Így mentette meg Magyarországot a Matolcsy-jegybank
2016. május 06. írta: Redakció

Így mentette meg Magyarországot a Matolcsy-jegybank

matolcsy_gyorgy_penziranytu_560.png

Vendégszerzőnk, Szabó Gergely, a Pénzriport szerzőjének írása

Azzal szeretném kezdeni, hogy saját oldalam, a Pénzriport sem a jegybanktól, sem más külső forrásból soha semmilyen támogatásban nem részesült. Szakmai nézeteink is részben eltérők: míg a jegybank a múlttal folytonosságot vállaló, jövőre koncentráló, keresletösztönző, „keynesiánus” politikát folytat, addig a Pénzriport a múltból származó adósságok részbeni eltörlését és a pénzügyi rendszer új szabályokkal történő újraindítását javasolja (az ezzel kapcsolatos videónkat lásd itt).

A különbségek ellenére a Pénzriport elismeri és nagyra értékeli azokat a lépéseket, amelyeket a jegybank az elmúlt években hozott a magyar gazdaság érdekében. Bár jónak látom, hogy a média árgus szemekkel figyeli az állami szervek költekezéseit és a jegybanki alapítványokkal kapcsolatosan részben jogosak a feltett kérdések; véleményem szerint a kérdéses tételek súlya köszönő viszonyban sincs azzal a pozitív teljesítménnyel, amit a jegybank tett az elmúlt években a magyar gazdaságért.

*

Kezdjük ott, hogy a rendszerváltás óta egészen a jelenlegi jegybanki vezetés színre lépéséig a magyar gazdaság talán legnagyobb kerékkötője a pénzügyi rendszer volt, ami több csatornán rengeteg erőforrást szívott el a gazdaságtól.

A legnagyobb erőforrás-elszívás az államadóssághoz kapcsolódik. 2012-ben például egyetlen évben nagyságrendileg 1300 milliárd forint, a GDP 4,5%-a ment el az államadósság kamataira. Az államadósság kialakulásának oka – az általános tévhittől eltérően – nem az állami túlköltekezés, hanem elsősorban a jegybank rendszerváltás előtti rossz devizaválasztásai, valamint a rendszerváltás utáni bankmentések, illetve ezek kamatai (az ezzel kapcsolatos írásunkat és videónkat lásd itt és itt).

Az erőforrás-elszívás másik nagy csatornája a magas kamat volt. A korábbi jegybanki vezetések mind magas kamatokkal kívánták felvenni a küzdelmet az inflációval szemben. Bár a magas kamatok dacára, pontosabban épp ezek miatt (az erről szóló írásunkat lásd itt) az infláció végig magas maradt, ez nem tántorította el a korábbi jegybanki vezetéseket a magas kamatoktól.

Az erőforrás-elszívás további eleme a magas „devizatartalék”-szint kiépítése volt. Az egész devizatartalékolás intézményét értelmetlennek tartjuk (erről szóló írásunkat lásd itt); de különösen értelmetlennek tartjuk olyan magas tartalékszint kiépítését, ami ahhoz vezet, hogy felesleges jegybankpénz keletkezik, amire nincs szüksége a gazdaságnak. A felesleges jegybankpénzre a jegybank az alapkamatot fizeti, ami Magyarország esetében az elmúlt időszakban végig jóval magasabb volt, mint a devizatartalékra kapott kamat. 2012-ben például közel 4500 milliárd forintnyi MNB-kötvény és bankbetét parkolt a jegybankban, amire a jegybank 7% kamatot fizetett. Az ezzel szemben lévő devizatartalékra a jegybank − feltételezzük − 1,5% kamatot kapott. Így összesen a jegybanknak közel 250 milliárd forint kamatvesztesége keletkezett egy év alatt.

Összefoglalva, a korábbi jegybanki vezetések szakmai tévedéseinek sokasága ahhoz vezetett, hogy:

 • rendkívül gyorsan megnőtt az államadósság, amelynek kamatai évente elvitték a GDP 4-5%-át;

 • folyamatosan magas volt az infláció;

 • a hazai gazdaság nem jutott olcsó forráshoz;

 • a háztartások és a vállalatok a devizaadósságok felé fordultak és adósságcsapdába kerültek;

 • a magas devizatartalékolás miatt rendkívül veszteséges volt a jegybank, ennek költségét a költségvetés állta.

*

Amikor a jelenlegi MNB-vezetés átvette az irányítást, több szempontból összeomlás szélén lévő pénzügyeket örökölt. Egyrészt a korábbi magas kamatok legyengítették a reálgazdaságot. Másrészt az összes szektor: háztartások, vállalatok, állam jelentősen el voltak adósodva, ráadásul minden szektor esetében magas volt a deviza-eladósodás aránya.

A magas devizaadósság időzített bombaként ketyegett. A gyenge forint, a rossz reálgazdaság, valamint a növekvő bank- és országkockázat egymást erősítő ördögi köröket alkotott. A gyenge forint növelte a háztartások és a vállalatok törlesztő részletét, így csökkentette a szabadon elkölthető jövedelmet. Ezáltal csökkent a belső kereslet, ami gazdasági lassulást, növekvő vállalati csődöket, növekvő munkanélküliséget okozott. A romló reálgazdaság miatt növekedtek a nem fizetési ráták, így emelkedtek a banki kockázatok, valamint az országkockázat, ez pedig még gyengébb forintot eredményezett. A gyenge forint viszont még jobban megnövelte a háztartások és a vállalatok törlesztő részleteit és a kör kezdődhetett elölről.

A monetáris politika mozgásterét ezért kezdetben rendkívüli mértékben korlátozta a deviza-adósságok magas aránya. A háztartások és a vállalatok az adósságleépítés miatt csökkentették a fogyasztásukat, ám a jegybank nem nyúlhatott az élénkítés eszközéhez, mivel a gyengülő forint padlóra küldte volna a pénzügyi rendszert és a reálgazdaságot. A 2008-as válságot követő években egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy a hazai pénzügyi rendszer és a forint nem omlik-e össze.

*

A pénzügyi vezetésnek néhány év alatt – csodával határos módon – nem csak hogy sikerült tüzet oltani és hatástalanítani az időzített bombákat, hanem sikerült átfordítani az egyenlegeket. Mára a hazai pénzügyi rendszerre leselkedő veszélyek jelentősen lecsökkentek és megnyílt a tér a tartós növekedéshez. Nézzük végig a sikertörténetet!

A tűzoltás első lépéseként egyensúlyba kellett hozni a költségvetést, enélkül nem lehetett volna hozzányúlni az időzített bombához, a devizahitelek forintosításához. A költségvetési egyensúly elérése érdekében kiigazításokat kellett véghezvinni. Bár az intézkedések egyes szektorokat (monopóliumok, bankszektor) kedvezőtlenül érintettek, makrogazdaságilag ésszerű volt a megszorítások nagy részét olyan szektorokra hárítani, amelyek a többletkiadások hatására nem változtatták meg a fogyasztásukat. Ezzel úgy tudott több bevételhez jutni a költségvetés, hogy az intézkedések nem okoztak jelentős gazdasági visszaesést.

A tűzoltás után el lehetett kezdeni hatástalanítani az időzített bombákat, azaz folyamatosan, lépésről lépésre forintra váltani, illetve kivezetni a devizahiteleket. Ennek keretében történt a végtörlesztés, az elszámolás és a forintosítás.

Az elszámolás során a háztartások visszakapták a bankoktól azt az összeget, amelyet a bankok korábban az árfolyamréssel és az egyoldalú szerződésmódosításokkal (egyoldalú kamatemeléssel) nyertek. Nagyságrendileg 1000 milliárd forintot kaptak vissza a háztartások.

A jegybank rendkívül jól időzítette a forintosítást. Két hónappal a frank-árfolyamgát eltörlése előtt (ennek okairól lásd itt) a jegybank megmentette a lakossági hitelfelvevőket a rájuk leselkedő még nagyobb veszélytől. Érthető, hogy az, aki 150 forinton vett fel frankhitelt, nem örült annak, hogy 256 forinton rögzítették az átváltást. De látni kell, hogy 256 még mindig jobb, mint 285 forint, a jelenlegi árfolyam. A jegybank jó időzítése közel 350 milliárd forintos nyereséget jelentett a háztartások számára a 3000 milliárdos állományra vetítve.

A magánadósságok folyamatos forintosítása, kivezetése mellett az államadósságon belül is folyamatosan csökkent a devizaadósság aránya. Az új kibocsátások egyre inkább forintban történtek, így az államadósságon belül a devizaadósság aránya a 2010-es 50%-ról 2016-ra 32% környékére csökkent.

A jegybank érzékelte, hogy amikor mind a háztartások, mind a vállalatok adósság-visszafizetők, és az állam sem tud élénkíteni, akkor ez hatalmas pénzmennyiség zsugorodást (=keresletcsökkenést) eredményez. Ennek ellentételezésére a jegybank a növekedési hitelprogramokkal friss pénzt teremtett a gazdaság számára. Pénzpolitikailag is kedvező volt minél több EU-támogatás lehívása és ezzel szemben forint nyomtatása. Az új hitelek és az EU-támogatások ellensúlyozták a magánszektor adósságleépítését.

Abban, hogy a folyamatos forintosítás és élénkítés nem okozott forintgyengülést, és így nem indultak be a korábban bemutatott ördögi körök, további belső és külső okok is szerepet játszottak:

 • Reálgazdasági oldalon hihetetlen alkalmazkodás ment végbe: az ország jelentősen visszafogta a belső fogyasztását, robbanásszerűen növelte az exportját és így egyre nagyobb külkereskedelmi többletre tett szert. Az ebből származó megtakarítás pedig lehetővé tette, hogy az ország folyamatosan csökkentse a külfölddel szembeni hiteleit. A háztartások 40%-kal, a vállalatok pedig 35%-kal csökkentették korábbi adósságállományukat. Ilyen mértékű mérlegalkalmazkodás a régióban, de világszinten is kiemelkedő, mivel a legtöbb más országban nem csökkent jelentősen a magánszektor eladósodottsága a 2008-as válság kitörése óta. Ezen felül a további magas háztartási és vállalati megtakarítások lehetővé tették, hogy az államadósságon belül folyamatosan nőjön a hazai tulajdonosi arány.

 • Szerencsés volt a külső környezet is: mind az Egyesült Államok, mind az eurózóna folyamatos monetáris lazításra kényszerült annak érdekében, hogy a saját pénzügyi rendszere ne essen szét. Így, bár történt monetáris lazítás a forint oldalán, ugyanez történt még nagyobb mértékben a „versenytársaknál”, így az intézkedések nem okoztak jelentős forintgyengülést.

A nagymértékű reálgazdasági alkalmazkodás és a támogató külső környezet eredményeképpen néhány év alatt eljutott oda az ország, hogy a makrogazdasági mutatók egyre jobbá váltak, a magánszektor folyamatosan csökkentette az adósságát, az államadósságon belül csökkent a külföldi részarány, és minden szektor adósságán belül jelentősen csökkent a devizaadósság aránya. Ez a javulás pedig már lehetővé tette a tűzoltáson és a bomba hatástalanításán túli élénkítést, valamint az erőforrás-elszívások további mérséklését.

*

Hogyan folytatódik a történet a tűzoltást és az időzített bomba hatástalanítását követően?

A jelenlegi jegybanki vezetés rájött arra, hogy a magas alapkamatok egyben magas MNB-kamatveszteséget és magas államadóssági kamatkiadást eredményeznek; amennyiben pedig csökken az alapkamat, úgy javul a jegybank eredménye és csökken az államadósság kamata is. Ez utóbbi összefüggés nem tűnik túl forradalminak, de a mainstream közgazdaságtan számára ez egy eretnek gondolat, mivel a hosszú távú kamatokat a várt inflációból és a kockázati kamatfelárakból vezeti le.

A jelenlegi jegybanki vezetés szintén érzékelte, hogy jelentősen „negatív a kibocsátási rés”. Magyarul: a gazdaságban pénzhiány van; az egyik oldalon van számos ember, vállalat, amely tudna többet dolgozni, termelni, a másik oldalon pedig van számos ember, aki szeretne többet fogyasztani. Ez a megállapítás szintén nem tűnik forradalminak, de mégis vitatott közgazdász berkekben. Negatív kibocsátási rés esetén úgy lehet kamatot csökkenteni, hogy ez nem okoz inflációt.

A kamatcsökkentés eredményeképpen jelentősen javult a jegybank eredménye. A kamatcsökkentés kezdetétől 2016 végéig összesen 1000 milliárd forint feletti összeggel csökkent a jegybank kamatkiadása, és minden további évben 200 milliárd forint feletti megtakarítás keletkezik a kamatcsökkentés eredményeképpen.

Az államadósság kamatkiadásai a kamatcsökkentési ciklus kezdete óta évről évre csökkentek. Míg 2012-ben a GDP közel 4,5%-a volt a bruttó kamatkiadás, addig 2016-ban ez már „csak” a GDP közel 3%-a. Mivel az államadósság-állomány csak fokozatosan – az új kibocsátásokkal – árazódik át, a kamatcsökkentés hatása az államadósság esetében lassabban jelentkezik, de így is 2016 végére összesen szűk 1000 milliárd forint kamatmegtakarítás képződik. Amikor pedig a teljes állomány átárazódik, akkor pedig évente 1000 milliárd forint feletti megtakarítás várható.

A kamatcsökkentés, elszámolás és etikus bankolási törvény hatására csökkentek – az immár forintosított – háztartási és vállalati hitelek kamatai. Egy 6000 milliárd forintos háztartási hitelállomány esetén 5 százalékpontos kamatcsökkenés évi 300 milliárd forint megtakarítást eredményez. Igaz, ugyanennyivel csökken a hazai forintbetétesek kamatnyeresége is. Vállalati oldalon 3000 milliárd forintos adósságállomány esetén az 5 százalékpontos kamatcsökkenés 150 milliárd forint kamatmegtakarítást eredményez, bár itt is igaz, hogy a forintbetéttel rendelkező vállalatok ennyivel kevesebb kamatnyereségben részesülnek.

Az alacsonyabb kamatok hatására növekedett az új hitelek mennyisége, ez pedig serkentette a gazdaságot. Nehéz számszerűsíteni ennek hatását, de az új hitelek akár az éves GDP 1-2%-át kitevő (300-600 milliárd forint) többlet-növekedést jelenthettek.

Ráadásul mindezen intézkedések és folyamatok eredményeképpen oda jutottunk, hogy a jegybanknak ma már nem az okoz gondot, hogy hogyan védje a forintot a gyengüléstől; hanem épp ellenkezőleg, az, hogy hogyan akadályozza meg a forint erősödését.

*

Összefoglalva:

 • A jegybank eredménye közel 1000 milliárd forinttal javult, és további évi 200 milliárd forint/év megtakarítás várható.

 • Az államadósság kamatkiadása közel 1000 milliárd forinttal csökkent. Amikor az egész állomány átárazódik, akkor a kiadás évente 1000 milliárddal csökken.

 • A háztartások és a vállalatok kamatkiadásai évi közel 450 milliárddal csökkennek (bár ugyanennyivel csökkennek a betétekre fizetett kamatok is).

 • A kamatcsökkentés hozzávetőleg évi 1-2%-kal növeli a GDP-t.

 • A jegybank közel 350 milliárd forinttal csökkentette a háztartások veszteségeit a jól időzített forintosítással.

 • Az ország külső sérülékenysége számottevően csökkent, a pénzügyi stabilitás erősödött.

Ha ezeket a tényezőket összeadjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy a jegybank lépései nagyságrendileg 3000 milliárd forintnyi megtakarítást eredményeztek eddig, és hosszabb távon további nagyságrendileg évi 1000 milliárd forint feletti éves megtakarításra lehet számítani. Egy magyar állampolgárra vetítve az eddig megnyert összeg 300 ezer forint/fő, a jövőbeni megtakarítás pedig évi 100 ezer forint/állampolgár összeget tehet ki.

A jegybank egy totálisan vert helyzetből stabilizálta az ország pénzügyeit, és fő motorja volt annak, hogy a gazdaság növekedési pályára állhatott és azon maradhat az elkövetkező években is. Természetesen attól, hogy megszűnik a legnagyobb erőforrás-elszívás, még nem lett minden rózsaszín. Rengeteg kihívás áll az ország előtt: az új nyomtatott pénzek (EU-támogatások, támogatott hitelek) értelmes befektetése, az egészségügy, az oktatás javítása, a külföldön élő magyar szakemberek egy részének hazajövetele, hazai vállalatok erősödése stb. Sőt, innentől kezdve bizonyos értelemben nehezebbé válik a munka. Bár a már meghozott intézkedések és néhány lehetséges további lépés kedvező hatása egy darabig lendületet ad a gazdaságnak, a nagy csodák pénzügyi oldalról hamarosan elfogynak. Sok-sok munkával, sok jó központi és egyéni mikrodöntés eredményeképpen fejlődhet tovább az ország. Mindenesetre monetáris oldalról, amit ki lehetett hozni az elmúlt évekből, azt a jegybank kihozta.

*

A jegybankot az a vád érte, hogy eltékozolta az alapítványokba helyezett 266 milliárd forintot. Ezt a megállapítást elég erős ferdítésnek érezzük. Nézzük végig a pénz sorsát!

A márciusi adatközlés alapján az alapítványok 267 milliárd forint vagyonnal rendelkeznek, azaz vagyonuk közel két év alatt – a költekezéseket követően – nem csökkent, hanem némileg nőtt. Nézzük meg, hogy ezek a pénzek milyen befektetésekben vannak!

Mintegy 197 milliárd forintnyi vagyon magyar államadósságban van, így a teljes összeg közel háromnegyede visszakerült a magyar államhoz. Ez valóban „monetáris finanszírozás”, a jegybank ezzel az összeggel a magyar államot támogatja, nem pedig a németet vagy a franciát. (Ez utóbbit abban az esetben tenné, ha ezt az összeget „devizatartalékban” tartaná). Elvileg a monetáris finanszírozást az EU „nagyon szigorúan veszi”, de valójában az EKB és a tagjegybankok az eurózóna GDP-jének a 10%-a feletti államadósság-állománnyal rendelkeznek, valamint további mennyiségre vállaltak garanciát a mentőalapokon keresztül. Nem beszélve az Egyesült Államokról vagy Japánról, ahol ugyanez az arány nagyságrendileg 25% illetve 80%. Ezzel szemben az MNB-alapítványoknál lévő állomány a GDP mindössze 0,6%-a.

Közel 8 milliárd forint van bankbetétben érintetlenül, 38 milliárd forint cégrészesedésekben és 25 milliárd forint ingatlanokban. Helyesnek tartjuk, ha a média rávilágít arra, ha egy adott ingatlan vételárát túl magasnak ítéli meg. Hozzá kell tenni, hogy az ingatlanvásárlások időzítése a dolgok jelen állása szerint helyesnek tűnik, hiszen pár év óta az ingatlanpiac – épp a jegybank alacsony kamatpolitikája miatt – megfordult, és az árak folyamatosan növekednek.

A leghevesebben vitatott tétel az alapítványok kiadásaival kapcsolatos. Az államkötvény-állományon kétéves átlagos évi 1,5%-os kamattal számolva 6 milliárd forint nyereség keletkezhetett. Mivel az alapítványok vagyona közel 1 milliárd forinttal nőtt, a 6 milliárd nyereségből összesen nagyságrendileg 5 milliárd forint kerülhetett elköltésre. Tehát ezt fizették ki támogatásokra, ösztöndíjakra, rendezvények szervezésére, tisztségviselőik kifizetésére, minden más költségre.

*

Nagyon helyes, ha a média ügyel a közpénzek átláthatóságára és tisztaságára. Nem akarom lebecsülni az 5 milliárd forintos összeget, amely egy részének elköltése vitatható.

Ugyanakkor ez az összeg elhanyagolható ahhoz képest, amit a jegybank megtakarított az eddigi intézkedéseivel: 3000 milliárd forint 2016 végéig, és további 1000 milliárd forint hosszabb távon évente. Ezért tartom aránytalannak az ebben a kérdésben kifejezett aggodalmakat.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr908689456

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

BircaHang Média szerkesztősége · http://bircahang.org 2016.05.06. 08:11:18

Így igaz. Matolcsy kiváló szakembernek bizonyult, bár nekem valahogy nem szimpatikus emberileg. Kicsit olyan, mint Tarlós: erősen bunkó típus, de kiváló polgármester.

2016.05.06. 08:31:08

- a gyenge forint a fidesz kormány döntése, minden rossz ennek a következménye.
- a devizahitel ettől lett drága, ha már 2010-2011-ben is lett volna helyette olcsó forinthitel akkor könnyedén becserélhették volna.
- a kötelező devzahitel kiváltás még nagyobb veszteséget okozott.

- a visszafogott fogyasztás tönkretette a hazai szolgáltató és termelő ipart, mindenki (veszteséges) exportra kényszerült, és sok cég akkor inkább át is költözött.

- két napja volt hogy külföldi tőkebevonást terveznek mert a gazdaság olyan mértékben visszafejlődött, adózott és pénztelen, hogy nincs termelési fejlesztési forrása, forinthitel pedig nem megoldás ilyen árfolyampolitika mellett.

"Nem akarom lebecsülni az 5 milliárd forintos összeget,..."

6 év alatt 10billiós nagyságrendben segítették az új arisztokráciát, akik felvásárolják a földeket épületeket és tönkretett vállalkozásokat.

2016.05.06. 08:31:50

kimaradt:

- a kamatcsökkenés általános jelenség, túl sok a pénz a pénzpiacon (nem a gazdaságban!!!!)

FlybyWire 2016.05.06. 09:26:36

"Ezért tartom aránytalannak az ebben a kérdésben kifejezett aggodalmakat."

Barom.

GNDL 2016.05.06. 09:38:38

Megint, mi a faszt olvastam a Mandineren?! :D

Barkalot 2016.05.06. 09:49:38

Tl:dr.

Matrollcsy eltakarodott már?!

2016.05.06. 09:52:03

Schmittelnem kell FlybyWire-t!

Barom!!!

FF 2016.05.06. 10:05:46

Ez még a Mandinertől is meredek.

high up! 2016.05.06. 10:12:15

Te jó ég, itt egy újabb Drábik klón! Pontosabban egy Gazdag László droid! Egy újabb "alternatív" jutyúb sztár, a sehol senki által meg nem értett zseni. Akit nem is akar a világ megérteni, épp ezért tudja a Harvard helyett csak a jutyóbon hirdetni a megvilágosodott elméjét.

Már a kezdés is döbbenetes:

1. mondat: "Azzal szeretném kezdeni, hogy saját oldalam, a Pénzriport sem a jegybanktól, sem más külső forrásból soha semmilyen támogatásban nem részesült."
- na ebből rögtön sejthetjük, hogy hatalmas benyalások következnek majd - nem is csalódunk!!!

2. mondat: "míg a jegybank ....„keynesiánus” politikát folytat,"
- te jó ég magyar oktatás!!! A keynesianusmus az fiskális politikai eszköz nem monetáris. Teccik tudni? Egy Jegybank nem végez direkt reálgazdasági beavatkozásokat - már törvényileg sem teheti meg. Hanem az árstabilitásért felel és ha ez megvan, akkor dönthet addicionális monetáris lazításról. Aminek max. csak rövid távon van valami hatása, de pont az árstabilitás őrzése miatt a hatás rendre bolhafasznyi. Max. csak a bizalmra és optimizmusra tud hatni a reálgazdaságban, többre nem.

3-tól - utolsó mondatig:

1. az alternatív jutyúb sztárunknak lövése sincs hozzá, hogy az max. csak Mari néni szintjén létezik, hogy a kamat magas vagy nem. Közgazdászoknál eztet úgy hívják, hogy mekkora a kockázati prémium. E tekintetben a mai Bóvlisztán a maTRollcsi kamataival az EU leggyengébb országai között van, a mai államkötvények kockázati prémiuma szinte ugyanakokra, mint az Elmúttnyócév kockázati prémiumai (3-4%). Ma egy 10 éves német állampapír 0,15%-os kamaton van kibocsátva, a magyar meg 3% fölött. Fos ország maradtunk, semmivel sem lett jobb a megítéles és a bizalom.

2. Ezek után nem is csodálkozom, hogy az alternatív jutyúb okoskodónk azzal sincs tisztában, hogy a Jegybank csak az alapkamat mértékére tud hatni (ezt saját maga határozza meg), minden egyéb papírra nem. Ott az történik amit a piac mond. A piac a rövid papíroknál az állami likviditás (a gyors menekülés) problémáit nézi, hosszú távon meg azt, hogy mire viheti az ország.

Azzal, hogy a külföldi befektetők a hosszútávú Bóvlisztán papírokat ma pont akkora kockázati felárral hajlandóak csak megvenni, mint az Elmúttnyócév papírjait, a piac üzenete egyértelmü: Bóvlisztán az Bóvlisztán, egy kanyival nem lett itt jobb semmi.

És még milyen görög jövő várt volna az országra, ha az EU 2010-ben nem fogja le maTRollcsi kezét, amikor a szerencsétlen debilje évi 5-7%-os hiányokat akart csinálni, mert aszitte, hogy abból jön majd a 10%-os GDP.

Az EU mentette meg Trollbanisztánt a görög sorstól, adjatok hálát Brüsszelnek minden nap.

FOLYTASSUK!

cleanwater 2016.05.06. 10:12:36

Pár milla megjött már valamelyik MNB-s alapitványtól Gergőke?

2016.05.06. 10:16:39

Az ilyen mondatok miatt szeretjük a "politikus közgazdász szakértőket".

Előzmény:
"A jegybankot az a vád érte, hogy eltékozolta az alapítványokba helyezett 266 milliárd forintot"
Reakció:
"A márciusi adatközlés alapján az alapítványok 267 milliárd forint vagyonnal rendelkeznek, azaz vagyonuk közel két év alatt – a költekezéseket követően – nem csökkent, hanem némileg nőtt."

Te eredményként vagy képes elkönyvelni, ha valaki éves szinten 0.2%-os hozamot bír kitermelni a rábízott több száz milliárdos vagyonból.
Gratulálunk!
Tudod előtte olyan furcsán szakmai szintű mondatokkal próbáltál érvelni. De itt ebben az alapítványi világban valahogy az elemi közgazdaságtani elvek elvesztek.

Hozzátenném előtte is sikerült egy két alapvető hülyeségbe belefutni. Hozok egy példát:
"A jegybank eredménye közel 1000 milliárd forinttal javult, és további évi 200 milliárd forint/év megtakarítás várható."

Hagy hívjam fel a figyelmedet, hogy a jegybank NEM VÉGEZ olyan pénzügyi tevékenységet, ami bármilyen szinten is eredmény orientált lenne. Most részletesebb kifejtés nélkül ez azt jelenti, hogy a jegybank végezhet kiváló munkát akkor is, ha évente van 100 milliárdos vesztesége és végezhet pocsék munkát akkor is, ha évente van 100 milliárdos nyeresége.

Fuxos (ex bömis) · http://fuxianizmus.blog.hu 2016.05.06. 10:20:28

@high up!: Ott a pont......sajnos.

@BircaHang Média szerkesztősége: "Kicsit olyan, mint Tarlós: erősen bunkó típus, de kiváló polgármester."
Gumicsizmás tahó szemszögéből biztos az. :)

Hívő hitetlen 2016.05.06. 10:21:12

Kiváló, adatokkal és tényekkel alátámasztott cikk.

high up! 2016.05.06. 10:21:25

nammegmég ez:

"A jegybank rendkívül jól időzítette a forintosítást. Két hónappal a frank-árfolyamgát eltörlése előtt "

jaja, Surányi már 2011-ben letette a fidesznek a forintosítás éceszét, de azoknak fontosabb volt a 2015-ig a maguk meg a családtagjaik na meg a maffiájuk zsebére forintosítani a közpénzt. Vagonokban.

Kurva nagy mákjuk volt, hogy ennyi évi semittevés után nem vártak még 2 hónapot a Surányi módszer megvalósításával.

FOLYTASSUK!

Ballib cenzúrázók lidérce 1 2016.05.06. 10:22:05

Jó írás...

Végre nem csak a ballib marhaságokat bér-propagandát, hanem gazdasági tények és összefüggéseket is lehet olvasni a témában.

mákospacal 2016.05.06. 10:23:47

Akármennyire is próbáljátok a nyúlszart csokibonbonnak eladni, egy vitathatatlan ősbűne mindenképpen van az mnb-nek:
Az előtt kezdett forintgyengítésbe, hogy a dev alapú hiteleket forintosította volna.
Ez még önmagában betudható volna balfaszságnak is, de mint mostmár tudjuk (az értelmesebbjének már 5 éve leesett), ez nem balfaszság volt, hanem tudatos lépés, kifejezetten a mnb nyeresége érdekében.
A forintgyengítésen és a forintosításon is óriásit kaszáltak több millió adós kárára és mindenki más kárára, aki bármilyen külföldi terméket vásárol, tankol (szóval mindenki, aki él és mozog).

Most ne jöjjön senki az export/import rizsával, mert ez az egész messze messze többről szól, mint hogy az export cégeknek ez jó. Jó például külker mérleg csinosításra is... De első sorban mások nyomorán nyerészkedésre és ez undorító.
Ehhez képest már az is részletkérdés, hogy mire költik ezt a nyereséget.

Ballib cenzúrázók lidérce 1 2016.05.06. 10:23:53

@MikeBoy:

a 0,2%-os hozam az plussz.

Az MSZP kormányok alatt felhalmozott jegybank működés, pedig több ezer milliárd kamat és működési kiadást jelentett az egész országnak.

Nem plusszban.

Ballib cenzúrázók lidérce 1 2016.05.06. 10:25:31

@mákospacal:

Tisztázandó, hogy a ballibek törölték el a kedvezményes forinthielt, alattuk adósodott rommá az ország és az emberek is devizában.

A Fidesz megfordította mind az állam mind az emberek adósság állományát és kivezette a deviza adósságot.

Ezek a tények, akárhogy is próbáljátok az elkúrókat mentegetni.

.Gordon Gekko. 2016.05.06. 10:28:26

A közpénz jellegü devizatartalék, csakúgy mint a közpénzjellegü kötelező manyup, egyszerü lopás.

A moszadesz még a szavak értelmét is ellopta a maszoppal.

nu pagagyí 2016.05.06. 10:36:08

Nem olvastam végig az MNB valamelyik titkos alapítványa által szponzorált cikket. Feleslegesnek tartottam.

Az országot nem kellett megmenteni, mert nem volt semmiféle csőd. A nemzetközi pénzpiac Matolcsy és Kósa ellenére magától helyreállt, a világgazdaság ketyeg. A Fidesz "sikert-sikerre" halmozó gazdaságpolitikája viszont az EU legcsóringerebb országává bombázta vissza az országot: bangladesi bérezéssel, külföldre menekülő fiatalokkal, albán színvonalú kultúrával és banánköztarságokra jellemző pöffeszkedő maffiózó-oligarchákkal, kiszolgáltatott embertömeggel és nyílt jogsértésekkel.

2016.05.06. 10:37:51

Szakmai ellenérvek, cáfolatok is lesznek, vagy megmaradtok a szokásos ész nélküli gyűlölködésnél?

mákospacal 2016.05.06. 10:38:21

@Ballib cenzúrázók lidérce 1:
próbálj meg olvasni:

"Az előtt kezdett forintgyengítésbe, hogy a dev alapú hiteleket forintosította volna."

"jaja, Surányi már 2011-ben letette a fidesznek a forintosítás éceszét, de azoknak fontosabb volt a 2015-ig a maguk meg a családtagjaik na meg a maffiájuk zsebére forintosítani a közpénzt. Vagonokban.

Kurva nagy mákjuk volt, hogy ennyi évi semittevés után nem vártak még 2 hónapot a Surányi módszer megvalósításával."

De ha mindenképpen 1 bites mantrát akarsz, akkor:
A fidesz teremtette meg a devizahitelezés törvényi alapjait. És pont a törvényi alapjaival volt elsősorban a gond.
Aztán természetesen a libsik alatt futott fel a hitelezés, nem vitás, azonban a matolcsy volt az a rafkós főgeci, aki rájött, hogy ezen (forintgyengítés, forintosítás, eus források forintra váltása - gyenge forint árfolyamon) kurva nagyot lehet keresni.

balfaszcsaszar 2016.05.06. 10:43:51

Nini, megjött az utalás :)

nu pagagyí 2016.05.06. 10:45:43

@Ballib cenzúrázók lidérce 1: A hitel nem állami adomány. A forinthitel kedvezménye meg azért szűnt meg, mert a Fidesz beépített jegybankelnöke (Járai) duplájára (13%-ra) emelte a jegybanki alapkamatot egyik pillanatról a másikra, minden különösebb indok nélkül. A cél a kormány kivéreztetése volt, nehogy végrehajthassa szociálpolitikai ígéreteit és nyilván hazaffyas megfontolások munkálkodhattak Járaiban, véletlenül sem aljas striciként tette, amit tett.

jjoey 2016.05.06. 10:46:04

Már az első mondat rossz. Ha lenne esetleg közgazdász diplomád add vissza (vagy vegyék vissza, orvosnál sem tűrik a sarlatánságot). És nem kapsz pénzt? Na ne.
- 2009 óta megy a FED banjegynyomdája, évi 1000mrd dollárt nyomtattak (igen, ők megtehetik, mert nekik van olyan pénzük, amit mindenki használ a világon. nekünk nincs, dehát ez is emútnyócév, ugye)
- a kamatszintet ezzel levitték 0-ra (ugye nem ennyi volt 2009 előtt)
- az EKB is idővel belekezdett a bankóprésbe, most 60mrd € / hónál tart (jaja, a szemét Brüsszel, ja nem is, Frankfurt abból is am Main)
- meg negatív kamat
- szóval amikor lenullázták a dollár és € kamatokat, kinyomtak annyi zsét, amennyi nekünk 1000 év alatt sem lesz, belassult a világgazdaság, nem csoda, hogy itthon is le lehetett faragni a kamatokat, mert senki nem igényelte a 0% USD és € mellett a 8% HUF kamatot (elég volt a 1,5% + árfolyammozgás, ami 310-315 között 1-1.2%, de a kettő együtt jól sáfárkodva már tud hozni 2%-2,5%-ot USD vagy € alapon, de nem részletezem, mert nem érted)
- Eltolcsynak és a bandájának csak abban van mákja, hogy így alakultak a dolgok, semmi másban, de várd ki, mikor a dollárkamat megint 2% lesz és az EKB is visszamegy 0,5%, akkor mi lesz
- Devizatartalék pedig valóban nem kell, ld Ukrajna, 2014ben 30mrd USD-ről lement 8mrd USD-re, igaz, a helyi árfolyam is elment 8UAH/USD-ről 24UAH/USD-re és lett 25%-os infláció, 2014-től (azért nem több, mert az import majdnem nullázódott), szóval minek is nekünk tarcsi, hátha bezuhan az € 400 főlé, jó lesz az exportőrnek, mint Audi meg Merci, akik bedolgozóként foglalkoztatják a magyart, mi meg nem értjük, miért is keresünk nettó 400€-t 2400€ helyett, mint a német melós.
- Azt pedig nemes eleganciával felejtsd el, ha változna a trend és erősödne a foritn (ne adja isten, ugye), és az MNB veszteséges lenne, azt a zsét a ktgvetés fedezné, azaz fizeted az adódból, vagy hitelből, drága kamaton.
- Arról is feledkezz meg, hogy 3000mrd Manyup zsetonért megzsarolta a lakosságok, az meg volt (és van) annyira pénzügyileg buta, hogy hagyta és adta. Azt a zsét elégették, nem csökkent az adósság, de hamár és ez lett volna a valódi célja a kuszaszeműnek, akkor a logika szerint az MNB nyereségét be kellene tolni a ktgvetésbe, annyival kisebb lenne a finanszírozandó hiány. (Hja, hogy a Manyup nélkül a nyugdíj 25%-t mostmár a napi szinten befizetett járulékokból kell majd fizetni, elegánsan felejtsük el, ha majd kell a zsé, akkor lehet jövedéki adót emelni ha az olaj 40USD alatt lesz, most épp 5/10 HUF, de ezt tudjuk, lehet majd 50/100 is ha avezír azt akarja. Azon is lépj túl, amikor 130USD volt, nem volt ilyen mechanizmus, fordítva. Dehát ez ne érdekeljen
- az se, hogy van 15% szja és mellé még további családi adókedvezmény, minek a kettő együtt?
Dehát ez már szintiszta, vegytiszta közgazdaságtan, nulla szociálpolitika vagy mutyi.
Bízom benne, a trend sokáig marad (alacsony kamatok), mert amint fordul a szitu, akkorát szívunk, hogy a Bokros csomag és a 2009-s válság hawaii üdülés volt hozzá képest.

2016.05.06. 10:50:42

@mákospacal:

" hogy ezen (forintgyengítés, forintosítás, eus források forintra váltása - gyenge forint árfolyamon) kurva nagyot lehet keresni"

Sajnos még ez sem igaz.
Mivel itt Magyarország a vizsgálandó rendszer, a pénzt valójában gyakorlatilag "átcsoportosítani lehetett" a rendszeren belül a devizában eladósodottaktól azokhoz, akik devizában felhalmoztak.
És a legnagyobb felhalmozó pedig a jegybank ofc.

nu pagagyí 2016.05.06. 10:53:15

@MikeBoy: A vagyonértékelés erősen szubjektív dolog, főleg ingatlanok esetében. Talán emlékszel még Princz Gáborra, aki szintén ingatlanban tartotta a Postabank pénzét és papíron meg is volt vagyon, aztán mégis be kellett tenni 150 milliárdot közpénzből, hogy a betétesek visszakapják a pénzük egy részét.

Az MNB eleve drágán vette az ingatlanokat, nem érnek annyit, amennyi a könyvekben van. A különbözet már a nettó lopás kategóriája, amelyből 3 milliárd egyenesen az Eiffel Palace tulajdonosai zsebébe vándorolt, ahonnan egy része nyilván visszakerül Matolcsy rokonságához, immár magánpénzként.

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2016.05.06. 10:57:07

@MikeBoy: :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Köszönöm!
Ezen felnevettem!

Na viszlát és jó mulatást mindenkinek a szélmalomharcosokkal!:))

2016.05.06. 11:00:14

@nu pagagyí:

Van olyan, hogy szakmai döntés és van olyan, hogy korrupt döntés.
Az Eiffel az sajnos nyilván korrupt.

Ezenfelül az MNB helyzete teljesen tiszta:
Nincs olyan, hogy az MNB a nála levő hatalmas pénzeszközből érdemben reálhozamot akarjon termelni!

.Gordon Gekko. 2016.05.06. 11:02:26

@jjoey: mo-1000 eurót keres tisztán az autóipari melós úgy, h németországban 180-190% az átlag árszínvonal a magyarhoz képest!

Szlovákiában bruttó 1750 euróért keres most melósokat a jaguar, magyarországról is, keleteu már nagyon megdrágult

kewcheg 2016.05.06. 11:03:42

Annyiban igaza van a cikkírónak, ahogy összehasonlítja a Simor és elődei MNB-t a jelenlegivel, hogy valóban sokkal jobb simán vízbefulladni, mint egy szarral teli pöcegödörbe, miközben még esetleg a végbelünkbe egy izzásig hevített karót nyomnak és a fejünket csákánnyal ütik. Én kb. ennyi különbséget látok.......a rossz meg a rosszabb között.
(Egyébként..mikor lesz euró???)

.Gordon Gekko. 2016.05.06. 11:04:46

@MikeBoy: 'az mnb helyzete teljesen tiszta'

Akkor húzzál hágába a bizonyítékaiddal, kisköcsög!

mákospacal 2016.05.06. 11:05:50

@kewcheg:
"(Egyébként..mikor lesz euró???) "

Ez ugye csak költői kérdés a jelenlegi árfolyampolitika mellett? :)

.Gordon Gekko. 2016.05.06. 11:07:24

@kewcheg: most kb. Senkinek sem kell euró, ott sem ahol jobban megy a gazdaság mint az euban (csehek).

Junker alkesz fejét látva valahol ez érthető is.

kerekes pereces 2016.05.06. 11:08:40

Szóval nemsokára kiderül, hogy az MNB a Mandinert is támogatta, kell az ilyen cikk. Barmok.

burke 2016.05.06. 11:11:54

kedves Szabó Gergely!

A kábszi veszélyes,ezért kérem keresse fel kezelőorvosát vagy gyógyszerészét,különben elmeintézetben a helye,mint matolcsynak,ha ezt komolyan gondolja,amit ide firkált.
Ön nincs tisztában sem a világ,sem a közgazdaságtan alapvető szabályaival...

2016.05.06. 11:14:05

@kewcheg:

a 2004-es csatlakozáskor 8 évet kértünk az euró bevzetésére, csak közben a pénzváltó-uzsorás kaszt került hatalomba, szóval egyenlőre nem esedékes.

kewcheg 2016.05.06. 11:14:18

@.Gordon Gekko.: én személy szerint örülnék neki...már csak azért is, mert onnantól nagyon sok hivatásrendnél tarthatatlanok lennének a bérek, illetmények....(pl. kiderülne hogy egy bíró annyi eurót keres, mint egy német bíró bejárónője....)

.Gordon Gekko. 2016.05.06. 11:19:25

@kewcheg: szlovákiában semmi se történt se a bérekkel, se az árakkal az euro bevezetésekor, és itt se történne

wega 2016.05.06. 11:24:01

@Ballib cenzúrázók lidérce 1:

Szándékos, cinikus csúsztatások, félremagyarázások halmaza (a sokhülyének jó lesz ez is)
=
Sz@r írás, miszerint nettó seggnyalás.

További Szép Napot!

Afrika steht an der Elbe 2016.05.06. 11:24:29

Matolcsy 1945 óta magasan a legjobb jegybankelnök. Ez ma már vitathatatlan. Simor, Surányi esetleg a táskáját vihetik.

2016.05.06. 11:29:14

ANNYIRA örülök hogy ez a csodálatos ember a hat piros pöttyével a seggén ilyen gazdasági csodát tudott kihúzni a kalapból (mármint a cikked szerint, a normális piaci elemzések mást mondanak, de ki a picsát érdekel az igazság, ugye).
Végül is csak pármillió honfitársad keményen összegereblyézett magánnyugdíja ment rá. Én nem adtam oda ennek a rablónak, amivel ki is írtam magam a NER-ből (viccen kívül, aláirattak velem egy ilyen papírt.)
Ha meglenne még, bekeretezném.

Peter Götz 2016.05.06. 11:30:19

@BircaHang Média szerkesztősége: hát akkor adjuk neki az MNB-t,minek az nekünk,Ő úgyis magáénak érzi....

mikerbiker 2016.05.06. 11:36:02

Nem kicsit csodálkozom, hogy felkerülhetett a Zindex címlapra egy olyan cikk ami nem hülyézi folyamatosan a kormányt/Matolcsit.

Na mindegy,ezen lépjünk túl.

Én nem,hangsúlyoznám:NEM vagyok sem pénzügyi szakember sem "rokona" valakinek fönt vagy ilyesmi.
Amit én ebből az évtizedes történetből érzékeltem,
az tőmondatokban ennyi:

mondjuk kezdjük itt-
97'- Bár művezető vagyok egy német cégnél,nem jutok előrébb az anyagiakkal ha megfeszülök sem.
01'-Dől a lé, kicsit végre egyenesbe álltam.
03'- Megint a szokásos szopóroller,mostanra a feleségemmel együtt sem jutunk előrébb,pedig jól keresünk mindketten.Nem akarunk devizahitelt,de nem adnak mást. Így meg nem kell. Gondolkodom a kivándorláson.
08'-Megyek New Zealad-ra,itt nem lehet boldogulni, egy rakás szar az egész ország, mostanra végképp kilátástalan minden,pedig a belem is kidolgozom. Szarok bele,lelépek.
Beadtam a munkavállalási kérelmet.
10'-Kaptunk egy csomó pénzt állambácsitól,a havi büdzsé kb 60.e ft-al több a családi adókedvezmények miatt,a munkavállalási még nem jött meg, viszont legalább kaptam forinthitelt,és elkészült a házam végre.
12'- Lassan de biztosan csökken az adósságom.
14'-Életemben először Tengerparton nyaralok.
15'- Eddigi pályafutásom első olyan nyara amikor nem kell azon filóznom hogy hova,és mennyit tegyek azért hogy még enni is maradjon zseton. Oda viszem a családom ahová akarom.

Szóval szerintem lehet elemezgetni,meg kígyót békát kiabálni, sől akár le is egyszerűparasztozhattok, leszarom,mert az elmúlt 6 év rendberakta az életem, szemben a korábbi rendszerekkel, amik csak arra voltak jók, hogy a lakosság nagyobbik felét leszopassák.
Persze, biztosan fáj az összes többi pártnak, hogy nem jöttek rá erre az egyszerű összefüggésre :

Boldog emberek = szavazók

Ennyi.

mikerbiker 2016.05.06. 11:42:46

@.Gordon Gekko.: Baszottnagyot tévedsz, én ott melózok jópár éve, a felvidéken még mindíg havi Br.350-380€ egy jó fizetés.
Nem véletlenül tervezi ide építeni a gyárát mostanában néhány autó gyártó cég. Ez a "szlovákia a mintaállam" szöveg,sajnos csak a média terméke.
Ha megkérdezel egy szlovákot ezzel kapcsolatban, nem kétséges a válasz,borzasztóan nagyot szoptak az itteniek az euró bevezetésével.

2016.05.06. 11:47:42

@mikerbiker:

ha 17 év munka után jutottál először tengerparti nyaralásra, akkor .........

finom voltam?

2016.05.06. 11:51:48

@mikerbiker:

Ugye 10'-ben a New Zealand-i állambácsiről beszélsz? Csak azért, mert 08'-ban leléptél oda...
Mondjuk azt nem tudtam, hogy Ft-hitel van New Zealand-on is! ;)

.Gordon Gekko. 2016.05.06. 11:52:35

@mikerbiker: használd már a guglit, a szlovák átlagbér 1000 euro, az autóiparban 1500.

Persze h van aki 400at keres én is ismerek ilyen rokkant éjjeliőr

Tiborpapa 2016.05.06. 11:55:18

Fidesz mottó. Hazudni, hazudni, hazudni!
(Lenin után szabadon.)

.Gordon Gekko. 2016.05.06. 11:55:28

@mikerbiker: ott él a fél családom, semmi az égvilágon nem történt az euro bevezetésekor, se jó, se rossz

Annyi pozitiv h kisebb pénzekkel kell számolni, 1 sör 1 peták

$pi$ 2016.05.06. 11:56:25

Jó cikk, tetszik. Nem is értem hogyan engedte a zindex, hogy megjelenjen.

kewcheg 2016.05.06. 11:57:36

@Equinoxe: hasonlóan én is maradtam. Tudsz valamit esestleg a manyup további sorsáról, azon kívül hogy havonta utalom a manyupomnak a "kezelési költséget." ? Kap már valaki innen ellátást?

mikerbiker 2016.05.06. 12:01:06

@kérem vigyázzanak, a rácsok záródnak!: Nekem sajna nem jutott sem örökség sem egyéb juttatás az ősöktől. Csak egy pár millás adósság.
Ha te a fentiekből azt vetted le hogy egy balfasz vagyok, hát eléggé érdekes a logikád.
És akkor finom voltam....

Sieg 2016.05.06. 12:01:53

No, a végén még kiderül, hogy Gyuri bá hozta el a rekordalacsony világgazdasági kamatkörnyezetet. Enélkül próbálhatott volna kamatot csökkenteni. Mindenhol jelentősen csökkentek a kamatkiadások és a kamatok. Mindenhol hirtelen szuper szakemberek vették át az irányítást?

A MNB nyeresége pedig egyszerűen a gyenge forint melletti tartalékcsökkentés következménye. Ez sem feltétlen pozitív.

A "növekedési pálya" pedig azt jelenti, hogy az időszakban Magyarország szignifikánsan a régió növekedési szintje alatt teljesített, mindezt úgy, hogy rekordmagas EU támogatásokat pumpáltunk a gazdaságba. De ja, kösz Gyuri.

$pi$ 2016.05.06. 12:02:51

@MikeBoy: "Csak azért, mert 08'-ban leléptél oda..."

Nem lépett le, elhatározta, hogy megy, de még nem kapott munkavállalói engedélyt.

mikerbiker 2016.05.06. 12:03:41

@.Gordon Gekko.: Talán Pozsony környékén ez igaz, de Nitra és attól keletre semmiképp. Zselizen egy banki tisztviselő keres 500€-t és a pénztárban ül nem az éjjeliőr bódéban.

$pi$ 2016.05.06. 12:04:46

@Sieg: "A MNB nyeresége pedig egyszerűen a gyenge forint melletti tartalékcsökkentés következménye."

Az is szerepet játszik, de ugye tudod mi az az alapkamat és ki fizeti kinek?

Ballib cenzúrázók lidérce 1 2016.05.06. 12:06:24

@nu pagagyí:

Te keveres a Simorral, aki GYurcsány hű csicskájaként százmmiliárdos adósságokat kreált a jegybanknak, magasan tartotta az alapkamatot, és eközben EU rekord fizetést kapott.

Sir Galád (már foglalt) 2016.05.06. 12:07:39

Hát végül is, így is lehet nézni azt, hogy még mindig a Bajnai szinten vegetál a magyar gazdaság és egyre több az államadósság vagy hogy 260 milliárdot költenek a semmire, ami némelyeknek 5 milliárd. A Magyar Idők tárt karokkal vár, meg a Lánczi féle blogok is.

mikerbiker 2016.05.06. 12:07:45

@MikeBoy: Sajna az egyik legkeményebb az Új Zélandi bevándorlási törvény,a mai napig nem jött meg a munkavállalási,igaz évek óta nem is mentem utána. Bár ahogy most elnézem az Index-et még lehet hogy ott kötök ki pár év múlva....

M_R 2016.05.06. 12:08:01

Ez Hírcsárda?

LOL :)

kodacx 2016.05.06. 12:08:41

Tiszta szerencse, hogy ilyen pénzügyi vezetésünk van, és ilyen dübörgő gazdaságunk...
...már csak azt a több ezer bedőlt kis- és középvállalkozást kellene megindokolni, a torz ingatlanpiacot, meg a majd 1 000 000 külföldre húzott fiatalt és munkavállalót...

Azért a faxságnak is vannak ám dimenziói!
Menj ki a piacra, menj be egy boltba, kérdezz meg száz embert, hogy él, aztán villogj a számokkal (amiknek a nagy része kormánymegrendelésre formált bullshit)!

Ballib cenzúrázók lidérce 1 2016.05.06. 12:09:35

@mikerbiker:

Ez a lényeg..

Az elkúrók alatt tönkre ment a gazdaság, az emberek szarrá adósodtak, az igazságos 140 bruttó feletti második kulccsal hazavitt fizetésed az EU rekord rezsire se futotta.

Ma már nincs második kulcs, van csalkádi adókedvezmény, EU legkisebb rezsije, csökken az adósság, ....

Nagyjából ez az oka, hogy a ballib bérbloggereket leszámítva senki nem akarja visszahozni az elkúrókat, akárhogy szenvednek, és hazudgálnak a ballib Soros blogokban.

kewcheg 2016.05.06. 12:09:46

@.Gordon Gekko.: Elég gyakran átmegyek az "őseimhez" ( tótok is voltak köztük:)) és én csak annyit látok, hogy :
2000-es évek eleje- rosszkedvű, elég tréül öltözött emberek, füstölő Skoda 120-ak, Favoritok, Tatra teherautók, igaz olcsóság...
2016 naggyon jól öltözött emberek, ápolt -az egyébként is szép- szlovák nők, a parkolóban az Octavia a népautó. A bevásárlóközpontban nem, mint nálunk a full fapad Kia Ceedet állítják ki középre, hanem Land Rovert!!, Jeep Cherokit!!. Ennyit a vásárlóerőről. Igaz, ma már drágább (bizonyos dolgok, sör nem) de jó minőség, választék. És sok hazai termék!!! (nemcsak élelmiszer)

nemecsekerno_007 2016.05.06. 12:10:22

Az egyik azt mondja, hogy minden szar, a másik meg azt, hogy minden fasza. Már ha a kommenteket nézem.
Nyílván mindkettő hazugság.

$pi$ 2016.05.06. 12:10:53

@kodacx: "meg a majd 1 000 000 külföldre húzott fiatalt és munkavállalót..."

Egymillió? Miért nem írtál húszmilliót?

2016.05.06. 12:14:46

@mikerbiker:

hogy tudtál adósságot örökölni?

Ballib cenzúrázók lidérce 1 2016.05.06. 12:15:24

@Sieg:

Tekintve hogy a szoci elkúrók alatt a GDP növekedés végig az EU átlag alatt volt, 2011 után pedig minden évben az EU átlag fölött, azt kell gondoljam, hogy hazudsz.

Gazz 2016.05.06. 12:15:32

Namost, ha a jegybank veszteséges, akkor a költségvetés állja a cehhet.
Hasonlóképp, ha nyereséges, akkor ahogy a lengyel példa alapján a jegybank befizetheti a nyereséget a költségvetésbe.
Namost ha a jegybank ehelyett alapítványokon keresztül állampapírt vesz, akkor az állam a jegybanknak kamatot kell fizessen azért a pénzért, amit amúgy simán is megkaphatott volna. Jó ez az államnak, hogy a saját pénzéért fizet kamatot a jegybanknak?
Egyszerű kérdés ez.

grafoguru 2016.05.06. 12:19:03

Kedves Mandiner, saját magatokat is alulmúltátok.
Még mindig meg tudtok lepni. Ehhez gratulálok, nem semmi eredmén.

feketeesfeher 2016.05.06. 12:19:25

Erre csak annyit tudok mondani: Jessssszzzzusom, hát ez meg mi?

2016.05.06. 12:21:27

@kérem vigyázzanak, a rácsok záródnak!:

Úgy, hogy elfogadta az örökséget!
Mikor örökölsz valamit, akkor vagy az egészet visszautasítod (adósság + vagyon) vagy az egészet elfogadod.
Na most arról nem tudok mit mondani, ha valaki elfogadja azt az örökséget, ahol az adósság jelentősen nagyobb, mint a vagyon

abdul hackeem 2016.05.06. 12:23:45

@mikerbiker: Tőmondatokban:
-'97-ben 4 évnyi külföldi munkavégzés után azonnal felépítettük és berendeztük a házunkat.
- a külföldi tapasztalat miatt rengeteg munkám volt, megszületett a második gyerek
- annyi a munka, hogy a feleségemmel céget alapítunk
- 2002-ben újra külföld, zöldkártyával Németország, havi 3500 EUR/ hó nettóért
- közben a cég szépen prosperál
- a válság beüt 2008-ban, itthoni munkavállalás
- 2010-ben indul a sakkozás, cégünket kitúrják mindenhonnan, no comment
- 2013-tól újra külföld, klassz munka, csak...

Nekem egyik politikai garnitúra, jegybank elnök sem tett jót. Magamnak teszek.

Tudod, ki mint él, úgy ítél.

mikerbiker 2016.05.06. 12:24:10

@nemecsekerno_007:
Rátapintottál a lényegre. Az egyes emberek igazsága, és a statisztikailag kimutatott igazság között igencsak nagy a különbség.
Ha itt 1000-1500€ lenne az átlag már nem lenne itt a cégünk raktára,mert nem tudnánk az embereket fizetni. Mint ahogy a német sem hozná ide a gyárát ha a bajor anyaföldön a román vendégmunkásnak 2000-et fizet akkor ide minek ruházzon be itt több millo €-t? Mellesleg itt a br1500€ az netto kb830. Szóval még az sem egy fú de nagy összeg

Wandál 2016.05.06. 12:24:11

Csudaszép írás :) A félkegyelmű dícséri a fullkretént :)

w

mikerbiker 2016.05.06. 12:28:58

@kérem vigyázzanak, a rácsok záródnak!: Bárki tud,ezek a magyar törvények. Itt ugye nincs olyan hogy valaki családilag csődöt jelent azt annyi. Illetve mostmár valami van,de nemtom pontosan mi,mert hál istennek már nem érint.
A lényeg: Amíg a nagyfater a földjei miatt "kulák" volt,ezért el kellett venni tőle mindent,addig a bankhitele miatt csak állampolgár,akinek fizetnie kell akár generációkkal később is. Azok akik benyalták a devizahiteleket ugyanezt a faszt cummantják sajna....

atpijkamo113 · http://bestofhomar.blog.hu/ 2016.05.06. 12:33:14

@BircaHang Média szerkesztősége: "Tarlós: erősen bunkó típus, de kiváló polgármester. "

A kiváló polgármestered éppen dózerolja le a Rómait, mert pár haver az ártérre építette a házát, mert ott olcsóbb a telek.

Pelso.. 2016.05.06. 12:33:49

Mandi, egyik alternatíva fenti írás törlése is lehetne. Ugyan nem teszitek, bár már mindegy. Hatását elérte, csak más előjellel.

2016.05.06. 12:35:22

"Új típusú együttműködésre törekszik a kormány az IMF-fel. A kormány az elmúlt másfél évben mereven elzárkózott egy esetleges együttműködéstől, Matolcsy György gazdasági miniszter korábban azt mondta, ez a gyengeség jele lenne."

www.origo.hu/gazdasag/hirek/20111117-uj-tipusu-megallapodast-kotne-a-kormany-az-imffel.html

Dub hadnagy 2016.05.06. 12:40:10

@Ballib cenzúrázók lidérce 1: Látszik, hogy a monetáris politika nagy szakértője vagy, ebben a cikkben egyrészt elmagyarázzák, hogy mikor van a jegybanknak nyeresége meg vesztesége, továbbá azt is bemutatják, hogy még ha ez mellékes kérdés is, és nincs azzal összefüggésben, hogy egy jegybankelnök jól vagy rosszul végzi-e a dolgát, Simor alatt összesen úgy 30 milliárd volt a veszteség.

nu pagagyí 2016.05.06. 12:40:13

@Ballib cenzúrázók lidérce 1: Simor is csökkentette az alapkamatot (6%-körülire), de közben a forint értékére is vigyázott - ellentétben Matolcsyval - mert ez lenne a jegybank másik feladata. Mellesleg Simor alatt töltötték fel azt a devizatartalékot, aminek eladogatásából most Matolcsy és családja nyerészkedik.

mikerbiker 2016.05.06. 12:40:55

@abdul hackeem: Ne érts félre nem védem egyik alakulatot sem. Mindenütt van jó és rossz ember, és egyik garnitúra sem az én személyes boldogulásom miatt csinálja amit éppen csinál. Biztosan helyreálltam volna a szocik kormányzásával is,csak másképpen. Akkor valszeg én is külföldre megyek,mondjuk akkor már nem is jönnék vissza.
Valójában eddig még nem sikerült rábeszélnem magam,csak ezért nem mentem el.
Itt az Indexen ezt csak erősítik bennem folyamatosan:"Szar itt minden,hülye mindenki,Szar mindenki,Meneküljetek innen!"
Ez a napi mantra....
De sajna bennem mindíg volt egy egészséges ellenkezés,hogy majd ÉN eldöntöm mit szeretnék,és majd ÉN eldöntöm mit fogok tenni.
Nekem ne mondja meg senki hogy hülye vagyok vagy sem.
Majd rájövök magamtol.
Nagyon bosszant a dezinformációk tömege ami a Netről és hát tulajdonképpen az összes létező médiából árad.

Peterpapo 2016.05.06. 12:41:02

Kedves ballibsi hozzászólók, akik mindenféle Soros fizette érvekkel próbáljátok megmagyarázni, hogy Matolcsy hülye. Fogjátok már fel végre, hogy az egy FAIRYTAIL! Így csupa nagybetűvel. Miért nem hiszitek el, hogy nekünk most nagyon jó! Hiszen a kormány minden tagja ezt mondja! Meg az MNB is. Annyira hülyék vagytok! Mi a fasznak koptatjátok az agysejtjeiteket, amikor anélkül is megtudhatjátok a tutit! Csak M1-et kell nézni és Mandinert kell olvasni. Ennyi.

kodacx 2016.05.06. 12:43:30

@$pi$: Írtam volna 600 000-t, mint a kormány(zott)sajtó?

2016.05.06. 12:45:03

@mikerbiker:

"addig a bankhitele miatt csak állampolgár,akinek fizetnie kell akár generációkkal később is"

Nem, nem kell fizetnie a későbbi generációnak.
Ugyanis jogodban áll az örökségedet visszautasítani.
És ezzel együtt az adósságot is amit örökölnél.

slowMotion 2016.05.06. 12:45:15

Miért van olyan furcsa érzésem, hogy egy BÉRtollnokkal találkoztunk?

2016.05.06. 12:48:32

@Pelso..:

a pénzt már felvették, pályázatot nyertek a kormány gazdaságpolitikájának ismertetésére és egy másik az mnb -től az általános pénzügyi ismeretek fejlesztésére.

állami pénz ----> propaganda minőség

IdomitottFoka 2016.05.06. 12:49:04

@Peterpapo: tündérfarok?

zdanee 2016.05.06. 12:49:14

O_o ... Én is kérek abból, amit ti szedtek!

atpijkamo113 · http://bestofhomar.blog.hu/ 2016.05.06. 12:51:10

@mikerbiker: "Nem kicsit csodálkozom, hogy felkerülhetett a Zindex címlapra egy olyan cikk ami nem hülyézi folyamatosan a kormányt/Matolcsit."

Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Minden második mondatban helyesírási hibát vétenek, pont ezt ne tudnák elszúrni? Bár amekkora fasz ez a Matolcsi, tényleg furcsa.

TG69 2016.05.06. 12:54:30

Én csak azt akarom mondani, hogy szégyelljétek magatokat mandisok!

nrgreport.com/cikk/2015/11/05/szabo-gergely

"Szabó Gergely 2014 decembere óta vezeti a MET Magyarországot,"

hu.wikipedia.org/wiki/MET-csoport

"A másik fő tulajdonosi csoportot a WISD Holding Ltd alkotja, ami Cipruson, a Brit Virgin-szigeteken valamint Svájcban bejegyzett cégekből áll. A céghálóban részt vevő személyek közül az elnök-vezérigazgató mellett a nyilvános céginformációk alapján Garancsi István és a korábban a Wallis-cégcsoportot alapító Nagy György magyar vállalkozók azonosíthatóak."

igazi hős 2016.05.06. 12:54:58

Cikkíró értette meg, hogy nem szabad fullba nyomni a kretént, ezért olyan lett a poszt, mintha személyes a szent jobb (nem Istváné, akkor nagybetű lenne, hanem Viktoré) írta volna.

.Gordon Gekko. 2016.05.06. 12:56:35

@atpijkamo113: ja, már akkor tudták h tarlós lesz a polgi, amokor odaépitkeztek ...a haverok

Idióta

Peterpapo 2016.05.06. 12:58:13

@IdomitottFoka:

Hát inkább, mint fairy tale, nem? :)

atpijkamo114 · http://bestofhomar.blog.hu/ 2016.05.06. 13:00:55

@.Gordon Gekko.: Igaz hogy idióta, de akkor és ott jó ötletnek tűnt az olcsó vízparti telek. Aztán jöttek a kényemetlenségek, árvizek, kapóra jött a haveri városvezetés.

5perc 2016.05.06. 13:03:01

Valójában így mentette meg Magyarországot a Matolcsy-jegybank:
A devizahitelesek a vállukon cipelték a devizapolitikát, ki is csinálták őket egy életre, befizettünk évente plusz kettőezer hétszáz milliárd adót, a manyuposok meg még odaadtak egyszeri három ezer milliárd játszópénzt.
Egyet el kell ismerni: az átlagemberek befektetéseit ügyesen váltatta át minimál hozamú államkötvényekre. Ennek köszönhetően megszűnt az infláció, csak a mindennapi megélhetés árai emelkedtek másfélszeresére. Ezen felül elszórakozik még pár száz milliárdot. Kurrrva sokba került nekünk az ő nagyszerűsége.
Tényleg gratulálok a bandzsa erőfeszítéseihez. Tegyünk úgy, mintha az ő bőrére ment volna, dicsérgessük és simogassuk!

Jean Sol Partre 2016.05.06. 13:03:02

Uramatyám, mit szállított a díleretek???

Szóljatok, ez már a legalja, vagy még ástok, nyomorult hazug propagandista banda, amivé silányodtatok.

Jean Sol Partre 2016.05.06. 13:04:47

Az elrugaszkodás meg a pillanatokon belül 5-7%-os növekedés megvan még? Melyik év is volt az?

GNDL 2016.05.06. 13:05:16

@mikerbiker: „Kaptunk egy csomó pénzt állambácsitól”

Hát ez az bazmeg, azon meg végképp ne gondolkozz el, hogy kiről húzták le ezt a pénzt... mert ugye Kádár bácsinak (akit ti állam bácsinak becéztek) nincs pénze, nagyjából csak az adófizetők pénzéből osztogathat nektek.

És egyébként meg jobban tennéd, ha mindenkinek előre köszönnél az utcán, és megköszönnéd hogy fizetik a gyermeked eltartásának és iskoláztatásának költségeit. Ugyanis ha Kádár bácsi nem tömné a zsebed segélyekkel akkor a saját fizetésedből egyetlen gyermeket nem tudnál eltartani, de még magadat sem valami jobb minőségű életszínvonalon...

Tényleg nagyon dübörögtök már megint. :)

IdomitottFoka 2016.05.06. 13:06:43

Csak azt nem értem minek kellett ehhez vendégszerző?

@Peterpapo: hát igen, egy farok minimum van ebben a történetben

2016.05.06. 13:13:58

@.Gordon Gekko.:

tarlós 90 óta óbudai polgármester, hírhedt birodalmat hozott létre kölcsönös szívességekből.

ob.szerver 2016.05.06. 13:24:42

Tartalmilag és szakmailag a poszthoz nem érdemes hozzászólni. Ezért csak annyi megjegyzést, hogy egészen döbbenetes, hogy aki ilyen szinten tudatlan, dilettáns és ostoba, az veszi a bátorságot ahhoz, hogy pénzügyi blogot indítson.

ARTURUS 2016.05.06. 13:28:34

"Azzal szeretném kezdeni, hogy saját oldalam, a Pénzriport sem a jegybanktól, sem más külső forrásból soha semmilyen támogatásban nem részesült."

Na végre találtunk valakit aki nem nehéz volt de megcsináltuk!!! :)

Jegyezem meg lehet, hogy egy pénzügyi csodát művelt, nem tudom nem értek hozzá, de a lopás az lopás a bűn az bűn. Attól még se 260 milliárdot se egy forintot nem lapátolhat ki magának rokonoknak mert jól vezeti a bankot. Ha én jól vezetek egy tescot attól még nem vihetem haza az árut, vagy képzeljük el lajosákát aki kiváló matektanár tucatnyian mennek át miatta az érettségin, de néha fogdossa a lányokat ez van attól még nagyobb jót cselekszik.
Ugye ezt senki enm gondolja komolyan???

2016.05.06. 13:36:08

@TG69:

Ez mondjuk elég durva....

Ballib cenzúrázók lidérce 1 2016.05.06. 13:36:30

@ob.szerver:

A furcsa az, hogy a magadfajta ballibek hazugságai mellett néha normális pénzügyi elemzések is olvashatóak az index blogketrecben, nem csak a Soros duma, akik ez országot devizában rommá adósító elkúrókat istenítik.

IdomitottFoka 2016.05.06. 13:36:48

@ARTURUS: De még mennyire komolyan gondolják egyesek. Még sikeresnek sem kell lenni hozzá.

Ballib cenzúrázók lidérce 1 2016.05.06. 13:40:27

@ARTURUS:

Ebben igazad van..
Bár a kilapátolást illetően efelett átsiklottál:

"A márciusi adatközlés alapján az alapítványok 267 milliárd forint vagyonnal rendelkeznek, azaz vagyonuk közel két év alatt – a költekezéseket követően – nem csökkent, hanem némileg nőtt. "

mikerbiker 2016.05.06. 13:44:24

@GNDL: Neked valami nagyon nem stimmel a fejedben!
A saját kib.adóm lett 60 ruppóval kevesebb,éppen ahhoz képest, amit a Kádárbácsi játszópajtásai állapítottak meg, még a szerverváltáskor és az azt követő (F)osztogatásban mondván: nekik ennyi kell és kész. A tetves életben nem voltam még munkanélküli,mert akkor is és most is csak az nem dolgozik aki nem is akar.

GNDL 2016.05.06. 13:44:33

@ob.szerver: „aki ilyen szinten tudatlan, dilettáns és ostoba, az veszi a bátorságot ahhoz, hogy pénzügyi blogot indítson”

Ehhez nem bátorság kell, csak elvakult orbánista pöcsnek kell lenni hozzá. :) Lásd mondjuk Orbán minisztereit, vagy azok államtitkárait: melyiknek van megfelelő végzettsége és elegendő (mondjuk a szakterületen és/vagy a versenyszférában felsőbb vezetői poszton szerzett) gyakorlata az adott terület irányításához?! Hagyd, mondom is: egyiknek sem. :)

Nepotizmus van... a Fidesz-KDNP és így a kormányzat környékén nem kipróbált szakemberek vannak, hanem Orbán elvtelen és lojális korrupt haverjai. Futsalos pöcsök, régi kipróbált elvtársak, meg erkölcstelen karrierista fidelitaszos „wellness disznóvágásos” suttyó parasztok...

2016.05.06. 13:45:13

@Dub hadnagy:

He-he valóban! :)
Mondjuk a mi Gergőnk:
"A Pénzriport alapítója Szabó Gergely, Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb tapasztalattal rendelkező árupiaci kereskedője."
Majd utána:
"10 éve aktív határidős piacokon, több milliárd dollár értékben kötött ügyleteket."
Magyarul egy szimpla bróker....

Etniez 2016.05.06. 13:48:49

Azért kell egy jó erős gerinc ilyen cikk megírásához :)
"gratulálok"

Karipapa01 2016.05.06. 13:49:27

Megmentette! Muhaha...!!!! Mentés másként...

2016.05.06. 13:49:28

@mikerbiker:

A probléma az, hogy nem igazán fogalmazol egyértelműen.
A másik probléma az, hogy olyan, mintha tipikus propagandaszöveget nyomnál.
A harmadik pedig az, hogy nem is tűnsz őszintének, lásd: adósságot örököltem féle "blöff" jellegű sztori.

GNDL 2016.05.06. 13:49:30

@mikerbiker: „ saját kib.adóm lett 60 ruppóval kevesebb”

2010-ben 46%-os volt a munkabérek összes adóterhelése, ez tavaly már 49%-os volt, mindamellett, hogy 2010-től a 27%-os áfa mellett közel félszáz esetben vezettek be vagy emeltek meg azóta a lakosságra és a vállalkozásokra szinte teljes mértékben áthárított rekord mértékű szektoradókat és egzotikus fogyasztási adókat a fideszes elvtársak. Mindezt a 2010-es „radikális adócsökkentés” ígérete ellenére...

Tehát akkor kérdezem még egyszer, mert látom elsőre nem igazán ment át a dolog:

- Elgondolkoztál-e már valaha is azon, hogy ki fizeti neked ezeket tévesen családtámogatásnak nevezett kádárista osztogatásokat?

- Ilyesféle kádárista osztogatások nélkül a saját megkeresett béredből el tudnál-e tartani nem hogy két-három, de legalább egyetlen kölköt is?

2016.05.06. 13:49:54

@TG69:

Sőt:
www.erstebroker.hu/hu/bemutatkozas_szabo_gergely.html

Még sőtebb:
www.ungarn-individuell.hu/hu/

Még annál is sőtebb:
www.egt.bme.hu/w_munkatarsak/szabogergo/

Erről nem is beszélve:
www.szabo-law.com/index-3.html

Ezek után én szégyenemben elásnám magam a mandiner helyében!

Dub hadnagy 2016.05.06. 13:58:16

@grundigg: Nem menti TG69-et, de ha valaki közszerepelni kezd, és van már egy ugyanilyen nevű közszereplő, akkor különböztesse meg a nevét. l. még zseniális kormányszóvivőnket, aki bizonyosan később lett közszereplő, mint az ÉS főszerkesztője. Az igaz, hogy őket azért elég nehéz összekeverni

ob.szerver 2016.05.06. 13:58:18

@GNDL:

"melyiknek van megfelelő végzettsége és elegendő (mondjuk a szakterületen és/vagy a versenyszférában felsőbb vezetői poszton szerzett) gyakorlata az adott terület irányításához?"

Egynek van, a velejéig korrupt (ami persze előfeltétel) igazságügy miniszternek, akinek az ügyvédi irodája sorban kapja a 100 milliós állami megrendeléseket.

2016.05.06. 13:59:47

@tron.encom:

Most komolyan?
Egyetlen cikkel akarsz nekimenni a hitelminősítőknek?

Gazz 2016.05.06. 14:01:49

@Peterpapo: Elég nyilvánvaló a hozzászólásodból, hogy ennyi aggyal nem is érdemes az M1-en túl keresgélned. Azt pont a magadfajtáknak találták ki, oda elég az is.

2016.05.06. 14:04:07

@Gazz:

Szerintem ironizált, csak neked nem esett le! :) :P

Gazz 2016.05.06. 14:05:01

@MikeBoy: @Peterpapo: akkor megkövetem! :-)

2016.05.06. 14:06:16

@GNDL:

A 49%-os adóterhelés a gyermektelen egyedülállókra vonatkozik, nem veszi figyelembe a családi kedvezményt, az átlag ezért jóval alacsonyabb.

Elég furcsa, hogy az adócsökkentést (családi adókedvezményt) valamiféle kádárista osztogatásnak tekinted, gondolom akkor azt tartanád nem kádárista osztogatásnak, ha jól fölemelnék az adót. Akkor viszont mi a bajod az adóterheléssel?

Gazz 2016.05.06. 14:06:24

@Peterpapo: Akkor bocs. Kihagyott a detektorom!

IdomitottFoka 2016.05.06. 14:06:49

@Gazz: Az ön iróniaméterében lemerült az elem.

2016.05.06. 14:10:30

@Dub hadnagy: Nem beszélve az Újpest legendájáról :)
Amúgy mindenféle utánajárás nélkül is elég nehezen tudnám elképzelni, hogy a MET vezérigazgatója blogolással tölti az idejét.

Ballib cenzúrázók lidérce 1 2016.05.06. 14:18:54

Na ideért az összes fizetett Gyurcsnyista troll fikázni.. :)

Leszarhatóak...

A többség érzi a saját pénztárcáján, hogy jobb vagy rosszabb neki.

És emlékszünk az MSZP-SZDSZ elkúrással terhelt 8 évére, alkúrásaira, kétkulcsos adóra, rekord rezsire, devizahitelezésére, ország rommá adósítására...

Herr Stacheldraht Leger 2016.05.06. 14:23:13

- szabó vádlott, mik az utolsó szavai?
- é-én (zokogás) csak parancsra lo-loptam
- SORTŰZ!

GNDL 2016.05.06. 14:23:19

@grundigg: „49%-os adóterhelés a gyermektelen egyedülállókra vonatkozik”

Az egyetlen gyermekkel rendelkezőknek sem számottevően alacsonyabb az adóterhelése, a legnagyobb mértékű szocialista osztogatást pedig csak a lakosság alig 8-10%-a tudja igénybe venni. Tehát a túlnyomó többség még mindig rekord adóterheket kénytelen fizetni... és akkor a vállalkozások ugyancsak közel 50%-os adóterheléséről még szót sem ejtettünk.

„az adócsökkentést (családi adókedvezményt) valamiféle kádárista osztogatásnak tekinted”

Mert az, mivel nem történt adócsökkentés, inkább adókat csoportosítottak át... és ezt az adócsökkentés mesét igazság szerint csak a tájékozódásra és racionális gondolkozásra képtelen kádárista prolik veszik be. :)

Lásd elméletileg csökkentették az szja-t, de emellett eltörölték az alacsonyabb keresetűek adókedvezményét, így pont az alacsonyabb keresetűek lettek hülyére adóztatva... gondolta Orbán, nesze sánta itt egy púp is. :) Ráadásul az alacsonyabb keresetűek vannak ugye többségben Magyarországon. Aztán hiába a tévesen családi adókedvezménynek nevezett szocialista osztogatás, ha a másik oldalon mint ahogy említettem 27%-ra emelték az áfát, egyéb egzotikus fogyasztási adókat vezettek be vagy emeltek meg, valamint számolatlanul vágták agyon a gazdaság szereplőit szektoradókkal, amelyeket bár leginkább multinacionális cégekre vetettek ki, de azok gyönyörűen áthárították a magyar vállalkozásokra és a lakosságra ezeket az ostoba terheket.

Tehát nem igazán történt adócsökkentés. Más a kampány és más a kormányzás... :)

Valamint még mindig áll a kérdésem: szerinted mekkorának kellene lennie az átlagbérnek ahhoz, hogy ma Magyarországon egyetlen tisztességes munkával tisztességesen megkeresett fizetésből legalább egyetlen gyermeket bármiféle állami támogatás nélkül el lehessen tartani, iskoláztatni?! És szerinted hova vezet az, ha ma Magyarországon állami szerepvállalás, segélyek és támogatás nélkül még egyetlen gyermek eltartása sem megoldható?!

ob.szerver 2016.05.06. 14:34:51

@grundigg:

"Elég furcsa, hogy az adócsökkentést (családi adókedvezményt) valamiféle kádárista osztogatásnak tekinted"

A költségvetés bevételei között az adók aránya, tehát az adóterhelés NŐTT. Vannak, akik jobban jártak - a rezsim minden intézkedése a tehetősebbeket támogatja és a szegényebbeket sújtja - összességében azonban NAGYOBB lett az adóterhelés. Tehát az adócsökkenéssel kapcsolatos hiedelmedet nyugodtan elfelejtheted.

2016.05.06. 14:47:08

@ob.szerver:

Szerintem teljesen világos volt a kommentem, nem arról beszéltem, hogy összességében nőttek-e a költségvetés adóbevételei, hanem arról, hogy a családi adókedvezményt milyen alapon nevezzük kádárista osztogatásnak. A családi adókedvezmény csökkenti az adót, ezt magyarul adócsökkentésnek nevezzük. Akkor is adócsökkentés, ha másfajta adók emelkedtek vagy újak jelentek meg. Ha szerinted a családi adókedvezmény adóemelés, akkor nincs miről beszélnünk, mert akkor te nem magyarul beszélsz; ha viszont szerinted is adócsökkentés a családi adókedvezmény, akkor nincs miről vitáznunk.

.Gordon Gekko. 2016.05.06. 14:52:03

@GNDL: vállalkozásoknak milyen adóterhe 50%os?

sas70 2016.05.06. 14:53:08

Nagyon szép cikk, csak amikor az ok, keveredik az okozattal és az ebből levont következtetés helytelen, valahogy megkérdőjeleződik a szakmaisága. Persze rózsaszín abszurdisztánban ez teljesen elfogadott, de ettől még nem igaz.

"Bár az intézkedések egyes szektorokat (monopóliumok, bankszektor) kedvezőtlenül érintettek, makrogazdaságilag ésszerű volt a megszorítások nagy részét olyan szektorokra hárítani, amelyek a többletkiadások hatására nem változtatták meg a fogyasztásukat. Ezzel úgy tudott több bevételhez jutni a költségvetés, hogy az intézkedések nem okoztak jelentős gazdasági visszaesést."
Valóban, több mint 3%-os GDP visszaesés, az semmi, az elvett 3200 mrd nyugdíj megtakarítás szintén. A majdnem +2%-os GDP hez mért adóék, szintén semmi. Mondjuk ha ezeket a tételeket összeadjuk, akkor csak jelent már valamit? Ezt ki is fizette meg? Persze nem a 'zemberek.
És a másik oldal: mennyi is volt a külföldön dolgozók hazautalása? Rendre évi 7-8-9 száz milliárd? Az nem jelent semmit a mérlegben? Vagy az nem számít?
Egy pénzügyi elemzéstől, azért ennél kicsit többet várnék! Persze ha propaganda, akkor rendben van!

2016.05.06. 14:59:06

@grundigg:

A problémát az okozza, hogy a differenciált adócsökkentés valójában egyfajta támogatás.
Ha nem lenne differenciálva, akkor igazad lenne, de így a felmerült kérdés jogos és nem alapvetően az adókedvezményről van szól.

Az adókedvezmény ez esetben egyfajta szűrőt jelent, mégpedig azt, hogy valaki képes leírni az adójából az adott tételt.
Tehát még egyszer az adócsökkentésben igazad van, e csak akkor, ha az mindenkire vonatkozik.
De itt a differenciált adócsökkentés az gyakorlatilag támogatás, vagy ahogy más írta, osztogatás.

sas70 2016.05.06. 14:59:51

@.Gordon Gekko.: Csak össze kell adni, kb. 30-40 tétetelt, mert nem csak társasági adó van. Hanem adók, illetékek, járulékok, díjak stb.

.Gordon Gekko. 2016.05.06. 14:59:59

@sas70: több mint 3% gazdi visszaesés eccer vót 90 óta, igaz az több mint 6 vót és persze a szocik vótak

Kevesebbet hazudozzál

.Gordon Gekko. 2016.05.06. 15:01:10

@sas70: mi tart vissza? Add össze ne hazudozz....:)

Vírusbácsi 2016.05.06. 15:01:13

Hagyjuk, hogy a cikkben lévő minden állítás igaz-e, hogy a Matolcsy egy jól növő világgazdasági piac közepette vezeti a Nemzeti Bankot, hogy jött néhány ezer milliárd elsívolt MANYUP, ezeket hagyjuk ki a képletből, és vegyük azt az alaptézist, hogy az MNB megmentette az országot. Ekkor nekik, illetve kuszaszemnek már joga van évi 260 milliárdot haverok között szétosztani? Ha én egy Állami apparátust jól vezetek, a szakképesítésemnek megfelelően, akkor nekem jogom van több száz milliárdot a haverjaimnak, családtagjaimnak adni? És nekünk mint nép, tapsolnunk kellene????? Én nem tudok tapsolni sajnos ennek....

ob.szerver 2016.05.06. 15:02:11

@grundigg:

"a családi adókedvezményt milyen alapon nevezzük kádárista osztogatásnak"

Olyan alapon, hogy amit kaptál, azt másoktól vették el, ráadásul kétszeresen. Szerintem ez elegendő ok.

nu pagagyí 2016.05.06. 15:06:31

A bűnszövetségben elkövetett kormányzásnak csak egy jelentéktelen végrehajtó figurája a kancsal. A keresztapát kéne elővenni, amúgy is ő hőzöngött, hogy minden felelősség az övé.

hoplita 2016.05.06. 15:07:45

@mikerbiker:
"...A lényeg: Amíg a nagyfater a földjei miatt "kulák" volt,ezért el kellett venni tőle mindent,addig a bankhitele miatt csak állampolgár,akinek fizetnie kell akár generációkkal később is. Azok akik benyalták a devizahiteleket ugyanezt a faszt cummantják sajna...."

Mijazanyádat vakogsz, te gyökér????

TG69 2016.05.06. 15:09:39

@Dub hadnagy: Ezt benéztem... A Mol zavart össze :). De azért gyanús nekem ez a mandis szakértő, mivel munkája alapján nem tekinthető a monetáris politika szakértőjének, másrészt van egy "saját" tanulmánya, amire Oblath finoman reagált :

"Gábor Oblath · Budapest
Az irodalomjegyzékből hiányzik egy tétel. Oblath Gábor: Külső adósságfelhalmozás és az adósságkezelés makroökonómiai problémái Magyarországon (I. és II. rész), Közgazdasági Szemle, 1992. 7-8. és 9. szám."

Netuddki. 2016.05.06. 15:10:06

Nincs közöd, ja. Közben nyomatod a fideszes agitpropot.
Az a nagy helyzet faszikám, hogy az eltolcsitok (vajh mért ez a gúnyneve?) lopott, amiért méltó büntetést érdemelne. A többi meg csak rizsa.

nu pagagyí 2016.05.06. 15:11:42

@Ballib cenzúrázók lidérce 1: Én arra emlékszem, hogy jobban éltünk és nem pofáztak bele ideológiai alapon a személyes dolgaimba.

Jean Sol Partre 2016.05.06. 15:14:16

@grundigg: attól lesz kádárista osztogatás, hogy bár szuper dolog például nekem, aki kapom, fikarcnyival nem javít a népességi adatokon. Van egy nemes cél amit támogatni akar, de csak kidobott pénz. Aki igazán rászolulna, az nem kapja és ösztönözni sem ösztönöz semmit.

GNDL 2016.05.06. 15:17:16

@grundigg: „Akkor is adócsökkentés, ha másfajta adók emelkedtek vagy újak jelentek meg.”

Nem, mert ez így ebben a formában már ahogy írtam csak „átcsoportosítás”.

Adócsökkentés az, amikor csökkennek az adóterhek. Ha nem csökkennek, sőt, összességében nőnek, akkor sajnos nem tudunk semmiféle adócsökkentésről beszélni. :)

Legfeljebb azoknak csökkentek számottevően, kimutathatóan az adóterhei, akik 3+ gyermeket tartanak el az átlagnál magasabb fizetésekből. Belőlük van a legkevesebb Magyarországon... mindenki másnak nőttek a terhei.

2016.05.06. 15:17:20

@MikeBoy:

Az, hogy az országgyűlés milyen adót csökkent és milyen mértékben, milyen adót emel, és mit hagy változatlanul, politikai döntés kérdése, és bizonyos adózok számra nagyobb előnnyel jár, mások számára kisebbel vagy semennyivel, megint mások számára hátránnyal. Ha minden egyes kormányzati döntést, ami valakinek kedvez, osztogatásnak nevezünk, akkor valószínűleg a világ összes kormányának összes döntése osztogatás. Mivel nem mindenki fizet SZJA-t, ezért még egy egységes, mindenkire kiterjedő SZJA-csökkentést is lehetne osztogatásnak nevezni, hiszen azok relatív helyzetét javítja, akik SZJA-köteles jövedelemből élnek azokéhoz képest, akik másból.

Ilyen kifacsart logikával még egy intézkedés hiányát is nevezhetnénk osztogatásnak: ha az állam nem hoz olyan törvényt, hogy elkobozza mindenkinek az autóját, akkor ezzel a gazdagnak "osztogatott" egy-egy Mercedest, BMW-t, az átlagnak egy-egy Suzukit vagy Opelt, a szegénynek meg semmit.

Ha ezt mind osztogatásnak, sőt kádárista osztogatásnak nevezzük, akkor ennek a kifejezésnek a világon semmi jelentése és semmi tartalma nem marad. Ezért talán mégis célszerű lenne annál maradni, hogy ha valamit kapok, azt nevezhetjük osztogatásnak, ha viszont valamit nem vesznek el, az nem osztogatás.

2016.05.06. 15:18:12

@mikerbiker:
1997 A város szélén lakok egy viskóban, közművek nincsenek bekötve, mert nem futja a mérnöki fizetésemből.

1999. Beköltöztem a Rózsadombra, 30 milliós terepjáróval járok.

2001. Évente háromszor járok nyaralni trópusi szigetekre és kétszer síelni svájcba. A villám mellé egy kápolnát emeltem Orbán vezérünknek.

2003. A villámat elvitte a bank, újra a város széli viskóban lakok.

2006. Egyre durvábban éhezek. Tervben van, hogy Bangladesbe emigrálok.

2008. Már a viskót is vitte a bank, egy híd alatt alszok, a vezérigazgatói állásomból nem futja többre.

2010. Már majdnem éhenhaltam, mikor végre az új kormány megsegített. Ismét a Rózsadombra költöztem.

2013. Elindultam egy egy éves Föld körüli luxusútra az elmúlt 3 évben megtakarított pénzből.

2016. Több száz darabos luxusautó gyűjteménnyel rendelkezel, de lelkes hazafiként nem egy trópusi szigeten, hanem a balatoni luxusnyaralómban tengetem az életem, rengeteg szolga és maláj kurvák szolgálnak ki. Köszönöm neked Viktor!

Szűtté mamá? Szűjjé! 2016.05.06. 15:19:26

A jegybank sokszor hazardírozott a mi bőrünkre és szerencséje volt. Monjuk inkább így. De közben rengeteget ártott is, ráadásul közpénzt magánosított.

nu pagagyí 2016.05.06. 15:22:50

@grundigg: Magyarországon az emberek nagy részének mindegy, hogyan cifrázzák az adót. A bolhafing +/- 1%-os machinálása nem befolyásolja az élvezetet.

A családi adókedvezmény papíron jól mutat, de a gazdagnak csak zsebpénz-kiegészítés (több jut kokóra), a szegény meg nézi a baromi nagy számokat, amit nem tud igénybe venni.

2016.05.06. 15:24:06

@GNDL:

Ha a te adódat a duplájára emelik, akkor azt ugye nem tartod adóemelésnek, ha közben az én adómat leviszik a felére?

mikerbiker 2016.05.06. 15:33:12

@MikeBoy: Nagyon örülék ha blöff lett volna.
Amúgy nem érdekel,ki mit gondol rólam. Én soha senkihez nem fogok "dörgölőzni" vagy segget nyalni a cél érdekében.
Talán éppen ezért nehézkes kissé a gyarapodás...

2016.05.06. 15:33:20

@Jean Sol Partre:

Dehát ezt egy egységes SZJA-csökkentésre is elmondhatnád. Nem ösztönöz semmit, és aki igazán rászorul, az nem érzékel belőle semmit.

Tehát adócsökkentés = kádárista osztogatás.

5perc 2016.05.06. 15:43:54

@tron.encom:
"a frissen megválasztott, Orbán Viktor által vezetett szocialista kormány figyelmen kívül hagyta..."
komolyan felmerül a kérdés: melyik országról írta az elemzést?

ob.szerver 2016.05.06. 15:45:30

@Narancsos Ödéma:

"A jegybank sokszor hazardírozott a mi bőrünkre és szerencséje volt."

Nem csak a jegybanknak.
- egy nagyon súlyos válság után kerültek hatalomra, amely után mindig van egy természetes fellendülés
- ömlik az EU segély az éves GDP 4%-ában
- a FED-nek és az EKB-nak köszönhetően a világ fuldoklik befektetést kereső pénzekben
- a nyersanyagok, kiemelten a szénhidrogének rekord alacsony áron vannak
- a külföldön dolgozók évi 1 milliárd dollárt utalnak haza
- nem tesznek félre évi 150 milliárdot a magánnyugdíj alapokba

Jelenleg kegyelmi állapot van A makrokörnyezet messze a legkedvezőbb a rendszerváltás óta. És ez mire is volt elegendő: 6 év átlagában kb. másfél százalékos (!) növekedésre úgy, hogy közben még a jövőt is felélik. Kibaszott nagy unortodox siker.

.Gordon Gekko. 2016.05.06. 15:45:48

@sas70: én nem találtam benne aem 50, sem 5 százalékot. Te igen? Egyébként is baromság hiszen a különadók csak pár céget érintenek, nem a 'cégeket'

mikerbiker 2016.05.06. 15:45:53

@GNDL: Elegánsan átugrottad a lehetőséget hogy én sem vagyok teljesen ostoba.
Valójában mindannyian ezt próbáljátok belémdumáli.... Csakhogy:mivel az én bérem éppen az úgynevezett középkategória,ezért anno a második adókulcs volt érvényes rám,tökömtudja hány százalék,egészen addig amíg a csúnya rossz állambácsi az éppen aktuális adócsomagban a családi bla,bla,bla, adóreform bla,bla,bla és a faszomtudja még minek a keretein belül összesen cirka 60ruppót hagyott a SAJÁT vért izzadva megkeresett pénzemből a zsebemben. Illetve szintén átugrottad hogy tőlünk MINDENT elvettek az elvtársak anno,az öreget elvitték szibériába,kétszer szökött meg,kétszer vitték vissza.
Nekem, Ez az állam, szart sem adott.
EDDIG.
És még valami:ÉN nem turkálok más életében, vagy okoskodok bele,vagy próbálok a történetében lyukat találni,mert a saját életemmel foglalkozom, és a saját családommal. És a saját életem,bizony jobb lett ebben az időszakban,még akkor is, ha ez itt és most baszottul nem népszerű.

.Gordon Gekko. 2016.05.06. 15:48:31

@ob.szerver: a makrokörnyezet 2008 előtt jobb volt mint most az egész eu jobban nőtt mint most.

Az államok jó része még a 2008as gdp szintet se érte el mára

mikerbiker 2016.05.06. 15:49:12

@nagybalfasz:
Gratulálok hozzá.
Remélem az orvosi költségek nem lesznek túl magasak.

nu pagagyí 2016.05.06. 15:53:20

@grundigg: A Kádár rendszerben jövedelemadó sem volt. Az fejezte ki igazán a rendszer lényegét. Egy diktatúrában nem a polgárok tartják el az államot, hanem ők vegetálnak az állam kegyéből.

2016.05.06. 15:54:21

@grundigg:

Én valójában támogatásnak hívtam és nem osztogatásnak.
És csak arra hívtam, fel a figyelmet, hogy kérdésfelvetés azért jogos és a te logikád azért nem áll meg itt, mert az adókedvezmény differenciált. Ettől még lehet, hogy ez az egész egy jó dolog...

Herr Stacheldraht Leger 2016.05.06. 15:55:13

@Pelso..: nem érted. ez a hamarosan induló mandi szatíra rovat első cikke.

2016.05.06. 15:57:47

@mikerbiker:

Nézd, én nem gondolok rólad semmit.
De egyvalami tény:
MAGYARORSZÁGON LEMONDHATSZ ARRÓL AZ ÖRÖKSÉGRŐL, AMI VALÓJÁBAN ADÓSSÁG!
Magyarul nem fordulhat elő az, hogy ha valaki meghal, akkor neked ezután fizetni kelljen az ő adósságát, csak akkor, ha ezt te fizetni akarod.

GNDL 2016.05.06. 16:01:36

@mikerbiker: „Elegánsan átugrottad a lehetőséget hogy én sem vagyok teljesen ostoba.”

Hát ezen még nem gondolkoztam el, de első nekifutásra nem győztél meg. :) Én csak arra próbáltam rávilágítani, hogy az általad hangoztatott erősen fideszes „győzelmi jelentés” meg „dübörgünk kampány” nem igazán állja meg a helyét...

„tőlünk MINDENT elvettek az elvtársak anno,az öreget elvitték szibériába,kétszer szökött meg,kétszer vitték vissza.”

Akkor gondolom örülsz neki, hogy most jobban tele van egykori MSZMP-s apparatcsikkal a kormányzat és a kormánypártok környéke mint bármikor az elmúlt két évtizedben, sőt, ma már egy egykori három per kettes operatív tiszt is rendészeti államtitkár lehet... stílusosan... :)

„a saját életem,bizony jobb lett ebben az időszakban,még akkor is, ha ez itt és most baszottul nem népszerű”

Mindannyian örülünk, hogy neked sokkal jobb lett, de tényleg.

Én csak feltettem egy kérdést, hogy belegondoltál-e abba, hogy kinek a kárára lett most neked jobb... Mert kiadáscsökkentés nem történt az állam részéről, sőt többet költ magára az állam mint valaha. Az ország gazdasági teljesítménye nem túl vidám, uniós források nélkül komoly recesszió lenne. Tehát elég nyilvánvalóan nem a gazdaság teljesítménye vagy a állami kiadások csökkentése adott rá lehetőséget, hogy neked „jobb legyen”, hanem azt amennyivel neked több lett valakitől átcsoportosították hozzád... néha gondolkozzatok el ezen is, tegyétek fel a kérdést, hogy „mibű”?! :)

Ballib cenzúrázók lidérce 1 2016.05.06. 16:29:36

@mikerbiker:

Sok - sok embernek lett sokkal jobb sora, mint a szocik alatt végletekig eladósított országban, és megalázott, karhatalom által megveretett 2006-os Gyurcsányi érában, devizahitelben tengődő, Európa legdrágább rezsijét fizető MSZP-SZDSZ kormány idején.

Ezt nehéz letagadni.

Ezektől minden és mindenki jobb EU szerte.

Ballib cenzúrázók lidérce 1 2016.05.06. 16:33:18

@GNDL:

Tisztázzuk.
Az MSZP eddigi miniszterelnökei között volt egy pufajkás, egy D-209 jelű, és egy Pécsi Dialógus csoportról jelentgető.
Azt sem árt tudni az ország történelméről, hogy az MSZMP teljes tagságát és vagyonát az MSZP nevű párt örökölte, kivéve azokat a reform kommunistákat akiket kibasztak mint macskát szarni, mert keresztül merészelték verekedni a rendszer váltást.

Szóval amíg Gyurcsány nevűú jelentgetett az MSZMP KB részére a Pécsi Dialógus csoportról, és cserébe az MSZMP KB leszólt tanárainak a vizsgáira (link: www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA ), addig nem árt tudni hogy a magadfajta mocskos komcsik minden ellenzékit megfigyeltettek, többek között Orbánékat is: (link: mandiner.hu/cikk/20120405_viktoria_akcio_lehallgattak_es_megfigyeltek_orbant_es_feleseget )

Ballib cenzúrázók lidérce 1 2016.05.06. 16:36:30

@GNDL:
Uniós támoghatásokat az MSZP-SZDSZ kormány is kapott, az más kérdés hogy a nagyrészét nem tudták lehívni, mert ezt is elkúrták.

Viszont cserébe az embereket második kulccsal kizsigerelték, EU legdrágább rezsijével, és a multiknak adtak meg a bankoknak minden kedvezményt.
Fordult a kocka.

Ballib cenzúrázók lidérce 1 2016.05.06. 16:40:22

@.Gordon Gekko.:

http://www.google.com/publicdata/directory#!q=eu+gdp
GDP arányos hiány:
----------------------
2002:
Eu-s átlag: 60%, Magyarország: 54%

2010:
Eu-s átlag: 78%, Magyarország: 82%
Tehát az MSZP-SZDSZ kormány alat az EU-s átlaghoz képest is romlott, 28% adósság növekedés.

2014:
Eu-s átlag: 87%, Magyarország: 77%
Tehát a Fidesz kormány alatt az EU-s átlaghoz képest is javult, 5% csökkenés.

http://www.google.com/publicdata/directory#!q=eu+unemployment
Munkanélküliségi ráta:
-------------------------
2002:
Eu-s átlag: 8,9%, Magyarország: 5,5%

2010:
Eu-s átlag: 9,6%, Magyarország: 11,2%
Tehát az MSZP-SZDSZ kormány alatt az EU átlaghoz képest is jelentős romlás, 5,7%-os növekedés.

2014:
Eu-s átlag: 9,8%, Magyarország: 7,5%
Tehát a Fidesz kormány alatt az EU-s átlaghoz képest is javult, 3,7% csökkenés.

GNDL 2016.05.06. 16:46:15

@Ballib cenzúrázók lidérce 1: Mit nem értesz, töki?! Már megint... :) A Fidesz és az MSZP a rendszerváltás híján nyakunkon maradt két posztkommunista utódpárt, ha megtörtént volna a rendszerváltás, ma nem működhetne legálisan olyan politikai szervezet mint a Fidesz, sem olyan mint az MSZP.

Az, hogy az MSZP-nek volt egy D209-es miniszterelnöke, nem menti a Magasdi/Marosvásárhelyi fedőnevű egykori szt. tiszt fideszes Martonyi elvtársat, nem menti a szoros MSZMP-s kötődésű Kövér elvtársat, nem menti az MSZMP-s miniszterhelyettesi pozíciót betöltő Schmitt elvtársat, nem menti az egykori KISZ-es fideszes elvtársakat, nem menti az MSZMP-s Matolcsy, Fónagy, Pintér, Harrach elvtársakat, Mikola és Stumpf elvtársakat akik a Hazafias Népfront alelnökei voltak... és főleg nem az egykori három per kettes Tasnádi elvtársat, aki jelenleg a rendvédelmi államtitkár.

Főleg hogy a Fidesz-KDNP elvtársai az elmúlt években kilencszer szavazták le az LMP állambiztonsági múlt feltárására vonatkozó törvényjavaslatait, a Jobbik hetven alkalommal benyújtott kommunista nyugdíj-privilégiumok eltörlésére vonatkozó javaslatait, és kétszer a Jobbik lusztrációs törvényjavaslatát.

A Fidesz egy kibaszott kommunista párt, több az egykori MSZMP-s apparatcsik és besúgó a korrupt politikai gittegyletükben mint az MSZP-nek volt. :)

GNDL 2016.05.06. 16:52:44

@Ballib cenzúrázók lidérce 1: „más kérdés hogy a nagyrészét nem tudták lehívni, mert ezt is elkúrták”

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy nem csak azt kell nézni, hogy mennyit tudnak lehívni, hanem azt is, hogy mire használják fel. Míg az MSZP-s elvtársak is fosztogatták rendesen az uniós forrásokat, azért csak sikerült nekik a 2008-as világválságig évi átlag 4-4.5%-os növekedést is prezentálniuk. Igaz, hogy ebben az akkoriban a csillagos eget ostromló európai konjunktúrának is nagy szerepe volt, de a régió azért most is elég jó helyzetben van, ez a 4-4.5%-os átlag növekedés pedig Orbánéknak csak vágyálom marad az alig 1.5%-os átlagnövekedésükhöz képest... :)

„cserébe az embereket második kulccsal kizsigerelték, EU legdrágább rezsijével, és a multiknak adtak meg a bankoknak minden kedvezményt”

Jelenleg magasabb az adóteher mint volt 2010 előtt, az energiaárak jelenleg is ugyan annyiba kerülnek mint 2010 előtt, csak éppen az állami kézben lévő szolgáltatók hatósági áron keletkezett veszteségeit most az állam, tehát az adófizetők állják közvetve (a rekord adóterheken keresztül), valamint akkor, amikor az MNB 277 milliárdosával lopja a közpénzt, és szórja a korrupt fideszes holdudvarnak, a helyedben nem nagyon emlegetném az ilyesféle állami szubvenciókat... :)

„Fordult a kocka”

Lófaszt fordult, most nem az MSZMP egyik korrupt posztkommunista utódpártja van hatalmon hanem az MSZMP másik korrupt posztkommunista utódpártja... ennyi történt, csak neked a fideszes kommunisták jobban bejönnek mint a szocialista kommunisták. :)

.Gordon Gekko. 2016.05.06. 16:53:19

@GNDL: ja, a fidesz posztkommunista utódpárt....te barom

ami szabad 2016.05.06. 16:55:05

Résziagzságok, de már megszoktuk. A válság hatására a világ jegybankjai lényegében negatív kamatokkal álltak elő, a források bővítése, illetve a befektetésekbe terelgetése okán. Ilyen környezetben nem nagy kunszt, sőt, lényegében minimum elvárás levinni itthon is a kamatokat. Az árfolyam 2010-es - kormány váltás utáni elszállása, ami még mindig 10-15% között van, és volt rosszabb is- valahogy lemaradt a számolgatásból. 6 év alatt kamatban- lakossági és vállalati is- az államadósságra gyakorolt hatással együtt, attól tartok, nagyságrendileg rég megzabálta a bőségesen számolt 3000 mrd-os hasznot. Annál is inkább így lehet, mert minden trükk, manyup miegymás ellenére is közel enniyvel nőtt az elmúlt 6 évben az államadósság!

GNDL 2016.05.06. 16:57:48

@Ballib cenzúrázók lidérce 1: „GDP arányos hiány”

Viszont ha visszatennék a fideszes elvtársak az oktatásból és egészségügyből 2010 óta kivont forrásokat, vagy teljesítenék a szakmai szervezetek kérését, hogy mind a két szektorba a problémák megoldása és legfőképp az egészségügyiek elvándorlásának megelőzése érdekében tegyék be a GDP 2-3%-nak megfelelő forrásokat, akkor már elég szarul néznének ki Orbánék hiányszámai. :) Lehet villogni a hiányadatokkal, de a valóságban meg rohad az egészségügy és az oktatás, a betegek már kórházban szerzett fertőzésektől hullanak mint a legyek...

„Munkanélküliségi ráta”

2008-ban a válság mélypontján költött az állam évi 375 milliárdot munkanélküli ellátásra és közmunkásokra. Ma, amikor szerinted csökkent a munkanélküliség ugyanerre már több mint 550 milliárdot költenek.

Van itt egy kis ellentmondás, ha csökkent volna a munkanélküliség, akkor az erre szánt forrásoknak is csökkenniük kellett volna, nem gondolod?! :)

GNDL 2016.05.06. 16:59:24

@.Gordon Gekko.: „te barom”

A jól ismert fideszes keresztény és civilizált vitakultúra... azt végül is ezzel nem sikerült cáfolnod, hogy mit keres ennyi egykori MSZMP-s apparatcsik és egykori kommunista besúgó a Fidesz-KDNP környékén. De sebaj, mert ezt igazság szerint lehetetlen cáfolni... :)

.Gordon Gekko. 2016.05.06. 16:59:25

@ami szabad: az euban 2010 óta a gdp arányos adósság tovább nőtt, mon csökkent mégpedig úgy hogy a növekedés is a top5 ben van európában

Ez nem rossz

GNDL 2016.05.06. 17:07:30

@.Gordon Gekko.: Ha annyira jól menne a szekér, ahogyan azt hangoztatják a fideszes elvtársak, akkor nem hajtogatná állandóan Varga elvtárs, hogy béremelésre a közszférában majd csak akkor lesz lehetőség, ha a gazdaság teljesítménye megengedi... úgy tűnik nem engedi meg, évek óta. :)

Az úgy túl egyszerű lenne, ha évi tízmilliárdos agitprop kampányokkal, vagy az általatok hangoztatott primitív kampányszlogenekkel meg lehetne határozni, hogyan teljesít az ország gazdasága. Vannak ennél jóval objektívebb mércék is, lásd mondjuk az egészségügy helyzetét (rohad), lásd mondjuk az oktatás helyzetét (rohad), lásd mondjuk a közszférában dolgozók bérét (rekord alacsony) vagy éppen a munkabérek adóterhelését (rekord magas) esetleg lásd a gazdaság versenyképességét (nyíl egyenesen zuhan évek óta)... de említhetném az ország befektetési kategóriáját is (bóvli).

Tudod, más a kampány és más a kormányzás... :)

2016.05.06. 18:11:41

Azert én emlékszem arra amikor 2010-ben nem 310ft volt egy euro

Az életben nem tapasztalom ezt a hatalmas javulást de azt igen, hogy a manyup elpárolgott es a nemzet gazszerelejo a 100 leggazdagabb közé emelkedett

2016.05.06. 18:13:44

@GNDL: Ha annyira jol menne akkor nem kene folyamatosan bizonygatni.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · https://hatodiklenin.blog.hu/ 2016.05.06. 18:23:48

Miután a szerző saját magával mond, ellent felesleges is vele foglalkozni.

"Az erőforrás-elszívás további eleme a magas „devizatartalék”-szint kiépítése volt. Az egész devizatartalékolás intézményét értelmetlennek tartjuk "

Most 26 milliárd euró a devizatartalék
2010 áprilisában 33,8 milliárd volt. Az durván 2300 milliárd forint. Vagyis az infláció és a gazdság eladósodása elleni harc ennyi deviza eladásából volt lehetséges.

Bell & Sebastian 2016.05.06. 18:34:32

Ennek még a szeme sem áll jól, nem hogy pénz közelébe engedni. A devizahiteleseket is haj, de jól megmentették. No, így van ez a többivel is.

Pelso.. 2016.05.06. 19:23:10

@Herr Stacheldraht Leger: Azt nem lehet. Megzavarná az olvasót, nem tudná, hogy neki hogy illik-kell értelmezni az éppen leírtakat. Továbbra is egyértelműen kell szájbarágni, hisz aki lemarad, kimarad.

monddazigazatmar 2016.05.06. 19:24:47

Tényleg vicces. Itt egy elemzés, van eleje vége, értelmes. Így van, ahogy írja.
Na, erre jön a sok hülye, aki aztán megmondja a magáét.

Herr Stacheldraht Leger 2016.05.06. 19:40:19

@monddazigazatmar: itt egy seggnyalás. van eleje, vége, meg közte értelmetlen nyelvcsapások. ha nem kajálja be a mesét sok kételkedő közgazdász, majd lehülyézzük őket.

mikerbiker 2016.05.06. 19:58:53

@MikeBoy: Természetesen. Ha viszont van valami olyan az "örökségedben" amiről nem szeretnél lemondani,ilyen vagy olyan okokból,akkor kénytelen vagy ezt az adóssággal együtt "elfogadni". Csomagban kapod az áldást,nincs válogatás. De ennek amúgy pont semmi köze a témához. Vagy nem?

mikerbiker 2016.05.06. 20:11:47

@GNDL: Persze,a háttérintézményekben dolgozó tízezrek nem választhatóak. Mondjuk asszem éppen lecserélik a nagyját.....A rendszer meg olyan amilyen. De ha a szigorúan "pártatlan" vaslogika mentén haladva, ti itt ezen a szent helyen,mindenkit akinek más a véleménye, azt mind lehülyézitek és/vagy fideszbérencezitek,azzall a kivánt hatás éppen ellenkezőjét éritek el. Ugyanis ha ezeket az embereket meggyőznétek,és nem kiutálnátok, akkor talán valóban más eredmény születne a választásokon. Mellesleg még mindig nem értem hogyan lesz nekem más kárára több,ha a sajátomból(az enyimbül!) kevesebbet fizetek be?

GNDL 2016.05.06. 20:33:21

@mikerbiker: „a rendszer meg olyan amilyen”

Nem értem ezt mire mondod. Megemlítetted, hogyan bántak a kis családoddal ezek a kommunisták, én meg megemlítettem, hogy most is az ideológiai utódjaik, sőt, nem kevés esetben személyükben is ugyan azok vannak kormányon...

Holott volt pár törvényjavaslat az elmúlt pár évben ennek a „rendszernek” a feltárására és a rendszerváltás befejezésére, de a jelenlegi parlamenti többség, amely a kormánytöbbséget is adja, nem nagyon akart vele foglalkozni, hiába volt kétharmaduk minden ez irányú kezdeményezést szabotáltak.

Szóval nem csak azt nem értem, hogy mire mondod a fentit, hanem azt sem, hogy ha már egyszer így bántak a családoddal és emiatt panaszkodsz, miért veszed ennyire félvállról?! :) Az én családommal is így bántak, ezért tudnám bármelyik fideszes vagy szocialista kommunista alól bármiféle lelkiismeret furdalás nélkül kirúgni a sámlit, ha arra kerülne sor. :)

„szigorúan "pártatlan" vaslogika mentén haladva”

Én jobboldali liberális vagyok, tehát mivel jobboldal egyáltalán nincs az országban, nem tegnap hanem hosszú évtizedek óta, mondhatni tökéletesen pártatlanul írom a véleményem. :)

„ha ezeket az embereket meggyőznétek,és nem kiutálnátok, akkor talán valóban más eredmény születne a választásokon”

Ezt a megrögzött kádárizmust, hogy „az állam nekem adott” hozzáállást meggyőzéssel, racionális érvekkel sajnos nem lehet felszámolni... és pontosan ezért is két évtizede nem születik más eredmény a választásokon. Lásd a rendszerváltásnak nevezett cirkusz óta az első választás kivételével a kádárista söpredék mindig a Fidesz-MSZP-re, az MSZMP két korrupt posztkommunista utódpártjára szavaz, mert mindegy hogy Orbán vagy Gyurcsány, a kádári nosztalgia, a baloldali populizmus és arcpirító szociális demagógia a nyerő... legyen rezsiharc, nyugdíjemelés, 13. havi nyugdíj, segély meg krumpliosztás... adjon az állam mert az állítólag jár... ez dönti el a választásokat két évtizede. :)

Ráadásul esély sincs, hogy változás legyen ebben a folyamatban, mivel egyrészt a Fidesz bevezette a kékcédulás választási rendszerét és 2014 után alapvetően sosem lesz szabad választás Magyarországon amíg a Fidesz hatalmon van, másrészt pedig akinek nem tetszik ez a balkáni posztkommunista nihil amit a Fidesz-MSZP rendez két évtizede az országban, az fejvesztve menekül innen... évente már kisvárosnyian. Szóval lassan de biztosan már csak a Fidesz-MSZP prolijai maradnak az országban, így értelem szerűen a választásokat továbbra is ez a kádárista söpredék fogja eldönteni. :)

„hogyan lesz nekem más kárára több,ha a sajátomból(az enyimbül!) kevesebbet fizetek be?”

Tőled némileg kevesebbet vonnak, de mivel megint említem nem történt az állam részéről strukturális államháztartási reform, azaz masszív kiadáscsökkentés ami egy masszív adócsökkentés alapja lehetne (tehát ha kevesebbet vesz el az állam kevesebbet is tud költeni, ugye), így értelem szerűen mások kárára fizetsz te kevesebbet. És ezek a „mások” elég jól meghatározhatóak: nagyjából az alacsony keresetűek, a gyermektelenek vagy egy-két gyermeket nevelők, a szektor- és fogyasztási adók érintettjei valamint a magyar vállalkozások. Őket hülyére adóztatják, hogy hozzád vágjanak némi aprót... parasztvakítás, amit jól benyeltél sajnos...

tnt 2016.05.06. 21:45:07

hát vazze ha ezt ingyen írtad akkor megkímélhetted volna a nagyérdeműt ettől az "alkotástól"....

továbbá javaslom kicsit mélyebben érintsd a premisszákat ne csak egy mondat erejéig....

ha fizettek ezért akkor megérdemelted... remélhetőleg valamelyik alapítvány számfejtett pár pengőt ....

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2016.05.07. 00:16:17

Ezért a hősies országmentésért hívják a Matolcsy-jegybankot a Nemzeti Létharc Bankjának.
tirpakbokretas-migrations.blogspot.nl/2012/10/a-nemzeti-letharc-bankja.html

2016.05.07. 06:40:36

Ennek a brókernek, talán először el kellene olvasni a MNB-re vonatkozó törvényt. Utána a MNB kötelességét , jogait, majd pénzpiaci feladataira vonatkozó előirásokat. Azaz mit tehet és mit nem, mire költhet és mire nem.( De a rokonok és a seggnyalók jutalmazása, ebben a törvényben nem szerepel )

Mert kuszaszem blöfföl és hazudik amellett hogy lop is, a főszügyész feleségével, a rokonaival és a csúti pohos seggnyalóival, lakájaival egyetemben. Igaz van miből, mert az adófizetők még tejelnek. Még egészen jól tejelnek !

Az pedig már röhejes, amikor egy bróker, azt bizonygatja, hogy milyen okos, milyen ügyes, a legkisebb ugrifüles--azaz, egyik ostoba, dicséri a másik hülyét, hogy milyen okos és szép is. Bizonyára ennek is megvan az ára. Vajon mennyi ? Tiz millió ? Netán egy alelnöki szék ?

De addig is marad az ország a bóvli kategóriában, mert Magyarország jobban teljesit !

vokalpatriota 2016.05.07. 12:19:10

Én úgy tudom, hogy attól, ha egy területen kurvárem mentesít a törvénytelen tettek következményi alól.

Kivéve a gyevi bírót?

vokalpatriota 2016.05.07. 12:20:17

Namégegyszer: attól, hogy egy területen kurvára sikeres vagyok - tegyük fel most ezt ebben az esetben is, bár vannak kételyek - attól az mentesít törvénytelenségek elkövetésének következményei alól?

bispora 2016.05.07. 13:56:06

Gazdasági kérdésekben outsiderként jegyezném meg, hogy amióta Matolcsy regnál, szinte minden hónapban olvashatok elemzéseket, véleményeket nagyon okosnak tartott balliberális véleményformálók, gazdasági szakemberek, politikusok tollából arról, hogy miért óriási hiba és hozzánemértés amit Gyurink csinál a Jegybank élén. Még arról is találok jövendöléseket, hogy pontosan mikor dől be, fekszik meg, csődöl be a magyar bankrendszer-gazdaság ennek következtében. Aztán telik múlik az idő, és a számok, már a nyugatról visszatükröződő elemzések is egyre stabilabb és prosperálóbb fiskális politikáról szólnak.
Laikusként kérdezném az itt röfögő lipsi konda tagjaitól: nem szégyenlitek magatokat?

Herr Stacheldraht Leger 2016.05.07. 14:56:22

@bispora:

"Aztán telik múlik az idő, és a számok, már a nyugatról visszatükröződő elemzések is egyre stabilabb és prosperálóbb fiskális politikáról szólnak."

az álmaidban. nem szégyenled magad?

bispora 2016.05.07. 15:19:33

Szépen felkaptad az inget röffencs...

Csak ez elmúlt pár nap hírei:

"Felminősítés előtt Magyarország?
Londoni pénzügyi elemzők szerint jelentős az esélye annak, hogy a Fitch Ratings két hét múlva visszaemeli a magyar államadós-besorolást a befektetési ajánlású kategóriába. "

"Az OECD pozitívan nyilatkozott a magyar gazdaság helyzetéről
Visszatért az erős növekedés és egyre több befektetés valósul meg Magyarországon az OECD szerint, amely legfrissebb jelentésében ugyanakkor problémának nevezte, hogy az oktatási rendszer lassan igazodik a munkaerőpiaci változásokhoz.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) az idén 2,5 százalékos, jövőre 3 százalékos magyar GDP- növekedésre, és arra számít, hogy az infláció az idei 0,7 százalékról jövőre 1,7 százalékra gyorsul.

A pénteken publikált Gazdasági felmérés Magyarországról, 2016 (OECD Economic Surveys: Hungary 2016), kétévente kiadott tanulmányának prognózisa szerint a munkanélküliségi ráta az idén 5,8 százalékra, 2017-ben pedig 5,3 százalékra csökken."

www.vg.hu/gazdasag/felminosites-elott-magyarorszag-469765
mandiner.hu/cikk/20160506_az_oecd_pozitivan_nyilatkozott_a_magyar_gazdasag_helyzeterol

BéLóg 2016.05.07. 20:19:18

@bispora: Ne is vedd fel! Ez is egy olyan téma mint az:
Orbán megbukott!
Orbán megbukik!
Orbán meg fog bukni!

Ez egy ilyen mantra, a visfúl thinking egyik balliberális jellemzője. Ki kell cserélni a Zorbánt Matolcsyra, gazdaságpolitikára, meg akármire, amire valaki rámutat, aztán fizet.

Tudod ezek a faszagyerekek visszavágynak azokba az időkbe, amikor 30% volt az infláció, a minimálbér néhányszorosát már 32+4% adó sújtotta. A banki (!) hitelkamatok 40% körül voltak... A... A... A...
De tapsoltak és éljeneztek és hurráztak és dícsértek és imádtak és példának állítottak minket a filantróp nemzetközi bankárszervezetek!

Herr Stacheldraht Leger 2016.05.08. 20:33:10

@bispora:

HAHAHA kifelejtetted a lényeget:

"minden dicséret után egy kis feddéssel is készül az OECD, mert a magyar kormány vagy nem tesz eleget azért, hogy a növekedést megalapozó dolgok a jó irányba változzanak, vagy még ront is a helyzeten."

HAHAHA

BéLóg 2016.05.08. 21:23:38

@Herr Stacheldraht Leger:
HAHAHA
Magyarországon nemzeti sport az adócsalás. Gondolom ez is megvan...

Én ha átlapozom a környezetemben élő és dolgozó emberek listáját a háziorvostól kezdve a pedikűrösig, 20 emberből 18 adót csal.

HAHAHA

Bell & Sebastian 2016.05.08. 23:01:50

Há'mongyuk, ha megint a benzint (amerikaiul gasoline) és a cigarettát (melynek csomagolása aluminum amerikaiul) buzerálják nyugati színvonalra, az kettőt jelent: 1.: nemsokára a fizetéseket is emelik hasonlóan (vagy nem), 2.: a többséggel fizettetik meg a családi adókedvezményeket (a sajátjukét, nyalván).

A szoszédom akkora usabarát, hogy még a lábtörlője is Union Jack. Nyúltam a szabadalmat, én is vettem egyet, de ellenkező célból.

A komolyságot félretéve, az sejthető volt, hogy részesedést kérnek a sikerekből, pedig meg sem beszéltük, hogy mennyit?

Most az van, hogy gyenge kezdés után erős visszaesés tapasztalható a szabadságharcolás csataterén, de azért számolatlanul vihetik haza a zsozsót.

Van ezeknek munkaszerződésük? Rendkívüli felmondás benne van-e? Meglopják a munkaadójukat.

(Mehetnek az elődeik után, előtérnek Brüsszelbe.)

Herr Stacheldraht Leger 2016.05.09. 06:59:27

@BéLóg:

HAHAHA

ha adót csal a sok simlis, meg kevésbé simlis, hogy nyereséggel zárja a hó végét, akkor mi a megoldás? még jobban adóztatni a többi becsületes melákot. naná! hisz ettől lesz ám kedve rendesen dolgozni, termelni, nem jutna ám eszébe, hogy akkor inkább lelép külföldre, ahol trükközés nélkül is boldogul

HAHAHA

2016.05.09. 08:40:08

@bispora:

"Gazdasági kérdésekben outsiderként jegyezném meg"

A kibic kibiceljen, ne az észt próbálja osztani!

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2016.05.15. 09:48:40

@mikerbiker:
@Ballib cenzúrázók lidérce 1:
srácok,nekem fecó meg bajnai kicsit többet adott,mint a viktorotok.
viki úgy gondolta,hogy sok a fizetésem,ezért elvett belőle és odaadta azoknak,akik kétszer annyit kerestek,mint én.
A fecó bajnai páros MEGADÓZTATOTT cafeteriája meg így is kétszer annyi volt,mint amit vikiék engedtek.
Kösszépen!

BéLóg 2016.05.17. 17:33:29

@Herr Stacheldraht Leger:
HAHAHA
Nem. Kivonni vagy durván csökkenteni a munkát és a jövedelmet terhelő adókat és kurvára megnyomni a fogyasztásiakat.
Fidesz.
Ellentétben azzal amit leírsz.
MSZP és utódpártjai DK Együtt.
HAHAHA

Pelso.. 2016.05.17. 20:29:38

@BéLóg: Normális országban jó felvetés lenne, csakhogy nálunk: még a jelenleginél is jóval magasabbra szökne az áfa csalások száma, mértéke. Akkora a lé, ami kis részéből simán futja bárki és bármi megvételére, sima költségként.

BéLóg 2016.05.19. 18:19:37

@Pelso..: A 27%-os maximális ÁFA 2 azaz kettő százalékkal magasabb mint a 25 amely megtalálható Horvátországban, Dániában, Svédországban, Izlandon (itt pontosan 24.5% a max), Norvégiában. Ahol ugye NEM nemzeti sport az adócsalás.
Ezen kívül van még jópár 23%-os maximum is, ami szintén közelít a 27-hez.
Ugye a 27% ÁFA az azt jelenti, hogy amit 100 Ft-ért veszünk ott 21,25 Ft az ÁFA.
A 25%-os VAT meg azt jelenti, hogy 100 Ft-ból 20 Ft az adó. A különbség 4 Ft 75 fillér.
Ezer Ft-nál 47 Ft 50 fillér.
Tízezer Ft-nál 475 Ft.
MIKÖZBEN, ahogy mondani szoktam volt, a többi országban az adómorál a miénknek hmmmmmm mondjuk így, többszöröse?

Az áfacsalásokat nem az áfa mértéke fogja igazából megszüntetni (*) hanem az áfacsalók leleplezése és elfogása, húsz évre való leültetése.
EKÁER és társai igen igen jó lépések ezirányban, a fordított áfát már nem is említve.
(*) Átmennek más országba, ami NEKÜNK ugyan jó, de nem megoldás (átdobni a sz...rt a szomszédba).

BéLóg 2016.05.19. 18:21:41

@BéLóg: Na ezt alaposan elszámoltam:
A különbség 1 Ft 25 fillér, 100 forintnál.
Egy forint, huszonöt fillér.

1000 Ft-nál 12 Ft 50 fillér.
10.000 Ft-nál 125 Ft...
Satöbbi...

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2016.05.20. 10:34:27

@BéLóg: Milyen vacak,harmadik világbéli országokkal hasonlítod össze az országot!
Persze ha gyurcsány alatt lett volna 27%-os az áfa,már a k.va anyját szidnád és egy rohadék moszkovita köcsög lenne!

BéLóg 2016.05.25. 18:14:06

@Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: Hát, lelked rajta, hogy ezt tudod. Azt ugyan nem fogom kitalálni honnan, de ha neked így jobb?
Dánia, Svédország, Izland mint harmadik világ -- szerinted? Látom, vicces gyerök (györek? gyreök? gyöker? Ja, ez lesz az, gyöker) vagy te!
Én sosem szidtam ElQuró kurva anyját, ahogy a te bizonyára hasonló foglalkozást űző anyukádat sem. kemény munka az, mellette meg felnevelni egy Tigerit, egy Mászteszt meg egy Digriit, komolyan!

pitcairn2 2016.05.25. 23:38:55

@BéLóg:

az adómorál mondjuk különösebben nem érinti a transznacionális cégeket elvégre ők ott mutatják ki a nyereségüket ahol akarják, max az alkalmazottaik kapcsán hajtják be az adót

a valóban szupergazdagok különben mindenütt nettó adófogyasztók (azaz több nyílt és burkolt szubvenciót kapnak a közösből, mint amennyit befizetnek oda)

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2016.05.27. 10:10:10

@BéLóg: Hogy a faszomba van az,hogy máshol csak a kibaszott propagandaszöveget nyomatod,itt meg ilyen frappáns vagy?!

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2016.07.29. 23:13:43

@bispora: Nem hiszem, hogy bármennyire is szégyellnék magukat. A világot jó előre felosztották "jókra" és "rosszakra" és nem vitás nekik, hogy ők a "jó" oldalon állnak, a "jó" ügyet képviselik.
Azt el tudom képzelni, hogy néha, magányos óráikban felmerül bennük a kétely: "bazmeg, lehet, hogy ezeknek mégis igazuk van"?!

BéLóg 2016.08.07. 01:29:02

@Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: Néha használom az agyam, de ha nagyon nagy a különbség, egyszerűen kiveszem, így le tudok ereszkedni például a szintedre.
süti beállítások módosítása