Putyin és Trump: mire számítsunk? Kell-e félni?
2016. december 21. írta: Redakció

Putyin és Trump: mire számítsunk? Kell-e félni?

putyin_trump.jpg

Jeszenszky Zsolt írása

 

Már az amerikai választások előtt visszatérő téma volt Donald Trump viszonya Putyinhoz és a Kremlhez; még jelöltként maga is kijelentette, hogy a világpolitikában a semmittevés, ám annál dörgedelmesebb kioktatás helyett a párbeszédre törekszik mindenkivel, így Vlagyimir Putyinnal is. Ez kellő muníciót adott ahhoz, hogy politikai ellenfelei egyenesen a Kreml ügynökének titulálják, győzelme után pedig, az amerikai történelemben eddig példátlan módon, a CIA is arról nyilatkozott (ám mindeddig semmilyen bizonyítékkal nem állt elő), hogy az oroszok meghekkelték az amerikai választást, kifejezetten Trump oldalán beavatkozva.

A Fehér Háztól épp búcsúzó Demokrata Párt a választási vereségben továbbra is bűnbakokat keres az önvizsgálat helyett. A választási eredmény, az elnöki legitimáció, és ezáltal az egész demokratikus politikai berendezkedés aláaknázására való törekvések felelősségével, lehetséges következményeivel az amerikai baloldalnak kell szembenéznie; minket most az európai vonatkozások érdekelnek.

*

Vajon mi történik velünk, ha Putyin ezentúl szabadon „garázdálkodhat” Közép-Európában?

Először is: ne legyenek illúzióink, Putyin eddig is szabadon „garázdálkodott”, és nem csak Közép-Európában. Elég ha Gerhard Schröder egykori (szociáldemokrata) német kancellár gazpromos kapcsolatát nézzük, de általánosságban is vizsgálhatjuk azt a fajta képmutatást, amit a nyugat-európai politikusok mutatnak retorikai szinten; miközben igen megengedőek, ha saját érdekeik úgy kívánják – legyen szó akár Oroszországról, akár Iránról, Kínáról, stb. Ezzel persze önmagában tán még nincs is baj, a politika gyakran színtere a demagóg retorikának és a pragmatikus cselekvéseknek.

A baj ott kezdődik, amikor eluralkodik a kettős mérce, az „amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek” hozzáállás. Az Oroszországgal szemben Ukrajna miatt életbe léptetett szankciók kapcsán ez nyíltan meg is mutatkozott. Még véletlenül sem az autóipari termékekre vonatkozott a tilalom (ez a német ipar gerincét adó autógyártásra lett volna igen negatív hatással), hanem például a Magyarországról exportált gyümölcskonzervekre. Más kérdés, hogy a szankciók már középtávon sem bizonyultak különösebben hatékonynak Oroszországgal szemben.

Nagy kérdés tehát, hogy a „szelektív nagyfiúskodás” és fű alatti kompromisszumok, a messziről történő odamondogatás helyett nem inkább a Reagan-féle határozott, valódi erőt felmutató, ugyanakkor partnerségre törekvő viszony lenne-e a célravezetőbb.

Az oroszokkal szembeni fenntartások, félelmek azonban teljesen érthetőek, létjogosultságuk megkérdőjelezhetetlen. Szüleink generációjában pedig végképp; nekik bőven akadnak még gyakorlati tapasztalataik. De még csak a kommunizmust sem kell példaként felhoznunk. A „nagy medve ölelése”, Oroszország mindenkori megnyilvánulásai eddig, a történelem során bármikor csak a bajt hozták ránk. Akár pártfőtitkár, akár cár uralta épp az országot. Zsigeri félelmeink tehát teljesen jogosak, és minden igyekezetünkkel azt kell elérni, hogy semmilyen módon ne legyünk kiszolgáltatva, és ne is legyen lehetőség arra, hogy ilyen világpolitikai helyzet valaha is újra előálljon.

Ugyanakkor  nem hagyhatjuk figyelmen kívül a szomszédunkban elhelyezkedő, a világ legnagyobb területével rendelkező országát. Egész Európának nem lehetnek illúziói, hogy stabilitás teremthető, hogy az iszlám fundamentalizmus kezelhető, hogy bármilyen status quo létrehozható és fenntartható lenne Oroszország aktív részvétele nélkül. Volt egy nagyon rövid periódus a Szovjetunió felbomlását követően, amikor Oroszország éves GDP-je Hollandiáéval volt egyenlő – ennek az egyszeri anomáliának a bűvkörében továbbra is azt gondolni, hogy Oroszország puszta utasításokkal, (akár jogos) erkölcsi leckéztetésekkel elintézhető, ez totális őrültség.

*

A pragmatikus szemlélet nagyon fontos, és ebből a szempontból mintha szerencsés helyzetben lenne egész Európa: Putyin személyében egy dörzsölt, persze, hogy a KGB-ben nevelkedett, de nagyon is pragmatikus, és ha tetszik, ha nem, kifejezetten okos vezetője van Oroszországnak.

De mik is ma ezek a pragmatikus szempontok, amelyek alapján érdemes Oroszország (potenciális) európai aktivitását vizsgálni? Először is: Európa értéke az elmúlt néhány évtized alatt drasztikusan visszaesett. Európa egyetlen dologban igazán erős: az „agyakban”. Tudásban, technológiában, innovációban. Ezeket azonban nagyon könnyű egyenként megvásárolni, amit Amerika évtizedek óta tesz is („agyelszívás”), a globalizáció korában pedig már végképp bármilyen komolyabb, nemzetközi vállalat képes rá (és teszi is), bármelyik országban is működik. A jó szakember oda megy, ahol többet fizetnek neki. Oroszország (is) bármikor meg tud venni mindent és mindenkit, amire és akire szüksége van. Jóval olcsóbb és hatékonyabb megoldás, mint komplett hadseregeket állomásoztatni számos országban, amit a Krím friss példája is ragyogóan mutat: Oroszországnak rengeteg pénzébe került és kerül a stabilitás megteremtése, az infrastruktúra fenntartása – és még csak egyetlen kis félszigetről beszélünk, melynek lakossága nagy többségében orosz. (Gyengébbek, a szavakból valótlanságokat, az író által még csak nem is gondoltakat kihámozni szeretők kedvéért: a valóság objektív értékelése NEM jelenti a Krím annektálásának támogatását, de még azt sem, hogy a helyzet kezelése, kivitelezése ne lett volna csapnivaló.)

Az oroszok kelet-ukrajnai – szintén igencsak kifogásolható – ténykedései esetében is fontos a nagyobb képet látnunk. Ne feledjük a Brzezinski-doktrínát! A korábbi elnöki tanácsadó, az amerikai külpolitika legmeghatározóbb alakja (Henry Kissinger mellett), Zbigniew Brzezinski egyértelműen megfogalmazta, hogy Oroszország (akkor még a Szovjetunió) meggyengítésének legfontosabb eszköze a peremterületek destabilizálása, ezen belül is elsősorban Ukrajna leválasztása az orosz érdekszféráról. A doktrína közel 50 éve érvényben van. Mi is történt Ukrajnában az elmúlt 5-10 évben? Van-e még kérdés…?

Oroszország, mint a veszett kutya, csahol, ha Ukrajnáról van szó; a Brzezinski-doktrína nem titkos. Fontos adalék azonban, hogy 2015-ben már maga Brzezinski is revideálta saját nézeteit, részben a kudarcos amerikai külpolitikai lépések (stabilitás helyett még nagyobb káosz teremtése a Közel-Keleten) miatt. Ő is belátta, hogy az 1990-es években hirtelen bekövetkezett politikai vákuumban ugyan egy rövid időre az USA az egyedüli igazi világhatalommá vált (a történelem során először); de az épp megroppanó Oroszországgal és a már nagyon erősödő, de még „óvodás” Kínával szembeni túlzott magabiztosság, az őket, mint jelentéktelen szereplőket az asztalról lesöprő világpolitikai döntések, lépések miatt azonban saját magától jelentősen elidegenítette, egymáshoz pedig közelebb hozta őket.

*

Az eredmény: miután mindkettő megerősödött, a világpolitikában ma már nincs realitása az Egyesült Államok egypólusú dominanciájának, az együttműködés azonban jelentősen megnehezült számára. Persze, hogy továbbra is az USA a világ vezető hatalma, több utcahosszal. De ha a – katonai szempontból – következő legnagyobbakat (Kína, Oroszország, India) összeadjuk, már korántsem egyértelmű a helyzet. Az USA nem teheti meg, hogy egymaga álljon szemben az összessel – főleg ha azok összefognak. Ez nem a nagyhatalmak közötti konkrét háborús konfrontáció reális veszélyét jelenti (bízhatunk benne, hogy annál mindannyiuknak több esze van, hiszen azt senki sem nyerné meg), hanem azt, hogy a világ különböző stratégiai pontjain az USA már komoly versenytársakkal kell, hogy szembenézzen. Ezek között a stratégiai pontok között egyre kevésbé szerepel Európa, annál inkább a Közel-Kelet.

Ezért sem megkerülhető Oroszország a szíriai konfliktusban, és ezért (is) volt katasztrofális döntés a mindenféle szedett-vedett, (fél-)fundamentalista, dzsihádista csoportok felfegyverzése és kiképzése a CIA által, megtámogatva azzal a totális nonszensz obama-i gondolattal, hogy majd ezek a „nyugat-barát” erők megteremtik a demokráciát a Közel-Keleten. Oroszország számára Szíria rendkívül fontos katonailag, ám rengeteg erőforrását leköti és felemészti. Tehát nem csak a Krím, de Szíria példája is egyértelműen mutatja, hogy bármifajta európai katonai agresszió, erőszakos területszerzés katasztrofális gazdasági következményekkel járna Oroszország számára.

Ezt Putyin nagyon is jól tudja, és ehhez még csak zseninek sem kell lennie; a szovjet érdekszféra összeomlásakor egyszer már kiderült, hogy gazdaságilag mennyire nem fenntartható a mai világban egy ilyen, más országokat erőszakkal elnyomó rendszer. Persze, a titkosszolgálati eszközök, az oroszbarát politikusok hatalomra juttatása, számos egyéb eszköz rendelkezésre áll, amely eszközök a kifinomultabb orroknak bizonyára nem tetszenek, de megint ne legyenek illúzióink: az Egyesült Államok is hasonlóan kétes eszközöket alkalmaz, akár a Közel-Keleten, Észak-Afrikában, Közép-Amerikában. Ha kell, vállalhatatlan figurákat és csoportosulásokat is támogat, ha az érdekei így kívánják. Ezzel sincs baj, ez a politika, és el kell fogadnunk, hogy vannak országok, amelyek méretük, a történelem során hozott okos döntéseik és ezek által felépített hatalmuk folytán sokkal jobban tudják befolyásolni a világpolitikát, érvényesíteni érdekeiket.

Ma a „nagy dolgok” Afrikában, illetve a Közép-Keleten történnek. Már (Kelet-)Ázsia is túl van a fejlődésének inflexiós pontján (ami persze még mindig további, de már kevésbé robusztus fejlődést jelent), Afrika viszont még el sem érte azt. A nagy- és középhatalmak számára ezeken a helyeken elengedhetetlen a jelenlét, ha nem is feltétlenül katonailag, de nagy erőkkel. Oroszország nem véletlenül ennyire aktív Szíriában, ottani jelenléte egyrészt alkupozíciót jelent a regionálisan nagyon erős, komoly hatalmi törekvésekkel bíró Törökországgal szemben, másrészt stabil kiindulási bázis lehet Afrika felé, ahol a korábbi érdekszféra-építések összeomlása, megfeneklése (Angola, Kongó), illetve Kína egyre növekvő jelenléte mellett Oroszországnak egyre égetőbb kérdés, hogyan, milyen formában tud tényezőként megjelenni a régióban. Mindehhez képest Európa sok szempontból teljesen irreleváns számára, amilyen szempontból pedig fontos, azt a fentebb említett módszerekkel sokkal könnyebben, olcsóbban, hatékonyabban el tudja érni.

*

Azt gondolom tehát, de természetesen lehet ezzel is vitatkozni, hogy Putyin és Trump esetleges kiegyezése, a partneri viszony kialakulása esetén sem kell egy „kis-Jaltától” tartanunk. Rex Tillerson leendő külügyminiszter az ExxonMobil vezéreként nem Putyin és a Gazprom zsebében volt (a világ egyik legnagyobb, legerősebb cégéről beszélünk!), hanem épp ellenkezőleg: az erő, az erős háttér és az ellenfél alapos ismeretének pozíciójával felfegyverkezve, a pályán nagyon is potens, ugyanakkor korrekt, nem ellenséges, a másik irányába nyitott félként lehet képes fellépni. Ez jelentős különbség a Hillary Clinton (majd pedig John Kerry) külügyminiszterségére jellemző „bullying”, az önmagát „odatenni” nem akaró, a csapatokat a konfliktuszónákból kivonó, de továbbra is nagyhangú, kioktató, észosztó hozzáállás után.

Mindez természetesen optimista látásmód, amely valóban nem egészen következik Oroszország eddig történelméből, a vele kapcsolatos valós tapasztalatainkból. A korábbi paradigmák meghaladása azonban mindig előre vitte a világot, a hozzájuk való ragaszkodás pedig nem. Putyin Oroszországa (nyugodtan nevezzük így, elvégre tényleg nagyjából az ő zsebében van, vagy inkább az ő egyik testrészéből mászott ki, a korábbi hanyatlás után) egy nagyon sajátos hely, ahol a lakosság jelentős része számára az élet csupa nyugati dolgot, technikai eszközöket, filmeket, zenét, stb. jelent, ugyanakkor úgy tolják a nyugat-ellenes propagandát, ahogy a csövön kifér. A kocsikból ordít a hiphop vagy a gumipop, de közben rühellik az amerikai zászlót. (Mondjuk, legalább nem égetik, ellentétben a Clinton vereségét elfogadni nem képes amerikaiakkal.) Ebben persze rengeteg a politika, a lakosság nyugat-ellenessége jelentős részben Putyin manipulatív eszközeinek terméke – de legyünk objektívek, az EU-szankciók, a folyamatos kioktatás és leckéztetés könnyű és kényelmes alapot szolgáltat Putyinnak a hangulat tüzelésére. Ez a legkevésbé sem oroszbarátság, nem putyinománia; ez realitás.

Oroszország gazdasága minden szálával kötődik a Nyugathoz. A diverzifikáció, az alternatív piacok (Mongóliától Kínán át Indiáig és a Fülöp-Szigetekig) ellenére az olaj- és gázexport, az Oroszország gazdaságát életben tartó legfontosabb termékek piaca továbbra is Európa. Nincs sem oka, sem értelme annak, hogy Putyin ezt kockára tegye. Ellenben nem szeretne „futottak még” szereplőként helyet kapni a kisasztalnál, és ott is csak akkor, ha jól viselkedik. Reagan a nagyasztalhoz, a másik asztalfőre hívta Gorbacsovot, és miközben bemutatta neki a valóságot és a szabályokat (határozottan, de elfogadható módon és nem megalázóan), baráti jobbot nyújtott.

Ha Trump ugyanezt teszi Putyin felé, a puszta optimizmus mellett a realitás is sokkal inkább abba az irányba mutat, hogy nincs különösebb félnivalónk. Annál is inkább, mert a valós veszély, a radikális iszlám sokkal inkább itt van Európa nyakán; nincsenek gátlásai, pragmatikus szempontjai, sokkal kevésbé (sőt egyáltalán nem) racionális. A radikális iszlám pedig pontosan ugyanakkora veszélyt jelent Oroszország, mint Európa számára, és a megállítása is csak közösen képzelhető el. Berlin és Ankara ugyanazon a napon. Ép ésszel, öngyilkos hajlam nélkül, tényleg gondolja-e még valaki, hogy Trump és Putyin lennének Európa ellenségei?

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr3712065843

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Szindbad 2016.12.21. 16:43:08

Kibaszott médiabetanított munkások.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2016.12.21. 16:48:37

óbazmeg egy diszkó okoskodik. ez már a vég. gellért, téged azért hagytak ott, hogy veled együtt rúgják sírba ezt a siralmas oldalt?

Jean Sol Partre 2016.12.21. 16:57:11

a Gombay Dance Bandtől kérném szépen a One way ticketet

Zb74 2016.12.21. 17:19:46

A lemezlovas maradjon a lemezlónál.

kerekes pereces 2016.12.21. 18:23:41

A valós veszély nem a radikális iszlám. Hanem maga a radikalizmus. Legyen az amerikai, orosz, iszlamista, hungarista vagy épp liberalista radikalizmus. És radikalizmus radikalizmust szül, ami meg háborút. Hajrá fiúkák, remélem a vesztes háborúk után is azt fogjátok mondani, nem volt itt semmi gond.

Tündér_Lala 2016.12.21. 19:18:25

Jó cikk ez.
Az a helyzet, hogy a világ válaztó vonalon áll.
A világ nagyhatalmai kivétel nélkül olyan helyzetben vannak, hogy a békés fejlődés az érdekük. Trump erre lehetőséget nyujthat.

Oroszországra egyértelműen igaz. Alapvető, hogy gazdaságát bne csak az olajeladás határozza meg. Természetesen azért emellett hatalmi pozícióját őrizgeti és próbálja fenntartani és növelni.

Kínában még mindig több száz milllióan felzárkóztatásra várnak. Mondjuk ha amerika vámokat vezet be ez nehézségeket okozhat, de az nyilvánvaló, hogy egy ország és térség nem rendezkedhet be arra, hogy egyedül lássa el a világot termékekkel.

India egyértelműen fejlődésnek indult és tovább akar lépni.

Az USA a nehéz dió. A fegyvergyártáson és némi csúcstechnikán kívül a komplett ipar elvándorolt a globalizáció nyomán. Elég nyilvánvaló, hogy ez hosszútávon nem tartható, mert tömegek maradtak munka nélkül, az iszonyatos külker deficit lehúzza az országot. Az infrastrukktura leamortizálódott, a középosztály lecsúszott, a seregre még van pénz, de elöbb utóbb nem lesz.
A többi országból kikényszerített pénzügyi adók csak egy szűk réteget gazdagítanak és ráadásul adóbevétel is korlátozottan keletkezik belőlük. Meg kellene tehát fordítani a folyamatot, de nagy nehézségekkel kell számolni. Ha otthon gyártanak kissebb profit mellett drágábban tudnák eladni a termékeket.
Ennek végrehajtásához bizony nyugalomra lenne szüksége.

Európa már nem oszt és nem szoroz. Tökéletesen béna állapotban van, de a problémái nem kissebbek. Nyugodt békés célirányos fejlődésre lenne szüksége, akár ahhoz is, hogy a véget nem érő válságából kimásszon.

Az eddigi agresszív trend folytatása sokkal nagyobb eséllyel vezetnének konfliktusokhoz és háborúkhoz, holott egyéértelműen ez senkinek nem érdeke (legfeljebb egy agresszív csoportnak). Ha korrekt megállapodások születnek és azt a felek betartják, akkor mindenki jobban járhat.

Valójában mi történik azt meglátjuk, de reményteljesebb lehet a jövő ebben a formában.

Herr Stacheldraht Leger 2016.12.21. 19:38:06

majd megbeszélik jalta 2.0 során, ki ellenség és ki hova tartozik - zsóti nélkül.

GNDL 2016.12.21. 19:54:10

@kerekes pereces: "a vesztes háborúk után is azt fogjátok mondani, nem volt itt semmi gond"

Azt mondják... minden lepereg ezekről a faszokról, még saját nemzetük történelméből sem képesek tanulni.

Pontosan ezért is probléma ha felkapaszkodott műveletlen parasztok, és még náluk is suttyóbb híveik kerülnek hatalomra.

kerekes pereces 2016.12.21. 21:08:29

@GNDL: A magukat a valós erejüknél nagyobbnak gondoló nemzeti jobboldali elitnek köszönhetjük Trianont is. Előtte tök jól megélt itt évszázadokon át sok nemzetiség az országban.

GNDL 2016.12.21. 21:24:13

@kerekes pereces: Ja, van ezzel pár problémám...

Az lehet, hogy „nemzetiek”, de máig kérdéses hogy melyik nemzet elkötelezett hívei. Azt az egyet aminek kurva sokat ártottak az elmúlt években, tehát a magyart, azonnal kizárnám. Inkább az oroszra tippelnék, hozzájuk mind mentalitásban, mind ideológiailag és politikailag igen közel állnak.

Továbbá hogy jobboldaliak lennének, az erősen kérdőjeles nálam, amikor államosítanak, központosítanak, korlátozzák a szabad piacgazdaságot, valamint többek közt a középkorba adóztatják vissza a lakosságot és a vállalkozásokat... hogy mondjuk az úgymond „rendpártiságukról”, főleg a jogállamiság leépítéséről, a honvédelem és rendvédelem felszámolásáról ne is beszéljünk... nekem mint jobboldalinak ez elégé kommunista attitűdnek tűnik.

Végül hogy „elit”... hát, vannak bizonyos szempontok amelyek alapján ők kiemelkedőek, vagyis kiemelkedően teljesítenek, de ezek még a jelenlegi rendszerben is köztörvényes bűncselekményeknek számítanak... bocsánat, számítanának, ha a fent említett jogállamiság leépítése következtében nem csináltak volna egy csak és kizárólag fideszes bohócokkal tömött cirkuszt az igazságszolgáltatásból.

De amúgy igen, ez a fajta ingyenélő és haszonleső tolvaj söpredék tette tönkre Magyarországot az elmúlt egy évszázadban... komolyan, újra térdig gázol Magyarország abban a folyóban, ami már legutóbb is elmosta az ország területének kétharmadát.

tireless treehugger 2016.12.21. 22:26:15

itt elakadtam:

"Még véletlenül sem az autóipari termékekre vonatkozott a tilalom (ez a német ipar gerincét adó autógyártásra lett volna igen negatív hatással), hanem például a Magyarországról exportált gyümölcskonzervekre. "

szerintem a német élelmiszeripar nagyságrenddel többet exportált az oroszoknak mint mi, és a hazai versenyképes termelők is jobbára német kézben vannak (és ők megoldják, legfeljebb mexikói meggykonzervként érkezik meg), aztán fidesz(mfb) támogatott konzerves oligarchákat is kihagynám, mert nekik éves fix pénz jár, amíg szállítják körzeteik szavazatát.
az autó példa is nagyon furcsa, mivel nálunk az autóipar részesedése gdp 13%, a németeknél 14%.

szóval így ránézésre nem látszik az ezzelisanémetekjártakjól, inkább azorbánékeztiselbaszták lesz az ok.

biztos hogy helyes az elemzés és következtetés?, ha már az elején ekkora hiba bukott elő.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2016.12.21. 22:38:14

@GNDL:
" Inkább az oroszra tippelnék, hozzájuk mind mentalitásban, mind ideológiailag és politikailag igen közel állnak."

Orosz, ukrán és magyar nagyon hasonlítanak, ez köztudomású.

tirpakbokretas-migrations.blogspot.nl/2014/05/fuggveny.html

Bell & Sebastian 2016.12.21. 23:01:25

Nem a biznic felől kellene megközelíteni a Nagy Talányt: mitől hanyatol Európa? Ahogyan minden betegség eredete pszichoszomatikus, úgy ennek is a belső zűrzavarba nyúúúlik le a gyökere.

Az imént olvastam, hogy a holotagadás univerzális bunkójával lecsaptak egy meglett férfit, köszönhetően a kommentárokat felügyelő, önkéntes Sentinel -eknek.

A III. Birodalom bűneit kisebbítette (állítólag) azzal a kijelentésével, hogy az alzsidók táboroztatását (nem olvastam a hozzászólást) maguk a főzsidók szervezték.

Ami ugyebár szemenszedett hazugság lehet csak, hiszen egyetlen multicéget vagy tulajdonosát sem fogták perbe a szövetségesek, akik mind busás hasznot húztak, jól csengő, birodalmi márkahegyek képében az Organisation Todt által biztosított rabszolgák véréből, sőt, az amcsik egyenesen a lebombázott gyáraik reorganizációját támogatták.
Adolf amerikai hitelezőiről nem is szólva, vagy az "igazságos", svéd iparról, amelyik eladott mindenkinek, aki megfizette.
___

Hogy mitől rohad? A farizeus hazudozástól, bazmeg! Csakis attól, és semmi mástól.

De ettől még vígan elítéli a "magyar" "igazságszolgáltatás" ezt a Pechvogelt.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2016.12.22. 00:41:33

@Bell & Sebastian:
"Nem a biznic felől kellene megközelíteni a Nagy Talányt: mitől hanyatol Európa? "

Attól, hogy ismételgeti, még nem lesz igaz.

Európa nem hanyatlik, csak relatív súlya csökken a világban. Mivel az azelőtt az európai történelem különös fordulatainak - talán véletlenek sorozatának? - köszönhetően az ipari forradalommal kezdve hatalmas fejlődési ugrást hajtott végre leelőzve a világ korábbi vezető civilizációit Ázsiában.

Most ilyen ugrást nem tud végrehajtani (vagy az is lehet, hogy készül már valahol, csak nem látjuk addig, amíg meg nem történt már) és ezért a lehagyott civilizációk behozzák a lemaradást. Ez azonban nem hanyatlás. Előfordulhat, hogy Európa sohase fog többé akkorát dobni, mint pl. Amerika felfedezése és kiaknázása volt. Gondolja meg, egy egész kontinens, hol lehet már ilyet találni?

Viszont az "Európa hanyatlik", pláne azzal, hogy azért, "mert elvesztette a hitét" kijelentésektől kiütéseket tudok kapni. Eleve nem azért tudta végrehajtani a fent említett ugrást, mert volt akármilyen hite, hanem mert versenyző országok halmaza volt (ahogy pl. Kína nem).

Conchobar 2016.12.22. 08:51:44

@kerekes pereces: "A magukat a valós erejüknél nagyobbnak gondoló nemzeti jobboldali elitnek köszönhetjük Trianont is." - Véletlenül se a határon túli nemzetek étvágyának meg az antant dühének, ugye? Még mindig nem sikerült megemészteni azt, hogy a "nemzeti jobboldali elit" nagyon sok engedményt tett a hazai nemzetiségeknek, és nem akart beszállni a világháborúba (a főherceg meggyilkolása és az ultimátum közti egy hónap jóformán arra ment el, hogy a német és osztrák potentátok győzködték a magyarokat a háborúba lépés szükségességéről). Ráadásul nem restellünk szájaskodni mások történelmi ismereteinek vélt hiányáról (miközben mi magunk a történelmi ismereteinket történészek helyett pártpropagandistáktól szereztük)

Bell & Sebastian 2016.12.22. 08:59:11

@Doomhammer: Ugyan már, maga világlátott ember és még véletlenül sem ostoba, akkor miért mond ilyen hülyeséget?

Kell-e félni? Hogyne kellene, csak nem Putyintól vagy Trumptól, hanem például magától, mert érdekből vagy sem, ezt én nem tudhatom, rosszul rakja azt a nem kevés információt, ami mindenki rendelkezésére áll.

De legyünk következetesek! Közelítsünk a biznisz felől, ami usual!

Húzzák deresre a főzsidókat is egyszer, a változatosság kedvéért. Hehe. Különben is azt mondtam, mindenki hazudik. Például a kínaiakról, akik a mai napig Kádár receptjéből főzik a legvidámabb gulyást. Shalom!

Conchobar 2016.12.22. 09:02:31

@Doomhammer: "Előfordulhat, hogy Európa sohase fog többé akkorát dobni, mint pl. Amerika felfedezése és kiaknázása volt" - Csakhát az európai dobálózások igazából előbb kezdődtek, akkor amikor az európai technikai fejlődés (egyebek mellett) elhozta a puskák és ágyúk mellett a tengerjáró hajókat. A csúcsra meg a gőzgépek korában jutott (ennek következtében, ezzel egyidejűleg a gyarmatbirodalmak kialakulásával feljutott a csúcsra). A folyamat ma már a hanyatló szakaszába juttatta Európát. Tudomásul kell mindezt vennünk

kerekes pereces 2016.12.22. 11:45:19

@Conchobar:
"nagyon sok engedményt tett a hazai nemzetiségeknek"
Jaja, például azt, hogy kötelező volt magyarul tanulni 1907-től kezdve (Lex Apponyi).
Apponyi persze trianoni védőbeszédében is a nem magyar népek alsóbbrendűségét hirdette. Valóban csodás engedmények ezek a nem magyar nemzetiségeknek.
Persze amikor a szlovákok hoznak ilyen törvényt, akkor megy a "BÁNCSÁK A MAGYART" mantra.

Apponyi és a beteg társai kezdték meg azt a folyamatot, ami az 1867-es sikeres kiegyezés után elvezetett Trianonig. Trianon ezek miatt akkor is megtörtént volna, ha nincs az első világháború. Legfeljebb polgárháborúk lettek volna.

A háborúba lépésről:
A kormányból Tisza volt az egyetlen, aki ellenezte azt, és pont ő volt az, aki ellenezte a Lex Apponyit és a hasonló, nemzetiségek elleni erőszakos/erőltetett magyarítási intézkedéseket, ő megmondta:
"a magyar politikai nemzet különböző népfajokhoz, nemzetiségekhez tartozó polgártársainkból alakult. […] El kell ismernünk jogukat nyelvük, vallásuk, kultúrájuk fenntartásához, ápolásához, gondozásához. Nem szabad nekünk rossz néven vennünk, ha ehhez ragaszkodnak. Nem szabad fennakadnunk azon, hogy a román románnak, a tót vagy szerb tótnak vagy szerbnek érzi és nevezi magát”, és ettől függetlenül testvéri érzülettel kell megnyitni előttük is az érvényesülés lehetőségeit, nehogy idegeneknek vagy lenézetteknek érezzék magukat."

Az Apponyi-féléknek ez baromira nem tetszett, a magyar sovinizmus pár évtized alatt csodálatosan tönkretette az évszázados egymás mellett élést.

IdomitottFoka 2016.12.22. 11:46:38

@Conchobar: Végül is csak meg tudtak győzni minket a háború szükségességéről, nem? Úgyis nézhetem, hogy 1 hónap alatt nem sikerült elegendő infót begyűjteni vagy megfelelően feldolgozni a háborús kapacitásokról. Elkezdtük a háborút eleve vesztes helyzetből megbízhatatlan szövetségesekkel, innentől mindegy hogy az aktuális elit gonosz v. kapzsi v. hülye v. nemzeti volt. Ha az antant menet közben nem üti ki időlegesen a ruszkikat, valszeg a maradék 1/3 is kuka lett volna.

kerekes pereces 2016.12.22. 11:47:44

@Conchobar: Mitől hanyatlik Európa? Európa lakosai rosszabbul élnek, mint mondjuk 50 éve?
De nem ám.

Csak éppen a világ felzárkózik.
Lehet, hogy relatívan nézve az életszínvonala Európának nem annyira jobb, mint 50 éve volt, de abszolútan nézve sosem éltünk ilyen jól, mint most, és a fejlődés töretlen.
Európa gazdasági ereje nagyobb, mint Amerikáé.

pitcairn2 2016.12.22. 13:22:09

@IdomitottFoka:

nélkülünk is kitört volna az, nem néhány szerb domb miatt gyilkolta egymást 4 évig a fél világ

pitcairn2 2016.12.22. 13:23:00

@kerekes pereces:

pl. attól, hogy úszik az adósságban és úgy nyomtatja a pénzt mint egy afrikai banánköztársaság

pitcairn2 2016.12.22. 13:25:45

@kerekes pereces:

speciel Ferenc Ferdinándot emiatt nyírták ki:

Nagy-ausztriai Egyesült Államok
hu.wikipedia.org/wiki/Nagy-ausztriai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok

a magyar nacionalisták is ezért utálták...

+ teljesen nyilvánvaló volt, hogy ő sohasem robbantott volna ki háborút az oroszokkal

ez épp elég ok volt arra, hogy meginduljanak a ki tudja ki által kiképzett bérgyilkosok (több verzió is van)

pitcairn2 2016.12.22. 13:28:09

@kerekes pereces:

hagyjuk ezt a "magyar sovinizmus" izébizére alapozott provinciális önostorozást...

pitcairn2 2016.12.22. 13:30:40

@kerekes pereces:

ihol lenne egy remek térkép a Ferenc Ferdinánd féle Habsburg Trianonról:)

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2a/Greater_austria_ethnic.svg/600px-Greater_austria_ethnic.svg.png

hű de belepiszkított ezzel pl. a délszláv, a pánszláv és a csehszlovák ábrándokba:)

IdomitottFoka 2016.12.22. 13:30:48

@pitcairn2: Nyilván, és valszeg akkor sem maradtunk volna ki belőle. A milettvolnahába meg ne menjünk bele.

IdomitottFoka 2016.12.22. 13:32:24

@pitcairn2: még úgyabbul, mert nyomdagép se kell hozzá.

pitcairn2 2016.12.22. 13:33:07

@IdomitottFoka:

a kortársak meg nem valósult törekvései sokat elmondanak azokról a viszonyokról amelyekben végül a valódi események megtörténtek

IdomitottFoka 2016.12.22. 14:00:42

@pitcairn2: mondjuk ez a hanyatlás = adósságban úszás egyenlőség hamis. Vagy Kína és az USA is hanyatlik, meg gyakorlatilag mindenki. Persze ez is lehet egy interpretációja a hanyatlásnak. Mindenki hanyatlik, ezért nyilván Európa is hanyatlik.

pitcairn2 2016.12.22. 14:17:16

@IdomitottFoka:

Kína nettó hitelező, masszívan pozitív külkereskedelmi mérleggel és fanatikusan takarékoskodó lakossággal (kell is ott nincsen szociális háló...)

Kínában a termelővállaltok vannak eladósodva azonban azok 1. valóban termelnek, 2. felettébb versenyképesek a világpiacon

pitcairn2 2016.12.22. 14:18:25

@IdomitottFoka:

főszabályként az hanyatlik aki hitelből fogyaszt, mivel az kb. a jövőt éli fel

IdomitottFoka 2016.12.22. 15:15:58

@pitcairn2: a termelővállalatok ÉS A BANKOK (most az egyszerűség kedvéért mindenféle hitelintézet is bank) aminek mértéke még a kínai kozmetikával is brutál.

Európa összadóssága nem egészében fogyasztási hitel, azért tegyük hozzá.

És ha az a környezetszennyezés amit Kína művel nem jövőfelélés, akkor semmi sem az. Akkora ökológiai kockázata van annak az országnak, hogy lassan a hajunkra kenhetjük (nemcsak Kína, mindenki) pénzt, akár hitelből van, akár nem.

pitcairn2 2016.12.22. 15:20:55

@IdomitottFoka:

a globálmeleg-izé számomra csak egy újabb olaj-bull lehetőségét képviseli (az olajmágnások találták ki az egészet)

a lokális környezetszennyezés pedig leginkább a helyieket érinti

pitcairn2 2016.12.22. 15:22:44

@IdomitottFoka:

Kína különben ma kb. az ami anno az 1920-as években az USA volt

lehet ott gazdasági összeomlás?

naná! 1929 és 1933 között az USÁ-ban is durva mélyrepülés volt, de relatíve mégis az USA jött ki az egészből a legjobban...

IdomitottFoka 2016.12.22. 15:47:22

@pitcairn2: azt nem értem hogy az olajmágnásoknak mitől jó a globálisfelmelegedés, hiszen emiatt pont a fosszilis energiahordozók keresletét igyekeznek csökkenteni.

sztem a legkevésbé csak a helyieket érinti, de ezen ne vesszünk össze. még ha igaz is, inkább itt hanyatlok lefele

legjobban kijönni nem uaz mint jól kijönni.

pitcairn2 2016.12.22. 16:04:36

@IdomitottFoka:

hát azért ha felidézed a lelki szemeid előtt az 1929-1949 közötti időszakot, akkor a többi opcióhoz képest kifejezetten irigylésre méltó volt az USA teljesítménye...

IdomitottFoka 2016.12.22. 16:11:48

@pitcairn2: lehet, de ebből még nem következik, hogy Kína is a "legjobban" fog kijönni belőle (már ha ott dől be először vmi)

lehet nem a glob melegedés miatti intézkedések miatt (amik amúgy sem koncentrálhatnak csak a z olajra), de az olaj kereslet óriásit csökkent, és most is csak kínálatszűkítéssel tudják feltornázni/szinten tartani az árfolyamot (nem a keresletet).

pitcairn2 2016.12.22. 16:32:27

@IdomitottFoka:

1973-ban is feltornázták egyik napról a másikra:)

fred.stlouisfed.org/graph/?g=ccnh

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2016.12.22. 18:17:54

@Bell & Sebastian:
"Kell-e félni? Hogyne kellene, csak nem Putyintól vagy Trumptól, hanem például magától, mert érdekből vagy sem, ezt én nem tudhatom, rosszul rakja azt a nem kevés információt, ami mindenki rendelkezésére áll."

Köpködőpárbajt akar? Ilyenkor Karácsony előtt az ideges emberek erre hajlamosak és lássa, még én is.

A magyar embereknek olyanoktól kell félniük, mint maga, aki érdekből vagy számításból, esetleg egyéb okokból nemzetstratégiai érdekek alá ásó erők szekértolójává szegődött. Megkérdezem nyíltan és világosan: milyen juttatásokat kap azért Soros Györgytől vagy mástól, hogy Magyarország érdekeivel ellentétes propagandát fejtsen ki ezen a blogfelületen?

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2016.12.22. 18:50:41

@Doomhammer: Túl ne viccelje magát. Ez még Magának sem áll jól.
Most éppen a megfelelő propaganda volna a dolga, de már megint lazít, szokás szerint. Ahhelyett, hogy legyeket kapkodna sasként, nem érzi úgy, hogy fontosabb dolga is volna?

Tündér_Lala 2016.12.22. 18:57:14

Azért a környezetszennyezéshez megjegyezném:

Hányad részét is állítják elő a világban elfogyasztott anyagi javaknak Délkelet-Ázsiában ?
Tényleg nem tettek eleget a környezetvédelemért (ezen javítani kell), de mindenki onnan veszi a hasznos vagy haszontalan kütyüket. Ez pedig másütt is környezetszennyezést okozna.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2016.12.22. 22:45:01

@Mihint:
Hű, igaza van. A mai adagot még le se nyomtam.

Azt hallotta már, hogy az európai elit nem csak muszlim menekülteket akar letelepíteni, hogy a kereszténységnek egy újabb csapást vigyen be, hanem pedofil orgiákban és gyerekgyilkosságokban leli szórakozását?

Meglehet, Trump vagy Putyin kevésbé kifinomult személyiségek, de ők ilyen perverz dolgokat nem csinálnak.

Jakab.gipsz 2016.12.22. 22:45:30

Térjünk vissza az eredeti kérdésfelvetéshez, kissé eltértünk a tárgytól!

Putyin és Trump: mire számítsunk? Kell-e félnünk?

Természetesen NEM kell félnünk, feltéve "ha" sikerül, meghaladni a zsidó-fizikát (a relativitás elméletet) és a zsidó-filozófiát, (Marxizmus gazdaság és társadalom tudomány, definícióit, továbbá a neoliberális alkotmányos-demokrácia elméletét).
Ha ezt a két szemenszedett hazugságokon alapuló zsidó filozófiát, nem sikerül felváltani a klasszikus és az újkori metafizikát magában foglaló ámde mind e kettőt, felsőbbrendűen meghaladó kultúra-filozófia alapján, ez esetben: garantáltan és qurvára VAN félni valónk, egy újkori barbárságtól.
És ez nem fenyegetés, vagy jóslat, hanem tény amire mérget vehettek, hölgyein és uraim.
A felvetésem "megértése" könnyű, a bizonyítás levezetése, kissé hosszadalmas. (ettől most eltekintek).
Tehát kezdjük a dolog könnyebbik felével, az előttünk álló probléma halmaz "megértésével", ugyanis csak "megértett feladatot" tudunk kezelni.
Esetünkben a hazugság lényegét kell megértenünk, és pedig azt, hogy maga a hazugság, a hazug állítás, nem létezik, ez pedig azt jelenti, hogy hazug állításokon alapuló determinációk szerint az előttünk álló kihívásokat lehetetlen kezelni, ebbe pedig nyugodjatok bele, ámde azt vegyük észre, hogy a hazug állítást megfogalmazó személy lényegtelen, ugyanis.
A hazugság ellentéte pedig az igazság, amely viszont nem dekonstruálható, azaz vagy van vagy nincs. Amint láthatjuk ez a két ellentét pár adott, csak egy egyszerű "házi feladat", amin még dolgoznunk kell.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2016.12.22. 23:37:28

@Doomhammer: Nem igazán értem Magát. Régebben sokkal jobb volt, igaz, akkor még működött maguknál ama Manyi Béci, ha jól emlékszem. Hiába vártam a susogós mackóval, meg a strasszos körömcipőben, hajh. Na valahol onnantól veszített maga fonalat. Ma más a kása, Mása.

Larry Silverstein 2016.12.22. 23:55:36

arra számíthatunk h makiék ránk küldték a retkeket

putyin meg tramp meg TALÁN megoldja, sőt a legjobb az lenne ha Mürküllt is megoldanák a németek

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2016.12.23. 00:42:31

@Mihint:
"Nem igazán értem Magát. Régebben sokkal jobb volt, igaz, akkor még működött maguknál ama Manyi Béci, ha jól emlékszem. "

Én sajnos nem emlékszem. Elődöm már elmondta egy párszor, hogy a Doomhammer nicket többször is átadták az évek folyamán, én is csak megörököltem. Fogalmam sincs, ki az a Manyi Béci.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2016.12.23. 00:54:51

@Doomhammer: Nos, hát erre számíthattam volna. Kár Magukért, sokszor és csoportosan imádkoztunk, hogy mennél hamarabb jussanak túl a szörnyű nehézségeken, úgy tűnik hát, mindez hiába volt. Isten nyugosztalja.

Herr Stacheldraht Leger 2016.12.23. 04:30:51

@kerekes pereces:

felhívnám szíves figyelmedet, hogy apponyiék anno a magyar államnyelv oktatását tették kötelezővé, míg manapság a szlovákok a (magyar) kisebbségi nyelv használatát tiltják és szankcionálják számos élethelyzetben (mindezt a mai ajrópai kontextusban, nem ám a barokkos K.u.K. közegben).

most pedig állítsd fel szépen a soviniszta rangsort a kettő között.

Conchobar 2016.12.23. 08:20:30

@kerekes pereces: "Az 1907-es Lex Apponyi (Apponyi-féle törvény) kimondta, hogy minden iskolában, attól függetlenül, hogy állami vagy sem, tanítani kell a magyar nyelvet." - Hát ez szörnyű nemzetiség-ellenes elnyomás, ugye?

Conchobar 2016.12.23. 08:28:34

@IdomitottFoka: "Végül is csak meg tudtak győzni minket a háború szükségességéről, nem?" - Tessék már megérteni: kurvára nem mindegy az, hogy sovén gőgtől hajtva, elkívánva a szomszéd népek szállásterületeit beszállunk a háborúba, avagy mások nyomására adjuk be a derekunkat

Pelso.. 2016.12.23. 08:35:46

@Jakab.gipsz: Az mit jelent, hogy meghaladunk egy neoliberális alkotmányos-demokrácia elméletét? - nem itt nem a neolib jelző a lényeg.
A meghaladott állapot, az mi lesz, gyakorlatban.

IdomitottFoka 2016.12.23. 08:38:55

@Conchobar: Trianonban senkit sem érdekelt miért is ugrottunk fejest a háborúba.

Conchobar 2016.12.23. 08:39:47

@kerekes pereces: "Csak éppen a világ felzárkózik.
Lehet, hogy relatívan nézve az életszínvonala Európának nem annyira jobb, mint 50 éve volt" - Ha a hanyatlás az átlag életszínvonalban is jelentkezne, akkor már nem hanyatlásról beszélnénk, hanem zuhanásról. A hanyatlás egyik megnyilvánulása, hogy Nyugat-Európa néhány ritka kivételtől (Falkland-háború, Líbia bombázása) eltekintve 1956 (Szuez-i válság) óta a világpolitikában nem jelenik meg önálló tényezőként, csakis az USA függelékeként, csatlósaként. Olyasféle a viszonyuk, mint az 1900-as években volt a Monarchia és Németország közti viszony

Conchobar 2016.12.23. 08:47:13

@IdomitottFoka: "Trianonban senkit sem érdekelt miért is ugrottunk fejest a háborúba." - Én sem mondtam mást a fentebbi ( 2016.12.22. 08:51:44) kommentemben, ahol a határon túli nemzetek étvágyát meg az antant dühét említettem meg Trianon okaként. Igazából csak annyiból érdekelte a cseheket, románokat és a szerbeket a magyarok magatartása, hogy azt fel tudják-e használni a propagandájukban (még a nemzetiségi viszonyok se érdekelték őket, hiszen színmagyar területekre tartottak igényt. A románok pl. egészen a Tiszáig)

IdomitottFoka 2016.12.23. 08:50:45

@Conchobar: Ööö, ha most gyorsan lebombáznánk vmit, akkor az véget vetne a hanyatlásnak? Mert pl Gripen van, talán bomba is, de legfeljebb veszünk, szóval a sikerrecept összetevői megvannak.

IdomitottFoka 2016.12.23. 08:53:06

@IdomitottFoka: Az okaitól függetlenül (kormányzati) hiba volt belépni a háborúba.

Conchobar 2016.12.23. 08:56:24

@IdomitottFoka: "Ööö, ha most gyorsan lebombáznánk vmit, akkor az véget vetne a hanyatlásnak?" - Te csak trollkodsz, vagy tényleg ennyire hülye vagy? (ez általam eddig írt kommentjeimből semmi bombázás nem tud következni)

Conchobar 2016.12.23. 09:04:28

@IdomitottFoka: "Az okaitól függetlenül (kormányzati) hiba volt belépni a háborúba." - Igazából nem a belépés, hanem a háború elvesztése volt a hiba. Az éhes szomszédok elleni háborút nem tudta volna Magyarország (és a Monarchia) elkerülni, legfeljebb csak elodázni lehetett

IdomitottFoka 2016.12.23. 09:23:08

@Conchobar: Nem? Önálló tényezőként való megnyilvánulásra csupa harci cselekményt sorolsz fel. Amúgy valszeg ennyire hülye vagyok.

Conchobar 2016.12.23. 09:39:26

@IdomitottFoka: "Önálló tényezőként való megnyilvánulásra csupa harci cselekményt sorolsz fel." - Igen. De egy büdös szóval sem állítottam azt, és az általam leírtakból nem is következik az, hogy a világpolitikában csak harccselekménnyel lehet önállóan megjelenni,

Conchobar 2016.12.23. 09:44:28

@IdomitottFoka: "Amúgy valszeg ennyire hülye vagyok" - Igen, hiszen képtelen voltál felismerni, hogy felesleges a ritka kivételek számát eggyel (-kettővel) megnövelni a Gripenjeid által. Szemmmel láthatóan gondot okoz számodra a 'A hanyatlás egyik megnyilvánulása, hogy Nyugat-Európa néhány ritka kivételtől (Falkland-háború, Líbia bombázása) eltekintve 1956 (a Szuez-i válság) óta a világpolitikában nem jelenik meg önálló tényezőként' mondat értelmezése

IdomitottFoka 2016.12.23. 09:55:26

@Conchobar: No jó, térjünk vissza az alapvetéshez, mert a szőrszálhasogatásban elveszik a lényeg. Sztem Európa most nem hanyatlik. A világhatalmi szuper befolyásának elvesztése a gyarmatok elvesztésekor történt, az hogy ennyire célpontja lett mindenféle amcsi és orosz és kínai befolyásolásnak, pont az egyre erősödő fontosságát jelzi (meg azt, hogy közben a oroszok és a kínaiak sem hanyatlanak).

IdomitottFoka 2016.12.23. 09:59:50

@Conchobar: De Nyugat-Európa sosem volt egységes entitás, ezért önálló tényezőként hivatkozni rá fals. Amikor Európa úgymond nagy volt, akkor vagy a spanyolok, vagy az angolok voltak nagyok, vagy a franciák, vagy a németek. Ritkán egyszerre ketten-hárman is, de sosem együtt. Most van egy új kísérlet, hogy lehessen egységes Európáról beszélni, és még nem bukott el.

tireless treehugger 2016.12.23. 10:02:41

@Doomhammer:

@Mihint:

szerintem pedig a mostani doom a legjobb, saját szavaival saját gondolatként mutatja a világot, összefüggéseket, nincsenek benne a régi bukfencek,. én meg azt hittem hogy a nagyvilági élet teljesítette ki a világlátását és megértését,. nem ő az első aki kiszabadulva a magyar nyomorúságból és mindennapok elnyomásából ekkorát fejlődik.

öröm olvasni.

Herr Stacheldraht Leger 2016.12.23. 17:02:01

@még nem: nagy szerelem ez, csak nehogy az első zsidózós kirohanásodkor vége szakadjon. azért drukkolok nektek :DDD

S=klogW 2016.12.29. 05:21:07

@Mihint: vannak nekünk sasaink?

Imrebá 2016.12.29. 18:03:54

"Putyin és Trump: mire számítsunk? Kell-e félni?"

Nem kell.
Szabad.

Imrebá 2016.12.29. 18:08:03

Angelától jobban tartok.
Ez a jóhírű, kedves menyecske az utóbbi időben több kárt tett Európában, mint az a két rosszhírű fickó.
Igazam van Mr. Bell?
Naugye!

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2016.12.29. 18:09:30

@S=klogW: Tudhatná a tüskevárból, hogy legalább rétisasaink biztosan vannak. Ezek az állatok nagy távolságot szoktak megtenni, pusztán vadászterület okán is akár. Valahogy azonban a fészkelőhelyükhöz igencsak ragaszkodnak (ornitológus ismeretség?).
Egyébként igen, csakhogy mostanság rejtőzködnek, okkal.

gyalog.galopp 2016.12.29. 19:34:03

@Herr Stacheldraht Leger:

De jó, hogy fel tetszett hozni Darabbér-es lacikát.
Ő volt az egyetlen szamizmahonisztikus írócska, aki fel tudott mutatni egyetlen betiltott irományt. Bár mai ésszel nem világos , hogy mért tiltották be.
A hiba minden bizonnyal nem a leírtak valóságtartalmában volt, hanem annak megvilágításában.
Soha nem voltam párttag, de azt a látásmódot, most is elutasítanám. A Modern idők Chaplinje a szociban is cseplin volt. A cseplinséget kifigurázni, gomostűre tűzött rovarként kezelni, semmilyen relációban nem erkölcsös.

Herr Stacheldraht Leger 2016.12.29. 19:52:18

@gyalog.galopp:

a humorbomba máshol van.

mikibá pár éve aszondta, hogy rettegjünk a fospumpától, mert tutira a dzsobbikkal koalícióra készülő horthyfasisztákok és aki mást mond, azt persze feljelenti izibe. ehhez képest manapság ő lépne koalára a (mostmilyenistessenkérem?) dzsobbikkal, hogy a húsosfazékista fordulat megvalósulhasson. mintha ugyanezt a receptet erőltetné az óperencián túl, kezdeti rettegés után majd menetrendszerint várhatóan jönnek a bölcs gondolatok, hogy a demokrata pártnak a kukluxklánnal kéne technikai koalícióra lépni a nagy fordulat reményében.

hogy a progresszió hol baszta el, sosem merül(t) fel érdemben és nem is fog

gyalog.galopp 2016.12.29. 21:15:01

@gyalog.galopp: @Herr Stacheldraht Leger:

most látom, lacikát írtam miki egér helyett, a francba.
megyek aludni.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2017.04.15. 23:20:26

Orbán szerepe a Trump-stáb és Putyin kapcsolatában.

hungarianfreepress.com/2017/04/14/the-budapest-bridge-hungarys-role-in-the-collusion-between-the-trump-campaign-and-the-russian-secret-service-part-2/
"Finkelstein spent most of his time during the Trump campaign in Budapest, off the publicly disclosed campaign payroll. Until recently, and parallel to his “hidden” role in the campaign, he was in virtually daily contact with Hungary’s pro-Russian prime minister. Leakage of the hacked documents, according to our sources was coordinated through Budapest, the European HQ of the FSB, and with Orbán’s knowledge. It is Orbán’s personal ties to the players on “The Budapest Bridge”, that makes him a liability now in the White House. He is drawing too much heat, as the Congressional investigations begin to cast a wider net. . Orbán was hoping for an early visit with Trump, as a token of the American President’s gratitude. With the Congressional investigations under way, plans have changed. In a fit of anger, Mr. Orbán recalled his Ambassador to Washington, Réka Szemerkényi."

A cikk szerint az orosz titkosszolgálat európai központja Budapesten van Orbán jóváhagyásával. Ezért vált Orbán teherré az amerikaiak számára.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2017.04.21. 18:13:12

Azt nem tudjuk, Budapesten van-e az orosz titkosszolgálat európai központja, de azt tudjuk, hogy aki a szovjet hősi emlékművet rongálja, az barátságos csecsen fiatalembertől kap látogatást.

444.hu/2017/04/21/a-nemzetbiztonsagi-bizottsag-ele-kerul-mogamed-ugye
"A videóról vita bontakozott ki, vajon a grozniji Mogamed saját szakállra vagy bátorításra, és ha bátorításra, akkor vajon kinek bátorítására cselekedett-e, ha pedig mégis saját szakállra tette is ezt, akkor az mennyire van rendben. Az mindenesetre beszédes a történetben, hogy még az orosz külügyminisztérium (!) is fontosnak találta, hogy közleményben reagáljon az esetre.

Szél az Index véleménycikkét kiposztolva reagált az eseményekre, amiben Nyilas Gergely azt írja, Mogamed ezt "ma már bátran megteheti, aligha kell tartania attól, hogy a magyar titkosszolgálatok felkapják a fejüket." Az LMP társelnöke szerint "vannak még akik felkapják a fejüket". "

annamanna 2017.04.22. 01:56:00

@Doomhammer: Orbán valahol elég meglepő dolgot nyilatkozott a nyugati migrációs politika szigorodása kapcsán. Nem tudom már megkeresni, de a lényege az volt, hogy nem ért egyet a szigorításokkal (pl burkatilalom); ha már egyszer beengedték a nyugati államok a migránsokat, akkor utóbbiaknak joguk van a befogadó országokban azt csinálni, amit csak akarnak, joguk van úgy viselkedni, ahogy csak nekik tetszik. Nem kellett volna őket beengedni; de ha már az EU beengedte őket az országaikba, akkor a befogadóknak nincs joguk kontrollálni a migránsok viselkedését, bármit is előírni vagy tiltani a számukra.
Összességében persze nem meglepő Orbántól, ezt a "jogot" nyilván saját magára is vonatkoztatja mind "Brüsszel", mind egyáltalán a magyar parlamenti politika kapcsán.
De Mogamed kapcsán érdemes megjegyezni, és a jövőre vonatkozóan is kalkulálni vele. Az idegen bevándorlók itt is azt csinálnak, amit csak akarnak, és nekünk semmi jogunk beleszólni abba, hogy hogy viselkednek velünk. Minek engedtük be (mi. minek. engedtük. be. ide. a. csecsent. de. ha. már. itt. van. azt. csinál. amit. csak. akar.)

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2017.04.22. 22:33:00

@annamanna:
"ha már egyszer beengedték a nyugati államok a migránsokat, akkor utóbbiaknak joguk van a befogadó országokban azt csinálni, amit csak akarnak, joguk van úgy viselkedni, ahogy csak nekik tetszik."

Nem emlékszem erre a nyilatkozatra, de a vélemény azért meglepő, mert ilyen esetben a NER nem habozik személyre szabott törvényt alkotni. Innentől kezdve úgy viselkedhet mindenki, ahogy akar, FELTÉVE, ha nem sért törvényt, beleértve azt, amit kifejezetten azért hoztak, hogy ne csinálhassanak azt, amit akarnak. Szóval én egy ilyen nyilatkozatot képmutatónak tartanék.

"De Mogamed kapcsán érdemes megjegyezni, és a jövőre vonatkozóan is kalkulálni vele. Az idegen bevándorlók itt is azt csinálnak, amit csak akarnak, és nekünk semmi jogunk beleszólni abba, hogy hogy viselkednek velünk."

Magomed természetesen azt csinál, amit akar, már feltéve, ha betartja a magyar törvényeket. Figyelmébe ajánlanám viszont ezt a passzust a Btk.-ból:
"Zaklatás
...
(2) Aki félelemkeltés céljából

a) mást vagy rá tekintettel hozzátartozóját személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény elkövetésével megfenyeget, vagy

b) azt a látszatot kelti, hogy más életét, testi épségét vagy egészségét sértő vagy közvetlenül veszélyeztető esemény következik be,

vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."

Még az is eszembe jutott, hogy a soroksári futónő gyilkosa még mindig nincs meg és nem is úgy tűnik, hogy hamarosan meglesz.

tireless treehugger 2017.04.24. 19:03:34

@Doomhammer:

>>A cikk szerint az orosz titkosszolgálat európai
>>központja Budapesten van Orbán jóváhagyásával.

Én úgy látom hogy 14-es választás sikeréért az oroszokhoz futottak segítségért, mert az amcsik már 12-ben ejtették őket. Aztán majdnem összejött az októberi goodfriend akció, meg utána a folyamatos nyomás, ami csak mégjobban oroszoktól függővé tette a rendszert. Budapesten sokmindent nem lehet csinálni, elszigetelődött, légüres tér, se ki se be, se kapcsolatok, se események, se hatalom, se pénz, az országot usa bábállamok veszik körül, na meg a hazai biztonsági/katonai elit továbbra is usa kötődésű.

Berlin és Varsó a két hotspot.

tireless treehugger 2017.04.24. 19:14:03

@annamanna:

én is úgy látom, a migráncsnak bizony jogai vannak és a vágyait/követeléseit figyelembe kell venni. Pont azt nézegetem hogyan akarják az angolok megtagadni a már ittélő sokgenerációs migránsoktól az országot, amit jószerivel ők építettek, mert sokszáz év bevándorlás nélkül ez csak egy börtönsziget lenne. (na jó így is az, viszont elég kényelmes)
süti beállítások módosítása