meg kimerészkedsz, akkor is csak arra futja, hogy más férfiaknak propagáld az antifeminizmust, és ha nem örömködnek ezen, akkor átmenjél vadállatba, és brutálisan fenyegetőzz. Miért teszed ezt? Nyilván azért, mert megszoktad, hogy a megfélemlítés hatásos akaratérvényesítő eszköz; téged is megfélemlítettek, hát te is megfélemlítesz másokat.

Már az a bátorság, őszinteség, gerincesség, szabadság jele, ha konkrétan azzal közlöd a problémádat, akivel konkrétan problémád akad. Ha a feministákkal akad problémád, akkor a feministákkal közlöd a problémádat, és nem másokkal, akiknek semmi közük a feministákhoz, és nem akadt gondjuk ezzel kapcsolatban. Miért akarod más pasikra csűrölni a nyűgödet? Miért futsz más férfiakhoz a feministák ellen? Miért nem harcolsz a feministákkal, ha már ezt állítottad magadról?

annamanna 2017.03.17. 06:46:39

@Disznóvári: Az is mekkora nagy feminista ellenes küzdelem már, hogy a férfihang testületileg feljelenti a Konok Pétert, egy férfit, mert őket nőverőnek titulálta.
Szó se lehet arról, ugye, hogy Konok Pétert, mint férfitársat, szelíden meggyőzzük az igazunkról - ááá, nem, egy másik férfit letámadunk brutálisan, mert így küzdünk a feminizmus ellen!
Konok Péter ellen szaladunk a jó állam bácsihoz, és egy névtelen feljelentéssel beteszünk neki! Azért névtelen a feljelentés, hiszen arctalan is; nem egy ember vállalja magára annak felelősségét, hogy személyesen álljon ki Konok Péter ellen, hanem egy személytelen testület.
Testület kontra egyetlen személy, akinek ugyebár van annyi vér a pucájában, hogy nagy nyilvánosság előtt személyesen vállalja a véleményét, és nem fut semmilyen ernyőszervezet óvó szárnyai alá.
Te/ti bezzeg mást sem tudsz/tudtok elképzelni!

A fenti tételt nagyon szépen tetten lehet érni a kormányzati viselkedésben is, például a Nagy Migráció Ellenes Kampányban, ahol a kormány feltartott kézzel eresztett át az országon sok százezer muzulmánt, miközben minket vegzált azzal, hogy támogassuk a harcát Brüsszel ellen. Szó szerint illett a Védő Bástya Elvtársak bátor kiállására az alábbi mondás: Pénz beszél, kutya ugat, a karaván halad.

Konok Péter feljelentésének ötlete ehhez hasonlóan bátor gesztus. Úgyhogy hajrá! Tegyetek meg mindet, amivel bebizonyítjátok, hogy ti a harmonikus párkapcsolat hívei vagytok!
gifsec.com/wp-content/uploads/GIF/2014/04/Vladimir-Putin-laugh-gif.gif?gs=a

Jean Sol Partre 2017.03.17. 11:37:27

@Disznóvári: figyelek én, és tényleg előkerestem a NatGeo januári számát, ami valóban a genderrel foglalkozik, de te meg tényleg nem mondtad meg, melyik az a cikk benne, ami alátámasztaná az állításod.

Miért másra válaszolsz mint a kérdés?

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.17. 13:59:32

@maroz: Két kisgyerek összekapása nem "verekedés" abban az értelemben, ahogy a csbe-ben használják az erőszak fogalmát, és nem nőverés a fiú részéről. Tréfásan jegyeztem meg.
Neked viszont ki kéne veretni a fogsorodat egy jól kiképzett kancigánnyal, olyan ostoba és aljas vagy.
Az "elérhetire" nyilván vannak már adatok, csak még nem lezártak, pl. még nem ért véget az év, mikor ezt közölték, te ostoba kretén.
Az viszont lezárt adat, hogy "2016-ban már 1419 kiskorú részesült kezelésekben", te emberi hulladék.
@Jean Sol Partre: Nem járatom a nat geot, egyszer volt a kezemben az a szám a könyvtárban. Egyéb mondanivalód ahhoz, amit írtam?

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.17. 14:17:36

@annamanna: "Jaczó András és Szaniszló Csaba hozzászólt a Facebookon ehhez a kommentárhoz. Idemásolom.
“Egy laza pert megérne, ha a nyakába húznátok az egyesület nevében. Nem a Hír Tv-től kell helyre igazítást kérni, hanem szem. jogi perben elégtételt venni attól, aki ezeket mondta nagy nyilvánosság előtt és a bírósággal köteleztetni arra, hogy bocsánatkérő levelet írjon és mivel a Hír Tv-ben hangzott el a gyalázkodó, becsületsértő (rágalmazó) kijelentése, kötelezze a bíróság arra is, hogy a Hír Tv-ben tegye közzé. Ennyi!”
“Egyébként alaposabban megnézve a Tv műsort, a műsorvezető is leidiótázta a Férfihang Civil szervezetet, tehát simán lehetne kérni egy helyreigazítást, és sérelemdíjat ill. meg lehetne küldeni a médiahatóságnak is a dolgot. Javaslom is, hogy tegyétek meg, de sürgősen, mert ha már most így gyaláznak benneteket – ráadásul úgy, hogy láthatólag fogalmuk sem volt arról hogy mi történt a demonstráción és mit mondtál – akkor a jövőben is ebbe a “kategóriába”, e kommunikáció alapján fog benneteket a média elhelyezni.”
“Meg kell tolni, nem beszélve arról, hogy ha rólatok beszéltek, akkor a kiegyensúlyozott tájékoztás követelménye sérült, mivel nem kaptatok szót.”"
www.ferfihang.hu/2017/03/08/az-igazsagugyi-bizottsag-tovabb-targyalja-az-isztambuli-egyezmeny-ugyet/#comment-68534

Jean Sol Partre 2017.03.17. 14:25:57

@Disznóvári: akkor minek ajánlod? ha volt benne valami érdemleges, csak emlékszel rá, nem? gondolom azért mondtad, hogy nézzem meg, mert ott a bizonyíték az állításodra.

amíg nem válaszolsz, mi egyéb mondanivalóm lenne?

annamanna 2017.03.17. 14:26:53

@Disznóvári: 1. Szerintem meg Puzséron keresztül kaptatok szót, mert ha formálisan nem is tagja a civil szervezeteteknek, mégis nektek fújja a passzátszelet.
2. Megható ez az önsajnálat. Ahogy viselkedsz (illetve ahogyan a blogotokban viselkedtetek), arra remekül illik a következő mondás: olyan érzékeny(ek) vagy(tok), mint a krokodil.

Jean Sol Partre 2017.03.17. 14:27:31

@Disznóvári: "Egyéb mondanivalód ahhoz, amit írtam?"

na jó, csak a kedvedért. tudnál mondani egy statisztikát, hány gyerek szenved a családon belüli erőszak miatt? és hogy ez hogy aránylik azokhoz, akiket "rábeszélnek" a nem változtatásra?

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.17. 14:38:56

@Jean Sol Partre: Idefigyelj, fasz. Egy szóval nem mondtam, hogy nem kell a csbe ellen küzdeni. Erre a kormánynak is vannak tervezetei, mellesleg.
Az IE-ről beszéltem, ami egy radikális feminista fos. Ha te nem érted meg, hogy jogállamban ugyanazok a jogok illetik meg a nőket és férfiakat, akkor egy szellemileg alultáplált szarkupac vagy. Nem érted, hogy a feminizmus már nem a nők egyenjogúságáért küzd, pedig ezer jele van ennek. Egy kártékony vallás. De te egy akkora buta fasz vagy, hogy ha száz évig magyaráznám, akkor sem értenéd meg.

Jean Sol Partre 2017.03.17. 15:14:22

@Disznóvári: "jogállamban ugyanazok a jogok illetik meg a nőket és férfiakat"

ez szép, de minden jog csak akkor ér valamit, ha érvényt is tudsz szerezni neki. itt azért még van némi tennivaló, nem is kevés.

Jean Sol Partre 2017.03.17. 15:17:44

@Disznóvári: "Egy szóval nem mondtam, hogy nem kell a csbe ellen küzdeni. Erre a kormánynak is vannak tervezetei, mellesleg."

én a fontossági sorrendre gondoltam. és nem csak a magyar kormány tervezeteire (leszarom a tervezeteit, szemlátomást nem akarnak ők ilyen törvényt, keresztbe tenne a vak komondoraiknak). hiszen te is világméretekben küzdesz!

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.17. 15:33:35

De a részemről lezártam a vitát. Vitára alkalmatlan, nyomorék faszkalapok vagytok. Van nekem más dolgom is, mint hogy néhány értelmi fogyatékos, alultájkozott, iskolázatlan idiótát győzködjek arról, hogy az ég kék, a fű zöld.
Persze a személyemet ért rágalmakat továbbra sem fogom szó nélkül hagyni.

Jean Sol Partre 2017.03.17. 16:11:01

@Disznóvári: mint mondtam, nem joghátrányról beszélek. nagyon nem mindegy, egyenjogú vagy egyenrangú valaki. az egyenjogúsággal kitörölheted a segged.

Jean Sol Partre 2017.03.17. 16:11:57

@Disznóvári: 2015-ös és valahogy még nem ment át... hm.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.17. 16:35:45

@Jean Sol Partre: Először persze te is az egyenjogúság dumával jöttél, de mikor szembesítettelek vele, hogy ez hazugság, már mást találtál ki.

"az egyenjogúsággal kitörölheted a segged."

A nem egyenjogúság, a diszkrimináció pedig ellentétes a jogállammal. Márpedig az IE nemileg diszkrimináló törvényeket irányoz elő.
valodiegyenloseget.hu/2016/04/30/igy-diszkriminalja-a-ferfiakat-az-isztambuli-egyezmeny/

Ahogy ilyen törvényekért lobbiznak mindenhol a feministák. Magyarországon a diszkriminatív jogszabályok MINDEGYIKE a férfiakat diszkriminálja negatívan. Talán nem véletlen, hogy átlagosan 6-7 évvel kevesebbet élnek, mint a nők.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.17. 16:37:09

"Az, hogy egy állam jogszabályai biztosítsák e az egyenjogúságot, kiemelten fontos szempontja a nemek egyenlőségének is.

Bár 2016-öt írunk, Magyarországon a nők és a férfiak még mindig nem egyenjogúak. Összegyűjtöttük a diszkriminatív törvényeket.

Figyelemre méltó, hogy kivétel nélkül mindegyik a férfiakat különbözteti meg hátrányosan. Ezek közé tartozik Magyarország Alaptörvénye, a nyugdíjtörvény, a hadkötelezettségre, illetve a HPV oltásra vonatkozó törvény, számos, az apákat hátrányosan megkülönböztető törvény, továbbá bizonyos munkavédelmi törvények is."
valodiegyenloseget.hu/2016/04/30/diszkriminativ-jogszabalyok/

Jean Sol Partre 2017.03.17. 16:38:54

@Disznóvári: ó, ez a kormány pont arról híres, hogy a feministák keresztbe tudnak nekik tenni...

Jean Sol Partre 2017.03.17. 16:47:10

@Disznóvári: "Először persze te is az egyenjogúság dumával jöttél, de mikor szembesítettelek vele, hogy ez hazugság, már mást találtál ki"

tényleg?

szerintem ez alatt a poszt alatt a genderről kezdtünk el beszélgetni, csak amikor valami konkrétumot kellett volna mondanod, átcsusszantál az IE-re meg az egyenjogúságra.

Pedig csak azt kellene elmondanod, hogy a NatGeo-ban mit olvastál arról (nem kell a konkrét cikk, vagy oldalszám, elmondhatod a saját szavaiddal is), hogy a genderisták "telebeszélik" a gyerekek fejét, ezért akarnak nemet váltani.
De ha nem emlékszel, mit olvastál a NatGeo-ban, bármilyen más bizonyíték is megfelel, csak te hivatkoztál pont arra.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.17. 17:06:22

@Jean Sol Partre: A vita nem ennél a posztnál kezdődött, szarjankó.

"Vannak feminista ismerőseim, nem svédek hanem magyarok, teljesen békések és normálisak. Mindössze egyenlő jogokat akarnak, nem gyűlölik a férfiakat, nem baszatlan picsák, nem rondák, sőt."
mandiner.blog.hu/2017/01/20/trump_vissza_a_termeszethez/full_commentlist/1#c32457918

Kurva mindegy, hogy a natgeo-ban, vagy máshol olvastam arról, hogy a genderisták telebeszélik a fejüket a gyerekeknek. EZ TÖRTÉNIK SZÁMOS NYUGATI ORSZÁGBAN.
Tipikus liberálbolsi vagy. Nem látod a lényeget, leragadsz azon, hogy egyszer megemlítettem a natgeo-t. Azt hiszed ezzel győztél, mert nem tudom a pontos natgeo cikkeket idézni. Az persze nem számít, hogy beidéztem, ezer dolgot, az Amerikai Gyermekorvosok Társaságának állásfoglalásától kezdve a magyar törvénytervezetig. Vagy hogy nemileg diszkriminálják a férfiak. Nem olvastam végig, egyszer volt a kezemben a natgeo. Gratulálok, győztél, okos fiú vagy.

Jean Sol Partre 2017.03.17. 18:11:08

@Disznóvári: eszem ágában sincs legyőzni, érteni szeretném a harcod.
Én azt kérdeztem, milyen bizonyíték van rá, hogy a "telebeszélés" okozza a fiatalok problémáit.
Erre nem igazán válasz, hogy "ez történik számos nyugati országban", mert ez is csak egy állítás. Az Amerikai Gyermekorvosok sem írnak bizonyítást, semmi kutatás, semmi olyan ami igazolná.
Ez az állítás így olyan, mint az, hogy a hekk és a savanyú uborka növeli a vízbefúlás kockázatát (mivel a Balatonba fulladt áldozatokban mind találtak ilyeneket).

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.17. 18:17:45

@Jean Sol Partre: Akkor tájékozódjál. Nézz utána, hogy nevelik a "nemi sztereotípiák" ellen már óvodáskortól kezdve a gyerekeket mondjuk Svédországban, Angliában, vagy Spanyolországban.
ennyit még segítek: keresőszó: gender mainstreaming
Jó kutatást!

Jean Sol Partre 2017.03.17. 20:03:46

@Disznóvári: tehát neked nincsenek érveid, gondoltam.

És akkor azt állítod, hogy ha én arra nevelem a fiaimat, hogy nem kell verekedősnek lenniük, viszont segítsenek a házimunkában, mert nem törvényszerűen az anyjuk dolga a mosás-főzés-takarítás, valamint a lányomat, hogy akár fiús játékokkal is játszhat nem csak barbival, hogy ne hagyja magát és ne alázkodjon meg a fiúknak, hogy ő is ugyanannyit ér, akkor a gyerekeim nemet fognak váltani?

No meg ezek a szegények: mivoltma.444.hu/2014/06/26/teljesen-maskepp-reagalnak-a-gyerekek-es-a-felnottek-arra-a-felszolitasra-hogy-csinald-mint-egy-lany

Mind mind abúzus áldozatai, ugye? Hiszen kinyílik a csipájuk és meginog a hitük a nemi sztereotípiákban :(

maroz 2017.03.17. 20:04:31

@Disznóvári: Te meg a tréfa. Annyi a humorérzék benned, mint egy likacsos wife beaterben.

maroz 2017.03.17. 20:08:26

@Disznóvári: Ó, szóval te egy ilyen jogállam-fetisiszta nőverő vagy, nahát. Milyen meglepő, a vincentesek is jogállam-fetisiszták, bár veled ellentétben ők nem meséltek nekem arról, hogy valaha is nőt vertek.

Azért az vicces, hogy egy szemmel láthatóan indulatos ártány, aki vita, de leginkább érdemi álláspontkifejtés helyett kancigánnyal veretne meg (mondjuk ez is olyan vincentes, ők is mindig mással veretnék meg azt, akit vitában nem tudnak meggyőzni) ennyire jogállam-fetisiszta. Te ebben nem látod meg a derűre okot adó ellentmondást? Mibe, hogy nem? Nahát, milyen meglepő.

maroz 2017.03.17. 20:12:01

@Disznóvári: Te lassan bármi szóba kerülő forrást mániákusan nem olvasol. Mondom én, hogy tipikusan egykönyves vagy. Korten is verte a nőket?

WiteNoir (törölt) 2017.03.17. 20:16:18

@maroz:

a vincenten már csak jótündér posztol. a többiek hallgatnak, van vincentes, aki már törölte a nickjét, mondjuk nem mostanában.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.17. 20:20:23

@Jean Sol Partre: Lófasz a seggedbe, ezer érvet felsoroltam. Hogy minimális ismereted sincs a témáról, az nem engem, hanem téged minősít, szellemi nyomorék.

@maroz: Neked nem humorérzkéred van, hanem egy tudatlan, ostoba, rosszindulatú véglény vagy, aki azzal szórakozik, hogy válogatott gonoszságokat eszel ki (nem csak velem teszed ezt, gyak mindenkivel itt is és volt patkánytársaiddal is.) Igen, megérdemelnéd, hogy kiverje a fogaidat egy jól megtermett kancigány. A minimum, hogy egy jó érzésű emer elküld téged a tetves kurvaanyádba.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.17. 20:57:41

@Jean Sol Partre: De most látom bazmeg, hogy te tényleg félkegyelmű vagy. Az előző posztnál a genderőrületre hoztam fel példának ezt az esetet:
pestisracok.hu/genderorulet-gyuloletbeszed-egy-futyis-kisgyerekrol-azt-allitani-hogy-fiu/

Te meg értetlenkedtél, hogy "miben zavarja őket össze és vajon mire befolyásolja" a gyerekeket a kampány?
Na, miben szerinted, te retardált idióta, ha nem a nemi identitásukban?

Jean Sol Partre 2017.03.17. 20:59:11

@Disznóvári: "ezer érvet felsoroltam"

Nem, te adatokat és állításokat soroltál. Hogy hol milyen klinikán hány gyereket, meg hogy az amerikai gyerekgyógyászok szerint is bűn ezt tenni és hasonlók.
Arra nézve viszont, hogy lenne összefüggés a "telebeszélés" és a számok között, csak azt ajánlottad, nézzem meg a NatGeo januári számát. Azt viszont már nem tudod, mit is nézzek benne. Beleolvastam, elég pozitívan áll a kérdéshez és nem találtam benne olyat, hogy a "telebeszélést" kárhoztatná bármiért is.

Nekem olybá tűnik, a linkjeidet is a férfibánat oldalakról gyűjtögeted, szerintem nagy részét nem is olvastad el, ahogy a NatGeo-t se, csak mondták, mi van a címlapon.

maroz 2017.03.17. 21:06:05

@WiteNoir: Lassan meghívhatna társszerzőnek. ;)))

maroz 2017.03.17. 21:09:43

@Disznóvári: A nőidet is kancigánnyal veretted? Érthető, ha ezt nem kedvelték.

Hanyagolod a vascsövet. Mi történt, elrántotta tőled egy elektromágnes?

Az én aljasságom abban áll, hogy ugratok egy szemmel láthatóan megháborodófélben lévő szerencsétlent. Ez nem túl szép dolog. Szerencse, hogy nem gyúrok a szentéavatásomra.

annamanna 2017.03.17. 21:18:01

@Jean Sol Partre: Na igen, pont ezért gondolkoztam el azon, hogy vajon a 'gyáva' szónak mi az eredete. Tótfalusi szerint ismeretlen eredetű, e szerint gyava.szojelentese.com/ a 'gyám'-mal van összefüggésben, de Tótfalusi szerint a 'gyám' is ismeretlen eredetű.
Lehet, hogy abszolút hülyeség, de az jutott eszembe, hogy mi van, ha 'gyevocska' szóból ered. Általában azzal bátorítják a fiúkat, hogy "ne legyél kislány" "ne viselkedj úgy, mint egy lány". A lányok/nők kiváltsága, jellemzője a gyávaság, a fiúk, férfiak ezt nem engedhetik meg maguknak.

"Coelho-idézet a meghívókra:
Te vagy a legnagyobb hős a világon,
Én a királynőd és te a királyom."

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.17. 21:18:43

@Jean Sol Partre: "szerintem nagy részét nem is olvastad el, ahogy a NatGeo-t se, csak mondták, mi van a címlapon"

Szerinted. Csak a tények mások.

@maroz: Projiciálsz, szarházi. Te nem egy megháborodófélben levő szerencsétlent "ugratsz", hanem te egy elmebeteg vagy, aki normális embereket akarsz bemocskolni, lejáratni, rágalmazni. Az ilyen embereket, mint te, már a középiskolában is kiközösítik a normális értékrendűek. Az lehet, hogy hibám, hogy egyáltalán reagálok rád, valszleg azért teszem, mert akkor jönnél a "neked nincsenek érveid"-rágalommal.
úgyhogy innnen inkább ignore on

Jean Sol Partre 2017.03.17. 21:20:12

@Disznóvári: pesti srácokat érvként hozni semmi jót nem jelent az álmoskönyvek szerint.
De komolyan, mondj már valami konkrét dolgot, mit fog csinálni az a fiú, akit "összezavarnak"? Milyen tünetei lesznek? Milyen konkrét következményekkel jár szerinted, ha így megzavarják a nemi identitásukat?

Jean Sol Partre 2017.03.17. 21:21:34

@Disznóvári: "Szerinted. Csak a tények mások."

De basszus, egy árva szót nem tudsz belőle mondani, hogy mi volt az érv! Milyen tényekről beszélsz?

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.17. 21:27:07

@Jean Sol Partre: " Milyen konkrét következményekkel jár szerinted, ha így megzavarják a nemi identitásukat? "
Az bazmeg, hogy kamaszkorában átoperáltatja magát más neművé. Hogy a kurvaanyádba nem vagy képes ezt felfogni? Az meg nem kurvamindegy, hogy a pestisrcácok, vagy a citizengo (előzőleg a hírlevelüket idéztem) a hír forrása?

Jean Sol Partre 2017.03.17. 21:46:57

@Disznóvári: de bazdmeg, történt valami kutatás, hogy kimutassák az összefüggéseket?
Hogy a faszomba van az, hogy egy dán fiatal átoperáltatja magát egy olyan spanyol kampány miatt, amit nem is látott? Valami bizonyíték kellene, hogy ok-okozati összefüggés van, nem csak vagdalkozni és pesti srácok hitelességű faszomtudja híreket ideposztolni.

Én vagyok az értelmi fogyatékos, amikor te nem emlékszel, januárban mit olvastál, és erre hivatkozol? Fejbeverted magad a vascsővel? Egy kérdésre se tudsz válaszolni, jössz az idézeteiddel amiket értelmezni se tudsz, mi a faszról beszélsz?

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.17. 22:04:51

@Jean Sol Partre: " jössz az idézeteiddel amiket értelmezni se tudsz"

TE nem tudod értelmezni. Ez a probléma forrása. És te is projiciálsz, mint maroz.
Hogy képtelen vagy szövegértésre, az mutatja pl. az is, hogy deansdale viszonylag egyszerű szövegeit sem vagy képes felfogni.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.17. 22:22:53

@Jean Sol Partre: Nem érted meg bazmeg, hogy kamaszkorúak (kiskorúak) átoperáltatását NEM SZABADNA MEGENGEDNI. BÜNTETNI KÉNE!!!
Az, hogy megtehetik a gender mainstreamingnek "köszönhető". Az ok-okozati összefüggés az, hogy az átoperáltatás engedélyezése, a "nemi sztereotípiákról" lenevelő programok, a kislányokat fasszal ábrázoló plakátok ugyanabból az ideológiából származnak. Az agyad képtelen társadalmi-idológiai folyamatok felismerésére, ezért ragadsz le a részleteknél. Ez egy emberiséget átnevelő, tudományosan megalapozatlan, tásadalommérnökösködő, ördögi program.

Jean Sol Partre 2017.03.17. 22:27:23

@Disznóvári: "hogy deansdale viszonylag egyszerű szövegeit sem vagy képes felfogni."

:D :D :D

ez olyan, mintha Oravecz Nóra szidna, hogy nem értem Coelho-t :D
Deansdale-el nem az a baj, hogy nem érthető, mert nagyon is az. Egyszerűen ostobaságokat beszél, kb ahogy te, érvek és összefüggések nélkül.

De komolyan, nondj már valami bizonyítékot a "telebeszélés" és a nemváltás között. Vascső nem ér, ok?

Jean Sol Partre 2017.03.17. 22:32:45

@Disznóvári: "Nem érted meg bazmeg, hogy kamaszkorúak (kiskorúak) átoperáltatását NEM SZABADNA MEGENGEDNI. BÜNTETNI KÉNE!!!"

www.youtube.com/watch?v=YJFtVsBAX00

Értem, mert te azt mondod, meg deansdale azt mondja, meg az amerikai gyerekorvosok azt mondják. Szóval kérdés, pszichológusok mit mondanak, mi lenne ezekkel a gyerekekkel később, ha nem operáltatnák meg magukat, meg persze hogy mi lesz velük így, átoperálva. Boldogok lesznek? Vagy boldogtalanok? Mit mondanak 50 évesen? És mit mondanak azok, akik most 50 évesek és nem opráltatták át magukat, pedig mondjuk kamaszkorukban lett volna késztetésük?

Megannyi kérdés, te meg csak lököd a sódert, hogy mindenki ostoba aki nem ért veled egyet, holott válaszod nincs semmire, a saját bezárt világodból ítélkezel egy amúgy marginális probléma szereplőiről.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.17. 22:45:10

@Jean Sol Partre: De próbálkozzunk újból:
Itt van deansdale posztja, amit te képtelen voltál abszolválni.
deansdale.blog.hu/2015/08/26/tgm_a_feminizmust_magyarazza
Szerinted:
"Egyszerűen ostobaságokat beszél, kb ahogy te, érvek és összefüggések nélkül."

Ez szimplán hazugság, de rajta, írd le, hogy mi benne szerinted az ostobaság. Ha leírtad, én megmagyarázom neked az összefüggéseket, és felhívom a figyelmedet az érveire (nem lesz nehéz dolgom, csak be kell idéznem szó szerint).

Jean Sol Partre 2017.03.17. 23:08:29

@Disznóvári: ha majd leírod a bizonyítékot hogy a "telebeszélés" okozza a nemváltoztatást, vagy legalább egy cikket (de akár csak egy érvet, vagy egy infót) megemlítesz a NatGeo-ból ami alátámasztja a véleményed (vagy ami nem, de olvastad), akkor majd veszem a fáradságot és kielemzem neked deansdale-t.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.17. 23:35:25

@Jean Sol Partre: Ha nem, hát nem.
Így marad a feltételezés, hogy egy árva kukkot nem értesz deansdale posztjából.
Csak úgy találomra néhány érv (ami szerinted - pontosabban a hazugságod szerint - nem létezik):
" A hajléktalanok, büntetettek, a (munkahelyi) balesetet szenvedett testi fogyatékosok és háborús veteránok, a nincstelen nyomorultak, vagyis a társadalom alján tengődők túlnyomó többsége férfi."
"Igen, a feminizmus célja az, hogy a nők legyenek felül. Ezért lobbiznak folyton olyan törvényekért, amik ok nélkül is különbséget tesznek férfi és nő között, kivétel nélkül a nők javára. Például a családon belüli erőszak terén, ahol a törvény védhetne mindenkit egyformán, de a feministák leghőbb vágya, hogy a férfiakat ne védje. Mert egyenjogúság!"
"Meg tudnál említeni csak egyetlen törvényt ami a nőket nemi alapon hátrányba hozza a férfiakkal szemben? Ugye hogy nem. Miféle diszkriminációról beszélünk, hol van az egyenlőtlenség? Ne sunnyogj, elő a farbával, különben segget csinálsz a szádból. Megint."
" Bármi amit egy feminista elmond vagy leír "nem létező feminizmus", és aki azzal vitába száll az hülye. Létező feminizmus nem létezik, illetve dehogynem: 6 szó egy szótárban arról, hogy ez a mozgalom csak egyenlőséget akar. Hja, pfff. Ugyanilyen definíció szerint a sztálinizmus csak a proletárokat akarta megmenteni a burzsujoktól és a nácik is csak a zsidó kapzsiság ellen védekeztek jogosan. TGM, minden mozgalmat a mozgalmárok tevékenysége definiál, ezt még a hülye is tudja, tehát neked sem kellene elmismásolni. A mozgalmárok pedig te vagy, Antoni Rita, Ertsey Katalin, ésatöbbiek. Ti vagytok a feminizmus, nem a kamu szószedet egy lexikonban. Így kritizálni is azt kell amit ti mondtok és tesztek, nem a lexikont - és sajnos muszáj is, mert annyi baromságot összehordtok hogy az ember köldöke bekékül tőle."
"Egy bekezdéssel korábban említetted a sztereotípiákat. Na ez a verbális vérömleny mi, ha nem egy férfiellenes sztereotípia? Egy embercsoport nyakába varrsz mindent ami rossz a világon, és nem látod hogy ez miért baj ha a férfiakkal csinálod. Segítek: képzeld el ha valaki ugyanezt a zsidókról vagy a cigányokról mondaná. Na látod, te is ugyanolyan fasiszta vagy mint a rasszisták és antiszemiták, csak te a férfiakat gyűlölöd, ami pont ugyanannyira indokolt és racionális mint ha a zsidókat gyűlölnéd. Te magad is beszélsz olyan emberekről akik a saját fajtájukat gyűlölik - legföljebb nem tudatosítottad magadban, hogy te is ilyen vagy. Örülök, hogy segíthettem ennek felismerésében.

A témáról meg csak annyit, hogy a nők is emberek, és ők is pont ugyanannyira erőszakosak mint a férfiak - csak a gyengébbik nem lévén jobban ügyelnek, hogy az ellenfél ne üthessen vissza. A családon belüli erőszakról például minden hiteles kutató (tudod, akiknek a munkásságát nem szennyezi egy gyűlölködő ideológia) azt állapította meg, hogy nők ugyanannyiszor kezdeményezik mint férfiak. Tamási Erzsébet jóval többet tud a témáról, mint te, és ugyanez Martin S. Fiebertről is elmondható, szóval talán fölösleges lenne laikusként kötekedned a szakértői véleményükkel. Sőt, ha feminista alapokon nézzük a kérdést, Tamási Erzsébet véleménye a nemek közötti erőszakról egyszerűen alapból üti a tiédet, mert te egy elnyomó patriarcha vagy, ő meg a te áldozatod. Te olyan emberek közé tartozol, akik gyilkolnak, ölnek, ütnek, kínoznak, csonkítanak, szabadságtól megfosztanak, így a véleményed nyilván szart sem ér. Szerencsére nők ilyesmit soha nem csináltak, úgyhogy talán még maradt remény az emberiség számára, csak ki kell irtani a férfiakat. Ugye?"
"Gondolom Katalin cárnő vagy Margaret Thatcher számára érdekes lehetett szórakozni ezzel a fallikus hatalommal, de azért boldogultak. Különös módon a rohadt nőgyűlölő patriarchátus vita és gond nélkül engedte őket uralkodni, sőt, Thatchert kifejezetten beszavazták a pilótafülkébe. Hogy mik vannak..."
"Úgy, hogy van pár százaléknyi pszichopata akinél az ilyesmi nem akadály. De a kérdésfelvetés jó, ugyanis rámutat, hogy a többségnél ez nem működik. Éppen ezért a férfiak többsége nem erőszakol. Tőled meg faszkalapság, hogy egy keskeny bűnözői réteg dolgait a férfiak egészén kéred számon."
"És anyádat. A bántalmazás tagadhatatlan ténye, hogy mindannyian emberek vagyunk, nők és férfiak egyaránt, tehát mindenki egyformán képes feldühödni, és egy kézmozdulattal kifejezni a frusztrációját. Micsoda szexista gyűlölködő elképzelés, hogy kizárólag az egyik nem képes erőszakra?!

Persze érdekes módon míg máshol ezt az álláspontot véded, most azt írod, téged is bántották már nők.

Nabazmeg. Szar van a palacsintában. Biztos, hogy nem transzvesztiták voltak, TGM? Talán faszuk volt, csak nem vetted észre. Olyan nem létezhet, hogy egy nő egy férfit bántalmaz.

Illetve létezhet, de arra te ennyit reagálsz: "és?". Tipikus válasz ez egy olyan embertől, akit kizárólag az EGYENLŐSÉG érdekel. Az egyenlőség ezeknél azt jelenti, hogy a nők nyugodtan verhetik a férfiakat, mert "és?".

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.17. 23:39:46

(folyt.)
""Mindenki tudja, hogy sokkal több férfi bántalmaz fizikailag nőket, mint megfordítva."

Mármint minden ignoráns férfigyűlölő ebben a sztereotípiában hisz. Nade vizsgáljuk meg egy pillanatra, hogy mi lenne akkor, ha ez a hülye feminista téveszme igaz lenne. Ha több nőt vernek mint férfit, akkor a férfiak verése oké? Ha zsidó áldozatból kevesebb van mint fehérből, akkor a zsidókat elintézhetjük egy és?-sel? Ezt akarod mondani?

"nem is oly rég az jellemzett, hogy a nők nem örökölhettek, nem szavazhattak, nem szólhattak bele a családtervezésbe"

Hogy te mekkora ökör vagy már megint, ezt öröm nézni. Idézd már a törvényt ami szerint a nők nem örökölhettek... Gondolom menni fog, hiszen ha így hivatkozol a dologra akkor biztos utánanéztél, tájékozott vagy. Vagy ez is csak egy olyan homályos kiszólás, afféle bizonyít(hat)atlan feminista lózung, mint a fizetési különbségek meg hogy minden négy nőből hetet erőszakolnak meg?

A szavazati jogot a férfiak és a nők más ütemben, más feltételekkel kapták meg, az igaz, de mondjuk emlékeztetnélek, hogy bizonyos helyeken (ideértve az USA-t) a férfiak még a mai napig sem kapták meg azt az általános választójogot ami a nőknek hosszú évtizedek óta alanyi jogon jár. Furcsa módon a patriarchális törvények a férfiakat a sorkatonaság vállalására kötelezik, és csak ezért cserébe kapják meg a nőknek ingyen járó szavazójogot. Na most akkor ki is van elnyomva? De ha ezeket a különös tényeket félresöpörjük, az még akkor is megmarad, hogy amikor a nők nem, akkoriban még a férfiak sem szavazhattak. Ne tégy úgy, mintha évezredek óta demokrácia lenne mindenütt, de csak férfiaknak. A nők és férfiak általános szavazójogának megállapítása között a demokratikus országok átlagát tekintve 10 év különbség volt. 10 kurta év, vagyis a nők a legrosszabb esetben is 2 (kettő) szavazásból maradtak ki. Micsoda bizonyíték ez az örökkön örökké nagy lángon égő nőgyűlöletre..."

"Le lehetne írni egyenesen, őszintén, és az igazságnak megfelelően: az evolúció és a természetes kiválasztódás eredményeképpen úgy alakult, hogy a férfiak fő fegyvere a világ meghódítására a fizikai erő, a nőké pedig (fizikai erő hiányában) a manipuláció. Nem titok ez kéremszépen, bármely evolúciós pszichológiával foglalkozó szakértő megmondja, ez náluk középső csoportos tananyag az óvodában. TGM viszont nem írja ezt meg egyenesen, hanem kerülőutat választ: szegény nők azért manipulálják a férfiakat azok tudta és akarata ellenére, mert a nők csodálatos, ártatlan angyalkák, akiket a gonosz férfiak elnyomnak. A tény, hogy a nők kevesebb fizikai erővel rendelkeznek hirtelen átalakul erkölcsi ítéletté, ami szerint a férfiak levakarhatatlan eredendő bűnnel születnek, hiszen erősebbek a nőknél, tehát szegényeket megalázkodásra és manipulálásra kényszerítik a puszta létükkel. A nők biológiai helyzete a férfiak hibája!!! TGM-nél amit a nők csinálnak, az szükségszerűen jó, szép és nemes, míg a férfiak nyilván szemét elnyomó agresszorok, velük született fizikai adottságaiknál fogva."
"Földön való fetrengés, vazze. A feministák soha nem manipulálnak, ugye? Ők megvetően elvetik a női fegyvereket, meg a férfi fegyvereket is, és a nagy semmivel játszották be magukat az ENSZ meg az EU vezetésébe, valamint az USA elnöki székébe. Hogy a feministák manipuláljanak, vagy hogy a férfiaktól kérjék a védelmet, olyan még sose volt :D

Kivéve, hogy a feministák önmaguktól még soha semmit nem tettek, tekintve, hogy a teljes mozgalom a férfiakhoz szól. Igen, ahogy TGM jelen cikke is, minden feminista sirám a férfiakhoz van címezve, hogy ugyan miért nem tesznek többet a nők megsegítésére.

A feminista mozgalom 100%-a a férfiak manipulálásáról szól, vagy könyörgés, vagy fenyegetés, vagy megszégyenítés formájában. Legyen az parlamenti hely, cégvezetői pozíció, kvóta az oktatásban, vagy bármi, a feministák mindig a férfiaktól várják el, hogy segítsenek. Önként. Adják át a képviselői mandátumaikat kvóta formájában, vagy tegyenek valamit a nemi erőszak ellen, mindegy; a lényeg, hogy a nőknek a kisujjukat se kelljen megmozdítani a saját érdekükben. Még hogy tanuljanak a nők önvédelmet a nemi erőszak ellen, micsoda barbár gondolat?! Oldják meg a férfiak, hogy ne legyen erőszak!

És TGM-nek van bőr a képén azt írni, hogy a feministák megvetően elvetik az effélét... Nem tudom mi tartja még az égboltot, de csodálom hogy ezek után is a helyén maradt."
"Ki és mi diszkriminálja a nőket? Hol és hogyan? Egyetlen példát sem tudott mondani soha senki. Kíváncsian várom a jelentkezőket akik felvilágosítanának. Addig viszont hagyjuk már a beteg rizsát mindenféle láthatatlan és bizonyíthatatlan dolgokról, mint a spagettiszörny meg a nők elnyomatása."

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.17. 23:42:20

(folyt.2.)
"Hadd döntsék már el a nők helyetted, hogy mit tartanak elfogadhatónak a saját testükkel kapcsolatban, oké? Vagy annyira feminista vagy, hogy te egyenesen dirigálhatsz a nőknek? Megtilthatod a Gizinek, hogy azzal dugjon akivel neki tetszik, mert te felvilágosult vagy, ő meg egy buta liba, igaz-e?

Ha ők el akarják adni, és van rá vevő, akkor áldás szálljék a felnőtt emberek között szabad akaratukból létrejött kölcsönösen előnyös megegyezésre, amihez se az államnak, se az olyan akadékoskodó faszkópéknak, mint te, nincs semmi köze.

A kényszerítés meg régi mítosz, legalábbis az a része, hogy prostik tömegeit futtatnák erőszakkal. Az ilyesmi nem túl gyakori, de amikor előfordul azt üldöztetni kell a rendőrséggel és büntettetni a bírósággal. Akiket senki nem kényszerít, azokat meg békén kell hagyni. Nem egy rakétasebészet...

"Mindez természetes, mert VAN."

Nem pont ez az érvelés, figyelj, segítek: a kurvák dolgaihoz nem azért nincs semmi közöd, mert "természetes", hanem mert semmi közöd hozzá. Most már világos? Felnőtt emberek azt csinálnak egymással szexuálisan amit akarnak, amíg mindkét fél beleegyezik, és ha ez pénzügyi tranzakcióval is jár, az még mindig a magánügyük.

"Ha a nőket és a gyerekeket pofozzák, ha leesik néhány saller és koki – hát édes Istenem, végül is nevelni kell ezeket a bölcsesség és önmérséklet nélküli ösztönlényeket."

Ja, és ha a férfiakat verik akkor az erőszakellenes meg egyenlőségpárti aktivisták azt mondják: "és?". Nőket verni probléma, férfiakat már nem annyira. Erősek a barmai, kibírják. Aki beledöglik az meg így járt. TGM nyíltan és büszkén képviseli a férfiak ellen azokat a beteg elveket, amiket lázálmaiban a férfitársadalomra vetít ki nőellenes formában. Ő az, aki a HVG-n hirdeti fekete-fehér nyomtatásban, hogy hát édes Istenem, a férfiak verése nem gond. Progresszív gondolkodás, vágod!

"A „paraszt” szó szláv gyökerű"

Szerintem te vagy egy szláv gyökerű paraszt - a finnugorista nyelvészeink magyarellenes machinációiban már rég nem bízom. A Czuczor-Fogarasi gyökszótár mindenesetre nem ért egyet a kijelentéseddel.

"A legelterjedtebb magyar szidalomnak, a „kurvának” nincs (hasonlóan elterjedt) férfi megfelelője."

Gyakorlatilag mindent és bármit szitokszónak használunk, ami a szexszel kapcsolatos. B*ssza meg, nyald ki, kapd be. Kurafi, szopás, a picsába. Ilyen szövegkörnyezetben egy "kurva élet" közel sem mutatja, hogy a férfiak gyűlölnék a nőket vagy a nőiséget.

"A mindenütt hallható „kurva anyád” implikációi a lenézett női szexualitás emblémái."

Hülye vagy, bazmeg. A "kurva anyád" azért sértés, mert az anyát támadja, akit általában minden ember szeret és tisztel. Ez pont az ellenkezőjét bizonyítja, mint amit szeretnél ráfogni. Nem azért durva sértés ez, mert a női szexualitás lenézett valami, hanem mert azt támadja meg aki az életben a legközelebb áll az illetőhöz - közelebb mint az apja vagy bármilyen barát, testvér. Ennél közelebb egy férfihoz csak a szerelme állhat, és próbáld meg arra mondani, hogy kurva. Gondolod egy férj azért reagál durván a felesége lekurvázására, mert a női szexualitás lenézett valami? Ha az lenne, akkor ki a faszt érdekelné egyáltalán a lekurvázás? Ha a férfiak eleve kurvának tartanák a nőket, akkor vigyorogva vállonveregetnék egymást egy "kurva anyád" után, nem?"
deansdale.blog.hu/2015/08/26/tgm_a_feminizmust_magyarazza

annamanna 2017.03.18. 03:59:44

@Disznóvári: Na, csak kifittyedt végre a cerka.
Deansdale kurvákhoz való bensőséges viszonyáról már volt alkalmam olvasni - most csak azon vigyorgok, hogy képes voltál ideidézni, miután istenuccse a harmonikus párkapcsolat híve vagy. Logikus. Ha nincs akváriumod, buzi vagy. gifsec.com/wp-content/uploads/GIF/2014/04/Vladimir-Putin-laugh-gif.gif?gs=a
A feminácikkal is az a legfőbb probléma, hogy nincs tarifájuk, a travik viszont előszeretettel helyezkednek el a szexiparban, és az mégis milyen égő volna már, ha utólag kiderülne, hogy véletlenül egy átoperált pasinak fizettetek, broáf.

Éhes világ, és csak mosolyognának rajtam,
Fájdalmam üvölteném, de elrejtem, el kell rejtenem.
www.youtube.com/watch?v=8K6z8ZkT3E8

maroz 2017.03.18. 06:20:45

@Disznóvári: De hát lassan mindenki, aki szóba áll veled ugyanazt mondja, hogy nincsenek érveid!

Kezdjük azzal, hogy nincs egy többé-kevésbé verifikálható állításod. Olyan kommunikációs trükköket alkalmazol, amilyeneket tipikusan azok szoktak, akik valamiféle roppant szélsőséges valamiben hisznek. Chemtrail, hasonlók. Elmondod, hogy valahol a világban történik valami, és anélkül, hogy legalább valószínűsítenéd az ok-okozati összefüggést elmondod, hogy ez a valami szörnyű hatással van a férfiasságra, vagy mire. Még azt sem mondtad el, hogy mi a probléma azzal, ha a férfiak nem az általad úgyszintén nem leírt, de még csak körbe sem skiccelt férfias mintát követik, hanem valami mást.

Az egész kommunikációd körülbelül arra hajaz, mint amikor anno a kommunisták minden, a saját eszmerendszerüket megkérdőjelező ellenvetésre azt válaszolták, hogy: de amerikában verik a négereket!

Sajnos nincs egy épkézláb állításod sem, és ezt ingerültséggel kompenzálod. Ilyent sokat látni például kocsmákban, bár ott a kocsmafilozófusok legalább valamivel változatosabban átkozódnak.

Lassan mindenki ugyanazt mondja itt (is), amit én, hogy összevissza beszélsz és nincsenek érveid. Lassan mindenki azt mondja, hogy te mész szembe a forgalommal az autópályán. Te pedig sorra lehülyézel mindenkit. Mutass már egy embert, aki teljes lelki nyugalommal ki mer állni melletted, mert szeretnék látni végre valakit, aki szerinted nem hülye, ostoba, vascsőérett idióta!

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.18. 06:29:28

@maroz: A büdös kurvaanyádnak nincsenek érvei, te ostoba fasz.
Hogy itt (és most, mert voltak szebb napjai is ennek a blognak) csak szellemi éhenkórászok vannak, az semmit se jelent. Te ezek közül is az egyik legaljasabb, legtudatlanabb, legpenetránsabb féreg vagy. Nem véletlen, hogy a patkányblogról jöttél, persze onnan is kibasztak, mikor a náluknál is féregebb természetedet kiismerték.
Mondom: vascső, kancigányokkal fogkiverés. De a kezeidet is szétbaszhatják, hogy egy karaktert se tudj leírni. Mert neked nincs jogod hozzá, te jellemednél és szellemi képességeidnél fogca harmadrangú állampolgár vagy, akinek nincs beleszólása az állam dolgaiba. Egy senki, egy szellemileg alultáplált ostoba proli vagy, akinek szénbányákban lenne maximum helye.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.18. 06:34:31

@maroz: Te fasz. itt három nyomorék próbál küzdeni ellenem, a maguk szellemileg visszamaradott, aluliskolázott, alulinformált módján. Más helyeken teljes egyetértés van abban, amit mondok. Néha feldereng bennem, hogy titeket, szellemileg alultáplált alembereket is meg lehet győzni valamiről. De ti reménytelenek vagytok, a történelem szemétdombjára való, említésre sem méltó sejthalmazok.

maroz 2017.03.18. 06:38:19

@Disznóvári: De miért akkora problémád NEKED az, ha Svédországban az évente születő kb. százezer gyerekből négy nemet vált? És ha ez tényleg 200 lesz idén, akkor ez miért probléma? Megnézted, hogy hány lány vált nemet ugyanekkor? Mi van, ha kompenzálja a kettő egymást?

Miért nem reagálsz érdemben arra az állításra, hogy ez a nemváltós izé egy igen szűk rétegprobléma, aminek a globális folyamatokra semmi hatása, RÁD meg aztán végképp nem jelent semmi fenyegetést?

Miért nem válaszolsz arra a kérdésre sem, hogy mi a TE bajod azzal, ha mások kifejezetten megalapozott elgondolásból nevelik úgy a gyerekeiket, hogy igyekeznek oldani a társadalmi nemi sztereotípiák hatását?

Hány gyereket neveltél fel te? Én hármat, amiből kettő darab női ivarú. Te, az általad megadott félinformációid alapján kis jóindulattal a gyerekem lehetnél. A tradicionális családmodell híve vagy, konzervatív, és hasonlók, tehát illő lenne tisztelettel és figyelemmel lenned az idősebb, tapasztaltabb emberrel, emberekkel. Pláne olyanokkal, akik már felneveltek egy rakás, kellően diverz ivarú gyereket. Szóval újból a kérdés: te hány gyereket neveltél fel és azok milyen ivarúak?

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.18. 06:42:47

@maroz: "A tradicionális családmodell híve vagy, konzervatív, és hasonlók,"

A lófaszt vagy te a " tradicionális családmodell híve vagy, konzervatív, és hasonlók", különben nem védenéd a feminácikat. Vagy egy büdös szót sem értesz abból, amit írok/írunk. Gyanítom, hogy mindkét eset fennáll. És persze egy sérült szarember is vagy.

maroz 2017.03.18. 06:43:42

@Disznóvári: Na jó, de miért? Én a néptánccal vagyok így, meg a házikedvenc-tartással. Mindenkit ki kéne herélni, aki kutyát meg macskát tart és rittyentőben billegeti magát. Hogy miért? Hát mert csak!

Szóval van az embereknek sok személyes hülye preferenciája, de szerencsére csak elenyészően kevesek azok, akik a parlament előtt tüntetnek érte.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.18. 06:44:58

@Disznóvári: Ja, bocs, elolvastam, nem vagy a tradicionális családmodell híve. De akkor sem értesz meg semmit abból, amit írunk.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.18. 06:48:28

Tényleg nem értem, miért kell nekem itt néhány alemberrel megküzdenem. A dolgok majd mennek szépen a maguk útján, 10 év múlva mindenki tudni fogja a faminácikról, genderistákról, hogy kicsodák és mi a céljuk. Remélem még visszaolvasható lesz akkor, amit most írtam, és szépen belátjátok tévedéseteket.

maroz 2017.03.18. 06:49:43

@Disznóvári: Mit takar nálad a tradicionális családmodell? Lehet, hogy félreértettelek. Három gyereket felneveltem, harminc éve ugyanaz a nő a feleségem, nem basztam félre többet, mint az átlag (sajnos), és bármikor vállalom az arcomat. A feminizmust úgy általában nem kedvelem, mert egy elitista fedőnarratívának tartom. Ugyanakkor nem kedvelem a társadalmi nemi sztereotípiákat, és erre jó okom van, amit az élettapasztalat kellően alátámasztott. Mi bennem a nem tradicionális?

Te hány gyereket neveltél fel eddig? Hány éve vagy házas?

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.18. 06:51:33

@maroz: Közöd? Itt társadalmi folyamatokról, politikai ideológiákról beszélünk. Amiből ti egy büdös szót nem értetek.

maroz 2017.03.18. 06:55:20

@Disznóvári: Ezt a kommentet is többen írtátok? Ők fogják ceruzádat?

Én nem a híve vagyok a tradicionális családmodellnek, hanem egy olyan csóka vagyok, aki anélkül, hogy híve lenne ilyenben él. Elmondásaid alapján te olyan 34 éves lehetsz. Te milyen családban élsz, hány éve vagy házas ugyanazzal a nővel és hány gyereked van? Amikor én voltam 34 éves akkor már 14. éve éltem ugyanazzal a nővel legalizált párkapcsolatban akivel most is, három gyerekem volt, és a legidősebb éppen kamaszodott. Nálad mi a helyzet?

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.18. 06:56:47

@maroz: Ha a fiúgyermekedet/unokádat bántalmazza valaki, azt szerinted nem illeti meg ugyanolyan közellátás/védelem. Mert az éppen ratifikálandó IE a radikális feminizmus szellemében ezt irányozná elő. Valmit megértettél, vagy ez is nagyon bonyi, te hulladékember?

maroz 2017.03.18. 07:06:18

@Disznóvári: Ha összeadod, akkor láthatod, hogy akiket itt masszívan ostobázol legalább hat saját és többé-kevésbé már felnevelt gyereket tudnak felmutatni, és persze a hozzá tartozó stabil párkapcsolati éveket. Már ez a hat is több, mint az a négy darab, akiket 2012-ben Svédországban átopreáltattak valamivé. Rád, a te életedre (már ugye ha Magyarországon élsz) sokkal nagyobb hatással lesznek a mi gyerekeink, mint a Svédországban átoperáltattak. És persze vice-versa: ránk és a mi gyerekeinkre is nagyobb hatással lesznek a te gyerekeid, mint a svédek gyerekei.

Volt egy egyszerű kérdésem. Ráadásul én őszintén elmondtam, hogy milyen élethelyzetben élek. Szerintem igaza van Mannheimnek abban, hogy a gondolkodás léthez kötött, ezért érthető, ha rákérdezek a te létkörülményeidre. Mi olyan nehéz abban, hogy ideírd a te paramétereidet is?

Leírod, hogy hány éve vagy házas ugyanazzal a nővel, hány saját gyereket nevelsz, és utána visszamész harcolni a politikai ideológiákért. Ha ennyire se vagy képes, akkor ki is az ostoba?

maroz 2017.03.18. 07:09:36

@Disznóvári: Én nem bízok abban, hogy a jogvédelem érne lószart is, és erre komoly okom van. Nem bízok a jogállamban, nem vagyok híve az úgynevezett polgári demokráciának, nem hiszem el azt, hogy a szabadságjogok bármit is megoldanának. Veled ellentétben én kiábrándultam a liberalizmusból.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.18. 07:13:26

@maroz: "Ha ennyire se vagy képes, akkor ki is az ostoba?"

Te, mert nem vagy képes megérteni, amit írok/írunk, ehelyett mellébeszélsz, előadod a saját privát élettörténetedet (nekem is van, képzeld, én is családban nőttem fel), aminek semmi köze nincs ahhoz, hogy itt mi lesz a genderőrültek és a radikálfeministák hatalmat kapnak.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.18. 07:16:28

Tíz év múlva újra itt, veled. Addig csá. (Persze lehet, hogy előbb is megértesz valamit, hogy belásd a tévedésed ááá, nem várom el. Egy szarjankótól hogyan is várhatnék el bármit is.)

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.18. 07:18:58

Ja, és ha ez az őrület nem fog Magyarországon is meghonosodni, azt csakis NEKÜNK köszönhetitek. Mert mi tettünk valamit ellene, ti meg lehülyéztetek, leostobáztatok minket, és nem vettétek komolyan a figyelmeztető jeleket.

maroz 2017.03.18. 07:20:08

@Disznóvári: Oké, akkor írd ide, hogy te hány éve élsz ugyanazzal a nővel legális házasságban és hány gyereket nevelsz. Én 31. éve és három gyereket. Úgy értettem, hogy te értem küzdesz, azért, hogy az általam (is) élt tradicionalista családmodell legyen az uralkodó. Neked engem pozitív példaként kéne emlegess, pláne, hogy még a mainstream feminizmust sem kedvelem. Ehelyett folyton pocskondiázol.

Engem viszont érdekelne, hogy te ismered-e azt, amiről beszélsz, van-e megélt személyes élettapasztalatod arról, amiért az ideológiai harcodat vívod. Ha nem írod le végre, hogy hány éve vagy házas és hány gyereket nevelsz, akkor te is pontosan ugyanolyan vagy, mint a komcsik meg a libsik, akiket csak az ideológia érdekelt, miközben a gyakorlatból ők kivonták magukat.

Hány éve vagy nős és hány gyereket nevelsz?

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.18. 07:29:27

@maroz: "te is pontosan ugyanolyan vagy, mint a komcsik meg a libsik"

A büdös kurvvanyád, te ostoba kis pondró.
Ignore on

maroz 2017.03.18. 08:27:37

@Disznóvári: Hány éve vagy nős és hány gyereket nevelsz?

maroz 2017.03.18. 08:30:53

@Disznóvári: Vicces, de én oda jutottam, hogy a gyerekeim tradicionalistább mintákat követnek, mint én. Kicsit úgy jártam, mint a Toni Erdmann film apukája, öregedő lázadóként nézem, ahogyan a gyerekeim a mainstream, tradicionalista mintákat követik. Az lehetett a baj, hogy nem beszéltem eléggé tele a fejüket?

annamanna 2017.03.18. 18:08:02

@maroz: – Hölderlin ist ihnen unbekannt? – kérdezte dr. K. H. G., miközben a lódögnek a gödröt ásta.
– Ki volt az? – kérdezte a német őr.
– Aki a Hyperion-t írta – magyarázta dr. K. H. G. Nagyon szeretett magyarázni. – A német romantika legnagyobb alakja. És például Heine?
– Kik ezek? – kérdezte az őr.
– Költők – mondta dr. K. H. G. – Schiller nevét sem ismeri?
– De ismerem – mondta a német őr.
– És Rilkét?
– Őt is – mondta a német őr, és paprikavörös lett, és lelőtte dr. K. H. G.-t.

Van egy adott téma (mondjuk a német kultúra); amihez az egyik fél úgy kötődik, hogy ismeri; a másik fél pedig úgy, hogy nem ismeri, de azt mondják, az az ő tulajdona, neki van joga hozzá (cserébe valamiféle felső vezetésnek való kritikátlan, feltétel nélküli behódolásért); ehhez a joghoz némi hatalom is társul, amivel megvetheti azt, aki szerinte kívülálló, ellenség, alacsonyabbrendű, alember.
Az alembernek semmi köze sem lehet az ő beavatott, magasabb szintű tudásához; ha mégis lenne, akkor sincs és kész.

Pelso.. 2017.03.18. 19:07:23

@annamanna: Már jó ideje tovább fejlődött a történet: hatalommal és pénzzel simán lehet kultúrának nevezett valamiket gyártani, s azt egyedülállóként, de minimum prioritással tálalni a vevőképes (?) tömegeknek.

annamanna 2017.03.18. 20:09:06

@Pelso..: Igen, ez így van. Amúgy a fenti hosszas veszekedésről azért jutott eszembe ez az Örkény egyperces, mert szerintem itt nem szimplán arról van szó, hogy tömegként kajáljuk, amit nekünk feltálalnak (esetleg másfajta prioritású zabát eszünk); hanem hogy van, aki magát bennfentesnek érzi, valami olyan tudás birtokosának, ami őt mások fölé emeli; és jobban ragaszkodik ehhez a felsőbbrendű csoporttudathoz, mint ahhoz, amit ő egyáltalán kultúraként vagy igazságként propagál.

Ez a tévedés viszonylag gyakran előfordul, vegyünk mondjunk egy egyházat, aminek a tagja halálbiztosan meg van győződve arról, hogy ő, mint kritikátlanul hű egyházfi, az igazság birtokosa; és bárki legyen is, aki az egyház tekintélyét kikezdi, az pokolfajzat, tekintet nélkül arra, hogy mennyire igaz az, amit állít.
Tehát nem az igazság az igazság (az valójában nem is számít), hanem a csoporthoz való tartozás, a csoportnak való kritikátlan behódolás, alárendelődés teszi a behódoló csoporttagot az igazság birtokosává, az szenteli meg és az emeli felül a profán, kívülálló, alacsonyabbrendű tömegen; azokon, akik nem tagjai a csoportnak, így nem is lehetnek igazak.

Például, ha belerúgok egy muszlim migránsba, ahhoz azért van jogom (sőt ez szent kötelességem), mert én felsőbbrendű fehér keresztény vagyok, amit pont a belerúgással bizonyítok, tehát a kívülálló felismerésével, lenézésével, elutasításával, a saját csoport "tisztaságának" őrzésével, valójában a csoporthoz való totálisan kritikátlan hűséggel.

Vagy ha egy csoport egy nőt gyönyörű hercegnőként tálal és bárki azt állítja, a gyönyörű hercegnő valójában odvas nagy kurva (pl Palácsik Tímeát vagy lelki társát, Kate Middletont - www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/vajna-timi-katalin-hercegne-kalapjaban-paradezott/f5n5bzj )... nos, a többi már történelem, hogy úgy mondjam. Aki nem hódol be kritikátlanul, az ellenség; nem a valóság és igazság számít, hanem a csoporttudat, amit épp a kritikátlan behódolással lehet bizonyítani.

Aki kritikátlanul elfogad bármit, amit a csoport állít, az a csoporttudat révén az igazság birtokosának érezheti magát, és biztos lehet benne, hogy a kívülállók tévednek; nem azért tévednek, mert a kívülállóknak nincsenek érveik, nekünk pedig vannak, hanem azért, mert mi gyökeresen igazak vagyunk, ők pedig gyökeresen hamisak, ezért érvekre vagy vitákra nincs is szükség velük kapcsolatban.
Palácsik Tímea azért gyönyörű hercegnő, mert mi ezt mondjuk, ezt nem kell bizonyítani, mert ez így van és kész.

Örkény novellájában a német őr a német kultúra birtokosa; nem azért, mert valóban ismeri, hanem azért, mert a vezetői ezt mondták neki és kész; egy zsidó nem lehet a német kultúra birtokosa, mert ő kívülálló; ha valamiért szétfoszlana a paradigma, amit a főnökök elhitettek a behódolóval, akkor mindent meg kell semmisíteni, ami megzavarná a paradigmát.

A fenti beszélgetésben disznóvári azt állította, hogy ő a harmonikus párkapcsolat híve; ebben nyilván azért hisz rendületlenül, mert a csoportja azt hitette el vele, hogy ők, az antifeministák a harmonikus párkapcsolat hívei, és mivel ő csoporttag, tehát ő is.
Aki ezzel kapcsolatban kérdéseket tesz fel (mint dr K. H. G. az őrnek), azt majd meggyőzi a vascső és a kancigány.

maroz 2017.03.18. 20:17:11

@Pelso..: Az a kultúrának nevezett valami valójában a kultúra. Te amikor levalamized akkor valójában azt mondod, hogy ahhoz az elitkultúrához képest, amit veled annak ismertettek fel egy rakás szar. Az általad preferált kultúráról viszont mások nyilatkoznak becsmérlően, és ezek együtt adják "a" kultúrát. Ami egy tágabb fogalom annál, mint amit te annak gondolsz, tehát nem csak a csinált dolgokat tartalmazza, például a PaDöDőt, vagy a Hetihetest, hanem azt is, ahogyan egymásnak jóreggelt kívánunk ha a nap egy meghatározott szakában összefutunk. Társadalom az, amit egymással csinálunk és kultúra az, ahogyan.

Pelso.. 2017.03.18. 21:19:48

@annamanna: Kritikátlanul elfogadni bármit, amit a csoport állít, annak szabályait, törvényeit, szerintem gyenge személyiségre utal. Vajon mérlegel-e az egyén taggá válás előtt: csak tartozni akar valahova (mindegy, csak valakik, legalább látszólag fogadják már be), vagy jobb esetben tisztában van a csoport elveivel, s így viszonylag kevés kompromisszumot kell kötnie önmagával, - már, ha tisztában van pont saját korlátaival. Na, itt vannak határtalan manipulációs lehetőségei a politikának.

@maroz: Nem azt mondtam, nem preferáltam semmit.

maroz 2017.03.18. 21:27:21

@Pelso..: "hatalommal és pénzzel simán lehet kultúrának nevezett valamiket gyártani"

Valójában azt mondtad, csak nem tudtad, hogy mit beszélsz. Most már tudhatod.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.18. 23:02:48

Szórakoztató figyelni az agymenéseiteket, alemberek!
Ha van pár percetek, esetleg kitölthetitek ezt a kérdőívet az IE-vel kapcsolatban:
www.survio.com/survey/d/P6B6W3K8Y8Q5A1C2R

annamanna 2017.03.19. 04:25:21

@Pelso..: Nem mondanám gyenge személyiségeknek azokat, akik így viselkednek. Például a parlamenti képviselők jelentős része kritikátlan, és nem épp a gyenge személyiségük miatt vannak ott, ahol.

Ez inkább talán egy jól használható energiahatékonysági stratégia; ha mindenre rábólintok, akkor rengeteg energiát spórolok meg, amivel a dolgok részletes átgondolása, az önálló cselekvés, a kritikus észrevétel és a szembeszállás járna.

Bizonyos esetekben ez akár a túlélés feltétele is lehet (Stockholm-szindróma); de nagyon erős tényező az anyagi érdekeltség is, tehát ha mondjuk nem az élet, de a megélhetés múlik a behódoláson. Ehhez nem kell gyenge jellem, valószínűleg mindenkivel előfordulhat, legalább időlegesen, hogy az anyagi érdekeltsége miatt kritikátlanul behódolóvá válik. Például Marsi Anikó fizetés nélkül nem biztos, hogy ugyanazt mondaná, mint amiket jó pénzért mond.

Legyen két másik példa: az egyiket az Tréfál, Feynman úr? c. könyvben olvastam: Feynman egy brazil egyetemen tanított, és feltűnt neki, hogy a diákok sohasem kérdeznek (milyen meglepő, hahaha); az USA-ban ugyanis a közbekérdezős előadáshoz volt szokva. Sőt, ha valamelyik brazil diák mégis merészelt valamilyen kérdést feltenni az előadás közben, a többiek rátámadtak, lehurrogták, hogy így nem tudnak haladni, milyen buta, hogy feltartja az előadást stb; aztán kiderült az is, hogy ha Feynman egy már megtanított tételre valami teljesen más szempontból kérdez vissza, akkor a diákoknak fogalmuk sincs arról, hogy miről beszél, mert ők csak azt tudják, amit bemagoltak. Feynman azt mondta, ez így nem tudás, ennek a magolásnak semmi értelme, csak arra jó, hogy a leadott anyagot a diákok változtatás nélkül tovább adják másoknak és így tovább, de gyakorlatilag nem tudják felhasználni.
A brazil egyetemisták mindegyikére nehéz volna azt mondani, hogy gyenge jellemek, mégis kritikátlanul, teljesen alárendelődően viselkedtek.

A másik példa a Milgram- és az Asch-kísérletek, amikből kiderült, hogy gyakorlatilag szinte minden ember hajlik a kritikátlan behódolásra. Mindenkit pedig nehéz volna azzal elintézni, hogy gyenge személyiség.
Úgyhogy végül is nehéz megmondani, mikor és ki fog így viselkedni, pláne hogy miért.

Az egyik legidegesítőbbnek tartott reklám a "De miééért?" Mire felnő az ember, teljesen leszokik a kérdezésről. Bólint és kész, akár érti, miről van szó, akár nem.
Nyilván a témához tartozik a régi vicc is a katonatisztről, aki háromszor nevet egy viccen: először, amikor elmesélik, másodszor, amikor elmagyarázzák a poént, harmadszor, amikor megérti.

maroz 2017.03.19. 06:27:55

@Disznóvári: Szóval nem tudsz meglenni nélkülünk, te főember!

Jól sejtem, hogy neked se gyereked, se párod, se kutyád, se macskád? Lassan már a farkadat sem vered (holott megérdemelné), egyedüli élményforrásod maradtunk. Cicus, gyere ide, a keblemre, hadd baszogassalak egy kicsit. Nem nagy élmény, de a semminél több. És ha már Örkény, akkor beszállok én is, mert úgy sejtem, hogy a patkányhasonlata nagyon találó rád:

"Örkény István: GONDOLATOK A PINCÉBEN

A labda egy betört ablakon keresztül leesett az alagsori folyosóra.
Az egyik gyerek, a házmesterék tizennégy éves kislánya, lebicegett érte. Szegénykének a villamos levágta a fél lábát, s boldog volt, ha labdát szedhetett a többieknek.

Az alagsorban félhomály terjengett, de azért feltűnt neki, hogy egy sarokban megmozdult valami.

- Cicus! - szólt oda a falábú házmesterkislány. - Hát te hogy kerülsz ide, kiscicám?

Fölkapta a labdát, s ahogy csak tudott, elsietett vele.

Az öreg, csúnya és rossz szagú patkány - őt nézték cicának - meghökkent. Így még nem beszélt vele senki. Eddig csak utálták, szénnel hajigálták, vagy rémülten elmenekültek előle.

Most jutott eszébe először, hogy milyen más lett volna minden, ha történetesen cicának születik. Sőt - mert ilyen telhetetlenek vagyunk! - mindjárt továbbszőtte ábrándjait. Hát még ha falábú házmester-kislánynak születik?

De ez már túlságosan szép volt. Ezt már el se tudta képzelni."

Cicám, foglalkozunk veled, ne félj. Gondoltál már arra, hogy te valójában egy férfitestbe született női lélek vagy? Ábrándoztál már arról, hogy bébidollt és tűsarkút húzol? Persze csak este, nem nappal. Nappal markolod a vascsövet, cicám, de este!!!

maroz 2017.03.19. 06:46:57

@Disznóvári: Cicus, hagyd már ezt az ignore-marhaságot, az egészséges embereknek való, nem olyanoknak, akik úgysem tudják megállni.

Gyere na, mondd el, hogy ma mit csináltak azok a rusnya feminácik, meghallgatunk és csak egy picit fogunk baszogatni, mert hát tudod hogy megy ez, nekünk is kell valami élményke, a mi életünk sem teljes... és tessék: már én is többesszámban beszélek! Fertőzöl, bazdmeg!!!

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.19. 07:41:59

A gendert a földön titokban köztünk élő idegenek találták ki, mert frusztrálja őket, hogy idegenségükből fakadóan nem lehet emberi értelemben vett biológiai nemük, mivel mitózissal szaporodnak.
Mert az kizárt, hogy értelmileg ép emberi egyed ilyet kiagyaljon.

maroz 2017.03.19. 08:54:48

@Mr Falafel: Magyarázd már el, hogy mi a jó nekem abban, ha te szaporodsz.

Én például egyetlen tiltakozó szót sem ejtenék, ha úgy döntenél, hogy nősténymacskává operáltatod magad és államilag elismert állattárs..., öööö, izé, élettársi kapcsolatra lépnél Disznóvárival. Még az sem zavarna, ha a közösen összehozott utódotok örökölhetne utánatok. Lehetnék akár a harcostársatok is a kimérák jogaiért folytatott nemes küzdelmetekben.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.19. 11:59:03

@Jean Sol Partre: Azt senki nem vitatta, hogy vannak genetikai betegségek, hogy léteznek olyan korcsok, mint te.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.19. 12:08:02

@maroz: Mi van, Hermafrodité, belegyalogoltam a hamvas lelkedbe, hogy versaillesba az anyád?

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.19. 13:40:35

@Jean Sol Partre: Értem (mármint a csúsztatást, amit a szerző elkövet).
A genderagymosás (szakszóval: gender mainstreaming) hatására hormonterápiás kezelésen és műtéteken átment kiskorúak nem genetikailag hibásak. Ezért abúzus, amit velük művelnek.

maroz 2017.03.19. 14:21:13

@Mr Falafel: Nahat, a humorod pont olyan, mint a Disznovarie! Neked mi szokta kergesre torni a markod, mi a te vascsoved?

maroz 2017.03.19. 14:33:42

@Jean Sol Partre: Szerintem Disznovari masodnikje lehet a csoka... :)))

Szinte hetente futok bele olyan jomunkasemberbe, aki irni-olvasni ugyan nem tud, de karomkodni, atkozodni olyan izesen es valtozatosan, hogy tobb tucatnyi Falafevari Disznot zsebrerakna.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.19. 14:36:51

@maroz: Az agyvelőm, ostoba zsellér, az agyvelőm. Azzal vertelek most is laposra.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.19. 14:41:55

@Disznóvári: Nem tudsz olvasni, ribanc? Azt írtam, hogy genetikai hulladék vagy. Meg az is, akinek az írását belinkelted. Ugyanis a génbetegségekből általános emberi jellemzőket levezetni elmeháborodott korcsok szoktak.

Jean Sol Partre 2017.03.19. 15:28:35

@Mr Falafel: és te vajon miből olvastál itt ki általánoss emberi jellemzőket? Vagy szórakozik veled az agyvelőd?

maroz 2017.03.19. 15:42:31

@Mr Falafel: Naja, ha a kettőnk interakcióját te harcnak éled meg és fontosnak tartod, hogy egyúttal bíróként győztest is hirdess (hihetetlen, hogy saját magadat hoztad ki győzőnek!!!), akkor csak és kizárólag az agyad lehet az, ami ezen munkálkodott. Szóba jöhetne még a vastagbeled is, de sokkal valószínűbb, hogy tényleg az agyi tekervényeid termelték ide ezt a szart. Pláne, ha jó erősen marokra fogtad, kérges tenyér, erős szorítás, ez jött ki, ez van.

Egyszer, próbából kérd kölcsön az ikertesód vascsövét.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.19. 19:12:19

@Disznóvári: Ja. :-D
Nem vettem észre, hogy eltévesztettem a címzettet.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.19. 19:19:24

@maroz: Ki beszélt itt harcról, ribanc? Agyonvertem egy intellektuálisan védtelen virtuális transzgender korcsot. Azt ugyan nem értem, hogy miért szeretnéd, ha le is szarnálak, de nyilván ez valami tovább szexuális torzulás nálad, te nyomorult cestoda.
A picsába, még sosem stimmelt senkire ennyire a minősítésem! Most komolyan, ti hermafroditék kajakra kúrjátok saját magatokat?

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.19. 19:20:30

@Jean Sol Partre: Anyád picsáját linkelsz, ha nem olvasod el előtte?

Herr Schnapsidee Lieferant 2017.03.19. 19:21:29

@Mr Falafel:

látom beszedtél egy marék viagrát és felállt tőle az egód

:DDD

Jean Sol Partre 2017.03.19. 20:10:38

@Mr Falafel: nem általánosított abban az írásban senki semmit. Pusztán leírta, miféle dolgok léteznek a biológiában.
Szóval tulajdonképpen mit akartál mondani?

maroz 2017.03.19. 20:52:56

@Mr Falafel: Nem rossz, de egysíkú. Próbáld meg feldobni valamivel. Ne cifrázással, mert azzal úgy jártál, mint a fogatlan cigány, amikor a csárdáshoz füttyögetni szeretett volna és csak nyál jött ki a csücsörijén. Anyád nyelvét ne szard már le ennyire, vagy ha mégis, akkor picit eredetibben.

maroz 2017.03.19. 20:54:14

@Herr Schnapsidee Lieferant: Mandinerék behúzzák a noteszbe a strigulát: gender-téma jól fizet.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.19. 22:03:25

@Jean Sol Partre: Te most tényleg azzal kérkedsz, hogy retardált vagy?

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.19. 22:07:58

@maroz: Na, bazmeg, a szocreál letisztultságát érzed barokknak? Akkor mi lesz, ha tényleg cifrázom?

Jean Sol Partre 2017.03.19. 22:36:02

@Mr Falafel: aki itt kérkedik bármivel is, az te vagy :)

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.19. 23:11:46

@Mr Falafel:No problem, ez úgy látszik a címzett is észlelte. Ennyi szövegértése neki is van, a súlyosabb, hogy az általa linkelt szöveget nem képes értelmezni a kretén. :)

annamanna 2017.03.20. 03:21:59

@Mr Falafel: ezek egész jó szövegek, kár elrontani a renomét:
menekulttabor.blog.hu/2017/03/08/gondolatok_nonap_alkalmabol_211

menekulttabor.blog.hu/2017/03/01/obama_a_genderman

menekulttabor.blog.hu/2017/01/07/az_ember_legjobb_baratja_446

menekulttabor.blog.hu/2016/11/22/botranyuszas

"Tíz kutyám van. Kívülállókkal szemben egységes falkaként viselkednek, de falkán belül különös viselkedési mintákat fedeztem fel náluk. A feketék közösen lépnek fel ellenségesen a zsemleszínűekkel szemben."

Milyen fajták, ha butusok? :) Az jutott eszembe, hogy talán spánielek, mert azok közt sok a zsemle (vagy arany-) színű, és nem épp a legokosabb fajta. Volt egy vicc, hogy a különböző fajta kutyák hogy cserélnének ki egy villanykörtét, és ebben a spániel része: - Minek kicserélni? Én sötétben is le tudom pisilni a szőnyeget.

maroz 2017.03.20. 06:14:48

@Mr Falafel: Mondom, a cifrázás nem megy neked. Próbálkozz haikuval!

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.20. 06:43:43

@Disznóvári: Aszongya a szövegben a csíra: "Én természettudomány-tanár vagyok". Kötőjellel ám! Azt nem árulta el, hogy végül is milyen szak, mert akár kémia és fizika is lehetne. Persze, a lényeg akkor is az, hogy ezek az idióták a "természet hibáit" úgy akarják eladni, mintha az valami különlegesen jó dolog lenne, mintha az normális volna. A génhiba az génhiba. A genetika az orvostudomány része, ergo az összes ilyen torz kreatúra valamilyen gyógyíthatatlan betegségtől szenvedő páciens. A betegjogokon túl semmilyen különleges jog nem illeti meg őket. Leszarom, hogy nőnek érzi magát és inkább női wc-be járna hugyozni. Nem fog. Járjon női ruhában, nem érdekel, senkit nem is zavar. Éljenek biológiailag azonos neművel, az sem érdekel. De, hogy egy rühes korcs miatt ne lehessen a kórházban szülő anyának nevezni a nőt, az nonszensz. Golyót a kurva fejükbe az ilyen hülyéknek.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.20. 06:55:28

@annamanna: A kutyáim korcsok. Fene tudja, milyen fajták keverednek bennük. A bejegyzésem óta a mátriárka meghalt. Valami kedves ember a kerítésen keresztül ledöfte egy tőrrel. A kert végében egy kerítésközt csak ráccsal zártam le, ami elbontható volt, hogy be tudjuk öntetni a termőföldet. Elég nagy telkünk van. A rácsnál a kutyák két utca találkozására láttak rá és az ott közlekedőket megugatták. Valakit ez zavart és úgy érezte, el kell hallgattatni őket. Eltettem a tőrt, hátha egyszer megtalálom a gyilkost. Megnézem, rá hogyan hat az acél. Úgyhogy kilencen maradtak. Egy darabig. Aztán egyik éjszaka az utcáról keserves vonyítást hallottam, mintha öltek volna egy kutyát. Kirohantam és ott találtam egy kölyök kaukázusit, akit több más kutya tépett éppen. Azóta megint 10 kutyám van. A kau gazdáját két hétig kerestük, de nem találtuk. Csip nem volt benne. A sebeit lekezeltettem, rendbe hoztam, azóta van házőrzőm. Mert a többitől az jött be, aki akart. Borisz, bár csupán 7 hónapos korú lehet, tudja a dolgát. Az Isten is egymásnak teremtett minket. És a macskánkat is szereti.

Jean Sol Partre 2017.03.20. 11:04:28

@Mr Falafel: "De, hogy egy rühes korcs miatt ... ... Golyót a kurva fejükbe az ilyen hülyéknek. "

"A kutyáim korcsok" " Eltettem a tőrt, hátha egyszer megtalálom a gyilkost. Megnézem, rá hogyan hat az acél"

hm

Pelso.. 2017.03.20. 14:46:49

@annamanna: Politikus nem illeszthető ebbe a körbe, kizárólag a pénz motiválja, ezért bármilyen csoportba azonnal beleugrik - lepaktál, szembeköpi saját magát.
Pont az Asch kísérletekből származtatva a kérdést: hol van saját személyisége annak, aki többségi álláspontot képviselő csoport oldalára áll, holott azok válasza egyértelműen, tudottan hibás volt...?

@maroz: Azt mondtam, amit írtam, nem amit szeretnél. Ha kívánod, legközelebb szótagolom.

maroz 2017.03.20. 15:51:21

@Pelso..: Akkor legközelebb szótagolva fogod nem tudni, hogy mit beszélsz. Micsoda újdonság.

Pelso.. 2017.03.20. 17:21:26

Olvastasd fel valakivel magadnak lassan.
Ugyan menj már valahova az átlátszó kötekedéseiddel.

maroz 2017.03.20. 18:26:16

@Pelso..: Felolvastathatom, és akkor mi van?

Nem kötekedés, tényleg nem tudod, hogy mit beszélsz. Ilyesmi előfordul emberekkel. Te azt hiszed, hogy tudod, de valójában fingod sincs. Annyira viszont vagy rátarti a butaságodra, hogy ne legyél képes elismerni, miszerint fogalmad sincs arról, hogy mit is jelent a "kultúra", mint fogalom, ezért arcoskodsz. Ezer ilyent láttam, nem nagy ügy.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.20. 20:01:26

@maroz: És tőled megtudhatjuk? Én kíváncsi vagyok.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.20. 20:10:19

@maroz: Egyszerű kérdést tettem fel egy egyszerű embernek. Egy 6 szavas mondatban megválaszolható, ha tényleg tudod, mi a kultúra. Nem gond, ha nem tudod, nincsenek túlzott elvárásaim veled szemben.

maroz 2017.03.20. 20:20:33

@Mr Falafel: Nem egyszerű kérdést tettél fel, hanem azt hazudtad, hogy kíváncsi vagy.

Most komolyan, dedósra veszed? Olyan húsz évvel ezelőtt, a magyar internet hőskorában még talán érdekes volt egy ilyen bekóstolás, de manapság???

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.20. 20:35:25

@maroz: Tanult és öröklött emberi magatartásformák összessége. Ez a taylori megfogalmazásból eredő, egyébként magyarul Niedermüller Péter által megfogalmazott definíció. Nyilván Geertz ihlette változat.

Gondoltam, ha vagdalkozol, tudod a megfejtést, de nem. Tudod, baszakodni is csak úgy érdemes, ha van mögötte tudás.

maroz 2017.03.20. 22:11:37

@Mr Falafel: Maugli, te nemrég elmesélted, hogy lett fogad, és azt a törzs érdekében kívánod használni. Mennyit kéne fizess, hogy komolyan vegyelek, tippeld már meg. Eriggy vissza a falkádhoz, ne próbálkozz az emberekkel, mert nem megy ez neked.

maroz 2017.03.20. 22:15:50

@Pelso..: Látod, még Maugli is tudja, hogy mi a kultúra, bár ő egy kicsit dagályosabban írta körül, mint én, de ettől még tudja. Pedig ő egy kutyákkal táncoló nagyon különös úriember. Csak te, a balliberális übermensch, csak te nem tudod, amivel nem is lenne baj, ha nem hinnéd azt, hogy de mégis.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.20. 22:23:32

@Mr Falafel: A csávó egy féltudású őrült. Kibaszták a patkányblogról, aztóta itt patkánykodik. Elolvasott valamit Mannheimtől, meg Mertontól és rájött, hogy a neoliberalizmus uralja a világot, ettől kibaszott okosnak képzeli magát. A kultúráról max. annyiban releváns a véleménye, hogy kívülállóként szemléli. Akinek meg tudása van valamiről, mint neked pl. a kultúrantropológiáról, az szerinte "elitista". Ennyit érdemes róla tudni.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.20. 22:46:32

@maroz: Fizetni, Conchita? Most is ingyen tilinkózol.

Bell & Sebastian 2017.03.20. 23:04:15

@Mr Falafel: És mindezt a hagyományosan jó török-zsidó kapcsolatok terhére? Összevesztek a húsvéti csülkön, mi?

maroz 2017.03.21. 06:13:04

@Mr Falafel: Ó, téged ilyen vágyak feszítenek szét? Próbáld meg bekenni tejföllel és odafüttyenteni mind a tíz kutyádat.

maroz 2017.03.21. 06:16:09

@Disznóvári: És nem hajlandó harcolni az elnyomott férfiak szabadságjogaiért, tedd hozzá ezt is, hiszen te, mint többesszám ezen szoktál felháborodni.

Neked kutyád-macskád legalább van, ha már se nőd, se gyereked?

annamanna 2017.03.21. 08:16:38

@Mr Falafel: a kutyagyilkos megmutatta az erejét... most aztán győztesnek érezheti magát... hatalmas diadalt aratott :(
Mivel hatalmas a telek, és ahogy olvastam, csak a kutyáknak 65m2-es fűtött helyiség jut, nyilván a kutyagyilkost a jómód is irritálta, és a leölése valamilyen szinten a gazdának szólt. Persze ez csak feltevés, de hogy az irigység gyilkos indulat, az teljesen biztos.
A búsulásban kegyetlenség van, és a haragban áradás; de ki állhatna meg az irígység előtt? (Péld 27,4)

Aki ledöfte a kutyát, annak biztosan látnia kellett, hogy hatalmas a telek, jók a körülmények; és az sem valószínű, hogy még soha nem látta a kutyákat, hogy életében először és utoljára járt arra, és csak úgy hipphopp döfött át a rácson. Sajnos sokkal valószínűbb, hogy valamilyen szinten ismerte a környéket, sokszor járt arra, sokszor megugatták a kutyák, és előre eltervezte, hogy leszúrja az egyiket. És jól kiszúr ezzel a nagymenővel... hahaha.

Például, amikor Orbánék kutyáját majdnem agyonverték, az sem valószínű, hogy alapvetően a kutyának szólt. Illetve hát teljesen biztos, hogy az igazi célpont a kutya gazdája lett volna (mondjuk lehet, hogy a Gáspár fiú, mert az övé a kuvasz), és aki csépelte, az a kutyán keresztül "üzent".

Szinte közhely, hogy amikor valaki belerúg a macskába, igazából másba szeretne belerúgni, másra mérges, csak hát abba nem lehet, és a dühét levezeti az állaton, mert az gyengébb és nem tud védekezni. Ilyen okból tesznek tönkre autókat is, például Schobert anyja ezért karcolta össze a menye autóját: a legszívesebben Rékát tépte volna meg, de azzal nem bírt volna, úgyhogy a mérgét az autóján vezette le.

Tényleg jó ötlet eltenni a tőrt, pláne, ha esetleg ujjlenyomat is van rajta; ha (neadjisten) történne még valami, össze lehet vetni a tőrön levő mintával.
Ha irigység volt a támadás valódi oka (azért a 65m2-es fűtött kutyaház elég ritkaság) akkor csak egy vigasz van: "a szánalmat ingyen adják, az irigységet ki kell érdemelni."

@Disznóvári: vascső + kutya: www.facebook.com/kata.kovacs.50/videos/1139846459475542/

wegera.hu/kiemelt-nincs-meg-geza-az-acsi-bantalmazott-kutya/

www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/bantalmazta-a-kutyajat

"Két éve rendszeresen verte a gazda....Lehet már nem is kell keresni....."
"most vagy tényleg meg tudott lépni szegény a hátsó, ócska kerítésnél, v elbújt meghalni. Az egyik poszban volt, h véres a cső és kutyaszőr csomók vannak rajta. Egy másikban pedig véres vasvilláról is beszéltek."
"a rendőrök hátul ásnak!! az állatvédők kinn várnak! Attól tudom , aki ott van!!!Mr ott a polgármester is!"

Pelso.. 2017.03.21. 08:21:21

@maroz: Vártam, hogy észrevedd, sajnos nem sikerült:
nem véletlenül "kultúrának nevezett valamiket" írtam fent, melyeknek köze sincs definiált kultúrához.
Egyszerűen ismét nem arról volt szó, amit erőltetsz.
Talán próbáld a mondatokat, szavakat, névelőket puszta jelentésükben értelmezni, sok kis egyszerű felismeréssel legalább szerzel magadnak néni örömet.

maroz 2017.03.21. 08:39:31

@Pelso..: Mintha Falafel legostobább kutyájának magyaráznék, vagy - ami még annál is súlyosabb - egyenesen Disznóvárinak. Te annyira buta vagy, hogy még azt sem tudod felismerni, hogy buta vagy. Tündérien ostobácska, terráriumban kéne mutogatni.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.21. 17:20:11

@maroz: Naaa, egy kis Dunning-Krugerért te sem mész a szomszédba.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.21. 17:31:54

@annamanna: Sajnos igazad van, nyilván nekem szánták a döfést. Az egyik szomszédom notóriusan feljelent évente kétszer-háromszor valamiért, immár 14 éve. Egyszer sem járt sikerrel, mert egy alkoholista ribanc. Viszont őt többször megbírságolták, sőt, a munkahelyéről, az V. kerületi önkormányzat jogi osztályáról is kirúgták. A marha onnan küldözgette rám a mi kerületünk hatóságait, én meg meguntam és feldobtam őket az integritásbiztosnál. Gondolom, az alkohol miatt amúgy is kiállt a rúdja, így aztán kibaszták simán. Másoknak az a bajuk velem, hogy amerikás ügyvéd vagyok, aki állandóan utazgat, aki láthatóan könnyedebb életet él, mint ők. Nem vagyok gazdag, de keresek annyit, hogy utazgathassunk, mivel imádunk világot látni. Szép emlékeink lesznek öreg korunkra. Bántani sosem bántottam meg senkit a szomszédaim közül, csak nem vagyok barátkozós. Biztos különcnek tartanak. Annyi baj legyen! De egy védtelen állatot leszúrni irigységből... Akárhogy is, megtartom a tőr darabját, s ha egyszer megtudom, ki követte el a gaztettet, visszaadom a fegyverét.

maroz 2017.03.21. 19:20:09

@Mr Falafel: Oké, de akkor mi az, amit a kultúráról mondtam, és nem volt legalább többé-kevésbé korrekt?

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.21. 19:22:43

@maroz: A baszakodáshoz nem kell mindig érvelni. Beszólok, mert csak. Te is így szoktad többnyire.

Herr Schnapsidee Lieferant 2017.03.21. 19:48:50

...ahogy olvasom a commenteket, itt egy frankó anal fisting gay porn buli van kialakulóban. Szólok dobray-nak, nehogy lekésse és én is előkeresem a latex szerkót, fakkjeeee :DDDDDDDDDD

maroz 2017.03.21. 20:45:36

@Mr Falafel: Itt most kivételesen másként volt. Pelso hozta a ballib szdsz-konform érvelését a kultúráról és erre én úgy szóltam be, hogy egyúttal érveltem is. Elmondtam többek között azt, hogy a kultúra fogalmát sokan félreértik, és adtam is rá egy olyan definíciót, ami eléggé hasonlít a tiédre. Amit korrektnek tartok, tehát ebben nincs is köztünk vita. Pelsoval lenne, mert ő nem érti, de mivel nem érti nem lehet. Ha nem lehet, akkor lehetne csendben maradni, vagy baszakodni. Szóval baszakodok, de előtte érveltem.

Ami hülyeség, mert strapa és az eredmény úgyis ugyanaz, tehát ésszerűbb csak úgy beszólni. Azaz: megint egy állásponton vagyunk. Ki hozza a vazelint? ;)

annamanna 2017.03.22. 05:49:44

@Mr Falafel: Mondjuk a tőrdöfés nem tipikusan alkesz nő harci kelléke, a feljelentgetés annál inkább. Én egy olyan piás nőt ismerek, aki szintén fúj a szomszédjára, csak nem a kutyái, hanem a macskái miatt; és ki van akadva, hogy az önkormányzat a füle botját se mozgatta a feljelentésére, hogy a macskákat tirhítsák el a közeléből. Rossz szomszédság, magyar átok. A kutya a viszálykodás egyik tipikus indoka, ez itt két példa rá: szomszedhaboru.blog.hu/tags/kutya

Klapkát pont a kaukázusi kutyái miatt zaklatta a szomszédja: www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/kezre-keritettek-klapka-zaklatojat/8xe1kd0

mandiner.hu/cikk/20170104_klapka_utolso_teveszereplesen_meg_birom

annamanna 2017.03.22. 05:52:59

@Pelso..: Nagyon furcsa, de szerintem ebben van egy olyan tényező, hogy az illető mennyit küszködött azért az igazságért, ami mellett ki kellene tartania. Ha saját maga nem fektetett bele energiát, sokkal könnyebben elengedi, mint akkor, ha sok erőfeszítésébe került, hogy ráleljen. Legalábbis magamból kiindulva ezt gondolom. Velem is előfordult pont az, hogy egy társaságban rajtam kívül mindenki hibás választ adott egy kérdésre, és én, noha tudtam, mi a helyes válasz, mégis a többiekhez igazodtam, és a rossz választ mondtam (ez nem egy kísérlet volt, a többiek nem voltak beépített emberek, saját maguktól tudtak rosszul valamit). Utólag csodálkoztam magamon, de tényleg pontosan úgy viselkedtem, mint Asch kísérletének alanyai.
Viszont volt arra is eset, hogy megakadtam egy bizonyos ellentmondáson, és addig jártam utána, amíg rá nem jöttem a megoldásra. Ennek aztán annyira megörültem, hogy teljes lendülettel próbáltam másoknak is elmagyarázni, hogy miben tévednek (ez egy vallásos téma, eltekintenék a bővebb kifejtésétől). És az történt, hogy ahelyett, hogy elismertek vagy támogattak volna, vagy bárki örült volna annak, amire rájöttem, a legképtelenebb marhaságokkal igyekeztek cáfolni, amiket egyrészt nagyon könnyű volt szétpöckölni (csak még inkább megerősítettek abban, hogy igazam van); de ők egyre dühösebbek lettek, egészen elképesztő dolgokkal vádoltak, amíg az egész olyanná nem vált, mint valami középkori boszorkányüldözés. Nagyon-nagyon megdöbbentett, hogy a vallásosok mennyire idióták.
Egy jehovista házaspárral való beszélgetésem során is előfordult, hogy az általuk felhozott (eretnek) nézeteket olyan egyszerűen cáfoltam, hogy még egy gyerek is megérthette, miben tévednek a "tanúk". Szóval nagyon egyszerű volt "leérvelni" egy bizonyos sarkalatos nézetüket, de a pozitív reakciók helyett a férj üvölteni kezdett, mert más nem jutott eszébe. A feleség hallgatott, és ebből tudtam, hogy ő pontosan érti, hogy igazam van, nade már a szüleik is jehovisták voltak, a gyerekeik is azok, az összes barátjuk, ők maguk évtizedek óta "tanúk", talán már főállásban is, egyszerűen az eddigi befektetéseiket, egész életútjukat képtelenség megsemmisíteni azzal, hogy amit mondanak, az tök hülyeség. Túl sokat szántak már rá erre a hülyeségre ahhoz, hogy föladják, bármilyen igazság kedvéért is.
Szókratész nem (csak) azért ragaszkodott mindenkivel szemben az általa hirdetett igazsághoz, mert annyira okos volt; szerintem inkább azért vállalta a halált is, mert annyira sok energiát fektetett abba, hogy rájöjjön bizonyos összefüggésekre, hogy az általa beinvesztált munkamennyiség szilárdította meg, az tette makacsul kitartóvá.
Általában is igaz, hogy amihez munka nélkül jutok hozzá, azt kevésbé tudom megbecsülni, mint azt, amiért sokat küszködtem. Sokkal valószínűbb például, hogy egy ajándékba kapott autóval fog balesetezni a fiatal, mintha az autó árát maga kereste volna meg.
Szerintem pontosan ugyanez az összefüggés érvényes az igazság tekintetében is. Amit hozzám vágnak, arra nem fogok úgy vigyázni, mint amiért nekem kellett megdolgoznom.
Általában minden blogvita azért remek dolog, mert mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy saját maga küszködjön meg az igazáért. Pontosan ezt csinálták az ókori görög filozófusok is, állandóan beszélgettek. Amíg csak hallgatom mások okoskodásait (akármilyen igazak is legyenek azok), képtelen leszek kitartóan ragaszkodni hozzájuk. Például Jézus Krisztus hiába tanította a népet éveken keresztül, amikor bajba került, mindenki elhagyta és még Péter, a legjobb barátja is megtagadta. Hogy később a tanítványai az életük árán is ragaszkodjanak a Mester tanításaihoz, ahhoz arra volt szükségük, hogy Jézus magukra hagyja őket, hogy ők maguk is küszködjenek a tanítások igazságáért.
Einstein például nem fektetett energiát a kvantumelméletbe, így aztán nem is volt képes megragadni azt, lazán visszautasította.
Talán azt is lehet mondani, hogy amihez az ember foggal-körömmel ragaszkodik, amiről nem lehet lebeszélni, azt nem csak tudja, hanem abban már hisz is.

Egyébként meg teljesen normális, hogy az emberek nem küzdenek meg minden tudásért, hanem egyszerűen csak elfogadják igaznak azt, amit mások igaznak állítanak. Teljesen életszerűtlen volna minden eddig elért igazságra újra és újra és újra rájönni. Sokkal egyszerűbb megbízni másokban, hogy amit mondanak, az igaz. Senki sem szállna fel repülőre, ha nem bízna abban, hogy nem akarják átverni és becsapni. Nem lehetne a legegyszerűbb dolgokat sem megvenni a boltban, ha nem bíznék abban, hogy tényleg élelmiszert akarnak nekem eladni, és nem mérget.
Bizalom nélkül nem működik a világ, a bizalom a legfontosabb feltétele az emberi együttélésnek, a társadalomnak. Semmi különös nincs abban, hogy az emberek bíznak egymásban, és hajlandóak a nézeteiket egymáshoz igazítani, akár azon az áron is, hogy magukat korrigálják. Aki nem képes az önkorrekcióra, az nem erős jellem, hanem beteg. Az ilyen embert arról is képtelenség meggyőzni, hogy téved.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.22. 19:07:15

@maroz: Hát, ebbe nem nagyon tudok belekötni, de azért a vazelinos barátkozásról lemondanék. Régi vágású pasi vagyok, a nőkhöz vonzódom. Az igaziakhoz. :-)

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.22. 19:13:56

@annamanna: Nem, nem hiszem, hogy az alkesz nő volt. Együtt él ugyan az öccsével, aki szintén alkesz, de rá sem gyanakszom. Zártkerti területen lakom, tehát szomszédokat nem nagyon zavarok. Több ezer négyzetméter telken vannak, ahol 3 oldalról nincs szomszéd sem. A feljelentgetős szomszéd meg feljelentett akkor is, amikor csak egy kutyám volt, és nem is kutya miatt.

Herr Schnapsidee Lieferant 2017.03.22. 20:23:25

@Disznóvári: a gender egy megélhetési gumicsont jobbról-balról, de roppant szórakoztató 1st world problem

Herr Schnapsidee Lieferant 2017.03.22. 20:25:43

@Mr Falafel:

"hogy amerikás ügyvéd vagyok,"

Elszívtál egy csomag marlboro-t és már cowboy-nak képzeled magad? :DDD

maroz 2017.03.22. 21:18:19

@Mr Falafel: Huhh, én is. Win-win. ;)

maroz 2017.03.23. 05:16:08

@Disznóvári: Tüntess érte a parlament előtt! Mibe, hogy találnál hozzá még két hülyét, és menten annyian lennétek kedves Loretta, mint amikor azért tüntettetek, hogy a férfiak szülési fájdalmát is ismerjék el. Vagy ha azt nem, mert azért ne feledjük, kedves öcsém, ööö, illetve húgom, hogy méhetek azért nincs, de legalább a jogotokat a szülési fájdalomra, legalább annyit ismerjenek el!

Végső soron annak is van értelme amit te csinálsz, még intézményesíteni is lehetne: legyen egy olyan entitás, ahová a mácsó vágyakkal (vascső, verés, seggbekúrás) fordulhatnak azok a puhapöcsű hangemberek, akik túl gyáva senkik ahhoz, hogy ezt s.k. elvégezzék másokon, ezért manapság csak szarrá frusztrálják magukat molyfing blogokon, de ha lenne intézmény, akkor azzal elvégeztethetnék azt, amire ők maguk alkalmatlanok. Nem kéne permanensen más faszával veretned a csalánt, kancigány és effélék, hanem bemennél a hivatalba, kitöltenél egy igénylést, mellékelnéd az igazolást, hogy faszatlan vagy, és örülnél.

annamanna 2017.03.23. 06:46:17

"reméljük, Slachta Margit képe fog lógni a tanszékvezető irodájának falán."

Ezt a cikket Böjte Csaba osztotta meg:

"Magnificat.ro - Böjte Csaba OFM - Dévai Szent Ferenc Alapítvány honlapja.
Tegnap, 0:21 ·
Tisztelettel megosztom!!

http://m.mindenegybenblog.hu/igaz-tortenetek/minden-egyetemet-vegzett-magyar-no"

Protestáns részről Molnár Mária jutott eszembe: "Molnár Mária már az első világháború idején megmutatta bátorságát, amikor Dr. Csia Sándor mellett szolgálatot vállalt Galíciában, egy frontvonalon fekvő járványkórházban. Maga sem tudta, hogy ekkor már a missziói kiküldetésére készítette fel Isten, hiszen a hólyagos himlő, kiütéses tífusz, hastífusz, kolera, vérhas, skarlát, kanyaró, malária mind olyan betegség, amelyeket később kezelnie kellett Pitilun. A háború végeztével frontszolgálatáért megkapta a Koronás Ezüst Érdemkeresztet a Vitézségi Érem szalagjával és a Vöröskereszt Érdemérmet." mindennapi.hu/cikk/kultura/kannibalok-kozt-halt-meg-a-magyar-misszionariusno/2011-09-10/7183

Jean Sol Partre 2017.03.23. 10:36:52

@Disznóvári: és te hajtanád végre, tetszene? :D

Pelso.. 2017.03.23. 14:06:12

@Herr Schnapsidee Lieferant: Még hogy buli, bőven elég a bulinak nevezett valami. "valójában" abszolút érvvel támogatva, - forrás fentebb, megszokott tényszerűséggel átitatva.

annamanna 2017.03.24. 01:28:12

A patriarchális családeszmény termelte ki a londoni merénylőt is, na meg az összes többit:

- Azt is írja a könyvében, hogy a muszlim anyák terroristákat nevelnek. Ez azért elég erős kifejezés.
- Ha az ember belegondol, ez így van. A legtöbb terrorista férfi. Bár az utóbbi időben a nők is felzárkóznak. De tény, hogy a legtöbb terrorista egyszerűen balfácán. Csődöt mondott az iskolában, ezért csatlakozik mondjuk Németországból az Iszlám Államhoz. Ezek mind csődöt mondtak az iskolában, a környezetükben, egy olyan társadalomba érkeztek, ahol nem ők a nagybetűs Férfiak, nem ők a domináns személyek, pedig az anyjuk így nevelte őket. Kiskoruktól ezt hallották, mindent megadtak nekik, azt ismételgették, hogy milyen értékesek, bármit megtehetnek, amit csak akarnak. És ezt csak azért, mert férfiak. Aztán bekerülnek a német iskolába, és egyszer csak teljesíteniük kell, mert Németországban mindent el lehet érni, járhatnak egyetemre, mindenki képezheti magát, de ezt nem kapja ajándékba, keményen meg kell dolgoznia érte. Ezeket a kisfiúkat nem úgy nevelték, hogy bármit is tenniük kellene, hanem ők továbbra is elvárják, hogy csak úgy megkapjanak mindent, és ez vezet a problémákhoz. Kiközösítik őket, amire agresszívan reagálnak, verekednek, és ez így megy tovább. Nagykorúvá válnak, nincs képzettségük, nem fejezték be az iskolát, teljesen kifordulnak magukból; aztán ezekben a közösségekben végre úgy érzik, az igazi férfiak szólítják meg őket, és azt gondolják, én is ilyen akarok lenni - és terroristává válnak. Ezért a végső következtetés sajnos az, hogy az anyjuk rontotta el a nevelésüket."
www.hirado.hu/2017/03/04/zana-ramadani-a-muszlim-nok-is-felelosek-a-sajat-sorsukert/

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.24. 08:17:31

@annamanna: Ostoba liba, ha így is van, a MUSZLIM patriarchátus.
Ma, a nyugati országokban a feministák hazugságával ellentétben nincs nőelnyomás. Sőt.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.03.24. 09:17:39

@Disznóvári: Nem vagyok tisztában a ki kicsodával. Ez itt még most is a titkos blogsok torzsalkodása?

maroz 2017.03.28. 09:12:33

@Disznóvári: Egy érdekes írás, egészen biztosan értő kritikára számíthatok irányodból:

ujegyenloseg.hu/a-hazimunka-nem-maganugy/

Jean Sol Partre 2017.03.28. 16:01:47

@maroz: "miért inkább a házastársunktól kérünk toleranciát és megértést, nem pedig a főnökünktől"

ez jócskán túlmutat a feminizmus és a házimunka kérdéskörén.

maroz 2017.03.28. 16:48:45

@Jean Sol Partre: Ha a feminizmust úgy értelmezzük, mint olyan társadalomalakító mozgalmat ahol a cél a maszkulin minták erodálása, akkor talán nem is mutat annyira túl. És hát az van, hogy mivel ennyire fluid ez a szegény feminizmus simán lehet így is értelmezni, tehát (többek között) én is így fogom értelmezni. Maszkulin versengés helyett számomra rokonszenvesebb a feminin kooperáció, és ugye az elsőhöz jobban illik a keménykedés, míg a másodikhoz a tolerancia, tehát éljen és virágozzék a feminizmus! ;)

Jean Sol Partre 2017.03.28. 16:58:22

@maroz: ez így tetszik :)

De amúgy, miért fontosabb a munkahely, mint az otthon?

maroz 2017.03.28. 20:21:37

@Jean Sol Partre: Hát mert mindent a munka strukturál! Ha annak van alárendelve az összes többi, akkor csak fontos kell legyen, különben papucs orrán pamutbojt.

Mit hoztál haza, lelkecském, tán csak nem valami fínom munkahelyi frusztrációt? Úgy, de úgy hiányzott, na, hozzad, csapjad le ide az asztalra, parasztosan, bazdmeg, úgy szeretem! ;)

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.28. 20:29:59

@maroz: Így első blikkre egy szoft-feminista cikknek tűnik, kártékonysága nem vethető össze mondjuk az IE-t fogalmazó radikális feministák kártékonyságával. Már a második mondaton felbasztam az agyam, úgyhogy nem olvastam tovább, mert a GDP-t egy parasztvakításnak tartom. (Ezzel kapcsolatban ajánlom Dabóczi Kálmán cikkét:
kovasz.uni-corvinus.hu/kov3/gdpklmok.html
Ezt közzétette Alfőmérnök barátom is a kkbk-n:
kkbk.blog.hu/2013/04/15/daboczi_kalman_a_merheto_balgasag_gdp )
A nemek közti egyenlőségről meg ajánlom ezt a posztot:
www.ferfihang.hu/2014/06/03/a-marxista-leninista-nofelszabaditas-alapjai/

A "feminim kooperáció" egy gigaLoL, ember, te semmit nem tudsz a nőkről, a női közösségekről. A férfi közösségek 100szor kooperativabbak, mint a nőik. Jó példa erre egyébként maga a feminista mozgalom története is, hangyafasznyi különbségeken képesek összeveszni, egymást egy kanál vízben megfojtanák, holott (hamis) alapfeltevésük (patriarchális elnyomás) ugyanaz. Mint utaltam rá, az egyik utsó értelmes, valamennyire komolyan vehető feminista Betty Friedan volt, a rá következő hullám kiátkozta őt.

maroz 2017.03.28. 20:38:58

@Disznóvári: "te semmit nem tudsz a nőkről"

Hány éve vagy nős? Hány gyereket neveltél fel és abból mennyi volt lány?

Dugtál te már egyáltalán életedben nőt? Láttál? És közelről?

Szóval nem olvastad el, de legalább semmi baj az írással. De ha azt sugallom rólad, hogy olvasatlan vagy, akkor bedurcizol. A gdp egy hülyeség, ebben nincs köztünk vita, de ebben a cikkben a gpd-be belekötni olyan, mint amikor illetékes cenzorelvtárs engedelmesen rácuppan a vörös farokra. Vagy heringre, a fene se emlékszik már.

WiteNoir (törölt) 2017.03.28. 20:44:55

@maroz:

ahhoz, hogy Magyarország kikerüljön a klientúrák fogságából, több piac kell. Több piac pedig akkor lesz, ha a különféle elitek – főként a gazdaságban és a tudományban/innovációban, de, amennyire lehetséges, a kultúrában is – nemzetközi piacra dolgoznak.

És ez még nem elég, mert több kapitalizmus is kell. Nem ideológiai alapon, hanem azért, mert csak egy versenyképes tőkésosztály képes a mindent letarolni igyekvő állami tendenciának ellenállni. "

babarczy eszter 2016
ugyanez most orbán krisztián/publius, a féltudású elit szerzője 10 év után

maroz 2017.03.28. 20:55:10

@WiteNoir: Ha legalább egy garázsbótja lett volna életében...

Olyan, de olyan megkapó, amikor azok beszélnek áhítattal a piacról, akik egész életüket kényelmes közalkalmazotti szinekúrákban élték le. Pete Péter tanárurat ha hallanád, na, az tényleg priceless!

annamanna 2017.03.29. 09:20:16

@bbjnick: nem válaszoltál erre a szövegértelmezése kérdésre, kíváncsi vagyok, itt még válaszolsz-e rá:

Mondok egy példát: most olvastam el egy cikket Szenegálról: mno.hu/hetvegimagazin/csak-egy-kis-voodoo-2391709
Amiből egy részlet:

"Itt, Bassariföldön nem az iszlám a hangsúlyos, inkább szinkretista módon vegyítik a kereszténységet a törzsi vallási hagyományokkal, teremtéstörténeteikben például megjelenik az első férfi, az első nő meg a kígyó és az alma. Igaz, a nő előtt, a férfi után Isten az állatokat teremtette meg, ám ebből nem érdemes a hölgyek hátrányos megkülönböztetését feltételező következtetéseket levonni."

A cikk szerzőjének láthatóan fogalma sincs, hogy ez a Bibliában is így van; ő olyannyira marhaságnak tartja ezt a sorrendet, hogy szinkretista szövegrontásnak tulajdonítja, amivel a bennszülöttek elrontották a Biblia eredeti logikai sorrendjét, és Ádám és Éva teremtése közé helyezték az állatokat. De ebből nem kell messzemenő következtetéseket levonni (maradjunk annál, hogy a feketék már csak ilyen ostobák).

Csakhogy így van a Bibliában is, tényleg! Na de miért? Ha erre magyarázatot keresünk, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy többen többféle indokot fognak találni arra, hogy a szöveg miért ilyen, amilyen. Szerinted például miért? Kíváncsi vagyok, miben tér el a te magyarázatod az enyémtől. És ez csak egyetlen kis igeszakasz magyarázata lenne; de az egész Bibliára érvényes, hogy elég sokféle értelmezést bele lehet látni, tehát amit pogácsa írt, az nagyon is igaz és valós, sőt fontos téma.

Tehát a kérdéses igeszakasz az 1Mózes 2. fejezet, legrövidebben ezekről lenne szó:

És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá illőt.
És formált vala az Úr Isten a földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvivé az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat; mert a mely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve.
És nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak; de az embernek hozzá illő segítő társat nem talált vala.
Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivőn egyet annak oldalbordái közűl, és hússal tölté be annak helyét.
És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, a melyet kivett vala az emberből, asszonynyá, és vivé az emberhez.
És monda az ember: Ez már csontomból való csont, és testemből való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett.

WiteNoir (törölt) 2017.03.29. 14:46:21

@maroz:

ja, ezt én is megfigyeltem. nulláról felépített vállalkozás nincs, még kemény munkával elnyert magánszférai állás sincs.
vö. bokros lajos:
"én sohasem voltam állásinterjún, engem mindenhová _hívtak_"

ja, így nagy pofám lenne nekem is.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.29. 20:10:58

@maroz: Te hulladékember, azzal basztattál, hogy nem a saját szavaimmal mondom el a mondanivalómat, hanem idézetekkel. Ezek után van pofád elvárni, hogy elolvassak egy szart, amit belinkeltél?

maroz 2017.03.29. 20:27:05

@Disznóvári: Figyelj, nem olyan bonyolult ám: elolvasod, majd elmondod róla a véleményed. Értő kritikát kértem tőled. Gondoltam megmutatod, hogy mi olyan szörnyű ebben a feminizmusban. Mert te ugye a feminizmus ellen harcolsz, vagy mi.

Ha nem olvasol el valamit, honnan van róla véleményed?

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.29. 21:09:55

@maroz: Miért olvassam el? Ki a fasznak képzeled magad, hogy a kedvedért elolvassak akár egy sort is? Szerintem ti sem olvassátok el, amiket én linkelek. Megérteni biztos nem sikerült.
Egy ostoba hulladékember vagy, ez derül ki rólad a kommentelői munkásságod alapján.
Véleményem meg lehet valamiről első blikk alapján is. Elég sok ilyen szart olvastam már.

maroz 2017.03.29. 21:22:57

@Disznóvári: Szóval tény: nem olvasol.

Just for the record.

Jean Sol Partre 2017.03.29. 22:57:46

@Disznóvári: a cikk a feminizmusról szól. te utálod a feminizmust, csak nem tudod elmondani, mi is a bajod vele. a cikkben konkrétumok vannak a feminizmussal kapcsolatban, te pedig, ha elolvasnád, szépen rá tudnál mutatni, melyik is a hazugság, melyikkel is van neked problémád. ezért lenne érdemes elolvasnod.

Jean Sol Partre 2017.03.30. 13:42:24

@Disznóvári: tényleg? mondtál bármi olyan konkrétumot a vascsövön kívül, ami nem idézet vagy link volt?

Jean Sol Partre 2017.03.30. 17:17:45

@Disznóvári: próbáltam, de nem találtam semmit. Semmi olyat, ami személyes. Írtál a diszkriminatív törvényekről, ezen kívül nincs semmi.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.30. 17:26:34

@Jean Sol Partre: Olyat is írtam, te nagyon buta ember.
De annak nincs jelentősége az igazság szempontjából.

Jean Sol Partre 2017.03.30. 17:31:02

@Disznóvári: személyes alatt nem személyes élményt, hanem véleményt gondoltam. Valami konkrétumra, hogy neked magadnak mi a bajod a feminizmussal. Nem általában, hogy "rossz", hanem valamivel megfoghatóbban, hogy utálod előreengedni a nőket az ajtóban, vagy nem szeretsz mosogatni, vagy te szíved szerint vernéd őket, hogy szerinted ez vagy az a nők dolga, vagy ilyesmi.
Szerintem maroz is ezért linkelte a cikket, hogy legyen valami alap, abban vannak állítások, lehet róluk véleményt mondani.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.30. 17:40:45

@Jean Sol Partre: " utálod előreengedni a nőket az ajtóban"

Ebből is látszik, hogy gőzöd nincs a feminizmus jelenlegi állásáról. A szerencsétlen paranoiások szerint ugyanis már az "ajtóban előreengedés" is az elnyomó patriarchátus megnyilvánulása.

Jean Sol Partre 2017.03.30. 17:52:43

@Disznóvári: van ilyen is meg olyan is, van aki szerint nem bűn. Próbáltam minden szegmensből meríteni, ezek szerint hiába.
Te előreengeded őket?

maroz 2017.03.30. 19:25:44

@Disznóvári: Ez szerintem is egy lényegtelen marhaság. Én el is szoktam még a szabályt is sűrűn felejteni, megyek, mint egy alvajáró, és örüljön, aki túlél.

De például érdekes az, amit nemrég írtál, hogy a megfigyeléseid szerint a férfiak kooperatívabbak, mint a nők. A gender-blablában - amint azt te is tudhatnád, ha legalább az alapokat elolvastad volna - az ilyesmire azt mondják, hogy a férfiak időnként és alkalmanként feminin, míg a nők úgyszintén időnként és alkalmanként maszkulin mintákat követnek. Te a személyes megfigyeléseidből valami olyasmit általánosítottál túl, hogy a kooperáció az inkább maszkulin, mint feminin vonás, és érdekelne, hogy melyek voltak a szűkkörű megfigyeléseid, amelyek alapján ezt a téves túláltalánosítást megtetted.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.30. 21:57:39

@Jean Sol Partre: A mai mainstream szerint bűn. (Ha még meg is simogatod közben a hátát, az meg bűncselekmény.)
Én előreengedem őket. A lépcsőn meg előttük megyek föl, nehogy már azt gondolják, a seggüket nézem.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2017.03.30. 22:10:02

@maroz: Elolvastam az alapokat.
Ettől még áltudománynak tartom.
Ezt egy norvég humorista néhány szakértő segítségével egy filmsorozatban is bebizonyította, hogy az egész gender studies egy baromság:
www.youtube.com/watch?v=cVaTc15plVs
(A film hatására Norvégiában elvették tőlük a támogatást, a feminizmus fellegvárába, Svédországba költöztek a "szakértők".)

maroz 2017.03.31. 06:17:30

@Disznóvári: Értem, tehát te se el nem olvasod, de amit mégis, azt nem érted meg.

De akkor hogy legyen valami érdemi is, mesélj már picit, hol figyeltél meg olyasmit, hogy a férfiak nőies míg a nők férfias mintákat követtek, mert ez érdekes. A kooperációról volt szó, csak emlékeztetlek.

maroz 2017.03.31. 06:19:12

@Disznóvári: Molnár F. Árpádot még nem vontátok be? A magyar humorista, aki úgyszintén be tudna bizonyítani pár dolgot. Jól mutatnának párban a román fasziddal.

Jean Sol Partre 2017.03.31. 10:51:19

@Disznóvári: Az üvegplafonos csajok például nem bánják, sőt, örülnek neki. Mondhatod, hogy ők nem mainstream de te is tudod, hogy hülyeség.
A hátsimogatás nagyon necces, és nem hinném, hogy köze lenne a feminizmushoz, az emberek általában nem szeretik, ha idegenek tapizzák őket.

Na, akkormondanál valamit ami konkrétan téged zavar? Takarítás, mosogatás, mosás, vasalás, mit utálsz? Hol a nő helye? Vagy bármi, mi a te személyes problémád a feminizmussal?

Jean Sol Partre 2017.04.06. 13:37:19

@Disznóvári: kár, hogy megint csupa baromságot írt
süti beállítások módosítása